Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 80.00%, coincidències 8)

- (copia) (usada 20.00%, coincidències 2)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 59.38%, coincidències 19)

- (predeterminat) (usada 25.00%, coincidències 8)

- (omissió) (usada 9.38%, coincidències 3)

- (predeterminada) (usada 3.12%, coincidències 1)

- (per omissió) (usada 3.12%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 16)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 14)

(none) (cap)

- (cap) (usada 96.67%, coincidències 58)

- (sense) (usada 3.33%, coincidències 2)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 13)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.14%, coincidències 34)

- (desconeguda) (usada 2.86%, coincidències 1)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 94.44%, coincidències 17)

- un dia (usada 5.56%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 19)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 21)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 95.45%, coincidències 21)

- una setmana (usada 4.55%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

1st 1r

- 1r (usada 66.67%, coincidències 6)

- 1st (usada 11.11%, coincidències 1)

- 1er (usada 11.11%, coincidències 1)

- 1a (usada 11.11%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

2nd 2n

- 2n (usada 66.67%, coincidències 6)

- 2nd (usada 11.11%, coincidències 1)

- 2on (usada 11.11%, coincidències 1)

- 2a (usada 11.11%, coincidències 1)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 9)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 24)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 75.00%, coincidències 6)

- 3er (usada 12.50%, coincidències 1)

- 3a (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 94.74%, coincidències 18)

- 5 minutes (usada 5.26%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.67%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 90.00%, coincidències 9)

- [options] (usada 10.00%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 90.91%, coincidències 10)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 9.09%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 13)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 11)

a3 a3

- a3 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.00%, coincidències 18)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.00%, coincidències 1)

- la4 (usada 5.00%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 12)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 68.18%, coincidències 15)

- abreviació (usada 27.27%, coincidències 6)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 81.82%, coincidències 9)

- abcç (usada 9.09%, coincidències 1)

- abc (diari) (usada 9.09%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 87.50%, coincidències 7)

- abkhazian (usada 12.50%, coincidències 1)

abort aborta

- aborta (usada 36.07%, coincidències 22)

- interromp (usada 26.23%, coincidències 16)

- avorta (usada 19.67%, coincidències 12)

- abandona (usada 3.28%, coincidències 2)

- anul·la (usada 3.28%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.64%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.64%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.64%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.64%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.64%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 1.64%, coincidències 1)

- abort (usada 1.64%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 28.00%, coincidències 7)

- avortat (usada 24.00%, coincidències 6)

- interrompuda (usada 20.00%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 16.00%, coincidències 4)

- interrompre (usada 4.00%, coincidències 1)

- anul·lat (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 4.00%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 90.48%, coincidències 19)

- avortat. cancel·lat. (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'ha interromput. (usada 4.76%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.69%, coincidències 1)

- avortant (usada 7.69%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 78.29%, coincidències 137)

- sobre (usada 9.71%, coincidències 17)

- informació (usada 2.86%, coincidències 5)

- quant al (usada 2.86%, coincidències 5)

- quant al sigil (usada 1.14%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 1.14%, coincidències 2)

- about (usada 0.57%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.57%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.57%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.57%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.57%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.57%, coincidències 1)

- qui som (usada 0.57%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 63.64%, coincidències 7)

- quant a les qt (usada 36.36%, coincidències 4)

above a sobre

- a sobre (usada 46.43%, coincidències 13)

- sobre (usada 17.86%, coincidències 5)

- per sobre (usada 7.14%, coincidències 2)

- part superior (usada 7.14%, coincidències 2)

- per damunt (usada 3.57%, coincidències 1)

- above (usada 3.57%, coincidències 1)

- quant al (usada 3.57%, coincidències 1)

- dalt (usada 3.57%, coincidències 1)

- a dalt (usada 3.57%, coincidències 1)

- superior (usada 3.57%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 90.91%, coincidències 10)

- valor absolut (usada 9.09%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 66.67%, coincidències 12)

- absoluta (usada 27.78%, coincidències 5)

- absolute (usada 5.56%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 64.29%, coincidències 9)

- mètrica de color absoluta (usada 21.43%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

- colorimetria absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

abstract resum

- resum (usada 94.12%, coincidències 32)

- abstracte (usada 5.88%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 24)

accept accepta

- accepta (usada 92.96%, coincidències 66)

- acceptar (usada 4.23%, coincidències 3)

- d'acord (usada 1.41%, coincidències 1)

- acceptada (usada 1.41%, coincidències 1)

accepted acceptada

- acceptada (usada 50.00%, coincidències 5)

- acceptat (usada 40.00%, coincidències 4)

- acceptades (usada 10.00%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 93.10%, coincidències 54)

- accedir (usada 3.45%, coincidències 2)

- accedeix (usada 1.72%, coincidències 1)

- access (usada 1.72%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 93.75%, coincidències 15)

- controls d'accés (usada 6.25%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 52.78%, coincidències 19)

- s'ha denegat l'accés (usada 44.44%, coincidències 16)

- s'ha denegat l'accès (usada 2.78%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'ha denegat l'accés. (usada 44.44%, coincidències 4)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 10.00%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 72.73%, coincidències 8)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 43)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 97.47%, coincidències 77)

- comptes (usada 1.27%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 1.27%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 77.78%, coincidències 7)

- dades dels comptes (usada 11.11%, coincidències 1)

- propietats del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 95.65%, coincidències 22)

- nom de compte (usada 4.35%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 35.48%, coincidències 11)

- paràmetres dels comptes (usada 29.03%, coincidències 9)

- configuració del compte (usada 22.58%, coincidències 7)

- ajusts dels comptes (usada 6.45%, coincidències 2)

- ajustos de compte (usada 3.23%, coincidències 1)

- arranjament del compte (usada 3.23%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 14)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 36)

accuracy precisió

- precisió (usada 60.00%, coincidències 9)

- exactitud (usada 26.67%, coincidències 4)

- acurat (usada 13.33%, coincidències 2)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 71.43%, coincidències 10)

- agraïments (usada 21.43%, coincidències 3)

- justificants de recepció (usada 7.14%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc cosinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.04%, coincidències 164)

- accions (usada 1.18%, coincidències 2)

- action (usada 1.18%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.59%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 118)

activate activa

- activa (usada 92.00%, coincidències 46)

- activar (usada 8.00%, coincidències 4)

activated activat

- activat (usada 53.85%, coincidències 7)

- activada (usada 23.08%, coincidències 3)

- habilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- actiu (usada 7.69%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 19)

active actiu

- actiu (usada 83.05%, coincidències 98)

- activa (usada 15.25%, coincidències 18)

- activat (usada 1.69%, coincidències 2)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 16)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 48)

actual actual

- actual (usada 50.00%, coincidències 5)

- real (usada 50.00%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 88.89%, coincidències 16)

- mida actual (usada 11.11%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 13)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 92.26%, coincidències 417)

- afegir (usada 3.54%, coincidències 16)

- afegeix-ho (usada 1.77%, coincidències 8)

- afegegix (usada 1.11%, coincidències 5)

- additiu (usada 0.22%, coincidències 1)

- add (usada 0.22%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.22%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.22%, coincidències 1)

- sum (usada 0.22%, coincidències 1)

- addició (usada 0.22%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegeix compte (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegir un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix-los tots (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 10.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.00%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix atribut (usada 22.22%, coincidències 2)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 58.97%, coincidències 23)

- afegeix el marcador (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegeix punt (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix un punt d'interès (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix un nou marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix un marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix favorit (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.56%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 15.38%, coincidències 2)

- agregar categoria (usada 7.69%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 93.10%, coincidències 27)

- afegir comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 73.91%, coincidències 17)

- afegeix contacte (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix el contacte (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 4.35%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 57.89%, coincidències 11)

- afegeix un dispositiu (usada 42.11%, coincidències 8)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix entrada (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir entrada (usada 7.14%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix cita (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 80.95%, coincidències 17)

- afegeix camp (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix el camp (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.76%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix fitxer (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 12.50%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 72.50%, coincidències 29)

- afegeix els fitxers (usada 22.50%, coincidències 9)

- afegiu fitxers (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.50%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 8.33%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 83.33%, coincidències 20)

- afegeix la carpeta (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 86.11%, coincidències 31)

- afegeix grup (usada 11.11%, coincidències 4)

- afegir grup (usada 2.78%, coincidències 1)

add host afegeix una màquina

- afegeix una màquina (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegeix imatge (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix vídeo (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatges i icones (usada 12.50%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 56.52%, coincidències 13)

- afegeix element (usada 26.09%, coincidències 6)

- afegeix un ítem (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegir ítem (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix objecte (usada 4.35%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix un idioma (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegir idioma (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix llengua (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir un idioma (usada 9.09%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix capa (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.69%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 95.65%, coincidències 22)

- afegir plantilla (usada 4.35%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix enllaç (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegir enllaç (usada 15.38%, coincidències 2)

add new afegeix

- afegeix (usada 48.28%, coincidències 14)

- afegeix nou (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 3.45%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 66.67%, coincidències 10)

- afegeix nota (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegir nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir una nota (usada 6.67%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix punt (usada 10.00%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 76.47%, coincidències 13)

- afegeix perfil (usada 23.53%, coincidències 4)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 10.00%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 53.57%, coincidències 15)

- afegeix una norma (usada 25.00%, coincidències 7)

- afegir regla (usada 17.86%, coincidències 5)

- afegeix regla (usada 3.57%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix l'etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegir etiquetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 6.67%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegir als favorits (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix als punts (usada 6.67%, coincidències 1)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeux als contactes (usada 10.00%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 88.89%, coincidències 16)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir al diccionari (usada 5.56%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 69.23%, coincidències 18)

- afegeix a les preferides (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegeix-lo als preferits (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix als favorits (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 3.85%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix-lo a un grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 10.00%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix a la llista (usada 7.14%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix un url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix una url (usada 9.09%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 53.85%, coincidències 14)

- afegeix usuari (usada 34.62%, coincidències 9)

- afegir usuari (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix persona usuària (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.85%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 13)

add-ons complements

- complements (usada 90.48%, coincidències 19)

- productes addicionals (usada 4.76%, coincidències 1)

- extensions (usada 4.76%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 60.00%, coincidències 21)

- s'ha afegit (usada 20.00%, coincidències 7)

- afegits (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegida (usada 5.71%, coincidències 2)

- afegida/es (usada 2.86%, coincidències 1)

- addició (usada 2.86%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 66.67%, coincidències 12)

- addició (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- sumar (usada 5.56%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 90.62%, coincidències 29)

- altres (usada 6.25%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 3.12%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 53.85%, coincidències 7)

- configuració addicional (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres addicionals. (usada 7.69%, coincidències 1)

- paràmetres adicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 97.08%, coincidències 133)

- address (usada 2.19%, coincidències 3)

- direcció (usada 0.73%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 86.21%, coincidències 25)

- agenda (usada 10.34%, coincidències 3)

- llibre d'adreces (usada 3.45%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 32)

adjust ajusta

- ajusta (usada 70.59%, coincidències 12)

- adequa (usada 11.76%, coincidències 2)

- ajust (usada 11.76%, coincidències 2)

- ajustar (usada 5.88%, coincidències 1)

adjustment ajust

- ajust (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustament (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajustaments (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetre (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 39.02%, coincidències 16)

- administració (usada 29.27%, coincidències 12)

- admin (usada 26.83%, coincidències 11)

- admin. (usada 2.44%, coincidències 1)

- administra (usada 2.44%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 66.67%, coincidències 6)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 30)

administrator administrador

- administrador (usada 92.31%, coincidències 24)

- administradors (usada 3.85%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 3.85%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

admins administradors

- administradors (usada 94.44%, coincidències 17)

- administració (usada 5.56%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 91.93%, coincidències 148)

- avançada (usada 3.11%, coincidències 5)

- avançades (usada 2.48%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 1.86%, coincidències 3)

- difícil (negra) (usada 0.62%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 64)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 36)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 40.00%, coincidències 16)

- paràmetres avançats (usada 22.50%, coincidències 9)

- ajusts avançats (usada 15.00%, coincidències 6)

- arranjament avançat (usada 15.00%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 7.50%, coincidències 3)

adventure aventura

- aventura (usada 87.50%, coincidències 7)

- aventures (usada 12.50%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 77.78%, coincidències 7)

- afar (usada 11.11%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 11.11%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 20)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 11)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.67%, coincidències 59)

- després de (usada 17.33%, coincidències 13)

- after (usada 2.67%, coincidències 2)

- posteriors (usada 1.33%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 56.00%, coincidències 14)

- antiguitat (usada 36.00%, coincidències 9)

- age (usada 4.00%, coincidències 1)

- vella (usada 4.00%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 36.36%, coincidències 4)

- agrega (usada 36.36%, coincidències 4)

- àrid (usada 9.09%, coincidències 1)

- agregar (usada 9.09%, coincidències 1)

- aggregate (usada 9.09%, coincidències 1)

ago fa

- fa (usada 50.00%, coincidències 4)

- enrere (usada 25.00%, coincidències 2)

- abans (usada 12.50%, coincidències 1)

- en el passat (usada 12.50%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 70.59%, coincidències 12)

- mode d'avió (usada 29.41%, coincidències 5)

akan àkan

- àkan (usada 70.00%, coincidències 7)

- akan (usada 30.00%, coincidències 3)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 15)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 17)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 26)

album àlbum

- àlbum (usada 96.36%, coincidències 53)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.82%, coincidències 1)

- album (usada 1.82%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 95.65%, coincidències 22)

- artista d'àlbum (usada 4.35%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 19)

alert avís

- avís (usada 71.58%, coincidències 68)

- alerta (usada 22.11%, coincidències 21)

- alert (usada 3.16%, coincidències 3)

- avisar (usada 1.05%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 1.05%, coincidències 1)

- atenció (usada 1.05%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 22)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 74.19%, coincidències 23)

- algoritme (usada 25.81%, coincidències 8)

alias àlies

- àlies (usada 92.31%, coincidències 48)

- alias (usada 5.77%, coincidències 3)

- pseudònim (usada 1.92%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 87.50%, coincidències 14)

- pseudònims (usada 6.25%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.25%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 60.71%, coincidències 17)

- alineació (usada 21.43%, coincidències 6)

- alinear (usada 7.14%, coincidències 2)

- align (usada 3.57%, coincidències 1)

- aliniació (usada 3.57%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.57%, coincidències 1)

align bottom alinea abaix

- alinea abaix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a baix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdamunt (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 66.67%, coincidències 10)

- justifica al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- centrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- alineació al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 6.67%, coincidències 1)

- centra (usada 6.67%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 81.82%, coincidències 27)

- alineació a l'esquerra (usada 9.09%, coincidències 3)

- justifica a l'esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

- aliniat a l'esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 82.86%, coincidències 29)

- alineació a la dreta (usada 8.57%, coincidències 3)

- justifica a la dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- aliniat a la dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- alineació dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

align top alinea amunt

- alinea amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdavall (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 9.09%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.41%, coincidències 104)

- alineament (usada 1.83%, coincidències 2)

- l'alineació (usada 0.92%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.92%, coincidències 1)

- aliniament (usada 0.92%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 50.73%, coincidències 139)

- tots (usada 35.77%, coincidències 98)

- totes (usada 11.31%, coincidències 31)

- tota (usada 0.36%, coincidències 1)

- all (usada 0.36%, coincidències 1)

- total (usada 0.36%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.36%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.36%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.36%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 14)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 17)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 12)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 69.23%, coincidències 9)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- all events (usada 7.69%, coincidències 1)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.05%, coincidències 73)

- tots els arxius (usada 2.63%, coincidències 2)

- afegeix fitxers (usada 1.32%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 17)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.00%, coincidències 19)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.00%, coincidències 1)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 62.50%, coincidències 5)

- tots els ítems (usada 37.50%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 62.50%, coincidències 10)

- tots els idiomes (usada 18.75%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 12.50%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 6.25%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 10)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 25)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 11)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 92.00%, coincidències 23)

- totes les persones usuàries (usada 4.00%, coincidències 1)

- all users (usada 4.00%, coincidències 1)

allow permet

- permet (usada 94.52%, coincidències 69)

- permetre (usada 2.74%, coincidències 2)

- admet (usada 1.37%, coincidències 1)

- permès (usada 1.37%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 58.33%, coincidències 7)

- permeses (usada 16.67%, coincidències 2)

- permesa (usada 8.33%, coincidències 1)

- permés (usada 8.33%, coincidències 1)

- permesos (usada 8.33%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 84.85%, coincidències 56)

- alpha (usada 13.64%, coincidències 9)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.52%, coincidències 1)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 75.00%, coincidències 6)

- alfabètics (usada 12.50%, coincidències 1)

- alfabèticament (usada 12.50%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 90.48%, coincidències 19)

- ja es troba en marxa (usada 4.76%, coincidències 1)

- encara s'està executant (usada 4.76%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 93.55%, coincidències 29)

- tecla alternativa dreta (usada 3.23%, coincidències 1)

- la tecla alt (usada 3.23%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

altitude altitud

- altitud (usada 81.82%, coincidències 18)

- altura (usada 9.09%, coincidències 2)

- elevació (usada 9.09%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.33%, coincidències 73)

- always (usada 1.33%, coincidències 1)

- per sempre (usada 1.33%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 20.00%, coincidències 4)

- sempre per damunt (usada 20.00%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 15.00%, coincidències 3)

- sempre al capdamunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 10.00%, coincidències 2)

- sempre a la part superior (usada 5.00%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 5.00%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 5.00%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 81.82%, coincidències 9)

- mostrar sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

am am

- am (usada 89.58%, coincidències 43)

- a. m. (usada 4.17%, coincidències 2)

- a. m. (usada 2.08%, coincidències 1)

- lam (usada 2.08%, coincidències 1)

- a.m. (usada 2.08%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 88.89%, coincidències 16)

- ap/pm (usada 5.56%, coincidències 1)

- a. m./p. m. (usada 5.56%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 87.50%, coincidències 7)

- ambiental (usada 12.50%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 78.57%, coincidències 11)

- samoa nord-americana (usada 21.43%, coincidències 3)

amharic amhàric

- amhàric (usada 94.12%, coincidències 16)

- amharic (usada 5.88%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 62.50%, coincidències 35)

- import (usada 30.36%, coincidències 17)

- total (usada 7.14%, coincidències 4)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 9)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 15)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 76.47%, coincidències 13)

- hi ha hagut un error. (usada 11.76%, coincidències 2)

- ha fallat (usada 5.88%, coincidències 1)

- ha ocorregut un error. (usada 5.88%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 88.89%, coincidències 8)

- analògica (usada 11.11%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 71.43%, coincidències 10)

- anàlisis (usada 28.57%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 54.55%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 18.18%, coincidències 2)

- analitics (usada 9.09%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 9.09%, coincidències 1)

- analytics (usada 9.09%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 57.14%, coincidències 8)

- analitzar (usada 21.43%, coincidències 3)

- anàlisi (usada 7.14%, coincidències 1)

- analyze (usada 7.14%, coincidències 1)

- analitzador (usada 7.14%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 83.87%, coincidències 26)

- ancoratge (usada 9.68%, coincidències 3)

- d''ancoratge (usada 3.23%, coincidències 1)

- anchor (usada 3.23%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

and i

- i (usada 93.22%, coincidències 110)

- and (usada 5.93%, coincidències 7)

- i de (usada 0.85%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 16)

angle angle

- angle (usada 99.19%, coincidències 123)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.81%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 15)

angry emprenyat

- emprenyat (usada 44.44%, coincidències 4)

- enfadat (usada 33.33%, coincidències 3)

- enuig (usada 11.11%, coincidències 1)

- enutjat (usada 11.11%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 92.31%, coincidències 12)

- anguila (usada 7.69%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 10)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 32)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 12)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 60.00%, coincidències 6)

- commemoració (usada 30.00%, coincidències 3)

- sant (usada 10.00%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 45.45%, coincidències 5)

- anotació (usada 27.27%, coincidències 3)

- anotacions (usada 18.18%, coincidències 2)

- fer anotacions (usada 9.09%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 80.00%, coincidències 12)

- contacte / adreces (usada 6.67%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 6.67%, coincidències 1)

- anotacions (usada 6.67%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 11)

announcement avís

- avís (usada 40.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 26.67%, coincidències 4)

- aví­s (usada 20.00%, coincidències 3)

- announcement (usada 6.67%, coincidències 1)

- anuncis (usada 6.67%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 57.14%, coincidències 8)

- avisos (usada 28.57%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

- notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 87.80%, coincidències 36)

- anònim -a (usada 2.44%, coincidències 1)

- anonymous (usada 2.44%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.44%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.44%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 2.44%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 90.00%, coincidències 9)

- anonymous user (usada 10.00%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 64.29%, coincidències 18)

- respon (usada 28.57%, coincidències 8)

- respondre (usada 3.57%, coincidències 1)

- la resposta (usada 3.57%, coincidències 1)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 20)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 54.55%, coincidències 6)

- suavitzat (usada 36.36%, coincidències 4)

- antialiasing (usada 9.09%, coincidències 1)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 19)

any qualsevol

- qualsevol (usada 91.23%, coincidències 52)

- any (usada 3.51%, coincidències 2)

- cap (usada 1.75%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.75%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.75%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 76.47%, coincidències 13)

- tothom (usada 17.65%, coincidències 3)

- anyone (usada 5.88%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 14)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 16)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 42.11%, coincidències 8)

- clau de l'api (usada 36.84%, coincidències 7)

- codi api (usada 5.26%, coincidències 1)

- api key (usada 5.26%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 5.26%, coincidències 1)

- clau d'accés a la api (usada 5.26%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.00%, coincidències 9)

- apòstrofe (usada 10.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 95.12%, coincidències 78)

- aspecte (usada 3.66%, coincidències 3)

- interfície (usada 1.22%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 54.17%, coincidències 13)

- annexa (usada 45.83%, coincidències 11)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 87.50%, coincidències 7)

- apple (usada 12.50%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 98.31%, coincidències 58)

- petició (usada 1.69%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 43)

apply aplica

- aplica (usada 95.86%, coincidències 139)

- aplicar (usada 2.07%, coincidències 3)

- executa (usada 0.69%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.69%, coincidències 1)

- aplica'l (usada 0.69%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 94.44%, coincidències 17)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 80.00%, coincidències 8)

- aplica el filtratge (usada 10.00%, coincidències 1)

- filtra (usada 10.00%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 83.33%, coincidències 10)

- apply to (usada 8.33%, coincidències 1)

- aplicar a (usada 8.33%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 61.90%, coincidències 13)

- aprovar (usada 33.33%, coincidències 7)

- d'acord (usada 4.76%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 66.67%, coincidències 10)

- aprovada (usada 20.00%, coincidències 3)

- approved (usada 6.67%, coincidències 1)

- acceptat (usada 6.67%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 14)

apr abr.

- abr. (usada 50.00%, coincidències 19)

- abr (usada 42.11%, coincidències 16)

- apr (usada 5.26%, coincidències 2)

- d’abr. (usada 2.63%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 86.96%, coincidències 40)

- d'abril (usada 6.52%, coincidències 3)

- abr. (usada 2.17%, coincidències 1)

- d’abril (usada 2.17%, coincidències 1)

- april (usada 2.17%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 9)

arabic àrab

- àrab (usada 91.07%, coincidències 51)

- arabic (usada 5.36%, coincidències 3)

- aràbic (usada 3.57%, coincidències 2)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 11)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 24)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 77.78%, coincidències 21)

- arc (usada 7.41%, coincidències 2)

- arq. (usada 7.41%, coincidències 2)

- arch (usada 3.70%, coincidències 1)

- arq (usada 3.70%, coincidències 1)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 97.73%, coincidències 43)

- estructura (usada 2.27%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 45.76%, coincidències 27)

- arxiva (usada 38.98%, coincidències 23)

- arxivar (usada 3.39%, coincidències 2)

- arxivat (usada 3.39%, coincidències 2)

- arxivats (usada 1.69%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.69%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.69%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.69%, coincidències 1)

- archive (usada 1.69%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 50.00%, coincidències 6)

- arxivades (usada 16.67%, coincidències 2)

- arxivats (usada 8.33%, coincidències 1)

- classificat (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 8.33%, coincidències 1)

- arxivada (usada 8.33%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 82.35%, coincidències 14)

- arxiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- notícies arxivades (usada 5.88%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 45.95%, coincidències 17)

- esteu segur? (usada 37.84%, coincidències 14)

- n'estàs segur? (usada 5.41%, coincidències 2)

- estàs segur? (usada 2.70%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.70%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.70%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.70%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 98.31%, coincidències 58)

- àrees (usada 1.69%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 19)

argument argument

- argument (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 92.00%, coincidències 23)

- paràmetres (usada 4.00%, coincidències 1)

- argument (usada 4.00%, coincidències 1)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 18)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 32)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 25)

array matriu

- matriu (usada 86.36%, coincidències 19)

- seqüència (usada 4.55%, coincidències 1)

- matrius (usada 4.55%, coincidències 1)

- array (usada 4.55%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 25)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 19)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 21)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 98.11%, coincidències 52)

- intèrpret (usada 1.89%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 14)

artwork grafisme

- grafisme (usada 40.00%, coincidències 4)

- artwork (usada 30.00%, coincidències 3)

- obra artística (usada 10.00%, coincidències 1)

- art (usada 10.00%, coincidències 1)

- il·lustració (usada 10.00%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 14)

as com a

- com a (usada 68.75%, coincidències 11)

- as (usada 18.75%, coincidències 3)

- com (usada 6.25%, coincidències 1)

- as (diari) (usada 6.25%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 84.00%, coincidències 63)

- ascens (usada 12.00%, coincidències 9)

- ordre ascendent (usada 2.67%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.33%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 93.75%, coincidències 15)

- ascii (empresa) (usada 6.25%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 92.31%, coincidències 12)

- asia (usada 7.69%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc sinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 72.22%, coincidències 13)

- demana (usada 11.11%, coincidències 2)

- ask (usada 5.56%, coincidències 1)

- pregunta-ho (usada 5.56%, coincidències 1)

- demanda (usada 5.56%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect orientació

- orientació (usada 45.45%, coincidències 5)

- aspecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- relació d'aspecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 9.09%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 82.93%, coincidències 34)

- relació de l'aspecte (usada 4.88%, coincidències 2)

- proporció d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- aspect ratio (usada 2.44%, coincidències 1)

- allargament (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 94.44%, coincidències 17)

- assamese (usada 5.56%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 5)

- prova (usada 40.00%, coincidències 4)

- valoracions (usada 10.00%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 83.33%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- prova (usada 5.56%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 75.00%, coincidències 9)

- actius (usada 8.33%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 8.33%, coincidències 1)

- recurs (usada 8.33%, coincidències 1)

assign assigna

- assigna (usada 95.65%, coincidències 22)

- assignar (usada 4.35%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 90.91%, coincidències 10)

- s'ha assignat a (usada 9.09%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 36.84%, coincidències 7)

- tasca (usada 31.58%, coincidències 6)

- assignació (usada 21.05%, coincidències 4)

- assignment (usada 10.53%, coincidències 2)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 28.57%, coincidències 4)

- activitats (usada 28.57%, coincidències 4)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 51.85%, coincidències 14)

- a les (usada 25.93%, coincidències 7)

- at (usada 7.41%, coincidències 2)

- el (usada 7.41%, coincidències 2)

- arrova (usada 3.70%, coincidències 1)

- de (usada 3.70%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 8)

- mínim (usada 10.00%, coincidències 1)

- almenys (usada 10.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc tangent (usada 9.09%, coincidències 1)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 76.92%, coincidències 10)

- atlas (usada 23.08%, coincidències 3)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 45.45%, coincidències 5)

- atm (usada 36.36%, coincidències 4)

- caixer (usada 18.18%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

attach adjunta

- adjunta (usada 88.46%, coincidències 23)

- adjuntar (usada 3.85%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.85%, coincidències 1)

- attach (usada 3.85%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- adjunta el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjuntar arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 41.67%, coincidències 15)

- fitxer adjunt (usada 30.56%, coincidències 11)

- adjunció (usada 19.44%, coincidències 7)

- adjunts (usada 2.78%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 2.78%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 2.78%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 39.73%, coincidències 29)

- fitxers adjunts (usada 38.36%, coincidències 28)

- adjuncions (usada 19.18%, coincidències 14)

- avisos (usada 1.37%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.37%, coincidències 1)

attendees assistents

- assistents (usada 88.24%, coincidències 15)

- auxiliars (usada 11.76%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 98.21%, coincidències 55)

- atribució (usada 1.79%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 22.22%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 67)

attribution atribució

- atribució (usada 77.78%, coincidències 7)

- reconeixement (usada 22.22%, coincidències 2)

audience audiència

- audiència (usada 63.64%, coincidències 7)

- públic (usada 27.27%, coincidències 3)

- espectador (usada 9.09%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 91.35%, coincidències 95)

- audio (usada 6.73%, coincidències 7)

- d'àudio (usada 0.96%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.96%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 17)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 15)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 94.44%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 5.56%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- pista de so (usada 11.11%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 48.65%, coincidències 18)

- ago (usada 40.54%, coincidències 15)

- ago. (usada 5.41%, coincidències 2)

- d’ag. (usada 2.70%, coincidències 1)

- ag (usada 2.70%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 90.91%, coincidències 40)

- d'agost (usada 6.82%, coincidències 3)

- d’agost (usada 2.27%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 30)

austria àustria

- àustria (usada 90.91%, coincidències 20)

- austria (usada 9.09%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 70.59%, coincidències 12)

- autenticació (usada 11.76%, coincidències 2)

- autenticar (usada 5.88%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 5.88%, coincidències 1)

- autentifica (usada 5.88%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 82.35%, coincidències 14)

- autenticant (usada 11.76%, coincidències 2)

- us esteu autenticant (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 79.25%, coincidències 42)

- autentificació (usada 20.75%, coincidències 11)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 90.00%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 38.10%, coincidències 8)

- l'autenticació ha fallat (usada 38.10%, coincidències 8)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.76%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.76%, coincidències 1)

- autentificació fallida (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.76%, coincidències 1)

- authentication failed (usada 4.76%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 76.92%, coincidències 10)

- l'autentificació ha fallat. (usada 7.69%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 7.69%, coincidències 1)

- authentication failed. (usada 7.69%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 93.75%, coincidències 15)

- mode d'autenticació (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 34.21%, coincidències 13)

- cal autenticació (usada 28.95%, coincidències 11)

- es requereix autenticació (usada 23.68%, coincidències 9)

- autenticació requerida (usada 7.89%, coincidències 3)

- cal l'autenticació (usada 2.63%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.63%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 95.86%, coincidències 162)

- autor/a (usada 3.55%, coincidències 6)

- autoria (usada 0.59%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l'autor/a (usada 10.00%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 69.70%, coincidències 23)

- autors (usada 24.24%, coincidències 8)

- autoria (usada 3.03%, coincidències 1)

- autor/s (usada 3.03%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 8)

authors autors

- autors (usada 95.56%, coincidències 43)

- autors/es (usada 4.44%, coincidències 2)

auto auto

- auto (usada 52.48%, coincidències 53)

- automàtic (usada 40.59%, coincidències 41)

- automàtica (usada 5.94%, coincidències 6)

- autocom (usada 0.99%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 55.56%, coincidències 5)

- autodetecta (usada 22.22%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- detecció automàtica (usada 11.11%, coincidències 1)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 60.00%, coincidències 9)

- detecta automàticament (usada 33.33%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 36.36%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenar automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenament autom. (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 84.83%, coincidències 151)

- automàtica (usada 14.61%, coincidències 26)

- per defecte (usada 0.56%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 42.86%, coincidències 6)

- desament automàtic (usada 28.57%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 21.43%, coincidències 3)

- auto-desat (usada 7.14%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 81.25%, coincidències 13)

- inicialització automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

- autoinici (usada 6.25%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.25%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 94.44%, coincidències 17)

- visibilitat (usada 5.56%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 91.92%, coincidències 91)

- disponibles (usada 6.06%, coincidències 6)

- disponibilitat (usada 1.01%, coincidències 1)

- reservat (usada 1.01%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 90.91%, coincidències 10)

- odres disponibles (usada 9.09%, coincidències 1)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 14)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 77.78%, coincidències 14)

- llengües disponibles (usada 22.22%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 77.78%, coincidències 7)

- plugins disponibles (usada 22.22%, coincidències 2)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 14)

average mitjana

- mitjana (usada 91.07%, coincidències 51)

- average (usada 3.57%, coincidències 2)

- promig (usada 1.79%, coincidències 1)

- mitja (usada 1.79%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.79%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 12)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.24%, coincidències 20)

- away (usada 4.76%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 94.12%, coincidències 16)

- axes (usada 5.88%, coincidències 1)

axis eix

- eix (usada 69.23%, coincidències 9)

- eixos (usada 15.38%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 7.69%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 7.69%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 80.00%, coincidències 8)

- aymara (usada 20.00%, coincidències 2)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 71.43%, coincidències 15)

- azerbaitjan (usada 23.81%, coincidències 5)

- azerbaijan (usada 4.76%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 82.35%, coincidències 14)

- àceri (usada 5.88%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.88%, coincidències 1)

- azerbaijani (usada 5.88%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 9)

back enrere

- enrere (usada 81.98%, coincidències 232)

- anterior (usada 5.65%, coincidències 16)

- endarrere (usada 4.24%, coincidències 12)

- tornar (usada 1.77%, coincidències 5)

- enrera (usada 1.06%, coincidències 3)

- torna (usada 1.06%, coincidències 3)

- revers (usada 1.06%, coincidències 3)

- darrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- enviar cap a darrera (usada 0.35%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- enrrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.35%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.35%, coincidències 1)

- back (usada 0.35%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.35%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 25.00%, coincidències 3)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- servidor (usada 8.33%, coincidències 1)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.45%, coincidències 139)

- rerefons (usada 2.63%, coincidències 4)

- segon pla (usada 1.97%, coincidències 3)

- en segon terme (usada 1.32%, coincidències 2)

- color de fons (usada 0.66%, coincidències 1)

- fons de pantalla (usada 0.66%, coincidències 1)

- en segon pla (usada 0.66%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.66%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 71.82%, coincidències 79)

- color del fons (usada 28.18%, coincidències 31)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 18)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backspace retrocés

- retrocés (usada 90.48%, coincidències 19)

- tecla d'esborrar (usada 4.76%, coincidències 1)

- la tecla retrocés (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 77.42%, coincidències 24)

- backup (usada 9.68%, coincidències 3)

- copia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 91.67%, coincidències 11)

- còpies (usada 8.33%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 50.00%, coincidències 7)

- endarrere (usada 14.29%, coincidències 2)

- enviar cap endarrera (usada 7.14%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 7.14%, coincidències 1)

- recula (usada 7.14%, coincidències 1)

- backward (usada 7.14%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 7.14%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 60.00%, coincidències 6)

- petició incorrecta (usada 10.00%, coincidències 1)

- bad request (usada 10.00%, coincidències 1)

- petició errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 15)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 18)

balance balanç

- balanç (usada 64.86%, coincidències 24)

- saldo (usada 24.32%, coincidències 9)

- saldo pendent (usada 2.70%, coincidències 1)

- balança (usada 2.70%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.70%, coincidències 1)

- equilibri (usada 2.70%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 10)

baltic bàltic

- bàltic (usada 86.67%, coincidències 13)

- baltic (usada 13.33%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 86.67%, coincidències 13)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 6.67%, coincidències 1)

- grup (usada 6.67%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 70.59%, coincidències 12)

- ample de banda (usada 23.53%, coincidències 4)

- ample banda (usada 5.88%, coincidències 1)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 78.95%, coincidències 15)

- bangladesh (usada 21.05%, coincidències 4)

bank banc

- banc (usada 86.67%, coincidències 13)

- bank (usada 6.67%, coincidències 1)

- bancari (usada 6.67%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 76.19%, coincidències 16)

- rètol (usada 9.52%, coincidències 2)

- banner (usada 4.76%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.76%, coincidències 1)

- anunci (usada 4.76%, coincidències 1)

bar bar

- bar (usada 50.00%, coincidències 17)

- barra (usada 47.06%, coincidències 16)

- barra de compàs (usada 2.94%, coincidències 1)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 54.55%, coincidències 6)

- gràfic de barres (usada 36.36%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 9.09%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 100.00%, coincidències 17)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 100.00%, coincidències 10)

base base

- base (usada 95.45%, coincidències 42)

- base (topologia) (usada 2.27%, coincidències 1)

- bàsic (usada 2.27%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 90.00%, coincidències 9)

- base dn (usada 10.00%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 76.92%, coincidències 10)

- línia de base (usada 7.69%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 7.69%, coincidències 1)

