Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 77.78%, coincidències 7)

- (copia) (usada 22.22%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 47.22%, coincidències 17)

- (predeterminat) (usada 30.56%, coincidències 11)

- (per omissió) (usada 13.89%, coincidències 5)

- (omissió) (usada 5.56%, coincidències 2)

- (predeterminada) (usada 2.78%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 94.74%, coincidències 18)

- (buida) (usada 5.26%, coincidències 1)

(no name) (sense nom)

- (sense nom) (usada 71.43%, coincidències 5)

- (cap nom) (usada 14.29%, coincidències 1)

- (sense remitent) (usada 14.29%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 89.47%, coincidències 17)

- (sense tema) (usada 10.53%, coincidències 2)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (sense nom) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (cap títol) (usada 11.11%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 98.18%, coincidències 54)

- (sense) (usada 1.82%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 18)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 30.00%, coincidències 3)

- (sols-lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (només llegir) (usada 10.00%, coincidències 1)

- (únicament lectura) (usada 10.00%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 15)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (requerit) (usada 20.00%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 96.43%, coincidències 27)

- (desconeguda) (usada 3.57%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 8)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

- select - - selecciona -

- - selecciona - (usada 66.67%, coincidències 4)

- - seleccionar - (usada 16.67%, coincidències 1)

- -selecciona- (usada 16.67%, coincidències 1)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.65%, coincidències 22)

- un dia (usada 4.35%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 97.50%, coincidències 39)

- 1 hora (usada 2.50%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 97.22%, coincidències 35)

- 1 minut (usada 2.78%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 15)

1 second 1 segon

- 1 segon (usada 100.00%, coincidències 8)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.00%, coincidències 23)

- una setmana (usada 4.00%, coincidències 1)

- 1 setm. (usada 4.00%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 93.33%, coincidències 14)

- 1 anys (usada 6.67%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 95.65%, coincidències 22)

- 10 minuts (usada 4.35%, coincidències 1)

10th 10è

- 10è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 10 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 10a (usada 9.09%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 11 (usada 22.22%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 83.33%, coincidències 10)

- 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

- cada 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

12th 12è

- 12è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 12 (usada 22.22%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 13 (usada 22.22%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 14 (usada 22.22%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 95.24%, coincidències 20)

- cada 15 minuts (usada 4.76%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

15th 15è

- 15è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 15 (usada 22.22%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 53.85%, coincidències 7)

- semicorxera (usada 30.77%, coincidències 4)

- 16 (usada 15.38%, coincidències 2)

17th 17è

- 17è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 17 (usada 22.22%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 18 (usada 22.22%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 19 (usada 22.22%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 69.23%, coincidències 9)

- 1 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 1er (usada 7.69%, coincidències 1)

- 1a (usada 7.69%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 14)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 93.75%, coincidències 15)

- 2 minuts (usada 6.25%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 9)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 9)

20th 20è

- 20è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 20 (usada 22.22%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 21 (usada 22.22%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 22 (usada 22.22%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 23 (usada 22.22%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 70.00%, coincidències 7)

- les darreres 24 hores (usada 20.00%, coincidències 2)

- 24 hores (usada 10.00%, coincidències 1)

24th 24è

- 24è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 24 (usada 22.22%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 25 (usada 22.22%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 26 (usada 22.22%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 27 (usada 22.22%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 28 (usada 22.22%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 29 (usada 22.22%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 71.43%, coincidències 10)

- 2 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 2on (usada 7.14%, coincidències 1)

- 2a (usada 7.14%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- tres dies (usada 12.50%, coincidències 1)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 9)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 92.59%, coincidències 25)

- 30 minuts (usada 3.70%, coincidències 1)

- cada 30 minuts (usada 3.70%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 93.75%, coincidències 15)

- 30 segons (usada 6.25%, coincidències 1)

30th 30è

- 30è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 30 (usada 22.22%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 31 (usada 22.22%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 88.89%, coincidències 8)

- 32-bit (usada 11.11%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 25)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 66.67%, coincidències 8)

- 3 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 3er (usada 8.33%, coincidències 1)

- 3a (usada 8.33%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 66.67%, coincidències 8)

- 4 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 4rt (usada 8.33%, coincidències 1)

- 4a (usada 8.33%, coincidències 1)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- cinc dies (usada 14.29%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 26)

5th

- 5è (usada 75.00%, coincidències 9)

- 5 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 5a (usada 8.33%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 7)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 9)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 85.71%, coincidències 6)

- 64-bit (usada 14.29%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 6 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 6a (usada 9.09%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 7 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 7a (usada 9.09%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 8 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 8a (usada 9.09%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 9 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 9a (usada 9.09%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 87.50%, coincidències 14)

- [file] (usada 12.50%, coincidències 2)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 15)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 91.67%, coincidències 11)

- [options] (usada 8.33%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 14)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 12)

a3 a3

- a3 (usada 94.12%, coincidències 16)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 5.88%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 91.30%, coincidències 21)

- la4 (usada 4.35%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 4.35%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 93.75%, coincidències 15)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 6.25%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 16)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

aa aa

- aa (usada 75.00%, coincidències 6)

- tt (usada 12.50%, coincidències 1)

- aà (usada 12.50%, coincidències 1)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 61.90%, coincidències 13)

- abreviació (usada 33.33%, coincidències 7)

- abreujament (usada 4.76%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 77.78%, coincidències 7)

- abc (diari) (usada 11.11%, coincidències 1)

- abcç (usada 11.11%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 80.00%, coincidències 8)

- abkhàzia (usada 20.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 42.42%, coincidències 28)

- avorta (usada 21.21%, coincidències 14)

- cancel·la (usada 6.06%, coincidències 4)

- abandona (usada 4.55%, coincidències 3)

- cancel·lar (usada 4.55%, coincidències 3)

- aborta (usada 3.03%, coincidències 2)

- interrompre (usada 3.03%, coincidències 2)

- anul·la (usada 3.03%, coincidències 2)

- avortar (usada 1.52%, coincidències 1)

- (avorta|abandona) (usada 1.52%, coincidències 1)

- abort (usada 1.52%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.52%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.52%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.52%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.52%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 1.52%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 25.00%, coincidències 9)

- interrompuda (usada 22.22%, coincidències 8)

- avortat (usada 22.22%, coincidències 8)

- s'ha interromput (usada 11.11%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 4)

- interrompre (usada 2.78%, coincidències 1)

- s'ha avortat (usada 2.78%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 2.78%, coincidències 1)

aborting s'interromp

- s'interromp (usada 33.33%, coincidències 5)

- s'està avortant (usada 33.33%, coincidències 5)

- s'està cancel·lant (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'està interrompent (usada 6.67%, coincidències 1)

- anul·lant (usada 6.67%, coincidències 1)

- avortant (usada 6.67%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 78.44%, coincidències 171)

- sobre (usada 11.01%, coincidències 24)

- informació (usada 3.67%, coincidències 8)

- quant al (usada 2.29%, coincidències 5)

- quant al sigil (usada 1.38%, coincidències 3)

- al voltant de (usada 0.92%, coincidències 2)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.46%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.46%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.46%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.46%, coincidències 1)

- a propòsit de (usada 0.46%, coincidències 1)

about a minute aproximadament un minut

- aproximadament un minut (usada 90.91%, coincidències 10)

- fa un minut (usada 9.09%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 80.00%, coincidències 8)

- sobre jo mateix (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobre mi (usada 10.00%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 55.56%, coincidències 10)

- quant a les qt (usada 33.33%, coincidències 6)

- quant al qt (usada 11.11%, coincidències 2)

about us quant a kde edu

- quant a kde edu (usada 16.67%, coincidències 1)

- quant a mozilla (usada 16.67%, coincidències 1)

- nosaltres (usada 16.67%, coincidències 1)

- sobre nosaltres (usada 16.67%, coincidències 1)

- quant a nosaltres (usada 16.67%, coincidències 1)

- quant a (usada 16.67%, coincidències 1)

above per damunt

- per damunt (usada 38.10%, coincidències 16)

- a sobre (usada 21.43%, coincidències 9)

- sobre (usada 11.90%, coincidències 5)

- part superior (usada 4.76%, coincidències 2)

- per sobre (usada 4.76%, coincidències 2)

- a dalt (usada 4.76%, coincidències 2)

- per sobre de (usada 2.38%, coincidències 1)

- amunt (usada 2.38%, coincidències 1)

- superior (usada 2.38%, coincidències 1)

- damunt (usada 2.38%, coincidències 1)

- quant al (usada 2.38%, coincidències 1)

- dalt (usada 2.38%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 77.78%, coincidències 14)

- absoluta (usada 16.67%, coincidències 3)

- absolute (usada 5.56%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 60.00%, coincidències 9)

- mètrica de color absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 13.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 6.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 13)

abstract resum

- resum (usada 80.77%, coincidències 21)

- abstracte (usada 19.23%, coincidències 5)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 96.15%, coincidències 25)

- accel·leració (usada 3.85%, coincidències 1)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 85.71%, coincidències 6)

- drecera (usada 14.29%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 68.10%, coincidències 79)

- acceptar (usada 26.72%, coincidències 31)

- d'acord (usada 1.72%, coincidències 2)

- ho accepto (usada 1.72%, coincidències 2)

- acceptada (usada 0.86%, coincidències 1)

- acceptat (usada 0.86%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 63.64%, coincidències 7)

- acceptar-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- accepta tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 51.61%, coincidències 16)

- acceptada (usada 38.71%, coincidències 12)

- invitació acceptada (usada 6.45%, coincidències 2)

- acceptades (usada 3.23%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 90.91%, coincidències 60)

- accedir (usada 6.06%, coincidències 4)

- accedeix (usada 1.52%, coincidències 1)

- access (usada 1.52%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 21)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 65.79%, coincidències 25)

- s'ha denegat l'accés (usada 34.21%, coincidències 13)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 69.23%, coincidències 9)

- s'ha denegat l'accés. (usada 30.77%, coincidències 4)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

access level nivell d'accés

- nivell d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- permisos (usada 12.50%, coincidències 1)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 69.23%, coincidències 9)

- accés (usada 15.38%, coincidències 2)

- data d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- últim accés (usada 7.69%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.18%, coincidències 54)

- accessibility (usada 1.82%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

accordion acordió

- acordió (usada 100.00%, coincidències 7)

account compte

- compte (usada 98.10%, coincidències 103)

- compte d'usuari (usada 0.95%, coincidències 1)

- comptes (usada 0.95%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 69.23%, coincidències 9)

- detalls (usada 15.38%, coincidències 2)

- propietats del compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- dades dels comptes (usada 7.69%, coincidències 1)

account id id del compte

- id del compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id de compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id. del compte (usada 22.22%, coincidències 2)

- identificador del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 76.92%, coincidències 10)

- informació compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- informació de compte (usada 7.69%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.67%, coincidències 42)

- nom de compte (usada 2.33%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 86.67%, coincidències 13)

- número comptable (usada 6.67%, coincidències 1)

- número compte (usada 6.67%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 48.39%, coincidències 15)

- configuració del compte (usada 25.81%, coincidències 8)

- arranjament del compte (usada 6.45%, coincidències 2)

- ajustaments del compte (usada 3.23%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 3.23%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 3.23%, coincidències 1)

- ajusts dels comptes (usada 3.23%, coincidències 1)

- seguretat (usada 3.23%, coincidències 1)

- ajustos del compte (usada 3.23%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 24)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 64)

accuracy precisió

- precisió (usada 71.43%, coincidències 15)

- exactitud (usada 19.05%, coincidències 4)

- acurat (usada 9.52%, coincidències 2)

ace as

- as (usada 62.50%, coincidències 5)

- ace (usada 37.50%, coincidències 3)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 72.73%, coincidències 8)

- reconeixements (usada 27.27%, coincidències 3)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 66.67%, coincidències 8)

- agraïments (usada 25.00%, coincidències 3)

- justificants de recepció (usada 8.33%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 85.71%, coincidències 6)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 14.29%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 8)

action acció

- acció (usada 97.57%, coincidències 201)

- accions (usada 0.97%, coincidències 2)

- action (usada 0.97%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.49%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 75.00%, coincidències 6)

- nom d'acció (usada 25.00%, coincidències 2)

actions accions

- accions (usada 99.22%, coincidències 128)

- accións (usada 0.78%, coincidències 1)

activate activa

- activa (usada 74.19%, coincidències 46)

- activar (usada 20.97%, coincidències 13)

- activa'l (usada 1.61%, coincidències 1)

- activat (usada 1.61%, coincidències 1)

- activate (usada 1.61%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 70.59%, coincidències 12)

- activada (usada 17.65%, coincidències 3)

- habilitat (usada 5.88%, coincidències 1)

- actiu (usada 5.88%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'activa (usada 25.00%, coincidències 2)

- activant (usada 25.00%, coincidències 2)

- activar (usada 12.50%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 12)

active actiu

- actiu (usada 74.63%, coincidències 100)

- activa (usada 14.93%, coincidències 20)

- activat (usada 8.96%, coincidències 12)

- actives (usada 1.49%, coincidències 2)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 28.57%, coincidències 2)

- plugins actius (usada 28.57%, coincidències 2)

- activa els connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors habilitats (usada 14.29%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 100.00%, coincidències 9)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 10)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 25)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 70)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 8)

actor actor

- actor (usada 92.86%, coincidències 13)

- actor (mitologia) (usada 7.14%, coincidències 1)

actual actual

- actual (usada 50.00%, coincidències 5)

- real (usada 50.00%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 35)

ad ad

- ad (usada 57.14%, coincidències 4)

- anunci (usada 42.86%, coincidències 3)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 10)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptatiu

- adaptatiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- adaptable (usada 37.50%, coincidències 3)

- automàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 76.30%, coincidències 412)

- afegir (usada 18.89%, coincidències 102)

- afig (usada 1.67%, coincidències 9)

- sumar (usada 1.30%, coincidències 7)

- addició (usada 0.37%, coincidències 2)

- suma (usada 0.37%, coincidències 2)

- sum (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.19%, coincidències 1)

- add (usada 0.19%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegir un comentari (usada 28.57%, coincidències 4)

- s'està afegint un comentari (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 7.14%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 63.16%, coincidències 24)

- afegir compte (usada 18.42%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 15.79%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 2.63%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 58.33%, coincidències 7)

- afegir acció (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix l'acció (usada 8.33%, coincidències 1)

- addició d'acció (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 8.33%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegir adreça (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix una direcció (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir una adreça (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix adreça (usada 12.50%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix-los tots (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 7.14%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix aplicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix l'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 47.62%, coincidències 10)

- afegeix una adjunció (usada 23.81%, coincidències 5)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegir arxiu adjunt (usada 4.76%, coincidències 1)

- addició d'adjunt (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir adjunts (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 4.76%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 56.25%, coincidències 9)

- addició d'adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix alguns adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix adjuncions (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir adjunts (usada 6.25%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix un nou atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 49.18%, coincidències 30)

- afegeix un marcador (usada 9.84%, coincidències 6)

- afegir marcador (usada 9.84%, coincidències 6)

- afegir un marcador (usada 6.56%, coincidències 4)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 4.92%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.92%, coincidències 3)

- afegeix el marcador (usada 4.92%, coincidències 3)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegir categoria (usada 12.50%, coincidències 2)

- agregar categoria (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegir columna (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix columna(es) (usada 16.67%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 79.41%, coincidències 27)

- afegir comentari (usada 11.76%, coincidències 4)

- afegeix comentari (usada 2.94%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 2.94%, coincidències 1)

- afegiu comentari (usada 2.94%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir condició (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir una condició (usada 12.50%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 55.17%, coincidències 16)

- afegir un contacte (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix als contactes (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegir contacte (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegiu un contacte (usada 3.45%, coincidències 1)

add contacts afegeix contactes

- afegeix contactes (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir contactes (usada 42.86%, coincidències 3)

add device afegeix un dispositiu

- afegeix un dispositiu (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

add directory afegeix un directori

- afegeix un directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix el directori (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegir carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

add domain afegeix un domini

- afegeix un domini (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegir domini (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix domini (usada 25.00%, coincidències 2)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix l'efecte (usada 33.33%, coincidències 2)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegir correu (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 66.67%, coincidències 12)

- afegir entrada (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegir registre (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix entrada (usada 5.56%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir un esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 9.09%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un canal (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 71.43%, coincidències 10)

- afegeix camp (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 7.14%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 52.38%, coincidències 11)

- afegeix el fitxer (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- adjunta un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix un arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 78.79%, coincidències 26)

- afegeix els fitxers (usada 12.12%, coincidències 4)

- afegir arxius (usada 3.03%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 3.03%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.03%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 70.59%, coincidències 12)

- afegeix filtre (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegir un filtre (usada 5.88%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 71.43%, coincidències 25)

- afegir carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegeix la carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 5.71%, coincidències 2)

- afegeix una capeta (usada 2.86%, coincidències 1)

- afegeix carpeta (usada 2.86%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 77.14%, coincidències 27)

- afegeix grup (usada 14.29%, coincidències 5)

- afegir grup (usada 5.71%, coincidències 2)

- afegir un grup (usada 2.86%, coincidències 1)

add host afegeix una màquina

- afegeix una màquina (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un amfitrió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix amfitrió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 11.11%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir imatge (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix imatge (usada 15.79%, coincidències 3)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 81.82%, coincidències 9)

- imatges i icones (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 9.09%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 76.19%, coincidències 16)

- afegir ítem (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 9.52%, coincidències 2)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix ítems (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir elements (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir items (usada 14.29%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegir etiqueta (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

add language afegir idioma

- afegir idioma (usada 33.33%, coincidències 6)

- afegeix una llengua (usada 33.33%, coincidències 6)

- afegeix un idioma (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegir un idioma (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 5.56%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix capa (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.14%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 7.14%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 12)

- afegir un enllaç (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegiment d'un enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- addició d'enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 5.00%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix l'emplaçament (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix un lloc (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una ubicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix ubicació (usada 9.09%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 32.50%, coincidències 13)

- afegeix nou (usada 12.50%, coincidències 5)

- afegeix un nou (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegir nou (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegir nova (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegeix una nova (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegir un nou (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.50%, coincidències 1)

- afig nou (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegir (usada 2.50%, coincidències 1)

add new group afegeix un grup nou

- afegeix un grup nou (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix un nou grup (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix nou grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir un grup nou (usada 12.50%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix un criteri nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix una nova etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir nova etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix un etiqueta nova (usada 8.33%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix node (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir node (usada 12.50%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 44.44%, coincidències 12)

- afegir nota (usada 18.52%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 14.81%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegeix-hi una nota (usada 7.41%, coincidències 2)

- addició de nota (usada 3.70%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix opció (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir opció (usada 12.50%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 53.85%, coincidències 7)

- afegeix la pàgina (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

add password afegeix una contrasenya

- afegeix una contrasenya (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegir contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 68.75%, coincidències 11)

- afegir impressora (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegiu una impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 73.91%, coincidències 17)

- afegeix perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegir un perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix propietat (usada 20.00%, coincidències 2)

- addició de propietat (usada 10.00%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 50.00%, coincidències 4)

- afig una fila (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir fila (usada 25.00%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 66.67%, coincidències 10)

- afegir regla (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegeix regla (usada 13.33%, coincidències 2)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 83.33%, coincidències 10)

- addició d'un motor de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix giny de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegir la secció (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegiu una secció (usada 12.50%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 12.50%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 61.11%, coincidències 11)

- afegir etiqueta (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegeix l'etiqueta (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegeix etiqueta (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegir etiquetes (usada 5.56%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 70.00%, coincidències 14)

- afegir etiquetes (usada 15.00%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 40.00%, coincidències 6)

- afegeix un text (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir text (usada 26.67%, coincidències 4)

add to afegir a

- afegir a (usada 47.06%, coincidències 8)

- afegeix a (usada 41.18%, coincidències 7)

- per a (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix (usada 5.88%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 52.94%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 29.41%, coincidències 5)

- afegeix als punts (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 5.88%, coincidències 1)

add to calendar afegir a calendari

- afegir a calendari (usada 45.45%, coincidències 5)

- afegir al calendari (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix-ho al calendari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix al calendari (usada 9.09%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 55.17%, coincidències 16)

- afegeix als contactes (usada 37.93%, coincidències 11)

- afegiu als vostres contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegir als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix a l'ordinador (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 12.50%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegir al diccionari (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegeix-la al diccionari (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix-ho al diccionari (usada 4.55%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 50.00%, coincidències 21)

- afegir a favorits (usada 16.67%, coincidències 7)

- afegir als favorits (usada 11.90%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 9.52%, coincidències 4)

- afegeix-lo als preferits (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix als llocs d'interès (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir a preferits (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 2.38%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegir al grup (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix-lo a un grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix a un grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir a grup (usada 6.25%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 93.75%, coincidències 15)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.25%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegir a la selecció (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix un url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 55.17%, coincidències 16)

- afegeix usuari (usada 27.59%, coincidències 8)

- afegir usuari (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegir un usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.45%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix paraula (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 12.50%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 8)

add-ons complements

- complements (usada 92.00%, coincidències 23)

- productes addicionals (usada 4.00%, coincidències 1)

- extensions (usada 4.00%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 69.23%, coincidències 27)

- s'ha afegit (usada 20.51%, coincidències 8)

- afegits (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegida (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.56%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 50.00%, coincidències 4)

- addició (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegint (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 45.45%, coincidències 10)

- addició (usada 36.36%, coincidències 8)

- afegeix (usada 13.64%, coincidències 3)

- sumar (usada 4.55%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació complementària (usada 11.11%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 91.67%, coincidències 33)

- altres (usada 5.56%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 2.78%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 90.91%, coincidències 10)

- opcions adicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 69.23%, coincidències 9)

- configuració addicional (usada 15.38%, coincidències 2)

- ajustaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 99.15%, coincidències 234)

- direcció (usada 0.42%, coincidències 1)

- address (usada 0.42%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 93.94%, coincidències 31)

- agenda (usada 6.06%, coincidències 2)

address line 1 adreça línia 1

- adreça línia 1 (usada 33.33%, coincidències 2)

- línia 1 de l'adreça (usada 33.33%, coincidències 2)

- línia d'adreça 1 (usada 16.67%, coincidències 1)

- direcció postal 1 (usada 16.67%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 86.84%, coincidències 33)

- adreçes (usada 13.16%, coincidències 5)

adelaide adelaide

- adelaide (usada 71.43%, coincidències 5)

- adelaida (usada 28.57%, coincidències 2)

adjust ajusta

- ajusta (usada 55.00%, coincidències 11)

- ajustar (usada 25.00%, coincidències 5)

- ajust (usada 10.00%, coincidències 2)

- adequa (usada 10.00%, coincidències 2)

adjustment ajust

- ajust (usada 54.55%, coincidències 6)

- ajustament (usada 27.27%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 9.09%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 9.09%, coincidències 1)

adjustments configuració

- configuració (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 56.86%, coincidències 29)

- admin (usada 21.57%, coincidències 11)

- administració (usada 13.73%, coincidències 7)

- administrador/a (usada 3.92%, coincidències 2)

- admin. (usada 1.96%, coincidències 1)

- administra (usada 1.96%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 41)

administrative administratiu

- administratiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- administració (usada 14.29%, coincidències 1)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 94.29%, coincidències 33)

- administrador/a (usada 5.71%, coincidències 2)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 13)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 8)

advanced avançat

- avançat (usada 90.14%, coincidències 192)

- configuració avançada (usada 3.76%, coincidències 8)

- avançades (usada 2.35%, coincidències 5)

- avançada (usada 2.35%, coincidències 5)

- advançada (usada 0.94%, coincidències 2)

- difícil (negra) (usada 0.47%, coincidències 1)

advanced mode mode avançat

- mode avançat (usada 100.00%, coincidències 8)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.51%, coincidències 66)

- paràmetres avançats (usada 1.49%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 13)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 32)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 44.00%, coincidències 22)

- paràmetres avançats (usada 22.00%, coincidències 11)

- arranjament avançat (usada 14.00%, coincidències 7)

- ajusts avançats (usada 12.00%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 8.00%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 71.43%, coincidències 5)

- números egees (usada 14.29%, coincidències 1)

- números egeus (usada 14.29%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 83.33%, coincidències 10)

- llengua àfar (usada 8.33%, coincidències 1)

- afar (ètnia) (usada 8.33%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 28)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 16)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / abidjan (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / accra (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/addisababa àfrica/addisabeba

- àfrica/addisabeba (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/addisababa (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / addisababa (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/algiers (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bamako (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bangui (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / banjul (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bissau (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / blantyre (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / brazzaville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bujumbura (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica / el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / casablanca (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ceuta (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / conakry (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / dakar (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / djibouti (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / douala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / freetown (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / gaborone (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / harare (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / johannesburg (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kampala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / khartoum (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kigali (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kinshasa (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lagos (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 85.71%, coincidències 6)

- africa / libreville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/lomé (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / luanda (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lubumbashi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lusaka (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / malabo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maputo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maseru (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / mbabane (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica / muqdisho (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/mogadiscio (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / monròvia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nairobi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/n'djamena (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / niamey (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nouakchott (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ouagadougou (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / porto-novo (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/portonovo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / windhoek (usada 14.29%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 92.31%, coincidències 24)

- africà (usada 3.85%, coincidències 1)

- afrikans (usada 3.85%, coincidències 1)

after després

- després (usada 79.35%, coincidències 73)

- després de (usada 18.48%, coincidències 17)

- posteriors (usada 1.09%, coincidències 1)

- after (usada 1.09%, coincidències 1)

again un altre cop

- un altre cop (usada 50.00%, coincidències 3)

- una altra vegada (usada 33.33%, coincidències 2)

- torna (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 81.25%, coincidències 26)

- antiguitat (usada 9.38%, coincidències 3)

- temps (usada 3.12%, coincidències 1)

- age (usada 3.12%, coincidències 1)

- vella (usada 3.12%, coincidències 1)

agenda agenda

- agenda (usada 100.00%, coincidències 7)

agent agent

- agent (usada 100.00%, coincidències 12)

aggregate agregat

- agregat (usada 44.44%, coincidències 4)

- agrega (usada 22.22%, coincidències 2)

- aggregate (usada 11.11%, coincidències 1)

- agregar (usada 11.11%, coincidències 1)

- àrid (usada 11.11%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 12)

ago fa

- fa (usada 44.44%, coincidències 4)

- enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- abans (usada 11.11%, coincidències 1)

- en el passat (usada 11.11%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 60.00%, coincidències 12)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 5)

- accepto (usada 5.00%, coincidències 1)

- accepta (usada 5.00%, coincidències 1)

- hi estic d'acord (usada 5.00%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 9)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 55.56%, coincidències 5)

- mode avió (usada 44.44%, coincidències 4)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 9)

akan àkan

- àkan (usada 90.91%, coincidències 10)

- akan (usada 9.09%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 8)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 23)

alarm clock despertador

- despertador (usada 50.00%, coincidències 5)

- alarma (usada 20.00%, coincidències 2)

- alarma de rellotge (usada 10.00%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 10.00%, coincidències 1)

- rellotge d'alarma (usada 10.00%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 11)

alaska alaska

- alaska (usada 90.91%, coincidències 10)

- olvido gara jova (usada 9.09%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 95.83%, coincidències 23)

- albania (usada 4.17%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 94.12%, coincidències 32)

- albanés (usada 2.94%, coincidències 1)

- albania (usada 2.94%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 96.25%, coincidències 77)

- album (usada 2.50%, coincidències 2)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.25%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 96.77%, coincidències 30)

- artista d'àlbum (usada 3.23%, coincidències 1)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom d'àlbum (usada 18.18%, coincidències 2)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 26)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 57.14%, coincidències 4)

- símbols d'alquímia (usada 28.57%, coincidències 2)

- símbols químics (usada 14.29%, coincidències 1)

alert avís

- avís (usada 73.33%, coincidències 88)

- alerta (usada 22.50%, coincidències 27)

- alert (usada 1.67%, coincidències 2)

- atenció (usada 0.83%, coincidències 1)

- avisar (usada 0.83%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 0.83%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 53.85%, coincidències 7)

- avisos (usada 38.46%, coincidències 5)

- alerts (usada 7.69%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 30)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 10)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 88.00%, coincidències 22)

- algoritme (usada 12.00%, coincidències 3)

alias àlies

- àlies (usada 98.31%, coincidències 58)

- àlias (usada 1.69%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 13)

- editor d'àlies (usada 6.67%, coincidències 1)

- pseudònims (usada 6.67%, coincidències 1)

alicante alacant

- alacant (usada 85.71%, coincidències 6)

- denominació d'origen alacant (usada 14.29%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 51.43%, coincidències 18)

- alineació (usada 25.71%, coincidències 9)

- alinear (usada 14.29%, coincidències 5)

- orientació (usada 2.86%, coincidències 1)

- aliniació (usada 2.86%, coincidències 1)

- aliniament (usada 2.86%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 25.00%, coincidències 3)

- alineació inferior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea avall (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinear per baix (usada 8.33%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 8.33%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 8.33%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 44.44%, coincidències 12)

- alineació al centre (usada 18.52%, coincidències 5)

- alineació centrada (usada 11.11%, coincidències 3)

- alinear al centre (usada 11.11%, coincidències 3)

- centrar (usada 11.11%, coincidències 3)

- centra (usada 3.70%, coincidències 1)

align left alinear a l'esquerra

- alinear a l'esquerra (usada 60.42%, coincidències 58)

- alinea a l'esquerra (usada 30.21%, coincidències 29)

- alineació a l'esquerra (usada 5.21%, coincidències 5)

- alineació esquerra (usada 3.12%, coincidències 3)

- alineat esquerra (usada 1.04%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 59.18%, coincidències 58)

- alinea a la dreta (usada 32.65%, coincidències 32)

