Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 80.00%, coincidències 8)

- (copia) (usada 20.00%, coincidències 2)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 64.52%, coincidències 20)

- (predeterminat) (usada 19.35%, coincidències 6)

- (omissió) (usada 9.68%, coincidències 3)

- (predeterminada) (usada 3.23%, coincidències 1)

- (per omissió) (usada 3.23%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 16)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 15)

(none) (cap)

- (cap) (usada 97.67%, coincidències 42)

- (sense) (usada 2.33%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 12)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 95.83%, coincidències 23)

- (desconeguda) (usada 4.17%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 14)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 93.33%, coincidències 14)

- un dia (usada 6.67%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 17)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 18)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 94.74%, coincidències 18)

- una setmana (usada 5.26%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 100.00%, coincidències 8)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 9)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 8)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 19)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- cinc dies (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 93.33%, coincidències 14)

- 5 minutes (usada 6.67%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 100.00%, coincidències 14)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

a0 a0

- a0 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 12)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 10)

a3 a3

- a3 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.00%, coincidències 18)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.00%, coincidències 1)

- la4 (usada 5.00%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 12)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 68.18%, coincidències 15)

- abreviació (usada 27.27%, coincidències 6)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 81.82%, coincidències 9)

- abc (diari) (usada 9.09%, coincidències 1)

- abcç (usada 9.09%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 88.89%, coincidències 8)

- abkhazian (usada 11.11%, coincidències 1)

abort interromp

- interromp (usada 39.58%, coincidències 19)

- avorta (usada 22.92%, coincidències 11)

- aborta (usada 20.83%, coincidències 10)

- abandona (usada 4.17%, coincidències 2)

- interrompre (usada 2.08%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 2.08%, coincidències 1)

- abort (usada 2.08%, coincidències 1)

- interrupció (usada 2.08%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 2.08%, coincidències 1)

- interrompt (usada 2.08%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 29.17%, coincidències 7)

- interrompuda (usada 20.83%, coincidències 5)

- avortat (usada 20.83%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 16.67%, coincidències 4)

- interrompre (usada 4.17%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 4.17%, coincidències 1)

- anul·lat (usada 4.17%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'està interrompent (usada 7.69%, coincidències 1)

- avortant (usada 7.69%, coincidències 1)

- cancel·lant (usada 7.69%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 84.11%, coincidències 127)

- sobre (usada 3.31%, coincidències 5)

- informació (usada 2.65%, coincidències 4)

- quant al (usada 2.65%, coincidències 4)

- al voltant de (usada 1.32%, coincidències 2)

- quant al sigil (usada 1.32%, coincidències 2)

- a propòsit de (usada 0.66%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.66%, coincidències 1)

- quant (usada 0.66%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.66%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.66%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.66%, coincidències 1)

- about (usada 0.66%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 66.67%, coincidències 6)

- quant a les qt (usada 33.33%, coincidències 3)

above a sobre

- a sobre (usada 43.48%, coincidències 10)

- sobre (usada 21.74%, coincidències 5)

- part superior (usada 8.70%, coincidències 2)

- superior (usada 4.35%, coincidències 1)

- a dalt (usada 4.35%, coincidències 1)

- quant al (usada 4.35%, coincidències 1)

- above (usada 4.35%, coincidències 1)

- per sobre (usada 4.35%, coincidències 1)

- per damunt (usada 4.35%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 90.91%, coincidències 10)

- valor absolut (usada 9.09%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 66.67%, coincidències 12)

- absoluta (usada 27.78%, coincidències 5)

- absolute (usada 5.56%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 76.92%, coincidències 10)

- mètrica de color absoluta (usada 23.08%, coincidències 3)

abstract resum

- resum (usada 93.55%, coincidències 29)

- abstracte (usada 6.45%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 23)

accept accepta

- accepta (usada 95.16%, coincidències 59)

- acceptar (usada 3.23%, coincidències 2)

- d'acord (usada 1.61%, coincidències 1)

accepted acceptada

- acceptada (usada 54.55%, coincidències 6)

- acceptat (usada 36.36%, coincidències 4)

- acceptades (usada 9.09%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 94.64%, coincidències 53)

- accedeix (usada 1.79%, coincidències 1)

- access (usada 1.79%, coincidències 1)

- accedir (usada 1.79%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 92.86%, coincidències 13)

- controls d'accés (usada 7.14%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 67.86%, coincidències 19)

- s'ha denegat l'accés (usada 21.43%, coincidències 6)

- s'ha refusat l'accés (usada 3.57%, coincidències 1)

- s'ha denegat l'accès (usada 3.57%, coincidències 1)

- l'accés està denegat (usada 3.57%, coincidències 1)

access denied. s'ha denegat l'accés.

- s'ha denegat l'accés. (usada 57.14%, coincidències 4)

- accés denegat. (usada 42.86%, coincidències 3)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 10.00%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 90.91%, coincidències 10)

- accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 41)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 11)

account compte

- compte (usada 97.01%, coincidències 65)

- comptes (usada 1.49%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 1.49%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 83.33%, coincidències 10)

- account details (usada 8.33%, coincidències 1)

- dades dels comptes (usada 8.33%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 96.15%, coincidències 25)

- nom de compte (usada 3.85%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 52.38%, coincidències 11)

- configuració del compte (usada 28.57%, coincidències 6)

- arranjament del compte (usada 4.76%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 4.76%, coincidències 1)

- ajusts dels comptes (usada 4.76%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 4.76%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 15)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 34)

accuracy precisió

- precisió (usada 57.14%, coincidències 8)

- exactitud (usada 28.57%, coincidències 4)

- acurat (usada 14.29%, coincidències 2)

acl acl

- acl (usada 92.31%, coincidències 12)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 7.69%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 80.00%, coincidències 8)

- arccos (usada 10.00%, coincidències 1)

- arc cosinus (usada 10.00%, coincidències 1)

acpi acpi

- acpi (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 96.64%, coincidències 144)

- action (usada 2.01%, coincidències 3)

- accions (usada 1.34%, coincidències 2)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 90)

activate activa

- activa (usada 91.11%, coincidències 41)

- activar (usada 8.89%, coincidències 4)

activated activat

- activat (usada 63.64%, coincidències 7)

- activada (usada 27.27%, coincidències 3)

- actiu (usada 9.09%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 10)

active actiu

- actiu (usada 70.79%, coincidències 63)

- activa (usada 21.35%, coincidències 19)

- active (usada 3.37%, coincidències 3)

- activat (usada 3.37%, coincidències 3)

- actius (usada 1.12%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 13)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 44)

actor actor

- actor (usada 88.89%, coincidències 8)

- actor (mitologia) (usada 11.11%, coincidències 1)

actual actual

- actual (usada 55.56%, coincidències 5)

- real (usada 44.44%, coincidències 4)

actual size mida real

- mida real (usada 88.24%, coincidències 15)

- mida actual (usada 11.76%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 14)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 95.80%, coincidències 342)

- afegir (usada 2.52%, coincidències 9)

- add (usada 0.28%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.28%, coincidències 1)

- sum (usada 0.28%, coincidències 1)

- addició (usada 0.28%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.28%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.28%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 72.73%, coincidències 8)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 80.95%, coincidències 17)

- afegeix compte (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegir un compte (usada 4.76%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 4.76%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix acció (usada 12.50%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix-los tots (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix tot (usada 10.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 65.79%, coincidències 25)

- afegeix punt (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegeix el marcador (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegix marcador (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix favorit (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix marcador (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix un punt d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir consulta desada (usada 2.63%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix categoria (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir categoria (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix la categoria (usada 8.33%, coincidències 1)

- agregar categoria (usada 8.33%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 89.66%, coincidències 26)

- afegir comentari (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 75.00%, coincidències 15)

- afegeix contacte (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix als contactes (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix el contacte (usada 5.00%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 84.62%, coincidències 11)

- afegeix entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

add event afegeix esdeveniment

- afegeix esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix cita (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix una cita (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 80.95%, coincidències 17)

- afegeix camp (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegir un camp (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.76%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix fitxer (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegeix el fitxer (usada 18.75%, coincidències 3)

- adjunta un arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 82.14%, coincidències 23)

- afegeix els fitxers (usada 10.71%, coincidències 3)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 3.57%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 8.33%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 73.91%, coincidències 17)

- afegeix carpeta (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix la carpeta (usada 13.04%, coincidències 3)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 77.78%, coincidències 28)

- afegeix grup (usada 19.44%, coincidències 7)

- afegir grup (usada 2.78%, coincidències 1)

add host afegeix un amfitrió

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix una màquina (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix host (usada 12.50%, coincidències 1)

- agefeix host (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un ordinador (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 76.47%, coincidències 13)

- afegeix imatge (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegir imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir imatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatges i icones (usada 12.50%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegir ítem (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix element (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix un ítem (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix objecte (usada 6.25%, coincidències 1)

add language afegeix un idioma

- afegeix un idioma (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix una llengua (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegir idioma (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir un idioma (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix idioma (usada 10.00%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix capa (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.14%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 46.67%, coincidències 14)

- afegeix nou (usada 13.33%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 10.00%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 10.00%, coincidències 3)

- afegeix una nova (usada 6.67%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 3.33%, coincidències 1)

add new group afegeix un nou grup

- afegeix un nou grup (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix un grup nou (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix nou grup (usada 14.29%, coincidències 1)

- add new group (usada 14.29%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un nou usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegir nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir una nota (usada 8.33%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegeix perfil (usada 18.75%, coincidències 3)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix una norma (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix regla (usada 9.09%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix l'etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 77.78%, coincidències 14)

- afegir etiquetes (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix les etiquetes (usada 5.56%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix als marcadors (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix als punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d\u0027interès (usada 7.14%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegix a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 89.47%, coincidències 17)

- afegir al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 56.52%, coincidències 13)

- afegeix als favorits (usada 17.39%, coincidències 4)

- afegeix a les preferides (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix-lo als favorits (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir a marcadors (usada 4.35%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix a un grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix-lo a un grup (usada 11.11%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix a la llista (usada 7.14%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix una url (usada 20.00%, coincidències 2)

- url afegida (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un url (usada 10.00%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 47.62%, coincidències 10)

- afegeix usuari (usada 38.10%, coincidències 8)

- afegir usuari (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix usuari/a (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix (usada 4.76%, coincidències 1)

add-ons complements

- complements (usada 90.48%, coincidències 19)

- extensions (usada 4.76%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 4.76%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 61.76%, coincidències 21)

- s'ha afegit (usada 20.59%, coincidències 7)

- afegida (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegits (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegida/es (usada 2.94%, coincidències 1)

- addició (usada 2.94%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 70.59%, coincidències 12)

- afegeix (usada 11.76%, coincidències 2)

- addició (usada 11.76%, coincidències 2)

- sumar (usada 5.88%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 88.46%, coincidències 23)

- altres (usada 7.69%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 3.85%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 8)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 54.55%, coincidències 6)

- configuració addicional (usada 18.18%, coincidències 2)

- paràmetres adicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

- paràmetres addicionals. (usada 9.09%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 96.75%, coincidències 119)

- address (usada 2.44%, coincidències 3)

- direcció (usada 0.81%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 89.66%, coincidències 26)

- agenda (usada 6.90%, coincidències 2)

- llibre d'adreces (usada 3.45%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 22)

adjust ajusta

- ajusta (usada 75.00%, coincidències 12)

- ajust (usada 12.50%, coincidències 2)

- adequa (usada 12.50%, coincidències 2)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajust (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 12.50%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 41.94%, coincidències 13)

- admin (usada 29.03%, coincidències 9)

- administració (usada 19.35%, coincidències 6)

- admin. (usada 3.23%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 3.23%, coincidències 1)

- administra (usada 3.23%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 66.67%, coincidències 6)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 33)

administrator administrador

- administrador (usada 92.00%, coincidències 23)

- administradors (usada 4.00%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 4.00%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 9)

advanced avançat

- avançat (usada 91.72%, coincidències 133)

- avançada (usada 3.45%, coincidències 5)

- avançades (usada 2.76%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 1.38%, coincidències 2)

- difícil (negra) (usada 0.69%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 44)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 27)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 39.53%, coincidències 17)

- paràmetres avançats (usada 23.26%, coincidències 10)

- arranjament avançat (usada 13.95%, coincidències 6)

- ajusts avançats (usada 13.95%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 6.98%, coincidències 3)

- configuracions avançades (usada 2.33%, coincidències 1)

adventure aventura

- aventura (usada 87.50%, coincidències 7)

- aventures (usada 12.50%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 80.00%, coincidències 8)

- afar (usada 10.00%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 10.00%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 20)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 11)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.08%, coincidències 57)

- després de (usada 17.81%, coincidències 13)

- after (usada 2.74%, coincidències 2)

- posteriors (usada 1.37%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 80.00%, coincidències 16)

- antiguitat (usada 10.00%, coincidències 2)

- vella (usada 5.00%, coincidències 1)

- age (usada 5.00%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 40.00%, coincidències 4)

- agrega (usada 30.00%, coincidències 3)

- aggregate (usada 10.00%, coincidències 1)

- àrid (usada 10.00%, coincidències 1)

- agregar (usada 10.00%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 12)

ago fa

- fa (usada 42.86%, coincidències 3)

- enrere (usada 28.57%, coincidències 2)

- abans (usada 14.29%, coincidències 1)

- en el passat (usada 14.29%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode avió (usada 28.57%, coincidències 2)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 9)

akan àkan

- àkan (usada 72.73%, coincidències 8)

- akan (usada 27.27%, coincidències 3)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 18)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 88.89%, coincidències 8)

- olvido gara jova (usada 11.11%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 17)

albanian albanès

- albanès (usada 96.15%, coincidències 25)

- albanés (usada 3.85%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 93.62%, coincidències 44)

- album (usada 4.26%, coincidències 2)

- àlbum de freddie mercury (usada 2.13%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 93.75%, coincidències 15)

- artista d'àlbum (usada 6.25%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 20)

alert avís

- avís (usada 50.55%, coincidències 46)

- alert (usada 26.37%, coincidències 24)

- alerta (usada 20.88%, coincidències 19)

- atenció (usada 1.10%, coincidències 1)

- avisar (usada 1.10%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 22)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 84.21%, coincidències 16)

- algoritme (usada 15.79%, coincidències 3)

alias àlies

- àlies (usada 82.69%, coincidències 43)

- sobrenom (usada 7.69%, coincidències 4)

- alias (usada 7.69%, coincidències 4)

- pseudònim (usada 1.92%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 83.33%, coincidències 15)

- aliases (usada 5.56%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 5.56%, coincidències 1)

- pseudònims (usada 5.56%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 61.54%, coincidències 16)

- alineació (usada 23.08%, coincidències 6)

- alinear (usada 3.85%, coincidències 1)

- align (usada 3.85%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.85%, coincidències 1)

- aliniació (usada 3.85%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea abaix (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea a la part inferior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea al capdamunt (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 66.67%, coincidències 10)

- justifica al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- centra (usada 6.67%, coincidències 1)

- alineació al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- centrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 6.67%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 75.00%, coincidències 24)

- alineació a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 4)

- justifica a l'esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

- alinea esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

- aliniat a l'esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 76.47%, coincidències 26)

- alineació a la dreta (usada 11.76%, coincidències 4)

- justifica a la dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- alinea dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- aliniat a la dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- alineació dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea a la part superior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea al capdavall (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 10.00%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.05%, coincidències 96)

- alineament (usada 1.98%, coincidències 2)

- aliniament (usada 0.99%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.99%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.99%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 55.98%, coincidències 131)

- tots (usada 28.21%, coincidències 66)

- totes (usada 12.82%, coincidències 30)

- to (usada 0.43%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.43%, coincidències 1)

- tota (usada 0.43%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.43%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.43%, coincidències 1)

- all (usada 0.43%, coincidències 1)

- total (usada 0.43%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 14)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 11)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 12)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 69.23%, coincidències 9)

- totes les cites (usada 23.08%, coincidències 3)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 97.06%, coincidències 66)

- tots els arxius (usada 2.94%, coincidències 2)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 16)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.65%, coincidències 22)

- tots els arxius (*.*) (usada 4.35%, coincidències 1)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 57.14%, coincidències 8)

- tots els idiomes (usada 21.43%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 14.29%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 7.14%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 26)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 87.10%, coincidències 27)

- tots els formats acceptats (usada 9.68%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 3.23%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 9)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 95.00%, coincidències 19)

- all users (usada 5.00%, coincidències 1)

allow permet

- permet (usada 93.22%, coincidències 55)

- permetre (usada 3.39%, coincidències 2)

- permès (usada 1.69%, coincidències 1)

- admet (usada 1.69%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 63.64%, coincidències 7)

- permeses (usada 18.18%, coincidències 2)

- permés (usada 9.09%, coincidències 1)

- permesos (usada 9.09%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 90.48%, coincidències 57)

- alpha (usada 7.94%, coincidències 5)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.59%, coincidències 1)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 85.71%, coincidències 6)

- alfabèticament (usada 14.29%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

alsa alsa

- alsa (usada 100.00%, coincidències 8)

alt alt

- alt (usada 93.75%, coincidències 30)

- la tecla alt (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla alternativa dreta (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- text alt (usada 22.22%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

altitude altitud

- altitud (usada 90.00%, coincidències 18)

- altura (usada 10.00%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.10%, coincidències 67)

- per sempre (usada 1.45%, coincidències 1)

- always (usada 1.45%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 23.81%, coincidències 5)

- sempre a dalt (usada 19.05%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 3)

- sempre amunt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre a sobre (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre al capdamunt (usada 4.76%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 87.50%, coincidències 7)

- mostrar sempre (usada 12.50%, coincidències 1)

am am

- am (usada 91.43%, coincidències 32)

- a. m. (usada 5.71%, coincidències 2)

- a.m. (usada 2.86%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 75.00%, coincidències 6)

- a. m./p. m. (usada 12.50%, coincidències 1)

- ap/pm (usada 12.50%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 87.50%, coincidències 7)

- ambiental (usada 12.50%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 71.43%, coincidències 10)

- samoa nord-americana (usada 28.57%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 94.44%, coincidències 17)

- amharic (usada 5.56%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 60.34%, coincidències 35)

- import (usada 32.76%, coincidències 19)

- total (usada 6.90%, coincidències 4)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 11)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 92.86%, coincidències 13)

- ha hagut un error (usada 7.14%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 76.92%, coincidències 10)

- hi ha hagut un error. (usada 15.38%, coincidències 2)

- ha ocorregut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 90.00%, coincidències 9)

- analògica (usada 10.00%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 63.64%, coincidències 7)

- anàlisis (usada 36.36%, coincidències 4)

analyze analitza

- analitza (usada 54.55%, coincidències 6)

- analitzar (usada 27.27%, coincidències 3)

- analyze (usada 9.09%, coincidències 1)

- analitzador (usada 9.09%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 87.10%, coincidències 27)

- ancoratge (usada 6.45%, coincidències 2)

- d''ancoratge (usada 3.23%, coincidències 1)

- anchor (usada 3.23%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 100.00%, coincidències 10)

and i

- i (usada 93.39%, coincidències 113)

- and (usada 5.79%, coincidències 7)

- i de (usada 0.83%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 16)

angle angle

- angle (usada 99.16%, coincidències 118)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.84%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 16)

angry emprenyat

- emprenyat (usada 40.00%, coincidències 4)

- enfadat (usada 30.00%, coincidències 3)

- enutjat (usada 10.00%, coincidències 1)

- disgustat (usada 10.00%, coincidències 1)

- enuig (usada 10.00%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 100.00%, coincidències 13)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 8)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 31)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 12)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 60.00%, coincidències 6)

- commemoració (usada 30.00%, coincidències 3)

- sant (usada 10.00%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 55.56%, coincidències 5)

- anotació (usada 33.33%, coincidències 3)

- anotacions (usada 11.11%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 81.25%, coincidències 13)

- contacte / adreces (usada 6.25%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 6.25%, coincidències 1)

- anotacions (usada 6.25%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 9)

announcement avís

- avís (usada 50.00%, coincidències 6)

- aví­s (usada 25.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 8.33%, coincidències 1)

- announcement (usada 8.33%, coincidències 1)

- anunci (usada 8.33%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 57.14%, coincidències 8)

- avisos (usada 28.57%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

- notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 87.18%, coincidències 34)

- les respostes seran anònimes (usada 2.56%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 2.56%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.56%, coincidències 1)

- anonymous (usada 2.56%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.56%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 88.89%, coincidències 8)

- anonymous user (usada 11.11%, coincidències 1)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 70.37%, coincidències 19)

- respon (usada 14.81%, coincidències 4)

- contesta (usada 7.41%, coincidències 2)

- la resposta (usada 3.70%, coincidències 1)

- respondre (usada 3.70%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 55.56%, coincidències 5)

- contestat (usada 22.22%, coincidències 2)

- contestades (usada 11.11%, coincidències 1)

- es va respondre (usada 11.11%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 100.00%, coincidències 8)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 20)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 60.00%, coincidències 6)

- suavitzat (usada 20.00%, coincidències 2)

- suavitzador (usada 10.00%, coincidències 1)

- antialiasing (usada 10.00%, coincidències 1)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 18)

any qualsevol

- qualsevol (usada 91.07%, coincidències 51)

- qualsevol de (usada 1.79%, coincidències 1)

- any (usada 1.79%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.79%, coincidències 1)

- cap (usada 1.79%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.79%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 55.56%, coincidències 5)

- tothom (usada 33.33%, coincidències 3)

- anyone (usada 11.11%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 16)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 9)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 47.06%, coincidències 8)

- clau de l'api (usada 29.41%, coincidències 5)

- clau d'api (usada 11.76%, coincidències 2)

- clau d'accés a la api (usada 5.88%, coincidències 1)

- codi api (usada 5.88%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.00%, coincidències 9)

- apòstrofe (usada 10.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 92.50%, coincidències 74)

- aspecte (usada 3.75%, coincidències 3)

- appearance (usada 1.25%, coincidències 1)

- interfície (usada 1.25%, coincidències 1)

- aparició (usada 1.25%, coincidències 1)

append annexa

- annexa (usada 50.00%, coincidències 12)

- afegeix (usada 50.00%, coincidències 12)

apple poma

- poma (usada 87.50%, coincidències 7)

- apple (usada 12.50%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 98.25%, coincidències 56)

- petició (usada 1.75%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 72.73%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 27.27%, coincidències 3)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 43)

apply aplica

- aplica (usada 95.97%, coincidències 119)

- aplicar (usada 3.23%, coincidències 4)

- applicar (usada 0.81%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 93.33%, coincidències 14)

- desar els canvis (usada 6.67%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 83.33%, coincidències 10)

- aplicar a (usada 8.33%, coincidències 1)

- apply to (usada 8.33%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 60.00%, coincidències 12)

- aprovar (usada 35.00%, coincidències 7)

- d'acord (usada 5.00%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 66.67%, coincidències 10)

- aprovada (usada 20.00%, coincidències 3)

- acceptat (usada 6.67%, coincidències 1)

- approved (usada 6.67%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 11)

apr abr

- abr (usada 48.57%, coincidències 17)

- abr. (usada 45.71%, coincidències 16)

- apr (usada 5.71%, coincidències 2)

april abril

- abril (usada 87.80%, coincidències 36)

- d'abril (usada 7.32%, coincidències 3)

- abr. (usada 2.44%, coincidències 1)

- april (usada 2.44%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 9)

arabic àrab

- àrab (usada 93.10%, coincidències 54)

- arabic (usada 5.17%, coincidències 3)

- aràbic (usada 1.72%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 13)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 26)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- arc (usada 22.22%, coincidències 2)

- arq. (usada 22.22%, coincidències 2)

- arq (usada 11.11%, coincidències 1)

- arch (usada 11.11%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 93.33%, coincidències 14)

- estructura (usada 6.67%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 53.33%, coincidències 32)

- arxiva (usada 33.33%, coincidències 20)

- arxivat (usada 3.33%, coincidències 2)

- archive (usada 3.33%, coincidències 2)

- arxivar (usada 1.67%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.67%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.67%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.67%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 46.15%, coincidències 6)

- arxivada (usada 15.38%, coincidències 2)

- arxivades (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'arxiva (usada 7.69%, coincidències 1)

- arxivats (usada 7.69%, coincidències 1)

- classificat (usada 7.69%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 87.50%, coincidències 14)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 2)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 51.61%, coincidències 16)

- esteu segur? (usada 25.81%, coincidències 8)

- n'estàs segur? (usada 6.45%, coincidències 2)

- estàs segur? (usada 6.45%, coincidències 2)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 3.23%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 3.23%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 3.23%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 98.25%, coincidències 56)

- àrees (usada 1.75%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 19)

argument argument

- argument (usada 88.89%, coincidències 8)

- paràmetre (usada 11.11%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 92.00%, coincidències 23)

- argument (usada 4.00%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 4.00%, coincidències 1)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 18)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 35)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 16)

array matriu

- matriu (usada 86.36%, coincidències 19)

- matrius (usada 4.55%, coincidències 1)

- array (usada 4.55%, coincidències 1)

- vector (usada 4.55%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 26)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 18)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 19)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 95.56%, coincidències 43)

- intèrpret/artista (usada 2.22%, coincidències 1)

- intèrpret (usada 2.22%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 14)

artwork grafisme

- grafisme (usada 40.00%, coincidències 4)

- artwork (usada 30.00%, coincidències 3)

- il·lustració (usada 10.00%, coincidències 1)

- obra artística (usada 10.00%, coincidències 1)

- art (usada 10.00%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 14)

as com a

- com a (usada 56.25%, coincidències 9)

- com (usada 18.75%, coincidències 3)

- as (usada 18.75%, coincidències 3)

- as (diari) (usada 6.25%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 89.86%, coincidències 62)

- ascens (usada 5.80%, coincidències 4)

- ordre ascendent (usada 2.90%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.45%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 94.74%, coincidències 18)

- ascii (empresa) (usada 5.26%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 100.00%, coincidències 12)

asin asin

- asin (usada 80.00%, coincidències 8)

- arcsin (usada 10.00%, coincidències 1)

- arc sinus (usada 10.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 76.19%, coincidències 16)

- demana (usada 9.52%, coincidències 2)

- pregunta-ho (usada 4.76%, coincidències 1)

- demanda (usada 4.76%, coincidències 1)

- ask (usada 4.76%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.77%, coincidències 4)

- fes una pregunta (usada 23.08%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 7.69%, coincidències 1)

- preguntar (usada 7.69%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 7.69%, coincidències 1)

- pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- orientació (usada 22.22%, coincidències 2)

- relació d'aspecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 11.11%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 82.93%, coincidències 34)

- relació de l'aspecte (usada 4.88%, coincidències 2)

- ràtio d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- aspect ratio (usada 2.44%, coincidències 1)

- allargament (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 94.74%, coincidències 18)

- assamese (usada 5.26%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 44.44%, coincidències 4)

- prova (usada 44.44%, coincidències 4)

- valoracions (usada 11.11%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 62.50%, coincidències 5)

- recurs (usada 12.50%, coincidències 1)

- actius (usada 12.50%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 12.50%, coincidències 1)

assign assigna

- assigna (usada 95.24%, coincidències 20)

- assignar (usada 4.76%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 100.00%, coincidències 9)

assignment tasca

- tasca (usada 33.33%, coincidències 6)

- activitat (usada 33.33%, coincidències 6)

- assignació (usada 22.22%, coincidències 4)

- assignment (usada 11.11%, coincidències 2)

assignments assignacions

- assignacions (usada 50.00%, coincidències 6)

- activitats (usada 33.33%, coincidències 4)

- tasques (usada 16.67%, coincidències 2)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 17)

at a

- a (usada 56.00%, coincidències 14)

- a les (usada 20.00%, coincidències 5)

- el (usada 8.00%, coincidències 2)

- at (usada 8.00%, coincidències 2)

- de (usada 4.00%, coincidències 1)

- arrova (usada 4.00%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 8)

- mínim (usada 10.00%, coincidències 1)

- almenys (usada 10.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 80.00%, coincidències 8)

- arctg (usada 10.00%, coincidències 1)

- arc tangent (usada 10.00%, coincidències 1)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 45.45%, coincidències 5)

- atm (usada 36.36%, coincidències 4)

- caixer (usada 18.18%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atom àtom

- àtom (usada 62.50%, coincidències 5)

- atom (usada 37.50%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 84.21%, coincidències 16)

- attach (usada 5.26%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 5.26%, coincidències 1)

- exposar (usada 5.26%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- adjunta fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjuntar arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

attachment fitxer adjunt

- fitxer adjunt (usada 38.89%, coincidències 14)

- adjunt (usada 33.33%, coincidències 12)

- adjunció (usada 19.44%, coincidències 7)

- adjuntar (usada 2.78%, coincidències 1)

- adjunts (usada 2.78%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 2.78%, coincidències 1)

attachments fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 38.36%, coincidències 28)

- adjunts (usada 34.25%, coincidències 25)

- adjuncions (usada 19.18%, coincidències 14)

- arxius adjunts (usada 4.11%, coincidències 3)

- puja adjunts (usada 1.37%, coincidències 1)

- avisos (usada 1.37%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.37%, coincidències 1)

attendees assistents

- assistents (usada 100.00%, coincidències 18)

attribute atribut

- atribut (usada 97.44%, coincidències 38)

- atribució (usada 2.56%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 60.00%, coincidències 6)

- nom d'atribut (usada 40.00%, coincidències 4)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 59)

attribution atribució

- atribució (usada 90.00%, coincidències 9)

- reconeixement (usada 10.00%, coincidències 1)

audience audiència

- audiència (usada 66.67%, coincidències 6)

- públic (usada 22.22%, coincidències 2)

- espectador (usada 11.11%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 91.35%, coincidències 95)

- audio (usada 6.73%, coincidències 7)

- àudios (usada 0.96%, coincidències 1)

- d'àudio (usada 0.96%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 16)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- audio file (usada 8.33%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 14)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 93.75%, coincidències 15)

- reproductor de so (usada 6.25%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- pista de so (usada 11.11%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 47.06%, coincidències 16)

- ago (usada 47.06%, coincidències 16)

- ago. (usada 2.94%, coincidències 1)

- ag (usada 2.94%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 92.31%, coincidències 36)

- d'agost (usada 7.69%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 28)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 88.89%, coincidències 8)

- dòlar de tuvalu (usada 11.11%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 95.24%, coincidències 20)

- austria (usada 4.76%, coincidències 1)

authenticate autentica

- autentica (usada 68.75%, coincidències 11)

- autenticació (usada 18.75%, coincidències 3)

- autenticar (usada 6.25%, coincidències 1)

- autentifica (usada 6.25%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 80.00%, coincidències 12)

- us esteu autenticant (usada 6.67%, coincidències 1)

- autentificant (usada 6.67%, coincidències 1)

- autenticant (usada 6.67%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 95.12%, coincidències 39)

- autentificació (usada 4.88%, coincidències 2)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 90.00%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 47.06%, coincidències 8)

- l'autenticació ha fallat (usada 23.53%, coincidències 4)

- ha fallat l''autenticació (usada 11.76%, coincidències 2)

- ha fallat l'autentificació (usada 5.88%, coincidències 1)

- autentificació fallida (usada 5.88%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 72.73%, coincidències 8)

- l'autentificació ha fallat. (usada 9.09%, coincidències 1)

- autentificació fallada (usada 9.09%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 9.09%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 93.75%, coincidències 15)

- mode d'autenticació (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 40.00%, coincidències 10)

- es requereix autenticació (usada 36.00%, coincidències 9)

- es necessita autenticació (usada 12.00%, coincidències 3)

- autenticació requerida (usada 8.00%, coincidències 2)

- cal l'autenticació (usada 4.00%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 94.64%, coincidències 159)

- autor/a (usada 4.76%, coincidències 8)

- autoria (usada 0.60%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de l'autor/a (usada 9.09%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 68.75%, coincidències 22)

- autors (usada 25.00%, coincidències 8)

- autor/s (usada 3.12%, coincidències 1)

- autoria (usada 3.12%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 8)

authors autors

- autors (usada 95.56%, coincidències 43)

- autors/es (usada 4.44%, coincidències 2)

auto auto

- auto (usada 51.61%, coincidències 48)

- automàtic (usada 40.86%, coincidències 38)

- automàtica (usada 6.45%, coincidències 6)

- autocom (usada 1.08%, coincidències 1)

auto detect detecció automàtica

- detecció automàtica (usada 44.44%, coincidències 4)

- detecta automàticament (usada 44.44%, coincidències 4)

- autodetecció (usada 11.11%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 80.00%, coincidències 8)

- auto desat (usada 10.00%, coincidències 1)

- desament automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 62.50%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 12.50%, coincidències 1)

- autodetecta (usada 12.50%, coincidències 1)

- auto detecció (usada 12.50%, coincidències 1)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 64.29%, coincidències 9)

- detecta automàticament (usada 28.57%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 7.14%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 36.36%, coincidències 4)

- autocompleta (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 85.62%, coincidències 131)

- automàtica (usada 13.73%, coincidències 21)

- per defecte (usada 0.65%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 66.67%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 22.22%, coincidències 2)

- inici automàtic (usada 11.11%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 50.00%, coincidències 6)

- desament automàtic (usada 25.00%, coincidències 3)

- desat automàtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- auto-desat (usada 8.33%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 76.92%, coincidències 10)

- inicia automàticament (usada 7.69%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 7.69%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 7.69%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 93.75%, coincidències 15)

- visibilitat (usada 6.25%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 89.71%, coincidències 61)

- disponibles (usada 7.35%, coincidències 5)

- reservat (usada 1.47%, coincidències 1)

- disponibilitat (usada 1.47%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 14)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 60.00%, coincidències 6)

- llengües disponibles (usada 40.00%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 90.91%, coincidències 10)

- plugins disponibles (usada 9.09%, coincidències 1)

avaric àvar

- àvar (usada 71.43%, coincidències 5)

- avaric (usada 14.29%, coincidències 1)

- avàric (usada 14.29%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 88.24%, coincidències 15)

- icona (usada 5.88%, coincidències 1)

- imatge de perfil (usada 5.88%, coincidències 1)

average mitjana

- mitjana (usada 90.38%, coincidències 47)

- average (usada 3.85%, coincidències 2)

- promig (usada 1.92%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.92%, coincidències 1)

- mitja (usada 1.92%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 12)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.65%, coincidències 22)

- away (usada 4.35%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 93.75%, coincidències 15)

- axes (usada 6.25%, coincidències 1)

axis eix

- eix (usada 66.67%, coincidències 8)

- eixos (usada 16.67%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 8.33%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 8.33%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 81.82%, coincidències 9)

- aymara (usada 18.18%, coincidències 2)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 76.19%, coincidències 16)

- azerbaitjan (usada 23.81%, coincidències 5)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 83.33%, coincidències 15)

- àceri (usada 5.56%, coincidències 1)

- azerbaijani (usada 5.56%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.56%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 9)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

back enrere

- enrere (usada 88.26%, coincidències 218)

- endarrere (usada 2.83%, coincidències 7)

- tornar (usada 1.62%, coincidències 4)

- revers (usada 1.21%, coincidències 3)

- enrera (usada 1.21%, coincidències 3)

- back (usada 0.81%, coincidències 2)

- torna (usada 0.81%, coincidències 2)

- esquena (usada 0.81%, coincidències 2)

- posterior (usada 0.40%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.40%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.40%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.40%, coincidències 1)

- endarrera (usada 0.40%, coincidències 1)

- anterior (usada 0.40%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 36.36%, coincidències 4)

- rerefons (usada 27.27%, coincidències 3)

- fons (usada 9.09%, coincidències 1)

- backend (usada 9.09%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- servidor (usada 9.09%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.55%, coincidències 130)

- segon pla (usada 3.52%, coincidències 5)

- color de fons (usada 1.41%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.41%, coincidències 2)

- en segon pla (usada 0.70%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.70%, coincidències 1)

- fons de pantalla (usada 0.70%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 72.73%, coincidències 80)

- color del fons (usada 27.27%, coincidències 30)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 21)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backspace retrocés

- retrocés (usada 91.30%, coincidències 21)

- la tecla retrocés (usada 4.35%, coincidències 1)

- tecla d'esborrar (usada 4.35%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 78.57%, coincidències 22)

- backup (usada 7.14%, coincidències 2)

- copia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 91.67%, coincidències 11)

- còpies (usada 8.33%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 57.14%, coincidències 8)

- endarrere (usada 14.29%, coincidències 2)

- recula (usada 7.14%, coincidències 1)

- backward (usada 7.14%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 7.14%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 7.14%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 62.50%, coincidències 5)

- petició errònia (usada 12.50%, coincidències 1)

- petició incorrecta (usada 12.50%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 12.50%, coincidències 1)

badges medalles

- medalles (usada 76.19%, coincidències 16)

- insígnies (usada 23.81%, coincidències 5)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 15)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 18)

balance balanç

- balanç (usada 62.07%, coincidències 18)

- saldo (usada 24.14%, coincidències 7)

- arqueig de caixa (usada 3.45%, coincidències 1)

- equilibri (usada 3.45%, coincidències 1)

- saldo pendent (usada 3.45%, coincidències 1)

- balança (usada 3.45%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 12)

baltic bàltic

- bàltic (usada 87.50%, coincidències 14)

- baltic (usada 12.50%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 85.71%, coincidències 12)

- grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 7.14%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 76.92%, coincidències 10)

- ample de banda (usada 23.08%, coincidències 3)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 9)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 85.00%, coincidències 17)

- bangladesh (usada 15.00%, coincidències 3)

bank banc

- banc (usada 86.67%, coincidències 13)

- bank (usada 6.67%, coincidències 1)

- bancari (usada 6.67%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 42.86%, coincidències 9)

- banner (usada 38.10%, coincidències 8)

- rètol (usada 9.52%, coincidències 2)

