Creació d’un diccionari anglès-català de codi obert

Compartiu


Dacco és un diccionari català-anglès de codi obert. El projecte es va crear com a resposta a la manca de diccionaris bilingües gratuïts, moderns, complets i fàcilment accessibles a tots els angloparlants que aprenem català arreu del món.

El resultat és Dacco – un diccionari anglès-català descarregable i personalitzable, que conté fitxers de so, llistes de col·locacions importants, cercadors, xarxes semàntiques, conjugadors verbals, informació sobre la freqüència relativa de cada entrada, i més important encara, anima els usuaris a ajudar i a influir directament en el procés de creació i expansió del diccionari. La filosofia de Dacco és que si es vol crear un diccionari que satisfaci els desitjos i les necessitats dels seus usuaris, és absolutament necessari que aquests usuaris juguin un paper actiu en la creació i expansió del diccionari. Per aquesta raó, el projecte disposa d’uns fòrums a través dels quals els usuaris poden buscar i facilitar ajuda, suggerir noves entrades, informar-nos dels errors que conté el diccionari, dir-nos si i per què no estan d’acord amb una entrada específica, votar a favor o en contra d’una nova entrada, etc. En resum, escoltem i agraïm les opinions i suggerències dels usuaris i les incorporem directament al diccionari.

Actualment el diccionari anglès-català de Dacco conté 5.647 entrades i el català-anglès en conté 3.991. Amb l’ajuda dels angloparlants que aprenen català i els catalanoparlants que aprenen anglès, esperem crear un recurs, cada vegada més complet, que respongui a les necessitats de tots. Si vols participar en el projecte, no dubtis de visitar-nos.


Comentaris