- base (usada 7.69%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 90.00%, coincidències 9)

- bashkir (usada 10.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 81.13%, coincidències 43)

- bàsica (usada 7.55%, coincidències 4)

- basic (usada 7.55%, coincidències 4)

- opcions bàsiques (usada 1.89%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.89%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 10)

basic settings ajusts bàsics

- ajusts bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- paràmetres bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- configuració bàsica (usada 22.22%, coincidències 4)

- arranjament bàsic (usada 11.11%, coincidències 2)

- preferències bàsiques (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 55.56%, coincidències 5)

- informació bàsica (usada 11.11%, coincidències 1)

- basics (usada 11.11%, coincidències 1)

- bàsic (usada 11.11%, coincidències 1)

- conceptes bàsics (usada 11.11%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 44.44%, coincidències 4)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 3)

- basquetbol (usada 22.22%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 85.71%, coincidències 18)

- euskera (usada 4.76%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 4.76%, coincidències 1)

- èuscar (usada 4.76%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 42.86%, coincidències 6)

- baixos (usada 28.57%, coincidències 4)

- bass (usada 14.29%, coincidències 2)

- greus (usada 7.14%, coincidències 1)

- clau de fa (usada 7.14%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 95.24%, coincidències 20)

- bateria elèctrica (usada 4.76%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.61%, coincidències 16)

- bcc (usada 38.71%, coincidències 12)

- c/o (usada 9.68%, coincidències 3)

beach platja

- platja (usada 80.00%, coincidències 8)

- beach (usada 20.00%, coincidències 2)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 82.26%, coincidències 51)

- abans de (usada 11.29%, coincidències 7)

- anterior (usada 3.23%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.61%, coincidències 1)

- before (usada 1.61%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 40.00%, coincidències 6)

- començament (usada 26.67%, coincidències 4)

- begin (usada 13.33%, coincidències 2)

- comença (usada 13.33%, coincidències 2)

- principi (usada 6.67%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 81.82%, coincidències 9)

- beginner (usada 9.09%, coincidències 1)

- novell (usada 9.09%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 41.67%, coincidències 5)

- inici (usada 25.00%, coincidències 3)

- començant (usada 16.67%, coincidències 2)

- sortida (usada 8.33%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 8.33%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 60.00%, coincidències 9)

- comença amb (usada 40.00%, coincidències 6)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 31)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 13)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 84.21%, coincidències 16)

- bielorrússia (usada 10.53%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 5.26%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.30%, coincidències 26)

- bielorúsa (usada 3.70%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 23)

belize belize

- belize (usada 95.24%, coincidències 20)

- belice (usada 4.76%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 40.00%, coincidències 10)

- sota (usada 32.00%, coincidències 8)

- inferior (usada 12.00%, coincidències 3)

- per sota (usada 8.00%, coincidències 2)

- baix (usada 4.00%, coincidències 1)

- part inferior (usada 4.00%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 50.00%, coincidències 4)

- bench (usada 37.50%, coincidències 3)

- banc per seure (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 96.15%, coincidències 25)

- bengali (usada 3.85%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 93.33%, coincidències 14)

- benin (usada 6.67%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 80.00%, coincidències 12)

- bermudes (usada 20.00%, coincidències 3)

best millor

- millor (usada 50.00%, coincidències 7)

- el millor (usada 21.43%, coincidències 3)

- best (usada 7.14%, coincidències 1)

- la millor (usada 7.14%, coincidències 1)

- superior (usada 7.14%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 7.14%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 53.33%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 20.00%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 13.33%, coincidències 2)

- el millor encaix (usada 6.67%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 6.67%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.77%, coincidències 30)

- β ( beta minúscula) (usada 3.23%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 88.89%, coincidències 16)

- between (usada 11.11%, coincidències 2)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 7)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.12%, coincidències 16)

- bután (usada 5.88%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 16)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 90.00%, coincidències 9)

- big (usada 10.00%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 14)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

- bill (usada 10.00%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 10.00%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 86.11%, coincidències 31)

- sistema binari (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaris (usada 2.78%, coincidències 1)

- binària (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.78%, coincidències 1)

- binary (usada 2.78%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 69.23%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculant (usada 7.69%, coincidències 1)

- associació (usada 7.69%, coincidències 1)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

birthday aniversari

- aniversari (usada 50.00%, coincidències 9)

- data de naixement (usada 27.78%, coincidències 5)

- natalici (usada 11.11%, coincidències 2)

- birthday (usada 5.56%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 5.56%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 9)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 57.14%, coincidències 8)

- velocitat de bits (usada 14.29%, coincidències 2)

- velocitat de transmissió (usada 14.29%, coincidències 2)

- resolució (usada 7.14%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 7.14%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 11)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 94.74%, coincidències 18)

- bitmap (usada 5.26%, coincidències 1)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 81.25%, coincidències 26)

- taxadebits (usada 6.25%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 3.12%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 14)

black negre

- negre (usada 86.84%, coincidències 66)

- negres (usada 5.26%, coincidències 4)

- gruixut (usada 3.95%, coincidències 3)

- ordena (usada 1.32%, coincidències 1)

- negra (usada 1.32%, coincidències 1)

- black (usada 1.32%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 15)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 94.44%, coincidències 17)

- en blanc i negre (usada 5.56%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 10)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 11)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 53.57%, coincidències 15)

- buit (usada 25.00%, coincidències 7)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 2)

- buida (usada 3.57%, coincidències 1)

- negre (usada 3.57%, coincidències 1)

- blank (usada 3.57%, coincidències 1)

- blanc (usada 3.57%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 71.43%, coincidències 5)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

- blank blu-ray disc (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 77.78%, coincidències 7)

- pàgina buida (usada 22.22%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 53.33%, coincidències 8)

- mescla (usada 20.00%, coincidències 3)

- transició (usada 6.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 6.67%, coincidències 1)

- combinar (usada 6.67%, coincidències 1)

- blend (usada 6.67%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 43.48%, coincidències 10)

- mode de mescla (usada 21.74%, coincidències 5)

- mode de barreja (usada 17.39%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.04%, coincidències 3)

- mode (usada 4.35%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 38.10%, coincidències 24)

- bloca (usada 33.33%, coincidències 21)

- bloqueja (usada 11.11%, coincidències 7)

- blocs (usada 4.76%, coincidències 3)

- bloquejar (usada 4.76%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.17%, coincidències 2)

- bossell (usada 1.59%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.59%, coincidències 1)

- block (usada 1.59%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 81.82%, coincidències 9)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 18.18%, coincidències 2)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- usuari bloquejat (usada 14.29%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 14.29%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 45.71%, coincidències 16)

- bloquejat (usada 40.00%, coincidències 14)

- blocats (usada 5.71%, coincidències 2)

- bloqueja (usada 2.86%, coincidències 1)

- bloca (usada 2.86%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.86%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 95.83%, coincidències 23)

- quadrets (usada 4.17%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 78.26%, coincidències 18)

- bloc (usada 17.39%, coincidències 4)

- publicar al bloc (usada 4.35%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 7)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.00%, coincidències 9)

- blue-ray (usada 10.00%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 97.20%, coincidències 104)

- blava (usada 1.87%, coincidències 2)

- blue (usada 0.93%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 33)

blur difumina

- difumina (usada 37.04%, coincidències 10)

- difuminat (usada 37.04%, coincidències 10)

- desenfoc (usada 11.11%, coincidències 3)

- difuminada (usada 3.70%, coincidències 1)

- desenfoca (usada 3.70%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 3.70%, coincidències 1)

- taca (usada 3.70%, coincidències 1)

board tauler

- tauler (usada 55.56%, coincidències 10)

- placa (usada 16.67%, coincidències 3)

- targeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- taula (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.56%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.56%, coincidències 1)

boat barca

- barca (usada 50.00%, coincidències 4)

- vaixell (usada 37.50%, coincidències 3)

- veler (usada 12.50%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 88.10%, coincidències 37)

- body (usada 4.76%, coincidències 2)

- missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

- text (usada 2.38%, coincidències 1)

- cos del missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.86%, coincidències 87)

- marcat (usada 1.14%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 70.00%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 20)

bond enllaç

- enllaç (usada 54.55%, coincidències 12)

- vinculada (usada 9.09%, coincidències 2)

- llaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- vincle (usada 4.55%, coincidències 1)

- obligació (usada 4.55%, coincidències 1)

- mig (usada 4.55%, coincidències 1)

- paper amb còpia (usada 4.55%, coincidències 1)

- lligam (usada 4.55%, coincidències 1)

- bo (usada 4.55%, coincidències 1)

- vinculació (usada 4.55%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 25)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 36.36%, coincidències 16)

- adreça d'interès (usada 31.82%, coincidències 14)

- preferit (usada 6.82%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.55%, coincidències 2)

- punt de llibre (usada 4.55%, coincidències 2)

- punt (usada 4.55%, coincidències 2)

- marca (usada 2.27%, coincidències 1)

- adreça (usada 2.27%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 2.27%, coincidències 1)

- marca de text (usada 2.27%, coincidències 1)

- marcadors (usada 2.27%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 2)

- apunta aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 54.87%, coincidències 62)

- marcadors (usada 27.43%, coincidències 31)

- preferits (usada 5.31%, coincidències 6)

- punts (usada 5.31%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.54%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 1.77%, coincidències 2)

- marcador (usada 1.77%, coincidències 2)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 20)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 96.15%, coincidències 25)

- tipus de variable booleana (lògica) (usada 3.85%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 73.91%, coincidències 17)

- boot (usada 8.70%, coincidències 2)

- arrenca (usada 4.35%, coincidències 1)

- arrancada (usada 4.35%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 4.35%, coincidències 1)

- botes (usada 4.35%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 87.50%, coincidències 7)

- zhuyin (usada 12.50%, coincidències 1)

border vora

- vora (usada 64.71%, coincidències 44)

- frontera (usada 17.65%, coincidències 12)

- contorn (usada 14.71%, coincidències 10)

- només la vora (usada 1.47%, coincidències 1)

- vores (usada 1.47%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 50.00%, coincidències 10)

- color del contorn (usada 30.00%, coincidències 6)

- color de vora (usada 10.00%, coincidències 2)

- color del marge (usada 5.00%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 5.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 61.11%, coincidències 11)

- amplada del contorn (usada 27.78%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 11.11%, coincidències 2)

borders vores

- vores (usada 90.91%, coincidències 40)

- contorns (usada 6.82%, coincidències 3)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 93.75%, coincidències 15)

- bòsnia i herzégovina (usada 6.25%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 90.48%, coincidències 19)

- bosni (usada 9.52%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 55.56%, coincidències 20)

- tots dos (usada 22.22%, coincidències 8)

- ambdues (usada 5.56%, coincidències 2)

- ambdós costats (usada 2.78%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 2.78%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 2.78%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.78%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.78%, coincidències 1)

- both (usada 2.78%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 94.12%, coincidències 16)

- botsuana (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 58.19%, coincidències 103)

- baix (usada 16.95%, coincidències 30)

- part inferior (usada 11.30%, coincidències 20)

- a baix (usada 6.21%, coincidències 11)

- final (usada 1.13%, coincidències 2)

- inferiror (usada 1.13%, coincidències 2)

- al final (usada 1.13%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 1.13%, coincidències 2)

- avall (usada 1.13%, coincidències 2)

- capdavall (usada 0.56%, coincidències 1)

- sota (usada 0.56%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.56%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 53.85%, coincidències 7)

- inferior centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- a baix centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

- part inferior centre (usada 7.69%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 30.77%, coincidències 12)

- baix a l'esquerra (usada 25.64%, coincidències 10)

- a baix a l'esquerra (usada 7.69%, coincidències 3)

- inferior esquerre (usada 7.69%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 7.69%, coincidències 3)

- a baix esquerra (usada 7.69%, coincidències 3)

- baix esquerra (usada 5.13%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 5.13%, coincidències 2)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.56%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 27.78%, coincidències 10)

- baix a la dreta (usada 27.78%, coincidències 10)

- a baix a la dreta (usada 13.89%, coincidències 5)

- part inferior dreta (usada 8.33%, coincidències 3)

- inferior dret (usada 5.56%, coincidències 2)

- a baix dreta (usada 5.56%, coincidències 2)

- baix dreta (usada 5.56%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 2.78%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 2.78%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 10)

bounce rebota

- rebota (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot (usada 20.00%, coincidències 2)

- retorn (usada 10.00%, coincidències 1)

- botar (usada 10.00%, coincidències 1)

- retornar (usada 10.00%, coincidències 1)

- repetició (usada 10.00%, coincidències 1)

- bounce (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- capsa contenidora (usada 15.38%, coincidències 2)

- capsa delimitadora (usada 15.38%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 7.69%, coincidències 1)

- límits (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 7.69%, coincidències 1)

- extensió (usada 7.69%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 72.73%, coincidències 8)

- bouvet (usada 27.27%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 44.44%, coincidències 16)

- quadre (usada 33.33%, coincidències 12)

- capsa (usada 13.89%, coincidències 5)

- boix (usada 2.78%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.78%, coincidències 1)

- box (usada 2.78%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 50.00%, coincidències 10)

- ppm (usada 20.00%, coincidències 4)

- tempo (usada 20.00%, coincidències 4)

- tpm (usada 5.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 7)

branch branca

- branca (usada 80.77%, coincidències 21)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- ramificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 80.00%, coincidències 8)

- brand (usada 10.00%, coincidències 1)

- marca comercial (usada 10.00%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 26)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 55.56%, coincidències 5)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

- brasiler portuguès (usada 11.11%, coincidències 1)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 42.86%, coincidències 3)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- fils d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 46.15%, coincidències 6)

- salta (usada 7.69%, coincidències 1)

- pausa (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- divisió (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- interrupció (usada 7.69%, coincidències 1)

- trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 20)

bridge pont

- pont (usada 96.88%, coincidències 31)

- pont de comandament (usada 3.12%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 83.33%, coincidències 60)

- lluminositat (usada 13.89%, coincidències 10)

- lluantor (usada 1.39%, coincidències 1)

- claror (usada 1.39%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 47.06%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 17.65%, coincidències 3)

- porta-ho al front (usada 11.76%, coincidències 2)

- envia al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

broadcast difusió

- difusió (usada 78.57%, coincidències 22)

- envia a tots (usada 7.14%, coincidències 2)

- redifusió (usada 7.14%, coincidències 2)

- de difusió (usada 3.57%, coincidències 1)

- difusió general (usada 3.57%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 60.00%, coincidències 6)

- trencat o perdut (usada 10.00%, coincidències 1)

- espatllat (usada 10.00%, coincidències 1)

- broken (usada 10.00%, coincidències 1)

- trencada (usada 10.00%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 94.74%, coincidències 18)

- brown (usada 5.26%, coincidències 1)

browse navega

- navega (usada 83.72%, coincidències 180)

- explora (usada 8.84%, coincidències 19)

- examina (usada 3.26%, coincidències 7)

- navegar (usada 0.93%, coincidències 2)

- navegació (usada 0.93%, coincidències 2)

- navegador (usada 0.47%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.47%, coincidències 1)

- índex (usada 0.47%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.47%, coincidències 1)

- visualitzador (usada 0.47%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 61.54%, coincidències 8)

- navegador de fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- navegueu pels fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 84.85%, coincidències 28)

- browser (usada 9.09%, coincidències 3)

- explorador (usada 6.06%, coincidències 2)

browsing navegació

- navegació (usada 38.46%, coincidències 5)

- navegant (usada 23.08%, coincidències 3)

- exploració (usada 23.08%, coincidències 3)

- examinant (usada 7.69%, coincidències 1)

- explorant (usada 7.69%, coincidències 1)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 11)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 75.00%, coincidències 6)

- brunei darussalam (usada 25.00%, coincidències 2)

brush pinzell

- pinzell (usada 81.82%, coincidències 9)

- brotxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 9.09%, coincidències 1)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 17)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 85.71%, coincidències 6)

- bubbles (usada 14.29%, coincidències 1)

buffer dilatació

- dilatació (usada 52.17%, coincidències 12)

- memòria intermèdia (usada 43.48%, coincidències 10)

- buffer (usada 4.35%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 83.33%, coincidències 10)

- mida del buffer (usada 8.33%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 77.78%, coincidències 7)

- buginese (usada 11.11%, coincidències 1)

- buginès (usada 11.11%, coincidències 1)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 10)

build construeix

- construeix (usada 45.71%, coincidències 16)

- construcció (usada 25.71%, coincidències 9)

- muntatge (usada 14.29%, coincidències 5)

- munta (usada 5.71%, coincidències 2)

- generar (usada 2.86%, coincidències 1)

- build (usada 2.86%, coincidències 1)

- compilació (usada 2.86%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 50.00%, coincidències 8)

- construcció (usada 12.50%, coincidències 2)

- construint (usada 12.50%, coincidències 2)

- muntatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 6.25%, coincidències 1)

- edificació (usada 6.25%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 70.00%, coincidències 7)

- incorporat (usada 30.00%, coincidències 3)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 21)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.06%, coincidències 33)

- bulgar (usada 2.94%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 57.14%, coincidències 8)

- bala (usada 14.29%, coincidències 2)

- bullet (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- pics (usada 7.14%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 7.14%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 66.67%, coincidències 6)

- llista de vinyetes (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 11.11%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 53.33%, coincidències 8)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- llista de vinyetes (usada 6.67%, coincidències 1)

- llista no numerada (usada 6.67%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 91.67%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 8.33%, coincidències 1)

bundle paquet

- paquet (usada 37.50%, coincidències 3)

- agrupació (usada 25.00%, coincidències 2)

- embolcall (usada 25.00%, coincidències 2)

- agrupar (usada 12.50%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.12%, coincidències 16)

- burquina faso (usada 5.88%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 83.33%, coincidències 15)

- burmès (usada 5.56%, coincidències 1)

- burmese (usada 5.56%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 5.56%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 46.15%, coincidències 6)

- grava (usada 23.08%, coincidències 3)

- enregistra (usada 15.38%, coincidències 2)

- enregistrar (usada 7.69%, coincidències 1)

- cremada (usada 7.69%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 14)

bus bus

- bus (usada 80.95%, coincidències 17)

- autobús (usada 19.05%, coincidències 4)

business empresa

- empresa (usada 40.91%, coincidències 9)

- negoci (usada 31.82%, coincidències 7)

- negocis (usada 27.27%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 84.38%, coincidències 27)

- ocupada (usada 12.50%, coincidències 4)

- no disponible (usada 3.12%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.30%, coincidències 52)

- button (usada 1.85%, coincidències 1)

- bot@'o (usada 1.85%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 21)

by per

- per (usada 88.00%, coincidències 44)

- de (usada 4.00%, coincidències 2)

- by (usada 4.00%, coincidències 2)

- segons (usada 2.00%, coincidències 1)

- en (usada 2.00%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 12)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 18)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 13)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 18)

bytes bytes

- bytes (usada 94.00%, coincidències 47)

- octets (usada 6.00%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

cable cable

- cable (usada 88.89%, coincidències 8)

- cap (usada 11.11%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 71.43%, coincidències 10)

- cable desconnectat (usada 28.57%, coincidències 4)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 64.00%, coincidències 16)

- cau (usada 20.00%, coincidències 5)

- cache (usada 8.00%, coincidències 2)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 4.00%, coincidències 1)

- caxè (usada 4.00%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 37.50%, coincidències 3)

- emmagatzemat temporalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- cau (usada 25.00%, coincidències 2)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 33.33%, coincidències 3)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 11.11%, coincidències 1)

cairo el caire

- el caire (usada 64.29%, coincidències 9)

- cairo (usada 35.71%, coincidències 5)

calculate calcula

- calcula (usada 95.83%, coincidències 23)

- càlcul (usada 4.17%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 70.00%, coincidències 14)

- calculant (usada 25.00%, coincidències 5)

- s’està calculant (usada 5.00%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 32)

calendar calendari

- calendari (usada 95.60%, coincidències 87)

- agenda (usada 4.40%, coincidències 4)

calibrate calibra

- calibra (usada 81.82%, coincidències 9)

- calibrar (usada 18.18%, coincidències 2)

calibration calibratge

- calibratge (usada 88.89%, coincidències 8)

- calibració (usada 11.11%, coincidències 1)

call truca

- truca (usada 30.43%, coincidències 7)

- trucada (usada 21.74%, coincidències 5)

- crida (usada 13.04%, coincidències 3)

- truca-li (usada 8.70%, coincidències 2)

- habitual (usada 8.70%, coincidències 2)

- trucar (usada 4.35%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 4.35%, coincidències 1)

- comú (usada 4.35%, coincidències 1)

- truca a (usada 4.35%, coincidències 1)

calling trucada

- trucada (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està trucant (usada 25.00%, coincidències 2)

- calling (usada 12.50%, coincidències 1)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

- telefonades (usada 12.50%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 54.55%, coincidències 6)

- crides (usada 45.45%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 15)

camera càmera

- càmera (usada 98.08%, coincidències 51)

- camera (usada 1.92%, coincidències 1)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 71.43%, coincidències 10)

- model de càmera (usada 21.43%, coincidències 3)

- model càmera (usada 7.14%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 94.12%, coincidències 16)

- camerún (usada 5.88%, coincidències 1)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 96.30%, coincidències 26)

- canada (usada 3.70%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 97.14%, coincidències 984)

- cancel·lar (usada 0.99%, coincidències 10)

- cancel·la els canvis (usada 0.89%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.30%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.20%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 0.10%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.10%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 75.00%, coincidències 6)

- cancel·la treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancel·la un treball (usada 12.50%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 51.85%, coincidències 14)

- cancel·lada (usada 33.33%, coincidències 9)

- s'ha cancel·lat (usada 14.81%, coincidències 4)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 70.00%, coincidències 7)

- cancel·lant (usada 20.00%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 10.00%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 76.92%, coincidències 20)

- cancel·lada (usada 11.54%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 11.54%, coincidències 3)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 63.64%, coincidències 7)

- cancel·lació (usada 18.18%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 18.18%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 40.00%, coincidències 4)

- càncer (usada 40.00%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 10.00%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 10.00%, coincidències 1)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 37.50%, coincidències 3)

- no es pot esborrar (usada 25.00%, coincidències 2)

- no s'ha pogut suprimir (usada 25.00%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 88.24%, coincidències 15)

- tapís (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvas (usada 5.88%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 10)

capability capacitat

- capacitat (usada 90.00%, coincidències 9)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 93.94%, coincidències 31)

- capacitat jurídica (usada 3.03%, coincidències 1)

- cabuda (usada 3.03%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 15)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 71.43%, coincidències 10)

- bloq majús (usada 14.29%, coincidències 2)

- majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 87.50%, coincidències 7)

- test de captcha (usada 12.50%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 41.86%, coincidències 18)

- títol (usada 30.23%, coincidències 13)

- comentari (usada 20.93%, coincidències 9)

- subtítol (usada 4.65%, coincidències 2)

- encapçalament (usada 2.33%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 93.33%, coincidències 14)

- registra (usada 6.67%, coincidències 1)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 10)

card targeta

- targeta (usada 61.90%, coincidències 13)

- cartes (usada 9.52%, coincidències 2)

- carta (usada 4.76%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- disseny (usada 4.76%, coincidències 1)

- card (usada 4.76%, coincidències 1)

- tarja (usada 4.76%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 4.76%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 57.14%, coincidències 4)

- número de tarjeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- número de la targeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- número del cromo (usada 14.29%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 46.15%, coincidències 6)

- portadora (usada 23.08%, coincidències 3)

- carrier (usada 15.38%, coincidències 2)

- operador (usada 7.69%, coincidències 1)

- operador de telefonia mòbil (usada 7.69%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

- cartoon (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

- cascade (usada 15.38%, coincidències 2)

- finestres en cascada (usada 7.69%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 69.23%, coincidències 9)

- estoig (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 7.69%, coincidències 1)

- case (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive distinció entre majúscules i minúscules

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 45.31%, coincidències 29)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 10.94%, coincidències 7)

- sensible a majúscules (usada 9.38%, coincidències 6)

- sensible a les majúscules (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix maj/min (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.12%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 3.12%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.56%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- en efectiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- caixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 11.11%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 15)

cat gat

- gat (usada 64.29%, coincidències 9)

- cat (usada 28.57%, coincidències 4)

- catalasa (usada 7.14%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 96.77%, coincidències 30)

- català; valencià (usada 3.23%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 14)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 69)

category categoria

- categoria (usada 94.89%, coincidències 130)

- categoría (usada 1.46%, coincidències 2)

- categoriahypericum (usada 0.73%, coincidències 1)

- category (usada 0.73%, coincidències 1)

- correu (usada 0.73%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.73%, coincidències 1)

- categories (usada 0.73%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

caution precaució

- precaució (usada 80.00%, coincidències 8)

- atenció (usada 10.00%, coincidències 1)

- alerta (usada 10.00%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 86.67%, coincidències 13)

- illes caimà (usada 13.33%, coincidències 2)

cc cc

- cc (usada 88.37%, coincidències 38)

- a/c (usada 6.98%, coincidències 3)

- cd (usada 2.33%, coincidències 1)

- cp (usada 2.33%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 95.83%, coincidències 23)

- canvia de directori (usada 4.17%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 13)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 83.78%, coincidències 31)

- cèl·lula (usada 8.11%, coincidències 3)

- mòbil (usada 5.41%, coincidències 2)

- cell (usada 2.70%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 80.00%, coincidències 12)

- cel.les (usada 13.33%, coincidències 2)

- cells (usada 6.67%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 90.91%, coincidències 10)

- centígrads (usada 9.09%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 45.45%, coincidències 5)

- celta (usada 27.27%, coincidències 3)

- celtic (usada 18.18%, coincidències 2)

- cèltica (usada 9.09%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 73.57%, coincidències 103)

- centrat (usada 11.43%, coincidències 16)

- centra (usada 11.43%, coincidències 16)

- central (usada 1.43%, coincidències 2)

- al centre (usada 0.71%, coincidències 1)

- centrar (usada 0.71%, coincidències 1)

- center (usada 0.71%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 12)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 12)

centered centrat

- centrat (usada 73.68%, coincidències 28)

- centrada (usada 18.42%, coincidències 7)

- centre (usada 7.89%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 91.67%, coincidències 11)

- centímetres (usada 8.33%, coincidències 1)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 93.33%, coincidències 14)

- república centrefricana (usada 6.67%, coincidències 1)

central european europeu central

- europeu central (usada 30.77%, coincidències 4)

- europa central (usada 23.08%, coincidències 3)

- centreeuropeu (usada 23.08%, coincidències 3)

- europea central (usada 7.69%, coincidències 1)

- central european (usada 7.69%, coincidències 1)

- centre europeu (usada 7.69%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 33)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de certificat (usada 11.11%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 23)

chad txad

- txad (usada 94.12%, coincidències 16)

- chad (usada 5.88%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 50.00%, coincidències 5)

- encadenament (usada 30.00%, coincidències 3)

- chain (usada 20.00%, coincidències 2)

cham cham

- cham (usada 71.43%, coincidències 5)

- txam (usada 28.57%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 85.71%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 14.29%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 83.12%, coincidències 128)

- canvi (usada 8.44%, coincidències 13)

- canviar (usada 2.60%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 1.95%, coincidències 3)

- change (usada 1.30%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.65%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.65%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.65%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.65%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 25.00%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 88.89%, coincidències 8)

- canviar color (usada 11.11%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 61.54%, coincidències 8)

- canvia d'icona (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvi d'icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 46.67%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 26.67%, coincidències 4)

- canvia la llengua (usada 26.67%, coincidències 4)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 88.14%, coincidències 52)

- canvia contrasenya (usada 5.08%, coincidències 3)

- canviar contrasenya (usada 1.69%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 1.69%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.69%, coincidències 1)

- canvi de contrasenya (usada 1.69%, coincidències 1)

change settings canvia els paràmetres

- canvia els paràmetres (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia els ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 60.00%, coincidències 12)

- modificat (usada 10.00%, coincidències 2)

- canviada (usada 10.00%, coincidències 2)

- modificada (usada 5.00%, coincidències 1)

- canviat el (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvi (usada 5.00%, coincidències 1)

- changed (usada 5.00%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 88.24%, coincidències 15)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

- changelog (usada 5.88%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 22)

channel canal

- canal (usada 98.15%, coincidències 53)

- canal hsv (usada 1.85%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 47)

chapter capítol

- capítol (usada 92.00%, coincidències 23)

- chapter (usada 4.00%, coincidències 1)

- capítol literari (usada 4.00%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 85.71%, coincidències 6)

- chapters (usada 14.29%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 96.88%, coincidències 62)

- personatge (usada 1.56%, coincidències 1)

- character (usada 1.56%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 75.00%, coincidències 6)

- dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 54.17%, coincidències 13)

- codificació dels caràcters (usada 33.33%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 8.33%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.17%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.11%, coincidències 35)

- conjunt de caràcters (usada 7.89%, coincidències 3)

characters caràcters

- caràcters (usada 96.15%, coincidències 25)

- caracters (usada 3.85%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 60.00%, coincidències 6)

- càrrec (usada 30.00%, coincidències 3)

- charge (usada 10.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 53.85%, coincidències 7)

- carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- està carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- càrrega (usada 7.69%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 7.69%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 71.43%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 14.29%, coincidències 2)

- charset (usada 14.29%, coincidències 2)

chart diagrama

- diagrama (usada 64.52%, coincidències 20)

- gràfic (usada 29.03%, coincidències 9)

- contingut (usada 3.23%, coincidències 1)

- gràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 66.67%, coincidències 10)

- tipus de gràfic (usada 26.67%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.67%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 76.47%, coincidències 13)

- gràfics (usada 11.76%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 5.88%, coincidències 1)

- grafics (usada 5.88%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 91.38%, coincidències 53)

- conversa (usada 1.72%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.72%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.72%, coincidències 1)

- fer un xat/xatejar (usada 1.72%, coincidències 1)

- fes un xat (usada 1.72%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 9)

chechen txetxè

- txetxè (usada 88.89%, coincidències 8)

- chechen (usada 11.11%, coincidències 1)

check comprova

- comprova (usada 40.91%, coincidències 18)

- marca (usada 13.64%, coincidències 6)

- xec (usada 11.36%, coincidències 5)

- escac (usada 9.09%, coincidències 4)

- selecciona (usada 6.82%, coincidències 3)

- comprovar (usada 4.55%, coincidències 2)

- comprovació (usada 4.55%, coincidències 2)

- activar (usada 2.27%, coincidències 1)

- revisa (usada 2.27%, coincidències 1)

- correcció (usada 2.27%, coincidències 1)

- check (usada 2.27%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova-ho de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 38.46%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- selecciona-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- selecciona'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- activa tot (usada 7.69%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de validació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 67.92%, coincidències 36)

- cerca actualitzacions (usada 24.53%, coincidències 13)

- comprova actualitzacions (usada 3.77%, coincidències 2)

- comprova les actualitzacions (usada 1.89%, coincidències 1)

- comprova per actualitzacions (usada 1.89%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 77.78%, coincidències 7)

- comprova ara (usada 11.11%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 11.11%, coincidències 1)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 38.71%, coincidències 12)

- verifica l'ortografia (usada 16.13%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- comprovació d'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- correcció ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- revisió ortogràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 3.23%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 69.23%, coincidències 9)

- quadre de verificació (usada 15.38%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 7.69%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 30.43%, coincidències 7)

- activat (usada 21.74%, coincidències 5)

- verificat (usada 17.39%, coincidències 4)

- activada (usada 17.39%, coincidències 4)

- marcat (usada 8.70%, coincidències 2)

- marcada (usada 4.35%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 45.45%, coincidències 10)

- compte corrent (usada 13.64%, coincidències 3)

- es comprova (usada 9.09%, coincidències 2)

- comprovació (usada 9.09%, coincidències 2)

- verificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- comprovant (usada 4.55%, coincidències 1)

- checking (usada 4.55%, coincidències 1)

- corrent (usada 4.55%, coincidències 1)

- selecciona (usada 4.55%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 4)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 5.56%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 29.41%, coincidències 5)

- obté (usada 11.76%, coincidències 2)

- obtenció (usada 11.76%, coincidències 2)

- pagament final (usada 11.76%, coincidències 2)

- comprar (usada 5.88%, coincidències 1)

- extrau (usada 5.88%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 5.88%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 5.88%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 5.88%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 53.33%, coincidències 8)

- suma de comprovació (usada 26.67%, coincidències 4)

- checksum (usada 20.00%, coincidències 3)

chemistry química

- química (usada 91.67%, coincidències 11)

- chemistry (usada 8.33%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 90.91%, coincidències 10)

- xerokee (usada 9.09%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 40.00%, coincidències 4)

- chi (usada 30.00%, coincidències 3)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

chicken gallina

- gallina (usada 44.44%, coincidències 4)

- pollastre (usada 33.33%, coincidències 3)

- joc de la gallina (usada 11.11%, coincidències 1)

- gall (usada 11.11%, coincidències 1)

child infant

- infant (usada 40.91%, coincidències 9)

- fill (usada 31.82%, coincidències 7)

- nen (usada 13.64%, coincidències 3)

- fill/a (usada 4.55%, coincidències 1)

- filla (usada 4.55%, coincidències 1)

- canalla (usada 4.55%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 25)

china xina

- xina (usada 96.15%, coincidències 25)

- china (usada 3.85%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 85.71%, coincidències 24)

- xinesa (usada 7.14%, coincidències 2)

- xinés (usada 3.57%, coincidències 1)

- chinese (usada 3.57%, coincidències 1)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 93.75%, coincidències 15)

- xines simplificat (usada 6.25%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 15)

choice elecció

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 36.07%, coincidències 22)

- trieu (usada 31.15%, coincidències 19)

- escull (usada 8.20%, coincidències 5)

- escolliu (usada 4.92%, coincidències 3)

- escollir (usada 3.28%, coincidències 2)

- triar (usada 3.28%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.28%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 3.28%, coincidències 2)

- elegir (usada 1.64%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.64%, coincidències 1)

- choose (usada 1.64%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.64%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 34.78%, coincidències 8)

- tria un fitxer (usada 26.09%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 26.09%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 8.70%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 37.50%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

- seleccioneu una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 38.46%, coincidències 10)

- trieu un fitxer (usada 19.23%, coincidències 5)

- escolliu un fitxer (usada 15.38%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 7.69%, coincidències 2)

- triar fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 3.85%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 20.00%, coincidències 2)

- escolliu els fitxers (usada 20.00%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 20.00%, coincidències 2)

- tria fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

choose folder selecciona la carpeta

- selecciona la carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

choose image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 16)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 4)

- crom (usada 37.50%, coincidències 3)

- cromat (usada 12.50%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 77.78%, coincidències 7)

- crom (usada 22.22%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 10)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cipher xifra

- xifra (usada 50.00%, coincidències 4)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

- codi (usada 12.50%, coincidències 1)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 93.33%, coincidències 56)

- circumferència (usada 3.33%, coincidències 2)

- circular (usada 1.67%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.67%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 75.00%, coincidències 6)

- circumferències (usada 12.50%, coincidències 1)

- circles (usada 12.50%, coincidències 1)

circular circular

- circular (usada 81.82%, coincidències 9)

- rodó (usada 18.18%, coincidències 2)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 95.45%, coincidències 105)

- població (usada 2.73%, coincidències 3)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.91%, coincidències 1)

- city (usada 0.91%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 95.08%, coincidències 58)

- class (usada 3.28%, coincidències 2)

- aula (usada 1.64%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 58.82%, coincidències 10)

- nom de classe (usada 41.18%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 19)

classic clàssic

- clàssic (usada 80.00%, coincidències 12)

- clàssica (usada 13.33%, coincidències 2)

- clàssics (usada 6.67%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 50.00%, coincidències 4)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 2)

- música clàssica (usada 12.50%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 14)

clean neteja

- neteja (usada 73.91%, coincidències 17)

- clean (usada 13.04%, coincidències 3)

- esborra (usada 8.70%, coincidències 2)

- net (usada 4.35%, coincidències 1)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 83.33%, coincidències 10)

- netejant (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja (usada 8.33%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 41.67%, coincidències 5)

- es fa neteja (usada 25.00%, coincidències 3)

- netejant (usada 16.67%, coincidències 2)

- neta (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja (usada 8.33%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 78.57%, coincidències 11)

- cleanup (usada 7.14%, coincidències 1)

- netejar (usada 7.14%, coincidències 1)

- endreça-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 64.41%, coincidències 152)

- esborra (usada 13.98%, coincidències 33)

- buida (usada 6.78%, coincidències 16)

- descarta (usada 2.54%, coincidències 6)

- clar (usada 2.12%, coincidències 5)

