Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 80.00%, coincidències 8)

- (copia) (usada 20.00%, coincidències 2)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 64.52%, coincidències 20)

- (predeterminat) (usada 19.35%, coincidències 6)

- (omissió) (usada 9.68%, coincidències 3)

- (predeterminada) (usada 3.23%, coincidències 1)

- (per omissió) (usada 3.23%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 16)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 14)

(none) (cap)

- (cap) (usada 97.56%, coincidències 40)

- (sense) (usada 2.44%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 12)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (únicament lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

- (sols-lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 95.83%, coincidències 23)

- (desconeguda) (usada 4.17%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 93.33%, coincidències 14)

- un dia (usada 6.67%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 17)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 18)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 94.74%, coincidències 18)

- una setmana (usada 5.26%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 8)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 19)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- cinc dies (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 93.33%, coincidències 14)

- 5 minutes (usada 6.67%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 100.00%, coincidències 14)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

a0 a0

- a0 (usada 90.91%, coincidències 10)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 9.09%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 13)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 11)

a3 a3

- a3 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.00%, coincidències 18)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.00%, coincidències 1)

- la4 (usada 5.00%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 12)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 68.18%, coincidències 15)

- abreviació (usada 27.27%, coincidències 6)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 80.00%, coincidències 8)

- abcç (usada 10.00%, coincidències 1)

- abc (diari) (usada 10.00%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 88.89%, coincidències 8)

- abkhazian (usada 11.11%, coincidències 1)

abort interromp

- interromp (usada 38.30%, coincidències 18)

- avorta (usada 23.40%, coincidències 11)

- aborta (usada 21.28%, coincidències 10)

- abandona (usada 4.26%, coincidències 2)

- interrompt (usada 2.13%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 2.13%, coincidències 1)

- interrompre (usada 2.13%, coincidències 1)

- interrupció (usada 2.13%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 2.13%, coincidències 1)

- abort (usada 2.13%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 29.17%, coincidències 7)

- avortat (usada 20.83%, coincidències 5)

- interrompuda (usada 20.83%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 16.67%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 4.17%, coincidències 1)

- anul·lat (usada 4.17%, coincidències 1)

- interrompre (usada 4.17%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.69%, coincidències 1)

- avortant (usada 7.69%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 83.44%, coincidències 126)

- sobre (usada 3.31%, coincidències 5)

- quant al (usada 2.65%, coincidències 4)

- informació (usada 2.65%, coincidències 4)

- al voltant de (usada 1.32%, coincidències 2)

- quant al sigil (usada 1.32%, coincidències 2)

- quant al programa (usada 0.66%, coincidències 1)

- about (usada 0.66%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.66%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.66%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.66%, coincidències 1)

- quant (usada 0.66%, coincidències 1)

- a propòsit de (usada 0.66%, coincidències 1)

- qui som (usada 0.66%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 66.67%, coincidències 6)

- quant a les qt (usada 33.33%, coincidències 3)

above a sobre

- a sobre (usada 43.48%, coincidències 10)

- sobre (usada 21.74%, coincidències 5)

- part superior (usada 8.70%, coincidències 2)

- quant al (usada 4.35%, coincidències 1)

- a dalt (usada 4.35%, coincidències 1)

- per sobre (usada 4.35%, coincidències 1)

- per damunt (usada 4.35%, coincidències 1)

- above (usada 4.35%, coincidències 1)

- superior (usada 4.35%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 90.91%, coincidències 10)

- valor absolut (usada 9.09%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 64.71%, coincidències 11)

- absoluta (usada 29.41%, coincidències 5)

- absolute (usada 5.88%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 71.43%, coincidències 10)

- mètrica de color absoluta (usada 21.43%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

abstract resum

- resum (usada 93.94%, coincidències 31)

- abstracte (usada 6.06%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 23)

accept accepta

- accepta (usada 95.38%, coincidències 62)

- acceptar (usada 3.08%, coincidències 2)

- d'acord (usada 1.54%, coincidències 1)

accepted acceptada

- acceptada (usada 50.00%, coincidències 5)

- acceptat (usada 40.00%, coincidències 4)

- acceptades (usada 10.00%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 94.55%, coincidències 52)

- accedeix (usada 1.82%, coincidències 1)

- accedir (usada 1.82%, coincidències 1)

- access (usada 1.82%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 92.86%, coincidències 13)

- controls d'accés (usada 7.14%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 65.52%, coincidències 19)

- s'ha denegat l'accés (usada 20.69%, coincidències 6)

- l'accés està denegat (usada 3.45%, coincidències 1)

- access denied (usada 3.45%, coincidències 1)

- s'ha denegat l'accès (usada 3.45%, coincidències 1)

- s'ha refusat l'accés (usada 3.45%, coincidències 1)

access denied. s'ha denegat l'accés.

- s'ha denegat l'accés. (usada 57.14%, coincidències 4)

- accés denegat. (usada 42.86%, coincidències 3)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 10.00%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 81.82%, coincidències 9)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 41)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 11)

account compte

- compte (usada 96.92%, coincidències 63)

- compte d'usuari (usada 1.54%, coincidències 1)

- comptes (usada 1.54%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 80.00%, coincidències 8)

- dades dels comptes (usada 10.00%, coincidències 1)

- propietats del compte (usada 10.00%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 96.15%, coincidències 25)

- nom de compte (usada 3.85%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 52.38%, coincidències 11)

- configuració del compte (usada 28.57%, coincidències 6)

- ajustos de compte (usada 4.76%, coincidències 1)

- ajusts dels comptes (usada 4.76%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 4.76%, coincidències 1)

- arranjament del compte (usada 4.76%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 14)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 35)

accuracy precisió

- precisió (usada 57.14%, coincidències 8)

- exactitud (usada 28.57%, coincidències 4)

- acurat (usada 14.29%, coincidències 2)

acl acl

- acl (usada 87.50%, coincidències 7)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 12.50%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 80.00%, coincidències 8)

- arccos (usada 10.00%, coincidències 1)

- arc cosinus (usada 10.00%, coincidències 1)

acpi acpi

- acpi (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 96.64%, coincidències 144)

- action (usada 2.01%, coincidències 3)

- accions (usada 1.34%, coincidències 2)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 91)

activate activa

- activa (usada 93.02%, coincidències 40)

- activar (usada 6.98%, coincidències 3)

activated activat

- activat (usada 63.64%, coincidències 7)

- activada (usada 27.27%, coincidències 3)

- actiu (usada 9.09%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 9)

active actiu

- actiu (usada 73.33%, coincidències 66)

- activa (usada 22.22%, coincidències 20)

- activat (usada 3.33%, coincidències 3)

- active (usada 1.11%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 13)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 46)

actor actor

- actor (usada 88.89%, coincidències 8)

- actor (mitologia) (usada 11.11%, coincidències 1)

actual actual

- actual (usada 55.56%, coincidències 5)

- real (usada 44.44%, coincidències 4)

actual size mida real

- mida real (usada 88.24%, coincidències 15)

- mida actual (usada 11.76%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 14)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 94.15%, coincidències 338)

- afegir (usada 2.51%, coincidències 9)

- afegegix (usada 1.39%, coincidències 5)

- addició (usada 0.28%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.28%, coincidències 1)

- sum (usada 0.28%, coincidències 1)

- add (usada 0.28%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.28%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.28%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.28%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 72.73%, coincidències 8)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 80.95%, coincidències 17)

- afegeix compte (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegir un compte (usada 4.76%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 4.76%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix acció (usada 12.50%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix-los tots (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix tot (usada 10.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 65.79%, coincidències 25)

- afegeix punt (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegeix el marcador (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegeix un nou marcador (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir consulta desada (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix un punt d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix favorit (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix marcador (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 50.00%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir categoria (usada 16.67%, coincidències 2)

- agregar categoria (usada 8.33%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 92.86%, coincidències 26)

- afegir comentari (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegeix comentari (usada 3.57%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 75.00%, coincidències 15)

- afegeix contacte (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix el contacte (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix als contactes (usada 5.00%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 84.62%, coincidències 11)

- afegir entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix cita (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix una cita (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 78.95%, coincidències 15)

- afegeix camp (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegeix el camp (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 5.26%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix fitxer (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegeix el fitxer (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

- adjunta un arxiu (usada 6.25%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 82.14%, coincidències 23)

- afegeix els fitxers (usada 10.71%, coincidències 3)

- afegiu fitxers (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.57%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 8.33%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 78.26%, coincidències 18)

- afegeix la carpeta (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix carpeta (usada 8.70%, coincidències 2)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 78.38%, coincidències 29)

- afegeix grup (usada 18.92%, coincidències 7)

- afegir grup (usada 2.70%, coincidències 1)

add host afegeix un amfitrió

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix una màquina (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un ordinador (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 82.35%, coincidències 14)

- afegeix imatge (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegir imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix vídeo (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatges i icones (usada 12.50%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 64.71%, coincidències 11)

- afegeix element (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegir ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix un ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix objecte (usada 5.88%, coincidències 1)

add language afegeix un idioma

- afegeix un idioma (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix una llengua (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegir idioma (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir un idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix capa (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.14%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 48.28%, coincidències 14)

- afegeix nou (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 3.45%, coincidències 1)

add new group afegeix un nou grup

- afegeix un nou grup (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix un grup nou (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix nou grup (usada 14.29%, coincidències 1)

- add new group (usada 14.29%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir un usuari nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir una nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir nota (usada 8.33%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix punt (usada 11.11%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegeix perfil (usada 18.75%, coincidències 3)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegir pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix una norma (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix regla (usada 9.09%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix l'etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 82.35%, coincidències 14)

- afegir etiquetes (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.88%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix als marcadors (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegir als favorits (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix als punts (usada 7.14%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 89.47%, coincidències 17)

- afegir al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 61.54%, coincidències 16)

- afegeix als favorits (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegeix a les preferides (usada 11.54%, coincidències 3)

- afegir a marcadors (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix-lo als favorits (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 3.85%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix-lo a un grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 11.11%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix a la llista (usada 7.14%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix un url (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix una url (usada 11.11%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 50.00%, coincidències 10)

- afegeix usuari (usada 35.00%, coincidències 7)

- afegeix persona usuària (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir usuari (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix (usada 5.00%, coincidències 1)

add-ons complements

- complements (usada 90.48%, coincidències 19)

- extensions (usada 4.76%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 4.76%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 61.76%, coincidències 21)

- s'ha afegit (usada 20.59%, coincidències 7)

- afegits (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegida (usada 5.88%, coincidències 2)

- addició (usada 2.94%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.94%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 66.67%, coincidències 12)

- addició (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- sumar (usada 5.56%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 88.00%, coincidències 22)

- altres (usada 8.00%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 4.00%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 53.85%, coincidències 7)

- configuració addicional (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres adicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

- paràmetres addicionals. (usada 7.69%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 96.77%, coincidències 120)

- address (usada 2.42%, coincidències 3)

- direcció (usada 0.81%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 89.66%, coincidències 26)

- agenda (usada 6.90%, coincidències 2)

- llibre d'adreces (usada 3.45%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 22)

adjust ajusta

- ajusta (usada 75.00%, coincidències 12)

- adequa (usada 12.50%, coincidències 2)

- ajust (usada 12.50%, coincidències 2)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajust (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 12.50%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 43.75%, coincidències 14)

- admin (usada 31.25%, coincidències 10)

- administració (usada 18.75%, coincidències 6)

- admin. (usada 3.12%, coincidències 1)

- administra (usada 3.12%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 66.67%, coincidències 6)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 33)

administrator administrador

- administrador (usada 92.00%, coincidències 23)

- administrador/a (usada 4.00%, coincidències 1)

- administradors (usada 4.00%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

admins administradors

- administradors (usada 88.89%, coincidències 8)

- administració (usada 11.11%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 91.84%, coincidències 135)

- avançada (usada 3.40%, coincidències 5)

- avançades (usada 2.72%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 1.36%, coincidències 2)

- difícil (negra) (usada 0.68%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 43)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 27)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 38.10%, coincidències 16)

- paràmetres avançats (usada 23.81%, coincidències 10)

- arranjament avançat (usada 14.29%, coincidències 6)

- ajusts avançats (usada 14.29%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 7.14%, coincidències 3)

- configuracions avançades (usada 2.38%, coincidències 1)

adventure aventura

- aventura (usada 87.50%, coincidències 7)

- aventures (usada 12.50%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 80.00%, coincidències 8)

- afar (usada 10.00%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 10.00%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 20)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 11)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.15%, coincidències 25)

- afrikans (usada 3.85%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.38%, coincidències 58)

- després de (usada 17.57%, coincidències 13)

- after (usada 2.70%, coincidències 2)

- posteriors (usada 1.35%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 80.00%, coincidències 16)

- antiguitat (usada 10.00%, coincidències 2)

- vella (usada 5.00%, coincidències 1)

- age (usada 5.00%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 40.00%, coincidències 4)

- agrega (usada 30.00%, coincidències 3)

- àrid (usada 10.00%, coincidències 1)

- agregar (usada 10.00%, coincidències 1)

- aggregate (usada 10.00%, coincidències 1)

ago fa

- fa (usada 42.86%, coincidències 3)

- enrere (usada 28.57%, coincidències 2)

- abans (usada 14.29%, coincidències 1)

- en el passat (usada 14.29%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode avió (usada 28.57%, coincidències 2)

akan àkan

- àkan (usada 72.73%, coincidències 8)

- akan (usada 27.27%, coincidències 3)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 18)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 88.89%, coincidències 8)

- olvido gara jova (usada 11.11%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 17)

albanian albanès

- albanès (usada 96.30%, coincidències 26)

- albanés (usada 3.70%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 93.88%, coincidències 46)

- album (usada 4.08%, coincidències 2)

- àlbum de freddie mercury (usada 2.04%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 94.12%, coincidències 16)

- artista d'àlbum (usada 5.88%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 20)

alert avís

- avís (usada 74.44%, coincidències 67)

- alerta (usada 20.00%, coincidències 18)

- alert (usada 3.33%, coincidències 3)

- avisar (usada 1.11%, coincidències 1)

- atenció (usada 1.11%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 22)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 84.21%, coincidències 16)

- algoritme (usada 15.79%, coincidències 3)

alias àlies

- àlies (usada 93.88%, coincidències 46)

- alias (usada 6.12%, coincidències 3)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 88.24%, coincidències 15)

- pseudònims (usada 5.88%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 5.88%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 59.26%, coincidències 16)

- alineació (usada 22.22%, coincidències 6)

- align (usada 7.41%, coincidències 2)

- aliniació (usada 3.70%, coincidències 1)

- alinear (usada 3.70%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.70%, coincidències 1)

align bottom alinea abaix

- alinea abaix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a baix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdamunt (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 66.67%, coincidències 10)

- alineació al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- centra (usada 6.67%, coincidències 1)

- centrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- justifica al centre (usada 6.67%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 6.67%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 78.12%, coincidències 25)

- alineació a l'esquerra (usada 9.38%, coincidències 3)

- aliniat a l'esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

- justifica a l'esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

- alinea esquerra (usada 3.12%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 79.41%, coincidències 27)

- alineació a la dreta (usada 8.82%, coincidències 3)

- aliniat a la dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- justifica a la dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- alineació dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

- alinea dreta (usada 2.94%, coincidències 1)

align top alinea amunt

- alinea amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea al capdavall (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 9.09%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.05%, coincidències 96)

- alineament (usada 1.98%, coincidències 2)

- l'alineació (usada 0.99%, coincidències 1)

- aliniament (usada 0.99%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.99%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 56.90%, coincidències 136)

- tots (usada 27.62%, coincidències 66)

- totes (usada 12.55%, coincidències 30)

- total (usada 0.84%, coincidències 2)

- tota (usada 0.42%, coincidències 1)

- all (usada 0.42%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.42%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.42%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.42%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 14)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 12)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 69.23%, coincidències 9)

- totes les cites (usada 23.08%, coincidències 3)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 97.18%, coincidències 69)

- tots els arxius (usada 2.82%, coincidències 2)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 16)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.45%, coincidències 21)

- tots els arxius (*.*) (usada 4.55%, coincidències 1)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 57.14%, coincidències 8)

- tots els idiomes (usada 21.43%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 14.29%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 7.14%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 26)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 11)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 89.47%, coincidències 17)

- totes les persones usuàries (usada 5.26%, coincidències 1)

- all users (usada 5.26%, coincidències 1)

allow permet

- permet (usada 93.44%, coincidències 57)

- permetre (usada 3.28%, coincidències 2)

- permès (usada 1.64%, coincidències 1)

- admet (usada 1.64%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 63.64%, coincidències 7)

- permeses (usada 18.18%, coincidències 2)

- permés (usada 9.09%, coincidències 1)

- permesos (usada 9.09%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 86.00%, coincidències 43)

- alpha (usada 12.00%, coincidències 6)

- α (alfa minúscula)) (usada 2.00%, coincidències 1)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 85.71%, coincidències 6)

- alfabèticament (usada 14.29%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

alsa alsa

- alsa (usada 100.00%, coincidències 8)

alt alt

- alt (usada 93.75%, coincidències 30)

- tecla alternativa dreta (usada 3.12%, coincidències 1)

- la tecla alt (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- text alt (usada 22.22%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

altitude altitud

- altitud (usada 80.95%, coincidències 17)

- altura (usada 9.52%, coincidències 2)

- elevació (usada 9.52%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.10%, coincidències 67)

- always (usada 1.45%, coincidències 1)

- per sempre (usada 1.45%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 23.81%, coincidències 5)

- sempre a dalt (usada 19.05%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 3)

- sempre visible (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sempre al davant (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre al capdamunt (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.76%, coincidències 1)

- sempre a sobre (usada 4.76%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 77.78%, coincidències 7)

- mostrar sempre (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 11.11%, coincidències 1)

am am

- am (usada 91.67%, coincidències 33)

- a. m. (usada 5.56%, coincidències 2)

- a.m. (usada 2.78%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 75.00%, coincidències 6)

- a. m./p. m. (usada 12.50%, coincidències 1)

- ap/pm (usada 12.50%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 87.50%, coincidències 7)

- ambiental (usada 12.50%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 71.43%, coincidències 10)

- samoa nord-americana (usada 28.57%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 94.44%, coincidències 17)

- amharic (usada 5.56%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 59.65%, coincidències 34)

- import (usada 33.33%, coincidències 19)

- total (usada 7.02%, coincidències 4)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 11)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 92.86%, coincidències 13)

- ha hagut un error (usada 7.14%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 76.92%, coincidències 10)

- hi ha hagut un error. (usada 15.38%, coincidències 2)

- ha ocorregut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 90.00%, coincidències 9)

- analògica (usada 10.00%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 63.64%, coincidències 7)

- anàlisis (usada 36.36%, coincidències 4)

analyze analitza

- analitza (usada 54.55%, coincidències 6)

- analitzar (usada 27.27%, coincidències 3)

- analitzador (usada 9.09%, coincidències 1)

- analyze (usada 9.09%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 87.10%, coincidències 27)

- ancoratge (usada 6.45%, coincidències 2)

- d''ancoratge (usada 3.23%, coincidències 1)

- anchor (usada 3.23%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 100.00%, coincidències 10)

and i

- i (usada 93.33%, coincidències 112)

- and (usada 5.83%, coincidències 7)

- i de (usada 0.83%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 16)

angle angle

- angle (usada 99.16%, coincidències 118)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.84%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 16)

angry emprenyat

- emprenyat (usada 40.00%, coincidències 4)

- enfadat (usada 30.00%, coincidències 3)

- enuig (usada 10.00%, coincidències 1)

- enutjat (usada 10.00%, coincidències 1)

- disgustat (usada 10.00%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 100.00%, coincidències 13)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 8)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 31)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 12)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 60.00%, coincidències 6)

- commemoració (usada 30.00%, coincidències 3)

- sant (usada 10.00%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 55.56%, coincidències 5)

- anotació (usada 33.33%, coincidències 3)

- anotacions (usada 11.11%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 80.00%, coincidències 12)

- anotacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 6.67%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 6.67%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 9)

announcement avís

- avís (usada 50.00%, coincidències 6)

- aví­s (usada 25.00%, coincidències 3)

- announcement (usada 8.33%, coincidències 1)

- anuncis (usada 8.33%, coincidències 1)

- anunci (usada 8.33%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 57.14%, coincidències 8)

- avisos (usada 28.57%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

- notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 87.18%, coincidències 34)

- anònim -a (usada 2.56%, coincidències 1)

- anonymous (usada 2.56%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 2.56%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.56%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.56%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 88.89%, coincidències 8)

- anonymous user (usada 11.11%, coincidències 1)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 70.37%, coincidències 19)

- respon (usada 14.81%, coincidències 4)

- contesta (usada 7.41%, coincidències 2)

- la resposta (usada 3.70%, coincidències 1)

- respondre (usada 3.70%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 55.56%, coincidències 5)

- contestat (usada 22.22%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 11.11%, coincidències 1)

- contestades (usada 11.11%, coincidències 1)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 20)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 54.55%, coincidències 6)

- suavitzat (usada 36.36%, coincidències 4)

- antialiasing (usada 9.09%, coincidències 1)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 18)

any qualsevol

- qualsevol (usada 92.86%, coincidències 52)

- cap (usada 1.79%, coincidències 1)

- any (usada 1.79%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.79%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.79%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 55.56%, coincidències 5)

- tothom (usada 33.33%, coincidències 3)

- anyone (usada 11.11%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 15)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 9)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 46.67%, coincidències 7)

- clau de l'api (usada 33.33%, coincidències 5)

- codi api (usada 6.67%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 6.67%, coincidències 1)

- clau d'accés a la api (usada 6.67%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.00%, coincidències 9)

- apòstrofe (usada 10.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 93.90%, coincidències 77)

- aspecte (usada 3.66%, coincidències 3)

- aparició (usada 1.22%, coincidències 1)

- interfície (usada 1.22%, coincidències 1)

append annexa

- annexa (usada 52.00%, coincidències 13)

- afegeix (usada 48.00%, coincidències 12)

apple poma

- poma (usada 87.50%, coincidències 7)

- apple (usada 12.50%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 98.18%, coincidències 54)

- petició (usada 1.82%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 72.73%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 27.27%, coincidències 3)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 42)

apply aplica

- aplica (usada 95.20%, coincidències 119)

- aplicar (usada 3.20%, coincidències 4)

- applicar (usada 0.80%, coincidències 1)

- executa (usada 0.80%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 93.75%, coincidències 15)

- desar els canvis (usada 6.25%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 83.33%, coincidències 10)

- aplicar a (usada 8.33%, coincidències 1)

- apply to (usada 8.33%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 63.16%, coincidències 12)

- aprovar (usada 31.58%, coincidències 6)

- d'acord (usada 5.26%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 68.75%, coincidències 11)

- aprovada (usada 18.75%, coincidències 3)

- approved (usada 6.25%, coincidències 1)

- acceptat (usada 6.25%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 12)

apr abr

- abr (usada 48.57%, coincidències 17)

- abr. (usada 45.71%, coincidències 16)

- apr (usada 5.71%, coincidències 2)

april abril

- abril (usada 88.10%, coincidències 37)

- d'abril (usada 7.14%, coincidències 3)

- abr. (usada 2.38%, coincidències 1)

- april (usada 2.38%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 57.14%, coincidències 4)

- turquesa (usada 14.29%, coincidències 1)

- aqua (usada 14.29%, coincidències 1)

- cian (usada 14.29%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 9)

arabic àrab

- àrab (usada 93.10%, coincidències 54)

- arabic (usada 5.17%, coincidències 3)

- aràbic (usada 1.72%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 13)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 26)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- arc (usada 22.22%, coincidències 2)

- arq. (usada 22.22%, coincidències 2)

- arq (usada 11.11%, coincidències 1)

- arch (usada 11.11%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 93.75%, coincidències 15)

- estructura (usada 6.25%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 46.55%, coincidències 27)

- arxiva (usada 37.93%, coincidències 22)

- arxivar (usada 3.45%, coincidències 2)

- arxivat (usada 3.45%, coincidències 2)

- arxivats (usada 1.72%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.72%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.72%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.72%, coincidències 1)

- archive (usada 1.72%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 46.15%, coincidències 6)

- arxivades (usada 15.38%, coincidències 2)

- arxivada (usada 15.38%, coincidències 2)

- classificat (usada 7.69%, coincidències 1)

- arxivats (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 7.69%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 87.50%, coincidències 14)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 2)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 51.61%, coincidències 16)

- esteu segur? (usada 25.81%, coincidències 8)

- estàs segur? (usada 6.45%, coincidències 2)

- n'estàs segur? (usada 6.45%, coincidències 2)

- esteu segurs? (usada 3.23%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 3.23%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 3.23%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 98.28%, coincidències 57)

- àrees (usada 1.72%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 19)

argument argument

- argument (usada 88.89%, coincidències 8)

- paràmetre (usada 11.11%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 91.67%, coincidències 22)

- argument (usada 4.17%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 4.17%, coincidències 1)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 18)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 34)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 15)

array matriu

- matriu (usada 75.00%, coincidències 9)

- vector (usada 8.33%, coincidències 1)

- matrius (usada 8.33%, coincidències 1)

- array (usada 8.33%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 24)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 18)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 19)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 97.87%, coincidències 46)

- intèrpret (usada 2.13%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 13)

artwork grafisme

- grafisme (usada 40.00%, coincidències 4)

- artwork (usada 30.00%, coincidències 3)

- obra artística (usada 10.00%, coincidències 1)

- art (usada 10.00%, coincidències 1)

- il·lustració (usada 10.00%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 14)

as com a

- com a (usada 62.50%, coincidències 10)

- as (usada 18.75%, coincidències 3)

- com (usada 12.50%, coincidències 2)

- as (diari) (usada 6.25%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 89.23%, coincidències 58)

- ascens (usada 6.15%, coincidències 4)

- ordre ascendent (usada 3.08%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.54%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 94.74%, coincidències 18)

- ascii (empresa) (usada 5.26%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 92.31%, coincidències 12)

- asia (usada 7.69%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 80.00%, coincidències 8)

- arcsin (usada 10.00%, coincidències 1)

- arc sinus (usada 10.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 73.68%, coincidències 14)

- demana (usada 10.53%, coincidències 2)

- ask (usada 5.26%, coincidències 1)

- pregunta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

- demanda (usada 5.26%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 40.00%, coincidències 4)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap dubte? (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- orientació (usada 22.22%, coincidències 2)

- relació d'aspecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 11.11%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 82.93%, coincidències 34)

- relació de l'aspecte (usada 4.88%, coincidències 2)

- proporció d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

- aspect ratio (usada 2.44%, coincidències 1)

- allargament (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 2.44%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 94.74%, coincidències 18)

- assamese (usada 5.26%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- asset (avió espacial) (usada 11.11%, coincidències 1)

- actius (usada 11.11%, coincidències 1)

- recurs (usada 11.11%, coincidències 1)

assign assigna

- assigna (usada 95.00%, coincidències 19)

- assignar (usada 5.00%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 100.00%, coincidències 8)

assignment activitat

- activitat (usada 36.84%, coincidències 7)

- tasca (usada 31.58%, coincidències 6)

- assignació (usada 21.05%, coincidències 4)

- assignment (usada 10.53%, coincidències 2)

assignments assignacions

- assignacions (usada 50.00%, coincidències 6)

- activitats (usada 33.33%, coincidències 4)

- tasques (usada 16.67%, coincidències 2)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 17)

at a

- a (usada 53.85%, coincidències 14)

- a les (usada 23.08%, coincidències 6)

- at (usada 7.69%, coincidències 2)

- el (usada 7.69%, coincidències 2)

- de (usada 3.85%, coincidències 1)

- arrova (usada 3.85%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 8)

- mínim (usada 10.00%, coincidències 1)

- almenys (usada 10.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 80.00%, coincidències 8)

- arctg (usada 10.00%, coincidències 1)

- arc tangent (usada 10.00%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 66.67%, coincidències 6)

- atlas (usada 33.33%, coincidències 3)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 45.45%, coincidències 5)

- atm (usada 36.36%, coincidències 4)

- caixer (usada 18.18%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

attach adjunta

- adjunta (usada 84.21%, coincidències 16)

- adjuntar (usada 5.26%, coincidències 1)

- exposar (usada 5.26%, coincidències 1)

- attach (usada 5.26%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- adjunta el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- adjuntar arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

attachment fitxer adjunt

- fitxer adjunt (usada 38.89%, coincidències 14)

- adjunt (usada 36.11%, coincidències 13)

- adjunció (usada 19.44%, coincidències 7)

- adjuntar (usada 2.78%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 2.78%, coincidències 1)

attachments fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 43.08%, coincidències 28)

- adjunts (usada 32.31%, coincidències 21)

- adjuncions (usada 21.54%, coincidències 14)

- avisos (usada 1.54%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.54%, coincidències 1)

attendees assistents

- assistents (usada 100.00%, coincidències 17)

attribute atribut

- atribut (usada 97.44%, coincidències 38)

- atribució (usada 2.56%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 59)

attribution atribució

- atribució (usada 81.82%, coincidències 9)

- reconeixement (usada 18.18%, coincidències 2)

audience audiència

- audiència (usada 66.67%, coincidències 6)

- públic (usada 22.22%, coincidències 2)

- espectador (usada 11.11%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 90.38%, coincidències 94)

- audio (usada 7.69%, coincidències 8)

- d'àudio (usada 0.96%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.96%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 16)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- audio file (usada 8.33%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 15)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 93.75%, coincidències 15)

- reproductor de so (usada 6.25%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- pista de so (usada 11.11%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 47.06%, coincidències 16)

- ago (usada 44.12%, coincidències 15)

- ag (usada 5.88%, coincidències 2)

- ago. (usada 2.94%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 92.50%, coincidències 37)

- d'agost (usada 7.50%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 28)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 88.89%, coincidències 8)

- dòlar de tuvalu (usada 11.11%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 90.91%, coincidències 20)

- austria (usada 9.09%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 68.75%, coincidències 11)

- autenticació (usada 18.75%, coincidències 3)

- autenticar (usada 6.25%, coincidències 1)

- autentifica (usada 6.25%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 81.25%, coincidències 13)

- autenticant (usada 12.50%, coincidències 2)

- us esteu autenticant (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 95.24%, coincidències 40)

- autentificació (usada 4.76%, coincidències 2)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 90.00%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 47.06%, coincidències 8)

- l'autenticació ha fallat (usada 23.53%, coincidències 4)

- ha fallat l''autenticació (usada 11.76%, coincidències 2)

- autentificació fallida (usada 5.88%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 5.88%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 80.00%, coincidències 8)

- l'autentificació ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 93.75%, coincidències 15)

- mode d'autenticació (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 40.00%, coincidències 10)

- es requereix autenticació (usada 36.00%, coincidències 9)

- es necessita autenticació (usada 12.00%, coincidències 3)

- autenticació requerida (usada 8.00%, coincidències 2)

- cal l'autenticació (usada 4.00%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 96.23%, coincidències 153)

- autor/a (usada 3.14%, coincidències 5)

- autoria (usada 0.63%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de l'autor/a (usada 9.09%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 68.75%, coincidències 22)

- autors (usada 25.00%, coincidències 8)

- autoria (usada 3.12%, coincidències 1)

- autor/s (usada 3.12%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 10)

authors autors

- autors (usada 95.45%, coincidències 42)

- autors/es (usada 4.55%, coincidències 2)

auto auto

- auto (usada 52.13%, coincidències 49)

- automàtic (usada 40.43%, coincidències 38)

- automàtica (usada 6.38%, coincidències 6)

- autocom (usada 1.06%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desament automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

- auto desat (usada 10.00%, coincidències 1)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 64.29%, coincidències 9)

- detecta automàticament (usada 28.57%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 7.14%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 36.36%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 85.53%, coincidències 130)

- automàtica (usada 13.82%, coincidències 21)

- per defecte (usada 0.66%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 75.00%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 50.00%, coincidències 6)

- desament automàtic (usada 25.00%, coincidències 3)

- desat automàtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- auto-desat (usada 8.33%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 85.71%, coincidències 12)

- inicialització automàtica (usada 7.14%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 7.14%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 94.12%, coincidències 16)

- visibilitat (usada 5.88%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 89.71%, coincidències 61)

- disponibles (usada 7.35%, coincidències 5)

- reservat (usada 1.47%, coincidències 1)

- disponibilitat (usada 1.47%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 60.00%, coincidències 6)

- llengües disponibles (usada 40.00%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 90.91%, coincidències 10)

- plugins disponibles (usada 9.09%, coincidències 1)

avaric àvar

- àvar (usada 71.43%, coincidències 5)

- avaric (usada 14.29%, coincidències 1)

- avàric (usada 14.29%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 91.67%, coincidències 11)

- icona (usada 8.33%, coincidències 1)

average mitjana

- mitjana (usada 90.91%, coincidències 50)

- average (usada 3.64%, coincidències 2)

- mitja (usada 1.82%, coincidències 1)

- promig (usada 1.82%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.82%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 12)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.45%, coincidències 21)

- away (usada 4.55%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 93.75%, coincidències 15)

- axes (usada 6.25%, coincidències 1)

axis eix

- eix (usada 66.67%, coincidències 8)

- eixos (usada 16.67%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 8.33%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 8.33%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 81.82%, coincidències 9)

- aymara (usada 18.18%, coincidències 2)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 76.19%, coincidències 16)

- azerbaitjan (usada 23.81%, coincidències 5)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 83.33%, coincidències 15)

- azerbaijanès (usada 5.56%, coincidències 1)

- azerbaijani (usada 5.56%, coincidències 1)

- àceri (usada 5.56%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 9)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

back enrere

- enrere (usada 88.57%, coincidències 217)

- endarrere (usada 2.86%, coincidències 7)

- tornar (usada 1.63%, coincidències 4)

- enrera (usada 1.22%, coincidències 3)

- revers (usada 1.22%, coincidències 3)

- esquena (usada 0.82%, coincidències 2)

- torna (usada 0.82%, coincidències 2)

- posterior (usada 0.41%, coincidències 1)

- back (usada 0.41%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.41%, coincidències 1)

- endarrera (usada 0.41%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.41%, coincidències 1)

- anterior (usada 0.41%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.41%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 36.36%, coincidències 4)

- rerefons (usada 27.27%, coincidències 3)

- servidor (usada 9.09%, coincidències 1)

- fons (usada 9.09%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- backend (usada 9.09%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.03%, coincidències 132)

- segon pla (usada 3.45%, coincidències 5)

- color de fons (usada 1.38%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.38%, coincidències 2)

- fons de pantalla (usada 0.69%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.69%, coincidències 1)

- rerefons (usada 0.69%, coincidències 1)

- en segon pla (usada 0.69%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 72.73%, coincidències 80)

- color del fons (usada 27.27%, coincidències 30)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 18)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backspace retrocés

- retrocés (usada 91.30%, coincidències 21)

- tecla d'esborrar (usada 4.35%, coincidències 1)

- la tecla retrocés (usada 4.35%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 78.57%, coincidències 22)

- backup (usada 7.14%, coincidències 2)

- copia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 3.57%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 92.31%, coincidències 12)

- còpies (usada 7.69%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 53.85%, coincidències 7)

- endarrere (usada 15.38%, coincidències 2)

- retrocedeix (usada 7.69%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 7.69%, coincidències 1)

- recula (usada 7.69%, coincidències 1)

- backward (usada 7.69%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 55.56%, coincidències 5)

- sol·licitud errònia (usada 11.11%, coincidències 1)

- petició errònia (usada 11.11%, coincidències 1)

- bad request (usada 11.11%, coincidències 1)

- petició incorrecta (usada 11.11%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 88.89%, coincidències 8)

- baghdad (usada 11.11%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 15)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 18)

balance balanç

- balanç (usada 62.07%, coincidències 18)

- saldo (usada 24.14%, coincidències 7)

- balança (usada 3.45%, coincidències 1)

- saldo pendent (usada 3.45%, coincidències 1)

- equilibri (usada 3.45%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 3.45%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 11)

baltic bàltic

- bàltic (usada 86.67%, coincidències 13)

- baltic (usada 13.33%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 85.71%, coincidències 12)

- grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 7.14%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 76.92%, coincidències 10)

- ample de banda (usada 23.08%, coincidències 3)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 85.00%, coincidències 17)

- bangladesh (usada 15.00%, coincidències 3)

bank banc

- banc (usada 86.67%, coincidències 13)

- bank (usada 6.67%, coincidències 1)

- bancari (usada 6.67%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 42.86%, coincidències 9)

- banner (usada 38.10%, coincidències 8)

- rètol (usada 9.52%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.76%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.76%, coincidències 1)

bar bar

- bar (usada 51.43%, coincidències 18)

- barra (usada 48.57%, coincidències 17)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 60.00%, coincidències 6)

- gràfic de barres (usada 30.00%, coincidències 3)

- gràfica de barres (usada 10.00%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 100.00%, coincidències 17)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 100.00%, coincidències 11)

bars barres

- barres (usada 55.56%, coincidències 5)

- bars (usada 33.33%, coincidències 3)

- barç (usada 11.11%, coincidències 1)

base base

- base (usada 93.75%, coincidències 30)

- base (topologia) (usada 3.12%, coincidències 1)

- bàsic (usada 3.12%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 75.00%, coincidències 9)

- dn de base (usada 16.67%, coincidències 2)

- base dn (usada 8.33%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 76.92%, coincidències 10)

- base (usada 7.69%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 7.69%, coincidències 1)

- línia de base (usada 7.69%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 91.67%, coincidències 11)

- bashkir (usada 8.33%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 84.31%, coincidències 43)