- estendard (usada 4.76%, coincidències 1)

- anunci (usada 4.76%, coincidències 1)

bar bar

- bar (usada 51.43%, coincidències 18)

- barra (usada 48.57%, coincidències 17)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 54.55%, coincidències 6)

- gràfic de barres (usada 36.36%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 9.09%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 100.00%, coincidències 17)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 100.00%, coincidències 11)

base base

- base (usada 93.94%, coincidències 31)

- base (topologia) (usada 3.03%, coincidències 1)

- bàsic (usada 3.03%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 75.00%, coincidències 9)

- base dn (usada 16.67%, coincidències 2)

- base de dn (usada 8.33%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 69.23%, coincidències 9)

- punt de referència (usada 15.38%, coincidències 2)

- base (usada 7.69%, coincidències 1)

- línia de base (usada 7.69%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 91.67%, coincidències 11)

- bashkir (usada 8.33%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 84.62%, coincidències 44)

- basic (usada 5.77%, coincidències 3)

- bàsica (usada 5.77%, coincidències 3)

- opcions bàsiques (usada 1.92%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.92%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 10)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 36.84%, coincidències 7)

- configuració bàsica (usada 21.05%, coincidències 4)

- ajusts bàsics (usada 15.79%, coincidències 3)

- arranjaments bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjament bàsic (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.26%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 5.26%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 62.50%, coincidències 5)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

- basics (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 2)

- pilota de bàsquet (usada 25.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 83.33%, coincidències 20)

- èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

- euskera (usada 4.17%, coincidències 1)

- basc; èuscar; eusquera (usada 4.17%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 40.00%, coincidències 6)

- baixos (usada 26.67%, coincidències 4)

- greus (usada 13.33%, coincidències 2)

- bass (usada 13.33%, coincidències 2)

- clau de fa (usada 6.67%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 95.45%, coincidències 21)

- bateria elèctrica (usada 4.55%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.61%, coincidències 16)

- bcc (usada 38.71%, coincidències 12)

- c/o (usada 9.68%, coincidències 3)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 77.78%, coincidències 7)

- beach (usada 22.22%, coincidències 2)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 81.67%, coincidències 49)

- abans de (usada 11.67%, coincidències 7)

- anterior (usada 3.33%, coincidències 2)

- before (usada 1.67%, coincidències 1)

- anteriors (usada 1.67%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 40.00%, coincidències 6)

- començament (usada 26.67%, coincidències 4)

- comença (usada 13.33%, coincidències 2)

- begin (usada 13.33%, coincidències 2)

- principi (usada 6.67%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 10)

- novell (usada 8.33%, coincidències 1)

- beginner (usada 8.33%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 41.67%, coincidències 5)

- inici (usada 25.00%, coincidències 3)

- començant (usada 16.67%, coincidències 2)

- sortida (usada 8.33%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 8.33%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 64.29%, coincidències 9)

- comença amb (usada 35.71%, coincidències 5)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 30)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 11)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 84.21%, coincidències 16)

- bielorrússia (usada 10.53%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 5.26%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 92.31%, coincidències 24)

- bielorúsa (usada 3.85%, coincidències 1)

- bielorrus (usada 3.85%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 23)

belize belize

- belize (usada 95.24%, coincidències 20)

- belice (usada 4.76%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 42.86%, coincidències 9)

- sota (usada 28.57%, coincidències 6)

- inferior (usada 14.29%, coincidències 3)

- per sota (usada 9.52%, coincidències 2)

- part inferior (usada 4.76%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 50.00%, coincidències 4)

- bench (usada 37.50%, coincidències 3)

- banc per seure (usada 12.50%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

- benchmark (usada 14.29%, coincidències 1)

- prova de rendiment (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 96.55%, coincidències 28)

- bengali (usada 3.45%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 93.75%, coincidències 15)

- benin (usada 6.25%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 80.00%, coincidències 12)

- bermudes (usada 20.00%, coincidències 3)

best millor

- millor (usada 41.67%, coincidències 5)

- el millor (usada 25.00%, coincidències 3)

- el millor possible (usada 8.33%, coincidències 1)

- la millor (usada 8.33%, coincidències 1)

- superior (usada 8.33%, coincidències 1)

- best (usada 8.33%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 57.14%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 21.43%, coincidències 3)

- el millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 7.14%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.77%, coincidències 30)

- β ( beta minúscula) (usada 3.23%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 84.21%, coincidències 16)

- between (usada 10.53%, coincidències 2)

- entre el (usada 5.26%, coincidències 1)

bevel bisell

- bisell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bissell (usada 27.27%, coincidències 3)

- bisella (usada 27.27%, coincidències 3)

- obliqua (usada 9.09%, coincidències 1)

bhojpuri bhojpuri

- bhojpuri (usada 100.00%, coincidències 7)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 100.00%, coincidències 18)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 13)

big gran

- gran (usada 90.91%, coincidències 10)

- big (usada 9.09%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 10)

bill factura

- factura (usada 66.67%, coincidències 6)

- compta (usada 11.11%, coincidències 1)

- bill (usada 11.11%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 11.11%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 83.33%, coincidències 30)

- binary (usada 5.56%, coincidències 2)

- binaris (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.78%, coincidències 1)

- binària (usada 2.78%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.78%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 69.23%, coincidències 9)

- vinculant (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 7.69%, coincidències 1)

- associació (usada 7.69%, coincidències 1)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 8)

birthday aniversari

- aniversari (usada 50.00%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 30.00%, coincidències 6)

- natalici (usada 10.00%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 5.00%, coincidències 1)

- birthday (usada 5.00%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 10)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 53.85%, coincidències 7)

- velocitat de transmissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 15.38%, coincidències 2)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 7.69%, coincidències 1)

- resolució (usada 7.69%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 11)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 94.44%, coincidències 17)

- bitmap (usada 5.56%, coincidències 1)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 76.00%, coincidències 19)

- velocitat de transmissió (usada 8.00%, coincidències 2)

- taxadebits (usada 8.00%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 4.00%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 4.00%, coincidències 1)

black negre

- negre (usada 86.11%, coincidències 62)

- negres (usada 5.56%, coincidències 4)

- gruixut (usada 4.17%, coincidències 3)

- negra (usada 1.39%, coincidències 1)

- ordena (usada 1.39%, coincidències 1)

- black (usada 1.39%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 15)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 94.44%, coincidències 17)

- en blanc i negre (usada 5.56%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 10)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 9)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 57.69%, coincidències 15)

- buit (usada 15.38%, coincidències 4)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 2)

- blanc (usada 3.85%, coincidències 1)

- espai buit (usada 3.85%, coincidències 1)

- blank (usada 3.85%, coincidències 1)

- negre (usada 3.85%, coincidències 1)

- buida (usada 3.85%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 77.78%, coincidències 7)

- pàgina buida (usada 22.22%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 58.82%, coincidències 10)

- mescla (usada 23.53%, coincidències 4)

- degradat (usada 5.88%, coincidències 1)

- blend (usada 5.88%, coincidències 1)

- combinar (usada 5.88%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 40.00%, coincidències 8)

- mode de barreja (usada 20.00%, coincidències 4)

- mode de mescla (usada 20.00%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 10.00%, coincidències 2)

- tipus de difuminació (usada 5.00%, coincidències 1)

- mode (usada 5.00%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 33.33%, coincidències 3)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 22.22%, coincidències 2)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

block bloc

- bloc (usada 36.07%, coincidències 22)

- bloca (usada 29.51%, coincidències 18)

- bloqueja (usada 16.39%, coincidències 10)

- bloquejar (usada 4.92%, coincidències 3)

- blocs (usada 4.92%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.28%, coincidències 2)

- bloqueig (usada 1.64%, coincidències 1)

- block (usada 1.64%, coincidències 1)

- bossell (usada 1.64%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 80.00%, coincidències 8)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 20.00%, coincidències 2)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 40.00%, coincidències 4)

- bloqueja l'usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloqueja usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 10.00%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 47.22%, coincidències 17)

- bloquejat (usada 33.33%, coincidències 12)

- blocats (usada 5.56%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 5.56%, coincidències 2)

- bloca (usada 2.78%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.78%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 2.78%, coincidències 1)

blockquote bloc de cita

- bloc de cita (usada 50.00%, coincidències 4)

- blockquote (usada 12.50%, coincidències 1)

- cita (usada 12.50%, coincidències 1)

- citació (usada 12.50%, coincidències 1)

- cita en bloc (usada 12.50%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 95.65%, coincidències 22)

- quadrets (usada 4.35%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 75.00%, coincidències 18)

- bloc (usada 20.83%, coincidències 5)

- publicar al bloc (usada 4.17%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 88.89%, coincidències 8)

- blue-ray (usada 11.11%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 98.06%, coincidències 101)

- blava (usada 0.97%, coincidències 1)

- blue (usada 0.97%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 30)

blur difumina

- difumina (usada 37.04%, coincidències 10)

- difuminat (usada 37.04%, coincidències 10)

- desenfoc (usada 11.11%, coincidències 3)

- desenfoca (usada 3.70%, coincidències 1)

- difuminada (usada 3.70%, coincidències 1)

- taca (usada 3.70%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 3.70%, coincidències 1)

board tauler

- tauler (usada 50.00%, coincidències 9)

- placa (usada 16.67%, coincidències 3)

- taula (usada 11.11%, coincidències 2)

- junta directiva (usada 5.56%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.56%, coincidències 1)

boat barca

- barca (usada 71.43%, coincidències 5)

- vaixell (usada 28.57%, coincidències 2)

body cos

- cos (usada 87.50%, coincidències 35)

- body (usada 5.00%, coincidències 2)

- cos del missatge (usada 2.50%, coincidències 1)

- text (usada 2.50%, coincidències 1)

- missatge (usada 2.50%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.85%, coincidències 86)

- marcat (usada 1.15%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 70.00%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 20)

bond vinculada

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- paper amb còpia (usada 9.09%, coincidències 1)

- bo (usada 9.09%, coincidències 1)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- vincle (usada 9.09%, coincidències 1)

- obligació (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- vinculació (usada 9.09%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 26)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 36.36%, coincidències 16)

- adreça d'interès (usada 34.09%, coincidències 15)

- punt de llibre (usada 4.55%, coincidències 2)

- marca de text (usada 2.27%, coincidències 1)

- marcadors (usada 2.27%, coincidències 1)

- preferits (usada 2.27%, coincidències 1)

- punt (usada 2.27%, coincidències 1)

- marca (usada 2.27%, coincidències 1)

- adreça (usada 2.27%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 2.27%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 2.27%, coincidències 1)

- bookmark (usada 2.27%, coincidències 1)

- adreça d\u0027interès (usada 2.27%, coincidències 1)

- consultes desades (usada 2.27%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

- apunta aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 10.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 54.21%, coincidències 58)

- marcadors (usada 28.97%, coincidències 31)

- punts (usada 5.61%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.74%, coincidències 4)

- preferits (usada 2.80%, coincidències 3)

- punts d'interès (usada 1.87%, coincidències 2)

- marcador (usada 0.93%, coincidències 1)

- adreces d\u0027interès (usada 0.93%, coincidències 1)

- consultes desades (usada 0.93%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 15)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 20)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 6)

- boot (usada 16.67%, coincidències 2)

- botes (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrenca (usada 8.33%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrancada (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 87.50%, coincidències 7)

- zhuyin (usada 12.50%, coincidències 1)

border vora

- vora (usada 64.71%, coincidències 44)

- frontera (usada 17.65%, coincidències 12)

- contorn (usada 14.71%, coincidències 10)

- només la vora (usada 1.47%, coincidències 1)

- vores (usada 1.47%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 47.06%, coincidències 8)

- color del contorn (usada 29.41%, coincidències 5)

- color de vora (usada 11.76%, coincidències 2)

- color del marge (usada 5.88%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 5.88%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 62.50%, coincidències 10)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 4)

- ample de la vora (usada 12.50%, coincidències 2)

borders vores

- vores (usada 93.18%, coincidències 41)

- contorns (usada 4.55%, coincidències 2)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 93.75%, coincidències 15)

- bòsnia i herzégovina (usada 6.25%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 90.91%, coincidències 20)

- bosni (usada 9.09%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 55.00%, coincidències 22)

- tots dos (usada 20.00%, coincidències 8)

- ambdues (usada 12.50%, coincidències 5)

- d'ambdós costats (usada 2.50%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.50%, coincidències 1)

- both (usada 2.50%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 2.50%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.50%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 94.12%, coincidències 16)

- botsuana (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 55.88%, coincidències 95)

- baix (usada 18.24%, coincidències 31)

- part inferior (usada 12.35%, coincidències 21)

- a baix (usada 7.06%, coincidències 12)

- inferiror (usada 1.18%, coincidències 2)

- avall (usada 1.18%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 1.18%, coincidències 2)

- capdevall (usada 0.59%, coincidències 1)

- sota (usada 0.59%, coincidències 1)

- final (usada 0.59%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.59%, coincidències 1)

- al final (usada 0.59%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 33.33%, coincidències 12)

- baix a l'esquerra (usada 16.67%, coincidències 6)

- part inferior esquerra (usada 11.11%, coincidències 4)

- inferior esquerre (usada 8.33%, coincidències 3)

- a baix esquerra (usada 8.33%, coincidències 3)

- baix esquerra (usada 5.56%, coincidències 2)

- a baix a l'esquerra (usada 5.56%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 5.56%, coincidències 2)

- a baix a esq. (usada 2.78%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.78%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 30.30%, coincidències 10)

- baix a la dreta (usada 18.18%, coincidències 6)

- a baix a la dreta (usada 12.12%, coincidències 4)

- part inferior dreta (usada 12.12%, coincidències 4)

- inferior dret (usada 6.06%, coincidències 2)

- baix dreta (usada 6.06%, coincidències 2)

- a baix dreta (usada 6.06%, coincidències 2)

- extrem inferior dret (usada 3.03%, coincidències 1)

- a baix a dreta (usada 3.03%, coincidències 1)

- part inferior a la dreta (usada 3.03%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 10)

bounce rebota

- rebota (usada 37.50%, coincidències 3)

- retorn (usada 12.50%, coincidències 1)

- repetició (usada 12.50%, coincidències 1)

- bounce (usada 12.50%, coincidències 1)

- rebot (usada 12.50%, coincidències 1)

- botar (usada 12.50%, coincidències 1)

- retornar (usada 0.00%, coincidències 0)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 33.33%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 22.22%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 22.22%, coincidències 2)

- tecles de rebot (usada 11.11%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 11.11%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 15.38%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 15.38%, coincidències 2)

- capsa d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 7.69%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 7.69%, coincidències 1)

- límits (usada 7.69%, coincidències 1)

- extensió (usada 7.69%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 70.00%, coincidències 7)

- bouvet (usada 30.00%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 42.86%, coincidències 15)

- quadre (usada 34.29%, coincidències 12)

- capsa (usada 14.29%, coincidències 5)

- box (usada 2.86%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.86%, coincidències 1)

- boix (usada 2.86%, coincidències 1)

bpm ppm

- ppm (usada 33.33%, coincidències 4)

- tempo (usada 25.00%, coincidències 3)

- bpm (usada 25.00%, coincidències 3)

- tpm (usada 8.33%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 8.33%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

branch branca

- branca (usada 76.92%, coincidències 20)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- derivat (usada 3.85%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- ramificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 80.00%, coincidències 8)

- brand (usada 10.00%, coincidències 1)

- marca comercial (usada 10.00%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 26)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 50.00%, coincidències 4)

- portuguès del brasil (usada 25.00%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

- brasiler portuguès (usada 12.50%, coincidències 1)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 42.86%, coincidències 3)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- fils d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 50.00%, coincidències 4)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

- breakpoint (usada 12.50%, coincidències 1)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 21)

bridge pont

- pont (usada 94.44%, coincidències 17)

- pont de comandament (usada 5.56%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 83.33%, coincidències 55)

- lluminositat (usada 13.64%, coincidències 9)

- lluantor (usada 1.52%, coincidències 1)

- claror (usada 1.52%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 47.06%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 17.65%, coincidències 3)

- porta al primer pla (usada 11.76%, coincidències 2)

- envia al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

broadcast difusió

- difusió (usada 85.71%, coincidències 18)

- envia a tots (usada 9.52%, coincidències 2)

- difusió general (usada 4.76%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 63.64%, coincidències 7)

- trencada (usada 9.09%, coincidències 1)

- broken (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 9.09%, coincidències 1)

- espatllat (usada 9.09%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 95.24%, coincidències 20)

- brown (usada 4.76%, coincidències 1)

browse navega

- navega (usada 81.78%, coincidències 175)

- explora (usada 8.88%, coincidències 19)

- examina (usada 3.27%, coincidències 7)

- navegador (usada 1.40%, coincidències 3)

- navegeu (usada 0.93%, coincidències 2)

- navegar (usada 0.93%, coincidències 2)

- índex (usada 0.47%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.47%, coincidències 1)

- visualitzador (usada 0.47%, coincidències 1)

- navegació (usada 0.47%, coincidències 1)

- fer un tomb (usada 0.47%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.47%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 50.00%, coincidències 6)

- cerca fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- navegador de fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- navegueu pels fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- navegar pels fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la web

- navegueu per la web (usada 55.56%, coincidències 5)

- navegueu pel web (usada 33.33%, coincidències 3)

- navega la web (usada 11.11%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 87.88%, coincidències 29)

- explorador (usada 9.09%, coincidències 3)

- browser (usada 3.03%, coincidències 1)

browsing navegant

- navegant (usada 33.33%, coincidències 4)

- exploració (usada 25.00%, coincidències 3)

- navegació (usada 25.00%, coincidències 3)

- examinant (usada 8.33%, coincidències 1)

- explorant (usada 8.33%, coincidències 1)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 12)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 87.50%, coincidències 7)

- dòlar bruneiès (usada 12.50%, coincidències 1)

brush pinzell

- pinzell (usada 81.82%, coincidències 9)

- brotxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 9.09%, coincidències 1)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 9)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 11)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 9)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 47.62%, coincidències 10)

- dilatació (usada 47.62%, coincidències 10)

- buffer (usada 4.76%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 81.82%, coincidències 9)

- mida de memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida del buffer (usada 9.09%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- precàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 81.82%, coincidències 9)

- buginès (usada 9.09%, coincidències 1)

- buginese (usada 9.09%, coincidències 1)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 8)

build construeix

- construeix (usada 39.39%, coincidències 13)

- construcció (usada 30.30%, coincidències 10)

- muntatge (usada 12.12%, coincidències 4)

- munta (usada 9.09%, coincidències 3)

- generar (usada 3.03%, coincidències 1)

- build (usada 3.03%, coincidències 1)

- compilació (usada 3.03%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 53.33%, coincidències 8)

- construcció (usada 13.33%, coincidències 2)

- construint (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'està muntant (usada 6.67%, coincidències 1)

- edificació (usada 6.67%, coincidències 1)

- muntatge (usada 6.67%, coincidències 1)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 21)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 96.88%, coincidències 31)

- bulgar (usada 3.12%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 66.67%, coincidències 6)

- lev (usada 22.22%, coincidències 2)

- lev de bulgària (usada 11.11%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 56.25%, coincidències 9)

- bala (usada 12.50%, coincidències 2)

- • (símbol pic) (usada 6.25%, coincidències 1)

- rodona (usada 6.25%, coincidències 1)

- bullet (usada 6.25%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- punt (usada 6.25%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 62.50%, coincidències 5)

- llista amb pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 8)

- llista amb pics (usada 18.75%, coincidències 3)

- llista no numerada (usada 12.50%, coincidències 2)

- llista de vinyetes (usada 6.25%, coincidències 1)

- llista desordenada (usada 6.25%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 6.25%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 91.67%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 8.33%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.12%, coincidències 16)

- burquina faso (usada 5.88%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 84.21%, coincidències 16)

- burmese (usada 5.26%, coincidències 1)

- burmès (usada 5.26%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 5.26%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 41.67%, coincidències 5)

- grava (usada 25.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 16.67%, coincidències 2)

- enregistrar (usada 8.33%, coincidències 1)

- cremada (usada 8.33%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 15)

bus bus

- bus (usada 85.00%, coincidències 17)

- autobús (usada 15.00%, coincidències 3)

business empresa

- empresa (usada 42.86%, coincidències 9)

- negoci (usada 28.57%, coincidències 6)

- negocis (usada 28.57%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 90.62%, coincidències 29)

- ocupada (usada 6.25%, coincidències 2)

- no disponible (usada 3.12%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 98.11%, coincidències 52)

- bot@'o (usada 1.89%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 8)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 21)

by per

- per (usada 84.62%, coincidències 44)

- de (usada 7.69%, coincidències 4)

- by (usada 3.85%, coincidències 2)

- en (usada 1.92%, coincidències 1)

- segons (usada 1.92%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 13)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 18)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 13)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 10)

bytes bytes

- bytes (usada 92.68%, coincidències 38)

- octets (usada 7.32%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 63.16%, coincidències 12)

- cau (usada 21.05%, coincidències 4)

- cache (usada 10.53%, coincidències 2)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 5.26%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 42.86%, coincidències 3)

- cau (usada 28.57%, coincidències 2)

- a la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 14.29%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 14.29%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

cairo el caire

- el caire (usada 64.29%, coincidències 9)

- cairo (usada 35.71%, coincidències 5)

calculate calcula

- calcula (usada 95.83%, coincidències 23)

- càlcul (usada 4.17%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 83.33%, coincidències 15)

- calculant (usada 11.11%, coincidències 2)

- s’està calculant (usada 5.56%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 28)

calendar calendari

- calendari (usada 96.51%, coincidències 83)

- agenda (usada 3.49%, coincidències 3)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 9)

calibrate calibra

- calibra (usada 81.82%, coincidències 9)

- calibrar (usada 18.18%, coincidències 2)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 8)

call truca

- truca (usada 36.00%, coincidències 9)

- trucada (usada 24.00%, coincidències 6)

- truca-li (usada 8.00%, coincidències 2)

- habitual (usada 8.00%, coincidències 2)

- crida (usada 8.00%, coincidències 2)

- comú (usada 4.00%, coincidències 1)

- trucades (usada 4.00%, coincidències 1)

- trucar (usada 4.00%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 4.00%, coincidències 1)

calling trucada

- trucada (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està trucant (usada 25.00%, coincidències 2)

- telefonades (usada 12.50%, coincidències 1)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

- calling (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 16)

camera càmera

- càmera (usada 96.00%, coincidències 48)

- camera (usada 4.00%, coincidències 2)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 71.43%, coincidències 10)

- model de càmera (usada 21.43%, coincidències 3)

- model càmera (usada 7.14%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 100.00%, coincidències 17)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 92.31%, coincidències 24)

- canada (usada 7.69%, coincidències 2)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 100.00%, coincidències 9)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 92.12%, coincidències 678)

- cancel (usada 2.99%, coincidències 22)

- cancel·lar (usada 1.77%, coincidències 13)

- cancel·la els canvis (usada 1.22%, coincidències 9)

- canceŀla (usada 0.54%, coincidències 4)

- cancel.la (usada 0.41%, coincidències 3)

- cancel·lació (usada 0.27%, coincidències 2)

- cancel.lar (usada 0.27%, coincidències 2)

- anul·la (usada 0.14%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.14%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.14%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 48.15%, coincidències 13)

- cancel·lada (usada 29.63%, coincidències 8)

- s'ha cancel·lat (usada 18.52%, coincidències 5)

- anul·lat (usada 3.70%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 77.78%, coincidències 7)

- cancel·lant (usada 22.22%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 73.91%, coincidències 17)

- s'ha cancel·lat (usada 13.04%, coincidències 3)

- cancel·lada (usada 13.04%, coincidències 3)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 70.00%, coincidències 7)

- s'està canceŀlant (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·lant (usada 10.00%, coincidències 1)

- es cancel·la (usada 10.00%, coincidències 1)

cancer cranc

- cranc (usada 40.00%, coincidències 4)

- càncer (usada 40.00%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 10.00%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 10.00%, coincidències 1)

cannot delete no es pot esborrar

- no es pot esborrar (usada 28.57%, coincidències 2)

- no s'ha pogut suprimir (usada 28.57%, coincidències 2)

- no es pot suprimir (usada 28.57%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 14.29%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 87.50%, coincidències 14)

- canvas (usada 6.25%, coincidències 1)

- tapís (usada 6.25%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 9)

capacity capacitat

- capacitat (usada 90.91%, coincidències 20)

- capacitat jurídica (usada 4.55%, coincidències 1)

- cabuda (usada 4.55%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 15)

caps majúscules

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 2)

- maj (usada 12.50%, coincidències 1)

- cares (usada 12.50%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- capacitats (usada 12.50%, coincidències 1)

- majús (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 12.50%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 71.43%, coincidències 10)

- bloq majús (usada 14.29%, coincidències 2)

- majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 70.00%, coincidències 7)

- codi de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- validació per imatges (captcha) (usada 10.00%, coincidències 1)

- test de captcha (usada 10.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 41.46%, coincidències 17)

- títol (usada 39.02%, coincidències 16)

- comentari (usada 12.20%, coincidències 5)

- subtítol (usada 4.88%, coincidències 2)

- encapçalament (usada 2.44%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 15)

card targeta

- targeta (usada 52.94%, coincidències 9)

- cartes (usada 11.76%, coincidències 2)

- tarja (usada 5.88%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 5.88%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- disseny (usada 5.88%, coincidències 1)

- card (usada 5.88%, coincidències 1)

- carta (usada 5.88%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

carrier transportista

- transportista (usada 50.00%, coincidències 5)

- carrier (usada 20.00%, coincidències 2)

- operador (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador de telefonia mòbil (usada 10.00%, coincidències 1)

- portadora (usada 10.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 55.56%, coincidències 5)

- cartoon (usada 11.11%, coincidències 1)

- solidifica (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 11.11%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 64.29%, coincidències 9)

- cascade (usada 14.29%, coincidències 2)

- en cascada (usada 14.29%, coincidències 2)

- finestres en cascada (usada 7.14%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 58.33%, coincidències 7)

- caixa (usada 8.33%, coincidències 1)

- case (usada 8.33%, coincidències 1)

- bastidor (usada 8.33%, coincidències 1)

- estoig (usada 8.33%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 8.33%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeixis majúscules de minúscules

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 25.00%, coincidències 2)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 12.50%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 12.50%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 50.00%, coincidències 32)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 9.38%, coincidències 6)

- sensible a majúscules (usada 7.81%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 4.69%, coincidències 3)

- sensible a caixa (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix maj/min (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.12%, coincidències 2)

- distingir majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- en efectiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- diner en efectiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- caixa (usada 12.50%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 15)

cat gat

- gat (usada 69.23%, coincidències 9)

- cat (usada 23.08%, coincidències 3)

- catalasa (usada 7.69%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 96.77%, coincidències 30)

- català; valencià (usada 3.23%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 12)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 80)

category categoria

- categoria (usada 94.33%, coincidències 133)

- category (usada 1.42%, coincidències 2)

- categoría (usada 1.42%, coincidències 2)

- categories (usada 0.71%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.71%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.71%, coincidències 1)

- correu (usada 0.71%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom de categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 62.50%, coincidències 5)

- alerta (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenció (usada 12.50%, coincidències 1)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 93.33%, coincidències 14)

- illes caimà (usada 6.67%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 88.10%, coincidències 37)

- a/c (usada 7.14%, coincidències 3)

- cd (usada 2.38%, coincidències 1)

- cp (usada 2.38%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 96.00%, coincidències 24)

- canvia de directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 9)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 16)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 9)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 83.33%, coincidències 30)

- cèl·lula (usada 8.33%, coincidències 3)

- mòbil (usada 5.56%, coincidències 2)

- cell (usada 2.78%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 76.92%, coincidències 10)

- cel.les (usada 15.38%, coincidències 2)

- cells (usada 7.69%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 90.00%, coincidències 9)

- centígrads (usada 10.00%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 41.67%, coincidències 5)

- celta (usada 33.33%, coincidències 4)

- celtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- cèltica (usada 8.33%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 72.73%, coincidències 96)

- centra (usada 12.12%, coincidències 16)

- centrat (usada 11.36%, coincidències 15)

- central (usada 1.52%, coincidències 2)

- al centre (usada 0.76%, coincidències 1)

- centrar (usada 0.76%, coincidències 1)

- center (usada 0.76%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 92.31%, coincidències 12)

- centre de les x (usada 7.69%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 92.31%, coincidències 12)

- centre de les y (usada 7.69%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 70.27%, coincidències 26)

- centrada (usada 21.62%, coincidències 8)

- centre (usada 8.11%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- centímetres (usada 10.00%, coincidències 1)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 93.75%, coincidències 15)

- república centrefricana (usada 6.25%, coincidències 1)

central european europa central

- europa central (usada 28.57%, coincidències 4)

- europeu central (usada 28.57%, coincidències 4)

- centreeuropeu (usada 14.29%, coincidències 2)

- centre europeu (usada 14.29%, coincidències 2)

- central european (usada 7.14%, coincidències 1)

- europea central (usada 7.14%, coincidències 1)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 26)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de certificat (usada 11.11%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 16)

chad txad

- txad (usada 94.12%, coincidències 16)

- chad (usada 5.88%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 62.50%, coincidències 5)

- chain (usada 25.00%, coincidències 2)

- encadenament (usada 12.50%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 71.43%, coincidències 5)

- txam (usada 28.57%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 80.29%, coincidències 110)

- canvi (usada 10.22%, coincidències 14)

- canviar (usada 2.92%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 2.19%, coincidències 3)

- change (usada 1.46%, coincidències 2)

- canvia a (usada 0.73%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.73%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.73%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.73%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 25.00%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 87.50%, coincidències 7)

- canviar color (usada 12.50%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 83.33%, coincidències 10)

- canvia la lletra (usada 16.67%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 57.14%, coincidències 8)

- canvia d'icona (usada 14.29%, coincidències 2)

- canvia l'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

change language canvia l'idioma

- canvia l'idioma (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvia la llengua (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvieu l'idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 55.56%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

- històric de canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 80.00%, coincidències 8)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 78.18%, coincidències 43)

- canvia contrasenya (usada 9.09%, coincidències 5)

- canvieu la contrasenya (usada 3.64%, coincidències 2)

- canvi de contrasenya (usada 3.64%, coincidències 2)

- canviar la contrasenya (usada 1.82%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 1.82%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.82%, coincidències 1)

change settings canvia ajustos

- canvia ajustos (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar configuracions (usada 11.11%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 57.89%, coincidències 11)

- canviada (usada 10.53%, coincidències 2)

- modificat (usada 10.53%, coincidències 2)

- changed (usada 5.26%, coincidències 1)

- modificada (usada 5.26%, coincidències 1)

- canviat el (usada 5.26%, coincidències 1)

- canvi (usada 5.26%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 77.78%, coincidències 14)

- historial de canvis (usada 11.11%, coincidències 2)

- changelog (usada 5.56%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 21)

channel canal

- canal (usada 98.11%, coincidències 52)

- canal hsv (usada 1.89%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 60.00%, coincidències 6)

- mesclador de canal (usada 20.00%, coincidències 2)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de canal (usada 10.00%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 34)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 91.30%, coincidències 21)

- capítol literari (usada 4.35%, coincidències 1)

- chapter (usada 4.35%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 50.00%, coincidències 8)

- char (usada 25.00%, coincidències 4)

- carac (usada 12.50%, coincidències 2)

- diagrama (usada 6.25%, coincidències 1)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 98.44%, coincidències 63)

- character (usada 1.56%, coincidències 1)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 71.43%, coincidències 5)

- dispositiu (usada 28.57%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.17%, coincidències 12)

- codificació dels caràcters (usada 34.78%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 8.70%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.35%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 94.59%, coincidències 35)

- conjunt de caràcters (usada 5.41%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 96.30%, coincidències 26)

- caracters (usada 3.70%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 60.00%, coincidències 6)

- càrrec (usada 30.00%, coincidències 3)

- charge (usada 10.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 53.85%, coincidències 7)

- està carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- càrrega (usada 7.69%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 7.69%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 71.43%, coincidències 10)

- charset (usada 14.29%, coincidències 2)

- conjunt de caràcters (usada 14.29%, coincidències 2)

chart diagrama

- diagrama (usada 67.74%, coincidències 21)

- gràfic (usada 22.58%, coincidències 7)

- gràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- contingut (usada 3.23%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 68.75%, coincidències 11)

- tipus de gràfic (usada 25.00%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.25%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 81.25%, coincidències 13)

- gràfiques (usada 6.25%, coincidències 1)

- grafics (usada 6.25%, coincidències 1)

- gràfics (usada 6.25%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 91.67%, coincidències 44)

- fer un xat (usada 2.08%, coincidències 1)

- xatejar (usada 2.08%, coincidències 1)

- fer un xat/xatejar (usada 2.08%, coincidències 1)

- conversa (usada 2.08%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 88.89%, coincidències 8)

- habitació de xat (usada 11.11%, coincidències 1)

chechen txetxè

- txetxè (usada 90.00%, coincidències 9)

- chechen (usada 10.00%, coincidències 1)

check comprova

- comprova (usada 39.58%, coincidències 19)

- marca (usada 12.50%, coincidències 6)

- xec (usada 10.42%, coincidències 5)

- escac (usada 8.33%, coincidències 4)

- comprovar (usada 8.33%, coincidències 4)

- selecciona (usada 6.25%, coincidències 3)

- comprovació (usada 4.17%, coincidències 2)

- revisa (usada 2.08%, coincidències 1)

- correcció (usada 2.08%, coincidències 1)

- check (usada 2.08%, coincidències 1)

- activar (usada 2.08%, coincidències 1)

- obtén (usada 2.08%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 25.00%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 12.50%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 12.50%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- marcar-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de validació (usada 3.85%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 64.71%, coincidències 33)

- cerca actualitzacions (usada 27.45%, coincidències 14)

- comprova actualitzacions (usada 3.92%, coincidències 2)

- comprova per actualitzacions (usada 1.96%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.96%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 75.00%, coincidències 6)

- cerca'n ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprova ara (usada 12.50%, coincidències 1)

check out baixa

- baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- sortida (usada 25.00%, coincidències 2)

- extreu (check-out) (usada 12.50%, coincidències 1)

- sortides (usada 12.50%, coincidències 1)

- retirar versió (usada 12.50%, coincidències 1)

- obtén (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 38.71%, coincidències 12)

- verifica l'ortografia (usada 16.13%, coincidències 5)

- comprovació d'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- comprovació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- comprovar l'ortografia (usada 3.23%, coincidències 1)

- verificació ortogràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 3.23%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 64.29%, coincidències 9)

- casella de verificació (usada 14.29%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 14.29%, coincidències 2)

- caselladeselecció (usada 7.14%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 35.00%, coincidències 7)

- activat (usada 25.00%, coincidències 5)

- activada (usada 20.00%, coincidències 4)

- marcat (usada 10.00%, coincidències 2)

- marcada (usada 5.00%, coincidències 1)

- verificat (usada 5.00%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 61.11%, coincidències 11)

- comprovació (usada 11.11%, coincidències 2)

- comprovant (usada 5.56%, coincidències 1)

- selecciona (usada 5.56%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 5.56%, coincidències 1)

- corrent (usada 5.56%, coincidències 1)

- verificació (usada 5.56%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 26.67%, coincidències 4)

- fer el pagament (usada 13.33%, coincidències 2)

- obtenció (usada 13.33%, coincidències 2)

- obté (usada 13.33%, coincidències 2)

- extreu (check-out) (usada 6.67%, coincidències 1)

- pagament final (usada 6.67%, coincidències 1)

- comprar (usada 6.67%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 6.67%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 6.67%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 50.00%, coincidències 7)

- suma de comprovació (usada 28.57%, coincidències 4)

- checksum (usada 21.43%, coincidències 3)

chemistry química

- química (usada 90.91%, coincidències 10)

- chemistry (usada 9.09%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 91.67%, coincidències 11)

- xerokee (usada 8.33%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 50.00%, coincidències 4)

- xeiene; cheyenne (usada 25.00%, coincidències 2)

- xeiene (usada 12.50%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 12.50%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 50.00%, coincidències 5)

- chi (usada 20.00%, coincidències 2)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

child fill

- fill (usada 58.33%, coincidències 7)

- nen (usada 16.67%, coincidències 2)

- canalla (usada 8.33%, coincidències 1)

- filla (usada 8.33%, coincidències 1)

- fill/a (usada 8.33%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 66.67%, coincidències 6)

- canalla (usada 11.11%, coincidències 1)

- filles (usada 11.11%, coincidències 1)

- infantil (usada 11.11%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 25)

china xina

- xina (usada 96.15%, coincidències 25)

- china (usada 3.85%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 81.48%, coincidències 22)

- xinesa (usada 7.41%, coincidències 2)

- xinés (usada 7.41%, coincidències 2)

- chinese (usada 3.70%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 12)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 10)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.12%, coincidències 16)

- xines simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 16)

choice elecció

- elecció (usada 38.46%, coincidències 5)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 23.08%, coincidències 3)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 36.07%, coincidències 22)

- trieu (usada 29.51%, coincidències 18)

- escull (usada 8.20%, coincidències 5)

- escollir (usada 4.92%, coincidències 3)

- seleccioneu (usada 3.28%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.28%, coincidències 2)

- escolliu (usada 3.28%, coincidències 2)

- triar (usada 3.28%, coincidències 2)

- elegir (usada 1.64%, coincidències 1)

- choose (usada 1.64%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.64%, coincidències 1)

- seleccionar (usada 1.64%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.64%, coincidències 1)

choose a file escolliu un fitxer

- escolliu un fitxer (usada 30.00%, coincidències 6)

- tria un fitxer (usada 25.00%, coincidències 5)

- trieu un fitxer (usada 25.00%, coincidències 5)

- seleccioneu un fitxer (usada 10.00%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

- trieu un arxiu (usada 5.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 37.50%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 40.91%, coincidències 9)