- netejar (usada 1.69%, coincidències 4)

- suprimeix (usada 1.27%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 1.27%, coincidències 3)

- eliminar (usada 0.85%, coincidències 2)

- esborrar (usada 0.85%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.85%, coincidències 2)

- serè (usada 0.85%, coincidències 2)

- anuŀla (usada 0.42%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.42%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.42%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.42%, coincidències 1)

- neteja la llista (usada 0.42%, coincidències 1)

- clear (usada 0.42%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 58.70%, coincidències 27)

- esborra-ho tot (usada 13.04%, coincidències 6)

- elimina-ho tot (usada 4.35%, coincidències 2)

- neteja tot (usada 4.35%, coincidències 2)

- netejar-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 2.17%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.17%, coincidències 1)

clear cache esborra la memòria cau

- esborra la memòria cau (usada 46.15%, coincidències 6)

- neteja la memòria cau (usada 38.46%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 15.38%, coincidències 2)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 60.61%, coincidències 20)

- esborra l'historial (usada 24.24%, coincidències 8)

- neteja l'històric (usada 6.06%, coincidències 2)

- buida l'historial (usada 3.03%, coincidències 1)

- netejar historial (usada 3.03%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 3.03%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 64.71%, coincidències 11)

- buida la llista (usada 23.53%, coincidències 4)

- neteja llista (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 5.88%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 43.75%, coincidències 7)

- esborra les dades privades (usada 31.25%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja dades privades (usada 6.25%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborra la cerca (usada 23.53%, coincidències 4)

- netejar cerca (usada 5.88%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 5.88%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 77.78%, coincidències 14)

- netejar la selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 69.57%, coincidències 16)

- fes un clic (usada 13.04%, coincidències 3)

- feu clic (usada 8.70%, coincidències 2)

- fer clic (usada 8.70%, coincidències 2)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 96.55%, coincidències 28)

- client (grup) (usada 3.45%, coincidències 1)

clip clip

- clip (usada 37.50%, coincidències 6)

- retalla (usada 37.50%, coincidències 6)

- retall (usada 12.50%, coincidències 2)

- retallat (usada 6.25%, coincidències 1)

- klip (usada 6.25%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 90.00%, coincidències 27)

- portapapers (usada 10.00%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 28)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 43.75%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 37.50%, coincidències 6)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 6.25%, coincidències 1)

- horari (usada 6.25%, coincidències 1)

- horària (usada 6.25%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 97.37%, coincidències 37)

- clon (usada 2.63%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 96.05%, coincidències 413)

- tancar (usada 3.02%, coincidències 13)

- close (usada 0.70%, coincidències 3)

- tancament (usada 0.23%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 88.46%, coincidències 23)

- tanca totes les finestres (usada 7.69%, coincidències 2)

- tancar tots (usada 3.85%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 12)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 71.43%, coincidències 5)

- tanca totes la finestra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tanca totes finestres (usada 14.29%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 93.75%, coincidències 15)

- tanca la resta de pestanyes (usada 6.25%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 93.44%, coincidències 57)

- tanca pestanya (usada 6.56%, coincidències 4)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 96.15%, coincidències 50)

- tanca finestra (usada 3.85%, coincidències 2)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 90.91%, coincidències 20)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.55%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 4.55%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 76.92%, coincidències 30)

- tancada (usada 15.38%, coincidències 6)

- tancades (usada 5.13%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.56%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- closing (usada 20.00%, coincidències 2)

- tancament (usada 20.00%, coincidències 2)

cloud núvol

- núvol (usada 83.33%, coincidències 15)

- cloud (usada 16.67%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 12)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 83.33%, coincidències 10)

- núvols (usada 8.33%, coincidències 1)

- nuvolat (usada 8.33%, coincidències 1)

cluster clúster

- clúster (usada 75.00%, coincidències 12)

- cluster ii (usada 6.25%, coincidències 1)

- agrupament (usada 6.25%, coincidències 1)

- cluster (usada 6.25%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.25%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.22%, coincidències 35)

- dom (usada 2.78%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 17)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 90.91%, coincidències 10)

- illes cocos (usada 9.09%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.33%, coincidències 59)

- code (usada 1.67%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 94.74%, coincidències 18)

- codec (usada 5.26%, coincidències 1)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 7)

cold fred

- fred (usada 77.78%, coincidències 7)

- cold (usada 11.11%, coincidències 1)

- refredat (usada 11.11%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 9)

collapse redueix

- redueix (usada 58.62%, coincidències 17)

- col·lapsa (usada 13.79%, coincidències 4)

- contreu (usada 10.34%, coincidències 3)

- replega (usada 10.34%, coincidències 3)

- tanca (usada 3.45%, coincidències 1)

- reduir (usada 3.45%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 31.91%, coincidències 15)

- replega-ho tot (usada 17.02%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 12.77%, coincidències 6)

- minimitza tot (usada 8.51%, coincidències 4)

- col·lapsa-ho tot (usada 6.38%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 4.26%, coincidències 2)

- colapsa-ho tot (usada 2.13%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 2.13%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 2.13%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 2.13%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 2.13%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 2.13%, coincidències 1)

- replega tot (usada 2.13%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 2.13%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 2.13%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 50.00%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 2)

- replegades (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- contret (usada 10.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 25.00%, coincidències 3)

- encadena (usada 25.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 2)

- acara (usada 8.33%, coincidències 1)

- ordenar (usada 8.33%, coincidències 1)

- compara (usada 8.33%, coincidències 1)

- collate (usada 8.33%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 27)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 94.44%, coincidències 17)

- collections (usada 5.56%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 21)

colon dos punts

- dos punts (usada 70.00%, coincidències 7)

- colon (usada 10.00%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- colón (usada 10.00%, coincidències 1)

color color

- color (usada 98.84%, coincidències 256)

- colors (usada 0.77%, coincidències 2)

- un dels tres colors primaris (usada 0.39%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 9)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 36.36%, coincidències 4)

- equilibri de color (usada 27.27%, coincidències 3)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 9.09%, coincidències 1)

- equilibri del color (usada 9.09%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

- color burn (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 90.00%, coincidències 9)

- profunditat del color (usada 10.00%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 68.75%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió dels colors (usada 6.25%, coincidències 1)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 83.33%, coincidències 10)

- mode del color (usada 16.67%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- model del color (usada 20.00%, coincidències 2)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 12)

color picker selector de color

- selector de color (usada 57.69%, coincidències 15)

- pipeta (usada 7.69%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 7.69%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 7.69%, coincidències 2)

- selector del color (usada 7.69%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 3.85%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 3.85%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 3.85%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 50.00%, coincidències 14)

- esquema de color (usada 42.86%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.14%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 100.00%, coincidències 9)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 99)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 93.33%, coincidències 14)

- espai de colors (usada 6.67%, coincidències 1)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.04%, coincidències 100)

- kolonn (usada 0.98%, coincidències 1)

- column (usada 0.98%, coincidències 1)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 61.54%, coincidències 8)

- capçalera de la columna (usada 30.77%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de les columnes (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 98.63%, coincidències 144)

- columns (usada 1.37%, coincidències 2)

combine combina

- combina (usada 78.57%, coincidències 11)

- combinar (usada 7.14%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 7.14%, coincidències 1)

- combine (usada 7.14%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- caixa combinada (usada 4.17%, coincidències 1)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 20)

command ordre

- ordre (usada 95.83%, coincidències 92)

- comandament (usada 1.04%, coincidències 1)

- comanda (usada 1.04%, coincidències 1)

- ordres (usada 1.04%, coincidències 1)

- command (usada 1.04%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 94.44%, coincidències 34)

- línia d''ordres (usada 2.78%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.78%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 97.73%, coincidències 43)

- comandes (usada 2.27%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.26%, coincidències 181)

- comentaris (usada 2.63%, coincidències 5)

- comment (usada 1.05%, coincidències 2)

- comenta (usada 1.05%, coincidències 2)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 127)

commit publica

- publica (usada 32.35%, coincidències 11)

- publicació (usada 11.76%, coincidències 4)

- comissió (usada 8.82%, coincidències 3)

- consigna (usada 8.82%, coincidències 3)

- puja (usada 5.88%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.88%, coincidències 2)

- commit (usada 5.88%, coincidències 2)

- valida (usada 2.94%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.94%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.94%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.94%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.94%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.94%, coincidències 1)

- confirma (usada 2.94%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- missatge de la comissió (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge d'entrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 9.09%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 70.59%, coincidències 12)

- comunitari (usada 5.88%, coincidències 1)

- common (usada 5.88%, coincidències 1)

- normal (usada 5.88%, coincidències 1)

- comunes (usada 5.88%, coincidències 1)

- comuna (usada 5.88%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 90.91%, coincidències 20)

- nom de pila (usada 4.55%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 4.55%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 83.33%, coincidències 15)

- comunicacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- communication (usada 5.56%, coincidències 1)

community comunitat

- comunitat (usada 94.74%, coincidències 18)

- community (usada 5.26%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 92.86%, coincidències 13)

- comoros (usada 7.14%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 56.52%, coincidències 13)

- compacta (usada 43.48%, coincidències 10)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 57.14%, coincidències 8)

- visualització compacta (usada 42.86%, coincidències 6)

company empresa

- empresa (usada 93.94%, coincidències 31)

- companyia (usada 6.06%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 84.62%, coincidències 11)

- nom d'empresa (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 7.69%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 78.57%, coincidències 33)

- comparació (usada 7.14%, coincidències 3)

- comparar (usada 4.76%, coincidències 2)

- compare (usada 4.76%, coincidències 2)

- compara'ls (usada 2.38%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 2.38%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 88.00%, coincidències 22)

- compara fitxers (usada 12.00%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 16)

complete completat

- completat (usada 29.41%, coincidències 10)

- complet (usada 14.71%, coincidències 5)

- acabat (usada 14.71%, coincidències 5)

- completa (usada 8.82%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 8.82%, coincidències 3)

- completeu (usada 8.82%, coincidències 3)

- completada (usada 5.88%, coincidències 2)

- valida (usada 2.94%, coincidències 1)

- compleció (usada 2.94%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.94%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 57.97%, coincidències 40)

- completada (usada 18.84%, coincidències 13)

- acabat (usada 5.80%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 4.35%, coincidències 3)

- acabada (usada 4.35%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 2.90%, coincidències 2)

- completades (usada 1.45%, coincidències 1)

- finalitzat (usada 1.45%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.45%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.45%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

compliance conformitat

- conformitat (usada 72.22%, coincidències 13)

- compliment (usada 11.11%, coincidències 2)

- empresa (usada 11.11%, coincidències 2)

- compliment normatiu (usada 5.56%, coincidències 1)

component component

- component (usada 96.15%, coincidències 25)

- per components (usada 3.85%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 14)

compose compon

- compon (usada 44.44%, coincidències 4)

- redacta (usada 11.11%, coincidències 1)

- redactar (usada 11.11%, coincidències 1)

- composa (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu (usada 11.11%, coincidències 1)

- nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 65.91%, coincidències 29)

- composició (usada 13.64%, coincidències 6)

- editor (usada 6.82%, coincidències 3)

- composer (usada 6.82%, coincidències 3)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.27%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.27%, coincidències 1)

- redactor (usada 2.27%, coincidències 1)

composite vídeo compost

- vídeo compost (usada 14.29%, coincidències 1)

- composat (usada 14.29%, coincidències 1)

- composa (usada 14.29%, coincidències 1)

- compost (usada 14.29%, coincidències 1)

- compon (usada 14.29%, coincidències 1)

- composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- composite (usada 14.29%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 80.00%, coincidències 12)

- redacció (usada 20.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 79.17%, coincidències 19)

- compressió (usada 12.50%, coincidències 3)

- comprimir (usada 4.17%, coincidències 1)

- compresa (medicina) (usada 4.17%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 35)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 12)

computer ordinador

- ordinador (usada 93.94%, coincidències 31)

- ordinadors (usada 3.03%, coincidències 1)

- computer (usada 3.03%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 44)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 12)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 27.27%, coincidències 3)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 9.09%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 14)

config configuració

- configuració (usada 64.29%, coincidències 9)

- config (usada 28.57%, coincidències 4)

- configura (usada 7.14%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 96.46%, coincidències 109)

- configuraci#243; (usada 2.65%, coincidències 3)

- configuracions (usada 0.88%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 16)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 15)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 14)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 10)

configure configura

- configura (usada 92.81%, coincidències 129)

- configuració (usada 5.04%, coincidències 7)

- configurar (usada 2.16%, coincidències 3)

confirm confirmació

- confirmació (usada 45.05%, coincidències 50)

- confirma (usada 41.44%, coincidències 46)

- confirmeu (usada 7.21%, coincidències 8)

- confirmar (usada 5.41%, coincidències 6)

- confirmeu-ho (usada 0.90%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 67.86%, coincidències 19)

- confirmeu la supressió (usada 10.71%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 7.14%, coincidències 2)

- confirmeu supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmeu l'esborrament (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

- repeteix la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 12.50%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 47.67%, coincidències 41)

- confirmeu la contrasenya (usada 29.07%, coincidències 25)

- confirma la contrasenya (usada 18.60%, coincidències 16)

- confirmar contrasenya (usada 1.16%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.16%, coincidències 1)

- confirmar la contrasenya (usada 1.16%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.16%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 44)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 50.00%, coincidències 7)

- confirmada (usada 35.71%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 14.29%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 90.48%, coincidències 19)

- retorn a l'abisme (usada 4.76%, coincidències 1)

- conflict (usada 4.76%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 50.00%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 30.00%, coincidències 3)

- felicitacions! (usada 10.00%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 10.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 85.34%, coincidències 99)

- conectar (usada 5.17%, coincidències 6)

- connectat (usada 1.72%, coincidències 2)

- connectar (usada 1.72%, coincidències 2)

- connexió (usada 1.72%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.72%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.86%, coincidències 1)

- connecta't (usada 0.86%, coincidències 1)

- connect (usada 0.86%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 47.83%, coincidències 11)

- connecta't al servidor (usada 21.74%, coincidències 5)

- connecta amb el servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connectar al servidor (usada 4.35%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 90.28%, coincidències 65)

- s'ha connectat (usada 2.78%, coincidències 2)

- connectada (usada 2.78%, coincidències 2)

- connected (usada 1.39%, coincidències 1)

- conectat (usada 1.39%, coincidències 1)

- connexió correcta (usada 1.39%, coincidències 1)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 76.34%, coincidències 71)

- connectant (usada 19.35%, coincidències 18)

- s''està connectant (usada 1.08%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.08%, coincidències 1)

- connectat (usada 1.08%, coincidències 1)

- a connectar (usada 1.08%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.25%, coincidències 56)

- contacte (usada 1.75%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 45.45%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 81.25%, coincidències 13)

- error de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- error durant la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 46.15%, coincidències 18)

- la connexió ha fallat (usada 43.59%, coincidències 17)

- no s'ha pogut connectar (usada 5.13%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.56%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.56%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 60.00%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 40.00%, coincidències 4)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'ha refusat la connexió (usada 30.77%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 7.69%, coincidències 1)

- s’ha refusat la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 44.44%, coincidències 8)

- ajusts de la connexió (usada 16.67%, coincidències 3)

- paràmetres de connexió (usada 11.11%, coincidències 2)

- arranjaments de connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha expirat

- la connexió ha expirat (usada 16.67%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 16.67%, coincidències 2)

- la connexió ha excedit el temps (usada 16.67%, coincidències 2)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 8.33%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 8.33%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 8.33%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 17)

connections connexions

- connexions (usada 85.71%, coincidències 24)

- contactes (usada 10.71%, coincidències 3)

- conexions (usada 3.57%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 19)

console consola

- consola (usada 96.77%, coincidències 30)

- console (usada 3.23%, coincidències 1)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 14)

constraint restricció

- restricció (usada 83.33%, coincidències 10)

- constricció (usada 8.33%, coincidències 1)

- constraint (usada 8.33%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 84.62%, coincidències 11)

- constraints (usada 15.38%, coincidències 2)

construction construcció

- construcció (usada 88.89%, coincidències 8)

- en construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 94.92%, coincidències 56)

- contact (usada 3.39%, coincidències 2)

- contacteu (usada 1.69%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 54.55%, coincidències 6)

- informació del contacte (usada 36.36%, coincidències 4)

- contact info (usada 9.09%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació del contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 33.33%, coincidències 7)

- contacte (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacta'ns (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacteu amb nosaltres (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacta amb nosaltres (usada 4.76%, coincidències 1)

- contact us (usada 4.76%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 56)

container contenidor

- contenidor (usada 97.50%, coincidències 39)

- recipient (usada 2.50%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 75.00%, coincidències 12)

- contenidor (usada 25.00%, coincidències 4)

contains conté

- conté (usada 95.83%, coincidències 46)

- contains (usada 2.08%, coincidències 1)

- contingut (usada 2.08%, coincidències 1)

content contingut

- contingut (usada 96.55%, coincidències 84)

- continguts (usada 3.45%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 89.47%, coincidències 17)

- tipus del contingut (usada 5.26%, coincidències 1)

- tipus de continguts (usada 5.26%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 53.19%, coincidències 50)

- continguts (usada 43.62%, coincidències 41)

- contents (usada 2.13%, coincidències 2)

- índex (usada 1.06%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 93.94%, coincidències 31)

- contexte (usada 3.03%, coincidències 1)

- contextual (usada 3.03%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.75%, coincidències 15)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.25%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 9)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 94.09%, coincidències 175)

- continuar (usada 4.30%, coincidències 8)

- continue (usada 1.61%, coincidències 3)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 90.00%, coincidències 18)

- contínua (usada 5.00%, coincidències 1)

- continuous (usada 5.00%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 84.62%, coincidències 11)

- vora (usada 15.38%, coincidències 2)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 54)

contribute col·laboreu

- col·laboreu (usada 20.00%, coincidències 2)

- contribuir (usada 20.00%, coincidències 2)

- contribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- contribuïu (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 10.00%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 83.33%, coincidències 10)

- col·laboracions (usada 8.33%, coincidències 1)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 61.11%, coincidències 11)

- contribuïdor (usada 27.78%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.56%, coincidències 1)

- coŀlaborador (usada 5.56%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 62.50%, coincidències 20)

- contribuïdors (usada 31.25%, coincidències 10)

- contribuents (usada 3.12%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 3.12%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.12%, coincidències 39)

- tecla de control esquerre (usada 2.44%, coincidències 1)

- la tecla control (usada 2.44%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 69.23%, coincidències 9)

- panell de control (usada 15.38%, coincidències 2)

- centre de control (usada 7.69%, coincidències 1)

- plafó de control (usada 7.69%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 91.67%, coincidències 11)

- controladora (usada 8.33%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 23)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 15)

- conversation (usada 11.11%, coincidències 2)

- conversació (usada 5.56%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 80.00%, coincidències 8)

- conversacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- conversations (usada 10.00%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 83.33%, coincidències 15)

- conversion (usada 11.11%, coincidències 2)

- extra point (usada 5.56%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 83.33%, coincidències 30)

- conversió (usada 5.56%, coincidències 2)

- convertir (usada 5.56%, coincidències 2)

- convert (usada 5.56%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.57%, coincidències 11)

- convertir a (usada 7.14%, coincidències 1)

- conversió a (usada 7.14%, coincidències 1)

- converteix en (usada 7.14%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 14)

cookie galeta

- galeta (usada 88.89%, coincidències 8)

- cookie (usada 11.11%, coincidències 1)

cookies galetes

- galetes (usada 96.00%, coincidències 24)

- cookies (usada 4.00%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.45%, coincidències 21)

- coordina (usada 4.55%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 68.75%, coincidències 11)

- copiat(s) (usada 12.50%, coincidències 2)

- copiada (usada 6.25%, coincidències 1)

- s’ha copiat (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha copiat (usada 6.25%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 90.91%, coincidències 20)

- copies (usada 9.09%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 92.31%, coincidències 12)

- coptic (usada 7.69%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 92.13%, coincidències 246)

- còpia (usada 4.12%, coincidències 11)

- copiar (usada 1.87%, coincidències 5)

- copy (usada 0.75%, coincidències 2)

- %copia (usada 0.37%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.37%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.37%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 75.00%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 25.00%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 50.00%, coincidències 8)

- copia l'adreça de correu (usada 31.25%, coincidències 5)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 6.25%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 6.25%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 6.25%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia-ho aquí (usada 9.09%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 20)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 87.50%, coincidències 14)

- copia l’enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.00%, coincidències 17)

- copia adreça de l'enllaç (usada 10.00%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 5.00%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 66.67%, coincidències 8)

- copia l'enllaç (usada 25.00%, coincidències 3)

- copia la localització de l'enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 95.00%, coincidències 19)

- còpia a (usada 5.00%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 85.11%, coincidències 40)

- copia-ho al porta-retalls (usada 8.51%, coincidències 4)

- copia al porta-papers (usada 2.13%, coincidències 1)

- copia al portaretalls (usada 2.13%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 2.13%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 80.00%, coincidències 12)

- copiar url (usada 6.67%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 6.67%, coincidències 1)

- copia url (usada 6.67%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 61.54%, coincidències 8)

- copiant (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'està copiant el paquet (usada 7.69%, coincidències 1)

- còpia (usada 7.69%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 7.69%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 70.59%, coincidències 12)

- còpia dels fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 56.25%, coincidències 27)

- drets d'autor (usada 37.50%, coincidències 18)

- dret de reproducció (usada 4.17%, coincidències 2)

- llicència (usada 2.08%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 61.54%, coincidències 8)

- core (usada 30.77%, coincidències 4)

- ànima (usada 7.69%, coincidències 1)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 77.78%, coincidències 7)

- radi de les cantonades (usada 22.22%, coincidències 2)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 90.00%, coincidències 9)

- cornish (usada 10.00%, coincidències 1)

correct correcte

- correcte (usada 69.57%, coincidències 16)

- corregeix (usada 21.74%, coincidències 5)

- correctes (usada 4.35%, coincidències 1)

- correccions (usada 4.35%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 91.67%, coincidències 11)

- correlation (usada 8.33%, coincidències 1)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 9)

cos cos

- cos (usada 94.12%, coincidències 16)

- cosinus (usada 5.88%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 14)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 30)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 22)

count compta

- compta (usada 43.68%, coincidències 38)

- recompte (usada 12.64%, coincidències 11)

- nombre (usada 9.20%, coincidències 8)

- compte (usada 9.20%, coincidències 8)

- comptador (usada 6.90%, coincidències 6)

- comptatge (usada 4.60%, coincidències 4)

- comptar (usada 3.45%, coincidències 3)

- count (usada 3.45%, coincidències 3)

- quantitat (usada 2.30%, coincidències 2)

- total (usada 2.30%, coincidències 2)

- comptabilitza (usada 1.15%, coincidències 1)

- comte (usada 1.15%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 88.89%, coincidències 16)

- countries (usada 5.56%, coincidències 1)

- estats (usada 5.56%, coincidències 1)

country país

- país (usada 91.58%, coincidències 87)

- country (usada 4.21%, coincidències 4)

- estat (usada 4.21%, coincidències 4)

country code codi de país

- codi de país (usada 66.67%, coincidències 6)

- codi del país (usada 22.22%, coincidències 2)

- codi internacional (usada 11.11%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 50.00%, coincidències 5)

- comtat (usada 30.00%, coincidències 3)

- comarca/comtat (usada 10.00%, coincidències 1)

- comptat (usada 10.00%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 95.83%, coincidències 23)

- ordre (usada 4.17%, coincidències 1)

cover coberta

- coberta (usada 38.10%, coincidències 8)

- portada (usada 23.81%, coincidències 5)

- caràtula (usada 14.29%, coincidències 3)

- cover (usada 9.52%, coincidències 2)

- cobertura (usada 9.52%, coincidències 2)

- recobriment (topologia) (usada 4.76%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 85.71%, coincidències 12)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

- coverage (usada 7.14%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 90.00%, coincidències 18)

- ucp (usada 5.00%, coincidències 1)

- processador (usada 5.00%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 87.10%, coincidències 27)

- velocitat del processador (usada 12.90%, coincidències 4)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 87.50%, coincidències 7)

- data cpu (usada 12.50%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 81.82%, coincidències 9)

- utilització de la ucp (usada 9.09%, coincidències 1)

- ús de cpu (usada 9.09%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 95.45%, coincidències 147)

- crear (usada 3.90%, coincidències 6)

- creació (usada 0.65%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 82.35%, coincidències 14)

- crear compte (usada 5.88%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 5.88%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- crea un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- creació d'un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 63.64%, coincidències 14)

- crea la carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

- crea carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 66.67%, coincidències 8)

- crea enllaç (usada 25.00%, coincidències 3)

- crea l'enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 40.00%, coincidències 12)

- crea (usada 26.67%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 10.00%, coincidències 3)

- crea un element nou (usada 3.33%, coincidències 1)

- crear nou (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 3.33%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 3.33%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 55.56%, coincidències 5)

- crear un compte nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 11.11%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- crear nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 80.56%, coincidències 29)

- perfil de maquinari (usada 11.11%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 8.33%, coincidències 3)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 44.44%, coincidències 4)

- crea un informe (usada 44.44%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 58.33%, coincidències 7)

- crear taula (usada 16.67%, coincidències 2)

- crea taula (usada 16.67%, coincidències 2)

- creació de la taula (usada 8.33%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea etiquetes (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

create user crea l'usuari

- crea l'usuari (usada 35.00%, coincidències 7)

- crea usuari (usada 25.00%, coincidències 5)

- crea un usuari (usada 20.00%, coincidències 4)

- crear usuari (usada 20.00%, coincidències 4)

created creat

- creat (usada 73.87%, coincidències 82)

- creada (usada 17.12%, coincidències 19)

- creació (usada 3.60%, coincidències 4)

- pujat (usada 1.80%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 0.90%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 0.90%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.90%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.90%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 86.49%, coincidències 32)

- pujat per (usada 5.41%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.41%, coincidències 2)

- creada per (usada 2.70%, coincidències 1)

created on creat el

- creat el (usada 64.29%, coincidències 9)

- data de creació (usada 14.29%, coincidències 2)

- creat en (usada 7.14%, coincidències 1)

- creat a (usada 7.14%, coincidències 1)

- creat (usada 7.14%, coincidències 1)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.43%, coincidències 27)

- cata de creació (usada 3.57%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 67.57%, coincidències 25)

- autor (usada 27.03%, coincidències 10)

- creador/a (usada 2.70%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.70%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 95.65%, coincidències 22)

- credentials (usada 4.35%, coincidències 1)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 75.00%, coincidències 12)

- haver (usada 12.50%, coincidències 2)

- crèdits (usada 6.25%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 6.25%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 100.00%, coincidències 14)

credits crèdits

- crèdits (usada 97.14%, coincidències 34)

- abonaments (usada 2.86%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 61.54%, coincidències 16)

- criteri (usada 38.46%, coincidències 10)

critical crític

- crític (usada 95.65%, coincidències 22)

- crítica (usada 4.35%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 19)

croatian croat

- croat (usada 88.24%, coincidències 30)

- croata (usada 11.76%, coincidències 4)

crop escapça

- escapça (usada 61.70%, coincidències 29)

- retalla (usada 19.15%, coincidències 9)

- conreu (usada 4.26%, coincidències 2)

- escapçament (usada 4.26%, coincidències 2)

- escapçar (usada 4.26%, coincidències 2)

- tallar (usada 2.13%, coincidències 1)

- retallar (usada 2.13%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 2.13%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 54.55%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge escapçada (usada 9.09%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 85.00%, coincidències 17)

- creuament (usada 5.00%, coincidències 1)

- creuen (usada 5.00%, coincidències 1)

- cross (usada 5.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 16)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 92.31%, coincidències 24)

- control (usada 7.69%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 76.92%, coincidències 10)

- ctrl+p (usada 23.08%, coincidències 3)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 94.74%, coincidències 18)

- ctre+n (usada 5.26%, coincidències 1)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 85.71%, coincidències 12)

- ctrl+l (usada 14.29%, coincidències 2)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 22)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 12)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 19)

cube cub

- cub (usada 81.82%, coincidències 9)

- cube (usada 18.18%, coincidències 2)

cubic cúbic

- cúbic (usada 83.33%, coincidències 10)

- cúbica (usada 16.67%, coincidències 2)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 85.71%, coincidències 6)

- escriptura cuneïforme (usada 14.29%, coincidències 1)

currencies monedes

- monedes (usada 60.00%, coincidències 6)

- divises (usada 40.00%, coincidències 4)

currency moneda

- moneda (usada 81.58%, coincidències 31)

- divisa (usada 13.16%, coincidències 5)

- acció/divisa (usada 2.63%, coincidències 1)

- divises (usada 2.63%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols monetaris (usada 12.50%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 85.71%, coincidències 54)

- corrent (usada 4.76%, coincidències 3)

- actiu (usada 3.17%, coincidències 2)

- vigent (usada 1.59%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.59%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.59%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.59%, coincidències 1)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 21)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.24%, coincidències 15)

- estatus actual (usada 11.76%, coincidències 2)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 14)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 25)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 25)

curves corbes

- corbes (usada 84.62%, coincidències 11)

- corbes de color (usada 15.38%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 60.73%, coincidències 133)

- personalitza (usada 15.53%, coincidències 34)

- personalitzada (usada 12.79%, coincidències 28)

- a mida (usada 8.22%, coincidències 18)

- personalitza-ho (usada 0.46%, coincidències 1)

- custom (usada 0.46%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.46%, coincidències 1)

- personalitzar (usada 0.46%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.46%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.46%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 85.71%, coincidències 12)

- personalitzar el color (usada 7.14%, coincidències 1)

- color a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.31%, coincidències 12)

- colors a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 10)

custom font tipus de lletra personalitzada

- tipus de lletra personalitzada (usada 40.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzat (usada 40.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 88.89%, coincidències 16)

- format a mida (usada 11.11%, coincidències 2)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 93.33%, coincidències 14)

- a mida (usada 6.67%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 20)

customize personalitza

- personalitza (usada 94.34%, coincidències 50)

- personalitzar (usada 1.89%, coincidències 1)

- a mida (usada 1.89%, coincidències 1)

- personalització (usada 1.89%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 8)

cut retalla

- retalla (usada 88.89%, coincidències 128)

- talla (usada 6.25%, coincidències 9)

- tallar (usada 2.08%, coincidències 3)

- retallament (usada 1.39%, coincidències 2)

- retallar (usada 0.69%, coincidències 1)

- tall (usada 0.69%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 37)

cycle cicle

- cicle (usada 63.64%, coincidències 7)

- roda (usada 27.27%, coincidències 3)

- cycle (usada 9.09%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 66.67%, coincidències 12)

- ampolla (usada 22.22%, coincidències 4)

- cilindre (motor) (usada 5.56%, coincidències 1)

- cylinder (usada 5.56%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 17)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 96.00%, coincidències 24)

- ciríl·lica (usada 4.00%, coincidències 1)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 62.50%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 38)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 15)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 2)

daemon dimoni

- dimoni (usada 88.89%, coincidències 8)

- daemon (usada 11.11%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 55.26%, coincidències 21)

- diari (usada 18.42%, coincidències 7)

- cada dia (usada 10.53%, coincidències 4)

- diària (usada 7.89%, coincidències 3)

- a diari (usada 2.63%, coincidències 1)

- diariàriament (usada 2.63%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.63%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- ball (usada 25.00%, coincidències 2)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 36)

dark fosc

- fosc (usada 95.65%, coincidències 22)

- negres (usada 4.35%, coincidències 1)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 42.86%, coincidències 6)

- fosc (usada 35.71%, coincidències 5)

- efosqueix (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.14%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 35.00%, coincidències 7)

- traç (usada 30.00%, coincidències 6)

- dash (usada 10.00%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- novetats (usada 5.00%, coincidències 1)

- raig (usada 5.00%, coincidències 1)

- guions (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler (usada 5.00%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 47.50%, coincidències 19)

- tauler de control (usada 17.50%, coincidències 7)

- escriptori digital (usada 10.00%, coincidències 4)

- dashboard (usada 5.00%, coincidències 2)

- consola (usada 2.50%, coincidències 1)

- escriptori (usada 2.50%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.50%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.50%, coincidències 1)

- panell (usada 2.50%, coincidències 1)

- tauler d'eines (usada 2.50%, coincidències 1)

- panell de control (usada 2.50%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.50%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 40.00%, coincidències 4)

- guionets (usada 30.00%, coincidències 3)

- punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- guions (usada 10.00%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 10.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.16%, coincidències 118)

- data (usada 3.23%, coincidències 4)

- dada (usada 1.61%, coincidències 2)

data source font de dades

- font de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- font de les dades (usada 18.18%, coincidències 4)

- origen de les dades (usada 13.64%, coincidències 3)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 95.00%, coincidències 19)

- fonts de les dades (usada 5.00%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 31.82%, coincidències 7)

database base de dades

- base de dades (usada 89.69%, coincidències 87)

- bases de dades (usada 9.28%, coincidències 9)

- database (usada 1.03%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 35.29%, coincidències 6)

- error de base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 5.88%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 5.88%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.59%, coincidències 25)

- nom de la bd (usada 3.70%, coincidències 1)

- base de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- databases (usada 9.09%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.05%, coincidències 312)

- dia (número) (usada 0.32%, coincidències 1)

- date (usada 0.32%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.32%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 89.29%, coincidències 25)

- dia i hora (usada 7.14%, coincidències 2)

- data hora (usada 3.57%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegida el dia (usada 28.57%, coincidències 4)

- data d'alta (usada 14.29%, coincidències 2)

- data d'afegit (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 7.14%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 95.65%, coincidències 44)

- l'hora i la data (usada 4.35%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 90.00%, coincidències 18)

- data creada (usada 5.00%, coincidències 1)

- data creació (usada 5.00%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 84.62%, coincidències 11)

- camp data (usada 7.69%, coincidències 1)

- data (usada 7.69%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 48.72%, coincidències 19)

- format de la data (usada 48.72%, coincidències 19)

- format data (usada 2.56%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 18)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 11)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 50.00%, coincidències 6)

- rang de dates (usada 41.67%, coincidències 5)

- rang de data (usada 8.33%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 80.95%, coincidències 17)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.76%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 72.73%, coincidències 8)

- datahora (usada 9.09%, coincidències 1)

- datetime (usada 9.09%, coincidències 1)

- data/hora (usada 9.09%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 93.85%, coincidències 61)

- day (usada 4.62%, coincidències 3)

- dies (usada 1.54%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 87.50%, coincidències 7)

- dia de la setmana (número) (usada 12.50%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 55.56%, coincidències 10)

- dies (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia(es) (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia(dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

- dia (dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 97.22%, coincidències 70)

- days (usada 1.39%, coincidències 1)

- dia (usada 1.39%, coincidències 1)

db db

- db (usada 75.00%, coincidències 9)

- reb (usada 8.33%, coincidències 1)

- base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- bd (usada 8.33%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 78.57%, coincidències 22)

- desactivar (usada 10.71%, coincidències 3)

- inactiva (usada 7.14%, coincidències 2)

- desactivada (usada 3.57%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 59.46%, coincidències 44)

- depura (usada 35.14%, coincidències 26)

- depurar (usada 4.05%, coincidències 3)

- depurador (usada 1.35%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 94.12%, coincidències 16)

- debugger (usada 5.88%, coincidències 1)

debugging depuració

- depuració (usada 86.96%, coincidències 20)

- depurant (usada 8.70%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.35%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 43.48%, coincidències 20)

- des (usada 28.26%, coincidències 13)

- dec (usada 23.91%, coincidències 11)

- de des. (usada 2.17%, coincidències 1)

- dec (programa de televisió) (usada 2.17%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 88.89%, coincidències 40)

- de desembre (usada 8.89%, coincidències 4)

- december (usada 2.22%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 97.06%, coincidències 33)

- nombre decimal (usada 2.94%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 52.38%, coincidències 11)

- xifres decimals (usada 42.86%, coincidències 9)

- llocs decimals (usada 4.76%, coincidències 1)

decline rebutja

- rebutja (usada 42.86%, coincidències 12)

- declina (usada 42.86%, coincidències 12)

- denegar (usada 3.57%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 3.57%, coincidències 1)

- declivi (usada 3.57%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 3.57%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease disminueix

- disminueix (usada 43.75%, coincidències 7)

- redueix (usada 37.50%, coincidències 6)

- reducció (usada 6.25%, coincidències 1)

- disminució (usada 6.25%, coincidències 1)

- menys (usada 6.25%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 5)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la font (usada 10.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 53.33%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- decrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminueix indentació (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 50.00%, coincidències 7)

- desencripta (usada 35.71%, coincidències 5)

- desencriptar (usada 7.14%, coincidències 1)