- bàsica (usada 7.84%, coincidències 4)

- basic (usada 3.92%, coincidències 2)

- opcions bàsiques (usada 1.96%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.96%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 10)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 31.58%, coincidències 6)

- configuració bàsica (usada 21.05%, coincidències 4)

- ajusts bàsics (usada 15.79%, coincidències 3)

- arranjament bàsic (usada 10.53%, coincidències 2)

- ajustos bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.26%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjaments bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 62.50%, coincidències 5)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

- basics (usada 12.50%, coincidències 1)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 2)

- pilota de bàsquet (usada 25.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 83.33%, coincidències 20)

- euskera (usada 4.17%, coincidències 1)

- èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

- basc; èuscar; eusquera (usada 4.17%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 40.00%, coincidències 6)

- baixos (usada 26.67%, coincidències 4)

- bass (usada 13.33%, coincidències 2)

- greus (usada 13.33%, coincidències 2)

- clau de fa (usada 6.67%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 95.65%, coincidències 22)

- bateria elèctrica (usada 4.35%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.61%, coincidències 16)

- bcc (usada 38.71%, coincidències 12)

- c/o (usada 9.68%, coincidències 3)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 77.78%, coincidències 7)

- beach (usada 22.22%, coincidències 2)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 81.97%, coincidències 50)

- abans de (usada 11.48%, coincidències 7)

- anterior (usada 3.28%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.64%, coincidències 1)

- before (usada 1.64%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 40.00%, coincidències 6)

- començament (usada 26.67%, coincidències 4)

- begin (usada 13.33%, coincidències 2)

- comença (usada 13.33%, coincidències 2)

- principi (usada 6.67%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 10)

- beginner (usada 8.33%, coincidències 1)

- novell (usada 8.33%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 41.67%, coincidències 5)

- inici (usada 25.00%, coincidències 3)

- començant (usada 16.67%, coincidències 2)

- sortida (usada 8.33%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 8.33%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 64.29%, coincidències 9)

- comença amb (usada 35.71%, coincidències 5)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 30)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 12)

beijing pequín

- pequín (usada 88.89%, coincidències 8)

- beijing (usada 11.11%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 84.21%, coincidències 16)

- bielorrússia (usada 10.53%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 5.26%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 92.59%, coincidències 25)

- bielorrus (usada 3.70%, coincidències 1)

- bielorúsa (usada 3.70%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 23)

belize belize

- belize (usada 95.24%, coincidències 20)

- belice (usada 4.76%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 42.86%, coincidències 9)

- sota (usada 28.57%, coincidències 6)

- inferior (usada 14.29%, coincidències 3)

- per sota (usada 9.52%, coincidències 2)

- part inferior (usada 4.76%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 50.00%, coincidències 4)

- bench (usada 37.50%, coincidències 3)

- banc per seure (usada 12.50%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de rendiment (usada 14.29%, coincidències 1)

- benchmark (usada 14.29%, coincidències 1)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 96.55%, coincidències 28)

- bengali (usada 3.45%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 93.75%, coincidències 15)

- benin (usada 6.25%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 80.00%, coincidències 12)

- bermudes (usada 20.00%, coincidències 3)

best millor

- millor (usada 41.67%, coincidències 5)

- el millor (usada 25.00%, coincidències 3)

- la millor (usada 8.33%, coincidències 1)

- best (usada 8.33%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 8.33%, coincidències 1)

- superior (usada 8.33%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 57.14%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 21.43%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 7.14%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 95.24%, coincidències 20)

- β ( beta minúscula) (usada 4.76%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 84.21%, coincidències 16)

- between (usada 10.53%, coincidències 2)

- entre el (usada 5.26%, coincidències 1)

bevel bisell

- bisell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bisella (usada 27.27%, coincidències 3)

- bissell (usada 27.27%, coincidències 3)

- obliqua (usada 9.09%, coincidències 1)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 7)

bhojpuri bhojpuri

- bhojpuri (usada 100.00%, coincidències 7)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 100.00%, coincidències 18)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 13)

big gran

- gran (usada 90.00%, coincidències 9)

- big (usada 10.00%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 13)

bill factura

- factura (usada 66.67%, coincidències 6)

- compta (usada 11.11%, coincidències 1)

- bill (usada 11.11%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 11.11%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 83.33%, coincidències 30)

- binary (usada 5.56%, coincidències 2)

- sistema binari (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.78%, coincidències 1)

- binària (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaris (usada 2.78%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 66.67%, coincidències 8)

- associació (usada 8.33%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 8.33%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- vinculant (usada 8.33%, coincidències 1)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 71.43%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 14.29%, coincidències 2)

- data naixement (usada 7.14%, coincidències 1)

- aniversari (usada 7.14%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 50.00%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 30.00%, coincidències 6)

- natalici (usada 10.00%, coincidències 2)

- birthday (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 5.00%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 10)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 53.85%, coincidències 7)

- velocitat de bits (usada 15.38%, coincidències 2)

- velocitat de transmissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 7.69%, coincidències 1)

- resolució (usada 7.69%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 11)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 94.44%, coincidències 17)

- bitmap (usada 5.56%, coincidències 1)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 80.77%, coincidències 21)

- taxadebits (usada 7.69%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 3.85%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 3.85%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 3.85%, coincidències 1)

black negre

- negre (usada 86.11%, coincidències 62)

- negres (usada 5.56%, coincidències 4)

- gruixut (usada 4.17%, coincidències 3)

- ordena (usada 1.39%, coincidències 1)

- black (usada 1.39%, coincidències 1)

- negra (usada 1.39%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 15)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 94.12%, coincidències 16)

- en blanc i negre (usada 5.88%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 10)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 9)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 55.56%, coincidències 15)

- buit (usada 18.52%, coincidències 5)

- esborra (usada 7.41%, coincidències 2)

- espai buit (usada 3.70%, coincidències 1)

- buida (usada 3.70%, coincidències 1)

- negre (usada 3.70%, coincidències 1)

- blank (usada 3.70%, coincidències 1)

- blanc (usada 3.70%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 77.78%, coincidències 7)

- pàgina buida (usada 22.22%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 58.82%, coincidències 10)

- mescla (usada 23.53%, coincidències 4)

- transició (usada 5.88%, coincidències 1)

- combinar (usada 5.88%, coincidències 1)

- blend (usada 5.88%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 40.91%, coincidències 9)

- mode de mescla (usada 22.73%, coincidències 5)

- mode de barreja (usada 18.18%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.64%, coincidències 3)

- mode (usada 4.55%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 33.33%, coincidències 3)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 22.22%, coincidències 2)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

block bloc

- bloc (usada 36.67%, coincidències 22)

- bloca (usada 33.33%, coincidències 20)

- bloqueja (usada 11.67%, coincidències 7)

- blocs (usada 5.00%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.33%, coincidències 2)

- block (usada 3.33%, coincidències 2)

- bloquejar (usada 3.33%, coincidències 2)

- bossell (usada 1.67%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.67%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 77.78%, coincidències 7)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 22.22%, coincidències 2)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 50.00%, coincidències 4)

- blocatge d'usuaris (usada 12.50%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 48.48%, coincidències 16)

- bloquejat (usada 36.36%, coincidències 12)

- blocats (usada 6.06%, coincidències 2)

- bloqueja (usada 3.03%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 3.03%, coincidències 1)

- bloca (usada 3.03%, coincidències 1)

blockquote cita en bloc

- cita en bloc (usada 37.50%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 25.00%, coincidències 2)

- cita (usada 12.50%, coincidències 1)

- citació (usada 12.50%, coincidències 1)

- blockquote (usada 12.50%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 95.65%, coincidències 22)

- quadrets (usada 4.35%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 70.83%, coincidències 17)

- bloc (usada 25.00%, coincidències 6)

- publicar al bloc (usada 4.17%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 87.50%, coincidències 7)

- blocs (usada 12.50%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 88.89%, coincidències 8)

- blue-ray (usada 11.11%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 97.96%, coincidències 96)

- blue (usada 1.02%, coincidències 1)

- blava (usada 1.02%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 31)

blur difuminat

- difuminat (usada 37.04%, coincidències 10)

- difumina (usada 37.04%, coincidències 10)

- desenfoc (usada 11.11%, coincidències 3)

- difuminada (usada 3.70%, coincidències 1)

- taca (usada 3.70%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 3.70%, coincidències 1)

- desenfoca (usada 3.70%, coincidències 1)

board tauler

- tauler (usada 50.00%, coincidències 9)

- placa (usada 16.67%, coincidències 3)

- taula (usada 11.11%, coincidències 2)

- targeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.56%, coincidències 1)

boat barca

- barca (usada 71.43%, coincidències 5)

- vaixell (usada 28.57%, coincidències 2)

body cos

- cos (usada 87.80%, coincidències 36)

- body (usada 4.88%, coincidències 2)

- contingut (usada 2.44%, coincidències 1)

- text (usada 2.44%, coincidències 1)

- cos del missatge (usada 2.44%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.82%, coincidències 84)

- marcat (usada 1.18%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 70.00%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 20)

bond vinculada

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- vincle (usada 9.09%, coincidències 1)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- obligació (usada 9.09%, coincidències 1)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- vinculació (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- paper amb còpia (usada 9.09%, coincidències 1)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- bo (usada 9.09%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 26)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark adreça d'interès

- adreça d'interès (usada 34.09%, coincidències 15)

- marcador (usada 31.82%, coincidències 14)

- preferit (usada 6.82%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.55%, coincidències 2)

- punt de llibre (usada 4.55%, coincidències 2)

- consultes desades (usada 2.27%, coincidències 1)

- adreça (usada 2.27%, coincidències 1)

- marca (usada 2.27%, coincidències 1)

- marca de text (usada 2.27%, coincidències 1)

- marcadors (usada 2.27%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 2.27%, coincidències 1)

- preferits (usada 2.27%, coincidències 1)

- punt (usada 2.27%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 10.00%, coincidències 1)

- apunta aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 53.70%, coincidències 58)

- marcadors (usada 26.85%, coincidències 29)

- preferits (usada 6.48%, coincidències 7)

- punts (usada 5.56%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.70%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 1.85%, coincidències 2)

- consultes desades (usada 0.93%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.93%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 17)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 20)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 6)

- boot (usada 16.67%, coincidències 2)

- arrenca (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrancada (usada 8.33%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 8.33%, coincidències 1)

- botes (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 87.50%, coincidències 7)

- zhuyin (usada 12.50%, coincidències 1)

border vora

- vora (usada 64.71%, coincidències 44)

- frontera (usada 17.65%, coincidències 12)

- contorn (usada 14.71%, coincidències 10)

- només la vora (usada 1.47%, coincidències 1)

- vores (usada 1.47%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 47.06%, coincidències 8)

- color del contorn (usada 29.41%, coincidències 5)

- color de vora (usada 11.76%, coincidències 2)

- color del marge (usada 5.88%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 5.88%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 62.50%, coincidències 10)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 4)

- ample de la vora (usada 12.50%, coincidències 2)

borders vores

- vores (usada 93.18%, coincidències 41)

- contorns (usada 4.55%, coincidències 2)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 93.75%, coincidències 15)

- bòsnia i herzégovina (usada 6.25%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 90.91%, coincidències 20)

- bosni (usada 9.09%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 55.26%, coincidències 21)

- tots dos (usada 21.05%, coincidències 8)

- ambdues (usada 7.89%, coincidències 3)

- ambdós costats (usada 2.63%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 2.63%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.63%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.63%, coincidències 1)

- both (usada 2.63%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 2.63%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 94.12%, coincidències 16)

- botsuana (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 57.31%, coincidències 98)

- baix (usada 17.54%, coincidències 30)

- part inferior (usada 12.28%, coincidències 21)

- a baix (usada 6.43%, coincidències 11)

- a baix de tot (usada 1.17%, coincidències 2)

- final (usada 1.17%, coincidències 2)

- avall (usada 1.17%, coincidències 2)

- inferiror (usada 1.17%, coincidències 2)

- sota (usada 0.58%, coincidències 1)

- capdevall (usada 0.58%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.58%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior centre (usada 22.22%, coincidències 2)

- a baix centre (usada 22.22%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 33.33%, coincidències 12)

- baix a l'esquerra (usada 19.44%, coincidències 7)

- inferior esquerre (usada 8.33%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 8.33%, coincidències 3)

- a baix esquerra (usada 8.33%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 8.33%, coincidències 3)

- baix esquerra (usada 5.56%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 5.56%, coincidències 2)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.78%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 30.30%, coincidències 10)

- baix a la dreta (usada 21.21%, coincidències 7)

- a baix a la dreta (usada 15.15%, coincidències 5)

- part inferior dreta (usada 9.09%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 6.06%, coincidències 2)

- baix dreta (usada 6.06%, coincidències 2)

- inferior dret (usada 6.06%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 3.03%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 3.03%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 10)

bounce rebota

- rebota (usada 33.33%, coincidències 3)

- rebot (usada 22.22%, coincidències 2)

- botar (usada 11.11%, coincidències 1)

- retorn (usada 11.11%, coincidències 1)

- bounce (usada 11.11%, coincidències 1)

- repetició (usada 11.11%, coincidències 1)

- retornar (usada 0.00%, coincidències 0)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 15.38%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 15.38%, coincidències 2)

- caixa de delimitació (usada 7.69%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 7.69%, coincidències 1)

- límits (usada 7.69%, coincidències 1)

- extensió (usada 7.69%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 70.00%, coincidències 7)

- bouvet (usada 30.00%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 42.86%, coincidències 15)

- quadre (usada 34.29%, coincidències 12)

- capsa (usada 14.29%, coincidències 5)

- boix (usada 2.86%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.86%, coincidències 1)

- box (usada 2.86%, coincidències 1)

bpm ppm

- ppm (usada 33.33%, coincidències 4)

- bpm (usada 25.00%, coincidències 3)

- tempo (usada 25.00%, coincidències 3)

- tpm (usada 8.33%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 8.33%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

branch branca

- branca (usada 80.77%, coincidències 21)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- de bifurcació (usada 3.85%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- ramificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 80.00%, coincidències 8)

- brand (usada 10.00%, coincidències 1)

- marca comercial (usada 10.00%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 26)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 50.00%, coincidències 4)

- portuguès del brasil (usada 25.00%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

- brasiler portuguès (usada 12.50%, coincidències 1)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 42.86%, coincidències 3)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- fils d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 50.00%, coincidències 4)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- breakpoint (usada 12.50%, coincidències 1)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 21)

bridge pont

- pont (usada 94.44%, coincidències 17)

- pont de comandament (usada 5.56%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 83.33%, coincidències 55)

- lluminositat (usada 13.64%, coincidències 9)

- lluantor (usada 1.52%, coincidències 1)

- claror (usada 1.52%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 44.44%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 16.67%, coincidències 3)

- porta al primer pla (usada 11.11%, coincidències 2)

- porta-ho al front (usada 11.11%, coincidències 2)

- envia-ho al davant (usada 5.56%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.56%, coincidències 1)

- envia al davant (usada 5.56%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

broadcast difusió

- difusió (usada 85.71%, coincidències 18)

- envia a tots (usada 9.52%, coincidències 2)

- difusió general (usada 4.76%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 63.64%, coincidències 7)

- espatllat (usada 9.09%, coincidències 1)

- broken (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencada (usada 9.09%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 94.44%, coincidències 17)

- brown (usada 5.56%, coincidències 1)

browse navega

- navega (usada 81.52%, coincidències 172)

- explora (usada 9.00%, coincidències 19)

- examina (usada 3.32%, coincidències 7)

- navegador (usada 1.42%, coincidències 3)

- navegeu (usada 0.95%, coincidències 2)

- navegar (usada 0.95%, coincidències 2)

- fer un tomb (usada 0.47%, coincidències 1)

- navegació (usada 0.47%, coincidències 1)

- índex (usada 0.47%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.47%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.47%, coincidències 1)

- visualitzador (usada 0.47%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 50.00%, coincidències 6)

- navegador de fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- navegar pels fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la web

- navegueu per la web (usada 55.56%, coincidències 5)

- navegueu pel web (usada 33.33%, coincidències 3)

- navega la web (usada 11.11%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 87.88%, coincidències 29)

- explorador (usada 9.09%, coincidències 3)

- browser (usada 3.03%, coincidències 1)

browsing navegant

- navegant (usada 33.33%, coincidències 4)

- navegació (usada 25.00%, coincidències 3)

- exploració (usada 25.00%, coincidències 3)

- explorant (usada 8.33%, coincidències 1)

- examinant (usada 8.33%, coincidències 1)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 12)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 87.50%, coincidències 7)

- dòlar bruneiès (usada 12.50%, coincidències 1)

brush pinzell

- pinzell (usada 81.82%, coincidències 9)

- brotxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 9.09%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- regió de brussel·les-capital (usada 11.11%, coincidències 1)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 9)

bucket contenidor

- contenidor (usada 44.44%, coincidències 4)

- galleda (usada 22.22%, coincidències 2)

- cub (usada 11.11%, coincidències 1)

- fossa sèptica (usada 11.11%, coincidències 1)

- catúfol (usada 11.11%, coincidències 1)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 11)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 9)

buffer dilatació

- dilatació (usada 50.00%, coincidències 11)

- memòria intermèdia (usada 45.45%, coincidències 10)

- buffer (usada 4.55%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 81.82%, coincidències 9)

- mida de memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida del buffer (usada 9.09%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 80.00%, coincidències 8)

- buginese (usada 10.00%, coincidències 1)

- buginès (usada 10.00%, coincidències 1)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 8)

build construeix

- construeix (usada 40.62%, coincidències 13)

- construcció (usada 28.12%, coincidències 9)

- muntatge (usada 12.50%, coincidències 4)

- munta (usada 9.38%, coincidències 3)

- build (usada 3.12%, coincidències 1)

- generar (usada 3.12%, coincidències 1)

- compilació (usada 3.12%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 53.33%, coincidències 8)

- construcció (usada 13.33%, coincidències 2)

- construint (usada 13.33%, coincidències 2)

- muntatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- edificació (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 6.67%, coincidències 1)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 21)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 96.97%, coincidències 32)

- bulgar (usada 3.03%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 66.67%, coincidències 6)

- lev (usada 22.22%, coincidències 2)

- lev de bulgària (usada 11.11%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 64.29%, coincidències 9)

- bala (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- bullet (usada 7.14%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 7.14%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 66.67%, coincidències 6)

- llista de vinyetes (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 11.11%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 53.33%, coincidències 8)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 6.67%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 6.67%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 91.67%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 8.33%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.12%, coincidències 16)

- burquina faso (usada 5.88%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 84.21%, coincidències 16)

- burmès (usada 5.26%, coincidències 1)

- burmese (usada 5.26%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 5.26%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 46.15%, coincidències 6)

- grava (usada 23.08%, coincidències 3)

- enregistra (usada 15.38%, coincidències 2)

- cremada (usada 7.69%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 7.69%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 15)

bus bus

- bus (usada 85.00%, coincidències 17)

- autobús (usada 15.00%, coincidències 3)

business empresa

- empresa (usada 45.00%, coincidències 9)

- negoci (usada 30.00%, coincidències 6)

- negocis (usada 25.00%, coincidències 5)

busy ocupat

- ocupat (usada 90.32%, coincidències 28)

- ocupada (usada 6.45%, coincidències 2)

- no disponible (usada 3.23%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 98.08%, coincidències 51)

- bot@'o (usada 1.92%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 21)

by per

- per (usada 84.62%, coincidències 44)

- de (usada 7.69%, coincidències 4)

- by (usada 3.85%, coincidències 2)

- segons (usada 1.92%, coincidències 1)

- en (usada 1.92%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 13)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 18)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 13)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 11)

bytes bytes

- bytes (usada 92.68%, coincidències 38)

- octets (usada 7.32%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 65.00%, coincidències 13)

- cau (usada 20.00%, coincidències 4)

- cache (usada 10.00%, coincidències 2)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 5.00%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 42.86%, coincidències 3)

- cau (usada 28.57%, coincidències 2)

- emmagatzemat temporalment (usada 14.29%, coincidències 1)

- a la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 14.29%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

cairo el caire

- el caire (usada 64.29%, coincidències 9)

- cairo (usada 35.71%, coincidències 5)

calculate calcula

- calcula (usada 95.83%, coincidències 23)

- càlcul (usada 4.17%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 82.35%, coincidències 14)

- calculant (usada 11.76%, coincidències 2)

- s’està calculant (usada 5.88%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 28)

calendar calendari

- calendari (usada 96.51%, coincidències 83)

- agenda (usada 3.49%, coincidències 3)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 9)

calibrate calibra

- calibra (usada 81.82%, coincidències 9)

- calibrar (usada 18.18%, coincidències 2)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 8)

call truca

- truca (usada 36.00%, coincidències 9)

- trucada (usada 24.00%, coincidències 6)

- habitual (usada 8.00%, coincidències 2)

- truca-li (usada 8.00%, coincidències 2)

- crida (usada 8.00%, coincidències 2)

- comú (usada 4.00%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 4.00%, coincidències 1)

- trucar (usada 4.00%, coincidències 1)

- trucades (usada 4.00%, coincidències 1)

calling trucada

- trucada (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està trucant (usada 25.00%, coincidències 2)

- telefonades (usada 12.50%, coincidències 1)

- calling (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

calls crides

- crides (usada 55.56%, coincidències 5)

- trucades (usada 44.44%, coincidències 4)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 16)

camera càmera

- càmera (usada 97.96%, coincidències 48)

- camera (usada 2.04%, coincidències 1)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 71.43%, coincidències 10)

- model de càmera (usada 21.43%, coincidències 3)

- model càmera (usada 7.14%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 100.00%, coincidències 17)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 92.31%, coincidències 24)

- canada (usada 7.69%, coincidències 2)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 100.00%, coincidències 9)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 95.37%, coincidències 701)

- cancel·lar (usada 1.50%, coincidències 11)

- cancel·la els canvis (usada 1.22%, coincidències 9)

- canceŀla (usada 0.41%, coincidències 3)

- cancel.la (usada 0.41%, coincidències 3)

- cancel.lar (usada 0.27%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 0.27%, coincidències 2)

- anul·la (usada 0.14%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.14%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.14%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.14%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 48.15%, coincidències 13)

- cancel·lada (usada 29.63%, coincidències 8)

- s'ha cancel·lat (usada 18.52%, coincidències 5)

- anul·lat (usada 3.70%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 77.78%, coincidències 7)

- cancel·lant (usada 22.22%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 69.57%, coincidències 16)

- cancel·lada (usada 17.39%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 13.04%, coincidències 3)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 80.00%, coincidències 8)

- cancel·lant (usada 10.00%, coincidències 1)

- es cancel·la (usada 10.00%, coincidències 1)

cancer cranc

- cranc (usada 40.00%, coincidències 4)

- càncer (usada 40.00%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 10.00%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 10.00%, coincidències 1)

cannot delete no s'ha pogut suprimir

- no s'ha pogut suprimir (usada 28.57%, coincidències 2)

- no es pot suprimir (usada 28.57%, coincidències 2)

- no es pot esborrar (usada 28.57%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 14.29%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 87.50%, coincidències 14)

- tapís (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvas (usada 6.25%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 9)

capacity capacitat

- capacitat (usada 90.00%, coincidències 18)

- capacitat jurídica (usada 5.00%, coincidències 1)

- cabuda (usada 5.00%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 15)

caps majúscules

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 2)

- fi de línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 12.50%, coincidències 1)

- maj (usada 12.50%, coincidències 1)

- capacitats (usada 12.50%, coincidències 1)

- majús (usada 12.50%, coincidències 1)

- cares (usada 12.50%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 71.43%, coincidències 10)

- bloq majús (usada 14.29%, coincidències 2)

- fixació de majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 77.78%, coincidències 7)

- test de captcha (usada 11.11%, coincidències 1)

- codi de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 41.46%, coincidències 17)

- títol (usada 31.71%, coincidències 13)

- comentari (usada 19.51%, coincidències 8)

- subtítol (usada 4.88%, coincidències 2)

- encapçalament (usada 2.44%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 15)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 9)

card targeta

- targeta (usada 55.56%, coincidències 10)

- cartes (usada 11.11%, coincidències 2)

- tarja (usada 5.56%, coincidències 1)

- carta (usada 5.56%, coincidències 1)

- card (usada 5.56%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- disseny (usada 5.56%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 5.56%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

carrier transportista

- transportista (usada 50.00%, coincidències 5)

- carrier (usada 20.00%, coincidències 2)

- operador de telefonia mòbil (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador (usada 10.00%, coincidències 1)

- portadora (usada 10.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 55.56%, coincidències 5)

- dibuix animat (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 11.11%, coincidències 1)

- cartoon (usada 11.11%, coincidències 1)

- solidifica (usada 11.11%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- cascade (usada 15.38%, coincidències 2)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

- finestres en cascada (usada 7.69%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 58.33%, coincidències 7)

- estoig (usada 8.33%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixa (usada 8.33%, coincidències 1)

- bastidor (usada 8.33%, coincidències 1)

- case (usada 8.33%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeixis majúscules de minúscules

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 25.00%, coincidències 2)

- cas insensible (usada 12.50%, coincidències 1)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 12.50%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 48.44%, coincidències 31)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 9.38%, coincidències 6)

- sensible a majúscules (usada 7.81%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix maj/min (usada 4.69%, coincidències 3)

- sensible a caixa (usada 4.69%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.12%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.56%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 1.56%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- en efectiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- caixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 11.11%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 15)

cat gat

- gat (usada 64.29%, coincidències 9)

- cat (usada 28.57%, coincidències 4)

- catalasa (usada 7.14%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 96.88%, coincidències 31)

- català; valencià (usada 3.12%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 11)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 65)

category categoria

- categoria (usada 94.12%, coincidències 128)

- category (usada 1.47%, coincidències 2)

- categoría (usada 1.47%, coincidències 2)

- categoriahypericum (usada 0.74%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.74%, coincidències 1)

- categories (usada 0.74%, coincidències 1)

- correu (usada 0.74%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 71.43%, coincidències 5)

- nom de categoria (usada 28.57%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 62.50%, coincidències 5)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- alerta (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenció (usada 12.50%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 93.33%, coincidències 14)

- illes caimà (usada 6.67%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 88.10%, coincidències 37)

- a/c (usada 7.14%, coincidències 3)

- cd (usada 2.38%, coincidències 1)

- cp (usada 2.38%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 96.00%, coincidències 24)

- canvia de directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 9)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 16)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 9)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 83.78%, coincidències 31)

- cèl·lula (usada 8.11%, coincidències 3)

- mòbil (usada 5.41%, coincidències 2)

- cell (usada 2.70%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 76.92%, coincidències 10)

- cel.les (usada 15.38%, coincidències 2)

- cells (usada 7.69%, coincidències 1)

celsius celsius

- celsius (usada 90.00%, coincidències 9)

- centígrads (usada 10.00%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 45.45%, coincidències 5)

- celta (usada 27.27%, coincidències 3)

- celtic (usada 18.18%, coincidències 2)

- cèltica (usada 9.09%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 73.53%, coincidències 100)

- centra (usada 11.76%, coincidències 16)

- centrat (usada 11.03%, coincidències 15)

- central (usada 1.47%, coincidències 2)

- center (usada 0.74%, coincidències 1)

- centrar (usada 0.74%, coincidències 1)

- al centre (usada 0.74%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 92.31%, coincidències 12)

- centre de les x (usada 7.69%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 92.31%, coincidències 12)

- centre de les y (usada 7.69%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 70.27%, coincidències 26)

- centrada (usada 21.62%, coincidències 8)

- centre (usada 8.11%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 91.67%, coincidències 11)

- centímetres (usada 8.33%, coincidències 1)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 93.75%, coincidències 15)

- república centrefricana (usada 6.25%, coincidències 1)

central european europa central

- europa central (usada 30.77%, coincidències 4)

- europeu central (usada 30.77%, coincidències 4)

- centreeuropeu (usada 15.38%, coincidències 2)

- central european (usada 7.69%, coincidències 1)

- europea central (usada 7.69%, coincidències 1)

- centre europeu (usada 7.69%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 25)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de certificat (usada 11.11%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 16)

chad txad

- txad (usada 94.12%, coincidències 16)

- chad (usada 5.88%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 62.50%, coincidències 5)

- chain (usada 25.00%, coincidències 2)

- encadenament (usada 12.50%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 71.43%, coincidències 5)

- txam (usada 28.57%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 81.56%, coincidències 115)

- canvi (usada 9.22%, coincidències 13)

- canviar (usada 2.84%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 2.13%, coincidències 3)

- change (usada 1.42%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.71%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.71%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.71%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.71%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 25.00%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 87.50%, coincidències 7)

- canviar color (usada 12.50%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 83.33%, coincidències 10)

- canvia la lletra (usada 16.67%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 57.14%, coincidències 8)

- canvia d'icona (usada 14.29%, coincidències 2)

- canvi d'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvia l'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvia l'idioma (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvieu l'idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 55.56%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 22.22%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista de canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 80.00%, coincidències 8)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 78.57%, coincidències 44)

- canvia contrasenya (usada 8.93%, coincidències 5)

- canvi de contrasenya (usada 3.57%, coincidències 2)

- canvieu la contrasenya (usada 3.57%, coincidències 2)

- canviar contrasenya (usada 1.79%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.79%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 1.79%, coincidències 1)

change settings canviar configuracions

- canviar configuracions (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia els paràmetres (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 11.11%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 57.89%, coincidències 11)

- modificat (usada 10.53%, coincidències 2)

- canviada (usada 10.53%, coincidències 2)

- modificada (usada 5.26%, coincidències 1)

- canvi (usada 5.26%, coincidències 1)

- changed (usada 5.26%, coincidències 1)

- canviat el (usada 5.26%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 76.47%, coincidències 13)

- historial de canvis (usada 11.76%, coincidències 2)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

- changelog (usada 5.88%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 21)

channel canal

- canal (usada 98.11%, coincidències 52)

- canal hsv (usada 1.89%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de canal (usada 10.00%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 35)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 91.30%, coincidències 21)

- chapter (usada 4.35%, coincidències 1)

- capítol literari (usada 4.35%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 85.71%, coincidències 6)

- chapters (usada 14.29%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 50.00%, coincidències 8)

- char (usada 25.00%, coincidències 4)

- carac (usada 12.50%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

- diagrama (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 98.44%, coincidències 63)

- character (usada 1.56%, coincidències 1)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 71.43%, coincidències 5)

- dispositiu (usada 28.57%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.17%, coincidències 12)

- codificació dels caràcters (usada 34.78%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 8.70%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.35%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 94.74%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 5.26%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 96.00%, coincidències 24)

- caracters (usada 4.00%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 60.00%, coincidències 6)

- càrrec (usada 30.00%, coincidències 3)

- charge (usada 10.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 53.85%, coincidències 7)

- carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- està carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- càrrega (usada 7.69%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 7.69%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 71.43%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 14.29%, coincidències 2)

- charset (usada 14.29%, coincidències 2)

chart diagrama

- diagrama (usada 66.67%, coincidències 20)

- gràfic (usada 23.33%, coincidències 7)

- gràfica (usada 6.67%, coincidències 2)

- contingut (usada 3.33%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 68.75%, coincidències 11)

- tipus de gràfic (usada 25.00%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.25%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 81.25%, coincidències 13)

- gràfics (usada 6.25%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 6.25%, coincidències 1)

- grafics (usada 6.25%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 91.67%, coincidències 44)

- conversa (usada 2.08%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 2.08%, coincidències 1)

- xatejar (usada 2.08%, coincidències 1)

- fer un xat/xatejar (usada 2.08%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 88.89%, coincidències 8)

- habitació de xat (usada 11.11%, coincidències 1)

chechen txetxè

- txetxè (usada 90.00%, coincidències 9)

- chechen (usada 10.00%, coincidències 1)

check comprova

- comprova (usada 40.00%, coincidències 18)

- marca (usada 13.33%, coincidències 6)

- xec (usada 11.11%, coincidències 5)

- escac (usada 8.89%, coincidències 4)

- selecciona (usada 6.67%, coincidències 3)

- comprovació (usada 4.44%, coincidències 2)

- comprovar (usada 4.44%, coincidències 2)

- activar (usada 2.22%, coincidències 1)

- revisa (usada 2.22%, coincidències 1)

- obtén (usada 2.22%, coincidències 1)

- correcció (usada 2.22%, coincidències 1)

- check (usada 2.22%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 25.00%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 12.50%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- marcar-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de validació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 65.31%, coincidències 32)

- cerca actualitzacions (usada 26.53%, coincidències 13)

- comprova actualitzacions (usada 4.08%, coincidències 2)

- comprova les actualitzacions (usada 2.04%, coincidències 1)

- comprova per actualitzacions (usada 2.04%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 75.00%, coincidències 6)

- comprova ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 12.50%, coincidències 1)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 38.71%, coincidències 12)

- verifica l'ortografia (usada 16.13%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- comprovació d'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- correcció ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 3.23%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 64.29%, coincidències 9)

- quadre de verificació (usada 14.29%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 14.29%, coincidències 2)

- caselladeselecció (usada 7.14%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 35.00%, coincidències 7)

- activat (usada 25.00%, coincidències 5)

- activada (usada 20.00%, coincidències 4)

- marcat (usada 10.00%, coincidències 2)

- marcada (usada 5.00%, coincidències 1)

- verificat (usada 5.00%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 57.89%, coincidències 11)

- comprovació (usada 10.53%, coincidències 2)

- compte corrent (usada 10.53%, coincidències 2)

- comprovant (usada 5.26%, coincidències 1)

- verificació (usada 5.26%, coincidències 1)

- corrent (usada 5.26%, coincidències 1)

- selecciona (usada 5.26%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 7.14%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 26.67%, coincidències 4)

- obté (usada 13.33%, coincidències 2)

- obtenció (usada 13.33%, coincidències 2)

- fer el pagament (usada 13.33%, coincidències 2)

- comprar (usada 6.67%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 6.67%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 6.67%, coincidències 1)

- pagament final (usada 6.67%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 6.67%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 50.00%, coincidències 7)

- suma de comprovació (usada 28.57%, coincidències 4)

- checksum (usada 21.43%, coincidències 3)

chemistry química

- química (usada 90.91%, coincidències 10)

- chemistry (usada 9.09%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 90.91%, coincidències 10)

- xerokee (usada 9.09%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 50.00%, coincidències 4)

- xeiene; cheyenne (usada 25.00%, coincidències 2)

- xeiene (usada 12.50%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 12.50%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 40.00%, coincidències 4)

- chi (usada 30.00%, coincidències 3)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

child fill

- fill (usada 58.33%, coincidències 7)

- nen (usada 16.67%, coincidències 2)

- filla (usada 8.33%, coincidències 1)

- fill/a (usada 8.33%, coincidències 1)

- canalla (usada 8.33%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 66.67%, coincidències 6)

- infantil (usada 11.11%, coincidències 1)

- filles (usada 11.11%, coincidències 1)

- canalla (usada 11.11%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 25)

china xina

- xina (usada 96.15%, coincidències 25)

- china (usada 3.85%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 82.14%, coincidències 23)

- xinés (usada 7.14%, coincidències 2)

- xinesa (usada 7.14%, coincidències 2)

- chinese (usada 3.57%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 13)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 93.75%, coincidències 15)

- xines simplificat (usada 6.25%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 15)

choice elecció

- elecció (usada 38.46%, coincidències 5)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 23.08%, coincidències 3)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 35.59%, coincidències 21)

- trieu (usada 30.51%, coincidències 18)

- escull (usada 8.47%, coincidències 5)

- escollir (usada 5.08%, coincidències 3)

- triar (usada 3.39%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 3.39%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.39%, coincidències 2)

- escolliu (usada 3.39%, coincidències 2)

- elegir (usada 1.69%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.69%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.69%, coincidències 1)

- choose (usada 1.69%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 77.78%, coincidències 7)

- escolliu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 30.00%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 30.00%, coincidències 6)

- tria un fitxer (usada 25.00%, coincidències 5)

- seleccioneu un fitxer (usada 10.00%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 37.50%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

- seleccioneu una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 40.91%, coincidències 9)

- escolliu un fitxer (usada 18.18%, coincidències 4)

- tria un fitxer (usada 13.64%, coincidències 3)

- seleccioneu un fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- tria fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- selecció de fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- escolliu els fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu els arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

choose folder selecció de la carpeta

- selecció de la carpeta (usada 20.00%, coincidències 2)

- escolliu una carpeta (usada 20.00%, coincidències 2)

- trieu una carpeta (usada 20.00%, coincidències 2)

- seleccioneu una carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- selecciona la carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 10.00%, coincidències 1)

choose image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 17)

chrome chrome

- chrome (usada 42.86%, coincidències 3)

- crom (usada 42.86%, coincidències 3)

- cromat (usada 14.29%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 75.00%, coincidències 6)

- crom (usada 25.00%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 10)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 9)

cipher xifra

- xifra (usada 50.00%, coincidències 4)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

- codi (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 93.44%, coincidències 57)

- circumferència (usada 3.28%, coincidències 2)

- circular (usada 1.64%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.64%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 9)

citation citació

- citació (usada 52.94%, coincidències 9)

- referència (usada 35.29%, coincidències 6)

- cita (usada 11.76%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 93.06%, coincidències 67)

- població (usada 5.56%, coincidències 4)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 1.39%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 91.67%, coincidències 44)

- class (usada 6.25%, coincidències 3)

- aula (usada 2.08%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 58.82%, coincidències 10)

- nom de classe (usada 41.18%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 16)

classic clàssic

- clàssic (usada 81.82%, coincidències 9)

- clàssics (usada 9.09%, coincidències 1)

