Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 75.00%, coincidències 6)

- (copia) (usada 25.00%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 50.00%, coincidències 18)

- (predeterminat) (usada 27.78%, coincidències 10)

- (per omissió) (usada 16.67%, coincidències 6)

- (omissió) (usada 2.78%, coincidències 1)

- (predeterminada) (usada 2.78%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 94.44%, coincidències 17)

- (buida) (usada 5.56%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 88.89%, coincidències 16)

- (sense tema) (usada 11.11%, coincidències 2)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (sense nom) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (cap títol) (usada 11.11%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 98.25%, coincidències 56)

- (sense) (usada 1.75%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 17)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 30.00%, coincidències 3)

- (sols-lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (només llegir) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (únicament lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 14)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 22.22%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 96.43%, coincidències 27)

- (desconeguda) (usada 3.57%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 9)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 16)

- select - - selecciona -

- - selecciona - (usada 66.67%, coincidències 4)

- - seleccionar - (usada 16.67%, coincidències 1)

- -selecciona- (usada 16.67%, coincidències 1)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.83%, coincidències 23)

- un dia (usada 4.17%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 97.50%, coincidències 39)

- 1 hora (usada 2.50%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 97.22%, coincidències 35)

- 1 minut (usada 2.78%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 12)

1 second 1 segon

- 1 segon (usada 100.00%, coincidències 9)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.59%, coincidències 25)

- una setmana (usada 3.70%, coincidències 1)

- 1 setm. (usada 3.70%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 91.67%, coincidències 11)

- 1 anys (usada 8.33%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 95.65%, coincidències 22)

- 10 minuts (usada 4.35%, coincidències 1)

10th 10è

- 10è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 10 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 10a (usada 9.09%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 11 (usada 22.22%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 83.33%, coincidències 10)

- cada 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

- 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

12th 12è

- 12è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 12 (usada 22.22%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 13 (usada 22.22%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 14 (usada 22.22%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 95.24%, coincidències 20)

- cada 15 minuts (usada 4.76%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

15th 15è

- 15è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 15 (usada 22.22%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 53.85%, coincidències 7)

- semicorxera (usada 30.77%, coincidències 4)

- 16 (usada 15.38%, coincidències 2)

17th 17è

- 17è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 17 (usada 22.22%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 18 (usada 22.22%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 19 (usada 22.22%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 69.23%, coincidències 9)

- 1 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 1er (usada 7.69%, coincidències 1)

- 1a (usada 7.69%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 15)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 93.75%, coincidències 15)

- 2 minuts (usada 6.25%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 8)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 9)

20th 20è

- 20è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 20 (usada 22.22%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 21 (usada 22.22%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 22 (usada 22.22%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 23 (usada 22.22%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 72.73%, coincidències 8)

- les darreres 24 hores (usada 18.18%, coincidències 2)

- 24 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

24th 24è

- 24è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 24 (usada 22.22%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 25 (usada 22.22%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 26 (usada 22.22%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 27 (usada 22.22%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 28 (usada 22.22%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 29 (usada 22.22%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 71.43%, coincidències 10)

- 2 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 2on (usada 7.14%, coincidències 1)

- 2a (usada 7.14%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- tres dies (usada 12.50%, coincidències 1)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 7)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 92.86%, coincidències 26)

- cada 30 minuts (usada 3.57%, coincidències 1)

- 30 minuts (usada 3.57%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 93.75%, coincidències 15)

- 30 segons (usada 6.25%, coincidències 1)

30th 30è

- 30è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 30 (usada 22.22%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 31 (usada 22.22%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 90.00%, coincidències 9)

- 32-bit (usada 10.00%, coincidències 1)

32nd 32è

- 32è (usada 55.56%, coincidències 5)

- fusa 1/32 (usada 33.33%, coincidències 3)

- fusa (usada 11.11%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 33)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 66.67%, coincidències 8)

- 3 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 3er (usada 8.33%, coincidències 1)

- 3a (usada 8.33%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 66.67%, coincidències 8)

- 4 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 4rt (usada 8.33%, coincidències 1)

- 4a (usada 8.33%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 26)

5 seconds 5 segons

- 5 segons (usada 100.00%, coincidències 9)

5th

- 5è (usada 75.00%, coincidències 9)

- 5 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 5a (usada 8.33%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 7)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 7)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 87.50%, coincidències 7)

- 64-bit (usada 12.50%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 6 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 6a (usada 9.09%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 7 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 7a (usada 9.09%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 8 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 8a (usada 9.09%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 9 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 9a (usada 9.09%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 87.50%, coincidències 14)

- [file] (usada 12.50%, coincidències 2)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 15)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 90.91%, coincidències 10)

- [options] (usada 9.09%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 91.67%, coincidències 11)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 8.33%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 14)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 12)

a3 a3

- a3 (usada 94.12%, coincidències 16)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 5.88%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 91.67%, coincidències 22)

- la4 (usada 4.17%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 4.17%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 93.33%, coincidències 14)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 6.67%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 15)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 8)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 7)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 7)

aa aa

- aa (usada 77.78%, coincidències 7)

- tt (usada 11.11%, coincidències 1)

- aà (usada 11.11%, coincidències 1)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 61.90%, coincidències 13)

- abreviació (usada 33.33%, coincidències 7)

- abreujament (usada 4.76%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 80.00%, coincidències 8)

- abcç (usada 10.00%, coincidències 1)

- abc (diari) (usada 10.00%, coincidències 1)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 50.00%, coincidències 4)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 25.00%, coincidències 2)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 25.00%, coincidències 2)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 80.00%, coincidències 8)

- abkhàzia (usada 20.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 34.94%, coincidències 29)

- aborta (usada 24.10%, coincidències 20)

- avorta (usada 16.87%, coincidències 14)

- cancel·la (usada 4.82%, coincidències 4)

- abandona (usada 3.61%, coincidències 3)

- cancel·lar (usada 3.61%, coincidències 3)

- anul·la (usada 2.41%, coincidències 2)

- abort (usada 1.20%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 1.20%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.20%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.20%, coincidències 1)

- avortar (usada 1.20%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.20%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.20%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.20%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interrompuda

- interrompuda (usada 23.53%, coincidències 8)

- avortat (usada 23.53%, coincidències 8)

- interromput (usada 20.59%, coincidències 7)

- s'ha interromput (usada 11.76%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 11.76%, coincidències 4)

- interrompre (usada 2.94%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 2.94%, coincidències 1)

- s'ha avortat (usada 2.94%, coincidències 1)

aborting s'interromp

- s'interromp (usada 35.71%, coincidències 5)

- s'està avortant (usada 35.71%, coincidències 5)

- s'està cancel·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

- avortant (usada 7.14%, coincidències 1)

- anul·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.14%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 80.18%, coincidències 174)

- sobre (usada 8.29%, coincidències 18)

- informació (usada 5.07%, coincidències 11)

- quant al (usada 2.30%, coincidències 5)

- quant al sigil (usada 0.92%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 0.92%, coincidències 2)

- a propòsit de (usada 0.46%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.46%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.46%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.46%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.46%, coincidències 1)

about a minute aproximadament un minut

- aproximadament un minut (usada 90.91%, coincidències 10)

- fa un minut (usada 9.09%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 77.78%, coincidències 7)

- sobre mi (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 11.11%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 55.56%, coincidències 10)

- quant a les qt (usada 33.33%, coincidències 6)

- quant al qt (usada 11.11%, coincidències 2)

above per damunt

- per damunt (usada 38.10%, coincidències 16)

- a sobre (usada 21.43%, coincidències 9)

- sobre (usada 14.29%, coincidències 6)

- part superior (usada 4.76%, coincidències 2)

- per sobre (usada 4.76%, coincidències 2)

- a dalt (usada 4.76%, coincidències 2)

- quant al (usada 2.38%, coincidències 1)

- superior (usada 2.38%, coincidències 1)

- damunt (usada 2.38%, coincidències 1)

- dalt (usada 2.38%, coincidències 1)

- amunt (usada 2.38%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 100.00%, coincidències 14)

absolute absolut

- absolut (usada 84.62%, coincidències 22)

- absoluta (usada 11.54%, coincidències 3)

- absolute (usada 3.85%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 60.00%, coincidències 9)

- mètrica de color absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 13.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 6.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 13)

abstract resum

- resum (usada 88.10%, coincidències 37)

- abstracte (usada 11.90%, coincidències 5)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 29)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 85.71%, coincidències 6)

- drecera (usada 14.29%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 69.57%, coincidències 80)

- acceptar (usada 26.09%, coincidències 30)

- ho accepto (usada 1.74%, coincidències 2)

- accepto (usada 0.87%, coincidències 1)

- d'acord (usada 0.87%, coincidències 1)

- acceptada (usada 0.87%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 63.64%, coincidències 7)

- acceptar-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- accepta tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 46.15%, coincidències 12)

- acceptada (usada 42.31%, coincidències 11)

- invitació acceptada (usada 7.69%, coincidències 2)

- acceptades (usada 3.85%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 91.43%, coincidències 64)

- accedir (usada 5.71%, coincidències 4)

- access (usada 1.43%, coincidències 1)

- accedeix (usada 1.43%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 21)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 67.57%, coincidències 25)

- s'ha denegat l'accés (usada 32.43%, coincidències 12)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 69.23%, coincidències 9)

- s'ha denegat l'accés. (usada 30.77%, coincidències 4)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- tecles d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

access level nivell d'accés

- nivell d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- permisos (usada 12.50%, coincidències 1)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 75.00%, coincidències 6)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

- drets d''accés (usada 12.50%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 72.73%, coincidències 8)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.18%, coincidències 54)

- accessibility (usada 1.82%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

accordion acordió

- acordió (usada 100.00%, coincidències 7)

account compte

- compte (usada 98.06%, coincidències 101)

- comptes (usada 0.97%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 0.97%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- detalls (usada 14.29%, coincidències 2)

- propietats del compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- dades dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

account id id del compte

- id del compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id de compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id. del compte (usada 22.22%, coincidències 2)

- identificador del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 66.67%, coincidències 8)

- informació dels comptes (usada 8.33%, coincidències 1)

- informació de compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- informació compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- compte (usada 8.33%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.62%, coincidències 41)

- nom de compte (usada 2.38%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 92.31%, coincidències 12)

- número compte (usada 7.69%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 46.88%, coincidències 15)

- configuració del compte (usada 28.12%, coincidències 9)

- arranjament del compte (usada 6.25%, coincidències 2)

- ajustaments del compte (usada 3.12%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 3.12%, coincidències 1)

- seguretat (usada 3.12%, coincidències 1)

- ajustos del compte (usada 3.12%, coincidències 1)

- ajusts dels comptes (usada 3.12%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 3.12%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 25)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 100.00%, coincidències 7)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 62)

accuracy precisió

- precisió (usada 72.73%, coincidències 16)

- exactitud (usada 18.18%, coincidències 4)

- acurat (usada 9.09%, coincidències 2)

ace as

- as (usada 62.50%, coincidències 5)

- ace (usada 37.50%, coincidències 3)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 72.73%, coincidències 8)

- reconeixements (usada 27.27%, coincidències 3)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 61.54%, coincidències 8)

- agraïments (usada 30.77%, coincidències 4)

- justificants de recepció (usada 7.69%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 85.71%, coincidències 6)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 14.29%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 93.33%, coincidències 14)

- arccos (usada 6.67%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 8)

acres acres

- acres (usada 100.00%, coincidències 9)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 8)

action acció

- acció (usada 97.62%, coincidències 205)

- accions (usada 0.95%, coincidències 2)

- action (usada 0.95%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.48%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 75.00%, coincidències 6)

- nom d'acció (usada 25.00%, coincidències 2)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 140)

activate activa

- activa (usada 85.00%, coincidències 51)

- activar (usada 13.33%, coincidències 8)

- activate (usada 1.67%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 68.75%, coincidències 11)

- activada (usada 18.75%, coincidències 3)

- habilitat (usada 6.25%, coincidències 1)

- actiu (usada 6.25%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'activa (usada 25.00%, coincidències 2)

- activant (usada 25.00%, coincidències 2)

- activar (usada 12.50%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 12)

active actiu

- actiu (usada 73.23%, coincidències 93)

- activa (usada 15.75%, coincidències 20)

- activat (usada 9.45%, coincidències 12)

- actives (usada 1.57%, coincidències 2)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active plugins plugins actius

- plugins actius (usada 28.57%, coincidències 2)

- extensions actives (usada 28.57%, coincidències 2)

- connectors habilitats (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 100.00%, coincidències 9)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 11)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 24)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 69)

actor actor

- actor (usada 92.31%, coincidències 12)

- actor (mitologia) (usada 7.69%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 50.00%, coincidències 5)

- actual (usada 50.00%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 35)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 62.50%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 37.50%, coincidències 3)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 12)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptatiu

- adaptatiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- adaptable (usada 37.50%, coincidències 3)

- automàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 77.94%, coincidències 431)

- afegir (usada 17.36%, coincidències 96)

- afig (usada 1.81%, coincidències 10)

- sumar (usada 1.27%, coincidències 7)

- addició (usada 0.36%, coincidències 2)

- afegeix «» (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.18%, coincidències 1)

- sum (usada 0.18%, coincidències 1)

- add (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.18%, coincidències 1)

- suma (usada 0.18%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.18%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 58.33%, coincidències 7)

- afegir un comentari (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'està afegint un comentari (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 8.33%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 63.16%, coincidències 24)

- afegir compte (usada 18.42%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 15.79%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 2.63%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir acció (usada 18.18%, coincidències 2)

- addició d'acció (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 9.09%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir adreça (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix una direcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir una adreça (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix adreça (usada 11.11%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix-los tots (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 7.14%, coincidències 1)

add an account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegir un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 47.37%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 26.32%, coincidències 5)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir arxiu adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- addició d'adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegeix alguns adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- addició d'adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 6.25%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix un nou atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 46.67%, coincidències 28)

- afegir marcador (usada 10.00%, coincidències 6)

- afegeix un marcador (usada 8.33%, coincidències 5)

- afegir un marcador (usada 6.67%, coincidències 4)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 5.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 5.00%, coincidències 3)

- afegeix el marcador (usada 5.00%, coincidències 3)

- afegeix preferit (usada 3.33%, coincidències 2)

- afegeix un punt (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.67%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 41.18%, coincidències 7)

- afegeix categoria (usada 29.41%, coincidències 5)

- afegir categoria (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegir categoria gt;gt; (usada 5.88%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 5.88%, coincidències 1)

- agregar categoria (usada 5.88%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix columna(es) (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir columna (usada 11.11%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 80.00%, coincidències 28)

- afegeix comentari (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegir comentari (usada 5.71%, coincidències 2)

- afegiu comentari (usada 2.86%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 2.86%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix condició (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir una condició (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir condició (usada 11.11%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix el contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir una connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 61.29%, coincidències 19)

- afegir un contacte (usada 12.90%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 6.45%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 6.45%, coincidències 2)

- afegir contacte (usada 6.45%, coincidències 2)

- afegiu un contacte (usada 3.23%, coincidències 1)

- afegeix als contactes (usada 3.23%, coincidències 1)

add contacts afegeix contactes

- afegeix contactes (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir contactes (usada 42.86%, coincidències 3)

add device afegeix un dispositiu

- afegeix un dispositiu (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

add directory afegeix directori

- afegeix directori (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix un directori (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix el directori (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegir correu (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir entrada (usada 21.05%, coincidències 4)

- afegeix entrada (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir registre (usada 5.26%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add feature afegeix un objecte

- afegeix un objecte (usada 64.71%, coincidències 11)

- afegir paràmetre (usada 29.41%, coincidències 5)

- afegeix una característica (usada 5.88%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix un canal (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 12.50%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 86.96%, coincidències 20)

- afegir un camp (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.35%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 47.62%, coincidències 10)

- afegeix el fitxer (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix fitxer (usada 9.52%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 78.79%, coincidències 26)

- afegeix els fitxers (usada 12.12%, coincidències 4)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.03%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 3.03%, coincidències 1)

- afegir arxius (usada 3.03%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 66.67%, coincidències 10)

- afegir filtre (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix filtre (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir un filtre (usada 6.67%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 73.53%, coincidències 25)

- afegeix la carpeta (usada 8.82%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegir carpeta (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegeix una capeta (usada 2.94%, coincidències 1)

- afegeix carpeta (usada 2.94%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 78.38%, coincidències 29)

- afegeix grup (usada 13.51%, coincidències 5)

- afegir grup (usada 5.41%, coincidències 2)

- afegir un grup (usada 2.70%, coincidències 1)

add host afegeix una màquina

- afegeix una màquina (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 72.22%, coincidències 13)

- afegeix imatge (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegir imatge (usada 11.11%, coincidències 2)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 80.00%, coincidències 8)

- imatges i icones (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 10.00%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 70.00%, coincidències 21)

- afegir ítem (usada 10.00%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 6.67%, coincidències 2)

- afegeix element (usada 6.67%, coincidències 2)

- afegeix objecte (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix l'element (usada 3.33%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir elements (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir items (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 14.29%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegir etiqueta (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix etiqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix l'etiqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegir idioma (usada 30.00%, coincidències 6)

- afegeix un idioma (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegir un idioma (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 5.00%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix capa (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 6.67%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 6.67%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 12)

- afegir un enllaç (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegiment d'un enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- addició d'enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 5.00%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix l'emplaçament (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una ubicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un lloc (usada 10.00%, coincidències 1)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegiu-hi membres (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 40.00%, coincidències 16)

- afegeix nou (usada 12.50%, coincidències 5)

- afegeix un nou (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegir nou (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegir nova (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegir (usada 2.50%, coincidències 1)

- afig nou (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 2.50%, coincidències 1)

add new group afegeix un grup nou

- afegeix un grup nou (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un nou grup (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix en un grup nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir un grup nou (usada 14.29%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un criteri nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix un etiqueta nova (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 46.15%, coincidències 12)

- afegir nota (usada 19.23%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 11.54%, coincidències 3)

- afegeix-hi una nota (usada 3.85%, coincidències 1)

- addició de nota (usada 3.85%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix opció (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir opció (usada 12.50%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

add password afegeix una contrasenya

- afegeix una contrasenya (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir contrasenya (usada 22.22%, coincidències 2)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegir punt (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 8.33%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 66.67%, coincidències 10)

- afegir impressora (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegiu una impressora (usada 6.67%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 73.91%, coincidències 17)

- afegeix perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegir un perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix propietat (usada 27.27%, coincidències 3)

- addició de propietat (usada 9.09%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 76.92%, coincidències 10)

- afegeix una pregunta. (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix fila (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegir fila (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix una línia (usada 8.33%, coincidències 1)

- afig una fila (usada 8.33%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 73.68%, coincidències 14)

- afegir regla (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix regla (usada 10.53%, coincidències 2)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix giny de cerca (usada 7.14%, coincidències 1)

- motor de cerca nou (usada 7.14%, coincidències 1)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir la secció (usada 28.57%, coincidències 2)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 12.50%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 40.91%, coincidències 9)

- afegeix etiqueta (usada 40.91%, coincidències 9)

- afegeix l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegir etiqueta (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 4.55%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 70.00%, coincidències 14)

- afegir etiquetes (usada 15.00%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 40.00%, coincidències 6)

- afegeix un text (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir text (usada 26.67%, coincidències 4)

add to afegir a

- afegir a (usada 47.06%, coincidències 8)

- afegeix a (usada 41.18%, coincidències 7)

- afegeix (usada 5.88%, coincidències 1)

- per a (usada 5.88%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix als punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 50.00%, coincidències 15)

- afegeix als contactes (usada 40.00%, coincidències 12)

- afegiu als vostres contactes (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeux als contactes (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegir als contactes (usada 3.33%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegir al diccionari (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegeix-ho al diccionari (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix-la al diccionari (usada 4.55%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 46.51%, coincidències 20)

- afegir a favorits (usada 16.28%, coincidències 7)

- afegir als favorits (usada 11.63%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 9.30%, coincidències 4)

- afegeix a preferits (usada 6.98%, coincidències 3)

- afegeix-lo als preferits (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 2.33%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 50.00%, coincidències 9)

- afegeix-lo a un grup (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegir al grup (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix a un grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir a grup (usada 5.56%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 87.50%, coincidències 14)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix a la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 71.43%, coincidències 10)

- afegir a la selecció (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 7.14%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix un url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 51.72%, coincidències 15)

- afegeix usuari (usada 27.59%, coincidències 8)

- afegir usuari (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegir un usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.45%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 7)

add-ons complements

- complements (usada 95.65%, coincidències 22)

- productes addicionals (usada 4.35%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 67.50%, coincidències 27)

- s'ha afegit (usada 20.00%, coincidències 8)

- afegits (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegida/es (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegida (usada 2.50%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 50.00%, coincidències 4)

- addició (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegint (usada 12.50%, coincidències 1)

addis ababa addis abeba

- addis abeba (usada 88.89%, coincidències 8)

- addis ababa (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 50.00%, coincidències 12)

- addició (usada 33.33%, coincidències 8)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 3)

- sumar (usada 4.17%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació complementària (usada 11.11%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 91.67%, coincidències 33)

- altres (usada 5.56%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 2.78%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 90.91%, coincidències 10)

- opcions adicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 71.43%, coincidències 10)

- configuració addicional (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajustaments addicionals (usada 7.14%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 7.14%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 99.07%, coincidències 214)

- address (usada 0.46%, coincidències 1)

- direcció (usada 0.46%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 93.55%, coincidències 29)

- agenda (usada 6.45%, coincidències 2)

addresses adreces

- adreces (usada 84.21%, coincidències 32)

- adreçes (usada 15.79%, coincidències 6)

adjust ajusta

- ajusta (usada 55.00%, coincidències 11)

- ajustar (usada 25.00%, coincidències 5)

- ajust (usada 10.00%, coincidències 2)

- adequa (usada 10.00%, coincidències 2)

adjustment ajust

- ajust (usada 50.00%, coincidències 6)

- ajustament (usada 33.33%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

adjustments configuració

- configuració (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajustos (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 54.90%, coincidències 28)

- admin (usada 25.49%, coincidències 13)

- administració (usada 13.73%, coincidències 7)

- admin. (usada 3.92%, coincidències 2)

- administra (usada 1.96%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 38)

administrative administratiu

- administratiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

- administració (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 93.75%, coincidències 30)

- administrador/a (usada 6.25%, coincidències 2)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 14)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced avançat

- avançat (usada 91.74%, coincidències 200)

- configuració avançada (usada 3.67%, coincidències 8)

- avançades (usada 2.29%, coincidències 5)

- avançada (usada 1.83%, coincidències 4)

- difícil (negra) (usada 0.46%, coincidències 1)

advanced mode mode avançat

- mode avançat (usada 100.00%, coincidències 7)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.68%, coincidències 75)

- paràmetres avançats (usada 1.32%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 13)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 31)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 45.28%, coincidències 24)

- paràmetres avançats (usada 22.64%, coincidències 12)

- arranjament avançat (usada 13.21%, coincidències 7)

- ajusts avançats (usada 11.32%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 7.55%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 71.43%, coincidències 5)

- números egees (usada 14.29%, coincidències 1)

- números egeus (usada 14.29%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 83.33%, coincidències 10)

- afar (ètnia) (usada 8.33%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 8.33%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 29)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 17)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / abidjan (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / accra (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/algiers (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bamako (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bangui (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / banjul (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bissau (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / blantyre (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / brazzaville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bujumbura (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / casablanca (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ceuta (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / conakry (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / dakar (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / djibouti (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / douala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/elaaiun àfrica/elaaiun

- àfrica/elaaiun (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/al-aaiun (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / el aaiun (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/elaalún (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / freetown (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / gaborone (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / harare (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / johannesburg (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kampala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartum

- àfrica/khartum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/khartoum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / khartoum (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kigali (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kinshasa (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lagos (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 85.71%, coincidències 6)

- africa / libreville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/lomé (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / luanda (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lubumbashi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lusaka (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / malabo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maputo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maseru (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / mbabane (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/mogadiscio (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / muqdisho (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monròvia

- àfrica/monròvia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/monrovia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / monròvia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nairobi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/n'djamena (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / niamey (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nouakchott (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ouagadougou (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / porto-novo (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/portonovo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/saotome àfrica/saotomé

- àfrica/saotomé (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / são tomé (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/saotome (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / windhoek (usada 14.29%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 80.65%, coincidències 75)

- després de (usada 17.20%, coincidències 16)

- after (usada 1.08%, coincidències 1)

- posteriors (usada 1.08%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 77.78%, coincidències 21)

- antiguitat (usada 11.11%, coincidències 3)

- vella (usada 3.70%, coincidències 1)

- temps (usada 3.70%, coincidències 1)

- age (usada 3.70%, coincidències 1)

agent agent

- agent (usada 100.00%, coincidències 12)

aggregate agrega

- agrega (usada 46.15%, coincidències 6)

- agregat (usada 30.77%, coincidències 4)

- aggregate (usada 7.69%, coincidències 1)

- agregar (usada 7.69%, coincidències 1)

- àrid (usada 7.69%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 14)

ago fa

- fa (usada 40.00%, coincidències 4)

- enrere (usada 30.00%, coincidències 3)

- abans (usada 20.00%, coincidències 2)

- en el passat (usada 10.00%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 60.00%, coincidències 12)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 5)

- hi estic d'acord (usada 5.00%, coincidències 1)

- accepta (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirma (usada 5.00%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 8)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 55.56%, coincidències 5)

- mode avió (usada 44.44%, coincidències 4)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 90.91%, coincidències 10)

- akan (usada 9.09%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 8)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 21)

alarm clock despertador

- despertador (usada 44.44%, coincidències 4)

- alarma (usada 22.22%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 10)

alaska alaska

- alaska (usada 90.91%, coincidències 10)

- olvido gara jova (usada 9.09%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 96.00%, coincidències 24)

- albania (usada 4.00%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 93.94%, coincidències 31)

- albanés (usada 3.03%, coincidències 1)

- albania (usada 3.03%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 93.83%, coincidències 76)

- album (usada 2.47%, coincidències 2)

- disc (usada 2.47%, coincidències 2)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.23%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 96.43%, coincidències 27)

- artista d'àlbum (usada 3.57%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 29)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 57.14%, coincidències 4)

- símbols d'alquímia (usada 28.57%, coincidències 2)

- símbols químics (usada 14.29%, coincidències 1)

alert avís

- avís (usada 70.97%, coincidències 88)

- alerta (usada 25.00%, coincidències 31)

- alert (usada 1.61%, coincidències 2)

- avisar (usada 0.81%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 0.81%, coincidències 1)

- atenció (usada 0.81%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 45.45%, coincidències 5)

- avisos (usada 45.45%, coincidències 5)

- alerts (usada 9.09%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 31)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 11)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 71.88%, coincidències 23)

- algoritme (usada 28.12%, coincidències 9)

alias àlies

- àlies (usada 96.83%, coincidències 61)

- alias (usada 1.59%, coincidències 1)

- àlias (usada 1.59%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 13)

- pseudònims (usada 6.67%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.67%, coincidències 1)

alicante alacant

- alacant (usada 85.71%, coincidències 6)

- denominació d'origen alacant (usada 14.29%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 52.94%, coincidències 18)

- alineació (usada 23.53%, coincidències 8)

- alinear (usada 14.71%, coincidències 5)

- aliniament (usada 2.94%, coincidències 1)

- orientació (usada 2.94%, coincidències 1)

- aliniació (usada 2.94%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 25.00%, coincidències 3)

- alineació inferior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea avall (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 8.33%, coincidències 1)

- alinear per baix (usada 8.33%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 8.33%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 42.31%, coincidències 11)

- alineació al centre (usada 19.23%, coincidències 5)

- centrar (usada 15.38%, coincidències 4)

- alinear al centre (usada 11.54%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 7.69%, coincidències 2)

- centra (usada 3.85%, coincidències 1)

align left alinear a l'esquerra

- alinear a l'esquerra (usada 60.42%, coincidències 58)

- alinea a l'esquerra (usada 29.17%, coincidències 28)

- alineació a l'esquerra (usada 6.25%, coincidències 6)

- alineació esquerra (usada 3.12%, coincidències 3)

- alineat esquerra (usada 1.04%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 59.18%, coincidències 58)

- alinea a la dreta (usada 31.63%, coincidències 31)

- alineació a la dreta (usada 6.12%, coincidències 6)

- alineació dreta (usada 3.06%, coincidències 3)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 25.00%, coincidències 3)

- alineació superior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 8.33%, coincidències 1)

- alinear per dalt (usada 8.33%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 8.33%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.90%, coincidències 117)

- alineament (usada 1.64%, coincidències 2)

- alineaci (usada 0.82%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.82%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.82%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 57.69%, coincidències 210)

- tots (usada 28.85%, coincidències 105)

- totes (usada 11.26%, coincidències 41)

- tota (usada 0.55%, coincidències 2)

- tothom (usada 0.27%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.27%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.27%, coincidències 1)

- tots els ítems (usada 0.27%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.27%, coincidències 1)

