Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 75.00%, coincidències 6)

- (copia) (usada 25.00%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 9)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 42.11%, coincidències 16)

- (predeterminat) (usada 36.84%, coincidències 14)

- (per omissió) (usada 15.79%, coincidències 6)

- (predeterminada) (usada 2.63%, coincidències 1)

- (omissió) (usada 2.63%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 94.44%, coincidències 17)

- (buida) (usada 5.56%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 88.89%, coincidències 16)

- (sense tema) (usada 11.11%, coincidències 2)

(no title) (sense nom)

- (sense nom) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (sense títol) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (cap títol) (usada 11.11%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.59%, coincidències 70)

- (sense) (usada 5.41%, coincidències 4)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 17)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 30.00%, coincidències 3)

- (només llegir) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (sols-lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (únicament lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 12)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 30.00%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 30.00%, coincidències 3)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.37%, coincidències 37)

- (desconeguda) (usada 2.63%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 16)

- select - - selecciona -

- - selecciona - (usada 77.78%, coincidències 7)

- - seleccionar - (usada 11.11%, coincidències 1)

- -selecciona- (usada 11.11%, coincidències 1)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 96.15%, coincidències 25)

- un dia (usada 3.85%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 97.56%, coincidències 40)

- 1 hora (usada 2.44%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 97.44%, coincidències 38)

- 1 minut (usada 2.56%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 12)

1 second 1 segon

- 1 segon (usada 100.00%, coincidències 8)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.86%, coincidències 26)

- 1 setm. (usada 3.57%, coincidències 1)

- una setmana (usada 3.57%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 91.67%, coincidències 11)

- 1 anys (usada 8.33%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 95.45%, coincidències 21)

- 10 minuts (usada 4.55%, coincidències 1)

10 seconds 10 segons

- 10 segons (usada 88.89%, coincidències 8)

- 10 segons (usada 11.11%, coincidències 1)

10th 10è

- 10è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 10 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 10a (usada 7.69%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 11 (usada 18.18%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 90.91%, coincidències 10)

- 12 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

12th 12è

- 12è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 12 (usada 18.18%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 13 (usada 18.18%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 14 (usada 18.18%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 20)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

15th 15è

- 15è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 15 (usada 18.18%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 60.00%, coincidències 9)

- semicorxera (usada 26.67%, coincidències 4)

- 16 (usada 13.33%, coincidències 2)

17th 17è

- 17è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 17 (usada 18.18%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 18 (usada 18.18%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 19 (usada 18.18%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 73.33%, coincidències 11)

- 1 (usada 13.33%, coincidències 2)

- 1er (usada 6.67%, coincidències 1)

- 1a (usada 6.67%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 15)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 93.75%, coincidències 15)

- 2 minuts (usada 6.25%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 9)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 12)

20th 20è

- 20è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 20 (usada 18.18%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 21 (usada 18.18%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 22 (usada 18.18%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 23 (usada 18.18%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 72.73%, coincidències 8)

- les darreres 24 hores (usada 18.18%, coincidències 2)

- 24 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 18)

24th 24è

- 24è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 24 (usada 18.18%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 25 (usada 18.18%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 26 (usada 18.18%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 27 (usada 18.18%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 28 (usada 18.18%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 29 (usada 18.18%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 75.00%, coincidències 12)

- 2 (usada 12.50%, coincidències 2)

- 2on (usada 6.25%, coincidències 1)

- 2a (usada 6.25%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- tres dies (usada 14.29%, coincidències 1)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 96.00%, coincidències 24)

- 30 minuts (usada 4.00%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 93.33%, coincidències 14)

- 30 segons (usada 6.67%, coincidències 1)

30th 30è

- 30è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 30 (usada 18.18%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 31 (usada 18.18%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 90.00%, coincidències 9)

- 32-bit (usada 10.00%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 36)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 71.43%, coincidències 10)

- 3 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 3er (usada 7.14%, coincidències 1)

- 3a (usada 7.14%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 71.43%, coincidències 10)

- 4 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 4rt (usada 7.14%, coincidències 1)

- 4a (usada 7.14%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 32)

5th

- 5è (usada 78.57%, coincidències 11)

- 5 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 5a (usada 7.14%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 9)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 7)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 87.50%, coincidències 7)

- 64-bit (usada 12.50%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 6 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 6a (usada 7.69%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 7 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 7a (usada 7.69%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 8 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 8a (usada 7.69%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 9 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 9a (usada 7.69%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 87.50%, coincidències 14)

- [file] (usada 12.50%, coincidències 2)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 15)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 94.74%, coincidències 18)

- [options] (usada 5.26%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 90.91%, coincidències 10)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 9.09%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 13)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 11)

a3 a3

- a3 (usada 93.75%, coincidències 15)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 6.25%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 91.30%, coincidències 21)

- la4 (usada 4.35%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 4.35%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 14)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 8)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 7)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 7)

aa aa

- aa (usada 77.78%, coincidències 7)

- tt (usada 11.11%, coincidències 1)

- aà (usada 11.11%, coincidències 1)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 61.90%, coincidències 13)

- abreviació (usada 33.33%, coincidències 7)

- abreujament (usada 4.76%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 80.00%, coincidències 8)

- abcç (usada 10.00%, coincidències 1)

- abc (diari) (usada 10.00%, coincidències 1)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 50.00%, coincidències 4)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 25.00%, coincidències 2)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 25.00%, coincidències 2)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 80.00%, coincidències 8)

- abkhàzia (usada 20.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 32.88%, coincidències 24)

- aborta (usada 23.29%, coincidències 17)

- avorta (usada 19.18%, coincidències 14)

- anul·la (usada 4.11%, coincidències 3)

- cancel·lar (usada 4.11%, coincidències 3)

- cancel·la (usada 4.11%, coincidències 3)

- abandona (usada 2.74%, coincidències 2)

- abandonar (usada 1.37%, coincidències 1)

- avortar (usada 1.37%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 1.37%, coincidències 1)

- abort (usada 1.37%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.37%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.37%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.37%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted avortat

- avortat (usada 31.25%, coincidències 10)

- interromput (usada 21.88%, coincidències 7)

- s'ha interromput (usada 12.50%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 12.50%, coincidències 4)

- interrompuda (usada 12.50%, coincidències 4)

- s’ha avortat (usada 3.12%, coincidències 1)

- interrompre (usada 3.12%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 3.12%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 83.33%, coincidències 20)

- s'ha interromput. (usada 8.33%, coincidències 2)

- avortat. (usada 4.17%, coincidències 1)

- avortat. cancel·lat. (usada 4.17%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- avortant (usada 7.69%, coincidències 1)

- anul·lant (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.69%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 78.44%, coincidències 171)

- sobre (usada 10.09%, coincidències 22)

- informació (usada 4.59%, coincidències 10)

- quant al (usada 2.29%, coincidències 5)

- quant al sigil (usada 0.92%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 0.92%, coincidències 2)

- quant al programa (usada 0.46%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.46%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.46%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.46%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.46%, coincidències 1)

- a propòsit de (usada 0.46%, coincidències 1)

about a minute aproximadament un minut

- aproximadament un minut (usada 90.91%, coincidències 10)

- fa un minut (usada 9.09%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 77.78%, coincidències 7)

- sobre mi (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 11.11%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 57.14%, coincidències 8)

- quant a les qt (usada 28.57%, coincidències 4)

- quant al qt (usada 14.29%, coincidències 2)

above per damunt

- per damunt (usada 39.02%, coincidències 16)

- a sobre (usada 21.95%, coincidències 9)

- sobre (usada 14.63%, coincidències 6)

- part superior (usada 4.88%, coincidències 2)

- a dalt (usada 4.88%, coincidències 2)

- per sobre (usada 4.88%, coincidències 2)

- superior (usada 2.44%, coincidències 1)

- amunt (usada 2.44%, coincidències 1)

- quant al (usada 2.44%, coincidències 1)

- dalt (usada 2.44%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 92.86%, coincidències 13)

- valor absolut (usada 7.14%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 78.57%, coincidències 22)

- absoluta (usada 17.86%, coincidències 5)

- absolute (usada 3.57%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 62.50%, coincidències 10)

- mètrica de color absoluta (usada 18.75%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 12.50%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 6.25%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 10)

abstract resum

- resum (usada 87.50%, coincidències 35)

- abstracte (usada 12.50%, coincidències 5)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 28)

accept accepta

- accepta (usada 71.79%, coincidències 84)

- acceptar (usada 24.79%, coincidències 29)

- accepto (usada 0.85%, coincidències 1)

- ho accepto (usada 0.85%, coincidències 1)

- d'acord (usada 0.85%, coincidències 1)

- acceptada (usada 0.85%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- acceptar-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- accepta tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 10.00%, coincidències 1)

accept changes accepta els canvis

- accepta els canvis (usada 100.00%, coincidències 17)

accepted acceptat

- acceptat (usada 46.15%, coincidències 12)

- acceptada (usada 42.31%, coincidències 11)

- invitació acceptada (usada 7.69%, coincidències 2)

- acceptades (usada 3.85%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 91.67%, coincidències 66)

- accedir (usada 5.56%, coincidències 4)

- accedeix (usada 1.39%, coincidències 1)

- access (usada 1.39%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 86.36%, coincidències 19)

- control d’accés (usada 13.64%, coincidències 3)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 54.35%, coincidències 25)

- s'ha denegat l'accés (usada 45.65%, coincidències 21)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 69.23%, coincidències 9)

- s'ha denegat l'accés. (usada 30.77%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 92.31%, coincidències 12)

- accés concedit (usada 7.69%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- tecles d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

access rights drets d’accés

- drets d’accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- drets d'accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- drets d''accés (usada 12.50%, coincidències 1)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 92.31%, coincidències 12)

- data d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 72.73%, coincidències 8)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.15%, coincidències 53)

- accessibility (usada 1.85%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

accordion acordió

- acordió (usada 100.00%, coincidències 7)

account compte

- compte (usada 98.29%, coincidències 115)

- comptes (usada 0.85%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 0.85%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 69.23%, coincidències 9)

- detalls (usada 15.38%, coincidències 2)

- dades dels comptes (usada 7.69%, coincidències 1)

- propietats del compte (usada 7.69%, coincidències 1)

account id id de compte

- id de compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id del compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id. del compte (usada 22.22%, coincidències 2)

- identificador del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 69.23%, coincidències 9)

- informació compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- informació de compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- informació dels comptes (usada 7.69%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.62%, coincidències 41)

- nom de compte (usada 2.38%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 92.31%, coincidències 12)

- número compte (usada 7.69%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 28.57%, coincidències 12)

- configuració del compte (usada 23.81%, coincidències 10)

- paràmetres dels comptes (usada 23.81%, coincidències 10)

- ajusts dels comptes (usada 9.52%, coincidències 4)

- arranjament del compte (usada 4.76%, coincidències 2)

- ajustaments del compte (usada 2.38%, coincidències 1)

- seguretat (usada 2.38%, coincidències 1)

- ajustos del compte (usada 2.38%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 2.38%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 23)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 100.00%, coincidències 7)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 67)

accuracy precisió

- precisió (usada 64.71%, coincidències 11)

- exactitud (usada 23.53%, coincidències 4)

- acurat (usada 11.76%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 75.00%, coincidències 9)

- reconeixements (usada 25.00%, coincidències 3)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 72.22%, coincidències 13)

- agraïments (usada 22.22%, coincidències 4)

- justificants de recepció (usada 5.56%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 85.71%, coincidències 6)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 14.29%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 85.71%, coincidències 12)

- arc cosinus (usada 7.14%, coincidències 1)

- arccos (usada 7.14%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 8)

action acció

- acció (usada 97.79%, coincidències 221)

- accions (usada 0.88%, coincidències 2)

- action (usada 0.88%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.44%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 75.00%, coincidències 6)

- nom d’acció (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom d'acció (usada 12.50%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 149)

activate activa

- activa (usada 84.75%, coincidències 50)

- activar (usada 13.56%, coincidències 8)

- activate (usada 1.69%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 70.00%, coincidències 14)

- activada (usada 15.00%, coincidències 3)

- habilitat (usada 10.00%, coincidències 2)

- actiu (usada 5.00%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 42.86%, coincidències 3)

- activant (usada 28.57%, coincidències 2)

- activar (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'activa (usada 14.29%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 22)

active actiu

- actiu (usada 77.71%, coincidències 122)

- activa (usada 13.38%, coincidències 21)

- activat (usada 7.64%, coincidències 12)

- actives (usada 1.27%, coincidències 2)

active plugins connectors actius

- connectors actius (usada 25.00%, coincidències 2)

- extensions actives (usada 25.00%, coincidències 2)

- plugins actius (usada 25.00%, coincidències 2)

- activa els connectors (usada 12.50%, coincidències 1)

- connectors habilitats (usada 12.50%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 100.00%, coincidències 8)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 23)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 70)

actor actor

- actor (usada 92.31%, coincidències 12)

- actor (mitologia) (usada 7.69%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 61.54%, coincidències 8)

- actual (usada 38.46%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 33)

ad ad

- ad (usada 75.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 25.00%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 62.50%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 37.50%, coincidències 3)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 12)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptatiu

- adaptatiu (usada 42.86%, coincidències 3)

- adaptable (usada 42.86%, coincidències 3)

- automàtic (usada 14.29%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 79.48%, coincidències 492)

- afegir (usada 16.64%, coincidències 103)

- afegeix-ho (usada 1.45%, coincidències 9)

- sumar (usada 1.13%, coincidències 7)

- addició (usada 0.32%, coincidències 2)

- afegeix-la (usada 0.16%, coincidències 1)

- add (usada 0.16%, coincidències 1)

- suma (usada 0.16%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.16%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.16%, coincidències 1)

- sum (usada 0.16%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegir/eliminar (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix/suprimeix (usada 9.09%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 58.33%, coincidències 7)

- afegir un comentari (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'està afegint un comentari (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 8.33%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 59.46%, coincidències 22)

- afegir compte (usada 18.92%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 16.22%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 5.41%, coincidències 2)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 70.00%, coincidències 7)

- addició d’acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir acció (usada 10.00%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix-los tots (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegir-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 7.69%, coincidències 1)

add an account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

- addició d'un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 47.37%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 26.32%, coincidències 5)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegir arxiu adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- addició d’adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 62.50%, coincidències 10)

- addició d’adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix alguns adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 6.25%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix un nou atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 46.15%, coincidències 24)

- afegir marcador (usada 11.54%, coincidències 6)

- afegir un marcador (usada 7.69%, coincidències 4)

- afegeix un marcador (usada 7.69%, coincidències 4)

- afegeix el marcador (usada 5.77%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 5.77%, coincidències 3)

- afegeix punt (usada 3.85%, coincidències 2)

- afegeix preferit (usada 3.85%, coincidències 2)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.92%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.92%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.92%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.92%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegeix categoria (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir categoria (usada 6.25%, coincidències 1)

- agregar categoria (usada 6.25%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir columna (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix columna(es) (usada 11.11%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 80.56%, coincidències 29)

- afegeix comentari (usada 8.33%, coincidències 3)

- afegir comentari (usada 5.56%, coincidències 2)

- afegiu comentari (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 2.78%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegir una connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix el contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 65.52%, coincidències 19)

- afegir un contacte (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegeix el contacte (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix contacte (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegiu un contacte (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 59.26%, coincidències 16)

- afegeix un dispositiu (usada 37.04%, coincidències 10)

- afegir dispositiu (usada 3.70%, coincidències 1)

add directory afegeix directori

- afegeix directori (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix un directori (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix el directori (usada 14.29%, coincidències 1)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegir correu (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 72.73%, coincidències 16)

- afegir entrada (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegeix entrada (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegir registre (usada 4.55%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegir un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add extension afegeix una extensió

- afegeix una extensió (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir extensió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix extensió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix l'extensió (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 86.96%, coincidències 20)

- afegeix el camp (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.35%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 47.62%, coincidències 10)

- afegeix el fitxer (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix fitxer (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegir arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- adjunta un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 69.77%, coincidències 30)

- afegeix els fitxers (usada 23.26%, coincidències 10)

- afegir arxius (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 2.33%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir un filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 78.12%, coincidències 25)

- afegeix la carpeta (usada 9.38%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix carpeta (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix una capeta (usada 3.12%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 82.05%, coincidències 32)

- afegeix grup (usada 12.82%, coincidències 5)

- afegir un grup (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegir grup (usada 2.56%, coincidències 1)

add host afegeix una màquina

- afegeix una màquina (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 75.00%, coincidències 12)

- afegeix imatge (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegir imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix vídeo (usada 11.11%, coincidències 1)

- imatges i icones (usada 11.11%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 68.97%, coincidències 20)

- afegir ítem (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix element (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix objecte (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix l'element (usada 3.45%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir items (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir elements (usada 14.29%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegir etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix l'etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegir idioma (usada 30.00%, coincidències 6)

- afegeix un idioma (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegeix llengua (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir un idioma (usada 5.00%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix capa (usada 26.67%, coincidències 4)

- afig una capa (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegiment capa (usada 6.67%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 96.97%, coincidències 32)

- afegir plantilla (usada 3.03%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 57.89%, coincidències 11)

- afegir un enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegiment d’un enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- addició d’enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix l'emplaçament (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una ubicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un lloc (usada 10.00%, coincidències 1)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegiu-hi membres (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 40.00%, coincidències 16)

- afegeix nou (usada 12.50%, coincidències 5)

- afegir nou (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegir nova (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegeix una nova (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix-ne un (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegir (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.50%, coincidències 1)

add new group afegeix un nou grup

- afegeix un nou grup (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un grup nou (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir un grup nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 14.29%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un criteri nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un etiqueta nova (usada 9.09%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 45.83%, coincidències 11)

- afegir nota (usada 20.83%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 16.67%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 12.50%, coincidències 3)

- addició de nota (usada 4.17%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix opció (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir opció (usada 11.11%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

add password afegeix una contrasenya

- afegeix una contrasenya (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.91%, coincidències 10)

- afegeix punt (usada 9.09%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegir impressora (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiu una impressora (usada 7.14%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 72.73%, coincidències 16)

- afegeix perfil (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegir un perfil (usada 13.64%, coincidències 3)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix propietat (usada 22.22%, coincidències 2)

- addició de propietat (usada 11.11%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 76.92%, coincidències 10)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 7.69%, coincidències 1)

add repository afegeix un dipòsit

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix fila (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegir fila (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix una línia (usada 9.09%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 62.86%, coincidències 22)

- afegir regla (usada 31.43%, coincidències 11)

- afegeix regla (usada 5.71%, coincidències 2)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix giny de cerca (usada 7.14%, coincidències 1)

- motor de cerca nou (usada 7.14%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix servei (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 8.33%, coincidències 1)

add source afegeix un origen

- afegeix un origen (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix una font (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix font (usada 20.00%, coincidències 2)

add tag afegeix etiqueta

- afegeix etiqueta (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegeix una etiqueta (usada 35.00%, coincidències 7)

- afegeix l'etiqueta (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegir etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir etiqueta (usada 5.00%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir etiquetes (usada 15.79%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.26%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegeix un text (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegir text (usada 25.00%, coincidències 4)

add to afegir a

- afegir a (usada 46.67%, coincidències 7)

- afegeix a (usada 40.00%, coincidències 6)

- per a (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix (usada 6.67%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix als punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 51.72%, coincidències 15)

- afegeix als contactes (usada 37.93%, coincidències 11)

- afegir als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegiu als vostres contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeux als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 82.61%, coincidències 19)

- afegir al diccionari (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix-ho al diccionari (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix-la al diccionari (usada 4.35%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 46.34%, coincidències 19)

- afegir a favorits (usada 14.63%, coincidències 6)

- afegir als favorits (usada 12.20%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 9.76%, coincidències 4)

- afegeix a preferits (usada 7.32%, coincidències 3)

- afegeix-lo als preferits (usada 4.88%, coincidències 2)

- afegeix als favorits (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.44%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 46.67%, coincidències 7)

- afegeix-lo a un grup (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir al grup (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir a grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix a un grup (usada 6.67%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 87.50%, coincidències 14)

- afegeix a la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.25%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 71.43%, coincidències 10)

- afegir a la selecció (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 7.14%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix un url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 45.95%, coincidències 17)

- afegeix usuari (usada 43.24%, coincidències 16)

- afegir usuari (usada 5.41%, coincidències 2)

- afegir un usuari (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegeix (usada 2.70%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 14)

add-ons complements

- complements (usada 95.45%, coincidències 21)

- productes addicionals (usada 4.55%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 64.29%, coincidències 27)

- s'ha afegit (usada 19.05%, coincidències 8)

- afegits (usada 9.52%, coincidències 4)

- afegida (usada 4.76%, coincidències 2)

- afegida/es (usada 2.38%, coincidències 1)

adding s’està afegint

- s’està afegint (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està afegint (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegint (usada 12.50%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 47.83%, coincidències 11)

- addició (usada 34.78%, coincidències 8)

- afegeix (usada 13.04%, coincidències 3)

- sumar (usada 4.35%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació complementària (usada 11.11%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 91.89%, coincidències 34)

- altres (usada 5.41%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 2.70%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 10)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 61.54%, coincidències 8)

- configuració addicional (usada 15.38%, coincidències 2)

- ajustaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

- paràmetres addicionals. (usada 7.69%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 99.02%, coincidències 202)

- address (usada 0.49%, coincidències 1)

- direcció (usada 0.49%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address 2 adreça 2

- adreça 2 (usada 100.00%, coincidències 6)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 89.29%, coincidències 25)

- agenda (usada 7.14%, coincidències 2)

- llibre d'adreces (usada 3.57%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 40)

adjust ajusta

- ajusta (usada 59.09%, coincidències 13)

- ajustar (usada 22.73%, coincidències 5)

- ajust (usada 9.09%, coincidències 2)

- adequa (usada 9.09%, coincidències 2)

adjustment ajust

- ajust (usada 50.00%, coincidències 6)

- ajustament (usada 33.33%, coincidències 4)

- paràmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 8.33%, coincidències 1)

adjustments configuració

- configuració (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajustos (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 49.18%, coincidències 30)

- administració (usada 24.59%, coincidències 15)

- admin (usada 21.31%, coincidències 13)

- admin. (usada 3.28%, coincidències 2)

- administra (usada 1.64%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 37)

administrative administratiu

- administratiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- administració (usada 12.50%, coincidències 1)

- administratius (usada 12.50%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 94.29%, coincidències 33)

- administrador/a (usada 5.71%, coincidències 2)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 8)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 12)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 20)

advanced avançat

- avançat (usada 91.93%, coincidències 205)

- configuració avançada (usada 3.59%, coincidències 8)

- avançades (usada 2.24%, coincidències 5)

- avançada (usada 1.79%, coincidències 4)

- difícil (negra) (usada 0.45%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.82%, coincidències 84)

- paràmetres avançats (usada 1.18%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 12)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 35)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 44.00%, coincidències 22)

- paràmetres avançats (usada 22.00%, coincidències 11)

- arranjament avançat (usada 14.00%, coincidències 7)

- ajusts avançats (usada 12.00%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 8.00%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 71.43%, coincidències 5)

- números egeus (usada 14.29%, coincidències 1)

- números egees (usada 14.29%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 83.33%, coincidències 10)

- afar (ètnia) (usada 8.33%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 8.33%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 73.33%, coincidències 11)

- afiliació modificada (usada 13.33%, coincidències 2)

- afiliació canviada (usada 6.67%, coincidències 1)

- ha canviat l'afiliació (usada 6.67%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 29)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 16)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / abidjan (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / accra (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/algiers (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bamako (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bangui (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / banjul (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bissau (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / blantyre (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / brazzaville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bujumbura (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica / el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / casablanca (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ceuta (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / conakry (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / dakar (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / djibouti (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / douala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / freetown (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / gaborone (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / harare (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / johannesburg (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kampala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartum

- àfrica/khartum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/khartoum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / khartoum (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kigali (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kinshasa (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lagos (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 85.71%, coincidències 6)

- africa / libreville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/lomé (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / luanda (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lubumbashi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lusaka (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / malabo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maputo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maseru (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / mbabane (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica / muqdisho (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/mogadiscio (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monròvia

- àfrica/monròvia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/monrovia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / monròvia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nairobi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/n'djamena (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / niamey (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nouakchott (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ouagadougou (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / porto-novo (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/portonovo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/saotome àfrica/saotomé

- àfrica/saotomé (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/saotome (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / são tomé (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / windhoek (usada 14.29%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 82.11%, coincidències 78)

- després de (usada 15.79%, coincidències 15)

- after (usada 1.05%, coincidències 1)

- posteriors (usada 1.05%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 83.33%, coincidències 5)

- migdia (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 62.86%, coincidències 22)

- antiguitat (usada 28.57%, coincidències 10)

- vella (usada 2.86%, coincidències 1)

- temps (usada 2.86%, coincidències 1)

- age (usada 2.86%, coincidències 1)

aggregate agrega

- agrega (usada 46.15%, coincidències 6)

- agregat (usada 30.77%, coincidències 4)

- agregar (usada 7.69%, coincidències 1)

- aggregate (usada 7.69%, coincidències 1)

- àrid (usada 7.69%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 14)

ago fa

- fa (usada 44.44%, coincidències 4)

- enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- en el passat (usada 11.11%, coincidències 1)

- abans (usada 11.11%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 60.00%, coincidències 12)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 5)

- accepta (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirma (usada 5.00%, coincidències 1)

- hi estic d'acord (usada 5.00%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 8)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 78.26%, coincidències 18)

- mode d'avió (usada 21.74%, coincidències 5)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 90.91%, coincidències 10)

- akan (usada 9.09%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 8)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 20)

alarm clock despertador

- despertador (usada 44.44%, coincidències 4)

- alarma (usada 22.22%, coincidències 2)

- alarma del rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

- rellotge d'alarma (usada 11.11%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 10)

alaska alaska

- alaska (usada 90.91%, coincidències 10)

- olvido gara jova (usada 9.09%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 96.00%, coincidències 24)

- albania (usada 4.00%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 96.77%, coincidències 30)

- albania (usada 3.23%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 97.37%, coincidències 74)

- album (usada 1.32%, coincidències 1)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.32%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 92.59%, coincidències 25)

- artista de l’àlbum (usada 3.70%, coincidències 1)

- artista d'àlbum (usada 3.70%, coincidències 1)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 72.73%, coincidències 8)

- nom de l’àlbum (usada 27.27%, coincidències 3)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 28)

alert avís

- avís (usada 71.54%, coincidències 88)

- alerta (usada 24.39%, coincidències 30)

- alert (usada 1.63%, coincidències 2)

- avisar (usada 0.81%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 0.81%, coincidències 1)

- atenció (usada 0.81%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 45.45%, coincidències 5)

- avisos (usada 45.45%, coincidències 5)

- alerts (usada 9.09%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 31)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 11)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 76.19%, coincidències 32)

- algoritme (usada 23.81%, coincidències 10)

alias àlies

- àlies (usada 96.88%, coincidències 62)

- àlias (usada 1.56%, coincidències 1)

- alias (usada 1.56%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 13)

- pseudònims (usada 6.67%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.67%, coincidències 1)

alicante alacant

- alacant (usada 85.71%, coincidències 6)

- denominació d'origen alacant (usada 14.29%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 50.00%, coincidències 17)

- alineació (usada 26.47%, coincidències 9)

- alinear (usada 14.71%, coincidències 5)

- aliniament (usada 2.94%, coincidències 1)

- orientació (usada 2.94%, coincidències 1)

- aliniació (usada 2.94%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea a la part inferior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea avall (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinear per baix (usada 10.00%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 10.00%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 44.00%, coincidències 11)

- alineació al centre (usada 16.00%, coincidències 4)

- centrar (usada 16.00%, coincidències 4)

- alinear al centre (usada 12.00%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 8.00%, coincidències 2)

- centra (usada 4.00%, coincidències 1)

align left alinear a l’esquerra

- alinear a l’esquerra (usada 61.29%, coincidències 57)

- alinea a l'esquerra (usada 27.96%, coincidències 26)

- alineació a l'esquerra (usada 4.30%, coincidències 4)

- alineació a l’esquerra (usada 2.15%, coincidències 2)

- alineació esquerra (usada 2.15%, coincidències 2)

- alinear a l'esquerra (usada 1.08%, coincidències 1)

- alinea a esquerre (usada 1.08%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 61.05%, coincidències 58)

- alinea a la dreta (usada 29.47%, coincidències 28)

- alineació a la dreta (usada 6.32%, coincidències 6)

- alineació dreta (usada 2.11%, coincidències 2)

- alinea a dreta (usada 1.05%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea a la part superior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinear per dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 96.61%, coincidències 114)

- alineaci (usada 0.85%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.85%, coincidències 1)

- alineament (usada 0.85%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.85%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 53.12%, coincidències 204)

- tots (usada 33.33%, coincidències 128)

- totes (usada 11.20%, coincidències 43)

- all (usada 0.52%, coincidències 2)

- tots els ítems (usada 0.26%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.26%, coincidències 1)

- tota (usada 0.26%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.26%, coincidències 1)

- total (usada 0.26%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.26%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.26%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 15)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 18)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 83.33%, coincidències 10)

- contactes (tots) (usada 16.67%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 18)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 60.00%, coincidències 6)

- tot el dia (usada 20.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 20.00%, coincidències 2)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 9)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 76.92%, coincidències 10)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 95.79%, coincidències 91)

- tots els arxius (usada 3.16%, coincidències 3)

- afegeix fitxers (usada 1.05%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 18)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 96.00%, coincidències 24)

- tots els arxius (*.*) (usada 4.00%, coincidències 1)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 8)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 55.56%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 44.44%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 55.56%, coincidències 10)

- tots els llenguatges (usada 22.22%, coincidències 4)

- tots els idiomes (usada 16.67%, coincidències 3)

- tots les llengües (usada 5.56%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 27)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 10)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 87.50%, coincidències 7)

- tots els drets reservats. (usada 12.50%, coincidències 1)

all rights reserved. tots els drets reservats.

