Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 81.82%, coincidències 9)

- (copia) (usada 18.18%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 7)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 59.38%, coincidències 19)

- (predeterminat) (usada 25.00%, coincidències 8)

- (omissió) (usada 9.38%, coincidències 3)

- (predeterminada) (usada 3.12%, coincidències 1)

- (per omissió) (usada 3.12%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 16)

(more) (més)

- (més) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no description) (sense descripció)

- (sense descripció) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 90.91%, coincidències 10)

- (cap etiqueta) (usada 9.09%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 14)

(none) (cap)

- (cap) (usada 96.77%, coincidències 60)

- (sense) (usada 3.23%, coincidències 2)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 13)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (únicament lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

- (sols-lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

(required) (requerit)

- (requerit) (usada 42.86%, coincidències 3)

- (necessari) (usada 42.86%, coincidències 3)

- (obligatori) (usada 14.29%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.14%, coincidències 34)

- (desconeguda) (usada 2.86%, coincidències 1)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

- select - - selecciona -

- - selecciona - (usada 60.00%, coincidències 3)

- -selecciona- (usada 20.00%, coincidències 1)

- - seleccionar - (usada 20.00%, coincidències 1)

1 (default) 1 (per defecte)

- 1 (per defecte) (usada 66.67%, coincidències 4)

- 1 (predeterminat) (usada 33.33%, coincidències 2)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 94.44%, coincidències 17)

- un dia (usada 5.56%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 19)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 21)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 6)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 95.45%, coincidències 21)

- una setmana (usada 4.55%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 87.50%, coincidències 7)

- 1 anys (usada 12.50%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

10 seconds 10 segons

- 10 segons (usada 85.71%, coincidències 6)

- 10 seconds (usada 14.29%, coincidències 1)

10th 10è

- 10è (usada 85.71%, coincidències 6)

- 10a (usada 14.29%, coincidències 1)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 100.00%, coincidències 7)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 10)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 8)

16 bits 16 bits

- 16 bits (usada 100.00%, coincidències 6)

180 degrees 180 graus

- 180 graus (usada 100.00%, coincidències 7)

1st 1r

- 1r (usada 66.67%, coincidències 6)

- 1a (usada 11.11%, coincidències 1)

- 1st (usada 11.11%, coincidències 1)

- 1er (usada 11.11%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

2 seconds 2 segons

- 2 segons (usada 100.00%, coincidències 6)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 6)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 9)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 87.50%, coincidències 7)

- les darreres 24 hores (usada 12.50%, coincidències 1)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 13)

2nd 2n

- 2n (usada 66.67%, coincidències 6)

- 2a (usada 11.11%, coincidències 1)

- 2nd (usada 11.11%, coincidències 1)

- 2on (usada 11.11%, coincidències 1)

2s 2s

- 2s (usada 50.00%, coincidències 3)

- 2 s (usada 50.00%, coincidències 3)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- tres dies (usada 14.29%, coincidències 1)

3 hours 3 hores

- 3 hores (usada 100.00%, coincidències 7)

3 minutes 3 minuts

- 3 minuts (usada 100.00%, coincidències 6)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 6)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 12)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 9)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 87.50%, coincidències 7)

- 32-bit (usada 12.50%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 24)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 75.00%, coincidències 6)

- 3a (usada 12.50%, coincidències 1)

- 3er (usada 12.50%, coincidències 1)

3x3 3x3

- 3x3 (usada 100.00%, coincidències 6)

4 days 4 dies

- 4 dies (usada 83.33%, coincidències 5)

- quatre dies (usada 16.67%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 75.00%, coincidències 6)

- 4a (usada 12.50%, coincidències 1)

- 4rt (usada 12.50%, coincidències 1)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 83.33%, coincidències 5)

- cinc dies (usada 16.67%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 94.74%, coincidències 18)

- 5 minutes (usada 5.26%, coincidències 1)

5th

- 5è (usada 87.50%, coincidències 7)

- 5a (usada 12.50%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 7)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 83.33%, coincidències 5)

- 64-bit (usada 16.67%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 85.71%, coincidències 6)

- 6a (usada 14.29%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 85.71%, coincidències 6)

- 7a (usada 14.29%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 85.71%, coincidències 6)

- 8a (usada 14.29%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 85.71%, coincidències 6)

- 9a (usada 14.29%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.67%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 90.00%, coincidències 9)

- [options] (usada 10.00%, coincidències 1)

[read only] [només lectura]

- [només lectura] (usada 71.43%, coincidències 5)

- [només de lectura] (usada 28.57%, coincidències 2)

a* a*

- a* (usada 100.00%, coincidències 5)

a0 a0

- a0 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 12)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 6)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 10)

a3 a3

- a3 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 89.47%, coincidències 17)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.26%, coincidències 1)

- la4 (usada 5.26%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 91.67%, coincidències 11)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 8.33%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 11)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 8)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 7)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 7)

aa aa

- aa (usada 81.82%, coincidències 9)

- aà (usada 9.09%, coincidències 1)

- tt (usada 9.09%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 68.18%, coincidències 15)

- abreviació (usada 27.27%, coincidències 6)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 81.82%, coincidències 9)

- abc (diari) (usada 9.09%, coincidències 1)

- abcç (usada 9.09%, coincidències 1)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 62.50%, coincidències 5)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 25.00%, coincidències 2)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 12.50%, coincidències 1)

aberdeen aberdeen

- aberdeen (usada 100.00%, coincidències 9)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 87.50%, coincidències 7)

- abkhazian (usada 12.50%, coincidències 1)

abort aborta

- aborta (usada 34.92%, coincidències 22)

- interromp (usada 25.40%, coincidències 16)

- avorta (usada 20.63%, coincidències 13)

- abandona (usada 3.17%, coincidències 2)

- anul·la (usada 3.17%, coincidències 2)

- cancel·la (usada 3.17%, coincidències 2)

- interrompt (usada 1.59%, coincidències 1)

- abort (usada 1.59%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.59%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.59%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.59%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 1.59%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 28.00%, coincidències 7)

- avortat (usada 24.00%, coincidències 6)

- interrompuda (usada 20.00%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 16.00%, coincidències 4)

- interrompre (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 4.00%, coincidències 1)

- anul·lat (usada 4.00%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 90.48%, coincidències 19)

- s'ha interromput. (usada 4.76%, coincidències 1)

- avortat. cancel·lat. (usada 4.76%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'està interrompent (usada 7.69%, coincidències 1)

- cancel·lant (usada 7.69%, coincidències 1)

- avortant (usada 7.69%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 77.84%, coincidències 137)

- sobre (usada 9.66%, coincidències 17)

- quant al (usada 2.84%, coincidències 5)

- informació (usada 2.84%, coincidències 5)

- about (usada 1.14%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 1.14%, coincidències 2)

- quant al sigil (usada 1.14%, coincidències 2)

- quant al programa (usada 0.57%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.57%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.57%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.57%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.57%, coincidències 1)

- qui som (usada 0.57%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 63.64%, coincidències 7)

- quant a les qt (usada 36.36%, coincidències 4)

about us quant a mozilla

- quant a mozilla (usada 28.57%, coincidències 2)

- nosaltres (usada 28.57%, coincidències 2)

- quant a kde edu (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre nosaltres (usada 14.29%, coincidències 1)

- quant a (usada 14.29%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 46.43%, coincidències 13)

- sobre (usada 17.86%, coincidències 5)

- part superior (usada 7.14%, coincidències 2)

- per sobre (usada 7.14%, coincidències 2)

- above (usada 3.57%, coincidències 1)

- per damunt (usada 3.57%, coincidències 1)

- superior (usada 3.57%, coincidències 1)

- dalt (usada 3.57%, coincidències 1)

- quant al (usada 3.57%, coincidències 1)

- a dalt (usada 3.57%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 90.91%, coincidències 10)

- valor absolut (usada 9.09%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 66.67%, coincidències 12)

- absoluta (usada 27.78%, coincidències 5)

- absolute (usada 5.56%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 64.29%, coincidències 9)

- mètrica de color absoluta (usada 21.43%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

- colorimètrica absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 7)

abstract resum

- resum (usada 94.12%, coincidències 32)

- abstracte (usada 5.88%, coincidències 2)

academic acadèmic

- acadèmic (usada 100.00%, coincidències 5)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 23)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 100.00%, coincidències 6)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 90.54%, coincidències 67)

- acceptar (usada 4.05%, coincidències 3)

- d'acord (usada 2.70%, coincidències 2)

- accepto (usada 1.35%, coincidències 1)

- acceptada (usada 1.35%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 75.00%, coincidències 6)

- accepta tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

accept changes accepta els canvis

- accepta els canvis (usada 100.00%, coincidències 13)

accepted acceptada

- acceptada (usada 61.54%, coincidències 8)

- acceptat (usada 30.77%, coincidències 4)

- acceptades (usada 7.69%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 93.10%, coincidències 54)

- accedir (usada 3.45%, coincidències 2)

- access (usada 1.72%, coincidències 1)

- accedeix (usada 1.72%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 93.75%, coincidències 15)

- controls d'accés (usada 6.25%, coincidències 1)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 80.00%, coincidències 4)

- llista de control d'accessos (usada 20.00%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 52.78%, coincidències 19)

- s'ha denegat l'accés (usada 44.44%, coincidències 16)

- s'ha denegat l'accès (usada 2.78%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'ha denegat l'accés. (usada 44.44%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 100.00%, coincidències 10)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 10.00%, coincidències 1)

access permissions permisos d'accés

- permisos d'accés (usada 100.00%, coincidències 8)

access point punt d'accés

- punt d'accés (usada 100.00%, coincidències 7)

access rights drets d’accés

- drets d’accés (usada 42.86%, coincidències 3)

- drets d'accés (usada 28.57%, coincidències 2)

- permisos d'accés (usada 14.29%, coincidències 1)

- drets d''accés (usada 14.29%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 90.91%, coincidències 10)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

access token testimoni d'accés

- testimoni d'accés (usada 66.67%, coincidències 4)

- token d'accés (usada 16.67%, coincidències 1)

- testimoni d''autenticació (usada 16.67%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 72.73%, coincidències 8)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 42)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 97.50%, coincidències 78)

- comptes (usada 1.25%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 1.25%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 77.78%, coincidències 7)

- propietats del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- dades dels comptes (usada 11.11%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 57.14%, coincidències 4)

- informació de compte (usada 28.57%, coincidències 2)

- account information (usada 14.29%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 95.65%, coincidències 22)

- nom de compte (usada 4.35%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 100.00%, coincidències 8)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 35.48%, coincidències 11)

- paràmetres dels comptes (usada 29.03%, coincidències 9)

- configuració del compte (usada 22.58%, coincidències 7)

- ajusts dels comptes (usada 6.45%, coincidències 2)

- arranjament del compte (usada 3.23%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 3.23%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 14)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 100.00%, coincidències 6)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 37)

accuracy precisió

- precisió (usada 60.00%, coincidències 9)

- exactitud (usada 26.67%, coincidències 4)

- acurat (usada 13.33%, coincidències 2)

ace as

- as (usada 71.43%, coincidències 5)

- ace (usada 28.57%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 100.00%, coincidències 7)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 71.43%, coincidències 10)

- agraïments (usada 21.43%, coincidències 3)

- justificants de recepció (usada 7.14%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 100.00%, coincidències 7)

acos acos

- acos (usada 81.82%, coincidències 9)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

- arc cosinus (usada 9.09%, coincidències 1)

acpi acpi

- acpi (usada 100.00%, coincidències 7)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 8)

acres acres

- acres (usada 100.00%, coincidències 7)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.14%, coincidències 170)

- accions (usada 1.14%, coincidències 2)

- action (usada 1.14%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.57%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom d'acció (usada 14.29%, coincidències 1)

action(s) accions

- accions (usada 60.00%, coincidències 3)

- acció (usada 20.00%, coincidències 1)

- acció (s) (usada 20.00%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 122)

activate activa

- activa (usada 92.00%, coincidències 46)

- activar (usada 8.00%, coincidències 4)

activated activat

- activat (usada 53.85%, coincidències 7)

- activada (usada 23.08%, coincidències 3)

- habilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- actiu (usada 7.69%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 20)

active actiu

- actiu (usada 81.51%, coincidències 97)

- activa (usada 15.97%, coincidències 19)

- activat (usada 2.52%, coincidències 3)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 6)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 71.43%, coincidències 5)

- persones usuàries actives (usada 28.57%, coincidències 2)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 19)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 57)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 6)

actor actor

- actor (usada 87.50%, coincidències 7)

- actor (mitologia) (usada 12.50%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 50.00%, coincidències 5)

- actual (usada 50.00%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 88.89%, coincidències 16)

- mida actual (usada 11.11%, coincidències 2)

ad ad

- ad (usada 66.67%, coincidències 4)

- anunci (usada 33.33%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 14)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 93.46%, coincidències 429)

- afegir (usada 3.49%, coincidències 16)

- afegeix-ho (usada 1.74%, coincidències 8)

- sum (usada 0.22%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.22%, coincidències 1)

- addició (usada 0.22%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.22%, coincidències 1)

- add (usada 0.22%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.22%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix/suprimeix (usada 11.11%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 72.73%, coincidències 8)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegeix compte (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegir un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 100.00%, coincidències 7)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix-los tots (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 10.00%, coincidències 1)

add an account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 80.00%, coincidències 4)

- addició d'un compte (usada 20.00%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.00%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix alguns adjunts (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 7.69%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix atribut (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix un nou atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 61.54%, coincidències 24)

- afegeix el marcador (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegeix punt (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix favorit (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix un marcador (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix un punt d'interès (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.56%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 15.38%, coincidències 2)

- agregar categoria (usada 7.69%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix columna(es) (usada 14.29%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 93.33%, coincidències 28)

- afegeix comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegir comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix condició (usada 14.29%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix el contacte (usada 14.29%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 75.00%, coincidències 18)

- afegeix contacte (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix el contacte (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 4.17%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 60.00%, coincidències 12)

- afegeix un dispositiu (usada 40.00%, coincidències 8)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix l'efecte (usada 28.57%, coincidències 2)

add element afegeix un element

- afegeix un element (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix aquest element (usada 14.29%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix entrada (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir entrada (usada 7.14%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix cita (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add feed afegeix un canal

- afegeix un canal (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix una font (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix canal (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 14.29%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 80.95%, coincidències 17)

- afegeix camp (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegir un camp (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.76%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix fitxer (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 12.50%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 72.50%, coincidències 29)

- afegeix els fitxers (usada 22.50%, coincidències 9)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 2.50%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 8.33%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 83.33%, coincidències 20)

- afegeix la carpeta (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 86.11%, coincidències 31)

- afegeix grup (usada 11.11%, coincidències 4)

- afegir grup (usada 2.78%, coincidències 1)

add host afegeix una màquina

- afegeix una màquina (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegeix imatge (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix vídeo (usada 11.11%, coincidències 1)

- imatges i icones (usada 11.11%, coincidències 1)

add iscsi target afegeix destinació iscsi

- afegeix destinació iscsi (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix una destinació iscsi (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix una destinació d'iscsi (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix destí iscsi (usada 7.69%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 56.52%, coincidències 13)

- afegeix element (usada 26.09%, coincidències 6)

- afegeix un ítem (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegir ítem (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix objecte (usada 4.35%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir elements (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir items (usada 14.29%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix etiqueta (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

add language afegeix un idioma

- afegeix un idioma (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix una llengua (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegir idioma (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir un idioma (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 8.33%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix capa (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.69%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 96.00%, coincidències 24)

- afegir plantilla (usada 4.00%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix línia (usada 14.29%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix enllaç (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegir enllaç (usada 15.38%, coincidències 2)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 100.00%, coincidències 9)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix-hi membres (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 48.28%, coincidències 14)

- afegeix nou (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix-ne una de nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegir nova (usada 3.45%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix un etiqueta nova (usada 12.50%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un nou usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix node (usada 28.57%, coincidències 2)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegeix nota (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegir una nota (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir nota (usada 6.25%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix opció (usada 42.86%, coincidències 3)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix la pàgina (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 11.11%, coincidències 1)

add plugin afegeix un connector

- afegeix un connector (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegir plugin (usada 20.00%, coincidències 1)

add podcast afegeix un podcast

- afegeix un podcast (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix el podcast (usada 25.00%, coincidències 2)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.91%, coincidències 10)

- afegeix punt (usada 9.09%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix impressora (usada 12.50%, coincidències 1)

- impressores afegides manualment (usada 12.50%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 76.47%, coincidències 13)

- afegeix perfil (usada 23.53%, coincidències 4)

add project afegeix un projecte

- afegeix un projecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix projecte (usada 33.33%, coincidències 2)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix propietat (usada 25.00%, coincidències 2)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add role afegeix un rol

- afegeix un rol (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix el rol (usada 22.22%, coincidències 2)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix fila (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir fila (usada 14.29%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 60.71%, coincidències 17)

- afegeix una norma (usada 17.86%, coincidències 5)

- afegir regla (usada 17.86%, coincidències 5)

- afegeix regla (usada 3.57%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix giny de cerca (usada 9.09%, coincidències 1)

- addició d'un motor de cerca (usada 9.09%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegeix servei (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 16.67%, coincidències 1)

add source afegeix un origen

- afegeix un origen (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix una font (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix font (usada 28.57%, coincidències 2)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix l'etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegir etiquetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 6.67%, coincidències 1)

add task afegeix una tasca

- afegeix una tasca (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix tasca (usada 28.57%, coincidències 2)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix un text (usada 42.86%, coincidències 3)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 85.71%, coincidències 6)

- per a (usada 14.29%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegeix als marcadors (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 90.91%, coincidències 10)

- afegeux als contactes (usada 9.09%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 88.89%, coincidències 16)

- afegir al diccionari (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.56%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 69.23%, coincidències 18)

- afegeix a les preferides (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegeix-lo als preferits (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix-la a les preferides (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 3.85%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix-lo a un grup (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix a un grup (usada 8.33%, coincidències 1)

add to panel afegeix al tauler

- afegeix al tauler (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix al plafó (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix al quadre (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix-ho al tauler (usada 12.50%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix a la llista (usada 7.14%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix l'url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix un url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix una url (usada 9.09%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 50.00%, coincidències 14)

- afegeix usuari (usada 39.29%, coincidències 11)

- afegeix persona usuària (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegir usuari (usada 3.57%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 14.29%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 71.43%, coincidències 5)

- extensió (usada 28.57%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 13)

add-ons complements

- complements (usada 87.50%, coincidències 14)

- productes addicionals (usada 6.25%, coincidències 1)

- extensions (usada 6.25%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 60.00%, coincidències 21)

- s'ha afegit (usada 20.00%, coincidències 7)

- afegits (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegida (usada 5.71%, coincidències 2)

- afegida/es (usada 2.86%, coincidències 1)

- addició (usada 2.86%, coincidències 1)

added by afegit per

- afegit per (usada 71.43%, coincidències 5)

- creat per (usada 28.57%, coincidències 2)

addition suma

- suma (usada 66.67%, coincidències 12)

- addició (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- sumar (usada 5.56%, coincidències 1)

additional addicional

- addicional (usada 37.50%, coincidències 3)

- adicional (usada 37.50%, coincidències 3)

- propietats addicionals (usada 12.50%, coincidències 1)

- complement (usada 12.50%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 90.32%, coincidències 28)

- altres (usada 6.45%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 3.23%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 8)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 50.00%, coincidències 6)

- configuració addicional (usada 25.00%, coincidències 3)

- arranjaments addicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres adicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres addicionals. (usada 8.33%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 95.80%, coincidències 137)

- address (usada 3.50%, coincidències 5)

- direcció (usada 0.70%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 86.21%, coincidències 25)

- agenda (usada 10.34%, coincidències 3)

- llibre d'adreces (usada 3.45%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 31)

adjust ajusta

- ajusta (usada 70.59%, coincidències 12)

- ajust (usada 11.76%, coincidències 2)

- adequa (usada 11.76%, coincidències 2)

- ajustar (usada 5.88%, coincidències 1)

adjustment ajust

- ajust (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustament (usada 33.33%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 38.10%, coincidències 16)

- admin (usada 28.57%, coincidències 12)

- administració (usada 28.57%, coincidències 12)

- admin. (usada 2.38%, coincidències 1)

- administra (usada 2.38%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 66.67%, coincidències 6)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 32)

administrator administrador

- administrador (usada 92.59%, coincidències 25)

- administrador/a (usada 3.70%, coincidències 1)

- administradors (usada 3.70%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 7)

admins administradors

- administradors (usada 94.44%, coincidències 17)

- administració (usada 5.56%, coincidències 1)

adobe pagemaker adobe pagemaker

- adobe pagemaker (usada 100.00%, coincidències 5)

adult adult

- adult (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced avançat

- avançat (usada 92.02%, coincidències 150)

- avançada (usada 3.07%, coincidències 5)

- avançades (usada 2.45%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 1.84%, coincidències 3)

- difícil (negra) (usada 0.61%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 8)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 64)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 36)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 41.46%, coincidències 17)

- paràmetres avançats (usada 19.51%, coincidències 8)

- arranjament avançat (usada 14.63%, coincidències 6)

- ajusts avançats (usada 14.63%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 9.76%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 87.50%, coincidències 7)

- aventures (usada 12.50%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 77.78%, coincidències 7)

- afar (usada 11.11%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 11.11%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 81.82%, coincidències 9)

- afiliació canviada (usada 9.09%, coincidències 1)

- ha canviat l'afiliació (usada 9.09%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 20)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 11)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / accra (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / banjul (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / brazzaville (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / ceuta (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / conakry (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / dakar (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / djibouti (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / douala (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / freetown (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / johannesburg (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / kampala (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartum

- àfrica/khartum (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica/khartoum (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica / khartoum (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / kinshasa (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 80.00%, coincidències 4)

- africa / libreville (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lomé

- àfrica/lomé (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica/lome (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / luanda (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / lubumbashi (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / maseru (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / mbabane (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monròvia

- àfrica/monròvia (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica/monrovia (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica / monròvia (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/n'djamena

- àfrica/n'djamena (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica/ndjamena (usada 40.00%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / tripoli (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 60.00%, coincidències 3)

- àfrica/tunísia (usada 20.00%, coincidències 1)

- àfrica / tunísia (usada 20.00%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 80.00%, coincidències 4)

- àfrica / windhoek (usada 20.00%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.95%, coincidències 60)

- després de (usada 17.11%, coincidències 13)

- after (usada 2.63%, coincidències 2)

- posteriors (usada 1.32%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 56.00%, coincidències 14)

- antiguitat (usada 36.00%, coincidències 9)

- age (usada 4.00%, coincidències 1)

- vella (usada 4.00%, coincidències 1)

agenda agenda

- agenda (usada 100.00%, coincidències 7)

aggregate agrega

- agrega (usada 36.36%, coincidències 4)

- agregat (usada 36.36%, coincidències 4)

- aggregate (usada 9.09%, coincidències 1)

- àrid (usada 9.09%, coincidències 1)

- agregar (usada 9.09%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 11)

ago fa

- fa (usada 50.00%, coincidències 4)

- enrere (usada 25.00%, coincidències 2)

- abans (usada 12.50%, coincidències 1)

- en el passat (usada 12.50%, coincidències 1)

agree d'acord

- d'acord (usada 75.00%, coincidències 6)

- confirma (usada 12.50%, coincidències 1)

- hi estic d'acord (usada 12.50%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

air aire

- aire (usada 71.43%, coincidències 5)

- air (usada 14.29%, coincidències 1)

- vol (usada 14.29%, coincidències 1)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 5)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 76.47%, coincidències 13)

- mode d'avió (usada 23.53%, coincidències 4)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 70.00%, coincidències 7)

- akan (usada 30.00%, coincidències 3)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 15)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 87.50%, coincidències 7)

- olvido gara jova (usada 12.50%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 17)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 26)

album àlbum

- àlbum (usada 96.43%, coincidències 54)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.79%, coincidències 1)

- album (usada 1.79%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 95.65%, coincidències 22)

- artista d'àlbum (usada 4.35%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 95.00%, coincidències 19)

- albums (usada 5.00%, coincidències 1)

alert avís

- avís (usada 71.58%, coincidències 68)

- alerta (usada 22.11%, coincidències 21)

- alert (usada 3.16%, coincidències 3)

- atenció (usada 1.05%, coincidències 1)

- avisar (usada 1.05%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 1.05%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 22)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 6)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 8)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 74.19%, coincidències 23)

- algoritme (usada 25.81%, coincidències 8)

alias àlies

- àlies (usada 92.31%, coincidències 48)

- alias (usada 5.77%, coincidències 3)

- pseudònim (usada 1.92%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 87.50%, coincidències 14)

- pseudònims (usada 6.25%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.25%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 57.14%, coincidències 16)

- alineació (usada 21.43%, coincidències 6)

- alinear (usada 7.14%, coincidències 2)

- orientació (usada 3.57%, coincidències 1)

- aliniació (usada 3.57%, coincidències 1)

- align (usada 3.57%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.57%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea abaix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a la part inferior (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 75.00%, coincidències 12)

- centra (usada 6.25%, coincidències 1)

- centrat (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació al centre (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 6.25%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 84.38%, coincidències 27)

- alineació a l'esquerra (usada 9.38%, coincidències 3)

- aliniat a l'esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 85.29%, coincidències 29)

- alineació a la dreta (usada 8.82%, coincidències 3)

- aliniat a la dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- alineació dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a la part superior (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdavall (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 9.09%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.41%, coincidències 104)

- alineament (usada 1.83%, coincidències 2)

- aliniament (usada 0.92%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.92%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.92%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 50.71%, coincidències 142)

- tots (usada 36.79%, coincidències 103)

- totes (usada 10.36%, coincidències 29)

- tothom (usada 0.36%, coincidències 1)

- tota (usada 0.36%, coincidències 1)

- total (usada 0.36%, coincidències 1)

- all (usada 0.36%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.36%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.36%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 14)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 17)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 13)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 69.23%, coincidències 9)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- all events (usada 7.69%, coincidències 1)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.20%, coincidències 76)

- tots els arxius (usada 2.53%, coincidències 2)

- afegeix fitxers (usada 1.27%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 17)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.00%, coincidències 19)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.00%, coincidències 1)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 6)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 8)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 62.50%, coincidències 5)

- tots els ítems (usada 37.50%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 62.50%, coincidències 10)

- tots els idiomes (usada 18.75%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 12.50%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 6.25%, coincidències 1)

all members tots els membres

- tots els membres (usada 85.71%, coincidències 6)

- tots els socis (usada 14.29%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 10)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 25)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 9)

all repositories tots els dipòsits

- tots els dipòsits (usada 60.00%, coincidències 3)

- tots els repositoris (usada 40.00%, coincidències 2)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 83.33%, coincidències 5)

- tots els drets reservats. (usada 16.67%, coincidències 1)

all settings tots els paràmetres

- tots els paràmetres (usada 28.57%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 28.57%, coincidències 2)

- tots els ajustaments (usada 14.29%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 14.29%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 14.29%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers compatibles

- tots els fitxers compatibles (usada 50.00%, coincidències 3)

- tots els fitxers acceptats (usada 16.67%, coincidències 1)

- tots els fitxers admesos (usada 16.67%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 16.67%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 11)

all time sempre

- sempre (usada 62.50%, coincidències 5)

- de sempre (usada 12.50%, coincidències 1)

- històrics (usada 12.50%, coincidències 1)

- tot el temps (usada 12.50%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 7)

all updates totes les actualitzacions

- totes les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 10)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 92.00%, coincidències 23)

- totes les persones usuàries (usada 4.00%, coincidències 1)

- all users (usada 4.00%, coincidències 1)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 7)

allow permet

- permet (usada 94.12%, coincidències 64)

- permetre (usada 2.94%, coincidències 2)

- permès (usada 1.47%, coincidències 1)

- admet (usada 1.47%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 58.33%, coincidències 7)

- permeses (usada 16.67%, coincidències 2)

- permés (usada 8.33%, coincidències 1)

- permesos (usada 8.33%, coincidències 1)

- permesa (usada 8.33%, coincidències 1)

almaty almaty

- almaty (usada 83.33%, coincidències 5)

- almati (usada 16.67%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 84.85%, coincidències 56)

- alpha (usada 13.64%, coincidències 9)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.52%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 7)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 77.78%, coincidències 7)

- abecedari (usada 11.11%, coincidències 1)

- alphabet (usada 11.11%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètiques

- formes de presentació alfabètiques (usada 50.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètica (usada 50.00%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 75.00%, coincidències 6)

- alfabèticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- alfabètics (usada 12.50%, coincidències 1)

alphanumeric alfanumèric

- alfanumèric (usada 100.00%, coincidències 6)

- alfanumèric -a (usada 0.00%, coincidències 0)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 90.48%, coincidències 19)

- encara s'està executant (usada 4.76%, coincidències 1)

- ja es troba en marxa (usada 4.76%, coincidències 1)

alsa alsa

- alsa (usada 100.00%, coincidències 8)

alt alt

- alt (usada 93.75%, coincidències 30)

- la tecla alt (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla alternativa dreta (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 46.15%, coincidències 6)

- alt+t (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+p (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+d (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.69%, coincidències 1)

- alta+a (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 61.54%, coincidències 8)

- alt+t (usada 30.77%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.48%, coincidències 19)

- alt+g (usada 9.52%, coincidències 2)

alt+up alt+fletxa amunt

- alt+fletxa amunt (usada 57.14%, coincidències 4)

- alt+amunt (usada 42.86%, coincidències 3)

alternative alternativa

- alternativa (usada 77.78%, coincidències 7)

- alternatiu (usada 22.22%, coincidències 2)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 6)

altitude altitud

- altitud (usada 81.82%, coincidències 18)

- elevació (usada 9.09%, coincidències 2)

- altura (usada 9.09%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.22%, coincidències 70)

- per sempre (usada 1.39%, coincidències 1)

- always (usada 1.39%, coincidències 1)

always ask pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 50.00%, coincidències 5)

- demana-m'ho sempre (usada 50.00%, coincidències 5)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 37.50%, coincidències 3)

- sempre actiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- sempre encès (usada 12.50%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 12.50%, coincidències 1)

- sempre (usada 12.50%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 19.05%, coincidències 4)

- sempre per damunt (usada 19.05%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 3)

- sempre visible (usada 14.29%, coincidències 3)

- sempre amunt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre al davant (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.76%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 81.82%, coincidències 9)

- mostra-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostrar sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

am am

- am (usada 89.80%, coincidències 44)

- a. m. (usada 4.08%, coincidències 2)

- lam (usada 2.04%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.04%, coincidències 1)

- a.m. (usada 2.04%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 89.47%, coincidències 17)

- a. m./p. m. (usada 5.26%, coincidències 1)

- ap/pm (usada 5.26%, coincidències 1)

amarok amarok

- amarok (usada 100.00%, coincidències 9)

amazon amazon

- amazon (usada 71.43%, coincidències 5)

- amazones (usada 14.29%, coincidències 1)

- amazona (usada 14.29%, coincidències 1)

amazonas amazonas

- amazonas (usada 71.43%, coincidències 5)

- amazones (usada 28.57%, coincidències 2)

ambient ambient

- ambient (usada 87.50%, coincidències 7)

