Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 75.00%, coincidències 6)

- (copia) (usada 25.00%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 9)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 48.65%, coincidències 18)

- (predeterminat) (usada 27.03%, coincidències 10)

- (per omissió) (usada 13.51%, coincidències 5)

- (omissió) (usada 8.11%, coincidències 3)

- (predeterminada) (usada 2.70%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 94.44%, coincidències 17)

- (buida) (usada 5.56%, coincidències 1)

(no description) (sense descripció)

- (sense descripció) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 92.31%, coincidències 12)

- (cap etiqueta) (usada 7.69%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 87.50%, coincidències 14)

- (sense tema) (usada 12.50%, coincidències 2)

(no title) (sense nom)

- (sense nom) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (sense títol) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (cap títol) (usada 22.22%, coincidències 2)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.03%, coincidències 63)

- (sense) (usada 5.97%, coincidències 4)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 16)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (sols-lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

- (únicament lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 12)

(required) (requerit)

- (requerit) (usada 37.50%, coincidències 3)

- (necessari) (usada 37.50%, coincidències 3)

- (obligatori) (usada 25.00%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.50%, coincidències 39)

- (desconeguda) (usada 2.50%, coincidències 1)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.83%, coincidències 23)

- un dia (usada 4.17%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 35)

1 item 1 ítem

- 1 ítem (usada 63.64%, coincidències 7)

- 1 element (usada 36.36%, coincidències 4)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 34)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 9)

1 second 1 segon

- 1 segon (usada 100.00%, coincidències 7)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.86%, coincidències 26)

- una setmana (usada 3.57%, coincidències 1)

- 1 setm. (usada 3.57%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 90.00%, coincidències 9)

- 1 anys (usada 10.00%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 17)

10th 10è

- 10è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 10 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 10a (usada 7.69%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 11 (usada 18.18%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 100.00%, coincidències 9)

12th 12è

- 12è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 12 (usada 18.18%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 13 (usada 18.18%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 14 (usada 18.18%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 17)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 8)

15th 15è

- 15è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 15 (usada 18.18%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 75.00%, coincidències 9)

- 16 (usada 16.67%, coincidències 2)

- semicorxera (usada 8.33%, coincidències 1)

17th 17è

- 17è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 17 (usada 18.18%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 18 (usada 18.18%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 19 (usada 18.18%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 73.33%, coincidències 11)

- 1 (usada 13.33%, coincidències 2)

- 1er (usada 6.67%, coincidències 1)

- 1a (usada 6.67%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 15)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 10)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 13)

20th 20è

- 20è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 20 (usada 18.18%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 21 (usada 18.18%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 22 (usada 18.18%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 23 (usada 18.18%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 87.50%, coincidències 7)

- les darreres 24 hores (usada 12.50%, coincidències 1)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 14)

24th 24è

- 24è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 24 (usada 18.18%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 25 (usada 18.18%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 26 (usada 18.18%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 27 (usada 18.18%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 28 (usada 18.18%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 29 (usada 18.18%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 75.00%, coincidències 12)

- 2 (usada 12.50%, coincidències 2)

- 2on (usada 6.25%, coincidències 1)

- 2a (usada 6.25%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- tres dies (usada 14.29%, coincidències 1)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 19)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 10)

30th 30è

- 30è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 30 (usada 18.18%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 31 (usada 18.18%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 88.89%, coincidències 8)

- 32-bit (usada 11.11%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 24)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 71.43%, coincidències 10)

- 3 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 3er (usada 7.14%, coincidències 1)

- 3a (usada 7.14%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 71.43%, coincidències 10)

- 4 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 4rt (usada 7.14%, coincidències 1)

- 4a (usada 7.14%, coincidències 1)

5 min 5 min

- 5 min (usada 75.00%, coincidències 6)

- 5 mins. (usada 12.50%, coincidències 1)

- 5 minuts (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 28)

5 seconds 5 segons

- 5 segons (usada 100.00%, coincidències 7)

5th

- 5è (usada 78.57%, coincidències 11)

- 5 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 5a (usada 7.14%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 85.71%, coincidències 6)

- 64-bit (usada 14.29%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 6 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 6a (usada 7.69%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 7 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 7a (usada 7.69%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 8 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 8a (usada 7.69%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 9 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 9a (usada 7.69%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.67%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 92.31%, coincidències 12)

- [options] (usada 7.69%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 88.89%, coincidències 8)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 11.11%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 11)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 9)

a3 a3

- a3 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 89.47%, coincidències 17)

- la4 (usada 5.26%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.26%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 12)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 7)

aa aa

- aa (usada 75.00%, coincidències 6)

- tt (usada 12.50%, coincidències 1)

- aà (usada 12.50%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 6)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 72.73%, coincidències 16)

- abreviació (usada 22.73%, coincidències 5)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 80.00%, coincidències 8)

- abc (diari) (usada 10.00%, coincidències 1)

- abcç (usada 10.00%, coincidències 1)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 50.00%, coincidències 4)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 25.00%, coincidències 2)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 25.00%, coincidències 2)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 100.00%, coincidències 9)

abort interromp

- interromp (usada 30.91%, coincidències 17)

- avorta (usada 25.45%, coincidències 14)

- aborta (usada 16.36%, coincidències 9)

- cancel·lar (usada 5.45%, coincidències 3)

- cancel·la (usada 3.64%, coincidències 2)

- anul·la (usada 3.64%, coincidències 2)

- abandona (usada 3.64%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.82%, coincidències 1)

- abort (usada 1.82%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.82%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.82%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.82%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.82%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

abort job interromp el treball

- interromp el treball (usada 57.14%, coincidències 4)

- avortar tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

- interromp la tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

- avorta tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

aborted avortat

- avortat (usada 28.12%, coincidències 9)

- interromput (usada 18.75%, coincidències 6)

- interrompuda (usada 15.62%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 12.50%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 12.50%, coincidències 4)

- interrompre (usada 3.12%, coincidències 1)

- anul·lat (usada 3.12%, coincidències 1)

- s’ha avortat (usada 3.12%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 3.12%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 90.48%, coincidències 19)

- s'ha interromput. (usada 4.76%, coincidències 1)

- avortat. cancel·lat. (usada 4.76%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 35.71%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 14.29%, coincidències 2)

- avortant (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.14%, coincidències 1)

- anul·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

- cancel·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 76.68%, coincidències 148)

- sobre (usada 9.84%, coincidències 19)

- informació (usada 5.18%, coincidències 10)

- quant al (usada 2.59%, coincidències 5)

- quant al sigil (usada 1.04%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 1.04%, coincidències 2)

- respecte a (usada 0.52%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.52%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.52%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.52%, coincidències 1)

- about (usada 0.52%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.52%, coincidències 1)

- qui som (usada 0.52%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 63.64%, coincidències 7)

- quant a les qt (usada 36.36%, coincidències 4)

about us nosaltres

- nosaltres (usada 28.57%, coincidències 2)

- quant a mozilla (usada 28.57%, coincidències 2)

- sobre nosaltres (usada 14.29%, coincidències 1)

- quant a kde edu (usada 14.29%, coincidències 1)

- quant a (usada 14.29%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 37.04%, coincidències 10)

- sobre (usada 18.52%, coincidències 5)

- per sobre (usada 7.41%, coincidències 2)

- part superior (usada 7.41%, coincidències 2)

- a dalt (usada 7.41%, coincidències 2)

- per damunt (usada 3.70%, coincidències 1)

- quant al (usada 3.70%, coincidències 1)

- superior (usada 3.70%, coincidències 1)

- amunt (usada 3.70%, coincidències 1)

- dalt (usada 3.70%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 3.70%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 91.67%, coincidències 11)

- valor absolut (usada 8.33%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 71.43%, coincidències 15)

- absoluta (usada 23.81%, coincidències 5)

- absolute (usada 4.76%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 68.75%, coincidències 11)

- mètrica de color absoluta (usada 18.75%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 6.25%, coincidències 1)

- colorimètrica absoluta (usada 6.25%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 9)

abstract resum

- resum (usada 83.33%, coincidències 30)

- abstracte (usada 16.67%, coincidències 6)

academic acadèmic

- acadèmic (usada 100.00%, coincidències 6)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 23)

accept accepta

- accepta (usada 66.67%, coincidències 68)

- acceptar (usada 29.41%, coincidències 30)

- d'acord (usada 1.96%, coincidències 2)

- acceptada (usada 0.98%, coincidències 1)

- accepto (usada 0.98%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- acceptar-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- accepta tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 10.00%, coincidències 1)

accept changes accepta els canvis

- accepta els canvis (usada 100.00%, coincidències 14)

accepted acceptada

- acceptada (usada 44.00%, coincidències 11)

- acceptat (usada 44.00%, coincidències 11)

- invitació acceptada (usada 8.00%, coincidències 2)

- acceptades (usada 4.00%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 90.91%, coincidències 60)

- accedir (usada 6.06%, coincidències 4)

- access (usada 1.52%, coincidències 1)

- accedeix (usada 1.52%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 83.33%, coincidències 15)

- control d’accés (usada 16.67%, coincidències 3)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 56.82%, coincidències 25)

- s'ha denegat l'accés (usada 40.91%, coincidències 18)

- s'ha denegat l'accès (usada 2.27%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'ha denegat l'accés. (usada 44.44%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 91.67%, coincidències 11)

- accés concedit (usada 8.33%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 81.82%, coincidències 9)

- contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

access permissions permisos d'accés

- permisos d'accés (usada 100.00%, coincidències 8)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- drets d’accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

- drets d''accés (usada 12.50%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- data d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- hora d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

access token testimoni d'accés

- testimoni d'accés (usada 66.67%, coincidències 4)

- token d'accés (usada 16.67%, coincidències 1)

- testimoni d''autenticació (usada 16.67%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 72.73%, coincidències 8)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.11%, coincidències 52)

- accessibility (usada 1.89%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 11)

account compte

- compte (usada 98.08%, coincidències 102)

- comptes (usada 0.96%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 0.96%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- detalls (usada 14.29%, coincidències 2)

- dades dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

- propietats del compte (usada 7.14%, coincidències 1)

account id id de compte

- id de compte (usada 37.50%, coincidències 3)

- id del compte (usada 25.00%, coincidències 2)

- id. del compte (usada 25.00%, coincidències 2)

- identificador del compte (usada 12.50%, coincidències 1)

account info informació del compte

- informació del compte (usada 100.00%, coincidències 7)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 66.67%, coincidències 8)

- informació de compte (usada 16.67%, coincidències 2)

- informació compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- compte (usada 8.33%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.62%, coincidències 41)

- nom de compte (usada 2.38%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 92.86%, coincidències 13)

- número compte (usada 7.14%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 30.56%, coincidències 11)

- paràmetres dels comptes (usada 27.78%, coincidències 10)

- configuració del compte (usada 19.44%, coincidències 7)

- ajusts dels comptes (usada 11.11%, coincidències 4)

- arranjament del compte (usada 5.56%, coincidències 2)

- ajustaments del compte (usada 2.78%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 2.78%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 23)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- comptabilitat experta (usada 12.50%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 62)

accuracy precisió

- precisió (usada 60.00%, coincidències 9)

- exactitud (usada 26.67%, coincidències 4)

- acurat (usada 13.33%, coincidències 2)

ace as

- as (usada 71.43%, coincidències 5)

- ace (usada 28.57%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 80.00%, coincidències 8)

- reconeixements (usada 20.00%, coincidències 2)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 72.22%, coincidències 13)

- agraïments (usada 22.22%, coincidències 4)

- justificants de recepció (usada 5.56%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc cosinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

acoustic acústica

- acústica (usada 71.43%, coincidències 5)

- acústic (usada 28.57%, coincidències 2)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.61%, coincidències 204)

- accions (usada 0.96%, coincidències 2)

- action (usada 0.96%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.48%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d'acció (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom d’acció (usada 11.11%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 137)

activate activa

- activa (usada 86.79%, coincidències 46)

- activar (usada 13.21%, coincidències 7)

activated activat

- activat (usada 57.14%, coincidències 8)

- activada (usada 21.43%, coincidències 3)

- habilitat (usada 14.29%, coincidències 2)

- actiu (usada 7.14%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 57.14%, coincidències 4)

- activant (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'activa (usada 14.29%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 21)

active actiu

- actiu (usada 77.78%, coincidències 112)

- activa (usada 14.58%, coincidències 21)

- activat (usada 7.64%, coincidències 11)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 71.43%, coincidències 5)

- persones usuàries actives (usada 28.57%, coincidències 2)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 25)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 66)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 7)

actor actor

- actor (usada 92.31%, coincidències 12)

- actor (mitologia) (usada 7.69%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 64.29%, coincidències 9)

- actual (usada 28.57%, coincidències 4)

- reial (usada 7.14%, coincidències 1)

actual size mida real

- mida real (usada 93.55%, coincidències 29)

- mida actual (usada 6.45%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 14)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 79.60%, coincidències 433)

- afegir (usada 16.18%, coincidències 88)

- afegeix-ho (usada 1.65%, coincidències 9)

- sumar (usada 1.29%, coincidències 7)

- addició (usada 0.37%, coincidències 2)

- afegeix «» (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.18%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.18%, coincidències 1)

- add (usada 0.18%, coincidències 1)

- sum (usada 0.18%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix/suprimeix (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir/eliminar (usada 10.00%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegir un comentari (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està afegint un comentari (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 7.69%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 55.56%, coincidències 20)

- afegir compte (usada 19.44%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 16.67%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 5.56%, coincidències 2)

- crea un compte (usada 2.78%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 70.00%, coincidències 7)

- addició d’acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir acció (usada 10.00%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix-los tots (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegir-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 7.69%, coincidències 1)

add an account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 71.43%, coincidències 5)

- addició d'un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 40.91%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 36.36%, coincidències 8)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegir arxiu adjunt (usada 4.55%, coincidències 1)

- addició d’adjunt (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 4.55%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 60.00%, coincidències 9)

- addició d’adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix alguns adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix adjuncions (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.67%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix atribut (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix un nou atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 48.00%, coincidències 24)

- afegir marcador (usada 12.00%, coincidències 6)

- afegir un marcador (usada 8.00%, coincidències 4)

- afegeix el marcador (usada 6.00%, coincidències 3)

- afegeix punt (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix un punt d'interès (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix un marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix favorit (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 40.00%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.67%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 6.67%, coincidències 1)

- agregar categoria (usada 6.67%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix columna(es) (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir columna (usada 14.29%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 87.50%, coincidències 28)

- afegir comentari (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix comentari (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 3.12%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix condició (usada 14.29%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir una connexió (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix el contacte (usada 12.50%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 67.86%, coincidències 19)

- afegir un contacte (usada 14.29%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 3.57%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 59.09%, coincidències 13)

- afegeix un dispositiu (usada 36.36%, coincidències 8)

- afegir dispositiu (usada 4.55%, coincidències 1)

add directory afegeix un directori

- afegeix un directori (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix directori (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix l'efecte (usada 28.57%, coincidències 2)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 61.11%, coincidències 11)

- afegir entrada (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegeix entrada (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegir registre (usada 5.56%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 80.00%, coincidències 16)

- afegeix el camp (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix camp (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 5.00%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 38.10%, coincidències 8)

- afegeix fitxer (usada 19.05%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegir arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- adjunta un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 70.73%, coincidències 29)

- afegeix els fitxers (usada 21.95%, coincidències 9)

- afegir arxius (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 2.44%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegir un filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 75.86%, coincidències 22)

- afegeix la carpeta (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix carpeta (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix una capeta (usada 3.45%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 79.49%, coincidències 31)

- afegeix grup (usada 15.38%, coincidències 6)

- afegir grup (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegir un grup (usada 2.56%, coincidències 1)

add host afegeix una màquina

- afegeix una màquina (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegeix imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix vídeo (usada 11.11%, coincidències 1)

- imatges i icones (usada 11.11%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 51.85%, coincidències 14)

- afegeix element (usada 22.22%, coincidències 6)

- afegir ítem (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegeix objecte (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegeix l'element (usada 3.70%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir elements (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir els articles (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir items (usada 14.29%, coincidències 1)

add language afegir idioma

- afegir idioma (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegeix un idioma (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegeix una llengua (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir un idioma (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 6.67%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 58.33%, coincidències 7)

- afegeix capa (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 8.33%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 96.30%, coincidències 26)

- afegir plantilla (usada 3.70%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix línia (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir línia (usada 14.29%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 42.11%, coincidències 8)

- afegeix enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegir un enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegir enllaç (usada 10.53%, coincidències 2)

- enllaçar (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegiment d’un enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- addició d’enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix l'emplaçament (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un lloc (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 84.62%, coincidències 11)

- afegir membre (usada 15.38%, coincidències 2)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegiu-hi membres (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 47.22%, coincidències 17)

- afegeix nou (usada 11.11%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 8.33%, coincidències 3)

- afegir nova (usada 5.56%, coincidències 2)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.56%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 5.56%, coincidències 2)

- afegir nou (usada 5.56%, coincidències 2)

- afegeix-ne nous (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegir (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.78%, coincidències 1)

add new filter afegeix un filtre nou

- afegeix un filtre nou (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir nou filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir un nou filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

add new group afegeix un nou grup

- afegeix un nou grup (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix en un grup nou (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix un grup nou (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegir un grup nou (usada 16.67%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un etiqueta nova (usada 9.09%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix un nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 45.83%, coincidències 11)

- afegir nota (usada 20.83%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 16.67%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 12.50%, coincidències 3)

- addició de nota (usada 4.17%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix opció (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegir opció (usada 12.50%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix pàgina (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix la pàgina (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegiment de pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

add people afegir persones

- afegir persones (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix persones (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix-hi persones (usada 10.00%, coincidències 1)

add podcast afegeix un podcast

- afegeix un podcast (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix el podcast (usada 25.00%, coincidències 2)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix punt (usada 10.00%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 58.33%, coincidències 7)

- afegir impressora (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix impressora (usada 8.33%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 65.00%, coincidències 13)

- afegeix perfil (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegir un perfil (usada 15.00%, coincidències 3)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix propietat (usada 22.22%, coincidències 2)

- addició de propietat (usada 11.11%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 7.69%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix fila (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir fila (usada 25.00%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 57.14%, coincidències 16)

- afegir regla (usada 28.57%, coincidències 8)

- afegeix una norma (usada 10.71%, coincidències 3)

- afegeix regla (usada 3.57%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix giny de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

- addició d'un motor de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix servei (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 28.57%, coincidències 2)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegir etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix l'etiqueta (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 70.00%, coincidències 14)

- afegir etiquetes (usada 15.00%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 40.00%, coincidències 6)

- afegeix un text (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir text (usada 26.67%, coincidències 4)

add to afegir a

- afegir a (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix a (usada 42.86%, coincidències 6)

- per a (usada 7.14%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix als punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 53.57%, coincidències 15)

- afegeix als contactes (usada 39.29%, coincidències 11)

- afegir als contactes (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegeux als contactes (usada 3.57%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 89.47%, coincidències 17)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 45.00%, coincidències 18)

- afegir a favorits (usada 15.00%, coincidències 6)

- afegir als favorits (usada 12.50%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegir a preferits (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegeix-lo als preferits (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 2.50%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 46.67%, coincidències 7)

- afegeix-lo a un grup (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir al grup (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir a grup (usada 6.67%, coincidències 1)

add to panel afegeix al tauler

- afegeix al tauler (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix al plafó (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix al quadre (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix-ho al tauler (usada 12.50%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 86.67%, coincidències 13)

- afegeix a la llista (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.67%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir a la selecció (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix un url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 50.00%, coincidències 16)

- afegeix usuari (usada 34.38%, coincidències 11)

- afegir usuari (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix persona usuària (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegir un usuari (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.12%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 14.29%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 71.43%, coincidències 5)

- extensió (usada 28.57%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 13)

add-ons complements

- complements (usada 86.67%, coincidències 13)

- extensions (usada 6.67%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 6.67%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 65.00%, coincidències 26)

- s'ha afegit (usada 17.50%, coincidències 7)

- afegits (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegida (usada 5.00%, coincidències 2)

- addició (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.50%, coincidències 1)

addis ababa addis abeba

- addis abeba (usada 88.89%, coincidències 8)

- addis ababa (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 61.90%, coincidències 13)

- addició (usada 23.81%, coincidències 5)

- afegeix (usada 9.52%, coincidències 2)

- sumar (usada 4.76%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 91.43%, coincidències 32)

- altres (usada 5.71%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 2.86%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 8)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 50.00%, coincidències 6)

- configuració addicional (usada 25.00%, coincidències 3)

- arranjaments addicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres adicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres addicionals. (usada 8.33%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.99%, coincidències 196)

- address (usada 0.51%, coincidències 1)

- direcció (usada 0.51%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 87.10%, coincidències 27)

- agenda (usada 9.68%, coincidències 3)

- llibre d'adreces (usada 3.23%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 41)

adelaide adelaide

- adelaide (usada 85.71%, coincidències 6)

- adelaida (usada 14.29%, coincidències 1)

adjust ajusta

- ajusta (usada 62.50%, coincidències 15)

- ajustar (usada 20.83%, coincidències 5)

- ajust (usada 8.33%, coincidències 2)

- adequa (usada 8.33%, coincidències 2)

adjustment ajust

- ajust (usada 45.45%, coincidències 5)

- ajustament (usada 36.36%, coincidències 4)

- paràmetre (usada 9.09%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 9.09%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 45.28%, coincidències 24)

- admin (usada 24.53%, coincidències 13)

- administració (usada 24.53%, coincidències 13)

- admin. (usada 3.77%, coincidències 2)

- administra (usada 1.89%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 60.00%, coincidències 6)

- utilitats d'administració (usada 10.00%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 10.00%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 10.00%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 10.00%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 36)

administrative administratiu

- administratiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- administratius (usada 12.50%, coincidències 1)

- administració (usada 12.50%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 93.75%, coincidències 30)

- administrador/a (usada 3.12%, coincidències 1)

- administradors (usada 3.12%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 9)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 10)

admins administradors

- administradors (usada 94.74%, coincidències 18)

- administració (usada 5.26%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 93.50%, coincidències 187)

- avançada (usada 2.50%, coincidències 5)

- avançades (usada 2.00%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 1.50%, coincidències 3)

- difícil (negra) (usada 0.50%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 8)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 71)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 35)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 44.19%, coincidències 19)

- paràmetres avançats (usada 18.60%, coincidències 8)

- arranjament avançat (usada 13.95%, coincidències 6)

- ajusts avançats (usada 13.95%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 9.30%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 90.00%, coincidències 9)

- llengua àfar (usada 10.00%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 71.43%, coincidències 10)

- afiliació modificada (usada 14.29%, coincidències 2)

- ha canviat l'afiliació (usada 7.14%, coincidències 1)

- afiliació canviada (usada 7.14%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 27)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 15)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / abidjan (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / accra (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / algèria (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algiers (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bamako (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bangui (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / banjul (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bissau (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / blantyre (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / brazzaville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bujumbura (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / casablanca (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ceuta (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / conakry (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / dakar (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / djibouti (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / douala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / freetown (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / gaborone (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / harare (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / johannesburg (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kampala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / khartoum (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kigali (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kinshasa (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lagos (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 83.33%, coincidències 5)

- africa / libreville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/lomé (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / luanda (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lubumbashi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lusaka (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / malabo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maputo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maseru (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / mbabane (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/mogadiscio (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / muqdisho (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / monròvia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nairobi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/n'djamena (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / niamey (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nouakchott (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ouagadougou (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/portonovo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / porto-novo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / windhoek (usada 16.67%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 81.32%, coincidències 74)

- després de (usada 16.48%, coincidències 15)

- after (usada 1.10%, coincidències 1)

- posteriors (usada 1.10%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 85.71%, coincidències 6)

- migdia (usada 14.29%, coincidències 1)

again un altre cop

- un altre cop (usada 50.00%, coincidències 3)

- una altra vegada (usada 33.33%, coincidències 2)

- torna (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 63.33%, coincidències 19)

- antiguitat (usada 30.00%, coincidències 9)

- age (usada 3.33%, coincidències 1)

- vella (usada 3.33%, coincidències 1)

agenda agenda

- agenda (usada 100.00%, coincidències 7)

aggregate agregat

- agregat (usada 40.00%, coincidències 4)

- agrega (usada 30.00%, coincidències 3)

- àrid (usada 10.00%, coincidències 1)

- aggregate (usada 10.00%, coincidències 1)

- agregar (usada 10.00%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 11)

ago fa

- fa (usada 44.44%, coincidències 4)

- enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- en el passat (usada 11.11%, coincidències 1)

- abans (usada 11.11%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 60.00%, coincidències 12)

- d'acord (usada 30.00%, coincidències 6)

- hi estic d'acord (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirma (usada 5.00%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

air aire

- aire (usada 85.71%, coincidències 6)

- vol (usada 14.29%, coincidències 1)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 8)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 78.95%, coincidències 15)

- mode d'avió (usada 21.05%, coincidències 4)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 9)

akan àkan

- àkan (usada 77.78%, coincidències 7)

- akan (usada 22.22%, coincidències 2)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 20)

alarm clock despertador

- despertador (usada 44.44%, coincidències 4)

- alarma (usada 22.22%, coincidències 2)

- alarma de rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

- rellotge d'alarma (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 87.50%, coincidències 7)

- olvido gara jova (usada 12.50%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 95.65%, coincidències 22)

- albania (usada 4.35%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 96.43%, coincidències 27)

- albania (usada 3.57%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 98.70%, coincidències 76)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.30%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 92.00%, coincidències 23)

- artista de l’àlbum (usada 4.00%, coincidències 1)

- artista d'àlbum (usada 4.00%, coincidències 1)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 72.73%, coincidències 8)

- nom de l’àlbum (usada 27.27%, coincidències 3)

albums àlbums

- àlbums (usada 96.43%, coincidències 27)

- albums (usada 3.57%, coincidències 1)

alert avís

- avís (usada 74.14%, coincidències 86)

- alerta (usada 21.55%, coincidències 25)

- alert (usada 1.72%, coincidències 2)

- avisar (usada 0.86%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 0.86%, coincidències 1)

- atenció (usada 0.86%, coincidències 1)

alert volume volum d'alerta

- volum d'alerta (usada 57.14%, coincidències 4)

- volum de l’avís (usada 42.86%, coincidències 3)

alerts avisos

- avisos (usada 55.56%, coincidències 5)

- alertes (usada 33.33%, coincidències 3)

- alerts (usada 11.11%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 29)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 7)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 11)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 82.35%, coincidències 28)

- algoritme (usada 17.65%, coincidències 6)

alias àlies

- àlies (usada 95.24%, coincidències 60)

- alias (usada 3.17%, coincidències 2)

- àlias (usada 1.59%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 88.24%, coincidències 15)

- pseudònims (usada 5.88%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 5.88%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 51.61%, coincidències 16)

- alineació (usada 19.35%, coincidències 6)

- alinear (usada 19.35%, coincidències 6)

- aliniació (usada 3.23%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.23%, coincidències 1)

- orientació (usada 3.23%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a la part inferior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea abaix (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea al capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinear per baix (usada 9.09%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 9.09%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 52.38%, coincidències 11)

- centrar (usada 14.29%, coincidències 3)

- alineació al centre (usada 9.52%, coincidències 2)

- alinear al centre (usada 9.52%, coincidències 2)

- centra (usada 4.76%, coincidències 1)

- centrat (usada 4.76%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 4.76%, coincidències 1)

align left alinear a l’esquerra

- alinear a l’esquerra (usada 61.96%, coincidències 57)

- alinea a l'esquerra (usada 29.35%, coincidències 27)

- alineació a l'esquerra (usada 3.26%, coincidències 3)

- alineació a l’esquerra (usada 2.17%, coincidències 2)

- aliniat a l'esquerra (usada 1.09%, coincidències 1)

- alinea a esquerre (usada 1.09%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 1.09%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 60.64%, coincidències 57)

- alinea a la dreta (usada 30.85%, coincidències 29)

- alineació a la dreta (usada 5.32%, coincidències 5)

- aliniat a la dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

- alinea a dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

- alineació dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a la part superior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea al capdavall (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinear per dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.41%, coincidències 104)

- alineament (usada 1.83%, coincidències 2)

- l'alineació (usada 0.92%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.92%, coincidències 1)

- aliniament (usada 0.92%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 52.71%, coincidències 175)

- tots (usada 33.43%, coincidències 111)

- totes (usada 11.45%, coincidències 38)

- tota (usada 0.60%, coincidències 2)

- total (usada 0.30%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.30%, coincidències 1)

- tots els ítems (usada 0.30%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.30%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.30%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.30%, coincidències 1)

all accounts tots els comptes

- tots els comptes (usada 88.89%, coincidències 8)

- comptes de correu (usada 11.11%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 16)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 17)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 83.33%, coincidències 10)

- contactes (tots) (usada 16.67%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 17)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 63.64%, coincidències 7)

- tot el dia (usada 18.18%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 18.18%, coincidències 2)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 8)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 76.92%, coincidències 10)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.30%, coincidències 78)

- tots els arxius (usada 2.47%, coincidències 2)

- afegeix fitxers (usada 1.23%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 17)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 94.74%, coincidències 18)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.26%, coincidències 1)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 6)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 11)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 50.00%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 50.00%, coincidències 5)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 64.71%, coincidències 11)

- tots els idiomes (usada 17.65%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 11.76%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 5.88%, coincidències 1)

all members tots els membres

- tots els membres (usada 85.71%, coincidències 6)

- tots els socis (usada 14.29%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 11)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 29)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 12)

all rights reserved. tots els drets reservats.