- descripció (usada 7.14%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

default per defecte

- per defecte (usada 66.48%, coincidències 240)

- predeterminat (usada 14.96%, coincidències 54)

- omissió (usada 6.65%, coincidències 24)

- per omissió (usada 6.37%, coincidències 23)

- predeterminada (usada 2.22%, coincidències 8)

- valor per defecte (usada 1.39%, coincidències 5)

- default (usada 0.55%, coincidències 2)

- defecte (usada 0.55%, coincidències 2)

- predefinit (usada 0.55%, coincidències 2)

- morositat (usada 0.28%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 58.33%, coincidències 7)

- lletra predeterminada (usada 25.00%, coincidències 3)

- tipus de lletra predeterminat (usada 8.33%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 37.50%, coincidències 9)

- llengua per defecte (usada 20.83%, coincidències 5)

- idioma per omissió (usada 20.83%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 12.50%, coincidències 3)

- llengua predeterminada (usada 8.33%, coincidències 2)

default route ruta per defecte

- ruta per defecte (usada 42.86%, coincidències 6)

- encaminament predeterminat (usada 42.86%, coincidències 6)

- ruta predeterminada (usada 14.29%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 70.59%, coincidències 12)

- configuració per defecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 5.88%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 5.88%, coincidències 1)

- arranjament per omissió (usada 5.88%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 73.33%, coincidències 11)

- títol predeterminat (usada 13.33%, coincidències 2)

- títol per omissió (usada 13.33%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 69.57%, coincidències 32)

- valor predeterminat (usada 21.74%, coincidències 10)

- valor per omissió (usada 6.52%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.17%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 33.33%, coincidències 3)

- valors per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

defaults per defecte

- per defecte (usada 42.86%, coincidències 12)

- valors predeterminats (usada 17.86%, coincidències 5)

- predeterminats (usada 17.86%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 7.14%, coincidències 2)

- configuració predeterminada (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.57%, coincidències 1)

- per omissió (usada 3.57%, coincidències 1)

- defaults (usada 3.57%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 13)

definition definició

- definició (usada 97.30%, coincidències 36)

- definició (usada 2.70%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 55.56%, coincidències 10)

- graus (usada 22.22%, coincidències 4)

- degré (usada 5.56%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.56%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.56%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.56%, coincidències 40)

- degrees (usada 2.44%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 55.17%, coincidències 16)

- esborra (usada 10.34%, coincidències 3)

- sup (usada 6.90%, coincidències 2)

- del (usada 6.90%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 3.45%, coincidències 1)

- supr. (usada 3.45%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.45%, coincidències 1)

- treu (usada 3.45%, coincidències 1)

- esb (usada 3.45%, coincidències 1)

- ce (usada 3.45%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 98.00%, coincidències 49)

- delay (usada 2.00%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 73.62%, coincidències 452)

- elimina (usada 12.87%, coincidències 79)

- esborra (usada 7.49%, coincidències 46)

- eliminar (usada 2.93%, coincidències 18)

- esborrar (usada 1.14%, coincidències 7)

- suprimir (usada 0.49%, coincidències 3)

- supressió (usada 0.49%, coincidències 3)

- delete (usada 0.33%, coincidències 2)

- supr (usada 0.33%, coincidències 2)

- esborrat (usada 0.16%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.16%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 46.15%, coincidències 6)

- elimina el compte (usada 30.77%, coincidències 4)

- esborra el compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 61.54%, coincidències 32)

- elimina-ho tot (usada 25.00%, coincidències 13)

- suprimeix-les totes (usada 5.77%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 3.85%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.92%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix el marcador (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix favorit (usada 14.29%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 75.00%, coincidències 15)

- elimina la columna (usada 10.00%, coincidències 2)

- esborrar columna (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 5.00%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 58.82%, coincidències 10)

- elimina el comentari (usada 29.41%, coincidències 5)

- esborrar comentari (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 5.88%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 84.62%, coincidències 11)

- elimina la connexió (usada 15.38%, coincidències 2)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 45.45%, coincidències 5)

- elimina el contacte (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimeix contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix les entrades (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborrar esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 70.00%, coincidències 7)

- suprimir un camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 50.00%, coincidències 8)

- elimina el fitxer (usada 31.25%, coincidències 5)

- elimina l'arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 68.75%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 18.75%, coincidències 3)

- esborrar fitxers (usada 6.25%, coincidències 1)

- delete files (usada 6.25%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 52.38%, coincidències 11)

- suprimeix el grup (usada 38.10%, coincidències 8)

- suprimeix un grup (usada 9.52%, coincidències 2)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 40.00%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 33.33%, coincidències 5)

- suprimeix element (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 6.67%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 33.33%, coincidències 3)

- suprimeix els elements (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra els ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 11.11%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 82.35%, coincidències 14)

- elimina la capa (usada 11.76%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.88%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina el missatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- missatge d'esborrat (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra missatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- delete message (usada 10.00%, coincidències 1)

delete node suprimeix un node

- suprimeix un node (usada 44.44%, coincidències 4)

- suprimeix el node (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 11.11%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 58.33%, coincidències 7)

- elimina la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 8.33%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 8.33%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 70.59%, coincidències 12)

- esborra la pàgina (usada 11.76%, coincidències 2)

- supressió de pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 41.67%, coincidències 5)

- elimina definitivament (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra permanentment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 8.33%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborra el perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina el perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 90.00%, coincidències 9)

- supressió de registre (usada 10.00%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 63.16%, coincidències 12)

- suprimeix una fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- elimina la fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- esborrar fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 5.26%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 37.04%, coincidències 10)

- suprimeix els seleccionats (usada 18.52%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 11.11%, coincidències 3)

- esborra seleccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.70%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

delete selected items suprimeix els elements seleccionats

- suprimeix els elements seleccionats (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina els elements seleccionats (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra els elements seleccionats (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix objectes seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 46.15%, coincidències 6)

- suprimeix taula (usada 30.77%, coincidències 4)

- esborrar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimeix l'etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 41.18%, coincidències 7)

- suprimeix l'usuari (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimeix usuari (usada 11.76%, coincidències 2)

- eliminar usuari (usada 11.76%, coincidències 2)

- elimina persona usuària (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminia persona usuària (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 5.88%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 43.06%, coincidències 31)

- suprimit (usada 38.89%, coincidències 28)

- suprimida (usada 8.33%, coincidències 6)

- esborrat (usada 4.17%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 1.39%, coincidències 1)

- línia absent (usada 1.39%, coincidències 1)

- esborrats (usada 1.39%, coincidències 1)

- eliminats (usada 1.39%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 50.00%, coincidències 9)

- esborrant (usada 22.22%, coincidències 4)

- s'està eliminant (usada 22.22%, coincidències 4)

- eliminant (usada 5.56%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 71.43%, coincidències 10)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 77.78%, coincidències 7)

- separador (usada 11.11%, coincidències 1)

- delimiter (usada 11.11%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.00%, coincidències 17)

- en delta (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 95.45%, coincidències 21)

- denmark (usada 4.55%, coincidències 1)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 13)

deny denega

- denega (usada 84.38%, coincidències 27)

- denegar (usada 12.50%, coincidències 4)

- rebutja (usada 3.12%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 28)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.12%, coincidències 16)

- requeriments específics (usada 5.88%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 87.50%, coincidències 7)

- relació de dependència (usada 12.50%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 96.97%, coincidències 32)

- depth (usada 3.03%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 66.67%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 20.00%, coincidències 3)

- dessaturar (usada 6.67%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.67%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 85.33%, coincidències 64)

- descens (usada 10.67%, coincidències 8)

- ordre descendent (usada 2.67%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.33%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.64%, coincidències 554)

- metadescripció (usada 0.18%, coincidències 1)

- descripci#243; (usada 0.18%, coincidències 1)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 81.82%, coincidències 9)

- estadística descriptiva (usada 18.18%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 76.47%, coincidències 13)

- desmarca (usada 5.88%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 5.88%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 5.88%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 71.43%, coincidències 30)

- no seleccionis res (usada 7.14%, coincidències 3)

- desmarca-ho tot (usada 4.76%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.76%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.76%, coincidències 2)

- deselecciona-ho tot (usada 2.38%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.38%, coincidències 1)

- anul. sel. tot (usada 2.38%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 84.62%, coincidències 11)

- dissenya (usada 15.38%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 7)

desktop escriptori

- escriptori (usada 97.33%, coincidències 73)

- dispositiu d'escriptori (usada 1.33%, coincidències 1)

- ordinador de taula (usada 1.33%, coincidències 1)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajustaments de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- ajusts de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

dest dest

- dest (usada 36.36%, coincidències 4)

- destí (usada 36.36%, coincidències 4)

- destinació (usada 27.27%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 72.34%, coincidències 34)

- destí (usada 23.40%, coincidències 11)

- destination (usada 2.13%, coincidències 1)

- destinació (usada 2.13%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 92.31%, coincidències 12)

- carpeta de destí (usada 7.69%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 85.71%, coincidències 6)

- destroy (usada 14.29%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 35.71%, coincidències 5)

- desacobla (usada 14.29%, coincidències 2)

- desenganxa (usada 14.29%, coincidències 2)

- treu (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina l'associació (usada 7.14%, coincidències 1)

- remoure (usada 7.14%, coincidències 1)

- detach (usada 7.14%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 92.31%, coincidències 12)

- detail (usada 7.69%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.26%, coincidències 169)

- propietats (usada 1.16%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.58%, coincidències 1)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 12)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 93.75%, coincidències 30)

- revelador (usada 6.25%, coincidències 2)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 41.18%, coincidències 7)

- eines de desenvolupador (usada 35.29%, coincidències 6)

- eines de desenvolupament (usada 11.76%, coincidències 2)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.88%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.88%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 87.50%, coincidències 14)

- equip de desenvolupament (usada 6.25%, coincidències 1)

- desenvolupadors/es (usada 6.25%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 96.15%, coincidències 25)

- development (usada 3.85%, coincidències 1)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 117)

device id identificador del dispositiu

- identificador del dispositiu (usada 35.29%, coincidències 6)

- id del dispositiu (usada 35.29%, coincidències 6)

- identificador de dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 76.92%, coincidències 10)

- informació dels dispositius (usada 23.08%, coincidències 3)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 91.67%, coincidències 22)

- nom del sispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

device selection la selecció dels dispositius

- la selecció dels dispositius (usada 38.46%, coincidències 5)

- selecció dels dispositius (usada 23.08%, coincidències 3)

- selecció de dispositiu (usada 23.08%, coincidències 3)

- selecció del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 96.30%, coincidències 26)

- device type (usada 3.70%, coincidències 1)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.00%, coincidències 49)

- devices (usada 2.00%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 90.91%, coincidències 10)

- diagram (usada 9.09%, coincidències 1)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- dial (usada 11.11%, coincidències 1)

- marca (usada 11.11%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.75%, coincidències 79)

- quadre de diàleg (usada 1.25%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 11)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 20)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 9)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 34)

diff diferències

- diferències (usada 36.36%, coincidències 12)

- diff (usada 24.24%, coincidències 8)

- diferència (usada 21.21%, coincidències 7)

- compara (usada 6.06%, coincidències 2)

- dif (usada 6.06%, coincidències 2)

- dif. (usada 3.03%, coincidències 1)

- dife (usada 3.03%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 91.30%, coincidències 42)

- resta (usada 4.35%, coincidències 2)

- diferencia (usada 2.17%, coincidències 1)

- difference (usada 2.17%, coincidències 1)

different diferent

- diferent (usada 85.71%, coincidències 6)

- diferents (usada 14.29%, coincidències 1)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 15)

digital digital

- digital (usada 87.50%, coincidències 7)

- sistema digital (usada 12.50%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 91.67%, coincidències 11)

- signatura electrònica (usada 8.33%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 93.33%, coincidències 14)

- digits (usada 6.67%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 60.00%, coincidències 9)

- cota (usada 26.67%, coincidències 4)

- acotació (usada 13.33%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 83.33%, coincidències 30)

- mides (usada 11.11%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.56%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 70.59%, coincidències 12)

- directori (usada 23.53%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.88%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 98.46%, coincidències 64)

- adreça (usada 1.54%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 24)

directory directori

- directori (usada 97.98%, coincidències 97)

- carpeta (usada 1.01%, coincidències 1)

- directory (usada 1.01%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de directori (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 10.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 61.25%, coincidències 49)

- desactiva (usada 23.75%, coincidències 19)

- deshabilita (usada 5.00%, coincidències 4)

- deshabilitar (usada 3.75%, coincidències 3)

- disable (usada 2.50%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 1.25%, coincidències 1)

- desactiva-les (usada 1.25%, coincidències 1)

- inactiva (usada 1.25%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 41.33%, coincidències 93)

- desactivat (usada 39.11%, coincidències 88)

- desactivada (usada 4.89%, coincidències 11)

- deshabilitat (usada 3.56%, coincidències 8)

- descativat (usada 3.56%, coincidències 8)

- inhabilitada (usada 3.11%, coincidències 7)

- disabled (usada 1.33%, coincidències 3)

- desactivades (usada 0.89%, coincidències 2)

- inhabilitats (usada 0.44%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.44%, coincidències 1)

- desactivats (usada 0.44%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.44%, coincidències 1)

- inhabilitades (usada 0.44%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 80.95%, coincidències 17)

- desc (usada 9.52%, coincidències 2)

- desc. (usada 4.76%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.76%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 7)

- número de disc (usada 35.71%, coincidències 5)

- nombre de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 7.14%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 85.71%, coincidències 42)

- descarta-ho (usada 2.04%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 2.04%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 2.04%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 2.04%, coincidències 1)

- descartar (usada 2.04%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 2.04%, coincidències 1)

- discard (usada 2.04%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 86.21%, coincidències 25)

- descarta'n els canvis (usada 6.90%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 3.45%, coincidències 1)

- descartar els canvis (usada 3.45%, coincidències 1)

discharging descarregant

- descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer avís legal

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís general (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 93.62%, coincidències 44)

- desconnectat (usada 4.26%, coincidències 2)

- desconnectar (usada 2.13%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 91.84%, coincidències 45)

- desconnectada (usada 6.12%, coincidències 3)

- disconnected (usada 2.04%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 94.12%, coincidències 32)

- desconnectant (usada 5.88%, coincidències 2)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 21)

discover discover

- discover (usada 50.00%, coincidències 6)

- descobreix (usada 33.33%, coincidències 4)

- descubrir (usada 8.33%, coincidències 1)

- descobridor (usada 8.33%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 10)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 50.00%, coincidències 8)

- debat (usada 25.00%, coincidències 4)

- debats (usada 12.50%, coincidències 2)

- comentaris (usada 6.25%, coincidències 1)

- fòrums (usada 6.25%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 93.94%, coincidències 31)

- disquet (usada 3.03%, coincidències 1)

- cercle (usada 3.03%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 46.15%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 30.77%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 23.08%, coincidències 3)

disks discs

- discs (usada 90.91%, coincidències 10)

- discos (usada 9.09%, coincidències 1)

dismiss descarta

- descarta (usada 38.64%, coincidències 17)

- ignora (usada 36.36%, coincidències 16)

- descarta-ho (usada 9.09%, coincidències 4)

- rebutja (usada 4.55%, coincidències 2)

- apagar (usada 2.27%, coincidències 1)

- omet (usada 2.27%, coincidències 1)

- entesos (usada 2.27%, coincidències 1)

- refusa (usada 2.27%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.27%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desplacement (usada 10.00%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 10.00%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 31.15%, coincidències 38)

- visualització (usada 27.05%, coincidències 33)

- mostra (usada 26.23%, coincidències 32)

- mostrar (usada 4.92%, coincidències 6)

- visualitza (usada 4.10%, coincidències 5)

- visible (usada 1.64%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.64%, coincidències 2)

- display (usada 0.82%, coincidències 1)

- visor (usada 0.82%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.82%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.82%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 62.50%, coincidències 5)

- mode mostrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 12.50%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 12.50%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 47.22%, coincidències 17)

- mostra el nom (usada 13.89%, coincidències 5)

- nom que es mostrarà (usada 8.33%, coincidències 3)

- visualitza el nom (usada 5.56%, coincidències 2)

- nom visible (usada 5.56%, coincidències 2)

- nom de visualització (usada 5.56%, coincidències 2)

- nom per mostrar (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom (usada 2.78%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 60.00%, coincidències 15)

- mostra les opcions (usada 20.00%, coincidències 5)

- opcions d'aparença (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 4.00%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 4.00%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 30.43%, coincidències 7)

- arranjament de la pantalla (usada 13.04%, coincidències 3)

- ajusts de la visualització (usada 8.70%, coincidències 2)

- paràmetres de la pantalla (usada 8.70%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 8.70%, coincidències 2)

- mostrar paràmetres (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 75.00%, coincidències 6)

- presentacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- monitors (usada 12.50%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 46.67%, coincidències 7)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 3)

- dissoldre (usada 6.67%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dissolve (usada 6.67%, coincidències 1)

- fosa (usada 6.67%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 6.67%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 63)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 63.64%, coincidències 7)

- distorsió (usada 27.27%, coincidències 3)

- distorsionat (usada 9.09%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 87.50%, coincidències 7)

- distortion (usada 12.50%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 71.43%, coincidències 5)

- distribuir (usada 28.57%, coincidències 2)

distribution distribució

- distribució (usada 95.83%, coincidències 23)

- destinataris (usada 4.17%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 19)

dither trama

- trama (usada 66.67%, coincidències 6)

- tramat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dissemina (usada 11.11%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 80.00%, coincidències 12)

- divisió (usada 13.33%, coincidències 2)

- divide (divisió) (usada 6.67%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 86.36%, coincidències 19)

- títol (usada 4.55%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.55%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.55%, coincidències 1)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.24%, coincidències 20)

- gibuti (usada 4.76%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 33)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 60.00%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no molestar (usada 10.00%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 92.31%, coincidències 24)

- no fer res (usada 7.69%, coincidències 2)

dock acoblador

- acoblador (usada 36.36%, coincidències 8)

- acobla (usada 27.27%, coincidències 6)

- acoblable (usada 9.09%, coincidències 2)

- moll (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.55%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.55%, coincidències 1)

- dock (usada 4.55%, coincidències 1)

- no obstant això (usada 4.55%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 63.64%, coincidències 7)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 72)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 15)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 39)

documentation documentació

- documentació (usada 94.55%, coincidències 52)

- donacions (usada 1.82%, coincidències 1)

- documentació (en anglès) (usada 1.82%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.82%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 46)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 20)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 10)

domain domini

- domini (usada 98.55%, coincidències 68)

- domain (usada 1.45%, coincidències 1)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 47.37%, coincidències 9)

- nom de domini (usada 47.37%, coincidències 9)

- domini d'internet (usada 5.26%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 92.31%, coincidències 12)

- domains (usada 7.69%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 18)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 20)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no ho tornis a preguntar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no preguntar-ho més (usada 10.00%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 10.00%, coincidències 1)

- no ho tornis a preguntar. (usada 10.00%, coincidències 1)

- no m'ho demanis més (usada 10.00%, coincidències 1)

don't save no ho desis

- no ho desis (usada 33.33%, coincidències 4)

- no desis (usada 33.33%, coincidències 4)

- no el desis (usada 25.00%, coincidències 3)

- no deseu (usada 8.33%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 22.22%, coincidències 8)

- donatius (usada 22.22%, coincidències 8)

- dóna (usada 11.11%, coincidències 4)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 3)

- donar (usada 8.33%, coincidències 3)

- feu un donatiu (usada 5.56%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 5.56%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 5.56%, coincidències 2)

- dona (usada 2.78%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- doneu (usada 2.78%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 2.78%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 98.17%, coincidències 161)

- acabat (usada 1.22%, coincidències 2)

- acaba (usada 0.61%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 80.00%, coincidències 8)

- fet (usada 20.00%, coincidències 2)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 22)

dot punt

- punt (usada 94.12%, coincidències 16)

- dot (usada 5.88%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 92.31%, coincidències 12)

- dots (usada 7.69%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 92.86%, coincidències 39)

- doblet (usada 2.38%, coincidències 1)

- quadrada (usada 2.38%, coincidències 1)

- double (usada 2.38%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 9)

double-click doble clic

- doble clic (usada 62.50%, coincidències 5)

- fer doble clic (usada 25.00%, coincidències 2)

- doble-clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 63.78%, coincidències 81)

- davall (usada 22.83%, coincidències 29)

- baixa (usada 3.15%, coincidències 4)

- baixada (usada 2.36%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.57%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.57%, coincidències 2)

- cap a baix (usada 0.79%, coincidències 1)

- down (usada 0.79%, coincidències 1)

- baix (usada 0.79%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.79%, coincidències 1)

- a baix (usada 0.79%, coincidències 1)

- ajupir-se (usada 0.79%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 82.35%, coincidències 14)

- fletxa cap avall (usada 11.76%, coincidències 2)

- avall (usada 5.88%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 22.22%, coincidències 2)

- desactualitza (usada 22.22%, coincidències 2)

- degrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- torna a una versió anterior (usada 11.11%, coincidències 1)

- desactualització (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 11.11%, coincidències 1)

- downgrade (usada 11.11%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 37.96%, coincidències 52)

- descarrega (usada 16.79%, coincidències 23)

- baixada (usada 15.33%, coincidències 21)

- descarregar (usada 8.76%, coincidències 12)

- baixar (usada 7.30%, coincidències 10)

- descàrrega (usada 5.84%, coincidències 8)

- baixades (usada 3.65%, coincidències 5)

- download (usada 0.73%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.73%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.73%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.73%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.73%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.73%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 35.71%, coincidències 5)

- la baixada ha fallat (usada 21.43%, coincidències 3)

- baixada fallida (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 7.14%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 7.14%, coincidències 1)

- la descàrrega ha fallat (usada 7.14%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 7.14%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 72.73%, coincidències 8)

- baixades (usada 18.18%, coincidències 2)

- gestor de descàrregues (usada 9.09%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 47.06%, coincidències 8)

- baixar ara (usada 17.65%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 11.76%, coincidències 2)

- descarrega ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 5.88%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 62.50%, coincidències 15)

- descarregat (usada 20.83%, coincidències 5)

- baixats (usada 8.33%, coincidències 2)

- n#250;mero de descàrregues (usada 4.17%, coincidències 1)

- baixada (usada 4.17%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 50.88%, coincidències 29)

- baixada (usada 15.79%, coincidències 9)

- descarregant (usada 10.53%, coincidències 6)

- s'està descarregant (usada 10.53%, coincidències 6)

- baixant (usada 5.26%, coincidències 3)

- baixades (usada 3.51%, coincidències 2)

- decarregant (usada 1.75%, coincidències 1)

- està baixant (usada 1.75%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 40.00%, coincidències 4)

- s'estan descarregant les dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- s''estan baixant dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixant dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'estan baixant les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 50.00%, coincidències 10)

- baixada dels paquets (usada 20.00%, coincidències 4)

- s'estan descarregant els paquets (usada 15.00%, coincidències 3)

- descarregant paquets (usada 5.00%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 5.00%, coincidències 1)

- baixada del paquets (usada 5.00%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 79.10%, coincidències 53)

- descàrregues (usada 19.40%, coincidències 13)

- downloads (usada 1.49%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 92.86%, coincidències 39)

- dpi (usada 7.14%, coincidències 3)

draft esborrany

- esborrany (usada 93.02%, coincidències 40)

- calat (usada 2.33%, coincidències 1)

- esborranys (usada 2.33%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.33%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 11)

drag arrossega

- arrossega (usada 50.00%, coincidències 5)

- arrossegar (usada 10.00%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 10.00%, coincidències 1)

- drag (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 10.00%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 80.00%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar (usada 20.00%, coincidències 2)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 58.82%, coincidències 20)

- empat (usada 11.76%, coincidències 4)

- traça (usada 5.88%, coincidències 2)

- dibuix (usada 5.88%, coincidències 2)

- dibuixar (usada 5.88%, coincidències 2)

- traç (usada 2.94%, coincidències 1)

- draw (usada 2.94%, coincidències 1)

- taules (usada 2.94%, coincidències 1)

- roba (usada 2.94%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 100.00%, coincidències 30)

drive unitat

- unitat (usada 76.47%, coincidències 13)

- disc (usada 5.88%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 5.88%, coincidències 1)

- drive (usada 5.88%, coincidències 1)

- controlador (usada 5.88%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 84.62%, coincidències 22)

- conductor (usada 7.69%, coincidències 2)

- conductora (usada 3.85%, coincidències 1)

- driver (usada 3.85%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 70.00%, coincidències 7)

- plugims (usada 30.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 20.00%, coincidències 3)

- gota (usada 13.33%, coincidències 2)

- drop (usada 13.33%, coincidències 2)

- elimina (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- derivació (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 6.67%, coincidències 1)

- col·loca (usada 6.67%, coincidències 1)

- perdre (usada 6.67%, coincidències 1)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 15.38%, coincidències 2)

- descarta l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 7.69%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 71.43%, coincidències 10)

- espai compartit (usada 28.57%, coincidències 4)

due venciment

- venciment (usada 60.00%, coincidències 15)

- límit (usada 12.00%, coincidències 3)

- termini (usada 8.00%, coincidències 2)

- motiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- pagable (usada 4.00%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 4.00%, coincidències 1)

- lliurament (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 4.00%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 48.72%, coincidències 19)

- data límit (usada 25.64%, coincidències 10)

- data de lliurament (usada 10.26%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 5.13%, coincidències 2)

- venciment (usada 5.13%, coincidències 2)

- tornar el (usada 2.56%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.56%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 77.78%, coincidències 7)

- doble cara (usada 11.11%, coincidències 1)

- doble (usada 11.11%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 79.78%, coincidències 71)

- duplicat (usada 11.24%, coincidències 10)

- duplicada (usada 2.25%, coincidències 2)

- duplicate (duplicat) (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicació (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicate (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 1.12%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 90.82%, coincidències 89)

- duració (usada 6.12%, coincidències 6)

- duration (usada 3.06%, coincidències 3)

dust pols

- pols (usada 60.00%, coincidències 9)

- polsim (usada 40.00%, coincidències 6)

dutch holandès

- holandès (usada 75.76%, coincidències 25)

- neerlandès (usada 21.21%, coincidències 7)

- alemany (usada 3.03%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 22)

dvd-r dvd-r

- dvd-r (usada 100.00%, coincidències 8)

- dvd enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 75.00%, coincidències 12)

- dinàmica (usada 18.75%, coincidències 3)

- dynamic (usada 6.25%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 78.57%, coincidències 11)

- dzongka (usada 14.29%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 7.14%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 44.44%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 33.33%, coincidències 3)

- lector de llibres electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 63.16%, coincidències 36)

- adreça electrònica (usada 10.53%, coincidències 6)

- correu-e (usada 7.02%, coincidències 4)

- correu (usada 7.02%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 7.02%, coincidències 4)

- e-mail (usada 3.51%, coincidències 2)

- email (usada 1.75%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 79.17%, coincidències 19)

- adreça de correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 3)

- adreça de correu-e (usada 4.17%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 4.17%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 84.62%, coincidències 11)

- la terra (usada 7.69%, coincidències 1)

- terres (usada 7.69%, coincidències 1)

east est

- est (usada 92.59%, coincidències 25)

- regió est (usada 3.70%, coincidències 1)

- ponent (usada 3.70%, coincidències 1)

easy fàcil

- fàcil (usada 75.00%, coincidències 15)

- senzill (usada 15.00%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 5.00%, coincidències 1)

- senzilla (usada 5.00%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 83.33%, coincidències 15)

- echo (usada 16.67%, coincidències 3)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 21)

edge vora

- vora (usada 66.67%, coincidències 16)

- aresta (usada 16.67%, coincidències 4)

- edge (usada 8.33%, coincidències 2)

- adam copeland (usada 4.17%, coincidències 1)

- contorn (usada 4.17%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 69.23%, coincidències 9)

- arestes (usada 15.38%, coincidències 2)

- cantonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- bordes (usada 7.69%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 91.20%, coincidències 518)

- modifica (usada 3.17%, coincidències 18)

- revisa (usada 1.76%, coincidències 10)

- editar (usada 1.58%, coincidències 9)

- edició (usada 1.06%, coincidències 6)

- modificació (usada 0.88%, coincidències 5)

- edita'l (usada 0.18%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.18%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 90.91%, coincidències 10)

- edita un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 64.29%, coincidències 9)

- edita el marcador (usada 14.29%, coincidències 2)

- edita les adreces d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició de l'adreça d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 50.00%, coincidències 9)

- edita els marcadors (usada 38.89%, coincidències 7)

- edita els preferits (usada 5.56%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 5.56%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 71.43%, coincidències 5)

- editar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 93.10%, coincidències 27)

- editar comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

- edita comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 72.73%, coincidències 8)

- editar contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- edició del contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 50.00%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 30.00%, coincidències 3)

- edita les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- accepta (usada 10.00%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 81.82%, coincidències 9)

- editar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 60.00%, coincidències 6)

- editar esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita la cita (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 62.50%, coincidències 10)

- editar el grup (usada 12.50%, coincidències 2)

- edita un grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- editar grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- edició d'un grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 6.25%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 61.54%, coincidències 8)

- edita imatge (usada 23.08%, coincidències 3)

- editar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita una imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 50.00%, coincidències 7)

- edita element (usada 28.57%, coincidències 4)

- edita l'ítem (usada 14.29%, coincidències 2)

- edita aquest element (usada 7.14%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 8)

- edita enllaç (usada 20.00%, coincidències 2)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 58.82%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 29.41%, coincidències 5)

- editar menú (usada 5.88%, coincidències 1)

- el menú edita (usada 5.88%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 91.67%, coincidències 11)

- mode edició (usada 8.33%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 65.22%, coincidències 15)

- edita perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

- edició del perfil (usada 8.70%, coincidències 2)

- edita un perfil (usada 8.70%, coincidències 2)

- editar perfil (usada 4.35%, coincidències 1)

edit project edita el projecte

- edita el projecte (usada 50.00%, coincidències 5)

- editar projecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- edita projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 60.00%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

- editar les propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 64.29%, coincidències 9)

- edita norma (usada 21.43%, coincidències 3)

- edita una regla (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar regla (usada 7.14%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 54.55%, coincidències 6)

- edita la configuració (usada 36.36%, coincidències 4)

- editar configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

edit tags edita etiquetes

- edita etiquetes (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita les etiquetes (usada 37.50%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 25.00%, coincidències 2)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.91%, coincidències 10)

- edició de plantilles (usada 9.09%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 85.71%, coincidències 12)

- editor de text (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició de text (usada 7.14%, coincidències 1)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 11.11%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari

- edita l'usuari (usada 70.00%, coincidències 7)

- edita usuari (usada 30.00%, coincidències 3)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 15)

edited editat

- editat (usada 80.00%, coincidències 8)

- editats (usada 20.00%, coincidències 2)

editing edició

- edició (usada 47.62%, coincidències 10)

- editant (usada 19.05%, coincidències 4)

- s'està editant (usada 19.05%, coincidències 4)

- en edició (usada 4.76%, coincidències 1)

- caixa d'edició (usada 4.76%, coincidències 1)

- modificant (usada 4.76%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 16)

editor editor

- editor (usada 96.49%, coincidències 55)

- edició (usada 1.75%, coincidències 1)

- editor extern (usada 1.75%, coincidències 1)

editors editors

- editors (usada 100.00%, coincidències 15)

education educació

- educació (usada 95.45%, coincidències 42)

- ensenyament (usada 4.55%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 87.10%, coincidències 27)

- efectiu (usada 6.45%, coincidències 2)

- efectes (usada 3.23%, coincidències 1)

- effect (usada 3.23%, coincidències 1)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 44)

egypt egipte

- egipte (usada 100.00%, coincidències 21)

eight vuit

- vuit (usada 92.31%, coincidències 12)

- eight (usada 7.69%, coincidències 1)

eject expulsa

- expulsa (usada 100.00%, coincidències 28)

el salvador el salvador

- el salvador (usada 100.00%, coincidències 20)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 11)

electronic electrònica

- electrònica (usada 50.00%, coincidències 5)

- electrònic (usada 50.00%, coincidències 5)

- electrònic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

electronics electrònica

- electrònica (usada 100.00%, coincidències 11)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 21)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 14)

elevation elevació

- elevació (usada 66.67%, coincidències 12)

- desnivell (usada 22.22%, coincidències 4)

- altitud (usada 11.11%, coincidències 2)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 42)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 68.93%, coincidències 142)

- adreça electrònica (usada 15.05%, coincidències 31)

- email (usada 3.88%, coincidències 8)

- correu-e (usada 2.91%, coincidències 6)

- correu (usada 2.91%, coincidències 6)

- adreça de correu electrònic (usada 1.46%, coincidències 3)

- envia per correu (usada 0.97%, coincidències 2)

- enllaç (usada 0.97%, coincidències 2)

- envia un correu electrònic (usada 0.97%, coincidències 2)

- escriviu a (usada 0.49%, coincidències 1)

- enviar correu electrònic (usada 0.49%, coincidències 1)

- enviar correu (usada 0.49%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 0.49%, coincidències 1)

email address adreça de correu electrònic

- adreça de correu electrònic (usada 39.36%, coincidències 37)

- adreça electrònica (usada 36.17%, coincidències 34)

- adreça de correu (usada 14.89%, coincidències 14)

- correu electrònic (usada 4.26%, coincidències 4)

- adreça correu electrònic (usada 1.06%, coincidències 1)

- mailto (usada 1.06%, coincidències 1)

- adreça electrònica de correu (usada 1.06%, coincidències 1)

- adr. correu (usada 1.06%, coincidències 1)

- adreça de correu-e (usada 1.06%, coincidències 1)

email addresses adreces de correu electrònic

- adreces de correu electrònic (usada 55.56%, coincidències 5)

- adreces electròniques (usada 22.22%, coincidències 2)

- adreces de correu (usada 22.22%, coincidències 2)

email settings configuració del correu electrònic

- configuració del correu electrònic (usada 30.77%, coincidències 4)

- arranjament del correu electrònic (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres del correu electrònic (usada 15.38%, coincidències 2)

- configuracions de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- ajusts del correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuració de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuració de correu (usada 7.69%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 64.29%, coincidències 9)

- incrustar (usada 14.29%, coincidències 2)

- incrustra (usada 7.14%, coincidències 1)

- incrustació (usada 7.14%, coincidències 1)

- incloure (usada 7.14%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 71.43%, coincidències 10)

- encastat (usada 14.29%, coincidències 2)

- incrustada (usada 14.29%, coincidències 2)

emboss relleu

- relleu (usada 64.29%, coincidències 9)

- esculpeix (usada 14.29%, coincidències 2)

- repujat (usada 7.14%, coincidències 1)

- ressalta (usada 7.14%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 7.14%, coincidències 1)

emergency emergència

- emergència (usada 90.00%, coincidències 9)

- urgència (usada 10.00%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 15)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 85.71%, coincidències 12)

- cursiva (usada 7.14%, coincidències 1)

- negreta (usada 7.14%, coincidències 1)

empty buit

- buit (usada 68.60%, coincidències 59)

- buida (usada 27.91%, coincidències 24)

- empty (usada 2.33%, coincidències 2)

- és buit (usada 1.16%, coincidències 1)

empty document document buit

- document buit (usada 90.00%, coincidències 9)

- el document és buit (usada 10.00%, coincidències 1)

empty file fitxer buit

- fitxer buit (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxer en blanc (usada 12.50%, coincidències 1)

empty password contrasenya buida

- contrasenya buida (usada 92.31%, coincidències 12)

- sense contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 90.32%, coincidències 28)

- buida les pestanyes tancades recentment (usada 3.23%, coincidències 1)

- buida paperera (usada 3.23%, coincidències 1)

- paperera buida (usada 3.23%, coincidències 1)

emulators emuladors

- emuladors (usada 100.00%, coincidències 7)

en ca

- ca (usada 66.67%, coincidències 8)

- en (usada 33.33%, coincidències 4)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 37.50%, coincidències 3)

- guionet ena (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió mig (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió curt (usada 12.50%, coincidències 1)

- – (símbol guió curt) (usada 12.50%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 72.53%, coincidències 66)

- activa (usada 23.08%, coincidències 21)

- habilitar (usada 2.20%, coincidències 2)

- enable (usada 1.10%, coincidències 1)

- habilita-la (usada 1.10%, coincidències 1)

enable animations habilita les animacions

- habilita les animacions (usada 70.00%, coincidències 7)

- activa les animacions (usada 20.00%, coincidències 2)

- habilita animacions (usada 10.00%, coincidències 1)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 55.56%, coincidències 5)

- activa les notificacions (usada 33.33%, coincidències 3)

