Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 80.00%, coincidències 8)

- (copia) (usada 20.00%, coincidències 2)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 62.50%, coincidències 20)

- (predeterminat) (usada 21.88%, coincidències 7)

- (omissió) (usada 9.38%, coincidències 3)

- (per omissió) (usada 3.12%, coincidències 1)

- (predeterminada) (usada 3.12%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 16)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 14)

(none) (cap)

- (cap) (usada 96.61%, coincidències 57)

- (sense) (usada 3.39%, coincidències 2)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 13)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.06%, coincidències 33)

- (desconeguda) (usada 2.94%, coincidències 1)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 94.44%, coincidències 17)

- un dia (usada 5.56%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 19)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 21)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 95.45%, coincidències 21)

- una setmana (usada 4.55%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 9)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 24)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 94.74%, coincidències 18)

- 5 minutes (usada 5.26%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.67%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

a0 a0

- a0 (usada 90.91%, coincidències 10)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 9.09%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 13)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 11)

a3 a3

- a3 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 89.47%, coincidències 17)

- la4 (usada 5.26%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.26%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 12)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 68.18%, coincidències 15)

- abreviació (usada 27.27%, coincidències 6)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 81.82%, coincidències 9)

- abcç (usada 9.09%, coincidències 1)

- abc (diari) (usada 9.09%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 87.50%, coincidències 7)

- abkhazian (usada 12.50%, coincidències 1)

abort aborta

- aborta (usada 36.67%, coincidències 22)

- interromp (usada 26.67%, coincidències 16)

- avorta (usada 18.33%, coincidències 11)

- abandona (usada 3.33%, coincidències 2)

- anul·la (usada 3.33%, coincidències 2)

- interrompt (usada 1.67%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.67%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 1.67%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.67%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 1.67%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.67%, coincidències 1)

- abort (usada 1.67%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 28.00%, coincidències 7)

- avortat (usada 24.00%, coincidències 6)

- interrompuda (usada 20.00%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 16.00%, coincidències 4)

- anul·lat (usada 4.00%, coincidències 1)

- interrompre (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 4.00%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 89.47%, coincidències 17)

- s'ha interromput. (usada 5.26%, coincidències 1)

- avortat. cancel·lat. (usada 5.26%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- avortant (usada 7.69%, coincidències 1)

- cancel·lant (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.69%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 78.82%, coincidències 134)

- sobre (usada 9.41%, coincidències 16)

- informació (usada 2.94%, coincidències 5)

- quant al (usada 2.35%, coincidències 4)

- quant al sigil (usada 1.18%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 1.18%, coincidències 2)

- quant al programa (usada 0.59%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.59%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.59%, coincidències 1)

- quant (usada 0.59%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.59%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.59%, coincidències 1)

- qui som (usada 0.59%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 70.00%, coincidències 7)

- quant a les qt (usada 30.00%, coincidències 3)

above a sobre

- a sobre (usada 48.15%, coincidències 13)

- sobre (usada 18.52%, coincidències 5)

- part superior (usada 7.41%, coincidències 2)

- quant al (usada 3.70%, coincidències 1)

- dalt (usada 3.70%, coincidències 1)

- per sobre (usada 3.70%, coincidències 1)

- per damunt (usada 3.70%, coincidències 1)

- a dalt (usada 3.70%, coincidències 1)

- above (usada 3.70%, coincidències 1)

- superior (usada 3.70%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 90.91%, coincidències 10)

- valor absolut (usada 9.09%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 66.67%, coincidències 12)

- absoluta (usada 27.78%, coincidències 5)

- absolute (usada 5.56%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 64.29%, coincidències 9)

- mètrica de color absoluta (usada 21.43%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

- colorimetria absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

abstract resum

- resum (usada 93.94%, coincidències 31)

- abstracte (usada 6.06%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 24)

accept accepta

- accepta (usada 92.54%, coincidències 62)

- acceptar (usada 4.48%, coincidències 3)

- d'acord (usada 2.99%, coincidències 2)

accepted acceptada

- acceptada (usada 50.00%, coincidències 5)

- acceptat (usada 40.00%, coincidències 4)

- acceptades (usada 10.00%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 93.10%, coincidències 54)

- accedir (usada 3.45%, coincidències 2)

- accedeix (usada 1.72%, coincidències 1)

- access (usada 1.72%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 93.75%, coincidències 15)

- controls d'accés (usada 6.25%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 52.78%, coincidències 19)

- s'ha denegat l'accés (usada 44.44%, coincidències 16)

- s'ha denegat l'accès (usada 2.78%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'ha denegat l'accés. (usada 44.44%, coincidències 4)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 10.00%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 81.82%, coincidències 9)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 42)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 11)

account compte

- compte (usada 97.47%, coincidències 77)

- compte d'usuari (usada 1.27%, coincidències 1)

- comptes (usada 1.27%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 77.78%, coincidències 7)

- dades dels comptes (usada 11.11%, coincidències 1)

- propietats del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 95.83%, coincidències 23)

- nom de compte (usada 4.17%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 35.48%, coincidències 11)

- paràmetres dels comptes (usada 29.03%, coincidències 9)

- configuració del compte (usada 22.58%, coincidències 7)

- ajusts dels comptes (usada 6.45%, coincidències 2)

- ajustos de compte (usada 3.23%, coincidències 1)

- arranjament del compte (usada 3.23%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 15)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 37)

accuracy precisió

- precisió (usada 60.00%, coincidències 9)

- exactitud (usada 26.67%, coincidències 4)

- acurat (usada 13.33%, coincidències 2)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 71.43%, coincidències 10)

- agraïments (usada 21.43%, coincidències 3)

- justificants de recepció (usada 7.14%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 81.82%, coincidències 9)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

- arc cosinus (usada 9.09%, coincidències 1)

acpi acpi

- acpi (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.06%, coincidències 165)

- accions (usada 1.18%, coincidències 2)

- action (usada 1.18%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.59%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 122)

activate activa

- activa (usada 91.84%, coincidències 45)

- activar (usada 8.16%, coincidències 4)

activated activat

- activat (usada 53.85%, coincidències 7)

- activada (usada 23.08%, coincidències 3)

- habilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- actiu (usada 7.69%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 18)

active actiu

- actiu (usada 79.17%, coincidències 95)

- activa (usada 18.33%, coincidències 22)

- activat (usada 2.50%, coincidències 3)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 14)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 50)

actual real

- real (usada 50.00%, coincidències 5)

- actual (usada 50.00%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 88.24%, coincidències 15)

- mida actual (usada 11.76%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 13)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 91.16%, coincidències 402)

- afegir (usada 4.54%, coincidències 20)

- afegeix-ho (usada 1.81%, coincidències 8)

- afegegix (usada 1.13%, coincidències 5)

- sum (usada 0.23%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.23%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.23%, coincidències 1)

- addició (usada 0.23%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.23%, coincidències 1)

- add (usada 0.23%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegeix compte (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegir un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix-los tots (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix tot (usada 10.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 62.16%, coincidències 23)

- afegeix punt (usada 5.41%, coincidències 2)

- afegeix el marcador (usada 5.41%, coincidències 2)

- afegeix un punt d'interès (usada 5.41%, coincidències 2)

- afegeix marcador (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegeix un marcador (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegeix favorit (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 2.70%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 15.38%, coincidències 2)

- agregar categoria (usada 7.69%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 93.10%, coincidències 27)

- afegeix comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegir comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 75.00%, coincidències 18)

- afegeix contacte (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix el contacte (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 4.17%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 55.56%, coincidències 10)

- afegeix un dispositiu (usada 44.44%, coincidències 8)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix entrada (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir entrada (usada 7.14%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix cita (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 77.78%, coincidències 14)

- afegeix camp (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegir un camp (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 5.56%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix fitxer (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 12.50%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 74.36%, coincidències 29)

- afegeix els fitxers (usada 20.51%, coincidències 8)

- afegiu fitxers (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.56%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 8.33%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 80.00%, coincidències 20)

- afegeix la carpeta (usada 12.00%, coincidències 3)

- afegeix carpeta (usada 8.00%, coincidències 2)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 81.58%, coincidències 31)

- afegeix grup (usada 15.79%, coincidències 6)

- afegir grup (usada 2.63%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegeix imatge (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 60.00%, coincidències 12)

- afegeix element (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegeix un ítem (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix objecte (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir ítem (usada 5.00%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix un idioma (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir idioma (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix llengua (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir un idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix capa (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.69%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 95.24%, coincidències 20)

- afegir plantilla (usada 4.76%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix enllaç (usada 27.27%, coincidències 3)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix-hi membres (usada 10.00%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 48.28%, coincidències 14)

- afegeix nou (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix-ne una de nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegir nova (usada 3.45%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegir un usuari nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 66.67%, coincidències 10)

- afegeix nota (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegir una nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir nota (usada 6.67%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix punt (usada 10.00%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 77.78%, coincidències 14)

- afegeix perfil (usada 22.22%, coincidències 4)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

add repository afegeix un dipòsit

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 50.00%, coincidències 15)

- afegir regla (usada 30.00%, coincidències 9)

- afegeix una norma (usada 16.67%, coincidències 5)

- afegeix regla (usada 3.33%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix l'etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegir etiquetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 6.67%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix als marcadors (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegir als favorits (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix als punts (usada 7.14%, coincidències 1)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeux als contactes (usada 10.00%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 88.89%, coincidències 16)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir al diccionari (usada 5.56%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 66.67%, coincidències 18)

- afegeix a les preferides (usada 14.81%, coincidències 4)

- afegeix-lo als preferits (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegeix als favorits (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegeix-la a les preferides (usada 3.70%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix-lo a un grup (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix a un grup (usada 10.00%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix a la llista (usada 7.14%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix un url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix una url (usada 9.09%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 53.85%, coincidències 14)

- afegeix usuari (usada 34.62%, coincidències 9)

- afegeix persona usuària (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegir usuari (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.85%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 12)

add-ons complements

- complements (usada 90.91%, coincidències 20)

- extensions (usada 4.55%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 4.55%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 61.76%, coincidències 21)

- s'ha afegit (usada 20.59%, coincidències 7)

- afegida (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegits (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegida/es (usada 2.94%, coincidències 1)

- addició (usada 2.94%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 66.67%, coincidències 12)

- addició (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- sumar (usada 5.56%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 90.32%, coincidències 28)

- altres (usada 6.45%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 3.23%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 53.85%, coincidències 7)

- configuració addicional (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres addicionals. (usada 7.69%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

- paràmetres adicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 97.71%, coincidències 128)

- address (usada 1.53%, coincidències 2)

- direcció (usada 0.76%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 89.66%, coincidències 26)

- agenda (usada 6.90%, coincidències 2)

- llibre d'adreces (usada 3.45%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 30)

adjust ajusta

- ajusta (usada 73.68%, coincidències 14)

- adequa (usada 10.53%, coincidències 2)

- ajust (usada 10.53%, coincidències 2)

- ajustar (usada 5.26%, coincidències 1)

adjustment ajust

- ajust (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustament (usada 33.33%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 35.56%, coincidències 16)

- administració (usada 35.56%, coincidències 16)

- admin (usada 24.44%, coincidències 11)

- admin. (usada 2.22%, coincidències 1)

- administra (usada 2.22%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 66.67%, coincidències 6)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 33)

administrator administrador

- administrador (usada 92.31%, coincidències 24)

- administrador/a (usada 3.85%, coincidències 1)

- administradors (usada 3.85%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

admins administradors

- administradors (usada 94.44%, coincidències 17)

- administració (usada 5.56%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 91.93%, coincidències 148)

- avançada (usada 3.11%, coincidències 5)

- avançades (usada 2.48%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 1.86%, coincidències 3)

- difícil (negra) (usada 0.62%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.39%, coincidències 61)

- opcions avançades (usada 1.61%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 35)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 38.10%, coincidències 16)

- paràmetres avançats (usada 26.19%, coincidències 11)

- ajusts avançats (usada 14.29%, coincidències 6)

- arranjament avançat (usada 14.29%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 7.14%, coincidències 3)

adventure aventura

- aventura (usada 87.50%, coincidències 7)

- aventures (usada 12.50%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 77.78%, coincidències 7)

- afar (usada 11.11%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 11.11%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 20)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 11)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.67%, coincidències 59)

- després de (usada 17.33%, coincidències 13)

- after (usada 2.67%, coincidències 2)

- posteriors (usada 1.33%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 60.00%, coincidències 15)

- antiguitat (usada 32.00%, coincidències 8)

- vella (usada 4.00%, coincidències 1)

- age (usada 4.00%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 36.36%, coincidències 4)

- agrega (usada 36.36%, coincidències 4)

- agregar (usada 9.09%, coincidències 1)

- àrid (usada 9.09%, coincidències 1)

- aggregate (usada 9.09%, coincidències 1)

ago fa

- fa (usada 42.86%, coincidències 3)

- enrere (usada 28.57%, coincidències 2)

- abans (usada 14.29%, coincidències 1)

- en el passat (usada 14.29%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 10)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 68.75%, coincidències 11)

- mode d'avió (usada 31.25%, coincidències 5)

akan àkan

- àkan (usada 70.00%, coincidències 7)

- akan (usada 30.00%, coincidències 3)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 16)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 17)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 26)

album àlbum

- àlbum (usada 94.64%, coincidències 53)

- album (usada 3.57%, coincidències 2)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.79%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 95.65%, coincidències 22)

- artista d'àlbum (usada 4.35%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 20)

alert avís

- avís (usada 71.58%, coincidències 68)

- alerta (usada 22.11%, coincidències 21)

- alert (usada 3.16%, coincidències 3)

- avisar (usada 1.05%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 1.05%, coincidències 1)

- atenció (usada 1.05%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 22)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 82.14%, coincidències 23)

- algoritme (usada 17.86%, coincidències 5)

alias àlies

- àlies (usada 92.31%, coincidències 48)

- alias (usada 5.77%, coincidències 3)

- pseudònim (usada 1.92%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 88.89%, coincidències 16)

- pseudònims (usada 5.56%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 5.56%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 60.71%, coincidències 17)

- alineació (usada 21.43%, coincidències 6)

- alinear (usada 7.14%, coincidències 2)

- aliniació (usada 3.57%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.57%, coincidències 1)

- align (usada 3.57%, coincidències 1)

align bottom alinea abaix

- alinea abaix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a baix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdamunt (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 66.67%, coincidències 10)

- centra (usada 6.67%, coincidències 1)

- justifica al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- centrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- alineació al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 6.67%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 81.82%, coincidències 27)

- alineació a l'esquerra (usada 9.09%, coincidències 3)

- justifica a l'esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

- aliniat a l'esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 82.86%, coincidències 29)

- alineació a la dreta (usada 8.57%, coincidències 3)

- justifica a la dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- aliniat a la dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- alineació dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

align top alinea amunt

- alinea amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdavall (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 9.09%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.45%, coincidències 105)

- alineament (usada 1.82%, coincidències 2)

- aliniament (usada 0.91%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.91%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.91%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 50.75%, coincidències 135)

- tots (usada 35.71%, coincidències 95)

- totes (usada 11.28%, coincidències 30)

- total (usada 0.38%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.38%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.38%, coincidències 1)

- tota (usada 0.38%, coincidències 1)

- all (usada 0.38%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.38%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 13)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 16)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 11)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 72.73%, coincidències 8)

- totes les cites (usada 18.18%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 9.09%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.00%, coincidències 72)

- tots els arxius (usada 2.67%, coincidències 2)

- afegeix fitxers (usada 1.33%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 17)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.00%, coincidències 19)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.00%, coincidències 1)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 8)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 62.50%, coincidències 5)

- tots els ítems (usada 37.50%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 60.00%, coincidències 9)

- tots els idiomes (usada 20.00%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 13.33%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 6.67%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 10)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 25)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 11)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 93.10%, coincidències 27)

- totes les persones usuàries (usada 3.45%, coincidències 1)

- all users (usada 3.45%, coincidències 1)

allow permet

- permet (usada 94.37%, coincidències 67)

- permetre (usada 2.82%, coincidències 2)

- permès (usada 1.41%, coincidències 1)

- admet (usada 1.41%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 63.64%, coincidències 7)

- permeses (usada 18.18%, coincidències 2)

- permés (usada 9.09%, coincidències 1)

- permesos (usada 9.09%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 84.85%, coincidències 56)

- alpha (usada 13.64%, coincidències 9)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.52%, coincidències 1)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 75.00%, coincidències 6)

- alfabèticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- alfabètics (usada 12.50%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 89.47%, coincidències 17)

- ja es troba en marxa (usada 5.26%, coincidències 1)

- encara s'està executant (usada 5.26%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 93.75%, coincidències 30)

- tecla alternativa dreta (usada 3.12%, coincidències 1)

- la tecla alt (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

altitude altitud

- altitud (usada 81.82%, coincidències 18)

- altura (usada 9.09%, coincidències 2)

- elevació (usada 9.09%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.26%, coincidències 71)

- always (usada 1.37%, coincidències 1)

- per sempre (usada 1.37%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 23.81%, coincidències 5)

- sempre a dalt (usada 19.05%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 3)

- sempre amunt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre al davant (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.76%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 81.82%, coincidències 9)

- mostra-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostrar sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

am am

- am (usada 89.36%, coincidències 42)

- a. m. (usada 4.26%, coincidències 2)

- a.m. (usada 2.13%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.13%, coincidències 1)

- lam (usada 2.13%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 87.50%, coincidències 14)

- a. m./p. m. (usada 6.25%, coincidències 1)

- ap/pm (usada 6.25%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambiental (usada 11.11%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 78.57%, coincidències 11)

- samoa nord-americana (usada 21.43%, coincidències 3)

amharic amhàric

- amhàric (usada 94.12%, coincidències 16)

- amharic (usada 5.88%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 63.16%, coincidències 36)

- import (usada 29.82%, coincidències 17)

- total (usada 7.02%, coincidències 4)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 10)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 92.86%, coincidències 13)

- ha hagut un error (usada 7.14%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 80.00%, coincidències 12)

- hi ha hagut un error. (usada 13.33%, coincidències 2)

- ha ocorregut un error. (usada 6.67%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 90.00%, coincidències 9)

- analògica (usada 10.00%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 69.23%, coincidències 9)

- anàlisis (usada 30.77%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 50.00%, coincidències 5)

- anàlisi (usada 20.00%, coincidències 2)

- analytics (usada 10.00%, coincidències 1)

- analitics (usada 10.00%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 10.00%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 57.14%, coincidències 8)

- analitzar (usada 21.43%, coincidències 3)

- analitzador (usada 7.14%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 7.14%, coincidències 1)

- analyze (usada 7.14%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 87.10%, coincidències 27)

- ancoratge (usada 6.45%, coincidències 2)

- d''ancoratge (usada 3.23%, coincidències 1)

- anchor (usada 3.23%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

and i

- i (usada 94.17%, coincidències 113)

- and (usada 5.00%, coincidències 6)

- i de (usada 0.83%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 16)

angle angle

- angle (usada 99.19%, coincidències 123)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.81%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 15)

angry emprenyat

- emprenyat (usada 44.44%, coincidències 4)

- enfadat (usada 33.33%, coincidències 3)

- enutjat (usada 11.11%, coincidències 1)

- enuig (usada 11.11%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 92.31%, coincidències 12)

- anguila (usada 7.69%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 10)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 32)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 12)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 60.00%, coincidències 6)

- commemoració (usada 30.00%, coincidències 3)

- sant (usada 10.00%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 45.45%, coincidències 5)

- anotació (usada 27.27%, coincidències 3)

- anotacions (usada 18.18%, coincidències 2)

- fer anotacions (usada 9.09%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 80.00%, coincidències 12)

- contacte / adreces (usada 6.67%, coincidències 1)

- anotacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 6.67%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 11)

announcement avís

- avís (usada 40.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 26.67%, coincidències 4)

- aví­s (usada 20.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 6.67%, coincidències 1)

- announcement (usada 6.67%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 57.14%, coincidències 8)

- avisos (usada 28.57%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

- notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 87.50%, coincidències 35)

- anònim -a (usada 2.50%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.50%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 2.50%, coincidències 1)

- anonymous (usada 2.50%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.50%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 90.00%, coincidències 9)

- anonymous user (usada 10.00%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 64.29%, coincidències 18)

- respon (usada 28.57%, coincidències 8)

- la resposta (usada 3.57%, coincidències 1)

- respondre (usada 3.57%, coincidències 1)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 20)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 54.55%, coincidències 6)

- suavitzat (usada 36.36%, coincidències 4)

- antialiasing (usada 9.09%, coincidències 1)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 19)

any qualsevol

- qualsevol (usada 91.23%, coincidències 52)

- any (usada 3.51%, coincidències 2)

- qualssevol (usada 1.75%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.75%, coincidències 1)

- cap (usada 1.75%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 76.47%, coincidències 13)

- tothom (usada 17.65%, coincidències 3)

- anyone (usada 5.88%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 14)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 15)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau de l'api

- clau de l'api (usada 38.89%, coincidències 7)

- clau api (usada 38.89%, coincidències 7)

- api key (usada 5.56%, coincidències 1)

- codi api (usada 5.56%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 5.56%, coincidències 1)

- clau d'accés a la api (usada 5.56%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.00%, coincidències 9)

- apòstrofe (usada 10.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 95.00%, coincidències 76)

- aspecte (usada 3.75%, coincidències 3)

- interfície (usada 1.25%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 52.00%, coincidències 13)

- annexa (usada 48.00%, coincidències 12)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 87.50%, coincidències 7)

- apple (usada 12.50%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 98.31%, coincidències 58)

- petició (usada 1.69%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 44)

apply aplica

- aplica (usada 95.80%, coincidències 137)

- aplicar (usada 2.10%, coincidències 3)

- aplica'l (usada 0.70%, coincidències 1)

- executa (usada 0.70%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.70%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 94.12%, coincidències 16)

- desar els canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 80.00%, coincidències 8)

- filtra (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 10.00%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 83.33%, coincidències 10)

- aplicar a (usada 8.33%, coincidències 1)

- apply to (usada 8.33%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 60.00%, coincidències 12)

- aprovar (usada 35.00%, coincidències 7)

- d'acord (usada 5.00%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 66.67%, coincidències 10)

- aprovada (usada 20.00%, coincidències 3)

- acceptat (usada 6.67%, coincidències 1)

- approved (usada 6.67%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

apr abr

- abr (usada 48.65%, coincidències 18)

- abr. (usada 45.95%, coincidències 17)

- apr (usada 5.41%, coincidències 2)

april abril

- abril (usada 90.91%, coincidències 40)

- d'abril (usada 4.55%, coincidències 2)

- abr. (usada 2.27%, coincidències 1)

- april (usada 2.27%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 9)

arabic àrab

- àrab (usada 91.07%, coincidències 51)

- arabic (usada 5.36%, coincidències 3)

- aràbic (usada 3.57%, coincidències 2)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 11)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 24)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 76.00%, coincidències 19)

- arq. (usada 8.00%, coincidències 2)

- arc (usada 8.00%, coincidències 2)

- arq (usada 4.00%, coincidències 1)

- arch (usada 4.00%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 97.83%, coincidències 45)

- estructura (usada 2.17%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 46.67%, coincidències 28)

- arxiva (usada 38.33%, coincidències 23)

- arxivar (usada 3.33%, coincidències 2)

- arxivat (usada 3.33%, coincidències 2)

- empaqueta (usada 1.67%, coincidències 1)

- arxivats (usada 1.67%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.67%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.67%, coincidències 1)

- archive (usada 1.67%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 42.86%, coincidències 6)

- arxivats (usada 14.29%, coincidències 2)

- arxivades (usada 14.29%, coincidències 2)

- arxivada (usada 14.29%, coincidències 2)

- classificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 7.14%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 82.35%, coincidències 14)

- arxiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- notícies arxivades (usada 5.88%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 48.65%, coincidències 18)

- esteu segur? (usada 35.14%, coincidències 13)

- n'estàs segur? (usada 5.41%, coincidències 2)

- n'estàs segur/a? (usada 2.70%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.70%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.70%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.70%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 98.31%, coincidències 58)

- àrees (usada 1.69%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 19)

argument argument

- argument (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 90.91%, coincidències 20)

- paràmetres (usada 4.55%, coincidències 1)

- argument (usada 4.55%, coincidències 1)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 18)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 32)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 25)

array matriu

- matriu (usada 86.36%, coincidències 19)

- vector (usada 4.55%, coincidències 1)

- array (usada 4.55%, coincidències 1)

- matrius (usada 4.55%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 25)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 19)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 21)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 98.15%, coincidències 53)

- intèrpret (usada 1.85%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 14)

artwork grafisme

- grafisme (usada 45.45%, coincidències 5)

- artwork (usada 27.27%, coincidències 3)

- art (usada 9.09%, coincidències 1)

- obra artística (usada 9.09%, coincidències 1)

- il·lustració (usada 9.09%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 14)

as com a

- com a (usada 68.75%, coincidències 11)

- as (usada 18.75%, coincidències 3)

- as (diari) (usada 6.25%, coincidències 1)

- com (usada 6.25%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 84.21%, coincidències 64)

- ascens (usada 11.84%, coincidències 9)

- ordre ascendent (usada 2.63%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.32%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 94.12%, coincidències 16)

- ascii (empresa) (usada 5.88%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 92.31%, coincidències 12)

- asia (usada 7.69%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 81.82%, coincidències 9)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

- arc sinus (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 70.00%, coincidències 14)

- demana (usada 10.00%, coincidències 2)

- d'acord (usada 5.00%, coincidències 1)

- ask (usada 5.00%, coincidències 1)

- demanda (usada 5.00%, coincidències 1)

- pregunta-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect orientació

- orientació (usada 45.45%, coincidències 5)

- aspecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- relació d'aspecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 9.09%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 82.93%, coincidències 34)

- relació de l'aspecte (usada 4.88%, coincidències 2)

- proporció d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- aspect ratio (usada 2.44%, coincidències 1)

- allargament (usada 2.44%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 94.44%, coincidències 17)

- assamese (usada 5.56%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 5)

- prova (usada 40.00%, coincidències 4)

- valoracions (usada 10.00%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 75.00%, coincidències 9)

- recurs (usada 8.33%, coincidències 1)

- actius (usada 8.33%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 8.33%, coincidències 1)

assign assigna

- assigna (usada 95.65%, coincidències 22)

- assignar (usada 4.35%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 90.91%, coincidències 10)

- s'ha assignat a (usada 9.09%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 36.84%, coincidències 7)

- tasca (usada 31.58%, coincidències 6)

- assignació (usada 21.05%, coincidències 4)

- assignment (usada 10.53%, coincidències 2)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 28.57%, coincidències 4)

- activitats (usada 28.57%, coincidències 4)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 53.57%, coincidències 15)

- a les (usada 25.00%, coincidències 7)

- el (usada 7.14%, coincidències 2)

- at (usada 7.14%, coincidències 2)

- arrova (usada 3.57%, coincidències 1)

- de (usada 3.57%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 8)

- almenys (usada 10.00%, coincidències 1)

- mínim (usada 10.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 81.82%, coincidències 9)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

- arc tangent (usada 9.09%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 75.00%, coincidències 9)

- atlas (usada 25.00%, coincidències 3)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 45.45%, coincidències 5)

- atm (usada 36.36%, coincidències 4)

- caixer (usada 18.18%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

attach adjunta

- adjunta (usada 88.46%, coincidències 23)

- adjuntar (usada 3.85%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.85%, coincidències 1)

- attach (usada 3.85%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- adjunta el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjuntar arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 40.54%, coincidències 15)

- fitxer adjunt (usada 32.43%, coincidències 12)

- adjunció (usada 18.92%, coincidències 7)

- adjunts (usada 2.70%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 2.70%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 2.70%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 39.73%, coincidències 29)

- fitxers adjunts (usada 38.36%, coincidències 28)

- adjuncions (usada 19.18%, coincidències 14)

- avisos (usada 1.37%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.37%, coincidències 1)

attendees assistents

- assistents (usada 88.24%, coincidències 15)

- auxiliars (usada 11.76%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 98.21%, coincidències 55)

- atribució (usada 1.79%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 22.22%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 67)

attribution atribució

- atribució (usada 77.78%, coincidències 7)

- reconeixement (usada 22.22%, coincidències 2)

audience audiència

- audiència (usada 66.67%, coincidències 8)

- públic (usada 25.00%, coincidències 3)

- espectador (usada 8.33%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 91.43%, coincidències 96)

- audio (usada 6.67%, coincidències 7)

- àudios (usada 0.95%, coincidències 1)

- d'àudio (usada 0.95%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 15)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- àudio (usada 7.69%, coincidències 1)

- audio file (usada 7.69%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 93.75%, coincidències 15)

- àudios (usada 6.25%, coincidències 1)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 93.75%, coincidències 15)

- reproductor de so (usada 6.25%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- pista de so (usada 11.11%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 47.22%, coincidències 17)

- ago (usada 44.44%, coincidències 16)

- ag (usada 5.56%, coincidències 2)

- ago. (usada 2.78%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 95.24%, coincidències 40)

- d'agost (usada 4.76%, coincidències 2)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 30)

austria àustria

- àustria (usada 90.91%, coincidències 20)

- austria (usada 9.09%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 70.59%, coincidències 12)

- autenticació (usada 11.76%, coincidències 2)

- autentifica (usada 5.88%, coincidències 1)

- autenticar (usada 5.88%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 5.88%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 82.35%, coincidències 14)

- autenticant (usada 11.76%, coincidències 2)

- us esteu autenticant (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 81.13%, coincidències 43)

- autentificació (usada 18.87%, coincidències 10)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 90.00%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 40.91%, coincidències 9)

- l'autenticació ha fallat (usada 36.36%, coincidències 8)

- ha fallat l''autenticació (usada 9.09%, coincidències 2)

- autentificació fallida (usada 4.55%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.55%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 84.62%, coincidències 11)

- l'autentificació ha fallat. (usada 7.69%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 7.69%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 93.75%, coincidències 15)

- mode d'autenticació (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 33.33%, coincidències 12)

- cal autenticació (usada 27.78%, coincidències 10)

- es requereix autenticació (usada 25.00%, coincidències 9)

- autenticació requerida (usada 8.33%, coincidències 3)

- cal l'autenticació (usada 2.78%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.78%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 95.78%, coincidències 159)

- autor/a (usada 3.61%, coincidències 6)

- autoria (usada 0.60%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l'autor/a (usada 10.00%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 69.70%, coincidències 23)

- autors (usada 24.24%, coincidències 8)

- autoria (usada 3.03%, coincidències 1)

- autor/s (usada 3.03%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 8)

authors autors

- autors (usada 95.65%, coincidències 44)

- autors/es (usada 4.35%, coincidències 2)

auto auto

- auto (usada 57.43%, coincidències 58)

- automàtic (usada 36.63%, coincidències 37)

- automàtica (usada 4.95%, coincidències 5)

- autocom (usada 0.99%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 55.56%, coincidències 5)

- autodetecta (usada 22.22%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- detecció automàtica (usada 11.11%, coincidències 1)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 62.50%, coincidències 10)

- detecta automàticament (usada 31.25%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 36.36%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenar automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenament autom. (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 84.39%, coincidències 146)

- automàtica (usada 15.03%, coincidències 26)

- per defecte (usada 0.58%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 75.00%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 42.86%, coincidències 6)

- desament automàtic (usada 28.57%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 21.43%, coincidències 3)

- auto-desat (usada 7.14%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 81.25%, coincidències 13)

- autoinici (usada 6.25%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.25%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 94.44%, coincidències 17)

- visibilitat (usada 5.56%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.33%, coincidències 112)

- disponibles (usada 5.00%, coincidències 6)

- reservat (usada 0.83%, coincidències 1)

- disponibilitat (usada 0.83%, coincidències 1)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 90.00%, coincidències 9)

- odres disponibles (usada 10.00%, coincidències 1)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 14)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 77.78%, coincidències 14)

- llengües disponibles (usada 22.22%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 77.78%, coincidències 7)

- plugins disponibles (usada 22.22%, coincidències 2)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 14)

average mitjana

- mitjana (usada 91.07%, coincidències 51)

- average (usada 3.57%, coincidències 2)

- mitja (usada 1.79%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.79%, coincidències 1)

- promig (usada 1.79%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 12)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.24%, coincidències 20)

- away (usada 4.76%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 93.75%, coincidències 15)

- axes (usada 6.25%, coincidències 1)

axis eix

- eix (usada 69.23%, coincidències 9)

- eixos (usada 15.38%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 7.69%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 7.69%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 80.00%, coincidències 8)

- aymara (usada 20.00%, coincidències 2)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 71.43%, coincidències 15)

- azerbaitjan (usada 23.81%, coincidències 5)

- azerbaijan (usada 4.76%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 82.35%, coincidències 14)

- azerbaijani (usada 5.88%, coincidències 1)

- àceri (usada 5.88%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.88%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 9)

back enrere

- enrere (usada 82.35%, coincidències 224)

- anterior (usada 5.15%, coincidències 14)

- endarrere (usada 4.41%, coincidències 12)

- tornar (usada 1.84%, coincidències 5)

- torna (usada 1.10%, coincidències 3)

- enrera (usada 1.10%, coincidències 3)

- revers (usada 1.10%, coincidències 3)

- retrocedeix (usada 0.37%, coincidències 1)

- enrrere (usada 0.37%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.37%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.37%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.37%, coincidències 1)

- back (usada 0.37%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.37%, coincidències 1)

- torna enrere (usada 0.37%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 25.00%, coincidències 3)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

- servidor (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 90.73%, coincidències 137)

- rerefons (usada 2.65%, coincidències 4)

- segon pla (usada 2.65%, coincidències 4)

- en segon terme (usada 1.32%, coincidències 2)

- fons d'escriptori (usada 0.66%, coincidències 1)

- fons de pantalla (usada 0.66%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.66%, coincidències 1)

- en segon pla (usada 0.66%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 72.73%, coincidències 80)

- color del fons (usada 27.27%, coincidències 30)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 18)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backspace retrocés

- retrocés (usada 90.48%, coincidències 19)

- tecla d'esborrar (usada 4.76%, coincidències 1)

- la tecla retrocés (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 77.42%, coincidències 24)

- backup (usada 9.68%, coincidències 3)

- copia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 91.67%, coincidències 11)

- còpies (usada 8.33%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 50.00%, coincidències 6)

- endarrere (usada 16.67%, coincidències 2)

- retrocedeix (usada 8.33%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 8.33%, coincidències 1)

- recula (usada 8.33%, coincidències 1)

- backward (usada 8.33%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 60.00%, coincidències 6)

- petició errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

- bad request (usada 10.00%, coincidències 1)

- petició incorrecta (usada 10.00%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 15)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 18)

balance balanç

- balanç (usada 64.86%, coincidències 24)

- saldo (usada 24.32%, coincidències 9)

- saldo pendent (usada 2.70%, coincidències 1)

- balança (usada 2.70%, coincidències 1)

- equilibri (usada 2.70%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.70%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 10)

baltic bàltic

- bàltic (usada 86.67%, coincidències 13)

- baltic (usada 13.33%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 87.50%, coincidències 14)

- grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 6.25%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 68.75%, coincidències 11)

- ample de banda (usada 25.00%, coincidències 4)

- ample banda (usada 6.25%, coincidències 1)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 78.95%, coincidències 15)

- bangladesh (usada 21.05%, coincidències 4)

bank banc

- banc (usada 86.67%, coincidències 13)

- bancari (usada 6.67%, coincidències 1)

- bank (usada 6.67%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 76.19%, coincidències 16)

- rètol (usada 9.52%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.76%, coincidències 1)

- banner (usada 4.76%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.76%, coincidències 1)

bar bar

- bar (usada 50.00%, coincidències 17)

- barra (usada 47.06%, coincidències 16)

- barra de compàs (usada 2.94%, coincidències 1)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 54.55%, coincidències 6)

- gràfic de barres (usada 36.36%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 9.09%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 100.00%, coincidències 17)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 100.00%, coincidències 10)

base base

- base (usada 95.35%, coincidències 41)

- bàsic (usada 2.33%, coincidències 1)

- base (topologia) (usada 2.33%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 90.00%, coincidències 9)

- base dn (usada 10.00%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 76.92%, coincidències 10)

- base (usada 7.69%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 7.69%, coincidències 1)

- línia de base (usada 7.69%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 90.00%, coincidències 9)

- bashkir (usada 10.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 83.33%, coincidències 45)

- basic (usada 7.41%, coincidències 4)

- bàsica (usada 5.56%, coincidències 3)

- opcions bàsiques (usada 1.85%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.85%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 10)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 26.32%, coincidències 5)

- configuració bàsica (usada 21.05%, coincidències 4)

- ajusts bàsics (usada 15.79%, coincidències 3)

- preferències bàsiques (usada 10.53%, coincidències 2)

- arranjament bàsic (usada 10.53%, coincidències 2)

- ajustos basics (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjaments bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 55.56%, coincidències 5)

- bàsic (usada 11.11%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 11.11%, coincidències 1)