- alineació a la dreta (usada 5.10%, coincidències 5)

- alineació dreta (usada 3.06%, coincidències 3)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 25.00%, coincidències 3)

- alineació superior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 16.67%, coincidències 2)

- alinear per dalt (usada 8.33%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 8.33%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 8.33%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 94.64%, coincidències 106)

- alineament (usada 2.68%, coincidències 3)

- adaptació (usada 0.89%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.89%, coincidències 1)

- alineaci (usada 0.89%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 55.07%, coincidències 190)

- tots (usada 29.86%, coincidències 103)

- totes (usada 12.75%, coincidències 44)

- tota (usada 0.58%, coincidències 2)

- total (usada 0.29%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.29%, coincidències 1)

- tots els ítems (usada 0.29%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.29%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.29%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.29%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 11)

all apps totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- totes les apps (usada 14.29%, coincidències 1)

all articles tots els articles

- tots els articles (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 15)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 8)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 84.62%, coincidències 11)

- contactes (tots) (usada 15.38%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 20)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 54.55%, coincidències 6)

- cita de tot el dia (usada 27.27%, coincidències 3)

- tot el dia (usada 18.18%, coincidències 2)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 9)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 75.00%, coincidències 9)

- totes les cites (usada 16.67%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 8.33%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 94.25%, coincidències 82)

- tots els arxius (usada 3.45%, coincidències 3)

- afegeix fitxers (usada 1.15%, coincidències 1)

- totes els fitxers (usada 1.15%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 19)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 94.12%, coincidències 16)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.88%, coincidències 1)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 7)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 7)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 55.56%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 44.44%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 50.00%, coincidències 7)

- tots els llenguatges (usada 28.57%, coincidències 4)

- tots els idiomes (usada 21.43%, coincidències 3)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 30)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 8)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 87.50%, coincidències 7)

- tots els drets reservats. (usada 12.50%, coincidències 1)

all settings tots els paràmetres

- tots els paràmetres (usada 22.22%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 22.22%, coincidències 2)

- tota la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- tots els ajustaments (usada 11.11%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 11.11%, coincidències 1)

- totes les configuracions (usada 11.11%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 11.11%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 50.00%, coincidències 5)

- tots els fitxers compatibles (usada 30.00%, coincidències 3)

- tots els fitxers suportats (usada 10.00%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 10.00%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 87.88%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 9.09%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 3.03%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 20)

all time sempre

- sempre (usada 63.64%, coincidències 7)

- tot el temps (usada 18.18%, coincidències 2)

- històrics (usada 9.09%, coincidències 1)

- de sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 8)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 24)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 65.83%, coincidències 79)

- permetre (usada 31.67%, coincidències 38)

- permet-ho (usada 0.83%, coincidències 1)

- permès (usada 0.83%, coincidències 1)

- admet (usada 0.83%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 67.86%, coincidències 19)

- permeses (usada 10.71%, coincidències 3)

- permés (usada 3.57%, coincidències 1)

- acceptats (usada 3.57%, coincidències 1)

- amb permís (usada 3.57%, coincidències 1)

- permesos (usada 3.57%, coincidències 1)

- permesa (usada 3.57%, coincidències 1)

- es permet (usada 3.57%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 91.89%, coincidències 68)

- alpha (usada 5.41%, coincidències 4)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.35%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.35%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 11)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- formes de presentació alfabètiques (usada 33.33%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 71.43%, coincidències 5)

- alfabèticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- alfabètics (usada 14.29%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.14%, coincidències 34)

- tecla alternativa dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 33.33%, coincidències 5)

- alta+a (usada 20.00%, coincidències 3)

- alt+t (usada 13.33%, coincidències 2)

- alt+p (usada 13.33%, coincidències 2)

- alt + a (usada 6.67%, coincidències 1)

- alt+d (usada 6.67%, coincidències 1)

- alt+i (usada 6.67%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 66.67%, coincidències 10)

- alt+t (usada 26.67%, coincidències 4)

- alt+u (usada 6.67%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.00%, coincidències 18)

- alt+g (usada 10.00%, coincidències 2)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternativa

- alternativa (usada 33.33%, coincidències 4)

- alternatiu (usada 33.33%, coincidències 4)

- alterna (usada 16.67%, coincidències 2)

- alternar (usada 8.33%, coincidències 1)

- alternat (usada 8.33%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 76.92%, coincidències 10)

- alternatiu (usada 23.08%, coincidències 3)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 9)

altitude altitud

- altitud (usada 91.67%, coincidències 22)

- altura (usada 8.33%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 98.08%, coincidències 102)

- per sempre (usada 0.96%, coincidències 1)

- always (usada 0.96%, coincidències 1)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 53.85%, coincidències 7)

- permet sempre (usada 30.77%, coincidències 4)

- permet-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- permetre sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 53.85%, coincidències 7)

- pregunta sempre (usada 30.77%, coincidències 4)

- demana-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- preguntar-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 30.00%, coincidències 3)

- sempre activada (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre actiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre encès (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 23.08%, coincidències 6)

- sempre per damunt (usada 19.23%, coincidències 5)

- sempre visible (usada 15.38%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 11.54%, coincidències 3)

- sempre al capdamunt (usada 7.69%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 7.69%, coincidències 2)

- sempre a primer pla (usada 3.85%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 3.85%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 3.85%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 3.85%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 76.92%, coincidències 10)

- mostra-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- mostrar sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 7.69%, coincidències 1)

am am

- am (usada 84.09%, coincidències 37)

- a. m. (usada 9.09%, coincidències 4)

- lam (usada 2.27%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.27%, coincidències 1)

- a.m. (usada 2.27%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 60.00%, coincidències 6)

- a. m./p. m. (usada 30.00%, coincidències 3)

- ap/pm (usada 10.00%, coincidències 1)

amazon amazon

- amazon (usada 75.00%, coincidències 6)

- amazones (usada 12.50%, coincidències 1)

- amazona (usada 12.50%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 70.00%, coincidències 7)

- ambiental (usada 30.00%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / adak (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anchorage (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anguilla (usada 14.29%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / antiga (usada 14.29%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / araguaina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/argentina/cordoba amèrica/argentina/còrdoba

- amèrica/argentina/còrdoba (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / argentina / córdoba (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/argentina/córdoba (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/argentina/cordoba (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/argentina/còrdova (usada 16.67%, coincidències 1)

america/argentina/jujuy amèrica/argentina/jujuy

- amèrica/argentina/jujuy (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / argentina / jujuy (usada 16.67%, coincidències 1)

america/argentina/ushuaia amèrica/argentina/ushuaia

- amèrica/argentina/ushuaia (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / argentina / ushuaia (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / aruba (usada 14.29%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / asunción (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/asuncion (usada 14.29%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / barbados (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/belém (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / belize (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boavista amèrica/boavista

- amèrica/boavista (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boa vista (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / bogota (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / boise (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cambridgebay amèrica/cambridgebay

- amèrica/cambridgebay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / cambridge bay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / caracas (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/caraques (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cayenne (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/caiena (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/cayman (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / cayman (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chicago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chihuahua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cuiaba (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cuiabá (usada 14.29%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/curacao (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 14.29%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 7)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dawson (usada 14.29%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / denver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / detroit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dominica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / edmonton (usada 14.29%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / eirunepe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/elsalvador amèrica/elsalvador

- amèrica/elsalvador (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / el salvador (usada 16.67%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 85.71%, coincidències 6)

- america / fortaleza (usada 14.29%, coincidències 1)

america/glacebay amèrica/glacebay

- amèrica/glacebay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / glace bay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / godthab (usada 14.29%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / granada (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/granada (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guatemala (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guayaquil (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / guyana (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/guaiana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / halifax (usada 14.29%, coincidències 1)

america/havana amèrica/havana

- amèrica/havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/l'havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / l'havana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / hermosillo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / knox (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / marengo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / vevay (usada 14.29%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / inuvik (usada 14.29%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / iqaluit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / jamaica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / juneau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 14.29%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / lima (usada 14.29%, coincidències 1)

america/losangeles amèrica/losangeles

- amèrica/losangeles (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / los angeles (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/losàngeles (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / maceio (usada 14.29%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / managua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / manaus (usada 14.29%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / martinica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / mazatlan (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/mazatlán (usada 14.29%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / menominee (usada 14.29%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/mérida (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/merida (usada 14.29%, coincidències 1)

america/mexicocity amèrica/ciutatdemèxic

- amèrica/ciutatdemèxic (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / ciutat de mèxic (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/ciutat de mèxic (usada 16.67%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / miquelon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / monterrey (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montevideo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montserrat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nassau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nipigon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nome (usada 14.29%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / noronha (usada 14.29%, coincidències 1)

america/northdakota/center amèrica/dakotadelnord/center

- amèrica/dakotadelnord/center (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/northdakota/center (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / dakota del nord / centre (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/dakotanord/centre (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / panamà (usada 14.29%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / pangnirtung (usada 14.29%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / paramaribo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / phoenix (usada 14.29%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / port-au-prince (usada 14.29%, coincidències 1)

america/rankininlet amèrica/rankininlet

- amèrica/rankininlet (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / rankin inlet (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / recife (usada 14.29%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / regina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / santiago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/saopaulo amèrica/saopaulo

- amèrica/saopaulo (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / sao paulo (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/sãopaulo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / scoresbysund (usada 14.29%, coincidències 1)

america/stkitts amèrica/stkitts

- amèrica/stkitts (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / st kitts (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/saintkitts (usada 16.67%, coincidències 1)

america/stthomas amèrica/stthomas

- amèrica/stthomas (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / st thomas (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/saintthomas (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tegucigalpa (usada 14.29%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / thule (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tijuana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / tortola (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/tórtola (usada 14.29%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / vancouver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / whitehorse (usada 14.29%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / winnipeg (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yakutat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yellowknife (usada 14.29%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 65.00%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 25.00%, coincidències 5)

- american samoa (usada 5.00%, coincidències 1)

- samoa américaines (usada 5.00%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 21)

amount quantitat

- quantitat (usada 69.23%, coincidències 54)

- import (usada 24.36%, coincidències 19)

- total (usada 6.41%, coincidències 5)

ampersand et

- et (usada 42.86%, coincidències 3)

- ampersand (usada 28.57%, coincidències 2)

- ( símbol i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

- et (i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

amplification amplificació

- amplificació (usada 100.00%, coincidències 6)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 12)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 82.61%, coincidències 19)

- hi ha hagut un error (usada 13.04%, coincidències 3)

- ha succeït un error (usada 4.35%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 66.67%, coincidències 10)

- hi ha hagut un error. (usada 26.67%, coincidències 4)

- ha ocorregut un error. (usada 6.67%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 84.62%, coincidències 11)

- analògica (usada 15.38%, coincidències 2)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 69.23%, coincidències 9)

- anàlisis (usada 30.77%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 42.86%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 35.71%, coincidències 5)

- analitics (usada 7.14%, coincidències 1)

- analítica (usada 7.14%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 7.14%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 68.75%, coincidències 11)

- analitzar (usada 12.50%, coincidències 2)

- analitzador (usada 6.25%, coincidències 1)

- analyze (usada 6.25%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 6.25%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 76.92%, coincidències 30)

- ancoratge (usada 10.26%, coincidències 4)

- ancora (usada 7.69%, coincidències 3)

- enllaç (usada 2.56%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 2.56%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 71.43%, coincidències 5)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

- números grecs antics (usada 14.29%, coincidències 1)

ancient symbols símbols antics

- símbols antics (usada 83.33%, coincidències 5)

- simbols antics (usada 16.67%, coincidències 1)

and i

- i (usada 96.32%, coincidències 157)

- and (usada 3.07%, coincidències 5)

- i de (usada 0.61%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 19)

android android

- android (usada 90.91%, coincidències 10)

- androide (usada 9.09%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 7)

angle angle

- angle (usada 99.22%, coincidències 128)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.78%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 17)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 30.77%, coincidències 4)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

- disgustat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enuig (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 92.86%, coincidències 13)

- anguila (usada 7.14%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 9)

animate animar

- animar (usada 50.00%, coincidències 4)

- anima (usada 50.00%, coincidències 4)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 38)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 75.00%, coincidències 6)

- velocitat d'animació (usada 25.00%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 15)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 56.25%, coincidències 9)

- commemoració (usada 43.75%, coincidències 7)

annotate anota

- anota (usada 41.67%, coincidències 5)

- anotacions (usada 25.00%, coincidències 3)

- anotació (usada 16.67%, coincidències 2)

- anotar (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer anotacions (usada 8.33%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 88.46%, coincidències 23)

- anotacions (usada 3.85%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 3.85%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 3.85%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 82.35%, coincidències 14)

- notes (usada 11.76%, coincidències 2)

- anotació (usada 5.88%, coincidències 1)

announcement avís

- avís (usada 42.11%, coincidències 8)

- anunci (usada 36.84%, coincidències 7)

- aví­s (usada 15.79%, coincidències 3)

- anuncis (usada 5.26%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 73.68%, coincidències 14)

- avisos (usada 15.79%, coincidències 3)

- avisos i notícies (usada 5.26%, coincidències 1)

- notícies (usada 5.26%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 92.59%, coincidències 50)

- les respostes seran anònimes (usada 1.85%, coincidències 1)

- anònima (usada 1.85%, coincidències 1)

- te anònim (usada 1.85%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 1.85%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 10)

anonymous login entrada anònima

- entrada anònima (usada 50.00%, coincidències 3)

- connexió anònima (usada 16.67%, coincidències 1)

- inici de sessió anònim (usada 16.67%, coincidències 1)

- anonymous login (usada 16.67%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 9)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 61.11%, coincidències 22)

- respon (usada 30.56%, coincidències 11)

- la resposta (usada 2.78%, coincidències 1)

- contestar (usada 2.78%, coincidències 1)

- respondre (usada 2.78%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 60.00%, coincidències 6)

- contestat (usada 20.00%, coincidències 2)

- contestades (usada 10.00%, coincidències 1)

- es va respondre (usada 10.00%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 83.33%, coincidències 10)

- nombre de respostes (usada 16.67%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 25)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / casey (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / davis (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / dumontdurville (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mawson (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mcmurdo (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / palmer (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / syowa (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / vostok (usada 14.29%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 100.00%, coincidències 11)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 69.23%, coincidències 9)

- suavitzat (usada 30.77%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 26)

any qualsevol

- qualsevol (usada 89.04%, coincidències 65)

- qualsevol de (usada 5.48%, coincidències 4)

- any (usada 2.74%, coincidències 2)

- qualsevol ítem (usada 1.37%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.37%, coincidències 1)

any time en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 83.33%, coincidències 5)

- qualsevol hora (usada 16.67%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 76.92%, coincidències 10)

- tothom (usada 15.38%, coincidències 2)

- qualsevol persona (usada 7.69%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 22)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 58.33%, coincidències 7)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 4)

- valor d'apertura (usada 8.33%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 16)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 59.09%, coincidències 13)

- clau de l'api (usada 31.82%, coincidències 7)

- api key (usada 4.55%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 4.55%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 91.67%, coincidències 11)

- apòstrofe (usada 8.33%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 72.73%, coincidències 8)

- app (usada 9.09%, coincidències 1)

- applicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- apli (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 88.46%, coincidències 92)

- aspecte (usada 9.62%, coincidències 10)

- aparició (usada 0.96%, coincidències 1)

- interfície (usada 0.96%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 44.83%, coincidències 13)

- annexa (usada 34.48%, coincidències 10)

- afegir (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix al final (usada 6.90%, coincidències 2)

- annexar (usada 3.45%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 10)

apple poma

- poma (usada 78.57%, coincidències 11)

- apple (usada 21.43%, coincidències 3)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 85.71%, coincidències 6)

- applet (usada 14.29%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 102)

application icon icona de l'aplicació

- icona de l'aplicació (usada 75.00%, coincidències 9)

- icona d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- icones de l'aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application log registre de l'aplicació

- registre de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- menú d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- menú de l'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 16)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 87)

applies to aplica a

- aplica a (usada 42.86%, coincidències 3)

- s'aplica a (usada 42.86%, coincidències 3)

- objectiu d'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 85.56%, coincidències 154)

- aplicar (usada 12.78%, coincidències 23)

- aplica-ho (usada 1.11%, coincidències 2)

- applicar (usada 0.56%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 88.89%, coincidències 16)

- aplicar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 75.00%, coincidències 9)

- aplica el filtratge (usada 8.33%, coincidències 1)

- aplicar filtre (usada 8.33%, coincidències 1)

- filtra (usada 8.33%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 87.50%, coincidències 14)

- aplicar a (usada 12.50%, coincidències 2)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- aplicar-ho a tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- aplica a tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- aplicar-ho a totes (usada 14.29%, coincidències 2)

- aplica-ho a totes (usada 14.29%, coincidències 2)

- apliqueu a tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- aplica-ho a tots (usada 7.14%, coincidències 1)

appointment cita

- cita (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita prèvia (usada 12.50%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 60.00%, coincidències 18)

- aprovar (usada 36.67%, coincidències 11)

- d'acord (usada 3.33%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 61.54%, coincidències 16)

- aprovada (usada 23.08%, coincidències 6)

- aprovades (usada 7.69%, coincidències 2)

- acceptat (usada 3.85%, coincidències 1)

- aprovar (usada 3.85%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 92.31%, coincidències 24)

- apps (usada 7.69%, coincidències 2)

apr abr.

- abr. (usada 52.50%, coincidències 21)

- abr (usada 40.00%, coincidències 16)

- apr (usada 2.50%, coincidències 1)

- abril (usada 2.50%, coincidències 1)

- d'abr. (usada 2.50%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 92.59%, coincidències 50)

- d'abril (usada 5.56%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.85%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 50.00%, coincidències 4)

- cian (usada 25.00%, coincidències 2)

- aqua (usada 12.50%, coincidències 1)

- turquesa (usada 12.50%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 10)

ar ar

- ar (usada 75.00%, coincidències 6)

- receptor androgènic (usada 12.50%, coincidències 1)

- rabbath-moab (usada 12.50%, coincidències 1)

- realitat augmentada (usada 0.00%, coincidències 0)

arabic àrab

- àrab (usada 91.43%, coincidències 64)

- arabic (usada 5.71%, coincidències 4)

- aràbic (usada 2.86%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació de l'àrab-a

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes-a de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació de l'àrab-b

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes-b de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 33.33%, coincidències 3)

- àrab suplementari (usada 22.22%, coincidències 2)

- suplement aràbic (usada 22.22%, coincidències 2)

- suplement de l'àrab (usada 11.11%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 11.11%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 14)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 28)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctangent (usada 12.50%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 53.85%, coincidències 7)

- arc (usada 30.77%, coincidències 4)

- arch (usada 7.69%, coincidències 1)

- arq. (usada 7.69%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.83%, coincidències 23)

- estructura (usada 4.17%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 46.74%, coincidències 43)

- arxiva (usada 32.61%, coincidències 30)

- arxivar (usada 6.52%, coincidències 6)

- arxiu comprimit (usada 5.43%, coincidències 5)

- arxivat (usada 2.17%, coincidències 2)

- comprimir i arxivar (usada 2.17%, coincidències 2)

- archive (usada 1.09%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.09%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.09%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.09%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 10)

archived arxivat

- arxivat (usada 55.00%, coincidències 11)

- arxivades (usada 10.00%, coincidències 2)

- arxivats (usada 10.00%, coincidències 2)

- arxivada (usada 10.00%, coincidències 2)

- classificat (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 5.00%, coincidències 1)

- comprimit (usada 5.00%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 78.26%, coincidències 18)

- arxiu (usada 13.04%, coincidències 3)

- arxius comprimits (usada 4.35%, coincidències 1)

- notícies arxivades (usada 4.35%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

arctic/longyearbyen àrtic/longyearbyen

- àrtic/longyearbyen (usada 83.33%, coincidències 5)

- arctic/longyearbyen (usada 16.67%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 40.48%, coincidències 17)

- esteu segur? (usada 21.43%, coincidències 9)

- n'estàs segur? (usada 14.29%, coincidències 6)

- n'esteu segurs? (usada 7.14%, coincidències 3)

- ¿esteu segur? (usada 4.76%, coincidències 2)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.38%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.38%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.38%, coincidències 1)

- segur? (usada 2.38%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.38%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.06%, coincidències 66)

- àrees (usada 1.47%, coincidències 1)

- superfície (usada 1.47%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 66.67%, coincidències 6)

- arees (usada 22.22%, coincidències 2)

- areas (usada 11.11%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 23)

argument argument

- argument (usada 85.71%, coincidències 6)

- paràmetre (usada 14.29%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 96.15%, coincidències 25)

- paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 9)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 75.00%, coincidències 6)

- aritmètic (usada 25.00%, coincidències 2)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 7)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 7)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 27)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 41)

arrange organitza

- organitza (usada 84.62%, coincidències 22)

- organitzar (usada 15.38%, coincidències 4)

arrangement arranjament

- arranjament (usada 37.50%, coincidències 3)

- disposició (usada 25.00%, coincidències 2)

- organització (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 3)

- arreglador (usada 16.67%, coincidències 2)

- arranger (usada 8.33%, coincidències 1)

- v (usada 8.33%, coincidències 1)

- organitzador (usada 8.33%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 88.89%, coincidències 24)

- matriu array (usada 3.70%, coincidències 1)

- array (usada 3.70%, coincidències 1)

- seqüència (usada 3.70%, coincidències 1)

arrival arribada

- arribada (usada 100.00%, coincidències 8)

arrow fletxa

- fletxa (usada 96.88%, coincidències 31)

- arrow (usada 3.12%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 25)

art art

- art (usada 71.43%, coincidències 5)

- paleta de pintura (usada 14.29%, coincidències 1)

- grafisme (usada 14.29%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 21)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 9)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 97.44%, coincidències 76)

- artist (usada 1.28%, coincidències 1)

- intèrpret (usada 1.28%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 8)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 14)

artwork grafisme

- grafisme (usada 40.00%, coincidències 4)

- artwork (usada 10.00%, coincidències 1)

- peça artística (usada 10.00%, coincidències 1)

- il·lustracions (usada 10.00%, coincidències 1)

- art (usada 10.00%, coincidències 1)

- obra artística (usada 10.00%, coincidències 1)

- obra d'art (usada 10.00%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 14)

as com a

- com a (usada 56.25%, coincidències 9)

- as (usada 25.00%, coincidències 4)

- com (usada 12.50%, coincidències 2)

- as (diari) (usada 6.25%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 96.10%, coincidències 74)

- ordre ascendent (usada 2.60%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.30%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 92.31%, coincidències 12)

- ascii (empresa) (usada 7.69%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 94.44%, coincidències 17)

- asia (usada 5.56%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aden (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / almaty (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / amman (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / anadyr (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtobe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / ashgabat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / bagdad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/baghdad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bahrain (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bangkok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / beirut (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / bishkek (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/bixkek (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / brunei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / choibalsan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/chongqing àsia/chongqing

- àsia/chongqing (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / chongqing (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / colombo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / damasc (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / dhaka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/dacca (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dili (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dubai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / dushanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/duixanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / gaza (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / hovd (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / irkutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jayapura (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jerusalem (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kabul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / kamchatka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/kamtxatka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / karachi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kathmandu àsia/katmandú

- àsia/katmandú (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/kathmandu (usada 33.33%, coincidències 2)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/krasnojarsk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kualalumpur àsia/kualalumpur

- àsia/kualalumpur (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuala lumpur (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuching (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuwait (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / macau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / magadan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / makassar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / manila (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / muscat (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/masqat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / nicòsia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/novosibrisk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / omsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / oral (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pontianak (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pyongyang (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qyzylorda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / riyadh (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/riad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / sakhalin (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/sakhalín (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarkand

- àsia/samarkand (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/samarcanda (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / samarcanda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / seül (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/seul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / shanghai (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / singapur (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / taipei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / tashkent (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/taixkent (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / tbilisi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tehran (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / thimphu (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/thimbu (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tokyo (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / tokyo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / ulaanbaatar (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/ulanbator (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / urumqi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vientiane (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vladivostok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / yakutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / iekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/ekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / yerevan (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/erevan (usada 14.29%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 63.33%, coincidències 19)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 3)

- demana (usada 6.67%, coincidències 2)

- pregunta-ho (usada 6.67%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 3.33%, coincidències 1)

- sol·licitar (usada 3.33%, coincidències 1)

- demanda (usada 3.33%, coincidències 1)

- ask (usada 3.33%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 10.00%, coincidències 1)

- formuleu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- aspecte gramatical (usada 11.11%, coincidències 1)

- relació d'aspecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- orientació (usada 11.11%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 80.36%, coincidències 45)

- proporcions (usada 7.14%, coincidències 4)

- ràtio d'aspecte (usada 3.57%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.57%, coincidències 2)

- proporció (usada 1.79%, coincidències 1)

- allargament (usada 1.79%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 1.79%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 20)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 7)

- prova (usada 42.86%, coincidències 6)

- valoracions (usada 7.14%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 69.23%, coincidències 9)

- recurs (usada 7.69%, coincidències 1)

- actius (usada 7.69%, coincidències 1)

- asset (usada 7.69%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 7.69%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 77.78%, coincidències 7)

- actiu (usada 22.22%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 96.43%, coincidències 27)

- assignar (usada 3.57%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 84.62%, coincidències 11)

- assignada a (usada 7.69%, coincidències 1)

- assignats (usada 7.69%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 76.92%, coincidències 10)

- assignada a (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'ha assignat a (usada 7.69%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 28.57%, coincidències 2)

- assignada a (usada 14.29%, coincidències 1)

- assignat (usada 14.29%, coincidències 1)

- responsable (usada 14.29%, coincidències 1)

- assignatari (usada 14.29%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 14.29%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 41.67%, coincidències 10)

- tasca (usada 29.17%, coincidències 7)

- assignació (usada 25.00%, coincidències 6)

- assignment (usada 4.17%, coincidències 1)

assignments activitats

- activitats (usada 50.00%, coincidències 7)

- assignacions (usada 35.71%, coincidències 5)

- tasques (usada 14.29%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 90.91%, coincidències 10)

- ajudant (usada 9.09%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.91%, coincidències 10)

- associació (fitosociologia) (usada 9.09%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 50.00%, coincidències 15)

- a les (usada 23.33%, coincidències 7)

- arrova (usada 10.00%, coincidències 3)

- at (usada 6.67%, coincidències 2)

- de (usada 3.33%, coincidències 1)

- al (usada 3.33%, coincidències 1)

- el (usada 3.33%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 75.00%, coincidències 9)

- almenys (usada 16.67%, coincidències 2)

- mínim (usada 8.33%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 100.00%, coincidències 13)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlantic (iowa) (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlantic (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/açores (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic / bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic/bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/illescanàries (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / madeira (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic / reykjavik (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic/reykjavík (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / stanley (usada 14.29%, coincidències 1)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 46.67%, coincidències 7)

- atm (usada 33.33%, coincidències 5)

- caixer (usada 20.00%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 90.00%, coincidències 9)

- ambient (usada 10.00%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 62.50%, coincidències 5)

- atom (usada 37.50%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 71.88%, coincidències 23)

- adjuntar (usada 18.75%, coincidències 6)

- attach (usada 3.12%, coincidències 1)

- adjunt (usada 3.12%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.12%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunta un arxiu (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntar un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 56.25%, coincidències 9)

- adjuntar arxiu (usada 25.00%, coincidències 4)

- adjunta fitxer (usada 6.25%, coincidències 1)

- adjuntar fitxer (usada 6.25%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 6.25%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunt (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntat (usada 14.29%, coincidències 1)

attached files fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 66.67%, coincidències 4)

- arxius adjunts (usada 16.67%, coincidències 1)

- fitxers adjuntats (usada 16.67%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 53.57%, coincidències 30)

- fitxer adjunt (usada 23.21%, coincidències 13)

- adjunció (usada 14.29%, coincidències 8)

- arxiu adjunt (usada 3.57%, coincidències 2)

- adjuntar (usada 1.79%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 1.79%, coincidències 1)

- fitxers adjunts (usada 1.79%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 50.49%, coincidències 52)

- fitxers adjunts (usada 31.07%, coincidències 32)

- adjuncions (usada 14.56%, coincidències 15)

- arxius adjunts (usada 1.94%, coincidències 2)

- fitxers inclosos (usada 0.97%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 0.97%, coincidències 1)

attendee assistent

- assistent (usada 50.00%, coincidències 4)

- assistents (usada 25.00%, coincidències 2)

- participant (usada 25.00%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 87.50%, coincidències 21)

- auxiliars (usada 8.33%, coincidències 2)

- participants (usada 4.17%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 97.67%, coincidències 42)

- atribució (usada 2.33%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 12.50%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 69)

attribution atribució

- atribució (usada 75.00%, coincidències 6)

- reconeixement (usada 25.00%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 7)

audience audiència

- audiència (usada 61.54%, coincidències 8)

- públic (usada 30.77%, coincidències 4)

- espectador (usada 7.69%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 94.86%, coincidències 166)

- audio (usada 3.43%, coincidències 6)

- àudios (usada 0.57%, coincidències 1)

- so (usada 0.57%, coincidències 1)

- d'àudio (usada 0.57%, coincidències 1)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 63.64%, coincidències 7)

- trucada de veu (usada 27.27%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 9.09%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 13)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 18)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 15)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 85.71%, coincidències 6)

- arxiu d'àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 94.44%, coincidències 17)

- arxius d'àudio (usada 5.56%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 100.00%, coincidències 10)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 89.47%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 10.53%, coincidències 2)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts de l'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de l'àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

- paràmetres de so (usada 12.50%, coincidències 1)

- paràmetres d''àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 92.86%, coincidències 13)