- tria un fitxer (usada 13.64%, coincidències 3)

- escolliu un fitxer (usada 13.64%, coincidències 3)

- trieu el fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- selecció de fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- tria fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- escolliu els fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

choose folder selecció de la carpeta

- selecció de la carpeta (usada 20.00%, coincidències 2)

- escolliu una carpeta (usada 20.00%, coincidències 2)

- trieu una carpeta (usada 20.00%, coincidències 2)

- selecciona la carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

choose image tria la imatge

- tria la imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- seleccioneu la imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- tria una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 17)

chrome crom

- crom (usada 50.00%, coincidències 4)

- chrome (usada 37.50%, coincidències 3)

- cromat (usada 12.50%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 75.00%, coincidències 6)

- crom (usada 25.00%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 10)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cipher xifra

- xifra (usada 50.00%, coincidències 4)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

- codi (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 93.22%, coincidències 55)

- circumferència (usada 3.39%, coincidències 2)

- circular (usada 1.69%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.69%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 9)

citation citació

- citació (usada 52.94%, coincidències 9)

- referència (usada 35.29%, coincidències 6)

- cita (usada 11.76%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 93.06%, coincidències 67)

- població (usada 5.56%, coincidències 4)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 1.39%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 91.84%, coincidències 45)

- class (usada 6.12%, coincidències 3)

- aula (usada 2.04%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 52.94%, coincidències 9)

- nom de classe (usada 47.06%, coincidències 8)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 17)

classic clàssic

- clàssic (usada 83.33%, coincidències 10)

- clàssics (usada 8.33%, coincidències 1)

- clàssica (usada 8.33%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 50.00%, coincidències 4)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 2)

- música clàssica (usada 12.50%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 12)

clean neteja

- neteja (usada 72.73%, coincidències 16)

- clean (usada 13.64%, coincidències 3)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 2)

- net (usada 4.55%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 60.00%, coincidències 6)

- es fa neteja (usada 20.00%, coincidències 2)

- netejant (usada 20.00%, coincidències 2)

cleanup neteja

- neteja (usada 75.00%, coincidències 9)

- endreça-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- cleanup (usada 8.33%, coincidències 1)

- netejar (usada 8.33%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 64.11%, coincidències 134)

- esborra (usada 14.35%, coincidències 30)

- buida (usada 8.61%, coincidències 18)

- clar (usada 2.39%, coincidències 5)

- clear (usada 1.44%, coincidències 3)

- netejar (usada 1.44%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 1.44%, coincidències 3)

- suprimeix (usada 0.96%, coincidències 2)

- serè (usada 0.96%, coincidències 2)

- eliminar (usada 0.96%, coincidències 2)

- esborrar (usada 0.96%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.96%, coincidències 2)

- neteja la cerca (usada 0.48%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.48%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.48%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 58.14%, coincidències 25)

- esborra-ho tot (usada 11.63%, coincidències 5)

- elimina-ho tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- desfés tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- des-selecciona tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- clear all (usada 2.33%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- neteja tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.33%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.33%, coincidències 1)

clear bookmarks neteja les adreces d'interès

- neteja les adreces d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- esborrar marcadors (usada 28.57%, coincidències 2)

- neteja els marcadors (usada 28.57%, coincidències 2)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 45.45%, coincidències 5)

- esborra la memòria cau (usada 36.36%, coincidències 4)

- neteja el cau (usada 18.18%, coincidències 2)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 48.48%, coincidències 16)

- esborra l'historial (usada 36.36%, coincidències 12)

- neteja l'històric (usada 6.06%, coincidències 2)

- buida l'historial (usada 3.03%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 3.03%, coincidències 1)

- netejar historial (usada 3.03%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 62.50%, coincidències 10)

- buida la llista (usada 25.00%, coincidències 4)

- neteja llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 77.78%, coincidències 7)

- buida la llista de reproducció (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra la llista de reproducció (usada 11.11%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 37.50%, coincidències 6)

- esborra les dades privades (usada 31.25%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar les dades privades (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja dades privades (usada 6.25%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 66.67%, coincidències 12)

- esborra la cerca (usada 16.67%, coincidències 3)

- netejar cerca (usada 5.56%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra la cerca. (usada 5.56%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 81.25%, coincidències 13)

- netejar la selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra el text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 72.73%, coincidències 16)

- fes un clic (usada 13.64%, coincidències 3)

- feu clic (usada 9.09%, coincidències 2)

- fer clic (usada 4.55%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 96.00%, coincidències 24)

- client (grup) (usada 4.00%, coincidències 1)

clip clip

- clip (usada 40.00%, coincidències 6)

- retalla (usada 33.33%, coincidències 5)

- retall (usada 13.33%, coincidències 2)

- klip (usada 6.67%, coincidències 1)

- retallat (usada 6.67%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 90.32%, coincidències 28)

- portapapers (usada 9.68%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 26)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 43.75%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 37.50%, coincidències 6)

- horari (usada 6.25%, coincidències 1)

- horària (usada 6.25%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 6.25%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 35)

close tanca

- tanca (usada 94.86%, coincidències 332)

- tancar (usada 3.43%, coincidències 12)

- close (usada 0.86%, coincidències 3)

- tancat (usada 0.29%, coincidències 1)

- tancament (usada 0.29%, coincidències 1)

- surt (usada 0.29%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 80.00%, coincidències 20)

- tanca totes les finestres (usada 8.00%, coincidències 2)

- tanca tot (usada 4.00%, coincidències 1)

- tancar tots (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca'ls tots (usada 4.00%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 9)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 85.71%, coincidències 6)

- tanca totes la finestra (usada 14.29%, coincidències 1)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 100.00%, coincidències 8)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 93.33%, coincidències 14)

- tanca la resta de pestanyes (usada 6.67%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 88.89%, coincidències 48)

- tanca pestanya (usada 11.11%, coincidències 6)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 94.00%, coincidències 47)

- tanca finestra (usada 6.00%, coincidències 3)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 96.00%, coincidències 24)

- tancar sense desar (usada 4.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 72.97%, coincidències 27)

- tancada (usada 18.92%, coincidències 7)

- tancades (usada 5.41%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.70%, coincidències 1)

closing s'està tancant

- s'està tancant (usada 37.50%, coincidències 3)

- tancant (usada 37.50%, coincidències 3)

- closing (usada 25.00%, coincidències 2)

cloud núvol

- núvol (usada 93.75%, coincidències 15)

- cloud (usada 6.25%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 12)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 80.00%, coincidències 8)

- núvols (usada 10.00%, coincidències 1)

- nuvolat (usada 10.00%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 7)

cluster clúster

- clúster (usada 71.43%, coincidències 10)

- títol del clúster (usada 7.14%, coincidències 1)

- cluster (usada 7.14%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 7.14%, coincidències 1)

- agrupament (usada 7.14%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 32)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 16)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 83.33%, coincidències 10)

- illes cocos (usada 16.67%, coincidències 2)

code codi

- codi (usada 98.15%, coincidències 53)

- code (usada 1.85%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 20)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 8)

collapse redueix

- redueix (usada 60.00%, coincidències 18)

- col·lapsa (usada 10.00%, coincidències 3)

- replega (usada 10.00%, coincidències 3)

- contreu (usada 6.67%, coincidències 2)

- tanca (usada 3.33%, coincidències 1)

- reduir (usada 3.33%, coincidències 1)

- plega (usada 3.33%, coincidències 1)

- col·lapsar (usada 3.33%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 28.89%, coincidències 13)

- replega-ho tot (usada 17.78%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 11.11%, coincidències 5)

- minimitza tot (usada 8.89%, coincidències 4)

- col·lapsa-ho tot (usada 6.67%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 4.44%, coincidències 2)

- replega tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 2.22%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 2.22%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- col.lapsar tots (usada 2.22%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 50.00%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 2)

- contret (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegades (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegat (usada 10.00%, coincidències 1)

collate encadena

- encadena (usada 25.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 2)

- compagina (usada 16.67%, coincidències 2)

- acara (usada 8.33%, coincidències 1)

- collate (usada 8.33%, coincidències 1)

- ordenar (usada 8.33%, coincidències 1)

- compara (usada 8.33%, coincidències 1)

- enganxa (usada 8.33%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 24)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 94.44%, coincidències 17)

- collections (usada 5.56%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 95.24%, coincidències 20)

- colombia (usada 4.76%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 70.00%, coincidències 7)

- els dos punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- colón (usada 10.00%, coincidències 1)

- colon (usada 10.00%, coincidències 1)

color color

- color (usada 98.76%, coincidències 239)

- colors (usada 0.83%, coincidències 2)

- un dels tres colors primaris (usada 0.41%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 8)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 8)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 36.36%, coincidències 4)

- equilibri del color (usada 27.27%, coincidències 3)

- equilibri de color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

- color burn (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema el color (usada 10.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 90.91%, coincidències 10)

- profunditat del color (usada 9.09%, coincidències 1)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 75.00%, coincidències 12)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 81.82%, coincidències 9)

- mode del color (usada 18.18%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- model del color (usada 22.22%, coincidències 2)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 11)

color picker selector de color

- selector de color (usada 64.00%, coincidències 16)

- pipeta (usada 8.00%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 4.00%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 4.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 46.15%, coincidències 12)

- esquema de colors (usada 46.15%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.69%, coincidències 2)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 72.73%, coincidències 8)

- to-saturació (usada 9.09%, coincidències 1)

- a color (usada 9.09%, coincidències 1)

- coloreja (usada 9.09%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 99)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 93.33%, coincidències 14)

- espai de colors (usada 6.67%, coincidències 1)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 97.94%, coincidències 95)

- column (usada 1.03%, coincidències 1)

- kolonn (usada 1.03%, coincidències 1)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 61.54%, coincidències 8)

- capçalera de la columna (usada 30.77%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espaiat entre columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de les columnes (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 98.59%, coincidències 140)

- columns (usada 1.41%, coincidències 2)

combine combina

- combina (usada 80.00%, coincidències 12)

- combine (usada 6.67%, coincidències 1)

- combinar (usada 6.67%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 6.67%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 21)

command ordre

- ordre (usada 95.74%, coincidències 90)

- comandament (usada 1.06%, coincidències 1)

- ordres (usada 1.06%, coincidències 1)

- command (usada 1.06%, coincidències 1)

- comanda (usada 1.06%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 91.18%, coincidències 31)

- intèrpret d'ordres (usada 2.94%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.94%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.94%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 97.37%, coincidències 37)

- comandes (usada 2.63%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 94.59%, coincidències 175)

- comentaris (usada 2.70%, coincidències 5)

- comment (usada 1.08%, coincidències 2)

- comenta (usada 1.08%, coincidències 2)

- comentar (usada 0.54%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 124)

commit publica

- publica (usada 34.38%, coincidències 11)

- comissió (usada 9.38%, coincidències 3)

- publica els canvis (usada 9.38%, coincidències 3)

- commit (usada 6.25%, coincidències 2)

- puja (usada 6.25%, coincidències 2)

- publicació (usada 6.25%, coincidències 2)

- valida (usada 3.12%, coincidències 1)

- desa (usada 3.12%, coincidències 1)

- assigna (usada 3.12%, coincidències 1)

- confirma (usada 3.12%, coincidències 1)

- pujada (usada 3.12%, coincidències 1)

- entrega (usada 3.12%, coincidències 1)

- consigna (usada 3.12%, coincidències 1)

- d'acord (usada 3.12%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 3.12%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 50.00%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 16.67%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de desat (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge d'entrega (usada 8.33%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 73.33%, coincidències 11)

- common (usada 6.67%, coincidències 1)

- comunitari (usada 6.67%, coincidències 1)

- normal (usada 6.67%, coincidències 1)

- comunes (usada 6.67%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 80.00%, coincidències 16)

- nom (usada 10.00%, coincidències 2)

- nom de pila (usada 10.00%, coincidències 2)

communication comunicació

- comunicació (usada 82.35%, coincidències 14)

- comunicacions (usada 11.76%, coincidències 2)

- communication (usada 5.88%, coincidències 1)

community comunitat

- comunitat (usada 93.75%, coincidències 15)

- community (usada 6.25%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 100.00%, coincidències 14)

compact compacte

- compacte (usada 56.52%, coincidències 13)

- compacta (usada 43.48%, coincidències 10)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 54.55%, coincidències 6)

- visualització compacta (usada 45.45%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 93.55%, coincidències 29)

- companyia (usada 6.45%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de l'empresa o negoci (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de la companyia (usada 7.14%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 67.86%, coincidències 19)

- comparació (usada 7.14%, coincidències 2)

- comparar (usada 7.14%, coincidències 2)

- compare (usada 7.14%, coincidències 2)

- compara'ls (usada 3.57%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 3.57%, coincidències 1)

- compareu (usada 3.57%, coincidències 1)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 15)

compile compila

- compila (usada 75.00%, coincidències 9)

- compile (usada 8.33%, coincidències 1)

- compilar (usada 8.33%, coincidències 1)

- construcció (usada 8.33%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 8)

complete completat

- completat (usada 23.33%, coincidències 7)

- complet (usada 16.67%, coincidències 5)

- acabat (usada 13.33%, coincidències 4)

- completeu (usada 10.00%, coincidències 3)

- completa (usada 10.00%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 10.00%, coincidències 3)

- completada (usada 6.67%, coincidències 2)

- compleció (usada 3.33%, coincidències 1)

- % completat (usada 3.33%, coincidències 1)

- valida (usada 3.33%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 43.48%, coincidències 20)

- completada (usada 30.43%, coincidències 14)

- acabat (usada 6.52%, coincidències 3)

- acabada (usada 6.52%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 4.35%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 2.17%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 2.17%, coincidències 1)

- s'ha completat (usada 2.17%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 2.17%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 96.15%, coincidències 25)

- número complex (usada 3.85%, coincidències 1)

component component

- component (usada 95.83%, coincidències 23)

- per components (usada 4.17%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 16)

compose compon

- compon (usada 37.50%, coincidències 3)

- nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- composa (usada 12.50%, coincidències 1)

- escriu (usada 12.50%, coincidències 1)

- redactar (usada 12.50%, coincidències 1)

- redacta (usada 12.50%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 66.67%, coincidències 26)

- composició (usada 12.82%, coincidències 5)

- composer (usada 7.69%, coincidències 3)

- editor (usada 5.13%, coincidències 2)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.56%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.56%, coincidències 1)

- redactor (usada 2.56%, coincidències 1)

composite composa

- composa (usada 14.29%, coincidències 1)

- composit (usada 14.29%, coincidències 1)

- composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- compon (usada 14.29%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 14.29%, coincidències 1)

- composat (usada 14.29%, coincidències 1)

- composite (usada 14.29%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 80.00%, coincidències 12)

- redacció (usada 20.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 79.17%, coincidències 19)

- compressió (usada 12.50%, coincidències 3)

- comprimir (usada 4.17%, coincidències 1)

- compresa (medicina) (usada 4.17%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 97.14%, coincidències 34)

- compresió (usada 2.86%, coincidències 1)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 11)

computer ordinador

- ordinador (usada 93.75%, coincidències 30)

- ordinadors (usada 3.12%, coincidències 1)

- computer (usada 3.12%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 14)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 46)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 12)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 27.27%, coincidències 3)

- conductor elèctric (usada 9.09%, coincidències 1)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 13)

config configuració

- configuració (usada 71.43%, coincidències 10)

- config (usada 28.57%, coincidències 4)

configuration configuració

- configuració (usada 90.32%, coincidències 56)

- configuraci#243; (usada 4.84%, coincidències 3)

- configuration (usada 3.23%, coincidències 2)

- configuracions (usada 1.61%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 70.00%, coincidències 7)

- erros de configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- hi ha un error en la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 92.31%, coincidències 12)

- arxiu de configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 10)

configure configura

- configura (usada 90.91%, coincidències 90)

- configuració (usada 6.06%, coincidències 6)

- configurar (usada 3.03%, coincidències 3)

confirm confirma

- confirma (usada 58.67%, coincidències 44)

- confirmació (usada 24.00%, coincidències 18)

- confirmar (usada 9.33%, coincidències 7)

- confirmeu (usada 8.00%, coincidències 6)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 68.00%, coincidències 17)

- confirmeu la supressió (usada 12.00%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 8.00%, coincidències 2)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 4.00%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 4.00%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 4.00%, coincidències 1)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirma la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirma supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmeu l'esborrament (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 61.36%, coincidències 27)

- confirma la contrasenya (usada 20.45%, coincidències 9)

- confirmació de la contrasenya (usada 9.09%, coincidències 4)

- confirmar contrasenya (usada 4.55%, coincidències 2)

- confirmeu la clau (usada 2.27%, coincidències 1)

- confirmar la contrasenya (usada 2.27%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 32)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 64.29%, coincidències 9)

- confirmada (usada 35.71%, coincidències 5)

conflict conflicte

- conflicte (usada 90.00%, coincidències 18)

- conflict (usada 5.00%, coincidències 1)

- retorn a l'abisme (usada 5.00%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 6)

- entra en conflicte (usada 12.50%, coincidències 1)

- té conflicte amb (usada 12.50%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 55.56%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 22.22%, coincidències 2)

- felicitacions! (usada 11.11%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 11.11%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 89.66%, coincidències 78)

- connexió (usada 2.30%, coincidències 2)

- connectat (usada 2.30%, coincidències 2)

- connectar (usada 2.30%, coincidències 2)

- connecteu (usada 1.15%, coincidències 1)

- conectar (usada 1.15%, coincidències 1)

- connecta't (usada 1.15%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 48.00%, coincidències 12)

- connecta't al servidor (usada 20.00%, coincidències 5)

- connecta a un servidor (usada 12.00%, coincidències 3)

- connecta't a un servidor (usada 8.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 8.00%, coincidències 2)

- connectar al servidor (usada 4.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 93.10%, coincidències 54)

- connectada (usada 3.45%, coincidències 2)

- connected (usada 1.72%, coincidències 1)

- connexió correcta (usada 1.72%, coincidències 1)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 74.29%, coincidències 52)

- connectant (usada 20.00%, coincidències 14)

- connectat (usada 1.43%, coincidències 1)

- a connectar (usada 1.43%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.43%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 1.43%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 97.62%, coincidències 41)

- contacte (usada 2.38%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 45.45%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 76.92%, coincidències 10)

- error durant la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- error de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 62.96%, coincidències 17)

- la connexió ha fallat (usada 22.22%, coincidències 6)

- no s'ha pogut connectar (usada 7.41%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 3.70%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 3.70%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 63.64%, coincidències 7)

- connexió perduda (usada 36.36%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 11)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 58.33%, coincidències 7)

- s'ha refusat la connexió (usada 25.00%, coincidències 3)

- connexió refusada (usada 8.33%, coincidències 1)

- s’ha refusat la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 57.89%, coincidències 11)

- paràmetres de connexió (usada 10.53%, coincidències 2)

- configuració de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajusts de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection timed out temps de connexió excedit

- temps de connexió excedit (usada 25.00%, coincidències 3)

- la connexió ha expirat (usada 16.67%, coincidències 2)

- connexió perduda. (usada 8.33%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 8.33%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 8.33%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

connection timeout s'ha excedit el temps d'espera de connexió

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 17)

connections connexions

- connexions (usada 95.83%, coincidències 23)

- contactes (usada 4.17%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 21)

console consola

- consola (usada 96.55%, coincidències 28)

- console (usada 3.45%, coincidències 1)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 15)

constraint restricció

- restricció (usada 84.62%, coincidències 11)

- constraint (usada 7.69%, coincidències 1)

- constricció (usada 7.69%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 81.82%, coincidències 9)

- constraints (usada 18.18%, coincidències 2)

construction construcció

- construcció (usada 90.00%, coincidències 9)

- en construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

consumer key clau pública del consumidor

- clau pública del consumidor (usada 25.00%, coincidències 2)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau de consum (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- consumer key (usada 12.50%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 96.43%, coincidències 54)

- contact (usada 1.79%, coincidències 1)

- contacteu (usada 1.79%, coincidències 1)

contact info informació del contacte

- informació del contacte (usada 50.00%, coincidències 6)

- informació de contacte (usada 41.67%, coincidències 5)

- contact info (usada 8.33%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació del contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 35.00%, coincidències 7)

- contacta'ns (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacteu amb nosaltres (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacte (usada 15.00%, coincidències 3)

- contact us (usada 5.00%, coincidències 1)

- contacteu (usada 5.00%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 56)

container contenidor

- contenidor (usada 94.12%, coincidències 16)

- recipient (usada 5.88%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 96.00%, coincidències 48)

- contains (usada 2.00%, coincidències 1)

- contingut (usada 2.00%, coincidències 1)

content contingut

- contingut (usada 96.43%, coincidències 81)

- continguts (usada 3.57%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 94.44%, coincidències 17)

- tipus de continguts (usada 5.56%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 51.85%, coincidències 42)

- continguts (usada 44.44%, coincidències 36)

- contents (usada 2.47%, coincidències 2)

- índex (usada 1.23%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.12%, coincidències 32)

- contextual (usada 2.94%, coincidències 1)

- contexte (usada 2.94%, coincidències 1)

context help ajuda contextual

- ajuda contextual (usada 100.00%, coincidències 9)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.33%, coincidències 14)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.67%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 10)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 92.36%, coincidències 133)

- continuar (usada 4.17%, coincidències 6)

- continue (usada 2.78%, coincidències 4)

- següent (usada 0.69%, coincidències 1)

continue editing continue editing

- continue editing (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 14.29%, coincidències 2)

- continua editant (usada 14.29%, coincidències 2)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 89.47%, coincidències 17)

- continuous (usada 5.26%, coincidències 1)

- contínua (usada 5.26%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 9)

- vora (usada 16.67%, coincidències 2)

- contour (usada 8.33%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 51)

contribute contribueix

- contribueix (usada 20.00%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 20.00%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 10.00%, coincidències 1)

- contribuir (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 10.00%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 75.00%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 61.11%, coincidències 11)

- contribuïdor (usada 27.78%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.56%, coincidències 1)

- coŀlaborador (usada 5.56%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 70.00%, coincidències 21)

- contribuïdors (usada 23.33%, coincidències 7)

- col·laboració (usada 3.33%, coincidències 1)

- contribuents (usada 3.33%, coincidències 1)

control control

- control (usada 94.29%, coincidències 33)

- la tecla control (usada 2.86%, coincidències 1)

- tecla de control esquerre (usada 2.86%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 75.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 16.67%, coincidències 2)

- plafó de control (usada 8.33%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 12)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 21)

conversation conversa

- conversa (usada 84.21%, coincidències 16)

- conversation (usada 10.53%, coincidències 2)

- conversació (usada 5.26%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 89.47%, coincidències 17)

- conversations (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversacions (usada 5.26%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 86.67%, coincidències 13)

- conversion (usada 6.67%, coincidències 1)

- extra point (usada 6.67%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 81.58%, coincidències 31)

- convertir (usada 7.89%, coincidències 3)

- conversió (usada 5.26%, coincidències 2)

- convert (usada 5.26%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.57%, coincidències 11)

- conversió a (usada 7.14%, coincidències 1)

- convertir a (usada 7.14%, coincidències 1)

- converteix en (usada 7.14%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 14)

cookie galeta

- galeta (usada 88.89%, coincidències 8)

- cookie (usada 11.11%, coincidències 1)

cookies galetes

- galetes (usada 95.24%, coincidències 20)

- cookies (usada 4.76%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.00%, coincidències 19)

- coordina (usada 5.00%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 69.23%, coincidències 9)

- copiat(s) (usada 15.38%, coincidències 2)

- copiada (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha copiat (usada 7.69%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 90.48%, coincidències 19)

- copies (usada 9.52%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 93.33%, coincidències 14)

- coptic (usada 6.67%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 92.31%, coincidències 228)

- còpia (usada 4.45%, coincidències 11)

- copiar (usada 1.62%, coincidències 4)

- copy (usada 0.81%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.40%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.40%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 56.25%, coincidències 9)

- copia l'adreça de correu (usada 31.25%, coincidències 5)

- copia adreça email (usada 6.25%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 6.25%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 90.00%, coincidències 9)

- copia-ho aquí (usada 10.00%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 20)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 12)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

- copia l’enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 83.33%, coincidències 15)

- copia adreça de l'enllaç (usada 11.11%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 5.56%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 71.43%, coincidències 10)

- copia l'enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

- copia la localització de l'enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 90.00%, coincidències 9)

- copia text (usada 10.00%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 95.24%, coincidències 20)

- còpia a (usada 4.76%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 83.33%, coincidències 35)

- copia-ho al porta-retalls (usada 9.52%, coincidències 4)

- copia al porta-papers (usada 2.38%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 2.38%, coincidències 1)

- copiar al porta-retalls (usada 2.38%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 81.82%, coincidències 9)

- copia url (usada 9.09%, coincidències 1)

- copiar url (usada 9.09%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 57.14%, coincidències 8)

- copiant (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està copiant el paquet (usada 7.14%, coincidències 1)

- còpia (usada 7.14%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 7.14%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 77.78%, coincidències 14)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- fitxers copying (usada 5.56%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 60.98%, coincidències 25)

- drets d'autor (usada 36.59%, coincidències 15)

- llicència (usada 2.44%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 61.54%, coincidències 8)

- core (usada 30.77%, coincidències 4)

- ànima (usada 7.69%, coincidències 1)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 75.00%, coincidències 6)

- radi de les cantonades (usada 25.00%, coincidències 2)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 91.67%, coincidències 11)

- cornish (usada 8.33%, coincidències 1)

correct correcte

- correcte (usada 68.18%, coincidències 15)

- corregeix (usada 22.73%, coincidències 5)

- correctes (usada 4.55%, coincidències 1)

- correccions (usada 4.55%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 91.67%, coincidències 11)

- correlation (usada 8.33%, coincidències 1)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 10)

cos cos

- cos (usada 93.75%, coincidències 15)

- cosinus (usada 6.25%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 14)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 26)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 22)

count compta

- compta (usada 37.97%, coincidències 30)

- compte (usada 15.19%, coincidències 12)

- recompte (usada 13.92%, coincidències 11)

- nombre (usada 7.59%, coincidències 6)

- comptador (usada 6.33%, coincidències 5)

- comptatge (usada 6.33%, coincidències 5)

- count (usada 3.80%, coincidències 3)

- comptar (usada 3.80%, coincidències 3)

- quantitat (usada 2.53%, coincidències 2)

- comte (usada 1.27%, coincidències 1)

- total (usada 1.27%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 88.89%, coincidències 16)

- estats (usada 5.56%, coincidències 1)

- countries (usada 5.56%, coincidències 1)

country país

- país (usada 91.01%, coincidències 81)

- estat (usada 3.37%, coincidències 3)

- country (usada 3.37%, coincidències 3)

- pais (usada 2.25%, coincidències 2)

country code codi de país

- codi de país (usada 55.56%, coincidències 5)

- codi del país (usada 22.22%, coincidències 2)

- codi internacional (usada 11.11%, coincidències 1)

- codi del pais (usada 11.11%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 50.00%, coincidències 5)

- comtat (usada 30.00%, coincidències 3)

- comptat (usada 10.00%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 10.00%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 91.67%, coincidències 22)

- camp (usada 4.17%, coincidències 1)

- ordre (usada 4.17%, coincidències 1)

cover coberta

- coberta (usada 35.29%, coincidències 6)

- portada (usada 29.41%, coincidències 5)

- caràtula (usada 11.76%, coincidències 2)

- cover (usada 11.76%, coincidències 2)

- cobertura (usada 5.88%, coincidències 1)

- recobriment (topologia) (usada 5.88%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 85.71%, coincidències 12)

- coverage (usada 7.14%, coincidències 1)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 86.67%, coincidències 13)

- processador (usada 6.67%, coincidències 1)

- ucp (usada 6.67%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 77.78%, coincidències 7)

- ús de cpu (usada 11.11%, coincidències 1)

- utilització de la ucp (usada 11.11%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 50.00%, coincidències 5)

- copa (usada 30.00%, coincidències 3)

- copa (crater) (usada 10.00%, coincidències 1)

- constel·lació de la copa (usada 10.00%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 93.97%, coincidències 109)

- crear (usada 5.17%, coincidències 6)

- creació (usada 0.86%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 77.78%, coincidències 7)

- create account (usada 11.11%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 11.11%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 50.00%, coincidències 6)

- crear un compte (usada 33.33%, coincidències 4)

- creeu un compte (usada 16.67%, coincidències 2)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea directori (usada 11.11%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 61.90%, coincidències 13)

- crea la carpeta (usada 19.05%, coincidències 4)

- crea carpeta (usada 19.05%, coincidències 4)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea enllaç (usada 23.08%, coincidències 3)

- crea l'enllaç (usada 7.69%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 35.71%, coincidències 10)

- crea (usada 28.57%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 14.29%, coincidències 4)

- crea un element nou (usada 3.57%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 3.57%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 3.57%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 3.57%, coincidències 1)

- crea'n una de nova (usada 3.57%, coincidències 1)

- crear nou (usada 3.57%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 86.67%, coincidències 13)

- crea una nova carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

- crear nova carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 63.64%, coincidències 7)

- crea taula (usada 18.18%, coincidències 2)

- creació de la taula (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear taula (usada 9.09%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 74.67%, coincidències 56)

- creació (usada 6.67%, coincidències 5)

- creada (usada 5.33%, coincidències 4)

- created (usada 5.33%, coincidències 4)

- pujat (usada 2.67%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 1.33%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 1.33%, coincidències 1)

- data de creació (usada 1.33%, coincidències 1)

- creat el (usada 1.33%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 78.38%, coincidències 29)

- created by (usada 8.11%, coincidències 3)

- pujat originàriament per (usada 5.41%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.41%, coincidències 2)

- creada per (usada 2.70%, coincidències 1)

created on creat el

- creat el (usada 66.67%, coincidències 8)

- creat en (usada 8.33%, coincidències 1)

- creat (usada 8.33%, coincidències 1)

- creat a (usada 8.33%, coincidències 1)

- data de creació (usada 8.33%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 8)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.15%, coincidències 25)

- cata de creació (usada 3.85%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 65.71%, coincidències 23)

- autor (usada 28.57%, coincidències 10)

- eina de creació (usada 2.86%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.86%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 12)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 66.67%, coincidències 10)

- reconeixements (usada 13.33%, coincidències 2)

- haver (usada 13.33%, coincidències 2)

- crèdits (usada 6.67%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 100.00%, coincidències 12)

credits crèdits

- crèdits (usada 96.88%, coincidències 31)

- abonaments (usada 3.12%, coincidències 1)

cree cree

- cree (usada 100.00%, coincidències 7)

criteria criteris

- criteris (usada 62.50%, coincidències 15)

- criteri (usada 37.50%, coincidències 9)

critical crític

- crític (usada 92.86%, coincidències 13)

- crítica (usada 7.14%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 19)

croatian croat

- croat (usada 88.24%, coincidències 30)

- croata (usada 11.76%, coincidències 4)

crop escapça

- escapça (usada 60.87%, coincidències 28)

- retalla (usada 19.57%, coincidències 9)

- escapçament (usada 4.35%, coincidències 2)

- escapçar (usada 4.35%, coincidències 2)

- conreu (usada 4.35%, coincidències 2)

- cropa foto (usada 2.17%, coincidències 1)

- retallar (usada 2.17%, coincidències 1)

- tallar (usada 2.17%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- imatge retallada (usada 10.00%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 89.47%, coincidències 17)

- cross (usada 5.26%, coincidències 1)

- creuament (usada 5.26%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 75.00%, coincidències 6)

- corona (moneda) (usada 12.50%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 12.50%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 16)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu csv (usada 22.22%, coincidències 2)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 92.86%, coincidències 26)

- control (usada 7.14%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 75.00%, coincidències 9)

- ctrl+p (usada 25.00%, coincidències 3)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 84.62%, coincidències 11)

- ctrl+l (usada 15.38%, coincidències 2)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 19)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 9)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 19)

cube cub

- cub (usada 81.82%, coincidències 9)

- cube (usada 18.18%, coincidències 2)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 85.71%, coincidències 6)

- escriptura cuneïforme (usada 14.29%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 8)

currencies monedes

- monedes (usada 66.67%, coincidències 6)

- divises (usada 33.33%, coincidències 3)

currency moneda

- moneda (usada 82.86%, coincidències 29)

- divisa (usada 11.43%, coincidències 4)

- divises (usada 2.86%, coincidències 1)

- acció/divisa (usada 2.86%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols monetaris (usada 12.50%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 85.25%, coincidències 52)

- corrent (usada 4.92%, coincidències 3)

- actiu (usada 3.28%, coincidències 2)

- vigent (usada 1.64%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.64%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.64%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.64%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 75.00%, coincidències 6)

- data canvi (usada 12.50%, coincidències 1)

- la data actual (usada 12.50%, coincidències 1)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 50.00%, coincidències 5)

- emplaçament actual (usada 50.00%, coincidències 5)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 19)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current status estat actual

- estat actual (usada 87.50%, coincidències 14)

- estatus actual (usada 12.50%, coincidències 2)

current time hora actual

- hora actual (usada 75.00%, coincidències 6)

- temps actual (usada 25.00%, coincidències 2)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 10)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 22)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 25)

curves corbes

- corbes (usada 83.33%, coincidències 10)

- corbes de color (usada 16.67%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 63.08%, coincidències 123)

- personalitza (usada 15.90%, coincidències 31)

- personalitzada (usada 10.26%, coincidències 20)

- a mida (usada 7.18%, coincidències 14)

- usuari (usada 1.03%, coincidències 2)

- personalitzar (usada 0.51%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.51%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.51%, coincidències 1)

- custom (usada 0.51%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.51%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 84.62%, coincidències 11)

- color a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 7.69%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 91.67%, coincidències 11)

- colors a mida (usada 8.33%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 9)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 78.57%, coincidències 11)

- camps (usada 14.29%, coincidències 2)

- camps a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 40.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzada (usada 30.00%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

- tipus de lletra a mida per a (usada 10.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 89.47%, coincidències 17)

- format a mida (usada 10.53%, coincidències 2)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 7)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 92.86%, coincidències 13)

- a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 9)

customize personalitza

- personalitza (usada 90.91%, coincidències 50)

- personalitzar (usada 3.64%, coincidències 2)

- personaltiza (usada 1.82%, coincidències 1)

- a mida (usada 1.82%, coincidències 1)

- personalització (usada 1.82%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 88.24%, coincidències 120)

- talla (usada 6.62%, coincidències 9)

- tallar (usada 2.21%, coincidències 3)

- retallament (usada 1.47%, coincidències 2)

- retallar (usada 0.74%, coincidències 1)

- tall (usada 0.74%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 33)

cycle cicle

- cicle (usada 66.67%, coincidències 8)

- roda (usada 25.00%, coincidències 3)

- cycle (usada 8.33%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 68.42%, coincidències 13)

- ampolla (usada 21.05%, coincidències 4)

- cilindre (motor) (usada 5.26%, coincidències 1)

- cylinder (usada 5.26%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 17)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 92.59%, coincidències 25)

- ciríl·lica (usada 3.70%, coincidències 1)

- ciríl.lic (usada 3.70%, coincidències 1)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 62.50%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 57.14%, coincidències 4)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- ciríl·lic/rús (usada 14.29%, coincidències 1)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciríl·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 36)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 100.00%, coincidències 9)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 15)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 2)

daemon dimoni

- dimoni (usada 87.50%, coincidències 7)

- daemon (usada 12.50%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 53.66%, coincidències 22)

- diari (usada 21.95%, coincidències 9)

- diària (usada 9.76%, coincidències 4)

- cada dia (usada 7.32%, coincidències 3)

- a diari (usada 2.44%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.44%, coincidències 1)

- diariàriament (usada 2.44%, coincidències 1)

dance dansa

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- balla (usada 12.50%, coincidències 1)

- ball (usada 12.50%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 35)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 88.89%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 11.11%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 95.65%, coincidències 22)

- negres (usada 4.35%, coincidències 1)

darken fosc

- fosc (usada 38.46%, coincidències 5)

- enfosqueix (usada 30.77%, coincidències 4)

- enfosquiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.69%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 7.69%, coincidències 1)

- enfosquir (usada 7.69%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 38.89%, coincidències 7)

- traç (usada 33.33%, coincidències 6)

- raig (usada 5.56%, coincidències 1)

- guions (usada 5.56%, coincidències 1)

- novetats (usada 5.56%, coincidències 1)

- dash (usada 5.56%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 5.56%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 57.58%, coincidències 19)

- panell de control (usada 6.06%, coincidències 2)

- tauler de control (usada 6.06%, coincidències 2)

- panell (usada 6.06%, coincidències 2)

- dashboard (usada 6.06%, coincidències 2)

- tauler d'eines (usada 3.03%, coincidències 1)

- consola (usada 3.03%, coincidències 1)

- novetats (usada 3.03%, coincidències 1)

- escriptori digital (usada 3.03%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 3.03%, coincidències 1)

- taulell (usada 3.03%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 40.00%, coincidències 4)

- guionets (usada 20.00%, coincidències 2)

- línia discontínua (usada 10.00%, coincidències 1)

- punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- guions (usada 10.00%, coincidències 1)

- amb guions (usada 10.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 93.07%, coincidències 94)

- data (usada 3.96%, coincidències 4)

- dada (usada 2.97%, coincidències 3)

data source font de dades

- font de dades (usada 55.17%, coincidències 16)

- origen de les dades (usada 34.48%, coincidències 10)

- font de les dades (usada 10.34%, coincidències 3)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 95.24%, coincidències 20)

- fonts de les dades (usada 4.76%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 62.50%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 33.33%, coincidències 8)

- tipus de data (usada 4.17%, coincidències 1)

database base de dades

- base de dades (usada 89.25%, coincidències 83)

- bases de dades (usada 9.68%, coincidències 9)

- database (usada 1.08%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 46.15%, coincidències 6)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