- basics (usada 11.11%, coincidències 1)

- conceptes bàsics (usada 11.11%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 44.44%, coincidències 4)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 3)

- basquetbol (usada 22.22%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 85.71%, coincidències 18)

- èuscar (usada 4.76%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 4.76%, coincidències 1)

- euskera (usada 4.76%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 40.00%, coincidències 6)

- baixos (usada 26.67%, coincidències 4)

- bass (usada 13.33%, coincidències 2)

- greus (usada 13.33%, coincidències 2)

- clau de fa (usada 6.67%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 95.45%, coincidències 21)

- bateria elèctrica (usada 4.55%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.61%, coincidències 16)

- bcc (usada 38.71%, coincidències 12)

- c/o (usada 9.68%, coincidències 3)

be verbose mostra informació detallada

- mostra informació detallada (usada 44.44%, coincidències 4)

- sigues detallat (usada 22.22%, coincidències 2)

- produeix missatges detallats (usada 11.11%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 11.11%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 80.00%, coincidències 8)

- beach (usada 20.00%, coincidències 2)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 82.26%, coincidències 51)

- abans de (usada 11.29%, coincidències 7)

- anterior (usada 3.23%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.61%, coincidències 1)

- before (usada 1.61%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 40.00%, coincidències 6)

- començament (usada 26.67%, coincidències 4)

- comença (usada 13.33%, coincidències 2)

- begin (usada 13.33%, coincidències 2)

- principi (usada 6.67%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 81.82%, coincidències 9)

- beginner (usada 9.09%, coincidències 1)

- novell (usada 9.09%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 41.67%, coincidències 5)

- inici (usada 25.00%, coincidències 3)

- començant (usada 16.67%, coincidències 2)

- a l'inici (usada 8.33%, coincidències 1)

- sortida (usada 8.33%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 64.29%, coincidències 9)

- comença amb (usada 35.71%, coincidències 5)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 30)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 12)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 84.21%, coincidències 16)

- bielorrússia (usada 10.53%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 5.26%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.30%, coincidències 26)

- bielorúsa (usada 3.70%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 23)

belize belize

- belize (usada 95.24%, coincidències 20)

- belice (usada 4.76%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 37.50%, coincidències 9)

- sota (usada 33.33%, coincidències 8)

- inferior (usada 12.50%, coincidències 3)

- per sota (usada 8.33%, coincidències 2)

- part inferior (usada 4.17%, coincidències 1)

- baix (usada 4.17%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 50.00%, coincidències 4)

- bench (usada 37.50%, coincidències 3)

- banc per seure (usada 12.50%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de rendiment (usada 14.29%, coincidències 1)

- benchmark (usada 14.29%, coincidències 1)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 96.15%, coincidències 25)

- bengali (usada 3.85%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 93.33%, coincidències 14)

- benin (usada 6.67%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 80.00%, coincidències 12)

- bermudes (usada 20.00%, coincidències 3)

best millor

- millor (usada 50.00%, coincidències 7)

- el millor (usada 21.43%, coincidències 3)

- el millor possible (usada 7.14%, coincidències 1)

- la millor (usada 7.14%, coincidències 1)

- best (usada 7.14%, coincidències 1)

- superior (usada 7.14%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 57.14%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 21.43%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 7.14%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.77%, coincidències 30)

- β ( beta minúscula) (usada 3.23%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 88.89%, coincidències 16)

- between (usada 11.11%, coincidències 2)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 7)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.12%, coincidències 16)

- bután (usada 5.88%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 16)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 90.00%, coincidències 9)

- big (usada 10.00%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 14)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

- bill (usada 10.00%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 10.00%, coincidències 1)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 8)

binary binari

- binari (usada 86.11%, coincidències 31)

- binaria (usada 2.78%, coincidències 1)

- binària (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaris (usada 2.78%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.78%, coincidències 1)

- binary (usada 2.78%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 69.23%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 7.69%, coincidències 1)

- associació (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculant (usada 7.69%, coincidències 1)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

birthday aniversari

- aniversari (usada 50.00%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 30.00%, coincidències 6)

- natalici (usada 10.00%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 5.00%, coincidències 1)

- birthday (usada 5.00%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 9)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 53.85%, coincidències 7)

- velocitat de bits (usada 15.38%, coincidències 2)

- velocitat de transmissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 7.69%, coincidències 1)

- resolució (usada 7.69%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 12)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 94.74%, coincidències 18)

- bitmap (usada 5.26%, coincidències 1)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 81.25%, coincidències 26)

- taxadebits (usada 6.25%, coincidències 2)

- ràtio de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 3.12%, coincidències 1)

- velocitat de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 12)

black negre

- negre (usada 86.67%, coincidències 65)

- negres (usada 5.33%, coincidències 4)

- gruixut (usada 4.00%, coincidències 3)

- negra (usada 1.33%, coincidències 1)

- ordena (usada 1.33%, coincidències 1)

- black (usada 1.33%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 15)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 94.44%, coincidències 17)

- en blanc i negre (usada 5.56%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 10)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 11)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 51.72%, coincidències 15)

- buit (usada 24.14%, coincidències 7)

- esborra (usada 6.90%, coincidències 2)

- blanc (usada 3.45%, coincidències 1)

- negre (usada 3.45%, coincidències 1)

- buida (usada 3.45%, coincidències 1)

- espai buit (usada 3.45%, coincidències 1)

- blank (usada 3.45%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 77.78%, coincidències 7)

- pàgina buida (usada 22.22%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 62.50%, coincidències 10)

- mescla (usada 18.75%, coincidències 3)

- combinar (usada 6.25%, coincidències 1)

- transició (usada 6.25%, coincidències 1)

- blend (usada 6.25%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 43.48%, coincidències 10)

- mode de mescla (usada 21.74%, coincidències 5)

- mode de barreja (usada 17.39%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.04%, coincidències 3)

- mode (usada 4.35%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 37.10%, coincidències 23)

- bloca (usada 33.87%, coincidències 21)

- bloqueja (usada 11.29%, coincidències 7)

- blocs (usada 4.84%, coincidències 3)

- bloquejar (usada 4.84%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.23%, coincidències 2)

- bossell (usada 1.61%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.61%, coincidències 1)

- block (usada 1.61%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 81.82%, coincidències 9)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 18.18%, coincidències 2)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 50.00%, coincidències 4)

- bloca l’usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 12.50%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 45.71%, coincidències 16)

- bloquejat (usada 40.00%, coincidències 14)

- blocats (usada 5.71%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 2.86%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 2.86%, coincidències 1)

- bloca (usada 2.86%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 95.83%, coincidències 23)

- quadrets (usada 4.17%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 78.26%, coincidències 18)

- bloc (usada 17.39%, coincidències 4)

- publicar al bloc (usada 4.35%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 7)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.00%, coincidències 9)

- blue-ray (usada 10.00%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 97.17%, coincidències 103)

- blava (usada 1.89%, coincidències 2)

- blue (usada 0.94%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 32)

blur difumina

- difumina (usada 37.04%, coincidències 10)

- difuminat (usada 37.04%, coincidències 10)

- desenfoc (usada 11.11%, coincidències 3)

- desenfoca (usada 3.70%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 3.70%, coincidències 1)

- difuminada (usada 3.70%, coincidències 1)

- taca (usada 3.70%, coincidències 1)

board tauler

- tauler (usada 55.56%, coincidències 10)

- placa (usada 16.67%, coincidències 3)

- taula (usada 5.56%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.56%, coincidències 1)

boat barca

- barca (usada 50.00%, coincidències 4)

- vaixell (usada 37.50%, coincidències 3)

- veler (usada 12.50%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 88.10%, coincidències 37)

- body (usada 4.76%, coincidències 2)

- missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

- text (usada 2.38%, coincidències 1)

- cos del missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.85%, coincidències 86)

- marcat (usada 1.15%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 70.00%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 20)

bond enllaç

- enllaç (usada 52.38%, coincidències 11)

- vinculada (usada 9.52%, coincidències 2)

- mig (usada 4.76%, coincidències 1)

- vincle (usada 4.76%, coincidències 1)

- obligació (usada 4.76%, coincidències 1)

- llaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- paper amb còpia (usada 4.76%, coincidències 1)

- lligam (usada 4.76%, coincidències 1)

- bo (usada 4.76%, coincidències 1)

- vinculació (usada 4.76%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 25)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 37.21%, coincidències 16)

- adreça d'interès (usada 32.56%, coincidències 14)

- preferit (usada 6.98%, coincidències 3)

- punt de llibre (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.65%, coincidències 2)

- marca (usada 2.33%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 2.33%, coincidències 1)

- adreça (usada 2.33%, coincidències 1)

- punt (usada 2.33%, coincidències 1)

- marca de text (usada 2.33%, coincidències 1)

- marcadors (usada 2.33%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 10.00%, coincidències 1)

- apunta aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 10.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 55.56%, coincidències 60)

- marcadors (usada 26.85%, coincidències 29)

- preferits (usada 5.56%, coincidències 6)

- punts (usada 5.56%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.70%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 1.85%, coincidències 2)

- marcador (usada 0.93%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 20)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 22)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 72.73%, coincidències 16)

- boot (usada 9.09%, coincidències 2)

- arrenca (usada 4.55%, coincidències 1)

- arrancada (usada 4.55%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 4.55%, coincidències 1)

- botes (usada 4.55%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 87.50%, coincidències 7)

- zhuyin (usada 12.50%, coincidències 1)

border vora

- vora (usada 64.71%, coincidències 44)

- frontera (usada 17.65%, coincidències 12)

- contorn (usada 14.71%, coincidències 10)

- només la vora (usada 1.47%, coincidències 1)

- vores (usada 1.47%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 50.00%, coincidències 10)

- color del contorn (usada 30.00%, coincidències 6)

- color de vora (usada 10.00%, coincidències 2)

- color del marge (usada 5.00%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 5.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 61.11%, coincidències 11)

- amplada del contorn (usada 27.78%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 11.11%, coincidències 2)

borders vores

- vores (usada 90.91%, coincidències 40)

- contorns (usada 6.82%, coincidències 3)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 93.75%, coincidències 15)

- bòsnia i herzégovina (usada 6.25%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 90.48%, coincidències 19)

- bosni (usada 9.52%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 55.56%, coincidències 20)

- tots dos (usada 22.22%, coincidències 8)

- ambdues (usada 5.56%, coincidències 2)

- tots dos tipus (usada 2.78%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 2.78%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 2.78%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 2.78%, coincidències 1)

- both (usada 2.78%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.78%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 94.12%, coincidències 16)

- botsuana (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 58.29%, coincidències 102)

- baix (usada 16.57%, coincidències 29)

- part inferior (usada 11.43%, coincidències 20)

- a baix (usada 6.86%, coincidències 12)

- final (usada 1.14%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 1.14%, coincidències 2)

- avall (usada 1.14%, coincidències 2)

- inferiror (usada 1.14%, coincidències 2)

- a la part inferior (usada 0.57%, coincidències 1)

- al final (usada 0.57%, coincidències 1)

- capdevall (usada 0.57%, coincidències 1)

- sota (usada 0.57%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 53.85%, coincidències 7)

- inferior centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- a baix centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

- part inferior centre (usada 7.69%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 32.50%, coincidències 13)

- baix a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 10)

- a baix a l'esquerra (usada 7.50%, coincidències 3)

- inferior esquerre (usada 7.50%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 7.50%, coincidències 3)

- a baix esquerra (usada 7.50%, coincidències 3)

- baix esquerra (usada 5.00%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 5.00%, coincidències 2)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.50%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 29.73%, coincidències 11)

- baix a la dreta (usada 27.03%, coincidències 10)

- a baix a la dreta (usada 13.51%, coincidències 5)

- part inferior dreta (usada 8.11%, coincidències 3)

- baix dreta (usada 5.41%, coincidències 2)

- inferior dret (usada 5.41%, coincidències 2)

- a baix dreta (usada 5.41%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 2.70%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 2.70%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 10)

bounce rebota

- rebota (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot (usada 20.00%, coincidències 2)

- botar (usada 10.00%, coincidències 1)

- bounce (usada 10.00%, coincidències 1)

- retornar (usada 10.00%, coincidències 1)

- retorn (usada 10.00%, coincidències 1)

- repetició (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 15.38%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 15.38%, coincidències 2)

- caixa de delimitació (usada 7.69%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 7.69%, coincidències 1)

- límits (usada 7.69%, coincidències 1)

- extensió (usada 7.69%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 72.73%, coincidències 8)

- bouvet (usada 27.27%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 44.44%, coincidències 16)

- quadre (usada 33.33%, coincidències 12)

- capsa (usada 13.89%, coincidències 5)

- requadre (usada 2.78%, coincidències 1)

- box (usada 2.78%, coincidències 1)

- boix (usada 2.78%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 50.00%, coincidències 10)

- ppm (usada 20.00%, coincidències 4)

- tempo (usada 20.00%, coincidències 4)

- tpm (usada 5.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 7)

branch branca

- branca (usada 80.77%, coincidències 21)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- ramificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 81.82%, coincidències 9)

- brand (usada 9.09%, coincidències 1)

- marca comercial (usada 9.09%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 26)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 55.56%, coincidències 5)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- brasiler portuguès (usada 11.11%, coincidències 1)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 42.86%, coincidències 3)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- fils d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 46.15%, coincidències 6)

- salta (usada 7.69%, coincidències 1)

- pausa (usada 7.69%, coincidències 1)

- interrupció (usada 7.69%, coincidències 1)

- trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- divisió (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 50.00%, coincidències 4)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

- breakpoint (usada 12.50%, coincidències 1)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 20)

bridge pont

- pont (usada 96.77%, coincidències 30)

- pont de comandament (usada 3.23%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 84.29%, coincidències 59)

- lluminositat (usada 12.86%, coincidències 9)

- claror (usada 1.43%, coincidències 1)

- lluantor (usada 1.43%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 47.06%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 17.65%, coincidències 3)

- porta-ho al front (usada 11.76%, coincidències 2)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

broadcast difusió

- difusió (usada 78.57%, coincidències 22)

- redifusió (usada 7.14%, coincidències 2)

- envia a tots (usada 7.14%, coincidències 2)

- de difusió (usada 3.57%, coincidències 1)

- difusió general (usada 3.57%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 60.00%, coincidències 6)

- espatllat (usada 10.00%, coincidències 1)

- trencada (usada 10.00%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 10.00%, coincidències 1)

- broken (usada 10.00%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 94.74%, coincidències 18)

- brown (usada 5.26%, coincidències 1)

browse navega

- navega (usada 83.41%, coincidències 181)

- explora (usada 8.76%, coincidències 19)

- examina (usada 3.23%, coincidències 7)

- navegació (usada 0.92%, coincidències 2)

- navegar (usada 0.92%, coincidències 2)

- navegador (usada 0.46%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.46%, coincidències 1)

- fer un tomb (usada 0.46%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.46%, coincidències 1)

- índex (usada 0.46%, coincidències 1)

- visualitzador (usada 0.46%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 61.54%, coincidències 8)

- navegador de fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- navegueu pels fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la web

- navegueu per la web (usada 44.44%, coincidències 4)

- navegueu pel web (usada 33.33%, coincidències 3)

- navega la web (usada 11.11%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 11.11%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 87.50%, coincidències 28)

- explorador (usada 9.38%, coincidències 3)

- browser (usada 3.12%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 33.33%, coincidències 4)

- exploració (usada 25.00%, coincidències 3)

- navegant (usada 25.00%, coincidències 3)

- examinant (usada 8.33%, coincidències 1)

- explorant (usada 8.33%, coincidències 1)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 11)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 75.00%, coincidències 6)

- brunei darussalam (usada 25.00%, coincidències 2)

brush pinzell

- pinzell (usada 81.82%, coincidències 9)

- brotxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 9.09%, coincidències 1)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 16)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 85.71%, coincidències 6)

- bubbles (usada 14.29%, coincidències 1)

buffer dilatació

- dilatació (usada 52.17%, coincidències 12)

- memòria intermèdia (usada 43.48%, coincidències 10)

- buffer (usada 4.35%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 83.33%, coincidències 10)

- mida de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- mida del buffer (usada 8.33%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 77.78%, coincidències 7)

- buginese (usada 11.11%, coincidències 1)

- buginès (usada 11.11%, coincidències 1)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 10)

build construeix

- construeix (usada 42.42%, coincidències 14)

- construcció (usada 27.27%, coincidències 9)

- muntatge (usada 15.15%, coincidències 5)

- munta (usada 6.06%, coincidències 2)

- compilació (usada 3.03%, coincidències 1)

- generar (usada 3.03%, coincidències 1)

- build (usada 3.03%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 53.33%, coincidències 8)

- construcció (usada 13.33%, coincidències 2)

- construint (usada 13.33%, coincidències 2)

- muntatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- edificació (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 6.67%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 70.00%, coincidències 7)

- incorporat (usada 30.00%, coincidències 3)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 21)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.06%, coincidències 33)

- bulgar (usada 2.94%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 57.14%, coincidències 8)

- bala (usada 14.29%, coincidències 2)

- • (símbol pic) (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- bullet (usada 7.14%, coincidències 1)

- pics (usada 7.14%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 66.67%, coincidències 6)

- llista amb pics (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 11.11%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 53.33%, coincidències 8)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 6.67%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 6.67%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 91.67%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 8.33%, coincidències 1)

bundle paquet

- paquet (usada 37.50%, coincidències 3)

- agrupació (usada 25.00%, coincidències 2)

- embolcall (usada 25.00%, coincidències 2)

- agrupar (usada 12.50%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.12%, coincidències 16)

- burquina faso (usada 5.88%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 83.33%, coincidències 15)

- burmese (usada 5.56%, coincidències 1)

- burmès (usada 5.56%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 5.56%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 46.15%, coincidències 6)

- grava (usada 23.08%, coincidències 3)

- enregistra (usada 15.38%, coincidències 2)

- enregistrar (usada 7.69%, coincidències 1)

- cremada (usada 7.69%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 14)

bus bus

- bus (usada 80.95%, coincidències 17)

- autobús (usada 19.05%, coincidències 4)

business empresa

- empresa (usada 40.91%, coincidències 9)

- negoci (usada 31.82%, coincidències 7)

- negocis (usada 27.27%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 84.38%, coincidències 27)

- ocupada (usada 12.50%, coincidències 4)

- no disponible (usada 3.12%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.36%, coincidències 53)

- bot@'o (usada 1.82%, coincidències 1)

- button (usada 1.82%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 21)

by per

- per (usada 86.27%, coincidències 44)

- de (usada 5.88%, coincidències 3)

- by (usada 3.92%, coincidències 2)

- segons (usada 1.96%, coincidències 1)

- en (usada 1.96%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 12)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 18)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 13)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 17)

bytes bytes

- bytes (usada 94.00%, coincidències 47)

- octets (usada 6.00%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

cable cable

- cable (usada 88.89%, coincidències 8)

- cap (usada 11.11%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 69.23%, coincidències 9)

- cable desconnectat (usada 30.77%, coincidències 4)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 59.09%, coincidències 13)

- cau (usada 22.73%, coincidències 5)

- cache (usada 9.09%, coincidències 2)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 4.55%, coincidències 1)

- caxè (usada 4.55%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 33.33%, coincidències 3)

- emmagatzemat temporalment (usada 33.33%, coincidències 3)

- cau (usada 22.22%, coincidències 2)

- a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 25.00%, coincidències 2)

- guardant la memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 12.50%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

cairo el caire

- el caire (usada 64.29%, coincidències 9)

- cairo (usada 35.71%, coincidències 5)

calculate calcula

- calcula (usada 95.83%, coincidències 23)

- càlcul (usada 4.17%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 77.78%, coincidències 14)

- calculant (usada 16.67%, coincidències 3)

- s’està calculant (usada 5.56%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 31)

calendar calendari

- calendari (usada 96.59%, coincidències 85)

- agenda (usada 3.41%, coincidències 3)

calibrate calibra

- calibra (usada 81.82%, coincidències 9)

- calibrar (usada 18.18%, coincidències 2)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 8)

call truca

- truca (usada 34.78%, coincidències 8)

- trucada (usada 21.74%, coincidències 5)

- crida (usada 13.04%, coincidències 3)

- truca-li (usada 8.70%, coincidències 2)

- habitual (usada 8.70%, coincidències 2)

- trucar (usada 4.35%, coincidències 1)

- comú (usada 4.35%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 4.35%, coincidències 1)

calling trucada

- trucada (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està trucant (usada 25.00%, coincidències 2)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

- telefonades (usada 12.50%, coincidències 1)

- calling (usada 12.50%, coincidències 1)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 15)

camera càmera

- càmera (usada 98.04%, coincidències 50)

- camera (usada 1.96%, coincidències 1)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 71.43%, coincidències 10)

- model de càmera (usada 21.43%, coincidències 3)

- model càmera (usada 7.14%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 94.12%, coincidències 16)

- camerún (usada 5.88%, coincidències 1)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 96.30%, coincidències 26)

- canada (usada 3.70%, coincidències 1)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 96.88%, coincidències 962)

- cancel·lar (usada 1.11%, coincidències 11)

- cancel·la els canvis (usada 0.91%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.30%, coincidències 3)

- cancel·lació (usada 0.20%, coincidències 2)

- canceŀla (usada 0.20%, coincidències 2)

- cancelar (usada 0.10%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.10%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 62.50%, coincidències 5)

- cancel·lar descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancelar baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 75.00%, coincidències 6)

- cancel·la un treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancel·la treball (usada 12.50%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 51.85%, coincidències 14)

- cancel·lada (usada 29.63%, coincidències 8)

- s'ha cancel·lat (usada 18.52%, coincidències 5)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 80.00%, coincidències 8)

- cancel·lant (usada 20.00%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 76.00%, coincidències 19)

- cancel·lada (usada 12.00%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 12.00%, coincidències 3)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 81.82%, coincidències 9)

- cancel·lant (usada 18.18%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 40.00%, coincidències 4)

- càncer (usada 40.00%, coincidències 4)

- càncer (o cranc) (usada 10.00%, coincidències 1)

- constel·lació del cranc (usada 10.00%, coincidències 1)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha pogut suprimir (usada 25.00%, coincidències 2)

- no es pot esborrar (usada 25.00%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 88.24%, coincidències 15)

- canvas (usada 5.88%, coincidències 1)

- tapís (usada 5.88%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 10)

capability capacitat

- capacitat (usada 90.00%, coincidències 9)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 93.75%, coincidències 30)

- cabuda (usada 3.12%, coincidències 1)

- capacitat jurídica (usada 3.12%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 15)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 69.23%, coincidències 9)

- bloq majús (usada 15.38%, coincidències 2)

- majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 85.71%, coincidències 6)

- test de captcha (usada 14.29%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 44.19%, coincidències 19)

- títol (usada 30.23%, coincidències 13)

- comentari (usada 18.60%, coincidències 8)

- subtítol (usada 4.65%, coincidències 2)

- encapçalament (usada 2.33%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 93.75%, coincidències 15)

- registra (usada 6.25%, coincidències 1)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 10)

card targeta

- targeta (usada 61.90%, coincidències 13)

- cartes (usada 9.52%, coincidències 2)

- carta (usada 4.76%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- disseny (usada 4.76%, coincidències 1)

- tarja (usada 4.76%, coincidències 1)

- card (usada 4.76%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 4.76%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 57.14%, coincidències 4)

- número de la targeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- número de tarjeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- número del cromo (usada 14.29%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 41.67%, coincidències 5)

- portadora (usada 25.00%, coincidències 3)

- carrier (usada 16.67%, coincidències 2)

- operador de telefonia mòbil (usada 8.33%, coincidències 1)

- operador (usada 8.33%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

- cartoon (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

- cascade (usada 15.38%, coincidències 2)

- finestres en cascada (usada 7.69%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 64.29%, coincidències 9)

- caixa (usada 7.14%, coincidències 1)

- bastidor (usada 7.14%, coincidències 1)

- estoig (usada 7.14%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 7.14%, coincidències 1)

- case (usada 7.14%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 46.03%, coincidències 29)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 9.52%, coincidències 6)

- sensible a majúscules (usada 9.52%, coincidències 6)

- sensible a les majúscules (usada 4.76%, coincidències 3)

- distingeix maj/min (usada 4.76%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.17%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 3.17%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.59%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.59%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.59%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- en efectiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- caixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 11.11%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 15)

cat gat

- gat (usada 64.29%, coincidències 9)

- cat (usada 28.57%, coincidències 4)

- catalasa (usada 7.14%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 96.88%, coincidències 31)

- català; valencià (usada 3.12%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 14)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 67)

category categoria

- categoria (usada 94.89%, coincidències 130)

- categoría (usada 1.46%, coincidències 2)

- correu (usada 0.73%, coincidències 1)

- categories (usada 0.73%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.73%, coincidències 1)

- category (usada 0.73%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.73%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

caution precaució

- precaució (usada 80.00%, coincidències 8)

- alerta (usada 10.00%, coincidències 1)

- atenció (usada 10.00%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 86.67%, coincidències 13)

- illes caimà (usada 13.33%, coincidències 2)

cc cc

- cc (usada 88.37%, coincidències 38)

- a/c (usada 6.98%, coincidències 3)

- cd (usada 2.33%, coincidències 1)

- cp (usada 2.33%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 96.00%, coincidències 24)

- canvia de directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 83.78%, coincidències 31)

- cèl·lula (usada 8.11%, coincidències 3)

- mòbil (usada 5.41%, coincidències 2)

- cell (usada 2.70%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 80.00%, coincidències 12)

- cel.les (usada 13.33%, coincidències 2)

- cells (usada 6.67%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 90.91%, coincidències 10)

- centígrads (usada 9.09%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 45.45%, coincidències 5)

- celta (usada 27.27%, coincidències 3)

- celtic (usada 18.18%, coincidències 2)

- cèltica (usada 9.09%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 73.76%, coincidències 104)

- centrat (usada 11.35%, coincidències 16)

- centra (usada 11.35%, coincidències 16)

- central (usada 1.42%, coincidències 2)

- centrar (usada 0.71%, coincidències 1)

- al centre (usada 0.71%, coincidències 1)

- center (usada 0.71%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 12)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 12)

centered centrat

- centrat (usada 72.97%, coincidències 27)

- centrada (usada 18.92%, coincidències 7)

- centre (usada 8.11%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 91.67%, coincidències 11)

- centímetres (usada 8.33%, coincidències 1)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 93.33%, coincidències 14)

- república centrefricana (usada 6.67%, coincidències 1)

central european europeu central

- europeu central (usada 30.77%, coincidències 4)

- centreeuropeu (usada 23.08%, coincidències 3)

- europa central (usada 23.08%, coincidències 3)

- central european (usada 7.69%, coincidències 1)

- centre europeu (usada 7.69%, coincidències 1)

- europea central (usada 7.69%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 33)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de certificat (usada 11.11%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 24)

chad txad

- txad (usada 94.12%, coincidències 16)

- chad (usada 5.88%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 55.56%, coincidències 5)

- encadenament (usada 22.22%, coincidències 2)

- chain (usada 22.22%, coincidències 2)

cham cham

- cham (usada 71.43%, coincidències 5)

- txam (usada 28.57%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 85.71%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 14.29%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 82.89%, coincidències 126)

- canvi (usada 8.55%, coincidències 13)

- canviar (usada 2.63%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 1.97%, coincidències 3)

- change (usada 1.32%, coincidències 2)

- modifica (usada 0.66%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.66%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.66%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.66%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 25.00%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 88.89%, coincidències 8)

- canviar color (usada 11.11%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 61.54%, coincidències 8)

- canvia d'icona (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvi d'icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 43.75%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 25.00%, coincidències 4)

- canvia la llengua (usada 25.00%, coincidències 4)

- canvia'n la llengua (usada 6.25%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 80.00%, coincidències 8)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 83.61%, coincidències 51)

- canvia contrasenya (usada 8.20%, coincidències 5)

- canvi de contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

change settings canvia els paràmetres

- canvia els paràmetres (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia les preferències (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 11.11%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 60.00%, coincidències 12)

- modificat (usada 10.00%, coincidències 2)

- canviada (usada 10.00%, coincidències 2)

- canviat el (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvi (usada 5.00%, coincidències 1)

- modificada (usada 5.00%, coincidències 1)

- changed (usada 5.00%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 88.24%, coincidències 15)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

- changelog (usada 5.88%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 21)

channel canal

- canal (usada 98.18%, coincidències 54)

- canal hsv (usada 1.82%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de canal (usada 10.00%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 44)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 92.00%, coincidències 23)

- chapter (usada 4.00%, coincidències 1)

- capítol literari (usada 4.00%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 85.71%, coincidències 6)

- chapters (usada 14.29%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 96.92%, coincidències 63)

- character (usada 1.54%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.54%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 75.00%, coincidències 6)

- dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.17%, coincidències 12)

- codificació dels caràcters (usada 34.78%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 8.70%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.35%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.11%, coincidències 35)

- conjunt de caràcters (usada 7.89%, coincidències 3)

characters caràcters

- caràcters (usada 96.15%, coincidències 25)

- caracters (usada 3.85%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 60.00%, coincidències 6)

- càrrec (usada 30.00%, coincidències 3)

- charge (usada 10.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 53.85%, coincidències 7)

- carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- està carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- carregant-se (usada 7.69%, coincidències 1)

- càrrega (usada 7.69%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 71.43%, coincidències 10)

- charset (usada 14.29%, coincidències 2)

- conjunt de caràcters (usada 14.29%, coincidències 2)

chart diagrama

- diagrama (usada 64.52%, coincidències 20)

- gràfic (usada 29.03%, coincidències 9)

- contingut (usada 3.23%, coincidències 1)

- gràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 66.67%, coincidències 10)

- tipus de gràfic (usada 26.67%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.67%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 76.47%, coincidències 13)

- gràfics (usada 11.76%, coincidències 2)

- grafics (usada 5.88%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 5.88%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 93.10%, coincidències 54)

- conversa (usada 1.72%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.72%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.72%, coincidències 1)

- fer un xat/xatejar (usada 1.72%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 9)

chechen txetxè

- txetxè (usada 88.89%, coincidències 8)

- chechen (usada 11.11%, coincidències 1)

check comprova

- comprova (usada 42.22%, coincidències 19)

- marca (usada 13.33%, coincidències 6)

- xec (usada 11.11%, coincidències 5)

- escac (usada 8.89%, coincidències 4)

- selecciona (usada 6.67%, coincidències 3)

- comprovació (usada 4.44%, coincidències 2)

- comprovar (usada 4.44%, coincidències 2)

- activar (usada 2.22%, coincidències 1)

- correcció (usada 2.22%, coincidències 1)

- check (usada 2.22%, coincidències 1)

- revisa (usada 2.22%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova-ho de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 12.50%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 28.57%, coincidències 4)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de validació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 66.04%, coincidències 35)

- cerca actualitzacions (usada 24.53%, coincidències 13)

- comprova actualitzacions (usada 3.77%, coincidències 2)

- comprova les actualitzacions (usada 1.89%, coincidències 1)

- comprova-ho (usada 1.89%, coincidències 1)

- comprova per actualitzacions (usada 1.89%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 75.00%, coincidències 6)

- cerca'n ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprova ara (usada 12.50%, coincidències 1)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 36.67%, coincidències 11)

- verifica l'ortografia (usada 16.67%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 10.00%, coincidències 3)

- comprovació d'ortografia (usada 10.00%, coincidències 3)

- correcció ortogràfica (usada 6.67%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 6.67%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 6.67%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 3.33%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 3.33%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 69.23%, coincidències 9)

- quadre de verificació (usada 15.38%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 7.69%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 30.43%, coincidències 7)

- activat (usada 21.74%, coincidències 5)

- verificat (usada 17.39%, coincidències 4)

- activada (usada 17.39%, coincidències 4)

- marcat (usada 8.70%, coincidències 2)

- marcada (usada 4.35%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 50.00%, coincidències 10)

- compte corrent (usada 15.00%, coincidències 3)

- comprovació (usada 10.00%, coincidències 2)

- comprovant (usada 10.00%, coincidències 2)

- corrent (usada 5.00%, coincidències 1)

- verificació (usada 5.00%, coincidències 1)

- selecciona (usada 5.00%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 4)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'està comprovant (usada 5.56%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 5.56%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 23.53%, coincidències 4)

- pagament final (usada 11.76%, coincidències 2)

- obté (usada 11.76%, coincidències 2)

- obtenció (usada 11.76%, coincidències 2)

- fer el pagament (usada 11.76%, coincidències 2)

- extreu (check-out) (usada 5.88%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 5.88%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 5.88%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

- comprar (usada 5.88%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 53.33%, coincidències 8)

- suma de comprovació (usada 26.67%, coincidències 4)

- checksum (usada 20.00%, coincidències 3)

chemistry química

- química (usada 91.67%, coincidències 11)

- chemistry (usada 8.33%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 90.91%, coincidències 10)

- xerokee (usada 9.09%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 40.00%, coincidències 4)

- chi (usada 30.00%, coincidències 3)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

chicken gallina

- gallina (usada 44.44%, coincidències 4)

- pollastre (usada 33.33%, coincidències 3)

- joc de la gallina (usada 11.11%, coincidències 1)

- gall (usada 11.11%, coincidències 1)

child infant

- infant (usada 40.91%, coincidències 9)

- fill (usada 31.82%, coincidències 7)

- nen (usada 13.64%, coincidències 3)

- fill/a (usada 4.55%, coincidències 1)

- canalla (usada 4.55%, coincidències 1)

- filla (usada 4.55%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 25)

china xina

- xina (usada 96.15%, coincidències 25)

- china (usada 3.85%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 85.71%, coincidències 24)

- xinesa (usada 7.14%, coincidències 2)

- chinese (usada 3.57%, coincidències 1)

- xinés (usada 3.57%, coincidències 1)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 93.75%, coincidències 15)

- xines simplificat (usada 6.25%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 15)

choice consulta

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 35.59%, coincidències 21)

- trieu (usada 30.51%, coincidències 18)

- escull (usada 8.47%, coincidències 5)

- escolliu (usada 5.08%, coincidències 3)

- escollir (usada 3.39%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 3.39%, coincidències 2)

- triar (usada 3.39%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.39%, coincidències 2)

- elecció (usada 1.69%, coincidències 1)

- elegir (usada 1.69%, coincidències 1)

- choose (usada 1.69%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 31.82%, coincidències 7)

- tria un fitxer (usada 27.27%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 27.27%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 9.09%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- tria una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 23.81%, coincidències 5)

- trieu un fitxer (usada 23.81%, coincidències 5)

- escolliu un fitxer (usada 19.05%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 9.52%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 30.00%, coincidències 3)

- escolliu els fitxers (usada 20.00%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 20.00%, coincidències 2)

- escolliu fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

choose folder selecció de la carpeta

- selecció de la carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu una carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- escolliu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecciona la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

choose image tria la imatge

- tria la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- seleccioneu la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 16)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 4)

- crom (usada 37.50%, coincidències 3)

- cromat (usada 12.50%, coincidències 1)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 10)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cipher xifra

- xifra (usada 50.00%, coincidències 4)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

- codi (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 93.44%, coincidències 57)

- circumferència (usada 3.28%, coincidències 2)

- circular (usada 1.64%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.64%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 75.00%, coincidències 6)

- circumferències (usada 12.50%, coincidències 1)

- circles (usada 12.50%, coincidències 1)

circular circular

- circular (usada 80.00%, coincidències 8)

- rodó (usada 20.00%, coincidències 2)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 94.23%, coincidències 98)

- població (usada 4.81%, coincidències 5)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.96%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 95.08%, coincidències 58)

- class (usada 3.28%, coincidències 2)

- aula (usada 1.64%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 58.82%, coincidències 10)

- nom de classe (usada 41.18%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 19)

classic clàssic

- clàssic (usada 80.00%, coincidències 12)

- clàssica (usada 13.33%, coincidències 2)

- clàssics (usada 6.67%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 50.00%, coincidències 4)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 2)

- música clàssica (usada 12.50%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 14)

clean neteja

- neteja (usada 72.73%, coincidències 16)

- clean (usada 13.64%, coincidències 3)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 2)

- net (usada 4.55%, coincidències 1)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 80.00%, coincidències 8)

- neteja (usada 10.00%, coincidències 1)

- netejant (usada 10.00%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 58.33%, coincidències 7)

- es fa neteja (usada 25.00%, coincidències 3)

- netejant (usada 16.67%, coincidències 2)

cleanup neteja

- neteja (usada 76.92%, coincidències 10)

- netejar (usada 7.69%, coincidències 1)

- cleanup (usada 7.69%, coincidències 1)

- endreça-ho tot (usada 7.69%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 64.04%, coincidències 146)

- esborra (usada 14.47%, coincidències 33)

- buida (usada 7.46%, coincidències 17)

- clar (usada 2.19%, coincidències 5)

- descarta (usada 2.19%, coincidències 5)

- netejar (usada 1.75%, coincidències 4)

- neteja-ho (usada 1.32%, coincidències 3)