- total (usada 0.27%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

all articles tots els articles

- tots els articles (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 14)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 8)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 83.33%, coincidències 10)

- contactes (tots) (usada 16.67%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 19)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 60.00%, coincidències 6)

- tot el dia (usada 20.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 20.00%, coincidències 2)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 9)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 76.92%, coincidències 10)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 94.95%, coincidències 94)

- tots els arxius (usada 3.03%, coincidències 3)

- afegeix fitxers (usada 1.01%, coincidències 1)

- totes els fitxers (usada 1.01%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 19)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 96.43%, coincidències 27)

- tots els arxius (*.*) (usada 3.57%, coincidències 1)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 7)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 62.50%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 37.50%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 52.94%, coincidències 9)

- tots els llenguatges (usada 23.53%, coincidències 4)

- tots els idiomes (usada 17.65%, coincidències 3)

- tots les llengües (usada 5.88%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 30)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 8)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 87.50%, coincidències 7)

- tots els drets reservats. (usada 12.50%, coincidències 1)

all settings tots els ajusts

- tots els ajusts (usada 25.00%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 2)

- tots els ajustaments (usada 12.50%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 12.50%, coincidències 1)

- tota la configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 12.50%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 50.00%, coincidències 5)

- tots els fitxers compatibles (usada 30.00%, coincidències 3)

- tots els fitxers suportats (usada 10.00%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 10.00%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 87.88%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 9.09%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 3.03%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 20)

all time sempre

- sempre (usada 70.00%, coincidències 7)

- històrics (usada 10.00%, coincidències 1)

- tot el temps (usada 10.00%, coincidències 1)

- de sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 96.00%, coincidències 24)

- tots els/les usuaris/es (usada 4.00%, coincidències 1)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 64.60%, coincidències 73)

- permetre (usada 33.63%, coincidències 38)

- permet-ho (usada 0.88%, coincidències 1)

- permès (usada 0.88%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 64.00%, coincidències 16)

- permeses (usada 12.00%, coincidències 3)

- permesos (usada 4.00%, coincidències 1)

- es permet (usada 4.00%, coincidències 1)

- permés (usada 4.00%, coincidències 1)

- permesa (usada 4.00%, coincidències 1)

- acceptats (usada 4.00%, coincidències 1)

- amb permís (usada 4.00%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 91.03%, coincidències 71)

- alpha (usada 6.41%, coincidències 5)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.28%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.28%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 10)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 88.89%, coincidències 8)

- abecedari (usada 11.11%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- formes de presentació alfabètiques (usada 33.33%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 62.50%, coincidències 5)

- alfabèticament (usada 25.00%, coincidències 2)

- alfabètics (usada 12.50%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.14%, coincidències 34)

- tecla alternativa dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 35.71%, coincidències 5)

- alta+a (usada 14.29%, coincidències 2)

- alt+t (usada 14.29%, coincidències 2)

- alt+p (usada 14.29%, coincidències 2)

- alt+d (usada 7.14%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.14%, coincidències 1)

- alt + a (usada 7.14%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 66.67%, coincidències 10)

- alt+t (usada 26.67%, coincidències 4)

- alt+u (usada 6.67%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.00%, coincidències 18)

- alt+g (usada 10.00%, coincidències 2)

alt+s alt+s

- alt+s (usada 66.67%, coincidències 6)

- alt + s (usada 33.33%, coincidències 3)

alt+up alt+fletxa amunt

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 33.33%, coincidències 4)

- alternativa (usada 33.33%, coincidències 4)

- alterna (usada 16.67%, coincidències 2)

- alternat (usada 8.33%, coincidències 1)

- alternar (usada 8.33%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 76.92%, coincidències 10)

- alternatiu (usada 23.08%, coincidències 3)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 9)

altitude altitud

- altitud (usada 92.86%, coincidències 26)

- altura (usada 7.14%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 98.13%, coincidències 105)

- always (usada 0.93%, coincidències 1)

- per sempre (usada 0.93%, coincidències 1)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 50.00%, coincidències 7)

- permet-ho sempre (usada 28.57%, coincidències 4)

- permet sempre (usada 14.29%, coincidències 2)

- permetre sempre (usada 7.14%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 53.85%, coincidències 7)

- pregunta sempre (usada 30.77%, coincidències 4)

- demana-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- preguntar-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 30.00%, coincidències 3)

- sempre actiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre activada (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre encès (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 24.00%, coincidències 6)

- sempre visible (usada 16.00%, coincidències 4)

- sempre per damunt (usada 16.00%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 12.00%, coincidències 3)

- sempre amunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre a la part superior (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre a primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 82.35%, coincidències 14)

- mostrar sempre (usada 5.88%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 5.88%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 5.88%, coincidències 1)

am am

- am (usada 84.09%, coincidències 37)

- a. m. (usada 9.09%, coincidències 4)

- a.m. (usada 2.27%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.27%, coincidències 1)

- lam (usada 2.27%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 63.64%, coincidències 7)

- a. m./p. m. (usada 27.27%, coincidències 3)

- ap/pm (usada 9.09%, coincidències 1)

amazon amazon

- amazon (usada 75.00%, coincidències 6)

- amazones (usada 12.50%, coincidències 1)

- amazona (usada 12.50%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 70.00%, coincidències 7)

- ambiental (usada 30.00%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / adak (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anchorage (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anguilla (usada 14.29%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / antiga (usada 14.29%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / araguaina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/argentina/mendoza amèrica/argentina/mendoza

- amèrica/argentina/mendoza (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica /argentina/ mendoza (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / aruba (usada 14.29%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / asunción (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/asuncion (usada 14.29%, coincidències 1)

america/bahia amèrica/bahia

- amèrica/bahia (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bahia (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / barbados (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/belém (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / belize (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boavista amèrica/boavista

- amèrica/boavista (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boa vista (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / bogota (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / boise (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / caracas (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/caraques (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/caiena (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/cayman (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / cayman (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chicago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chihuahua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cuiaba (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cuiabá (usada 14.29%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/curacao (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 14.29%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 7)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dawson (usada 14.29%, coincidències 1)

america/dawsoncreek amèrica/dawsoncreek

- amèrica/dawsoncreek (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dawson creek (usada 16.67%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / denver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / detroit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dominica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / edmonton (usada 14.29%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / eirunepe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 85.71%, coincidències 6)

- america / fortaleza (usada 14.29%, coincidències 1)

america/glacebay amèrica/glacebay

- amèrica/glacebay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / glace bay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / godthab (usada 14.29%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / granada (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/granada (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guatemala (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guayaquil (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / guyana (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/guaiana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / halifax (usada 14.29%, coincidències 1)

america/havana amèrica/l'havana

- amèrica/l'havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / l'havana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / hermosillo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / knox (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / marengo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / vevay (usada 14.29%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / inuvik (usada 14.29%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / iqaluit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / jamaica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / juneau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/kentucky/louisville amèrica/kentucky/louisville

- amèrica/kentucky/louisville (usada 100.00%, coincidències 6)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 14.29%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / lima (usada 14.29%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / maceio (usada 14.29%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / managua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / manaus (usada 14.29%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinica

- amèrica/martinica (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/martinique (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / martinica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/mazatlán (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 14.29%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / menominee (usada 14.29%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/mérida (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica/merida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / miquelon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / monterrey (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montevideo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montserrat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nassau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nipigon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nome (usada 14.29%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / noronha (usada 14.29%, coincidències 1)

america/northdakota/center amèrica/dakotadelnord/center

- amèrica/dakotadelnord/center (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/northdakota/center (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/dakotanord/centre (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / dakota del nord / centre (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / panamà (usada 14.29%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / pangnirtung (usada 14.29%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / paramaribo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / phoenix (usada 14.29%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / port-au-prince (usada 14.29%, coincidències 1)

america/rankininlet amèrica/rankininlet

- amèrica/rankininlet (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / rankin inlet (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / recife (usada 14.29%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / regina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / santiago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / scoresbysund (usada 14.29%, coincidències 1)

america/stvincent amèrica/stvincent

- amèrica/stvincent (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / st vincent (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/saintvincent (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tegucigalpa (usada 14.29%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / thule (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tijuana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/tórtola (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / tortola (usada 14.29%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / vancouver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / whitehorse (usada 14.29%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / winnipeg (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yakutat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yellowknife (usada 14.29%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 61.90%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 28.57%, coincidències 6)

- american samoa (usada 4.76%, coincidències 1)

- samoa américaines (usada 4.76%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 21)

amount quantitat

- quantitat (usada 65.15%, coincidències 43)

- import (usada 28.79%, coincidències 19)

- total (usada 6.06%, coincidències 4)

ampersand et

- et (usada 42.86%, coincidències 3)

- ampersand (usada 28.57%, coincidències 2)

- et (i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

- ( símbol i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 12)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 82.61%, coincidències 19)

- hi ha hagut un error (usada 13.04%, coincidències 3)

- ha succeït un error (usada 4.35%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 73.68%, coincidències 14)

- hi ha hagut un error. (usada 21.05%, coincidències 4)

- ha ocorregut un error. (usada 5.26%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 84.62%, coincidències 11)

- analògica (usada 15.38%, coincidències 2)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 76.92%, coincidències 10)

- anàlisis (usada 23.08%, coincidències 3)

analytics analítiques

- analítiques (usada 42.86%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 35.71%, coincidències 5)

- analitics (usada 7.14%, coincidències 1)

- analítica (usada 7.14%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 7.14%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 68.75%, coincidències 11)

- analitzar (usada 12.50%, coincidències 2)

- analyze (usada 6.25%, coincidències 1)

- analitzador (usada 6.25%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 6.25%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 76.92%, coincidències 30)

- ancoratge (usada 10.26%, coincidències 4)

- ancora (usada 7.69%, coincidències 3)

- d''ancoratge (usada 2.56%, coincidències 1)

- enllaç (usada 2.56%, coincidències 1)

anchor point punt d'ancoratge

- punt d'ancoratge (usada 90.00%, coincidències 9)

- anchor point (alaska) (usada 10.00%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 71.43%, coincidències 5)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

- números grecs antics (usada 14.29%, coincidències 1)

ancient symbols símbols antics

- símbols antics (usada 83.33%, coincidències 5)

- simbols antics (usada 16.67%, coincidències 1)

and i

- i (usada 95.78%, coincidències 159)

- and (usada 3.61%, coincidències 6)

- i de (usada 0.60%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 22)

android android

- android (usada 92.86%, coincidències 13)

- androide (usada 7.14%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 7)

angle angle

- angle (usada 99.24%, coincidències 130)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.76%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 19)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 30.77%, coincidències 4)

- disgustat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enuig (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 94.12%, coincidències 16)

- anguila (usada 5.88%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 10)

animate animar

- animar (usada 50.00%, coincidències 4)

- anima (usada 50.00%, coincidències 4)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 38)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 75.00%, coincidències 6)

- velocitat d'animació (usada 25.00%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 13)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 53.85%, coincidències 7)

- aniversari (usada 46.15%, coincidències 6)

annotate anota

- anota (usada 41.67%, coincidències 5)

- anotació (usada 25.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- fer anotacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- anotar (usada 8.33%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 88.00%, coincidències 22)

- contacte / adreces (usada 4.00%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 4.00%, coincidències 1)

- anotacions (usada 4.00%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 81.25%, coincidències 13)

- notes (usada 12.50%, coincidències 2)

- anotació (usada 6.25%, coincidències 1)

announcement avís

- avís (usada 41.18%, coincidències 7)

- anunci (usada 35.29%, coincidències 6)

- aví­s (usada 17.65%, coincidències 3)

- anuncis (usada 5.88%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 64.71%, coincidències 11)

- avisos (usada 23.53%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 5.88%, coincidències 1)

- notícies (usada 5.88%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 90.57%, coincidències 48)

- te anònim (usada 1.89%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 1.89%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.89%, coincidències 1)

- anònima (usada 1.89%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 1.89%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 9)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 65.62%, coincidències 21)

- respon (usada 21.88%, coincidències 7)

- respondre (usada 6.25%, coincidències 2)

- contestar (usada 3.12%, coincidències 1)

- la resposta (usada 3.12%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 62.50%, coincidències 5)

- contestat (usada 12.50%, coincidències 1)

- contestades (usada 12.50%, coincidències 1)

- es va respondre (usada 12.50%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 83.33%, coincidències 10)

- nombre de respostes (usada 16.67%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 26)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / casey (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / davis (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / dumontdurville (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mawson (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mcmurdo (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / palmer (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / syowa (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / vostok (usada 14.29%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 100.00%, coincidències 11)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 75.00%, coincidències 6)

- suavitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 12.50%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 69.23%, coincidències 9)

- suavitzat (usada 30.77%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 26)

any qualsevol

- qualsevol (usada 87.18%, coincidències 68)

- qualsevol de (usada 5.13%, coincidències 4)

- any (usada 2.56%, coincidències 2)

- alguna (usada 1.28%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.28%, coincidències 1)

- cap (usada 1.28%, coincidències 1)

- qualsevol ítem (usada 1.28%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 69.23%, coincidències 9)

- tothom (usada 23.08%, coincidències 3)

- qualsevol persona (usada 7.69%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 23)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 58.33%, coincidències 7)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 4)

- valor d'apertura (usada 8.33%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 16)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 56.52%, coincidències 13)

- clau de l'api (usada 34.78%, coincidències 8)

- api key (usada 4.35%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 4.35%, coincidències 1)

apn apn

- apn (usada 100.00%, coincidències 8)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 91.67%, coincidències 11)

- apòstrofe (usada 8.33%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 70.00%, coincidències 7)

- app (usada 10.00%, coincidències 1)

- apli (usada 10.00%, coincidències 1)

- applicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 87.96%, coincidències 95)

- aspecte (usada 9.26%, coincidències 10)

- aparició (usada 0.93%, coincidències 1)

- interfície (usada 0.93%, coincidències 1)

- appearance (usada 0.93%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 43.33%, coincidències 13)

- annexa (usada 40.00%, coincidències 12)

- afegir (usada 10.00%, coincidències 3)

- annexar (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix al final (usada 3.33%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 84.62%, coincidències 11)

- apple (usada 15.38%, coincidències 2)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 85.71%, coincidències 6)

- applet (usada 14.29%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 99.03%, coincidències 102)

- petició (usada 0.97%, coincidències 1)

application icon icona de l'aplicació

- icona de l'aplicació (usada 75.00%, coincidències 9)

- icona d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- icones de l'aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application log registre d'aplicació

- registre d'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 77.78%, coincidències 7)

- menú de l'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 15)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 98.78%, coincidències 81)

- programari (usada 1.22%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 85.16%, coincidències 155)

- aplicar (usada 12.64%, coincidències 23)

- aplica-ho (usada 1.10%, coincidències 2)

- applicar (usada 0.55%, coincidències 1)

- aplica'l (usada 0.55%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 88.89%, coincidències 16)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 72.73%, coincidències 8)

- aplica el filtratge (usada 9.09%, coincidències 1)

- filtra (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplicar filtre (usada 9.09%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 88.24%, coincidències 15)

- aplicar a (usada 11.76%, coincidències 2)

apply to all aplicar-ho a tot

- aplicar-ho a tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- aplica a tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- aplica-ho a tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- aplica-ho a totes (usada 15.38%, coincidències 2)

- aplicar-ho a totes (usada 15.38%, coincidències 2)

- apliqueu a tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- aplica-ho a tots (usada 7.69%, coincidències 1)

approval aprovació

- aprovació (usada 72.73%, coincidències 8)

- aprobació (usada 27.27%, coincidències 3)

approve aprova

- aprova (usada 59.38%, coincidències 19)

- aprovar (usada 37.50%, coincidències 12)

- d'acord (usada 3.12%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 61.54%, coincidències 16)

- aprovada (usada 23.08%, coincidències 6)

- aprovades (usada 7.69%, coincidències 2)

- acceptat (usada 3.85%, coincidències 1)

- aprovar (usada 3.85%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 92.00%, coincidències 23)

- apps (usada 8.00%, coincidències 2)

apr abr.

- abr. (usada 48.78%, coincidències 20)

- abr (usada 43.90%, coincidències 18)

- d'abr. (usada 2.44%, coincidències 1)

- abril (usada 2.44%, coincidències 1)

- apr (usada 2.44%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 92.73%, coincidències 51)

- d'abril (usada 5.45%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.82%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 10)

ar ar

- ar (usada 71.43%, coincidències 5)

- receptor androgènic (usada 14.29%, coincidències 1)

- rabbath-moab (usada 14.29%, coincidències 1)

- realitat augmentada (usada 0.00%, coincidències 0)

arabic àrab

- àrab (usada 91.89%, coincidències 68)

- arabic (usada 5.41%, coincidències 4)

- aràbic (usada 2.70%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació de l'àrab-a

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-a de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació de l'àrab-b

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-b de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 33.33%, coincidències 3)

- àrab suplementari (usada 22.22%, coincidències 2)

- suplement aràbic (usada 22.22%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 11.11%, coincidències 1)

- suplement de l'àrab (usada 11.11%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 14)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 30)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctangent (usada 12.50%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 58.33%, coincidències 7)

- arc (usada 25.00%, coincidències 3)

- arq. (usada 8.33%, coincidències 1)

- arch (usada 8.33%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.83%, coincidències 23)

- estructura (usada 4.17%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 42.86%, coincidències 36)

- arxiva (usada 36.90%, coincidències 31)

- arxiu comprimit (usada 5.95%, coincidències 5)

- arxivar (usada 4.76%, coincidències 4)

- arxivat (usada 2.38%, coincidències 2)

- comprimir i arxivar (usada 2.38%, coincidències 2)

- archive (usada 1.19%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.19%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.19%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.19%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 10)

archived arxivat

- arxivat (usada 52.94%, coincidències 9)

- arxivades (usada 11.76%, coincidències 2)

- arxivats (usada 11.76%, coincidències 2)

- s'arxiva (usada 5.88%, coincidències 1)

- arxivada (usada 5.88%, coincidències 1)

- comprimit (usada 5.88%, coincidències 1)

- classificat (usada 5.88%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 77.27%, coincidències 17)

- arxiu (usada 13.64%, coincidències 3)

- notícies arxivades (usada 4.55%, coincidències 1)

- arxius comprimits (usada 4.55%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 42.86%, coincidències 18)

- esteu segur? (usada 21.43%, coincidències 9)

- n'estàs segur? (usada 14.29%, coincidències 6)

- n'esteu segurs? (usada 4.76%, coincidències 2)

- ¿esteu segur? (usada 4.76%, coincidències 2)

- segur? (usada 2.38%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.38%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.38%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.38%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.38%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.30%, coincidències 72)

- àrees (usada 1.35%, coincidències 1)

- superfície (usada 1.35%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 24)

argument argument

- argument (usada 85.71%, coincidències 6)

- paràmetre (usada 14.29%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 96.43%, coincidències 27)

- paràmetres (usada 3.57%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 9)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- aritmètic (usada 33.33%, coincidències 3)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 7)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 7)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 28)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 44)

arrange organitza

- organitza (usada 83.33%, coincidències 20)

- organitzar (usada 16.67%, coincidències 4)

arrangement arranjament

- arranjament (usada 37.50%, coincidències 3)

- organització (usada 25.00%, coincidències 2)

- disposició (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 41.67%, coincidències 5)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 3)

- arreglador (usada 16.67%, coincidències 2)

- organitzador (usada 8.33%, coincidències 1)

- v (usada 8.33%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 83.33%, coincidències 25)

- matriu array (usada 10.00%, coincidències 3)

- array (usada 3.33%, coincidències 1)

- seqüència (usada 3.33%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 97.44%, coincidències 38)

- arrow (usada 2.56%, coincidències 1)

arrowhead punta de fletxa

- punta de fletxa (usada 42.86%, coincidències 3)

- extrem de fletxa (usada 28.57%, coincidències 2)

- capfletxa (usada 14.29%, coincidències 1)

- foguera d'odis (usada 14.29%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 25)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 12.50%, coincidències 1)

- grafisme (usada 12.50%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 24)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 9)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 97.30%, coincidències 72)

- intèrpret (usada 1.35%, coincidències 1)

- intèrpret/artista (usada 1.35%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 9)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 15)

artwork grafisme

- grafisme (usada 44.44%, coincidències 4)

- obra artística (usada 11.11%, coincidències 1)

- il·lustracions (usada 11.11%, coincidències 1)

- art (usada 11.11%, coincidències 1)

- obra d'art (usada 11.11%, coincidències 1)

- artwork (usada 11.11%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 17)

as com a

- com a (usada 61.11%, coincidències 11)

- as (usada 22.22%, coincidències 4)

- com (usada 11.11%, coincidències 2)

- as (diari) (usada 5.56%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.46%, coincidències 75)

- ascens (usada 4.88%, coincidències 4)

- ordre ascendent (usada 2.44%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.22%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 92.86%, coincidències 13)

- ascii (empresa) (usada 7.14%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 94.74%, coincidències 18)

- asia (usada 5.26%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aden (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / almaty (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / amman (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / anadyr (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtobe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / ashgabat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/baghdad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bagdad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bahrain (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bangkok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / beirut (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/bixkek (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bishkek (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / brunei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / choibalsan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / colombo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damasc

- àsia/damasc (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/damascus (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / damasc (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/dacca (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dhaka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dili (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dubai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/duixanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / gaza (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / hovd (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / irkutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jayapura (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jerusalem (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kabul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/kamtxatka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / karachi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/krasnojarsk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuching (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuwait (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / macau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / magadan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / makassar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / manila (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/masqat (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / muscat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / nicòsia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/novosibrisk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / omsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / oral (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pontianak (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pyongyang (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qyzylorda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/riad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/sakhalín (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / sakhalin (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarcanda

- àsia/samarcanda (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/samarkand (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / samarcanda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / seül (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/seul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / shanghai (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / singapur (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / taipei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/taixkent (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / tashkent (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / tbilisi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tehran (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/thimbu (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / thimphu (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tokyo (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / tokyo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ulanbator (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / ulaanbaatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / urumqi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vientiane (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vladivostok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / yakutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/erevan (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / yerevan (usada 14.29%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 93.33%, coincidències 14)

- arcsin (usada 6.67%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 59.26%, coincidències 16)

- preguntar (usada 11.11%, coincidències 3)

- pregunta-ho (usada 7.41%, coincidències 2)

- demana (usada 7.41%, coincidències 2)

- demanda (usada 3.70%, coincidències 1)

- ask (usada 3.70%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 3.70%, coincidències 1)

- sol·licitar (usada 3.70%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect orientació

- orientació (usada 42.86%, coincidències 6)

- aspecte (usada 42.86%, coincidències 6)

- aspecte gramatical (usada 7.14%, coincidències 1)

- relació d'aspecte (usada 7.14%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 80.36%, coincidències 45)

- proporcions (usada 7.14%, coincidències 4)

- ràtio d'aspecte (usada 3.57%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.57%, coincidències 2)

- allargament (usada 1.79%, coincidències 1)

- proporció (usada 1.79%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 1.79%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 20)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 7)

- prova (usada 42.86%, coincidències 6)

- valoracions (usada 7.14%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 75.00%, coincidències 9)

- actius (usada 8.33%, coincidències 1)

- recurs (usada 8.33%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 8.33%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 71.43%, coincidències 5)

- actiu (usada 28.57%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 96.55%, coincidències 28)

- assignar (usada 3.45%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 91.67%, coincidències 11)

- assignats (usada 8.33%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 85.71%, coincidències 12)

- s'ha assignat a (usada 7.14%, coincidències 1)

- assignada a (usada 7.14%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 33.33%, coincidències 2)

- persona assignada (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignat (usada 16.67%, coincidències 1)

- responsable (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 39.13%, coincidències 9)

- tasca (usada 30.43%, coincidències 7)

- assignació (usada 26.09%, coincidències 6)

- assignment (usada 4.35%, coincidències 1)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- activitats (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 14.29%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 90.00%, coincidències 9)

- ajudant (usada 10.00%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 17)

at a

- a (usada 46.88%, coincidències 15)

- a les (usada 28.12%, coincidències 9)

- arrova (usada 9.38%, coincidències 3)

- at (usada 6.25%, coincidències 2)

- al (usada 3.12%, coincidències 1)

- el (usada 3.12%, coincidències 1)

- de (usada 3.12%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 72.73%, coincidències 8)

- almenys (usada 18.18%, coincidències 2)

- mínim (usada 9.09%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 93.33%, coincidències 14)

- arctg (usada 6.67%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 100.00%, coincidències 14)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 75.00%, coincidències 6)

- atlantic (usada 12.50%, coincidències 1)

- atlantic (iowa) (usada 12.50%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/açores (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/illescanàries (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / madeira (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/reykjavík (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / stanley (usada 14.29%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 90.48%, coincidències 19)

- atlas (usada 9.52%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 46.67%, coincidències 7)

- atm (usada 33.33%, coincidències 5)

- caixer (usada 20.00%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 90.00%, coincidències 9)

- ambient (usada 10.00%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 62.50%, coincidències 5)

- atom (usada 37.50%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 77.42%, coincidències 24)

- adjuntar (usada 12.90%, coincidències 4)

- attach (usada 3.23%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.23%, coincidències 1)

- adjunt (usada 3.23%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- adjuntar arxiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- adjunta fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjuntar fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunt (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntat (usada 14.29%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 53.57%, coincidències 30)

- fitxer adjunt (usada 23.21%, coincidències 13)

- adjunció (usada 12.50%, coincidències 7)

- arxiu adjunt (usada 3.57%, coincidències 2)

- adjuntar (usada 1.79%, coincidències 1)

- adjuntament (usada 1.79%, coincidències 1)

- fitxers adjunts (usada 1.79%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 1.79%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 50.00%, coincidències 49)

- fitxers adjunts (usada 30.61%, coincidències 30)

- adjuncions (usada 15.31%, coincidències 15)

- avisos (usada 1.02%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.02%, coincidències 1)

- fitxers inclosos (usada 1.02%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 1.02%, coincidències 1)

attempts intents

- intents (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 50.00%, coincidències 4)

- assistents (usada 25.00%, coincidències 2)

- participant (usada 25.00%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 85.71%, coincidències 18)

- auxiliars (usada 9.52%, coincidències 2)

- participants (usada 4.76%, coincidències 1)

attention atenció

- atenció (usada 87.50%, coincidències 7)

- un intrús en el joc (usada 12.50%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 98.08%, coincidències 51)

- atribució (usada 1.92%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 22.22%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 76)

attribution atribució

- atribució (usada 81.82%, coincidències 9)

- reconeixement (usada 18.18%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 8)

audience audiència

- audiència (usada 61.54%, coincidències 8)

- públic (usada 30.77%, coincidències 4)

- espectador (usada 7.69%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 94.74%, coincidències 162)

- audio (usada 3.51%, coincidències 6)

- d'àudio (usada 0.58%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.58%, coincidències 1)

- so (usada 0.58%, coincidències 1)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 60.00%, coincidències 6)

- trucada de veu (usada 30.00%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 10.00%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 13)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 80.00%, coincidències 8)

- canals de l'àudio (usada 20.00%, coincidències 2)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 18)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 15)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu d'àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 84.21%, coincidències 16)

- àudios (usada 10.53%, coincidències 2)

- arxius d'àudio (usada 5.26%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 100.00%, coincidències 9)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 89.47%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 10.53%, coincidències 2)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts de l'àudio (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres de so (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres d''àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 92.86%, coincidències 13)

- pista de so (usada 7.14%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit auditoria

- auditoria (usada 42.86%, coincidències 3)

- revisa (usada 42.86%, coincidències 3)

- auditar (usada 14.29%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 43.90%, coincidències 18)

- ago (usada 39.02%, coincidències 16)

- ago. (usada 9.76%, coincidències 4)

- ag (usada 2.44%, coincidències 1)

- d'ag. (usada 2.44%, coincidències 1)

- agost (usada 2.44%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 94.44%, coincidències 51)

- d'agost (usada 5.56%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 45)

australia/adelaide austràlia/adelaide

- austràlia/adelaide (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia/adelaida (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia / adelaide (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / brisbane (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / darwin (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / hobart (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / lindeman (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / melbourne (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / perth (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 57.14%, coincidències 4)

- austràlia/sidney (usada 28.57%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 14.29%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 80.00%, coincidències 8)

- dòlars australians (usada 10.00%, coincidències 1)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 90.91%, coincidències 30)

- austria (usada 9.09%, coincidències 3)

authenticate autentica

- autentica (usada 45.83%, coincidències 11)

- autenticar (usada 33.33%, coincidències 8)

- autenticació (usada 12.50%, coincidències 3)

- autentifica (usada 4.17%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 4.17%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 80.00%, coincidències 8)

- s'ha autenticat (usada 20.00%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 48.28%, coincidències 14)

- autenticant (usada 44.83%, coincidències 13)

- autentificant (usada 3.45%, coincidències 1)

- us esteu autenticant (usada 3.45%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 96.67%, coincidències 58)