- clàssica (usada 9.09%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 50.00%, coincidències 4)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 2)

- música clàssica (usada 12.50%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 12)

clean neteja

- neteja (usada 72.73%, coincidències 16)

- clean (usada 13.64%, coincidències 3)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 2)

- net (usada 4.55%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 60.00%, coincidències 6)

- netejant (usada 20.00%, coincidències 2)

- es fa neteja (usada 20.00%, coincidències 2)

cleanup neteja

- neteja (usada 75.00%, coincidències 9)

- cleanup (usada 8.33%, coincidències 1)

- endreça-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- netejar (usada 8.33%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 65.40%, coincidències 138)

- esborra (usada 13.74%, coincidències 29)

- buida (usada 8.53%, coincidències 18)

- clar (usada 2.37%, coincidències 5)

- netejar (usada 1.42%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 1.42%, coincidències 3)

- eliminar (usada 0.95%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.95%, coincidències 2)

- clear (usada 0.95%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 0.95%, coincidències 2)

- esborrar (usada 0.95%, coincidències 2)

- serè (usada 0.95%, coincidències 2)

- desmarcar (usada 0.47%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.47%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.47%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 63.64%, coincidències 28)

- esborra-ho tot (usada 11.36%, coincidències 5)

- elimina-ho tot (usada 4.55%, coincidències 2)

- netejar-ho tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- neteja tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.27%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.27%, coincidències 1)

clear bookmarks neteja les adreces d'interès

- neteja les adreces d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- neteja els marcadors (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborrar marcadors (usada 14.29%, coincidències 1)

- neteja preferits (usada 14.29%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 45.45%, coincidències 5)

- esborra la memòria cau (usada 36.36%, coincidències 4)

- neteja el cau (usada 18.18%, coincidències 2)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 48.48%, coincidències 16)

- esborra l'historial (usada 36.36%, coincidències 12)

- neteja l'històric (usada 6.06%, coincidències 2)

- buida l'historial (usada 3.03%, coincidències 1)

- netejar historial (usada 3.03%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 3.03%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 62.50%, coincidències 10)

- buida la llista (usada 25.00%, coincidències 4)

- neteja llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 77.78%, coincidències 7)

- esborra la llista de reproducció (usada 11.11%, coincidències 1)

- buida la llista de reproducció (usada 11.11%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 37.50%, coincidències 6)

- esborra les dades privades (usada 31.25%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar les dades privades (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.25%, coincidències 1)

- neteja dades privades (usada 6.25%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 66.67%, coincidències 12)

- esborra la cerca (usada 16.67%, coincidències 3)

- netejar cerca (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra la cerca. (usada 5.56%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 5.56%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 76.47%, coincidències 13)

- anul·la la selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra el text (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 72.73%, coincidències 16)

- fes un clic (usada 13.64%, coincidències 3)

- feu clic (usada 9.09%, coincidències 2)

- fer clic (usada 4.55%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 96.00%, coincidències 24)

- client (grup) (usada 4.00%, coincidències 1)

clip clip

- clip (usada 37.50%, coincidències 6)

- retalla (usada 37.50%, coincidències 6)

- retall (usada 12.50%, coincidències 2)

- retallat (usada 6.25%, coincidències 1)

- klip (usada 6.25%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 90.32%, coincidències 28)

- portapapers (usada 9.68%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 26)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 43.75%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 37.50%, coincidències 6)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 6.25%, coincidències 1)

- horari (usada 6.25%, coincidències 1)

- horària (usada 6.25%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 36)

close tanca

- tanca (usada 95.35%, coincidències 328)

- tancar (usada 3.49%, coincidències 12)

- close (usada 0.87%, coincidències 3)

- tancament (usada 0.29%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 84.00%, coincidències 21)

- tanca totes les finestres (usada 8.00%, coincidències 2)

- tanca'ls tots (usada 4.00%, coincidències 1)

- tancar tots (usada 4.00%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 10)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 85.71%, coincidències 6)

- tanca totes la finestra (usada 14.29%, coincidències 1)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 100.00%, coincidències 8)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 93.33%, coincidències 14)

- tanca la resta de pestanyes (usada 6.67%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 89.09%, coincidències 49)

- tanca pestanya (usada 10.91%, coincidències 6)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 94.00%, coincidències 47)

- tanca finestra (usada 6.00%, coincidències 3)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 96.00%, coincidències 24)

- tancar sense desar (usada 4.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 70.27%, coincidències 26)

- tancada (usada 21.62%, coincidències 8)

- tancades (usada 5.41%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.70%, coincidències 1)

closing s'està tancant

- s'està tancant (usada 37.50%, coincidències 3)

- tancant (usada 37.50%, coincidències 3)

- closing (usada 25.00%, coincidències 2)

cloud núvol

- núvol (usada 93.75%, coincidències 15)

- cloud (usada 6.25%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 12)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 80.00%, coincidències 8)

- nuvolat (usada 10.00%, coincidències 1)

- núvols (usada 10.00%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 7)

cluster clúster

- clúster (usada 71.43%, coincidències 10)

- cluster ii (usada 7.14%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 7.14%, coincidències 1)

- agrupament (usada 7.14%, coincidències 1)

- cluster (usada 7.14%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 32)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 16)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 83.33%, coincidències 10)

- illes cocos (usada 16.67%, coincidències 2)

code codi

- codi (usada 98.08%, coincidències 51)

- code (usada 1.92%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 20)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 8)

collapse redueix

- redueix (usada 62.07%, coincidències 18)

- replega (usada 10.34%, coincidències 3)

- col·lapsa (usada 10.34%, coincidències 3)

- contreu (usada 6.90%, coincidències 2)

- tanca (usada 3.45%, coincidències 1)

- col·lapsar (usada 3.45%, coincidències 1)

- reduir (usada 3.45%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 28.89%, coincidències 13)

- replega-ho tot (usada 17.78%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 11.11%, coincidències 5)

- minimitza tot (usada 8.89%, coincidències 4)

- col·lapsa-ho tot (usada 6.67%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 4.44%, coincidències 2)

- colapsa-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- col.lapsar tots (usada 2.22%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 2.22%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- replega tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 2.22%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 50.00%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 2)

- contret (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegades (usada 10.00%, coincidències 1)

collate encadena

- encadena (usada 25.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 2)

- compagina (usada 16.67%, coincidències 2)

- compara (usada 8.33%, coincidències 1)

- enganxa (usada 8.33%, coincidències 1)

- ordenar (usada 8.33%, coincidències 1)

- acara (usada 8.33%, coincidències 1)

- collate (usada 8.33%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 24)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 94.44%, coincidències 17)

- collections (usada 5.56%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 95.24%, coincidències 20)

- colombia (usada 4.76%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 70.00%, coincidències 7)

- colon (usada 10.00%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- colón (usada 10.00%, coincidències 1)

color color

- color (usada 98.76%, coincidències 238)

- colors (usada 0.83%, coincidències 2)

- un dels tres colors primaris (usada 0.41%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 9)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 36.36%, coincidències 4)

- equilibri del color (usada 27.27%, coincidències 3)

- equilibri de color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 9.09%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

- color burn (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 55.56%, coincidències 5)

- selector de colors (usada 33.33%, coincidències 3)

- triador de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 90.91%, coincidències 10)

- profunditat del color (usada 9.09%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 75.00%, coincidències 12)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

color management settings arranjament de la gestió del color

- arranjament de la gestió del color (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

- arranjament per a la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 81.82%, coincidències 9)

- mode del color (usada 18.18%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- model del color (usada 22.22%, coincidències 2)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 11)

color picker selector de color

- selector de color (usada 64.00%, coincidències 16)

- escollidor de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- pipeta (usada 8.00%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 4.00%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 4.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 46.15%, coincidències 12)

- esquema de color (usada 46.15%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.69%, coincidències 2)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 81.82%, coincidències 9)

- coloreja (usada 9.09%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 9.09%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 98)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 93.33%, coincidències 14)

- espai de colors (usada 6.67%, coincidències 1)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 97.89%, coincidències 93)

- kolonn (usada 1.05%, coincidències 1)

- column (usada 1.05%, coincidències 1)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 61.54%, coincidències 8)

- capçalera de la columna (usada 30.77%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espaiat entre columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de les columnes (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 98.58%, coincidències 139)

- columns (usada 1.42%, coincidències 2)

combine combina

- combina (usada 80.00%, coincidències 12)

- combine (usada 6.67%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 6.67%, coincidències 1)

- combinar (usada 6.67%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 20)

command ordre

- ordre (usada 95.70%, coincidències 89)

- comanda (usada 1.08%, coincidències 1)

- comandament (usada 1.08%, coincidències 1)

- ordres (usada 1.08%, coincidències 1)

- command (usada 1.08%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 91.43%, coincidències 32)

- línia d''ordres (usada 2.86%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.86%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 2.86%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 97.06%, coincidències 33)

- comandes (usada 2.94%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 94.62%, coincidències 176)

- comentaris (usada 2.69%, coincidències 5)

- comment (usada 1.08%, coincidències 2)

- comenta (usada 1.08%, coincidències 2)

- comentar (usada 0.54%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 112)

commit publica

- publica (usada 32.26%, coincidències 10)

- publica els canvis (usada 9.68%, coincidències 3)

- comissió (usada 9.68%, coincidències 3)

- commit (usada 6.45%, coincidències 2)

- puja (usada 6.45%, coincidències 2)

- publicació (usada 6.45%, coincidències 2)

- pujada (usada 3.23%, coincidències 1)

- entrega (usada 3.23%, coincidències 1)

- valida (usada 3.23%, coincidències 1)

- assigna (usada 3.23%, coincidències 1)

- desa (usada 3.23%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 3.23%, coincidències 1)

- d'acord (usada 3.23%, coincidències 1)

- consigna (usada 3.23%, coincidències 1)

- confirma (usada 3.23%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 50.00%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 16.67%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de desat (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 8.33%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 8.33%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 68.75%, coincidències 11)

- common (usada 6.25%, coincidències 1)

- comunitari (usada 6.25%, coincidències 1)

- normal (usada 6.25%, coincidències 1)

- comunes (usada 6.25%, coincidències 1)

- comuna (usada 6.25%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 80.00%, coincidències 16)

- nom (usada 10.00%, coincidències 2)

- nom de pila (usada 10.00%, coincidències 2)

communication comunicació

- comunicació (usada 82.35%, coincidències 14)

- comunicacions (usada 11.76%, coincidències 2)

- communication (usada 5.88%, coincidències 1)

community comunitat

- comunitat (usada 94.12%, coincidències 16)

- community (usada 5.88%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 100.00%, coincidències 14)

compact compacte

- compacte (usada 54.55%, coincidències 12)

- compacta (usada 45.45%, coincidències 10)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 54.55%, coincidències 6)

- visualització compacta (usada 45.45%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 90.32%, coincidències 28)

- companyia (usada 9.68%, coincidències 3)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom d'empresa (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de la companyia (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 7.14%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 67.86%, coincidències 19)

- comparar (usada 7.14%, coincidències 2)

- comparació (usada 7.14%, coincidències 2)

- compare (usada 7.14%, coincidències 2)

- compareu (usada 3.57%, coincidències 1)

- compara'ls (usada 3.57%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 3.57%, coincidències 1)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 15)

compile compila

- compila (usada 75.00%, coincidències 9)

- compilar (usada 8.33%, coincidències 1)

- construcció (usada 8.33%, coincidències 1)

- compile (usada 8.33%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 8)

complete completat

- completat (usada 23.33%, coincidències 7)

- complet (usada 16.67%, coincidències 5)

- acabat (usada 13.33%, coincidències 4)

- completeu (usada 10.00%, coincidències 3)

- completa (usada 10.00%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 10.00%, coincidències 3)

- completada (usada 6.67%, coincidències 2)

- valida (usada 3.33%, coincidències 1)

- compleció (usada 3.33%, coincidències 1)

- % completat (usada 3.33%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 43.48%, coincidències 20)

- completada (usada 30.43%, coincidències 14)

- acabat (usada 6.52%, coincidències 3)

- acabada (usada 6.52%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 4.35%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 2.17%, coincidències 1)

- s'ha completat (usada 2.17%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 2.17%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 2.17%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 96.00%, coincidències 24)

- número complex (usada 4.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 95.83%, coincidències 23)

- per components (usada 4.17%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 16)

compose compon

- compon (usada 37.50%, coincidències 3)

- redacta (usada 12.50%, coincidències 1)

- nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- redactar (usada 12.50%, coincidències 1)

- composa (usada 12.50%, coincidències 1)

- escriu (usada 12.50%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 66.67%, coincidències 26)

- composició (usada 12.82%, coincidències 5)

- composer (usada 7.69%, coincidències 3)

- editor (usada 5.13%, coincidències 2)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.56%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.56%, coincidències 1)

- redactor (usada 2.56%, coincidències 1)

composite vídeo compost

- vídeo compost (usada 14.29%, coincidències 1)

- composat (usada 14.29%, coincidències 1)

- compost (usada 14.29%, coincidències 1)

- compon (usada 14.29%, coincidències 1)

- composa (usada 14.29%, coincidències 1)

- composite (usada 14.29%, coincidències 1)

- composició (usada 14.29%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 80.00%, coincidències 12)

- redacció (usada 20.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 79.17%, coincidències 19)

- compressió (usada 12.50%, coincidències 3)

- compresa (medicina) (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprimir (usada 4.17%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 96.77%, coincidències 30)

- compresió (usada 3.23%, coincidències 1)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 11)

computer ordinador

- ordinador (usada 93.75%, coincidències 30)

- ordinadors (usada 3.12%, coincidències 1)

- computer (usada 3.12%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 44)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 12)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 27.27%, coincidències 3)

- conductor elèctric (usada 9.09%, coincidències 1)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 13)

config configuració

- configuració (usada 71.43%, coincidències 10)

- config (usada 28.57%, coincidències 4)

configuration configuració

- configuració (usada 93.55%, coincidències 58)

- configuraci#243; (usada 4.84%, coincidències 3)

- configuracions (usada 1.61%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 70.00%, coincidències 7)

- erros de configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- hi ha un error en la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 92.31%, coincidències 12)

- arxiu de configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 12)

configure configura

- configura (usada 89.90%, coincidències 89)

- configuració (usada 6.06%, coincidències 6)

- configurar (usada 4.04%, coincidències 4)

confirm confirma

- confirma (usada 58.67%, coincidències 44)

- confirmació (usada 22.67%, coincidències 17)

- confirmar (usada 9.33%, coincidències 7)

- confirmeu (usada 8.00%, coincidències 6)

- confirmeu-ho (usada 1.33%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 69.23%, coincidències 18)

- confirmeu la supressió (usada 11.54%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 7.69%, coincidències 2)

- confirma eliminar (usada 3.85%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 3.85%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 3.85%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 21.43%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 14.29%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirmeu l'esborrament (usada 7.14%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 61.36%, coincidències 27)

- confirma la contrasenya (usada 20.45%, coincidències 9)

- confirmació de la contrasenya (usada 9.09%, coincidències 4)

- confirmar contrasenya (usada 4.55%, coincidències 2)

- confirmar la contrasenya (usada 2.27%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 2.27%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 33)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 64.29%, coincidències 9)

- confirmada (usada 35.71%, coincidències 5)

conflict conflicte

- conflicte (usada 90.48%, coincidències 19)

- retorn a l'abisme (usada 4.76%, coincidències 1)

- conflict (usada 4.76%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 6)

- entra en conflicte (usada 12.50%, coincidències 1)

- té conflicte amb (usada 12.50%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 62.50%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 12.50%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 12.50%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 12.50%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 87.50%, coincidències 77)

- connexió (usada 2.27%, coincidències 2)

- connectat (usada 2.27%, coincidències 2)

- connectar (usada 2.27%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 2.27%, coincidències 2)

- conectar (usada 1.14%, coincidències 1)

- connecta't (usada 1.14%, coincidències 1)

- connecteu (usada 1.14%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 48.00%, coincidències 12)

- connecta't al servidor (usada 20.00%, coincidències 5)

- connecta a un servidor (usada 12.00%, coincidències 3)

- connecta't a un servidor (usada 8.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 8.00%, coincidències 2)

- connectar al servidor (usada 4.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 93.10%, coincidències 54)

- connectada (usada 3.45%, coincidències 2)

- connected (usada 1.72%, coincidències 1)

- connexió correcta (usada 1.72%, coincidències 1)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 70.59%, coincidències 48)

- connectant (usada 22.06%, coincidències 15)

- s''està connectant (usada 1.47%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.47%, coincidències 1)

- connexió (usada 1.47%, coincidències 1)

- connectat (usada 1.47%, coincidències 1)

- a connectar (usada 1.47%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 97.67%, coincidències 42)

- contacte (usada 2.33%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 45.45%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 76.92%, coincidències 10)

- s'ha produït un error de connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- error durant la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- error de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 62.07%, coincidències 18)

- la connexió ha fallat (usada 24.14%, coincidències 7)

- no s'ha pogut connectar (usada 6.90%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 3.45%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 3.45%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 70.00%, coincidències 7)

- connexió perduda (usada 30.00%, coincidències 3)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 10)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 58.33%, coincidències 7)

- s'ha refusat la connexió (usada 25.00%, coincidències 3)

- connexió refusada (usada 8.33%, coincidències 1)

- s’ha refusat la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 57.89%, coincidències 11)

- paràmetres de connexió (usada 10.53%, coincidències 2)

- opcions de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajusts de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection timed out temps de connexió excedit

- temps de connexió excedit (usada 25.00%, coincidències 3)

- la connexió ha expirat (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 8.33%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 8.33%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 8.33%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 8.33%, coincidències 1)

connection timeout temps de connexió finalitzat

- temps de connexió finalitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 14.29%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 17)

connections connexions

- connexions (usada 88.00%, coincidències 22)

- contactes (usada 12.00%, coincidències 3)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 20)

console consola

- consola (usada 96.55%, coincidències 28)

- console (usada 3.45%, coincidències 1)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 14)

constraint restricció

- restricció (usada 84.62%, coincidències 11)

- constricció (usada 7.69%, coincidències 1)

- constraint (usada 7.69%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 84.62%, coincidències 11)

- constraints (usada 15.38%, coincidències 2)

construction construcció

- construcció (usada 90.00%, coincidències 9)

- en construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 96.36%, coincidències 53)

- contact (usada 1.82%, coincidències 1)

- contacteu (usada 1.82%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 45.45%, coincidències 5)

- informació del contacte (usada 45.45%, coincidències 5)

- contact info (usada 9.09%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació del contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 36.84%, coincidències 7)

- contacteu amb nosaltres (usada 21.05%, coincidències 4)

- contacte (usada 15.79%, coincidències 3)

- contacta'ns (usada 15.79%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 5.26%, coincidències 1)

- contact us (usada 5.26%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 56)

container contenidor

- contenidor (usada 93.75%, coincidències 15)

- recipient (usada 6.25%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 96.00%, coincidències 48)

- contingut (usada 2.00%, coincidències 1)

- contains (usada 2.00%, coincidències 1)

content contingut

- contingut (usada 96.30%, coincidències 78)

- continguts (usada 3.70%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 94.74%, coincidències 18)

- tipus de continguts (usada 5.26%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 51.85%, coincidències 42)

- continguts (usada 44.44%, coincidències 36)

- contents (usada 2.47%, coincidències 2)

- índex (usada 1.23%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 93.94%, coincidències 31)

- contexte (usada 3.03%, coincidències 1)

- contextual (usada 3.03%, coincidències 1)

context help ajuda contextual

- ajuda contextual (usada 100.00%, coincidències 9)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.33%, coincidències 14)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.67%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 9)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 92.91%, coincidències 131)

- continuar (usada 4.26%, coincidències 6)

- continue (usada 2.13%, coincidències 3)

- següent (usada 0.71%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 89.47%, coincidències 17)

- contínua (usada 5.26%, coincidències 1)

- continuous (usada 5.26%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 9)

- vora (usada 16.67%, coincidències 2)

- contour (usada 8.33%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 51)

contribute col·laboreu

- col·laboreu (usada 20.00%, coincidències 2)

- contribueix (usada 20.00%, coincidències 2)

- contribuir (usada 10.00%, coincidències 1)

- contribuïu (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·labora (usada 10.00%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 10.00%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 75.00%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 61.11%, coincidències 11)

- contribuïdor (usada 27.78%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.56%, coincidències 1)

- coŀlaborador (usada 5.56%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 70.00%, coincidències 21)

- contribuïdors (usada 23.33%, coincidències 7)

- col·laboració (usada 3.33%, coincidències 1)

- contribuents (usada 3.33%, coincidències 1)

control control

- control (usada 94.12%, coincidències 32)

- tecla de control esquerre (usada 2.94%, coincidències 1)

- la tecla control (usada 2.94%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 75.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 16.67%, coincidències 2)

- plafó de control (usada 8.33%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 12)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 21)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 15)

- conversation (usada 11.11%, coincidències 2)

- conversació (usada 5.56%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 90.00%, coincidències 9)

- conversations (usada 10.00%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 80.00%, coincidències 12)

- conversion (usada 13.33%, coincidències 2)

- extra point (usada 6.67%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 80.56%, coincidències 29)

- convertir (usada 8.33%, coincidències 3)

- conversió (usada 5.56%, coincidències 2)

- convert (usada 5.56%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.57%, coincidències 11)

- conversió a (usada 7.14%, coincidències 1)

- convertir a (usada 7.14%, coincidències 1)

- converteix en (usada 7.14%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 14)

cookie galeta

- galeta (usada 88.89%, coincidències 8)

- cookie (usada 11.11%, coincidències 1)

cookies galetes

- galetes (usada 95.24%, coincidències 20)

- cookies (usada 4.76%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.00%, coincidències 19)

- coordina (usada 5.00%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 71.43%, coincidències 10)

- copiat(s) (usada 14.29%, coincidències 2)

- copiada (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha copiat (usada 7.14%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 90.48%, coincidències 19)

- copies (usada 9.52%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 92.86%, coincidències 13)

- coptic (usada 7.14%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 91.90%, coincidències 227)

- còpia (usada 4.86%, coincidències 12)

- copiar (usada 1.62%, coincidències 4)

- copy (usada 0.81%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.40%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.40%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 56.25%, coincidències 9)

- copia l'adreça de correu (usada 31.25%, coincidències 5)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 6.25%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 6.25%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 90.00%, coincidències 9)

- copia-ho aquí (usada 10.00%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 20)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 12)

- copia l’enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 83.33%, coincidències 15)

- copia adreça de l'enllaç (usada 11.11%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 5.56%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 71.43%, coincidències 10)

- copia l'enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

- copia la localització de l'enllaç (usada 7.14%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 88.89%, coincidències 8)

- copia text (usada 11.11%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 95.00%, coincidències 19)

- còpia a (usada 5.00%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 83.72%, coincidències 36)

- copia-ho al porta-retalls (usada 9.30%, coincidències 4)

- copiar al porta-retalls (usada 2.33%, coincidències 1)

- copia al porta-papers (usada 2.33%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 2.33%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 81.82%, coincidències 9)

- copiar url (usada 9.09%, coincidències 1)

- copia url (usada 9.09%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 57.14%, coincidències 8)

- copiant (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està copiant el paquet (usada 7.14%, coincidències 1)

- còpia (usada 7.14%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 7.14%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 82.35%, coincidències 14)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 59.52%, coincidències 25)

- drets d'autor (usada 38.10%, coincidències 16)

- llicència (usada 2.38%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 61.54%, coincidències 8)

- core (usada 30.77%, coincidències 4)

- ànima (usada 7.69%, coincidències 1)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 77.78%, coincidències 7)

- radi de les cantonades (usada 22.22%, coincidències 2)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 91.67%, coincidències 11)

- cornish (usada 8.33%, coincidències 1)

correct correcte

- correcte (usada 68.18%, coincidències 15)

- corregeix (usada 22.73%, coincidències 5)

- correccions (usada 4.55%, coincidències 1)

- correctes (usada 4.55%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 91.67%, coincidències 11)

- correlation (usada 8.33%, coincidències 1)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 10)

cos cos

- cos (usada 93.75%, coincidències 15)

- cosinus (usada 6.25%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 14)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 26)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 22)

count compta

- compta (usada 41.56%, coincidències 32)

- recompte (usada 14.29%, coincidències 11)

- compte (usada 10.39%, coincidències 8)

- nombre (usada 7.79%, coincidències 6)

- comptador (usada 6.49%, coincidències 5)

- comptatge (usada 6.49%, coincidències 5)

- count (usada 3.90%, coincidències 3)

- quantitat (usada 2.60%, coincidències 2)

- comptar (usada 2.60%, coincidències 2)

- comptabilitza (usada 1.30%, coincidències 1)

- comte (usada 1.30%, coincidències 1)

- total (usada 1.30%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 88.89%, coincidències 16)

- estats (usada 5.56%, coincidències 1)

- countries (usada 5.56%, coincidències 1)

country país

- país (usada 92.31%, coincidències 84)

- country (usada 3.30%, coincidències 3)

- estat (usada 2.20%, coincidències 2)

- pais (usada 2.20%, coincidències 2)

country code codi de país

- codi de país (usada 55.56%, coincidències 5)

- codi del país (usada 22.22%, coincidències 2)

- codi internacional (usada 11.11%, coincidències 1)

- codi del pais (usada 11.11%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 50.00%, coincidències 5)

- comtat (usada 30.00%, coincidències 3)

- comptat (usada 10.00%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 10.00%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 95.65%, coincidències 22)

- ordre (usada 4.35%, coincidències 1)

cover coberta

- coberta (usada 33.33%, coincidències 6)

- portada (usada 27.78%, coincidències 5)

- caràtula (usada 16.67%, coincidències 3)

- cover (usada 11.11%, coincidències 2)

- recobriment (topologia) (usada 5.56%, coincidències 1)

- cobertura (usada 5.56%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 85.71%, coincidències 12)

- coverage (usada 7.14%, coincidències 1)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 93.33%, coincidències 14)

- processador (usada 6.67%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 77.78%, coincidències 7)

- utilització de la ucp (usada 11.11%, coincidències 1)

- ús de cpu (usada 11.11%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (usada 27.27%, coincidències 3)

- copa (crater) (usada 9.09%, coincidències 1)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 94.78%, coincidències 109)

- crear (usada 4.35%, coincidències 5)

- creació (usada 0.87%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 70.00%, coincidències 7)

- creeu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 10.00%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- crear un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- creeu un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 57.14%, coincidències 12)

- crea carpeta (usada 19.05%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 19.05%, coincidències 4)

- crea un directori (usada 4.76%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea enllaç (usada 23.08%, coincidències 3)

- crea l'enllaç (usada 7.69%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 33.33%, coincidències 9)

- crea (usada 29.63%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 14.81%, coincidències 4)

- crea’n una nova (usada 3.70%, coincidències 1)

- crear nou (usada 3.70%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 3.70%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 3.70%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 3.70%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 3.70%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- crear una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 55.56%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 44.44%, coincidències 4)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 55.56%, coincidències 5)

- crea taula (usada 22.22%, coincidències 2)

- creació de la taula (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear taula (usada 11.11%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea etiqueta (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea un etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 78.38%, coincidències 58)

- creada (usada 6.76%, coincidències 5)

- creació (usada 6.76%, coincidències 5)

- pujat (usada 2.70%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 1.35%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 1.35%, coincidències 1)

- creat el (usada 1.35%, coincidències 1)

- data de creació (usada 1.35%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 85.71%, coincidències 30)

- pujat originàriament per (usada 5.71%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.71%, coincidències 2)

- creada per (usada 2.86%, coincidències 1)

created on creat el

- creat el (usada 66.67%, coincidències 8)

- creat en (usada 8.33%, coincidències 1)

- creat a (usada 8.33%, coincidències 1)

- data de creació (usada 8.33%, coincidències 1)

- creat (usada 8.33%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 8)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.30%, coincidències 26)

- cata de creació (usada 3.70%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 66.67%, coincidències 24)

- autor (usada 27.78%, coincidències 10)

- creador/a (usada 2.78%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.78%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 11)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 66.67%, coincidències 10)

- reconeixements (usada 13.33%, coincidències 2)

- haver (usada 13.33%, coincidències 2)

- crèdits (usada 6.67%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 100.00%, coincidències 12)

credits crèdits

- crèdits (usada 96.67%, coincidències 29)

- abonaments (usada 3.33%, coincidències 1)

cree cree

- cree (usada 100.00%, coincidències 7)

criteria criteri

- criteri (usada 56.25%, coincidències 9)

- criteris (usada 43.75%, coincidències 7)

critical crític

- crític (usada 92.86%, coincidències 13)

- crítica (usada 7.14%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 19)

croatian croat

- croat (usada 91.18%, coincidències 31)

- croata (usada 8.82%, coincidències 3)

crop escapça

- escapça (usada 60.87%, coincidències 28)

- retalla (usada 19.57%, coincidències 9)

- conreu (usada 4.35%, coincidències 2)

- escapçament (usada 4.35%, coincidències 2)

- escapçar (usada 4.35%, coincidències 2)

- cropa foto (usada 2.17%, coincidències 1)

- tallar (usada 2.17%, coincidències 1)

- retallar (usada 2.17%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 10.00%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 89.47%, coincidències 17)

- creuament (usada 5.26%, coincidències 1)

- cross (usada 5.26%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 75.00%, coincidències 6)

- corona (moneda) (usada 12.50%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 12.50%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 17)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu csv (usada 22.22%, coincidències 2)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 89.29%, coincidències 25)

- control (usada 10.71%, coincidències 3)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 69.23%, coincidències 9)

- ctrl+p (usada 30.77%, coincidències 4)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 93.75%, coincidències 15)

- ctre+n (usada 6.25%, coincidències 1)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 84.62%, coincidències 11)

- ctrl+l (usada 15.38%, coincidències 2)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 19)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 10)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 19)

cube cub

- cub (usada 81.82%, coincidències 9)

- cube (usada 18.18%, coincidències 2)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 82.35%, coincidències 14)

- acumulatiu (usada 17.65%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 85.71%, coincidències 6)

- escriptura cuneïforme (usada 14.29%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 8)

currency moneda

- moneda (usada 83.33%, coincidències 30)

- divisa (usada 11.11%, coincidències 4)

- divises (usada 2.78%, coincidències 1)

- acció/divisa (usada 2.78%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols monetaris (usada 12.50%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 85.00%, coincidències 51)

- corrent (usada 5.00%, coincidències 3)

- actiu (usada 3.33%, coincidències 2)

- vigent (usada 1.67%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.67%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.67%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.67%, coincidències 1)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 50.00%, coincidències 5)

- emplaçament actual (usada 50.00%, coincidències 5)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 19)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current status estat actual

- estat actual (usada 87.50%, coincidències 14)

- estatus actual (usada 12.50%, coincidències 2)

current time hora actual

- hora actual (usada 75.00%, coincidències 6)

- temps actual (usada 25.00%, coincidències 2)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 9)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 22)

cursor theme tema de cursor

- tema de cursor (usada 55.56%, coincidències 5)

- tema del cursor (usada 44.44%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 25)

curves corbes

- corbes (usada 83.33%, coincidències 10)

- corbes de color (usada 16.67%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 59.59%, coincidències 115)

- personalitza (usada 17.10%, coincidències 33)

- personalitzada (usada 10.36%, coincidències 20)

- a mida (usada 9.33%, coincidències 18)

- usuari (usada 1.04%, coincidències 2)

- personalitza-ho (usada 0.52%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.52%, coincidències 1)

- custom (usada 0.52%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.52%, coincidències 1)

- personalitzar (usada 0.52%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 84.62%, coincidències 11)

- personalitzar el color (usada 7.69%, coincidències 1)

- color a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.31%, coincidències 12)

- colors a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 9)

custom font tipus de lletra personalitzada

- tipus de lletra personalitzada (usada 40.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzat (usada 40.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 89.47%, coincidències 17)

- format a mida (usada 10.53%, coincidències 2)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 7)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 93.75%, coincidències 15)

- a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 8)

customize personalitza

- personalitza (usada 92.45%, coincidències 49)

- personalitzar (usada 3.77%, coincidències 2)

- personalització (usada 1.89%, coincidències 1)

- a mida (usada 1.89%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 88.24%, coincidències 120)

- talla (usada 6.62%, coincidències 9)

- tallar (usada 2.21%, coincidències 3)

- retallament (usada 1.47%, coincidències 2)

- tall (usada 0.74%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.74%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 34)

cycle cicle

- cicle (usada 66.67%, coincidències 8)

- roda (usada 25.00%, coincidències 3)

- cycle (usada 8.33%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 66.67%, coincidències 12)

- ampolla (usada 22.22%, coincidències 4)

- cilindre (motor) (usada 5.56%, coincidències 1)

- cylinder (usada 5.56%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 17)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 92.31%, coincidències 24)

- ciríl.lic (usada 3.85%, coincidències 1)

- ciríl·lica (usada 3.85%, coincidències 1)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 62.50%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 37)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 100.00%, coincidències 9)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 15)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 2)

daemon dimoni

- dimoni (usada 87.50%, coincidències 7)

- daemon (usada 12.50%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 52.63%, coincidències 20)

- diari (usada 18.42%, coincidències 7)

- diària (usada 10.53%, coincidències 4)

- cada dia (usada 10.53%, coincidències 4)

- diariàriament (usada 2.63%, coincidències 1)

- a diari (usada 2.63%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.63%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- ball (usada 12.50%, coincidències 1)

- balla (usada 12.50%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 36)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 88.89%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 11.11%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 95.24%, coincidències 20)

- negres (usada 4.76%, coincidències 1)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 35.71%, coincidències 5)

- fosc (usada 35.71%, coincidències 5)

- efosqueix (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquir (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.14%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 38.89%, coincidències 7)

- traç (usada 33.33%, coincidències 6)

- dash (usada 5.56%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 5.56%, coincidències 1)

- novetats (usada 5.56%, coincidències 1)

- raig (usada 5.56%, coincidències 1)

- guions (usada 5.56%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 59.38%, coincidències 19)

- tauler de control (usada 9.38%, coincidències 3)

- dashboard (usada 6.25%, coincidències 2)

- panell de control (usada 3.12%, coincidències 1)

- consola (usada 3.12%, coincidències 1)

- panell (usada 3.12%, coincidències 1)

- taulell (usada 3.12%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 3.12%, coincidències 1)

- escriptori digital (usada 3.12%, coincidències 1)

- tauler d'eines (usada 3.12%, coincidències 1)

- novetats (usada 3.12%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 40.00%, coincidències 4)

- guionets (usada 20.00%, coincidències 2)

- punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 10.00%, coincidències 1)

- guions (usada 10.00%, coincidències 1)

- amb guions (usada 10.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 91.76%, coincidències 78)

- data (usada 4.71%, coincidències 4)

- dada (usada 3.53%, coincidències 3)

data source font de dades

- font de dades (usada 55.17%, coincidències 16)

- origen de les dades (usada 34.48%, coincidències 10)

- font de les dades (usada 10.34%, coincidències 3)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 95.24%, coincidències 20)

- fonts de les dades (usada 4.76%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 65.22%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 30.43%, coincidències 7)

- tipus de data (usada 4.35%, coincidències 1)

database base de dades

- base de dades (usada 89.25%, coincidències 83)

- bases de dades (usada 9.68%, coincidències 9)

- database (usada 1.08%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 46.15%, coincidències 6)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

- error de base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.59%, coincidències 25)

- nom de base de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

- base de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 92.86%, coincidències 13)

- tipus de la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 81.82%, coincidències 9)

- base de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- databases (usada 9.09%, coincidències 1)

date data

- data (usada 98.98%, coincidències 291)

- dia (número) (usada 0.34%, coincidències 1)

- parella (usada 0.34%, coincidències 1)

- date (usada 0.34%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 88.46%, coincidències 23)

- dia i hora (usada 7.69%, coincidències 2)

- data hora (usada 3.85%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegida el dia (usada 23.08%, coincidències 3)

- data d'alta (usada 15.38%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 7.69%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 7.69%, coincidències 1)

- data d'afegit (usada 7.69%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 95.65%, coincidències 44)

- l'hora i la data (usada 4.35%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 88.24%, coincidències 15)

- data creació (usada 5.88%, coincidències 1)

- data creada (usada 5.88%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 84.62%, coincidències 11)

- data (usada 7.69%, coincidències 1)

- camp data (usada 7.69%, coincidències 1)

date format format de la data

- format de la data (usada 50.00%, coincidències 20)

- format de data (usada 47.50%, coincidències 19)

- format data (usada 2.50%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 17)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 10)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 46.15%, coincidències 6)

- rang de dates (usada 38.46%, coincidències 5)

- rang de data (usada 7.69%, coincidències 1)

- rang de les dates (usada 7.69%, coincidències 1)

date taken data de la captura

- data de la captura (usada 37.50%, coincidències 3)

- data de realització (usada 25.00%, coincidències 2)

- data d'obtenció (usada 12.50%, coincidències 1)

- data presa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de captura (usada 12.50%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 76.19%, coincidències 16)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.76%, coincidències 1)

- dia/hora (usada 4.76%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 15)

datetime data i hora

- data i hora (usada 63.64%, coincidències 7)

- datahora (usada 18.18%, coincidències 2)

- data/hora (usada 9.09%, coincidències 1)

- datetime (usada 9.09%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 96.83%, coincidències 61)

- day (usada 3.17%, coincidències 2)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 87.50%, coincidències 7)

- dia de la setmana (número) (usada 12.50%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 55.56%, coincidències 10)

- dies (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia(es) (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia (dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

- dia(dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 97.44%, coincidències 76)

- dia (usada 1.28%, coincidències 1)

