Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 75.00%, coincidències 6)

- (copia) (usada 25.00%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 9)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 44.74%, coincidències 17)

- (predeterminat) (usada 31.58%, coincidències 12)

- (per omissió) (usada 15.79%, coincidències 6)

- (omissió) (usada 5.26%, coincidències 2)

- (predeterminada) (usada 2.63%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 88.89%, coincidències 16)

- (empty) (usada 5.56%, coincidències 1)

- (buida) (usada 5.56%, coincidències 1)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 91.67%, coincidències 11)

- (cap etiqueta) (usada 8.33%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 88.89%, coincidències 16)

- (sense tema) (usada 11.11%, coincidències 2)

(no title) (sense nom)

- (sense nom) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (sense títol) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (cap títol) (usada 22.22%, coincidències 2)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.52%, coincidències 69)

- (sense) (usada 5.48%, coincidències 4)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 17)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 30.00%, coincidències 3)

- (només llegir) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (únicament lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (sols-lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 12)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 30.00%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 30.00%, coincidències 3)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.56%, coincidències 40)

- (desconeguda) (usada 2.44%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 6)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 16)

- select - - selecciona -

- - selecciona - (usada 62.50%, coincidències 5)

- - seleccionar - (usada 25.00%, coincidències 2)

- -selecciona- (usada 12.50%, coincidències 1)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 96.30%, coincidències 26)

- un dia (usada 3.70%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 40)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 39)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 10)

1 second 1 segon

- 1 segon (usada 100.00%, coincidències 8)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.59%, coincidències 25)

- una setmana (usada 3.70%, coincidències 1)

- 1 setm. (usada 3.70%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 90.91%, coincidències 10)

- 1 anys (usada 9.09%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 21)

10th 10è

- 10è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 10 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 10a (usada 7.69%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 11 (usada 18.18%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

12th 12è

- 12è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 12 (usada 18.18%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 13 (usada 18.18%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 14 (usada 18.18%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 20)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

15th 15è

- 15è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 15 (usada 18.18%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 75.00%, coincidències 9)

- 16 (usada 16.67%, coincidències 2)

- semicorxera (usada 8.33%, coincidències 1)

17th 17è

- 17è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 17 (usada 18.18%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 18 (usada 18.18%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 19 (usada 18.18%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 73.33%, coincidències 11)

- 1 (usada 13.33%, coincidències 2)

- 1a (usada 6.67%, coincidències 1)

- 1er (usada 6.67%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 15)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 12)

20th 20è

- 20è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 20 (usada 18.18%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 21 (usada 18.18%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 22 (usada 18.18%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 23 (usada 18.18%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 87.50%, coincidències 7)

- les darreres 24 hores (usada 12.50%, coincidències 1)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 16)

24th 24è

- 24è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 24 (usada 18.18%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 25 (usada 18.18%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 26 (usada 18.18%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 27 (usada 18.18%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 28 (usada 18.18%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 29 (usada 18.18%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 75.00%, coincidències 12)

- 2 (usada 12.50%, coincidències 2)

- 2a (usada 6.25%, coincidències 1)

- 2on (usada 6.25%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- tres dies (usada 14.29%, coincidències 1)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 24)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 14)

30th 30è

- 30è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 30 (usada 18.18%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 31 (usada 18.18%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 88.89%, coincidències 8)

- 32-bit (usada 11.11%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 22)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 71.43%, coincidències 10)

- 3 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 3a (usada 7.14%, coincidències 1)

- 3er (usada 7.14%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 71.43%, coincidències 10)

- 4 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 4a (usada 7.14%, coincidències 1)

- 4rt (usada 7.14%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 32)

5 seconds 5 segons

- 5 segons (usada 100.00%, coincidències 9)

5th

- 5è (usada 78.57%, coincidències 11)

- 5 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 5a (usada 7.14%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 9)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 6)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 85.71%, coincidències 6)

- 64-bit (usada 14.29%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 6 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 6a (usada 7.69%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 7 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 7a (usada 7.69%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 8 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 8a (usada 7.69%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 9 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 9a (usada 7.69%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 87.50%, coincidències 14)

- [file] (usada 12.50%, coincidències 2)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 93.75%, coincidències 15)

- [options] (usada 6.25%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 13)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 11)

a3 a3

- a3 (usada 93.33%, coincidències 14)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 6.67%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.91%, coincidències 20)

- la4 (usada 4.55%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 4.55%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 13)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 7)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 6)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 6)

aa aa

- aa (usada 77.78%, coincidències 7)

- tt (usada 11.11%, coincidències 1)

- aà (usada 11.11%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 6)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 66.67%, coincidències 14)

- abreviació (usada 28.57%, coincidències 6)

- abreujament (usada 4.76%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 80.00%, coincidències 8)

- abc (diari) (usada 10.00%, coincidències 1)

- abcç (usada 10.00%, coincidències 1)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 55.56%, coincidències 5)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 22.22%, coincidències 2)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 22.22%, coincidències 2)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 87.50%, coincidències 7)

- abkhàzia (usada 12.50%, coincidències 1)

abort interromp

- interromp (usada 33.33%, coincidències 21)

- avorta (usada 22.22%, coincidències 14)

- aborta (usada 17.46%, coincidències 11)

- anul·la (usada 4.76%, coincidències 3)

- cancel·lar (usada 4.76%, coincidències 3)

- cancel·la (usada 4.76%, coincidències 3)

- abandona (usada 3.17%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.59%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.59%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.59%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.59%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.59%, coincidències 1)

- abort (usada 1.59%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted avortat

- avortat (usada 29.03%, coincidències 9)

- interromput (usada 19.35%, coincidències 6)

- interrompuda (usada 16.13%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 12.90%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 12.90%, coincidències 4)

- s’ha avortat (usada 3.23%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 3.23%, coincidències 1)

- interrompre (usada 3.23%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 86.96%, coincidències 20)

- avortat. (usada 4.35%, coincidències 1)

- avortat. cancel·lat. (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'ha interromput. (usada 4.35%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 35.71%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 14.29%, coincidències 2)

- anul·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

- avortant (usada 7.14%, coincidències 1)

- cancel·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.14%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 77.62%, coincidències 163)

- sobre (usada 10.48%, coincidències 22)

- informació (usada 4.76%, coincidències 10)

- quant al (usada 2.38%, coincidències 5)

- quant al sigil (usada 0.95%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 0.95%, coincidències 2)

- acerca de (usada 0.48%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.48%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.48%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.48%, coincidències 1)

- about (usada 0.48%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.48%, coincidències 1)

about a minute aproximadament un minut

- aproximadament un minut (usada 90.91%, coincidències 10)

- fa un minut (usada 9.09%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 62.50%, coincidències 5)

- about me (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre mi (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 12.50%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 53.85%, coincidències 7)

- quant a les qt (usada 30.77%, coincidències 4)

- quant al qt (usada 15.38%, coincidències 2)

above a sobre

- a sobre (usada 33.33%, coincidències 9)

- sobre (usada 22.22%, coincidències 6)

- part superior (usada 7.41%, coincidències 2)

- a dalt (usada 7.41%, coincidències 2)

- per sobre (usada 7.41%, coincidències 2)

- dalt (usada 3.70%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 3.70%, coincidències 1)

- amunt (usada 3.70%, coincidències 1)

- per damunt (usada 3.70%, coincidències 1)

- superior (usada 3.70%, coincidències 1)

- quant al (usada 3.70%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 91.67%, coincidències 11)

- valor absolut (usada 8.33%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 75.00%, coincidències 21)

- absoluta (usada 21.43%, coincidències 6)

- absolute (usada 3.57%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 62.50%, coincidències 10)

- mètrica de color absoluta (usada 18.75%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 12.50%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 6.25%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 9)

abstract resum

- resum (usada 83.78%, coincidències 31)

- abstracte (usada 13.51%, coincidències 5)

- abstracta (usada 2.70%, coincidències 1)

academic acadèmic

- acadèmic (usada 100.00%, coincidències 6)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 24)

accept accepta

- accepta (usada 68.27%, coincidències 71)

- acceptar (usada 27.88%, coincidències 29)

- d'acord (usada 1.92%, coincidències 2)

- acceptada (usada 0.96%, coincidències 1)

- accepto (usada 0.96%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- acceptar-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- accepta tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 10.00%, coincidències 1)

accept changes accepta els canvis

- accepta els canvis (usada 100.00%, coincidències 15)

accepted acceptat

- acceptat (usada 46.15%, coincidències 12)

- acceptada (usada 42.31%, coincidències 11)

- invitació acceptada (usada 7.69%, coincidències 2)

- acceptades (usada 3.85%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 91.30%, coincidències 63)

- accedir (usada 5.80%, coincidències 4)

- accedeix (usada 1.45%, coincidències 1)

- access (usada 1.45%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 84.21%, coincidències 16)

- control d’accés (usada 15.79%, coincidències 3)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 57.78%, coincidències 26)

- s'ha denegat l'accés (usada 40.00%, coincidències 18)

- s'ha denegat l'accès (usada 2.22%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 61.54%, coincidències 8)

- s'ha denegat l'accés. (usada 38.46%, coincidències 5)

access granted accés permès

- accés permès (usada 91.67%, coincidències 11)

- accés concedit (usada 8.33%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 81.82%, coincidències 9)

- contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- drets d’accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- drets d''accés (usada 12.50%, coincidències 1)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- data d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- hora d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

access token testimoni d'accés

- testimoni d'accés (usada 66.67%, coincidències 4)

- testimoni d''autenticació (usada 16.67%, coincidències 1)

- token d'accés (usada 16.67%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 81.82%, coincidències 9)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

- accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.11%, coincidències 52)

- accessibility (usada 1.89%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 98.25%, coincidències 112)

- comptes (usada 0.88%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 0.88%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- detalls (usada 14.29%, coincidències 2)

- propietats del compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- dades dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

account id id de compte

- id de compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id del compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id. del compte (usada 22.22%, coincidències 2)

- identificador del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account info informació del compte

- informació del compte (usada 100.00%, coincidències 7)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 64.29%, coincidències 9)

- account information (usada 7.14%, coincidències 1)

- informació compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- informació de compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- informació dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.73%, coincidències 43)

- nom de compte (usada 2.27%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 92.86%, coincidències 13)

- número compte (usada 7.14%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 30.77%, coincidències 12)

- configuració del compte (usada 23.08%, coincidències 9)

- paràmetres dels comptes (usada 23.08%, coincidències 9)

- ajusts dels comptes (usada 10.26%, coincidències 4)

- arranjament del compte (usada 5.13%, coincidències 2)

- ajustos de compte (usada 2.56%, coincidències 1)

- ajustos del compte (usada 2.56%, coincidències 1)

- ajustaments del compte (usada 2.56%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 24)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 68)

accuracy precisió

- precisió (usada 60.00%, coincidències 9)

- exactitud (usada 26.67%, coincidències 4)

- acurat (usada 13.33%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 72.73%, coincidències 8)

- reconeixements (usada 27.27%, coincidències 3)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 72.22%, coincidències 13)

- agraïments (usada 22.22%, coincidències 4)

- justificants de recepció (usada 5.56%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 85.71%, coincidències 6)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 14.29%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc cosinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.64%, coincidències 207)

- accions (usada 0.94%, coincidències 2)

- action (usada 0.94%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.47%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d’acció (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom d'acció (usada 11.11%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 139)

activate activa

- activa (usada 82.14%, coincidències 46)

- activar (usada 16.07%, coincidències 9)

- activate (usada 1.79%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 60.00%, coincidències 9)

- activada (usada 20.00%, coincidències 3)

- habilitat (usada 13.33%, coincidències 2)

- actiu (usada 6.67%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 57.14%, coincidències 4)

- activant (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'activa (usada 14.29%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 22)

active actiu

- actiu (usada 78.91%, coincidències 116)

- activa (usada 12.93%, coincidències 19)

- activat (usada 8.16%, coincidències 12)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active plugins plugins actius

- plugins actius (usada 25.00%, coincidències 2)

- extensions actives (usada 25.00%, coincidències 2)

- connectors actius (usada 25.00%, coincidències 2)

- connectors habilitats (usada 12.50%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 12.50%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 75.00%, coincidències 6)

- persones usuàries actives (usada 25.00%, coincidències 2)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 25)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 68)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 7)

actor actor

- actor (usada 92.86%, coincidències 13)

- actor (mitologia) (usada 7.14%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 64.29%, coincidències 9)

- actual (usada 28.57%, coincidències 4)

- reial (usada 7.14%, coincidències 1)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 31)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 62.50%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 37.50%, coincidències 3)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 12)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 80.04%, coincidències 457)

- afegir (usada 15.94%, coincidències 91)

- afegeix-ho (usada 1.58%, coincidències 9)

- sumar (usada 1.23%, coincidències 7)

- addició (usada 0.35%, coincidències 2)

- additiu (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.18%, coincidències 1)

- add (usada 0.18%, coincidències 1)

- sum (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.18%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegir/eliminar (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix/suprimeix (usada 9.09%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegir un comentari (usada 28.57%, coincidències 4)

- s'està afegint un comentari (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 7.14%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 54.29%, coincidències 19)

- afegir compte (usada 20.00%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 17.14%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 5.71%, coincidències 2)

- crea un compte (usada 2.86%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 70.00%, coincidències 7)

- addició d’acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir acció (usada 10.00%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegir-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix-los tots (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 7.69%, coincidències 1)

add an account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegir un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 47.37%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 26.32%, coincidències 5)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegir arxiu adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- addició d’adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix alguns adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- addició d’adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix adjuncions (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.67%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix atribut (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un nou atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 48.00%, coincidències 24)

- afegir marcador (usada 12.00%, coincidències 6)

- afegir un marcador (usada 8.00%, coincidències 4)

- afegeix el marcador (usada 6.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix preferit (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix un punt d'interès (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix punt (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix un marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegir categoria (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- agregar categoria (usada 6.25%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir columna (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix columna(es) (usada 14.29%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 80.00%, coincidències 28)

- afegeix comentari (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegir comentari (usada 5.71%, coincidències 2)

- afegiu comentari (usada 2.86%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 2.86%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix condició (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir una condició (usada 12.50%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegir una connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix el contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 67.86%, coincidències 19)

- afegir un contacte (usada 14.29%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 3.57%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 56.00%, coincidències 14)

- afegeix un dispositiu (usada 36.00%, coincidències 9)

- afegir un dispositiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- afegir dispositiu (usada 4.00%, coincidències 1)

add directory afegeix un directori

- afegeix un directori (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegeix directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegir carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix l'efecte (usada 28.57%, coincidències 2)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir entrada (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix entrada (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegir registre (usada 5.26%, coincidències 1)

add event afegeix esdeveniment

- afegeix esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 11.11%, coincidències 1)

add extension afegeix una extensió

- afegeix una extensió (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir extensió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix extensió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix l'extensió (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegir camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.55%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 47.62%, coincidències 10)

- afegeix el fitxer (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix fitxer (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix arxiu (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- adjunta un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 69.05%, coincidències 29)

- afegeix els fitxers (usada 23.81%, coincidències 10)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir arxius (usada 2.38%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix filtre (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegir un filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 76.67%, coincidències 23)

- afegeix la carpeta (usada 10.00%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 6.67%, coincidències 2)

- afegeix carpeta (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix una capeta (usada 3.33%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 78.05%, coincidències 32)

- afegeix grup (usada 17.07%, coincidències 7)

- afegir un grup (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegir grup (usada 2.44%, coincidències 1)

add host afegeix amfitrió

- afegeix amfitrió (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un amfitrió (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una màquina (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 75.00%, coincidències 12)

- afegeix imatge (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegir imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 77.78%, coincidències 7)

- imatges i icones (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 11.11%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 62.96%, coincidències 17)

- afegeix element (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegir ítem (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegeix objecte (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegeix l'element (usada 3.70%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix ítems (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir els articles (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir items (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir elements (usada 12.50%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix l'etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

add language afegir idioma

- afegir idioma (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegeix un idioma (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix una llengua (usada 25.00%, coincidències 4)

- add language (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir un idioma (usada 6.25%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix capa (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.14%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 96.55%, coincidències 28)

- afegir plantilla (usada 3.45%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 55.56%, coincidències 10)

- afegir un enllaç (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegiment d’un enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

- addició d’enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 60.00%, coincidències 6)

- add location (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un lloc (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix una ubicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix l'emplaçament (usada 10.00%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegir membre (usada 18.18%, coincidències 2)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegiu-hi membres (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 41.03%, coincidències 16)

- afegir nou (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegeix nou (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegir nova (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegir (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.56%, coincidències 1)

add new group afegeix un nou grup

- afegeix un nou grup (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un grup nou (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix nou grup (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir un grup nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 14.29%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un criteri nou (usada 14.29%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix una nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un etiqueta nova (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix un nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 45.83%, coincidències 11)

- afegir nota (usada 20.83%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 16.67%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 12.50%, coincidències 3)

- addició de nota (usada 4.17%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix opció (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir opció (usada 12.50%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix punt (usada 10.00%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegir impressora (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiu una impressora (usada 7.14%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 72.73%, coincidències 16)

- afegir un perfil (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegeix perfil (usada 13.64%, coincidències 3)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix propietat (usada 22.22%, coincidències 2)

- addició de propietat (usada 11.11%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

add repository afegeix un dipòsit

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix fila (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegir fila (usada 22.22%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 66.67%, coincidències 20)

- afegir regla (usada 30.00%, coincidències 9)

- afegeix regla (usada 3.33%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 80.00%, coincidències 8)

- addició d'un motor de cerca (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix giny de cerca (usada 10.00%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 22.22%, coincidències 2)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegeix etiqueta (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegeix l'etiqueta (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir etiqueta (usada 6.67%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir etiquetes (usada 15.79%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.26%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 40.00%, coincidències 6)

- afegeix un text (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir text (usada 26.67%, coincidències 4)

add to afegir a

- afegir a (usada 46.67%, coincidències 7)

- afegeix a (usada 40.00%, coincidències 6)

- per a (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix (usada 6.67%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als punts (usada 6.25%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 51.72%, coincidències 15)

- afegeix als contactes (usada 37.93%, coincidències 11)

- afegiu aquest usuari als vostres contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegir als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeux als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 85.71%, coincidències 18)

- afegir al diccionari (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix-ho al diccionari (usada 4.76%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 43.59%, coincidències 17)

- afegir a favorits (usada 15.38%, coincidències 6)

- afegir als favorits (usada 12.82%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegeix a preferits (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegeix-lo als preferits (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix als favorits (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.56%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 46.67%, coincidències 7)

- afegeix-lo a un grup (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir al grup (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir a grup (usada 6.67%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegeix a la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.25%, coincidències 1)

- add to playlist (usada 6.25%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir a la selecció (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix un url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 47.22%, coincidències 17)

- afegeix usuari (usada 38.89%, coincidències 14)

- afegir usuari (usada 5.56%, coincidències 2)

- afegeix persona usuària (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegir un usuari (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegeix (usada 2.78%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 14)

add-ons complements

- complements (usada 88.89%, coincidències 16)

- extensions (usada 5.56%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 5.56%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 64.10%, coincidències 25)

- s'ha afegit (usada 17.95%, coincidències 7)

- afegits (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegida (usada 5.13%, coincidències 2)

- addició (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.56%, coincidències 1)

adding s’està afegint

- s’està afegint (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està afegint (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegint (usada 12.50%, coincidències 1)

addis ababa addis abeba

- addis abeba (usada 88.89%, coincidències 8)

- addis ababa (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 52.17%, coincidències 12)

- addició (usada 30.43%, coincidències 7)

- afegeix (usada 13.04%, coincidències 3)

- sumar (usada 4.35%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació complementària (usada 11.11%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 92.11%, coincidències 35)

- altres (usada 5.26%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 2.63%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 90.91%, coincidències 10)

- opcions adicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 54.55%, coincidències 6)

- configuració addicional (usada 18.18%, coincidències 2)

- paràmetres adicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

- paràmetres addicionals. (usada 9.09%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 99.02%, coincidències 202)

- direcció (usada 0.49%, coincidències 1)

- address (usada 0.49%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address 2 adreça 2

- adreça 2 (usada 100.00%, coincidències 6)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 86.21%, coincidències 25)

- agenda (usada 10.34%, coincidències 3)

- llibre d'adreces (usada 3.45%, coincidències 1)

address line 1 adreça línia 1

- adreça línia 1 (usada 33.33%, coincidències 2)

- línia 1 de l'adreça (usada 33.33%, coincidències 2)

- direcció postal 1 (usada 16.67%, coincidències 1)

- línia d'adreça 1 (usada 16.67%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 39)

adjust ajusta

- ajusta (usada 60.87%, coincidències 14)

- ajustar (usada 21.74%, coincidències 5)

- ajust (usada 8.70%, coincidències 2)

- adequa (usada 8.70%, coincidències 2)

adjustment ajust

- ajust (usada 50.00%, coincidències 6)

- ajustament (usada 33.33%, coincidències 4)

- paràmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 8.33%, coincidències 1)

adjustments configuració

- configuració (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 47.37%, coincidències 27)

- administració (usada 24.56%, coincidències 14)

- admin (usada 22.81%, coincidències 13)

- admin. (usada 3.51%, coincidències 2)

- administra (usada 1.75%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 36)

administrative administratiu

- administratiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- administració (usada 12.50%, coincidències 1)

- administratius (usada 12.50%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 93.94%, coincidències 31)

- administrador/a (usada 6.06%, coincidències 2)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 8)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 11)

admins administradors

- administradors (usada 95.00%, coincidències 19)

- administració (usada 5.00%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 91.75%, coincidències 189)

- configuració avançada (usada 3.88%, coincidències 8)

- avançades (usada 1.94%, coincidències 4)

- avançada (usada 1.94%, coincidències 4)

- difícil (negra) (usada 0.49%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 82)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 36)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 44.68%, coincidències 21)

- paràmetres avançats (usada 19.15%, coincidències 9)

- arranjament avançat (usada 14.89%, coincidències 7)

- ajusts avançats (usada 12.77%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 8.51%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 83.33%, coincidències 5)

- números egeus (usada 16.67%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 90.00%, coincidències 9)

- llengua àfar (usada 10.00%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 71.43%, coincidències 10)

- afiliació modificada (usada 14.29%, coincidències 2)

- afiliació canviada (usada 7.14%, coincidències 1)

- ha canviat l'afiliació (usada 7.14%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 27)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 17)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / abidjan (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / accra (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/algers (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / algèria (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algiers (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bamako (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bangui (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / banjul (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bissau (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / blantyre (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / brazzaville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bujumbura (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / casablanca (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ceuta (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / conakry (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / dakar (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / djibouti (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / douala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / freetown (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / gaborone (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / harare (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / johannesburg (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kampala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / khartoum (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kigali (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kinshasa (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lagos (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 83.33%, coincidències 5)

- africa / libreville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/lomé (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / luanda (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lubumbashi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lusaka (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / malabo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maputo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maseru (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / mbabane (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / muqdisho (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/mogadiscio (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / monròvia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nairobi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/n'djamena (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / niamey (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nouakchott (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ouagadougou (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / porto-novo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/portonovo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / windhoek (usada 16.67%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 95.65%, coincidències 22)

- afrikans (usada 4.35%, coincidències 1)

after després

- després (usada 81.52%, coincidències 75)

- després de (usada 16.30%, coincidències 15)

- posteriors (usada 1.09%, coincidències 1)

- after (usada 1.09%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 85.71%, coincidències 6)

- migdia (usada 14.29%, coincidències 1)

again un altre cop

- un altre cop (usada 50.00%, coincidències 3)

- una altra vegada (usada 33.33%, coincidències 2)

- torna (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 60.61%, coincidències 20)

- antiguitat (usada 30.30%, coincidències 10)

- age (usada 3.03%, coincidències 1)

- vella (usada 3.03%, coincidències 1)

- temps (usada 3.03%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 36.36%, coincidències 4)

- agrega (usada 36.36%, coincidències 4)

- àrid (usada 9.09%, coincidències 1)

- agregar (usada 9.09%, coincidències 1)

- aggregate (usada 9.09%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 13)

ago fa

- fa (usada 44.44%, coincidències 4)

- enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- abans (usada 11.11%, coincidències 1)

- en el passat (usada 11.11%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 57.14%, coincidències 12)

- d'acord (usada 28.57%, coincidències 6)

- accepta (usada 4.76%, coincidències 1)

- hi estic d'acord (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirma (usada 4.76%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 8)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 76.19%, coincidències 16)

- mode d'avió (usada 23.81%, coincidències 5)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 77.78%, coincidències 7)

- akan (usada 22.22%, coincidències 2)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 8)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 19)

alarm clock despertador

- despertador (usada 44.44%, coincidències 4)

- alarma (usada 22.22%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 90.91%, coincidències 10)

- olvido gara jova (usada 9.09%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 95.65%, coincidències 22)

- albania (usada 4.35%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 96.43%, coincidències 27)

- albania (usada 3.57%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 97.40%, coincidències 75)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.30%, coincidències 1)

- album (usada 1.30%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 92.00%, coincidències 23)

- artista de l’àlbum (usada 4.00%, coincidències 1)

- artista d'àlbum (usada 4.00%, coincidències 1)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 72.73%, coincidències 8)

- nom de l’àlbum (usada 27.27%, coincidències 3)

albums àlbums

- àlbums (usada 96.67%, coincidències 29)

- albums (usada 3.33%, coincidències 1)

alert avís

- avís (usada 73.50%, coincidències 86)

- alerta (usada 22.22%, coincidències 26)

- alert (usada 1.71%, coincidències 2)

- atenció (usada 0.85%, coincidències 1)

- avisar (usada 0.85%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 0.85%, coincidències 1)

alerts avisos

- avisos (usada 55.56%, coincidències 5)

- alertes (usada 33.33%, coincidències 3)

- alerts (usada 11.11%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 29)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 11)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 82.86%, coincidències 29)

- algoritme (usada 17.14%, coincidències 6)

alias àlies

- àlies (usada 96.83%, coincidències 61)

- alias (usada 1.59%, coincidències 1)

- àlias (usada 1.59%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 13)

- editor d'àlies (usada 6.67%, coincidències 1)

- pseudònims (usada 6.67%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 51.61%, coincidències 16)

- alineació (usada 19.35%, coincidències 6)

- alinear (usada 19.35%, coincidències 6)

- orientació (usada 3.23%, coincidències 1)

- aliniació (usada 3.23%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.23%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea a la part inferior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea abaix (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinear per baix (usada 10.00%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 47.62%, coincidències 10)

- alinear al centre (usada 14.29%, coincidències 3)

- centrar (usada 14.29%, coincidències 3)

- alineació al centre (usada 9.52%, coincidències 2)

- alineació centrada (usada 4.76%, coincidències 1)

- centra (usada 4.76%, coincidències 1)

- centrat (usada 4.76%, coincidències 1)

align left alinear a l’esquerra

- alinear a l’esquerra (usada 61.96%, coincidències 57)

- alinea a l'esquerra (usada 28.26%, coincidències 26)

- alineació a l'esquerra (usada 3.26%, coincidències 3)

- alineació a l’esquerra (usada 2.17%, coincidències 2)

- alinear a l'esquerra (usada 1.09%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 1.09%, coincidències 1)

- aliniat a l'esquerra (usada 1.09%, coincidències 1)

- alinea a esquerre (usada 1.09%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 61.70%, coincidències 58)

- alinea a la dreta (usada 29.79%, coincidències 28)

- alineació a la dreta (usada 5.32%, coincidències 5)

- alineació dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

- aliniat a la dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

- alinea a dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 30.00%, coincidències 3)

- alinea a la part superior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinear per dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 10.00%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 94.59%, coincidències 105)

- alineament (usada 1.80%, coincidències 2)

- adaptació (usada 0.90%, coincidències 1)

- alineaci (usada 0.90%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.90%, coincidències 1)

- aliniament (usada 0.90%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 51.70%, coincidències 182)

- tots (usada 34.38%, coincidències 121)

- totes (usada 11.65%, coincidències 41)

- tota (usada 0.57%, coincidències 2)

- tots els ítems (usada 0.28%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.28%, coincidències 1)

- total (usada 0.28%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.28%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.28%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.28%, coincidències 1)

all accounts tots els comptes

- tots els comptes (usada 88.89%, coincidències 8)

- comptes de correu (usada 11.11%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 15)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 18)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 83.33%, coincidències 10)

- contactes (tots) (usada 16.67%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 17)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 63.64%, coincidències 7)

- cita de tot el dia (usada 18.18%, coincidències 2)

- tot el dia (usada 18.18%, coincidències 2)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 8)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 76.92%, coincidències 10)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.47%, coincidències 82)

- tots els arxius (usada 2.35%, coincidències 2)

- afegeix fitxers (usada 1.18%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 18)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.00%, coincidències 19)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.00%, coincidències 1)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 7)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 9)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 55.56%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 44.44%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 50.00%, coincidències 8)

- tots els llenguatges (usada 25.00%, coincidències 4)

- tots els idiomes (usada 18.75%, coincidències 3)

- tots les llengües (usada 6.25%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 11)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 30)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 11)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 85.71%, coincidències 6)

- tots els drets reservats. (usada 14.29%, coincidències 1)

all rights reserved. tots els drets reservats.

