Softcatalà presenta la versió de proves de l’OpenOffice.org 2.0.2 en català

Compartiu


S’acosta l’estrena de la versió definitiva de l’OpenOffice.org 2.0.2 en català. Després de molts mesos de feina, els responsables del projecte OpenOffice.org de Softcatalà han creat la primera de proves de la versió catalana.

Aquesta és probablement una de les últimes versions de prova abans del seu llançament definitiu. Per tant, és important que tots els que hi vulgueu col·laborar proveu aquesta versió i ens comuniqueu tots els problemes que hi trobeu. Podeu enviar un missatge a la llista OpenOffice.

Com que és una versió de proves, és molt important que no la utilitzeu en entorns de producció ni en documents importants.

L’OpenOffice.org 2.0.2 té tot el que podeu esperar d’un paquet ofimàtic i, a més a més, en català. Podeu crear documents dinàmics, analitzar dades, dissenyar presentacions atractives i produir dibuixos espectaculars. L’OpenOffice.org 2.0.2 ha estat desenvolupat durant més de dos anys per la comunitat OpenOffice.

És el primer paquet ofimàtic de codi obert que ofereix suport integral als estàndards Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) OASIS. L’OpenDocument és un format de fitxer XML generat per OASIS, l’organisme internacional per al desenvolupament i el manteniment dels estàndards de l’e-Business. El format OpenDocument pot utilitzar-se amb qualsevol aplicació ofimàtica, sense por d’haver de dependre d’un proveïdor específic ni dels termes de llicència, amb la seguretat que els documents es podran llegir, editar i imprimir en un futur.

El paquet ofimàtic incorpora un mòdul de base de dades (Base), per complementar el processador de textos (Writer), el gestor de fulls de càlcul (Calc) i el de presentacions (Impress), i l’eina de dibuix (Draw). Els usuaris, doncs, disposen de tots els recursos necessaris per ser productius en un món modern. L’OpenOffice.org ens ofereix la llibertat d’utilitzar, d’estudiar, de millorar i de compartir el programari. Els usuaris poden baixar-se’l gratuïtament del web del projecte en català: http://www.softcatala.org/wiki/OpenOffice.org.

Gràcies a la nova interfície d’usuari, l’OpenOffice.org 2.0.2 és més fàcil d’aprendre i d’utilitzar pels usuaris menys experimentats, i és significativament més compatible amb els documents del Microsoft Office. Amb el suport de diverses empreses, l’OpenOffice.org 2.0.2 estarà disponible en més de seixanta llengües. El fet que funcioni sobre Microsoft Windows, GNU/Linux, Sun Solaris i altres plataformes, fa que les empreses i les administracions optin cada vegada més per l’OpenOffice.org. De fet, des de l’inici del projecte, s’han comptabilitzat més de 49 milions de baixades de les versions anteriors.

Novetats a l’OpenOffice.org 2.0.2

A més de la revisió completa de la interfície d’usuari i del mòdul nou de base de dades, en l’OpenOffice.org 2.0.2 s’han introduït moltes més característiques. Es pot trobar una llista detallada d’aquests canvis i millores en la guia de característiques noves que hi ha a http://www.openoffice.org/dev_docs/features/2.0/ i a http://www.openoffice.org/product/. Com a resum de les novetats més importants, destaquem les següents:

Interfície nova

Com s’ha dit anteriorment, la nova interfície d’usuari de l’OpenOffice.org 2.0.2 proporciona un bon nombre de millores de productivitat i està dissenyada per a assistir en la transició des de paquets ofimàtics propietaris, alhora que permet als usuaris existents i nous aprofitar una interfície nova, atractiva, funcional i fàcil d’utilitzar.

La introducció de la visualització multipanell, les barres d’eines flotants i la integració en l’escriptori nadiu de tots els mòduls, proporciona una interfície familiar i molta flexibilitat perquè l’usuari interactuï amb l’aplicació. Per descomptat, l’OpenOffice.org proporciona la personalització extensa dels menús, les barres d’eines i les dreceres per a satisfer les necessitats particulars de qualsevol usuari.

