Article: El Mozilla Thunderbird com a alternativa

Compartiu


Toni Hermoso Pulido
Projecte Mozilla en català

El Mozilla Thunderbird 1.0 és la darrera versió d’aquest potent i innovador client de missatgeria del projecte Mozilla. Aquest es presenta com una seriosa alternativa a l’Outlook Express i potencialment també al Microsoft Office Outlook, els quals actualment encara acaparen la major quota d’usuaris.

Els clients de missatgeria, com el Thunderbird, el Mozilla Mail, l’Eudora o l’Outlook Express, permeten a l’usuari poder gestionar el seu correu electrònic d’una forma còmoda i flexible utilitzant protocols estàndards com POP o IMAP; això en contraposició a la gestió via web amb el navegador. L’Outlook Express es distribueix gratuïtament juntament amb l’Internet Explorer als sistemes operatius Windows. Malgrat que és segurament el client més utilitzat arreu del món, o precisament per això, Microsoft n’ha descurat el seu manteniment i, a causa de decisions de disseny i implementació que podrien pretendre facilitar l’ús a l’usuari (integració amb l’Internet Explorer, gestió dels adjunts, interacció amb seqüències, etc.), ha esdevingut un dels majors responsables de moltes
de les diferents pandèmies (de virus, cucs i altre programari malèvol) que han assolat la xarxa al llarg dels darrers anys.

D’altra banda, el Thunderbird, a semblança del seu germà Firefox a nivell de navegador, ha anat incorporant successives millores al cos del projecte Mozilla original. Apart de ser un client de correu i grups de discussió i incloure altres funcionalitats clàssiques com una llibreta d’adreces d’interès i filtres de correu personalitzables, ofereix moltes altres opcions que no trobem a l’Outlook Express. Destaca sobretot el gran èmfasi d’aquest producte pel que fa a la seguretat i a la privadesa de l’usuari, on trobem opcions de blocatge d’imatges, emmagatzemament de contrasenyes, gestió de certificats, signatura i xifratge digital amb
els estàndards com l’S/MIME o l’OpenPGP amb el suport de l’extensió Enigmail.

El Thunderbird també disposa d’un excel·lent filtre amb capacitat d’autoaprenentatge per poder gestionar eficientment el correu brossa i de passada, també permet rebutjar més d’un virus. Això ens ajuda a que la consulta del correu diari deixi de ser una tasca tan feixuga.

Una altra característica afegida de gran interès és la lectura de titulars de continguts sindicats (RSS). Gràcies a això, l’usuari pot estar al corrent de les darreres novetats i notícies d’aquells llocs web preferits que implementin sindicació de continguts, i tot des d’una mateixa interfície.

Encara que estrictament potser no podríem catalogar el Thunderbird com a client de programari col·laboratiu (groupware) de la mateixa manera com ho són el Lotus Notes, el Microsoft Office Outlook, o alternatives lliures com l’Evolution i el Kontact, sí és veritat que amb conjunció amb el projecte Calendar/Sunbird, poden gaudir-se moltes de les avantatges i funcionalitats que aquest tipus de programari ofereix.

El Sunbird és una aplicació independent i encara està en desenvolupament inicial, però el Calendar ja està quelcom més madur i s’integra perfectament amb el Mozilla, el Firefox i per descomptat, també amb el Thunderbird. Aquest permet organitzar en un o múltiples calendaris les nostres cites i tasques i així poder definir els pertinents avisos. Els calendaris poden compartir-se en xarxa (p.ex.: en una empresa) i accedir-hi diferents usuaris. Per a això s’utilitza el format iCal (que per exemple, també utilitza Apple Mail) i els protocols WebDAV o FTP. Desgraciadament, encara no és possible interconnectar amb Microsoft Exchange, el producte servidor al que s’hi connecta el Microsoft Office Outlook i que és molt utilitzat en entorns empresarials. Aquesta limitació és a causa del protocol tancat que s’hi utilitza. Malgrat això, Ximian ha alliberat recentment un connector que permet la compatibilitat i obre les portes a que altres projectes de programari lliure puguin implementar-lo. Per altra banda, si és possible, la millor
opció és recórrer o migrar a servidors de programari col·laboratiu de codi obert ja existents com ara l’OpenGroupWare.

En un futur, el projecte Calendar també s’afegirà suport per a intercanvi de dades amb Palm i telèfons mòbils, entre d’altres
necessitats típiques d’aquests entorns de treball.

Migrar des de clients com l’Outlook, l’Eudora o el Mozilla Mail és molt fàcil amb l’ajuda de l’auxiliar d’importació. L’usuari pot traslladar els missatges, llibreta d’adreces i configuració del seu programa de correu antic al Thunderbird sense que això impliqui perdre la informació i dades del client des d’on es migra.

Molt útil també, recomanable especialment quan els usuaris que han de mantenir correspondència en diferents idiomes, és la possibilitat de corregir l’ortografia dels nostres missatges. Pot configurar-se que aquesta opció es realitzi automàticament abans d’enviar el missatge, cosa que ens pot estalviar planys si haguéssim ja enviat el missatge. Els correctors ortogràfics són els mateixos que utilitza l’OpenOffice.org; on en el cas del català, es respecta tota la diversitat lingüística de la nostra llengua.

Un altre aspecte molt important del Thunderbird, comú amb tota la tecnologia Mozilla, és el seu caràcter multiplataforma i la seva
extensibilitat. El mateix programa amb pràcticament la mateixa interfície funciona a Windows, GNU/Linux, Mac OS X i també altres plataformes, permetent així una fàcil migració i adaptació en entorns on conviuen diversos sistemes operatius. Les possibilitats de creació amb la plataforma Mozilla són enormes, atès que molts dels components i llenguatges utilitzats són els que utilitzen els mateixos desenvolupadors web. Només cal fer una ullada a update.mozilla.org per comprovar la gran varietat d’aplicacions de terceres parts que poden satisfer aquelles necessitats més específiques dels usuaris.

En conclusió, excepte en aquells casos de dependència amb tecnologia privativa com la de Microsoft o davant d’altres necessitats més particulars que encara no han estat implementades en el projecte Mozilla (però potser sí en altres alternatives lliures), el Thunderbird amb conjunció amb el projecte Calendar, és una solució excel·lent, multiplataforma i flexible per a les necessitats més habituals de missatgeria i col·laboració en xarxa.

Enllaços

Aquest article està llicenciat sota Reconeixement-SenseObraDerivada de Creative Commons. A nivell generic: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ i d’acord amb la legislació de l’Estat espanyol: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.1/es/


Comentaris