- tots els drets reservats. (usada 83.33%, coincidències 5)

- tots els drets reservats (usada 16.67%, coincidències 1)

all settings tots els ajusts

- tots els ajusts (usada 28.57%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 28.57%, coincidències 2)

- tots els ajustaments (usada 14.29%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 14.29%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 14.29%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 14)

all time sempre

- sempre (usada 70.00%, coincidències 7)

- de sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

- històrics (usada 10.00%, coincidències 1)

- tot el temps (usada 10.00%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 9)

all updates totes les actualitzacions

- totes les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 10)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 96.00%, coincidències 24)

- totes les persones usuàries (usada 4.00%, coincidències 1)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 63.21%, coincidències 67)

- permetre (usada 34.91%, coincidències 37)

- permès (usada 0.94%, coincidències 1)

- permet-ho (usada 0.94%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 53.85%, coincidències 7)

- permeses (usada 15.38%, coincidències 2)

- permesos (usada 7.69%, coincidències 1)

- permés (usada 7.69%, coincidències 1)

- permesa (usada 7.69%, coincidències 1)

- es permet (usada 7.69%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 88.57%, coincidències 62)

- alpha (usada 10.00%, coincidències 7)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.43%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 8)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 87.50%, coincidències 7)

- abecedari (usada 12.50%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 57.14%, coincidències 4)

- formes de presentació alfabètiques (usada 42.86%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 71.43%, coincidències 5)

- alfabèticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- alfabètics (usada 14.29%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 90.48%, coincidències 19)

- encara s'està executant (usada 4.76%, coincidències 1)

- ja es troba en marxa (usada 4.76%, coincidències 1)

alsa alsa

- alsa (usada 100.00%, coincidències 7)

alt alt

- alt (usada 93.94%, coincidències 31)

- la tecla alt (usada 3.03%, coincidències 1)

- tecla alternativa dreta (usada 3.03%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 41.67%, coincidències 5)

- alt+t (usada 16.67%, coincidències 2)

- alt+p (usada 16.67%, coincidències 2)

- alt+d (usada 8.33%, coincidències 1)

- alt+i (usada 8.33%, coincidències 1)

- alta+a (usada 8.33%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.00%, coincidències 18)

- alt+g (usada 10.00%, coincidències 2)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 30.00%, coincidències 3)

- alternativa (usada 30.00%, coincidències 3)

- alterna (usada 20.00%, coincidències 2)

- alternar (usada 10.00%, coincidències 1)

- alternat (usada 10.00%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 81.82%, coincidències 9)

- alternatiu (usada 18.18%, coincidències 2)

altitude altitud

- altitud (usada 84.62%, coincidències 22)

- altura (usada 7.69%, coincidències 2)

- elevació (usada 7.69%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.65%, coincidències 83)

- per sempre (usada 1.18%, coincidències 1)

- always (usada 1.18%, coincidències 1)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 53.85%, coincidències 7)

- permet-ho sempre (usada 30.77%, coincidències 4)

- permet sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- permetre sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

always ask pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 45.45%, coincidències 5)

- demana-m'ho sempre (usada 45.45%, coincidències 5)

- preguntar-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 33.33%, coincidències 3)

- sempre actiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- sempre encès (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre activada (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre (usada 11.11%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 20.00%, coincidències 5)

- sempre per damunt (usada 20.00%, coincidències 5)

- sempre visible (usada 16.00%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 16.00%, coincidències 4)

- sempre amunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre en primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.00%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 80.00%, coincidències 8)

- mostrar sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

am am

- am (usada 86.54%, coincidències 45)

- a. m. (usada 7.69%, coincidències 4)

- a.m. (usada 1.92%, coincidències 1)

- lam (usada 1.92%, coincidències 1)

- a. m. (usada 1.92%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 81.82%, coincidències 18)

- a. m./p. m. (usada 13.64%, coincidències 3)

- ap/pm (usada 4.55%, coincidències 1)

amarok amarok

- amarok (usada 100.00%, coincidències 9)

amazon amazon

- amazon (usada 71.43%, coincidències 5)

- amazona (usada 14.29%, coincidències 1)

- amazones (usada 14.29%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 72.73%, coincidències 8)

- ambiental (usada 27.27%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / adak (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anchorage (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anguilla (usada 16.67%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / antiga (usada 16.67%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / araguaina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / aruba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / asunción (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / barbados (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/belém (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / belize (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bogota (usada 16.67%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boise (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/cancún (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / cancún (usada 16.67%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / caracas (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/caiena (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chicago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chihuahua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/cuiabá (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / cuiaba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/curacao (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 16.67%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 6)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dawson (usada 16.67%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / denver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / detroit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dominica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / edmonton (usada 16.67%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / eirunepe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 83.33%, coincidències 5)

- america / fortaleza (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / godthab (usada 16.67%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / granada (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guatemala (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guayaquil (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guyana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / halifax (usada 16.67%, coincidències 1)

america/havana amèrica/l'havana

- amèrica/l'havana (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/havana (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / hermosillo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / knox (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / marengo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / vevay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / inuvik (usada 16.67%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / iqaluit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / jamaica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / juneau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 16.67%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / lima (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / maceio (usada 16.67%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / managua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / manaus (usada 16.67%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / martinica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/mazatlán (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 16.67%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / menominee (usada 16.67%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/mérida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/merida (usada 16.67%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / miquelon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / monterrey (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montevideo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montserrat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nassau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nipigon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nome (usada 16.67%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / noronha (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / panamà (usada 16.67%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / pangnirtung (usada 16.67%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / paramaribo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / phoenix (usada 16.67%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / port-au-prince (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / recife (usada 16.67%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / regina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / santiago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / scoresbysund (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tegucigalpa (usada 16.67%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / thule (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tijuana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/tórtola (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / tortola (usada 16.67%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / vancouver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / whitehorse (usada 16.67%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / winnipeg (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yakutat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yellowknife (usada 16.67%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 66.67%, coincidències 12)

- samoa nord-americana (usada 27.78%, coincidències 5)

- samoa américaines (usada 5.56%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 18)

amount quantitat

- quantitat (usada 64.62%, coincidències 42)

- import (usada 29.23%, coincidències 19)

- total (usada 6.15%, coincidències 4)

ampersand et

- et (usada 42.86%, coincidències 3)

- ampersand (usada 28.57%, coincidències 2)

- et (i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

- ( símbol i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 10)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 82.35%, coincidències 14)

- hi ha hagut un error (usada 11.76%, coincidències 2)

- ha hagut un error (usada 5.88%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 68.42%, coincidències 13)

- hi ha hagut un error. (usada 21.05%, coincidències 4)

- ha ocorregut un error. (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat (usada 5.26%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 84.62%, coincidències 11)

- analògica (usada 15.38%, coincidències 2)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 69.23%, coincidències 9)

- anàlisis (usada 30.77%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 42.86%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 35.71%, coincidències 5)

- analitics (usada 7.14%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 7.14%, coincidències 1)

- analítica (usada 7.14%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 66.67%, coincidències 10)

- analitzar (usada 13.33%, coincidències 2)

- analyze (usada 6.67%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 6.67%, coincidències 1)

- analitzador (usada 6.67%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 86.67%, coincidències 26)

- ancoratge (usada 10.00%, coincidències 3)

- d''ancoratge (usada 3.33%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

and i

- i (usada 94.52%, coincidències 138)

- and (usada 4.79%, coincidències 7)

- i de (usada 0.68%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 20)

android android

- android (usada 83.33%, coincidències 5)

- androide (usada 16.67%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 6)

angle angle

- angle (usada 99.15%, coincidències 117)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.85%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 18)

angry enfadat

- enfadat (usada 45.45%, coincidències 5)

- emprenyat (usada 36.36%, coincidències 4)

- enutjat (usada 9.09%, coincidències 1)

- enuig (usada 9.09%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 93.75%, coincidències 15)

- anguila (usada 6.25%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 9)

animate anima

- anima (usada 50.00%, coincidències 3)

- animar (usada 50.00%, coincidències 3)

animated animat

- animat (usada 57.14%, coincidències 4)

- amb animacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- animada (usada 14.29%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 38)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 13)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 54.55%, coincidències 6)

- aniversari (usada 45.45%, coincidències 5)

annotate anota

- anota (usada 41.67%, coincidències 5)

- anotació (usada 25.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- anotar (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer anotacions (usada 8.33%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 85.71%, coincidències 18)

- contacte / adreces (usada 4.76%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 4.76%, coincidències 1)

- anotacions (usada 4.76%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 87.50%, coincidències 14)

- notes (usada 12.50%, coincidències 2)

announcement avís

- avís (usada 40.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 33.33%, coincidències 5)

- aví­s (usada 20.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 6.67%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 62.50%, coincidències 10)

- avisos (usada 25.00%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

- notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 91.67%, coincidències 44)

- te anònim (usada 2.08%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.08%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 2.08%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 2.08%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 7)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 65.62%, coincidències 21)

- respon (usada 21.88%, coincidències 7)

- respondre (usada 6.25%, coincidències 2)

- contestar (usada 3.12%, coincidències 1)

- la resposta (usada 3.12%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 50.00%, coincidències 5)

- contestat (usada 20.00%, coincidències 2)

- contestada (usada 10.00%, coincidències 1)

- contestades (usada 10.00%, coincidències 1)

- es va respondre (usada 10.00%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 77.78%, coincidències 7)

- nombre de respostes (usada 22.22%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 23)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / casey (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / davis (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / dumontdurville (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mawson (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mcmurdo (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / palmer (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / syowa (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / vostok (usada 16.67%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 70.00%, coincidències 7)

- suavitzat (usada 30.00%, coincidències 3)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 24)

any qualsevol

- qualsevol (usada 86.67%, coincidències 65)

- qualsevol de (usada 5.33%, coincidències 4)

- any (usada 2.67%, coincidències 2)

- alguna (usada 1.33%, coincidències 1)

- cap (usada 1.33%, coincidències 1)

- qualsevol ítem (usada 1.33%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.33%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 84.21%, coincidències 16)

- tothom (usada 15.79%, coincidències 3)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 21)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 36.36%, coincidències 4)

- valor de l'obertura (usada 36.36%, coincidències 4)

- valor d’obertura (usada 18.18%, coincidències 2)

- valor d'apertura (usada 9.09%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 18)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 50.00%, coincidències 10)

- clau de l'api (usada 35.00%, coincidències 7)

- api key (usada 5.00%, coincidències 1)

- codi api (usada 5.00%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 5.00%, coincidències 1)

apn apn

- apn (usada 100.00%, coincidències 8)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 91.67%, coincidències 11)

- apòstrofe (usada 8.33%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 71.43%, coincidències 5)

- app (usada 14.29%, coincidències 1)

- apli (usada 14.29%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 90.36%, coincidències 75)

- aspecte (usada 7.23%, coincidències 6)

- aparició (usada 1.20%, coincidències 1)

- interfície (usada 1.20%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 48.28%, coincidències 14)

- annexa (usada 37.93%, coincidències 11)

- afegir (usada 10.34%, coincidències 3)

- annexar (usada 3.45%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 90.00%, coincidències 9)

- apple (usada 10.00%, coincidències 1)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 85.71%, coincidències 6)

- applet (usada 14.29%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 98.98%, coincidències 97)

- petició (usada 1.02%, coincidències 1)

application icon icona de l’aplicació

- icona de l’aplicació (usada 50.00%, coincidències 5)

- icona de l'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

- icona d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- icones de l'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- icona d’aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

application name nom de l’aplicació

- nom de l’aplicació (usada 50.00%, coincidències 6)

- nom de l'aplicació (usada 41.67%, coincidències 5)

- nom d'aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 76)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 3)

- aplica a (usada 33.33%, coincidències 2)

- objectiu d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 87.50%, coincidències 154)

- aplicar (usada 10.80%, coincidències 19)

- executa (usada 0.57%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.57%, coincidències 1)

- aplica'l (usada 0.57%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 94.12%, coincidències 16)

- desar els canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 70.00%, coincidències 7)

- aplica el filtratge (usada 10.00%, coincidències 1)

- filtra (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplicar filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 12)

- aplicar a (usada 14.29%, coincidències 2)

apply to all aplicar-ho a tot

- aplicar-ho a tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- aplica a tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplica-ho a totes (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplicar-ho a totes (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplica-ho a tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- apliqueu a tot (usada 9.09%, coincidències 1)

appointment cita

- cita (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita prèvia (usada 12.50%, coincidències 1)

approval aprovació

- aprovació (usada 72.73%, coincidències 8)

- aprobació (usada 27.27%, coincidències 3)

approve aprova

- aprova (usada 50.00%, coincidències 14)

- aprovar (usada 46.43%, coincidències 13)

- d'acord (usada 3.57%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 65.38%, coincidències 17)

- aprovada (usada 23.08%, coincidències 6)

- aprovar (usada 3.85%, coincidències 1)

- aprovades (usada 3.85%, coincidències 1)

- acceptat (usada 3.85%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 92.86%, coincidències 13)

- apps (usada 7.14%, coincidències 1)

apr abr.

- abr. (usada 50.00%, coincidències 19)

- abr (usada 42.11%, coincidències 16)

- apr (usada 2.63%, coincidències 1)

- abril (usada 2.63%, coincidències 1)

- d’abr. (usada 2.63%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 92.16%, coincidències 47)

- d'abril (usada 3.92%, coincidències 2)

- abr. (usada 1.96%, coincidències 1)

- d’abril (usada 1.96%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 66.67%, coincidències 4)

- turquesa (usada 16.67%, coincidències 1)

- cian (usada 16.67%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 10)

arabic àrab

- àrab (usada 92.19%, coincidències 59)

- arabic (usada 4.69%, coincidències 3)

- aràbic (usada 3.12%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació de l'àrab-a

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació de l'àrab-b

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 28.57%, coincidències 2)

- suplement aràbic (usada 28.57%, coincidències 2)

- suplement àrab (usada 28.57%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 14.29%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 11)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 23)

arcade arcade

- arcade (usada 69.23%, coincidències 9)

- arcada (usada 15.38%, coincidències 2)

- videojoc recreatiu (usada 15.38%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 75.00%, coincidències 21)

- arc (usada 10.71%, coincidències 3)

- arq. (usada 10.71%, coincidències 3)

- arq (usada 3.57%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 98.04%, coincidències 50)

- estructura (usada 1.96%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 42.03%, coincidències 29)

- arxiva (usada 33.33%, coincidències 23)

- arxiu comprimit (usada 7.25%, coincidències 5)

- arxivar (usada 4.35%, coincidències 3)

- arxivat (usada 2.90%, coincidències 2)

- comprimir i arxivar (usada 2.90%, coincidències 2)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.45%, coincidències 1)

- archive (usada 1.45%, coincidències 1)

- arxivats (usada 1.45%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.45%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.45%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 7)

archived arxivat

- arxivat (usada 38.46%, coincidències 5)

- arxivades (usada 15.38%, coincidències 2)

- arxivats (usada 15.38%, coincidències 2)

- classificat (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 7.69%, coincidències 1)

- arxivada (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprimit (usada 7.69%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 78.95%, coincidències 15)

- arxiu (usada 10.53%, coincidències 2)

- notícies arxivades (usada 5.26%, coincidències 1)

- arxius comprimits (usada 5.26%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 50.00%, coincidències 4)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 12.50%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 42.50%, coincidències 17)

- esteu segur? (usada 32.50%, coincidències 13)

- n'estàs segur? (usada 12.50%, coincidències 5)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.50%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.50%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.50%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.50%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.50%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 96.97%, coincidències 64)

- àrees (usada 1.52%, coincidències 1)

- superfície (usada 1.52%, coincidències 1)

arena arena

- arena (usada 28.57%, coincidències 2)

- camp d’esports (usada 28.57%, coincidències 2)

- pavelló esportiu (usada 14.29%, coincidències 1)

- palestra (usada 14.29%, coincidències 1)

- camp de batalla (usada 14.29%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 23)

argument argument

- argument (usada 100.00%, coincidències 7)

arguments arguments

- arguments (usada 92.31%, coincidències 24)

- argument (usada 3.85%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 9)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 62.50%, coincidències 5)

- aritmètic (usada 37.50%, coincidències 3)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 25)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 37)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 11)

arrange organitza

- organitza (usada 86.21%, coincidències 25)

- organitzar (usada 13.79%, coincidències 4)

arrange items organitza els elements

- organitza els elements (usada 85.71%, coincidències 6)

- organitzar elements (usada 14.29%, coincidències 1)

arrangement organització

- organització (usada 44.44%, coincidències 4)

- arranjament (usada 33.33%, coincidències 3)

- configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- disposició (usada 11.11%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 2)

- arreglador (usada 25.00%, coincidències 2)

- v (usada 12.50%, coincidències 1)

- organitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 86.36%, coincidències 19)

- array (usada 4.55%, coincidències 1)

- seqüència (usada 4.55%, coincidències 1)

- matrius (usada 4.55%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 96.77%, coincidències 30)

- arrow (usada 3.23%, coincidències 1)

arrowhead punta de fletxa

- punta de fletxa (usada 42.86%, coincidències 3)

- extrem de fletxa (usada 28.57%, coincidències 2)

- foguera d'odis (usada 14.29%, coincidències 1)

- capfletxa (usada 14.29%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 23)

art art

- art (usada 85.71%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 14.29%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 22)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 98.57%, coincidències 69)

- intèrpret (usada 1.43%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 9)

artists artistes

- artistes (usada 93.75%, coincidències 15)

- artists (usada 6.25%, coincidències 1)

artwork grafisme

- grafisme (usada 44.44%, coincidències 4)

- artwork (usada 22.22%, coincidències 2)

- obra artística (usada 11.11%, coincidències 1)

- il·lustració (usada 11.11%, coincidències 1)

- art (usada 11.11%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 16)

as com a

- com a (usada 64.71%, coincidències 11)

- as (usada 23.53%, coincidències 4)

- as (diari) (usada 5.88%, coincidències 1)

- com (usada 5.88%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 90.91%, coincidències 70)

- ascens (usada 5.19%, coincidències 4)

- ordre ascendent (usada 2.60%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.30%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 93.33%, coincidències 14)

- ascii (empresa) (usada 6.67%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 94.12%, coincidències 16)

- asia (usada 5.88%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aden (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / almaty (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / amman (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / anadyr (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtobe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / ashgabat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bagdad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/baghdad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bahrain (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bangkok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / beirut (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/bixkek (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bishkek (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / brunei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / choibalsan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / colombo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / damasc (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/dacca (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / dhaka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dili (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dubai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/duixanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / gaza (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / hovd (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / irkutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jayapura (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jerusalem (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kabul (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/kamtxatka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / karachi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/krasnojarsk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuching (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuwait (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / macau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / magadan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / makassar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / manila (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/masqat (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / muscat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / nicòsia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/novosibrisk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / omsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / oral (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pontianak (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pyongyang (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qatar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qyzylorda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/riad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/sakhalín (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / sakhalin (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarcanda

- àsia/samarcanda (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/samarkand (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / samarcanda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / seül (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/shangai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / singapur (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / taipei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/taixkent (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / tashkent (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / tbilisi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tehran (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/thimbu (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / thimphu (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/ulanbator (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / ulaanbaatar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / urumqi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vientiane (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vladivostok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / yakutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/ekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/erevan (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / yerevan (usada 16.67%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc sinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 60.00%, coincidències 15)

- preguntar (usada 12.00%, coincidències 3)

- demana (usada 8.00%, coincidències 2)

- demanda (usada 4.00%, coincidències 1)

- ask (usada 4.00%, coincidències 1)

- pregunta-ho (usada 4.00%, coincidències 1)

- sol·licitar (usada 4.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 4.00%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- orientació (usada 22.22%, coincidències 2)

- aspecte gramatical (usada 11.11%, coincidències 1)

- relació d'aspecte (usada 11.11%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 71.43%, coincidències 40)

- relació d’aspecte (usada 8.93%, coincidències 5)

- proporcions (usada 7.14%, coincidències 4)

- relació de l'aspecte (usada 3.57%, coincidències 2)

- allargament (usada 1.79%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 1.79%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 1.79%, coincidències 1)

- proporció (usada 1.79%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 1.79%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 19)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 6)

- prova (usada 33.33%, coincidències 4)

- valoracions (usada 8.33%, coincidències 1)

- valoració (usada 8.33%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 71.43%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 23.81%, coincidències 5)

- prova (usada 4.76%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 69.23%, coincidències 9)

- asset (avió espacial) (usada 7.69%, coincidències 1)

- actius (usada 7.69%, coincidències 1)

- recurs (usada 7.69%, coincidències 1)

- basa (usada 7.69%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 75.00%, coincidències 6)

- actiu (usada 25.00%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 96.15%, coincidències 25)

- assignar (usada 3.85%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 90.91%, coincidències 10)

- assigned (assignat) (usada 9.09%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 84.62%, coincidències 11)

- assignada a (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha assignat a (usada 7.69%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 33.33%, coincidències 2)

- assignat (usada 16.67%, coincidències 1)

- responsable (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 16.67%, coincidències 1)

assignment tasca

- tasca (usada 35.00%, coincidències 7)

- activitat (usada 35.00%, coincidències 7)

- assignació (usada 25.00%, coincidències 5)

- assignment (usada 5.00%, coincidències 1)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- activitats (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 14.29%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 70.00%, coincidències 7)

- ajudant (usada 30.00%, coincidències 3)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 44.12%, coincidències 15)

- a les (usada 32.35%, coincidències 11)

- arrova (usada 8.82%, coincidències 3)

- at (usada 5.88%, coincidències 2)

- el (usada 5.88%, coincidències 2)

- de (usada 2.94%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 81.82%, coincidències 9)

- almenys (usada 9.09%, coincidències 1)

- mínim (usada 9.09%, coincidències 1)

at most com a màxim

- com a màxim (usada 85.71%, coincidències 6)

- amb un màxim de (usada 14.29%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc tangent (usada 9.09%, coincidències 1)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 100.00%, coincidències 14)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlantic (iowa) (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlantic (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/açores (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic / bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic/bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/illescanàries (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / madeira (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic/reykjavík (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / stanley (usada 16.67%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 83.33%, coincidències 10)

- atlas (usada 16.67%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 53.85%, coincidències 7)

- atm (usada 30.77%, coincidències 4)

- caixer (usada 15.38%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambient (usada 11.11%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 62.50%, coincidències 5)

- atom (usada 37.50%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 77.42%, coincidències 24)

- adjuntar (usada 12.90%, coincidències 4)

- attach (usada 3.23%, coincidències 1)

- adjunt (usada 3.23%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.23%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 85.71%, coincidències 6)

- adjunta un arxiu (usada 14.29%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 61.54%, coincidències 8)

- adjuntar arxiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- adjuntar fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

attached to connectat a

- connectat a (usada 81.82%, coincidències 9)

- adjuntat a (usada 18.18%, coincidències 2)

attachment adjunt

- adjunt (usada 52.94%, coincidències 27)

- fitxer adjunt (usada 25.49%, coincidències 13)

- adjunció (usada 13.73%, coincidències 7)

- arxiu adjunt (usada 3.92%, coincidències 2)

- adjuntar (usada 1.96%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 1.96%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 45.12%, coincidències 37)

- fitxers adjunts (usada 34.15%, coincidències 28)

- adjuncions (usada 17.07%, coincidències 14)

- arxius adjunts (usada 1.22%, coincidències 1)

- avisos (usada 1.22%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.22%, coincidències 1)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 55.56%, coincidències 5)

- assistents (usada 22.22%, coincidències 2)

- participant (usada 22.22%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 84.21%, coincidències 16)

- auxiliars (usada 10.53%, coincidències 2)

- els assistents (usada 5.26%, coincidències 1)

attention atenció

- atenció (usada 85.71%, coincidències 6)

- un intrús en el joc (usada 14.29%, coincidències 1)

attention! atenció!