- error de base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.31%, coincidències 24)

- base de dades (usada 3.85%, coincidències 1)

- nom de base de dades (usada 3.85%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 92.86%, coincidències 13)

- tipus de la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 81.82%, coincidències 9)

- databases (usada 9.09%, coincidències 1)

- base de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.00%, coincidències 298)

- date (usada 0.33%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.33%, coincidències 1)

- parella (usada 0.33%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 88.89%, coincidències 24)

- dia i hora (usada 7.41%, coincidències 2)

- data hora (usada 3.70%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegida el dia (usada 23.08%, coincidències 3)

- data d'alta (usada 15.38%, coincidències 2)

- data d'afegit (usada 7.69%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 7.69%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 7.69%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 95.65%, coincidències 44)

- l'hora i la data (usada 4.35%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 87.50%, coincidències 14)

- data creada (usada 6.25%, coincidències 1)

- data creació (usada 6.25%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 78.57%, coincidències 11)

- data (usada 7.14%, coincidències 1)

- camp data (usada 7.14%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 7.14%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 50.00%, coincidències 21)

- format de la data (usada 47.62%, coincidències 20)

- format data (usada 2.38%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 17)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 9)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 46.15%, coincidències 6)

- rang de dates (usada 38.46%, coincidències 5)

- rang de data (usada 7.69%, coincidències 1)

- rang de les dates (usada 7.69%, coincidències 1)

date taken data de la captura

- data de la captura (usada 37.50%, coincidències 3)

- data de realització (usada 25.00%, coincidències 2)

- data d'obtenció (usada 12.50%, coincidències 1)

- data presa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de captura (usada 12.50%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 76.19%, coincidències 16)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 3)

- dia/hora (usada 4.76%, coincidències 1)

- data / hora (usada 4.76%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 15)

datetime data i hora

- data i hora (usada 63.64%, coincidències 7)

- datahora (usada 18.18%, coincidències 2)

- datetime (usada 9.09%, coincidències 1)

- data/hora (usada 9.09%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 96.88%, coincidències 62)

- day (usada 3.12%, coincidències 2)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 87.50%, coincidències 7)

- dia de la setmana (número) (usada 12.50%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 55.56%, coincidències 10)

- dies (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia(es) (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia (dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

- dia(dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 97.44%, coincidències 76)

- dia (usada 1.28%, coincidències 1)

- days (usada 1.28%, coincidències 1)

db db

- db (usada 78.57%, coincidències 11)

- bd (usada 7.14%, coincidències 1)

- base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- re bemoll (usada 7.14%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 79.17%, coincidències 19)

- desactivar (usada 12.50%, coincidències 3)

- desactivada (usada 4.17%, coincidències 1)

- inactiva (usada 4.17%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 62.86%, coincidències 44)

- depura (usada 31.43%, coincidències 22)

- depurar (usada 4.29%, coincidències 3)

- depurador (usada 1.43%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 93.33%, coincidències 14)

- debugger (usada 6.67%, coincidències 1)

debugging depuració

- depuració (usada 85.71%, coincidències 18)

- depurant (usada 9.52%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.76%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 39.53%, coincidències 17)

- dec (usada 30.23%, coincidències 13)

- des (usada 27.91%, coincidències 12)

- dec (programa de televisió) (usada 2.33%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 90.00%, coincidències 36)

- de desembre (usada 7.50%, coincidències 3)

- december (usada 2.50%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 96.77%, coincidències 30)

- nombre decimal (usada 3.23%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 50.00%, coincidències 11)

- xifres decimals (usada 36.36%, coincidències 8)

- llocs decimals (usada 9.09%, coincidències 2)

- dígits decimals (usada 4.55%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 70.00%, coincidències 7)

- separador de decimals (usada 20.00%, coincidències 2)

- coma (usada 10.00%, coincidències 1)

decline declina

- declina (usada 50.00%, coincidències 12)

- rebutja (usada 37.50%, coincidències 9)

- ho rebutjo (usada 4.17%, coincidències 1)

- declivi (usada 4.17%, coincidències 1)

- denegar (usada 4.17%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 85.71%, coincidències 6)

- decodificador (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease redueix

- redueix (usada 50.00%, coincidències 8)

- disminueix (usada 31.25%, coincidències 5)

- disminució (usada 6.25%, coincidències 1)

- menys (usada 6.25%, coincidències 1)

- reducció (usada 6.25%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 55.56%, coincidències 5)

- redueix la mida de la lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 53.33%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- disminueix indentació (usada 3.33%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- decrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 44.44%, coincidències 4)

- baixa el volum (usada 22.22%, coincidències 2)

- abaixa el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 11.11%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

default per defecte

- per defecte (usada 64.24%, coincidències 221)

- predeterminat (usada 13.95%, coincidències 48)

- omissió (usada 6.98%, coincidències 24)

- per omissió (usada 6.98%, coincidències 24)

- predeterminada (usada 2.91%, coincidències 10)

- valor per defecte (usada 1.45%, coincidències 5)

- estàndard (usada 1.16%, coincidències 4)

- defecte (usada 0.87%, coincidències 3)

- default (usada 0.58%, coincidències 2)

- predefinit (usada 0.58%, coincidències 2)

- morositat (usada 0.29%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- tipus de lletra predeterminat (usada 18.18%, coincidències 2)

- lletra predeterminada (usada 18.18%, coincidències 2)

- lletra per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 39.13%, coincidències 9)

- idioma per omissió (usada 21.74%, coincidències 5)

- llengua per defecte (usada 21.74%, coincidències 5)

- llengua predeterminada (usada 8.70%, coincidències 2)

- idioma predeterminat (usada 8.70%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 68.75%, coincidències 11)

- configuració per defecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- arranjament per omissió (usada 6.25%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 6.25%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 6.25%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 50.00%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 40.00%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 69.57%, coincidències 32)

- valor predeterminat (usada 19.57%, coincidències 9)

- valor per omissió (usada 8.70%, coincidències 4)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.17%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 30.00%, coincidències 3)

- valors per omissió (usada 30.00%, coincidències 3)

defaults per defecte

- per defecte (usada 38.46%, coincidències 10)

- predeterminats (usada 15.38%, coincidències 4)

- valors per defecte (usada 15.38%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 11.54%, coincidències 3)

- opcions per defecte (usada 7.69%, coincidències 2)

- per omissió (usada 3.85%, coincidències 1)

- defaults (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 3.85%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 92.86%, coincidències 13)

- definició (usada 7.14%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 97.06%, coincidències 33)

- definició (usada 2.94%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 58.82%, coincidències 10)

- graus (usada 11.76%, coincidències 2)

- percentatge (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.88%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.88%, coincidències 1)

- degré (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol (usada 5.88%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.30%, coincidències 36)

- degrees (usada 2.70%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 60.00%, coincidències 18)

- del (usada 6.67%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.67%, coincidències 2)

- supr. (usada 3.33%, coincidències 1)

- treu (usada 3.33%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.33%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.33%, coincidències 1)

- esb (usada 3.33%, coincidències 1)

- ce (usada 3.33%, coincidències 1)

- sup (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborrar (usada 3.33%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 8)

delay retard

- retard (usada 97.96%, coincidències 48)

- delay (usada 2.04%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 73.35%, coincidències 399)

- elimina (usada 13.24%, coincidències 72)

- esborra (usada 8.09%, coincidències 44)

- esborrar (usada 2.02%, coincidències 11)

- eliminar (usada 1.10%, coincidències 6)

- supressió (usada 0.74%, coincidències 4)

- suprimir (usada 0.55%, coincidències 3)

- supr (usada 0.37%, coincidències 2)

- delete (usada 0.18%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.18%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.18%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 58.33%, coincidències 7)

- elimina el compte (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 8.33%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 72.09%, coincidències 31)

- elimina-ho tot (usada 9.30%, coincidències 4)

- suprimeix-les totes (usada 6.98%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- elimina tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 2.33%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.33%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar consultab desada (usada 12.50%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 73.68%, coincidències 14)

- elimina la columna (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix columna (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 5.26%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 55.56%, coincidències 10)

- elimina el comentari (usada 27.78%, coincidències 5)

- esborra comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborrar comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 45.45%, coincidències 5)

- elimina el contacte (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix les entrades (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 40.00%, coincidències 4)

- suprimeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 53.85%, coincidències 7)

- elimina el fitxer (usada 30.77%, coincidències 4)

- elimina (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina l'arxiu (usada 7.69%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- suprimeix fitxers (usada 21.43%, coincidències 3)

- esborrar fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- delete files (usada 7.14%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 55.00%, coincidències 11)

- suprimeix el grup (usada 35.00%, coincidències 7)

- suprimeix un grup (usada 10.00%, coincidències 2)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 62.50%, coincidències 5)

- elimina la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

delete item elimina l'element

- elimina l'element (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimeix l'element (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix element (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborrar element (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 8.33%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 83.33%, coincidències 15)

- elimina la capa (usada 11.11%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.56%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 50.00%, coincidències 5)

- elimina el missatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- missatge d'esborrat (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra missatge (usada 10.00%, coincidències 1)

delete node suprimeix un node

- suprimeix un node (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix el node (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina el node (usada 12.50%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 63.64%, coincidències 7)

- elimina la nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 9.09%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix objecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 12.50%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 62.50%, coincidències 10)

- esborra la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 41.67%, coincidències 5)

- elimina definitivament (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra permanentment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina-ho de forma permanent (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 70.00%, coincidències 7)

- elimina el perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 63.16%, coincidències 12)

- suprimeix una fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- elimina la fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 5.26%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 37.50%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 16.67%, coincidències 4)

- suprimeix el seleccionat (usada 12.50%, coincidències 3)

- esborra el seleccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra selecció (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- esborra la selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 46.15%, coincidències 6)

- suprimeix taula (usada 30.77%, coincidències 4)

- elimina la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 50.00%, coincidències 5)

- suprimeix l'etiqueta (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 38.46%, coincidències 5)

- suprimeix l'usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- esborra usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- eliminar usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrar usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 48.08%, coincidències 25)

- eliminat (usada 25.00%, coincidències 13)

- suprimida (usada 11.54%, coincidències 6)

- esborrat (usada 5.77%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 3.85%, coincidències 2)

- línia absent (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborrats (usada 1.92%, coincidències 1)

- eliminats (usada 1.92%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 44.44%, coincidències 8)

- s'està eliminant (usada 27.78%, coincidències 5)

- esborrant (usada 22.22%, coincidències 4)

- eliminant (usada 5.56%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 71.43%, coincidències 10)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 80.00%, coincidències 8)

- delimiter (usada 10.00%, coincidències 1)

- separador (usada 10.00%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.00%, coincidències 17)

- δ (delta minúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- en delta (usada 5.00%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 95.45%, coincidències 21)

- denmark (usada 4.55%, coincidències 1)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 8)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 13)

deny denega

- denega (usada 85.19%, coincidències 23)

- denegar (usada 11.11%, coincidències 3)

- rebutja (usada 3.70%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 31)

dependencies dependències

- dependències (usada 93.75%, coincidències 15)

- requeriments específics (usada 6.25%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 87.50%, coincidències 7)

- relació de dependència (usada 12.50%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 66.67%, coincidències 6)

- depòsit (usada 11.11%, coincidències 1)

- jaciment (usada 11.11%, coincidències 1)

- dipòsit (usada 11.11%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 96.97%, coincidències 32)

- depth (usada 3.03%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 76.92%, coincidències 10)

- dessaturat (usada 15.38%, coincidències 2)

- dessaturar (usada 7.69%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 90.14%, coincidències 64)

- descens (usada 5.63%, coincidències 4)

- ordre descendent (usada 2.82%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.41%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 97.19%, coincidències 415)

- description (usada 2.34%, coincidències 10)

- metadescripció (usada 0.23%, coincidències 1)

- descripci#243; (usada 0.23%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 80.00%, coincidències 12)

- desmarca (usada 6.67%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 6.67%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 6.67%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 66.67%, coincidències 26)

- no seleccionis res (usada 7.69%, coincidències 3)

- deselecciona-ho tot (usada 5.13%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 5.13%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 5.13%, coincidències 2)

- des-selecciona tot (usada 2.56%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.56%, coincidències 1)

- anul. sel. tot (usada 2.56%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.56%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

design disseny

- disseny (usada 81.82%, coincidències 9)

- dissenya (usada 18.18%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 98.57%, coincidències 69)

- ordinador de taula (usada 1.43%, coincidències 1)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajustaments de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- ajusts de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 73.33%, coincidències 33)

- destí (usada 22.22%, coincidències 10)

- destination (usada 2.22%, coincidències 1)

- destinació (usada 2.22%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 85.71%, coincidències 6)

- destroy (usada 14.29%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 29.41%, coincidències 5)

- desacobla (usada 23.53%, coincidències 4)

- desenganxa (usada 17.65%, coincidències 3)

- treu (usada 11.76%, coincidències 2)

- detach (usada 5.88%, coincidències 1)

- remoure (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 5.88%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 46.15%, coincidències 6)

- desadhereix la pestanya (usada 23.08%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 15.38%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 15.38%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 81.25%, coincidències 13)

- detail (usada 12.50%, coincidències 2)

- detalls (usada 6.25%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 97.67%, coincidències 126)

- propietats (usada 1.55%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.78%, coincidències 1)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 13)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 87.50%, coincidències 28)

- revelador (usada 6.25%, coincidències 2)

- autor (usada 3.12%, coincidències 1)

- developer (usada 3.12%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 53.85%, coincidències 7)

- eines de desenvolupador (usada 30.77%, coincidències 4)

- eines de desenvolupament (usada 15.38%, coincidències 2)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 88.24%, coincidències 15)

- equip de desenvolupament (usada 5.88%, coincidències 1)

- desenvolupadors/es (usada 5.88%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 96.30%, coincidències 26)

- development (usada 3.70%, coincidències 1)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 77)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 46.15%, coincidències 6)

- identificador de dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificador del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 7.69%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 72.73%, coincidències 8)

- informació dels dispositius (usada 27.27%, coincidències 3)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 95.65%, coincidències 22)

- nom del sispositiu (usada 4.35%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 93.75%, coincidències 15)

- device type (usada 6.25%, coincidències 1)

devices dispositius

- dispositius (usada 97.92%, coincidències 47)

- devices (usada 2.08%, coincidències 1)

diagonal diagonal

- diagonal (usada 100.00%, coincidències 8)

diagram diagrama

- diagrama (usada 92.31%, coincidències 12)

- diagram (usada 7.69%, coincidències 1)

dial marcador

- marcador (usada 30.00%, coincidències 3)

- marcatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

- dial (usada 10.00%, coincidències 1)

- marca (usada 10.00%, coincidències 1)

- disc selector (usada 10.00%, coincidències 1)

- mar (usada 10.00%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.59%, coincidències 70)

- quadre de diàleg (usada 1.41%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 10)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 20)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 9)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 34)

diff diff

- diff (usada 30.77%, coincidències 8)

- diferència (usada 26.92%, coincidències 7)

- diferències (usada 19.23%, coincidències 5)

- dif (usada 7.69%, coincidències 2)

- compara (usada 7.69%, coincidències 2)

- dife (usada 3.85%, coincidències 1)

- dif. (usada 3.85%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 84.62%, coincidències 22)

- resta (usada 7.69%, coincidències 2)

- difference (usada 3.85%, coincidències 1)

- diferencia (usada 3.85%, coincidències 1)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 15)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 92.31%, coincidències 12)

- signatura electrònica (usada 7.69%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 93.75%, coincidències 15)

- digits (usada 6.25%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 62.50%, coincidències 10)

- cota (usada 25.00%, coincidències 4)

- acotació (usada 12.50%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 80.00%, coincidències 28)

- mides (usada 11.43%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.71%, coincidències 2)

- les dimensions (usada 2.86%, coincidències 1)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 73.33%, coincidències 11)

- directori (usada 26.67%, coincidències 4)

direction direcció

- direcció (usada 98.36%, coincidències 60)

- adreça (usada 1.64%, coincidències 1)

director director

- director (usada 100.00%, coincidències 9)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 23)

directory directori

- directori (usada 97.80%, coincidències 89)

- directory (usada 1.10%, coincidències 1)

- carpeta (usada 1.10%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de directori (usada 10.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 55.56%, coincidències 35)

- desactiva (usada 25.40%, coincidències 16)

- deshabilita (usada 4.76%, coincidències 3)

- deshabilitar (usada 4.76%, coincidències 3)

- disable (usada 4.76%, coincidències 3)

- desactiva-les (usada 1.59%, coincidències 1)

- inactiva (usada 1.59%, coincidències 1)

- inhabilitar (usada 1.59%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 44.02%, coincidències 81)

- inhabilitat (usada 37.50%, coincidències 69)

- desactivada (usada 6.52%, coincidències 12)

- deshabilitat (usada 3.80%, coincidències 7)

- inhabilitada (usada 3.80%, coincidències 7)

- disabled (usada 1.63%, coincidències 3)

- desactivades (usada 0.54%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.54%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.54%, coincidències 1)

- desactivats (usada 0.54%, coincidències 1)

- inhabilitades (usada 0.54%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 80.95%, coincidències 17)

- desc (usada 9.52%, coincidències 2)

- disc galàctic (usada 4.76%, coincidències 1)

- desc. (usada 4.76%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 42.86%, coincidències 6)

- número de disc (usada 42.86%, coincidències 6)

- nombre de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 7.14%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 85.11%, coincidències 40)

- descartar (usada 4.26%, coincidències 2)

- descarta'l (usada 2.13%, coincidències 1)

- discard (usada 2.13%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 2.13%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 2.13%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 2.13%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 84.62%, coincidències 22)

- descarta'n els canvis (usada 7.69%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 3.85%, coincidències 1)

- descartar els canvis (usada 3.85%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer declinació de responsabilitats

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís general (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 91.11%, coincidències 41)

- desconnectat (usada 4.44%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 2.22%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 2.22%, coincidències 1)

disconnect from server desconnecta del servidor

- desconnecta del servidor (usada 75.00%, coincidències 6)

- desconnectat del servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- desconnecta't del servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 86.11%, coincidències 31)

- desconnectada (usada 8.33%, coincidències 3)

- disconnected (usada 2.78%, coincidències 1)

- fora de línia (usada 2.78%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 87.50%, coincidències 14)

- desconnectant (usada 12.50%, coincidències 2)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 21)

discover discover

- discover (usada 54.55%, coincidències 6)

- descobreix (usada 18.18%, coincidències 2)

- descobrir (usada 9.09%, coincidències 1)

- descobriu (usada 9.09%, coincidències 1)

- descubrir (usada 9.09%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 9)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 56.25%, coincidències 9)

- debat (usada 25.00%, coincidències 4)

- debats (usada 12.50%, coincidències 2)

- fòrums (usada 6.25%, coincidències 1)

discussions debats

- debats (usada 60.00%, coincidències 6)

- discusions (usada 20.00%, coincidències 2)

- discussions (usada 20.00%, coincidències 2)

disk disc

- disc (usada 90.48%, coincidències 19)

- disquet (usada 4.76%, coincidències 1)

- cercle (usada 4.76%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 41.67%, coincidències 5)

- espai al disc (usada 33.33%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 25.00%, coincidències 3)

dismiss descarta

- descarta (usada 47.37%, coincidències 18)

- ignora (usada 31.58%, coincidències 12)

- rebutja (usada 7.89%, coincidències 3)

- omet (usada 2.63%, coincidències 1)

- entesos (usada 2.63%, coincidències 1)

- apagar (usada 2.63%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 2.63%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.63%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desplacement (usada 10.00%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 10.00%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 30.89%, coincidències 38)

- mostra (usada 30.08%, coincidències 37)

- visualització (usada 21.14%, coincidències 26)

- visualitza (usada 4.88%, coincidències 6)

- mostrar (usada 4.88%, coincidències 6)

- display (usada 1.63%, coincidències 2)

- visible (usada 1.63%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.63%, coincidències 2)

- visor (usada 0.81%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.81%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.81%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.81%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 60.00%, coincidències 6)

- mode mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 44.12%, coincidències 15)

- mostra el nom (usada 11.76%, coincidències 4)

- nom que es mostrarà (usada 8.82%, coincidències 3)

- visualitza el nom (usada 5.88%, coincidències 2)

- nom visible (usada 5.88%, coincidències 2)

- nom de visualització (usada 5.88%, coincidències 2)

- nom que es visualitzarà (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom mostrat (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom (usada 2.94%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 58.33%, coincidències 14)

- mostra les opcions (usada 20.83%, coincidències 5)

- opcions de la pantalla (usada 4.17%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 4.17%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 29.17%, coincidències 7)

- arranjament de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 3)

- paràmetres de la pantalla (usada 8.33%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 8.33%, coincidències 2)

- ajusts de la visualització (usada 8.33%, coincidències 2)

- configuració de pantalla (usada 4.17%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 4.17%, coincidències 1)

- configuració visual (usada 4.17%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 4.17%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 4.17%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 4.17%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 4.17%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 4.17%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 71.43%, coincidències 5)

- presentacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- monitors (usada 14.29%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 50.00%, coincidències 7)

- dissolució (usada 21.43%, coincidències 3)

- esvaeix (usada 7.14%, coincidències 1)

- dissolve (usada 7.14%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 7.14%, coincidències 1)

- fosa (usada 7.14%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 59)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 63.64%, coincidències 7)

- distorsió (usada 27.27%, coincidències 3)

- distorsionat (usada 9.09%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 87.50%, coincidències 7)

- distortion (usada 12.50%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 75.00%, coincidències 6)

- distribuir (usada 25.00%, coincidències 2)

distribution distribució

- distribució (usada 95.45%, coincidències 21)

- destinataris (usada 4.55%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 19)

dither trama

- trama (usada 66.67%, coincidències 6)

- suavitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dissemina (usada 11.11%, coincidències 1)

- tramat (usada 11.11%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 81.25%, coincidències 13)

- divisió (usada 12.50%, coincidències 2)

- divide (divisió) (usada 6.25%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 86.36%, coincidències 19)

- dividir (usada 4.55%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.55%, coincidències 1)

- títol (usada 4.55%, coincidències 1)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.24%, coincidències 20)

- gibuti (usada 4.76%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 12)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 60.00%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no molestar (usada 10.00%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 92.31%, coincidències 24)

- no fer res (usada 7.69%, coincidències 2)

dock acobla

- acobla (usada 35.00%, coincidències 7)

- acoblador (usada 30.00%, coincidències 6)

- plafó encastat (usada 5.00%, coincidències 1)

- no obstant això (usada 5.00%, coincidències 1)

- moll (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblament (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblar (usada 5.00%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 5.00%, coincidències 1)

- dock (usada 5.00%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 55.56%, coincidències 5)

- documentació (usada 22.22%, coincidències 2)

- fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- google docs (usada 11.11%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.67%, coincidències 74)

- el document (usada 1.33%, coincidències 1)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 15)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 55.56%, coincidències 5)

- vista de document (usada 22.22%, coincidències 2)

- visor de document (usada 22.22%, coincidències 2)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 32)

documentation documentació

- documentació (usada 96.00%, coincidències 48)

- dokumentace (usada 2.00%, coincidències 1)

- documentació (en anglès) (usada 2.00%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 44)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 17)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 10)

dogri dogri

- dogri (usada 100.00%, coincidències 8)

domain domini

- domini (usada 97.96%, coincidències 48)

- domain (usada 2.04%, coincidències 1)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 52.17%, coincidències 12)

- nom de domini (usada 43.48%, coincidències 10)

- domini d'internet (usada 4.35%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 18)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 20)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 28.57%, coincidències 2)

- no ho tornis a preguntar (usada 28.57%, coincidències 2)

- no m'ho tornis a demanar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no m'ho demanis més (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho tornis a demanar (usada 14.29%, coincidències 1)

don't save no ho desis

- no ho desis (usada 33.33%, coincidències 6)

- no desis (usada 33.33%, coincidències 6)

- no el desis (usada 22.22%, coincidències 4)

- no deseu (usada 5.56%, coincidències 1)

- no la desis (usada 5.56%, coincidències 1)

donate donatius

- donatius (usada 20.69%, coincidències 6)

- feu una donació (usada 20.69%, coincidències 6)

- dóna (usada 10.34%, coincidències 3)

- donacions (usada 10.34%, coincidències 3)

- feu un donatiu (usada 6.90%, coincidències 2)

- donar (usada 6.90%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 6.90%, coincidències 2)

- dona (usada 3.45%, coincidències 1)

- donatiu (usada 3.45%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 3.45%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 3.45%, coincidències 1)

- doneu (usada 3.45%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 91.61%, coincidències 131)

- done (usada 6.99%, coincidències 10)

- acabat (usada 1.40%, coincidències 2)

done! fet!

- fet! (usada 75.00%, coincidències 6)

- fet (usada 25.00%, coincidències 2)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 22)

dot punt

- punt (usada 94.44%, coincidències 17)

- dot (usada 5.56%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 92.31%, coincidències 12)

- dots (usada 7.69%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 92.68%, coincidències 38)

- double (usada 2.44%, coincidències 1)

- quadrada (usada 2.44%, coincidències 1)

- doblet (usada 2.44%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 8)

double-click doble clic

- doble clic (usada 71.43%, coincidències 5)

- fer doble clic (usada 14.29%, coincidències 1)

- doble-clic (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 86.17%, coincidències 81)

- baixa (usada 3.19%, coincidències 3)

- baixada (usada 2.13%, coincidències 2)

- abaixa (usada 2.13%, coincidències 2)

- cap avall (usada 2.13%, coincidències 2)

- cap a baix (usada 1.06%, coincidències 1)

- down (usada 1.06%, coincidències 1)

- baix (usada 1.06%, coincidències 1)

- abaix (usada 1.06%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 77.78%, coincidències 14)

- fletxa cap avall (usada 16.67%, coincidències 3)

- avall (usada 5.56%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 25.00%, coincidències 2)

- reverteix (usada 25.00%, coincidències 2)

- degrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna a una versió anterior (usada 12.50%, coincidències 1)

- downgrade (usada 12.50%, coincidències 1)

- desactualització (usada 12.50%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 42.28%, coincidències 52)

- descarrega (usada 16.26%, coincidències 20)

- baixada (usada 13.82%, coincidències 17)

- descarregar (usada 9.76%, coincidències 12)

- descàrrega (usada 6.50%, coincidències 8)

- baixades (usada 4.07%, coincidències 5)

- baixar (usada 2.44%, coincidències 3)

- baixat (usada 0.81%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.81%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.81%, coincidències 1)

- download (usada 0.81%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.81%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.81%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 44.44%, coincidències 4)

- error en la baixada (usada 22.22%, coincidències 2)

- error de descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en baixar (usada 11.11%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 42.86%, coincidències 6)

- la baixada ha fallat (usada 28.57%, coincidències 4)

- no s'ha pogut baixar (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixada fallida (usada 7.14%, coincidències 1)

- la descàrrega ha fallat (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 7.14%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 88.89%, coincidències 8)

- gestor de descàrregues (usada 11.11%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 46.67%, coincidències 7)

- baixa-la ara (usada 13.33%, coincidències 2)

- descarrega ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixeu ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixar ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 6.67%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 55.56%, coincidències 10)

- descarregat (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixats (usada 11.11%, coincidències 2)

- baixada (usada 5.56%, coincidències 1)

- n#250;mero de descàrregues (usada 5.56%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 62.75%, coincidències 32)

- baixada (usada 11.76%, coincidències 6)

- s'està descarregant (usada 7.84%, coincidències 4)

- baixant (usada 5.88%, coincidències 3)

- descarregant (usada 5.88%, coincidències 3)

- descarregant. (usada 1.96%, coincidències 1)

- està baixant (usada 1.96%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.96%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'estan descarregant els paquets (usada 25.00%, coincidències 3)

- es baixen els paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- baixada dels paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- descarregant paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 75.47%, coincidències 40)

- descàrregues (usada 22.64%, coincidències 12)

- downloads (usada 1.89%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 92.68%, coincidències 38)

- dpi (usada 7.32%, coincidències 3)

draft esborrany

- esborrany (usada 92.31%, coincidències 36)

- esborranys (usada 2.56%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.56%, coincidències 1)

- calat (usada 2.56%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 11)

drag arrossega

- arrossega (usada 54.55%, coincidències 6)

- arrossegat (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 9.09%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 9.09%, coincidències 1)

- drag (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 9.09%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 66.67%, coincidències 6)

- arrossegar i deixar (usada 22.22%, coincidències 2)

- arrossegar i amollar (usada 11.11%, coincidències 1)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 45.45%, coincidències 10)

- empat (usada 18.18%, coincidències 4)

- dibuix (usada 9.09%, coincidències 2)

- traça (usada 9.09%, coincidències 2)

- roba (usada 4.55%, coincidències 1)

- draw (usada 4.55%, coincidències 1)

- taules (usada 4.55%, coincidències 1)

- dibuixar (usada 4.55%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 96.67%, coincidències 29)

- dibuixat (usada 3.33%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 64.29%, coincidències 9)

- controlador (usada 14.29%, coincidències 2)

- disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- drive (usada 7.14%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 90.91%, coincidències 20)

- driver (usada 4.55%, coincidències 1)

- conductor (usada 4.55%, coincidències 1)

drop descarta

- descarta (usada 15.38%, coincidències 2)

- gota (usada 15.38%, coincidències 2)

- deixa anar (usada 15.38%, coincidències 2)

- drop (usada 15.38%, coincidències 2)

- eliminar (usada 7.69%, coincidències 1)

- derivació (usada 7.69%, coincidències 1)

- col·loca (usada 7.69%, coincidències 1)

- deixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina (usada 7.69%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 57.14%, coincidències 8)

- ombra paral·lela (usada 14.29%, coincidències 2)

- ombra difusa (usada 7.14%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

- ombra caiguda (usada 7.14%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 69.23%, coincidències 9)

- espai compartit (usada 30.77%, coincidències 4)

due venciment

- venciment (usada 62.50%, coincidències 15)

- límit (usada 12.50%, coincidències 3)

- termini (usada 8.33%, coincidències 2)

- motiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- lliurament (usada 4.17%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 4.17%, coincidències 1)

- pagable (usada 4.17%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 53.66%, coincidències 22)

- data límit (usada 21.95%, coincidències 9)

- data de lliurament (usada 12.20%, coincidències 5)

- data límit de lliurament (usada 4.88%, coincidències 2)

- tornar el (usada 2.44%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.44%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.44%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 38.46%, coincidències 5)

- prova (usada 15.38%, coincidències 2)

- inútil (usada 7.69%, coincidències 1)

- fals (usada 7.69%, coincidències 1)

- simulació (usada 7.69%, coincidències 1)

- comodí (usada 7.69%, coincidències 1)

- dummy (usada 7.69%, coincidències 1)

- simulat (usada 7.69%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 77.78%, coincidències 7)

- doble cara (usada 11.11%, coincidències 1)

- doble (usada 11.11%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 80.00%, coincidències 64)

- duplicat (usada 11.25%, coincidències 9)

- duplicada (usada 2.50%, coincidències 2)

- duplicate (duplicat) (usada 1.25%, coincidències 1)

- duplicate (usada 1.25%, coincidències 1)

- duplicació (usada 1.25%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 1.25%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.25%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 90.43%, coincidències 85)

- duració (usada 6.38%, coincidències 6)

- duration (usada 3.19%, coincidències 3)

dust pols

- pols (usada 53.33%, coincidències 8)

- polsim (usada 46.67%, coincidències 7)

dutch holandès

- holandès (usada 69.70%, coincidències 23)

- neerlandès (usada 24.24%, coincidències 8)

- alemany (usada 3.03%, coincidències 1)

- holandés (usada 3.03%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 22)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 73.33%, coincidències 11)

- dinàmica (usada 20.00%, coincidències 3)

- dynamic (usada 6.67%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 80.00%, coincidències 12)

- dzongka (usada 13.33%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 6.67%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 57.14%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 42.86%, coincidències 3)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 61.67%, coincidències 37)

- adreça electrònica (usada 16.67%, coincidències 10)

- correu (usada 6.67%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 5.00%, coincidències 3)

- correu-e (usada 5.00%, coincidències 3)

- e-mail (usada 5.00%, coincidències 3)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 66.67%, coincidències 20)

- adreça de correu electrònic (usada 26.67%, coincidències 8)

- adreça de correu-e (usada 3.33%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 3.33%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 92.31%, coincidències 12)

- terres (usada 7.69%, coincidències 1)

east est

- est (usada 92.00%, coincidències 23)

- ponent (usada 4.00%, coincidències 1)

- regió est (usada 4.00%, coincidències 1)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 91.67%, coincidències 11)

- timor de l'est (usada 8.33%, coincidències 1)

easy fàcil

- fàcil (usada 75.00%, coincidències 15)

- senzill (usada 15.00%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 5.00%, coincidències 1)

- senzilla (usada 5.00%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 81.82%, coincidències 9)

- echo (usada 18.18%, coincidències 2)

ecuador equador

- equador (usada 95.24%, coincidències 20)

- ecuador (usada 4.76%, coincidències 1)

edge vora

- vora (usada 65.22%, coincidències 15)

- aresta (usada 17.39%, coincidències 4)

- edge (usada 8.70%, coincidències 2)

- contorn (usada 4.35%, coincidències 1)

- adam copeland (usada 4.35%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 69.23%, coincidències 9)

- arestes (usada 15.38%, coincidències 2)

- bordes (usada 7.69%, coincidències 1)

- cantonades (usada 7.69%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 88.82%, coincidències 445)

- modifica (usada 3.19%, coincidències 16)

- editar (usada 2.59%, coincidències 13)

- edició (usada 2.00%, coincidències 10)

- revisa (usada 2.00%, coincidències 10)

- modificació (usada 1.00%, coincidències 5)

- modificar (usada 0.20%, coincidències 1)

- edita'l (usada 0.20%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 72.73%, coincidències 8)

- edita compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- edit account (usada 9.09%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 69.23%, coincidències 9)

- edició de l'adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita l\u0027adreça d\u0027interès (usada 7.69%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 65.00%, coincidències 13)

- edita els marcadors (usada 30.00%, coincidències 6)

- edita els preferits (usada 5.00%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 71.43%, coincidències 5)

- edita categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- editar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 92.86%, coincidències 26)

- edita comentari (usada 3.57%, coincidències 1)

- editar comentari (usada 3.57%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- edició del contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 60.00%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 30.00%, coincidències 3)

- accepta (usada 10.00%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 72.73%, coincidències 8)

- edita entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- editar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita una entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 45.45%, coincidències 5)

- editar esdeveniment (usada 27.27%, coincidències 3)

- edita la cita (usada 18.18%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 77.78%, coincidències 7)

- edita un filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 66.67%, coincidències 12)

- editar el grup (usada 11.11%, coincidències 2)

- edita un grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- edició d'un grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- editar grup (usada 5.56%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 71.43%, coincidències 10)

- edita imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- editar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 45.45%, coincidències 5)

- edita element (usada 27.27%, coincidències 3)

- edita l'ítem (usada 18.18%, coincidències 2)

- edita aquest element (usada 9.09%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 8)

- edita enllaç (usada 20.00%, coincidències 2)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 55.56%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 27.78%, coincidències 5)

- editar menú (usada 11.11%, coincidències 2)

- el menú edita (usada 5.56%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 83.33%, coincidències 10)

- edita mode (usada 8.33%, coincidències 1)

- mode edició (usada 8.33%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 64.00%, coincidències 16)

- editar perfil (usada 12.00%, coincidències 3)

- edició del perfil (usada 8.00%, coincidències 2)

- edita un perfil (usada 8.00%, coincidències 2)

- edita perfil (usada 8.00%, coincidències 2)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 60.00%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 20.00%, coincidències 2)

- editar les propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 66.67%, coincidències 8)

- edita norma (usada 16.67%, coincidències 2)

- edita una regla (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar regla (usada 8.33%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 54.55%, coincidències 6)

- edita la configuració (usada 36.36%, coincidències 4)

- editar configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

edit tags edita etiquetes

- edita etiquetes (usada 44.44%, coincidències 4)

- edita les etiquetes (usada 33.33%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 22.22%, coincidències 2)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.91%, coincidències 10)

- edició de plantilles (usada 9.09%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 85.71%, coincidències 12)

- edició de text (usada 7.14%, coincidències 1)

- editor de text (usada 7.14%, coincidències 1)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 11.11%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari

- edita l'usuari (usada 75.00%, coincidències 6)

- edita usuari (usada 25.00%, coincidències 2)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 15)

editing edició

- edició (usada 57.89%, coincidències 11)

- s'està editant (usada 15.79%, coincidències 3)

- editant (usada 15.79%, coincidències 3)

- caixa d'edició (usada 5.26%, coincidències 1)

- en edició (usada 5.26%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 14)

editor editor

- editor (usada 96.36%, coincidències 53)

- edició (usada 1.82%, coincidències 1)

- editor extern (usada 1.82%, coincidències 1)

editors editors

- editors (usada 100.00%, coincidències 13)

education educació

- educació (usada 97.67%, coincidències 42)

- ensenyament (usada 2.33%, coincidències 1)

effect efecte

- efecte (usada 88.89%, coincidències 32)

- efectiu (usada 5.56%, coincidències 2)

- effect (usada 2.78%, coincidències 1)

- efectes (usada 2.78%, coincidències 1)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 43)

egypt egipte

- egipte (usada 100.00%, coincidències 21)

eight vuit

- vuit (usada 92.31%, coincidències 12)

- eight (usada 7.69%, coincidències 1)

eject expulsa

- expulsa (usada 95.24%, coincidències 20)

- extreu (usada 4.76%, coincidències 1)

el salvador el salvador

- el salvador (usada 100.00%, coincidències 20)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 13)

electronic electrònic

- electrònic (usada 54.55%, coincidències 6)

- electrònica (usada 45.45%, coincidències 5)