- autentificació (usada 3.33%, coincidències 2)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 11)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 33.33%, coincidències 7)

- l'autenticació ha fallat (usada 28.57%, coincidències 6)

- ha fallat l'autenticació. (usada 9.52%, coincidències 2)

- autentificació fallida (usada 9.52%, coincidències 2)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.76%, coincidències 1)

- error d'autenticació (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.76%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.76%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 58.82%, coincidències 10)

- l'autenticació ha fallat. (usada 23.53%, coincidències 4)

- autentificació fallada (usada 5.88%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 5.88%, coincidències 1)

- autenticació fallida. (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 14)

authentication required es requereix autenticació

- es requereix autenticació (usada 34.38%, coincidències 11)

- cal autenticació (usada 31.25%, coincidències 10)

- es necessita autenticació (usada 12.50%, coincidències 4)

- autenticació requerida (usada 6.25%, coincidències 2)

- cal autenticar-se (usada 3.12%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 3.12%, coincidències 1)

- autenticació obligatòria (usada 3.12%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 94.86%, coincidències 203)

- autor/a (usada 4.21%, coincidències 9)

- autoria (usada 0.47%, coincidències 1)

- creat per (usada 0.47%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 92.86%, coincidències 13)

- nom de l'autor/a (usada 7.14%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 65.62%, coincidències 21)

- autors (usada 21.88%, coincidències 7)

- autor/s (usada 6.25%, coincidències 2)

- autoria (usada 6.25%, coincidències 2)

authorization autorització

- autorització (usada 90.00%, coincidències 9)

- authorization (usada 10.00%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 68.75%, coincidències 11)

- autoritzar (usada 25.00%, coincidències 4)

- autorizar (usada 6.25%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 90.74%, coincidències 49)

- autors/es (usada 9.26%, coincidències 5)

auto automàtic

- automàtic (usada 48.08%, coincidències 75)

- auto (usada 42.95%, coincidències 67)

- automàtica (usada 5.77%, coincidències 9)

- autom. (usada 1.28%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.28%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.64%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 10.00%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 81.82%, coincidències 9)

- desament automàtic (usada 18.18%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 60.00%, coincidències 6)

- seleccionar automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- selecciona automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

- autoselecciona (usada 10.00%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 10.00%, coincidències 1)

autocomplete emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 22.22%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 22.22%, coincidències 2)

- compleció automàtica (usada 22.22%, coincidències 2)

- completa automàticament (usada 11.11%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 11.11%, coincidències 1)

- autocompletar (usada 11.11%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 15)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 50.00%, coincidències 8)

- detecta automàticament (usada 37.50%, coincidències 6)

- detecció automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 36.84%, coincidències 7)

- autocompletar (usada 21.05%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 15.79%, coincidències 3)

- autocompleta (usada 10.53%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 5.26%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 5.26%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 5.26%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 85.84%, coincidències 188)

- automàtica (usada 13.70%, coincidències 30)

- per defecte (usada 0.46%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 66.67%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 33.33%, coincidències 3)

automatically automàticament

- automàticament (usada 86.96%, coincidències 20)

- automàtica (usada 8.70%, coincidències 2)

- automàtic (usada 4.35%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 58.33%, coincidències 7)

- reprodueix automàticament (usada 33.33%, coincidències 4)

- reprod. automàt. (usada 8.33%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 47.37%, coincidències 9)

- desament automàtic (usada 21.05%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 15.79%, coincidències 3)

- desa-ho automàticament (usada 5.26%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 5.26%, coincidències 1)

- desada automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 68.75%, coincidències 11)

- engegada automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

- inicialització automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

- autoinici (usada 6.25%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.25%, coincidències 1)

auxiliary auxiliar

- auxiliar (usada 85.71%, coincidències 6)

- auxiliars (usada 14.29%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.14%, coincidències 34)

- visibilitat (usada 2.86%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.20%, coincidències 96)

- disponibles (usada 4.85%, coincidències 5)

- reservat (usada 0.97%, coincidències 1)

- disponibilitat (usada 0.97%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 12)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 90.00%, coincidències 9)

- odres disponibles (usada 10.00%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 10)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 15)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 50.00%, coincidències 5)

- idiomes disponibles (usada 50.00%, coincidències 5)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 80.00%, coincidències 8)

- plugins disponibles (usada 20.00%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 87.50%, coincidències 7)

- actualitzacions disponibles. (usada 12.50%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 17)

average mitjana

- mitjana (usada 87.84%, coincidències 65)

- average (usada 2.70%, coincidències 2)

- mitja (usada 2.70%, coincidències 2)

- mig (usada 1.35%, coincidències 1)

- percentatge (usada 1.35%, coincidències 1)

- promig (usada 1.35%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.35%, coincidències 1)

- normal (usada 1.35%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 88.89%, coincidències 16)

- avestà (usada 11.11%, coincidències 2)

avg mitjana

- mitjana (usada 71.43%, coincidències 5)

- avg (usada 14.29%, coincidències 1)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.83%, coincidències 23)

- lluny (usada 4.17%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 20)

axis eix

- eix (usada 75.00%, coincidències 15)

- eixos (usada 15.00%, coincidències 3)

- potències de l'eix (usada 5.00%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 5.00%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 91.67%, coincidències 11)

- aymara (usada 8.33%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 70.97%, coincidències 22)

- azerbaitjan (usada 22.58%, coincidències 7)

- azerbaijan (usada 3.23%, coincidències 1)

- azerbadjan (usada 3.23%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 82.61%, coincidències 19)

- azerí (usada 4.35%, coincidències 1)

- àceri (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerbaidjanès (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 4.35%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 91.67%, coincidències 11)

- azimuth (usada 8.33%, coincidències 1)

azores azores

- azores (usada 55.56%, coincidències 5)

- açores (usada 44.44%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 66.67%, coincidències 6)

- lapislàtzuli (usada 11.11%, coincidències 1)

- atzurat (usada 11.11%, coincidències 1)

- azure (usada 11.11%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 7)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 7)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 6)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 7)

baby nadó

- nadó (usada 50.00%, coincidències 4)

- bebè (usada 25.00%, coincidències 2)

- al·lot/a (usada 12.50%, coincidències 1)

- baby (sena i marne) (usada 12.50%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 88.20%, coincidències 314)

- endarrere (usada 3.09%, coincidències 11)

- tornar (usada 1.69%, coincidències 6)

- torna (usada 1.69%, coincidències 6)

- revers (usada 1.40%, coincidències 5)

- darrere (usada 0.84%, coincidències 3)

- esquena (usada 0.56%, coincidències 2)

- anterior (usada 0.56%, coincidències 2)

- part de darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.28%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.28%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.28%, coincidències 1)

- darrera (usada 0.28%, coincidències 1)

back to list torna a la llista

- torna a la llista (usada 75.00%, coincidències 6)

- tornar al llistat (usada 25.00%, coincidències 2)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 62.50%, coincidències 5)

- torna a l'inici (usada 25.00%, coincidències 2)

- tornar amunt (usada 12.50%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 33.33%, coincidències 4)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 90.86%, coincidències 169)

- segon pla (usada 2.69%, coincidències 5)

- rerefons (usada 2.15%, coincidències 4)

- en segon pla (usada 1.08%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.08%, coincidències 2)

- fons de pantalla (usada 1.08%, coincidències 2)

- fons d'escriptori (usada 0.54%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.54%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 76.62%, coincidències 118)

- color del fons (usada 23.38%, coincidències 36)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 30)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 80.00%, coincidències 12)

- opacitat de fons (usada 20.00%, coincidències 3)

backgrounds fons

- fons (usada 77.78%, coincidències 7)

- fons del escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- fons de l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 80.00%, coincidències 8)

- barra invertida (usada 10.00%, coincidències 1)

- contrabarra (usada 10.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 96.15%, coincidències 25)

- tecla d'esborrar (usada 3.85%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 81.08%, coincidències 30)

- backup (usada 5.41%, coincidències 2)

- copia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- còpia (usada 2.70%, coincidències 1)

backup failed ha fallat la còpia de seguretat

- ha fallat la còpia de seguretat (usada 42.86%, coincidències 3)

- la còpia de seguretat ha fallat (usada 28.57%, coincidències 2)

- ha fallat la còpia de seguretat. (usada 14.29%, coincidències 1)

- la còpia ha fallat (usada 14.29%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 85.71%, coincidències 6)

- fes còpia de seguretat (usada 14.29%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 94.44%, coincidències 17)

- còpies (usada 5.56%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 61.11%, coincidències 11)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 2)

- recula (usada 5.56%, coincidències 1)

- backward (usada 5.56%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedir (usada 5.56%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 63.64%, coincidències 7)

- cap enrere (usada 27.27%, coincidències 3)

- endarrere (usada 9.09%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 58.33%, coincidències 7)

- dolenta (usada 33.33%, coincidències 4)

- malament (usada 8.33%, coincidències 1)

bad request sol·licitud no vàlida

- sol·licitud no vàlida (usada 33.33%, coincidències 6)

- sol·licitud incorrecta (usada 27.78%, coincidències 5)

- petició incorrecta (usada 16.67%, coincidències 3)

- petició errònia (usada 16.67%, coincidències 3)

- sol·licitud errònia (usada 5.56%, coincidències 1)

bad signature signatura dolenta

- signatura dolenta (usada 30.00%, coincidències 3)

- signatura errònia (usada 20.00%, coincidències 2)

- signatura incorrecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- signatura incorrecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- la signatura és incorrecta (usada 10.00%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 10.00%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 54.55%, coincidències 6)

- insígnia (usada 45.45%, coincidències 5)

badges insígnies

- insígnies (usada 70.00%, coincidències 7)

- globus (usada 20.00%, coincidències 2)

- distintius (usada 10.00%, coincidències 1)

bag bossa

- bossa (usada 57.14%, coincidències 4)

- sac (usada 28.57%, coincidències 2)

- bosses (usada 14.29%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 10)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.45%, coincidències 21)

- bahamas (usada 4.55%, coincidències 1)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 23)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 75.00%, coincidències 6)

- baku (usada 25.00%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 63.27%, coincidències 31)

- saldo (usada 24.49%, coincidències 12)

- saldo pendent (usada 4.08%, coincidències 2)

- equilibri (usada 4.08%, coincidències 2)

- balança (usada 2.04%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.04%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 15)

ball bola

- bola (usada 57.14%, coincidències 4)

- pilota (usada 42.86%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 87.50%, coincidències 14)

- baltic (usada 12.50%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 80.00%, coincidències 8)

- llengua bamana (usada 20.00%, coincidències 2)

bamboo bambú

- bambú (usada 66.67%, coincidències 6)

- bamboo (usada 33.33%, coincidències 3)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

banana plàtan

- plàtan (usada 90.00%, coincidències 9)

- banana (usada 10.00%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 84.21%, coincidències 16)

- grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 5.26%, coincidències 1)

- fleix (usada 5.26%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 83.33%, coincidències 15)

- ample de banda (usada 11.11%, coincidències 2)

- ample banda (usada 5.56%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 82.14%, coincidències 23)

- bangladesh (usada 17.86%, coincidències 5)

bank banc

- banc (usada 95.45%, coincidències 21)

- bancari (usada 4.55%, coincidències 1)

bank account compte bancari

- compte bancari (usada 100.00%, coincidències 8)

banner bàner

- bàner (usada 75.00%, coincidències 18)

- rètol (usada 8.33%, coincidències 2)

- banner (usada 8.33%, coincidències 2)

- estendard (usada 4.17%, coincidències 1)

- anunci (usada 4.17%, coincidències 1)

banners bàners

- bàners (usada 62.50%, coincidències 5)

- banners (usada 25.00%, coincidències 2)

- anuncis - pancartes (usada 12.50%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 51.35%, coincidències 19)

- bar (usada 45.95%, coincidències 17)

- barra de compàs (usada 2.70%, coincidències 1)

bar chart gràfic de barres

- gràfic de barres (usada 50.00%, coincidències 6)

- diagrama de barres (usada 41.67%, coincidències 5)

- gràfica de barres (usada 8.33%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 95.45%, coincidències 21)

- barbade (usada 4.55%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 10)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 90.91%, coincidències 10)

- codi de barra (usada 9.09%, coincidències 1)

bark lladruc

- lladruc (usada 42.86%, coincidències 3)

- escorça (usada 28.57%, coincidències 2)

- bark (usada 14.29%, coincidències 1)

- gos (usada 14.29%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 60.00%, coincidències 6)

- bars (usada 20.00%, coincidències 2)

- mbars (usada 10.00%, coincidències 1)

- barç (usada 10.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.00%, coincidències 38)

- bàsic (usada 2.50%, coincidències 1)

- base (topologia) (usada 2.50%, coincidències 1)

base color color base

- color base (usada 83.33%, coincidències 5)

- color de base (usada 16.67%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 9)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 8)

baseball beisbol

- beisbol (usada 62.50%, coincidències 5)

- pilota de beisbol (usada 25.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 12)

basic bàsic

- bàsic (usada 84.38%, coincidències 54)

- bàsica (usada 7.81%, coincidències 5)

- basic (usada 4.69%, coincidències 3)

- opcions bàsiques (usada 1.56%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.56%, coincidències 1)

basic info informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 9)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 15)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 90.00%, coincidències 9)

- llatí basic (usada 10.00%, coincidències 1)

basic settings configuració bàsica

- configuració bàsica (usada 27.78%, coincidències 5)

- paràmetres bàsics (usada 27.78%, coincidències 5)

- ajusts bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- arranjaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjament bàsic (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.56%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 50.00%, coincidències 4)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 12.50%, coincidències 1)

- instruccions (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 31)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 41.67%, coincidències 5)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 85.19%, coincidències 23)

- basc; èuscar (usada 3.70%, coincidències 1)

- èuscar (usada 3.70%, coincidències 1)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.70%, coincidències 1)

- euskera (usada 3.70%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 41.18%, coincidències 7)

- baixos (usada 23.53%, coincidències 4)

- greus (usada 23.53%, coincidències 4)

- clau de fa (usada 5.88%, coincidències 1)

- bass (usada 5.88%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 7)

battery bateria

- bateria (usada 90.32%, coincidències 28)

- bateria elèctrica (usada 3.23%, coincidències 1)

- pila (usada 3.23%, coincidències 1)

- battery (usada 3.23%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 75.00%, coincidències 6)

- bits per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- taxa de baud (usada 12.50%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 48.78%, coincidències 20)

- bcc (usada 34.15%, coincidències 14)

- c/o (usada 17.07%, coincidències 7)

beach platja

- platja (usada 92.31%, coincidències 12)

- beach (usada 7.69%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 5)

- far (usada 20.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 20.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 10.00%, coincidències 1)

beam agrupació

- agrupació (usada 37.50%, coincidències 3)

- mànega (usada 25.00%, coincidències 2)

- raig (usada 12.50%, coincidències 1)

- barra (usada 12.50%, coincidències 1)

- bigues (usada 12.50%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 80.00%, coincidències 8)

- cops per minut (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 10.00%, coincidències 1)

bed llit

- llit (usada 88.89%, coincidències 8)

- llits (usada 11.11%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 40.00%, coincidències 4)

- so (usada 20.00%, coincidències 2)

- xiula (usada 10.00%, coincidències 1)

- fes sonar (usada 10.00%, coincidències 1)

- emet un to (usada 10.00%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 10.00%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 7)

before abans

- abans (usada 82.43%, coincidències 61)

- abans de (usada 12.16%, coincidències 9)

- anterior (usada 2.70%, coincidències 2)

- before (usada 1.35%, coincidències 1)

- anteriors (usada 1.35%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 31.58%, coincidències 6)

- comença (usada 26.32%, coincidències 5)

- començament (usada 26.32%, coincidències 5)

- principi (usada 5.26%, coincidències 1)

- begin (usada 5.26%, coincidències 1)

- començar (usada 5.26%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 84.62%, coincidències 11)

- novell (usada 15.38%, coincidències 2)

beginning inici

- inici (usada 33.33%, coincidències 5)

- començament (usada 33.33%, coincidències 5)

- començant (usada 13.33%, coincidències 2)

- a l'inici (usada 6.67%, coincidències 1)

- sortida (usada 6.67%, coincidències 1)

- principi (usada 6.67%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 60.87%, coincidències 14)

- comença per (usada 39.13%, coincidències 9)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 37)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 14)

beijing pequín

- pequín (usada 91.67%, coincidències 11)

- beijing (usada 8.33%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 82.76%, coincidències 24)

- bielorrússia (usada 6.90%, coincidències 2)

- belarus (usada 3.45%, coincidències 1)

- bielorússia (desambiguació) (usada 3.45%, coincidències 1)

- biélorusia (usada 3.45%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.77%, coincidències 30)

- bielorúsa (usada 3.23%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 34)

belize belize

- belize (usada 96.15%, coincidències 25)

- belice (usada 3.85%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 66.67%, coincidències 8)

- timbre (usada 16.67%, coincidències 2)

- so d'avís (usada 16.67%, coincidències 2)

below per sota

- per sota (usada 41.46%, coincidències 17)

- a sota (usada 26.83%, coincidències 11)

- sota (usada 17.07%, coincidències 7)

- inferior (usada 7.32%, coincidències 3)

- part inferior (usada 2.44%, coincidències 1)

- baix (usada 2.44%, coincidències 1)

- a continuació (usada 2.44%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 71.43%, coincidències 5)

- banc per seure (usada 14.29%, coincidències 1)

- bench (usada 14.29%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 62.50%, coincidències 5)

- prova de rendiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 97.30%, coincidències 36)

- bengali (usada 2.70%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 91.30%, coincidències 21)

- benin (usada 8.70%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 92.31%, coincidències 12)

- berlin (usada 7.69%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 63.64%, coincidències 14)

- bermudes (usada 36.36%, coincidències 8)

best màxima

- màxima (usada 37.04%, coincidències 10)

- millor (usada 33.33%, coincidències 9)

- el millor (usada 11.11%, coincidències 3)

- la millor (usada 7.41%, coincidències 2)

- superior (usada 3.70%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 3.70%, coincidències 1)

- cordialment (usada 3.70%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 58.82%, coincidències 10)

- millor ajustament (usada 17.65%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 11.76%, coincidències 2)

- ajust automàtic (usada 5.88%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 5.88%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 97.06%, coincidències 33)

- β ( beta minúscula) (usada 2.94%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 91.30%, coincidències 21)

- between (usada 8.70%, coincidències 2)

bevel bissell

- bissell (usada 52.63%, coincidències 10)

- bisell (usada 26.32%, coincidències 5)

- bisella (usada 15.79%, coincidències 3)

- obliqua (usada 5.26%, coincidències 1)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 95.00%, coincidències 19)

- bután (usada 5.00%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 17)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 13)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 9)

big gran

- gran (usada 90.00%, coincidències 9)

- big (usada 10.00%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.61%, coincidències 57)

- major (usada 3.39%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 18)

bill factura

- factura (usada 66.67%, coincidències 6)

- facturar (usada 11.11%, coincidències 1)

- compta (usada 11.11%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 11.11%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 15)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 83.33%, coincidències 10)

- direcció de facturació (usada 16.67%, coincidències 2)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 66.67%, coincidències 6)

- dades de facturació (usada 33.33%, coincidències 3)

binary binari

- binari (usada 87.18%, coincidències 34)

- binària (usada 5.13%, coincidències 2)

- binary (usada 2.56%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.56%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.56%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

bind unir

- unir (usada 37.50%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 12.50%, coincidències 1)

- lligam (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 12.50%, coincidències 1)

- vincular (usada 12.50%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernar (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 58.82%, coincidències 10)

- lligam (usada 5.88%, coincidències 1)

- vinculant (usada 5.88%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- associació (usada 5.88%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 5.88%, coincidències 1)

- unint (usada 5.88%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 5.88%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 80.00%, coincidències 8)

- binomi (usada 20.00%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 9)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 11)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 75.68%, coincidències 28)

- data de naixement (usada 16.22%, coincidències 6)

- natalici (usada 5.41%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 2.70%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 88.89%, coincidències 8)

- birmà (usada 11.11%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 50.00%, coincidències 5)

- bits (usada 30.00%, coincidències 3)

- mica (usada 10.00%, coincidències 1)

- mos (usada 10.00%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 47.06%, coincidències 8)

- bits de profunditat (usada 23.53%, coincidències 4)

- nombre de bits (usada 11.76%, coincidències 2)

- profunditat de mostreig (usada 5.88%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 5.88%, coincidències 1)

- bits per color (usada 5.88%, coincidències 1)

bit rate velocitat de bits

- velocitat de bits (usada 47.37%, coincidències 9)

- taxa de bits (usada 42.11%, coincidències 8)

- velocitat de transmissió (usada 5.26%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.26%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 10)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 18)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 80.00%, coincidències 28)

- velocitat de bits (usada 8.57%, coincidències 3)

- taxadebits (usada 2.86%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.86%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 10)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 10)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 15)

black negre

- negre (usada 86.73%, coincidències 85)

- negres (usada 6.12%, coincidències 6)

- gruixut (usada 3.06%, coincidències 3)

- negra (usada 2.04%, coincidències 2)

- ordena (usada 1.02%, coincidències 1)

- botó negre (usada 1.02%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 28)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 96.00%, coincidències 24)

- en blanc i negre (usada 4.00%, coincidències 1)

black level nivell de negre

- nivell de negre (usada 100.00%, coincidències 8)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 13)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 16)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 48.72%, coincidències 19)

- buit (usada 28.21%, coincidències 11)

- blank (usada 7.69%, coincidències 3)

- blanc (usada 5.13%, coincidències 2)

- esborra (usada 5.13%, coincidències 2)

- negre (usada 2.56%, coincidències 1)

- buida (usada 2.56%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 84.62%, coincidències 11)

- pàgina buida (usada 15.38%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 56.25%, coincidències 9)

- mescla (usada 25.00%, coincidències 4)

- mesclar (usada 6.25%, coincidències 1)

- transició (usada 6.25%, coincidències 1)

- degradat (usada 6.25%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 46.43%, coincidències 13)

- mode de mescla (usada 25.00%, coincidències 7)

- mode de barreja (usada 14.29%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 10.71%, coincidències 3)

- mode (usada 3.57%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 38.82%, coincidències 33)

- bloca (usada 29.41%, coincidències 25)

- bloquejar (usada 11.76%, coincidències 10)

- bloqueja (usada 9.41%, coincidències 8)

- blocs (usada 3.53%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.35%, coincidències 2)

- bloqueig (usada 1.18%, coincidències 1)

- block (usada 1.18%, coincidències 1)

- bossell (usada 1.18%, coincidències 1)

- bloquejats (usada 1.18%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 75.00%, coincidències 9)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 16.67%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 8.33%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 60.00%, coincidències 6)

- elements de blocs (usada 20.00%, coincidències 2)

- bloqueja els elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- blocar elements (usada 10.00%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 63.64%, coincidències 7)

- bloca un usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 9.09%, coincidències 1)

- bloquejar l'usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 48.00%, coincidències 24)

- bloquejat (usada 26.00%, coincidències 13)

- blocats (usada 10.00%, coincidències 5)

- bloquejada (usada 4.00%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 4.00%, coincidències 2)

- bloca (usada 2.00%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 2.00%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.00%, coincidències 1)

- blocades (usada 2.00%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 63.64%, coincidències 7)

- usuaris bloquejats (usada 36.36%, coincidències 4)

blockquote cita

- cita (usada 38.46%, coincidències 5)

- bloc de citació (usada 23.08%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 15.38%, coincidències 2)

- cita en bloc (usada 15.38%, coincidències 2)

- citació (usada 7.69%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 93.33%, coincidències 28)

- bloquejos (usada 3.33%, coincidències 1)

- quadrets (usada 3.33%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 79.17%, coincidències 19)

- bloc (usada 16.67%, coincidències 4)

- publicar al blog (usada 4.17%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 6)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.91%, coincidències 10)

- blue-ray (usada 9.09%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 96.36%, coincidències 159)

- blava (usada 3.03%, coincidències 5)

- blue (usada 0.61%, coincidències 1)

blueberry nabiu

- nabiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- mirtil (usada 14.29%, coincidències 1)

- blueberry (usada 14.29%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 40)

bluetooth devices dispositius bluetooth

- dispositius bluetooth (usada 100.00%, coincidències 9)

blur difumina

- difumina (usada 29.27%, coincidències 12)

- difuminat (usada 26.83%, coincidències 11)

- difuminar (usada 26.83%, coincidències 11)

- borrós (usada 9.76%, coincidències 4)

- desenfocament (usada 2.44%, coincidències 1)

- taca (usada 2.44%, coincidències 1)

- difuminada (usada 2.44%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 8)

board tauler

- tauler (usada 55.00%, coincidències 11)

- placa (usada 15.00%, coincidències 3)

- tauló (usada 5.00%, coincidències 1)

- taula (usada 5.00%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.00%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.00%, coincidències 1)

boat barca

- barca (usada 45.45%, coincidències 5)

- vaixell (usada 45.45%, coincidències 5)

- veler (usada 9.09%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 90.20%, coincidències 46)

- body (usada 3.92%, coincidències 2)

- missatge (usada 1.96%, coincidències 1)

- text (usada 1.96%, coincidències 1)

- cos del missatge (usada 1.96%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 99.40%, coincidències 165)

- marcat (usada 0.60%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 72.73%, coincidències 8)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 13)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.55%, coincidències 28)

- bolivia (usada 3.45%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 7)

bond bo

- bo (usada 18.18%, coincidències 2)

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- vinculació (usada 18.18%, coincidències 2)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- obligació (usada 9.09%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 38)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 10)

bookmark marcador

- marcador (usada 39.29%, coincidències 22)

- adreça d'interès (usada 30.36%, coincidències 17)

- preferit (usada 5.36%, coincidències 3)

- punt de llibre (usada 5.36%, coincidències 3)

- punt (usada 3.57%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.57%, coincidències 2)

- marca (usada 1.79%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.79%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 1.79%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.79%, coincidències 1)

- marcadors (usada 1.79%, coincidències 1)

- adreça d'interés (usada 1.79%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.79%, coincidències 1)

bookmark all tabs afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès

- afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix-hi totes les pestanyes (usada 16.67%, coincidències 2)

- apunta com adreces d'interès totes les pestanyes (usada 8.33%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom del preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom de marcatge (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 20.00%, coincidències 3)

- apunta aquesta pàgina (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 13.33%, coincidències 2)

- marqueu aquesta pàgina (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 6.67%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 6.67%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 50.00%, coincidències 72)

- marcadors (usada 36.81%, coincidències 53)

- punts (usada 4.17%, coincidències 6)

- preferits (usada 4.17%, coincidències 6)

- favorits (usada 2.78%, coincidències 4)

- marcador (usada 0.69%, coincidències 1)

- punts de lectura (usada 0.69%, coincidències 1)

- punts d'interès (usada 0.69%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 25)

bool bool

- bool (usada 84.21%, coincidències 16)

- booleà (usada 15.79%, coincidències 3)

boolean booleà

- booleà (usada 97.37%, coincidències 37)

- boolean (usada 2.63%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 8)

- boot (usada 18.75%, coincidències 3)

- bota (usada 12.50%, coincidències 2)

- arrenca (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrancada (usada 6.25%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 90.91%, coincidències 10)

- zhuyin (usada 9.09%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 9)

border vora

- vora (usada 64.56%, coincidències 51)

- frontera (usada 15.19%, coincidències 12)

- contorn (usada 15.19%, coincidències 12)

- marge (usada 2.53%, coincidències 2)

- vores (usada 1.27%, coincidències 1)

- només la vora (usada 1.27%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 46.43%, coincidències 13)

- color del contorn (usada 21.43%, coincidències 6)

- color de les vores (usada 10.71%, coincidències 3)

- color del marge (usada 7.14%, coincidències 2)

- color del costat (usada 3.57%, coincidències 1)

- color de la bora (usada 3.57%, coincidències 1)

- color de vora (usada 3.57%, coincidències 1)

- color de contorn (usada 3.57%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 57.14%, coincidències 12)

- amplada del contorn (usada 23.81%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 9.52%, coincidències 2)

- gruix de la vora (usada 4.76%, coincidències 1)

- amplada de contorn (usada 4.76%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 93.02%, coincidències 40)

- contorns (usada 4.65%, coincidències 2)

- cantonades (usada 2.33%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.91%, coincidències 20)

- bòsnia i herzegovina (usada 4.55%, coincidències 1)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.55%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 88.46%, coincidències 23)

- bosni (usada 11.54%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 78.57%, coincidències 11)

- robot (usada 14.29%, coincidències 2)

- inferior (usada 7.14%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 50.94%, coincidències 27)

- tots dos (usada 26.42%, coincidències 14)

- ambdues (usada 7.55%, coincidències 4)

- both (usada 1.89%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 1.89%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.89%, coincidències 1)

- de tots dos (usada 1.89%, coincidències 1)

- ambdós|els dos|tots dos (usada 1.89%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.89%, coincidències 1)

- tots (usada 1.89%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 1.89%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.45%, coincidències 21)

- botsuana (usada 4.55%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 28.57%, coincidències 2)

- pula botswanesa (usada 28.57%, coincidències 2)

bottle ampolla

- ampolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- botella (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 62.78%, coincidències 140)