- pista de so (usada 7.14%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit auditoria

- auditoria (usada 42.86%, coincidències 3)

- revisa (usada 42.86%, coincidències 3)

- auditar (usada 14.29%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 47.50%, coincidències 19)

- ago (usada 35.00%, coincidències 14)

- ago. (usada 10.00%, coincidències 4)

- agost (usada 2.50%, coincidències 1)

- ag (usada 2.50%, coincidències 1)

- d'ag. (usada 2.50%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 94.34%, coincidències 50)

- d'agost (usada 5.66%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 90.91%, coincidències 10)

- aurora polar (usada 9.09%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 44)

australia/adelaide austràlia/adelaida

- austràlia/adelaida (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia/adelaide (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia / adelaide (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / brisbane (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / darwin (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / hobart (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / lindeman (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lordhowe austràlia/lordhowe

- austràlia/lordhowe (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lord howe (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / melbourne (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / perth (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 57.14%, coincidències 4)

- austràlia/sidney (usada 28.57%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 14.29%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 80.00%, coincidències 8)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

- dòlars australians (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 93.94%, coincidències 31)

- austria (usada 6.06%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 45.83%, coincidències 11)

- autenticar (usada 33.33%, coincidències 8)

- autenticació (usada 12.50%, coincidències 3)

- autentificar-se (usada 4.17%, coincidències 1)

- autentifica (usada 4.17%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 80.00%, coincidències 8)

- s'ha autenticat (usada 20.00%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 48.28%, coincidències 14)

- autenticant (usada 44.83%, coincidències 13)

- us esteu autenticant (usada 3.45%, coincidències 1)

- autentificant (usada 3.45%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 95.83%, coincidències 46)

- autentificació (usada 4.17%, coincidències 2)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 10)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 33.33%, coincidències 7)

- l'autenticació ha fallat (usada 28.57%, coincidències 6)

- autentificació fallida (usada 9.52%, coincidències 2)

- ha fallat l'autenticació. (usada 9.52%, coincidències 2)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.76%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.76%, coincidències 1)

- error d'autenticació (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.76%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 56.25%, coincidències 9)

- l'autenticació ha fallat. (usada 25.00%, coincidències 4)

- l'autentificació ha fallat. (usada 12.50%, coincidències 2)

- autenticació fallida. (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 14)

authentication required es requereix autenticació

- es requereix autenticació (usada 35.48%, coincidències 11)

- cal autenticació (usada 32.26%, coincidències 10)

- es necessita autenticació (usada 12.90%, coincidències 4)

- cal l'autenticació (usada 3.23%, coincidències 1)

- autenticació obligatòria (usada 3.23%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 3.23%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 3.23%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 3.23%, coincidències 1)

- cal autenticar-se (usada 3.23%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 93.06%, coincidències 201)

- autor/a (usada 5.56%, coincidències 12)

- author (usada 0.46%, coincidències 1)

- creat per (usada 0.46%, coincidències 1)

- autoria (usada 0.46%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 93.33%, coincidències 14)

- nom de l'autor/a (usada 6.67%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 64.52%, coincidències 20)

- autors (usada 22.58%, coincidències 7)

- autoria (usada 6.45%, coincidències 2)

- autor/s (usada 6.45%, coincidències 2)

authorization autorització

- autorització (usada 90.00%, coincidències 9)

- authorization (usada 10.00%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 64.29%, coincidències 9)

- autoritzar (usada 35.71%, coincidències 5)

authors autors

- autors (usada 91.23%, coincidències 52)

- autors/es (usada 8.77%, coincidències 5)

auto automàtic

- automàtic (usada 53.21%, coincidències 83)

- auto (usada 38.46%, coincidències 60)

- automàtica (usada 5.13%, coincidències 8)

- autom. (usada 1.28%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.28%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.64%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 10.00%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 81.82%, coincidències 9)

- desament automàtic (usada 18.18%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 60.00%, coincidències 6)

- seleccionar automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- selecciona automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

- autoselecciona (usada 10.00%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 44.44%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 33.33%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 22.22%, coincidències 2)

autocomplete compleció automàtica

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 25.00%, coincidències 2)

- autocompletar (usada 12.50%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 12.50%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 15)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 2)

- detecta automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 38.89%, coincidències 7)

- autocompletar (usada 22.22%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 11.11%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 5.56%, coincidències 1)

- autocompleta (usada 5.56%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 5.56%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 5.56%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 5.56%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 84.23%, coincidències 187)

- automàtica (usada 15.32%, coincidències 34)

- per defecte (usada 0.45%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 85.71%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 14.29%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 91.30%, coincidències 21)

- automàtic (usada 4.35%, coincidències 1)

- automàtica (usada 4.35%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 58.33%, coincidències 7)

- reprodueix automàticament (usada 33.33%, coincidències 4)

- reprod. automàt. (usada 8.33%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 43.75%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 25.00%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 18.75%, coincidències 3)

- desada automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 6.25%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 66.67%, coincidències 10)

- engegada automàtica (usada 13.33%, coincidències 2)

- inicialització automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

- autoinici (usada 6.67%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.67%, coincidències 1)

auxiliary auxiliar

- auxiliar (usada 85.71%, coincidències 6)

- auxiliars (usada 14.29%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.22%, coincidències 35)

- disponibiltat (usada 2.78%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.58%, coincidències 102)

- disponibles (usada 4.59%, coincidències 5)

- reservat (usada 0.92%, coincidències 1)

- disponibilitat (usada 0.92%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 13)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 91.67%, coincidències 11)

- odres disponibles (usada 8.33%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 10)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 16)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 55.56%, coincidències 5)

- llengües disponibles (usada 44.44%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 80.00%, coincidències 8)

- plugins disponibles (usada 20.00%, coincidències 2)

available profiles perfils disponibles

- perfils disponibles (usada 71.43%, coincidències 5)

- dispositius disponibles (usada 28.57%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 90.00%, coincidències 9)

- actualitzacions disponibles. (usada 10.00%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 17)

average mitjana

- mitjana (usada 85.00%, coincidències 51)

- average (usada 3.33%, coincidències 2)

- mitja (usada 3.33%, coincidències 2)

- promig (usada 1.67%, coincidències 1)

- normal (usada 1.67%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.67%, coincidències 1)

- percentatge (usada 1.67%, coincidències 1)

- mig (usada 1.67%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 88.89%, coincidències 16)

- avestà (usada 11.11%, coincidències 2)

avg mitjana

- mitjana (usada 71.43%, coincidències 5)

- avg (usada 14.29%, coincidències 1)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 96.00%, coincidències 24)

- lluny (usada 4.00%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 20)

axis eix

- eix (usada 75.00%, coincidències 15)

- eixos (usada 15.00%, coincidències 3)

- potències de l'eix (usada 5.00%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 5.00%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 91.67%, coincidències 11)

- aymara (usada 8.33%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 70.00%, coincidències 21)

- azerbaitjan (usada 23.33%, coincidències 7)

- azerbaijan (usada 3.33%, coincidències 1)

- azerbadjan (usada 3.33%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 80.00%, coincidències 16)

- àceri (usada 5.00%, coincidències 1)

- azerbaidjanès (usada 5.00%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.00%, coincidències 1)

- azerí (usada 5.00%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 11)

azores açores

- açores (usada 50.00%, coincidències 4)

- azores (usada 50.00%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 66.67%, coincidències 6)

- lapislàtzuli (usada 11.11%, coincidències 1)

- azure (usada 11.11%, coincidències 1)

- atzurat (usada 11.11%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 7)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 8)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 8)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 8)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 7)

b8 b8

- b8 (usada 100.00%, coincidències 6)

baby nadó

- nadó (usada 50.00%, coincidències 4)

- bebè (usada 25.00%, coincidències 2)

- al·lot/a (usada 12.50%, coincidències 1)

- baby (sena i marne) (usada 12.50%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 88.74%, coincidències 323)

- endarrere (usada 2.75%, coincidències 10)

- tornar (usada 1.65%, coincidències 6)

- torna (usada 1.65%, coincidències 6)

- revers (usada 1.37%, coincidències 5)

- darrere (usada 0.82%, coincidències 3)

- esquena (usada 0.55%, coincidències 2)

- anterior (usada 0.55%, coincidències 2)

- retrocedeix (usada 0.27%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.27%, coincidències 1)

- darrera (usada 0.27%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.27%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

back to list torna a la llista

- torna a la llista (usada 75.00%, coincidències 6)

- tornar al llistat (usada 25.00%, coincidències 2)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 62.50%, coincidències 5)

- torna a l'inici (usada 25.00%, coincidències 2)

- tornar amunt (usada 12.50%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 33.33%, coincidències 4)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 90.00%, coincidències 162)

- segon pla (usada 2.78%, coincidències 5)

- rerefons (usada 2.22%, coincidències 4)

- en segon pla (usada 1.11%, coincidències 2)

- fons de pantalla (usada 1.11%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.11%, coincidències 2)

- fons d'escriptori (usada 0.56%, coincidències 1)

- fons de l'escriptori (usada 0.56%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.56%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 75.71%, coincidències 106)

- color del fons (usada 24.29%, coincidències 34)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 30)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 92.86%, coincidències 13)

- opacitat de fons (usada 7.14%, coincidències 1)

backgrounds fons

- fons (usada 80.00%, coincidències 8)

- fons de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrabarra (usada 10.00%, coincidències 1)

- barra invertida (usada 10.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 96.43%, coincidències 27)

- tecla d'esborrar (usada 3.57%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 80.56%, coincidències 29)

- backup (usada 5.56%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- còpia (usada 2.78%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 85.71%, coincidències 6)

- fes còpia de seguretat (usada 14.29%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 94.44%, coincidències 17)

- còpies (usada 5.56%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 61.11%, coincidències 11)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 2)

- recula (usada 5.56%, coincidències 1)

- backward (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedir (usada 5.56%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 5.56%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 63.64%, coincidències 7)

- cap enrere (usada 27.27%, coincidències 3)

- endarrere (usada 9.09%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 50.00%, coincidències 7)

- dolenta (usada 42.86%, coincidències 6)

- malament (usada 7.14%, coincidències 1)

bad request sol·licitud no vàlida

- sol·licitud no vàlida (usada 30.00%, coincidències 6)

- sol·licitud incorrecta (usada 25.00%, coincidències 5)

- petició incorrecta (usada 15.00%, coincidències 3)

- petició errònia (usada 15.00%, coincidències 3)

- la petició és incorrecta (usada 5.00%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 5.00%, coincidències 1)

- mala sol·licitud (usada 5.00%, coincidències 1)

bad signature signatura dolenta

- signatura dolenta (usada 30.00%, coincidències 3)

- signatura errònia (usada 20.00%, coincidències 2)

- signatura incorrecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- signatura incorrecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- la signatura és incorrecta (usada 10.00%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 10.00%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 54.55%, coincidències 6)

- insígnia (usada 45.45%, coincidències 5)

badges insígnies

- insígnies (usada 70.00%, coincidències 7)

- globus (usada 20.00%, coincidències 2)

- distintius (usada 10.00%, coincidències 1)

bag bossa

- bossa (usada 57.14%, coincidències 4)

- sac (usada 28.57%, coincidències 2)

- bosses (usada 14.29%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 9)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.24%, coincidències 20)

- bahamas (usada 4.76%, coincidències 1)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 20)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 71.43%, coincidències 5)

- baku (usada 28.57%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 65.96%, coincidències 31)

- saldo (usada 21.28%, coincidències 10)

- saldo pendent (usada 4.26%, coincidències 2)

- equilibri (usada 4.26%, coincidències 2)

- arqueig de caixa (usada 2.13%, coincidències 1)

- balança (usada 2.13%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 15)

ball bola

- bola (usada 57.14%, coincidències 4)

- pilota (usada 42.86%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 87.50%, coincidències 14)

- baltic (usada 12.50%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 77.78%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 22.22%, coincidències 2)

bamboo bambú

- bambú (usada 62.50%, coincidències 5)

- bamboo (usada 37.50%, coincidències 3)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

banana plàtan

- plàtan (usada 90.00%, coincidències 9)

- banana (usada 10.00%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 72.73%, coincidències 8)

- fleix (usada 9.09%, coincidències 1)

- grup (usada 9.09%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 9.09%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 75.00%, coincidències 15)

- ample de banda (usada 20.00%, coincidències 4)

- ample banda (usada 5.00%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 9)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 81.48%, coincidències 22)

- bangladesh (usada 18.52%, coincidències 5)

bank banc

- banc (usada 90.91%, coincidències 20)

- bank (usada 4.55%, coincidències 1)

- bancari (usada 4.55%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 75.00%, coincidències 18)

- rètol (usada 8.33%, coincidències 2)

- banner (usada 8.33%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.17%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.17%, coincidències 1)

banners bàners

- bàners (usada 66.67%, coincidències 6)

- banners (usada 22.22%, coincidències 2)

- anuncis - pancartes (usada 11.11%, coincidències 1)

bar bar

- bar (usada 50.00%, coincidències 19)

- barra (usada 44.74%, coincidències 17)

- barra de compàs (usada 2.63%, coincidències 1)

- bar de copes (usada 2.63%, coincidències 1)

bar chart gràfic de barres

- gràfic de barres (usada 46.15%, coincidències 6)

- diagrama de barres (usada 46.15%, coincidències 6)

- gràfica de barres (usada 7.69%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 94.74%, coincidències 18)

- barbade (usada 5.26%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 10)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 92.31%, coincidències 12)

- codi de barra (usada 7.69%, coincidències 1)

bark lladruc

- lladruc (usada 42.86%, coincidències 3)

- escorça (usada 28.57%, coincidències 2)

- bark (usada 14.29%, coincidències 1)

- gos (usada 14.29%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 50.00%, coincidències 5)

- bars (usada 20.00%, coincidències 2)

- bar (usada 10.00%, coincidències 1)

- barç (usada 10.00%, coincidències 1)

- mbars (usada 10.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 94.74%, coincidències 36)

- base (topologia) (usada 2.63%, coincidències 1)

- bàsic (usada 2.63%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 9)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 8)

baseball beisbol

- beisbol (usada 66.67%, coincidències 6)

- pilota de beisbol (usada 22.22%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 11.11%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 90.00%, coincidències 9)

- creat a (usada 10.00%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 12)

basic bàsic

- bàsic (usada 84.85%, coincidències 56)

- bàsica (usada 7.58%, coincidències 5)

- basic (usada 4.55%, coincidències 3)

- opcions bàsiques (usada 1.52%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.52%, coincidències 1)

basic info informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 9)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 14)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 90.00%, coincidències 9)

- llatí basic (usada 10.00%, coincidències 1)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 27.78%, coincidències 5)

- configuració bàsica (usada 27.78%, coincidències 5)

- ajusts bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- arranjament bàsic (usada 11.11%, coincidències 2)

- arranjaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.56%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 50.00%, coincidències 4)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

- instruccions (usada 12.50%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 31)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 46.15%, coincidències 6)

- pilota de bàsquet (usada 30.77%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 23.08%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 85.71%, coincidències 24)

- èuscar (usada 3.57%, coincidències 1)

- euskera (usada 3.57%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 3.57%, coincidències 1)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.57%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 41.18%, coincidències 7)

- baixos (usada 23.53%, coincidències 4)

- greus (usada 23.53%, coincidències 4)

- clau de fa (usada 5.88%, coincidències 1)

- bass (usada 5.88%, coincidències 1)

bass boost sense accentuació dels baixos

- sense accentuació dels baixos (usada 28.57%, coincidències 2)

- accentuació de baixos (usada 14.29%, coincidències 1)

- potencia els greus (usada 14.29%, coincidències 1)

- amplificació de baixos (usada 14.29%, coincidències 1)

- potència de greus (usada 14.29%, coincidències 1)

- accentuació dels baixos (usada 14.29%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 7)

battery bateria

- bateria (usada 90.32%, coincidències 28)

- pila (usada 3.23%, coincidències 1)

- battery (usada 3.23%, coincidències 1)

- bateria elèctrica (usada 3.23%, coincidències 1)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 62.50%, coincidències 5)

- nivell de bateria (usada 37.50%, coincidències 3)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 75.00%, coincidències 6)

- bits per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- taxa de baud (usada 12.50%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 50.00%, coincidències 22)

- bcc (usada 29.55%, coincidències 13)

- c/o (usada 20.45%, coincidències 9)

beach platja

- platja (usada 92.31%, coincidències 12)

- beach (usada 7.69%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 5)

- far (usada 20.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 20.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 10.00%, coincidències 1)

beam agrupació

- agrupació (usada 37.50%, coincidències 3)

- mànega (usada 25.00%, coincidències 2)

- raig (usada 12.50%, coincidències 1)

- barra (usada 12.50%, coincidències 1)

- bigues (usada 12.50%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 83.33%, coincidències 5)

- bear (usada 16.67%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 80.00%, coincidències 8)

- cops per minut (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 10.00%, coincidències 1)

bed llit

- llit (usada 88.89%, coincidències 8)

- llits (usada 11.11%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 45.45%, coincidències 5)

- so (usada 18.18%, coincidències 2)

- fes sonar (usada 9.09%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 9.09%, coincidències 1)

- xiula (usada 9.09%, coincidències 1)

- emet un to (usada 9.09%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 7)

before abans

- abans (usada 80.82%, coincidències 59)

- abans de (usada 13.70%, coincidències 10)

- anterior (usada 2.74%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.37%, coincidències 1)

- before (usada 1.37%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 40.00%, coincidències 8)

- començament (usada 25.00%, coincidències 5)

- comença (usada 20.00%, coincidències 4)

- començar (usada 5.00%, coincidències 1)

- principi (usada 5.00%, coincidències 1)

- begin (usada 5.00%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 84.62%, coincidències 11)

- novell (usada 15.38%, coincidències 2)

beginning inici

- inici (usada 31.25%, coincidències 5)

- començament (usada 31.25%, coincidències 5)

- començant (usada 12.50%, coincidències 2)

- vés al principi (usada 6.25%, coincidències 1)

- principi (usada 6.25%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 6.25%, coincidències 1)

- sortida (usada 6.25%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 52.63%, coincidències 10)

- comença per (usada 47.37%, coincidències 9)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 37)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 14)

beijing pequín

- pequín (usada 92.31%, coincidències 12)

- beijing (usada 7.69%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 82.14%, coincidències 23)

- bielorrússia (usada 7.14%, coincidències 2)

- belarus (usada 3.57%, coincidències 1)

- bielorússia (desambiguació) (usada 3.57%, coincidències 1)

- biélorusia (usada 3.57%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.67%, coincidències 29)

- bielorúsa (usada 3.33%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 33)

belize belize

- belize (usada 95.65%, coincidències 22)

- belice (usada 4.35%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 66.67%, coincidències 8)

- timbre (usada 16.67%, coincidències 2)

- so d'avís (usada 16.67%, coincidències 2)

below per sota

- per sota (usada 42.50%, coincidències 17)

- a sota (usada 27.50%, coincidències 11)

- sota (usada 15.00%, coincidències 6)

- inferior (usada 7.50%, coincidències 3)

- part inferior (usada 2.50%, coincidències 1)

- a continuació (usada 2.50%, coincidències 1)

- baix (usada 2.50%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 71.43%, coincidències 5)

- bench (usada 14.29%, coincidències 1)

- banc per seure (usada 14.29%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 62.50%, coincidències 5)

- prova de rendiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 36)

benin benín

- benín (usada 90.91%, coincidències 20)

- benin (usada 9.09%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 91.67%, coincidències 11)

- berlin (usada 8.33%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 63.16%, coincidències 12)

- bermudes (usada 36.84%, coincidències 7)

best màxima

- màxima (usada 38.46%, coincidències 10)

- millor (usada 34.62%, coincidències 9)

- la millor (usada 7.69%, coincidències 2)

- el millor (usada 7.69%, coincidències 2)

- el millor possible (usada 3.85%, coincidències 1)

- superior (usada 3.85%, coincidències 1)

- cordialment (usada 3.85%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 58.82%, coincidències 10)

- millor ajustament (usada 17.65%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 11.76%, coincidències 2)

- el millor encaix (usada 5.88%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 5.88%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 97.06%, coincidències 33)

- β ( beta minúscula) (usada 2.94%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 91.30%, coincidències 21)

- between (usada 8.70%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 50.00%, coincidències 4)

- bisella (usada 37.50%, coincidències 3)

- obliqua (usada 12.50%, coincidències 1)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.44%, coincidències 17)

- bután (usada 5.56%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 18)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 17)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 10)

big gran

- gran (usada 90.00%, coincidències 9)

- big (usada 10.00%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.67%, coincidències 58)

- major (usada 3.33%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 8)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- llei (usada 10.00%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 10.00%, coincidències 1)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 14)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 80.00%, coincidències 8)

- direcció de facturació (usada 20.00%, coincidències 2)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 66.67%, coincidències 6)

- dades de facturació (usada 33.33%, coincidències 3)

binary binari

- binari (usada 87.18%, coincidències 34)

- binària (usada 5.13%, coincidències 2)

- binary (usada 2.56%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.56%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.56%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

bind unir

- unir (usada 37.50%, coincidències 3)

- lligam (usada 12.50%, coincidències 1)

- vincular (usada 12.50%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 12.50%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernar (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 56.25%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 12.50%, coincidències 2)

- associació (usada 6.25%, coincidències 1)

- unint (usada 6.25%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 6.25%, coincidències 1)

- vinculant (usada 6.25%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 6.25%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 60.00%, coincidències 6)

- binomi (usada 20.00%, coincidències 2)

- binòmica (usada 20.00%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 83.33%, coincidències 5)

- viá (usada 16.67%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 9)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 11)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 73.53%, coincidències 25)

- data de naixement (usada 17.65%, coincidències 6)

- natalici (usada 5.88%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 2.94%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 87.50%, coincidències 7)

- birmà (usada 12.50%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 55.56%, coincidències 5)

- bits (usada 22.22%, coincidències 2)

- mica (usada 11.11%, coincidències 1)

- mos (usada 11.11%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 47.06%, coincidències 8)

- bits de profunditat (usada 23.53%, coincidències 4)

- nombre de bits (usada 11.76%, coincidències 2)

- bits per color (usada 5.88%, coincidències 1)

- profunditat de mostreig (usada 5.88%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 5.88%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 45.00%, coincidències 9)

- velocitat de bits (usada 45.00%, coincidències 9)

- velocitat de transmissió (usada 5.00%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.00%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 13)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 17)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 80.56%, coincidències 29)

- velocitat de bits (usada 8.33%, coincidències 3)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.78%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 2.78%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.78%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.78%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 10)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 10)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 93.75%, coincidències 15)

- client bittorrent (usada 6.25%, coincidències 1)

black negre

- negre (usada 86.41%, coincidències 89)

- negres (usada 5.83%, coincidències 6)

- gruixut (usada 2.91%, coincidències 3)

- ordena (usada 2.91%, coincidències 3)

- negra (usada 1.94%, coincidències 2)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 28)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 96.15%, coincidències 25)

- en blanc i negre (usada 3.85%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 13)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 16)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 48.72%, coincidències 19)

- buit (usada 28.21%, coincidències 11)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 3)

- blanc (usada 5.13%, coincidències 2)

- blank (usada 5.13%, coincidències 2)

- buida (usada 2.56%, coincidències 1)

- negre (usada 2.56%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 84.62%, coincidències 11)

- pàgina buida (usada 15.38%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 52.94%, coincidències 9)

- mescla (usada 23.53%, coincidències 4)

- fusiona (usada 5.88%, coincidències 1)

- mesclar (usada 5.88%, coincidències 1)

- transició (usada 5.88%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.88%, coincidències 1)

blend mode mode de mescla

- mode de mescla (usada 46.67%, coincidències 7)

- mode de barreja (usada 26.67%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 20.00%, coincidències 3)

- mode (usada 6.67%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpellejar (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 38.89%, coincidències 35)

- bloca (usada 30.00%, coincidències 27)

- bloquejar (usada 11.11%, coincidències 10)

- bloqueja (usada 10.00%, coincidències 9)

- blocs (usada 3.33%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.22%, coincidències 2)

- bloqueig (usada 1.11%, coincidències 1)

- block (usada 1.11%, coincidències 1)

- bloquejats (usada 1.11%, coincidències 1)

- bossell (usada 1.11%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 75.00%, coincidències 9)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 16.67%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 8.33%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 60.00%, coincidències 6)

- elements de blocs (usada 20.00%, coincidències 2)

- blocar elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 10.00%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 63.64%, coincidències 7)

- blocatge d'usuaris (usada 9.09%, coincidències 1)

- bloquejar l'usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 9.09%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 56.86%, coincidències 29)

- bloquejat (usada 25.49%, coincidències 13)

- bloquejada (usada 3.92%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 3.92%, coincidències 2)

- blocats (usada 3.92%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 1.96%, coincidències 1)

- bloca (usada 1.96%, coincidències 1)

- blocades (usada 1.96%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 55.56%, coincidències 5)

- usuaris bloquejats (usada 44.44%, coincidències 4)

blockquote cita

- cita (usada 38.46%, coincidències 5)

- bloc de citació (usada 23.08%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 15.38%, coincidències 2)

- cita en bloc (usada 15.38%, coincidències 2)

- citació (usada 7.69%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 93.55%, coincidències 29)

- bloquejos (usada 3.23%, coincidències 1)

- quadrets (usada 3.23%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 82.61%, coincidències 19)

- bloc (usada 13.04%, coincidències 3)

- publicar al blog (usada 4.35%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 83.33%, coincidències 5)

- blocs (usada 16.67%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.91%, coincidències 10)

- blue-ray (usada 9.09%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 97.48%, coincidències 155)

- blava (usada 1.89%, coincidències 3)

- blue (usada 0.63%, coincidències 1)

blueberry nabiu

- nabiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- mirtil (usada 14.29%, coincidències 1)

- blueberry (usada 14.29%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 43)

blur difumina

- difumina (usada 31.71%, coincidències 13)

- difuminat (usada 26.83%, coincidències 11)

- difuminar (usada 26.83%, coincidències 11)

- borrós (usada 9.76%, coincidències 4)

- difuminada (usada 2.44%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.44%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 8)

board tauler

- tauler (usada 59.09%, coincidències 13)

- placa (usada 13.64%, coincidències 3)

- tauló (usada 4.55%, coincidències 1)

- targeta (usada 4.55%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 4.55%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 4.55%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 4.55%, coincidències 1)

- taula (usada 4.55%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 50.00%, coincidències 6)

- barca (usada 41.67%, coincidències 5)

- veler (usada 8.33%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 90.20%, coincidències 46)

- body (usada 3.92%, coincidències 2)

- missatge (usada 1.96%, coincidències 1)

- text (usada 1.96%, coincidències 1)

- cos del missatge (usada 1.96%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 99.41%, coincidències 169)

- marcat (usada 0.59%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 72.73%, coincidències 8)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 14)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.43%, coincidències 27)

- bolivia (usada 3.57%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 7)

bond vinculació

- vinculació (usada 18.18%, coincidències 2)

- bo (usada 18.18%, coincidències 2)

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- obligació (usada 9.09%, coincidències 1)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 39)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 38.98%, coincidències 23)

- adreça d'interès (usada 28.81%, coincidències 17)

- punt (usada 5.08%, coincidències 3)

- punt de llibre (usada 5.08%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 5.08%, coincidències 3)

- preferit (usada 5.08%, coincidències 3)

- adreça d'interés (usada 1.69%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.69%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.69%, coincidències 1)

- marcadors (usada 1.69%, coincidències 1)

- marca (usada 1.69%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 1.69%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.69%, coincidències 1)

bookmark all tabs afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès

- afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix-hi totes les pestanyes (usada 16.67%, coincidències 2)

- apunta com adreces d'interès totes les pestanyes (usada 8.33%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom de marcatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 6)

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 27.78%, coincidències 5)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 2)

- apunta aquesta pàgina (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 5.56%, coincidències 1)

- marqueu aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 50.00%, coincidències 75)

- marcadors (usada 36.00%, coincidències 54)

- preferits (usada 4.67%, coincidències 7)

- punts (usada 4.00%, coincidències 6)

- favorits (usada 2.67%, coincidències 4)

- punts de lectura (usada 1.33%, coincidències 2)

- punts d'interès (usada 0.67%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.67%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 25)

bool bool

- bool (usada 83.33%, coincidències 15)

- booleà (usada 16.67%, coincidències 3)

boolean booleà

- booleà (usada 96.43%, coincidències 27)

- boolean (usada 3.57%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boost accentuació

- accentuació (usada 28.57%, coincidències 2)

- impuls (usada 28.57%, coincidències 2)

- augmenta (usada 14.29%, coincidències 1)

- potenciar (usada 14.29%, coincidències 1)

- recomana (usada 14.29%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 52.94%, coincidències 9)

- boot (usada 17.65%, coincidències 3)

- bota (usada 11.76%, coincidències 2)

- bota malaia (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrancada (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrenca (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 90.91%, coincidències 10)

- zhuyin (usada 9.09%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 9)

border vora

- vora (usada 62.96%, coincidències 51)

- contorn (usada 16.05%, coincidències 13)

- frontera (usada 14.81%, coincidències 12)

- vores (usada 2.47%, coincidències 2)

- marge (usada 2.47%, coincidències 2)

- només la vora (usada 1.23%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 48.15%, coincidències 13)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 6)

- color de les vores (usada 7.41%, coincidències 2)

- color del marge (usada 7.41%, coincidències 2)

- color de la bora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de vora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de contorn (usada 3.70%, coincidències 1)

- color del costat (usada 3.70%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 59.09%, coincidències 13)

- amplada del contorn (usada 22.73%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 9.09%, coincidències 2)

- gruix de la vora (usada 4.55%, coincidències 1)

- amplada de contorn (usada 4.55%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 93.02%, coincidències 40)

- contorns (usada 4.65%, coincidències 2)

- cantonades (usada 2.33%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.91%, coincidències 20)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.55%, coincidències 1)