- electrònic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 20)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 14)

elevation elevació

- elevació (usada 60.00%, coincidències 9)

- desnivell (usada 26.67%, coincidències 4)

- altitud (usada 13.33%, coincidències 2)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 39)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 63.58%, coincidències 110)

- adreça electrònica (usada 17.34%, coincidències 30)

- correu (usada 6.36%, coincidències 11)

- email (usada 5.20%, coincidències 9)

- correu-e (usada 2.31%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 1.73%, coincidències 3)

- envia per correu (usada 1.16%, coincidències 2)

- envia per correu electrònic (usada 0.58%, coincidències 1)

- escriviu a (usada 0.58%, coincidències 1)

- enviar correu electrònic (usada 0.58%, coincidències 1)

- enviar correu (usada 0.58%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 38.82%, coincidències 33)

- adreça de correu electrònic (usada 34.12%, coincidències 29)

- adreça de correu (usada 17.65%, coincidències 15)

- correu electrònic (usada 3.53%, coincidències 3)

- adreça de correu-e (usada 1.18%, coincidències 1)

- mailto (usada 1.18%, coincidències 1)

- adreça electrònica de correu (usada 1.18%, coincidències 1)

- adr. correu (usada 1.18%, coincidències 1)

- adreça correu electrònic (usada 1.18%, coincidències 1)

email addresses adreces de correu electrònic

- adreces de correu electrònic (usada 66.67%, coincidències 6)

- adreces de correu (usada 22.22%, coincidències 2)

- adreces electròniques (usada 11.11%, coincidències 1)

email settings configuració del correu electrònic

- configuració del correu electrònic (usada 30.77%, coincidències 4)

- arranjament del correu electrònic (usada 23.08%, coincidències 3)

- configuració de correu (usada 15.38%, coincidències 2)

- configuracions de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- ajusts del correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- paràmetres del correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuració de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

emails correus electrònics

- correus electrònics (usada 75.00%, coincidències 6)

- emails (usada 12.50%, coincidències 1)

- correus-e (usada 12.50%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 61.54%, coincidències 8)

- incrustada (usada 7.69%, coincidències 1)

- incloure (usada 7.69%, coincidències 1)

- incrustar (usada 7.69%, coincidències 1)

- incrustació (usada 7.69%, coincidències 1)

- incrustra (usada 7.69%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 71.43%, coincidències 10)

- incrustada (usada 14.29%, coincidències 2)

- encastat (usada 14.29%, coincidències 2)

emboss relleu

- relleu (usada 60.00%, coincidències 9)

- esculpeix (usada 20.00%, coincidències 3)

- repujat (usada 6.67%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 6.67%, coincidències 1)

- ressalta (usada 6.67%, coincidències 1)

emergency emergència

- emergència (usada 87.50%, coincidències 7)

- urgència (usada 12.50%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 15)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 92.31%, coincidències 12)

- negreta (usada 7.69%, coincidències 1)

empty buit

- buit (usada 74.60%, coincidències 47)

- buida (usada 20.63%, coincidències 13)

- empty (usada 3.17%, coincidències 2)

- és buit (usada 1.59%, coincidències 1)

empty document document buit

- document buit (usada 88.89%, coincidències 8)

- el document és buit (usada 11.11%, coincidències 1)

empty file fitxer buit

- fitxer buit (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxer en blanc (usada 12.50%, coincidències 1)

empty folder carpeta buida

- carpeta buida (usada 62.50%, coincidències 5)

- la carpeta està buida (usada 25.00%, coincidències 2)

- buida la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 92.86%, coincidències 26)

- buida paperera (usada 3.57%, coincidències 1)

- buida les pestanyes tancades recentment (usada 3.57%, coincidències 1)

en ca

- ca (usada 66.67%, coincidències 8)

- en (usada 33.33%, coincidències 4)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 37.50%, coincidències 3)

- – (símbol guió curt) (usada 12.50%, coincidències 1)

- guionet ena (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió curt (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió mig (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió (usada 12.50%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 64.86%, coincidències 48)

- activa (usada 28.38%, coincidències 21)

- enable (usada 2.70%, coincidències 2)

- habilitar (usada 2.70%, coincidències 2)

- habilita-la (usada 1.35%, coincidències 1)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 75.00%, coincidències 6)

- activa les notificacions (usada 25.00%, coincidències 2)

enabled habilitat

- habilitat (usada 53.60%, coincidències 67)

- activat (usada 27.20%, coincidències 34)

- habilitada (usada 7.20%, coincidències 9)

- activada (usada 7.20%, coincidències 9)

- activades (usada 2.40%, coincidències 3)

- actiu (usada 0.80%, coincidències 1)

- habilitades (usada 0.80%, coincidències 1)

- habilitat. (usada 0.80%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 85.71%, coincidències 12)

- encoder (usada 14.29%, coincidències 2)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 92.96%, coincidències 66)

- s'està codificant (usada 1.41%, coincidències 1)

- encoding (usada 1.41%, coincidències 1)

- codifica (usada 1.41%, coincidències 1)

- codificaciól (usada 1.41%, coincidències 1)

- codificacions (usada 1.41%, coincidències 1)

encrypt encripta

- encripta (usada 44.44%, coincidències 8)

- xifra (usada 38.89%, coincidències 7)

- xifrar (usada 5.56%, coincidències 1)

- encriptar (usada 5.56%, coincidències 1)

- xifratge (usada 5.56%, coincidències 1)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 72.73%, coincidències 8)

- encrypted (usada 18.18%, coincidències 2)

- encriptada (usada 9.09%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 31.03%, coincidències 9)

- encriptatge (usada 31.03%, coincidències 9)

- encriptació (usada 24.14%, coincidències 7)

- xifrat (usada 10.34%, coincidències 3)

- encryption (usada 3.45%, coincidències 1)

encryption key clau de xifratge

- clau de xifratge (usada 70.00%, coincidències 7)

- clau d'encriptació (usada 20.00%, coincidències 2)

- clau d'encriptatge (usada 10.00%, coincidències 1)

end final

- final (usada 52.25%, coincidències 58)

- fi (usada 32.43%, coincidències 36)

- finalitza (usada 4.50%, coincidències 5)

- acabament (usada 3.60%, coincidències 4)

- acaba (usada 2.70%, coincidències 3)

- final|fi (usada 0.90%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 0.90%, coincidències 1)

- end (usada 0.90%, coincidències 1)

- la fi (usada 0.90%, coincidències 1)

- darrera pàgina (usada 0.90%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end angle angle final

- angle final (usada 90.00%, coincidències 9)

- angle de fi (usada 10.00%, coincidències 1)

end date data final

- data final (usada 40.48%, coincidències 17)

- data de finalització (usada 33.33%, coincidències 14)

- data d'acabament (usada 14.29%, coincidències 6)

- data de fi (usada 9.52%, coincidències 4)

- end date (usada 2.38%, coincidències 1)

end process finalitza el procés

- finalitza el procés (usada 87.50%, coincidències 7)

- termina el procés (usada 12.50%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 59.26%, coincidències 16)

- hora de finalització (usada 14.81%, coincidències 4)

- hora final (usada 11.11%, coincidències 3)

- temps de finalització (usada 7.41%, coincidències 2)

- final (usada 3.70%, coincidències 1)

- acaba a l'instant (usada 3.70%, coincidències 1)

endnote nota final

- nota final (usada 80.00%, coincidències 12)

- nota al final (usada 13.33%, coincidències 2)

- endnote (usada 6.67%, coincidències 1)

ends acaba

- acaba (usada 50.00%, coincidències 4)

- finalitza (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'acaba (usada 12.50%, coincidències 1)

- finals (usada 12.50%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 47.62%, coincidències 10)

- acaba en (usada 33.33%, coincidències 7)

- termina per (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitza en (usada 4.76%, coincidències 1)

- ends with (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitza amb (usada 4.76%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 85.71%, coincidències 12)

- engine (usada 14.29%, coincidències 2)

english (australia) anglès (austràlia)

- anglès (austràlia) (usada 85.71%, coincidències 6)

- anglès (australia) (usada 14.29%, coincidències 1)

english (canada) anglès (canadà)

- anglès (canadà) (usada 100.00%, coincidències 8)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 9)

english (us) anglès (eua)

- anglès (eua) (usada 57.14%, coincidències 4)

- anglès (us) (usada 14.29%, coincidències 1)

- anglès (estats units) (usada 14.29%, coincidències 1)

- català (usada 14.29%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 64.29%, coincidències 9)

- realçat (usada 21.43%, coincidències 3)

- realça (usada 7.14%, coincidències 1)

- millorar (usada 7.14%, coincidències 1)

enhancement millora

- millora (usada 87.50%, coincidències 7)

- enhancement (usada 12.50%, coincidències 1)

enter retorn

- retorn (usada 48.94%, coincidències 23)

- introduïu (usada 12.77%, coincidències 6)

- entrada (usada 8.51%, coincidències 4)

- intro (usada 8.51%, coincidències 4)

- introdueix (usada 4.26%, coincidències 2)

- introducció (usada 4.26%, coincidències 2)

- entrar (usada 4.26%, coincidències 2)

- accepta (usada 2.13%, coincidències 1)

- enter (usada 2.13%, coincidències 1)

- introduir (usada 2.13%, coincidències 1)

- registra (usada 2.13%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter new password introduïu la nova contrasenya

- introduïu la nova contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- introduïu una contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 2)

- introduïu una nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- introdueix una nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- entreu la nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- escriu la nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- introduïu la contrasenya nova (usada 10.00%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 66.67%, coincidències 16)

- introduïu una contrasenya (usada 8.33%, coincidències 2)

- introdueix la contrasenya (usada 8.33%, coincidències 2)

- escriviu la contrasenya (usada 4.17%, coincidències 1)

- introduïu contrasenya (usada 4.17%, coincidències 1)

- escriu la contrasenya (usada 4.17%, coincidències 1)

- escriviu contrasenya (usada 4.17%, coincidències 1)

enter url introduïu un url

- introduïu un url (usada 33.33%, coincidències 4)

- introduïu l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- introdueix url (usada 16.67%, coincidències 2)

- introdueix l'url (usada 8.33%, coincidències 1)

- introduïu l'adreça web p. ex. http//www.exemple.com "títol de la pàgina" (usada 8.33%, coincidències 1)

- introduir una url (usada 8.33%, coincidències 1)

enter username introduïu el nom d'usuari

- introduïu el nom d'usuari (usada 44.44%, coincidències 4)

- introdueix el nom d'usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

- introdueix el teu nom d'usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu un nom d'usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- introduïu un nom d'usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

enterprise empresa

- empresa (usada 41.67%, coincidències 5)

- corporativa (usada 25.00%, coincidències 3)

- enterprise (usada 16.67%, coincidències 2)

- gran empresa (usada 8.33%, coincidències 1)

- empresarial (usada 8.33%, coincidències 1)

entertainment entreteniment

- entreteniment (usada 81.82%, coincidències 9)

- lleure (usada 18.18%, coincidències 2)

entity entitat

- entitat (usada 90.00%, coincidències 9)

- ens (usada 10.00%, coincidències 1)

entries entrades

- entrades (usada 82.61%, coincidències 19)

- elements (usada 8.70%, coincidències 2)

- assentaments (usada 8.70%, coincidències 2)

entry entrada

- entrada (usada 93.33%, coincidències 28)

- introducció (usada 3.33%, coincidències 1)

- entry (usada 3.33%, coincidències 1)

envelope sobre

- sobre (usada 92.86%, coincidències 13)

- envolupant (usada 7.14%, coincidències 1)

environment entorn

- entorn (usada 96.00%, coincidències 24)

- medi ambient (usada 4.00%, coincidències 1)

episode episodi

- episodi (usada 90.91%, coincidències 10)

- prison break (usada 9.09%, coincidències 1)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 60.00%, coincidències 6)

- epsilon (usada 20.00%, coincidències 2)

- ε (epsilon minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- ε (epsilon majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 13)

equal to igual a

- igual a (usada 60.00%, coincidències 6)

- igual que (usada 40.00%, coincidències 4)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 91.67%, coincidències 11)

- equalizer (usada 8.33%, coincidències 1)

equals igual

- igual (usada 38.10%, coincidències 8)

- és igual a (usada 14.29%, coincidències 3)

- iguals (usada 14.29%, coincidències 3)

- igual que (usada 9.52%, coincidències 2)

- es igual (usada 4.76%, coincidències 1)

- equival (usada 4.76%, coincidències 1)

- és igual que (usada 4.76%, coincidències 1)

- igualtat (usada 4.76%, coincidències 1)

- és igual (usada 4.76%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 16)

equatorial guinea guinea equatorial

- guinea equatorial (usada 100.00%, coincidències 18)

erase esborra

- esborra (usada 85.71%, coincidències 18)

- suprimeix (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina (usada 4.76%, coincidències 1)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborrador (usada 10.00%, coincidències 1)

- eraser (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 10.00%, coincidències 1)

eritrea eritrea

- eritrea (usada 100.00%, coincidències 16)

error error

- error (usada 95.72%, coincidències 246)

- s'ha produït un error (usada 1.95%, coincidències 5)

- hi ha hagut un error (usada 0.78%, coincidències 2)

- s'ha produït un error. (usada 0.39%, coincidències 1)

- erro (usada 0.39%, coincidències 1)

- s''ha produït un error (usada 0.39%, coincidències 1)

- errors (usada 0.39%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 88.89%, coincidències 8)

- error code (usada 11.11%, coincidències 1)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 85.71%, coincidències 6)

- detalls d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 21)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 62.50%, coincidències 5)

- error en obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

error! error!

- error! (usada 63.64%, coincidències 7)

- s'ha produït un error (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'ha produït un error! (usada 9.09%, coincidències 1)

- error. (usada 9.09%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 36)

erzya erzya

- erzya (usada 100.00%, coincidències 7)

esc esc

- esc (usada 94.00%, coincidències 47)

- tecla d'escapada (usada 4.00%, coincidències 2)

- escapada (usada 2.00%, coincidències 1)

escape escape

- escape (usada 31.25%, coincidències 5)

- escapada (usada 25.00%, coincidències 4)

- esc (usada 12.50%, coincidències 2)

- enrere (usada 12.50%, coincidències 2)

- tecla d'escapada (usada 6.25%, coincidències 1)

- zona de frenada d''emergència (usada 6.25%, coincidències 1)

- escapament (usada 6.25%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 27)

estonia estònia

- estònia (usada 100.00%, coincidències 22)

estonian estonià

- estonià (usada 96.88%, coincidències 31)

- estoni (usada 3.12%, coincidències 1)

eta eta

- eta (usada 69.23%, coincidències 9)

- η (eta minúscula) (usada 7.69%, coincidències 1)

- η (eta majúscula) (usada 7.69%, coincidències 1)

- aprox. (usada 7.69%, coincidències 1)

- eta (desambiguació) (usada 7.69%, coincidències 1)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 92.31%, coincidències 12)

- cable (usada 7.69%, coincidències 1)

ethiopia etiòpia

- etiòpia (usada 100.00%, coincidències 18)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 62.50%, coincidències 5)

- etíop (usada 37.50%, coincidències 3)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 10)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 12)

even parell

- parell (usada 41.67%, coincidències 5)

- even (usada 33.33%, coincidències 4)

- parells (usada 8.33%, coincidències 1)

- homogeni (usada 8.33%, coincidències 1)

- uniforme (usada 8.33%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 74.07%, coincidències 40)

- cita (usada 9.26%, coincidències 5)

- event (usada 7.41%, coincidències 4)

- incidència (usada 7.41%, coincidències 4)

- succés (usada 1.85%, coincidències 1)

event name nom de l'esdeveniment

- nom de l'esdeveniment (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom d'esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

event type tipus d'esdeveniment

- tipus d'esdeveniment (usada 83.33%, coincidències 15)

- tipus d'event (usada 11.11%, coincidències 2)

- tipus d'element (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 86.76%, coincidències 59)

- events (usada 7.35%, coincidències 5)

- cites (usada 4.41%, coincidències 3)

- incidències (usada 1.47%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 93.10%, coincidències 27)

- every (usada 3.45%, coincidències 1)

- tots els (usada 3.45%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 13)

every hour cada hora

- cada hora (usada 100.00%, coincidències 8)

everyone tothom

- tothom (usada 89.47%, coincidències 17)

- everyone (usada 10.53%, coincidències 2)

everything tot

- tot (usada 87.50%, coincidències 14)

- tot plegat (usada 6.25%, coincidències 1)

- everything (usada 6.25%, coincidències 1)

evolution evolution

- evolution (usada 72.73%, coincidències 8)

- evolució (usada 27.27%, coincidències 3)

exact exacte

- exacte (usada 60.00%, coincidències 6)

- exacta (usada 20.00%, coincidències 2)

- exact (usada 20.00%, coincidències 2)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 651)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 80)

excel excel

- excel (usada 100.00%, coincidències 13)

excellent excel·lent

- excel·lent (usada 86.67%, coincidències 13)

- exceŀlent (usada 13.33%, coincidències 2)

exception excepció

- excepció (usada 100.00%, coincidències 18)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 96.43%, coincidències 27)

- exceptions (usada 3.57%, coincidències 1)

exclude exclou

- exclou (usada 73.33%, coincidències 11)

- excloure (usada 20.00%, coincidències 3)

- exclude (usada 6.67%, coincidències 1)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 12)

executable executable

- executable (usada 94.74%, coincidències 18)

- fitxer executable (usada 5.26%, coincidències 1)

executable files fitxers executables

- fitxers executables (usada 100.00%, coincidències 7)

execute executa

- executa (usada 68.18%, coincidències 30)

- execució (usada 22.73%, coincidències 10)

- executar (usada 6.82%, coincidències 3)

- execute (usada 2.27%, coincidències 1)

executive executiu

- executiu (usada 100.00%, coincidències 8)

existing existent

- existent (usada 62.50%, coincidències 5)

- existents (usada 25.00%, coincidències 2)

- està en vigor (usada 12.50%, coincidències 1)

exit surt

- surt (usada 85.53%, coincidències 65)

- sortida (usada 9.21%, coincidències 7)

- edita (usada 1.32%, coincidències 1)

- sortir (usada 1.32%, coincidències 1)

- exit (usada 1.32%, coincidències 1)

- eixida (usada 1.32%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 50.00%, coincidències 4)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 2)

- fi pantalla sencera (usada 12.50%, coincidències 1)

- sortir de pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

exp exp

- exp (usada 100.00%, coincidències 8)

expand expandeix

- expandeix (usada 50.00%, coincidències 17)

- amplia (usada 32.35%, coincidències 11)

- desplega (usada 8.82%, coincidències 3)

- expandir (usada 5.88%, coincidències 2)

- expand (usada 2.94%, coincidències 1)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 34.69%, coincidències 17)

- desplega-ho tot (usada 20.41%, coincidències 10)

- amplia-ho tot (usada 16.33%, coincidències 8)

- expandeix tot (usada 10.20%, coincidències 5)

- expandir tot (usada 6.12%, coincidències 3)

- expansiona-ho tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- desplega tot (usada 2.04%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 2.04%, coincidències 1)

- expandeix-les totes (usada 2.04%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 2.04%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 56.25%, coincidències 9)

- ampliat (usada 12.50%, coincidències 2)

- expandida (usada 12.50%, coincidències 2)

- estès (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegades (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegat (usada 6.25%, coincidències 1)

expected esperat

- esperat (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'esperava (usada 27.27%, coincidències 3)

- expected (usada 9.09%, coincidències 1)

- esperada (usada 9.09%, coincidències 1)

- previst (usada 9.09%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 81.82%, coincidències 9)

- experimentals (usada 18.18%, coincidències 2)

expert expert

- expert (usada 88.24%, coincidències 15)

- experts (usada 5.88%, coincidències 1)

- avançat (usada 5.88%, coincidències 1)

expert mode mode expert

- mode expert (usada 90.00%, coincidències 9)

- mode avançat (usada 10.00%, coincidències 1)

expert settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 44.44%, coincidències 4)

- opcions expertes (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres avançats (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració d'expert (usada 11.11%, coincidències 1)

- preferències de l'expert (usada 11.11%, coincidències 1)

- preferències avançades (usada 11.11%, coincidències 1)

expiration venciment

- venciment (usada 55.56%, coincidències 5)

- caducitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- pausar (usada 11.11%, coincidències 1)

- expiration (usada 11.11%, coincidències 1)

- expiració (usada 11.11%, coincidències 1)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 60.00%, coincidències 9)

- data de caducitat (usada 33.33%, coincidències 5)

- data d'expiració (usada 6.67%, coincidències 1)

expired expirada

- expirada (usada 21.43%, coincidències 3)

- caducat (usada 21.43%, coincidències 3)

- ha vençut (usada 21.43%, coincidències 3)

- ha caducat (usada 7.14%, coincidències 1)

- vençut (usada 7.14%, coincidències 1)

- en pausa (usada 7.14%, coincidències 1)

- expirat (usada 7.14%, coincidències 1)

- vençuda (usada 7.14%, coincidències 1)

expires caduca

- caduca (usada 28.57%, coincidències 6)

- venciment (usada 28.57%, coincidències 6)

- expira (usada 19.05%, coincidències 4)

- venç (usada 19.05%, coincidències 4)

- data d'expiració (usada 4.76%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 44.44%, coincidències 4)

- expira el (usada 33.33%, coincidències 3)

- caduca el (usada 11.11%, coincidències 1)

- caducitat (usada 11.11%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 10)

explore explora

- explora (usada 44.44%, coincidències 4)

- exploreu (usada 22.22%, coincidències 2)

- explorar (usada 22.22%, coincidències 2)

- exploreu! (usada 11.11%, coincidències 1)

exponent exponent

- exponent (usada 81.82%, coincidències 9)

- exponencial (usada 18.18%, coincidències 2)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 12)

export exporta

- exporta (usada 91.62%, coincidències 164)

- exportar (usada 4.47%, coincidències 8)

- exportació (usada 2.23%, coincidències 4)

- export (usada 1.12%, coincidències 2)

- exporta l'orla (usada 0.56%, coincidències 1)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 50.00%, coincidències 10)

- exporta com (usada 30.00%, coincidències 6)

- anomena i exporta (usada 10.00%, coincidències 2)

- anomena i desa (usada 5.00%, coincidències 1)

- exportar com a (usada 5.00%, coincidències 1)

export as image exporta com a imatge

- exporta com a imatge (usada 45.45%, coincidències 5)

- exporta com una imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- exportar com a imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta a imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- exportació com a imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta com imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

export as pdf exporta com a pdf

- exporta com a pdf (usada 73.33%, coincidències 11)

- exporta a pdf (usada 20.00%, coincidències 3)

- exporta com pdf (usada 6.67%, coincidències 1)

export bookmarks exporta els marcadors

- exporta els marcadors (usada 33.33%, coincidències 3)

- exporta les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 3)

- exportar marcadors (usada 11.11%, coincidències 1)

- exporta adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

- exporta preferits (usada 11.11%, coincidències 1)

export data exporta les dades

- exporta les dades (usada 44.44%, coincidències 4)

- exporta dades (usada 33.33%, coincidències 3)

- exportar les dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- exportar dades (usada 11.11%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 30.00%, coincidències 3)

- exporta configuració (usada 20.00%, coincidències 2)

- exporta paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- exporta els ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

- exporta la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- exportar configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- configuració d'exportar (usada 10.00%, coincidències 1)

export to exporta a

- exporta a (usada 100.00%, coincidències 10)

export to file exporta a un fitxer

- exporta a un fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- exporta a fitxer (usada 14.29%, coincidències 2)

- exporta al fitxer (usada 14.29%, coincidències 2)

- exportar a un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

exporting s'està exportant

- s'està exportant (usada 41.67%, coincidències 5)

- exportació (usada 33.33%, coincidències 4)

- exportant (usada 25.00%, coincidències 3)

exposure exposició

- exposició (usada 95.24%, coincidències 20)

- temps d'exposició (usada 4.76%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

exposure program programa d'exposició

- programa d'exposició (usada 100.00%, coincidències 10)

exposure time temps d'exposició

- temps d'exposició (usada 88.24%, coincidències 15)

- temps exposició (usada 5.88%, coincidències 1)

- hora de l'exposició (usada 5.88%, coincidències 1)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 33)

extended ampliat

- ampliat (usada 35.29%, coincidències 6)

- estesa (usada 23.53%, coincidències 4)

- ampliada (usada 23.53%, coincidències 4)

- extended (usada 5.88%, coincidències 1)

- extesa (usada 5.88%, coincidències 1)

- estès (usada 5.88%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 77.78%, coincidències 7)

- partició estesa (usada 22.22%, coincidències 2)

extension extensió

- extensió (usada 91.43%, coincidències 32)

- extension (usada 5.71%, coincidències 2)

- extensió (matemàtiques) (usada 2.86%, coincidències 1)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 38)

extent extensió

- extensió (usada 88.89%, coincidències 16)

- abast (usada 5.56%, coincidències 1)

- extent (usada 5.56%, coincidències 1)

external extern

- extern (usada 78.26%, coincidències 18)

- externa (usada 13.04%, coincidències 3)

- external (usada 4.35%, coincidències 1)

- externes (usada 4.35%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 12)

extra extra

- extra (usada 85.71%, coincidències 12)

- figurant (usada 7.14%, coincidències 1)

- addicional (usada 7.14%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 77.78%, coincidències 21)

- extreure (usada 7.41%, coincidències 2)

- extracció (usada 7.41%, coincidències 2)

- extract (usada 3.70%, coincidències 1)

- extracte (usada 3.70%, coincidències 1)

extraction extracció

- extracció (usada 100.00%, coincidències 9)

extras extres

- extres (usada 100.00%, coincidències 12)

eyes ulls

- ulls (usada 100.00%, coincidències 8)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 27)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 10)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 15)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 11)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 19)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 18)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 16)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 27)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 11)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 15)

f8 f8

- f8 (usada 92.31%, coincidències 12)

- factor viii (usada 7.69%, coincidències 1)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 13)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 26)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 30)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 10)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 8)

fade esvaïment

- esvaïment (usada 54.84%, coincidències 17)

- esvaeix (usada 29.03%, coincidències 9)

- fade (usada 6.45%, coincidències 2)

- esvair (usada 3.23%, coincidències 1)

- transparència (usada 3.23%, coincidències 1)

- difumina (usada 3.23%, coincidències 1)

fade in apareix de forma gradual

- apareix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- augmenta (usada 9.09%, coincidències 1)

- obre de negre (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- apareix (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'obertura (usada 9.09%, coincidències 1)

- aparició (usada 9.09%, coincidències 1)

- aparéixer al principi (usada 9.09%, coincidències 1)

fade out esvaeix de forma gradual

- esvaeix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- esvaeix (usada 18.18%, coincidències 2)

- disminueix (usada 9.09%, coincidències 1)

- fon a negre (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa de tancament (usada 9.09%, coincidències 1)

- desaparaixer al final (usada 9.09%, coincidències 1)

fahrenheit fahrenheit

- fahrenheit (usada 100.00%, coincidències 9)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 62.71%, coincidències 37)

- fallit (usada 13.56%, coincidències 8)

- fallat (usada 10.17%, coincidències 6)

- error (usada 5.08%, coincidències 3)

- s'ha produït un error (usada 3.39%, coincidències 2)

- incorrecte (usada 1.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error. (usada 1.69%, coincidències 1)

- fallades (usada 1.69%, coincidències 1)

failed! ha fallat!

- ha fallat! (usada 70.00%, coincidències 7)

- fallada ! (usada 10.00%, coincidències 1)

- ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

- fracàs! (usada 10.00%, coincidències 1)

failed. ha fallat.

- ha fallat. (usada 88.89%, coincidències 8)

- fallat. (usada 11.11%, coincidències 1)

failure error

- error (usada 36.36%, coincidències 4)

- fallada (usada 36.36%, coincidències 4)

- fallit (usada 9.09%, coincidències 1)

- fracàs (usada 9.09%, coincidències 1)

- fallida (usada 9.09%, coincidències 1)

fair correcte

- correcte (usada 20.00%, coincidències 3)

- acceptable (usada 13.33%, coincidències 2)

- correcta (usada 13.33%, coincidències 2)

- suficient (usada 6.67%, coincidències 1)

- net (usada 6.67%, coincidències 1)

- serè (usada 6.67%, coincidències 1)

- regular (usada 6.67%, coincidències 1)

- fira (usada 6.67%, coincidències 1)

- normal (usada 6.67%, coincidències 1)

- fair (usada 6.67%, coincidències 1)

- passable (usada 6.67%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 90.00%, coincidències 54)

- false (usada 8.33%, coincidències 5)

- falç (usada 1.67%, coincidències 1)

family família

- família (usada 90.62%, coincidències 29)

- family (usada 3.12%, coincidències 1)

- familiar (usada 3.12%, coincidències 1)

- familia (usada 3.12%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 67.86%, coincidències 19)

- preguntes més freqüents (usada 14.29%, coincidències 4)

- pmf (faq) (usada 10.71%, coincidències 3)

- preguntes més freqüents pmf (usada 3.57%, coincidències 1)

- preguntes freqüents (usada 3.57%, coincidències 1)

farm granja

- granja (usada 100.00%, coincidències 11)

faroe islands illes fèroe

- illes fèroe (usada 100.00%, coincidències 14)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 17)

fast ràpid

- ràpid (usada 82.76%, coincidències 24)

- ràpida (usada 13.79%, coincidències 4)

- fast (usada 3.45%, coincidències 1)

fast forward avanç ràpid

- avanç ràpid (usada 53.33%, coincidències 8)

- avança (usada 13.33%, coincidències 2)

- avança ràpid (usada 6.67%, coincidències 1)

- avançar ràpidament (usada 6.67%, coincidències 1)

- salta endavant (usada 6.67%, coincidències 1)

- avancament ràpid (usada 6.67%, coincidències 1)

- avança ràpidament (usada 6.67%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 9)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 78.26%, coincidències 18)

- error greu (usada 13.04%, coincidències 3)

- s'ha produït un error fatal (usada 4.35%, coincidències 1)

- fatal error (usada 4.35%, coincidències 1)

favorite preferit

- preferit (usada 50.00%, coincidències 9)

- favorit (usada 16.67%, coincidències 3)

- favorite (usada 5.56%, coincidències 1)

- preferida (usada 5.56%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 5.56%, coincidències 1)

- favorits (usada 5.56%, coincidències 1)

- preferits (usada 5.56%, coincidències 1)

- preferides (usada 5.56%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 64.86%, coincidències 24)

- favorits (usada 18.92%, coincidències 7)

- preferides (usada 5.41%, coincidències 2)

- favorites (usada 5.41%, coincidències 2)

- els meus preferits (usada 2.70%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 2.70%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 38)

feature característica

- característica (usada 38.89%, coincidències 7)

- objecte (usada 33.33%, coincidències 6)

- destacar (usada 11.11%, coincidències 2)

- funció (usada 11.11%, coincidències 2)

- patró genètic (usada 5.56%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 88.24%, coincidències 45)

- destacats (usada 5.88%, coincidències 3)

- destacada (usada 1.96%, coincidències 1)

- destacades (usada 1.96%, coincidències 1)

- destaca (publica a l'inici) (usada 1.96%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 81.82%, coincidències 27)

- features (usada 9.09%, coincidències 3)

- funcions (usada 3.03%, coincidències 1)

- funcionalitats (usada 3.03%, coincidències 1)

- propietats (usada 3.03%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 45.95%, coincidències 17)

- febr. (usada 32.43%, coincidències 12)

- feb. (usada 16.22%, coincidències 6)

- febr (usada 2.70%, coincidències 1)

- febrer (usada 2.70%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 92.86%, coincidències 39)

- de febrer (usada 7.14%, coincidències 3)

fee comissió

- comissió (usada 45.45%, coincidències 5)

- quota (usada 27.27%, coincidències 3)

- comissions (usada 9.09%, coincidències 1)

- fee (usada 9.09%, coincidències 1)

- taxa (usada 9.09%, coincidències 1)

feed font

- font (usada 41.67%, coincidències 5)

- canal (usada 33.33%, coincidències 4)

- canal d'informació (usada 8.33%, coincidències 1)

- sindicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- canal de continguts (usada 8.33%, coincidències 1)

feedback retroacció

- retroacció (usada 29.03%, coincidències 9)

- comentaris (usada 22.58%, coincidències 7)

- comentari (usada 12.90%, coincidències 4)

- retroalimentació (usada 9.68%, coincidències 3)

- resposta (usada 3.23%, coincidències 1)

- opinions (usada 3.23%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 3.23%, coincidències 1)

- retorn (usada 3.23%, coincidències 1)

- informes d'ús (usada 3.23%, coincidències 1)

- realimentació (usada 3.23%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 3.23%, coincidències 1)

- feedback (usada 3.23%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 63.64%, coincidències 7)

- fonts (usada 18.18%, coincidències 2)

- enllaços (usada 18.18%, coincidències 2)

feet peus

- peus (usada 68.42%, coincidències 13)

- peu (usada 31.58%, coincidències 6)

female dona

- dona (usada 62.96%, coincidències 17)

- femení (usada 25.93%, coincidències 7)

- dones (usada 3.70%, coincidències 1)

- female (usada 3.70%, coincidències 1)

- femení (usada 3.70%, coincidències 1)

fetch recupera

- recupera (usada 30.00%, coincidències 3)

- fetch (usada 30.00%, coincidències 3)

- captura (usada 10.00%, coincidències 1)

- recollir (usada 10.00%, coincidències 1)

- obté (usada 10.00%, coincidències 1)

- recull (usada 10.00%, coincidències 1)

field camp

- camp (usada 95.83%, coincidències 46)

- camper (usada 2.08%, coincidències 1)

- field (usada 2.08%, coincidències 1)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 88.24%, coincidències 30)

- nom dels camps (usada 5.88%, coincidències 2)

- nom de camp (usada 2.94%, coincidències 1)

- camp de nom (usada 2.94%, coincidències 1)

field type tipus de camp

- tipus de camp (usada 71.43%, coincidències 15)

- tipus del camp (usada 23.81%, coincidències 5)

- camp de tipus (usada 4.76%, coincidències 1)

fields camps

- camps (usada 96.49%, coincidències 55)

- fields (usada 1.75%, coincidències 1)

- camp (usada 1.75%, coincidències 1)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 9)

fiji fiji

- fiji (usada 100.00%, coincidències 18)

fijian fijià

- fijià (usada 80.00%, coincidències 8)

- fijian (usada 20.00%, coincidències 2)

file fitxer

- fitxer (usada 94.88%, coincidències 315)

- arxiu (usada 2.11%, coincidències 7)

- file (usada 1.20%, coincidències 4)

- fitxers (usada 0.60%, coincidències 2)

- d'un fitxer (usada 0.30%, coincidències 1)

- fixer (usada 0.30%, coincidències 1)

- llima (usada 0.30%, coincidències 1)

- mou (usada 0.30%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 94.44%, coincidències 17)

- aquest fitxer ja existeix (usada 5.56%, coincidències 1)

file browser navegador de fitxers

- navegador de fitxers (usada 69.23%, coincidències 9)

- gestor de fitxers (usada 23.08%, coincidències 3)

- explorador de fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 63.64%, coincidències 7)

- el fitxer existeix (usada 27.27%, coincidències 3)

- existeix el fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 66.67%, coincidències 10)

- extensió de fitxer (usada 20.00%, coincidències 3)

- extensió dels fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- extensió de fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 51.85%, coincidències 14)

- format de fitxer (usada 48.15%, coincidències 13)

file location ubicació del fitxer

- ubicació del fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- camí al fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- ubicaci#243; d'arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 97.62%, coincidències 41)

- gestor d'arxius (usada 2.38%, coincidències 1)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 74.79%, coincidències 89)

- nom de fitxer (usada 21.01%, coincidències 25)

- nom de l'arxiu (usada 1.68%, coincidències 2)

- nom d'arxiu (usada 0.84%, coincidències 1)

- fitxer (usada 0.84%, coincidències 1)

- el nom del fitxer (usada 0.84%, coincidències 1)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 69.70%, coincidències 23)

- fitxer no trobat (usada 15.15%, coincidències 5)

- no s'ha trobat l'arxiu (usada 6.06%, coincidències 2)

- fitxer no trobat {$a} (usada 3.03%, coincidències 1)

- no s''ha trobat el fitxer (usada 3.03%, coincidències 1)

- file not found (usada 3.03%, coincidències 1)

file not found. no s'ha trobat el fitxer.

