La Viquipèdia: l’enciclopèdia lliure en català

Compartiu


12/10/2003, Josep Maria Virgili

¿Heu reflexionat mai sobre el fet que sabeu moltes coses que podrien ser profitoses per a molta altra gent? Són coneixements que heu adquirit gràcies a la vostra experiència professional o acadèmica, a les vostres afeccions, als vostres viatges, en definitiva, a la vostra experiència vital. Els voleu donar a conèixer? Potser més d’un cop ho heu pensat però els vostres coneixements informàtics no us han permès de dur-ho a terme. ¿Voleu aplegar-les en un lloc web al costat de les aportacions que altres internautes catalans fan des de ja fa temps en aquest mateix sentit? Si heu respost afirmativament les qüestions anteriors, necessiteu conèixer Viquipèdia, concretament la Viquipèdia catalana.

La Viquipèdia és un lloc web que permet als internautes la lliure creació d’enciclopèdies lliures en diverses llengües, entre les quals hi ha el català. No s’hi accepta el plagi d’obres de consulta preexistents: els redactats els han de fer els viquipedistes a partir dels seus propis coneixements. Per això es consideren lliures. El seu contingut no té cap mena de drets. Tothom en pot obtenir informació i millorar-la si ho creu convenient.

Com totes les altres, la Viquipèdia catalana constarà d’un nombre il·limitat de pàgines, una per a cada concepte definit. En el redactat de la pàgina, les paraules interessants es poden marcar per tal que –en clicar-les en el text acabat- se salti cap a la pàgina en què el concepte es defineix i s’explica. Els autors de cada pàgina són els encarregats de decidir si cal o no cal enllaçar un mot determinat del text d’una pàgina amb una altra. Val a dir que aquesta possibilitat de poder saltar d’un concepte a l’altre és el principal avantange d’una encilopèdia digital, enfront de les tradicionals en paper.

Els continguts abasten tots els àmbits possibles: filosofia, ciencies, història, tecnologia, arts, esports, cultura, etc. I tenen una fiabilitat contrastada, ja que si un usuari hi introdueix informació incorrecta o tendenciosa, sempre n’hi haurà un altre que la podrà esmenar. A més a més, per tal de fer ineficaços els sabotatges, el sistema guarda totes les edicions que es van fent d’una pàgina, les quals es poden recuperar fàcilment, si cal.

A la Viquipèdia hi ha algunes pàgines especials. En primer lloc, la pàgina d’acollida, que és la que apareix en entrar. Hi ha uns mots de benvinguda i un índex temàtic de matèries des del qual es pot accedir als diferents apartats de l’enciclopèdia i també a les diverses viquipèdies en altres llengües. Una altra pàgina especial és la que mostra el llistat de canvis recents i que permet de saber les darreres modificacions que s’han fet a l’enciclopèdia: d’aquesta manera tots els viquipedistes (ususaris de la Viquipèdia) les poden retocar immediatament si ho consideren oportú. També mereixen un comentari les pàgines de discussió, les quals serveixen per a debatre qüestions polèmiques amb els altres viquipedistes, intercanviar punts de vista, etc.; i sobretot són molt importants per consensuar criteris generals de funcionament, cosa que aconseguim amb molta facilitat.

Hem d’esmentar que el sistema també disposa d’un eficaç cercador que permet de trobar en quines pàgines apareix un mot determinat del qual vulguem cercar informació. En general els viquipedistes acostumem a treballar en les pàgines recents, tot i que això no cal que sigui així forçosament. Com és obvi, cada viquipedista s’especialitza en la matèria que més coneix o que més li agrada. Si en algun punt té alguna llacuna de coneixement, només cal que no n’escrigui res: algú altre ja ho completarà.

Direm per acabar que actualment la Viquipèdia catalana funciona amb un programa molt senzill. Entre altres mancances, per exemple, la dificultat per incloure-hi imatges o gràfics. Però els responsables ja treballen per aconseguir que aquesta situació canviï ben aviat i puguem disposar del programari més eficient de què ja gaudeixen algunes viquipèdies en altres llengües més poderoses. Ara mateix, l’anglès ja disposa de més de 150.000 articles i el català de 4.000. Animeu-vos doncs a col·laborar en el projecte de la Viquipèdia catalana. De vosaltres depèn que es disminueixin les distàncies!

Josep Maria Virgili, viquipedista


Comentaris