- atenció! (usada 83.33%, coincidències 5)

- atenció (usada 16.67%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 98.11%, coincidències 52)

- atribució (usada 1.89%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 20.00%, coincidències 2)

- nom del atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 71)

attribution atribució

- atribució (usada 77.78%, coincidències 7)

- reconeixement (usada 22.22%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 7)

audience audiència

- audiència (usada 66.67%, coincidències 8)

- públic (usada 25.00%, coincidències 3)

- espectador (usada 8.33%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 94.74%, coincidències 144)

- audio (usada 3.95%, coincidències 6)

- d'àudio (usada 0.66%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.66%, coincidències 1)

audio bitrate taxa de bits de l'àudio

- taxa de bits de l'àudio (usada 57.14%, coincidències 4)

- taxa de bits d'àudio (usada 42.86%, coincidències 3)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 55.56%, coincidències 5)

- trucada de veu (usada 33.33%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 85.71%, coincidències 12)

- cd d’àudio (usada 14.29%, coincidències 2)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- canals d’àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 19)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 80.00%, coincidències 12)

- dispositiu d’àudio (usada 20.00%, coincidències 3)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- arxiu d’àudio (usada 7.69%, coincidències 1)

- àudio (usada 7.69%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 88.89%, coincidències 16)

- arxius d’àudio (usada 5.56%, coincidències 1)

- àudios (usada 5.56%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- entrada d’àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 94.44%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 5.56%, coincidències 1)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajusts de l'àudio (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres de so (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres d''àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres de l'àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- pista d’àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit revisa

- revisa (usada 62.50%, coincidències 5)

- auditoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- auditar (usada 12.50%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 42.11%, coincidències 16)

- ago (usada 39.47%, coincidències 15)

- ago. (usada 10.53%, coincidències 4)

- agost (usada 2.63%, coincidències 1)

- d’ag. (usada 2.63%, coincidències 1)

- ag (usada 2.63%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 93.88%, coincidències 46)

- d'agost (usada 4.08%, coincidències 2)

- d’agost (usada 2.04%, coincidències 1)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 39)

australia/adelaide austràlia/adelaida

- austràlia/adelaida (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/adelaide (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / brisbane (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / darwin (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / hobart (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lindeman (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / melbourne (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / perth (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/sidney (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 16.67%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 77.78%, coincidències 7)

- dòlars australians (usada 11.11%, coincidències 1)

- dòlar de tuvalu (usada 11.11%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 93.33%, coincidències 28)

- austria (usada 6.67%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 52.00%, coincidències 13)

- autenticar (usada 32.00%, coincidències 8)

- autenticació (usada 8.00%, coincidències 2)

- autentifica (usada 4.00%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 4.00%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 77.78%, coincidències 7)

- s'ha autenticat (usada 22.22%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 57.14%, coincidències 16)

- autenticant (usada 39.29%, coincidències 11)

- us esteu autenticant (usada 3.57%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 80.60%, coincidències 54)

- autentificació (usada 19.40%, coincidències 13)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 81.82%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 18.18%, coincidències 2)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 37.93%, coincidències 11)

- l'autenticació ha fallat (usada 34.48%, coincidències 10)

- autentificació fallida (usada 6.90%, coincidències 2)

- l’autenticació ha fallat (usada 6.90%, coincidències 2)

- ha fallat l''autenticació (usada 3.45%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 3.45%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 3.45%, coincidències 1)

- authentication failed (usada 3.45%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 61.90%, coincidències 13)

- l’autenticació ha fallat. (usada 19.05%, coincidències 4)

- autentificació fallada (usada 4.76%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 4.76%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 4.76%, coincidències 1)

- authentication failed. (usada 4.76%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 93.75%, coincidències 15)

- mode d'autenticació (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 34.88%, coincidències 15)

- cal autenticació (usada 25.58%, coincidències 11)

- es requereix autenticació (usada 20.93%, coincidències 9)

- autenticació requerida (usada 11.63%, coincidències 5)

- cal l'autenticació (usada 2.33%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.33%, coincidències 1)

- autenticació obligatòria (usada 2.33%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 96.04%, coincidències 194)

- autor/a (usada 3.47%, coincidències 7)

- autoria (usada 0.50%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de l'autor/a (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de l’autor (usada 10.00%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 66.67%, coincidències 22)

- autors (usada 24.24%, coincidències 8)

- autor/s (usada 6.06%, coincidències 2)

- autoria (usada 3.03%, coincidències 1)

authorities autoritats

- autoritats (usada 33.33%, coincidències 2)

- a (usada 16.67%, coincidències 1)

- entitats emissores (usada 16.67%, coincidències 1)

- entitats certificadores (usada 16.67%, coincidències 1)

- entitats (usada 16.67%, coincidències 1)

authorization autorització

- autorització (usada 87.50%, coincidències 7)

- authorization (usada 12.50%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 66.67%, coincidències 10)

- autoritzar (usada 26.67%, coincidències 4)

- autorizar (usada 6.67%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 89.80%, coincidències 44)

- autors/es (usada 10.20%, coincidències 5)

auto auto

- auto (usada 50.00%, coincidències 63)

- automàtic (usada 41.27%, coincidències 52)

- automàtica (usada 4.76%, coincidències 6)

- autom. (usada 1.59%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.59%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.79%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 10.00%, coincidències 1)

auto hide oculta automàticament

- oculta automàticament (usada 50.00%, coincidències 3)

- amaga automàticament (usada 33.33%, coincidències 2)

- ocultar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 77.78%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 22.22%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 54.55%, coincidències 6)

- seleccionar automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 18.18%, coincidències 2)

- auto selecciona (usada 9.09%, coincidències 1)

auto zoom zoom automàtic

- zoom automàtic (usada 100.00%, coincidències 7)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 50.00%, coincidències 5)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 10.00%, coincidències 1)

autocomplete emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 28.57%, coincidències 2)

- autocompletar (usada 14.29%, coincidències 1)

- autocompleta (usada 14.29%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 14.29%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 14.29%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 14)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 64.29%, coincidències 9)

- detecta automàticament (usada 28.57%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 7.14%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 26.67%, coincidències 4)

- autocompletar (usada 26.67%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 13.33%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 13.33%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 6.67%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 6.67%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 6.67%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 78.57%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- autoformatatge (usada 7.14%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 83.56%, coincidències 183)

- automàtica (usada 15.98%, coincidències 35)

- per defecte (usada 0.46%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 77.78%, coincidències 7)

- automàtic (dhcp) (usada 22.22%, coincidències 2)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 66.67%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 33.33%, coincidències 3)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 87.50%, coincidències 7)

- actualitzacions autom. (usada 12.50%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 90.48%, coincidències 19)

- automàtica (usada 9.52%, coincidències 2)

automation automatització

- automatització (usada 100.00%, coincidències 7)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 50.00%, coincidències 5)

- reprodueix automàticament (usada 30.00%, coincidències 3)

- reprod. automàt. (usada 10.00%, coincidències 1)

- reparteix automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 41.18%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- auto-desat (usada 5.88%, coincidències 1)

- desa-ho automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 78.95%, coincidències 15)

- engegada automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

- autoinici (usada 5.26%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.26%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 96.88%, coincidències 31)

- visibilitat (usada 3.12%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.75%, coincidències 120)

- disponibles (usada 4.69%, coincidències 6)

- reservat (usada 0.78%, coincidències 1)

- disponibilitat (usada 0.78%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 92.31%, coincidències 12)

- odres disponibles (usada 7.69%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 11)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 15)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 80.00%, coincidències 16)

- llengües disponibles (usada 20.00%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 75.00%, coincidències 6)

- plugins disponibles (usada 25.00%, coincidències 2)

available space espai disponible

- espai disponible (usada 100.00%, coincidències 18)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available version versió disponible

- versió disponible (usada 100.00%, coincidències 7)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 21)

average mitjana

- mitjana (usada 88.52%, coincidències 54)

- average (usada 3.28%, coincidències 2)

- mitja (usada 3.28%, coincidències 2)

- promig (usada 1.64%, coincidències 1)

- normal (usada 1.64%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.64%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 86.67%, coincidències 13)

- avestà (usada 13.33%, coincidències 2)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 100.00%, coincidències 23)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 16)

axis eix

- eix (usada 71.43%, coincidències 10)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 7.14%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 7.14%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 90.91%, coincidències 10)

- aymara (usada 9.09%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 75.00%, coincidències 21)

- azerbaitjan (usada 17.86%, coincidències 5)

- azerbadjan (usada 3.57%, coincidències 1)

- azerbaijan (usada 3.57%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 85.00%, coincidències 17)

- àceri (usada 5.00%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.00%, coincidències 1)

- azerbaidjanès (usada 5.00%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 11)

azores azores

- azores (usada 55.56%, coincidències 5)

- açores (usada 44.44%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 45.45%, coincidències 5)

- azure (usada 36.36%, coincidències 4)

- lapislàtzuli (usada 9.09%, coincidències 1)

- atzurat (usada 9.09%, coincidències 1)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 7)

baby nadó

- nadó (usada 50.00%, coincidències 4)

- bebè (usada 25.00%, coincidències 2)

- baby (sena i marne) (usada 12.50%, coincidències 1)

- al·lot/a (usada 12.50%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 85.47%, coincidències 300)

- anterior (usada 4.56%, coincidències 16)

- endarrere (usada 3.42%, coincidències 12)

- revers (usada 1.42%, coincidències 5)

- tornar (usada 1.42%, coincidències 5)

- torna (usada 0.85%, coincidències 3)

- vés enrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.28%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.28%, coincidències 1)

- enrera (usada 0.28%, coincidències 1)

- darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.28%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.28%, coincidències 1)

- enrrere (usada 0.28%, coincidències 1)

back to list torna a la llista

- torna a la llista (usada 71.43%, coincidències 5)

- torna al llistat (usada 14.29%, coincidències 1)

- tornar al llistat (usada 14.29%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 25.00%, coincidències 3)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- servidor (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 92.02%, coincidències 150)

- rerefons (usada 2.45%, coincidències 4)

- segon pla (usada 1.84%, coincidències 3)

- en segon terme (usada 1.23%, coincidències 2)

- en segon pla (usada 0.61%, coincidències 1)

- fons de pantalla (usada 0.61%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.61%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.61%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 75.00%, coincidències 96)

- color del fons (usada 25.00%, coincidències 32)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 25)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 80.00%, coincidències 12)

- opacitat de fons (usada 20.00%, coincidències 3)

backgrounds fons

- fons (usada 71.43%, coincidències 5)

- fons de l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 75.00%, coincidències 6)

- barra invertida (usada 25.00%, coincidències 2)

backspace retrocés

- retrocés (usada 90.91%, coincidències 20)

- tecla d'esborrar (usada 4.55%, coincidències 1)

- la tecla retrocés (usada 4.55%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 76.47%, coincidències 26)

- backup (usada 8.82%, coincidències 3)

- còpia (usada 2.94%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 92.86%, coincidències 13)

- còpies (usada 7.14%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 58.82%, coincidències 10)

- endarrere (usada 11.76%, coincidències 2)

- recula (usada 5.88%, coincidències 1)

- backward (usada 5.88%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 5.88%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 5.88%, coincidències 1)

- retrocedir (usada 5.88%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 55.56%, coincidències 5)

- cap enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolenta (usada 22.22%, coincidències 2)

- malament (usada 11.11%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 43.75%, coincidències 7)

- sol·licitud no vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- petició incorrecta (usada 6.25%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 6.25%, coincidències 1)

- petició errònia (usada 6.25%, coincidències 1)

bad signature signatura dolenta

- signatura dolenta (usada 42.86%, coincidències 3)

- signatura errònia (usada 28.57%, coincidències 2)

- la signatura és incorrecta (usada 14.29%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 14.29%, coincidències 1)

bad state estat incorrecte

- estat incorrecte (usada 71.43%, coincidències 5)

- estat erroni (usada 14.29%, coincidències 1)

- l'estat és dolent (usada 14.29%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 77.78%, coincidències 7)

- insígnia (usada 22.22%, coincidències 2)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 10)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.00%, coincidències 19)

- bahamas (usada 5.00%, coincidències 1)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 22)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 7)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 75.00%, coincidències 6)

- baku (usada 25.00%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 60.47%, coincidències 26)

- saldo (usada 25.58%, coincidències 11)

- equilibri (usada 6.98%, coincidències 3)

- saldo pendent (usada 2.33%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.33%, coincidències 1)

- balança (usada 2.33%, coincidències 1)

balance sheet balanç de situació

- balanç de situació (usada 66.67%, coincidències 4)

- full de balanç (usada 16.67%, coincidències 1)

- balanç (usada 16.67%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 12)

ball pilota

- pilota (usada 50.00%, coincidències 3)

- bola (usada 50.00%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 86.67%, coincidències 13)

- baltic (usada 13.33%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

bamboo bambú

- bambú (usada 66.67%, coincidències 6)

- bamboo (usada 33.33%, coincidències 3)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 7)

banana plàtan

- plàtan (usada 88.89%, coincidències 8)

- banana (usada 11.11%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 82.35%, coincidències 14)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 5.88%, coincidències 1)

- grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- fleix (usada 5.88%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 83.33%, coincidències 15)

- ample de banda (usada 11.11%, coincidències 2)

- ample banda (usada 5.56%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 80.77%, coincidències 21)

- bangladesh (usada 19.23%, coincidències 5)

bank banc

- banc (usada 95.24%, coincidències 20)

- bancari (usada 4.76%, coincidències 1)

bank account compte bancari

- compte bancari (usada 100.00%, coincidències 9)

bank name nom del banc

- nom del banc (usada 100.00%, coincidències 7)

bank statement extracte bancari

- extracte bancari (usada 50.00%, coincidències 4)

- extracte del compte bancari (usada 37.50%, coincidències 3)

- extracte de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 78.26%, coincidències 18)

- rètol (usada 8.70%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.35%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.35%, coincidències 1)

- banner (usada 4.35%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 51.43%, coincidències 18)

- bar (usada 45.71%, coincidències 16)

- barra de compàs (usada 2.86%, coincidències 1)

bar chart gràfic de barres

- gràfic de barres (usada 50.00%, coincidències 5)

- diagrama de barres (usada 40.00%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 10.00%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 95.24%, coincidències 20)

- barbade (usada 4.76%, coincidències 1)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 90.91%, coincidències 10)

- codi de barra (usada 9.09%, coincidències 1)

bark escorça

- escorça (usada 33.33%, coincidències 2)

- lladruc (usada 33.33%, coincidències 2)

- gos (usada 16.67%, coincidències 1)

- bark (usada 16.67%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 66.67%, coincidències 6)

- bars (usada 22.22%, coincidències 2)

- barç (usada 11.11%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.35%, coincidències 41)

- base (topologia) (usada 2.33%, coincidències 1)

- bàsic (usada 2.33%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 9)

base path camí base

- camí base (usada 66.67%, coincidències 4)

- ruta de base (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta base (usada 16.67%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 8)

baseball beisbol

- beisbol (usada 62.50%, coincidències 5)

- pilota de beisbol (usada 25.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 11)

basic bàsic

- bàsic (usada 83.61%, coincidències 51)

- bàsica (usada 6.56%, coincidències 4)

- basic (usada 6.56%, coincidències 4)

- opcions bàsiques (usada 1.64%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.64%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 10)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 8)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- configuració bàsica (usada 22.22%, coincidències 4)

- ajusts bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- arranjaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.56%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjament bàsic (usada 5.56%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 62.50%, coincidències 5)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 30)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 41.67%, coincidències 5)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 87.50%, coincidències 21)

- basc; èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

- euskera (usada 4.17%, coincidències 1)

- èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 37.50%, coincidències 6)

- baixos (usada 25.00%, coincidències 4)

- greus (usada 25.00%, coincidències 4)

- clau de fa (usada 6.25%, coincidències 1)

- bass (usada 6.25%, coincidències 1)

bassoon fagot

- fagot (usada 100.00%, coincidències 6)

batch lot

- lot (usada 50.00%, coincidències 4)

- batch (usada 25.00%, coincidències 2)

- processos en cadena (usada 12.50%, coincidències 1)

- lote (usada 12.50%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 92.59%, coincidències 25)

- bateria elèctrica (usada 3.70%, coincidències 1)

- pila (usada 3.70%, coincidències 1)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 57.14%, coincidències 4)

- nivell de bateria (usada 42.86%, coincidències 3)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 77.78%, coincidències 7)

- bits per segon (usada 11.11%, coincidències 1)

- taxa de baud (usada 11.11%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 47.22%, coincidències 17)

- bcc (usada 33.33%, coincidències 12)

- c/o (usada 19.44%, coincidències 7)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 90.91%, coincidències 10)

- beach (usada 9.09%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 5)

- far (usada 20.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 20.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 10.00%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 25.00%, coincidències 2)

- so (usada 25.00%, coincidències 2)

- xiula (usada 12.50%, coincidències 1)

- bip (usada 12.50%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 12.50%, coincidències 1)

- emet un to (usada 12.50%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 7)

before abans

- abans (usada 84.72%, coincidències 61)

- abans de (usada 9.72%, coincidències 7)

- anterior (usada 2.78%, coincidències 2)

- before (usada 1.39%, coincidències 1)

- anteriors (usada 1.39%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 37.50%, coincidències 6)

- començament (usada 31.25%, coincidències 5)

- comença (usada 12.50%, coincidències 2)

- principi (usada 6.25%, coincidències 1)

- begin (usada 6.25%, coincidències 1)

- començar (usada 6.25%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 10)

- novell (usada 16.67%, coincidències 2)

beginning començament

- començament (usada 35.71%, coincidències 5)

- inici (usada 28.57%, coincidències 4)

- començant (usada 14.29%, coincidències 2)

- sortida (usada 7.14%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 7.14%, coincidències 1)

- principi (usada 7.14%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 52.63%, coincidències 10)

- comença per (usada 47.37%, coincidències 9)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 34)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 14)

beijing pequín

- pequín (usada 91.67%, coincidències 11)

- beijing (usada 8.33%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 80.77%, coincidències 21)

- bielorrússia (usada 7.69%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 3.85%, coincidències 1)

- biélorusia (usada 3.85%, coincidències 1)

- belarus (usada 3.85%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.43%, coincidències 27)

- bielorúsa (usada 3.57%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 31)

belize belize

- belize (usada 96.00%, coincidències 24)

- belice (usada 4.00%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 63.64%, coincidències 7)

- timbre (usada 18.18%, coincidències 2)

- so d’avís (usada 18.18%, coincidències 2)

below a sota

- a sota (usada 45.83%, coincidències 11)

- sota (usada 25.00%, coincidències 6)

- inferior (usada 12.50%, coincidències 3)

- per sota (usada 8.33%, coincidències 2)

- part inferior (usada 4.17%, coincidències 1)

- baix (usada 4.17%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 66.67%, coincidències 4)

- banc per seure (usada 16.67%, coincidències 1)

- bench (usada 16.67%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de rendiment (usada 28.57%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 29)

benin benín

- benín (usada 90.48%, coincidències 19)

- benin (usada 9.52%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 92.31%, coincidències 12)

- berlin (usada 7.69%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 65.00%, coincidències 13)

- bermudes (usada 35.00%, coincidències 7)

best màxima

- màxima (usada 40.00%, coincidències 10)

- millor (usada 32.00%, coincidències 8)

- el millor (usada 12.00%, coincidències 3)

- la millor (usada 8.00%, coincidències 2)

- superior (usada 4.00%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 4.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 56.25%, coincidències 9)

- millor ajustament (usada 18.75%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 12.50%, coincidències 2)

- el millor encaix (usada 6.25%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 6.25%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.55%, coincidències 28)

- β ( beta minúscula) (usada 3.45%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 90.48%, coincidències 19)

- between (usada 9.52%, coincidències 2)

bevel bissell

- bissell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bisell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bisella (usada 27.27%, coincidències 3)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 6)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.74%, coincidències 18)

- bután (usada 5.26%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 17)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 13)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 92.31%, coincidències 12)

- big (usada 7.69%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.61%, coincidències 57)

- major (usada 3.39%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 13)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- projecte de llei (usada 20.00%, coincidències 2)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 13)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 72.73%, coincidències 8)

- direcció de facturació (usada 18.18%, coincidències 2)

- direcció de enviament (usada 9.09%, coincidències 1)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 62.50%, coincidències 5)

- dades de facturació (usada 25.00%, coincidències 2)

- informació de la facturació (usada 12.50%, coincidències 1)

bin bin

- bin (usada 44.44%, coincidències 4)

- grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- paperera (usada 22.22%, coincidències 2)

- compartiment (usada 11.11%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 87.18%, coincidències 34)

- sistema binari (usada 2.56%, coincidències 1)

- binary (usada 2.56%, coincidències 1)

- binària (usada 2.56%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.56%, coincidències 1)

- binaris (usada 2.56%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binary file fitxer binari

- fitxer binari (usada 83.33%, coincidències 5)

- arxiu binari (usada 16.67%, coincidències 1)

binding vinculació

- vinculació (usada 60.00%, coincidències 9)

- vinculacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- vinculant (usada 6.67%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 6.67%, coincidències 1)

- unint (usada 6.67%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 6.67%, coincidències 1)

- associació (usada 6.67%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 77.78%, coincidències 7)

- binomi (usada 22.22%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bios bios

- bios (usada 100.00%, coincidències 8)

- sistema bàsic d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

bios boot arrencada bios

- arrencada bios (usada 100.00%, coincidències 15)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 10)

birth year any de naixement

- any de naixement (usada 100.00%, coincidències 6)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 71.43%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 21.43%, coincidències 3)

- aniversari (usada 7.14%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 75.00%, coincidències 27)

- data de naixement (usada 13.89%, coincidències 5)

- natalici (usada 5.56%, coincidències 2)

- dia de naixement (usada 2.78%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 2.78%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 8)

bit bit

- bit (usada 57.14%, coincidències 4)

- bits (usada 28.57%, coincidències 2)

- mos (usada 14.29%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 43.75%, coincidències 7)

- bits de profunditat (usada 25.00%, coincidències 4)

- nombre de bits (usada 12.50%, coincidències 2)

- profunditat de bit (usada 6.25%, coincidències 1)

- profunditat de mostreig (usada 6.25%, coincidències 1)

- bits per color (usada 6.25%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 45.00%, coincidències 9)

- velocitat de bits (usada 45.00%, coincidències 9)

- velocitat de transmissió (usada 5.00%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.00%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 11)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 20)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 78.38%, coincidències 29)

- velocitat de bits (usada 8.11%, coincidències 3)

- taxadebits (usada 5.41%, coincidències 2)

- ràtio de bits (usada 2.70%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.70%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.70%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 12)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 14)

black negre

- negre (usada 86.67%, coincidències 78)

- negres (usada 6.67%, coincidències 6)

- gruixut (usada 3.33%, coincidències 3)

- negra (usada 2.22%, coincidències 2)

- ordena (usada 1.11%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 26)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black level nivell de negre

- nivell de negre (usada 85.71%, coincidències 6)

- nivells del negre (usada 14.29%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 12)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 12)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 51.43%, coincidències 18)

- buit (usada 31.43%, coincidències 11)

- esborra (usada 5.71%, coincidències 2)

- negre (usada 2.86%, coincidències 1)

- blank (usada 2.86%, coincidències 1)

- blanc (usada 2.86%, coincidències 1)

- buida (usada 2.86%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 71.43%, coincidències 5)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

- blank blu-ray disc (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 81.82%, coincidències 9)

- pàgina buida (usada 18.18%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 60.00%, coincidències 9)

- mescla (usada 20.00%, coincidències 3)

- transició (usada 6.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 6.67%, coincidències 1)

- mesclar (usada 6.67%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 36.36%, coincidències 8)

- mode de mescla (usada 27.27%, coincidències 6)

- mode de barreja (usada 18.18%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.64%, coincidències 3)

- mode (usada 4.55%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- pampallugues (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 39.74%, coincidències 31)

- bloca (usada 26.92%, coincidències 21)

- bloquejar (usada 12.82%, coincidències 10)

- bloqueja (usada 8.97%, coincidències 7)

- blocs (usada 3.85%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.56%, coincidències 2)

- bossell (usada 1.28%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.28%, coincidències 1)

- block (usada 1.28%, coincidències 1)

- bloquejats (usada 1.28%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 84.62%, coincidències 11)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 15.38%, coincidències 2)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 50.00%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 25.00%, coincidències 2)

- bloqueja els elements (usada 12.50%, coincidències 1)

- blocar elements (usada 12.50%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 44.44%, coincidències 4)

- usuari bloquejat (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloquejar l’usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

blocked bloquejat

- bloquejat (usada 40.00%, coincidències 18)

- blocat (usada 35.56%, coincidències 16)

- blocats (usada 11.11%, coincidències 5)

- bloquejats (usada 4.44%, coincidències 2)

- bloca (usada 2.22%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.22%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 2.22%, coincidències 1)

- blocades (usada 2.22%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 70.00%, coincidències 7)

- usuaris bloquejats (usada 30.00%, coincidències 3)

blockquote cita en bloc

- cita en bloc (usada 33.33%, coincidències 3)

- cita (usada 33.33%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 22.22%, coincidències 2)

- citació (usada 11.11%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 96.30%, coincidències 26)

- quadrets (usada 3.70%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 85.19%, coincidències 23)

- bloc (usada 11.11%, coincidències 3)

- publicar al blog (usada 3.70%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 7)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.00%, coincidències 9)

- blue-ray (usada 10.00%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 95.68%, coincidències 133)

- blava (usada 3.60%, coincidències 5)

- blue (usada 0.72%, coincidències 1)

blues blues

- blues (usada 83.33%, coincidències 5)

- blaus (usada 16.67%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 36)

blur difumina

- difumina (usada 30.00%, coincidències 12)

- difuminar (usada 27.50%, coincidències 11)

- difuminat (usada 22.50%, coincidències 9)

- borrós (usada 12.50%, coincidències 5)

- taca (usada 2.50%, coincidències 1)

- difuminada (usada 2.50%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.50%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 7)

board tauler

- tauler (usada 60.00%, coincidències 12)

- placa (usada 15.00%, coincidències 3)

- tauler de joc (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.00%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.00%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.00%, coincidències 1)

- taula (usada 5.00%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 50.00%, coincidències 5)

- barca (usada 40.00%, coincidències 4)

- veler (usada 10.00%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 91.49%, coincidències 43)

- body (usada 4.26%, coincidències 2)

- missatge (usada 2.13%, coincidències 1)

- text (usada 2.13%, coincidències 1)

body text text del cos

- text del cos (usada 50.00%, coincidències 3)

- cos del text (usada 33.33%, coincidències 2)

- text de cos (usada 16.67%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 99.35%, coincidències 152)

- marcat (usada 0.65%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 72.73%, coincidències 8)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 14)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.30%, coincidències 26)

- bolivia (usada 3.70%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 6)

bond enllaç

- enllaç (usada 61.54%, coincidències 16)

- vinculada (usada 7.69%, coincidències 2)

- obligació (usada 3.85%, coincidències 1)

- paper amb còpia (usada 3.85%, coincidències 1)

- lligam (usada 3.85%, coincidències 1)

- bo (usada 3.85%, coincidències 1)

- vinculació (usada 3.85%, coincidències 1)

- mig (usada 3.85%, coincidències 1)

- llaç (usada 3.85%, coincidències 1)

- vincle (usada 3.85%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 32)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 43.14%, coincidències 22)

- adreça d'interès (usada 25.49%, coincidències 13)

- punt de llibre (usada 5.88%, coincidències 3)

- preferit (usada 5.88%, coincidències 3)

- punt (usada 3.92%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.92%, coincidències 2)

- marca (usada 1.96%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.96%, coincidències 1)

- marcadors (usada 1.96%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.96%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.96%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 1.96%, coincidències 1)

bookmark all tabs afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès

- afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès (usada 81.82%, coincidències 9)

- apunta com adreces d'interès totes les pestanyes (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-hi totes les pestanyes (usada 9.09%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 4)

- nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom del preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 2)

- apunta aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 48.03%, coincidències 61)

- marcadors (usada 36.22%, coincidències 46)

- preferits (usada 5.51%, coincidències 7)

- punts (usada 4.72%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.15%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 1.57%, coincidències 2)

- marcador (usada 0.79%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 23)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 28)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 73.08%, coincidències 19)

- boot (usada 7.69%, coincidències 2)

- bota malaia (usada 3.85%, coincidències 1)

- botes (usada 3.85%, coincidències 1)

- arrenca (usada 3.85%, coincidències 1)

- bota (usada 3.85%, coincidències 1)

- arrancada (usada 3.85%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 88.89%, coincidències 8)

- zhuyin (usada 11.11%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

border vora

- vora (usada 67.53%, coincidències 52)

- frontera (usada 15.58%, coincidències 12)

- contorn (usada 12.99%, coincidències 10)

- vores (usada 1.30%, coincidències 1)

- només la vora (usada 1.30%, coincidències 1)

- marge (usada 1.30%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 45.45%, coincidències 10)

- color del contorn (usada 27.27%, coincidències 6)

- color de les vores (usada 9.09%, coincidències 2)

- color de vora (usada 9.09%, coincidències 2)

- color del marge (usada 4.55%, coincidències 1)

- color de contorn (usada 4.55%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 52.63%, coincidències 10)

- amplada del contorn (usada 26.32%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 10.53%, coincidències 2)

- gruix de la vora (usada 5.26%, coincidències 1)

- amplada de contorn (usada 5.26%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 90.91%, coincidències 40)

- contorns (usada 6.82%, coincidències 3)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.00%, coincidències 18)

- bòsnia i herzégovina (usada 5.00%, coincidències 1)

- bòsnia i herzegovina (usada 5.00%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 86.96%, coincidències 20)

- bosni (usada 13.04%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 83.33%, coincidències 10)

- robot (usada 16.67%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 53.49%, coincidències 23)

- tots dos (usada 30.23%, coincidències 13)

- ambdues (usada 4.65%, coincidències 2)

- ambdós costats (usada 2.33%, coincidències 1)

- both (usada 2.33%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.33%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.33%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 2.33%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.24%, coincidències 20)

- botsuana (usada 4.76%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 28.57%, coincidències 2)

- pula botswanesa (usada 28.57%, coincidències 2)

bottle ampolla

- ampolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- botella (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 62.44%, coincidències 123)

- baix (usada 15.23%, coincidències 30)

- part inferior (usada 10.15%, coincidències 20)

- a baix (usada 6.60%, coincidències 13)

- final (usada 1.02%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 1.02%, coincidències 2)

- avall (usada 1.02%, coincidències 2)

- al final (usada 1.02%, coincidències 2)

- capdavall (usada 0.51%, coincidències 1)

- sota (usada 0.51%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.51%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 27.27%, coincidències 3)

- a baix centre (usada 18.18%, coincidències 2)

- inferior centre (usada 18.18%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 9.09%, coincidències 1)

- inferior central (usada 9.09%, coincidències 1)

- baix centre (usada 9.09%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 43.90%, coincidències 18)

- baix a l'esquerra (usada 14.63%, coincidències 6)

- a baix esquerra (usada 9.76%, coincidències 4)

- part inferior esquerra (usada 9.76%, coincidències 4)

- baix esquerra (usada 7.32%, coincidències 3)

- extrem inferior esquerre (usada 4.88%, coincidències 2)

- a baix a l'esquerra (usada 4.88%, coincidències 2)

- inferior esquerre (usada 2.44%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.44%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 42.11%, coincidències 16)

- baix a la dreta (usada 15.79%, coincidències 6)

- part inferior dreta (usada 10.53%, coincidències 4)

- a baix a la dreta (usada 10.53%, coincidències 4)

- a baix dreta (usada 7.89%, coincidències 3)

- baix dreta (usada 7.89%, coincidències 3)

- extrem inferior dret (usada 2.63%, coincidències 1)

- part inferior a la dreta (usada 2.63%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 13)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix a la dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 38.46%, coincidències 5)

- rebota (usada 23.08%, coincidències 3)

- repetició (usada 7.69%, coincidències 1)

- bounce (usada 7.69%, coincidències 1)

- retorn (usada 7.69%, coincidències 1)

- retornar (usada 7.69%, coincidències 1)

- botar (usada 7.69%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 42.86%, coincidències 3)

- límits (usada 14.29%, coincidències 1)

- frontera (usada 14.29%, coincidències 1)

- contorn (usada 14.29%, coincidències 1)

- final (usada 14.29%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 13.33%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- quadre delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 6.67%, coincidències 1)

- límits (usada 6.67%, coincidències 1)

- extensió (usada 6.67%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 6.67%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 8)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 78.57%, coincidències 11)