- ambiental (usada 12.50%, coincidències 1)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / adak (usada 20.00%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / anchorage (usada 20.00%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / antiga (usada 20.00%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / aruba (usada 20.00%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / asunción (usada 20.00%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / barbados (usada 20.00%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 60.00%, coincidències 3)

- amèrica/belém (usada 20.00%, coincidències 1)

- amèrica / belem (usada 20.00%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / bogota (usada 20.00%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / caracas (usada 20.00%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 60.00%, coincidències 3)

- amèrica/caiena (usada 20.00%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 20.00%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / chicago (usada 20.00%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / chihuahua (usada 20.00%, coincidències 1)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / dawson (usada 20.00%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / denver (usada 20.00%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / detroit (usada 20.00%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / dominica (usada 20.00%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / granada (usada 20.00%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / guyana (usada 20.00%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / halifax (usada 20.00%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / indiana / knox (usada 20.00%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / indiana / marengo (usada 20.00%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / inuvik (usada 20.00%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / iqaluit (usada 20.00%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / juneau (usada 20.00%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 20.00%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / lima (usada 20.00%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 60.00%, coincidències 3)

- amèrica/mazatlán (usada 20.00%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 20.00%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / menominee (usada 20.00%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / monterrey (usada 20.00%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / montevideo (usada 20.00%, coincidències 1)

america/montreal amèrica/montreal

- amèrica/montreal (usada 60.00%, coincidències 3)

- amèrica/mont-real (usada 20.00%, coincidències 1)

- amèrica / mont-real (usada 20.00%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / montserrat (usada 20.00%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / noronha (usada 20.00%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / panamà (usada 20.00%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / pangnirtung (usada 20.00%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / paramaribo (usada 20.00%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / recife (usada 20.00%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / regina (usada 20.00%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / santiago (usada 20.00%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / scoresbysund (usada 20.00%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / tegucigalpa (usada 20.00%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / thule (usada 20.00%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / vancouver (usada 20.00%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / winnipeg (usada 20.00%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 80.00%, coincidències 4)

- amèrica / yellowknife (usada 20.00%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 78.57%, coincidències 11)

- samoa nord-americana (usada 21.43%, coincidències 3)

amharic amhàric

- amhàric (usada 94.12%, coincidències 16)

- amharic (usada 5.88%, coincidències 1)

amman amman

- amman (usada 100.00%, coincidències 7)

amount quantitat

- quantitat (usada 63.16%, coincidències 36)

- import (usada 29.82%, coincidències 17)

- total (usada 7.02%, coincidències 4)

ampersand ampersand

- ampersand (usada 40.00%, coincidències 2)

- ( símbol i comercial) (usada 20.00%, coincidències 1)

- et (usada 20.00%, coincidències 1)

- et (i comercial) (usada 20.00%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 9)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 93.33%, coincidències 14)

- ha hagut un error (usada 6.67%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 76.47%, coincidències 13)

- hi ha hagut un error. (usada 11.76%, coincidències 2)

- ha fallat (usada 5.88%, coincidències 1)

- ha ocorregut un error. (usada 5.88%, coincidències 1)

anaconda anaconda

- anaconda (usada 100.00%, coincidències 10)

analog analògic

- analògic (usada 88.89%, coincidències 8)

- analògica (usada 11.11%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 71.43%, coincidències 10)

- anàlisis (usada 28.57%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 54.55%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 18.18%, coincidències 2)

- analitics (usada 9.09%, coincidències 1)

- analytics (usada 9.09%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 9.09%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 64.29%, coincidències 9)

- analitzar (usada 14.29%, coincidències 2)

- analitzador (usada 7.14%, coincidències 1)

- analyze (usada 7.14%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 7.14%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 83.87%, coincidències 26)

- ancoratge (usada 9.68%, coincidències 3)

- anchor (usada 3.23%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 3.23%, coincidències 1)

anchor point punt d'ancoratge

- punt d'ancoratge (usada 87.50%, coincidències 7)

- anchor point (alaska) (usada 12.50%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

and i

- i (usada 92.44%, coincidències 110)

- and (usada 6.72%, coincidències 8)

- i de (usada 0.84%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 16)

android android

- android (usada 80.00%, coincidències 4)

- androide (usada 20.00%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 5)

angle angle

- angle (usada 99.19%, coincidències 123)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.81%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 15)

angry emprenyat

- emprenyat (usada 44.44%, coincidències 4)

- enfadat (usada 33.33%, coincidències 3)

- enutjat (usada 11.11%, coincidències 1)

- enuig (usada 11.11%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 92.31%, coincidències 12)

- anguila (usada 7.69%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 10)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 33)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 12)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 60.00%, coincidències 6)

- commemoració (usada 30.00%, coincidències 3)

- sant (usada 10.00%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 45.45%, coincidències 5)

- anotació (usada 27.27%, coincidències 3)

- anotacions (usada 18.18%, coincidències 2)

- fer anotacions (usada 9.09%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 80.00%, coincidències 12)

- anotacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 6.67%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 6.67%, coincidències 1)

annotation properties propietats de l'anotació

- propietats de l'anotació (usada 85.71%, coincidències 6)

- propietats de les anotacions (usada 14.29%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 11)

announcement avís

- avís (usada 40.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 26.67%, coincidències 4)

- aví­s (usada 20.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 6.67%, coincidències 1)

- announcement (usada 6.67%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 57.14%, coincidències 8)

- avisos (usada 28.57%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

- notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 87.80%, coincidències 36)

- anònim -a (usada 2.44%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.44%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.44%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 2.44%, coincidències 1)

- anonymous (usada 2.44%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 7)

anonymous login entrada anònima

- entrada anònima (usada 40.00%, coincidències 2)

- connexió anònima (usada 20.00%, coincidències 1)

- inici de sessió anònim (usada 20.00%, coincidències 1)

- anonymous login (usada 20.00%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 90.00%, coincidències 9)

- anonymous user (usada 10.00%, coincidències 1)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 65.52%, coincidències 19)

- respon (usada 27.59%, coincidències 8)

- la resposta (usada 3.45%, coincidències 1)

- respondre (usada 3.45%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 55.56%, coincidències 5)

- contestat (usada 22.22%, coincidències 2)

- contestades (usada 11.11%, coincidències 1)

- es va respondre (usada 11.11%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 100.00%, coincidències 7)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 20)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 80.00%, coincidències 4)

- antàrtida / casey (usada 20.00%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 80.00%, coincidències 4)

- antàrtida / davis (usada 20.00%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 80.00%, coincidències 4)

- antàrtida / dumontdurville (usada 20.00%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 80.00%, coincidències 4)

- antàrtida / mawson (usada 20.00%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 80.00%, coincidències 4)

- antàrtida / mcmurdo (usada 20.00%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 80.00%, coincidències 4)

- antàrtida / syowa (usada 20.00%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 8)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 57.14%, coincidències 4)

- suavitzador (usada 14.29%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 14.29%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 63.64%, coincidències 7)

- suavitzat (usada 27.27%, coincidències 3)

- antialiasing (usada 9.09%, coincidències 1)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 19)

any qualsevol

- qualsevol (usada 90.00%, coincidències 54)

- any (usada 3.33%, coincidències 2)

- qualssevol (usada 1.67%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.67%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.67%, coincidències 1)

- cap (usada 1.67%, coincidències 1)

any field qualsevol camp

- qualsevol camp (usada 100.00%, coincidències 6)

any value qualsevol valor

- qualsevol valor (usada 100.00%, coincidències 6)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 76.47%, coincidències 13)

- tothom (usada 17.65%, coincidències 3)

- anyone (usada 5.88%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 14)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 57.14%, coincidències 4)

- valor de l'obertura (usada 28.57%, coincidències 2)

- valor d'apertura (usada 14.29%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 17)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api documentation documentació de l'api

- documentació de l'api (usada 71.43%, coincidències 5)

- documentació api (usada 14.29%, coincidències 1)

- documentació de la api (usada 14.29%, coincidències 1)

api key clau api

- clau api (usada 47.06%, coincidències 8)

- clau de l'api (usada 35.29%, coincidències 6)

- codi api (usada 5.88%, coincidències 1)

- api key (usada 5.88%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 5.88%, coincidències 1)

apn apn

- apn (usada 100.00%, coincidències 8)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.00%, coincidències 9)

- apòstrofe (usada 10.00%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 66.67%, coincidències 4)

- app (usada 16.67%, coincidències 1)

- apli (usada 16.67%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 93.98%, coincidències 78)

- aspecte (usada 3.61%, coincidències 3)

- aparició (usada 1.20%, coincidències 1)

- interfície (usada 1.20%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 54.17%, coincidències 13)

- annexa (usada 45.83%, coincidències 11)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 88.89%, coincidències 8)

- apple (usada 11.11%, coincidències 1)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 75.00%, coincidències 6)

- applet (usada 25.00%, coincidències 2)

application aplicació

- aplicació (usada 98.36%, coincidències 60)

- petició (usada 1.64%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application log registre d'aplicació

- registre d'aplicació (usada 50.00%, coincidències 3)

- registre de l'aplicació (usada 50.00%, coincidències 3)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 44)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 3)

- aplica a (usada 33.33%, coincidències 2)

- objectiu d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 95.95%, coincidències 142)

- aplicar (usada 2.03%, coincidències 3)

- aplica'l (usada 0.68%, coincidències 1)

- executa (usada 0.68%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.68%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 94.12%, coincidències 16)

- desar els canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 77.78%, coincidències 7)

- aplica el filtratge (usada 11.11%, coincidències 1)

- filtra (usada 11.11%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 84.62%, coincidències 11)

- aplicar a (usada 7.69%, coincidències 1)

- apply to (usada 7.69%, coincidències 1)

appointment cita

- cita (usada 85.71%, coincidències 6)

- cita prèvia (usada 14.29%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 61.90%, coincidències 13)

- aprovar (usada 33.33%, coincidències 7)

- d'acord (usada 4.76%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 68.42%, coincidències 13)

- aprovada (usada 15.79%, coincidències 3)

- acceptat (usada 5.26%, coincidències 1)

- aprovades (usada 5.26%, coincidències 1)

- approved (usada 5.26%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

apr abr.

- abr. (usada 52.63%, coincidències 20)

- abr (usada 39.47%, coincidències 15)

- apr (usada 5.26%, coincidències 2)

- d’abr. (usada 2.63%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 89.36%, coincidències 42)

- d'abril (usada 4.26%, coincidències 2)

- abr. (usada 2.13%, coincidències 1)

- april (usada 2.13%, coincidències 1)

- d’abril (usada 2.13%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 9)

arabic àrab

- àrab (usada 90.91%, coincidències 50)

- arabic (usada 5.45%, coincidències 3)

- aràbic (usada 3.64%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació de l'àrab-a

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - a (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 16.67%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 16.67%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació de l'àrab-b

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - b (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 16.67%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 16.67%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 33.33%, coincidències 2)

- suplement àrab (usada 33.33%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 16.67%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 16.67%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 11)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 24)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 85.71%, coincidències 6)

- arctangent (usada 14.29%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 77.78%, coincidències 21)

- arc (usada 7.41%, coincidències 2)

- arq. (usada 7.41%, coincidències 2)

- arch (usada 3.70%, coincidències 1)

- arq (usada 3.70%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 6)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 97.78%, coincidències 44)

- estructura (usada 2.22%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 45.90%, coincidències 28)

- arxiva (usada 39.34%, coincidències 24)

- arxivat (usada 3.28%, coincidències 2)

- arxivar (usada 3.28%, coincidències 2)

- archive (usada 1.64%, coincidències 1)

- arxivats (usada 1.64%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.64%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.64%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.64%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 7)

archived arxivat

- arxivat (usada 46.15%, coincidències 6)

- arxivats (usada 15.38%, coincidències 2)

- arxivades (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'arxiva (usada 7.69%, coincidències 1)

- arxivada (usada 7.69%, coincidències 1)

- classificat (usada 7.69%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 82.35%, coincidències 14)

- arxiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- notícies arxivades (usada 5.88%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 62.50%, coincidències 5)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

arctic àrtic

- àrtic (usada 100.00%, coincidències 5)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 44.74%, coincidències 17)

- esteu segur? (usada 36.84%, coincidències 14)

- n'estàs segur? (usada 5.26%, coincidències 2)

- n'estàs segur/a? (usada 2.63%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.63%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.63%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.63%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.63%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 98.33%, coincidències 59)

- àrees (usada 1.67%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 71.43%, coincidències 5)

- areas (usada 14.29%, coincidències 1)

- arees (usada 14.29%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 19)

argument argument

- argument (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 92.00%, coincidències 23)

- argument (usada 4.00%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 4.00%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 8)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 57.14%, coincidències 4)

- aritmètic (usada 42.86%, coincidències 3)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 18)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 32)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 9)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 25)

arrange items organitza els elements

- organitza els elements (usada 85.71%, coincidències 6)

- organitzar elements (usada 14.29%, coincidències 1)

arrangement organització

- organització (usada 37.50%, coincidències 3)

- arranjament (usada 37.50%, coincidències 3)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

- disposició (usada 12.50%, coincidències 1)

arranger arranjaments

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arreglador (usada 25.00%, coincidències 2)

- organitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- v (usada 12.50%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 86.36%, coincidències 19)

- array (usada 4.55%, coincidències 1)

- matrius (usada 4.55%, coincidències 1)

- seqüència (usada 4.55%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 25)

arrowhead extrem de fletxa

- extrem de fletxa (usada 33.33%, coincidències 2)

- punta de fletxa (usada 33.33%, coincidències 2)

- capfletxa (usada 16.67%, coincidències 1)

- foguera d'odis (usada 16.67%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 19)

art art

- art (usada 71.43%, coincidències 5)

- paleta de pintura (usada 14.29%, coincidències 1)

- gràfics (usada 14.29%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 21)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 7)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 98.15%, coincidències 53)

- intèrpret (usada 1.85%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de l''artista (usada 12.50%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 7)

artists artistes

- artistes (usada 93.33%, coincidències 14)

- artists (usada 6.67%, coincidències 1)

artwork grafisme

- grafisme (usada 40.00%, coincidències 4)

- artwork (usada 30.00%, coincidències 3)

- il·lustració (usada 10.00%, coincidències 1)

- obra artística (usada 10.00%, coincidències 1)

- art (usada 10.00%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 14)

as com a

- com a (usada 68.75%, coincidències 11)

- as (usada 18.75%, coincidències 3)

- as (diari) (usada 6.25%, coincidències 1)

- com (usada 6.25%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 84.21%, coincidències 64)

- ascens (usada 11.84%, coincidències 9)

- ordre ascendent (usada 2.63%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.32%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 93.33%, coincidències 14)

- ascii (empresa) (usada 6.67%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 92.31%, coincidències 12)

- asia (usada 7.69%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / aden (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / almaty (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / amman (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / aqtau (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / ashgabat (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/bakú (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / bakú (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / beirut (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/chongqing àsia/chongqing

- àsia/chongqing (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / chongqing (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/duixanbe (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/harbin àsia/harbin

- àsia/harbin (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / harbin (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / kabul (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/kamtxatka (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / karachi (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/kashgar àsia/kashgar

- àsia/kashgar (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / kashgar (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 40.00%, coincidències 2)

- àsia/krasnojarsk (usada 40.00%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / kuwait (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / macau (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / magadan (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / makassar (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / manila (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / pontianak (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / pyongyang (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/riad (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarcanda

- àsia/samarcanda (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia / samarcanda (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia/samarkand (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 40.00%, coincidències 2)

- àsia / shanghai (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia/shanghai (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia / singapur (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / taipei (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/taixkent (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / tashkent (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/thimbu (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / thimphu (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia / tokyo (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia/tokyo (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/ulanbator (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / ulaanbaatar (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / vientiane (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / vladivostok (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 80.00%, coincidències 4)

- àsia / yakutsk (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/ekaterinburg (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 20.00%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 60.00%, coincidències 3)

- àsia/erevan (usada 20.00%, coincidències 1)

- àsia / yerevan (usada 20.00%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 81.82%, coincidències 9)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

- arc sinus (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 73.68%, coincidències 14)

- demana (usada 10.53%, coincidències 2)

- pregunta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

- demanda (usada 5.26%, coincidències 1)

- ask (usada 5.26%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect orientació

- orientació (usada 45.45%, coincidències 5)

- aspecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- relació d'aspecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 9.09%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 82.93%, coincidències 34)

- relació de l'aspecte (usada 4.88%, coincidències 2)

- aspect ratio (usada 2.44%, coincidències 1)

- allargament (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 94.44%, coincidències 17)

- assamese (usada 5.56%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 54.55%, coincidències 6)

- prova (usada 36.36%, coincidències 4)

- valoracions (usada 9.09%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 78.95%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 15.79%, coincidències 3)

- prova (usada 5.26%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 75.00%, coincidències 9)

- recurs (usada 8.33%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 8.33%, coincidències 1)

- actius (usada 8.33%, coincidències 1)

assign assigna

- assigna (usada 96.00%, coincidències 24)

- assignar (usada 4.00%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 87.50%, coincidències 7)

- assigned (assignat) (usada 12.50%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 91.67%, coincidències 11)

- s'ha assignat a (usada 8.33%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 33.33%, coincidències 2)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 16.67%, coincidències 1)

- responsable (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignat (usada 16.67%, coincidències 1)

assignment tasca

- tasca (usada 35.00%, coincidències 7)

- activitat (usada 35.00%, coincidències 7)

- assignació (usada 20.00%, coincidències 4)

- assignment (usada 10.00%, coincidències 2)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 28.57%, coincidències 4)

- activitats (usada 28.57%, coincidències 4)

assistant assistent

- assistent (usada 66.67%, coincidències 6)

- ajudant (usada 33.33%, coincidències 3)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 51.85%, coincidències 14)

- a les (usada 25.93%, coincidències 7)

- el (usada 7.41%, coincidències 2)

- at (usada 7.41%, coincidències 2)

- de (usada 3.70%, coincidències 1)

- arrova (usada 3.70%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 8)

- almenys (usada 10.00%, coincidències 1)

- mínim (usada 10.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 81.82%, coincidències 9)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

- arc tangent (usada 9.09%, coincidències 1)

athletics atletisme

- atletisme (usada 100.00%, coincidències 5)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlantic (iowa) (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlantic (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/açores

- atlàntic/açores (usada 40.00%, coincidències 2)

- atlàntic/azores (usada 40.00%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 20.00%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 80.00%, coincidències 4)

- atlàntic / madeira (usada 20.00%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 60.00%, coincidències 3)

- atlàntic/reykjavík (usada 20.00%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 20.00%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 76.92%, coincidències 10)

- atlas (usada 23.08%, coincidències 3)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 45.45%, coincidències 5)

- atm (usada 36.36%, coincidències 4)

- caixer (usada 18.18%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 100.00%, coincidències 8)

atom àtom

- àtom (usada 57.14%, coincidències 4)

- atom (usada 42.86%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 88.46%, coincidències 23)

- attach (usada 3.85%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 3.85%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.85%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 85.71%, coincidències 6)

- adjunta un arxiu (usada 14.29%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- adjunta fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjuntar arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

attached to connectat a

- connectat a (usada 81.82%, coincidències 9)

- adjuntat a (usada 18.18%, coincidències 2)

attachment adjunt

- adjunt (usada 41.67%, coincidències 15)

- fitxer adjunt (usada 30.56%, coincidències 11)

- adjunció (usada 19.44%, coincidències 7)

- adjuntar (usada 2.78%, coincidències 1)

- adjunts (usada 2.78%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 2.78%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 39.73%, coincidències 29)

- fitxers adjunts (usada 38.36%, coincidències 28)

- adjuncions (usada 19.18%, coincidències 14)

- avisos (usada 1.37%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.37%, coincidències 1)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 8)

attendee assistent

- assistent (usada 71.43%, coincidències 5)

- assistents (usada 28.57%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 88.89%, coincidències 16)

- auxiliars (usada 11.11%, coincidències 2)

attention atenció

- atenció (usada 85.71%, coincidències 6)

- un intrús en el joc (usada 14.29%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 98.25%, coincidències 56)

- atribució (usada 1.75%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 22.22%, coincidències 2)

attribute value valor d'atribut

- valor d'atribut (usada 66.67%, coincidències 4)

- valor de l'atribut (usada 33.33%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 68)

attribution atribució

- atribució (usada 77.78%, coincidències 7)

- reconeixement (usada 22.22%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

audience audiència

- audiència (usada 63.64%, coincidències 7)

- públic (usada 27.27%, coincidències 3)

- espectador (usada 9.09%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 92.31%, coincidències 96)

- audio (usada 5.77%, coincidències 6)

- àudios (usada 0.96%, coincidències 1)

- d'àudio (usada 0.96%, coincidències 1)

audio bitrate taxa de bits de l'àudio

- taxa de bits de l'àudio (usada 57.14%, coincidències 4)

- taxa de bits d'àudio (usada 42.86%, coincidències 3)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 55.56%, coincidències 5)

- trucada de veu (usada 33.33%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 17)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- àudio (usada 8.33%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 93.75%, coincidències 15)

- àudios (usada 6.25%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio options opcions d'àudio

- opcions d'àudio (usada 60.00%, coincidències 3)

- opcions multimèdia (usada 20.00%, coincidències 1)

- opcions del so (usada 20.00%, coincidències 1)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 94.44%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 5.56%, coincidències 1)

audio settings ajusts de l'àudio

- ajusts de l'àudio (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres d'àudio (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres de l'àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

- paràmetres d''àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- pista de so (usada 11.11%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit revisa

- revisa (usada 71.43%, coincidències 5)

- auditoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- auditar (usada 14.29%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 48.65%, coincidències 18)

- ago (usada 37.84%, coincidències 14)

- ago. (usada 8.11%, coincidències 3)

- ag (usada 2.70%, coincidències 1)

- d’ag. (usada 2.70%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 93.33%, coincidències 42)

- d'agost (usada 4.44%, coincidències 2)

- d’agost (usada 2.22%, coincidències 1)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 30)

australia/adelaide austràlia/adelaide

- austràlia/adelaide (usada 40.00%, coincidències 2)

- austràlia/adelaida (usada 40.00%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 20.00%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 80.00%, coincidències 4)

- austràlia / brisbane (usada 20.00%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 80.00%, coincidències 4)

- austràlia / lindeman (usada 20.00%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 80.00%, coincidències 4)

- austràlia / perth (usada 20.00%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 87.50%, coincidències 7)

- dòlar de tuvalu (usada 12.50%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 90.91%, coincidències 20)

- austria (usada 9.09%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 70.59%, coincidències 12)

- autenticació (usada 11.76%, coincidències 2)

- autentifica (usada 5.88%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 5.88%, coincidències 1)

- autenticar (usada 5.88%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'ha autenticat (usada 28.57%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 77.78%, coincidències 14)

- autenticant (usada 11.11%, coincidències 2)

- authenticating (usada 5.56%, coincidències 1)

- us esteu autenticant (usada 5.56%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 76.79%, coincidències 43)

- autentificació (usada 21.43%, coincidències 12)

- authentication (usada 1.79%, coincidències 1)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 90.00%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 38.10%, coincidències 8)

- ha fallat l'autenticació (usada 38.10%, coincidències 8)

- authentication failed (usada 4.76%, coincidències 1)

- autentificació fallida (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.76%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.76%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 76.47%, coincidències 13)

- authentication failed. (usada 5.88%, coincidències 1)

- autentificació fallada (usada 5.88%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 5.88%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 93.75%, coincidències 15)

- mode d'autenticació (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 35.90%, coincidències 14)

- cal autenticació (usada 28.21%, coincidències 11)

- es requereix autenticació (usada 23.08%, coincidències 9)

- autenticació requerida (usada 7.69%, coincidències 3)

- cal l'autenticació (usada 2.56%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.56%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 95.29%, coincidències 162)

- autor/a (usada 4.12%, coincidències 7)

- autoria (usada 0.59%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l'autor/a (usada 10.00%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 69.70%, coincidències 23)

- autors (usada 24.24%, coincidències 8)

- autoria (usada 3.03%, coincidències 1)

- autor/s (usada 3.03%, coincidències 1)

authorities autoritats

- autoritats (usada 20.00%, coincidències 1)

- a (usada 20.00%, coincidències 1)

- entitats emissores (usada 20.00%, coincidències 1)

- entitats (usada 20.00%, coincidències 1)

- entitats certificadores (usada 20.00%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 90.00%, coincidències 9)

- authorize (usada 10.00%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 89.58%, coincidències 43)

- autors/es (usada 10.42%, coincidències 5)

auto auto

- auto (usada 52.94%, coincidències 54)

- automàtic (usada 40.20%, coincidències 41)

- automàtica (usada 5.88%, coincidències 6)

- autocom (usada 0.98%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 42.86%, coincidències 3)

- detecció automàtica (usada 42.86%, coincidències 3)

- autodetecció (usada 14.29%, coincidències 1)

auto hide oculta automàticament

- oculta automàticament (usada 60.00%, coincidències 3)

- amaga automàticament (usada 40.00%, coincidències 2)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 77.78%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 22.22%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 62.50%, coincidències 5)

- autoselecciona (usada 25.00%, coincidències 2)

- auto selecciona (usada 12.50%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 50.00%, coincidències 5)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 10.00%, coincidències 1)

autocomplete emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 33.33%, coincidències 2)

- compleció automàtica (usada 16.67%, coincidències 1)

- autocompleta (usada 16.67%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 16.67%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 14)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 60.00%, coincidències 9)

- detecta automàticament (usada 33.33%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 36.36%, coincidències 4)

- autocompleta (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 78.57%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- autoformatatge (usada 7.14%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 85.00%, coincidències 153)

- automàtica (usada 14.44%, coincidències 26)

- per defecte (usada 0.56%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 71.43%, coincidències 5)

- automàtic (dhcp) (usada 28.57%, coincidències 2)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 75.00%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 90.00%, coincidències 9)

- vista prèvia automàtica (usada 10.00%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 84.62%, coincidències 11)

- automàtica (usada 15.38%, coincidències 2)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 50.00%, coincidències 3)

- amb detecció automàtica (usada 16.67%, coincidències 1)

- detecta automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

- detecció automàtica (usada 16.67%, coincidències 1)

automation automatització

- automatització (usada 83.33%, coincidències 5)

- automation (usada 16.67%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 66.67%, coincidències 4)

- reprodueix automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

- reparteix automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 42.86%, coincidències 6)

- desament automàtic (usada 28.57%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 21.43%, coincidències 3)

- auto-desat (usada 7.14%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 76.47%, coincidències 13)

- engegada automàtica (usada 5.88%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 5.88%, coincidències 1)

- autoinici (usada 5.88%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.88%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 94.44%, coincidències 17)

- visibilitat (usada 5.56%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 92.00%, coincidències 92)

- disponibles (usada 6.00%, coincidències 6)

- reservat (usada 1.00%, coincidències 1)

- disponibilitat (usada 1.00%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 90.91%, coincidències 10)

- odres disponibles (usada 9.09%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 14)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 6)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 78.95%, coincidències 15)

- llengües disponibles (usada 21.05%, coincidències 4)

available layouts disposicions disponibles

- disposicions disponibles (usada 92.31%, coincidències 12)

- formats disponibles (usada 7.69%, coincidències 1)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 75.00%, coincidències 6)

- plugins disponibles (usada 25.00%, coincidències 2)

available space espai disponible

- espai disponible (usada 100.00%, coincidències 15)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 85.71%, coincidències 6)

- actualitzacions disponibles. (usada 14.29%, coincidències 1)

avaric àvar

- àvar (usada 66.67%, coincidències 4)

- avaric (usada 16.67%, coincidències 1)

- avàric (usada 16.67%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 14)

average mitjana

- mitjana (usada 91.07%, coincidències 51)

- average (usada 3.57%, coincidències 2)

- dins de la mitjana (usada 1.79%, coincidències 1)

- mitja (usada 1.79%, coincidències 1)

- promig (usada 1.79%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 13)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.45%, coincidències 21)

- away (usada 4.55%, coincidències 1)

awesome awesome

- awesome (usada 40.00%, coincidències 2)

- fantàstic (usada 20.00%, coincidències 1)

- impressionant (usada 20.00%, coincidències 1)

- content (usada 20.00%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 94.12%, coincidències 16)

- axes (usada 5.88%, coincidències 1)

axis eix

- eix (usada 71.43%, coincidències 10)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 7.14%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 7.14%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 80.00%, coincidències 8)

- aymara (usada 20.00%, coincidències 2)

az az

- az (usada 85.71%, coincidències 6)

- azim (usada 14.29%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 71.43%, coincidències 15)

- azerbaitjan (usada 23.81%, coincidències 5)

- azerbaijan (usada 4.76%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 82.35%, coincidències 14)

- azerbaijani (usada 5.88%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.88%, coincidències 1)

- àceri (usada 5.88%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 9)

azores azores

- azores (usada 50.00%, coincidències 4)

- açores (usada 50.00%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 42.86%, coincidències 3)

- azure (usada 28.57%, coincidències 2)

- lapislàtzuli (usada 14.29%, coincidències 1)

- atzurat (usada 14.29%, coincidències 1)

b/s b/s

- b/s (usada 100.00%, coincidències 6)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 6)

b10 b10

- b10 (usada 100.00%, coincidències 6)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 6)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 6)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 7)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 6)

b8 b8

- b8 (usada 100.00%, coincidències 6)

b9 b9

- b9 (usada 100.00%, coincidències 6)

back enrere

- enrere (usada 82.46%, coincidències 235)

- anterior (usada 5.61%, coincidències 16)

- endarrere (usada 4.21%, coincidències 12)

- tornar (usada 1.75%, coincidències 5)

- torna (usada 1.05%, coincidències 3)

- revers (usada 1.05%, coincidències 3)

- enrera (usada 0.70%, coincidències 2)

- retrocedeix (usada 0.35%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.35%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.35%, coincidències 1)

- back (usada 0.35%, coincidències 1)

- darrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- enrrere (usada 0.35%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.35%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 25.00%, coincidències 3)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

- servidor (usada 8.33%, coincidències 1)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.39%, coincidències 138)

- rerefons (usada 2.65%, coincidències 4)

- segon pla (usada 1.99%, coincidències 3)

- en segon terme (usada 1.32%, coincidències 2)

- fons d'escriptori (usada 0.66%, coincidències 1)

- en segon pla (usada 0.66%, coincidències 1)

- fons de pantalla (usada 0.66%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.66%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 73.04%, coincidències 84)

- color del fons (usada 26.96%, coincidències 31)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 21)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backgrounds fons

- fons (usada 71.43%, coincidències 5)

- fons del escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

- fons de l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 66.67%, coincidències 4)

- barra invertida (usada 33.33%, coincidències 2)

backspace retrocés

- retrocés (usada 90.48%, coincidències 19)

- la tecla retrocés (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla d'esborrar (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 77.42%, coincidències 24)

- backup (usada 9.68%, coincidències 3)

- copia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 83.33%, coincidències 5)

- fes còpia de seguretat (usada 16.67%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 91.67%, coincidències 11)

- còpies (usada 8.33%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 60.00%, coincidències 9)

- endarrere (usada 13.33%, coincidències 2)

- recula (usada 6.67%, coincidències 1)

- backward (usada 6.67%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 6.67%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 55.56%, coincidències 5)

- cap enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolenta (usada 22.22%, coincidències 2)

- malament (usada 11.11%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- petició errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

