El projecte Open Directory català

Compartiu


20/07/2003, autor Víctor Pàmies, editor català de l’Open Directory

Què és l’ODP?

L’Open Directory Project (ODP) és un projecte de directori obert mantingut per editors voluntaris d’arreu del món. És un projecte independent de Netscape Communications que comença a articular-se en anglès a mitjan 1998 (ara fa cinc anys) i que s’acaba obrint a altres llengües.

Així, no és cap motor de cerca ni cap aranya (ara tan de moda), sinó que l’editen i mantenen persones d’arreu del món. El lema del directori, doncs, no és d’estranyar que sigui “Humans do it better” (Els humans ho fem millor). L’únic col·laborador no humà és Robozilla, un giny que revisa periòdicament que totes les adreces llistades al directori siguin funcionals.

Dades generals del directori

Unes quantes dades generals sobre el directori us permetran fer-vos una idea de la magnitud del projecte:

– Més de 3.800.000 llocs indexats (1.000.000 dels quals en llengües diferents a l’anglès).
– Més de 460.000 categories temàtiques.
– Més de 50.000 editors de tot el món.
– Unes 70 llengües representades.
– Rànquing: Anglès, alemany, castellà, francès, italià, japonès, holandès, polonès, suec, danès, català, rus, turc, noruec, portuguès i txec.
– Nodreix cercadors tan importants i coneguts com ara Google, Alltheweb, Lycos, AOL Search, Ask Jeeves, Dogpile, Euroseek, Excite o Webcrawler, entre d’altres. En català trobem l’apartat català del directori Google, Amunt.net, Aprop.net, Bergueda.org o Amfibi.

World/Català: l’apartat en català de l’ODP

D’aquell garbuix de dades podem ressaltar que hi ha més de 27.000 adreces classificades en català per uns 50 editors d’arreu dels Països Catalans. Això ens situa en l’onzè lloc del rànquing de llengües. Meritori, si tenim en compte que tenim per darrere llengües molt més potents i amb més parlants i mitjans que el català, com ara el rus, el xinès, l’àrab, el portuguès o el grec, entre d’altres.

Aquesta és una magnífica plataforma per al català, perquè participem d’una comunitat mundial interrelacionada i amb interaccions constants entre les diferents llengües.

L’estructura del directori es reprodueix més o menys fidelment en cada llengua per poder oferir enllaços de cada categoria en diferents llengües i per mostrar una unitat estructural que faciliti la navegació dels usuaris.

És una molt bona possibilitat d’exportar la cultura catalana arreu del món: editors catalanoparlants editen també categories en altres llengües i donen d’alta llocs d’indrets dels Països Catalans que tenen versions en altres llengües.

Què implica fer-se editor de l’ODP?

Cada editor s’encarrega d’un nombre indeterminat de categories. El procediment més usual és entrar per editar una categoria petita que es coneix i, a mida que ens familiaritzem amb la tasca a desenvolupar i n’aprenem els mecanismes, podem anar-ne sol·licitant de noves, més grans i amb més responsabilitat.

Però això, en darrera instància, sempre dependrà de les ganes i dedicació de cada editor. Es marquen uns mínims per mantenir el compte d’editor: fer almenys una edició cada 4 mesos. El màxim ja se’l marcarà cadascú.

Als editors se’ls demana saber treballar en equip. Som una comunitat, ens posem amb contacte a través d’un fòrum propi intern (en català) o a través de correus electrònics i les decisions de reestructuracions de categories, de polítiques d’edició i de promoció del directori, tasques de manteniment i traducció de la documentació que es genera al directori, relacions amb altres World o altres tasques comunes, les prenem per consens en els fòrums.

I quines tasques desenvolupa cada editor dins el directori?