- days (usada 1.28%, coincidències 1)

db db

- db (usada 78.57%, coincidències 11)

- base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- re bemoll (usada 7.14%, coincidències 1)

- bd (usada 7.14%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 82.61%, coincidències 19)

- desactivar (usada 8.70%, coincidències 2)

- inactiva (usada 4.35%, coincidències 1)

- desactivada (usada 4.35%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 62.86%, coincidències 44)

- depura (usada 31.43%, coincidències 22)

- depurar (usada 4.29%, coincidències 3)

- depurador (usada 1.43%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 93.33%, coincidències 14)

- debugger (usada 6.67%, coincidències 1)

debugging depuració

- depuració (usada 85.71%, coincidències 18)

- depurant (usada 9.52%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.76%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 39.53%, coincidències 17)

- des (usada 30.23%, coincidències 13)

- dec (usada 27.91%, coincidències 12)

- dec (programa de televisió) (usada 2.33%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 90.24%, coincidències 37)

- de desembre (usada 7.32%, coincidències 3)

- december (usada 2.44%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 96.88%, coincidències 31)

- nombre decimal (usada 3.12%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 55.00%, coincidències 11)

- xifres decimals (usada 40.00%, coincidències 8)

- llocs decimals (usada 5.00%, coincidències 1)

decline declina

- declina (usada 48.00%, coincidències 12)

- rebutja (usada 40.00%, coincidències 10)

- denegar (usada 4.00%, coincidències 1)

- declivi (usada 4.00%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 4.00%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 85.71%, coincidències 6)

- decodificador (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease redueix

- redueix (usada 50.00%, coincidències 8)

- disminueix (usada 31.25%, coincidències 5)

- menys (usada 6.25%, coincidències 1)

- reducció (usada 6.25%, coincidències 1)

- disminució (usada 6.25%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 55.56%, coincidències 5)

- disminueix la mida de la lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 53.33%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- decrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminueix indentació (usada 3.33%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 44.44%, coincidències 4)

- baixa el volum (usada 22.22%, coincidències 2)

- redueix el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 11.11%, coincidències 1)

- abaixa el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

default per defecte

- per defecte (usada 65.00%, coincidències 221)

- predeterminat (usada 14.12%, coincidències 48)

- omissió (usada 7.06%, coincidències 24)

- per omissió (usada 7.06%, coincidències 24)

- predeterminada (usada 2.94%, coincidències 10)

- valor per defecte (usada 1.47%, coincidències 5)

- defecte (usada 0.88%, coincidències 3)

- default (usada 0.59%, coincidències 2)

- predefinit (usada 0.59%, coincidències 2)

- morositat (usada 0.29%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 27.27%, coincidències 3)

- lletra per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 36.36%, coincidències 8)

- llengua per defecte (usada 22.73%, coincidències 5)

- idioma per omissió (usada 22.73%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 9.09%, coincidències 2)

- llengua predeterminada (usada 9.09%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 68.75%, coincidències 11)

- configuració per defecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 6.25%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 6.25%, coincidències 1)

- arranjament per omissió (usada 6.25%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 77.78%, coincidències 7)

- estil predeterminat (usada 22.22%, coincidències 2)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 50.00%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 40.00%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 71.11%, coincidències 32)

- valor predeterminat (usada 20.00%, coincidències 9)

- valor per omissió (usada 6.67%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.22%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors predeterminats (usada 30.00%, coincidències 3)

- valors per omissió (usada 30.00%, coincidències 3)

defaults per defecte

- per defecte (usada 38.46%, coincidències 10)

- valors predeterminats (usada 15.38%, coincidències 4)

- predeterminats (usada 15.38%, coincidències 4)

- valors per defecte (usada 11.54%, coincidències 3)

- opcions per defecte (usada 7.69%, coincidències 2)

- configuració predeterminada (usada 3.85%, coincidències 1)

- per omissió (usada 3.85%, coincidències 1)

- defaults (usada 3.85%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 13)

definition definició

- definició (usada 97.06%, coincidències 33)

- definició (usada 2.94%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 50.00%, coincidències 9)

- graus (usada 22.22%, coincidències 4)

- percentatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.56%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol (usada 5.56%, coincidències 1)

- degré (usada 5.56%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.30%, coincidències 36)

- degrees (usada 2.70%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 58.06%, coincidències 18)

- esborra (usada 9.68%, coincidències 3)

- del (usada 6.45%, coincidències 2)

- sup (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborrar (usada 3.23%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.23%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.23%, coincidències 1)

- treu (usada 3.23%, coincidències 1)

- ce (usada 3.23%, coincidències 1)

- supr. (usada 3.23%, coincidències 1)

- esb (usada 3.23%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 8)

delay retard

- retard (usada 97.96%, coincidències 48)

- delay (usada 2.04%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 73.48%, coincidències 399)

- elimina (usada 13.44%, coincidències 73)

- esborra (usada 8.47%, coincidències 46)

- esborrar (usada 1.29%, coincidències 7)

- eliminar (usada 1.10%, coincidències 6)

- supressió (usada 0.74%, coincidències 4)

- suprimir (usada 0.55%, coincidències 3)

- supr (usada 0.37%, coincidències 2)

- esborra el fitxer (usada 0.18%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.18%, coincidències 1)

- delete (usada 0.18%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 53.85%, coincidències 7)

- elimina el compte (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 72.09%, coincidències 31)

- elimina-ho tot (usada 9.30%, coincidències 4)

- suprimeix-les totes (usada 6.98%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 4.65%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 2.33%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.33%, coincidències 1)

- elimina tot (usada 2.33%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborrar consultab desada (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 73.68%, coincidències 14)

- elimina la columna (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix una columna (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 5.26%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 62.50%, coincidències 10)

- elimina el comentari (usada 25.00%, coincidències 4)

- esborrar comentari (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 6.25%, coincidències 1)

delete connection esborra connexió

- esborra connexió (usada 50.00%, coincidències 6)

- suprimeix la connexió (usada 25.00%, coincidències 3)

- elimina la connexió (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 41.67%, coincidències 5)

- elimina el contacte (usada 33.33%, coincidències 4)

- suprimeix contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina contacte (usada 8.33%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 62.50%, coincidències 5)

- eliminar entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 40.00%, coincidències 4)

- suprimeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborra l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 53.85%, coincidències 7)

- elimina el fitxer (usada 30.77%, coincidències 4)

- elimina l'arxiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina (usada 7.69%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- suprimeix fitxers (usada 21.43%, coincidències 3)

- esborrar fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- delete files (usada 7.14%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 55.00%, coincidències 11)

- suprimeix el grup (usada 35.00%, coincidències 7)

- suprimeix un grup (usada 10.00%, coincidències 2)

delete item elimina l'element

- elimina l'element (usada 38.46%, coincidències 5)

- suprimeix l'element (usada 30.77%, coincidències 4)

- suprimeix element (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 7.69%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 83.33%, coincidències 15)

- elimina la capa (usada 11.11%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.56%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 50.00%, coincidències 5)

- elimina el missatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- missatge d'esborrat (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra missatge (usada 10.00%, coincidències 1)

delete node suprimeix un node

- suprimeix un node (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix el node (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina el node (usada 12.50%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 63.64%, coincidències 7)

- supressió de la nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina la nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 9.09%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 70.59%, coincidències 12)

- esborra la pàgina (usada 11.76%, coincidències 2)

- elimina la pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 41.67%, coincidències 5)

- esborra permanentment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina definitivament (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 66.67%, coincidències 6)

- esborra el perfil (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina el perfil (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 11.11%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 63.16%, coincidències 12)

- elimina la fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 5.26%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 37.50%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 16.67%, coincidències 4)

- suprimeix el seleccionat (usada 12.50%, coincidències 3)

- esborra seleccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 4.17%, coincidències 1)

delete selected items suprimeix els elements seleccionats

- suprimeix els elements seleccionats (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina els elements seleccionats (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborra els elements seleccionats (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix objectes seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- esborra la selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 46.15%, coincidències 6)

- suprimeix taula (usada 30.77%, coincidències 4)

- eliminar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 50.00%, coincidències 6)

- suprimeix l'etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 38.46%, coincidències 5)

- eliminar usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix l'usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- elimina persona usuària (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminia persona usuària (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 47.17%, coincidències 25)

- eliminat (usada 26.42%, coincidències 14)

- suprimida (usada 11.32%, coincidències 6)

- esborrat (usada 5.66%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 3.77%, coincidències 2)

- esborrats (usada 1.89%, coincidències 1)

- eliminats (usada 1.89%, coincidències 1)

- línia absent (usada 1.89%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 50.00%, coincidències 9)

- esborrant (usada 22.22%, coincidències 4)

- s'està eliminant (usada 22.22%, coincidències 4)

- eliminant (usada 5.56%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 71.43%, coincidències 10)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 75.00%, coincidències 6)

- separador (usada 12.50%, coincidències 1)

- delimiter (usada 12.50%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.00%, coincidències 17)

- en delta (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 95.45%, coincidències 21)

- denmark (usada 4.55%, coincidències 1)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 8)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 13)

deny denega

- denega (usada 85.19%, coincidències 23)

- denegar (usada 11.11%, coincidències 3)

- rebutja (usada 3.70%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 30)

dependencies dependències

- dependències (usada 93.75%, coincidències 15)

- requeriments específics (usada 6.25%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 87.50%, coincidències 7)

- relació de dependència (usada 12.50%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 70.00%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 10.00%, coincidències 1)

- jaciment (usada 10.00%, coincidències 1)

- depòsit (usada 10.00%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.06%, coincidències 33)

- depth (usada 2.94%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 68.75%, coincidències 11)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 89.55%, coincidències 60)

- descens (usada 5.97%, coincidències 4)

- ordre descendent (usada 2.99%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.49%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.29%, coincidències 421)

- description (usada 0.24%, coincidències 1)

- metadescripció (usada 0.24%, coincidències 1)

- descripci#243; (usada 0.24%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 80.00%, coincidències 12)

- desmarca (usada 6.67%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 6.67%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 6.67%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 68.29%, coincidències 28)

- no seleccionis res (usada 7.32%, coincidències 3)

- desmarca-ho tot (usada 4.88%, coincidències 2)

- deselecciona-ho tot (usada 4.88%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.88%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.88%, coincidències 2)

- anul. sel. tot (usada 2.44%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.44%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

design disseny

- disseny (usada 81.82%, coincidències 9)

- dissenya (usada 18.18%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 98.55%, coincidències 68)

- ordinador de taula (usada 1.45%, coincidències 1)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- ajustaments de l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 2)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 72.09%, coincidències 31)

- destí (usada 23.26%, coincidències 10)

- destination (usada 2.33%, coincidències 1)

- destinació (usada 2.33%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 90.91%, coincidències 10)

- carpeta de destí (usada 9.09%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 85.71%, coincidències 6)

- destroy (usada 14.29%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 29.41%, coincidències 5)

- desacobla (usada 23.53%, coincidències 4)

- desenganxa (usada 17.65%, coincidències 3)

- treu (usada 11.76%, coincidències 2)

- remoure (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 5.88%, coincidències 1)

- detach (usada 5.88%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 46.15%, coincidències 6)

- desadhereix la pestanya (usada 23.08%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 15.38%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 15.38%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 85.71%, coincidències 12)

- detail (usada 14.29%, coincidències 2)

details detalls

- detalls (usada 97.66%, coincidències 125)

- propietats (usada 1.56%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.78%, coincidències 1)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 13)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 87.50%, coincidències 28)

- revelador (usada 6.25%, coincidències 2)

- autor (usada 3.12%, coincidències 1)

- developer (usada 3.12%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 53.85%, coincidències 7)

- eines de desenvolupador (usada 30.77%, coincidències 4)

- eines de desenvolupament (usada 15.38%, coincidències 2)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 88.24%, coincidències 15)

- desenvolupadors/es (usada 5.88%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 5.88%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 96.15%, coincidències 25)

- development (usada 3.85%, coincidències 1)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 76)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 46.15%, coincidències 6)

- identificador de dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificador del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 7.69%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 72.73%, coincidències 8)

- informació dels dispositius (usada 27.27%, coincidències 3)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 95.65%, coincidències 22)

- nom del sispositiu (usada 4.35%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 93.75%, coincidències 15)

- device type (usada 6.25%, coincidències 1)

devices dispositius

- dispositius (usada 97.92%, coincidències 47)

- devices (usada 2.08%, coincidències 1)

diagonal diagonal

- diagonal (usada 100.00%, coincidències 8)

diagram diagrama

- diagrama (usada 92.31%, coincidències 12)

- diagram (usada 7.69%, coincidències 1)

dial marcador

- marcador (usada 30.00%, coincidències 3)

- disc selector (usada 10.00%, coincidències 1)

- mar (usada 10.00%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

- marca (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 10.00%, coincidències 1)

- dial (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcatge (usada 10.00%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.57%, coincidències 69)

- quadre de diàleg (usada 1.43%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 10)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 21)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 9)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 34)

diff diferència

- diferència (usada 26.92%, coincidències 7)

- diff (usada 26.92%, coincidències 7)

- diferències (usada 23.08%, coincidències 6)

- dif (usada 7.69%, coincidències 2)

- compara (usada 7.69%, coincidències 2)

- dif. (usada 3.85%, coincidències 1)

- dife (usada 3.85%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 85.71%, coincidències 24)

- resta (usada 7.14%, coincidències 2)

- diferencia (usada 3.57%, coincidències 1)

- difference (usada 3.57%, coincidències 1)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 15)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 91.67%, coincidències 11)

- signatura electrònica (usada 8.33%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 93.33%, coincidències 14)

- digits (usada 6.67%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 60.00%, coincidències 9)

- cota (usada 26.67%, coincidències 4)

- acotació (usada 13.33%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 80.00%, coincidències 28)

- mides (usada 11.43%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.71%, coincidències 2)

- les dimensions (usada 2.86%, coincidències 1)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 75.00%, coincidències 12)

- directori (usada 25.00%, coincidències 4)

direction direcció

- direcció (usada 98.36%, coincidències 60)

- adreça (usada 1.64%, coincidències 1)

director director

- director (usada 100.00%, coincidències 9)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 23)

directory directori

- directori (usada 97.83%, coincidències 90)

- carpeta (usada 1.09%, coincidències 1)

- directory (usada 1.09%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de directori (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 10.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 54.69%, coincidències 35)

- desactiva (usada 28.12%, coincidències 18)

- deshabilitar (usada 4.69%, coincidències 3)

- deshabilita (usada 4.69%, coincidències 3)

- disable (usada 3.12%, coincidències 2)

- inactiva (usada 1.56%, coincidències 1)

- inhabilitar (usada 1.56%, coincidències 1)

- desactiva-les (usada 1.56%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 43.78%, coincidències 81)

- inhabilitat (usada 37.84%, coincidències 70)

- desactivada (usada 6.49%, coincidències 12)

- deshabilitat (usada 4.32%, coincidències 8)

- inhabilitada (usada 3.78%, coincidències 7)

- disabled (usada 1.08%, coincidències 2)

- desactivats (usada 0.54%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.54%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.54%, coincidències 1)

- inhabilitades (usada 0.54%, coincidències 1)

- desactivades (usada 0.54%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 85.00%, coincidències 17)

- desc. (usada 5.00%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 5.00%, coincidències 1)

- desc (usada 5.00%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 42.86%, coincidències 6)

- número de disc (usada 42.86%, coincidències 6)

- nombre de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 7.14%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 85.11%, coincidències 40)

- rebutgi (usada 2.13%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 2.13%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 2.13%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 2.13%, coincidències 1)

- descartar (usada 2.13%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 2.13%, coincidències 1)

- discard (usada 2.13%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 85.71%, coincidències 24)

- descarta'n els canvis (usada 7.14%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 3.57%, coincidències 1)

- descartar els canvis (usada 3.57%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer avís legal

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís general (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 90.70%, coincidències 39)

- desconnectat (usada 4.65%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 2.33%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 2.33%, coincidències 1)

disconnect from server desconnecta del servidor

- desconnecta del servidor (usada 75.00%, coincidències 6)

- desconnecta't del servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- desconnectat del servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 86.49%, coincidències 32)

- desconnectada (usada 8.11%, coincidències 3)

- fora de línia (usada 2.70%, coincidències 1)

- disconnected (usada 2.70%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 87.50%, coincidències 14)

- desconnectant (usada 12.50%, coincidències 2)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 21)

discover discover

- discover (usada 54.55%, coincidències 6)

- descobreix (usada 18.18%, coincidències 2)

- descobriu (usada 9.09%, coincidències 1)

- descobrir (usada 9.09%, coincidències 1)

- descubrir (usada 9.09%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 9)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 57.14%, coincidències 8)

- debat (usada 21.43%, coincidències 3)

- debats (usada 14.29%, coincidències 2)

- fòrums (usada 7.14%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 90.00%, coincidències 18)

- cercle (usada 5.00%, coincidències 1)

- disquet (usada 5.00%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 41.67%, coincidències 5)

- espai al disc (usada 33.33%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 25.00%, coincidències 3)

dismiss descarta

- descarta (usada 40.00%, coincidències 16)

- ignora (usada 35.00%, coincidències 14)

- descarta-ho (usada 7.50%, coincidències 3)

- rebutja (usada 7.50%, coincidències 3)

- omet (usada 2.50%, coincidències 1)

- apagar (usada 2.50%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.50%, coincidències 1)

- entesos (usada 2.50%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desplacement (usada 10.00%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 10.00%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 30.58%, coincidències 37)

- mostra (usada 29.75%, coincidències 36)

- visualització (usada 22.31%, coincidències 27)

- visualitza (usada 4.96%, coincidències 6)

- mostrar (usada 4.13%, coincidències 5)

- visible (usada 1.65%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.65%, coincidències 2)

- display (usada 1.65%, coincidències 2)

- visor (usada 0.83%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.83%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.83%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.83%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 62.50%, coincidències 5)

- mode mostrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 12.50%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 12.50%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 44.12%, coincidències 15)

- mostra el nom (usada 11.76%, coincidències 4)

- nom que es mostrarà (usada 8.82%, coincidències 3)

- nom visible (usada 5.88%, coincidències 2)

- visualitza el nom (usada 5.88%, coincidències 2)

- nom de visualització (usada 5.88%, coincidències 2)

- nom per mostrar (usada 2.94%, coincidències 1)

- mostra nom (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.94%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 60.00%, coincidències 15)

- mostra les opcions (usada 20.00%, coincidències 5)

- opcions d'aparença (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.00%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 4.00%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 30.43%, coincidències 7)

- arranjament de la pantalla (usada 13.04%, coincidències 3)

- ajusts de la visualització (usada 8.70%, coincidències 2)

- paràmetres de la pantalla (usada 8.70%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 8.70%, coincidències 2)

- configuració de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 4.35%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 71.43%, coincidències 5)

- presentacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- monitors (usada 14.29%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 46.67%, coincidències 7)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 3)

- fosa (usada 6.67%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dissolve (usada 6.67%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 6.67%, coincidències 1)

- dissoldre (usada 6.67%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 59)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 63.64%, coincidències 7)

- distorsió (usada 27.27%, coincidències 3)

- distorsionat (usada 9.09%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 87.50%, coincidències 7)

- distortion (usada 12.50%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 85.71%, coincidències 6)

- distribuir (usada 14.29%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 95.65%, coincidències 22)

- destinataris (usada 4.35%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 19)

dither trama

- trama (usada 66.67%, coincidències 6)

- dissemina (usada 11.11%, coincidències 1)

- tramat (usada 11.11%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 81.25%, coincidències 13)

- divisió (usada 12.50%, coincidències 2)

- divide (divisió) (usada 6.25%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 86.36%, coincidències 19)

- divisió (desambiguació) (usada 4.55%, coincidències 1)

- títol (usada 4.55%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.55%, coincidències 1)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.24%, coincidències 20)

- gibuti (usada 4.76%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 12)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 54.55%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no molestar (usada 18.18%, coincidències 2)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 92.31%, coincidències 24)

- no fer res (usada 7.69%, coincidències 2)

dock acoblador

- acoblador (usada 35.00%, coincidències 7)

- acobla (usada 35.00%, coincidències 7)

- moll (usada 5.00%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 5.00%, coincidències 1)

- dock (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblament (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblar (usada 5.00%, coincidències 1)

- no obstant això (usada 5.00%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 55.56%, coincidències 5)

- documentació (usada 22.22%, coincidències 2)

- google docs (usada 11.11%, coincidències 1)

- fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.61%, coincidències 71)

- el document (usada 1.39%, coincidències 1)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 15)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 55.56%, coincidències 5)

- visor de document (usada 22.22%, coincidències 2)

- vista de document (usada 22.22%, coincidències 2)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 32)

documentation documentació

- documentació (usada 95.83%, coincidències 46)

- dokumentace (usada 2.08%, coincidències 1)

- documentació (en anglès) (usada 2.08%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 43)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 17)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 10)

dogri dogri

- dogri (usada 100.00%, coincidències 8)

domain domini

- domini (usada 97.92%, coincidències 47)

- domain (usada 2.08%, coincidències 1)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 52.17%, coincidències 12)

- nom de domini (usada 43.48%, coincidències 10)

- domini d'internet (usada 4.35%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 18)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 20)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 28.57%, coincidències 2)

- no ho tornis a preguntar (usada 28.57%, coincidències 2)

- no ho tornis a demanar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no m'ho demanis més (usada 14.29%, coincidències 1)

don't save no desis

- no desis (usada 35.71%, coincidències 5)

- no ho desis (usada 28.57%, coincidències 4)

- no el desis (usada 21.43%, coincidències 3)

- no deseu (usada 7.14%, coincidències 1)

- no la desis (usada 7.14%, coincidències 1)

donate donatius

- donatius (usada 20.00%, coincidències 6)

- feu una donació (usada 20.00%, coincidències 6)

- donacions (usada 10.00%, coincidències 3)

- dóna (usada 10.00%, coincidències 3)

- donar (usada 6.67%, coincidències 2)

- feu un donatiu (usada 6.67%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 6.67%, coincidències 2)

- donatiu (usada 3.33%, coincidències 1)

- donate (usada 3.33%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 3.33%, coincidències 1)

- doneu (usada 3.33%, coincidències 1)

- dona (usada 3.33%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 3.33%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 96.60%, coincidències 142)

- acabat (usada 1.36%, coincidències 2)

- done (usada 0.68%, coincidències 1)

- realitzat (usada 0.68%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.68%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 75.00%, coincidències 6)

- fet (usada 25.00%, coincidències 2)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 22)

dot punt

- punt (usada 94.12%, coincidències 16)

- dot (usada 5.88%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 92.31%, coincidències 12)

- dots (usada 7.69%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 92.68%, coincidències 38)

- doblet (usada 2.44%, coincidències 1)

- quadrada (usada 2.44%, coincidències 1)

- double (usada 2.44%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 8)

double-click doble clic

- doble clic (usada 71.43%, coincidències 5)

- doble-clic (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer doble clic (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 86.02%, coincidències 80)

- baixa (usada 3.23%, coincidències 3)

- abaixa (usada 2.15%, coincidències 2)

- cap avall (usada 2.15%, coincidències 2)

- baixada (usada 2.15%, coincidències 2)

- cap a baix (usada 1.08%, coincidències 1)

- down (usada 1.08%, coincidències 1)

- baix (usada 1.08%, coincidències 1)

- abaix (usada 1.08%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 77.78%, coincidències 14)

- fletxa cap avall (usada 16.67%, coincidències 3)

- avall (usada 5.56%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 25.00%, coincidències 2)

- reverteix (usada 25.00%, coincidències 2)

- degrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- torna a una versió anterior (usada 12.50%, coincidències 1)

- desactualització (usada 12.50%, coincidències 1)

- downgrade (usada 12.50%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 41.13%, coincidències 51)

- descarrega (usada 18.55%, coincidències 23)

- baixada (usada 13.71%, coincidències 17)

- descarregar (usada 8.87%, coincidències 11)

- descàrrega (usada 6.45%, coincidències 8)

- baixades (usada 4.03%, coincidències 5)

- baixar (usada 2.42%, coincidències 3)

- download (usada 0.81%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.81%, coincidències 1)

- descarregat (usada 0.81%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.81%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.81%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.81%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 44.44%, coincidències 4)

- error en la baixada (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en baixar (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- error de descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 42.86%, coincidències 6)

- la baixada ha fallat (usada 28.57%, coincidències 4)

- no s'ha pogut baixar (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixada fallida (usada 7.14%, coincidències 1)

- la descàrrega ha fallat (usada 7.14%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 88.89%, coincidències 8)

- gestor de descàrregues (usada 11.11%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 53.33%, coincidències 8)

- baixa-la ara (usada 13.33%, coincidències 2)

- baixeu ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- descarrega ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixar ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 6.67%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 55.56%, coincidències 10)

- descarregat (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixats (usada 11.11%, coincidències 2)

- baixada (usada 5.56%, coincidències 1)

- n#250;mero de descàrregues (usada 5.56%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 59.57%, coincidències 28)

- baixada (usada 12.77%, coincidències 6)

- s'està descarregant (usada 8.51%, coincidències 4)

- descarregant (usada 6.38%, coincidències 3)

- baixant (usada 6.38%, coincidències 3)

- decarregant (usada 2.13%, coincidències 1)

- descarregant. (usada 2.13%, coincidències 1)

- està baixant (usada 2.13%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'estan descarregant els paquets (usada 25.00%, coincidències 3)

- es baixen els paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- baixada dels paquets (usada 16.67%, coincidències 2)

- descarregant paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 75.47%, coincidències 40)

- descàrregues (usada 22.64%, coincidències 12)

- downloads (usada 1.89%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 92.50%, coincidències 37)

- dpi (usada 7.50%, coincidències 3)

draft esborrany

- esborrany (usada 92.31%, coincidències 36)

- calat (usada 2.56%, coincidències 1)

- esborranys (usada 2.56%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.56%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 10)

drag arrossega

- arrossega (usada 54.55%, coincidències 6)

- resistència aerodinàmica (usada 9.09%, coincidències 1)

- drag (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 9.09%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 66.67%, coincidències 6)

- arrossegar i deixar (usada 22.22%, coincidències 2)

- arrossegar i amollar (usada 11.11%, coincidències 1)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 42.86%, coincidències 9)

- empat (usada 19.05%, coincidències 4)

- dibuix (usada 9.52%, coincidències 2)

- traça (usada 9.52%, coincidències 2)

- draw (usada 4.76%, coincidències 1)

- taules (usada 4.76%, coincidències 1)

- dibuixar (usada 4.76%, coincidències 1)

- roba (usada 4.76%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 96.55%, coincidències 28)

- dibuixat (usada 3.45%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 64.29%, coincidències 9)

- controlador (usada 14.29%, coincidències 2)

- unitat de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- drive (usada 7.14%, coincidències 1)

- disc (usada 7.14%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 95.24%, coincidències 20)

- driver (usada 4.76%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 66.67%, coincidències 6)

- plugims (usada 33.33%, coincidències 3)

drop deixa anar

- deixa anar (usada 15.38%, coincidències 2)

- gota (usada 15.38%, coincidències 2)

- descarta (usada 15.38%, coincidències 2)

- drop (usada 15.38%, coincidències 2)

- elimina (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar (usada 7.69%, coincidències 1)

- deixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- derivació (usada 7.69%, coincidències 1)

- col·loca (usada 7.69%, coincidències 1)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 35.71%, coincidències 5)

- ombra (usada 28.57%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 14.29%, coincidències 2)

- treu l'ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 7.14%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 7.14%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 69.23%, coincidències 9)

- espai compartit (usada 30.77%, coincidències 4)

due venciment

- venciment (usada 62.50%, coincidències 15)

- límit (usada 12.50%, coincidències 3)

- termini (usada 8.33%, coincidències 2)

- degut (usada 4.17%, coincidències 1)

- motiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- lliurament (usada 4.17%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 4.17%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 48.78%, coincidències 20)

- data límit (usada 21.95%, coincidències 9)

- data de lliurament (usada 12.20%, coincidències 5)

- data venciment (usada 4.88%, coincidències 2)

- data límit de lliurament (usada 4.88%, coincidències 2)

- tornar el (usada 2.44%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.44%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.44%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 77.78%, coincidències 7)

- doble cara (usada 11.11%, coincidències 1)

- doble (usada 11.11%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 80.25%, coincidències 65)

- duplicat (usada 11.11%, coincidències 9)

- duplicada (usada 2.47%, coincidències 2)

- duplicate (duplicat) (usada 1.23%, coincidències 1)

- duplicació (usada 1.23%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.23%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 1.23%, coincidències 1)

- duplicate (usada 1.23%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 90.22%, coincidències 83)

- duració (usada 6.52%, coincidències 6)

- duration (usada 3.26%, coincidències 3)

dust pols

- pols (usada 53.33%, coincidències 8)

- polsim (usada 46.67%, coincidències 7)

dutch holandès

- holandès (usada 69.70%, coincidències 23)

- neerlandès (usada 27.27%, coincidències 9)

- alemany (usada 3.03%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 22)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 73.33%, coincidències 11)

- dinàmica (usada 20.00%, coincidències 3)

- dynamic (usada 6.67%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 80.00%, coincidències 12)

- dzongka (usada 13.33%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 6.67%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 57.14%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 42.86%, coincidències 3)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 63.16%, coincidències 36)

- adreça electrònica (usada 15.79%, coincidències 9)

- correu-e (usada 7.02%, coincidències 4)

- correu (usada 5.26%, coincidències 3)

- adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 3)

- e-mail (usada 3.51%, coincidències 2)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 67.86%, coincidències 19)

- adreça de correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 7)

- adreça de correu-e (usada 3.57%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 3.57%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 91.67%, coincidències 11)

- terres (usada 8.33%, coincidències 1)

east est

- est (usada 92.31%, coincidències 24)

- regió est (usada 3.85%, coincidències 1)

- ponent (usada 3.85%, coincidències 1)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 90.91%, coincidències 10)

- timor de l'est (usada 9.09%, coincidències 1)

easy fàcil

- fàcil (usada 75.00%, coincidències 15)

- senzill (usada 15.00%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 5.00%, coincidències 1)

- senzilla (usada 5.00%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 75.00%, coincidències 9)

- echo (usada 25.00%, coincidències 3)

ecuador equador

- equador (usada 95.24%, coincidències 20)

- ecuador (usada 4.76%, coincidències 1)

edge vora

- vora (usada 65.22%, coincidències 15)

- aresta (usada 17.39%, coincidències 4)

- edge (usada 8.70%, coincidències 2)

- contorn (usada 4.35%, coincidències 1)

- adam copeland (usada 4.35%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 69.23%, coincidències 9)

- arestes (usada 15.38%, coincidències 2)

- cantonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- bordes (usada 7.69%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 89.47%, coincidències 442)

- modifica (usada 3.04%, coincidències 15)

- editar (usada 2.02%, coincidències 10)

- edició (usada 2.02%, coincidències 10)

- revisa (usada 2.02%, coincidències 10)

- modificació (usada 1.01%, coincidències 5)

- modificar (usada 0.20%, coincidències 1)

- edita'l (usada 0.20%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 81.82%, coincidències 9)

- edita compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 61.54%, coincidències 8)

- edita el marcador (usada 15.38%, coincidències 2)

- edició de l'adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 55.00%, coincidències 11)

- edita els marcadors (usada 40.00%, coincidències 8)

- edita els preferits (usada 5.00%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 71.43%, coincidències 5)

- edita categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- editar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 93.10%, coincidències 27)

- editar comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

- edita comentari (usada 3.45%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- editar contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició del contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 60.00%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 30.00%, coincidències 3)

- accepta (usada 10.00%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 72.73%, coincidències 8)

- editar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita una entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 45.45%, coincidències 5)

- editar esdeveniment (usada 27.27%, coincidències 3)

- edita la cita (usada 18.18%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 77.78%, coincidències 7)

- editar filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita un filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 63.16%, coincidències 12)

- editar el grup (usada 10.53%, coincidències 2)

- modificar grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita un grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- editar grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- edició d'un grup (usada 5.26%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 66.67%, coincidències 10)

- edita imatge (usada 20.00%, coincidències 3)

- editar imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- edita una imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 45.45%, coincidències 5)

- edita element (usada 27.27%, coincidències 3)

- edita l'ítem (usada 18.18%, coincidències 2)

- edita aquest element (usada 9.09%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 8)

- edita enllaç (usada 20.00%, coincidències 2)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 55.56%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 27.78%, coincidències 5)

- editar menú (usada 11.11%, coincidències 2)

- el menú edita (usada 5.56%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 83.33%, coincidències 10)

- mode edició (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita mode (usada 8.33%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 68.18%, coincidències 15)

- edita perfil (usada 9.09%, coincidències 2)

- edició del perfil (usada 9.09%, coincidències 2)

- edita un perfil (usada 9.09%, coincidències 2)

- editar perfil (usada 4.55%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 60.00%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

- editar les propietats (usada 10.00%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 66.67%, coincidències 8)

- edita norma (usada 16.67%, coincidències 2)

- editar regla (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita una regla (usada 8.33%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 54.55%, coincidències 6)

- edita la configuració (usada 36.36%, coincidències 4)

- editar configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

edit tags edita etiquetes

- edita etiquetes (usada 44.44%, coincidències 4)

- edita les etiquetes (usada 33.33%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 22.22%, coincidències 2)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.91%, coincidències 10)

- edició de plantilles (usada 9.09%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 85.71%, coincidències 12)

- editor de text (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició de text (usada 7.14%, coincidències 1)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 11.11%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari

- edita l'usuari (usada 75.00%, coincidències 6)

- edita usuari (usada 25.00%, coincidències 2)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 15)

editing edició

- edició (usada 57.89%, coincidències 11)

- editant (usada 15.79%, coincidències 3)

- s'està editant (usada 15.79%, coincidències 3)

- caixa d'edició (usada 5.26%, coincidències 1)

- en edició (usada 5.26%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 14)

editor editor

- editor (usada 96.43%, coincidències 54)

- edició (usada 1.79%, coincidències 1)

- editor extern (usada 1.79%, coincidències 1)

editors editors

- editors (usada 100.00%, coincidències 13)

education educació

- educació (usada 97.73%, coincidències 43)

- ensenyament (usada 2.27%, coincidències 1)

effect efecte

- efecte (usada 88.89%, coincidències 32)

- efectiu (usada 5.56%, coincidències 2)

- efectes (usada 2.78%, coincidències 1)

- effect (usada 2.78%, coincidències 1)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 43)

egypt egipte

- egipte (usada 100.00%, coincidències 21)

eight vuit

- vuit (usada 92.31%, coincidències 12)

- eight (usada 7.69%, coincidències 1)

eject expulsa

- expulsa (usada 100.00%, coincidències 22)

el salvador el salvador

- el salvador (usada 100.00%, coincidències 20)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 13)

electronic electrònica

- electrònica (usada 50.00%, coincidències 5)

- electrònic (usada 50.00%, coincidències 5)

- electrònic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

electronics electrònica

- electrònica (usada 100.00%, coincidències 9)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 20)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 14)

elevation elevació

- elevació (usada 64.71%, coincidències 11)

- desnivell (usada 23.53%, coincidències 4)

- altitud (usada 11.76%, coincidències 2)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 41)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 67.05%, coincidències 116)

- adreça electrònica (usada 16.76%, coincidències 29)

- email (usada 4.05%, coincidències 7)

- correu-e (usada 3.47%, coincidències 6)

- correu (usada 3.47%, coincidències 6)

- adreça de correu electrònic (usada 1.73%, coincidències 3)

- envia per correu (usada 1.16%, coincidències 2)

- escriviu a (usada 0.58%, coincidències 1)

- enviar correu electrònic (usada 0.58%, coincidències 1)

- enviar correu (usada 0.58%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 0.58%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 38.37%, coincidències 33)

- adreça de correu electrònic (usada 33.72%, coincidències 29)

- adreça de correu (usada 17.44%, coincidències 15)

- correu electrònic (usada 4.65%, coincidències 4)

- adreça electrònica de correu (usada 1.16%, coincidències 1)

- mailto (usada 1.16%, coincidències 1)

- adreça correu electrònic (usada 1.16%, coincidències 1)

- adr. correu (usada 1.16%, coincidències 1)

- adreça de correu-e (usada 1.16%, coincidències 1)

email addresses adreces de correu electrònic

- adreces de correu electrònic (usada 66.67%, coincidències 6)

- adreces de correu (usada 22.22%, coincidències 2)

- adreces electròniques (usada 11.11%, coincidències 1)

email settings configuració del correu electrònic

- configuració del correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjament del correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 3)

- configuració de correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

- ajusts del correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres del correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

- configuració de correu (usada 8.33%, coincidències 1)

- configuracions de correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 64.29%, coincidències 9)

- incrustar (usada 14.29%, coincidències 2)

- incloure (usada 7.14%, coincidències 1)

- incrustra (usada 7.14%, coincidències 1)

- incrustació (usada 7.14%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 71.43%, coincidències 10)

- encastat (usada 14.29%, coincidències 2)

- incrustada (usada 14.29%, coincidències 2)

emblems emblemes

- emblemes (usada 100.00%, coincidències 8)

emboss relleu

- relleu (usada 60.00%, coincidències 9)

- esculpeix (usada 20.00%, coincidències 3)

- repujat (usada 6.67%, coincidències 1)

- ressalta (usada 6.67%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 6.67%, coincidències 1)

emergency emergència

- emergència (usada 87.50%, coincidències 7)

- urgència (usada 12.50%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 15)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 84.62%, coincidències 11)

- cursiva (usada 7.69%, coincidències 1)