- tots els drets reservats. (usada 100.00%, coincidències 6)

all settings tots els ajusts

- tots els ajusts (usada 25.00%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 2)

- tota la configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

- tots els ajustaments (usada 12.50%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 12.50%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 12.50%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers compatibles

- tots els fitxers compatibles (usada 37.50%, coincidències 3)

- tots els fitxers admesos (usada 37.50%, coincidències 3)

- tots els fitxers suportats (usada 12.50%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 12.50%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 87.88%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 9.09%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 3.03%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 17)

all time sempre

- sempre (usada 70.00%, coincidències 7)

- de sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

- històrics (usada 10.00%, coincidències 1)

- tot el temps (usada 10.00%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 8)

all updates totes les actualitzacions

- totes les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 11)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 29)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 66.95%, coincidències 79)

- permetre (usada 31.36%, coincidències 37)

- permès (usada 0.85%, coincidències 1)

- permet-ho (usada 0.85%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 63.64%, coincidències 14)

- permeses (usada 13.64%, coincidències 3)

- amb permís (usada 4.55%, coincidències 1)

- permesos (usada 4.55%, coincidències 1)

- permesa (usada 4.55%, coincidències 1)

- es permet (usada 4.55%, coincidències 1)

- permés (usada 4.55%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 88.31%, coincidències 68)

- alpha (usada 9.09%, coincidències 7)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.30%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.30%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 10)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 88.89%, coincidències 8)

- abecedari (usada 11.11%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- formes de presentació alfabètiques (usada 33.33%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 62.50%, coincidències 5)

- alfabèticament (usada 25.00%, coincidències 2)

- alfabètics (usada 12.50%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 90.91%, coincidències 20)

- ja es troba en marxa (usada 4.55%, coincidències 1)

- encara s'està executant (usada 4.55%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.06%, coincidències 33)

- tecla alternativa dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 38.46%, coincidències 5)

- alta+a (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+t (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+p (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+d (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt+t (usada 28.57%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.14%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.00%, coincidències 18)

- alt+g (usada 10.00%, coincidències 2)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternativa

- alternativa (usada 36.36%, coincidències 4)

- alternatiu (usada 27.27%, coincidències 3)

- alterna (usada 18.18%, coincidències 2)

- alternar (usada 9.09%, coincidències 1)

- alternat (usada 9.09%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 83.33%, coincidències 10)

- alternatiu (usada 16.67%, coincidències 2)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 8)

altitude altitud

- altitud (usada 92.59%, coincidències 25)

- altura (usada 7.41%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 98.08%, coincidències 102)

- always (usada 0.96%, coincidències 1)

- per sempre (usada 0.96%, coincidències 1)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 46.67%, coincidències 7)

- permet-ho sempre (usada 26.67%, coincidències 4)

- permet sempre (usada 20.00%, coincidències 3)

- permetre sempre (usada 6.67%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 53.85%, coincidències 7)

- pregunta sempre (usada 30.77%, coincidències 4)

- preguntar-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- demana-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 30.00%, coincidències 3)

- sempre activada (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre actiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre encès (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 24.00%, coincidències 6)

- sempre visible (usada 16.00%, coincidències 4)

- sempre per damunt (usada 16.00%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 12.00%, coincidències 3)

- sempre amunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre al davant (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre a primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 81.25%, coincidències 13)

- mostra-ho sempre (usada 6.25%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 6.25%, coincidències 1)

- mostrar sempre (usada 6.25%, coincidències 1)

am am

- am (usada 89.47%, coincidències 51)

- a. m. (usada 7.02%, coincidències 4)

- a.m. (usada 1.75%, coincidències 1)

- lam (usada 1.75%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 84.00%, coincidències 21)

- a. m./p. m. (usada 12.00%, coincidències 3)

- ap/pm (usada 4.00%, coincidències 1)

amazon amazon

- amazon (usada 71.43%, coincidències 5)

- amazones (usada 14.29%, coincidències 1)

- amazona (usada 14.29%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 72.73%, coincidències 8)

- ambiental (usada 27.27%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / adak (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anchorage (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anguilla (usada 14.29%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / antiga (usada 14.29%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / araguaina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / aruba (usada 14.29%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/asuncion (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / asunción (usada 14.29%, coincidències 1)

america/bahia amèrica/bahia

- amèrica/bahia (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bahia (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / barbados (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/belém (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / belize (usada 14.29%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / bogota (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / boise (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cambridgebay amèrica/cambridgebay

- amèrica/cambridgebay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / cambridge bay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/caraques (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / caracas (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cayenne (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/caiena (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/cayman (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / cayman (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chicago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chihuahua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cuiaba (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cuiabá (usada 14.29%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/curacao (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 14.29%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 7)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dawson (usada 14.29%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / denver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / detroit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dominica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / edmonton (usada 14.29%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / eirunepe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 85.71%, coincidències 6)

- america / fortaleza (usada 14.29%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / godthab (usada 14.29%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/granada (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / granada (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guatemala (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guayaquil (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/guaiana (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / guyana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / halifax (usada 14.29%, coincidències 1)

america/havana amèrica/havana

- amèrica/havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/l'havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / l'havana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / hermosillo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/indianapolis amèrica/indiana/indianapolis

- amèrica/indiana/indianapolis (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/indiana/indianàpolis (usada 33.33%, coincidències 2)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / knox (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / marengo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / vevay (usada 14.29%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / inuvik (usada 14.29%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / iqaluit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / jamaica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / juneau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 14.29%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / lima (usada 14.29%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / maceio (usada 14.29%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / managua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / manaus (usada 14.29%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinica

- amèrica/martinica (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/martinique (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / martinica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / mazatlan (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/mazatlán (usada 14.29%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / menominee (usada 14.29%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/mérida (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/merida (usada 14.29%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / miquelon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / monterrey (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montevideo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montserrat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nassau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nipigon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nome (usada 14.29%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / noronha (usada 14.29%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / panamà (usada 14.29%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / pangnirtung (usada 14.29%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / paramaribo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / phoenix (usada 14.29%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / port-au-prince (usada 14.29%, coincidències 1)

america/rankininlet amèrica/rankininlet

- amèrica/rankininlet (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / rankin inlet (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / recife (usada 14.29%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / regina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/riobranco amèrica/riobranco

- amèrica/riobranco (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / rio branco (usada 16.67%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / santiago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / scoresbysund (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tegucigalpa (usada 14.29%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / thule (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tijuana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / tortola (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/tórtola (usada 14.29%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / vancouver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / whitehorse (usada 14.29%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / winnipeg (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yakutat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yellowknife (usada 14.29%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 61.90%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 28.57%, coincidències 6)

- samoa américaines (usada 4.76%, coincidències 1)

- american samoa (usada 4.76%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 20)

amount quantitat

- quantitat (usada 64.06%, coincidències 41)

- import (usada 29.69%, coincidències 19)

- total (usada 6.25%, coincidències 4)

ampersand et

- et (usada 42.86%, coincidències 3)

- ampersand (usada 28.57%, coincidències 2)

- ( símbol i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

- et (i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 12)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 83.33%, coincidències 20)

- hi ha hagut un error (usada 12.50%, coincidències 3)

- ha succeït un error (usada 4.17%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 73.68%, coincidències 14)

- hi ha hagut un error. (usada 21.05%, coincidències 4)

- ha ocorregut un error. (usada 5.26%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 84.62%, coincidències 11)

- analògica (usada 15.38%, coincidències 2)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 76.92%, coincidències 10)

- anàlisis (usada 23.08%, coincidències 3)

analytics analítiques

- analítiques (usada 46.67%, coincidències 7)

- anàlisi (usada 33.33%, coincidències 5)

- analítica (usada 6.67%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 6.67%, coincidències 1)

- analitics (usada 6.67%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 66.67%, coincidències 10)

- analitzar (usada 13.33%, coincidències 2)

- anàlisi (usada 6.67%, coincidències 1)

- analyze (usada 6.67%, coincidències 1)

- analitzador (usada 6.67%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 80.56%, coincidències 29)

- ancoratge (usada 11.11%, coincidències 4)

- ancora (usada 5.56%, coincidències 2)

- d''ancoratge (usada 2.78%, coincidències 1)

anchor point punt d'ancoratge

- punt d'ancoratge (usada 90.00%, coincidències 9)

- anchor point (alaska) (usada 10.00%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 71.43%, coincidències 5)

- números grecs antics (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

and i

- i (usada 95.54%, coincidències 150)

- and (usada 3.82%, coincidències 6)

- i de (usada 0.64%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 21)

android android

- android (usada 90.00%, coincidències 9)

- androide (usada 10.00%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 7)

angle angle

- angle (usada 99.16%, coincidències 118)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.84%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 19)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 30.77%, coincidències 4)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enuig (usada 7.69%, coincidències 1)

- disgustat (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 94.12%, coincidències 16)

- anguila (usada 5.88%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 11)

animate animar

- animar (usada 50.00%, coincidències 4)

- anima (usada 50.00%, coincidències 4)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 37)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 75.00%, coincidències 6)

- velocitat d'animació (usada 25.00%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 13)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 63.64%, coincidències 7)

- aniversari (usada 36.36%, coincidències 4)

annotate anota

- anota (usada 41.67%, coincidències 5)

- anotació (usada 25.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- fer anotacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- anotar (usada 8.33%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 86.96%, coincidències 20)

- contacte / adreces (usada 4.35%, coincidències 1)

- anotacions (usada 4.35%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 4.35%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 82.35%, coincidències 14)

- notes (usada 11.76%, coincidències 2)

- anotació (usada 5.88%, coincidències 1)

announcement avís

- avís (usada 41.18%, coincidències 7)

- anunci (usada 35.29%, coincidències 6)

- aví­s (usada 17.65%, coincidències 3)

- anuncis (usada 5.88%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 62.50%, coincidències 10)

- avisos (usada 25.00%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

- notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 90.20%, coincidències 46)

- anònima (usada 1.96%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.96%, coincidències 1)

- te anònim (usada 1.96%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 1.96%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 1.96%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 65.71%, coincidències 23)

- respon (usada 22.86%, coincidències 8)

- respondre (usada 5.71%, coincidències 2)

- contestar (usada 2.86%, coincidències 1)

- la resposta (usada 2.86%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 62.50%, coincidències 5)

- contestat (usada 12.50%, coincidències 1)

- contestades (usada 12.50%, coincidències 1)

- es va respondre (usada 12.50%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 81.82%, coincidències 9)

- nombre de respostes (usada 18.18%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 25)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / casey (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / davis (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / dumontdurville (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mawson (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mcmurdo (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / palmer (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/rothera antàrtida/rothera

- antàrtida/rothera (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / rothera (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / syowa (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / vostok (usada 14.29%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 100.00%, coincidències 9)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 75.00%, coincidències 6)

- suavitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 12.50%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 69.23%, coincidències 9)

- suavitzat (usada 30.77%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 26)

any qualsevol

- qualsevol (usada 87.01%, coincidències 67)

- qualsevol de (usada 5.19%, coincidències 4)

- any (usada 2.60%, coincidències 2)

- qualssevol (usada 1.30%, coincidències 1)

- qualsevol ítem (usada 1.30%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.30%, coincidències 1)

- cap (usada 1.30%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 81.82%, coincidències 18)

- tothom (usada 13.64%, coincidències 3)

- qualsevol persona (usada 4.55%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 23)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 41.67%, coincidències 5)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 4)

- valor d’obertura (usada 16.67%, coincidències 2)

- valor d'apertura (usada 8.33%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 23)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 54.55%, coincidències 12)

- clau de l'api (usada 36.36%, coincidències 8)

- clau d'api (usada 4.55%, coincidències 1)

- api key (usada 4.55%, coincidències 1)

apn apn

- apn (usada 100.00%, coincidències 8)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 91.67%, coincidències 11)

- apòstrofe (usada 8.33%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 80.00%, coincidències 8)

- apli (usada 10.00%, coincidències 1)

- app (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 85.57%, coincidències 83)

- aspecte (usada 10.31%, coincidències 10)

- interfície (usada 1.03%, coincidències 1)

- aparènça (usada 1.03%, coincidències 1)

- aparició (usada 1.03%, coincidències 1)

- appearance (usada 1.03%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 46.88%, coincidències 15)

- annexa (usada 37.50%, coincidències 12)

- afegir (usada 9.38%, coincidències 3)

- annexar (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix al final (usada 3.12%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 91.67%, coincidències 11)

- apple (usada 8.33%, coincidències 1)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 85.71%, coincidències 6)

- applet (usada 14.29%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 99.06%, coincidències 105)

- petició (usada 0.94%, coincidències 1)

application icon icona de l’aplicació

- icona de l’aplicació (usada 41.67%, coincidències 5)

- icona de l'aplicació (usada 33.33%, coincidències 4)

- icona d’aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- icona d'aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- icones de l'aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 77.78%, coincidències 7)

- menú de l'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- nom de l’aplicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- nom d'aplicació (usada 7.69%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 98.88%, coincidències 88)

- programari (usada 1.12%, coincidències 1)

applies to aplica a

- aplica a (usada 42.86%, coincidències 3)

- s'aplica a (usada 42.86%, coincidències 3)

- objectiu d'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 88.12%, coincidències 178)

- aplicar (usada 9.90%, coincidències 20)

- aplica-ho (usada 0.99%, coincidències 2)

- aplica'l (usada 0.50%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.50%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 88.89%, coincidències 16)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 70.00%, coincidències 7)

- filtra (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplicar filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 10.00%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 12)

- aplicar a (usada 14.29%, coincidències 2)

apply to all aplicar-ho a tot

- aplicar-ho a tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- aplica-ho a totes (usada 16.67%, coincidències 2)

- aplicar-ho a totes (usada 16.67%, coincidències 2)

- aplica a tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- apliqueu a tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- aplica-ho a tots (usada 8.33%, coincidències 1)

- aplica-ho a tot (usada 8.33%, coincidències 1)

approval aprovació

- aprovació (usada 72.73%, coincidències 8)

- aprobació (usada 27.27%, coincidències 3)

approve aprova

- aprova (usada 58.06%, coincidències 18)

- aprovar (usada 38.71%, coincidències 12)

- d'acord (usada 3.23%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 60.00%, coincidències 15)

- aprovada (usada 28.00%, coincidències 7)

- aprovar (usada 4.00%, coincidències 1)

- acceptat (usada 4.00%, coincidències 1)

- aprovades (usada 4.00%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 92.00%, coincidències 23)

- apps (usada 8.00%, coincidències 2)

apr abr.

- abr. (usada 50.00%, coincidències 20)

- abr (usada 42.50%, coincidències 17)

- abril (usada 2.50%, coincidències 1)

- d’abr. (usada 2.50%, coincidències 1)

- apr (usada 2.50%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 94.23%, coincidències 49)

- d’abril (usada 1.92%, coincidències 1)

- abr. (usada 1.92%, coincidències 1)

- d'abril (usada 1.92%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 10)

arabic àrab

- àrab (usada 94.29%, coincidències 66)

- arabic (usada 4.29%, coincidències 3)

- aràbic (usada 1.43%, coincidències 1)

arabic presentation forms-a formes de presentació aràbiga-a

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-a de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació aràbiga-b

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-b de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 33.33%, coincidències 3)

- suplement aràbic (usada 22.22%, coincidències 2)

- àrab suplementari (usada 22.22%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 11.11%, coincidències 1)

- suplement de l'àrab (usada 11.11%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 14)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 25)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 78.57%, coincidències 22)

- arc (usada 10.71%, coincidències 3)

- arq. (usada 7.14%, coincidències 2)

- arch (usada 3.57%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 97.96%, coincidències 48)

- estructura (usada 2.04%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 41.56%, coincidències 32)

- arxiva (usada 38.96%, coincidències 30)

- arxiu comprimit (usada 6.49%, coincidències 5)

- arxivar (usada 2.60%, coincidències 2)

- comprimir i arxivar (usada 2.60%, coincidències 2)

- arxivat (usada 2.60%, coincidències 2)

- empaqueta (usada 1.30%, coincidències 1)

- archive (usada 1.30%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.30%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.30%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 52.94%, coincidències 9)

- arxivades (usada 11.76%, coincidències 2)

- arxivats (usada 11.76%, coincidències 2)

- comprimit (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 5.88%, coincidències 1)

- arxivada (usada 5.88%, coincidències 1)

- classificat (usada 5.88%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 76.19%, coincidències 16)

- arxiu (usada 14.29%, coincidències 3)

- notícies arxivades (usada 4.76%, coincidències 1)

- arxius comprimits (usada 4.76%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 36.17%, coincidències 17)

- esteu segur? (usada 34.04%, coincidències 16)

- n'estàs segur? (usada 12.77%, coincidències 6)

- ¿esteu segur? (usada 4.26%, coincidències 2)

- segur? (usada 2.13%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.13%, coincidències 1)

- n'esteu segurs? (usada 2.13%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.13%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.13%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.13%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.18%, coincidències 69)

- superfície (usada 1.41%, coincidències 1)

- àrees (usada 1.41%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 24)

argument argument

- argument (usada 85.71%, coincidències 6)

- paràmetre (usada 14.29%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 96.15%, coincidències 25)

- paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 9)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- aritmètic (usada 33.33%, coincidències 3)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 7)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 7)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 27)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 42)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 10)

arrange organitza

- organitza (usada 84.62%, coincidències 22)

- organitzar (usada 15.38%, coincidències 4)

arrangement arranjament

- arranjament (usada 37.50%, coincidències 3)

- disposició (usada 25.00%, coincidències 2)

- organització (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

arranger arreglador

- arreglador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 2)

- v (usada 12.50%, coincidències 1)

- organitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 92.31%, coincidències 24)

- array (usada 3.85%, coincidències 1)

- seqüència (usada 3.85%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 97.14%, coincidències 34)

- arrow (usada 2.86%, coincidències 1)

arrowhead punta de fletxa

- punta de fletxa (usada 42.86%, coincidències 3)

- extrem de fletxa (usada 28.57%, coincidències 2)

- capfletxa (usada 14.29%, coincidències 1)

- foguera d'odis (usada 14.29%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 27)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 12.50%, coincidències 1)

- grafisme (usada 12.50%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 23)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 98.59%, coincidències 70)

- intèrpret (usada 1.41%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 9)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 16)

artwork grafisme

- grafisme (usada 44.44%, coincidències 4)

- obra artística (usada 11.11%, coincidències 1)

- art (usada 11.11%, coincidències 1)

- il·lustracions (usada 11.11%, coincidències 1)

- obra d'art (usada 11.11%, coincidències 1)

- artwork (usada 11.11%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 17)

as com a

- com a (usada 64.71%, coincidències 11)

- as (usada 23.53%, coincidències 4)

- com (usada 5.88%, coincidències 1)

- as (diari) (usada 5.88%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.36%, coincidències 74)

- ascens (usada 4.94%, coincidències 4)

- ordre ascendent (usada 2.47%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.23%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 92.31%, coincidències 12)

- ascii (empresa) (usada 7.69%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 94.44%, coincidències 17)

- asia (usada 5.56%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aden (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / almaty (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / amman (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / anadyr (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtobe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / ashgabat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / bagdad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/baghdad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bahrain (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bangkok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / beirut (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / bishkek (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/bixkek (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / brunei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / choibalsan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / colombo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damasc

- àsia/damasc (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/damascus (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / damasc (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / dhaka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/dacca (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dili (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dubai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / dushanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/duixanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / gaza (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/hongkong àsia/hongkong

- àsia/hongkong (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / hongkong (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / hovd (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / irkutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jakarta àsia/jakarta

- àsia/jakarta (usada 100.00%, coincidències 6)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jayapura (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jerusalem (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kabul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / kamchatka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/kamtxatka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / karachi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/krasnojarsk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kualalumpur àsia/kualalumpur

- àsia/kualalumpur (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuala lumpur (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuching (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuwait (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / macau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / magadan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / makassar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / manila (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / muscat (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/masqat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / nicòsia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/novosibrisk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / omsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / oral (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pontianak (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pyongyang (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qyzylorda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / riyadh (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/riad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / sakhalin (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/sakhalín (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarkand

- àsia/samarkand (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/samarcanda (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / samarcanda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/seul (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / seül (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / shanghai (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / singapur (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / taipei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / tashkent (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/taixkent (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / tbilisi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tehran (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / thimphu (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/thimbu (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tokyo (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / tokyo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / ulaanbaatar (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/ulanbator (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / urumqi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vientiane (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vladivostok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / yakutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / iekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/ekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / yerevan (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/erevan (usada 14.29%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 85.71%, coincidències 12)

- arc sinus (usada 7.14%, coincidències 1)

- arcsin (usada 7.14%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 57.14%, coincidències 16)

- preguntar (usada 10.71%, coincidències 3)

- demana (usada 10.71%, coincidències 3)

- pregunta-ho (usada 7.14%, coincidències 2)

- demanda (usada 3.57%, coincidències 1)

- sol·licitar (usada 3.57%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 3.57%, coincidències 1)

- ask (usada 3.57%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 42.86%, coincidències 6)

- orientació (usada 42.86%, coincidències 6)

- relació d'aspecte (usada 7.14%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 7.14%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 72.22%, coincidències 39)

- relació d’aspecte (usada 9.26%, coincidències 5)

- proporcions (usada 7.41%, coincidències 4)

- relació de l'aspecte (usada 3.70%, coincidències 2)

- proporció (usada 1.85%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 1.85%, coincidències 1)

- allargament (usada 1.85%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 1.85%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 21)

assessment avaluació

- avaluació (usada 46.15%, coincidències 6)

- prova (usada 46.15%, coincidències 6)

- valoracions (usada 7.69%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 75.00%, coincidències 9)

- actius (usada 8.33%, coincidències 1)

- recurs (usada 8.33%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 8.33%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 71.43%, coincidències 5)

- actiu (usada 28.57%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 96.15%, coincidències 25)

- assignar (usada 3.85%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 91.67%, coincidències 11)

- assignats (usada 8.33%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 85.71%, coincidències 12)

- assignada a (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha assignat a (usada 7.14%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 40.91%, coincidències 9)

- tasca (usada 31.82%, coincidències 7)

- assignació (usada 22.73%, coincidències 5)

- assignment (usada 4.55%, coincidències 1)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- activitats (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 14.29%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 90.00%, coincidències 9)

- ajudant (usada 10.00%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 17)

at a

- a (usada 46.88%, coincidències 15)

- a les (usada 28.12%, coincidències 9)

- arrova (usada 9.38%, coincidències 3)

- at (usada 6.25%, coincidències 2)

- de (usada 3.12%, coincidències 1)

- al (usada 3.12%, coincidències 1)

- el (usada 3.12%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 81.82%, coincidències 9)

- mínim (usada 9.09%, coincidències 1)

- almenys (usada 9.09%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 85.71%, coincidències 12)

- arc tangent (usada 7.14%, coincidències 1)

- arctg (usada 7.14%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 100.00%, coincidències 14)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 75.00%, coincidències 6)

- atlantic (usada 12.50%, coincidències 1)

- atlantic (iowa) (usada 12.50%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/açores (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic / bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic/bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/illescanàries (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / madeira (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic / reykjavik (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic/reykjavík (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / stanley (usada 14.29%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 90.00%, coincidències 18)

- atlas (usada 10.00%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 50.00%, coincidències 7)

- atm (usada 28.57%, coincidències 4)

- caixer (usada 21.43%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 90.00%, coincidències 9)

- ambient (usada 10.00%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 71.43%, coincidències 5)

- atom (usada 28.57%, coincidències 2)

attach adjunta

- adjunta (usada 77.42%, coincidències 24)

- adjuntar (usada 12.90%, coincidències 4)

- exposar (usada 3.23%, coincidències 1)

- adjunt (usada 3.23%, coincidències 1)

- attach (usada 3.23%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- adjuntar arxiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- adjuntar fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunt (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntat (usada 14.29%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 52.83%, coincidències 28)

- fitxer adjunt (usada 24.53%, coincidències 13)

- adjunció (usada 13.21%, coincidències 7)

- arxiu adjunt (usada 3.77%, coincidències 2)

- adjuntar (usada 1.89%, coincidències 1)

- fitxers adjunts (usada 1.89%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 1.89%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 47.78%, coincidències 43)

- fitxers adjunts (usada 32.22%, coincidències 29)

- adjuncions (usada 15.56%, coincidències 14)

- arxius adjunts (usada 1.11%, coincidències 1)

- fitxers inclosos (usada 1.11%, coincidències 1)

- avisos (usada 1.11%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.11%, coincidències 1)

attempts intents

- intents (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 50.00%, coincidències 4)

- participant (usada 25.00%, coincidències 2)

- assistents (usada 25.00%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 89.47%, coincidències 17)

- auxiliars (usada 10.53%, coincidències 2)

attention atenció

- atenció (usada 87.50%, coincidències 7)

- un intrús en el joc (usada 12.50%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 98.36%, coincidències 60)

- atribució (usada 1.64%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 22.22%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 84)

attribution atribució

- atribució (usada 81.82%, coincidències 9)

- reconeixement (usada 18.18%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 8)

audience audiència

- audiència (usada 66.67%, coincidències 8)

- públic (usada 25.00%, coincidències 3)

- espectador (usada 8.33%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 94.51%, coincidències 155)

- audio (usada 3.66%, coincidències 6)

- d'àudio (usada 0.61%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.61%, coincidències 1)

- so (usada 0.61%, coincidències 1)

audio bitrate taxa de bits de l'àudio

- taxa de bits de l'àudio (usada 57.14%, coincidències 4)

- taxa de bits d'àudio (usada 42.86%, coincidències 3)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 60.00%, coincidències 6)

- trucada de veu (usada 30.00%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 10.00%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- cd d’àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- canals d’àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 18)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 80.00%, coincidències 12)

- dispositiu d’àudio (usada 20.00%, coincidències 3)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- arxiu d’àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

- àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 85.00%, coincidències 17)

- àudios (usada 10.00%, coincidències 2)

- arxius d’àudio (usada 5.00%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- entrada d’àudio (usada 8.33%, coincidències 1)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- sortida d’àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 89.47%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 10.53%, coincidències 2)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts de l'àudio (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres de so (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres d''àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 76.92%, coincidències 10)

- pista d’àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

- pista de so (usada 7.69%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit revisa

- revisa (usada 73.33%, coincidències 11)

- auditoria (usada 20.00%, coincidències 3)

- auditar (usada 6.67%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 45.00%, coincidències 18)

- ago (usada 37.50%, coincidències 15)

- ago. (usada 10.00%, coincidències 4)

- agost (usada 2.50%, coincidències 1)

- d’ag. (usada 2.50%, coincidències 1)

- ag (usada 2.50%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 96.08%, coincidències 49)

- d’agost (usada 1.96%, coincidències 1)

- d'agost (usada 1.96%, coincidències 1)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 43)

australia/adelaide austràlia/adelaide

- austràlia/adelaide (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia/adelaida (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia / adelaide (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / brisbane (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/brokenhill austràlia/brokenhill

- austràlia/brokenhill (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / broken hill (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / darwin (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / hobart (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / lindeman (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lordhowe austràlia/lordhowe

- austràlia/lordhowe (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lord howe (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / melbourne (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / perth (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 57.14%, coincidències 4)

- austràlia/sidney (usada 28.57%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 14.29%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 80.00%, coincidències 8)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

- dòlars australians (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 93.75%, coincidències 30)

- austria (usada 6.25%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 48.00%, coincidències 12)

- autenticar (usada 32.00%, coincidències 8)

- autenticació (usada 12.00%, coincidències 3)

- autentifica (usada 4.00%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 4.00%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 80.00%, coincidències 8)

- s'ha autenticat (usada 20.00%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 55.17%, coincidències 16)

- autenticant (usada 41.38%, coincidències 12)

- us esteu autenticant (usada 3.45%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 78.95%, coincidències 60)

- autentificació (usada 21.05%, coincidències 16)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 81.82%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 18.18%, coincidències 2)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 35.71%, coincidències 10)

- ha fallat l'autenticació (usada 32.14%, coincidències 9)

- l’autenticació ha fallat (usada 7.14%, coincidències 2)

- autentificació fallida (usada 7.14%, coincidències 2)

- ha fallat l'autenticació. (usada 7.14%, coincidències 2)

- ha fallat l'autentificació (usada 3.57%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 3.57%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 3.57%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 68.18%, coincidències 15)

- l’autenticació ha fallat. (usada 18.18%, coincidències 4)