- baix (usada 13.00%, coincidències 29)

- part inferior (usada 11.21%, coincidències 25)

- a baix (usada 7.62%, coincidències 17)

- al final (usada 0.90%, coincidències 2)

- avall (usada 0.90%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.90%, coincidències 2)

- natges (usada 0.45%, coincidències 1)

- final (usada 0.45%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.45%, coincidències 1)

- a sota (usada 0.45%, coincidències 1)

- sota (usada 0.45%, coincidències 1)

- capdavall (usada 0.45%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 30.00%, coincidències 3)

- inferior centre (usada 20.00%, coincidències 2)

- a baix centre (usada 20.00%, coincidències 2)

- baix centre (usada 10.00%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior central (usada 10.00%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 40.38%, coincidències 21)

- baix a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 13)

- a baix esquerra (usada 9.62%, coincidències 5)

- baix esquerra (usada 5.77%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 5.77%, coincidències 3)

- extrem inferior esquerre (usada 3.85%, coincidències 2)

- part inferior esquerra (usada 3.85%, coincidències 2)

- zona inferior esquerra (usada 1.92%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 1.92%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 1.92%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 95.00%, coincidències 19)

- vora inferior (usada 5.00%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 42.00%, coincidències 21)

- baix a la dreta (usada 24.00%, coincidències 12)

- a baix a la dreta (usada 10.00%, coincidències 5)

- a baix dreta (usada 8.00%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 6.00%, coincidències 3)

- part inferior dreta (usada 4.00%, coincidències 2)

- extrem inferior dret (usada 2.00%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 2.00%, coincidències 1)

- part inferior a la dreta (usada 2.00%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 13)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 50.00%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 25.00%, coincidències 2)

- baix a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- a baix-esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a la dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 11.11%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 40.00%, coincidències 6)

- rebota (usada 20.00%, coincidències 3)

- repetició (usada 6.67%, coincidències 1)

- retornats (usada 6.67%, coincidències 1)

- retornar (usada 6.67%, coincidències 1)

- retorn (usada 6.67%, coincidències 1)

- bounce (usada 6.67%, coincidències 1)

- botar (usada 6.67%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 33.33%, coincidències 3)

- límits (usada 22.22%, coincidències 2)

- contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- frontera (usada 11.11%, coincidències 1)

- final (usada 11.11%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 13.33%, coincidències 2)

- caixetí delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- quadre delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 6.67%, coincidències 1)

- límits (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 6.67%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 11)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 81.25%, coincidències 13)

- bouvet (usada 18.75%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 38.10%, coincidències 16)

- quadre (usada 30.95%, coincidències 13)

- capsa (usada 11.90%, coincidències 5)

- casella (usada 11.90%, coincidències 5)

- requadre (usada 2.38%, coincidències 1)

- box (usada 2.38%, coincidències 1)

- boix (usada 2.38%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de capses (usada 10.00%, coincidències 1)

- box drawing (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de línies (usada 10.00%, coincidències 1)

boxes caixes

- caixes (usada 42.86%, coincidències 3)

- quadres (usada 14.29%, coincidències 1)

- boxes (usada 14.29%, coincidències 1)

- màquines (usada 14.29%, coincidències 1)

- caselles (usada 14.29%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 43.48%, coincidències 10)

- ppm (usada 30.43%, coincidències 7)

- tempo (usada 17.39%, coincidències 4)

- tpm (usada 4.35%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 4.35%, coincidències 1)

bracket claudàtor

- claudàtor (usada 90.91%, coincidències 10)

- suport (usada 9.09%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 37.50%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 37.50%, coincidències 6)

- tanques (usada 6.25%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 6.25%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 6.25%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 6.25%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 44.44%, coincidències 4)

- plantilles braille (usada 33.33%, coincidències 3)

- alfabet braille (usada 11.11%, coincidències 1)

- patrons de braille (usada 11.11%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 84.62%, coincidències 22)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 92.31%, coincidències 12)

- marca comercial (usada 7.69%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 38)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 66.67%, coincidències 6)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 80.00%, coincidències 8)

- real (usada 20.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 10)

break salt

- salt (usada 43.75%, coincidències 7)

- trenca (usada 12.50%, coincidències 2)

- salta (usada 6.25%, coincidències 1)

- interrupció (usada 6.25%, coincidències 1)

- pausa (usada 6.25%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 6.25%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 6.25%, coincidències 1)

- interromp (usada 6.25%, coincidències 1)

- divisió (usada 6.25%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 66.67%, coincidències 6)

- punt d'interrupció (usada 22.22%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 11.11%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 75.00%, coincidències 6)

- punts d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 24)

brick maó

- maó (usada 85.71%, coincidències 6)

- brick (usada 14.29%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 96.00%, coincidències 24)

- pont de comandament (usada 4.00%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 76.92%, coincidències 10)

- lluminós (usada 15.38%, coincidències 2)

- lluentor (usada 7.69%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 89.47%, coincidències 85)

- lluminositat (usada 7.37%, coincidències 7)

- claror (usada 1.05%, coincidències 1)

- lluentor (usada 1.05%, coincidències 1)

- brillant (usada 1.05%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 50.00%, coincidències 10)

- porta endavant (usada 20.00%, coincidències 4)

- portar a primer pla (usada 10.00%, coincidències 2)

- envia al davant (usada 5.00%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.00%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.00%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.00%, coincidències 1)

british columbia colúmbia britànica

- colúmbia britànica (usada 71.43%, coincidències 5)

- british columbia (usada 28.57%, coincidències 2)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 87.50%, coincidències 7)

- illes verge (britàniques) (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 71.43%, coincidències 20)

- envia a tots (usada 7.14%, coincidències 2)

- retransmetre (usada 7.14%, coincidències 2)

- redifusió (usada 7.14%, coincidències 2)

- de difusió (usada 3.57%, coincidències 1)

- difusió general (usada 3.57%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 58.33%, coincidències 7)

- trencats (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 8.33%, coincidències 1)

- discontínua (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencada (usada 8.33%, coincidències 1)

- espatllat (usada 8.33%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 7)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 24)

browse navega

- navega (usada 80.49%, coincidències 198)

- explora (usada 8.94%, coincidències 22)

- examina (usada 2.85%, coincidències 7)

- navegar (usada 2.85%, coincidències 7)

- explorar (usada 1.63%, coincidències 4)

- navegació (usada 0.81%, coincidències 2)

- índex (usada 0.41%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.41%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.41%, coincidències 1)

- navegueu (usada 0.41%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.41%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.41%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 50.00%, coincidències 7)

- navegador de fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- explorar els arxius (usada 7.14%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

browse the web navegueu pel web

- navegueu pel web (usada 30.00%, coincidències 3)

- navegueu per la xarxa (usada 30.00%, coincidències 3)

- navega la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navegueu per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navegar per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 86.27%, coincidències 44)

- explorador (usada 11.76%, coincidències 6)

- browser (usada 1.96%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 40.00%, coincidències 6)

- navegant (usada 20.00%, coincidències 3)

- exploració (usada 13.33%, coincidències 2)

- explorant (usada 13.33%, coincidències 2)

- navega (usada 6.67%, coincidències 1)

- examinant (usada 6.67%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 11)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 14)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 69.23%, coincidències 9)

- brunei darussalam (usada 23.08%, coincidències 3)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.69%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 69.23%, coincidències 9)

- brotxa (usada 15.38%, coincidències 2)

- brush (colorado) (usada 7.69%, coincidències 1)

- raspall (usada 7.69%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- regió de brussel·les-capital (usada 9.09%, coincidències 1)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 7)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 8)

bubble bombolla

- bombolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- bombolles (usada 12.50%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 100.00%, coincidències 7)

bucket galleda

- galleda (usada 62.50%, coincidències 5)

- cubeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- fossa sèptica (usada 12.50%, coincidències 1)

- catúfol (usada 12.50%, coincidències 1)

buddy company

- company (usada 84.62%, coincidències 11)

- amic (usada 15.38%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 11)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 11)

buffer àrea d'influència

- àrea d'influència (usada 51.43%, coincidències 18)

- memòria intermèdia (usada 25.71%, coincidències 9)

- dilatació (usada 22.86%, coincidències 8)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida del buffer (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 2)

- desant a la memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

buffers memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- error (usada 22.22%, coincidències 2)

- bug (usada 11.11%, coincidències 1)

- errada (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuca (usada 11.11%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 28.57%, coincidències 2)

- seguidor d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 14.29%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 14.29%, coincidències 1)

- incidències (usada 14.29%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 76.92%, coincidències 10)

- buginès (usada 23.08%, coincidències 3)

bugs errors

- errors (usada 87.50%, coincidències 7)

- errors de programari (usada 12.50%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 60.00%, coincidències 6)

- bugui (usada 40.00%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 35.90%, coincidències 14)

- construcció (usada 23.08%, coincidències 9)

- muntatge (usada 15.38%, coincidències 6)

- fase (usada 10.26%, coincidències 4)

- munta (usada 5.13%, coincidències 2)

- compilació (usada 5.13%, coincidències 2)

- generar (usada 2.56%, coincidències 1)

- build (usada 2.56%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 47.62%, coincidències 10)

- construcció (usada 14.29%, coincidències 3)

- construint (usada 4.76%, coincidències 1)

- muntatge (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 4.76%, coincidències 1)

- edificació (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 4.76%, coincidències 1)

- construir (usada 4.76%, coincidències 1)

- creant (usada 4.76%, coincidències 1)

- compilant (usada 4.76%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 82.61%, coincidències 19)

- incorporat (usada 17.39%, coincidències 4)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 96.88%, coincidències 31)

- bulgaria (usada 3.12%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.62%, coincidències 41)

- bulgar (usada 2.38%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 80.00%, coincidències 8)

- lev (usada 20.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 66.67%, coincidències 12)

- bala (usada 11.11%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 11.11%, coincidències 2)

- pics (usada 5.56%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 5.56%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 70.00%, coincidències 7)

- llista amb pics (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 11)

- llista amb pics (usada 18.18%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 18.18%, coincidències 4)

- llista puntejada (usada 4.55%, coincidències 1)

- llista no numerada (usada 4.55%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 4.55%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 84.62%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 15.38%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 58.33%, coincidències 7)

- agrupació (usada 16.67%, coincidències 2)

- embolcall (usada 16.67%, coincidències 2)

- agrupar (usada 8.33%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 90.00%, coincidències 18)

- burquina faso (usada 5.00%, coincidències 1)

- burkina fasso (usada 5.00%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 91.30%, coincidències 21)

- gat birmà (usada 4.35%, coincidències 1)

- burmès (usada 4.35%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 28.00%, coincidències 7)

- gravar (usada 24.00%, coincidències 6)

- cremat (usada 16.00%, coincidències 4)

- grava (usada 12.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 8.00%, coincidències 2)

- enregistrar (usada 4.00%, coincidències 1)

- cremada (usada 4.00%, coincidències 1)

- cremar (usada 4.00%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 19)

bus bus

- bus (usada 64.00%, coincidències 16)

- autobús (usada 36.00%, coincidències 9)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 87.50%, coincidències 7)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 40.74%, coincidències 11)

- negocis (usada 29.63%, coincidències 8)

- negoci (usada 25.93%, coincidències 7)

- professional (usada 3.70%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 85.71%, coincidències 36)

- ocupada (usada 7.14%, coincidències 3)

- no disponible (usada 2.38%, coincidències 1)

- està ocupat (usada 2.38%, coincidències 1)

- espereu un moment (usada 2.38%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.39%, coincidències 80)

- bot@'o (usada 1.20%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.20%, coincidències 1)

- button (usada 1.20%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 6)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 29)

buy compra

- compra (usada 53.33%, coincidències 8)

- comprar (usada 40.00%, coincidències 6)

- buï (usada 6.67%, coincidències 1)

bw re

- re (usada 16.67%, coincidències 1)

- b i n (usada 16.67%, coincidències 1)

- nb (usada 16.67%, coincidències 1)

- b/n (usada 16.67%, coincidències 1)

- banda (usada 16.67%, coincidències 1)

- blanc i negre (usada 16.67%, coincidències 1)

by per

- per (usada 91.53%, coincidències 54)

- de (usada 3.39%, coincidències 2)

- by (usada 1.69%, coincidències 1)

- segons (usada 1.69%, coincidències 1)

- autor (usada 1.69%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 13)

by extension per extensió

- per extensió (usada 90.91%, coincidències 10)

- per l'extensió (usada 9.09%, coincidències 1)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 88.89%, coincidències 8)

- per la data de modificació (usada 11.11%, coincidències 1)

by name per nom

- per nom (usada 96.15%, coincidències 25)

- pel nom (usada 3.85%, coincidències 1)

by size per mida

- per mida (usada 94.44%, coincidències 17)

- per la mida (usada 5.56%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 15)

byte byte

- byte (usada 92.31%, coincidències 12)

- bytes (usada 7.69%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 94.44%, coincidències 51)

- octets (usada 5.56%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 8)

ca certificate certificat de la ca

- certificat de la ca (usada 36.36%, coincidències 4)

- certificat de ca (usada 27.27%, coincidències 3)

- certificat ca (usada 27.27%, coincidències 3)

- certificat de l'ac (usada 9.09%, coincidències 1)

cable cable

- cable (usada 87.50%, coincidències 7)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 73.68%, coincidències 28)

- cau (usada 10.53%, coincidències 4)

- cache (usada 5.26%, coincidències 2)

- caxè (usada 2.63%, coincidències 1)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.63%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.63%, coincidències 1)

- caché (usada 2.63%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 36.36%, coincidències 4)

- cau (usada 18.18%, coincidències 2)

- memòria (usada 18.18%, coincidències 2)

- emmagatzemat temporalment (usada 9.09%, coincidències 1)

- a la memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 9.09%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 30.00%, coincidències 3)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 7)

cairo el caire

- el caire (usada 75.00%, coincidències 12)

- cairo (usada 25.00%, coincidències 4)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 9)

calculate calcula

- calcula (usada 80.65%, coincidències 25)

- calcular (usada 12.90%, coincidències 4)

- càlcul (usada 6.45%, coincidències 2)

calculated calculat

- calculat (usada 91.67%, coincidències 11)

- calculada (usada 8.33%, coincidències 1)

calculating calculant

- calculant (usada 56.76%, coincidències 21)

- s'està calculant (usada 40.54%, coincidències 15)

- es calcula (usada 2.70%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 88.89%, coincidències 8)

- compte (usada 11.11%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 51)

calendar calendari

- calendari (usada 96.83%, coincidències 122)

- agenda (usada 2.38%, coincidències 3)

- calendar (usada 0.79%, coincidències 1)

calendar events esdeveniments del calendari

- esdeveniments del calendari (usada 62.50%, coincidències 5)

- esdeveniments de calendari (usada 37.50%, coincidències 3)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 10)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 27)

calibrate calibra

- calibra (usada 73.33%, coincidències 11)

- calibrar (usada 20.00%, coincidències 3)

- calibratge (usada 6.67%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 10)

california california

- california (usada 57.14%, coincidències 4)

- califòrnia (usada 42.86%, coincidències 3)

call trucar

- trucar (usada 39.58%, coincidències 19)

- truca (usada 27.08%, coincidències 13)

- trucada (usada 12.50%, coincidències 6)

- crida (usada 8.33%, coincidències 4)

- habitual (usada 4.17%, coincidències 2)

- trucades (usada 2.08%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 2.08%, coincidències 1)

- comú (usada 2.08%, coincidències 1)

- truca-li (usada 2.08%, coincidències 1)

call back torna la trucada

- torna la trucada (usada 71.43%, coincidències 5)

- torna-li la trucada (usada 14.29%, coincidències 1)

- reintentar (usada 14.29%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 57.14%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 28.57%, coincidències 2)

- grup de trucades (usada 14.29%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 8)

calling trucant

- trucant (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està trucant (usada 20.00%, coincidències 2)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 2)

- cridant (usada 10.00%, coincidències 1)

- trucades (usada 10.00%, coincidències 1)

- telefonades (usada 10.00%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 64.29%, coincidències 9)

- crides (usada 35.71%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 24)

camel camell

- camell (usada 57.14%, coincidències 4)

- dromedari (usada 42.86%, coincidències 3)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 88)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 76.47%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 17.65%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.88%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 96.15%, coincidències 25)

- camerún (usada 3.85%, coincidències 1)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 6)

canada canadà

- canadà (usada 97.37%, coincidències 37)

- canada (usada 2.63%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlars canadencs (usada 10.00%, coincidències 1)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 73.30%, coincidències 950)

- cancel·lar (usada 20.91%, coincidències 271)

- anul·la (usada 2.85%, coincidències 37)

- tanca (usada 1.39%, coincidències 18)

- cancel·la els canvis (usada 0.69%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.23%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.15%, coincidències 2)

- cancel (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.08%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.08%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 62.50%, coincidències 5)

- cancel·lar descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancel·lar la descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 60.00%, coincidències 6)

- cancel·la un treball (usada 10.00%, coincidències 1)

- anuŀla la feina (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·lar tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·la la tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

cancel search cancel·la la cerca

- cancel·la la cerca (usada 71.43%, coincidències 5)

- cancel·lar cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

- cancel·lar la cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 64.81%, coincidències 35)

- cancel·lada (usada 22.22%, coincidències 12)

- s'ha cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 6)

- cancel·lades (usada 1.85%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 50.00%, coincidències 9)

- cancel·lant (usada 44.44%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 5.56%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 69.44%, coincidències 25)

- cancel·lada (usada 19.44%, coincidències 7)

- s'ha cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 4)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 64.29%, coincidències 9)

- cancel·lació (usada 14.29%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 14.29%, coincidències 2)

- es cancel·la (usada 7.14%, coincidències 1)

cancer cranc

- cranc (usada 45.45%, coincidències 5)

- càncer (usada 36.36%, coincidències 4)

- càncer (o cranc) (usada 9.09%, coincidències 1)

- constel·lació del cranc (usada 9.09%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 9)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 50.00%, coincidències 4)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 12.50%, coincidències 1)

- no es pot obrir l'arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 87.50%, coincidències 21)

- escriptori (usada 4.17%, coincidències 1)

- canvas (usada 4.17%, coincidències 1)

- tapís (usada 4.17%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 46.67%, coincidències 7)

- estil d'extrem (usada 26.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 13.33%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 6.67%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 6.67%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 70.59%, coincidències 12)

- funcionalitats (usada 11.76%, coincidències 2)

- característiques (usada 11.76%, coincidències 2)

- funcions (usada 5.88%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- funcionalitats (usada 11.11%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 93.55%, coincidències 29)

- cabuda (usada 3.23%, coincidències 1)

- capacitat jurídica (usada 3.23%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 21)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 85.71%, coincidències 60)

- posa en majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 2.86%, coincidències 2)

- majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- capitalitza (usada 1.43%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.43%, coincidències 1)

- utilitzar les majúscules (usada 1.43%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 1.43%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 87.50%, coincidències 7)

- capitals (usada 12.50%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 44.44%, coincidències 4)

- cares (usada 11.11%, coincidències 1)

- capacitats (usada 11.11%, coincidències 1)

- majús (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

- maj (usada 11.11%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 42.86%, coincidències 9)

- bloqueig de majúscules (usada 38.10%, coincidències 8)

- majúscules (usada 4.76%, coincidències 1)

- bloq majús (usada 4.76%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 4.76%, coincidències 1)

- bloq. maj. (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 90.00%, coincidències 9)

- test de captcha (usada 10.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 63.16%, coincidències 36)

- títol (usada 21.05%, coincidències 12)

- peu de foto (usada 8.77%, coincidències 5)

- subtítol (usada 3.51%, coincidències 2)

- peu d'imatge (usada 1.75%, coincidències 1)

- descriptif (usada 1.75%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 50.00%, coincidències 5)

- subtítols (usada 30.00%, coincidències 3)

- comentaris (usada 10.00%, coincidències 1)

- peus de foto (usada 10.00%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 80.00%, coincidències 16)

- capturar (usada 20.00%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 19)

car rental lloguer de cotxes

- lloguer de cotxes (usada 85.71%, coincidències 6)

- lloguer de vehicles (usada 14.29%, coincidències 1)

card targeta

- targeta (usada 74.19%, coincidències 23)

- cartes (usada 6.45%, coincidències 2)

- tarjeta (usada 3.23%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 3.23%, coincidències 1)

- disseny (usada 3.23%, coincidències 1)

- carta (usada 3.23%, coincidències 1)

- tarja (usada 3.23%, coincidències 1)

- fitxa (usada 3.23%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 76.47%, coincidències 13)

- número de la targeta (usada 17.65%, coincidències 3)

- número del cromo (usada 5.88%, coincidències 1)

card type tipus de targeta

- tipus de targeta (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus de cromo (usada 11.11%, coincidències 1)

- tipus de tarjeta (usada 11.11%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 76.92%, coincidències 10)

- cartes (usada 7.69%, coincidències 1)

- targeta (usada 7.69%, coincidències 1)

- fitxes (usada 7.69%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 50.00%, coincidències 5)

- cursor (usada 20.00%, coincidències 2)

- signe d'intercalació (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbol de la tecla control (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 10.00%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- cària (usada 12.50%, coincidències 1)

- carià (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 50.00%, coincidències 6)

- operador (usada 16.67%, coincidències 2)

- operador de telefonia mòbil (usada 16.67%, coincidències 2)

- portadora (usada 8.33%, coincidències 1)

- carrier (usada 8.33%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 8)

cart carro

- carro (usada 38.46%, coincidències 5)

- cistella (usada 38.46%, coincidències 5)

- carretó (usada 15.38%, coincidències 2)

- carret (usada 7.69%, coincidències 1)

cartesian cartesiana

- cartesiana (usada 50.00%, coincidències 5)

- cartesià (usada 50.00%, coincidències 5)

cartoon còmic

- còmic (usada 55.56%, coincidències 5)

- dibuix animat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 11.11%, coincidències 1)

- cartoon (usada 11.11%, coincidències 1)

- solidifica (usada 11.11%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 57.14%, coincidències 8)

- en cascada (usada 21.43%, coincidències 3)

- cascade (usada 21.43%, coincidències 3)

case cas

- cas (usada 50.00%, coincidències 10)

- majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- case (usada 5.00%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- caixa (usada 5.00%, coincidències 1)

- funda (usada 5.00%, coincidències 1)

- capitalització (usada 5.00%, coincidències 1)

- estoig (usada 5.00%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 5.00%, coincidències 1)

- bastidor (usada 5.00%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeixis majúscules de minúscules

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- insensible a caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 7.69%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 45.07%, coincidències 32)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 9.86%, coincidències 7)

- distingeix maj/min (usada 7.04%, coincidències 5)

- sensible a majúscules (usada 4.23%, coincidències 3)

- sensible a les majúscules (usada 4.23%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 2.82%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.82%, coincidències 2)

- sensible a caixa (usada 1.41%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.41%, coincidències 1)

- distingeix majúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.41%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.41%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 53.85%, coincidències 7)

- en efectiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- diner (usada 7.69%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 66.67%, coincidències 8)

- emet (usada 16.67%, coincidències 2)

- cast (usada 8.33%, coincidències 1)

- transmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 16)

cat gat

- gat (usada 72.22%, coincidències 13)

- cat (usada 16.67%, coincidències 3)

- catalasa (usada 5.56%, coincidències 1)

- cat. (usada 5.56%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.30%, coincidències 36)

- català; valencià (usada 2.70%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 16)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

categories categories

- categories (usada 98.90%, coincidències 90)

- categorias (usada 1.10%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 96.63%, coincidències 172)

- categoría (usada 1.12%, coincidències 2)

- categories (usada 0.56%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.56%, coincidències 1)

- correu (usada 0.56%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.56%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de categoria (usada 30.00%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 57.14%, coincidències 8)

- atenció (usada 28.57%, coincidències 4)

- alerta (usada 7.14%, coincidències 1)

- compte (usada 7.14%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 80.00%, coincidències 8)

- cayenne (usada 20.00%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 86.36%, coincidències 19)

- illes caimà (usada 9.09%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 4.55%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 81.82%, coincidències 45)

- a/c (usada 14.55%, coincidències 8)

- cd (usada 1.82%, coincidències 1)

- cp (usada 1.82%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 92.59%, coincidències 25)

- canvia de directori (usada 3.70%, coincidències 1)

- ct (usada 3.70%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 11)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 18)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 11)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 6)

- arrodmultsup (usada 16.67%, coincidències 2)

- ceiling (usada 8.33%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 8.33%, coincidències 1)

- valor superior (usada 8.33%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 8.33%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 85.71%, coincidències 42)

- mòbil (usada 6.12%, coincidències 3)

- cèl·lula (usada 6.12%, coincidències 3)

- cell (usada 2.04%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de les cel·les

- espaiat de les cel·les (usada 33.33%, coincidències 3)

- espaiat de la cel·la (usada 33.33%, coincidències 3)

- espai entre cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

- espai de cel.la (usada 11.11%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 11.11%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 88.24%, coincidències 15)

- cel.les (usada 11.76%, coincidències 2)

cellular xarxa mòbil

- xarxa mòbil (usada 28.57%, coincidències 2)

- telèfon mòbil (usada 28.57%, coincidències 2)

- cel·lular (usada 14.29%, coincidències 1)

- mòbil (usada 14.29%, coincidències 1)

- telefonia mòbil (usada 14.29%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 80.00%, coincidències 12)

- centígrads (usada 20.00%, coincidències 3)

celtic celta

- celta (usada 46.15%, coincidències 6)

- cèltic (usada 30.77%, coincidències 4)

- celtic (usada 15.38%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.69%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 58.45%, coincidències 128)

- centrar (usada 26.03%, coincidències 57)

- centrat (usada 6.85%, coincidències 15)

- centra (usada 6.39%, coincidències 14)

- central (usada 1.37%, coincidències 3)

- al centre (usada 0.91%, coincidències 2)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 14)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 13)

centered centrat

- centrat (usada 72.73%, coincidències 32)

- centrada (usada 20.45%, coincidències 9)

- centre (usada 6.82%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 90.00%, coincidències 18)

- centímetres (usada 10.00%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 28)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 11)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 91.67%, coincidències 22)

- república centrefricana (usada 4.17%, coincidències 1)

- república centroafricana (usada 4.17%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 37.50%, coincidències 6)

- europeu central (usada 25.00%, coincidències 4)

- europa central (usada 12.50%, coincidències 2)

- centre europeu (usada 6.25%, coincidències 1)

- central european (usada 6.25%, coincidències 1)

- centre-europeu (usada 6.25%, coincidències 1)

- europea central (usada 6.25%, coincidències 1)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 13)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 45)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 62.50%, coincidències 5)

- entitat certificadora (usada 25.00%, coincidències 2)

- autoritats certificadores (usada 12.50%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 10)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 77.78%, coincidències 7)

- contrasenya de certificat (usada 11.11%, coincidències 1)

- contrasenya de certificació (usada 11.11%, coincidències 1)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 20)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 7)

chad txad

- txad (usada 96.00%, coincidències 24)

- chad (usada 4.00%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 66.67%, coincidències 6)

- encadenament (usada 22.22%, coincidències 2)

- chain (usada 11.11%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 71.43%, coincidències 5)

- cadena (usada 14.29%, coincidències 1)

- encadenament (usada 14.29%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 40.00%, coincidències 4)

- presideix (usada 40.00%, coincidències 4)

- president (usada 10.00%, coincidències 1)

- director (usada 10.00%, coincidències 1)

challenge repte

- repte (usada 53.85%, coincidències 7)

- desafiament (usada 30.77%, coincidències 4)

- verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 77.78%, coincidències 7)

- txam (usada 22.22%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 71.84%, coincidències 125)

- canviar (usada 16.09%, coincidències 28)

- canvi (usada 7.47%, coincidències 13)

- canvia-ho (usada 1.72%, coincidències 3)

- change (usada 0.57%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.57%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.57%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.57%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.57%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 20.83%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.83%, coincidències 5)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 3)

- majúscules i minúscules (usada 8.33%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 8.33%, coincidències 2)

- canvia'n la caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- canvia entre majúscules/minúscules (usada 4.17%, coincidències 1)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.17%, coincidències 1)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.17%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 84.21%, coincidències 16)

- canviar color (usada 10.53%, coincidències 2)

- canviar el color (usada 5.26%, coincidències 1)

change email canvia el correu electrònic

- canvia el correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 3)

- canvia l'adreça electrònica (usada 33.33%, coincidències 3)

- canvia de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvi de correu (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar el correu (usada 11.11%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 78.57%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 14.29%, coincidències 2)

- canviar font (usada 7.14%, coincidències 1)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 71.43%, coincidències 10)

- canvia d'icona (usada 14.29%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

change language canvia l'idioma

- canvia l'idioma (usada 28.57%, coincidències 8)

- canvieu l'idioma (usada 25.00%, coincidències 7)

- canvia la llengua (usada 21.43%, coincidències 6)

- canvia l'dioma (usada 3.57%, coincidències 1)

- canvi d'idioma (usada 3.57%, coincidències 1)

- canviar idioma (usada 3.57%, coincidències 1)

- canviar l'idioma (usada 3.57%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 3.57%, coincidències 1)

- canvia'n la llengua (usada 3.57%, coincidències 1)