- bòsnia i herzegovina (usada 4.55%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 88.46%, coincidències 23)

- bosni (usada 11.54%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 75.00%, coincidències 9)

- robot (usada 16.67%, coincidències 2)

- inferior (usada 8.33%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 50.00%, coincidències 27)

- tots dos (usada 27.78%, coincidències 15)

- ambdues (usada 7.41%, coincidències 4)

- ambdós|els dos|tots dos (usada 1.85%, coincidències 1)

- tots (usada 1.85%, coincidències 1)

- both (usada 1.85%, coincidències 1)

- de tots dos (usada 1.85%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 1.85%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 1.85%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.85%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.85%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.00%, coincidències 19)

- botsuana (usada 5.00%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 28.57%, coincidències 2)

- pula botswanesa (usada 28.57%, coincidències 2)

bottle ampolla

- ampolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- botella (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 57.43%, coincidències 116)

- baix (usada 14.85%, coincidències 30)

- part inferior (usada 12.38%, coincidències 25)

- a baix (usada 8.42%, coincidències 17)

- al final (usada 0.99%, coincidències 2)

- capdavall (usada 0.99%, coincidències 2)

- avall (usada 0.99%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.99%, coincidències 2)

- a sota (usada 0.50%, coincidències 1)

- sota (usada 0.50%, coincidències 1)

- natges (usada 0.50%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.50%, coincidències 1)

- fons (usada 0.50%, coincidències 1)

- final (usada 0.50%, coincidències 1)

bottom center inferior centre

- inferior centre (usada 25.00%, coincidències 2)

- a baix centre (usada 25.00%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 12.50%, coincidències 1)

- baix centre (usada 12.50%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 12.50%, coincidències 1)

- inferior central (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 52.38%, coincidències 22)

- a baix esquerra (usada 9.52%, coincidències 4)

- baix esquerra (usada 7.14%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 7.14%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 7.14%, coincidències 3)

- baix a l'esquerra (usada 4.76%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 4.76%, coincidències 2)

- zona inferior esquerra (usada 2.38%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.38%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 2.38%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 95.00%, coincidències 19)

- vora inferior (usada 5.00%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 53.66%, coincidències 22)

- a baix a la dreta (usada 12.20%, coincidències 5)

- baix dreta (usada 7.32%, coincidències 3)

- part inferior dreta (usada 7.32%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 7.32%, coincidències 3)

- baix a la dreta (usada 4.88%, coincidències 2)

- extrem inferior dret (usada 2.44%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 2.44%, coincidències 1)

- part inferior a la dreta (usada 2.44%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 13)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 50.00%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 25.00%, coincidències 2)

- a baix-esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- baix a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- a baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix a la dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 40.00%, coincidències 6)

- rebota (usada 20.00%, coincidències 3)

- bounce (usada 6.67%, coincidències 1)

- retorn (usada 6.67%, coincidències 1)

- repetició (usada 6.67%, coincidències 1)

- botar (usada 6.67%, coincidències 1)

- retornats (usada 6.67%, coincidències 1)

- retornar (usada 6.67%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa contenidora (usada 20.00%, coincidències 3)

- volum delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- quadre delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- caixa de delimitació (usada 6.67%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 6.67%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 6.67%, coincidències 1)

- límits (usada 6.67%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 81.25%, coincidències 13)

- bouvet (usada 18.75%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 35.00%, coincidències 14)

- quadre (usada 32.50%, coincidències 13)

- casella (usada 12.50%, coincidències 5)

- capsa (usada 12.50%, coincidències 5)

- box (usada 2.50%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.50%, coincidències 1)

- boix (usada 2.50%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 20.00%, coincidències 2)

- box drawing (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de línies (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 10.00%, coincidències 1)

boxes caixes

- caixes (usada 42.86%, coincidències 3)

- caselles (usada 14.29%, coincidències 1)

- quadres (usada 14.29%, coincidències 1)

- màquines (usada 14.29%, coincidències 1)

- capses (usada 14.29%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 45.83%, coincidències 11)

- ppm (usada 29.17%, coincidències 7)

- tempo (usada 16.67%, coincidències 4)

- tpm (usada 4.17%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 4.17%, coincidències 1)

bracket claudàtor

- claudàtor (usada 90.91%, coincidències 10)

- suport (usada 9.09%, coincidències 1)

brackets claudàtors

- claudàtors (usada 37.50%, coincidències 6)

- parèntesis (usada 37.50%, coincidències 6)

- exp. escalonades (usada 6.25%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 6.25%, coincidències 1)

- tanques (usada 6.25%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 6.25%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 44.44%, coincidències 4)

- plantilles braille (usada 33.33%, coincidències 3)

- alfabet braille (usada 11.11%, coincidències 1)

- patrons de braille (usada 11.11%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 84.62%, coincidències 22)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 93.33%, coincidències 14)

- marca comercial (usada 6.67%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 38)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 66.67%, coincidències 6)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

- portuguès (brasil) (usada 11.11%, coincidències 1)

- portuguès del brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 80.00%, coincidències 8)

- real (usada 20.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 10)

breadcrumb fil d'ariadna

- fil d'ariadna (usada 42.86%, coincidències 3)

- breadcrumb (usada 28.57%, coincidències 2)

- àrea de selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta de navegació (usada 14.29%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 43.75%, coincidències 7)

- trenca (usada 12.50%, coincidències 2)

- interromp (usada 6.25%, coincidències 1)

- interrupció (usada 6.25%, coincidències 1)

- divisió (usada 6.25%, coincidències 1)

- salta (usada 6.25%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 6.25%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 6.25%, coincidències 1)

- pausa (usada 6.25%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 62.50%, coincidències 5)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 75.00%, coincidències 6)

- punts d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 25)

brick maó

- maó (usada 85.71%, coincidències 6)

- brick (usada 14.29%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 96.00%, coincidències 24)

- pont de comandament (usada 4.00%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 78.57%, coincidències 11)

- brillantor (usada 7.14%, coincidències 1)

- lluminós (usada 7.14%, coincidències 1)

- lluentor (usada 7.14%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 90.22%, coincidències 83)

- lluminositat (usada 5.43%, coincidències 5)

- brillant (usada 1.09%, coincidències 1)

- (brillantor|lluentor) (usada 1.09%, coincidències 1)

- claror (usada 1.09%, coincidències 1)

- lluentor (usada 1.09%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 52.63%, coincidències 10)

- porta endavant (usada 21.05%, coincidències 4)

- portar a primer pla (usada 10.53%, coincidències 2)

- en primer terme (usada 5.26%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.26%, coincidències 1)

- envia al davant (usada 5.26%, coincidències 1)

british columbia colúmbia britànica

- colúmbia britànica (usada 71.43%, coincidències 5)

- british columbia (usada 28.57%, coincidències 2)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 90.91%, coincidències 10)

- angles britànic (usada 9.09%, coincidències 1)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 85.71%, coincidències 6)

- illes verge (britàniques) (usada 14.29%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 71.43%, coincidències 20)

- retransmetre (usada 7.14%, coincidències 2)

- redifusió (usada 7.14%, coincidències 2)

- envia a tots (usada 7.14%, coincidències 2)

- difusió general (usada 3.57%, coincidències 1)

- de difusió (usada 3.57%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 58.33%, coincidències 7)

- discontínua (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencats (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencada (usada 8.33%, coincidències 1)

- espatllat (usada 8.33%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 7)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 27)

browse navega

- navega (usada 77.45%, coincidències 182)

- explora (usada 9.79%, coincidències 23)

- navegar (usada 4.68%, coincidències 11)

- examina (usada 2.98%, coincidències 7)

- explorar (usada 1.70%, coincidències 4)

- navegació (usada 0.85%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.43%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.43%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.43%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.43%, coincidències 1)

- índex (usada 0.43%, coincidències 1)

- navegueu (usada 0.43%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 46.15%, coincidències 6)

- navegador de fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

- explorar els arxius (usada 7.69%, coincidències 1)

browse the web navegueu pel web

- navegueu pel web (usada 30.00%, coincidències 3)

- navegueu per la xarxa (usada 30.00%, coincidències 3)

- navega per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navegar per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navega la web (usada 10.00%, coincidències 1)

- navegueu per la web (usada 10.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 97.78%, coincidències 44)

- browser (usada 2.22%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 40.00%, coincidències 6)

- navegant (usada 20.00%, coincidències 3)

- explorant (usada 13.33%, coincidències 2)

- exploració (usada 13.33%, coincidències 2)

- navega (usada 6.67%, coincidències 1)

- examinant (usada 6.67%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 11)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 11)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 69.23%, coincidències 9)

- brunei darussalam (usada 23.08%, coincidències 3)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.69%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 69.23%, coincidències 9)

- brotxa (usada 15.38%, coincidències 2)

- raspall (usada 7.69%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 7.69%, coincidències 1)

brushes pinzells

- pinzells (usada 100.00%, coincidències 8)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- regió de brussel·les-capital (usada 9.09%, coincidències 1)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 8)

bubble bombolla

- bombolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- bombolles (usada 12.50%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 88.89%, coincidències 8)

- bafarades (usada 11.11%, coincidències 1)

bucket galleda

- galleda (usada 55.56%, coincidències 5)

- cubeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- cub (usada 11.11%, coincidències 1)

- catúfol (usada 11.11%, coincidències 1)

- fossa sèptica (usada 11.11%, coincidències 1)

buddy company

- company (usada 84.62%, coincidències 11)

- amic (usada 15.38%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 11)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 10)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 100.00%, coincidències 9)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 80.00%, coincidències 8)

- mida del buffer (usada 10.00%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 10.00%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 4)

- desant a la memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 2)

- precàrrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

buffers memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 28.57%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 28.57%, coincidències 2)

- búfers (usada 14.29%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 14.29%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 14.29%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- error (usada 20.00%, coincidències 2)

- cuca (usada 20.00%, coincidències 2)

- bug (usada 10.00%, coincidències 1)

- errada (usada 10.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 76.92%, coincidències 10)

- buginès (usada 23.08%, coincidències 3)

bugs errors

- errors (usada 87.50%, coincidències 7)

- errors de programari (usada 12.50%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 60.00%, coincidències 6)

- bugui (usada 40.00%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 33.33%, coincidències 13)

- construcció (usada 25.64%, coincidències 10)

- muntatge (usada 15.38%, coincidències 6)

- fase (usada 10.26%, coincidències 4)

- compilació (usada 5.13%, coincidències 2)

- munta (usada 5.13%, coincidències 2)

- build (usada 2.56%, coincidències 1)

- generar (usada 2.56%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 50.00%, coincidències 11)

- construcció (usada 13.64%, coincidències 3)

- edificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- creant (usada 4.55%, coincidències 1)

- compilant (usada 4.55%, coincidències 1)

- construint (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 4.55%, coincidències 1)

- construir (usada 4.55%, coincidències 1)

- muntatge (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 4.55%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 76.92%, coincidències 20)

- incorporat (usada 15.38%, coincidències 4)

- inclòs (usada 3.85%, coincidències 1)

- integrada (usada 3.85%, coincidències 1)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 32)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.56%, coincidències 40)

- bulgar (usada 2.44%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 80.00%, coincidències 8)

- lev (usada 20.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 66.67%, coincidències 12)

- vinyeta (usada 11.11%, coincidències 2)

- bala (usada 11.11%, coincidències 2)

- • (símbol pic) (usada 5.56%, coincidències 1)

- pics (usada 5.56%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 70.00%, coincidències 7)

- llista amb pics (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 10.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 11)

- llista amb pics (usada 18.18%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 18.18%, coincidències 4)

- llista no numerada (usada 4.55%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 4.55%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 4.55%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 84.62%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 15.38%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 61.54%, coincidències 8)

- embolcall (usada 15.38%, coincidències 2)

- agrupació (usada 15.38%, coincidències 2)

- agrupar (usada 7.69%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 88.89%, coincidències 16)

- burkina fasso (usada 5.56%, coincidències 1)

- burquina faso (usada 5.56%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 90.00%, coincidències 18)

- burmès (usada 5.00%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 5.00%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 24.00%, coincidències 6)

- gravar (usada 24.00%, coincidències 6)

- grava (usada 16.00%, coincidències 4)

- cremat (usada 16.00%, coincidències 4)

- enregistra (usada 8.00%, coincidències 2)

- cremar (usada 4.00%, coincidències 1)

- cremada (usada 4.00%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 4.00%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 17)

bus bus

- bus (usada 65.38%, coincidències 17)

- autobús (usada 34.62%, coincidències 9)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 87.50%, coincidències 7)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 44.83%, coincidències 13)

- negocis (usada 27.59%, coincidències 8)

- negoci (usada 24.14%, coincidències 7)

- professional (usada 3.45%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 88.64%, coincidències 39)

- ocupada (usada 4.55%, coincidències 2)

- espereu un moment (usada 2.27%, coincidències 1)

- no disponible (usada 2.27%, coincidències 1)

- està ocupat (usada 2.27%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.39%, coincidències 80)

- button (usada 1.20%, coincidències 1)

- bot@'o (usada 1.20%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.20%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 96.67%, coincidències 29)

- butons (usada 3.33%, coincidències 1)

buy compra

- compra (usada 53.33%, coincidències 8)

- comprar (usada 40.00%, coincidències 6)

- buï (usada 6.67%, coincidències 1)

by per

- per (usada 92.31%, coincidències 60)

- de (usada 3.08%, coincidències 2)

- autor (usada 1.54%, coincidències 1)

- by (usada 1.54%, coincidències 1)

- segons (usada 1.54%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 14)

by extension per extensió

- per extensió (usada 90.91%, coincidències 10)

- per l'extensió (usada 9.09%, coincidències 1)

by group per grup

- per grup (usada 100.00%, coincidències 8)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 88.89%, coincidències 8)

- per la data de modificació (usada 11.11%, coincidències 1)

by name per nom

- per nom (usada 96.30%, coincidències 26)

- pel nom (usada 3.70%, coincidències 1)

by size per mida

- per mida (usada 94.44%, coincidències 17)

- per la mida (usada 5.56%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 15)

byte byte

- byte (usada 90.91%, coincidències 10)

- bytes (usada 9.09%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 94.12%, coincidències 48)

- octets (usada 5.88%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 8)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 8)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 7)

ca certificate certificat de la ca

- certificat de la ca (usada 36.36%, coincidències 4)

- certificat de ca (usada 27.27%, coincidències 3)

- certificat ca (usada 27.27%, coincidències 3)

- certificat de l'ac (usada 9.09%, coincidències 1)

cable cable

- cable (usada 87.50%, coincidències 7)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 77.50%, coincidències 31)

- cau (usada 7.50%, coincidències 3)

- cache (usada 5.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 2.50%, coincidències 1)

- caxè (usada 2.50%, coincidències 1)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.50%, coincidències 1)

- caché (usada 2.50%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 41.67%, coincidències 5)

- memòria (usada 16.67%, coincidències 2)

- cau (usada 16.67%, coincidències 2)

- a la memòria cau (usada 8.33%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 8.33%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 8.33%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 10.00%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 7)

cairo el caire

- el caire (usada 73.33%, coincidències 11)

- cairo (usada 26.67%, coincidències 4)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 9)

calculate calcula

- calcula (usada 80.65%, coincidències 25)

- calcular (usada 12.90%, coincidències 4)

- càlcul (usada 6.45%, coincidències 2)

calculating calculant

- calculant (usada 52.78%, coincidències 19)

- s'està calculant (usada 44.44%, coincidències 16)

- es calcula (usada 2.78%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 90.00%, coincidències 9)

- compte (usada 10.00%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 52)

calendar calendari

- calendari (usada 97.69%, coincidències 127)

- agenda (usada 2.31%, coincidències 3)

calendar events esdeveniments del calendari

- esdeveniments del calendari (usada 62.50%, coincidències 5)

- esdeveniments de calendari (usada 37.50%, coincidències 3)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 10)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 24)

calibrate calibra

- calibra (usada 73.33%, coincidències 11)

- calibrar (usada 20.00%, coincidències 3)

- calibratge (usada 6.67%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 10)

california california

- california (usada 57.14%, coincidències 4)

- califòrnia (usada 42.86%, coincidències 3)

call trucar

- trucar (usada 38.00%, coincidències 19)

- truca (usada 28.00%, coincidències 14)

- trucada (usada 14.00%, coincidències 7)

- crida (usada 10.00%, coincidències 5)

- habitual (usada 4.00%, coincidències 2)

- comú (usada 2.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 2.00%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 2.00%, coincidències 1)

call number número de crida

- número de crida (usada 50.00%, coincidències 5)

- número de referència (usada 30.00%, coincidències 3)

- identificador de convocatòria (usada 10.00%, coincidències 1)

- número de catàleg (usada 10.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 57.14%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 28.57%, coincidències 2)

- grup de trucades (usada 14.29%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 8)

calling trucant

- trucant (usada 30.77%, coincidències 4)

- s'està trucant (usada 15.38%, coincidències 2)

- trucada (usada 15.38%, coincidències 2)

- trucades (usada 7.69%, coincidències 1)

- cridant (usada 7.69%, coincidències 1)

- trucar (usada 7.69%, coincidències 1)

- es truca (usada 7.69%, coincidències 1)

- telefonades (usada 7.69%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 54.55%, coincidències 6)

- crides (usada 45.45%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 23)

camel camell

- camell (usada 57.14%, coincidències 4)

- dromedari (usada 42.86%, coincidències 3)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 89)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 76.47%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 17.65%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.88%, coincidències 1)

camera settings configuració de la càmera

- configuració de la càmera (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetres de la càmera (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajustaments de la càmera (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjament de la càmera (usada 12.50%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 96.00%, coincidències 24)

- camerún (usada 4.00%, coincidències 1)

camping càmping

- càmping (usada 62.50%, coincidències 5)

- acampada (usada 37.50%, coincidències 3)

canada canadà

- canadà (usada 97.37%, coincidències 37)

- canada (usada 2.63%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlars canadencs (usada 10.00%, coincidències 1)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 73.30%, coincidències 961)

- cancel·lar (usada 21.05%, coincidències 276)

- anul·la (usada 2.82%, coincidències 37)

- tanca (usada 1.37%, coincidències 18)

- cancel·la els canvis (usada 0.69%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.15%, coincidències 2)

- canceŀla (usada 0.15%, coincidències 2)

- cancel (usada 0.08%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.08%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 70.00%, coincidències 7)

- cancel·lar la descàrrega (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·lar descarrega (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·lar baixada (usada 10.00%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 60.00%, coincidències 6)

- cancel·la un treball (usada 10.00%, coincidències 1)

- anuŀla la feina (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·lar tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·la la tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

cancel search cancel·la la cerca

- cancel·la la cerca (usada 71.43%, coincidències 5)

- cancel·lar la cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

- cancel·lar cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 65.45%, coincidències 36)

- cancel·lada (usada 21.82%, coincidències 12)

- s'ha cancel·lat (usada 10.91%, coincidències 6)

- cancel·lades (usada 1.82%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 50.00%, coincidències 9)

- cancel·lant (usada 44.44%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 5.56%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 70.27%, coincidències 26)

- cancel·lada (usada 18.92%, coincidències 7)

- s'ha cancel·lat (usada 10.81%, coincidències 4)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 61.54%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 15.38%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- es cancel·la (usada 7.69%, coincidències 1)

cancer cranc

- cranc (usada 45.45%, coincidències 5)

- càncer (usada 36.36%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 9.09%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 9.09%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 9)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 50.00%, coincidències 4)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 12.50%, coincidències 1)

- no es pot obrir l'arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 86.96%, coincidències 20)

- canvas (usada 4.35%, coincidències 1)

- escriptori (usada 4.35%, coincidències 1)

- tapís (usada 4.35%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 85.19%, coincidències 23)

- característiques (usada 7.41%, coincidències 2)

- funcionalitats (usada 3.70%, coincidències 1)

- funcions (usada 3.70%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- funcionalitats (usada 11.11%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 94.29%, coincidències 33)

- cabuda (usada 2.86%, coincidències 1)

- capacitat jurídica (usada 2.86%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 19)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 85.51%, coincidències 59)

- posa en majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 2.90%, coincidències 2)

- majúscules inicials (usada 1.45%, coincidències 1)

- capitalitza (usada 1.45%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.45%, coincidències 1)

- utilitzar les majúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 85.71%, coincidències 6)

- capitals (usada 14.29%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 44.44%, coincidències 4)

- maj (usada 11.11%, coincidències 1)

- cares (usada 11.11%, coincidències 1)

- capacitats (usada 11.11%, coincidències 1)

- majús (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 45.45%, coincidències 10)

- bloqueig de majúscules (usada 36.36%, coincidències 8)

- bloq majús (usada 4.55%, coincidències 1)

- bloq. maj. (usada 4.55%, coincidències 1)

- majúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 90.00%, coincidències 9)

- test de captcha (usada 10.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 63.93%, coincidències 39)

- títol (usada 19.67%, coincidències 12)

- peu de foto (usada 8.20%, coincidències 5)

- subtítol (usada 4.92%, coincidències 3)

- peu d'imatge (usada 1.64%, coincidències 1)

- descriptif (usada 1.64%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 50.00%, coincidències 5)

- subtítols (usada 30.00%, coincidències 3)

- comentaris (usada 10.00%, coincidències 1)

- peus de foto (usada 10.00%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 80.00%, coincidències 16)

- capturar (usada 20.00%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 21)

car rental lloguer de cotxes

- lloguer de cotxes (usada 85.71%, coincidències 6)

- lloguer de vehicles (usada 14.29%, coincidències 1)

card targeta

- targeta (usada 75.76%, coincidències 25)

- cartes (usada 6.06%, coincidències 2)

- tarja (usada 3.03%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 3.03%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 3.03%, coincidències 1)

- fitxa (usada 3.03%, coincidències 1)

- carta (usada 3.03%, coincidències 1)

- disseny (usada 3.03%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 75.00%, coincidències 12)

- número de la targeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- número del cromo (usada 6.25%, coincidències 1)

card type tipus de targeta

- tipus de targeta (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus de tarjeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tipus de cromo (usada 11.11%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 76.92%, coincidències 10)

- targeta (usada 7.69%, coincidències 1)

- cartes (usada 7.69%, coincidències 1)

- fitxes (usada 7.69%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 50.00%, coincidències 5)

- cursor (usada 20.00%, coincidències 2)

- signe d'intercalació (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbol de la tecla control (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 10.00%, coincidències 1)

carian caria

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- cària (usada 12.50%, coincidències 1)

- carià (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 50.00%, coincidències 6)

- operador de telefonia mòbil (usada 16.67%, coincidències 2)

- operador (usada 16.67%, coincidències 2)

- portadora (usada 8.33%, coincidències 1)

- carrier (usada 8.33%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 8)

cart cistella

- cistella (usada 38.46%, coincidències 5)

- carro (usada 38.46%, coincidències 5)

- carretó (usada 15.38%, coincidències 2)

- carret (usada 7.69%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 55.56%, coincidències 5)

- cartoon (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 11.11%, coincidències 1)

- solidifica (usada 11.11%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 53.33%, coincidències 8)

- cascade (usada 26.67%, coincidències 4)

- en cascada (usada 20.00%, coincidències 3)

case cas

- cas (usada 45.45%, coincidències 10)

- majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 4)

- caixa (usada 4.55%, coincidències 1)

- funda (usada 4.55%, coincidències 1)

- case (usada 4.55%, coincidències 1)

- bastidor (usada 4.55%, coincidències 1)

- estoig (usada 4.55%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 4.55%, coincidències 1)

- capitalització (usada 4.55%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeixis majúscules de minúscules

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- insensible a caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 45.21%, coincidències 33)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 12.33%, coincidències 9)

- sensible a les majúscules (usada 4.11%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 4.11%, coincidències 3)

- sensible a majúscules (usada 4.11%, coincidències 3)

- diferenciar majúscules/minúscules (usada 4.11%, coincidències 3)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.74%, coincidències 2)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.37%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.37%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.37%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- distingeix majúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.37%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 53.33%, coincidències 8)

- en efectiu (usada 13.33%, coincidències 2)

- diner (usada 6.67%, coincidències 1)

- cash (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 6.67%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 6.67%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 66.67%, coincidències 8)

- emet (usada 16.67%, coincidències 2)

- cast (usada 8.33%, coincidències 1)

- transmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 16)

cat gat

- gat (usada 72.22%, coincidències 13)

- cat (usada 16.67%, coincidències 3)

- cat. (usada 5.56%, coincidències 1)

- catalasa (usada 5.56%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.30%, coincidències 36)

- català; valencià (usada 2.70%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 17)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

catalonia catalunya

- catalunya (usada 100.00%, coincidències 7)

categories categories

- categories (usada 98.81%, coincidències 83)

- categorias (usada 1.19%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 96.65%, coincidències 173)

- categoría (usada 1.12%, coincidències 2)

- de categoria (usada 0.56%, coincidències 1)

- correu (usada 0.56%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.56%, coincidències 1)

- categories (usada 0.56%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 72.73%, coincidències 8)

- nom de categoria (usada 27.27%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 57.14%, coincidències 8)

- atenció (usada 28.57%, coincidències 4)

- alerta (usada 7.14%, coincidències 1)

- compte (usada 7.14%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 77.78%, coincidències 7)

- cayenne (usada 22.22%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 85.71%, coincidències 18)

- illes caimà (usada 9.52%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 4.76%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 78.43%, coincidències 40)

- a/c (usada 15.69%, coincidències 8)

- cd (usada 3.92%, coincidències 2)

- cp (usada 1.96%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 92.59%, coincidències 25)

- ct (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvia de directori (usada 3.70%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 18)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

ceiling sostre

- sostre (usada 54.55%, coincidències 6)

- ceiling (usada 9.09%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 9.09%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

- valor superior (usada 9.09%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 85.42%, coincidències 41)

- mòbil (usada 6.25%, coincidències 3)

- cèl·lula (usada 6.25%, coincidències 3)

- cell (usada 2.08%, coincidències 1)

cell properties propietats de cel·la

- propietats de cel·la (usada 50.00%, coincidències 3)

- propietats de cèl·lula (usada 16.67%, coincidències 1)

- propietats de les cel·les (usada 16.67%, coincidències 1)

- propietats de la cel·la (usada 16.67%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de les cel·les

- espaiat de les cel·les (usada 33.33%, coincidències 3)

- espaiat de la cel·la (usada 33.33%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 11.11%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 11.11%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 88.24%, coincidències 15)

- cel.les (usada 11.76%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 82.35%, coincidències 14)

- centígrads (usada 17.65%, coincidències 3)

celtic celta

- celta (usada 46.15%, coincidències 6)

- cèltic (usada 30.77%, coincidències 4)

- celtic (usada 15.38%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.69%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 56.19%, coincidències 118)

- centrar (usada 27.62%, coincidències 58)

- centrat (usada 7.62%, coincidències 16)

- centra (usada 6.67%, coincidències 14)

- central (usada 0.95%, coincidències 2)

- al centre (usada 0.95%, coincidències 2)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 14)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 13)

centered centrat

- centrat (usada 72.73%, coincidències 32)

- centrada (usada 20.45%, coincidències 9)

- centre (usada 6.82%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 87.50%, coincidències 14)

- centímetres (usada 12.50%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 23)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 11)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 91.30%, coincidències 21)

- república centrefricana (usada 4.35%, coincidències 1)

- república centroafricana (usada 4.35%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 37.50%, coincidències 6)

- europeu central (usada 25.00%, coincidències 4)

- europa central (usada 12.50%, coincidències 2)

- europea central (usada 6.25%, coincidències 1)

- centre europeu (usada 6.25%, coincidències 1)

- centre-europeu (usada 6.25%, coincidències 1)

- central european (usada 6.25%, coincidències 1)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 44)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 57.14%, coincidències 4)

- entitat certificadora (usada 28.57%, coincidències 2)

- autoritats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 90.91%, coincidències 10)

- informació de certificat (usada 9.09%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 10)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 71.43%, coincidències 5)

- contrasenya de certificat (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrasenya de certificació (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 20)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 7)

chad txad

- txad (usada 95.83%, coincidències 23)

- chad (usada 4.17%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 66.67%, coincidències 6)

- encadenament (usada 22.22%, coincidències 2)

- chain (usada 11.11%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 71.43%, coincidències 5)

- cadena (usada 14.29%, coincidències 1)

- encadenament (usada 14.29%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 40.00%, coincidències 4)

- presideix (usada 40.00%, coincidències 4)

- director (usada 10.00%, coincidències 1)

- president (usada 10.00%, coincidències 1)

challenge repte

- repte (usada 53.85%, coincidències 7)

- desafiament (usada 30.77%, coincidències 4)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

- verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 77.78%, coincidències 7)

- txam (usada 22.22%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 71.43%, coincidències 5)

- chamorro; chamoru (usada 28.57%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 67.79%, coincidències 101)

- canviar (usada 18.79%, coincidències 28)

- canvi (usada 8.05%, coincidències 12)

- canvia-ho (usada 2.01%, coincidències 3)

- canvia a (usada 0.67%, coincidències 1)

- change (usada 0.67%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.67%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.67%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.67%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 21.74%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 17.39%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- canvia'n la caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 80.00%, coincidències 12)

- canviar color (usada 13.33%, coincidències 2)

- canviar el color (usada 6.67%, coincidències 1)

change directory canvia el directori

- canvia el directori (usada 57.14%, coincidències 4)

- canvia la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvia de directori (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvia directori (usada 14.29%, coincidències 1)

change email canvia l'adreça electrònica

- canvia l'adreça electrònica (usada 33.33%, coincidències 3)

- canvia el correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 3)

- canvia de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar el correu (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvi de correu (usada 11.11%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 78.57%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 14.29%, coincidències 2)

- canviar font (usada 7.14%, coincidències 1)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 75.00%, coincidències 12)

- canvia d'icona (usada 12.50%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 6.25%, coincidències 1)

change language canvia l'idioma

- canvia l'idioma (usada 29.63%, coincidències 8)

