.cat i .ct, per què dos dominis?

Compartiu


Jordi Iparraguirre
ipa@astrogea.org

El passat mes de març l’associació punt.CAT presentà en societat la proposta feta a la ICANN (Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Nombres) per tal d’obtenir un domini d’alt nivell proposat (sponsored top level domain – sTLD) “.cat” que ajudi a localitzar els recursos d’Internet en català, tal com el .aero ho fa per a la indústria aeroespaial o el .biz es proposa per negocis.

D’altra banda, l’Associació en Defensa del Domini .CT, ADD-CT porta des del 1996 treballant per aconseguir un ccTLD (country code top level domain) per a Catalunya. Les propostes de ADD-CT van arribar al Parlament on, per unanimitat, s’aprovà la resolució 192/V. En preguntes a l’Executiu l’any 2000, s’anà veient una certa manca d’interès en fer canviar les coses tot assenyalant una via alternativa (.cat) aleshores encara a les beceroles tot esperant que la ICANN obrís la porta als TLD proposats.

Tenim doncs dues propostes diferents i a primera vista pot semblar que hi ha un conflicte d’interessos on en realitat no n’hi ha cap. La prova més fàcil és veure que ADD-CT forma part de punt.CAT i dóna suport a la iniciativa del sTLD.

El sTLD .cat és un domini esponsoritzat, és a dir, proposat i auspiciat per un grup d’associacions culturals, de comunicació, etc. que cristal·litza al voltant de la ISOC-CAT (Internet Society de Catalunya). És doncs una proposta que es mou i viu dins d’Internet, el món dels bits, i ben sabut és que a Internet les persones interactuen i s’organitzen com volen; i el sTLD .cat és una iniciativa proposada pels internautes catalanòfons d’arreu del Planeta.

El ccTLD .ct és un domini amb moltes més implicacions en el món “atòmic”. Aquests dominis es basen en una llista ISO (International Standards Organization) 3166 que assigna codis a països (country codes) i zones fora de la jurisdicció estatal o sense estat (per exemple, l’Antàrtida, Palestina). Aquests codis permeten definir matrícules, codis postals, etiquetatge, i moltes més coses. En el seu temps, la IANA (avui ICANN) va prendre com a referència la llista ISO 3166 per tal d’assignar ccTLDs i facilitar la gestió de la xarxa. Es a dir, es va aprofitar una llista estàndard ja existent i administrada per la ISO. Si voleu, que el .ct es pugui fer servir per determinar un ccTLD és una possibilitat més que ofereix ser dins la llista ISO 3166.

Actualment, i independentment del resultat que pugui assolir punt.CAT, ADD-CT treballa per tal d’introduir el dret al .ct en el redactat del nou Estatut i convèncer als parlamentaris i govern de la viabilitat i avantatges de ser dins la llista ISO 3166 amb identitat pròpia.

Referències

Resum de la proposta presentada per punt.CAT a la ICANN
http://www.icann.org/tlds/stld-apps-19mar04/cat.htm

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 250-00296/05 Resolució 192/V del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet a Catalunya
Publicació de la iniciativa; 28.05.1996 (BOPC 54, pàg. 3838)

250-00296/05 Resolució 192/V del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet a Catalunya
Publicació de la tramesa a la Comissió; 03.06.1996 (BOPC 57, pàg. 3975)

250-00296/05 Resolució 192/V del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet a Catalunya
Publicació de l’obertura del termini de presentació esmenes; 03.06.1996 (BOPC 57, pàg. 3975)

250-00296/05 Resolució 192/V del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet a Catalunya
Publicació de l’adopció en Comissió; 05.11.1996 (BOPC 106, pàg. 7780)

340-00191/05 Control del compliment de la Resolució 192/V del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet a Catalunya
Publicació de la documentació (resolució); 14.04.1997 (BOPC 159, pàg. 12358)

314-01541/06 Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 192/V del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet a Catalunya
Publicació de la iniciativa; 22.03.2000 (BOPC 33, pàg. 45)

314-01541/06 Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 192/V del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet a Catalunya
Publicació de la resposta del Govern; 04.05.2000 (BOPC 52, pàg. 29)

BOPC 233, pag. 185 (desembre 2001)
http://www.parlament-cat.org/activitat/bopc/06b233.pdf

BOPC 250, pag. 28 (novembre 2001)
http://www.parlament-cat.org/activitat/bopc/06b250.pdf

Nicholas Negroponte
http://web.media.mit.edu/~nicholas/Wired/WIRED3-01.html
http://archives.obs-us.com/obs/english/books/nn/ch01c01.htm

John Perry Barlow
http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html

Mercè Molist
Reneix la lluita per un domini Català a Internet
http://www.softcatala.org/articles/article12.htm

Aquest document és © 2004 Jordi Iparraguirre. Es permet el seu ús i distribució en qualsevol mitjà sempre que no sigui modificat i s’inclogui aquesta nota.


Comentaris