logo El Joc dels Gens

El Joc dels Gens

Altres versions
3,87 (8 vots)
1215 baixades

Compartiu

Imatge destacada 1 del El Joc dels Gens

El Joc dels Gens és un micromón de genètica mendeliana, útil per a quart d’ESO, Batxillerat o primers cursos universitaris.
El programa planteja problemes en un context quotidià. Permet veure la relació entre genotip i fenotip (manipulació genètica), els processos biològics que es realitzen durant un encreuament (encreuament detallat), els resultats esperats d’un encreuament (taula de Punnett), fer encreuaments i veure’n els resultats i presentar un petit informe amb les conclusions.


Comentaris