- autenticació fallida. (usada 4.55%, coincidències 1)

- autentificació fallada (usada 4.55%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 4.55%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 14)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 37.50%, coincidències 18)

- es requereix autenticació (usada 22.92%, coincidències 11)

- cal autenticació (usada 20.83%, coincidències 10)

- autenticació requerida (usada 10.42%, coincidències 5)

- autenticació obligatòria (usada 2.08%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.08%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 2.08%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 2.08%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 95.63%, coincidències 197)

- autor/a (usada 3.88%, coincidències 8)

- autoria (usada 0.49%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 84.62%, coincidències 11)

- nom de l’autor (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de l'autor/a (usada 7.69%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 65.62%, coincidències 21)

- autors (usada 21.88%, coincidències 7)

- autoria (usada 6.25%, coincidències 2)

- autor/s (usada 6.25%, coincidències 2)

authorization autorització

- autorització (usada 88.89%, coincidències 8)

- authorization (usada 11.11%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 66.67%, coincidències 10)

- autoritzar (usada 26.67%, coincidències 4)

- autorizar (usada 6.67%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 90.57%, coincidències 48)

- autors/es (usada 9.43%, coincidències 5)

auto automàtic

- automàtic (usada 50.00%, coincidències 74)

- auto (usada 41.22%, coincidències 61)

- automàtica (usada 5.41%, coincidències 8)

- autom. (usada 1.35%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.35%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.68%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 10.00%, coincidències 1)

auto hide oculta automàticament

- oculta automàticament (usada 50.00%, coincidències 3)

- amaga automàticament (usada 33.33%, coincidències 2)

- ocultar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 81.82%, coincidències 9)

- desament automàtic (usada 18.18%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 54.55%, coincidències 6)

- seleccionar automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 18.18%, coincidències 2)

- selecciona automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 10.00%, coincidències 1)

autocomplete emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 25.00%, coincidències 2)

- autocompletar (usada 12.50%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 12.50%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 12.50%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 14)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 53.33%, coincidències 8)

- detecta automàticament (usada 33.33%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 13.33%, coincidències 2)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 35.29%, coincidències 6)

- autocompletar (usada 23.53%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 11.76%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 11.76%, coincidències 2)

- emplenar automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

- emplenament autom. (usada 5.88%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 75.00%, coincidències 9)

- format automàtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- autoformatatge (usada 8.33%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 81.93%, coincidències 195)

- automàtica (usada 17.65%, coincidències 42)

- per defecte (usada 0.42%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 75.00%, coincidències 6)

- automàtic (dhcp) (usada 25.00%, coincidències 2)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 66.67%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 33.33%, coincidències 3)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 88.89%, coincidències 8)

- actualitzacions autom. (usada 11.11%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 86.36%, coincidències 19)

- automàtica (usada 9.09%, coincidències 2)

- automàtic (usada 4.55%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 58.33%, coincidències 7)

- reprodueix automàticament (usada 25.00%, coincidències 3)

- reprod. automàt. (usada 8.33%, coincidències 1)

- reparteix automàticament (usada 8.33%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 47.06%, coincidències 8)

- desament automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 17.65%, coincidències 3)

- desa-ho automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 5.88%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 72.22%, coincidències 13)

- engegada automàtica (usada 11.11%, coincidències 2)

- inicialització automàtica (usada 5.56%, coincidències 1)

- autoinici (usada 5.56%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.56%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.14%, coincidències 34)

- visibilitat (usada 2.86%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 94.29%, coincidències 132)

- disponibles (usada 4.29%, coincidències 6)

- disponibilitat (usada 0.71%, coincidències 1)

- reservat (usada 0.71%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 11)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 93.75%, coincidències 15)

- odres disponibles (usada 6.25%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 13)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 15)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 11)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 79.17%, coincidències 19)

- llengües disponibles (usada 20.83%, coincidències 5)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 77.78%, coincidències 7)

- plugins disponibles (usada 22.22%, coincidències 2)

available space espai disponible

- espai disponible (usada 100.00%, coincidències 21)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 90.91%, coincidències 10)

- actualitzacions disponibles. (usada 9.09%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 20)

average mitjana

- mitjana (usada 88.73%, coincidències 63)

- mitja (usada 2.82%, coincidències 2)

- average (usada 2.82%, coincidències 2)

- mig (usada 1.41%, coincidències 1)

- promig (usada 1.41%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.41%, coincidències 1)

- normal (usada 1.41%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 88.24%, coincidències 15)

- avestà (usada 11.76%, coincidències 2)

away absent

- absent (usada 95.83%, coincidències 23)

- lluny (usada 4.17%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 17)

axis eix

- eix (usada 66.67%, coincidències 10)

- eixos (usada 20.00%, coincidències 3)

- potències de l'eix (usada 6.67%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 6.67%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 91.67%, coincidències 11)

- aymara (usada 8.33%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 70.00%, coincidències 21)

- azerbaitjan (usada 23.33%, coincidències 7)

- azerbaijan (usada 3.33%, coincidències 1)

- azerbadjan (usada 3.33%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 81.82%, coincidències 18)

- azerbaidjanès (usada 4.55%, coincidències 1)

- àceri (usada 4.55%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 4.55%, coincidències 1)

- azerí (usada 4.55%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 91.67%, coincidències 11)

- azimuth (usada 8.33%, coincidències 1)

azores azores

- azores (usada 55.56%, coincidències 5)

- açores (usada 44.44%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 54.55%, coincidències 6)

- azure (usada 27.27%, coincidències 3)

- atzurat (usada 9.09%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 9.09%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 7)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 7)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 7)

baby nadó

- nadó (usada 50.00%, coincidències 4)

- bebè (usada 25.00%, coincidències 2)

- al·lot/a (usada 12.50%, coincidències 1)

- baby (sena i marne) (usada 12.50%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 84.91%, coincidències 315)

- anterior (usada 4.58%, coincidències 17)

- endarrere (usada 3.23%, coincidències 12)

- revers (usada 1.35%, coincidències 5)

- torna (usada 1.35%, coincidències 5)

- tornar (usada 1.35%, coincidències 5)

- darrere (usada 0.81%, coincidències 3)

- esquena (usada 0.54%, coincidències 2)

- contraportada (usada 0.27%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.27%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- enrera (usada 0.27%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.27%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 62.50%, coincidències 5)

- torna a l'inici (usada 25.00%, coincidències 2)

- tornar amunt (usada 12.50%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 33.33%, coincidències 4)

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 90.40%, coincidències 160)

- segon pla (usada 2.82%, coincidències 5)

- rerefons (usada 2.26%, coincidències 4)

- en segon terme (usada 1.13%, coincidències 2)

- en segon pla (usada 1.13%, coincidències 2)

- fons de pantalla (usada 1.13%, coincidències 2)

- color de fons (usada 0.56%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.56%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 75.51%, coincidències 111)

- color del fons (usada 24.49%, coincidències 36)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 26)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 80.00%, coincidències 12)

- opacitat de fons (usada 20.00%, coincidències 3)

backgrounds fons

- fons (usada 77.78%, coincidències 7)

- fons de l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 80.00%, coincidències 8)

- barra invertida (usada 10.00%, coincidències 1)

- contrabarra (usada 10.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 96.00%, coincidències 24)

- tecla d'esborrar (usada 4.00%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 80.56%, coincidències 29)

- backup (usada 5.56%, coincidències 2)

- còpia (usada 2.78%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 85.71%, coincidències 6)

- fes còpia de seguretat (usada 14.29%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 93.33%, coincidències 14)

- còpies (usada 6.67%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 61.11%, coincidències 11)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 2)

- cap endarrere (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedir (usada 5.56%, coincidències 1)

- recula (usada 5.56%, coincidències 1)

- backward (usada 5.56%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 55.56%, coincidències 5)

- cap enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 63.64%, coincidències 7)

- dolenta (usada 27.27%, coincidències 3)

- malament (usada 9.09%, coincidències 1)

bad request sol·licitud no vàlida

- sol·licitud no vàlida (usada 31.58%, coincidències 6)

- sol·licitud incorrecta (usada 31.58%, coincidències 6)

- petició incorrecta (usada 15.79%, coincidències 3)

- petició errònia (usada 15.79%, coincidències 3)

- sol·licitud errònia (usada 5.26%, coincidències 1)

bad signature signatura dolenta

- signatura dolenta (usada 37.50%, coincidències 3)

- signatura errònia (usada 25.00%, coincidències 2)

- la signatura és incorrecta (usada 12.50%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 12.50%, coincidències 1)

- signatura incorrecta (usada 12.50%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- insígnia (usada 40.00%, coincidències 4)

badges insígnies

- insígnies (usada 70.00%, coincidències 7)

- globus (usada 20.00%, coincidències 2)

- distintius (usada 10.00%, coincidències 1)

bag bossa

- bossa (usada 57.14%, coincidències 4)

- sac (usada 28.57%, coincidències 2)

- bosses (usada 14.29%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 10)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.45%, coincidències 21)

- bahamas (usada 4.55%, coincidències 1)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 23)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 75.00%, coincidències 6)

- baku (usada 25.00%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 60.87%, coincidències 28)

- saldo (usada 26.09%, coincidències 12)

- equilibri (usada 4.35%, coincidències 2)

- saldo pendent (usada 4.35%, coincidències 2)

- balança (usada 2.17%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.17%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 15)

ball bola

- bola (usada 57.14%, coincidències 4)

- pilota (usada 42.86%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 86.67%, coincidències 13)

- baltic (usada 13.33%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 80.00%, coincidències 8)

- llengua bamana (usada 20.00%, coincidències 2)

bamboo bambú

- bambú (usada 66.67%, coincidències 6)

- bamboo (usada 33.33%, coincidències 3)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

banana plàtan

- plàtan (usada 90.00%, coincidències 9)

- banana (usada 10.00%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 84.21%, coincidències 16)

- fleix (usada 5.26%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 5.26%, coincidències 1)

- grup (usada 5.26%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 83.33%, coincidències 15)

- ample de banda (usada 11.11%, coincidències 2)

- ample banda (usada 5.56%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 82.14%, coincidències 23)

- bangladesh (usada 17.86%, coincidències 5)

bank banc

- banc (usada 95.24%, coincidències 20)

- bancari (usada 4.76%, coincidències 1)

bank account compte bancari

- compte bancari (usada 100.00%, coincidències 8)

banner bàner

- bàner (usada 75.00%, coincidències 18)

- banner (usada 8.33%, coincidències 2)

- rètol (usada 8.33%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.17%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.17%, coincidències 1)

banners bàners

- bàners (usada 62.50%, coincidències 5)

- banners (usada 25.00%, coincidències 2)

- anuncis - pancartes (usada 12.50%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 48.65%, coincidències 18)

- bar (usada 48.65%, coincidències 18)

- barra de compàs (usada 2.70%, coincidències 1)

bar chart gràfic de barres

- gràfic de barres (usada 50.00%, coincidències 6)

- diagrama de barres (usada 41.67%, coincidències 5)

- gràfica de barres (usada 8.33%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 95.45%, coincidències 21)

- barbade (usada 4.55%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 10)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 90.91%, coincidències 10)

- codi de barra (usada 9.09%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 66.67%, coincidències 6)

- bars (usada 22.22%, coincidències 2)

- barç (usada 11.11%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.65%, coincidències 44)

- bàsic (usada 2.17%, coincidències 1)

- base (topologia) (usada 2.17%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 9)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 8)

baseball beisbol

- beisbol (usada 62.50%, coincidències 5)

- pilota de beisbol (usada 25.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 12)

basic bàsic

- bàsic (usada 83.87%, coincidències 52)

- bàsica (usada 8.06%, coincidències 5)

- basic (usada 4.84%, coincidències 3)

- bàsiques (usada 1.61%, coincidències 1)

- opcions bàsiques (usada 1.61%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 12)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 90.00%, coincidències 9)

- llatí basic (usada 10.00%, coincidències 1)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 25.00%, coincidències 5)

- configuració bàsica (usada 25.00%, coincidències 5)

- ajusts bàsics (usada 20.00%, coincidències 4)

- arranjament bàsic (usada 5.00%, coincidències 1)

- arranjaments bàsics (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajustaments bàsics (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.00%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 5.00%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 62.50%, coincidències 5)

- informació bàsica (usada 12.50%, coincidències 1)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 30)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 41.67%, coincidències 5)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 84.62%, coincidències 22)

- èuscar (usada 3.85%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 3.85%, coincidències 1)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.85%, coincidències 1)

- euskera (usada 3.85%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 44.44%, coincidències 8)

- greus (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixos (usada 22.22%, coincidències 4)

- clau de fa (usada 5.56%, coincidències 1)

- bass (usada 5.56%, coincidències 1)

bass boost accentuació dels baixos

- accentuació dels baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- amplificació de baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- accentuació de baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- potencia de greus (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense accentuació dels baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- potencia els greus (usada 16.67%, coincidències 1)

bassoon fagot

- fagot (usada 100.00%, coincidències 7)

battery bateria

- bateria (usada 93.10%, coincidències 27)

- pila (usada 3.45%, coincidències 1)

- bateria elèctrica (usada 3.45%, coincidències 1)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 62.50%, coincidències 5)

- nivell de bateria (usada 37.50%, coincidències 3)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 77.78%, coincidències 7)

- bits per segon (usada 11.11%, coincidències 1)

- taxa de baud (usada 11.11%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 46.15%, coincidències 18)

- bcc (usada 35.90%, coincidències 14)

- c/o (usada 17.95%, coincidències 7)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 92.31%, coincidències 12)

- beach (usada 7.69%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 5)

- senyal (usada 20.00%, coincidències 2)

- far (usada 20.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 10.00%, coincidències 1)

beam agrupació

- agrupació (usada 37.50%, coincidències 3)

- mànega (usada 25.00%, coincidències 2)

- barra (usada 12.50%, coincidències 1)

- bigues (usada 12.50%, coincidències 1)

- raig (usada 12.50%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 83.33%, coincidències 5)

- bear (usada 16.67%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 66.67%, coincidències 8)

- batecs per minut (usada 16.67%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 8.33%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 8.33%, coincidències 1)

bed llit

- llit (usada 87.50%, coincidències 7)

- llits (usada 12.50%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 40.00%, coincidències 4)

- so (usada 20.00%, coincidències 2)

- xiula (usada 10.00%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 10.00%, coincidències 1)

- fes sonar (usada 10.00%, coincidències 1)

- emet un to (usada 10.00%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 7)

before abans

- abans (usada 83.78%, coincidències 62)

- abans de (usada 10.81%, coincidències 8)

- anterior (usada 2.70%, coincidències 2)

- before (usada 1.35%, coincidències 1)

- anteriors (usada 1.35%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 31.58%, coincidències 6)

- comença (usada 26.32%, coincidències 5)

- començament (usada 26.32%, coincidències 5)

- principi (usada 5.26%, coincidències 1)

- begin (usada 5.26%, coincidències 1)

- començar (usada 5.26%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 84.62%, coincidències 11)

- novell (usada 15.38%, coincidències 2)

beginning inici

- inici (usada 33.33%, coincidències 5)

- començament (usada 33.33%, coincidències 5)

- començant (usada 13.33%, coincidències 2)

- a l'inici (usada 6.67%, coincidències 1)

- principi (usada 6.67%, coincidències 1)

- sortida (usada 6.67%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 59.09%, coincidències 13)

- comença per (usada 40.91%, coincidències 9)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 36)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 14)

beijing pequín

- pequín (usada 91.67%, coincidències 11)

- beijing (usada 8.33%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 82.14%, coincidències 23)

- bielorrússia (usada 7.14%, coincidències 2)

- biélorusia (usada 3.57%, coincidències 1)

- bielorússia (desambiguació) (usada 3.57%, coincidències 1)

- belarus (usada 3.57%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.55%, coincidències 28)

- bielorúsa (usada 3.45%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 33)

belize belize

- belize (usada 96.15%, coincidències 25)

- belice (usada 3.85%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 66.67%, coincidències 8)

- so d’avís (usada 16.67%, coincidències 2)

- timbre (usada 16.67%, coincidències 2)

below per sota

- per sota (usada 43.59%, coincidències 17)

- a sota (usada 25.64%, coincidències 10)

- sota (usada 17.95%, coincidències 7)

- inferior (usada 7.69%, coincidències 3)

- part inferior (usada 2.56%, coincidències 1)

- baix (usada 2.56%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 71.43%, coincidències 5)

- banc per seure (usada 14.29%, coincidències 1)

- bench (usada 14.29%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 62.50%, coincidències 5)

- prova de rendiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 97.14%, coincidències 34)

- bengali (usada 2.86%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 91.30%, coincidències 21)

- benin (usada 8.70%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 92.31%, coincidències 12)

- berlin (usada 7.69%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 63.64%, coincidències 14)

- bermudes (usada 36.36%, coincidències 8)

best màxima

- màxima (usada 40.00%, coincidències 10)

- millor (usada 28.00%, coincidències 7)

- el millor (usada 12.00%, coincidències 3)

- la millor (usada 8.00%, coincidències 2)

- el millor possible (usada 4.00%, coincidències 1)

- superior (usada 4.00%, coincidències 1)

- cordialment (usada 4.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 58.82%, coincidències 10)

- millor ajustament (usada 17.65%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 11.76%, coincidències 2)

- ajust automàtic (usada 5.88%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 5.88%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.97%, coincidències 32)

- β ( beta minúscula) (usada 3.03%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 91.30%, coincidències 21)

- between (usada 8.70%, coincidències 2)

bevel bissell

- bissell (usada 50.00%, coincidències 9)

- bisell (usada 27.78%, coincidències 5)

- bisella (usada 16.67%, coincidències 3)

- obliqua (usada 5.56%, coincidències 1)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 95.00%, coincidències 19)

- bután (usada 5.00%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 17)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 13)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 9)

big gran

- gran (usada 90.00%, coincidències 9)

- big (usada 10.00%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.61%, coincidències 57)

- major (usada 3.39%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 18)

bill factura

- factura (usada 66.67%, coincidències 6)

- facturar (usada 11.11%, coincidències 1)

- compta (usada 11.11%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 11.11%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 14)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 83.33%, coincidències 10)

- direcció de facturació (usada 16.67%, coincidències 2)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 62.50%, coincidències 5)

- dades de facturació (usada 37.50%, coincidències 3)

binary binari

- binari (usada 86.84%, coincidències 33)

- binària (usada 5.26%, coincidències 2)

- binaria (usada 2.63%, coincidències 1)

- binary (usada 2.63%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.63%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 60.00%, coincidències 9)

- vinculant (usada 6.67%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- unint (usada 6.67%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 6.67%, coincidències 1)

- associació (usada 6.67%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 6.67%, coincidències 1)

bindings vinculacions

- vinculacions (usada 50.00%, coincidències 4)

- vincles (usada 50.00%, coincidències 4)

binomial binomial

- binomial (usada 77.78%, coincidències 7)

- binomi (usada 22.22%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 8)

bios boot arrencada bios

- arrencada bios (usada 100.00%, coincidències 16)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 11)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 77.14%, coincidències 27)

- data de naixement (usada 14.29%, coincidències 5)

- natalici (usada 5.71%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 2.86%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 88.89%, coincidències 8)

- birmà (usada 11.11%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 55.56%, coincidències 5)

- bits (usada 22.22%, coincidències 2)

- mica (usada 11.11%, coincidències 1)

- mos (usada 11.11%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 47.06%, coincidències 8)

- bits de profunditat (usada 23.53%, coincidències 4)

- nombre de bits (usada 11.76%, coincidències 2)

- profunditat de bit (usada 5.88%, coincidències 1)

- profunditat de mostreig (usada 5.88%, coincidències 1)

- bits per color (usada 5.88%, coincidències 1)

bit rate velocitat de bits

- velocitat de bits (usada 45.00%, coincidències 9)

- taxa de bits (usada 45.00%, coincidències 9)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.00%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 5.00%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 10)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 17)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 77.14%, coincidències 27)

- velocitat de bits (usada 8.57%, coincidències 3)

- taxadebits (usada 5.71%, coincidències 2)

- ràtio de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.86%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 8)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 12)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 15)

black negre

- negre (usada 86.60%, coincidències 84)

- negres (usada 6.19%, coincidències 6)

- gruixut (usada 3.09%, coincidències 3)

- negra (usada 2.06%, coincidències 2)

- ordena (usada 1.03%, coincidències 1)

- botó negre (usada 1.03%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 26)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black level nivell de negre

- nivell de negre (usada 100.00%, coincidències 8)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 13)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 11)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 48.72%, coincidències 19)

- buit (usada 28.21%, coincidències 11)

- blank (usada 7.69%, coincidències 3)

- blanc (usada 5.13%, coincidències 2)

- esborra (usada 5.13%, coincidències 2)

- negre (usada 2.56%, coincidències 1)

- buida (usada 2.56%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 83.33%, coincidències 10)

- pàgina buida (usada 16.67%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 58.82%, coincidències 10)

- mescla (usada 23.53%, coincidències 4)

- mesclar (usada 5.88%, coincidències 1)

- transició (usada 5.88%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.88%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 46.43%, coincidències 13)

- mode de mescla (usada 25.00%, coincidències 7)

- mode de barreja (usada 14.29%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 10.71%, coincidències 3)

- mode (usada 3.57%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

- pampallugues (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 41.67%, coincidències 35)

- bloca (usada 25.00%, coincidències 21)

- bloquejar (usada 11.90%, coincidències 10)

- bloqueja (usada 10.71%, coincidències 9)

- blocs (usada 3.57%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.38%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 1.19%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.19%, coincidències 1)

- block (usada 1.19%, coincidències 1)

- bossell (usada 1.19%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 81.25%, coincidències 13)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 12.50%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 6.25%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 60.00%, coincidències 6)

- elements de blocs (usada 20.00%, coincidències 2)

- blocar elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 10.00%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 60.00%, coincidències 6)

- bloquejar l’usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 43.14%, coincidències 22)

- bloquejat (usada 31.37%, coincidències 16)

- blocats (usada 9.80%, coincidències 5)

- bloquejats (usada 3.92%, coincidències 2)

- bloquejada (usada 3.92%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 1.96%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 1.96%, coincidències 1)

- bloca (usada 1.96%, coincidències 1)

- blocades (usada 1.96%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 55.56%, coincidències 5)

- usuaris bloquejats (usada 44.44%, coincidències 4)

blockquote cita

- cita (usada 41.67%, coincidències 5)

- bloc de citació (usada 25.00%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 16.67%, coincidències 2)

- cita en bloc (usada 8.33%, coincidències 1)

- citació (usada 8.33%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 93.33%, coincidències 28)

- quadrets (usada 3.33%, coincidències 1)

- bloquejos (usada 3.33%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 78.26%, coincidències 18)

- bloc (usada 17.39%, coincidències 4)

- publicar al blog (usada 4.35%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.91%, coincidències 10)

- blue-ray (usada 9.09%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 96.18%, coincidències 151)

- blava (usada 3.18%, coincidències 5)

- blue (usada 0.64%, coincidències 1)

blueberry nabiu

- nabiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- mirtil (usada 14.29%, coincidències 1)

- blueberry (usada 14.29%, coincidències 1)

blues blues

- blues (usada 83.33%, coincidències 5)

- blaus (usada 16.67%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 42)

bluetooth devices dispositius bluetooth

- dispositius bluetooth (usada 100.00%, coincidències 9)

blur difuminar

- difuminar (usada 28.95%, coincidències 11)

- difuminat (usada 28.95%, coincidències 11)

- difumina (usada 23.68%, coincidències 9)

- borrós (usada 10.53%, coincidències 4)

- desenfocament (usada 2.63%, coincidències 1)

- difuminada (usada 2.63%, coincidències 1)

- taca (usada 2.63%, coincidències 1)

board tauler

- tauler (usada 55.00%, coincidències 11)

- placa (usada 15.00%, coincidències 3)

- taula (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauló (usada 5.00%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.00%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.00%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 45.45%, coincidències 5)

- barca (usada 45.45%, coincidències 5)

- veler (usada 9.09%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 89.80%, coincidències 44)

- body (usada 4.08%, coincidències 2)

- text (usada 2.04%, coincidències 1)

- missatge (usada 2.04%, coincidències 1)

- cos del missatge (usada 2.04%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 99.37%, coincidències 158)

- marcat (usada 0.63%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 72.73%, coincidències 8)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 12)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.55%, coincidències 28)

- bolivia (usada 3.45%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 7)

bond enllaç

- enllaç (usada 64.29%, coincidències 18)

- vinculada (usada 7.14%, coincidències 2)

- vinculació (usada 7.14%, coincidències 2)

- bo (usada 7.14%, coincidències 2)

- mig (usada 3.57%, coincidències 1)

- lligam (usada 3.57%, coincidències 1)

- llaç (usada 3.57%, coincidències 1)

- obligació (usada 3.57%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 34)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 41.51%, coincidències 22)

- adreça d'interès (usada 24.53%, coincidències 13)

- punt de llibre (usada 5.66%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 5.66%, coincidències 3)

- preferit (usada 5.66%, coincidències 3)

- adreces d'interès (usada 3.77%, coincidències 2)

- punt (usada 3.77%, coincidències 2)

- marca de text (usada 1.89%, coincidències 1)

- marcadors (usada 1.89%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.89%, coincidències 1)

- marca (usada 1.89%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.89%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom de marcatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 35.71%, coincidències 5)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 21.43%, coincidències 3)

- apunta aquesta pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- marqueu aquesta pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 50.00%, coincidències 68)

- marcadors (usada 36.03%, coincidències 49)

- preferits (usada 5.15%, coincidències 7)

- punts (usada 4.41%, coincidències 6)

- favorits (usada 2.94%, coincidències 4)

- marcador (usada 0.74%, coincidències 1)

- punts d'interès (usada 0.74%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 25)

bool bool

- bool (usada 84.21%, coincidències 16)

- booleà (usada 15.79%, coincidències 3)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 41)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 74.19%, coincidències 23)

- boot (usada 9.68%, coincidències 3)

- bota (usada 6.45%, coincidències 2)

- arrancada (usada 3.23%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 3.23%, coincidències 1)

- arrenca (usada 3.23%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 90.91%, coincidències 10)

- zhuyin (usada 9.09%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 9)

border vora

- vora (usada 63.64%, coincidències 49)

- contorn (usada 15.58%, coincidències 12)

- frontera (usada 15.58%, coincidències 12)

- marge (usada 2.60%, coincidències 2)

- vores (usada 1.30%, coincidències 1)

- només la vora (usada 1.30%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 40.00%, coincidències 10)

- color del contorn (usada 24.00%, coincidències 6)

- color de les vores (usada 12.00%, coincidències 3)

- color del marge (usada 8.00%, coincidències 2)

- color del costat (usada 4.00%, coincidències 1)

- color de contorn (usada 4.00%, coincidències 1)

- color de la bora (usada 4.00%, coincidències 1)

- color de vora (usada 4.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 55.00%, coincidències 11)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 10.00%, coincidències 2)

- amplada de contorn (usada 5.00%, coincidències 1)

- gruix de la vora (usada 5.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 93.02%, coincidències 40)

- contorns (usada 4.65%, coincidències 2)

- cantonades (usada 2.33%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.91%, coincidències 20)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.55%, coincidències 1)

- bòsnia i herzegovina (usada 4.55%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 88.00%, coincidències 22)

- bosni (usada 12.00%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 76.92%, coincidències 10)

- robot (usada 15.38%, coincidències 2)

- inferior (usada 7.69%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 52.94%, coincidències 27)

- tots dos (usada 27.45%, coincidències 14)

- ambdues (usada 7.84%, coincidències 4)

- tots dos tipus (usada 1.96%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.96%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.96%, coincidències 1)

- tots (usada 1.96%, coincidències 1)

- both (usada 1.96%, coincidències 1)

- ambdós|els dos|tots dos (usada 1.96%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.45%, coincidències 21)

- botsuana (usada 4.55%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula botswanesa (usada 28.57%, coincidències 2)

- pula (usada 28.57%, coincidències 2)

bottle ampolla

- ampolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- botella (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 62.79%, coincidències 135)

- baix (usada 13.49%, coincidències 29)

- part inferior (usada 11.16%, coincidències 24)

- a baix (usada 6.98%, coincidències 15)

- avall (usada 0.93%, coincidències 2)

- al final (usada 0.93%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.93%, coincidències 2)

- a sota (usada 0.47%, coincidències 1)

- natges (usada 0.47%, coincidències 1)

- final (usada 0.47%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.47%, coincidències 1)

- capdavall (usada 0.47%, coincidències 1)

- sota (usada 0.47%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 30.00%, coincidències 3)

- a baix centre (usada 20.00%, coincidències 2)

- inferior centre (usada 20.00%, coincidències 2)

- baix centre (usada 10.00%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior central (usada 10.00%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 39.58%, coincidències 19)

- baix a l'esquerra (usada 27.08%, coincidències 13)

- a baix esquerra (usada 8.33%, coincidències 4)

- baix esquerra (usada 6.25%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 6.25%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 4.17%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 4.17%, coincidències 2)

- inferior esquerre (usada 2.08%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.08%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 95.00%, coincidències 19)

- vora inferior (usada 5.00%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 41.30%, coincidències 19)

- baix a la dreta (usada 26.09%, coincidències 12)

- a baix a la dreta (usada 10.87%, coincidències 5)

- a baix dreta (usada 6.52%, coincidències 3)

- baix dreta (usada 6.52%, coincidències 3)

