Imatge destacada 1 del digitalScore

DigitalScore és un programari per  a iOS desenvolupat a Girona que us permetrà descarregar partitures i visualitzar-les. A més, té moltes eines enfocades al músic com metrònom, afinador, anotacions, gravadora, reproductor, acompanyaments, etc…


Comentaris