- tots els drets reservats. (usada 100.00%, coincidències 6)

all settings tots els paràmetres

- tots els paràmetres (usada 28.57%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 28.57%, coincidències 2)

- totes les opcions (usada 14.29%, coincidències 1)

- tots els ajustaments (usada 14.29%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 14.29%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 17)

all time sempre

- sempre (usada 70.00%, coincidències 7)

- tot el temps (usada 10.00%, coincidències 1)

- de sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

- històrics (usada 10.00%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 9)

all updates totes les actualitzacions

- totes les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 11)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 96.30%, coincidències 26)

- totes les persones usuàries (usada 3.70%, coincidències 1)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 9)

allow permet

- permet (usada 63.89%, coincidències 69)

- permetre (usada 34.26%, coincidències 37)

- permès (usada 0.93%, coincidències 1)

- permet-ho (usada 0.93%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 55.56%, coincidències 10)

- permeses (usada 16.67%, coincidències 3)

- permés (usada 5.56%, coincidències 1)

- amb permís (usada 5.56%, coincidències 1)

- es permet (usada 5.56%, coincidències 1)

- permesa (usada 5.56%, coincidències 1)

- permesos (usada 5.56%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 89.47%, coincidències 68)

- alpha (usada 9.21%, coincidències 7)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.32%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 9)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 88.89%, coincidències 8)

- abecedari (usada 11.11%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 62.50%, coincidències 5)

- formes de presentació alfabètiques (usada 37.50%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 71.43%, coincidències 5)

- alfabèticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- alfabètics (usada 14.29%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 90.91%, coincidències 20)

- ja es troba en marxa (usada 4.55%, coincidències 1)

- encara s'està executant (usada 4.55%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 94.29%, coincidències 33)

- tecla alternativa dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- la tecla alt (usada 2.86%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 38.46%, coincidències 5)

- alta+a (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+t (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+p (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+d (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt+t (usada 28.57%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.14%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.00%, coincidències 18)

- alt+g (usada 10.00%, coincidències 2)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternativa

- alternativa (usada 40.00%, coincidències 4)

- alterna (usada 20.00%, coincidències 2)

- alternatiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- alternar (usada 10.00%, coincidències 1)

- alternat (usada 10.00%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 83.33%, coincidències 10)

- alternatiu (usada 16.67%, coincidències 2)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 8)

altitude altitud

- altitud (usada 92.31%, coincidències 24)

- altura (usada 7.69%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.80%, coincidències 89)

- per sempre (usada 1.10%, coincidències 1)

- always (usada 1.10%, coincidències 1)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 50.00%, coincidències 7)

- permet-ho sempre (usada 28.57%, coincidències 4)

- permet sempre (usada 14.29%, coincidències 2)

- permetre sempre (usada 7.14%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta sempre (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-ho sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar-ho sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 45.45%, coincidències 5)

- sempre actiu (usada 18.18%, coincidències 2)

- sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre activada (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre encès (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 9.09%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 20.83%, coincidències 5)

- sempre visible (usada 16.67%, coincidències 4)

- sempre per damunt (usada 16.67%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 12.50%, coincidències 3)

- sempre amunt (usada 8.33%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 8.33%, coincidències 2)

- sempre a la part superior (usada 4.17%, coincidències 1)

- sempre a primer pla (usada 4.17%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.17%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 4.17%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 83.33%, coincidències 10)

- mostra-ho sempre (usada 8.33%, coincidències 1)

- mostrar sempre (usada 8.33%, coincidències 1)

am am

- am (usada 87.72%, coincidències 50)

- a. m. (usada 7.02%, coincidències 4)

- lam (usada 1.75%, coincidències 1)

- a. m. (usada 1.75%, coincidències 1)

- a.m. (usada 1.75%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 82.61%, coincidències 19)

- a. m./p. m. (usada 13.04%, coincidències 3)

- ap/pm (usada 4.35%, coincidències 1)

amarok amarok

- amarok (usada 100.00%, coincidències 9)

amazon amazon

- amazon (usada 71.43%, coincidències 5)

- amazona (usada 14.29%, coincidències 1)

- amazones (usada 14.29%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 72.73%, coincidències 8)

- ambiental (usada 27.27%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / adak (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anchorage (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anguilla (usada 16.67%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / antiga (usada 16.67%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / araguaina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / aruba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / asunción (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / barbados (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/belém (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / belize (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bogota (usada 16.67%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boise (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/cancún (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / cancún (usada 16.67%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / caracas (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cayenne (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/caiena (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chicago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chihuahua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cuiaba (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/cuiabá (usada 16.67%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/curacao (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 16.67%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 6)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dawson (usada 16.67%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / denver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / detroit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dominica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / edmonton (usada 16.67%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / eirunepe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 83.33%, coincidències 5)

- america / fortaleza (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / godthab (usada 16.67%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / granada (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guatemala (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guayaquil (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guyana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / halifax (usada 16.67%, coincidències 1)

america/havana amèrica/l'havana

- amèrica/l'havana (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/havana (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / knox (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / marengo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / vevay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / inuvik (usada 16.67%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / iqaluit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / jamaica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / juneau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 16.67%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / lima (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / maceio (usada 16.67%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / managua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / manaus (usada 16.67%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / martinica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / mazatlan (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/mazatlán (usada 16.67%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / menominee (usada 16.67%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mérida

- amèrica/mérida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/mèrida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/merida (usada 16.67%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / miquelon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / monterrey (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montevideo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montserrat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nassau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nipigon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nome (usada 16.67%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / noronha (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / panamà (usada 16.67%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / pangnirtung (usada 16.67%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / paramaribo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / phoenix (usada 16.67%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / port-au-prince (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / recife (usada 16.67%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / regina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / santiago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / scoresbysund (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tegucigalpa (usada 16.67%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / thule (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tijuana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / tortola (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/tórtola (usada 16.67%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / vancouver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / whitehorse (usada 16.67%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / winnipeg (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yakutat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yellowknife (usada 16.67%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 68.42%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 21.05%, coincidències 4)

- american samoa (usada 5.26%, coincidències 1)

- samoa américaines (usada 5.26%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 17)

amount quantitat

- quantitat (usada 62.30%, coincidències 38)

- import (usada 31.15%, coincidències 19)

- total (usada 6.56%, coincidències 4)

ampersand et

- et (usada 42.86%, coincidències 3)

- ampersand (usada 28.57%, coincidències 2)

- et (i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

- ( símbol i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 11)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 76.19%, coincidències 16)

- hi ha hagut un error (usada 14.29%, coincidències 3)

- ha succeït un error (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha hagut un error (usada 4.76%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 68.42%, coincidències 13)

- hi ha hagut un error. (usada 21.05%, coincidències 4)

- ha ocorregut un error. (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat (usada 5.26%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 84.62%, coincidències 11)

- analògica (usada 15.38%, coincidències 2)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 76.92%, coincidències 10)

- anàlisis (usada 23.08%, coincidències 3)

analytics analítiques

- analítiques (usada 40.00%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 33.33%, coincidències 5)

- analítica (usada 13.33%, coincidències 2)

- analitics (usada 6.67%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 6.67%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 66.67%, coincidències 10)

- analitzar (usada 13.33%, coincidències 2)

- analitzador (usada 6.67%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 6.67%, coincidències 1)

- analyze (usada 6.67%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 87.10%, coincidències 27)

- ancoratge (usada 9.68%, coincidències 3)

- d''ancoratge (usada 3.23%, coincidències 1)

anchor point punt d'ancoratge

- punt d'ancoratge (usada 88.89%, coincidències 8)

- anchor point (alaska) (usada 11.11%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 83.33%, coincidències 5)

- números grecs antics (usada 16.67%, coincidències 1)

and i

- i (usada 94.70%, coincidències 143)

- and (usada 4.64%, coincidències 7)

- i de (usada 0.66%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 20)

android android

- android (usada 87.50%, coincidències 7)

- androide (usada 12.50%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 7)

angle angle

- angle (usada 99.15%, coincidències 116)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.85%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 18)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 30.77%, coincidències 4)

- disgustat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enuig (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 93.75%, coincidències 15)

- anguila (usada 6.25%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 11)

animate animar

- animar (usada 57.14%, coincidències 4)

- anima (usada 42.86%, coincidències 3)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 38)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 13)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 54.55%, coincidències 6)

- aniversari (usada 45.45%, coincidències 5)

annotate anota

- anota (usada 41.67%, coincidències 5)

- anotació (usada 25.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- anotar (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer anotacions (usada 8.33%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 86.96%, coincidències 20)

- nota d'aclariment (usada 4.35%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 4.35%, coincidències 1)

- anotacions (usada 4.35%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 82.35%, coincidències 14)

- notes (usada 11.76%, coincidències 2)

- anotació (usada 5.88%, coincidències 1)

announcement avís

- avís (usada 40.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 33.33%, coincidències 5)

- aví­s (usada 20.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 6.67%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 62.50%, coincidències 10)

- avisos (usada 25.00%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

- notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 91.84%, coincidències 45)

- les respostes seran anònimes (usada 2.04%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 2.04%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.04%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.04%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous login entrada anònima

- entrada anònima (usada 50.00%, coincidències 3)

- inici de sessió anònim (usada 16.67%, coincidències 1)

- anonymous login (usada 16.67%, coincidències 1)

- connexió anònima (usada 16.67%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 9)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 67.65%, coincidències 23)

- respon (usada 20.59%, coincidències 7)

- respondre (usada 5.88%, coincidències 2)

- la resposta (usada 2.94%, coincidències 1)

- contestar (usada 2.94%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 50.00%, coincidències 5)

- contestat (usada 20.00%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 10.00%, coincidències 1)

- contestades (usada 10.00%, coincidències 1)

- contestada (usada 10.00%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 81.82%, coincidències 9)

- nombre de respostes (usada 18.18%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 24)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / casey (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / davis (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / dumontdurville (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mawson (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mcmurdo (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / palmer (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / syowa (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / vostok (usada 16.67%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 62.50%, coincidències 5)

- suavitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 12.50%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 12.50%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 63.64%, coincidències 7)

- suavitzat (usada 36.36%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 24)

any qualsevol

- qualsevol (usada 86.84%, coincidències 66)

- qualsevol de (usada 5.26%, coincidències 4)

- any (usada 2.63%, coincidències 2)

- qualsevol ítem (usada 1.32%, coincidències 1)

- cap (usada 1.32%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.32%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.32%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 80.00%, coincidències 16)

- tothom (usada 15.00%, coincidències 3)

- totes les trucades (usada 5.00%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 22)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 36.36%, coincidències 4)

- valor de l'obertura (usada 36.36%, coincidències 4)

- valor d’obertura (usada 18.18%, coincidències 2)

- valor d'apertura (usada 9.09%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 20)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 52.38%, coincidències 11)

- clau de l'api (usada 33.33%, coincidències 7)

- codi api (usada 4.76%, coincidències 1)

- api key (usada 4.76%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 4.76%, coincidències 1)

apn apn

- apn (usada 100.00%, coincidències 8)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 91.67%, coincidències 11)

- apòstrofe (usada 8.33%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 75.00%, coincidències 6)

- apli (usada 12.50%, coincidències 1)

- app (usada 12.50%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 88.51%, coincidències 77)

- aspecte (usada 8.05%, coincidències 7)

- aparènça (usada 1.15%, coincidències 1)

- interfície (usada 1.15%, coincidències 1)

- aparició (usada 1.15%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 48.39%, coincidències 15)

- annexa (usada 35.48%, coincidències 11)

- afegir (usada 9.68%, coincidències 3)

- afegeix al final (usada 3.23%, coincidències 1)

- annexar (usada 3.23%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 90.91%, coincidències 10)

- apple (usada 9.09%, coincidències 1)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 85.71%, coincidències 6)

- applet (usada 14.29%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 99.04%, coincidències 103)

- petició (usada 0.96%, coincidències 1)

application icon icona de l’aplicació

- icona de l’aplicació (usada 45.45%, coincidències 5)

- icona de l'aplicació (usada 27.27%, coincidències 3)

- icona d'aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- icona d’aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- icones de l'aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 77.78%, coincidències 7)

- menú de l'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- nom de l’aplicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- nom d'aplicació (usada 7.69%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 98.80%, coincidències 82)

- programari (usada 1.20%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 3)

- aplica a (usada 33.33%, coincidències 2)

- objectiu d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 87.63%, coincidències 163)

- aplicar (usada 10.75%, coincidències 20)

- executa (usada 0.54%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.54%, coincidències 1)

- aplica'l (usada 0.54%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 89.47%, coincidències 17)

- aplica canvis (usada 5.26%, coincidències 1)

- desar els canvis (usada 5.26%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 70.00%, coincidències 7)

- aplicar filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

- filtra (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 10.00%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 12)

- aplicar a (usada 14.29%, coincidències 2)

apply to all aplicar-ho a tot

- aplicar-ho a tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- aplicar-ho a totes (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplica-ho a totes (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplica a tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- apliqueu a tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplica-ho a tot (usada 9.09%, coincidències 1)

appointment cita

- cita (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita prèvia (usada 12.50%, coincidències 1)

approval aprovació

- aprovació (usada 72.73%, coincidències 8)

- aprobació (usada 27.27%, coincidències 3)

approve aprova

- aprova (usada 54.84%, coincidències 17)

- aprovar (usada 41.94%, coincidències 13)

- d'acord (usada 3.23%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 65.38%, coincidències 17)

- aprovada (usada 23.08%, coincidències 6)

- acceptat (usada 3.85%, coincidències 1)

- aprovades (usada 3.85%, coincidències 1)

- aprovar (usada 3.85%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 95.45%, coincidències 21)

- apps (usada 4.55%, coincidències 1)

apr abr.

- abr. (usada 52.50%, coincidències 21)

- abr (usada 40.00%, coincidències 16)

- abril (usada 2.50%, coincidències 1)

- apr (usada 2.50%, coincidències 1)

- d’abr. (usada 2.50%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 92.45%, coincidències 49)

- d'abril (usada 3.77%, coincidències 2)

- abr. (usada 1.89%, coincidències 1)

- d’abril (usada 1.89%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 66.67%, coincidències 4)

- cian (usada 16.67%, coincidències 1)

- turquesa (usada 16.67%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 10)

arabic àrab

- àrab (usada 92.42%, coincidències 61)

- arabic (usada 4.55%, coincidències 3)

- aràbic (usada 3.03%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació àrab - a

- formes de presentació àrab - a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació àrab - b

- formes de presentació àrab - b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 2)

- àrab suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement de l'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 11)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 25)

arcade arcade

- arcade (usada 69.23%, coincidències 9)

- arcada (usada 15.38%, coincidències 2)

- videojoc recreatiu (usada 15.38%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 81.48%, coincidències 22)

- arc (usada 11.11%, coincidències 3)

- arq. (usada 7.41%, coincidències 2)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 97.96%, coincidències 48)

- estructura (usada 2.04%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 40.79%, coincidències 31)

- arxiva (usada 38.16%, coincidències 29)

- arxiu comprimit (usada 6.58%, coincidències 5)

- arxivat (usada 2.63%, coincidències 2)

- comprimir i arxivar (usada 2.63%, coincidències 2)

- arxivar (usada 2.63%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.32%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.32%, coincidències 1)

- arxivats (usada 1.32%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.32%, coincidències 1)

- archive (usada 1.32%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 52.94%, coincidències 9)

- arxivades (usada 11.76%, coincidències 2)

- arxivats (usada 11.76%, coincidències 2)

- comprimit (usada 5.88%, coincidències 1)

- classificat (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 5.88%, coincidències 1)

- arxivada (usada 5.88%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 75.00%, coincidències 15)

- arxiu (usada 15.00%, coincidències 3)

- arxius comprimits (usada 5.00%, coincidències 1)

- notícies arxivades (usada 5.00%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 50.00%, coincidències 4)

- en arxivar (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

arctic àrtic

- àrtic (usada 100.00%, coincidències 6)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 40.00%, coincidències 18)

- esteu segur? (usada 33.33%, coincidències 15)

- n'estàs segur? (usada 13.33%, coincidències 6)

- segur? (usada 2.22%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.22%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.22%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.22%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.22%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.22%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.01%, coincidències 65)

- àrees (usada 1.49%, coincidències 1)

- superfície (usada 1.49%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 23)

argument argument

- argument (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 96.30%, coincidències 26)

- paràmetres (usada 3.70%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 9)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 62.50%, coincidències 5)

- aritmètic (usada 37.50%, coincidències 3)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 7)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 7)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 25)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 40)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 10)

arrange organitza

- organitza (usada 86.21%, coincidències 25)

- organitzar (usada 13.79%, coincidències 4)

arrangement arranjament

- arranjament (usada 42.86%, coincidències 3)

- organització (usada 28.57%, coincidències 2)

- configuració (usada 14.29%, coincidències 1)

- disposició (usada 14.29%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arreglador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 2)

- organitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- v (usada 12.50%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 88.00%, coincidències 22)

- matrius (usada 4.00%, coincidències 1)

- seqüència (usada 4.00%, coincidències 1)

- array (usada 4.00%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 96.77%, coincidències 30)

- arrow (usada 3.23%, coincidències 1)

arrowhead punta de fletxa

- punta de fletxa (usada 42.86%, coincidències 3)

- extrem de fletxa (usada 28.57%, coincidències 2)

- foguera d'odis (usada 14.29%, coincidències 1)

- capfletxa (usada 14.29%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 24)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 12.50%, coincidències 1)

- grafisme (usada 12.50%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 23)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 97.14%, coincidències 68)

- intèrpret (usada 1.43%, coincidències 1)

- artist (usada 1.43%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 9)

artists artistes

- artistes (usada 94.12%, coincidències 16)

- artists (usada 5.88%, coincidències 1)

artwork grafisme

- grafisme (usada 44.44%, coincidències 4)

- il·lustració (usada 11.11%, coincidències 1)

- obra artística (usada 11.11%, coincidències 1)

- artwork (usada 11.11%, coincidències 1)

- art (usada 11.11%, coincidències 1)

- il·lustracions (usada 11.11%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 16)

as com a

- com a (usada 66.67%, coincidències 12)

- as (usada 22.22%, coincidències 4)

- com (usada 5.56%, coincidències 1)

- as (diari) (usada 5.56%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.25%, coincidències 73)

- ascens (usada 5.00%, coincidències 4)

- ordre ascendent (usada 2.50%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.25%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 93.33%, coincidències 14)

- ascii (empresa) (usada 6.67%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 94.74%, coincidències 18)

- asia (usada 5.26%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aden (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / almaty (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / amman (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / anadyr (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtobe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / ashgabat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bagdad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/baghdad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bahrain (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bangkok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / beirut (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bishkek (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/bixkek (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / brunei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / choibalsan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / colombo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / damasc (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / dhaka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/dacca (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dili (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dubai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / dushanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/duixanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / gaza (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / hovd (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / irkutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jayapura (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kabul (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / kamchatka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/kamtxatka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / karachi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/krasnojarsk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuching (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuwait (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / macau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / magadan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / makassar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / manila (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / muscat (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/masqat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/nicosia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / nicòsia (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/novosibrisk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / omsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / oral (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pontianak (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pyongyang (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qatar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qyzylorda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / riyadh (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/riad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / sakhalin (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/sakhalín (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarcanda

- àsia/samarcanda (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/samarkand (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / samarcanda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / seül (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/singapore (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / singapur (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / taipei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / tashkent (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/taixkent (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / tbilisi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tehran (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / thimphu (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/thimbu (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / ulaanbaatar (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/ulanbator (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / urumqi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vientiane (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vladivostok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / yakutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / iekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/ekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / yerevan (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/erevan (usada 16.67%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc sinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 57.69%, coincidències 15)

- preguntar (usada 11.54%, coincidències 3)

- pregunta-ho (usada 7.69%, coincidències 2)

- demana (usada 7.69%, coincidències 2)

- sol·licitar (usada 3.85%, coincidències 1)

- demanda (usada 3.85%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 3.85%, coincidències 1)

- ask (usada 3.85%, coincidències 1)

ask a question fer una pregunta

- fer una pregunta (usada 25.00%, coincidències 3)

- feu una pregunta (usada 25.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 16.67%, coincidències 2)

- preguntar (usada 8.33%, coincidències 1)

- pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 8.33%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- orientació (usada 27.27%, coincidències 3)

- relació d'aspecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 9.09%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 72.22%, coincidències 39)

- relació d’aspecte (usada 9.26%, coincidències 5)

- proporcions (usada 7.41%, coincidències 4)

- relació de l'aspecte (usada 3.70%, coincidències 2)

- allargament (usada 1.85%, coincidències 1)

- proporció (usada 1.85%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 1.85%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 1.85%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 18)

assessment avaluació

- avaluació (usada 46.15%, coincidències 6)

- prova (usada 38.46%, coincidències 5)

- valoració (usada 7.69%, coincidències 1)

- valoracions (usada 7.69%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 69.23%, coincidències 9)

- asset (avió espacial) (usada 7.69%, coincidències 1)

- actius (usada 7.69%, coincidències 1)

- recurs (usada 7.69%, coincidències 1)

- basa (usada 7.69%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 75.00%, coincidències 6)

- actiu (usada 25.00%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 96.15%, coincidències 25)

- assignar (usada 3.85%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 91.67%, coincidències 11)

- assigned (assignat) (usada 8.33%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 85.71%, coincidències 12)

- assignada a (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha assignat a (usada 7.14%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 33.33%, coincidències 2)

- responsable (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignat (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 16.67%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 38.10%, coincidències 8)

- tasca (usada 33.33%, coincidències 7)

- assignació (usada 23.81%, coincidències 5)

- assignment (usada 4.76%, coincidències 1)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- activitats (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 14.29%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 88.89%, coincidències 8)

- ajudant (usada 11.11%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 15)

at a

- a (usada 47.06%, coincidències 16)

- a les (usada 29.41%, coincidències 10)

- arrova (usada 8.82%, coincidències 3)

- at (usada 5.88%, coincidències 2)

- el (usada 2.94%, coincidències 1)

- de (usada 2.94%, coincidències 1)

- al (usada 2.94%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 81.82%, coincidències 9)

- mínim (usada 9.09%, coincidències 1)

- almenys (usada 9.09%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc tangent (usada 9.09%, coincidències 1)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 100.00%, coincidències 14)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 75.00%, coincidències 6)

- atlantic (iowa) (usada 12.50%, coincidències 1)

- atlantic (usada 12.50%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/açores (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic / bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic/bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/illescanàries (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / madeira (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic / reykjavik (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic/reykjavík (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / stanley (usada 16.67%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 83.33%, coincidències 10)

- atlas (usada 16.67%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 53.85%, coincidències 7)

- atm (usada 30.77%, coincidències 4)

- caixer (usada 15.38%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambient (usada 11.11%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 62.50%, coincidències 5)

- atom (usada 37.50%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 77.42%, coincidències 24)

- adjuntar (usada 12.90%, coincidències 4)

- adjunt (usada 3.23%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.23%, coincidències 1)

- attach (usada 3.23%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- adjuntar arxiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- adjunta fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjuntar fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunt (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntat (usada 14.29%, coincidències 1)

attached files fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 66.67%, coincidències 4)

- fitxers adjuntats (usada 16.67%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 16.67%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 52.83%, coincidències 28)

- fitxer adjunt (usada 26.42%, coincidències 14)

- adjunció (usada 13.21%, coincidències 7)

- arxiu adjunt (usada 3.77%, coincidències 2)

- adjuncions (usada 1.89%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 1.89%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 47.73%, coincidències 42)

- fitxers adjunts (usada 32.95%, coincidències 29)

- adjuncions (usada 14.77%, coincidències 13)

- fitxers inclosos (usada 1.14%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 1.14%, coincidències 1)

- avisos (usada 1.14%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.14%, coincidències 1)

attempts intents

- intents (usada 100.00%, coincidències 9)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 55.56%, coincidències 5)

- assistents (usada 22.22%, coincidències 2)

- participant (usada 22.22%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 83.33%, coincidències 15)

- auxiliars (usada 11.11%, coincidències 2)

- els assistents (usada 5.56%, coincidències 1)

attention atenció

- atenció (usada 87.50%, coincidències 7)

- un intrús en el joc (usada 12.50%, coincidències 1)

attention! atenció!