- negreta (usada 7.69%, coincidències 1)

empty buit

- buit (usada 75.38%, coincidències 49)

- buida (usada 20.00%, coincidències 13)

- empty (usada 3.08%, coincidències 2)

- és buit (usada 1.54%, coincidències 1)

empty document document buit

- document buit (usada 88.89%, coincidències 8)

- el document és buit (usada 11.11%, coincidències 1)

empty file fitxer buit

- fitxer buit (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxer en blanc (usada 12.50%, coincidències 1)

empty folder carpeta buida

- carpeta buida (usada 66.67%, coincidències 6)

- la carpeta està buida (usada 22.22%, coincidències 2)

- buida la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 92.86%, coincidències 26)

- buida les pestanyes tancades recentment (usada 3.57%, coincidències 1)

- buida paperera (usada 3.57%, coincidències 1)

emulators emuladors

- emuladors (usada 100.00%, coincidències 7)

en ca

- ca (usada 66.67%, coincidències 8)

- en (usada 33.33%, coincidències 4)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 37.50%, coincidències 3)

- guió curt (usada 12.50%, coincidències 1)

- guionet ena (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió (usada 12.50%, coincidències 1)

- – (símbol guió curt) (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió mig (usada 12.50%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 65.28%, coincidències 47)

- activa (usada 29.17%, coincidències 21)

- habilitar (usada 2.78%, coincidències 2)

- habilita-la (usada 1.39%, coincidències 1)

- enable (usada 1.39%, coincidències 1)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- activa les notificacions (usada 37.50%, coincidències 3)

enabled habilitat

- habilitat (usada 54.03%, coincidències 67)

- activat (usada 26.61%, coincidències 33)

- habilitada (usada 7.26%, coincidències 9)

- activada (usada 6.45%, coincidències 8)

- activades (usada 2.42%, coincidències 3)

- habilitades (usada 1.61%, coincidències 2)

- actiu (usada 0.81%, coincidències 1)

- habilitat. (usada 0.81%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 85.71%, coincidències 12)

- encoder (usada 14.29%, coincidències 2)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 92.86%, coincidències 65)

- codifica (usada 1.43%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 1.43%, coincidències 1)

- codificacions (usada 1.43%, coincidències 1)

- codificaciól (usada 1.43%, coincidències 1)

- encoding (usada 1.43%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 45.00%, coincidències 9)

- encripta (usada 40.00%, coincidències 8)

- xifrar (usada 5.00%, coincidències 1)

- encriptar (usada 5.00%, coincidències 1)

- xifratge (usada 5.00%, coincidències 1)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 66.67%, coincidències 8)

- encrypted (usada 16.67%, coincidències 2)

- encriptada (usada 8.33%, coincidències 1)

- encriptat (usada 8.33%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 30.00%, coincidències 9)

- encriptatge (usada 30.00%, coincidències 9)

- encriptació (usada 23.33%, coincidències 7)

- xifrat (usada 13.33%, coincidències 4)

- encryption (usada 3.33%, coincidències 1)

encryption key clau de xifratge

- clau de xifratge (usada 70.00%, coincidències 7)

- clau d'encriptació (usada 20.00%, coincidències 2)

- clau d'encriptatge (usada 10.00%, coincidències 1)

end final

- final (usada 51.82%, coincidències 57)

- fi (usada 32.73%, coincidències 36)

- finalitza (usada 4.55%, coincidències 5)

- acabament (usada 3.64%, coincidències 4)

- acaba (usada 2.73%, coincidències 3)

- darrera pàgina (usada 0.91%, coincidències 1)

- la fi (usada 0.91%, coincidències 1)

- end (usada 0.91%, coincidències 1)

- final|fi (usada 0.91%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 0.91%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end angle angle final

- angle final (usada 90.00%, coincidències 9)

- angle de fi (usada 10.00%, coincidències 1)

end date data final

- data final (usada 42.50%, coincidències 17)

- data de finalització (usada 27.50%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 15.00%, coincidències 6)

- data de fi (usada 10.00%, coincidències 4)

- finalitza data (usada 2.50%, coincidències 1)

- end date (usada 2.50%, coincidències 1)

end process finalitza el procés

- finalitza el procés (usada 87.50%, coincidències 7)

- termina el procés (usada 12.50%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 60.71%, coincidències 17)

- hora de finalització (usada 14.29%, coincidències 4)

- hora final (usada 10.71%, coincidències 3)

- temps de finalització (usada 7.14%, coincidències 2)

- final (usada 3.57%, coincidències 1)

- acaba a l'instant (usada 3.57%, coincidències 1)

endnote nota final

- nota final (usada 80.00%, coincidències 12)

- nota al final (usada 13.33%, coincidències 2)

- endnote (usada 6.67%, coincidències 1)

ends acaba

- acaba (usada 55.56%, coincidències 5)

- finalitza (usada 22.22%, coincidències 2)

- finals (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'acaba (usada 11.11%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 47.62%, coincidències 10)

- acaba en (usada 33.33%, coincidències 7)

- termina per (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitza en (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitza amb (usada 4.76%, coincidències 1)

- ends with (usada 4.76%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 85.71%, coincidències 12)

- engine (usada 14.29%, coincidències 2)

english (australia) anglès (austràlia)

- anglès (austràlia) (usada 85.71%, coincidències 6)

- anglès (australia) (usada 14.29%, coincidències 1)

english (canada) anglès (canadà)

- anglès (canadà) (usada 100.00%, coincidències 8)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 9)

english (us) anglès (eua)

- anglès (eua) (usada 57.14%, coincidències 4)

- anglès (us) (usada 14.29%, coincidències 1)

- anglès (estats units) (usada 14.29%, coincidències 1)

- català (usada 14.29%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 71.43%, coincidències 10)

- realçat (usada 14.29%, coincidències 2)

- millorar (usada 7.14%, coincidències 1)

- realça (usada 7.14%, coincidències 1)

enhancement millora

- millora (usada 87.50%, coincidències 7)

- enhancement (usada 12.50%, coincidències 1)

enter retorn

- retorn (usada 50.00%, coincidències 23)

- introduïu (usada 13.04%, coincidències 6)

- intro (usada 8.70%, coincidències 4)

- entrada (usada 8.70%, coincidències 4)

- introdueix (usada 4.35%, coincidències 2)

- introducció (usada 4.35%, coincidències 2)

- entrar (usada 2.17%, coincidències 1)

- introduir (usada 2.17%, coincidències 1)

- enter (usada 2.17%, coincidències 1)

- registra (usada 2.17%, coincidències 1)

- accepta (usada 2.17%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter new password introduïu una contrasenya nova

- introduïu una contrasenya nova (usada 30.00%, coincidències 3)

- introduïu la nova contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- entreu la nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- escriu la nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- introduïu la contrasenya nova (usada 10.00%, coincidències 1)

- introdueix una nova contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 69.57%, coincidències 16)

- introduïu una contrasenya (usada 8.70%, coincidències 2)

- introdueix la contrasenya (usada 8.70%, coincidències 2)

- escriviu la contrasenya (usada 4.35%, coincidències 1)

- escriviu contrasenya (usada 4.35%, coincidències 1)

- introduïu contrasenya (usada 4.35%, coincidències 1)

enter url introduïu un url

- introduïu un url (usada 33.33%, coincidències 4)

- introduïu l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- introdueix url (usada 16.67%, coincidències 2)

- introduïu l'adreça web p. ex. http//www.exemple.com "títol de la pàgina" (usada 8.33%, coincidències 1)

- introduir una url (usada 8.33%, coincidències 1)

- introdueix l'url (usada 8.33%, coincidències 1)

enter username introduïu el nom d'usuari

- introduïu el nom d'usuari (usada 44.44%, coincidències 4)

- introdueix el nom d'usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

- introduïu un nom d'usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu nom de persona usuària (usada 11.11%, coincidències 1)

- introdueix el teu nom d'usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

enterprise empresa

- empresa (usada 41.67%, coincidències 5)

- corporativa (usada 25.00%, coincidències 3)

- enterprise (usada 16.67%, coincidències 2)

- gran empresa (usada 8.33%, coincidències 1)

- empresarial (usada 8.33%, coincidències 1)

entertainment entreteniment

- entreteniment (usada 81.82%, coincidències 9)

- lleure (usada 18.18%, coincidències 2)

entries entrades

- entrades (usada 80.95%, coincidències 17)

- assentaments (usada 9.52%, coincidències 2)

- elements (usada 9.52%, coincidències 2)

entry entrada

- entrada (usada 93.33%, coincidències 28)

- entry (usada 3.33%, coincidències 1)

- introducció (usada 3.33%, coincidències 1)

envelope sobre

- sobre (usada 92.86%, coincidències 13)

- envolupant (usada 7.14%, coincidències 1)

environment entorn

- entorn (usada 96.00%, coincidències 24)

- medi ambient (usada 4.00%, coincidències 1)

episode episodi

- episodi (usada 90.91%, coincidències 10)

- prison break (usada 9.09%, coincidències 1)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 50.00%, coincidències 5)

- epsilon (usada 30.00%, coincidències 3)

- ε (epsilon minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- ε (epsilon majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 11)

equal to igual a

- igual a (usada 60.00%, coincidències 6)

- igual que (usada 40.00%, coincidències 4)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 12)

equals igual

- igual (usada 40.91%, coincidències 9)

- iguals (usada 13.64%, coincidències 3)

- és igual a (usada 13.64%, coincidències 3)

- igual que (usada 9.09%, coincidències 2)

- equival (usada 4.55%, coincidències 1)

- és igual (usada 4.55%, coincidències 1)

- igualtat (usada 4.55%, coincidències 1)

- es igual (usada 4.55%, coincidències 1)

- és igual que (usada 4.55%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 16)

equatorial guinea guinea equatorial

- guinea equatorial (usada 100.00%, coincidències 18)

erase esborra

- esborra (usada 85.71%, coincidències 18)

- esborrar (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina (usada 4.76%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 4.76%, coincidències 1)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 70.00%, coincidències 7)

- eraser (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborrador (usada 10.00%, coincidències 1)

eritrea eritrea

- eritrea (usada 100.00%, coincidències 16)

error error

- error (usada 95.70%, coincidències 245)

- s'ha produït un error (usada 1.95%, coincidències 5)

- hi ha hagut un error (usada 0.78%, coincidències 2)

- s''ha produït un error (usada 0.39%, coincidències 1)

- errors (usada 0.39%, coincidències 1)

- errada (usada 0.39%, coincidències 1)

- s'ha produït un error. (usada 0.39%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 88.89%, coincidències 8)

- error code (usada 11.11%, coincidències 1)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 85.71%, coincidències 6)

- detalls d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 21)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 62.50%, coincidències 5)

- error en obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

error! error!

- error! (usada 75.00%, coincidències 9)

- s'ha produït un error (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'ha produït un error! (usada 8.33%, coincidències 1)

- error. (usada 8.33%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 36)

erzya erzya

- erzya (usada 100.00%, coincidències 7)

esc esc

- esc (usada 94.00%, coincidències 47)

- tecla d'escapada (usada 4.00%, coincidències 2)

- escapada (usada 2.00%, coincidències 1)

escape escape

- escape (usada 31.25%, coincidències 5)

- escapada (usada 25.00%, coincidències 4)

- esc (usada 12.50%, coincidències 2)

- enrere (usada 12.50%, coincidències 2)

- zona de frenada d''emergència (usada 6.25%, coincidències 1)

- escapament (usada 6.25%, coincidències 1)

- tecla d'escapada (usada 6.25%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 27)

estonia estònia

- estònia (usada 100.00%, coincidències 22)

estonian estonià

- estonià (usada 96.97%, coincidències 32)

- estoni (usada 3.03%, coincidències 1)

eta eta

- eta (usada 69.23%, coincidències 9)

- eta (desambiguació) (usada 7.69%, coincidències 1)

- η (eta minúscula) (usada 7.69%, coincidències 1)

- η (eta majúscula) (usada 7.69%, coincidències 1)

- aprox. (usada 7.69%, coincidències 1)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 92.31%, coincidències 12)

- cable (usada 7.69%, coincidències 1)

ethiopia etiòpia

- etiòpia (usada 100.00%, coincidències 18)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 62.50%, coincidències 5)

- etíop (usada 37.50%, coincidències 3)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 10)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 12)

even parell

- parell (usada 41.67%, coincidències 5)

- even (usada 33.33%, coincidències 4)

- homogeni (usada 8.33%, coincidències 1)

- uniforme (usada 8.33%, coincidències 1)

- parells (usada 8.33%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 74.07%, coincidències 40)

- cita (usada 9.26%, coincidències 5)

- incidència (usada 7.41%, coincidències 4)

- event (usada 7.41%, coincidències 4)

- succés (usada 1.85%, coincidències 1)

event name nom de l'esdeveniment

- nom de l'esdeveniment (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom d'esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

event type tipus d'esdeveniment

- tipus d'esdeveniment (usada 83.33%, coincidències 15)

- tipus d'event (usada 11.11%, coincidències 2)

- tipus d'element (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 86.76%, coincidències 59)

- events (usada 7.35%, coincidències 5)

- cites (usada 4.41%, coincidències 3)

- incidències (usada 1.47%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 93.10%, coincidències 27)

- tots els (usada 3.45%, coincidències 1)

- every (usada 3.45%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 13)

every hour cada hora

- cada hora (usada 100.00%, coincidències 8)

everyone tothom

- tothom (usada 89.47%, coincidències 17)

- everyone (usada 10.53%, coincidències 2)

everything tot

- tot (usada 87.50%, coincidències 14)

- everything (usada 6.25%, coincidències 1)

- tot plegat (usada 6.25%, coincidències 1)

evolution evolution

- evolution (usada 72.73%, coincidències 8)

- evolució (usada 27.27%, coincidències 3)

exact exacte

- exacte (usada 60.00%, coincidències 6)

- exacta (usada 20.00%, coincidències 2)

- exact (usada 20.00%, coincidències 2)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 650)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 80)

excel excel

- excel (usada 100.00%, coincidències 13)

excellent excel·lent

- excel·lent (usada 86.67%, coincidències 13)

- exceŀlent (usada 13.33%, coincidències 2)

exception excepció

- excepció (usada 100.00%, coincidències 18)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 96.30%, coincidències 26)

- exceptions (usada 3.70%, coincidències 1)

exclude exclou

- exclou (usada 71.43%, coincidències 10)

- excloure (usada 21.43%, coincidències 3)

- exclude (usada 7.14%, coincidències 1)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

executable executable

- executable (usada 94.74%, coincidències 18)

- fitxer executable (usada 5.26%, coincidències 1)

executable files fitxers executables

- fitxers executables (usada 100.00%, coincidències 7)

execute executa

- executa (usada 68.18%, coincidències 30)

- execució (usada 22.73%, coincidències 10)

- executar (usada 6.82%, coincidències 3)

- execute (usada 2.27%, coincidències 1)

executive executiu

- executiu (usada 100.00%, coincidències 8)

existing existent

- existent (usada 57.14%, coincidències 4)

- existents (usada 28.57%, coincidències 2)

- està en vigor (usada 14.29%, coincidències 1)

exit surt

- surt (usada 85.53%, coincidències 65)

- sortida (usada 9.21%, coincidències 7)

- exit (usada 1.32%, coincidències 1)

- edita (usada 1.32%, coincidències 1)

- sortir (usada 1.32%, coincidències 1)

- eixida (usada 1.32%, coincidències 1)

exit full screen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 77.78%, coincidències 7)

- surt del mode de pantalla completa (usada 11.11%, coincidències 1)

- surt de pantalla completa (usada 11.11%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 50.00%, coincidències 4)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 2)

- sortir de pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- fi pantalla sencera (usada 12.50%, coincidències 1)

exiting s'està sortint

- s'està sortint (usada 55.56%, coincidències 5)

- sortint (usada 22.22%, coincidències 2)

- sortida (usada 11.11%, coincidències 1)

- eixint (usada 11.11%, coincidències 1)

exp exp

- exp (usada 100.00%, coincidències 8)

expand expandeix

- expandeix (usada 51.52%, coincidències 17)

- amplia (usada 33.33%, coincidències 11)

- expandir (usada 6.06%, coincidències 2)

- desplega (usada 6.06%, coincidències 2)

- expandeix-ho (usada 3.03%, coincidències 1)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 35.42%, coincidències 17)

- desplega-ho tot (usada 20.83%, coincidències 10)

- amplia-ho tot (usada 16.67%, coincidències 8)

- expandeix tot (usada 10.42%, coincidències 5)

- expansiona-ho tot (usada 4.17%, coincidències 2)

- expandir tot (usada 4.17%, coincidències 2)

- expandir-ho tot (usada 2.08%, coincidències 1)

- expandeix-les totes (usada 2.08%, coincidències 1)

- desplega tot (usada 2.08%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 2.08%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 56.25%, coincidències 9)

- ampliat (usada 12.50%, coincidències 2)

- expandida (usada 12.50%, coincidències 2)

- estès (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegades (usada 6.25%, coincidències 1)

expected esperat

- esperat (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'esperava (usada 27.27%, coincidències 3)

- previst (usada 9.09%, coincidències 1)

- expected (usada 9.09%, coincidències 1)

- esperada (usada 9.09%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 81.82%, coincidències 9)

- experimentals (usada 18.18%, coincidències 2)

expert expert

- expert (usada 88.24%, coincidències 15)

- experts (usada 5.88%, coincidències 1)

- avançat (usada 5.88%, coincidències 1)

expert mode mode expert

- mode expert (usada 90.00%, coincidències 9)

- mode avançat (usada 10.00%, coincidències 1)

expert settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 44.44%, coincidències 4)

- preferències de l'expert (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres avançats (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions expertes (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració d'expert (usada 11.11%, coincidències 1)

- preferències avançades (usada 11.11%, coincidències 1)

expiration venciment

- venciment (usada 55.56%, coincidències 5)

- caducitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- pausar (usada 11.11%, coincidències 1)

- expiració (usada 11.11%, coincidències 1)

- expiration (usada 11.11%, coincidències 1)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 64.29%, coincidències 9)

- data de caducitat (usada 28.57%, coincidències 4)

- data d'expiració (usada 7.14%, coincidències 1)

expired caducat

- caducat (usada 23.08%, coincidències 3)

- ha vençut (usada 23.08%, coincidències 3)

- expirada (usada 23.08%, coincidències 3)

- en pausa (usada 7.69%, coincidències 1)

- vençut (usada 7.69%, coincidències 1)

- vençuda (usada 7.69%, coincidències 1)

- ha caducat (usada 7.69%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 28.57%, coincidències 6)

- caduca (usada 28.57%, coincidències 6)

- venç (usada 19.05%, coincidències 4)

- expira (usada 19.05%, coincidències 4)

- data d'expiració (usada 4.76%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 44.44%, coincidències 4)

- expira el (usada 33.33%, coincidències 3)

- caduca el (usada 11.11%, coincidències 1)

- caducitat (usada 11.11%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 10)

explore explora

- explora (usada 44.44%, coincidències 4)

- exploreu (usada 22.22%, coincidències 2)

- explorar (usada 22.22%, coincidències 2)

- exploreu! (usada 11.11%, coincidències 1)

exponent exponent

- exponent (usada 81.82%, coincidències 9)

- exponencial (usada 18.18%, coincidències 2)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 12)

export exporta

- exporta (usada 92.27%, coincidències 167)

- exportar (usada 3.87%, coincidències 7)

- exportació (usada 2.76%, coincidències 5)

- exporta l'orla (usada 0.55%, coincidències 1)

- export (usada 0.55%, coincidències 1)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 47.62%, coincidències 10)

- exporta com (usada 38.10%, coincidències 8)

- exportar com a (usada 4.76%, coincidències 1)

- anomena i exporta (usada 4.76%, coincidències 1)

- anomena i desa (usada 4.76%, coincidències 1)

export as image exporta com a imatge

- exporta com a imatge (usada 45.45%, coincidències 5)

- exporta com una imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- exportació com a imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta com imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- exportar com a imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- exporta a imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

export as pdf exporta com a pdf

- exporta com a pdf (usada 73.33%, coincidències 11)

- exporta a pdf (usada 20.00%, coincidències 3)

- exporta com pdf (usada 6.67%, coincidències 1)

export bookmarks exporta les adreces d'interès

- exporta les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 3)

- exporta els marcadors (usada 33.33%, coincidències 3)

- exportar marcadors (usada 11.11%, coincidències 1)

- exporta preferits (usada 11.11%, coincidències 1)

- exporta adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 30.00%, coincidències 3)

- exporta configuració (usada 20.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 10.00%, coincidències 1)

- exportar configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- exporta paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- exporta la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- exporta els ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

export to exporta a

- exporta a (usada 100.00%, coincidències 10)

export to file exporta a un fitxer

- exporta a un fitxer (usada 69.23%, coincidències 9)

- exporta al fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

- exporta a fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

exporting s'està exportant

- s'està exportant (usada 41.67%, coincidències 5)

- exportació (usada 33.33%, coincidències 4)

- exportant (usada 25.00%, coincidències 3)

exposure exposició

- exposició (usada 95.24%, coincidències 20)

- temps d'exposició (usada 4.76%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

exposure program programa d'exposició

- programa d'exposició (usada 100.00%, coincidències 10)

exposure time temps d'exposició

- temps d'exposició (usada 88.24%, coincidències 15)

- hora de l'exposició (usada 5.88%, coincidències 1)

- temps exposició (usada 5.88%, coincidències 1)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 31)

extended ampliat

- ampliat (usada 35.29%, coincidències 6)

- ampliada (usada 23.53%, coincidències 4)

- estesa (usada 23.53%, coincidències 4)

- estès (usada 5.88%, coincidències 1)

- extesa (usada 5.88%, coincidències 1)

- extended (usada 5.88%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 75.00%, coincidències 6)

- partició estesa (usada 25.00%, coincidències 2)

extension extensió

- extensió (usada 91.43%, coincidències 32)

- extension (usada 5.71%, coincidències 2)

- extensió (matemàtiques) (usada 2.86%, coincidències 1)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 38)

extent extensió

- extensió (usada 90.00%, coincidències 18)

- abast (usada 5.00%, coincidències 1)

- extent (usada 5.00%, coincidències 1)

external extern

- extern (usada 78.26%, coincidències 18)

- externa (usada 13.04%, coincidències 3)

- externes (usada 4.35%, coincidències 1)

- external (usada 4.35%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 13)

extra extra

- extra (usada 85.71%, coincidències 12)

- addicional (usada 7.14%, coincidències 1)

- figurant (usada 7.14%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 77.78%, coincidències 21)

- extreure (usada 7.41%, coincidències 2)

- extracció (usada 7.41%, coincidències 2)

- extracte (usada 3.70%, coincidències 1)

- extract (usada 3.70%, coincidències 1)

extract here extreu aquí

- extreu aquí (usada 88.89%, coincidències 8)

- extreu-ho aquí (usada 11.11%, coincidències 1)

extract to extreu a

- extreu a (usada 100.00%, coincidències 9)

extraction extracció

- extracció (usada 100.00%, coincidències 9)

extras extres

- extres (usada 100.00%, coincidències 12)

eyes ulls

- ulls (usada 100.00%, coincidències 8)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 27)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 10)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 15)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 11)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 19)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 18)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 15)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 28)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 11)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 15)

f8 f8

- f8 (usada 92.31%, coincidències 12)

- factor viii (usada 7.69%, coincidències 1)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 13)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 18)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 29)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 10)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 8)

fade esvaïment

- esvaïment (usada 53.33%, coincidències 16)

- esvaeix (usada 30.00%, coincidències 9)

- fade (usada 6.67%, coincidències 2)

- difumina (usada 3.33%, coincidències 1)

- transparència (usada 3.33%, coincidències 1)

- esvair (usada 3.33%, coincidències 1)

fade in apareix de forma gradual

- apareix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- aparéixer al principi (usada 9.09%, coincidències 1)

- aparició (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 9.09%, coincidències 1)

- apareix (usada 9.09%, coincidències 1)

- obre de negre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- augmenta (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'obertura (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa d'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

fade out esvaeix

- esvaeix (usada 18.18%, coincidències 2)

- esvaeix de forma gradual (usada 18.18%, coincidències 2)

- desaparaixer al final (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment (usada 9.09%, coincidències 1)

- fon a negre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

- disminueix (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa de tancament (usada 9.09%, coincidències 1)

- fosa de sortida (usada 9.09%, coincidències 1)

fahrenheit fahrenheit

- fahrenheit (usada 100.00%, coincidències 9)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 66.67%, coincidències 42)

- fallit (usada 11.11%, coincidències 7)

- fallat (usada 7.94%, coincidències 5)

- error (usada 4.76%, coincidències 3)

- s'ha produït un error (usada 3.17%, coincidències 2)

- failed (usada 1.59%, coincidències 1)

- s'ha produït un error. (usada 1.59%, coincidències 1)

- fallades (usada 1.59%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 1.59%, coincidències 1)

failed! ha fallat!

- ha fallat! (usada 70.00%, coincidències 7)

- ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

- fracàs! (usada 10.00%, coincidències 1)

- fallada ! (usada 10.00%, coincidències 1)

failed. ha fallat.

- ha fallat. (usada 88.89%, coincidències 8)

- fallat. (usada 11.11%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 36.36%, coincidències 4)

- error (usada 36.36%, coincidències 4)

- fracàs (usada 9.09%, coincidències 1)

- fallit (usada 9.09%, coincidències 1)

- fallida (usada 9.09%, coincidències 1)

fair correcte

- correcte (usada 20.00%, coincidències 3)

- correcta (usada 13.33%, coincidències 2)

- acceptable (usada 13.33%, coincidències 2)

- suficient (usada 6.67%, coincidències 1)

- serè (usada 6.67%, coincidències 1)

- normal (usada 6.67%, coincidències 1)

- fira (usada 6.67%, coincidències 1)

- passable (usada 6.67%, coincidències 1)

- fair (usada 6.67%, coincidències 1)

- regular (usada 6.67%, coincidències 1)

- net (usada 6.67%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 91.38%, coincidències 53)

- false (usada 6.90%, coincidències 4)

- falç (usada 1.72%, coincidències 1)

family família

- família (usada 90.91%, coincidències 30)

- familia (usada 3.03%, coincidències 1)

- family (usada 3.03%, coincidències 1)

- familiar (usada 3.03%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 67.86%, coincidències 19)

- preguntes més freqüents (usada 14.29%, coincidències 4)

- pmf (faq) (usada 10.71%, coincidències 3)

- preguntes freqüents (usada 3.57%, coincidències 1)

- preguntes més freqüents pmf (usada 3.57%, coincidències 1)

farm granja

- granja (usada 100.00%, coincidències 11)

faroe islands illes fèroe

- illes fèroe (usada 100.00%, coincidències 14)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 17)

fast ràpid

- ràpid (usada 82.76%, coincidències 24)

- ràpida (usada 13.79%, coincidències 4)

- fast (usada 3.45%, coincidències 1)

fast forward avanç ràpid

- avanç ràpid (usada 53.33%, coincidències 8)

- avança (usada 13.33%, coincidències 2)

- avancament ràpid (usada 6.67%, coincidències 1)

- avança ràpid (usada 6.67%, coincidències 1)

- avança ràpidament (usada 6.67%, coincidències 1)

- avançar ràpidament (usada 6.67%, coincidències 1)

- salta endavant (usada 6.67%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 9)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 77.27%, coincidències 17)

- error greu (usada 13.64%, coincidències 3)

- s'ha produït un error fatal (usada 4.55%, coincidències 1)

- fatal error (usada 4.55%, coincidències 1)

favorite preferit

- preferit (usada 52.94%, coincidències 9)

- favorit (usada 11.76%, coincidències 2)

- favorits (usada 11.76%, coincidències 2)

- m'agrada (usada 5.88%, coincidències 1)

- preferits (usada 5.88%, coincidències 1)

- preferides (usada 5.88%, coincidències 1)

- preferida (usada 5.88%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 63.89%, coincidències 23)

- favorits (usada 16.67%, coincidències 6)

- preferides (usada 8.33%, coincidències 3)

- favorites (usada 5.56%, coincidències 2)

- adreces d'interès (usada 2.78%, coincidències 1)

- els meus preferits (usada 2.78%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 37)

feature característica

- característica (usada 43.75%, coincidències 7)

- objecte (usada 31.25%, coincidències 5)

- funció (usada 12.50%, coincidències 2)

- patró genètic (usada 6.25%, coincidències 1)

- destacar (usada 6.25%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 89.36%, coincidències 42)

- destacats (usada 6.38%, coincidències 3)

- destaca (publica a l'inici) (usada 2.13%, coincidències 1)

- destacades (usada 2.13%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 90.91%, coincidències 30)

- propietats (usada 3.03%, coincidències 1)

- funcions (usada 3.03%, coincidències 1)

- funcionalitats (usada 3.03%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 45.95%, coincidències 17)

- febr. (usada 32.43%, coincidències 12)

- feb. (usada 16.22%, coincidències 6)

- febrer (usada 2.70%, coincidències 1)

- febr (usada 2.70%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 93.02%, coincidències 40)

- de febrer (usada 6.98%, coincidències 3)

fee comissió

- comissió (usada 45.45%, coincidències 5)

- quota (usada 27.27%, coincidències 3)

- fee (usada 9.09%, coincidències 1)

- taxa (usada 9.09%, coincidències 1)

- comissions (usada 9.09%, coincidències 1)

feed font

- font (usada 41.67%, coincidències 5)

- canal (usada 33.33%, coincidències 4)

- sindicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- canal d'informació (usada 8.33%, coincidències 1)

- canal de continguts (usada 8.33%, coincidències 1)

feedback retroacció

- retroacció (usada 29.03%, coincidències 9)

- comentaris (usada 22.58%, coincidències 7)

- comentari (usada 12.90%, coincidències 4)

- retroalimentació (usada 9.68%, coincidències 3)

- feedback (usada 3.23%, coincidències 1)

- realimentació (usada 3.23%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 3.23%, coincidències 1)

- informes d'ús (usada 3.23%, coincidències 1)

- resposta (usada 3.23%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 3.23%, coincidències 1)

- retorn (usada 3.23%, coincidències 1)

- opinions (usada 3.23%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 63.64%, coincidències 7)

- enllaços (usada 18.18%, coincidències 2)

- fonts (usada 18.18%, coincidències 2)

fees costos

- costos (usada 50.00%, coincidències 5)

- despeses (usada 20.00%, coincidències 2)

- càrrecs (usada 10.00%, coincidències 1)

- fees (usada 10.00%, coincidències 1)

- tarifes (usada 10.00%, coincidències 1)

feet peus

- peus (usada 68.42%, coincidències 13)

- peu (usada 31.58%, coincidències 6)

female dona

- dona (usada 64.29%, coincidències 18)

- femení (usada 25.00%, coincidències 7)

- dones (usada 3.57%, coincidències 1)

- female (usada 3.57%, coincidències 1)

- femení (usada 3.57%, coincidències 1)

fetch recupera

- recupera (usada 30.00%, coincidències 3)

- fetch (usada 30.00%, coincidències 3)

- recull (usada 10.00%, coincidències 1)

- captura (usada 10.00%, coincidències 1)

- recollir (usada 10.00%, coincidències 1)

- obté (usada 10.00%, coincidències 1)

field camp

- camp (usada 93.33%, coincidències 42)

- camper (usada 2.22%, coincidències 1)

- field (usada 2.22%, coincidències 1)

- camps (usada 2.22%, coincidències 1)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 88.24%, coincidències 30)

- nom dels camps (usada 5.88%, coincidències 2)

- nom camp (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom de camp (usada 2.94%, coincidències 1)

field type tipus de camp

- tipus de camp (usada 71.43%, coincidències 15)

- tipus del camp (usada 28.57%, coincidències 6)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 9)

fields camps

- camps (usada 96.30%, coincidències 52)

- camp (usada 1.85%, coincidències 1)

- fields (usada 1.85%, coincidències 1)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 9)

fiji fiji

- fiji (usada 100.00%, coincidències 18)

fijian fijià

- fijià (usada 80.00%, coincidències 8)

- fijian (usada 20.00%, coincidències 2)

file fitxer

- fitxer (usada 95.15%, coincidències 314)

- arxiu (usada 2.12%, coincidències 7)

- file (usada 0.91%, coincidències 3)

- fitxers (usada 0.61%, coincidències 2)

- fixer (usada 0.30%, coincidències 1)

- llima (usada 0.30%, coincidències 1)

- mou (usada 0.30%, coincidències 1)

- d'un fitxer (usada 0.30%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 94.44%, coincidències 17)

- aquest fitxer ja existeix (usada 5.56%, coincidències 1)

file browser navegador de fitxers

- navegador de fitxers (usada 69.23%, coincidències 9)

- gestor de fitxers (usada 23.08%, coincidències 3)

- explorador de fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 63.64%, coincidències 7)

- el fitxer existeix (usada 27.27%, coincidències 3)

- existeix el fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 66.67%, coincidències 10)

- extensió de fitxer (usada 20.00%, coincidències 3)

- extensió de fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- extensió dels fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 50.00%, coincidències 14)

- format de fitxer (usada 50.00%, coincidències 14)

file location ubicació del fitxer

- ubicació del fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- camí al fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- ubicaci#243; d'arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 97.67%, coincidències 42)

- gestor d'arxius (usada 2.33%, coincidències 1)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 74.79%, coincidències 89)

- nom de fitxer (usada 21.01%, coincidències 25)

- nom de l'arxiu (usada 1.68%, coincidències 2)

- el nom del fitxer (usada 0.84%, coincidències 1)

- nom d'arxiu (usada 0.84%, coincidències 1)

- fitxer (usada 0.84%, coincidències 1)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 69.70%, coincidències 23)

- fitxer no trobat (usada 15.15%, coincidències 5)

- no s'ha trobat l'arxiu (usada 6.06%, coincidències 2)

- no s''ha trobat el fitxer (usada 3.03%, coincidències 1)

- fitxer no trobat {$a} (usada 3.03%, coincidències 1)

- file not found (usada 3.03%, coincidències 1)

file not found. no s'ha trobat el fitxer.

