Es presenta el projecte de normalització tipogràfica de la ela geminada

Compartiu


Avui s’ha fet públic el projecte de normalització tipogràfica de la ela geminada. El portal, que vol ser un espai de documentació, consulta i debat entorn de la ela geminada, pretén ser útil i accessible als usuaris i, alhora, una plataforma activa i portaveu de la problemàtica davant dels organismes executius, tant locals com internacionals, que permetin, en última instància, la normalització plena de la ela geminada en l’entorn digital.

La ela geminada (l·l, L·L), tal com la van concebre els seus introductors, Pompeu Fabra i Antoni M. Alcover, en les Normes ortogràfiques de 1913, té una condició de caràcter únic, format per dues eles i un punt volat enmig, amb «les dues l tan acostades l’una a l’altra com les del símbol ll, en què res no hi ha interposat entre ambdues».

Aquesta condició es va complir, amb presència i encert variables, fins l’arribada de les noves tecnologies. En el context informàtic actual, la ela geminada ha estat objecte de confusió i això ha ocasionat que es diluïssin els trets que la definien, amb conflictes associats que van molt més enllà de les qüestions estètica i tipogràfica: des de disfuncions d’indexació i cerca, a problemes d’identificació que poden ser causa de processos legals.

Davant d’aquesta circumstància, l’any 2004, un grup de professionals, investigadors i professors, va iniciar el projecte amb l’objectiu de restituir i normalitzar el caràcter originari de la ela geminada en l’entorn digital. El grup i el projecte, sense finançament ni ànim de lucre, s’han anat consolidant al llarg dels anys i han rebut el suport de l’IEC i altres institucions compromeses amb la projecció de la llengua catalana en els mitjans tecnològics actuals. El projecte pivota sobre dos aspectes complementaris: la codificació informàtica i la construcció tipogràfica.

Aquests aspectes són competència de professionals especialitzats (informàtics i dissenyadors), però la seva repercussió afecta el conjunt d’usuaris de la llengua catalana i, per aquest motiu, convé divulgar tota la informació disponible al públic general.

L’abast del projecte fa que els seus objectius es distingeixin segons la possibilitat de realització. Així, a curt termini, es pretén:

  • Detectar i fer conèixer els usos erronis de la ela geminada i les anomalies que se’n deriven.
  • Proposar i promoure solucions adequades per a esmenar els errors.

Als anteriors se’ls sumen objectius a mitjà i llarg termini:

  • Obtenir una codificació informàtica correcta de la ela geminada.
  • Recuperar un espai propi per al caràcter en els teclats dels dispositius electrònics.

Més en detall, podeu trobar en aquest comunicat algunes de les recomanacions concretes per a un ús correcte de la ela geminada.


Comentaris