- no s'ha trobat el fitxer. (usada 71.43%, coincidències 5)

- no s''ha trobat el fitxer. (usada 14.29%, coincidències 1)

- fitxer no trobat. (usada 14.29%, coincidències 1)

file operations operacions amb fitxers

- operacions amb fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions sobre fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions amb els fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

- operacions dels fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 47.06%, coincidències 8)

- camí del fitxer (usada 29.41%, coincidències 5)

- ruta del fitxer (usada 11.76%, coincidències 2)

- ruta de fitxer (usada 5.88%, coincidències 1)

- el camí al fitxer (usada 5.88%, coincidències 1)

file properties propietats del fitxer

- propietats del fitxer (usada 77.78%, coincidències 7)

- propietats de fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 53.85%, coincidències 7)

- selecció de fitxer (usada 46.15%, coincidències 6)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 66.67%, coincidències 30)

- mida de fitxer (usada 11.11%, coincidències 5)

- mida de l'arxiu (usada 11.11%, coincidències 5)

- tamany del fitxer (usada 2.22%, coincidències 1)

- mida d'un fitxer (usada 2.22%, coincidències 1)

- grandària (usada 2.22%, coincidències 1)

- mida (usada 2.22%, coincidències 1)

- la mida del fitxer (usada 2.22%, coincidències 1)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 90.32%, coincidències 28)

- sistema d'arxius (usada 6.45%, coincidències 2)

- sistema (usada 3.23%, coincidències 1)

file transfer transferència de fitxers

- transferència de fitxers (usada 84.62%, coincidències 11)

- transferència del fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 96.36%, coincidències 53)

- tipus fitxer (usada 1.82%, coincidències 1)

- tipus d'arxiu (usada 1.82%, coincidències 1)

file types tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 62.50%, coincidències 5)

- tipus de fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

file upload càrrega de fitxer

- càrrega de fitxer (usada 29.41%, coincidències 5)

- càrrega de fitxers (usada 17.65%, coincidències 3)

- puja un fitxer (usada 11.76%, coincidències 2)

- puja fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- pujar arxiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- càrrega d'arxiu (usada 5.88%, coincidències 1)

- fitxer carregat (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha pujat el fitxer (usada 5.88%, coincidències 1)

filename nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 40.66%, coincidències 37)

- nom de fitxer (usada 38.46%, coincidències 35)

- nom d'arxiu (usada 5.49%, coincidències 5)

- nom de l'arxiu (usada 3.30%, coincidències 3)

- nomfitxer (usada 3.30%, coincidències 3)

- nom (usada 2.20%, coincidències 2)

- fitxer (usada 2.20%, coincidències 2)

- filename (usada 1.10%, coincidències 1)

- nomdefitxer (usada 1.10%, coincidències 1)

- nom fitxer (usada 1.10%, coincidències 1)

- nom del fixer (usada 1.10%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 87.37%, coincidències 83)

- arxius (usada 10.53%, coincidències 10)

- files (usada 1.05%, coincidències 1)

- fitxer (usada 1.05%, coincidències 1)

files of type fitxers del tipus

- fitxers del tipus (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxers de tipus (usada 25.00%, coincidències 2)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 94.44%, coincidències 17)

- s. fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 90.00%, coincidències 9)

- tipus del sistema de fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

fill omple

- omple (usada 64.58%, coincidències 31)

- emplenat (usada 10.42%, coincidències 5)

- emplenament (usada 8.33%, coincidències 4)

- ompliment (usada 6.25%, coincidències 3)

- emplena (usada 4.17%, coincidències 2)

- omple|emplena (usada 2.08%, coincidències 1)

- farciment (usada 2.08%, coincidències 1)

- justificat (usada 2.08%, coincidències 1)

fill color color d'emplenat

- color d'emplenat (usada 40.62%, coincidències 13)

- color de l'ompliment (usada 21.88%, coincidències 7)

- color de l'emplenat (usada 12.50%, coincidències 4)

- color d'emplenament (usada 12.50%, coincidències 4)

- color de farciment (usada 6.25%, coincidències 2)

- emplenat de color (usada 3.12%, coincidències 1)

- color d'ompliment (usada 3.12%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 30.00%, coincidències 3)

- omplert (usada 20.00%, coincidències 2)

- farcit (usada 20.00%, coincidències 2)

- justificat (usada 10.00%, coincidències 1)

- sòlid (usada 10.00%, coincidències 1)

- emplenat (usada 10.00%, coincidències 1)

film film

- film (usada 37.50%, coincidències 3)

- pel·lícula (usada 25.00%, coincidències 2)

- pel·lícules (usada 12.50%, coincidències 1)

- pel·lícula de 1966 (usada 12.50%, coincidències 1)

- cinema (usada 12.50%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 85.11%, coincidències 160)

- filtra (usada 11.70%, coincidències 22)

- filter (usada 1.06%, coincidències 2)

- filtrar (usada 1.06%, coincidències 2)

- filtres (usada 0.53%, coincidències 1)

- nom del fitxer (usada 0.53%, coincidències 1)

filter by filtra per

- filtra per (usada 81.82%, coincidències 9)

- filtrat per (usada 9.09%, coincidències 1)

- filtre per (usada 9.09%, coincidències 1)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 83.33%, coincidències 10)

- filtra el nom (usada 16.67%, coincidències 2)

filters filtres

- filtres (usada 92.86%, coincidències 39)

- filtrar (usada 4.76%, coincidències 2)

- filtre (usada 2.38%, coincidències 1)

finance finances

- finances (usada 92.86%, coincidències 13)

- economia (usada 7.14%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 75.72%, coincidències 131)

- troba (usada 19.65%, coincidències 34)

- busca (usada 1.16%, coincidències 2)

- find (usada 1.16%, coincidències 2)

- cercar (usada 1.16%, coincidències 2)

- buscar (usada 0.58%, coincidències 1)

- trobat (usada 0.58%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 57.89%, coincidències 11)

- troba i substitueix (usada 26.32%, coincidències 5)

- cercar i substituir (usada 5.26%, coincidències 1)

- cerca i substitueix (usada 5.26%, coincidències 1)

- buscar i remplaçar (usada 5.26%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- troba fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 44.74%, coincidències 17)

- troba el següent (usada 31.58%, coincidències 12)

- troba la següent (usada 7.89%, coincidències 3)

- següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- cerca següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- cerca la següent (usada 2.63%, coincidències 1)

- cercar el següent (usada 2.63%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 43.75%, coincidències 14)

- troba l'anterior (usada 43.75%, coincidències 14)

- cerca anterior (usada 6.25%, coincidències 2)

- cerca anterior. (usada 3.12%, coincidències 1)

- cercar l'anterior (usada 3.12%, coincidències 1)

find text cerca el text

- cerca el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- cerca un text (usada 11.11%, coincidències 1)

- troba el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- cerca text (usada 11.11%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 43.75%, coincidències 7)

- empremta digital (usada 37.50%, coincidències 6)

- empremta dactilar (usada 18.75%, coincidències 3)

finish finalitza

- finalitza (usada 53.85%, coincidències 35)

- acaba (usada 36.92%, coincidències 24)

- fi (usada 3.08%, coincidències 2)

- acabament (usada 3.08%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 1.54%, coincidències 1)

- meta (usada 1.54%, coincidències 1)

finished acabat

- acabat (usada 27.12%, coincidències 16)

- finalitzat (usada 23.73%, coincidències 14)

- finalitzada (usada 18.64%, coincidències 11)

- s'ha acabat (usada 10.17%, coincidències 6)

- s'ha finalitzat (usada 10.17%, coincidències 6)

- acabada (usada 3.39%, coincidències 2)

- s'ha completat (usada 1.69%, coincidències 1)

- atura (usada 1.69%, coincidències 1)

- ha finalitzat (usada 1.69%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.69%, coincidències 1)

finland finlàndia

- finlàndia (usada 100.00%, coincidències 22)

finnish finès

- finès (usada 72.73%, coincidències 24)

- finlandès (usada 24.24%, coincidències 8)

- finès; finlandès (usada 3.03%, coincidències 1)

fire foc

- foc (usada 72.73%, coincidències 8)

- fire (usada 18.18%, coincidències 2)

- incendis (usada 9.09%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 93.33%, coincidències 14)

- el firefox (usada 6.67%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 15)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 10)

first primer

- primer (usada 67.35%, coincidències 33)

- primera (usada 18.37%, coincidències 9)

- first (usada 12.24%, coincidències 6)

- nom (usada 2.04%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 10)

first name nom

- nom (usada 96.77%, coincidències 60)

- nom propi (usada 1.61%, coincidències 1)

- first name (usada 1.61%, coincidències 1)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 24)

firstname nom

- nom (usada 93.33%, coincidències 14)

- firstname (usada 6.67%, coincidències 1)

fish peix

- peix (usada 93.33%, coincidències 14)

- fish (usada 6.67%, coincidències 1)

fit ajusta

- ajusta (usada 72.73%, coincidències 8)

- encaixa (usada 9.09%, coincidències 1)

- ajust (usada 9.09%, coincidències 1)

- adapta (usada 9.09%, coincidències 1)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 78.57%, coincidències 11)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajusta a la mida de la pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 57.14%, coincidències 8)

- ajusta a l'amplada de pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajusta l'amplada (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajuda a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

- encaixa a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

five cinc

- cinc (usada 92.31%, coincidències 12)

- five (usada 7.69%, coincidències 1)

fix arregla

- arregla (usada 55.56%, coincidències 5)

- esmena-ho (usada 11.11%, coincidències 1)

- arreglar (usada 11.11%, coincidències 1)

- fixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- corregeix (usada 11.11%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 39.53%, coincidències 17)

- fixat (usada 25.58%, coincidències 11)

- corregit (usada 6.98%, coincidències 3)

- amb valor fix (usada 6.98%, coincidències 3)

- fixed (usada 4.65%, coincidències 2)

- arreglat (usada 4.65%, coincidències 2)

- fixe (usada 2.33%, coincidències 1)

- corregida (usada 2.33%, coincidències 1)

- amplada fixa (usada 2.33%, coincidències 1)

- esmenat (usada 2.33%, coincidències 1)

- s'ha corregit (usada 2.33%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 66.67%, coincidències 10)

- amplada fixada (usada 20.00%, coincidències 3)

- fixed width (usada 6.67%, coincidències 1)

- ample fix (usada 6.67%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 46.15%, coincidències 12)

- senyala (usada 15.38%, coincidències 4)

- marcar (usada 11.54%, coincidències 3)

- senyalador (usada 7.69%, coincidències 2)

- marca (usada 7.69%, coincidències 2)

- avisa (usada 7.69%, coincidències 2)

- indicador (usada 3.85%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 58.33%, coincidències 7)

- marcat (usada 33.33%, coincidències 4)

- marcada (usada 8.33%, coincidències 1)

flags senyaladors

- senyaladors (usada 33.33%, coincidències 11)

- indicadors (usada 27.27%, coincidències 9)

- banderes (usada 15.15%, coincidències 5)

- etiquetes (usada 15.15%, coincidències 5)

- avisos (usada 6.06%, coincidències 2)

- flags (usada 3.03%, coincidències 1)

flash flaix

- flaix (usada 67.86%, coincidències 19)

- flash (usada 25.00%, coincidències 7)

- intercanvia (usada 3.57%, coincidències 1)

- marca de partició (usada 3.57%, coincidències 1)

flat pla

- pla (usada 72.41%, coincidències 21)

- bemoll (usada 17.24%, coincidències 5)

- plana (usada 10.34%, coincidències 3)

flatten aplana

- aplana (usada 45.45%, coincidències 5)

- flatten (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplanar (usada 9.09%, coincidències 1)

- simplificar (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un bemoll (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplana-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

flickr flickr

- flickr (usada 100.00%, coincidències 9)

flip inverteix

- inverteix (usada 64.29%, coincidències 18)

- capgira (usada 21.43%, coincidències 6)

- inversió (usada 7.14%, coincidències 2)

- donar la volta (usada 3.57%, coincidències 1)

- mirall vertical (usada 3.57%, coincidències 1)

flip horizontal inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 33.33%, coincidències 4)

- capgira horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 8.33%, coincidències 1)

- inversió horitzontal (usada 8.33%, coincidències 1)

flip horizontally inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 46.43%, coincidències 13)

- capgira horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 10)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- tomba horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- inversió horitzontal (usada 3.57%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 27.27%, coincidències 3)

- inverteix verticalment (usada 27.27%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 27.27%, coincidències 3)

- reflecteix verticalment (usada 9.09%, coincidències 1)

- inversió vertical (usada 9.09%, coincidències 1)

flip vertically inverteix verticalment

- inverteix verticalment (usada 50.00%, coincidències 14)

- capgira verticalment (usada 32.14%, coincidències 9)

- volteja verticalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- tomba verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- inversió vertical (usada 3.57%, coincidències 1)

float float

- float (usada 36.84%, coincidències 7)

- flotant (usada 15.79%, coincidències 3)

- punt flotant (usada 10.53%, coincidències 2)

- sura (usada 10.53%, coincidències 2)

- coma flotant (usada 10.53%, coincidències 2)

- flota (usada 5.26%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 5.26%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 5.26%, coincidències 1)

floating flotant

- flotant (usada 60.00%, coincidències 9)

- per decidir (usada 13.33%, coincidències 2)

- flotació (usada 6.67%, coincidències 1)

- de pontons (usada 6.67%, coincidències 1)

- floating (usada 6.67%, coincidències 1)

- flota (usada 6.67%, coincidències 1)

floor floor

- floor (usada 25.00%, coincidències 4)

- terra (usada 18.75%, coincidències 3)

- part sencera (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 6.25%, coincidències 1)

- floor (enter inferior) (usada 6.25%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 6.25%, coincidències 1)

- cap a baix (usada 6.25%, coincidències 1)

- pis (usada 6.25%, coincidències 1)

- mínim (usada 6.25%, coincidències 1)

- sala (usada 6.25%, coincidències 1)

- planta (usada 6.25%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 82.35%, coincidències 14)

- disquetera (usada 17.65%, coincidències 3)

floppy disk disquet

- disquet (usada 90.91%, coincidències 10)

- disc flexible (usada 9.09%, coincidències 1)

flow flux

- flux (usada 90.91%, coincidències 10)

- flow (usada 9.09%, coincidències 1)

flow control control de flux

- control de flux (usada 88.89%, coincidències 8)

- control de %flux (usada 11.11%, coincidències 1)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.75%, coincidències 15)

- flowchart (usada 6.25%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 92.31%, coincidències 12)

- flower (usada 7.69%, coincidències 1)

focal length distància focal

- distància focal (usada 50.00%, coincidències 11)

- longitud focal (usada 40.91%, coincidències 9)

- longitud de focus (usada 4.55%, coincidències 1)

- long. focal (usada 4.55%, coincidències 1)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 14)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 17)

folder carpeta

- carpeta (usada 93.94%, coincidències 93)

- directori (usada 2.02%, coincidències 2)

- fitxer (usada 1.01%, coincidències 1)

- mapa (usada 1.01%, coincidències 1)

- folder (usada 1.01%, coincidències 1)

- la carpeta (usada 1.01%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 95.65%, coincidències 22)

- nom de carpeta (usada 4.35%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 90.00%, coincidències 9)

- propietats del fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 28)

follow segueix

- segueix (usada 92.31%, coincidències 12)

- seguir (usada 7.69%, coincidències 1)

followers seguidors

- seguidors (usada 100.00%, coincidències 9)

following seguint

- seguint (usada 75.00%, coincidències 6)

- seguint a (usada 12.50%, coincidències 1)

- següent (usada 12.50%, coincidències 1)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 74.85%, coincidències 125)

- lletra (usada 17.37%, coincidències 29)

- tipografia (usada 3.59%, coincidències 6)

- font (usada 2.40%, coincidències 4)

- tipus lletra (usada 1.20%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 0.60%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 46.15%, coincidències 18)

- color del tipus de lletra (usada 46.15%, coincidències 18)

- color de lletra (usada 7.69%, coincidències 3)

font effects efectes del tipus de lletra

- efectes del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 9)

- efectes de lletra (usada 38.89%, coincidències 7)

- efectes tipogràfics (usada 5.56%, coincidències 1)

- efectes de la lletra (usada 5.56%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 15)

- tipografia (usada 10.00%, coincidències 3)

- família de lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de la lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de la font (usada 6.67%, coincidències 2)

- família tipogràfica (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de fonts (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipografia (usada 3.33%, coincidències 1)

- famílies de tipus de lletres (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 3.33%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 52.94%, coincidències 9)

- nom de la lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- nom de la tipografia (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom orígen (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom de la font (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom de tipus de lletra (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom de la tipografía (usada 5.88%, coincidències 1)

font settings arranjament dels tipus de lletra

- arranjament dels tipus de lletra (usada 37.50%, coincidències 3)

- opcions del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajusts de la lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- arranjament del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- paràmetres del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajusts del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 43.59%, coincidències 34)

- mida del tipus de lletra (usada 30.77%, coincidències 24)

- mida de lletra (usada 10.26%, coincidències 8)

- mida de la font (usada 5.13%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 2.56%, coincidències 2)

- cos de lletra (usada 2.56%, coincidències 2)

- mida de font (usada 1.28%, coincidències 1)

- font size (usada 1.28%, coincidències 1)

- tamany de la font (usada 1.28%, coincidències 1)

- tamany de lletra (usada 1.28%, coincidències 1)

font style estil de lletra

- estil de lletra (usada 27.78%, coincidències 5)

- estil de tipus de lletra (usada 22.22%, coincidències 4)

- estil del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 3)

- estil de la lletra (usada 11.11%, coincidències 2)

- estil de la font (usada 5.56%, coincidències 1)

- estil de la tipografia (usada 5.56%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 5.56%, coincidències 1)

- tipus de lletra (usada 5.56%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 60.29%, coincidències 41)

- lletres (usada 19.12%, coincidències 13)

- tipus de lletres (usada 14.71%, coincidències 10)

- fonts tipogràfiques (usada 1.47%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 1.47%, coincidències 1)

- lletra (usada 1.47%, coincidències 1)

- fonts (usada 1.47%, coincidències 1)

food menjar

- menjar (usada 87.50%, coincidències 7)

- fruit comestible (usada 12.50%, coincidències 1)

foot peu

- peu (usada 91.67%, coincidències 11)

- peus (usada 8.33%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 63.08%, coincidències 41)

- peu (usada 35.38%, coincidències 23)

- footer (usada 1.54%, coincidències 1)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 91.67%, coincidències 22)

- nota a peu de pàgina (usada 8.33%, coincidències 2)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 90.91%, coincidències 10)

- notes a peu de p@`agina (usada 9.09%, coincidències 1)

for per a

- per a (usada 41.38%, coincidències 12)

- per (usada 37.93%, coincidències 11)

- durant (usada 10.34%, coincidències 3)

- fins (usada 3.45%, coincidències 1)

- per.a (usada 3.45%, coincidències 1)

- accés (usada 3.45%, coincidències 1)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 70.00%, coincidències 7)

- no permés (usada 10.00%, coincidències 1)

- forbidden (usada 10.00%, coincidències 1)

- prohibides (usada 10.00%, coincidències 1)

force força

- força (usada 84.21%, coincidències 16)

- force (usada 10.53%, coincidències 2)

- imposa (usada 5.26%, coincidències 1)

forecast previsió

- previsió (usada 33.33%, coincidències 5)

- pronòstic (usada 33.33%, coincidències 5)

- predicció (usada 20.00%, coincidències 3)

- pronostic (usada 6.67%, coincidències 1)

- projectar (usada 6.67%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 72.73%, coincidències 16)

- color de la lletra (usada 9.09%, coincidències 2)

- text (usada 4.55%, coincidències 1)

- primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- regió de primer pla (usada 4.55%, coincidències 1)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 73.53%, coincidències 25)

- color del primer pla (usada 8.82%, coincidències 3)

- color del text (usada 8.82%, coincidències 3)

- color de la lletra (usada 5.88%, coincidències 2)

- color en primer pla (usada 2.94%, coincidències 1)

forest bosc

- bosc (usada 66.67%, coincidències 6)

- plantació d''arbres (usada 11.11%, coincidències 1)

- plantació forestal (usada 11.11%, coincidències 1)

- boscos (usada 11.11%, coincidències 1)

forever per sempre

- per sempre (usada 88.89%, coincidències 16)

- infinitament (usada 5.56%, coincidències 1)

- sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 61.54%, coincidències 8)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 1)

- forget (usada 7.69%, coincidències 1)

- oblidar-ho (usada 7.69%, coincidències 1)

- no recordis (usada 7.69%, coincidències 1)

- oblida-la (usada 7.69%, coincidències 1)

forgot password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 88.89%, coincidències 8)

- contrasenya oblidada? (usada 11.11%, coincidències 1)

forgot your password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 38.46%, coincidències 5)

- heu oblidat la vostra clau? (usada 15.38%, coincidències 2)

- has oblidat la contrasenya? (usada 15.38%, coincidències 2)

- ¿contrasenya olvidada? (usada 7.69%, coincidències 1)

- heu perdut la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- oblidà la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- vols recordar la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

form formulari

- formulari (usada 95.32%, coincidències 224)

- forma (usada 3.83%, coincidències 9)

- format (usada 0.43%, coincidències 1)

- form (usada 0.43%, coincidències 1)

format format

- format (usada 88.84%, coincidències 199)

- formata (usada 8.93%, coincidències 20)

- formatar (usada 0.89%, coincidències 2)

- formatació (usada 0.89%, coincidències 2)

- dóna format (usada 0.45%, coincidències 1)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 20)

formatting formatació

- formatació (usada 71.05%, coincidències 27)

- format (usada 10.53%, coincidències 4)

- s'està formatant (usada 7.89%, coincidències 3)

- donant format (usada 5.26%, coincidències 2)

- formatatge (usada 2.63%, coincidències 1)

- formata (usada 2.63%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 14)

formula fórmula

- fórmula (usada 95.83%, coincidències 46)

- formula (usada 4.17%, coincidències 2)

formulas fórmules

- fórmules (usada 93.75%, coincidències 15)

- fòrmules (usada 6.25%, coincidències 1)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 20)

forums fòrums

- fòrums (usada 80.00%, coincidències 16)

- debat (usada 10.00%, coincidències 2)

- fòrums de debat (usada 5.00%, coincidències 1)

- forums (usada 5.00%, coincidències 1)

forward endavant

- endavant (usada 65.66%, coincidències 65)

- reenvia (usada 18.18%, coincidències 18)

- avança (usada 4.04%, coincidències 4)

- següent (usada 2.02%, coincidències 2)

- reenviament (usada 1.01%, coincidències 1)

- «forward» (usada 1.01%, coincidències 1)

- transfereix (usada 1.01%, coincidències 1)

- forward (usada 1.01%, coincidències 1)

- avana (usada 1.01%, coincidències 1)

- desviar (usada 1.01%, coincidències 1)

- reenviar (usada 1.01%, coincidències 1)

- siumut (usada 1.01%, coincidències 1)

- davanter (usada 1.01%, coincidències 1)

- endavamt (usada 1.01%, coincidències 1)

found trobat

- trobat (usada 50.00%, coincidències 8)

- s'ha trobat (usada 31.25%, coincidències 5)

- s'han trobat (usada 6.25%, coincidències 1)

- l'he trobat (usada 6.25%, coincidències 1)

- found (usada 6.25%, coincidències 1)

four quatre

- quatre (usada 100.00%, coincidències 13)

fourth quart

- quart (usada 80.00%, coincidències 8)

- quarta (usada 20.00%, coincidències 2)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 13)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fr dv

- dv (usada 81.82%, coincidències 9)

- fr (usada 9.09%, coincidències 1)

- dv. (usada 9.09%, coincidències 1)

fraction fracció

- fracció (usada 94.44%, coincidències 17)

- fraccions (usada 5.56%, coincidències 1)

frame marc

- marc (usada 86.25%, coincidències 69)

- fotograma (usada 7.50%, coincidències 6)

- quadre (usada 3.75%, coincidències 3)

- trama de xarxa (usada 1.25%, coincidències 1)

- trama (usada 1.25%, coincidències 1)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 21.05%, coincidències 4)

- freqüència dels fotogrames (usada 21.05%, coincidències 4)

- imatges per segon (usada 15.79%, coincidències 3)

- velocitat de fotogrames (usada 10.53%, coincidències 2)

- velocitat dels fotogrames (usada 5.26%, coincidències 1)

- velocitat de fotograma (usada 5.26%, coincidències 1)

- fotograma per segon (usada 5.26%, coincidències 1)

- quadres per segon (usada 5.26%, coincidències 1)

- taxa de fotogrames (usada 5.26%, coincidències 1)

- velocitat de quadre (usada 5.26%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 57.14%, coincidències 16)

- marcs (usada 21.43%, coincidències 6)

- quadres (usada 21.43%, coincidències 6)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 30)

free lliure

- lliure (usada 84.38%, coincidències 27)

- gratuït (usada 6.25%, coincidències 2)

- free (usada 3.12%, coincidències 1)

- lliures (usada 3.12%, coincidències 1)

- disponible (usada 3.12%, coincidències 1)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 9)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 14)

freebsd freebsd

- freebsd (usada 100.00%, coincidències 10)

freeze congela

- congela (usada 33.33%, coincidències 3)

- freeze (usada 22.22%, coincidències 2)

- immobilitzar (usada 22.22%, coincidències 2)

- bloqueja (usada 11.11%, coincidències 1)

- congelació (usada 11.11%, coincidències 1)

french francès

- francès (usada 92.68%, coincidències 38)

- francés (usada 4.88%, coincidències 2)

- clau de sol de primera línia (usada 2.44%, coincidències 1)

french guiana guaiana francesa

- guaiana francesa (usada 100.00%, coincidències 16)

french polynesia polinèsia francesa

- polinèsia francesa (usada 100.00%, coincidències 14)

french southern territories territoris francesos del sud

- territoris francesos del sud (usada 62.50%, coincidències 5)

- terres australs francesas (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs i antàrtiques franceses (usada 12.50%, coincidències 1)

- territoris del sud francesos (usada 12.50%, coincidències 1)

frequency freqüència

- freqüència (usada 92.98%, coincidències 53)

- periodicitat (usada 3.51%, coincidències 2)

- frequencia (usada 1.75%, coincidències 1)

- frequency (usada 1.75%, coincidències 1)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 89.47%, coincidències 17)

- preguntes més freqüents (faq) (usada 5.26%, coincidències 1)

- preguntes freqüents (usada 5.26%, coincidències 1)

fri dv

- dv (usada 53.57%, coincidències 15)

- dv. (usada 28.57%, coincidències 8)

- div (usada 14.29%, coincidències 4)

- dvs (usada 3.57%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 37)

friend amic

- amic (usada 80.00%, coincidències 8)

- friend (usada 10.00%, coincidències 1)

- amic/ga (usada 10.00%, coincidències 1)

- amic -iga (usada 0.00%, coincidències 0)

friends amics

- amics (usada 91.67%, coincidències 11)

- amics/amigues (usada 8.33%, coincidències 1)

frisian frisó

- frisó (usada 81.82%, coincidències 9)

- frisian (usada 9.09%, coincidències 1)

- frisi (usada 9.09%, coincidències 1)

friulian friülès

- friülès (usada 33.33%, coincidències 3)

- furlà (usada 22.22%, coincidències 2)

- friülès; friülà (usada 22.22%, coincidències 2)

- friulian (usada 11.11%, coincidències 1)

- friülà (usada 11.11%, coincidències 1)

from de

- de (usada 51.10%, coincidències 93)

- des de (usada 41.76%, coincidències 76)

- des de/d' (usada 2.75%, coincidències 5)

- remitent (usada 2.75%, coincidències 5)

- from (usada 0.55%, coincidències 1)

- de/d' (usada 0.55%, coincidències 1)

- no (usada 0.55%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 46.67%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 33.33%, coincidències 5)

- del fitxer (usada 13.33%, coincidències 2)

- des de fitxer (usada 6.67%, coincidències 1)

from left des de l'esquerra

- des de l'esquerra (usada 83.33%, coincidències 10)

- d'esquerra (usada 16.67%, coincidències 2)

from top des de dalt

- des de dalt (usada 42.86%, coincidències 6)

- des de la part superior (usada 42.86%, coincidències 6)

- del capdamunt (usada 7.14%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 7.14%, coincidències 1)

front frontal

- frontal (usada 56.25%, coincidències 9)

- anvers (usada 12.50%, coincidències 2)

- anvers de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- davant (usada 6.25%, coincidències 1)

- part davantera (usada 6.25%, coincidències 1)

- front (usada 6.25%, coincidències 1)

front page portada

- portada (usada 36.36%, coincidències 4)

- pàgina principal (usada 18.18%, coincidències 2)

- pàgina inicial (usada 18.18%, coincidències 2)

- primera plana (usada 9.09%, coincidències 1)

- primera plana (diaris) (usada 9.09%, coincidències 1)

- front page (usada 9.09%, coincidències 1)

frozen congelat

- congelat (usada 57.14%, coincidències 8)

- congelada (usada 14.29%, coincidències 2)

- glaç (usada 7.14%, coincidències 1)

- gelat (usada 7.14%, coincidències 1)

- frozen (usada 7.14%, coincidències 1)

- frozen el regne del gel (usada 7.14%, coincidències 1)

ft ft

- ft (usada 78.26%, coincidències 18)

- peus (usada 17.39%, coincidències 4)

- peu (usada 4.35%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 25)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari d'ftp

- servidor intermediari d'ftp (usada 50.00%, coincidències 7)

- servidor intermediari ftp (usada 42.86%, coincidències 6)

- intermediari per a ftp (usada 7.14%, coincidències 1)

fuel combustible

- combustible (usada 33.33%, coincidències 3)

- carburant (usada 22.22%, coincidències 2)

- benzinera (usada 22.22%, coincidències 2)

- fuel (usada 22.22%, coincidències 2)

fulah ful

- ful (usada 57.14%, coincidències 4)

- fulah (usada 28.57%, coincidències 2)

- ful (macrollengua) (usada 14.29%, coincidències 1)

full complet

- complet (usada 56.41%, coincidències 22)

- completa (usada 23.08%, coincidències 9)

- full (usada 5.13%, coincidències 2)

- justificat (usada 2.56%, coincidències 1)

- màxima (usada 2.56%, coincidències 1)

- sencer (usada 2.56%, coincidències 1)

- ple (usada 2.56%, coincidències 1)

- tot (usada 2.56%, coincidències 1)

- final (usada 2.56%, coincidències 1)

full moon lluna plena

- lluna plena (usada 100.00%, coincidències 12)

full name nom complet

- nom complet (usada 89.47%, coincidències 51)

- nom sencer (usada 5.26%, coincidències 3)

- nom (usada 3.51%, coincidències 2)

- nom complert (usada 1.75%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 92.86%, coincidències 52)

- pantalla sencera (usada 5.36%, coincidències 3)

- pantalla complerta (usada 1.79%, coincidències 1)

full size mida completa

- mida completa (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida sencera (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida màxima (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida original (usada 12.50%, coincidències 1)

full text text complet

- text complet (usada 87.50%, coincidències 7)

- tot el text (usada 12.50%, coincidències 1)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 95.83%, coincidències 46)

- pantalla sencera (usada 4.17%, coincidències 2)

fully charged totalment carregada

- totalment carregada (usada 55.56%, coincidències 5)

- càrrega completa (usada 33.33%, coincidències 3)

- completament carregada (usada 11.11%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 96.88%, coincidències 62)

- function (usada 1.56%, coincidències 1)

- funció matemàtica (usada 1.56%, coincidències 1)

functions funcions

- funcions (usada 96.23%, coincidències 51)

- functions (usada 3.77%, coincidències 2)

fusion fusió

- fusió (usada 77.78%, coincidències 7)

- fusion (usada 22.22%, coincidències 2)

future futur

- futur (usada 77.78%, coincidències 7)

- future (usada 11.11%, coincidències 1)

- en el futur (usada 11.11%, coincidències 1)

fuzzy aproximada

- aproximada (usada 22.22%, coincidències 2)

- difús (usada 22.22%, coincidències 2)

- dubtosa (usada 22.22%, coincidències 2)

- esfumat (usada 11.11%, coincidències 1)

- fuzzy (usada 11.11%, coincidències 1)

- insegurs (usada 11.11%, coincidències 1)

fv vf

- vf (usada 76.92%, coincidències 10)

- fv (usada 23.08%, coincidències 3)

ga ga

- ga (usada 100.00%, coincidències 8)

gabon gabon

- gabon (usada 100.00%, coincidències 17)

gain guany

- guany (usada 91.67%, coincidències 11)

- guanys (usada 8.33%, coincidències 1)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 26)

gallery galeria

- galeria (usada 94.44%, coincidències 34)

- galeria de fotos (usada 2.78%, coincidències 1)

- gallery (usada 2.78%, coincidències 1)

gambia gàmbia

- gàmbia (usada 100.00%, coincidències 14)

game joc

- joc (usada 71.88%, coincidències 23)

- partida (usada 21.88%, coincidències 7)

- tot (usada 3.12%, coincidències 1)

- joc (d'ordinador) (usada 3.12%, coincidències 1)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

game over fi de la partida

- fi de la partida (usada 22.22%, coincidències 2)

- joc acabat (usada 22.22%, coincidències 2)

- partida perduda (usada 11.11%, coincidències 1)

- final de la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha acabat la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi del joc (usada 11.11%, coincidències 1)

- game over (usada 11.11%, coincidències 1)

games jocs

- jocs (usada 94.29%, coincidències 33)

- games (usada 5.71%, coincidències 2)

gamma gamma

- gamma (usada 90.70%, coincidències 39)

- gama (usada 4.65%, coincidències 2)

- γ (gamma minúscula) (usada 2.33%, coincidències 1)

- γ (gamma majúscula) (usada 2.33%, coincidències 1)

ganda ganda

- ganda (usada 100.00%, coincidències 8)

gap separació

- separació (usada 63.64%, coincidències 7)

- gap (usada 27.27%, coincidències 3)

- bones pràctiques agràries (usada 9.09%, coincidències 1)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 88.46%, coincidències 23)

- porta d'enllaç (usada 7.69%, coincidències 2)

- gateway (usada 3.85%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 81.82%, coincidències 9)

- difuminació gaussiana (usada 18.18%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 96.55%, coincidències 28)

- sol bemoll (usada 3.45%, coincidències 1)

gemini bessons

- bessons (usada 66.67%, coincidències 6)

- gèminis (usada 22.22%, coincidències 2)

- gèminis (o bessons) (usada 11.11%, coincidències 1)

gender gènere

- gènere (usada 70.00%, coincidències 14)

- sexe (usada 25.00%, coincidències 5)

- genere (usada 5.00%, coincidències 1)

general general

- general (usada 98.97%, coincidències 289)

- principal (usada 0.68%, coincidències 2)

- opcions generals (usada 0.34%, coincidències 1)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 14)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 29)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 8)

general settings configuració general

- configuració general (usada 40.54%, coincidències 15)

- paràmetres generals (usada 21.62%, coincidències 8)

- arranjament general (usada 13.51%, coincidències 5)

- ajusts generals (usada 10.81%, coincidències 4)

- arranjaments generals (usada 5.41%, coincidències 2)

- opcions generals (usada 5.41%, coincidències 2)

- eines generals (usada 2.70%, coincidències 1)

generate genera

- genera (usada 89.66%, coincidències 26)

- generar (usada 10.34%, coincidències 3)

generic genèric

- genèric (usada 91.30%, coincidències 21)

- genèrica (usada 4.35%, coincidències 1)

- gen+eric (usada 4.35%, coincidències 1)

genre gènere

- gènere (usada 90.00%, coincidències 36)

- temàtica (usada 10.00%, coincidències 4)

genres gèneres

- gèneres (usada 100.00%, coincidències 8)

geography geografia

- geografia (usada 100.00%, coincidències 9)

geolocation geolocalització

- geolocalització (usada 90.91%, coincidències 10)

- ubicació geogràfica (usada 9.09%, coincidències 1)

geometric geomètrica

- geomètrica (usada 55.56%, coincidències 5)

- geomètric (usada 44.44%, coincidències 4)

geometry geometria

- geometria (usada 97.67%, coincidències 42)

- geometry (usada 2.33%, coincidències 1)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 92.00%, coincidències 23)

- georgia (usada 8.00%, coincidències 2)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 38)

german alemany

- alemany (usada 97.67%, coincidències 42)

- german (usada 2.33%, coincidències 1)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 28)

get help obtén ajuda

- obtén ajuda (usada 33.33%, coincidències 3)

- obteniu ajuda (usada 33.33%, coincidències 3)

- obtingueu ajuda (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajuda (usada 11.11%, coincidències 1)

- obtenir ajuda (usada 11.11%, coincidències 1)

get involved involucreu-vos-hi

- involucreu-vos-hi (usada 26.67%, coincidències 4)

- col·laboreu-hi (usada 26.67%, coincidències 4)

- involucrar-se (usada 13.33%, coincidències 2)

- involucreu-vos (usada 13.33%, coincidències 2)

- participa (usada 6.67%, coincidències 1)

- participeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- implicar-se (usada 6.67%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 30.77%, coincidències 4)

- introducció (usada 23.08%, coincidències 3)

- comenceu (usada 23.08%, coincidències 3)

- comença (usada 7.69%, coincidències 1)

- començar (usada 7.69%, coincidències 1)

- per començar (usada 7.69%, coincidències 1)

getting help obtenció d'ajuda

- obtenció d'ajuda (usada 37.50%, coincidències 3)

- obtenir ajuda (usada 37.50%, coincidències 3)

- obté ajuda (usada 12.50%, coincidències 1)

- demanant ajuda (usada 12.50%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 65.00%, coincidències 13)

- com començar (usada 20.00%, coincidències 4)

- començant (usada 5.00%, coincidències 1)

- per a començar (usada 5.00%, coincidències 1)

- començem (usada 5.00%, coincidències 1)

ghana ghana

- ghana (usada 100.00%, coincidències 16)

gib gib

- gib (usada 88.24%, coincidències 15)

- gb (usada 11.76%, coincidències 2)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 94.12%, coincidències 16)

- gibraltar estret de (usada 5.88%, coincidències 1)

gid gid

- gid (usada 100.00%, coincidències 10)

gif gif

- gif (usada 92.31%, coincidències 12)

- factor intrínsec (usada 7.69%, coincidències 1)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

gif image imatge gif

- imatge gif (usada 100.00%, coincidències 7)

git git

- git (usada 100.00%, coincidències 14)

given name nom de pila

- nom de pila (usada 62.50%, coincidències 10)

- nom donat (usada 12.50%, coincidències 2)

- nom comú (usada 6.25%, coincidències 1)

- prenom (usada 6.25%, coincidències 1)

- pàgina de desambiguació (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom facilitat (usada 6.25%, coincidències 1)

glass vidre

- vidre (usada 66.67%, coincidències 6)

- got (usada 22.22%, coincidències 2)

- glass (usada 11.11%, coincidències 1)

global global

- global (usada 93.48%, coincidències 43)

- general (usada 2.17%, coincidències 1)

- mundial (usada 2.17%, coincidències 1)

- només wcdma (usada 2.17%, coincidències 1)

global options opcions globals

- opcions globals (usada 100.00%, coincidències 10)

global settings paràmetres globals

- paràmetres globals (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajusts globals (usada 20.00%, coincidències 2)