- canvia la llengua (usada 25.93%, coincidències 7)

- canvieu l'idioma (usada 25.93%, coincidències 7)

- canvia el idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvi d'idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- canviar idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- seleccionar idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvia l'dioma (usada 3.70%, coincidències 1)

change location canvia la ubicació

- canvia la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia el registre (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 66.67%, coincidències 8)

- canvi del mode (usada 8.33%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvia mode (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvia'n el mode (usada 8.33%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 75.00%, coincidències 6)

- canvi de nom (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia nom (usada 12.50%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia la frase de pas (usada 30.00%, coincidències 3)

- cambia la contraseña (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 63.04%, coincidències 58)

- canviar la contrasenya (usada 23.91%, coincidències 22)

- canviar contrasenya (usada 7.61%, coincidències 7)

- canvia contrasenya (usada 2.17%, coincidències 2)

- canvieu la contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

- canvi de contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 27.78%, coincidències 5)

- canvia la configuració (usada 22.22%, coincidències 4)

- canvia els ajustaments (usada 11.11%, coincidències 2)

- canvia els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 2)

- canvia les opcions (usada 5.56%, coincidències 1)

- canviar configuració (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 5.56%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 42.86%, coincidències 3)

- augmenta la mida (usada 28.57%, coincidències 2)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar mida (usada 14.29%, coincidències 1)

change status canvia l'estat

- canvia l'estat (usada 33.33%, coincidències 2)

- canviar estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvia d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvi de estatus (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvi d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

change theme canvia el tema

- canvia el tema (usada 62.50%, coincidències 5)

- canviar el tema (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia l'aparença (usada 12.50%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 77.78%, coincidències 7)

- canvia-ho a (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar a (usada 11.11%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 51.85%, coincidències 14)

- data modificació (usada 14.81%, coincidències 4)

- modificat (usada 11.11%, coincidències 3)

- modificada (usada 3.70%, coincidències 1)

- canviada (usada 3.70%, coincidències 1)

- changed (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvi (usada 3.70%, coincidències 1)

- canviat el (usada 3.70%, coincidències 1)

- s'ha canviat (usada 3.70%, coincidències 1)

changed by modificat per

- modificat per (usada 62.50%, coincidències 5)

- canviat per (usada 25.00%, coincidències 2)

- cambiat per (usada 12.50%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 91.30%, coincidències 21)

- changelog (usada 4.35%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 4.35%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 28)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 77)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de canal (usada 9.09%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 64)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 9)

chapter capítol

- capítol (usada 96.97%, coincidències 32)

- capítol literari (usada 3.03%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 10)

char caràcter

- caràcter (usada 50.00%, coincidències 8)

- char (usada 25.00%, coincidències 4)

- carac (usada 18.75%, coincidències 3)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 95.89%, coincidències 70)

- character (usada 1.37%, coincidències 1)

- caràcters (usada 1.37%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.37%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 66.67%, coincidències 6)

- dispositiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 11.11%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 54.17%, coincidències 13)

- codificació dels caràcters (usada 41.67%, coincidències 10)

- codificació de caracters (usada 4.17%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.31%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 7.69%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 65.00%, coincidències 13)

- estil dels caràcters (usada 25.00%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.00%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 94.59%, coincidències 35)

- personatges (usada 5.41%, coincidències 2)

charcoal carbonet

- carbonet (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó vegetal (usada 33.33%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 54.55%, coincidències 6)

- càrrec (usada 36.36%, coincidències 4)

- charge (usada 9.09%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 47.06%, coincidències 8)

- carregant (usada 35.29%, coincidències 6)

- està carregant (usada 5.88%, coincidències 1)

- càrrega (usada 5.88%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 5.88%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 9)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 51.35%, coincidències 19)

- gràfic (usada 43.24%, coincidències 16)

- gràfica (usada 2.70%, coincidències 1)

- contingut (usada 2.70%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 64.71%, coincidències 11)

- tipus de gràfic (usada 29.41%, coincidències 5)

- tipus de gràfica (usada 5.88%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 63.64%, coincidències 14)

- gràfics (usada 18.18%, coincidències 4)

- gràfiques (usada 13.64%, coincidències 3)

- grafics (usada 4.55%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 95.16%, coincidències 59)

- conversa (usada 1.61%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.61%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.61%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 10)

chats xats

- xats (usada 100.00%, coincidències 10)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 31.82%, coincidències 21)

- comprovar (usada 24.24%, coincidències 16)

- xec (usada 10.61%, coincidències 7)

- marca (usada 7.58%, coincidències 5)

- escac (usada 6.06%, coincidències 4)

- activar (usada 3.03%, coincidències 2)

- marcar (usada 3.03%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.03%, coincidències 2)

- comprovació (usada 3.03%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.52%, coincidències 1)

- correcció (usada 1.52%, coincidències 1)

- check (usada 1.52%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.52%, coincidències 1)

- activa (usada 1.52%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 14.29%, coincidències 2)

- comprovar-ho de nou (usada 14.29%, coincidències 2)

- torna a comprovar-ho (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 7.14%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 7.14%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 7.14%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- marca tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 81.48%, coincidències 22)

- casella de verificació (usada 7.41%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 7.41%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.70%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 89.39%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 6.06%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.55%, coincidències 3)

check for update cerca actualitzacions

- cerca actualitzacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- comprova actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- cercar actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca si hi ha cap actualització (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 56.25%, coincidències 36)

- cerca actualitzacions (usada 29.69%, coincidències 19)

- comprova actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 4)

- comprova per actualitzacions (usada 1.56%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 1.56%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.56%, coincidències 1)

- comproveu les actualitzacions (usada 1.56%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.56%, coincidències 1)

check in entrada

- entrada (usada 28.57%, coincidències 2)

- entrades (usada 14.29%, coincidències 1)

- desar nova versió (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujada (usada 14.29%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 71.43%, coincidències 10)

- comprova ara (usada 14.29%, coincidències 2)

- comprovar (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 7.14%, coincidències 1)

check spelling revisar l'ortografia

- revisar l'ortografia (usada 32.00%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 22.00%, coincidències 11)

- verifica l'ortografia (usada 16.00%, coincidències 8)

- comprovació d'ortografia (usada 6.00%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 6.00%, coincidències 3)

- comprovació ortogràfica (usada 4.00%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 4.00%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 4.00%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.00%, coincidències 1)

- comproveu l'ortografia (usada 2.00%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.00%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 72.73%, coincidències 16)

- casella (usada 9.09%, coincidències 2)

- caselladeselecció (usada 4.55%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- casella de revisió (usada 4.55%, coincidències 1)

checkboxes caselles de selecció

- caselles de selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

- caselles de verificació (usada 28.57%, coincidències 2)

- caselles (usada 14.29%, coincidències 1)

- caixes de comprobació (usada 14.29%, coincidències 1)

checked marcat

- marcat (usada 37.93%, coincidències 11)

- comprovat (usada 27.59%, coincidències 8)

- activada (usada 13.79%, coincidències 4)

- activat (usada 10.34%, coincidències 3)

- comprovacions (usada 3.45%, coincidències 1)

- marcada (usada 3.45%, coincidències 1)

- verificat (usada 3.45%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 55.56%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 44.44%, coincidències 4)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 46.67%, coincidències 14)

- comprovant (usada 16.67%, coincidències 5)

- compte corrent (usada 10.00%, coincidències 3)

- es comprova (usada 10.00%, coincidències 3)

- checking (usada 3.33%, coincidències 1)

- corrent (usada 3.33%, coincidències 1)

- comprovació (usada 3.33%, coincidències 1)

- verificació (usada 3.33%, coincidències 1)

- revisant (usada 3.33%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

checklist llista

- llista (usada 28.57%, coincidències 2)

- llista de comprovació (usada 28.57%, coincidències 2)

- llista de verificació (usada 28.57%, coincidències 2)

- introduïu una etiqueta (usada 14.29%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 17.39%, coincidències 4)

- finalitzar compra (usada 13.04%, coincidències 3)

- obtenció (usada 8.70%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 8.70%, coincidències 2)

- passa per caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- pagament (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalitzar-comanda (usada 4.35%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.35%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- checkout (usada 4.35%, coincidències 1)

- compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- obté (usada 4.35%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.35%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.35%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 54.55%, coincidències 12)

- suma de comprovació (usada 22.73%, coincidències 5)

- checksum (usada 13.64%, coincidències 3)

- d.c. (usada 4.55%, coincidències 1)

- suma de verificació (checksum) (usada 4.55%, coincidències 1)

cheese formatge

- formatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- cheese (usada 25.00%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 11)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 85.71%, coincidències 12)

- xeroqui (usada 7.14%, coincidències 1)

- xerokee (usada 7.14%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 85.71%, coincidències 6)

- cireres (usada 14.29%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 9)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 42.86%, coincidències 3)

- xeiene; cheyenne (usada 28.57%, coincidències 2)

- xeiene (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 54.55%, coincidències 6)

- chi (usada 18.18%, coincidències 2)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 45.45%, coincidències 5)

- gallina (usada 36.36%, coincidències 4)

- joc de la gallina (usada 9.09%, coincidències 1)

- gall (usada 9.09%, coincidències 1)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 7)

child infant

- infant (usada 35.48%, coincidències 11)

- fill (usada 29.03%, coincidències 9)

- nen (usada 16.13%, coincidències 5)

- fill/a (usada 6.45%, coincidències 2)

- canalla (usada 3.23%, coincidències 1)

- fill filla (usada 3.23%, coincidències 1)

- criatura (usada 3.23%, coincidències 1)

- filla (usada 3.23%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 54.55%, coincidències 6)

- canalla (usada 18.18%, coincidències 2)

- infants (usada 9.09%, coincidències 1)

- filles (usada 9.09%, coincidències 1)

- infantil (usada 9.09%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 35)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes xilè (usada 12.50%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 36)

chinese xinès

- xinès (usada 90.70%, coincidències 39)

- xinesa (usada 4.65%, coincidències 2)

- chinese (usada 2.33%, coincidències 1)

- xinés (usada 2.33%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 8)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 92.31%, coincidències 12)

- xinès simplificat (usada 7.69%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 91.67%, coincidències 11)

- xinès tradicional (usada 8.33%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 95.00%, coincidències 19)

- xines simplificat (usada 5.00%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 19)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 85.71%, coincidències 12)

- chocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 7.14%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 38.46%, coincidències 5)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 23.08%, coincidències 3)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 34.19%, coincidències 40)

- tria (usada 27.35%, coincidències 32)

- trieu (usada 20.51%, coincidències 24)

- escull (usada 3.42%, coincidències 4)

- escolliu (usada 2.56%, coincidències 3)

- escollir (usada 2.56%, coincidències 3)

- selecciona (usada 1.71%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 1.71%, coincidències 2)

- triar (usada 1.71%, coincidències 2)

- tria|escull (usada 0.85%, coincidències 1)

- elegir (usada 0.85%, coincidències 1)

- choose (usada 0.85%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.85%, coincidències 1)

- elegeix (usada 0.85%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 55.56%, coincidències 5)

- tria un color (usada 22.22%, coincidències 2)

- escolliu un color (usada 11.11%, coincidències 1)

- escollir un color (usada 11.11%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 33.33%, coincidències 9)

- tria un fitxer (usada 22.22%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 22.22%, coincidències 6)

- selecciona un arxiu (usada 7.41%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.41%, coincidències 2)

- seleccionar un arxiu (usada 3.70%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 3.70%, coincidències 1)

choose a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 41.67%, coincidències 5)

- trieu una carpeta (usada 41.67%, coincidències 5)

- tria una carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccionar una carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu una imatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 2)

- seleccionar aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

choose color escull el color

- escull el color (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecció de color (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu un color (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 11.11%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 27.78%, coincidències 10)

- trieu un fitxer (usada 16.67%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 11.11%, coincidències 4)

- seleccionar un arxiu (usada 11.11%, coincidències 4)

- tria el fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

- triar fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

- tria l'arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- escull arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- tria fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria els fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

choose folder seleccionar carpeta

- seleccionar carpeta (usada 17.65%, coincidències 3)

- seleccionar una carpeta (usada 17.65%, coincidències 3)

- selecció de la carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- selecciona la carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- trieu una carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 5.88%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 50.00%, coincidències 3)

- escull una icona (usada 16.67%, coincidències 1)

- tria una icona (usada 16.67%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 16.67%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 20.00%, coincidències 3)

- selecció d'imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- seleccionar imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- triar imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

choose one escolliu-ne un

- escolliu-ne un (usada 83.33%, coincidències 10)

- escolliu-ne una (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull un (usada 8.33%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 63.64%, coincidències 7)

- corda (usada 36.36%, coincidències 4)

christmas nadal

- nadal (usada 87.50%, coincidències 7)

- felicitació de nadal (usada 12.50%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.24%, coincidències 20)

- christmas island (usada 4.76%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 54.55%, coincidències 6)

- crom (usada 36.36%, coincidències 4)

- barra cromada (usada 9.09%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 75.00%, coincidències 6)

- crom (usada 25.00%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 11)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 85.71%, coincidències 6)

- església eslava (usada 14.29%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 13)

cinema cinema

- cinema (usada 91.67%, coincidències 11)

- sala de cinema (usada 8.33%, coincidències 1)

cipher xifra

- xifra (usada 27.27%, coincidències 3)

- xifratge (usada 18.18%, coincidències 2)

- xifrat (usada 18.18%, coincidències 2)

- cipher (usada 9.09%, coincidències 1)

- codi (usada 9.09%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 9.09%, coincidències 1)

- clau (usada 9.09%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 94.81%, coincidències 73)

- circumferència (usada 2.60%, coincidències 2)

- circular (usada 1.30%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.30%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 92.31%, coincidències 12)

- circumferències (usada 7.69%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 91.67%, coincidències 11)

- rodó (usada 8.33%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 52.63%, coincidències 10)

- referència (usada 36.84%, coincidències 7)

- cita (usada 10.53%, coincidències 2)

citations cites

- cites (usada 37.50%, coincidències 3)

- referències (usada 37.50%, coincidències 3)

- citacions (usada 25.00%, coincidències 2)

cities ciutats

- ciutats (usada 100.00%, coincidències 9)

city ciutat

- ciutat (usada 88.79%, coincidències 95)

- població (usada 7.48%, coincidències 8)

- localitat (usada 2.80%, coincidències 3)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.93%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 77.78%, coincidències 7)

- compatibilitat amb cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 88.89%, coincidències 8)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 55.56%, coincidències 5)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 62.50%, coincidències 5)

- radicals cjk suplementaris (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement radicals cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 90.00%, coincidències 9)

- pinzellades cjk (usada 10.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 66.67%, coincidències 6)

- ideogrames unificats del cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- ideografies unificats cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 37.50%, coincidències 3)

- abraçadora (usada 25.00%, coincidències 2)

- fixar (usada 12.50%, coincidències 1)

- serjant (usada 12.50%, coincidències 1)

- limita (usada 12.50%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 92.73%, coincidències 51)

- aula (usada 1.82%, coincidències 1)

- classifica (usada 1.82%, coincidències 1)

- class (usada 1.82%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.82%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 57.14%, coincidències 12)

- nom de classe (usada 42.86%, coincidències 9)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 12)

classic clàssic

- clàssic (usada 87.10%, coincidències 27)

- clàssica (usada 9.68%, coincidències 3)

- edita el clàssic (usada 3.23%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 70.00%, coincidències 7)

- música clàssica (usada 10.00%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 10.00%, coincidències 1)

- clàssic (usada 10.00%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 15)

classified classificat

- classificat (usada 85.71%, coincidències 6)

- classificats (usada 14.29%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 65.38%, coincidències 17)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 2)

- net (usada 7.69%, coincidències 2)

- apte (usada 7.69%, coincidències 2)

- clean (usada 3.85%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.85%, coincidències 1)

- precís (usada 3.85%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 75.00%, coincidències 12)

- endreçar (usada 12.50%, coincidències 2)

- esborra (usada 12.50%, coincidències 2)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 28.57%, coincidències 6)

- netejant (usada 14.29%, coincidències 3)

- es fa neteja (usada 14.29%, coincidències 3)

- endreçant (usada 14.29%, coincidències 3)

- esborrant (usada 14.29%, coincidències 3)

- neta (usada 4.76%, coincidències 1)

- ordenant (usada 4.76%, coincidències 1)

- neteja (usada 4.76%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 93.75%, coincidències 15)

- netejar (usada 6.25%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 52.46%, coincidències 160)

- esborra (usada 13.44%, coincidències 41)

- esborrar (usada 12.46%, coincidències 38)

- buida (usada 5.57%, coincidències 17)

- netejar (usada 5.25%, coincidències 16)

- descarta (usada 2.95%, coincidències 9)

- clar (usada 1.64%, coincidències 5)

- suprimeix (usada 0.98%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 0.98%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.66%, coincidències 2)

- serè (usada 0.66%, coincidències 2)

- neteja la cerca (usada 0.66%, coincidències 2)

- eliminar (usada 0.33%, coincidències 1)

- neteja|esborra (usada 0.33%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.33%, coincidències 1)

- clear (usada 0.33%, coincidències 1)

- cel clar (usada 0.33%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.33%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.33%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 54.39%, coincidències 31)

- esborra-ho tot (usada 17.54%, coincidències 10)

- esborrar-ho tot (usada 7.02%, coincidències 4)

- neteja tot (usada 5.26%, coincidències 3)

- elimina-ho tot (usada 3.51%, coincidències 2)

- elimina'ls tots (usada 1.75%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 1.75%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 47.06%, coincidències 8)

- esborra la memòria cau (usada 23.53%, coincidències 4)

- neteja el cau (usada 11.76%, coincidències 2)

- esborra memòria cau (usada 5.88%, coincidències 1)

- buidar memòria cau (usada 5.88%, coincidències 1)

- netejar memòria cau (usada 5.88%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- esborrar dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra dades (usada 14.29%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 100.00%, coincidències 8)

clear formatting suprimeix el format

- suprimeix el format (usada 16.67%, coincidències 1)

- neteja el formatatge (usada 16.67%, coincidències 1)

- neteja la formatació (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborra el format (usada 16.67%, coincidències 1)

- eliminar format (usada 16.67%, coincidències 1)

- neteja el format (usada 16.67%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 53.33%, coincidències 24)

- esborra l'historial (usada 20.00%, coincidències 9)

- esborrar historial (usada 8.89%, coincidències 4)

- neteja l'històric (usada 4.44%, coincidències 2)

- buida l'historial (usada 4.44%, coincidències 2)

- netegeu l'històric (usada 2.22%, coincidències 1)

- esborrar l'historial (usada 2.22%, coincidències 1)

- neteja l'historial recent (usada 2.22%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 2.22%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 61.90%, coincidències 13)

- buida la llista (usada 23.81%, coincidències 5)

- esborra la llista (usada 4.76%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 4.76%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 4.76%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 50.00%, coincidències 6)

- buida el registre (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar el registre (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 8.33%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 89.86%, coincidències 62)

- esborrar menú (usada 4.35%, coincidències 3)

- esborrar el menú (usada 2.90%, coincidències 2)

- neteja el menú (usada 2.90%, coincidències 2)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 87.50%, coincidències 7)

- buida la llista de reproducció (usada 12.50%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 50.00%, coincidències 7)

- esborra les dades privades (usada 35.71%, coincidències 5)

- neteja les dades privades. (usada 7.14%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 7.14%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 63.64%, coincidències 7)

- neteja les cerques recents (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra les cerques recents (usada 18.18%, coincidències 2)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 63.64%, coincidències 14)

- esborra la cerca (usada 13.64%, coincidències 3)

- esborra la cerca. (usada 4.55%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.55%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 4.55%, coincidències 1)

- cerca clara (usada 4.55%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 55.00%, coincidències 11)

- neteja selecció (usada 10.00%, coincidències 2)

- elimina la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 55.56%, coincidències 5)

- neteja text (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidada

- liquidada (usada 37.50%, coincidències 6)

- liquidat (usada 31.25%, coincidències 5)

- esborrat (usada 12.50%, coincidències 2)

- s'ha esborrat (usada 6.25%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimides (usada 6.25%, coincidències 1)

clef clau

- clau (usada 100.00%, coincidències 9)

click clic

- clic (usada 68.75%, coincidències 22)

- feu un clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- feu clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- fer clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- feu clic a (usada 3.12%, coincidències 1)

- click (usada 3.12%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 63.64%, coincidències 7)

- clica aquí (usada 18.18%, coincidències 2)

- fes clic aquí (usada 18.18%, coincidències 2)

click to edit fes clic per a editar

- fes clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- clica per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar-la (usada 14.29%, coincidències 1)

- clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

click to focus clic al focus

- clic al focus (usada 37.50%, coincidències 3)

- clicar per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'enfoca al clicar (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer clic per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- feu clic per al focus (usada 12.50%, coincidències 1)

- en fer clic es passa el focus (usada 12.50%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.77%, coincidències 30)

- client (grup) (usada 3.23%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 45.45%, coincidències 5)

- id de client (usada 45.45%, coincidències 5)

- identificador de client (usada 9.09%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 7)

clip clip

- clip (usada 42.11%, coincidències 8)

- retalla (usada 21.05%, coincidències 4)

- retall (usada 10.53%, coincidències 2)

- retallar (usada 10.53%, coincidències 2)

- tall (usada 5.26%, coincidències 1)

- klip (usada 5.26%, coincidències 1)

- retallat (usada 5.26%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 92.68%, coincidències 38)

- portapapers (usada 7.32%, coincidències 3)

clipping retall

- retall (usada 50.00%, coincidències 4)

- escapçament dels pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- retallada (usada 12.50%, coincidències 1)

- afèresi (usada 12.50%, coincidències 1)

- retallat (usada 12.50%, coincidències 1)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 45)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 50.00%, coincidències 10)

- en sentit horari (usada 30.00%, coincidències 6)

- cap a la dreta (usada 5.00%, coincidències 1)

- horari (usada 5.00%, coincidències 1)

- horària (usada 5.00%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 5.00%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 94.00%, coincidències 47)

- clon (usada 2.00%, coincidències 1)

- copiar (usada 2.00%, coincidències 1)

- duplicar (usada 2.00%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 50.00%, coincidències 3)

- clonació (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 16.67%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 73.11%, coincidències 465)

- tancar (usada 25.79%, coincidències 164)

- tancament (usada 0.47%, coincidències 3)

- close (usada 0.31%, coincidències 2)

- cancel·lar (usada 0.16%, coincidències 1)

- a prop (usada 0.16%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 80.56%, coincidències 29)

- tancar-ho tot (usada 13.89%, coincidències 5)

- tancar tots (usada 2.78%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.78%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 53.85%, coincidències 7)

- tancar totes les finestres (usada 23.08%, coincidències 3)

- tanca totes les finestres. (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanca totes la finestra (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanca totes finestres (usada 7.69%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 90.00%, coincidències 9)

- tancar document (usada 10.00%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 67.86%, coincidències 19)

- tancar les altres pestanyes (usada 25.00%, coincidències 7)

- tanca altres pestanyes (usada 3.57%, coincidències 1)

- tanca la resta de pestanyes (usada 3.57%, coincidències 1)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 75.00%, coincidències 6)

- tanca la vista prèvia (usada 25.00%, coincidències 2)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 87.50%, coincidències 7)

- tancar projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

close session tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 100.00%, coincidències 9)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 82.89%, coincidències 63)

- tancar la pestanya (usada 9.21%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 3.95%, coincidències 3)

- tancar pestanya (usada 2.63%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.32%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 9)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 77.78%, coincidències 7)

- tanca la finestra (usada 22.22%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 78.75%, coincidències 63)

- tancar la finestra (usada 11.25%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.00%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.50%, coincidències 2)

- tanca la finestra. (usada 1.25%, coincidències 1)

- finestra nova (usada 1.25%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 88.00%, coincidències 22)

- tancar sense desar (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 73.85%, coincidències 48)

- tancada (usada 15.38%, coincidències 10)

- tancades (usada 4.62%, coincidències 3)

- s'ha tancat (usada 1.54%, coincidències 1)

- cancel·lat (usada 1.54%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.54%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.54%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 57.14%, coincidències 8)

- tancament (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 14.29%, coincidències 2)

- closing (usada 7.14%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 89.66%, coincidències 26)

- cloud (usada 6.90%, coincidències 2)

- al núvol (usada 3.45%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 15)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 94.12%, coincidències 16)

- nuvolat (usada 5.88%, coincidències 1)

cluster clúster

- clúster (usada 62.50%, coincidències 10)

- cúmul (usada 12.50%, coincidències 2)

- títol del clúster (usada 6.25%, coincidències 1)

- cluster (usada 6.25%, coincidències 1)

- agrupament (usada 6.25%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 6.25%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.44%, coincidències 38)

- dom (usada 2.56%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 19)

coarse aspre

- aspre (usada 37.50%, coincidències 3)

- ample (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 12.50%, coincidències 1)

- gruixuda (usada 12.50%, coincidències 1)

- tosc (usada 12.50%, coincidències 1)

- gruixut (usada 12.50%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 81.25%, coincidències 13)

- illes cocos o illes keeling (usada 6.25%, coincidències 1)

- cocos (keeling) islands (usada 6.25%, coincidències 1)

- illes cocos (usada 6.25%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.63%, coincidències 72)

- code (usada 1.37%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

code of conduct codi de conducta

- codi de conducta (usada 100.00%, coincidències 8)

codec còdec

- còdec (usada 95.24%, coincidències 20)

- codec (usada 4.76%, coincidències 1)

codecs còdecs

- còdecs (usada 100.00%, coincidències 7)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 10)

cold fred

- fred (usada 91.67%, coincidències 11)

- refredat (usada 8.33%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 9)

collapse redueix

- redueix (usada 46.51%, coincidències 20)

- replega (usada 20.93%, coincidències 9)

- contreu (usada 9.30%, coincidències 4)

- col·lapsa (usada 6.98%, coincidències 3)

- contreure (usada 4.65%, coincidències 2)

- col·lapsar (usada 2.33%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.33%, coincidències 1)

- minimitza (usada 2.33%, coincidències 1)

- reduir (usada 2.33%, coincidències 1)

- plega (usada 2.33%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 35.09%, coincidències 20)

- contreu-ho tot (usada 14.04%, coincidències 8)

- replega-ho tot (usada 14.04%, coincidències 8)

- contreure tot (usada 7.02%, coincidències 4)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.26%, coincidències 3)

- reduir tot (usada 3.51%, coincidències 2)

- replega'ls tots (usada 3.51%, coincidències 2)

- replega tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.75%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- col·lapsar tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.75%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 41.67%, coincidències 5)

- contret (usada 16.67%, coincidències 2)

- col·lapsat (usada 16.67%, coincidències 2)

- replegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- plegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegades (usada 8.33%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 36.36%, coincidències 4)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 41)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 24)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 30)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 76.92%, coincidències 10)

- cometa (usada 7.69%, coincidències 1)

- colón (usada 7.69%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 7.69%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.31%, coincidències 286)

- colors (usada 0.35%, coincidències 1)

- un dels tres colors primaris (usada 0.35%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 12)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 12)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 53.33%, coincidències 8)

- balanç de color (usada 26.67%, coincidències 4)

- equilibri de color. (usada 6.67%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 6.67%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 6.67%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- selector de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 12)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 71.43%, coincidències 10)

- gestió de color (usada 14.29%, coincidències 2)

- gestió digital del color (usada 7.14%, coincidències 1)

- gestió dels colors (usada 7.14%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 68.42%, coincidències 13)

- mode del color (usada 31.58%, coincidències 6)

color model model de color

- model de color (usada 87.50%, coincidències 14)

- model del color (usada 12.50%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 8)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 17)

color picker selector de color

- selector de color (usada 57.14%, coincidències 16)

- selector de colors (usada 10.71%, coincidències 3)

- selector del color (usada 7.14%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 7.14%, coincidències 2)

- pipeta (usada 7.14%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 3.57%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 3.57%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 3.57%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 85.71%, coincidències 12)

- color del perfil (usada 7.14%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 7.14%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 50.00%, coincidències 17)

- esquema de colors (usada 44.12%, coincidències 15)

- combinació de colors (usada 5.88%, coincidències 2)

color settings arranjament dels colors

- arranjament dels colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- configuració de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments del color (usada 12.50%, coincidències 1)

- configuració del color (usada 12.50%, coincidències 1)

- paràmetres de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajusts de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 95.00%, coincidències 19)

- espai del color (usada 5.00%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 63.64%, coincidències 7)

- temperatura de color (usada 36.36%, coincidències 4)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 8)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- dóna color (usada 14.29%, coincidències 1)

- coloració (usada 14.29%, coincidències 1)

- colorejat (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està acolorint (usada 14.29%, coincidències 1)

- color (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 80.00%, coincidències 8)

- coloreja (usada 10.00%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 10.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 110)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.91%, coincidències 20)

- espaicolor (usada 4.55%, coincidències 1)

- espai de colors (usada 4.55%, coincidències 1)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 57.14%, coincidències 4)

- cols (usada 42.86%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.23%, coincidències 111)

- column (usada 0.88%, coincidències 1)

- kolonn (usada 0.88%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 10)

- capçalera de la columna (usada 26.67%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.67%, coincidències 1)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 36.36%, coincidències 4)

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 81.82%, coincidències 18)

- amplada de columna (usada 13.64%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.38%, coincidències 160)

- columns (usada 0.62%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 72.73%, coincidències 16)

- combinar (usada 22.73%, coincidències 5)

- l'aliança (usada 4.55%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 55.56%, coincidències 5)

- marques diacrítiques de combinació (usada 22.22%, coincidències 2)

- combinació de signes diacrític (usada 11.11%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 11.11%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 33.33%, coincidències 3)

- semi-marques conbinacionals (usada 11.11%, coincidències 1)

- marques mitjanes de combinació (usada 11.11%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 85.19%, coincidències 23)

- desplegable (usada 3.70%, coincidències 1)