- petició incorrecta (usada 10.00%, coincidències 1)

bad signature signatura dolenta

- signatura dolenta (usada 42.86%, coincidències 3)

- signatura errònia (usada 28.57%, coincidències 2)

- la signatura és incorrecta (usada 14.29%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 14.29%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 88.89%, coincidències 8)

- baghdad (usada 11.11%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 15)

bahia bahia

- bahia (usada 100.00%, coincidències 8)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 18)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 6)

baja california baja california

- baja california (usada 60.00%, coincidències 3)

- baixa califòrnia (usada 40.00%, coincidències 2)

baker flequer

- flequer (usada 71.43%, coincidències 5)

- baker (usada 28.57%, coincidències 2)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 71.43%, coincidències 5)

- baku (usada 28.57%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 64.86%, coincidències 24)

- saldo (usada 24.32%, coincidències 9)

- saldo pendent (usada 2.70%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.70%, coincidències 1)

- equilibri (usada 2.70%, coincidències 1)

- balança (usada 2.70%, coincidències 1)

balance sheet balanç de situació

- balanç de situació (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de balanç (usada 20.00%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 11)

ball pilota

- pilota (usada 50.00%, coincidències 3)

- bola (usada 33.33%, coincidències 2)

- ball (usada 16.67%, coincidències 1)

balsa balsa

- balsa (usada 100.00%, coincidències 7)

baltic bàltic

- bàltic (usada 85.71%, coincidències 12)

- baltic (usada 14.29%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 7)

banana plàtan

- plàtan (usada 83.33%, coincidències 5)

- banana (usada 16.67%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 87.50%, coincidències 14)

- grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 6.25%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 76.47%, coincidències 13)

- ample de banda (usada 17.65%, coincidències 3)

- ample banda (usada 5.88%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 9)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 78.95%, coincidències 15)

- bangladesh (usada 21.05%, coincidències 4)

bangui bangui

- bangui (usada 100.00%, coincidències 7)

bank banc

- banc (usada 86.67%, coincidències 13)

- bank (usada 6.67%, coincidències 1)

- bancari (usada 6.67%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 76.19%, coincidències 16)

- rètol (usada 9.52%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.76%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.76%, coincidències 1)

- banner (usada 4.76%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 50.00%, coincidències 17)

- bar (usada 47.06%, coincidències 16)

- barra de compàs (usada 2.94%, coincidències 1)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 50.00%, coincidències 5)

- gràfic de barres (usada 40.00%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 10.00%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 100.00%, coincidències 17)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 100.00%, coincidències 10)

bari bari

- bari (usada 85.71%, coincidències 6)

- bari (sudan) (usada 14.29%, coincidències 1)

bark lladruc

- lladruc (usada 33.33%, coincidències 2)

- bark (usada 33.33%, coincidències 2)

- escorça (usada 33.33%, coincidències 2)

barracks quarter

- quarter (usada 57.14%, coincidències 4)

- caserna (usada 42.86%, coincidències 3)

bars barres

- barres (usada 60.00%, coincidències 6)

- bars (usada 30.00%, coincidències 3)

- barç (usada 10.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.45%, coincidències 42)

- base (topologia) (usada 2.27%, coincidències 1)

- bàsic (usada 2.27%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 90.00%, coincidències 9)

- base dn (usada 10.00%, coincidències 1)

base path camí base

- camí base (usada 66.67%, coincidències 4)

- ruta de base (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta base (usada 16.67%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 6)

baseball beisbol

- beisbol (usada 66.67%, coincidències 4)

- pilota de beisbol (usada 16.67%, coincidències 1)

- basquetbol (usada 16.67%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 76.92%, coincidències 10)

- punt de referència (usada 7.69%, coincidències 1)

- base (usada 7.69%, coincidències 1)

- línia de base (usada 7.69%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 90.00%, coincidències 9)

- bashkir (usada 10.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 83.02%, coincidències 44)

- basic (usada 7.55%, coincidències 4)

- bàsica (usada 5.66%, coincidències 3)

- bàsiques (usada 1.89%, coincidències 1)

- opcions bàsiques (usada 1.89%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 10)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 7)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- configuració bàsica (usada 22.22%, coincidències 4)

- ajusts bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- arranjament bàsic (usada 11.11%, coincidències 2)

- arranjaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.56%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 5.56%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 55.56%, coincidències 5)

- conceptes bàsics (usada 11.11%, coincidències 1)

- bàsic (usada 11.11%, coincidències 1)

- basics (usada 11.11%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 11.11%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 44.44%, coincidències 4)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 3)

- basquetbol (usada 22.22%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 85.71%, coincidències 18)

- èuscar (usada 4.76%, coincidències 1)

- euskera (usada 4.76%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 4.76%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 42.86%, coincidències 6)

- baixos (usada 28.57%, coincidències 4)

- bass (usada 14.29%, coincidències 2)

- greus (usada 7.14%, coincidències 1)

- clau de fa (usada 7.14%, coincidències 1)

bassoon fagot

- fagot (usada 100.00%, coincidències 6)

batch batch

- batch (usada 42.86%, coincidències 3)

- lot (usada 42.86%, coincidències 3)

- processos en cadena (usada 14.29%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 95.24%, coincidències 20)

- bateria elèctrica (usada 4.76%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

battery monitor monitor de la bateria

- monitor de la bateria (usada 60.00%, coincidències 3)

- monitor de càrrega de bateria (usada 20.00%, coincidències 1)

- monitor de bateria (usada 20.00%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 77.78%, coincidències 7)

- bits per segon (usada 11.11%, coincidències 1)

- taxa de baud (usada 11.11%, coincidències 1)

bazaar bazaar

- bazaar (usada 71.43%, coincidències 5)

- bazar (usada 14.29%, coincidències 1)

- basar (usada 14.29%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 53.12%, coincidències 17)

- bcc (usada 37.50%, coincidències 12)

- c/o (usada 9.38%, coincidències 3)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 80.00%, coincidències 8)

- beach (usada 20.00%, coincidències 2)

beacon balisa

- balisa (usada 37.50%, coincidències 3)

- far (usada 25.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 25.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 12.50%, coincidències 1)

beam mànega

- mànega (usada 40.00%, coincidències 2)

- raig (usada 20.00%, coincidències 1)

- barra (usada 20.00%, coincidències 1)

- bigues (usada 20.00%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 28.57%, coincidències 2)

- so (usada 28.57%, coincidències 2)

- bip (usada 14.29%, coincidències 1)

- xiula (usada 14.29%, coincidències 1)

- emet un to (usada 14.29%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 5)

before abans

- abans (usada 82.54%, coincidències 52)

- abans de (usada 11.11%, coincidències 7)

- anterior (usada 3.17%, coincidències 2)

- before (usada 1.59%, coincidències 1)

- anteriors (usada 1.59%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 40.00%, coincidències 6)

- començament (usada 26.67%, coincidències 4)

- comença (usada 13.33%, coincidències 2)

- begin (usada 13.33%, coincidències 2)

- principi (usada 6.67%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 10)

- beginner (usada 8.33%, coincidències 1)

- novell (usada 8.33%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 41.67%, coincidències 5)

- inici (usada 25.00%, coincidències 3)

- començant (usada 16.67%, coincidències 2)

- sortida (usada 8.33%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 8.33%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 60.00%, coincidències 9)

- comença amb (usada 40.00%, coincidències 6)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 33)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 13)

beijing pequín

- pequín (usada 88.89%, coincidències 8)

- beijing (usada 11.11%, coincidències 1)

beja beja

- beja (usada 100.00%, coincidències 7)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 84.21%, coincidències 16)

- bielorrússia (usada 10.53%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 5.26%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.30%, coincidències 26)

- bielorúsa (usada 3.70%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 23)

belize belize

- belize (usada 95.24%, coincidències 20)

- belice (usada 4.76%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 40.00%, coincidències 10)

- sota (usada 32.00%, coincidències 8)

- inferior (usada 12.00%, coincidències 3)

- per sota (usada 8.00%, coincidències 2)

- part inferior (usada 4.00%, coincidències 1)

- baix (usada 4.00%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 50.00%, coincidències 4)

- bench (usada 37.50%, coincidències 3)

- banc per seure (usada 12.50%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 50.00%, coincidències 3)

- prova de referència (usada 16.67%, coincidències 1)

- benchmark (usada 16.67%, coincidències 1)

- prova de rendiment (usada 16.67%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 96.15%, coincidències 25)

- bengali (usada 3.85%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 93.33%, coincidències 14)

- benin (usada 6.67%, coincidències 1)

berlin berlín

- berlín (usada 81.82%, coincidències 9)

- berlin (usada 18.18%, coincidències 2)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 80.00%, coincidències 12)

- bermudes (usada 20.00%, coincidències 3)

best millor

- millor (usada 46.67%, coincidències 7)

- el millor (usada 20.00%, coincidències 3)

- la millor (usada 13.33%, coincidències 2)

- superior (usada 6.67%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 6.67%, coincidències 1)

- best (usada 6.67%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 53.33%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 20.00%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 13.33%, coincidències 2)

- el millor encaix (usada 6.67%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 6.67%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.77%, coincidències 30)

- β ( beta minúscula) (usada 3.23%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 89.47%, coincidències 17)

- between (usada 10.53%, coincidències 2)

bevel bissell

- bissell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bisell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bisella (usada 27.27%, coincidències 3)

beveled bisellat

- bisellat (usada 83.33%, coincidències 5)

- oblic (usada 16.67%, coincidències 1)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 7)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.12%, coincidències 16)

- bután (usada 5.88%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 17)

bicubic bicúbic

- bicúbic (usada 66.67%, coincidències 4)

- bicúbica (usada 33.33%, coincidències 2)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 10)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 90.91%, coincidències 10)

- big (usada 9.09%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 60.00%, coincidències 3)

- major (usada 40.00%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 14)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- bill (usada 10.00%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 10.00%, coincidències 1)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 8)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 66.67%, coincidències 4)

- direcció de facturació (usada 33.33%, coincidències 2)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 66.67%, coincidències 4)

- dades de facturació (usada 33.33%, coincidències 2)

binary binari

- binari (usada 86.11%, coincidències 31)

- binary (usada 2.78%, coincidències 1)

- binària (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.78%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaris (usada 2.78%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binary file fitxer binari

- fitxer binari (usada 80.00%, coincidències 4)

- arxiu binari (usada 20.00%, coincidències 1)

binding vinculació

- vinculació (usada 69.23%, coincidències 9)

- associació (usada 7.69%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculant (usada 7.69%, coincidències 1)

bindings vinculacions

- vinculacions (usada 80.00%, coincidències 4)

- vincles (usada 20.00%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 77.78%, coincidències 7)

- binomi (usada 22.22%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bios bios

- bios (usada 100.00%, coincidències 7)

- sistema bàsic d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

bios boot arrencada bios

- arrencada bios (usada 100.00%, coincidències 14)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 7)

birth year any de naixement

- any de naixement (usada 100.00%, coincidències 6)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 47.37%, coincidències 9)

- data de naixement (usada 26.32%, coincidències 5)

- birthday (usada 10.53%, coincidències 2)

- natalici (usada 10.53%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 5.26%, coincidències 1)

bishkek bixkek

- bixkek (usada 75.00%, coincidències 6)

- bishkek (usada 25.00%, coincidències 2)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 9)

bit depth bits de profunditat

- bits de profunditat (usada 25.00%, coincidències 2)

- nombre de bits (usada 25.00%, coincidències 2)

- profunditat de bits (usada 12.50%, coincidències 1)

- bits per color (usada 12.50%, coincidències 1)

- profunditat de mostreig (usada 12.50%, coincidències 1)

- resolució (usada 12.50%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 57.14%, coincidències 8)

- velocitat de transmissió (usada 14.29%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 14.29%, coincidències 2)

- resolució (usada 7.14%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 7.14%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 11)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 94.74%, coincidències 18)

- bitmap (usada 5.26%, coincidències 1)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 81.25%, coincidències 26)

- taxadebits (usada 6.25%, coincidències 2)

- bitrate o taxa de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

- velocitat de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 3.12%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 3.12%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 14)

black negre

- negre (usada 86.84%, coincidències 66)

- negres (usada 5.26%, coincidències 4)

- gruixut (usada 3.95%, coincidències 3)

- ordena (usada 1.32%, coincidències 1)

- negra (usada 1.32%, coincidències 1)

- black (usada 1.32%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 15)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 94.44%, coincidències 17)

- en blanc i negre (usada 5.56%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 10)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 10)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 53.57%, coincidències 15)

- buit (usada 25.00%, coincidències 7)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 2)

- blanc (usada 3.57%, coincidències 1)

- blank (usada 3.57%, coincidències 1)

- buida (usada 3.57%, coincidències 1)

- negre (usada 3.57%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 71.43%, coincidències 5)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

- blank blu-ray disc (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 77.78%, coincidències 7)

- pàgina buida (usada 22.22%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 60.00%, coincidències 9)

- mescla (usada 20.00%, coincidències 3)

- transició (usada 6.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 6.67%, coincidències 1)

- blend (usada 6.67%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 43.48%, coincidències 10)

- mode de mescla (usada 21.74%, coincidències 5)

- mode de barreja (usada 17.39%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.04%, coincidències 3)

- mode (usada 4.35%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 37.50%, coincidències 3)

- blinds (usada 25.00%, coincidències 2)

- angles morts (usada 25.00%, coincidències 2)

- persiana (usada 12.50%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

- pampallugues (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 38.71%, coincidències 24)

- bloca (usada 32.26%, coincidències 20)

- bloqueja (usada 11.29%, coincidències 7)

- bloquejar (usada 4.84%, coincidències 3)

- blocs (usada 4.84%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.23%, coincidències 2)

- bloqueig (usada 1.61%, coincidències 1)

- block (usada 1.61%, coincidències 1)

- bossell (usada 1.61%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 84.62%, coincidències 11)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 15.38%, coincidències 2)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 57.14%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 28.57%, coincidències 2)

- bloqueja els elements (usada 14.29%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 50.00%, coincidències 4)

- usuari bloquejat (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 12.50%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 45.71%, coincidències 16)

- bloquejat (usada 40.00%, coincidències 14)

- blocats (usada 5.71%, coincidències 2)

- bloca (usada 2.86%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.86%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 2.86%, coincidències 1)

blocked contacts contactes blocats

- contactes blocats (usada 57.14%, coincidències 4)

- contactes bloquejats (usada 42.86%, coincidències 3)

blockquote cita en bloc

- cita en bloc (usada 42.86%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 28.57%, coincidències 2)

- cita (usada 14.29%, coincidències 1)

- citació (usada 14.29%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 95.83%, coincidències 23)

- quadrets (usada 4.17%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 79.17%, coincidències 19)

- bloc (usada 16.67%, coincidències 4)

- publicar al bloc (usada 4.17%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 7)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.00%, coincidències 9)

- blue-ray (usada 10.00%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 97.17%, coincidències 103)

- blava (usada 1.89%, coincidències 2)

- blue (usada 0.94%, coincidències 1)

blueberry nabiu

- nabiu (usada 40.00%, coincidències 2)

- blueberry (usada 40.00%, coincidències 2)

- mirtil (usada 20.00%, coincidències 1)

blues blues

- blues (usada 83.33%, coincidències 5)

- blaus (usada 16.67%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 33)

blur difuminat

- difuminat (usada 35.71%, coincidències 10)

- difumina (usada 35.71%, coincidències 10)

- borrós (usada 17.86%, coincidències 5)

- taca (usada 3.57%, coincidències 1)

- difuminada (usada 3.57%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 3.57%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 6)

board tauler

- tauler (usada 57.89%, coincidències 11)

- placa (usada 15.79%, coincidències 3)

- targeta (usada 5.26%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.26%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.26%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.26%, coincidències 1)

- taula (usada 5.26%, coincidències 1)

boat barca

- barca (usada 50.00%, coincidències 4)

- vaixell (usada 37.50%, coincidències 3)

- veler (usada 12.50%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 88.10%, coincidències 37)

- body (usada 4.76%, coincidències 2)

- missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

- cos del missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

- text (usada 2.38%, coincidències 1)

body text text del cos

- text del cos (usada 60.00%, coincidències 3)

- cos del text (usada 40.00%, coincidències 2)

bold negreta

- negreta (usada 98.89%, coincidències 89)

- marcat (usada 1.11%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 70.00%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 7)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 20)

bond enllaç

- enllaç (usada 56.52%, coincidències 13)

- vinculada (usada 8.70%, coincidències 2)

- paper amb còpia (usada 4.35%, coincidències 1)

- lligam (usada 4.35%, coincidències 1)

- bo (usada 4.35%, coincidències 1)

- vincle (usada 4.35%, coincidències 1)

- vinculació (usada 4.35%, coincidències 1)

- obligació (usada 4.35%, coincidències 1)

- llaç (usada 4.35%, coincidències 1)

- mig (usada 4.35%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 25)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 37.21%, coincidències 16)

- adreça d'interès (usada 30.23%, coincidències 13)

- preferit (usada 6.98%, coincidències 3)

- punt (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.65%, coincidències 2)

- punt de llibre (usada 4.65%, coincidències 2)

- adreça (usada 2.33%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 2.33%, coincidències 1)

- marca (usada 2.33%, coincidències 1)

- marca de text (usada 2.33%, coincidències 1)

- marcadors (usada 2.33%, coincidències 1)

bookmark all tabs afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès

- afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès (usada 81.82%, coincidències 9)

- apunta com adreces d'interès totes les pestanyes (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-hi totes les pestanyes (usada 9.09%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 57.14%, coincidències 4)

- nom del marcador (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom del preferit (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 14.29%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 2)

- apunta aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 55.05%, coincidències 60)

- marcadors (usada 26.61%, coincidències 29)

- punts (usada 5.50%, coincidències 6)

- preferits (usada 5.50%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.67%, coincidències 4)

- marcador (usada 1.83%, coincidències 2)

- punts d'interès (usada 1.83%, coincidències 2)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 20)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 27)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 75.00%, coincidències 18)

- boot (usada 8.33%, coincidències 2)

- arrenca (usada 4.17%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 4.17%, coincidències 1)

- botes (usada 4.17%, coincidències 1)

- arrancada (usada 4.17%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bootloader gestor d'arrencada

- gestor d'arrencada (usada 83.33%, coincidències 5)

- carregador de l'arrencada (usada 16.67%, coincidències 1)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 88.89%, coincidències 8)

- zhuyin (usada 11.11%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 6)

border vora

- vora (usada 65.71%, coincidències 46)

- frontera (usada 17.14%, coincidències 12)

- contorn (usada 14.29%, coincidències 10)

- vores (usada 1.43%, coincidències 1)

- només la vora (usada 1.43%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 52.38%, coincidències 11)

- color del contorn (usada 28.57%, coincidències 6)

- color de vora (usada 9.52%, coincidències 2)

- color de les vores (usada 4.76%, coincidències 1)

- color del marge (usada 4.76%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 57.89%, coincidències 11)

- amplada del contorn (usada 26.32%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 10.53%, coincidències 2)

- gruix de la vora (usada 5.26%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 90.91%, coincidències 40)

- contorns (usada 6.82%, coincidències 3)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 93.75%, coincidències 15)

- bòsnia i herzégovina (usada 6.25%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 90.48%, coincidències 19)

- bosni (usada 9.52%, coincidències 2)

bot bot

- bot (usada 87.50%, coincidències 7)

- robot (usada 12.50%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 56.76%, coincidències 21)

- tots dos (usada 21.62%, coincidències 8)

- ambdues (usada 5.41%, coincidències 2)

- both (usada 2.70%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.70%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.70%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 2.70%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 2.70%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 2.70%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 94.12%, coincidències 16)

- botsuana (usada 5.88%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 33.33%, coincidències 2)

- pula (usada 33.33%, coincidències 2)

- pula botswanesa (usada 33.33%, coincidències 2)

bottom inferior

- inferior (usada 58.76%, coincidències 104)

- baix (usada 16.95%, coincidències 30)

- part inferior (usada 11.30%, coincidències 20)

- a baix (usada 6.78%, coincidències 12)

- a baix de tot (usada 1.13%, coincidències 2)

- final (usada 1.13%, coincidències 2)

- al final (usada 1.13%, coincidències 2)

- avall (usada 1.13%, coincidències 2)

- capdavall (usada 0.56%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.56%, coincidències 1)

- sota (usada 0.56%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 53.85%, coincidències 7)

- a baix centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- inferior centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

- part inferior centre (usada 7.69%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 37.50%, coincidències 15)

- baix a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 10)

- a baix esquerra (usada 7.50%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 7.50%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 7.50%, coincidències 3)

- baix esquerra (usada 5.00%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 5.00%, coincidències 2)

- inferior esquerre (usada 2.50%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.50%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 94.12%, coincidències 16)

- vora inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 35.14%, coincidències 13)

- baix a la dreta (usada 27.03%, coincidències 10)

- a baix a la dreta (usada 13.51%, coincidències 5)

- part inferior dreta (usada 8.11%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 5.41%, coincidències 2)

- baix dreta (usada 5.41%, coincidències 2)

- extrem inferior dret (usada 2.70%, coincidències 1)

- part inferior a la dreta (usada 2.70%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 10)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 57.14%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

- baix-esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

- baix a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 57.14%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- baix-dreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- baix a la dreta (usada 14.29%, coincidències 1)

bounce rebota

- rebota (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot (usada 20.00%, coincidències 2)

- repetició (usada 10.00%, coincidències 1)

- bounce (usada 10.00%, coincidències 1)

- retornar (usada 10.00%, coincidències 1)

- botar (usada 10.00%, coincidències 1)

- retorn (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 15.38%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 15.38%, coincidències 2)

- caixa de delimitació (usada 7.69%, coincidències 1)

- extensió (usada 7.69%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 7.69%, coincidències 1)

- límits (usada 7.69%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 72.73%, coincidències 8)

- bouvet (usada 27.27%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 44.44%, coincidències 16)

- quadre (usada 33.33%, coincidències 12)

- capsa (usada 13.89%, coincidències 5)

- requadre (usada 2.78%, coincidències 1)

- box (usada 2.78%, coincidències 1)

- boix (usada 2.78%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixant caixes (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuix de quadres (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 14.29%, coincidències 1)

boxes caixes

- caixes (usada 33.33%, coincidències 2)

- quadres (usada 16.67%, coincidències 1)

- boxes (usada 16.67%, coincidències 1)

- caselles (usada 16.67%, coincidències 1)

- màquines (usada 16.67%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 50.00%, coincidències 10)

- tempo (usada 20.00%, coincidències 4)

- ppm (usada 20.00%, coincidències 4)

- tpm (usada 5.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns plantilles braille

- plantilles braille (usada 50.00%, coincidències 3)

- patrons braille (usada 50.00%, coincidències 3)

branch branca

- branca (usada 80.77%, coincidències 21)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- ramificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 81.82%, coincidències 9)

- brand (usada 9.09%, coincidències 1)

- marca comercial (usada 9.09%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 26)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 55.56%, coincidències 5)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

- brasiler portuguès (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 75.00%, coincidències 6)

- real (usada 25.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 8)

breadcrumb fil d'ariadna

- fil d'ariadna (usada 60.00%, coincidències 3)

- àrea de selecció (usada 20.00%, coincidències 1)

- ruta de navegació (usada 20.00%, coincidències 1)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 42.86%, coincidències 3)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- fils d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 46.15%, coincidències 6)

- interrupció (usada 7.69%, coincidències 1)

- trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- divisió (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- pausa (usada 7.69%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 50.00%, coincidències 4)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- breakpoint (usada 12.50%, coincidències 1)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 66.67%, coincidències 4)

- punts d'interrupció (usada 33.33%, coincidències 2)

breaks salts

- salts (usada 42.86%, coincidències 3)

- trenca (usada 28.57%, coincidències 2)

- descansos (usada 14.29%, coincidències 1)

- breaks (usada 14.29%, coincidències 1)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 20)

brick maó

- maó (usada 83.33%, coincidències 5)

- brick (usada 16.67%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 96.97%, coincidències 32)

- pont de comandament (usada 3.03%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 57.14%, coincidències 4)

- lluminós (usada 28.57%, coincidències 2)

- lluentor (usada 14.29%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 85.92%, coincidències 61)

- lluminositat (usada 12.68%, coincidències 9)

- claror (usada 1.41%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 47.06%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 17.65%, coincidències 3)

- porta-ho al front (usada 11.76%, coincidències 2)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

broadcast difusió

- difusió (usada 78.57%, coincidències 22)

- envia a tots (usada 7.14%, coincidències 2)

- redifusió (usada 7.14%, coincidències 2)

- difusió general (usada 3.57%, coincidències 1)

- de difusió (usada 3.57%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 58.33%, coincidències 7)

- trencats (usada 8.33%, coincidències 1)

- broken (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencada (usada 8.33%, coincidències 1)

- espatllat (usada 8.33%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 6)

brown marró

- marró (usada 95.00%, coincidències 19)

- brown (usada 5.00%, coincidències 1)

browse navega

- navega (usada 83.71%, coincidències 185)

- explora (usada 8.14%, coincidències 18)

- examina (usada 3.17%, coincidències 7)

- navegació (usada 0.90%, coincidències 2)

- navegar (usada 0.90%, coincidències 2)

- visualitzador (usada 0.45%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.45%, coincidències 1)

- browse (usada 0.45%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.45%, coincidències 1)

- fer un tomb (usada 0.45%, coincidències 1)

- índex (usada 0.45%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.45%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 57.14%, coincidències 8)

- cerca fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- navegador de fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la xarxa

- navegueu per la xarxa (usada 33.33%, coincidències 3)

- navegueu pel web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navegueu per la web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navega la web (usada 11.11%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 11.11%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 84.85%, coincidències 28)

- browser (usada 9.09%, coincidències 3)

- explorador (usada 6.06%, coincidències 2)

browsing navegació

- navegació (usada 33.33%, coincidències 4)

- exploració (usada 25.00%, coincidències 3)

- navegant (usada 25.00%, coincidències 3)

- explorant (usada 8.33%, coincidències 1)

- examinant (usada 8.33%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 8)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 11)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 75.00%, coincidències 6)

- brunei darussalam (usada 25.00%, coincidències 2)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 7)

brush pinzell

- pinzell (usada 81.82%, coincidències 9)

- brotxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 9.09%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- regió de brussel·les-capital (usada 11.11%, coincidències 1)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 7)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 18)

bubble bombolla

- bombolla (usada 83.33%, coincidències 5)

- bombolles (usada 16.67%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 85.71%, coincidències 6)

- bubbles (usada 14.29%, coincidències 1)

bucket contenidor

- contenidor (usada 44.44%, coincidències 4)

- galleda (usada 22.22%, coincidències 2)

- cub (usada 11.11%, coincidències 1)

- catúfol (usada 11.11%, coincidències 1)

- fossa sèptica (usada 11.11%, coincidències 1)

buddy company

- company (usada 81.82%, coincidències 9)

- amic (usada 18.18%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 11)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 9)

buffer dilatació

- dilatació (usada 52.17%, coincidències 12)

- memòria intermèdia (usada 43.48%, coincidències 10)

- buffer (usada 4.35%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 83.33%, coincidències 10)

- mida del buffer (usada 8.33%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- precàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

buffers memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 28.57%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 28.57%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 14.29%, coincidències 1)

- búfers (usada 14.29%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 14.29%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 80.00%, coincidències 8)

- buginese (usada 10.00%, coincidències 1)

- buginès (usada 10.00%, coincidències 1)

bugs errors

- errors (usada 71.43%, coincidències 5)

- errors de programari (usada 28.57%, coincidències 2)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 10)

buhid buhid

- buhid (usada 50.00%, coincidències 4)

- bugui (usada 50.00%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 45.71%, coincidències 16)

- construcció (usada 25.71%, coincidències 9)

- muntatge (usada 14.29%, coincidències 5)

- munta (usada 5.71%, coincidències 2)

- build (usada 2.86%, coincidències 1)

- generar (usada 2.86%, coincidències 1)

- compilació (usada 2.86%, coincidències 1)

build id id de compilació

- id de compilació (usada 40.00%, coincidències 2)

- id. de la construcció (usada 20.00%, coincidències 1)

- id de la versió (usada 20.00%, coincidències 1)

- identificador del muntatge (usada 20.00%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 50.00%, coincidències 8)

- construcció (usada 12.50%, coincidències 2)

- construint (usada 12.50%, coincidències 2)

- muntatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- edificació (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 6.25%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 70.00%, coincidències 7)

- incorporat (usada 30.00%, coincidències 3)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 21)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.06%, coincidències 33)

- bulgar (usada 2.94%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 75.00%, coincidències 6)

- lev (usada 25.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 57.14%, coincidències 8)

- bala (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 7.14%, coincidències 1)

- bullet (usada 7.14%, coincidències 1)

- pics (usada 7.14%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 62.50%, coincidències 5)

- llista amb pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 9)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 6.67%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 91.67%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 8.33%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 86.67%, coincidències 13)

- vinyetes i numeració (usada 13.33%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 37.50%, coincidències 3)

- agrupació (usada 25.00%, coincidències 2)

- embolcall (usada 25.00%, coincidències 2)

- agrupar (usada 12.50%, coincidències 1)

bunker búnquer

- búnquer (usada 71.43%, coincidències 5)

- bunker (usada 28.57%, coincidències 2)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.12%, coincidències 16)

- burquina faso (usada 5.88%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 83.33%, coincidències 15)

- burmese (usada 5.56%, coincidències 1)

- burmès (usada 5.56%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 5.56%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 46.15%, coincidències 6)

- grava (usada 23.08%, coincidències 3)

- enregistra (usada 15.38%, coincidències 2)

- cremada (usada 7.69%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 7.69%, coincidències 1)

burst seqüència

- seqüència (usada 33.33%, coincidències 2)

- ràfega (usada 33.33%, coincidències 2)

- burst (usada 16.67%, coincidències 1)

- rebenta (usada 16.67%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 14)

bus bus

- bus (usada 80.95%, coincidències 17)

- autobús (usada 19.05%, coincidències 4)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 71.43%, coincidències 5)

- bus stop (usada 14.29%, coincidències 1)

- parada d''autobús (usada 14.29%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 40.91%, coincidències 9)

- negoci (usada 31.82%, coincidències 7)

- negocis (usada 27.27%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 84.38%, coincidències 27)

- ocupada (usada 12.50%, coincidències 4)

- no disponible (usada 3.12%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.30%, coincidències 52)

- button (usada 1.85%, coincidències 1)

- bot@'o (usada 1.85%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 8)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 23)

buy compra

- compra (usada 87.50%, coincidències 7)

- buï (usada 12.50%, coincidències 1)

by per

- per (usada 88.24%, coincidències 45)

- de (usada 3.92%, coincidències 2)

- by (usada 3.92%, coincidències 2)

- en (usada 1.96%, coincidències 1)

- segons (usada 1.96%, coincidències 1)

by category per categoria

- per categoria (usada 100.00%, coincidències 7)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 12)

by extension per extensió

- per extensió (usada 100.00%, coincidències 8)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 100.00%, coincidències 8)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 18)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by title per títol

- per títol (usada 100.00%, coincidències 7)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 13)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 18)

bytes bytes

- bytes (usada 94.12%, coincidències 48)

- octets (usada 5.88%, coincidències 3)

bytes received bytes rebuts

- bytes rebuts (usada 100.00%, coincidències 7)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 6)

c1 c1

- c1 (usada 100.00%, coincidències 6)

c4 c4

- c4 (usada 100.00%, coincidències 6)

c5 c5

- c5 (usada 100.00%, coincidències 7)

c9 c9

- c9 (usada 100.00%, coincidències 5)

ca ca

- ca (usada 100.00%, coincidències 6)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 81.82%, coincidències 9)

- compromís de ca (usada 18.18%, coincidències 2)

cable cable

- cable (usada 88.89%, coincidències 8)

- cap (usada 11.11%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 73.33%, coincidències 11)

- cable desconnectat (usada 26.67%, coincidències 4)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 66.67%, coincidències 18)

- cau (usada 18.52%, coincidències 5)

- cache (usada 7.41%, coincidències 2)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 3.70%, coincidències 1)

- caxè (usada 3.70%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- en memòria cau (usada 37.50%, coincidències 3)

- cau (usada 25.00%, coincidències 2)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 33.33%, coincidències 3)

- guardant la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 11.11%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

cactus cactus

- cactus (usada 100.00%, coincidències 9)

cage gàbia

- gàbia (usada 83.33%, coincidències 5)

- cage (usada 16.67%, coincidències 1)

cairo el caire

- el caire (usada 64.29%, coincidències 9)

- cairo (usada 35.71%, coincidències 5)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 6)

calc calc

- calc (usada 85.71%, coincidències 6)

- càlcul (usada 14.29%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 95.83%, coincidències 23)

- càlcul (usada 4.17%, coincidències 1)

calculated calculat

- calculat (usada 85.71%, coincidències 6)

- calculada (usada 14.29%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 70.00%, coincidències 14)

- calculant (usada 25.00%, coincidències 5)

- s’està calculant (usada 5.00%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculations càlculs

- càlculs (usada 83.33%, coincidències 5)

- cálculos (usada 16.67%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 32)

calendar calendari

- calendari (usada 95.60%, coincidències 87)

- agenda (usada 4.40%, coincidències 4)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 7)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 8)

calibrate calibra

- calibra (usada 81.82%, coincidències 9)

- calibrar (usada 18.18%, coincidències 2)

calibration calibratge

- calibratge (usada 88.89%, coincidències 8)

- calibració (usada 11.11%, coincidències 1)

call truca

- truca (usada 33.33%, coincidències 8)

- trucada (usada 25.00%, coincidències 6)

- crida (usada 12.50%, coincidències 3)

- truca-li (usada 8.33%, coincidències 2)

- habitual (usada 8.33%, coincidències 2)

- joan call bonet (usada 4.17%, coincidències 1)

- trucar (usada 4.17%, coincidències 1)

- comú (usada 4.17%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 7)

calling s'està trucant

- s'està trucant (usada 25.00%, coincidències 2)

- trucada (usada 25.00%, coincidències 2)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

- telefonades (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

- calling (usada 12.50%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 54.55%, coincidències 6)

- crides (usada 45.45%, coincidències 5)

calm calma

- calma (usada 71.43%, coincidències 5)

- calmat (usada 28.57%, coincidències 2)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 15)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 52)

camera error error de la càmera

- error de la càmera (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la càmera (usada 40.00%, coincidències 2)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 71.43%, coincidències 10)

- model de càmera (usada 21.43%, coincidències 3)

- model càmera (usada 7.14%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 94.12%, coincidències 16)

- camerún (usada 5.88%, coincidències 1)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 6)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 96.30%, coincidències 26)

- canada (usada 3.70%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 100.00%, coincidències 8)

canadian english anglès canadenc

- anglès canadenc (usada 60.00%, coincidències 3)

- anglès del canadà (usada 40.00%, coincidències 2)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 97.06%, coincidències 990)

- cancel·lar (usada 1.08%, coincidències 11)

- cancel·la els canvis (usada 0.88%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.29%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.20%, coincidències 2)

- cancel (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.10%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.10%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.10%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 62.50%, coincidències 5)

- cancel·lar descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancelar baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 75.00%, coincidències 6)

- cancel·la un treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancel·la treball (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel selection cancel·la la selecció

- cancel·la la selecció (usada 80.00%, coincidències 4)

- cancel·la la selecció. (usada 20.00%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 53.57%, coincidències 15)

- cancel·lada (usada 32.14%, coincidències 9)

- s'ha cancel·lat (usada 14.29%, coincidències 4)

canceled. cancel·lat.