- bouvet (usada 21.43%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 39.02%, coincidències 16)

- quadre (usada 29.27%, coincidències 12)

- capsa (usada 12.20%, coincidències 5)

- casella (usada 12.20%, coincidències 5)

- boix (usada 2.44%, coincidències 1)

- box (usada 2.44%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.44%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 25.00%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 25.00%, coincidències 2)

- dibuix de capses (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix de quadres (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix de línies (usada 12.50%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 50.00%, coincidències 10)

- tempo (usada 20.00%, coincidències 4)

- ppm (usada 20.00%, coincidències 4)

- tpm (usada 5.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 7)

braille patterns plantilles braille

- plantilles braille (usada 42.86%, coincidències 3)

- patrons braille (usada 42.86%, coincidències 3)

- patrons de braille (usada 14.29%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 82.14%, coincidències 23)

- bifurcació (usada 7.14%, coincidències 2)

- de bifurcació (usada 3.57%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.57%, coincidències 1)

- ramificació (usada 3.57%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 90.91%, coincidències 10)

- marca comercial (usada 9.09%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 34)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 55.56%, coincidències 5)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

- brasiler portuguès (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 77.78%, coincidències 7)

- real (usada 22.22%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 9)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 50.00%, coincidències 3)

- ruta (usada 16.67%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 16.67%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 16.67%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 42.86%, coincidències 6)

- divisió (usada 14.29%, coincidències 2)

- salta (usada 7.14%, coincidències 1)

- interrupció (usada 7.14%, coincidències 1)

- trenca (usada 7.14%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 7.14%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 7.14%, coincidències 1)

- pausa (usada 7.14%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 62.50%, coincidències 5)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 71.43%, coincidències 5)

- punts d'interrupció (usada 28.57%, coincidències 2)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 22)

brick maó

- maó (usada 83.33%, coincidències 5)

- brick (usada 16.67%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 97.44%, coincidències 38)

- pont de comandament (usada 2.56%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 72.73%, coincidències 8)

- lluminós (usada 18.18%, coincidències 2)

- lluentor (usada 9.09%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 89.25%, coincidències 83)

- lluminositat (usada 9.68%, coincidències 9)

- claror (usada 1.08%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 47.06%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 17.65%, coincidències 3)

- portar a primer pla (usada 11.76%, coincidències 2)

- porta-ho al front (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 75.00%, coincidències 6)

- illes verge (britàniques) (usada 12.50%, coincidències 1)

- british virgin islands (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 75.00%, coincidències 24)

- envia a tots (usada 6.25%, coincidències 2)

- retransmetre (usada 6.25%, coincidències 2)

- redifusió (usada 6.25%, coincidències 2)

- difusió general (usada 3.12%, coincidències 1)

- de difusió (usada 3.12%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 63.64%, coincidències 7)

- trencat o perdut (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencada (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencats (usada 9.09%, coincidències 1)

- espatllat (usada 9.09%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 6)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 23)

browse navega

- navega (usada 82.19%, coincidències 180)

- explora (usada 8.22%, coincidències 18)

- examina (usada 3.20%, coincidències 7)

- explorar (usada 1.37%, coincidències 3)

- navegar (usada 0.91%, coincidències 2)

- navegació (usada 0.91%, coincidències 2)

- visualitzador (usada 0.46%, coincidències 1)

- fer un tomb (usada 0.46%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.46%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.46%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.46%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.46%, coincidències 1)

- índex (usada 0.46%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 53.33%, coincidències 8)

- navegador de fitxers (usada 13.33%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 13.33%, coincidències 2)

- navegueu pels fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- cerca el fitxer (usada 6.67%, coincidències 1)

- explorar els arxius (usada 6.67%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la xarxa

- navegueu per la xarxa (usada 33.33%, coincidències 3)

- navegueu pel web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navegueu per la web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navega la web (usada 11.11%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 11.11%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 86.11%, coincidències 31)

- browser (usada 8.33%, coincidències 3)

- explorador (usada 5.56%, coincidències 2)

browsing navegació

- navegació (usada 30.77%, coincidències 4)

- exploració (usada 23.08%, coincidències 3)

- navegant (usada 23.08%, coincidències 3)

- explorant (usada 15.38%, coincidències 2)

- examinant (usada 7.69%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 9)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 14)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 80.00%, coincidències 8)

- brunei darussalam (usada 20.00%, coincidències 2)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 8)

brush pinzell

- pinzell (usada 76.92%, coincidències 10)

- brotxa (usada 7.69%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 7.69%, coincidències 1)

- raspall (usada 7.69%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- regió de brussel·les-capital (usada 9.09%, coincidències 1)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 7)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 18)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 100.00%, coincidències 7)

bucket contenidor

- contenidor (usada 40.00%, coincidències 4)

- galleda (usada 30.00%, coincidències 3)

- fossa sèptica (usada 10.00%, coincidències 1)

- catúfol (usada 10.00%, coincidències 1)

- cub (usada 10.00%, coincidències 1)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 9)

buddy company

- company (usada 83.33%, coincidències 10)

- amic (usada 16.67%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 12)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 10)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 52.63%, coincidències 10)

- dilatació (usada 47.37%, coincidències 9)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 75.00%, coincidències 9)

- mida de la memòria cau (usada 8.33%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- mida del buffer (usada 8.33%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 27.27%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- desant a la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- precàrrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

buffers memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 28.57%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 28.57%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 14.29%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 14.29%, coincidències 1)

- búfers (usada 14.29%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 50.00%, coincidències 3)

- bug (usada 16.67%, coincidències 1)

- cuca (usada 16.67%, coincidències 1)

- errada (usada 16.67%, coincidències 1)

- error (usada 0.00%, coincidències 0)

buginese bugui

- bugui (usada 80.00%, coincidències 8)

- buginès (usada 20.00%, coincidències 2)

bugs errors

- errors (usada 60.00%, coincidències 6)

- errors de programari (usada 40.00%, coincidències 4)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 9)

buhid buhid

- buhid (usada 50.00%, coincidències 4)

- bugui (usada 50.00%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 41.03%, coincidències 16)

- construcció (usada 23.08%, coincidències 9)

- muntatge (usada 12.82%, coincidències 5)

- fase (usada 10.26%, coincidències 4)

- munta (usada 5.13%, coincidències 2)

- build (usada 2.56%, coincidències 1)

- compilació (usada 2.56%, coincidències 1)

- generar (usada 2.56%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 50.00%, coincidències 10)

- construcció (usada 10.00%, coincidències 2)

- construint (usada 10.00%, coincidències 2)

- muntatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- edificació (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 5.00%, coincidències 1)

- creant (usada 5.00%, coincidències 1)

- compilant (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 5.00%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 79.17%, coincidències 19)

- incorporat (usada 20.83%, coincidències 5)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 29)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.50%, coincidències 39)

- bulgar (usada 2.50%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 77.78%, coincidències 7)

- lev (usada 22.22%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 64.71%, coincidències 11)

- bala (usada 11.76%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- pics (usada 5.88%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 5.88%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 70.00%, coincidències 7)

- llista no ordenada (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 10.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 45.00%, coincidències 9)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 20.00%, coincidències 4)

- llista amb vinyetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 5.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 84.62%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 15.38%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 58.33%, coincidències 7)

- agrupació (usada 16.67%, coincidències 2)

- embolcall (usada 16.67%, coincidències 2)

- agrupar (usada 8.33%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 89.47%, coincidències 17)

- burquina faso (usada 5.26%, coincidències 1)

- burkina fasso (usada 5.26%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 90.00%, coincidències 18)

- gat birmà (usada 5.00%, coincidències 1)

- burmès (usada 5.00%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 30.00%, coincidències 6)

- gravar (usada 30.00%, coincidències 6)

- grava (usada 15.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 10.00%, coincidències 2)

- cremada (usada 5.00%, coincidències 1)

- cremar (usada 5.00%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 5.00%, coincidències 1)

burst ràfega

- ràfega (usada 42.86%, coincidències 3)

- seqüència (usada 28.57%, coincidències 2)

- rebenta (usada 14.29%, coincidències 1)

- sèrie disparada (usada 14.29%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 18)

bus bus

- bus (usada 74.07%, coincidències 20)

- autobús (usada 25.93%, coincidències 7)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 62.50%, coincidències 5)

- parada d’autobús (usada 25.00%, coincidències 2)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 40.00%, coincidències 10)

- negocis (usada 32.00%, coincidències 8)

- negoci (usada 28.00%, coincidències 7)

busy ocupat

- ocupat (usada 85.37%, coincidències 35)

- ocupada (usada 9.76%, coincidències 4)

- no disponible (usada 2.44%, coincidències 1)

- està ocupat (usada 2.44%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.25%, coincidències 77)

- bot@'o (usada 1.25%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.25%, coincidències 1)

- button (usada 1.25%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 9)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 26)

buy compra

- compra (usada 46.67%, coincidències 7)

- comprar (usada 46.67%, coincidències 7)

- buï (usada 6.67%, coincidències 1)

bw bw

- bw (usada 14.29%, coincidències 1)

- re (usada 14.29%, coincidències 1)

- blanc i negre (usada 14.29%, coincidències 1)

- b/n (usada 14.29%, coincidències 1)

- banda (usada 14.29%, coincidències 1)

- b i n (usada 14.29%, coincidències 1)

- nb (usada 14.29%, coincidències 1)

by per

- per (usada 89.09%, coincidències 49)

- de (usada 3.64%, coincidències 2)

- by (usada 1.82%, coincidències 1)

- segons (usada 1.82%, coincidències 1)

- en (usada 1.82%, coincidències 1)

- autor (usada 1.82%, coincidències 1)

by category per categoria

- per categoria (usada 100.00%, coincidències 7)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 13)

by extension per extensió

- per extensió (usada 100.00%, coincidències 8)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 20)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by title per títol

- per títol (usada 100.00%, coincidències 7)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 13)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 17)

bytes bytes

- bytes (usada 94.74%, coincidències 54)

- octets (usada 5.26%, coincidències 3)

bytes received bytes rebuts

- bytes rebuts (usada 100.00%, coincidències 8)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 10)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 6)

ca ca

- ca (usada 100.00%, coincidències 6)

ca certificate certificat de la ca

- certificat de la ca (usada 40.00%, coincidències 4)

- certificat ca (usada 30.00%, coincidències 3)

- certificat de ca (usada 20.00%, coincidències 2)

- certificat de l'ac (usada 10.00%, coincidències 1)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 71.43%, coincidències 10)

- compromís de ca (usada 28.57%, coincidències 4)

cable cable

- cable (usada 87.50%, coincidències 7)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 70.59%, coincidències 12)

- cable desconnectat (usada 29.41%, coincidències 5)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 76.47%, coincidències 26)

- cau (usada 11.76%, coincidències 4)

- cache (usada 5.88%, coincidències 2)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.94%, coincidències 1)

- caxè (usada 2.94%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 45.45%, coincidències 5)

- en memòria cau (usada 27.27%, coincidències 3)

- cau (usada 18.18%, coincidències 2)

- escorcollada (usada 9.09%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 33.33%, coincidències 3)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

cactus cactus

- cactus (usada 100.00%, coincidències 8)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 6)

cairo el caire

- el caire (usada 70.59%, coincidències 12)

- cairo (usada 29.41%, coincidències 5)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 8)

calculate calcula

- calcula (usada 85.19%, coincidències 23)

- calcular (usada 11.11%, coincidències 3)

- càlcul (usada 3.70%, coincidències 1)

calculated calculat

- calculat (usada 87.50%, coincidències 7)

- calculada (usada 12.50%, coincidències 1)

calculating calculant

- calculant (usada 62.86%, coincidències 22)

- s'està calculant (usada 34.29%, coincidències 12)

- s’està calculant (usada 2.86%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculations càlculs

- càlculs (usada 87.50%, coincidències 7)

- cálculos (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 40)

calendar calendari

- calendari (usada 96.61%, coincidències 114)

- agenda (usada 3.39%, coincidències 4)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 9)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 25)

calibrate calibra

- calibra (usada 69.23%, coincidències 9)

- calibrar (usada 23.08%, coincidències 3)

- calibratge (usada 7.69%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 11)

call trucar

- trucar (usada 43.18%, coincidències 19)

- truca (usada 20.45%, coincidències 9)

- trucada (usada 15.91%, coincidències 7)

- crida (usada 4.55%, coincidències 2)

- habitual (usada 4.55%, coincidències 2)

- joan call bonet (usada 2.27%, coincidències 1)

- trucades (usada 2.27%, coincidències 1)

- truca a (usada 2.27%, coincidències 1)

- truca-li (usada 2.27%, coincidències 1)

- comú (usada 2.27%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 62.50%, coincidències 5)

- pila de trucades (usada 25.00%, coincidències 2)

- grup de trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 8)

calling trucant

- trucant (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està trucant (usada 20.00%, coincidències 2)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 2)

- cridant (usada 10.00%, coincidències 1)

- trucades (usada 10.00%, coincidències 1)

- telefonades (usada 10.00%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 64.29%, coincidències 9)

- crides (usada 35.71%, coincidències 5)

calm calma

- calma (usada 71.43%, coincidències 5)

- calmat (usada 28.57%, coincidències 2)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 22)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 78)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 72.22%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 22.22%, coincidències 4)

- model càmera (usada 5.56%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 95.83%, coincidències 23)

- camerún (usada 4.17%, coincidències 1)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 7)

camping càmping

- càmping (usada 71.43%, coincidències 5)

- acampada (usada 28.57%, coincidències 2)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 97.14%, coincidències 34)

- canada (usada 2.86%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 88.89%, coincidències 8)

- dòlars canadencs (usada 11.11%, coincidències 1)

canadian english anglès canadenc

- anglès canadenc (usada 66.67%, coincidències 4)

- anglès del canadà (usada 33.33%, coincidències 2)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 79.14%, coincidències 1070)

- cancel·lar (usada 19.45%, coincidències 263)

- cancel·la els canvis (usada 0.67%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.22%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.15%, coincidències 2)

- cancel (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.07%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.07%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 55.56%, coincidències 5)

- cancel·lar descàrrega (usada 22.22%, coincidències 2)

- cancel·lar la descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancelar baixada (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 66.67%, coincidències 6)

- cancel·la un treball (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·la treball (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·lar tasca (usada 11.11%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 71.43%, coincidències 35)

- cancel·lada (usada 20.41%, coincidències 10)

- s'ha cancel·lat (usada 8.16%, coincidències 4)

canceling cancel·lant

- cancel·lant (usada 50.00%, coincidències 8)

- s'està cancel·lant (usada 43.75%, coincidències 7)

- cancel·lació (usada 6.25%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 68.75%, coincidències 22)

- cancel·lada (usada 21.88%, coincidències 7)

- s'ha cancel·lat (usada 9.38%, coincidències 3)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 72.73%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 18.18%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 9.09%, coincidències 1)

cancer cranc

- cranc (usada 45.45%, coincidències 5)

- càncer (usada 36.36%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 9.09%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 9.09%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 8)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 42.86%, coincidències 3)

- no es pot esborrar (usada 28.57%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no s'ha pogut suprimir (usada 14.29%, coincidències 1)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

- no es pot obrir l’arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 89.47%, coincidències 17)

- tapís (usada 5.26%, coincidències 1)

- canvas (usada 5.26%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 36.36%, coincidències 4)

- cap estil (usada 27.27%, coincidències 3)

- estil principal (usada 18.18%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 9.09%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 9.09%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 78.57%, coincidències 11)

- característiques (usada 14.29%, coincidències 2)

- funcions (usada 7.14%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 90.00%, coincidències 9)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 95.83%, coincidències 46)

- capacitat jurídica (usada 2.08%, coincidències 1)

- cabuda (usada 2.08%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 21)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 85.51%, coincidències 59)

- majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 2.90%, coincidències 2)

- posa en majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- capitalitza (usada 1.45%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.45%, coincidències 1)

- utilitzar les majúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 1.45%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 87.50%, coincidències 7)

- capitals (usada 12.50%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 33.33%, coincidències 3)

- cares (usada 11.11%, coincidències 1)

- capacitats (usada 11.11%, coincidències 1)

- majús (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

- maj (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 11.11%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 50.00%, coincidències 10)

- bloqueig de majúscules (usada 25.00%, coincidències 5)

- bloq majús (usada 10.00%, coincidències 2)

- majúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- bloq. maj. (usada 5.00%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 87.50%, coincidències 7)

- test de captcha (usada 12.50%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 39.62%, coincidències 21)

- títol (usada 26.42%, coincidències 14)

- comentari (usada 16.98%, coincidències 9)

- peu de foto (usada 9.43%, coincidències 5)

- subtítol (usada 5.66%, coincidències 3)

- encapçalament (usada 1.89%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 80.00%, coincidències 16)

- capturar (usada 20.00%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 17)

card targeta

- targeta (usada 76.67%, coincidències 23)

- cartes (usada 6.67%, coincidències 2)

- card (cardinal) (usada 3.33%, coincidències 1)

- fitxa (usada 3.33%, coincidències 1)

- tarja (usada 3.33%, coincidències 1)

- disseny (usada 3.33%, coincidències 1)

- carta (usada 3.33%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card games jocs de cartes

- jocs de cartes (usada 100.00%, coincidències 7)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 66.67%, coincidències 8)

- número de la targeta (usada 16.67%, coincidències 2)

- número del cromo (usada 8.33%, coincidències 1)

- número de tarjeta (usada 8.33%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 75.00%, coincidències 9)

- fitxes (usada 8.33%, coincidències 1)

- cartes (usada 8.33%, coincidències 1)

- targeta (usada 8.33%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 50.00%, coincidències 5)

- cursor (usada 20.00%, coincidències 2)

- signe d'intercalació (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbol de la tecla control (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 10.00%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 42.86%, coincidències 6)

- portadora (usada 35.71%, coincidències 5)

- operador de telefonia mòbil (usada 7.14%, coincidències 1)

- operador (usada 7.14%, coincidències 1)

- carrier (usada 7.14%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 7)

cart cistella

- cistella (usada 45.45%, coincidències 5)

- carro (usada 36.36%, coincidències 4)

- carret (usada 9.09%, coincidències 1)

- carretó (usada 9.09%, coincidències 1)

cartesian cartesià

- cartesià (usada 71.43%, coincidències 5)

- cartesiana (usada 28.57%, coincidències 2)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- cartoon (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

- cascade (usada 15.38%, coincidències 2)

- finestres en cascada (usada 7.69%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 56.25%, coincidències 9)

- majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 2)

- estoig (usada 6.25%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 6.25%, coincidències 1)

- case (usada 6.25%, coincidències 1)

- bastidor (usada 6.25%, coincidències 1)

- caixa (usada 6.25%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeixis majúscules de minúscules

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 44.62%, coincidències 29)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 10.77%, coincidències 7)

- sensible a majúscules (usada 7.69%, coincidències 5)

- distingeix maj/min (usada 7.69%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 4.62%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.08%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 3.08%, coincidències 2)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.54%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.54%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.54%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.54%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 58.33%, coincidències 7)

- en efectiu (usada 16.67%, coincidències 2)

- caixa (usada 8.33%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 72.73%, coincidències 8)

- cast (usada 9.09%, coincidències 1)

- emet (usada 9.09%, coincidències 1)

- transmetre (usada 9.09%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 16)

cat gat

- gat (usada 70.59%, coincidències 12)

- cat (usada 17.65%, coincidències 3)

- catalasa (usada 5.88%, coincidències 1)

- cat. (usada 5.88%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.14%, coincidències 34)

- català; valencià (usada 2.86%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 14)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

categories categories

- categories (usada 98.72%, coincidències 77)

- categorias (usada 1.28%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 95.71%, coincidències 156)

- categoría (usada 1.23%, coincidències 2)

- categoriahypericum (usada 0.61%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.61%, coincidències 1)

- correu (usada 0.61%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.61%, coincidències 1)

- categories (usada 0.61%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de categoria (usada 30.00%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 60.00%, coincidències 9)

- atenció (usada 26.67%, coincidències 4)

- alerta (usada 6.67%, coincidències 1)

- compte (usada 6.67%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 80.00%, coincidències 8)

- cayenne (usada 20.00%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 85.00%, coincidències 17)

- illes caimà (usada 10.00%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 5.00%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 80.00%, coincidències 40)

- a/c (usada 16.00%, coincidències 8)

- cd (usada 2.00%, coincidències 1)

- cp (usada 2.00%, coincidències 1)

ccw ccw

- ccw (usada 100.00%, coincidències 25)

cd cd

- cd (usada 96.00%, coincidències 24)

- canvia de directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd audio cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 66.67%, coincidències 4)

- cd àudio (usada 16.67%, coincidències 1)

- àudio de cd (usada 16.67%, coincidències 1)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 15)

cdrom cdrom

- cdrom (usada 62.50%, coincidències 5)

- cd-rom (usada 37.50%, coincidències 3)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 86.05%, coincidències 37)

- cèl·lula (usada 6.98%, coincidències 3)

- mòbil (usada 4.65%, coincidències 2)

- cell (usada 2.33%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- espaiat de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

- espai de cel.la (usada 14.29%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

cello violoncel

- violoncel (usada 100.00%, coincidències 7)

cells cel·les

- cel·les (usada 88.24%, coincidències 15)

- cel.les (usada 11.76%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 76.92%, coincidències 10)

- centígrads (usada 23.08%, coincidències 3)

celtic celta

- celta (usada 46.15%, coincidències 6)

- cèltic (usada 30.77%, coincidències 4)

- celtic (usada 15.38%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.69%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 7)

center centre

- centre (usada 55.50%, coincidències 111)

- centrar (usada 27.50%, coincidències 55)

- centrat (usada 8.00%, coincidències 16)

- centra (usada 7.00%, coincidències 14)

- central (usada 1.50%, coincidències 3)

- al centre (usada 0.50%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 12)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 12)

centered centrat

- centrat (usada 75.00%, coincidències 33)

- centrada (usada 18.18%, coincidències 8)

- centre (usada 6.82%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 87.50%, coincidències 14)

- centímetres (usada 12.50%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 18)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 10)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 90.91%, coincidències 20)

- república centrefricana (usada 4.55%, coincidències 1)

- república centroafricana (usada 4.55%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 33.33%, coincidències 5)

- europeu central (usada 26.67%, coincidències 4)

- europa central (usada 13.33%, coincidències 2)

- europea central (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- central european (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre-europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 9)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 48)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 71.43%, coincidències 5)

- entitat certificadora (usada 14.29%, coincidències 1)

- autoritats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 76.92%, coincidències 10)

- suspensió de certificat (usada 15.38%, coincidències 2)

- bloqueig de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 91.67%, coincidències 11)

- informació de certificat (usada 8.33%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 71.43%, coincidències 5)

- contrasenya de certificat (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrasenya de certificació (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 26)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 76.92%, coincidències 10)

- cessació de l’operació (usada 15.38%, coincidències 2)

- cessament d'activitats (usada 7.69%, coincidències 1)

chad txad

- txad (usada 95.65%, coincidències 22)

- chad (usada 4.35%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 55.56%, coincidències 5)

- encadenament (usada 33.33%, coincidències 3)

- chain (usada 11.11%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 71.43%, coincidències 5)

- encadenament (usada 28.57%, coincidències 2)

chair presideix

- presideix (usada 50.00%, coincidències 4)

- cadira (usada 25.00%, coincidències 2)

- director (usada 12.50%, coincidències 1)

- president (usada 12.50%, coincidències 1)

challenge repte

- repte (usada 53.85%, coincidències 7)

- desafiament (usada 30.77%, coincidències 4)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

- verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 71.43%, coincidències 5)

- txam (usada 28.57%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 85.71%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 14.29%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 71.26%, coincidències 124)

- canviar (usada 15.52%, coincidències 27)

- canvi (usada 8.62%, coincidències 15)

- canvia-ho (usada 1.72%, coincidències 3)

- change (àlbum) (usada 0.57%, coincidències 1)

- change (usada 0.57%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.57%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.57%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.57%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 22.73%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 13.64%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 13.64%, coincidències 3)

- majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- canvia'n la caixa (usada 4.55%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 83.33%, coincidències 10)

- canviar color (usada 8.33%, coincidències 1)

- canviar el color (usada 8.33%, coincidències 1)

change email canvia el correu electrònic

- canvia el correu electrònic (usada 71.43%, coincidències 10)

- canviar l'adreça de correu (usada 7.14%, coincidències 1)

- canviar adreça de correu (usada 7.14%, coincidències 1)

- canviar el correu (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvia de correu electrònic (usada 7.14%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 61.54%, coincidències 8)

- canvia d'icona (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 38.89%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 27.78%, coincidències 5)

- canvia la llengua (usada 22.22%, coincidències 4)

- seleccionar idioma (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvia'n la llengua (usada 5.56%, coincidències 1)

change location canvia la ubicació

- canvia la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

change my password canvia la meva contrasenya

- canvia la meva contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la meva paraula de pas (usada 16.67%, coincidències 1)

- canviar la meva contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 6)

- canvia la frase de pas (usada 30.00%, coincidències 3)

- canvi de la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 65.22%, coincidències 60)

- canviar la contrasenya (usada 23.91%, coincidències 22)

- canviar contrasenya (usada 5.43%, coincidències 5)

- canvia contrasenya (usada 3.26%, coincidències 3)

- canvi de contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 7)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 70.00%, coincidències 7)

- canvia de perfil (usada 30.00%, coincidències 3)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 33.33%, coincidències 5)

- canvia els paràmetres (usada 13.33%, coincidències 2)

- canvia els ajustaments (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia configuració (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 6.67%, coincidències 1)

- canviar configuració (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia la configuració (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 6.67%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 57.14%, coincidències 4)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- augmenta la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar mida (usada 14.29%, coincidències 1)

change status canvia l'estat

- canvia l'estat (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvi de estatus (usada 16.67%, coincidències 1)

- canviar estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvi d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvia d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 71.43%, coincidències 5)

- canviar a (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvia-ho a (usada 14.29%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 57.14%, coincidències 12)

- modificat (usada 14.29%, coincidències 3)

- canviada (usada 9.52%, coincidències 2)

- changed (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvi (usada 4.76%, coincidències 1)

- canviat el (usada 4.76%, coincidències 1)

- modificada (usada 4.76%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 89.47%, coincidències 17)

- changelog (usada 5.26%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.26%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 23)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 98.48%, coincidències 65)

- canal hsv (usada 1.52%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de canal (usada 9.09%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 63)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 93.55%, coincidències 29)

- capítol literari (usada 3.23%, coincidències 1)

- chapter (usada 3.23%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 90.00%, coincidències 9)

- chapters (usada 10.00%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 97.01%, coincidències 65)

- character (usada 1.49%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.49%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 80.00%, coincidències 8)

- dispositiu (usada 20.00%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 50.00%, coincidències 11)

- codificació dels caràcters (usada 36.36%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 9.09%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.55%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.31%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 7.69%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 91.43%, coincidències 32)

- personatges (usada 5.71%, coincidències 2)

- caracters (usada 2.86%, coincidències 1)

charcoal carbó vegetal

- carbó vegetal (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbonet (usada 33.33%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 54.55%, coincidències 6)

- càrrec (usada 36.36%, coincidències 4)

- charge (usada 9.09%, coincidències 1)

charged carregada

- carregada (usada 57.14%, coincidències 4)

- carregat (usada 42.86%, coincidències 3)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 41.18%, coincidències 7)

- carregant (usada 35.29%, coincidències 6)

- està carregant (usada 11.76%, coincidències 2)

- carregant-se (usada 5.88%, coincidències 1)

- càrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 55.56%, coincidències 20)

- gràfic (usada 38.89%, coincidències 14)

- gràfica (usada 2.78%, coincidències 1)

- contingut (usada 2.78%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 66.67%, coincidències 10)

- tipus de gràfic (usada 26.67%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.67%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 72.22%, coincidències 13)

- gràfics (usada 16.67%, coincidències 3)

- grafics (usada 5.56%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 5.56%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 93.65%, coincidències 59)

- conversa (usada 1.59%, coincidències 1)

- fes un xat (usada 1.59%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.59%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.59%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 8)

chats xats

- xats (usada 85.71%, coincidències 6)

- gent (usada 14.29%, coincidències 1)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 9)

check comprova

- comprova (usada 30.65%, coincidències 19)

- comprovar (usada 22.58%, coincidències 14)

- xec (usada 9.68%, coincidències 6)

- marca (usada 9.68%, coincidències 6)

- escac (usada 6.45%, coincidències 4)

- selecciona (usada 4.84%, coincidències 3)

- marcar (usada 3.23%, coincidències 2)

- activar (usada 3.23%, coincidències 2)

- comprovació (usada 3.23%, coincidències 2)

- correcció (usada 1.61%, coincidències 1)

- check (usada 1.61%, coincidències 1)

