Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 75.00%, coincidències 6)

- (copia) (usada 25.00%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 47.37%, coincidències 18)

- (predeterminat) (usada 28.95%, coincidències 11)

- (per omissió) (usada 13.16%, coincidències 5)

- (omissió) (usada 7.89%, coincidències 3)

- (predeterminada) (usada 2.63%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 94.44%, coincidències 17)

- (buida) (usada 5.56%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 88.89%, coincidències 16)

- (sense tema) (usada 11.11%, coincidències 2)

(no title) (sense nom)

- (sense nom) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (sense títol) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (cap títol) (usada 22.22%, coincidències 2)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.44%, coincidències 68)

- (sense) (usada 5.56%, coincidències 4)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 16)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (sols-lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

- (únicament lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 12)

(required) (necessari)

- (necessari) (usada 37.50%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 37.50%, coincidències 3)

- (obligatori) (usada 25.00%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.56%, coincidències 40)

- (desconeguda) (usada 2.44%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 6)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.83%, coincidències 23)

- un dia (usada 4.17%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 36)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 37)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 9)

1 second 1 segon

- 1 segon (usada 100.00%, coincidències 8)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.59%, coincidències 25)

- una setmana (usada 3.70%, coincidències 1)

- 1 setm. (usada 3.70%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 90.00%, coincidències 9)

- 1 anys (usada 10.00%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 20)

10th 10è

- 10è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 10 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 10a (usada 7.69%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 11 (usada 18.18%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

12th 12è

- 12è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 12 (usada 18.18%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 13 (usada 18.18%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 14 (usada 18.18%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 18)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

15th 15è

- 15è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 15 (usada 18.18%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 75.00%, coincidències 9)

- 16 (usada 16.67%, coincidències 2)

- semicorxera (usada 8.33%, coincidències 1)

17th 17è

- 17è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 17 (usada 18.18%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 18 (usada 18.18%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 19 (usada 18.18%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 73.33%, coincidències 11)

- 1 (usada 13.33%, coincidències 2)

- 1er (usada 6.67%, coincidències 1)

- 1a (usada 6.67%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 15)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 13)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 8)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

20th 20è

- 20è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 20 (usada 18.18%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 21 (usada 18.18%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 22 (usada 18.18%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 23 (usada 18.18%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 87.50%, coincidències 7)

- les darreres 24 hores (usada 12.50%, coincidències 1)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 14)

24th 24è

- 24è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 24 (usada 18.18%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 25 (usada 18.18%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 26 (usada 18.18%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 27 (usada 18.18%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 28 (usada 18.18%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 29 (usada 18.18%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 75.00%, coincidències 12)

- 2 (usada 12.50%, coincidències 2)

- 2on (usada 6.25%, coincidències 1)

- 2a (usada 6.25%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- tres dies (usada 14.29%, coincidències 1)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 8)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 22)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

30th 30è

- 30è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 30 (usada 18.18%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 81.82%, coincidències 9)

- 31 (usada 18.18%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 88.89%, coincidències 8)

- 32-bit (usada 11.11%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 21)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 71.43%, coincidències 10)

- 3 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 3er (usada 7.14%, coincidències 1)

- 3a (usada 7.14%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 71.43%, coincidències 10)

- 4 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 4rt (usada 7.14%, coincidències 1)

- 4a (usada 7.14%, coincidències 1)

5 min 5 min

- 5 min (usada 75.00%, coincidències 6)

- 5 minuts (usada 12.50%, coincidències 1)

- 5 mins. (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 30)

5 seconds 5 segons

- 5 segons (usada 100.00%, coincidències 9)

5th

- 5è (usada 78.57%, coincidències 11)

- 5 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 5a (usada 7.14%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 85.71%, coincidències 6)

- 64-bit (usada 14.29%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 6 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 6a (usada 7.69%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 7 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 7a (usada 7.69%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 8 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 8a (usada 7.69%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 76.92%, coincidències 10)