- cancel·lat. (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat. (usada 20.00%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 70.00%, coincidències 7)

- cancel·lant (usada 20.00%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 10.00%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 77.78%, coincidències 21)

- s'ha cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 3)

- cancel·lada (usada 11.11%, coincidències 3)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 63.64%, coincidències 7)

- cancel·lació (usada 18.18%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 18.18%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 40.00%, coincidències 4)

- càncer (usada 40.00%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 10.00%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 10.00%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 71.43%, coincidències 5)

- candle (usada 28.57%, coincidències 2)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha pogut suprimir (usada 25.00%, coincidències 2)

- no es pot esborrar (usada 25.00%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 12.50%, coincidències 1)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 85.71%, coincidències 6)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 88.24%, coincidències 15)

- canvas (usada 5.88%, coincidències 1)

- tapís (usada 5.88%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 10)

capability capacitat

- capacitat (usada 90.00%, coincidències 9)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 94.12%, coincidències 32)

- capacitat jurídica (usada 2.94%, coincidències 1)

- cabuda (usada 2.94%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 15)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 28.57%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 28.57%, coincidències 2)

- majúscules inicials (usada 14.29%, coincidències 1)

- capitalitza (usada 14.29%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 14.29%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 71.43%, coincidències 5)

- capitals (usada 28.57%, coincidències 2)

caps majúscules

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 2)

- cares (usada 12.50%, coincidències 1)

- maj (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 12.50%, coincidències 1)

- capacitats (usada 12.50%, coincidències 1)

- majús (usada 12.50%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 12.50%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 71.43%, coincidències 10)

- bloq majús (usada 14.29%, coincidències 2)

- majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 87.50%, coincidències 7)

- test de captcha (usada 12.50%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 42.22%, coincidències 19)

- títol (usada 31.11%, coincidències 14)

- comentari (usada 20.00%, coincidències 9)

- subtítol (usada 4.44%, coincidències 2)

- encapçalament (usada 2.22%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 93.33%, coincidències 14)

- registra (usada 6.67%, coincidències 1)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 10)

card targeta

- targeta (usada 61.90%, coincidències 13)

- cartes (usada 9.52%, coincidències 2)

- card (cardinal) (usada 4.76%, coincidències 1)

- card (usada 4.76%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- disseny (usada 4.76%, coincidències 1)

- carta (usada 4.76%, coincidències 1)

- tarja (usada 4.76%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 62.50%, coincidències 5)

- número del cromo (usada 12.50%, coincidències 1)

- número de la targeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- número de tarjeta (usada 12.50%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 37.50%, coincidències 3)

- cursor (usada 25.00%, coincidències 2)

- signe d'intercalació (usada 12.50%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 12.50%, coincidències 1)

- símbol de la tecla control (usada 12.50%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 50.00%, coincidències 3)

- caria (usada 33.33%, coincidències 2)

- carià (usada 16.67%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 46.15%, coincidències 6)

- portadora (usada 23.08%, coincidències 3)

- carrier (usada 15.38%, coincidències 2)

- operador de telefonia mòbil (usada 7.69%, coincidències 1)

- operador (usada 7.69%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- cartoon (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- cascade (usada 15.38%, coincidències 2)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

- finestres en cascada (usada 7.69%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 69.23%, coincidències 9)

- case (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- estoig (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 7.69%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 45.31%, coincidències 29)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 10.94%, coincidències 7)

- sensible a majúscules (usada 9.38%, coincidències 6)

- sensible a les majúscules (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix maj/min (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.12%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 3.12%, coincidències 2)

- sensible a caixa (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.56%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- en efectiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- caixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 11.11%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 15)

cat gat

- gat (usada 64.29%, coincidències 9)

- cat (usada 28.57%, coincidències 4)

- catalasa (usada 7.14%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 96.77%, coincidències 30)

- català; valencià (usada 3.23%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 14)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 9)

catalonia catalunya

- catalunya (usada 100.00%, coincidències 6)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 70)

category categoria

- categoria (usada 94.93%, coincidències 131)

- categoría (usada 1.45%, coincidències 2)

- correu (usada 0.72%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.72%, coincidències 1)

- categories (usada 0.72%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.72%, coincidències 1)

- category (usada 0.72%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 75.00%, coincidències 6)

- nom de categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

cause causa

- causa (usada 66.67%, coincidències 4)

- motiu (usada 33.33%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 72.73%, coincidències 8)

- alerta (usada 9.09%, coincidències 1)

- atenció (usada 9.09%, coincidències 1)

- compte (usada 9.09%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 71.43%, coincidències 5)

- cayenne (usada 28.57%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 86.67%, coincidències 13)

- illes caimà (usada 13.33%, coincidències 2)

cc cc

- cc (usada 88.89%, coincidències 40)

- a/c (usada 6.67%, coincidències 3)

- cd (usada 2.22%, coincidències 1)

- cp (usada 2.22%, coincidències 1)

ccw ccw

- ccw (usada 100.00%, coincidències 23)

cd cd

- cd (usada 95.83%, coincidències 23)

- canvia de directori (usada 4.17%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd audio cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 80.00%, coincidències 4)

- cd àudio (usada 20.00%, coincidències 1)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 14)

cebuano cebuano

- cebuano (usada 60.00%, coincidències 3)

- cebuà (usada 40.00%, coincidències 2)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 84.21%, coincidències 32)

- cèl·lula (usada 7.89%, coincidències 3)

- mòbil (usada 5.26%, coincidències 2)

- cell (usada 2.63%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 75.00%, coincidències 6)

- dimensions (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida de les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- espaiat de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- espai de cel.la (usada 14.29%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

cello violoncel

- violoncel (usada 100.00%, coincidències 6)

cells cel·les

- cel·les (usada 80.00%, coincidències 12)

- cel.les (usada 13.33%, coincidències 2)

- cells (usada 6.67%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 90.91%, coincidències 10)

- centígrads (usada 9.09%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 36.36%, coincidències 4)

- celta (usada 36.36%, coincidències 4)

- celtic (usada 18.18%, coincidències 2)

- cèltica (usada 9.09%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 87.50%, coincidències 7)

- cemetery (usada 12.50%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 75.00%, coincidències 105)

- centrat (usada 11.43%, coincidències 16)

- centra (usada 10.00%, coincidències 14)

- central (usada 1.43%, coincidències 2)

- al centre (usada 0.71%, coincidències 1)

- center (usada 0.71%, coincidències 1)

- centrar (usada 0.71%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 11)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 11)

centered centrat

- centrat (usada 72.50%, coincidències 29)

- centrada (usada 20.00%, coincidències 8)

- centre (usada 7.50%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 85.71%, coincidències 12)

- centímetres (usada 14.29%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 7)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 93.33%, coincidències 14)

- república centrefricana (usada 6.67%, coincidències 1)

central european europeu central

- europeu central (usada 30.77%, coincidències 4)

- centreeuropeu (usada 23.08%, coincidències 3)

- europa central (usada 15.38%, coincidències 2)

- central european (usada 7.69%, coincidències 1)

- centre europeu (usada 7.69%, coincidències 1)

- centre-europeu (usada 7.69%, coincidències 1)

- europea central (usada 7.69%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 11)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 10)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 33)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 60.00%, coincidències 3)

- entitat certificadora (usada 20.00%, coincidències 1)

- autoritats certificadores (usada 20.00%, coincidències 1)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 90.00%, coincidències 9)

- bloqueig de certificat (usada 10.00%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de certificat (usada 11.11%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 7)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 71.43%, coincidències 5)

- contrasenya de certificat (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrasenya de certificació (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 80.00%, coincidències 4)

- llista de certificats revocats (usada 20.00%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 23)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 90.00%, coincidències 9)

- cessament d'activitats (usada 10.00%, coincidències 1)

chad txad

- txad (usada 94.12%, coincidències 16)

- chad (usada 5.88%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 50.00%, coincidències 5)

- encadenament (usada 30.00%, coincidències 3)

- chain (usada 20.00%, coincidències 2)

chains cadenes

- cadenes (usada 57.14%, coincidències 4)

- encadenament (usada 28.57%, coincidències 2)

- chains (usada 14.29%, coincidències 1)

challenge desafiament

- desafiament (usada 66.67%, coincidències 4)

- repte (usada 16.67%, coincidències 1)

- verificació (usada 16.67%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 75.00%, coincidències 6)

- txam (usada 25.00%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 85.71%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 14.29%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 82.47%, coincidències 127)

- canvi (usada 9.09%, coincidències 14)

- canviar (usada 2.60%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 1.95%, coincidències 3)

- change (usada 1.30%, coincidències 2)

- canvia a (usada 0.65%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.65%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.65%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.65%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 25.00%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 90.00%, coincidències 9)

- canviar color (usada 10.00%, coincidències 1)

change email canvia el correu electrònic

- canvia el correu electrònic (usada 90.91%, coincidències 10)

- canvia de correu electrònic (usada 9.09%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 61.54%, coincidències 8)

- canvia d'icona (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 43.75%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 25.00%, coincidències 4)

- canvia la llengua (usada 25.00%, coincidències 4)

- canvia'n la llengua (usada 6.25%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

change my password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la meva contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la meva paraula de pas (usada 16.67%, coincidències 1)

- canviar la meva contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 6)

- canvia la frase de pas (usada 30.00%, coincidències 3)

- canvi de la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 88.33%, coincidències 53)

- canvia contrasenya (usada 5.00%, coincidències 3)

- canviar contrasenya (usada 1.67%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 1.67%, coincidències 1)

- canvi de contrasenya (usada 1.67%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.67%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 66.67%, coincidències 4)

- canvia la fotografia (usada 16.67%, coincidències 1)

- canviar la foto (usada 16.67%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 7)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvia de perfil (usada 37.50%, coincidències 3)

change settings canvia els paràmetres

- canvia els paràmetres (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia els ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 71.43%, coincidències 5)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- augmenta la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 28.57%, coincidències 2)

- canvia la vostra contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar la vostra contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrassenya (usada 14.29%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 60.00%, coincidències 12)

- canviada (usada 10.00%, coincidències 2)

- modificat (usada 10.00%, coincidències 2)

- changed (usada 5.00%, coincidències 1)

- canviat el (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvi (usada 5.00%, coincidències 1)

- modificada (usada 5.00%, coincidències 1)

changed by canviat per

- canviat per (usada 50.00%, coincidències 3)

- modificat per (usada 33.33%, coincidències 2)

- cambiat per (usada 16.67%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 88.24%, coincidències 15)

- changelog (usada 5.88%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 22)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 50.00%, coincidències 3)

- canvis desats (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 16.67%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 98.18%, coincidències 54)

- canal hsv (usada 1.82%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de canal (usada 9.09%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 48)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 92.00%, coincidències 23)

- capítol literari (usada 4.00%, coincidències 1)

- chapter (usada 4.00%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 85.71%, coincidències 6)

- chapters (usada 14.29%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 96.88%, coincidències 62)

- character (usada 1.56%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.56%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 80.00%, coincidències 8)

- dispositiu (usada 20.00%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.17%, coincidències 12)

- codificació dels caràcters (usada 34.78%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 8.70%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.35%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.11%, coincidències 35)

- conjunt de caràcters (usada 7.89%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 92.59%, coincidències 25)

- personatges (usada 3.70%, coincidències 1)

- caracters (usada 3.70%, coincidències 1)

charcoal carbonet

- carbonet (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó vegetal (usada 33.33%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 60.00%, coincidències 6)

- càrrec (usada 30.00%, coincidències 3)

- charge (usada 10.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 53.85%, coincidències 7)

- carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- està carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- carregant-se (usada 7.69%, coincidències 1)

- càrrega (usada 7.69%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 87.50%, coincidències 7)

- chars (usada 12.50%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 71.43%, coincidències 10)

- charset (usada 14.29%, coincidències 2)

- conjunt de caràcters (usada 14.29%, coincidències 2)

chart diagrama

- diagrama (usada 64.52%, coincidències 20)

- gràfic (usada 29.03%, coincidències 9)

- gràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

- contingut (usada 3.23%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 66.67%, coincidències 10)

- tipus de gràfic (usada 26.67%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.67%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 76.47%, coincidències 13)

- gràfics (usada 11.76%, coincidències 2)

- grafics (usada 5.88%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 5.88%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 93.10%, coincidències 54)

- conversa (usada 1.72%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.72%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.72%, coincidències 1)

- fer un xat/xatejar (usada 1.72%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 8)

chats xats

- xats (usada 85.71%, coincidències 6)

- chats (usada 14.29%, coincidències 1)

chechen txetxè

- txetxè (usada 88.89%, coincidències 8)

- chechen (usada 11.11%, coincidències 1)

check comprova

- comprova (usada 41.30%, coincidències 19)

- marca (usada 13.04%, coincidències 6)

- xec (usada 10.87%, coincidències 5)

- escac (usada 8.70%, coincidències 4)

- selecciona (usada 6.52%, coincidències 3)

- comprovar (usada 4.35%, coincidències 2)

- comprovació (usada 4.35%, coincidències 2)

- revisa (usada 2.17%, coincidències 1)

- correcció (usada 2.17%, coincidències 1)

- check (usada 2.17%, coincidències 1)

- avaluació (usada 2.17%, coincidències 1)

- activar (usada 2.17%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova un altre cop (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 12.50%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 38.46%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- selecciona-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- activa tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 7.69%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de validació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 66.67%, coincidències 36)

- cerca actualitzacions (usada 24.07%, coincidències 13)

- comprova actualitzacions (usada 3.70%, coincidències 2)

- comprova per actualitzacions (usada 1.85%, coincidències 1)

- comprova-ho (usada 1.85%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.85%, coincidències 1)

check in entrada

- entrada (usada 28.57%, coincidències 2)

- pujada (usada 14.29%, coincidències 1)

- entrades (usada 14.29%, coincidències 1)

- desar nova versió (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 75.00%, coincidències 6)

- comprova ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 12.50%, coincidències 1)

check out sortida

- sortida (usada 25.00%, coincidències 2)

- baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- sortides (usada 12.50%, coincidències 1)

- retirar versió (usada 12.50%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 12.50%, coincidències 1)

- obtén (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 38.71%, coincidències 12)

- verifica l'ortografia (usada 16.13%, coincidències 5)

- comprovació d'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- verificació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- revisió ortogràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 3.23%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 69.23%, coincidències 9)

- quadre de verificació (usada 15.38%, coincidències 2)

- caselladeselecció (usada 7.69%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 30.43%, coincidències 7)

- activat (usada 21.74%, coincidències 5)

- activada (usada 17.39%, coincidències 4)

- verificat (usada 17.39%, coincidències 4)

- marcat (usada 8.70%, coincidències 2)

- marcada (usada 4.35%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 54.17%, coincidències 13)

- compte corrent (usada 12.50%, coincidències 3)

- comprovació (usada 8.33%, coincidències 2)

- es comprova (usada 8.33%, coincidències 2)

- selecciona (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprovant (usada 4.17%, coincidències 1)

- corrent (usada 4.17%, coincidències 1)

- verificació (usada 4.17%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 4)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està comprovant (usada 5.56%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 5.56%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 35.29%, coincidències 6)

- obtenció (usada 11.76%, coincidències 2)

- pagament final (usada 11.76%, coincidències 2)

- obté (usada 5.88%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

- comprar (usada 5.88%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 5.88%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 5.88%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 5.88%, coincidències 1)

- extrau (usada 5.88%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 71.43%, coincidències 5)

- comprova (usada 14.29%, coincidències 1)

- xecs (usada 14.29%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 53.33%, coincidències 8)

- suma de comprovació (usada 26.67%, coincidències 4)

- checksum (usada 20.00%, coincidències 3)

cheese formatge

- formatge (usada 50.00%, coincidències 3)

- cheese (usada 50.00%, coincidències 3)

chemistry química

- química (usada 91.67%, coincidències 11)

- chemistry (usada 8.33%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 91.67%, coincidències 11)

- xerokee (usada 8.33%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 7)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 57.14%, coincidències 4)

- xeiene (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeiene; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 40.00%, coincidències 4)

- chi (usada 30.00%, coincidències 3)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

chicken gallina

- gallina (usada 44.44%, coincidències 4)

- pollastre (usada 33.33%, coincidències 3)

- joc de la gallina (usada 11.11%, coincidències 1)

- gall (usada 11.11%, coincidències 1)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 7)

child infant

- infant (usada 40.91%, coincidències 9)

- fill (usada 31.82%, coincidències 7)

- nen (usada 13.64%, coincidències 3)

- canalla (usada 4.55%, coincidències 1)

- filla (usada 4.55%, coincidències 1)

- fill/a (usada 4.55%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 66.67%, coincidències 6)

- canalla (usada 11.11%, coincidències 1)

- filles (usada 11.11%, coincidències 1)

- infantil (usada 11.11%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 25)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 100.00%, coincidències 6)

china xina

- xina (usada 96.15%, coincidències 25)

- china (usada 3.85%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 85.19%, coincidències 23)

- xinesa (usada 7.41%, coincidències 2)

- chinese (usada 3.70%, coincidències 1)

- xinés (usada 3.70%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 93.33%, coincidències 14)

- xines simplificat (usada 6.67%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 14)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 88.89%, coincidències 8)

- xocolata|xocolate (usada 11.11%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

chongqing chongqing

- chongqing (usada 85.71%, coincidències 6)

- txungking (usada 14.29%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 38.98%, coincidències 23)

- trieu (usada 25.42%, coincidències 15)

- escull (usada 8.47%, coincidències 5)

- escolliu (usada 5.08%, coincidències 3)

- selecciona (usada 3.39%, coincidències 2)

- escollir (usada 3.39%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 3.39%, coincidències 2)

- triar (usada 3.39%, coincidències 2)

- choose (usada 1.69%, coincidències 1)

- seleccionar (usada 1.69%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.69%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.69%, coincidències 1)

- elegir (usada 1.69%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 3)

- tria un color (usada 16.67%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 16.67%, coincidències 1)

- escollir un color (usada 16.67%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 77.78%, coincidències 7)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 34.78%, coincidències 8)

- escolliu un fitxer (usada 26.09%, coincidències 6)

- tria un fitxer (usada 26.09%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 8.70%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 71.43%, coincidències 5)

- selecciona una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 37.50%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 2)

- escull un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- tria un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

choose an icon seleccioneu una icona

- seleccioneu una icona (usada 42.86%, coincidències 3)

- trieu una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose application trieu una aplicació

- trieu una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria d'una aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

choose color selecció de color

- selecció de color (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria color (usada 28.57%, coincidències 2)

- trieu un color (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu el color (usada 14.29%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 10)

- escolliu un fitxer (usada 16.00%, coincidències 4)

- trieu un fitxer (usada 16.00%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 8.00%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 27.27%, coincidències 3)

- selecció de fitxers (usada 18.18%, coincidències 2)

- escolliu els fitxers (usada 18.18%, coincidències 2)

- tria els fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 9.09%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

choose folder selecciona la carpeta

- selecciona la carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- seleccioneu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecciona icona (usada 33.33%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 16.67%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 16.67%, coincidències 1)

choose image selecciona una imatge

- selecciona una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- seleccioneu la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

choose location seleccioneu la ubicació

- seleccioneu la ubicació (usada 33.33%, coincidències 2)

- escolliu una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

christmas nadal

- nadal (usada 71.43%, coincidències 5)

- christmas (usada 14.29%, coincidències 1)

- felicitació de nadal (usada 14.29%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 16)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 4)

- crom (usada 37.50%, coincidències 3)

- cromat (usada 12.50%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 77.78%, coincidències 7)

- crom (usada 22.22%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 66.67%, coincidències 4)

- church slavic (usada 16.67%, coincidències 1)

- església eslava (usada 16.67%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 10)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cinnamon cinnamon

- cinnamon (usada 60.00%, coincidències 3)

- canyella (usada 40.00%, coincidències 2)

cipher xifra

- xifra (usada 50.00%, coincidències 4)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

- codi (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 93.44%, coincidències 57)

- circumferència (usada 3.28%, coincidències 2)

- circular (usada 1.64%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.64%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 75.00%, coincidències 6)

- circles (usada 12.50%, coincidències 1)

- circumferències (usada 12.50%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 81.82%, coincidències 9)

- rodó (usada 18.18%, coincidències 2)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

citations referències

- referències (usada 42.86%, coincidències 3)

- citacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- cites (usada 28.57%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 94.74%, coincidències 108)

- població (usada 2.63%, coincidències 3)

- localitat (usada 0.88%, coincidències 1)

- city (usada 0.88%, coincidències 1)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.88%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 83.33%, coincidències 5)

- compatibilitat amb cjk (usada 16.67%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 83.33%, coincidències 5)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 16.67%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 33.33%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 16.67%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 7)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 66.67%, coincidències 4)

- ideogrames unificats del cjk (usada 33.33%, coincidències 2)

clarinet clarinet

- clarinet (usada 100.00%, coincidències 5)

class classe

- classe (usada 95.24%, coincidències 60)

- class (usada 3.17%, coincidències 2)

- aula (usada 1.59%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 58.82%, coincidències 10)

- nom de classe (usada 41.18%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 20)

classic clàssic

- clàssic (usada 80.00%, coincidències 12)

- clàssica (usada 13.33%, coincidències 2)

- clàssics (usada 6.67%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 50.00%, coincidències 4)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 2)

- música clàssica (usada 12.50%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 14)

classified classificat

- classificat (usada 83.33%, coincidències 5)

- classified (usada 16.67%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 73.91%, coincidències 17)

- clean (usada 13.04%, coincidències 3)

- esborra (usada 8.70%, coincidències 2)

- net (usada 4.35%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 83.33%, coincidències 10)

- netejant (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja (usada 8.33%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 41.67%, coincidències 5)

- es fa neteja (usada 25.00%, coincidències 3)

- netejant (usada 16.67%, coincidències 2)

- neta (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja (usada 8.33%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 80.00%, coincidències 12)

- endreça-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- cleanup (usada 6.67%, coincidències 1)

- netejar (usada 6.67%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 63.95%, coincidències 149)

- esborra (usada 14.16%, coincidències 33)

- buida (usada 7.30%, coincidències 17)

- descarta (usada 2.58%, coincidències 6)

- clar (usada 2.15%, coincidències 5)

- netejar (usada 1.72%, coincidències 4)

- suprimeix (usada 1.29%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 1.29%, coincidències 3)

- serè (usada 0.86%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.86%, coincidències 2)

- esborrar (usada 0.86%, coincidències 2)

- eliminar (usada 0.86%, coincidències 2)

- clear (usada 0.43%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.43%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.43%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.43%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.43%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 56.52%, coincidències 26)

- esborra-ho tot (usada 15.22%, coincidències 7)

- elimina-ho tot (usada 4.35%, coincidències 2)

- neteja tot (usada 4.35%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 2.17%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.17%, coincidències 1)

clear bookmarks neteja les adreces d'interès

- neteja les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 2)

- neteja els marcadors (usada 33.33%, coincidències 2)

- neteja preferits (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborrar marcadors (usada 16.67%, coincidències 1)

clear cache esborra la memòria cau

- esborra la memòria cau (usada 46.15%, coincidències 6)

- neteja la memòria cau (usada 38.46%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 15.38%, coincidències 2)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 57.14%, coincidències 20)

- esborra l'historial (usada 25.71%, coincidències 9)

- buida l'historial (usada 5.71%, coincidències 2)

- neteja l'històric (usada 5.71%, coincidències 2)

- netegeu l'històric (usada 2.86%, coincidències 1)

- netejar historial (usada 2.86%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 64.71%, coincidències 11)

- buida la llista (usada 23.53%, coincidències 4)

- neteja llista (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 5.88%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra el registre (usada 12.50%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 12.50%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 75.00%, coincidències 6)

- buida la llista de reproducció (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra la llista de reproducció (usada 12.50%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 40.00%, coincidències 6)

- esborra les dades privades (usada 33.33%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar les dades privades (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.67%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 66.67%, coincidències 12)

- esborra la cerca (usada 16.67%, coincidències 3)

- esborra la cerca. (usada 5.56%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 5.56%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 5.56%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 75.00%, coincidències 15)

- anul·la la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- cancel·la la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 66.67%, coincidències 16)

- fes un clic (usada 12.50%, coincidències 3)

- fer clic (usada 8.33%, coincidències 2)

- feu clic (usada 8.33%, coincidències 2)

- click (usada 4.17%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 71.43%, coincidències 5)

- fes clic aquí (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes click aquí (usada 14.29%, coincidències 1)

click to focus clic al focus

- clic al focus (usada 33.33%, coincidències 2)

- clicar per al focus (usada 16.67%, coincidències 1)

- en fer clic es passa el focus (usada 16.67%, coincidències 1)

- fer clic per al focus (usada 16.67%, coincidències 1)

- féu clic per al focus (usada 16.67%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.55%, coincidències 28)

- client (grup) (usada 3.45%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 66.67%, coincidències 4)

- id de client (usada 16.67%, coincidències 1)

- identificador de client (usada 16.67%, coincidències 1)

clip clip

- clip (usada 37.50%, coincidències 6)

- retalla (usada 37.50%, coincidències 6)

- retall (usada 12.50%, coincidències 2)

- klip (usada 6.25%, coincidències 1)

- retallat (usada 6.25%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 90.00%, coincidències 27)

- portapapers (usada 10.00%, coincidències 3)

clips clips

- clips (usada 57.14%, coincidències 4)

- retalls (usada 42.86%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 28)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 43.75%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 37.50%, coincidències 6)

- horària (usada 6.25%, coincidències 1)

- horari (usada 6.25%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 6.25%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 97.37%, coincidències 37)

- clon (usada 2.63%, coincidències 1)

cloned mac address adreça mac clonada

- adreça mac clonada (usada 85.71%, coincidències 6)

- adreces mac clonades (usada 14.29%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 40.00%, coincidències 2)

- clonació (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 20.00%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 96.05%, coincidències 413)

- tancar (usada 3.02%, coincidències 13)

- close (usada 0.70%, coincidències 3)

- tancament (usada 0.23%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 88.46%, coincidències 23)

- tanca totes les finestres (usada 7.69%, coincidències 2)

- tancar tots (usada 3.85%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 12)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 71.43%, coincidències 5)

- tanca totes la finestra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tanca totes finestres (usada 14.29%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 7)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 100.00%, coincidències 8)

close editor tanca l'editor

- tanca l'editor (usada 100.00%, coincidències 5)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

close find bar tanca la barra de cerca

- tanca la barra de cerca (usada 100.00%, coincidències 5)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 93.75%, coincidències 15)

- tanca la resta de pestanyes (usada 6.25%, coincidències 1)

close others tanca les altres

- tanca les altres (usada 60.00%, coincidències 3)

- tanca altres (usada 20.00%, coincidències 1)

- tanca els altres (usada 20.00%, coincidències 1)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 71.43%, coincidències 5)

- tanca la vista prèvia (usada 28.57%, coincidències 2)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 93.44%, coincidències 57)

- tanca pestanya (usada 6.56%, coincidències 4)

close this folder tanca aquesta carpeta

- tanca aquesta carpeta (usada 100.00%, coincidències 8)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 96.15%, coincidències 50)

- tanca finestra (usada 3.85%, coincidències 2)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 90.91%, coincidències 20)

- tancar sense desar (usada 4.55%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.55%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 77.50%, coincidències 31)