- avaluació (usada 1.61%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.61%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 18.18%, coincidències 2)

- comprovar-ho de nou (usada 18.18%, coincidències 2)

- comprova un altre cop (usada 9.09%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 9.09%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 9.09%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- marqueu totes les (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 84.62%, coincidències 22)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 88.06%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 5.97%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.48%, coincidències 3)

- revisa el document ara (usada 1.49%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 68.33%, coincidències 41)

- cerca actualitzacions (usada 23.33%, coincidències 14)

- comprova actualitzacions (usada 3.33%, coincidències 2)

- comprova per actualitzacions (usada 1.67%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.67%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 1.67%, coincidències 1)

check in entrada

- entrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- entrades (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujada (usada 14.29%, coincidències 1)

- desar nova versió (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- registrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check mark marca de verificació

- marca de verificació (usada 57.14%, coincidències 4)

- marca de selecció (usada 28.57%, coincidències 2)

- vist (usada 14.29%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 60.00%, coincidències 6)

- comprova ara (usada 20.00%, coincidències 2)

- comprovar (usada 10.00%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 10.00%, coincidències 1)

check out sortida

- sortida (usada 25.00%, coincidències 2)

- baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- sortides (usada 12.50%, coincidències 1)

- retirar versió (usada 12.50%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 12.50%, coincidències 1)

- obtén (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

check spelling revisar l’ortografia

- revisar l’ortografia (usada 34.04%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 23.40%, coincidències 11)

- verifica l'ortografia (usada 10.64%, coincidències 5)

- comprovació d'ortografia (usada 6.38%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 6.38%, coincidències 3)

- verificació ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.13%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.13%, coincidències 1)

- comprova l’ortografia (usada 2.13%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 63.16%, coincidències 12)

- quadre de verificació (usada 10.53%, coincidències 2)

- casella (usada 10.53%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 5.26%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 5.26%, coincidències 1)

- casella de revisió (usada 5.26%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 28.12%, coincidències 9)

- marcat (usada 28.12%, coincidències 9)

- activat (usada 15.62%, coincidències 5)

- activada (usada 12.50%, coincidències 4)

- verificat (usada 12.50%, coincidències 4)

- marcada (usada 3.12%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 62.50%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 37.50%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 57.14%, coincidències 16)

- compte corrent (usada 10.71%, coincidències 3)

- comprovació (usada 10.71%, coincidències 3)

- comprovant (usada 7.14%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.57%, coincidències 1)

- corrent (usada 3.57%, coincidències 1)

- es comprova (usada 3.57%, coincidències 1)

- verificació (usada 3.57%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 22.73%, coincidències 5)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 18.18%, coincidències 4)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 13.64%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 13.64%, coincidències 3)

- buscant actualitzacions (usada 4.55%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 4.55%, coincidències 1)

- comprovació per a les actualitzacions (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 4.55%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 4.55%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 4.55%, coincidències 1)

checklist llista de comprovació

- llista de comprovació (usada 42.86%, coincidències 3)

- llista (usada 28.57%, coincidències 2)

- introduïu una etiqueta (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista de verificació (usada 14.29%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 17.39%, coincidències 4)

- finalitzar compra (usada 13.04%, coincidències 3)

- obtenció (usada 8.70%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 8.70%, coincidències 2)

- pagament final (usada 8.70%, coincidències 2)

- baixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.35%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.35%, coincidències 1)

- obté (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalitzar-comanda (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 4.35%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.35%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 56.25%, coincidències 9)

- suma de comprovació (usada 25.00%, coincidències 4)

- checksum (usada 18.75%, coincidències 3)

cheese formatge

- formatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- cheese (usada 28.57%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 11)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 90.91%, coincidències 10)

- xerokee (usada 9.09%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 83.33%, coincidències 5)

- cireres (usada 16.67%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 9)

chi khi

- khi (usada 45.45%, coincidències 5)

- chi (usada 27.27%, coincidències 3)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 40.00%, coincidències 4)

- gallina (usada 40.00%, coincidències 4)

- joc de la gallina (usada 10.00%, coincidències 1)

- gall (usada 10.00%, coincidències 1)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 7)

child infant

- infant (usada 33.33%, coincidències 9)

- fill (usada 25.93%, coincidències 7)

- nen (usada 18.52%, coincidències 5)

- fill/a (usada 7.41%, coincidències 2)

- canalla (usada 3.70%, coincidències 1)

- fill filla (usada 3.70%, coincidències 1)

- criatura (usada 3.70%, coincidències 1)

- filla (usada 3.70%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 58.33%, coincidències 7)

- canalla (usada 16.67%, coincidències 2)

- infants (usada 8.33%, coincidències 1)

- infantil (usada 8.33%, coincidències 1)

- filles (usada 8.33%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 32)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes xilè (usada 14.29%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 35)

chinese xinès

- xinès (usada 87.88%, coincidències 29)

- xinesa (usada 6.06%, coincidències 2)

- xinés (usada 3.03%, coincidències 1)

- chinese (usada 3.03%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 12)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.12%, coincidències 16)

- xines simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 16)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 91.67%, coincidències 11)

- xocolata|xocolate (usada 8.33%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 39.22%, coincidències 40)

- tria (usada 23.53%, coincidències 24)

- trieu (usada 15.69%, coincidències 16)

- escull (usada 5.88%, coincidències 6)

- escollir (usada 2.94%, coincidències 3)

- escolliu (usada 2.94%, coincidències 3)

- triar (usada 1.96%, coincidències 2)

- selecciona (usada 1.96%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 1.96%, coincidències 2)

- choose (usada 0.98%, coincidències 1)

- elecció (usada 0.98%, coincidències 1)

- elegir (usada 0.98%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.98%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 4)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 12.50%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 84.62%, coincidències 11)

- seleccioneu un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- escolliu un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 37.93%, coincidències 11)

- escolliu un fitxer (usada 20.69%, coincidències 6)

- tria un fitxer (usada 20.69%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 6.90%, coincidències 2)

- selecciona un arxiu (usada 6.90%, coincidències 2)

- seleccionar un arxiu (usada 3.45%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 3.45%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 45.45%, coincidències 5)

- selecciona una carpeta (usada 36.36%, coincidències 4)

- seleccionar una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- tria una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- trieu un compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- escull un compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria un compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 11.11%, coincidències 1)

choose an icon seleccioneu una icona

- seleccioneu una icona (usada 42.86%, coincidències 3)

- trieu una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 40.00%, coincidències 4)

- tria una imatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- escull una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 2)

- escolliu una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 32.26%, coincidències 10)

- escolliu un fitxer (usada 12.90%, coincidències 4)

- seleccionar un arxiu (usada 12.90%, coincidències 4)

- trieu un fitxer (usada 12.90%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 6.45%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 3.23%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- tria el fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 3.23%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 25.00%, coincidències 3)

- selecció de fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- escolliu els fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria els fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

choose folder seleccionar carpeta

- seleccionar carpeta (usada 20.00%, coincidències 3)

- seleccionar una carpeta (usada 20.00%, coincidències 3)

- selecció de la carpeta (usada 13.33%, coincidències 2)

- selecciona la carpeta (usada 13.33%, coincidències 2)

- seleccioneu una carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 6.67%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

- trieu una carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

choose image selecciona una imatge

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- seleccioneu la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecció d'imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 62.50%, coincidències 5)

- corda (usada 37.50%, coincidències 3)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.00%, coincidències 19)

- christmas island (usada 5.00%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 54.55%, coincidències 6)

- crom (usada 27.27%, coincidències 3)

- barra cromada (usada 9.09%, coincidències 1)

- cromat (usada 9.09%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 75.00%, coincidències 6)

- crom (usada 25.00%, coincidències 2)

chunk size mida del tros

- mida del tros (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida dels blocs (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida del fragment (usada 11.11%, coincidències 1)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 11)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 83.33%, coincidències 5)

- església eslava (usada 16.67%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 11)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cinnamon canyella

- canyella (usada 50.00%, coincidències 3)

- cinnamon (usada 50.00%, coincidències 3)

cipher xifra

- xifra (usada 50.00%, coincidències 4)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- codi (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 93.85%, coincidències 61)

- circumferència (usada 3.08%, coincidències 2)

- circular (usada 1.54%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.54%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 88.89%, coincidències 8)

- circumferències (usada 11.11%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 7)

circular circular

- circular (usada 90.91%, coincidències 10)

- rodó (usada 9.09%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 93.48%, coincidències 129)

- població (usada 5.07%, coincidències 7)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.72%, coincidències 1)

- localitat (usada 0.72%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 85.71%, coincidències 6)

- compatibilitat amb cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 85.71%, coincidències 6)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 57.14%, coincidències 4)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 28.57%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 8)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 71.43%, coincidències 5)

- ideogrames unificats del cjk (usada 28.57%, coincidències 2)

clamp pinça

- pinça (usada 42.86%, coincidències 3)

- abraçadora (usada 28.57%, coincidències 2)

- serjant (usada 14.29%, coincidències 1)

- fixar (usada 14.29%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 95.52%, coincidències 64)

- class (usada 1.49%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.49%, coincidències 1)

- aula (usada 1.49%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 52.94%, coincidències 9)

- nom de classe (usada 47.06%, coincidències 8)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 17)

classic clàssic

- clàssic (usada 82.14%, coincidències 23)

- clàssica (usada 10.71%, coincidències 3)

- edita el clàssic (usada 3.57%, coincidències 1)

- clàssics (usada 3.57%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 63.64%, coincidències 7)

- clàssic (usada 18.18%, coincidències 2)

- clàssic (desambiguació) (usada 9.09%, coincidències 1)

- música clàssica (usada 9.09%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 16)

classified classificat

- classificat (usada 85.71%, coincidències 6)

- classificats (usada 14.29%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 64.00%, coincidències 16)

- clean (usada 12.00%, coincidències 3)

- apte (usada 8.00%, coincidències 2)

- esborra (usada 8.00%, coincidències 2)

- net (usada 4.00%, coincidències 1)

- precís (usada 4.00%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 60.00%, coincidències 6)

- esborra (usada 20.00%, coincidències 2)

- endreçar (usada 20.00%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 83.33%, coincidències 10)

- netejant (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja (usada 8.33%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 26.32%, coincidències 5)

- es fa neteja (usada 15.79%, coincidències 3)

- endreçant (usada 15.79%, coincidències 3)

- esborrant (usada 15.79%, coincidències 3)

- netejant (usada 10.53%, coincidències 2)

- neta (usada 5.26%, coincidències 1)

- neteja (usada 5.26%, coincidències 1)

- ordenant (usada 5.26%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 80.00%, coincidències 12)

- netejar (usada 13.33%, coincidències 2)

- endreça-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 54.68%, coincidències 152)

- esborra (usada 13.31%, coincidències 37)

- esborrar (usada 13.31%, coincidències 37)

- buida (usada 5.40%, coincidències 15)

- descarta (usada 2.88%, coincidències 8)

- netejar (usada 2.16%, coincidències 6)

- clar (usada 1.80%, coincidències 5)

- suprimeix (usada 1.08%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 1.08%, coincidències 3)

- serè (usada 0.72%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.72%, coincidències 2)

- clear (usada 0.36%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.36%, coincidències 1)

- cel clar (usada 0.36%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.36%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.36%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.36%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.36%, coincidències 1)

- neta (usada 0.36%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 52.00%, coincidències 26)

- esborra-ho tot (usada 14.00%, coincidències 7)

- esborrar-ho tot (usada 8.00%, coincidències 4)

- elimina-ho tot (usada 4.00%, coincidències 2)

- neteja tot (usada 4.00%, coincidències 2)

- suprimeix-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.00%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 2.00%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

clear bookmarks neteja les adreces d'interès

- neteja les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 2)

- neteja els marcadors (usada 33.33%, coincidències 2)

- neteja preferits (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborrar marcadors (usada 16.67%, coincidències 1)

clear cache esborra la memòria cau

- esborra la memòria cau (usada 42.86%, coincidències 6)

- neteja la memòria cau (usada 35.71%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 14.29%, coincidències 2)

- neteja la cau (usada 7.14%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 44.44%, coincidències 20)

- esborra l'historial (usada 31.11%, coincidències 14)

- esborrar historial (usada 8.89%, coincidències 4)

- buida l'historial (usada 4.44%, coincidències 2)

- neteja l'històric (usada 4.44%, coincidències 2)

- netejar historial (usada 2.22%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 2.22%, coincidències 1)

- esborrar l’historial (usada 2.22%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 61.11%, coincidències 11)

- buida la llista (usada 22.22%, coincidències 4)

- neteja llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 54.55%, coincidències 6)

- esborrar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 91.18%, coincidències 62)

- esborrar menú (usada 4.41%, coincidències 3)

- esborrar el menú (usada 2.94%, coincidències 2)

- neteja el menú (usada 1.47%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 80.00%, coincidències 8)

- buida la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 40.00%, coincidències 6)

- esborra les dades privades (usada 33.33%, coincidències 5)

- neteja l'informació privada (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar les dades privades (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 6.67%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra les cerques recents (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja les cerques recents (usada 10.00%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 66.67%, coincidències 14)

- esborra la cerca (usada 19.05%, coincidències 4)

- netejar cerca (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.76%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 4.76%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 66.67%, coincidències 14)

- esborrar selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- cancel·la la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

clearing neteja

- neteja (usada 33.33%, coincidències 2)

- clarianes (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborrant (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està esborrant (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està netejant (usada 16.67%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 73.33%, coincidències 22)

- fes un clic (usada 10.00%, coincidències 3)

- fer clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- feu clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- click (usada 3.33%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 62.50%, coincidències 5)

- fes clic aquí (usada 25.00%, coincidències 2)

- fes click aquí (usada 12.50%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.67%, coincidències 29)

- client (grup) (usada 3.33%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 62.50%, coincidències 5)

- id de client (usada 25.00%, coincidències 2)

- identificador de client (usada 12.50%, coincidències 1)

clip retalla

- retalla (usada 35.29%, coincidències 6)

- clip (usada 23.53%, coincidències 4)

- retall (usada 11.76%, coincidències 2)

- retallar (usada 11.76%, coincidències 2)

- klip (usada 5.88%, coincidències 1)

- talla (usada 5.88%, coincidències 1)

- retallat (usada 5.88%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 92.11%, coincidències 35)

- portapapers (usada 7.89%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 33)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 41.18%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 35.29%, coincidències 6)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 5.88%, coincidències 1)

- horària (usada 5.88%, coincidències 1)

- horari (usada 5.88%, coincidències 1)

- cap a la dreta (usada 5.88%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 95.12%, coincidències 39)

- clon (usada 2.44%, coincidències 1)

- copiar (usada 2.44%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 50.00%, coincidències 3)

- clonació (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 16.67%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 73.01%, coincidències 430)

- tancar (usada 25.81%, coincidències 152)

- tancament (usada 0.51%, coincidències 3)

- close (usada 0.34%, coincidències 2)

- cancel·lar (usada 0.17%, coincidències 1)

- a prop (usada 0.17%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 75.00%, coincidències 24)

- tancar-ho tot (usada 15.62%, coincidències 5)

- tanca totes les finestres (usada 6.25%, coincidències 2)

- tancar tots (usada 3.12%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 50.00%, coincidències 5)

- tancar totes les finestres (usada 30.00%, coincidències 3)

- tanca totes la finestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- tanca totes finestres (usada 10.00%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 88.89%, coincidències 8)

- tancar document (usada 11.11%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 68.00%, coincidències 17)

- tancar les altres pestanyes (usada 28.00%, coincidències 7)

- tanca la resta de pestanyes (usada 4.00%, coincidències 1)

close others tanca les altres

- tanca les altres (usada 50.00%, coincidències 3)

- tanca altres (usada 16.67%, coincidències 1)

- tancar la resta (usada 16.67%, coincidències 1)

- tanca els altres (usada 16.67%, coincidències 1)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 71.43%, coincidències 5)

- tanca la vista prèvia (usada 28.57%, coincidències 2)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 88.89%, coincidències 8)

- tancar projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 81.69%, coincidències 58)

- tancar la pestanya (usada 9.86%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 4.23%, coincidències 3)

- tancar pestanya (usada 2.82%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.41%, coincidències 1)

close this folder tanca aquesta carpeta

- tanca aquesta carpeta (usada 100.00%, coincidències 8)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 78.26%, coincidències 54)

- tancar la finestra (usada 13.04%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.80%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.90%, coincidències 2)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 90.91%, coincidències 20)

- tancar sense desar (usada 4.55%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.55%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 75.56%, coincidències 34)

- tancada (usada 15.56%, coincidències 7)

- tancades (usada 4.44%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.22%, coincidències 1)

- cancel·lat (usada 2.22%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 36.36%, coincidències 4)

- s'està tancant (usada 27.27%, coincidències 3)

- tancament (usada 27.27%, coincidències 3)

- closing (usada 9.09%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 66.67%, coincidències 4)

- data límit (usada 16.67%, coincidències 1)

- data tancament (usada 16.67%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 86.96%, coincidències 20)

- cloud (usada 13.04%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 13)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 87.50%, coincidències 14)

- núvols (usada 6.25%, coincidències 1)

- nuvolat (usada 6.25%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 7)

cluster clúster

- clúster (usada 77.78%, coincidències 14)

- cluster ii (usada 5.56%, coincidències 1)

- cluster (usada 5.56%, coincidències 1)

- agrupament (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 5.56%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.30%, coincidències 36)

- dom (usada 2.70%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 17)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 78.57%, coincidències 11)

- illes cocos (usada 14.29%, coincidències 2)

- cocos (keeling) islands (usada 7.14%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.68%, coincidències 75)

- code (usada 1.32%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

code signing signatura de codi

- signatura de codi (usada 85.71%, coincidències 6)

- firma del codi (usada 14.29%, coincidències 1)

codec còdec

- còdec (usada 95.24%, coincidències 20)

- codec (usada 4.76%, coincidències 1)

codecs còdecs

- còdecs (usada 100.00%, coincidències 6)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 9)

cold fred

- fred (usada 88.89%, coincidències 8)

- refredat (usada 11.11%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 9)

collapse redueix

- redueix (usada 47.22%, coincidències 17)

- replega (usada 16.67%, coincidències 6)

- contreu (usada 11.11%, coincidències 4)

- col·lapsa (usada 11.11%, coincidències 4)

- contreure (usada 5.56%, coincidències 2)

- plega (usada 2.78%, coincidències 1)

- reduir (usada 2.78%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.78%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 28.85%, coincidències 15)

- contreu-ho tot (usada 15.38%, coincidències 8)

- replega-ho tot (usada 15.38%, coincidències 8)

- minimitza tot (usada 9.62%, coincidències 5)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.77%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 3.85%, coincidències 2)

- oculta-ho tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- col · lapsar tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.92%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.92%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 45.45%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 18.18%, coincidències 2)

- contret (usada 18.18%, coincidències 2)

- replegat (usada 9.09%, coincidències 1)

- replegades (usada 9.09%, coincidències 1)

collate encadena

- encadena (usada 25.00%, coincidències 3)

- compagina (usada 25.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 2)

- collate (usada 8.33%, coincidències 1)

- acara (usada 8.33%, coincidències 1)

- ordenar (usada 8.33%, coincidències 1)

- compara (usada 8.33%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 34)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 22)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 96.43%, coincidències 27)

- colombia (usada 3.57%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 83.33%, coincidències 10)

- colón (usada 8.33%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 8.33%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.23%, coincidències 259)

- un dels tres colors primaris (usada 0.38%, coincidències 1)

- colors (usada 0.38%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 10)

color adjustment ajust de color

- ajust de color (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajust del color (usada 28.57%, coincidències 2)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 43.75%, coincidències 7)

- balanç de color (usada 25.00%, coincidències 4)

- balanç de blancs (usada 6.25%, coincidències 1)

- equilibri del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- equilibri de color. (usada 6.25%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 6.25%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- selector de colors (usada 37.50%, coincidències 3)

color correction correcció de color

- correcció de color (usada 50.00%, coincidències 4)

- correcció del color (usada 50.00%, coincidències 4)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 81.82%, coincidències 9)

- profunditat del color (usada 18.18%, coincidències 2)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

color label rètol de color

- rètol de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- color d'etiqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

- etiqueta de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 68.75%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- gestió dels colors (usada 6.25%, coincidències 1)

color management settings arranjament de la gestió del color

- arranjament de la gestió del color (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- arranjament per a la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color matrix matriu de color

- matriu de color (usada 71.43%, coincidències 5)

- matriu de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

color mode mode de color

- mode de color (usada 70.59%, coincidències 12)

- mode del color (usada 29.41%, coincidències 5)

color model model de color

- model de color (usada 86.67%, coincidències 13)

- model del color (usada 13.33%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 12)

color picker selector de color

- selector de color (usada 48.15%, coincidències 13)

- selector del color (usada 11.11%, coincidències 3)

- capturador de color (usada 7.41%, coincidències 2)

- pipeta (usada 7.41%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 7.41%, coincidències 2)

- selector de colors (usada 7.41%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 3.70%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 3.70%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 3.70%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 84.62%, coincidències 11)

- color de perfil (usada 7.69%, coincidències 1)

- color del perfil (usada 7.69%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 50.00%, coincidències 14)

- esquema de color (usada 42.86%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.14%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 100.00%, coincidències 9)

color settings paràmetres de color

- paràmetres de color (usada 42.86%, coincidències 3)

- arranjament dels colors (usada 42.86%, coincidències 3)

- ajusts de color (usada 14.29%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 100.00%, coincidències 19)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 63.64%, coincidències 7)

- temperatura de color (usada 36.36%, coincidències 4)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 50.00%, coincidències 4)

- cercle cromàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

- roda de color (usada 25.00%, coincidències 2)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- colorejat (usada 14.29%, coincidències 1)

- dóna color (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està acolorint (usada 14.29%, coincidències 1)

- color (usada 14.29%, coincidències 1)

- coloració (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 100)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.00%, coincidències 18)

- espai de colors (usada 5.00%, coincidències 1)

- espaicolor (usada 5.00%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

columbus columbus

- columbus (usada 90.91%, coincidències 10)

- columbus orbital facility (usada 9.09%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 98.17%, coincidències 107)

- kolonn (usada 0.92%, coincidències 1)

- column (usada 0.92%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 10)

- capçalera de la columna (usada 26.67%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.67%, coincidències 1)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 36.36%, coincidències 4)

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.35%, coincidències 153)

- columns (usada 0.65%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 62.50%, coincidències 10)

- combinar (usada 25.00%, coincidències 4)

- l'aliança (usada 6.25%, coincidències 1)

- combine (usada 6.25%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 57.14%, coincidències 4)

- marques diacrítiques de combinació (usada 28.57%, coincidències 2)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 14.29%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 57.14%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 28.57%, coincidències 2)

- marques mitjanes de combinació (usada 14.29%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 88.46%, coincidències 23)

- caixa combinada (usada 3.85%, coincidències 1)

- quadre de combinacions (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella combinada (usada 3.85%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 10)

coming soon ben aviat

- ben aviat (usada 57.14%, coincidències 4)

- properament (usada 42.86%, coincidències 3)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 27)

command ordre

- ordre (usada 96.69%, coincidències 117)

- ordres (usada 0.83%, coincidències 1)

- command (usada 0.83%, coincidències 1)

- comando (usada 0.83%, coincidències 1)

- comandament (usada 0.83%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 92.68%, coincidències 38)

- línia d''ordres (usada 2.44%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.44%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.44%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 75.00%, coincidències 6)

- opcions de línia de comandes (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 12.50%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command not implemented no s'ha implementat l'ordre

- no s'ha implementat l'ordre (usada 90.91%, coincidències 10)

- ordre no implementada (usada 9.09%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 77.78%, coincidències 7)

- ordre per executar (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre que vols executar (usada 11.11%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.08%, coincidències 51)

- comandes (usada 1.92%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 94.76%, coincidències 199)

- comentaris (usada 2.38%, coincidències 5)

- comment (usada 1.43%, coincidències 3)

- comenta (usada 0.95%, coincidències 2)

- nota (usada 0.48%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 190)

commercial comercial

- comercial (usada 87.50%, coincidències 7)

- anunci (usada 12.50%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 29.73%, coincidències 11)

- consigna (usada 13.51%, coincidències 5)

- publicació (usada 10.81%, coincidències 4)

- comissió (usada 8.11%, coincidències 3)

- commit (usada 5.41%, coincidències 2)

- puja (usada 5.41%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.41%, coincidències 2)

- pujada (usada 2.70%, coincidències 1)

- desa (usada 2.70%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.70%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.70%, coincidències 1)

- valida (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma (usada 2.70%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.70%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 9.09%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 75.00%, coincidències 12)

- comunitari (usada 6.25%, coincidències 1)

- comuna (usada 6.25%, coincidències 1)

- normal (usada 6.25%, coincidències 1)

- comunes (usada 6.25%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 86.67%, coincidències 26)

- nom de pila (usada 6.67%, coincidències 2)

- nom (usada 3.33%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 3.33%, coincidències 1)

common name (cn) nom comú (cn)

- nom comú (cn) (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom comú (nc) (usada 14.29%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 100.00%, coincidències 10)

common settings paràmetres comuns

- paràmetres comuns (usada 57.14%, coincidències 4)

- arranjament normal (usada 14.29%, coincidències 1)

- configuració normal (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions comunes (usada 14.29%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 88.24%, coincidències 15)

- comunicacions (usada 11.76%, coincidències 2)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 7)

community comunitat

- comunitat (usada 95.24%, coincidències 20)

- community (usada 4.76%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 90.00%, coincidències 18)

- comoros (usada 10.00%, coincidències 2)

compact compacte

- compacte (usada 64.00%, coincidències 16)

- compacta (usada 36.00%, coincidències 9)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 64.29%, coincidències 9)

- visualització compacta (usada 35.71%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 93.33%, coincidències 42)

- companyia (usada 6.67%, coincidències 3)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 66.67%, coincidències 12)

- nom d'empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de la companyia (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.56%, coincidències 1)

- raó social (usada 5.56%, coincidències 1)

- empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de l’empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 76.74%, coincidències 33)

- comparar (usada 9.30%, coincidències 4)

- comparació (usada 6.98%, coincidències 3)

- compare (usada 2.33%, coincidències 1)

- compara'ls (usada 2.33%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 2.33%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 88.00%, coincidències 22)

- compara fitxers (usada 12.00%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 8)

compass brúixola

- brúixola (usada 77.78%, coincidències 7)

- compàs (usada 22.22%, coincidències 2)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 17)

compilation compilació

- compilació (usada 57.14%, coincidències 4)

- recopilació (usada 28.57%, coincidències 2)

- compliació (usada 14.29%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 60.00%, coincidències 6)

- compilar (usada 20.00%, coincidències 2)

- compile (usada 10.00%, coincidències 1)

- construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 9)

complementary complementari

- complementari (usada 100.00%, coincidències 7)

complete completat

- completat (usada 38.78%, coincidències 19)

- acabat (usada 12.24%, coincidències 6)

- complet (usada 10.20%, coincidències 5)

- completar (usada 8.16%, coincidències 4)

- completa (usada 6.12%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 6.12%, coincidències 3)

- completeu (usada 6.12%, coincidències 3)

- completada (usada 4.08%, coincidències 2)

- compleció (usada 2.04%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.04%, coincidències 1)

- valida (usada 2.04%, coincidències 1)

- realitzat (usada 2.04%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 52.33%, coincidències 45)

- completada (usada 20.93%, coincidències 18)

- finalitzat (usada 5.81%, coincidències 5)

- acabada (usada 5.81%, coincidències 5)

- acabat (usada 4.65%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 3.49%, coincidències 3)

- completades (usada 3.49%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.16%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.16%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.16%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 26)

compliance conformitat

- conformitat (usada 72.22%, coincidències 13)

- compliment (usada 11.11%, coincidències 2)

- empresa (usada 11.11%, coincidències 2)

- compliment normatiu (usada 5.56%, coincidències 1)

component component

- component (usada 96.00%, coincidències 24)

- per components (usada 4.00%, coincidències 1)

component name nom del component

- nom del component (usada 100.00%, coincidències 7)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 17)

compose redactar

- redactar (usada 42.86%, coincidències 6)

- compon (usada 28.57%, coincidències 4)

- nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- redacta (usada 7.14%, coincidències 1)

- composa (usada 7.14%, coincidències 1)

- escriu (usada 7.14%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 78.26%, coincidències 36)

- editor (usada 8.70%, coincidències 4)

- composer (usada 6.52%, coincidències 3)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.17%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.17%, coincidències 1)

- redactor (usada 2.17%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 37.50%, coincidències 3)

- composició (usada 12.50%, coincidències 1)

- composat (usada 12.50%, coincidències 1)

- compon (usada 12.50%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 12.50%, coincidències 1)