- no s'ha trobat el fitxer. (usada 71.43%, coincidències 5)

- fitxer no trobat. (usada 14.29%, coincidències 1)

- no s''ha trobat el fitxer. (usada 14.29%, coincidències 1)

file operations operacions sobre fitxers

- operacions sobre fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions amb fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

- operacions amb els fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

- operacions dels fitxers (usada 12.50%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 47.06%, coincidències 8)

- camí del fitxer (usada 29.41%, coincidències 5)

- ruta del fitxer (usada 11.76%, coincidències 2)

- el camí al fitxer (usada 5.88%, coincidències 1)

- ruta de fitxer (usada 5.88%, coincidències 1)

file properties propietats del fitxer

- propietats del fitxer (usada 100.00%, coincidències 9)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 53.85%, coincidències 7)

- selecció de fitxer (usada 46.15%, coincidències 6)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 65.22%, coincidències 30)

- mida de fitxer (usada 10.87%, coincidències 5)

- mida de l'arxiu (usada 10.87%, coincidències 5)

- tamany del fitxer (usada 2.17%, coincidències 1)

- file size (usada 2.17%, coincidències 1)

- la mida del fitxer (usada 2.17%, coincidències 1)

- mida d'un fitxer (usada 2.17%, coincidències 1)

- mida (usada 2.17%, coincidències 1)

- grandària (usada 2.17%, coincidències 1)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 90.32%, coincidències 28)

- sistema d'arxius (usada 6.45%, coincidències 2)

- sistema (usada 3.23%, coincidències 1)

file transfer transferència de fitxers

- transferència de fitxers (usada 84.62%, coincidències 11)

- transferència del fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 98.15%, coincidències 53)

- tipus fitxer (usada 1.85%, coincidències 1)

file types tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 62.50%, coincidències 5)

- tipus de fitxers (usada 37.50%, coincidències 3)

file upload càrrega de fitxer

- càrrega de fitxer (usada 33.33%, coincidències 5)

- càrrega de fitxers (usada 20.00%, coincidències 3)

- puja un fitxer (usada 13.33%, coincidències 2)

- puja fitxers (usada 13.33%, coincidències 2)

- càrrega d'arxiu (usada 6.67%, coincidències 1)

- fitxer carregat (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha pujat el fitxer (usada 6.67%, coincidències 1)

filename nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 43.48%, coincidències 40)

- nom de fitxer (usada 36.96%, coincidències 34)

- nom d'arxiu (usada 4.35%, coincidències 4)

- nomfitxer (usada 3.26%, coincidències 3)

- filename (usada 2.17%, coincidències 2)

- fitxer (usada 2.17%, coincidències 2)

- nom de l'arxiu (usada 2.17%, coincidències 2)

- nom (usada 2.17%, coincidències 2)

- nom fitxer (usada 1.09%, coincidències 1)

- nom del fixer (usada 1.09%, coincidències 1)

- nomdefitxer (usada 1.09%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 88.30%, coincidències 83)

- arxius (usada 9.57%, coincidències 9)

- fitxer (usada 1.06%, coincidències 1)

- files (usada 1.06%, coincidències 1)

files of type fitxers del tipus

- fitxers del tipus (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxers de tipus (usada 25.00%, coincidències 2)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 94.12%, coincidències 16)

- s. fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 90.00%, coincidències 9)

- tipus del sistema de fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

filipino filipí

- filipí (usada 100.00%, coincidències 8)

fill omple

- omple (usada 64.58%, coincidències 31)

- emplenat (usada 10.42%, coincidències 5)

- emplenament (usada 8.33%, coincidències 4)

- ompliment (usada 6.25%, coincidències 3)

- emplena (usada 4.17%, coincidències 2)

- justificat (usada 2.08%, coincidències 1)

- omple|emplena (usada 2.08%, coincidències 1)

- farciment (usada 2.08%, coincidències 1)

fill color color d'emplenat

- color d'emplenat (usada 42.42%, coincidències 14)

- color de l'ompliment (usada 21.21%, coincidències 7)

- color de l'emplenat (usada 12.12%, coincidències 4)

- color d'emplenament (usada 12.12%, coincidències 4)

- color de farciment (usada 6.06%, coincidències 2)

- color d'ompliment (usada 3.03%, coincidències 1)

- emplenat de color (usada 3.03%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 30.00%, coincidències 3)

- omplert (usada 20.00%, coincidències 2)

- farcit (usada 20.00%, coincidències 2)

- justificat (usada 10.00%, coincidències 1)

- sòlid (usada 10.00%, coincidències 1)

- emplenat (usada 10.00%, coincidències 1)

film film

- film (usada 37.50%, coincidències 3)

- pel·lícula (usada 25.00%, coincidències 2)

- pel·lícula de 1966 (usada 12.50%, coincidències 1)

- pel·lícules (usada 12.50%, coincidències 1)

- cinema (usada 12.50%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 85.64%, coincidències 161)

- filtra (usada 11.70%, coincidències 22)

- filter (usada 1.06%, coincidències 2)

- nom del fitxer (usada 0.53%, coincidències 1)

- filtrar (usada 0.53%, coincidències 1)

- filtres (usada 0.53%, coincidències 1)

filter by filtra per

- filtra per (usada 90.00%, coincidències 9)

- filtre per (usada 10.00%, coincidències 1)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 83.33%, coincidències 10)

- filtra el nom (usada 16.67%, coincidències 2)

filters filtres

- filtres (usada 97.44%, coincidències 38)

- filtre (usada 2.56%, coincidències 1)

final final

- final (usada 66.67%, coincidències 6)

- acabat (usada 22.22%, coincidències 2)

- acabament (usada 11.11%, coincidències 1)

finance finances

- finances (usada 92.86%, coincidències 13)

- economia (usada 7.14%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 76.02%, coincidències 130)

- troba (usada 19.30%, coincidències 33)

- busca (usada 1.17%, coincidències 2)

- find (usada 1.17%, coincidències 2)

- cercar (usada 1.17%, coincidències 2)

- trobat (usada 0.58%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.58%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 61.11%, coincidències 11)

- troba i substitueix (usada 22.22%, coincidències 4)

- cerca i substitueix (usada 11.11%, coincidències 2)

- buscar i remplaçar (usada 5.56%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- troba fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 44.74%, coincidències 17)

- troba el següent (usada 31.58%, coincidències 12)

- troba la següent (usada 7.89%, coincidències 3)

- següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- cerca següent (usada 5.26%, coincidències 2)

- cercar el següent (usada 2.63%, coincidències 1)

- cerca la següent (usada 2.63%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 43.75%, coincidències 14)

- troba l'anterior (usada 43.75%, coincidències 14)

- cerca anterior (usada 6.25%, coincidències 2)

- cercar l'anterior (usada 3.12%, coincidències 1)

- cerca anterior. (usada 3.12%, coincidències 1)

find text cerca el text

- cerca el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- cerca text (usada 11.11%, coincidències 1)

- cerca un text (usada 11.11%, coincidències 1)

- troba el text (usada 11.11%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 43.75%, coincidències 7)

- empremta digital (usada 37.50%, coincidències 6)

- empremta dactilar (usada 18.75%, coincidències 3)

finish finalitza

- finalitza (usada 53.12%, coincidències 34)

- acaba (usada 39.06%, coincidències 25)

- acabament (usada 3.12%, coincidències 2)

- fi (usada 1.56%, coincidències 1)

- meta (usada 1.56%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 1.56%, coincidències 1)

finished acabat

- acabat (usada 25.45%, coincidències 14)

- finalitzat (usada 23.64%, coincidències 13)

- finalitzada (usada 20.00%, coincidències 11)

- s'ha finalitzat (usada 10.91%, coincidències 6)

- s'ha acabat (usada 9.09%, coincidències 5)

- acabada (usada 3.64%, coincidències 2)

- s'ha completat (usada 1.82%, coincidències 1)

- atura (usada 1.82%, coincidències 1)

- ha finalitzat (usada 1.82%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.82%, coincidències 1)

finland finlàndia

- finlàndia (usada 100.00%, coincidències 22)

finnish finès

- finès (usada 73.53%, coincidències 25)

- finlandès (usada 23.53%, coincidències 8)

- finès; finlandès (usada 2.94%, coincidències 1)

fire foc

- foc (usada 72.73%, coincidències 8)

- fire (usada 18.18%, coincidències 2)

- incendis (usada 9.09%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 93.33%, coincidències 14)

- el firefox (usada 6.67%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 13)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 10)

first primer

- primer (usada 75.51%, coincidències 37)

- primera (usada 18.37%, coincidències 9)

- first (usada 4.08%, coincidències 2)

- nom (usada 2.04%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 10)

first name nom

- nom (usada 98.36%, coincidències 60)

- nom propi (usada 1.64%, coincidències 1)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 24)

firstname nom

- nom (usada 93.33%, coincidències 14)

- firstname (usada 6.67%, coincidències 1)

fish peix

- peix (usada 93.33%, coincidències 14)

- fish (usada 6.67%, coincidències 1)

fit ajusta

- ajusta (usada 72.73%, coincidències 8)

- adapta (usada 9.09%, coincidències 1)

- ajust (usada 9.09%, coincidències 1)

- encaixa (usada 9.09%, coincidències 1)

fit page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 9)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 81.25%, coincidències 13)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- ajusta a la mida de la pàgina (usada 6.25%, coincidències 1)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 57.14%, coincidències 8)

- ajusta l'amplada (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajusta a l'amplada de pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajuda a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

- encaixa a l'amplada (usada 7.14%, coincidències 1)

five cinc

- cinc (usada 92.31%, coincidències 12)

- five (usada 7.69%, coincidències 1)

fix arregla

- arregla (usada 55.56%, coincidències 5)

- corregeix (usada 11.11%, coincidències 1)

- arreglar (usada 11.11%, coincidències 1)

- fixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- esmena-ho (usada 11.11%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 38.64%, coincidències 17)

- fixat (usada 27.27%, coincidències 12)

- amb valor fix (usada 6.82%, coincidències 3)

- fixed (usada 4.55%, coincidències 2)

- corregit (usada 4.55%, coincidències 2)

- esmenat (usada 4.55%, coincidències 2)

- arreglat (usada 4.55%, coincidències 2)

- corregida (usada 2.27%, coincidències 1)

- amplada fixa (usada 2.27%, coincidències 1)

- s'ha corregit (usada 2.27%, coincidències 1)

- fixe (usada 2.27%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 66.67%, coincidències 10)

- amplada fixada (usada 20.00%, coincidències 3)

- ample fix (usada 6.67%, coincidències 1)

- fixed width (usada 6.67%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 48.00%, coincidències 12)

- senyala (usada 16.00%, coincidències 4)

- marcar (usada 12.00%, coincidències 3)

- senyalador (usada 8.00%, coincidències 2)

- marca (usada 8.00%, coincidències 2)

- banderes (usada 4.00%, coincidències 1)

- indicador (usada 4.00%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 58.33%, coincidències 7)

- marcat (usada 33.33%, coincidències 4)

- marcada (usada 8.33%, coincidències 1)

flags senyaladors

- senyaladors (usada 33.33%, coincidències 11)

- indicadors (usada 24.24%, coincidències 8)

- etiquetes (usada 18.18%, coincidències 6)

- banderes (usada 15.15%, coincidències 5)

- avisos (usada 6.06%, coincidències 2)

- flags (usada 3.03%, coincidències 1)

flash flaix

- flaix (usada 67.86%, coincidències 19)

- flash (usada 25.00%, coincidències 7)

- marca de partició (usada 3.57%, coincidències 1)

- intercanvia (usada 3.57%, coincidències 1)

flat pla

- pla (usada 71.43%, coincidències 20)

- bemoll (usada 17.86%, coincidències 5)

- plana (usada 10.71%, coincidències 3)

flatten aplana

- aplana (usada 45.45%, coincidències 5)

- flatten (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplanar (usada 9.09%, coincidències 1)

- simplificar (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un bemoll (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplana-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

flickr flickr

- flickr (usada 100.00%, coincidències 9)

flip inverteix

- inverteix (usada 65.52%, coincidències 19)

- capgira (usada 20.69%, coincidències 6)

- inversió (usada 6.90%, coincidències 2)

- donar la volta (usada 3.45%, coincidències 1)

- mirall vertical (usada 3.45%, coincidències 1)

flip horizontal inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 38.46%, coincidències 5)

- capgira horitzontalment (usada 23.08%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 23.08%, coincidències 3)

- inversió horitzontal (usada 7.69%, coincidències 1)

- inverteix (usada 7.69%, coincidències 1)

flip horizontally inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 46.43%, coincidències 13)

- capgira horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 10)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- inversió horitzontal (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- tomba horitzontalment (usada 3.57%, coincidències 1)

flip vertical inverteix verticalment

- inverteix verticalment (usada 33.33%, coincidències 4)

- capgira verticalment (usada 25.00%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 25.00%, coincidències 3)

- inversió vertical (usada 8.33%, coincidències 1)

- reflecteix verticalment (usada 8.33%, coincidències 1)

flip vertically inverteix verticalment

- inverteix verticalment (usada 50.00%, coincidències 14)

- capgira verticalment (usada 32.14%, coincidències 9)

- volteja verticalment (usada 7.14%, coincidències 2)

- inversió vertical (usada 3.57%, coincidències 1)

- capgirar verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

- tomba verticalment (usada 3.57%, coincidències 1)

float float

- float (usada 36.84%, coincidències 7)

- flotant (usada 15.79%, coincidències 3)

- sura (usada 10.53%, coincidències 2)

- nombre de coma flotant (usada 5.26%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 5.26%, coincidències 1)

- punt flotant (usada 5.26%, coincidències 1)

- flotar (usada 5.26%, coincidències 1)

- número real (usada 5.26%, coincidències 1)

- flota (usada 5.26%, coincidències 1)

- coma flotant (usada 5.26%, coincidències 1)

floating flotant

- flotant (usada 57.14%, coincidències 8)

- per decidir (usada 14.29%, coincidències 2)

- de pontons (usada 7.14%, coincidències 1)

- flota (usada 7.14%, coincidències 1)

- floating (usada 7.14%, coincidències 1)

- flotació (usada 7.14%, coincidències 1)

floor floor

- floor (usada 25.00%, coincidències 4)

- terra (usada 18.75%, coincidències 3)

- planta (usada 6.25%, coincidències 1)

- sala (usada 6.25%, coincidències 1)

- pis (usada 6.25%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 6.25%, coincidències 1)

- mínim (usada 6.25%, coincidències 1)

- cap a baix (usada 6.25%, coincidències 1)

- part sencera (usada 6.25%, coincidències 1)

- floor (enter inferior) (usada 6.25%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 88.24%, coincidències 15)

- disquetera (usada 11.76%, coincidències 2)

floppy disk disquet

- disquet (usada 90.91%, coincidències 10)

- disc flexible (usada 9.09%, coincidències 1)

flow flux

- flux (usada 83.33%, coincidències 10)

- flow (usada 16.67%, coincidències 2)

flow control control de flux

- control de flux (usada 88.89%, coincidències 8)

- control de %flux (usada 11.11%, coincidències 1)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.75%, coincidències 15)

- flowchart (usada 6.25%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 92.31%, coincidències 12)

- flower (usada 7.69%, coincidències 1)

focal length distància focal

- distància focal (usada 50.00%, coincidències 11)

- longitud focal (usada 40.91%, coincidències 9)

- long. focal (usada 4.55%, coincidències 1)

- longitud de focus (usada 4.55%, coincidències 1)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 14)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 17)

folder carpeta

- carpeta (usada 93.07%, coincidències 94)

- directori (usada 2.97%, coincidències 3)

- folder (usada 0.99%, coincidències 1)

- mapa (usada 0.99%, coincidències 1)

- fitxer (usada 0.99%, coincidències 1)

- la carpeta (usada 0.99%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 95.45%, coincidències 21)

- nom de carpeta (usada 4.55%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 90.00%, coincidències 9)

- propietats del fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 29)

follow segueix

- segueix (usada 92.31%, coincidències 12)

- seguir (usada 7.69%, coincidències 1)

followers seguidors

- seguidors (usada 100.00%, coincidències 8)

following seguint

- seguint (usada 62.50%, coincidències 5)

- següent (usada 12.50%, coincidències 1)

- seguint a (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està seguint (usada 12.50%, coincidències 1)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 74.71%, coincidències 127)

- lletra (usada 17.65%, coincidències 30)

- tipografia (usada 3.53%, coincidències 6)

- font (usada 2.35%, coincidències 4)

- tipus lletra (usada 1.18%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 0.59%, coincidències 1)

font color color del tipus de lletra

- color del tipus de lletra (usada 47.62%, coincidències 20)

- color de la lletra (usada 42.86%, coincidències 18)

- color de lletra (usada 7.14%, coincidències 3)

- color de la lletra tipogràfica (usada 2.38%, coincidències 1)

font effects efectes del tipus de lletra

- efectes del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 9)

- efectes de lletra (usada 38.89%, coincidències 7)

- efectes de la lletra (usada 5.56%, coincidències 1)

- efectes tipogràfics (usada 5.56%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 46.67%, coincidències 14)

- tipografia (usada 10.00%, coincidències 3)

- família de la lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de lletra (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de la font (usada 6.67%, coincidències 2)

- família tipogràfica (usada 6.67%, coincidències 2)

- família de lletra tipogràfica (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de tipografia (usada 3.33%, coincidències 1)

- família de fonts (usada 3.33%, coincidències 1)

- famílies de tipus de lletres (usada 3.33%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 52.94%, coincidències 9)

- nom de la lletra (usada 17.65%, coincidències 3)

- nom de la tipografía (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom de tipus de lletra (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom de la font (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom orígen (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom de la tipografia (usada 5.88%, coincidències 1)

font settings arranjament dels tipus de lletra

- arranjament dels tipus de lletra (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts de la lletra (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjament del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- paràmetres del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions del tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 44.30%, coincidències 35)

- mida del tipus de lletra (usada 31.65%, coincidències 25)

- mida de lletra (usada 8.86%, coincidències 7)

- mida de la font (usada 5.06%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 2.53%, coincidències 2)

- cos de lletra (usada 2.53%, coincidències 2)

- tamany de lletra (usada 1.27%, coincidències 1)

- tamany de la font (usada 1.27%, coincidències 1)

- mida de font (usada 1.27%, coincidències 1)

- font size (usada 1.27%, coincidències 1)

font style estil de lletra

- estil de lletra (usada 21.05%, coincidències 4)

- estil de tipus de lletra (usada 21.05%, coincidències 4)

- estil del tipus de lletra (usada 21.05%, coincidències 4)

- estil de la lletra (usada 15.79%, coincidències 3)

- estil de la tipografia (usada 5.26%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 5.26%, coincidències 1)

- estil de la font (usada 5.26%, coincidències 1)

- tipus de lletra (usada 5.26%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 58.82%, coincidències 40)

- lletres (usada 20.59%, coincidències 14)

- tipus de lletres (usada 14.71%, coincidències 10)

- lletres tipogràfiques (usada 1.47%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 1.47%, coincidències 1)

- lletra (usada 1.47%, coincidències 1)

- fonts (usada 1.47%, coincidències 1)

food menjar

- menjar (usada 87.50%, coincidències 7)

- fruit comestible (usada 12.50%, coincidències 1)

foot peu

- peu (usada 91.67%, coincidències 11)

- peus (usada 8.33%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 59.32%, coincidències 35)

- peu (usada 38.98%, coincidències 23)

- footer (usada 1.69%, coincidències 1)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 92.00%, coincidències 23)

- nota a peu de pàgina (usada 8.00%, coincidències 2)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 90.91%, coincidències 10)

- notes a peu de p@`agina (usada 9.09%, coincidències 1)

for per a

- per a (usada 44.83%, coincidències 13)

- per (usada 34.48%, coincidències 10)

- durant (usada 10.34%, coincidències 3)

- fins (usada 3.45%, coincidències 1)

- per.a (usada 3.45%, coincidències 1)

- accés (usada 3.45%, coincidències 1)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 66.67%, coincidències 6)

- no permés (usada 11.11%, coincidències 1)

- forbidden (usada 11.11%, coincidències 1)

- prohibides (usada 11.11%, coincidències 1)

force força

- força (usada 84.21%, coincidències 16)

- force (usada 10.53%, coincidències 2)

- imposa (usada 5.26%, coincidències 1)

forecast pronòstic

- pronòstic (usada 33.33%, coincidències 5)

- previsió (usada 33.33%, coincidències 5)

- predicció (usada 20.00%, coincidències 3)

- projectar (usada 6.67%, coincidències 1)

- pronostic (usada 6.67%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 72.73%, coincidències 16)

- color de la lletra (usada 9.09%, coincidències 2)

- primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 4.55%, coincidències 1)

- regió de primer pla (usada 4.55%, coincidències 1)

- text (usada 4.55%, coincidències 1)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 70.59%, coincidències 24)

- color del primer pla (usada 8.82%, coincidències 3)

- color del text (usada 8.82%, coincidències 3)

- color de la lletra (usada 5.88%, coincidències 2)

- color del primer plànol (usada 2.94%, coincidències 1)

- color en primer pla (usada 2.94%, coincidències 1)

forest bosc

- bosc (usada 66.67%, coincidències 6)

- plantació d''arbres (usada 11.11%, coincidències 1)

- plantació forestal (usada 11.11%, coincidències 1)

- boscos (usada 11.11%, coincidències 1)

forever per sempre

- per sempre (usada 88.89%, coincidències 16)

- infinitament (usada 5.56%, coincidències 1)

- sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 66.67%, coincidències 8)

- esborra (usada 8.33%, coincidències 1)

- oblida-la (usada 8.33%, coincidències 1)

- forget (usada 8.33%, coincidències 1)

- oblidar-ho (usada 8.33%, coincidències 1)

forgot your password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 38.46%, coincidències 5)

- has oblidat la contrasenya? (usada 15.38%, coincidències 2)

- heu oblidat la vostra clau? (usada 15.38%, coincidències 2)

- vols recordar la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- heu perdut la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

- ¿contrasenya olvidada? (usada 7.69%, coincidències 1)

- oblidà la contrasenya? (usada 7.69%, coincidències 1)

form formulari

- formulari (usada 95.18%, coincidències 237)

- forma (usada 4.02%, coincidències 10)

- form (usada 0.40%, coincidències 1)

- format (usada 0.40%, coincidències 1)

format format

- format (usada 89.50%, coincidències 196)

- formata (usada 8.22%, coincidències 18)

- formatació (usada 0.91%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.91%, coincidències 2)

- dóna format (usada 0.46%, coincidències 1)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 21)

formatting formatació

- formatació (usada 71.05%, coincidències 27)

- format (usada 10.53%, coincidències 4)

- s'està formatant (usada 7.89%, coincidències 3)

- donant format (usada 5.26%, coincidències 2)

- formatatge (usada 2.63%, coincidències 1)

- formata (usada 2.63%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 14)

formula fórmula

- fórmula (usada 95.83%, coincidències 46)

- formula (usada 4.17%, coincidències 2)

formulas fórmules

- fórmules (usada 93.75%, coincidències 15)

- fòrmules (usada 6.25%, coincidències 1)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 20)

forums fòrums

- fòrums (usada 80.95%, coincidències 17)

- debat (usada 9.52%, coincidències 2)

- forums (usada 4.76%, coincidències 1)

- fòrums de debat (usada 4.76%, coincidències 1)

forward endavant

- endavant (usada 65.66%, coincidències 65)

- reenvia (usada 18.18%, coincidències 18)

- avança (usada 4.04%, coincidències 4)

- següent (usada 2.02%, coincidències 2)

- endavamt (usada 1.01%, coincidències 1)

- siumut (usada 1.01%, coincidències 1)

- davanter (usada 1.01%, coincidències 1)

- desviar (usada 1.01%, coincidències 1)

- reenviar (usada 1.01%, coincidències 1)

- avana (usada 1.01%, coincidències 1)

- reenviament (usada 1.01%, coincidències 1)

- «forward» (usada 1.01%, coincidències 1)

- transfereix (usada 1.01%, coincidències 1)

- forward (usada 1.01%, coincidències 1)

found trobat

- trobat (usada 53.33%, coincidències 8)

- s'ha trobat (usada 33.33%, coincidències 5)

- l'he trobat (usada 6.67%, coincidències 1)

- found (usada 6.67%, coincidències 1)

four quatre

- quatre (usada 100.00%, coincidències 13)

fourth quart

- quart (usada 80.00%, coincidències 8)

- quarta (usada 20.00%, coincidències 2)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 15)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fr dv

- dv (usada 81.82%, coincidències 9)

- dv. (usada 9.09%, coincidències 1)

- fr (usada 9.09%, coincidències 1)

fraction fracció

- fracció (usada 94.12%, coincidències 16)

- fraccions (usada 5.88%, coincidències 1)

frame marc

- marc (usada 82.72%, coincidències 67)

- fotograma (usada 8.64%, coincidències 7)

- quadre (usada 6.17%, coincidències 5)

- trama de xarxa (usada 1.23%, coincidències 1)

- trama (usada 1.23%, coincidències 1)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 25.00%, coincidències 5)

- freqüència dels fotogrames (usada 20.00%, coincidències 4)

- imatges per segon (usada 15.00%, coincidències 3)

- velocitat de fotogrames (usada 10.00%, coincidències 2)

- velocitat de quadre (usada 5.00%, coincidències 1)

- quadres per segon (usada 5.00%, coincidències 1)

- taxa de fotogrames (usada 5.00%, coincidències 1)

- fotograma per segon (usada 5.00%, coincidències 1)

- velocitat dels fotogrames (usada 5.00%, coincidències 1)

- velocitat de fotograma (usada 5.00%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 57.14%, coincidències 16)

- marcs (usada 21.43%, coincidències 6)

- quadres (usada 21.43%, coincidències 6)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 30)

free lliure

- lliure (usada 84.38%, coincidències 27)

- gratuït (usada 6.25%, coincidències 2)

- disponible (usada 3.12%, coincidències 1)

- lliures (usada 3.12%, coincidències 1)

- free (usada 3.12%, coincidències 1)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 9)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 14)

freebsd freebsd

- freebsd (usada 100.00%, coincidències 10)

freeze congela

- congela (usada 33.33%, coincidències 3)

- freeze (usada 22.22%, coincidències 2)

- immobilitzar (usada 22.22%, coincidències 2)

- congelació (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloqueja (usada 11.11%, coincidències 1)

french francès

- francès (usada 95.12%, coincidències 39)

- francés (usada 2.44%, coincidències 1)

- clau de sol de primera línia (usada 2.44%, coincidències 1)

french guiana guaiana francesa

- guaiana francesa (usada 100.00%, coincidències 16)

french polynesia polinèsia francesa

- polinèsia francesa (usada 100.00%, coincidències 14)

french southern territories territoris francesos del sud

- territoris francesos del sud (usada 62.50%, coincidències 5)

- territoris del sud francesos (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs francesas (usada 12.50%, coincidències 1)

- terres australs i antàrtiques franceses (usada 12.50%, coincidències 1)

frequency freqüència

- freqüència (usada 92.98%, coincidències 53)

- periodicitat (usada 3.51%, coincidències 2)

- frequencia (usada 1.75%, coincidències 1)

- frequency (usada 1.75%, coincidències 1)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 89.47%, coincidències 17)

- preguntes freqüents (usada 5.26%, coincidències 1)

- preguntes més freqüents (faq) (usada 5.26%, coincidències 1)

fri dv

- dv (usada 55.17%, coincidències 16)

- dv. (usada 27.59%, coincidències 8)

- div (usada 13.79%, coincidències 4)

- dvs (usada 3.45%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 39)

friend amic

- amic (usada 80.00%, coincidències 8)

- friend (usada 10.00%, coincidències 1)

- amic/ga (usada 10.00%, coincidències 1)

- amic -iga (usada 0.00%, coincidències 0)

friends amics

- amics (usada 91.67%, coincidències 11)

- amics/amigues (usada 8.33%, coincidències 1)

frisian frisó

- frisó (usada 81.82%, coincidències 9)

- frisi (usada 9.09%, coincidències 1)

- frisian (usada 9.09%, coincidències 1)

friulian friülès

- friülès (usada 33.33%, coincidències 3)

- furlà (usada 22.22%, coincidències 2)

- friülès; friülà (usada 22.22%, coincidències 2)

- friülà (usada 11.11%, coincidències 1)

- friulian (usada 11.11%, coincidències 1)

from de

- de (usada 51.91%, coincidències 95)

- des de (usada 41.53%, coincidències 76)

- remitent (usada 2.73%, coincidències 5)

- des de/d' (usada 2.73%, coincidències 5)

- no (usada 0.55%, coincidències 1)

- de/d' (usada 0.55%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 46.67%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 33.33%, coincidències 5)

- del fitxer (usada 13.33%, coincidències 2)

- des de fitxer (usada 6.67%, coincidències 1)

from left des de l'esquerra

- des de l'esquerra (usada 83.33%, coincidències 10)

- d'esquerra (usada 16.67%, coincidències 2)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 42.86%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 42.86%, coincidències 6)

- del capdamunt (usada 7.14%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 7.14%, coincidències 1)

front frontal

- frontal (usada 56.25%, coincidències 9)

- anvers de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 2)

- anvers (usada 12.50%, coincidències 2)

- davant (usada 6.25%, coincidències 1)

- front (usada 6.25%, coincidències 1)

- part davantera (usada 6.25%, coincidències 1)

front page portada

- portada (usada 40.00%, coincidències 4)

- pàgina principal (usada 20.00%, coincidències 2)

- primera plana (diaris) (usada 10.00%, coincidències 1)

- front page (usada 10.00%, coincidències 1)

- primera plana (usada 10.00%, coincidències 1)

- pàgina inicial (usada 10.00%, coincidències 1)

frozen congelat

- congelat (usada 57.14%, coincidències 8)

- congelada (usada 14.29%, coincidències 2)

- frozen (usada 7.14%, coincidències 1)

- frozen el regne del gel (usada 7.14%, coincidències 1)

- glaç (usada 7.14%, coincidències 1)

- gelat (usada 7.14%, coincidències 1)

ft ft

- ft (usada 78.26%, coincidències 18)

- peus (usada 17.39%, coincidències 4)

- peu (usada 4.35%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 26)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari d'ftp

- servidor intermediari d'ftp (usada 50.00%, coincidències 7)

- servidor intermediari ftp (usada 42.86%, coincidències 6)

- intermediari per a ftp (usada 7.14%, coincidències 1)

fulah ful

- ful (usada 57.14%, coincidències 4)

- fulah (usada 28.57%, coincidències 2)

- ful (macrollengua) (usada 14.29%, coincidències 1)

full complet

- complet (usada 56.41%, coincidències 22)

- completa (usada 23.08%, coincidències 9)

- full (usada 5.13%, coincidències 2)

- màxima (usada 2.56%, coincidències 1)

- sencer (usada 2.56%, coincidències 1)

- tot (usada 2.56%, coincidències 1)

- justificat (usada 2.56%, coincidències 1)

- final (usada 2.56%, coincidències 1)

- ple (usada 2.56%, coincidències 1)

full moon lluna plena

- lluna plena (usada 100.00%, coincidències 12)

full name nom complet

- nom complet (usada 90.91%, coincidències 50)

- nom sencer (usada 5.45%, coincidències 3)

- nom complert (usada 1.82%, coincidències 1)

- nom (usada 1.82%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 92.45%, coincidències 49)

- pantalla sencera (usada 5.66%, coincidències 3)

- pantalla complerta (usada 1.89%, coincidències 1)

full size mida completa

- mida completa (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida màxima (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida original (usada 12.50%, coincidències 1)

full text text complet

- text complet (usada 87.50%, coincidències 7)

- tot el text (usada 12.50%, coincidències 1)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 95.83%, coincidències 46)

- pantalla sencera (usada 4.17%, coincidències 2)

fully charged totalment carregada

- totalment carregada (usada 55.56%, coincidències 5)

- càrrega completa (usada 33.33%, coincidències 3)

- completament carregada (usada 11.11%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 96.88%, coincidències 62)

- funció matemàtica (usada 1.56%, coincidències 1)

- function (usada 1.56%, coincidències 1)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 52)

fusion fusió

- fusió (usada 77.78%, coincidències 7)

- fusion (usada 22.22%, coincidències 2)

future futur

- futur (usada 77.78%, coincidències 7)

- en el futur (usada 11.11%, coincidències 1)

- future (usada 11.11%, coincidències 1)

fuzzy difús

- difús (usada 22.22%, coincidències 2)

- aproximada (usada 22.22%, coincidències 2)

- esfumat (usada 11.11%, coincidències 1)

- difusa (usada 11.11%, coincidències 1)

- fuzzy (usada 11.11%, coincidències 1)

- dubtosa (usada 11.11%, coincidències 1)

- insegurs (usada 11.11%, coincidències 1)

fv vf

- vf (usada 76.92%, coincidències 10)

- fv (usada 23.08%, coincidències 3)

ga ga

- ga (usada 100.00%, coincidències 8)

gabon gabon

- gabon (usada 100.00%, coincidències 17)

gain guany

- guany (usada 91.67%, coincidències 11)

- guanys (usada 8.33%, coincidències 1)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 27)

gallery galeria

- galeria (usada 94.44%, coincidències 34)

- gallery (usada 2.78%, coincidències 1)

- galeria de fotos (usada 2.78%, coincidències 1)

gambia gàmbia

- gàmbia (usada 100.00%, coincidències 14)

game joc

- joc (usada 71.88%, coincidències 23)

- partida (usada 21.88%, coincidències 7)

- tot (usada 3.12%, coincidències 1)

- joc (d'ordinador) (usada 3.12%, coincidències 1)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

game over joc acabat

- joc acabat (usada 22.22%, coincidències 2)

- fi de la partida (usada 22.22%, coincidències 2)

- fi del joc (usada 11.11%, coincidències 1)

- game over (usada 11.11%, coincidències 1)

- final de la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha acabat la partida (usada 11.11%, coincidències 1)

- partida perduda (usada 11.11%, coincidències 1)

games jocs

- jocs (usada 94.44%, coincidències 34)

- games (usada 5.56%, coincidències 2)

gamma gamma

- gamma (usada 90.48%, coincidències 38)

- gama (usada 4.76%, coincidències 2)

- γ (gamma minúscula) (usada 2.38%, coincidències 1)

- γ (gamma majúscula) (usada 2.38%, coincidències 1)

ganda ganda

- ganda (usada 100.00%, coincidències 8)

gap separació

- separació (usada 70.00%, coincidències 7)

- gap (usada 20.00%, coincidències 2)

- bones pràctiques agràries (usada 10.00%, coincidències 1)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 88.00%, coincidències 22)

- porta d'enllaç (usada 8.00%, coincidències 2)

- gateway (usada 4.00%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 81.82%, coincidències 9)

- difuminació gaussiana (usada 18.18%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 96.43%, coincidències 27)

- sol bemoll (usada 3.57%, coincidències 1)

gemini bessons

- bessons (usada 66.67%, coincidències 6)

- gèminis (usada 22.22%, coincidències 2)

- gèminis (o bessons) (usada 11.11%, coincidències 1)

gender gènere

- gènere (usada 70.00%, coincidències 14)

- sexe (usada 25.00%, coincidències 5)

- genere (usada 5.00%, coincidències 1)

general general

- general (usada 99.64%, coincidències 274)

- opcions generals (usada 0.36%, coincidències 1)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 13)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 30)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 8)

general settings configuració general

- configuració general (usada 40.00%, coincidències 16)

- paràmetres generals (usada 20.00%, coincidències 8)

- ajusts generals (usada 15.00%, coincidències 6)

- arranjament general (usada 12.50%, coincidències 5)

- arranjaments generals (usada 5.00%, coincidències 2)

- opcions generals (usada 5.00%, coincidències 2)

- eines generals (usada 2.50%, coincidències 1)

generate genera

- genera (usada 96.43%, coincidències 27)

- generar (usada 3.57%, coincidències 1)

generic genèric

- genèric (usada 91.30%, coincidències 21)

- genèrica (usada 4.35%, coincidències 1)

- gen+eric (usada 4.35%, coincidències 1)

genre gènere

- gènere (usada 90.24%, coincidències 37)

- temàtica (usada 9.76%, coincidències 4)

genres gèneres

- gèneres (usada 100.00%, coincidències 8)

geography geografia

- geografia (usada 100.00%, coincidències 9)

geolocation geolocalització

- geolocalització (usada 90.00%, coincidències 9)

- ubicació geogràfica (usada 10.00%, coincidències 1)

geometric geomètrica

- geomètrica (usada 55.56%, coincidències 5)

- geomètric (usada 44.44%, coincidències 4)

geometry geometria

- geometria (usada 97.67%, coincidències 42)

- geometry (usada 2.33%, coincidències 1)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 92.00%, coincidències 23)

- georgia (usada 8.00%, coincidències 2)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 37)

german alemany

- alemany (usada 97.67%, coincidències 42)

- german (usada 2.33%, coincidències 1)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 28)

get help obtén ajuda

- obtén ajuda (usada 33.33%, coincidències 3)

- obteniu ajuda (usada 33.33%, coincidències 3)

- obtingueu ajuda (usada 11.11%, coincidències 1)

- obtenir ajuda (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajuda (usada 11.11%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 31.25%, coincidències 5)

- involucreu-vos-hi (usada 25.00%, coincidències 4)

- involucrar-se (usada 12.50%, coincidències 2)

- involucreu-vos (usada 12.50%, coincidències 2)

- participeu (usada 6.25%, coincidències 1)

- implicar-se (usada 6.25%, coincidències 1)

- participa (usada 6.25%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 33.33%, coincidències 4)

- introducció (usada 25.00%, coincidències 3)

- comenceu (usada 16.67%, coincidències 2)

- començar (usada 8.33%, coincidències 1)

- per començar (usada 8.33%, coincidències 1)

- comença (usada 8.33%, coincidències 1)

getting help obtenció d'ajuda

- obtenció d'ajuda (usada 37.50%, coincidències 3)

- obtenir ajuda (usada 37.50%, coincidències 3)

- obté ajuda (usada 12.50%, coincidències 1)

- demanant ajuda (usada 12.50%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 60.00%, coincidències 12)

- com començar (usada 20.00%, coincidències 4)

- començant (usada 10.00%, coincidències 2)

- començem (usada 5.00%, coincidències 1)

- per a començar (usada 5.00%, coincidències 1)

ghana ghana

- ghana (usada 100.00%, coincidències 16)

gib gib

- gib (usada 88.24%, coincidències 15)

- gb (usada 11.76%, coincidències 2)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 94.12%, coincidències 16)

- gibraltar estret de (usada 5.88%, coincidències 1)

gid gid

- gid (usada 100.00%, coincidències 9)

gif gif

- gif (usada 92.86%, coincidències 13)

- factor intrínsec (usada 7.14%, coincidències 1)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

gif image imatge gif

- imatge gif (usada 100.00%, coincidències 7)

git git

- git (usada 100.00%, coincidències 14)

given name nom de pila

- nom de pila (usada 62.50%, coincidències 10)

- nom donat (usada 12.50%, coincidències 2)

- prenom (usada 6.25%, coincidències 1)

- pàgina de desambiguació (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom facilitat (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom comú (usada 6.25%, coincidències 1)

glass vidre

- vidre (usada 66.67%, coincidències 6)

- got (usada 22.22%, coincidències 2)

- glass (usada 11.11%, coincidències 1)

global global

- global (usada 95.65%, coincidències 44)

- general (usada 2.17%, coincidències 1)

- mundial (usada 2.17%, coincidències 1)

global options opcions globals

- opcions globals (usada 100.00%, coincidències 10)

global settings paràmetres globals

- paràmetres globals (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajusts globals (usada 20.00%, coincidències 2)

- preferències globals (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres global (usada 10.00%, coincidències 1)

- opcions globals (usada 10.00%, coincidències 1)

- configuració general (usada 10.00%, coincidències 1)

- arranjament global (usada 10.00%, coincidències 1)

globe globus

- globus (usada 75.00%, coincidències 9)

- globe (usada 8.33%, coincidències 1)

- globus terraqüi (usada 8.33%, coincidències 1)

- terra (usada 8.33%, coincidències 1)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 23)

glow lluentor

- lluentor (usada 55.56%, coincidències 5)

- resplandor (usada 22.22%, coincidències 2)

- resplendor (usada 11.11%, coincidències 1)

- lluïssor (usada 11.11%, coincidències 1)

gnome gnome

- gnome (usada 91.67%, coincidències 11)

- gnom (usada 8.33%, coincidències 1)

gnome desktop escriptori gnome

- escriptori gnome (usada 75.00%, coincidències 6)

- escriptori del gnome (usada 25.00%, coincidències 2)

go vés

- vés (usada 51.67%, coincidències 31)

- vés-hi (usada 28.33%, coincidències 17)

- endavant (usada 5.00%, coincidències 3)

- anar (usada 3.33%, coincidències 2)

- executa (usada 1.67%, coincidències 1)

- ves-hi (usada 1.67%, coincidències 1)

- ves a (usada 1.67%, coincidències 1)

- navega (usada 1.67%, coincidències 1)

- ves (usada 1.67%, coincidències 1)

- go (usada 1.67%, coincidències 1)