- atenció! (usada 83.33%, coincidències 5)

- atenció (usada 16.67%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 98.28%, coincidències 57)

- atribució (usada 1.72%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 72.73%, coincidències 8)

- nom d'atribut (usada 18.18%, coincidències 2)

- nom del atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 81)

attribution atribució

- atribució (usada 80.00%, coincidències 8)

- reconeixement (usada 20.00%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 8)

audience audiència

- audiència (usada 66.67%, coincidències 8)

- públic (usada 25.00%, coincidències 3)

- espectador (usada 8.33%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 94.67%, coincidències 142)

- audio (usada 4.00%, coincidències 6)

- d'àudio (usada 0.67%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.67%, coincidències 1)

audio bitrate taxa de bits de l'àudio

- taxa de bits de l'àudio (usada 57.14%, coincidències 4)

- taxa de bits d'àudio (usada 42.86%, coincidències 3)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 60.00%, coincidències 6)

- trucada de veu (usada 30.00%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 10.00%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- cd d’àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- canals d’àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 18)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 80.00%, coincidències 12)

- dispositiu d’àudio (usada 20.00%, coincidències 3)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 85.71%, coincidències 12)

- arxiu d’àudio (usada 7.14%, coincidències 1)

- àudio (usada 7.14%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 84.21%, coincidències 16)

- àudios (usada 10.53%, coincidències 2)

- arxius d’àudio (usada 5.26%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- entrada d’àudio (usada 8.33%, coincidències 1)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- sortida d’àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 89.47%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 10.53%, coincidències 2)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts de l'àudio (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres de so (usada 22.22%, coincidències 2)

- paràmetres d''àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 76.92%, coincidències 10)

- pista d’àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

- pista de so (usada 7.69%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit revisa

- revisa (usada 63.64%, coincidències 7)

- auditoria (usada 27.27%, coincidències 3)

- auditar (usada 9.09%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 45.00%, coincidències 18)

- ago (usada 37.50%, coincidències 15)

- ago. (usada 10.00%, coincidències 4)

- agost (usada 2.50%, coincidències 1)

- ag (usada 2.50%, coincidències 1)

- d’ag. (usada 2.50%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 94.23%, coincidències 49)

- d'agost (usada 3.85%, coincidències 2)

- d’agost (usada 1.92%, coincidències 1)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 41)

australia/adelaide austràlia/adelaida

- austràlia/adelaida (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/adelaide (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / brisbane (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / darwin (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / hobart (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lindeman (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / melbourne (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / perth (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/sidney (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 16.67%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 80.00%, coincidències 8)

- dòlars australians (usada 10.00%, coincidències 1)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 93.33%, coincidències 28)

- austria (usada 6.67%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 50.00%, coincidències 13)

- autenticar (usada 30.77%, coincidències 8)

- autenticació (usada 11.54%, coincidències 3)

- autentificar-se (usada 3.85%, coincidències 1)

- autentifica (usada 3.85%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 80.00%, coincidències 8)

- s'ha autenticat (usada 20.00%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 55.17%, coincidències 16)

- autenticant (usada 41.38%, coincidències 12)

- us esteu autenticant (usada 3.45%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 79.41%, coincidències 54)

- autentificació (usada 20.59%, coincidències 14)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 81.82%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 18.18%, coincidències 2)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 35.71%, coincidències 10)

- ha fallat l'autenticació (usada 35.71%, coincidències 10)

- autentificació fallida (usada 7.14%, coincidències 2)

- l’autenticació ha fallat (usada 7.14%, coincidències 2)

- ha fallat l''autenticació (usada 3.57%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 3.57%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 3.57%, coincidències 1)

- ha fallat l'autenticació. (usada 3.57%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 63.64%, coincidències 14)

- l’autenticació ha fallat. (usada 18.18%, coincidències 4)

- l'autenticació ha fallat. (usada 4.55%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 4.55%, coincidències 1)

- autenticació fallida. (usada 4.55%, coincidències 1)

- autentificació fallada (usada 4.55%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 92.31%, coincidències 12)

- mode d'autenticació (usada 7.69%, coincidències 1)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 36.36%, coincidències 16)

- cal autenticació (usada 22.73%, coincidències 10)

- es requereix autenticació (usada 22.73%, coincidències 10)

- autenticació requerida (usada 11.36%, coincidències 5)

- autenticació obligatòria (usada 2.27%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.27%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 2.27%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 95.45%, coincidències 189)

- autor/a (usada 4.04%, coincidències 8)

- autoria (usada 0.51%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom de l'autor/a (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom de l’autor (usada 9.09%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 65.62%, coincidències 21)

- autors (usada 25.00%, coincidències 8)

- autor/s (usada 6.25%, coincidències 2)

- autoria (usada 3.12%, coincidències 1)

authorization autorització

- autorització (usada 88.89%, coincidències 8)

- authorization (usada 11.11%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 66.67%, coincidències 10)

- autoritzar (usada 26.67%, coincidències 4)

- autorizar (usada 6.67%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 90.20%, coincidències 46)

- autors/es (usada 9.80%, coincidències 5)

auto auto

- auto (usada 50.00%, coincidències 64)

- automàtic (usada 40.62%, coincidències 52)

- automàtica (usada 5.47%, coincidències 7)

- autom. (usada 1.56%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.56%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.78%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 10.00%, coincidències 1)

auto hide oculta automàticament

- oculta automàticament (usada 50.00%, coincidències 3)

- amaga automàticament (usada 33.33%, coincidències 2)

- ocultar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desament automàtic (usada 20.00%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 54.55%, coincidències 6)

- autoselecciona (usada 18.18%, coincidències 2)

- seleccionar automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- selecciona automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 50.00%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 10.00%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 14)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 61.54%, coincidències 8)

- detecta automàticament (usada 30.77%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 7.69%, coincidències 1)

autofill autocompletar

- autocompletar (usada 26.67%, coincidències 4)

- emplenament automàtic (usada 26.67%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 13.33%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 13.33%, coincidències 2)

- emplenar automàticament (usada 6.67%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 6.67%, coincidències 1)

- emplenament autom. (usada 6.67%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 78.57%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- autoformatatge (usada 7.14%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 82.97%, coincidències 190)

- automàtica (usada 16.59%, coincidències 38)

- per defecte (usada 0.44%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 75.00%, coincidències 6)

- automàtic (dhcp) (usada 25.00%, coincidències 2)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 66.67%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 33.33%, coincidències 3)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 87.50%, coincidències 7)

- actualitzacions autom. (usada 12.50%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 90.48%, coincidències 19)

- automàtica (usada 9.52%, coincidències 2)

automation automatització

- automatització (usada 100.00%, coincidències 6)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 50.00%, coincidències 5)

- reprodueix automàticament (usada 30.00%, coincidències 3)

- reprod. automàt. (usada 10.00%, coincidències 1)

- reparteix automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 47.06%, coincidències 8)

- desament automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 17.65%, coincidències 3)

- auto-desat (usada 5.88%, coincidències 1)

- desa-ho automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 76.47%, coincidències 13)

- inicialització automàtica (usada 5.88%, coincidències 1)

- engegada automàtica (usada 5.88%, coincidències 1)

- autoinici (usada 5.88%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.88%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.22%, coincidències 35)

- visibilitat (usada 2.78%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.89%, coincidències 123)

- disponibles (usada 4.58%, coincidències 6)

- disponibilitat (usada 0.76%, coincidències 1)

- reservat (usada 0.76%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 10)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 92.31%, coincidències 12)

- odres disponibles (usada 7.69%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 12)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 15)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 80.95%, coincidències 17)

- llengües disponibles (usada 19.05%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 77.78%, coincidències 7)

- plugins disponibles (usada 22.22%, coincidències 2)

available space espai disponible

- espai disponible (usada 100.00%, coincidències 19)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 88.89%, coincidències 8)

- actualitzacions disponibles. (usada 11.11%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 21)

average mitjana

- mitjana (usada 87.30%, coincidències 55)

- average (usada 3.17%, coincidències 2)

- mitja (usada 3.17%, coincidències 2)

- mig (usada 1.59%, coincidències 1)

- normal (usada 1.59%, coincidències 1)

- promig (usada 1.59%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.59%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 86.67%, coincidències 13)

- avestà (usada 13.33%, coincidències 2)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.83%, coincidències 23)

- lluny (usada 4.17%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 17)

axis eix

- eix (usada 66.67%, coincidències 10)

- eixos (usada 20.00%, coincidències 3)

- potències de l'eix (usada 6.67%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 6.67%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 90.00%, coincidències 9)

- aymara (usada 10.00%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 71.43%, coincidències 20)

- azerbaitjan (usada 21.43%, coincidències 6)

- azerbadjan (usada 3.57%, coincidències 1)

- azerbaijan (usada 3.57%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 84.21%, coincidències 16)

- àceri (usada 5.26%, coincidències 1)

- azerbaidjanès (usada 5.26%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.26%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 11)

azores azores

- azores (usada 55.56%, coincidències 5)

- açores (usada 44.44%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 45.45%, coincidències 5)

- azure (usada 36.36%, coincidències 4)

- atzurat (usada 9.09%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 9.09%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 7)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 7)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 6)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 7)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 6)

baby nadó

- nadó (usada 50.00%, coincidències 4)

- bebè (usada 25.00%, coincidències 2)

- baby (sena i marne) (usada 12.50%, coincidències 1)

- al·lot/a (usada 12.50%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 84.93%, coincidències 310)

- anterior (usada 4.66%, coincidències 17)

- endarrere (usada 3.29%, coincidències 12)

- tornar (usada 1.37%, coincidències 5)

- revers (usada 1.37%, coincidències 5)

- torna (usada 1.10%, coincidències 4)

- darrere (usada 0.82%, coincidències 3)

- esquena (usada 0.55%, coincidències 2)

- enrera (usada 0.27%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.27%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.27%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.27%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 30.77%, coincidències 4)

- dorsal (usada 30.77%, coincidències 4)

- capa d'accés de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- fons (usada 7.69%, coincidències 1)

- suport (usada 7.69%, coincidències 1)

- servidor (usada 7.69%, coincidències 1)

- backend (usada 7.69%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 89.88%, coincidències 151)

- segon pla (usada 2.98%, coincidències 5)

- rerefons (usada 2.38%, coincidències 4)

- fons de pantalla (usada 1.19%, coincidències 2)

- en segon pla (usada 1.19%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.19%, coincidències 2)

- fons d'escriptori (usada 0.60%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.60%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 72.18%, coincidències 96)

- color del fons (usada 27.82%, coincidències 37)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 25)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 80.00%, coincidències 12)

- opacitat de fons (usada 20.00%, coincidències 3)

backgrounds fons

- fons (usada 75.00%, coincidències 6)

- fons del escriptori (usada 12.50%, coincidències 1)

- fons de l'escriptori (usada 12.50%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 70.00%, coincidències 7)

- barra invertida (usada 20.00%, coincidències 2)

- contrabarra (usada 10.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 91.67%, coincidències 22)

- tecla d'esborrar (usada 4.17%, coincidències 1)

- la tecla retrocés (usada 4.17%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 82.35%, coincidències 28)

- backup (usada 5.88%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

- còpia (usada 2.94%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 85.71%, coincidències 6)

- fes còpia de seguretat (usada 14.29%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 92.86%, coincidències 13)

- còpies (usada 7.14%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 61.11%, coincidències 11)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 2)

- retrocedir (usada 5.56%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 5.56%, coincidències 1)

- recula (usada 5.56%, coincidències 1)

- backward (usada 5.56%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 55.56%, coincidències 5)

- cap enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolenta (usada 22.22%, coincidències 2)

- malament (usada 11.11%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 43.75%, coincidències 7)

- sol·licitud no vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- sol·licitud errònia (usada 6.25%, coincidències 1)

- petició incorrecta (usada 6.25%, coincidències 1)

- petició errònia (usada 6.25%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 70.00%, coincidències 7)

- insígnia (usada 30.00%, coincidències 3)

badges insígnies

- insígnies (usada 44.44%, coincidències 4)

- distintius (usada 33.33%, coincidències 3)

- globus (usada 22.22%, coincidències 2)

bag bossa

- bossa (usada 57.14%, coincidències 4)

- sac (usada 28.57%, coincidències 2)

- bosses (usada 14.29%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 10)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.24%, coincidències 20)

- bahamas (usada 4.76%, coincidències 1)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 22)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 75.00%, coincidències 6)

- baku (usada 25.00%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 58.70%, coincidències 27)

- saldo (usada 26.09%, coincidències 12)

- equilibri (usada 6.52%, coincidències 3)

- saldo pendent (usada 4.35%, coincidències 2)

- arqueig de caixa (usada 2.17%, coincidències 1)

- balança (usada 2.17%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 14)

ball bola

- bola (usada 57.14%, coincidències 4)

- pilota (usada 42.86%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 85.71%, coincidències 12)

- baltic (usada 14.29%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

bamboo bambú

- bambú (usada 66.67%, coincidències 6)

- bamboo (usada 33.33%, coincidències 3)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 7)

banana plàtan

- plàtan (usada 88.89%, coincidències 8)

- banana (usada 11.11%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 83.33%, coincidències 15)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 5.56%, coincidències 1)

- fleix (usada 5.56%, coincidències 1)

- grup (usada 5.56%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 83.33%, coincidències 15)

- ample de banda (usada 11.11%, coincidències 2)

- ample banda (usada 5.56%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 80.77%, coincidències 21)

- bangladesh (usada 19.23%, coincidències 5)

bank banc

- banc (usada 95.45%, coincidències 21)

- bancari (usada 4.55%, coincidències 1)

bank account compte bancari

- compte bancari (usada 100.00%, coincidències 9)

bank name nom del banc

- nom del banc (usada 100.00%, coincidències 7)

bank statement extracte bancari

- extracte bancari (usada 50.00%, coincidències 4)

- extracte del compte bancari (usada 37.50%, coincidències 3)

- extracte de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 78.26%, coincidències 18)

- rètol (usada 8.70%, coincidències 2)

- estendard (usada 4.35%, coincidències 1)

- anunci (usada 4.35%, coincidències 1)

- banner (usada 4.35%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 50.00%, coincidències 18)

- bar (usada 47.22%, coincidències 17)

- barra de compàs (usada 2.78%, coincidències 1)

bar chart gràfic de barres

- gràfic de barres (usada 54.55%, coincidències 6)

- diagrama de barres (usada 36.36%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 9.09%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 95.24%, coincidències 20)

- barbade (usada 4.76%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 9)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 90.91%, coincidències 10)

- codi de barra (usada 9.09%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 66.67%, coincidències 6)

- bars (usada 22.22%, coincidències 2)

- barç (usada 11.11%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.56%, coincidències 43)

- base (topologia) (usada 2.22%, coincidències 1)

- bàsic (usada 2.22%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 9)

base path camí base

- camí base (usada 66.67%, coincidències 4)

- ruta de base (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta base (usada 16.67%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 9)

baseball beisbol

- beisbol (usada 62.50%, coincidències 5)

- pilota de beisbol (usada 25.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 10)

basic bàsic

- bàsic (usada 86.89%, coincidències 53)

- bàsica (usada 4.92%, coincidències 3)

- basic (usada 4.92%, coincidències 3)

- bàsiques (usada 1.64%, coincidències 1)

- opcions bàsiques (usada 1.64%, coincidències 1)

basic colors colors bàsics

- colors bàsics (usada 83.33%, coincidències 5)

- colors basics (usada 16.67%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 13)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 9)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 26.32%, coincidències 5)

- ajusts bàsics (usada 21.05%, coincidències 4)

- configuració bàsica (usada 21.05%, coincidències 4)

- ajustos basics (usada 5.26%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjament bàsic (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjaments bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustaments bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 62.50%, coincidències 5)

- informació bàsica (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 30)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 41.67%, coincidències 5)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 82.61%, coincidències 19)

- basc; èuscar (usada 4.35%, coincidències 1)

- basc; èuscar; eusquera (usada 4.35%, coincidències 1)

- èuscar (usada 4.35%, coincidències 1)

- euskera (usada 4.35%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 37.50%, coincidències 6)

- baixos (usada 25.00%, coincidències 4)

- greus (usada 25.00%, coincidències 4)

- clau de fa (usada 6.25%, coincidències 1)

- bass (usada 6.25%, coincidències 1)

bass boost sense accentuació dels baixos

- sense accentuació dels baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- accentuació de baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- amplificació de baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- accentuació dels baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- potencia de greus (usada 16.67%, coincidències 1)

- potencia els greus (usada 16.67%, coincidències 1)

bassoon fagot

- fagot (usada 100.00%, coincidències 6)

batch lot

- lot (usada 50.00%, coincidències 4)

- batch (usada 25.00%, coincidències 2)

- lote (usada 12.50%, coincidències 1)

- processos en cadena (usada 12.50%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 93.10%, coincidències 27)

- bateria elèctrica (usada 3.45%, coincidències 1)

- pila (usada 3.45%, coincidències 1)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 62.50%, coincidències 5)

- nivell de bateria (usada 37.50%, coincidències 3)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

battery monitor monitor de la bateria

- monitor de la bateria (usada 66.67%, coincidències 4)

- monitor de bateria (usada 16.67%, coincidències 1)

- monitor de càrrega de bateria (usada 16.67%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 75.00%, coincidències 6)

- bits per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- taxa de baud (usada 12.50%, coincidències 1)

bay badia

- badia (usada 83.33%, coincidències 5)

- compartiment (usada 16.67%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 50.00%, coincidències 20)

- bcc (usada 32.50%, coincidències 13)

- c/o (usada 17.50%, coincidències 7)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 91.67%, coincidències 11)

- beach (usada 8.33%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 5)

- far (usada 20.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 20.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 10.00%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 83.33%, coincidències 5)

- bear (usada 16.67%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

bed llit

- llit (usada 87.50%, coincidències 7)

- llits (usada 12.50%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 33.33%, coincidències 3)

- so (usada 22.22%, coincidències 2)

- bip (usada 11.11%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 11.11%, coincidències 1)

- xiula (usada 11.11%, coincidències 1)

- emet un to (usada 11.11%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 7)

before abans

- abans (usada 84.93%, coincidències 62)

- abans de (usada 9.59%, coincidències 7)

- anterior (usada 2.74%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.37%, coincidències 1)

- before (usada 1.37%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 33.33%, coincidències 6)

- començament (usada 27.78%, coincidències 5)

- comença (usada 22.22%, coincidències 4)

- començar (usada 5.56%, coincidències 1)

- principi (usada 5.56%, coincidències 1)

- begin (usada 5.56%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 84.62%, coincidències 11)

- novell (usada 15.38%, coincidències 2)

beginning començament

- començament (usada 35.71%, coincidències 5)

- inici (usada 28.57%, coincidències 4)

- començant (usada 14.29%, coincidències 2)

- sortida (usada 7.14%, coincidències 1)

- principi (usada 7.14%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 7.14%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 52.63%, coincidències 10)

- comença per (usada 47.37%, coincidències 9)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 36)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 14)

beijing pequín

- pequín (usada 91.67%, coincidències 11)

- beijing (usada 8.33%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 80.77%, coincidències 21)

- bielorrússia (usada 7.69%, coincidències 2)

- belarus (usada 3.85%, coincidències 1)

- bielorússia (desambiguació) (usada 3.85%, coincidències 1)

- biélorusia (usada 3.85%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.30%, coincidències 26)

- bielorúsa (usada 3.70%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 31)

belize belize

- belize (usada 96.00%, coincidències 24)

- belice (usada 4.00%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 66.67%, coincidències 8)

- so d’avís (usada 16.67%, coincidències 2)

- timbre (usada 16.67%, coincidències 2)

below a sota

- a sota (usada 41.67%, coincidències 10)

- sota (usada 29.17%, coincidències 7)

- inferior (usada 12.50%, coincidències 3)

- per sota (usada 8.33%, coincidències 2)

- part inferior (usada 4.17%, coincidències 1)

- baix (usada 4.17%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 71.43%, coincidències 5)

- banc per seure (usada 14.29%, coincidències 1)

- bench (usada 14.29%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de rendiment (usada 28.57%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 96.77%, coincidències 30)

- bengali (usada 3.23%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 90.48%, coincidències 19)

- benin (usada 9.52%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 92.31%, coincidències 12)

- berlin (usada 7.69%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 65.00%, coincidències 13)

- bermudes (usada 35.00%, coincidències 7)

best màxima

- màxima (usada 40.00%, coincidències 10)

- millor (usada 28.00%, coincidències 7)

- el millor (usada 12.00%, coincidències 3)

- la millor (usada 8.00%, coincidències 2)

- cordialment (usada 4.00%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 4.00%, coincidències 1)

- superior (usada 4.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 58.82%, coincidències 10)

- millor ajustament (usada 17.65%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 11.76%, coincidències 2)

- ajust automàtic (usada 5.88%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 5.88%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.88%, coincidències 31)

- β ( beta minúscula) (usada 3.12%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 90.91%, coincidències 20)

- between (usada 9.09%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 33.33%, coincidències 4)

- bissell (usada 33.33%, coincidències 4)

- bisella (usada 25.00%, coincidències 3)

- obliqua (usada 8.33%, coincidències 1)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 6)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.74%, coincidències 18)

- bután (usada 5.26%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 17)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 13)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 90.91%, coincidències 10)

- big (usada 9.09%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.61%, coincidències 57)

- major (usada 3.39%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 14)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- projecte de llei (usada 20.00%, coincidències 2)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 13)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 76.92%, coincidències 10)

- direcció de facturació (usada 15.38%, coincidències 2)

- direcció de enviament (usada 7.69%, coincidències 1)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 62.50%, coincidències 5)

- dades de facturació (usada 37.50%, coincidències 3)

bin bin

- bin (usada 44.44%, coincidències 4)

- paperera (usada 22.22%, coincidències 2)

- grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- compartiment (usada 11.11%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 86.84%, coincidències 33)

- binària (usada 5.26%, coincidències 2)

- sistema binari (usada 2.63%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.63%, coincidències 1)

- binary (usada 2.63%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 60.00%, coincidències 9)

- unint (usada 6.67%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 6.67%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- vinculant (usada 6.67%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 6.67%, coincidències 1)

- associació (usada 6.67%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 77.78%, coincidències 7)

- binomi (usada 22.22%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 8)

bios boot arrencada bios

- arrencada bios (usada 100.00%, coincidències 14)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 11)

birth year any de naixement

- any de naixement (usada 100.00%, coincidències 6)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 75.00%, coincidències 27)

- data de naixement (usada 13.89%, coincidències 5)

- natalici (usada 5.56%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 2.78%, coincidències 1)

- dia de naixement (usada 2.78%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 7)

bit bit

- bit (usada 55.56%, coincidències 5)

- bits (usada 22.22%, coincidències 2)

- mos (usada 11.11%, coincidències 1)

- mica (usada 11.11%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 43.75%, coincidències 7)

- bits de profunditat (usada 25.00%, coincidències 4)

- nombre de bits (usada 12.50%, coincidències 2)

- profunditat de mostreig (usada 6.25%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 6.25%, coincidències 1)

- bits per color (usada 6.25%, coincidències 1)

bit rate velocitat de bits

- velocitat de bits (usada 47.37%, coincidències 9)

- taxa de bits (usada 42.11%, coincidències 8)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.26%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 5.26%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 12)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 19)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 77.14%, coincidències 27)

- velocitat de bits (usada 8.57%, coincidències 3)

- taxadebits (usada 5.71%, coincidències 2)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.86%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 12)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 15)

black negre

- negre (usada 87.23%, coincidències 82)

- negres (usada 6.38%, coincidències 6)

- gruixut (usada 3.19%, coincidències 3)

- negra (usada 2.13%, coincidències 2)

- ordena (usada 1.06%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 25)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 13)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 12)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 50.00%, coincidències 19)

- buit (usada 28.95%, coincidències 11)

- blanc (usada 5.26%, coincidències 2)

- blank (usada 5.26%, coincidències 2)

- esborra (usada 5.26%, coincidències 2)

- negre (usada 2.63%, coincidències 1)

- buida (usada 2.63%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 71.43%, coincidències 5)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

- blank blu-ray disc (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 81.82%, coincidències 9)

- pàgina buida (usada 18.18%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 58.82%, coincidències 10)

- mescla (usada 23.53%, coincidències 4)

- transició (usada 5.88%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.88%, coincidències 1)

- mesclar (usada 5.88%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 36.36%, coincidències 8)

- mode de mescla (usada 27.27%, coincidències 6)

- mode de barreja (usada 18.18%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.64%, coincidències 3)

- mode (usada 4.55%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

- pampallugues (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 41.98%, coincidències 34)

- bloca (usada 25.93%, coincidències 21)

- bloquejar (usada 12.35%, coincidències 10)

- bloqueja (usada 8.64%, coincidències 7)

- blocs (usada 3.70%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.47%, coincidències 2)

- bossell (usada 1.23%, coincidències 1)

- bloquejats (usada 1.23%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.23%, coincidències 1)

- block (usada 1.23%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 84.62%, coincidències 11)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 15.38%, coincidències 2)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 55.56%, coincidències 5)

- elements de blocs (usada 22.22%, coincidències 2)

- blocar elements (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 11.11%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 50.00%, coincidències 5)

- bloquejar l’usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 10.00%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 38.78%, coincidències 19)

- bloquejat (usada 34.69%, coincidències 17)

- blocats (usada 10.20%, coincidències 5)

- bloquejada (usada 4.08%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 4.08%, coincidències 2)

- blocades (usada 2.04%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.04%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 2.04%, coincidències 1)

- bloca (usada 2.04%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 70.00%, coincidències 7)

- usuaris bloquejats (usada 30.00%, coincidències 3)

blockquote cita

- cita (usada 36.36%, coincidències 4)

- cita en bloc (usada 36.36%, coincidències 4)

- bloc de cita (usada 18.18%, coincidències 2)

- citació (usada 9.09%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 96.55%, coincidències 28)

- quadrets (usada 3.45%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 80.00%, coincidències 20)

- bloc (usada 16.00%, coincidències 4)

- publicar al blog (usada 4.00%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 6)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 87.50%, coincidències 7)

- blue-ray (usada 12.50%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 96.03%, coincidències 145)

- blava (usada 3.31%, coincidències 5)

- blue (usada 0.66%, coincidències 1)

blueberry nabiu

- nabiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- mirtil (usada 14.29%, coincidències 1)

- blueberry (usada 14.29%, coincidències 1)

blues blues

- blues (usada 83.33%, coincidències 5)

- blaus (usada 16.67%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 42)

bluetooth devices dispositius bluetooth

- dispositius bluetooth (usada 100.00%, coincidències 9)

blur difuminar

- difuminar (usada 28.95%, coincidències 11)

- difumina (usada 26.32%, coincidències 10)

- difuminat (usada 23.68%, coincidències 9)

- borrós (usada 13.16%, coincidències 5)

- difuminada (usada 2.63%, coincidències 1)

- taca (usada 2.63%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.63%, coincidències 1)

board tauler

- tauler (usada 55.00%, coincidències 11)

- placa (usada 15.00%, coincidències 3)

- tauler de joc (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.00%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.00%, coincidències 1)

- taula (usada 5.00%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauló (usada 5.00%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 45.45%, coincidències 5)

- barca (usada 45.45%, coincidències 5)

- veler (usada 9.09%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 91.49%, coincidències 43)

- body (usada 4.26%, coincidències 2)

- missatge (usada 2.13%, coincidències 1)

- text (usada 2.13%, coincidències 1)

body text text del cos

- text del cos (usada 50.00%, coincidències 3)

- cos del text (usada 33.33%, coincidències 2)

- text de cos (usada 16.67%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 99.34%, coincidències 151)

- marcat (usada 0.66%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 72.73%, coincidències 8)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 14)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.30%, coincidències 26)

- bolivia (usada 3.70%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 7)

bond enllaç

- enllaç (usada 61.54%, coincidències 16)

- vinculada (usada 7.69%, coincidències 2)

- bo (usada 7.69%, coincidències 2)

- vinculació (usada 3.85%, coincidències 1)

- obligació (usada 3.85%, coincidències 1)

- vincle (usada 3.85%, coincidències 1)

- llaç (usada 3.85%, coincidències 1)

- mig (usada 3.85%, coincidències 1)

- lligam (usada 3.85%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 34)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 45.28%, coincidències 24)

- adreça d'interès (usada 24.53%, coincidències 13)

- punt de llibre (usada 5.66%, coincidències 3)

- preferit (usada 5.66%, coincidències 3)

- adreces d'interès (usada 3.77%, coincidències 2)

- punt (usada 3.77%, coincidències 2)

- marca (usada 1.89%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.89%, coincidències 1)

- marcadors (usada 1.89%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.89%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.89%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 1.89%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 44.44%, coincidències 4)

- nom del marcador (usada 22.22%, coincidències 2)

- nom del preferit (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom de marcatge (usada 11.11%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 15.38%, coincidències 2)

- marqueu aquesta pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- apunta aquesta pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 49.61%, coincidències 64)

- marcadors (usada 35.66%, coincidències 46)

- preferits (usada 5.43%, coincidències 7)

- punts (usada 4.65%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.10%, coincidències 4)

- marcador (usada 0.78%, coincidències 1)

- punts d'interès (usada 0.78%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 24)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 33)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 75.00%, coincidències 21)

- boot (usada 7.14%, coincidències 2)

- bota malaia (usada 3.57%, coincidències 1)

- bota (usada 3.57%, coincidències 1)

- arrenca (usada 3.57%, coincidències 1)

- botes (usada 3.57%, coincidències 1)

- arrancada (usada 3.57%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 90.00%, coincidències 9)

- zhuyin (usada 10.00%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 8)

border vora

- vora (usada 66.67%, coincidències 50)

- frontera (usada 16.00%, coincidències 12)

- contorn (usada 12.00%, coincidències 9)

- marge (usada 2.67%, coincidències 2)

- només la vora (usada 1.33%, coincidències 1)

- vores (usada 1.33%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 39.13%, coincidències 9)

- color del contorn (usada 26.09%, coincidències 6)

- color de les vores (usada 13.04%, coincidències 3)

- color del marge (usada 8.70%, coincidències 2)

- color de vora (usada 8.70%, coincidències 2)

- color de contorn (usada 4.35%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 52.63%, coincidències 10)

- amplada del contorn (usada 26.32%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 10.53%, coincidències 2)

- gruix de la vora (usada 5.26%, coincidències 1)

- amplada de contorn (usada 5.26%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 90.91%, coincidències 40)

- contorns (usada 6.82%, coincidències 3)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.00%, coincidències 18)

- bòsnia i herzegovina (usada 5.00%, coincidències 1)

- bòsnia i herzégovina (usada 5.00%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 86.96%, coincidències 20)

- bosni (usada 13.04%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 83.33%, coincidències 10)

- robot (usada 16.67%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 51.11%, coincidències 23)

- tots dos (usada 28.89%, coincidències 13)

- ambdues (usada 6.67%, coincidències 3)

- tots (usada 2.22%, coincidències 1)

- ambdós|els dos|tots dos (usada 2.22%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 2.22%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.22%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.22%, coincidències 1)

- both (usada 2.22%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.24%, coincidències 20)

- botsuana (usada 4.76%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 28.57%, coincidències 2)

- pula botswanesa (usada 28.57%, coincidències 2)

bottle ampolla

- ampolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- botella (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 62.50%, coincidències 125)

- baix (usada 14.50%, coincidències 29)

- part inferior (usada 10.00%, coincidències 20)

- a baix (usada 6.50%, coincidències 13)

- final (usada 1.00%, coincidències 2)

- al final (usada 1.00%, coincidències 2)

- avall (usada 1.00%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 1.00%, coincidències 2)

- a sota (usada 0.50%, coincidències 1)

- capdavall (usada 0.50%, coincidències 1)

- sota (usada 0.50%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.50%, coincidències 1)

- natges (usada 0.50%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 30.00%, coincidències 3)

- inferior centre (usada 20.00%, coincidències 2)

- a baix centre (usada 20.00%, coincidències 2)

- baix centre (usada 10.00%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior central (usada 10.00%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 46.34%, coincidències 19)

- baix a l'esquerra (usada 17.07%, coincidències 7)

- a baix esquerra (usada 9.76%, coincidències 4)

- baix esquerra (usada 7.32%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 4.88%, coincidències 2)

- a baix a l'esquerra (usada 4.88%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 4.88%, coincidències 2)

- inferior esquerre (usada 2.44%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.44%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 44.74%, coincidències 17)

- baix a la dreta (usada 18.42%, coincidències 7)

- a baix a la dreta (usada 10.53%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 7.89%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 7.89%, coincidències 3)