- composite (usada 12.50%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 72.73%, coincidències 8)

- redacció (usada 27.27%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 66.67%, coincidències 20)

- comprimir (usada 16.67%, coincidències 5)

- compressió (usada 13.33%, coincidències 4)

- compresa (medicina) (usada 3.33%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 90.91%, coincidències 10)

- compressed (usada 9.09%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 56)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 12)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 50.00%, coincidències 4)

- nivell de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- ràtio de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 100.00%, coincidències 6)

computer ordinador

- ordinador (usada 98.21%, coincidències 55)

- ordinadors (usada 1.79%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 50.00%, coincidències 7)

- nom de l’ordinador (usada 35.71%, coincidències 5)

- nom ordinador (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom d'ordinador (usada 7.14%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 17)

condensed condensat

- condensat (usada 63.64%, coincidències 7)

- condensada (usada 36.36%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 93.33%, coincidències 42)

- estat (usada 6.67%, coincidències 3)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 14)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 6)

- conductor (usada 20.00%, coincidències 2)

- director d'orquestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 10.00%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 88.89%, coincidències 8)

- congrés (usada 11.11%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 18)

config configuració

- configuració (usada 64.29%, coincidències 9)

- config (usada 28.57%, coincidències 4)

- configura (usada 7.14%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 99.19%, coincidències 122)

- configuracions (usada 0.81%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 66.67%, coincidències 8)

- hi ha un error en la configuració (usada 16.67%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 94.12%, coincidències 16)

- arxiu de configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 17)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 16)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 8)

configure configura

- configura (usada 89.94%, coincidències 143)

- configurar (usada 6.29%, coincidències 10)

- configuració (usada 3.77%, coincidències 6)

configure device configura el dispositiu

- configura el dispositiu (usada 62.50%, coincidències 5)

- configurar dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- configura dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

configure plugins configura els connectors

- configura els connectors (usada 85.71%, coincidències 6)

- configuració dels connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 76.92%, coincidències 10)

- configurant (usada 23.08%, coincidències 3)

confirm confirmació

- confirmació (usada 43.18%, coincidències 57)

- confirma (usada 34.09%, coincidències 45)

- confirmar (usada 12.88%, coincidències 17)

- confirmeu (usada 5.30%, coincidències 7)

- confirmeu-ho (usada 3.79%, coincidències 5)

- confirma extensió (usada 0.76%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 55.00%, coincidències 11)

- confirmeu la supressió (usada 15.00%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 10.00%, coincidències 2)

- confirma eliminar (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirmeu supressió (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 5.00%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 25.00%, coincidències 4)

- confirmació de la supressió (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 18.75%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 12.50%, coincidències 2)

- confirmació la supressió (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 6.25%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la contrasenya nova

- confirmació de la contrasenya nova (usada 28.57%, coincidències 4)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmar nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- repeteix la contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 47.42%, coincidències 46)

- confirmeu la contrasenya (usada 25.77%, coincidències 25)

- confirma la contrasenya (usada 19.59%, coincidències 19)

- confirmar contrasenya (usada 2.06%, coincidències 2)

- confirmar la contrasenya (usada 2.06%, coincidències 2)

- confirma contrasenya (usada 1.03%, coincidències 1)

- confirma la contrassenya (usada 1.03%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.03%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 39)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 57.89%, coincidències 11)

- confirmada (usada 31.58%, coincidències 6)

- s'ha confirmat (usada 10.53%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 92.00%, coincidències 23)

- retorn a l'abisme (usada 4.00%, coincidències 1)

- conflict (usada 4.00%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 6)

- té conflicte amb (usada 12.50%, coincidències 1)

- entra en conflicte (usada 12.50%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 9)

congratulations felicitats

- felicitats (usada 44.44%, coincidències 4)

- enhorabona (usada 44.44%, coincidències 4)

- felicitacions (usada 11.11%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 45.45%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 36.36%, coincidències 4)

- felicitacions! (usada 9.09%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 9.09%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 69.13%, coincidències 103)

- connectar (usada 20.81%, coincidències 31)

- conectar (usada 4.03%, coincidències 6)

- connectat (usada 1.34%, coincidències 2)

- connexió (usada 1.34%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.34%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.67%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.67%, coincidències 1)

- connecta't (usada 0.67%, coincidències 1)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 81.82%, coincidències 9)

- connecta-hi automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

connect to connecta a

- connecta a (usada 33.33%, coincidències 5)

- connectar a (usada 33.33%, coincidències 5)

- connecta't a (usada 26.67%, coincidències 4)

- connecta amb (usada 6.67%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 37.93%, coincidències 11)

- connectar al servidor (usada 24.14%, coincidències 7)

- connecta't al servidor (usada 17.24%, coincidències 5)

- connecta amb el servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

connected connectat

- connectat (usada 94.06%, coincidències 95)

- connectada (usada 1.98%, coincidències 2)

- s'ha connectat (usada 1.98%, coincidències 2)

- connexió correcta (usada 0.99%, coincidències 1)

- conectat (usada 0.99%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 7)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 62.41%, coincidències 83)

- connectant (usada 34.59%, coincidències 46)

- s''està connectant (usada 0.75%, coincidències 1)

- connectat (usada 0.75%, coincidències 1)

- a connectar (usada 0.75%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.75%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.63%, coincidències 72)

- contacte (usada 1.37%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 50.00%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 41.67%, coincidències 5)

- s’ha tancat la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 89.47%, coincidències 17)

- s'ha produït un error de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- error de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection failed la connexió ha fallat

- la connexió ha fallat (usada 47.92%, coincidències 23)

- ha fallat la connexió (usada 41.67%, coincidències 20)

- no s'ha pogut connectar (usada 4.17%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.08%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.08%, coincidències 1)

- error de connexió (usada 2.08%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 85.71%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 14.29%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s’ha perdut la connexió

- s’ha perdut la connexió (usada 44.44%, coincidències 8)

- s'ha perdut la connexió (usada 33.33%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 22.22%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 46.67%, coincidències 7)

- s'ha refusat la connexió (usada 26.67%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 20.00%, coincidències 3)

- s’ha refusat la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 45.00%, coincidències 9)

- ajusts de la connexió (usada 25.00%, coincidències 5)

- ajustaments de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- paràmetres de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha excedit el temps

- la connexió ha excedit el temps (usada 14.29%, coincidències 2)

- la connexió ha expirat (usada 14.29%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 7.14%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 7.14%, coincidències 1)

- s’ha esgotat el temps de connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 7.14%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

connection timed out. s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha superat el temps d'espera. (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps. (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat. (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera. (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat. (usada 14.29%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps de connexió

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat (usada 11.11%, coincidències 1)

- connection timeout (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s’ha superat el temps límit per a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 11.11%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 20)

connections connexions

- connexions (usada 85.29%, coincidències 29)

- contactes (usada 8.82%, coincidències 3)

- connections (usada 2.94%, coincidències 1)

- conexions (usada 2.94%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 20)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 31)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 88.89%, coincidències 8)

- consolidar (usada 11.11%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 14)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 85.71%, coincidències 6)

- velocitat de bits constant (usada 14.29%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 7)

constraint restricció

- restricció (usada 83.33%, coincidències 10)

- constricció (usada 8.33%, coincidències 1)

- constraint (usada 8.33%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 91.67%, coincidències 11)

- constraints (usada 8.33%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 80.00%, coincidències 8)

- en construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

- obres (usada 10.00%, coincidències 1)

consumer key clau d''usuari

- clau d''usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- consumer key (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del client (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau de consum (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.77%, coincidències 80)

- contacteu (usada 1.23%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 60.00%, coincidències 9)

- informació del contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- contact info (usada 6.67%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- dades de contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 11)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 61.54%, coincidències 8)

- nom de contacte (usada 30.77%, coincidències 4)

- nom (usada 7.69%, coincidències 1)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 35.00%, coincidències 7)

- contacta'ns (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacte (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacteu amb nosaltres (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacta amb nosaltres (usada 5.00%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 107)

container contenidor

- contenidor (usada 98.15%, coincidències 53)

- recipient (usada 1.85%, coincidències 1)

container name nom del contenidor

- nom del contenidor (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de contenidor (usada 9.09%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 76.19%, coincidències 16)

- contenidor (usada 23.81%, coincidències 5)

contains conté

- conté (usada 96.49%, coincidències 55)

- contingut (usada 3.51%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 97.14%, coincidències 102)

- continguts (usada 2.86%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.00%, coincidències 23)

- tipus de continguts (usada 4.00%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 4.00%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 58.82%, coincidències 60)

- continguts (usada 38.24%, coincidències 39)

- contents (usada 1.96%, coincidències 2)

- índex (usada 0.98%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.74%, coincidències 36)

- contextual (usada 2.63%, coincidències 1)

- contexte (usada 2.63%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.33%, coincidències 14)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.67%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 8)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 63.19%, coincidències 194)

- continuar (usada 36.16%, coincidències 111)

- continue (usada 0.65%, coincidències 2)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua tanmateix (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 66.67%, coincidències 10)

- continua l'edició (usada 26.67%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 6.67%, coincidències 1)

continue reading continua llegint

- continua llegint (usada 88.89%, coincidències 8)

- continueu la lectura (usada 11.11%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 87.50%, coincidències 21)

- continuous (usada 4.17%, coincidències 1)

- contínua (usada 4.17%, coincidències 1)

- continua (usada 4.17%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 83.33%, coincidències 10)

- vora (usada 16.67%, coincidències 2)

contract contracte

- contracte (usada 71.43%, coincidències 5)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- contreu (usada 14.29%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 58)

contribute contribuir

- contribuir (usada 25.00%, coincidències 3)

- col·laboreu (usada 16.67%, coincidències 2)

- contribueix (usada 16.67%, coincidències 2)

- col·laboració (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·labora (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 8.33%, coincidències 1)

- contribuïu (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 8.33%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 84.62%, coincidències 11)

- col·laboracions (usada 7.69%, coincidències 1)

- donacions (usada 7.69%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 59.09%, coincidències 13)

- contribuïdor (usada 31.82%, coincidències 7)

- participant (usada 4.55%, coincidències 1)

- contribuent (usada 4.55%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 62.86%, coincidències 22)

- contribuïdors (usada 31.43%, coincidències 11)

- contribuents (usada 2.86%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 2.86%, coincidències 1)

control control

- control (usada 93.33%, coincidències 42)

- la tecla control (usada 2.22%, coincidències 1)

- controlar (usada 2.22%, coincidències 1)

- tecla de control esquerre (usada 2.22%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 7)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 60.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 26.67%, coincidències 4)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 7)

controller controlador

- controlador (usada 93.75%, coincidències 15)

- controladora (usada 6.25%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 24)

conversation conversa

- conversa (usada 89.47%, coincidències 17)

- conversation (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversació (usada 5.26%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 86.67%, coincidències 13)

- conversacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- conversations (usada 6.67%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 85.71%, coincidències 12)

- extra point (usada 7.14%, coincidències 1)

- conversion (usada 7.14%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 63.83%, coincidències 30)

- convertir (usada 27.66%, coincidències 13)

- convert (usada 4.26%, coincidències 2)

- conversió (usada 4.26%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 68.75%, coincidències 11)

- convertir a (usada 18.75%, coincidències 3)

- conversió a (usada 6.25%, coincidències 1)

- converteix en (usada 6.25%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 94.74%, coincidències 18)

- cook islands (usada 5.26%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 10)

cookies galetes

- galetes (usada 96.30%, coincidències 26)

- cookies (usada 3.70%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 44.44%, coincidències 4)

- cocció (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinar (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 22.22%, coincidències 2)

- ben parit (usada 11.11%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 11.11%, coincidències 1)

- genial (usada 11.11%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 11.11%, coincidències 1)

- guapo (usada 11.11%, coincidències 1)

- original (usada 11.11%, coincidències 1)

- bonica (usada 11.11%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.83%, coincidències 23)

- coordina (usada 4.17%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 70.59%, coincidències 12)

- copiat(s) (usada 11.76%, coincidències 2)

- s’ha copiat (usada 5.88%, coincidències 1)

- copiada (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha copiat (usada 5.88%, coincidències 1)

copied to clipboard s'ha copiat al porta-retalls

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 55.56%, coincidències 5)

- copiat al porta-retalls (usada 44.44%, coincidències 4)

copies còpies

- còpies (usada 92.00%, coincidències 23)

- copies (usada 8.00%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 93.75%, coincidències 15)

- còptic (usada 6.25%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 63.02%, coincidències 259)

- copiar (usada 32.85%, coincidències 135)

- còpia (usada 2.68%, coincidències 11)

- copy (usada 0.49%, coincidències 2)

- %copia (usada 0.24%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.24%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.24%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.24%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 68.75%, coincidències 11)

- copiar l’adreça (usada 31.25%, coincidències 5)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 75.00%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 25.00%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 52.63%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 26.32%, coincidències 5)

- copia adreça email (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiar l’adreça de correu (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 91.67%, coincidències 11)

- copia un fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

copy from copia des de

- copia des de (usada 42.86%, coincidències 3)

- copia de (usada 42.86%, coincidències 3)

- copiar des de (usada 14.29%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia-ho aquí (usada 9.09%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 91.30%, coincidències 21)

- copiar la imatge (usada 8.70%, coincidències 2)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 18)

- copiar l’enllaç (usada 26.67%, coincidències 8)

- copy link (usada 3.33%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 3.33%, coincidències 1)

- copiar enllaç (usada 3.33%, coincidències 1)

- copia l’enllaç (usada 3.33%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- copiar l’adreça de l’enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.55%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 66.67%, coincidències 8)

- copia l'enllaç (usada 25.00%, coincidències 3)

- copia la localització de l'enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 87.50%, coincidències 7)

- copiar la ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 85.71%, coincidències 6)

- camí de còpia (usada 14.29%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 9)

copy style copiar l’estil

- copiar l’estil (usada 89.29%, coincidències 50)

- copia l'estil (usada 5.36%, coincidències 3)

- copiar estil (usada 5.36%, coincidències 3)

copy text copia el text

- copia el text (usada 88.89%, coincidències 8)

- copia text (usada 11.11%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 79.17%, coincidències 19)

- copiar a (usada 12.50%, coincidències 3)

- còpia a (usada 8.33%, coincidències 2)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 83.93%, coincidències 47)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.14%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 1.79%, coincidències 1)

- copia (usada 1.79%, coincidències 1)

- copiar al porta-retalls (usada 1.79%, coincidències 1)

- copia al porta-papers (usada 1.79%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 1.79%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 82.35%, coincidències 14)

- copia l'adreça (usada 5.88%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.88%, coincidències 1)

- copiar url (usada 5.88%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 47.06%, coincidències 8)

- copiant (usada 35.29%, coincidències 6)

- drets d'autor (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 5.88%, coincidències 1)

- còpia (usada 5.88%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 63.16%, coincidències 12)

- còpia dels fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'estan copiant fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- còpia de fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiant arxius (usada 5.26%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 55.56%, coincidències 30)

- drets d'autor (usada 38.89%, coincidències 21)

- dret de reproducció (usada 3.70%, coincidències 2)

- llicència (usada 1.85%, coincidències 1)

copyright notice avís de copyright

- avís de copyright (usada 42.86%, coincidències 3)

- avís de drets d'autor (usada 14.29%, coincidències 1)

- avís dels drets d'autor (usada 14.29%, coincidències 1)

- copyright (usada 14.29%, coincidències 1)

- nota dels drets d'autor (usada 14.29%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 70.00%, coincidències 7)

- core (usada 20.00%, coincidències 2)

- ànima (usada 10.00%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 100.00%, coincidències 9)

cork cork

- cork (usada 71.43%, coincidències 5)

- suro (usada 28.57%, coincidències 2)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 66.67%, coincidències 6)

- radi de les cantonades (usada 22.22%, coincidències 2)

- radi de l’angle (usada 11.11%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 10)

correct correcte

- correcte (usada 61.54%, coincidències 16)

- corregeix (usada 19.23%, coincidències 5)

- correcta (usada 7.69%, coincidències 2)

- correctes (usada 3.85%, coincidències 1)

- corregir (usada 3.85%, coincidències 1)

- correccions (usada 3.85%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l’ortografia automàticament

- corregir l’ortografia automàticament (usada 97.06%, coincidències 66)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

- corregeix l’ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 11)

cos cos

- cos (usada 94.12%, coincidències 16)

- cosinus (usada 5.88%, coincidències 1)

cosh cosh

- cosh (usada 71.43%, coincidències 5)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 14.29%, coincidències 1)

- ch (usada 14.29%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 18)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 31)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 25)

count compta

- compta (usada 37.50%, coincidències 33)

- recompte (usada 18.18%, coincidències 16)

- compte (usada 11.36%, coincidències 10)

- comptador (usada 7.95%, coincidències 7)

- nombre (usada 6.82%, coincidències 6)

- comptatge (usada 4.55%, coincidències 4)

- comptar (usada 3.41%, coincidències 3)

- count (usada 3.41%, coincidències 3)

- quantitat (usada 2.27%, coincidències 2)

- total (usada 2.27%, coincidències 2)

- comte (usada 1.14%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 1.14%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 87.50%, coincidències 7)

- temporitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 87.50%, coincidències 7)

- contador (usada 12.50%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 28.57%, coincidències 2)

- antihorària (usada 14.29%, coincidències 1)

- antihorari (usada 14.29%, coincidències 1)

- cap a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 14.29%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 94.74%, coincidències 18)

- estats (usada 5.26%, coincidències 1)

country país

- país (usada 93.85%, coincidències 122)

- estat (usada 3.08%, coincidències 4)

- country (usada 2.31%, coincidències 3)

- pais (usada 0.77%, coincidències 1)

country code codi del país

- codi del país (usada 50.00%, coincidències 11)

- codi de país (usada 40.91%, coincidències 9)

- codi pais (usada 4.55%, coincidències 1)

- codi internacional (usada 4.55%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 27.78%, coincidències 5)

- comtat (usada 27.78%, coincidències 5)

- província (usada 27.78%, coincidències 5)

- comptat (usada 11.11%, coincidències 2)

- comarca/comtat (usada 5.56%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 90.00%, coincidències 9)

- val (usada 10.00%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 92.31%, coincidències 24)

- ordre (usada 3.85%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.85%, coincidències 1)

course grade qualificació del curs

- qualificació del curs (usada 76.47%, coincidències 13)

- avaluació del curs (usada 17.65%, coincidències 3)

- qualificació calculada (usada 5.88%, coincidències 1)

cover portada

- portada (usada 40.74%, coincidències 11)

- coberta (usada 37.04%, coincidències 10)

- caràtula (usada 11.11%, coincidències 3)

- recobriment (topologia) (usada 3.70%, coincidències 1)

- cobertura (usada 3.70%, coincidències 1)

- cobrir (usada 3.70%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image caràtula

- caràtula (usada 28.57%, coincidències 2)

- imatge de portada (usada 28.57%, coincidències 2)

- imatge de la coberta (usada 14.29%, coincidències 1)

- imatge de la portada (usada 14.29%, coincidències 1)

- imatge de caràtula (usada 14.29%, coincidències 1)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 75.00%, coincidències 6)

- coberta oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

- la tapa es troba oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 92.31%, coincidències 12)

- abast (usada 7.69%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 8)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 96.00%, coincidències 24)

- processador (usada 4.00%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 87.10%, coincidències 27)

- velocitat del processador (usada 12.90%, coincidències 4)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 85.71%, coincidències 12)

- utilització de la ucp (usada 7.14%, coincidències 1)

- ús de cpu (usada 7.14%, coincidències 1)

crab cranc

- cranc (usada 100.00%, coincidències 8)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 80.63%, coincidències 154)

- crear (usada 18.32%, coincidències 35)

- create (usada 0.52%, coincidències 1)

- creació (usada 0.52%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 65.22%, coincidències 15)

- crear un compte (usada 17.39%, coincidències 4)

- crear compte (usada 4.35%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 4.35%, coincidències 1)

- crea el compte (usada 4.35%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 4.35%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- crear un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- creació d'un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 57.14%, coincidències 4)

- crear arxiu comprimit (usada 14.29%, coincidències 1)

- crear un arxiu comprimit (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprimeix el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

create bookmark crea una adreça d'interès

- crea una adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- crea un marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea directori (usada 11.11%, coincidències 1)

create file crea el fitxer

- crea el fitxer (usada 83.33%, coincidències 10)

- crea un fitxer (usada 16.67%, coincidències 2)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 62.50%, coincidències 15)

- crea carpeta (usada 16.67%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 12.50%, coincidències 3)

- crear una carpeta (usada 8.33%, coincidències 2)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crear el grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear un grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- creació del grup (usada 11.11%, coincidències 1)

create image crea una imatge

- crea una imatge (usada 80.00%, coincidències 8)

- crea la imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 62.50%, coincidències 10)

- crea enllaç (usada 18.75%, coincidències 3)

- creació d’enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea l'enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea'n un enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 87.50%, coincidències 14)

- crea la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea llista (usada 6.25%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 38.24%, coincidències 13)

- crea (usada 23.53%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 8.82%, coincidències 3)

- crea una nova (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear-ne un de nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear nova (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.94%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 58.33%, coincidències 7)

- crea compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear un compte nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea un nou compte (usada 8.33%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

- crear contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea un contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 76.47%, coincidències 13)

- crear una nova carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- crear una carpeta nova (usada 5.88%, coincidències 1)

- crear nova carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea una llista de reproducció nova (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea una llista de reproducció (usada 9.09%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 80.56%, coincidències 29)

- perfil de maquinari (usada 11.11%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 8.33%, coincidències 3)

create project crear projecte

- crear projecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- crea projecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea un informe (usada 36.36%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 9.09%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 58.33%, coincidències 7)

- crea taula (usada 25.00%, coincidències 3)

- creació de la taula (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear taula (usada 8.33%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea etiquetes (usada 9.09%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea l'usuari

- crea l'usuari (usada 31.03%, coincidències 9)

- crear usuari (usada 27.59%, coincidències 8)

- crea un usuari (usada 20.69%, coincidències 6)

- crea usuari (usada 17.24%, coincidències 5)

- crear un usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 63.50%, coincidències 87)

- creada (usada 16.06%, coincidències 22)

- creació (usada 15.33%, coincidències 21)

- s'ha creat (usada 1.46%, coincidències 2)

- pujat (usada 1.46%, coincidències 2)

- creat el (usada 0.73%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 0.73%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.73%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 66.67%, coincidències 6)

- es va crear el (usada 11.11%, coincidències 1)

- creada el (usada 11.11%, coincidències 1)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 84.21%, coincidències 32)

- creada per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.26%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 8)

created on creat el

- creat el (usada 58.82%, coincidències 10)

- data de creació (usada 17.65%, coincidències 3)

- creat (usada 11.76%, coincidències 2)

- creat en (usada 5.88%, coincidències 1)

- creat a (usada 5.88%, coincidències 1)

creating s'està creant

- s'està creant (usada 50.00%, coincidències 4)

- creant (usada 37.50%, coincidències 3)

- creació (usada 12.50%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 10)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.00%, coincidències 38)

- data creació (usada 2.50%, coincidències 1)

- cata de creació (usada 2.50%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 68.89%, coincidències 31)

- autor (usada 24.44%, coincidències 11)

- eina de creació (usada 2.22%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.22%, coincidències 1)

- creat per (usada 2.22%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 25)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 80.00%, coincidències 16)

- haver (usada 10.00%, coincidències 2)

- crèdits (usada 5.00%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 5.00%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.00%, coincidències 19)

- targeta (usada 5.00%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 97.06%, coincidències 33)

- abonaments (usada 2.94%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 66.67%, coincidències 20)

- criteri (usada 33.33%, coincidències 10)

critical crític

- crític (usada 96.67%, coincidències 29)

- crítica (usada 3.33%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 27)

croatian croat

- croat (usada 90.48%, coincidències 38)

- croata (usada 9.52%, coincidències 4)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 33.33%, coincidències 3)

- kuna (usada 22.22%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 9)

crop escapça

- escapça (usada 44.07%, coincidències 26)

- retallar (usada 20.34%, coincidències 12)

- retalla (usada 15.25%, coincidències 9)

- escapçament (usada 6.78%, coincidències 4)

- conreu (usada 3.39%, coincidències 2)

- tallar (usada 3.39%, coincidències 2)

- escapçar (usada 3.39%, coincidències 2)

- cropa foto (usada 1.69%, coincidències 1)

- cultiu (usada 1.69%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 50.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 85.00%, coincidències 17)

- cross (usada 5.00%, coincidències 1)

- creuen (usada 5.00%, coincidències 1)

- creuament (usada 5.00%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 77.78%, coincidències 7)

- corona (moneda) (usada 11.11%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 11.11%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 17)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 6)

- arxiu csv (usada 25.00%, coincidències 2)

csv files fitxers csv

- fitxers csv (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers en csv (usada 14.29%, coincidències 1)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 92.59%, coincidències 25)

- control (usada 7.41%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 80.00%, coincidències 8)

- ctrl+p (usada 20.00%, coincidències 2)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 6)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 17)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 92.31%, coincidències 12)

- ctrl+l (usada 7.69%, coincidències 1)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 17)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 20)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 9)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 23)

cube cub

- cub (usada 71.43%, coincidències 10)

- cúbic (usada 21.43%, coincidències 3)

- cube (usada 7.14%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 8)

cubic cúbic

- cúbic (usada 81.82%, coincidències 9)

- cúbica (usada 18.18%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 88.89%, coincidències 8)

- escriptura cuneïforme (usada 11.11%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 55.56%, coincidències 5)

- copa (usada 22.22%, coincidències 2)

- cup (usada 11.11%, coincidències 1)

- forat (usada 11.11%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 6)

currencies monedes

- monedes (usada 50.00%, coincidències 6)

- divises (usada 50.00%, coincidències 6)

currency moneda

- moneda (usada 79.07%, coincidències 34)

- divisa (usada 16.28%, coincidències 7)

- acció/divisa (usada 2.33%, coincidències 1)

- divises (usada 2.33%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 44.44%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 33.33%, coincidències 3)

- símbols monetaris (usada 11.11%, coincidències 1)

- símbols de divisa (usada 11.11%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 89.47%, coincidències 68)

- corrent (usada 3.95%, coincidències 3)

- actiu (usada 1.32%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.32%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.32%, coincidències 1)

- vigent (usada 1.32%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.32%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- la data actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 68.75%, coincidències 11)

- emplaçament actual (usada 31.25%, coincidències 5)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 20)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 96.15%, coincidències 25)

- contrassenya actual (usada 3.85%, coincidències 1)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.24%, coincidències 15)

- estatus actual (usada 11.76%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 83.33%, coincidències 5)

- plantilla actual (usada 16.67%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 81.25%, coincidències 13)

- temps actual (usada 12.50%, coincidències 2)

- instant actual (usada 6.25%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 13)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current year any actual

- any actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- any en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 26)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de cursor (usada 10.00%, coincidències 1)

cursor theme tema de cursor

- tema de cursor (usada 55.56%, coincidències 5)

- tema del cursor (usada 44.44%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 28)

curved corbat

- corbat (usada 62.50%, coincidències 5)

- corba (usada 12.50%, coincidències 1)

- corb (usada 12.50%, coincidències 1)

- curvades (usada 12.50%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 85.71%, coincidències 12)

- corbes de color (usada 14.29%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 54.84%, coincidències 153)

- personalitzada (usada 15.77%, coincidències 44)

- personalitza (usada 12.19%, coincidències 34)

- personalitzar (usada 7.53%, coincidències 21)

- a mida (usada 7.17%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.72%, coincidències 2)

- dret consuetudinari (usada 0.36%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.36%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.36%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.36%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.36%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 77.78%, coincidències 7)

- personalització 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

- a mida 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 77.78%, coincidències 7)

- personalització 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

- a mida 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 77.78%, coincidències 7)

- personalització 3 (usada 11.11%, coincidències 1)

- a mida 3 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 87.50%, coincidències 14)

- color a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 6.25%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.31%, coincidències 12)

- colors a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 10)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 90.91%, coincidències 10)

- camps a mida (usada 9.09%, coincidències 1)

custom font tipus de lletra personalitzada

- tipus de lletra personalitzada (usada 40.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzat (usada 40.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 89.47%, coincidències 17)

- format a mida (usada 10.53%, coincidències 2)

custom message missatge personalitzat

- missatge personalitzat (usada 100.00%, coincidències 10)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.12%, coincidències 16)

- a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom styles estils personalitzats

- estils personalitzats (usada 90.91%, coincidències 10)

- estils a mida (usada 9.09%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 80.00%, coincidències 8)

- url personalitzada (usada 10.00%, coincidències 1)

- adreça personalitzada (usada 10.00%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 14)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 8)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 20)

customize personalitza

- personalitza (usada 72.60%, coincidències 53)

