logo GestAmbientis

GestAmbientis

Sistema de Gestió Ambiental

Altres versions
3,25 (2 vots)

Compartiu

Imatge destacada 1 del GestAmbientis

Sistema de gestió ambiental

 • Gestió de l’aigua
  Dades de comptadors, consums d’aigua i informes sobre comptadors.
 • Gestió de residus
  Registro de sortides, inventari de residus, gestors, transportistes i fitxes d’acceptació.
 • Entorn
  Anàlisi de l’entorn i del territori a partir de diferents vectors: aigua, soroll, residus, sòl, paisatge, consums, social-sanitari i econòmic-laboral.
 • Anàlisi laboratori
  Anàlisi de l’aigua i altres elements de les diferents àrees de procés.
 • Productes químics
  Registre dels productes químics i dels proveïdors, les compres i de les diferents dosis que s’apliquen.
 • Equips
  Informació sobre els equips i maquinària que està en servei o recanvi.
 • Contactes
  Agenda de persones i empreses amb les seves dades.
 • Documents
  Registre i localització dels diferents documents i fitxes tècniques.
 • Incidències
  Control i seguiment de les avaries dels equips i de les incidències a les diferents àrees de procés.
 • Indicadors
  Gràfics sobre els diferents mòduls: comptadors, residus, compres i neteja.
  Localització de comptadors, equips, zones de neteja i anàlisi laboratori utilitzant Google Maps.
 • Neteja
  Control de les zones de neteja i el seu cost.
 • Connexió
  Possibilitat de connectar-se a altres bases de dades SQLNoSQL i a PLC utilitzant Modbus.
  Aquesta opció no està implementada al programa, però es pot incorporar.

Comentaris

Oriol Port

Oriol Port

Us vull informar que hi ha una nova versió del programari: GestAmbientis 1.0.5.
Caldria actualitzar l'enllaç de descàrrega.

Respon
Orio Port

Orio Port

Nova versió de GestAmbientis. Versió de 64 Bits per Mac i Windows. S'han incorporat millores en els informes de residus i d'anàlisis laboratori. També s'ha incorporat la importació de dades del programari de la Generalitat de Catalunya SDR.

Periode de 90 dies de prova.

Respon