- quadre de combinacions (usada 3.70%, coincidències 1)

- casella combinada (usada 3.70%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 3.70%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 11)

comet cometa

- cometa (usada 85.71%, coincidències 6)

- estel (usada 14.29%, coincidències 1)

comic còmic

- còmic (usada 100.00%, coincidències 7)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 28)

command ordre

- ordre (usada 97.08%, coincidències 133)

- comandament (usada 0.73%, coincidències 1)

- command (usada 0.73%, coincidències 1)

- comando (usada 0.73%, coincidències 1)

- ordres (usada 0.73%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 92.50%, coincidències 37)

- ruta al clamav (usada 2.50%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.50%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.50%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 80.00%, coincidències 8)

- ordre que vols executar (usada 10.00%, coincidències 1)

- ordre per executar (usada 10.00%, coincidències 1)

commander commander

- commander (usada 66.67%, coincidències 6)

- comandant (usada 11.11%, coincidències 1)

- comando (usada 11.11%, coincidències 1)

- capità de fragata (usada 11.11%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.04%, coincidències 50)

- comandes (usada 1.96%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.00%, coincidències 209)

- comentaris (usada 2.73%, coincidències 6)

- comment (usada 0.91%, coincidències 2)

- comenta (usada 0.91%, coincidències 2)

- nota (usada 0.45%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 99.04%, coincidències 206)

- comentari (usada 0.96%, coincidències 2)

commercial comercial

- comercial (usada 88.89%, coincidències 8)

- anunci (usada 11.11%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 33.33%, coincidències 13)

- publicació (usada 10.26%, coincidències 4)

- confirma (usada 7.69%, coincidències 3)

- comissió (usada 7.69%, coincidències 3)

- commit (usada 5.13%, coincidències 2)

- valida (usada 5.13%, coincidències 2)

- puja (usada 5.13%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.13%, coincidències 2)

- envia (usada 5.13%, coincidències 2)

- pujada (usada 2.56%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.56%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.56%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.56%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.56%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.56%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- missatge de confirmació (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de la comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 7.69%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 73.91%, coincidències 17)

- usual (usada 4.35%, coincidències 1)

- general (usada 4.35%, coincidències 1)

- normal (usada 4.35%, coincidències 1)

- comunes (usada 4.35%, coincidències 1)

- opcions comunes (usada 4.35%, coincidències 1)

- àrea comunal (usada 4.35%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 78.95%, coincidències 15)

- nom de pila (usada 10.53%, coincidències 2)

- nom habitual (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom (usada 5.26%, coincidències 1)

common name (cn) nom comú (cn)

- nom comú (cn) (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom comú (nc) (usada 12.50%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 87.50%, coincidències 7)

- opcions comuns (usada 12.50%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 92.86%, coincidències 13)

- comunicacions (usada 7.14%, coincidències 1)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 25)

comoros comores

- comores (usada 90.48%, coincidències 19)

- comoros (usada 9.52%, coincidències 2)

compact compacte

- compacte (usada 53.33%, coincidències 16)

- compacta (usada 43.33%, coincidències 13)

- compactes (usada 3.33%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 75.00%, coincidències 12)

- visualització compacta (usada 25.00%, coincidències 4)

company empresa

- empresa (usada 96.23%, coincidències 51)

- companyia (usada 3.77%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 61.11%, coincidències 11)

- nom de la companyia (usada 16.67%, coincidències 3)

- empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.56%, coincidències 1)

- raó social (usada 5.56%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 76.32%, coincidències 29)

- comparar (usada 13.16%, coincidències 5)

- comparació (usada 5.26%, coincidències 2)

- compare (usada 2.63%, coincidències 1)

- compareu (usada 2.63%, coincidències 1)

compare to compara amb

- compara amb (usada 66.67%, coincidències 4)

- canvis (usada 16.67%, coincidències 1)

- comparar amb (usada 16.67%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 11)

compass brúixola

- brúixola (usada 63.64%, coincidències 7)

- compàs (usada 36.36%, coincidències 4)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 22)

compilation compilació

- compilació (usada 55.56%, coincidències 5)

- recopilació (usada 22.22%, coincidències 2)

- compliació (usada 11.11%, coincidències 1)

- compilation (usada 11.11%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 66.67%, coincidències 8)

- compilar (usada 16.67%, coincidències 2)

- compile (usada 8.33%, coincidències 1)

- construcció (usada 8.33%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 10)

complementary complementari

- complementari (usada 100.00%, coincidències 8)

complete completat

- completat (usada 32.69%, coincidències 17)

- complet (usada 19.23%, coincidències 10)

- acabat (usada 9.62%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 7.69%, coincidències 4)

- completar (usada 7.69%, coincidències 4)

- completeu (usada 5.77%, coincidències 3)

- completada (usada 3.85%, coincidències 2)

- completa (usada 3.85%, coincidències 2)

- finalitza (usada 1.92%, coincidències 1)

- compleció (usada 1.92%, coincidències 1)

- % completat (usada 1.92%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.92%, coincidències 1)

- realitzat (usada 1.92%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 39.76%, coincidències 33)

- completada (usada 26.51%, coincidències 22)

- acabada (usada 7.23%, coincidències 6)

- finalitzat (usada 6.02%, coincidències 5)

- acabat (usada 4.82%, coincidències 4)

- completades (usada 3.61%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 3.61%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 2.41%, coincidències 2)

- s'ha acabat (usada 2.41%, coincidències 2)

- complet (usada 1.20%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 1.20%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.20%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 27)

component component

- component (usada 96.43%, coincidències 27)

- per components (usada 3.57%, coincidències 1)

component name nom del component

- nom del component (usada 100.00%, coincidències 7)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 19)

compose redacta

- redacta (usada 39.13%, coincidències 9)

- redactar (usada 30.43%, coincidències 7)

- compon (usada 13.04%, coincidències 3)

- nou (usada 4.35%, coincidències 1)

- composa (usada 4.35%, coincidències 1)

- escriu (usada 4.35%, coincidències 1)

- compose (usada 4.35%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- escriu un missatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- escriu un missatge privat (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriviu un missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 82.35%, coincidències 42)

- editor (usada 9.80%, coincidències 5)

- composer (usada 1.96%, coincidències 1)

- redactor (usada 1.96%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 1.96%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 1.96%, coincidències 1)

composing redacció

- redacció (usada 42.86%, coincidències 3)

- edició (usada 14.29%, coincidències 1)

- composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està creant la composició (usada 14.29%, coincidències 1)

- redactant (usada 14.29%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 50.00%, coincidències 4)

- composició (usada 12.50%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 12.50%, coincidències 1)

- composat (usada 12.50%, coincidències 1)

- compon (usada 12.50%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 63.64%, coincidències 7)

- redacció (usada 36.36%, coincidències 4)

compound composició

- composició (usada 55.56%, coincidències 5)

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compound (usada 11.11%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 66.67%, coincidències 20)

- comprimir (usada 16.67%, coincidències 5)

- compressió (usada 13.33%, coincidències 4)

- compresa (medicina) (usada 3.33%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 92.31%, coincidències 12)

- compressed (usada 7.69%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 58)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 13)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 44.44%, coincidències 4)

- nivell de compressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- ràtio de compressió (usada 22.22%, coincidències 2)

computer ordinador

- ordinador (usada 96.83%, coincidències 61)

- computer (usada 1.59%, coincidències 1)

- ordinadors (usada 1.59%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 82.35%, coincidències 14)

- nom d'ordinador (usada 11.76%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 5.88%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 17)

condensed condensat

- condensat (usada 63.64%, coincidències 7)

- condensada (usada 36.36%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 93.75%, coincidències 45)

- estat (usada 6.25%, coincidències 3)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 19)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 27.27%, coincidències 3)

- conductor elèctric (usada 9.09%, coincidències 1)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 63.64%, coincidències 7)

- cónus (usada 36.36%, coincidències 4)

conference conferència

- conferència (usada 88.89%, coincidències 8)

- congrés (usada 11.11%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 10)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 19)

config configuració

- configuració (usada 62.50%, coincidències 10)

- config (usada 31.25%, coincidències 5)

- configura (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 98.67%, coincidències 74)

- configuracions (usada 1.33%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 69.23%, coincidències 9)

- hi ha un error en la configuració (usada 15.38%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 93.75%, coincidències 15)

- arxiu de configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 9)

configure configura

- configura (usada 86.15%, coincidències 112)

- configurar (usada 9.23%, coincidències 12)

- configuració (usada 4.62%, coincidències 6)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 70.00%, coincidències 7)

- configurant (usada 30.00%, coincidències 3)

confirm confirma

- confirma (usada 49.19%, coincidències 61)

- confirmar (usada 17.74%, coincidències 22)

- confirmació (usada 16.13%, coincidències 20)

- confirmeu-ho (usada 11.29%, coincidències 14)

- confirmeu (usada 4.03%, coincidències 5)

- confirma-ho (usada 0.81%, coincidències 1)

- confirma extensió (usada 0.81%, coincidències 1)

confirm delete confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 25.00%, coincidències 3)

- confirma l'esborrat (usada 16.67%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 16.67%, coincidències 2)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 8.33%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 8.33%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 8.33%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 8.33%, coincidències 1)

- confirma la supressió (usada 8.33%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 25.00%, coincidències 4)

- en confirmar la supressió (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 12.50%, coincidències 2)

- confirmació de l'eliminació (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 6.25%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la nova contrasenya

- confirmeu la nova contrasenya (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmi la nova contrasenya (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 47.37%, coincidències 27)

- confirma la contrasenya (usada 21.05%, coincidències 12)

- confirmació de la contrasenya (usada 12.28%, coincidències 7)

- confirmar contrasenya (usada 12.28%, coincidències 7)

- confirmar la contrasenya (usada 3.51%, coincidències 2)

- confirmeu la clau (usada 1.75%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.75%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 40)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 8)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 61.11%, coincidències 11)

- confirmada (usada 27.78%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 11.11%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 92.86%, coincidències 26)

- conflict (usada 3.57%, coincidències 1)

- retorn a l'abisme (usada 3.57%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 62.50%, coincidències 5)

- entra en conflicte (usada 25.00%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 12.50%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 11)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 60.00%, coincidències 6)

- felicitats (usada 30.00%, coincidències 3)

- felicitacions (usada 10.00%, coincidències 1)

congratulations! enhorabona!

- enhorabona! (usada 38.46%, coincidències 5)

- felicitats! (usada 38.46%, coincidències 5)

- felicitats. (usada 7.69%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 7.69%, coincidències 1)

- felicitacions (usada 7.69%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 64.80%, coincidències 81)

- connectar (usada 26.40%, coincidències 33)

- connectat (usada 1.60%, coincidències 2)

- connexió (usada 1.60%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.60%, coincidències 2)

- connecta't (usada 1.60%, coincidències 2)

- connectar-se a (usada 0.80%, coincidències 1)

- connecteu (usada 0.80%, coincidències 1)

- cannectant (usada 0.80%, coincidències 1)

connect to connectar a

- connectar a (usada 41.67%, coincidències 5)

- connecta a (usada 33.33%, coincidències 4)

- connecta't a (usada 25.00%, coincidències 3)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 29.03%, coincidències 9)

- connectar al servidor (usada 22.58%, coincidències 7)

- connecta't al servidor (usada 22.58%, coincidències 7)

- connecta amb el servidor (usada 12.90%, coincidències 4)

- connecta't a un servidor (usada 6.45%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 6.45%, coincidències 2)

connected connectat

- connectat (usada 95.79%, coincidències 91)

- connexió correcta (usada 1.05%, coincidències 1)

- s'ha connectat (usada 1.05%, coincidències 1)

- conectat (usada 1.05%, coincidències 1)

- connectada (usada 1.05%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 8)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 7)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 49.57%, coincidències 57)

- connectant (usada 45.22%, coincidències 52)

- es connecta (usada 1.74%, coincidències 2)

- connectat (usada 0.87%, coincidències 1)

- a connectar (usada 0.87%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.87%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 0.87%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 96.67%, coincidències 58)

- connexions (usada 1.67%, coincidències 1)

- contacte (usada 1.67%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 58.33%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 41.67%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 92.31%, coincidències 12)

- error de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 48.57%, coincidències 17)

- la connexió ha fallat (usada 34.29%, coincidències 12)

- error de connexió (usada 5.71%, coincidències 2)

- la connexió ha fallat. (usada 2.86%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.86%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 2.86%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.86%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 75.00%, coincidències 6)

- connexió fallida. (usada 12.50%, coincidències 1)

- ha fallat la connexió. (usada 12.50%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 76.47%, coincidències 13)

- connexió perduda (usada 23.53%, coincidències 4)

connection options opcions de connexió

- opcions de connexió (usada 83.33%, coincidències 5)

- opcions de la connexió (usada 16.67%, coincidències 1)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 52.94%, coincidències 9)

- s'ha refusat la connexió (usada 23.53%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha negat la connexió (usada 5.88%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 56.25%, coincidències 9)

- paràmetres de connexió (usada 12.50%, coincidències 2)

- configuració de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- ajusts de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

connection timed out s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 12.50%, coincidències 2)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 12.50%, coincidències 2)

- la connexió ha expirat (usada 12.50%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 12.50%, coincidències 2)

- connexió finalitzada (usada 6.25%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 6.25%, coincidències 1)

- la connexió ha caducat (usada 6.25%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha exhaurit el temps d'espera de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

connection timeout temps de connexió finalitzat

- temps de connexió finalitzat (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha superat el temps límit per a la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió esgotat (usada 10.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 86.11%, coincidències 31)

- contactes (usada 8.33%, coincidències 3)

- conexions (usada 2.78%, coincidències 1)

- connections (usada 2.78%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 22)

console consola

- consola (usada 93.10%, coincidències 27)

- terminal (usada 3.45%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 3.45%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 18)

constraint restricció

- restricció (usada 86.67%, coincidències 13)

- constraint (usada 6.67%, coincidències 1)

- constricció (usada 6.67%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 81.82%, coincidències 9)

- obres (usada 9.09%, coincidències 1)

- en construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

consumer key clau

- clau (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del client (usada 14.29%, coincidències 1)

- consumer key (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau de consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.85%, coincidències 86)

- contacteu (usada 1.15%, coincidències 1)

contact details detalls del contacte

- detalls del contacte (usada 90.00%, coincidències 9)

- detalls de contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 61.54%, coincidències 8)

- informació del contacte (usada 30.77%, coincidències 4)

- contact info (usada 7.69%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- dades de contacte (usada 14.29%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 12)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de contacte (usada 21.43%, coincidències 3)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 31.82%, coincidències 7)

- contacta'ns (usada 22.73%, coincidències 5)

- contacteu amb nosaltres (usada 18.18%, coincidències 4)

- contacte (usada 13.64%, coincidències 3)

- contacta (usada 4.55%, coincidències 1)

- contacti'ns (usada 4.55%, coincidències 1)

- contacta amb nosaltres (usada 4.55%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 117)

container contenidor

- contenidor (usada 96.00%, coincidències 24)

- recipient (usada 4.00%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 90.00%, coincidències 9)

- contenidor (usada 10.00%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 96.49%, coincidències 55)

- contingut (usada 3.51%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 97.32%, coincidències 109)

- continguts (usada 2.68%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 93.10%, coincidències 27)

- tipus del contingut (usada 3.45%, coincidències 1)

- tipus de continguts (usada 3.45%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 68.69%, coincidències 68)

- continguts (usada 29.29%, coincidències 29)

- contents (usada 1.01%, coincidències 1)

- índex (usada 1.01%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 95.12%, coincidències 39)

- contextual (usada 2.44%, coincidències 1)

- contexte (usada 2.44%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.75%, coincidències 15)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.25%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.91%, coincidències 10)

- menús de context (usada 9.09%, coincidències 1)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 62.54%, coincidències 197)

- continuar (usada 36.19%, coincidències 114)

- continue (usada 0.63%, coincidències 2)

- contínua (usada 0.32%, coincidències 1)

- continua|segueix|endavant (usada 0.32%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua tanmateix (usada 22.22%, coincidències 2)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 66.67%, coincidències 10)

- continua l'edició (usada 26.67%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 6.67%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 37.50%, coincidències 3)

- continuo? (usada 25.00%, coincidències 2)

- vols continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

- continua? (usada 12.50%, coincidències 1)

- continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 75.00%, coincidències 21)

- contínua (usada 14.29%, coincidències 4)

- continuous (usada 3.57%, coincidències 1)

- continua (usada 3.57%, coincidències 1)

- continuu (usada 3.57%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 76.92%, coincidències 10)

- vora (usada 23.08%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 59)

contribute contribuïu-hi

- contribuïu-hi (usada 14.29%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 14.29%, coincidències 3)

- contribueix (usada 9.52%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·laboració (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 9.52%, coincidències 2)

- contribuir (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·labora (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 4.76%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 75.00%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 50.00%, coincidències 10)

- contribuïdor (usada 35.00%, coincidències 7)

- contribuent (usada 5.00%, coincidències 1)

- participant (usada 5.00%, coincidències 1)

- coŀlaborador/a (usada 5.00%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 64.52%, coincidències 20)

- contribuïdors (usada 29.03%, coincidències 9)

- col·laboració (usada 3.23%, coincidències 1)

- contribuents (usada 3.23%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.56%, coincidències 43)

- controlar (usada 2.22%, coincidències 1)

- tecla de control esquerre (usada 2.22%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 7)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 60.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 26.67%, coincidències 4)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 88.89%, coincidències 8)

- pictogrames de control (usada 11.11%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 88.24%, coincidències 15)

- controladora (usada 5.88%, coincidències 1)

- comandament (usada 5.88%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 29)

conversation conversa

- conversa (usada 90.91%, coincidències 20)

- conversation (usada 4.55%, coincidències 1)

- conversació (usada 4.55%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 93.75%, coincidències 15)

- conversacions (usada 6.25%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 86.67%, coincidències 13)

- conversion (usada 6.67%, coincidències 1)

- extra point (usada 6.67%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 67.24%, coincidències 39)

- convertir (usada 25.86%, coincidències 15)

- conversió (usada 3.45%, coincidències 2)

- convert (usada 3.45%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 70.59%, coincidències 12)

- convertir a (usada 17.65%, coincidències 3)

- converteix en (usada 5.88%, coincidències 1)

- conversió a (usada 5.88%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 88.89%, coincidències 8)

- conversió (usada 11.11%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 95.00%, coincidències 19)

- cook islands (usada 5.00%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 11)

cookies galetes

- galetes (usada 97.22%, coincidències 35)

- cookies (usada 2.78%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 44.44%, coincidències 4)

- cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinar (usada 11.11%, coincidències 1)

- cocció (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 25.00%, coincidències 3)

- ben parit (usada 8.33%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 8.33%, coincidències 1)

- ferm (usada 8.33%, coincidències 1)

- fred (usada 8.33%, coincidències 1)

- bonica (usada 8.33%, coincidències 1)

- guapo (usada 8.33%, coincidències 1)

- original (usada 8.33%, coincidències 1)

- genial (usada 8.33%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.65%, coincidències 22)

- coordina (usada 4.35%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 68.18%, coincidències 15)

- s'ha copiat (usada 18.18%, coincidències 4)

- copiat(s) (usada 9.09%, coincidències 2)

- copiada (usada 4.55%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 60.00%, coincidències 12)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 30.00%, coincidències 6)

- copiat al porta-retalls. (usada 10.00%, coincidències 2)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 62.50%, coincidències 5)

- s'ha copiat (usada 25.00%, coincidències 2)

- copiat! (usada 12.50%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 92.00%, coincidències 23)

- copies (usada 8.00%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 94.74%, coincidències 18)

- còptic (usada 5.26%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 65.36%, coincidències 317)

- copiar (usada 29.28%, coincidències 142)

- còpia (usada 3.09%, coincidències 15)

- copia-ho (usada 0.62%, coincidències 3)

- copy (usada 0.41%, coincidències 2)

- duplica (usada 0.21%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.21%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.21%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.21%, coincidències 1)

- cópia (usada 0.21%, coincidències 1)

- opiar (usada 0.21%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 53.33%, coincidències 8)

- copiar l'adreça (usada 40.00%, coincidències 6)

- copiar adreça (usada 6.67%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 70.00%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- copia tot (usada 10.00%, coincidències 1)

copy as html copia com a html

- copia com a html (usada 75.00%, coincidències 6)

- desa com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

- copiar-ho com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 50.00%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 35.00%, coincidències 7)

- copiar l'adreça de correu (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.00%, coincidències 1)

copy from copia de

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 87.50%, coincidències 14)

- copia-ho aquí (usada 12.50%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 91.67%, coincidències 22)

- copiar la imatge (usada 8.33%, coincidències 2)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 65.71%, coincidències 23)

- copiar l'enllaç (usada 25.71%, coincidències 9)

- copiar enllaç (usada 5.71%, coincidències 2)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 2.86%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 80.95%, coincidències 17)

- copia adreça de l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- copiar l'adreça de l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 66.67%, coincidències 10)

- copia l'enllaç (usada 26.67%, coincidències 4)

- copia la localització de l'enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 88.89%, coincidències 8)

- copiar la ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

copy password copia la contrasenya

- copia la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 6)

- copiar la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- copiar contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia'n el camí (usada 14.29%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 10)

copy style copiar l'estil

- copiar l'estil (usada 92.59%, coincidències 50)

- copiar estil (usada 5.56%, coincidències 3)

- copia l'estil (usada 1.85%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 83.33%, coincidències 10)

- copiar el text (usada 8.33%, coincidències 1)

- copia text (usada 8.33%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 73.33%, coincidències 22)

- còpia a (usada 16.67%, coincidències 5)

- copiar a (usada 10.00%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 77.78%, coincidències 49)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.94%, coincidències 5)

- copiar al porta-retalls (usada 6.35%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 4.76%, coincidències 3)

- copia (usada 1.59%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.59%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 85.71%, coincidències 18)

- copiar url (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia url (usada 4.76%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 47.62%, coincidències 10)

- copiant (usada 38.10%, coincidències 8)

- drets d'autor (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 4.76%, coincidències 1)

- còpia (usada 4.76%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 63.16%, coincidències 12)

- s'estan copiant fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiant arxius (usada 5.26%, coincidències 1)

- es copien fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

copyright drets d'autor

- drets d'autor (usada 47.27%, coincidències 26)

- copyright (usada 45.45%, coincidències 25)

- dret de reproducció (usada 3.64%, coincidències 2)

- drets de còpia (usada 1.82%, coincidències 1)

- llicència (usada 1.82%, coincidències 1)

copyright notice avís de copyright

- avís de copyright (usada 37.50%, coincidències 3)

- copyright (usada 12.50%, coincidències 1)

- nota dels drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís dels drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís de drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

- avís sobre els drets d'autor (usada 12.50%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 81.82%, coincidències 9)

- ànima (usada 9.09%, coincidències 1)

- core (usada 9.09%, coincidències 1)

cork cork

- cork (usada 66.67%, coincidències 6)

- suro (usada 33.33%, coincidències 3)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 60.00%, coincidències 9)

- radi de les cantonades (usada 20.00%, coincidències 3)

- radi de lacantonada (usada 6.67%, coincidències 1)

- radi de cantonada (usada 6.67%, coincidències 1)

- radi de l'angle (usada 6.67%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 77.78%, coincidències 7)

- vèrtexs (usada 11.11%, coincidències 1)

- arestes (usada 11.11%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 13)

correct correcte

- correcte (usada 61.54%, coincidències 16)

- corregeix (usada 19.23%, coincidències 5)

- correcta (usada 7.69%, coincidències 2)

- correccions (usada 3.85%, coincidències 1)

- correctes (usada 3.85%, coincidències 1)

- corregir (usada 3.85%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l'ortografia automàticament

- corregir l'ortografia automàticament (usada 98.51%, coincidències 66)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 1.49%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 13)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 12)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 21)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 32)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 23)

count compta

- compta (usada 28.74%, coincidències 25)

- recompte (usada 24.14%, coincidències 21)

- compte (usada 11.49%, coincidències 10)

- comptador (usada 9.20%, coincidències 8)

- nombre (usada 8.05%, coincidències 7)

- comptar (usada 4.60%, coincidències 4)

- comptatge (usada 3.45%, coincidències 3)

- total (usada 2.30%, coincidències 2)

- quantitat (usada 2.30%, coincidències 2)

- count (usada 2.30%, coincidències 2)

- comte (usada 2.30%, coincidències 2)

- comptabilitza (usada 1.15%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 90.00%, coincidències 9)

- temporitzador (usada 10.00%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 84.62%, coincidències 11)

- contador (usada 7.69%, coincidències 1)

- recompte (usada 7.69%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- en sentit anti-horari (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- cap a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorària (usada 12.50%, coincidències 1)

counting rod numerals numerals rod per comptar

- numerals rod per comptar (usada 28.57%, coincidències 2)

- palets xinesos per comptar (usada 28.57%, coincidències 2)

- numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

- sistema de numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

- numerals de palets per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.24%, coincidències 20)

- estats (usada 4.76%, coincidències 1)

country país

- país (usada 94.57%, coincidències 122)

- estat (usada 2.33%, coincidències 3)

- country (usada 2.33%, coincidències 3)

- pais (usada 0.78%, coincidències 1)

country code codi del país

- codi del país (usada 47.83%, coincidències 11)

- codi de país (usada 43.48%, coincidències 10)

- codi pais (usada 4.35%, coincidències 1)

- codi internacional (usada 4.35%, coincidències 1)

county comtat

- comtat (usada 26.32%, coincidències 5)

- comarca (usada 26.32%, coincidències 5)

- província (usada 26.32%, coincidències 5)

- comptat (usada 10.53%, coincidències 2)

- país (usada 5.26%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 5.26%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 85.71%, coincidències 12)

- val (usada 14.29%, coincidències 2)

course curs

- curs (usada 77.42%, coincidències 24)

- camí (usada 12.90%, coincidències 4)

- de curs (usada 3.23%, coincidències 1)

- camp (usada 3.23%, coincidències 1)

- ordre (usada 3.23%, coincidències 1)

cover portada

- portada (usada 37.93%, coincidències 11)

- coberta (usada 31.03%, coincidències 9)

- caràtula (usada 20.69%, coincidències 6)

- cobrir (usada 3.45%, coincidències 1)

- cobertura (usada 3.45%, coincidències 1)

- recobriment (topologia) (usada 3.45%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover art caràtula

- caràtula (usada 93.33%, coincidències 14)

- art de coberta (usada 6.67%, coincidències 1)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 27.27%, coincidències 3)

- caràtula (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge de la portada (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge de caràtula (usada 9.09%, coincidències 1)

- imatge de coberta (usada 9.09%, coincidències 1)

- portada de la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- imatge de la coberta (usada 9.09%, coincidències 1)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 71.43%, coincidències 5)

- la tapa es troba oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

- coberta oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 93.33%, coincidències 14)

- abast (usada 6.67%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 9)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 87.50%, coincidències 21)

- processador (usada 8.33%, coincidències 2)

- ucp (usada 4.17%, coincidències 1)

cpu load càrrega de la cpu

- càrrega de la cpu (usada 66.67%, coincidències 4)

- càrrega de cpu (usada 33.33%, coincidències 2)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 90.91%, coincidències 10)

- ús de cpu (usada 9.09%, coincidències 1)

crab cranc

- cranc (usada 100.00%, coincidències 8)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 74.87%, coincidències 140)

- crear (usada 23.53%, coincidències 44)

- create (usada 0.53%, coincidències 1)

- nova (usada 0.53%, coincidències 1)

- creació (usada 0.53%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 42.11%, coincidències 8)

- crear un compte (usada 21.05%, coincidències 4)

- crear compte (usada 15.79%, coincidències 3)

- crea compte (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea el compte (usada 5.26%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 5.26%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 50.00%, coincidències 8)

- crea un compte (usada 37.50%, coincidències 6)

- creació d'un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 62.50%, coincidències 5)

- crear arxiu comprimit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un arxiu comprimit (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprimeix el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea una adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 80.00%, coincidències 8)

- crea directori (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear directori (usada 10.00%, coincidències 1)

create filter crea un filtre

- crea un filtre (usada 75.00%, coincidències 6)

- creació d'un filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 59.38%, coincidències 19)

- crea carpeta (usada 9.38%, coincidències 3)

- crea la carpeta (usada 9.38%, coincidències 3)

- crear carpeta (usada 9.38%, coincidències 3)

- crear una carpeta (usada 6.25%, coincidències 2)

- crear directori (usada 3.12%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 3.12%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 38.46%, coincidències 5)

- crea grup (usada 15.38%, coincidències 2)

- crear un grup (usada 15.38%, coincidències 2)

- crear grup (usada 15.38%, coincidències 2)

- crear el grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea el grup (usada 7.69%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 63.16%, coincidències 12)

- crea enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- crea'n un enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- creació d'enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea l'enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- crear enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 36.84%, coincidències 14)

- crea (usada 23.68%, coincidències 9)

- crea'n un de nou (usada 13.16%, coincidències 5)

- crear nou (usada 5.26%, coincidències 2)

- crea'n una nova (usada 2.63%, coincidències 1)

- crea nova (usada 2.63%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.63%, coincidències 1)

- crear-ne un de nou (usada 2.63%, coincidències 1)

- crear nova (usada 2.63%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 2.63%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.63%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 2.63%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea un compte d'usuari nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- obre un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- creeu un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear un document nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 11.11%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- crea un nou fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 71.43%, coincidències 15)

- crear una nova carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- crear una carpeta nova (usada 4.76%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 4.76%, coincidències 1)

- crea carpeta nova (usada 4.76%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 4.76%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 68.75%, coincidències 11)

- crea un grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear nou grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 6.25%, coincidències 1)

create new profile crea un perfil nou

- crea un perfil nou (usada 63.64%, coincidències 7)

- crear perfil nou (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea un nou perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear un nou perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea un projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- creació d'un projecte nou (usada 12.50%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea un perfil