- part inferior dreta (usada 4.35%, coincidències 2)

- extrem inferior dret (usada 2.17%, coincidències 1)

- part inferior a la dreta (usada 2.17%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 13)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 40.00%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- a baix-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 10.00%, coincidències 1)

- baix-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- baix a la dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 42.86%, coincidències 6)

- rebota (usada 21.43%, coincidències 3)

- retornar (usada 7.14%, coincidències 1)

- bounce (usada 7.14%, coincidències 1)

- retorn (usada 7.14%, coincidències 1)

- botar (usada 7.14%, coincidències 1)

- repetició (usada 7.14%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 33.33%, coincidències 3)

- límits (usada 22.22%, coincidències 2)

- contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- final (usada 11.11%, coincidències 1)

- frontera (usada 11.11%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 25.00%, coincidències 4)

- quadre delimitador (usada 12.50%, coincidències 2)

- capsa delimitadora (usada 12.50%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 12.50%, coincidències 2)

- caixetí delimitador (usada 12.50%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 6.25%, coincidències 1)

- límits (usada 6.25%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 6.25%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 6.25%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 10)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 81.25%, coincidències 13)

- bouvet (usada 18.75%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 39.02%, coincidències 16)

- quadre (usada 29.27%, coincidències 12)

- capsa (usada 12.20%, coincidències 5)

- casella (usada 12.20%, coincidències 5)

- box (usada 2.44%, coincidències 1)

- boix (usada 2.44%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.44%, coincidències 1)

box drawing dibuix de quadres

- dibuix de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuixos de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de línies (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 10.00%, coincidències 1)

- box drawing (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 10.00%, coincidències 1)

boxes caixes

- caixes (usada 42.86%, coincidències 3)

- màquines (usada 14.29%, coincidències 1)

- quadres (usada 14.29%, coincidències 1)

- caselles (usada 14.29%, coincidències 1)

- boxes (usada 14.29%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 47.83%, coincidències 11)

- ppm (usada 26.09%, coincidències 6)

- tempo (usada 17.39%, coincidències 4)

- tpm (usada 4.35%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 4.35%, coincidències 1)

bracket claudàtor

- claudàtor (usada 90.91%, coincidències 10)

- suport (usada 9.09%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 40.00%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 33.33%, coincidències 5)

- tanques (usada 6.67%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 6.67%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 6.67%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 6.67%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 44.44%, coincidències 4)

- plantilles braille (usada 33.33%, coincidències 3)

- patrons de braille (usada 11.11%, coincidències 1)

- alfabet braille (usada 11.11%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 84.62%, coincidències 22)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 91.67%, coincidències 11)

- marca comercial (usada 8.33%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 37)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 66.67%, coincidències 6)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 80.00%, coincidències 8)

- real (usada 20.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 10)

break salt

- salt (usada 40.00%, coincidències 6)

- trenca (usada 13.33%, coincidències 2)

- salta|trenca (usada 6.67%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 6.67%, coincidències 1)

- pausa (usada 6.67%, coincidències 1)

- divisió (usada 6.67%, coincidències 1)

- interrupció (usada 6.67%, coincidències 1)

- salta (usada 6.67%, coincidències 1)

- interromp (usada 6.67%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 62.50%, coincidències 5)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 71.43%, coincidències 5)

- punts d'interrupció (usada 28.57%, coincidències 2)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 24)

brick maó

- maó (usada 85.71%, coincidències 6)

- brick (usada 14.29%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 97.78%, coincidències 44)

- pont de comandament (usada 2.22%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 76.92%, coincidències 10)

- lluminós (usada 15.38%, coincidències 2)

- lluentor (usada 7.69%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 90.62%, coincidències 87)

- lluminositat (usada 7.29%, coincidències 7)

- claror (usada 1.04%, coincidències 1)

- brillant (usada 1.04%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 45.00%, coincidències 9)

- porta endavant (usada 20.00%, coincidències 4)

- portar a primer pla (usada 10.00%, coincidències 2)

- en primer terme (usada 5.00%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.00%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.00%, coincidències 1)

- envia al davant (usada 5.00%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.00%, coincidències 1)

british columbia colúmbia britànica

- colúmbia britànica (usada 71.43%, coincidències 5)

- british columbia (usada 28.57%, coincidències 2)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 87.50%, coincidències 7)

- illes verge (britàniques) (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 75.00%, coincidències 24)

- retransmetre (usada 6.25%, coincidències 2)

- redifusió (usada 6.25%, coincidències 2)

- envia a tots (usada 6.25%, coincidències 2)

- de difusió (usada 3.12%, coincidències 1)

- difusió general (usada 3.12%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 58.33%, coincidències 7)

- discontínua (usada 8.33%, coincidències 1)

- espatllat (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencats (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencada (usada 8.33%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 24)

browse navega

- navega (usada 83.54%, coincidències 203)

- explora (usada 8.23%, coincidències 20)

- examina (usada 2.88%, coincidències 7)

- explorar (usada 1.23%, coincidències 3)

- navegar (usada 0.82%, coincidències 2)

- navegació (usada 0.82%, coincidències 2)

- buscar (usada 0.41%, coincidències 1)

- índex (usada 0.41%, coincidències 1)

- navegueu (usada 0.41%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.41%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.41%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.41%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 50.00%, coincidències 7)

- navegador de fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- explorar els arxius (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

browse the web navegueu pel web

- navegueu pel web (usada 30.00%, coincidències 3)

- navegueu per la xarxa (usada 30.00%, coincidències 3)

- navega per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navegar per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navegueu per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navega la web (usada 10.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 83.33%, coincidències 35)

- explorador (usada 14.29%, coincidències 6)

- browser (usada 2.38%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 40.00%, coincidències 6)

- navegant (usada 20.00%, coincidències 3)

- exploració (usada 13.33%, coincidències 2)

- explorant (usada 13.33%, coincidències 2)

- examinant (usada 6.67%, coincidències 1)

- navega (usada 6.67%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 11)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 14)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 69.23%, coincidències 9)

- brunei darussalam (usada 23.08%, coincidències 3)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.69%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 69.23%, coincidències 9)

- brotxa (usada 15.38%, coincidències 2)

- raspall (usada 7.69%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 7.69%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- regió de brussel·les-capital (usada 9.09%, coincidències 1)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 7)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 22)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 100.00%, coincidències 9)

bucket galleda

- galleda (usada 62.50%, coincidències 5)

- fossa sèptica (usada 12.50%, coincidències 1)

- cubeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- catúfol (usada 12.50%, coincidències 1)

buddy company

- company (usada 84.62%, coincidències 11)

- amic (usada 15.38%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 11)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 11)

buffer àrea d'influència

- àrea d'influència (usada 50.00%, coincidències 17)

- memòria intermèdia (usada 26.47%, coincidències 9)

- dilatació (usada 23.53%, coincidències 8)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida del buffer (usada 11.11%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 27.27%, coincidències 3)

- desant a la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- precàrrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

buffers memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- error (usada 22.22%, coincidències 2)

- bug (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuca (usada 11.11%, coincidències 1)

- errada (usada 11.11%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 25.00%, coincidències 2)

- incidències (usada 12.50%, coincidències 1)

- seguiment d'errors (usada 12.50%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 12.50%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 12.50%, coincidències 1)

- seguidor d'errors (usada 12.50%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 12.50%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 76.92%, coincidències 10)

- buginès (usada 23.08%, coincidències 3)

bugs errors

- errors (usada 69.23%, coincidències 9)

- errors de programari (usada 30.77%, coincidències 4)

buhid buhid

- buhid (usada 60.00%, coincidències 6)

- bugui (usada 40.00%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 36.84%, coincidències 14)

- construcció (usada 23.68%, coincidències 9)

- muntatge (usada 15.79%, coincidències 6)

- fase (usada 10.53%, coincidències 4)

- munta (usada 5.26%, coincidències 2)

- generar (usada 2.63%, coincidències 1)

- compilació (usada 2.63%, coincidències 1)

- build (usada 2.63%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 50.00%, coincidències 10)

- construcció (usada 10.00%, coincidències 2)

- creant (usada 5.00%, coincidències 1)

- compilant (usada 5.00%, coincidències 1)

- edificació (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 5.00%, coincidències 1)

- construir (usada 5.00%, coincidències 1)

- muntatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- construint (usada 5.00%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 79.17%, coincidències 19)

- incorporat (usada 20.83%, coincidències 5)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 31)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.62%, coincidències 41)

- bulgar (usada 2.38%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 80.00%, coincidències 8)

- lev (usada 20.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 64.71%, coincidències 11)

- bala (usada 11.76%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- pics (usada 5.88%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 5.88%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 70.00%, coincidències 7)

- llista de vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 10.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 47.62%, coincidències 10)

- llista amb pics (usada 19.05%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 19.05%, coincidències 4)

- llista no numerada (usada 4.76%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 4.76%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 4.76%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 83.33%, coincidències 10)

- vinyetes (usada 16.67%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 58.33%, coincidències 7)

- agrupació (usada 16.67%, coincidències 2)

- embolcall (usada 16.67%, coincidències 2)

- agrupar (usada 8.33%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 90.00%, coincidències 18)

- burquina faso (usada 5.00%, coincidències 1)

- burkina fasso (usada 5.00%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 90.91%, coincidències 20)

- burmès (usada 4.55%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 4.55%, coincidències 1)

burn gravar

- gravar (usada 25.00%, coincidències 6)

- crema (usada 25.00%, coincidències 6)

- cremat (usada 16.67%, coincidències 4)

- grava (usada 12.50%, coincidències 3)

- enregistra (usada 8.33%, coincidències 2)

- enregistrar (usada 4.17%, coincidències 1)

- cremar (usada 4.17%, coincidències 1)

- cremada (usada 4.17%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 19)

bus bus

- bus (usada 71.43%, coincidències 20)

- autobús (usada 28.57%, coincidències 8)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 62.50%, coincidències 5)

- parada d’autobús (usada 25.00%, coincidències 2)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 40.00%, coincidències 10)

- negocis (usada 32.00%, coincidències 8)

- negoci (usada 28.00%, coincidències 7)

busy ocupat

- ocupat (usada 83.72%, coincidències 36)

- ocupada (usada 9.30%, coincidències 4)

- no disponible (usada 2.33%, coincidències 1)

- està ocupat (usada 2.33%, coincidències 1)

- espereu un moment (usada 2.33%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.43%, coincidències 81)

- bot@'o (usada 1.19%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.19%, coincidències 1)

- button (usada 1.19%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 27)

buy compra

- compra (usada 53.33%, coincidències 8)

- comprar (usada 40.00%, coincidències 6)

- buï (usada 6.67%, coincidències 1)

by per

- per (usada 89.66%, coincidències 52)

- de (usada 3.45%, coincidències 2)

- by (usada 1.72%, coincidències 1)

- segons (usada 1.72%, coincidències 1)

- autor (usada 1.72%, coincidències 1)

- en (usada 1.72%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 12)

by extension per extensió

- per extensió (usada 90.91%, coincidències 10)

- per l'extensió (usada 9.09%, coincidències 1)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 88.89%, coincidències 8)

- per la data de modificació (usada 11.11%, coincidències 1)

by name per nom

- per nom (usada 96.00%, coincidències 24)

- pel nom (usada 4.00%, coincidències 1)

by size per mida

- per mida (usada 94.44%, coincidències 17)

- per la mida (usada 5.56%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 15)

byte byte

- byte (usada 94.44%, coincidències 17)

- bytes (usada 5.56%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 95.00%, coincidències 57)

- octets (usada 5.00%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 10)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 87.50%, coincidències 7)

- símbols musicals byzantins (usada 12.50%, coincidències 1)

ca ca

- ca (usada 100.00%, coincidències 6)

ca certificate certificat de la ca

- certificat de la ca (usada 40.00%, coincidències 4)

- certificat de ca (usada 30.00%, coincidències 3)

- certificat ca (usada 20.00%, coincidències 2)

- certificat de l'ac (usada 10.00%, coincidències 1)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 73.33%, coincidències 11)

- compromís de ca (usada 26.67%, coincidències 4)

cable cable

- cable (usada 87.50%, coincidències 7)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 75.00%, coincidències 15)

- cable desconnectat (usada 25.00%, coincidències 5)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 73.68%, coincidències 28)

- cau (usada 10.53%, coincidències 4)

- cache (usada 5.26%, coincidències 2)

- caxè (usada 2.63%, coincidències 1)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.63%, coincidències 1)

- caché (usada 2.63%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.63%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 30.77%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 23.08%, coincidències 3)

- cau (usada 15.38%, coincidències 2)

- memòria (usada 15.38%, coincidències 2)

- escorcollada (usada 7.69%, coincidències 1)

- a la memòria cau (usada 7.69%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 30.00%, coincidències 3)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 10.00%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 7)

cairo el caire

- el caire (usada 75.00%, coincidències 12)

- cairo (usada 25.00%, coincidències 4)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 9)

calculate calcula

- calcula (usada 83.33%, coincidències 25)

- calcular (usada 13.33%, coincidències 4)

- càlcul (usada 3.33%, coincidències 1)

calculated calculat

- calculat (usada 91.67%, coincidències 11)

- calculada (usada 8.33%, coincidències 1)

calculating calculant

- calculant (usada 59.46%, coincidències 22)

- s'està calculant (usada 37.84%, coincidències 14)

- s’està calculant (usada 2.70%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 45)

calendar calendari

- calendari (usada 97.52%, coincidències 118)

- agenda (usada 2.48%, coincidències 3)

calendar events esdeveniments del calendari

- esdeveniments del calendari (usada 62.50%, coincidències 5)

- esdeveniments de calendari (usada 37.50%, coincidències 3)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 10)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 24)

calibrate calibra

- calibra (usada 71.43%, coincidències 10)

- calibrar (usada 21.43%, coincidències 3)

- calibratge (usada 7.14%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 10)

california california

- california (usada 57.14%, coincidències 4)

- califòrnia (usada 42.86%, coincidències 3)

call trucar

- trucar (usada 40.43%, coincidències 19)

- truca (usada 25.53%, coincidències 12)

- trucada (usada 12.77%, coincidències 6)

- crida (usada 8.51%, coincidències 4)

- habitual (usada 4.26%, coincidències 2)

- trucades (usada 2.13%, coincidències 1)

- truca-li (usada 2.13%, coincidències 1)

- comú (usada 2.13%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 2.13%, coincidències 1)

call back torna la trucada

- torna la trucada (usada 75.00%, coincidències 6)

- reintentar (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-li la trucada (usada 12.50%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 57.14%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 28.57%, coincidències 2)

- grup de trucades (usada 14.29%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 8)

calling trucant

- trucant (usada 30.00%, coincidències 3)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està trucant (usada 20.00%, coincidències 2)

- trucades (usada 10.00%, coincidències 1)

- cridant (usada 10.00%, coincidències 1)

- telefonades (usada 10.00%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 64.29%, coincidències 9)

- crides (usada 35.71%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 24)

camel camell

- camell (usada 57.14%, coincidències 4)

- dromedari (usada 42.86%, coincidències 3)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 88)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 76.47%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 17.65%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.88%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 96.15%, coincidències 25)

- camerún (usada 3.85%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 97.30%, coincidències 36)

- canada (usada 2.70%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlars canadencs (usada 10.00%, coincidències 1)

canadian english anglès canadenc

- anglès canadenc (usada 66.67%, coincidències 4)

- anglès del canadà (usada 33.33%, coincidències 2)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 78.82%, coincidències 1258)

- cancel·lar (usada 16.54%, coincidències 264)

- anul·la (usada 2.32%, coincidències 37)

- tanca (usada 1.13%, coincidències 18)

- cancel·la els canvis (usada 0.56%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.19%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.13%, coincidències 2)

- cancel·lada (usada 0.06%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.06%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.06%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.06%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.06%, coincidències 1)

cancel changes cancel·la els canvis

- cancel·la els canvis (usada 66.67%, coincidències 6)

- cancel·la les modificacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel.la els canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·lar canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 57.14%, coincidències 4)

- cancel·lar descàrrega (usada 28.57%, coincidències 2)

- cancel·lar la descàrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 58.33%, coincidències 7)

- cancel·lar tasca (usada 8.33%, coincidències 1)

- cancel·la la tasca (usada 8.33%, coincidències 1)

- cancel·la un treball (usada 8.33%, coincidències 1)

- anuŀla la feina (usada 8.33%, coincidències 1)

- cancel·la treball (usada 8.33%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 66.67%, coincidències 36)

- cancel·lada (usada 20.37%, coincidències 11)

- s'ha cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 6)

- cancel·lades (usada 1.85%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 50.00%, coincidències 9)

- cancel·lant (usada 44.44%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 5.56%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 68.57%, coincidències 24)

- cancel·lada (usada 20.00%, coincidències 7)

- s'ha cancel·lat (usada 11.43%, coincidències 4)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 64.29%, coincidències 9)

- cancel·lació (usada 14.29%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 14.29%, coincidències 2)

- es cancel·la (usada 7.14%, coincidències 1)

cancer cranc

- cranc (usada 45.45%, coincidències 5)

- càncer (usada 36.36%, coincidències 4)

- càncer (o cranc) (usada 9.09%, coincidències 1)

- constel·lació del cranc (usada 9.09%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 9)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 42.86%, coincidències 3)

- no es pot esborrar (usada 28.57%, coincidències 2)

- no s'ha pogut suprimir (usada 14.29%, coincidències 1)

- impossible esborrar (usada 14.29%, coincidències 1)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 77.78%, coincidències 7)

- no es pot obrir l’arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 87.50%, coincidències 21)

- canvas (usada 4.17%, coincidències 1)

- escriptori (usada 4.17%, coincidències 1)

- tapís (usada 4.17%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 46.67%, coincidències 7)

- estil d'extrem (usada 26.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 13.33%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 6.67%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 6.67%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 68.75%, coincidències 11)

- característiques (usada 12.50%, coincidències 2)

- funcionalitats (usada 12.50%, coincidències 2)

- funcions (usada 6.25%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 91.67%, coincidències 11)

- funcionalitats (usada 8.33%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 95.92%, coincidències 47)

- cabuda (usada 2.04%, coincidències 1)

- capacitat jurídica (usada 2.04%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 21)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 85.71%, coincidències 60)

- majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 2.86%, coincidències 2)

- posa en majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- utilitzar les majúscules (usada 1.43%, coincidències 1)

- capitalitza (usada 1.43%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.43%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 1.43%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 87.50%, coincidències 7)

- capitals (usada 12.50%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 33.33%, coincidències 3)

- capacitats (usada 11.11%, coincidències 1)

- majús (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

- cares (usada 11.11%, coincidències 1)

- maj (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 11.11%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 44.44%, coincidències 8)

- bloqueig de majúscules (usada 33.33%, coincidències 6)

- bloq. maj. (usada 5.56%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 5.56%, coincidències 1)

- majúscules (usada 5.56%, coincidències 1)

- bloq majús (usada 5.56%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 88.89%, coincidències 8)

- test de captcha (usada 11.11%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 54.55%, coincidències 30)

- títol (usada 27.27%, coincidències 15)

- peu de foto (usada 9.09%, coincidències 5)

- subtítol (usada 5.45%, coincidències 3)

- comentari (usada 1.82%, coincidències 1)

- peu d’imatge (usada 1.82%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 80.00%, coincidències 16)

- capturar (usada 20.00%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 20)

car rental lloguer de cotxes

- lloguer de cotxes (usada 85.71%, coincidències 6)

- lloguer de vehicles (usada 14.29%, coincidències 1)

card targeta

- targeta (usada 75.00%, coincidències 24)

- cartes (usada 6.25%, coincidències 2)

- fitxa (usada 3.12%, coincidències 1)

- disseny (usada 3.12%, coincidències 1)

- carta (usada 3.12%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 3.12%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 3.12%, coincidències 1)

- tarja (usada 3.12%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 73.33%, coincidències 11)

- número de la targeta (usada 20.00%, coincidències 3)

- número del cromo (usada 6.67%, coincidències 1)

card type tipus de targeta

- tipus de targeta (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus de tarjeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tipus de cromo (usada 11.11%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 76.92%, coincidències 10)

- fitxes (usada 7.69%, coincidències 1)

- cartes (usada 7.69%, coincidències 1)

- targeta (usada 7.69%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 50.00%, coincidències 5)

- cursor (usada 20.00%, coincidències 2)

- símbol de la tecla control (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 10.00%, coincidències 1)

- signe d'intercalació (usada 10.00%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- cària (usada 12.50%, coincidències 1)

- carià (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 40.00%, coincidències 6)

- portadora (usada 26.67%, coincidències 4)

- operador (usada 13.33%, coincidències 2)

- operador de telefonia mòbil (usada 13.33%, coincidències 2)

- carrier (usada 6.67%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 8)

cart carro

- carro (usada 38.46%, coincidències 5)

- cistella (usada 38.46%, coincidències 5)

- carretó (usada 15.38%, coincidències 2)

- carret (usada 7.69%, coincidències 1)

cartesian cartesià

- cartesià (usada 50.00%, coincidències 5)

- cartesiana (usada 50.00%, coincidències 5)

cartoon còmic

- còmic (usada 55.56%, coincidències 5)

- dibuixos animats (usada 11.11%, coincidències 1)

- solidifica (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 11.11%, coincidències 1)

- cartoon (usada 11.11%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- cascade (usada 23.08%, coincidències 3)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

case cas

- cas (usada 57.89%, coincidències 11)

- majúscules/minúscules (usada 10.53%, coincidències 2)

- bastidor (usada 5.26%, coincidències 1)

- funda (usada 5.26%, coincidències 1)

- caixa (usada 5.26%, coincidències 1)

- case (usada 5.26%, coincidències 1)

- estoig (usada 5.26%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 5.26%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeixis majúscules de minúscules

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 44.93%, coincidències 31)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 10.14%, coincidències 7)

- distingeix maj/min (usada 7.25%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 4.35%, coincidències 3)

- sensible a majúscules (usada 4.35%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.45%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.45%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.45%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 50.00%, coincidències 6)

- en efectiu (usada 16.67%, coincidències 2)

- diners en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

- diner (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixa (usada 8.33%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 66.67%, coincidències 8)

- emet (usada 16.67%, coincidències 2)

- transmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

- cast (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 17)

cat gat

- gat (usada 72.22%, coincidències 13)

- cat (usada 16.67%, coincidències 3)

- cat. (usada 5.56%, coincidències 1)

- catalasa (usada 5.56%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.30%, coincidències 36)

- català; valencià (usada 2.70%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 15)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

categories categories

- categories (usada 98.80%, coincidències 82)

- categorias (usada 1.20%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 95.86%, coincidències 162)

- categoría (usada 1.18%, coincidències 2)

- de categoria (usada 0.59%, coincidències 1)

- categories (usada 0.59%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.59%, coincidències 1)

- correu (usada 0.59%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.59%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de categoria (usada 30.00%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 57.14%, coincidències 8)

- atenció (usada 28.57%, coincidències 4)

- alerta (usada 7.14%, coincidències 1)

- compte (usada 7.14%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 80.00%, coincidències 8)

- cayenne (usada 20.00%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 86.36%, coincidències 19)

- illes caimà (usada 9.09%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 4.55%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 81.13%, coincidències 43)

- a/c (usada 15.09%, coincidències 8)

- cd (usada 1.89%, coincidències 1)

- cp (usada 1.89%, coincidències 1)

ccw ccw

- ccw (usada 96.88%, coincidències 31)

- antihorari (usada 3.12%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 96.30%, coincidències 26)

- canvia de directori (usada 3.70%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 11)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 19)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 11)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 17)

ceiling sostre

- sostre (usada 45.45%, coincidències 5)

- arrodmultsup (usada 9.09%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

- valor superior (usada 9.09%, coincidències 1)

- ceiling (usada 9.09%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 9.09%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sobre (usada 9.09%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 86.96%, coincidències 40)

- cèl·lula (usada 6.52%, coincidències 3)

- mòbil (usada 4.35%, coincidències 2)

- cell (usada 2.17%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 37.50%, coincidències 3)

- espaiat de les cel·les (usada 25.00%, coincidències 2)

- espai de cel.la (usada 12.50%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 12.50%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

cello violoncel

- violoncel (usada 100.00%, coincidències 7)

cells cel·les

- cel·les (usada 88.24%, coincidències 15)

- cel.les (usada 11.76%, coincidències 2)

cellular xarxa mòbil

- xarxa mòbil (usada 28.57%, coincidències 2)

- telèfon mòbil (usada 28.57%, coincidències 2)

- telefonia mòbil (usada 14.29%, coincidències 1)

- mòbil (usada 14.29%, coincidències 1)

- cel·lular (usada 14.29%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 80.00%, coincidències 12)

- centígrads (usada 20.00%, coincidències 3)

celtic cèltic

- cèltic (usada 41.67%, coincidències 5)

- celta (usada 33.33%, coincidències 4)

- celtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- cèltica (usada 8.33%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 58.49%, coincidències 124)

- centrar (usada 25.94%, coincidències 55)

- centrat (usada 7.08%, coincidències 15)

- centra (usada 6.13%, coincidències 13)

- central (usada 1.42%, coincidències 3)

- al centre (usada 0.94%, coincidències 2)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 12)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 12)

centered centrat

- centrat (usada 74.42%, coincidències 32)

- centrada (usada 18.60%, coincidències 8)

- centre (usada 6.98%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 89.47%, coincidències 17)

- centímetres (usada 10.53%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 27)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 11)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 91.67%, coincidències 22)

- república centrefricana (usada 4.17%, coincidències 1)

- república centroafricana (usada 4.17%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 33.33%, coincidències 5)

- europeu central (usada 26.67%, coincidències 4)

- europa central (usada 20.00%, coincidències 3)

- centre europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- central european (usada 6.67%, coincidències 1)

- europea central (usada 6.67%, coincidències 1)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 12)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 53)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 62.50%, coincidències 5)

- entitat certificadora (usada 25.00%, coincidències 2)

- autoritats certificadores (usada 12.50%, coincidències 1)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 78.57%, coincidències 11)

- suspensió de certificat (usada 14.29%, coincidències 2)

- bloqueig de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 10)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 75.00%, coincidències 6)

- contrasenya de certificat (usada 12.50%, coincidències 1)

- contrasenya de certificació (usada 12.50%, coincidències 1)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 29)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 78.57%, coincidències 11)

- cessació de l’operació (usada 14.29%, coincidències 2)

- cessament d'activitats (usada 7.14%, coincidències 1)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 7)

chad txad

- txad (usada 96.00%, coincidències 24)

- chad (usada 4.00%, coincidències 1)

chain encadenament

- encadenament (usada 56.25%, coincidències 9)

- cadena (usada 37.50%, coincidències 6)

- chain (usada 6.25%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 45.45%, coincidències 5)

- encadenament (usada 45.45%, coincidències 5)

- cadena (usada 9.09%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 40.00%, coincidències 4)

- presideix (usada 40.00%, coincidències 4)

- director (usada 10.00%, coincidències 1)

- president (usada 10.00%, coincidències 1)

chalk guix

- guix (usada 66.67%, coincidències 4)

- guixa (usada 16.67%, coincidències 1)

- creta (usada 16.67%, coincidències 1)

challenge repte

- repte (usada 53.85%, coincidències 7)

- desafiament (usada 30.77%, coincidències 4)

- verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 77.78%, coincidències 7)

- txam (usada 22.22%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 72.63%, coincidències 130)

- canviar (usada 15.64%, coincidències 28)

- canvi (usada 7.26%, coincidències 13)

- canvia-ho (usada 1.68%, coincidències 3)

- modifica (usada 0.56%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.56%, coincidències 1)

- change (usada 0.56%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.56%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.56%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 21.74%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 17.39%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvia entre majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvia'n la caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 88.24%, coincidències 15)

- canviar el color (usada 5.88%, coincidències 1)

- canviar color (usada 5.88%, coincidències 1)

change email canvia el correu electrònic

- canvia el correu electrònic (usada 71.43%, coincidències 10)

- canviar el correu (usada 7.14%, coincidències 1)

- canviar l'adreça de correu (usada 7.14%, coincidències 1)

- canviar adreça de correu (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi de correu (usada 7.14%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 69.23%, coincidències 9)

- canvia d'icona (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvi d'icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 31.82%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 27.27%, coincidències 6)

- canvia la llengua (usada 22.73%, coincidències 5)

- seleccionar idioma (usada 4.55%, coincidències 1)

- canvia'n la llengua (usada 4.55%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 4.55%, coincidències 1)

- canvia l'dioma (usada 4.55%, coincidències 1)

change location canviar la ubicació

- canviar la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 71.43%, coincidències 5)

- canvia nom (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 14.29%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia la frase de pas (usada 30.00%, coincidències 3)

- cambia la contraseña (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 64.04%, coincidències 57)

- canviar la contrasenya (usada 24.72%, coincidències 22)

- canviar contrasenya (usada 5.62%, coincidències 5)

- canvia contrasenya (usada 3.37%, coincidències 3)

- canvi de contrasenya (usada 1.12%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.12%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 33.33%, coincidències 5)

- canvia la configuració (usada 20.00%, coincidències 3)

- canvia els paràmetres (usada 13.33%, coincidències 2)

- canviar configuració (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 6.67%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 4)

- augmenta la mida (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar mida (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 12.50%, coincidències 1)

change theme canvia el tema

- canvia el tema (usada 66.67%, coincidències 6)

- canviar el tema (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia l'aparença (usada 11.11%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 52.00%, coincidències 13)