- part inferior dreta (usada 5.26%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 2.63%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 2.63%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 13)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a la dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 42.86%, coincidències 6)

- rebota (usada 21.43%, coincidències 3)

- retorn (usada 7.14%, coincidències 1)

- bounce (usada 7.14%, coincidències 1)

- botar (usada 7.14%, coincidències 1)

- retornar (usada 7.14%, coincidències 1)

- repetició (usada 7.14%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 33.33%, coincidències 3)

- contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- límits (usada 22.22%, coincidències 2)

- frontera (usada 11.11%, coincidències 1)

- final (usada 11.11%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 26.67%, coincidències 4)

- quadre delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- capsa delimitadora (usada 13.33%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- caixetí delimitador (usada 6.67%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 6.67%, coincidències 1)

- límits (usada 6.67%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 6.67%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 85.71%, coincidències 12)

- bouvet (usada 14.29%, coincidències 2)

box caixa

- caixa (usada 40.48%, coincidències 17)

- quadre (usada 28.57%, coincidències 12)

- capsa (usada 11.90%, coincidències 5)

- casella (usada 11.90%, coincidències 5)

- boix (usada 2.38%, coincidències 1)

- box (usada 2.38%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.38%, coincidències 1)

box drawing dibuix de quadres

- dibuix de quadres (usada 22.22%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 22.22%, coincidències 2)

- dibuixos de quadres (usada 22.22%, coincidències 2)

- dibuix de línies (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 11.11%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 52.38%, coincidències 11)

- ppm (usada 19.05%, coincidències 4)

- tempo (usada 19.05%, coincidències 4)

- tpm (usada 4.76%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 4.76%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 50.00%, coincidències 4)

- plantilles braille (usada 37.50%, coincidències 3)

- patrons de braille (usada 12.50%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 85.19%, coincidències 23)

- bifurcació (usada 7.41%, coincidències 2)

- sucursal (usada 3.70%, coincidències 1)

- de bifurcació (usada 3.70%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 91.67%, coincidències 11)

- marca comercial (usada 8.33%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 35)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 66.67%, coincidències 6)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 80.00%, coincidències 8)

- real (usada 20.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 10)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 50.00%, coincidències 3)

- farina de galeta (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta (usada 16.67%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 16.67%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 40.00%, coincidències 6)

- divisió (usada 13.33%, coincidències 2)

- salta|trenca (usada 6.67%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 6.67%, coincidències 1)

- salta (usada 6.67%, coincidències 1)

- pausa (usada 6.67%, coincidències 1)

- interromp (usada 6.67%, coincidències 1)

- interrupció (usada 6.67%, coincidències 1)

- trenca (usada 6.67%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 62.50%, coincidències 5)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 71.43%, coincidències 5)

- punts d'interrupció (usada 28.57%, coincidències 2)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 21)

brick maó

- maó (usada 85.71%, coincidències 6)

- brick (usada 14.29%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 97.62%, coincidències 41)

- pont de comandament (usada 2.38%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 75.00%, coincidències 9)

- lluminós (usada 16.67%, coincidències 2)

- lluentor (usada 8.33%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 90.32%, coincidències 84)

- lluminositat (usada 8.60%, coincidències 8)

- claror (usada 1.08%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 47.37%, coincidències 9)

- porta endavant (usada 15.79%, coincidències 3)

- portar a primer pla (usada 10.53%, coincidències 2)

- envia al davant (usada 5.26%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.26%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.26%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.26%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.26%, coincidències 1)

british columbia colúmbia britànica

- colúmbia britànica (usada 71.43%, coincidències 5)

- british columbia (usada 28.57%, coincidències 2)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 87.50%, coincidències 7)

- illes verge (britàniques) (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 74.19%, coincidències 23)

- envia a tots (usada 6.45%, coincidències 2)

- redifusió (usada 6.45%, coincidències 2)

- retransmetre (usada 6.45%, coincidències 2)

- difusió general (usada 3.23%, coincidències 1)

- de difusió (usada 3.23%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 63.64%, coincidències 7)

- trencada (usada 9.09%, coincidències 1)

- espatllat (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencats (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 9.09%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 6)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 24)

browse navega

- navega (usada 82.74%, coincidències 187)

- explora (usada 7.96%, coincidències 18)

- examina (usada 3.10%, coincidències 7)

- explorar (usada 1.33%, coincidències 3)

- navegació (usada 0.88%, coincidències 2)

- navegar (usada 0.88%, coincidències 2)

- buscar (usada 0.44%, coincidències 1)

- fer un tomb (usada 0.44%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.44%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.44%, coincidències 1)

- índex (usada 0.44%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.44%, coincidències 1)

- visualitzador (usada 0.44%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 50.00%, coincidències 7)

- navegador de fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- explorar els arxius (usada 7.14%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la xarxa

- navegueu per la xarxa (usada 30.00%, coincidències 3)

- navegueu pel web (usada 30.00%, coincidències 3)

- navegueu per la web (usada 20.00%, coincidències 2)

- navega la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 86.84%, coincidències 33)

- explorador (usada 10.53%, coincidències 4)

- browser (usada 2.63%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 35.71%, coincidències 5)

- navegant (usada 21.43%, coincidències 3)

- explorant (usada 14.29%, coincidències 2)

- exploració (usada 14.29%, coincidències 2)

- examinant (usada 7.14%, coincidències 1)

- navegar (usada 7.14%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 9)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 66.67%, coincidències 8)

- brunei darussalam (usada 25.00%, coincidències 3)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 8.33%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 71.43%, coincidències 10)

- brotxa (usada 14.29%, coincidències 2)

- brush (colorado) (usada 7.14%, coincidències 1)

- raspall (usada 7.14%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- regió de brussel·les-capital (usada 9.09%, coincidències 1)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 7)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 19)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 100.00%, coincidències 7)

bucket galleda

- galleda (usada 57.14%, coincidències 4)

- catúfol (usada 14.29%, coincidències 1)

- fossa sèptica (usada 14.29%, coincidències 1)

- cub (usada 14.29%, coincidències 1)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 9)

buddy company

- company (usada 86.67%, coincidències 13)

- amic (usada 13.33%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 12)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 11)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 47.62%, coincidències 10)

- dilatació (usada 33.33%, coincidències 7)

- àrea d'influència (usada 19.05%, coincidències 4)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida del buffer (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 27.27%, coincidències 3)

- desant a la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 9.09%, coincidències 1)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 2)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- dilatacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 12.50%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- cuca (usada 14.29%, coincidències 1)

- bug (usada 14.29%, coincidències 1)

- errada (usada 14.29%, coincidències 1)

- error (usada 0.00%, coincidències 0)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 25.00%, coincidències 2)

- seguiment de correcció d'errors (usada 12.50%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 12.50%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 12.50%, coincidències 1)

- incidències (usada 12.50%, coincidències 1)

- seguiment d'errors (usada 12.50%, coincidències 1)

- seguidor d'errors (usada 12.50%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 75.00%, coincidències 9)

- buginès (usada 25.00%, coincidències 3)

bugs errors

- errors (usada 63.64%, coincidències 7)

- errors de programari (usada 36.36%, coincidències 4)

buhid buhid

- buhid (usada 55.56%, coincidències 5)

- bugui (usada 44.44%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 36.84%, coincidències 14)

- construcció (usada 23.68%, coincidències 9)

- muntatge (usada 15.79%, coincidències 6)

- fase (usada 10.53%, coincidències 4)

- munta (usada 5.26%, coincidències 2)

- build (usada 2.63%, coincidències 1)

- compilació (usada 2.63%, coincidències 1)

- generar (usada 2.63%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 50.00%, coincidències 10)

- construcció (usada 10.00%, coincidències 2)

- edificació (usada 5.00%, coincidències 1)

- creant (usada 5.00%, coincidències 1)

- compilant (usada 5.00%, coincidències 1)

- muntatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- construint (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 5.00%, coincidències 1)

- construir (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 5.00%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 79.17%, coincidències 19)

- incorporat (usada 20.83%, coincidències 5)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 29)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.44%, coincidències 38)

- bulgar (usada 2.56%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 80.00%, coincidències 8)

- lev (usada 20.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 62.50%, coincidències 10)

- bala (usada 12.50%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- • (símbol pic) (usada 6.25%, coincidències 1)

- pics (usada 6.25%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 70.00%, coincidències 7)

- llista no ordenada (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 42.86%, coincidències 9)

- llista de vinyetes (usada 19.05%, coincidències 4)

- llista amb pics (usada 19.05%, coincidències 4)

- llista amb vinyetes (usada 9.52%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 4.76%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 4.76%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 84.62%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 15.38%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 61.54%, coincidències 8)

- agrupació (usada 15.38%, coincidències 2)

- embolcall (usada 15.38%, coincidències 2)

- agrupar (usada 7.69%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 89.47%, coincidències 17)

- burkina fasso (usada 5.26%, coincidències 1)

- burquina faso (usada 5.26%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 90.00%, coincidències 18)

- gat birmà (usada 5.00%, coincidències 1)

- burmès (usada 5.00%, coincidències 1)

burn gravar

- gravar (usada 28.57%, coincidències 6)

- crema (usada 19.05%, coincidències 4)

- grava (usada 14.29%, coincidències 3)

- cremat (usada 14.29%, coincidències 3)

- enregistra (usada 9.52%, coincidències 2)

- cremada (usada 4.76%, coincidències 1)

- cremar (usada 4.76%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 4.76%, coincidències 1)

burst ràfega

- ràfega (usada 50.00%, coincidències 3)

- sèrie disparada (usada 16.67%, coincidències 1)

- rebenta (usada 16.67%, coincidències 1)

- seqüència (usada 16.67%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 18)

bus bus

- bus (usada 71.43%, coincidències 20)

- autobús (usada 28.57%, coincidències 8)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 62.50%, coincidències 5)

- parada d’autobús (usada 25.00%, coincidències 2)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 40.00%, coincidències 10)

- negocis (usada 32.00%, coincidències 8)

- negoci (usada 28.00%, coincidències 7)

busy ocupat

- ocupat (usada 85.37%, coincidències 35)

- ocupada (usada 9.76%, coincidències 4)

- no disponible (usada 2.44%, coincidències 1)

- està ocupat (usada 2.44%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.39%, coincidències 80)

- button (usada 1.20%, coincidències 1)

- bot@'o (usada 1.20%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.20%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 27)

buy compra

- compra (usada 50.00%, coincidències 8)

- comprar (usada 43.75%, coincidències 7)

- buï (usada 6.25%, coincidències 1)

bw banda

- banda (usada 14.29%, coincidències 1)

- b/n (usada 14.29%, coincidències 1)

- blanc i negre (usada 14.29%, coincidències 1)

- b i n (usada 14.29%, coincidències 1)

- nb (usada 14.29%, coincidències 1)

- bw (usada 14.29%, coincidències 1)

- re (usada 14.29%, coincidències 1)

by per

- per (usada 89.66%, coincidències 52)

- de (usada 3.45%, coincidències 2)

- en (usada 1.72%, coincidències 1)

- autor (usada 1.72%, coincidències 1)

- by (usada 1.72%, coincidències 1)

- segons (usada 1.72%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 13)

by extension per extensió

- per extensió (usada 90.91%, coincidències 10)

- per l'extensió (usada 9.09%, coincidències 1)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 88.89%, coincidències 8)

- per la data de modificació (usada 11.11%, coincidències 1)

by name per nom

- per nom (usada 95.83%, coincidències 23)

- pel nom (usada 4.17%, coincidències 1)

by size per mida

- per mida (usada 94.44%, coincidències 17)

- per la mida (usada 5.56%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 15)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 17)

bytes bytes

- bytes (usada 94.92%, coincidències 56)

- octets (usada 5.08%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 7)

ca ca

- ca (usada 100.00%, coincidències 6)

ca certificate certificat de la ca

- certificat de la ca (usada 40.00%, coincidències 4)

- certificat de ca (usada 30.00%, coincidències 3)

- certificat ca (usada 20.00%, coincidències 2)

- certificat de l'ac (usada 10.00%, coincidències 1)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 71.43%, coincidències 10)

- compromís de ca (usada 28.57%, coincidències 4)

cable cable

- cable (usada 87.50%, coincidències 7)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 72.22%, coincidències 13)

- cable desconnectat (usada 27.78%, coincidències 5)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 72.22%, coincidències 26)

- cau (usada 11.11%, coincidències 4)

- cache (usada 5.56%, coincidències 2)

- caxè (usada 2.78%, coincidències 1)

- caché (usada 2.78%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.78%, coincidències 1)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.78%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 30.77%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 23.08%, coincidències 3)

- cau (usada 15.38%, coincidències 2)

- memòria (usada 15.38%, coincidències 2)

- a la memòria cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 7.69%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 10.00%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 7)

cairo el caire

- el caire (usada 70.59%, coincidències 12)

- cairo (usada 29.41%, coincidències 5)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 9)

calculate calcula

- calcula (usada 83.33%, coincidències 25)

- calcular (usada 13.33%, coincidències 4)

- càlcul (usada 3.33%, coincidències 1)

calculated calculat

- calculat (usada 88.89%, coincidències 8)

- calculada (usada 11.11%, coincidències 1)

calculating calculant

- calculant (usada 59.46%, coincidències 22)

- s'està calculant (usada 37.84%, coincidències 14)

- s’està calculant (usada 2.70%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 88.89%, coincidències 8)

- compte (usada 11.11%, coincidències 1)

calculations càlculs

- càlculs (usada 87.50%, coincidències 7)

- cálculos (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 44)

calendar calendari

- calendari (usada 96.58%, coincidències 113)

- agenda (usada 2.56%, coincidències 3)

- calendar (usada 0.85%, coincidències 1)

calendar events esdeveniments del calendari

- esdeveniments del calendari (usada 62.50%, coincidències 5)

- esdeveniments de calendari (usada 37.50%, coincidències 3)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 9)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 24)

calibrate calibra

- calibra (usada 71.43%, coincidències 10)

- calibrar (usada 21.43%, coincidències 3)

- calibratge (usada 7.14%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 11)

california california

- california (usada 57.14%, coincidències 4)

- califòrnia (usada 42.86%, coincidències 3)

call trucar

- trucar (usada 40.43%, coincidències 19)

- truca (usada 23.40%, coincidències 11)

- trucada (usada 12.77%, coincidències 6)

- crida (usada 8.51%, coincidències 4)

- habitual (usada 4.26%, coincidències 2)

- joan call bonet (usada 2.13%, coincidències 1)

- truca a (usada 2.13%, coincidències 1)

- comú (usada 2.13%, coincidències 1)

- truca-li (usada 2.13%, coincidències 1)

- trucades (usada 2.13%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 57.14%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 28.57%, coincidències 2)

- grup de trucades (usada 14.29%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 8)

calling trucant

- trucant (usada 30.00%, coincidències 3)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està trucant (usada 20.00%, coincidències 2)

- trucades (usada 10.00%, coincidències 1)

- telefonades (usada 10.00%, coincidències 1)

- cridant (usada 10.00%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 68.75%, coincidències 11)

- crides (usada 31.25%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 22)

camel camell

- camell (usada 57.14%, coincidències 4)

- dromedari (usada 42.86%, coincidències 3)

camera càmera

- càmera (usada 98.86%, coincidències 87)

- càmera %s (usada 1.14%, coincidències 1)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 76.47%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 17.65%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.88%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 95.83%, coincidències 23)

- camerún (usada 4.17%, coincidències 1)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 6)

canada canadà

- canadà (usada 97.14%, coincidències 34)

- canada (usada 2.86%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlars canadencs (usada 10.00%, coincidències 1)

canadian english anglès canadenc

- anglès canadenc (usada 66.67%, coincidències 4)

- anglès del canadà (usada 33.33%, coincidències 2)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 76.77%, coincidències 1117)

- cancel·lar (usada 18.08%, coincidències 263)

- anul·la (usada 2.54%, coincidències 37)

- tanca (usada 1.24%, coincidències 18)

- cancel·la els canvis (usada 0.62%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.21%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.14%, coincidències 2)

- ara no (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.07%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 50.00%, coincidències 4)

- cancel·lar descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancel·lar la descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancelar baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 60.00%, coincidències 6)

- anuŀla la feina (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·lar tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·la treball (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·la un treball (usada 10.00%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 67.31%, coincidències 35)

- cancel·lada (usada 19.23%, coincidències 10)

- s'ha cancel·lat (usada 11.54%, coincidències 6)

- cancel·lades (usada 1.92%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 50.00%, coincidències 9)

- cancel·lant (usada 44.44%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 5.56%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 68.57%, coincidències 24)

- cancel·lada (usada 20.00%, coincidències 7)

- s'ha cancel·lat (usada 11.43%, coincidències 4)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 61.54%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 15.38%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'està canceŀlant (usada 7.69%, coincidències 1)

cancer cranc

- cranc (usada 45.45%, coincidències 5)

- càncer (usada 36.36%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 9.09%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 9.09%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 9)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 42.86%, coincidències 3)

- no es pot esborrar (usada 28.57%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no s'ha pogut suprimir (usada 14.29%, coincidències 1)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 77.78%, coincidències 7)

- no es pot obrir l’arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 90.00%, coincidències 18)

- tapís (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvas (usada 5.00%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 36.36%, coincidències 4)

- cap estil (usada 27.27%, coincidències 3)

- estil principal (usada 18.18%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 9.09%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 9.09%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 75.00%, coincidències 12)

- característiques (usada 12.50%, coincidències 2)

- funcionalitats (usada 6.25%, coincidències 1)

- funcions (usada 6.25%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 91.67%, coincidències 11)

- funcionalitats (usada 8.33%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 95.92%, coincidències 47)

- capacitat jurídica (usada 2.04%, coincidències 1)

- cabuda (usada 2.04%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 21)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 85.51%, coincidències 59)

- majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 2.90%, coincidències 2)

- posa en majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- majúscules inicials (usada 1.45%, coincidències 1)

- utilitzar les majúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- capitalitza (usada 1.45%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.45%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 87.50%, coincidències 7)

- capitals (usada 12.50%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 33.33%, coincidències 3)

- bloq maj (usada 11.11%, coincidències 1)

- capacitats (usada 11.11%, coincidències 1)

- majús (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

- maj (usada 11.11%, coincidències 1)

- cares (usada 11.11%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 52.63%, coincidències 10)

- bloqueig de majúscules (usada 26.32%, coincidències 5)

- bloq. maj. (usada 5.26%, coincidències 1)

- majúscules (usada 5.26%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 5.26%, coincidències 1)

- bloq majús (usada 5.26%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 88.89%, coincidències 8)

- test de captcha (usada 11.11%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 52.73%, coincidències 29)

- títol (usada 27.27%, coincidències 15)

- peu de foto (usada 9.09%, coincidències 5)

- subtítol (usada 5.45%, coincidències 3)

- encapçalament (usada 1.82%, coincidències 1)

- peu d’imatge (usada 1.82%, coincidències 1)

- comentari (usada 1.82%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 44.44%, coincidències 4)

- subtítols (usada 33.33%, coincidències 3)

- peus de foto (usada 11.11%, coincidències 1)

- comentaris (usada 11.11%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 77.78%, coincidències 14)

- capturar (usada 22.22%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 18)

card targeta

- targeta (usada 75.00%, coincidències 24)

- cartes (usada 6.25%, coincidències 2)

- tarja (usada 3.12%, coincidències 1)

- carta (usada 3.12%, coincidències 1)

- fitxa (usada 3.12%, coincidències 1)

- disseny (usada 3.12%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 3.12%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 3.12%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 78.57%, coincidències 11)

- número de la targeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- número del cromo (usada 7.14%, coincidències 1)

card type tipus de targeta

- tipus de targeta (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus de tarjeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tipus de cromo (usada 11.11%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 76.92%, coincidències 10)

- targeta (usada 7.69%, coincidències 1)

- cartes (usada 7.69%, coincidències 1)

- fitxes (usada 7.69%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 50.00%, coincidències 5)

- cursor (usada 20.00%, coincidències 2)

- signe d'intercalació (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbol de la tecla control (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 10.00%, coincidències 1)

carian caria

- caria (usada 42.86%, coincidències 3)

- cari (usada 42.86%, coincidències 3)

- carià (usada 14.29%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 42.86%, coincidències 6)

- portadora (usada 28.57%, coincidències 4)

- operador de telefonia mòbil (usada 14.29%, coincidències 2)

- carrier (usada 7.14%, coincidències 1)

- operador (usada 7.14%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 8)

cart cistella

- cistella (usada 38.46%, coincidències 5)

- carro (usada 38.46%, coincidències 5)

- carretó (usada 15.38%, coincidències 2)

- carret (usada 7.69%, coincidències 1)

cartesian cartesià

- cartesià (usada 50.00%, coincidències 5)

- cartesiana (usada 50.00%, coincidències 5)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- cartoon (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- cascade (usada 23.08%, coincidències 3)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

case cas

- cas (usada 56.25%, coincidències 9)

- majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 2)

- estoig (usada 6.25%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 6.25%, coincidències 1)

- caixa (usada 6.25%, coincidències 1)

- bastidor (usada 6.25%, coincidències 1)

- case (usada 6.25%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive distinció entre majúscules i minúscules

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 41.79%, coincidències 28)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 10.45%, coincidències 7)

- distingeix maj/min (usada 7.46%, coincidències 5)

- sensible a majúscules (usada 5.97%, coincidències 4)

- sensible a les majúscules (usada 4.48%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 4.48%, coincidències 3)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.99%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.49%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.49%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.49%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.49%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 53.85%, coincidències 7)

- en efectiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- diner en efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- diner (usada 7.69%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 66.67%, coincidències 8)

- emet (usada 16.67%, coincidències 2)

- transmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

- cast (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 17)

cat gat

- gat (usada 72.22%, coincidències 13)

- cat (usada 16.67%, coincidències 3)

- catalasa (usada 5.56%, coincidències 1)

- cat. (usada 5.56%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 96.97%, coincidències 32)

- català; valencià (usada 3.03%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 15)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

categories categories

- categories (usada 98.78%, coincidències 81)

- categorias (usada 1.22%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 95.76%, coincidències 158)

- categoría (usada 1.21%, coincidències 2)

- categoriahypericum (usada 0.61%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.61%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.61%, coincidències 1)

- categories (usada 0.61%, coincidències 1)

- correu (usada 0.61%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de categoria (usada 30.00%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 60.00%, coincidències 9)

- atenció (usada 26.67%, coincidències 4)

- alerta (usada 6.67%, coincidències 1)

- compte (usada 6.67%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 80.00%, coincidències 8)

- cayenne (usada 20.00%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 85.00%, coincidències 17)

- illes caimà (usada 10.00%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 5.00%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 81.13%, coincidències 43)

- a/c (usada 15.09%, coincidències 8)

- cd (usada 1.89%, coincidències 1)

- cp (usada 1.89%, coincidències 1)

ccw ccw

- ccw (usada 100.00%, coincidències 27)

cd cd

- cd (usada 96.00%, coincidències 24)

- canvia de directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd audio cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 66.67%, coincidències 4)

- àudio de cd (usada 16.67%, coincidències 1)

- cd àudio (usada 16.67%, coincidències 1)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 9)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 9)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 15)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 86.05%, coincidències 37)

- cèl·lula (usada 6.98%, coincidències 3)

- mòbil (usada 4.65%, coincidències 2)

- cell (usada 2.33%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 37.50%, coincidències 3)

- espaiat de les cel·les (usada 25.00%, coincidències 2)

- espai de cel.la (usada 12.50%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 12.50%, coincidències 1)

cello violoncel

- violoncel (usada 100.00%, coincidències 7)

cells cel·les

- cel·les (usada 88.24%, coincidències 15)

- cel.les (usada 11.76%, coincidències 2)

cellular telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 28.57%, coincidències 2)

- xarxa mòbil (usada 28.57%, coincidències 2)

- telefonia mòbil (usada 14.29%, coincidències 1)

- cel·lular (usada 14.29%, coincidències 1)

- mòbil (usada 14.29%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 78.57%, coincidències 11)

- centígrads (usada 21.43%, coincidències 3)

celtic cèltic

- cèltic (usada 41.67%, coincidències 5)

- celta (usada 33.33%, coincidències 4)

- celtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- cèltica (usada 8.33%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 55.72%, coincidències 112)

- centrar (usada 27.36%, coincidències 55)

- centrat (usada 7.96%, coincidències 16)

- centra (usada 6.97%, coincidències 14)

- central (usada 1.49%, coincidències 3)

- al centre (usada 0.50%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 12)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 12)

centered centrat

- centrat (usada 73.81%, coincidències 31)

- centrada (usada 19.05%, coincidències 8)

- centre (usada 7.14%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 88.24%, coincidències 15)

- centímetres (usada 11.76%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 23)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 11)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 90.91%, coincidències 20)

- república centroafricana (usada 4.55%, coincidències 1)

- república centrefricana (usada 4.55%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 33.33%, coincidències 5)

- europeu central (usada 26.67%, coincidències 4)

- europa central (usada 20.00%, coincidències 3)

- centre europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- europea central (usada 6.67%, coincidències 1)

- central european (usada 6.67%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 9)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate certificat

- certificat (usada 98.00%, coincidències 49)

- certificate (usada 2.00%, coincidències 1)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 71.43%, coincidències 5)

- autoritats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

- entitat certificadora (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 76.92%, coincidències 10)

- suspensió de certificat (usada 15.38%, coincidències 2)

- bloqueig de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 27)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 76.92%, coincidències 10)

- cessació de l’operació (usada 15.38%, coincidències 2)

- cessament d'activitats (usada 7.69%, coincidències 1)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 7)

chad txad

- txad (usada 95.65%, coincidències 22)

- chad (usada 4.35%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 50.00%, coincidències 6)

- encadenament (usada 41.67%, coincidències 5)

- chain (usada 8.33%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 62.50%, coincidències 5)

- encadenament (usada 37.50%, coincidències 3)

chair presideix

- presideix (usada 44.44%, coincidències 4)

- cadira (usada 33.33%, coincidències 3)

- director (usada 11.11%, coincidències 1)

- president (usada 11.11%, coincidències 1)

chalk guix

- guix (usada 66.67%, coincidències 4)

- guixa (usada 16.67%, coincidències 1)

- creta (usada 16.67%, coincidències 1)

challenge repte

- repte (usada 53.85%, coincidències 7)

- desafiament (usada 30.77%, coincidències 4)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

- verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 75.00%, coincidències 6)

- txam (usada 25.00%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 71.43%, coincidències 5)

- chamorro; chamoru (usada 28.57%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 70.59%, coincidències 120)

- canviar (usada 17.06%, coincidències 29)

- canvi (usada 8.24%, coincidències 14)

- canvia-ho (usada 1.18%, coincidències 2)

- change (àlbum) (usada 0.59%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.59%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.59%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.59%, coincidències 1)

- change (usada 0.59%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 21.74%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 17.39%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvia entre majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvia'n la caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 86.67%, coincidències 13)

- canviar el color (usada 6.67%, coincidències 1)

- canviar color (usada 6.67%, coincidències 1)

change email canvia el correu electrònic

- canvia el correu electrònic (usada 73.33%, coincidències 11)

- canviar l'adreça de correu (usada 6.67%, coincidències 1)

- canviar adreça de correu (usada 6.67%, coincidències 1)

- canviar el correu (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia de correu electrònic (usada 6.67%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 64.29%, coincidències 9)

- canvia d'icona (usada 14.29%, coincidències 2)

- canvi d'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 35.00%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 30.00%, coincidències 6)

- canvia la llengua (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia el idioma (usada 5.00%, coincidències 1)

- seleccionar idioma (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvia'n la llengua (usada 5.00%, coincidències 1)

change location canviar la ubicació

- canviar la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

change my password canvia la meva contrasenya

- canvia la meva contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la meva paraula de pas (usada 16.67%, coincidències 1)

- canviar la meva contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 6)

- canvia la frase de pas (usada 30.00%, coincidències 3)

- canvi de la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 64.84%, coincidències 59)

- canviar la contrasenya (usada 24.18%, coincidències 22)

- canviar contrasenya (usada 5.49%, coincidències 5)

- canvia contrasenya (usada 3.30%, coincidències 3)

- canvi de contrasenya (usada 1.10%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.10%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 66.67%, coincidències 6)

- canvia de perfil (usada 33.33%, coincidències 3)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 29.41%, coincidències 5)

- canvia els paràmetres (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvia configuració (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvia la configuració (usada 11.76%, coincidències 2)

- canviar configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvia els ajustaments (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 5.88%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 57.14%, coincidències 4)

- augmenta la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

change status canvia l'estat

- canvia l'estat (usada 33.33%, coincidències 2)

- canviar estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvi d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvia d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvi de estatus (usada 16.67%, coincidències 1)

change theme canvia el tema

- canvia el tema (usada 75.00%, coincidències 6)

- canviar el tema (usada 25.00%, coincidències 2)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 52.00%, coincidències 13)

