Es fa públic el portal toponimiamallorca.net, amb 35.000 topònims

Compartiu


Recentment ha estat llançat el portal http://www.toponimiamallorca.net el qual té per objecte la difusió dels noms de lloc de l’illa de Mallorca i contribuir a la seva correcta localització geogràfica. Té també una vocació de servei, ja que pretén donar resposta a l’investigador o al simple curiós a la pregunta: on es troba ….?

En el portal es conté una presentació del projecte, una petita bibliografia sobre el tema i uns quants enllaços que l’autor considera interessants. Però la potència de la web es basa en la seva capacitat de localitzar topònims introduïts per l’usuari, sobre la cartografia digital servida per Google Maps, i amb un simple clic traslladar-nos a l’indret referenciat.

A tal fi s’ha construït una base de dades que conté més de 35.000 referències, a partir de nombroses fonts cartogràfiques i bibliogràfiques. Sobre aquesta base de dades es poden fer consultes, d’un topònim complet o bé d’una part del mateix, podent-se destriar també segons el municipi al qual pertanyen.

Aquesta base de dades està en contínua transformació degut a la correcció de la informació continguda i a l’ampliació en base a noves fonts.

El portal vol constituir un reconeixement a totes aquelles persones que s’han dedicat i es dediquen a recollir els topònims a partir de les fonts orals evitant així la seva pèrdua.


Comentaris