- crea un perfil (usada 41.67%, coincidències 5)

- crea el perfil (usada 33.33%, coincidències 4)

- perfil de maquinari (usada 16.67%, coincidències 2)

- crear perfil (usada 8.33%, coincidències 1)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- crear projecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea projecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 57.14%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 28.57%, coincidències 2)

- crear un informe (usada 14.29%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 63.64%, coincidències 7)

- crea taula (usada 18.18%, coincidències 2)

- creació de la taula (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear taula (usada 9.09%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 46.15%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea etiquetes (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

create user crea un usuari

- crea un usuari (usada 35.71%, coincidències 5)

- crear usuari (usada 28.57%, coincidències 4)

- crea usuari (usada 21.43%, coincidències 3)

- crear un usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea l'usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 71.05%, coincidències 81)

- creació (usada 18.42%, coincidències 21)

- creada (usada 4.39%, coincidències 5)

- pujat (usada 1.75%, coincidències 2)

- s'ha creat (usada 0.88%, coincidències 1)

- generat (usada 0.88%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.88%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.88%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 0.88%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 50.00%, coincidències 6)

- creat a (usada 16.67%, coincidències 2)

- es va crear el (usada 8.33%, coincidències 1)

- creats a (usada 8.33%, coincidències 1)

- creada el (usada 8.33%, coincidències 1)

- creat (usada 8.33%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 84.62%, coincidències 33)

- creada per (usada 5.13%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.13%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.13%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 10)

created on creat el

- creat el (usada 52.94%, coincidències 9)

- data de creació (usada 23.53%, coincidències 4)

- creat (usada 11.76%, coincidències 2)

- creat a (usada 5.88%, coincidències 1)

- creat en (usada 5.88%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 10)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.83%, coincidències 46)

- cata de creació (usada 2.08%, coincidències 1)

- data creació (usada 2.08%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 72.00%, coincidències 36)

- autor (usada 20.00%, coincidències 10)

- creat per (usada 4.00%, coincidències 2)

- eina de creació (usada 2.00%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.00%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 16)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 78.26%, coincidències 18)

- haver (usada 8.70%, coincidències 2)

- atribució (usada 4.35%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 4.35%, coincidències 1)

- credit (usada 4.35%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 96.15%, coincidències 25)

- targeta (usada 3.85%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 93.33%, coincidències 42)

- atribucions (usada 4.44%, coincidències 2)

- abonaments (usada 2.22%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 71.43%, coincidències 5)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

- riera (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 74.07%, coincidències 20)

- criteri (usada 25.93%, coincidències 7)

critical crític

- crític (usada 80.77%, coincidències 21)

- crítica (usada 15.38%, coincidències 4)

- molt baixa (usada 3.85%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 30)

croatian croat

- croat (usada 88.37%, coincidències 38)

- croata (usada 11.63%, coincidències 5)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 33.33%, coincidències 3)

- kuna (usada 22.22%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

crop escapça

- escapça (usada 47.27%, coincidències 26)

- retallar (usada 21.82%, coincidències 12)

- retalla (usada 18.18%, coincidències 10)

- tallar (usada 3.64%, coincidències 2)

- escapçament (usada 3.64%, coincidències 2)

- conreu (usada 3.64%, coincidències 2)

- escapçar (usada 1.82%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 58.33%, coincidències 7)

- retalla la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 90.48%, coincidències 19)

- cross (usada 4.76%, coincidències 1)

- creuament (usada 4.76%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona (moneda) (usada 10.00%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 20)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu csv (usada 22.22%, coincidències 2)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 96.67%, coincidències 29)

- control (usada 3.33%, coincidències 1)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 71.43%, coincidències 5)

- ctrl + - (usada 28.57%, coincidències 2)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 92.86%, coincidències 13)

- ctrl + f (usada 7.14%, coincidències 1)

ctrl+h ctrl+h

- ctrl+h (usada 100.00%, coincidències 6)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 94.12%, coincidències 16)

- ctrl + o (usada 5.88%, coincidències 1)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+u ctrl+u

- ctrl+u (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 91.67%, coincidències 11)

- ctrl+n (usada 8.33%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+z ctrl+z

- ctrl+z (usada 100.00%, coincidències 8)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 22)

cube cub

- cub (usada 78.95%, coincidències 15)

- cúbic (usada 15.79%, coincidències 3)

- cube (usada 5.26%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 10)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 100.00%, coincidències 7)

cucumber cogombre

- cogombre (usada 85.71%, coincidències 6)

- cogombre (desambiguació) (usada 14.29%, coincidències 1)

cuenca conca

- conca (usada 75.00%, coincidències 6)

- cuenca (usada 25.00%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 81.82%, coincidències 9)

- cuneiforme (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriptura cuneïforme (usada 9.09%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 62.50%, coincidències 5)

- cup (usada 12.50%, coincidències 1)

- forat (usada 12.50%, coincidències 1)

- copa (usada 12.50%, coincidències 1)

currencies monedes

- monedes (usada 57.14%, coincidències 8)

- divises (usada 42.86%, coincidències 6)

currency moneda

- moneda (usada 80.39%, coincidències 41)

- divisa (usada 15.69%, coincidències 8)

- currency (usada 1.96%, coincidències 1)

- divises (usada 1.96%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbol de la moneda (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbol monetari (usada 12.50%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 45.45%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 27.27%, coincidències 3)

- símbols monetari (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols de divisa (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 9.09%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 88.76%, coincidències 79)

- corrent (usada 3.37%, coincidències 3)

- darrera (usada 1.12%, coincidències 1)

- vigent (usada 1.12%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.12%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.12%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.12%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.12%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.12%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 90.00%, coincidències 9)

- la data actual (usada 10.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current folder carpeta actual

- carpeta actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- directori actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 61.11%, coincidències 11)

- emplaçament actual (usada 27.78%, coincidències 5)

- localització actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 77.78%, coincidències 7)

- mes en curs (usada 22.22%, coincidències 2)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 24)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 30)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current status estat actual

- estat actual (usada 89.47%, coincidències 17)

- estatus actual (usada 10.53%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- plantilla actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 80.00%, coincidències 16)

- temps actual (usada 15.00%, coincidències 3)

- hora (usada 5.00%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current year any actual

- any actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- any en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 28)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de cursor (usada 9.09%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 71.43%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 28.57%, coincidències 2)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 29)

curved corbat

- corbat (usada 44.44%, coincidències 4)

- corbada (usada 22.22%, coincidències 2)

- curvades (usada 11.11%, coincidències 1)

- corb (usada 11.11%, coincidències 1)

- corba (usada 11.11%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 83.33%, coincidències 10)

- corbes de color (usada 16.67%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 63.76%, coincidències 190)

- personalitzada (usada 12.75%, coincidències 38)

- personalitza (usada 7.38%, coincidències 22)

- a mida (usada 6.71%, coincidències 20)

- personalitzar (usada 6.71%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.67%, coincidències 2)

- personalització (usada 0.34%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.34%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.34%, coincidències 1)

- habitual (usada 0.34%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.34%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.34%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 80.00%, coincidències 8)

- personalització 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

- a mida 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 80.00%, coincidències 8)

- personalització 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

- a mida 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 83.33%, coincidències 15)

- color a mida (usada 11.11%, coincidències 2)

- personalitzar el color (usada 5.56%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 93.33%, coincidències 14)

- colors a mida (usada 6.67%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 12)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 9)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 10)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 44.44%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzada (usada 33.33%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 22.22%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 94.44%, coincidències 17)

- format a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 100.00%, coincidències 16)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 88.89%, coincidències 8)

- personalitza les dreceres (usada 11.11%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.44%, coincidències 17)

- a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 14)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 9)

customization personalització

- personalització (usada 90.00%, coincidències 9)

- personalitzar (usada 10.00%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 75.00%, coincidències 66)

- personalitzar (usada 22.73%, coincidències 20)

- a mida (usada 1.14%, coincidències 1)

- personalitzeu (usada 1.14%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d'eines

- personalitzar la barra d'eines (usada 87.14%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 12.86%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 52.48%, coincidències 159)

- tallar (usada 40.59%, coincidències 123)

- talla (usada 2.64%, coincidències 8)

- tall (usada 1.98%, coincidències 6)

- retallar (usada 1.65%, coincidències 5)

- retallament (usada 0.66%, coincidències 2)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 54)

cycle cicle

- cicle (usada 56.25%, coincidències 9)

- roda (usada 18.75%, coincidències 3)

- cycle (usada 6.25%, coincidències 1)

- moviment cíclic (usada 6.25%, coincidències 1)

- cíclic (usada 6.25%, coincidències 1)

- ciclisme (usada 6.25%, coincidències 1)

cycling ciclisme

- ciclisme (usada 85.71%, coincidències 6)

- recorregut (usada 14.29%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 83.33%, coincidències 20)

- ampolla (usada 12.50%, coincidències 3)

- cilindre (motor) (usada 4.17%, coincidències 1)

cypriot syllabary sil·labari xipriota

- sil·labari xipriota (usada 50.00%, coincidències 4)

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 50.00%, coincidències 4)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 25)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 97.06%, coincidències 33)

- ciríl·lica (usada 2.94%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 54.55%, coincidències 6)

- ciríl·lic suplementari (usada 27.27%, coincidències 3)

- suplement de ciríl·lic (usada 9.09%, coincidències 1)

- ciríl·lic (suplement) (usada 9.09%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 85.71%, coincidències 6)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 48)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 90.00%, coincidències 9)

- corones txeques (usada 10.00%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 25)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 12)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 66.67%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 33.33%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 90.91%, coincidències 10)

- daemon (usada 9.09%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 61.82%, coincidències 34)

- diari (usada 21.82%, coincidències 12)

- diària (usada 5.45%, coincidències 3)

- cada dia (usada 5.45%, coincidències 3)

- (dia|cada dia|diàriament|de forma diària) (usada 1.82%, coincidències 1)

- a diari (usada 1.82%, coincidències 1)

- diariament (usada 1.82%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 100.00%, coincidències 8)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 55.56%, coincidències 5)

- amortiment (usada 33.33%, coincidències 3)

- devallada (usada 11.11%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 44.44%, coincidències 4)

- dansa (usada 33.33%, coincidències 3)

- ballar (usada 11.11%, coincidències 1)

- balla (usada 11.11%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 97.73%, coincidències 43)

- danés (usada 2.27%, coincidències 1)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

- corones daneses (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 48)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 15)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 100.00%, coincidències 8)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 16)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 12)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 14)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 100.00%, coincidències 15)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 50.00%, coincidències 9)

- fosc (usada 33.33%, coincidències 6)

- (més fosc|enfosqueix|enfosquiment) (usada 5.56%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 5.56%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 5.56%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 57.69%, coincidències 15)

- traç (usada 26.92%, coincidències 7)

- dash (usada 7.69%, coincidències 2)

- novetats (usada 3.85%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.85%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 39.13%, coincidències 18)

- tauler de control (usada 17.39%, coincidències 8)

- escriptori digital (usada 8.70%, coincidències 4)

- panell de control (usada 6.52%, coincidències 3)

- escriptori (usada 4.35%, coincidències 2)

- dashboard (usada 4.35%, coincidències 2)

- panell (usada 4.35%, coincidències 2)

- tauler principal (usada 2.17%, coincidències 1)

- tauler de comandaments (usada 2.17%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.17%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.17%, coincidències 1)

- consola (usada 2.17%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.17%, coincidències 1)

- quadre de comandament (usada 2.17%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 29.41%, coincidències 5)

- discontínua (usada 17.65%, coincidències 3)

- guionets (usada 17.65%, coincidències 3)

- amb guió (usada 11.76%, coincidències 2)

- línia discontínua (usada 5.88%, coincidències 1)

- ratllat (usada 5.88%, coincidències 1)

- discontinu (usada 5.88%, coincidències 1)

- punts (usada 5.88%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.24%, coincidències 120)

- data (usada 3.17%, coincidències 4)

- dada (usada 1.59%, coincidències 2)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- introducció de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- introducció de les dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 69.23%, coincidències 18)

- font de les dades (usada 19.23%, coincidències 5)

- origen de les dades (usada 7.69%, coincidències 2)

- origen de dades (usada 3.85%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 93.33%, coincidències 14)

- fonts de les dades (usada 6.67%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 61.90%, coincidències 13)

- tipus de dada (usada 38.10%, coincidències 8)

data usage ús de dades

- ús de dades (usada 90.00%, coincidències 9)

- ús de les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

database base de dades

- base de dades (usada 96.43%, coincidències 81)

- bases de dades (usada 2.38%, coincidències 2)

- database (usada 1.19%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 46.15%, coincidències 6)

- error de base de dades (usada 23.08%, coincidències 3)

- error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 93.10%, coincidències 27)

- base de dades (usada 3.45%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.45%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 90.00%, coincidències 9)

- clau de pas de la base de dades (usada 10.00%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 42.86%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- servidor de base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- tipus de la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- databases (usada 9.09%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.48%, coincidències 381)

- data de sessió (usada 0.26%, coincidències 1)

- date (usada 0.26%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 86.21%, coincidències 25)

- dia i hora (usada 6.90%, coincidències 2)

- data i temps (usada 3.45%, coincidències 1)

- data hora (usada 3.45%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 34.62%, coincidències 9)

- afegida el dia (usada 19.23%, coincidències 5)

- data d'alta (usada 7.69%, coincidències 2)

- data d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 2)

- data afegida (usada 7.69%, coincidències 2)

- data d'addicció (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 3.85%, coincidències 1)

- data d'incorporació (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegit (usada 3.85%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 3.85%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 3.85%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 92.73%, coincidències 51)

- dia i hora (usada 3.64%, coincidències 2)

- l'hora i la data (usada 3.64%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 96.77%, coincidències 30)

- data creada (usada 3.23%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 77.78%, coincidències 14)

- camp data (usada 11.11%, coincidències 2)

- data (usada 5.56%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 5.56%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 61.54%, coincidències 32)

- format de la data (usada 34.62%, coincidències 18)

- format data (usada 1.92%, coincidències 1)

- format de dates (usada 1.92%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 94.74%, coincidències 36)

- data de la modificació (usada 2.63%, coincidències 1)

- data modificada (usada 2.63%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 24)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 46.67%, coincidències 7)

- rang de dates (usada 46.67%, coincidències 7)

- rang de data (usada 6.67%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 88.89%, coincidències 8)

- data de la recepció (usada 11.11%, coincidències 1)

date sent data d'enviament

- data d'enviament (usada 75.00%, coincidències 6)

- data de la tramesa (usada 25.00%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 83.33%, coincidències 20)

- data i hora (usada 12.50%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.17%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 15)

datetime data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 12)

- datahora (usada 12.50%, coincidències 2)

- data/hora (usada 6.25%, coincidències 1)

- datetime (usada 6.25%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 98.98%, coincidències 97)

- day (usada 1.02%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 13)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 50.00%, coincidències 11)

- dia(es) (usada 27.27%, coincidències 6)

- dies (usada 18.18%, coincidències 4)

- dia (dies) (usada 4.55%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- llum natural (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum del dia (usada 12.50%, coincidències 1)

- llum diürna (usada 12.50%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.35%, coincidències 119)

- dia (usada 0.83%, coincidències 1)

- days (usada 0.83%, coincidències 1)

db db

- db (usada 78.95%, coincidències 15)

- bd (usada 10.53%, coincidències 2)

- reb (usada 5.26%, coincidències 1)

- base de dades (usada 5.26%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 62.96%, coincidències 17)

- desactivar (usada 29.63%, coincidències 8)

- desactivada (usada 3.70%, coincidències 1)

- inactiva (usada 3.70%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 91.67%, coincidències 11)

- desactivada (usada 8.33%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 77.78%, coincidències 7)

- deure (usada 22.22%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 50.55%, coincidències 46)

- depura (usada 27.47%, coincidències 25)

- depurar (usada 18.68%, coincidències 17)

- debug (usada 2.20%, coincidències 2)

- depurador (usada 1.10%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 100.00%, coincidències 6)

debug window finestra de depuració

- finestra de depuració (usada 100.00%, coincidències 8)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 20)

debugging depuració

- depuració (usada 85.71%, coincidències 18)

- depurant (usada 9.52%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.76%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 50.00%, coincidències 25)

- des (usada 24.00%, coincidències 12)

- dec (usada 22.00%, coincidències 11)

- dec (programa de televisió) (usada 2.00%, coincidències 1)

- de des. (usada 2.00%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 94.34%, coincidències 50)

- de desembre (usada 5.66%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 94.44%, coincidències 34)

- decimals (usada 2.78%, coincidències 1)

- nombre decimal (usada 2.78%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 65.22%, coincidències 15)

- xifres decimals (usada 30.43%, coincidències 7)

- llocs decimals (usada 4.35%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 66.67%, coincidències 10)

- separador de decimals (usada 26.67%, coincidències 4)

- coma (usada 6.67%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 8)

deck plat

- plat (usada 60.00%, coincidències 6)

- coberta (usada 10.00%, coincidències 1)

- coberta de vaixell (usada 10.00%, coincidències 1)

- baralla (usada 10.00%, coincidències 1)

- tauler (usada 10.00%, coincidències 1)

decline refusar

- refusar (usada 38.18%, coincidències 21)

- declina (usada 27.27%, coincidències 15)

- rebutja (usada 23.64%, coincidències 13)

- rebutjar (usada 5.45%, coincidències 3)

- rebutja-la (usada 1.82%, coincidències 1)

- declivi (usada 1.82%, coincidències 1)

- refusa (usada 1.82%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 43.48%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 21.74%, coincidències 5)

- declinat (usada 13.04%, coincidències 3)

- declinada (usada 13.04%, coincidències 3)

- rebutjada (usada 4.35%, coincidències 1)

- refusada (usada 4.35%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease redueix

- redueix (usada 40.74%, coincidències 11)

- disminueix (usada 25.93%, coincidències 7)

- reduir (usada 14.81%, coincidències 4)

- menys (usada 3.70%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 3.70%, coincidències 1)

- disminució (usada 3.70%, coincidències 1)

- reducció (usada 3.70%, coincidències 1)

- disminuir (usada 3.70%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 31.25%, coincidències 5)

- redueix la mida de la lletra (usada 18.75%, coincidències 3)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 12.50%, coincidències 2)

- reduir mida de la lletra (usada 6.25%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la font (usada 6.25%, coincidències 1)

- reduir grandària de font (usada 6.25%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 6.25%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 55.17%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 34.48%, coincidències 10)

- redueix el sagant (usada 3.45%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

decrease size disminueix la mida

- disminueix la mida (usada 42.86%, coincidències 3)

- redueix la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- minva la seva mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- reduir mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- disminuir tamany (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 30.00%, coincidències 3)

- abaixar el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- abaixa el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- baixa el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desencriptar

- desencriptar (usada 41.67%, coincidències 5)

- desencripta (usada 33.33%, coincidències 4)

- desxifra (usada 16.67%, coincidències 2)

- desxifrar (usada 8.33%, coincidències 1)

decrypting desencriptant

- desencriptant (usada 54.55%, coincidències 6)

- desencriptatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està desencriptant (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifratge (usada 9.09%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

deer cérvol

- cérvol (usada 100.00%, coincidències 8)

default per defecte

- per defecte (usada 57.63%, coincidències 272)

- predeterminat (usada 17.37%, coincidències 82)

- per omissió (usada 13.35%, coincidències 63)

- omissió (usada 4.45%, coincidències 21)

- predeterminada (usada 3.39%, coincidències 16)

- defecte (usada 1.27%, coincidències 6)

- valor per defecte (usada 1.06%, coincidències 5)

- predefinit (usada 0.42%, coincidències 2)

- opció predeterminada (usada 0.21%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.21%, coincidències 1)

- default (usada 0.21%, coincidències 1)

- auto (usada 0.21%, coincidències 1)

- morositat (usada 0.21%, coincidències 1)

default application aplicació per defecte

- aplicació per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- aplicació per omissió (usada 33.33%, coincidències 2)

- aplicació predeterminada (usada 33.33%, coincidències 2)

default applications aplicacions per defecte

- aplicacions per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- aplicacions predeterminades (usada 40.00%, coincidències 4)

- aplicacions per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- colors per omissió (usada 12.50%, coincidències 1)

- color predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

default encoding codificació per omissió

- codificació per omissió (usada 50.00%, coincidències 4)

- codificació per defecte (usada 50.00%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 25.00%, coincidències 3)

- lletra per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- tipus de lletra per omissió (usada 8.33%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 8.33%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 4)

- mida de lletra per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

- mida de la lletra predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 42.86%, coincidències 3)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 40.00%, coincidències 12)

- llengua per defecte (usada 20.00%, coincidències 6)

- idioma predeterminat (usada 16.67%, coincidències 5)

- llengua predeterminada (usada 10.00%, coincidències 3)

- idioma per omissió (usada 10.00%, coincidències 3)

- llenguatge per omissió (usada 3.33%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- impressora per omissió (usada 23.08%, coincidències 3)

- impressora predeterminada (usada 15.38%, coincidències 2)

- impressora implícita (usada 7.69%, coincidències 1)

- impresora per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

default profile perfil per defecte

- perfil per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- perfil predeterminat (usada 30.00%, coincidències 3)

- perfil per omissió (usada 30.00%, coincidències 3)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 48.15%, coincidències 13)

- configuració per omissió (usada 14.81%, coincidències 4)

- configuració per defecte (usada 11.11%, coincidències 3)

- paràmetres predeterminats (usada 7.41%, coincidències 2)

- ajustaments predeterminats (usada 7.41%, coincidències 2)

- opcions predeterminades (usada 3.70%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.70%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 3.70%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 50.00%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 30.00%, coincidències 3)

- tema per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 42.86%, coincidències 3)

- títol per omissió (usada 28.57%, coincidències 2)

- títol predeterminat (usada 28.57%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 66.67%, coincidències 32)

- valor predeterminat (usada 27.08%, coincidències 13)

- valor per omissió (usada 4.17%, coincidències 2)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.08%, coincidències 1)

default values valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 55.56%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- valors per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default zoom zoom per defecte

- zoom per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- zoom predeterminat (usada 30.00%, coincidències 3)

- zoom per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escala predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 63.64%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- zoom predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 35.00%, coincidències 14)

- per defecte (usada 22.50%, coincidències 9)

- valors predeterminats (usada 12.50%, coincidències 5)

- per omissió (usada 12.50%, coincidències 5)

- predeterminats (usada 7.50%, coincidències 3)

- opcions per defecte (usada 5.00%, coincidències 2)

- defaults (usada 2.50%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.50%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 86.67%, coincidències 13)

- definir (usada 13.33%, coincidències 2)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 46)

deg graus

- graus (usada 77.78%, coincidències 7)

- ° (usada 11.11%, coincidències 1)

- deg (usada 11.11%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 55.56%, coincidències 10)

- graus (usada 16.67%, coincidències 3)

- titolació (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.56%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol (usada 5.56%, coincidències 1)

- degré (usada 5.56%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.37%, coincidències 37)

- degrees (usada 2.63%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 77.78%, coincidències 7)

- desentrellaçar (usada 11.11%, coincidències 1)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 71.43%, coincidències 20)

- sup (usada 7.14%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 3.57%, coincidències 1)

- ce (usada 3.57%, coincidències 1)

- elimina (usada 3.57%, coincidències 1)

- esb (usada 3.57%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.57%, coincidències 1)

- del (usada 3.57%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 10)

delay retard

- retard (usada 93.65%, coincidències 59)

- espera (usada 4.76%, coincidències 3)

- delay (usada 1.59%, coincidències 1)

delayed ajornat

- ajornat (usada 33.33%, coincidències 3)

- retardat (usada 22.22%, coincidències 2)

- retardada (usada 22.22%, coincidències 2)

- delayed (usada 11.11%, coincidències 1)

- retard (usada 11.11%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 58.13%, coincidències 497)

- eliminar (usada 17.19%, coincidències 147)

- elimina (usada 13.22%, coincidències 113)

- esborra (usada 5.96%, coincidències 51)

- esborrar (usada 2.46%, coincidències 21)

- suprimir (usada 1.75%, coincidències 15)

- eliminació (usada 0.35%, coincidències 3)

- supressió (usada 0.35%, coincidències 3)

- esborrat (usada 0.23%, coincidències 2)

- supr (usada 0.23%, coincidències 2)

- delete (usada 0.12%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 48.00%, coincidències 12)

- elimina el compte (usada 12.00%, coincidències 3)

- eliminar compte (usada 12.00%, coincidències 3)

- suprimeix un compte (usada 8.00%, coincidències 2)

- eliminar el compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- eliminació de compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 4.00%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 63.46%, coincidències 33)

- eliminar-ho tot (usada 11.54%, coincidències 6)

- elimina-ho tot (usada 5.77%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 3.85%, coincidències 2)

- suprimeix-les totes (usada 3.85%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 3.85%, coincidències 2)

- elimina-les totes (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborrar-ho tot (usada 1.92%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 12.50%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborra categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 66.67%, coincidències 14)

- elimina la columna (usada 14.29%, coincidències 3)

- suprimeix columna (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar la columna (usada 4.76%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 4.76%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 68.42%, coincidències 13)

- elimina el comentari (usada 21.05%, coincidències 4)

- eliminar comentari (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra el comentari (usada 5.26%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de supressió

- confirmació de supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmació d'esborrat (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 50.00%, coincidències 7)

- elimina el contacte (usada 21.43%, coincidències 3)

- elimina contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix aquest contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 41.67%, coincidències 5)

- elimina l'entrada (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix una entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 8.33%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimeix esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- eliminar l'esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 59.09%, coincidències 13)

- elimina el fitxer (usada 22.73%, coincidències 5)

- elimina l'arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 50.00%, coincidències 8)

- suprimeix fitxers (usada 43.75%, coincidències 7)

- esborrar fitxers (usada 6.25%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborrar filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 66.67%, coincidències 12)

- eliminar carpeta (usada 22.22%, coincidències 4)

- suprimeix carpeta (usada 11.11%, coincidències 2)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 37.50%, coincidències 9)

- suprimeix el grup (usada 37.50%, coincidències 9)

- suprimeix un grup (usada 8.33%, coincidències 2)

- eliminar grup (usada 8.33%, coincidències 2)

- elimina grup (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminar el grup (usada 4.17%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- esborra la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

delete item elimina l'element

- elimina l'element (usada 35.71%, coincidències 5)

- suprimeix l'element (usada 28.57%, coincidències 4)

- suprimeix l'article (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminació d'ítem (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 7.14%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 33.33%, coincidències 4)

- eliminar ítems (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix els ítems (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminació d'ítems (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix els elements (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimir elements (usada 8.33%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 76.47%, coincidències 13)

- elimina la capa (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 5.88%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 5.88%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 57.14%, coincidències 4)

- elimina la línia (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 14.29%, coincidències 1)

delete list suprimeix la llista

- suprimeix la llista (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina la llista (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra la llista (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir llista (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar llista (usada 11.11%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 46.67%, coincidències 7)

- elimina el missatge (usada 20.00%, coincidències 3)

- eliminació de missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina els missatges (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

delete node suprimeix un node

- suprimeix un node (usada 44.44%, coincidències 4)

- suprimeix el node (usada 33.33%, coincidències 3)

- eliminar node (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina el node (usada 11.11%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 46.67%, coincidències 7)

- elimina la nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- eliminar nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- esborra la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix l'anotació (usada 6.67%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 61.90%, coincidències 13)

- esborra la pàgina (usada 9.52%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar la pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.76%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 35.29%, coincidències 6)

- suprimeix permanentment (usada 17.65%, coincidències 3)

- elimina definitivament (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimeix de forma permanent (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimir definitivament (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 5.88%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 55.56%, coincidències 5)

- eliminar la foto (usada 22.22%, coincidències 2)

- elimina la foto (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix la foto (usada 11.11%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 70.00%, coincidències 14)

- eliminar el perfil (usada 15.00%, coincidències 3)

- eliminar perfil (usada 5.00%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 5.00%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina projecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- eliminar projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 84.62%, coincidències 11)

- supressió de registre (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 7.69%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 62.96%, coincidències 17)

- elimina la fila (usada 14.81%, coincidències 4)

- eliminar fila (usada 7.41%, coincidències 2)

- suprimeix fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimeix una fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 3.70%, coincidències 1)

delete rows suprimeix les files

- suprimeix les files (usada 40.00%, coincidències 4)

- suprimeix files (usada 30.00%, coincidències 3)

- elimina les files (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 10.00%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 34.78%, coincidències 8)

- suprimeix els seleccionats (usada 13.04%, coincidències 3)

- suprimeix el seleccionat (usada 13.04%, coincidències 3)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix seleccionats (usada 4.35%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 56.25%, coincidències 9)

- eliminar selecció (usada 18.75%, coincidències 3)

- suprimeix selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

- delete selection (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 66.67%, coincidències 8)

- suprimeix taula (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 8.33%, coincidències 1)

delete tag suprimeix l'etiqueta

- suprimeix l'etiqueta (usada 31.58%, coincidències 6)

- elimina l'etiqueta (usada 31.58%, coincidències 6)

- eliminar l'etiqueta (usada 21.05%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimir l'etiqueta (usada 5.26%, coincidències 1)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 55.56%, coincidències 5)

- elimina la plantilla (usada 33.33%, coincidències 3)

- suprimir plantilla (usada 11.11%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 34.78%, coincidències 8)

- elimina l'usuari (usada 17.39%, coincidències 4)

- suprimeix usuari (usada 13.04%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 13.04%, coincidències 3)

- eliminar l'usuari (usada 8.70%, coincidències 2)

- elimina l'usuari/a (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar usuari (usada 4.35%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 50.00%, coincidències 37)

- eliminat (usada 24.32%, coincidències 18)

- esborrat (usada 6.76%, coincidències 5)

- eliminats (usada 6.76%, coincidències 5)

- suprimida (usada 5.41%, coincidències 4)