- data modificació (usada 16.00%, coincidències 4)

- modificat (usada 12.00%, coincidències 3)

- modificada (usada 4.00%, coincidències 1)

- canvi (usada 4.00%, coincidències 1)

- canviat el (usada 4.00%, coincidències 1)

- canviada (usada 4.00%, coincidències 1)

- changed (usada 4.00%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 90.48%, coincidències 19)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 4.76%, coincidències 1)

- changelog (usada 4.76%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 24)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 98.51%, coincidències 66)

- canal hsv (usada 1.49%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de canal (usada 9.09%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 59)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 10)

chapter capítol

- capítol (usada 93.33%, coincidències 28)

- capítol literari (usada 3.33%, coincidències 1)

- chapter (usada 3.33%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 90.00%, coincidències 9)

- chapters (usada 10.00%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 97.06%, coincidències 66)

- personatge (usada 1.47%, coincidències 1)

- character (usada 1.47%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 81.82%, coincidències 9)

- dispositiu (usada 18.18%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 59.09%, coincidències 13)

- codificació dels caràcters (usada 36.36%, coincidències 8)

- codificació de caracters (usada 4.55%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.31%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 7.69%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 91.43%, coincidències 32)

- personatges (usada 5.71%, coincidències 2)

- caracters (usada 2.86%, coincidències 1)

charcoal carbonet

- carbonet (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó vegetal (usada 33.33%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 54.55%, coincidències 6)

- càrrec (usada 36.36%, coincidències 4)

- charge (usada 9.09%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 47.06%, coincidències 8)

- carregant (usada 35.29%, coincidències 6)

- càrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 5.88%, coincidències 1)

- està carregant (usada 5.88%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 51.35%, coincidències 19)

- gràfic (usada 43.24%, coincidències 16)

- gràfica (usada 2.70%, coincidències 1)

- contingut (usada 2.70%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 64.29%, coincidències 9)

- tipus de gràfic (usada 28.57%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 7.14%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 68.42%, coincidències 13)

- gràfics (usada 15.79%, coincidències 3)

- gràfiques (usada 10.53%, coincidències 2)

- grafics (usada 5.26%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 93.85%, coincidències 61)

- fes un xat (usada 1.54%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.54%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.54%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.54%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 8)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 8)

check comprova

- comprova (usada 29.51%, coincidències 18)

- comprovar (usada 22.95%, coincidències 14)

- xec (usada 9.84%, coincidències 6)

- marca (usada 9.84%, coincidències 6)

- escac (usada 6.56%, coincidències 4)

- marcar (usada 3.28%, coincidències 2)

- activar (usada 3.28%, coincidències 2)

- comprovació (usada 3.28%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.28%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.64%, coincidències 1)

- activa (usada 1.64%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.64%, coincidències 1)

- correcció (usada 1.64%, coincidències 1)

- check (usada 1.64%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 16.67%, coincidències 2)

- comprovar-ho de nou (usada 16.67%, coincidències 2)

- comprovi de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 8.33%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 8.33%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 33.33%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 13.33%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 13.33%, coincidències 2)

- activa tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- marqueu totes les (usada 6.67%, coincidències 1)

- comprova-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 6.67%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- casella de verificació (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 88.06%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 5.97%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.48%, coincidències 3)

- revisa el document ara (usada 1.49%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 64.41%, coincidències 38)

- cerca actualitzacions (usada 22.03%, coincidències 13)

- comprova actualitzacions (usada 6.78%, coincidències 4)

- comprova les actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

- comprova per actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

check in entrades

- entrades (usada 14.29%, coincidències 1)

- registrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujada (usada 14.29%, coincidències 1)

- entrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- desar nova versió (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 60.00%, coincidències 6)

- comprova ara (usada 20.00%, coincidències 2)

- comprovar (usada 10.00%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 10.00%, coincidències 1)

check out sortida

- sortida (usada 28.57%, coincidències 2)

- baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortides (usada 14.29%, coincidències 1)

- obtén (usada 14.29%, coincidències 1)

- retirar versió (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

check spelling revisar l’ortografia

- revisar l’ortografia (usada 34.04%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 21.28%, coincidències 10)

- verifica l'ortografia (usada 10.64%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 6.38%, coincidències 3)

- comprovació d'ortografia (usada 6.38%, coincidències 3)

- comprovació ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- comprova l’ortografia (usada 2.13%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.13%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.13%, coincidències 1)

- comproveu l’ortografia (usada 2.13%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 60.00%, coincidències 12)

- casella de verificació (usada 10.00%, coincidències 2)

- casella (usada 10.00%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 10.00%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 5.00%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 5.00%, coincidències 1)

checked marcat

- marcat (usada 28.12%, coincidències 9)

- comprovat (usada 28.12%, coincidències 9)

- activat (usada 15.62%, coincidències 5)

- verificat (usada 12.50%, coincidències 4)

- activada (usada 12.50%, coincidències 4)

- marcada (usada 3.12%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 62.50%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 37.50%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 60.71%, coincidències 17)

- compte corrent (usada 10.71%, coincidències 3)

- comprovació (usada 10.71%, coincidències 3)

- comprovant (usada 7.14%, coincidències 2)

- corrent (usada 3.57%, coincidències 1)

- es comprova (usada 3.57%, coincidències 1)

- verificació (usada 3.57%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 29.41%, coincidències 5)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 11.76%, coincidències 2)

- cerca d'actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 5.88%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 16.67%, coincidències 4)

- finalitzar compra (usada 12.50%, coincidències 3)

- finalitzar (usada 8.33%, coincidències 2)

- obtenció (usada 8.33%, coincidències 2)

- pagament final (usada 8.33%, coincidències 2)

- finalitzar-comanda (usada 4.17%, coincidències 1)

- caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.17%, coincidències 1)

- obté (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.17%, coincidències 1)

- passa per caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- pagament (usada 4.17%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.17%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 55.00%, coincidències 11)

- suma de comprovació (usada 20.00%, coincidències 4)

- checksum (usada 15.00%, coincidències 3)

- suma de verificació (checksum) (usada 5.00%, coincidències 1)

- d.c. (usada 5.00%, coincidències 1)

cheese formatge

- formatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- cheese (usada 25.00%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 10)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 84.62%, coincidències 11)

- xeroqui (usada 7.69%, coincidències 1)

- xerokee (usada 7.69%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 85.71%, coincidències 6)

- cireres (usada 14.29%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 9)

chess game joc d'escacs

- joc d'escacs (usada 88.89%, coincidències 8)

- partida d’escacs (usada 11.11%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 42.86%, coincidències 3)

- xeiene; cheyenne (usada 28.57%, coincidències 2)

- xeienne; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeiene (usada 14.29%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 45.45%, coincidències 5)

- chi (usada 27.27%, coincidències 3)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 45.45%, coincidències 5)

- gallina (usada 36.36%, coincidències 4)

- joc de la gallina (usada 9.09%, coincidències 1)

- gall (usada 9.09%, coincidències 1)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 8)

child infant

- infant (usada 35.71%, coincidències 10)

- fill (usada 25.00%, coincidències 7)

- nen (usada 17.86%, coincidències 5)

- fill/a (usada 7.14%, coincidències 2)

- fill filla (usada 3.57%, coincidències 1)

- criatura (usada 3.57%, coincidències 1)

- filla (usada 3.57%, coincidències 1)

- canalla (usada 3.57%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 58.33%, coincidències 7)

- canalla (usada 16.67%, coincidències 2)

- infants (usada 8.33%, coincidències 1)

- filles (usada 8.33%, coincidències 1)

- infantil (usada 8.33%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 32)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes xilè (usada 12.50%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 35)

chinese xinès

- xinès (usada 87.88%, coincidències 29)

- xinesa (usada 6.06%, coincidències 2)

- xinés (usada 3.03%, coincidències 1)

- chinese (usada 3.03%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 12)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.12%, coincidències 16)

- xines simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 16)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 85.71%, coincidències 12)

- xocolata|xocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

- chocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 37.38%, coincidències 40)

- tria (usada 21.50%, coincidències 23)

- trieu (usada 19.63%, coincidències 21)

- escull (usada 5.61%, coincidències 6)

- escollir (usada 2.80%, coincidències 3)

- escolliu (usada 2.80%, coincidències 3)

- selecciona (usada 1.87%, coincidències 2)

- triar (usada 1.87%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 1.87%, coincidències 2)

- tria|escull (usada 0.93%, coincidències 1)

- elegir (usada 0.93%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.93%, coincidències 1)

- elecció (usada 0.93%, coincidències 1)

- choose (usada 0.93%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 4)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 12.50%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 66.67%, coincidències 6)

- tria un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 30.77%, coincidències 8)

- tria un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- selecciona un arxiu (usada 7.69%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.69%, coincidències 2)

- seleccionar un arxiu (usada 3.85%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 45.45%, coincidències 5)

- selecciona una carpeta (usada 36.36%, coincidències 4)

- seleccionar una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- tria una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escull un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 40.00%, coincidències 4)

- tria una imatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria d'una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 31.25%, coincidències 10)

- trieu un fitxer (usada 12.50%, coincidències 4)

- seleccionar un arxiu (usada 12.50%, coincidències 4)

- escolliu un fitxer (usada 12.50%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 6.25%, coincidències 2)

- triar fitxer (usada 3.12%, coincidències 1)

- escull arxiu (usada 3.12%, coincidències 1)

- tria el fitxer (usada 3.12%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 3.12%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 3.12%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 3.12%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 3.12%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 3.12%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 25.00%, coincidències 3)

- escolliu els fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- trieu els arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

choose folder seleccionar carpeta

- seleccionar carpeta (usada 17.65%, coincidències 3)

- seleccionar una carpeta (usada 17.65%, coincidències 3)

- escolliu una carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- selecciona la carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- seleccioneu un directori (usada 5.88%, coincidències 1)

- trieu una carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- tria de carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 20.00%, coincidències 3)

- tria la imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- seleccioneu la imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- seleccionar imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 55.56%, coincidències 5)

- corda (usada 44.44%, coincidències 4)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.00%, coincidències 19)

- christmas island (usada 5.00%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 54.55%, coincidències 6)

- crom (usada 27.27%, coincidències 3)

- barra cromada (usada 9.09%, coincidències 1)

- cromat (usada 9.09%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 75.00%, coincidències 6)

- crom (usada 25.00%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 11)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 11)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cinnamon canyella

- canyella (usada 50.00%, coincidències 3)

- cinnamon (usada 50.00%, coincidències 3)

cipher xifra

- xifra (usada 44.44%, coincidències 4)

- xifratge (usada 11.11%, coincidències 1)

- codi (usada 11.11%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 11.11%, coincidències 1)

- clau (usada 11.11%, coincidències 1)

- cipher (usada 11.11%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 94.12%, coincidències 64)

- circumferència (usada 2.94%, coincidències 2)

- circular (usada 1.47%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.47%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 88.89%, coincidències 8)

- circumferències (usada 11.11%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 91.67%, coincidències 11)

- rodó (usada 8.33%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 93.01%, coincidències 133)

- població (usada 4.90%, coincidències 7)

- localitat (usada 1.40%, coincidències 2)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.70%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 6)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 2)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 87.50%, coincidències 7)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 25.00%, coincidències 2)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 71.43%, coincidències 5)

- radicals cjk suplementaris (usada 28.57%, coincidències 2)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 88.89%, coincidències 8)

- pinzellades cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 75.00%, coincidències 6)

- ideogrames unificats del cjk (usada 25.00%, coincidències 2)

claim reclama

- reclama (usada 62.50%, coincidències 5)

- reclamar (usada 12.50%, coincidències 1)

- declaració (usada 12.50%, coincidències 1)

- reclamació (usada 12.50%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 95.65%, coincidències 66)

- aula (usada 1.45%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.45%, coincidències 1)

- class (usada 1.45%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 57.89%, coincidències 11)

- nom de classe (usada 42.11%, coincidències 8)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 17)

classic clàssic

- clàssic (usada 85.19%, coincidències 23)

- clàssica (usada 7.41%, coincidències 2)

- edita el clàssic (usada 3.70%, coincidències 1)

- clàssics (usada 3.70%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 60.00%, coincidències 6)

- clàssic (usada 20.00%, coincidències 2)

- clàssic (desambiguació) (usada 10.00%, coincidències 1)

- música clàssica (usada 10.00%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 16)

classified classificat

- classificat (usada 87.50%, coincidències 7)

- classificats (usada 12.50%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 64.00%, coincidències 16)

- clean (usada 12.00%, coincidències 3)

- apte (usada 8.00%, coincidències 2)

- esborra (usada 8.00%, coincidències 2)

- precís (usada 4.00%, coincidències 1)

- net (usada 4.00%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 69.23%, coincidències 9)

- esborra (usada 15.38%, coincidències 2)

- endreçar (usada 15.38%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 78.57%, coincidències 11)

- fent neteja (usada 7.14%, coincidències 1)

- neteja (usada 7.14%, coincidències 1)

- netejant (usada 7.14%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 26.32%, coincidències 5)

- netejant (usada 15.79%, coincidències 3)

- endreçant (usada 15.79%, coincidències 3)

- esborrant (usada 15.79%, coincidències 3)

- es fa neteja (usada 10.53%, coincidències 2)

- neta (usada 5.26%, coincidències 1)

- ordenant (usada 5.26%, coincidències 1)

- neteja (usada 5.26%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 80.00%, coincidències 12)

- netejar (usada 13.33%, coincidències 2)

- endreça-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 53.38%, coincidències 150)

- esborrar (usada 13.17%, coincidències 37)

- esborra (usada 12.46%, coincidències 35)

- buida (usada 6.05%, coincidències 17)

- descarta (usada 3.20%, coincidències 9)

- netejar (usada 2.85%, coincidències 8)

- clar (usada 1.78%, coincidències 5)

- neteja-ho (usada 1.42%, coincidències 4)

- suprimeix (usada 1.07%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.71%, coincidències 2)

- serè (usada 0.71%, coincidències 2)

- neteja|esborra (usada 0.36%, coincidències 1)

- cel clar (usada 0.36%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.36%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.36%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.36%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.36%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.36%, coincidències 1)

- neta (usada 0.36%, coincidències 1)

- clear (usada 0.36%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 52.83%, coincidències 28)

- esborra-ho tot (usada 15.09%, coincidències 8)

- esborrar-ho tot (usada 7.55%, coincidències 4)

- neteja tot (usada 3.77%, coincidències 2)

- elimina-ho tot (usada 3.77%, coincidències 2)

- elimina'ls tots (usada 1.89%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 1.89%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 1.89%, coincidències 1)

clear cache esborra la memòria cau

- esborra la memòria cau (usada 41.18%, coincidències 7)

- neteja la memòria cau (usada 41.18%, coincidències 7)

- neteja el cau (usada 11.76%, coincidències 2)

- netejar memòria cau (usada 5.88%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 47.92%, coincidències 23)

- esborra l'historial (usada 29.17%, coincidències 14)

- esborrar historial (usada 8.33%, coincidències 4)

- buida l'historial (usada 4.17%, coincidències 2)

- neteja l'històric (usada 4.17%, coincidències 2)

- netegeu l'històric (usada 2.08%, coincidències 1)

- esborrar l’historial (usada 2.08%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 2.08%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 61.11%, coincidències 11)

- buida la llista (usada 22.22%, coincidències 4)

- esborra la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 5.56%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 54.55%, coincidències 6)

- esborra el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 91.18%, coincidències 62)

- esborrar menú (usada 4.41%, coincidències 3)

- esborrar el menú (usada 2.94%, coincidències 2)

- neteja el menú (usada 1.47%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 80.00%, coincidències 8)

- esborra la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

- buida la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 46.67%, coincidències 7)

- esborra les dades privades (usada 33.33%, coincidències 5)

- neteja les dades privades. (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 6.67%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra les cerques recents (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja les cerques recents (usada 10.00%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la cerca (usada 17.39%, coincidències 4)

- cerca clara (usada 4.35%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 64.00%, coincidències 16)

- neteja selecció (usada 8.00%, coincidències 2)

- desfés la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- cancel·la la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 68.75%, coincidències 11)

- esborrat (usada 12.50%, coincidències 2)

- netejat (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimides (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.25%, coincidències 1)

clearing neteja

- neteja (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'està netejant (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborrant (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està esborrant (usada 16.67%, coincidències 1)

- clarianes (usada 16.67%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 73.33%, coincidències 22)

- fes un clic (usada 10.00%, coincidències 3)

- fer clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- feu clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- click (usada 3.33%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 55.56%, coincidències 5)

- fes clic aquí (usada 22.22%, coincidències 2)

- fes click aquí (usada 11.11%, coincidències 1)

- clica aquí (usada 11.11%, coincidències 1)

click to focus clic al focus

- clic al focus (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'enfoca al clicar (usada 14.29%, coincidències 1)

- en fer clic es passa el focus (usada 14.29%, coincidències 1)

- féu clic per al focus (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer clic per al focus (usada 14.29%, coincidències 1)

- clicar per al focus (usada 14.29%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.77%, coincidències 30)

- client (grup) (usada 3.23%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 62.50%, coincidències 5)

- id de client (usada 25.00%, coincidències 2)

- identificador de client (usada 12.50%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 6)

clip retalla

- retalla (usada 33.33%, coincidències 5)

- clip (usada 26.67%, coincidències 4)

- retall (usada 13.33%, coincidències 2)

- retallar (usada 13.33%, coincidències 2)

- klip (usada 6.67%, coincidències 1)

- retallat (usada 6.67%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 92.50%, coincidències 37)

- portapapers (usada 7.50%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 36)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 44.44%, coincidències 8)

- en sentit horari (usada 33.33%, coincidències 6)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 5.56%, coincidències 1)

- horari (usada 5.56%, coincidències 1)

- cap a la dreta (usada 5.56%, coincidències 1)

- horària (usada 5.56%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 95.00%, coincidències 38)

- clon (usada 2.50%, coincidències 1)

- copiar (usada 2.50%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 57.14%, coincidències 4)

- clonació (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 14.29%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 74.40%, coincidències 465)

- tancar (usada 24.48%, coincidències 153)

- tancament (usada 0.48%, coincidències 3)

- close (usada 0.32%, coincidències 2)

- cancel·lar (usada 0.16%, coincidències 1)

- a prop (usada 0.16%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 75.00%, coincidències 24)

- tancar-ho tot (usada 15.62%, coincidències 5)

- tanca totes les finestres (usada 6.25%, coincidències 2)

- tancar tots (usada 3.12%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 50.00%, coincidències 5)

- tancar totes les finestres (usada 30.00%, coincidències 3)

- tanca totes finestres (usada 10.00%, coincidències 1)

- tanca totes la finestra (usada 10.00%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 90.00%, coincidències 9)

- tancar document (usada 10.00%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 70.37%, coincidències 19)

- tancar les altres pestanyes (usada 25.93%, coincidències 7)

- tanca la resta de pestanyes (usada 3.70%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 87.50%, coincidències 7)

- tancar projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 81.69%, coincidències 58)

- tancar la pestanya (usada 9.86%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 4.23%, coincidències 3)

- tancar pestanya (usada 2.82%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.41%, coincidències 1)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 79.45%, coincidències 58)

- tancar la finestra (usada 12.33%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.48%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.74%, coincidències 2)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 91.30%, coincidències 21)

- tancar sense desar (usada 4.35%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.35%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 75.93%, coincidències 41)

- tancada (usada 12.96%, coincidències 7)

- tancades (usada 3.70%, coincidències 2)

- finalitzada (usada 1.85%, coincidències 1)

- s'ha tancat (usada 1.85%, coincidències 1)

- cancel·lat (usada 1.85%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.85%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 40.00%, coincidències 4)

- tancament (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 20.00%, coincidències 2)

- closing (usada 10.00%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 66.67%, coincidències 4)

- data límit (usada 16.67%, coincidències 1)

- data tancament (usada 16.67%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 85.71%, coincidències 24)

- cloud (usada 14.29%, coincidències 4)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 13)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 88.89%, coincidències 16)

- núvols (usada 5.56%, coincidències 1)

- nuvolat (usada 5.56%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 6)

cluster clúster

- clúster (usada 76.47%, coincidències 13)

- cluster ii (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 5.88%, coincidències 1)

- agrupament (usada 5.88%, coincidències 1)

- cluster (usada 5.88%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.44%, coincidències 38)

- dom (usada 2.56%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 18)

coast costa

- costa (usada 100.00%, coincidències 9)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 73.33%, coincidències 11)

- illes cocos (usada 13.33%, coincidències 2)

- cocos (keeling) islands (usada 6.67%, coincidències 1)

- illes cocos o illes keeling (usada 6.67%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.70%, coincidències 76)

- code (usada 1.30%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 95.24%, coincidències 20)

- codec (usada 4.76%, coincidències 1)

codecs còdecs

- còdecs (usada 100.00%, coincidències 7)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 10)

cold fred

- fred (usada 90.00%, coincidències 9)

- refredat (usada 10.00%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 10)

collapse redueix

- redueix (usada 45.95%, coincidències 17)

- replega (usada 18.92%, coincidències 7)

- col·lapsa (usada 10.81%, coincidències 4)

- contreu (usada 10.81%, coincidències 4)

- contreure (usada 5.41%, coincidències 2)

- plega (usada 2.70%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.70%, coincidències 1)

- reduir (usada 2.70%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 28.57%, coincidències 16)

- contreu-ho tot (usada 14.29%, coincidències 8)

- replega-ho tot (usada 14.29%, coincidències 8)

- minimitza tot (usada 8.93%, coincidències 5)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.36%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 3.57%, coincidències 2)

- reduir tot (usada 3.57%, coincidències 2)

- col·lapsar tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- col · lapsar tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.79%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.79%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 41.67%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 16.67%, coincidències 2)

- contret (usada 16.67%, coincidències 2)

- replegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegades (usada 8.33%, coincidències 1)

- plegat (usada 8.33%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 36.36%, coincidències 4)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 35)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 22)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 96.43%, coincidències 27)

- colombia (usada 3.57%, coincidències 1)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 78.57%, coincidències 11)

- cometa (usada 7.14%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- colón (usada 7.14%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.26%, coincidències 269)

- un dels tres colors primaris (usada 0.37%, coincidències 1)

- colors (usada 0.37%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 11)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 11)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 53.33%, coincidències 8)

- balanç de color (usada 26.67%, coincidències 4)

- balanç de blancs (usada 6.67%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 6.67%, coincidències 1)

- equilibri de color. (usada 6.67%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- selector de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 72.73%, coincidències 8)

- profunditat del color (usada 27.27%, coincidències 3)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color label rètol de color

- rètol de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- color d'etiqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

- etiqueta de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 68.75%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- gestió dels colors (usada 6.25%, coincidències 1)

color management settings arranjament de la gestió del color

- arranjament de la gestió del color (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- arranjament per a la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 72.22%, coincidències 13)

- mode del color (usada 27.78%, coincidències 5)

color model model de color

- model de color (usada 86.67%, coincidències 13)

- model del color (usada 13.33%, coincidències 2)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 12)

color picker selector de color

- selector de color (usada 48.28%, coincidències 14)

- selector del color (usada 13.79%, coincidències 4)

- pipeta (usada 6.90%, coincidències 2)

- selector de colors (usada 6.90%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 6.90%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 6.90%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 3.45%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 3.45%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 3.45%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 84.62%, coincidències 11)

- color de perfil (usada 7.69%, coincidències 1)

- color del perfil (usada 7.69%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 50.00%, coincidències 15)

- esquema de color (usada 43.33%, coincidències 13)

- combinació de colors (usada 6.67%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- esquemes de colors (usada 25.00%, coincidències 2)

color settings arranjament dels colors

- arranjament dels colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetres de color (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajusts de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- configuració de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments per al color (usada 12.50%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 94.74%, coincidències 18)

- espai del color (usada 5.26%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 63.64%, coincidències 7)

- temperatura de color (usada 36.36%, coincidències 4)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 50.00%, coincidències 4)

- cercle cromàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

- roda de color (usada 25.00%, coincidències 2)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 8)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està acolorint (usada 14.29%, coincidències 1)

- color (usada 14.29%, coincidències 1)

- coloració (usada 14.29%, coincidències 1)

- colorejat (usada 14.29%, coincidències 1)

- dóna color (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 102)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.91%, coincidències 20)

- espai de colors (usada 4.55%, coincidències 1)

- espaicolor (usada 4.55%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 57.14%, coincidències 4)

- cols (usada 42.86%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.21%, coincidències 110)

- kolonn (usada 0.89%, coincidències 1)

- column (usada 0.89%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 10)

- capçalera de la columna (usada 26.67%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.67%, coincidències 1)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 36.36%, coincidències 4)

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.35%, coincidències 153)

- columns (usada 0.65%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 66.67%, coincidències 12)

- combinar (usada 22.22%, coincidències 4)

- l'aliança (usada 5.56%, coincidències 1)

- combine (usada 5.56%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 62.50%, coincidències 5)

- marques diacrítiques de combinació (usada 25.00%, coincidències 2)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 12.50%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 50.00%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 37.50%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 12.50%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 85.71%, coincidències 24)

- caixa combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

- casella combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

- quadre de combinacions (usada 3.57%, coincidències 1)

- desplegable (usada 3.57%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 10)

comet cometa

- cometa (usada 85.71%, coincidències 6)

- estel (usada 14.29%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 27)

command ordre

- ordre (usada 97.58%, coincidències 121)

- comandament (usada 0.81%, coincidències 1)

- comando (usada 0.81%, coincidències 1)

- command (usada 0.81%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 92.86%, coincidències 39)

- ruta al clamav (usada 2.38%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.38%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.38%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 77.78%, coincidències 7)

- ordre que vols executar (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre per executar (usada 11.11%, coincidències 1)

commander commander

- commander (usada 66.67%, coincidències 6)

- capità de fragata (usada 11.11%, coincidències 1)

- comandant (usada 11.11%, coincidències 1)

- comando (usada 11.11%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.31%, coincidències 58)

- comandes (usada 1.69%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.37%, coincidències 206)

- comentaris (usada 2.31%, coincidències 5)

- comenta (usada 0.93%, coincidències 2)

- comment (usada 0.93%, coincidències 2)

- nota (usada 0.46%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 190)

commercial comercial

- comercial (usada 87.50%, coincidències 7)

- anunci (usada 12.50%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 28.21%, coincidències 11)

- consigna (usada 12.82%, coincidències 5)

- publicació (usada 10.26%, coincidències 4)

- comissió (usada 7.69%, coincidències 3)

- confirma (usada 5.13%, coincidències 2)

- puja (usada 5.13%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.13%, coincidències 2)

- valida (usada 5.13%, coincidències 2)

- commit (usada 5.13%, coincidències 2)

- d'acord (usada 2.56%, coincidències 1)

- desa (usada 2.56%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.56%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.56%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.56%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.56%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 9.09%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 73.68%, coincidències 14)

- comunitari (usada 5.26%, coincidències 1)

- comunes (usada 5.26%, coincidències 1)

- opcions comunes (usada 5.26%, coincidències 1)

- normal (usada 5.26%, coincidències 1)

- comuna (usada 5.26%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 86.67%, coincidències 26)

- nom de pila (usada 6.67%, coincidències 2)

- nom habitual (usada 3.33%, coincidències 1)

- nom (usada 3.33%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 100.00%, coincidències 15)

communication comunicació

- comunicació (usada 88.89%, coincidències 16)

- comunicacions (usada 11.11%, coincidències 2)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 23)

comoros comores

- comores (usada 90.00%, coincidències 18)

- comoros (usada 10.00%, coincidències 2)

compact compacte

- compacte (usada 60.00%, coincidències 15)

- compacta (usada 40.00%, coincidències 10)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 66.67%, coincidències 10)

- visualització compacta (usada 33.33%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 95.45%, coincidències 42)

- companyia (usada 4.55%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 60.00%, coincidències 12)

- nom de la companyia (usada 15.00%, coincidències 3)

- empresa (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom de l’empresa (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.00%, coincidències 1)

- raó social (usada 5.00%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 82.50%, coincidències 33)

- comparar (usada 10.00%, coincidències 4)

- comparació (usada 5.00%, coincidències 2)

- compare (usada 2.50%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 88.89%, coincidències 24)

- compara fitxers (usada 11.11%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 8)

compass brúixola

- brúixola (usada 77.78%, coincidències 7)

- compàs (usada 22.22%, coincidències 2)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 17)

compilation compilació

- compilació (usada 57.14%, coincidències 4)

- recopilació (usada 28.57%, coincidències 2)

- compliació (usada 14.29%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 63.64%, coincidències 7)

- compilar (usada 18.18%, coincidències 2)

- construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- compile (usada 9.09%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 10)

complete completat

- completat (usada 37.25%, coincidències 19)

- complet (usada 11.76%, coincidències 6)

- acabat (usada 11.76%, coincidències 6)

- completar (usada 7.84%, coincidències 4)

- finalitzat (usada 7.84%, coincidències 4)

- completeu (usada 5.88%, coincidències 3)

- completa (usada 3.92%, coincidències 2)

- completada (usada 3.92%, coincidències 2)

- valida (usada 1.96%, coincidències 1)

- realitzat (usada 1.96%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.96%, coincidències 1)

- compleció (usada 1.96%, coincidències 1)

- % completat (usada 1.96%, coincidències 1)

complete! s'ha completat!