- vésa (usada 1.67%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 35.14%, coincidències 13)

- torna enrere (usada 16.22%, coincidències 6)

- enrere (usada 13.51%, coincidències 5)

- retrocedeix (usada 13.51%, coincidències 5)

- vés endarrere (usada 8.11%, coincidències 3)

- torna (usada 5.41%, coincidències 2)

- vés enrrere (usada 2.70%, coincidències 1)

- torna endarrere (usada 2.70%, coincidències 1)

- mostra una vista prèvia (usada 2.70%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 52.94%, coincidències 9)

- avança (usada 29.41%, coincidències 5)

- endevant (usada 5.88%, coincidències 1)

- endavant (usada 5.88%, coincidències 1)

- aneu més enllà (usada 5.88%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 81.58%, coincidències 31)

- vés-hi (usada 5.26%, coincidències 2)

- ves a (usada 5.26%, coincidències 2)

- aneu a (usada 2.63%, coincidències 1)

- anar a (usada 2.63%, coincidències 1)

- anar (usada 2.63%, coincidències 1)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 93.55%, coincidències 29)

- ves a la línia (usada 3.23%, coincidències 1)

- vés a línia (usada 3.23%, coincidències 1)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 91.67%, coincidències 11)

- ves a la pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 66.67%, coincidències 6)

- anar a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra el dia d'avui (usada 11.11%, coincidències 1)

- ves a avui (usada 11.11%, coincidències 1)

goal objectiu

- objectiu (usada 87.50%, coincidències 7)

- porteria (usada 12.50%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 80.00%, coincidències 16)

- daurat (usada 15.00%, coincidències 3)

- or|daurat (usada 5.00%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 53.12%, coincidències 17)

- bo (usada 21.88%, coincidències 7)

- bé (usada 12.50%, coincidències 4)

- bó (usada 3.12%, coincidències 1)

- correcte (usada 3.12%, coincidències 1)

- libellé (usada 3.12%, coincidències 1)

- correcta (usada 3.12%, coincidències 1)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 13)

google talk google talk

- google talk (usada 81.82%, coincidències 9)

- parla google (usada 18.18%, coincidències 2)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 9)

goto vés a

- vés a (usada 60.00%, coincidències 9)

- goto (usada 13.33%, coincidències 2)

- ves a (usada 13.33%, coincidències 2)

- vés (usada 6.67%, coincidències 1)

- anar a (usada 6.67%, coincidències 1)

government govern

- govern (usada 62.50%, coincidències 5)

- institució governamental (usada 12.50%, coincidències 1)

- government (usada 12.50%, coincidències 1)

- política (usada 12.50%, coincidències 1)

gps gps

- gps (usada 100.00%, coincidències 12)

- sistema de posicionament global (usada 0.00%, coincidències 0)

grade qualificació

- qualificació (usada 66.67%, coincidències 20)

- qualifica (usada 20.00%, coincidències 6)

- pendent (usada 3.33%, coincidències 1)

- grade (usada 3.33%, coincidències 1)

- puntuació (usada 3.33%, coincidències 1)

- grau (usada 3.33%, coincidències 1)

gradient degradat

- degradat (usada 97.22%, coincidències 35)

- gradient (usada 2.78%, coincidències 1)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 10)

grain gra

- gra (usada 100.00%, coincidències 8)

grammar gramàtica

- gramàtica (usada 100.00%, coincidències 9)

graph gràfica

- gràfica (usada 30.77%, coincidències 8)

- gràfic (usada 30.77%, coincidències 8)

- graf (usada 15.38%, coincidències 4)

- grafic (usada 3.85%, coincidències 1)

- grafs (usada 3.85%, coincidències 1)

- diagrama (usada 3.85%, coincidències 1)

- gràfica d'una funció (usada 3.85%, coincidències 1)

- graph (usada 3.85%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 3.85%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 86.67%, coincidències 13)

- imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- gràfica (usada 6.67%, coincidències 1)

graphics gràfics

- gràfics (usada 94.74%, coincidències 54)

- imatges (usada 1.75%, coincidències 1)

- imatge (usada 1.75%, coincidències 1)

- gràfica (usada 1.75%, coincidències 1)

graphs gràfics

- gràfics (usada 55.56%, coincidències 5)

- grafs (usada 22.22%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 11.11%, coincidències 1)

- grafiques (usada 11.11%, coincidències 1)

grass herba

- herba (usada 60.00%, coincidències 6)

- gespa (usada 20.00%, coincidències 2)

- prat (usada 10.00%, coincidències 1)

- prats (usada 10.00%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 91.18%, coincidències 31)

- escala de grisos (usada 5.88%, coincidències 2)

- gray (usada 2.94%, coincidències 1)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 95.56%, coincidències 43)

- grayscale (usada 2.22%, coincidències 1)

- escala del gris (usada 2.22%, coincidències 1)

greater than major que

- major que (usada 50.00%, coincidències 12)

- més gran que (usada 33.33%, coincidències 8)

- és major que (usada 8.33%, coincidències 2)

- més de (usada 4.17%, coincidències 1)

- més que (usada 4.17%, coincidències 1)

greece grècia

- grècia (usada 100.00%, coincidències 20)

greek grec

- grec (usada 94.74%, coincidències 54)

- grega (usada 3.51%, coincidències 2)

- greek (usada 1.75%, coincidències 1)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 75.00%, coincidències 6)

- grec estès (usada 25.00%, coincidències 2)

green verd

- verd (usada 96.94%, coincidències 95)

- green (usada 1.02%, coincidències 1)

- groen! (usada 1.02%, coincidències 1)

- verda (usada 1.02%, coincidències 1)

greenland groenlàndia

- groenlàndia (usada 76.47%, coincidències 13)

- grenlàndia (usada 23.53%, coincidències 4)

grenada grenada

- grenada (usada 86.67%, coincidències 13)

- granada (usada 13.33%, coincidències 2)

grey gris

- gris (usada 91.67%, coincidències 11)

- grey (usada 8.33%, coincidències 1)

grid graella

- graella (usada 77.92%, coincidències 60)

- quadrícula (usada 22.08%, coincidències 17)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 50.00%, coincidències 4)

- línies de quadrícula (usada 25.00%, coincidències 2)

- línies de graella (usada 12.50%, coincidències 1)

- linies divisories (usada 12.50%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 11)

grip nansa

- nansa (usada 25.00%, coincidències 2)

- grip (usada 25.00%, coincidències 2)

- control (usada 25.00%, coincidències 2)

- empunyadura (usada 12.50%, coincidències 1)

- agafador (usada 12.50%, coincidències 1)

group grup

- grup (usada 78.75%, coincidències 126)

- agrupa (usada 16.88%, coincidències 27)

- grups (usada 1.25%, coincidències 2)

- agrupació (usada 0.62%, coincidències 1)

- grup de la taula periòdica (usada 0.62%, coincidències 1)

- grup cultivar (usada 0.62%, coincidències 1)

- grupo (usada 0.62%, coincidències 1)

- group (usada 0.62%, coincidències 1)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 80.95%, coincidències 17)

- agrupat per (usada 9.52%, coincidències 2)

- agrupa segons (usada 4.76%, coincidències 1)

- group by (usada 4.76%, coincidències 1)

group id id de grup

- id de grup (usada 25.00%, coincidències 4)

- identificador del grup (usada 25.00%, coincidències 4)

- id del grup (usada 18.75%, coincidències 3)

- id. del grup (usada 18.75%, coincidències 3)

- identificador de grup (usada 12.50%, coincidències 2)

group members membres del grup

- membres del grup (usada 85.71%, coincidències 12)

- membres de grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- group members (usada 7.14%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 84.00%, coincidències 42)

- nom de grup (usada 16.00%, coincidències 8)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 54.55%, coincidències 6)

- contrasenya del grup (usada 45.45%, coincidències 5)

grouping agrupament

- agrupament (usada 61.76%, coincidències 21)

- agrupació (usada 32.35%, coincidències 11)

- s'està agrupant (usada 2.94%, coincidències 1)

- agrupant (usada 2.94%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 97.14%, coincidències 68)

- groups (usada 2.86%, coincidències 2)

guadeloupe guadalupe

- guadalupe (usada 60.00%, coincidències 9)

- guadeloupe (usada 40.00%, coincidències 6)

guam guam

- guam (usada 100.00%, coincidències 15)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 13)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 25)

guernsey guernsey

- guernsey (usada 100.00%, coincidències 12)

guest convidat

- convidat (usada 46.15%, coincidències 6)

- visitant (usada 23.08%, coincidències 3)

- client (usada 15.38%, coincidències 2)

- guest (usada 7.69%, coincidències 1)

- invitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 94.44%, coincidències 17)

- guiatge (usada 5.56%, coincidències 1)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 13)

guinea guinea

- guinea (usada 94.12%, coincidències 16)

- república de guinea (usada 5.88%, coincidències 1)

guinea-bissau guinea bissau

- guinea bissau (usada 100.00%, coincidències 14)

guitar guitarra

- guitarra (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 30)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 14)

guyana guyana

- guyana (usada 90.00%, coincidències 18)

- guaiana (usada 10.00%, coincidències 2)

ha ha

- ha (usada 88.89%, coincidències 8)

- ah (usada 11.11%, coincidències 1)

hail calamarsa

- calamarsa (usada 66.67%, coincidències 6)

- pedra (usada 33.33%, coincidències 3)

haiti haití

- haití (usada 100.00%, coincidències 20)

handle gestor

- gestor (usada 25.00%, coincidències 2)

- sobrenom (usada 12.50%, coincidències 1)

- maneja (usada 12.50%, coincidències 1)

- nansa (usada 12.50%, coincidències 1)

- mànec (usada 12.50%, coincidències 1)

- identificador (usada 12.50%, coincidències 1)

- control (usada 12.50%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 12)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 9)

hangup penja

- penja (usada 60.00%, coincidències 6)

- penjat (usada 20.00%, coincidències 2)

- termina (usada 10.00%, coincidències 1)

- desconnexió (usada 10.00%, coincidències 1)

hard difícil

- difícil (usada 35.00%, coincidències 7)

- dur (usada 20.00%, coincidències 4)

- fort (usada 15.00%, coincidències 3)

- hard (usada 15.00%, coincidències 3)

- forçat (usada 10.00%, coincidències 2)

- dura (usada 5.00%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 95.65%, coincidències 22)

- disc (usada 4.35%, coincidències 1)

hard light llum forta

- llum forta (usada 91.67%, coincidències 11)

- llum dura (usada 8.33%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 96.55%, coincidències 28)

- hardware (usada 3.45%, coincidències 1)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 60.00%, coincidències 9)

- adreça de maquinari (usada 26.67%, coincidències 4)

- adreça física (usada 13.33%, coincidències 2)

has

- té (usada 71.43%, coincidències 5)

- has (usada 28.57%, coincidències 2)

hash hash

- hash (usada 30.77%, coincidències 4)

- resum (usada 30.77%, coincidències 4)

- suma (usada 15.38%, coincidències 2)

- funció resum (usada 7.69%, coincidències 1)

- barres (usada 7.69%, coincidències 1)

- codi hash (usada 7.69%, coincidències 1)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

hausa haussa

- haussa (usada 81.82%, coincidències 9)

- hausses (usada 9.09%, coincidències 1)

- hausa (usada 9.09%, coincidències 1)

hawaii hawaii

- hawaii (usada 88.89%, coincidències 8)

- hawai (usada 11.11%, coincidències 1)

hawaiian hawaià

- hawaià (usada 100.00%, coincidències 9)

head cap

- cap (usada 41.67%, coincidències 5)

- head (usada 33.33%, coincidències 4)

- capçal (usada 8.33%, coincidències 1)

- davant per (usada 8.33%, coincidències 1)

- capçalera (usada 8.33%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 95.45%, coincidències 63)

- capsalera (usada 1.52%, coincidències 1)

- capçalera de la taula (usada 1.52%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.52%, coincidències 1)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 84.00%, coincidències 21)

- encapçalaments (usada 16.00%, coincidències 4)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 76.32%, coincidències 29)

- capçalera (usada 18.42%, coincidències 7)

- rumb (usada 2.63%, coincidències 1)

- títol (usada 2.63%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 66.67%, coincidències 12)

- capçalera 1 (usada 27.78%, coincidències 5)

- capçalera1 (usada 5.56%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 64.71%, coincidències 11)

- capçalera 2 (usada 29.41%, coincidències 5)

- capçalera2 (usada 5.88%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 53.33%, coincidències 8)

- capçalera 3 (usada 40.00%, coincidències 6)

- capçalera3 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 50.00%, coincidències 7)

- capçalera 4 (usada 42.86%, coincidències 6)

- capçalera4 (usada 7.14%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 50.00%, coincidències 6)

- capçalera 5 (usada 41.67%, coincidències 5)

- capçalera5 (usada 8.33%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 50.00%, coincidències 6)

- capçalera 6 (usada 41.67%, coincidències 5)

- capçalera6 (usada 8.33%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçaleres (usada 28.57%, coincidències 4)

- capçalera (usada 7.14%, coincidències 1)

headline titular

- titular (usada 44.44%, coincidències 4)

- encapçalament (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un titular (usada 11.11%, coincidències 1)

- portada (usada 11.11%, coincidències 1)

- capçalera (usada 11.11%, coincidències 1)

- sinopsis (usada 11.11%, coincidències 1)

headphone auriculars

- auriculars (usada 75.00%, coincidències 6)

- cascos (usada 12.50%, coincidències 1)

- auricular (usada 12.50%, coincidències 1)

headphones auriculars

- auriculars (usada 77.78%, coincidències 7)

- auricular (usada 11.11%, coincidències 1)

- cascs (usada 11.11%, coincidències 1)

headset auricular

- auricular (usada 44.44%, coincidències 4)

- auriculars (usada 44.44%, coincidències 4)

- microauricular (usada 11.11%, coincidències 1)

health salut

- salut (usada 91.67%, coincidències 11)

- health (usada 8.33%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 14)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 98.18%, coincidències 54)

- hebrew (usada 1.82%, coincidències 1)

hebrew visual hebreu visual

- hebreu visual (usada 100.00%, coincidències 7)

height alçada

- alçada (usada 94.06%, coincidències 190)

- altura (usada 3.47%, coincidències 7)

- alt (usada 0.99%, coincidències 2)

- alçada (h) (usada 0.50%, coincidències 1)

- alçària (usada 0.50%, coincidències 1)

- a (usada 0.50%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 90.48%, coincidències 19)

- hello (usada 9.52%, coincidències 2)

hello world hola món

- hola món (usada 88.89%, coincidències 8)

- hola món! (usada 11.11%, coincidències 1)

help ajuda

- ajuda (usada 99.18%, coincidències 241)

- help (usada 0.82%, coincidències 2)

here aquí

- aquí (usada 93.75%, coincidències 15)

- aqu (usada 6.25%, coincidències 1)

herero herero

- herero (usada 100.00%, coincidències 8)

hex hex

- hex (usada 57.14%, coincidències 8)

- hexadecimal (usada 35.71%, coincidències 5)

- hexa (usada 7.14%, coincidències 1)

hex editor editor hexadecimal

- editor hexadecimal (usada 90.91%, coincidències 10)

- editor hex (usada 9.09%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 94.74%, coincidències 18)

- sistema hexadecimal (usada 5.26%, coincidències 1)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 10)

hi hola

- hola (usada 72.73%, coincidències 8)

- hi (usada 18.18%, coincidències 2)

- salutacions (usada 9.09%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 95.83%, coincidències 23)

- hibernar (usada 4.17%, coincidències 1)

hidden ocult

- ocult (usada 63.49%, coincidències 40)

- amagat (usada 23.81%, coincidències 15)

- ocultes (usada 4.76%, coincidències 3)

- oculta (usada 3.17%, coincidències 2)

- amaga (usada 1.59%, coincidències 1)

- no visible (usada 1.59%, coincidències 1)

- hidden (usada 1.59%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 68.94%, coincidències 91)

- oculta (usada 20.45%, coincidències 27)

- ocultar (usada 3.79%, coincidències 5)

- amagar (usada 2.27%, coincidències 3)

- amaga't (usada 1.52%, coincidències 2)

- ocult (usada 0.76%, coincidències 1)

- aguait (usada 0.76%, coincidències 1)

- amagatall (usada 0.76%, coincidències 1)

- hide (usada 0.76%, coincidències 1)

hide all oculta-ho tot

- oculta-ho tot (usada 36.36%, coincidències 4)

- amaga-ho tot (usada 36.36%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 18.18%, coincidències 2)

- ocultar-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

hide details oculta els detalls

- oculta els detalls (usada 46.67%, coincidències 7)

- amaga els detalls (usada 46.67%, coincidències 7)

- amagar detalls (usada 6.67%, coincidències 1)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 30.77%, coincidències 4)

- amaga altres (usada 23.08%, coincidències 3)

- oculta els altres (usada 15.38%, coincidències 2)

- amaga les altres (usada 15.38%, coincidències 2)

- amaga la resta (usada 7.69%, coincidències 1)

- oculta altres (usada 7.69%, coincidències 1)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 62.50%, coincidències 5)

- oculta la barra d'eines (usada 37.50%, coincidències 3)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 11)

high alta

- alta (usada 58.89%, coincidències 53)

- alt (usada 37.78%, coincidències 34)

- superior (usada 2.22%, coincidències 2)

- altura (usada 1.11%, coincidències 1)

high contrast contrast alt

- contrast alt (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt contrast (usada 28.57%, coincidències 4)

- contrast elevat (usada 7.14%, coincidències 1)

highest més alta

- més alta (usada 25.00%, coincidències 4)

- la més alta (usada 25.00%, coincidències 4)

- màxima (usada 25.00%, coincidències 4)

- el més alt (usada 18.75%, coincidències 3)

- més alt (usada 6.25%, coincidències 1)

highlight ressaltat

- ressaltat (usada 50.00%, coincidències 14)

- realçat (usada 14.29%, coincidències 4)

- ressalta (usada 14.29%, coincidències 4)

- ressaltar (usada 7.14%, coincidències 2)

- realçament (usada 3.57%, coincidències 1)

- destacat (usada 3.57%, coincidències 1)

- destaca (usada 3.57%, coincidències 1)

- marcar (usada 3.57%, coincidències 1)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 37.50%, coincidències 6)

- color de ressaltat (usada 31.25%, coincidències 5)

- color de ressaltament (usada 12.50%, coincidències 2)

- color del ressaltat (usada 12.50%, coincidències 2)

- realçament del color (usada 6.25%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- realça la línia actual (usada 11.11%, coincidències 1)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 19.05%, coincidències 4)

- destacats (usada 19.05%, coincidències 4)

- llums intenses (usada 14.29%, coincidències 3)

- realçaments (usada 9.52%, coincidències 2)

- altes llums (usada 9.52%, coincidències 2)

- realçats (usada 9.52%, coincidències 2)

- clars intensos (usada 4.76%, coincidències 1)

- punts brillants (usada 4.76%, coincidències 1)

- informacions destacades (usada 4.76%, coincidències 1)

- a destacar (usada 4.76%, coincidències 1)

hiligaynon hiligaynon

- hiligaynon (usada 87.50%, coincidències 7)

- hiligainon (usada 12.50%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 93.33%, coincidències 28)

- hindú (usada 3.33%, coincidències 1)

- indi (usada 3.33%, coincidències 1)

hint consell

- consell (usada 43.75%, coincidències 7)

- pista (usada 31.25%, coincidències 5)

- suggeriment (usada 25.00%, coincidències 4)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 11)

hiri motu hiri motu

- hiri motu (usada 100.00%, coincidències 8)

histogram histograma

- histograma (usada 95.83%, coincidències 23)

- histogram (usada 4.17%, coincidències 1)

history historial

- historial (usada 83.19%, coincidències 99)

- història (usada 10.92%, coincidències 13)

- històric (usada 4.20%, coincidències 5)

- the history channel (usada 0.84%, coincidències 1)

- historia (usada 0.84%, coincidències 1)

hits vist

- vist (usada 17.65%, coincidències 3)

- clics (usada 17.65%, coincidències 3)

- visites (usada 17.65%, coincidències 3)

- encerts (usada 11.76%, coincidències 2)

- resultats (usada 11.76%, coincidències 2)

- vegades vist (usada 5.88%, coincidències 1)

- vegades (usada 5.88%, coincidències 1)

- peticions (usada 5.88%, coincidències 1)

- impactes (usada 5.88%, coincidències 1)

hold en espera

- en espera (usada 33.33%, coincidències 5)

- retèn (usada 13.33%, coincidències 2)

- mantén (usada 13.33%, coincidències 2)

- bodega (usada 6.67%, coincidències 1)

- posa en espera (usada 6.67%, coincidències 1)

- retenir (usada 6.67%, coincidències 1)

- aguanta (usada 6.67%, coincidències 1)

- retén (usada 6.67%, coincidències 1)

- hold (usada 6.67%, coincidències 1)

holiday festiu

- festiu (usada 30.00%, coincidències 3)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- festes (usada 20.00%, coincidències 2)

- vacances (usada 10.00%, coincidències 1)

- dia festiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- festa (usada 10.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 67.44%, coincidències 87)

- casa (usada 6.98%, coincidències 9)

- carpeta de l'usuari (usada 4.65%, coincidències 6)

- particular (usada 4.65%, coincidències 6)

- llar (usada 2.33%, coincidències 3)

- el meu espai de treball (usada 2.33%, coincidències 3)

- pàgina d'inici (usada 1.55%, coincidències 2)

- base (usada 1.55%, coincidències 2)

- home (usada 1.55%, coincidències 2)

- inici del wiki (usada 1.55%, coincidències 2)

- domicili (usada 1.55%, coincidències 2)

- directori de l'usuari (usada 0.78%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 0.78%, coincidències 1)

- pàgina inicial (usada 0.78%, coincidències 1)

- personal (usada 0.78%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 0.78%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home address adreça particular

- adreça particular (usada 62.50%, coincidències 5)

- adreça de casa (usada 37.50%, coincidències 3)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 50.00%, coincidències 9)

- directori d'inici (usada 33.33%, coincidències 6)

- carpeta d'inici (usada 5.56%, coincidències 1)

- directori home (usada 5.56%, coincidències 1)

- directori inici (usada 5.56%, coincidències 1)

home folder carpeta de l'usuari

- carpeta de l'usuari (usada 36.84%, coincidències 7)

- carpeta d'usuari (usada 15.79%, coincidències 3)

- carpeta d'inici (usada 15.79%, coincidències 3)

- carpeta personal (usada 10.53%, coincidències 2)

- carpeta inicial (usada 10.53%, coincidències 2)

- carpeta principal (usada 5.26%, coincidències 1)

- carpeta inici (usada 5.26%, coincidències 1)

home page pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 42.86%, coincidències 12)

- pàgina inicial (usada 32.14%, coincidències 9)

- pàgina personal (usada 10.71%, coincidències 3)

- pàgina web (usada 7.14%, coincidències 2)

- qq"pàgina principal (usada 3.57%, coincidències 1)

- portada (usada 3.57%, coincidències 1)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 68.42%, coincidències 13)

- telèfon de casa (usada 15.79%, coincidències 3)

- telèfon fix (usada 5.26%, coincidències 1)

- número de casa (usada 5.26%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 5.26%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 37.50%, coincidències 15)

- pàgina web (usada 22.50%, coincidències 9)

- pàgina inicial (usada 15.00%, coincidències 6)

- lloc web (usada 7.50%, coincidències 3)

- pàgina principal (usada 7.50%, coincidències 3)

- pàgina personal (usada 5.00%, coincidències 2)

- pàgina d''inici (usada 2.50%, coincidències 1)

- inici (usada 2.50%, coincidències 1)

honduras hondures

- hondures (usada 100.00%, coincidències 21)

hong kong hong kong

- hong kong (usada 100.00%, coincidències 17)

hong kong dollar dòlar de hong kong

- dòlar de hong kong (usada 100.00%, coincidències 9)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 97.14%, coincidències 102)

- horizontal (usada 2.86%, coincidències 3)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 18)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 11)

horizontal position posició horitzontal

- posició horitzontal (usada 100.00%, coincidències 7)

horizontal spacing espaiat horitzontal

- espaiat horitzontal (usada 88.89%, coincidències 8)

- espaiament horitzontal (usada 11.11%, coincidències 1)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 76.92%, coincidències 10)

- horitzontal (usada 23.08%, coincidències 3)

horse cavall

- cavall (usada 100.00%, coincidències 10)

hospital hospital

- hospital (usada 91.67%, coincidències 11)

- hospital (bisbe) (usada 8.33%, coincidències 1)

host amfitrió

- amfitrió (usada 35.14%, coincidències 26)

- servidor (usada 32.43%, coincidències 24)

- ordinador (usada 10.81%, coincidències 8)

- màquina (usada 8.11%, coincidències 6)

- ordinador central (usada 4.05%, coincidències 3)

- allotjament (usada 1.35%, coincidències 1)

- equip remot (usada 1.35%, coincidències 1)

- hoste (usada 1.35%, coincidències 1)

- servidor de bases de dades (usada 1.35%, coincidències 1)

- presentador (usada 1.35%, coincidències 1)

- amfitrió (usada 1.35%, coincidències 1)

- servidor central (usada 1.35%, coincidències 1)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 31.25%, coincidències 10)

- nom d'amfitrió (usada 15.62%, coincidències 5)

- nom del servidor (usada 15.62%, coincidències 5)

- nom de l'ordinador (usada 9.38%, coincidències 3)

- nom de la màquina (usada 9.38%, coincidències 3)

- nom de servidor (usada 6.25%, coincidències 2)

- nom de l'ordinador central (usada 6.25%, coincidències 2)

- ordinador (usada 3.12%, coincidències 1)

- nom màquina (usada 3.12%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 29.79%, coincidències 14)

- nom de l'amfitrió (usada 14.89%, coincidències 7)

- nom de la màquina (usada 14.89%, coincidències 7)

- nom de l'ordinador (usada 10.64%, coincidències 5)

- nom del servidor (usada 6.38%, coincidències 3)

- ordinador (usada 4.26%, coincidències 2)

- hostname (usada 4.26%, coincidències 2)

- nom de l'ordinador central (usada 4.26%, coincidències 2)

- nom de màquina (usada 2.13%, coincidències 1)

- nomamfitrió (usada 2.13%, coincidències 1)

- servidor (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom del sistema (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom d'equip (usada 2.13%, coincidències 1)

hosts amfitrions

- amfitrions (usada 60.00%, coincidències 6)

- fitxer de hosts (usada 10.00%, coincidències 1)

- ordinadors centrals (usada 10.00%, coincidències 1)

- màquines (usada 10.00%, coincidències 1)

- hosts (usada 10.00%, coincidències 1)

hot calent

- calent (usada 55.56%, coincidències 5)

- càlid (usada 33.33%, coincidències 3)

- candent (usada 11.11%, coincidències 1)

hotel hotel

- hotel (usada 90.00%, coincidències 9)

- hotel (joc) (usada 10.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 93.10%, coincidències 27)

- hores (usada 3.45%, coincidències 1)

- hour (usada 3.45%, coincidències 1)

hour(s) hora/es

- hora/es (usada 44.44%, coincidències 4)

- hores (usada 22.22%, coincidències 2)

- hora(-es) (usada 11.11%, coincidències 1)

- hor(a/es) (usada 11.11%, coincidències 1)

- hora(es) (usada 11.11%, coincidències 1)

hourly cada hora

- cada hora (usada 90.91%, coincidències 10)

- horàriament (usada 9.09%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 95.74%, coincidències 45)

- 'hours' (usada 2.13%, coincidències 1)

- hours (usada 2.13%, coincidències 1)

house casa

- casa (usada 73.33%, coincidències 11)

- house (usada 20.00%, coincidències 3)

- house md (usada 6.67%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

html html

- html (usada 98.08%, coincidències 51)

- hyper text markup language (usada 1.92%, coincidències 1)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 19)

html editor editor html

- editor html (usada 87.50%, coincidències 7)

- editor web (usada 12.50%, coincidències 1)

- editor d'html (usada 0.00%, coincidències 0)

html files fitxers html

- fitxers html (usada 81.82%, coincidències 9)

- fitxers en html (usada 18.18%, coincidències 2)

html source font html

- font html (usada 50.00%, coincidències 5)

- codi font html (usada 30.00%, coincidències 3)

- codi html (usada 20.00%, coincidències 2)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 20)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari http

- servidor intermediari http (usada 42.86%, coincidències 9)

- servidor intermediari d'http (usada 42.86%, coincidències 9)

- proxy de l'http (usada 9.52%, coincidències 2)

- intermediari per a http (usada 4.76%, coincidències 1)

https https

- https (usada 100.00%, coincidències 9)

https proxy servidor intermediari d'https

- servidor intermediari d'https (usada 44.44%, coincidències 4)

- servidor intermediari https (usada 44.44%, coincidències 4)

- servidor intermediari d'http (usada 11.11%, coincidències 1)

hub concentrador

- concentrador (usada 44.44%, coincidències 4)

- centre (usada 22.22%, coincidències 2)

- concentrador (hub) (usada 11.11%, coincidències 1)

- col·lectivitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- hub -concentrador- (usada 11.11%, coincidències 1)

hue to

- to (usada 62.79%, coincidències 27)

- matís (usada 18.60%, coincidències 8)

- to de color (usada 4.65%, coincidències 2)

- tonalitat (usada 4.65%, coincidències 2)

- to (hue) (usada 2.33%, coincidències 1)

- mat (usada 2.33%, coincidències 1)

- ton (usada 2.33%, coincidències 1)

- hue (usada 2.33%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 66.67%, coincidències 10)

- immensa (usada 6.67%, coincidències 1)

- immens (usada 6.67%, coincidències 1)

- molt gran (usada 6.67%, coincidències 1)

- molt grossa (usada 6.67%, coincidències 1)

- huge (usada 6.67%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 92.31%, coincidències 12)

- humans (usada 7.69%, coincidències 1)

humidity humitat

- humitat (usada 85.71%, coincidències 6)

- humitat relativa (usada 14.29%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 89.19%, coincidències 33)

- húngar (usada 5.41%, coincidències 2)

- hongarès; magiar (usada 5.41%, coincidències 2)

hungary hongria

- hongria (usada 100.00%, coincidències 21)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 75.00%, coincidències 27)

- hiperenllaç (usada 25.00%, coincidències 9)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 85.19%, coincidències 23)

- partidor de mots (usada 11.11%, coincidències 3)

- divisió de les paraules (usada 3.70%, coincidències 1)

hz hz

- hz (usada 100.00%, coincidències 15)

ice gel

- gel (usada 100.00%, coincidències 10)

ice cream gelat

- gelat (usada 71.43%, coincidències 5)

- gelats (usada 28.57%, coincidències 2)

iceland islàndia

- islàndia (usada 100.00%, coincidències 19)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 31)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 70)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 10)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 60.00%, coincidències 18)

- mida de les icones (usada 33.33%, coincidències 10)

- tamany d'icones (usada 3.33%, coincidències 1)

- mida d'icona (usada 3.33%, coincidències 1)

icon theme tema d'icones

- tema d'icones (usada 60.00%, coincidències 6)

- tema de les icones (usada 20.00%, coincidències 2)

- icona del tema (usada 10.00%, coincidències 1)

- tema de la icona (usada 10.00%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 78.57%, coincidències 11)

- visualització d'icones (usada 14.29%, coincidències 2)

- mostra les icones (usada 7.14%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 32)

icons only només icones

- només icones (usada 63.64%, coincidències 7)

- només les icones (usada 36.36%, coincidències 4)

icq icq

- icq (usada 100.00%, coincidències 10)

id id

- id (usada 79.59%, coincidències 117)

- identificador (usada 14.29%, coincidències 21)

- id. (usada 4.76%, coincidències 7)

- codi (usada 0.68%, coincidències 1)

- identificador d'usuari (usada 0.68%, coincidències 1)

identification identificació

- identificació (usada 100.00%, coincidències 11)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 34)

identity identitat

- identitat (usada 97.30%, coincidències 36)

- identitat personal (usada 2.70%, coincidències 1)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

idle inactiu

- inactiu (usada 66.67%, coincidències 18)

- ociós (usada 11.11%, coincidències 3)

- sense ús (usada 7.41%, coincidències 2)

- inactiva (usada 7.41%, coincidències 2)

- està ociós (usada 3.70%, coincidències 1)

- lliure (usada 3.70%, coincidències 1)

ido ido

- ido (usada 100.00%, coincidències 10)

if si

- si (usada 85.71%, coincidències 12)

- if (usada 14.29%, coincidències 2)

igbo igbo

- igbo (usada 100.00%, coincidències 8)

ignore ignora

- ignora (usada 86.05%, coincidències 74)

- ignorar (usada 8.14%, coincidències 7)

- ignora-ho (usada 2.33%, coincidències 2)

- ignora-la (usada 1.16%, coincidències 1)

- ignorada (usada 1.16%, coincidències 1)

- ignore (usada 1.16%, coincidències 1)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 51.85%, coincidències 14)

- ignora-les totes (usada 29.63%, coincidències 8)

- ignora'ls tots (usada 7.41%, coincidències 2)

- ignora tot (usada 3.70%, coincidències 1)

- ignorar tots (usada 3.70%, coincidències 1)

- ignora tots els espais (usada 3.70%, coincidències 1)

ignore case ignora diferències de majúscules i minúscules

- ignora diferències de majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora les majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- ignora les majúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- considera iguals majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora diferències entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora diferències majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

ignored ignorat

- ignorat (usada 88.00%, coincidències 22)

- ignorada (usada 8.00%, coincidències 2)

- s'ignora (usada 4.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 15)

im mi

- mi (usada 84.62%, coincidències 11)

- im (usada 7.69%, coincidències 1)

- xat (usada 7.69%, coincidències 1)

image imatge

- imatge (usada 99.12%, coincidències 226)

- imatge (matemàtiques) (usada 0.44%, coincidències 1)

- image (usada 0.44%, coincidències 1)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 94.12%, coincidències 16)

- fitxer de la imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 80.77%, coincidències 21)

- fitxers d'imatges (usada 11.54%, coincidències 3)

- fitxers d’imatges (usada 3.85%, coincidències 1)

- fitxers d''imatge (usada 3.85%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 70.00%, coincidències 7)

- format d'imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

- format de les imatges (usada 10.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- mapa d'imatges (usada 20.00%, coincidències 2)

- imatge sensible (usada 10.00%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

image name nom de la imatge

- nom de la imatge (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom d'imatge (usada 18.18%, coincidències 2)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- qualitat d'imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- valoració de la qualitat d'imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image settings paràmetres d'imatge

- paràmetres d'imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- paràmetres de la imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

- definit a la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres de configuració de les imatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 85.19%, coincidències 23)

- mida d'imatge (usada 11.11%, coincidències 3)

- mida de l'imatge (usada 3.70%, coincidències 1)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 22)

image url url de la imatge

- url de la imatge (usada 77.78%, coincidències 7)

- adreça url de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- adreça url (usada 11.11%, coincidències 1)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 66.67%, coincidències 18)

- visor d'imatges (usada 29.63%, coincidències 8)

- visualització d'imatges (usada 3.70%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 73)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 13)

immediate immediat

- immediat (usada 66.67%, coincidències 6)

- immediata (usada 22.22%, coincidències 2)

- immediate (usada 11.11%, coincidències 1)

immediately immediatament

- immediatament (usada 100.00%, coincidències 8)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 10)

import importa

- importa (usada 93.92%, coincidències 170)

- importar (usada 3.31%, coincidències 6)

- importació (usada 1.10%, coincidències 2)

- importeu (usada 0.55%, coincidències 1)

- importa el repositori (usada 0.55%, coincidències 1)

- import (usada 0.55%, coincidències 1)

import bookmarks importa les adreces d'interès

- importa les adreces d'interès (usada 63.64%, coincidències 7)

- importa els marcadors (usada 9.09%, coincidències 1)

- importar marcardors (usada 9.09%, coincidències 1)

- importa preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

- importa punts (usada 9.09%, coincidències 1)

import data importa les dades

- importa les dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- importar dades (usada 22.22%, coincidències 2)

- importa dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- importació de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

import failed ha fallat la importació

- ha fallat la importació (usada 60.00%, coincidències 6)

- la importació ha fallat (usada 20.00%, coincidències 2)

- ha fallat en importar (usada 20.00%, coincidències 2)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 66.67%, coincidències 6)

- importa el fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

- importació d'un fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

import from file importa d'un fitxer

- importa d'un fitxer (usada 33.33%, coincidències 6)

- importa des d'un fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

- importa des el fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

- importa des del fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importa des de fitxer (usada 11.11%, coincidències 2)

- importar des de arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- importar des de l'arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

import image importa una imatge

- importa una imatge (usada 88.89%, coincidències 8)

- importa imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

import options opcions d'importació

- opcions d'importació (usada 88.89%, coincidències 8)

- importa opcions (usada 11.11%, coincidències 1)

import settings importa configuració

- importa configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres d'importació (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa la configuració (usada 28.57%, coincidències 2)

- importa els paràmetres (usada 14.29%, coincidències 1)

import/export importa/exporta

- importa/exporta (usada 62.50%, coincidències 5)

- importació/exportació (usada 25.00%, coincidències 2)

- importació i exportació (usada 12.50%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 20)

imported importat

- importat (usada 55.56%, coincidències 5)

- importades (usada 22.22%, coincidències 2)

- importats (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha importat (usada 11.11%, coincidències 1)

importing s'està important

- s'està important (usada 72.73%, coincidències 16)

- important (usada 13.64%, coincidències 3)

- importació (usada 13.64%, coincidències 3)

in in

- in (usada 25.76%, coincidències 17)