- esborrar (usada 0.88%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 0.88%, coincidències 2)

- eliminar (usada 0.88%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.88%, coincidències 2)

- serè (usada 0.88%, coincidències 2)

- desmarcar (usada 0.44%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.44%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.44%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.44%, coincidències 1)

- clear (usada 0.44%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 57.78%, coincidències 26)

- esborra-ho tot (usada 15.56%, coincidències 7)

- elimina-ho tot (usada 4.44%, coincidències 2)

- desfés tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.22%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- neteja tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 2.22%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 2.22%, coincidències 1)

clear cache esborra la memòria cau

- esborra la memòria cau (usada 41.67%, coincidències 5)

- neteja la memòria cau (usada 41.67%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 16.67%, coincidències 2)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 51.72%, coincidències 15)

- esborra l'historial (usada 31.03%, coincidències 9)

- neteja l'històric (usada 6.90%, coincidències 2)

- netegeu l'històric (usada 3.45%, coincidències 1)

- buida l'historial (usada 3.45%, coincidències 1)

- netejar historial (usada 3.45%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 60.00%, coincidències 9)

- buida la llista (usada 26.67%, coincidències 4)

- neteja llista (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 6.67%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 43.75%, coincidències 7)

- esborra les dades privades (usada 31.25%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja dades privades (usada 6.25%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborra la cerca (usada 17.65%, coincidències 3)

- esborra la cerca. (usada 5.88%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 5.88%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 5.88%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 73.68%, coincidències 14)

- cancel·la la selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 70.00%, coincidències 7)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra el text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 72.73%, coincidències 16)

- fes un clic (usada 13.64%, coincidències 3)

- feu clic (usada 9.09%, coincidències 2)

- fer clic (usada 4.55%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 96.55%, coincidències 28)

- client (grup) (usada 3.45%, coincidències 1)

clip retalla

- retalla (usada 37.50%, coincidències 6)

- clip (usada 37.50%, coincidències 6)

- retall (usada 12.50%, coincidències 2)

- retallat (usada 6.25%, coincidències 1)

- klip (usada 6.25%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 90.62%, coincidències 29)

- portapapers (usada 9.38%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 28)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 43.75%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 37.50%, coincidències 6)

- horari (usada 6.25%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 6.25%, coincidències 1)

- horària (usada 6.25%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 97.22%, coincidències 35)

- clon (usada 2.78%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 95.96%, coincidències 404)

- tancar (usada 3.09%, coincidències 13)

- close (usada 0.71%, coincidències 3)

- tancament (usada 0.24%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 87.50%, coincidències 21)

- tanca totes les finestres (usada 8.33%, coincidències 2)

- tancar tots (usada 4.17%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 11)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 85.71%, coincidències 6)

- tanca totes la finestra (usada 14.29%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 93.33%, coincidències 14)

- tanca la resta de pestanyes (usada 6.67%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 90.91%, coincidències 50)

- tanca pestanya (usada 9.09%, coincidències 5)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 92.00%, coincidències 46)

- tanca finestra (usada 6.00%, coincidències 3)

- tancar finestra (usada 2.00%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 95.45%, coincidències 21)

- tancar sense desar (usada 4.55%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 76.92%, coincidències 30)

- tancada (usada 15.38%, coincidències 6)

- tancades (usada 5.13%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.56%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- tancament (usada 20.00%, coincidències 2)

- closing (usada 20.00%, coincidències 2)

cloud núvol

- núvol (usada 83.33%, coincidències 15)

- cloud (usada 16.67%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 12)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 83.33%, coincidències 10)

- nuvolat (usada 8.33%, coincidències 1)

- núvols (usada 8.33%, coincidències 1)

cluster clúster

- clúster (usada 75.00%, coincidències 12)

- agrupament (usada 6.25%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.25%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 6.25%, coincidències 1)

- cluster (usada 6.25%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 96.97%, coincidències 32)

- dom (usada 3.03%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 16)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 90.91%, coincidències 10)

- illes cocos (usada 9.09%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.41%, coincidències 62)

- code (usada 1.59%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 94.74%, coincidències 18)

- codec (usada 5.26%, coincidències 1)

cold fred

- fred (usada 77.78%, coincidències 7)

- cold (usada 11.11%, coincidències 1)

- refredat (usada 11.11%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 9)

collapse redueix

- redueix (usada 58.62%, coincidències 17)

- col·lapsa (usada 13.79%, coincidències 4)

- replega (usada 10.34%, coincidències 3)

- contreu (usada 10.34%, coincidències 3)

- reduir (usada 3.45%, coincidències 1)

- tanca (usada 3.45%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 30.43%, coincidències 14)

- replega-ho tot (usada 17.39%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 13.04%, coincidències 6)

- minimitza tot (usada 8.70%, coincidències 4)

- col·lapsa-ho tot (usada 6.52%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 4.35%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 2.17%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- replega tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 2.17%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 2.17%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 50.00%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 2)

- contret (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegades (usada 10.00%, coincidències 1)

collate encadena

- encadena (usada 25.00%, coincidències 3)

- compagina (usada 16.67%, coincidències 2)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 2)

- ordenar (usada 8.33%, coincidències 1)

- enganxa (usada 8.33%, coincidències 1)

- acara (usada 8.33%, coincidències 1)

- compara (usada 8.33%, coincidències 1)

- collate (usada 8.33%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 27)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 94.44%, coincidències 17)

- collections (usada 5.56%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 21)

colon dos punts

- dos punts (usada 70.00%, coincidències 7)

- colon (usada 10.00%, coincidències 1)

- colón (usada 10.00%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 10.00%, coincidències 1)

color color

- color (usada 98.84%, coincidències 256)

- colors (usada 0.77%, coincidències 2)

- un dels tres colors primaris (usada 0.39%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 9)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 36.36%, coincidències 4)

- equilibri de color (usada 27.27%, coincidències 3)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 9.09%, coincidències 1)

- equilibri del color (usada 9.09%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

- color burn (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 90.00%, coincidències 9)

- profunditat del color (usada 10.00%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 73.33%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 20.00%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.67%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 83.33%, coincidències 10)

- mode del color (usada 16.67%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- model del color (usada 20.00%, coincidències 2)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 12)

color picker selector de color

- selector de color (usada 56.00%, coincidències 14)

- escollidor de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- pipeta (usada 8.00%, coincidències 2)

- selector del color (usada 8.00%, coincidències 2)

- seleccionador de color (usada 4.00%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 4.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 46.15%, coincidències 12)

- esquema de colors (usada 46.15%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.69%, coincidències 2)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 98)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 93.33%, coincidències 14)

- espai de colors (usada 6.67%, coincidències 1)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.04%, coincidències 100)

- kolonn (usada 0.98%, coincidències 1)

- column (usada 0.98%, coincidències 1)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 61.54%, coincidències 8)

- capçalera de la columna (usada 30.77%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 36.36%, coincidències 4)

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 98.62%, coincidències 143)

- columns (usada 1.38%, coincidències 2)

combine combina

- combina (usada 78.57%, coincidències 11)

- combinar (usada 7.14%, coincidències 1)

- combine (usada 7.14%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 7.14%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 20)

command ordre

- ordre (usada 95.83%, coincidències 92)

- comanda (usada 1.04%, coincidències 1)

- comandament (usada 1.04%, coincidències 1)

- ordres (usada 1.04%, coincidències 1)

- command (usada 1.04%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 94.44%, coincidències 34)

- ruta al clamav (usada 2.78%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.78%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 97.67%, coincidències 42)

- comandes (usada 2.33%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.36%, coincidències 185)

- comentaris (usada 2.58%, coincidències 5)

- comenta (usada 1.03%, coincidències 2)

- comment (usada 1.03%, coincidències 2)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 128)

commit publica

- publica (usada 31.43%, coincidències 11)

- publicació (usada 11.43%, coincidències 4)

- consigna (usada 8.57%, coincidències 3)

- comissió (usada 8.57%, coincidències 3)

- puja (usada 5.71%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.71%, coincidències 2)

- commit (usada 5.71%, coincidències 2)

- pujada (usada 2.86%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.86%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.86%, coincidències 1)

- desa (usada 2.86%, coincidències 1)

- valida (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma (usada 2.86%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 50.00%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 16.67%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de desat (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 8.33%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 70.59%, coincidències 12)

- common (usada 5.88%, coincidències 1)

- normal (usada 5.88%, coincidències 1)

- comunes (usada 5.88%, coincidències 1)

- comunitari (usada 5.88%, coincidències 1)

- comuna (usada 5.88%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 85.71%, coincidències 24)

- nom (usada 7.14%, coincidències 2)

- nom habitual (usada 3.57%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 3.57%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 83.33%, coincidències 15)

- comunicacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- communication (usada 5.56%, coincidències 1)

community comunitat

- comunitat (usada 94.74%, coincidències 18)

- community (usada 5.26%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 92.86%, coincidències 13)

- comoros (usada 7.14%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 56.52%, coincidències 13)

- compacta (usada 43.48%, coincidències 10)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 57.14%, coincidències 8)

- visualització compacta (usada 42.86%, coincidències 6)

company empresa

- empresa (usada 93.94%, coincidències 31)

- companyia (usada 6.06%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 84.62%, coincidències 11)

- nom d'empresa (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 7.69%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 76.92%, coincidències 30)

- comparació (usada 7.69%, coincidències 3)

- compare (usada 5.13%, coincidències 2)

- comparar (usada 5.13%, coincidències 2)

- compara'ls (usada 2.56%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 2.56%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 86.96%, coincidències 20)

- compara fitxers (usada 13.04%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 16)

complete completat

- completat (usada 26.47%, coincidències 9)

- complet (usada 17.65%, coincidències 6)

- acabat (usada 14.71%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 8.82%, coincidències 3)

- completeu (usada 8.82%, coincidències 3)

- completa (usada 8.82%, coincidències 3)

- completada (usada 5.88%, coincidències 2)

- compleció (usada 2.94%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.94%, coincidències 1)

- valida (usada 2.94%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 58.46%, coincidències 38)

- completada (usada 21.54%, coincidències 14)

- acabat (usada 6.15%, coincidències 4)

- acabada (usada 4.62%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 1.54%, coincidències 1)

- completades (usada 1.54%, coincidències 1)

- finalitzat (usada 1.54%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.54%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.54%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.54%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

component component

- component (usada 96.15%, coincidències 25)

- per components (usada 3.85%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 15)

compose compon

- compon (usada 44.44%, coincidències 4)

- nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- redacta (usada 11.11%, coincidències 1)

- redactar (usada 11.11%, coincidències 1)

- composa (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu (usada 11.11%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 68.18%, coincidències 30)

- composició (usada 13.64%, coincidències 6)

- composer (usada 6.82%, coincidències 3)

- editor (usada 4.55%, coincidències 2)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.27%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.27%, coincidències 1)

- redactor (usada 2.27%, coincidències 1)

composite vídeo compost

- vídeo compost (usada 14.29%, coincidències 1)

- compon (usada 14.29%, coincidències 1)

- compost (usada 14.29%, coincidències 1)

- composa (usada 14.29%, coincidències 1)

- composat (usada 14.29%, coincidències 1)

- composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- composite (usada 14.29%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 80.00%, coincidències 12)

- redacció (usada 20.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 79.17%, coincidències 19)

- compressió (usada 12.50%, coincidències 3)

- comprimir (usada 4.17%, coincidències 1)

- compresa (medicina) (usada 4.17%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 35)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 12)

computer ordinador

- ordinador (usada 93.75%, coincidències 30)

- ordinadors (usada 3.12%, coincidències 1)

- computer (usada 3.12%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 14)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 44)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 12)

conductor director

- director (usada 50.00%, coincidències 5)

- conductor (usada 30.00%, coincidències 3)

- director d'orquestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 10.00%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 14)

config configuració

- configuració (usada 64.29%, coincidències 9)

- config (usada 28.57%, coincidències 4)

- configura (usada 7.14%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 96.40%, coincidències 107)

- configuraci#243; (usada 2.70%, coincidències 3)

- configuracions (usada 0.90%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 16)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 14)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 13)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 10)

configure configura

- configura (usada 92.54%, coincidències 124)

- configuració (usada 5.22%, coincidències 7)

- configurar (usada 2.24%, coincidències 3)

confirm confirmació

- confirmació (usada 43.93%, coincidències 47)

- confirma (usada 42.99%, coincidències 46)

- confirmeu (usada 6.54%, coincidències 7)

- confirmar (usada 5.61%, coincidències 6)

- confirmeu-ho (usada 0.93%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 67.86%, coincidències 19)

- confirmeu la supressió (usada 10.71%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 7.14%, coincidències 2)

- confirmeu supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirma supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmeu l'esborrament (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 42.35%, coincidències 36)

- confirmeu la contrasenya (usada 30.59%, coincidències 26)

- confirma la contrasenya (usada 22.35%, coincidències 19)

- confirmar la contrasenya (usada 1.18%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.18%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.18%, coincidències 1)

- confirmar contrasenya (usada 1.18%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 39)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 58.33%, coincidències 7)

- confirmada (usada 41.67%, coincidències 5)

conflict conflicte

- conflicte (usada 90.48%, coincidències 19)

- retorn a l'abisme (usada 4.76%, coincidències 1)

- conflict (usada 4.76%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 55.56%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 22.22%, coincidències 2)

- felicitacions! (usada 11.11%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 11.11%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 83.62%, coincidències 97)

- conectar (usada 7.76%, coincidències 9)

- connectat (usada 1.72%, coincidències 2)

- connectar (usada 1.72%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.72%, coincidències 2)

- connexió (usada 1.72%, coincidències 2)

- connecta't (usada 0.86%, coincidències 1)

- connecteu (usada 0.86%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 47.83%, coincidències 11)

- connecta't al servidor (usada 21.74%, coincidències 5)

- connecta amb el servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connectar al servidor (usada 4.35%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 92.65%, coincidències 63)

- connectada (usada 2.94%, coincidències 2)

- connexió correcta (usada 1.47%, coincidències 1)

- conectat (usada 1.47%, coincidències 1)

- connected (usada 1.47%, coincidències 1)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 77.17%, coincidències 71)

- connectant (usada 18.48%, coincidències 17)

- s''està connectant (usada 1.09%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.09%, coincidències 1)

- connectat (usada 1.09%, coincidències 1)

- a connectar (usada 1.09%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.18%, coincidències 54)

- contacte (usada 1.82%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 45.45%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 81.25%, coincidències 13)

- error de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- error durant la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 47.37%, coincidències 18)

- la connexió ha fallat (usada 42.11%, coincidències 16)

- no s'ha pogut connectar (usada 5.26%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.63%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.63%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 60.00%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 40.00%, coincidències 4)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'ha refusat la connexió (usada 30.77%, coincidències 4)

- s’ha refusat la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- connexió refusada (usada 7.69%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 52.38%, coincidències 11)

- ajusts de la connexió (usada 14.29%, coincidències 3)

- paràmetres de connexió (usada 9.52%, coincidències 2)

- configuració de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha expirat

- la connexió ha expirat (usada 15.38%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 15.38%, coincidències 2)

- la connexió ha excedit el temps (usada 15.38%, coincidències 2)

- connexió perduda. (usada 7.69%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 7.69%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 7.69%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps de connexió

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 14.29%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 20)

connections connexions

- connexions (usada 86.21%, coincidències 25)

- contactes (usada 10.34%, coincidències 3)

- conexions (usada 3.45%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 20)

console consola

- consola (usada 96.55%, coincidències 28)

- console (usada 3.45%, coincidències 1)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 14)

constraint restricció

- restricció (usada 83.33%, coincidències 10)

- constricció (usada 8.33%, coincidències 1)

- constraint (usada 8.33%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 83.33%, coincidències 10)

- constraints (usada 16.67%, coincidències 2)

construction construcció

- construcció (usada 88.89%, coincidències 8)

- en construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 96.55%, coincidències 56)

- contacteu (usada 1.72%, coincidències 1)

- contact (usada 1.72%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 54.55%, coincidències 6)

- informació del contacte (usada 36.36%, coincidències 4)

- contact info (usada 9.09%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació del contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 35.00%, coincidències 7)

- contacteu amb nosaltres (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacte (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacta'ns (usada 15.00%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 5.00%, coincidències 1)

- contact us (usada 5.00%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 56)

container contenidor

- contenidor (usada 97.67%, coincidències 42)

- recipient (usada 2.33%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 61.90%, coincidències 13)

- contenidor (usada 38.10%, coincidències 8)

contains conté

- conté (usada 95.83%, coincidències 46)

- contingut (usada 2.08%, coincidències 1)

- contains (usada 2.08%, coincidències 1)

content contingut

- contingut (usada 96.51%, coincidències 83)

- continguts (usada 3.49%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 94.74%, coincidències 18)

- tipus de continguts (usada 5.26%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 52.69%, coincidències 49)

- continguts (usada 44.09%, coincidències 41)

- contents (usada 2.15%, coincidències 2)

- índex (usada 1.08%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.44%, coincidències 34)

- contexte (usada 2.78%, coincidències 1)

- contextual (usada 2.78%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.75%, coincidències 15)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.25%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 9)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 94.51%, coincidències 172)

- continuar (usada 3.85%, coincidències 7)

- continue (usada 1.65%, coincidències 3)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 90.00%, coincidències 18)

- contínua (usada 5.00%, coincidències 1)

- continuous (usada 5.00%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 84.62%, coincidències 11)

- vora (usada 15.38%, coincidències 2)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 54)

contribute contribuir

- contribuir (usada 20.00%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 20.00%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 10.00%, coincidències 1)

- contribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 10.00%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 83.33%, coincidències 10)

- col·laboracions (usada 8.33%, coincidències 1)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 61.11%, coincidències 11)

- contribuïdor (usada 27.78%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.56%, coincidències 1)

- coŀlaborador (usada 5.56%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 62.50%, coincidències 20)

- contribuïdors (usada 31.25%, coincidències 10)

- col·laboració (usada 3.12%, coincidències 1)

- contribuents (usada 3.12%, coincidències 1)

control control

- control (usada 94.87%, coincidències 37)

- tecla de control esquerre (usada 2.56%, coincidències 1)

- la tecla control (usada 2.56%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 75.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 16.67%, coincidències 2)

- plafó de control (usada 8.33%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 91.67%, coincidències 11)

- controladora (usada 8.33%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 24)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 15)

- conversation (usada 11.11%, coincidències 2)

- conversació (usada 5.56%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 80.00%, coincidències 8)

- conversacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- conversations (usada 10.00%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 83.33%, coincidències 15)

- conversion (usada 11.11%, coincidències 2)

- extra point (usada 5.56%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 81.58%, coincidències 31)

- convertir (usada 7.89%, coincidències 3)

- conversió (usada 5.26%, coincidències 2)

- convert (usada 5.26%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.57%, coincidències 11)

- conversió a (usada 7.14%, coincidències 1)

- convertir a (usada 7.14%, coincidències 1)

- converteix en (usada 7.14%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 14)

cookie galeta

- galeta (usada 88.89%, coincidències 8)

- cookie (usada 11.11%, coincidències 1)

cookies galetes

- galetes (usada 95.24%, coincidències 20)

- cookies (usada 4.76%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.24%, coincidències 20)

- coordina (usada 4.76%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 73.33%, coincidències 11)

- copiat(s) (usada 13.33%, coincidències 2)

- copiada (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha copiat (usada 6.67%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 90.91%, coincidències 20)

- copies (usada 9.09%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 92.31%, coincidències 12)

- coptic (usada 7.69%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 92.45%, coincidències 245)

- còpia (usada 4.15%, coincidències 11)

- copiar (usada 1.51%, coincidències 4)

- copy (usada 0.75%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.38%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.38%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.38%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 75.00%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 25.00%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 55.56%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 27.78%, coincidències 5)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.56%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.56%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.56%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia-ho aquí (usada 9.09%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 20)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 12)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

- copia l’enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

- copy link (usada 6.67%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 84.21%, coincidències 16)

- copia adreça de l'enllaç (usada 10.53%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 5.26%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 69.23%, coincidències 9)

- copia l'enllaç (usada 23.08%, coincidències 3)

- copia la localització de l'enllaç (usada 7.69%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 88.89%, coincidències 8)

- copia text (usada 11.11%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 95.00%, coincidències 19)

- còpia a (usada 5.00%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 84.09%, coincidències 37)

- copia-ho al porta-retalls (usada 9.09%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 2.27%, coincidències 1)

- copia al porta-papers (usada 2.27%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 2.27%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 83.33%, coincidències 10)

- copiar url (usada 8.33%, coincidències 1)

- copia url (usada 8.33%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 61.54%, coincidències 8)

- copiant (usada 15.38%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 7.69%, coincidències 1)

- còpia (usada 7.69%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 82.35%, coincidències 14)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 58.70%, coincidències 27)

- drets d'autor (usada 34.78%, coincidències 16)

- dret de reproducció (usada 4.35%, coincidències 2)

- llicència (usada 2.17%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 61.54%, coincidències 8)

- core (usada 30.77%, coincidències 4)

- ànima (usada 7.69%, coincidències 1)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 77.78%, coincidències 7)

- radi de les cantonades (usada 22.22%, coincidències 2)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 90.00%, coincidències 9)

- cornish (usada 10.00%, coincidències 1)

correct correcte

- correcte (usada 68.18%, coincidències 15)

- corregeix (usada 22.73%, coincidències 5)

- correccions (usada 4.55%, coincidències 1)

- correctes (usada 4.55%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 91.67%, coincidències 11)

- correlation (usada 8.33%, coincidències 1)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 9)

cos cos

- cos (usada 94.12%, coincidències 16)

- cosinus (usada 5.88%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 14)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 29)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 22)

count compta

- compta (usada 43.68%, coincidències 38)

- recompte (usada 13.79%, coincidències 12)

- nombre (usada 9.20%, coincidències 8)

- compte (usada 9.20%, coincidències 8)

- comptador (usada 6.90%, coincidències 6)

- comptatge (usada 4.60%, coincidències 4)

- comptar (usada 3.45%, coincidències 3)

- count (usada 3.45%, coincidències 3)

- quantitat (usada 2.30%, coincidències 2)

- comptabilitza (usada 1.15%, coincidències 1)

- total (usada 1.15%, coincidències 1)

- comte (usada 1.15%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 88.89%, coincidències 16)

- estats (usada 5.56%, coincidències 1)

- countries (usada 5.56%, coincidències 1)

country país

- país (usada 91.84%, coincidències 90)

- country (usada 3.06%, coincidències 3)

- estat (usada 3.06%, coincidències 3)

- pais (usada 2.04%, coincidències 2)

country code codi de país

- codi de país (usada 66.67%, coincidències 6)

- codi del país (usada 22.22%, coincidències 2)

- codi internacional (usada 11.11%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 50.00%, coincidències 5)

- comtat (usada 30.00%, coincidències 3)

- comarca/comtat (usada 10.00%, coincidències 1)

- comptat (usada 10.00%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 95.65%, coincidències 22)

- ordre (usada 4.35%, coincidències 1)

cover coberta

- coberta (usada 35.00%, coincidències 7)

- portada (usada 25.00%, coincidències 5)

- caràtula (usada 15.00%, coincidències 3)

- cover (usada 10.00%, coincidències 2)

- cobertura (usada 10.00%, coincidències 2)

- recobriment (topologia) (usada 5.00%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 85.71%, coincidències 12)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

- coverage (usada 7.14%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 94.12%, coincidències 16)

- processador (usada 5.88%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 85.19%, coincidències 23)

- velocitat del processador (usada 14.81%, coincidències 4)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 80.00%, coincidències 8)

- utilització de la ucp (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús de cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 95.00%, coincidències 152)

- crear (usada 4.38%, coincidències 7)

- creació (usada 0.62%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 81.25%, coincidències 13)

- creeu un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear compte (usada 6.25%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- crear un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- creació d'un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 63.64%, coincidències 14)

- crea carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

create image crea una imatge

- crea una imatge (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea la imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 66.67%, coincidències 8)

- crea enllaç (usada 25.00%, coincidències 3)

- crea l'enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 37.93%, coincidències 11)

- crea (usada 27.59%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 13.79%, coincidències 4)

- crear nou (usada 3.45%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 3.45%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 3.45%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 3.45%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 55.56%, coincidències 5)

- crear un compte nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea compte (usada 11.11%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- crea una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 78.12%, coincidències 25)

- perfil de maquinari (usada 12.50%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 9.38%, coincidències 3)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 44.44%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 44.44%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 11.11%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 63.64%, coincidències 7)

- crea taula (usada 18.18%, coincidències 2)

- creació de la taula (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear taula (usada 9.09%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea etiqueta (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un etiqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea etiquetes (usada 10.00%, coincidències 1)

create user crear usuari

- crear usuari (usada 36.36%, coincidències 8)

- crea l'usuari (usada 27.27%, coincidències 6)

- crea usuari (usada 22.73%, coincidències 5)

- crea un usuari (usada 13.64%, coincidències 3)

created creat

- creat (usada 63.71%, coincidències 79)

- creada (usada 28.23%, coincidències 35)

- creació (usada 3.23%, coincidències 4)

- pujat (usada 1.61%, coincidències 2)

- s'ha creat (usada 0.81%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.81%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.81%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 0.81%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 86.11%, coincidències 31)

- pujat per (usada 5.56%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.56%, coincidències 2)

- creada per (usada 2.78%, coincidències 1)

created on creat el

- creat el (usada 69.23%, coincidències 9)

- creat (usada 7.69%, coincidències 1)

- creat a (usada 7.69%, coincidències 1)

- creat en (usada 7.69%, coincidències 1)

- data de creació (usada 7.69%, coincidències 1)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.43%, coincidències 27)

- cata de creació (usada 3.57%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 69.44%, coincidències 25)

- autor (usada 25.00%, coincidències 9)

- creador/a (usada 2.78%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.78%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 21)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 73.33%, coincidències 11)

- haver (usada 13.33%, coincidències 2)

- crèdits (usada 6.67%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 6.67%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 100.00%, coincidències 14)

credits crèdits

- crèdits (usada 97.06%, coincidències 33)

- abonaments (usada 2.94%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 60.00%, coincidències 15)

- criteri (usada 40.00%, coincidències 10)

critical crític

- crític (usada 95.83%, coincidències 23)

- crítica (usada 4.17%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 19)

croatian croat

- croat (usada 88.24%, coincidències 30)

- croata (usada 11.76%, coincidències 4)

crop escapça

- escapça (usada 59.57%, coincidències 28)

- retalla (usada 21.28%, coincidències 10)

- escapçament (usada 4.26%, coincidències 2)

- conreu (usada 4.26%, coincidències 2)

- escapçar (usada 4.26%, coincidències 2)

- retallar (usada 2.13%, coincidències 1)

- tallar (usada 2.13%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 2.13%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 54.55%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge escapçada (usada 9.09%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 89.47%, coincidències 17)

- creuament (usada 5.26%, coincidències 1)

- cross (usada 5.26%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 16)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu csv (usada 22.22%, coincidències 2)

csv files fitxers csv

- fitxers csv (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxers en csv (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 92.86%, coincidències 26)

- control (usada 7.14%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 69.23%, coincidències 9)

- ctrl+p (usada 30.77%, coincidències 4)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctre+n (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 85.71%, coincidències 12)

- ctrl+l (usada 14.29%, coincidències 2)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 22)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 12)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 19)

cube cub

- cub (usada 81.82%, coincidències 9)

- cube (usada 18.18%, coincidències 2)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 85.71%, coincidències 6)

- escriptura cuneïforme (usada 14.29%, coincidències 1)

currencies monedes

- monedes (usada 60.00%, coincidències 6)

- divises (usada 40.00%, coincidències 4)

currency moneda

- moneda (usada 81.08%, coincidències 30)

- divisa (usada 13.51%, coincidències 5)

- acció/divisa (usada 2.70%, coincidències 1)

- divises (usada 2.70%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols monetaris (usada 12.50%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 85.94%, coincidències 55)

- corrent (usada 4.69%, coincidències 3)

- actiu (usada 3.12%, coincidències 2)

- actualment (usada 1.56%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.56%, coincidències 1)

- vigent (usada 1.56%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.56%, coincidències 1)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 18)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 21)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.24%, coincidències 15)

- estatus actual (usada 11.76%, coincidències 2)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 13)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 25)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 25)

curves corbes

- corbes (usada 84.62%, coincidències 11)

- corbes de color (usada 15.38%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 61.75%, coincidències 134)

- personalitza (usada 15.67%, coincidències 34)

- personalitzada (usada 11.52%, coincidències 25)

- a mida (usada 8.29%, coincidències 18)

- usuari (usada 0.46%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.46%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.46%, coincidències 1)

- personalitzar (usada 0.46%, coincidències 1)

- custom (usada 0.46%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.46%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 84.62%, coincidències 11)

- personalitzar el color (usada 7.69%, coincidències 1)

- color a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.31%, coincidències 12)

- colors a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 10)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 88.89%, coincidències 16)

- format a mida (usada 11.11%, coincidències 2)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 7)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 93.75%, coincidències 15)

- a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 19)

customize personalitza

- personalitza (usada 94.34%, coincidències 50)

- personalitzar (usada 1.89%, coincidències 1)

- a mida (usada 1.89%, coincidències 1)

- personalització (usada 1.89%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 87.14%, coincidències 122)

- talla (usada 7.86%, coincidències 11)

- tallar (usada 2.14%, coincidències 3)

- retallament (usada 1.43%, coincidències 2)

- retallar (usada 0.71%, coincidències 1)

- tall (usada 0.71%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 37)

cycle cicle

- cicle (usada 66.67%, coincidències 8)

- roda (usada 25.00%, coincidències 3)

- cycle (usada 8.33%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 66.67%, coincidències 12)

- ampolla (usada 22.22%, coincidències 4)

- cilindre (motor) (usada 5.56%, coincidències 1)

- cylinder (usada 5.56%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 17)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 96.00%, coincidències 24)

- ciríl·lica (usada 4.00%, coincidències 1)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 62.50%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 38)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 15)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 2)

daemon dimoni

- dimoni (usada 88.89%, coincidències 8)

- daemon (usada 11.11%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 53.85%, coincidències 21)

- diari (usada 20.51%, coincidències 8)

- cada dia (usada 10.26%, coincidències 4)

- diària (usada 7.69%, coincidències 3)

- diariàriament (usada 2.56%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.56%, coincidències 1)

- a diari (usada 2.56%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- ball (usada 25.00%, coincidències 2)

danger perill

- perill (usada 91.67%, coincidències 11)

- danger (usada 8.33%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 37)

dark fosc

- fosc (usada 95.65%, coincidències 22)

- negres (usada 4.35%, coincidències 1)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 42.86%, coincidències 6)

- fosc (usada 35.71%, coincidències 5)

- efosqueix (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.14%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 35.00%, coincidències 7)

- traç (usada 30.00%, coincidències 6)

- dash (usada 10.00%, coincidències 2)

- tauler (usada 5.00%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- novetats (usada 5.00%, coincidències 1)

- raig (usada 5.00%, coincidències 1)

- guions (usada 5.00%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 50.00%, coincidències 20)

- tauler de control (usada 17.50%, coincidències 7)

- escriptori digital (usada 10.00%, coincidències 4)

- dashboard (usada 5.00%, coincidències 2)

- tauler d'eines (usada 2.50%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.50%, coincidències 1)

- consola (usada 2.50%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.50%, coincidències 1)

- panell (usada 2.50%, coincidències 1)

- panell de control (usada 2.50%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.50%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 40.00%, coincidències 4)

- guionets (usada 20.00%, coincidències 2)

- línia discontínua (usada 10.00%, coincidències 1)

- punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- guions (usada 10.00%, coincidències 1)

- amb guions (usada 10.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 94.26%, coincidències 115)

- data (usada 3.28%, coincidències 4)

- dada (usada 2.46%, coincidències 3)

data source font de dades

- font de dades (usada 71.43%, coincidències 15)

- origen de les dades (usada 14.29%, coincidències 3)

- font de les dades (usada 14.29%, coincidències 3)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 95.00%, coincidències 19)

- fonts de les dades (usada 5.00%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 31.82%, coincidències 7)

database base de dades

- base de dades (usada 89.69%, coincidències 87)

- bases de dades (usada 9.28%, coincidències 9)

- database (usada 1.03%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 38.89%, coincidències 7)

- error de base de dades (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 5.56%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 5.56%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.59%, coincidències 25)

- base de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.70%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- databases (usada 9.09%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.03%, coincidències 307)

- parella (usada 0.32%, coincidències 1)

- date (usada 0.32%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.32%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 89.29%, coincidències 25)

- dia i hora (usada 7.14%, coincidències 2)

- data hora (usada 3.57%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegida el dia (usada 28.57%, coincidències 4)

- data d'alta (usada 14.29%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegit (usada 7.14%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 95.56%, coincidències 43)

- l'hora i la data (usada 4.44%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 89.47%, coincidències 17)

- data creació (usada 5.26%, coincidències 1)

- data creada (usada 5.26%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 84.62%, coincidències 11)

- camp data (usada 7.69%, coincidències 1)

- data (usada 7.69%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 48.72%, coincidències 19)

- format de la data (usada 48.72%, coincidències 19)

- format data (usada 2.56%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 18)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 11)

date range rang de dates

- rang de dates (usada 41.67%, coincidències 5)

- interval de dates (usada 41.67%, coincidències 5)

- rang de data (usada 8.33%, coincidències 1)

- rang de les dates (usada 8.33%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 76.19%, coincidències 16)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.76%, coincidències 1)

- dia/hora (usada 4.76%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 72.73%, coincidències 8)

- datahora (usada 9.09%, coincidències 1)

- data/hora (usada 9.09%, coincidències 1)

- datetime (usada 9.09%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 95.31%, coincidències 61)

- day (usada 3.12%, coincidències 2)

- dies (usada 1.56%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 87.50%, coincidències 7)

- dia de la setmana (número) (usada 12.50%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 55.56%, coincidències 10)

- dia(es) (usada 16.67%, coincidències 3)

- dies (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia (dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

- dia(dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 97.33%, coincidències 73)

- dia (usada 1.33%, coincidències 1)

- days (usada 1.33%, coincidències 1)

db db

- db (usada 76.92%, coincidències 10)

- base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- reb (usada 7.69%, coincidències 1)

- bd (usada 7.69%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 81.48%, coincidències 22)

- desactivar (usada 11.11%, coincidències 3)

- desactivada (usada 3.70%, coincidències 1)

- inactiva (usada 3.70%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 60.81%, coincidències 45)

- depura (usada 33.78%, coincidències 25)

- depurar (usada 4.05%, coincidències 3)

- depurador (usada 1.35%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 92.86%, coincidències 13)

- debugger (usada 7.14%, coincidències 1)

debugging depuració

- depuració (usada 86.36%, coincidències 19)

- depurant (usada 9.09%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.55%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 40.00%, coincidències 18)

- des (usada 31.11%, coincidències 14)

- dec (usada 26.67%, coincidències 12)

- dec (programa de televisió) (usada 2.22%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 93.02%, coincidències 40)

- de desembre (usada 4.65%, coincidències 2)

- december (usada 2.33%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 97.06%, coincidències 33)

- nombre decimal (usada 2.94%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 52.38%, coincidències 11)

- xifres decimals (usada 42.86%, coincidències 9)

- llocs decimals (usada 4.76%, coincidències 1)

decline rebutja

- rebutja (usada 44.44%, coincidències 12)

- declina (usada 40.74%, coincidències 11)

- denegar (usada 3.70%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 3.70%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 3.70%, coincidències 1)

- declivi (usada 3.70%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 85.71%, coincidències 6)

- decodificador (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease redueix

- redueix (usada 41.18%, coincidències 7)

- disminueix (usada 41.18%, coincidències 7)

- reducció (usada 5.88%, coincidències 1)

- menys (usada 5.88%, coincidències 1)

- disminució (usada 5.88%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 5)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la font (usada 10.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 53.33%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- decrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminueix indentació (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 50.00%, coincidències 7)

- desencripta (usada 35.71%, coincidències 5)

- desencriptar (usada 7.14%, coincidències 1)

- descripció (usada 7.14%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

default per defecte

- per defecte (usada 66.85%, coincidències 244)

- predeterminat (usada 13.97%, coincidències 51)

- omissió (usada 6.85%, coincidències 25)

- per omissió (usada 6.30%, coincidències 23)

- predeterminada (usada 2.74%, coincidències 10)

- valor per defecte (usada 1.37%, coincidències 5)

- predefinit (usada 0.55%, coincidències 2)

- default (usada 0.55%, coincidències 2)

- defecte (usada 0.55%, coincidències 2)

- morositat (usada 0.27%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 58.33%, coincidències 7)

- lletra predeterminada (usada 25.00%, coincidències 3)

- lletra per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 8.33%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 41.67%, coincidències 10)

- llengua per defecte (usada 20.83%, coincidències 5)

- idioma per omissió (usada 20.83%, coincidències 5)

- llengua predeterminada (usada 8.33%, coincidències 2)

