Reconeixement de veu

Compartiu

Aquesta pàgina proveïx accés a un sistema experimental de reconeixement de veu. Introduïu un fitxer d’àudio i us tornarà la seva transcripció.


Fitxer amb àudio (format FLAC o WAV):