Softcatalà presenta la guia d’aparells en català

Compartiu


Softcatalà presenta la guia d’aparells en català (http://www.softcatala.org/wiki/Aparells), un web que recull més de 150 aparells electrònics (mòbils, tauletes, lectors de llibres…) que permeten treballar en català. Addicionalment, també podeu trobar informació relacionada, com ara la disponibilitat de text predictiu en català.

Ens agradaria que aquesta guia no fos necessària i el català tingués un suport de primer nivell en qualsevol aparell, com altres llengües del nostre entorn. Malauradament, això no és així, i els fabricants i distribuïdors d’aparells poques vegades ofereixen informació sobre quines llengües ofereix un dispositiu. Aquesta guia vol ajudar a orientar els consumidors sobre quins aparells disposen del català.

Importància de configurar el català en els aparells

Podem treballar en català a les TIC, com ho fem en altres àmbits. Fer-ho només depèn dels usuaris. Tenir configurat els aparells en català és molt important.

Si l’aparell està configurat en català, els usuaris s’identifiquen com a catalanoparlants i les aplicacions que estiguin traduïdes apareixeran en català

Si no tenim l’aparell configurat en català, les aplicacions no sortiran en català. Encara més, si l’aparell no permet configurar el català, com les aplicacions depenen de la configuració del sistema, no les podrem posar en català, encara que sí estiguin traduïdes.

Els fabricants d’aparells poden recollir dades de configuració què després determinen quines característiques avançades es poden oferir en català. Per exemple, text predictiu o reconeixement de veu. La mateixa informació la poden usar els fabricants de programari per determinar la popularitat d’una llengua i si paga la pena invertir-hi. De forma similar, si l’aparell és configurat en català, en navegar sol·licita continguts en català i fa augmentar les demanda de productes i serveis en català.

Per tant, tenir el català configurat ens permet usar el català amb normalitat, com en altres àmbits, i ajuda a què més fabricants i proveïdors de serveis tinguin en compte el mercat català i s’ofereixin en la nostra llengua.

Estat de general del català en el sector

Els diferents fabricants de sistemes operatius han incorporat el català. Totes les plataformes mòbils principals (Android, BlackBerry, iOS, FirefoxOS i WindowsPhone) estan disponibles en català. Altres serveis lingüístics, per exemple el text predictiu o el reconeixement de veu, encara no han assolit un nivell òptim generalitzat a totes les plataformes.

Cal tenir en compte que la disponibilitat del català en l’aparell final que compra l’usuari depèn del fabricant i de l’operadora (en el cas dels terminals no lliures), especialment en el sistema operatiu Android. També notem que la plataforma Amazon (amb el Kindle) no ofereix cap suport al català.

Dels 161 aparells identificats a la guia, 132 es poden configurar en català (107 mòbils, 19 tauletes i 6 lectors de llibres electrònics). Només 93 aparells, aprox. un 58%, tenen text predictiu en català.

Com col·laborar en la guia d’aparells

La guia d’aparells és col·laborativa. Tothom qui ho desitgi pot aportar la informació de qualsevol aparell o corregir informació incorrecta des del propi web.

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per a la difusió de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies. Per a més informació, podeu consultar-ne el lloc web a http://www.softcatala.org


Comentaris