- 9 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 9a (usada 7.69%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.67%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [options] (usada 6.67%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 12)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 6)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 10)

a3 a3

- a3 (usada 93.33%, coincidències 14)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 6.67%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.00%, coincidències 18)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.00%, coincidències 1)

- la4 (usada 5.00%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 13)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 8)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 7)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 7)

aa aa

- aa (usada 77.78%, coincidències 7)

- aà (usada 11.11%, coincidències 1)

- tt (usada 11.11%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 6)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 72.73%, coincidències 16)

- abreviació (usada 22.73%, coincidències 5)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 80.00%, coincidències 8)

- abc (diari) (usada 10.00%, coincidències 1)

- abcç (usada 10.00%, coincidències 1)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 50.00%, coincidències 4)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 25.00%, coincidències 2)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 25.00%, coincidències 2)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 88.89%, coincidències 8)

- abkhàzia (usada 11.11%, coincidències 1)

abort interromp

- interromp (usada 31.15%, coincidències 19)

- avorta (usada 26.23%, coincidències 16)

- aborta (usada 16.39%, coincidències 10)

- cancel·la (usada 4.92%, coincidències 3)

- cancel·lar (usada 4.92%, coincidències 3)

- anul·la (usada 3.28%, coincidències 2)

- abandona (usada 3.28%, coincidències 2)

- interrompt (usada 1.64%, coincidències 1)

- interrompre (usada 1.64%, coincidències 1)

- abort (usada 1.64%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 1.64%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.64%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.64%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted avortat

- avortat (usada 28.12%, coincidències 9)

- interromput (usada 18.75%, coincidències 6)

- interrompuda (usada 15.62%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 12.50%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 12.50%, coincidències 4)

- s’ha avortat (usada 3.12%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 3.12%, coincidències 1)

- interrompre (usada 3.12%, coincidències 1)

- anul·lat (usada 3.12%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 86.96%, coincidències 20)

- avortat. cancel·lat. (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'ha interromput. (usada 4.35%, coincidències 1)

- avortat. (usada 4.35%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 35.71%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 14.29%, coincidències 2)

- avortant (usada 7.14%, coincidències 1)

- anul·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.14%, coincidències 1)

- cancel·lant (usada 7.14%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 77.00%, coincidències 154)

- sobre (usada 10.00%, coincidències 20)

- informació (usada 5.00%, coincidències 10)

- quant al (usada 3.00%, coincidències 6)

- quant al sigil (usada 1.00%, coincidències 2)

- al voltant de (usada 1.00%, coincidències 2)

- respecte a (usada 0.50%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.50%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.50%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.50%, coincidències 1)

- about (usada 0.50%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.50%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 53.85%, coincidències 7)

- quant a les qt (usada 30.77%, coincidències 4)

- quant al qt (usada 15.38%, coincidències 2)

about us nosaltres

- nosaltres (usada 28.57%, coincidències 2)

- quant a mozilla (usada 28.57%, coincidències 2)

- sobre nosaltres (usada 14.29%, coincidències 1)

- quant a kde edu (usada 14.29%, coincidències 1)

- quant a (usada 14.29%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 37.04%, coincidències 10)

- sobre (usada 18.52%, coincidències 5)

- part superior (usada 7.41%, coincidències 2)

- per sobre (usada 7.41%, coincidències 2)

- a dalt (usada 7.41%, coincidències 2)

- superior (usada 3.70%, coincidències 1)

- amunt (usada 3.70%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 3.70%, coincidències 1)

- per damunt (usada 3.70%, coincidències 1)

- quant al (usada 3.70%, coincidències 1)

- dalt (usada 3.70%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 92.31%, coincidències 12)

- valor absolut (usada 7.69%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 77.78%, coincidències 21)

- absoluta (usada 18.52%, coincidències 5)

- absolute (usada 3.70%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 68.75%, coincidències 11)

- mètrica de color absoluta (usada 18.75%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 6.25%, coincidències 1)

- colorimetria absoluta (usada 6.25%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 9)

abstract resum

- resum (usada 83.78%, coincidències 31)