- s'ha completat! (usada 68.75%, coincidències 11)

- acabat! (usada 18.75%, coincidències 3)

- completada! (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha completat (usada 6.25%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 53.26%, coincidències 49)

- completada (usada 21.74%, coincidències 20)

- acabada (usada 5.43%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 5.43%, coincidències 5)

- acabat (usada 4.35%, coincidències 4)

- completades (usada 3.26%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 3.26%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 1.09%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.09%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.09%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 26)

compliance conformitat

- conformitat (usada 70.00%, coincidències 14)

- compliment (usada 15.00%, coincidències 3)

- empresa (usada 10.00%, coincidències 2)

- compliment normatiu (usada 5.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 96.43%, coincidències 27)

- per components (usada 3.57%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 19)

compose redactar

- redactar (usada 33.33%, coincidències 6)

- redacta (usada 27.78%, coincidències 5)

- compon (usada 22.22%, coincidències 4)

- nou (usada 5.56%, coincidències 1)

- composa (usada 5.56%, coincidències 1)

- escriu (usada 5.56%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 80.43%, coincidències 37)

- composer (usada 6.52%, coincidències 3)

- editor (usada 6.52%, coincidències 3)

- redactor (usada 2.17%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.17%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.17%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 37.50%, coincidències 3)

- composat (usada 12.50%, coincidències 1)

- composite (usada 12.50%, coincidències 1)

- compon (usada 12.50%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 12.50%, coincidències 1)

- composició (usada 12.50%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 72.73%, coincidències 8)

- redacció (usada 27.27%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 65.52%, coincidències 19)

- comprimir (usada 17.24%, coincidències 5)

- compressió (usada 13.79%, coincidències 4)

- compresa (medicina) (usada 3.45%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 90.91%, coincidències 10)

- compressed (usada 9.09%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 60)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 13)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 50.00%, coincidències 4)

- ràtio de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- nivell de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 100.00%, coincidències 6)

computer ordinador

- ordinador (usada 98.33%, coincidències 59)

- ordinadors (usada 1.67%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer graphics metafile metafitxer de computer graphics

- metafitxer de computer graphics (usada 50.00%, coincidències 3)

- metafitxer d'imatges d'ordinador (cgm) (usada 33.33%, coincidències 2)

- computer graphics metafile (usada 16.67%, coincidències 1)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 50.00%, coincidències 8)

- nom de l’ordinador (usada 31.25%, coincidències 5)

- nom d'ordinador (usada 12.50%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 6.25%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 17)

condensed condensat

- condensat (usada 63.64%, coincidències 7)

- condensada (usada 36.36%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 93.48%, coincidències 43)

- estat (usada 6.52%, coincidències 3)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 16)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 6)

- conductor (usada 20.00%, coincidències 2)

- director d'orquestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 10.00%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 88.89%, coincidències 8)

- congrés (usada 11.11%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 19)

config configuració

- configuració (usada 68.75%, coincidències 11)

- config (usada 25.00%, coincidències 4)

- configura (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 99.22%, coincidències 128)

- configuracions (usada 0.78%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 69.23%, coincidències 9)

- hi ha un error en la configuració (usada 15.38%, coincidències 2)

- error en la configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

- erros de configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 94.12%, coincidències 16)

- arxiu de configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 19)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 17)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 8)

configure configura

- configura (usada 90.40%, coincidències 160)

- configurar (usada 5.65%, coincidències 10)

- configuració (usada 3.95%, coincidències 7)

configure device configura el dispositiu

- configura el dispositiu (usada 62.50%, coincidències 5)

- configurar dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- configura dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 76.92%, coincidències 10)

- configurant (usada 23.08%, coincidències 3)

confirm confirmació

- confirmació (usada 43.48%, coincidències 60)

- confirma (usada 32.61%, coincidències 45)

- confirmar (usada 13.04%, coincidències 18)

- confirmeu (usada 5.80%, coincidències 8)

- confirmeu-ho (usada 4.35%, coincidències 6)

- confirma extensió (usada 0.72%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 52.38%, coincidències 11)

- confirmeu la supressió (usada 14.29%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 9.52%, coincidències 2)

- confirmació de supressió (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmeu supressió (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirma l'esborrat (usada 4.76%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 28.57%, coincidències 4)

- confirmeu la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirma supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la contrasenya nova

- confirmació de la contrasenya nova (usada 23.53%, coincidències 4)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 23.53%, coincidències 4)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 17.65%, coincidències 3)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 11.76%, coincidències 2)

- confirma la nova contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 5.88%, coincidències 1)

- repeteix la contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 50.50%, coincidències 51)

- confirmeu la contrasenya (usada 25.74%, coincidències 26)

- confirma la contrasenya (usada 16.83%, coincidències 17)

- confirmar la contrasenya (usada 1.98%, coincidències 2)

- confirmar contrasenya (usada 1.98%, coincidències 2)

- confirma la contrassenya (usada 0.99%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 0.99%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 0.99%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 44)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 55.56%, coincidències 10)

- confirmada (usada 33.33%, coincidències 6)

- s'ha confirmat (usada 11.11%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 92.59%, coincidències 25)

- retorn a l'abisme (usada 3.70%, coincidències 1)

- conflict (usada 3.70%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 66.67%, coincidències 6)

- entra en conflicte (usada 22.22%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 11.11%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 11)

congratulations felicitats

- felicitats (usada 44.44%, coincidències 4)

- enhorabona (usada 44.44%, coincidències 4)

- felicitacions (usada 11.11%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 41.67%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 33.33%, coincidències 4)

- felicitacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 8.33%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 70.97%, coincidències 110)

- connectar (usada 20.00%, coincidències 31)

- conectar (usada 1.94%, coincidències 3)

- connexió (usada 1.29%, coincidències 2)

- connecta't (usada 1.29%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.29%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.29%, coincidències 2)

- connect (usada 0.65%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.65%, coincidències 1)

- connecteu (usada 0.65%, coincidències 1)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 80.00%, coincidències 8)

- connecta-hi automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

connect to connecta't a

- connecta't a (usada 37.50%, coincidències 6)

- connecta a (usada 31.25%, coincidències 5)

- connectar a (usada 31.25%, coincidències 5)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 33.33%, coincidències 10)

- connecta't al servidor (usada 23.33%, coincidències 7)

- connectar al servidor (usada 23.33%, coincidències 7)

- connecta't a un servidor (usada 6.67%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 6.67%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 6.67%, coincidències 2)

connected connectat

- connectat (usada 93.40%, coincidències 99)

- connectada (usada 2.83%, coincidències 3)

- s'ha connectat (usada 1.89%, coincidències 2)

- connexió correcta (usada 0.94%, coincidències 1)

- conectat (usada 0.94%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 8)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 7)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 60.54%, coincidències 89)

- connectant (usada 36.73%, coincidències 54)

- s''està connectant (usada 0.68%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.68%, coincidències 1)

- connectat (usada 0.68%, coincidències 1)

- a connectar (usada 0.68%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 97.47%, coincidències 77)

- connexions (usada 1.27%, coincidències 1)

- contacte (usada 1.27%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 50.00%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 42.86%, coincidències 6)

- s’ha tancat la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 89.47%, coincidències 17)

- error de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection failed la connexió ha fallat

- la connexió ha fallat (usada 46.94%, coincidències 23)

- ha fallat la connexió (usada 42.86%, coincidències 21)

- no s'ha pogut connectar (usada 4.08%, coincidències 2)

- error de connexió (usada 2.04%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.04%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.04%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 75.00%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió fallida. (usada 12.50%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s’ha perdut la connexió

- s’ha perdut la connexió (usada 44.44%, coincidències 8)

- s'ha perdut la connexió (usada 33.33%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 22.22%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 9)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 55.56%, coincidències 10)

- s'ha refusat la connexió (usada 22.22%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 16.67%, coincidències 3)

- s’ha refusat la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 45.00%, coincidències 9)

- ajusts de la connexió (usada 25.00%, coincidències 5)

- configuració de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- paràmetres de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha excedit el temps

- la connexió ha excedit el temps (usada 20.00%, coincidències 3)

- la connexió ha expirat (usada 13.33%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- s’ha esgotat el temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 6.67%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 6.67%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timeout s'ha excedit el temps d'espera de connexió

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s’ha superat el temps límit per a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 22)

connections connexions

- connexions (usada 86.84%, coincidències 33)

- contactes (usada 7.89%, coincidències 3)

- conexions (usada 2.63%, coincidències 1)

- connections (usada 2.63%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 21)

console consola

- consola (usada 93.55%, coincidències 29)

- terminal (usada 3.23%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 3.23%, coincidències 1)

consolidate consolida

- consolida (usada 88.89%, coincidències 8)

- consolidar (usada 11.11%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 14)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 87.50%, coincidències 7)

- velocitat de bits constant (usada 12.50%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 8)

constraint restricció

- restricció (usada 84.62%, coincidències 11)

- constricció (usada 7.69%, coincidències 1)

- constraint (usada 7.69%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 90.91%, coincidències 10)

- constraints (usada 9.09%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 80.00%, coincidències 8)

- obres (usada 10.00%, coincidències 1)

- en construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

consumer key clau de consum

- clau de consum (usada 14.29%, coincidències 1)

- consumer key (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del client (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.78%, coincidències 81)

- contacteu (usada 1.22%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 62.50%, coincidències 10)

- informació del contacte (usada 31.25%, coincidències 5)

- contact info (usada 6.25%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 80.00%, coincidències 12)

- dades de contacte (usada 13.33%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 11)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 64.29%, coincidències 9)

- nom de contacte (usada 28.57%, coincidències 4)

- nom (usada 7.14%, coincidències 1)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 28.57%, coincidències 6)

- contacteu amb nosaltres (usada 23.81%, coincidències 5)

- contacta'ns (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacte (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacta amb nosaltres (usada 4.76%, coincidències 1)

- contacteu (usada 4.76%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 108)

container contenidor

- contenidor (usada 98.28%, coincidències 57)

- recipient (usada 1.72%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 75.00%, coincidències 15)

- contenidor (usada 25.00%, coincidències 5)

contains conté

- conté (usada 96.55%, coincidències 56)

- contingut (usada 3.45%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 97.12%, coincidències 101)

- continguts (usada 2.88%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.31%, coincidències 24)

- tipus del contingut (usada 3.85%, coincidències 1)

- tipus de continguts (usada 3.85%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 64.08%, coincidències 66)

- continguts (usada 33.01%, coincidències 34)

- contents (usada 1.94%, coincidències 2)

- índex (usada 0.97%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 95.00%, coincidències 38)

- contexte (usada 2.50%, coincidències 1)

- contextual (usada 2.50%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.75%, coincidències 15)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.25%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 8)

contexts contexts

- contexts (usada 75.00%, coincidències 6)

- contextos (usada 25.00%, coincidències 2)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 64.40%, coincidències 208)

- continuar (usada 34.67%, coincidències 112)

- continue (usada 0.93%, coincidències 3)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua tanmateix (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 66.67%, coincidències 10)

- continua l'edició (usada 26.67%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 6.67%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 33.33%, coincidències 2)

- continuo? (usada 33.33%, coincidències 2)

- continua? (usada 16.67%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 16.67%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 87.50%, coincidències 21)

- continua (usada 4.17%, coincidències 1)

- contínua (usada 4.17%, coincidències 1)

- continuous (usada 4.17%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 84.62%, coincidències 11)

- vora (usada 15.38%, coincidències 2)

contract contracte

- contracte (usada 71.43%, coincidències 5)

- contreu (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 57)

contribute contribuir

- contribuir (usada 21.43%, coincidències 3)

- contribuïu (usada 14.29%, coincidències 2)

- contribueix (usada 14.29%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 14.29%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·labora (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 7.14%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 75.00%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 52.17%, coincidències 12)

- contribuïdor (usada 34.78%, coincidències 8)

- contribuent (usada 4.35%, coincidències 1)

- coŀlaborador/a (usada 4.35%, coincidències 1)

- participant (usada 4.35%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 60.61%, coincidències 20)

- contribuïdors (usada 33.33%, coincidències 11)

- contribuents (usada 3.03%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 3.03%, coincidències 1)

control control

- control (usada 93.75%, coincidències 45)

- controlar (usada 2.08%, coincidències 1)

- tecla de control esquerre (usada 2.08%, coincidències 1)

- la tecla control (usada 2.08%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 7)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 60.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 26.67%, coincidències 4)

- centre de control (usada 6.67%, coincidències 1)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 8)

controller controlador

- controlador (usada 93.33%, coincidències 14)

- controladora (usada 6.67%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 27)

conversation conversa

- conversa (usada 90.00%, coincidències 18)

- conversation (usada 5.00%, coincidències 1)

- conversació (usada 5.00%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 93.33%, coincidències 14)

- conversacions (usada 6.67%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 85.71%, coincidències 12)

- extra point (usada 7.14%, coincidències 1)

- conversion (usada 7.14%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 63.04%, coincidències 29)

- convertir (usada 28.26%, coincidències 13)

- conversió (usada 4.35%, coincidències 2)

- convert (usada 4.35%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 68.75%, coincidències 11)

- convertir a (usada 18.75%, coincidències 3)

- converteix en (usada 6.25%, coincidències 1)

- conversió a (usada 6.25%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 88.89%, coincidències 8)

- convertida (usada 11.11%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 94.74%, coincidències 18)

- cook islands (usada 5.26%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 11)

cookies galetes

- galetes (usada 96.30%, coincidències 26)

- cookies (usada 3.70%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 44.44%, coincidències 4)

- cocció (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinar (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 22.22%, coincidències 2)

- ben parit (usada 11.11%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 11.11%, coincidències 1)

- guapo (usada 11.11%, coincidències 1)

- original (usada 11.11%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 11.11%, coincidències 1)

- genial (usada 11.11%, coincidències 1)

- bonica (usada 11.11%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.00%, coincidències 24)

- coordina (usada 4.00%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 63.16%, coincidències 12)

- s'ha copiat (usada 10.53%, coincidències 2)

- copiat(s) (usada 10.53%, coincidències 2)

- copied (usada 5.26%, coincidències 1)

- s’ha copiat (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiada (usada 5.26%, coincidències 1)

copied to clipboard s'ha copiat al porta-retalls

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 55.56%, coincidències 5)

- copiat al porta-retalls (usada 44.44%, coincidències 4)

copies còpies

- còpies (usada 92.00%, coincidències 23)

- copies (usada 8.00%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 94.44%, coincidències 17)

- còptic (usada 5.56%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 63.87%, coincidències 274)

- copiar (usada 31.47%, coincidències 135)

- còpia (usada 3.03%, coincidències 13)

- copy (usada 0.47%, coincidències 2)

- opiar (usada 0.23%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.23%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.23%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.23%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.23%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 64.29%, coincidències 9)

- copiar l’adreça (usada 35.71%, coincidències 5)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 66.67%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- copia tot (usada 11.11%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 52.63%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 26.32%, coincidències 5)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiar l’adreça de correu (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 92.31%, coincidències 12)

- copia un fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

copy from copia de

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 84.62%, coincidències 11)

- copia-ho aquí (usada 15.38%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 92.00%, coincidències 23)

- copiar la imatge (usada 8.00%, coincidències 2)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 63.64%, coincidències 21)

- copiar l’enllaç (usada 24.24%, coincidències 8)

- copy link (usada 3.03%, coincidències 1)

- copiar enllaç (usada 3.03%, coincidències 1)

- copia l’enllaç (usada 3.03%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 3.03%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 80.95%, coincidències 17)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.52%, coincidències 2)

- copiar l’adreça de l’enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.76%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 64.29%, coincidències 9)

- copia l'enllaç (usada 28.57%, coincidències 4)

- copia la localització de l'enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 87.50%, coincidències 7)

- copiar la ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 71.43%, coincidències 5)

- camí de còpia (usada 14.29%, coincidències 1)

- copia'n el camí (usada 14.29%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 10)

copy style copiar l’estil

- copiar l’estil (usada 89.29%, coincidències 50)

- copiar estil (usada 5.36%, coincidències 3)

- copia l'estil (usada 5.36%, coincidències 3)

copy text copia el text

- copia el text (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia text (usada 9.09%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 77.78%, coincidències 21)

- còpia a (usada 11.11%, coincidències 3)

- copiar a (usada 11.11%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 82.14%, coincidències 46)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.14%, coincidències 4)

- copiar al porta-retalls (usada 3.57%, coincidències 2)

- copia (usada 1.79%, coincidències 1)

- copia al porta-papers (usada 1.79%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 1.79%, coincidències 1)

- copia al portaretalls (usada 1.79%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 82.35%, coincidències 14)

- copiar url (usada 5.88%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 5.88%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.88%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 47.62%, coincidències 10)

- copiant (usada 38.10%, coincidències 8)

- s'està copiant el paquet (usada 4.76%, coincidències 1)

- còpia (usada 4.76%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 4.76%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 57.89%, coincidències 11)

- còpia dels fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'estan copiant fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- copiant arxius (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'estant copiant fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- còpia de fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 54.55%, coincidències 30)

- drets d'autor (usada 40.00%, coincidències 22)

- dret de reproducció (usada 3.64%, coincidències 2)

- llicència (usada 1.82%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 80.00%, coincidències 8)

- core (usada 10.00%, coincidències 1)

- ànima (usada 10.00%, coincidències 1)

cork cork

- cork (usada 66.67%, coincidències 6)

- suro (usada 33.33%, coincidències 3)

corn blat de moro

- blat de moro (usada 50.00%, coincidències 3)

- panís (usada 33.33%, coincidències 2)

- dacsa (usada 16.67%, coincidències 1)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 60.00%, coincidències 6)

- radi de les cantonades (usada 30.00%, coincidències 3)

- radi de l’angle (usada 10.00%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 77.78%, coincidències 7)

- arestes (usada 11.11%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 11.11%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 10)

correct correcte

- correcte (usada 65.52%, coincidències 19)

- corregeix (usada 17.24%, coincidències 5)

- correcta (usada 6.90%, coincidències 2)

- corregir (usada 3.45%, coincidències 1)

- correccions (usada 3.45%, coincidències 1)

- correctes (usada 3.45%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l’ortografia automàticament

- corregir l’ortografia automàticament (usada 97.06%, coincidències 66)

- corregeix l’ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 12)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 10)

cos cos

- cos (usada 94.12%, coincidències 16)

- cosinus (usada 5.88%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 18)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 34)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 25)

count compta

- compta (usada 37.08%, coincidències 33)

- recompte (usada 19.10%, coincidències 17)

- compte (usada 11.24%, coincidències 10)

- comptador (usada 7.87%, coincidències 7)

- nombre (usada 6.74%, coincidències 6)

- comptatge (usada 4.49%, coincidències 4)

- count (usada 3.37%, coincidències 3)

- comptar (usada 3.37%, coincidències 3)

- total (usada 2.25%, coincidències 2)

- quantitat (usada 2.25%, coincidències 2)

- comte (usada 1.12%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 1.12%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 87.50%, coincidències 7)

- temporitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 88.89%, coincidències 8)

- contador (usada 11.11%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- en sentit anti-horari (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- cap a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorària (usada 12.50%, coincidències 1)

counting rod numerals numerals rod per comptar

- numerals rod per comptar (usada 33.33%, coincidències 2)

- palets xinesos per comptar (usada 33.33%, coincidències 2)

- sistema de numeració amb varetes (usada 16.67%, coincidències 1)

- numerals de palets per comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.00%, coincidències 19)

- estats (usada 5.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 94.03%, coincidències 126)

- estat (usada 2.99%, coincidències 4)

- country (usada 2.24%, coincidències 3)

- pais (usada 0.75%, coincidències 1)

country code codi del país

- codi del país (usada 50.00%, coincidències 11)

- codi de país (usada 40.91%, coincidències 9)

- codi pais (usada 4.55%, coincidències 1)

- codi internacional (usada 4.55%, coincidències 1)

county comtat

- comtat (usada 27.78%, coincidències 5)

- província (usada 27.78%, coincidències 5)

- comarca (usada 27.78%, coincidències 5)

- comptat (usada 11.11%, coincidències 2)

- comarca/comtat (usada 5.56%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 81.82%, coincidències 9)

- val (usada 18.18%, coincidències 2)

course curs

- curs (usada 92.86%, coincidències 26)

- ordre (usada 3.57%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.57%, coincidències 1)

courses cursos

- cursos (usada 100.00%, coincidències 8)

cover portada

- portada (usada 40.74%, coincidències 11)

- coberta (usada 37.04%, coincidències 10)

- caràtula (usada 11.11%, coincidències 3)

- recobriment (topologia) (usada 3.70%, coincidències 1)

- cobrir (usada 3.70%, coincidències 1)

- cobertura (usada 3.70%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 25.00%, coincidències 2)

- caràtula (usada 25.00%, coincidències 2)

- imatge de la coberta (usada 12.50%, coincidències 1)

- portada de la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge de caràtula (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge de la portada (usada 12.50%, coincidències 1)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 75.00%, coincidències 6)

- coberta oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

- la tapa es troba oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 93.33%, coincidències 14)

- abast (usada 6.67%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 9)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 92.31%, coincidències 24)

- ucp (usada 3.85%, coincidències 1)

- processador (usada 3.85%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 87.88%, coincidències 29)

- velocitat del processador (usada 12.12%, coincidències 4)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 86.67%, coincidències 13)

- ús de cpu (usada 6.67%, coincidències 1)

- utilització de la ucp (usada 6.67%, coincidències 1)

crab cranc

- cranc (usada 100.00%, coincidències 8)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 79.69%, coincidències 153)

- crear (usada 18.75%, coincidències 36)

- nova (usada 0.52%, coincidències 1)

- creació (usada 0.52%, coincidències 1)

- create (usada 0.52%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 65.38%, coincidències 17)

- crear un compte (usada 15.38%, coincidències 4)

- crear compte (usada 7.69%, coincidències 2)

- creeu un compte (usada 3.85%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 3.85%, coincidències 1)

- crea el compte (usada 3.85%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 46.15%, coincidències 6)

- crea un compte (usada 38.46%, coincidències 5)

- creeu un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- creació d'un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

create bookmark crea una adreça d'interès

- crea una adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- crea un marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 72.73%, coincidències 8)

- crea directori (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear directori (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea el directori (usada 9.09%, coincidències 1)

create file crea el fitxer

- crea el fitxer (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea un fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 56.00%, coincidències 14)

- crea carpeta (usada 16.00%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 12.00%, coincidències 3)

- crear una carpeta (usada 8.00%, coincidències 2)

- quant a l'aplicació (usada 4.00%, coincidències 1)

- crea un directori (usada 4.00%, coincidències 1)

create group crea grup

- crea grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea un grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crear un grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- creació del grup (usada 11.11%, coincidències 1)

create image crea una imatge

- crea una imatge (usada 80.00%, coincidències 8)

- crea la imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 64.71%, coincidències 11)

- crea enllaç (usada 17.65%, coincidències 3)

- creació d’enllaç (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea l'enllaç (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea'n un enllaç (usada 5.88%, coincidències 1)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 88.89%, coincidències 16)

- crea llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 36.36%, coincidències 12)

- crea (usada 24.24%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 9.09%, coincidències 3)

- crea un element nou (usada 3.03%, coincidències 1)

- crear-ne un de nou (usada 3.03%, coincidències 1)

- crear nova (usada 3.03%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 3.03%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 3.03%, coincidències 1)

- crear nou (usada 3.03%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 3.03%, coincidències 1)

- crea nova (usada 3.03%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 3.03%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 3.03%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 58.33%, coincidències 7)

- obre un compte nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear un compte nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea compte (usada 8.33%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

- crear contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea un contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 77.78%, coincidències 14)

- crear una carpeta nova (usada 5.56%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- crear nova carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 78.57%, coincidències 11)

- crea un nou grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 7.14%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea una llista de reproducció (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea una llista de reproducció nova (usada 9.09%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 81.58%, coincidències 31)

- perfil de maquinari (usada 10.53%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 7.89%, coincidències 3)

create project crear projecte

- crear projecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- crea projecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un informe (usada 40.00%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 10.00%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 58.33%, coincidències 7)

- crea taula (usada 25.00%, coincidències 3)

- crear taula (usada 8.33%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 8.33%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea etiquetes (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea l'usuari

- crea l'usuari (usada 31.25%, coincidències 10)

- crear usuari (usada 25.00%, coincidències 8)

- crea un usuari (usada 21.88%, coincidències 7)

- crea usuari (usada 18.75%, coincidències 6)

- crear un usuari (usada 3.12%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 66.67%, coincidències 96)

- creació (usada 14.58%, coincidències 21)

- creada (usada 13.89%, coincidències 20)

- pujat (usada 1.39%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 0.69%, coincidències 1)

- generat (usada 0.69%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.69%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.69%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 0.69%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 66.67%, coincidències 6)

- es va crear el (usada 11.11%, coincidències 1)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

- creada el (usada 11.11%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 84.21%, coincidències 32)

- creada per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.26%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 9)

created on creat el

- creat el (usada 58.82%, coincidències 10)

- data de creació (usada 17.65%, coincidències 3)

- creat (usada 11.76%, coincidències 2)

- creat en (usada 5.88%, coincidències 1)

- creat a (usada 5.88%, coincidències 1)

creating s'està creant

- s'està creant (usada 50.00%, coincidències 4)

- creant (usada 37.50%, coincidències 3)

- creació (usada 12.50%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 10)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.24%, coincidències 40)

- cata de creació (usada 2.38%, coincidències 1)

- data creació (usada 2.38%, coincidències 1)

creative commons creative commons

- creative commons (usada 83.33%, coincidències 5)

- creativitat (usada 16.67%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 70.21%, coincidències 33)

- autor (usada 23.40%, coincidències 11)

- creat per (usada 2.13%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.13%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.13%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 25)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 80.95%, coincidències 17)

- haver (usada 9.52%, coincidències 2)

- reconeixements (usada 4.76%, coincidències 1)

- atribució (usada 4.76%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.83%, coincidències 23)

- targeta (usada 4.17%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 91.67%, coincidències 33)

- atribucions (usada 5.56%, coincidències 2)

- abonaments (usada 2.78%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 71.43%, coincidències 5)

- riera (usada 14.29%, coincidències 1)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 74.07%, coincidències 20)

- criteri (usada 25.93%, coincidències 7)

critical crític

- crític (usada 91.18%, coincidències 31)

- crítica (usada 5.88%, coincidències 2)

- molt baixa (usada 2.94%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 27)

croatian croat

- croat (usada 90.24%, coincidències 37)

- croata (usada 9.76%, coincidències 4)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 33.33%, coincidències 3)

- kuna (usada 22.22%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

crop escapça

- escapça (usada 44.83%, coincidències 26)

- retallar (usada 18.97%, coincidències 11)

- retalla (usada 15.52%, coincidències 9)

- escapçament (usada 6.90%, coincidències 4)

- conreu (usada 3.45%, coincidències 2)

- tallar (usada 3.45%, coincidències 2)

- escapçar (usada 3.45%, coincidències 2)

- cultiu (usada 1.72%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 1.72%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 50.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 86.36%, coincidències 19)

- creuen (usada 4.55%, coincidències 1)

- creuament (usada 4.55%, coincidències 1)

- cross (usada 4.55%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona (moneda) (usada 10.00%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 17)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 6)

- arxiu csv (usada 25.00%, coincidències 2)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 93.10%, coincidències 27)

- control (usada 6.90%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 21)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 9)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 23)

cube cub

- cub (usada 75.00%, coincidències 12)

- cúbic (usada 18.75%, coincidències 3)

- cube (usada 6.25%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 8)

cubic cúbic

- cúbic (usada 83.33%, coincidències 10)

- cúbica (usada 16.67%, coincidències 2)

cucumber cogombre

- cogombre (usada 85.71%, coincidències 6)

- cogombre (desambiguació) (usada 14.29%, coincidències 1)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 80.00%, coincidències 8)

- cuneiforme (usada 10.00%, coincidències 1)

- escriptura cuneïforme (usada 10.00%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 62.50%, coincidències 5)

- copa (usada 12.50%, coincidències 1)

- cup (usada 12.50%, coincidències 1)

- forat (usada 12.50%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 6)

currencies monedes

- monedes (usada 53.85%, coincidències 7)

- divises (usada 46.15%, coincidències 6)

currency moneda

- moneda (usada 80.85%, coincidències 38)