- data modificació (usada 16.00%, coincidències 4)

- modificat (usada 12.00%, coincidències 3)

- canviada (usada 4.00%, coincidències 1)

- changed (usada 4.00%, coincidències 1)

- canvi (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'ha canviat (usada 4.00%, coincidències 1)

- canviat el (usada 4.00%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 91.30%, coincidències 21)

- changelog (usada 4.35%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 4.35%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 29)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 98.68%, coincidències 75)

- canal hsv (usada 1.32%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 92.31%, coincidències 12)

- nom de canal (usada 7.69%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 62)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 9)

chapter capítol

- capítol (usada 96.55%, coincidències 28)

- capítol literari (usada 3.45%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 10)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 95.89%, coincidències 70)

- caràcters (usada 1.37%, coincidències 1)

- character (usada 1.37%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.37%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 7.69%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 54.17%, coincidències 13)

- codificació dels caràcters (usada 41.67%, coincidències 10)

- codificació de caracters (usada 4.17%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.31%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 7.69%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 94.29%, coincidències 33)

- personatges (usada 5.71%, coincidències 2)

charcoal carbó vegetal

- carbó vegetal (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbonet (usada 33.33%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 54.55%, coincidències 6)

- càrrec (usada 36.36%, coincidències 4)

- charge (usada 9.09%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 47.06%, coincidències 8)

- carregant (usada 35.29%, coincidències 6)

- carregant-se (usada 5.88%, coincidències 1)

- està carregant (usada 5.88%, coincidències 1)

- càrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 9)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 51.43%, coincidències 18)

- gràfic (usada 42.86%, coincidències 15)

- contingut (usada 2.86%, coincidències 1)

- gràfica (usada 2.86%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 64.29%, coincidències 9)

- tipus de gràfic (usada 28.57%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 7.14%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 66.67%, coincidències 14)

- gràfiques (usada 14.29%, coincidències 3)

- gràfics (usada 14.29%, coincidències 3)

- grafics (usada 4.76%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 95.52%, coincidències 64)

- xatejar (usada 1.49%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.49%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.49%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 8)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 30.00%, coincidències 18)

- comprovar (usada 23.33%, coincidències 14)

- xec (usada 11.67%, coincidències 7)

- marca (usada 8.33%, coincidències 5)

- escac (usada 6.67%, coincidències 4)

- marcar (usada 3.33%, coincidències 2)

- comprovació (usada 3.33%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.33%, coincidències 2)

- activar (usada 1.67%, coincidències 1)

- activa (usada 1.67%, coincidències 1)

- avaluació (usada 1.67%, coincidències 1)

- correcció (usada 1.67%, coincidències 1)

- check (usada 1.67%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.67%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprovar-ho de nou

- comprovar-ho de nou (usada 16.67%, coincidències 2)

- comprova de nou (usada 16.67%, coincidències 2)

- tornar a comprovar (usada 8.33%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 8.33%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprova-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- casella de verificació (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 88.06%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 5.97%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.48%, coincidències 3)

- revisa el document ara (usada 1.49%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 60.00%, coincidències 39)

- cerca actualitzacions (usada 29.23%, coincidències 19)

- comprova actualitzacions (usada 6.15%, coincidències 4)

- buscar actualitzacions (usada 1.54%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.54%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.54%, coincidències 1)

check in pujada

- pujada (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 16.67%, coincidències 1)

- entrada (usada 16.67%, coincidències 1)

- entrades (usada 16.67%, coincidències 1)

- desar nova versió (usada 16.67%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 66.67%, coincidències 8)

- comprova ara (usada 16.67%, coincidències 2)

- comprovar (usada 8.33%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 8.33%, coincidències 1)

check spelling revisar l’ortografia

- revisar l’ortografia (usada 32.65%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 18.37%, coincidències 9)

- verifica l'ortografia (usada 16.33%, coincidències 8)

- comprovació d'ortografia (usada 6.12%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 6.12%, coincidències 3)

- comprovació ortogràfica (usada 4.08%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 4.08%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 4.08%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.04%, coincidències 1)

- comproveu l’ortografia (usada 2.04%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.04%, coincidències 1)

- comprova l’ortografia (usada 2.04%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 60.00%, coincidències 12)

- quadre de verificació (usada 10.00%, coincidències 2)

- casella (usada 10.00%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 10.00%, coincidències 2)

- caselladeselecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- casella de revisió (usada 5.00%, coincidències 1)

checked marcat

- marcat (usada 34.38%, coincidències 11)

- comprovat (usada 28.12%, coincidències 9)

- activada (usada 12.50%, coincidències 4)

- verificat (usada 12.50%, coincidències 4)

- activat (usada 9.38%, coincidències 3)

- marcada (usada 3.12%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 55.56%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 44.44%, coincidències 4)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 58.06%, coincidències 18)

- comprovació (usada 9.68%, coincidències 3)

- compte corrent (usada 9.68%, coincidències 3)

- comprovant (usada 6.45%, coincidències 2)

- es comprova (usada 6.45%, coincidències 2)

- corrent (usada 3.23%, coincidències 1)

- verificació (usada 3.23%, coincidències 1)

- revisant (usada 3.23%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 23.53%, coincidències 4)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 17.65%, coincidències 3)

- cerca actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 5.88%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

checklist llista de comprovació

- llista de comprovació (usada 50.00%, coincidències 4)

- llista (usada 25.00%, coincidències 2)

- llista de verificació (usada 12.50%, coincidències 1)

- introduïu una etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 17.39%, coincidències 4)

- finalitzar compra (usada 13.04%, coincidències 3)

- finalitzar (usada 8.70%, coincidències 2)

- pagament final (usada 8.70%, coincidències 2)

- obtenció (usada 8.70%, coincidències 2)

- finalitza la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.35%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.35%, coincidències 1)

- obté (usada 4.35%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.35%, coincidències 1)

- passa per caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- pagament (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalitzar-comanda (usada 4.35%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 55.00%, coincidències 11)

- suma de comprovació (usada 20.00%, coincidències 4)

- checksum (usada 15.00%, coincidències 3)

- d.c. (usada 5.00%, coincidències 1)

- suma de verificació (checksum) (usada 5.00%, coincidències 1)

cheese formatge

- formatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- cheese (usada 25.00%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 10)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 85.71%, coincidències 12)

- xerokee (usada 7.14%, coincidències 1)

- xeroqui (usada 7.14%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 85.71%, coincidències 6)

- cireres (usada 14.29%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 9)

chess game joc d'escacs

- joc d'escacs (usada 88.89%, coincidències 8)

- partida d’escacs (usada 11.11%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 42.86%, coincidències 3)

- xeiene; cheyenne (usada 28.57%, coincidències 2)

- xeiene (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 45.45%, coincidències 5)

- chi (usada 27.27%, coincidències 3)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 45.45%, coincidències 5)

- gallina (usada 36.36%, coincidències 4)

- joc de la gallina (usada 9.09%, coincidències 1)

- gall (usada 9.09%, coincidències 1)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 8)

child infant

- infant (usada 34.48%, coincidències 10)

- fill (usada 27.59%, coincidències 8)

- nen (usada 17.24%, coincidències 5)

- fill/a (usada 6.90%, coincidències 2)

- fill filla (usada 3.45%, coincidències 1)

- criatura (usada 3.45%, coincidències 1)

- filla (usada 3.45%, coincidències 1)

- canalla (usada 3.45%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 54.55%, coincidències 6)

- canalla (usada 18.18%, coincidències 2)

- infants (usada 9.09%, coincidències 1)

- filles (usada 9.09%, coincidències 1)

- infantil (usada 9.09%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 34)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes xilè (usada 12.50%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 37)

chinese xinès

- xinès (usada 90.70%, coincidències 39)

- xinesa (usada 4.65%, coincidències 2)

- xinés (usada 2.33%, coincidències 1)

- chinese (usada 2.33%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 8)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 12)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 8)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.44%, coincidències 17)

- xines simplificat (usada 5.56%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 17)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 85.71%, coincidències 12)

- xocolata|xocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

- chocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

choice consulta

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 35.40%, coincidències 40)

- tria (usada 24.78%, coincidències 28)

- trieu (usada 19.47%, coincidències 22)

- escull (usada 5.31%, coincidències 6)

- escollir (usada 2.65%, coincidències 3)

- escolliu (usada 2.65%, coincidències 3)

- seleccioneu (usada 1.77%, coincidències 2)

- triar (usada 1.77%, coincidències 2)

- selecciona (usada 1.77%, coincidències 2)

- elecció (usada 0.88%, coincidències 1)

- elegir (usada 0.88%, coincidències 1)

- choose (usada 0.88%, coincidències 1)

- tria|escull (usada 0.88%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.88%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 55.56%, coincidències 5)

- tria un color (usada 22.22%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 11.11%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 70.00%, coincidències 7)

- escolliu un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 33.33%, coincidències 9)

- tria un fitxer (usada 22.22%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 22.22%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.41%, coincidències 2)

- selecciona un arxiu (usada 7.41%, coincidències 2)

- seleccionar un arxiu (usada 3.70%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 3.70%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 45.45%, coincidències 5)

- selecciona una carpeta (usada 36.36%, coincidències 4)

- tria una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- seleccionar una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escull un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 36.36%, coincidències 4)

- trieu una imatge (usada 36.36%, coincidències 4)

- escull una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 2)

- seleccionar aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

choose color tria color

- tria color (usada 33.33%, coincidències 3)

- trieu un color (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 11.11%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 28.57%, coincidències 10)

- trieu un fitxer (usada 17.14%, coincidències 6)

- seleccionar un arxiu (usada 11.43%, coincidències 4)

- escolliu un fitxer (usada 11.43%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 5.71%, coincidències 2)

- escull arxiu (usada 2.86%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 2.86%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.86%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- tria el fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 25.00%, coincidències 3)

- escolliu els fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- escolliu fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

choose folder seleccionar carpeta

- seleccionar carpeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- seleccionar una carpeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- selecciona la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 6.25%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- trieu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- escolliu una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecció d'imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- seleccionar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 63.64%, coincidències 7)

- corda (usada 36.36%, coincidències 4)

christmas nadal

- nadal (usada 87.50%, coincidències 7)

- felicitació de nadal (usada 12.50%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.45%, coincidències 21)

- christmas island (usada 4.55%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 54.55%, coincidències 6)

- crom (usada 27.27%, coincidències 3)

- barra cromada (usada 9.09%, coincidències 1)

- cromat (usada 9.09%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 77.78%, coincidències 7)

- crom (usada 22.22%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 11)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 83.33%, coincidències 5)

- església eslava (usada 16.67%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 13)

cinema cinema

- cinema (usada 91.67%, coincidències 11)

- sala de cinema (usada 8.33%, coincidències 1)

cinnamon canyella

- canyella (usada 50.00%, coincidències 3)

- cinnamon (usada 50.00%, coincidències 3)

cipher xifrat

- xifrat (usada 30.00%, coincidències 3)

- xifra (usada 30.00%, coincidències 3)

- codi (usada 10.00%, coincidències 1)

- xifratge (usada 10.00%, coincidències 1)

- cipher (usada 10.00%, coincidències 1)

- clau (usada 10.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 94.37%, coincidències 67)

- circumferència (usada 2.82%, coincidències 2)

- circular (usada 1.41%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.41%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 90.91%, coincidències 10)

- circumferències (usada 9.09%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 91.67%, coincidències 11)

- rodó (usada 8.33%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 52.63%, coincidències 10)

- referència (usada 36.84%, coincidències 7)

- cita (usada 10.53%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 93.20%, coincidències 137)

- població (usada 4.76%, coincidències 7)

- localitat (usada 1.36%, coincidències 2)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.68%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 77.78%, coincidències 7)

- compatibilitat amb cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 88.89%, coincidències 8)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 55.56%, coincidències 5)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 62.50%, coincidències 5)

- radicals cjk suplementaris (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement radicals cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 90.00%, coincidències 9)

- pinzellades cjk (usada 10.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 66.67%, coincidències 6)

- ideogrames unificats del cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- ideografies unificats cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

claim reclama

- reclama (usada 62.50%, coincidències 5)

- declaració (usada 12.50%, coincidències 1)

- reclamar (usada 12.50%, coincidències 1)

- reclamació (usada 12.50%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 33.33%, coincidències 3)

- abraçadora (usada 22.22%, coincidències 2)

- fixar (usada 11.11%, coincidències 1)

- limita (usada 11.11%, coincidències 1)

- serjant (usada 11.11%, coincidències 1)

- clamp (usada 11.11%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 95.71%, coincidències 67)

- classe css (usada 1.43%, coincidències 1)

- aula (usada 1.43%, coincidències 1)

- class (usada 1.43%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 60.00%, coincidències 12)

- nom de classe (usada 40.00%, coincidències 8)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 18)

classic clàssic

- clàssic (usada 85.19%, coincidències 23)

- clàssica (usada 7.41%, coincidències 2)

- clàssics (usada 3.70%, coincidències 1)

- edita el clàssic (usada 3.70%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 60.00%, coincidències 6)

- clàssic (usada 20.00%, coincidències 2)

- música clàssica (usada 10.00%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 10.00%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 19)

classified classificat

- classificat (usada 87.50%, coincidències 7)

- classificats (usada 12.50%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 60.00%, coincidències 15)

- clean (usada 12.00%, coincidències 3)

- apte (usada 8.00%, coincidències 2)

- net (usada 8.00%, coincidències 2)

- esborra (usada 8.00%, coincidències 2)

- precís (usada 4.00%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 71.43%, coincidències 10)

- endreçar (usada 14.29%, coincidències 2)

- esborra (usada 14.29%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 84.62%, coincidències 11)

- neteja (usada 7.69%, coincidències 1)

- fent neteja (usada 7.69%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 25.00%, coincidències 5)

- es fa neteja (usada 15.00%, coincidències 3)

- endreçant (usada 15.00%, coincidències 3)

- esborrant (usada 15.00%, coincidències 3)

- netejant (usada 15.00%, coincidències 3)

- ordenant (usada 5.00%, coincidències 1)

- neteja (usada 5.00%, coincidències 1)

- neta (usada 5.00%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 76.47%, coincidències 13)

- netejar (usada 17.65%, coincidències 3)

- endreça-ho tot (usada 5.88%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 52.22%, coincidències 153)

- esborra (usada 13.65%, coincidències 40)

- esborrar (usada 12.63%, coincidències 37)

- buida (usada 6.14%, coincidències 18)

- netejar (usada 3.75%, coincidències 11)

- descarta (usada 3.07%, coincidències 9)

- clar (usada 1.71%, coincidències 5)

- neteja-ho (usada 1.37%, coincidències 4)

- suprimeix (usada 1.02%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.68%, coincidències 2)

- serè (usada 0.68%, coincidències 2)

- desmarcar (usada 0.34%, coincidències 1)

- cel clar (usada 0.34%, coincidències 1)

- neta (usada 0.34%, coincidències 1)

- clear (usada 0.34%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.34%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.34%, coincidències 1)

- neteja|esborra (usada 0.34%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.34%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.34%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 48.33%, coincidències 29)

- esborra-ho tot (usada 16.67%, coincidències 10)

- neteja tot (usada 10.00%, coincidències 6)

- esborrar-ho tot (usada 6.67%, coincidències 4)

- elimina-ho tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- suprimeix-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 1.67%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 1.67%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 47.37%, coincidències 9)

- esborra la memòria cau (usada 31.58%, coincidències 6)

- neteja el cau (usada 10.53%, coincidències 2)

- netejar memòria cau (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra memòria cau (usada 5.26%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 48.00%, coincidències 24)

- esborra l'historial (usada 30.00%, coincidències 15)

- esborrar historial (usada 8.00%, coincidències 4)

- neteja l'històric (usada 4.00%, coincidències 2)

- buida l'historial (usada 4.00%, coincidències 2)

- esborrar l’historial (usada 2.00%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 2.00%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 2.00%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 61.11%, coincidències 11)

- buida la llista (usada 22.22%, coincidències 4)

- buidar llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 5.56%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 54.55%, coincidències 6)

- buida el registre (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborrar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 89.86%, coincidències 62)

- esborrar menú (usada 4.35%, coincidències 3)

- neteja el menú (usada 2.90%, coincidències 2)

- esborrar el menú (usada 2.90%, coincidències 2)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 80.00%, coincidències 8)

- esborra la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

- buida la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 50.00%, coincidències 7)

- esborra les dades privades (usada 35.71%, coincidències 5)

- neteja les dades privades. (usada 7.14%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 7.14%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra les cerques recents (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja les cerques recents (usada 10.00%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 62.50%, coincidències 15)

- esborra la cerca (usada 16.67%, coincidències 4)

- cerca clara (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra la cerca. (usada 4.17%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 4.17%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 4.17%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 66.67%, coincidències 18)

- neteja selecció (usada 7.41%, coincidències 2)

- esborrar la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- cancel·la la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 68.75%, coincidències 11)

- esborrat (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimides (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.25%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.25%, coincidències 1)

clearing neteja

- neteja (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està netejant (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborrant (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està esborrant (usada 14.29%, coincidències 1)

- clarianes (usada 14.29%, coincidències 1)

clef clau

- clau (usada 100.00%, coincidències 9)

click clic

- clic (usada 67.74%, coincidències 21)

- fer clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- feu clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- feu un clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- click (usada 3.23%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 3.23%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 62.50%, coincidències 5)

- fes clic aquí (usada 12.50%, coincidències 1)

- fes click aquí (usada 12.50%, coincidències 1)

- clica aquí (usada 12.50%, coincidències 1)

click to focus clic al focus

- clic al focus (usada 37.50%, coincidències 3)

- feu clic per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer clic per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'enfoca al clicar (usada 12.50%, coincidències 1)

- en fer clic es passa el focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- clicar per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.67%, coincidències 29)

- client (grup) (usada 3.33%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 55.56%, coincidències 5)

- id de client (usada 33.33%, coincidències 3)

- identificador de client (usada 11.11%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 7)

clip retalla

- retalla (usada 45.00%, coincidències 9)

- clip (usada 25.00%, coincidències 5)

- retallar (usada 10.00%, coincidències 2)

- retall (usada 10.00%, coincidències 2)

- retallat (usada 5.00%, coincidències 1)

- klip (usada 5.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 92.68%, coincidències 38)

- portapapers (usada 7.32%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 40)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 45.00%, coincidències 9)

- en sentit horari (usada 35.00%, coincidències 7)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 5.00%, coincidències 1)

- horària (usada 5.00%, coincidències 1)

- horari (usada 5.00%, coincidències 1)

- cap a la dreta (usada 5.00%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 92.68%, coincidències 38)

- copiar (usada 2.44%, coincidències 1)

- clon (usada 2.44%, coincidències 1)

- duplicar (usada 2.44%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 57.14%, coincidències 4)

- clonació (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 14.29%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 75.64%, coincidències 503)

- tancar (usada 23.31%, coincidències 155)

- tancament (usada 0.45%, coincidències 3)

- close (usada 0.30%, coincidències 2)

- cancel·lar (usada 0.15%, coincidències 1)

- a prop (usada 0.15%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 80.56%, coincidències 29)

- tancar-ho tot (usada 13.89%, coincidències 5)

- tancar tots (usada 2.78%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.78%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 45.45%, coincidències 5)

- tancar totes les finestres (usada 27.27%, coincidències 3)

- tanca totes finestres (usada 9.09%, coincidències 1)

- tanca totes la finestra (usada 9.09%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres. (usada 9.09%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 90.91%, coincidències 10)

- tancar document (usada 9.09%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 71.43%, coincidències 20)

- tancar les altres pestanyes (usada 25.00%, coincidències 7)

- tanca la resta de pestanyes (usada 3.57%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 91.67%, coincidències 11)

- tancar projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 82.67%, coincidències 62)

- tancar la pestanya (usada 9.33%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 4.00%, coincidències 3)

- tancar pestanya (usada 2.67%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.33%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 9)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 88.89%, coincidències 8)

- tanca la finestra (usada 11.11%, coincidències 1)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 79.49%, coincidències 62)

- tancar la finestra (usada 11.54%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.13%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.56%, coincidències 2)

- tanca la finestra. (usada 1.28%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 88.00%, coincidències 22)

- tancar sense desar (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 75.44%, coincidències 43)

- tancada (usada 12.28%, coincidències 7)

- tancades (usada 5.26%, coincidències 3)

- cancel·lat (usada 1.75%, coincidències 1)

- s'ha tancat (usada 1.75%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.75%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.75%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 50.00%, coincidències 6)

- tancament (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 16.67%, coincidències 2)

- closing (usada 8.33%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 86.21%, coincidències 25)

- cloud (usada 10.34%, coincidències 3)

- al núvol (usada 3.45%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 13)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 88.89%, coincidències 16)

- nuvolat (usada 5.56%, coincidències 1)

- núvols (usada 5.56%, coincidències 1)

cluster clúster

- clúster (usada 70.59%, coincidències 12)

- agrupament (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 5.88%, coincidències 1)

- cúmul (usada 5.88%, coincidències 1)

- cluster (usada 5.88%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 5.88%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.67%, coincidències 42)

- dom (usada 2.33%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 17)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 76.47%, coincidències 13)

- illes cocos (usada 11.76%, coincidències 2)

- illes cocos o illes keeling (usada 5.88%, coincidències 1)

- cocos (keeling) islands (usada 5.88%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.73%, coincidències 78)

- code (usada 1.27%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 95.24%, coincidències 20)

- codec (usada 4.76%, coincidències 1)

codecs còdecs

- còdecs (usada 100.00%, coincidències 7)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 10)

cold fred

- fred (usada 90.00%, coincidències 9)

- refredat (usada 10.00%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 10)

collapse redueix

- redueix (usada 51.28%, coincidències 20)

- replega (usada 20.51%, coincidències 8)

- contreu (usada 10.26%, coincidències 4)

- col·lapsa (usada 7.69%, coincidències 3)

- contreure (usada 5.13%, coincidències 2)

- reduir (usada 2.56%, coincidències 1)

- plega (usada 2.56%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 29.82%, coincidències 17)

- contreu-ho tot (usada 14.04%, coincidències 8)

- replega-ho tot (usada 14.04%, coincidències 8)

- minimitza tot (usada 10.53%, coincidències 6)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.26%, coincidències 3)

- reduir tot (usada 3.51%, coincidències 2)

- replega'ls tots (usada 3.51%, coincidències 2)

- col·lapsar tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.75%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.75%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.75%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 41.67%, coincidències 5)

- contret (usada 16.67%, coincidències 2)

- col·lapsat (usada 16.67%, coincidències 2)

- replegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- plegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegades (usada 8.33%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 36.36%, coincidències 4)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 35)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 23)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 96.67%, coincidències 29)

- colombia (usada 3.33%, coincidències 1)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 78.57%, coincidències 11)

- els dos punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- colón (usada 7.14%, coincidències 1)

- cometa (usada 7.14%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.33%, coincidències 295)

- colors (usada 0.34%, coincidències 1)

- un dels tres colors primaris (usada 0.34%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 12)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 12)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 53.33%, coincidències 8)

- balanç de color (usada 26.67%, coincidències 4)

- balanç del color (usada 6.67%, coincidències 1)

- equilibri de color. (usada 6.67%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 6.67%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- selector de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 11)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color label rètol de color

- rètol de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- etiqueta de color (usada 11.11%, coincidències 1)

- color d'etiqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 73.33%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 13.33%, coincidències 2)

- gestió dels colors (usada 6.67%, coincidències 1)

- gestió digital del color (usada 6.67%, coincidències 1)

color management settings arranjament de la gestió del color

- arranjament de la gestió del color (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustaments per a la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 70.59%, coincidències 12)

- mode del color (usada 29.41%, coincidències 5)

color model model de color

- model de color (usada 86.67%, coincidències 13)

- model del color (usada 13.33%, coincidències 2)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 13)

color picker selector de color

- selector de color (usada 56.67%, coincidències 17)

- selector de colors (usada 10.00%, coincidències 3)

- capturador de color (usada 6.67%, coincidències 2)

- pipeta (usada 6.67%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 6.67%, coincidències 2)

- seleccionador de color (usada 3.33%, coincidències 1)

- selector del color (usada 3.33%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 3.33%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 3.33%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 85.71%, coincidències 12)

- color del perfil (usada 7.14%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 7.14%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 51.61%, coincidències 16)

- esquema de color (usada 41.94%, coincidències 13)

- combinació de colors (usada 6.45%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- esquemes de colors (usada 25.00%, coincidències 2)

color settings arranjament dels colors

- arranjament dels colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetres de color (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajustaments per al color (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajusts de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- configuració de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 94.74%, coincidències 18)

- espai del color (usada 5.26%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 63.64%, coincidències 7)

- temperatura de color (usada 36.36%, coincidències 4)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 50.00%, coincidències 4)

- cercle cromàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

- roda de color (usada 25.00%, coincidències 2)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 8)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- coloració (usada 14.29%, coincidències 1)

- dóna color (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està acolorint (usada 14.29%, coincidències 1)

- color (usada 14.29%, coincidències 1)

- colorejat (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 102)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.91%, coincidències 20)

- espaicolor (usada 4.55%, coincidències 1)

- espai de colors (usada 4.55%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 7)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 57.14%, coincidències 4)

- cols (usada 42.86%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.29%, coincidències 115)

- column (usada 0.85%, coincidències 1)

- kolonn (usada 0.85%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 10)

- capçalera de la columna (usada 26.67%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.67%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de columna (usada 30.00%, coincidències 3)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espaiat entre columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de les columnes (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.39%, coincidències 164)

- columns (usada 0.61%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 68.42%, coincidències 13)

- combinar (usada 21.05%, coincidències 4)

- l'aliança (usada 5.26%, coincidències 1)

- combine (usada 5.26%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 55.56%, coincidències 5)

- marques diacrítiques de combinació (usada 22.22%, coincidències 2)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 11.11%, coincidències 1)

- combinació de signes diacrític (usada 11.11%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 33.33%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 11.11%, coincidències 1)

- semi-marques conbinacionals (usada 11.11%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 85.71%, coincidències 24)

- casella combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

- quadre de combinacions (usada 3.57%, coincidències 1)

- desplegable (usada 3.57%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 10)

comet cometa

- cometa (usada 85.71%, coincidències 6)

- estel (usada 14.29%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 28)

command ordre

- ordre (usada 96.95%, coincidències 127)

- comando (usada 0.76%, coincidències 1)

- comandament (usada 0.76%, coincidències 1)

- ordres (usada 0.76%, coincidències 1)

- command (usada 0.76%, coincidències 1)

command failed l'ordre ha fallat

- l'ordre ha fallat (usada 50.00%, coincidències 3)

- ha fallat l'ordre (usada 33.33%, coincidències 2)

- comanda fallida (usada 16.67%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 93.48%, coincidències 43)

- línea de comandos (usada 2.17%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.17%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.17%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command not implemented no s'ha implementat l'ordre

- no s'ha implementat l'ordre (usada 91.67%, coincidències 11)

- ordre no implementada (usada 8.33%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 77.78%, coincidències 7)

- ordre per executar (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre que vols executar (usada 11.11%, coincidències 1)

commander commander

- commander (usada 66.67%, coincidències 6)

- comando (usada 11.11%, coincidències 1)

- capità de fragata (usada 11.11%, coincidències 1)

- comandant (usada 11.11%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.44%, coincidències 63)

- comandes (usada 1.56%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.09%, coincidències 213)

- comentaris (usada 2.68%, coincidències 6)

- comenta (usada 0.89%, coincidències 2)

- comment (usada 0.89%, coincidències 2)

- nota (usada 0.45%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 197)

commit publica

- publica (usada 29.27%, coincidències 12)

- consigna (usada 12.20%, coincidències 5)

- publicació (usada 9.76%, coincidències 4)

- comissió (usada 7.32%, coincidències 3)

- envia (usada 4.88%, coincidències 2)

- confirma (usada 4.88%, coincidències 2)

- valida (usada 4.88%, coincidències 2)

- commit (usada 4.88%, coincidències 2)

- puja (usada 4.88%, coincidències 2)

- entrega (usada 4.88%, coincidències 2)

- publica els canvis (usada 2.44%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.44%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.44%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.44%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.44%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge d'entrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 9.09%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 85.00%, coincidències 17)

- normal (usada 5.00%, coincidències 1)

- comunes (usada 5.00%, coincidències 1)

- opcions comunes (usada 5.00%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 87.10%, coincidències 27)

- nom de pila (usada 6.45%, coincidències 2)

- nom (usada 3.23%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 3.23%, coincidències 1)

common name (cn) nom comú (cn)

- nom comú (cn) (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom comú (nc) (usada 12.50%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 100.00%, coincidències 21)

communication comunicació

- comunicació (usada 87.50%, coincidències 14)

- comunicacions (usada 12.50%, coincidències 2)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 24)

comoros comores

- comores (usada 90.91%, coincidències 20)

- comoros (usada 9.09%, coincidències 2)

compact compacte

- compacte (usada 53.85%, coincidències 14)

- compacta (usada 42.31%, coincidències 11)

- compactes (usada 3.85%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 70.59%, coincidències 12)

- visualització compacta (usada 29.41%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 95.65%, coincidències 44)

- companyia (usada 4.35%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 57.89%, coincidències 11)

- nom de la companyia (usada 15.79%, coincidències 3)

- raó social (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom de l’empresa (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.26%, coincidències 1)

- empresa (usada 5.26%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 81.40%, coincidències 35)

- comparar (usada 11.63%, coincidències 5)

- comparació (usada 4.65%, coincidències 2)

- compare (usada 2.33%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 88.89%, coincidències 24)

- compara fitxers (usada 11.11%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compass brúixola

- brúixola (usada 66.67%, coincidències 6)

- compàs (usada 33.33%, coincidències 3)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 18)

compile compila

- compila (usada 63.64%, coincidències 7)

- compilar (usada 18.18%, coincidències 2)

- construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- compile (usada 9.09%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 10)

complete completat

- completat (usada 35.85%, coincidències 19)

- complet (usada 15.09%, coincidències 8)

- acabat (usada 9.43%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 7.55%, coincidències 4)

- completar (usada 7.55%, coincidències 4)

- completeu (usada 5.66%, coincidències 3)

- completada (usada 3.77%, coincidències 2)

- completa (usada 3.77%, coincidències 2)

- realitzat (usada 1.89%, coincidències 1)

- compleció (usada 1.89%, coincidències 1)

- % completat (usada 1.89%, coincidències 1)

- valida (usada 1.89%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.89%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.89%, coincidències 1)

complete! s'ha completat!

