Windows i el català, l’amor impossible

Compartiu


Jordi Mas, Softcatalà.

El sistema operatiu és l’aplicació bàsica de l’ordinador, la que s’encarrega de la gestió dels recursos de la màquina i els perifèrics, i la que permet l’execució simultània i la comunicació amb la resta d’aplicacions. Per això es considera que el sistema operatiu és una peça clau quan parlem d’informàtica i llengua.

A l’Estat espanyol, un elevat nombre d’instal·lacions de sistemes operatius es duen a terme en PC nous i la majoria d’usuaris no actualizen mai el sistema operatiu durant la vida de l’ordinador. No és estrany: actualizar el sistema operatiu suposa una despesa econòmica i pot representar que algun dels perifèrics de què disposem ja no sigui reconegut, o que certes aplicacions deixin de funcionar. També ens podem trobar amb el cas que el PC antic ja no tingui la potència exigida per a la nova versió.

D’altra banda, l’actualització d’un sistema operatiu a una altra llengua sempre sol ser problemàtica. Davant d’aquesta realitat, un objectiu fonamental al nostre país és aconseguir que els usuaris puguin escollir instal·lar el Windows en català quan compren un ordinador nou i no l’hagin d’actualizar. Per això és imprescindible disposar del Windows en català sempre actualitzat a l’última versió i d’establir acords amb els fabricants d’ordinadors per assegurar-ne la distribució amb PC nous.

Perquè Microsoft produís la versió del Windows 98 en català, la Generalitat catalana va haver de pagar-li més de 80 milions de pessetes. Amb tot, Windows 98 en català va aparèixer mesos després de la versió castellana i amb molts problemes de distribució. Posteriorment, la Generalitat va signar un acord amb alguns fabricants de maquinari per distribuir el Windows en català en PC nous. Malauradament, pocs mesos després, molts fabricants van deixar d’oferir la versió en català ja que era antiga i no compatible amb el maquinari dels nous PC.

Un cop lliurada la versió en català, Microsoft va considerar que havia complert la part de l’acord, i els usuaris ens vam quedar amb una versió del Windows en català obsoleta. L’explicació de tantes negligències en l’execució de la versió en català del Windows cal cercar-les en el nul interès de Microsoft per la nostra llengua i, des de la Generalitat, per no haver estat capaç d’executar la traducció en menys temps, d’assegurar-ne una bona distribució i, sobretot, de no haver negociat la disponibilitat de versions futures.

Després de més de dos anys de silenci sobre el Windows en català, malgrat que han aparegut un bon grapat d’actualitzacions del sistema operatiu des de la darrera versió traduïda a la nostra llengua, la Generalitat va anunciar al setembre que hi hauria una versió del Windows XP en català. Windows XP, que és la propera versió del sistema operatiu de Microsoft, es presenta oficialment el 25 d’octubre. Però no en català. A més d’haver-nos d’esperar almenys tres mesos, els usuaris catalans disposarem d’una edició incompleta del sistema operatiu.

En concret, s’oferirà un pedaç que s’instal·larà només sobre la versió anglesa del Windows XP Professional (no pas la domèstica), amb una traducció parcial de la plataforma. A la pràctica, els usuaris que ja tinguin un ordinador amb Windows i que vulguin actualitzar-lo hauran de pagar per la versió professional del Windows XP en anglès, instal·lar-la sobre la versió antiga i, després, afegir-hi el pedaç en català. El català, resumint, queda reservat a usuaris amb un alt nivell tècnic, econòmic i d’anglès. Qui compri un ordinador nou no ho tindrà gaire millor: disposarà de la versió domèstica del Windows XP en castellà i haurà de seguir el procediment anterior, o haurà de pagar un sobrepreu perquè li preinstal·lin la versió professional anglesa. Aquesta precària situació fa preveure que l’èxit i la qualitat d’aquesta versió serà encara més baixa que la de Windows 98 en català.

Pots distribuir, enviar, copiar o citar aquest article sempre que no el modifiquis i no el facis servir amb finalitats comercials. Heu d’incloure sempre aquesta nota i l’adreça web de http://www.softcatala.org amb un enllaç.


Comentaris