- divisa (usada 14.89%, coincidències 7)

- acció/divisa (usada 2.13%, coincidències 1)

- divises (usada 2.13%, coincidències 1)

currency symbol símbol de la moneda

- símbol de la moneda (usada 42.86%, coincidències 3)

- símbol de moneda (usada 42.86%, coincidències 3)

- símbol monetari (usada 14.29%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 30.00%, coincidències 3)

- símbols de divisa (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 10.00%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 88.75%, coincidències 71)

- corrent (usada 3.75%, coincidències 3)

- vigent (usada 1.25%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.25%, coincidències 1)

- darrera (usada 1.25%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.25%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.25%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.25%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- la data actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 61.11%, coincidències 11)

- emplaçament actual (usada 27.78%, coincidències 5)

- localització actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 22)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 96.15%, coincidències 25)

- contrassenya actual (usada 3.85%, coincidències 1)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.89%, coincidències 16)

- estatus actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 85.71%, coincidències 6)

- plantilla actual (usada 14.29%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 87.50%, coincidències 14)

- temps actual (usada 12.50%, coincidències 2)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 13)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current year any actual

- any actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- any en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 27)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de cursor (usada 9.09%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 55.56%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 44.44%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 28)

curved corbat

- corbat (usada 66.67%, coincidències 6)

- corba (usada 11.11%, coincidències 1)

- curvades (usada 11.11%, coincidències 1)

- corb (usada 11.11%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 85.71%, coincidències 12)

- corbes de color (usada 14.29%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 56.95%, coincidències 168)

- personalitzada (usada 15.25%, coincidències 45)

- personalitza (usada 11.53%, coincidències 34)

- personalitzar (usada 7.12%, coincidències 21)

- a mida (usada 6.78%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.68%, coincidències 2)

- dret consuetudinari (usada 0.34%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.34%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.34%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.34%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.34%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 88.24%, coincidències 15)

- personalitzar el color (usada 5.88%, coincidències 1)

- color a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.86%, coincidències 13)

- colors a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 12)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 8)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 9)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 44.44%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzada (usada 33.33%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 22.22%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 94.44%, coincidències 17)

- format a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom message missatge personalitzat

- missatge personalitzat (usada 100.00%, coincidències 10)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 75.00%, coincidències 6)

- opcions de personalització (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions a mida (usada 12.50%, coincidències 1)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 93.75%, coincidències 15)

- a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 77.78%, coincidències 7)

- adreça personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

- url personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 16)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 10)

customization personalització

- personalització (usada 95.45%, coincidències 21)

- personalitzar (usada 4.55%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 75.00%, coincidències 57)

- personalitzar (usada 23.68%, coincidències 18)

- a mida (usada 1.32%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d’eines

- personalitzar la barra d’eines (usada 87.14%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 12.86%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 51.23%, coincidències 146)

- tallar (usada 42.46%, coincidències 121)

- talla (usada 2.46%, coincidències 7)

- retallar (usada 1.75%, coincidències 5)

- tall (usada 1.40%, coincidències 4)

- retallament (usada 0.70%, coincidències 2)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 48)

cycle cicle

- cicle (usada 61.54%, coincidències 8)

- roda (usada 23.08%, coincidències 3)

- moviment cíclic (usada 7.69%, coincidències 1)

- cycle (usada 7.69%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 72.22%, coincidències 13)

- ampolla (usada 22.22%, coincidències 4)

- cilindre (motor) (usada 5.56%, coincidències 1)

cypriot syllabary conjunt de síl·labes xipriotes

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 57.14%, coincidències 4)

- sil·labari xipriota (usada 42.86%, coincidències 3)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 23)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 93.55%, coincidències 29)

- ciríl·lica (usada 3.23%, coincidències 1)

- cirílic (usada 3.23%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 50.00%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 30.00%, coincidències 3)

- suplement de ciríl·lic (usada 10.00%, coincidències 1)

- ciríl·lic (suplement) (usada 10.00%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 66.67%, coincidències 4)

- ciril·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 83.33%, coincidències 5)

- ciril·lic/ucranià (usada 16.67%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 45)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 90.00%, coincidències 9)

- corones txeques (usada 10.00%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 22)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 62.50%, coincidències 5)

- costa de vori (usada 37.50%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 100.00%, coincidències 8)

dagger daga

- daga (usada 50.00%, coincidències 3)

- creu (usada 33.33%, coincidències 2)

- † ( símbol creu llatina) (usada 16.67%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 60.78%, coincidències 31)

- diari (usada 19.61%, coincidències 10)

- cada dia (usada 7.84%, coincidències 4)

- diària (usada 5.88%, coincidències 3)

- diariament (usada 1.96%, coincidències 1)

- a diari (usada 1.96%, coincidències 1)

- diariàriament (usada 1.96%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 88.89%, coincidències 8)

- damascus (usada 11.11%, coincidències 1)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 44.44%, coincidències 4)

- amortiment (usada 33.33%, coincidències 3)

- devallada (usada 11.11%, coincidències 1)

- ablaniment (usada 11.11%, coincidències 1)

dance dansa

- dansa (usada 33.33%, coincidències 3)

- dance (usada 33.33%, coincidències 3)

- balla (usada 11.11%, coincidències 1)

- ball (usada 11.11%, coincidències 1)

- ballar (usada 11.11%, coincidències 1)

danger perill

- perill (usada 100.00%, coincidències 9)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 41)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 80.00%, coincidències 8)

- corones daneses (usada 10.00%, coincidències 1)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 97.14%, coincidències 34)

- negres (usada 2.86%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 12)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 13)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 10)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 6)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 46.15%, coincidències 6)

- fosc (usada 38.46%, coincidències 5)

- efosqueix (usada 7.69%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 7.69%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 85.71%, coincidències 6)

- fosc (usada 14.29%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 57.69%, coincidències 15)

- traç (usada 23.08%, coincidències 6)

- dash (usada 7.69%, coincidències 2)

- novetats (usada 3.85%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.85%, coincidències 1)

- guions (usada 3.85%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 40.43%, coincidències 19)

- tauler de control (usada 21.28%, coincidències 10)

- escriptori digital (usada 8.51%, coincidències 4)

- panell de control (usada 4.26%, coincidències 2)

- escriptori (usada 4.26%, coincidències 2)

- panell (usada 4.26%, coincidències 2)

- dashboard (usada 4.26%, coincidències 2)

- panell d'instruments (usada 2.13%, coincidències 1)

- tauler d'eines (usada 2.13%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.13%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.13%, coincidències 1)

- consola (usada 2.13%, coincidències 1)

- quadre de comandament (usada 2.13%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 36.36%, coincidències 4)

- guionets (usada 27.27%, coincidències 3)

- amb guió (usada 18.18%, coincidències 2)

- punts (usada 9.09%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 9.09%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.68%, coincidències 133)

- data (usada 2.88%, coincidències 4)

- dada (usada 1.44%, coincidències 2)

data detectors detectors de dades

- detectors de dades (usada 100.00%, coincidències 42)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- introducció de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- grandària de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 64.00%, coincidències 16)

- font de les dades (usada 16.00%, coincidències 4)

- origen de les dades (usada 12.00%, coincidències 3)

- origen de dades (usada 8.00%, coincidències 2)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 85.00%, coincidències 17)

- origens de dades (usada 10.00%, coincidències 2)

- fonts de les dades (usada 5.00%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 71.43%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 28.57%, coincidències 6)

database base de dades

- base de dades (usada 93.14%, coincidències 95)

- bases de dades (usada 5.88%, coincidències 6)

- database (usada 0.98%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- conexió a la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió a una base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 40.00%, coincidències 6)

- error de base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 13.33%, coincidències 2)

- error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

database host amfitrió de la base de dades

- amfitrió de la base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordinador central de la base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- servidor de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- hostajament de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- host de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.86%, coincidències 26)

- base de dades (usada 3.57%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.57%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 88.89%, coincidències 8)

- clau de pas de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 42.86%, coincidències 3)

- servidor de base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- servidor de bases de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 84.62%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 85.71%, coincidències 6)

- login de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- databases (usada 7.69%, coincidències 1)

date data

- data (usada 98.96%, coincidències 379)

- fecha (usada 0.26%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.26%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.26%, coincidències 1)

- date (usada 0.26%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 91.43%, coincidències 32)

- dia i hora (usada 5.71%, coincidències 2)

- data hora (usada 2.86%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 21.74%, coincidències 5)

- data d’addició (usada 21.74%, coincidències 5)

- afegida el dia (usada 17.39%, coincidències 4)

- data afegida (usada 8.70%, coincidències 2)

- data d'alta (usada 8.70%, coincidències 2)

- data d’inclusió (usada 8.70%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 4.35%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 4.35%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 96.15%, coincidències 50)

- l'hora i la data (usada 3.85%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 96.88%, coincidències 31)

- data creada (usada 3.12%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 77.78%, coincidències 14)

- camp data (usada 11.11%, coincidències 2)

- data (usada 5.56%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 5.56%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 57.50%, coincidències 23)

- format de la data (usada 40.00%, coincidències 16)

- format data (usada 2.50%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 96.88%, coincidències 31)

- data de la modificació (usada 3.12%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 27)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range rang de dates

- rang de dates (usada 46.15%, coincidències 6)

- interval de dates (usada 46.15%, coincidències 6)

- rang de data (usada 7.69%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 88.89%, coincidències 8)

- data de la recepció (usada 11.11%, coincidències 1)

date sent data d'enviament

- data d'enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data d’enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data de la tramesa (usada 25.00%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 57.14%, coincidències 4)

- lliurat el (usada 14.29%, coincidències 1)

- data tramesa (usada 14.29%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 14.29%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- data hora (usada 25.00%, coincidències 2)

date/time data/hora

- data/hora (usada 82.61%, coincidències 19)

- data i hora (usada 13.04%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.35%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 15)

datetime data i hora

- data i hora (usada 61.54%, coincidències 8)

- datetime (usada 15.38%, coincidències 2)

- datahora (usada 15.38%, coincidències 2)

- data/hora (usada 7.69%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 96.91%, coincidències 94)

- dies (usada 2.06%, coincidències 2)

- day (usada 1.03%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 90.91%, coincidències 10)

- dia de la setmana (número) (usada 9.09%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 50.00%, coincidències 11)

- dia(es) (usada 22.73%, coincidències 5)

- dies (usada 18.18%, coincidències 4)

- dia (dies) (usada 4.55%, coincidències 1)

- dia(dies) (usada 4.55%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 37.50%, coincidències 3)

- llum natural (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum del dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum diürna (usada 12.50%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.02%, coincidències 99)

- dia (usada 0.99%, coincidències 1)

- days (usada 0.99%, coincidències 1)

db db

- db (usada 80.00%, coincidències 12)

- reb (usada 6.67%, coincidències 1)

- bd (usada 6.67%, coincidències 1)

- base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 75.00%, coincidències 21)

- desactivar (usada 17.86%, coincidències 5)

- desactivada (usada 3.57%, coincidències 1)

- inactiva (usada 3.57%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 88.89%, coincidències 16)

- inhabilitat (usada 5.56%, coincidències 1)

- desactivada (usada 5.56%, coincidències 1)

deactivating s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 75.00%, coincidències 6)

- desactivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- es desactiva (usada 12.50%, coincidències 1)

dear estimat

- estimat (usada 42.86%, coincidències 3)

- benvolgut/da (usada 28.57%, coincidències 2)

- benvolgut/uda (usada 14.29%, coincidències 1)

- benvolgut/-da (usada 14.29%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 80.00%, coincidències 8)

- deure (usada 20.00%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 49.45%, coincidències 45)

- depura (usada 30.77%, coincidències 28)

- depurar (usada 17.58%, coincidències 16)

- depurador (usada 1.10%, coincidències 1)

- debug (usada 1.10%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 16)

debugging depuració

- depuració (usada 86.96%, coincidències 20)

- depurant (usada 8.70%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.35%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 48.00%, coincidències 24)

- des (usada 26.00%, coincidències 13)

- dec (usada 22.00%, coincidències 11)

- dec (programa de televisió) (usada 2.00%, coincidències 1)

- de des. (usada 2.00%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 94.23%, coincidències 49)

- de desembre (usada 5.77%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 93.94%, coincidències 31)

- nombre decimal (usada 3.03%, coincidències 1)

- decimals (usada 3.03%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 54.17%, coincidències 13)

- xifres decimals (usada 41.67%, coincidències 10)

- llocs decimals (usada 4.17%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 61.54%, coincidències 8)

- separador de decimals (usada 30.77%, coincidències 4)

- coma (usada 7.69%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 8)

decline refusar

- refusar (usada 38.89%, coincidències 21)

- rebutja (usada 25.93%, coincidències 14)

- declina (usada 24.07%, coincidències 13)

- rebutjar (usada 3.70%, coincidències 2)

- ho rebutjo (usada 1.85%, coincidències 1)

- declivi (usada 1.85%, coincidències 1)

- denegar (usada 1.85%, coincidències 1)

- refusa (usada 1.85%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 43.48%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 17.39%, coincidències 4)

- declinada (usada 13.04%, coincidències 3)

- declinat (usada 13.04%, coincidències 3)

- declinats (usada 4.35%, coincidències 1)

- refusada (usada 4.35%, coincidències 1)

- denegat (usada 4.35%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease redueix

- redueix (usada 37.50%, coincidències 9)

- disminueix (usada 29.17%, coincidències 7)

- reduir (usada 12.50%, coincidències 3)

- disminueix|redueix (usada 4.17%, coincidències 1)

- disminuir (usada 4.17%, coincidències 1)

- reducció (usada 4.17%, coincidències 1)

- menys (usada 4.17%, coincidències 1)

- disminució (usada 4.17%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 30.77%, coincidències 4)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

- reduir mida de la lletra (usada 7.69%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 7.69%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la font (usada 7.69%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 55.17%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 31.03%, coincidències 9)

- disminuir sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

- decrementa la identació (usada 3.45%, coincidències 1)

- redueix el sagant (usada 3.45%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

decrease size disminueix la mida

- disminueix la mida (usada 42.86%, coincidències 3)

- redueix la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- minva la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- reduir mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- disminuir tamany (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease text size redueix la mida del text

- redueix la mida del text (usada 83.33%, coincidències 5)

- reduir la mida del text (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 36.36%, coincidències 4)

- abaixar el volum (usada 18.18%, coincidències 2)

- baixa el volum (usada 18.18%, coincidències 2)

- baixa el volum un (usada 9.09%, coincidències 1)

- abaixa el volum (usada 9.09%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 9.09%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 41.18%, coincidències 7)

- desencriptar (usada 29.41%, coincidències 5)

- desencripta (usada 23.53%, coincidències 4)

- descripció (usada 5.88%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

deer cérvol

- cérvol (usada 100.00%, coincidències 8)

default per defecte

- per defecte (usada 57.46%, coincidències 258)

- predeterminat (usada 15.59%, coincidències 70)

- per omissió (usada 15.59%, coincidències 70)

- omissió (usada 5.35%, coincidències 24)

- predeterminada (usada 2.67%, coincidències 12)

- valor per defecte (usada 1.11%, coincidències 5)

- defecte (usada 0.89%, coincidències 4)

- predefinit (usada 0.45%, coincidències 2)

- estàndard (usada 0.22%, coincidències 1)

- morositat (usada 0.22%, coincidències 1)

- opció predeterminada (usada 0.22%, coincidències 1)

- default (usada 0.22%, coincidències 1)

default application aplicació predeterminada

- aplicació predeterminada (usada 33.33%, coincidències 2)

- aplicació per omissió (usada 33.33%, coincidències 2)

- aplicació per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default currency moneda per defecte

- moneda per defecte (usada 85.71%, coincidències 6)

- moneda predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- codificació per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 25.00%, coincidències 3)

- tipus de lletra predeterminat (usada 8.33%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- tipus de lletra per omissió (usada 8.33%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 36.36%, coincidències 4)

- mida de lletra per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- mida de la lletra predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida predeterminada de la lletra (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 9.09%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 42.86%, coincidències 3)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 42.86%, coincidències 12)

- idioma per omissió (usada 17.86%, coincidències 5)

- llengua per defecte (usada 17.86%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 10.71%, coincidències 3)

- llengua predeterminada (usada 7.14%, coincidències 2)

- llenguatge per omissió (usada 3.57%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- impressora per omissió (usada 23.08%, coincidències 3)

- impressora predeterminada (usada 15.38%, coincidències 2)

- impressora implícita (usada 7.69%, coincidències 1)

- impresora per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

default profile perfil per omissió

- perfil per omissió (usada 42.86%, coincidències 3)

- perfil predeterminat (usada 28.57%, coincidències 2)

- perfil per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 52.94%, coincidències 9)

- ruta per defecte (usada 41.18%, coincidències 7)

- ruta predeterminada (usada 5.88%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 45.45%, coincidències 10)

- configuració per omissió (usada 18.18%, coincidències 4)

- configuració per defecte (usada 9.09%, coincidències 2)

- paràmetres predeterminats (usada 9.09%, coincidències 2)

- ajustaments predeterminats (usada 9.09%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 4.55%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 4.55%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- estil predeterminat (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 77.78%, coincidències 14)

- títol predeterminat (usada 11.11%, coincidències 2)

- títol per omissió (usada 11.11%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 69.57%, coincidències 32)

- valor predeterminat (usada 21.74%, coincidències 10)

- valor per omissió (usada 6.52%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.17%, coincidències 1)

default values valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 45.45%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 66.67%, coincidències 6)

- nivell de zoom per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 36.36%, coincidències 12)

- valors predeterminats (usada 18.18%, coincidències 6)

- predeterminats (usada 15.15%, coincidències 5)

- per omissió (usada 12.12%, coincidències 4)

- opcions per defecte (usada 6.06%, coincidències 2)

- valors per defecte (usada 6.06%, coincidències 2)

- configuració predeterminada (usada 3.03%, coincidències 1)

- defaults (usada 3.03%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 93.33%, coincidències 14)

- definir (usada 6.67%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 97.67%, coincidències 42)

- definició (usada 2.33%, coincidències 1)

deg graus

- graus (usada 75.00%, coincidències 6)

- deg (usada 12.50%, coincidències 1)

- gra (usada 12.50%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 52.94%, coincidències 9)

- graus (usada 17.65%, coincidències 3)

- degré (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol (usada 5.88%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.88%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.88%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.67%, coincidències 42)

- degrees (usada 2.33%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 77.78%, coincidències 7)

- desentrellaçar (usada 11.11%, coincidències 1)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 62.50%, coincidències 15)

- del (usada 8.33%, coincidències 2)

- sup (usada 8.33%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 4.17%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 4.17%, coincidències 1)

- ce (usada 4.17%, coincidències 1)

- esb (usada 4.17%, coincidències 1)

- treu (usada 4.17%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 10)

delay retard

- retard (usada 95.16%, coincidències 59)

- espera (usada 3.23%, coincidències 2)

- delay (usada 1.61%, coincidències 1)

delayed ajornat

- ajornat (usada 37.50%, coincidències 3)

- retardada (usada 25.00%, coincidències 2)

- retard (usada 12.50%, coincidències 1)

- retardat (usada 12.50%, coincidències 1)

- delayed (usada 12.50%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 59.18%, coincidències 493)

- eliminar (usada 18.25%, coincidències 152)

- elimina (usada 12.85%, coincidències 107)

- esborra (usada 6.24%, coincidències 52)

- esborrar (usada 1.80%, coincidències 15)

- eliminació (usada 0.36%, coincidències 3)

- supressió (usada 0.36%, coincidències 3)

- suprimir (usada 0.36%, coincidències 3)

- supr (usada 0.24%, coincidències 2)

- esborrat (usada 0.12%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.12%, coincidències 1)

- delete (usada 0.12%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 44.44%, coincidències 8)

- elimina el compte (usada 22.22%, coincidències 4)

- eliminar compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminació de compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 5.56%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 52.54%, coincidències 31)

- elimina-ho tot (usada 25.42%, coincidències 15)

- eliminar-ho tot (usada 10.17%, coincidències 6)

- esborra-ho tot (usada 5.08%, coincidències 3)

- suprimeix-les totes (usada 3.39%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 1.69%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix el marcador (usada 14.29%, coincidències 1)

delete category esborra categoria

- esborra categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix la categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 69.57%, coincidències 16)

- esborrar columna (usada 8.70%, coincidències 2)

- elimina la columna (usada 8.70%, coincidències 2)

- suprimeix columna (usada 4.35%, coincidències 1)

- eliminar la columna (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 4.35%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 52.38%, coincidències 11)

- elimina el comentari (usada 23.81%, coincidències 5)

- esborra comentari (usada 9.52%, coincidències 2)

- esborra el comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació d'esborrat (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 86.67%, coincidències 13)

- eliminar la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 40.00%, coincidències 6)

- elimina el contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- esborrar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix aquest contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 45.45%, coincidències 5)

- eliminar entrada (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix les entrades (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- eliminar l’esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra l'esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 70.00%, coincidències 7)

- suprimeix camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 55.00%, coincidències 11)

- elimina el fitxer (usada 30.00%, coincidències 6)

- elimina l'arxiu (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 5.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 64.71%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 29.41%, coincidències 5)

- esborrar fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 70.59%, coincidències 12)

- eliminar carpeta (usada 23.53%, coincidències 4)

- elimina carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 43.33%, coincidències 13)

- suprimeix el grup (usada 26.67%, coincidències 8)

- elimina grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- eliminar grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix un grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- eliminar el grup (usada 3.33%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 35.29%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 29.41%, coincidències 5)

- suprimeix l'article (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminació d’ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 5.88%, coincidències 1)

delete items suprimeix els elements

- suprimeix els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- elimina els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- eliminar ítems (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminació d’ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimir elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 7.69%, coincidències 1)

delete key elimina la clau

- elimina la clau (usada 78.57%, coincidències 11)

- tecla de supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix la tecla (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix la clau (usada 7.14%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 84.21%, coincidències 16)

- elimina la capa (usada 10.53%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.26%, coincidències 1)

delete list esborra la llista

- esborra la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

- suprimeix la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- delete list (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina llista (usada 14.29%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 50.00%, coincidències 7)

- elimina el missatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminació de missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- eliminar missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 54.55%, coincidències 6)

- suprimeix un node (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 9.09%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 50.00%, coincidències 7)

- eliminar nota (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 59.09%, coincidències 13)

- esborra la pàgina (usada 9.09%, coincidències 2)

- eliminar la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 37.50%, coincidències 3)

- eliminar les pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 42.86%, coincidències 6)

- suprimeix permanentment (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina definitivament (usada 14.29%, coincidències 2)

- esborra permanentment (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina-ho de forma permanent (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 7.14%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina la foto (usada 30.00%, coincidències 3)

- eliminar la foto (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 10.00%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 56.25%, coincidències 9)

- eliminar el perfil (usada 18.75%, coincidències 3)

- eliminar perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 58.33%, coincidències 7)

- elimina projecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- eliminar projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 81.82%, coincidències 9)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- supressió de registre (usada 9.09%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 56.00%, coincidències 14)

- elimina la fila (usada 12.00%, coincidències 3)

- esborrar fila (usada 8.00%, coincidències 2)

- eliminar fila (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimeix fila (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 4.00%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 43.33%, coincidències 13)

- suprimeix els seleccionats (usada 10.00%, coincidències 3)

- suprimeix el seleccionat (usada 10.00%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborra seleccionat (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 3.33%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.33%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.33%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar l’ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 69.23%, coincidències 9)

- eliminar selecció (usada 23.08%, coincidències 3)

- esborra la selecció (usada 7.69%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 53.33%, coincidències 8)

- suprimeix taula (usada 20.00%, coincidències 3)

- esborrar taula (usada 13.33%, coincidències 2)

- elimina la taula (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 6.67%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 31.25%, coincidències 5)

- eliminar l’etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- suprimeix l'etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 12.50%, coincidències 2)

- esborra etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 50.00%, coincidències 3)

- eliminar text (usada 16.67%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina el text (usada 16.67%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 42.31%, coincidències 11)

- suprimeix usuari (usada 11.54%, coincidències 3)

- suprimeix l'usuari (usada 11.54%, coincidències 3)

- eliminar l’usuari (usada 7.69%, coincidències 2)

- eliminar usuari (usada 7.69%, coincidències 2)

- elimina l'usuari/a (usada 3.85%, coincidències 1)

- elimina persona usuària (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 3.85%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra usuari (usada 3.85%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 45.98%, coincidències 40)

- suprimit (usada 35.63%, coincidències 31)

- esborrat (usada 6.90%, coincidències 6)

- eliminats (usada 4.60%, coincidències 4)

- esborrats (usada 2.30%, coincidències 2)

- suprimida (usada 2.30%, coincidències 2)

- s'ha suprimit. (usada 1.15%, coincidències 1)

- s'ha suprimit (usada 1.15%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 37.04%, coincidències 10)

- suprimint (usada 22.22%, coincidències 6)

- esborrant (usada 18.52%, coincidències 5)

- eliminant (usada 18.52%, coincidències 5)

- s'està eliminant (usada 3.70%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimint missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimint els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 81.82%, coincidències 9)

- separador (usada 9.09%, coincidències 1)

- delimiter (usada 9.09%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 45.45%, coincidències 5)

- enviat (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'ha entregat (usada 9.09%, coincidències 1)

- alliberat (usada 9.09%, coincidències 1)

- lliurat (usada 9.09%, coincidències 1)

- emès (usada 9.09%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 61.54%, coincidències 8)

- entrega (usada 23.08%, coincidències 3)

- a domicili (usada 7.69%, coincidències 1)

- al lliurament (usada 7.69%, coincidències 1)

delivery method mètode d'entrega

- mètode d'entrega (usada 33.33%, coincidències 2)

- mètode de lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d’entrega (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d'enviament (usada 16.67%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 83.33%, coincidències 20)

- δ (delta minúscula) (usada 4.17%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 4.17%, coincidències 1)

- en delta (usada 4.17%, coincidències 1)

- diferència (usada 4.17%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 55.56%, coincidències 5)

- demostració (usada 33.33%, coincidències 3)

- maqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 83.33%, coincidències 10)

- denegad (usada 8.33%, coincidències 1)

- denegada (usada 8.33%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 29)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 10)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 17)

deny denega

- denega (usada 64.29%, coincidències 27)

- denegar (usada 33.33%, coincidències 14)

- rebutja (usada 2.38%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 39)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.44%, coincidències 17)

- requeriments específics (usada 5.56%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 88.89%, coincidències 8)

- relació de dependència (usada 11.11%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.67%, coincidències 42)

- fons (usada 2.33%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 64.29%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 21.43%, coincidències 3)

- desatura (usada 7.14%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 7.14%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 91.03%, coincidències 71)

- descens (usada 5.13%, coincidències 4)

- ordre descendent (usada 2.56%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.28%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 685)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 7)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 83.33%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 16.67%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 61.90%, coincidències 13)

- anul·lar la selecció de (usada 14.29%, coincidències 3)

- no en seleccionis cap (usada 4.76%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 4.76%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.76%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 4.76%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 63.27%, coincidències 31)

- deseleccionar-ho tot (usada 12.24%, coincidències 6)

- no seleccionis res (usada 6.12%, coincidències 3)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- anul. sel. tot (usada 2.04%, coincidències 1)

- neteja la selecció (usada 2.04%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.04%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 8)

desert desert

- desert (usada 88.89%, coincidències 8)

- clima desèrtic (usada 11.11%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 85.71%, coincidències 12)

- dissenya (usada 14.29%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 12)

desktop escriptori

- escriptori (usada 96.30%, coincidències 104)

- ordinador de sobretaula (usada 0.93%, coincidències 1)

- ordinador de taula (usada 0.93%, coincidències 1)

- desktop (usada 0.93%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.93%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 4)

- icones d'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

- icones a l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajustaments de l'escriptori (usada 18.18%, coincidències 2)

- ajusts de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

- arranjament de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 45.45%, coincidències 5)

- dest (usada 27.27%, coincidències 3)

- destinació (usada 27.27%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 77.78%, coincidències 49)

- destí (usada 20.63%, coincidències 13)

- destinació (usada 1.59%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 84.62%, coincidències 11)

- carpeta de destí (usada 15.38%, coincidències 2)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 7)

detach separa

- separa (usada 33.33%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 3)

- treu (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacoblar (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacobla (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.67%, coincidències 1)

- remoure (usada 6.67%, coincidències 1)

- detach (usada 6.67%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 60.00%, coincidències 9)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desenganxa la pestanya (usada 6.67%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 81.25%, coincidències 13)

- detalls (usada 18.75%, coincidències 3)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 37.50%, coincidències 3)

- vista de detalls (usada 12.50%, coincidències 1)

- visualització detallada (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra-les en detall (usada 12.50%, coincidències 1)

- vista de detall (usada 12.50%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 12.50%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.80%, coincidències 248)