- s'ha completat! (usada 73.68%, coincidències 14)

- acabat! (usada 15.79%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 5.26%, coincidències 1)

- completada! (usada 5.26%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 52.13%, coincidències 49)

- completada (usada 20.21%, coincidències 19)

- acabada (usada 6.38%, coincidències 6)

- finalitzat (usada 5.32%, coincidències 5)

- acabat (usada 4.26%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 3.19%, coincidències 3)

- completades (usada 3.19%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 3.19%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.06%, coincidències 1)

- complet (usada 1.06%, coincidències 1)

completion compleció

- compleció (usada 88.89%, coincidències 8)

- finalització (usada 11.11%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 26)

compliance conformitat

- conformitat (usada 70.00%, coincidències 14)

- compliment (usada 15.00%, coincidències 3)

- empresa (usada 10.00%, coincidències 2)

- compliment normatiu (usada 5.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 96.15%, coincidències 25)

- per components (usada 3.85%, coincidències 1)

component name nom del component

- nom del component (usada 100.00%, coincidències 7)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 19)

compose redactar

- redactar (usada 33.33%, coincidències 6)

- redacta (usada 27.78%, coincidències 5)

- compon (usada 22.22%, coincidències 4)

- nou (usada 5.56%, coincidències 1)

- composa (usada 5.56%, coincidències 1)

- escriu (usada 5.56%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 82.00%, coincidències 41)

- editor (usada 6.00%, coincidències 3)

- composer (usada 6.00%, coincidències 3)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.00%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.00%, coincidències 1)

- redactor (usada 2.00%, coincidències 1)

composing redacció

- redacció (usada 42.86%, coincidències 3)

- composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- edició (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està creant la composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- redactant (usada 14.29%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 44.44%, coincidències 4)

- compon (usada 11.11%, coincidències 1)

- composició (usada 11.11%, coincidències 1)

- composat (usada 11.11%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 11.11%, coincidències 1)

- composite (usada 11.11%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 66.67%, coincidències 8)

- redacció (usada 33.33%, coincidències 4)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 63.33%, coincidències 19)

- comprimir (usada 16.67%, coincidències 5)

- compressió (usada 16.67%, coincidències 5)

- compresa (medicina) (usada 3.33%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 91.67%, coincidències 11)

- compressed (usada 8.33%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 62)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 13)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 44.44%, coincidències 4)

- nivell de compressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- ràtio de compressió (usada 22.22%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 100.00%, coincidències 6)

computer ordinador

- ordinador (usada 96.77%, coincidències 60)

- computer (usada 1.61%, coincidències 1)

- ordinadors (usada 1.61%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 50.00%, coincidències 8)

- nom de l’ordinador (usada 31.25%, coincidències 5)

- nom d'ordinador (usada 12.50%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 6.25%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 17)

condensed condensat

- condensat (usada 63.64%, coincidències 7)

- condensada (usada 36.36%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 93.75%, coincidències 45)

- estat (usada 6.25%, coincidències 3)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 20)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 6)

- conductor (usada 20.00%, coincidències 2)

- director d'orquestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 10.00%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 87.50%, coincidències 7)

- congrés (usada 12.50%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 10)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 20)

config configuració

- configuració (usada 68.75%, coincidències 11)

- config (usada 25.00%, coincidències 4)

- configura (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 99.28%, coincidències 137)

- configuracions (usada 0.72%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 71.43%, coincidències 10)

- hi ha un error en la configuració (usada 14.29%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 7.14%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 7.14%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 95.00%, coincidències 19)

- arxiu de configuració (usada 5.00%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 19)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 19)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 8)

configure configura

- configura (usada 90.96%, coincidències 171)

- configurar (usada 5.32%, coincidències 10)

- configuració (usada 3.72%, coincidències 7)

configure device configura el dispositiu

- configura el dispositiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- configurar dispositiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- configura dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 76.92%, coincidències 10)

- configurant (usada 23.08%, coincidències 3)

confirm confirmació

- confirmació (usada 41.29%, coincidències 64)

- confirma (usada 34.19%, coincidències 53)

- confirmar (usada 11.61%, coincidències 18)

- confirmeu (usada 5.81%, coincidències 9)

- confirmeu-ho (usada 4.52%, coincidències 7)

- confirmeu-hp (usada 1.29%, coincidències 2)

- ho confirmo (usada 0.65%, coincidències 1)

- confirma extensió (usada 0.65%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 47.83%, coincidències 11)

- confirmeu la supressió (usada 13.04%, coincidències 3)

- confirma l'esborrat (usada 8.70%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 8.70%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 4.35%, coincidències 1)

- confirmeu supressió (usada 4.35%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 4.35%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 4.35%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 4.35%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 28.57%, coincidències 4)

- confirmeu la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirmació de l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la contrasenya nova

- confirmació de la contrasenya nova (usada 31.25%, coincidències 5)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 4)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirma la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 6.25%, coincidències 1)

confirm overwrite confirma sobreescriptura

- confirma sobreescriptura (usada 28.57%, coincidències 2)

- sobreescriure el fitxer? (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma sobreescritura (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- conformeu la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 51.40%, coincidències 55)

- confirmeu la contrasenya (usada 24.30%, coincidències 26)

- confirma la contrasenya (usada 17.76%, coincidències 19)

- confirmar la contrasenya (usada 1.87%, coincidències 2)

- confirmar contrasenya (usada 1.87%, coincidències 2)

- confirma contrasenya (usada 0.93%, coincidències 1)

- confirma la contrassenya (usada 0.93%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 0.93%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 45)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 56.25%, coincidències 9)

- confirmada (usada 31.25%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 12.50%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 92.31%, coincidències 24)

- conflict (usada 3.85%, coincidències 1)

- retorn a l'abisme (usada 3.85%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 66.67%, coincidències 6)

- entra en conflicte (usada 22.22%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 11.11%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 11)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 50.00%, coincidències 5)

- felicitats (usada 40.00%, coincidències 4)

- felicitacions (usada 10.00%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 41.67%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 33.33%, coincidències 4)

- felicitacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 8.33%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 73.17%, coincidències 120)

- connectar (usada 18.90%, coincidències 31)

- conectar (usada 1.83%, coincidències 3)

- connectat (usada 1.22%, coincidències 2)

- connexió (usada 1.22%, coincidències 2)

- connecta't (usada 1.22%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.22%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.61%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.61%, coincidències 1)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 80.00%, coincidències 8)

- connecta-hi automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

connect to connecta't a

- connecta't a (usada 37.50%, coincidències 6)

- connectar a (usada 31.25%, coincidències 5)

- connecta a (usada 31.25%, coincidències 5)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 31.03%, coincidències 9)

- connecta't al servidor (usada 24.14%, coincidències 7)

- connectar al servidor (usada 24.14%, coincidències 7)

- connecta a un servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

connected connectat

- connectat (usada 94.55%, coincidències 104)

- s'ha connectat (usada 1.82%, coincidències 2)

- connectada (usada 1.82%, coincidències 2)

- conectat (usada 0.91%, coincidències 1)

- connexió correcta (usada 0.91%, coincidències 1)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 7)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 62.18%, coincidències 97)

- connectant (usada 34.62%, coincidències 54)

- s''està connectant (usada 0.64%, coincidències 1)

- connectat (usada 0.64%, coincidències 1)

- a connectar (usada 0.64%, coincidències 1)

- es connecta (usada 0.64%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.64%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 97.47%, coincidències 77)

- contacte (usada 1.27%, coincidències 1)

- connexions (usada 1.27%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 46.15%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 46.15%, coincidències 6)

- s’ha tancat la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 90.00%, coincidències 18)

- error de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

connection failed la connexió ha fallat

- la connexió ha fallat (usada 49.06%, coincidències 26)

- ha fallat la connexió (usada 41.51%, coincidències 22)

- no s'ha pogut connectar (usada 3.77%, coincidències 2)

- error de connexió (usada 1.89%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 1.89%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 1.89%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 75.00%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió fallida. (usada 12.50%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s’ha perdut la connexió

- s’ha perdut la connexió (usada 44.44%, coincidències 8)

- s'ha perdut la connexió (usada 33.33%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 22.22%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 9)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 55.56%, coincidències 10)

- s'ha refusat la connexió (usada 22.22%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 16.67%, coincidències 3)

- s’ha refusat la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 47.37%, coincidències 9)

- ajusts de la connexió (usada 21.05%, coincidències 4)

- paràmetres de connexió (usada 10.53%, coincidències 2)

- configuració de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha excedit el temps

- la connexió ha excedit el temps (usada 20.00%, coincidències 3)

- la connexió ha expirat (usada 13.33%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 13.33%, coincidències 2)

- s’ha esgotat el temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 6.67%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha exhaurit el temps d'espera de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 6.67%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timeout temps d'espera de connexió

- temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s’ha superat el temps límit per a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 22)

connections connexions

- connexions (usada 88.10%, coincidències 37)

- contactes (usada 7.14%, coincidències 3)

- conexions (usada 2.38%, coincidències 1)

- connections (usada 2.38%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 21)

console consola

- consola (usada 94.12%, coincidències 32)

- quant a l'aplicació (usada 2.94%, coincidències 1)

- terminal (usada 2.94%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 16)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 87.50%, coincidències 7)

- velocitat de bits constant (usada 12.50%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 84.62%, coincidències 11)

- constraint (usada 7.69%, coincidències 1)

- constricció (usada 7.69%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 91.67%, coincidències 11)

- constraints (usada 8.33%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 80.00%, coincidències 8)

- obres (usada 10.00%, coincidències 1)

- en construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

consumer key clau

- clau (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- consumer key (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau de consum (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del client (usada 14.29%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.82%, coincidències 84)

- contacteu (usada 1.18%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 60.00%, coincidències 9)

- informació del contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- contact info (usada 6.67%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- dades de contacte (usada 14.29%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 71.43%, coincidències 10)

- nom de contacte (usada 21.43%, coincidències 3)

- nom (usada 7.14%, coincidències 1)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 28.57%, coincidències 6)

- contacteu amb nosaltres (usada 23.81%, coincidències 5)

- contacta'ns (usada 23.81%, coincidències 5)

- contacte (usada 14.29%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 4.76%, coincidències 1)

- contacta (usada 4.76%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 115)

container contenidor

- contenidor (usada 98.44%, coincidències 63)

- recipient (usada 1.56%, coincidències 1)

container name nom del contenidor

- nom del contenidor (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de contenidor (usada 8.33%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 71.43%, coincidències 15)

- contenidor (usada 28.57%, coincidències 6)

contains conté

- conté (usada 96.92%, coincidències 63)

- contingut (usada 3.08%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 97.14%, coincidències 102)

- continguts (usada 2.86%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.00%, coincidències 23)

- tipus de continguts (usada 4.00%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 4.00%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 64.71%, coincidències 66)

- continguts (usada 33.33%, coincidències 34)

- índex (usada 0.98%, coincidències 1)

- contents (usada 0.98%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 95.56%, coincidències 43)

- contextual (usada 2.22%, coincidències 1)

- contexte (usada 2.22%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.33%, coincidències 14)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.67%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 9)

contexts contexts

- contexts (usada 80.00%, coincidències 8)

- contextos (usada 20.00%, coincidències 2)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 66.95%, coincidències 233)

- continuar (usada 32.18%, coincidències 112)

- continue (usada 0.57%, coincidències 2)

- continua|segueix|endavant (usada 0.29%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua tanmateix (usada 22.22%, coincidències 2)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 42.86%, coincidències 3)

- continuo? (usada 28.57%, coincidències 2)

- vols continuar? (usada 14.29%, coincidències 1)

- continua? (usada 14.29%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 82.14%, coincidències 23)

- contínua (usada 10.71%, coincidències 3)

- continua (usada 3.57%, coincidències 1)

- continuous (usada 3.57%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 84.62%, coincidències 11)

- vora (usada 15.38%, coincidències 2)

contract contracte

- contracte (usada 66.67%, coincidències 4)

- contrau (usada 16.67%, coincidències 1)

- contreu (usada 16.67%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 60)

contribute contribuir

- contribuir (usada 14.29%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 14.29%, coincidències 3)

- contribueix (usada 9.52%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 9.52%, coincidències 2)

- contribuïu-hi (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·laboració (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·labora (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 4.76%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 66.67%, coincidències 6)

- col·laboracions (usada 22.22%, coincidències 2)

- donacions (usada 11.11%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 52.17%, coincidències 12)

- contribuïdor (usada 34.78%, coincidències 8)

- participant (usada 4.35%, coincidències 1)

- contribuent (usada 4.35%, coincidències 1)

- coŀlaborador/a (usada 4.35%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 61.76%, coincidències 21)

- contribuïdors (usada 32.35%, coincidències 11)

- contribuents (usada 2.94%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 2.94%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.83%, coincidències 46)

- controlar (usada 2.08%, coincidències 1)

- tecla de control esquerre (usada 2.08%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 7)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 60.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 26.67%, coincidències 4)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 88.89%, coincidències 8)

- pictogrames de control (usada 11.11%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 94.12%, coincidències 16)

- controladora (usada 5.88%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 28)

conversation conversa

- conversa (usada 90.91%, coincidències 20)

- conversació (usada 4.55%, coincidències 1)

- conversation (usada 4.55%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 93.33%, coincidències 14)

- conversacions (usada 6.67%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 86.67%, coincidències 13)

- conversion (usada 6.67%, coincidències 1)

- extra point (usada 6.67%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 66.04%, coincidències 35)

- convertir (usada 26.42%, coincidències 14)

- conversió (usada 3.77%, coincidències 2)

- convert (usada 3.77%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 66.67%, coincidències 10)

- convertir a (usada 20.00%, coincidències 3)

- conversió a (usada 6.67%, coincidències 1)

- converteix en (usada 6.67%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 91.67%, coincidències 11)

- convertida (usada 8.33%, coincidències 1)

convex hull envolupant convexa

- envolupant convexa (usada 100.00%, coincidències 14)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 95.24%, coincidències 20)

- cook islands (usada 4.76%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 12)

cookies galetes

- galetes (usada 96.88%, coincidències 31)

- cookies (usada 3.12%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 44.44%, coincidències 4)

- cuinar (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cocció (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 25.00%, coincidències 3)

- genial (usada 8.33%, coincidències 1)

- bonica (usada 8.33%, coincidències 1)

- ben parit (usada 8.33%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

- guapo (usada 8.33%, coincidències 1)

- original (usada 8.33%, coincidències 1)

- fred (usada 8.33%, coincidències 1)

- ferm (usada 8.33%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 8.33%, coincidències 1)

coordinate coordenada

- coordenada (usada 88.89%, coincidències 8)

- coordenades (usada 11.11%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.15%, coincidències 25)

- coordina (usada 3.85%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 63.64%, coincidències 14)

- s'ha copiat (usada 18.18%, coincidències 4)

- copiat(s) (usada 9.09%, coincidències 2)

- s’ha copiat (usada 4.55%, coincidències 1)

- copiada (usada 4.55%, coincidències 1)

copied to clipboard s'ha copiat al porta-retalls

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 45.45%, coincidències 5)

- copiat al porta-retalls (usada 36.36%, coincidències 4)

- copiat al porta-retalls. (usada 18.18%, coincidències 2)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'ha copiat (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha copiat. (usada 11.11%, coincidències 1)

- copiat! (usada 11.11%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 92.00%, coincidències 23)

- copies (usada 8.00%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 94.74%, coincidències 18)

- còptic (usada 5.26%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 64.94%, coincidències 289)

- copiar (usada 30.56%, coincidències 136)

- còpia (usada 2.70%, coincidències 12)

- copy (usada 0.45%, coincidències 2)

- opiar (usada 0.22%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.22%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.22%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.22%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.22%, coincidències 1)

- cópia (usada 0.22%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 64.29%, coincidències 9)

- copiar l’adreça (usada 35.71%, coincidències 5)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 66.67%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- copia tot (usada 11.11%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 52.63%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 26.32%, coincidències 5)

- copiar l’adreça de correu (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.26%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 92.86%, coincidències 13)

- copia un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

copy from copia de

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 85.71%, coincidències 12)

- copia-ho aquí (usada 14.29%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 90.91%, coincidències 20)

- copiar la imatge (usada 9.09%, coincidències 2)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 71.05%, coincidències 27)

- copiar l’enllaç (usada 21.05%, coincidències 8)

- copia l’enllaç (usada 2.63%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 2.63%, coincidències 1)

- copiar enllaç (usada 2.63%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- copiar l’adreça de l’enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.55%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 57.14%, coincidències 8)

- copia l'enllaç (usada 35.71%, coincidències 5)

- copia la localització de l'enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 87.50%, coincidències 7)

- copiar la ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia'n el camí (usada 14.29%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 10)

copy style copiar l’estil

- copiar l’estil (usada 83.33%, coincidències 50)

- copia l'estil (usada 11.67%, coincidències 7)

- copiar estil (usada 5.00%, coincidències 3)

copy text copia el text

- copia el text (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia text (usada 9.09%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 75.00%, coincidències 21)

- còpia a (usada 14.29%, coincidències 4)

- copiar a (usada 10.71%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 83.33%, coincidències 50)

- copia-ho al porta-retalls (usada 6.67%, coincidències 4)

- copiar al porta-retalls (usada 3.33%, coincidències 2)

- copia al portaretalls (usada 1.67%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 1.67%, coincidències 1)

- copia (usada 1.67%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.67%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 85.00%, coincidències 17)

- copia l'adreça (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.00%, coincidències 1)

- copiar url (usada 5.00%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 50.00%, coincidències 11)

- copiant (usada 36.36%, coincidències 8)

- s'està copiant el paquet (usada 4.55%, coincidències 1)

- còpia (usada 4.55%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 4.55%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 63.16%, coincidències 12)

- còpia dels fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'estan copiant fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- copiant arxius (usada 5.26%, coincidències 1)

- es copien fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 53.57%, coincidències 30)

- drets d'autor (usada 41.07%, coincidències 23)

- dret de reproducció (usada 3.57%, coincidències 2)

- llicència (usada 1.79%, coincidències 1)

copyright notice avís de copyright

- avís de copyright (usada 37.50%, coincidències 3)

- nota dels drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- copyright (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís sobre els drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís de drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís dels drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 81.82%, coincidències 9)

- core (usada 9.09%, coincidències 1)

- ànima (usada 9.09%, coincidències 1)

cork cork

- cork (usada 66.67%, coincidències 6)

- suro (usada 33.33%, coincidències 3)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 50.00%, coincidències 6)

- radi de les cantonades (usada 25.00%, coincidències 3)

- radi de lacantonada (usada 16.67%, coincidències 2)

- radi de l’angle (usada 8.33%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 77.78%, coincidències 7)

- vèrtexs (usada 11.11%, coincidències 1)

- arestes (usada 11.11%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 13)

correct correcte

- correcte (usada 64.29%, coincidències 18)

- corregeix (usada 17.86%, coincidències 5)

- correcta (usada 7.14%, coincidències 2)

- corregir (usada 3.57%, coincidències 1)

- correctes (usada 3.57%, coincidències 1)

- correccions (usada 3.57%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l’ortografia automàticament

- corregir l’ortografia automàticament (usada 97.06%, coincidències 66)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

- corregeix l’ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 12)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 12)

cos cos

- cos (usada 95.00%, coincidències 19)

- cosinus (usada 5.00%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 19)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 32)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 26)

count compta

- compta (usada 41.18%, coincidències 42)

- recompte (usada 21.57%, coincidències 22)

- compte (usada 8.82%, coincidències 9)

- nombre (usada 6.86%, coincidències 7)

- comptador (usada 6.86%, coincidències 7)

- comptatge (usada 3.92%, coincidències 4)

- comptar (usada 2.94%, coincidències 3)

- count (usada 1.96%, coincidències 2)

- quantitat (usada 1.96%, coincidències 2)

- total (usada 1.96%, coincidències 2)

- comte (usada 0.98%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 0.98%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 88.89%, coincidències 8)

- temporitzador (usada 11.11%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 80.00%, coincidències 8)

- recompte (usada 10.00%, coincidències 1)

- contador (usada 10.00%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- antihorària (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- cap a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

counting rod numerals palets xinesos per comptar

- palets xinesos per comptar (usada 28.57%, coincidències 2)

- numerals rod per comptar (usada 28.57%, coincidències 2)

- numerals de palets per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- sistema de numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

- numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.00%, coincidències 19)

- estats (usada 5.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 93.98%, coincidències 125)

- estat (usada 3.01%, coincidències 4)

- country (usada 2.26%, coincidències 3)

- pais (usada 0.75%, coincidències 1)

country code codi del país

- codi del país (usada 47.83%, coincidències 11)

- codi de país (usada 43.48%, coincidències 10)

- codi pais (usada 4.35%, coincidències 1)

- codi internacional (usada 4.35%, coincidències 1)

county província

- província (usada 27.78%, coincidències 5)

- comarca (usada 27.78%, coincidències 5)

- comtat (usada 27.78%, coincidències 5)

- comptat (usada 11.11%, coincidències 2)

- comarca/comtat (usada 5.56%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 81.82%, coincidències 9)

- val (usada 18.18%, coincidències 2)

course curs

- curs (usada 92.86%, coincidències 26)

- de curs (usada 3.57%, coincidències 1)

- ordre (usada 3.57%, coincidències 1)

cover portada

- portada (usada 40.74%, coincidències 11)

- coberta (usada 37.04%, coincidències 10)

- caràtula (usada 11.11%, coincidències 3)

- cobertura (usada 3.70%, coincidències 1)

- cobrir (usada 3.70%, coincidències 1)

- recobriment (topologia) (usada 3.70%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 25.00%, coincidències 2)

- caràtula (usada 25.00%, coincidències 2)

- portada de la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge de caràtula (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge de la coberta (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge de la portada (usada 12.50%, coincidències 1)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 75.00%, coincidències 6)

- coberta oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

- la tapa es troba oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 93.33%, coincidències 14)

- abast (usada 6.67%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 9)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 88.89%, coincidències 24)

- processador (usada 7.41%, coincidències 2)

- ucp (usada 3.70%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 87.88%, coincidències 29)

- velocitat del processador (usada 12.12%, coincidències 4)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 92.86%, coincidències 13)

- ús de cpu (usada 7.14%, coincidències 1)

crab cranc

- cranc (usada 100.00%, coincidències 8)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 79.27%, coincidències 153)

- crear (usada 19.17%, coincidències 37)

- create (usada 0.52%, coincidències 1)

- nova (usada 0.52%, coincidències 1)

- creació (usada 0.52%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 58.33%, coincidències 14)

- crear un compte (usada 16.67%, coincidències 4)

- crear compte (usada 8.33%, coincidències 2)

- crea el compte (usada 4.17%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 4.17%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 4.17%, coincidències 1)

- crea compte (usada 4.17%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 46.15%, coincidències 6)

- crea un compte (usada 38.46%, coincidències 5)

- creació d'un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 62.50%, coincidències 5)

- crear arxiu comprimit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un arxiu comprimit (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprimeix el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea una adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 72.73%, coincidències 8)

- crea directori (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear directori (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea el directori (usada 9.09%, coincidències 1)

create file crea el fitxer

- crea el fitxer (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea un fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 61.54%, coincidències 16)

- crea carpeta (usada 15.38%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 11.54%, coincidències 3)

- crear una carpeta (usada 7.69%, coincidències 2)

- quant a l'aplicació (usada 3.85%, coincidències 1)

create group crea el grup

- crea el grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea un grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crear el grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear un grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- creació del grup (usada 11.11%, coincidències 1)

create image crea una imatge

- crea una imatge (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea la imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 66.67%, coincidències 12)

- crea enllaç (usada 16.67%, coincidències 3)

- creació d’enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea l'enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea'n un enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 88.89%, coincidències 16)

- crea llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 34.29%, coincidències 12)

- crea (usada 25.71%, coincidències 9)

- crea'n un de nou (usada 11.43%, coincidències 4)

- crear-ne un de nou (usada 2.86%, coincidències 1)

- crear nova (usada 2.86%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 2.86%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 2.86%, coincidències 1)

- crear nou (usada 2.86%, coincidències 1)

- crea nova (usada 2.86%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.86%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 2.86%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 2.86%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.86%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 66.67%, coincidències 8)

- crea compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- obre un compte nou (usada 8.33%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

- crear contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea un contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear un document nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 11.11%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 71.43%, coincidències 5)

- crea un nou fitxer (usada 28.57%, coincidències 2)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 76.47%, coincidències 13)

- crea un nou directori (usada 5.88%, coincidències 1)

- crear una carpeta nova (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea una llista de reproducció nova (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea una llista de reproducció (usada 9.09%, coincidències 1)

create new profile crea un perfil nou

- crea un perfil nou (usada 75.00%, coincidències 6)

- crear un nou perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea un nou perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 87.50%, coincidències 7)

- creació d'un projecte nou (usada 12.50%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 81.08%, coincidències 30)

- perfil de maquinari (usada 10.81%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 8.11%, coincidències 3)

create project crear projecte

- crear projecte (usada 50.00%, coincidències 7)

- crea un projecte (usada 28.57%, coincidències 4)

- crea projecte (usada 14.29%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 7.14%, coincidències 1)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un informe (usada 40.00%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 10.00%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 61.54%, coincidències 8)

- crea taula (usada 23.08%, coincidències 3)

- crear taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea etiquetes (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

create user crea l'usuari

- crea l'usuari (usada 32.43%, coincidències 12)

- crea un usuari (usada 27.03%, coincidències 10)

- crear usuari (usada 21.62%, coincidències 8)

- crea usuari (usada 16.22%, coincidències 6)

- crear un usuari (usada 2.70%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 66.23%, coincidències 102)

- creada (usada 15.58%, coincidències 24)

- creació (usada 13.64%, coincidències 21)

- pujat (usada 1.30%, coincidències 2)

- creat el (usada 0.65%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.65%, coincidències 1)

- generat (usada 0.65%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 0.65%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 0.65%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 54.55%, coincidències 6)

- creat a (usada 18.18%, coincidències 2)

- es va crear el (usada 9.09%, coincidències 1)

- creada el (usada 9.09%, coincidències 1)

- creat (usada 9.09%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 84.21%, coincidències 32)

- creada per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.26%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 10)

created on creat el

- creat el (usada 61.11%, coincidències 11)

- data de creació (usada 16.67%, coincidències 3)

- creat (usada 11.11%, coincidències 2)

- creat en (usada 5.56%, coincidències 1)

- creat a (usada 5.56%, coincidències 1)

creating s'està creant

- s'està creant (usada 57.14%, coincidències 4)

- creant (usada 42.86%, coincidències 3)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 10)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.35%, coincidències 41)

- data creació (usada 2.33%, coincidències 1)

- cata de creació (usada 2.33%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 68.75%, coincidències 33)

- autor (usada 22.92%, coincidències 11)

- creat per (usada 4.17%, coincidències 2)

- eina de creació (usada 2.08%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.08%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 26)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 80.00%, coincidències 16)

- haver (usada 10.00%, coincidències 2)

- reconeixements (usada 5.00%, coincidències 1)

- atribució (usada 5.00%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.65%, coincidències 22)

- targeta (usada 4.35%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 92.31%, coincidències 36)

- atribucions (usada 5.13%, coincidències 2)

- abonaments (usada 2.56%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 71.43%, coincidències 5)

- riera (usada 14.29%, coincidències 1)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 73.08%, coincidències 19)

- criteri (usada 26.92%, coincidències 7)

critical crític

- crític (usada 91.43%, coincidències 32)

- crítica (usada 5.71%, coincidències 2)

- molt baixa (usada 2.86%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 29)

croatian croat

- croat (usada 88.37%, coincidències 38)

- croata (usada 11.63%, coincidències 5)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 33.33%, coincidències 3)

- kuna (usada 22.22%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

crop escapça

- escapça (usada 42.86%, coincidències 24)

- retallar (usada 21.43%, coincidències 12)

- retalla (usada 19.64%, coincidències 11)

- escapçament (usada 5.36%, coincidències 3)

- tallar (usada 3.57%, coincidències 2)

- conreu (usada 3.57%, coincidències 2)

- escapçar (usada 1.79%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 1.79%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 50.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 88.00%, coincidències 22)

- creuament (usada 4.00%, coincidències 1)

- cross (usada 4.00%, coincidències 1)