- tancada (usada 15.00%, coincidències 6)

- tancades (usada 5.00%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.50%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- closing (usada 20.00%, coincidències 2)

- tancament (usada 20.00%, coincidències 2)

cloud núvol

- núvol (usada 83.33%, coincidències 15)

- cloud (usada 16.67%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 12)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 83.33%, coincidències 10)

- nuvolat (usada 8.33%, coincidències 1)

- núvols (usada 8.33%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 6)

cluster clúster

- clúster (usada 75.00%, coincidències 12)

- cluster (usada 6.25%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.25%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 6.25%, coincidències 1)

- agrupament (usada 6.25%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.22%, coincidències 35)

- dom (usada 2.78%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 17)

coast costa

- costa (usada 87.50%, coincidències 7)

- coast (usada 12.50%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 90.91%, coincidències 10)

- illes cocos (usada 9.09%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.41%, coincidències 62)

- code (usada 1.59%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 94.74%, coincidències 18)

- codec (usada 5.26%, coincidències 1)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 7)

cold fred

- fred (usada 77.78%, coincidències 7)

- refredat (usada 11.11%, coincidències 1)

- cold (usada 11.11%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 9)

collapse redueix

- redueix (usada 58.62%, coincidències 17)

- col·lapsa (usada 13.79%, coincidències 4)

- replega (usada 10.34%, coincidències 3)

- contreu (usada 10.34%, coincidències 3)

- tanca (usada 3.45%, coincidències 1)

- reduir (usada 3.45%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 32.00%, coincidències 16)

- replega-ho tot (usada 16.00%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 14.00%, coincidències 7)

- minimitza tot (usada 10.00%, coincidències 5)

- col·lapsa-ho tot (usada 6.00%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 4.00%, coincidències 2)

- replega tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 2.00%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 2.00%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 2.00%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 50.00%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 2)

- contret (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegades (usada 10.00%, coincidències 1)

collate encadena

- encadena (usada 25.00%, coincidències 3)

- compagina (usada 25.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 2)

- collate (usada 8.33%, coincidències 1)

- compara (usada 8.33%, coincidències 1)

- acara (usada 8.33%, coincidències 1)

- ordenar (usada 8.33%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 27)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 94.44%, coincidències 17)

- collections (usada 5.56%, coincidències 1)

college facultat/institut

- facultat/institut (usada 37.50%, coincidències 3)

- college (usada 25.00%, coincidències 2)

- facultat (usada 12.50%, coincidències 1)

- institut (usada 12.50%, coincidències 1)

- facultat / centre de formació (usada 12.50%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 21)

colombo colombo

- colombo (usada 100.00%, coincidències 7)

colon dos punts

- dos punts (usada 70.00%, coincidències 7)

- colón (usada 10.00%, coincidències 1)

- colon (usada 10.00%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 10.00%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 98.85%, coincidències 258)

- colors (usada 0.77%, coincidències 2)

- un dels tres colors primaris (usada 0.38%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 9)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 30.77%, coincidències 4)

- balanç de color (usada 30.77%, coincidències 4)

- equilibri del color (usada 7.69%, coincidències 1)

- equilibri de color. (usada 7.69%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 7.69%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 7.69%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 7.69%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

- color burn (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema el color (usada 10.00%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- selector de colors (usada 37.50%, coincidències 3)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 81.82%, coincidències 9)

- profunditat del color (usada 18.18%, coincidències 2)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 68.75%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- gestió dels colors (usada 6.25%, coincidències 1)

color management settings arranjament de la gestió del color

- arranjament de la gestió del color (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- arranjament per a la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 76.92%, coincidències 10)

- mode del color (usada 23.08%, coincidències 3)

color model model de color

- model de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- model del color (usada 20.00%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 12)

color picker selector de color

- selector de color (usada 57.69%, coincidències 15)

- selector del color (usada 7.69%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 7.69%, coincidències 2)

- pipeta (usada 7.69%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 7.69%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 3.85%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 3.85%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 3.85%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 71.43%, coincidències 5)

- color de perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

- color del perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 50.00%, coincidències 14)

- esquema de color (usada 42.86%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.14%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 100.00%, coincidències 9)

color space espai de color

- espai de color (usada 100.00%, coincidències 10)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 71.43%, coincidències 5)

- temperatura de color (usada 28.57%, coincidències 2)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 57.14%, coincidències 4)

- cercle cromàtic (usada 28.57%, coincidències 2)

- roda de color (usada 14.29%, coincidències 1)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 33.33%, coincidències 2)

- dóna color (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està acolorint (usada 16.67%, coincidències 1)

- color (usada 16.67%, coincidències 1)

- colorejat (usada 16.67%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 100)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 93.33%, coincidències 14)

- espai de colors (usada 6.67%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 6)

colours colors

- colors (usada 85.71%, coincidències 6)

- colours (usada 14.29%, coincidències 1)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

columbia columbia

- columbia (usada 90.00%, coincidències 9)

- colombia (usada 10.00%, coincidències 1)

columbus columbus

- columbus (usada 90.91%, coincidències 10)

- columbus orbital facility (usada 9.09%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 98.08%, coincidències 102)

- column (usada 0.96%, coincidències 1)

- kolonn (usada 0.96%, coincidències 1)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

column 2 columna 2

- columna 2 (usada 100.00%, coincidències 10)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 61.54%, coincidències 8)

- capçalera de la columna (usada 30.77%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

column names noms de les columnes

- noms de les columnes (usada 33.33%, coincidències 2)

- nom de les columnes (usada 33.33%, coincidències 2)

- noms de columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

- noms de columna (usada 16.67%, coincidències 1)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espaiat entre columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de les columnes (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 98.64%, coincidències 145)

- columns (usada 1.36%, coincidències 2)

combine combina

- combina (usada 78.57%, coincidències 11)

- combine (usada 7.14%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 7.14%, coincidències 1)

- combinar (usada 7.14%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 50.00%, coincidències 3)

- marques diacrítiques de combinació (usada 33.33%, coincidències 2)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 16.67%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 50.00%, coincidències 3)

- mitges marques de combinació (usada 33.33%, coincidències 2)

- marques mitjanes de combinació (usada 16.67%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- caixa combinada (usada 4.17%, coincidències 1)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

comic books llibres de còmics

- llibres de còmics (usada 57.14%, coincidències 4)

- còmics (usada 42.86%, coincidències 3)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 21)

command ordre

- ordre (usada 96.88%, coincidències 93)

- ordres (usada 1.04%, coincidències 1)

- command (usada 1.04%, coincidències 1)

- comandament (usada 1.04%, coincidències 1)

command failed l'ordre ha fallat

- l'ordre ha fallat (usada 40.00%, coincidències 2)

- ha fallat l'ordre (usada 40.00%, coincidències 2)

- comanda fallida (usada 20.00%, coincidències 1)

command history historial d'ordres

- historial d'ordres (usada 87.50%, coincidències 7)

- historial de les ordres (usada 12.50%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 94.44%, coincidències 34)

- ruta al clamav (usada 2.78%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.78%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command not implemented no s'ha implementat l'ordre

- no s'ha implementat l'ordre (usada 90.00%, coincidències 9)

- ordre no implementada (usada 10.00%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 85.71%, coincidències 6)

- ordre per executar (usada 14.29%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 97.83%, coincidències 45)

- comandes (usada 2.17%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.31%, coincidències 183)

- comentaris (usada 2.60%, coincidències 5)

- comment (usada 1.04%, coincidències 2)

- comenta (usada 1.04%, coincidències 2)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 133)

commit publica

- publica (usada 31.43%, coincidències 11)

- publicació (usada 11.43%, coincidències 4)

- comissió (usada 8.57%, coincidències 3)

- consigna (usada 8.57%, coincidències 3)

- puja (usada 5.71%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.71%, coincidències 2)

- commit (usada 5.71%, coincidències 2)

- pujada (usada 2.86%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.86%, coincidències 1)

- desa (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma (usada 2.86%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.86%, coincidències 1)

- valida (usada 2.86%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 50.00%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 16.67%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de desat (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 8.33%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 70.59%, coincidències 12)

- comuna (usada 5.88%, coincidències 1)

- common (usada 5.88%, coincidències 1)

- comunitari (usada 5.88%, coincidències 1)

- normal (usada 5.88%, coincidències 1)

- comunes (usada 5.88%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 86.96%, coincidències 20)

- nom de pila (usada 8.70%, coincidències 2)

- nom habitual (usada 4.35%, coincidències 1)

common name (cn) nom comú (cn)

- nom comú (cn) (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom comú (nc) (usada 14.29%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 83.33%, coincidències 15)

- comunicacions (usada 11.11%, coincidències 2)

- communication (usada 5.56%, coincidències 1)

community comunitat

- comunitat (usada 95.00%, coincidències 19)

- community (usada 5.00%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 92.86%, coincidències 13)

- comoros (usada 7.14%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 56.52%, coincidències 13)

- compacta (usada 43.48%, coincidències 10)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 61.54%, coincidències 8)

- visualització compacta (usada 38.46%, coincidències 5)

compactflash compactflash

- compactflash (usada 85.71%, coincidències 6)

- targeta compactflash (usada 14.29%, coincidències 1)

company empresa

- empresa (usada 93.94%, coincidències 31)

- companyia (usada 6.06%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom d'empresa (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de la companyia (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 7.14%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 78.57%, coincidències 33)

- comparació (usada 7.14%, coincidències 3)

- compare (usada 4.76%, coincidències 2)

- comparar (usada 4.76%, coincidències 2)

- compara'ls (usada 2.38%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 2.38%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 88.00%, coincidències 22)

- compara fitxers (usada 12.00%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compass brúixola

- brúixola (usada 71.43%, coincidències 5)

- compàs (usada 28.57%, coincidències 2)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 16)

compilation compilació

- compilació (usada 66.67%, coincidències 4)

- recopilació (usada 16.67%, coincidències 1)

- compliació (usada 16.67%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 66.67%, coincidències 6)

- compile (usada 11.11%, coincidències 1)

- compilar (usada 11.11%, coincidències 1)

- construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 7)

complete completat

- completat (usada 29.41%, coincidències 10)

- acabat (usada 14.71%, coincidències 5)

- complet (usada 14.71%, coincidències 5)

- completa (usada 8.82%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 8.82%, coincidències 3)

- completeu (usada 8.82%, coincidències 3)

- completada (usada 5.88%, coincidències 2)

- compleció (usada 2.94%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.94%, coincidències 1)

- valida (usada 2.94%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 55.56%, coincidències 40)

- completada (usada 20.83%, coincidències 15)

- acabada (usada 6.94%, coincidències 5)

- acabat (usada 5.56%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 4.17%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.39%, coincidències 1)

- finalitzat (usada 1.39%, coincidències 1)

- completades (usada 1.39%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.39%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.39%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

compliance conformitat

- conformitat (usada 72.22%, coincidències 13)

- compliment (usada 11.11%, coincidències 2)

- empresa (usada 11.11%, coincidències 2)

- compliment normatiu (usada 5.56%, coincidències 1)

component component

- component (usada 96.00%, coincidències 24)

- per components (usada 4.00%, coincidències 1)

component name nom del component

- nom del component (usada 100.00%, coincidències 6)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 16)

compose compon

- compon (usada 44.44%, coincidències 4)

- nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- composa (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu (usada 11.11%, coincidències 1)

- redactar (usada 11.11%, coincidències 1)

- redacta (usada 11.11%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message escriu un missatge

- escriu un missatge (usada 42.86%, coincidències 3)

- redacta un missatge (usada 28.57%, coincidències 2)

- escriviu un missatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- escriu un missatge privat (usada 14.29%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 65.91%, coincidències 29)

- composició (usada 13.64%, coincidències 6)

- editor (usada 6.82%, coincidències 3)

- composer (usada 6.82%, coincidències 3)

- redactor (usada 2.27%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.27%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.27%, coincidències 1)

composite composició

- composició (usada 16.67%, coincidències 1)

- composat (usada 16.67%, coincidències 1)

- composite (usada 16.67%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 16.67%, coincidències 1)

- compost (usada 16.67%, coincidències 1)

- compon (usada 16.67%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 80.00%, coincidències 12)

- redacció (usada 20.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 79.17%, coincidències 19)

- compressió (usada 12.50%, coincidències 3)

- compresa (medicina) (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprimir (usada 4.17%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 35)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 12)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 33.33%, coincidències 2)

- ràtio de compressió (usada 33.33%, coincidències 2)

- nivell de compressió (usada 33.33%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 100.00%, coincidències 5)

computer ordinador

- ordinador (usada 93.94%, coincidències 31)

- computer (usada 3.03%, coincidències 1)

- ordinadors (usada 3.03%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 71.43%, coincidències 5)

- nom ordinador (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom d'ordinador (usada 14.29%, coincidències 1)

conakry conakry

- conakry (usada 100.00%, coincidències 7)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 14)

condensed condensat

- condensat (usada 57.14%, coincidències 4)

- condensada (usada 42.86%, coincidències 3)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 45)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 13)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 27.27%, coincidències 3)

- conductor elèctric (usada 9.09%, coincidències 1)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 85.71%, coincidències 6)

- congrés (usada 14.29%, coincidències 1)

confidence confiança

- confiança (usada 75.00%, coincidències 6)

- confidence (usada 25.00%, coincidències 2)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 8)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 14)

config configuració

- configuració (usada 64.29%, coincidències 9)

- config (usada 28.57%, coincidències 4)

- configura (usada 7.14%, coincidències 1)

config files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 9)

configuration configuració

- configuració (usada 96.52%, coincidències 111)

- configuraci#243; (usada 2.61%, coincidències 3)

- configuracions (usada 0.87%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration failed ha fallat la configuració

- ha fallat la configuració (usada 80.00%, coincidències 4)

- la configuració ha fallat (usada 20.00%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 16)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 15)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 15)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 10)

configure configura

- configura (usada 92.47%, coincidències 135)

- configuració (usada 5.48%, coincidències 8)

- configurar (usada 2.05%, coincidències 3)

configure container configuració del contenidor

- configuració del contenidor (usada 92.31%, coincidències 12)

- configura el contenidor (usada 7.69%, coincidències 1)

configure plugin configura el connector

- configura el connector (usada 100.00%, coincidències 7)

configure plugins configura els connectors

- configura els connectors (usada 85.71%, coincidències 6)

- configuració dels connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

configure shortcuts configura les dreceres

- configura les dreceres (usada 92.31%, coincidències 12)

- configuració de les dreceres (usada 7.69%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 8)

confirm confirmació

- confirmació (usada 46.43%, coincidències 52)

- confirma (usada 40.18%, coincidències 45)

- confirmeu (usada 7.14%, coincidències 8)

- confirmar (usada 5.36%, coincidències 6)

- confirmeu-ho (usada 0.89%, coincidències 1)

confirm close confirmació del tancament

- confirmació del tancament (usada 33.33%, coincidències 2)

- confirmeu el tancament (usada 33.33%, coincidències 2)

- confirma en tancar (usada 16.67%, coincidències 1)

- confirma el tancament (usada 16.67%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 67.86%, coincidències 19)

- confirmeu la supressió (usada 10.71%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 7.14%, coincidències 2)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmeu supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmeu l'esborrament (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la nova contrasenya

- confirmació de la nova contrasenya (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 2)

- repeteix la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirmació de la contrassenya nova (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 10.00%, coincidències 1)

confirm passphrase confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirm passphrase (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmeu la frase de contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 48.89%, coincidències 44)

- confirmeu la contrasenya (usada 26.67%, coincidències 24)

- confirma la contrasenya (usada 18.89%, coincidències 17)

- confirmar contrasenya (usada 2.22%, coincidències 2)

- confirmar la contrasenya (usada 1.11%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.11%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.11%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 44)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 50.00%, coincidències 7)

- confirmada (usada 35.71%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 14.29%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 90.48%, coincidències 19)

- conflict (usada 4.76%, coincidències 1)

- retorn a l'abisme (usada 4.76%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 6)

- té conflicte amb (usada 12.50%, coincidències 1)

- entra en conflicte (usada 12.50%, coincidències 1)

confused confós

- confós (usada 60.00%, coincidències 3)

- confús (usada 40.00%, coincidències 2)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 8)

congratulations felicitats

- felicitats (usada 66.67%, coincidències 4)

- enhorabona (usada 33.33%, coincidències 2)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 50.00%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 30.00%, coincidències 3)

- felicitacions! (usada 10.00%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 10.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 84.03%, coincidències 100)

- conectar (usada 5.04%, coincidències 6)

- connectat (usada 1.68%, coincidències 2)

- connect (usada 1.68%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.68%, coincidències 2)

- connexió (usada 1.68%, coincidències 2)

- connectar (usada 1.68%, coincidències 2)

- connecta't (usada 0.84%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.84%, coincidències 1)

- connecteu (usada 0.84%, coincidències 1)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 77.78%, coincidències 7)

- connecta-hi automàticament (usada 22.22%, coincidències 2)

connect to connecta a

- connecta a (usada 62.50%, coincidències 5)

- connecta't a (usada 25.00%, coincidències 2)

- connecta amb (usada 12.50%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 47.83%, coincidències 11)

- connecta't al servidor (usada 21.74%, coincidències 5)

- connecta amb el servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connectar al servidor (usada 4.35%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 89.47%, coincidències 68)

- connectada (usada 2.63%, coincidències 2)

- s'ha connectat (usada 2.63%, coincidències 2)

- connected (usada 2.63%, coincidències 2)

- connexió correcta (usada 1.32%, coincidències 1)

- conectat (usada 1.32%, coincidències 1)

connected! connectat!

- connectat! (usada 85.71%, coincidències 12)

- connectat (usada 14.29%, coincidències 2)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 75.00%, coincidències 75)

- connectant (usada 18.00%, coincidències 18)

- connecting (usada 3.00%, coincidències 3)

- connectat (usada 1.00%, coincidències 1)

- a connectar (usada 1.00%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 1.00%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.00%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.25%, coincidències 56)

- contacte (usada 1.75%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 45.45%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 81.25%, coincidències 13)

- error durant la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- error de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 48.78%, coincidències 20)

- la connexió ha fallat (usada 41.46%, coincidències 17)

- no s'ha pogut connectar (usada 4.88%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.44%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.44%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 60.00%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 40.00%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 9)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'ha refusat la connexió (usada 30.77%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 7.69%, coincidències 1)

- s’ha refusat la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 50.00%, coincidències 9)

- ajusts de la connexió (usada 16.67%, coincidències 3)

- ajustaments de la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- paràmetres de connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha excedit el temps

- la connexió ha excedit el temps (usada 15.38%, coincidències 2)

- la connexió ha expirat (usada 15.38%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 15.38%, coincidències 2)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 7.69%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 7.69%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 7.69%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection timeout la connexió ha excedit el temps d'espera

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 86.67%, coincidències 26)

- contactes (usada 10.00%, coincidències 3)

- conexions (usada 3.33%, coincidències 1)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 85.71%, coincidències 6)

- connectivity (usada 14.29%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 19)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 30)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 15)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 85.71%, coincidències 6)

- velocitat de bits constant (usada 14.29%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 7)

constraint restricció

- restricció (usada 83.33%, coincidències 10)

- constraint (usada 8.33%, coincidències 1)

- constricció (usada 8.33%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 85.71%, coincidències 12)

- constraints (usada 14.29%, coincidències 2)

construction construcció

- construcció (usada 88.89%, coincidències 8)

- en construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

consumer key clau del consumidor

- clau del consumidor (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau de consum (usada 16.67%, coincidències 1)

- consumer key (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 16.67%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 95.08%, coincidències 58)

- contact (usada 3.28%, coincidències 2)

- contacteu (usada 1.64%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 50.00%, coincidències 6)

- informació del contacte (usada 33.33%, coincidències 4)

- contact info (usada 16.67%, coincidències 2)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació del contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 9)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 71.43%, coincidències 5)

- nom de contacte (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom (usada 14.29%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 33.33%, coincidències 7)

- contacteu amb nosaltres (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacte (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacta'ns (usada 19.05%, coincidències 4)

- contacta amb nosaltres (usada 4.76%, coincidències 1)

- contact us (usada 4.76%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 57)

container contenidor

- contenidor (usada 97.62%, coincidències 41)

- recipient (usada 2.38%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 70.59%, coincidències 12)

- contenidor (usada 23.53%, coincidències 4)

- containers (usada 5.88%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 95.83%, coincidències 46)

- contingut (usada 2.08%, coincidències 1)

- contains (usada 2.08%, coincidències 1)

content contingut

- contingut (usada 96.67%, coincidències 87)

- continguts (usada 3.33%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 90.00%, coincidències 18)

- tipus de continguts (usada 5.00%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 5.00%, coincidències 1)

content view vista de contingut

- vista de contingut (usada 60.00%, coincidències 3)

- vista del contingut (usada 20.00%, coincidències 1)

- visualització del contingut (usada 20.00%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 53.19%, coincidències 50)

- continguts (usada 43.62%, coincidències 41)

- contents (usada 2.13%, coincidències 2)

- índex (usada 1.06%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.59%, coincidències 35)

- contextual (usada 2.70%, coincidències 1)

- contexte (usada 2.70%, coincidències 1)

context help ajuda contextual

- ajuda contextual (usada 100.00%, coincidències 8)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.75%, coincidències 15)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.25%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 8)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 93.72%, coincidències 179)

- continuar (usada 4.19%, coincidències 8)

- continue (usada 2.09%, coincidències 4)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 42.86%, coincidències 3)

- continua tanmateix (usada 14.29%, coincidències 1)

- continua de tota manera (usada 14.29%, coincidències 1)

- continuar igualment (usada 14.29%, coincidències 1)

- continua de totes maneres (usada 14.29%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continue reading continua llegint

- continua llegint (usada 85.71%, coincidències 6)

- continueu la lectura (usada 14.29%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 90.48%, coincidències 19)

- continuous (usada 4.76%, coincidències 1)

- contínua (usada 4.76%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 84.62%, coincidències 11)

- vora (usada 15.38%, coincidències 2)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 54)

contribute contribuir

- contribuir (usada 25.00%, coincidències 3)

- col·laboreu (usada 16.67%, coincidències 2)

- contribueix (usada 16.67%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·labora (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 8.33%, coincidències 1)

contribution contribució

- contribució (usada 100.00%, coincidències 5)

contributions contribucions

- contribucions (usada 83.33%, coincidències 10)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 66.67%, coincidències 12)

- contribuïdor (usada 27.78%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.56%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 62.50%, coincidències 20)

- contribuïdors (usada 31.25%, coincidències 10)

- col·laboració (usada 3.12%, coincidències 1)

- contribuents (usada 3.12%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.12%, coincidències 39)

- la tecla control (usada 2.44%, coincidències 1)

- tecla de control esquerre (usada 2.44%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 6)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 69.23%, coincidències 9)

- panell de control (usada 15.38%, coincidències 2)

- plafó de control (usada 7.69%, coincidències 1)

- centre de control (usada 7.69%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 6)

controller controlador

- controlador (usada 91.67%, coincidències 11)

- controladora (usada 8.33%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 24)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 15)

- conversation (usada 11.11%, coincidències 2)

- conversació (usada 5.56%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 75.00%, coincidències 9)

- conversations (usada 16.67%, coincidències 2)

- conversacions (usada 8.33%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 83.33%, coincidències 15)

- conversion (usada 11.11%, coincidències 2)

- extra point (usada 5.56%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 83.78%, coincidències 31)

- conversió (usada 5.41%, coincidències 2)

- convert (usada 5.41%, coincidències 2)

- convertir (usada 5.41%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.57%, coincidències 11)

- conversió a (usada 7.14%, coincidències 1)

- converteix en (usada 7.14%, coincidències 1)

- convertir a (usada 7.14%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 14)

cookie galeta

- galeta (usada 88.89%, coincidències 8)

- cookie (usada 11.11%, coincidències 1)

cookies galetes

- galetes (usada 95.65%, coincidències 22)

- cookies (usada 4.35%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 4)

- cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

- cocció (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinat (usada 12.50%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 28.57%, coincidències 2)

- fantàstic (usada 14.29%, coincidències 1)

- ben parit (usada 14.29%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 14.29%, coincidències 1)

- guapo (usada 14.29%, coincidències 1)

- original (usada 14.29%, coincidències 1)

coordinate coordenada

- coordenada (usada 90.00%, coincidències 9)

- coordenades (usada 10.00%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.45%, coincidències 21)

- coordina (usada 4.55%, coincidències 1)

copenhagen copenhaguen

- copenhaguen (usada 71.43%, coincidències 5)

- copenhagen (usada 28.57%, coincidències 2)

copied copiat

- copiat (usada 68.75%, coincidències 11)

- copiat(s) (usada 12.50%, coincidències 2)

- copiada (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha copiat (usada 6.25%, coincidències 1)

- s’ha copiat (usada 6.25%, coincidències 1)

copied to clipboard s'ha copiat al porta-retalls

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 66.67%, coincidències 4)

- copiat al porta-retalls (usada 33.33%, coincidències 2)

copies còpies

- còpies (usada 90.91%, coincidències 20)

- copies (usada 9.09%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 92.86%, coincidències 13)

- coptic (usada 7.14%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 92.57%, coincidències 249)

- còpia (usada 4.09%, coincidències 11)

- copiar (usada 1.49%, coincidències 4)

- copy (usada 0.74%, coincidències 2)

- duplica (usada 0.37%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.37%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.37%, coincidències 1)

copy ctrl+c copia ctrl+c

- copia ctrl+c (usada 80.00%, coincidències 4)

- copia control+c (usada 20.00%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 10)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 77.78%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 22.22%, coincidències 2)

copy color copia color

- copia color (usada 77.78%, coincidències 7)

- copia el color (usada 22.22%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 52.94%, coincidències 9)

- copia l'adreça de correu (usada 29.41%, coincidències 5)

- copia adreça email (usada 5.88%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.88%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.88%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 91.67%, coincidències 11)

- copia un fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

copy from copia des de

- copia des de (usada 42.86%, coincidències 3)

- copia de (usada 42.86%, coincidències 3)

- copiar des de (usada 14.29%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia-ho aquí (usada 9.09%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 21)

copy item copia l'element

- copia l'element (usada 80.00%, coincidències 4)

- copia'l (usada 20.00%, coincidències 1)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 87.50%, coincidències 14)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- copia l’enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.52%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.76%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 63.64%, coincidències 7)

- copia l'enllaç (usada 27.27%, coincidències 3)

- copia la localització de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 7)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 85.71%, coincidències 6)

- camí de còpia (usada 14.29%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 8)

copy text copia el text

- copia el text (usada 88.89%, coincidències 8)

- copia text (usada 11.11%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 95.00%, coincidències 19)

- còpia a (usada 5.00%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 83.33%, coincidències 40)

- copia-ho al porta-retalls (usada 8.33%, coincidències 4)

- copia al porta-papers (usada 2.08%, coincidències 1)

- copia (usada 2.08%, coincidències 1)

- copia al portaretalls (usada 2.08%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 2.08%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 80.00%, coincidències 12)

- copia l'adreça (usada 6.67%, coincidències 1)

- copia url (usada 6.67%, coincidències 1)

- copiar url (usada 6.67%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 61.54%, coincidències 8)

- copiant (usada 15.38%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 7.69%, coincidències 1)

- còpia (usada 7.69%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 70.59%, coincidències 12)

- còpia dels fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 57.14%, coincidències 28)

- drets d'autor (usada 36.73%, coincidències 18)

- dret de reproducció (usada 4.08%, coincidències 2)

- llicència (usada 2.04%, coincidències 1)

copyright status estat del copyright

- estat del copyright (usada 55.56%, coincidències 5)

- estat dels drets d'autor (usada 22.22%, coincidències 2)

- situació dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

- estat de copyright (usada 11.11%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 61.54%, coincidències 8)

- core (usada 30.77%, coincidències 4)

- ànima (usada 7.69%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 100.00%, coincidències 7)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 80.00%, coincidències 8)

- radi de les cantonades (usada 20.00%, coincidències 2)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 90.00%, coincidències 9)

- cornish (usada 10.00%, coincidències 1)

correct correcte

- correcte (usada 69.57%, coincidències 16)

- corregeix (usada 21.74%, coincidències 5)

- correctes (usada 4.35%, coincidències 1)

- correccions (usada 4.35%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 92.31%, coincidències 12)

- correlation (usada 7.69%, coincidències 1)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 9)

cos cos

- cos (usada 94.12%, coincidències 16)

- cosinus (usada 5.88%, coincidències 1)

cosh cosh

- cosh (usada 71.43%, coincidències 5)

- ch (usada 14.29%, coincidències 1)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 14.29%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 14)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 30)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 22)

count compta

- compta (usada 43.68%, coincidències 38)

- recompte (usada 12.64%, coincidències 11)

- compte (usada 9.20%, coincidències 8)

- nombre (usada 9.20%, coincidències 8)

- comptador (usada 6.90%, coincidències 6)

- comptatge (usada 4.60%, coincidències 4)

- count (usada 3.45%, coincidències 3)

- comptar (usada 3.45%, coincidències 3)

- total (usada 2.30%, coincidències 2)

- quantitat (usada 2.30%, coincidències 2)

- comptabilitza (usada 1.15%, coincidències 1)

- comte (usada 1.15%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 71.43%, coincidències 5)

- countdown (usada 14.29%, coincidències 1)

- temporitzador (usada 14.29%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 87.50%, coincidències 7)

- counter (usada 12.50%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 33.33%, coincidències 2)

- antihorària (usada 16.67%, coincidències 1)

- antihorari (usada 16.67%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 16.67%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 16.67%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 88.89%, coincidències 16)

- estats (usada 5.56%, coincidències 1)

- countries (usada 5.56%, coincidències 1)

country país

- país (usada 90.72%, coincidències 88)

- estat (usada 5.15%, coincidències 5)

- country (usada 4.12%, coincidències 4)

country code codi de país

- codi de país (usada 60.00%, coincidències 6)

- codi del país (usada 20.00%, coincidències 2)

- codi internacional (usada 10.00%, coincidències 1)

- codi del pais (usada 10.00%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 50.00%, coincidències 5)

- comtat (usada 30.00%, coincidències 3)

- comptat (usada 10.00%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 10.00%, coincidències 1)

courier courier

- courier (usada 83.33%, coincidències 5)

- missatger (usada 16.67%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 95.83%, coincidències 23)

- ordre (usada 4.17%, coincidències 1)

course grade qualificació del curs

- qualificació del curs (usada 76.47%, coincidències 13)

- avaluació del curs (usada 17.65%, coincidències 3)

- qualificació calculada (usada 5.88%, coincidències 1)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 7)

cover coberta

- coberta (usada 36.36%, coincidències 8)

- portada (usada 27.27%, coincidències 6)

- caràtula (usada 13.64%, coincidències 3)

- cover (usada 9.09%, coincidències 2)

- cobertura (usada 9.09%, coincidències 2)

- recobriment (topologia) (usada 4.55%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 85.71%, coincidències 12)

- coverage (usada 7.14%, coincidències 1)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 90.00%, coincidències 18)

- ucp (usada 5.00%, coincidències 1)

- processador (usada 5.00%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 87.10%, coincidències 27)

- velocitat del processador (usada 12.90%, coincidències 4)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 87.50%, coincidències 7)

- data cpu (usada 12.50%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 81.82%, coincidències 9)

- utilització de la ucp (usada 9.09%, coincidències 1)

- ús de cpu (usada 9.09%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 95.51%, coincidències 149)

- crear (usada 3.85%, coincidències 6)