- idioma predeterminat (usada 8.33%, coincidències 2)

default route ruta per defecte

- ruta per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- encaminament predeterminat (usada 38.46%, coincidències 5)

- ruta predeterminada (usada 15.38%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 70.59%, coincidències 12)

- configuració per defecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 5.88%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 5.88%, coincidències 1)

- arranjament per omissió (usada 5.88%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 71.43%, coincidències 10)

- títol predeterminat (usada 14.29%, coincidències 2)

- títol per omissió (usada 14.29%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 69.57%, coincidències 32)

- valor predeterminat (usada 21.74%, coincidències 10)

- valor per omissió (usada 6.52%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.17%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 33.33%, coincidències 3)

- valors per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

defaults per defecte

- per defecte (usada 40.74%, coincidències 11)

- predeterminats (usada 22.22%, coincidències 6)

- valors predeterminats (usada 14.81%, coincidències 4)

- valors per defecte (usada 7.41%, coincidències 2)

- configuració predeterminada (usada 3.70%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.70%, coincidències 1)

- per omissió (usada 3.70%, coincidències 1)

- defaults (usada 3.70%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 13)

definition definició

- definició (usada 97.22%, coincidències 35)

- definició (usada 2.78%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 55.56%, coincidències 10)

- graus (usada 22.22%, coincidències 4)

- titolació (usada 5.56%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.56%, coincidències 1)

- degré (usada 5.56%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.50%, coincidències 39)

- degrees (usada 2.50%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 56.67%, coincidències 17)

- sup (usada 10.00%, coincidències 3)

- esborra (usada 10.00%, coincidències 3)

- del (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 3.33%, coincidències 1)

- esb (usada 3.33%, coincidències 1)

- supr. (usada 3.33%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.33%, coincidències 1)

- treu (usada 3.33%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 98.00%, coincidències 49)

- delay (usada 2.00%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 71.99%, coincidències 442)

- elimina (usada 12.70%, coincidències 78)

- esborra (usada 7.49%, coincidències 46)

- eliminar (usada 4.72%, coincidències 29)

- esborrar (usada 1.14%, coincidències 7)

- supressió (usada 0.49%, coincidències 3)

- suprimir (usada 0.49%, coincidències 3)

- supr (usada 0.33%, coincidències 2)

- delete (usada 0.33%, coincidències 2)

- esborrat (usada 0.16%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.16%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 46.15%, coincidències 6)

- elimina el compte (usada 30.77%, coincidències 4)

- esborra el compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 62.75%, coincidències 32)

- elimina-ho tot (usada 23.53%, coincidències 12)

- suprimeix-les totes (usada 5.88%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 3.92%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 1.96%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 73.68%, coincidències 14)

- elimina la columna (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix columna (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 5.26%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 62.50%, coincidències 10)

- elimina el comentari (usada 25.00%, coincidències 4)

- esborrar comentari (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 6.25%, coincidències 1)

delete connection esborra connexió

- esborra connexió (usada 50.00%, coincidències 6)

- suprimeix la connexió (usada 25.00%, coincidències 3)

- elimina la connexió (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 45.45%, coincidències 5)

- elimina el contacte (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimeix contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 33.33%, coincidències 3)

- suprimeix esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra l'esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina l'esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 46.67%, coincidències 7)

- elimina el fitxer (usada 33.33%, coincidències 5)

- esborra fitxer (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'arxiu (usada 6.67%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 70.59%, coincidències 12)

- suprimeix fitxers (usada 17.65%, coincidències 3)

- delete files (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborrar fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 57.14%, coincidències 12)

- suprimeix el grup (usada 33.33%, coincidències 7)

- suprimeix un grup (usada 9.52%, coincidències 2)

delete item elimina l'element

- elimina l'element (usada 33.33%, coincidències 5)

- suprimeix l'element (usada 26.67%, coincidències 4)

- esborra l'element (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix element (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 6.67%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra els elements (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix els ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix els elements (usada 11.11%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 82.35%, coincidències 14)

- elimina la capa (usada 11.76%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.88%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina el missatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- missatge d'esborrat (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix un node

- suprimeix un node (usada 44.44%, coincidències 4)

- suprimeix el node (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 11.11%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 58.33%, coincidències 7)

- supressió de la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 68.75%, coincidències 11)

- esborra la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- supressió de pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 41.67%, coincidències 5)

- esborra permanentment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina definitivament (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 8.33%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 60.00%, coincidències 6)

- esborra el perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina el perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 63.16%, coincidències 12)

- elimina la fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 5.26%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 37.04%, coincidències 10)

- suprimeix els seleccionats (usada 14.81%, coincidències 4)

- suprimeix el seleccionat (usada 11.11%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 7.41%, coincidències 2)

- esborra seleccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.70%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 46.15%, coincidències 6)

- suprimeix taula (usada 30.77%, coincidències 4)

- eliminar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

delete tag suprimeix l'etiqueta

- suprimeix l'etiqueta (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina l'etiqueta (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 41.18%, coincidències 7)

- suprimeix usuari (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimeix l'usuari (usada 11.76%, coincidències 2)

- eliminar usuari (usada 11.76%, coincidències 2)

- elimina persona usuària (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminia persona usuària (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 5.88%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 57.89%, coincidències 55)

- suprimit (usada 27.37%, coincidències 26)

- suprimida (usada 5.26%, coincidències 5)

- esborrat (usada 3.16%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 2.11%, coincidències 2)

- línia absent (usada 1.05%, coincidències 1)

- s'ha suprimit. (usada 1.05%, coincidències 1)

- eliminats (usada 1.05%, coincidències 1)

- esborrats (usada 1.05%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 52.94%, coincidències 9)

- esborrant (usada 23.53%, coincidències 4)

- s'està eliminant (usada 17.65%, coincidències 3)

- eliminant (usada 5.88%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 71.43%, coincidències 10)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 77.78%, coincidències 7)

- separador (usada 11.11%, coincidències 1)

- delimiter (usada 11.11%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.00%, coincidències 17)

- δ (delta minúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- en delta (usada 5.00%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 95.45%, coincidències 21)

- denmark (usada 4.55%, coincidències 1)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 8)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 12)

deny denega

- denega (usada 83.33%, coincidències 25)

- denegar (usada 13.33%, coincidències 4)

- rebutja (usada 3.33%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 30)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.12%, coincidències 16)

- requeriments específics (usada 5.88%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 87.50%, coincidències 7)

- relació de dependència (usada 12.50%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.06%, coincidències 33)

- depth (usada 2.94%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 66.67%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 20.00%, coincidències 3)

- dessaturar (usada 6.67%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.67%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 85.53%, coincidències 65)

- descens (usada 10.53%, coincidències 8)

- ordre descendent (usada 2.63%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.32%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.64%, coincidències 554)

- descripci#243; (usada 0.18%, coincidències 1)

- metadescripció (usada 0.18%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 76.47%, coincidències 13)

- desmarca (usada 5.88%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 5.88%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 5.88%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 72.09%, coincidències 31)

- no seleccionis res (usada 6.98%, coincidències 3)

- desmarca-ho tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- deselecciona-ho tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- anul. sel. tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.33%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 83.33%, coincidències 10)

- dissenya (usada 16.67%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 7)

desktop escriptori

- escriptori (usada 97.30%, coincidències 72)

- ordinador de taula (usada 1.35%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 1.35%, coincidències 1)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

dest dest

- dest (usada 36.36%, coincidències 4)

- destí (usada 36.36%, coincidències 4)

- destinació (usada 27.27%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 72.34%, coincidències 34)

- destí (usada 23.40%, coincidències 11)

- destination (usada 2.13%, coincidències 1)

- destinació (usada 2.13%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 92.31%, coincidències 12)

- carpeta de destí (usada 7.69%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 85.71%, coincidències 6)

- destroy (usada 14.29%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 35.71%, coincidències 5)

- desacobla (usada 14.29%, coincidències 2)

- desenganxa (usada 14.29%, coincidències 2)

- treu (usada 14.29%, coincidències 2)

- remoure (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 7.14%, coincidències 1)

- detach (usada 7.14%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.85%, coincidències 7)

- desenganxa la pestanya (usada 15.38%, coincidències 2)

- desadhereix la pestanya (usada 15.38%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 15.38%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 85.71%, coincidències 12)

- detail (usada 14.29%, coincidències 2)

details detalls

- detalls (usada 98.27%, coincidències 170)

- propietats (usada 1.16%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.58%, coincidències 1)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 12)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 93.75%, coincidències 30)

- revelador (usada 6.25%, coincidències 2)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 43.75%, coincidències 7)

- eines de desenvolupador (usada 31.25%, coincidències 5)

- eines de desenvolupament (usada 12.50%, coincidències 2)

- utilitats de desenvolupador (usada 6.25%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 6.25%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 87.50%, coincidències 14)

- equip de desenvolupament (usada 6.25%, coincidències 1)

- desenvolupadors/es (usada 6.25%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 96.30%, coincidències 26)

- development (usada 3.70%, coincidències 1)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 114)

device id identificador del dispositiu

- identificador del dispositiu (usada 47.62%, coincidències 10)

- id del dispositiu (usada 28.57%, coincidències 6)

- id. del dispositiu (usada 9.52%, coincidències 2)

- identificador de dispositiu (usada 9.52%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 4.76%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 76.92%, coincidències 10)

- informació dels dispositius (usada 23.08%, coincidències 3)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 92.00%, coincidències 23)

- nom del sispositiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 4.00%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 96.15%, coincidències 25)

- device type (usada 3.85%, coincidències 1)

devices dispositius

- dispositius (usada 97.92%, coincidències 47)

- devices (usada 2.08%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 90.91%, coincidències 10)

- diagram (usada 9.09%, coincidències 1)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

- marca (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- dial (usada 11.11%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.72%, coincidències 77)

- quadre de diàleg (usada 1.28%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 10)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 20)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 9)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 34)

diff diferències

- diferències (usada 34.38%, coincidències 11)

- diff (usada 25.00%, coincidències 8)

- diferència (usada 21.88%, coincidències 7)

- compara (usada 6.25%, coincidències 2)

- dif (usada 6.25%, coincidències 2)

- dife (usada 3.12%, coincidències 1)

- dif. (usada 3.12%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 90.70%, coincidències 39)

- resta (usada 4.65%, coincidències 2)

- diferencia (usada 2.33%, coincidències 1)

- difference (usada 2.33%, coincidències 1)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 15)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 91.67%, coincidències 11)

- signatura electrònica (usada 8.33%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 93.75%, coincidències 15)

- digits (usada 6.25%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 60.00%, coincidències 9)

- cota (usada 26.67%, coincidències 4)

- acotació (usada 13.33%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 80.56%, coincidències 29)

- mides (usada 11.11%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.56%, coincidències 2)

- les dimensions (usada 2.78%, coincidències 1)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 70.59%, coincidències 12)

- directori (usada 23.53%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.88%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 98.41%, coincidències 62)

- adreça (usada 1.59%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 24)

directory directori

- directori (usada 97.96%, coincidències 96)

- carpeta (usada 1.02%, coincidències 1)

- directory (usada 1.02%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de directori (usada 10.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 60.26%, coincidències 47)

- desactiva (usada 24.36%, coincidències 19)

- deshabilita (usada 5.13%, coincidències 4)

- deshabilitar (usada 3.85%, coincidències 3)

- disable (usada 2.56%, coincidències 2)

- desactiva-les (usada 1.28%, coincidències 1)

- inhabilitar (usada 1.28%, coincidències 1)

- inactiva (usada 1.28%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 39.30%, coincidències 90)

- desactivat (usada 37.12%, coincidències 85)

- descativat (usada 6.99%, coincidències 16)

- desactivada (usada 5.68%, coincidències 13)

- inhabilitada (usada 3.49%, coincidències 8)

- deshabilitat (usada 3.49%, coincidències 8)

- disabled (usada 0.87%, coincidències 2)

- desactivades (usada 0.87%, coincidències 2)

- desactivats (usada 0.44%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.44%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.44%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.44%, coincidències 1)

- inhabilitades (usada 0.44%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 80.95%, coincidències 17)

- desc (usada 9.52%, coincidències 2)

- desc. (usada 4.76%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.76%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 7)

- número de disc (usada 35.71%, coincidències 5)

- nombre de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 7.14%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 85.42%, coincidències 41)

- descarta-ho (usada 2.08%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 2.08%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 2.08%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 2.08%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 2.08%, coincidències 1)

- descartar (usada 2.08%, coincidències 1)

- discard (usada 2.08%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 86.21%, coincidències 25)

- descarta'n els canvis (usada 6.90%, coincidències 2)

- descartar els canvis (usada 3.45%, coincidències 1)

- no desis els canvis (usada 3.45%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer renúncia

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís general (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 91.49%, coincidències 43)

- desconnectat (usada 4.26%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 2.13%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 2.13%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 91.67%, coincidències 44)

- desconnectada (usada 6.25%, coincidències 3)

- disconnected (usada 2.08%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 93.75%, coincidències 30)

- desconnectant (usada 6.25%, coincidències 2)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 21)

discover discover

- discover (usada 54.55%, coincidències 6)

- descobreix (usada 18.18%, coincidències 2)

- descubrir (usada 9.09%, coincidències 1)

- descobrir (usada 9.09%, coincidències 1)

- descobriu (usada 9.09%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 10)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 53.33%, coincidències 8)

- debat (usada 26.67%, coincidències 4)

- debats (usada 13.33%, coincidències 2)

- fòrums (usada 6.67%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 93.75%, coincidències 30)

- disquet (usada 3.12%, coincidències 1)

- cercle (usada 3.12%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 41.67%, coincidències 5)

- espai al disc (usada 33.33%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 25.00%, coincidències 3)

disks discs

- discs (usada 90.91%, coincidències 10)

- discos (usada 9.09%, coincidències 1)

dismiss descarta

- descarta (usada 41.86%, coincidències 18)

- ignora (usada 34.88%, coincidències 15)

- descarta-ho (usada 9.30%, coincidències 4)

- rebutja (usada 4.65%, coincidències 2)

- apagar (usada 2.33%, coincidències 1)

- entesos (usada 2.33%, coincidències 1)

- omet (usada 2.33%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.33%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desplacement (usada 10.00%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 10.00%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 29.75%, coincidències 36)

- mostra (usada 28.93%, coincidències 35)

- visualització (usada 24.79%, coincidències 30)

- mostrar (usada 4.96%, coincidències 6)

- visualitza (usada 4.13%, coincidències 5)

- monitor (usada 1.65%, coincidències 2)

- visible (usada 1.65%, coincidències 2)

- visor (usada 0.83%, coincidències 1)

- display (usada 0.83%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.83%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.83%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.83%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 62.50%, coincidències 5)

- mode mostrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 12.50%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 12.50%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 47.22%, coincidències 17)

- mostra el nom (usada 13.89%, coincidències 5)

- nom que es mostrarà (usada 8.33%, coincidències 3)

- nom visible (usada 5.56%, coincidències 2)

- nom de visualització (usada 5.56%, coincidències 2)

- visualitza el nom (usada 5.56%, coincidències 2)

- nom que es visualitzarà (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom (usada 2.78%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 60.00%, coincidències 15)

- mostra les opcions (usada 20.00%, coincidències 5)

- opcions de mostreig (usada 4.00%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.00%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 30.43%, coincidències 7)

- arranjament de la pantalla (usada 13.04%, coincidències 3)

- ajusts de la visualització (usada 8.70%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 8.70%, coincidències 2)

- paràmetres de la pantalla (usada 8.70%, coincidències 2)

- configuració de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 75.00%, coincidències 6)

- monitors (usada 12.50%, coincidències 1)

- presentacions (usada 12.50%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 46.67%, coincidències 7)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 3)

- esvaeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dissolve (usada 6.67%, coincidències 1)

- dissoldre (usada 6.67%, coincidències 1)

- fosa (usada 6.67%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 6.67%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 62)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 63.64%, coincidències 7)

- distorsió (usada 27.27%, coincidències 3)

- distorsionat (usada 9.09%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 71.43%, coincidències 5)

- distribuir (usada 28.57%, coincidències 2)

distribution distribució

- distribució (usada 95.83%, coincidències 23)

- destinataris (usada 4.17%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 19)

dither trama

- trama (usada 66.67%, coincidències 6)

- dissemina (usada 11.11%, coincidències 1)

- tramat (usada 11.11%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 80.00%, coincidències 12)

- divisió (usada 13.33%, coincidències 2)

- divide (divisió) (usada 6.67%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 86.36%, coincidències 19)

- títol (usada 4.55%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.55%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.55%, coincidències 1)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.24%, coincidències 20)

- gibuti (usada 4.76%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 31)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 60.00%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no molestar (usada 10.00%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 92.31%, coincidències 24)

- no fer res (usada 7.69%, coincidències 2)

dock acoblador

- acoblador (usada 33.33%, coincidències 7)

- acobla (usada 28.57%, coincidències 6)

- acoblable (usada 9.52%, coincidències 2)

- moll (usada 4.76%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.76%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.76%, coincidències 1)

- no obstant això (usada 4.76%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.76%, coincidències 1)

- dock (usada 4.76%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 63.64%, coincidències 7)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 71)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 15)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 32)

documentation documentació

- documentació (usada 94.64%, coincidències 53)

- documentació (en anglès) (usada 1.79%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.79%, coincidències 1)

- donacions (usada 1.79%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 46)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 18)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 10)

domain domini

- domini (usada 98.55%, coincidències 68)

- domain (usada 1.45%, coincidències 1)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 52.38%, coincidències 11)

- nom de domini (usada 42.86%, coincidències 9)

- domini d'internet (usada 4.76%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 94.12%, coincidències 16)

- domains (usada 5.88%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 18)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 20)

don't ask again no ho tornis a preguntar

- no ho tornis a preguntar (usada 37.50%, coincidències 3)

- no m'ho tornis a preguntar (usada 25.00%, coincidències 2)

- no m'ho tornis a demanar (usada 12.50%, coincidències 1)

- no m'ho demanis més (usada 12.50%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 12.50%, coincidències 1)

don't save no ho desis

- no ho desis (usada 33.33%, coincidències 4)

- no desis (usada 33.33%, coincidències 4)

- no el desis (usada 25.00%, coincidències 3)

- no deseu (usada 8.33%, coincidències 1)

donate donatius

- donatius (usada 22.86%, coincidències 8)

- feu una donació (usada 20.00%, coincidències 7)

- dóna (usada 11.43%, coincidències 4)

- donacions (usada 8.57%, coincidències 3)

- donar (usada 8.57%, coincidències 3)

- feu un donatiu (usada 5.71%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 5.71%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 5.71%, coincidències 2)

- doneu (usada 2.86%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 2.86%, coincidències 1)

- dona (usada 2.86%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.86%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- donatius (usada 14.29%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 98.17%, coincidències 161)

- acabat (usada 1.22%, coincidències 2)

- acaba (usada 0.61%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 72.73%, coincidències 8)

- fet (usada 18.18%, coincidències 2)

- fet. (usada 9.09%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 22)

dot punt

- punt (usada 94.12%, coincidències 16)

- dot (usada 5.88%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 92.31%, coincidències 12)

- dots (usada 7.69%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 90.48%, coincidències 38)

- double (usada 4.76%, coincidències 2)

- doblet (usada 2.38%, coincidències 1)

- quadrada (usada 2.38%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 9)

double-click doble clic

- doble clic (usada 71.43%, coincidències 5)

- doble-clic (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer doble clic (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 49.08%, coincidències 80)

- davall (usada 41.10%, coincidències 67)

- baixa (usada 1.84%, coincidències 3)

- baixada (usada 1.84%, coincidències 3)

- abaixa (usada 1.23%, coincidències 2)

- cap avall (usada 0.61%, coincidències 1)

- abaix (usada 0.61%, coincidències 1)

- cap a baix (usada 0.61%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.61%, coincidències 1)

- down (usada 0.61%, coincidències 1)

- baix (usada 0.61%, coincidències 1)

- a baix (usada 0.61%, coincidències 1)

- ajupir-se (usada 0.61%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 82.35%, coincidències 14)

- fletxa cap avall (usada 11.76%, coincidències 2)

- avall (usada 5.88%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 22.22%, coincidències 2)

- desactualitza (usada 22.22%, coincidències 2)

- degrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- torna a una versió anterior (usada 11.11%, coincidències 1)

- desactualització (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 11.11%, coincidències 1)

- downgrade (usada 11.11%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 37.41%, coincidències 52)

- descarrega (usada 18.71%, coincidències 26)

- baixada (usada 14.39%, coincidències 20)

- descarregar (usada 8.63%, coincidències 12)

- baixar (usada 7.19%, coincidències 10)

- descàrrega (usada 5.76%, coincidències 8)

- baixades (usada 3.60%, coincidències 5)

- download (usada 0.72%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.72%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.72%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.72%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.72%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.72%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 37.50%, coincidències 3)

- error en la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en baixar (usada 12.50%, coincidències 1)

- error de descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 40.00%, coincidències 6)

- la baixada ha fallat (usada 20.00%, coincidències 3)

- baixada fallida (usada 13.33%, coincidències 2)

- la descàrrega ha fallat (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 6.67%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 6.67%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 6.67%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 88.89%, coincidències 8)

- gestor de descàrregues (usada 11.11%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 38.89%, coincidències 7)

- baixar ara (usada 16.67%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 11.11%, coincidències 2)

- baixar-ho ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- descarrega ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixeu ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 5.56%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 62.50%, coincidències 15)

- descarregat (usada 20.83%, coincidències 5)

- baixats (usada 8.33%, coincidències 2)

- n#250;mero de descàrregues (usada 4.17%, coincidències 1)

- baixada (usada 4.17%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 57.41%, coincidències 31)

- baixada (usada 12.96%, coincidències 7)

- descarregant (usada 9.26%, coincidències 5)

- s'està descarregant (usada 7.41%, coincidències 4)

- baixant (usada 5.56%, coincidències 3)

- baixades (usada 3.70%, coincidències 2)

- decarregant (usada 1.85%, coincidències 1)

- està baixant (usada 1.85%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 57.89%, coincidències 11)

- s'estan descarregant els paquets (usada 15.79%, coincidències 3)

- baixada dels paquets (usada 10.53%, coincidències 2)

- es baixen els paquets (usada 10.53%, coincidències 2)

- descarregant paquets (usada 5.26%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 77.78%, coincidències 49)

- descàrregues (usada 20.63%, coincidències 13)

- downloads (usada 1.59%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 92.86%, coincidències 39)

- dpi (usada 7.14%, coincidències 3)

draft esborrany

- esborrany (usada 92.86%, coincidències 39)

- esborranys (usada 2.38%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.38%, coincidències 1)

- calat (usada 2.38%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 10)

drag arrossega

- arrossega (usada 54.55%, coincidències 6)

- arrossegueu (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 9.09%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 9.09%, coincidències 1)

- drag (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 9.09%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 80.00%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar (usada 20.00%, coincidències 2)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 58.82%, coincidències 20)

- empat (usada 11.76%, coincidències 4)

- traça (usada 5.88%, coincidències 2)

- dibuix (usada 5.88%, coincidències 2)

- dibuixar (usada 5.88%, coincidències 2)

- traç (usada 2.94%, coincidències 1)

- draw (usada 2.94%, coincidències 1)

- taules (usada 2.94%, coincidències 1)

- roba (usada 2.94%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 100.00%, coincidències 30)

drive unitat

- unitat (usada 76.47%, coincidències 13)

- disc (usada 5.88%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 5.88%, coincidències 1)

- controlador (usada 5.88%, coincidències 1)

- drive (usada 5.88%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 84.62%, coincidències 22)

- conductor (usada 7.69%, coincidències 2)

- driver (usada 3.85%, coincidències 1)

- conductora (usada 3.85%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 70.00%, coincidències 7)

- plugims (usada 30.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 20.00%, coincidències 3)

- gota (usada 13.33%, coincidències 2)

- drop (usada 13.33%, coincidències 2)

- deixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 6.67%, coincidències 1)

- perdre (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar (usada 6.67%, coincidències 1)

- derivació (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 6.67%, coincidències 1)

- col·loca (usada 6.67%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 35.71%, coincidències 5)

- ombra caiguda (usada 28.57%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 14.29%, coincidències 2)

- descarta l'ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 7.14%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 69.23%, coincidències 9)

- espai compartit (usada 30.77%, coincidències 4)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 50.00%, coincidències 4)

- desplega (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

- desplegament (usada 12.50%, coincidències 1)

- dropdown (usada 12.50%, coincidències 1)

due venciment

- venciment (usada 62.50%, coincidències 15)

- límit (usada 12.50%, coincidències 3)

- termini (usada 8.33%, coincidències 2)

- pagable (usada 4.17%, coincidències 1)

- lliurament (usada 4.17%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 4.17%, coincidències 1)

- motiu (usada 4.17%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 48.72%, coincidències 19)

- data límit (usada 23.08%, coincidències 9)

- data de lliurament (usada 12.82%, coincidències 5)

- data límit de lliurament (usada 5.13%, coincidències 2)

- venciment (usada 5.13%, coincidències 2)

- data de pagament (usada 2.56%, coincidències 1)

- tornar el (usada 2.56%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 80.00%, coincidències 8)

- doble (usada 10.00%, coincidències 1)

- doble cara (usada 10.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 79.78%, coincidències 71)

- duplicat (usada 11.24%, coincidències 10)

- duplicada (usada 2.25%, coincidències 2)

- duplicació (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicate (duplicat) (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 1.12%, coincidències 1)

- duplicate (usada 1.12%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 90.72%, coincidències 88)

- duració (usada 6.19%, coincidències 6)

- duration (usada 3.09%, coincidències 3)

dust pols

- pols (usada 60.00%, coincidències 9)

- polsim (usada 40.00%, coincidències 6)

dutch holandès

- holandès (usada 73.53%, coincidències 25)

- neerlandès (usada 23.53%, coincidències 8)

- alemany (usada 2.94%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 22)

dvd-r dvd-r

- dvd-r (usada 100.00%, coincidències 8)

- dvd enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 73.33%, coincidències 11)

- dinàmica (usada 20.00%, coincidències 3)

- dynamic (usada 6.67%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 78.57%, coincidències 11)

- dzongka (usada 14.29%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 7.14%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 57.14%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 42.86%, coincidències 3)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 60.34%, coincidències 35)

- adreça electrònica (usada 13.79%, coincidències 8)

- correu-e (usada 6.90%, coincidències 4)

- correu (usada 6.90%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 6.90%, coincidències 4)

- e-mail (usada 5.17%, coincidències 3)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 70.37%, coincidències 19)

- adreça de correu electrònic (usada 22.22%, coincidències 6)

- adreça de correu-e (usada 3.70%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 3.70%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 84.62%, coincidències 11)

- terres (usada 7.69%, coincidències 1)

- la terra (usada 7.69%, coincidències 1)

east est

- est (usada 92.59%, coincidències 25)

- ponent (usada 3.70%, coincidències 1)

- regió est (usada 3.70%, coincidències 1)

easy fàcil

- fàcil (usada 75.00%, coincidències 15)

- senzill (usada 15.00%, coincidències 3)

- senzilla (usada 5.00%, coincidències 1)

- fàcil (blava) (usada 5.00%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 82.35%, coincidències 14)

- echo (usada 17.65%, coincidències 3)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 21)

edge vora

- vora (usada 66.67%, coincidències 16)

- aresta (usada 16.67%, coincidències 4)

- edge (usada 8.33%, coincidències 2)

- contorn (usada 4.17%, coincidències 1)

- adam copeland (usada 4.17%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 69.23%, coincidències 9)

- arestes (usada 15.38%, coincidències 2)

- cantonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- bordes (usada 7.69%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 90.99%, coincidències 505)

- modifica (usada 3.24%, coincidències 18)

- revisa (usada 1.80%, coincidències 10)

- editar (usada 1.62%, coincidències 9)

- edició (usada 1.08%, coincidències 6)

- modificació (usada 0.90%, coincidències 5)

- edita'l (usada 0.18%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.18%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 90.91%, coincidències 10)

- edita un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 76.92%, coincidències 10)

- edita enllaç d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- edició de l'adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 61.11%, coincidències 11)

- edita els marcadors (usada 27.78%, coincidències 5)

- edita els preferits (usada 5.56%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 5.56%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 71.43%, coincidències 5)

- editar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 93.10%, coincidències 27)

- edita comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

- editar comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 72.73%, coincidències 8)

- editar contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- edició del contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 54.55%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 27.27%, coincidències 3)

- edita les dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- accepta (usada 9.09%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 81.82%, coincidències 9)

- edita entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- editar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 60.00%, coincidències 6)

- editar esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita la cita (usada 10.00%, coincidències 1)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 75.00%, coincidències 6)

- editar filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita un filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 55.56%, coincidències 10)

- editar el grup (usada 11.11%, coincidències 2)

- edició del grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- edita grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- editar grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- edita un grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- edició d'un grup (usada 5.56%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 61.54%, coincidències 8)

- edita imatge (usada 23.08%, coincidències 3)

- editar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita una imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 50.00%, coincidències 7)

- edita element (usada 28.57%, coincidències 4)

- edita l'ítem (usada 14.29%, coincidències 2)

- edita aquest element (usada 7.14%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 8)

- edita enllaç (usada 20.00%, coincidències 2)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 58.82%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 29.41%, coincidències 5)

- editar menú (usada 5.88%, coincidències 1)

- el menú edita (usada 5.88%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 91.67%, coincidències 11)

- mode edició (usada 8.33%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 65.22%, coincidències 15)

- edita perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

- edició del perfil (usada 8.70%, coincidències 2)

- edita un perfil (usada 8.70%, coincidències 2)

- editar perfil (usada 4.35%, coincidències 1)

edit project editar projecte

- editar projecte (usada 57.14%, coincidències 8)

- edita el projecte (usada 35.71%, coincidències 5)

- edita projecte (usada 7.14%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 60.00%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

- editar les propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 64.29%, coincidències 9)

- edita norma (usada 21.43%, coincidències 3)

- edita una regla (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar regla (usada 7.14%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 54.55%, coincidències 6)

- edita la configuració (usada 36.36%, coincidències 4)

- editar configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

edit tags edita etiquetes

- edita etiquetes (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita les etiquetes (usada 37.50%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 25.00%, coincidències 2)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.91%, coincidències 10)

- edició de plantilles (usada 9.09%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 85.71%, coincidències 12)

- editor de text (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició de text (usada 7.14%, coincidències 1)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 11.11%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari

- edita l'usuari (usada 70.00%, coincidències 7)

- edita usuari (usada 30.00%, coincidències 3)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 15)

edited editat

- editat (usada 80.00%, coincidències 8)

- editats (usada 20.00%, coincidències 2)

editing edició

- edició (usada 47.62%, coincidències 10)

- editant (usada 19.05%, coincidències 4)

- s'està editant (usada 19.05%, coincidències 4)

- en edició (usada 4.76%, coincidències 1)

- caixa d'edició (usada 4.76%, coincidències 1)

- modificant (usada 4.76%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 16)

editor editor

- editor (usada 96.43%, coincidències 54)

- editor extern (usada 1.79%, coincidències 1)

- edició (usada 1.79%, coincidències 1)

editors editors

- editors (usada 100.00%, coincidències 14)

education educació

- educació (usada 95.56%, coincidències 43)

- ensenyament (usada 4.44%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 88.57%, coincidències 31)

- efectiu (usada 5.71%, coincidències 2)

- efectes (usada 2.86%, coincidències 1)

- effect (usada 2.86%, coincidències 1)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 45)

egypt egipte

- egipte (usada 100.00%, coincidències 21)

eight vuit

- vuit (usada 92.31%, coincidències 12)

- eight (usada 7.69%, coincidències 1)

eject expulsa

- expulsa (usada 100.00%, coincidències 27)

el salvador el salvador

- el salvador (usada 100.00%, coincidències 20)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 11)

electronic electrònica

- electrònica (usada 50.00%, coincidències 5)

- electrònic (usada 50.00%, coincidències 5)

- electrònic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

electronics electrònica

- electrònica (usada 100.00%, coincidències 11)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 21)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 14)

elevation elevació

- elevació (usada 66.67%, coincidències 12)

- desnivell (usada 22.22%, coincidències 4)

- altitud (usada 11.11%, coincidències 2)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 42)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 71.70%, coincidències 152)

- adreça electrònica (usada 15.09%, coincidències 32)

- email (usada 3.30%, coincidències 7)

- correu-e (usada 2.83%, coincidències 6)

- correu (usada 2.83%, coincidències 6)

- adreça de correu electrònic (usada 1.42%, coincidències 3)

- envia per correu (usada 0.94%, coincidències 2)

- escriviu a (usada 0.47%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 0.47%, coincidències 1)

- enviar correu electrònic (usada 0.47%, coincidències 1)

- enviar correu (usada 0.47%, coincidències 1)

email address adreça de correu electrònic

- adreça de correu electrònic (usada 39.36%, coincidències 37)

- adreça electrònica (usada 36.17%, coincidències 34)

- adreça de correu (usada 14.89%, coincidències 14)

- correu electrònic (usada 4.26%, coincidències 4)

- adreça correu electrònic (usada 1.06%, coincidències 1)

- adr. correu (usada 1.06%, coincidències 1)

- adreça electrònica de correu (usada 1.06%, coincidències 1)

- mailto (usada 1.06%, coincidències 1)

- adreça de correu-e (usada 1.06%, coincidències 1)

email addresses adreces de correu electrònic

- adreces de correu electrònic (usada 60.00%, coincidències 6)

- adreces electròniques (usada 20.00%, coincidències 2)

- adreces de correu (usada 20.00%, coincidències 2)

email settings configuració del correu electrònic

- configuració del correu electrònic (usada 30.77%, coincidències 4)

- arranjament del correu electrònic (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres del correu electrònic (usada 15.38%, coincidències 2)

- configuració de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- ajusts del correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuracions de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuració de correu (usada 7.69%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 64.29%, coincidències 9)

- incrustar (usada 14.29%, coincidències 2)

- incrustació (usada 7.14%, coincidències 1)

- incloure (usada 7.14%, coincidències 1)

- incrustra (usada 7.14%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 71.43%, coincidències 10)

- encastat (usada 14.29%, coincidències 2)

- incrustada (usada 14.29%, coincidències 2)

emblems emblemes

- emblemes (usada 100.00%, coincidències 8)

emboss relleu

- relleu (usada 64.29%, coincidències 9)

- esculpeix (usada 14.29%, coincidències 2)

- ressalta (usada 7.14%, coincidències 1)

- repujat (usada 7.14%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 7.14%, coincidències 1)

emergency emergència

- emergència (usada 90.00%, coincidències 9)

- urgència (usada 10.00%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 15)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 85.71%, coincidències 12)

- cursiva (usada 7.14%, coincidències 1)

- negreta (usada 7.14%, coincidències 1)

empty buit

- buit (usada 67.90%, coincidències 55)

- buida (usada 28.40%, coincidències 23)

- empty (usada 2.47%, coincidències 2)

- és buit (usada 1.23%, coincidències 1)

empty document document buit

- document buit (usada 90.00%, coincidències 9)

- el document és buit (usada 10.00%, coincidències 1)

empty file fitxer buit

- fitxer buit (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxer en blanc (usada 12.50%, coincidències 1)

empty folder carpeta buida

- carpeta buida (usada 66.67%, coincidències 6)

- la carpeta està buida (usada 22.22%, coincidències 2)

- buida la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

empty password contrasenya buida

- contrasenya buida (usada 91.67%, coincidències 11)

- sense contrasenya (usada 8.33%, coincidències 1)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 93.10%, coincidències 27)

- buida les pestanyes tancades recentment (usada 3.45%, coincidències 1)

- buida paperera (usada 3.45%, coincidències 1)

emulators emuladors

- emuladors (usada 100.00%, coincidències 7)

en ca

- ca (usada 69.23%, coincidències 9)

- en (usada 30.77%, coincidències 4)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 37.50%, coincidències 3)

- guionet ena (usada 12.50%, coincidències 1)

- – (símbol guió curt) (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió mig (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió curt (usada 12.50%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 70.00%, coincidències 63)

- activa (usada 24.44%, coincidències 22)

- habilitar (usada 2.22%, coincidències 2)

- activa'l (usada 1.11%, coincidències 1)

- enable (usada 1.11%, coincidències 1)

- habilita-la (usada 1.11%, coincidències 1)

enable animations habilita les animacions

- habilita les animacions (usada 70.00%, coincidències 7)

- activa les animacions (usada 20.00%, coincidències 2)

- habilita animacions (usada 10.00%, coincidències 1)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 50.00%, coincidències 5)

- activa les notificacions (usada 40.00%, coincidències 4)

- habilita notificacions (usada 10.00%, coincidències 1)

enabled habilitat

- habilitat (usada 49.73%, coincidències 91)

- activat (usada 32.24%, coincidències 59)

- habilitada (usada 6.01%, coincidències 11)

- activada (usada 4.37%, coincidències 8)