- seleccionar idioma (usada 3.57%, coincidències 1)

change location canvia la ubicació

- canvia la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 10.00%, coincidències 1)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 75.00%, coincidències 6)

- canvia nom (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 12.50%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia la frase de pas (usada 30.00%, coincidències 3)

- cambia la contraseña (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 63.44%, coincidències 59)

- canviar la contrasenya (usada 23.66%, coincidències 22)

- canviar contrasenya (usada 7.53%, coincidències 7)

- canvia contrasenya (usada 3.23%, coincidències 3)

- canvi de contrasenya (usada 1.08%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.08%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 31.25%, coincidències 5)

- canvia la configuració (usada 18.75%, coincidències 3)

- canvia els paràmetres (usada 12.50%, coincidències 2)

- canvia els ajustaments (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 6.25%, coincidències 1)

- canviar configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 4)

- augmenta la mida (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar la mida (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar mida (usada 12.50%, coincidències 1)

change theme canvia el tema

- canvia el tema (usada 70.00%, coincidències 7)

- canviar el tema (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia l'aparença (usada 10.00%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 75.00%, coincidències 6)

- canviar a (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia-ho a (usada 12.50%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 50.00%, coincidències 13)

- data modificació (usada 15.38%, coincidències 4)

- modificat (usada 11.54%, coincidències 3)

- canviada (usada 3.85%, coincidències 1)

- changed (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'ha canviat (usada 3.85%, coincidències 1)

- modificada (usada 3.85%, coincidències 1)

- canvi (usada 3.85%, coincidències 1)

- canviat el (usada 3.85%, coincidències 1)

changed by modificat per

- modificat per (usada 57.14%, coincidències 4)

- canviat per (usada 28.57%, coincidències 2)

- cambiat per (usada 14.29%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 91.67%, coincidències 22)

- changelog (usada 4.17%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 4.17%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 29)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 76)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 92.31%, coincidències 12)

- nom de canal (usada 7.69%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 56)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 9)

chapter capítol

- capítol (usada 96.77%, coincidències 30)

- capítol literari (usada 3.23%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 10)

char caràcter

- caràcter (usada 50.00%, coincidències 8)

- char (usada 25.00%, coincidències 4)

- carac (usada 18.75%, coincidències 3)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 95.77%, coincidències 68)

- character (usada 1.41%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.41%, coincidències 1)

- caràcters (usada 1.41%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 66.67%, coincidències 6)

- dispositiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 11.11%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 54.17%, coincidències 13)

- codificació dels caràcters (usada 41.67%, coincidències 10)

- codificació de caracters (usada 4.17%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.50%, coincidències 37)

- conjunt de caràcters (usada 7.50%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 65.00%, coincidències 13)

- estil dels caràcters (usada 25.00%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.00%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 94.44%, coincidències 34)

- personatges (usada 5.56%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 54.55%, coincidències 6)

- càrrec (usada 36.36%, coincidències 4)

- charge (usada 9.09%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 47.06%, coincidències 8)

- carregant (usada 35.29%, coincidències 6)

- està carregant (usada 5.88%, coincidències 1)

- càrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 5.88%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 9)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 51.35%, coincidències 19)

- gràfic (usada 43.24%, coincidències 16)

- contingut (usada 2.70%, coincidències 1)

- gràfica (usada 2.70%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 62.50%, coincidències 10)

- tipus de gràfic (usada 31.25%, coincidències 5)

- tipus de gràfica (usada 6.25%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 65.22%, coincidències 15)

- gràfics (usada 17.39%, coincidències 4)

- gràfiques (usada 13.04%, coincidències 3)

- grafics (usada 4.35%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 94.74%, coincidències 54)

- conversa (usada 1.75%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.75%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.75%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 8)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 32.31%, coincidències 21)

- comprovar (usada 23.08%, coincidències 15)

- xec (usada 10.77%, coincidències 7)

- marca (usada 7.69%, coincidències 5)

- escac (usada 6.15%, coincidències 4)

- activar (usada 3.08%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.08%, coincidències 2)

- comprovació (usada 3.08%, coincidències 2)

- marcar (usada 3.08%, coincidències 2)

- correcció (usada 1.54%, coincidències 1)

- check (usada 1.54%, coincidències 1)

- avaluació (usada 1.54%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.54%, coincidències 1)

- activa (usada 1.54%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 15.38%, coincidències 2)

- comprovar-ho de nou (usada 15.38%, coincidències 2)

- comprova un altre cop (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 7.69%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprova-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- casella de verificació (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 88.06%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 5.97%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.48%, coincidències 3)

- revisa el document ara (usada 1.49%, coincidències 1)

check for update cerca actualitzacions

- cerca actualitzacions (usada 33.33%, coincidències 2)

- comprova actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 1)

- cercar actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 1)

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 58.73%, coincidències 37)

- cerca actualitzacions (usada 30.16%, coincidències 19)

- comprova actualitzacions (usada 6.35%, coincidències 4)

- actualitzacions (usada 1.59%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.59%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 1.59%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 66.67%, coincidències 8)

- comprova ara (usada 16.67%, coincidències 2)

- cerca'n ara (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovar (usada 8.33%, coincidències 1)

check spelling revisar l'ortografia

- revisar l'ortografia (usada 32.65%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 20.41%, coincidències 10)

- verifica l'ortografia (usada 16.33%, coincidències 8)

- comprovació d'ortografia (usada 6.12%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 6.12%, coincidències 3)

- verificació ortogràfica (usada 4.08%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 4.08%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 4.08%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.04%, coincidències 1)

- comproveu l'ortografia (usada 2.04%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.04%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 66.67%, coincidències 14)

- casella de verificació (usada 9.52%, coincidències 2)

- casella (usada 9.52%, coincidències 2)

- caselladeselecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 4.76%, coincidències 1)

- casella de revisió (usada 4.76%, coincidències 1)

checked marcat

- marcat (usada 37.93%, coincidències 11)

- comprovat (usada 31.03%, coincidències 9)

- activada (usada 13.79%, coincidències 4)

- activat (usada 10.34%, coincidències 3)

- marcada (usada 3.45%, coincidències 1)

- verificat (usada 3.45%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 55.56%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 44.44%, coincidències 4)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 56.67%, coincidències 17)

- compte corrent (usada 10.00%, coincidències 3)

- comprovació (usada 10.00%, coincidències 3)

- comprovant (usada 6.67%, coincidències 2)

- es comprova (usada 6.67%, coincidències 2)

- corrent (usada 3.33%, coincidències 1)

- revisant (usada 3.33%, coincidències 1)

- verificació (usada 3.33%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 7.69%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 7.69%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 17.39%, coincidències 4)

- finalitzar compra (usada 13.04%, coincidències 3)

- obtenció (usada 8.70%, coincidències 2)

- pagament final (usada 8.70%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 8.70%, coincidències 2)

- baixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.35%, coincidències 1)

- passa per caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- pagament (usada 4.35%, coincidències 1)

- obté (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalitzar-comanda (usada 4.35%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.35%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 57.14%, coincidències 12)

- suma de comprovació (usada 19.05%, coincidències 4)

- checksum (usada 14.29%, coincidències 3)

- suma de verificació (checksum) (usada 4.76%, coincidències 1)

- d.c. (usada 4.76%, coincidències 1)

cheese formatge

- formatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- cheese (usada 25.00%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 10)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 85.71%, coincidències 12)

- xerokee (usada 7.14%, coincidències 1)

- xeroqui (usada 7.14%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 85.71%, coincidències 6)

- cireres (usada 14.29%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 9)

chess game joc d'escacs

- joc d'escacs (usada 88.89%, coincidències 8)

- partida d'escacs (usada 11.11%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 42.86%, coincidències 3)

- xeiene; cheyenne (usada 28.57%, coincidències 2)

- xeienne; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeiene (usada 14.29%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 45.45%, coincidències 5)

- chi (usada 27.27%, coincidències 3)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 45.45%, coincidències 5)

- gallina (usada 36.36%, coincidències 4)

- joc de la gallina (usada 9.09%, coincidències 1)

- gall (usada 9.09%, coincidències 1)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 8)

child infant

- infant (usada 33.33%, coincidències 10)

- fill (usada 30.00%, coincidències 9)

- nen (usada 16.67%, coincidències 5)

- fill/a (usada 6.67%, coincidències 2)

- canalla (usada 3.33%, coincidències 1)

- filla (usada 3.33%, coincidències 1)

- fill filla (usada 3.33%, coincidències 1)

- criatura (usada 3.33%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 54.55%, coincidències 6)

- canalla (usada 18.18%, coincidències 2)

- filles (usada 9.09%, coincidències 1)

- infantil (usada 9.09%, coincidències 1)

- infants (usada 9.09%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 35)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes xilè (usada 12.50%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 36)

chinese xinès

- xinès (usada 90.70%, coincidències 39)

- xinesa (usada 4.65%, coincidències 2)

- xinés (usada 2.33%, coincidències 1)

- chinese (usada 2.33%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 8)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 92.31%, coincidències 12)

- xinès simplificat (usada 7.69%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 8)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 91.67%, coincidències 11)

- xinès tradicional (usada 8.33%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.74%, coincidències 18)

- xines simplificat (usada 5.26%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 18)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 85.71%, coincidències 12)

- chocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 38.46%, coincidències 5)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 23.08%, coincidències 3)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 34.78%, coincidències 40)

- tria (usada 26.96%, coincidències 31)

- trieu (usada 20.00%, coincidències 23)

- escull (usada 4.35%, coincidències 5)

- escollir (usada 2.61%, coincidències 3)

- escolliu (usada 2.61%, coincidències 3)

- selecciona (usada 1.74%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 1.74%, coincidències 2)

- triar (usada 1.74%, coincidències 2)

- choose (usada 0.87%, coincidències 1)

- tria|escull (usada 0.87%, coincidències 1)

- elegir (usada 0.87%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.87%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 5)

- tria un color (usada 20.00%, coincidències 2)

- escolliu un color (usada 10.00%, coincidències 1)

- escollir un color (usada 10.00%, coincidències 1)

- escull un color (usada 10.00%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 70.00%, coincidències 7)

- seleccioneu un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 33.33%, coincidències 9)

- escolliu un fitxer (usada 22.22%, coincidències 6)

- tria un fitxer (usada 22.22%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.41%, coincidències 2)

- selecciona un arxiu (usada 7.41%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.70%, coincidències 1)

- seleccionar un arxiu (usada 3.70%, coincidències 1)

choose a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 41.67%, coincidències 5)

- trieu una carpeta (usada 41.67%, coincidències 5)

- tria una carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccionar una carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- escull un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 36.36%, coincidències 4)

- tria una imatge (usada 36.36%, coincidències 4)

- escull una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 2)

- escolliu una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

choose color tria color

- tria color (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecció de color (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu un color (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 11.11%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 27.78%, coincidències 10)

- trieu un fitxer (usada 16.67%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 11.11%, coincidències 4)

- seleccionar un arxiu (usada 11.11%, coincidències 4)

- triar fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

- tria fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

- escull un fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- escull arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- tria el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 30.00%, coincidències 3)

- selecció de fitxers (usada 20.00%, coincidències 2)

- tria els fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

choose folder seleccionar carpeta

- seleccionar carpeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- seleccionar una carpeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- selecció de la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- selecciona la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- seleccioneu un directori (usada 6.25%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- tria de carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- trieu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 42.86%, coincidències 3)

- tria una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- escull una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- selecció d'imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

choose photo trieu una foto

- trieu una foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- seleccionar foto (usada 25.00%, coincidències 2)

- triar una foto (usada 12.50%, coincidències 1)

- tria una foto (usada 12.50%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 66.67%, coincidències 8)

- corda (usada 33.33%, coincidències 4)

christmas nadal

- nadal (usada 87.50%, coincidències 7)

- felicitació de nadal (usada 12.50%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.45%, coincidències 21)

- christmas island (usada 4.55%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 6)

- crom (usada 33.33%, coincidències 4)

- cromat (usada 8.33%, coincidències 1)

- barra cromada (usada 8.33%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 77.78%, coincidències 7)

- crom (usada 22.22%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 11)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 85.71%, coincidències 6)

- església eslava (usada 14.29%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 13)

cinema cinema

- cinema (usada 91.67%, coincidències 11)

- sala de cinema (usada 8.33%, coincidències 1)

cinnamon cinnamon

- cinnamon (usada 50.00%, coincidències 3)

- canyella (usada 50.00%, coincidències 3)

cipher xifra

- xifra (usada 27.27%, coincidències 3)

- xifrat (usada 27.27%, coincidències 3)

- xifratge (usada 18.18%, coincidències 2)

- cipher (usada 9.09%, coincidències 1)

- codi (usada 9.09%, coincidències 1)

- clau (usada 9.09%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 94.94%, coincidències 75)

- circumferència (usada 2.53%, coincidències 2)

- circular (usada 1.27%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.27%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 90.91%, coincidències 10)

- circumferències (usada 9.09%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 92.31%, coincidències 12)

- rodó (usada 7.69%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 52.63%, coincidències 10)

- referència (usada 36.84%, coincidències 7)

- cita (usada 10.53%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 88.79%, coincidències 95)

- població (usada 7.48%, coincidències 8)

- localitat (usada 2.80%, coincidències 3)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.93%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 77.78%, coincidències 7)

- compatibilitat amb cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 88.89%, coincidències 8)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 55.56%, coincidències 5)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 62.50%, coincidències 5)

- radicals cjk suplementaris (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement radicals cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 90.00%, coincidències 9)

- pinzellades cjk (usada 10.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 66.67%, coincidències 6)

- ideogrames unificats del cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- ideografies unificats cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 33.33%, coincidències 3)

- abraçadora (usada 22.22%, coincidències 2)

- clamp (usada 11.11%, coincidències 1)

- limita (usada 11.11%, coincidències 1)

- serjant (usada 11.11%, coincidències 1)

- fixar (usada 11.11%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 94.34%, coincidències 50)

- class (usada 1.89%, coincidències 1)

- aula (usada 1.89%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.89%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 57.14%, coincidències 12)

- nom de classe (usada 42.86%, coincidències 9)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 18)

classic clàssic

- clàssic (usada 86.67%, coincidències 26)

- clàssica (usada 6.67%, coincidències 2)

- edita el clàssic (usada 3.33%, coincidències 1)

- clàssics (usada 3.33%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 70.00%, coincidències 7)

- música clàssica (usada 10.00%, coincidències 1)

- clàssic (usada 10.00%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 10.00%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 20)

classified classificat

- classificat (usada 85.71%, coincidències 6)

- classificats (usada 14.29%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 65.38%, coincidències 17)

- net (usada 7.69%, coincidències 2)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 2)

- apte (usada 7.69%, coincidències 2)

- clean (usada 3.85%, coincidències 1)

- precís (usada 3.85%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.85%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 73.33%, coincidències 11)

- esborra (usada 13.33%, coincidències 2)

- endreçar (usada 13.33%, coincidències 2)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 25.00%, coincidències 5)

- netejant (usada 15.00%, coincidències 3)

- es fa neteja (usada 15.00%, coincidències 3)

- endreçant (usada 15.00%, coincidències 3)

- esborrant (usada 15.00%, coincidències 3)

- neteja (usada 5.00%, coincidències 1)

- neta (usada 5.00%, coincidències 1)

- ordenant (usada 5.00%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 93.75%, coincidències 15)

- netejar (usada 6.25%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 53.55%, coincidències 166)

- esborra (usada 13.23%, coincidències 41)

- esborrar (usada 12.26%, coincidències 38)

- buida (usada 5.81%, coincidències 18)

- netejar (usada 4.52%, coincidències 14)

- descarta (usada 2.90%, coincidències 9)

- clar (usada 1.61%, coincidències 5)

- neteja-ho (usada 1.29%, coincidències 4)

- suprimeix (usada 0.97%, coincidències 3)

- serè (usada 0.65%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.65%, coincidències 2)

- clear (usada 0.32%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.32%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.32%, coincidències 1)

- neteja|esborra (usada 0.32%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.32%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.32%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.32%, coincidències 1)

- cel clar (usada 0.32%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 50.00%, coincidències 32)

- esborra-ho tot (usada 15.62%, coincidències 10)

- neteja tot (usada 12.50%, coincidències 8)

- esborrar-ho tot (usada 6.25%, coincidències 4)

- elimina-ho tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- suprimeix-ho tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 1.56%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 1.56%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 52.94%, coincidències 9)

- esborra la memòria cau (usada 29.41%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 11.76%, coincidències 2)

- netejar memòria cau (usada 5.88%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- esborra dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar dades (usada 14.29%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 48.08%, coincidències 25)

- esborra l'historial (usada 28.85%, coincidències 15)

- esborrar historial (usada 7.69%, coincidències 4)

- buida l'historial (usada 3.85%, coincidències 2)

- neteja l'històric (usada 3.85%, coincidències 2)

- netegeu l'històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja l'historial recent (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborrar l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 60.00%, coincidències 12)

- buida la llista (usada 25.00%, coincidències 5)

- esborra la llista (usada 5.00%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 5.00%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 5.00%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 54.55%, coincidències 6)

- buida el registre (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborrar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 89.86%, coincidències 62)

- esborrar menú (usada 4.35%, coincidències 3)

- neteja el menú (usada 2.90%, coincidències 2)

- esborrar el menú (usada 2.90%, coincidències 2)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 77.78%, coincidències 7)

- buida la llista de reproducció (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra la llista de reproducció (usada 11.11%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 50.00%, coincidències 7)

- esborra les dades privades (usada 35.71%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 7.14%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 7.14%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra les cerques recents (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja les cerques recents (usada 10.00%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la cerca (usada 13.04%, coincidències 3)

- cerca clara (usada 4.35%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborra la cerca. (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 66.67%, coincidències 18)

- neteja selecció (usada 7.41%, coincidències 2)

- desfés la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- cancel·la la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 60.00%, coincidències 6)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra el text (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja text (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 68.75%, coincidències 11)

- esborrat (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimides (usada 6.25%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.25%, coincidències 1)

clearing neteja

- neteja (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està netejant (usada 28.57%, coincidències 2)

- clarianes (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està esborrant (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrant (usada 14.29%, coincidències 1)

clef clau

- clau (usada 100.00%, coincidències 9)

click clic

- clic (usada 67.74%, coincidències 21)

- fer clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- feu clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- feu clic a (usada 6.45%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- feu un clic (usada 3.23%, coincidències 1)

- click (usada 3.23%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 70.00%, coincidències 7)

- fes click aquí (usada 10.00%, coincidències 1)

- clica aquí (usada 10.00%, coincidències 1)

- fes clic aquí (usada 10.00%, coincidències 1)

click to edit feu clic per editar-la

- feu clic per editar-la (usada 16.67%, coincidències 1)

- clica per a editar (usada 16.67%, coincidències 1)

- fes clic per a editar (usada 16.67%, coincidències 1)

- feu clic per editar (usada 16.67%, coincidències 1)

- fes clic per editar (usada 16.67%, coincidències 1)

- clic per a editar (usada 16.67%, coincidències 1)

click to focus clic al focus

- clic al focus (usada 37.50%, coincidències 3)

- en fer clic es passa el focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer clic per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- feu clic per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'enfoca al clicar (usada 12.50%, coincidències 1)

- clicar per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.55%, coincidències 28)

- client (grup) (usada 3.45%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 50.00%, coincidències 5)

- id de client (usada 40.00%, coincidències 4)

- identificador de client (usada 10.00%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 7)

clip retalla

- retalla (usada 37.50%, coincidències 9)

- clip (usada 33.33%, coincidències 8)

- retall (usada 8.33%, coincidències 2)

- retallar (usada 8.33%, coincidències 2)

- tall (usada 4.17%, coincidències 1)

- retallat (usada 4.17%, coincidències 1)

- klip (usada 4.17%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 92.68%, coincidències 38)

- portapapers (usada 7.32%, coincidències 3)

clipping retall

- retall (usada 50.00%, coincidències 4)

- retallada (usada 12.50%, coincidències 1)

- escapçament dels pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- afèresi (usada 12.50%, coincidències 1)

- retallat (usada 12.50%, coincidències 1)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 41)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 47.37%, coincidències 9)

- en sentit horari (usada 31.58%, coincidències 6)

- horària (usada 5.26%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 5.26%, coincidències 1)

- cap a la dreta (usada 5.26%, coincidències 1)

- horari (usada 5.26%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 93.62%, coincidències 44)

- duplicar (usada 2.13%, coincidències 1)

- clon (usada 2.13%, coincidències 1)

- copiar (usada 2.13%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 57.14%, coincidències 4)

- clonació (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 14.29%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 73.63%, coincidències 458)

- tancar (usada 25.24%, coincidències 157)

- tancament (usada 0.48%, coincidències 3)

- close (usada 0.32%, coincidències 2)

- a prop (usada 0.16%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.16%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 81.58%, coincidències 31)

- tancar-ho tot (usada 13.16%, coincidències 5)

- tancar tots (usada 2.63%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.63%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 53.85%, coincidències 7)

- tancar totes les finestres (usada 23.08%, coincidències 3)

- tanca totes la finestra (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanca totes finestres (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres. (usada 7.69%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 90.00%, coincidències 9)

- tancar document (usada 10.00%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 71.43%, coincidències 20)

- tancar les altres pestanyes (usada 25.00%, coincidències 7)

- tanca la resta de pestanyes (usada 3.57%, coincidències 1)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 62.50%, coincidències 5)

- tanca la vista prèvia (usada 25.00%, coincidències 2)

- tanca la previsualizació (usada 12.50%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 92.31%, coincidències 12)

- tancar projecte (usada 7.69%, coincidències 1)

close session tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 100.00%, coincidències 9)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 82.89%, coincidències 63)

- tancar la pestanya (usada 9.21%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 3.95%, coincidències 3)

- tancar pestanya (usada 2.63%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.32%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 9)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 77.78%, coincidències 7)

- tanca la finestra (usada 22.22%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 80.00%, coincidències 64)

- tancar la finestra (usada 11.25%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.00%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.50%, coincidències 2)

- tanca la finestra. (usada 1.25%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 88.00%, coincidències 22)

- tancar sense desar (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 74.58%, coincidències 44)

- tancada (usada 13.56%, coincidències 8)

- tancades (usada 5.08%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.69%, coincidències 1)

- s'ha tancat (usada 1.69%, coincidències 1)

- cancel·lat (usada 1.69%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.69%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 50.00%, coincidències 6)

- tancament (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 16.67%, coincidències 2)

- closing (usada 8.33%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 89.29%, coincidències 25)

- cloud (usada 7.14%, coincidències 2)

- al núvol (usada 3.57%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 13)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 94.12%, coincidències 16)

- nuvolat (usada 5.88%, coincidències 1)

cluster clúster

- clúster (usada 66.67%, coincidències 10)

- cúmul (usada 6.67%, coincidències 1)

- cluster (usada 6.67%, coincidències 1)

- agrupament (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.67%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 6.67%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.83%, coincidències 45)

- dom (usada 2.17%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 18)

cm² cm²

- cm² (usada 100.00%, coincidències 6)

coarse aspre

- aspre (usada 42.86%, coincidències 3)

- gruixut (usada 14.29%, coincidències 1)

- tosc (usada 14.29%, coincidències 1)

- gruixuda (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 14.29%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 76.47%, coincidències 13)

- illes cocos (usada 11.76%, coincidències 2)

- illes cocos o illes keeling (usada 5.88%, coincidències 1)

- cocos (keeling) islands (usada 5.88%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.65%, coincidències 73)

- code (usada 1.35%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

code of conduct codi de conducta

- codi de conducta (usada 100.00%, coincidències 8)

codec còdec

- còdec (usada 95.45%, coincidències 21)

- codec (usada 4.55%, coincidències 1)

codecs còdecs

- còdecs (usada 100.00%, coincidències 7)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 10)

cold fred

- fred (usada 90.00%, coincidències 9)

- refredat (usada 10.00%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 10)

collapse redueix

- redueix (usada 47.73%, coincidències 21)

- replega (usada 20.45%, coincidències 9)

- contreu (usada 9.09%, coincidències 4)

- col·lapsa (usada 6.82%, coincidències 3)

- contreure (usada 4.55%, coincidències 2)

- reduir (usada 2.27%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.27%, coincidències 1)

- col·lapsar (usada 2.27%, coincidències 1)

- plega (usada 2.27%, coincidències 1)

- minimitza (usada 2.27%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 31.15%, coincidències 19)

- minimitza tot (usada 13.11%, coincidències 8)

- replega-ho tot (usada 13.11%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 13.11%, coincidències 8)

- col·lapsa-ho tot (usada 4.92%, coincidències 3)

- reduir tot (usada 3.28%, coincidències 2)

- replega'ls tots (usada 3.28%, coincidències 2)

- col·lapsar tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.64%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.64%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 41.67%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 16.67%, coincidències 2)

- contret (usada 16.67%, coincidències 2)

- plegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegades (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegat (usada 8.33%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 36.36%, coincidències 4)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 35)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 23)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 96.67%, coincidències 29)

- colombia (usada 3.33%, coincidències 1)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 78.57%, coincidències 11)

- colón (usada 7.14%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- cometa (usada 7.14%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.36%, coincidències 309)

- colors (usada 0.32%, coincidències 1)

- un dels tres colors primaris (usada 0.32%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 12)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 12)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 53.33%, coincidències 8)

- balanç de color (usada 26.67%, coincidències 4)

- equilibri de color. (usada 6.67%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 6.67%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 6.67%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- selector de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 11)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 71.43%, coincidències 10)

- gestió de color (usada 14.29%, coincidències 2)

- gestió dels colors (usada 7.14%, coincidències 1)

- gestió digital del color (usada 7.14%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 66.67%, coincidències 12)

- mode del color (usada 33.33%, coincidències 6)

color model model de color

- model de color (usada 87.50%, coincidències 14)

- model del color (usada 12.50%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 8)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 15)

color picker selector de color

- selector de color (usada 56.67%, coincidències 17)

- selector de colors (usada 10.00%, coincidències 3)

- capturador de color (usada 6.67%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 6.67%, coincidències 2)

- pipeta (usada 6.67%, coincidències 2)

- selector del color (usada 3.33%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 3.33%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 3.33%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 3.33%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 85.71%, coincidències 12)

- color del perfil (usada 7.14%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 7.14%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 48.48%, coincidències 16)

- esquema de color (usada 45.45%, coincidències 15)

- combinació de colors (usada 6.06%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- esquemes de colors (usada 25.00%, coincidències 2)

color settings arranjament dels colors

- arranjament dels colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetres de color (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajustaments per al color (usada 12.50%, coincidències 1)

- configuració de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajusts de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 94.74%, coincidències 18)

- espai del color (usada 5.26%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 63.64%, coincidències 7)

- temperatura de color (usada 36.36%, coincidències 4)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 50.00%, coincidències 4)

- roda de color (usada 25.00%, coincidències 2)

- cercle cromàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 8)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- dóna color (usada 14.29%, coincidències 1)

- colorejat (usada 14.29%, coincidències 1)

- coloració (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està acolorint (usada 14.29%, coincidències 1)

- color (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 109)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.91%, coincidències 20)

- espaicolor (usada 4.55%, coincidències 1)

- espai de colors (usada 4.55%, coincidències 1)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 57.14%, coincidències 4)

- cols (usada 42.86%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.31%, coincidències 116)

- column (usada 0.85%, coincidències 1)

- kolonn (usada 0.85%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 10)

- capçalera de la columna (usada 26.67%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.67%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de columna (usada 30.00%, coincidències 3)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 36.36%, coincidències 4)

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.43%, coincidències 173)

- columns (usada 0.57%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 66.67%, coincidències 14)

- combinar (usada 23.81%, coincidències 5)

- combine (usada 4.76%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 4.76%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 55.56%, coincidències 5)

- marques diacrítiques de combinació (usada 22.22%, coincidències 2)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 11.11%, coincidències 1)

- combinació de signes diacrític (usada 11.11%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 33.33%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 11.11%, coincidències 1)

- semi-marques conbinacionals (usada 11.11%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 85.71%, coincidències 24)

- quadre de combinacions (usada 3.57%, coincidències 1)

- desplegable (usada 3.57%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

- casella combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 10)

comet cometa

- cometa (usada 85.71%, coincidències 6)

- estel (usada 14.29%, coincidències 1)

comic còmic

- còmic (usada 100.00%, coincidències 6)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 29)

command ordre

- ordre (usada 96.95%, coincidències 127)

- command (usada 0.76%, coincidències 1)

- comandament (usada 0.76%, coincidències 1)

- ordres (usada 0.76%, coincidències 1)

- comando (usada 0.76%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 92.31%, coincidències 36)

- línia d''ordres (usada 2.56%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.56%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.56%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 77.78%, coincidències 7)

- ordre per executar (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre que vols executar (usada 11.11%, coincidències 1)

commander commander

- commander (usada 66.67%, coincidències 6)

- comando (usada 11.11%, coincidències 1)

- comandant (usada 11.11%, coincidències 1)

- capità de fragata (usada 11.11%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.15%, coincidències 53)

- comandes (usada 1.85%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.13%, coincidències 215)

- comentaris (usada 2.65%, coincidències 6)