- habilita notificacions (usada 11.11%, coincidències 1)

enabled habilitat

- habilitat (usada 54.29%, coincidències 95)

- activat (usada 25.71%, coincidències 45)

- habilitada (usada 6.29%, coincidències 11)

- activada (usada 5.14%, coincidències 9)

- s'ha habilitat (usada 4.00%, coincidències 7)

- activades (usada 1.71%, coincidències 3)

- habilitades (usada 1.14%, coincidències 2)

- actiu (usada 0.57%, coincidències 1)

- habilitat. (usada 0.57%, coincidències 1)

- enabled (usada 0.57%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 81.25%, coincidències 13)

- encoder (usada 18.75%, coincidències 3)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 93.33%, coincidències 70)

- s'està codificant (usada 1.33%, coincidències 1)

- codificacions (usada 1.33%, coincidències 1)

- codifica (usada 1.33%, coincidències 1)

- codificaciól (usada 1.33%, coincidències 1)

- encoding (usada 1.33%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 60.87%, coincidències 28)

- encripta (usada 26.09%, coincidències 12)

- xifratge (usada 8.70%, coincidències 4)

- xifrar (usada 2.17%, coincidències 1)

- encriptar (usada 2.17%, coincidències 1)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 83.33%, coincidències 20)

- encrypted (usada 8.33%, coincidències 2)

- encriptada (usada 4.17%, coincidències 1)

- encriptat (usada 4.17%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 47.62%, coincidències 20)

- encriptatge (usada 23.81%, coincidències 10)

- encriptació (usada 16.67%, coincidències 7)

- xifrat (usada 9.52%, coincidències 4)

- encryption (usada 2.38%, coincidències 1)

encryption key clau de xifratge

- clau de xifratge (usada 84.62%, coincidències 11)

- clau d'encriptació (usada 7.69%, coincidències 1)

- clau d'encriptatge (usada 7.69%, coincidències 1)

end final

- final (usada 50.00%, coincidències 55)

- fi (usada 32.73%, coincidències 36)

- finalitza (usada 6.36%, coincidències 7)

- acabament (usada 4.55%, coincidències 5)

- acaba (usada 2.73%, coincidències 3)

- la fi (usada 0.91%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 0.91%, coincidències 1)

- end (usada 0.91%, coincidències 1)

- final|fi (usada 0.91%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end angle angle final

- angle final (usada 90.00%, coincidències 9)

- angle de fi (usada 10.00%, coincidències 1)

end date data final

- data final (usada 48.78%, coincidències 20)

- data de finalització (usada 24.39%, coincidències 10)

- data d'acabament (usada 12.20%, coincidències 5)

- data de fi (usada 9.76%, coincidències 4)

- finalitza data (usada 2.44%, coincidències 1)

- end date (usada 2.44%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 60.71%, coincidències 17)

- hora de finalització (usada 17.86%, coincidències 5)

- hora final (usada 7.14%, coincidències 2)

- temps de finalització (usada 7.14%, coincidències 2)

- acaba a l'instant (usada 3.57%, coincidències 1)

- final (usada 3.57%, coincidències 1)

endnote nota final

- nota final (usada 75.00%, coincidències 12)

- nota al final (usada 18.75%, coincidències 3)

- endnote (usada 6.25%, coincidències 1)

ends acaba

- acaba (usada 70.00%, coincidències 7)

- finalitza (usada 10.00%, coincidències 1)

- finals (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'acaba (usada 10.00%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 50.00%, coincidències 11)

- acaba en (usada 31.82%, coincidències 7)

- termina per (usada 4.55%, coincidències 1)

- ends with (usada 4.55%, coincidències 1)

- finalitza amb (usada 4.55%, coincidències 1)

- finalitza en (usada 4.55%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 85.71%, coincidències 12)

- engine (usada 14.29%, coincidències 2)

engineering enginyeria

- enginyeria (usada 70.00%, coincidències 7)

- enginyer (usada 20.00%, coincidències 2)

- engineering (usada 10.00%, coincidències 1)

english (us) anglès (eua)

- anglès (eua) (usada 57.14%, coincidències 4)

- anglès (us) (usada 14.29%, coincidències 1)

- anglès (estats units) (usada 14.29%, coincidències 1)

- català (usada 14.29%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 78.57%, coincidències 11)

- realçat (usada 14.29%, coincidències 2)

- millorar (usada 7.14%, coincidències 1)

enhancement millora

- millora (usada 87.50%, coincidències 7)

- enhancement (usada 12.50%, coincidències 1)

enter retorn

- retorn (usada 51.06%, coincidències 24)

- introduïu (usada 12.77%, coincidències 6)

- intro (usada 8.51%, coincidències 4)

- entrada (usada 8.51%, coincidències 4)

- introdueix (usada 4.26%, coincidències 2)

- introducció (usada 4.26%, coincidències 2)

- accepta (usada 2.13%, coincidències 1)

- entrar (usada 2.13%, coincidències 1)

- introduir (usada 2.13%, coincidències 1)

- enter (usada 2.13%, coincidències 1)

- registra (usada 2.13%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter new password introduïu la contrasenya nova

- introduïu la contrasenya nova (usada 30.00%, coincidències 3)

- introduïu la nova contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- introduïu una contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 2)

- escriu la nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- introdueix una nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

enter passphrase introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 62.50%, coincidències 5)

- introduïu una contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- introduïu la frase de contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- escriu la contrassenya (usada 12.50%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 68.18%, coincidències 15)

- introduïu una contrasenya (usada 9.09%, coincidències 2)

- introdueix la contrasenya (usada 9.09%, coincidències 2)

- escriviu contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

- introduïu contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

- escriviu la contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

enter url introduïu un url

- introduïu un url (usada 33.33%, coincidències 4)

- introduïu l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- introdueix url (usada 16.67%, coincidències 2)

- introduir una url (usada 8.33%, coincidències 1)

- introduïu l'adreça web p. ex. http//www.exemple.com "títol de la pàgina" (usada 8.33%, coincidències 1)

- introdueix l'url (usada 8.33%, coincidències 1)

enter username introduïu el nom d'usuari

- introduïu el nom d'usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- introdueix el nom d'usuari (usada 28.57%, coincidències 2)

- introdueix el teu nom d'usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- introduïu un nom d'usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

enterprise empresa

- empresa (usada 38.10%, coincidències 8)

- empresarial (usada 33.33%, coincidències 7)

- corporativa (usada 14.29%, coincidències 3)

- enterprise (usada 9.52%, coincidències 2)

- gran empresa (usada 4.76%, coincidències 1)

entertainment entreteniment

- entreteniment (usada 90.00%, coincidències 9)

- lleure (usada 10.00%, coincidències 1)

entity entitat

- entitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- ens (usada 11.11%, coincidències 1)

entries entrades

- entrades (usada 81.82%, coincidències 18)

- elements (usada 9.09%, coincidències 2)

- assentaments (usada 9.09%, coincidències 2)

entry entrada

- entrada (usada 94.87%, coincidències 37)

- introducció (usada 2.56%, coincidències 1)

- entry (usada 2.56%, coincidències 1)

envelope sobre

- sobre (usada 92.86%, coincidències 13)

- envolupant (usada 7.14%, coincidències 1)

environment entorn

- entorn (usada 96.43%, coincidències 27)

- medi ambient (usada 3.57%, coincidències 1)

environment variables variables d'entorn

- variables d'entorn (usada 100.00%, coincidències 9)

episode episodi

- episodi (usada 90.91%, coincidències 10)

- prison break (usada 9.09%, coincidències 1)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 50.00%, coincidències 5)

- epsilon (usada 30.00%, coincidències 3)

- ε (epsilon minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- ε (epsilon majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 12)

equal to igual a

- igual a (usada 66.67%, coincidències 6)

- igual que (usada 33.33%, coincidències 3)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 13)

equals igual

- igual (usada 35.00%, coincidències 7)

- iguals (usada 15.00%, coincidències 3)

- és igual a (usada 15.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 10.00%, coincidències 2)

- equival (usada 5.00%, coincidències 1)

- es igual (usada 5.00%, coincidències 1)

- és igual (usada 5.00%, coincidències 1)

- és igual que (usada 5.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 5.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 18)

equatorial guinea guinea equatorial

- guinea equatorial (usada 100.00%, coincidències 18)

erase esborra

- esborra (usada 91.30%, coincidències 21)

- esborrar (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 4.35%, coincidències 1)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborrador (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 1)

- eraser (usada 9.09%, coincidències 1)

eritrea eritrea

- eritrea (usada 100.00%, coincidències 16)

errata errata

- errata (usada 69.23%, coincidències 9)

- fe d'errates (usada 23.08%, coincidències 3)

- fe d'errades (usada 7.69%, coincidències 1)

error error

- error (usada 96.83%, coincidències 397)

- s'ha produït un error (usada 1.22%, coincidències 5)

- hi ha hagut un error (usada 0.98%, coincidències 4)

- s''ha produït un error (usada 0.24%, coincidències 1)

- errors (usada 0.24%, coincidències 1)

- s'ha produït un error. (usada 0.24%, coincidències 1)

- errada (usada 0.24%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 88.89%, coincidències 8)

- error code (usada 11.11%, coincidències 1)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 85.71%, coincidències 6)

- detalls d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 24)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- error en obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

error! error!

- error! (usada 52.63%, coincidències 10)

- hi ha hagut un error! (usada 26.32%, coincidències 5)

- s'ha produït un error (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'ha produït un error! (usada 5.26%, coincidències 1)

- error. (usada 5.26%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 37)

esc esc

- esc (usada 94.12%, coincidències 48)

- tecla d'escapada (usada 3.92%, coincidències 2)

- escapada (usada 1.96%, coincidències 1)

escape escapada

- escapada (usada 28.57%, coincidències 4)

- escape (usada 21.43%, coincidències 3)

- enrere (usada 14.29%, coincidències 2)

- esc (usada 14.29%, coincidències 2)

- tecla d'escapada (usada 14.29%, coincidències 2)

- zona de frenada d''emergència (usada 7.14%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 26)

estonia estònia

- estònia (usada 100.00%, coincidències 22)

estonian estonià

- estonià (usada 97.06%, coincidències 33)

- estoni (usada 2.94%, coincidències 1)

eta eta

- eta (usada 60.00%, coincidències 9)

- temps estimat (usada 13.33%, coincidències 2)

- eta (desambiguació) (usada 6.67%, coincidències 1)

- aprox. (usada 6.67%, coincidències 1)

- η (eta minúscula) (usada 6.67%, coincidències 1)

- η (eta majúscula) (usada 6.67%, coincidències 1)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 95.65%, coincidències 22)

- cable (usada 4.35%, coincidències 1)

ethiopia etiòpia

- etiòpia (usada 100.00%, coincidències 18)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 62.50%, coincidències 5)

- etíop (usada 37.50%, coincidències 3)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 10)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 14)

even parell

- parell (usada 46.15%, coincidències 6)

- even (usada 30.77%, coincidències 4)

- homogeni (usada 7.69%, coincidències 1)

- uniforme (usada 7.69%, coincidències 1)

- parells (usada 7.69%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 74.07%, coincidències 40)

- cita (usada 9.26%, coincidències 5)

- incidència (usada 7.41%, coincidències 4)

- event (usada 7.41%, coincidències 4)

- succés (usada 1.85%, coincidències 1)

event name nom de l'esdeveniment

- nom de l'esdeveniment (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom d'esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

event type tipus d'esdeveniment

- tipus d'esdeveniment (usada 88.89%, coincidències 16)

- tipus d'element (usada 5.56%, coincidències 1)

- tipus d'event (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 88.00%, coincidències 66)

- events (usada 6.67%, coincidències 5)

- cites (usada 4.00%, coincidències 3)

- incidències (usada 1.33%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 92.59%, coincidències 25)

- tots els (usada 3.70%, coincidències 1)

- every (usada 3.70%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 15)

every hour cada hora

- cada hora (usada 100.00%, coincidències 9)

everyone tothom

- tothom (usada 88.24%, coincidències 15)

- everyone (usada 11.76%, coincidències 2)

everything tot

- tot (usada 88.24%, coincidències 15)

- everything (usada 5.88%, coincidències 1)

- tot plegat (usada 5.88%, coincidències 1)

evolution evolution

- evolution (usada 75.00%, coincidències 9)

- evolució (usada 25.00%, coincidències 3)

exact exacte

- exacte (usada 63.64%, coincidències 7)

- exact (usada 18.18%, coincidències 2)

- exacta (usada 18.18%, coincidències 2)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 662)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 87)

excel excel

- excel (usada 100.00%, coincidències 15)

excel spreadsheet full de càlcul d'excel

- full de càlcul d'excel (usada 75.00%, coincidències 6)

- full de càlcul excel (usada 25.00%, coincidències 2)

excellent excel·lent

- excel·lent (usada 85.71%, coincidències 12)

- exceŀlent (usada 14.29%, coincidències 2)

exception excepció

- excepció (usada 80.77%, coincidències 21)

- escepció (usada 19.23%, coincidències 5)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 96.30%, coincidències 26)

- exceptions (usada 3.70%, coincidències 1)

exclude exclou

- exclou (usada 75.00%, coincidències 12)

- excloure (usada 18.75%, coincidències 3)

- exclude (usada 6.25%, coincidències 1)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

exclusive exclusiu

- exclusiu (usada 85.71%, coincidències 12)

- exclusive (usada 14.29%, coincidències 2)

executable executable

- executable (usada 95.83%, coincidències 23)

- fitxer executable (usada 4.17%, coincidències 1)

executable files fitxers executables

- fitxers executables (usada 100.00%, coincidències 8)

execute executa

- executa (usada 72.00%, coincidències 36)

- execució (usada 22.00%, coincidències 11)

- executar (usada 4.00%, coincidències 2)

- execute (usada 2.00%, coincidències 1)

existing està en vigor

- està en vigor (usada 44.44%, coincidències 4)

- existent (usada 33.33%, coincidències 3)

- existents (usada 22.22%, coincidències 2)

exit surt

- surt (usada 86.73%, coincidències 85)

- sortida (usada 7.14%, coincidències 7)

- edita (usada 2.04%, coincidències 2)

- sortir (usada 1.02%, coincidències 1)

- exit (usada 1.02%, coincidències 1)

- ix (usada 1.02%, coincidències 1)

- eixida (usada 1.02%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 60.00%, coincidències 6)

- surt de pantalla completa (usada 30.00%, coincidències 3)

- fi pantalla sencera (usada 10.00%, coincidències 1)

expand expandeix

- expandeix (usada 57.58%, coincidències 19)

- amplia (usada 33.33%, coincidències 11)

- desplega (usada 6.06%, coincidències 2)

- expandir (usada 3.03%, coincidències 1)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 34.69%, coincidències 17)

- desplega-ho tot (usada 20.41%, coincidències 10)

- amplia-ho tot (usada 16.33%, coincidències 8)

- expandeix tot (usada 10.20%, coincidències 5)

- expandir tot (usada 6.12%, coincidències 3)

- expansiona-ho tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- expandeix-les totes (usada 2.04%, coincidències 1)

- desplega tot (usada 2.04%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 2.04%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 2.04%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 56.25%, coincidències 9)

- expandida (usada 12.50%, coincidències 2)

- ampliat (usada 12.50%, coincidències 2)

- estès (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegades (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegat (usada 6.25%, coincidències 1)

expected esperat

- esperat (usada 50.00%, coincidències 5)

- s'esperava (usada 20.00%, coincidències 2)

- previst (usada 10.00%, coincidències 1)

- expected (usada 10.00%, coincidències 1)

- esperada (usada 10.00%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 83.33%, coincidències 10)

- experimentals (usada 16.67%, coincidències 2)

expert expert

- expert (usada 94.44%, coincidències 17)

- experts (usada 5.56%, coincidències 1)

expert mode mode expert

- mode expert (usada 90.91%, coincidències 10)

- mode avançat (usada 9.09%, coincidències 1)

expert settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 40.00%, coincidències 4)

- opcions expertes (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres avançats (usada 10.00%, coincidències 1)

- preferències de l'expert (usada 10.00%, coincidències 1)

- configuració d'expert (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajusts avançats (usada 10.00%, coincidències 1)

- preferències avançades (usada 10.00%, coincidències 1)

expiration venciment

- venciment (usada 50.00%, coincidències 5)

- caducitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- expiració (usada 10.00%, coincidències 1)

- expiration (usada 10.00%, coincidències 1)

- pausar (usada 10.00%, coincidències 1)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 60.00%, coincidències 9)

- data de caducitat (usada 26.67%, coincidències 4)

- data d'expiració (usada 13.33%, coincidències 2)

expired expirada

- expirada (usada 25.00%, coincidències 3)

- ha vençut (usada 16.67%, coincidències 2)

- caducat (usada 16.67%, coincidències 2)

- expirat (usada 8.33%, coincidències 1)

- vençuda (usada 8.33%, coincidències 1)

- vençuts (usada 8.33%, coincidències 1)

- en pausa (usada 8.33%, coincidències 1)

- ha caducat (usada 8.33%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 28.57%, coincidències 6)

- venç (usada 23.81%, coincidències 5)

- caduca (usada 23.81%, coincidències 5)

- expira (usada 19.05%, coincidències 4)

- data d'expiració (usada 4.76%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 70.59%, coincidències 12)

- expira el (usada 17.65%, coincidències 3)

- caducitat (usada 5.88%, coincidències 1)

- caduca el (usada 5.88%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 10)

explore explora

- explora (usada 40.00%, coincidències 4)

- explorar (usada 30.00%, coincidències 3)

- exploreu (usada 20.00%, coincidències 2)

- exploreu! (usada 10.00%, coincidències 1)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 9)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 85.71%, coincidències 12)

- exponencial (usada 14.29%, coincidències 2)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 13)

export exporta

- exporta (usada 91.44%, coincidències 171)

- exportar (usada 4.81%, coincidències 9)

- exportació (usada 2.67%, coincidències 5)

- exporta l'orla (usada 0.53%, coincidències 1)

- export (usada 0.53%, coincidències 1)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 45.00%, coincidències 9)

- exporta com (usada 40.00%, coincidències 8)

- anomena i exporta (usada 5.00%, coincidències 1)

- anomena i desa (usada 5.00%, coincidències 1)

- exportar com a (usada 5.00%, coincidències 1)

export as image exporta com a imatge

- exporta com a imatge (usada 46.15%, coincidències 6)

- exporta a imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

- exporta com una imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

- exportació com a imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- exportar com a imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- exporta com imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

export as pdf exporta com a pdf

- exporta com a pdf (usada 68.75%, coincidències 11)

- exporta a pdf (usada 25.00%, coincidències 4)

- exporta com pdf (usada 6.25%, coincidències 1)

export bookmarks exporta les adreces d'interès

- exporta les adreces d'interès (usada 36.36%, coincidències 4)

- exporta els marcadors (usada 27.27%, coincidències 3)

- exporta adreces d'interès (usada 18.18%, coincidències 2)

- exportar marcadors (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

export data exporta les dades

- exporta les dades (usada 50.00%, coincidències 5)

- exporta dades (usada 30.00%, coincidències 3)

- exportar dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- exportar les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 36.36%, coincidències 4)

- exporta configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 9.09%, coincidències 1)

- exportar configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta els ajustaments (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta paràmetres (usada 9.09%, coincidències 1)

export to exporta a

- exporta a (usada 100.00%, coincidències 9)

export to file exporta a un fitxer

- exporta a un fitxer (usada 75.00%, coincidències 9)

- exporta a fitxer (usada 16.67%, coincidències 2)

- exportar a un fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

exporting s'està exportant

- s'està exportant (usada 50.00%, coincidències 7)

- exportació (usada 28.57%, coincidències 4)

- exportant (usada 21.43%, coincidències 3)

exposure exposició

- exposició (usada 95.24%, coincidències 20)

- temps d'exposició (usada 4.76%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

exposure program programa d'exposició

- programa d'exposició (usada 100.00%, coincidències 10)

exposure time temps d'exposició

- temps d'exposició (usada 87.50%, coincidències 14)

- hora de l'exposició (usada 6.25%, coincidències 1)

- temps exposició (usada 6.25%, coincidències 1)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 42)

extended estesa

- estesa (usada 24.00%, coincidències 6)

- ampliada (usada 24.00%, coincidències 6)

- ampliat (usada 24.00%, coincidències 6)

- estès (usada 20.00%, coincidències 5)

- extesa (usada 4.00%, coincidències 1)

- extended (usada 4.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 60.00%, coincidències 6)

- partició estesa (usada 40.00%, coincidències 4)

extension extensió

- extensió (usada 94.59%, coincidències 35)

- extensió (matemàtiques) (usada 2.70%, coincidències 1)

- extension (usada 2.70%, coincidències 1)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 44)

extent extensió

- extensió (usada 91.67%, coincidències 22)

- abast (usada 4.17%, coincidències 1)

- extent (usada 4.17%, coincidències 1)

external extern

- extern (usada 86.21%, coincidències 25)

- externa (usada 6.90%, coincidències 2)

- externes (usada 3.45%, coincidències 1)

- external (usada 3.45%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 13)

extra extra

- extra (usada 84.62%, coincidències 11)

- addicional (usada 7.69%, coincidències 1)

- figurant (usada 7.69%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 77.78%, coincidències 21)

- extreure (usada 7.41%, coincidències 2)

- extracció (usada 7.41%, coincidències 2)

- extracte (usada 3.70%, coincidències 1)

- extract (usada 3.70%, coincidències 1)

extract here extreu aquí

- extreu aquí (usada 90.00%, coincidències 9)

- extreu-ho aquí (usada 10.00%, coincidències 1)

extract to extreu a

- extreu a (usada 100.00%, coincidències 11)

extraction extracció

- extracció (usada 100.00%, coincidències 10)

extras extres

- extres (usada 100.00%, coincidències 12)

eyes ulls

- ulls (usada 100.00%, coincidències 7)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 26)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 10)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 15)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 10)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 18)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 17)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 15)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 31)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 11)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 15)

f8 f8

- f8 (usada 92.31%, coincidències 12)

- factor viii (usada 7.69%, coincidències 1)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 12)

face cara

- cara (usada 85.71%, coincidències 6)

- cares (usada 14.29%, coincidències 1)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 16)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 30)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 10)

fade esvaïment

- esvaïment (usada 56.67%, coincidències 17)

- esvaeix (usada 30.00%, coincidències 9)

- fade (usada 6.67%, coincidències 2)

- difumina (usada 3.33%, coincidències 1)

- esvair (usada 3.33%, coincidències 1)

fade in apareix de forma gradual

- apareix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- augmenta (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'obertura (usada 9.09%, coincidències 1)

- aparició (usada 9.09%, coincidències 1)

- aparéixer al principi (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 9.09%, coincidències 1)

- apareix (usada 9.09%, coincidències 1)

- obre de negre (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

fade out esvaeix

- esvaeix (usada 18.18%, coincidències 2)

- esvaeix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- disminueix (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa de tancament (usada 9.09%, coincidències 1)

- desaparaixer al final (usada 9.09%, coincidències 1)

- fon a negre (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

fahrenheit fahrenheit

- fahrenheit (usada 100.00%, coincidències 11)

fail error

- error (usada 28.57%, coincidències 2)

- fallida (usada 14.29%, coincidències 1)

- ha fracassat (usada 14.29%, coincidències 1)

- fallat (usada 14.29%, coincidències 1)

- suspés (usada 14.29%, coincidències 1)

- fail (usada 14.29%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 57.14%, coincidències 44)

- fallat (usada 19.48%, coincidències 15)

- fallit (usada 9.09%, coincidències 7)

- error (usada 3.90%, coincidències 3)

- s'ha produït un error (usada 2.60%, coincidències 2)

- erroni (usada 1.30%, coincidències 1)

- fallades (usada 1.30%, coincidències 1)

- fallada (usada 1.30%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 1.30%, coincidències 1)

- s'ha produït un error. (usada 1.30%, coincidències 1)

- failed (usada 1.30%, coincidències 1)

failed! ha fallat!

- ha fallat! (usada 72.73%, coincidències 8)

- ha fallat. (usada 9.09%, coincidències 1)

- fracàs! (usada 9.09%, coincidències 1)

- fallada ! (usada 9.09%, coincidències 1)

failure error

- error (usada 35.71%, coincidències 5)

- fallada (usada 35.71%, coincidències 5)

- fracàs (usada 14.29%, coincidències 2)

- fallit (usada 7.14%, coincidències 1)

- fallida (usada 7.14%, coincidències 1)

fair acceptable

- acceptable (usada 44.00%, coincidències 11)

- correcte (usada 12.00%, coincidències 3)

- correcta (usada 8.00%, coincidències 2)

- fira (usada 8.00%, coincidències 2)

- normal (usada 4.00%, coincidències 1)

- passable (usada 4.00%, coincidències 1)

- serè (usada 4.00%, coincidències 1)

- fair (usada 4.00%, coincidències 1)

- regular (usada 4.00%, coincidències 1)

- suficient (usada 4.00%, coincidències 1)

- net (usada 4.00%, coincidències 1)

falkland islands (malvinas) illes malvines (falkland)

- illes malvines (falkland) (usada 57.14%, coincidències 4)

- illes falkland (malvines) (usada 28.57%, coincidències 2)

- illes malvines (usada 14.29%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 91.04%, coincidències 61)

- false (usada 5.97%, coincidències 4)

- falç (usada 1.49%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 1.49%, coincidències 1)

family família

- família (usada 87.50%, coincidències 28)

- familia (usada 6.25%, coincidències 2)

- family (usada 3.12%, coincidències 1)

- familiar (usada 3.12%, coincidències 1)

family name cognoms

- cognoms (usada 61.54%, coincidències 8)

- cognom (usada 15.38%, coincidències 2)

- nom de família (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de la família (usada 7.69%, coincidències 1)

- family name (usada 7.69%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 68.57%, coincidències 24)

- preguntes més freqüents (usada 11.43%, coincidències 4)

- pmf (faq) (usada 8.57%, coincidències 3)

- preguntes més freqüents pmf (usada 2.86%, coincidències 1)

- p+f (usada 2.86%, coincidències 1)

- preguntes freqüents (usada 2.86%, coincidències 1)

- faq (usada 2.86%, coincidències 1)

farm granja

- granja (usada 64.29%, coincidències 9)

- masoveria de blat (usada 14.29%, coincidències 2)

- la granja (usada 7.14%, coincidències 1)

- masoveria de panís (usada 7.14%, coincidències 1)

- masoveria de civada (usada 7.14%, coincidències 1)

faroe islands illes fèroe

- illes fèroe (usada 100.00%, coincidències 13)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 16)

fast ràpid

- ràpid (usada 82.14%, coincidències 23)

- ràpida (usada 14.29%, coincidències 4)

- fast (usada 3.57%, coincidències 1)

fast forward avanç ràpid

- avanç ràpid (usada 31.58%, coincidències 6)

- avança ràpidament (usada 31.58%, coincidències 6)

- avança (usada 10.53%, coincidències 2)

- avancament ràpid (usada 5.26%, coincidències 1)

- avançar ràpidament (usada 5.26%, coincidències 1)

- avançar (usada 5.26%, coincidències 1)

- avança ràpid (usada 5.26%, coincidències 1)

- salta endavant (usada 5.26%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 10)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 85.00%, coincidències 34)

- error greu (usada 10.00%, coincidències 4)

- s'ha produït un error fatal (usada 2.50%, coincidències 1)

- fatal error (usada 2.50%, coincidències 1)

favorite preferit

- preferit (usada 62.50%, coincidències 10)

- preferits (usada 6.25%, coincidències 1)

- favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 6.25%, coincidències 1)

- favorit (usada 6.25%, coincidències 1)

- preferida (usada 6.25%, coincidències 1)

- preferides (usada 6.25%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 69.05%, coincidències 29)

- favorits (usada 16.67%, coincidències 7)

- preferides (usada 9.52%, coincidències 4)

- els meus preferits (usada 2.38%, coincidències 1)

- favorites (usada 2.38%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 46)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 18)

feature característica

- característica (usada 38.89%, coincidències 7)

- objecte (usada 38.89%, coincidències 7)

- funció (usada 11.11%, coincidències 2)

- patró genètic (usada 5.56%, coincidències 1)

- destacar (usada 5.56%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 87.50%, coincidències 42)

- destacats (usada 6.25%, coincidències 3)

- destacades (usada 2.08%, coincidències 1)

- destaca (publica a l'inici) (usada 2.08%, coincidències 1)

- a destacar (usada 2.08%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 87.50%, coincidències 28)

- propietats (usada 3.12%, coincidències 1)

- funcionalitats (usada 3.12%, coincidències 1)

- funcionalitat (usada 3.12%, coincidències 1)

- funcions (usada 3.12%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 40.00%, coincidències 16)

- febr. (usada 37.50%, coincidències 15)

- feb. (usada 15.00%, coincidències 6)

- de febr. (usada 2.50%, coincidències 1)

- febrer (usada 2.50%, coincidències 1)

- febr (usada 2.50%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 91.49%, coincidències 43)

- de febrer (usada 8.51%, coincidències 4)

fedora fedora

- fedora (usada 96.55%, coincidències 28)

- borsalino (usada 3.45%, coincidències 1)

fee comissió

- comissió (usada 45.45%, coincidències 5)

- quota (usada 27.27%, coincidències 3)

- fee (usada 9.09%, coincidències 1)

- taxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- comissions (usada 9.09%, coincidències 1)

feed font

- font (usada 38.46%, coincidències 5)

- canal (usada 30.77%, coincidències 4)

- sindicació (usada 7.69%, coincidències 1)

- canal de continguts (usada 7.69%, coincidències 1)

- feed (usada 7.69%, coincidències 1)

- canal d'informació (usada 7.69%, coincidències 1)

feed url url del canal

- url del canal (usada 71.43%, coincidències 5)

- adreça url del canal electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- url de la font (usada 14.29%, coincidències 1)

feedback comentaris

- comentaris (usada 43.59%, coincidències 17)

- retroacció (usada 20.51%, coincidències 8)

- comentari (usada 10.26%, coincidències 4)

- feedback (usada 2.56%, coincidències 1)

- retorn (usada 2.56%, coincidències 1)

- resposta (usada 2.56%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 2.56%, coincidències 1)

- informes d'ús (usada 2.56%, coincidències 1)

- realimentació (usada 2.56%, coincidències 1)

- realiment. (usada 2.56%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 2.56%, coincidències 1)

- opinions i comentaris (usada 2.56%, coincidències 1)

- retroalimentació (usada 2.56%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 66.67%, coincidències 8)

- enllaços (usada 16.67%, coincidències 2)

- fonts (usada 16.67%, coincidències 2)

fees costos

- costos (usada 54.55%, coincidències 6)

- despeses (usada 18.18%, coincidències 2)

- tarifes (usada 9.09%, coincidències 1)

- comissions (usada 9.09%, coincidències 1)

- fees (usada 9.09%, coincidències 1)

feet peus

- peus (usada 69.57%, coincidències 16)

- peu (usada 30.43%, coincidències 7)

female dona

- dona (usada 61.54%, coincidències 16)

- femení (usada 26.92%, coincidències 7)

- dones (usada 3.85%, coincidències 1)

- female (usada 3.85%, coincidències 1)

- femení (usada 3.85%, coincidències 1)

fetch recupera

- recupera (usada 33.33%, coincidències 4)

- fetch (usada 25.00%, coincidències 3)

- obté (usada 16.67%, coincidències 2)

- captura (usada 8.33%, coincidències 1)

- recull (usada 8.33%, coincidències 1)

- recollir (usada 8.33%, coincidències 1)

field camp

- camp (usada 96.43%, coincidències 54)

- camper (usada 1.79%, coincidències 1)

- field (usada 1.79%, coincidències 1)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 88.89%, coincidències 32)

- nom dels camps (usada 5.56%, coincidències 2)

- camp de nom (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom de camp (usada 2.78%, coincidències 1)

field type tipus de camp

- tipus de camp (usada 73.91%, coincidències 17)

- tipus del camp (usada 21.74%, coincidències 5)

- camp de tipus (usada 4.35%, coincidències 1)

fields camps

- camps (usada 96.43%, coincidències 54)

- camp (usada 1.79%, coincidències 1)

- fields (usada 1.79%, coincidències 1)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 11)

fiji fiji

- fiji (usada 100.00%, coincidències 17)

fijian fijià

- fijià (usada 77.78%, coincidències 7)

- fijian (usada 22.22%, coincidències 2)

file fitxer

- fitxer (usada 96.17%, coincidències 352)

- arxiu (usada 1.91%, coincidències 7)

- file (usada 0.55%, coincidències 2)

- fitxers (usada 0.55%, coincidències 2)

- llima (usada 0.27%, coincidències 1)

- d'un fitxer (usada 0.27%, coincidències 1)

- mou (usada 0.27%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 94.44%, coincidències 17)

- aquest fitxer ja existeix (usada 5.56%, coincidències 1)

file browser navegador de fitxers

- navegador de fitxers (usada 69.23%, coincidències 9)

- gestor de fitxers (usada 23.08%, coincidències 3)

- explorador de fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

file error error de fitxer

- error de fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- error d'arxiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error de fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- error del fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 70.00%, coincidències 7)

- el fitxer existeix (usada 20.00%, coincidències 2)

- existeix el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- extensió de fitxer (usada 21.43%, coincidències 3)

- extensió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- extensió dels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 54.84%, coincidències 17)

- format de fitxer (usada 45.16%, coincidències 14)

file location ubicació del fitxer

- ubicació del fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- ubicaci#243; d'arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

- camí al fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 95.56%, coincidències 43)

- explorador de fitxers (usada 2.22%, coincidències 1)

- gestor d'arxius (usada 2.22%, coincidències 1)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 75.63%, coincidències 90)

- nom de fitxer (usada 21.01%, coincidències 25)

- nom de l'arxiu (usada 1.68%, coincidències 2)

- fitxer (usada 0.84%, coincidències 1)

- nom d'arxiu (usada 0.84%, coincidències 1)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 76.79%, coincidències 43)

- fitxer no trobat (usada 10.71%, coincidències 6)

- no s'ha trobat l'arxiu (usada 3.57%, coincidències 2)

- no s'ha trobat el firxer (usada 3.57%, coincidències 2)

- no s''ha trobat el fitxer (usada 1.79%, coincidències 1)

- file not found (usada 1.79%, coincidències 1)

- fitxer no trobat {$a} (usada 1.79%, coincidències 1)

file not found. fitxer no trobat.