- a (usada 22.73%, coincidències 15)

- en (usada 13.64%, coincidències 9)

- entrada (usada 10.61%, coincidències 7)

- dins (usada 10.61%, coincidències 7)

- po (usada 3.03%, coincidències 2)

- cap endins (usada 3.03%, coincidències 2)

- apropa (usada 3.03%, coincidències 2)

- a/en (usada 1.52%, coincidències 1)

- bústia d'entrada (usada 1.52%, coincidències 1)

- pertany (usada 1.52%, coincidències 1)

- a|en (usada 1.52%, coincidències 1)

- pres. (usada 1.52%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 73.33%, coincidències 22)

- en progrés (usada 16.67%, coincidències 5)

- progressant (usada 6.67%, coincidències 2)

- en procés (usada 3.33%, coincidències 1)

inaccessible inaccessible

- inaccessible (usada 55.56%, coincidències 5)

- no s'hi pot accedir (usada 33.33%, coincidències 3)

- no accessible (usada 11.11%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 91.67%, coincidències 33)

- inactiva (usada 5.56%, coincidències 2)

- desactivat (usada 2.78%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 63.64%, coincidències 14)

- bústia d'entrada (usada 13.64%, coincidències 3)

- entrada (usada 13.64%, coincidències 3)

- converses (usada 4.55%, coincidències 1)

- inbox (usada 4.55%, coincidències 1)

inch polzada

- polzada (usada 72.00%, coincidències 18)

- polzades (usada 12.00%, coincidències 3)

- polsada (usada 8.00%, coincidències 2)

- in (usada 8.00%, coincidències 2)

inches polzades

- polzades (usada 94.44%, coincidències 17)

- polsades (usada 5.56%, coincidències 1)

include inclou

- inclou (usada 68.00%, coincidències 17)

- incloure (usada 20.00%, coincidències 5)

- inclusió (usada 8.00%, coincidències 2)

- include (usada 4.00%, coincidències 1)

income ingrés

- ingrés (usada 50.00%, coincidències 5)

- ingressos (usada 30.00%, coincidències 3)

- beneficis (usada 10.00%, coincidències 1)

- guanys (usada 10.00%, coincidències 1)

incoming entrant

- entrant (usada 50.00%, coincidències 6)

- entrada (usada 33.33%, coincidències 4)

- béns consumits (usada 8.33%, coincidències 1)

- rebuda (usada 8.33%, coincidències 1)

incoming call trucada entrant

- trucada entrant (usada 72.73%, coincidències 8)

- trucada rebuda (usada 18.18%, coincidències 2)

- telefonada rebuda (usada 9.09%, coincidències 1)

- trucada d'entrada (usada 0.00%, coincidències 0)

incomplete incomplet

- incomplet (usada 70.59%, coincidències 12)

- incomplete (incomplet) (usada 5.88%, coincidències 1)

- inclomplet (usada 5.88%, coincidències 1)

- incomplets (usada 5.88%, coincidències 1)

- incompleta (usada 5.88%, coincidències 1)

- no complet (usada 5.88%, coincidències 1)

incorrect incorrecte

- incorrecte (usada 90.91%, coincidències 10)

- incorrectes (usada 9.09%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 66.67%, coincidències 12)

- la contrasenya no és correcta (usada 22.22%, coincidències 4)

- contrasenya incorrecta. (usada 5.56%, coincidències 1)

- la contrasenya introduïda és incorrecta (usada 5.56%, coincidències 1)

increase augmenta

- augmenta (usada 43.75%, coincidències 7)

- incrementa (usada 37.50%, coincidències 6)

- més (usada 6.25%, coincidències 1)

- increment (usada 6.25%, coincidències 1)

- augment (usada 6.25%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 44.44%, coincidències 4)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 3)

- incrementa la mida del tipus de lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 83.87%, coincidències 26)

- incrementa el sagnat (usada 6.45%, coincidències 2)

- incrementa la identació (usada 3.23%, coincidències 1)

- augmentar sagnat (usada 3.23%, coincidències 1)

- incrementa indentació (usada 3.23%, coincidències 1)

increase volume augmenta el volum

- augmenta el volum (usada 44.44%, coincidències 4)

- apuja el volum (usada 22.22%, coincidències 2)

- puja el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

- incrementa el volum (usada 11.11%, coincidències 1)

- puja el volum un (usada 11.11%, coincidències 1)

increment increment

- increment (usada 80.00%, coincidències 12)

- incrementa (usada 13.33%, coincidències 2)

- ++ (usada 6.67%, coincidències 1)

indent sagnat

- sagnat (usada 69.05%, coincidències 29)

- sagna (usada 21.43%, coincidències 9)

- indent (usada 2.38%, coincidències 1)

- augmenta el sagnat (usada 2.38%, coincidències 1)

- sagnia (usada 2.38%, coincidències 1)

- sagnar (usada 2.38%, coincidències 1)

indentation sagnat

- sagnat (usada 84.62%, coincidències 11)

- indexació (usada 7.69%, coincidències 1)

- sagnia (usada 7.69%, coincidències 1)

index índex

- índex (usada 90.41%, coincidències 66)

- index (usada 5.48%, coincidències 4)

- indexar (usada 2.74%, coincidències 2)

- @'index (usada 1.37%, coincidències 1)

indexes índexs

- índexs (usada 82.61%, coincidències 19)

- índex (usada 8.70%, coincidències 2)

- indexos (usada 4.35%, coincidències 1)

- indexes (usada 4.35%, coincidències 1)

india índia

- índia (usada 100.00%, coincidències 24)

indian rupee rupia índia

- rupia índia (usada 88.89%, coincidències 8)

- rúpia índia (usada 11.11%, coincidències 1)

indicator indicador

- indicador (usada 77.78%, coincidències 7)

- indicator (usada 22.22%, coincidències 2)

individual individual

- individual (usada 50.00%, coincidències 4)

- individu (usada 37.50%, coincidències 3)

- persona (usada 12.50%, coincidències 1)

indonesia indonèsia

- indonèsia (usada 100.00%, coincidències 21)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 28)

infinity infinit

- infinit (usada 71.43%, coincidències 10)

- infinitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- ∞ (símbol infinit) (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinits (usada 7.14%, coincidències 1)

- infinita (usada 7.14%, coincidències 1)

info informació

- informació (usada 80.81%, coincidències 80)

- info (usada 17.17%, coincidències 17)

- propietats (usada 1.01%, coincidències 1)

- informació general (usada 1.01%, coincidències 1)

information informació

- informació (usada 98.13%, coincidències 105)

- informaci#243; (usada 1.87%, coincidències 2)

infrastructure infraestructura

- infraestructura (usada 90.00%, coincidències 9)

- infraestructures (usada 10.00%, coincidències 1)

inherit hereta

- hereta (usada 44.44%, coincidències 4)

- heretat (usada 33.33%, coincidències 3)

- heretar (usada 11.11%, coincidències 1)

- inherit (usada 11.11%, coincidències 1)

inherited heretat

- heretat (usada 100.00%, coincidències 8)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 10)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 43.48%, coincidències 10)

- s'està iniciant (usada 17.39%, coincidències 4)

- iniciant (usada 13.04%, coincidències 3)

- inicialització (usada 8.70%, coincidències 2)

- inicialitzant (usada 8.70%, coincidències 2)

- s''està inicialitzant (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'inicialitza (usada 4.35%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 18)

ink tinta

- tinta (usada 87.50%, coincidències 7)

- entrada manuscrita (usada 12.50%, coincidències 1)

inline en línia

- en línia (usada 38.89%, coincidències 7)

- inserit (usada 11.11%, coincidències 2)

- insereix (usada 11.11%, coincidències 2)

- inclou (usada 11.11%, coincidències 2)

- missatge original inserit (usada 5.56%, coincidències 1)

- alineat (usada 5.56%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 5.56%, coincidències 1)

- inclòs (usada 5.56%, coincidències 1)

- inclosos (usada 5.56%, coincidències 1)

input entrada

- entrada (usada 98.18%, coincidències 54)

- input (usada 1.82%, coincidències 1)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 83.33%, coincidències 10)

- perifèric d'entrada (usada 16.67%, coincidències 2)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 9)

input method mètode d'entrada

- mètode d'entrada (usada 84.62%, coincidències 11)

- mètode d'introducció (usada 7.69%, coincidències 1)

- mètode d'introducció de text (usada 7.69%, coincidències 1)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 12)

ins ins

- ins (usada 63.16%, coincidències 12)

- inser (usada 31.58%, coincidències 6)

- afegir (usada 5.26%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert insereix

- insereix (usada 96.20%, coincidències 152)

- inserció (usada 1.27%, coincidències 2)

- inserir (usada 1.27%, coincidències 2)

- insereix una cel·la (usada 0.63%, coincidències 1)

- insert (usada 0.63%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 91.67%, coincidències 11)

- insereix les cel·les (usada 8.33%, coincidències 1)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 12)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 71.43%, coincidències 10)

- inserció de fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- insereix el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserireix un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- inserció d'un fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 78.12%, coincidències 25)

- insereix imatge (usada 12.50%, coincidències 4)

- insereix la imatge (usada 6.25%, coincidències 2)

- inserir imatge (usada 3.12%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 88.89%, coincidències 8)

- inserir enllaç (usada 11.11%, coincidències 1)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 85.71%, coincidències 12)

- insereix fila (usada 14.29%, coincidències 2)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 15)

insert special character insereix un caràcter especial

- insereix un caràcter especial (usada 63.64%, coincidències 7)

- insereix el caràcter especial (usada 18.18%, coincidències 2)

- insereix un símbol (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserció d'un caràcter especial (usada 9.09%, coincidències 1)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 88.24%, coincidències 15)

- inserció d'una taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- inserir taula (usada 5.88%, coincidències 1)

insert text insereix text

- insereix text (usada 36.36%, coincidències 4)

- insereix un text (usada 36.36%, coincidències 4)

- inserció del text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserció de text (usada 9.09%, coincidències 1)

- inserir text (usada 9.09%, coincidències 1)

inset inserit

- inserit (usada 22.22%, coincidències 2)

- rebaixat (usada 11.11%, coincidències 1)

- intercalat (usada 11.11%, coincidències 1)

- inserció (usada 11.11%, coincidències 1)

- endins (usada 11.11%, coincidències 1)

- contraure (usada 11.11%, coincidències 1)

- contrau (usada 11.11%, coincidències 1)

- dins (usada 11.11%, coincidències 1)

inside dins

- dins (usada 52.94%, coincidències 9)

- interior (usada 47.06%, coincidències 8)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 92.31%, coincidències 12)

- inspect (usada 7.69%, coincidències 1)

inspect element inspecciona l'element

- inspecciona l'element (usada 100.00%, coincidències 8)

install instal·la

- instal·la (usada 86.52%, coincidències 77)

- instal·lar (usada 6.74%, coincidències 6)

- instal·lació (usada 3.37%, coincidències 3)

- instaŀla (usada 1.12%, coincidències 1)

- descarrega (usada 1.12%, coincidències 1)

- instal·la-ho ara (usada 1.12%, coincidències 1)

install updates instal·la les actualitzacions

- instal·la les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 7)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 93.33%, coincidències 14)

- instal·lació artística (usada 6.67%, coincidències 1)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 84.62%, coincidències 44)

- instal·lades (usada 5.77%, coincidències 3)

- instal·lats (usada 3.85%, coincidències 2)

- instal·lada (usada 3.85%, coincidències 2)

- s'ha instal·lat (usada 1.92%, coincidències 1)

installed packages paquets instal·lats

- paquets instal·lats (usada 77.78%, coincidències 7)

- s'han instal·lat els paquets (usada 22.22%, coincidències 2)

installed plugins connectors instal·lats

- connectors instal·lats (usada 60.00%, coincidències 6)

- complements instal·lats (usada 10.00%, coincidències 1)

- connectors instaŀlats (usada 10.00%, coincidències 1)

- extensions instal·lades (usada 10.00%, coincidències 1)

- endollats instal·lats (usada 10.00%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 76.67%, coincidències 23)

- instal·lació (usada 13.33%, coincidències 4)

- instal·lant (usada 10.00%, coincidències 3)

installing packages s'estan instal·lant els paquets

- s'estan instal·lant els paquets (usada 60.00%, coincidències 6)

- instal·lant paquets (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està instal·lant paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

- instal·lació dels paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

installing updates s'estan instal·lant les actualitzacions

- s'estan instal·lant les actualitzacions (usada 55.56%, coincidències 5)

- instal·lació de les actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 2)

- instal·lant les actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'estan instal·lant els paquets (usada 11.11%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 90.00%, coincidències 9)

- instance (usada 10.00%, coincidències 1)

instant messaging missatgeria instantània

- missatgeria instantània (usada 92.31%, coincidències 12)

- de missatgeria instantània (usada 7.69%, coincidències 1)

instant messenger missatger a l'instant

- missatger a l'instant (usada 57.14%, coincidències 8)

- missatgeria instantània (usada 35.71%, coincidències 5)

- missatger instantani (usada 7.14%, coincidències 1)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 11)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 18)

int int

- int (usada 77.78%, coincidències 7)

- enter (usada 11.11%, coincidències 1)

- ent (usada 11.11%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 86.67%, coincidències 52)

- sencer (usada 6.67%, coincidències 4)

- nombre enter (usada 5.00%, coincidències 3)

- integer (usada 1.67%, coincidències 1)

integral integral

- integral (usada 81.82%, coincidències 9)

- integració (usada 9.09%, coincidències 1)

- ∫ (símbol integral) (usada 9.09%, coincidències 1)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 15)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 10)

interactive interactiu

- interactiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- interactiva (usada 11.11%, coincidències 1)

- interactiu -iva (usada 0.00%, coincidències 0)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 56)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 10)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 12)

intermediate intermedi

- intermedi (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitjà (usada 22.22%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- regular (usada 11.11%, coincidències 1)

- intermèdia (vermella) (usada 11.11%, coincidències 1)

internal intern

- intern (usada 100.00%, coincidències 13)

internal error error intern

- error intern (usada 87.88%, coincidències 29)

- s'ha produït un error intern (usada 12.12%, coincidències 4)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 87.50%, coincidències 7)

- error del servidor intern (usada 12.50%, coincidències 1)

international internacional

- internacional (usada 100.00%, coincidències 11)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 37)

internet access accés a internet

- accés a internet (usada 100.00%, coincidències 8)

internet address adreça d'internet

- adreça d'internet (usada 100.00%, coincidències 8)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 14)

interrupt interrupció

- interrupció (usada 66.67%, coincidències 6)

- interromp (usada 33.33%, coincidències 3)

intersection intersecció

- intersecció (usada 82.35%, coincidències 14)

- entre dues dones (usada 5.88%, coincidències 1)

- intersection (usada 5.88%, coincidències 1)

- ∩ (símbol intersecció) (usada 5.88%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 33)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 32)

inuktitut inuktitut

- inuktitut (usada 100.00%, coincidències 11)

inupiaq inupiak

- inupiak (usada 50.00%, coincidències 4)

- inupiaq (usada 50.00%, coincidències 4)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 56.67%, coincidències 17)

- no vàlida (usada 16.67%, coincidències 5)

- no és vàlid (usada 13.33%, coincidències 4)

- no vàlides (usada 3.33%, coincidències 1)

- invalid (no vàlid) (usada 3.33%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 3.33%, coincidències 1)

- invàlid (usada 3.33%, coincidències 1)

invalid address adreça no vàlida

- adreça no vàlida (usada 57.14%, coincidències 4)

- l'adreça no és vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 4)

- l'argument no és vàlid (usada 30.00%, coincidències 3)

- argument incorrecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- el paràmetre no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

- l’argument passat no és vàlid (usada 10.00%, coincidències 1)

invalid date data no vàlida

- data no vàlida (usada 55.56%, coincidències 5)

- la data no és vàlida (usada 33.33%, coincidències 3)

- la data és invàlida (usada 11.11%, coincidències 1)

invalid email address adreça de correu electrònic no vàlida

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 21.43%, coincidències 3)

- adreça de correu no vàlida (usada 21.43%, coincidències 3)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 2)

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 2)

- adreça de correu vàlida (usada 7.14%, coincidències 1)

- correu electrònic no vàlid (usada 7.14%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic invàlida (usada 7.14%, coincidències 1)

- l'adreça de correu electrònic és incorrecte. (usada 7.14%, coincidències 1)

invalid file fitxer no vàlid

- fitxer no vàlid (usada 77.78%, coincidències 7)

- el fitxer no és vàlid (usada 11.11%, coincidències 1)

- aquest arxiu no és vàlid (usada 11.11%, coincidències 1)

invalid input entrada no vàlida

- entrada no vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- l'entrada no és vàlida (usada 31.25%, coincidències 5)

- entrada invàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- l’entrada no és vàlida (usada 12.50%, coincidències 2)

- l'entrada és invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 69.23%, coincidències 9)

- nom no vàlid (usada 23.08%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid password contrasenya no vàlida

- contrasenya no vàlida (usada 61.54%, coincidències 8)

- la contrasenya no és vàlida (usada 15.38%, coincidències 2)

- paraula de pas incorrecta (usada 7.69%, coincidències 1)

- la contrasenya no és correcta (usada 7.69%, coincidències 1)

- contrasenya incorrecta (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid regular expression expressió regular no vàlida

- expressió regular no vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

- l'expressió regular no és vàlida (usada 28.57%, coincidències 2)

- l’expressió regular no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

- l'expressió regular és invàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 37.50%, coincidències 3)

- signatura no vàlida (usada 37.50%, coincidències 3)

- signatura invàlida (usada 25.00%, coincidències 2)

invalid url la url no és vàlida

- la url no és vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- url no vàlid (usada 31.25%, coincidències 5)

- l'url no és vàlid (usada 12.50%, coincidències 2)

- adreça incorrecta (usada 6.25%, coincidències 1)

- url incorrecte (usada 6.25%, coincidències 1)

- adreça invàlida (usada 6.25%, coincidències 1)

invalid username nom d'usuari no vàlid

- nom d'usuari no vàlid (usada 42.86%, coincidències 3)

- el nom d'usuari no és vàlid (usada 28.57%, coincidències 2)

- nom d'usuari no vàlid. (usada 14.29%, coincidències 1)

- el nom de l'usuari no és vàlid (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid value valor no vàlid

- valor no vàlid (usada 50.00%, coincidències 5)

- el valor no és vàlid (usada 30.00%, coincidències 3)

- valor invàlid (usada 20.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 86.05%, coincidències 37)

- invertir (usada 6.98%, coincidències 3)

- inversió (usada 2.33%, coincidències 1)

- inversió del valor (usada 2.33%, coincidències 1)

- invertida (usada 2.33%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 90.00%, coincidències 9)

- invertir colors (usada 10.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 92.86%, coincidències 39)

- invertir selecció (usada 2.38%, coincidències 1)

- inverteix selecció (usada 2.38%, coincidències 1)

- invertir la selecció (usada 2.38%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 60.00%, coincidències 6)

- invers (usada 10.00%, coincidències 1)

- inverted (usada 10.00%, coincidències 1)

- capgirada (usada 10.00%, coincidències 1)

- inverteix (usada 10.00%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 22)

invitation invitació

- invitació (usada 85.71%, coincidències 6)

- invitation (usada 14.29%, coincidències 1)

invite convida

- convida (usada 66.67%, coincidències 12)

- invita (usada 16.67%, coincidències 3)

- invite (usada 5.56%, coincidències 1)

- convidar (usada 5.56%, coincidències 1)

- convida'ls (usada 5.56%, coincidències 1)

invoice factura

- factura (usada 100.00%, coincidències 11)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 21)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 64)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 13)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 11)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 13)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 11)

iran iran

- iran (usada 100.00%, coincidències 18)

iraq iraq

- iraq (usada 100.00%, coincidències 20)

irc irc

- irc (usada 100.00%, coincidències 13)

ireland irlanda

- irlanda (usada 94.74%, coincidències 18)

- illa d'irlanda (usada 5.26%, coincidències 1)

irish irlandès

- irlandès (usada 83.33%, coincidències 20)

- irlandès; gaèlic irlandès (usada 8.33%, coincidències 2)

- irish (usada 4.17%, coincidències 1)

- gaèlic irlandès (usada 4.17%, coincidències 1)

is és

- és (usada 84.21%, coincidències 16)

- is (usada 15.79%, coincidències 3)

is empty està buit

- està buit (usada 44.44%, coincidències 4)

- és buit (usada 33.33%, coincidències 3)

- is empty (usada 11.11%, coincidències 1)

- és buida (usada 11.11%, coincidències 1)

is equal to és igual a

- és igual a (usada 55.56%, coincidències 5)

- és igual que (usada 33.33%, coincidències 3)

- equival a (usada 11.11%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 50.00%, coincidències 6)

- és major que (usada 33.33%, coincidències 4)

- és superior a (usada 16.67%, coincidències 2)

is less than és menor que

- és menor que (usada 61.54%, coincidències 8)

- és inferior a (usada 15.38%, coincidències 2)

- és més petita que (usada 7.69%, coincidències 1)

- és més petit que (usada 7.69%, coincidències 1)

- is less than (usada 7.69%, coincidències 1)

is not no és

- no és (usada 92.31%, coincidències 12)

- is not (usada 7.69%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 13)

island illa

- illa (usada 80.00%, coincidències 8)

- arxipèlag de les bahames (usada 10.00%, coincidències 1)

- islàndia (usada 10.00%, coincidències 1)

isle of man illa de man

- illa de man (usada 92.31%, coincidències 12)

- illa de l'home (usada 7.69%, coincidències 1)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 15)

israel israel

- israel (usada 100.00%, coincidències 18)

issue emissió

- emissió (usada 50.00%, coincidències 6)

- tema (usada 16.67%, coincidències 2)

- problema (usada 8.33%, coincidències 1)

- característica (usada 8.33%, coincidències 1)

- número (usada 8.33%, coincidències 1)

- edició (usada 8.33%, coincidències 1)

issued by emès per

- emès per (usada 84.62%, coincidències 11)

- emès de (usada 15.38%, coincidències 2)

issued to emès per a

- emès per a (usada 60.00%, coincidències 6)

- emès a (usada 30.00%, coincidències 3)

- emès a nom de (usada 10.00%, coincidències 1)

issuer emissor

- emissor (usada 92.31%, coincidències 12)

- issuer (usada 7.69%, coincidències 1)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 38)

italic cursiva

- cursiva (usada 88.89%, coincidències 64)

- itàlica (usada 6.94%, coincidències 5)

- itàlic (usada 1.39%, coincidències 1)

- cursiva|itàlica (usada 1.39%, coincidències 1)

- itallica (usada 1.39%, coincidències 1)

italic text text en cursiva

- text en cursiva (usada 87.50%, coincidències 7)

- text itàlic (usada 12.50%, coincidències 1)

italy itàlia

- itàlia (usada 96.00%, coincidències 24)

- italy (usada 4.00%, coincidències 1)

item element

- element (usada 64.10%, coincidències 25)

- ítem (usada 28.21%, coincidències 11)

- item (usada 5.13%, coincidències 2)

- objecte (usada 2.56%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.33%, coincidències 45)

- ítems (usada 9.26%, coincidències 5)

- items (usada 3.70%, coincidències 2)

- articles (usada 1.85%, coincidències 1)

- objectes (usada 1.85%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 13)

jack jack

- jack (usada 45.45%, coincidències 5)

- valet (usada 18.18%, coincidències 2)

- jordi (usada 18.18%, coincidències 2)

- gat (usada 9.09%, coincidències 1)

- jota (usada 9.09%, coincidències 1)

jamaica jamaica

- jamaica (usada 100.00%, coincidències 21)

jan gen

- gen (usada 50.00%, coincidències 19)

- gen. (usada 47.37%, coincidències 18)

- jan (usada 2.63%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 90.91%, coincidències 40)

- de gener (usada 6.82%, coincidències 3)

- january (usada 2.27%, coincidències 1)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 29)

japanese japonès

- japonès (usada 95.00%, coincidències 57)

- japanese (usada 3.33%, coincidències 2)

- japonés (usada 1.67%, coincidències 1)

japanese yen ien japonès

- ien japonès (usada 77.78%, coincidències 7)

- ien (usada 22.22%, coincidències 2)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 12)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 17)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 19)

jersey jersey

- jersey (usada 100.00%, coincidències 13)

job tasca

- tasca (usada 43.75%, coincidències 7)

- treball (usada 37.50%, coincidències 6)

- feina (usada 12.50%, coincidències 2)

- ocupació (usada 6.25%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 37.50%, coincidències 3)

- títul del treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- lloc de treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 12.50%, coincidències 1)

- títol del treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- títol de la feina (usada 12.50%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 57.14%, coincidències 8)

- tasques (usada 35.71%, coincidències 5)

- llocs de treball (usada 7.14%, coincidències 1)

join uneix

- uneix (usada 27.27%, coincidències 9)

- entra (usada 12.12%, coincidències 4)

- uneix-m'hi (usada 9.09%, coincidències 3)

- uneix-te (usada 6.06%, coincidències 2)

- unir-se (usada 6.06%, coincidències 2)

- alta (usada 6.06%, coincidències 2)

- inscriu-me (usada 6.06%, coincidències 2)

- inici de sessió (usada 3.03%, coincidències 1)

- junta (usada 3.03%, coincidències 1)

- accedeix (usada 3.03%, coincidències 1)

- unió (usada 3.03%, coincidències 1)

- connectar-se (usada 3.03%, coincidències 1)

- uniu-vos (usada 3.03%, coincidències 1)

- afegeix-m'hi (usada 3.03%, coincidències 1)

- subscriu-me (usada 3.03%, coincidències 1)

- accés (usada 3.03%, coincidències 1)

join group uneix-te al grup

- uneix-te al grup (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix-m'hi (usada 25.00%, coincidències 2)

- uneix al grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- unir-se a un grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- uniu-vos al grup (usada 12.50%, coincidències 1)

join style estil d'unió

- estil d'unió (usada 88.24%, coincidències 15)

- estil de la unió (usada 11.76%, coincidències 2)

jordan jordània

- jordània (usada 86.96%, coincidències 20)

- jordan (usada 13.04%, coincidències 3)

journal diari

- diari (usada 55.17%, coincidències 16)

- revista (usada 20.69%, coincidències 6)

- journal (usada 6.90%, coincidències 2)

- registre de transaccions (usada 6.90%, coincidències 2)

- històric (usada 3.45%, coincidències 1)

- dietari (usada 3.45%, coincidències 1)

- entrada de diari (usada 3.45%, coincidències 1)

joystick palanca de control

- palanca de control (usada 75.00%, coincidències 9)

- joystick (usada 16.67%, coincidències 2)

- palanca de jocs (usada 8.33%, coincidències 1)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 16)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 12)

jpeg quality qualitat jpeg

- qualitat jpeg (usada 88.89%, coincidències 8)

- qualitat de jpeg (usada 11.11%, coincidències 1)

jul jul

- jul (usada 51.43%, coincidències 18)

- jul. (usada 48.57%, coincidències 17)

july juliol

- juliol (usada 90.70%, coincidències 39)

- de juliol (usada 6.98%, coincidències 3)

- jul. (usada 2.33%, coincidències 1)

jump salta

- salta (usada 53.85%, coincidències 7)

- salt (usada 38.46%, coincidències 5)

- jump (usada 7.69%, coincidències 1)

jump to salta a

- salta a (usada 46.67%, coincidències 7)

- vés a (usada 26.67%, coincidències 4)

- saltar a (usada 20.00%, coincidències 3)

- anar a (usada 6.67%, coincidències 1)

jun juny

- juny (usada 51.43%, coincidències 18)

- jun (usada 48.57%, coincidències 17)

june juny

- juny (usada 90.48%, coincidències 38)

- de juny (usada 7.14%, coincidències 3)

- jun. (usada 2.38%, coincidències 1)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 71.43%, coincidències 10)

- brossa (usada 21.43%, coincidències 3)

- junc (usada 7.14%, coincidències 1)

jupiter júpiter

- júpiter (usada 90.00%, coincidències 9)

- jupiter (usada 10.00%, coincidències 1)

just now ara mateix

- ara mateix (usada 85.71%, coincidències 12)

- fa un moment (usada 7.14%, coincidències 1)

- ara (usada 7.14%, coincidències 1)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 9)

justified justificat

- justificat (usada 46.15%, coincidències 6)

- justificada (usada 46.15%, coincidències 6)

- justified (usada 7.69%, coincidències 1)

justify justifica

- justifica (usada 72.41%, coincidències 21)

- justificada (usada 10.34%, coincidències 3)

- justificat (usada 10.34%, coincidències 3)

- justificar (usada 6.90%, coincidències 2)

kannada kanarès

- kanarès (usada 66.67%, coincidències 18)

- kannada (usada 14.81%, coincidències 4)

- kannarès (usada 7.41%, coincidències 2)

- kanara (usada 3.70%, coincidències 1)

- kannada (kanarès?) (usada 3.70%, coincidències 1)

- kanarès; kannada (usada 3.70%, coincidències 1)

kanuri kanuri

- kanuri (usada 100.00%, coincidències 7)

kappa kappa

- kappa (usada 77.78%, coincidències 7)

- κ (kappa minúscula) (usada 11.11%, coincidències 1)

- κ (kappa majúscula) (usada 11.11%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 76.92%, coincidències 10)

- kashmiri (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixmirí (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixmirià (usada 7.69%, coincidències 1)

kashubian caixubi

- caixubi (usada 90.00%, coincidències 9)

- kashubian (usada 10.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 13)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 95.00%, coincidències 19)

- casac (usada 5.00%, coincidències 1)

kazakhstan kazakhstan

- kazakhstan (usada 100.00%, coincidències 17)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 45)

kb/s kb/s

- kb/s (usada 100.00%, coincidències 11)

keep mantén

- mantén (usada 36.67%, coincidències 11)

- manté (usada 30.00%, coincidències 9)

- conserva (usada 10.00%, coincidències 3)

- conserva'l (usada 3.33%, coincidències 1)

- conserva-ho (usada 3.33%, coincidències 1)

- mantingues (usada 3.33%, coincidències 1)

- mantenir (usada 3.33%, coincidències 1)

- donjon (usada 3.33%, coincidències 1)

- reteniment (usada 3.33%, coincidències 1)

- torre (usada 3.33%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 68.75%, coincidències 11)

- conserva la relació d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- conserva la proporció (usada 6.25%, coincidències 1)

- manteniment de la relació d'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 6.25%, coincidències 1)

kenya kenya

- kenya (usada 94.12%, coincidències 16)

- kenia (usada 5.88%, coincidències 1)

kernel nucli

- nucli (usada 66.67%, coincidències 8)

- kernel (usada 25.00%, coincidències 3)

- nucli del sistema operatiu (usada 8.33%, coincidències 1)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 83.33%, coincidències 10)

- separació entre lletres (usada 8.33%, coincidències 1)

- cran (usada 8.33%, coincidències 1)

key clau

- clau (usada 82.05%, coincidències 64)

- tecla (usada 11.54%, coincidències 9)

- lletra (usada 1.28%, coincidències 1)

- negre (usada 1.28%, coincidències 1)

- codi (usada 1.28%, coincidències 1)

- tecles (usada 1.28%, coincidències 1)

- armadura (usada 1.28%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 28.57%, coincidències 4)

- associacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculació de les tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 2)

- vinculacions de tecla (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions de les tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculació de tecles (usada 7.14%, coincidències 1)

- dreceres de teclat (usada 7.14%, coincidències 1)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 60.00%, coincidències 9)

- identificador de la clau (usada 26.67%, coincidències 4)

- identitat de la clau (usada 6.67%, coincidències 1)

- identificador de clau (usada 6.67%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 12)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 49)

keyboard layout disposició del teclat

- disposició del teclat (usada 64.52%, coincidències 20)

- disposició de teclat (usada 19.35%, coincidències 6)

- format del teclat (usada 6.45%, coincidències 2)

- mapes de teclats (usada 3.23%, coincidències 1)

- distribució del teclat (usada 3.23%, coincidències 1)

- configuració del teclat (usada 3.23%, coincidències 1)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 64.29%, coincidències 9)

- model de teclat (usada 35.71%, coincidències 5)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 61.54%, coincidències 8)

- drecera del teclat (usada 23.08%, coincidències 3)

- tecla de drecera (usada 15.38%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 86.67%, coincidències 39)

- tecles de drecera (usada 6.67%, coincidències 3)

- dreceres del teclat (usada 4.44%, coincidències 2)

- drecera de teclat (usada 2.22%, coincidències 1)

keys tecles

- tecles (usada 58.62%, coincidències 17)

- claus (usada 24.14%, coincidències 7)

- llegenda (usada 6.90%, coincidències 2)

- keys (usada 6.90%, coincidències 2)

- armadures (usada 3.45%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 91.18%, coincidències 31)

- paraulaclau (usada 2.94%, coincidències 1)

- teclat (usada 2.94%, coincidències 1)

- keyword (usada 2.94%, coincidències 1)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 96.92%, coincidències 63)

- metaparaules clau (usada 1.54%, coincidències 1)

- claus (usada 1.54%, coincidències 1)

kg kg

- kg (usada 100.00%, coincidències 13)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 26)

kib kib

- kib (usada 88.89%, coincidències 16)

- kb (usada 11.11%, coincidències 2)

kikuyu kikuiu

- kikuiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- kikuyu (usada 37.50%, coincidències 3)

- kikuyus (usada 12.50%, coincidències 1)

kill mata

- mata (usada 56.25%, coincidències 9)

- finalitza (usada 18.75%, coincidències 3)

- kill (usada 12.50%, coincidències 2)

- acaba (usada 6.25%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 6.25%, coincidències 1)

kilometers quilòmetres

- quilòmetres (usada 90.91%, coincidències 10)

- quilometres (usada 9.09%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 57.14%, coincidències 8)

- classe (usada 35.71%, coincidències 5)

- kind (usada 7.14%, coincidències 1)

kinyarwanda kinyarwanda

- kinyarwanda (usada 64.29%, coincidències 9)

- ruandès (usada 21.43%, coincidències 3)

- kinyarwanda; ruandès (usada 7.14%, coincidències 1)

- ruanda (usada 7.14%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 9)

kiribati kiribati

- kiribati (usada 100.00%, coincidències 13)

kiss petó

- petó (usada 81.82%, coincidències 9)

- principi kiss (usada 9.09%, coincidències 1)

- kiss (usada 9.09%, coincidències 1)

km km

- km (usada 100.00%, coincidències 17)

km/h km/h

- km/h (usada 100.00%, coincidències 9)

knowledge base base de coneixement

- base de coneixement (usada 50.00%, coincidències 4)

- knowledge base (usada 25.00%, coincidències 2)

- base de coneixements (usada 12.50%, coincidències 1)

- base de dades de coneixement (usada 12.50%, coincidències 1)

komi komi

- komi (usada 81.82%, coincidències 9)

- república de komi (usada 9.09%, coincidències 1)

- ziriè (usada 9.09%, coincidències 1)

konkani konkani

- konkani (usada 100.00%, coincidències 9)

konqueror konqueror

- konqueror (usada 64.29%, coincidències 9)

- konqueridor (usada 35.71%, coincidències 5)

korean coreà

- coreà (usada 94.55%, coincidències 52)

- coreana (usada 3.64%, coincidències 2)

- korean (usada 1.82%, coincidències 1)

krita krita

- krita (usada 100.00%, coincidències 23)

kurdish kurd

- kurd (usada 94.74%, coincidències 18)

- kurd (usada 5.26%, coincidències 1)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 22)

kyrgyzstan kirguizistan

- kirguizistan (usada 100.00%, coincidències 17)

lab lab

- lab (usada 100.00%, coincidències 8)

label etiqueta

- etiqueta (usada 95.00%, coincidències 152)

- label (usada 1.25%, coincidències 2)

- nom (usada 1.25%, coincidències 2)

- etiquetar (usada 1.25%, coincidències 2)

- nom de l'alarma (usada 0.62%, coincidències 1)

- etiquetes (usada 0.62%, coincidències 1)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 86.27%, coincidències 44)

- etiqueta (usada 7.84%, coincidències 4)

- rètols (usada 3.92%, coincidències 2)

- crèdits (usada 1.96%, coincidències 1)

lambda lambda

- lambda (usada 83.33%, coincidències 10)

- λ (lambda minúscula) (usada 8.33%, coincidències 1)

- λ (lambda majúscula) (usada 8.33%, coincidències 1)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 50.00%, coincidències 34)

- apaïsat (usada 35.29%, coincidències 24)

- apaïsada (usada 7.35%, coincidències 5)

- paisatge (usada 5.88%, coincidències 4)

- apaisat (usada 1.47%, coincidències 1)

language idioma

- idioma (usada 61.03%, coincidències 130)

- llengua (usada 33.80%, coincidències 72)

- llenguatge (usada 2.82%, coincidències 6)

- language (usada 1.88%, coincidències 4)

- llenguatges (usada 0.47%, coincidències 1)

language code codi de l'idioma

- codi de l'idioma (usada 54.55%, coincidències 6)

- codi de llengua (usada 18.18%, coincidències 2)

- codi idioma (usada 9.09%, coincidències 1)

- codi de la llengua (usada 9.09%, coincidències 1)

- codi de l’idioma (usada 9.09%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 42.11%, coincidències 8)

- paràmetres d'idioma (usada 15.79%, coincidències 3)

- ajusts de l'idioma (usada 15.79%, coincidències 3)

- configuració de l'idioma (usada 10.53%, coincidències 2)

- configuració d'idioma (usada 5.26%, coincidències 1)

- preferències lingüístiques (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustos de l'idioma (usada 5.26%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 33.33%, coincidències 4)

-