- abstracte (usada 16.22%, coincidències 6)

academic acadèmic

- acadèmic (usada 100.00%, coincidències 6)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 23)

accept accepta

- accepta (usada 67.31%, coincidències 70)

- acceptar (usada 28.85%, coincidències 30)

- d'acord (usada 1.92%, coincidències 2)

- acceptada (usada 0.96%, coincidències 1)

- accepto (usada 0.96%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- acceptar-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- accepta tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 10.00%, coincidències 1)

accept changes accepta els canvis

- accepta els canvis (usada 100.00%, coincidències 14)

accepted acceptada

- acceptada (usada 44.00%, coincidències 11)

- acceptat (usada 44.00%, coincidències 11)

- invitació acceptada (usada 8.00%, coincidències 2)

- acceptades (usada 4.00%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 91.18%, coincidències 62)

- accedir (usada 5.88%, coincidències 4)

- accedeix (usada 1.47%, coincidències 1)

- access (usada 1.47%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 84.21%, coincidències 16)

- control d’accés (usada 15.79%, coincidències 3)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 56.82%, coincidències 25)

- s'ha denegat l'accés (usada 40.91%, coincidències 18)

- s'ha denegat l'accès (usada 2.27%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 66.67%, coincidències 8)

- s'ha denegat l'accés. (usada 33.33%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 91.67%, coincidències 11)

- accés concedit (usada 8.33%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 81.82%, coincidències 9)

- tecles d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

- contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

access permissions permisos d'accés

- permisos d'accés (usada 100.00%, coincidències 8)

access rights drets d’accés

- drets d’accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- drets d'accés (usada 37.50%, coincidències 3)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

- drets d''accés (usada 12.50%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- data d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- hora d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

access token testimoni d'accés

- testimoni d'accés (usada 66.67%, coincidències 4)

- token d'accés (usada 16.67%, coincidències 1)

- testimoni d''autenticació (usada 16.67%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 72.73%, coincidències 8)

- accés (usada 18.18%, coincidències 2)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.15%, coincidències 53)

- accessibility (usada 1.85%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 11)

account compte

- compte (usada 98.21%, coincidències 110)

- compte d'usuari (usada 0.89%, coincidències 1)

- comptes (usada 0.89%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- detalls (usada 14.29%, coincidències 2)

- propietats del compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- dades dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

account id id del compte

- id del compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id de compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- id. del compte (usada 22.22%, coincidències 2)

- identificador del compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account info informació del compte

- informació del compte (usada 100.00%, coincidències 7)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 66.67%, coincidències 8)

- informació de compte (usada 16.67%, coincidències 2)

- informació compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- compte (usada 8.33%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.62%, coincidències 41)

- nom de compte (usada 2.38%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 92.86%, coincidències 13)

- número compte (usada 7.14%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 31.43%, coincidències 11)

- paràmetres dels comptes (usada 25.71%, coincidències 9)

- configuració del compte (usada 20.00%, coincidències 7)

- ajusts dels comptes (usada 11.43%, coincidències 4)

- arranjament del compte (usada 5.71%, coincidències 2)

- ajustos de compte (usada 2.86%, coincidències 1)

- ajustaments del compte (usada 2.86%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 23)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- comptabilitat experta (usada 12.50%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 66)

accuracy precisió

- precisió (usada 60.00%, coincidències 9)

- exactitud (usada 26.67%, coincidències 4)

- acurat (usada 13.33%, coincidències 2)

ace as

- as (usada 71.43%, coincidències 5)

- ace (usada 28.57%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 72.73%, coincidències 8)

- reconeixements (usada 27.27%, coincidències 3)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 72.22%, coincidències 13)

- agraïments (usada 22.22%, coincidències 4)

- justificants de recepció (usada 5.56%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 85.71%, coincidències 6)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 14.29%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc cosinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.58%, coincidències 202)

- accions (usada 0.97%, coincidències 2)