- fitxer no trobat. (usada 57.14%, coincidències 8)

- no s'ha trobat el fitxer. (usada 35.71%, coincidències 5)

- no s''ha trobat el fitxer. (usada 7.14%, coincidències 1)

file operations operacions amb fitxers

- operacions amb fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions sobre fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions dels fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

- operacions amb els fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 71.43%, coincidències 15)

- camí del fitxer (usada 19.05%, coincidències 4)

- ruta del fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- ruta de fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

file properties propietats del fitxer

- propietats del fitxer (usada 100.00%, coincidències 11)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 53.85%, coincidències 7)

- selecció de fitxer (usada 46.15%, coincidències 6)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 73.47%, coincidències 36)

- mida de l'arxiu (usada 10.20%, coincidències 5)

- mida de fitxer (usada 8.16%, coincidències 4)

- mida (usada 2.04%, coincidències 1)

- mida d'un fitxer (usada 2.04%, coincidències 1)

- tamany archiu (usada 2.04%, coincidències 1)

- grandària (usada 2.04%, coincidències 1)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 93.88%, coincidències 46)

- sistema d'arxius (usada 4.08%, coincidències 2)

- sistema (usada 2.04%, coincidències 1)

file systems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 90.00%, coincidències 9)

- sistema de fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

file transfer transferència de fitxers

- transferència de fitxers (usada 83.33%, coincidències 10)

- transferència del fitxer (usada 16.67%, coincidències 2)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 96.61%, coincidències 57)

- tipus fitxer (usada 1.69%, coincidències 1)

- tipus d'arxiu (usada 1.69%, coincidències 1)

file upload càrrega de fitxer

- càrrega de fitxer (usada 27.78%, coincidències 5)

- càrrega de fitxers (usada 16.67%, coincidències 3)

- pujar arxiu (usada 11.11%, coincidències 2)

- puja un fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- puja fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- pugeu un fitxer (usada 5.56%, coincidències 1)

- fitxer carregat (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'ha pujat el fitxer (usada 5.56%, coincidències 1)

- càrrega d'arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

filename nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 42.16%, coincidències 43)

- nom de fitxer (usada 32.35%, coincidències 33)

- nomdelfitxer (usada 7.84%, coincidències 8)

- nom d'arxiu (usada 3.92%, coincidències 4)

- nom de l'arxiu (usada 2.94%, coincidències 3)

- nomfitxer (usada 2.94%, coincidències 3)

- fitxer (usada 1.96%, coincidències 2)

- nom (usada 1.96%, coincidències 2)

- nom del fixer (usada 0.98%, coincidències 1)

- filename (usada 0.98%, coincidències 1)

- nomdefitxer (usada 0.98%, coincidències 1)

- nom fitxer (usada 0.98%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 90.43%, coincidències 104)

- arxius (usada 7.83%, coincidències 9)

- fitxer (usada 0.87%, coincidències 1)

- files (usada 0.87%, coincidències 1)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 96.15%, coincidències 25)

- s. fitxers (usada 3.85%, coincidències 1)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 91.67%, coincidències 11)

- tipus del sistema de fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

fill omple

- omple (usada 65.45%, coincidències 36)

- emplenament (usada 9.09%, coincidències 5)

- emplenat (usada 9.09%, coincidències 5)

- ompliment (usada 5.45%, coincidències 3)

- emplena (usada 3.64%, coincidències 2)

- omplir de color (usada 1.82%, coincidències 1)

- justificat (usada 1.82%, coincidències 1)

- omple|emplena (usada 1.82%, coincidències 1)

- farciment (usada 1.82%, coincidències 1)

fill color color d'emplenat

- color d'emplenat (usada 47.06%, coincidències 16)

- color de l'ompliment (usada 20.59%, coincidències 7)

- color de l'emplenat (usada 11.76%, coincidències 4)

- color d'emplenament (usada 8.82%, coincidències 3)

- color de farciment (usada 5.88%, coincidències 2)

- color d'ompliment (usada 2.94%, coincidències 1)

- emplenat de color (usada 2.94%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 30.00%, coincidències 3)

- omplert (usada 20.00%, coincidències 2)

- farcit (usada 20.00%, coincidències 2)

- justificat (usada 10.00%, coincidències 1)

- emplenat (usada 10.00%, coincidències 1)

- sòlid (usada 10.00%, coincidències 1)

film film

- film (usada 33.33%, coincidències 3)

- pel·lícula (usada 33.33%, coincidències 3)

- pel·lícula de 1966 (usada 11.11%, coincidències 1)

- cinema (usada 11.11%, coincidències 1)

- pel·lícules (usada 11.11%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 86.45%, coincidències 185)

- filtra (usada 10.75%, coincidències 23)

- filtres (usada 0.93%, coincidències 2)

- filter (usada 0.93%, coincidències 2)

- filtrar (usada 0.47%, coincidències 1)

- nom del fitxer (usada 0.47%, coincidències 1)

filter by filtra per

- filtra per (usada 91.30%, coincidències 42)

- filtrat per (usada 4.35%, coincidències 2)

- filtreu per (usada 2.17%, coincidències 1)

- filtre per (usada 2.17%, coincidències 1)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 85.71%, coincidències 12)

- filtra el nom (usada 14.29%, coincidències 2)

filters filtres

- filtres (usada 97.62%, coincidències 41)

- filtre (usada 2.38%, coincidències 1)

finance finances

- finances (usada 93.33%, coincidències 14)

- economia (usada 6.67%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 74.32%, coincidències 136)

- troba (usada 21.31%, coincidències 39)

- busca (usada 1.09%, coincidències 2)

- cercar (usada 1.09%, coincidències 2)

- find (usada 1.09%, coincidències 2)

- trobat (usada 0.55%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.55%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 65.00%, coincidències 13)

- troba i substitueix (usada 20.00%, coincidències 4)

- cerca i substitueix (usada 10.00%, coincidències 2)

- buscar i remplaçar (usada 5.00%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- troba fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 45.45%, coincidències 5)

- troba als fitxers (usada 27.27%, coincidències 3)

- cerca en fitxers (usada 18.18%, coincidències 2)

- cerca en els fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 36.84%, coincidències 14)

- troba el següent (usada 34.21%, coincidències 13)

- troba la següent (usada 7.89%, coincidències 3)

- cerca següent (usada 7.89%, coincidències 3)

- cerca la següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- cercar el següent (usada 2.63%, coincidències 1)

find previous troba l'anterior

- troba l'anterior (usada 45.16%, coincidències 14)

- cerca l'anterior (usada 41.94%, coincidències 13)

- cerca anterior (usada 6.45%, coincidències 2)

- cercar l'anterior (usada 3.23%, coincidències 1)

- cerca anterior. (usada 3.23%, coincidències 1)

find text cerca el text

- cerca el text (usada 46.15%, coincidències 6)

- cerca text (usada 38.46%, coincidències 5)

- troba el text (usada 7.69%, coincidències 1)

- cerca un text (usada 7.69%, coincidències 1)

finger dit

- dit (usada 57.14%, coincidències 4)

- finger (usada 28.57%, coincidències 2)

- cercausuaris (usada 14.29%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 58.62%, coincidències 17)

- empremta digital (usada 20.69%, coincidències 6)

- emprempta (usada 13.79%, coincidències 4)

- empremta dactilar (usada 6.90%, coincidències 2)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 78.57%, coincidències 11)

- empremtes (usada 21.43%, coincidències 3)

finish finalitza

- finalitza (usada 70.00%, coincidències 70)

- acaba (usada 26.00%, coincidències 26)

- acabament (usada 2.00%, coincidències 2)

- fi (usada 1.00%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 1.00%, coincidències 1)

finished finalitzat

- finalitzat (usada 30.16%, coincidències 19)

- acabat (usada 25.40%, coincidències 16)

- finalitzada (usada 17.46%, coincidències 11)

- s'ha finalitzat (usada 9.52%, coincidències 6)

- s'ha acabat (usada 7.94%, coincidències 5)

- acabada (usada 3.17%, coincidències 2)

- finalització (usada 1.59%, coincidències 1)

- atura (usada 1.59%, coincidències 1)

- ha finalitzat (usada 1.59%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.59%, coincidències 1)

finland finlàndia

- finlàndia (usada 100.00%, coincidències 22)

finnish finès

- finès (usada 79.41%, coincidències 27)

- finlandès (usada 20.59%, coincidències 7)

fire foc

- foc (usada 72.73%, coincidències 8)

- fire (usada 18.18%, coincidències 2)

- incendis (usada 9.09%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 93.33%, coincidències 14)

- el firefox (usada 6.67%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 12)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 10)

firmware missing no es troba el microprogramari

- no es troba el microprogramari (usada 71.43%, coincidències 10)

- manca el microprogramari (usada 14.29%, coincidències 2)

- no es troba el controlador (usada 7.14%, coincidències 1)

- falta el microprogramari (usada 7.14%, coincidències 1)

first primer

- primer (usada 75.00%, coincidències 39)

- primera (usada 19.23%, coincidències 10)

- first (usada 3.85%, coincidències 2)

- líder (usada 1.92%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 9)

first name nom

- nom (usada 96.05%, coincidències 73)

- noms (usada 2.63%, coincidències 2)

- nom propi (usada 1.32%, coincidències 1)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 23)

fish peix

- peix (usada 94.74%, coincidències 18)

- fish (usada 5.26%, coincidències 1)

fit ajusta

- ajusta (usada 75.00%, coincidències 9)

- encaixa (usada 8.33%, coincidències 1)

- adapta (usada 8.33%, coincidències 1)

- ajust (usada 8.33%, coincidències 1)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 81.25%, coincidències 13)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- ajusta a la mida de la pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 57.14%, coincidències 8)

- ajusta l'amplada (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajusta a l'amplada de pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajuda a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

- encaixa a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

five cinc

- cinc (usada 92.31%, coincidències 12)

- five (usada 7.69%, coincidències 1)

fix arregla

- arregla (usada 50.00%, coincidències 5)

- corregeix (usada 20.00%, coincidències 2)

- fixa (usada 10.00%, coincidències 1)

- arreglar (usada 10.00%, coincidències 1)

- esmena-ho (usada 10.00%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 42.59%, coincidències 23)

- fixat (usada 27.78%, coincidències 15)

- amb valor fix (usada 5.56%, coincidències 3)

- corregit (usada 3.70%, coincidències 2)

- esmenat (usada 3.70%, coincidències 2)

- fixed (usada 3.70%, coincidències 2)

- arreglat (usada 3.70%, coincidències 2)

- fixe (usada 1.85%, coincidències 1)

- corregida (usada 1.85%, coincidències 1)

- amplada fixa (usada 1.85%, coincidències 1)

- fixa (usada 1.85%, coincidències 1)

- s'ha corregit (usada 1.85%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 62.50%, coincidències 10)

- amplada fixada (usada 25.00%, coincidències 4)

- ample fix (usada 6.25%, coincidències 1)

- fixed width (usada 6.25%, coincidències 1)

flac flac

- flac (usada 100.00%, coincidències 8)

flag bandera

- bandera (usada 45.83%, coincidències 11)

- senyala (usada 16.67%, coincidències 4)

- marcar (usada 12.50%, coincidències 3)

- senyalador (usada 8.33%, coincidències 2)

- marca (usada 8.33%, coincidències 2)

- banderes (usada 4.17%, coincidències 1)

- indicador (usada 4.17%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 58.33%, coincidències 7)

- marcat (usada 33.33%, coincidències 4)

- marcada (usada 8.33%, coincidències 1)

flags indicadors

- indicadors (usada 37.21%, coincidències 16)

- senyaladors (usada 27.91%, coincidències 12)

- banderes (usada 16.28%, coincidències 7)

- etiquetes (usada 11.63%, coincidències 5)

- avisos (usada 4.65%, coincidències 2)

- flags (usada 2.33%, coincidències 1)

flash flaix

- flaix (usada 61.29%, coincidències 19)

- flash (usada 29.03%, coincidències 9)

- intercanvia (usada 3.23%, coincidències 1)

- actualitzar imatge (usada 3.23%, coincidències 1)

- marca de partició (usada 3.23%, coincidències 1)

flat pla

- pla (usada 59.46%, coincidències 22)

- pis (usada 18.92%, coincidències 7)

- bemoll (usada 13.51%, coincidències 5)

- plana (usada 8.11%, coincidències 3)

flatten aplana

- aplana (usada 45.45%, coincidències 5)

- flatten (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplanar (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplana-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- simplificar (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un bemoll (usada 9.09%, coincidències 1)

flickr flickr

- flickr (usada 100.00%, coincidències 10)

flip inverteix

- inverteix (usada 63.33%, coincidències 19)

- capgira (usada 20.00%, coincidències 6)

- inversió (usada 6.67%, coincidències 2)

- mirall vertical (usada 3.33%, coincidències 1)

- invertir (usada 3.33%, coincidències 1)

- donar la volta (usada 3.33%, coincidències 1)

flip horizontal inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 41.67%, coincidències 5)

- capgira horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 3)

- voltejar una imatge horitzontalment (usada 8.33%, coincidències 1)

- inverteix (usada 8.33%, coincidències 1)

- inversió horitzontal (usada 8.33%, coincidències 1)

- volteja horitzontalment (usada 8.33%, coincidències 1)

flip horizontally inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 46.43%, coincidències 13)

- capgira horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 10)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- inversió horitzontal (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- tomba horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

flip vertical inverteix verticalment

- inverteix verticalment (usada 36.36%, coincidències 4)

- capgira verticalment (usada 27.27%, coincidències 3)

- voltejar verticalment (usada 9.09%, coincidències 1)

- reflecteix verticalment (usada 9.09%, coincidències 1)

- inversió vertical (usada 9.09%, coincidències 1)

- volteja verticalment (usada 9.09%, coincidències 1)

flip vertically inverteix verticalment

- inverteix verticalment (usada 50.00%, coincidències 14)

- capgira verticalment (usada 32.14%, coincidències 9)

- volteja verticalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- inversió vertical (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- tomba verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

float float

- float (usada 35.00%, coincidències 7)

- flotant (usada 20.00%, coincidències 4)

- sura (usada 10.00%, coincidències 2)

- nombre de coma flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

- punt flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

- coma flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

- nombre real (usada 5.00%, coincidències 1)

- flotar (usada 5.00%, coincidències 1)

- flota (usada 5.00%, coincidències 1)

floating flotant

- flotant (usada 60.00%, coincidències 9)

- per decidir (usada 13.33%, coincidències 2)

- flotació (usada 6.67%, coincidències 1)

- de pontons (usada 6.67%, coincidències 1)

- flota (usada 6.67%, coincidències 1)

- floating (usada 6.67%, coincidències 1)

floor floor

- floor (usada 26.67%, coincidències 4)

- terra (usada 20.00%, coincidències 3)

- part sencera (usada 6.67%, coincidències 1)

- planta (usada 6.67%, coincidències 1)

- pis (usada 6.67%, coincidències 1)

- mínim (usada 6.67%, coincidències 1)

- cap a baix (usada 6.67%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 6.67%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 6.67%, coincidències 1)

- floor (enter inferior) (usada 6.67%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 88.89%, coincidències 16)

- disquetera (usada 11.11%, coincidències 2)

floppy disk disquet

- disquet (usada 90.00%, coincidències 9)

- disc flexible (usada 10.00%, coincidències 1)

flow flux

- flux (usada 90.00%, coincidències 9)

- flow (usada 10.00%, coincidències 1)

flow control control de flux

- control de flux (usada 87.50%, coincidències 7)

- control de %flux (usada 12.50%, coincidències 1)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.33%, coincidències 14)

- flowchart (usada 6.67%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 91.67%, coincidències 11)

- flower (usada 8.33%, coincidències 1)

focal length distància focal

- distància focal (usada 47.62%, coincidències 10)

- longitud focal (usada 42.86%, coincidències 9)

- longitud de focus (usada 4.76%, coincidències 1)

- long. focal (usada 4.76%, coincidències 1)

focus focus

- focus (usada 88.89%, coincidències 16)

- enfocat (usada 5.56%, coincidències 1)

- posa el cursor aquí (usada 5.56%, coincidències 1)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 18)

folder carpeta

- carpeta (usada 94.17%, coincidències 97)

- directori (usada 1.94%, coincidències 2)

- folder (usada 0.97%, coincidències 1)

- fitxer (usada 0.97%, coincidències 1)

- mapa (usada 0.97%, coincidències 1)

- la carpeta (usada 0.97%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 95.45%, coincidències 21)

- nom de carpeta (usada 4.55%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 90.91%, coincidències 10)

- propietats del fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 30)

follow segueix

- segueix (usada 85.71%, coincidències 12)

- seguir (usada 14.29%, coincidències 2)

followers seguidors

- seguidors (usada 100.00%, coincidències 9)

following seguint

- seguint (usada 62.50%, coincidències 5)

- seguint a (usada 12.50%, coincidències 1)

- següent (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està seguint (usada 12.50%, coincidències 1)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 75.00%, coincidències 132)

- lletra (usada 18.18%, coincidències 32)

- tipografia (usada 3.41%, coincidències 6)

- font (usada 1.70%, coincidències 3)

- tipus lletra (usada 1.14%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 0.57%, coincidències 1)

font color color del tipus de lletra

- color del tipus de lletra (usada 46.51%, coincidències 20)

- color de la lletra (usada 44.19%, coincidències 19)

- color de lletra (usada 6.98%, coincidències 3)

- color de la lletra tipogràfica (usada 2.33%, coincidències 1)

font effects efectes del tipus de lletra

- efectes del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 9)

- efectes de lletra (usada 38.89%, coincidències 7)

- efectes de la lletra (usada 5.56%, coincidències 1)

- efectes tipogràfics (usada 5.56%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 46.67%, coincidències 14)

- família tipogràfica (usada 10.00%, coincidències 3)

- tipografia (usada 10.00%, coincidències 3)

- família de la lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de lletra tipogràfica (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipografia (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de la font (usada 3.33%, coincidències 1)

- famílies de tipus de lletres (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de fonts (usada 3.33%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 7)

- nom de la lletra (usada 21.43%, coincidències 3)

- nom orígen (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de la tipografia (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de tipus de lletra (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de la tipografía (usada 7.14%, coincidències 1)

font settings arranjament dels tipus de lletra

- arranjament dels tipus de lletra (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts de la lletra (usada 25.00%, coincidències 2)

- paràmetres del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- arranjament del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 44.44%, coincidències 36)

- mida del tipus de lletra (usada 30.86%, coincidències 25)

- mida de lletra (usada 9.88%, coincidències 8)

- mida de la font (usada 4.94%, coincidències 4)

- cos de lletra (usada 2.47%, coincidències 2)

- mida de la tipografia (usada 2.47%, coincidències 2)

- tamany de la font (usada 1.23%, coincidències 1)

- font size (usada 1.23%, coincidències 1)

- mida del text (usada 1.23%, coincidències 1)

- mida de font (usada 1.23%, coincidències 1)

font style estil del tipus de lletra

- estil del tipus de lletra (usada 23.53%, coincidències 4)

- estil de la lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- estil de lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- estil de tipus de lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- estil de la font (usada 5.88%, coincidències 1)

- tipus de lletra (usada 5.88%, coincidències 1)

- estil de la tipografia (usada 5.88%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 5.88%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 54.93%, coincidències 39)

- lletres (usada 23.94%, coincidències 17)

- tipus de lletres (usada 15.49%, coincidències 11)

- lletres tipogràfiques (usada 1.41%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 1.41%, coincidències 1)

- lletra (usada 1.41%, coincidències 1)

- fonts (usada 1.41%, coincidències 1)

foot peu

- peu (usada 91.67%, coincidències 11)

- peus (usada 8.33%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 63.64%, coincidències 42)

- peu (usada 34.85%, coincidències 23)

- footer (usada 1.52%, coincidències 1)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 89.66%, coincidències 26)

- nota a peu de pàgina (usada 6.90%, coincidències 2)

- peu de pàgina (usada 3.45%, coincidències 1)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 90.91%, coincidències 10)

- notes a peu de p@`agina (usada 9.09%, coincidències 1)

for per a

- per a (usada 43.33%, coincidències 13)

- per (usada 36.67%, coincidències 11)

- durant (usada 10.00%, coincidències 3)

- fins (usada 3.33%, coincidències 1)

- per.a (usada 3.33%, coincidències 1)

- accés (usada 3.33%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 30)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 78.57%, coincidències 11)

- forbidden (usada 7.14%, coincidències 1)

- no permés (usada 7.14%, coincidències 1)

- prohibides (usada 7.14%, coincidències 1)

force força

- força (usada 88.46%, coincidències 23)

- force (usada 7.69%, coincidències 2)

- imposa (usada 3.85%, coincidències 1)

forecast pronòstic

- pronòstic (usada 30.77%, coincidències 4)

- previsió (usada 30.77%, coincidències 4)

- predicció (usada 23.08%, coincidències 3)

- projectar (usada 7.69%, coincidències 1)

- pronostic (usada 7.69%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 77.27%, coincidències 17)

- color de la lletra (usada 4.55%, coincidències 1)

- regió de primer pla (usada 4.55%, coincidències 1)

- primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- text (usada 4.55%, coincidències 1)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 70.59%, coincidències 24)

- color del primer pla (usada 8.82%, coincidències 3)

- color del text (usada 8.82%, coincidències 3)

- color de la lletra (usada 5.88%, coincidències 2)

- color del primer plànol (usada 2.94%, coincidències 1)

- color en primer pla (usada 2.94%, coincidències 1)

forest bosc

- bosc (usada 70.00%, coincidències 7)

- plantació d''arbres (usada 10.00%, coincidències 1)

- plantació forestal (usada 10.00%, coincidències 1)

- boscos (usada 10.00%, coincidències 1)

forever per sempre

- per sempre (usada 90.00%, coincidències 18)

- infinitament (usada 5.00%, coincidències 1)

- sempre (usada 5.00%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 66.67%, coincidències 8)

- oblida-la (usada 8.33%, coincidències 1)

- forget (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra (usada 8.33%, coincidències 1)

- oblidar-ho (usada 8.33%, coincidències 1)

forgot password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 100.00%, coincidències 8)

forgot your password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 38.46%, coincidències 5)

- has oblidat la contrasenya? (usada 15.38%, coincidències 2)

- heu oblidat la vostra clau? (usada 15.38%, coincidències 2)

- ¿contrasenya olvidada? (usada 7.69%, coincidències 1)

- heu perdut la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- vols recordar la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- oblidà la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

form formulari

- formulari (usada 94.59%, coincidències 245)

- forma (usada 3.86%, coincidències 10)

- de (usada 0.77%, coincidències 2)

- form (usada 0.39%, coincidències 1)

- format (usada 0.39%, coincidències 1)

format format

- format (usada 86.05%, coincidències 222)

- formata (usada 9.30%, coincidències 24)

- fomat (usada 3.10%, coincidències 8)

- formatació (usada 0.78%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.39%, coincidències 1)

- dóna format (usada 0.39%, coincidències 1)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 24)

formatting formatació

- formatació (usada 67.50%, coincidències 27)

- format (usada 10.00%, coincidències 4)

- s'està formatant (usada 10.00%, coincidències 4)

- donant format (usada 7.50%, coincidències 3)

- formata (usada 2.50%, coincidències 1)

- formatatge (usada 2.50%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 14)

formula fórmula

- fórmula (usada 96.08%, coincidències 49)

- formula (usada 3.92%, coincidències 2)

formulas fórmules

- fórmules (usada 94.12%, coincidències 16)

- fòrmules (usada 5.88%, coincidències 1)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 19)

forums fòrums

- fòrums (usada 77.27%, coincidències 17)

- forums (usada 9.09%, coincidències 2)

- debat (usada 9.09%, coincidències 2)

- fòrums de debat (usada 4.55%, coincidències 1)

forward endavant

- endavant (usada 67.33%, coincidències 68)

- reenvia (usada 15.84%, coincidències 16)

- avança (usada 3.96%, coincidències 4)

- següent (usada 2.97%, coincidències 3)

- endavamt (usada 0.99%, coincidències 1)

- enviar cap endavant (usada 0.99%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.99%, coincidències 1)

- reenviar (usada 0.99%, coincidències 1)

- siumut (usada 0.99%, coincidències 1)

- davanter (usada 0.99%, coincidències 1)

- «forward» (usada 0.99%, coincidències 1)

- transfereix (usada 0.99%, coincidències 1)

- forward (usada 0.99%, coincidències 1)

- avana (usada 0.99%, coincidències 1)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 70.00%, coincidències 7)

- enviat (usada 10.00%, coincidències 1)

- redireccionat (usada 10.00%, coincidències 1)

- l'ha reenviat (usada 10.00%, coincidències 1)

found trobat

- trobat (usada 50.00%, coincidències 8)

- s'ha trobat (usada 31.25%, coincidències 5)

- trobats (usada 6.25%, coincidències 1)

- l'he trobat (usada 6.25%, coincidències 1)

- found (usada 6.25%, coincidències 1)

four quatre

- quatre (usada 100.00%, coincidències 14)

fourth quart

- quart (usada 77.78%, coincidències 7)

- quarta (usada 22.22%, coincidències 2)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 14)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fr dv

- dv (usada 72.73%, coincidències 8)

- dv. (usada 18.18%, coincidències 2)

- fr (usada 9.09%, coincidències 1)

fraction fracció

- fracció (usada 94.12%, coincidències 16)

- fraccions (usada 5.88%, coincidències 1)

frame marc

- marc (usada 84.27%, coincidències 75)

- fotograma (usada 7.87%, coincidències 7)

- quadre (usada 5.62%, coincidències 5)

- trama (usada 1.12%, coincidències 1)

- trama de xarxa (usada 1.12%, coincidències 1)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 22.73%, coincidències 5)

- velocitat dels fotogrames (usada 18.18%, coincidències 4)

- imatges per segon (usada 13.64%, coincidències 3)

- velocitat de fotogrames (usada 13.64%, coincidències 3)

- quadres per segon (usada 9.09%, coincidències 2)

- freqüència d'imatge (usada 4.55%, coincidències 1)

- velocitat de quadre (usada 4.55%, coincidències 1)

- fotograma per segon (usada 4.55%, coincidències 1)

- freqüència dels fotogrames (usada 4.55%, coincidències 1)

- velocitat de fotograma (usada 4.55%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 51.72%, coincidències 15)

- quadres (usada 27.59%, coincidències 8)

- marcs (usada 20.69%, coincidències 6)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 32)

free lliure

- lliure (usada 86.67%, coincidències 39)

- gratuït (usada 6.67%, coincidències 3)

- disponible (usada 2.22%, coincidències 1)

- lliures (usada 2.22%, coincidències 1)

- free (usada 2.22%, coincidències 1)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 10)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 29)

freebsd freebsd

- freebsd (usada 100.00%, coincidències 9)

freeze congela

- congela (usada 33.33%, coincidències 3)

- immobilitzar (usada 22.22%, coincidències 2)

- freeze (usada 22.22%, coincidències 2)

- bloqueja (usada 11.11%, coincidències 1)

- congelació (usada 11.11%, coincidències 1)

freezing rain pluja freda

- pluja freda (usada 50.00%, coincidències 5)

- pluja glaçada (usada 30.00%, coincidències 3)

- pluja gelant (usada 10.00%, coincidències 1)

- pluja gebradora (usada 10.00%, coincidències 1)

french francès

- francès (usada 97.56%, coincidències 40)

- clau de sol de primera línia (usada 2.44%, coincidències 1)

french guiana guaiana francesa

- guaiana francesa (usada 100.00%, coincidències 16)

french polynesia polinèsia francesa

- polinèsia francesa (usada 100.00%, coincidències 14)

french southern territories territoris francesos del sud

- territoris francesos del sud (usada 50.00%, coincidències 4)

- terres australs francesas (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs i antàrtiques franceses (usada 12.50%, coincidències 1)

- territoris del sud francesos (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs franceses (usada 12.50%, coincidències 1)

frequency freqüència

- freqüència (usada 92.86%, coincidències 52)

- periodicitat (usada 3.57%, coincidències 2)

- frequencia (usada 1.79%, coincidències 1)

- frequency (usada 1.79%, coincidències 1)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 95.00%, coincidències 19)

- preguntes més freqüents (faq) (usada 5.00%, coincidències 1)

fri dv

- dv (usada 48.28%, coincidències 14)

- dv. (usada 37.93%, coincidències 11)

- div (usada 10.34%, coincidències 3)

- dvs (usada 3.45%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 42)

friend amic

- amic (usada 81.82%, coincidències 9)

- amic/ga (usada 9.09%, coincidències 1)

- friend (usada 9.09%, coincidències 1)

- amic -iga (usada 0.00%, coincidències 0)

friends amics

- amics (usada 85.71%, coincidències 12)

- amistat (usada 7.14%, coincidències 1)

- amics/amigues (usada 7.14%, coincidències 1)

frisian frisó

- frisó (usada 80.00%, coincidències 8)

- frisi (usada 10.00%, coincidències 1)

- frisian (usada 10.00%, coincidències 1)

friulian friülès

- friülès (usada 42.86%, coincidències 3)

- furlà (usada 28.57%, coincidències 2)

- friulian (usada 14.29%, coincidències 1)

- friülès; friülà (usada 14.29%, coincidències 1)

from de

- de (usada 53.93%, coincidències 103)

- des de (usada 39.27%, coincidències 75)

- des de/d' (usada 2.62%, coincidències 5)

- remitent (usada 2.09%, coincidències 4)

- no (usada 1.05%, coincidències 2)

- des de les (usada 0.52%, coincidències 1)

- de/d' (usada 0.52%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 47.06%, coincidències 8)

- des del fitxer (usada 35.29%, coincidències 6)

- del fitxer (usada 11.76%, coincidències 2)

- des de fitxer (usada 5.88%, coincidències 1)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 42.86%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 42.86%, coincidències 6)

- del capdamunt (usada 7.14%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 7.14%, coincidències 1)

front frontal

- frontal (usada 50.00%, coincidències 9)

- front (usada 11.11%, coincidències 2)

- anvers de la pàgina (usada 11.11%, coincidències 2)

- anvers (usada 11.11%, coincidències 2)

- enviar cap a davant (usada 5.56%, coincidències 1)

- davant (usada 5.56%, coincidències 1)

- part davantera (usada 5.56%, coincidències 1)

front page portada

- portada (usada 40.00%, coincidències 4)

- pàgina principal (usada 20.00%, coincidències 2)

- primera plana (diaris) (usada 10.00%, coincidències 1)

- front page (usada 10.00%, coincidències 1)

- pàgina inicial (usada 10.00%, coincidències 1)

- primera plana (usada 10.00%, coincidències 1)

frozen congelat

- congelat (usada 57.14%, coincidències 8)

- congelada (usada 14.29%, coincidències 2)

- glaç (usada 7.14%, coincidències 1)

- gelat (usada 7.14%, coincidències 1)

- frozen el regne del gel (usada 7.14%, coincidències 1)

- frozen (usada 7.14%, coincidències 1)

ft ft

- ft (usada 81.82%, coincidències 18)

- peus (usada 13.64%, coincidències 3)

- peu (usada 4.55%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 27)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari ftp

- servidor intermediari ftp (usada 64.00%, coincidències 16)

- servidor intermediari d'ftp (usada 36.00%, coincidències 9)

full complet

- complet (usada 60.00%, coincidències 27)

- completa (usada 20.00%, coincidències 9)

- sencer (usada 4.44%, coincidències 2)

- full (usada 4.44%, coincidències 2)

- màxima (usada 2.22%, coincidències 1)

- tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- ple (usada 2.22%, coincidències 1)

- final (usada 2.22%, coincidències 1)

- justificat (usada 2.22%, coincidències 1)

full moon lluna plena

- lluna plena (usada 100.00%, coincidències 13)

full name nom complet

- nom complet (usada 93.75%, coincidències 75)

- nom sencer (usada 3.75%, coincidències 3)

- nom complert (usada 1.25%, coincidències 1)

- nom (usada 1.25%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 90.91%, coincidències 50)

- pantalla sencera (usada 7.27%, coincidències 4)

- pantalla complerta (usada 1.82%, coincidències 1)

full size mida completa

- mida completa (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida màxima (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida original (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 12.50%, coincidències 1)

full text text complet

- text complet (usada 88.89%, coincidències 8)

- tot el text (usada 11.11%, coincidències 1)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 98.11%, coincidències 52)

- pantalla sencera (usada 1.89%, coincidències 1)

fully charged totalment carregada

- totalment carregada (usada 55.56%, coincidències 5)

- càrrega completa (usada 33.33%, coincidències 3)

- completament carregada (usada 11.11%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 95.71%, coincidències 67)

- funció matemàtica (usada 1.43%, coincidències 1)

- acció (usada 1.43%, coincidències 1)

- function (usada 1.43%, coincidències 1)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 52)

fusion fusió

- fusió (usada 77.78%, coincidències 7)

- fusion (usada 22.22%, coincidències 2)

future futur

- futur (usada 88.89%, coincidències 8)

- future (usada 11.11%, coincidències 1)

fuzzy difús

- difús (usada 22.22%, coincidències 2)

- insegurs (usada 11.11%, coincidències 1)

- esfumat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dubtosa (usada 11.11%, coincidències 1)

- difusa (usada 11.11%, coincidències 1)

- fuzzy (usada 11.11%, coincidències 1)

- aproximada (usada 11.11%, coincidències 1)

- aproximat (usada 11.11%, coincidències 1)

fv vf

- vf (usada 76.92%, coincidències 10)

- fv (usada 23.08%, coincidències 3)

ga ga

- ga (usada 100.00%, coincidències 8)

gabon gabon

- gabon (usada 100.00%, coincidències 16)

gain guany

- guany (usada 92.86%, coincidències 13)

- guanys (usada 7.14%, coincidències 1)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 25)

gallery galeria

- galeria (usada 94.59%, coincidències 35)

- gallery (usada 2.70%, coincidències 1)

- galeria de fotos (usada 2.70%, coincidències 1)

gambia gàmbia

- gàmbia (usada 100.00%, coincidències 14)

game joc

- joc (usada 71.88%, coincidències 23)

- partida (usada 21.88%, coincidències 7)

- tot (usada 3.12%, coincidències 1)

- joc (d'ordinador) (usada 3.12%, coincidències 1)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

game over fi de la partida

- fi de la partida (usada 22.22%, coincidències 2)

- joc acabat (usada 22.22%, coincidències 2)

- game over (usada 11.11%, coincidències 1)

- partida perduda (usada 11.11%, coincidències 1)

- final de la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha acabat la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi del joc (usada 11.11%, coincidències 1)

games jocs

- jocs (usada 94.59%, coincidències 35)

- games (usada 5.41%, coincidències 2)

gamma gamma

- gamma (usada 90.70%, coincidències 39)

- gama (usada 4.65%, coincidències 2)

- γ (gamma minúscula) (usada 2.33%, coincidències 1)

- γ (gamma majúscula) (usada 2.33%, coincidències 1)

ganda ganda

- ganda (usada 100.00%, coincidències 7)

gap separació

- separació (usada 70.00%, coincidències 7)

- gap (usada 20.00%, coincidències 2)

- bones pràctiques agràries (usada 10.00%, coincidències 1)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 93.02%, coincidències 40)

- porta d'enllaç (usada 4.65%, coincidències 2)

- gateway (usada 2.33%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 81.82%, coincidències 9)

- difuminació gaussiana (usada 18.18%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 34)

gemini bessons

- bessons (usada 66.67%, coincidències 6)

- gèminis (usada 22.22%, coincidències 2)

- gèminis (o bessons) (usada 11.11%, coincidències 1)

gender gènere

- gènere (usada 78.95%, coincidències 15)

- sexe (usada 21.05%, coincidències 4)

general general

- general (usada 99.65%, coincidències 288)

- opcions generals (usada 0.35%, coincidències 1)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 15)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 30)

general settings configuració general

- configuració general (usada 37.50%, coincidències 15)

- paràmetres generals (usada 22.50%, coincidències 9)

- ajusts generals (usada 15.00%, coincidències 6)

- arranjament general (usada 12.50%, coincidències 5)

- arranjaments generals (usada 5.00%, coincidències 2)

- opcions generals (usada 5.00%, coincidències 2)

- eines generals (usada 2.50%, coincidències 1)

generate genera

- genera (usada 96.43%, coincidències 27)

- generar (usada 3.57%, coincidències 1)

generic genèric

- genèric (usada 93.94%, coincidències 31)

- gen+eric (usada 3.03%, coincidències 1)

- genèrica (usada 3.03%, coincidències 1)

genre gènere

- gènere (usada 91.67%, coincidències 44)

- temàtica (usada 8.33%, coincidències 4)

genres gèneres

- gèneres (usada 100.00%, coincidències 8)

geography geografia

- geografia (usada 100.00%, coincidències 9)

geolocation geolocalització

- geolocalització (usada 90.91%, coincidències 10)

- ubicació geogràfica (usada 9.09%, coincidències 1)

geometric geomètrica

- geomètrica (usada 55.56%, coincidències 5)

- geomètric (usada 44.44%, coincidències 4)

geometry geometria

- geometria (usada 97.62%, coincidències 41)

- geometry (usada 2.38%, coincidències 1)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 92.00%, coincidències 23)

- georgia (usada 8.00%, coincidències 2)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 35)

german alemany

- alemany (usada 97.67%, coincidències 42)

- german (usada 2.33%, coincidències 1)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 28)

get help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 46.67%, coincidències 7)

- obtén ajuda (usada 26.67%, coincidències 4)

- obtingueu ajuda (usada 13.33%, coincidències 2)

- obteniu ajuda (usada 6.67%, coincidències 1)

- ajuda (usada 6.67%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 31.25%, coincidències 5)

- involucreu-vos-hi (usada 25.00%, coincidències 4)

- involucrar-se (usada 12.50%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 12.50%, coincidències 2)

- participeu (usada 6.25%, coincidències 1)

- implicar-se (usada 6.25%, coincidències 1)

- involucreu-vos (usada 6.25%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 27.27%, coincidències 3)

- comenceu (usada 18.18%, coincidències 2)

- introducció (usada 18.18%, coincidències 2)

- començar (usada 9.09%, coincidències 1)

- comença (usada 9.09%, coincidències 1)

- per començar (usada 9.09%, coincidències 1)

- inici (usada 9.09%, coincidències 1)

getting help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 55.56%, coincidències 5)

- obtenció d'ajuda (usada 33.33%, coincidències 3)

- demanant ajuda (usada 11.11%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 52.38%, coincidències 11)

- com començar (usada 23.81%, coincidències 5)

- començant (usada 9.52%, coincidències 2)

- comença (usada 4.76%, coincidències 1)

- començem (usada 4.76%, coincidències 1)

- per a començar (usada 4.76%, coincidències 1)

ghana ghana

- ghana (usada 100.00%, coincidències 16)

gib gib

- gib (usada 89.47%, coincidències 17)