- arranjament global (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres global (usada 10.00%, coincidències 1)

- configuració general (usada 10.00%, coincidències 1)

- opcions globals (usada 10.00%, coincidències 1)

- preferències globals (usada 10.00%, coincidències 1)

globe globus

- globus (usada 75.00%, coincidències 9)

- terra (usada 8.33%, coincidències 1)

- globe (usada 8.33%, coincidències 1)

- globus terraqüi (usada 8.33%, coincidències 1)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 23)

glow lluentor

- lluentor (usada 55.56%, coincidències 5)

- resplandor (usada 22.22%, coincidències 2)

- lluïssor (usada 11.11%, coincidències 1)

- resplendor (usada 11.11%, coincidències 1)

gnome gnome

- gnome (usada 91.67%, coincidències 11)

- gnom (usada 8.33%, coincidències 1)

gnome desktop escriptori gnome

- escriptori gnome (usada 75.00%, coincidències 6)

- escriptori del gnome (usada 25.00%, coincidències 2)

go vés

- vés (usada 50.00%, coincidències 30)

- vés-hi (usada 28.33%, coincidències 17)

- endavant (usada 5.00%, coincidències 3)

- ves (usada 3.33%, coincidències 2)

- go (usada 3.33%, coincidències 2)

- anar (usada 3.33%, coincidències 2)

- ves a (usada 1.67%, coincidències 1)

- navega (usada 1.67%, coincidències 1)

- vésa (usada 1.67%, coincidències 1)

- executa (usada 1.67%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 32.43%, coincidències 12)

- torna enrere (usada 18.92%, coincidències 7)

- enrere (usada 13.51%, coincidències 5)

- retrocedeix (usada 13.51%, coincidències 5)

- torna (usada 8.11%, coincidències 3)

- vés endarrere (usada 8.11%, coincidències 3)

- mostra una vista prèvia (usada 2.70%, coincidències 1)

- torna endarrere (usada 2.70%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 52.94%, coincidències 9)

- avança (usada 29.41%, coincidències 5)

- endevant (usada 5.88%, coincidències 1)

- endavant (usada 5.88%, coincidències 1)

- aneu més enllà (usada 5.88%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 81.58%, coincidències 31)

- vés-hi (usada 5.26%, coincidències 2)

- ves a (usada 5.26%, coincidències 2)

- anar (usada 2.63%, coincidències 1)

- anar a (usada 2.63%, coincidències 1)

- go to (usada 2.63%, coincidències 1)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 93.55%, coincidències 29)

- ves a la línia (usada 3.23%, coincidències 1)

- vés a línia (usada 3.23%, coincidències 1)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 91.67%, coincidències 11)

- ves a la pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 66.67%, coincidències 6)

- anar a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- ves a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra el dia d'avui (usada 11.11%, coincidències 1)

goal objectiu

- objectiu (usada 77.78%, coincidències 7)

- porteria (usada 11.11%, coincidències 1)

- meta (usada 11.11%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 80.00%, coincidències 16)

- daurat (usada 15.00%, coincidències 3)

- or|daurat (usada 5.00%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 53.12%, coincidències 17)

- bo (usada 21.88%, coincidències 7)

- bé (usada 12.50%, coincidències 4)

- correcta (usada 3.12%, coincidències 1)

- libellé (usada 3.12%, coincidències 1)

- correcte (usada 3.12%, coincidències 1)

- bó (usada 3.12%, coincidències 1)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 18)

google talk google talk

- google talk (usada 81.82%, coincidències 9)

- parla google (usada 18.18%, coincidències 2)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 10)

goto vés a

- vés a (usada 60.00%, coincidències 9)

- ves a (usada 13.33%, coincidències 2)

- goto (usada 13.33%, coincidències 2)

- anar a (usada 6.67%, coincidències 1)

- vés (usada 6.67%, coincidències 1)

government govern

- govern (usada 62.50%, coincidències 5)

- política (usada 12.50%, coincidències 1)

- institució governamental (usada 12.50%, coincidències 1)

- government (usada 12.50%, coincidències 1)

gps gps

- gps (usada 100.00%, coincidències 11)

- sistema de posicionament global (usada 0.00%, coincidències 0)

grade qualificació

- qualificació (usada 67.74%, coincidències 21)

- qualifica (usada 19.35%, coincidències 6)

- grau (usada 3.23%, coincidències 1)

- puntuació (usada 3.23%, coincidències 1)

- pendent (usada 3.23%, coincidències 1)

- grade (usada 3.23%, coincidències 1)

gradient degradat

- degradat (usada 97.22%, coincidències 35)

- gradient (usada 2.78%, coincidències 1)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 10)

grain gra

- gra (usada 100.00%, coincidències 8)

grammar gramàtica

- gramàtica (usada 100.00%, coincidències 9)

graph gràfic

- gràfic (usada 34.62%, coincidències 9)

- gràfica (usada 26.92%, coincidències 7)

- graf (usada 15.38%, coincidències 4)

- grafs (usada 3.85%, coincidències 1)

- gràfica d'una funció (usada 3.85%, coincidències 1)

- graph (usada 3.85%, coincidències 1)

- grafic (usada 3.85%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 3.85%, coincidències 1)

- diagrama (usada 3.85%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 81.25%, coincidències 13)

- imatge (usada 12.50%, coincidències 2)

- gràfica (usada 6.25%, coincidències 1)

graphics gràfics

- gràfics (usada 93.10%, coincidències 54)

- imatges (usada 3.45%, coincidències 2)

- gràfica (usada 1.72%, coincidències 1)

- imatge (usada 1.72%, coincidències 1)

graphs gràfics

- gràfics (usada 55.56%, coincidències 5)

- grafs (usada 22.22%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 11.11%, coincidències 1)

- grafiques (usada 11.11%, coincidències 1)

grass herba

- herba (usada 50.00%, coincidències 6)

- gespa (usada 16.67%, coincidències 2)

- grass (usada 16.67%, coincidències 2)

- prat (usada 8.33%, coincidències 1)

- prats (usada 8.33%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 92.11%, coincidències 35)

- escala de grisos (usada 5.26%, coincidències 2)

- gray (usada 2.63%, coincidències 1)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 95.56%, coincidències 43)

- escala del gris (usada 2.22%, coincidències 1)

- grayscale (usada 2.22%, coincidències 1)

greater than major que

- major que (usada 53.85%, coincidències 14)

- més gran que (usada 30.77%, coincidències 8)

- és major que (usada 7.69%, coincidències 2)

- més que (usada 3.85%, coincidències 1)

- més de (usada 3.85%, coincidències 1)

greece grècia

- grècia (usada 100.00%, coincidències 20)

greek grec

- grec (usada 94.74%, coincidències 54)

- grega (usada 3.51%, coincidències 2)

- greek (usada 1.75%, coincidències 1)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 75.00%, coincidències 6)

- grec estès (usada 25.00%, coincidències 2)

green verd

- verd (usada 97.06%, coincidències 99)

- verda (usada 0.98%, coincidències 1)

- green (usada 0.98%, coincidències 1)

- groen! (usada 0.98%, coincidències 1)

greenland groenlàndia

- groenlàndia (usada 76.47%, coincidències 13)

- grenlàndia (usada 23.53%, coincidències 4)

grenada grenada

- grenada (usada 86.67%, coincidències 13)

- granada (usada 13.33%, coincidències 2)

grey gris

- gris (usada 92.31%, coincidències 12)

- grey (usada 7.69%, coincidències 1)

grid graella

- graella (usada 75.32%, coincidències 58)

- quadrícula (usada 24.68%, coincidències 19)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 50.00%, coincidències 4)

- línies de quadrícula (usada 25.00%, coincidències 2)

- linies divisories (usada 12.50%, coincidències 1)

- línies de graella (usada 12.50%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 10)

grip grip

- grip (usada 25.00%, coincidències 2)

- nansa (usada 25.00%, coincidències 2)

- control (usada 25.00%, coincidències 2)

- agafador (usada 12.50%, coincidències 1)

- empunyadura (usada 12.50%, coincidències 1)

group grup

- grup (usada 78.88%, coincidències 127)

- agrupa (usada 16.77%, coincidències 27)

- group (usada 1.24%, coincidències 2)

- agrupació (usada 0.62%, coincidències 1)

- grups (usada 0.62%, coincidències 1)

- grupo (usada 0.62%, coincidències 1)

- grup de la taula periòdica (usada 0.62%, coincidències 1)

- grup cultivar (usada 0.62%, coincidències 1)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 77.27%, coincidències 17)

- agrupat per (usada 9.09%, coincidències 2)

- group by (usada 4.55%, coincidències 1)

- agrupar per (usada 4.55%, coincidències 1)

- agrupa segons (usada 4.55%, coincidències 1)

group description descripció del grup

- descripció del grup (usada 100.00%, coincidències 8)

group id id de grup

- id de grup (usada 25.00%, coincidències 4)

- id del grup (usada 18.75%, coincidències 3)

- id. del grup (usada 18.75%, coincidències 3)

- identificador del grup (usada 12.50%, coincidències 2)

- group id (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador de grup (usada 12.50%, coincidències 2)

group members membres del grup

- membres del grup (usada 100.00%, coincidències 13)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 83.02%, coincidències 44)

- nom de grup (usada 16.98%, coincidències 9)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 54.55%, coincidències 6)

- contrasenya del grup (usada 45.45%, coincidències 5)

grouping agrupament

- agrupament (usada 63.89%, coincidències 23)

- agrupació (usada 30.56%, coincidències 11)

- agrupant (usada 2.78%, coincidències 1)

- s'està agrupant (usada 2.78%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 97.01%, coincidències 65)

- groups (usada 2.99%, coincidències 2)

grow creix

- creix (usada 57.14%, coincidències 4)

- eixampla (usada 14.29%, coincidències 1)

- grow (usada 14.29%, coincidències 1)

- créixer (usada 14.29%, coincidències 1)

guadeloupe guadalupe

- guadalupe (usada 60.00%, coincidències 9)

- guadeloupe (usada 40.00%, coincidències 6)

guam guam

- guam (usada 100.00%, coincidències 15)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 13)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 25)

guernsey guernsey

- guernsey (usada 100.00%, coincidències 12)

guest convidat

- convidat (usada 50.00%, coincidències 7)

- visitant (usada 21.43%, coincidències 3)

- client (usada 14.29%, coincidències 2)

- guest (usada 7.14%, coincidències 1)

- invitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 94.44%, coincidències 17)

- guiatge (usada 5.56%, coincidències 1)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 13)

guinea guinea

- guinea (usada 94.12%, coincidències 16)

- república de guinea (usada 5.88%, coincidències 1)

guinea-bissau guinea bissau

- guinea bissau (usada 100.00%, coincidències 14)

guitar guitarra

- guitarra (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 31)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 15)

guyana guyana

- guyana (usada 90.00%, coincidències 18)

- guaiana (usada 10.00%, coincidències 2)

haiti haití

- haití (usada 100.00%, coincidències 20)

handle gestor

- gestor (usada 25.00%, coincidències 2)

- maneja (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobrenom (usada 12.50%, coincidències 1)

- nansa (usada 12.50%, coincidències 1)

- identificador (usada 12.50%, coincidències 1)

- control (usada 12.50%, coincidències 1)

- mànec (usada 12.50%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 12)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 9)

hangup penja

- penja (usada 60.00%, coincidències 6)

- hangup (usada 10.00%, coincidències 1)

- penjat (usada 10.00%, coincidències 1)

- desconnexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- termina (usada 10.00%, coincidències 1)

hard difícil

- difícil (usada 35.00%, coincidències 7)

- dur (usada 20.00%, coincidències 4)

- hard (usada 15.00%, coincidències 3)

- fort (usada 15.00%, coincidències 3)

- forçat (usada 10.00%, coincidències 2)

- dura (usada 5.00%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 95.65%, coincidències 22)

- disc (usada 4.35%, coincidències 1)

hard light llum forta

- llum forta (usada 90.91%, coincidències 10)

- llum dura (usada 9.09%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 96.67%, coincidències 29)

- hardware (usada 3.33%, coincidències 1)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 60.00%, coincidències 9)

- adreça de maquinari (usada 26.67%, coincidències 4)

- adreça física (usada 13.33%, coincidències 2)

has

- té (usada 71.43%, coincidències 5)

- has (usada 28.57%, coincidències 2)

hash resum

- resum (usada 30.77%, coincidències 4)

- hash (usada 30.77%, coincidències 4)

- suma (usada 15.38%, coincidències 2)

- codi hash (usada 7.69%, coincidències 1)

- funció resum (usada 7.69%, coincidències 1)

- barres (usada 7.69%, coincidències 1)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

hausa haussa

- haussa (usada 81.82%, coincidències 9)

- hausses (usada 9.09%, coincidències 1)

- hausa (usada 9.09%, coincidències 1)

hawaii hawaii

- hawaii (usada 88.89%, coincidències 8)

- hawai (usada 11.11%, coincidències 1)

hawaiian hawaià

- hawaià (usada 100.00%, coincidències 9)

head cap

- cap (usada 41.67%, coincidències 5)

- head (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçalera (usada 8.33%, coincidències 1)

- capçal (usada 8.33%, coincidències 1)

- davant per (usada 8.33%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 95.52%, coincidències 64)

- capçalera de la taula (usada 1.49%, coincidències 1)

- capsalera (usada 1.49%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.49%, coincidències 1)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 91.67%, coincidències 22)

- encapçalaments (usada 8.33%, coincidències 2)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 70.00%, coincidències 28)

- capçalera (usada 25.00%, coincidències 10)

- rumb (usada 2.50%, coincidències 1)

- títol (usada 2.50%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 61.11%, coincidències 11)

- capçalera 1 (usada 33.33%, coincidències 6)

- capçalera1 (usada 5.56%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 58.82%, coincidències 10)

- capçalera 2 (usada 35.29%, coincidències 6)

- capçalera2 (usada 5.88%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 50.00%, coincidències 8)

- capçalera 3 (usada 43.75%, coincidències 7)

- capçalera3 (usada 6.25%, coincidències 1)

heading 4 capçalera 4

- capçalera 4 (usada 46.67%, coincidències 7)

- encapçalament 4 (usada 46.67%, coincidències 7)

- capçalera4 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 5 capçalera 5

- capçalera 5 (usada 46.15%, coincidències 6)

- encapçalament 5 (usada 46.15%, coincidències 6)

- capçalera5 (usada 7.69%, coincidències 1)

heading 6 capçalera 6

- capçalera 6 (usada 46.15%, coincidències 6)

- encapçalament 6 (usada 46.15%, coincidències 6)

- capçalera6 (usada 7.69%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçaleres (usada 28.57%, coincidències 4)

- capçalera (usada 7.14%, coincidències 1)

headline titular

- titular (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un titular (usada 10.00%, coincidències 1)

- sinopsis (usada 10.00%, coincidències 1)

- capçalera (usada 10.00%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 10.00%, coincidències 1)

- portada (usada 10.00%, coincidències 1)

headphone auriculars

- auriculars (usada 75.00%, coincidències 6)

- auricular (usada 12.50%, coincidències 1)

- cascos (usada 12.50%, coincidències 1)

headphones auriculars

- auriculars (usada 77.78%, coincidències 7)

- cascs (usada 11.11%, coincidències 1)

- auricular (usada 11.11%, coincidències 1)

headset auriculars

- auriculars (usada 50.00%, coincidències 5)

- auricular (usada 40.00%, coincidències 4)

- microauricular (usada 10.00%, coincidències 1)

health salut

- salut (usada 91.67%, coincidències 11)

- health (usada 8.33%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 14)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 98.18%, coincidències 54)

- hebrew (usada 1.82%, coincidències 1)

hebrew visual hebreu visual

- hebreu visual (usada 100.00%, coincidències 8)

height alçada

- alçada (usada 94.17%, coincidències 194)

- altura (usada 3.40%, coincidències 7)

- alt (usada 0.97%, coincidències 2)

- alçada (h) (usada 0.49%, coincidències 1)

- a (usada 0.49%, coincidències 1)

- alçària (usada 0.49%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 91.67%, coincidències 22)

- hello (usada 8.33%, coincidències 2)

hello world hola món

- hola món (usada 80.00%, coincidències 8)

- hola món! (usada 10.00%, coincidències 1)

- hola mon (usada 10.00%, coincidències 1)

help ajuda

- ajuda (usada 99.20%, coincidències 247)

- help (usada 0.80%, coincidències 2)

here aquí

- aquí (usada 94.12%, coincidències 16)

- aqu (usada 5.88%, coincidències 1)

herero herero

- herero (usada 100.00%, coincidències 8)

hex hex

- hex (usada 60.00%, coincidències 9)

- hexadecimal (usada 33.33%, coincidències 5)

- hexa (usada 6.67%, coincidències 1)

hex editor editor hexadecimal

- editor hexadecimal (usada 90.91%, coincidències 10)

- editor hex (usada 9.09%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 94.74%, coincidències 18)

- sistema hexadecimal (usada 5.26%, coincidències 1)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 10)

hi hola

- hola (usada 75.00%, coincidències 9)

- hi (usada 16.67%, coincidències 2)

- salutacions (usada 8.33%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 87.50%, coincidències 21)

- hiverna (usada 8.33%, coincidències 2)

- hibernar (usada 4.17%, coincidències 1)

hidden ocult

- ocult (usada 62.30%, coincidències 38)

- amagat (usada 24.59%, coincidències 15)

- ocultes (usada 4.92%, coincidències 3)

- oculta (usada 3.28%, coincidències 2)

- amaga (usada 1.64%, coincidències 1)

- hidden (usada 1.64%, coincidències 1)

- no visible (usada 1.64%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 69.70%, coincidències 92)

- oculta (usada 20.45%, coincidències 27)

- ocultar (usada 3.03%, coincidències 4)

- amagar (usada 2.27%, coincidències 3)

- amaga't (usada 1.52%, coincidències 2)

- aguait (usada 0.76%, coincidències 1)

- amagatall (usada 0.76%, coincidències 1)

- hide (usada 0.76%, coincidències 1)

- ocult (usada 0.76%, coincidències 1)

hide all amaga-ho tot

- amaga-ho tot (usada 36.36%, coincidències 4)

- oculta-ho tot (usada 36.36%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 18.18%, coincidències 2)

- ocultar-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

hide details oculta els detalls

- oculta els detalls (usada 46.67%, coincidències 7)

- amaga els detalls (usada 46.67%, coincidències 7)

- amagar detalls (usada 6.67%, coincidències 1)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 30.77%, coincidències 4)

- amaga altres (usada 23.08%, coincidències 3)

- amaga les altres (usada 15.38%, coincidències 2)

- oculta els altres (usada 15.38%, coincidències 2)

- amaga la resta (usada 7.69%, coincidències 1)

- oculta altres (usada 7.69%, coincidències 1)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 62.50%, coincidències 5)

- oculta la barra d'eines (usada 37.50%, coincidències 3)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 11)

high alta

- alta (usada 58.89%, coincidències 53)

- alt (usada 37.78%, coincidències 34)

- superior (usada 2.22%, coincidències 2)

- altura (usada 1.11%, coincidències 1)

high contrast contrast alt

- contrast alt (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt contrast (usada 28.57%, coincidències 4)

- contrast elevat (usada 7.14%, coincidències 1)

highest la més alta

- la més alta (usada 25.00%, coincidències 4)

- més alta (usada 25.00%, coincidències 4)

- màxima (usada 25.00%, coincidències 4)

- el més alt (usada 18.75%, coincidències 3)

- més alt (usada 6.25%, coincidències 1)

highlight ressaltat

- ressaltat (usada 46.43%, coincidències 13)

- ressalta (usada 14.29%, coincidències 4)

- realçat (usada 14.29%, coincidències 4)

- ressaltar (usada 7.14%, coincidències 2)

- destacat (usada 3.57%, coincidències 1)

- destaca (usada 3.57%, coincidències 1)

- llums intenses (usada 3.57%, coincidències 1)

- realçament (usada 3.57%, coincidències 1)

- marcar (usada 3.57%, coincidències 1)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 37.50%, coincidències 6)

- color de ressaltat (usada 31.25%, coincidències 5)

- color del ressaltat (usada 12.50%, coincidències 2)

- color de ressaltament (usada 12.50%, coincidències 2)

- color ressaltat (usada 6.25%, coincidències 1)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 19.05%, coincidències 4)

- destacats (usada 19.05%, coincidències 4)

- llums intenses (usada 14.29%, coincidències 3)

- realçats (usada 9.52%, coincidències 2)

- altes llums (usada 9.52%, coincidències 2)

- realçaments (usada 9.52%, coincidències 2)

- a destacar (usada 4.76%, coincidències 1)

- clars intensos (usada 4.76%, coincidències 1)

- informacions destacades (usada 4.76%, coincidències 1)

- punts brillants (usada 4.76%, coincidències 1)

hiligaynon hiligaynon

- hiligaynon (usada 87.50%, coincidències 7)

- hiligainon (usada 12.50%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 93.33%, coincidències 28)

- indi (usada 3.33%, coincidències 1)

- hindú (usada 3.33%, coincidències 1)

hint consell

- consell (usada 43.75%, coincidències 7)

- pista (usada 31.25%, coincidències 5)

- suggeriment (usada 25.00%, coincidències 4)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 11)

hiri motu hiri motu

- hiri motu (usada 100.00%, coincidències 8)

histogram histograma

- histograma (usada 95.83%, coincidències 23)

- histogram (usada 4.17%, coincidències 1)

history historial

- historial (usada 82.14%, coincidències 92)

- història (usada 10.71%, coincidències 12)

- històric (usada 5.36%, coincidències 6)

- historia (usada 0.89%, coincidències 1)

- the history channel (usada 0.89%, coincidències 1)

hits visites

- visites (usada 22.22%, coincidències 4)

- clics (usada 16.67%, coincidències 3)

- vist (usada 16.67%, coincidències 3)

- resultats (usada 11.11%, coincidències 2)

- encerts (usada 11.11%, coincidències 2)

- peticions (usada 5.56%, coincidències 1)

- impactes (usada 5.56%, coincidències 1)

- vegades vist (usada 5.56%, coincidències 1)

- vegades (usada 5.56%, coincidències 1)

hold en espera

- en espera (usada 33.33%, coincidències 5)

- retèn (usada 13.33%, coincidències 2)

- mantén (usada 13.33%, coincidències 2)

- retén (usada 6.67%, coincidències 1)

- hold (usada 6.67%, coincidències 1)

- retenir (usada 6.67%, coincidències 1)

- bodega (usada 6.67%, coincidències 1)

- posa en espera (usada 6.67%, coincidències 1)

- aguanta (usada 6.67%, coincidències 1)

holiday festiu

- festiu (usada 30.00%, coincidències 3)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- festes (usada 20.00%, coincidències 2)

- dia festiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- festa (usada 10.00%, coincidències 1)

- vacances (usada 10.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 66.92%, coincidències 89)

- casa (usada 6.77%, coincidències 9)

- particular (usada 4.51%, coincidències 6)

- carpeta de l'usuari (usada 3.76%, coincidències 5)

- llar (usada 2.26%, coincidències 3)

- a casa (usada 2.26%, coincidències 3)

- el meu espai de treball (usada 2.26%, coincidències 3)

- pàgina d'inici (usada 1.50%, coincidències 2)

- base (usada 1.50%, coincidències 2)

- domicili (usada 1.50%, coincidències 2)

- home (usada 1.50%, coincidències 2)

- inici del wiki (usada 1.50%, coincidències 2)

- pàgina inicial (usada 0.75%, coincidències 1)

- directori de l'usuari (usada 0.75%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 0.75%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 0.75%, coincidències 1)

- personal (usada 0.75%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home address adreça particular

- adreça particular (usada 62.50%, coincidències 5)

- adreça de casa (usada 37.50%, coincidències 3)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 52.63%, coincidències 10)

- directori d'inici (usada 31.58%, coincidències 6)

- directori inici (usada 5.26%, coincidències 1)

- directori home (usada 5.26%, coincidències 1)

- carpeta d'inici (usada 5.26%, coincidències 1)

home folder carpeta de l'usuari

- carpeta de l'usuari (usada 33.33%, coincidències 6)

- carpeta d'inici (usada 16.67%, coincidències 3)

- carpeta d'usuari (usada 16.67%, coincidències 3)

- carpeta personal (usada 11.11%, coincidències 2)

- carpeta inicial (usada 11.11%, coincidències 2)

- carpeta inici (usada 5.56%, coincidències 1)

- carpeta principal (usada 5.56%, coincidències 1)

home page pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 42.86%, coincidències 12)

- pàgina inicial (usada 32.14%, coincidències 9)

- pàgina personal (usada 10.71%, coincidències 3)

- pàgina web (usada 7.14%, coincidències 2)

- qq"pàgina principal (usada 3.57%, coincidències 1)

- portada (usada 3.57%, coincidències 1)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 65.00%, coincidències 13)

- telèfon de casa (usada 15.00%, coincidències 3)

- telèfon (particular) (usada 5.00%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 5.00%, coincidències 1)

- número de casa (usada 5.00%, coincidències 1)

- telèfon fix (usada 5.00%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 35.90%, coincidències 14)

- pàgina web (usada 23.08%, coincidències 9)

- pàgina inicial (usada 15.38%, coincidències 6)

- lloc web (usada 7.69%, coincidències 3)

- pàgina principal (usada 7.69%, coincidències 3)

- pàgina personal (usada 5.13%, coincidències 2)

- pàgina d''inici (usada 2.56%, coincidències 1)

- inici (usada 2.56%, coincidències 1)

honduras hondures

- hondures (usada 100.00%, coincidències 21)

hong kong hong kong

- hong kong (usada 100.00%, coincidències 17)

hong kong dollar dòlar de hong kong

- dòlar de hong kong (usada 100.00%, coincidències 9)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 97.12%, coincidències 101)

- horizontal (usada 2.88%, coincidències 3)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 17)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 11)

horizontal rule línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 37.50%, coincidències 3)

- filet horitzontal (usada 25.00%, coincidències 2)

- regle horitzontal (usada 25.00%, coincidències 2)

- regla horitzontal (usada 12.50%, coincidències 1)

horizontal spacing espaiat horitzontal

- espaiat horitzontal (usada 88.89%, coincidències 8)

- espaiament horitzontal (usada 11.11%, coincidències 1)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 76.92%, coincidències 10)

- horitzontal (usada 23.08%, coincidències 3)

horse cavall

- cavall (usada 100.00%, coincidències 10)

hospital hospital

- hospital (usada 91.67%, coincidències 11)

- hospital (bisbe) (usada 8.33%, coincidències 1)

host amfitrió

- amfitrió (usada 35.62%, coincidències 26)

- servidor (usada 31.51%, coincidències 23)

- ordinador (usada 10.96%, coincidències 8)

- màquina (usada 8.22%, coincidències 6)

- ordinador central (usada 4.11%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 1.37%, coincidències 1)

- allotjament (usada 1.37%, coincidències 1)

- hoste (usada 1.37%, coincidències 1)

- amfitrió (usada 1.37%, coincidències 1)

- presentador (usada 1.37%, coincidències 1)

- equip remot (usada 1.37%, coincidències 1)

- servidor central (usada 1.37%, coincidències 1)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 31.25%, coincidències 10)

- nom del servidor (usada 15.62%, coincidències 5)

- nom d'amfitrió (usada 15.62%, coincidències 5)

- nom de la màquina (usada 9.38%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador (usada 9.38%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 6.25%, coincidències 2)

- nom de servidor (usada 6.25%, coincidències 2)

- nom màquina (usada 3.12%, coincidències 1)

- ordinador (usada 3.12%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 27.66%, coincidències 13)

- nom de la màquina (usada 14.89%, coincidències 7)

- nom de l'amfitrió (usada 14.89%, coincidències 7)

- nom de l'ordinador (usada 10.64%, coincidències 5)

- nom del servidor (usada 6.38%, coincidències 3)

- hostname (usada 4.26%, coincidències 2)

- ordinador (usada 4.26%, coincidències 2)

- nom de l'ordinador central (usada 4.26%, coincidències 2)

- nom de host (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom d'equip (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom de màquina (usada 2.13%, coincidències 1)

- servidor (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom del sistema (usada 2.13%, coincidències 1)

- nomamfitrió (usada 2.13%, coincidències 1)

hosts amfitrions

- amfitrions (usada 55.56%, coincidències 5)

- màquines (usada 11.11%, coincidències 1)

- hosts (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordinadors centrals (usada 11.11%, coincidències 1)

- fitxer de hosts (usada 11.11%, coincidències 1)

hot calent

- calent (usada 62.50%, coincidències 5)

- càlid (usada 25.00%, coincidències 2)

- candents (usada 12.50%, coincidències 1)

hotel hotel

- hotel (usada 90.00%, coincidències 9)

- hotel (joc) (usada 10.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 93.33%, coincidències 28)

- hour (usada 3.33%, coincidències 1)

- hores (usada 3.33%, coincidències 1)

hourly cada hora

- cada hora (usada 90.91%, coincidències 10)

- horàriament (usada 9.09%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 96.00%, coincidències 48)

- hours (usada 2.00%, coincidències 1)

- 'hours' (usada 2.00%, coincidències 1)

house casa

- casa (usada 73.33%, coincidències 11)

- house (usada 20.00%, coincidències 3)

- house md (usada 6.67%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

html html

- html (usada 98.04%, coincidències 50)

- hyper text markup language (usada 1.96%, coincidències 1)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 18)

html editor editor html

- editor html (usada 87.50%, coincidències 7)

- editor web (usada 12.50%, coincidències 1)

- editor d'html (usada 0.00%, coincidències 0)

html files fitxers html

- fitxers html (usada 100.00%, coincidències 9)

html source font html

- font html (usada 50.00%, coincidències 5)

- codi font html (usada 30.00%, coincidències 3)

- codi html (usada 20.00%, coincidències 2)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 19)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari http

- servidor intermediari http (usada 42.86%, coincidències 9)

- servidor intermediari d'http (usada 42.86%, coincidències 9)

- proxy de l'http (usada 9.52%, coincidències 2)

- intermediari per a http (usada 4.76%, coincidències 1)

https https

- https (usada 100.00%, coincidències 9)

https proxy servidor intermediari https

- servidor intermediari https (usada 44.44%, coincidències 4)

- servidor intermediari d'https (usada 44.44%, coincidències 4)

- servidor intermediari d'http (usada 11.11%, coincidències 1)

hub concentrador

- concentrador (usada 44.44%, coincidències 4)

- centre (usada 22.22%, coincidències 2)

- col·lectivitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- hub -concentrador- (usada 11.11%, coincidències 1)

- concentrador (hub) (usada 11.11%, coincidències 1)

hue to

- to (usada 61.36%, coincidències 27)

- matís (usada 20.45%, coincidències 9)

- tonalitat (usada 4.55%, coincidències 2)

- to de color (usada 4.55%, coincidències 2)

- mat (usada 2.27%, coincidències 1)

- hue (usada 2.27%, coincidències 1)

- ton (usada 2.27%, coincidències 1)

- to (hue) (usada 2.27%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 66.67%, coincidències 10)

- immensa (usada 6.67%, coincidències 1)

- immens (usada 6.67%, coincidències 1)

- huge (usada 6.67%, coincidències 1)

- molt grossa (usada 6.67%, coincidències 1)

- molt gran (usada 6.67%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 92.31%, coincidències 12)

- humans (usada 7.69%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 88.89%, coincidències 32)

- hongarès; magiar (usada 5.56%, coincidències 2)

- húngar (usada 5.56%, coincidències 2)

hungary hongria

- hongria (usada 100.00%, coincidències 21)

hybrid híbrid

- híbrid (usada 100.00%, coincidències 8)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 75.00%, coincidències 27)

- hiperenllaç (usada 25.00%, coincidències 9)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 85.19%, coincidències 23)

- partidor de mots (usada 11.11%, coincidències 3)

- divisió de les paraules (usada 3.70%, coincidències 1)

hz hz

- hz (usada 100.00%, coincidències 15)

ice gel

- gel (usada 100.00%, coincidències 10)

ice cream gelat

- gelat (usada 71.43%, coincidències 5)

- gelats (usada 28.57%, coincidències 2)

iceland islàndia

- islàndia (usada 100.00%, coincidències 19)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 31)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 70)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 10)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 60.00%, coincidències 18)

- mida de les icones (usada 26.67%, coincidències 8)

- mida d'icones (usada 6.67%, coincidències 2)

- tamany d'icones (usada 3.33%, coincidències 1)

- mida d'icona (usada 3.33%, coincidències 1)

icon theme tema d'icones

- tema d'icones (usada 60.00%, coincidències 6)

- tema de les icones (usada 20.00%, coincidències 2)

- icona del tema (usada 10.00%, coincidències 1)

- tema de la icona (usada 10.00%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 78.57%, coincidències 11)

- visualització d'icones (usada 14.29%, coincidències 2)

- mostra les icones (usada 7.14%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 33)

icons only només icones

- només icones (usada 72.73%, coincidències 8)

- només les icones (usada 27.27%, coincidències 3)

icq icq

- icq (usada 100.00%, coincidències 10)

id id

- id (usada 77.40%, coincidències 113)

- identificador (usada 15.07%, coincidències 22)

- id. (usada 5.48%, coincidències 8)

- identificació (usada 0.68%, coincidències 1)

- codi (usada 0.68%, coincidències 1)

- identificador d'usuari (usada 0.68%, coincidències 1)

identification identificació

- identificació (usada 100.00%, coincidències 11)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 31)

identity identitat

- identitat (usada 97.30%, coincidències 36)

- identitat personal (usada 2.70%, coincidències 1)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

idle inactiu

- inactiu (usada 64.29%, coincidències 18)

- ociós (usada 14.29%, coincidències 4)

- inactiva (usada 7.14%, coincidències 2)

- sense ús (usada 7.14%, coincidències 2)

- lliure (usada 3.57%, coincidències 1)

- està ociós (usada 3.57%, coincidències 1)

ido ido

- ido (usada 100.00%, coincidències 10)

if si

- si (usada 85.71%, coincidències 12)

- if (usada 14.29%, coincidències 2)

igbo igbo

- igbo (usada 100.00%, coincidències 8)

ignore ignora

- ignora (usada 84.88%, coincidències 73)

- ignorar (usada 9.30%, coincidències 8)

- ignora-ho (usada 2.33%, coincidències 2)

- ignorada (usada 1.16%, coincidències 1)

- ignore (usada 1.16%, coincidències 1)

- ignora-la (usada 1.16%, coincidències 1)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 51.85%, coincidències 14)

- ignora-les totes (usada 29.63%, coincidències 8)

- ignora'ls tots (usada 7.41%, coincidències 2)

- ignora tots els espais (usada 3.70%, coincidències 1)

- ignorar tots (usada 3.70%, coincidències 1)

- ignora tot (usada 3.70%, coincidències 1)

ignore case ignora majúscules/minúscules

- ignora majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora les majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora diferències de majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora les majúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora diferències majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora diferències entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- considera iguals majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

ignored ignorat

- ignorat (usada 84.62%, coincidències 22)

- ignorada (usada 7.69%, coincidències 2)

- ignora (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'ignora (usada 3.85%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 15)

im mi

- mi (usada 84.62%, coincidències 11)

- xat (usada 7.69%, coincidències 1)

- im (usada 7.69%, coincidències 1)

image imatge

- imatge (usada 99.12%, coincidències 226)

- image (usada 0.44%, coincidències 1)

- imatge (matemàtiques) (usada 0.44%, coincidències 1)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 94.12%, coincidències 16)

- fitxer de la imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 79.17%, coincidències 19)

- fitxers d'imatges (usada 12.50%, coincidències 3)

- fitxers d''imatge (usada 4.17%, coincidències 1)

- fitxers d’imatges (usada 4.17%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 70.00%, coincidències 7)

- format d'imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

- format de les imatges (usada 10.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- mapa d'imatges (usada 20.00%, coincidències 2)

- imatge sensible (usada 10.00%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

image name nom de la imatge

- nom de la imatge (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom d'imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat d'imatge

- qualitat d'imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- qualitat de la imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- valoració de la qualitat d'imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image settings paràmetres d'imatge

- paràmetres d'imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- paràmetres de la imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

- opcions de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- definit a la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres de configuració de les imatges (usada 11.11%, coincidències 1)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 84.00%, coincidències 21)

- mida d'imatge (usada 12.00%, coincidències 3)

- mida de l'imatge (usada 4.00%, coincidències 1)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 23)

image url url de la imatge

- url de la imatge (usada 77.78%, coincidències 7)

- adreça url (usada 11.11%, coincidències 1)

- adreça url de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 62.96%, coincidències 17)

- visor d'imatges (usada 33.33%, coincidències 9)

- visualització d'imatges (usada 3.70%, coincidències 1)

image width amplada de la imatge

- amplada de la imatge (usada 100.00%, coincidències 8)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 75)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 13)

immediate immediat

- immediat (usada 66.67%, coincidències 6)

- immediata (usada 22.22%, coincidències 2)

- immediate (usada 11.11%, coincidències 1)

immediately immediatament

- immediatament (usada 90.00%, coincidències 9)

- inmediatament (usada 10.00%, coincidències 1)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 10)

import importa

- importa (usada 93.58%, coincidències 175)

- importar (usada 3.21%, coincidències 6)

- importació (usada 1.07%, coincidències 2)

- import (usada 1.07%, coincidències 2)

- importeu (usada 0.53%, coincidències 1)

- importa el repositori (usada 0.53%, coincidències 1)

import bookmarks importa les adreces d'interès

- importa les adreces d'interès (usada 63.64%, coincidències 7)

- importar marcardors (usada 9.09%, coincidències 1)

- importa els marcadors (usada 9.09%, coincidències 1)

- importa punts (usada 9.09%, coincidències 1)

- importa preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

import data importa les dades

- importa les dades (usada 66.67%, coincidències 6)