- comment (usada 0.88%, coincidències 2)

- comenta (usada 0.88%, coincidències 2)

- nota (usada 0.44%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 193)

commit publica

- publica (usada 31.58%, coincidències 12)

- publicació (usada 10.53%, coincidències 4)

- confirma (usada 7.89%, coincidències 3)

- comissió (usada 7.89%, coincidències 3)

- commit (usada 5.26%, coincidències 2)

- valida (usada 5.26%, coincidències 2)

- puja (usada 5.26%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.26%, coincidències 2)

- envia (usada 5.26%, coincidències 2)

- d'acord (usada 2.63%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.63%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.63%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.63%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.63%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.63%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de la comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 7.69%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 81.82%, coincidències 18)

- normal (usada 4.55%, coincidències 1)

- àrea comunal (usada 4.55%, coincidències 1)

- comunes (usada 4.55%, coincidències 1)

- opcions comunes (usada 4.55%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 81.82%, coincidències 18)

- nom de pila (usada 9.09%, coincidències 2)

- nom habitual (usada 4.55%, coincidències 1)

- nom (usada 4.55%, coincidències 1)

common name (cn) nom comú (cn)

- nom comú (cn) (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom comú (nc) (usada 12.50%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 86.67%, coincidències 13)

- comunicacions (usada 13.33%, coincidències 2)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 25)

comoros comores

- comores (usada 90.91%, coincidències 20)

- comoros (usada 9.09%, coincidències 2)

compact compacte

- compacte (usada 53.57%, coincidències 15)

- compacta (usada 42.86%, coincidències 12)

- compactes (usada 3.57%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 70.59%, coincidències 12)

- visualització compacta (usada 29.41%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 96.08%, coincidències 49)

- companyia (usada 3.92%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 61.11%, coincidències 11)

- nom de la companyia (usada 16.67%, coincidències 3)

- nom d'empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.56%, coincidències 1)

- empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- raó social (usada 5.56%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 76.47%, coincidències 26)

- comparar (usada 14.71%, coincidències 5)

- comparació (usada 5.88%, coincidències 2)

- compare (usada 2.94%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 11)

compass brúixola

- brúixola (usada 66.67%, coincidències 6)

- compàs (usada 33.33%, coincidències 3)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 21)

compilation compilació

- compilació (usada 66.67%, coincidències 6)

- recopilació (usada 22.22%, coincidències 2)

- compliació (usada 11.11%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 66.67%, coincidències 8)

- compilar (usada 16.67%, coincidències 2)

- compile (usada 8.33%, coincidències 1)

- construcció (usada 8.33%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 10)

complementary complementari

- complementari (usada 100.00%, coincidències 8)

complete completat

- completat (usada 34.62%, coincidències 18)

- complet (usada 17.31%, coincidències 9)

- acabat (usada 9.62%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 7.69%, coincidències 4)

- completar (usada 7.69%, coincidències 4)

- completeu (usada 5.77%, coincidències 3)

- completa (usada 3.85%, coincidències 2)

- completada (usada 3.85%, coincidències 2)

- compleció (usada 1.92%, coincidències 1)

- % completat (usada 1.92%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.92%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.92%, coincidències 1)

- realitzat (usada 1.92%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 38.96%, coincidències 30)

- completada (usada 27.27%, coincidències 21)

- acabada (usada 7.79%, coincidències 6)

- finalitzat (usada 6.49%, coincidències 5)

- acabat (usada 5.19%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 3.90%, coincidències 3)

- completades (usada 3.90%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 2.60%, coincidències 2)

- finalitzada (usada 1.30%, coincidències 1)

- complet (usada 1.30%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.30%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 27)

component component

- component (usada 96.43%, coincidències 27)

- per components (usada 3.57%, coincidències 1)

component name nom del component

- nom del component (usada 100.00%, coincidències 7)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 19)

compose redactar

- redactar (usada 36.84%, coincidències 7)

- redacta (usada 26.32%, coincidències 5)

- compon (usada 15.79%, coincidències 3)

- composa (usada 5.26%, coincidències 1)

- escriu (usada 5.26%, coincidències 1)

- nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- escriviu (usada 5.26%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- escriu un missatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- escriu un missatge privat (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriviu un missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 78.85%, coincidències 41)

- editor (usada 9.62%, coincidències 5)

- composer (usada 5.77%, coincidències 3)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 1.92%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 1.92%, coincidències 1)

- redactor (usada 1.92%, coincidències 1)

composing redacció

- redacció (usada 42.86%, coincidències 3)

- edició (usada 14.29%, coincidències 1)

- redactant (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està creant la composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- composició (usada 14.29%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 44.44%, coincidències 4)

- composició (usada 11.11%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 11.11%, coincidències 1)

- compon (usada 11.11%, coincidències 1)

- composite (usada 11.11%, coincidències 1)

- composat (usada 11.11%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 69.23%, coincidències 9)

- redacció (usada 30.77%, coincidències 4)

compound composició

- composició (usada 55.56%, coincidències 5)

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compound (usada 11.11%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 64.52%, coincidències 20)

- compressió (usada 16.13%, coincidències 5)

- comprimir (usada 16.13%, coincidències 5)

- compresa (medicina) (usada 3.23%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 92.31%, coincidències 12)

- compressed (usada 7.69%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 62)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 13)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 44.44%, coincidències 4)

- nivell de compressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- ràtio de compressió (usada 22.22%, coincidències 2)

computer ordinador

- ordinador (usada 96.83%, coincidències 61)

- ordinadors (usada 1.59%, coincidències 1)

- computer (usada 1.59%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 82.35%, coincidències 14)

- nom d'ordinador (usada 11.76%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 5.88%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 17)

condensed condensat

- condensat (usada 63.64%, coincidències 7)

- condensada (usada 36.36%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 93.88%, coincidències 46)

- estat (usada 6.12%, coincidències 3)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 24)

conductor director

- director (usada 63.64%, coincidències 7)

- conductor (usada 18.18%, coincidències 2)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 9.09%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 58.33%, coincidències 7)

- cónus (usada 33.33%, coincidències 4)

- conus (usada 8.33%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 87.50%, coincidències 7)

- congrés (usada 12.50%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 10)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 19)

config configuració

- configuració (usada 68.75%, coincidències 11)

- config (usada 25.00%, coincidències 4)

- configura (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 98.75%, coincidències 79)

- configuracions (usada 1.25%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 71.43%, coincidències 10)

- hi ha un error en la configuració (usada 14.29%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 7.14%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 7.14%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 93.75%, coincidències 15)

- arxiu de configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 9)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 8)

configure configura

- configura (usada 86.05%, coincidències 111)

- configurar (usada 8.53%, coincidències 11)

- configuració (usada 5.43%, coincidències 7)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 70.00%, coincidències 7)

- configurant (usada 30.00%, coincidències 3)

confirm confirma

- confirma (usada 50.00%, coincidències 60)

- confirmar (usada 18.33%, coincidències 22)

- confirmació (usada 15.00%, coincidències 18)

- confirmeu-ho (usada 9.17%, coincidències 11)

- confirmeu (usada 5.83%, coincidències 7)

- ho confirmo (usada 0.83%, coincidències 1)

- confirma extensió (usada 0.83%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 50.00%, coincidències 11)

- confirmeu la supressió (usada 13.64%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 9.09%, coincidències 2)

- confirma l'esborrat (usada 9.09%, coincidències 2)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 4.55%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 4.55%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 4.55%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 4.55%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 26.67%, coincidències 4)

- en confirmar la supressió (usada 20.00%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 20.00%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 13.33%, coincidències 2)

- confirma supressió (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 28.57%, coincidències 4)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirmar nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmi la nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm overwrite confirma sobreescriptura

- confirma sobreescriptura (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmació de sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- conformeu la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobreescriure el fitxer? (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma sobreescritura (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 48.33%, coincidències 29)

- confirma la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 12)

- confirmació de la contrasenya (usada 11.67%, coincidències 7)

- confirmar contrasenya (usada 10.00%, coincidències 6)

- confirma contrasenya (usada 3.33%, coincidències 2)

- confirmar la contrasenya (usada 3.33%, coincidències 2)

- confirmeu la clau (usada 1.67%, coincidències 1)

- confirma la contrassenya (usada 1.67%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 41)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 8)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 58.82%, coincidències 10)

- confirmada (usada 29.41%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 11.76%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 92.59%, coincidències 25)

- conflict (usada 3.70%, coincidències 1)

- retorn a l'abisme (usada 3.70%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 62.50%, coincidències 5)

- entra en conflicte (usada 25.00%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 12.50%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 11)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 60.00%, coincidències 6)

- felicitats (usada 30.00%, coincidències 3)

- felicitacions (usada 10.00%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 41.67%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 33.33%, coincidències 4)

- felicitacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 8.33%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 69.93%, coincidències 100)

- connectar (usada 23.08%, coincidències 33)

- connexió (usada 1.40%, coincidències 2)

- connecta't (usada 1.40%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.40%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.40%, coincidències 2)

- connectar-se a (usada 0.70%, coincidències 1)

- connecteu (usada 0.70%, coincidències 1)

connect to connecta a

- connecta a (usada 38.46%, coincidències 5)

- connectar a (usada 38.46%, coincidències 5)

- connecta't a (usada 23.08%, coincidències 3)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 29.03%, coincidències 9)

- connecta't al servidor (usada 22.58%, coincidències 7)

- connectar al servidor (usada 22.58%, coincidències 7)

- connecta amb el servidor (usada 12.90%, coincidències 4)

- connecta't a un servidor (usada 6.45%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 6.45%, coincidències 2)

connected connectat

- connectat (usada 93.75%, coincidències 90)

- connectada (usada 2.08%, coincidències 2)

- s'ha connectat (usada 2.08%, coincidències 2)

- conectat (usada 1.04%, coincidències 1)

- connexió correcta (usada 1.04%, coincidències 1)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 7)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 50.41%, coincidències 61)

- connectant (usada 43.80%, coincidències 53)

- es connecta (usada 2.48%, coincidències 3)

- connectat (usada 0.83%, coincidències 1)

- a connectar (usada 0.83%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 0.83%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.83%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 96.97%, coincidències 64)

- contacte (usada 1.52%, coincidències 1)

- connexions (usada 1.52%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 53.85%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 46.15%, coincidències 6)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 86.67%, coincidències 13)

- error de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 55.00%, coincidències 22)

- la connexió ha fallat (usada 30.00%, coincidències 12)

- no s'ha pogut connectar (usada 5.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.50%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.50%, coincidències 1)

- la connexió ha fallat. (usada 2.50%, coincidències 1)

- error de connexió (usada 2.50%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 75.00%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió fallida. (usada 12.50%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 76.47%, coincidències 13)

- connexió perduda (usada 23.53%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 9)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 55.56%, coincidències 10)

- s'ha refusat la connexió (usada 22.22%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'ha negat la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 56.25%, coincidències 9)

- paràmetres de connexió (usada 12.50%, coincidències 2)

- ajustaments de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- ajusts de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha excedit el temps

- la connexió ha excedit el temps (usada 20.00%, coincidències 3)

- la connexió ha expirat (usada 13.33%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 13.33%, coincidències 2)

- connexió finalitzada (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha exhaurit el temps d'espera de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 6.67%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps de connexió

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha superat el temps límit per a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 22)

connections connexions

- connexions (usada 86.84%, coincidències 33)

- contactes (usada 7.89%, coincidències 3)

- conexions (usada 2.63%, coincidències 1)

- connections (usada 2.63%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 22)

console consola

- consola (usada 94.29%, coincidències 33)

- terminal (usada 2.86%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 2.86%, coincidències 1)

consolidate consolida

- consolida (usada 90.00%, coincidències 9)

- consolidar (usada 10.00%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 18)

constraint restricció

- restricció (usada 86.67%, coincidències 13)

- constraint (usada 6.67%, coincidències 1)

- constricció (usada 6.67%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 91.67%, coincidències 11)

- constraints (usada 8.33%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 81.82%, coincidències 9)

- en construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- obres (usada 9.09%, coincidències 1)

consumer key clau d''usuari

- clau d''usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- consumer key (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del client (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau de consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.88%, coincidències 88)

- contacteu (usada 1.12%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 60.00%, coincidències 9)

- informació del contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- contact info (usada 6.67%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- dades de contacte (usada 14.29%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 12)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de contacte (usada 21.43%, coincidències 3)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 26.09%, coincidències 6)

- contacta'ns (usada 21.74%, coincidències 5)

- contacteu amb nosaltres (usada 21.74%, coincidències 5)

- contacte (usada 13.04%, coincidències 3)

- contact us (usada 4.35%, coincidències 1)

- contacta amb nosaltres (usada 4.35%, coincidències 1)

- contacta (usada 4.35%, coincidències 1)

- contacti'ns (usada 4.35%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 117)

container contenidor

- contenidor (usada 96.00%, coincidències 24)

- recipient (usada 4.00%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 90.00%, coincidències 9)

- contenidor (usada 10.00%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 97.06%, coincidències 66)

- contingut (usada 2.94%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 97.12%, coincidències 101)

- continguts (usada 2.88%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.86%, coincidències 26)

- tipus del contingut (usada 3.57%, coincidències 1)

- tipus de continguts (usada 3.57%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 69.39%, coincidències 68)

- continguts (usada 28.57%, coincidències 28)

- contents (usada 1.02%, coincidències 1)

- índex (usada 1.02%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.74%, coincidències 36)

- contextual (usada 2.63%, coincidències 1)

- contexte (usada 2.63%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.75%, coincidències 15)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.25%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.91%, coincidències 10)

- menús de context (usada 9.09%, coincidències 1)

contexts contexts

- contexts (usada 66.67%, coincidències 4)

- contextos (usada 33.33%, coincidències 2)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 61.44%, coincidències 188)

- continuar (usada 37.25%, coincidències 114)

- continue (usada 0.65%, coincidències 2)

- continua|segueix|endavant (usada 0.33%, coincidències 1)

- contínua (usada 0.33%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua tanmateix (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 66.67%, coincidències 10)

- continua l'edició (usada 26.67%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 6.67%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 37.50%, coincidències 3)

- continuo? (usada 25.00%, coincidències 2)

- continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

- continua? (usada 12.50%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 83.33%, coincidències 25)

- contínua (usada 10.00%, coincidències 3)

- continuous (usada 3.33%, coincidències 1)

- continua (usada 3.33%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 80.00%, coincidències 12)

- vora (usada 20.00%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 62)

contribute contribuir

- contribuir (usada 14.29%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 14.29%, coincidències 3)

- col·laboració (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 9.52%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 9.52%, coincidències 2)

- contribueix (usada 9.52%, coincidències 2)

- contribuïu-hi (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·labora (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 4.76%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 75.00%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 47.62%, coincidències 10)

- contribuïdor (usada 38.10%, coincidències 8)

- contribuent (usada 4.76%, coincidències 1)

- coŀlaborador/a (usada 4.76%, coincidències 1)

- participant (usada 4.76%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 66.67%, coincidències 22)

- contribuïdors (usada 27.27%, coincidències 9)

- contribuents (usada 3.03%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 3.03%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.45%, coincidències 42)

- tecla de control esquerre (usada 2.27%, coincidències 1)

- controlar (usada 2.27%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 7)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 60.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 26.67%, coincidències 4)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 88.89%, coincidències 8)

- pictogrames de control (usada 11.11%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 88.24%, coincidències 15)

- comandament (usada 5.88%, coincidències 1)

- controladora (usada 5.88%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 28)

conversation conversa

- conversa (usada 90.91%, coincidències 20)

- conversació (usada 4.55%, coincidències 1)

- conversation (usada 4.55%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 94.12%, coincidències 16)

- conversacions (usada 5.88%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 87.50%, coincidències 14)

- conversion (usada 6.25%, coincidències 1)

- extra point (usada 6.25%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 64.91%, coincidències 37)

- convertir (usada 28.07%, coincidències 16)

- convert (usada 3.51%, coincidències 2)

- conversió (usada 3.51%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 66.67%, coincidències 10)

- convertir a (usada 20.00%, coincidències 3)

- conversió a (usada 6.67%, coincidències 1)

- converteix en (usada 6.67%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 91.67%, coincidències 11)

- convertida (usada 8.33%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 87.50%, coincidències 7)

- conversió (usada 12.50%, coincidències 1)

convex hull envolupant convexa

- envolupant convexa (usada 100.00%, coincidències 14)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 95.24%, coincidències 20)

- cook islands (usada 4.76%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 11)

cookies galetes

- galetes (usada 96.97%, coincidències 32)

- cookies (usada 3.03%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 44.44%, coincidències 4)

- cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

- cocció (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinar (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 25.00%, coincidències 3)

- fred (usada 8.33%, coincidències 1)

- ferm (usada 8.33%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 8.33%, coincidències 1)

- bonica (usada 8.33%, coincidències 1)

- genial (usada 8.33%, coincidències 1)

- ben parit (usada 8.33%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

- guapo (usada 8.33%, coincidències 1)

- original (usada 8.33%, coincidències 1)

coordinate coordenada

- coordenada (usada 90.91%, coincidències 10)

- coordenades (usada 9.09%, coincidències 1)

coordinate system sistema de coordenades

- sistema de coordenades (usada 87.50%, coincidències 7)

- coordenades del sistema (usada 12.50%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.15%, coincidències 25)

- coordina (usada 3.85%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 69.57%, coincidències 16)

- s'ha copiat (usada 17.39%, coincidències 4)

- copiat(s) (usada 8.70%, coincidències 2)

- copiada (usada 4.35%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 57.14%, coincidències 12)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 33.33%, coincidències 7)

- copiat al porta-retalls. (usada 9.52%, coincidències 2)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'ha copiat (usada 25.00%, coincidències 2)

- copiat! (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha copiat. (usada 12.50%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 91.67%, coincidències 22)

- copies (usada 8.33%, coincidències 2)

copper coure

- coure (usada 100.00%, coincidències 6)

coptic copte

- copte (usada 94.74%, coincidències 18)

- còptic (usada 5.26%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 66.25%, coincidències 318)

- copiar (usada 29.17%, coincidències 140)

- còpia (usada 2.50%, coincidències 12)

- copy (usada 0.42%, coincidències 2)

- copia-ho (usada 0.42%, coincidències 2)

- opiar (usada 0.21%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.21%, coincidències 1)

- cópia (usada 0.21%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.21%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.21%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.21%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 56.25%, coincidències 9)

- copiar l'adreça (usada 37.50%, coincidències 6)

- copiar adreça (usada 6.25%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 66.67%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- copia tot (usada 11.11%, coincidències 1)

copy as html copia com a html

- copia com a html (usada 75.00%, coincidències 6)

- desa com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

- copiar-ho com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 55.00%, coincidències 11)

- copia l'adreça de correu (usada 25.00%, coincidències 5)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.00%, coincidències 1)

- copiar l'adreça de correu (usada 5.00%, coincidències 1)

copy from copia des de

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 85.71%, coincidències 12)

- copia-ho aquí (usada 14.29%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 91.30%, coincidències 21)

- copiar la imatge (usada 8.70%, coincidències 2)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 72.22%, coincidències 26)

- copiar l'enllaç (usada 22.22%, coincidències 8)

- copiar enllaç (usada 2.78%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 2.78%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 78.26%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 8.70%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.35%, coincidències 1)

- copia l'enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

- copiar l'adreça de l'enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 9)

- copia l'enllaç (usada 33.33%, coincidències 5)

- copia la localització de l'enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 87.50%, coincidències 7)

- copiar la ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia'n el camí (usada 14.29%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 10)

copy style copiar l'estil

- copiar l'estil (usada 81.97%, coincidències 50)

- copia l'estil (usada 13.11%, coincidències 8)

- copiar estil (usada 4.92%, coincidències 3)

copy text copia el text

- copia el text (usada 90.00%, coincidències 9)

- copia text (usada 10.00%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 71.43%, coincidències 20)

- còpia a (usada 17.86%, coincidències 5)

- copiar a (usada 10.71%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 80.30%, coincidències 53)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.58%, coincidències 5)

- copiar al porta-retalls (usada 4.55%, coincidències 3)

- copia al portaretalls (usada 3.03%, coincidències 2)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.52%, coincidències 1)

- copia (usada 1.52%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 1.52%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 85.00%, coincidències 17)

- copia l'adreça (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.00%, coincidències 1)

- copiar url (usada 5.00%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 47.62%, coincidències 10)

- copiant (usada 38.10%, coincidències 8)

- drets d'autor (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 4.76%, coincidències 1)

- còpia (usada 4.76%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 63.16%, coincidències 12)

- còpia dels fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'estan copiant fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- es copien fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiant arxius (usada 5.26%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 49.12%, coincidències 28)

- drets d'autor (usada 45.61%, coincidències 26)

- dret de reproducció (usada 3.51%, coincidències 2)

- llicència (usada 1.75%, coincidències 1)

copyright notice avís de copyright

- avís de copyright (usada 37.50%, coincidències 3)

- nota dels drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís sobre els drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- copyright (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís dels drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís de drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 81.82%, coincidències 9)

- ànima (usada 9.09%, coincidències 1)

- core (usada 9.09%, coincidències 1)

cork cork

- cork (usada 66.67%, coincidències 6)

- suro (usada 33.33%, coincidències 3)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 62.50%, coincidències 10)

- radi de les cantonades (usada 18.75%, coincidències 3)

- radi de lacantonada (usada 6.25%, coincidències 1)

- radi de cantonada (usada 6.25%, coincidències 1)

- radi de l'angle (usada 6.25%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 77.78%, coincidències 7)

- vèrtexs (usada 11.11%, coincidències 1)

- arestes (usada 11.11%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 13)

correct correcte

- correcte (usada 58.33%, coincidències 14)

- corregeix (usada 20.83%, coincidències 5)

- correcta (usada 8.33%, coincidències 2)

- correctes (usada 4.17%, coincidències 1)

- correccions (usada 4.17%, coincidències 1)

- corregir (usada 4.17%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l'ortografia automàticament

- corregir l'ortografia automàticament (usada 97.06%, coincidències 66)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 2.94%, coincidències 2)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 13)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 20)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 21)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 32)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 26)

count compta

- compta (usada 42.45%, coincidències 45)

- recompte (usada 19.81%, coincidències 21)

- compte (usada 8.49%, coincidències 9)

- comptador (usada 6.60%, coincidències 7)

- nombre (usada 6.60%, coincidències 7)

- comptatge (usada 4.72%, coincidències 5)

- comptar (usada 3.77%, coincidències 4)

- count (usada 1.89%, coincidències 2)

- total (usada 1.89%, coincidències 2)

- quantitat (usada 1.89%, coincidències 2)

- comptabilitza (usada 0.94%, coincidències 1)

- comte (usada 0.94%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 88.89%, coincidències 8)

- temporitzador (usada 11.11%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 83.33%, coincidències 10)

- contador (usada 8.33%, coincidències 1)

- recompte (usada 8.33%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- en sentit anti-horari (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorària (usada 12.50%, coincidències 1)

- cap a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

counting rod numerals numerals rod per comptar

- numerals rod per comptar (usada 28.57%, coincidències 2)

- palets xinesos per comptar (usada 28.57%, coincidències 2)

- numerals de palets per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

- sistema de numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.00%, coincidències 19)

- estats (usada 5.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 93.13%, coincidències 122)

- estat (usada 3.82%, coincidències 5)

- country (usada 2.29%, coincidències 3)

- pais (usada 0.76%, coincidències 1)

country code codi de país

- codi de país (usada 45.83%, coincidències 11)

- codi del país (usada 45.83%, coincidències 11)

- codi internacional (usada 4.17%, coincidències 1)

- codi pais (usada 4.17%, coincidències 1)

county comtat

- comtat (usada 26.32%, coincidències 5)

- comarca (usada 26.32%, coincidències 5)

- província (usada 26.32%, coincidències 5)

- comptat (usada 10.53%, coincidències 2)

- comarca/comtat (usada 5.26%, coincidències 1)

- país (usada 5.26%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 87.50%, coincidències 14)

- val (usada 12.50%, coincidències 2)

course curs

- curs (usada 92.86%, coincidències 26)

- de curs (usada 3.57%, coincidències 1)

- ordre (usada 3.57%, coincidències 1)

cover portada

- portada (usada 37.93%, coincidències 11)

- coberta (usada 31.03%, coincidències 9)

- caràtula (usada 20.69%, coincidències 6)

- cobertura (usada 3.45%, coincidències 1)

- recobriment (topologia) (usada 3.45%, coincidències 1)

- cobrir (usada 3.45%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 33.33%, coincidències 3)

- caràtula (usada 22.22%, coincidències 2)

- imatge de la portada (usada 11.11%, coincidències 1)

- portada de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- imatge de la coberta (usada 11.11%, coincidències 1)

- imatge de caràtula (usada 11.11%, coincidències 1)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 71.43%, coincidències 5)

- coberta oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

- la tapa es troba oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 93.33%, coincidències 14)

- abast (usada 6.67%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 9)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 87.50%, coincidències 21)

- processador (usada 8.33%, coincidències 2)

- ucp (usada 4.17%, coincidències 1)

cpu load càrrega de la cpu

- càrrega de la cpu (usada 57.14%, coincidències 4)

- càrrega de cpu (usada 28.57%, coincidències 2)

- càrrega del processador (usada 14.29%, coincidències 1)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 90.91%, coincidències 10)

- ús de cpu (usada 9.09%, coincidències 1)

crab cranc

- cranc (usada 100.00%, coincidències 8)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 75.57%, coincidències 133)

- crear (usada 22.73%, coincidències 40)

- create (usada 0.57%, coincidències 1)

- creació (usada 0.57%, coincidències 1)

- nova (usada 0.57%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 45.00%, coincidències 9)

- crear un compte (usada 20.00%, coincidències 4)

- crear compte (usada 15.00%, coincidències 3)

- crea el compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 5.00%, coincidències 1)

- crea compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 5.00%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 46.67%, coincidències 7)

- crea un compte (usada 40.00%, coincidències 6)

- creeu un compte (usada 6.67%, coincidències 1)

- creació d'un compte (usada 6.67%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 62.50%, coincidències 5)

- comprimeix el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear arxiu comprimit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un arxiu comprimit (usada 12.50%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea una adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea directori (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear directori (usada 9.09%, coincidències 1)

create filter crea un filtre

- crea un filtre (usada 75.00%, coincidències 6)

- creació d'un filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 59.38%, coincidències 19)

- crea la carpeta (usada 12.50%, coincidències 4)

- crea carpeta (usada 12.50%, coincidències 4)

- crear una carpeta (usada 6.25%, coincidències 2)

- crea un bloc de notes (usada 3.12%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 3.12%, coincidències 1)

- crear carpeta (usada 3.12%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 41.67%, coincidències 5)

- crea grup (usada 16.67%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 16.67%, coincidències 2)

- creació del grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear un grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 8.33%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 63.16%, coincidències 12)

- crea enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- crear enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea'n un enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- creació d'enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea l'enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 35.14%, coincidències 13)

- crea (usada 24.32%, coincidències 9)

- crea'n un de nou (usada 13.51%, coincidències 5)

- crea nova (usada 2.70%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 2.70%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- crea'n una nova (usada 2.70%, coincidències 1)

- crear nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- crear-ne un de nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- crear nova (usada 2.70%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 2.70%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- creeu un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- obre un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

- crea un contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- crear contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear un document nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 11.11%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 71.43%, coincidències 5)

- crea un nou fitxer (usada 28.57%, coincidències 2)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 70.00%, coincidències 14)

- crea una nova carpeta (usada 5.00%, coincidències 1)

- crea carpeta nova (usada 5.00%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 5.00%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 5.00%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 5.00%, coincidències 1)

- crear una carpeta nova (usada 5.00%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 85.71%, coincidències 12)

- crear un nou grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 7.14%, coincidències 1)

create new profile crea un perfil nou

- crea un perfil nou (usada 75.00%, coincidències 6)

- crear un nou perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea un nou perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 87.50%, coincidències 7)

- creació d'un projecte nou (usada 12.50%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 36.36%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 36.36%, coincidències 4)

- perfil de maquinari (usada 18.18%, coincidències 2)

- crear perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea projecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- crear projecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 57.14%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 28.57%, coincidències 2)

- crear un informe (usada 14.29%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 61.54%, coincidències 8)

- crea taula (usada 23.08%, coincidències 3)

- creació de la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear taula (usada 7.69%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 46.15%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea un etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea etiquetes (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea un usuari

- crea un usuari (usada 35.71%, coincidències 5)

- crear usuari (usada 28.57%, coincidències 4)

- crea usuari (usada 21.43%, coincidències 3)

- crea l'usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear un usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 70.80%, coincidències 80)

- creació (usada 18.58%, coincidències 21)

- creada (usada 4.42%, coincidències 5)

- pujat (usada 1.77%, coincidències 2)

- creat el (usada 0.88%, coincidències 1)

- generat (usada 0.88%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.88%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 0.88%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 0.88%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 54.55%, coincidències 6)

- creat a (usada 18.18%, coincidències 2)

- es va crear el (usada 9.09%, coincidències 1)

- creat (usada 9.09%, coincidències 1)