- esborrats (usada 4.05%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 2.70%, coincidències 2)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 44.83%, coincidències 13)

- eliminant (usada 17.24%, coincidències 5)

- esborrant (usada 13.79%, coincidències 4)

- se suprimeix (usada 13.79%, coincidències 4)

- suprimint (usada 6.90%, coincidències 2)

- s'elimina (usada 3.45%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- se suprimeixen missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 64.29%, coincidències 9)

- separador (usada 21.43%, coincidències 3)

- delimiter (usada 7.14%, coincidències 1)

- caràcter de separació (usada 7.14%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 50.00%, coincidències 5)

- enviat (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'ha entregat (usada 10.00%, coincidències 1)

- lliurat (usada 10.00%, coincidències 1)

- entregada (usada 10.00%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 61.54%, coincidències 8)

- entrega (usada 23.08%, coincidències 3)

- a domicili (usada 7.69%, coincidències 1)

- al lliurament (usada 7.69%, coincidències 1)

delivery method mètode d'entrega

- mètode d'entrega (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètode lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d'enviament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode de lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 84.00%, coincidències 21)

- δ (delta minúscula) (usada 4.00%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 4.00%, coincidències 1)

- diferència (usada 4.00%, coincidències 1)

- en delta (usada 4.00%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 54.55%, coincidències 6)

- demostració (usada 36.36%, coincidències 4)

- maqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 76.92%, coincidències 10)

- denegats (usada 7.69%, coincidències 1)

- denegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- denegad (usada 7.69%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 32)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 11)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 19)

deny denega

- denega (usada 68.09%, coincidències 32)

- denegar (usada 29.79%, coincidències 14)

- rebutja (usada 2.13%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 40)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.12%, coincidències 16)

- requeriments específics (usada 5.88%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 88.89%, coincidències 8)

- relació de dependència (usada 11.11%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 98.04%, coincidències 50)

- fons (usada 1.96%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 60.00%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 20.00%, coincidències 3)

- dessaturar (usada 6.67%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.67%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.67%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 96.00%, coincidències 72)

- ordre descendent (usada 2.67%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.33%, coincidències 1)

descent descens

- descens (usada 80.00%, coincidències 8)

- descend (usada 10.00%, coincidències 1)

- descendent (usada 10.00%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.84%, coincidències 616)

- description (usada 0.16%, coincidències 1)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 83.33%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 16.67%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 65.22%, coincidències 15)

- anul·lar la selecció de (usada 13.04%, coincidències 3)

- desfés la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.35%, coincidències 1)

- no seleccionis (usada 4.35%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 4.35%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 4.35%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 52.50%, coincidències 21)

- deseleccionar-ho tot (usada 15.00%, coincidències 6)

- no seleccionis res (usada 7.50%, coincidències 3)

- (de)selecciona-ho tot (usada 5.00%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 5.00%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 5.00%, coincidències 2)

- desselecciona tot (usada 2.50%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.50%, coincidències 1)

- deselecciona-ho tot (usada 2.50%, coincidències 1)

- desseleccionar tot (usada 2.50%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 86.67%, coincidències 13)

- dissenya (usada 13.33%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 10)

desktop escriptori

- escriptori (usada 95.45%, coincidències 105)

- sobretaula (usada 0.91%, coincidències 1)

- ordinador de taula (usada 0.91%, coincidències 1)

- desktop (usada 0.91%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.91%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 0.91%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 85.71%, coincidències 6)

- icones a l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 27.27%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

dest destinació

- destinació (usada 33.33%, coincidències 3)

- dest (usada 33.33%, coincidències 3)

- destí (usada 33.33%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 82.19%, coincidències 60)

- destí (usada 17.81%, coincidències 13)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 82.35%, coincidències 14)

- carpeta de destí (usada 11.76%, coincidències 2)

- directori de destí (usada 5.88%, coincidències 1)

destinations destinacions

- destinacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- destins (usada 14.29%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 10)

detach separa

- separa (usada 33.33%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 3)

- treu (usada 13.33%, coincidències 2)

- detach (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.67%, coincidències 1)

- remoure (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacobla (usada 6.67%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 82.35%, coincidències 14)

- detalls (usada 17.65%, coincidències 3)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 33.33%, coincidències 3)

- visualització detallada (usada 22.22%, coincidències 2)

- mostra-les en detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 11.11%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 11.11%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.74%, coincidències 235)

- propietats (usada 0.84%, coincidències 2)

- dells (usada 0.42%, coincidències 1)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 85.71%, coincidències 6)

- detectar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 93.33%, coincidències 14)

- devanagarià (usada 6.67%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 95.00%, coincidències 38)

- revelador (usada 5.00%, coincidències 2)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 40.00%, coincidències 8)

- eines per a desenvolupadors (usada 35.00%, coincidències 7)

- eines de desenvolupament (usada 15.00%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.00%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 88.89%, coincidències 16)

- equip de desenvolupament (usada 5.56%, coincidències 1)

- desenvolupadors/es (usada 5.56%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 37)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 7)

device dispositiu

- dispositiu (usada 98.35%, coincidències 119)

- perifèric (usada 1.65%, coincidències 2)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 64.71%, coincidències 11)

- identificador del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- identificador de dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

- identificació del dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 57.14%, coincidències 8)

- informació dels dispositius (usada 21.43%, coincidències 3)

- informació de dispositiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- informació de dispositius (usada 7.14%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 90.00%, coincidències 9)

- gestor de dispositiu (usada 10.00%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 95.56%, coincidències 43)

- nom dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- configuració del dispositiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- ajustaments del dispositiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajusts del dispositiu (usada 10.00%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 18)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.55%, coincidències 68)

- dispositiu (usada 1.45%, coincidències 1)

dew point punt de rosada

- punt de rosada (usada 85.71%, coincidències 6)

- rosada (usada 14.29%, coincidències 1)

dhcp server servidor dhcp

- servidor dhcp (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 50.00%, coincidències 9)

- diagnòstic (usada 44.44%, coincidències 8)

- anàlisi (usada 5.56%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

dial marcador

- marcador (usada 30.00%, coincidències 3)

- marca (usada 20.00%, coincidències 2)

- disc de marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

- disc selector (usada 10.00%, coincidències 1)

- mar (usada 10.00%, coincidències 1)

- dial (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

dialing marcant

- marcant (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'està marcant (usada 27.27%, coincidències 3)

- marcatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- es marca el número (usada 9.09%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 95.00%, coincidències 76)

- quadre de diàleg (usada 5.00%, coincidències 4)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 13)

diamond diamant

- diamant (usada 93.94%, coincidències 31)

- rombe (usada 6.06%, coincidències 2)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 14)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 17)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 46)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 44.44%, coincidències 4)

- sabíeu que? (usada 22.22%, coincidències 2)

- sabeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

- ho savíeu? (usada 11.11%, coincidències 1)

diff diff

- diff (usada 28.57%, coincidències 8)

- diferència (usada 28.57%, coincidències 8)

- diferències (usada 17.86%, coincidències 5)

- dif. (usada 7.14%, coincidències 2)

- compara (usada 7.14%, coincidències 2)

- dif (usada 3.57%, coincidències 1)

- diff (diferenciació) (usada 3.57%, coincidències 1)

- dife (usada 3.57%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 93.94%, coincidències 31)

- resta (usada 6.06%, coincidències 2)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 22)

diffuse difusió

- difusió (usada 57.14%, coincidències 4)

- difuminar (usada 14.29%, coincidències 1)

- difon (usada 14.29%, coincidències 1)

- difusa (usada 14.29%, coincidències 1)

digest resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 4)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 92.86%, coincidències 13)

- signatura electrònica (usada 7.14%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 20)

dim enfosquir

- enfosquir (usada 22.22%, coincidències 2)

- enfosqueix (usada 22.22%, coincidències 2)

- enfosquiment (usada 11.11%, coincidències 1)

- totxo (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenua (usada 11.11%, coincidències 1)

- suau (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenuar (usada 11.11%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 68.42%, coincidències 13)

- cota (usada 21.05%, coincidències 4)

- acotació (usada 10.53%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 80.00%, coincidències 28)

- mides (usada 14.29%, coincidències 5)

- cotes (usada 5.71%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 44.44%, coincidències 4)

- dibuixos (usada 33.33%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 22.22%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 85.00%, coincidències 17)

- directori (usada 10.00%, coincidències 2)

- direcció (usada 5.00%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 73.33%, coincidències 11)

- directa (usada 13.33%, coincidències 2)

- dirigeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 7)

direction direcció

- direcció (usada 98.94%, coincidències 93)

- adreça (usada 1.06%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 43.75%, coincidències 7)

- indicacions (usada 25.00%, coincidències 4)

- direccions (usada 18.75%, coincidències 3)

- instruccions (usada 12.50%, coincidències 2)

director director

- director (usada 91.67%, coincidències 11)

- directora (usada 8.33%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 88.57%, coincidències 31)

- carpetes (usada 5.71%, coincidències 2)

- màscares de directoris (usada 5.71%, coincidències 2)

directory directori

- directori (usada 95.61%, coincidències 109)

- carpeta (usada 2.63%, coincidències 3)

- directory (usada 0.88%, coincidències 1)

- catàleg (usada 0.88%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 68.75%, coincidències 11)

- nom de directori (usada 18.75%, coincidències 3)

- nom de la carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 6.25%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 38.98%, coincidències 46)

- desactiva (usada 30.51%, coincidències 36)

- desactivar (usada 17.80%, coincidències 21)

- deshabilita (usada 5.93%, coincidències 7)

- deshabilitar (usada 3.39%, coincidències 4)

- inhabilitar (usada 1.69%, coincidències 2)

- disable (usada 1.69%, coincidències 2)

disable all desactiva-ho tot

- desactiva-ho tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- desactivar-ho tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- inhabilita-ho tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- desactiva'ls tots (usada 16.67%, coincidències 2)

- desactiva tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- inhabilita'ls tots (usada 8.33%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 46.12%, coincidències 113)

- inhabilitat (usada 31.43%, coincidències 77)

- desactivada (usada 6.12%, coincidències 15)

- inhabilitada (usada 4.08%, coincidències 10)

- deshabilitat (usada 4.08%, coincidències 10)

- desactivades (usada 2.86%, coincidències 7)

- desactivats (usada 2.86%, coincidències 7)

- descativat (usada 0.82%, coincidències 2)

- inhabilitats (usada 0.82%, coincidències 2)

- deshabilitada (usada 0.41%, coincidències 1)

- disabled (usada 0.41%, coincidències 1)

disabling desactivant

- desactivant (usada 28.57%, coincidències 2)

- desactivació (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està desactivant (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant (usada 14.29%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 14.29%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 57.14%, coincidències 8)

- en desacord (usada 14.29%, coincidències 2)

- no acceptis (usada 7.14%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 77.27%, coincidències 17)

- desc (usada 13.64%, coincidències 3)

- desc. (usada 4.55%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.55%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 62.50%, coincidències 10)

- número de disc (usada 37.50%, coincidències 6)

discard descarta

- descarta (usada 74.19%, coincidències 46)

- descartar (usada 11.29%, coincidències 7)

- descarta-ho (usada 6.45%, coincidències 4)

- sí descarta-la (usada 1.61%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.61%, coincidències 1)

- discard (usada 1.61%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 1.61%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 1.61%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 76.32%, coincidències 29)

- descartar els canvis (usada 15.79%, coincidències 6)

- descartar canvis (usada 5.26%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 2.63%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarregant-se (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer descàrrec

- descàrrec (usada 13.33%, coincidències 2)

- avís legal (usada 13.33%, coincidències 2)

- renúncia (usada 13.33%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 13.33%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 13.33%, coincidències 2)

- exempció de responsabilitat (usada 6.67%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 6.67%, coincidències 1)

- avís (usada 6.67%, coincidències 1)

- advertiment (usada 6.67%, coincidències 1)

- disclaimer (usada 6.67%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 66.67%, coincidències 52)

- desconnectar (usada 30.77%, coincidències 24)

- desconnectat (usada 2.56%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 89.29%, coincidències 50)

- desconnectada (usada 7.14%, coincidències 4)

- desconectat (usada 3.57%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 50.00%, coincidències 13)

- desconnectant (usada 50.00%, coincidències 13)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 30)

discover discover

- discover (usada 53.33%, coincidències 8)

- descobreix (usada 26.67%, coincidències 4)

- descobridor (usada 6.67%, coincidències 1)

- descubrir (usada 6.67%, coincidències 1)

- descobriment (usada 6.67%, coincidències 1)

discovery descobriment

- descobriment (usada 66.67%, coincidències 6)

- detecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- exploració (usada 11.11%, coincidències 1)

- descobreix (usada 11.11%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 87.50%, coincidències 7)

- independent (usada 12.50%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 42.86%, coincidències 9)

- debat (usada 33.33%, coincidències 7)

- debats (usada 14.29%, coincidències 3)

- fòrums (usada 4.76%, coincidències 1)

- comentaris (usada 4.76%, coincidències 1)

discussions debats

- debats (usada 85.71%, coincidències 6)

- discussions (usada 14.29%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 90.62%, coincidències 29)

- disk (usada 3.12%, coincidències 1)

- cercle (usada 3.12%, coincidències 1)

- disquet (usada 3.12%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 50.00%, coincidències 7)

- espai al disc (usada 28.57%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 14.29%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 7.14%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 76.92%, coincidències 10)

- discos (usada 23.08%, coincidències 3)

dismiss ignora

- ignora (usada 36.51%, coincidències 23)

- descarta (usada 30.16%, coincidències 19)

- tancar (usada 9.52%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 9.52%, coincidències 6)

- rebutja (usada 3.17%, coincidències 2)

- descartar (usada 3.17%, coincidències 2)

- (descarta|cancel·la|anul·la)(|-ho) (usada 1.59%, coincidències 1)

- omet (usada 1.59%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.59%, coincidències 1)

- esborrar (usada 1.59%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.59%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- omet-les totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 12.50%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 12.50%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 83.33%, coincidències 10)

- desplacement (usada 8.33%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 8.33%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 35.54%, coincidències 59)

- visualització (usada 23.49%, coincidències 39)

- mostra (usada 21.08%, coincidències 35)

- mostrar (usada 10.24%, coincidències 17)

- visualitza (usada 4.22%, coincidències 7)

- monitor (usada 1.20%, coincidències 2)

- visible (usada 1.20%, coincidències 2)

- nom a mostrar (usada 0.60%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.60%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.60%, coincidències 1)

- visor (usada 0.60%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.60%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 54.55%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostra com (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostra-ho com a (usada 9.09%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 75.00%, coincidències 6)

- format de la presentació (usada 12.50%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 60.00%, coincidències 6)

- visualitza la graella (usada 40.00%, coincidències 4)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 71.43%, coincidències 10)

- mode visualitz. (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 7.14%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 39.29%, coincidències 22)

- nom mostrat (usada 12.50%, coincidències 7)

- mostra el nom (usada 10.71%, coincidències 6)

- nom de visualització (usada 10.71%, coincidències 6)

- nom que es mostrarà (usada 7.14%, coincidències 4)

- nom per mostrar (usada 3.57%, coincidències 2)

- mostrar el nom (usada 3.57%, coincidències 2)

- nom visible (usada 3.57%, coincidències 2)

- nom que es visualitzarà (usada 1.79%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 1.79%, coincidències 1)

- nom de la pantalla (usada 1.79%, coincidències 1)

- mostrar nom (usada 1.79%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 1.79%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 64.29%, coincidències 18)

- mostra les opcions (usada 17.86%, coincidències 5)

- visualitza les opcions (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 3.57%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 23.08%, coincidències 6)

- paràmetres de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- ajusts de la visualització (usada 11.54%, coincidències 3)

- mostra la configuració (usada 7.69%, coincidències 2)

- configuració de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- opcions de la visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

- mostra la mida (usada 33.33%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 45.45%, coincidències 5)

- mostra el tipus (usada 27.27%, coincidències 3)

- tipus de pantalla (usada 27.27%, coincidències 3)

displayed mostrat

- mostrat (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostrats (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostrada (usada 16.67%, coincidències 1)

- visualitzat (usada 16.67%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 88.89%, coincidències 16)

- presentacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- monitors (usada 5.56%, coincidències 1)

dissolve dissolució

- dissolució (usada 47.06%, coincidències 8)

- dissol (usada 35.29%, coincidències 6)

- esvaeix (usada 5.88%, coincidències 1)

- fosa (usada 5.88%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 5.88%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 65)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 57.14%, coincidències 8)

- distorsió (usada 35.71%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 7.14%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 10)

distribute distribueix

- distribueix (usada 80.00%, coincidències 8)

- distribuir (usada 20.00%, coincidències 2)

distribution distribució

- distribució (usada 96.88%, coincidències 31)

- destinataris (usada 3.12%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 24)

dither trama

- trama (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 30.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 10.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 72.73%, coincidències 16)

- divisió (usada 9.09%, coincidències 2)

- dividir (usada 9.09%, coincidències 2)

- divisions (usada 4.55%, coincidències 1)

- divide (divisió) (usada 4.55%, coincidències 1)

divider divisor

- divisor (usada 50.00%, coincidències 4)

- separador (usada 50.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 88.00%, coincidències 22)

- dividir (usada 4.00%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.00%, coincidències 1)

- títol (usada 4.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 75.00%, coincidències 6)

- divisió entre zero (usada 25.00%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.83%, coincidències 23)

- gibuti (usada 4.17%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 13)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de dns (usada 20.00%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 64.29%, coincidències 9)

- servidors de dns (usada 35.71%, coincidències 5)

do do

- do (usada 77.78%, coincidències 7)

- sí (usada 11.11%, coincidències 1)

- fes (usada 11.11%, coincidències 1)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 81.82%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 40.91%, coincidències 9)

- no molesteu (usada 36.36%, coincidències 8)

- no destorbar (usada 18.18%, coincidències 4)

- no molestis (usada 4.55%, coincidències 1)

do not send no ho enviïs

- no ho enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no l'enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no els enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

- no enviis (usada 12.50%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no mostris cap element ocult (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostrar (usada 14.29%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 73.53%, coincidències 25)

- no fer res (usada 23.53%, coincidències 8)

- fer res (usada 2.94%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 37.50%, coincidències 9)

- acobla (usada 29.17%, coincidències 7)

- moll (usada 12.50%, coincidències 3)

- base (usada 4.17%, coincidències 1)

- acoblable (usada 4.17%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.17%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.17%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.17%, coincidències 1)

docking station estació d'acoblament

- estació d'acoblament (usada 42.86%, coincidències 3)

- base d'acoblament (usada 28.57%, coincidències 2)

- docking station (usada 14.29%, coincidències 1)

- estació d'amarrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- base de connexió (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 72.73%, coincidències 8)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.90%, coincidències 90)

- el document (usada 1.10%, coincidències 1)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 11)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 19)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus document (usada 22.22%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 97.62%, coincidències 41)

- visor de documents (usada 2.38%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 94.03%, coincidències 63)

- documentació (en anglès) (usada 2.99%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.49%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.49%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 57)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 58.33%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 25.00%, coincidències 3)

- esvair (usada 8.33%, coincidències 1)

- esquivament (usada 8.33%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 27)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 15)

dollar dòlar

- dòlar (usada 54.55%, coincidències 6)

- moneda (usada 18.18%, coincidències 2)

- dollar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dolar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dòlars (usada 9.09%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 70.00%, coincidències 7)

- dolphin (usada 30.00%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.68%, coincidències 75)

- domain (usada 1.32%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 58.62%, coincidències 17)

- nom del domini (usada 37.93%, coincidències 11)

- domini d'internet (usada 3.45%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 84.62%, coincidències 11)

- àmbits (usada 7.69%, coincidències 1)

- domains (usada 7.69%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 18)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 28)

domino tiles fitxes del dòmino

- fitxes del dòmino (usada 71.43%, coincidències 5)

- fitxes de dòmino (usada 14.29%, coincidències 1)

- peces de dominó (usada 14.29%, coincidències 1)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 36.36%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no ho tornis a preguntar. (usada 9.09%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 9.09%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 9.09%, coincidències 1)

don't save no ho desis

- no ho desis (usada 30.00%, coincidències 6)

- no desar (usada 25.00%, coincidències 5)

- no desis (usada 20.00%, coincidències 4)

- no el desis (usada 15.00%, coincidències 3)

- no deseu (usada 5.00%, coincidències 1)

- no guardar (usada 5.00%, coincidències 1)

don't send no enviar

- no enviar (usada 37.50%, coincidències 3)

- no envieu (usada 25.00%, coincidències 2)

- no ho enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

- no l'enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

- no ho enviis (usada 12.50%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 20.93%, coincidències 9)

- donatius (usada 16.28%, coincidències 7)

- dóna (usada 13.95%, coincidències 6)

- donar (usada 9.30%, coincidències 4)

- feu un donatiu (usada 6.98%, coincidències 3)

- donacions (usada 6.98%, coincidències 3)

- fer un donatiu (usada 4.65%, coincidències 2)

- doneu (usada 4.65%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 4.65%, coincidències 2)

- fer una donació (usada 4.65%, coincidències 2)

- fe una donació (usada 2.33%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.33%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 2.33%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- donatius (usada 12.50%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 81.21%, coincidències 229)

- acceptar (usada 14.18%, coincidències 40)

- d'acord (usada 1.77%, coincidències 5)

- acabat (usada 1.06%, coincidències 3)

- acaba (usada 0.35%, coincidències 1)

- finalitzat (usada 0.35%, coincidències 1)

- completat (usada 0.35%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.35%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 0.35%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 64.29%, coincidències 9)

- fet (usada 21.43%, coincidències 3)

- fet ! (usada 7.14%, coincidències 1)

- d'acord (usada 7.14%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 96.30%, coincidències 26)

- acceptar. (usada 3.70%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 58.06%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 41.94%, coincidències 13)

don’t save no desar

- no desar (usada 64.00%, coincidències 16)

- no desis (usada 24.00%, coincidències 6)

- no ho desis (usada 12.00%, coincidències 3)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 10)

dot punt

- punt (usada 96.55%, coincidències 28)

- dot (usada 3.45%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 15)

dotted puntejat

- puntejat (usada 50.00%, coincidències 6)

- línia de punts (usada 25.00%, coincidències 3)

- puntejada (usada 25.00%, coincidències 3)

double doble

- doble (usada 96.36%, coincidències 53)

- double (usada 1.82%, coincidències 1)

- doblet (usada 1.82%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 93.75%, coincidències 15)

- clic doble (usada 6.25%, coincidències 1)

double-click doble clic

- doble clic (usada 66.67%, coincidències 8)

- fer doble clic (usada 16.67%, coincidències 2)

- double-click (usada 8.33%, coincidències 1)

- doble-clic (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 78.08%, coincidències 114)

- davall (usada 4.11%, coincidències 6)

- baixada (usada 3.42%, coincidències 5)

- descendent (usada 2.74%, coincidències 4)

- abaixar (usada 2.05%, coincidències 3)

- abaixa (usada 1.37%, coincidències 2)

- baix (usada 1.37%, coincidències 2)

- baixa (usada 1.37%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 1.37%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.37%, coincidències 2)

- cap avall (usada 1.37%, coincidències 2)

- reducció (usada 0.68%, coincidències 1)

- down (usada 0.68%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 80.95%, coincidències 17)

- fletxa cap avall (usada 14.29%, coincidències 3)

- avall (usada 4.76%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 30.00%, coincidències 3)

- desactualitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- degrada (usada 20.00%, coincidències 2)

- instal·lar (usada 10.00%, coincidències 1)

- desactualització (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 10.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 37.74%, coincidències 80)

- descarregar (usada 21.70%, coincidències 46)

- descarrega (usada 16.04%, coincidències 34)

- baixada (usada 11.32%, coincidències 24)

- baixar (usada 6.13%, coincidències 13)

- descàrrega (usada 3.30%, coincidències 7)

- baixades (usada 1.89%, coincidències 4)

- descarrega en format text (usada 0.47%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.47%, coincidències 1)

- %baixa (usada 0.47%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.47%, coincidències 1)

download all descarregar-ho tot

- descarregar-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- descarrega-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa'ls tots (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixa-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarrega un fitxer amb totes les presentacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarregar tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarregar tots (usada 11.11%, coincidències 1)

download completed s'ha completat la baixada

- s'ha completat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega completada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega completa (usada 25.00%, coincidències 2)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- ha acabat la baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 47.37%, coincidències 9)

- la baixada ha fallat (usada 15.79%, coincidències 3)

- la descàrrega ha fallat (usada 15.79%, coincidències 3)

- descàrrega fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.26%, coincidències 1)

- baixada fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.26%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 45.45%, coincidències 5)

- descarrega el fitxer (usada 27.27%, coincidències 3)

- descarregar arxiu (usada 18.18%, coincidències 2)

- descarrega l'arxiu (usada 9.09%, coincidències 1)

download finished ha acabat la baixada

- ha acabat la baixada (usada 42.86%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat la baixada (usada 28.57%, coincidències 2)

- descàrrega finalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 83.33%, coincidències 10)

- baixades (usada 8.33%, coincidències 1)

- gestor de descàrregues (usada 8.33%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 27.78%, coincidències 5)

- descarregar-ho ara (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixar ara (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixa'l ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixa-la ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- descarrega-ho ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 5.56%, coincidències 1)

download started s'ha iniciat la baixada

- s'ha iniciat la baixada (usada 75.00%, coincidències 6)

- la baixada ha començat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ha començat la descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

download url url de descàrrega

- url de descàrrega (usada 37.50%, coincidències 3)

- url de baixada (usada 37.50%, coincidències 3)

- adreça url de baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarrega url (usada 12.50%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 60.00%, coincidències 21)

- descarregat (usada 22.86%, coincidències 8)

- s'ha baixat (usada 8.57%, coincidències 3)

- baixades (usada 2.86%, coincidències 1)

- número de descàrregues (usada 2.86%, coincidències 1)

- baixats (usada 2.86%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 41.25%, coincidències 33)

- descarregant (usada 27.50%, coincidències 22)

- baixada (usada 11.25%, coincidències 9)

- s'està descarregant (usada 8.75%, coincidències 7)

- baixant (usada 3.75%, coincidències 3)

- baixades (usada 2.50%, coincidències 2)

- es baixa (usada 2.50%, coincidències 2)

- està baixant (usada 1.25%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.25%, coincidències 1)

downloading packages baixada dels paquets

- baixada dels paquets (usada 41.67%, coincidències 5)

- s'estan descarregant els paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'estan baixant els paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'estan baixant les paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- descarregant paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 69.32%, coincidències 61)

- descàrregues (usada 28.41%, coincidències 25)

- descarregues (usada 2.27%, coincidències 2)

dpi ppp

- ppp (usada 91.11%, coincidències 41)

- dpi (usada 8.89%, coincidències 4)

draft esborrany

- esborrany (usada 88.06%, coincidències 59)

- calat (usada 8.96%, coincidències 6)

- esborranys (usada 1.49%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 1.49%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 23)

drag arrossega

- arrossega (usada 56.25%, coincidències 9)

- arrossegament (usada 18.75%, coincidències 3)

- arrossegat (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 6.25%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 6.25%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 57.14%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar anar (usada 21.43%, coincidències 3)

- arrossega i deixa (usada 14.29%, coincidències 2)

- arrossegar i deixar (usada 7.14%, coincidències 1)

dragon drac

- drac (usada 90.00%, coincidències 9)

- dragó (usada 10.00%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 44.90%, coincidències 22)

- dibuixa (usada 28.57%, coincidències 14)

- dibuixar (usada 8.16%, coincidències 4)

- empat (usada 8.16%, coincidències 4)

- traça (usada 4.08%, coincidències 2)

- roba (usada 2.04%, coincidències 1)

- taules (usada 2.04%, coincidències 1)

- traç (usada 2.04%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 71.43%, coincidències 35)

- dibuixant (usada 26.53%, coincidències 13)

- dibuixat (usada 2.04%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 8)

drink beguda

- beguda (usada 100.00%, coincidències 7)

drinking water aigua potable

- aigua potable (usada 71.43%, coincidències 5)

- aigua per beure (usada 14.29%, coincidències 1)

- punt d'aigua potable (usada 14.29%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 73.68%, coincidències 14)

- càrrega (usada 5.26%, coincidències 1)

- en cotxe (usada 5.26%, coincidències 1)

- drive (usada 5.26%, coincidències 1)

- controlador (usada 5.26%, coincidències 1)

- conduir (usada 5.26%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 89.74%, coincidències 35)

- conductor (usada 5.13%, coincidències 2)

- programa de control (usada 2.56%, coincidències 1)

- conductora (usada 2.56%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 9)

drizzle plugim

- plugim (usada 75.00%, coincidències 9)

- plugims (usada 25.00%, coincidències 3)

drop descartar

- descartar (usada 15.79%, coincidències 3)

- descarta (usada 10.53%, coincidències 2)

- drop (usada 10.53%, coincidències 2)

- ometre (usada 10.53%, coincidències 2)

- eliminar (usada 5.26%, coincidències 1)

- llença («drop») (usada 5.26%, coincidències 1)

- col·loca (usada 5.26%, coincidències 1)

- derivació (usada 5.26%, coincidències 1)

- deixar anar (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina (usada 5.26%, coincidències 1)

- perdre (usada 5.26%, coincidències 1)

- deixa (usada 5.26%, coincidències 1)

- gota (usada 5.26%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 5.26%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 28.57%, coincidències 4)

- ombra caiguda (usada 28.57%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 14.29%, coincidències 2)

- ombra difusa (usada 7.14%, coincidències 1)

- posar ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

- ombra inferior (usada 7.14%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 91.67%, coincidències 11)

- abocacaixa (usada 8.33%, coincidències 1)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 44.44%, coincidències 4)

- llista de selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista desplegable (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplegament (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplegar (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplega (usada 11.11%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 77.78%, coincidències 7)

- timbal (usada 22.22%, coincidències 2)