- s'ha habilitat (usada 3.83%, coincidències 7)

- activades (usada 1.64%, coincidències 3)

- habilitades (usada 1.09%, coincidències 2)

- habilitat. (usada 0.55%, coincidències 1)

- actiu (usada 0.55%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 81.25%, coincidències 13)

- encoder (usada 18.75%, coincidències 3)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 93.15%, coincidències 68)

- codifica (usada 1.37%, coincidències 1)

- codificaciól (usada 1.37%, coincidències 1)

- codificacions (usada 1.37%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 1.37%, coincidències 1)

- encoding (usada 1.37%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 58.14%, coincidències 25)

- encripta (usada 27.91%, coincidències 12)

- xifratge (usada 9.30%, coincidències 4)

- xifrar (usada 2.33%, coincidències 1)

- encriptar (usada 2.33%, coincidències 1)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 81.82%, coincidències 18)

- encrypted (usada 9.09%, coincidències 2)

- encriptada (usada 4.55%, coincidències 1)

- encriptat (usada 4.55%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 46.34%, coincidències 19)

- encriptatge (usada 24.39%, coincidències 10)

- encriptació (usada 17.07%, coincidències 7)

- xifrat (usada 9.76%, coincidències 4)

- encryption (usada 2.44%, coincidències 1)

encryption key clau de xifratge

- clau de xifratge (usada 84.62%, coincidències 11)

- clau d'encriptatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- clau d'encriptació (usada 7.69%, coincidències 1)

end final

- final (usada 50.00%, coincidències 55)

- fi (usada 32.73%, coincidències 36)

- finalitza (usada 6.36%, coincidències 7)

- acabament (usada 4.55%, coincidències 5)

- acaba (usada 2.73%, coincidències 3)

- la fi (usada 0.91%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 0.91%, coincidències 1)

- end (usada 0.91%, coincidències 1)

- final|fi (usada 0.91%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end angle angle final

- angle final (usada 90.00%, coincidències 9)

- angle de fi (usada 10.00%, coincidències 1)

end date data final

- data final (usada 50.00%, coincidències 20)

- data de finalització (usada 22.50%, coincidències 9)

- data d'acabament (usada 12.50%, coincidències 5)

- data de fi (usada 10.00%, coincidències 4)

- finalitza data (usada 2.50%, coincidències 1)

- end date (usada 2.50%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 60.71%, coincidències 17)

- hora de finalització (usada 17.86%, coincidències 5)

- temps de finalització (usada 7.14%, coincidències 2)

- hora final (usada 7.14%, coincidències 2)

- final (usada 3.57%, coincidències 1)

- acaba a l'instant (usada 3.57%, coincidències 1)

endnote nota final

- nota final (usada 75.00%, coincidències 12)

- nota al final (usada 18.75%, coincidències 3)

- endnote (usada 6.25%, coincidències 1)

ends acaba

- acaba (usada 70.00%, coincidències 7)

- s'acaba (usada 10.00%, coincidències 1)

- finals (usada 10.00%, coincidències 1)

- finalitza (usada 10.00%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 47.62%, coincidències 10)

- acaba en (usada 33.33%, coincidències 7)

- finalitza amb (usada 4.76%, coincidències 1)

- ends with (usada 4.76%, coincidències 1)

- termina per (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitza en (usada 4.76%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 85.71%, coincidències 12)

- engine (usada 14.29%, coincidències 2)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 8)

english (us) anglès (eua)

- anglès (eua) (usada 57.14%, coincidències 4)

- anglès (estats units) (usada 14.29%, coincidències 1)

- anglès (us) (usada 14.29%, coincidències 1)

- català (usada 14.29%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 73.33%, coincidències 11)

- realçat (usada 13.33%, coincidències 2)

- millorar (usada 6.67%, coincidències 1)

- realça (usada 6.67%, coincidències 1)

enhancement millora

- millora (usada 87.50%, coincidències 7)

- enhancement (usada 12.50%, coincidències 1)

enter retorn

- retorn (usada 50.00%, coincidències 23)

- introduïu (usada 13.04%, coincidències 6)

- intro (usada 8.70%, coincidències 4)

- entrada (usada 8.70%, coincidències 4)

- introdueix (usada 4.35%, coincidències 2)

- introducció (usada 4.35%, coincidències 2)

- registra (usada 2.17%, coincidències 1)

- enter (usada 2.17%, coincidències 1)

- introduir (usada 2.17%, coincidències 1)

- entrar (usada 2.17%, coincidències 1)

- accepta (usada 2.17%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter new password introduïu una contrasenya nova

- introduïu una contrasenya nova (usada 27.27%, coincidències 3)

- introduïu la contrasenya nova (usada 27.27%, coincidències 3)

- introduïu la nova contrasenya (usada 18.18%, coincidències 2)

- introdueix una nova contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriu la nova contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

enter passphrase introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 62.50%, coincidències 5)

- introduïu la frase de contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- introduïu una contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- escriu la contrassenya (usada 12.50%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 68.18%, coincidències 15)

- introduïu una contrasenya (usada 9.09%, coincidències 2)

- introdueix la contrasenya (usada 9.09%, coincidències 2)

- introduïu contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

- escriviu contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

- escriviu la contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

enter url introduïu un url

- introduïu un url (usada 33.33%, coincidències 4)

- introduïu l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- introdueix url (usada 16.67%, coincidències 2)

- introdueix l'url (usada 8.33%, coincidències 1)

- introduïu l'adreça web p. ex. http//www.exemple.com "títol de la pàgina" (usada 8.33%, coincidències 1)

- introduir una url (usada 8.33%, coincidències 1)

enter username introduïu el nom d'usuari

- introduïu el nom d'usuari (usada 37.50%, coincidències 3)

- introdueix el nom d'usuari (usada 25.00%, coincidències 2)

- escriu nom de persona usuària (usada 12.50%, coincidències 1)

- introduïu un nom d'usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- introdueix el teu nom d'usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

enterprise empresa

- empresa (usada 40.00%, coincidències 8)

- empresarial (usada 30.00%, coincidències 6)

- corporativa (usada 15.00%, coincidències 3)

- enterprise (usada 10.00%, coincidències 2)

- gran empresa (usada 5.00%, coincidències 1)

entertainment entreteniment

- entreteniment (usada 90.00%, coincidències 9)

- lleure (usada 10.00%, coincidències 1)

entity entitat

- entitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- ens (usada 11.11%, coincidències 1)

entries entrades

- entrades (usada 81.82%, coincidències 18)

- assentaments (usada 9.09%, coincidències 2)

- elements (usada 9.09%, coincidències 2)

entry entrada

- entrada (usada 94.87%, coincidències 37)

- introducció (usada 2.56%, coincidències 1)

- entry (usada 2.56%, coincidències 1)

envelope sobre

- sobre (usada 92.86%, coincidències 13)

- envolupant (usada 7.14%, coincidències 1)

environment entorn

- entorn (usada 96.43%, coincidències 27)

- medi ambient (usada 3.57%, coincidències 1)

environment variables variables d'entorn

- variables d'entorn (usada 100.00%, coincidències 8)

episode episodi

- episodi (usada 90.91%, coincidències 10)

- prison break (usada 9.09%, coincidències 1)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 50.00%, coincidències 5)

- epsilon (usada 30.00%, coincidències 3)

- ε (epsilon minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- ε (epsilon majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 11)

equal to igual a

- igual a (usada 60.00%, coincidències 6)

- igual que (usada 40.00%, coincidències 4)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 12)

equals igual

- igual (usada 35.00%, coincidències 7)

- és igual a (usada 15.00%, coincidències 3)

- iguals (usada 15.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 10.00%, coincidències 2)

- equival (usada 5.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 5.00%, coincidències 1)

- es igual (usada 5.00%, coincidències 1)

- és igual (usada 5.00%, coincidències 1)

- és igual que (usada 5.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 18)

equatorial guinea guinea equatorial

- guinea equatorial (usada 100.00%, coincidències 18)

erase esborra

- esborra (usada 91.30%, coincidències 21)

- suprimeix (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar (usada 4.35%, coincidències 1)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborrador (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 1)

- eraser (usada 9.09%, coincidències 1)

eritrea eritrea

- eritrea (usada 100.00%, coincidències 16)

errata errata

- errata (usada 72.73%, coincidències 8)

- fe d'errates (usada 18.18%, coincidències 2)

- fe d'errades (usada 9.09%, coincidències 1)

error error

- error (usada 97.27%, coincidències 392)

- s'ha produït un error (usada 1.24%, coincidències 5)

- hi ha hagut un error (usada 0.50%, coincidències 2)

- s'ha produït un error. (usada 0.25%, coincidències 1)

- errada (usada 0.25%, coincidències 1)

- s''ha produït un error (usada 0.25%, coincidències 1)

- errors (usada 0.25%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 88.89%, coincidències 8)

- error code (usada 11.11%, coincidències 1)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 85.71%, coincidències 6)

- detalls d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 24)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- error en obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

error! error!

- error! (usada 71.43%, coincidències 10)

- s'ha produït un error (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha produït un error! (usada 7.14%, coincidències 1)

- error. (usada 7.14%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 38)

esc esc

- esc (usada 94.12%, coincidències 48)

- tecla d'escapada (usada 3.92%, coincidències 2)

- escapada (usada 1.96%, coincidències 1)

escape escapada

- escapada (usada 28.57%, coincidències 4)

- escape (usada 21.43%, coincidències 3)

- enrere (usada 14.29%, coincidències 2)

- esc (usada 14.29%, coincidències 2)

- tecla d'escapada (usada 14.29%, coincidències 2)

- zona de frenada d''emergència (usada 7.14%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 26)

estonia estònia

- estònia (usada 100.00%, coincidències 22)

estonian estonià

- estonià (usada 97.06%, coincidències 33)

- estoni (usada 2.94%, coincidències 1)

eta eta

- eta (usada 60.00%, coincidències 9)

- temps estimat (usada 13.33%, coincidències 2)

- η (eta minúscula) (usada 6.67%, coincidències 1)

- η (eta majúscula) (usada 6.67%, coincidències 1)

- aprox. (usada 6.67%, coincidències 1)

- eta (desambiguació) (usada 6.67%, coincidències 1)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 95.45%, coincidències 21)

- cable (usada 4.55%, coincidències 1)

ethiopia etiòpia

- etiòpia (usada 100.00%, coincidències 18)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 62.50%, coincidències 5)

- etíop (usada 37.50%, coincidències 3)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 10)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 14)

even parell

- parell (usada 46.15%, coincidències 6)

- even (usada 30.77%, coincidències 4)

- uniforme (usada 7.69%, coincidències 1)

- homogeni (usada 7.69%, coincidències 1)

- parells (usada 7.69%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 74.55%, coincidències 41)

- cita (usada 9.09%, coincidències 5)

- incidència (usada 7.27%, coincidències 4)

- event (usada 7.27%, coincidències 4)

- succés (usada 1.82%, coincidències 1)

event name nom de l'esdeveniment

- nom de l'esdeveniment (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom d'esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

event type tipus d'esdeveniment

- tipus d'esdeveniment (usada 88.89%, coincidències 16)

- tipus d'element (usada 5.56%, coincidències 1)

- tipus d'event (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 87.50%, coincidències 63)

- events (usada 6.94%, coincidències 5)

- cites (usada 4.17%, coincidències 3)

- incidències (usada 1.39%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 92.86%, coincidències 26)

- tots els (usada 3.57%, coincidències 1)

- every (usada 3.57%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 17)

every hour cada hora

- cada hora (usada 100.00%, coincidències 9)

everyone tothom

- tothom (usada 89.47%, coincidències 17)

- everyone (usada 10.53%, coincidències 2)

everything tot

- tot (usada 88.24%, coincidències 15)

- everything (usada 5.88%, coincidències 1)

- tot plegat (usada 5.88%, coincidències 1)

evolution evolution

- evolution (usada 72.73%, coincidències 8)

- evolució (usada 27.27%, coincidències 3)

exact exacte

- exacte (usada 63.64%, coincidències 7)

- exacta (usada 18.18%, coincidències 2)

- exact (usada 18.18%, coincidències 2)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 662)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 86)

excel excel

- excel (usada 100.00%, coincidències 13)

excellent excel·lent

- excel·lent (usada 85.71%, coincidències 12)

- exceŀlent (usada 14.29%, coincidències 2)

exception excepció

- excepció (usada 76.00%, coincidències 19)

- escepció (usada 24.00%, coincidències 6)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 96.15%, coincidències 25)

- exceptions (usada 3.85%, coincidències 1)

exclude exclou

- exclou (usada 71.43%, coincidències 10)

- excloure (usada 21.43%, coincidències 3)

- exclude (usada 7.14%, coincidències 1)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

exclusive exclusiu

- exclusiu (usada 85.71%, coincidències 12)

- exclusive (usada 14.29%, coincidències 2)

executable executable

- executable (usada 95.45%, coincidències 21)

- fitxer executable (usada 4.55%, coincidències 1)

executable files fitxers executables

- fitxers executables (usada 100.00%, coincidències 8)

execute executa

- executa (usada 69.57%, coincidències 32)

- execució (usada 23.91%, coincidències 11)

- executar (usada 4.35%, coincidències 2)

- execute (usada 2.17%, coincidències 1)

existing està en vigor

- està en vigor (usada 44.44%, coincidències 4)

- existent (usada 33.33%, coincidències 3)

- existents (usada 22.22%, coincidències 2)

exit surt

- surt (usada 86.60%, coincidències 84)

- sortida (usada 7.22%, coincidències 7)

- edita (usada 2.06%, coincidències 2)

- eixida (usada 1.03%, coincidències 1)

- sortir (usada 1.03%, coincidències 1)

- exit (usada 1.03%, coincidències 1)

- ix (usada 1.03%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 55.56%, coincidències 5)

- surt de pantalla completa (usada 33.33%, coincidències 3)

- fi pantalla sencera (usada 11.11%, coincidències 1)

exp exp

- exp (usada 100.00%, coincidències 8)

expand expandeix

- expandeix (usada 57.58%, coincidències 19)

- amplia (usada 33.33%, coincidències 11)

- desplega (usada 6.06%, coincidències 2)

- expandir (usada 3.03%, coincidències 1)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 34.69%, coincidències 17)

- desplega-ho tot (usada 20.41%, coincidències 10)

- amplia-ho tot (usada 16.33%, coincidències 8)

- expandeix tot (usada 10.20%, coincidències 5)

- expandir tot (usada 6.12%, coincidències 3)

- expansiona-ho tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- expandeix-les totes (usada 2.04%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 2.04%, coincidències 1)

- desplega tot (usada 2.04%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 2.04%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 56.25%, coincidències 9)

- expandida (usada 12.50%, coincidències 2)

- ampliat (usada 12.50%, coincidències 2)

- desplegat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegades (usada 6.25%, coincidències 1)

- estès (usada 6.25%, coincidències 1)

expected esperat

- esperat (usada 50.00%, coincidències 5)

- s'esperava (usada 20.00%, coincidències 2)

- previst (usada 10.00%, coincidències 1)

- esperada (usada 10.00%, coincidències 1)

- expected (usada 10.00%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 81.82%, coincidències 9)

- experimentals (usada 18.18%, coincidències 2)

expert expert

- expert (usada 94.12%, coincidències 16)

- experts (usada 5.88%, coincidències 1)

expert mode mode expert

- mode expert (usada 91.67%, coincidències 11)

- mode avançat (usada 8.33%, coincidències 1)

expert settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 40.00%, coincidències 4)

- preferències avançades (usada 20.00%, coincidències 2)

- configuració d'expert (usada 10.00%, coincidències 1)

- preferències de l'expert (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres avançats (usada 10.00%, coincidències 1)

- opcions expertes (usada 10.00%, coincidències 1)

expiration venciment

- venciment (usada 55.56%, coincidències 5)

- caducitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- expiració (usada 11.11%, coincidències 1)

- pausar (usada 11.11%, coincidències 1)

- expiration (usada 11.11%, coincidències 1)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 60.00%, coincidències 9)

- data de caducitat (usada 26.67%, coincidències 4)

- data d'expiració (usada 13.33%, coincidències 2)

expired caducat

- caducat (usada 21.43%, coincidències 3)

- expirada (usada 21.43%, coincidències 3)

- ha vençut (usada 14.29%, coincidències 2)

- expirat (usada 7.14%, coincidències 1)

- ha caducat (usada 7.14%, coincidències 1)

- vençuda (usada 7.14%, coincidències 1)

- en pausa (usada 7.14%, coincidències 1)

- vençut (usada 7.14%, coincidències 1)

- vençuts (usada 7.14%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 28.57%, coincidències 6)

- caduca (usada 23.81%, coincidències 5)

- venç (usada 23.81%, coincidències 5)

- expira (usada 19.05%, coincidències 4)

- data d'expiració (usada 4.76%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 75.00%, coincidències 12)

- expira el (usada 12.50%, coincidències 2)

- caducitat (usada 6.25%, coincidències 1)

- caduca el (usada 6.25%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 10)

explore explora

- explora (usada 40.00%, coincidències 4)

- explorar (usada 30.00%, coincidències 3)

- exploreu (usada 20.00%, coincidències 2)

- exploreu! (usada 10.00%, coincidències 1)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 9)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 85.71%, coincidències 12)

- exponencial (usada 14.29%, coincidències 2)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 13)

export exporta

- exporta (usada 92.43%, coincidències 171)

- exportar (usada 4.32%, coincidències 8)

- exportació (usada 2.16%, coincidències 4)

- exporta l'orla (usada 0.54%, coincidències 1)

- export (usada 0.54%, coincidències 1)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 45.00%, coincidències 9)

- exporta com (usada 40.00%, coincidències 8)

- exportar com a (usada 5.00%, coincidències 1)

- anomena i exporta (usada 5.00%, coincidències 1)

- anomena i desa (usada 5.00%, coincidències 1)

export as image exporta com a imatge

- exporta com a imatge (usada 50.00%, coincidències 6)

- exporta com una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- exportació com a imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- exporta com imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- exportar com a imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- exporta a imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

export as pdf exporta com a pdf

- exporta com a pdf (usada 73.33%, coincidències 11)

- exporta a pdf (usada 20.00%, coincidències 3)

- exporta com pdf (usada 6.67%, coincidències 1)

export bookmarks exporta els marcadors

- exporta els marcadors (usada 33.33%, coincidències 3)

- exporta adreces d'interès (usada 22.22%, coincidències 2)

- exporta les adreces d'interès (usada 22.22%, coincidències 2)

- exporta preferits (usada 11.11%, coincidències 1)

- exportar marcadors (usada 11.11%, coincidències 1)

export data exporta les dades

- exporta les dades (usada 50.00%, coincidències 5)

- exporta dades (usada 30.00%, coincidències 3)

- exportar dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- exportar les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 36.36%, coincidències 4)

- exporta configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- exportar configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta paràmetres (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta els ajustaments (usada 9.09%, coincidències 1)

export to exporta a

- exporta a (usada 100.00%, coincidències 8)

export to file exporta a un fitxer

- exporta a un fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- exporta al fitxer (usada 14.29%, coincidències 2)

- exporta a fitxer (usada 14.29%, coincidències 2)

- exportar a un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

exporting s'està exportant

- s'està exportant (usada 46.15%, coincidències 6)

- exportació (usada 30.77%, coincidències 4)

- exportant (usada 23.08%, coincidències 3)

exposure exposició

- exposició (usada 95.24%, coincidències 20)

- temps d'exposició (usada 4.76%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

exposure program programa d'exposició

- programa d'exposició (usada 100.00%, coincidències 10)

exposure time temps d'exposició

- temps d'exposició (usada 81.25%, coincidències 13)

- temps exposició (usada 12.50%, coincidències 2)

- hora de l'exposició (usada 6.25%, coincidències 1)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 41)

extended estesa

- estesa (usada 25.00%, coincidències 6)

- ampliada (usada 25.00%, coincidències 6)

- ampliat (usada 25.00%, coincidències 6)

- estès (usada 16.67%, coincidències 4)

- extesa (usada 4.17%, coincidències 1)

- extended (usada 4.17%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 60.00%, coincidències 6)

- partició estesa (usada 40.00%, coincidències 4)

extension extensió

- extensió (usada 91.67%, coincidències 33)

- extension (usada 5.56%, coincidències 2)

- extensió (matemàtiques) (usada 2.78%, coincidències 1)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 39)

extent extensió

- extensió (usada 90.91%, coincidències 20)

- extent (usada 4.55%, coincidències 1)

- abast (usada 4.55%, coincidències 1)

external extern

- extern (usada 86.21%, coincidències 25)

- externa (usada 6.90%, coincidències 2)

- externes (usada 3.45%, coincidències 1)

- external (usada 3.45%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 13)

extra extra

- extra (usada 85.71%, coincidències 12)

- addicional (usada 7.14%, coincidències 1)

- figurant (usada 7.14%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 77.78%, coincidències 21)

- extracció (usada 7.41%, coincidències 2)

- extreure (usada 7.41%, coincidències 2)

- extracte (usada 3.70%, coincidències 1)

- extract (usada 3.70%, coincidències 1)

extract here extreu aquí

- extreu aquí (usada 90.00%, coincidències 9)

- extreu-ho aquí (usada 10.00%, coincidències 1)

extract to extreu a

- extreu a (usada 100.00%, coincidències 11)

extraction extracció

- extracció (usada 100.00%, coincidències 10)

extras extres

- extres (usada 100.00%, coincidències 12)

eyes ulls

- ulls (usada 100.00%, coincidències 7)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 27)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 11)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 16)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 11)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 19)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 18)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 15)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 31)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 12)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 16)

f8 f8

- f8 (usada 92.86%, coincidències 13)

- factor viii (usada 7.14%, coincidències 1)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 13)

face cara

- cara (usada 85.71%, coincidències 6)

- cares (usada 14.29%, coincidències 1)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 17)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 30)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 10)

fade esvaïment

- esvaïment (usada 56.67%, coincidències 17)

- esvaeix (usada 30.00%, coincidències 9)

- fade (usada 6.67%, coincidències 2)

- esvair (usada 3.33%, coincidències 1)

- difumina (usada 3.33%, coincidències 1)

fade in apareix de forma gradual

- apareix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- esvaeix (usada 9.09%, coincidències 1)

- aparició (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'obertura (usada 9.09%, coincidències 1)

- aparéixer al principi (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- apareix (usada 9.09%, coincidències 1)

- augmenta (usada 9.09%, coincidències 1)

- obre de negre (usada 9.09%, coincidències 1)

fade out esvaeix

- esvaeix (usada 18.18%, coincidències 2)

- esvaeix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- fosa de tancament (usada 9.09%, coincidències 1)

- desaparaixer al final (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

- disminueix (usada 9.09%, coincidències 1)

- fon a negre (usada 9.09%, coincidències 1)

fahrenheit fahrenheit

- fahrenheit (usada 100.00%, coincidències 11)

fail error

- error (usada 28.57%, coincidències 2)

- ha fracassat (usada 14.29%, coincidències 1)

- fallida (usada 14.29%, coincidències 1)

- suspés (usada 14.29%, coincidències 1)

- fallat (usada 14.29%, coincidències 1)

- fail (usada 14.29%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 56.58%, coincidències 43)

- fallat (usada 18.42%, coincidències 14)

- fallit (usada 9.21%, coincidències 7)

- error (usada 5.26%, coincidències 4)

- s'ha produït un error (usada 2.63%, coincidències 2)

- erroni (usada 1.32%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 1.32%, coincidències 1)

- fallades (usada 1.32%, coincidències 1)

- s'ha produït un error. (usada 1.32%, coincidències 1)

- fallada (usada 1.32%, coincidències 1)

- failed (usada 1.32%, coincidències 1)

failed! ha fallat!

- ha fallat! (usada 70.00%, coincidències 7)

- ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

- fallada ! (usada 10.00%, coincidències 1)

- fracàs! (usada 10.00%, coincidències 1)

failed. ha fallat.

- ha fallat. (usada 87.50%, coincidències 7)

- fallat. (usada 12.50%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 33.33%, coincidències 4)

- error (usada 33.33%, coincidències 4)

- fracàs (usada 16.67%, coincidències 2)

- fallida (usada 8.33%, coincidències 1)

- fallit (usada 8.33%, coincidències 1)

fair acceptable

- acceptable (usada 41.67%, coincidències 10)

- correcte (usada 12.50%, coincidències 3)

- correcta (usada 8.33%, coincidències 2)

- fira (usada 8.33%, coincidències 2)

- fair (usada 4.17%, coincidències 1)

- normal (usada 4.17%, coincidències 1)

- regular (usada 4.17%, coincidències 1)

- suficient (usada 4.17%, coincidències 1)

- passable (usada 4.17%, coincidències 1)

- serè (usada 4.17%, coincidències 1)

- net (usada 4.17%, coincidències 1)

falkland islands (malvinas) illes malvines (falkland)

- illes malvines (falkland) (usada 57.14%, coincidències 4)

- illes falkland (malvines) (usada 28.57%, coincidències 2)

- illes malvines (usada 14.29%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 91.04%, coincidències 61)

- false (usada 5.97%, coincidències 4)

- incorrecte (usada 1.49%, coincidències 1)

- falç (usada 1.49%, coincidències 1)

family família

- família (usada 87.50%, coincidències 28)

- familia (usada 6.25%, coincidències 2)

- familiar (usada 3.12%, coincidències 1)

- family (usada 3.12%, coincidències 1)

family name cognoms

- cognoms (usada 66.67%, coincidències 8)

- cognom (usada 16.67%, coincidències 2)

- nom de la família (usada 8.33%, coincidències 1)

- nom de família (usada 8.33%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 69.44%, coincidències 25)

- preguntes més freqüents (usada 11.11%, coincidències 4)

- pmf (faq) (usada 8.33%, coincidències 3)

- p+f (usada 2.78%, coincidències 1)

- faq (usada 2.78%, coincidències 1)

- preguntes freqüents (usada 2.78%, coincidències 1)

- preguntes més freqüents pmf (usada 2.78%, coincidències 1)

farm granja

- granja (usada 92.31%, coincidències 12)

- la granja (usada 7.69%, coincidències 1)

faroe islands illes fèroe

- illes fèroe (usada 100.00%, coincidències 13)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 16)

fast ràpid

- ràpid (usada 82.14%, coincidències 23)

- ràpida (usada 14.29%, coincidències 4)

- fast (usada 3.57%, coincidències 1)

fast forward avanç ràpid

- avanç ràpid (usada 33.33%, coincidències 6)

- avança ràpidament (usada 27.78%, coincidències 5)

- avança (usada 11.11%, coincidències 2)

- avancament ràpid (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta endavant (usada 5.56%, coincidències 1)

- avançar (usada 5.56%, coincidències 1)

- avançar ràpidament (usada 5.56%, coincidències 1)

- avança ràpid (usada 5.56%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 9)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 84.62%, coincidències 33)

- error greu (usada 10.26%, coincidències 4)

- s'ha produït un error fatal (usada 2.56%, coincidències 1)

- fatal error (usada 2.56%, coincidències 1)

favorite preferit

- preferit (usada 62.50%, coincidències 10)

- preferits (usada 6.25%, coincidències 1)

- favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 6.25%, coincidències 1)

- favorit (usada 6.25%, coincidències 1)

- preferida (usada 6.25%, coincidències 1)

- preferides (usada 6.25%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 66.67%, coincidències 26)

- favorits (usada 17.95%, coincidències 7)

- preferides (usada 10.26%, coincidències 4)

- favorites (usada 2.56%, coincidències 1)

- els meus preferits (usada 2.56%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 44)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 18)

feature característica

- característica (usada 41.18%, coincidències 7)

- objecte (usada 35.29%, coincidències 6)

- funció (usada 11.76%, coincidències 2)

- destacar (usada 5.88%, coincidències 1)

- patró genètic (usada 5.88%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 87.50%, coincidències 42)

- destacats (usada 6.25%, coincidències 3)

- destaca (publica a l'inici) (usada 2.08%, coincidències 1)

- destacades (usada 2.08%, coincidències 1)

- a destacar (usada 2.08%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 87.88%, coincidències 29)

- funcions (usada 3.03%, coincidències 1)

- funcionalitat (usada 3.03%, coincidències 1)

- funcionalitats (usada 3.03%, coincidències 1)

- propietats (usada 3.03%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 46.15%, coincidències 18)

- febr. (usada 35.90%, coincidències 14)

- feb. (usada 12.82%, coincidències 5)

- febrer (usada 2.56%, coincidències 1)

- febr (usada 2.56%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 95.56%, coincidències 43)

- de febrer (usada 4.44%, coincidències 2)

fedora fedora

- fedora (usada 96.67%, coincidències 29)

- borsalino (usada 3.33%, coincidències 1)

fee comissió

- comissió (usada 45.45%, coincidències 5)

- quota (usada 27.27%, coincidències 3)

- fee (usada 9.09%, coincidències 1)

- taxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- comissions (usada 9.09%, coincidències 1)

feed font

- font (usada 41.67%, coincidències 5)

- canal (usada 33.33%, coincidències 4)

- canal d'informació (usada 8.33%, coincidències 1)

- canal de continguts (usada 8.33%, coincidències 1)

- sindicació (usada 8.33%, coincidències 1)

feed url url del canal

- url del canal (usada 71.43%, coincidències 5)

- adreça url del canal electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- url de la font (usada 14.29%, coincidències 1)

feedback comentaris

- comentaris (usada 43.59%, coincidències 17)

- retroacció (usada 20.51%, coincidències 8)

- comentari (usada 10.26%, coincidències 4)

- feedback (usada 2.56%, coincidències 1)

- resposta (usada 2.56%, coincidències 1)

- informes d'ús (usada 2.56%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 2.56%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 2.56%, coincidències 1)

- retorn (usada 2.56%, coincidències 1)

- realiment. (usada 2.56%, coincidències 1)

- realimentació (usada 2.56%, coincidències 1)

- opinions i comentaris (usada 2.56%, coincidències 1)

- retroalimentació (usada 2.56%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 66.67%, coincidències 8)

- enllaços (usada 16.67%, coincidències 2)

- fonts (usada 16.67%, coincidències 2)

fees costos

- costos (usada 50.00%, coincidències 5)

- despeses (usada 20.00%, coincidències 2)

- comissions (usada 10.00%, coincidències 1)

- tarifes (usada 10.00%, coincidències 1)

- fees (usada 10.00%, coincidències 1)

feet peus

- peus (usada 68.18%, coincidències 15)

- peu (usada 31.82%, coincidències 7)

female dona

- dona (usada 62.96%, coincidències 17)

- femení (usada 25.93%, coincidències 7)

- femení (usada 3.70%, coincidències 1)

- dones (usada 3.70%, coincidències 1)

- female (usada 3.70%, coincidències 1)

fetch recupera

- recupera (usada 33.33%, coincidències 4)

- fetch (usada 25.00%, coincidències 3)

- obté (usada 16.67%, coincidències 2)

- recull (usada 8.33%, coincidències 1)

- recollir (usada 8.33%, coincidències 1)

- captura (usada 8.33%, coincidències 1)

field camp

- camp (usada 96.36%, coincidències 53)

- camper (usada 1.82%, coincidències 1)

- field (usada 1.82%, coincidències 1)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 88.89%, coincidències 32)

- nom dels camps (usada 5.56%, coincidències 2)

- camp de nom (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom de camp (usada 2.78%, coincidències 1)

field type tipus de camp

- tipus de camp (usada 72.73%, coincidències 16)

- tipus del camp (usada 22.73%, coincidències 5)

- camp de tipus (usada 4.55%, coincidències 1)

fields camps

- camps (usada 96.43%, coincidències 54)

- camp (usada 1.79%, coincidències 1)

- fields (usada 1.79%, coincidències 1)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 11)

fiji fiji

- fiji (usada 100.00%, coincidències 17)

fijian fijià

- fijià (usada 77.78%, coincidències 7)

- fijian (usada 22.22%, coincidències 2)

file fitxer

- fitxer (usada 95.88%, coincidències 349)

- arxiu (usada 1.92%, coincidències 7)

- file (usada 0.82%, coincidències 3)

- fitxers (usada 0.55%, coincidències 2)

- llima (usada 0.27%, coincidències 1)

- d'un fitxer (usada 0.27%, coincidències 1)

- mou (usada 0.27%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 94.74%, coincidències 18)

- aquest fitxer ja existeix (usada 5.26%, coincidències 1)

file browser navegador de fitxers

- navegador de fitxers (usada 69.23%, coincidències 9)

- gestor de fitxers (usada 23.08%, coincidències 3)

- explorador de fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

file error error de fitxer

- error de fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- error d'arxiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error de fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- error del fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 70.00%, coincidències 7)

- el fitxer existeix (usada 20.00%, coincidències 2)

- existeix el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- extensió de fitxer (usada 21.43%, coincidències 3)

- extensió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- extensió dels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 53.33%, coincidències 16)

- format de fitxer (usada 46.67%, coincidències 14)

file location ubicació del fitxer

- ubicació del fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- ubicaci#243; d'arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

- camí al fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 95.35%, coincidències 41)

- gestor d'arxius (usada 2.33%, coincidències 1)

- explorador de fitxers (usada 2.33%, coincidències 1)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 75.21%, coincidències 91)

- nom de fitxer (usada 20.66%, coincidències 25)

- nom de l'arxiu (usada 1.65%, coincidències 2)

- el nom del fitxer (usada 0.83%, coincidències 1)

- fitxer (usada 0.83%, coincidències 1)

- nom d'arxiu (usada 0.83%, coincidències 1)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 75.93%, coincidències 41)

- fitxer no trobat (usada 11.11%, coincidències 6)

- no s'ha trobat l'arxiu (usada 3.70%, coincidències 2)

- no s'ha trobat el firxer (usada 3.70%, coincidències 2)

- file not found (usada 1.85%, coincidències 1)

- fitxer no trobat {$a} (usada 1.85%, coincidències 1)

- no s''ha trobat el fitxer (usada 1.85%, coincidències 1)

file not found. fitxer no trobat.