- gb (usada 10.53%, coincidències 2)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 94.12%, coincidències 16)

- gibraltar estret de (usada 5.88%, coincidències 1)

gid gid

- gid (usada 100.00%, coincidències 9)

gif gif

- gif (usada 92.86%, coincidències 13)

- factor intrínsec (usada 7.14%, coincidències 1)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

gif image imatge gif

- imatge gif (usada 100.00%, coincidències 8)

git git

- git (usada 100.00%, coincidències 17)

given name nom de pila

- nom de pila (usada 52.63%, coincidències 10)

- nom (usada 10.53%, coincidències 2)

- nom donat (usada 10.53%, coincidències 2)

- prenom (usada 5.26%, coincidències 1)

- pàgina de desambiguació (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom facilitat (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom comú (usada 5.26%, coincidències 1)

- given name (usada 5.26%, coincidències 1)

glass vidre

- vidre (usada 66.67%, coincidències 6)

- glass (usada 11.11%, coincidències 1)

- copa (usada 11.11%, coincidències 1)

- got (usada 11.11%, coincidències 1)

global global

- global (usada 95.83%, coincidències 46)

- general (usada 2.08%, coincidències 1)

- mundial (usada 2.08%, coincidències 1)

global options opcions globals

- opcions globals (usada 100.00%, coincidències 10)

global settings paràmetres globals

- paràmetres globals (usada 25.00%, coincidències 3)

- ajustaments globals (usada 25.00%, coincidències 3)

- ajusts globals (usada 16.67%, coincidències 2)

- preferències globals (usada 8.33%, coincidències 1)

- configuració general (usada 8.33%, coincidències 1)

- arranjament global (usada 8.33%, coincidències 1)

- opcions globals (usada 8.33%, coincidències 1)

globe globus

- globus (usada 75.00%, coincidències 9)

- globe (usada 8.33%, coincidències 1)

- globus terraqüi (usada 8.33%, coincidències 1)

- terra (usada 8.33%, coincidències 1)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 25)

glow lluentor

- lluentor (usada 55.56%, coincidències 5)

- resplandor (usada 22.22%, coincidències 2)

- resplendor (usada 11.11%, coincidències 1)

- lluïssor (usada 11.11%, coincidències 1)

gnome gnome

- gnome (usada 92.31%, coincidències 12)

- gnom (usada 7.69%, coincidències 1)

go vés

- vés (usada 52.70%, coincidències 39)

- vés-hi (usada 22.97%, coincidències 17)

- ves (usada 6.76%, coincidències 5)

- endavant (usada 4.05%, coincidències 3)

- anar (usada 2.70%, coincidències 2)

- ves a (usada 2.70%, coincidències 2)

- d'acord (usada 1.35%, coincidències 1)

- executa (usada 1.35%, coincidències 1)

- ves-hi (usada 1.35%, coincidències 1)

- navega (usada 1.35%, coincidències 1)

- go (usada 1.35%, coincidències 1)

- vésa (usada 1.35%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 32.50%, coincidències 13)

- torna enrere (usada 15.00%, coincidències 6)

- enrere (usada 15.00%, coincidències 6)

- retrocedeix (usada 12.50%, coincidències 5)

- vés endarrere (usada 10.00%, coincidències 4)

- torna (usada 7.50%, coincidències 3)

- vés enrrere (usada 2.50%, coincidències 1)

- torna endarrere (usada 2.50%, coincidències 1)

- mostra una vista prèvia (usada 2.50%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 60.00%, coincidències 9)

- avança (usada 26.67%, coincidències 4)

- endavant (usada 6.67%, coincidències 1)

- endevant (usada 6.67%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 78.95%, coincidències 30)

- vés-hi (usada 7.89%, coincidències 3)

- ves a (usada 5.26%, coincidències 2)

- anar (usada 2.63%, coincidències 1)

- aneu a (usada 2.63%, coincidències 1)

- anar a (usada 2.63%, coincidències 1)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 93.55%, coincidències 29)

- ves a la línia (usada 3.23%, coincidències 1)

- vés a línia (usada 3.23%, coincidències 1)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 92.31%, coincidències 12)

- ves a la pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 66.67%, coincidències 6)

- anar a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- ves a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra el dia d'avui (usada 11.11%, coincidències 1)

goal objectiu

- objectiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- porteria (usada 11.11%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 81.82%, coincidències 18)

- daurat (usada 13.64%, coincidències 3)

- or|daurat (usada 4.55%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 65.12%, coincidències 28)

- bo (usada 20.93%, coincidències 9)

- bé (usada 6.98%, coincidències 3)

- correcte (usada 2.33%, coincidències 1)

- libellé (usada 2.33%, coincidències 1)

- correcta (usada 2.33%, coincidències 1)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 15)

google talk google talk

- google talk (usada 80.00%, coincidències 8)

- parla google (usada 20.00%, coincidències 2)

got it entesos

- entesos (usada 50.00%, coincidències 4)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 2)

- ja ho tinc! (usada 12.50%, coincidències 1)

- ho he entès (usada 12.50%, coincidències 1)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 8)

goto vés a

- vés a (usada 60.00%, coincidències 9)

- ves a (usada 13.33%, coincidències 2)

- goto (usada 13.33%, coincidències 2)

- anar a (usada 6.67%, coincidències 1)

- vés (usada 6.67%, coincidències 1)

government govern

- govern (usada 62.50%, coincidències 5)

- institució governamental (usada 12.50%, coincidències 1)

- government (usada 12.50%, coincidències 1)

- política (usada 12.50%, coincidències 1)

gpl gpl

- gpl (usada 100.00%, coincidències 9)

gps gps

- gps (usada 100.00%, coincidències 13)

- sistema de posicionament global (usada 0.00%, coincidències 0)

grade qualificació

- qualificació (usada 68.75%, coincidències 22)

- qualifica (usada 18.75%, coincidències 6)

- pendent (usada 3.12%, coincidències 1)

- grade (usada 3.12%, coincidències 1)

- puntuació (usada 3.12%, coincidències 1)

- grau (usada 3.12%, coincidències 1)

gradient degradat

- degradat (usada 95.00%, coincidències 38)

- gradient (usada 5.00%, coincidències 2)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 10)

grain gra

- gra (usada 100.00%, coincidències 9)

grammar gramàtica

- gramàtica (usada 100.00%, coincidències 10)

graph gràfica

- gràfica (usada 30.77%, coincidències 8)

- gràfic (usada 30.77%, coincidències 8)

- graf (usada 15.38%, coincidències 4)

- grafs (usada 3.85%, coincidències 1)

- diagrama (usada 3.85%, coincidències 1)

- grafic (usada 3.85%, coincidències 1)

- gràfica d'una funció (usada 3.85%, coincidències 1)

- graph (usada 3.85%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 3.85%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 63.64%, coincidències 14)

- imatge (usada 31.82%, coincidències 7)

- gràfica (usada 4.55%, coincidències 1)

graphics gràfics

- gràfics (usada 93.22%, coincidències 55)

- imatges (usada 3.39%, coincidències 2)

- imatge (usada 1.69%, coincidències 1)

- gràfica (usada 1.69%, coincidències 1)

graphs gràfics

- gràfics (usada 55.56%, coincidències 5)

- grafs (usada 22.22%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 11.11%, coincidències 1)

- grafiques (usada 11.11%, coincidències 1)

grass herba

- herba (usada 60.00%, coincidències 6)

- gespa (usada 20.00%, coincidències 2)

- prat (usada 10.00%, coincidències 1)

- prats (usada 10.00%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 89.74%, coincidències 35)

- escala de grisos (usada 7.69%, coincidències 3)

- gray (usada 2.56%, coincidències 1)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 97.83%, coincidències 45)

- grayscale (usada 2.17%, coincidències 1)

greater than major que

- major que (usada 54.17%, coincidències 13)

- més gran que (usada 33.33%, coincidències 8)

- és major que (usada 8.33%, coincidències 2)

- més de (usada 4.17%, coincidències 1)

greece grècia

- grècia (usada 100.00%, coincidències 20)

greek grec

- grec (usada 94.74%, coincidències 54)

- grega (usada 3.51%, coincidències 2)

- greek (usada 1.75%, coincidències 1)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 75.00%, coincidències 6)

- grec estès (usada 25.00%, coincidències 2)

green verd

- verd (usada 96.23%, coincidències 102)

- verda (usada 1.89%, coincidències 2)

- green (usada 0.94%, coincidències 1)

- groen! (usada 0.94%, coincidències 1)

greenland groenlàndia

- groenlàndia (usada 76.47%, coincidències 13)

- grenlàndia (usada 17.65%, coincidències 3)

- groenlandia (usada 5.88%, coincidències 1)

grenada grenada

- grenada (usada 86.67%, coincidències 13)

- granada (usada 13.33%, coincidències 2)

grey gris

- gris (usada 92.31%, coincidències 12)

- grey (usada 7.69%, coincidències 1)

grid graella

- graella (usada 82.02%, coincidències 73)

- quadrícula (usada 17.98%, coincidències 16)

grid lines línies de quadrícula

- línies de quadrícula (usada 37.50%, coincidències 3)

- línies de la graella (usada 37.50%, coincidències 3)

- línies de graella (usada 12.50%, coincidències 1)

- linies divisories (usada 12.50%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 11)

grip nansa

- nansa (usada 25.00%, coincidències 2)

- grip (usada 25.00%, coincidències 2)

- control (usada 25.00%, coincidències 2)

- agafador (usada 12.50%, coincidències 1)

- empunyadura (usada 12.50%, coincidències 1)

group grup

- grup (usada 80.73%, coincidències 155)

- agrupa (usada 14.06%, coincidències 27)

- agrupar (usada 1.04%, coincidències 2)

- grups (usada 1.04%, coincidències 2)

- group (usada 1.04%, coincidències 2)

- agrupació (usada 0.52%, coincidències 1)

- grup de la taula periòdica (usada 0.52%, coincidències 1)

- grup cultivar (usada 0.52%, coincidències 1)

- grupo (usada 0.52%, coincidències 1)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 78.26%, coincidències 18)

- agrupat per (usada 8.70%, coincidències 2)

- agrupar per (usada 4.35%, coincidències 1)

- agrupa segons (usada 4.35%, coincidències 1)

- group by (usada 4.35%, coincidències 1)

group id identificador del grup

- identificador del grup (usada 28.57%, coincidències 4)

- id. del grup (usada 21.43%, coincidències 3)

- id de grup (usada 21.43%, coincidències 3)

- id del grup (usada 21.43%, coincidències 3)

- id. de grup (usada 7.14%, coincidències 1)

group members membres del grup

- membres del grup (usada 88.24%, coincidències 15)

- membres de grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- group members (usada 5.88%, coincidències 1)

group membership pertinença a grups

- pertinença a grups (usada 35.29%, coincidències 6)

- pertinença als grups (usada 23.53%, coincidències 4)

- membres del grup (usada 23.53%, coincidències 4)

- afiliació a grups (usada 11.76%, coincidències 2)

- grups (usada 5.88%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 87.30%, coincidències 55)

- nom de grup (usada 12.70%, coincidències 8)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 75.00%, coincidències 15)

- contrasenya del grup (usada 25.00%, coincidències 5)

grouping agrupament

- agrupament (usada 51.28%, coincidències 20)

- agrupació (usada 33.33%, coincidències 13)

- grup (usada 10.26%, coincidències 4)

- agrupant (usada 2.56%, coincidències 1)

- s'està agrupant (usada 2.56%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 98.88%, coincidències 88)

- groups (usada 1.12%, coincidències 1)

guadeloupe guadalupe

- guadalupe (usada 66.67%, coincidències 10)

- guadeloupe (usada 33.33%, coincidències 5)

guam guam

- guam (usada 100.00%, coincidències 15)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 12)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 25)

guernsey guernsey

- guernsey (usada 100.00%, coincidències 11)

guest convidat

- convidat (usada 41.67%, coincidències 5)

- visitant (usada 25.00%, coincidències 3)

- client (usada 16.67%, coincidències 2)

- guest (usada 8.33%, coincidències 1)

- invitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

gui igu

- igu (usada 57.14%, coincidències 4)

- gui (usada 42.86%, coincidències 3)

- interfície gràfica d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 94.12%, coincidències 16)

- guiatge (usada 5.88%, coincidències 1)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 13)

guinea guinea

- guinea (usada 94.12%, coincidències 16)

- república de guinea (usada 5.88%, coincidències 1)

guinea-bissau guinea bissau

- guinea bissau (usada 92.31%, coincidències 12)

- guinea-bissau (usada 7.69%, coincidències 1)

guitar guitarra

- guitarra (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 28)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 13)

guyana guyana

- guyana (usada 84.21%, coincidències 16)

- guaiana (usada 15.79%, coincidències 3)

ha ha

- ha (usada 94.44%, coincidències 17)

- ah (usada 5.56%, coincidències 1)

hail calamarsa

- calamarsa (usada 70.00%, coincidències 7)

- pedra (usada 30.00%, coincidències 3)

haiti haití

- haití (usada 100.00%, coincidències 20)

handle gestor

- gestor (usada 25.00%, coincidències 2)

- maneja (usada 12.50%, coincidències 1)

- identificador (usada 12.50%, coincidències 1)

- control (usada 12.50%, coincidències 1)

- mànec (usada 12.50%, coincidències 1)

- nansa (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobrenom (usada 12.50%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 13)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 8)

hard difícil

- difícil (usada 36.84%, coincidències 7)

- dur (usada 15.79%, coincidències 3)

- hard (usada 15.79%, coincidències 3)

- fort (usada 15.79%, coincidències 3)

- forçat (usada 10.53%, coincidències 2)

- dura (usada 5.26%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 96.30%, coincidències 26)

- disc (usada 3.70%, coincidències 1)

hard light llum forta

- llum forta (usada 91.67%, coincidències 11)

- llum dura (usada 8.33%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 97.62%, coincidències 41)

- hardware (usada 2.38%, coincidències 1)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 47.83%, coincidències 11)

- adreça de maquinari (usada 43.48%, coincidències 10)

- adreça física (usada 8.70%, coincidències 2)

has

- té (usada 71.43%, coincidències 5)

- has (usada 28.57%, coincidències 2)

hash hash

- hash (usada 35.71%, coincidències 5)

- resum (usada 35.71%, coincidències 5)

- suma (usada 14.29%, coincidències 2)

- funció resum (usada 7.14%, coincidències 1)

- barres (usada 7.14%, coincidències 1)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

hausa haussa

- haussa (usada 77.78%, coincidències 7)

- hausa (usada 11.11%, coincidències 1)

- hausses (usada 11.11%, coincidències 1)

hawaiian hawaià

- hawaià (usada 100.00%, coincidències 8)

haze boirina

- boirina (usada 33.33%, coincidències 3)

- calitja (usada 33.33%, coincidències 3)

- broma (usada 33.33%, coincidències 3)

head cap

- cap (usada 41.67%, coincidències 5)

- head (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçal (usada 8.33%, coincidències 1)

- davant per (usada 8.33%, coincidències 1)

- capçalera (usada 8.33%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 95.52%, coincidències 64)

- capsalera (usada 1.49%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.49%, coincidències 1)

- capçalera de la taula (usada 1.49%, coincidències 1)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 84.00%, coincidències 21)

- encapçalaments (usada 16.00%, coincidències 4)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 75.61%, coincidències 31)

- capçalera (usada 17.07%, coincidències 7)

- títol (usada 4.88%, coincidències 2)

- rumb (usada 2.44%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 68.42%, coincidències 13)

- capçalera 1 (usada 26.32%, coincidències 5)

- capçalera1 (usada 5.26%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 66.67%, coincidències 12)

- capçalera 2 (usada 27.78%, coincidències 5)

- capçalera2 (usada 5.56%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 60.00%, coincidències 9)

- capçalera 3 (usada 33.33%, coincidències 5)

- capçalera3 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 57.14%, coincidències 8)

- capçalera 4 (usada 35.71%, coincidències 5)

- capçalera4 (usada 7.14%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 58.33%, coincidències 7)

- capçalera 5 (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçalera5 (usada 8.33%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 58.33%, coincidències 7)

- capçalera 6 (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçalera6 (usada 8.33%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçaleres (usada 28.57%, coincidències 4)

- capçalera (usada 7.14%, coincidències 1)

headline titular

- titular (usada 50.00%, coincidències 5)

- capçalera (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un titular (usada 10.00%, coincidències 1)

- portada (usada 10.00%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 10.00%, coincidències 1)

headphone auriculars

- auriculars (usada 66.67%, coincidències 6)

- auricular (usada 22.22%, coincidències 2)

- cascos (usada 11.11%, coincidències 1)

headphones auriculars

- auriculars (usada 80.00%, coincidències 8)

- auricular (usada 10.00%, coincidències 1)

- cascs (usada 10.00%, coincidències 1)

health salut

- salut (usada 91.67%, coincidències 11)

- health (usada 8.33%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 13)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 98.11%, coincidències 52)

- hebrew (usada 1.89%, coincidències 1)

hebrew visual hebreu visual

- hebreu visual (usada 100.00%, coincidències 7)

height alçada

- alçada (usada 93.81%, coincidències 197)

- altura (usada 3.81%, coincidències 8)

- alt (usada 0.95%, coincidències 2)

- alçària (usada 0.48%, coincidències 1)

- a (usada 0.48%, coincidències 1)

- alçada (h) (usada 0.48%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 92.31%, coincidències 24)

- hello (usada 7.69%, coincidències 2)

hello world hola món

- hola món (usada 81.82%, coincidències 9)

- hola mon (usada 9.09%, coincidències 1)

- hola món! (usada 9.09%, coincidències 1)

help ajuda

- ajuda (usada 99.64%, coincidències 274)

- help (usada 0.36%, coincidències 1)

help! ajuda!

- ajuda! (usada 92.86%, coincidències 13)

- bona nit malparits! (usada 7.14%, coincidències 1)

here aquí

- aquí (usada 88.89%, coincidències 16)

- aqui (usada 5.56%, coincidències 1)

- aqu (usada 5.56%, coincidències 1)

herero herero

- herero (usada 100.00%, coincidències 7)

hex hex

- hex (usada 57.14%, coincidències 8)

- hexadecimal (usada 35.71%, coincidències 5)

- hexa (usada 7.14%, coincidències 1)

hex editor editor hexadecimal

- editor hexadecimal (usada 90.91%, coincidències 10)

- editor hex (usada 9.09%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 94.74%, coincidències 18)

- sistema hexadecimal (usada 5.26%, coincidències 1)

hhmm hhmm

- hhmm (usada 88.89%, coincidències 8)

- h.mm (usada 11.11%, coincidències 1)

hi hola

- hola (usada 78.57%, coincidències 11)

- hi (usada 14.29%, coincidències 2)

- salutacions (usada 7.14%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 86.96%, coincidències 20)

- hiverna (usada 8.70%, coincidències 2)

- hibernar (usada 4.35%, coincidències 1)

hidden ocult

- ocult (usada 61.19%, coincidències 41)

- amagat (usada 26.87%, coincidències 18)

- oculta (usada 4.48%, coincidències 3)

- ocultes (usada 2.99%, coincidències 2)

- no visible (usada 1.49%, coincidències 1)

- amaga (usada 1.49%, coincidències 1)

- hidden (usada 1.49%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 68.15%, coincidències 92)

- oculta (usada 22.22%, coincidències 30)

- ocultar (usada 3.70%, coincidències 5)

- amagar (usada 1.48%, coincidències 2)

- amaga't (usada 1.48%, coincidències 2)

- aguait (usada 0.74%, coincidències 1)

- amagatall (usada 0.74%, coincidències 1)

- hide (usada 0.74%, coincidències 1)

- ocult (usada 0.74%, coincidències 1)

hide all oculta'ls tots

- oculta'ls tots (usada 35.00%, coincidències 7)

- amaga-ho tot (usada 30.00%, coincidències 6)

- oculta-ho tot (usada 20.00%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 10.00%, coincidències 2)

- ocultar-ho tot (usada 5.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 46.67%, coincidències 7)

- oculta els detalls (usada 40.00%, coincidències 6)

- amaga detalls (usada 6.67%, coincidències 1)

- amagar detalls (usada 6.67%, coincidències 1)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 33.33%, coincidències 4)

- oculta els altres (usada 16.67%, coincidències 2)

- amaga les altres (usada 16.67%, coincidències 2)

- amaga altres (usada 16.67%, coincidències 2)

- amaga la resta (usada 8.33%, coincidències 1)

- oculta altres (usada 8.33%, coincidències 1)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 10)

high alta

- alta (usada 57.55%, coincidències 61)

- alt (usada 34.91%, coincidències 37)

- aguts (usada 3.77%, coincidències 4)

- superior (usada 1.89%, coincidències 2)

- fort (usada 0.94%, coincidències 1)

- altura (usada 0.94%, coincidències 1)

high contrast contrast alt

- contrast alt (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt contrast (usada 28.57%, coincidències 4)

- contrast elevat (usada 7.14%, coincidències 1)

high priority prioritat alta

- prioritat alta (usada 90.00%, coincidències 9)

- prioritat elevada (usada 10.00%, coincidències 1)

highest la més alta

- la més alta (usada 31.25%, coincidències 5)

- més alta (usada 25.00%, coincidències 4)

- màxima (usada 25.00%, coincidències 4)

- el més alt (usada 12.50%, coincidències 2)

- més alt (usada 6.25%, coincidències 1)

highlight ressaltat

- ressaltat (usada 44.83%, coincidències 13)

- ressalta (usada 17.24%, coincidències 5)

- realçat (usada 13.79%, coincidències 4)

- ressaltar (usada 6.90%, coincidències 2)

- destaca (usada 3.45%, coincidències 1)

- realçament (usada 3.45%, coincidències 1)

- marcar (usada 3.45%, coincidències 1)

- destacat (usada 3.45%, coincidències 1)

- llums intenses (usada 3.45%, coincidències 1)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 37.50%, coincidències 6)

- color de ressaltat (usada 31.25%, coincidències 5)

- color de ressaltament (usada 12.50%, coincidències 2)

- color del ressaltat (usada 12.50%, coincidències 2)

- realçament del color (usada 6.25%, coincidències 1)

highlights llums intenses

- llums intenses (usada 21.74%, coincidències 5)

- ressaltats (usada 17.39%, coincidències 4)

- destacats (usada 17.39%, coincidències 4)

- realçats (usada 8.70%, coincidències 2)

- realçaments (usada 8.70%, coincidències 2)

- altes llums (usada 8.70%, coincidències 2)

- informacions destacades (usada 4.35%, coincidències 1)

- clars intensos (usada 4.35%, coincidències 1)

- cal destacar (usada 4.35%, coincidències 1)

- punts brillants (usada 4.35%, coincidències 1)

hiligaynon hiligaynon

- hiligaynon (usada 85.71%, coincidències 6)

- hiligainon (usada 14.29%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 96.67%, coincidències 29)

- indi (usada 3.33%, coincidències 1)

hint consell

- consell (usada 47.06%, coincidències 8)

- pista (usada 29.41%, coincidències 5)

- suggeriment (usada 23.53%, coincidències 4)

hints pistes

- pistes (usada 27.27%, coincidències 3)

- suggerencies (usada 18.18%, coincidències 2)

- suggerències (usada 18.18%, coincidències 2)

- suggeriments (usada 18.18%, coincidències 2)

- indicacions (usada 9.09%, coincidències 1)

- hints (usada 9.09%, coincidències 1)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 10)

hiri motu hiri motu

- hiri motu (usada 100.00%, coincidències 7)

histogram histograma

- histograma (usada 96.55%, coincidències 28)

- histogram (usada 3.45%, coincidències 1)

history historial

- historial (usada 78.95%, coincidències 105)

- històric (usada 9.77%, coincidències 13)

- història (usada 9.77%, coincidències 13)

- the history channel (usada 0.75%, coincidències 1)

- historia (usada 0.75%, coincidències 1)

hits vist

- vist (usada 17.65%, coincidències 3)

- clics (usada 17.65%, coincidències 3)

- visites (usada 17.65%, coincidències 3)

- encerts (usada 11.76%, coincidències 2)

- resultats (usada 11.76%, coincidències 2)

- vegades (usada 5.88%, coincidències 1)

- vegades vist (usada 5.88%, coincidències 1)

- impactes (usada 5.88%, coincidències 1)

- peticions (usada 5.88%, coincidències 1)

hold en espera

- en espera (usada 23.53%, coincidències 4)

- mantén (usada 17.65%, coincidències 3)

- retèn (usada 11.76%, coincidències 2)

- retenir (usada 5.88%, coincidències 1)

- retenció (usada 5.88%, coincidències 1)

- bodega (usada 5.88%, coincidències 1)

- aguanta (usada 5.88%, coincidències 1)

- retén (usada 5.88%, coincidències 1)

- atura (usada 5.88%, coincidències 1)

- hold (usada 5.88%, coincidències 1)

- posa en espera (usada 5.88%, coincidències 1)

holiday festiu

- festiu (usada 30.00%, coincidències 3)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- festes (usada 20.00%, coincidències 2)

- festa (usada 10.00%, coincidències 1)

- vacances (usada 10.00%, coincidències 1)

- dia festiu (usada 10.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 64.18%, coincidències 86)

- casa (usada 8.21%, coincidències 11)

- carpeta de l'usuari (usada 5.97%, coincidències 8)

- pàgina d'inici (usada 2.99%, coincidències 4)

- particular (usada 2.99%, coincidències 4)

- llar (usada 2.24%, coincidències 3)

- el meu espai de treball (usada 2.24%, coincidències 3)

- home (usada 1.49%, coincidències 2)

- base (usada 1.49%, coincidències 2)

- inici del wiki (usada 1.49%, coincidències 2)

- domicili (usada 1.49%, coincidències 2)

- directori de l'usuari carpeta personal (usada 0.75%, coincidències 1)

- carpeta personal (usada 0.75%, coincidències 1)

- directori de l'usuari (usada 0.75%, coincidències 1)

- personal (usada 0.75%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 0.75%, coincidències 1)

- pàgina inicial (usada 0.75%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 0.75%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 55.88%, coincidències 19)

- directori d'inici (usada 32.35%, coincidències 11)

- directori de l'usuari carpeta personal (usada 2.94%, coincidències 1)

- carpeta d'inici (usada 2.94%, coincidències 1)

- directori home (usada 2.94%, coincidències 1)

- directori inici (usada 2.94%, coincidències 1)

home folder carpeta de l'usuari

- carpeta de l'usuari (usada 33.33%, coincidències 6)

- carpeta d'inici (usada 16.67%, coincidències 3)

- carpeta d'usuari (usada 16.67%, coincidències 3)

- carpeta personal (usada 11.11%, coincidències 2)

- carpeta inicial (usada 11.11%, coincidències 2)

- carpeta principal (usada 5.56%, coincidències 1)

- carpeta inici (usada 5.56%, coincidències 1)

home page pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 44.83%, coincidències 13)

- pàgina inicial (usada 31.03%, coincidències 9)

- pàgina personal (usada 10.34%, coincidències 3)

- pàgina web (usada 6.90%, coincidències 2)

- portada (usada 3.45%, coincidències 1)

- qq"pàgina principal (usada 3.45%, coincidències 1)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 64.71%, coincidències 11)

- telèfon de casa (usada 17.65%, coincidències 3)

- telèfon fix (usada 5.88%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 5.88%, coincidències 1)

- número de casa (usada 5.88%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 39.02%, coincidències 16)

- pàgina web (usada 19.51%, coincidències 8)

- pàgina inicial (usada 14.63%, coincidències 6)

- pàgina principal (usada 7.32%, coincidències 3)

- lloc web (usada 7.32%, coincidències 3)

- inici (usada 4.88%, coincidències 2)

- pàgina personal (usada 4.88%, coincidències 2)

- pàgina d''inici (usada 2.44%, coincidències 1)

honduras hondures

- hondures (usada 100.00%, coincidències 21)

hong kong hong kong

- hong kong (usada 100.00%, coincidències 18)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 97.22%, coincidències 105)

- horizontal (usada 2.78%, coincidències 3)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 18)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 12)

horizontal spacing espaiat horitzontal

- espaiat horitzontal (usada 90.00%, coincidències 9)

- espaiament horitzontal (usada 10.00%, coincidències 1)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 76.92%, coincidències 10)

- horitzontal (usada 23.08%, coincidències 3)

horse cavall

- cavall (usada 100.00%, coincidències 11)

hospital hospital

- hospital (usada 91.67%, coincidències 11)

- hospital (bisbe) (usada 8.33%, coincidències 1)

host amfitrió

- amfitrió (usada 50.45%, coincidències 56)

- servidor (usada 20.72%, coincidències 23)

- ordinador central (usada 9.01%, coincidències 10)

- màquina (usada 8.11%, coincidències 9)

- ordinador (usada 5.41%, coincidències 6)

- equip remot (usada 0.90%, coincidències 1)

- presentador (usada 0.90%, coincidències 1)

- hoste (usada 0.90%, coincidències 1)

- amfitrió (usada 0.90%, coincidències 1)

- remot (usada 0.90%, coincidències 1)

- servidor central (usada 0.90%, coincidències 1)

- servidor de bases de dades (usada 0.90%, coincidències 1)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 40.00%, coincidències 26)

- nom d'amfitrió (usada 26.15%, coincidències 17)

- nom de l'ordinador (usada 12.31%, coincidències 8)

- nom del servidor (usada 7.69%, coincidències 5)

- nom de la màquina (usada 4.62%, coincidències 3)

- nom de servidor (usada 3.08%, coincidències 2)

- nom de l'ordinador central (usada 3.08%, coincidències 2)

- nom màquina (usada 1.54%, coincidències 1)

- ordinador (usada 1.54%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 39.77%, coincidències 35)

- nom de l'amfitrió (usada 20.45%, coincidències 18)

- nom de l'ordinador (usada 14.77%, coincidències 13)

- nom de la màquina (usada 9.09%, coincidències 8)

- nom de màquina (usada 4.55%, coincidències 4)

- hostname (usada 2.27%, coincidències 2)

- nom de l'ordinador central (usada 2.27%, coincidències 2)

- nomamfitrió (usada 1.14%, coincidències 1)

- ordinador (usada 1.14%, coincidències 1)

- servidor (usada 1.14%, coincidències 1)

- nom del sistema (usada 1.14%, coincidències 1)

- nom d'equip (usada 1.14%, coincidències 1)

- nom del servidor (usada 1.14%, coincidències 1)

hosts amfitrions

- amfitrions (usada 46.15%, coincidències 6)

- hosts (usada 38.46%, coincidències 5)

- fitxer de hosts (usada 7.69%, coincidències 1)

- màquines (usada 7.69%, coincidències 1)

hot calent

- calent (usada 50.00%, coincidències 5)

- càlid (usada 40.00%, coincidències 4)

- candent (usada 10.00%, coincidències 1)

hotel hotel

- hotel (usada 90.00%, coincidències 9)

- hotel (joc) (usada 10.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 90.62%, coincidències 29)

- hores (usada 6.25%, coincidències 2)

- hour (usada 3.12%, coincidències 1)

hourly cada hora

- cada hora (usada 90.91%, coincidències 10)

- horàriament (usada 9.09%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 96.55%, coincidències 56)

- 'hours' (usada 1.72%, coincidències 1)

- hours (usada 1.72%, coincidències 1)

house casa

- casa (usada 76.47%, coincidències 13)

- house (usada 17.65%, coincidències 3)

- house md (usada 5.88%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 11)

html html

- html (usada 98.15%, coincidències 53)

- hyper text markup language (usada 1.85%, coincidències 1)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 19)

html files fitxers html

- fitxers html (usada 83.33%, coincidències 10)

- fitxers en html (usada 16.67%, coincidències 2)

html source font html

- font html (usada 54.55%, coincidències 6)

- codi font html (usada 27.27%, coincidències 3)

- codi html (usada 18.18%, coincidències 2)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 24)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari http

- servidor intermediari http (usada 54.84%, coincidències 17)

- servidor intermediari d'http (usada 41.94%, coincidències 13)

- proxy de l'http (usada 3.23%, coincidències 1)

https https

- https (usada 100.00%, coincidències 10)

https proxy servidor intermediari https

- servidor intermediari https (usada 65.00%, coincidències 13)

- servidor intermediari d'https (usada 30.00%, coincidències 6)

- servidor intermediari d'http (usada 5.00%, coincidències 1)

hue to

- to (usada 64.44%, coincidències 29)

- matís (usada 17.78%, coincidències 8)

- to de color (usada 4.44%, coincidències 2)

- tonalitat (usada 4.44%, coincidències 2)

- mat (usada 2.22%, coincidències 1)

- ton (usada 2.22%, coincidències 1)

- hue (usada 2.22%, coincidències 1)

- to (hue) (usada 2.22%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 62.50%, coincidències 10)

- molt grossa (usada 6.25%, coincidències 1)

- immensa (usada 6.25%, coincidències 1)

- immens (usada 6.25%, coincidències 1)

- molt gran (usada 6.25%, coincidències 1)

- huge (usada 6.25%, coincidències 1)

- gegant (usada 6.25%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 92.31%, coincidències 12)

- humans (usada 7.69%, coincidències 1)

humidity humitat

- humitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- humitat relativa (usada 11.11%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 94.44%, coincidències 34)

- hongarès; magiar (usada 2.78%, coincidències 1)

- hongaresa (usada 2.78%, coincidències 1)

hungary hongria

- hongria (usada 100.00%, coincidències 21)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 75.00%, coincidències 27)

- hiperenllaç (usada 25.00%, coincidències 9)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 85.19%, coincidències 23)

- partidor de mots (usada 11.11%, coincidències 3)

- divisió de les paraules (usada 3.70%, coincidències 1)

hz hz

- hz (usada 100.00%, coincidències 16)

ice gel

- gel (usada 100.00%, coincidències 11)

ice cream gelat

- gelat (usada 71.43%, coincidències 5)

- gelats (usada 28.57%, coincidències 2)

iceland islàndia

- islàndia (usada 100.00%, coincidències 19)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 31)

icon icona

- icona (usada 98.57%, coincidències 69)

- icon (usada 1.43%, coincidències 1)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 11)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 60.00%, coincidències 18)

- mida de les icones (usada 33.33%, coincidències 10)

- tamany d'icones (usada 3.33%, coincidències 1)

- mida d'icona (usada 3.33%, coincidències 1)

icon theme tema d'icones

- tema d'icones (usada 60.00%, coincidències 6)

- tema de les icones (usada 20.00%, coincidències 2)

- icona del tema (usada 10.00%, coincidències 1)

- tema de la icona (usada 10.00%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 78.57%, coincidències 11)

- vista d'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- visualització d'icones (usada 7.14%, coincidències 1)

- mostra les icones (usada 7.14%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 32)

icons only només icones

- només icones (usada 66.67%, coincidències 6)

- només les icones (usada 33.33%, coincidències 3)

id id

- id (usada 71.26%, coincidències 124)

- identificador (usada 20.69%, coincidències 36)

- id. (usada 6.90%, coincidències 12)

- codi (usada 0.57%, coincidències 1)

- identificador d'usuari (usada 0.57%, coincidències 1)

identification identificació

- identificació (usada 100.00%, coincidències 11)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 47)

identity identitat

- identitat (usada 98.21%, coincidències 55)

- identitat personal (usada 1.79%, coincidències 1)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

idle inactiu

- inactiu (usada 57.14%, coincidències 20)

- ociós (usada 14.29%, coincidències 5)

- sense ús (usada 11.43%, coincidències 4)

- inactiva (usada 8.57%, coincidències 3)

- lliure (usada 5.71%, coincidències 2)

- està ociós (usada 2.86%, coincidències 1)

ido ido

- ido (usada 100.00%, coincidències 9)

if si

- si (usada 86.67%, coincidències 13)

- if (usada 13.33%, coincidències 2)

igbo igbo

- igbo (usada 100.00%, coincidències 8)

ignore ignora

- ignora (usada 86.52%, coincidències 77)

- ignorar (usada 7.87%, coincidències 7)

- ignora-ho (usada 2.25%, coincidències 2)

- ignora-la (usada 1.12%, coincidències 1)

- ignorada (usada 1.12%, coincidències 1)

- ignore (usada 1.12%, coincidències 1)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 58.62%, coincidències 17)

- ignora-les totes (usada 27.59%, coincidències 8)

- ignora'ls tots (usada 6.90%, coincidències 2)

- ignora tots els espais (usada 3.45%, coincidències 1)

- ignorar tots (usada 3.45%, coincidències 1)

ignore case ignora diferències de majúscules i minúscules

- ignora diferències de majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora les majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora les majúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- considera iguals majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora diferències majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora diferències entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

ignored ignorat

- ignorat (usada 87.50%, coincidències 21)

