Per una major implicació de les administracions i universitats catalanes en contra de l’aprovació de les patents de programari

Compartiu


Demà dimecres 6 de juny es votarà en el Parlament europeu a Estrasburg la directiva sobre la patentabilitat de les invencions implementades en ordinador.

Des dels inicis de la seva elaboració fins al dia d’avui, aquesta s’ha vist emmarcada per un greu conjunt d’irregularitats i de greus deficiències democràtiques que en qüestionen l’aprovació. Com a exemple, la poc clara adopció sense votació al Consell quan tres estats teòricament favorables havien demanat una nova votació.

Per altra banda, com han estat denunciant un gran nombre de particulars, associacions i empreses, l’aplicació d’aquesta directiva pot suposar una greu amenaça per al correcte desenvolupament de les noves tecnologies i la societat del coneixement a Europa. També des del començament, els grups de pressió de grans empreses del sector han estat insistentment a sobre dels europarlamentaris per influir-los en la seva decisió a despit del que això pot representar per al futur de les PIME, que representen el gruix econòmic més important del sector a Europa i al nostre país, les universitats i els drets dels ciutadans mateixos.

En aquesta legislatura, des de la Generalitat de Catalunya sembla que s’ha emprès una decidida aposta per a la modernització tecnològica del nostre país i la potenciació i promoció del programari lliure com a element central en aquest desenvolupament. En són exemples els premis de programari lliure, algunes proves pilots de migració a l’Administració o el suport a diferents projectes o jornades de difusió existents en aquest camp. De la mateixa manera, des d’altres administracions catalanes, també s’han començat a fer alguns passos en aquest sentit. És el cas de la Diputació de Barcelona, o d’Ajuntaments com el de Barcelona o de Rubí. Paral·lelament a això, estan plantejant-se i executant-se plans de migració a programari lliure i sorgint gran nombre d’iniciatives a les nostres universitats que poden repercutir molt positivament en el futur de la nostra societat.

L’aprovació d’aquesta directiva és un obstacle per a la consecució d’aquests objectius i per al manteniment i potenciació del nostre teixit empresarial i el benestar dels catalans mateixos.
Anteriorment i de manera repetida, des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat o la Regidoria de la Ciutat del Coneixement de Barcelona, s’ha mostrat el rebuig a l’aprovació d’aquesta directiva; però creiem que amb això no n’hi ha prou davant la gravetat dels fets actuals. Per això, demanem que des de la Generalitat com també des de totes aquelles administracions i universitats del Principat, i com més aviat millor davant la urgència de la votació de demà, i d’acord amb els seus compromisos per una Catalunya capdavantera en noves tecnologies, facin sentir en veu alta el seu malestar i facin conèixer l’existència de les vint-i-una esmenes que han d’aprovar-se per poder minimitzar el mal que representaria l’aprovació d’aquesta directiva.

Hi signen:

Caliu
Càtedra de Programari Lliure de la UPC
Catux
Softcatalà

Les altres organitzacions interessades a signar-hi, feu-ho saber des de la llista docscaliu-noepatents


Comentaris