- fitxer no trobat. (usada 53.85%, coincidències 7)

- no s'ha trobat el fitxer. (usada 38.46%, coincidències 5)

- no s''ha trobat el fitxer. (usada 7.69%, coincidències 1)

file operations operacions amb fitxers

- operacions amb fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions sobre fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions amb els fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

- operacions dels fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 66.67%, coincidències 14)

- camí del fitxer (usada 19.05%, coincidències 4)

- el camí al fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- ruta de fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- ruta del fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

file properties propietats del fitxer

- propietats del fitxer (usada 100.00%, coincidències 9)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 53.85%, coincidències 7)

- selecció de fitxer (usada 46.15%, coincidències 6)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 67.35%, coincidències 33)

- mida de fitxer (usada 12.24%, coincidències 6)

- mida de l'arxiu (usada 10.20%, coincidències 5)

- grandària (usada 2.04%, coincidències 1)

- la mida del fitxer (usada 2.04%, coincidències 1)

- mida (usada 2.04%, coincidències 1)

- tamany archiu (usada 2.04%, coincidències 1)

- mida d'un fitxer (usada 2.04%, coincidències 1)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 93.48%, coincidències 43)

- sistema d'arxius (usada 4.35%, coincidències 2)

- sistema (usada 2.17%, coincidències 1)

file systems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 90.00%, coincidències 9)

- sistema de fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

file transfer transferència de fitxers

- transferència de fitxers (usada 84.62%, coincidències 11)

- transferència del fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 98.28%, coincidències 57)

- tipus fitxer (usada 1.72%, coincidències 1)

file upload càrrega de fitxer

- càrrega de fitxer (usada 29.41%, coincidències 5)

- càrrega de fitxers (usada 17.65%, coincidències 3)

- pujar arxiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- puja un fitxer (usada 11.76%, coincidències 2)

- puja fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- càrrega d'arxiu (usada 5.88%, coincidències 1)

- fitxer carregat (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha pujat el fitxer (usada 5.88%, coincidències 1)

filename nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 42.16%, coincidències 43)

- nom de fitxer (usada 32.35%, coincidències 33)

- nomdelfitxer (usada 7.84%, coincidències 8)

- nom d'arxiu (usada 3.92%, coincidències 4)

- nom de l'arxiu (usada 2.94%, coincidències 3)

- nomfitxer (usada 2.94%, coincidències 3)

- nom (usada 1.96%, coincidències 2)

- fitxer (usada 1.96%, coincidències 2)

- nom del fixer (usada 0.98%, coincidències 1)

- nom fitxer (usada 0.98%, coincidències 1)

- filename (usada 0.98%, coincidències 1)

- nomdefitxer (usada 0.98%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 90.09%, coincidències 100)

- arxius (usada 8.11%, coincidències 9)

- fitxer (usada 0.90%, coincidències 1)

- files (usada 0.90%, coincidències 1)

files of type fitxers del tipus

- fitxers del tipus (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxers de tipus (usada 25.00%, coincidències 2)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 96.00%, coincidències 24)

- s. fitxers (usada 4.00%, coincidències 1)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 92.31%, coincidències 12)

- tipus del sistema de fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

fill omple

- omple (usada 64.71%, coincidències 33)

- emplenat (usada 9.80%, coincidències 5)

- emplenament (usada 9.80%, coincidències 5)

- ompliment (usada 5.88%, coincidències 3)

- emplena (usada 3.92%, coincidències 2)

- justificat (usada 1.96%, coincidències 1)

- farciment (usada 1.96%, coincidències 1)

- omple|emplena (usada 1.96%, coincidències 1)

fill color color d'emplenat

- color d'emplenat (usada 47.06%, coincidències 16)

- color de l'ompliment (usada 20.59%, coincidències 7)

- color de l'emplenat (usada 11.76%, coincidències 4)

- color d'emplenament (usada 8.82%, coincidències 3)

- color de farciment (usada 5.88%, coincidències 2)

- emplenat de color (usada 2.94%, coincidències 1)

- color d'ompliment (usada 2.94%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 30.00%, coincidències 3)

- omplert (usada 20.00%, coincidències 2)

- farcit (usada 20.00%, coincidències 2)

- emplenat (usada 10.00%, coincidències 1)

- justificat (usada 10.00%, coincidències 1)

- sòlid (usada 10.00%, coincidències 1)

film film

- film (usada 33.33%, coincidències 3)

- pel·lícula (usada 33.33%, coincidències 3)

- pel·lícules (usada 11.11%, coincidències 1)

- cinema (usada 11.11%, coincidències 1)

- pel·lícula de 1966 (usada 11.11%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 87.89%, coincidències 196)

- filtra (usada 9.87%, coincidències 22)

- filter (usada 0.90%, coincidències 2)

- nom del fitxer (usada 0.45%, coincidències 1)

- filtres (usada 0.45%, coincidències 1)

- filtrar (usada 0.45%, coincidències 1)

filter by filtra per

- filtra per (usada 92.68%, coincidències 38)

- filtrat per (usada 4.88%, coincidències 2)

- filtre per (usada 2.44%, coincidències 1)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 85.71%, coincidències 12)

- filtra el nom (usada 14.29%, coincidències 2)

filters filtres

- filtres (usada 97.56%, coincidències 40)

- filtre (usada 2.44%, coincidències 1)

finance finances

- finances (usada 93.33%, coincidències 14)

- economia (usada 6.67%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 74.86%, coincidències 134)

- troba (usada 20.67%, coincidències 37)

- cercar (usada 1.12%, coincidències 2)

- busca (usada 1.12%, coincidències 2)

- find (usada 1.12%, coincidències 2)

- buscar (usada 0.56%, coincidències 1)

- trobat (usada 0.56%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 61.11%, coincidències 11)

- troba i substitueix (usada 22.22%, coincidències 4)

- cerca i substitueix (usada 11.11%, coincidències 2)

- buscar i remplaçar (usada 5.56%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- troba fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 36.84%, coincidències 14)

- troba el següent (usada 34.21%, coincidències 13)

- troba la següent (usada 7.89%, coincidències 3)

- cerca següent (usada 7.89%, coincidències 3)

- següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- cerca la següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- cercar el següent (usada 2.63%, coincidències 1)

find previous troba l'anterior

- troba l'anterior (usada 45.16%, coincidències 14)

- cerca l'anterior (usada 41.94%, coincidències 13)

- cerca anterior (usada 6.45%, coincidències 2)

- cercar l'anterior (usada 3.23%, coincidències 1)

- cerca anterior. (usada 3.23%, coincidències 1)

find text cerca el text

- cerca el text (usada 46.15%, coincidències 6)

- cerca text (usada 38.46%, coincidències 5)

- troba el text (usada 7.69%, coincidències 1)

- cerca un text (usada 7.69%, coincidències 1)

finger dit

- dit (usada 57.14%, coincidències 4)

- finger (usada 28.57%, coincidències 2)

- cercausuaris (usada 14.29%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 50.00%, coincidències 17)

- emprempta (usada 23.53%, coincidències 8)

- empremta digital (usada 17.65%, coincidències 6)

- empremta dactilar (usada 8.82%, coincidències 3)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 78.57%, coincidències 11)

- empremtes (usada 21.43%, coincidències 3)

finish finalitza

- finalitza (usada 67.71%, coincidències 65)

- acaba (usada 28.12%, coincidències 27)

- acabament (usada 2.08%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 1.04%, coincidències 1)

- fi (usada 1.04%, coincidències 1)

finished finalitzat

- finalitzat (usada 29.69%, coincidències 19)

- acabat (usada 26.56%, coincidències 17)

- finalitzada (usada 17.19%, coincidències 11)

- s'ha finalitzat (usada 9.38%, coincidències 6)

- s'ha acabat (usada 7.81%, coincidències 5)

- acabada (usada 3.12%, coincidències 2)

- s'ha completat (usada 1.56%, coincidències 1)

- atura (usada 1.56%, coincidències 1)

- ha finalitzat (usada 1.56%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.56%, coincidències 1)

finland finlàndia

- finlàndia (usada 100.00%, coincidències 22)

finnish finès

- finès (usada 77.14%, coincidències 27)

- finlandès (usada 22.86%, coincidències 8)

fire foc

- foc (usada 72.73%, coincidències 8)

- fire (usada 18.18%, coincidències 2)

- incendis (usada 9.09%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 93.33%, coincidències 14)

- el firefox (usada 6.67%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 13)

firewall configuration configuració del tallafoc

- configuració del tallafoc (usada 91.67%, coincidències 11)

- configureu el tallafoc (usada 8.33%, coincidències 1)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 10)

firmware missing no es troba el microprogramari

- no es troba el microprogramari (usada 69.23%, coincidències 9)

- manca el microprogramari (usada 15.38%, coincidències 2)

- no es troba el controlador (usada 7.69%, coincidències 1)

- falta el microprogramari (usada 7.69%, coincidències 1)

first primer

- primer (usada 77.36%, coincidències 41)

- primera (usada 15.09%, coincidències 8)

- first (usada 3.77%, coincidències 2)

- líder (usada 1.89%, coincidències 1)

- nom (usada 1.89%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 9)

first name nom

- nom (usada 95.89%, coincidències 70)

- noms (usada 2.74%, coincidències 2)

- nom propi (usada 1.37%, coincidències 1)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 23)

firstname nom

- nom (usada 93.33%, coincidències 14)

- firstname (usada 6.67%, coincidències 1)

fish peix

- peix (usada 94.74%, coincidències 18)

- fish (usada 5.26%, coincidències 1)

fit ajusta

- ajusta (usada 72.73%, coincidències 8)

- adapta (usada 9.09%, coincidències 1)

- encaixa (usada 9.09%, coincidències 1)

- ajust (usada 9.09%, coincidències 1)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 81.25%, coincidències 13)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- ajusta a la mida de la pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 57.14%, coincidències 8)

- ajusta l'amplada (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajusta a l'amplada de pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajuda a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

- encaixa a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

five cinc

- cinc (usada 92.31%, coincidències 12)

- five (usada 7.69%, coincidències 1)

fix arregla

- arregla (usada 50.00%, coincidències 5)

- corregeix (usada 20.00%, coincidències 2)

- fixa (usada 10.00%, coincidències 1)

- arreglar (usada 10.00%, coincidències 1)

- esmena-ho (usada 10.00%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 42.31%, coincidències 22)

- fixat (usada 28.85%, coincidències 15)

- amb valor fix (usada 5.77%, coincidències 3)

- arreglat (usada 3.85%, coincidències 2)

- corregit (usada 3.85%, coincidències 2)

- esmenat (usada 3.85%, coincidències 2)

- fixed (usada 3.85%, coincidències 2)

- fixe (usada 1.92%, coincidències 1)

- s'ha corregit (usada 1.92%, coincidències 1)

- corregida (usada 1.92%, coincidències 1)

- amplada fixa (usada 1.92%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 62.50%, coincidències 10)

- amplada fixada (usada 25.00%, coincidències 4)

- ample fix (usada 6.25%, coincidències 1)

- fixed width (usada 6.25%, coincidències 1)

flac flac

- flac (usada 100.00%, coincidències 8)

flag bandera

- bandera (usada 45.83%, coincidències 11)

- senyala (usada 16.67%, coincidències 4)

- marcar (usada 12.50%, coincidències 3)

- senyalador (usada 8.33%, coincidències 2)

- marca (usada 8.33%, coincidències 2)

- banderes (usada 4.17%, coincidències 1)

- indicador (usada 4.17%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 58.33%, coincidències 7)

- marcat (usada 33.33%, coincidències 4)

- marcada (usada 8.33%, coincidències 1)

flags indicadors

- indicadors (usada 39.53%, coincidències 17)

- senyaladors (usada 27.91%, coincidències 12)

- banderes (usada 13.95%, coincidències 6)

- etiquetes (usada 11.63%, coincidències 5)

- avisos (usada 4.65%, coincidències 2)

- flags (usada 2.33%, coincidències 1)

flash flaix

- flaix (usada 61.29%, coincidències 19)

- flash (usada 29.03%, coincidències 9)

- intercanvia (usada 3.23%, coincidències 1)

- actualitzar imatge (usada 3.23%, coincidències 1)

- marca de partició (usada 3.23%, coincidències 1)

flat pla

- pla (usada 53.66%, coincidències 22)

- pis (usada 26.83%, coincidències 11)

- bemoll (usada 12.20%, coincidències 5)

- plana (usada 7.32%, coincidències 3)

flatten aplana

- aplana (usada 45.45%, coincidències 5)

- flatten (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix un bemoll (usada 9.09%, coincidències 1)

- simplificar (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplana-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplanar (usada 9.09%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 63.33%, coincidències 19)

- capgira (usada 20.00%, coincidències 6)

- inversió (usada 6.67%, coincidències 2)

- donar la volta (usada 3.33%, coincidències 1)

- mirall vertical (usada 3.33%, coincidències 1)

- invertir (usada 3.33%, coincidències 1)

flip horizontal inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 45.45%, coincidències 5)

- capgira horitzontalment (usada 27.27%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 9.09%, coincidències 1)

- inversió horitzontal (usada 9.09%, coincidències 1)

- inverteix (usada 9.09%, coincidències 1)

flip horizontally inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 46.43%, coincidències 13)

- capgira horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 10)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- inversió horitzontal (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- tomba horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

flip vertical inverteix verticalment

- inverteix verticalment (usada 40.00%, coincidències 4)

- capgira verticalment (usada 30.00%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 10.00%, coincidències 1)

- inversió vertical (usada 10.00%, coincidències 1)

- reflecteix verticalment (usada 10.00%, coincidències 1)

flip vertically inverteix verticalment

- inverteix verticalment (usada 50.00%, coincidències 14)

- capgira verticalment (usada 32.14%, coincidències 9)

- volteja verticalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- inversió vertical (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- tomba verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

float float

- float (usada 35.00%, coincidències 7)

- flotant (usada 20.00%, coincidències 4)

- sura (usada 10.00%, coincidències 2)

- nombre de coma flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

- nombre real (usada 5.00%, coincidències 1)

- flota (usada 5.00%, coincidències 1)

- flotar (usada 5.00%, coincidències 1)

- coma flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

- punt flotant (usada 5.00%, coincidències 1)

floating flotant

- flotant (usada 60.00%, coincidències 9)

- per decidir (usada 13.33%, coincidències 2)

- flota (usada 6.67%, coincidències 1)

- de pontons (usada 6.67%, coincidències 1)

- flotació (usada 6.67%, coincidències 1)

- floating (usada 6.67%, coincidències 1)

floor floor

- floor (usada 26.67%, coincidències 4)

- terra (usada 20.00%, coincidències 3)

- planta (usada 6.67%, coincidències 1)

- cap a baix (usada 6.67%, coincidències 1)

- mínim (usada 6.67%, coincidències 1)

- pis (usada 6.67%, coincidències 1)

- floor (enter inferior) (usada 6.67%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 6.67%, coincidències 1)

- part sencera (usada 6.67%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 6.67%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 88.89%, coincidències 16)

- disquetera (usada 11.11%, coincidències 2)

floppy disk disquet

- disquet (usada 90.91%, coincidències 10)

- disc flexible (usada 9.09%, coincidències 1)

flow flux

- flux (usada 81.82%, coincidències 9)

- flow (usada 18.18%, coincidències 2)

flow control control de flux

- control de flux (usada 87.50%, coincidències 7)

- control de %flux (usada 12.50%, coincidències 1)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.33%, coincidències 14)

- flowchart (usada 6.67%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 91.67%, coincidències 11)

- flower (usada 8.33%, coincidències 1)

focal length distància focal

- distància focal (usada 52.38%, coincidències 11)

- longitud focal (usada 38.10%, coincidències 8)

- longitud de focus (usada 4.76%, coincidències 1)

- long. focal (usada 4.76%, coincidències 1)

focus focus

- focus (usada 88.89%, coincidències 16)

- enfocat (usada 5.56%, coincidències 1)

- posa el cursor aquí (usada 5.56%, coincidències 1)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 18)

folder carpeta

- carpeta (usada 94.23%, coincidències 98)

- directori (usada 1.92%, coincidències 2)

- folder (usada 0.96%, coincidències 1)

- fitxer (usada 0.96%, coincidències 1)

- mapa (usada 0.96%, coincidències 1)

- la carpeta (usada 0.96%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 95.45%, coincidències 21)

- nom de carpeta (usada 4.55%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 90.91%, coincidències 10)

- propietats del fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 30)

follow segueix

- segueix (usada 85.71%, coincidències 12)

- seguir (usada 14.29%, coincidències 2)

followers seguidors

- seguidors (usada 100.00%, coincidències 9)

following seguint

- seguint (usada 75.00%, coincidències 6)

- següent (usada 12.50%, coincidències 1)

- seguint a (usada 12.50%, coincidències 1)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 74.86%, coincidències 131)

- lletra (usada 18.29%, coincidències 32)

- tipografia (usada 3.43%, coincidències 6)

- font (usada 1.71%, coincidències 3)

- tipus lletra (usada 1.14%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 0.57%, coincidències 1)

font color color del tipus de lletra

- color del tipus de lletra (usada 47.62%, coincidències 20)

- color de la lletra (usada 42.86%, coincidències 18)

- color de lletra (usada 7.14%, coincidències 3)

- color de la lletra tipogràfica (usada 2.38%, coincidències 1)

font effects efectes del tipus de lletra

- efectes del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 9)

- efectes de lletra (usada 38.89%, coincidències 7)

- efectes de la lletra (usada 5.56%, coincidències 1)

- efectes tipogràfics (usada 5.56%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 46.67%, coincidències 14)

- tipografia (usada 10.00%, coincidències 3)

- família tipogràfica (usada 10.00%, coincidències 3)

- família de lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de la lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- famílies de tipus de lletres (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de fonts (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipografia (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de la font (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de lletra tipogràfica (usada 3.33%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 7)

- nom de la lletra (usada 21.43%, coincidències 3)

- nom de tipus de lletra (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de la tipografia (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom orígen (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de la tipografía (usada 7.14%, coincidències 1)

font settings arranjament dels tipus de lletra

- arranjament dels tipus de lletra (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts de la lletra (usada 25.00%, coincidències 2)

- paràmetres del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- arranjament del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 45.68%, coincidències 37)

- mida del tipus de lletra (usada 30.86%, coincidències 25)

- mida de lletra (usada 9.88%, coincidències 8)

- mida de la font (usada 4.94%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 2.47%, coincidències 2)

- cos de lletra (usada 2.47%, coincidències 2)

- mida de font (usada 1.23%, coincidències 1)

- font size (usada 1.23%, coincidències 1)

- tamany de la font (usada 1.23%, coincidències 1)

font style estil del tipus de lletra

- estil del tipus de lletra (usada 23.53%, coincidències 4)

- estil de lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- estil de la lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- estil de tipus de lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- estil de la tipografia (usada 5.88%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 5.88%, coincidències 1)

- tipus de lletra (usada 5.88%, coincidències 1)

- estil de la font (usada 5.88%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 57.35%, coincidències 39)

- lletres (usada 22.06%, coincidències 15)

- tipus de lletres (usada 14.71%, coincidències 10)

- lletra (usada 1.47%, coincidències 1)

- fonts (usada 1.47%, coincidències 1)

- lletres tipogràfiques (usada 1.47%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 1.47%, coincidències 1)

food menjar

- menjar (usada 87.50%, coincidències 7)

- fruit comestible (usada 12.50%, coincidències 1)

foot peu

- peu (usada 91.67%, coincidències 11)

- peus (usada 8.33%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 63.08%, coincidències 41)

- peu (usada 35.38%, coincidències 23)

- footer (usada 1.54%, coincidències 1)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 92.86%, coincidències 26)

- nota a peu de pàgina (usada 7.14%, coincidències 2)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 90.91%, coincidències 10)

- notes a peu de p@`agina (usada 9.09%, coincidències 1)

for per a

- per a (usada 44.83%, coincidències 13)

- per (usada 34.48%, coincidències 10)

- durant (usada 10.34%, coincidències 3)

- accés (usada 3.45%, coincidències 1)

- fins (usada 3.45%, coincidències 1)

- per.a (usada 3.45%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 28)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 84.21%, coincidències 16)

- no permés (usada 5.26%, coincidències 1)

- prohibides (usada 5.26%, coincidències 1)

- forbidden (usada 5.26%, coincidències 1)

force força

- força (usada 88.46%, coincidències 23)

- force (usada 7.69%, coincidències 2)

- imposa (usada 3.85%, coincidències 1)

forecast pronòstic

- pronòstic (usada 35.71%, coincidències 5)

- previsió (usada 28.57%, coincidències 4)

- predicció (usada 21.43%, coincidències 3)

- projectar (usada 7.14%, coincidències 1)

- pronostic (usada 7.14%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 72.73%, coincidències 16)

- color de la lletra (usada 9.09%, coincidències 2)

- en primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- regió de primer pla (usada 4.55%, coincidències 1)

- primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- text (usada 4.55%, coincidències 1)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 69.44%, coincidències 25)

- color de la lletra (usada 8.33%, coincidències 3)

- color del primer pla (usada 8.33%, coincidències 3)

- color del text (usada 8.33%, coincidències 3)

- color del primer plànol (usada 2.78%, coincidències 1)

- color en primer pla (usada 2.78%, coincidències 1)

forest bosc

- bosc (usada 70.00%, coincidències 7)

- boscos (usada 10.00%, coincidències 1)

- plantació d''arbres (usada 10.00%, coincidències 1)

- plantació forestal (usada 10.00%, coincidències 1)

forever per sempre

- per sempre (usada 90.00%, coincidències 18)

- infinitament (usada 5.00%, coincidències 1)

- sempre (usada 5.00%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 66.67%, coincidències 8)

- oblida-la (usada 8.33%, coincidències 1)

- oblidar-ho (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra (usada 8.33%, coincidències 1)

- forget (usada 8.33%, coincidències 1)

forgot password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 100.00%, coincidències 8)

forgot your password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 38.46%, coincidències 5)

- has oblidat la contrasenya? (usada 15.38%, coincidències 2)

- heu oblidat la vostra clau? (usada 15.38%, coincidències 2)

- vols recordar la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- oblidà la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- heu perdut la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- ¿contrasenya olvidada? (usada 7.69%, coincidències 1)

form formulari

- formulari (usada 94.51%, coincidències 241)

- forma (usada 3.92%, coincidències 10)

- de (usada 0.78%, coincidències 2)

- form (usada 0.39%, coincidències 1)

- format (usada 0.39%, coincidències 1)

format format

- format (usada 83.97%, coincidències 220)

- formata (usada 8.40%, coincidències 22)

- fomat (usada 6.11%, coincidències 16)

- formatació (usada 0.76%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.38%, coincidències 1)

- dóna format (usada 0.38%, coincidències 1)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 23)

formatting formatació

- formatació (usada 67.50%, coincidències 27)

- s'està formatant (usada 10.00%, coincidències 4)

- format (usada 10.00%, coincidències 4)

- donant format (usada 7.50%, coincidències 3)

- formatatge (usada 2.50%, coincidències 1)

- formata (usada 2.50%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 15)

formula fórmula

- fórmula (usada 96.08%, coincidències 49)

- formula (usada 3.92%, coincidències 2)

formulas fórmules

- fórmules (usada 94.12%, coincidències 16)

- fòrmules (usada 5.88%, coincidències 1)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 19)

forums fòrums

- fòrums (usada 77.27%, coincidències 17)

- forums (usada 9.09%, coincidències 2)

- debat (usada 9.09%, coincidències 2)

- fòrums de debat (usada 4.55%, coincidències 1)

forward endavant

- endavant (usada 67.01%, coincidències 65)

- reenvia (usada 16.49%, coincidències 16)

- avança (usada 4.12%, coincidències 4)

- següent (usada 3.09%, coincidències 3)

- avana (usada 1.03%, coincidències 1)

- desviar (usada 1.03%, coincidències 1)

- reenviar (usada 1.03%, coincidències 1)

- endavamt (usada 1.03%, coincidències 1)

- siumut (usada 1.03%, coincidències 1)

- davanter (usada 1.03%, coincidències 1)

- «forward» (usada 1.03%, coincidències 1)

- transfereix (usada 1.03%, coincidències 1)

- forward (usada 1.03%, coincidències 1)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 70.00%, coincidències 7)

- enviat (usada 10.00%, coincidències 1)

- redireccionat (usada 10.00%, coincidències 1)

- l'ha reenviat (usada 10.00%, coincidències 1)

found trobat

- trobat (usada 46.67%, coincidències 7)

- s'ha trobat (usada 33.33%, coincidències 5)

- l'he trobat (usada 6.67%, coincidències 1)

- found (usada 6.67%, coincidències 1)

- trobats (usada 6.67%, coincidències 1)

four quatre

- quatre (usada 100.00%, coincidències 14)

fourth quart

- quart (usada 77.78%, coincidències 7)

- quarta (usada 22.22%, coincidències 2)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 15)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fr dv

- dv (usada 72.73%, coincidències 8)

- dv. (usada 18.18%, coincidències 2)

- fr (usada 9.09%, coincidències 1)

fraction fracció

- fracció (usada 94.12%, coincidències 16)

- fraccions (usada 5.88%, coincidències 1)

frame marc

- marc (usada 84.27%, coincidències 75)

- fotograma (usada 7.87%, coincidències 7)

- quadre (usada 5.62%, coincidències 5)

- trama (usada 1.12%, coincidències 1)

- trama de xarxa (usada 1.12%, coincidències 1)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 22.73%, coincidències 5)

- velocitat dels fotogrames (usada 18.18%, coincidències 4)

- imatges per segon (usada 13.64%, coincidències 3)

- velocitat de fotogrames (usada 13.64%, coincidències 3)

- freqüència d'imatge (usada 4.55%, coincidències 1)

- quadres per segon (usada 4.55%, coincidències 1)

- taxa de fotogrames (usada 4.55%, coincidències 1)

- velocitat de quadre (usada 4.55%, coincidències 1)

- fotograma per segon (usada 4.55%, coincidències 1)

- freqüència dels fotogrames (usada 4.55%, coincidències 1)

- velocitat de fotograma (usada 4.55%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 51.72%, coincidències 15)

- quadres (usada 27.59%, coincidències 8)

- marcs (usada 20.69%, coincidències 6)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 32)

free lliure

- lliure (usada 86.36%, coincidències 38)

- gratuït (usada 6.82%, coincidències 3)

- lliures (usada 2.27%, coincidències 1)

- disponible (usada 2.27%, coincidències 1)

- free (usada 2.27%, coincidències 1)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 10)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 28)

freebsd freebsd

- freebsd (usada 100.00%, coincidències 10)

freeze congela

- congela (usada 33.33%, coincidències 3)

- immobilitzar (usada 22.22%, coincidències 2)

- freeze (usada 22.22%, coincidències 2)

- bloqueja (usada 11.11%, coincidències 1)

- congelació (usada 11.11%, coincidències 1)

freezing rain pluja freda

- pluja freda (usada 50.00%, coincidències 5)

- pluja glaçada (usada 30.00%, coincidències 3)

- pluja gebradora (usada 10.00%, coincidències 1)

- pluja gelant (usada 10.00%, coincidències 1)

french francès

- francès (usada 95.24%, coincidències 40)

- clau de sol de primera línia (usada 2.38%, coincidències 1)

- francés (usada 2.38%, coincidències 1)

french guiana guaiana francesa

- guaiana francesa (usada 100.00%, coincidències 16)

french polynesia polinèsia francesa

- polinèsia francesa (usada 100.00%, coincidències 14)

french southern territories territoris francesos del sud

- territoris francesos del sud (usada 50.00%, coincidències 4)

- territoris del sud francesos (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs franceses (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs i antàrtiques franceses (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs francesas (usada 12.50%, coincidències 1)

frequency freqüència

- freqüència (usada 92.86%, coincidències 52)

- periodicitat (usada 3.57%, coincidències 2)

- frequency (usada 1.79%, coincidències 1)

- frequencia (usada 1.79%, coincidències 1)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 95.45%, coincidències 21)

- preguntes més freqüents (faq) (usada 4.55%, coincidències 1)

fri dv

- dv (usada 55.17%, coincidències 16)

- dv. (usada 31.03%, coincidències 9)

- div (usada 10.34%, coincidències 3)

- dvs (usada 3.45%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 41)

friend amic

- amic (usada 81.82%, coincidències 9)

- amic/ga (usada 9.09%, coincidències 1)

- friend (usada 9.09%, coincidències 1)

- amic -iga (usada 0.00%, coincidències 0)

friends amics

- amics (usada 85.71%, coincidències 12)

- amistat (usada 7.14%, coincidències 1)

- amics/amigues (usada 7.14%, coincidències 1)

frisian frisó

- frisó (usada 80.00%, coincidències 8)

- frisian (usada 10.00%, coincidències 1)

- frisi (usada 10.00%, coincidències 1)

friulian friülès

- friülès (usada 42.86%, coincidències 3)

- furlà (usada 28.57%, coincidències 2)

- friulian (usada 14.29%, coincidències 1)

- friülès; friülà (usada 14.29%, coincidències 1)

from de

- de (usada 53.40%, coincidències 102)

- des de (usada 40.31%, coincidències 77)

- des de/d' (usada 2.62%, coincidències 5)

- remitent (usada 2.09%, coincidències 4)

- no (usada 1.05%, coincidències 2)

- de/d' (usada 0.52%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 46.67%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 33.33%, coincidències 5)

- del fitxer (usada 13.33%, coincidències 2)

- des de fitxer (usada 6.67%, coincidències 1)

from top des de dalt

- des de dalt (usada 42.86%, coincidències 6)

- des de la part superior (usada 42.86%, coincidències 6)

- del capdamunt (usada 7.14%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 7.14%, coincidències 1)

front frontal

- frontal (usada 56.25%, coincidències 9)

- anvers de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- anvers (usada 12.50%, coincidències 2)

- davant (usada 6.25%, coincidències 1)

- front (usada 6.25%, coincidències 1)

- part davantera (usada 6.25%, coincidències 1)

front page portada

- portada (usada 40.00%, coincidències 4)

- pàgina principal (usada 20.00%, coincidències 2)

- primera plana (usada 10.00%, coincidències 1)

- primera plana (diaris) (usada 10.00%, coincidències 1)

- front page (usada 10.00%, coincidències 1)

- pàgina inicial (usada 10.00%, coincidències 1)

frozen congelat

- congelat (usada 57.14%, coincidències 8)

- congelada (usada 14.29%, coincidències 2)

- glaç (usada 7.14%, coincidències 1)

- gelat (usada 7.14%, coincidències 1)

- frozen (usada 7.14%, coincidències 1)

- frozen el regne del gel (usada 7.14%, coincidències 1)

ft ft

- ft (usada 81.82%, coincidències 18)

- peus (usada 13.64%, coincidències 3)

- peu (usada 4.55%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 27)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari ftp

- servidor intermediari ftp (usada 62.50%, coincidències 15)

- servidor intermediari d'ftp (usada 37.50%, coincidències 9)

full complet

- complet (usada 61.36%, coincidències 27)

- completa (usada 20.45%, coincidències 9)

- full (usada 4.55%, coincidències 2)

- justificat (usada 2.27%, coincidències 1)

- tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- ple (usada 2.27%, coincidències 1)

- màxima (usada 2.27%, coincidències 1)

- sencer (usada 2.27%, coincidències 1)

- final (usada 2.27%, coincidències 1)

full moon lluna plena

- lluna plena (usada 100.00%, coincidències 13)

full name nom complet

- nom complet (usada 93.83%, coincidències 76)

- nom sencer (usada 3.70%, coincidències 3)

- nom complert (usada 1.23%, coincidències 1)

- nom (usada 1.23%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 90.91%, coincidències 50)

- pantalla sencera (usada 7.27%, coincidències 4)

- pantalla complerta (usada 1.82%, coincidències 1)

full text text complet

- text complet (usada 88.89%, coincidències 8)

- tot el text (usada 11.11%, coincidències 1)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 98.08%, coincidències 51)

- pantalla sencera (usada 1.92%, coincidències 1)

fully charged totalment carregada

- totalment carregada (usada 55.56%, coincidències 5)

- càrrega completa (usada 33.33%, coincidències 3)

- completament carregada (usada 11.11%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 95.65%, coincidències 66)

- acció (usada 1.45%, coincidències 1)

- funció matemàtica (usada 1.45%, coincidències 1)

- function (usada 1.45%, coincidències 1)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 53)

fusion fusió

- fusió (usada 77.78%, coincidències 7)

- fusion (usada 22.22%, coincidències 2)

future futur

- futur (usada 88.89%, coincidències 8)

- future (usada 11.11%, coincidències 1)

fuzzy difús

- difús (usada 22.22%, coincidències 2)

- aproximada (usada 22.22%, coincidències 2)

- dubtosa (usada 11.11%, coincidències 1)

- insegurs (usada 11.11%, coincidències 1)

- difusa (usada 11.11%, coincidències 1)

- esfumat (usada 11.11%, coincidències 1)

- fuzzy (usada 11.11%, coincidències 1)

fv vf

- vf (usada 76.92%, coincidències 10)

- fv (usada 23.08%, coincidències 3)

ga ga

- ga (usada 100.00%, coincidències 8)

gabon gabon

- gabon (usada 100.00%, coincidències 16)

gain guany

- guany (usada 93.33%, coincidències 14)

- guanys (usada 6.67%, coincidències 1)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 25)

gallery galeria

- galeria (usada 94.59%, coincidències 35)

- galeria de fotos (usada 2.70%, coincidències 1)

- gallery (usada 2.70%, coincidències 1)

gambia gàmbia

- gàmbia (usada 100.00%, coincidències 14)

game joc

- joc (usada 72.73%, coincidències 24)

- partida (usada 21.21%, coincidències 7)

- tot (usada 3.03%, coincidències 1)

- joc (d'ordinador) (usada 3.03%, coincidències 1)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

game over fi de la partida

- fi de la partida (usada 22.22%, coincidències 2)

- joc acabat (usada 22.22%, coincidències 2)

- partida perduda (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi del joc (usada 11.11%, coincidències 1)

- game over (usada 11.11%, coincidències 1)

- final de la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha acabat la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

games jocs

- jocs (usada 94.44%, coincidències 34)

- games (usada 5.56%, coincidències 2)

gamma gamma

- gamma (usada 90.70%, coincidències 39)

- gama (usada 4.65%, coincidències 2)

- γ (gamma minúscula) (usada 2.33%, coincidències 1)

- γ (gamma majúscula) (usada 2.33%, coincidències 1)

ganda ganda

- ganda (usada 100.00%, coincidències 7)

gap separació

- separació (usada 70.00%, coincidències 7)

- gap (usada 20.00%, coincidències 2)

- bones pràctiques agràries (usada 10.00%, coincidències 1)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 92.68%, coincidències 38)

- porta d'enllaç (usada 4.88%, coincidències 2)

- gateway (usada 2.44%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 81.82%, coincidències 9)

- difuminació gaussiana (usada 18.18%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 37)

gemini bessons

- bessons (usada 66.67%, coincidències 6)

- gèminis (usada 22.22%, coincidències 2)

- gèminis (o bessons) (usada 11.11%, coincidències 1)

gender gènere

- gènere (usada 78.95%, coincidències 15)

- sexe (usada 21.05%, coincidències 4)

general general

- general (usada 99.65%, coincidències 287)

- opcions generals (usada 0.35%, coincidències 1)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 15)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 31)

general settings configuració general

- configuració general (usada 39.02%, coincidències 16)

- paràmetres generals (usada 21.95%, coincidències 9)

- ajusts generals (usada 14.63%, coincidències 6)

- arranjament general (usada 12.20%, coincidències 5)

- opcions generals (usada 4.88%, coincidències 2)

- arranjaments generals (usada 4.88%, coincidències 2)

- eines generals (usada 2.44%, coincidències 1)

generate genera

- genera (usada 96.67%, coincidències 29)

- generar (usada 3.33%, coincidències 1)

generic genèric

- genèric (usada 93.55%, coincidències 29)

- gen+eric (usada 3.23%, coincidències 1)

- genèrica (usada 3.23%, coincidències 1)

genre gènere

- gènere (usada 91.67%, coincidències 44)

- temàtica (usada 8.33%, coincidències 4)

genres gèneres

- gèneres (usada 100.00%, coincidències 8)

geography geografia

- geografia (usada 100.00%, coincidències 9)

geolocation geolocalització

- geolocalització (usada 90.00%, coincidències 9)

- ubicació geogràfica (usada 10.00%, coincidències 1)

geometric geomètrica

- geomètrica (usada 55.56%, coincidències 5)

- geomètric (usada 44.44%, coincidències 4)

geometry geometria

- geometria (usada 97.62%, coincidències 41)

- geometry (usada 2.38%, coincidències 1)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 92.00%, coincidències 23)

- georgia (usada 8.00%, coincidències 2)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 35)

german alemany

- alemany (usada 97.73%, coincidències 43)

- german (usada 2.27%, coincidències 1)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 28)

get help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 43.75%, coincidències 7)

- obtén ajuda (usada 25.00%, coincidències 4)

- obtingueu ajuda (usada 12.50%, coincidències 2)

- obteniu ajuda (usada 12.50%, coincidències 2)

- ajuda (usada 6.25%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 27.78%, coincidències 5)

- involucreu-vos-hi (usada 22.22%, coincidències 4)

- involucrar-se (usada 11.11%, coincidències 2)

- involucreu-vos (usada 11.11%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 11.11%, coincidències 2)

- participeu (usada 5.56%, coincidències 1)

- implicar-se (usada 5.56%, coincidències 1)

- participa (usada 5.56%, coincidències 1)

get started comenceu

- comenceu (usada 25.00%, coincidències 3)

- primers passos (usada 25.00%, coincidències 3)

- introducció (usada 16.67%, coincidències 2)

- començar (usada 8.33%, coincidències 1)

- per començar (usada 8.33%, coincidències 1)

- comença (usada 8.33%, coincidències 1)

- inici (usada 8.33%, coincidències 1)

getting help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 50.00%, coincidències 5)

- obtenció d'ajuda (usada 30.00%, coincidències 3)

- demanant ajuda (usada 10.00%, coincidències 1)

- obté ajuda (usada 10.00%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 55.00%, coincidències 11)

- com començar (usada 20.00%, coincidències 4)

- començant (usada 10.00%, coincidències 2)

- per a començar (usada 5.00%, coincidències 1)

- començem (usada 5.00%, coincidències 1)

- comença (usada 5.00%, coincidències 1)

ghana ghana

- ghana (usada 100.00%, coincidències 16)

gib gib

- gib (usada 89.47%, coincidències 17)

- gb (usada 10.53%, coincidències 2)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 94.12%, coincidències 16)

- gibraltar estret de (usada 5.88%, coincidències 1)

gid gid

- gid (usada 100.00%, coincidències 9)

gif gif

- gif (usada 92.86%, coincidències 13)

- factor intrínsec (usada 7.14%, coincidències 1)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

gif image imatge gif

- imatge gif (usada 100.00%, coincidències 7)

git git

- git (usada 100.00%, coincidències 16)

given name nom de pila

- nom de pila (usada 55.56%, coincidències 10)

- nom donat (usada 11.11%, coincidències 2)

- nom (usada 11.11%, coincidències 2)

- nom facilitat (usada 5.56%, coincidències 1)

- prenom (usada 5.56%, coincidències 1)

- pàgina de desambiguació (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom comú (usada 5.56%, coincidències 1)

glass vidre

- vidre (usada 66.67%, coincidències 6)

- glass (usada 11.11%, coincidències 1)

- got (usada 11.11%, coincidències 1)

- copa (usada 11.11%, coincidències 1)

global global

- global (usada 95.92%, coincidències 47)

- mundial (usada 2.04%, coincidències 1)

- general (usada 2.04%, coincidències 1)

global options opcions globals

- opcions globals (usada 100.00%, coincidències 10)

global settings paràmetres globals

- paràmetres globals (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts globals (usada 22.22%, coincidències 2)

- preferències globals (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració general (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions globals (usada 11.11%, coincidències 1)

