Mètriques del corrector

Compartiu

Mètriques del corrector

A continuació us expliquem el significat de les diferents mètriques i com es calculen.

  • Paraules. Usem les mateixes regles que al corrector gramatical per dividir les paraules. Són molt exhaustives i compten correctament pronoms febles, articles, mots compostos o els principals topònims.
  • Frases. Usem les mateixes regles que al corrector gramatical per comptar frases. Això inclou tota la puntuació en llengua catalana, abreviatures, etc.
  • Paràgrafs. Considerem que els paràgrafs comencem després d’un salt de línia.
  • Síl·labes. Utilitzem el mateix algorisme que usem al Separador i comptador de síl·labes.
  • Caràcters. Comptem els clústers de grafemes, segons la definició d’Unicode. Això és, comptem els caràcters que perceben els usuaris visualment, independentment que necessitin un o múltiples bytes per a codificar-se.
  • Temps de lectura.  Basant-nos en estàndards en acceptats per a llengües properes, considerem que un adult pot llegir 310 paraules per minut.
  • Temps de lectura en veu alta. Basant-nos en estàndards en acceptats per a llengües properes, considerem que un adult pot llegir 180 paraules per minut en veu alta.
  • Llegibilitat. Calculem un valor numèric que indica, de forma orientativa, la facilitat de lectura i comprensió d’un text. Un valor baix, proper a zero, es correspon amb un text que és molt difícil de comprendre, difícil de llegir. Un valor alt, proper a cent, es correspon amb un text que és fàcil de comprendre, fàcil de llegir. El coeficient de llegibilitat augmenta (el text és més fàcil de llegir) si el text té frases curtes (poques paraules per frase) i paraules curtes (poques síl·labes per paraula) i viceversa, disminueix (el text és més difícil de llegir) si el text té frases llargues (moltes paraules per frase) i paraules llargues (moltes síl·labes per paraula).

 

>> Tornar al Corrector