- creada el (usada 9.09%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 84.62%, coincidències 33)

- pujat originàriament per (usada 5.13%, coincidències 2)

- creada per (usada 5.13%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.13%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 10)

created on creat el

- creat el (usada 61.11%, coincidències 11)

- data de creació (usada 16.67%, coincidències 3)

- creat (usada 11.11%, coincidències 2)

- creat a (usada 5.56%, coincidències 1)

- creat en (usada 5.56%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 9)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.92%, coincidències 47)

- cata de creació (usada 2.04%, coincidències 1)

- data creació (usada 2.04%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 70.00%, coincidències 35)

- autor (usada 22.00%, coincidències 11)

- creat per (usada 4.00%, coincidències 2)

- eina de creació (usada 2.00%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.00%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 17)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 81.82%, coincidències 18)

- haver (usada 9.09%, coincidències 2)

- reconeixements (usada 4.55%, coincidències 1)

- atribució (usada 4.55%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 96.00%, coincidències 24)

- targeta (usada 4.00%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 92.86%, coincidències 39)

- atribucions (usada 4.76%, coincidències 2)

- abonaments (usada 2.38%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 71.43%, coincidències 5)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

- riera (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 74.07%, coincidències 20)

- criteri (usada 25.93%, coincidències 7)

critical crític

- crític (usada 85.71%, coincidències 24)

- crítica (usada 10.71%, coincidències 3)

- molt baixa (usada 3.57%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 30)

croatian croat

- croat (usada 88.64%, coincidències 39)

- croata (usada 11.36%, coincidències 5)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 33.33%, coincidències 3)

- kuna (usada 22.22%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

crop escapça

- escapça (usada 45.61%, coincidències 26)

- retallar (usada 21.05%, coincidències 12)

- retalla (usada 19.30%, coincidències 11)

- escapçament (usada 5.26%, coincidències 3)

- conreu (usada 3.51%, coincidències 2)

- tallar (usada 3.51%, coincidències 2)

- escapçar (usada 1.75%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 50.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 88.46%, coincidències 23)

- cross (usada 3.85%, coincidències 1)

- creuen (usada 3.85%, coincidències 1)

- creuament (usada 3.85%, coincidències 1)

crosses creua

- creua (usada 76.92%, coincidències 10)

- creus (usada 15.38%, coincidències 2)

- creuaments (usada 7.69%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona (moneda) (usada 10.00%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 92.31%, coincidències 12)

- cascading style sheets (usada 7.69%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 19)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu csv (usada 22.22%, coincidències 2)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 96.88%, coincidències 31)

- control (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl + + (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 91.67%, coincidències 11)

- ctrl + - (usada 8.33%, coincidències 1)

ctrl+0 ctrl+0

- ctrl+0 (usada 90.00%, coincidències 9)

- ctrl+o (usada 10.00%, coincidències 1)

ctrl+1 ctrl+1

- ctrl+1 (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 16)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 20)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 19)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 25)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 12)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 24)

cube cub

- cub (usada 80.00%, coincidències 16)

- cúbic (usada 15.00%, coincidències 3)

- cube (usada 5.00%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 10)

cubic cúbic

- cúbic (usada 89.47%, coincidències 17)

- cúbica (usada 10.53%, coincidències 2)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 100.00%, coincidències 7)

cucumber cogombre

- cogombre (usada 85.71%, coincidències 6)

- cogombre (desambiguació) (usada 14.29%, coincidències 1)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 81.82%, coincidències 9)

- cuneiforme (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriptura cuneïforme (usada 9.09%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 62.50%, coincidències 5)

- cup (usada 12.50%, coincidències 1)

- forat (usada 12.50%, coincidències 1)

- copa (usada 12.50%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 7)

currencies monedes

- monedes (usada 53.85%, coincidències 7)

- divises (usada 46.15%, coincidències 6)

currency moneda

- moneda (usada 89.58%, coincidències 43)

- divisa (usada 8.33%, coincidències 4)

- divises (usada 2.08%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbol de la moneda (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbol monetari (usada 12.50%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 45.45%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 27.27%, coincidències 3)

- símbols monetari (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols de divisa (usada 9.09%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 89.66%, coincidències 78)

- corrent (usada 2.30%, coincidències 2)

- actiu (usada 1.15%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.15%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.15%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.15%, coincidències 1)

- darrera (usada 1.15%, coincidències 1)

- vigent (usada 1.15%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.15%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 90.00%, coincidències 9)

- la data actual (usada 10.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current folder carpeta actual

- carpeta actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- directori actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 63.16%, coincidències 12)

- emplaçament actual (usada 26.32%, coincidències 5)

- localització actual (usada 10.53%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 77.78%, coincidències 7)

- mes en curs (usada 22.22%, coincidències 2)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 24)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 96.55%, coincidències 28)

- contrassenya actual (usada 3.45%, coincidències 1)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current status estat actual

- estat actual (usada 89.47%, coincidències 17)

- estatus actual (usada 10.53%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 87.50%, coincidències 7)

- plantilla actual (usada 12.50%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 78.95%, coincidències 15)

- temps actual (usada 15.79%, coincidències 3)

- hora (usada 5.26%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current year any actual

- any actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- any en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 33)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de cursor (usada 9.09%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 71.43%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 28.57%, coincidències 2)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 28)

curved corbat

- corbat (usada 50.00%, coincidències 5)

- corbada (usada 20.00%, coincidències 2)

- corb (usada 10.00%, coincidències 1)

- curvades (usada 10.00%, coincidències 1)

- corba (usada 10.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 83.33%, coincidències 10)

- corbes de color (usada 16.67%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 58.03%, coincidències 177)

- personalitzada (usada 13.11%, coincidències 40)

- personalitza (usada 13.11%, coincidències 40)

- a mida (usada 6.89%, coincidències 21)

- personalitzar (usada 6.56%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.66%, coincidències 2)

- usuari (usada 0.33%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.33%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.33%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.33%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.33%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 88.89%, coincidències 16)

- color a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 5.56%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.86%, coincidències 13)

- colors a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 12)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 8)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 9)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 50.00%, coincidències 5)

- tipus de lletra personalitzada (usada 30.00%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 94.44%, coincidències 17)

- format a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 75.00%, coincidències 6)

- opcions de personalització (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions a mida (usada 12.50%, coincidències 1)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.44%, coincidències 17)

- a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 14)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 9)

customization personalització

- personalització (usada 91.67%, coincidències 11)

- personalitzar (usada 8.33%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 74.12%, coincidències 63)

- personalitzar (usada 23.53%, coincidències 20)

- a mida (usada 1.18%, coincidències 1)

- personalitzeu (usada 1.18%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d'eines

- personalitzar la barra d'eines (usada 87.14%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 12.86%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 53.18%, coincidències 159)

- tallar (usada 40.80%, coincidències 122)

- talla (usada 2.34%, coincidències 7)

- retallar (usada 1.67%, coincidències 5)

- tall (usada 1.34%, coincidències 4)

- retallament (usada 0.67%, coincidències 2)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 51)

cycle cicle

- cicle (usada 60.00%, coincidències 9)

- roda (usada 20.00%, coincidències 3)

- cycle (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia cíclicament (usada 6.67%, coincidències 1)

- moviment cíclic (usada 6.67%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 83.33%, coincidències 20)

- ampolla (usada 12.50%, coincidències 3)

- cilindre (motor) (usada 4.17%, coincidències 1)

cypriot syllabary sil·labari xipriota

- sil·labari xipriota (usada 50.00%, coincidències 4)

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 50.00%, coincidències 4)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 26)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 94.12%, coincidències 32)

- ciríl·lica (usada 2.94%, coincidències 1)

- cirílic (usada 2.94%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 54.55%, coincidències 6)

- ciríl·lic suplementari (usada 27.27%, coincidències 3)

- ciríl·lic (suplement) (usada 9.09%, coincidències 1)

- suplement de ciríl·lic (usada 9.09%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 85.71%, coincidències 6)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 49)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 90.00%, coincidències 9)

- corones txeques (usada 10.00%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 24)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 11)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 66.67%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 33.33%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 90.91%, coincidències 10)

- daemon (usada 9.09%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 61.82%, coincidències 34)

- diari (usada 21.82%, coincidències 12)

- cada dia (usada 7.27%, coincidències 4)

- diària (usada 5.45%, coincidències 3)

- a diari (usada 1.82%, coincidències 1)

- diariament (usada 1.82%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 100.00%, coincidències 9)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 55.56%, coincidències 5)

- amortiment (usada 33.33%, coincidències 3)

- devallada (usada 11.11%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 44.44%, coincidències 4)

- dansa (usada 33.33%, coincidències 3)

- ballar (usada 11.11%, coincidències 1)

- balla (usada 11.11%, coincidències 1)

danger perill

- perill (usada 100.00%, coincidències 7)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 44)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 80.00%, coincidències 8)

- corones daneses (usada 10.00%, coincidències 1)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 43)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 14)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 15)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 11)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 8)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 13)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 85.71%, coincidències 12)

- dark theme (usada 7.14%, coincidències 1)

- tema (usada 7.14%, coincidències 1)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 8)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 47.06%, coincidències 8)

- fosc (usada 35.29%, coincidències 6)

- enfosquiment (usada 5.88%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 5.88%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 5.88%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 71.43%, coincidències 5)

- fosc (usada 28.57%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 61.54%, coincidències 16)

- traç (usada 23.08%, coincidències 6)

- dash (usada 7.69%, coincidències 2)

- novetats (usada 3.85%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.85%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 40.43%, coincidències 19)

- tauler de control (usada 17.02%, coincidències 8)

- escriptori digital (usada 8.51%, coincidències 4)

- panell de control (usada 6.38%, coincidències 3)

- panell (usada 4.26%, coincidències 2)

- dashboard (usada 4.26%, coincidències 2)

- escriptori (usada 4.26%, coincidències 2)

- taulell (usada 2.13%, coincidències 1)

- tauler d'eines (usada 2.13%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.13%, coincidències 1)

- consola (usada 2.13%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.13%, coincidències 1)

- tauler principal (usada 2.13%, coincidències 1)

- quadre de comandament (usada 2.13%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 31.25%, coincidències 5)

- guionets (usada 18.75%, coincidències 3)

- discontínua (usada 18.75%, coincidències 3)

- amb guió (usada 12.50%, coincidències 2)

- línia discontínua (usada 6.25%, coincidències 1)

- punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- discontinu (usada 6.25%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.31%, coincidències 122)

- data (usada 3.12%, coincidències 4)

- dada (usada 1.56%, coincidències 2)

data detectors detectors de dades

- detectors de dades (usada 100.00%, coincidències 42)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- introducció de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- mida de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 66.67%, coincidències 18)

- font de les dades (usada 18.52%, coincidències 5)

- origen de les dades (usada 7.41%, coincidències 2)

- origen de dades (usada 7.41%, coincidències 2)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 64.00%, coincidències 16)

- origens de dades (usada 32.00%, coincidències 8)

- fonts de les dades (usada 4.00%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 76.92%, coincidències 20)

- tipus de dada (usada 23.08%, coincidències 6)

database base de dades

- base de dades (usada 93.86%, coincidències 107)

- bases de dades (usada 5.26%, coincidències 6)

- database (usada 0.88%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- connexió a una base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- conexió a la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 33.33%, coincidències 5)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- error de base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

database host amfitrió de la base de dades

- amfitrió de la base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- servidor central de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- hostajament de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordinador central de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- servidor de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- host de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 93.55%, coincidències 29)

- nom de la bd (usada 3.23%, coincidències 1)

- base de dades (usada 3.23%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 88.89%, coincidències 8)

- clau de pas de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 42.86%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- servidor de base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 85.71%, coincidències 12)

- tipus de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 2)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 85.71%, coincidències 6)

- login de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- databases (usada 7.69%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.49%, coincidències 387)

- date (usada 0.26%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.26%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 91.67%, coincidències 33)

- dia i hora (usada 5.56%, coincidències 2)

- data hora (usada 2.78%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 37.50%, coincidències 9)

- afegida el dia (usada 20.83%, coincidències 5)

- data afegida (usada 8.33%, coincidències 2)

- data d'alta (usada 8.33%, coincidències 2)

- data d'inclusió (usada 8.33%, coincidències 2)

- data d'incorporació (usada 4.17%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 4.17%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 4.17%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 92.73%, coincidències 51)

- l'hora i la data (usada 3.64%, coincidències 2)

- dia i hora (usada 3.64%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 93.75%, coincidències 30)

- data creació (usada 3.12%, coincidències 1)

- data creada (usada 3.12%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 77.78%, coincidències 14)

- camp data (usada 11.11%, coincidències 2)

- el camp de data (usada 5.56%, coincidències 1)

- data (usada 5.56%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 62.75%, coincidències 32)

- format de la data (usada 35.29%, coincidències 18)

- format data (usada 1.96%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 94.29%, coincidències 33)

- data de la modificació (usada 2.86%, coincidències 1)

- data modificada (usada 2.86%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 26)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 46.67%, coincidències 7)

- rang de dates (usada 46.67%, coincidències 7)

- rang de data (usada 6.67%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 88.89%, coincidències 8)

- data de la recepció (usada 11.11%, coincidències 1)

date sent data d'enviament

- data d'enviament (usada 75.00%, coincidències 6)

- data de la tramesa (usada 25.00%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 83.33%, coincidències 20)

- data i hora (usada 12.50%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.17%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 15)

datetime data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 12)

- datahora (usada 12.50%, coincidències 2)

- datetime (usada 6.25%, coincidències 1)

- data/hora (usada 6.25%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 99.04%, coincidències 103)

- day (usada 0.96%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 11)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 47.83%, coincidències 11)

- dia(es) (usada 26.09%, coincidències 6)

- dies (usada 21.74%, coincidències 5)

- dia (dies) (usada 4.35%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- llum natural (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum del dia (usada 12.50%, coincidències 1)

- llum diürna (usada 12.50%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.26%, coincidències 113)

- days (usada 0.87%, coincidències 1)

- dia (usada 0.87%, coincidències 1)

db db

- db (usada 78.95%, coincidències 15)

- bd (usada 10.53%, coincidències 2)

- base de dades (usada 5.26%, coincidències 1)

- reb (usada 5.26%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 73.08%, coincidències 19)

- desactivar (usada 19.23%, coincidències 5)

- desactivada (usada 3.85%, coincidències 1)

- inactiva (usada 3.85%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 91.67%, coincidències 11)

- desactivada (usada 8.33%, coincidències 1)

dear estimat

- estimat (usada 42.86%, coincidències 3)

- benvolgut/da (usada 28.57%, coincidències 2)

- benvolgut/uda (usada 14.29%, coincidències 1)

- benvolgut/-da (usada 14.29%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 77.78%, coincidències 7)

- deure (usada 22.22%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 51.65%, coincidències 47)

- depura (usada 27.47%, coincidències 25)

- depurar (usada 18.68%, coincidències 17)

- debug (usada 1.10%, coincidències 1)

- depurador (usada 1.10%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 20)

debugging depuració

- depuració (usada 86.36%, coincidències 19)

- depurant (usada 9.09%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.55%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 47.06%, coincidències 24)

- des (usada 27.45%, coincidències 14)

- dec (usada 21.57%, coincidències 11)

- de des. (usada 1.96%, coincidències 1)

- dec (programa de televisió) (usada 1.96%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 94.44%, coincidències 51)

- de desembre (usada 5.56%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 94.59%, coincidències 35)

- nombre decimal (usada 2.70%, coincidències 1)

- decimals (usada 2.70%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 56.00%, coincidències 14)

- xifres decimals (usada 40.00%, coincidències 10)

- llocs decimals (usada 4.00%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 64.29%, coincidències 9)

- separador de decimals (usada 28.57%, coincidències 4)

- coma (usada 7.14%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 8)

deck plat

- plat (usada 55.56%, coincidències 5)

- tauler (usada 11.11%, coincidències 1)

- baralla (usada 11.11%, coincidències 1)

- coberta de vaixell (usada 11.11%, coincidències 1)

- coberta (usada 11.11%, coincidències 1)

decline refusar

- refusar (usada 37.50%, coincidències 21)

- rebutja (usada 28.57%, coincidències 16)

- declina (usada 25.00%, coincidències 14)

- rebutjar (usada 5.36%, coincidències 3)

- refusa (usada 1.79%, coincidències 1)

- declivi (usada 1.79%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 45.45%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 22.73%, coincidències 5)

- declinat (usada 13.64%, coincidències 3)

- declinada (usada 13.64%, coincidències 3)

- refusada (usada 4.55%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease redueix

- redueix (usada 38.46%, coincidències 10)

- disminueix (usada 26.92%, coincidències 7)

- reduir (usada 15.38%, coincidències 4)

- disminució (usada 3.85%, coincidències 1)

- reducció (usada 3.85%, coincidències 1)

- disminuir (usada 3.85%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 3.85%, coincidències 1)

- menys (usada 3.85%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 26.67%, coincidències 4)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 3)

- disminueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir grandària de font (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la font (usada 6.67%, coincidències 1)

- reduir mida de la lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 55.17%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 34.48%, coincidències 10)

- minva el sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

- redueix el sagant (usada 3.45%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

decrease size disminueix la mida

- disminueix la mida (usada 42.86%, coincidències 3)

- disminuir tamany (usada 14.29%, coincidències 1)

- redueix la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- minva la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- reduir mida (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 30.00%, coincidències 3)

- abaixa el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- abaixar el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- baixa el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desencriptar

- desencriptar (usada 38.46%, coincidències 5)

- desencripta (usada 30.77%, coincidències 4)

- desxifra (usada 15.38%, coincidències 2)

- descripció (usada 7.69%, coincidències 1)

- desxifrar (usada 7.69%, coincidències 1)

decrypting desencriptant

- desencriptant (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'està desencriptant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desencriptatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifratge (usada 9.09%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

deer cérvol

- cérvol (usada 100.00%, coincidències 8)

default per defecte

- per defecte (usada 57.65%, coincidències 275)

- predeterminat (usada 16.14%, coincidències 77)

- per omissió (usada 14.68%, coincidències 70)

- omissió (usada 4.82%, coincidències 23)

- predeterminada (usada 3.14%, coincidències 15)

- valor per defecte (usada 1.05%, coincidències 5)

- defecte (usada 0.84%, coincidències 4)

- default (usada 0.42%, coincidències 2)

- predefinit (usada 0.42%, coincidències 2)

- auto (usada 0.21%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.21%, coincidències 1)

- opció predeterminada (usada 0.21%, coincidències 1)

- morositat (usada 0.21%, coincidències 1)

default application aplicació predeterminada

- aplicació predeterminada (usada 33.33%, coincidències 2)

- aplicació per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- aplicació per omissió (usada 33.33%, coincidències 2)

default applications aplicacions predeterminades

- aplicacions predeterminades (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

default encoding codificació per omissió

- codificació per omissió (usada 50.00%, coincidències 4)

- codificació per defecte (usada 50.00%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 53.85%, coincidències 7)

- lletra predeterminada (usada 23.08%, coincidències 3)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.69%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

- tipus de lletra per omissió (usada 7.69%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida de lletra per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

- mida de la lletra predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 42.86%, coincidències 3)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 41.38%, coincidències 12)

- llengua per defecte (usada 17.24%, coincidències 5)

- idioma per omissió (usada 13.79%, coincidències 4)

- llengua predeterminada (usada 13.79%, coincidències 4)

- idioma predeterminat (usada 10.34%, coincidències 3)

- llenguatge per omissió (usada 3.45%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- impressora per omissió (usada 23.08%, coincidències 3)

- impressora predeterminada (usada 15.38%, coincidències 2)

- impressora implícita (usada 7.69%, coincidències 1)

- impresora per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

default profile perfil per defecte

- perfil per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- perfil per omissió (usada 33.33%, coincidències 3)

- perfil predeterminat (usada 22.22%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 46.15%, coincidències 12)

- configuració per omissió (usada 15.38%, coincidències 4)

- configuració per defecte (usada 11.54%, coincidències 3)

- ajustaments predeterminats (usada 7.69%, coincidències 2)

- paràmetres predeterminats (usada 7.69%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 3.85%, coincidències 1)

- opcions predeterminades (usada 3.85%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 85.71%, coincidències 12)

- estil predeterminat (usada 7.14%, coincidències 1)

- estil per omissió (usada 7.14%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- tema per omissió (usada 27.27%, coincidències 3)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 42.86%, coincidències 3)

- títol per omissió (usada 28.57%, coincidències 2)

- títol predeterminat (usada 28.57%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 72.55%, coincidències 37)

- valor predeterminat (usada 19.61%, coincidències 10)

- valor per omissió (usada 5.88%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 1.96%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

default zoom zoom per defecte

- zoom per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- zoom predeterminat (usada 33.33%, coincidències 3)

- zoom per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 63.64%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 30.56%, coincidències 11)

- valors predeterminats (usada 19.44%, coincidències 7)

- valors per defecte (usada 13.89%, coincidències 5)

- predeterminats (usada 11.11%, coincidències 4)

- per omissió (usada 11.11%, coincidències 4)

- opcions per defecte (usada 5.56%, coincidències 2)

- defaults (usada 2.78%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.78%, coincidències 1)

- paràmetres per defecte (usada 2.78%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 87.50%, coincidències 14)

- definir (usada 12.50%, coincidències 2)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 45)

deg graus

- graus (usada 77.78%, coincidències 7)

- ° (usada 11.11%, coincidències 1)

- deg (usada 11.11%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 55.56%, coincidències 10)

- graus (usada 16.67%, coincidències 3)

- títol (usada 5.56%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- degré (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.56%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.56%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 98.18%, coincidències 54)

- degrees (usada 1.82%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 77.78%, coincidències 7)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

- desentrellaçar (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 65.52%, coincidències 19)

- del (usada 10.34%, coincidències 3)

- sup (usada 6.90%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 3.45%, coincidències 1)

- esb (usada 3.45%, coincidències 1)

- esborra (usada 3.45%, coincidències 1)

- ce (usada 3.45%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.45%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 10)

delay retard

- retard (usada 95.16%, coincidències 59)

- espera (usada 3.23%, coincidències 2)

- delay (usada 1.61%, coincidències 1)

delayed ajornat

- ajornat (usada 33.33%, coincidències 3)

- retardada (usada 22.22%, coincidències 2)

- retardat (usada 22.22%, coincidències 2)

- delayed (usada 11.11%, coincidències 1)

- retard (usada 11.11%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 59.64%, coincidències 532)

- eliminar (usada 16.37%, coincidències 146)

- elimina (usada 13.90%, coincidències 124)

- esborra (usada 5.49%, coincidències 49)

- esborrar (usada 2.02%, coincidències 18)

- suprimir (usada 1.46%, coincidències 13)

- supressió (usada 0.34%, coincidències 3)

- eliminació (usada 0.34%, coincidències 3)

- supr (usada 0.22%, coincidències 2)

- delete (usada 0.11%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.11%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 45.45%, coincidències 10)

- elimina el compte (usada 13.64%, coincidències 3)

- eliminar compte (usada 13.64%, coincidències 3)

- suprimeix un compte (usada 9.09%, coincidències 2)

- suprimeix compte (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar el compte (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminació de compte (usada 4.55%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 67.27%, coincidències 37)

- eliminar-ho tot (usada 10.91%, coincidències 6)

- elimina-ho tot (usada 5.45%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 3.64%, coincidències 2)

- suprimeix-les totes (usada 3.64%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 1.82%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 1.82%, coincidències 1)

- elimina-les totes (usada 1.82%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 1.82%, coincidències 1)

- esborrar-ho tot (usada 1.82%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix el marcador (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 11.11%, coincidències 1)

delete category suprimeix categoria

- suprimeix categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix la categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 70.83%, coincidències 17)

- elimina la columna (usada 12.50%, coincidències 3)

- esborrar columna (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminar la columna (usada 4.17%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 57.14%, coincidències 12)

- elimina el comentari (usada 23.81%, coincidències 5)

- esborra comentari (usada 9.52%, coincidències 2)

- esborra el comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirma l''eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació d'esborrat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 92.00%, coincidències 23)

- elimina la connexió (usada 4.00%, coincidències 1)

- eliminar la connexió (usada 4.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 43.75%, coincidències 7)

- elimina el contacte (usada 31.25%, coincidències 5)

- elimina contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix aquest contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

delete conversation suprimeix la conversa

- suprimeix la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- eliminar la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborrar conversació (usada 14.29%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina entrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix una entrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 11.11%, coincidències 1)

delete event suprimeix l'esdeveniment

- suprimeix l'esdeveniment (usada 30.77%, coincidències 4)

- suprimeix la cita (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- eliminar l'esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

delete feature suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 94.44%, coincidències 17)

- elimina la característica (usada 5.56%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 75.00%, coincidències 9)

- suprimir un camp (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 8.33%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 62.50%, coincidències 15)

- elimina el fitxer (usada 20.83%, coincidències 5)

- esborra fitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina l'arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 56.25%, coincidències 9)

- suprimeix fitxers (usada 37.50%, coincidències 6)

- esborrar fitxers (usada 6.25%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimir filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 77.78%, coincidències 14)

- eliminar carpeta (usada 22.22%, coincidències 4)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 43.33%, coincidències 13)

- suprimeix el grup (usada 30.00%, coincidències 9)

- suprimeix un grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- eliminar grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- elimina grup (usada 3.33%, coincidències 1)

- eliminar el grup (usada 3.33%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- esborra la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 37.50%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 31.25%, coincidències 5)

- suprimeix element (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminació d'ítem (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 6.25%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- eliminar ítems (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimir elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminació d'ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

delete key elimina la clau

- elimina la clau (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix la tecla (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix la clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir clau (usada 12.50%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 85.71%, coincidències 24)

- elimina la capa (usada 7.14%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 3.57%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 3.57%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 57.14%, coincidències 4)

- elimina la línia (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 14.29%, coincidències 1)

delete list suprimeix la llista

- suprimeix la llista (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborra la llista (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 50.00%, coincidències 7)

- elimina el missatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminació de missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- eliminar missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- elimina els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix un node

- suprimeix un node (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix el node (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina el node (usada 12.50%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 50.00%, coincidències 7)

- eliminar nota (usada 14.29%, coincidències 2)

- suprimeix l'anotació (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 59.09%, coincidències 13)

- esborra la pàgina (usada 9.09%, coincidències 2)

- esborrar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 40.00%, coincidències 6)

- suprimeix permanentment (usada 20.00%, coincidències 3)

- elimina definitivament (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimir definitivament (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 6.67%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina la foto (usada 30.00%, coincidències 3)

- eliminar la foto (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 10.00%, coincidències 1)

delete point suprimeix un punt

- suprimeix un punt (usada 63.64%, coincidències 7)

- suprimeix punt (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix un put (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix el punt (usada 9.09%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 63.16%, coincidències 12)

- eliminar el perfil (usada 15.79%, coincidències 3)

- suprimeix perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

- eliminar perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina projecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 84.62%, coincidències 11)

- supressió de registre (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 7.69%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 57.69%, coincidències 15)

- elimina la fila (usada 15.38%, coincidències 4)

- eliminar fila (usada 7.69%, coincidències 2)

- elimina fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix una fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 3.85%, coincidències 1)

delete rows suprimeix les files

- suprimeix les files (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix files (usada 30.00%, coincidències 3)

- elimina les files (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimir les files (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 10.00%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 37.50%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 12.50%, coincidències 3)

- suprimeix el seleccionat (usada 12.50%, coincidències 3)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix seleccionats (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 4.17%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 66.67%, coincidències 10)

- eliminar selecció (usada 20.00%, coincidències 3)

- esborra la selecció (usada 6.67%, coincidències 1)

- delete selection (usada 6.67%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 62.50%, coincidències 10)

- suprimeix taula (usada 12.50%, coincidències 2)

- esborrar taula (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 6.25%, coincidències 1)

delete tag suprimeix l'etiqueta

- suprimeix l'etiqueta (usada 33.33%, coincidències 6)

- elimina l'etiqueta (usada 22.22%, coincidències 4)

- eliminar l'etiqueta (usada 22.22%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 11.11%, coincidències 2)

- suprimeix etiqueta (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimir l'etiqueta (usada 5.56%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra la tasca (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar tasca (usada 12.50%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 36.36%, coincidències 8)

- elimina l'usuari (usada 18.18%, coincidències 4)

- suprimeix usuari (usada 13.64%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 13.64%, coincidències 3)

- eliminar l'usuari (usada 9.09%, coincidències 2)

- elimina l'usuari/a (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 45.83%, coincidències 33)

- eliminat (usada 27.78%, coincidències 20)

- esborrat (usada 6.94%, coincidències 5)

- eliminats (usada 6.94%, coincidències 5)

- suprimida (usada 4.17%, coincidències 3)

- esborrats (usada 4.17%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 2.78%, coincidències 2)

- eliminada (usada 1.39%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 44.83%, coincidències 13)

- eliminant (usada 17.24%, coincidències 5)

- esborrant (usada 13.79%, coincidències 4)

- se suprimeix (usada 13.79%, coincidències 4)

- suprimint (usada 6.90%, coincidències 2)

