Es publica el primer Diccionari de Telecomunicacions en català

Compartiu


La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha presentat el primer Diccionari de Telecomunicacions.

El diccionari reuneix més de 4.000 termes en català amb les seves respectives definicions i les seves equivalències en castellà i anglès i respon a una iniciativa que va sorgir el 1999, ha explicat el professor del Departament de teoria, Senyal i Comunicacions de la UPC, Ignasi Corbella.

El document també inclou una cronologia de les telecomunicacions des de l’any 4000 a.C. al 2006, una recopilació de biografies de personatges rellevants en el sector, un llistat de símbols i un glossari internacional d’institucions i de les principals empreses.

El diccionari ha estat desenvolupat per 50 especialistes de la universitat coordinats pel Servei de Llengües i Terminologia, el Centre de Terminologia de la Generalitat i Enciclopèdia Catalana.

L’obra s’emmarca dins de la col·lecció Ciència i Tecnologia va néixer l’any 1995, promoguda pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC i pel vicerectorat de Comunitat Universitària, mitjançant l’establiment d’un acord de col·laboració amb Enciclopèdia Catalana. S’hi han publicat el Diccionari de matemàtiques i estadística (2002), el Diccionari d’economia i gestió (2001), el Diccionari d’enginyeria civil (2005) i el Diccionari de telecomunicacions (2007).


Comentaris