- creació (usada 0.64%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 81.25%, coincidències 13)

- crea el compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 6.25%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- crear un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- creació d'un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create bookmark crea una adreça d'interès

- crea una adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un marcador (usada 33.33%, coincidències 2)

- crear un favorit (usada 16.67%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea directori (usada 11.11%, coincidències 1)

create file crea el fitxer

- crea el fitxer (usada 83.33%, coincidències 10)

- crea un fitxer (usada 16.67%, coincidències 2)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 63.64%, coincidències 14)

- crea carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

create image crea una imatge

- crea una imatge (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

create launcher crea un llançador

- crea un llançador (usada 85.71%, coincidències 6)

- crea llançador (usada 14.29%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 71.43%, coincidències 10)

- crea enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

- crea l'enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 87.50%, coincidències 14)

- crea la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea llista (usada 6.25%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 40.00%, coincidències 12)

- crea (usada 26.67%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 10.00%, coincidències 3)

- crea una nova (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 3.33%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 3.33%, coincidències 1)

- crear nou (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 3.33%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 55.56%, coincidències 5)

- crea un compte d'usuari nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear un compte nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou compte (usada 11.11%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 66.67%, coincidències 4)

- crea un nou fitxer (usada 33.33%, coincidències 2)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- crear nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 80.00%, coincidències 8)

- crea una llista de reproducció nova (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea una llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 80.56%, coincidències 29)

- perfil de maquinari (usada 11.11%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 8.33%, coincidències 3)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 44.44%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 44.44%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 11.11%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 58.33%, coincidències 7)

- crea taula (usada 25.00%, coincidències 3)

- creació de la taula (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear taula (usada 8.33%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea etiquetes (usada 9.09%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea l'usuari

- crea l'usuari (usada 34.78%, coincidències 8)

- crea un usuari (usada 21.74%, coincidències 5)

- crea usuari (usada 21.74%, coincidències 5)

- crear usuari (usada 21.74%, coincidències 5)

created creat

- creat (usada 73.45%, coincidències 83)

- creada (usada 16.81%, coincidències 19)

- creació (usada 3.54%, coincidències 4)

- pujat (usada 1.77%, coincidències 2)

- s'ha creat (usada 0.88%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.88%, coincidències 1)

- created (usada 0.88%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 0.88%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.88%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 66.67%, coincidències 4)

- creat a (usada 16.67%, coincidències 1)

- es va crear el (usada 16.67%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 86.11%, coincidències 31)

- pujat per (usada 5.56%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.56%, coincidències 2)

- creada per (usada 2.78%, coincidències 1)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

created on creat el

- creat el (usada 64.29%, coincidències 9)

- data de creació (usada 14.29%, coincidències 2)

- creat a (usada 7.14%, coincidències 1)

- creat (usada 7.14%, coincidències 1)

- creat en (usada 7.14%, coincidències 1)

creating s'està creant

- s'està creant (usada 50.00%, coincidències 3)

- creant (usada 33.33%, coincidències 2)

- creació (usada 16.67%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 10)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.43%, coincidències 27)

- cata de creació (usada 3.57%, coincidències 1)

creative commons creative commons

- creative commons (usada 80.00%, coincidències 4)

- creativitat (usada 20.00%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 63.16%, coincidències 24)

- autor (usada 28.95%, coincidències 11)

- creat per (usada 2.63%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.63%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.63%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 25)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 75.00%, coincidències 12)

- haver (usada 12.50%, coincidències 2)

- crèdits (usada 6.25%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 6.25%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 100.00%, coincidències 14)

credits crèdits

- crèdits (usada 97.06%, coincidències 33)

- abonaments (usada 2.94%, coincidències 1)

cree cree

- cree (usada 100.00%, coincidències 6)

criteria criteris

- criteris (usada 62.96%, coincidències 17)

- criteri (usada 37.04%, coincidències 10)

critical crític

- crític (usada 95.65%, coincidències 22)

- crítica (usada 4.35%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 19)

croatian croat

- croat (usada 88.24%, coincidències 30)

- croata (usada 11.76%, coincidències 4)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 50.00%, coincidències 4)

- kuna (usada 25.00%, coincidències 2)

- kuna croata (usada 25.00%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 7)

cron cron

- cron (usada 100.00%, coincidències 6)

crop escapça

- escapça (usada 55.32%, coincidències 26)

- retalla (usada 21.28%, coincidències 10)

- escapçament (usada 8.51%, coincidències 4)

- escapçar (usada 4.26%, coincidències 2)

- conreu (usada 4.26%, coincidències 2)

- cropa foto (usada 2.13%, coincidències 1)

- retallar (usada 2.13%, coincidències 1)

- tallar (usada 2.13%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 54.55%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge escapçada (usada 9.09%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 85.00%, coincidències 17)

- cross (usada 5.00%, coincidències 1)

- creuen (usada 5.00%, coincidències 1)

- creuament (usada 5.00%, coincidències 1)

crosses creua

- creua (usada 55.56%, coincidències 5)

- creus (usada 22.22%, coincidències 2)

- creuaments (usada 11.11%, coincidències 1)

- crosses (usada 11.11%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 50.00%, coincidències 4)

- punt de mira (usada 25.00%, coincidències 2)

- punts de mira (usada 12.50%, coincidències 1)

- mirilles (usada 12.50%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 71.43%, coincidències 5)

- corona (moneda) (usada 14.29%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 14.29%, coincidències 1)

crs src

- src (usada 95.65%, coincidències 22)

- crs (usada 4.35%, coincidències 1)

cry plor

- plor (usada 57.14%, coincidències 4)

- cry (usada 14.29%, coincidències 1)

- plorar (usada 14.29%, coincidències 1)

- plora (usada 14.29%, coincidències 1)

cs cs

- cs (usada 66.67%, coincidències 4)

- mp (usada 16.67%, coincidències 1)

- ec (usada 16.67%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 16)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 6)

- arxiu csv (usada 25.00%, coincidències 2)

csv files fitxers csv

- fitxers csv (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxers en csv (usada 12.50%, coincidències 1)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 92.31%, coincidències 24)

- control (usada 7.69%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+0 ctrl+o

- ctrl+o (usada 62.50%, coincidències 5)

- ctrl+0 (usada 37.50%, coincidències 3)

ctrl+1 ctrl+1

- ctrl+1 (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 76.92%, coincidències 10)

- ctrl+p (usada 23.08%, coincidències 3)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 6)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 19)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 85.71%, coincidències 12)

- ctrl+l (usada 14.29%, coincidències 2)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 22)

ctrl+shift+r ctrl+maj+r

- ctrl+maj+r (usada 60.00%, coincidències 3)

- ctrl+majús+r (usada 20.00%, coincidències 1)

- ctrl+shift+r (usada 20.00%, coincidències 1)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+z ctrl+z

- ctrl+z (usada 100.00%, coincidències 9)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 19)

cube cub

- cub (usada 81.82%, coincidències 9)

- cube (usada 18.18%, coincidències 2)

cubic cúbic

- cúbic (usada 83.33%, coincidències 10)

- cúbica (usada 16.67%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 87.50%, coincidències 7)

- escriptura cuneïforme (usada 12.50%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 37.50%, coincidències 3)

- copa (usada 25.00%, coincidències 2)

- cup (usada 25.00%, coincidències 2)

- forat (usada 12.50%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 6)

currencies monedes

- monedes (usada 60.00%, coincidències 6)

- divises (usada 40.00%, coincidències 4)

currency moneda

- moneda (usada 81.58%, coincidències 31)

- divisa (usada 13.16%, coincidències 5)

- acció/divisa (usada 2.63%, coincidències 1)

- divises (usada 2.63%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols monetaris (usada 12.50%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 87.30%, coincidències 55)

- corrent (usada 4.76%, coincidències 3)

- compte corrent (usada 1.59%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.59%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.59%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.59%, coincidències 1)

- vigent (usada 1.59%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 83.33%, coincidències 5)

- la data actual (usada 16.67%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current location emplaçament actual

- emplaçament actual (usada 50.00%, coincidències 5)

- ubicació actual (usada 50.00%, coincidències 5)

current month mes actual

- mes actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 95.65%, coincidències 22)

- contrassenya actual (usada 4.35%, coincidències 1)

current playlist llista de reproducció actual

- llista de reproducció actual (usada 100.00%, coincidències 6)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current settings paràmetres actuals

- paràmetres actuals (usada 50.00%, coincidències 3)

- ajusts actuals (usada 33.33%, coincidències 2)

- configuració actual (usada 16.67%, coincidències 1)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.24%, coincidències 15)

- estatus actual (usada 11.76%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 83.33%, coincidències 5)

- plantilla actual (usada 16.67%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 75.00%, coincidències 6)

- temps actual (usada 25.00%, coincidències 2)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 15)

current year any actual

- any actual (usada 100.00%, coincidències 8)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 25)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor shape forma del cursor

- forma del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 85.71%, coincidències 6)

- mida de cursor (usada 14.29%, coincidències 1)

cursor theme tema de cursor

- tema de cursor (usada 55.56%, coincidències 5)

- tema del cursor (usada 44.44%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 26)

curved corbat

- corbat (usada 62.50%, coincidències 5)

- corba (usada 12.50%, coincidències 1)

- corb (usada 12.50%, coincidències 1)

- curvades (usada 12.50%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 84.62%, coincidències 11)

- corbes de color (usada 15.38%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 60.89%, coincidències 137)

- personalitza (usada 15.11%, coincidències 34)

- personalitzada (usada 12.89%, coincidències 29)

- a mida (usada 8.00%, coincidències 18)

- custom (usada 0.89%, coincidències 2)

- personalitza-ho (usada 0.44%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.44%, coincidències 1)

- personalitzar (usada 0.44%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.44%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.44%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 86.67%, coincidències 13)

- color a mida (usada 6.67%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 6.67%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.31%, coincidències 12)

- colors a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 10)

custom date format format de data personalitzat

- format de data personalitzat (usada 100.00%, coincidències 5)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 87.50%, coincidències 7)

- camps a mida (usada 12.50%, coincidències 1)

custom font tipus de lletra personalitzada

- tipus de lletra personalitzada (usada 40.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzat (usada 40.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 88.89%, coincidències 16)

- format a mida (usada 11.11%, coincidències 2)

custom message missatge personalitzat

- missatge personalitzat (usada 85.71%, coincidències 6)

- un missatge personalitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de personalització (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions a mida (usada 14.29%, coincidències 1)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 92.86%, coincidències 13)

- a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom styles estils personalitzats

- estils personalitzats (usada 90.91%, coincidències 10)

- estils a mida (usada 9.09%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 71.43%, coincidències 5)

- url personalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

- adreça personalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 9)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 21)

customize personalitza

- personalitza (usada 92.59%, coincidències 50)

- personalitzar (usada 3.70%, coincidències 2)

- a mida (usada 1.85%, coincidències 1)

- personalització (usada 1.85%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 8)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 85.71%, coincidències 6)

- personalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

cut retalla

- retalla (usada 91.10%, coincidències 133)

- talla (usada 4.11%, coincidències 6)

- tallar (usada 2.05%, coincidències 3)

- retallament (usada 1.37%, coincidències 2)

- tall (usada 0.68%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.68%, coincidències 1)

cut selection talla la selecció

- talla la selecció (usada 50.00%, coincidències 3)

- retalla la selecció (usada 50.00%, coincidències 3)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 37)

cycle cicle

- cicle (usada 63.64%, coincidències 7)

- roda (usada 27.27%, coincidències 3)

- cycle (usada 9.09%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 66.67%, coincidències 12)

- ampolla (usada 22.22%, coincidències 4)

- cilindre (motor) (usada 5.56%, coincidències 1)

- cylinder (usada 5.56%, coincidències 1)

cypriot syllabary conjunt de síl·labes xipriotes

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 60.00%, coincidències 3)

- sil·labari xipriota (usada 40.00%, coincidències 2)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 17)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 96.00%, coincidències 24)

- ciríl·lica (usada 4.00%, coincidències 1)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 62.50%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 66.67%, coincidències 4)

- círil·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

- ciril·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 83.33%, coincidències 5)

- ciril·lic/ucranià (usada 16.67%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 38)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 100.00%, coincidències 8)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 15)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 2)

daemon dimoni

- dimoni (usada 88.89%, coincidències 8)

- daemon (usada 11.11%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 55.26%, coincidències 21)

- diari (usada 18.42%, coincidències 7)

- cada dia (usada 10.53%, coincidències 4)

- diària (usada 7.89%, coincidències 3)

- diariàriament (usada 2.63%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.63%, coincidències 1)

- a diari (usada 2.63%, coincidències 1)

dakar dakar

- dakar (usada 100.00%, coincidències 7)

damascus damasc

- damasc (usada 85.71%, coincidències 6)

- damascus (usada 14.29%, coincidències 1)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 50.00%, coincidències 4)

- amortiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- devallada (usada 12.50%, coincidències 1)

- ablaniment (usada 12.50%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- ball (usada 25.00%, coincidències 2)

danger perill

- perill (usada 75.00%, coincidències 6)

- danger (usada 25.00%, coincidències 2)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 36)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 87.50%, coincidències 7)

- corona feroesa (usada 12.50%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 95.83%, coincidències 23)

- negres (usada 4.17%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 8)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 8)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 8)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 80.00%, coincidències 4)

- dark theme (usada 20.00%, coincidències 1)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 6)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 42.86%, coincidències 6)

- fosc (usada 35.71%, coincidències 5)

- enfosquiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.14%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 7.14%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 35.00%, coincidències 7)

- traç (usada 30.00%, coincidències 6)

- dash (usada 10.00%, coincidències 2)

- raig (usada 5.00%, coincidències 1)

- guions (usada 5.00%, coincidències 1)

- tauler (usada 5.00%, coincidències 1)

- novetats (usada 5.00%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 5.00%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 48.78%, coincidències 20)

- tauler de control (usada 17.07%, coincidències 7)

- escriptori digital (usada 9.76%, coincidències 4)

- dashboard (usada 4.88%, coincidències 2)

- tauler d'eines (usada 2.44%, coincidències 1)

- consola (usada 2.44%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.44%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.44%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.44%, coincidències 1)

- escriptori (usada 2.44%, coincidències 1)

- panell de control (usada 2.44%, coincidències 1)

- panell (usada 2.44%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 40.00%, coincidències 4)

- guionets (usada 30.00%, coincidències 3)

- guions (usada 10.00%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 10.00%, coincidències 1)

- punts (usada 10.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.24%, coincidències 120)

- data (usada 3.17%, coincidències 4)

- dada (usada 1.59%, coincidències 2)

data bits bits de dades

- bits de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- introducció de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data range interval de dades

- interval de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- interval de les dades (usada 7.69%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 66.67%, coincidències 4)

- mida de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- font de les dades (usada 18.18%, coincidències 4)

- origen de les dades (usada 13.64%, coincidències 3)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 95.00%, coincidències 19)

- fonts de les dades (usada 5.00%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 31.82%, coincidències 7)

database base de dades

- base de dades (usada 89.00%, coincidències 89)

- bases de dades (usada 10.00%, coincidències 10)

- database (usada 1.00%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 50.00%, coincidències 4)

- connexió a una base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- conexió a la base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 35.29%, coincidències 6)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- error de base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- error a la base de dades (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 5.88%, coincidències 1)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.59%, coincidències 25)

- base de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.70%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 85.71%, coincidències 6)

- clau de pas de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- databases (usada 9.09%, coincidències 1)

datagram datagrama

- datagrama (usada 80.00%, coincidències 4)

- datagram (usada 20.00%, coincidències 1)

dataset conjunt de dades

- conjunt de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- arxiu de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

- conjuntdades (usada 12.50%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.06%, coincidències 316)

- date (usada 0.31%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.31%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.31%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 89.29%, coincidències 25)

- dia i hora (usada 7.14%, coincidències 2)

- data hora (usada 3.57%, coincidències 1)

date added afegida el dia

- afegida el dia (usada 28.57%, coincidències 4)

- data d'addició (usada 28.57%, coincidències 4)

- data d'alta (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegit en data (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegit (usada 7.14%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 95.65%, coincidències 44)

- l'hora i la data (usada 4.35%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 90.48%, coincidències 19)

- data creació (usada 4.76%, coincidències 1)

- data creada (usada 4.76%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 78.57%, coincidències 11)

- camp data (usada 7.14%, coincidències 1)

- data (usada 7.14%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 7.14%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 50.00%, coincidències 20)

- format de la data (usada 47.50%, coincidències 19)

- format data (usada 2.50%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 18)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 93.33%, coincidències 14)

- date of birth (usada 6.67%, coincidències 1)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 50.00%, coincidències 6)

- rang de dates (usada 41.67%, coincidències 5)

- rang de data (usada 8.33%, coincidències 1)

date selection data de selecció

- data de selecció (usada 77.78%, coincidències 7)

- selecció de data \n (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecció de data (usada 11.11%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 80.95%, coincidències 17)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.76%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 72.73%, coincidències 8)

- datetime (usada 9.09%, coincidències 1)

- data/hora (usada 9.09%, coincidències 1)

- datahora (usada 9.09%, coincidències 1)

david david

- david (usada 100.00%, coincidències 9)

day dia

- dia (usada 93.94%, coincidències 62)

- day (usada 4.55%, coincidències 3)

- dies (usada 1.52%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 87.50%, coincidències 7)

- dia de la setmana (número) (usada 12.50%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 55.56%, coincidències 10)

- dia(es) (usada 16.67%, coincidències 3)

- dies (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia(dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

- dia (dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum del dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum natural (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum diürna (usada 12.50%, coincidències 1)

- daylight (usada 12.50%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 97.26%, coincidències 71)

- days (usada 1.37%, coincidències 1)

- dia (usada 1.37%, coincidències 1)

db db

- db (usada 75.00%, coincidències 9)

- reb (usada 8.33%, coincidències 1)

- base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- bd (usada 8.33%, coincidències 1)

de de

- de (usada 66.67%, coincidències 4)

- de (concepte) (usada 16.67%, coincidències 1)

- de.. (usada 16.67%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 78.57%, coincidències 22)

- desactivar (usada 10.71%, coincidències 3)

- inactiva (usada 7.14%, coincidències 2)

- desactivada (usada 3.57%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 85.71%, coincidències 12)

- inhabilitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- desactivada (usada 7.14%, coincidències 1)

dear estimat

- estimat (usada 33.33%, coincidències 2)

- benvolgut/uda (usada 16.67%, coincidències 1)

- dear (usada 16.67%, coincidències 1)

- benvolgut/da (usada 16.67%, coincidències 1)

- benvolgut/-da (usada 16.67%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 71.43%, coincidències 5)

- deure (usada 28.57%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 59.46%, coincidències 44)

- depura (usada 35.14%, coincidències 26)

- depurar (usada 4.05%, coincidències 3)

- depurador (usada 1.35%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 93.75%, coincidències 15)

- debugger (usada 6.25%, coincidències 1)

debugging depuració

- depuració (usada 86.96%, coincidències 20)

- depurant (usada 8.70%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.35%, coincidències 1)

debugging output sortida de depuració

- sortida de depuració (usada 90.00%, coincidències 9)

- traces de depuració (usada 10.00%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 45.65%, coincidències 21)

- des (usada 26.09%, coincidències 12)

- dec (usada 23.91%, coincidències 11)

- dec (programa de televisió) (usada 2.17%, coincidències 1)

- de des. (usada 2.17%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 91.30%, coincidències 42)

- de desembre (usada 6.52%, coincidències 3)

- december (usada 2.17%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 97.06%, coincidències 33)

- nombre decimal (usada 2.94%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 50.00%, coincidències 11)

- xifres decimals (usada 45.45%, coincidències 10)

- llocs decimals (usada 4.55%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 66.67%, coincidències 6)

- separador de decimals (usada 22.22%, coincidències 2)

- coma (usada 11.11%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 8)

decline rebutja

- rebutja (usada 40.00%, coincidències 12)

- declina (usada 40.00%, coincidències 12)

- denegar (usada 3.33%, coincidències 1)

- decline (usada 3.33%, coincidències 1)

- refusa (usada 3.33%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 3.33%, coincidències 1)

- declivi (usada 3.33%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 3.33%, coincidències 1)

declined declinat

- declinat (usada 33.33%, coincidències 3)

- declinada (usada 33.33%, coincidències 3)

- denegat (usada 11.11%, coincidències 1)

- rebutjat (usada 11.11%, coincidències 1)

- declinats (usada 11.11%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease disminueix

- disminueix (usada 43.75%, coincidències 7)

- redueix (usada 37.50%, coincidències 6)

- disminució (usada 6.25%, coincidències 1)

- menys (usada 6.25%, coincidències 1)

- reducció (usada 6.25%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 5)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la font (usada 10.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 55.17%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 34.48%, coincidències 10)

- minva el sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

- decrementa la identació (usada 3.45%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 44.44%, coincidències 4)

- baixa el volum (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa el volum un (usada 11.11%, coincidències 1)

- abaixa el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 50.00%, coincidències 7)

- desencripta (usada 35.71%, coincidències 5)

- descripció (usada 7.14%, coincidències 1)

- desencriptar (usada 7.14%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

default per defecte

- per defecte (usada 66.76%, coincidències 243)

- predeterminat (usada 14.84%, coincidències 54)

- omissió (usada 6.59%, coincidències 24)

- per omissió (usada 6.04%, coincidències 22)

- predeterminada (usada 2.20%, coincidències 8)

- valor per defecte (usada 1.37%, coincidències 5)

- default (usada 0.82%, coincidències 3)

- predefinit (usada 0.55%, coincidències 2)

- defecte (usada 0.55%, coincidències 2)

- morositat (usada 0.27%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- colors per omissió (usada 14.29%, coincidències 1)

- colors predeterminats (usada 14.29%, coincidències 1)

- color predeterminats (usada 14.29%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- codificació per omissió (usada 42.86%, coincidències 3)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 27.27%, coincidències 3)

- lletra per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 44.44%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida de la lletra predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida predeterminada de la lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 33.33%, coincidències 2)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 42.31%, coincidències 11)

- idioma per omissió (usada 19.23%, coincidències 5)

- llengua per defecte (usada 19.23%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 11.54%, coincidències 3)

- llengua predeterminada (usada 7.69%, coincidències 2)

default mode mode per defecte

- mode per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- mode per omissió (usada 28.57%, coincidències 2)

- bàsic (usada 14.29%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- impressora implícita (usada 12.50%, coincidències 1)

- impressora predeterminada (usada 12.50%, coincidències 1)

default profile perfil predeterminat

- perfil predeterminat (usada 40.00%, coincidències 2)

- perfil per defecte (usada 40.00%, coincidències 2)

- perfil per omissió (usada 20.00%, coincidències 1)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 46.67%, coincidències 7)

- ruta per defecte (usada 40.00%, coincidències 6)

- ruta predeterminada (usada 13.33%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 70.59%, coincidències 12)

- configuració per defecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- arranjament per omissió (usada 5.88%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 5.88%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 5.88%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 40.00%, coincidències 2)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 20.00%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 20.00%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 77.78%, coincidències 7)

- estil predeterminat (usada 22.22%, coincidències 2)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 75.00%, coincidències 12)

- títol per omissió (usada 12.50%, coincidències 2)

- títol predeterminat (usada 12.50%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 71.11%, coincidències 32)

- valor predeterminat (usada 20.00%, coincidències 9)

- valor per omissió (usada 6.67%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.22%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 33.33%, coincidències 3)

- valors per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

default width amplada per defecte

- amplada per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- amplada per omissió (usada 28.57%, coincidències 2)

- amplària per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 66.67%, coincidències 6)

- nivell de zoom per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 42.86%, coincidències 12)

- predeterminats (usada 17.86%, coincidències 5)

- valors predeterminats (usada 17.86%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 7.14%, coincidències 2)

- per omissió (usada 3.57%, coincidències 1)

- defaults (usada 3.57%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.57%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 13)

definition definició

- definició (usada 97.30%, coincidències 36)

- definició (usada 2.70%, coincidències 1)

definitions definicions

- definicions (usada 100.00%, coincidències 6)

deg graus

- graus (usada 57.14%, coincidències 4)

- deg (usada 28.57%, coincidències 2)

- gra (usada 14.29%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 52.63%, coincidències 10)

- graus (usada 21.05%, coincidències 4)

- titolació (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol (usada 5.26%, coincidències 1)

- degré (usada 5.26%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.26%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.67%, coincidències 42)

- degrees (usada 2.33%, coincidències 1)

degrees of freedom graus de llibertat

- graus de llibertat (usada 100.00%, coincidències 10)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 87.50%, coincidències 7)

- desentrellaçat (usada 12.50%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 58.62%, coincidències 17)

- esborra (usada 10.34%, coincidències 3)

- del (usada 6.90%, coincidències 2)

- sup (usada 6.90%, coincidències 2)

- treu (usada 3.45%, coincidències 1)

- ce (usada 3.45%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.45%, coincidències 1)

- esb (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.45%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 7)

delay retard

- retard (usada 98.08%, coincidències 51)

- delay (usada 1.92%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 73.21%, coincidències 459)

- elimina (usada 14.04%, coincidències 88)

- esborra (usada 6.86%, coincidències 43)

- eliminar (usada 2.87%, coincidències 18)

- esborrar (usada 1.12%, coincidències 7)

- supressió (usada 0.48%, coincidències 3)

- suprimir (usada 0.48%, coincidències 3)

- delete (usada 0.32%, coincidències 2)

- supr (usada 0.32%, coincidències 2)

- esborra el fitxer (usada 0.16%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.16%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 46.15%, coincidències 6)

- elimina el compte (usada 30.77%, coincidències 4)

- suprimeix un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 7.69%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 60.38%, coincidències 32)

- elimina-ho tot (usada 26.42%, coincidències 14)

- esborra-ho tot (usada 5.66%, coincidències 3)

- suprimeix-les totes (usada 3.77%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 1.89%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.89%, coincidències 1)

delete attribute suprimeix l'atribut

- suprimeix l'atribut (usada 40.00%, coincidències 2)

- esborra l'atribut (usada 20.00%, coincidències 1)

- suprimeix atribut (usada 20.00%, coincidències 1)

- suprimeix un atribut (usada 20.00%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix favorit (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix el marcador (usada 14.29%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 33.33%, coincidències 2)

- esborra categoria (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix categoria (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina categoria (usada 16.67%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 75.00%, coincidències 15)

- elimina la columna (usada 10.00%, coincidències 2)

- suprimeix columna (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 5.00%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 61.11%, coincidències 11)

- elimina el comentari (usada 27.78%, coincidències 5)

- esborrar comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació d'esborrat (usada 14.29%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 92.31%, coincidències 12)

- elimina la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 41.67%, coincidències 5)

- elimina el contacte (usada 33.33%, coincidències 4)

- elimina contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix aquest contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 62.50%, coincidències 5)

- elimina entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 12.50%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborra l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborrar esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 70.00%, coincidències 7)

- suprimeix camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 50.00%, coincidències 8)

- elimina el fitxer (usada 31.25%, coincidències 5)

- elimina arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina l'arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 68.75%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 18.75%, coincidències 3)

- delete files (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar fitxers (usada 6.25%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 56.52%, coincidències 13)

- suprimeix el grup (usada 34.78%, coincidències 8)

- suprimeix un grup (usada 8.70%, coincidències 2)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- suprimeix una imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra la imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 40.00%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 33.33%, coincidències 5)

- suprimeix element (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 6.67%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 33.33%, coincidències 3)

- suprimeix els elements (usada 33.33%, coincidències 3)

- suprimeix els ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

delete key elimina la clau

- elimina la clau (usada 80.00%, coincidències 8)

- suprimeix la tecla (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix la clau (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 82.35%, coincidències 14)

- elimina la capa (usada 11.76%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.88%, coincidències 1)

delete list esborra la llista

- esborra la llista (usada 50.00%, coincidències 3)

- elimina llista (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina la llista (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimeix la llista (usada 16.67%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina el missatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- delete message (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra missatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 10.00%, coincidències 1)

delete messages elimina missatges

- elimina missatges (usada 42.86%, coincidències 3)

- suprimeix els missatges (usada 28.57%, coincidències 2)

- eliminar missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina els missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

delete node suprimeix un node

- suprimeix un node (usada 44.44%, coincidències 4)

- suprimeix el node (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 11.11%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 58.33%, coincidències 7)

- esborra l'anotació (usada 8.33%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

delete now elimina-ho ara

- elimina-ho ara (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix ara (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix-ho ara (usada 14.29%, coincidències 1)

- delete now (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina ara (usada 14.29%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 66.67%, coincidències 12)

- esborra la pàgina (usada 11.11%, coincidències 2)

- supressió de pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 41.67%, coincidències 5)

- esborra permanentment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina definitivament (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 8.33%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 63.64%, coincidències 7)

- elimina el perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 90.00%, coincidències 9)

- supressió de registre (usada 10.00%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 63.16%, coincidències 12)

- elimina la fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- elimina fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 5.26%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina files (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 35.71%, coincidències 10)

- suprimeix els seleccionats (usada 17.86%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 10.71%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 7.14%, coincidències 2)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra seleccionat (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.57%, coincidències 1)

delete selected files suprimeix els fitxers seleccionats

- suprimeix els fitxers seleccionats (usada 80.00%, coincidències 4)

- delete selected files (usada 20.00%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected items suprimeix els elements seleccionats

- suprimeix els elements seleccionats (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina els elements seleccionats (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra els elements seleccionats (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix els objectes seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 87.50%, coincidències 7)

- esborra la selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 46.15%, coincidències 6)

- suprimeix taula (usada 30.77%, coincidències 4)

- eliminar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimeix l'etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 85.71%, coincidències 6)

- esborra la tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 60.00%, coincidències 3)

- elimina el text (usada 20.00%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 20.00%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 40.00%, coincidències 8)

- suprimeix usuari (usada 15.00%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 10.00%, coincidències 2)

- suprimeix l'usuari (usada 10.00%, coincidències 2)

- elimina l'usuari/a (usada 5.00%, coincidències 1)

- elimina persona usuària (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 5.00%, coincidències 1)

- eliminia persona usuària (usada 5.00%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 5.00%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 44.44%, coincidències 32)

- suprimit (usada 38.89%, coincidències 28)

- suprimida (usada 8.33%, coincidències 6)

- esborrat (usada 2.78%, coincidències 2)

- s'ha suprimit (usada 1.39%, coincidències 1)

- eliminats (usada 1.39%, coincidències 1)

- línia absent (usada 1.39%, coincidències 1)

- esborrats (usada 1.39%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 50.00%, coincidències 9)

- esborrant (usada 22.22%, coincidències 4)

- s'està eliminant (usada 22.22%, coincidències 4)

- eliminant (usada 5.56%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 71.43%, coincidències 10)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'estan eliminant els missatges (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimint els missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 77.78%, coincidències 7)

- delimiter (usada 11.11%, coincidències 1)

- separador (usada 11.11%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 80.00%, coincidències 4)

- lliurat (usada 20.00%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 100.00%, coincidències 6)

delta delta

- delta (usada 85.00%, coincidències 17)

- δ (delta minúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- en delta (usada 5.00%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 50.00%, coincidències 4)

- demostració (usada 37.50%, coincidències 3)

- maqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 85.71%, coincidències 6)

- denegada (usada 14.29%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 95.45%, coincidències 21)