- arranjament global (usada 11.11%, coincidències 1)

globe globus

- globus (usada 75.00%, coincidències 9)

- globe (usada 8.33%, coincidències 1)

- globus terraqüi (usada 8.33%, coincidències 1)

- terra (usada 8.33%, coincidències 1)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 25)

glow lluentor

- lluentor (usada 55.56%, coincidències 5)

- resplandor (usada 22.22%, coincidències 2)

- resplendor (usada 11.11%, coincidències 1)

- lluïssor (usada 11.11%, coincidències 1)

gnome gnome

- gnome (usada 92.31%, coincidències 12)

- gnom (usada 7.69%, coincidències 1)

gnome desktop escriptori gnome

- escriptori gnome (usada 75.00%, coincidències 6)

- escriptori del gnome (usada 25.00%, coincidències 2)

go vés

- vés (usada 47.30%, coincidències 35)

- vés-hi (usada 22.97%, coincidències 17)

- ves (usada 12.16%, coincidències 9)

- endavant (usada 4.05%, coincidències 3)

- anar (usada 2.70%, coincidències 2)

- ves a (usada 2.70%, coincidències 2)

- d'acord (usada 1.35%, coincidències 1)

- ves-hi (usada 1.35%, coincidències 1)

- navega (usada 1.35%, coincidències 1)

- executa (usada 1.35%, coincidències 1)

- go (usada 1.35%, coincidències 1)

- vésa (usada 1.35%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 33.33%, coincidències 13)

- torna enrere (usada 15.38%, coincidències 6)

- enrere (usada 12.82%, coincidències 5)

- retrocedeix (usada 12.82%, coincidències 5)

- vés endarrere (usada 10.26%, coincidències 4)

- torna (usada 7.69%, coincidències 3)

- vés enrrere (usada 2.56%, coincidències 1)

- torna endarrere (usada 2.56%, coincidències 1)

- mostra una vista prèvia (usada 2.56%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 60.00%, coincidències 9)

- avança (usada 26.67%, coincidències 4)

- endavant (usada 6.67%, coincidències 1)

- endevant (usada 6.67%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 82.05%, coincidències 32)

- ves a (usada 5.13%, coincidències 2)

- vés-hi (usada 5.13%, coincidències 2)

- anar a (usada 2.56%, coincidències 1)

- aneu a (usada 2.56%, coincidències 1)

- anar (usada 2.56%, coincidències 1)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 93.55%, coincidències 29)

- vés a línia (usada 3.23%, coincidències 1)

- ves a la línia (usada 3.23%, coincidències 1)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 92.31%, coincidències 12)

- ves a la pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 66.67%, coincidències 6)

- anar a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- ves a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra el dia d'avui (usada 11.11%, coincidències 1)

goal objectiu

- objectiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- porteria (usada 11.11%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 81.82%, coincidències 18)

- daurat (usada 13.64%, coincidències 3)

- or|daurat (usada 4.55%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 64.29%, coincidències 27)

- bo (usada 21.43%, coincidències 9)

- bé (usada 7.14%, coincidències 3)

- correcte (usada 2.38%, coincidències 1)

- libellé (usada 2.38%, coincidències 1)

- correcta (usada 2.38%, coincidències 1)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 14)

google talk google talk

- google talk (usada 81.82%, coincidències 9)

- parla google (usada 18.18%, coincidències 2)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 8)

goto vés a

- vés a (usada 60.00%, coincidències 9)

- ves a (usada 13.33%, coincidències 2)

- goto (usada 13.33%, coincidències 2)

- anar a (usada 6.67%, coincidències 1)

- vés (usada 6.67%, coincidències 1)

government govern

- govern (usada 62.50%, coincidències 5)

- institució governamental (usada 12.50%, coincidències 1)

- government (usada 12.50%, coincidències 1)

- política (usada 12.50%, coincidències 1)

gpl gpl

- gpl (usada 100.00%, coincidències 9)

gps gps

- gps (usada 100.00%, coincidències 13)

- sistema de posicionament global (usada 0.00%, coincidències 0)

grade qualificació

- qualificació (usada 67.74%, coincidències 21)

- qualifica (usada 19.35%, coincidències 6)

- pendent (usada 3.23%, coincidències 1)

- grade (usada 3.23%, coincidències 1)

- puntuació (usada 3.23%, coincidències 1)

- grau (usada 3.23%, coincidències 1)

gradient degradat

- degradat (usada 94.59%, coincidències 35)

- gradient (usada 5.41%, coincidències 2)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 10)

grain gra

- gra (usada 100.00%, coincidències 9)

grammar gramàtica

- gramàtica (usada 100.00%, coincidències 10)

graph gràfic

- gràfic (usada 33.33%, coincidències 9)

- gràfica (usada 29.63%, coincidències 8)

- graf (usada 14.81%, coincidències 4)

- grafic (usada 3.70%, coincidències 1)

- diagrama (usada 3.70%, coincidències 1)

- grafs (usada 3.70%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 3.70%, coincidències 1)

- gràfica d'una funció (usada 3.70%, coincidències 1)

- graph (usada 3.70%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 63.64%, coincidències 14)

- imatge (usada 31.82%, coincidències 7)

- gràfica (usada 4.55%, coincidències 1)

graphics gràfics

- gràfics (usada 93.33%, coincidències 56)

- imatges (usada 3.33%, coincidències 2)

- imatge (usada 1.67%, coincidències 1)

- gràfica (usada 1.67%, coincidències 1)

graphs gràfics

- gràfics (usada 55.56%, coincidències 5)

- grafs (usada 22.22%, coincidències 2)

- grafiques (usada 11.11%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 11.11%, coincidències 1)

grass herba

- herba (usada 54.55%, coincidències 6)

- gespa (usada 27.27%, coincidències 3)

- prats (usada 9.09%, coincidències 1)

- prat (usada 9.09%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 89.47%, coincidències 34)

- escala de grisos (usada 7.89%, coincidències 3)

- gray (usada 2.63%, coincidències 1)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 95.65%, coincidències 44)

- grayscale (usada 2.17%, coincidències 1)

- escala del gris (usada 2.17%, coincidències 1)

greater than major que

- major que (usada 52.00%, coincidències 13)

- més gran que (usada 32.00%, coincidències 8)

- és major que (usada 8.00%, coincidències 2)

- més de (usada 4.00%, coincidències 1)

- més que (usada 4.00%, coincidències 1)

greece grècia

- grècia (usada 100.00%, coincidències 20)

greek grec

- grec (usada 94.74%, coincidències 54)

- grega (usada 3.51%, coincidències 2)

- greek (usada 1.75%, coincidències 1)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 75.00%, coincidències 6)

- grec estès (usada 25.00%, coincidències 2)

green verd

- verd (usada 96.19%, coincidències 101)

- verda (usada 1.90%, coincidències 2)

- green (usada 0.95%, coincidències 1)

- groen! (usada 0.95%, coincidències 1)

greenland groenlàndia

- groenlàndia (usada 76.47%, coincidències 13)

- grenlàndia (usada 17.65%, coincidències 3)

- groenlandia (usada 5.88%, coincidències 1)

grenada grenada

- grenada (usada 86.67%, coincidències 13)

- granada (usada 13.33%, coincidències 2)

grey gris

- gris (usada 92.31%, coincidències 12)

- grey (usada 7.69%, coincidències 1)

grid graella

- graella (usada 82.02%, coincidències 73)

- quadrícula (usada 17.98%, coincidències 16)

grid lines línies de quadrícula

- línies de quadrícula (usada 37.50%, coincidències 3)

- línies de la graella (usada 37.50%, coincidències 3)

- linies divisories (usada 12.50%, coincidències 1)

- línies de graella (usada 12.50%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 11)

group grup

- grup (usada 80.42%, coincidències 152)

- agrupa (usada 14.81%, coincidències 28)

- grups (usada 1.06%, coincidències 2)

- group (usada 1.06%, coincidències 2)

- agrupació (usada 0.53%, coincidències 1)

- agrupar (usada 0.53%, coincidències 1)

- grupo (usada 0.53%, coincidències 1)

- grup de la taula periòdica (usada 0.53%, coincidències 1)

- grup cultivar (usada 0.53%, coincidències 1)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 77.27%, coincidències 17)

- agrupat per (usada 9.09%, coincidències 2)

- agrupar per (usada 4.55%, coincidències 1)

- agrupa segons (usada 4.55%, coincidències 1)

- group by (usada 4.55%, coincidències 1)

group id identificador del grup

- identificador del grup (usada 25.00%, coincidències 4)

- id del grup (usada 18.75%, coincidències 3)

- id. del grup (usada 18.75%, coincidències 3)

- id de grup (usada 18.75%, coincidències 3)

- identificador de grup (usada 12.50%, coincidències 2)

- id. de grup (usada 6.25%, coincidències 1)

group members membres del grup

- membres del grup (usada 86.67%, coincidències 13)

- membres de grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- group members (usada 6.67%, coincidències 1)

group membership pertinença a grups

- pertinença a grups (usada 31.25%, coincidències 5)

- pertinença als grups (usada 25.00%, coincidències 4)

- membres del grup (usada 25.00%, coincidències 4)

- afiliació a grups (usada 12.50%, coincidències 2)

- grups (usada 6.25%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 87.50%, coincidències 56)

- nom de grup (usada 12.50%, coincidències 8)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 73.68%, coincidències 14)

- contrasenya del grup (usada 26.32%, coincidències 5)

grouping agrupament

- agrupament (usada 51.28%, coincidències 20)

- agrupació (usada 33.33%, coincidències 13)

- grup (usada 10.26%, coincidències 4)

- s'està agrupant (usada 2.56%, coincidències 1)

- agrupant (usada 2.56%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 98.82%, coincidències 84)

- groups (usada 1.18%, coincidències 1)

guadeloupe guadalupe

- guadalupe (usada 66.67%, coincidències 10)

- guadeloupe (usada 33.33%, coincidències 5)

guam guam

- guam (usada 100.00%, coincidències 15)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 12)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 25)

guernsey guernsey

- guernsey (usada 100.00%, coincidències 11)

guest convidat

- convidat (usada 41.67%, coincidències 5)

- visitant (usada 25.00%, coincidències 3)

- client (usada 16.67%, coincidències 2)

- invitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- guest (usada 8.33%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

gui igu

- igu (usada 57.14%, coincidències 4)

- gui (usada 42.86%, coincidències 3)

- interfície gràfica d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 94.12%, coincidències 16)

- guiatge (usada 5.88%, coincidències 1)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 13)

guinea guinea

- guinea (usada 94.12%, coincidències 16)

- república de guinea (usada 5.88%, coincidències 1)

guinea-bissau guinea bissau

- guinea bissau (usada 92.31%, coincidències 12)

- guinea-bissau (usada 7.69%, coincidències 1)

guitar guitarra

- guitarra (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 28)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 13)

guyana guyana

- guyana (usada 84.21%, coincidències 16)

- guaiana (usada 15.79%, coincidències 3)

ha ha

- ha (usada 94.44%, coincidències 17)

- ah (usada 5.56%, coincidències 1)

hail calamarsa

- calamarsa (usada 70.00%, coincidències 7)

- pedra (usada 30.00%, coincidències 3)

haiti haití

- haití (usada 100.00%, coincidències 20)

handle gestor

- gestor (usada 25.00%, coincidències 2)

- nansa (usada 12.50%, coincidències 1)

- identificador (usada 12.50%, coincidències 1)

- control (usada 12.50%, coincidències 1)

- maneja (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobrenom (usada 12.50%, coincidències 1)

- mànec (usada 12.50%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 12)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 8)

hard difícil

- difícil (usada 36.84%, coincidències 7)

- hard (usada 15.79%, coincidències 3)

- dur (usada 15.79%, coincidències 3)

- fort (usada 15.79%, coincidències 3)

- forçat (usada 10.53%, coincidències 2)

- dura (usada 5.26%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 96.15%, coincidències 25)

- disc (usada 3.85%, coincidències 1)

hard light llum forta

- llum forta (usada 91.67%, coincidències 11)

- llum dura (usada 8.33%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 97.44%, coincidències 38)

- hardware (usada 2.56%, coincidències 1)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 52.17%, coincidències 12)

- adreça de maquinari (usada 39.13%, coincidències 9)

- adreça física (usada 8.70%, coincidències 2)

has

- té (usada 71.43%, coincidències 5)

- has (usada 28.57%, coincidències 2)

hash hash

- hash (usada 35.71%, coincidències 5)

- resum (usada 35.71%, coincidències 5)

- suma (usada 14.29%, coincidències 2)

- funció resum (usada 7.14%, coincidències 1)

- barres (usada 7.14%, coincidències 1)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

hausa haussa

- haussa (usada 77.78%, coincidències 7)

- hausa (usada 11.11%, coincidències 1)

- hausses (usada 11.11%, coincidències 1)

hawaiian hawaià

- hawaià (usada 100.00%, coincidències 8)

haze boirina

- boirina (usada 33.33%, coincidències 3)

- calitja (usada 33.33%, coincidències 3)

- broma (usada 33.33%, coincidències 3)

hdr hdr

- hdr (usada 75.00%, coincidències 6)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

- capçalera (usada 12.50%, coincidències 1)

head cap

- cap (usada 41.67%, coincidències 5)

- head (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçal (usada 8.33%, coincidències 1)

- capçalera (usada 8.33%, coincidències 1)

- davant per (usada 8.33%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 95.45%, coincidències 63)

- capçalera de la taula (usada 1.52%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.52%, coincidències 1)

- capsalera (usada 1.52%, coincidències 1)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 84.00%, coincidències 21)

- encapçalaments (usada 16.00%, coincidències 4)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 75.61%, coincidències 31)

- capçalera (usada 17.07%, coincidències 7)

- títol (usada 4.88%, coincidències 2)

- rumb (usada 2.44%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 65.00%, coincidències 13)

- capçalera 1 (usada 25.00%, coincidències 5)

- capçalera1 (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol 1 (usada 5.00%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 63.16%, coincidències 12)

- capçalera 2 (usada 26.32%, coincidències 5)

- capçalera2 (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol 2 (usada 5.26%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 56.25%, coincidències 9)

- capçalera 3 (usada 31.25%, coincidències 5)

- capçalera3 (usada 6.25%, coincidències 1)

- títol 3 (usada 6.25%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 53.33%, coincidències 8)

- capçalera 4 (usada 33.33%, coincidències 5)

- capçalera4 (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol 4 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 58.33%, coincidències 7)

- capçalera 5 (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçalera5 (usada 8.33%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 58.33%, coincidències 7)

- capçalera 6 (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçalera6 (usada 8.33%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçaleres (usada 28.57%, coincidències 4)

- capçalera (usada 7.14%, coincidències 1)

headline titular

- titular (usada 50.00%, coincidències 5)

- capçalera (usada 20.00%, coincidències 2)

- portada (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea un titular (usada 10.00%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 10.00%, coincidències 1)

headphone auriculars

- auriculars (usada 70.00%, coincidències 7)

- auricular (usada 20.00%, coincidències 2)

- cascos (usada 10.00%, coincidències 1)

headphones auriculars

- auriculars (usada 81.82%, coincidències 9)

- auricular (usada 9.09%, coincidències 1)

- cascs (usada 9.09%, coincidències 1)

headset auricular

- auricular (usada 55.56%, coincidències 5)

- auriculars (usada 33.33%, coincidències 3)

- microauricular (usada 11.11%, coincidències 1)

health salut

- salut (usada 91.67%, coincidències 11)

- health (usada 8.33%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 13)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 98.11%, coincidències 52)

- hebrew (usada 1.89%, coincidències 1)

hebrew visual hebreu visual

- hebreu visual (usada 100.00%, coincidències 7)

height alçada

- alçada (usada 93.75%, coincidències 195)

- altura (usada 3.85%, coincidències 8)

- alt (usada 0.96%, coincidències 2)

- alçària (usada 0.48%, coincidències 1)

- alçada (h) (usada 0.48%, coincidències 1)

- a (usada 0.48%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 91.67%, coincidències 22)

- hello (usada 8.33%, coincidències 2)

hello world hola món

- hola món (usada 81.82%, coincidències 9)

- hola mon (usada 9.09%, coincidències 1)

- hola món! (usada 9.09%, coincidències 1)

help ajuda

- ajuda (usada 99.64%, coincidències 274)

- help (usada 0.36%, coincidències 1)

help! ajuda!

- ajuda! (usada 85.71%, coincidències 12)

- ajuda (usada 7.14%, coincidències 1)

- bona nit malparits! (usada 7.14%, coincidències 1)

here aquí

- aquí (usada 88.89%, coincidències 16)

- aqu (usada 5.56%, coincidències 1)

- aqui (usada 5.56%, coincidències 1)

herero herero

- herero (usada 100.00%, coincidències 7)

hex hex

- hex (usada 57.14%, coincidències 8)

- hexadecimal (usada 35.71%, coincidències 5)

- hexa (usada 7.14%, coincidències 1)

hex editor editor hexadecimal

- editor hexadecimal (usada 90.91%, coincidències 10)

- editor hex (usada 9.09%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 94.74%, coincidències 18)

- sistema hexadecimal (usada 5.26%, coincidències 1)

hhmm hhmm

- hhmm (usada 88.89%, coincidències 8)

- h.mm (usada 11.11%, coincidències 1)

hi hola

- hola (usada 76.92%, coincidències 10)

- hi (usada 15.38%, coincidències 2)

- salutacions (usada 7.69%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 91.30%, coincidències 21)

- hibernar (usada 4.35%, coincidències 1)

- hiverna (usada 4.35%, coincidències 1)

hidden ocult

- ocult (usada 60.61%, coincidències 40)

- amagat (usada 27.27%, coincidències 18)

- oculta (usada 4.55%, coincidències 3)

- ocultes (usada 3.03%, coincidències 2)

- no visible (usada 1.52%, coincidències 1)

- amaga (usada 1.52%, coincidències 1)

- hidden (usada 1.52%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 66.42%, coincidències 91)

- oculta (usada 23.36%, coincidències 32)

- ocultar (usada 3.65%, coincidències 5)

- amagar (usada 1.46%, coincidències 2)

- amaga't (usada 1.46%, coincidències 2)

- amaga-ho (usada 0.73%, coincidències 1)

- ocult (usada 0.73%, coincidències 1)

- aguait (usada 0.73%, coincidències 1)

- amagatall (usada 0.73%, coincidències 1)

- hide (usada 0.73%, coincidències 1)

hide all oculta'ls tots

- oculta'ls tots (usada 33.33%, coincidències 6)

- amaga-ho tot (usada 27.78%, coincidències 5)

- oculta-ho tot (usada 22.22%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 11.11%, coincidències 2)

- ocultar-ho tot (usada 5.56%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 50.00%, coincidències 7)

- oculta els detalls (usada 42.86%, coincidències 6)

- amagar detalls (usada 7.14%, coincidències 1)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 33.33%, coincidències 4)

- amaga les altres (usada 16.67%, coincidències 2)

- oculta els altres (usada 16.67%, coincidències 2)

- amaga altres (usada 16.67%, coincidències 2)

- amaga la resta (usada 8.33%, coincidències 1)

- oculta altres (usada 8.33%, coincidències 1)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 10)

high alta

- alta (usada 58.10%, coincidències 61)

- alt (usada 34.29%, coincidències 36)

- aguts (usada 3.81%, coincidències 4)

- superior (usada 1.90%, coincidències 2)

- fort (usada 0.95%, coincidències 1)

- altura (usada 0.95%, coincidències 1)

high contrast contrast alt

- contrast alt (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt contrast (usada 28.57%, coincidències 4)

- contrast elevat (usada 7.14%, coincidències 1)

high priority prioritat alta

- prioritat alta (usada 90.00%, coincidències 9)

- prioritat elevada (usada 10.00%, coincidències 1)

highest la més alta

- la més alta (usada 31.25%, coincidències 5)

- més alta (usada 25.00%, coincidències 4)

- màxima (usada 25.00%, coincidències 4)

- el més alt (usada 12.50%, coincidències 2)

- més alt (usada 6.25%, coincidències 1)

highlight ressaltat

- ressaltat (usada 43.33%, coincidències 13)

- ressalta (usada 20.00%, coincidències 6)

- realçat (usada 13.33%, coincidències 4)

- ressaltar (usada 6.67%, coincidències 2)

- destaca (usada 3.33%, coincidències 1)

- realçament (usada 3.33%, coincidències 1)

- marcar (usada 3.33%, coincidències 1)

- destacat (usada 3.33%, coincidències 1)

- llums intenses (usada 3.33%, coincidències 1)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 37.50%, coincidències 6)

- color de ressaltat (usada 31.25%, coincidències 5)

- color del ressaltat (usada 12.50%, coincidències 2)

- color de ressaltament (usada 12.50%, coincidències 2)

- realçament del color (usada 6.25%, coincidències 1)

highlights llums intenses

- llums intenses (usada 21.74%, coincidències 5)

- ressaltats (usada 17.39%, coincidències 4)

- destacats (usada 17.39%, coincidències 4)

- realçats (usada 8.70%, coincidències 2)

- realçaments (usada 8.70%, coincidències 2)

- altes llums (usada 8.70%, coincidències 2)

- punts brillants (usada 4.35%, coincidències 1)

- informacions destacades (usada 4.35%, coincidències 1)

- cal destacar (usada 4.35%, coincidències 1)

- clars intensos (usada 4.35%, coincidències 1)

hiligaynon hiligaynon

- hiligaynon (usada 85.71%, coincidències 6)

- hiligainon (usada 14.29%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 93.33%, coincidències 28)

- indi (usada 3.33%, coincidències 1)

- hindú (usada 3.33%, coincidències 1)

hint consell

- consell (usada 47.06%, coincidències 8)

- pista (usada 29.41%, coincidències 5)

- suggeriment (usada 23.53%, coincidències 4)

hints pistes

- pistes (usada 27.27%, coincidències 3)

- suggeriments (usada 18.18%, coincidències 2)

- suggerencies (usada 18.18%, coincidències 2)

- suggerències (usada 18.18%, coincidències 2)

- indicacions (usada 9.09%, coincidències 1)

- hints (usada 9.09%, coincidències 1)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 10)

hiri motu hiri motu

- hiri motu (usada 100.00%, coincidències 7)

histogram histograma

- histograma (usada 96.55%, coincidències 28)

- histogram (usada 3.45%, coincidències 1)

history historial

- historial (usada 78.74%, coincidències 100)

- història (usada 10.24%, coincidències 13)

- històric (usada 9.45%, coincidències 12)

- historia (usada 0.79%, coincidències 1)

- the history channel (usada 0.79%, coincidències 1)

hits visites

- visites (usada 17.65%, coincidències 3)

- clics (usada 17.65%, coincidències 3)

- vist (usada 17.65%, coincidències 3)

- resultats (usada 11.76%, coincidències 2)

- encerts (usada 11.76%, coincidències 2)

- vegades vist (usada 5.88%, coincidències 1)

- peticions (usada 5.88%, coincidències 1)

- vegades (usada 5.88%, coincidències 1)

- impactes (usada 5.88%, coincidències 1)

hold en espera

- en espera (usada 23.53%, coincidències 4)

- mantén (usada 17.65%, coincidències 3)

- retèn (usada 11.76%, coincidències 2)

- aguanta (usada 5.88%, coincidències 1)

- posa en espera (usada 5.88%, coincidències 1)

- retenir (usada 5.88%, coincidències 1)

- retenció (usada 5.88%, coincidències 1)

- bodega (usada 5.88%, coincidències 1)

- retén (usada 5.88%, coincidències 1)

- atura (usada 5.88%, coincidències 1)

- hold (usada 5.88%, coincidències 1)

holiday festiu

- festiu (usada 30.00%, coincidències 3)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- festes (usada 20.00%, coincidències 2)

- vacances (usada 10.00%, coincidències 1)

- festa (usada 10.00%, coincidències 1)

- dia festiu (usada 10.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 67.86%, coincidències 95)

- casa (usada 7.86%, coincidències 11)

- carpeta de l'usuari (usada 5.00%, coincidències 7)

- particular (usada 3.57%, coincidències 5)

- el meu espai de treball (usada 2.14%, coincidències 3)

- llar (usada 2.14%, coincidències 3)

- inici del wiki (usada 1.43%, coincidències 2)

- pàgina d'inici (usada 1.43%, coincidències 2)

- base (usada 1.43%, coincidències 2)

- home (usada 1.43%, coincidències 2)

- domicili (usada 1.43%, coincidències 2)

- personal (usada 0.71%, coincidències 1)

- directori de l'usuari (usada 0.71%, coincidències 1)

- pàgina inicial (usada 0.71%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 0.71%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 0.71%, coincidències 1)

- directori de l'usuari carpeta personal (usada 0.71%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 55.88%, coincidències 19)

- directori d'inici (usada 32.35%, coincidències 11)

- carpeta d'inici (usada 2.94%, coincidències 1)

- directori inici (usada 2.94%, coincidències 1)

- directori home (usada 2.94%, coincidències 1)

- directori de l'usuari carpeta personal (usada 2.94%, coincidències 1)

home folder carpeta de l'usuari

- carpeta de l'usuari (usada 36.84%, coincidències 7)

- carpeta d'usuari (usada 15.79%, coincidències 3)

- carpeta d'inici (usada 15.79%, coincidències 3)

- carpeta personal (usada 10.53%, coincidències 2)

- carpeta inicial (usada 10.53%, coincidències 2)

- carpeta principal (usada 5.26%, coincidències 1)

- carpeta inici (usada 5.26%, coincidències 1)

home page pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 40.74%, coincidències 11)

- pàgina inicial (usada 33.33%, coincidències 9)

- pàgina personal (usada 11.11%, coincidències 3)

- pàgina web (usada 7.41%, coincidències 2)

- qq"pàgina principal (usada 3.70%, coincidències 1)

- portada (usada 3.70%, coincidències 1)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 68.42%, coincidències 13)

- telèfon de casa (usada 15.79%, coincidències 3)

- telèfon fix (usada 5.26%, coincidències 1)

- número de casa (usada 5.26%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 5.26%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 37.50%, coincidències 15)

- pàgina web (usada 20.00%, coincidències 8)

- pàgina inicial (usada 15.00%, coincidències 6)

- pàgina principal (usada 7.50%, coincidències 3)

- lloc web (usada 7.50%, coincidències 3)

- pàgina personal (usada 5.00%, coincidències 2)

- inici (usada 5.00%, coincidències 2)

- pàgina d''inici (usada 2.50%, coincidències 1)

honduras hondures

- hondures (usada 100.00%, coincidències 21)

hong kong hong kong

- hong kong (usada 100.00%, coincidències 18)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 97.22%, coincidències 105)

- horizontal (usada 2.78%, coincidències 3)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 18)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 11)

horizontal spacing espaiat horitzontal

- espaiat horitzontal (usada 90.00%, coincidències 9)

- espaiament horitzontal (usada 10.00%, coincidències 1)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 76.92%, coincidències 10)

- horitzontal (usada 23.08%, coincidències 3)

horse cavall

- cavall (usada 100.00%, coincidències 11)

hospital hospital

- hospital (usada 91.67%, coincidències 11)

- hospital (bisbe) (usada 8.33%, coincidències 1)

host amfitrió

- amfitrió (usada 52.54%, coincidències 62)

- servidor (usada 19.49%, coincidències 23)

- ordinador central (usada 8.47%, coincidències 10)

- màquina (usada 7.63%, coincidències 9)

- ordinador (usada 5.08%, coincidències 6)

- amfitrió (usada 0.85%, coincidències 1)

- servidor de bases de dades (usada 0.85%, coincidències 1)

- equip remot (usada 0.85%, coincidències 1)

- allotjament (usada 0.85%, coincidències 1)

- presentador (usada 0.85%, coincidències 1)

- hoste (usada 0.85%, coincidències 1)

- remot (usada 0.85%, coincidències 1)

- servidor central (usada 0.85%, coincidències 1)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 46.15%, coincidències 30)

- nom d'amfitrió (usada 16.92%, coincidències 11)

- nom de l'ordinador (usada 15.38%, coincidències 10)

- nom del servidor (usada 7.69%, coincidències 5)

- nom de la màquina (usada 4.62%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 3.08%, coincidències 2)

- nom de servidor (usada 3.08%, coincidències 2)

- ordinador (usada 1.54%, coincidències 1)

- nom màquina (usada 1.54%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 39.08%, coincidències 34)

- nom de l'amfitrió (usada 19.54%, coincidències 17)

- nom de l'ordinador (usada 14.94%, coincidències 13)

- nom de la màquina (usada 9.20%, coincidències 8)

- nom de màquina (usada 4.60%, coincidències 4)

- hostname (usada 2.30%, coincidències 2)

- nom del servidor (usada 2.30%, coincidències 2)

- nom de l'ordinador central (usada 2.30%, coincidències 2)

- servidor (usada 1.15%, coincidències 1)

- nom del sistema (usada 1.15%, coincidències 1)

- nomamfitrió (usada 1.15%, coincidències 1)

- nom d'equip (usada 1.15%, coincidències 1)

- ordinador (usada 1.15%, coincidències 1)

hosts hosts

- hosts (usada 50.00%, coincidències 9)

- amfitrions (usada 33.33%, coincidències 6)

- ordinadors centrals (usada 5.56%, coincidències 1)

- fitxer de hosts (usada 5.56%, coincidències 1)

- màquines (usada 5.56%, coincidències 1)

hot calent

- calent (usada 50.00%, coincidències 5)

- càlid (usada 40.00%, coincidències 4)

- candent (usada 10.00%, coincidències 1)

hotel hotel

- hotel (usada 90.00%, coincidències 9)

- hotel (joc) (usada 10.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 90.62%, coincidències 29)

- hores (usada 6.25%, coincidències 2)

- hour (usada 3.12%, coincidències 1)

hour(s) hora/es

- hora/es (usada 50.00%, coincidències 5)

- hores (usada 20.00%, coincidències 2)

- hora(-es) (usada 10.00%, coincidències 1)

- hor(a/es) (usada 10.00%, coincidències 1)

- hora(es) (usada 10.00%, coincidències 1)

hourly cada hora

- cada hora (usada 91.67%, coincidències 11)

- horàriament (usada 8.33%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 96.36%, coincidències 53)

- 'hours' (usada 1.82%, coincidències 1)

- hours (usada 1.82%, coincidències 1)

house casa

- casa (usada 76.47%, coincidències 13)

- house (usada 17.65%, coincidències 3)

- house md (usada 5.88%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 11)

html html

- html (usada 98.00%, coincidències 49)

- hyper text markup language (usada 2.00%, coincidències 1)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 19)

html files fitxers html

- fitxers html (usada 81.82%, coincidències 9)

- fitxers en html (usada 18.18%, coincidències 2)

html source font html

- font html (usada 54.55%, coincidències 6)

- codi font html (usada 27.27%, coincidències 3)

- codi html (usada 18.18%, coincidències 2)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 22)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari http

- servidor intermediari http (usada 53.33%, coincidències 16)

- servidor intermediari d'http (usada 43.33%, coincidències 13)

- proxy de l'http (usada 3.33%, coincidències 1)

https https

- https (usada 100.00%, coincidències 10)

https proxy servidor intermediari https

- servidor intermediari https (usada 63.16%, coincidències 12)

- servidor intermediari d'https (usada 31.58%, coincidències 6)

- servidor intermediari d'http (usada 5.26%, coincidències 1)

hue to

- to (usada 64.44%, coincidències 29)

- matís (usada 17.78%, coincidències 8)

- to de color (usada 4.44%, coincidències 2)

- tonalitat (usada 4.44%, coincidències 2)

- ton (usada 2.22%, coincidències 1)

- to (hue) (usada 2.22%, coincidències 1)

- mat (usada 2.22%, coincidències 1)

- hue (usada 2.22%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 66.67%, coincidències 10)

- molt gran (usada 6.67%, coincidències 1)

- immensa (usada 6.67%, coincidències 1)

- immens (usada 6.67%, coincidències 1)

- molt grossa (usada 6.67%, coincidències 1)

- huge (usada 6.67%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 92.31%, coincidències 12)

- humans (usada 7.69%, coincidències 1)

humidity humitat

- humitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- humitat relativa (usada 12.50%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 94.59%, coincidències 35)

- hongaresa (usada 2.70%, coincidències 1)

- hongarès; magiar (usada 2.70%, coincidències 1)

hungary hongria

- hongria (usada 100.00%, coincidències 21)

hybrid híbrid

- híbrid (usada 100.00%, coincidències 8)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 75.00%, coincidències 27)

- hiperenllaç (usada 25.00%, coincidències 9)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 85.19%, coincidències 23)

- partidor de mots (usada 11.11%, coincidències 3)

- divisió de les paraules (usada 3.70%, coincidències 1)

hz hz

- hz (usada 100.00%, coincidències 15)

ice gel

- gel (usada 100.00%, coincidències 11)

ice cream gelat

- gelat (usada 71.43%, coincidències 5)

- gelats (usada 28.57%, coincidències 2)

iceland islàndia

- islàndia (usada 100.00%, coincidències 19)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 31)

icon icona

- icona (usada 98.55%, coincidències 68)

- icon (usada 1.45%, coincidències 1)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 11)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 60.00%, coincidències 18)

- mida de les icones (usada 33.33%, coincidències 10)

- tamany d'icones (usada 3.33%, coincidències 1)

- mida d'icona (usada 3.33%, coincidències 1)

icon theme tema d'icones

- tema d'icones (usada 60.00%, coincidències 6)

- tema de les icones (usada 20.00%, coincidències 2)

- tema de la icona (usada 10.00%, coincidències 1)

- icona del tema (usada 10.00%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 84.62%, coincidències 11)

- visualització d'icones (usada 7.69%, coincidències 1)

- mostra les icones (usada 7.69%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 32)

icons only només icones

- només icones (usada 77.78%, coincidències 7)

- només les icones (usada 22.22%, coincidències 2)

id id

- id (usada 67.21%, coincidències 123)

- identificador (usada 25.68%, coincidències 47)

- id. (usada 6.01%, coincidències 11)

- identificador d'usuari (usada 0.55%, coincidències 1)

- codi (usada 0.55%, coincidències 1)

identification identificació

- identificació (usada 100.00%, coincidències 11)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 45)

identity identitat

- identitat (usada 98.25%, coincidències 56)

- identitat personal (usada 1.75%, coincidències 1)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

idle inactiu

- inactiu (usada 57.14%, coincidències 20)

- ociós (usada 14.29%, coincidències 5)

- sense ús (usada 11.43%, coincidències 4)

- inactiva (usada 8.57%, coincidències 3)

- lliure (usada 5.71%, coincidències 2)

- està ociós (usada 2.86%, coincidències 1)

ido ido

- ido (usada 100.00%, coincidències 9)

if si

- si (usada 86.67%, coincidències 13)

- if (usada 13.33%, coincidències 2)

igbo igbo

- igbo (usada 100.00%, coincidències 8)

ignore ignora

- ignora (usada 86.52%, coincidències 77)

- ignorar (usada 7.87%, coincidències 7)

- ignora-ho (usada 2.25%, coincidències 2)

- ignora-la (usada 1.12%, coincidències 1)

- ignorada (usada 1.12%, coincidències 1)

- ignore (usada 1.12%, coincidències 1)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 58.62%, coincidències 17)

- ignora-les totes (usada 27.59%, coincidències 8)

- ignora'ls tots (usada 6.90%, coincidències 2)

- ignora tots els espais (usada 3.45%, coincidències 1)

- ignorar tots (usada 3.45%, coincidències 1)

ignore case ignora diferències de majúscules i minúscules

- ignora diferències de majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora les majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora diferències majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora les majúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- considera iguals majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora diferències entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

ignored ignorat

- ignorat (usada 87.50%, coincidències 21)

- ignorada (usada 8.33%, coincidències 2)

- s'ignora (usada 4.17%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 15)

im mi

- mi (usada 84.62%, coincidències 11)

- im (usada 7.69%, coincidències 1)

- xat (usada 7.69%, coincidències 1)

image imatge

- imatge (usada 99.22%, coincidències 255)

- image (usada 0.39%, coincidències 1)

- imatge (matemàtiques) (usada 0.39%, coincidències 1)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 93.33%, coincidències 14)

- fitxer de la imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 68.97%, coincidències 20)

- fitxers d'imatges (usada 20.69%, coincidències 6)

- fitxers d’imatges (usada 3.45%, coincidències 1)

- fitxers d''imatge (usada 3.45%, coincidències 1)

- fitxers d'image (usada 3.45%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 70.00%, coincidències 7)

- format d'imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

- format de les imatges (usada 10.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- mapa d'imatges (usada 20.00%, coincidències 2)

- imatge sensible (usada 10.00%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

image name nom de la imatge

- nom de la imatge (usada 92.59%, coincidències 25)

- nom d'imatge (usada 7.41%, coincidències 2)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- qualitat d'imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- valoració de la qualitat d'imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image settings paràmetres d'imatge