- action (usada 0.97%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.48%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom d'acció (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom d’acció (usada 11.11%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 133)

activate activa

- activa (usada 84.91%, coincidències 45)

- activar (usada 15.09%, coincidències 8)

activated activat

- activat (usada 62.50%, coincidències 10)

- activada (usada 18.75%, coincidències 3)

- habilitat (usada 12.50%, coincidències 2)

- actiu (usada 6.25%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 57.14%, coincidències 4)

- activant (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'activa (usada 14.29%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 22)

active actiu

- actiu (usada 78.62%, coincidències 114)

- activa (usada 13.79%, coincidències 20)

- activat (usada 7.59%, coincidències 11)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active plugins plugins actius

- plugins actius (usada 33.33%, coincidències 2)

- connectors habilitats (usada 16.67%, coincidències 1)

- extensions actives (usada 16.67%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 16.67%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 16.67%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 75.00%, coincidències 6)

- persones usuàries actives (usada 25.00%, coincidències 2)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 25)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 67)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 7)

actor actor

- actor (usada 92.31%, coincidències 12)

- actor (mitologia) (usada 7.69%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 64.29%, coincidències 9)

- actual (usada 28.57%, coincidències 4)

- reial (usada 7.14%, coincidències 1)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 31)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 62.50%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 37.50%, coincidències 3)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 12)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptable

- adaptable (usada 57.14%, coincidències 4)

- adaptatiu (usada 28.57%, coincidències 2)

- automàtic (usada 14.29%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 80.11%, coincidències 443)

- afegir (usada 15.73%, coincidències 87)

- afegeix-ho (usada 1.63%, coincidències 9)

- sumar (usada 1.27%, coincidències 7)

- addició (usada 0.36%, coincidències 2)

- additiu (usada 0.18%, coincidències 1)

- add (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.18%, coincidències 1)

- sum (usada 0.18%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix/suprimeix (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir/eliminar (usada 9.09%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegir un comentari (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està afegint un comentari (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 7.69%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 54.29%, coincidències 19)

- afegir compte (usada 20.00%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 17.14%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 5.71%, coincidències 2)

- crea un compte (usada 2.86%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 70.00%, coincidències 7)

- addició d’acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir acció (usada 10.00%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix-los tots (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegir-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 7.69%, coincidències 1)

add an account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

- addició d'un compte (usada 14.29%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 47.37%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 26.32%, coincidències 5)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegir arxiu adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- addició d’adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.26%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 60.00%, coincidències 9)

- addició d’adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix alguns adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 6.67%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix atribut (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix un nou atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 48.00%, coincidències 24)

- afegir marcador (usada 12.00%, coincidències 6)

- afegir un marcador (usada 8.00%, coincidències 4)

- afegeix el marcador (usada 6.00%, coincidències 3)

- afegeix preferit (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix punt (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix un punt d'interès (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix un marcador (usada 2.00%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegir categoria (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- agregar categoria (usada 6.25%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir columna (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix columna(es) (usada 14.29%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 82.35%, coincidències 28)

- afegeix comentari (usada 8.82%, coincidències 3)

- afegir comentari (usada 5.88%, coincidències 2)

- afegir un comentari (usada 2.94%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix condició (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir una condició (usada 12.50%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix el contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 67.86%, coincidències 19)

- afegir un contacte (usada 14.29%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 3.57%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 56.52%, coincidències 13)

- afegeix un dispositiu (usada 39.13%, coincidències 9)

- afegir dispositiu (usada 4.35%, coincidències 1)

add directory afegeix un directori

- afegeix un directori (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegeix directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegir carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix l'efecte (usada 28.57%, coincidències 2)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir entrada (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix entrada (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegir registre (usada 5.26%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add extension afegeix una extensió

- afegeix una extensió (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir extensió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix extensió (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix l'extensió (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegir un camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix camp (usada 4.55%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 40.91%, coincidències 9)