- propietats (usada 0.80%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.40%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 77.78%, coincidències 7)

- detectar (usada 22.22%, coincidències 2)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 83.33%, coincidències 5)

- utilitza la preferència de xarxa (usada 16.67%, coincidències 1)

detecting detectant

- detectant (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'està detectant (usada 42.86%, coincidències 3)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 93.33%, coincidències 14)

- devanagarià (usada 6.67%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 6)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 95.12%, coincidències 39)

- revelador (usada 4.88%, coincidències 2)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 42.11%, coincidències 8)

- eines per a desenvolupadors (usada 31.58%, coincidències 6)

- eines de desenvolupament (usada 15.79%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.26%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.26%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 88.89%, coincidències 16)

- desenvolupadors/es (usada 5.56%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 5.56%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 37)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 163)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 45.45%, coincidències 10)

- identificador del dispositiu (usada 31.82%, coincidències 7)

- identificador de dispositiu (usada 9.09%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 9.09%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 4.55%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 68.75%, coincidències 11)

- informació dels dispositius (usada 18.75%, coincidències 3)

- informació de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 2)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 93.33%, coincidències 42)

- nom dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

- nom del sispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

device not found no s'ha trobat el dispositiu

- no s'ha trobat el dispositiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- dispositiu no trobat (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha trobat cap dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device selection selecció dels dispositius

- selecció dels dispositius (usada 37.50%, coincidències 6)

- la selecció dels dispositius (usada 31.25%, coincidències 5)

- selecció de dispositiu (usada 18.75%, coincidències 3)

- selecció del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 2)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajusts del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 31)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 69)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp server servidor dhcp

- servidor dhcp (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 52.94%, coincidències 9)

- diagnòstic (usada 47.06%, coincidències 8)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

dial marcador

- marcador (usada 30.00%, coincidències 3)

- marca (usada 20.00%, coincidències 2)

- disc de marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

- disc selector (usada 10.00%, coincidències 1)

- mar (usada 10.00%, coincidències 1)

- dial (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

dialing marcant

- marcant (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'està marcant (usada 27.27%, coincidències 3)

- marcatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està marcant el número (usada 9.09%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 95.00%, coincidències 76)

- quadre de diàleg (usada 5.00%, coincidències 4)

dialog box quadre de diàleg

- quadre de diàleg (usada 50.00%, coincidències 3)

- caixa de diàleg (usada 33.33%, coincidències 2)

- diàleg (usada 16.67%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 9)

diamond diamant

- diamant (usada 92.59%, coincidències 25)

- rombe (usada 7.41%, coincidències 2)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 15)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 13)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 42)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 28.57%, coincidències 2)

- sabíeu que? (usada 28.57%, coincidències 2)

- sabíeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

- ho savíeu? (usada 14.29%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

diff diferències

- diferències (usada 38.24%, coincidències 13)

- diff (usada 23.53%, coincidències 8)

- diferència (usada 20.59%, coincidències 7)

- dif (usada 5.88%, coincidències 2)

- compara (usada 5.88%, coincidències 2)

- dife (usada 2.94%, coincidències 1)

- dif. (usada 2.94%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 91.67%, coincidències 44)

- resta (usada 4.17%, coincidències 2)

- difference (usada 2.08%, coincidències 1)

- diferencia (usada 2.08%, coincidències 1)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 6)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 7)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 18)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 93.33%, coincidències 14)

- signatura electrònica (usada 6.67%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 19)

dim enfosquir

- enfosquir (usada 25.00%, coincidències 2)

- enfosqueix (usada 12.50%, coincidències 1)

- totxo (usada 12.50%, coincidències 1)

- fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenua (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenuar (usada 12.50%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 12.50%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 64.71%, coincidències 11)

- cota (usada 23.53%, coincidències 4)

- acotació (usada 11.76%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 83.78%, coincidències 31)

- mides (usada 10.81%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.41%, coincidències 2)

dingbats dibuixos

- dibuixos (usada 37.50%, coincidències 3)

- dingbats (usada 37.50%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 72.22%, coincidències 13)

- directori (usada 22.22%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.56%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 83.33%, coincidències 10)

- directa (usada 8.33%, coincidències 1)

- dirigeix (usada 8.33%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 98.61%, coincidències 71)

- adreça (usada 1.39%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 46.67%, coincidències 7)

- indicacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- direccions (usada 20.00%, coincidències 3)

- instruccions (usada 13.33%, coincidències 2)

director director

- director (usada 100.00%, coincidències 9)

directories directoris

- directoris (usada 90.91%, coincidències 30)

- màscares de directoris (usada 6.06%, coincidències 2)

- carpetes (usada 3.03%, coincidències 1)

directory directori

- directori (usada 97.52%, coincidències 118)

- carpeta (usada 0.83%, coincidències 1)

- catàleg (usada 0.83%, coincidències 1)

- directory (usada 0.83%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 71.43%, coincidències 10)

- nom de directori (usada 21.43%, coincidències 3)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 7.14%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 49.14%, coincidències 57)

- desactiva (usada 18.97%, coincidències 22)

- desactivar (usada 16.38%, coincidències 19)

- deshabilita (usada 4.31%, coincidències 5)

- deshabilitar (usada 3.45%, coincidències 4)

- disable (usada 2.59%, coincidències 3)

- inhabilitar (usada 1.72%, coincidències 2)

- desactiva-les (usada 1.72%, coincidències 2)

- inactiva (usada 0.86%, coincidències 1)

- desactivada (usada 0.86%, coincidències 1)

disable all desactivar-ho tot

- desactivar-ho tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- inhabilita-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- desactiva'ls tots (usada 18.18%, coincidències 2)

- desactiva-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

- desactiva tot (usada 9.09%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 40.73%, coincidències 101)

- desactivat (usada 37.90%, coincidències 94)

- desactivada (usada 7.26%, coincidències 18)

- deshabilitat (usada 4.03%, coincidències 10)

- descativat (usada 4.03%, coincidències 10)

- inhabilitada (usada 2.82%, coincidències 7)

- desactivades (usada 1.21%, coincidències 3)

- deshabilitada (usada 0.40%, coincidències 1)

- desactivats (usada 0.40%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.40%, coincidències 1)

- disabled (usada 0.40%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.40%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 57.14%, coincidències 8)

- en desacord (usada 14.29%, coincidències 2)

- no acceptis (usada 7.14%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 81.82%, coincidències 18)

- desc (usada 9.09%, coincidències 2)

- disc galàctic (usada 4.55%, coincidències 1)

- desc. (usada 4.55%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 8)

- número de disc (usada 37.50%, coincidències 6)

- nombre de disc (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 6.25%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 81.48%, coincidències 44)

- descartar (usada 5.56%, coincidències 3)

- sí descarta-la (usada 1.85%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.85%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.85%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 1.85%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 1.85%, coincidències 1)

- descarta’ls (usada 1.85%, coincidències 1)

- discard (usada 1.85%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 81.25%, coincidències 26)

- descartar els canvis (usada 15.62%, coincidències 5)

- no desis els canvis (usada 3.12%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant-se (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer renúncia

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- exempció de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 66.22%, coincidències 49)

- desconnectar (usada 29.73%, coincidències 22)

- desconnectat (usada 2.70%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 1.35%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 90.62%, coincidències 58)

- desconnectada (usada 7.81%, coincidències 5)

- desconectat (usada 1.56%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 79.59%, coincidències 39)

- desconnectant (usada 20.41%, coincidències 10)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 30)

discover discover

- discover (usada 56.25%, coincidències 9)

- descobreix (usada 31.25%, coincidències 5)

- descobridor (usada 6.25%, coincidències 1)

- descubrir (usada 6.25%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 90.91%, coincidències 10)

- independent (usada 9.09%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 45.00%, coincidències 9)

- debat (usada 30.00%, coincidències 6)

- debats (usada 15.00%, coincidències 3)

- fòrums (usada 5.00%, coincidències 1)

- comentaris (usada 5.00%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 95.83%, coincidències 46)

- cercle (usada 2.08%, coincidències 1)

- disquet (usada 2.08%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 50.00%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 33.33%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 16.67%, coincidències 2)

disks discs

- discs (usada 82.35%, coincidències 14)

- discos (usada 17.65%, coincidències 3)

dismiss ignora

- ignora (usada 38.18%, coincidències 21)

- descarta (usada 25.45%, coincidències 14)

- tancar (usada 10.91%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 9.09%, coincidències 5)

- rebutja (usada 3.64%, coincidències 2)

- esborrar (usada 1.82%, coincidències 1)

- descartar (usada 1.82%, coincidències 1)

- atura l'alarma (usada 1.82%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.82%, coincidències 1)

- omet (usada 1.82%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.82%, coincidències 1)

- refusa (usada 1.82%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- atura totes les alarmes (usada 14.29%, coincidències 1)

- omet-les totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarta'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 77.78%, coincidències 7)

- desplacement (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 11.11%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 34.19%, coincidències 53)

- visualització (usada 23.87%, coincidències 37)

- mostra (usada 21.29%, coincidències 33)

- mostrar (usada 11.61%, coincidències 18)

- visualitza (usada 3.23%, coincidències 5)

- monitor (usada 1.29%, coincidències 2)

- visible (usada 1.29%, coincidències 2)

- exhibició (biologia) (usada 0.65%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.65%, coincidències 1)

- visor (usada 0.65%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.65%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.65%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 60.00%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 20.00%, coincidències 2)

- mostra com (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra-ho com a (usada 10.00%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 62.50%, coincidències 5)

- mostrar format (usada 12.50%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 12.50%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 63.64%, coincidències 7)

- mode visualitz. (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 9.09%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 39.22%, coincidències 20)

- nom mostrat (usada 13.73%, coincidències 7)

- mostra el nom (usada 11.76%, coincidències 6)

- nom de visualització (usada 9.80%, coincidències 5)

- nom que es mostrarà (usada 5.88%, coincidències 3)

- nom visible (usada 3.92%, coincidències 2)

- nom en pantalla (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom de la pantalla (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 1.96%, coincidències 1)

- visualitza el nom (usada 1.96%, coincidències 1)

- mostrar nom (usada 1.96%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 1.96%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 60.00%, coincidències 15)

- mostra les opcions (usada 20.00%, coincidències 5)

- visualitza les opcions (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 26.92%, coincidències 7)

- mostra la configuració (usada 11.54%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- configuració de pantalla (usada 7.69%, coincidències 2)

- paràmetres de la pantalla (usada 7.69%, coincidències 2)

- ajusts de la visualització (usada 7.69%, coincidències 2)

- ajustos de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 33.33%, coincidències 3)

- mida de visualització (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida de la visualització (usada 22.22%, coincidències 2)

display type mostra el tipus

- mostra el tipus (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de pantalla (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

displayed mostrat

- mostrat (usada 50.00%, coincidències 3)

- visualitzat (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostrats (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostrada (usada 16.67%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 87.50%, coincidències 14)

- monitors (usada 6.25%, coincidències 1)

- presentacions (usada 6.25%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 42.11%, coincidències 8)

- dissolució (usada 42.11%, coincidències 8)

- fosa (cinema) (usada 5.26%, coincidències 1)

- fosa (usada 5.26%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 5.26%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 68)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 53.85%, coincidències 7)

- distorsió (usada 38.46%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 7.69%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 9)

distribute distribueix

- distribueix (usada 87.50%, coincidències 7)

- distribuir (usada 12.50%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.30%, coincidències 26)

- destinataris (usada 3.70%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 24)

dither trama

- trama (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 30.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 10.00%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 70.00%, coincidències 14)

- divisió (usada 10.00%, coincidències 2)

- dividir (usada 10.00%, coincidències 2)

- divisions (usada 5.00%, coincidències 1)

- divide (divisió) (usada 5.00%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 88.00%, coincidències 22)

- títol (usada 4.00%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.00%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 77.78%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 22.22%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 96.00%, coincidències 24)

- gibuti (usada 4.00%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 37)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom de dns (usada 22.22%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 64.29%, coincidències 9)

- servidors de dns (usada 35.71%, coincidències 5)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 81.82%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 42.11%, coincidències 8)

- no molesteu (usada 31.58%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 21.05%, coincidències 4)

- no molestis (usada 5.26%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no mostris cap element ocult (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 80.00%, coincidències 24)

- no fer res (usada 20.00%, coincidències 6)

dock acoblador

- acoblador (usada 40.91%, coincidències 9)

- acobla (usada 27.27%, coincidències 6)

- moll (usada 9.09%, coincidències 2)

- no obstant això (usada 4.55%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.55%, coincidències 1)

- base (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.55%, coincidències 1)

docking station base d'acoblament

- base d'acoblament (usada 28.57%, coincidències 2)

- estació d'acoblament (usada 28.57%, coincidències 2)

- docking station (usada 14.29%, coincidències 1)

- estació d’acoblament (usada 14.29%, coincidències 1)

- estació d'amarrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- base de connexió (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 63.64%, coincidències 7)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

- fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 81)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 17)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus document (usada 22.22%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 42)

documentation documentació

- documentació (usada 93.65%, coincidències 59)

- documentació (en anglès) (usada 3.17%, coincidències 2)

- dokumentace (usada 1.59%, coincidències 1)

- donacions (usada 1.59%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 54)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 77.78%, coincidències 7)

- esvair (usada 11.11%, coincidències 1)

- esquivament (usada 11.11%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 26)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 15)

dollar dòlar

- dòlar (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolar (usada 11.11%, coincidències 1)

- moneda (usada 11.11%, coincidències 1)

- dollar (usada 11.11%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 70.00%, coincidències 7)

- dolphin (usada 30.00%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.80%, coincidències 82)

- domain (usada 1.20%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 57.69%, coincidències 15)

- nom del domini (usada 38.46%, coincidències 10)

- domini d'internet (usada 3.85%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 94.44%, coincidències 17)

- domains (usada 5.56%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 20)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 27)

domino tiles fitxes del dòmino

- fitxes del dòmino (usada 83.33%, coincidències 5)

- peces de dominó (usada 16.67%, coincidències 1)

don't ask again no ho tornis a preguntar

- no ho tornis a preguntar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no m'ho tornis a preguntar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no preguntar-ho més (usada 9.09%, coincidències 1)

- no m'ho demanis més (usada 9.09%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 9.09%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- no ho tornis a preguntar. (usada 9.09%, coincidències 1)

don't save no ho desis

- no ho desis (usada 25.00%, coincidències 5)

- no desar (usada 25.00%, coincidències 5)

- no el desis (usada 20.00%, coincidències 4)

- no desis (usada 20.00%, coincidències 4)

- no deseu (usada 5.00%, coincidències 1)

- no desar-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

donate donatius

- donatius (usada 22.50%, coincidències 9)

- feu una donació (usada 20.00%, coincidències 8)

- dóna (usada 10.00%, coincidències 4)

- donar (usada 7.50%, coincidències 3)

- feu un donatiu (usada 7.50%, coincidències 3)

- donacions (usada 7.50%, coincidències 3)

- fer una donació (usada 5.00%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 5.00%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 5.00%, coincidències 2)

- dona (usada 2.50%, coincidències 1)

- doneu (usada 2.50%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.50%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 2.50%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 75.00%, coincidències 6)

- donatius (usada 25.00%, coincidències 2)

done fet

- fet (usada 82.64%, coincidències 238)

- acceptar (usada 13.89%, coincidències 40)

- d’acord (usada 1.74%, coincidències 5)

- acabat (usada 0.69%, coincidències 2)

- completat (usada 0.35%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.35%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.35%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 66.67%, coincidències 10)

- fet (usada 20.00%, coincidències 3)

- d’acord (usada 6.67%, coincidències 1)

- fet. (usada 6.67%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 96.00%, coincidències 24)

- acceptar. (usada 4.00%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 66.67%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 33.33%, coincidències 9)

don’t save no desar

- no desar (usada 66.67%, coincidències 16)

- no ho desis (usada 16.67%, coincidències 4)

- no desis (usada 12.50%, coincidències 3)

- no la desis (usada 4.17%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 8)

dot punt

- punt (usada 95.24%, coincidències 20)

- dot (usada 4.76%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 16)

double doble

- doble (usada 94.00%, coincidències 47)

- doblet (usada 2.00%, coincidències 1)

- quadrada (usada 2.00%, coincidències 1)

- double (usada 2.00%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 15)

double-click doble clic

- doble clic (usada 63.64%, coincidències 7)

- fer doble clic (usada 18.18%, coincidències 2)

- double-click (usada 9.09%, coincidències 1)

- doble-clic (usada 9.09%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 65.38%, coincidències 102)

- davall (usada 22.44%, coincidències 35)

- abaixar (usada 1.92%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.92%, coincidències 3)

- baixada (usada 1.92%, coincidències 3)

- desconnectat (usada 1.28%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.28%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.28%, coincidències 2)

- baix (usada 0.64%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.64%, coincidències 1)

- down (usada 0.64%, coincidències 1)

- baixa (usada 0.64%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 82.61%, coincidències 19)

- fletxa cap avall (usada 13.04%, coincidències 3)

- avall (usada 4.35%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 36.36%, coincidències 4)

- desactualitza (usada 27.27%, coincidències 3)

- degrada (usada 18.18%, coincidències 2)

- desactualització (usada 9.09%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 9.09%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 38.38%, coincidències 71)

- descarregar (usada 17.30%, coincidències 32)

- descarrega (usada 14.59%, coincidències 27)

- baixada (usada 13.51%, coincidències 25)

- baixar (usada 6.49%, coincidències 12)

- descàrrega (usada 4.86%, coincidències 9)

- baixades (usada 2.16%, coincidències 4)

- baixant (usada 0.54%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.54%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.54%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.54%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.54%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 36.84%, coincidències 7)

- la baixada ha fallat (usada 21.05%, coincidències 4)

- la descàrrega ha fallat (usada 15.79%, coincidències 3)

- baixada fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 5.26%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 50.00%, coincidències 4)

- descarrega el fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarregar l'arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixa un fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 71.43%, coincidències 5)

- descarrega la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixar carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 81.82%, coincidències 9)

- gestor de descàrregues (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixades (usada 9.09%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 30.43%, coincidències 7)

- baixar ara (usada 17.39%, coincidències 4)

- descarregar-ho ara (usada 17.39%, coincidències 4)

- baixa'l ara (usada 13.04%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 8.70%, coincidències 2)

- baixa'ls ara (usada 4.35%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 4.35%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 4.35%, coincidències 1)

download url url de descàrrega

- url de descàrrega (usada 50.00%, coincidències 3)

- url de baixada (usada 33.33%, coincidències 2)

- adreça url de baixada (usada 16.67%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 58.06%, coincidències 18)

- descarregat (usada 25.81%, coincidències 8)

- baixats (usada 6.45%, coincidències 2)

- baixades (usada 3.23%, coincidències 1)

- baixada (usada 3.23%, coincidències 1)

- número de descàrregues (usada 3.23%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 44.00%, coincidències 33)

- descarregant (usada 26.67%, coincidències 20)

- baixada (usada 12.00%, coincidències 9)

- s'està descarregant (usada 5.33%, coincidències 4)

- baixant (usada 5.33%, coincidències 4)

- baixades (usada 2.67%, coincidències 2)

- decarregant (usada 1.33%, coincidències 1)

- es baixa (usada 1.33%, coincidències 1)

- està baixant (usada 1.33%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'estan descarregant les dades (usada 22.22%, coincidències 2)

- s''estan baixant dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixant dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'estan baixant les dades (usada 11.11%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 52.00%, coincidències 13)

- baixada dels paquets (usada 20.00%, coincidències 5)

- s'estan descarregant els paquets (usada 12.00%, coincidències 3)

- es baixen els paquets (usada 8.00%, coincidències 2)

- descarregant paquets (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'estan baixant les paquets (usada 4.00%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 71.60%, coincidències 58)

- descàrregues (usada 28.40%, coincidències 23)

dpi ppp

- ppp (usada 95.56%, coincidències 43)

- dpi (usada 4.44%, coincidències 2)

dr. dr.

- dr. (usada 91.67%, coincidències 11)

- db. (usada 8.33%, coincidències 1)

draft esborrany

- esborrany (usada 94.55%, coincidències 52)

- calat (usada 1.82%, coincidències 1)

- esborranys (usada 1.82%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 1.82%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 17)

drag arrossega

- arrossega (usada 57.14%, coincidències 8)

- arrossegament (usada 14.29%, coincidències 2)

- resistència aerodinàmica (usada 7.14%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 7.14%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 7.14%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 7.14%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 69.23%, coincidències 9)

- arrossegar i deixar anar (usada 15.38%, coincidències 2)

- arrossega i deixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- arrossegar i deixar (usada 7.69%, coincidències 1)

dragon drac

- drac (usada 90.00%, coincidències 9)

- dragó (usada 10.00%, coincidències 1)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 57.14%, coincidències 20)

- dibuixar (usada 11.43%, coincidències 4)

- empat (usada 11.43%, coincidències 4)

- traça (usada 5.71%, coincidències 2)

- dibuix (usada 5.71%, coincidències 2)

- taules (usada 2.86%, coincidències 1)

- traç (usada 2.86%, coincidències 1)

- roba (usada 2.86%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 97.06%, coincidències 33)

- dibuixat (usada 2.94%, coincidències 1)

drink beguda

- beguda (usada 100.00%, coincidències 6)

drive unitat

- unitat (usada 81.82%, coincidències 18)

- en cotxe (usada 4.55%, coincidències 1)

- controlador (usada 4.55%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 4.55%, coincidències 1)

- càrrega (usada 4.55%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 83.33%, coincidències 25)

- conductor (usada 10.00%, coincidències 3)

- conductora (usada 3.33%, coincidències 1)

- programa de control (usada 3.33%, coincidències 1)

drives unitats

- unitats (usada 90.00%, coincidències 9)

- unitats de disc (usada 10.00%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 75.00%, coincidències 9)

- plugims (usada 25.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 19.05%, coincidències 4)

- descartar (usada 14.29%, coincidències 3)

- ometre (usada 9.52%, coincidències 2)

- drop (usada 9.52%, coincidències 2)

- gota (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixar anar (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar (usada 4.76%, coincidències 1)

- perdre (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 4.76%, coincidències 1)

- derivació (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·loca (usada 4.76%, coincidències 1)

drop box espai compartit

- espai compartit (usada 53.85%, coincidències 7)

- bústia d’entrega (usada 23.08%, coincidències 3)

- elements compartits (usada 15.38%, coincidències 2)

- drop box (usada 7.69%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 35.29%, coincidències 6)

- ombra caiguda (usada 23.53%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 11.76%, coincidències 2)

- posar ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- ombra inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 5.88%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 10)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 37.50%, coincidències 3)

- desplegament (usada 12.50%, coincidències 1)

- dropdown (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista desplegable (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

- desplega (usada 12.50%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 77.78%, coincidències 7)

- timbal (usada 22.22%, coincidències 2)

dublin dublín

- dublín (usada 76.92%, coincidències 10)

- dublin (usada 23.08%, coincidències 3)

duck ànec

- ànec (usada 100.00%, coincidències 8)

due venciment

- venciment (usada 60.71%, coincidències 17)

- límit (usada 14.29%, coincidències 4)

- termini (usada 7.14%, coincidències 2)

- data de lliurament (usada 3.57%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.57%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.57%, coincidències 1)

- degut (usada 3.57%, coincidències 1)

- motiu (usada 3.57%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 45.10%, coincidències 23)

- data límit (usada 33.33%, coincidències 17)

- data de lliurament (usada 7.84%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 3.92%, coincidències 2)

- data de pagament (usada 1.96%, coincidències 1)

- venciment (usada 1.96%, coincidències 1)

- data d'acabament (usada 1.96%, coincidències 1)

- tornar el (usada 1.96%, coincidències 1)

- data venciment (usada 1.96%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 81.25%, coincidències 13)

- doble cara (usada 6.25%, coincidències 1)

- dues cares (usada 6.25%, coincidències 1)

- doble (usada 6.25%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 64.71%, coincidències 77)

- duplicar (usada 19.33%, coincidències 23)

- duplicat (usada 9.24%, coincidències 11)

- duplicació (usada 1.68%, coincidències 2)

- duplicada (usada 1.68%, coincidències 2)

- duplicate (duplicat) (usada 0.84%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 0.84%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.84%, coincidències 1)

- duplicate (usada 0.84%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 87.50%, coincidències 7)

- victoria de durango (usada 12.50%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 91.47%, coincidències 118)

- duració (usada 6.20%, coincidències 8)

- duration (usada 2.33%, coincidències 3)

dust pols

- pols (usada 70.59%, coincidències 12)

- polsim (usada 29.41%, coincidències 5)

dutch holandès

- holandès (usada 62.50%, coincidències 25)

- neerlandès (usada 32.50%, coincidències 13)

- alemany (usada 2.50%, coincidències 1)

- neerlandesa (usada 2.50%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 21)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 75.00%, coincidències 15)

- dinàmica (usada 20.00%, coincidències 4)

- dynamic (usada 5.00%, coincidències 1)

dynamic range rang dinàmic

- rang dinàmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- marge dinàmic (usada 25.00%, coincidències 2)

- interval dinàmic (usada 25.00%, coincidències 2)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 81.25%, coincidències 13)

- dzongka (usada 12.50%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 6.25%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 44.44%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 33.33%, coincidències 3)

- lector de llibres electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 65.15%, coincidències 43)

- adreça electrònica (usada 10.61%, coincidències 7)

- adreça de correu electrònic (usada 7.58%, coincidències 5)

- correu (usada 6.06%, coincidències 4)

- correu-e (usada 6.06%, coincidències 4)

- e-mail (usada 3.03%, coincidències 2)

- email (usada 1.52%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 69.23%, coincidències 18)

- adreça de correu electrònic (usada 19.23%, coincidències 5)

- adreça de correu (usada 7.69%, coincidències 2)

- adreça de correu-e (usada 3.85%, coincidències 1)

eagle àguila

- àguila (usada 60.00%, coincidències 6)

- eagle (usada 30.00%, coincidències 3)

- àguila (heràldica) (usada 10.00%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 76.47%, coincidències 13)

- la terra (usada 11.76%, coincidències 2)

- planeta terra (usada 5.88%, coincidències 1)

- terres (usada 5.88%, coincidències 1)

east est

- est (usada 93.55%, coincidències 29)

- regió est (usada 3.23%, coincidències 1)

- ponent (usada 3.23%, coincidències 1)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 12)

easy fàcil

- fàcil (usada 79.17%, coincidències 19)

- senzill (usada 12.50%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.17%, coincidències 1)

- senzilla (usada 4.17%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 94.12%, coincidències 16)

- echo (usada 5.88%, coincidències 1)

economy economia

- economia (usada 75.00%, coincidències 6)

- econòmic (usada 12.50%, coincidències 1)

- econòmica (usada 12.50%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 28)

edge vora

- vora (usada 68.00%, coincidències 17)

- aresta (usada 12.00%, coincidències 3)

- edge (usada 12.00%, coincidències 3)

- adam copeland (usada 4.00%, coincidències 1)

- contorn (usada 4.00%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 71.43%, coincidències 10)

- arestes (usada 14.29%, coincidències 2)

- bordes (usada 7.14%, coincidències 1)

- cantonades (usada 7.14%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 71.89%, coincidències 532)

- editar (usada 22.16%, coincidències 164)

- modifica (usada 2.43%, coincidències 18)

- revisa (usada 1.35%, coincidències 10)

- edició (usada 0.81%, coincidències 6)

- modificació (usada 0.68%, coincidències 5)

- edita'l (usada 0.27%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.27%, coincidències 2)

- edit (usada 0.14%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- editar compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar el compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 7.14%, coincidències 1)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 44.44%, coincidències 4)

- editar l’adreça (usada 33.33%, coincidències 3)

- edita una direcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita l’adreça (usada 11.11%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 75.00%, coincidències 9)

- edita enllaç d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edició de l'adreça d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 57.89%, coincidències 11)

- edita els marcadors (usada 26.32%, coincidències 5)

- edició dels marcadors (usada 5.26%, coincidències 1)

- editar els marcadors (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita els preferits (usada 5.26%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 66.67%, coincidències 6)

- editar categoria (usada 22.22%, coincidències 2)

- edita categoria (usada 11.11%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 90.00%, coincidències 27)

- edita comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- editar comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- edició de comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 75.00%, coincidències 12)

- editar contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- edita contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- edició del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

edit description edita la descripció

- edita la descripció (usada 28.57%, coincidències 2)

- modifica la descripció (usada 28.57%, coincidències 2)

- descripció (usada 14.29%, coincidències 1)

- editar la descripció (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita descripció (usada 14.29%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 41.67%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 25.00%, coincidències 3)

- accepta (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar els detalls (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita les dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 8.33%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 76.92%, coincidències 10)

- edita entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar registre (usada 7.69%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 54.55%, coincidències 6)

- edi