El TERMCAT allibera terminologies en el seu web

Compartiu


Aquest mes d’abril el TERMCAT inicia l’alliberament progressiu de repertoris terminològics a través del seu lloc web. La proposta s’emmarca en l’objectiu impulsat per la Secretaria de Política Lingüística de facilitar als ciutadans l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i especialment de la terminologia científica i tècnica. El secretari de Política Lingüística, Miquel Pueyo, farà pública aquesta iniciativa en la inauguració de les III Jornades sobre el Català a les Noves Tecnologies que tindran lloc a la Universitat Pompeu Fabra els dies 14, 15 i 16 d’abril.

Aquests recursos lliurement descarregables s’agruparan en una col·lecció anomenada «Terminologia Oberta», que s’anirà ampliant amb la incorporació de terminologies dels diversos camps del coneixement, i que s’actualitzarà periòdicament. Les dades tindran un format estàndard i s’acolliran en una llicència d’ús flexible, amb un nivell baix de restriccions, que garanteixi el seu manteniment com a recurs lliure amb el reconeixement de l’autoria del TERMCAT.

El primer repertori terminològic es farà públic al web del TERMCAT el dia 15 d’abril i conté terminologia d’internet i de la societat de la informació. El recull aplega denominacions en català, castellà i anglès, la categoria gramatical i les remissions entre les formes catalanes.

Dins aquesta línia d’actuació encaminada a oferir recursos descarregables, el TERMCAT alliberarà pròximament terminologies dels àmbits de recursos humans, turisme, i fires i congressos, entre altres.


Comentaris