- denmark (usada 4.55%, coincidències 1)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 8)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 13)

deny denega

- denega (usada 83.33%, coincidències 25)

- denegar (usada 13.33%, coincidències 4)

- rebutja (usada 3.33%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 30)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 14)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.44%, coincidències 17)

- requeriments específics (usada 5.56%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 87.50%, coincidències 7)

- relació de dependència (usada 12.50%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.06%, coincidències 33)

- depth (usada 2.94%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 85.53%, coincidències 65)

- descens (usada 10.53%, coincidències 8)

- ordre descendent (usada 2.63%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.32%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.65%, coincidències 572)

- metadescripció (usada 0.17%, coincidències 1)

- descripci#243; (usada 0.17%, coincidències 1)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 6)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 81.82%, coincidències 9)

- estadística descriptiva (usada 18.18%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 75.00%, coincidències 12)

- desmarca (usada 6.25%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 6.25%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 6.25%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 73.81%, coincidències 31)

- no seleccionis res (usada 7.14%, coincidències 3)

- desmarca-ho tot (usada 4.76%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.76%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.76%, coincidències 2)

- anul. sel. tot (usada 2.38%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.38%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 8)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 84.62%, coincidències 11)

- dissenya (usada 15.38%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 8)

desktop escriptori

- escriptori (usada 97.37%, coincidències 74)

- dispositiu d'escriptori (usada 1.32%, coincidències 1)

- ordinador de taula (usada 1.32%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 4)

- icones d'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

- icones a l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- ajustaments de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

desktop theme tema d'escriptori

- tema d'escriptori (usada 100.00%, coincidències 7)

dest dest

- dest (usada 36.36%, coincidències 4)

- destí (usada 36.36%, coincidències 4)

- destinació (usada 27.27%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 70.83%, coincidències 34)

- destí (usada 25.00%, coincidències 12)

- destination (usada 2.08%, coincidències 1)

- destinació (usada 2.08%, coincidències 1)

destination file fitxer de destinació

- fitxer de destinació (usada 100.00%, coincidències 6)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 92.31%, coincidències 12)

- carpeta de destí (usada 7.69%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 85.71%, coincidències 6)

- destroy (usada 14.29%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 35.71%, coincidències 5)

- treu (usada 14.29%, coincidències 2)

- desenganxa (usada 14.29%, coincidències 2)

- desacobla (usada 14.29%, coincidències 2)

- detach (usada 7.14%, coincidències 1)

- remoure (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 7.14%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 92.31%, coincidències 12)

- detail (usada 7.69%, coincidències 1)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 33.33%, coincidències 2)

- vista de detalls (usada 16.67%, coincidències 1)

- vista de detall (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostra-les en detall (usada 16.67%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 16.67%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.27%, coincidències 170)

- propietats (usada 1.16%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.58%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 100.00%, coincidències 7)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 66.67%, coincidències 4)

- detectant (usada 33.33%, coincidències 2)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 13)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 5)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 90.62%, coincidències 29)

- revelador (usada 6.25%, coincidències 2)

- autor (usada 3.12%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 35.29%, coincidències 6)

- eines per a desenvolupadors (usada 35.29%, coincidències 6)

- eines de desenvolupament (usada 17.65%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.88%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.88%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 86.67%, coincidències 13)

- desenvolupadors/es (usada 6.67%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 6.67%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 96.30%, coincidències 26)

- development (usada 3.70%, coincidències 1)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 7)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 121)

device configuration configuració del dispositiu

- configuració del dispositiu (usada 92.31%, coincidències 12)

- configuració dels dispositius (usada 7.69%, coincidències 1)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 35.29%, coincidències 6)

- identificador del dispositiu (usada 35.29%, coincidències 6)

- identificador de dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 76.92%, coincidències 10)

- informació dels dispositius (usada 23.08%, coincidències 3)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestor de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- model de dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 87.50%, coincidències 21)

- nom del sispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- device name (usada 4.17%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

device selection la selecció dels dispositius

- la selecció dels dispositius (usada 35.71%, coincidències 5)

- selecció dels dispositius (usada 28.57%, coincidències 4)

- selecció de dispositiu (usada 21.43%, coincidències 3)

- selecció del dispositiu (usada 14.29%, coincidències 2)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 28)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 50)

dew point punt de rosada

- punt de rosada (usada 83.33%, coincidències 5)

- rosada (usada 16.67%, coincidències 1)

df df

- df (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 88.89%, coincidències 8)

- diagnòstic (usada 11.11%, coincidències 1)

diagonal diagonal

- diagonal (usada 100.00%, coincidències 7)

diagram diagrama

- diagrama (usada 90.91%, coincidències 10)

- diagram (usada 9.09%, coincidències 1)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- marca (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- dial (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

dialing s'està marcant

- s'està marcant (usada 33.33%, coincidències 2)

- marcant (usada 33.33%, coincidències 2)

- marcatge (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està marcant el número (usada 16.67%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.73%, coincidències 78)

- quadre de diàleg (usada 1.27%, coincidències 1)

dialog box quadre de diàleg

- quadre de diàleg (usada 60.00%, coincidències 3)

- diàleg (usada 20.00%, coincidències 1)

- caixa de diàleg (usada 20.00%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 12)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 20)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 9)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 34)

did you know? sabíeu que?

- sabíeu que? (usada 28.57%, coincidències 2)

- ho sabíeu? (usada 28.57%, coincidències 2)

- ho savíeu? (usada 14.29%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

diff diferències

- diferències (usada 36.36%, coincidències 12)

- diff (usada 24.24%, coincidències 8)

- diferència (usada 21.21%, coincidències 7)

- compara (usada 6.06%, coincidències 2)

- dif (usada 6.06%, coincidències 2)

- dife (usada 3.03%, coincidències 1)

- dif. (usada 3.03%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 91.30%, coincidències 42)

- resta (usada 4.35%, coincidències 2)

- difference (usada 2.17%, coincidències 1)

- diferencia (usada 2.17%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 6)

different diferent

- diferent (usada 85.71%, coincidències 6)

- diferents (usada 14.29%, coincidències 1)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 6)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 17)

digest resum

- resum (usada 42.86%, coincidències 3)

- resumeix (usada 28.57%, coincidències 2)

- agrupats (usada 14.29%, coincidències 1)

- digest (usada 14.29%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 87.50%, coincidències 7)

- sistema digital (usada 12.50%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital object identifier identificador d'objecte digital

- identificador d'objecte digital (usada 83.33%, coincidències 5)

- doi (usada 16.67%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 91.67%, coincidències 11)

- signatura electrònica (usada 8.33%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 93.75%, coincidències 15)

- digits (usada 6.25%, coincidències 1)

dim atenua

- atenua (usada 20.00%, coincidències 1)

- enfosqueix (usada 20.00%, coincidències 1)

- fosc (usada 20.00%, coincidències 1)

- atenuar (usada 20.00%, coincidències 1)

- totxo (usada 20.00%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 60.00%, coincidències 9)

- cota (usada 26.67%, coincidències 4)

- acotació (usada 13.33%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 82.35%, coincidències 28)

- mides (usada 11.76%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.88%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 70.59%, coincidències 12)

- directori (usada 23.53%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.88%, coincidències 1)

direct debit càrrec en compte

- càrrec en compte (usada 37.50%, coincidències 3)

- càrrec per domiciliació (usada 25.00%, coincidències 2)

- domiciliació (usada 25.00%, coincidències 2)

- càrrec domiciliat (usada 12.50%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 98.46%, coincidències 64)

- adreça (usada 1.54%, coincidències 1)

directions direccions

- direccions (usada 37.50%, coincidències 3)

- indicacions (usada 37.50%, coincidències 3)

- instruccions (usada 25.00%, coincidències 2)

director director

- director (usada 100.00%, coincidències 8)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 24)

directory directori

- directori (usada 98.02%, coincidències 99)

- directory (usada 0.99%, coincidències 1)

- carpeta (usada 0.99%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de directori (usada 10.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 61.73%, coincidències 50)

- desactiva (usada 23.46%, coincidències 19)

- deshabilita (usada 4.94%, coincidències 4)

- deshabilitar (usada 3.70%, coincidències 3)

- disable (usada 2.47%, coincidències 2)

- desactiva-les (usada 1.23%, coincidències 1)

- inactiva (usada 1.23%, coincidències 1)

- inhabilitar (usada 1.23%, coincidències 1)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 28.57%, coincidències 2)

- desactiva-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- inhabilita-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- desactiva tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- inhabilita'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 41.05%, coincidències 94)

- desactivat (usada 39.30%, coincidències 90)

- desactivada (usada 5.24%, coincidències 12)

- deshabilitat (usada 3.93%, coincidències 9)

- descativat (usada 3.49%, coincidències 8)

- inhabilitada (usada 3.06%, coincidències 7)

- disabled (usada 1.31%, coincidències 3)

- desactivades (usada 0.87%, coincidències 2)

- inactivat (usada 0.44%, coincidències 1)

- desactivats (usada 0.44%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.44%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.44%, coincidències 1)

disappointed decebut

- decebut (usada 40.00%, coincidències 2)

- disappointed (usada 20.00%, coincidències 1)

- decepció (usada 20.00%, coincidències 1)

- desacord (usada 20.00%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 80.95%, coincidències 17)

- desc (usada 9.52%, coincidències 2)

- desc. (usada 4.76%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.76%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 7)

- número de disc (usada 35.71%, coincidències 5)

- nombre de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 7.14%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 87.76%, coincidències 43)

- discard (usada 2.04%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 2.04%, coincidències 1)

- descartar (usada 2.04%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 2.04%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 2.04%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 2.04%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 85.71%, coincidències 24)

- descarta'n els canvis (usada 7.14%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 3.57%, coincidències 1)

- descartar els canvis (usada 3.57%, coincidències 1)

discharging descarregant

- descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer declinació de responsabilitats

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís general (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 89.80%, coincidències 44)

- desconnectat (usada 4.08%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 2.04%, coincidències 1)

- disconnect (usada 2.04%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 2.04%, coincidències 1)

disconnect from server desconnecta del servidor

- desconnecta del servidor (usada 71.43%, coincidències 5)

- desconnectat del servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- desconnecta't del servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 90.38%, coincidències 47)

- desconnectada (usada 5.77%, coincidències 3)

- desconectat (usada 1.92%, coincidències 1)

- disconnected (usada 1.92%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 94.44%, coincidències 34)

- desconnectant (usada 5.56%, coincidències 2)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 21)

discover discover

- discover (usada 50.00%, coincidències 6)

- descobreix (usada 33.33%, coincidències 4)

- descobridor (usada 8.33%, coincidències 1)

- descubrir (usada 8.33%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 13)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 50.00%, coincidències 8)

- debat (usada 25.00%, coincidències 4)

- debats (usada 12.50%, coincidències 2)

- fòrums (usada 6.25%, coincidències 1)

- comentaris (usada 6.25%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 94.12%, coincidències 32)

- cercle (usada 2.94%, coincidències 1)

- disquet (usada 2.94%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 46.15%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 30.77%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 23.08%, coincidències 3)

disk usage ús del disc

- ús del disc (usada 85.71%, coincidències 6)

- utilització del disc (usada 14.29%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 90.91%, coincidències 10)

- discos (usada 9.09%, coincidències 1)

dismiss ignora

- ignora (usada 36.59%, coincidències 15)

- descarta (usada 34.15%, coincidències 14)

- descarta-ho (usada 9.76%, coincidències 4)

- rebutja (usada 4.88%, coincidències 2)

- refusa (usada 2.44%, coincidències 1)

- accepta (usada 2.44%, coincidències 1)

- entesos (usada 2.44%, coincidències 1)

- omet (usada 2.44%, coincidències 1)

- apagar (usada 2.44%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.44%, coincidències 1)

dismiss all descarta'ls tots

- descarta'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

- descarta-ho tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- omet-les totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 16.67%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 16.67%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desplacement (usada 10.00%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 10.00%, coincidències 1)

display visualització

- visualització (usada 30.08%, coincidències 37)

- pantalla (usada 29.27%, coincidències 36)

- mostra (usada 26.02%, coincidències 32)

- mostrar (usada 4.88%, coincidències 6)

- visualitza (usada 4.07%, coincidències 5)

- visible (usada 1.63%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.63%, coincidències 2)

- visor (usada 0.81%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.81%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.81%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 71.43%, coincidències 5)

- mostra com (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostrar com a (usada 14.29%, coincidències 1)

display device dispositiu de visualització

- dispositiu de visualització (usada 42.86%, coincidències 3)

- dispositiu de pantalla (usada 28.57%, coincidències 2)

- visualitzador (usada 14.29%, coincidències 1)

- pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 60.00%, coincidències 6)

- nom a mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 47.22%, coincidències 17)

- mostra el nom (usada 13.89%, coincidències 5)

- nom que es mostrarà (usada 8.33%, coincidències 3)

- nom visible (usada 5.56%, coincidències 2)

- visualitza el nom (usada 5.56%, coincidències 2)

- nom de visualització (usada 5.56%, coincidències 2)

- nom que es visualitzarà (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom (usada 2.78%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 60.00%, coincidències 15)

- mostra les opcions (usada 20.00%, coincidències 5)

- visualitza les opcions (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 4.00%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 30.43%, coincidències 7)

- arranjament de la pantalla (usada 13.04%, coincidències 3)

- mostra la configuració (usada 8.70%, coincidències 2)

- ajusts de la visualització (usada 8.70%, coincidències 2)

- paràmetres de la pantalla (usada 8.70%, coincidències 2)

- paràmetres per a la visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 4.35%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra el tipus (usada 33.33%, coincidències 2)

- tipus de pantalla (usada 16.67%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 75.00%, coincidències 6)

- monitors (usada 12.50%, coincidències 1)

- presentacions (usada 12.50%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 53.33%, coincidències 8)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 3)

- fosa (usada 6.67%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dissolve (usada 6.67%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 6.67%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 63)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 63.64%, coincidències 7)

- distorsió (usada 27.27%, coincidències 3)

- distorsionat (usada 9.09%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 87.50%, coincidències 7)

- distortion (usada 12.50%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 71.43%, coincidències 5)

- distribuir (usada 28.57%, coincidències 2)

distribution distribució

- distribució (usada 96.00%, coincidències 24)

- destinataris (usada 4.00%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 19)

dither trama

- trama (usada 66.67%, coincidències 6)

- suavitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

- tramat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dissemina (usada 11.11%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 75.00%, coincidències 12)

- divisió (usada 12.50%, coincidències 2)

- divide (divisió) (usada 6.25%, coincidències 1)

- divisions (usada 6.25%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 86.36%, coincidències 19)

- dividir (usada 4.55%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.55%, coincidències 1)

- títol (usada 4.55%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 71.43%, coincidències 5)

- divisió entre zero (usada 28.57%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.24%, coincidències 20)

- gibuti (usada 4.76%, coincidències 1)

dn dn

- dn (usada 85.71%, coincidències 6)

- baix (usada 14.29%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 34)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 66.67%, coincidències 4)

- nom de dns (usada 33.33%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 6)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 75.00%, coincidències 6)

- servidors de dns (usada 25.00%, coincidències 2)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 90.00%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 10.00%, coincidències 1)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 60.00%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no molestar (usada 10.00%, coincidències 1)

do not send no enviïs

- no enviïs (usada 37.50%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no ho enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no els enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 50.00%, coincidències 3)

- no mostris cap element ocult (usada 16.67%, coincidències 1)

- no mostrar (usada 16.67%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 16.67%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 92.31%, coincidències 24)

- no fer res (usada 7.69%, coincidències 2)

doc doc

- doc (usada 50.00%, coincidències 3)

- document (usada 33.33%, coincidències 2)

- doc (savi) (usada 16.67%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 36.36%, coincidències 8)

- acobla (usada 27.27%, coincidències 6)

- acoblable (usada 9.09%, coincidències 2)

- no obstant això (usada 4.55%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.55%, coincidències 1)

- dock (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.55%, coincidències 1)

- moll (usada 4.55%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 60.00%, coincidències 6)

- documentació (usada 20.00%, coincidències 2)

- fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- google docs (usada 10.00%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 73)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 15)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 39)

documentation documentació

- documentació (usada 94.64%, coincidències 53)

- donacions (usada 1.79%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.79%, coincidències 1)

- documentació (en anglès) (usada 1.79%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 48)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- esquivament (usada 12.50%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 20)

does not exist no existeix

- no existeix (usada 100.00%, coincidències 5)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 10)

dollar dòlar

- dòlar (usada 50.00%, coincidències 3)

- dollar (usada 16.67%, coincidències 1)

- moneda (usada 16.67%, coincidències 1)

- dolar (usada 16.67%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 57.14%, coincidències 4)

- dolphin (usada 42.86%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.55%, coincidències 68)

- domain (usada 1.45%, coincidències 1)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 47.37%, coincidències 9)

- nom de domini (usada 47.37%, coincidències 9)

- domini d'internet (usada 5.26%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 92.31%, coincidències 12)

- domains (usada 7.69%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 18)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 20)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no ho tornis a preguntar (usada 20.00%, coincidències 2)

- no ho tornis a preguntar. (usada 10.00%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar-ho (usada 10.00%, coincidències 1)

- no m'ho demanis més (usada 10.00%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 10.00%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 10.00%, coincidències 1)

don't save no ho desis

- no ho desis (usada 36.36%, coincidències 4)

- no desis (usada 27.27%, coincidències 3)

- no el desis (usada 27.27%, coincidències 3)

- no deseu (usada 9.09%, coincidències 1)

donate donatius

- donatius (usada 22.86%, coincidències 8)

- feu una donació (usada 22.86%, coincidències 8)

- donacions (usada 8.57%, coincidències 3)

- dóna (usada 8.57%, coincidències 3)

- donar (usada 8.57%, coincidències 3)

- fer un donatiu (usada 5.71%, coincidències 2)

- feu un donatiu (usada 5.71%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 5.71%, coincidències 2)

- donació de diners (usada 2.86%, coincidències 1)

- dona (usada 2.86%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.86%, coincidències 1)

- doneu (usada 2.86%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 80.00%, coincidències 4)

- donatius (usada 20.00%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 98.16%, coincidències 160)

- acabat (usada 1.23%, coincidències 2)

- acaba (usada 0.61%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 72.73%, coincidències 8)

- fet (usada 18.18%, coincidències 2)

- fet. (usada 9.09%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 22)

don’t save no ho desis

- no ho desis (usada 57.14%, coincidències 4)

- no desis (usada 28.57%, coincidències 2)

- no la desis (usada 14.29%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 5)

dot punt

- punt (usada 94.12%, coincidències 16)

- dot (usada 5.88%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 92.31%, coincidències 12)

- dots (usada 7.69%, coincidències 1)

dotted puntejat

- puntejat (usada 62.50%, coincidències 5)

- línia de punts (usada 37.50%, coincidències 3)

double doble

- doble (usada 92.86%, coincidències 39)

- double (usada 2.38%, coincidències 1)

- quadrada (usada 2.38%, coincidències 1)

- doblet (usada 2.38%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 9)

double-click doble clic

- doble clic (usada 62.50%, coincidències 5)

- fer doble clic (usada 25.00%, coincidències 2)

- doble-clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

douglas douglas

- douglas (usada 100.00%, coincidències 11)

down avall

- avall (usada 63.78%, coincidències 81)

- davall (usada 22.83%, coincidències 29)

- baixa (usada 3.15%, coincidències 4)

- baixada (usada 2.36%, coincidències 3)

- abaixa (usada 1.57%, coincidències 2)

- cap avall (usada 1.57%, coincidències 2)

- reducció (usada 0.79%, coincidències 1)

- down (usada 0.79%, coincidències 1)

- baix (usada 0.79%, coincidències 1)

- cap a baix (usada 0.79%, coincidències 1)

- a baix (usada 0.79%, coincidències 1)

- ajupir-se (usada 0.79%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 82.35%, coincidències 14)

- fletxa cap avall (usada 11.76%, coincidències 2)

- avall (usada 5.88%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 30.00%, coincidències 3)

- degrada (usada 20.00%, coincidències 2)

- reverteix (usada 20.00%, coincidències 2)

- downgrade (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 10.00%, coincidències 1)

- desactualització (usada 10.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 37.96%, coincidències 52)

- descarrega (usada 16.79%, coincidències 23)

- baixada (usada 15.33%, coincidències 21)

- descarregar (usada 8.76%, coincidències 12)

- baixar (usada 7.30%, coincidències 10)

- descàrrega (usada 5.84%, coincidències 8)

- baixades (usada 3.65%, coincidències 5)

- baixat (usada 0.73%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.73%, coincidències 1)

- download (usada 0.73%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.73%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.73%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.73%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 37.50%, coincidències 3)

- error en la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error de descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en baixar (usada 12.50%, coincidències 1)

- error de descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 40.00%, coincidències 6)

- la baixada ha fallat (usada 20.00%, coincidències 3)

- baixada fallida (usada 13.33%, coincidències 2)

- la descàrrega ha fallat (usada 6.67%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 6.67%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 6.67%, coincidències 1)

download failed. ha fallat la baixada.

- ha fallat la baixada. (usada 40.00%, coincidències 2)

- la descàrrega ha fallat. (usada 20.00%, coincidències 1)

- la descàrrega de fitxer ha fallat. (usada 20.00%, coincidències 1)

- la baixada ha fallat. (usada 20.00%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 33.33%, coincidències 2)

- descarrega el fitxer (usada 33.33%, coincidències 2)

- baixa un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- descarregar l'arxiu (usada 16.67%, coincidències 1)

download finished baixada finalitzada

- baixada finalitzada (usada 40.00%, coincidències 2)

- ha acabat la baixada (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'ha finalitzat la baixada (usada 20.00%, coincidències 1)

- descarrega finalitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 57.14%, coincidències 4)

- baixar carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- carpeta de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 81.82%, coincidències 9)

- baixades (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestor de descàrregues (usada 9.09%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 41.18%, coincidències 7)

- baixar ara (usada 17.65%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 11.76%, coincidències 2)

- baixar-ho ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- descarrega ara (usada 5.88%, coincidències 1)

download speed velocitat de baixada

- velocitat de baixada (usada 71.43%, coincidències 5)

- velocitat de descàrrega (usada 28.57%, coincidències 2)

downloaded baixat

- baixat (usada 64.00%, coincidències 16)

- descarregat (usada 20.00%, coincidències 5)

- baixats (usada 8.00%, coincidències 2)

- n#250;mero de descàrregues (usada 4.00%, coincidències 1)

- baixada (usada 4.00%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 52.63%, coincidències 30)

- baixada (usada 15.79%, coincidències 9)

- descarregant (usada 10.53%, coincidències 6)

- s'està descarregant (usada 8.77%, coincidències 5)

- baixant (usada 5.26%, coincidències 3)

- baixades (usada 3.51%, coincidències 2)

- està baixant (usada 1.75%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.75%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 40.00%, coincidències 4)

- s'estan descarregant les dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'estan baixant les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixant dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- s''estan baixant dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 50.00%, coincidències 11)

- baixada dels paquets (usada 18.18%, coincidències 4)

- s'estan descarregant els paquets (usada 13.64%, coincidències 3)

- descarregant paquets (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'estan baixant les paquets (usada 4.55%, coincidències 1)

- baixada del paquets (usada 4.55%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 4.55%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 79.10%, coincidències 53)

- descàrregues (usada 20.90%, coincidències 14)

dpi ppp

- ppp (usada 93.18%, coincidències 41)

- dpi (usada 6.82%, coincidències 3)

dr. dr.

- dr. (usada 90.91%, coincidències 10)

- db. (usada 9.09%, coincidències 1)

draft esborrany

- esborrany (usada 91.11%, coincidències 41)

- draft (usada 2.22%, coincidències 1)

- calat (usada 2.22%, coincidències 1)

- esborranys (usada 2.22%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.22%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 11)

drag arrossega

- arrossega (usada 50.00%, coincidències 5)

- arrossegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 10.00%, coincidències 1)

- drag (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 10.00%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 80.00%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar (usada 20.00%, coincidències 2)

dragon drac

- drac (usada 100.00%, coincidències 7)

drama drama

- drama (usada 100.00%, coincidències 6)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 58.82%, coincidències 20)

- empat (usada 11.76%, coincidències 4)

- dibuix (usada 5.88%, coincidències 2)

- dibuixar (usada 5.88%, coincidències 2)

- traça (usada 5.88%, coincidències 2)

- roba (usada 2.94%, coincidències 1)

- draw (usada 2.94%, coincidències 1)

- taules (usada 2.94%, coincidències 1)

- traç (usada 2.94%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 100.00%, coincidències 30)

drinking water aigua potable

- aigua potable (usada 83.33%, coincidències 5)

- aigua per beure (usada 16.67%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 76.47%, coincidències 13)

- disc (usada 5.88%, coincidències 1)

- controlador (usada 5.88%, coincidències 1)

- drive (usada 5.88%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 5.88%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 86.21%, coincidències 25)

- conductor (usada 6.90%, coincidències 2)

- driver (usada 3.45%, coincidències 1)

- conductora (usada 3.45%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 7)

drizzle plugim

- plugim (usada 70.00%, coincidències 7)

- plugims (usada 30.00%, coincidències 3)

drm drm

- drm (usada 100.00%, coincidències 7)

drop descarta

- descarta (usada 20.00%, coincidències 3)

- gota (usada 13.33%, coincidències 2)

- drop (usada 13.33%, coincidències 2)

- derivació (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 6.67%, coincidències 1)

- col·loca (usada 6.67%, coincidències 1)

- perdre (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar (usada 6.67%, coincidències 1)

drop caps majúscules inicials

- majúscules inicials (usada 33.33%, coincidències 3)

- caplletres (usada 33.33%, coincidències 3)

- inicials destacades (usada 33.33%, coincidències 3)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 15.38%, coincidències 2)

- ombra difusa (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 71.43%, coincidències 10)

- espai compartit (usada 28.57%, coincidències 4)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 42.86%, coincidències 3)

- llista de selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- desplega (usada 14.29%, coincidències 1)

- dropdown (usada 14.29%, coincidències 1)

- desplegament (usada 14.29%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 50.00%, coincidències 3)

- timbal (usada 33.33%, coincidències 2)

- drum (usada 16.67%, coincidències 1)

dual dual

- dual (usada 85.71%, coincidències 6)

- nombre dual (usada 14.29%, coincidències 1)

dublin dublín

- dublín (usada 70.00%, coincidències 7)

- dublin (usada 30.00%, coincidències 3)

due venciment

- venciment (usada 60.00%, coincidències 15)

- límit (usada 12.00%, coincidències 3)

- termini (usada 8.00%, coincidències 2)

- pagable (usada 4.00%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 4.00%, coincidències 1)

- lliurament (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 4.00%, coincidències 1)

- motiu (usada 4.00%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 50.00%, coincidències 20)

- data límit (usada 25.00%, coincidències 10)

- data de lliurament (usada 10.00%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 5.00%, coincidències 2)

- venciment (usada 5.00%, coincidències 2)

- tornar el (usada 2.50%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.50%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 80.00%, coincidències 8)

- doble (usada 10.00%, coincidències 1)

- doble cara (usada 10.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 80.00%, coincidències 72)

- duplicat (usada 11.11%, coincidències 10)

- duplicada (usada 2.22%, coincidències 2)

- duplicate (usada 1.11%, coincidències 1)

- duplicació (usada 1.11%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.11%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 1.11%, coincidències 1)

- duplicate (duplicat) (usada 1.11%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 1.11%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 71.43%, coincidències 5)

- duplica capa (usada 14.29%, coincidències 1)

- capa duplicada (usada 14.29%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 90.82%, coincidències 89)

- duració (usada 6.12%, coincidències 6)

- duration (usada 3.06%, coincidències 3)

dushanbe duixanbe

- duixanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- dushanbe (usada 28.57%, coincidències 2)

dust pols

- pols (usada 60.00%, coincidències 9)

- polsim (usada 40.00%, coincidències 6)

dutch holandès

- holandès (usada 75.76%, coincidències 25)

- neerlandès (usada 21.21%, coincidències 7)

- alemany (usada 3.03%, coincidències 1)

dv dv

- dv (usada 71.43%, coincidències 5)

- digital video (usada 14.29%, coincidències 1)

- cv (usada 14.29%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 22)

dvd+r dvd+r

- dvd+r (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd+rw dvd+rw

- dvd+rw (usada 100.00%, coincidències 8)

dvd-r dvd-r

- dvd-r (usada 100.00%, coincidències 8)

- dvd enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dvd-ram dvd-ram

- dvd-ram (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-rom dvd-rom

- dvd-rom (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-rw dvd-rw

- dvd-rw (usada 100.00%, coincidències 7)

- dvd reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 75.00%, coincidències 12)

- dinàmica (usada 18.75%, coincidències 3)

- dynamic (usada 6.25%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 78.57%, coincidències 11)

- dzongka (usada 14.29%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 7.14%, coincidències 1)

e-book llibre electrònic

- llibre electrònic (usada 100.00%, coincidències 5)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 44.44%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 33.33%, coincidències 3)

- lector de llibres electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 62.30%, coincidències 38)

- adreça electrònica (usada 14.75%, coincidències 9)

- adreça de correu electrònic (usada 6.56%, coincidències 4)

- correu (usada 6.56%, coincidències 4)

- correu-e (usada 4.92%, coincidències 3)

- e-mail (usada 3.28%, coincidències 2)

- email (usada 1.64%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 79.17%, coincidències 19)

- adreça de correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 3)

- adreça de correu-e (usada 4.17%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 4.17%, coincidències 1)

eagle eagle

- eagle (usada 42.86%, coincidències 3)

- àguila (usada 42.86%, coincidències 3)

- àguila (heràldica) (usada 14.29%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 85.71%, coincidències 12)

- terres (usada 7.14%, coincidències 1)

- la terra (usada 7.14%, coincidències 1)

east est

- est (usada 92.59%, coincidències 25)

- ponent (usada 3.70%, coincidències 1)

- regió est (usada 3.70%, coincidències 1)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 9)

easy fàcil

- fàcil (usada 76.19%, coincidències 16)

- senzill (usada 14.29%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.76%, coincidències 1)

- senzilla (usada 4.76%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 83.33%, coincidències 15)

- echo (usada 16.67%, coincidències 3)

eclipse eclipsi

- eclipsi (usada 57.14%, coincidències 4)

- eclipse (usada 42.86%, coincidències 3)

economy economia

- economia (usada 83.33%, coincidències 5)

- econòmic (usada 16.67%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 21)

edge vora

- vora (usada 64.00%, coincidències 16)

- aresta (usada 16.00%, coincidències 4)

- edge (usada 12.00%, coincidències 3)

- adam copeland (usada 4.00%, coincidències 1)

- contorn (usada 4.00%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 69.23%, coincidències 9)

- arestes (usada 15.38%, coincidències 2)

- bordes (usada 7.69%, coincidències 1)

- cantonades (usada 7.69%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 91.03%, coincidències 528)

- modifica (usada 3.28%, coincidències 19)

- editar (usada 1.72%, coincidències 10)

- revisa (usada 1.72%, coincidències 10)

- edició (usada 1.03%, coincidències 6)

- modificació (usada 0.86%, coincidències 5)

- modificar (usada 0.17%, coincidències 1)

- edita'l (usada 0.17%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 90.91%, coincidències 10)

- edita un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 78.57%, coincidències 11)

- edició de l'adreça d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 7.14%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 61.11%, coincidències 11)

- edita els marcadors (usada 27.78%, coincidències 5)