- creuen (usada 4.00%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona (moneda) (usada 10.00%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 18)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu csv (usada 22.22%, coincidències 2)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 96.67%, coincidències 29)

- control (usada 3.33%, coincidències 1)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl + + (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 91.67%, coincidències 11)

- ctrl + - (usada 8.33%, coincidències 1)

ctrl+0 ctrl+0

- ctrl+0 (usada 90.00%, coincidències 9)

- ctrl+o (usada 10.00%, coincidències 1)

ctrl+1 ctrl+1

- ctrl+1 (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 16)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 16)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 20)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 26)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 10)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 24)

cube cub

- cub (usada 76.47%, coincidències 13)

- cúbic (usada 17.65%, coincidències 3)

- cube (usada 5.88%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 8)

cubic cúbic

- cúbic (usada 89.47%, coincidències 17)

- cúbica (usada 10.53%, coincidències 2)

cucumber cogombre

- cogombre (usada 85.71%, coincidències 6)

- cogombre (desambiguació) (usada 14.29%, coincidències 1)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 81.82%, coincidències 9)

- cuneiforme (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriptura cuneïforme (usada 9.09%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 62.50%, coincidències 5)

- cup (usada 12.50%, coincidències 1)

- forat (usada 12.50%, coincidències 1)

- copa (usada 12.50%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 7)

currencies monedes

- monedes (usada 53.85%, coincidències 7)

- divises (usada 46.15%, coincidències 6)

currency moneda

- moneda (usada 81.25%, coincidències 39)

- divisa (usada 14.58%, coincidències 7)

- acció/divisa (usada 2.08%, coincidències 1)

- divises (usada 2.08%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 42.86%, coincidències 3)

- símbol de la moneda (usada 42.86%, coincidències 3)

- símbol monetari (usada 14.29%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 45.45%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 27.27%, coincidències 3)

- símbols de divisa (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetari (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 9.09%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 90.12%, coincidències 73)

- corrent (usada 2.47%, coincidències 2)

- actualment (usada 1.23%, coincidències 1)

- vigent (usada 1.23%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.23%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.23%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.23%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.23%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- la data actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 63.16%, coincidències 12)

- emplaçament actual (usada 26.32%, coincidències 5)

- localització actual (usada 10.53%, coincidències 2)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 22)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 96.77%, coincidències 30)

- contrassenya actual (usada 3.23%, coincidències 1)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current size mida actual

- mida actual (usada 87.50%, coincidències 7)

- current size (usada 12.50%, coincidències 1)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.89%, coincidències 16)

- estatus actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 87.50%, coincidències 7)

- plantilla actual (usada 12.50%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 83.33%, coincidències 15)

- temps actual (usada 16.67%, coincidències 3)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 18)

current year any actual

- any actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- any en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 31)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de cursor (usada 9.09%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 71.43%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 28.57%, coincidències 2)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 29)

curved corbat

- corbat (usada 55.56%, coincidències 5)

- corb (usada 11.11%, coincidències 1)

- corbada (usada 11.11%, coincidències 1)

- corba (usada 11.11%, coincidències 1)

- curvades (usada 11.11%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 84.62%, coincidències 11)

- corbes de color (usada 15.38%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 58.23%, coincidències 184)

- personalitzada (usada 14.24%, coincidències 45)

- personalitza (usada 12.34%, coincidències 39)

- a mida (usada 6.65%, coincidències 21)

- personalitzar (usada 6.33%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.63%, coincidències 2)

- usuari (usada 0.32%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.32%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.32%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.32%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.32%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 88.89%, coincidències 16)

- color a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 5.56%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.86%, coincidències 13)

- colors a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 12)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 8)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 10)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 44.44%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzada (usada 33.33%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 22.22%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 94.44%, coincidències 17)

- format a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 75.00%, coincidències 6)

- opcions a mida (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 12.50%, coincidències 1)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.44%, coincidències 17)

- a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 75.00%, coincidències 6)

- url personalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- adreça personalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 15)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 9)

customization personalització

- personalització (usada 96.00%, coincidències 24)

- personalitzar (usada 4.00%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 75.00%, coincidències 60)

- personalitzar (usada 22.50%, coincidències 18)

- a mida (usada 1.25%, coincidències 1)

- personalitzeu (usada 1.25%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d’eines

- personalitzar la barra d’eines (usada 87.14%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 12.86%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 52.07%, coincidències 151)

- tallar (usada 41.72%, coincidències 121)

- talla (usada 2.41%, coincidències 7)

- retallar (usada 1.72%, coincidències 5)

- tall (usada 1.38%, coincidències 4)

- retallament (usada 0.69%, coincidències 2)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 47)

cycle cicle

- cicle (usada 57.14%, coincidències 8)

- roda (usada 21.43%, coincidències 3)

- canvia cíclicament (usada 7.14%, coincidències 1)

- moviment cíclic (usada 7.14%, coincidències 1)

- cycle (usada 7.14%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 76.47%, coincidències 13)

- ampolla (usada 17.65%, coincidències 3)

- cilindre (motor) (usada 5.88%, coincidències 1)

cypriot syllabary conjunt de síl·labes xipriotes

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 50.00%, coincidències 4)

- sil·labari xipriota (usada 50.00%, coincidències 4)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 25)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 93.75%, coincidències 30)

- ciríl·lica (usada 3.12%, coincidències 1)

- cirílic (usada 3.12%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 54.55%, coincidències 6)

- ciríl·lic suplementari (usada 27.27%, coincidències 3)

- ciríl·lic (suplement) (usada 9.09%, coincidències 1)

- suplement de ciríl·lic (usada 9.09%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 49)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 90.00%, coincidències 9)

- corones txeques (usada 10.00%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 23)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 11)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 66.67%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 33.33%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 100.00%, coincidències 8)

dagger daga

- daga (usada 50.00%, coincidències 3)

- creu (usada 33.33%, coincidències 2)

- † ( símbol creu llatina) (usada 16.67%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 61.54%, coincidències 32)

- diari (usada 21.15%, coincidències 11)

- cada dia (usada 7.69%, coincidències 4)

- diària (usada 5.77%, coincidències 3)

- a diari (usada 1.92%, coincidències 1)

- diariament (usada 1.92%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 100.00%, coincidències 9)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 44.44%, coincidències 4)

- amortiment (usada 33.33%, coincidències 3)

- devallada (usada 11.11%, coincidències 1)

- ablaniment (usada 11.11%, coincidències 1)

dance dansa

- dansa (usada 33.33%, coincidències 3)

- dance (usada 33.33%, coincidències 3)

- ball (usada 11.11%, coincidències 1)

- ballar (usada 11.11%, coincidències 1)

- balla (usada 11.11%, coincidències 1)

danger perill

- perill (usada 100.00%, coincidències 11)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 44)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

- corones daneses (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 39)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 13)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 14)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 10)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 12)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 90.91%, coincidències 10)

- dark theme (usada 9.09%, coincidències 1)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 50.00%, coincidències 8)

- fosc (usada 31.25%, coincidències 5)

- enfosquiment (usada 6.25%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 6.25%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 6.25%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 61.54%, coincidències 16)

- traç (usada 23.08%, coincidències 6)

- dash (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 3.85%, coincidències 1)

- novetats (usada 3.85%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 40.00%, coincidències 20)

- tauler de control (usada 20.00%, coincidències 10)

- escriptori digital (usada 8.00%, coincidències 4)

- panell de control (usada 6.00%, coincidències 3)

- panell (usada 4.00%, coincidències 2)

- dashboard (usada 4.00%, coincidències 2)

- escriptori (usada 4.00%, coincidències 2)

- quadre de comandament (usada 2.00%, coincidències 1)

- tauler d'eines (usada 2.00%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.00%, coincidències 1)

- consola (usada 2.00%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.00%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.00%, coincidències 1)

- tauler principal (usada 2.00%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 33.33%, coincidències 5)

- discontínua (usada 20.00%, coincidències 3)

- guionets (usada 20.00%, coincidències 3)

- amb guió (usada 13.33%, coincidències 2)

- línia discontínua (usada 6.67%, coincidències 1)

- punts (usada 6.67%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.97%, coincidències 143)

- data (usada 2.68%, coincidències 4)

- dada (usada 1.34%, coincidències 2)

data detectors detectors de dades

- detectors de dades (usada 100.00%, coincidències 42)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- grandària de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 64.00%, coincidències 16)

- font de les dades (usada 20.00%, coincidències 5)

- origen de les dades (usada 8.00%, coincidències 2)

- origen de dades (usada 8.00%, coincidències 2)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 70.83%, coincidències 17)

- origens de dades (usada 25.00%, coincidències 6)

- fonts de les dades (usada 4.17%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 75.00%, coincidències 18)

- tipus de dada (usada 25.00%, coincidències 6)

database base de dades

- base de dades (usada 93.75%, coincidències 105)

- bases de dades (usada 5.36%, coincidències 6)

- database (usada 0.89%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- connexió de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió a una base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- conexió a la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 40.00%, coincidències 6)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- error de base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

database host amfitrió de la base de dades

- amfitrió de la base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- host de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- servidor de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordinador central de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- servidor central de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- hostajament de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.86%, coincidències 26)

- base de dades (usada 3.57%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.57%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 88.89%, coincidències 8)

- clau de pas de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 42.86%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- servidor de base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 84.62%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 85.71%, coincidències 6)

- login de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 92.86%, coincidències 13)

- databases (usada 7.14%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.22%, coincidències 384)

- data de sessió (usada 0.26%, coincidències 1)

- date (usada 0.26%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.26%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 92.11%, coincidències 35)

- dia i hora (usada 5.26%, coincidències 2)

- data hora (usada 2.63%, coincidències 1)

date added data d’addició

- data d’addició (usada 21.74%, coincidències 5)

- data d'addició (usada 21.74%, coincidències 5)

- afegida el dia (usada 17.39%, coincidències 4)

- data afegida (usada 8.70%, coincidències 2)

- data d’inclusió (usada 8.70%, coincidències 2)

- data d'alta (usada 8.70%, coincidències 2)

- data d'afegida (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 4.35%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 4.35%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 96.15%, coincidències 50)

- l'hora i la data (usada 3.85%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 93.94%, coincidències 31)

- data creació (usada 3.03%, coincidències 1)

- data creada (usada 3.03%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 77.78%, coincidències 14)

- camp data (usada 11.11%, coincidències 2)

- data (usada 5.56%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 5.56%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 67.31%, coincidències 35)

- format de la data (usada 30.77%, coincidències 16)

- format data (usada 1.92%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 93.94%, coincidències 31)

- data modificada (usada 3.03%, coincidències 1)

- data de la modificació (usada 3.03%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 26)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range rang de dates

- rang de dates (usada 50.00%, coincidències 7)

- interval de dates (usada 42.86%, coincidències 6)

- rang de data (usada 7.14%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 88.89%, coincidències 8)

- data de la recepció (usada 11.11%, coincidències 1)

date sent data d’enviament

- data d’enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data d'enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data de la tramesa (usada 25.00%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de la captura

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 82.61%, coincidències 19)

- data i hora (usada 13.04%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.35%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 71.43%, coincidències 10)

- datahora (usada 14.29%, coincidències 2)

- datetime (usada 7.14%, coincidències 1)

- data/hora (usada 7.14%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 95.24%, coincidències 100)

- dies (usada 3.81%, coincidències 4)

- day (usada 0.95%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 91.67%, coincidències 11)

- dia de la setmana (número) (usada 8.33%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 47.83%, coincidències 11)

- dia(es) (usada 26.09%, coincidències 6)

- dies (usada 21.74%, coincidències 5)

- dia (dies) (usada 4.35%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- llum del dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum natural (usada 12.50%, coincidències 1)

- llum diürna (usada 12.50%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.06%, coincidències 101)

- dia (usada 0.97%, coincidències 1)

- days (usada 0.97%, coincidències 1)

db db

- db (usada 83.33%, coincidències 15)

- bd (usada 5.56%, coincidències 1)

- reb (usada 5.56%, coincidències 1)

- base de dades (usada 5.56%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 74.07%, coincidències 20)

- desactivar (usada 18.52%, coincidències 5)

- desactivada (usada 3.70%, coincidències 1)

- inactiva (usada 3.70%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 90.48%, coincidències 19)

- desactivada (usada 4.76%, coincidències 1)

- inhabilitat (usada 4.76%, coincidències 1)

dear estimat

- estimat (usada 42.86%, coincidències 3)

- benvolgut/da (usada 28.57%, coincidències 2)

- benvolgut/-da (usada 14.29%, coincidències 1)

- benvolgut/uda (usada 14.29%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 77.78%, coincidències 7)

- deure (usada 22.22%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 49.47%, coincidències 47)

- depura (usada 31.58%, coincidències 30)

- depurar (usada 16.84%, coincidències 16)

- depurador (usada 1.05%, coincidències 1)

- debug (usada 1.05%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 19)

debugging depuració

- depuració (usada 86.96%, coincidències 20)

- depurant (usada 8.70%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.35%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 48.00%, coincidències 24)

- des (usada 26.00%, coincidències 13)

- dec (usada 22.00%, coincidències 11)

- de des. (usada 2.00%, coincidències 1)

- dec (programa de televisió) (usada 2.00%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 96.08%, coincidències 49)

- de desembre (usada 3.92%, coincidències 2)

decimal decimal

- decimal (usada 94.29%, coincidències 33)

- decimals (usada 2.86%, coincidències 1)

- nombre decimal (usada 2.86%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 54.17%, coincidències 13)

- xifres decimals (usada 41.67%, coincidències 10)

- llocs decimals (usada 4.17%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 58.33%, coincidències 7)

- separador de decimals (usada 33.33%, coincidències 4)

- coma (usada 8.33%, coincidències 1)

deck plat

- plat (usada 55.56%, coincidències 5)

- coberta (usada 11.11%, coincidències 1)

- baralla (usada 11.11%, coincidències 1)

- tauler (usada 11.11%, coincidències 1)

- coberta de vaixell (usada 11.11%, coincidències 1)

decline refusar

- refusar (usada 36.84%, coincidències 21)

- rebutja (usada 28.07%, coincidències 16)

- declina (usada 24.56%, coincidències 14)

- rebutjar (usada 5.26%, coincidències 3)

- refusa (usada 1.75%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 1.75%, coincidències 1)

- declivi (usada 1.75%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 45.45%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 18.18%, coincidències 4)

- declinat (usada 13.64%, coincidències 3)

- declinada (usada 13.64%, coincidències 3)

- refusada (usada 4.55%, coincidències 1)

- declinats (usada 4.55%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease redueix

- redueix (usada 40.00%, coincidències 10)

- disminueix (usada 28.00%, coincidències 7)

- reduir (usada 12.00%, coincidències 3)

- disminuir (usada 4.00%, coincidències 1)

- reducció (usada 4.00%, coincidències 1)

- disminució (usada 4.00%, coincidències 1)

- menys (usada 4.00%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 4.00%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 4)

- redueix la mida de la lletra (usada 21.43%, coincidències 3)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 14.29%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la font (usada 7.14%, coincidències 1)

- reduir mida de la lletra (usada 7.14%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 7.14%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 55.56%, coincidències 15)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 9)

- minva el sagnat (usada 3.70%, coincidències 1)

- redueix el sagant (usada 3.70%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.70%, coincidències 1)

decrease size disminueix la mida

- disminueix la mida (usada 42.86%, coincidències 3)

- reduir mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- disminuir tamany (usada 14.29%, coincidències 1)

- redueix la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- minva la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 30.00%, coincidències 3)

- abaixar el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- abaixa el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- baixa el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 44.44%, coincidències 8)

- desencriptar (usada 27.78%, coincidències 5)

- desencripta (usada 22.22%, coincidències 4)

- descripció (usada 5.56%, coincidències 1)

decrypting desencriptant

- desencriptant (usada 60.00%, coincidències 6)

- desxifratge (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desencriptant (usada 10.00%, coincidències 1)

- desencriptatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desxifrant (usada 10.00%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

deer cérvol

- cérvol (usada 100.00%, coincidències 8)

default per defecte

- per defecte (usada 56.38%, coincidències 265)

- predeterminat (usada 17.45%, coincidències 82)

- per omissió (usada 14.89%, coincidències 70)

- omissió (usada 4.89%, coincidències 23)

- predeterminada (usada 2.98%, coincidències 14)

- valor per defecte (usada 1.06%, coincidències 5)

- defecte (usada 0.85%, coincidències 4)

- default (usada 0.43%, coincidències 2)

- predefinit (usada 0.43%, coincidències 2)

- opció predeterminada (usada 0.21%, coincidències 1)

- morositat (usada 0.21%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.21%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default browser navegador predeterminat

- navegador predeterminat (usada 50.00%, coincidències 3)

- navegador per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- navegador per omissió (usada 16.67%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- codificació per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 57.14%, coincidències 8)

- lletra predeterminada (usada 21.43%, coincidències 3)

- tipus de lletra per omissió (usada 7.14%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 7.14%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.14%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida de lletra per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida de la lletra predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 42.86%, coincidències 3)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 42.86%, coincidències 12)

- idioma per omissió (usada 17.86%, coincidències 5)

- llengua per defecte (usada 17.86%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 10.71%, coincidències 3)

- llengua predeterminada (usada 7.14%, coincidències 2)

- llenguatge per omissió (usada 3.57%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- impressora per omissió (usada 23.08%, coincidències 3)

- impressora predeterminada (usada 15.38%, coincidències 2)

- impresora per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

- impressora implícita (usada 7.69%, coincidències 1)

default profile perfil per defecte

- perfil per defecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- perfil per omissió (usada 37.50%, coincidències 3)

- perfil predeterminat (usada 25.00%, coincidències 2)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 57.89%, coincidències 11)

- ruta per defecte (usada 36.84%, coincidències 7)

- ruta predeterminada (usada 5.26%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 43.48%, coincidències 10)

- configuració per omissió (usada 17.39%, coincidències 4)

- configuració per defecte (usada 13.04%, coincidències 3)

- ajustaments predeterminats (usada 8.70%, coincidències 2)

- paràmetres predeterminats (usada 8.70%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 4.35%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 83.33%, coincidències 10)

- estil predeterminat (usada 8.33%, coincidències 1)

- estil per omissió (usada 8.33%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 80.95%, coincidències 17)

- títol predeterminat (usada 9.52%, coincidències 2)

- títol per omissió (usada 9.52%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 72.00%, coincidències 36)

- valor predeterminat (usada 20.00%, coincidències 10)

- valor per omissió (usada 6.00%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.00%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 70.00%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 10.00%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 31.43%, coincidències 11)

- valors predeterminats (usada 20.00%, coincidències 7)

- predeterminats (usada 14.29%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 11.43%, coincidències 4)

- per omissió (usada 11.43%, coincidències 4)

- opcions per defecte (usada 5.71%, coincidències 2)

- defaults (usada 2.86%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.86%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 87.50%, coincidències 14)

- definir (usada 12.50%, coincidències 2)

definition definició

- definició (usada 97.73%, coincidències 43)

- definició (usada 2.27%, coincidències 1)

deg graus

- graus (usada 87.50%, coincidències 7)

- deg (usada 12.50%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 57.89%, coincidències 11)

- graus (usada 15.79%, coincidències 3)

- percentatge (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol (usada 5.26%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.26%, coincidències 1)

- degré (usada 5.26%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 98.04%, coincidències 50)

- degrees (usada 1.96%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 77.78%, coincidències 7)

- desentrellaçar (usada 11.11%, coincidències 1)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 57.69%, coincidències 15)

- del (usada 11.54%, coincidències 3)

- sup (usada 7.69%, coincidències 2)

- esb (usada 3.85%, coincidències 1)

- ce (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.85%, coincidències 1)

- treu (usada 3.85%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra (usada 3.85%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 10)

delay retard

- retard (usada 95.31%, coincidències 61)

- espera (usada 3.12%, coincidències 2)

- delay (usada 1.56%, coincidències 1)

delayed ajornat

- ajornat (usada 33.33%, coincidències 3)

- retardat (usada 22.22%, coincidències 2)

- retardada (usada 22.22%, coincidències 2)

- retard (usada 11.11%, coincidències 1)

- delayed (usada 11.11%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 61.82%, coincidències 544)

- eliminar (usada 17.50%, coincidències 154)

- elimina (usada 11.82%, coincidències 104)

- esborra (usada 4.55%, coincidències 40)

- esborrar (usada 1.70%, coincidències 15)

- suprimir (usada 1.36%, coincidències 12)

- eliminació (usada 0.34%, coincidències 3)

- supressió (usada 0.34%, coincidències 3)

- supr (usada 0.23%, coincidències 2)

- delete (usada 0.11%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.11%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.11%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 45.00%, coincidències 9)

- elimina el compte (usada 20.00%, coincidències 4)

- suprimeix un compte (usada 10.00%, coincidències 2)

- eliminació de compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- eliminar compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- eliminar el compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 5.00%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 56.25%, coincidències 36)

- elimina-ho tot (usada 23.44%, coincidències 15)

- eliminar-ho tot (usada 9.38%, coincidències 6)

- suprimeix-les totes (usada 3.12%, coincidències 2)

- esborra-ho tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- elimina-les totes (usada 1.56%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 1.56%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

delete category suprimeix categoria

- suprimeix categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix la categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 44.44%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina les cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 68.18%, coincidències 15)

- elimina la columna (usada 9.09%, coincidències 2)

- esborrar columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 4.55%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 57.14%, coincidències 12)

- elimina el comentari (usada 23.81%, coincidències 5)

- esborra comentari (usada 9.52%, coincidències 2)

- eliminar comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborra el comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirma l''eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació d'esborrat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 92.00%, coincidències 23)

- eliminar la connexió (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina la connexió (usada 4.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 40.00%, coincidències 6)

- elimina el contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- eliminar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix aquest contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

delete conversation eliminar la conversa

- eliminar la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborrar conversació (usada 14.29%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 40.00%, coincidències 4)

- eliminar registre (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 10.00%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina entrada (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix una entrada (usada 10.00%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 27.27%, coincidències 3)

- eliminar l’esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- eliminar esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina l'esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 72.73%, coincidències 8)

- elimina camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 9.09%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 61.90%, coincidències 13)

- elimina el fitxer (usada 23.81%, coincidències 5)

- esborra fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina l'arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 63.16%, coincidències 12)

- suprimeix fitxers (usada 31.58%, coincidències 6)

- esborrar fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 42.86%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 76.47%, coincidències 13)

- eliminar carpeta (usada 23.53%, coincidències 4)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 44.83%, coincidències 13)

- suprimeix el grup (usada 27.59%, coincidències 8)

- eliminar grup (usada 6.90%, coincidències 2)

- suprimeix un grup (usada 6.90%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 6.90%, coincidències 2)

- eliminar el grup (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina grup (usada 3.45%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- esborra la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 37.50%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 31.25%, coincidències 5)

- eliminació d’ítem (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 6.25%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- eliminar ítems (usada 15.38%, coincidències 2)

- eliminació d’ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimir elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

delete key elimina la clau

- elimina la clau (usada 78.57%, coincidències 11)

- tecla de supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix la tecla (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix la clau (usada 7.14%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 88.00%, coincidències 22)

- elimina la capa (usada 8.00%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 4.00%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 57.14%, coincidències 4)

- elimina la línia (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 14.29%, coincidències 1)

delete list esborra la llista

- esborra la llista (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix la llista (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina llista (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar llista (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina la llista (usada 12.50%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 50.00%, coincidències 7)

- elimina el missatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- eliminació de missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- eliminar missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 50.00%, coincidències 5)

- suprimeix un node (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 10.00%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 50.00%, coincidències 7)

- eliminar nota (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix l'anotació (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 61.90%, coincidències 13)

- esborra la pàgina (usada 9.52%, coincidències 2)

- eliminar la pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 42.86%, coincidències 6)

- suprimeix permanentment (usada 21.43%, coincidències 3)

- elimina definitivament (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 7.14%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina la foto (usada 30.00%, coincidències 3)

- eliminar la foto (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 10.00%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 61.11%, coincidències 11)

- eliminar el perfil (usada 16.67%, coincidències 3)

- esborra el perfil (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar perfil (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 5.56%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- eliminar projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 81.82%, coincidències 9)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- supressió de registre (usada 9.09%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 54.17%, coincidències 13)

- elimina la fila (usada 12.50%, coincidències 3)

- suprimeix una fila (usada 8.33%, coincidències 2)

- eliminar fila (usada 8.33%, coincidències 2)

- esborrar fila (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 4.17%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 42.86%, coincidències 12)

- suprimeix els seleccionats (usada 10.71%, coincidències 3)

- suprimeix el seleccionat (usada 10.71%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 7.14%, coincidències 2)

- esborra el seleccionat (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.57%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix seleccionats (usada 3.57%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- eliminar l’ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 66.67%, coincidències 10)

- eliminar selecció (usada 20.00%, coincidències 3)

- esborra la selecció (usada 6.67%, coincidències 1)

- delete selection (usada 6.67%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 64.71%, coincidències 11)

- suprimeix taula (usada 11.76%, coincidències 2)

- esborrar taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 5.88%, coincidències 1)

delete tag suprimeix l'etiqueta

- suprimeix l'etiqueta (usada 31.25%, coincidències 5)

- eliminar l’etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina l'etiqueta (usada 18.75%, coincidències 3)

- elimina etiqueta (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimir l'etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 40.00%, coincidències 12)

- suprimeix l'usuari (usada 26.67%, coincidències 8)

- suprimeix usuari (usada 13.33%, coincidències 4)

- eliminar l’usuari (usada 6.67%, coincidències 2)

- eliminar usuari (usada 6.67%, coincidències 2)

- elimina usuari (usada 3.33%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 3.33%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 46.32%, coincidències 44)

- suprimit (usada 33.68%, coincidències 32)

- esborrat (usada 5.26%, coincidències 5)

- eliminats (usada 5.26%, coincidències 5)

- suprimida (usada 3.16%, coincidències 3)

- esborrats (usada 3.16%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 2.11%, coincidències 2)

- eliminada (usada 1.05%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 42.86%, coincidències 12)

- eliminant (usada 17.86%, coincidències 5)

- esborrant (usada 14.29%, coincidències 4)

- se suprimeix (usada 14.29%, coincidències 4)

- suprimint (usada 7.14%, coincidències 2)

- s'està eliminant (usada 3.57%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- se suprimeixen missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 69.23%, coincidències 9)

- separador (usada 23.08%, coincidències 3)

- delimiter (usada 7.69%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 50.00%, coincidències 5)

- enviat (usada 20.00%, coincidències 2)

- entregada (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha entregat (usada 10.00%, coincidències 1)

- lliurat (usada 10.00%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 58.33%, coincidències 7)

- entrega (usada 25.00%, coincidències 3)

- al lliurament (usada 8.33%, coincidències 1)

- a domicili (usada 8.33%, coincidències 1)

delivery method mètode d'entrega

- mètode d'entrega (usada 33.33%, coincidències 2)

- mètode d'enviament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d’entrega (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode de lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 82.61%, coincidències 19)

- diferència (usada 4.35%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 4.35%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 4.35%, coincidències 1)

- en delta (usada 4.35%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 50.00%, coincidències 5)

- demostració (usada 40.00%, coincidències 4)

- maqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 84.62%, coincidències 11)

- denegad (usada 7.69%, coincidències 1)

- denegada (usada 7.69%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 31)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 10)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 18)

deny denega

- denega (usada 68.75%, coincidències 33)

- denegar (usada 29.17%, coincidències 14)

- rebutja (usada 2.08%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 39)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.74%, coincidències 18)

- requeriments específics (usada 5.26%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 88.89%, coincidències 8)

- relació de dependència (usada 11.11%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.62%, coincidències 41)

- fons (usada 2.38%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 60.00%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 20.00%, coincidències 3)

- dessaturat (usada 6.67%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.67%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.67%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 91.14%, coincidències 72)

- descens (usada 5.06%, coincidències 4)

- ordre descendent (usada 2.53%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.27%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 737)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 8)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 83.33%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 16.67%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 61.90%, coincidències 13)

- anul·lar la selecció de (usada 14.29%, coincidències 3)

- desseleccionar (usada 4.76%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 4.76%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 4.76%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.76%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 60.71%, coincidències 34)

- deseleccionar-ho tot (usada 10.71%, coincidències 6)

- neteja la selecció (usada 7.14%, coincidències 4)

- no seleccionis res (usada 5.36%, coincidències 3)

- anul·la la selecció de tot (usada 3.57%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 3.57%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 3.57%, coincidències 2)

- desselecciona tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- deselecciona-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 1.79%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

desert desert

- desert (usada 88.89%, coincidències 8)

- clima desèrtic (usada 11.11%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 86.67%, coincidències 13)

- dissenya (usada 13.33%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 11)

desktop escriptori

- escriptori (usada 96.49%, coincidències 110)

- ordinador de taula (usada 0.88%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.88%, coincidències 1)

- desktop (usada 0.88%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 0.88%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 75.00%, coincidències 6)

- icones a l'escriptori (usada 12.50%, coincidències 1)

- icones d'escriptori (usada 12.50%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 27.27%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 53.85%, coincidències 7)

- dest (usada 23.08%, coincidències 3)

- destinació (usada 23.08%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 80.00%, coincidències 56)

- destí (usada 20.00%, coincidències 14)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 80.00%, coincidències 12)