- afegeix fitxer (usada 18.18%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 9.09%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix un arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 69.05%, coincidències 29)

- afegeix els fitxers (usada 23.81%, coincidències 10)

- afegir arxius (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 2.38%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir un filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 76.67%, coincidències 23)

- afegeix la carpeta (usada 10.00%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 6.67%, coincidències 2)

- afegeix carpeta (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix una capeta (usada 3.33%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 75.00%, coincidències 30)

- afegeix grup (usada 20.00%, coincidències 8)

- afegir grup (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegir un grup (usada 2.50%, coincidències 1)

add host afegeix amfitrió

- afegeix amfitrió (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un amfitrió (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una màquina (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegeix imatge (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir imatge (usada 6.67%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix vídeo (usada 11.11%, coincidències 1)

- imatges i icones (usada 11.11%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 62.96%, coincidències 17)

- afegir ítem (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegeix element (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegeix objecte (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegeix l'element (usada 3.70%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegir items (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir els articles (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir elements (usada 12.50%, coincidències 1)

add language afegir idioma

- afegir idioma (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegeix una llengua (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegeix un idioma (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir un idioma (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 6.67%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix capa (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.14%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 96.30%, coincidències 26)

- afegir plantilla (usada 3.70%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 47.37%, coincidències 9)

- afegir un enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegiment d’un enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- addició d’enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 5.26%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix un lloc (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix l'emplaçament (usada 11.11%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegir membre (usada 16.67%, coincidències 2)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegiu-hi membres (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 44.74%, coincidències 17)

- afegeix un nou (usada 10.53%, coincidències 4)

- afegeix nou (usada 10.53%, coincidències 4)

- afegir nou (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegeix una nova (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegir (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 2.63%, coincidències 1)

add new group afegeix un nou grup

- afegeix un nou grup (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix nou grup (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegir un grup nou (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix un grup nou (usada 16.67%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un criteri nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix una nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix un etiqueta nova (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 45.83%, coincidències 11)

- afegir nota (usada 20.83%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 16.67%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 12.50%, coincidències 3)

- addició de nota (usada 4.17%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix opció (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegir opció (usada 12.50%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

add people afegir persones

- afegir persones (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix persones (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix-hi persones (usada 10.00%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix punt (usada 10.00%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegir impressora (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegeix impressora (usada 7.69%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 68.18%, coincidències 15)

- afegeix perfil (usada 18.18%, coincidències 4)

- afegir un perfil (usada 13.64%, coincidències 3)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix propietat (usada 22.22%, coincidències 2)

- addició de propietat (usada 11.11%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix pregunta (usada 7.69%, coincidències 1)

add repository afegeix un dipòsit

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegir fila (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix fila (usada 25.00%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 72.41%, coincidències 21)

- afegir regla (usada 24.14%, coincidències 7)

- afegeix regla (usada 3.45%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix giny de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

- addició d'un motor de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

- motor de cerca nou (usada 8.33%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 22.22%, coincidències 2)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegeix etiqueta (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegeix l'etiqueta (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir etiqueta (usada 6.67%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 70.00%, coincidències 14)

- afegir etiquetes (usada 15.00%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 40.00%, coincidències 6)

- afegeix un text (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir text (usada 26.67%, coincidències 4)

add to afegir a

- afegir a (usada 46.67%, coincidències 7)

- afegeix a (usada 40.00%, coincidències 6)

- per a (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix (usada 6.67%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 51.72%, coincidències 15)

- afegeix als contactes (usada 37.93%, coincidències 11)

- afegeux als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegiu aquest usuari als vostres contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegir als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 90.00%, coincidències 18)

- afegir al diccionari (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.00%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 45.00%, coincidències 18)

- afegir a favorits (usada 15.00%, coincidències 6)

- afegir als favorits (usada 12.50%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegeix a preferits (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegeix-lo als preferits (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix als favorits (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.50%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 46.67%, coincidències 7)

