naciodigital.com, el nou diari català d’Internet i noves tecnologies

Compartiu


naciodigital.com és un diari ofereix informació contínua sobre el món d’internet i les noves tecnologies, centrant-se en l’àmbit català. Els usuaris hi poden participar deixant comentaris a les notícies o bé participant al fòrum de discussió.

NacioDigital.com es defineix com un mitjà de comunicació obert, plural i democràtic, compromès en les idees de la defensa de la llengua catalana i dels principis establerts en les declaracions internacionals dels Drets Humans i dels Drets dels Pobles.

Pel que fa al seu projecte informatiu, ND s’inscriu en el model del diari informatiu-interpretatiu. Enfocarà la informació des d’una mirada més social que no pas tecnicista. Tractarà temes de tecnología i internet, però amb una especial atenció als seus aspectes pedagògics i comunitaris, treballant per la superació de la fractura digital, per la utilització dels nous mitjans a favor de la democràcia, el civisme i la cohesió del poble de Catalunya, i per l’extensió de l’ús de les noves tecnologies amb una mentalitat participativa i no excloent, denunciant-ne la utilització discriminatòria o insocial que en poguessin fer persones o col·lectius. L’empresa editora està adherida a l’Internet Quality Agence.

L’aportació que ND vol fer al conjunt dels mitjans és la difusió permanent en llengua catalana d’informacions i opinions sobre el sector de les noves tecnologies, amb totes les seves implicacions socials, polítiques i econòmiques, prenent el nostre país com a punt de referència, però cobrint informacions i fent seguiments de temes a escala internacional.

La difusió d’aquests continguts en català és especialment rellevant per dos motius:

1.- Per la manca d’un mitjà periodístic diari especialitzat en la temàtica (després del naufragi i el tancament d’experiències promogudes per empreses que, en canvi, conserven les seves edicions digitals en castellà.)

2.- Pel fet que essent un àmbit que interessa molt en franges de població jove, és important que es tingui l’oportunitat de fer-ne un seguiment en llengua catalana i no s’hagi de recórrer obligatòriament a d’altres canals.

Ens proposem fer un diari que, gràcies a la participació, sigui també en gran part, el vostre diari.


Comentaris