– Mantenir els enllaços que conté cada categoria assignada (revisar i actualitzar els títols i les descripcions, comprovar que els enllaços siguin actius i actualitzats, que no hi hagi duplicitats ni redireccions i que els llocs s’adeqüin a la categoria)

– Fornir cada categoria dels complements que fan tan amigable la navegació pel directori: descripció de categories, polítiques d’enviament de llocs, categories relacionades, enllaços en altres llengües i altres personalitzacions possibles en cada categoria

– Editar i adequar els nous llocs que proposin els usuaris, a través dels formularis d’alta que hi ha a la part superior dreta de cada pàgina pública del directori

– Cercar-ne de nous, per tal de tenir actualitzada la categoria a les novetats que sorgeixen proposar possibles subcategoritzacions a mida que creixin les diferents categories vetllar per la integritat estructural de tot el directori (hi ha el referent d’altres idiomes, i també podem influir en aquelles estructures si tenim una estructura millor).

Fer aquest manteniment d’una categoria normal d’edició (entre 25 i 100 enllaços i amb més o menys subcategories) està comptabilitzat en poc més d’una hora setmanal.

Fer-se editor de l’ODP és fàcil. Cada categoria del directori té un enllaç a la part superior dreta per fer-se editor que obre un formulari de sol·licitud. Només cal facilitar unes poques dades personals, els interessos o coneixements que tenim sobre aquella categoria, proposar 3 URL que afegiríeu a la categoria, amb uns títols i descripcions que serveixin de guia de la qualitat amb què penseu editar al directori, i esperar que algun editor sènior la revisi i l’accepti.

A World/Català ens vam preguntar què ens havia mogut a fer-nos editors de l’ODP. I les respostes anaven en aquest sentit:

– Donar d’alta la pròpia pàgina web. Encara que no cal, perquè pots proposar un lloc web, sense necessitat de fer-te editor. De vegades, si l’espera perquè aparegués al directori era llarga, alguns decidien de fer-se’n editors per donar-la d’alta ells mateixos.

– Pensar que aquella categoria que t’interessa la pots millorar.

– Sobta trobar el català en un projecte a nivell mundial.

Funcionament

Encara que es busca una certa simetria entre la categorització de cada llengua (el model a seguir és el Top anglès, generalment el més desenvolupat), per facilitar-ne la interconnexió, el funcionament de cada llengua es bastant autònom, tot respectant unes mínimes normes de funcionament, recollides a la guia d’edició i algunes guies específiques per a algunes branques del directori (Adult, Nens i joves o Regional, per exemple).

Així el model de funcionament del directori es basa en unes premisses bàsiques de funcionament:

És un projecte integral. Les diferents llengües no són regnes de taifes, sinó que tot el directori s’estructura de manera semblant i el funcionament, encara que molt autònom per a cada llengua, té unes mínimes directrius comunes i una comunicació fluïda entre tots els editors. D’aquesta manera hi ha unes úniques guies del directori, traduïdes a totes les llengües presents. Però són traduccions i no pas adaptacions.

Això no treu que cada llengua tingui unes especificitats que li són pròpies i són respectades, acceptades i potenciades. Així, en català hi ha un desenvolupament especial de les àrees de tradicions (amb colles castelleres, geganteres o esbarts dansaires, per exemple), que difícilment tenen un desenvolupament semblant en altres llengües. I de la mateixa manera, l’estructuració regional de World/Català reflecteix els diferents indrets on es parla la llengua catalana, distribuïts en les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, Andorra com a estat independent i l’Alguer i la Catalunya Nord, dependents d’altres països. Aquesta estructura no és paral·lela, per exemple al portuguès, que engloba tant llocs de Portugal com de Brasil o les colònies o antigues colònies on encara es parla portuguès. O amb el castellà, que es parla a l’estat espanyol i a Llatinoamèrica.

Busquem l’equilibri entre veterania i especialització dels nous editors. L’experiència i coneixement del directori dels primers, combinada amb l’empenta i coneixement de l’àrea que edita cada nou editor. Hi ha una voluntat de guiatge i integració dels nous editors, que són el futur del projecte.

En principi, cada editor esdevé l’especialista de la seva categoria. Cadascú es fa editor d’una categoria perquè coneix el tema o hi té algun coneixement específic (proximitat amb les categories geogràfiques, aficions en les categories més lúdiques o coneixements acadèmics en les categories més tècniques).