- personalitzar (usada 24.66%, coincidències 18)

- a mida (usada 1.37%, coincidències 1)

- personalització (usada 1.37%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d’eines

- personalitzar la barra d’eines (usada 87.14%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 12.86%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 50.00%, coincidències 137)

- tallar (usada 43.80%, coincidències 120)

- talla (usada 2.55%, coincidències 7)

- retallar (usada 1.82%, coincidències 5)

- tall (usada 1.09%, coincidències 3)

- retallament (usada 0.73%, coincidències 2)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 47)

cycle cicle

- cicle (usada 61.54%, coincidències 8)

- roda (usada 23.08%, coincidències 3)

- cycle (usada 7.69%, coincidències 1)

- moviment cíclic (usada 7.69%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 75.00%, coincidències 12)

- ampolla (usada 18.75%, coincidències 3)

- cilindre (motor) (usada 6.25%, coincidències 1)

cypriot syllabary sil·labari xipriota

- sil·labari xipriota (usada 50.00%, coincidències 3)

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 50.00%, coincidències 3)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 23)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 96.55%, coincidències 28)

- ciríl·lica (usada 3.45%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 55.56%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 22.22%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 11.11%, coincidències 1)

- suplement de ciríl·lic (usada 11.11%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 66.67%, coincidències 4)

- ciril·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 83.33%, coincidències 5)

- ciril·lic/ucranià (usada 16.67%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 45)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 88.89%, coincidències 8)

- corones txeques (usada 11.11%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 23)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 71.43%, coincidències 5)

- costa de vori (usada 28.57%, coincidències 2)

daemon dimoni

- dimoni (usada 100.00%, coincidències 8)

dagger daga

- daga (usada 50.00%, coincidències 3)

- creu (usada 33.33%, coincidències 2)

- † ( símbol creu llatina) (usada 16.67%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 60.47%, coincidències 26)

- diari (usada 16.28%, coincidències 7)

- cada dia (usada 9.30%, coincidències 4)

- diària (usada 6.98%, coincidències 3)

- a diari (usada 2.33%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.33%, coincidències 1)

- diariàriament (usada 2.33%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 88.89%, coincidències 8)

- damascus (usada 11.11%, coincidències 1)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 44.44%, coincidències 4)

- amortiment (usada 33.33%, coincidències 3)

- ablaniment (usada 11.11%, coincidències 1)

- devallada (usada 11.11%, coincidències 1)

dance dansa

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- balla (usada 12.50%, coincidències 1)

- ball (usada 12.50%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 43)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 77.78%, coincidències 7)

- corones daneses (usada 11.11%, coincidències 1)

- corona feroesa (usada 11.11%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 97.06%, coincidències 33)

- negres (usada 2.94%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 11)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 12)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 10)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 88.89%, coincidències 8)

- dark theme (usada 11.11%, coincidències 1)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 6)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 42.86%, coincidències 6)

- fosc (usada 35.71%, coincidències 5)

- enfosquiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.14%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 7.14%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 53.57%, coincidències 15)

- traç (usada 21.43%, coincidències 6)

- dash (usada 7.14%, coincidències 2)

- raig (usada 3.57%, coincidències 1)

- guions (usada 3.57%, coincidències 1)

- tauler (usada 3.57%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.57%, coincidències 1)

- novetats (usada 3.57%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 40.91%, coincidències 18)

- tauler de control (usada 20.45%, coincidències 9)

- escriptori digital (usada 9.09%, coincidències 4)

- quadre de comandament (usada 4.55%, coincidències 2)

- panell (usada 4.55%, coincidències 2)

- escriptori (usada 4.55%, coincidències 2)

- dashboard (usada 4.55%, coincidències 2)

- panell d'instruments (usada 2.27%, coincidències 1)

- consola (usada 2.27%, coincidències 1)

- panell de control (usada 2.27%, coincidències 1)

- tauler d'eines (usada 2.27%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.27%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 33.33%, coincidències 4)

- guionets (usada 25.00%, coincidències 3)

- amb guió (usada 16.67%, coincidències 2)

- guions (usada 8.33%, coincidències 1)

- punts (usada 8.33%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 8.33%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.71%, coincidències 134)

- data (usada 2.86%, coincidències 4)

- dada (usada 1.43%, coincidències 2)

data bits bits de dades

- bits de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data detectors detectors de dades

- detectors de dades (usada 100.00%, coincidències 42)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- introducció de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- mida de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 65.22%, coincidències 15)

- font de les dades (usada 17.39%, coincidències 4)

- origen de les dades (usada 13.04%, coincidències 3)

- origen de dades (usada 4.35%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 95.24%, coincidències 20)

- fonts de les dades (usada 4.76%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 31.82%, coincidències 7)

database base de dades

- base de dades (usada 89.22%, coincidències 91)

- bases de dades (usada 9.80%, coincidències 10)

- database (usada 0.98%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- connexió a una base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- conexió a la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 40.00%, coincidències 6)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- error de base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 17)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.59%, coincidències 25)

- nom de la bd (usada 3.70%, coincidències 1)

- base de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- clau de pas de la base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 84.62%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 92.86%, coincidències 13)

- databases (usada 7.14%, coincidències 1)

date data

- data (usada 98.92%, coincidències 368)

- date (usada 0.27%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.27%, coincidències 1)

- fecha (usada 0.27%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.27%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 90.62%, coincidències 29)

- dia i hora (usada 6.25%, coincidències 2)

- data hora (usada 3.12%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 23.81%, coincidències 5)

- data d’addició (usada 23.81%, coincidències 5)

- afegida el dia (usada 19.05%, coincidències 4)

- data d'alta (usada 9.52%, coincidències 2)

- data d’inclusió (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegit en data (usada 4.76%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 4.76%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 4.76%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 96.08%, coincidències 49)

- l'hora i la data (usada 3.92%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 96.67%, coincidències 29)

- data creada (usada 3.33%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 82.35%, coincidències 14)

- el camp de data (usada 5.88%, coincidències 1)

- camp data (usada 5.88%, coincidències 1)

- data (usada 5.88%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 50.00%, coincidències 20)

- format de la data (usada 47.50%, coincidències 19)

- format data (usada 2.50%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 29)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 26)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range rang de dates

- rang de dates (usada 50.00%, coincidències 6)

- interval de dates (usada 41.67%, coincidències 5)

- rang de data (usada 8.33%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 87.50%, coincidències 7)

- data de la recepció (usada 12.50%, coincidències 1)

date sent data d'enviament

- data d'enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data d’enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data de la tramesa (usada 25.00%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 57.14%, coincidències 4)

- data de la incidència (usada 14.29%, coincidències 1)

- data tramesa (usada 14.29%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 14.29%, coincidències 1)

date taken data de la captura

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 85.71%, coincidències 6)

- data hora (usada 14.29%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 81.82%, coincidències 18)

- data i hora (usada 13.64%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.55%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 63.64%, coincidències 7)

- datahora (usada 18.18%, coincidències 2)

- datetime (usada 9.09%, coincidències 1)

- data/hora (usada 9.09%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 97.75%, coincidències 87)

- dies (usada 1.12%, coincidències 1)

- day (usada 1.12%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 90.91%, coincidències 10)

- dia de la setmana (número) (usada 9.09%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 50.00%, coincidències 10)

- dia(es) (usada 20.00%, coincidències 4)

- dies (usada 20.00%, coincidències 4)

- dia(dies) (usada 5.00%, coincidències 1)

- dia (dies) (usada 5.00%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 33.33%, coincidències 3)

- llum del dia (usada 33.33%, coincidències 3)

- llum natural (usada 22.22%, coincidències 2)

- llum diürna (usada 11.11%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.00%, coincidències 98)

- days (usada 1.00%, coincidències 1)

- dia (usada 1.00%, coincidències 1)

db db

- db (usada 75.00%, coincidències 9)

- base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- bd (usada 8.33%, coincidències 1)

- reb (usada 8.33%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 75.86%, coincidències 22)

- desactivar (usada 13.79%, coincidències 4)

- inactiva (usada 6.90%, coincidències 2)

- desactivada (usada 3.45%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 87.50%, coincidències 14)

- desactivada (usada 6.25%, coincidències 1)

- inhabilitat (usada 6.25%, coincidències 1)

deactivating s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 77.78%, coincidències 7)

- es desactiva (usada 11.11%, coincidències 1)

- desactivant (usada 11.11%, coincidències 1)

dear estimat

- estimat (usada 50.00%, coincidències 3)

- benvolgut/-da (usada 16.67%, coincidències 1)

- benvolgut/uda (usada 16.67%, coincidències 1)

- benvolgut/da (usada 16.67%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 80.00%, coincidències 8)

- deure (usada 20.00%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 51.11%, coincidències 46)

- depura (usada 30.00%, coincidències 27)

- depurar (usada 17.78%, coincidències 16)

- depurador (usada 1.11%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debug window finestra de depuració

- finestra de depuració (usada 100.00%, coincidències 7)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 17)

debugging depuració

- depuració (usada 86.96%, coincidències 20)

- depurant (usada 8.70%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.35%, coincidències 1)

debugging output sortida de depuració

- sortida de depuració (usada 90.91%, coincidències 10)

- traces de depuració (usada 9.09%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 45.83%, coincidències 22)

- des (usada 27.08%, coincidències 13)

- dec (usada 22.92%, coincidències 11)

- dec (programa de televisió) (usada 2.08%, coincidències 1)

- de des. (usada 2.08%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 93.88%, coincidències 46)

- de desembre (usada 6.12%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 93.94%, coincidències 31)

- nombre decimal (usada 3.03%, coincidències 1)

- decimals (usada 3.03%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 56.52%, coincidències 13)

- xifres decimals (usada 39.13%, coincidències 9)

- llocs decimals (usada 4.35%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 66.67%, coincidències 8)

- separador de decimals (usada 25.00%, coincidències 3)

- coma (usada 8.33%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 7)

decline refusar

- refusar (usada 40.38%, coincidències 21)

- rebutja (usada 25.00%, coincidències 13)

- declina (usada 23.08%, coincidències 12)

- rebutjar (usada 3.85%, coincidències 2)

- declivi (usada 1.92%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 1.92%, coincidències 1)

- denegar (usada 1.92%, coincidències 1)

- refusa (usada 1.92%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 45.45%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 13.64%, coincidències 3)

- declinat (usada 13.64%, coincidències 3)

- declinada (usada 13.64%, coincidències 3)

- declinats (usada 4.55%, coincidències 1)

- refusada (usada 4.55%, coincidències 1)

- denegat (usada 4.55%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease disminueix

- disminueix (usada 35.00%, coincidències 7)

- redueix (usada 35.00%, coincidències 7)

- reduir (usada 15.00%, coincidències 3)

- disminució (usada 5.00%, coincidències 1)

- reducció (usada 5.00%, coincidències 1)

- menys (usada 5.00%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 38.46%, coincidències 5)

- redueix la mida de la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

- reduir mida de la lletra (usada 7.69%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la font (usada 7.69%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 53.33%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- decrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

- redueix el sagant (usada 3.33%, coincidències 1)

decrease text size redueix la mida del text

- redueix la mida del text (usada 83.33%, coincidències 5)

- reduir la mida del text (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 33.33%, coincidències 4)

- baixa el volum (usada 16.67%, coincidències 2)

- abaixa el volum (usada 16.67%, coincidències 2)

- abaixar el volum (usada 16.67%, coincidències 2)

- redueix el volum (usada 8.33%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 8.33%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 41.18%, coincidències 7)

- desencriptar (usada 29.41%, coincidències 5)

- desencripta (usada 23.53%, coincidències 4)

- descripció (usada 5.88%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

deer cérvol

- cérvol (usada 100.00%, coincidències 7)

default per defecte

- per defecte (usada 57.80%, coincidències 252)

- per omissió (usada 16.06%, coincidències 70)

- predeterminat (usada 15.60%, coincidències 68)

- omissió (usada 5.50%, coincidències 24)

- predeterminada (usada 1.83%, coincidències 8)

- valor per defecte (usada 1.15%, coincidències 5)

- defecte (usada 0.69%, coincidències 3)

- default (usada 0.46%, coincidències 2)

- predefinit (usada 0.46%, coincidències 2)

- morositat (usada 0.23%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.23%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default encoding codificació per omissió

- codificació per omissió (usada 50.00%, coincidències 4)

- codificació per defecte (usada 50.00%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 42.86%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 35.71%, coincidències 5)

- lletra per defecte (usada 7.14%, coincidències 1)

- tipus de lletra per omissió (usada 7.14%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.14%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 36.36%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- mida de lletra per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida de la lletra predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida predeterminada de la lletra (usada 9.09%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 33.33%, coincidències 2)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 39.29%, coincidències 11)

- idioma per omissió (usada 21.43%, coincidències 6)

- llengua per defecte (usada 17.86%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 10.71%, coincidències 3)

- llengua predeterminada (usada 7.14%, coincidències 2)

- llenguatge per omissió (usada 3.57%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- impressora per omissió (usada 25.00%, coincidències 3)

- impressora implícita (usada 8.33%, coincidències 1)

- impresora per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- impressora predeterminada (usada 8.33%, coincidències 1)

default profile perfil per omissió

- perfil per omissió (usada 37.50%, coincidències 3)

- perfil per defecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- perfil predeterminat (usada 25.00%, coincidències 2)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 50.00%, coincidències 8)

- ruta per defecte (usada 37.50%, coincidències 6)

- ruta predeterminada (usada 12.50%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 54.55%, coincidències 12)

- configuració per omissió (usada 18.18%, coincidències 4)

- configuració per defecte (usada 9.09%, coincidències 2)

- arranjament per omissió (usada 4.55%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 4.55%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 4.55%, coincidències 1)

- ajustaments predeterminats (usada 4.55%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 16.67%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 16.67%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- estil predeterminat (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 75.00%, coincidències 12)

- títol predeterminat (usada 12.50%, coincidències 2)

- títol per omissió (usada 12.50%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 70.21%, coincidències 33)

- valor predeterminat (usada 19.15%, coincidències 9)

- valor per omissió (usada 8.51%, coincidències 4)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.13%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 33.33%, coincidències 3)

- valors per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 62.50%, coincidències 5)

- zoom per omissió (usada 12.50%, coincidències 1)

- zoom per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 66.67%, coincidències 6)

- nivell de zoom per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 35.48%, coincidències 11)

- predeterminats (usada 19.35%, coincidències 6)

- valors predeterminats (usada 16.13%, coincidències 5)

- per omissió (usada 12.90%, coincidències 4)

- valors per defecte (usada 6.45%, coincidències 2)

- defaults (usada 3.23%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 3.23%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.23%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 92.86%, coincidències 13)

- definir (usada 7.14%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 97.67%, coincidències 42)

- definició (usada 2.33%, coincidències 1)

deg graus

- graus (usada 62.50%, coincidències 5)

- deg (usada 25.00%, coincidències 2)

- gra (usada 12.50%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 47.06%, coincidències 8)

- graus (usada 23.53%, coincidències 4)

- títol (usada 5.88%, coincidències 1)

- degré (usada 5.88%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.88%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.88%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.67%, coincidències 42)

- degrees (usada 2.33%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 80.00%, coincidències 8)

- desentrellaçat (usada 10.00%, coincidències 1)

- desentrellaçar (usada 10.00%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 60.71%, coincidències 17)

- sup (usada 10.71%, coincidències 3)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 2)

- del (usada 7.14%, coincidències 2)

- operador nabla (usada 3.57%, coincidències 1)

- esb (usada 3.57%, coincidències 1)

- treu (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.57%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 7)

delay retard

- retard (usada 95.31%, coincidències 61)

- espera (usada 3.12%, coincidències 2)

- delay (usada 1.56%, coincidències 1)

delayed ajornat

- ajornat (usada 37.50%, coincidències 3)

- retardada (usada 25.00%, coincidències 2)

- delayed (usada 12.50%, coincidències 1)

- retard (usada 12.50%, coincidències 1)

- retardat (usada 12.50%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 57.27%, coincidències 461)

- eliminar (usada 19.63%, coincidències 158)

- elimina (usada 13.79%, coincidències 111)

- esborra (usada 5.71%, coincidències 46)

- esborrar (usada 1.86%, coincidències 15)

- supressió (usada 0.37%, coincidències 3)

- eliminació (usada 0.37%, coincidències 3)

- suprimir (usada 0.37%, coincidències 3)

- supr (usada 0.25%, coincidències 2)

- delete (usada 0.12%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.12%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.12%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 44.44%, coincidències 8)

- elimina el compte (usada 22.22%, coincidències 4)

- suprimeix un compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminació de compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 5.56%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 50.88%, coincidències 29)

- elimina-ho tot (usada 26.32%, coincidències 15)

- eliminar-ho tot (usada 10.53%, coincidències 6)

- esborra-ho tot (usada 5.26%, coincidències 3)

- suprimeix-les totes (usada 3.51%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 1.75%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

delete category esborra categoria

- esborra categoria (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix la categoria (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 72.73%, coincidències 16)

- elimina la columna (usada 9.09%, coincidències 2)

- suprimeix una columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 4.55%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 57.89%, coincidències 11)

- elimina el comentari (usada 26.32%, coincidències 5)

- delete comment (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar comentari (usada 5.26%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 5.26%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirma l''eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació d'esborrat (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 85.71%, coincidències 12)

- elimina la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 40.00%, coincidències 6)

- elimina el contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- elimina contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix aquest contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 45.45%, coincidències 5)

- eliminar entrada (usada 18.18%, coincidències 2)

- elimina entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- eliminar l’esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- esborrar esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina l'esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra l'esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 70.00%, coincidències 7)

- elimina camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 44.44%, coincidències 8)

- elimina el fitxer (usada 38.89%, coincidències 7)

- elimina arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina l'arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 76.47%, coincidències 13)

- suprimeix fitxers (usada 17.65%, coincidències 3)

- esborrar fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 68.75%, coincidències 11)

- eliminar carpeta (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 50.00%, coincidències 13)

- suprimeix el grup (usada 30.77%, coincidències 8)

- suprimeix un grup (usada 7.69%, coincidències 2)

- eliminar grup (usada 7.69%, coincidències 2)

- eliminar el grup (usada 3.85%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 62.50%, coincidències 5)

- esborra la imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 33.33%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 27.78%, coincidències 5)

- suprimeix element (usada 11.11%, coincidències 2)

- eliminar article (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminació d’ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- eliminar ítems (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminació d’ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimir elements (usada 7.69%, coincidències 1)

delete key elimina la clau

- elimina la clau (usada 76.92%, coincidències 10)

- suprimeix la tecla (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix la clau (usada 7.69%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 7.69%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 82.35%, coincidències 14)

- elimina la capa (usada 11.76%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.88%, coincidències 1)

delete list esborra la llista

- esborra la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- delete list (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 38.46%, coincidències 5)

- elimina el missatge (usada 23.08%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminació de missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- delete message (usada 7.69%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina missatges (usada 25.00%, coincidències 2)

- eliminar missatges (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina els missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 54.55%, coincidències 6)

- suprimeix un node (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 9.09%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 46.67%, coincidències 7)

- eliminar nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- elimina nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 6.67%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 59.09%, coincidències 13)

- esborra la pàgina (usada 9.09%, coincidències 2)

- esborrar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra les pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar les pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 38.46%, coincidències 5)

- elimina definitivament (usada 15.38%, coincidències 2)

- esborra permanentment (usada 15.38%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix permanentment (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar permanentment (usada 7.69%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina la foto (usada 30.00%, coincidències 3)

- eliminar la foto (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 10.00%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 46.67%, coincidències 7)

- eliminar el perfil (usada 20.00%, coincidències 3)

- elimina el perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 61.54%, coincidències 8)

- elimina projecte (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar projecte (usada 7.69%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 81.82%, coincidències 9)

- supressió de registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 58.33%, coincidències 14)

- elimina la fila (usada 12.50%, coincidències 3)

- eliminar fila (usada 8.33%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 8.33%, coincidències 2)

- elimina fila (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 4.17%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina les files (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimir les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 41.94%, coincidències 13)

- suprimeix els seleccionats (usada 16.13%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 9.68%, coincidències 3)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra seleccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.23%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.23%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar l’ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected items suprimeix els elements seleccionats

- suprimeix els elements seleccionats (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra els elements seleccionats (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina els elements seleccionats (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix els objectes seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 66.67%, coincidències 8)

- eliminar selecció (usada 25.00%, coincidències 3)

- esborra la selecció (usada 8.33%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 57.14%, coincidències 8)

- suprimeix taula (usada 21.43%, coincidències 3)

- eliminar taula (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 7.14%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 31.25%, coincidències 5)

- suprimeix l'etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- eliminar l’etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 12.50%, coincidències 2)

- esborra etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 85.71%, coincidències 6)

- esborra la tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 50.00%, coincidències 3)

- elimina el text (usada 16.67%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 16.67%, coincidències 1)

- eliminar text (usada 16.67%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 34.78%, coincidències 8)

- suprimeix l'usuari (usada 13.04%, coincidències 3)

- suprimeix usuari (usada 13.04%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 8.70%, coincidències 2)

- eliminar l’usuari (usada 8.70%, coincidències 2)

- elimina usuari (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina persona usuària (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 4.35%, coincidències 1)

- eliminia persona usuària (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 4.35%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 48.89%, coincidències 44)

- suprimit (usada 31.11%, coincidències 28)

- suprimida (usada 5.56%, coincidències 5)

- esborrat (usada 4.44%, coincidències 4)

- eliminats (usada 4.44%, coincidències 4)

- s'ha suprimit. (usada 1.11%, coincidències 1)

- deleted (usada 1.11%, coincidències 1)

- esborrats (usada 1.11%, coincidències 1)

- s'ha suprimit (usada 1.11%, coincidències 1)

- línia absent (usada 1.11%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 37.50%, coincidències 9)

- eliminant (usada 25.00%, coincidències 6)

- esborrant (usada 16.67%, coincidències 4)

- suprimint (usada 16.67%, coincidències 4)

- s'està eliminant (usada 4.17%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 66.67%, coincidències 10)

- suprimint els fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimint missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimint els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 80.00%, coincidències 8)

- separador (usada 10.00%, coincidències 1)

- delimiter (usada 10.00%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 50.00%, coincidències 5)

- enviat (usada 20.00%, coincidències 2)

- lliurat (usada 10.00%, coincidències 1)

- emès (usada 10.00%, coincidències 1)

- alliberat (usada 10.00%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 61.54%, coincidències 8)

- entrega (usada 23.08%, coincidències 3)

- al lliurament (usada 7.69%, coincidències 1)

- a domicili (usada 7.69%, coincidències 1)

delivery method mètode d'entrega

- mètode d'entrega (usada 33.33%, coincidències 2)

- mètode lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode de lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d'enviament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d’entrega (usada 16.67%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 80.95%, coincidències 17)

- en delta (usada 4.76%, coincidències 1)

- diferència (usada 4.76%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 4.76%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 4.76%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 55.56%, coincidències 5)

- demostració (usada 33.33%, coincidències 3)

- maqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 77.78%, coincidències 7)

- denegada (usada 11.11%, coincidències 1)

- denegad (usada 11.11%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 29)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 9)

density densitat

- densitat (usada 93.75%, coincidències 15)

- gramatge (usada 6.25%, coincidències 1)

deny denega

- denega (usada 63.41%, coincidències 26)

- denegar (usada 34.15%, coincidències 14)

- rebutja (usada 2.44%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 41)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.12%, coincidències 16)

- requeriments específics (usada 5.88%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 87.50%, coincidències 7)

- relació de dependència (usada 12.50%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.56%, coincidències 40)

- fons (usada 2.44%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 91.03%, coincidències 71)

- descens (usada 5.13%, coincidències 4)

- ordre descendent (usada 2.56%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.28%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.85%, coincidències 679)

- description (usada 0.15%, coincidències 1)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 7)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 81.82%, coincidències 9)

- estadística descriptiva (usada 18.18%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 60.00%, coincidències 12)

- anul·lar la selecció de (usada 15.00%, coincidències 3)

- desfés la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- desmarca (usada 5.00%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 5.00%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 5.00%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 5.00%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 58.14%, coincidències 25)

- deseleccionar-ho tot (usada 13.95%, coincidències 6)

- no seleccionis res (usada 6.98%, coincidències 3)

- desmarca-ho tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- neteja la selecció (usada 2.33%, coincidències 1)

- desselecciona tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.33%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 85.71%, coincidències 12)

- dissenya (usada 14.29%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 11)

desktop escriptori

- escriptori (usada 98.02%, coincidències 99)

- ordinador de taula (usada 0.99%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.99%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 40.00%, coincidències 4)

- destinació (usada 30.00%, coincidències 3)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 78.95%, coincidències 45)

- destí (usada 19.30%, coincidències 11)

- destinació (usada 1.75%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 92.31%, coincidències 12)

- carpeta de destí (usada 7.69%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 6)

detach separa

- separa (usada 38.46%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 15.38%, coincidències 2)

- treu (usada 15.38%, coincidències 2)

- desacobla (usada 7.69%, coincidències 1)

- detach (usada 7.69%, coincidències 1)

- remoure (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 7.69%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 60.00%, coincidències 9)

- desenganxa la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desadhereix la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

detached separat

- separat (usada 42.86%, coincidències 3)

- separada (usada 28.57%, coincidències 2)

- casa unifamiliar (usada 14.29%, coincidències 1)

- desconnectat (usada 14.29%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 81.25%, coincidències 13)

- detalls (usada 18.75%, coincidències 3)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 28.57%, coincidències 2)

- vista de detalls (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostra-les en detall (usada 14.29%, coincidències 1)

- visualització detallada (usada 14.29%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 14.29%, coincidències 1)

- vista de detall (usada 14.29%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.79%, coincidències 245)

- propietats (usada 0.81%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.40%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 77.78%, coincidències 7)

- detectar (usada 22.22%, coincidències 2)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 13)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 6)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 92.68%, coincidències 38)

- revelador (usada 4.88%, coincidències 2)

- autor (usada 2.44%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 40.00%, coincidències 8)

- eines per a desenvolupadors (usada 35.00%, coincidències 7)

- eines de desenvolupament (usada 15.00%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.00%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 88.24%, coincidències 15)

- equip de desenvolupament (usada 5.88%, coincidències 1)

- desenvolupadors/es (usada 5.88%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 31)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 7)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 152)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 12)

- identificador del dispositiu (usada 29.17%, coincidències 7)

- id. del dispositiu (usada 8.33%, coincidències 2)

- identificador de dispositiu (usada 8.33%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 66.67%, coincidències 10)

- informació dels dispositius (usada 20.00%, coincidències 3)

- informació de dispositiu (usada 13.33%, coincidències 2)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestor de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 92.11%, coincidències 35)

- nom del sispositiu (usada 2.63%, coincidències 1)

- nom dispositiu (usada 2.63%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 2.63%, coincidències 1)

device not found dispositiu no trobat

- dispositiu no trobat (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha trobat el dispositiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha trobat cap dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device selection selecció dels dispositius

- selecció dels dispositius (usada 33.33%, coincidències 5)

- la selecció dels dispositius (usada 33.33%, coincidències 5)

- selecció de dispositiu (usada 20.00%, coincidències 3)

- selecció del dispositiu (usada 13.33%, coincidències 2)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 30)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 67)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp server servidor dhcp

- servidor dhcp (usada 100.00%, coincidències 7)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 61.11%, coincidències 11)

- diagnòstic (usada 38.89%, coincidències 7)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 10)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- marca (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- dial (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

dialing marcant

- marcant (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'està marcant (usada 27.27%, coincidències 3)

- marcatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està marcant el número (usada 9.09%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 95.00%, coincidències 76)

- quadre de diàleg (usada 5.00%, coincidències 4)

dialog box quadre de diàleg

- quadre de diàleg (usada 50.00%, coincidències 3)

- caixa de diàleg (usada 33.33%, coincidències 2)

- diàleg (usada 16.67%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 10)

diamond diamant

- diamant (usada 92.00%, coincidències 23)

- rombe (usada 8.00%, coincidències 2)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 15)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 13)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 42)

did you know? sabíeu que?