- importa dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- importar dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- importació de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 62.50%, coincidències 5)

- importa el fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- importació d'un fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 87.50%, coincidències 7)

- importa de (usada 12.50%, coincidències 1)

import from file importa des d'un fitxer

- importa des d'un fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

- import from file (usada 16.67%, coincidències 3)

- importa d'un fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

- importa des el fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

- importa des de fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importa des del fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importar des de l'arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- importar des de arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

import image importa una imatge

- importa una imatge (usada 88.89%, coincidències 8)

- importa imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

import options opcions d'importació

- opcions d'importació (usada 77.78%, coincidències 7)

- importa opcions (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions d\u0027importació (usada 11.11%, coincidències 1)

import settings paràmetres d'importació

- paràmetres d'importació (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa la configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa els paràmetres (usada 14.29%, coincidències 1)

import/export importa/exporta

- importa/exporta (usada 50.00%, coincidències 4)

- importació/exportació (usada 25.00%, coincidències 2)

- importació i exportació (usada 12.50%, coincidències 1)

- import/export (usada 12.50%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 20)

imported importat

- importat (usada 50.00%, coincidències 4)

- importades (usada 25.00%, coincidències 2)

- importats (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha importat (usada 12.50%, coincidències 1)

importing s'està important

- s'està important (usada 76.19%, coincidències 16)

- important (usada 14.29%, coincidències 3)

- importació (usada 9.52%, coincidències 2)

in in

- in (usada 25.00%, coincidències 17)

- a (usada 23.53%, coincidències 16)

- en (usada 13.24%, coincidències 9)

- dins (usada 11.76%, coincidències 8)

- entrada (usada 10.29%, coincidències 7)

- cap endins (usada 2.94%, coincidències 2)

- apropa (usada 2.94%, coincidències 2)

- po (usada 2.94%, coincidències 2)

- pertany (usada 1.47%, coincidències 1)

- a|en (usada 1.47%, coincidències 1)

- a/en (usada 1.47%, coincidències 1)

- pres. (usada 1.47%, coincidències 1)

- bústia d'entrada (usada 1.47%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 76.67%, coincidències 23)

- en progrés (usada 16.67%, coincidències 5)

- progressant (usada 6.67%, coincidències 2)

in use en ús

- en ús (usada 100.00%, coincidències 8)

inaccessible inaccessible

- inaccessible (usada 55.56%, coincidències 5)

- no s'hi pot accedir (usada 33.33%, coincidències 3)

- no accessible (usada 11.11%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 88.24%, coincidències 30)

- inactiva (usada 5.88%, coincidències 2)

- inactive (usada 2.94%, coincidències 1)

- desactivat (usada 2.94%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 56.52%, coincidències 13)

- bústia d'entrada (usada 21.74%, coincidències 5)

- entrada (usada 13.04%, coincidències 3)

- inbox (usada 4.35%, coincidències 1)

- converses (usada 4.35%, coincidències 1)

inch polzada

- polzada (usada 72.00%, coincidències 18)

- polzades (usada 12.00%, coincidències 3)

- in (usada 8.00%, coincidències 2)

- polsada (usada 8.00%, coincidències 2)

inches polzades

- polzades (usada 94.44%, coincidències 17)

- polsades (usada 5.56%, coincidències 1)

include inclou

- inclou (usada 68.00%, coincidències 17)

- incloure (usada 20.00%, coincidències 5)

- inclusió (usada 8.00%, coincidències 2)

- inclòs (usada 4.00%, coincidències 1)

incoming entrant

- entrant (usada 53.85%, coincidències 7)

- entrada (usada 30.77%, coincidències 4)

- rebuda (usada 7.69%, coincidències 1)

- béns consumits (usada 7.69%, coincidències 1)

incoming call trucada entrant

- trucada entrant (usada 72.73%, coincidències 8)

- trucada rebuda (usada 18.18%, coincidències 2)

- telefonada rebuda (usada 9.09%, coincidències 1)

- trucada d'entrada (usada 0.00%, coincidències 0)

incomplete incomplet

- incomplet (usada 70.59%, coincidències 12)

- inclomplet (usada 5.88%, coincidències 1)

- incomplete (incomplet) (usada 5.88%, coincidències 1)

- incompleta (usada 5.88%, coincidències 1)

- no complet (usada 5.88%, coincidències 1)

- incomplets (usada 5.88%, coincidències 1)

incorrect incorrecte

- incorrecte (usada 90.91%, coincidències 10)

- incorrectes (usada 9.09%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 66.67%, coincidències 12)

- la contrasenya no és correcta (usada 22.22%, coincidències 4)

- la contrasenya introduïda és incorrecta (usada 5.56%, coincidències 1)

- contrasenya incorrecta. (usada 5.56%, coincidències 1)

increase augmenta

- augmenta (usada 43.75%, coincidències 7)

- incrementa (usada 37.50%, coincidències 6)

- augment (usada 6.25%, coincidències 1)

- més (usada 6.25%, coincidències 1)

- increment (usada 6.25%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 44.44%, coincidències 4)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 3)

- incrementa la mida del tipus de lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 83.87%, coincidències 26)

- incrementa el sagnat (usada 6.45%, coincidències 2)

- incrementa indentació (usada 3.23%, coincidències 1)

- augmentar sagnat (usada 3.23%, coincidències 1)

- incrementa la identació (usada 3.23%, coincidències 1)

increase volume augmenta el volum

- augmenta el volum (usada 44.44%, coincidències 4)

- apuja el volum (usada 22.22%, coincidències 2)

- puja el volum un (usada 11.11%, coincidències 1)

- puja el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

- incrementa el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

increment increment

- increment (usada 80.00%, coincidències 12)

- incrementa (usada 13.33%, coincidències 2)

- ++ (usada 6.67%, coincidències 1)

indent sagnat

- sagnat (usada 69.05%, coincidències 29)

- sagna (usada 21.43%, coincidències 9)

- sagnia (usada 2.38%, coincidències 1)

- sagnar (usada 2.38%, coincidències 1)

- indent (usada 2.38%, coincidències 1)

- augmenta el sagnat (usada 2.38%, coincidències 1)

indentation sagnat

- sagnat (usada 84.62%, coincidències 11)

- sagnia (usada 7.69%, coincidències 1)

- indexació (usada 7.69%, coincidències 1)

index índex

- índex (usada 91.67%, coincidències 66)

- index (usada 4.17%, coincidències 3)

- indexar (usada 2.78%, coincidències 2)

- @'index (usada 1.39%, coincidències 1)

indexes índexs

- índexs (usada 82.61%, coincidències 19)

- índex (usada 8.70%, coincidències 2)

- indexes (usada 4.35%, coincidències 1)

- indexos (usada 4.35%, coincidències 1)

india índia

- índia (usada 100.00%, coincidències 24)

indian rupee rupia índia

- rupia índia (usada 88.89%, coincidències 8)

- rúpia índia (usada 11.11%, coincidències 1)

indicator indicador

- indicador (usada 77.78%, coincidències 7)

- indicator (usada 22.22%, coincidències 2)

individual individual

- individual (usada 50.00%, coincidències 4)

- individu (usada 37.50%, coincidències 3)

- persona (usada 12.50%, coincidències 1)

indonesia indonèsia

- indonèsia (usada 100.00%, coincidències 21)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 27)

infinity infinit

- infinit (usada 71.43%, coincidències 10)

- ∞ (símbol infinit) (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinita (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinits (usada 7.14%, coincidències 1)

info informació

- informació (usada 80.81%, coincidències 80)

- info (usada 17.17%, coincidències 17)

- informació general (usada 1.01%, coincidències 1)

- propietats (usada 1.01%, coincidències 1)

information informació

- informació (usada 98.11%, coincidències 104)

- informaci#243; (usada 1.89%, coincidències 2)

infrastructure infraestructura

- infraestructura (usada 90.00%, coincidències 9)

- infraestructures (usada 10.00%, coincidències 1)

inherit hereta

- hereta (usada 44.44%, coincidències 4)

- heretat (usada 33.33%, coincidències 3)

- inherit (usada 11.11%, coincidències 1)

- heretar (usada 11.11%, coincidències 1)

inherited heretat

- heretat (usada 100.00%, coincidències 8)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 10)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 43.48%, coincidències 10)

- s'està iniciant (usada 17.39%, coincidències 4)

- iniciant (usada 13.04%, coincidències 3)

- inicialitzant (usada 8.70%, coincidències 2)

- inicialització (usada 8.70%, coincidències 2)

- s''està inicialitzant (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'inicialitza (usada 4.35%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 19)

ink tinta

- tinta (usada 87.50%, coincidències 7)

- entrada manuscrita (usada 12.50%, coincidències 1)

inline en línia

- en línia (usada 38.89%, coincidències 7)

- insereix (usada 11.11%, coincidències 2)

- inclou (usada 11.11%, coincidències 2)

- inserit (usada 11.11%, coincidències 2)

- inclòs (usada 5.56%, coincidències 1)

- inclosos (usada 5.56%, coincidències 1)

- alineat (usada 5.56%, coincidències 1)

- missatge original inserit (usada 5.56%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 5.56%, coincidències 1)

input entrada

- entrada (usada 98.15%, coincidències 53)

- input (usada 1.85%, coincidències 1)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 83.33%, coincidències 10)

- perifèric d'entrada (usada 16.67%, coincidències 2)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 9)

input method mètode d'entrada

- mètode d'entrada (usada 84.62%, coincidències 11)

- mètode d'introducció (usada 7.69%, coincidències 1)

- mètode d'introducció de text (usada 7.69%, coincidències 1)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 12)

ins ins

- ins (usada 63.16%, coincidències 12)

- inser (usada 31.58%, coincidències 6)

- afegir (usada 5.26%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert insereix

- insereix (usada 96.27%, coincidències 155)

- inserció (usada 1.24%, coincidències 2)

- inserir (usada 1.24%, coincidències 2)

- insereix una cel·la (usada 0.62%, coincidències 1)

- insert (usada 0.62%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 91.67%, coincidències 11)

- insereix les cel·les (usada 8.33%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 12)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 12)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 71.43%, coincidències 10)

- insereix el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserció d'un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserció de fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserireix un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 78.12%, coincidències 25)

- insereix imatge (usada 12.50%, coincidències 4)

- insereix la imatge (usada 6.25%, coincidències 2)

- inserir imatge (usada 3.12%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 88.89%, coincidències 8)

- inserir enllaç (usada 11.11%, coincidències 1)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 86.67%, coincidències 13)

- insereix fila (usada 13.33%, coincidències 2)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 15)

insert special character insereix un caràcter especial

- insereix un caràcter especial (usada 63.64%, coincidències 7)

- insereix el caràcter especial (usada 18.18%, coincidències 2)

- insereix un símbol (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserció d'un caràcter especial (usada 9.09%, coincidències 1)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 88.24%, coincidències 15)

- inserir taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- inserció d'una taula (usada 5.88%, coincidències 1)

insert text insereix un text

- insereix un text (usada 36.36%, coincidències 4)

- insereix text (usada 36.36%, coincidències 4)

- inserció de text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserir text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserció del text (usada 9.09%, coincidències 1)

inset inserit

- inserit (usada 22.22%, coincidències 2)

- rebaixat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dins (usada 11.11%, coincidències 1)

- inserció (usada 11.11%, coincidències 1)

- intercalat (usada 11.11%, coincidències 1)

- contraure (usada 11.11%, coincidències 1)

- contrau (usada 11.11%, coincidències 1)

- endins (usada 11.11%, coincidències 1)

inside dins

- dins (usada 52.94%, coincidències 9)

- interior (usada 47.06%, coincidències 8)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 92.31%, coincidències 12)

- inspect (usada 7.69%, coincidències 1)

inspect element inspecciona l'element

- inspecciona l'element (usada 100.00%, coincidències 8)

install instal·la

- instal·la (usada 87.36%, coincidències 76)

- instal·lar (usada 5.75%, coincidències 5)

- instal·lació (usada 3.45%, coincidències 3)

- descarrega (usada 1.15%, coincidències 1)

- instaŀla (usada 1.15%, coincidències 1)

- instal·la-ho ara (usada 1.15%, coincidències 1)

install updates instal·la les actualitzacions

- instal·la les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 7)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 93.33%, coincidències 14)

- instal·lació artística (usada 6.67%, coincidències 1)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 82.35%, coincidències 42)

- instal·lades (usada 5.88%, coincidències 3)

- instal·lats (usada 3.92%, coincidències 2)

- s'ha instal·lat (usada 3.92%, coincidències 2)

- instal·lada (usada 3.92%, coincidències 2)

installed packages paquets instal·lats

- paquets instal·lats (usada 80.00%, coincidències 8)

- s'han instal·lat els paquets (usada 20.00%, coincidències 2)

installed plugins connectors instal·lats

- connectors instal·lats (usada 60.00%, coincidències 6)

- plugins instal·lats (usada 10.00%, coincidències 1)

- endollats instal·lats (usada 10.00%, coincidències 1)

- connectors instaŀlats (usada 10.00%, coincidències 1)

- extensions instal·lades (usada 10.00%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 76.67%, coincidències 23)

- instal·lació (usada 13.33%, coincidències 4)

- instal·lant (usada 10.00%, coincidències 3)

installing packages s'estan instal·lant els paquets

- s'estan instal·lant els paquets (usada 60.00%, coincidències 6)

- instal·lant paquets (usada 20.00%, coincidències 2)

- instal·lar els paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està instal·lant paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

installing updates s'estan instal·lant les actualitzacions

- s'estan instal·lant les actualitzacions (usada 55.56%, coincidències 5)

- instal·lació de les actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'estan instal·lant els paquets (usada 11.11%, coincidències 1)

- instal·lant les actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 90.00%, coincidències 9)

- instance (usada 10.00%, coincidències 1)

instant messaging missatgeria instantània

- missatgeria instantània (usada 92.31%, coincidències 12)

- de missatgeria instantània (usada 7.69%, coincidències 1)

instant messenger missatger a l'instant

- missatger a l'instant (usada 53.33%, coincidències 8)

- missatgeria instantània (usada 40.00%, coincidències 6)

- missatger instantani (usada 6.67%, coincidències 1)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 11)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 17)

int int

- int (usada 77.78%, coincidències 7)

- ent (usada 11.11%, coincidències 1)

- enter (usada 11.11%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 88.14%, coincidències 52)

- nombre enter (usada 5.08%, coincidències 3)

- sencer (usada 5.08%, coincidències 3)

- integer (usada 1.69%, coincidències 1)

integral integral

- integral (usada 81.82%, coincidències 9)

- ∫ (símbol integral) (usada 9.09%, coincidències 1)

- integració (usada 9.09%, coincidències 1)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 15)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 10)

interactive interactiu

- interactiu (usada 87.50%, coincidències 7)

- interactiva (usada 12.50%, coincidències 1)

- interactiu -iva (usada 0.00%, coincidències 0)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 56)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 11)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 12)

intermediate intermedi

- intermedi (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitjà (usada 22.22%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- regular (usada 11.11%, coincidències 1)

- intermèdia (vermella) (usada 11.11%, coincidències 1)

internal intern

- intern (usada 93.33%, coincidències 14)

- internes (usada 6.67%, coincidències 1)

internal error error intern

- error intern (usada 87.88%, coincidències 29)

- s'ha produït un error intern (usada 12.12%, coincidències 4)

international internacional

- internacional (usada 100.00%, coincidències 11)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 36)

internet access accés a internet

- accés a internet (usada 100.00%, coincidències 8)

internet address adreça d'internet

- adreça d'internet (usada 100.00%, coincidències 8)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 14)

interrupt interrupció

- interrupció (usada 77.78%, coincidències 7)

- interromp (usada 22.22%, coincidències 2)

intersection intersecció

- intersecció (usada 82.35%, coincidències 14)

- ∩ (símbol intersecció) (usada 5.88%, coincidències 1)

- intersection (usada 5.88%, coincidències 1)

- entre dues dones (usada 5.88%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 31)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 32)

inuktitut inuktitut

- inuktitut (usada 100.00%, coincidències 11)

inupiaq inupiaq

- inupiaq (usada 50.00%, coincidències 4)

- inupiak (usada 50.00%, coincidències 4)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 58.62%, coincidències 17)

- no vàlida (usada 17.24%, coincidències 5)

- no és vàlid (usada 13.79%, coincidències 4)

- no vàlides (usada 3.45%, coincidències 1)

- invalid (no vàlid) (usada 3.45%, coincidències 1)

- invàlid (usada 3.45%, coincidències 1)

invalid address adreça no vàlida

- adreça no vàlida (usada 57.14%, coincidències 4)

- l'adreça no és vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 4)

- l'argument no és vàlid (usada 30.00%, coincidències 3)

- el paràmetre no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

- l’argument passat no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

- argument incorrecte (usada 10.00%, coincidències 1)

invalid date data no vàlida

- data no vàlida (usada 55.56%, coincidències 5)

- la data no és vàlida (usada 33.33%, coincidències 3)

- la data és invàlida (usada 11.11%, coincidències 1)

invalid email address adreça de correu electrònic no vàlida

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 21.43%, coincidències 3)

- adreça de correu no vàlida (usada 21.43%, coincidències 3)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 2)

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 2)

- adreça de correu electrònic invàlida (usada 7.14%, coincidències 1)

- l'adreça de correu electrònic és incorrecte. (usada 7.14%, coincidències 1)

- correu electrònic no vàlid (usada 7.14%, coincidències 1)

- adreça de correu vàlida (usada 7.14%, coincidències 1)

invalid file fitxer no vàlid

- fitxer no vàlid (usada 75.00%, coincidències 6)

- el fitxer no és vàlid (usada 12.50%, coincidències 1)

- aquest arxiu no és vàlid (usada 12.50%, coincidències 1)

invalid input entrada no vàlida

- entrada no vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- l'entrada no és vàlida (usada 31.25%, coincidències 5)

- entrada invàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- l’entrada no és vàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- l'entrada és invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 75.00%, coincidències 9)

- nom no vàlid (usada 16.67%, coincidències 2)

- nom invàlid (usada 8.33%, coincidències 1)

invalid password contrasenya no vàlida

- contrasenya no vàlida (usada 61.54%, coincidències 8)

- la contrasenya no és vàlida (usada 15.38%, coincidències 2)

- contrasenya incorrecta (usada 7.69%, coincidències 1)

- la contrasenya no és correcta (usada 7.69%, coincidències 1)

- paraula de pas incorrecta (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid regular expression expressió regular no vàlida

- expressió regular no vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

- l'expressió regular no és vàlida (usada 28.57%, coincidències 2)

- l'expressió regular és invàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

- l’expressió regular no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid url la url no és vàlida

- la url no és vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- url no vàlid (usada 31.25%, coincidències 5)

- l'url no és vàlid (usada 12.50%, coincidències 2)

- adreça incorrecta (usada 6.25%, coincidències 1)

- adreça invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

- url incorrecte (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid username nom d'usuari no vàlid

- nom d'usuari no vàlid (usada 42.86%, coincidències 3)

- el nom d'usuari no és vàlid (usada 28.57%, coincidències 2)

- el nom de l'usuari no és vàlid (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom d'usuari no vàlid. (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid value valor no vàlid

- valor no vàlid (usada 50.00%, coincidències 5)

- el valor no és vàlid (usada 30.00%, coincidències 3)

- valor invàlid (usada 20.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 85.71%, coincidències 36)

- invertir (usada 7.14%, coincidències 3)

- invertida (usada 2.38%, coincidències 1)

- inversió del valor (usada 2.38%, coincidències 1)

- inversió (usada 2.38%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 90.00%, coincidències 9)

- invertir colors (usada 10.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 92.50%, coincidències 37)

- invertir la selecció (usada 2.50%, coincidències 1)

- invertir selecció (usada 2.50%, coincidències 1)

- inverteix selecció (usada 2.50%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 60.00%, coincidències 6)

- invers (usada 10.00%, coincidències 1)

- capgirada (usada 10.00%, coincidències 1)

- inverted (usada 10.00%, coincidències 1)

- inverteix (usada 10.00%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 22)

invite convida

- convida (usada 55.00%, coincidències 11)

- invita (usada 25.00%, coincidències 5)

- invitació (usada 5.00%, coincidències 1)

- convida'ls (usada 5.00%, coincidències 1)

- convidar (usada 5.00%, coincidències 1)

- invitar (usada 5.00%, coincidències 1)

invoice factura

- factura (usada 100.00%, coincidències 10)

ip ip

- ip (usada 95.45%, coincidències 21)

- mostra la ip (usada 4.55%, coincidències 1)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 64)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 13)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 11)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 13)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 11)

iran iran

- iran (usada 100.00%, coincidències 18)

iraq iraq

- iraq (usada 100.00%, coincidències 20)

irc irc

- irc (usada 100.00%, coincidències 13)

ireland irlanda

- irlanda (usada 94.74%, coincidències 18)

- illa d'irlanda (usada 5.26%, coincidències 1)

irish irlandès

- irlandès (usada 82.61%, coincidències 19)

- irlandès; gaèlic irlandès (usada 8.70%, coincidències 2)

- gaèlic irlandès (usada 4.35%, coincidències 1)

- irish (usada 4.35%, coincidències 1)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 16)

- is (usada 15.00%, coincidències 3)

- es (usada 5.00%, coincidències 1)

is empty està buit

- està buit (usada 44.44%, coincidències 4)

- és buit (usada 33.33%, coincidències 3)

- is empty (usada 11.11%, coincidències 1)

- és buida (usada 11.11%, coincidències 1)

is equal to és igual a

- és igual a (usada 54.55%, coincidències 6)

- és igual que (usada 27.27%, coincidències 3)

- equival a (usada 9.09%, coincidències 1)

- es igual a (usada 9.09%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 53.85%, coincidències 7)

- és major que (usada 30.77%, coincidències 4)

- és superior a (usada 15.38%, coincidències 2)

is less than és menor que

- és menor que (usada 61.54%, coincidències 8)

- és inferior a (usada 15.38%, coincidències 2)

- és més petit que (usada 7.69%, coincidències 1)

- is less than (usada 7.69%, coincidències 1)

- és més petita que (usada 7.69%, coincidències 1)

is not no és

- no és (usada 85.71%, coincidències 12)

- is not (usada 7.14%, coincidències 1)

- es no (usada 7.14%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 13)

island illa

- illa (usada 80.00%, coincidències 8)

- islàndia (usada 10.00%, coincidències 1)

- arxipèlag de les bahames (usada 10.00%, coincidències 1)

isle of man illa de man

- illa de man (usada 92.31%, coincidències 12)

- illa de l'home (usada 7.69%, coincidències 1)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 15)

israel israel

- israel (usada 100.00%, coincidències 18)

issue emissió

- emissió (usada 46.15%, coincidències 6)

- tema (usada 15.38%, coincidències 2)

- característica (usada 7.69%, coincidències 1)

- número (usada 7.69%, coincidències 1)

- edició (usada 7.69%, coincidències 1)

- incidència (usada 7.69%, coincidències 1)

- problema (usada 7.69%, coincidències 1)

issued by emès per

- emès per (usada 84.62%, coincidències 11)

- emès de (usada 15.38%, coincidències 2)

issued to emès per a

- emès per a (usada 60.00%, coincidències 6)

- emès a (usada 30.00%, coincidències 3)

- emès a nom de (usada 10.00%, coincidències 1)

issuer emissor

- emissor (usada 92.31%, coincidències 12)

- issuer (usada 7.69%, coincidències 1)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 37)

italic cursiva

- cursiva (usada 89.19%, coincidències 66)

- itàlica (usada 6.76%, coincidències 5)

- itàlic (usada 1.35%, coincidències 1)

- cursiva|itàlica (usada 1.35%, coincidències 1)

- itallica (usada 1.35%, coincidències 1)

italic text text en cursiva

- text en cursiva (usada 87.50%, coincidències 7)

- text itàlic (usada 12.50%, coincidències 1)

italy itàlia

- itàlia (usada 96.00%, coincidències 24)

- italy (usada 4.00%, coincidències 1)

item element

- element (usada 63.16%, coincidències 24)

- ítem (usada 28.95%, coincidències 11)

- item (usada 5.26%, coincidències 2)

- objecte (usada 2.63%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.02%, coincidències 44)

- ítems (usada 9.43%, coincidències 5)

- items (usada 3.77%, coincidències 2)

- articles (usada 1.89%, coincidències 1)

- objectes (usada 1.89%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 12)

jack jack

- jack (usada 54.55%, coincidències 6)

- valet (usada 18.18%, coincidències 2)

- jota (usada 9.09%, coincidències 1)

- jordi (usada 9.09%, coincidències 1)

- gat (usada 9.09%, coincidències 1)

jamaica jamaica

- jamaica (usada 100.00%, coincidències 21)

jan gen

- gen (usada 50.00%, coincidències 19)

- gen. (usada 47.37%, coincidències 18)

- jan (usada 2.63%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 90.70%, coincidències 39)

- de gener (usada 6.98%, coincidències 3)

- january (usada 2.33%, coincidències 1)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 29)

japanese japonès

- japonès (usada 95.00%, coincidències 57)

- japanese (usada 3.33%, coincidències 2)

- japonés (usada 1.67%, coincidències 1)

japanese yen ien japonès

- ien japonès (usada 77.78%, coincidències 7)

- ien (usada 22.22%, coincidències 2)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 11)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 17)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 19)

jersey jersey

- jersey (usada 100.00%, coincidències 13)

job tasca

- tasca (usada 43.75%, coincidències 7)

- treball (usada 37.50%, coincidències 6)

- feina (usada 12.50%, coincidències 2)

- ocupació (usada 6.25%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 37.50%, coincidències 3)

- lloc de treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 12.50%, coincidències 1)

- títol de la feina (usada 12.50%, coincidències 1)

- títul del treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- títol del treball (usada 12.50%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 57.14%, coincidències 8)

- tasques (usada 35.71%, coincidències 5)

- llocs de treball (usada 7.14%, coincidències 1)

join uneix

- uneix (usada 26.47%, coincidències 9)

- entra (usada 11.76%, coincidències 4)

- unir-se (usada 8.82%, coincidències 3)

- uneix-m'hi (usada 8.82%, coincidències 3)

- uneix-te (usada 5.88%, coincidències 2)

- alta (usada 5.88%, coincidències 2)

- inscriu-me (usada 5.88%, coincidències 2)

- accedeix (usada 2.94%, coincidències 1)

- afegeix-m'hi (usada 2.94%, coincidències 1)

- accés (usada 2.94%, coincidències 1)

- subscriu-me (usada 2.94%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 2.94%, coincidències 1)

- junta (usada 2.94%, coincidències 1)

- unió (usada 2.94%, coincidències 1)

- connectar-se (usada 2.94%, coincidències 1)

- uniu-vos (usada 2.94%, coincidències 1)

join style estil d'unió

- estil d'unió (usada 87.50%, coincidències 14)

- estil de la unió (usada 12.50%, coincidències 2)

jordan jordània

- jordània (usada 86.96%, coincidències 20)

- jordan (usada 13.04%, coincidències 3)

journal diari

- diari (usada 55.17%, coincidències 16)

- revista (usada 20.69%, coincidències 6)

- journal (usada 6.90%, coincidències 2)

- registre de transaccions (usada 6.90%, coincidències 2)

- entrada de diari (usada 3.45%, coincidències 1)

- dietari (usada 3.45%, coincidències 1)

- històric (usada 3.45%, coincidències 1)

joystick palanca de control

- palanca de control (usada 75.00%, coincidències 9)

- joystick (usada 16.67%, coincidències 2)

- palanca de jocs (usada 8.33%, coincidències 1)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 16)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 12)

jpeg quality qualitat jpeg

- qualitat jpeg (usada 88.89%, coincidències 8)

- qualitat de jpeg (usada 11.11%, coincidències 1)

jul jul

- jul (usada 51.43%, coincidències 18)

- jul. (usada 48.57%, coincidències 17)

july juliol

- juliol (usada 90.48%, coincidències 38)

- de juliol (usada 7.14%, coincidències 3)

- jul. (usada 2.38%, coincidències 1)

jump salta

- salta (usada 53.85%, coincidències 7)

- salt (usada 38.46%, coincidències 5)

- jump (usada 7.69%, coincidències 1)

jump to salta a

- salta a (usada 38.46%, coincidències 5)

- vés a (usada 30.77%, coincidències 4)

- saltar a (usada 23.08%, coincidències 3)

- anar a (usada 7.69%, coincidències 1)

jun juny

- juny (usada 51.43%, coincidències 18)

- jun (usada 48.57%, coincidències 17)

june juny

- juny (usada 90.24%, coincidències 37)

- de juny (usada 7.32%, coincidències 3)

- jun. (usada 2.44%, coincidències 1)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 71.43%, coincidències 10)

- brossa (usada 21.43%, coincidències 3)

- junc (usada 7.14%, coincidències 1)

jupiter júpiter

- júpiter (usada 90.00%, coincidències 9)

- jupiter (usada 10.00%, coincidències 1)

just now ara mateix

- ara mateix (usada 84.62%, coincidències 11)

- fa un moment (usada 7.69%, coincidències 1)

- ara (usada 7.69%, coincidències 1)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 10)

justified justificada

- justificada (usada 46.15%, coincidències 6)

- justificat (usada 46.15%, coincidències 6)

- justified (usada 7.69%, coincidències 1)

justify justifica

- justifica (usada 72.41%, coincidències 21)

- justificada (usada 10.34%, coincidències 3)

- justificat (usada 10.34%, coincidències 3)

- justificar (usada 6.90%, coincidències 2)

kannada kanarès

- kanarès (usada 66.67%, coincidències 18)

- kannada (usada 14.81%, coincidències 4)

- kannarès (usada 7.41%, coincidències 2)

- kanara (usada 3.70%, coincidències 1)

- kanarès; kannada (usada 3.70%, coincidències 1)

- kannada (kanarès?) (usada 3.70%, coincidències 1)

kanuri kanuri

- kanuri (usada 100.00%, coincidències 7)

kappa kappa

- kappa (usada 77.78%, coincidències 7)

- κ (kappa minúscula) (usada 11.11%, coincidències 1)

- κ (kappa majúscula) (usada 11.11%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 76.92%, coincidències 10)

- caixmirí (usada 7.69%, coincidències 1)

- kashmiri (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixmirià (usada 7.69%, coincidències 1)

kashubian caixubi

- caixubi (usada 90.00%, coincidències 9)

- kashubian (usada 10.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 13)

kate kate

- kate (usada 100.00%, coincidències 8)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 95.00%, coincidències 19)

- casac (usada 5.00%, coincidències 1)

kazakhstan kazakhstan

- kazakhstan (usada 100.00%, coincidències 17)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 45)

kb/s kb/s

- kb/s (usada 100.00%, coincidències 11)

kde kde

- kde (usada 100.00%, coincidències 9)

keep mantén

- mantén (usada 33.33%, coincidències 10)

- manté (usada 30.00%, coincidències 9)

- conserva (usada 13.33%, coincidències 4)

- conserva-ho (usada 3.33%, coincidències 1)

- torre (usada 3.33%, coincidències 1)

- mantingues (usada 3.33%, coincidències 1)

- conserva'l (usada 3.33%, coincidències 1)

- mantenir (usada 3.33%, coincidències 1)

- reteniment (usada 3.33%, coincidències 1)

- donjon (usada 3.33%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 68.75%, coincidències 11)

- conserva la relació d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

- conserva la proporció (usada 6.25%, coincidències 1)

- manteniment de la relació d'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

kenya kenya

- kenya (usada 94.12%, coincidències 16)

- kenia (usada 5.88%, coincidències 1)

kernel nucli

- nucli (usada 66.67%, coincidències 8)

- kernel (usada 25.00%, coincidències 3)

- nucli del sistema operatiu (usada 8.33%, coincidències 1)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 83.33%, coincidències 10)

- cran (usada 8.33%, coincidències 1)

- separació entre lletres (usada 8.33%, coincidències 1)

key clau

- clau (usada 81.82%, coincidències 63)

- tecla (usada 11.69%, coincidències 9)

- codi (usada 1.30%, coincidències 1)

- negre (usada 1.30%, coincidències 1)

- tecles (usada 1.30%, coincidències 1)

- armadura (usada 1.30%, coincidències 1)

- lletra (usada 1.30%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 28.57%, coincidències 4)

- associacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculació de les tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculació de tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- dreceres de teclat (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions de les tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions de tecla (usada 7.14%, coincidències 1)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 60.00%, coincidències 9)

- identificador de la clau (usada 26.67%, coincidències 4)

- identificador de clau (usada 6.67%, coincidències 1)

- identitat de la clau (usada 6.67%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 13)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 49)

keyboard layout disposició del teclat

- disposició del teclat (usada 64.52%, coincidències 20)

- disposició de teclat (usada 19.35%, coincidències 6)

- format del teclat (usada 6.45%, coincidències 2)

- distribució del teclat (usada 3.23%, coincidències 1)

- mapes de teclats (usada 3.23%, coincidències 1)

- configuració del teclat (usada 3.23%, coincidències 1)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 64.29%, coincidències 9)

- model de teclat (usada 35.71%, coincidències 5)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 66.67%, coincidències 8)

- drecera del teclat (usada 16.67%, coincidències 2)

- tecla de drecera (usada 16.67%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 84.09%, coincidències 37)

- tecles de drecera (usada 6.82%, coincidències 3)

- dreceres del teclat (usada 4.55%, coincidències 2)

- acceleradors de teclat (usada 2.27%, coincidències 1)

- drecera de teclat (usada 2.27%, coincidències 1)

keys tecles

- tecles (usada 60.00%, coincidències 18)

- claus (usada 23.33%, coincidències 7)

- llegenda (usada 6.67%, coincidències 2)

- keys (usada 6.67%, coincidències 2)

- armadures (usada 3.33%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 91.18%, coincidències 31)

- keyword (usada 2.94%, coincidències 1)

- teclat (usada 2.94%, coincidències 1)

- paraulaclau (usada 2.94%, coincidències 1)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 96.83%, coincidències 61)

- metaparaules clau (usada 1.59%, coincidències 1)

- claus (usada 1.59%, coincidències 1)

kg kg

- kg (usada 100.00%, coincidències 13)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 26)

kib kib

- kib (usada 88.89%, coincidències 16)

- kb (usada 11.11%, coincidències 2)

kikuyu kikuiu

- kikuiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- kikuyu (usada 37.50%, coincidències 3)

- kikuyus (usada 12.50%, coincidències 1)

kill mata

- mata (usada 56.25%, coincidències 9)

- finalitza (usada 18.75%, coincidències 3)

- kill (usada 12.50%, coincidències 2)

- acaba (usada 6.25%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 6.25%, coincidències 1)

kilometers quilòmetres

- quilòmetres (usada 83.33%, coincidències 10)

- kilòmetres (usada 8.33%, coincidències 1)

- quilometres (usada 8.33%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 53.33%, coincidències 8)

- classe (usada 40.00%, coincidències 6)

- kind (usada 6.67%, coincidències 1)

kinyarwanda kinyarwanda

- kinyarwanda (usada 64.29%, coincidències 9)

- ruandès (usada 21.43%, coincidències 3)

- kinyarwanda; ruandès (usada 7.14%, coincidències 1)

- ruanda (usada 7.14%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 10)

kiribati kiribati

- kiribati (usada 100.00%, coincidències 14)

kiss petó

- petó (usada 81.82%, coincidències 9)

- principi kiss (usada 9.09%, coincidències 1)

- kiss (usada 9.09%, coincidències 1)

km km

- km (usada 100.00%, coincidències 17)

knowledge base base de coneixement

- base de coneixement (usada 50.00%, coincidències 4)

- knowledge base (usada 25.00%, coincidències 2)

- base de coneixements (usada 12.50%, coincidències 1)

- base de dades de coneixement (usada 12.50%, coincidències 1)

komi komi

- komi (usada 83.33%, coincidències 10)

- república de komi (usada 8.33%, coincidències 1)

- ziriè (usada 8.33%, coincidències 1)

konkani konkani

- konkani (usada 100.00%, coincidències 9)

konqueror konqueror

- konqueror (usada 64.29%, coincidències 9)

- konqueridor (usada 35.71%, coincidències 5)

korean coreà

- coreà (usada 92.73%, coincidències 51)

- coreana (usada 3.64%, coincidències 2)

- koreà (usada 1.82%, coincidències 1)

- korean (usada 1.82%, coincidències 1)

krita krita

- krita (usada 100.00%, coincidències 24)

kurdish kurd

- kurd (usada 94.74%, coincidències 18)

- kurd (usada 5.26%, coincidències 1)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 22)

kyrgyzstan kirguizistan

- kirguizistan (usada 100.00%, coincidències 17)

lab lab

- lab (usada 100.00%, coincidències 8)

label etiqueta

- etiqueta (usada 93.67%, coincidències 148)

- label (usada 1.90%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 1.27%, coincidències 2)

- etiquetar (usada 1.27%, coincidències 2)

- nom (usada 1.27%, coincidències 2)

- nom de l'alarma (usada 0.63%, coincidències 1)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 87.04%, coincidències 47)

- etiqueta (usada 7.41%, coincidències 4)

- rètols (usada 3.70%, coincidències 2)

- crèdits (usada 1.85%, coincidències 1)

lambda lambda

- lambda (usada 85.71%, coincidències 12)

- λ (lambda minúscula) (usada 7.14%, coincidències 1)

- λ (lambda majúscula) (usada 7.14%, coincidències 1)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 50.72%, coincidències 35)

- apaïsat (usada 34.78%, coincidències 24)

- apaïsada (usada 7.25%, coincidències 5)

- paisatge (usada 5.80%, coincidències 4)

- apaisat (usada 1.45%, coincidències 1)

language idioma

- idioma (usada 61.29%, coincidències 133)

- llengua (usada 33.64%, coincidències 73)

- llenguatge (usada 2.76%, coincidències 6)

- language (usada 1.84%, coincidències