Futur de l’ODP

L’Open Directory Project genera molta literatura al seu voltant. Hi ha defensors i detractors per a tots els gustos. Potser el fet de fornir la base de dades de Google, un dels cercadors més utilitzats provoca que molta gent tingui força interès a llistar-hi els seus llocs en aquest directori. I, paradoxalment, molta gent n’és usuària sense assabentar-se’n.

Som voluntaris, amateurs d’alguna manera, en l’àrea de cercadors, posicionaments de llocs web i similars. Per això la tasca que desenvolupem pren, si cal, més relleu, pel prestigi que ostenta l’ODP. I això també provoca que sovint es vulguin integrar en el directori editors amb més interessos personals que de servei. Sovint resulta difícil trobar un punt d’equilibri i que no hi hagi abusos per part d’editors poc escrupolosos.

S’està començant a tenir cura dels canals de difusió del directori i la comunicació amb els usuaris, aquells que, en darrera instància, avalen la nostra feina. Així, en poc temps s’han posat en funcionament diferents plataformes de comunicació amb els usuaris:

Directori públic obert als usuaris, per poder-se comunicar amb editors del directori i plantejar consultes, dubtes o problemes relacionats amb l’ODP.

Formulari de comunicació d’abús, per notificar possibles abusos o conductes poc ètiques d’editors, que n’hi ha, perquè no podem evitar que webmestres sense escrúpols o amb interessos molt particulars pretenguin infiltrar-se al directori per beneficiar-se de l’estatus d’editor per promoure els seus propis llocs i “eliminar” els de la competència.

Tots els perfils d’editors són públics, amb la salvaguarda de les dades personals que els editors no vulguin fer públiques. Permet la comunicació dels usuaris amb els editors d’una manera absolutament confidencial.

La progressió de l’apartat català del directori

Des que l’apartat en català de l’ODP va veure la llum l’octubre de 1999, amb uns 200 enllaços, la progressió ha estat espectacular:

– El desembre del 2000 s’arriba als 5.000 llocs indexats (ha passat un any).
– L’abril de 2002 es dobla aquesta quantitat (ha passat gairebé un any i mig): 10.000 llocs.
– El gener de 2003 (només vuit mesos després) es torna a doblar aquesta quantitat: 20.000 llocs.
Amb el ritme actual d’addició de nous llocs, aviat arribarem als 30.000 llocs (a dia d’avui hi ha 28.000 llocs a World/Català).

Però no només és important la progressió quantitativa. Vetllem per la pluralitat: volem editors d’arreu dels Països Catalans que s’especialitzin en les més variades àrees possibles. També ens preocupa mantenir la qualitat de la feina que ja hi ha feta. Això ho garanteix la plantilla d’una cinquantena d’editors actius. I també volem que el directori es mantingui actualitzat i que reculli les novetats que van apareixent a la xarxa.

És bon senyal, en aquest sentit, que cada cop ens costi més trobar nous llocs d’interès per llistar al directori. Ara potser cal arribar als usuaris, perquè siguin ells qui ens els proposin. Entenem que el directori ha de créixer en aquelles àrees que interessi als usuaris i no pas en les àrees que coneixen o dominen els editors involucrats. Per això cal una relació directa amb els usuaris.

Projectes de futur

Encara hi ha molta feina per fer:

– Apartat català per a Nens i joves (és un directori a part, amb proteccions per a infants, amb llocs de contingut adequat per a la franja d’edat que va dels 6 als 18 anys).

– Apartat d’Adult (és un directori a part amb llocs de contingut per a adults, que no apareix a les cerques amb el cercador del directori general).

– Traducció de la nova documentació que es va generant al directori (no oblidem la col·laboració de Softcatalà, als inicis del directori per traduir la interfície de treball d’edició i les guies d’edició, formularis i avisos i comunicacions amb els usuaris).

– Mantenir el creixement i la qualitat dels llocs llistats

– Aconseguir un bon índex de penetració en la societat catalanoparlant. Volem que la gent conegui el directori i l’utilitzi.

I no deixen d’aparèixer noves propostes semblants, com ara projectes de la mateixa empresa però amb un enfocament i objectius diferents:

chezmoz : directori de restaurants.
musicmoz : directori de música.
open-site : enciclopèdia temàtica.

Més informació

L’Open Directory Project (ODP)


Comentaris