Mòdul de base de dades

Aquest llançament veu el debut de l’OpenOffice.org Base, un mòdul de base de dades capaç de crear aplicacions de bases de dades autocontingudes, portables i multiplataforma. Els fitxers autocontenidors de bases de dades portables són possibles gràcies a la utilització del motor de base de dades HSQLDB, implementat en Java, que permet que la compatibilitat i la funcionalitat de plataformes entre els usuaris de GNU/Linux, Mac OS X, Microsoft Windows i Sun Solaris sigui completa.

Qualsevol aplicació de base de dades desenvolupada en l’OpenOffice.org utilitzant aquesta plataforma de base de dades és immediatament portable a usuaris de qualsevol sistema operatiu amb què pugui funcionar el paquet ofimàtic OpenOffice.org.

Format OpenDocument

El format OpenDocument es va aprovar a principi d’any com un estàndard d’OASIS (Organització per al Foment d’Estàndards d’Informació Estructurada). OpenDocument s’ha presentat des de llavors a l’organisme de normalització ISO (Organització Internacional d’Estàndard) per ser ratificat públicament com a estàndard.

L’OpenOffice.org 2.0.2 és el primer paquet ofimàtic de codi obert que ofereix suport total per al format OpenDocument, un format de fitxer XML adaptat a aplicacions ofimàtiques, com ara els documents de text, els fulls de càlcul, les taules i els documents gràfics.

Per a més informació sobre OpenDocument, consulteu el web d’OASIS.

Exportació a PDF

Per a aquells que prefereixen distribuir els documents en formats no editables, s’ha augmentat en aquest llançament la popular funcionalitat d’exportació a PDF, introduïda en l’OpenOffice 1.1. L’exportació a PDF té ara més control sobre la qualitat i la grandària dels PDF generats, alhora que proporciona suport per a enllaços, índexs, formularis, miniatures i presentació d’efectes de transició.

XForms

Els formularis XForms són molt més fàcils de crear, d’editar i d’utilitzar, perquè s’han integrat completament en l’OpenOffice.org. L’ús dels XForms representa un pas important per a una major interactivitat i connectivitat dins dels mateixos documents. L’OpenOffice.org avança en aquesta direcció i ho fa donant suport als estàndards, a la llibertat i a la transparència. Els XForms són l’estàndard per als formularis web, tal com els defineix el consorci W3C (http://www.w3c.org/), l’organisme responsable dels estàndards web.

Millores al full de càlcul

El mòdul Calc s’ha ampliat per a funcionar amb fins a 65.536 files de dades. Aquesta millora permet als usuaris avançats fer un ús més complet de l’OpenOffice.org Calc, ja que es poden tractar quantitats enormes de dades. Addicionalment, s’han fet millores significants al DataPilot, cosa que permet dur a terme anàlisis avançades de dades emmagatzemades en els fulls de càlcul o en les bases de dades.

Compatibilitat

S’han fet millores significatives en la funcionalitat dels filtres de paquets ofimàtics propietaris, permetent així l’augment de la compatibilitat amb altres aplicacions d’oficina, com ara el Microsoft Office. A més, s’ha implementat la importació de documents del Corel WordPerfect, facilitant d’aquesta manera la comunicació entre els diferents paquets ofimàtics.

Recompte de paraules

S’ha ampliat la funció bàsica que el comptador de paraules tenia en versions anteriors de l’OpenOffice.org per a incloure informació avançada, com ara el recompte de mots i de caràcters d’una selecció. Aquesta funcionalitat s’ha traslladat a una localització més accessible.

Signatures digitals

L’OpenOffice.org 2.0.2 ofereix la possibilitat d’afegir signatures digitals als documents utilitzant certificats digitals estàndards.

Instal·ladors nadius

L’OpenOffice.org 2.0.2 incorpora mecanismes d’instal·lació nadius; per exemple, els fitxers amb extensió MSI i CAB per a sistemes Microsoft, i els fitxers RPM per a Linux. Així es facilita als usuaris finals la instal·lació al sistema.

Descarrega

Versió GNU/Linux
https://www.softcatala.org/pub/beta/openoffice/linux/rc1/liv

Versió Windows
https://www.softcatala.org/pub/beta/openoffice/win32/rc1/liv

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al català, podeu consultar el seu lloc web a http://www.softcatala.org


Comentaris