- paràmetres d'imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- paràmetres de la imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajusts de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres de configuració de les imatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- definit a la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 85.19%, coincidències 23)

- mida d'imatge (usada 11.11%, coincidències 3)

- mida de l'imatge (usada 3.70%, coincidències 1)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 21)

image url url de la imatge

- url de la imatge (usada 77.78%, coincidències 7)

- adreça url de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- adreça url (usada 11.11%, coincidències 1)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 70.37%, coincidències 19)

- visor d'imatges (usada 25.93%, coincidències 7)

- visualització d'imatges (usada 3.70%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 91)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 12)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 14)

immediate immediat

- immediat (usada 66.67%, coincidències 6)

- immediata (usada 22.22%, coincidències 2)

- immediate (usada 11.11%, coincidències 1)

immediately immediatament

- immediatament (usada 88.89%, coincidències 8)

- immediat (usada 11.11%, coincidències 1)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 11)

import importa

- importa (usada 93.89%, coincidències 169)

- importar (usada 3.33%, coincidències 6)

- importació (usada 1.11%, coincidències 2)

- importeu (usada 0.56%, coincidències 1)

- importa el repositori (usada 0.56%, coincidències 1)

- import (usada 0.56%, coincidències 1)

import bookmarks importa les adreces d'interès

- importa les adreces d'interès (usada 45.45%, coincidències 5)

- importa adreces d'interès (usada 18.18%, coincidències 2)

- importa els marcadors (usada 9.09%, coincidències 1)

- importa preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

- importar marcardors (usada 9.09%, coincidències 1)

- importa punts (usada 9.09%, coincidències 1)

import data importa les dades

- importa les dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- importar dades (usada 22.22%, coincidències 2)

- importació de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- importa dades (usada 11.11%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 66.67%, coincidències 6)

- importa el fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

- importació d'un fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

import files importa fitxers

- importa fitxers (usada 43.75%, coincidències 7)

- importa els fitxers (usada 37.50%, coincidències 6)

- fitxers d'importació (usada 12.50%, coincidències 2)

- importa el fitxers (usada 6.25%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 87.50%, coincidències 7)

- importa de (usada 12.50%, coincidències 1)

import from file importa d'un fitxer

- importa d'un fitxer (usada 27.78%, coincidències 5)

- importa des el fitxer (usada 22.22%, coincidències 4)

- importa des d'un fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

- importa des del fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importa des de fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importar des de l'arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- importa del fitxer (usada 5.56%, coincidències 1)

import image importa una imatge

- importa una imatge (usada 88.89%, coincidències 8)

- importa imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

import options opcions d'importació

- opcions d'importació (usada 90.00%, coincidències 9)

- importa opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

import settings importa configuració

- importa configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres d'importació (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa la configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa els paràmetres (usada 14.29%, coincidències 1)

import/export importa/exporta

- importa/exporta (usada 62.50%, coincidències 5)

- importació/exportació (usada 25.00%, coincidències 2)

- importació i exportació (usada 12.50%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 30)

imported importat

- importat (usada 55.56%, coincidències 5)

- importades (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha importat (usada 11.11%, coincidències 1)

- importats (usada 11.11%, coincidències 1)

importing s'està important

- s'està important (usada 68.42%, coincidències 13)

- importació (usada 15.79%, coincidències 3)

- important (usada 15.79%, coincidències 3)

in in

- in (usada 22.54%, coincidències 16)

- a (usada 22.54%, coincidències 16)

- en (usada 18.31%, coincidències 13)

- dins (usada 11.27%, coincidències 8)

- entrada (usada 9.86%, coincidències 7)

- po (usada 2.82%, coincidències 2)

- apropa (usada 2.82%, coincidències 2)

- cap endins (usada 2.82%, coincidències 2)

- bústia d'entrada (usada 1.41%, coincidències 1)

- pres. (usada 1.41%, coincidències 1)

- a/en (usada 1.41%, coincidències 1)

- pertany (usada 1.41%, coincidències 1)

- a|en (usada 1.41%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 58.54%, coincidències 24)

- en progrés (usada 36.59%, coincidències 15)

- progressant (usada 4.88%, coincidències 2)

inaccessible inaccessible

- inaccessible (usada 55.56%, coincidències 5)

- no s'hi pot accedir (usada 33.33%, coincidències 3)

- no accessible (usada 11.11%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 94.23%, coincidències 49)

- inactiva (usada 3.85%, coincidències 2)

- desactivat (usada 1.92%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 63.64%, coincidències 14)

- bústia d'entrada (usada 13.64%, coincidències 3)

- entrada (usada 13.64%, coincidències 3)

- inbox (usada 4.55%, coincidències 1)

- converses (usada 4.55%, coincidències 1)

inch polzada

- polzada (usada 72.00%, coincidències 18)

- polzades (usada 12.00%, coincidències 3)

- polsada (usada 8.00%, coincidències 2)

- in (usada 8.00%, coincidències 2)

inches polzades

- polzades (usada 94.44%, coincidències 17)

- polsades (usada 5.56%, coincidències 1)

include inclou

- inclou (usada 62.96%, coincidències 17)

- incloure (usada 25.93%, coincidències 7)

- inclusió (usada 7.41%, coincidències 2)

- include (usada 3.70%, coincidències 1)

income ingrés

- ingrés (usada 45.45%, coincidències 5)

- ingressos (usada 36.36%, coincidències 4)

- beneficis (usada 9.09%, coincidències 1)

- guanys (usada 9.09%, coincidències 1)

incoming entrant

- entrant (usada 50.00%, coincidències 6)

- entrada (usada 33.33%, coincidències 4)

- rebuda (usada 8.33%, coincidències 1)

- béns consumits (usada 8.33%, coincidències 1)

incoming call trucada entrant

- trucada entrant (usada 64.29%, coincidències 9)

- trucada rebuda (usada 28.57%, coincidències 4)

- telefonada rebuda (usada 7.14%, coincidències 1)

- trucada d'entrada (usada 0.00%, coincidències 0)

incomplete incomplet

- incomplet (usada 73.68%, coincidències 14)

- incomplets (usada 5.26%, coincidències 1)

- incomplete (incomplet) (usada 5.26%, coincidències 1)

- inclomplet (usada 5.26%, coincidències 1)

- incompleta (usada 5.26%, coincidències 1)

- no complet (usada 5.26%, coincidències 1)

incorrect incorrecte

- incorrecte (usada 90.91%, coincidències 10)

- incorrectes (usada 9.09%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 72.22%, coincidències 13)

- la contrasenya no és correcta (usada 22.22%, coincidències 4)

- la contrasenya introduïda és incorrecta (usada 5.56%, coincidències 1)

increase augmenta

- augmenta (usada 38.89%, coincidències 7)

- incrementa (usada 38.89%, coincidències 7)

- increment (usada 11.11%, coincidències 2)

- més (usada 5.56%, coincidències 1)

- augment (usada 5.56%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 40.00%, coincidències 4)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 30.00%, coincidències 3)

- incrementa la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- augmenta la mida de la font (usada 10.00%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 83.33%, coincidències 25)

- incrementa el sagnat (usada 6.67%, coincidències 2)

- incrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

- incrementa indentació (usada 3.33%, coincidències 1)

- augmentar sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

increment increment

- increment (usada 80.00%, coincidències 12)

- incrementa (usada 13.33%, coincidències 2)

- ++ (usada 6.67%, coincidències 1)

indent sagnat

- sagnat (usada 69.77%, coincidències 30)

- sagna (usada 20.93%, coincidències 9)

- sagnia (usada 2.33%, coincidències 1)

- sagnar (usada 2.33%, coincidències 1)

- augmenta el sagnat (usada 2.33%, coincidències 1)

- indent (usada 2.33%, coincidències 1)

indentation sagnat

- sagnat (usada 84.62%, coincidències 11)

- sagnia (usada 7.69%, coincidències 1)

- indexació (usada 7.69%, coincidències 1)

index índex

- índex (usada 92.31%, coincidències 72)

- index (usada 3.85%, coincidències 3)

- indexar (usada 2.56%, coincidències 2)

- @'index (usada 1.28%, coincidències 1)

indexes índexs

- índexs (usada 86.96%, coincidències 20)

- índex (usada 8.70%, coincidències 2)

- indexes (usada 4.35%, coincidències 1)

india índia

- índia (usada 100.00%, coincidències 23)

indicator indicador

- indicador (usada 80.00%, coincidències 8)

- indicator (usada 20.00%, coincidències 2)

individual individual

- individual (usada 44.44%, coincidències 4)

- individu (usada 33.33%, coincidències 3)

- personal (usada 11.11%, coincidències 1)

- persona (usada 11.11%, coincidències 1)

indonesia indonèsia

- indonèsia (usada 100.00%, coincidències 20)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 27)

infinity infinit

- infinit (usada 71.43%, coincidències 10)

- infinits (usada 7.14%, coincidències 1)

- ∞ (símbol infinit) (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinita (usada 7.14%, coincidències 1)

info informació

- informació (usada 85.50%, coincidències 112)

- info (usada 12.21%, coincidències 16)

- propietats (usada 0.76%, coincidències 1)

- informació general (usada 0.76%, coincidències 1)

- informació info (usada 0.76%, coincidències 1)

information informació

- informació (usada 98.28%, coincidències 114)

- informaci#243; (usada 1.72%, coincidències 2)

infrastructure infraestructura

- infraestructura (usada 90.91%, coincidències 10)

- infraestructures (usada 9.09%, coincidències 1)

inherit hereta

- hereta (usada 45.45%, coincidències 5)

- heretat (usada 27.27%, coincidències 3)

- hereda (usada 9.09%, coincidències 1)

- heretar (usada 9.09%, coincidències 1)

- inherit (usada 9.09%, coincidències 1)

inherited heretat

- heretat (usada 88.89%, coincidències 8)

- transferit (usada 11.11%, coincidències 1)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 10)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 44.00%, coincidències 11)

- s'està iniciant (usada 16.00%, coincidències 4)

- iniciant (usada 12.00%, coincidències 3)

- inicialitzant (usada 12.00%, coincidències 3)

- inicialització (usada 8.00%, coincidències 2)

- s'inicialitza (usada 4.00%, coincidències 1)

- s''està inicialitzant (usada 4.00%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 27)

inline en línia

- en línia (usada 38.89%, coincidències 7)

- inserit (usada 11.11%, coincidències 2)

- insereix (usada 11.11%, coincidències 2)

- inclou (usada 11.11%, coincidències 2)

- missatge original inserit (usada 5.56%, coincidències 1)

- alineat (usada 5.56%, coincidències 1)

- inclòs (usada 5.56%, coincidències 1)

- inclosos (usada 5.56%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 5.56%, coincidències 1)

input entrada

- entrada (usada 98.44%, coincidències 63)

- input (usada 1.56%, coincidències 1)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 83.33%, coincidències 10)

- perifèric d'entrada (usada 16.67%, coincidències 2)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 10)

input method mètode d'entrada

- mètode d'entrada (usada 84.62%, coincidències 11)

- mètode d'introducció (usada 7.69%, coincidències 1)

- mètode d'introducció de text (usada 7.69%, coincidències 1)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 12)

ins ins

- ins (usada 66.67%, coincidències 12)

- inser (usada 33.33%, coincidències 6)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert insereix

- insereix (usada 95.91%, coincidències 164)

- inserció (usada 1.75%, coincidències 3)

- inserir (usada 1.17%, coincidències 2)

- insert (usada 0.58%, coincidències 1)

- insereix una cel·la (usada 0.58%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 91.67%, coincidències 11)

- insereix les cel·les (usada 8.33%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 12)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 12)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 71.43%, coincidències 10)

- inserció de fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserireix un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserció d'un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- insereix el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 78.12%, coincidències 25)

- insereix imatge (usada 12.50%, coincidències 4)

- insereix la imatge (usada 6.25%, coincidències 2)

- inserir imatge (usada 3.12%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 91.67%, coincidències 11)

- inserir enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 86.67%, coincidències 13)

- insereix fila (usada 13.33%, coincidències 2)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 15)

insert special character insereix un caràcter especial

- insereix un caràcter especial (usada 63.64%, coincidències 7)

- insereix el caràcter especial (usada 18.18%, coincidències 2)

- inserció d'un caràcter especial (usada 9.09%, coincidències 1)

- insereix un símbol (usada 9.09%, coincidències 1)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 88.24%, coincidències 15)

- inserció d'una taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- inserir taula (usada 5.88%, coincidències 1)

insert text insereix un text

- insereix un text (usada 36.36%, coincidències 4)

- insereix text (usada 36.36%, coincidències 4)

- inserció del text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserir text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserció de text (usada 9.09%, coincidències 1)

inside dins

- dins (usada 57.89%, coincidències 11)

- interior (usada 42.11%, coincidències 8)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 11)

inspector inspector

- inspector (usada 100.00%, coincidències 8)

install instal·la

- instal·la (usada 87.50%, coincidències 91)

- instal·lar (usada 6.73%, coincidències 7)

- instal·lació (usada 2.88%, coincidències 3)

- instaŀla (usada 0.96%, coincidències 1)

- descarrega (usada 0.96%, coincidències 1)

- instal·la-ho ara (usada 0.96%, coincidències 1)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 96.15%, coincidències 25)

- instal·lació artística (usada 3.85%, coincidències 1)

installation guide guia d'instal·lació

- guia d'instal·lació (usada 100.00%, coincidències 19)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 84.91%, coincidències 45)

- instal·lades (usada 5.66%, coincidències 3)

- instal·lats (usada 3.77%, coincidències 2)

- instal·lada (usada 3.77%, coincidències 2)

- s'ha instal·lat (usada 1.89%, coincidències 1)

installed packages paquets instal·lats

- paquets instal·lats (usada 77.78%, coincidències 7)

- s'han instal·lat els paquets (usada 22.22%, coincidències 2)

installed plugins connectors instal·lats

- connectors instal·lats (usada 54.55%, coincidències 6)

- complements instal·lats (usada 9.09%, coincidències 1)

- connectors instaŀlats (usada 9.09%, coincidències 1)

- plugins instal·lats (usada 9.09%, coincidències 1)

- extensions instal·lades (usada 9.09%, coincidències 1)

- endollats instal·lats (usada 9.09%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 77.14%, coincidències 27)

- instal·lant (usada 11.43%, coincidències 4)

- instal·lació (usada 11.43%, coincidències 4)

installing packages s'estan instal·lant els paquets

- s'estan instal·lant els paquets (usada 60.00%, coincidències 6)

- instal·lant paquets (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està instal·lant paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

- instal·lació dels paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

installing updates s'estan instal·lant les actualitzacions

- s'estan instal·lant les actualitzacions (usada 44.44%, coincidències 4)

- instal·lació de les actualitzacions (usada 33.33%, coincidències 3)

- instal·lant les actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'estan instal·lant els paquets (usada 11.11%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 95.24%, coincidències 20)

- instance (usada 4.76%, coincidències 1)

instances instàncies

- instàncies (usada 100.00%, coincidències 15)

instant messaging missatgeria instantània

- missatgeria instantània (usada 92.31%, coincidències 12)

- de missatgeria instantània (usada 7.69%, coincidències 1)

instant messenger missatger a l'instant

- missatger a l'instant (usada 57.14%, coincidències 8)

- missatgeria instantània (usada 35.71%, coincidències 5)

- missatger instantani (usada 7.14%, coincidències 1)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 11)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 18)

int int

- int (usada 77.78%, coincidències 7)

- enter (usada 11.11%, coincidències 1)

- ent (usada 11.11%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 86.89%, coincidències 53)

- sencer (usada 6.56%, coincidències 4)

- nombre enter (usada 4.92%, coincidències 3)

- integer (usada 1.64%, coincidències 1)

integral integral

- integral (usada 81.82%, coincidències 9)

- ∫ (símbol integral) (usada 9.09%, coincidències 1)

- integració (usada 9.09%, coincidències 1)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 15)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 10)

interactive interactiu

- interactiu (usada 90.00%, coincidències 9)

- interactiva (usada 10.00%, coincidències 1)

- interactiu -iva (usada 0.00%, coincidències 0)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 68)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 26)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 11)

intermediate intermedi

- intermedi (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitjà (usada 22.22%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- regular (usada 11.11%, coincidències 1)

- intermèdia (vermella) (usada 11.11%, coincidències 1)

internal intern

- intern (usada 100.00%, coincidències 15)

internal error error intern

- error intern (usada 86.49%, coincidències 32)

- s'ha produït un error intern (usada 13.51%, coincidències 5)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 85.71%, coincidències 12)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 7.14%, coincidències 1)

- error del servidor intern (usada 7.14%, coincidències 1)

international internacional

- internacional (usada 100.00%, coincidències 12)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 37)

internet address adreça d'internet

- adreça d'internet (usada 100.00%, coincidències 8)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 14)

interrupt interrupció

- interrupció (usada 66.67%, coincidències 6)

- interromp (usada 33.33%, coincidències 3)

intersection intersecció

- intersecció (usada 81.25%, coincidències 13)

- ∩ (símbol intersecció) (usada 6.25%, coincidències 1)

- entre dues dones (usada 6.25%, coincidències 1)

- intersection (usada 6.25%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 97.06%, coincidències 33)

- intèrval (usada 2.94%, coincidències 1)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 39)

inuktitut inuktitut

- inuktitut (usada 100.00%, coincidències 11)

inupiaq inupiaq

- inupiaq (usada 57.14%, coincidències 4)

- inupiak (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 60.61%, coincidències 20)

- no vàlida (usada 18.18%, coincidències 6)

- no és vàlid (usada 9.09%, coincidències 3)

- invàlid (usada 3.03%, coincidències 1)

- no vàlides (usada 3.03%, coincidències 1)

- invalid (no vàlid) (usada 3.03%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 3.03%, coincidències 1)

invalid address adreça no vàlida

- adreça no vàlida (usada 57.14%, coincidències 4)

- l'adreça no és vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 4)

- argument incorrecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- l'argument no és vàlid (usada 20.00%, coincidències 2)

- el paràmetre no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

- l’argument passat no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

invalid credentials credencials no vàlides

- credencials no vàlides (usada 92.31%, coincidències 12)

- credencials invàlides (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid date data no vàlida

- data no vàlida (usada 55.56%, coincidències 5)

- la data no és vàlida (usada 33.33%, coincidències 3)

- la data és invàlida (usada 11.11%, coincidències 1)

invalid email address l'adreça de correu electrònic no és vàlida

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 4)

- adreça de correu no vàlida (usada 18.75%, coincidències 3)

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 18.75%, coincidències 3)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- adreça de correu vàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

- l'adreça de correu electrònic és incorrecte. (usada 6.25%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

- correu electrònic no vàlid (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid file fitxer no vàlid

- fitxer no vàlid (usada 75.00%, coincidències 9)

- el fitxer no és vàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

- aquest arxiu no és vàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

- fitxer invàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

invalid input entrada no vàlida

- entrada no vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- l'entrada no és vàlida (usada 31.25%, coincidències 5)

- l’entrada no és vàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- entrada invàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- l'entrada és invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 66.67%, coincidències 10)

- nom no vàlid (usada 20.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 6.67%, coincidències 1)

- argument %s invàlid (usada 6.67%, coincidències 1)

invalid password contrasenya no vàlida

- contrasenya no vàlida (usada 61.54%, coincidències 8)

- contrasenya incorrecta (usada 15.38%, coincidències 2)

- la contrasenya no és vàlida (usada 7.69%, coincidències 1)

- paraula de pas incorrecta (usada 7.69%, coincidències 1)

- la contrasenya no és correcta (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid regular expression expressió regular no vàlida

- expressió regular no vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

- l'expressió regular no és vàlida (usada 28.57%, coincidències 2)

- l’expressió regular no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

- l'expressió regular és invàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid signature signatura no vàlida

- signatura no vàlida (usada 40.00%, coincidències 4)

- la signatura no és vàlida (usada 40.00%, coincidències 4)

- signatura invàlida (usada 20.00%, coincidències 2)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 40.74%, coincidències 11)

- url no vàlid (usada 22.22%, coincidències 6)

- la url no és vàlida (usada 22.22%, coincidències 6)

- url incorrecte (usada 3.70%, coincidències 1)

- adreça incorrecta (usada 3.70%, coincidències 1)

- adreça invàlida (usada 3.70%, coincidències 1)

- url invàlida (usada 3.70%, coincidències 1)

invalid username el nom d'usuari no és vàlid

- el nom d'usuari no és vàlid (usada 66.67%, coincidències 8)

- nom d'usuari no vàlid (usada 25.00%, coincidències 3)

- el nom de l'usuari no és vàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

invalid value valor no vàlid

- valor no vàlid (usada 50.00%, coincidències 5)

- el valor no és vàlid (usada 30.00%, coincidències 3)

- valor invàlid (usada 20.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 85.71%, coincidències 42)

- invertir (usada 8.16%, coincidències 4)

- inversió del valor (usada 2.04%, coincidències 1)

- inversió (usada 2.04%, coincidències 1)

- invertida (usada 2.04%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 90.00%, coincidències 9)

- invertir colors (usada 10.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 93.18%, coincidències 41)

- inverteix selecció (usada 2.27%, coincidències 1)

- invertir la selecció (usada 2.27%, coincidències 1)

- invertir selecció (usada 2.27%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 54.55%, coincidències 6)

- inverteix (usada 18.18%, coincidències 2)

- invers (usada 9.09%, coincidències 1)

- capgirada (usada 9.09%, coincidències 1)

- inverted (usada 9.09%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 25)

invitation invitació

- invitació (usada 88.89%, coincidències 8)

- invitation (usada 11.11%, coincidències 1)

invite convida

- convida (usada 68.00%, coincidències 17)

- invita (usada 16.00%, coincidències 4)

- invitar (usada 4.00%, coincidències 1)

- convida'ls (usada 4.00%, coincidències 1)

- convidar (usada 4.00%, coincidències 1)

- invitació (usada 4.00%, coincidències 1)

invoice factura

- factura (usada 100.00%, coincidències 13)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 21)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 136)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 18)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 23)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 19)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 29)

iran iran

- iran (usada 100.00%, coincidències 17)

iraq iraq

- iraq (usada 100.00%, coincidències 20)

irc irc

- irc (usada 100.00%, coincidències 12)

ireland irlanda

- irlanda (usada 94.74%, coincidències 18)

- illa d'irlanda (usada 5.26%, coincidències 1)

irish irlandès

- irlandès (usada 86.96%, coincidències 20)

- gaèlic irlandès (usada 4.35%, coincidències 1)

- irlandès; gaèlic irlandès (usada 4.35%, coincidències 1)

- irish (usada 4.35%, coincidències 1)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 16)

- is (usada 15.00%, coincidències 3)

- es (usada 5.00%, coincidències 1)

is empty està buit

- està buit (usada 44.44%, coincidències 4)

- és buit (usada 33.33%, coincidències 3)

- és buida (usada 11.11%, coincidències 1)

- is empty (usada 11.11%, coincidències 1)

is equal to és igual a

- és igual a (usada 54.55%, coincidències 6)

- és igual que (usada 27.27%, coincidències 3)

- equival a (usada 9.09%, coincidències 1)

- es igual a (usada 9.09%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 53.85%, coincidències 7)

- és major que (usada 30.77%, coincidències 4)

- és superior a (usada 15.38%, coincidències 2)

is less than és menor que

- és menor que (usada 61.54%, coincidències 8)

- és inferior a (usada 15.38%, coincidències 2)

- és més petita que (usada 7.69%, coincidències 1)

- is less than (usada 7.69%, coincidències 1)

- és més petit que (usada 7.69%, coincidències 1)

is not no és

- no és (usada 85.71%, coincidències 12)

- es no (usada 7.14%, coincidències 1)

- is not (usada 7.14%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 15)

island illa

- illa (usada 81.82%, coincidències 9)

- arxipèlag de les bahames (usada 9.09%, coincidències 1)

- islàndia (usada 9.09%, coincidències 1)

isle of man illa de man

- illa de man (usada 92.31%, coincidències 12)

- illa de l'home (usada 7.69%, coincidències 1)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 18)

israel israel

- israel (usada 100.00%, coincidències 18)

issue emissió

- emissió (usada 42.86%, coincidències 6)

- problema (usada 14.29%, coincidències 2)

- tema (usada 14.29%, coincidències 2)

- característica (usada 7.14%, coincidències 1)

- incidència (usada 7.14%, coincidències 1)

- número (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició (usada 7.14%, coincidències 1)

issued by emès per

- emès per (usada 90.48%, coincidències 19)

- emès de (usada 9.52%, coincidències 2)

issued on data d'emissió

- data d'emissió (usada 66.67%, coincidències 8)

- publicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- enviat el (usada 8.33%, coincidències 1)

- emès el (usada 8.33%, coincidències 1)

- emès a (usada 8.33%, coincidències 1)

issued to emès a nom de

- emès a nom de (usada 50.00%, coincidències 9)

- emès per a (usada 33.33%, coincidències 6)

- emès a (usada 16.67%, coincidències 3)

issuer emissor

- emissor (usada 95.45%, coincidències 21)

- issuer (usada 4.55%, coincidències 1)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 39)

italic cursiva

- cursiva (usada 90.54%, coincidències 67)

- itàlica (usada 5.41%, coincidències 4)

- itallica (usada 1.35%, coincidències 1)

- itàlic (usada 1.35%, coincidències 1)

- cursiva|itàlica (usada 1.35%, coincidències 1)

italy itàlia

- itàlia (usada 96.00%, coincidències 24)

- italy (usada 4.00%, coincidències 1)

item element

- element (usada 61.54%, coincidències 24)

- ítem (usada 30.77%, coincidències 12)

- item (usada 5.13%, coincidències 2)

- objecte (usada 2.56%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.02%, coincidències 44)

- ítems (usada 9.43%, coincidències 5)

- items (usada 3.77%, coincidències 2)

- objectes (usada 1.89%, coincidències 1)

- articles (usada 1.89%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 13)

jack jack

- jack (usada 50.00%, coincidències 5)

- valet (usada 20.00%, coincidències 2)

- gat (usada 10.00%, coincidències 1)

- jordi (usada 10.00%, coincidències 1)

- jota (usada 10.00%, coincidències 1)

jamaica jamaica

- jamaica (usada 95.24%, coincidències 20)

- jamàica (usada 4.76%, coincidències 1)

jan gen

- gen (usada 50.00%, coincidències 20)

- gen. (usada 47.50%, coincidències 19)

- jan (usada 2.50%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 93.48%, coincidències 43)

- de gener (usada 4.35%, coincidències 2)

- january (usada 2.17%, coincidències 1)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 29)

japanese japonès

- japonès (usada 94.92%, coincidències 56)

- japanese (usada 3.39%, coincidències 2)

- japonés (usada 1.69%, coincidències 1)

japanese yen ien japonès

- ien japonès (usada 77.78%, coincidències 7)

- ien (usada 22.22%, coincidències 2)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 14)

javanese javanès

- javanès (usada 93.75%, coincidències 15)

- javanesa (usada 6.25%, coincidències 1)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 20)

jersey jersey

- jersey (usada 91.67%, coincidències 11)

- jersei (usada 8.33%, coincidències 1)

job tasca

- tasca (usada 43.75%, coincidències 7)

- treball (usada 37.50%, coincidències 6)

- feina (usada 12.50%, coincidències 2)

- ocupació (usada 6.25%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 80.00%, coincidències 12)

- títol de la tasca (usada 6.67%, coincidències 1)

- lloc de treball (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol de la feina (usada 6.67%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 62.50%, coincidències 10)

- tasques (usada 31.25%, coincidències 5)

- llocs de treball (usada 6.25%, coincidències 1)

join unir-se

- unir-se (usada 32.73%, coincidències 18)

- uneix (usada 18.18%, coincidències 10)

- uneix-m'hi (usada 7.27%, coincidències 4)

- uneix-te (usada 7.27%, coincidències 4)

- entra (usada 7.27%, coincidències 4)

- uniu-vos (usada 5.45%, coincidències 3)

- afegeix-m'hi (usada 3.64%, coincidències 2)

- alta (usada 3.64%, coincidències 2)

- inscriu-me (usada 3.64%, coincidències 2)

- inici de sessió (usada 1.82%, coincidències 1)

- accedeix (usada 1.82%, coincidències 1)

- junta (usada 1.82%, coincidències 1)

- connectar-se (usada 1.82%, coincidències 1)

- unió (usada 1.82%, coincidències 1)

- subscriu-me (usada 1.82%, coincidències 1)

join group uneix-te al grup

- uneix-te al grup (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix-m'hi (usada 25.00%, coincidències 2)

- uneix al grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- unir-se a un grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- uniu-vos al grup (usada 12.50%, coincidències 1)

join style estil d'unió

- estil d'unió (usada 89.47%, coincidències 17)

- estil de la unió (usada 10.53%, coincidències 2)

jordan jordània

- jordània (usada 86.96%, coincidències 20)

- jordan (usada 13.04%, coincidències 3)

journal diari

- diari (usada 48.39%, coincidències 15)

- revista (usada 19.35%, coincidències 6)

- publicacions (usada 9.68%, coincidències 3)

- registre de transaccions (usada 6.45%, coincidències 2)

- journal (usada 6.45%, coincidències 2)

- historial (usada 3.23%, coincidències 1)

- dietari (usada 3.23%, coincidències 1)

- entrada de diari (usada 3.23%, coincidències 1)

joystick palanca de control

- palanca de control (usada 75.00%, coincidències 9)

- joystick (usada 16.67%, coincidències 2)

- palanca de jocs (usada 8.33%, coincidències 1)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 16)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 12)

jpeg quality qualitat jpeg

- qualitat jpeg (usada 88.89%, coincidències 8)

- qualitat de jpeg (usada 11.11%, coincidències 1)

jul jul

- jul (usada 51.35%, coincidències 19)

- jul. (usada 48.65%, coincidències 18)

july juliol

- juliol (usada 93.33%, coincidències 42)

- de juliol (usada 4.44%, coincidències 2)

- jul. (usada 2.22%, coincidències 1)

jump salta

- salta (usada 50.00%, coincidències 8)

- salt (usada 31.25%, coincidències 5)

- saltar (usada 12.50%, coincidències 2)

- jump (usada 6.25%, coincidències 1)

jump to salta a

- salta a (usada 42.86%, coincidències 6)

- vés a (usada 28.57%, coincidències 4)

- saltar a (usada 21.43%, coincidències 3)

- anar a (usada 7.14%, coincidències 1)

jun juny

- juny (usada 51.35%, coincidències 19)

- jun (usada 48.65%, coincidències 18)

june juny

- juny (usada 93.18%, coincidències 41)

- de juny (usada 4.55%, coincidències 2)

- jun. (usada 2.27%, coincidències 1)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 71.43%, coincidències 10)

- brossa (usada 21.43%, coincidències 3)

- junc (usada 7.14%, coincidències 1)

jupiter júpiter

- júpiter (usada 90.00%, coincidències 9)

- jupiter (usada 10.00%, coincidències 1)

just now ara mateix

- ara mateix (usada 85.71%, coincidències 12)

- fa un moment (usada 7.14%, coincidències 1)

- ara (usada 7.14%, coincidències 1)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 10)

justified justificat

- justificat (usada 46.15%, coincidències 6)

- justificada (usada 46.15%, coincidències 6)

- justified (usada 7.69%, coincidències 1)

justify justifica

- justifica (usada 64.52%, coincidències 20)

- justificat (usada 19.35%, coincidències 6)

- justificada (usada 9.68%, coincidències 3)

- justificar (usada 6.45%, coincidències 2)

kannada kanarès

- kanarès (usada 60.00%, coincidències 15)

- kannada (usada 24.00%, coincidències 6)

- kannarès (usada 8.00%, coincidències 2)

- kannada (kanarès?) (usada 4.00%, coincidències 1)

- kanara (usada 4.00%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 75.00%, coincidències 9)

- kashmiri (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixmirí (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixmirià (usada 8.33%, coincidències 1)

kashubian caixubi

- caixubi (usada 88.89%, coincidències 8)

- kashubian (usada 11.11%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 12)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 94.74%, coincidències 18)

- casac (usada 5.26%, coincidències 1)

kazakhstan kazakhstan

- kazakhstan (usada 94.12%, coincidències 16)

- kazajstan (usada 5.88%, coincidències 1)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 49)

kb/s kb/s

- kb/s (usada 100.00%, coincidències 13)

kbps kbps

- kbps (usada 100.00%, coincidències 11)

kde kde

- kde (usada 100.00%, coincidències 10)

keep mantén

- mantén (usada 34.38%, coincidències 11)

- manté (usada 31.25%, coincidències 10)

- conserva (usada 12.50%, coincidències 4)

- torre (usada 3.12%, coincidències 1)

- conserva'l (usada 3.12%, coincidències 1)

- conserva-ho (usada 3.12%, coincidències 1)

- mantenir (usada 3.12%, coincidències 1)

- mantingues (usada 3.12%, coincidències 1)

- donjon (usada 3.12%, coincidències 1)

- reteniment (usada 3.12%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 68.75%, coincidències 11)

- conserva la relació d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- conserva la proporció (usada 6.25%, coincidències 1)

- manteniment de la relació d'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

kenya kenya

- kenya (usada 87.50%, coincidències 14)

- kenia (usada 6.25%, coincidències 1)

- kènia (usada 6.25%, coincidències 1)

kernel kernel

- kernel (usada 46.67%, coincidències 7)

- nucli (usada 40.00%, coincidències 6)

- nucli del sistema operatiu (usada 13.33%, coincidències 2)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 91.67%, coincidències 11)

- cran (usada 8.33%, coincidències 1)

key clau

- clau (usada 75.45%, coincidències 83)

- tecla (usada 14.55%, coincidències 16)

- clau musical (usada 5.45%, coincidències 6)

- armadura (usada 0.91%, coincidències 1)

- lletra (usada 0.91%, coincidències 1)

- codi (usada 0.91%, coincidències 1)

- tecles (usada 0.91%, coincidències 1)

- negre (usada 0.91%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 28.57%, coincidències 4)

- vinculació de les tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- associacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculacions de tecla (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions de les tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculació de tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- dreceres de teclat (usada 7.14%, coincidències 1)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 64.29%, coincidències 9)

- identificador de la clau (usada 28.57%, coincidències 4)

- identificador de clau (usada 7.14%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 12)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 56)

keyboard layout disposició del teclat

- disposició del teclat (usada 47.62%, coincidències 20)

- disposició de teclat (usada 40.48%, coincidències 17)

- format del teclat (usada 4.76%, coincidències 2)

- configuració del teclat (usada 2.38%, coincidències 1)

- distribució del teclat (usada 2.38%, coincidències 1)

- mapes de teclats (usada 2.38%, coincidències 1)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 64.29%, coincidències 9)

- model de teclat (usada 35.71%, coincidències 5)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 64.29%, coincidències 9)

- drecera del teclat (usada 21.43%, coincidències 3)

- tecla de drecera (usada 14.29%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 87.23%, coincidències 41)

- tecles de drecera (usada 6.38%, coincidències 3)

- dreceres del teclat (usada 4.26%, coincidències 2)

- dreceres de teclat(k) (usada 2.13%, coincidències 1)

keys tecles

- tecles (usada 58.62%, coincidències 17)

- claus (usada 24.14%, coincidències 7)

- llegenda (usada 6.90%, coincidències 2)

- keys (usada 6.90%, coincidències 2)

- armadures (usada 3.45%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 91.43%, coincidències 32)

- paraulaclau (usada 2.86%, coincidències 1)

- teclat (usada 2.86%, coincidències 1)

- keyword (usada 2.86%, coincidències 1)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 96.77%, coincidències 60)

- metaparaules clau (usada 1.61%, coincidències 1)

- claus (usada 1.61%, coincidències 1)

kg kg

- kg (usada 100.00%, coincidències 13)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 24)

kib kib

- kib (usada 90.48%, coincidències 19)

- kb (usada 9.52%, coincidències 2)

kikuyu kikuiu

- kikuiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- kikuyu (usada 37.50%, coincidències 3)

- kikuyus (usada 12.50%, coincidències 1)

kill mata

- mata (usada 56.25%, coincidències 9)

- finalitza (usada 18.75%, coincidències 3)

- kill (usada 12.50%, coincidències 2)

- acaba (usada 6.25%, coincidències 1)

- mata (kill) (usada 6.25%, coincidències 1)

kilometers quilòmetres

- quilòmetres (usada 85.71%, coincidències 12)

- kilòmetres (usada 7.14%, coincidències 1)

- quilometres (usada 7.14%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 58.33%, coincidències 7)

- classe (usada 33.33%, coincidències 4)

- kind (usada 8.33%, coincidències 1)

kinyarwanda kinyarwanda

- kinyarwanda (usada 75.00%, coincidències 9)

- ruandès (usada 16.67%, coincidències 2)

- ruanda (usada 8.33%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 8)

kiribati kiribati

- kiribati (usada 100.00%, coincidències 13)

kiss petó

- petó (usada 81.82%, coincidències 9)

- principi kiss (usada 9.09%, coincidències 1)

- kiss (usada 9.09%, coincidències 1)

km km