- sabíeu que? (usada 28.57%, coincidències 2)

- ho sabíeu? (usada 28.57%, coincidències 2)

- sabeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

- ho savíeu? (usada 14.29%, coincidències 1)

diff diferències

- diferències (usada 36.36%, coincidències 12)

- diff (usada 24.24%, coincidències 8)

- diferència (usada 21.21%, coincidències 7)

- compara (usada 6.06%, coincidències 2)

- dif (usada 6.06%, coincidències 2)

- dife (usada 3.03%, coincidències 1)

- dif. (usada 3.03%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 91.67%, coincidències 44)

- resta (usada 4.17%, coincidències 2)

- difference (usada 2.08%, coincidències 1)

- diferencia (usada 2.08%, coincidències 1)

different diferent

- diferent (usada 85.71%, coincidències 6)

- diferents (usada 14.29%, coincidències 1)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 7)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 17)

digest resum

- resum (usada 37.50%, coincidències 3)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- agrupats (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 92.86%, coincidències 13)

- signatura electrònica (usada 7.14%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 18)

dim enfosquir

- enfosquir (usada 25.00%, coincidències 2)

- enfosquiment (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenua (usada 12.50%, coincidències 1)

- fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

- enfosqueix (usada 12.50%, coincidències 1)

- totxo (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenuar (usada 12.50%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 64.71%, coincidències 11)

- cota (usada 23.53%, coincidències 4)

- acotació (usada 11.76%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 83.33%, coincidències 30)

- mides (usada 11.11%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.56%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 72.22%, coincidències 13)

- directori (usada 22.22%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.56%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 90.91%, coincidències 10)

- directa (usada 9.09%, coincidències 1)

direct debit càrrec en compte

- càrrec en compte (usada 37.50%, coincidències 3)

- domiciliació (usada 25.00%, coincidències 2)

- càrrec per domiciliació (usada 12.50%, coincidències 1)

- domiciliació bancària (usada 12.50%, coincidències 1)

- càrrec domiciliat (usada 12.50%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 98.57%, coincidències 69)

- adreça (usada 1.43%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 46.67%, coincidències 7)

- direccions (usada 20.00%, coincidències 3)

- indicacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- instruccions (usada 13.33%, coincidències 2)

director director

- director (usada 100.00%, coincidències 9)

directories directoris

- directoris (usada 96.30%, coincidències 26)

- carpetes (usada 3.70%, coincidències 1)

directory directori

- directori (usada 97.27%, coincidències 107)

- carpeta (usada 0.91%, coincidències 1)

- directory (usada 0.91%, coincidències 1)

- catàleg (usada 0.91%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 66.67%, coincidències 8)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 3)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 8.33%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 51.33%, coincidències 58)

- desactiva (usada 16.81%, coincidències 19)

- desactivar (usada 16.81%, coincidències 19)

- deshabilita (usada 4.42%, coincidències 5)

- deshabilitar (usada 3.54%, coincidències 4)

- disable (usada 2.65%, coincidències 3)

- inhabilitar (usada 1.77%, coincidències 2)

- desactiva-les (usada 1.77%, coincidències 2)

- inactiva (usada 0.88%, coincidències 1)

disable all desactivar-ho tot

- desactivar-ho tot (usada 30.00%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- desactiva'ls tots (usada 20.00%, coincidències 2)

- desactiva tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- inhabilita-ho tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- inhabilita'ls tots (usada 10.00%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 42.80%, coincidències 113)

- inhabilitat (usada 38.26%, coincidències 101)

- desactivada (usada 5.30%, coincidències 14)

- deshabilitat (usada 3.79%, coincidències 10)

- descativat (usada 3.79%, coincidències 10)

- inhabilitada (usada 3.03%, coincidències 8)

- desactivades (usada 1.14%, coincidències 3)

- disabled (usada 0.76%, coincidències 2)

- inactivat (usada 0.38%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.38%, coincidències 1)

- desactivats (usada 0.38%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 57.14%, coincidències 8)

- en desacord (usada 21.43%, coincidències 3)

- no estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 82.61%, coincidències 19)

- desc (usada 8.70%, coincidències 2)

- desc. (usada 4.35%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.35%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 8)

- número de disc (usada 37.50%, coincidències 6)

- nombre de disc (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 6.25%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 81.82%, coincidències 45)

- descartar (usada 5.45%, coincidències 3)

- rebutgi (usada 1.82%, coincidències 1)

- discard (usada 1.82%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.82%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 1.82%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.82%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 1.82%, coincidències 1)

- descarta’ls (usada 1.82%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 78.79%, coincidències 26)

- descartar els canvis (usada 12.12%, coincidències 4)

- descarta'n els canvis (usada 6.06%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 3.03%, coincidències 1)

discharging descarregant

- descarregant (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 33.33%, coincidències 3)

- descarregant-se (usada 22.22%, coincidències 2)

- descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

disclaimer declinació de responsabilitats

- declinació de responsabilitats (usada 14.29%, coincidències 2)

- renúncia (usada 14.29%, coincidències 2)

- avís legal (usada 14.29%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 14.29%, coincidències 2)

- descàrrec (usada 7.14%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- avís (usada 7.14%, coincidències 1)

- exempció de responsabilitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- avís general (usada 7.14%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.14%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 64.29%, coincidències 45)

- desconnectar (usada 31.43%, coincidències 22)

- desconnectat (usada 2.86%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 1.43%, coincidències 1)

disconnect from server desconnecta del servidor

- desconnecta del servidor (usada 71.43%, coincidències 5)

- desconnectat del servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- desconnecta't del servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 93.55%, coincidències 58)

- desconnectada (usada 4.84%, coincidències 3)

- desconectat (usada 1.61%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 78.26%, coincidències 36)

- desconnectant (usada 21.74%, coincidències 10)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 27)

discover discover

- discover (usada 53.33%, coincidències 8)

- descobreix (usada 33.33%, coincidències 5)

- descobridor (usada 6.67%, coincidències 1)

- descubrir (usada 6.67%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 90.91%, coincidències 10)

- independent (usada 9.09%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 50.00%, coincidències 9)

- debat (usada 22.22%, coincidències 4)

- debats (usada 16.67%, coincidències 3)

- comentaris (usada 5.56%, coincidències 1)

- fòrums (usada 5.56%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 95.83%, coincidències 46)

- cercle (usada 2.08%, coincidències 1)

- disquet (usada 2.08%, coincidències 1)

disk full disc ple

- disc ple (usada 57.14%, coincidències 4)

- el disc està ple (usada 28.57%, coincidències 2)

- el disc és ple (usada 14.29%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 46.15%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 30.77%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 23.08%, coincidències 3)

disks discs

- discs (usada 80.00%, coincidències 12)

- discos (usada 20.00%, coincidències 3)

dismiss descarta

- descarta (usada 31.37%, coincidències 16)

- ignora (usada 31.37%, coincidències 16)

- tancar (usada 11.76%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 7.84%, coincidències 4)

- rebutja (usada 3.92%, coincidències 2)

- refusa (usada 1.96%, coincidències 1)

- accepta (usada 1.96%, coincidències 1)

- omet (usada 1.96%, coincidències 1)

- descartar (usada 1.96%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.96%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.96%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.96%, coincidències 1)

dismiss all descarta'ls tots

- descarta'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

- descarta-ho tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- omet-les totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 16.67%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desplacement (usada 10.00%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 10.00%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 34.21%, coincidències 52)

- visualització (usada 23.68%, coincidències 36)

- mostra (usada 21.71%, coincidències 33)

- mostrar (usada 11.18%, coincidències 17)

- visualitza (usada 3.29%, coincidències 5)

- monitor (usada 1.32%, coincidències 2)

- visible (usada 1.32%, coincidències 2)

- exhibició (biologia) (usada 0.66%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.66%, coincidències 1)

- visor (usada 0.66%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.66%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.66%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 66.67%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 22.22%, coincidències 2)

- mostra com (usada 11.11%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 60.00%, coincidències 6)

- nom a mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 41.67%, coincidències 20)

- nom mostrat (usada 14.58%, coincidències 7)

- mostra el nom (usada 8.33%, coincidències 4)

- nom de visualització (usada 8.33%, coincidències 4)

- nom que es mostrarà (usada 6.25%, coincidències 3)

- nom visible (usada 4.17%, coincidències 2)

- mostrar nom (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 2.08%, coincidències 1)

- visualitza el nom (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom de la pantalla (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom (usada 2.08%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 58.33%, coincidències 14)

- mostra les opcions (usada 20.83%, coincidències 5)

- opcions de mostreig (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.17%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 4.17%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 28.00%, coincidències 7)

- arranjament de la pantalla (usada 12.00%, coincidències 3)

- paràmetres de la pantalla (usada 12.00%, coincidències 3)

- ajusts de la visualització (usada 8.00%, coincidències 2)

- configuració de pantalla (usada 8.00%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 8.00%, coincidències 2)

- mostrar paràmetres (usada 4.00%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 4.00%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 4.00%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 4.00%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

display time mostra l'hora

- mostra l'hora (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra el temps (usada 33.33%, coincidències 2)

- temps de visualització (usada 16.67%, coincidències 1)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

- mostra el tipus (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de pantalla (usada 33.33%, coincidències 3)

displays pantalles

- pantalles (usada 87.50%, coincidències 14)

- presentacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- monitors (usada 6.25%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 42.11%, coincidències 8)

- dissolució (usada 42.11%, coincidències 8)

- fosa (usada 5.26%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 5.26%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 5.26%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 66)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 58.33%, coincidències 7)

- distorsió (usada 33.33%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 8.33%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 9)

distribute distribueix

- distribueix (usada 83.33%, coincidències 5)

- distribuir (usada 16.67%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.15%, coincidències 25)

- destinataris (usada 3.85%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 24)

dither trama

- trama (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 20.00%, coincidències 2)

- suavitzat (usada 10.00%, coincidències 1)

- dissemina (usada 10.00%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 66.67%, coincidències 12)

- dividir (usada 11.11%, coincidències 2)

- divisió (usada 11.11%, coincidències 2)

- divide (divisió) (usada 5.56%, coincidències 1)

- divisions (usada 5.56%, coincidències 1)

divider divisor

- divisor (usada 57.14%, coincidències 4)

- separador (usada 42.86%, coincidències 3)

division divisió

- divisió (usada 88.00%, coincidències 22)

- títol (usada 4.00%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.00%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 77.78%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 22.22%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 96.00%, coincidències 24)

- gibuti (usada 4.00%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 38)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom de dns (usada 22.22%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 64.29%, coincidències 9)

- servidors de dns (usada 35.71%, coincidències 5)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 81.82%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 47.06%, coincidències 8)

- no molesteu (usada 35.29%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 17.65%, coincidències 3)

do not send no enviïs

- no enviïs (usada 37.50%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no ho enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no els enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 80.65%, coincidències 25)

- no fer res (usada 19.35%, coincidències 6)

dock acoblador

- acoblador (usada 38.10%, coincidències 8)

- acobla (usada 28.57%, coincidències 6)

- moll (usada 9.52%, coincidències 2)

- dàrsena (usada 4.76%, coincidències 1)

- acoblable (usada 4.76%, coincidències 1)

- no obstant això (usada 4.76%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.76%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.76%, coincidències 1)

docking station estació d'acoblament

- estació d'acoblament (usada 33.33%, coincidències 2)

- docking station (usada 16.67%, coincidències 1)

- base d'acoblament (usada 16.67%, coincidències 1)

- estació d’acoblament (usada 16.67%, coincidències 1)

- estació d'amarrada (usada 16.67%, coincidències 1)

- base de connexió (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 63.64%, coincidències 7)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

- fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 79)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 10)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 16)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus document (usada 22.22%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 39)

documentation documentació

- documentació (usada 93.65%, coincidències 59)

- documentació (en anglès) (usada 3.17%, coincidències 2)

- dokumentace (usada 1.59%, coincidències 1)

- donacions (usada 1.59%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 51)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 77.78%, coincidències 7)

- esquivament (usada 11.11%, coincidències 1)

- esvair (usada 11.11%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 27)

does not exist no existeix

- no existeix (usada 100.00%, coincidències 6)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 14)

dollar dòlar

- dòlar (usada 66.67%, coincidències 6)

- dollar (usada 11.11%, coincidències 1)

- dolar (usada 11.11%, coincidències 1)

- moneda (usada 11.11%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolphin (usada 33.33%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.81%, coincidències 83)

- domain (usada 1.19%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 53.85%, coincidències 14)

- nom del domini (usada 42.31%, coincidències 11)

- domini d'internet (usada 3.85%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 94.44%, coincidències 17)

- domains (usada 5.56%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 20)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 27)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 40.00%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 20.00%, coincidències 2)

- no ho tornis a preguntar. (usada 10.00%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 10.00%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 10.00%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar-ho (usada 10.00%, coincidències 1)

don't save no desar

- no desar (usada 31.25%, coincidències 5)

- no el desis (usada 18.75%, coincidències 3)

- no desis (usada 18.75%, coincidències 3)

- no ho desis (usada 18.75%, coincidències 3)

- no deseu (usada 6.25%, coincidències 1)

- no desar-ho (usada 6.25%, coincidències 1)

donate donatius

- donatius (usada 21.62%, coincidències 8)

- feu una donació (usada 21.62%, coincidències 8)

- fer un donatiu (usada 10.81%, coincidències 4)

- donacions (usada 8.11%, coincidències 3)

- donar (usada 8.11%, coincidències 3)

- dóna (usada 8.11%, coincidències 3)

- feu un donatiu (usada 5.41%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 5.41%, coincidències 2)

- donació de diners (usada 2.70%, coincidències 1)

- doneu (usada 2.70%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.70%, coincidències 1)

- dona (usada 2.70%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- donatius (usada 14.29%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 82.08%, coincidències 229)

- acceptar (usada 14.34%, coincidències 40)

- d’acord (usada 1.79%, coincidències 5)

- acabat (usada 0.72%, coincidències 2)

- completat (usada 0.36%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.36%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.36%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 68.75%, coincidències 11)

- fet (usada 18.75%, coincidències 3)

- d’acord (usada 6.25%, coincidències 1)

- fet. (usada 6.25%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 95.83%, coincidències 23)

- acceptar. (usada 4.17%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 66.67%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 33.33%, coincidències 9)

don’t save no desar

- no desar (usada 66.67%, coincidències 16)

- no ho desis (usada 16.67%, coincidències 4)

- no desis (usada 12.50%, coincidències 3)

- no la desis (usada 4.17%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 8)

door open porta oberta

- porta oberta (usada 100.00%, coincidències 7)

dot punt

- punt (usada 95.24%, coincidències 20)

- dot (usada 4.76%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 14)

double doble

- doble (usada 93.75%, coincidències 45)

- doblet (usada 2.08%, coincidències 1)

- double (usada 2.08%, coincidències 1)

- quadrada (usada 2.08%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 17)

double size mida doble

- mida doble (usada 71.43%, coincidències 5)

- doble (usada 28.57%, coincidències 2)

double-click doble clic

- doble clic (usada 60.00%, coincidències 6)

- fer doble clic (usada 20.00%, coincidències 2)

- double-click (usada 10.00%, coincidències 1)

- doble-clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

douglas douglas

- douglas (usada 100.00%, coincidències 11)

down avall

- avall (usada 62.16%, coincidències 92)

- davall (usada 24.32%, coincidències 36)

- baixada (usada 2.03%, coincidències 3)

- baixa (usada 2.03%, coincidències 3)

- abaixar (usada 2.03%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.35%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.35%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 1.35%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.35%, coincidències 2)

- baix (usada 0.68%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.68%, coincidències 1)

- ajupir-se (usada 0.68%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 86.36%, coincidències 19)

- fletxa cap avall (usada 9.09%, coincidències 2)

- avall (usada 4.55%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 36.36%, coincidències 4)

- desactualitza (usada 27.27%, coincidències 3)

- degrada (usada 18.18%, coincidències 2)

- canviar a una versió anterior (usada 9.09%, coincidències 1)

- desactualització (usada 9.09%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 37.64%, coincidències 67)

- descarregar (usada 17.42%, coincidències 31)

- descarrega (usada 14.04%, coincidències 25)

- baixada (usada 14.04%, coincidències 25)

- baixar (usada 6.18%, coincidències 11)

- descàrrega (usada 5.06%, coincidències 9)

- baixades (usada 2.81%, coincidències 5)

- baixat (usada 0.56%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.56%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.56%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.56%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.56%, coincidències 1)

download all descarregar-ho tot

- descarregar-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- baixa-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixa'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega un fitxer amb totes les presentacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 35.00%, coincidències 7)

- la baixada ha fallat (usada 20.00%, coincidències 4)

- la descàrrega ha fallat (usada 15.00%, coincidències 3)

- baixada fallida (usada 10.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.00%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.00%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 5.00%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 5.00%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 55.56%, coincidències 5)

- descarrega el fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa un fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarregar l'arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 71.43%, coincidències 5)

- descarrega la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixar carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

download limit límit de baixada

- límit de baixada (usada 71.43%, coincidències 5)

- limit de descàrregues (usada 14.29%, coincidències 1)

- limit de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 81.82%, coincidències 9)

- gestor de descàrregues (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixades (usada 9.09%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 35.00%, coincidències 7)

- descarregar-ho ara (usada 20.00%, coincidències 4)

- baixar ara (usada 15.00%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 10.00%, coincidències 2)

- baixar-ho ara (usada 5.00%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 5.00%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 5.00%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 5.00%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 60.00%, coincidències 18)

- descarregat (usada 26.67%, coincidències 8)

- baixats (usada 6.67%, coincidències 2)

- baixada (usada 3.33%, coincidències 1)

- número de descàrregues (usada 3.33%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 45.45%, coincidències 35)

- descarregant (usada 27.27%, coincidències 21)

- baixada (usada 11.69%, coincidències 9)

- s'està descarregant (usada 5.19%, coincidències 4)

- baixant (usada 5.19%, coincidències 4)

- baixades (usada 2.60%, coincidències 2)

- està baixant (usada 1.30%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.30%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 50.00%, coincidències 12)

- baixada dels paquets (usada 20.83%, coincidències 5)

- s'estan descarregant els paquets (usada 12.50%, coincidències 3)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 2)

- descarregant paquets (usada 4.17%, coincidències 1)

- s'estan baixant les paquets (usada 4.17%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 72.37%, coincidències 55)

- descàrregues (usada 27.63%, coincidències 21)

dpi ppp

- ppp (usada 95.56%, coincidències 43)

- dpi (usada 4.44%, coincidències 2)

dr. dr.

- dr. (usada 90.91%, coincidències 10)

- db. (usada 9.09%, coincidències 1)

draft esborrany

- esborrany (usada 93.88%, coincidències 46)

- calat (usada 2.04%, coincidències 1)

- esborranys (usada 2.04%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.04%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 15)

drag arrossega

- arrossega (usada 50.00%, coincidències 6)

- arrossegament (usada 16.67%, coincidències 2)

- resistència aerodinàmica (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 8.33%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 66.67%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar (usada 16.67%, coincidències 2)

- arrossegar i deixar anar (usada 16.67%, coincidències 2)

dragon drac

- drac (usada 88.89%, coincidències 8)

- dragó (usada 11.11%, coincidències 1)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 57.14%, coincidències 20)

- empat (usada 11.43%, coincidències 4)

- dibuixar (usada 11.43%, coincidències 4)

- dibuix (usada 5.71%, coincidències 2)

- traça (usada 5.71%, coincidències 2)

- taules (usada 2.86%, coincidències 1)

- roba (usada 2.86%, coincidències 1)

- traç (usada 2.86%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 100.00%, coincidències 33)

drive unitat

- unitat (usada 78.26%, coincidències 18)

- disc (usada 4.35%, coincidències 1)

- en cotxe (usada 4.35%, coincidències 1)

- càrrega (usada 4.35%, coincidències 1)

- controlador (usada 4.35%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 4.35%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 84.38%, coincidències 27)

- conductor (usada 9.38%, coincidències 3)

- conductora (usada 3.12%, coincidències 1)

- programa de control (usada 3.12%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 7)

drives unitats

- unitats (usada 100.00%, coincidències 11)

drizzle plugim

- plugim (usada 75.00%, coincidències 9)

- plugims (usada 25.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 14.29%, coincidències 3)

- descartar (usada 14.29%, coincidències 3)

- gota (usada 9.52%, coincidències 2)

- drop (usada 9.52%, coincidències 2)

- ometre (usada 9.52%, coincidències 2)

- elimina (usada 4.76%, coincidències 1)

- derivació (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·loca (usada 4.76%, coincidències 1)

- perdre (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixar anar (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 4.76%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 31.25%, coincidències 5)

- ombra caiguda (usada 25.00%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 12.50%, coincidències 2)

- ombra difusa (usada 6.25%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 6.25%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 6.25%, coincidències 1)

- posar ombra (usada 6.25%, coincidències 1)

- ombra inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 71.43%, coincidències 10)

- espai compartit (usada 28.57%, coincidències 4)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 42.86%, coincidències 3)

- desplega (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista desplegable (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- desplegament (usada 14.29%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 75.00%, coincidències 6)

- timbal (usada 25.00%, coincidències 2)

dublin dublín

- dublín (usada 83.33%, coincidències 10)

- dublin (usada 16.67%, coincidències 2)

duck ànec

- ànec (usada 100.00%, coincidències 7)

due venciment

- venciment (usada 61.54%, coincidències 16)

- límit (usada 11.54%, coincidències 3)

- termini (usada 7.69%, coincidències 2)

- degut (usada 3.85%, coincidències 1)

- motiu (usada 3.85%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 3.85%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.85%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 44.68%, coincidències 21)

- data límit (usada 34.04%, coincidències 16)

- data de lliurament (usada 8.51%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 4.26%, coincidències 2)

- venciment (usada 2.13%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.13%, coincidències 1)

- data venciment (usada 2.13%, coincidències 1)

- tornar el (usada 2.13%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 81.25%, coincidències 13)

- doble (usada 6.25%, coincidències 1)

- doble cara (usada 6.25%, coincidències 1)

- dues cares (usada 6.25%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 62.50%, coincidències 70)

- duplicar (usada 19.64%, coincidències 22)

- duplicat (usada 10.71%, coincidències 12)

- duplicada (usada 1.79%, coincidències 2)

- duplicació (usada 1.79%, coincidències 2)

- duplicate (usada 0.89%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.89%, coincidències 1)

- duplicate (duplicat) (usada 0.89%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 0.89%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 92.06%, coincidències 116)

- duració (usada 5.56%, coincidències 7)

- duration (usada 2.38%, coincidències 3)

dust pols

- pols (usada 66.67%, coincidències 12)

- polsim (usada 33.33%, coincidències 6)

dutch holandès

- holandès (usada 62.50%, coincidències 25)

- neerlandès (usada 32.50%, coincidències 13)

- alemany (usada 2.50%, coincidències 1)

- neerlandesa (usada 2.50%, coincidències 1)

dv dv

- dv (usada 71.43%, coincidències 5)

- digital video (usada 14.29%, coincidències 1)

- cv (usada 14.29%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 23)

dvd menu menú del dvd

- menú del dvd (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd+r dvd+r

- dvd+r (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd+rw dvd+rw

- dvd+rw (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-r dvd-r

- dvd-r (usada 100.00%, coincidències 7)

- dvd enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dvd-ram dvd-ram

- dvd-ram (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-rom dvd-rom

- dvd-rom (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-rw dvd-rw

- dvd-rw (usada 100.00%, coincidències 7)

- dvd reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 75.00%, coincidències 15)

- dinàmica (usada 20.00%, coincidències 4)

- dynamic (usada 5.00%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 81.25%, coincidències 13)

- dzongka (usada 12.50%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 6.25%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 44.44%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 33.33%, coincidències 3)

- lector de llibres electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 62.12%, coincidències 41)

- adreça electrònica (usada 12.12%, coincidències 8)

- correu (usada 10.61%, coincidències 7)

- adreça de correu electrònic (usada 6.06%, coincidències 4)

- correu-e (usada 4.55%, coincidències 3)

- e-mail (usada 3.03%, coincidències 2)

- email (usada 1.52%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 76.00%, coincidències 19)

- adreça de correu electrònic (usada 16.00%, coincidències 4)

- adreça de correu-e (usada 4.00%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 4.00%, coincidències 1)

eagle àguila

- àguila (usada 55.56%, coincidències 5)

- eagle (usada 33.33%, coincidències 3)

- àguila (heràldica) (usada 11.11%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 81.25%, coincidències 13)

- terres (usada 6.25%, coincidències 1)

- la terra (usada 6.25%, coincidències 1)

- planeta terra (usada 6.25%, coincidències 1)

east est

- est (usada 93.55%, coincidències 29)

- regió est (usada 3.23%, coincidències 1)

- ponent (usada 3.23%, coincidències 1)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 11)

easy fàcil

- fàcil (usada 78.26%, coincidències 18)

- senzill (usada 13.04%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.35%, coincidències 1)

- senzilla (usada 4.35%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 93.75%, coincidències 15)

- echo (usada 6.25%, coincidències 1)

economy economia

- economia (usada 75.00%, coincidències 6)

- econòmic (usada 12.50%, coincidències 1)

- econòmica (usada 12.50%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 28)

edge vora

- vora (usada 66.67%, coincidències 16)

- aresta (usada 16.67%, coincidències 4)

- edge (usada 8.33%, coincidències 2)

- adam copeland (usada 4.17%, coincidències 1)

- contorn (usada 4.17%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 73.33%, coincidències 11)

- arestes (usada 13.33%, coincidències 2)

- bordes (usada 6.67%, coincidències 1)

- cantonades (usada 6.67%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 71.55%, coincidències 518)

- editar (usada 22.51%, coincidències 163)

- modifica (usada 2.49%, coincidències 18)

- revisa (usada 1.24%, coincidències 9)

- edició (usada 0.83%, coincidències 6)

- modificació (usada 0.69%, coincidències 5)

- modificar (usada 0.28%, coincidències 2)

- edita'l (usada 0.28%, coincidències 2)

- edit (usada 0.14%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- edita un compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar el compte (usada 7.14%, coincidències 1)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 37.50%, coincidències 3)

- editar l’adreça (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita una direcció (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita l’adreça (usada 12.50%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 75.00%, coincidències 9)

- edita enllaç d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edició de l'adreça d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 52.38%, coincidències 11)

- edita els marcadors (usada 33.33%, coincidències 7)

- edita els preferits (usada 4.76%, coincidències 1)

- editar els marcadors (usada 4.76%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 4.76%, coincidències 1)

edit categories edita les categories

- edita les categories (usada 57.14%, coincidències 4)

- edició de les categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edició de categories (usada 14.29%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 62.50%, coincidències 5)

- editar categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- edita categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 90.00%, coincidències 27)

- edició de comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- edita comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- editar comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 75.00%, coincidències 12)

- editar contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- edició del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

edit description modifica la descripció

- modifica la descripció (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita la descripció (usada 25.00%, coincidències 2)

- edita descripció (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar la descripció (usada 12.50%, coincidències 1)

- descripció (usada 12.50%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 41.67%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 25.00%, coincidències 3)

- accepta (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar els detalls (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita les dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 8.33%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 75.00%, coincidències 9)

- editar registre (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 54.55%, coincidències 6)

- editar esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- editar l’esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita la cita (usada 9.09%, coincidències 1)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 9)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 55.56%, coincidències 5)

- editar filtre (usada 33.33%, coincidències 3)

- edita un filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 60.00%, coincidències 12)

- editar el grup (usada 10.00%, coincidències 2)

- editar grup (usada 10.00%, coincidències 2)

- edició d'un grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita un grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- edició del grup (usada 5.00%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 64.29%, coincidències 9)

- edita imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- edita una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 50.00%, coincidències 6)

- edita element (usada 16.67%, coincidències 2)

- edita l'ítem (usada 16.67%, coincidències 2)

- editar article (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita aquest element (usada 8.33%, coincidències 1)

edit label edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 66.67%, coincidències 4)

- editar etiqueta (usada 33.33%, coincidències 2)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 62.50%, coincidències 10)

- edita enllaç (usada 12.50%, coincidències 2)

- edició d’enllaç (usada 12.50%, coincidències 2)

- editar l’enllaç (usada 12.50%, coincidències 2)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 90.91%, coincidències 10)

- editar llista (usada 9.09%, coincidències 1)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 50.00%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 25.00%, coincidències 5)

- editar menú (usada 10.00%, coincidències 2)

- el menú edita (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita menú (usada 5.00%, coincidències 1)

- editar el menú (usada 5.00%, coincidències 1)

edit message edita el missatge

- edita el missatge (usada 90.00%, coincidències 9)

- editar el missatge (usada 10.00%, coincidències 1)

edit metadata edita les metadades

- edita les metadades (usada 66.67%, coincidències 6)

- edita metadades (usada 22.22%, coincidències 2)

- edició de metadades (usada 11.11%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 91.67%, coincidències 11)

- mode edició (usada 8.33%, coincidències 1)

edit name edita el nom

- edita el nom (usada 71.43%, coincidències 5)

- editae el nom (usada 14.29%, coincidències 1)

- editeu el nom (usada 14.29%, coincidències 1)

edit note edita la nota

- edita la nota (usada 44.44%, coincidències 4)

- edició de nota (usada 22.22%, coincidències 2)

- edita una nota (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita anotació (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar nota (usada 11.11%, coincidències 1)