- edició dels marcadors (usada 5.56%, coincidències 1)

- edita els preferits (usada 5.56%, coincidències 1)

edit categories edita les categories

- edita les categories (usada 57.14%, coincidències 4)

- edició de les categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edició de categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita categories (usada 14.29%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 71.43%, coincidències 5)

- edita categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- editar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 93.10%, coincidències 27)

- editar comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

- edita comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

edit connection edita la connexió

- edita la connexió (usada 92.31%, coincidències 12)

- editar la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 75.00%, coincidències 9)

- edició del contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 45.45%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 27.27%, coincidències 3)

- accepta (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita les dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 9.09%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 81.82%, coincidències 9)

- edita entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- editar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 60.00%, coincidències 6)

- editar esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita la cita (usada 10.00%, coincidències 1)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 7)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 71.43%, coincidències 5)

- edita un filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

- editar filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 58.82%, coincidències 10)

- editar el grup (usada 11.76%, coincidències 2)

- edició d'un grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- edició del grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- editar grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- edita un grup (usada 5.88%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 58.33%, coincidències 7)

- edita imatge (usada 25.00%, coincidències 3)

- edita una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 50.00%, coincidències 7)

- edita element (usada 28.57%, coincidències 4)

- edita l'ítem (usada 14.29%, coincidències 2)

- edita aquest element (usada 7.14%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 9)

- edita enllaç (usada 18.18%, coincidències 2)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 55.56%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 27.78%, coincidències 5)

- editar menú (usada 11.11%, coincidències 2)

- el menú edita (usada 5.56%, coincidències 1)

edit message edita el missatge

- edita el missatge (usada 100.00%, coincidències 9)

edit metadata edita les metadades

- edita les metadades (usada 66.67%, coincidències 6)

- edita metadades (usada 22.22%, coincidències 2)

- edició de metadades (usada 11.11%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 91.67%, coincidències 11)

- mode edició (usada 8.33%, coincidències 1)

edit name edita el nom

- edita el nom (usada 83.33%, coincidències 5)

- editae el nom (usada 16.67%, coincidències 1)

edit note edita la nota

- edita la nota (usada 57.14%, coincidències 4)

- edita una nota (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita anotació (usada 14.29%, coincidències 1)

- edició de nota (usada 14.29%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 65.22%, coincidències 15)

- edita perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

- edita un perfil (usada 8.70%, coincidències 2)

- edició del perfil (usada 8.70%, coincidències 2)

- editar perfil (usada 4.35%, coincidències 1)

edit project edita el projecte

- edita el projecte (usada 50.00%, coincidències 5)

- editar projecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- edita projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 55.56%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 22.22%, coincidències 2)

- edita propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar les propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

edit question edita la pregunta

- edita la pregunta (usada 37.50%, coincidències 3)

- modifica la pregunta (usada 25.00%, coincidències 2)

- modificar la pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

- edició de la pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita una pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 64.29%, coincidències 9)

- edita norma (usada 21.43%, coincidències 3)

- editar regla (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita una regla (usada 7.14%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 50.00%, coincidències 6)

- edita la configuració (usada 33.33%, coincidències 4)

- edita les propietats (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

edit site edita espai

- edita espai (usada 70.00%, coincidències 7)

- edita el lloc web (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita l'espai (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita el lloc (usada 10.00%, coincidències 1)

edit source edita l'origen

- edita l'origen (usada 71.43%, coincidències 5)

- editar font (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita font (usada 14.29%, coincidències 1)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 57.14%, coincidències 4)

- edita etiqueta (usada 28.57%, coincidències 2)

- edit tag (usada 14.29%, coincidències 1)

edit tags edita les etiquetes

- edita les etiquetes (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita etiquetes (usada 37.50%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 25.00%, coincidències 2)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.91%, coincidències 10)

- edició de plantilles (usada 9.09%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 84.62%, coincidències 11)

- edició de text (usada 7.69%, coincidències 1)

- editor de text (usada 7.69%, coincidències 1)

edit text files editeu fitxers de text

- editeu fitxers de text (usada 100.00%, coincidències 11)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 11.11%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari

- edita l'usuari (usada 70.00%, coincidències 7)

- edita usuari (usada 30.00%, coincidències 3)

edit view vista d'edició

- vista d'edició (usada 57.14%, coincidències 4)

- edita la vista (usada 42.86%, coincidències 3)

edit your profile editeu el vostre perfil

- editeu el vostre perfil (usada 33.33%, coincidències 2)

- edita el perfil (usada 33.33%, coincidències 2)

- edita el teu perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

- editar el teu perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 15)

edited editat

- editat (usada 80.00%, coincidències 8)

- editats (usada 20.00%, coincidències 2)

editing edició

- edició (usada 47.62%, coincidències 10)

- editant (usada 19.05%, coincidències 4)

- s'està editant (usada 19.05%, coincidències 4)

- caixa d'edició (usada 4.76%, coincidències 1)

- modificant (usada 4.76%, coincidències 1)

- en edició (usada 4.76%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 16)

editor editor

- editor (usada 96.43%, coincidències 54)

- editor extern (usada 1.79%, coincidències 1)

- edició (usada 1.79%, coincidències 1)

editor font tipus de lletra de l'editor

- tipus de lletra de l'editor (usada 77.78%, coincidències 7)

- lletra de l'editor (usada 22.22%, coincidències 2)

editors editors

- editors (usada 100.00%, coincidències 15)

education educació

- educació (usada 95.45%, coincidències 42)

- ensenyament (usada 4.55%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 87.10%, coincidències 27)

- efectiu (usada 6.45%, coincidències 2)

- effect (usada 3.23%, coincidències 1)

- efectes (usada 3.23%, coincidències 1)

effective efectiu

- efectiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- effective (usada 16.67%, coincidències 1)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 44)

efi system partition partició de sistema efi

- partició de sistema efi (usada 82.35%, coincidències 14)

- partició del sistema efi (usada 11.76%, coincidències 2)

- partició efi del sistema (usada 5.88%, coincidències 1)

egg ou

- ou (usada 100.00%, coincidències 6)

egypt egipte

- egipte (usada 100.00%, coincidències 21)

eight vuit

- vuit (usada 92.31%, coincidències 12)

- eight (usada 7.69%, coincidències 1)

eject expulsa

- expulsa (usada 100.00%, coincidències 28)

ejecting medium s'està expulsant el suport

- s'està expulsant el suport (usada 50.00%, coincidències 3)

- s'expulsa el mitjà (usada 50.00%, coincidències 3)

el salvador el salvador

- el salvador (usada 100.00%, coincidències 20)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 11)

electronic electrònic

- electrònic (usada 54.55%, coincidències 6)

- electrònica (usada 45.45%, coincidències 5)

- electrònic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

electronics electrònica

- electrònica (usada 100.00%, coincidències 11)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 22)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 14)

elephant elefant

- elefant (usada 100.00%, coincidències 7)

elevation elevació

- elevació (usada 66.67%, coincidències 12)

- desnivell (usada 22.22%, coincidències 4)

- altitud (usada 11.11%, coincidències 2)

elevator ascensor

- ascensor (usada 83.33%, coincidències 5)

- elevador (usada 16.67%, coincidències 1)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 43)

else altrament

- altrament (usada 42.86%, coincidències 3)

- si no (usada 28.57%, coincidències 2)

- else (usada 14.29%, coincidències 1)

- sinó (usada 14.29%, coincidències 1)

em dash guió llarg

- guió llarg (usada 66.67%, coincidències 4)

- — (símbol guió llarg) (usada 16.67%, coincidències 1)

- guionet ema (usada 16.67%, coincidències 1)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 69.05%, coincidències 145)

- adreça electrònica (usada 16.19%, coincidències 34)

- email (usada 3.81%, coincidències 8)

- correu-e (usada 2.86%, coincidències 6)

- correu (usada 2.86%, coincidències 6)

- adreça de correu electrònic (usada 1.43%, coincidències 3)

- envia per correu (usada 0.95%, coincidències 2)

- enllaç (usada 0.95%, coincidències 2)

- envia per correu electrònic (usada 0.48%, coincidències 1)

- escriviu a (usada 0.48%, coincidències 1)

- enviar correu electrònic (usada 0.48%, coincidències 1)

- enviar correu (usada 0.48%, coincidències 1)

email address adreça de correu electrònic

- adreça de correu electrònic (usada 37.76%, coincidències 37)

- adreça electrònica (usada 36.73%, coincidències 36)

- adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 14)

- correu electrònic (usada 4.08%, coincidències 4)

- adreça electrònica de correu (usada 2.04%, coincidències 2)

- adreça de correu-e (usada 1.02%, coincidències 1)

- email address (usada 1.02%, coincidències 1)

- adreça correu electrònic (usada 1.02%, coincidències 1)

- mailto (usada 1.02%, coincidències 1)

- adr. correu (usada 1.02%, coincidències 1)

email addresses adreces de correu electrònic

- adreces de correu electrònic (usada 60.00%, coincidències 6)

- adreces de correu (usada 20.00%, coincidències 2)

- adreces electròniques (usada 20.00%, coincidències 2)

email notification notificació per correu electrònic

- notificació per correu electrònic (usada 76.92%, coincidències 10)

- notificació de correu (usada 15.38%, coincidències 2)

- correu electrònic de notificació (usada 7.69%, coincidències 1)

email settings configuració del correu electrònic

- configuració del correu electrònic (usada 30.77%, coincidències 4)

- arranjament del correu electrònic (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres del correu electrònic (usada 15.38%, coincidències 2)

- configuració de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- ajusts del correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuració de correu (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuracions de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

emails correus electrònics

- correus electrònics (usada 71.43%, coincidències 5)

- correus (usada 28.57%, coincidències 2)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 66.67%, coincidències 4)

- desconcertat (usada 16.67%, coincidències 1)

- vergonya (usada 16.67%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 64.29%, coincidències 9)

- incrustar (usada 14.29%, coincidències 2)

- incloure (usada 7.14%, coincidències 1)

- incrustació (usada 7.14%, coincidències 1)

- incrustra (usada 7.14%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 71.43%, coincidències 10)

- incrustada (usada 14.29%, coincidències 2)

- encastat (usada 14.29%, coincidències 2)

embedding incrustació

- incrustació (usada 37.50%, coincidències 3)

- incrustat (usada 25.00%, coincidències 2)

- incrustant (usada 25.00%, coincidències 2)

- embedding (usada 12.50%, coincidències 1)

emblems emblemes

- emblemes (usada 100.00%, coincidències 8)

emboss relleu

- relleu (usada 64.29%, coincidències 9)

- esculpeix (usada 14.29%, coincidències 2)

- repujat (usada 7.14%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 7.14%, coincidències 1)

- ressalta (usada 7.14%, coincidències 1)

emergency emergència

- emergència (usada 90.00%, coincidències 9)

- urgència (usada 10.00%, coincidències 1)

emoji emoji

- emoji (usada 100.00%, coincidències 8)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 15)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 85.71%, coincidències 12)

- cursiva (usada 7.14%, coincidències 1)

- negreta (usada 7.14%, coincidències 1)

empty buit

- buit (usada 67.82%, coincidències 59)

- buida (usada 28.74%, coincidències 25)

- empty (usada 2.30%, coincidències 2)

- és buit (usada 1.15%, coincidències 1)

empty document document buit

- document buit (usada 90.00%, coincidències 9)

- el document és buit (usada 10.00%, coincidències 1)

empty file fitxer buit

- fitxer buit (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxer en blanc (usada 12.50%, coincidències 1)

empty folder carpeta buida

- carpeta buida (usada 75.00%, coincidències 6)

- la carpeta està buida (usada 25.00%, coincidències 2)

empty password contrasenya buida

- contrasenya buida (usada 92.86%, coincidències 13)

- sense contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 90.32%, coincidències 28)

- buida les pestanyes tancades recentment (usada 3.23%, coincidències 1)

- paperera buida (usada 3.23%, coincidències 1)

- buida paperera (usada 3.23%, coincidències 1)

emptying trash s'està buidant la paperera

- s'està buidant la paperera (usada 85.71%, coincidències 6)

- es buidi la paperera (usada 14.29%, coincidències 1)

emulators emuladors

- emuladors (usada 100.00%, coincidències 8)

en ca

- ca (usada 69.23%, coincidències 9)

- en (usada 30.77%, coincidències 4)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 37.50%, coincidències 3)

- – (símbol guió curt) (usada 12.50%, coincidències 1)

- guionet ena (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió curt (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió mig (usada 12.50%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 70.97%, coincidències 66)

- activa (usada 24.73%, coincidències 23)

- habilitar (usada 2.15%, coincidències 2)

- enable (usada 1.08%, coincidències 1)

- activa'l (usada 1.08%, coincidències 1)

enable animations habilita les animacions

- habilita les animacions (usada 70.00%, coincidències 7)

- activa les animacions (usada 20.00%, coincidències 2)

- habilita animacions (usada 10.00%, coincidències 1)

enable debugging habilita la depuració

- habilita la depuració (usada 66.67%, coincidències 4)

- habilitar depuració (usada 16.67%, coincidències 1)

- activa la depuració (usada 16.67%, coincidències 1)

enable debugging code habilita el codi de depuració

- habilita el codi de depuració (usada 100.00%, coincidències 6)

enable http proxy habilita el servidor intermediari d'http

- habilita el servidor intermediari d'http (usada 76.92%, coincidències 10)

- habilita el servidor intermediari http (usada 23.08%, coincidències 3)

enable javascript habilita el javascript

- habilita el javascript (usada 66.67%, coincidències 4)

- activa javascript (usada 33.33%, coincidències 2)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 50.00%, coincidències 5)

- activa les notificacions (usada 40.00%, coincidències 4)

- habilita notificacions (usada 10.00%, coincidències 1)

enable profiling habilita el perfilament

- habilita el perfilament (usada 60.00%, coincidències 3)

- activa l'anàlisi del rendiment (usada 20.00%, coincidències 1)

- habilita l'anàlisi de rendiment (usada 20.00%, coincidències 1)

enable proxy habilita el servidor intermediari

- habilita el servidor intermediari (usada 85.71%, coincidències 6)

- enable proxy (usada 14.29%, coincidències 1)

enable sounds habilita els sons

- habilita els sons (usada 57.14%, coincidències 4)

- habilita el so (usada 42.86%, coincidències 3)

enable syntax highlighting habilita el ressaltat de la sintaxi

- habilita el ressaltat de la sintaxi (usada 33.33%, coincidències 2)

- activar el ressaltat sintàctic (usada 16.67%, coincidències 1)

- habilita el ressaltat de sintaxi (usada 16.67%, coincidències 1)

- activa el ressaltat de la sintaxi (usada 16.67%, coincidències 1)

- habilita el realçament de la sintaxi (usada 16.67%, coincidències 1)

enabled habilitat

- habilitat (usada 56.00%, coincidències 98)

- activat (usada 25.71%, coincidències 45)

- habilitada (usada 6.29%, coincidències 11)

- activada (usada 4.57%, coincidències 8)

- s'ha habilitat (usada 4.00%, coincidències 7)

- activades (usada 1.14%, coincidències 2)

- actiu (usada 0.57%, coincidències 1)

- enabled (usada 0.57%, coincidències 1)

- habilitades (usada 0.57%, coincidències 1)

- habilitat. (usada 0.57%, coincidències 1)

enabled plugins connectors habilitats

- connectors habilitats (usada 100.00%, coincidències 6)

enclosed alphanumerics alfanumèrics delimitats

- alfanumèrics delimitats (usada 50.00%, coincidències 3)

- alfanumèrics inclosos (usada 33.33%, coincidències 2)

- alfanumèrics tancats (usada 16.67%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 81.25%, coincidències 13)

- encoder (usada 18.75%, coincidències 3)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 93.42%, coincidències 71)

- encoding (usada 1.32%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 1.32%, coincidències 1)

- codificaciól (usada 1.32%, coincidències 1)

- codifica (usada 1.32%, coincidències 1)

- codificacions (usada 1.32%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 62.50%, coincidències 30)

- encripta (usada 25.00%, coincidències 12)

- xifratge (usada 8.33%, coincidències 4)

- xifrar (usada 2.08%, coincidències 1)

- encriptar (usada 2.08%, coincidències 1)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 83.33%, coincidències 20)

- encrypted (usada 8.33%, coincidències 2)

- encriptada (usada 4.17%, coincidències 1)

- encriptat (usada 4.17%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 48.84%, coincidències 21)

- encriptatge (usada 23.26%, coincidències 10)

- encriptació (usada 16.28%, coincidències 7)

- xifrat (usada 9.30%, coincidències 4)

- encryption (usada 2.33%, coincidències 1)

encryption key clau de xifratge

- clau de xifratge (usada 84.62%, coincidències 11)

- clau d'encriptatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- clau d'encriptació (usada 7.69%, coincidències 1)

end final

- final (usada 49.55%, coincidències 55)

- fi (usada 32.43%, coincidències 36)

- finalitza (usada 6.31%, coincidències 7)

- acabament (usada 4.50%, coincidències 5)

- acaba (usada 3.60%, coincidències 4)

- end (usada 0.90%, coincidències 1)

- final|fi (usada 0.90%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 0.90%, coincidències 1)

- la fi (usada 0.90%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end angle angle final

- angle final (usada 90.00%, coincidències 9)

- angle de fi (usada 10.00%, coincidències 1)

end date data final

- data final (usada 47.62%, coincidències 20)

- data de finalització (usada 26.19%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 11.90%, coincidències 5)

- data de fi (usada 9.52%, coincidències 4)

- finalitza data (usada 2.38%, coincidències 1)

- end date (usada 2.38%, coincidències 1)

end process finalitza el procés

- finalitza el procés (usada 85.71%, coincidències 6)

- termina el procés (usada 14.29%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 60.71%, coincidències 17)

- hora de finalització (usada 17.86%, coincidències 5)

- temps de finalització (usada 7.14%, coincidències 2)

- hora final (usada 7.14%, coincidències 2)

- final (usada 3.57%, coincidències 1)

- acaba a l'instant (usada 3.57%, coincidències 1)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 9)

endnote nota final

- nota final (usada 75.00%, coincidències 12)

- nota al final (usada 18.75%, coincidències 3)

- endnote (usada 6.25%, coincidències 1)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 37.50%, coincidències 3)

- notes finals (usada 37.50%, coincidències 3)

- notes final (usada 12.50%, coincidències 1)

- finals de pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

endpoint extrem

- extrem (usada 50.00%, coincidències 4)

- endpoint (usada 25.00%, coincidències 2)

- arribada (usada 12.50%, coincidències 1)

- punt final (usada 12.50%, coincidències 1)

ends acaba

- acaba (usada 70.00%, coincidències 7)

- s'acaba (usada 10.00%, coincidències 1)

- finals (usada 10.00%, coincidències 1)

- finalitza (usada 10.00%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 50.00%, coincidències 11)

- acaba en (usada 31.82%, coincidències 7)

- finalitza amb (usada 4.55%, coincidències 1)

- ends with (usada 4.55%, coincidències 1)

- finalitza en (usada 4.55%, coincidències 1)

- termina per (usada 4.55%, coincidències 1)

energy energia

- energia (usada 85.71%, coincidències 6)

- energy (usada 14.29%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 85.71%, coincidències 12)

- engine (usada 14.29%, coincidències 2)

engineer enginyer

- enginyer (usada 100.00%, coincidències 5)

engineering enginyeria

- enginyeria (usada 70.00%, coincidències 7)

- enginyer (usada 20.00%, coincidències 2)

- engineering (usada 10.00%, coincidències 1)

england anglaterra

- anglaterra (usada 100.00%, coincidències 7)

english (australia) anglès (austràlia)

- anglès (austràlia) (usada 83.33%, coincidències 5)

- anglès (australia) (usada 16.67%, coincidències 1)

english (canada) anglès (canadà)

- anglès (canadà) (usada 100.00%, coincidències 6)

english (new zealand) anglès (nova zelanda)

- anglès (nova zelanda) (usada 100.00%, coincidències 5)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 8)

english (uk) anglès (regne unit)

- anglès (regne unit) (usada 50.00%, coincidències 3)

- anglès (ru) (usada 33.33%, coincidències 2)

- anglès (uk) (usada 16.67%, coincidències 1)

english (us) anglès (eua)

- anglès (eua) (usada 57.14%, coincidències 4)

- anglès (estats units) (usada 14.29%, coincidències 1)

- anglès (us) (usada 14.29%, coincidències 1)

- català (usada 14.29%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 78.57%, coincidències 11)

- realçat (usada 14.29%, coincidències 2)

- millorar (usada 7.14%, coincidències 1)

enhancement millora

- millora (usada 87.50%, coincidències 7)

- enhancement (usada 12.50%, coincidències 1)

enqueue posa a la cua

- posa a la cua (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix a la cua (usada 25.00%, coincidències 2)

- encua (usada 12.50%, coincidències 1)

- en cua (usada 12.50%, coincidències 1)

enter retorn

- retorn (usada 51.06%, coincidències 24)

- introduïu (usada 12.77%, coincidències 6)

- entrada (usada 8.51%, coincidències 4)

- intro (usada 8.51%, coincidències 4)

- introducció (usada 4.26%, coincidències 2)

- introdueix (usada 4.26%, coincidències 2)

- enter (usada 2.13%, coincidències 1)

- accepta (usada 2.13%, coincidències 1)

- introduir (usada 2.13%, coincidències 1)

- registra (usada 2.13%, coincidències 1)

- entrar (usada 2.13%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter code introduïu el codi

- introduïu el codi (usada 66.67%, coincidències 4)

- entra codi (usada 16.67%, coincidències 1)

- introduiu un codi (usada 16.67%, coincidències 1)

enter full screen visualitza en pantalla completa

- visualitza en pantalla completa (usada 28.57%, coincidències 2)

- pantalla sencera (usada 14.29%, coincidències 1)

- entra en pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- passa a pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre a pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

enter new password introduïu una contrasenya nova

- introduïu una contrasenya nova (usada 27.27%, coincidències 3)

- introduïu la contrasenya nova (usada 27.27%, coincidències 3)

- introduïu la nova contrasenya (usada 18.18%, coincidències 2)

- introdueix una nova contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriu la nova contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

enter passphrase introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 71.43%, coincidències 5)

- introduïu una contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- introduïu la frase de contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 66.67%, coincidències 14)

- introduïu una contrasenya (usada 9.52%, coincidències 2)

- introdueix la contrasenya (usada 9.52%, coincidències 2)

- escriviu contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

- introduïu contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

- escriviu la contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

enter text introduïu el text

- introduïu el text (usada 100.00%, coincidències 7)

enter the url introduïu l'url

- introduïu l'url (usada 83.33%, coincidències 5)

- introdueix url (usada 16.67%, coincidències 1)

enter url introduïu l'url

- introduïu l'url (usada 30.00%, coincidències 3)

- introdueix url (usada 20.00%, coincidències 2)

- introduïu un url (usada 20.00%, coincidències 2)

- introdueix l'url (usada 10.00%, coincidències 1)

- introduïu l'adreça web p. ex. http//www.exemple.com "títol de la pàgina" (usada 10.00%, coincidències 1)

- introduir una url (usada 10.00%, coincidències 1)

enter username introduïu el nom d'usuari

- introduïu el nom d'usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- introdueix el nom d'usuari (usada 28.57%, coincidències 2)

- introduïu un nom d'usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- introdueix el teu nom d'usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

enter your email introduïu la vostra adreça de correu electrònic

- introduïu la vostra adreça de correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 1)

- introduïu la vostra adreça electrònica de correu (usada 20.00%, coincidències 1)

- introduïu el vostre correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 1)

- introduïu el correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 1)

- introduïu la vostra adreça electrònica (usada 20.00%, coincidències 1)

enter your password introduïu la vostra contrasenya

- introduïu la vostra contrasenya (usada 83.33%, coincidències 5)

- introduïu la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

enterprise empresa

- empresa (usada 36.36%, coincidències 8)

- empresarial (usada 36.36%, coincidències 8)

- corporativa (usada 13.64%, coincidències 3)

- enterprise (usada 9.09%, coincidències 2)

- gran empresa (usada 4.55%, coincidències 1)

entertainment entreteniment

- entreteniment (usada 90.00%, coincidències 9)

- lleure (usada 10.00%, coincidències 1)

entity entitat

- entitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- ens (usada 11.11%, coincidències 1)

entries entrades

- entrades (usada 81.82%, coincidències 18)

- elements (usada 9.09%, coincidències 2)

- assentaments (usada 9.09%, coincidències 2)

entry entrada

- entrada (usada 94.87%, coincidències 37)

- entry (usada 2.56%, coincidències 1)

- introducció (usada 2.56%, coincidències 1)

enumeration enumeració

- enumeració (usada 85.71%, coincidències 6)

- enumeration (usada 14.29%, coincidències 1)

envelope sobre

- sobre (usada 92.86%, coincidències 13)

- envolupant (usada 7.14%, coincidències 1)

environment entorn

- entorn (usada 93.10%, coincidències 27)

- medi ambient (usada 3.45%, coincidències 1)

- environment (usada 3.45%, coincidències 1)

environment variables variables d'entorn

- variables d'entorn (usada 100.00%, coincidències 9)

episode episodi

- episodi (usada 90.91%, coincidències 10)

- prison break (usada 9.09%, coincidències 1)

episodes episodis

- episodis (usada 66.67%, coincidències 6)

- capítols (usada 22.22%, coincidències 2)

- episodes (usada 11.11%, coincidències 1)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 50.00%, coincidències 5)

- epsilon (usada 30.00%, coincidències 3)

- ε (epsilon minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- ε (epsilon majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

epub epub

- epub (usada 100.00%, coincidències 7)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 13)

equal to igual a

- igual a (usada 66.67%, coincidències 6)

- igual que (usada 33.33%, coincidències 3)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 13)

equals igual

- igual (usada 33.33%, coincidències 7)

- iguals (usada 14.29%, coincidències 3)

- és igual a (usada 14.29%, coincidències 3)

- igual que (usada 9.52%, coincidències 2)

- igualtat (usada 4.76%, coincidències 1)

- equival (usada 4.76%, coincidències 1)

- és igual que (usada 4.76%, coincidències 1)

- és igual (usada 4.76%, coincidències 1)

- es igual (usada 4.76%, coincidències 1)

- equals (usada 4.76%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 18)

equatorial guinea guinea equatorial

- guinea equatorial (usada 100.00%, coincidències 18)

equestrian hípica

- hípica (usada 50.00%, coincidències 3)

- eqüestre (usada 16.67%, coincidències 1)

- genet (usada 16.67%, coincidències 1)

- equitació (usada 16.67%, coincidències 1)

erase esborra

- esborra (usada 91.67%, coincidències 22)

- suprimeix (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar (usada 4.17%, coincidències 1)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborrador (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 1)

- eraser (usada 9.09%, coincidències 1)

eritrea eritrea

- eritrea (usada 100.00%, coincidències 16)

errata errata

- errata (usada 69.23%, coincidències 9)

- fe d'errates (usada 23.08%, coincidències 3)

- fe d'errades (usada 7.69%, coincidències 1)

error error

- error (usada 96.88%, coincidències 404)

- s'ha produït un error (usada 1.20%, coincidències 5)

- hi ha hagut un error (usada 0.96%, coincidències 4)

- errors (usada 0.24%, coincidències 1)

- s'ha produït un error. (usada 0.24%, coincidències 1)

- s''ha produït un error (usada 0.24%, coincidències 1)

- errada (usada 0.24%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 88.89%, coincidències 8)

- error code (usada 11.11%, coincidències 1)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 85.71%, coincidències 6)

- detalls d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 29)

error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 75.00%, coincidències 6)

- hi ha hagut un error (usada 25.00%, coincidències 2)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- error en obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

error! error!

- error! (usada 52.63%, coincidències 10)

- hi ha hagut un error! (usada 26.32%, coincidències 5)

- s'ha produït un error (usada 10.53%, coincidències 2)

- error. (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha produït un error! (usada 5.26%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 35)

erzya erzya

- erzya (usada 100.00%, coincidències 6)

esc esc

- esc (usada 94.12%, coincidències 48)

- tecla d'escapada (usada 3.92%, coincidències 2)

- escapada (usada 1.96%, coincidències 1)

escape escapada

- escapada (usada 28.57%, coincidències 4)

- escape (usada 21.43%, coincidències 3)

- tecla d'escapada (usada 14.29%, coincidències 2)

- esc (usada 14.29%, coincidències 2)

- enrere (usada 14.29%, coincidències 2)

- zona de frenada d''emergència (usada 7.14%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 26)

estimate estimat

- estimat (usada 62.50%, coincidències 5)

- estima (usada 25.00%, coincidències 2)

- estimació (usada 12.50%, coincidències 1)

estonia estònia

- estònia (usada 100.00%, coincidències 22)

estonian estonià

- estonià (usada 97.06%, coincidències 33)

- estoni (usada 2.94%, coincidències 1)

estonian kroon corona estoniana

- corona estoniana (usada 100.00%, coincidències 8)

eta eta

- eta (usada 60.00%, coincidències 9)

- temps estimat (usada 13.33%, coincidències 2)

- η (eta minúscula) (usada 6.67%, coincidències 1)

- η (eta majúscula) (usada 6.67%, coincidències 1)

- aprox. (usada 6.67%, coincidències 1)

- eta (desambiguació) (usada 6.67%, coincidències 1)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 95.83%, coincidències 23)

- cable (usada 4.17%, coincidències 1)

ethiopia etiòpia

- etiòpia (usada 100.00%, coincidències 18)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 66.67%, coincidències 6)

- etíop (usada 33.33%, coincidències 3)

ethiopic extended etiòpic ampliat

- etiòpic ampliat (usada 50.00%, coincidències 3)

- etíop ampliat (usada 50.00%, coincidències 3)

ethiopic supplement etiòpic suplementari

- etiòpic suplementari (usada 33.33%, coincidències 2)

- suplement etíop (usada 33.33%, coincidències 2)

- etíop (suplement) (usada 16.67%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 16.67%, coincidències 1)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 10)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 14)

europe/amsterdam europa/amsterdam

- europa/amsterdam (usada 80.00%, coincidències 4)

- europa / amsterdam (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/athens europa/atenes

- europa/atenes (usada 80.00%, coincidències 4)

- europa / atenes (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/brussels europa/brussel·les

- europa/brussel·les (usada 80.00%, coincidències 4)

- europa / brussel·les (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/dublin europa/dublín

- europa/dublín (usada 80.00%, coincidències 4)

- europa / dublin (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/helsinki europa/helsinki

- europa/helsinki (usada 60.00%, coincidències 3)

- europa/hèlsinki (usada 20.00%, coincidències 1)

- europa / helsinki (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/istanbul europa/istanbul

- europa/istanbul (usada 60.00%, coincidències 3)

- europa / istanbul (usada 20.00%, coincidències 1)

- europa/istambul (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/lisbon europa/lisboa

- europa/lisboa (usada 60.00%, coincidències 3)

- europa / lisboa (usada 20.00%, coincidències 1)

- europa/lisbon (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/london europa/londres

- europa/londres (usada 80.00%, coincidències 4)

- europa / londres (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/minsk europa/minsk

- europa/minsk (usada 80.00%, coincidències 4)

- europa / minsk (usada 20.00%, coincidències 1)

europe/moscow europa/moscou

- europa/moscou (usada 80.00%, coincidències 4)

- europa / moscou (usada 20.00%, coincidències 1)