Funcions per a Java

Altres versions
2,56 (73 vots)
3292 baixades

Compartiu

Imatge destacada 1 del Funcions per a Java

Funcions per a Java és un programa didàctic que representa funcions definides de forma explícita o de forma numèrica mitjançant una taula de doble entrada.

El seu objectiu principal és ajudar els alumnes a aprehendre una gran majoria dels conceptes lligats amb les funcions. Així, la majoria de les opcions dels menús són referències directes lligades amb ells, és a dir: (Una funció) Imatge, Antiimatge, Arrels, Discontinuïtats aïllades, Màxims, Mínims, Punts d’inflexió, Derivada en un punt, Integral definida, Integral de línia, Intervals de creixements, Intervals de decreixement, Intervals de concavitat, Intervals de convexitat, Funció derivada, Segona derivada, Funció integral, Talls i Àrea entre dues funcions.

El programa Funcions per a Windows traduït a Java (la versió que us oferim) permet ser executat a Linux (Linkat, LliureX, Ubuntu, Debian…), OSXOS, Windows, etc, i a tots els sistemes operatius que incorporin la màquina virtual del Java a partir de la versió 1.4. Incorpora dos manuals amb molts exemples d’utilització.


Comentaris