- ignorada (usada 8.33%, coincidències 2)

- s'ignora (usada 4.17%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 15)

im mi

- mi (usada 84.62%, coincidències 11)

- im (usada 7.69%, coincidències 1)

- xat (usada 7.69%, coincidències 1)

image imatge

- imatge (usada 98.81%, coincidències 249)

- image (usada 0.79%, coincidències 2)

- imatge (matemàtiques) (usada 0.40%, coincidències 1)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 93.33%, coincidències 14)

- fitxer de la imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 74.19%, coincidències 23)

- fitxers d'imatges (usada 16.13%, coincidències 5)

- fitxers d''imatge (usada 3.23%, coincidències 1)

- fitxers d’imatges (usada 3.23%, coincidències 1)

- fitxers d'image (usada 3.23%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 70.00%, coincidències 7)

- format d'imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

- format de les imatges (usada 10.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 54.55%, coincidències 6)

- mapa d'imatges (usada 27.27%, coincidències 3)

- imatge sensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

image name nom de la imatge

- nom de la imatge (usada 89.47%, coincidències 17)

- nom d'imatge (usada 10.53%, coincidències 2)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- qualitat d'imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- valoració de la qualitat d'imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image settings paràmetres d'imatge

- paràmetres d'imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- paràmetres de la imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

- opcions de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres de configuració de les imatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- definit a la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 88.46%, coincidències 23)

- mida d'imatge (usada 7.69%, coincidències 2)

- mida de l'imatge (usada 3.85%, coincidències 1)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 20)

image url url de la imatge

- url de la imatge (usada 77.78%, coincidències 7)

- adreça url (usada 11.11%, coincidències 1)

- adreça url de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 71.43%, coincidències 20)

- visor d'imatges (usada 25.00%, coincidències 7)

- visualització d'imatges (usada 3.57%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 88)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 12)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 15)

immediate immediat

- immediat (usada 66.67%, coincidències 6)

- immediata (usada 22.22%, coincidències 2)

- immediate (usada 11.11%, coincidències 1)

immediately immediatament

- immediatament (usada 100.00%, coincidències 9)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 11)

import importa

- importa (usada 94.54%, coincidències 173)

- importar (usada 2.19%, coincidències 4)

- importació (usada 1.64%, coincidències 3)

- importa el repositori (usada 0.55%, coincidències 1)

- import (usada 0.55%, coincidències 1)

- importeu (usada 0.55%, coincidències 1)

import bookmarks importa les adreces d'interès

- importa les adreces d'interès (usada 53.85%, coincidències 7)

- importa adreces d'interès (usada 15.38%, coincidències 2)

- importa els marcadors (usada 7.69%, coincidències 1)

- importar marcardors (usada 7.69%, coincidències 1)

- importa preferits (usada 7.69%, coincidències 1)

- importa punts (usada 7.69%, coincidències 1)

import data importa les dades

- importa les dades (usada 66.67%, coincidències 6)

- importa dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- importació de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- importar dades (usada 11.11%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 66.67%, coincidències 6)

- importa el fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

- importació d'un fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

import files importa fitxers

- importa fitxers (usada 41.18%, coincidències 7)

- importa els fitxers (usada 41.18%, coincidències 7)

- fitxers d'importació (usada 11.76%, coincidències 2)

- importa el fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 90.91%, coincidències 10)

- importa de (usada 9.09%, coincidències 1)

import from file importa d'un fitxer

- importa d'un fitxer (usada 27.78%, coincidències 5)

- importa des el fitxer (usada 22.22%, coincidències 4)

- importa des d'un fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

- importa des del fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importa des de fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importa del fitxer (usada 5.56%, coincidències 1)

- importar des de l'arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

import image importa una imatge

- importa una imatge (usada 88.89%, coincidències 8)

- importa imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

import options opcions d'importació

- opcions d'importació (usada 90.00%, coincidències 9)

- importa opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

import settings importa configuració

- importa configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres d'importació (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa la configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa els paràmetres (usada 14.29%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 30)

imported importat

- importat (usada 55.56%, coincidències 5)

- importades (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha importat (usada 11.11%, coincidències 1)

- importats (usada 11.11%, coincidències 1)

importing s'està important

- s'està important (usada 68.42%, coincidències 13)

- important (usada 15.79%, coincidències 3)

- importació (usada 15.79%, coincidències 3)

in in

- in (usada 22.22%, coincidències 16)

- a (usada 22.22%, coincidències 16)

- en (usada 18.06%, coincidències 13)

- dins (usada 11.11%, coincidències 8)

- entrada (usada 9.72%, coincidències 7)

- po (usada 2.78%, coincidències 2)

- apropa (usada 2.78%, coincidències 2)

- cap endins (usada 2.78%, coincidències 2)

- bústia d'entrada (usada 1.39%, coincidències 1)

- a/en (usada 1.39%, coincidències 1)

- pertany (usada 1.39%, coincidències 1)

- a|en (usada 1.39%, coincidències 1)

- pres. (usada 1.39%, coincidències 1)

- polzades (usada 1.39%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 59.09%, coincidències 26)

- en progrés (usada 36.36%, coincidències 16)

- progressant (usada 4.55%, coincidències 2)

inaccessible inaccessible

- inaccessible (usada 55.56%, coincidències 5)

- no s'hi pot accedir (usada 33.33%, coincidències 3)

- no accessible (usada 11.11%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 98.08%, coincidències 51)

- inactiva (usada 1.92%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 66.67%, coincidències 14)

- bústia d'entrada (usada 14.29%, coincidències 3)

- entrada (usada 14.29%, coincidències 3)

- inbox (usada 4.76%, coincidències 1)

inch polzada

- polzada (usada 72.00%, coincidències 18)

- polzades (usada 12.00%, coincidències 3)

- polsada (usada 8.00%, coincidències 2)

- in (usada 8.00%, coincidències 2)

inches polzades

- polzades (usada 95.24%, coincidències 20)

- polsades (usada 4.76%, coincidències 1)

include inclou

- inclou (usada 64.29%, coincidències 18)

- incloure (usada 25.00%, coincidències 7)

- inclusió (usada 7.14%, coincidències 2)

- include (usada 3.57%, coincidències 1)

income ingrés

- ingrés (usada 45.45%, coincidències 5)

- ingressos (usada 36.36%, coincidències 4)

- beneficis (usada 9.09%, coincidències 1)

- guanys (usada 9.09%, coincidències 1)

incoming entrant

- entrant (usada 50.00%, coincidències 6)

- entrada (usada 33.33%, coincidències 4)

- béns consumits (usada 8.33%, coincidències 1)

- rebuda (usada 8.33%, coincidències 1)

incoming call trucada entrant

- trucada entrant (usada 69.23%, coincidències 9)

- trucada rebuda (usada 23.08%, coincidències 3)

- telefonada rebuda (usada 7.69%, coincidències 1)

- trucada d'entrada (usada 0.00%, coincidències 0)

incomplete incomplet

- incomplet (usada 72.22%, coincidències 13)

- inclomplet (usada 5.56%, coincidències 1)

- incomplete (incomplet) (usada 5.56%, coincidències 1)

- incomplets (usada 5.56%, coincidències 1)

- incompleta (usada 5.56%, coincidències 1)

- no complet (usada 5.56%, coincidències 1)

incorrect incorrecte

- incorrecte (usada 90.91%, coincidències 10)

- incorrectes (usada 9.09%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 72.22%, coincidències 13)

- la contrasenya no és correcta (usada 22.22%, coincidències 4)

- la contrasenya introduïda és incorrecta (usada 5.56%, coincidències 1)

increase incrementa

- incrementa (usada 41.18%, coincidències 7)

- augmenta (usada 35.29%, coincidències 6)

- increment (usada 11.76%, coincidències 2)

- augment (usada 5.88%, coincidències 1)

- més (usada 5.88%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 40.00%, coincidències 4)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 30.00%, coincidències 3)

- incrementa la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- augmenta la mida de la font (usada 10.00%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 83.33%, coincidències 25)

- incrementa el sagnat (usada 6.67%, coincidències 2)

- incrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

- incrementa indentació (usada 3.33%, coincidències 1)

- augmentar sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

increment increment

- increment (usada 80.00%, coincidències 12)

- incrementa (usada 13.33%, coincidències 2)

- ++ (usada 6.67%, coincidències 1)

indent sagnat

- sagnat (usada 69.77%, coincidències 30)

- sagna (usada 20.93%, coincidències 9)

- augmenta el sagnat (usada 2.33%, coincidències 1)

- sagnia (usada 2.33%, coincidències 1)

- sagnar (usada 2.33%, coincidències 1)

- indent (usada 2.33%, coincidències 1)

indentation sagnat

- sagnat (usada 84.62%, coincidències 11)

- sagnia (usada 7.69%, coincidències 1)

- indexació (usada 7.69%, coincidències 1)

index índex

- índex (usada 92.31%, coincidències 72)

- index (usada 3.85%, coincidències 3)

- indexar (usada 2.56%, coincidències 2)

- @'index (usada 1.28%, coincidències 1)

indexes índexs

- índexs (usada 86.96%, coincidències 20)

- índex (usada 8.70%, coincidències 2)

- indexes (usada 4.35%, coincidències 1)

india índia

- índia (usada 100.00%, coincidències 23)

indicator indicador

- indicador (usada 77.78%, coincidències 7)

- indicator (usada 22.22%, coincidències 2)

individual individual

- individual (usada 44.44%, coincidències 4)

- individu (usada 33.33%, coincidències 3)

- persona (usada 11.11%, coincidències 1)

- personal (usada 11.11%, coincidències 1)

indonesia indonèsia

- indonèsia (usada 100.00%, coincidències 20)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 26)

infinity infinit

- infinit (usada 71.43%, coincidències 10)

- infinitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinits (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinita (usada 7.14%, coincidències 1)

- ∞ (símbol infinit) (usada 7.14%, coincidències 1)

info informació

- informació (usada 84.35%, coincidències 97)

- info (usada 13.91%, coincidències 16)

- propietats (usada 0.87%, coincidències 1)

- informació general (usada 0.87%, coincidències 1)

information informació

- informació (usada 98.31%, coincidències 116)

- informaci#243; (usada 1.69%, coincidències 2)

infrastructure infraestructura

- infraestructura (usada 90.91%, coincidències 10)

- infraestructures (usada 9.09%, coincidències 1)

inherit hereta

- hereta (usada 41.67%, coincidències 5)

- heretat (usada 33.33%, coincidències 4)

- heretar (usada 8.33%, coincidències 1)

- hereda (usada 8.33%, coincidències 1)

- inherit (usada 8.33%, coincidències 1)

inherited heretat

- heretat (usada 88.89%, coincidències 8)

- transferit (usada 11.11%, coincidències 1)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 11)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 42.31%, coincidències 11)

- s'està iniciant (usada 15.38%, coincidències 4)

- inicialitzant (usada 15.38%, coincidències 4)

- iniciant (usada 11.54%, coincidències 3)

- inicialització (usada 7.69%, coincidències 2)

- s''està inicialitzant (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'inicialitza (usada 3.85%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 27)

inline en línia

- en línia (usada 36.84%, coincidències 7)

- inclou (usada 15.79%, coincidències 3)

- inserit (usada 10.53%, coincidències 2)

- insereix (usada 10.53%, coincidències 2)

- alineat (usada 5.26%, coincidències 1)

- missatge original inserit (usada 5.26%, coincidències 1)

- inclòs (usada 5.26%, coincidències 1)

- inclosos (usada 5.26%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 5.26%, coincidències 1)

input entrada

- entrada (usada 98.44%, coincidències 63)

- input (usada 1.56%, coincidències 1)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 83.33%, coincidències 10)

- perifèric d'entrada (usada 16.67%, coincidències 2)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 11)

input method mètode d'entrada

- mètode d'entrada (usada 84.62%, coincidències 11)

- mètode d'introducció (usada 7.69%, coincidències 1)

- mètode d'introducció de text (usada 7.69%, coincidències 1)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 12)

ins ins

- ins (usada 70.59%, coincidències 12)

- inser (usada 29.41%, coincidències 5)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert insereix

- insereix (usada 95.93%, coincidències 165)

- inserció (usada 1.74%, coincidències 3)

- inserir (usada 1.16%, coincidències 2)

- insereix una cel·la (usada 0.58%, coincidències 1)

- insert (usada 0.58%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 12)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 71.43%, coincidències 10)

- inserció de fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserireix un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- insereix el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserció d'un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 78.12%, coincidències 25)

- insereix imatge (usada 12.50%, coincidències 4)

- insereix la imatge (usada 6.25%, coincidències 2)

- inserir imatge (usada 3.12%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 91.67%, coincidències 11)

- inserir enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 86.67%, coincidències 13)

- insereix fila (usada 13.33%, coincidències 2)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 15)

insert special character insereix un caràcter especial

- insereix un caràcter especial (usada 63.64%, coincidències 7)

- insereix el caràcter especial (usada 18.18%, coincidències 2)

- insereix un símbol (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserció d'un caràcter especial (usada 9.09%, coincidències 1)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 88.24%, coincidències 15)

- inserció d'una taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- inserir taula (usada 5.88%, coincidències 1)

insert text insereix un text

- insereix un text (usada 36.36%, coincidències 4)

- insereix text (usada 36.36%, coincidències 4)

- inserció del text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserció de text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserir text (usada 9.09%, coincidències 1)

inside dins

- dins (usada 60.00%, coincidències 12)

- interior (usada 40.00%, coincidències 8)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 11)

inspect element inspecciona l'element

- inspecciona l'element (usada 100.00%, coincidències 10)

inspector inspector

- inspector (usada 100.00%, coincidències 10)

install instal·la

- instal·la (usada 87.85%, coincidències 94)

- instal·lar (usada 6.54%, coincidències 7)

- instal·lació (usada 2.80%, coincidències 3)

- instal·la-ho ara (usada 0.93%, coincidències 1)

- instaŀla (usada 0.93%, coincidències 1)

- descarrega (usada 0.93%, coincidències 1)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 96.55%, coincidències 28)

- instal·lació artística (usada 3.45%, coincidències 1)

installation guide guia d'instal·lació

- guia d'instal·lació (usada 100.00%, coincidències 20)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 84.62%, coincidències 44)

- instal·lades (usada 5.77%, coincidències 3)

- instal·lats (usada 3.85%, coincidències 2)

- instal·lada (usada 3.85%, coincidències 2)

- s'ha instal·lat (usada 1.92%, coincidències 1)

installed packages paquets instal·lats

- paquets instal·lats (usada 77.78%, coincidències 7)

- s'han instal·lat els paquets (usada 22.22%, coincidències 2)

installed plugins connectors instal·lats

- connectors instal·lats (usada 54.55%, coincidències 6)

- complements instal·lats (usada 9.09%, coincidències 1)

- extensions instal·lades (usada 9.09%, coincidències 1)

- connectors instaŀlats (usada 9.09%, coincidències 1)

- endollats instal·lats (usada 9.09%, coincidències 1)

- plugins instal·lats (usada 9.09%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 72.22%, coincidències 26)

- instal·lació (usada 16.67%, coincidències 6)

- instal·lant (usada 11.11%, coincidències 4)

installing packages s'estan instal·lant els paquets

- s'estan instal·lant els paquets (usada 40.00%, coincidències 4)

- instal·lació dels paquets (usada 30.00%, coincidències 3)

- instal·lant paquets (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està instal·lant paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

installing updates instal·lació de les actualitzacions

- instal·lació de les actualitzacions (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'estan instal·lant les actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 2)

- instal·lant les actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'estan instal·lant els paquets (usada 11.11%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 94.12%, coincidències 16)

- instance (usada 5.88%, coincidències 1)

instant messaging missatgeria instantània

- missatgeria instantània (usada 92.31%, coincidències 12)

- de missatgeria instantània (usada 7.69%, coincidències 1)

instant messenger missatger instantani

- missatger instantani (usada 50.00%, coincidències 7)

- missatgeria instantània (usada 42.86%, coincidències 6)

- missatger a l'instant (usada 7.14%, coincidències 1)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 11)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 18)

int int

- int (usada 77.78%, coincidències 7)

- enter (usada 11.11%, coincidències 1)

- ent (usada 11.11%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 86.89%, coincidències 53)

- sencer (usada 6.56%, coincidències 4)

- nombre enter (usada 4.92%, coincidències 3)

- integer (usada 1.64%, coincidències 1)

integral integral

- integral (usada 81.82%, coincidències 9)

- integració (usada 9.09%, coincidències 1)

- ∫ (símbol integral) (usada 9.09%, coincidències 1)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 15)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 10)

interactive interactiu

- interactiu (usada 100.00%, coincidències 9)

- interactiu -iva (usada 0.00%, coincidències 0)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 67)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 18)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 11)

intermediate intermedi

- intermedi (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitjà (usada 22.22%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- regular (usada 11.11%, coincidències 1)

- intermèdia (vermella) (usada 11.11%, coincidències 1)

internal intern

- intern (usada 100.00%, coincidències 15)

internal error error intern

- error intern (usada 86.11%, coincidències 31)

- s'ha produït un error intern (usada 13.89%, coincidències 5)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 92.86%, coincidències 13)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 7.14%, coincidències 1)

international internacional

- internacional (usada 100.00%, coincidències 12)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 37)

internet address adreça d'internet

- adreça d'internet (usada 100.00%, coincidències 8)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 18)

interrupt interrupció

- interrupció (usada 66.67%, coincidències 6)

- interromp (usada 33.33%, coincidències 3)

intersection intersecció

- intersecció (usada 84.21%, coincidències 16)

- entre dues dones (usada 5.26%, coincidències 1)

- intersection (usada 5.26%, coincidències 1)

- ∩ (símbol intersecció) (usada 5.26%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 97.14%, coincidències 34)

- intèrval (usada 2.86%, coincidències 1)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 39)

inuktitut inuktitut

- inuktitut (usada 100.00%, coincidències 11)

inupiaq inupiaq

- inupiaq (usada 57.14%, coincidències 4)

- inupiak (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 60.61%, coincidències 20)

- no vàlida (usada 18.18%, coincidències 6)

- no és vàlid (usada 9.09%, coincidències 3)

- invalid (no vàlid) (usada 3.03%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 3.03%, coincidències 1)

- invàlid (usada 3.03%, coincidències 1)

- no vàlides (usada 3.03%, coincidències 1)

invalid address adreça no vàlida

- adreça no vàlida (usada 57.14%, coincidències 4)

- l'adreça no és vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 4)

- argument incorrecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- l'argument no és vàlid (usada 20.00%, coincidències 2)

- el paràmetre no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

- l’argument passat no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

invalid credentials credencials no vàlides

- credencials no vàlides (usada 92.31%, coincidències 12)

- credencials invàlides (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid date data no vàlida

- data no vàlida (usada 55.56%, coincidències 5)

- la data no és vàlida (usada 33.33%, coincidències 3)

- la data és invàlida (usada 11.11%, coincidències 1)

invalid email address l'adreça de correu electrònic no és vàlida

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 18.75%, coincidències 3)

- adreça de correu no vàlida (usada 18.75%, coincidències 3)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- adreça de correu electrònic invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

- correu electrònic no vàlid (usada 6.25%, coincidències 1)

- adreça de correu vàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

- l'adreça de correu electrònic és incorrecte. (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid file fitxer no vàlid

- fitxer no vàlid (usada 75.00%, coincidències 9)

- el fitxer no és vàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

- fitxer invàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

- aquest arxiu no és vàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

invalid host name el nom d'amfitrió no és vàlid

- el nom d'amfitrió no és vàlid (usada 46.15%, coincidències 6)

- el nom de l'amfitrió no és vàlid (usada 38.46%, coincidències 5)

- el nom del servidor és invàlid (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de host no vàlid (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid input entrada no vàlida

- entrada no vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- l'entrada no és vàlida (usada 31.25%, coincidències 5)

- entrada invàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- l’entrada no és vàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- l'entrada és invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 66.67%, coincidències 10)

- nom no vàlid (usada 20.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 6.67%, coincidències 1)

- argument %s invàlid (usada 6.67%, coincidències 1)

invalid password contrasenya no vàlida

- contrasenya no vàlida (usada 61.54%, coincidències 8)

- contrasenya incorrecta (usada 15.38%, coincidències 2)

- paraula de pas incorrecta (usada 7.69%, coincidències 1)

- la contrasenya no és correcta (usada 7.69%, coincidències 1)

- la contrasenya no és vàlida (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid regular expression expressió regular no vàlida

- expressió regular no vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

- l'expressió regular no és vàlida (usada 28.57%, coincidències 2)

- l'expressió regular és invàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

- l’expressió regular no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid signature signatura no vàlida

- signatura no vàlida (usada 60.00%, coincidències 6)

- la signatura no és vàlida (usada 40.00%, coincidències 4)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 41.94%, coincidències 13)

- la url no és vàlida (usada 19.35%, coincidències 6)

- url no vàlid (usada 16.13%, coincidències 5)

- url no vàlida (usada 9.68%, coincidències 3)

- url incorrecte (usada 3.23%, coincidències 1)

- adreça invàlida (usada 3.23%, coincidències 1)

- adreça incorrecta (usada 3.23%, coincidències 1)

- url invàlida (usada 3.23%, coincidències 1)

invalid username el nom d'usuari no és vàlid

- el nom d'usuari no és vàlid (usada 69.23%, coincidències 9)

- nom d'usuari no vàlid (usada 23.08%, coincidències 3)

- el nom de l'usuari no és vàlid (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid value valor no vàlid

- valor no vàlid (usada 50.00%, coincidències 5)

- el valor no és vàlid (usada 30.00%, coincidències 3)

- valor invàlid (usada 20.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 84.00%, coincidències 42)

- invertir (usada 8.00%, coincidències 4)

- invertida (usada 4.00%, coincidències 2)

- inversió del valor (usada 2.00%, coincidències 1)

- inversió (usada 2.00%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 90.00%, coincidències 9)

- invertir colors (usada 10.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 93.18%, coincidències 41)

- invertir selecció (usada 2.27%, coincidències 1)

- inverteix selecció (usada 2.27%, coincidències 1)

- invertir la selecció (usada 2.27%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 54.55%, coincidències 6)

- inverteix (usada 18.18%, coincidències 2)

- capgirada (usada 9.09%, coincidències 1)

- invers (usada 9.09%, coincidències 1)

- inverted (usada 9.09%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 25)

invitation invitació

- invitació (usada 88.89%, coincidències 8)

- invitation (usada 11.11%, coincidències 1)

invite convida

- convida (usada 66.67%, coincidències 16)

- invita (usada 16.67%, coincidències 4)

- convida'ls (usada 4.17%, coincidències 1)

- invitar (usada 4.17%, coincidències 1)

- convidar (usada 4.17%, coincidències 1)

- invitació (usada 4.17%, coincidències 1)

invoice factura

- factura (usada 100.00%, coincidències 12)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 20)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 136)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 18)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 24)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 19)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 31)

iran iran

- iran (usada 100.00%, coincidències 17)

iraq iraq

- iraq (usada 100.00%, coincidències 20)

irc irc

- irc (usada 100.00%, coincidències 12)

ireland irlanda

- irlanda (usada 94.74%, coincidències 18)

- illa d'irlanda (usada 5.26%, coincidències 1)

irish irlandès

- irlandès (usada 86.96%, coincidències 20)

- irlandès; gaèlic irlandès (usada 4.35%, coincidències 1)

- irish (usada 4.35%, coincidències 1)

- gaèlic irlandès (usada 4.35%, coincidències 1)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 16)

- is (usada 15.00%, coincidències 3)

- es (usada 5.00%, coincidències 1)

is empty està buit

- està buit (usada 44.44%, coincidències 4)

- és buit (usada 33.33%, coincidències 3)

- is empty (usada 11.11%, coincidències 1)

- és buida (usada 11.11%, coincidències 1)

is equal to és igual a

- és igual a (usada 54.55%, coincidències 6)

- és igual que (usada 27.27%, coincidències 3)

- equival a (usada 9.09%, coincidències 1)

- es igual a (usada 9.09%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 53.85%, coincidències 7)

- és major que (usada 30.77%, coincidències 4)

- és superior a (usada 15.38%, coincidències 2)

is less than és menor que

- és menor que (usada 61.54%, coincidències 8)

- és inferior a (usada 15.38%, coincidències 2)

- és més petit que (usada 7.69%, coincidències 1)

- is less than (usada 7.69%, coincidències 1)

- és més petita que (usada 7.69%, coincidències 1)

is not no és

- no és (usada 85.71%, coincidències 12)

- is not (usada 7.14%, coincidències 1)

- es no (usada 7.14%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 15)

island illa

- illa (usada 81.82%, coincidències 9)

- arxipèlag de les bahames (usada 9.09%, coincidències 1)

- islàndia (usada 9.09%, coincidències 1)

isle of man illa de man

- illa de man (usada 92.31%, coincidències 12)

- illa de l'home (usada 7.69%, coincidències 1)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 18)

israel israel

- israel (usada 100.00%, coincidències 18)

issue emissió

- emissió (usada 42.86%, coincidències 6)

- problema (usada 14.29%, coincidències 2)

- tema (usada 14.29%, coincidències 2)

- número (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició (usada 7.14%, coincidències 1)

- incidència (usada 7.14%, coincidències 1)

- característica (usada 7.14%, coincidències 1)

issued by emès per

- emès per (usada 90.48%, coincidències 19)

- emès de (usada 9.52%, coincidències 2)

issued on data d'emissió

- data d'emissió (usada 61.54%, coincidències 8)

- emès el (usada 15.38%, coincidències 2)

- enviat el (usada 7.69%, coincidències 1)

- publicació (usada 7.69%, coincidències 1)

- emès a (usada 7.69%, coincidències 1)

issued to emès a nom de

- emès a nom de (usada 50.00%, coincidències 9)

- emès per a (usada 33.33%, coincidències 6)

- emès a (usada 16.67%, coincidències 3)

issuer emissor

- emissor (usada 95.45%, coincidències 21)

- issuer (usada 4.55%, coincidències 1)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 38)

italic cursiva

- cursiva (usada 90.67%, coincidències 68)

- itàlica (usada 5.33%, coincidències 4)

- itàlic (usada 1.33%, coincidències 1)

- itallica (usada 1.33%, coincidències 1)

- cursiva|itàlica (usada 1.33%, coincidències 1)

italic text text en cursiva

- text en cursiva (usada 88.89%, coincidències 8)

- text itàlic (usada 11.11%, coincidències 1)

italy itàlia

- itàlia (usada 96.00%, coincidències 24)

- italy (usada 4.00%, coincidències 1)

item element

- element (usada 60.53%, coincidències 23)

- ítem (usada 31.58%, coincidències 12)

- item (usada 5.26%, coincidències 2)

- objecte (usada 2.63%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 82.69%, coincidències 43)

- ítems (usada 9.62%, coincidències 5)

- items (usada 3.85%, coincidències 2)

- articles (usada 1.92%, coincidències 1)

- objectes (usada 1.92%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 14)

jack jack

- jack (usada 50.00%, coincidències 5)

- valet (usada 20.00%, coincidències 2)

- gat (usada 10.00%, coincidències 1)

- jota (usada 10.00%, coincidències 1)

- jordi (usada 10.00%, coincidències 1)

jamaica jamaica

- jamaica (usada 95.24%, coincidències 20)

- jamàica (usada 4.76%, coincidències 1)

jan gen.

- gen. (usada 51.22%, coincidències 21)

- gen (usada 43.90%, coincidències 18)

- de gen. (usada 2.44%, coincidències 1)

- jan (usada 2.44%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 89.58%, coincidències 43)

- de gener (usada 8.33%, coincidències 4)

- january (usada 2.08%, coincidències 1)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 29)

japanese japonès

- japonès (usada 96.55%, coincidències 56)

- japanese (usada 3.45%, coincidències 2)

japanese yen ien japonès

- ien japonès (usada 77.78%, coincidències 7)

- ien (usada 22.22%, coincidències 2)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 14)

javanese javanès

- javanès (usada 93.75%, coincidències 15)

- javanesa (usada 6.25%, coincidències 1)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 20)

jersey jersey

- jersey (usada 91.67%, coincidències 11)

- jersei (usada 8.33%, coincidències 1)

job tasca

- tasca (usada 43.75%, coincidències 7)

- treball (usada 37.50%, coincidències 6)

- feina (usada 12.50%, coincidències 2)

- ocupació (usada 6.25%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 80.00%, coincidències 12)

- lloc de treball (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol de la feina (usada 6.67%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 62.50%, coincidències 10)

- tasques (usada 31.25%, coincidències 5)

- llocs de treball (usada 6.25%, coincidències 1)

join unir-se

- unir-se (usada 33.93%, coincidències 19)

- uneix (usada 17.86%, coincidències 10)

- entra (usada 7.14%, coincidències 4)

- uneix-m'hi (usada 7.14%, coincidències 4)

- uneix-te (usada 7.14%, coincidències 4)

- uniu-vos (usada 5.36%, coincidències 3)

- alta (usada 3.57%, coincidències 2)

- afegeix-m'hi (usada 3.57%, coincidències 2)

- inscriu-me (usada 3.57%, coincidències 2)

- connectar-se (usada 1.79%, coincidències 1)

- unió (usada 1.79%, coincidències 1)

- junta (usada 1.79%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 1.79%, coincidències 1)

- subscriu-me (usada 1.79%, coincidències 1)

- accedeix (usada 1.79%, coincidències 1)

join style estil d'unió

- estil d'unió (usada 89.47%, coincidències 17)

- estil de la unió (usada 10.53%, coincidències 2)

jordan jordània

- jordània (usada 86.96%, coincidències 20)

- jordan (usada 13.04%, coincidències 3)

journal diari

- diari (usada 48.39%, coincidències 15)

- revista (usada 19.35%, coincidències 6)

- publicacions (usada 9.68%, coincidències 3)

- journal (usada 6.45%, coincidències 2)

- registre de transaccions (usada 6.45%, coincidències 2)

- dietari (usada 3.23%, coincidències 1)

- historial (usada 3.23%, coincidències 1)

- entrada de diari (usada 3.23%, coincidències 1)

joystick palanca de control

- palanca de control (usada 75.00%, coincidències 9)

- joystick (usada 16.67%, coincidències 2)

- palanca de jocs (usada 8.33%, coincidències 1)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 16)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 13)

jpeg quality qualitat jpeg

- qualitat jpeg (usada 88.89%, coincidències 8)

- qualitat de jpeg (usada 11.11%, coincidències 1)

jul jul.

- jul. (usada 52.63%, coincidències 20)

- jul (usada 44.74%, coincidències 17)

- de jul. (usada 2.63%, coincidències 1)

july juliol

- juliol (usada 89.36%, coincidències 42)

- de juliol (usada 8.51%, coincidències 4)

- jul. (usada 2.13%, coincidències 1)

jump salta

- salta (usada 50.00%, coincidències 8)

- salt (usada 31.25%, coincidències 5)

- saltar (usada 12.50%, coincidències 2)

- jump (usada 6.25%, coincidències 1)

jump to salta a

- salta a (usada 40.00%, coincidències 6)

- vés a (usada 20.00%, coincidències 3)

- saltar a (usada 20.00%, coincidències 3)

- anar a (usada 6.67%, coincidències 1)

- vés-hi (usada 6.67%, coincidències 1)

- ves-hi (usada 6.67%, coincidències 1)

jun juny

- juny (usada 50.00%, coincidències 19)

- jun (usada 44.74%, coincidències 17)

- de juny (usada 2.63%, coincidències 1)

- jun. (usada 2.63%, coincidències 1)

june juny

- juny (usada 89.13%, coincidències 41)

- de juny (usada 8.70%, coincidències 4)

- jun. (usada 2.17%, coincidències 1)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 71.43%, coincidències 10)

- brossa (usada 21.43%, coincidències 3)

- junc (usada 7.14%, coincidències 1)

jupiter júpiter

- júpiter (usada 90.00%, coincidències 9)

- jupiter (usada 10.00%, coincidències 1)

just now ara mateix

- ara mateix (usada 85.71%, coincidències 12)

- fa un moment (usada 7.14%, coincidències 1)

- ara (usada 7.14%, coincidències 1)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 10)

justified justificat

- justificat (usada 46.15%, coincidències 6)

- justificada (usada 46.15%, coincidències 6)

- justified (usada 7.69%, coincidències 1)

justify justifica

- justifica (usada 64.52%, coincidències 20)

- justificat (usada 19.35%, coincidències 6)

- justificada (usada 9.68%, coincidències 3)

- justificar (usada 6.45%, coincidències 2)

kannada kanarès

- kanarès (usada 60.00%, coincidències 15)

- kannada (usada 24.00%, coincidències 6)

- kannarès (usada 8.00%, coincidències 2)

- kannada (kanarès?) (usada 4.00%, coincidències 1)

- kanara (usada 4.00%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 75.00%, coincidències 9)

- kashmiri (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixmirià (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixmirí (usada 8.33%, coincidències 1)

kashubian caixubi

- caixubi (usada 88.89%, coincidències 8)

- kashubian (usada 11.11%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 12)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 94.74%, coincidències 18)

- casac (usada 5.26%, coincidències 1)

kazakhstan kazakhstan

- kazakhstan (usada 94.12%, coincidències 16)

- kazajstan (usada 5.88%, coincidències 1)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 50)

kb/s kb/s

- kb/s (usada 100.00%, coincidències 14)

kbps kbps

- kbps (usada 100.00%, coincidències 11)

kde kde

- kde (usada 100.00%, coincidències 10)

keep mantén

- mantén (usada 34.38%, coincidències 11)

- manté (usada 31.25%, coincidències 10)

- conserva (usada 12.50%, coincidències 4)

- torre (usada 3.12%, coincidències 1)

- donjon (usada 3.12%, coincidències 1)

- conserva'l (usada 3.12%, coincidències 1)

- mantenir (usada 3.12%, coincidències 1)

- conserva-ho (usada 3.12%, coincidències 1)

- reteniment (usada 3.12%, coincidències 1)

- mantingues (usada 3.12%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 68.75%, coincidències 11)

- conserva la relació d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- conserva la proporció (usada 6.25%, coincidències 1)

- manteniment de la relació d'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

kenya kenya

- kenya (usada 87.50%, coincidències 14)

- kenia (usada 6.25%, coincidències 1)

- kènia (usada 6.25%, coincidències 1)

kernel kernel

- kernel (usada 46.67%, coincidències 7)

- nucli (usada 40.00%, coincidències 6)

- nucli del sistema operatiu (usada 13.33%, coincidències 2)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 91.67%, coincidències 11)

- cran (usada 8.33%, coincidències 1)

key clau

- clau (usada 75.68%, coincidències 84)

- tecla (usada 14.41%, coincidències 16)

- clau musical (usada 5.41%, coincidències 6)

- tecles (usada 0.90%, coincidències 1)

- lletra (usada 0.90%, coincidències 1)

- negre (usada 0.90%, coincidències 1)

- codi (usada 0.90%, coincidències 1)

- armadura (usada 0.90%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 28.57%, coincidències 4)

- vinculació de les tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- associacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculacions de les tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions de tecla (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculació de tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- dreceres de teclat (usada 7.14%, coincidències 1)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 64.29%, coincidències 9)

- identificador de la clau (usada 28.57%, coincidències 4)

- identificador de clau (usada 7.14%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 11)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 59)

keyboard layout disposició de teclat

- disposició de teclat (usada 45.00%, coincidències 18)

- disposició del teclat (usada 42.50%, coincidències 17)

- format del teclat (usada 5.00%, coincidències 2)

- distribució del teclat (usada 2.50%, coincidències 1)

- mapes de teclats (usada 2.50%, coincidències 1)

- configuració del teclat (usada 2.50%, coincidències 1)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 58.33%, coincidències 7)

- model de teclat (usada 41.67%, coincidències 5)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 66.67%, coincidències 10)

- drecera del teclat (usada 20.00%, coincidències 3)

- tecla de drecera (usada 13.33%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 79.59%, coincidències 39)

- dreceres del teclat (usada 10.20%, coincidències 5)

- tecles de drecera (usada 6.12%, coincidències 3)

- drecera de teclat (usada 2.04%, coincidències 1)

- dreceres de teclat(k) (usada 2.04%, coincidències 1)

keys tecles

- tecles (usada 63.33%, coincidències 19)

- claus (usada 20.00%, coincidències 6)

- llegenda (usada 6.67%, coincidències 2)

- keys (usada 6.67%, coincidències 2)

- armadures (usada 3.33%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 91.89%, coincidències 34)

- paraulaclau (usada 2.70%, coincidències 1)

- keyword (usada 2.70%, coincidències 1)

- teclat (usada 2.70%, coincidències 1)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 96.83%, coincidències