- s'està eliminant (usada 3.45%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- se suprimeixen missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 69.23%, coincidències 9)

- separador (usada 23.08%, coincidències 3)

- delimiter (usada 7.69%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 50.00%, coincidències 5)

- enviat (usada 20.00%, coincidències 2)

- lliurat (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha entregat (usada 10.00%, coincidències 1)

- entregada (usada 10.00%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 58.33%, coincidències 7)

- entrega (usada 25.00%, coincidències 3)

- a domicili (usada 8.33%, coincidències 1)

- al lliurament (usada 8.33%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 83.33%, coincidències 20)

- en delta (usada 4.17%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 4.17%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 4.17%, coincidències 1)

- diferència (usada 4.17%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 50.00%, coincidències 5)

- demostració (usada 40.00%, coincidències 4)

- maqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 76.92%, coincidències 10)

- denegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- denegats (usada 7.69%, coincidències 1)

- denegad (usada 7.69%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 32)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 11)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 19)

deny denega

- denega (usada 68.09%, coincidències 32)

- denegar (usada 29.79%, coincidències 14)

- rebutja (usada 2.13%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 39)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.74%, coincidències 18)

- requeriments específics (usada 5.26%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 88.89%, coincidències 8)

- relació de dependència (usada 11.11%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

deprecated obsolet

- obsolet (usada 66.67%, coincidències 4)

- desaprovat (usada 16.67%, coincidències 1)

- desaconsellat (usada 16.67%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.78%, coincidències 44)

- fons (usada 2.22%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 60.00%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 20.00%, coincidències 3)

- dessaturat (usada 6.67%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.67%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.67%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 91.25%, coincidències 73)

- descens (usada 5.00%, coincidències 4)

- ordre descendent (usada 2.50%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.25%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 631)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 8)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 84.62%, coincidències 11)

- estadística descriptiva (usada 15.38%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 68.18%, coincidències 15)

- anul·lar la selecció de (usada 13.64%, coincidències 3)

- desmarca (usada 4.55%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 4.55%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.55%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 4.55%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 60.00%, coincidències 36)

- deseleccionar-ho tot (usada 10.00%, coincidències 6)

- neteja la selecció (usada 8.33%, coincidències 5)

- no seleccionis res (usada 5.00%, coincidències 3)

- (de)selecciona-ho tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- desselecciona'ls tots (usada 1.67%, coincidències 1)

- deselecciona-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- desselecciona tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- desseleccionar tot (usada 1.67%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

desert desert

- desert (usada 88.89%, coincidències 8)

- clima desèrtic (usada 11.11%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 86.67%, coincidències 13)

- dissenya (usada 13.33%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 10)

desktop escriptori

- escriptori (usada 96.40%, coincidències 107)

- ordinador de taula (usada 0.90%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 0.90%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.90%, coincidències 1)

- desktop (usada 0.90%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 75.00%, coincidències 6)

- icones d'escriptori (usada 12.50%, coincidències 1)

- icones a l'escriptori (usada 12.50%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 27.27%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

dest destinació

- destinació (usada 33.33%, coincidències 3)

- dest (usada 33.33%, coincidències 3)

- destí (usada 33.33%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 76.71%, coincidències 56)

- destí (usada 23.29%, coincidències 17)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 80.00%, coincidències 12)

- carpeta de destí (usada 20.00%, coincidències 3)

destinations destinacions

- destinacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- destins (usada 14.29%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 8)

detach separa

- separa (usada 33.33%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 3)

- treu (usada 13.33%, coincidències 2)

- detach (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacobla (usada 6.67%, coincidències 1)

- remoure (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.67%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 60.00%, coincidències 9)

- desenganxa la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desadhereix la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 81.25%, coincidències 13)

- detalls (usada 18.75%, coincidències 3)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 33.33%, coincidències 3)

- visualització detallada (usada 22.22%, coincidències 2)

- vista de detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 11.11%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra-les en detall (usada 11.11%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 99.12%, coincidències 226)

- propietats (usada 0.88%, coincidències 2)

detect detecta

- detecta (usada 77.78%, coincidències 7)

- detectar (usada 22.22%, coincidències 2)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 85.71%, coincidències 6)

- detectar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 50.00%, coincidències 4)

- detectant (usada 50.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 93.75%, coincidències 15)

- devanagarià (usada 6.25%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 95.00%, coincidències 38)

- revelador (usada 5.00%, coincidències 2)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 40.00%, coincidències 8)

- eines per a desenvolupadors (usada 35.00%, coincidències 7)

- eines de desenvolupament (usada 15.00%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.00%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 90.00%, coincidències 18)

- equip de desenvolupament (usada 5.00%, coincidències 1)

- desenvolupadors/es (usada 5.00%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 38)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 7)

device dispositiu

- dispositiu (usada 98.33%, coincidències 118)

- perifèric (usada 1.67%, coincidències 2)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 57.89%, coincidències 11)

- identificador del dispositiu (usada 15.79%, coincidències 3)

- id. del dispositiu (usada 10.53%, coincidències 2)

- identificador de dispositiu (usada 10.53%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 5.26%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 53.85%, coincidències 7)

- informació dels dispositius (usada 23.08%, coincidències 3)

- informació de dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- informació de dispositius (usada 7.69%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 88.89%, coincidències 8)

- gestor de dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 93.33%, coincidències 42)

- nom del sispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

- nom dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- configuració del dispositiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- ajustaments del dispositiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajusts del dispositiu (usada 10.00%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 17)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.59%, coincidències 70)

- dispositiu (usada 1.41%, coincidències 1)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp server servidor dhcp

- servidor dhcp (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 50.00%, coincidències 9)

- diagnòstic (usada 44.44%, coincidències 8)

- anàlisi (usada 5.56%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

diagrams diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 10)

dial marcador

- marcador (usada 27.27%, coincidències 3)

- marca (usada 18.18%, coincidències 2)

- disc de marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dial (usada 9.09%, coincidències 1)

- marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- composició (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc selector (usada 9.09%, coincidències 1)

- mar (usada 9.09%, coincidències 1)

dialing marcant

- marcant (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'està marcant (usada 27.27%, coincidències 3)

- marcatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- es marca el número (usada 9.09%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 95.70%, coincidències 89)

- quadre de diàleg (usada 4.30%, coincidències 4)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 14)

diamond diamant

- diamant (usada 93.75%, coincidències 30)

- rombe (usada 6.25%, coincidències 2)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 14)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 15)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 45)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 44.44%, coincidències 4)

- sabíeu que? (usada 22.22%, coincidències 2)

- ho savíeu? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

diff diferència

- diferència (usada 29.63%, coincidències 8)

- diff (usada 29.63%, coincidències 8)

- diferències (usada 18.52%, coincidències 5)

- dif. (usada 7.41%, coincidències 2)

- compara (usada 7.41%, coincidències 2)

- dife (usada 3.70%, coincidències 1)

- dif (usada 3.70%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 92.31%, coincidències 36)

- resta (usada 5.13%, coincidències 2)

- difference (usada 2.56%, coincidències 1)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 7)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 19)

digest resum

- resum (usada 44.44%, coincidències 4)

- resumeix (usada 22.22%, coincidències 2)

- digerir (usada 11.11%, coincidències 1)

- agrupats (usada 11.11%, coincidències 1)

- digest (usada 11.11%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 93.33%, coincidències 14)

- signatura electrònica (usada 6.67%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 19)

dim enfosqueix

- enfosqueix (usada 22.22%, coincidències 2)

- enfosquir (usada 22.22%, coincidències 2)

- enfosquiment (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenuar (usada 11.11%, coincidències 1)

- fosc (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenua (usada 11.11%, coincidències 1)

- totxo (usada 11.11%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 75.00%, coincidències 18)

- cota (usada 16.67%, coincidències 4)

- acotació (usada 8.33%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 84.44%, coincidències 38)

- mides (usada 11.11%, coincidències 5)

- cotes (usada 4.44%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 44.44%, coincidències 4)

- dibuixos (usada 33.33%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 22.22%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 75.00%, coincidències 15)

- directori (usada 20.00%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.00%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 72.73%, coincidències 8)

- dirrecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- dirigeix (usada 9.09%, coincidències 1)

- directa (usada 9.09%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 7)

direction direcció

- direcció (usada 98.96%, coincidències 95)

- adreça (usada 1.04%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 46.67%, coincidències 7)

- direccions (usada 20.00%, coincidències 3)

- indicacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- instruccions (usada 13.33%, coincidències 2)

director director

- director (usada 90.91%, coincidències 10)

- directora (usada 9.09%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 91.43%, coincidències 32)

- màscares de directoris (usada 5.71%, coincidències 2)

- carpetes (usada 2.86%, coincidències 1)

directory directori

- directori (usada 95.83%, coincidències 115)

- carpeta (usada 2.50%, coincidències 3)

- directory (usada 0.83%, coincidències 1)

- catàleg (usada 0.83%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 68.75%, coincidències 11)

- nom de directori (usada 18.75%, coincidències 3)

- nom del carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 6.25%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 38.89%, coincidències 42)

- desactiva (usada 25.00%, coincidències 27)

- desactivar (usada 20.37%, coincidències 22)

- deshabilita (usada 5.56%, coincidències 6)

- deshabilitar (usada 4.63%, coincidències 5)

- disable (usada 1.85%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 1.85%, coincidències 2)

- desactiva-les (usada 1.85%, coincidències 2)

disable all desactiva-ho tot

- desactiva-ho tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- desactivar-ho tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- desactiva'ls tots (usada 16.67%, coincidències 2)

- inhabilita-ho tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 8.33%, coincidències 1)

- desactiva tot (usada 8.33%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 44.10%, coincidències 101)

- inhabilitat (usada 35.37%, coincidències 81)

- desactivada (usada 5.68%, coincidències 13)

- deshabilitat (usada 4.80%, coincidències 11)

- inhabilitada (usada 4.37%, coincidències 10)

- desactivats (usada 2.18%, coincidències 5)

- desactivades (usada 1.75%, coincidències 4)

- descativat (usada 0.87%, coincidències 2)

- disabled (usada 0.44%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.44%, coincidències 1)

disabling desactivant

- desactivant (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està desactivant (usada 14.29%, coincidències 1)

- desactivació (usada 14.29%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant (usada 14.29%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 57.14%, coincidències 8)

- en desacord (usada 14.29%, coincidències 2)

- no estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

- no acceptis (usada 7.14%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 76.19%, coincidències 16)

- desc (usada 14.29%, coincidències 3)

- desc. (usada 4.76%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.76%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 8)

- número de disc (usada 37.50%, coincidències 6)

- nombre de disc (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 6.25%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 76.19%, coincidències 48)

- descartar (usada 9.52%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 4.76%, coincidències 3)

- rebutgi (usada 1.59%, coincidències 1)

- discard (usada 1.59%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 1.59%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.59%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 1.59%, coincidències 1)

- descarta'ls (usada 1.59%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 75.00%, coincidències 27)

- descartar els canvis (usada 16.67%, coincidències 6)

- descartar canvis (usada 5.56%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 2.78%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarregant-se (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer renúncia

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- exempció de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 67.50%, coincidències 54)

- desconnectar (usada 30.00%, coincidències 24)

- desconnectat (usada 2.50%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 88.68%, coincidències 47)

- desconnectada (usada 7.55%, coincidències 4)

- desconectat (usada 3.77%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 56.00%, coincidències 14)

- desconnectant (usada 44.00%, coincidències 11)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 30)

discover discover

- discover (usada 60.00%, coincidències 9)

- descobreix (usada 26.67%, coincidències 4)

- descubrir (usada 6.67%, coincidències 1)

- descobridor (usada 6.67%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 90.91%, coincidències 10)

- independent (usada 9.09%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 50.00%, coincidències 10)

- debat (usada 25.00%, coincidències 5)

- debats (usada 15.00%, coincidències 3)

- fòrums (usada 5.00%, coincidències 1)

- comentaris (usada 5.00%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 94.12%, coincidències 32)

- disquet (usada 2.94%, coincidències 1)

- cercle (usada 2.94%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 50.00%, coincidències 7)

- espai al disc (usada 28.57%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 14.29%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 7.14%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 76.92%, coincidències 10)

- discos (usada 23.08%, coincidències 3)

dismiss ignora

- ignora (usada 34.43%, coincidències 21)

- descarta (usada 31.15%, coincidències 19)

- tancar (usada 9.84%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 8.20%, coincidències 5)

- rebutja (usada 3.28%, coincidències 2)

- descartar (usada 3.28%, coincidències 2)

- refusa (usada 1.64%, coincidències 1)

- esborrar (usada 1.64%, coincidències 1)

- omet (usada 1.64%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.64%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.64%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.64%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- omet-les totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 12.50%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 83.33%, coincidències 10)

- desplacement (usada 8.33%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 8.33%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 32.93%, coincidències 55)

- visualització (usada 24.55%, coincidències 41)

- mostra (usada 22.16%, coincidències 37)

- mostrar (usada 11.38%, coincidències 19)

- visualitza (usada 3.59%, coincidències 6)

- visible (usada 1.20%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.20%, coincidències 2)

- visor (usada 0.60%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.60%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.60%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.60%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.60%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 60.00%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 20.00%, coincidències 2)

- mostra-ho com a (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra com (usada 10.00%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- format de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostrar format (usada 11.11%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 11.11%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 71.43%, coincidències 10)

- nom a mostrar (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 7.14%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 33.33%, coincidències 17)

- nom mostrat (usada 13.73%, coincidències 7)

- mostra el nom (usada 11.76%, coincidències 6)

- nom de visualització (usada 7.84%, coincidències 4)

- nom que es mostrarà (usada 7.84%, coincidències 4)

- nom per mostrar (usada 3.92%, coincidències 2)

- nom visible (usada 3.92%, coincidències 2)

- mostrar el nom (usada 3.92%, coincidències 2)

- mostrar nom (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom (usada 1.96%, coincidències 1)

- display name (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom de la pantalla (usada 1.96%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 61.54%, coincidències 16)

- mostra les opcions (usada 19.23%, coincidències 5)

- opcions de mostreig (usada 3.85%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 3.85%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 3.85%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 3.85%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 26.92%, coincidències 7)

- arranjament de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- mostra la configuració (usada 11.54%, coincidències 3)

- paràmetres de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- ajusts de la visualització (usada 7.69%, coincidències 2)

- paràmetres per a la visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

- mostra la mida (usada 33.33%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

- mostra el tipus (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de pantalla (usada 33.33%, coincidències 3)

displayed mostrat

- mostrat (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostrada (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostrats (usada 16.67%, coincidències 1)

- visualitzat (usada 16.67%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 88.24%, coincidències 15)

- presentacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- monitors (usada 5.88%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 50.00%, coincidències 11)

- dissolució (usada 36.36%, coincidències 8)

- fosa (usada 4.55%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 4.55%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 4.55%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 85)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 57.14%, coincidències 8)

- distorsió (usada 35.71%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 7.14%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 10)

distribute distribueix

- distribueix (usada 80.00%, coincidències 8)

- distribuir (usada 20.00%, coincidències 2)

distribution distribució

- distribució (usada 96.30%, coincidències 26)

- destinataris (usada 3.70%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 24)

dither trama

- trama (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 30.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 10.00%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 71.43%, coincidències 15)

- divisió (usada 9.52%, coincidències 2)

- dividir (usada 9.52%, coincidències 2)

- divide (divisió) (usada 4.76%, coincidències 1)

- divisions (usada 4.76%, coincidències 1)

divider divisor

- divisor (usada 50.00%, coincidències 4)

- separador (usada 50.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 88.46%, coincidències 23)

- dividir (usada 3.85%, coincidències 1)

- títol (usada 3.85%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 3.85%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 75.00%, coincidències 6)

- divisió entre zero (usada 25.00%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 96.15%, coincidències 25)

- gibuti (usada 3.85%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 16)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de dns (usada 20.00%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 64.29%, coincidències 9)

- servidors de dns (usada 35.71%, coincidències 5)

do do

- do (usada 77.78%, coincidències 7)

- fes (usada 11.11%, coincidències 1)

- sí (usada 11.11%, coincidències 1)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 81.82%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 45.00%, coincidències 9)

- no molesteu (usada 30.00%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 20.00%, coincidències 4)

- no molestis (usada 5.00%, coincidències 1)

do not send no enviïs

- no enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no l'enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no ho enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no els enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

- no enviis (usada 12.50%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostrar (usada 14.29%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 73.53%, coincidències 25)

- no fer res (usada 23.53%, coincidències 8)

- fer res (usada 2.94%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 39.13%, coincidències 9)

- acobla (usada 30.43%, coincidències 7)

- moll (usada 13.04%, coincidències 3)

- acoblament (usada 4.35%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.35%, coincidències 1)

- base (usada 4.35%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.35%, coincidències 1)

docking station estació d'acoblament

- estació d'acoblament (usada 42.86%, coincidències 3)

- base d'acoblament (usada 28.57%, coincidències 2)

- estació d'amarrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- docking station (usada 14.29%, coincidències 1)

- base de connexió (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 63.64%, coincidències 7)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

- fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.84%, coincidències 85)

- el document (usada 1.16%, coincidències 1)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 10)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 18)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus document (usada 22.22%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 97.67%, coincidències 42)

- visor de documents (usada 2.33%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 94.03%, coincidències 63)

- documentació (en anglès) (usada 2.99%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.49%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.49%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 59)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 58.33%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 25.00%, coincidències 3)

- esquivament (usada 8.33%, coincidències 1)

- esvair (usada 8.33%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 30)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 15)

dollar dòlar

- dòlar (usada 54.55%, coincidències 6)

- moneda (usada 18.18%, coincidències 2)

- dollar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dolar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dòlars (usada 9.09%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 70.00%, coincidències 7)

- dolphin (usada 30.00%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.65%, coincidències 73)

- domain (usada 1.35%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 57.14%, coincidències 16)

- nom del domini (usada 39.29%, coincidències 11)

- domini d'internet (usada 3.57%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 83.33%, coincidències 10)

- domains (usada 8.33%, coincidències 1)

- àmbits (usada 8.33%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 21)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 29)

domino tiles fitxes del dòmino

- fitxes del dòmino (usada 71.43%, coincidències 5)

- fitxes de dòmino (usada 14.29%, coincidències 1)

- peces de dominó (usada 14.29%, coincidències 1)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 36.36%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no ho tornis a preguntar. (usada 9.09%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 9.09%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 9.09%, coincidències 1)

don't save no ho desis

- no ho desis (usada 25.00%, coincidències 5)

- no desar (usada 25.00%, coincidències 5)

- no desis (usada 20.00%, coincidències 4)

- no el desis (usada 15.00%, coincidències 3)

- no guardar (usada 5.00%, coincidències 1)

- no deseu (usada 5.00%, coincidències 1)

- no desar-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

don't send no enviar

- no enviar (usada 37.50%, coincidències 3)

- no envieu (usada 25.00%, coincidències 2)

- no ho enviis (usada 12.50%, coincidències 1)

- no l'enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

- no ho enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 21.74%, coincidències 10)

- donatius (usada 17.39%, coincidències 8)

- dóna (usada 13.04%, coincidències 6)

- donar (usada 8.70%, coincidències 4)

- feu un donatiu (usada 6.52%, coincidències 3)

- fes un donatiu (usada 6.52%, coincidències 3)

- donacions (usada 6.52%, coincidències 3)

- doneu (usada 4.35%, coincidències 2)

- fer una donació (usada 4.35%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 4.35%, coincidències 2)

- fes una donació (usada 2.17%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.17%, coincidències 1)

- fe una donació (usada 2.17%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- donatius (usada 12.50%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 81.85%, coincidències 239)

- acceptar (usada 13.70%, coincidències 40)

- d'acord (usada 1.71%, coincidències 5)

- acabat (usada 0.68%, coincidències 2)

- done (usada 0.34%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 0.34%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.34%, coincidències 1)

- completat (usada 0.34%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.34%, coincidències 1)

- finalitzat (usada 0.34%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 61.54%, coincidències 8)

- fet (usada 23.08%, coincidències 3)

- fet. (usada 7.69%, coincidències 1)

- d'acord (usada 7.69%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 96.15%, coincidències 25)

- acceptar. (usada 3.85%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 58.06%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 41.94%, coincidències 13)

don’t save no desar

- no desar (usada 69.57%, coincidències 16)

- no desis (usada 13.04%, coincidències 3)

- no ho desis (usada 13.04%, coincidències 3)

- no la desis (usada 4.35%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 10)

dot punt

- punt (usada 96.30%, coincidències 26)

- dot (usada 3.70%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 16)

dotted puntejat

- puntejat (usada 45.45%, coincidències 5)

- línia de punts (usada 27.27%, coincidències 3)

- puntejada (usada 27.27%, coincidències 3)

double doble

- doble (usada 96.15%, coincidències 50)

- double (usada 1.92%, coincidències 1)

- doblet (usada 1.92%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 15)

double-click doble clic

- doble clic (usada 66.67%, coincidències 8)

- fer doble clic (usada 16.67%, coincidències 2)

- doble-clic (usada 8.33%, coincidències 1)

- double-click (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 81.21%, coincidències 121)

- davall (usada 4.03%, coincidències 6)

- descendent (usada 2.68%, coincidències 4)

- baixada (usada 2.01%, coincidències 3)

- abaixar (usada 2.01%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.34%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.34%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.34%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 1.34%, coincidències 2)

- baix (usada 0.67%, coincidències 1)

- baixa (usada 0.67%, coincidències 1)

- down (usada 0.67%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.67%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 81.82%, coincidències 18)

- fletxa cap avall (usada 13.64%, coincidències 3)

- avall (usada 4.55%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 21.43%, coincidències 3)

- reverteix (usada 21.43%, coincidències 3)

- baixar de categoria (usada 21.43%, coincidències 3)

- degrada (usada 14.29%, coincidències 2)

- canviar a una versió anterior (usada 7.14%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

- desactualització (usada 7.14%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 40.31%, coincidències 79)

- descarregar (usada 17.86%, coincidències 35)

- descarrega (usada 16.33%, coincidències 32)

- baixada (usada 11.22%, coincidències 22)

- baixar (usada 6.12%, coincidències 12)

- descàrrega (usada 4.08%, coincidències 8)

- baixades (usada 2.04%, coincidències 4)

- baixat (usada 0.51%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.51%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.51%, coincidències 1)

- %baixa (usada 0.51%, coincidències 1)

download all descarrega-ho tot

- descarrega-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarregar-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- baixa-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarrega un fitxer amb totes les presentacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixa'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregar tots (usada 12.50%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 42.86%, coincidències 9)

- la baixada ha fallat (usada 19.05%, coincidències 4)

- la descàrrega ha fallat (usada 14.29%, coincidències 3)

- descàrrega fallida (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 4.76%, coincidències 1)

- baixada fallida (usada 4.76%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 4.76%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 54.55%, coincidències 6)

- descarrega el fitxer (usada 27.27%, coincidències 3)

- descarregar arxiu (usada 9.09%, coincidències 1)

- descarrega l'arxiu (usada 9.09%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 83.33%, coincidències 10)

- baixades (usada 8.33%, coincidències 1)

- gestor de descàrregues (usada 8.33%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 24.00%, coincidències 6)

- baixa'l ara (usada 24.00%, coincidències 6)

- baixar ara (usada 16.00%, coincidències 4)

- descarregar-ho ara (usada 16.00%, coincidències 4)

- baixa-la ara (usada 4.00%, coincidències 1)

- descarrega-ho ara (usada 4.00%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 4.00%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 4.00%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 4.00%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 51.72%, coincidències 15)

- descarregat (usada 27.59%, coincidències 8)

- s'ha baixat (usada 10.34%, coincidències 3)

- baixades (usada 3.45%, coincidències 1)

- número de descàrregues (usada 3.45%, coincidències 1)

- baixats (usada 3.45%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 40.51%, coincidències 32)

- descarregant (usada 26.58%, coincidències 21)

- baixada (usada 11.39%, coincidències 9)

- s'està descarregant (usada 8.86%, coincidències 7)

- es baixa (usada 3.80%, coincidències 3)

- baixant (usada 3.80%, coincidències 3)

- baixades (usada 2.53%, coincidències 2)

- està baixant (usada 1.27%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.27%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'estan descarregant les dades (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'estan baixant les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- s''estan baixant dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

downloading packages baixada dels paquets

- baixada dels paquets (usada 41.67%, coincidències 5)

- s'estan descarregant els paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'estan baixant els paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- descarregant paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'estan baixant les paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 69.62%, coincidències 55)

- descàrregues (usada 30.38%, coincidències 24)

dpi ppp

- ppp (usada 91.84%, coincidències 45)

- dpi (usada 8.16%, coincidències 4)

draft esborrany

- esborrany (usada 90.62%, coincidències 58)

- calat (usada 6.25%, coincidències 4)

- esborranys (usada 1.56%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 1.56%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 21)

drag arrossega

- arrossega (usada 56.25%, coincidències 9)

- arrossegament (usada 18.75%, coincidències 3)

- arrossegat (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 6.25%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 6.25%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 57.14%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar anar (usada 21.43%, coincidències 3)

- arrossega i deixa (usada 14.29%, coincidències 2)

- arrossegar i deixar (usada 7.14%, coincidències 1)

dragon drac

- drac (usada 90.00%, coincidències 9)

- dragó (usada 10.00%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 45.83%, coincidències 22)

- dibuixa (usada 27.08%, coincidències 13)

- empat (usada 8.33%, coincidències 4)

- dibuixar (usada 8.33%, coincidències 4)

- traça (usada 4.17%, coincidències 2)

- roba (usada 2.08%, coincidències 1)

- traç (usada 2.08%, coincidències 1)

- taules (usada 2.08%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 69.39%, coincidències 34)

- dibuixant (usada 28.57%, coincidències 14)

- dibuixat (usada 2.04%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 7)

drink beguda

- beguda (usada 100.00%, coincidències 7)

drinking water aigua potable

- aigua potable (usada 85.71%, coincidències 6)

- aigua per beure (usada 14.29%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 82.35%, coincidències 14)

- controlador (usada 5.88%, coincidències 1)

- càrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

- en cotxe (usada 5.88%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 87.10%, coincidències 27)

- conductor (usada 6.45%, coincidències 2)

- conductora (usada 3.23%, coincidències 1)

- programa de control (usada 3.23%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 8)

drizzle plugim

- plugim (usada 75.00%, coincidències 9)

- plugims (usada 25.00%, coincidències 3)

drop descartar

- descartar (usada 15.79%, coincidències 3)

- drop (usada 10.53%, coincidències 2)

- descarta (usada 10.53%, coincidències 2)

- ometre (usada 10.53%, coincidències 2)

- derivació (usada 5.26%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 5.26%, coincidències 1)

- col·loca (usada 5.26%, coincidències 1)

- deixa (usada 5.26%, coincidències 1)

- perdre (usada 5.26%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina (usada 5.26%, coincidències 1)

- gota (usada 5.26%, coincidències 1)

- deixar anar (usada 5.26%, coincidències 1)

- eliminar (usada 5.26%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 35.29%, coincidències 6)

- ombra caiguda (usada 23.53%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 11.76%, coincidències 2)

- ombra difusa (usada 5.88%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- posar ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- ombra inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 13)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 50.00%, coincidències 4)

- desplegament (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista desplegable (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

- desplega (usada 12.50%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 77.78%, coincidències 7)

- timbal (usada 22.22%, coincidències 2)

dual dual

- dual (usada 85.71%, coincidències 6)

- nombre dual (usada 14.29%, coincidències 1)

dublin dublín

- dublín (usada 76.92%, coincidències 10)

- dublin (usada 23.08%, coincidències 3)

duck ànec

- ànec (usada 100.00%, coincidències 8)

due venciment

- venciment (usada 60.71%, coincidències 17)

- límit (usada 14.29%, coincidències 4)

- termini (usada 7.14%, coincidències 2)

- degut (usada 3.57%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 3.57%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.57%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.57%, coincidències 1)

- motiu (usada 3.57%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 44.23%, coincidències 23)

- data límit (usada 34.62%, coincidències 18)

- data de lliurament (usada 7.69%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 3.85%, coincidències 2)

- data de pagament (usada 1.92%, coincidències 1)

- tornar el (usada 1.92%, coincidències 1)

- per la data (usada 1.92%, coincidències 1)

- venciment (usada 1.92%, coincidències 1)

- data venciment (usada 1.92%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 40.00%, coincidències 4)

- fals (usada 10.00%, coincidències 1)

- simulació (usada 10.00%, coincidències 1)

- comodí (usada 10.00%, coincidències 1)

- inútil (usada 10.00%, coincidències 1)

- simulat (usada 10.00%, coincidències 1)

- prova (usada 10.00%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 72.22%, coincidències 13)

- doble cara (usada 16.67%, coincidències 3)

- doble (usada 5.56%, coincidències 1)

- dues cares (usada 5.56%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 65.00%, coincidències 78)

- duplicar (usada 19.17%, coincidències 23)

- duplicat (usada 9.17%, coincidències 11)

- duplicada (usada 2.50%, coincidències 3)

- duplicació (usada 1.67%, coincidències 2)

- duplicate (usada 0.83%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 0.83%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.83%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 70.00%, coincidències 7