- carpeta de destí (usada 20.00%, coincidències 3)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 8)

detach separa

- separa (usada 33.33%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 3)

- treu (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacoblar (usada 6.67%, coincidències 1)

- remoure (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacobla (usada 6.67%, coincidències 1)

- detach (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.67%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 66.67%, coincidències 10)

- desadhereix la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desenganxa la pestanya (usada 6.67%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 77.78%, coincidències 14)

- detalls (usada 22.22%, coincidències 4)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 33.33%, coincidències 3)

- visualització detallada (usada 22.22%, coincidències 2)

- visualització detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra-les en detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de detall (usada 11.11%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 99.23%, coincidències 257)

- propietats (usada 0.77%, coincidències 2)

detect detecta

- detecta (usada 80.00%, coincidències 8)

- detectar (usada 20.00%, coincidències 2)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 50.00%, coincidències 4)

- detectant (usada 50.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 93.33%, coincidències 14)

- devanagarià (usada 6.67%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 95.00%, coincidències 38)

- revelador (usada 5.00%, coincidències 2)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 38.89%, coincidències 7)

- eines per a desenvolupadors (usada 38.89%, coincidències 7)

- eines de desenvolupament (usada 11.11%, coincidències 2)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.56%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.56%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 90.48%, coincidències 19)

- equip de desenvolupament (usada 4.76%, coincidències 1)

- desenvolupadors/es (usada 4.76%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 39)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 8)

device dispositiu

- dispositiu (usada 98.82%, coincidències 167)

- perifèric (usada 1.18%, coincidències 2)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 45.83%, coincidències 11)

- identificador del dispositiu (usada 33.33%, coincidències 8)

- id. del dispositiu (usada 8.33%, coincidències 2)

- identificador de dispositiu (usada 8.33%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 62.50%, coincidències 10)

- informació dels dispositius (usada 18.75%, coincidències 3)

- informació de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 2)

- informació de dispositius (usada 6.25%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestor de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 93.18%, coincidències 41)

- nom dispositiu (usada 2.27%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 2.27%, coincidències 1)

- nom del sispositiu (usada 2.27%, coincidències 1)

device not found dispositiu no trobat

- dispositiu no trobat (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha trobat el dispositiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha trobat cap dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device selection selecció dels dispositius

- selecció dels dispositius (usada 44.44%, coincidències 8)

- la selecció dels dispositius (usada 27.78%, coincidències 5)

- selecció de dispositiu (usada 16.67%, coincidències 3)

- selecció del dispositiu (usada 11.11%, coincidències 2)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- configuració del dispositiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- ajusts del dispositiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajustaments del dispositiu (usada 10.00%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 33)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.59%, coincidències 70)

- dispositiu (usada 1.41%, coincidències 1)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp server servidor dhcp

- servidor dhcp (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 55.56%, coincidències 10)

- diagnòstic (usada 44.44%, coincidències 8)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 11)

dial marcador

- marcador (usada 27.27%, coincidències 3)

- marca (usada 18.18%, coincidències 2)

- dial (usada 9.09%, coincidències 1)

- marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc selector (usada 9.09%, coincidències 1)

- mar (usada 9.09%, coincidències 1)

- composició (usada 9.09%, coincidències 1)

dialing marcant

- marcant (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'està marcant (usada 27.27%, coincidències 3)

- marcatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- es marca el número (usada 9.09%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 95.40%, coincidències 83)

- quadre de diàleg (usada 4.60%, coincidències 4)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 9)

diamond diamant

- diamant (usada 93.33%, coincidències 28)

- rombe (usada 6.67%, coincidències 2)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 14)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 16)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 44)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 44.44%, coincidències 4)

- sabíeu que? (usada 22.22%, coincidències 2)

- sabeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

- ho savíeu? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

diff diferències

- diferències (usada 37.50%, coincidències 12)

- diff (usada 25.00%, coincidències 8)

- diferència (usada 21.88%, coincidències 7)

- compara (usada 6.25%, coincidències 2)

- dife (usada 3.12%, coincidències 1)

- dif. (usada 3.12%, coincidències 1)

- dif (usada 3.12%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 94.34%, coincidències 50)

- resta (usada 3.77%, coincidències 2)

- difference (usada 1.89%, coincidències 1)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 7)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 19)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 93.33%, coincidències 14)

- signatura electrònica (usada 6.67%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 18)

dim enfosquir

- enfosquir (usada 25.00%, coincidències 2)

- fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenuar (usada 12.50%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 12.50%, coincidències 1)

- enfosqueix (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenua (usada 12.50%, coincidències 1)

- totxo (usada 12.50%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 64.71%, coincidències 11)

- cota (usada 23.53%, coincidències 4)

- acotació (usada 11.76%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 82.50%, coincidències 33)

- mides (usada 12.50%, coincidències 5)

- cotes (usada 5.00%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 44.44%, coincidències 4)

- dibuixos (usada 33.33%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 22.22%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 75.00%, coincidències 15)

- directori (usada 20.00%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.00%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 80.00%, coincidències 12)

- directa (usada 6.67%, coincidències 1)

- dirigeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 7)

direction direcció

- direcció (usada 98.85%, coincidències 86)

- adreça (usada 1.15%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 46.67%, coincidències 7)

- indicacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- direccions (usada 20.00%, coincidències 3)

- instruccions (usada 13.33%, coincidències 2)

director director

- director (usada 90.91%, coincidències 10)

- directora (usada 9.09%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 90.91%, coincidències 30)

- màscares de directoris (usada 6.06%, coincidències 2)

- carpetes (usada 3.03%, coincidències 1)

directory directori

- directori (usada 96.83%, coincidències 122)

- carpeta (usada 1.59%, coincidències 2)

- catàleg (usada 0.79%, coincidències 1)

- directory (usada 0.79%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 73.33%, coincidències 11)

- nom de directori (usada 20.00%, coincidències 3)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 6.67%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 50.81%, coincidències 63)

- desactiva (usada 20.97%, coincidències 26)

- desactivar (usada 15.32%, coincidències 19)

- deshabilita (usada 4.84%, coincidències 6)

- deshabilitar (usada 2.42%, coincidències 3)

- inhabilitar (usada 1.61%, coincidències 2)

- disable (usada 1.61%, coincidències 2)

- desactiva-les (usada 1.61%, coincidències 2)

- inactiva (usada 0.81%, coincidències 1)

disable all desactivar-ho tot

- desactivar-ho tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- inhabilita-ho tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- desactiva'ls tots (usada 16.67%, coincidències 2)

- desactiva tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- inhabilita'ls tots (usada 8.33%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 38.81%, coincidències 104)

- desactivat (usada 38.06%, coincidències 102)

- desactivada (usada 6.34%, coincidències 17)

- descativat (usada 4.48%, coincidències 12)

- deshabilitat (usada 4.10%, coincidències 11)

- inhabilitada (usada 2.99%, coincidències 8)

- desactivats (usada 2.24%, coincidències 6)

- desactivades (usada 1.49%, coincidències 4)

- inactivat (usada 0.37%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.37%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.37%, coincidències 1)

- disabled (usada 0.37%, coincidències 1)

disabling desactivant

- desactivant (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant (usada 14.29%, coincidències 1)

- desactivació (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està desactivant (usada 14.29%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 14.29%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 57.14%, coincidències 8)

- en desacord (usada 14.29%, coincidències 2)

- cancel·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

- no acceptis (usada 7.14%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 80.00%, coincidències 16)

- desc (usada 10.00%, coincidències 2)

- desc. (usada 5.00%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 5.00%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 8)

- número de disc (usada 37.50%, coincidències 6)

- nombre de disc (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 6.25%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 80.70%, coincidències 46)

- descartar (usada 5.26%, coincidències 3)

- descarta'ls (usada 1.75%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 1.75%, coincidències 1)

- descarta’ls (usada 1.75%, coincidències 1)

- discard (usada 1.75%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 1.75%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 1.75%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.75%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.75%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 81.25%, coincidències 26)

- descartar els canvis (usada 15.62%, coincidències 5)

- no desis els canvis (usada 3.12%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant-se (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer avís d'exempció de responsabilitat

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- exempció de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 70.00%, coincidències 56)

- desconnectar (usada 27.50%, coincidències 22)

- desconnectat (usada 2.50%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 92.54%, coincidències 62)

- desconnectada (usada 5.97%, coincidències 4)

- desconectat (usada 1.49%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 80.77%, coincidències 42)

- desconnectant (usada 19.23%, coincidències 10)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 29)

discover discover

- discover (usada 56.25%, coincidències 9)

- descobreix (usada 31.25%, coincidències 5)

- descobridor (usada 6.25%, coincidències 1)

- descubrir (usada 6.25%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 90.91%, coincidències 10)

- independent (usada 9.09%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 47.37%, coincidències 9)

- debat (usada 26.32%, coincidències 5)

- debats (usada 15.79%, coincidències 3)

- fòrums (usada 5.26%, coincidències 1)

- comentaris (usada 5.26%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 96.15%, coincidències 50)

- disquet (usada 1.92%, coincidències 1)

- cercle (usada 1.92%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 50.00%, coincidències 7)

- espai al disc (usada 28.57%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 14.29%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 7.14%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 83.33%, coincidències 15)

- discos (usada 16.67%, coincidències 3)

dismiss ignora

- ignora (usada 37.50%, coincidències 24)

- descarta (usada 29.69%, coincidències 19)

- tancar (usada 9.38%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 7.81%, coincidències 5)

- rebutja (usada 3.12%, coincidències 2)

- esborrar (usada 1.56%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.56%, coincidències 1)

- omet (usada 1.56%, coincidències 1)

- refusa (usada 1.56%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.56%, coincidències 1)

- descartar (usada 1.56%, coincidències 1)

- atura l'alarma (usada 1.56%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.56%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- ignora totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- omet-les totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 12.50%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 81.82%, coincidències 9)

- desplacement (usada 9.09%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 9.09%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 33.33%, coincidències 53)

- mostra (usada 22.64%, coincidències 36)

- visualització (usada 22.64%, coincidències 36)

- mostrar (usada 11.95%, coincidències 19)

- visualitza (usada 3.77%, coincidències 6)

- monitor (usada 1.26%, coincidències 2)

- visible (usada 1.26%, coincidències 2)

- entorn (usada 0.63%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.63%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.63%, coincidències 1)

- visor (usada 0.63%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.63%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 60.00%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 20.00%, coincidències 2)

- mostra-ho com a (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra com (usada 10.00%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- mostrar format (usada 11.11%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 11.11%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 66.67%, coincidències 8)

- mode visualitz. (usada 8.33%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 8.33%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 8.33%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 8.33%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 37.25%, coincidències 19)

- nom mostrat (usada 13.73%, coincidències 7)

- mostra el nom (usada 11.76%, coincidències 6)

- nom de visualització (usada 9.80%, coincidències 5)

- nom que es mostrarà (usada 7.84%, coincidències 4)

- nom visible (usada 3.92%, coincidències 2)

- nom de la pantalla (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 1.96%, coincidències 1)

- mostrar nom (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom (usada 1.96%, coincidències 1)

- display name (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.96%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 62.50%, coincidències 15)

- mostra les opcions (usada 20.83%, coincidències 5)

- opcions de mostreig (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.17%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.17%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 26.92%, coincidències 7)

- mostra la configuració (usada 11.54%, coincidències 3)

- paràmetres de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- ajusts de la visualització (usada 7.69%, coincidències 2)

- ajusts de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 33.33%, coincidències 3)

- mida de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

display type mostra el tipus

- mostra el tipus (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de pantalla (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

displayed mostrat

- mostrat (usada 50.00%, coincidències 3)

- visualitzat (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostrada (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostrats (usada 16.67%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 88.24%, coincidències 15)

- monitors (usada 5.88%, coincidències 1)

- presentacions (usada 5.88%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 50.00%, coincidències 11)

- dissolució (usada 36.36%, coincidències 8)

- fosa (usada 4.55%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 4.55%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 4.55%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 84)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 53.85%, coincidències 7)

- distorsió (usada 38.46%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 7.69%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 10)

distribute distribueix

- distribueix (usada 87.50%, coincidències 7)

- distribuir (usada 12.50%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.15%, coincidències 25)

- destinataris (usada 3.85%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 24)

dither trama

- trama (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 30.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 10.00%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 71.43%, coincidències 15)

- dividir (usada 9.52%, coincidències 2)

- divisió (usada 9.52%, coincidències 2)

- divisions (usada 4.76%, coincidències 1)

- divide (divisió) (usada 4.76%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 88.00%, coincidències 22)

- títol (usada 4.00%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.00%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 77.78%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 22.22%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 96.15%, coincidències 25)

- gibuti (usada 3.85%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 43)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de dns (usada 20.00%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 64.29%, coincidències 9)

- servidors de dns (usada 35.71%, coincidències 5)

do do

- do (usada 63.64%, coincidències 7)

- fes (usada 36.36%, coincidències 4)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 81.82%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 42.86%, coincidències 9)

- no molesteu (usada 28.57%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 23.81%, coincidències 5)

- no molestis (usada 4.76%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostrar (usada 14.29%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 78.12%, coincidències 25)

- no fer res (usada 21.88%, coincidències 7)

dock acoblador

- acoblador (usada 39.13%, coincidències 9)

- acobla (usada 30.43%, coincidències 7)

- moll (usada 13.04%, coincidències 3)

- acoblament (usada 4.35%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.35%, coincidències 1)

- base (usada 4.35%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.35%, coincidències 1)

docking station estació d'acoblament

- estació d'acoblament (usada 28.57%, coincidències 2)

- base d'acoblament (usada 28.57%, coincidències 2)

- estació d'amarrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- estació d’acoblament (usada 14.29%, coincidències 1)

- docking station (usada 14.29%, coincidències 1)

- base de connexió (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 63.64%, coincidències 7)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 84)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 18)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus document (usada 22.22%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 97.62%, coincidències 41)

- visor de documents (usada 2.38%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 93.75%, coincidències 60)

- documentació (en anglès) (usada 3.12%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.56%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.56%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 57)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 81.82%, coincidències 9)

- esvair (usada 9.09%, coincidències 1)

- esquivament (usada 9.09%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 29)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 15)

dollar dòlar

- dòlar (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolar (usada 11.11%, coincidències 1)

- moneda (usada 11.11%, coincidències 1)

- dollar (usada 11.11%, coincidències 1)

dollar sign signe del dòlar

- signe del dòlar (usada 66.67%, coincidències 4)

- símbol de dòlar (usada 16.67%, coincidències 1)

- signe de dòlar (usada 16.67%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 70.00%, coincidències 7)

- dolphin (usada 30.00%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.84%, coincidències 85)

- domain (usada 1.16%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 55.56%, coincidències 15)

- nom del domini (usada 40.74%, coincidències 11)

- domini d'internet (usada 3.70%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 80.00%, coincidències 16)

- domains (usada 15.00%, coincidències 3)

- àmbits (usada 5.00%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 21)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 29)

domino tiles fitxes del dòmino

- fitxes del dòmino (usada 71.43%, coincidències 5)

- peces de dominó (usada 14.29%, coincidències 1)

- fitxes de dòmino (usada 14.29%, coincidències 1)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 36.36%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no tornis a preguntar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 9.09%, coincidències 1)

- no ho tornis a preguntar. (usada 9.09%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 9.09%, coincidències 1)

don't save no desar

- no desar (usada 25.00%, coincidències 5)

- no ho desis (usada 25.00%, coincidències 5)

- no desis (usada 20.00%, coincidències 4)

- no el desis (usada 20.00%, coincidències 4)

- no deseu (usada 5.00%, coincidències 1)

- no desar-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 22.73%, coincidències 10)

- donatius (usada 18.18%, coincidències 8)

- dóna (usada 13.64%, coincidències 6)

- donar (usada 6.82%, coincidències 3)

- fes un donatiu (usada 6.82%, coincidències 3)

- donacions (usada 6.82%, coincidències 3)

- feu un donatiu (usada 6.82%, coincidències 3)

- fer una donació (usada 4.55%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 4.55%, coincidències 2)

- doneu (usada 2.27%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.27%, coincidències 1)

- fe una donació (usada 2.27%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 2.27%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- donatius (usada 12.50%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 83.01%, coincidències 254)

- acceptar (usada 13.07%, coincidències 40)

- d’acord (usada 1.63%, coincidències 5)

- acabat (usada 0.65%, coincidències 2)

- realitzades (usada 0.33%, coincidències 1)

- completat (usada 0.33%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.33%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 0.33%, coincidències 1)

- done (usada 0.33%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 68.75%, coincidències 11)

- fet (usada 18.75%, coincidències 3)

- d’acord (usada 6.25%, coincidències 1)

- fet. (usada 6.25%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 96.15%, coincidències 25)

- acceptar. (usada 3.85%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 62.07%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 37.93%, coincidències 11)

don’t save no desar

- no desar (usada 66.67%, coincidències 16)

- no ho desis (usada 16.67%, coincidències 4)

- no desis (usada 12.50%, coincidències 3)

- no la desis (usada 4.17%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 8)

dot punt

- punt (usada 95.24%, coincidències 20)

- dot (usada 4.76%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 16)

dotted puntejat

- puntejat (usada 40.00%, coincidències 4)

- línia de punts (usada 30.00%, coincidències 3)

- puntejada (usada 30.00%, coincidències 3)

double doble

- doble (usada 94.34%, coincidències 50)

- double (usada 1.89%, coincidències 1)

- quadrada (usada 1.89%, coincidències 1)

- doblet (usada 1.89%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 15)

double-click doble clic

- doble clic (usada 66.67%, coincidències 8)

- fer doble clic (usada 16.67%, coincidències 2)

- double-click (usada 8.33%, coincidències 1)

- doble-clic (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

doughnut dònut

- dònut (usada 50.00%, coincidències 3)

- bunyol (usada 16.67%, coincidències 1)

- anella (usada 16.67%, coincidències 1)

- rosquilla (usada 16.67%, coincidències 1)

down avall

- avall (usada 64.09%, coincidències 116)

- davall (usada 24.31%, coincidències 44)

- abaixar (usada 1.66%, coincidències 3)

- baixada (usada 1.66%, coincidències 3)

- descendent (usada 1.66%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.10%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 1.10%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.10%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.10%, coincidències 2)

- down (usada 0.55%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.55%, coincidències 1)

- baixa (usada 0.55%, coincidències 1)

- baix (usada 0.55%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 81.82%, coincidències 18)

- fletxa cap avall (usada 13.64%, coincidències 3)

- avall (usada 4.55%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 41.67%, coincidències 5)

- desactualitza (usada 25.00%, coincidències 3)

- degrada (usada 16.67%, coincidències 2)

- canviar a una versió anterior (usada 8.33%, coincidències 1)

- desactualització (usada 8.33%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 40.50%, coincidències 81)

- descarregar (usada 16.00%, coincidències 32)

- descarrega (usada 15.50%, coincidències 31)

- baixada (usada 12.00%, coincidències 24)

- baixar (usada 6.50%, coincidències 13)

- descàrrega (usada 4.00%, coincidències 8)

- baixades (usada 2.00%, coincidències 4)

- baixa’l (usada 0.50%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.50%, coincidències 1)

- %baixa (usada 0.50%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.50%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.50%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.50%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.50%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 36.84%, coincidències 7)

- la baixada ha fallat (usada 21.05%, coincidències 4)

- la descàrrega ha fallat (usada 15.79%, coincidències 3)

- descàrrega fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.26%, coincidències 1)

- baixada fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 5.26%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 66.67%, coincidències 6)

- descarrega el fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 81.82%, coincidències 9)

- baixades (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestor de descàrregues (usada 9.09%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 29.17%, coincidències 7)

- descarregar-ho ara (usada 16.67%, coincidències 4)

- baixar ara (usada 16.67%, coincidències 4)

- baixa'l ara (usada 12.50%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 8.33%, coincidències 2)

- baixar-ho ara (usada 4.17%, coincidències 1)

- descarrega-ho ara (usada 4.17%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 4.17%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 4.17%, coincidències 1)

download url url de descàrrega

- url de descàrrega (usada 50.00%, coincidències 3)

- url de baixada (usada 33.33%, coincidències 2)

- adreça url de baixada (usada 16.67%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 54.55%, coincidències 18)

- descarregat (usada 27.27%, coincidències 9)

- baixats (usada 6.06%, coincidències 2)

- baixades (usada 3.03%, coincidències 1)

- baixada (usada 3.03%, coincidències 1)

- número de descàrregues (usada 3.03%, coincidències 1)

- s'ha baixat (usada 3.03%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 43.75%, coincidències 35)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 20)

- baixada (usada 11.25%, coincidències 9)

- s'està descarregant (usada 8.75%, coincidències 7)

- baixant (usada 3.75%, coincidències 3)

- baixades (usada 2.50%, coincidències 2)

- es baixa (usada 2.50%, coincidències 2)

- està baixant (usada 1.25%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.25%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'estan descarregant les dades (usada 25.00%, coincidències 2)

- s''estan baixant dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'estan baixant les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 55.56%, coincidències 15)

- baixada dels paquets (usada 18.52%, coincidències 5)

- es baixen els paquets (usada 11.11%, coincidències 3)

- s'estan descarregant els paquets (usada 7.41%, coincidències 2)

- s'estan baixant les paquets (usada 3.70%, coincidències 1)

- descarregant paquets (usada 3.70%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 72.62%, coincidències 61)

- descàrregues (usada 27.38%, coincidències 23)

dpi ppp

- ppp (usada 93.62%, coincidències 44)

- dpi (usada 6.38%, coincidències 3)

dr. dr.

- dr. (usada 91.67%, coincidències 11)

- db. (usada 8.33%, coincidències 1)

draft esborrany

- esborrany (usada 94.83%, coincidències 55)

- esborranys (usada 1.72%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 1.72%, coincidències 1)

- calat (usada 1.72%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 17)

drag arrossega

- arrossega (usada 56.25%, coincidències 9)

- arrossegament (usada 18.75%, coincidències 3)

- arrossegueu (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 6.25%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 6.25%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 69.23%, coincidències 9)

- arrossegar i deixar anar (usada 15.38%, coincidències 2)

- arrossega i deixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- arrossegar i deixar (usada 7.69%, coincidències 1)

dragon drac

- drac (usada 90.00%, coincidències 9)

- dragó (usada 10.00%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 44.00%, coincidències 22)

- dibuixa (usada 30.00%, coincidències 15)

- dibuixar (usada 8.00%, coincidències 4)

- empat (usada 8.00%, coincidències 4)

- traça (usada 4.00%, coincidències 2)

- traç (usada 2.00%, coincidències 1)

- roba (usada 2.00%, coincidències 1)

- taules (usada 2.00%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 97.06%, coincidències 33)

- dibuixat (usada 2.94%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 7)

drink beguda

- beguda (usada 100.00%, coincidències 7)

drinking water aigua potable

- aigua potable (usada 85.71%, coincidències 6)

- aigua per beure (usada 14.29%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 82.61%, coincidències 19)

- en cotxe (usada 4.35%, coincidències 1)

- càrrega (usada 4.35%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 4.35%, coincidències 1)

- controlador (usada 4.35%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 86.21%, coincidències 25)

- conductor (usada 6.90%, coincidències 2)

- programa de control (usada 3.45%, coincidències 1)

- conductora (usada 3.45%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 9)

drives unitats

- unitats (usada 90.00%, coincidències 9)

- unitats de disc (usada 10.00%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 75.00%, coincidències 9)

- plugims (usada 25.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 26.09%, coincidències 6)

- descartar (usada 13.04%, coincidències 3)

- ometre (usada 8.70%, coincidències 2)

- drop (usada 8.70%, coincidències 2)

- deixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- perdre (usada 4.35%, coincidències 1)

- deixar anar (usada 4.35%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 4.35%, coincidències 1)

- derivació (usada 4.35%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·loca (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina (usada 4.35%, coincidències 1)

- eliminar (usada 4.35%, coincidències 1)

- gota (usada 4.35%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 29.41%, coincidències 5)

- ombra caiguda (usada 23.53%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 17.65%, coincidències 3)

- posar ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- ombra inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 5.88%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 11)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 42.86%, coincidències 3)

- llista de selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- desplegament (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista desplegable (usada 14.29%, coincidències 1)

- desplega (usada 14.29%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 77.78%, coincidències 7)

- timbal (usada 22.22%, coincidències 2)

dual dual

- dual (usada 85.71%, coincidències 6)

- nombre dual (usada 14.29%, coincidències 1)

dublin dublín

- dublín (usada 76.92%, coincidències 10)

- dublin (usada 23.08%, coincidències 3)

duck ànec

- ànec (usada 100.00%, coincidències 8)

due venciment

- venciment (usada 60.71%, coincidències 17)

- límit (usada 14.29%, coincidències 4)

- termini (usada 7.14%, coincidències 2)

- motiu (usada 3.57%, coincidències 1)

- degut (usada 3.57%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 3.57%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.57%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.57%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 44.23%, coincidències 23)

- data límit (usada 34.62%, coincidències 18)

- data de lliurament (usada 7.69%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 3.85%, coincidències 2)

- data venciment (usada 1.92%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 1.92%, coincidències 1)

- venciment (usada 1.92%, coincidències 1)

- tornar el (usada 1.92%, coincidències 1)

- per la data (usada 1.92%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 40.00%, coincidències 4)

- comodí (usada 10.00%, coincidències 1)

- prova (usada 10.00%, coincidències 1)

- inútil (usada 10.00%, coincidències 1)

- fals (usada 10.00%, coincidències 1)

- simulació (usada 10.00%, coincidències 1)

- simulat (usada 10.00%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 81.25%, coincidències 13)

- doble cara (usada 6.25%, coincidències 1)

- doble (usada 6.25%, coincidències 1)

- dues cares (usada 6.25%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 65.00%, coincidències 78)

- duplicar (usada 19.17%, coincidències 23)

- duplicat (usada 9.17%, coincidències 11)

- duplicada (usada 2.50%, coincidències 3)

- duplicació (usada 1.67%, coincidències 2)

- duplicada de (usada 0.83%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 0.83%, coincidències 1)

- duplicate (usada 0.83%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 75.00%, coincidències 6)

- duplica capa (usada 12.50%, coincidències 1)

- capa duplicada (usada 12.50%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 87.50%, coincidències 7)

- victoria de durango (usada 12.50%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 90.30%, coincidències 121)

- duració (usada 8.21%, coincidències 11)

- duration (usada 1.49%, coincidències 2)

dust pols

- pols (usada 80.00%, coincidències 12)

- polsim (usada 20.00%, coincidències 3)

dutch holandès

- holandès (usada 60.00%, coincidències 27)

- neerlandès (usada 35.56%, coincidències 16)

- neerlandesa (usada 2.22%, coincidències 1)

- alemany (usada 2.22%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 24)

dvd+r dvd+r

- dvd+r (usada 100.00%, coincidències 8)

dvd+rw dvd+rw

- dvd+rw (usada 100.00%, coincidències 8)

dvd-r dvd-r

- dvd-r (usada 100.00%, coincidències 8)

- dvd enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dvd-ram dvd-ram

- dvd-ram (usada 100.00%, coincidències 8)

dvd-rw dvd-rw

- dvd-rw (usada 100.00%, coincidències 8)

- dvd reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 69.57%, coincidències 16)

- dinàmica (usada 26.09%, coincidències 6)

- dynamic (usada 4.35%, coincidències 1)

dynamic range rang dinàmic

- rang dinàmic (usada 66.67%, coincidències 8)

- interval dinàmic (usada 16.67%, coincidències 2)

- marge dinàmic (usada 16.67%, coincidències 2)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 88.24%, coincidències 15)

- bhutanès (usada 5.88%, coincidències 1)

- dzongka (usada 5.88%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 44.44%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 33.33%, coincidències 3)

- lector de llibres electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 68.33%, coincidències 41)

- adreça electrònica (usada 11.67%, coincidències 7)

- correu-e (usada 6.67%, coincidències 4)

- correu (usada 5.00%, coincidències 3)

- adreça de correu electrònic (usada 3.33%, coincidències 2)

- e-mail (usada 3.33%, coincidències 2)

- email (usada 1.67%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 62.96%, coincidències 17)

- adreça de correu electrònic (usada 18.52%, coincidències 5)

- adreça de correu (usada 14.81%, coincidències 4)

- adreça de correu-e (usada 3.70%, coincidències 1)

eagle àguila

- àguila (usada 60.00%, coincidències 6)

- eagle (usada 30.00%, coincidències 3)

- àguila (heràldica) (usada 10.00%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 76.47%, coincidències 13)

- la terra (usada 11.76%, coincidències 2)

- planeta terra (usada 5.88%, coincidències 1)

- terres (usada 5.88%, coincidències 1)

east est

- est (usada 97.06%, coincidències 33)

- regió est (usada 2.94%, coincidències 1)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 12)

easy fàcil

- fàcil (usada 84.00%, coincidències 21)

- senzill (usada 12.00%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.00%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 94.12%, coincidències 16)

- echo (usada 5.88%, coincidències 1)

economy economia

- economia (usada 75.00%, coincidències 6)

- econòmic (usada 12.50%, coincidències 1)

- econòmica (usada 12.50%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 30)

edge vora

- vora (usada 69.23%, coincidències 18)

- edge (usada 11.54%, coincidències 3)

- aresta (usada 11.54%, coincidències 3)

- contorn (usada 3.85%, coincidències 1)

- adam copeland (usada 3.85%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 71.43%, coincidències 10)

- arestes (usada 14.2