- afegeix-lo a un grup (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir al grup (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir a grup (usada 6.67%, coincidències 1)

add to panel afegeix al tauler

- afegeix al tauler (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix al plafó (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix al quadre (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix-ho al tauler (usada 12.50%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 86.67%, coincidències 13)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix a la llista (usada 6.67%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir a la selecció (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix un url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 46.88%, coincidències 15)

- afegeix usuari (usada 37.50%, coincidències 12)

- afegir usuari (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegir un usuari (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix persona usuària (usada 3.12%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 14.29%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 14)

add-ons complements

- complements (usada 85.71%, coincidències 12)

- extensions (usada 7.14%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 7.14%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 65.00%, coincidències 26)

- s'ha afegit (usada 17.50%, coincidències 7)

- afegits (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegida (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegida/es (usada 2.50%, coincidències 1)

- addició (usada 2.50%, coincidències 1)

addis ababa addis abeba

- addis abeba (usada 88.89%, coincidències 8)

- addis ababa (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 59.09%, coincidències 13)

- addició (usada 27.27%, coincidències 6)

- afegeix (usada 9.09%, coincidències 2)

- sumar (usada 4.55%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 91.89%, coincidències 34)

- altres (usada 5.41%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 2.70%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 10)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 50.00%, coincidències 6)

- configuració addicional (usada 25.00%, coincidències 3)

- paràmetres addicionals. (usada 8.33%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres adicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 99.01%, coincidències 201)

- direcció (usada 0.49%, coincidències 1)

- address (usada 0.49%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 87.10%, coincidències 27)

- agenda (usada 9.68%, coincidències 3)

- llibre d'adreces (usada 3.23%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 41)

adelaide adelaide

- adelaide (usada 85.71%, coincidències 6)

- adelaida (usada 14.29%, coincidències 1)

adjust ajusta

- ajusta (usada 60.87%, coincidències 14)

- ajustar (usada 21.74%, coincidències 5)

- adequa (usada 8.70%, coincidències 2)

- ajust (usada 8.70%, coincidències 2)

adjustment ajust

- ajust (usada 45.45%, coincidències 5)

- ajustament (usada 36.36%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 9.09%, coincidències 1)

- paràmetre (usada 9.09%, coincidències 1)

adjustments configuració

- configuració (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustos (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajusts (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 47.17%, coincidències 25)

- admin (usada 24.53%, coincidències 13)

- administració (usada 22.64%, coincidències 12)

- admin. (usada 3.77%, coincidències 2)

- administra (usada 1.89%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 60.00%, coincidències 6)

- eines d'administrador (usada 10.00%, coincidències 1)

- utilitats d'administració (usada 10.00%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 10.00%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 10.00%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 37)

administrative administratiu

- administratiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- administració (usada 12.50%, coincidències 1)

- administratius (usada 12.50%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 93.55%, coincidències 29)

- administrador/a (usada 3.23%, coincidències 1)

- administradors (usada 3.23%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 8)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 10)

admins administradors

- administradors (usada 95.00%, coincidències 19)

- administració (usada 5.00%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 91.13%, coincidències 185)

- configuració avançada (usada 3.94%, coincidències 8)

- avançada (usada 2.46%, coincidències 5)

- avançades (usada 1.97%, coincidències 4)

- difícil (negra) (usada 0.49%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 80)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 36)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 43.48%, coincidències 20)

- paràmetres avançats (usada 19.57%, coincidències 9)

- arranjament avançat (usada 15.22%, coincidències 7)

- ajusts avançats (usada 13.04%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 8.70%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 90.00%, coincidències 9)

- llengua àfar (usada 10.00%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 71.43%, coincidències 10)

- afiliació modificada (usada 14.29%, coincidències 2)

- ha canviat l'afiliació (usada 7.14%, coincidències 1)

- afiliació canviada (usada 7.14%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 28)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 16)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / abidjan (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / accra (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / algèria (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algiers (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bamako (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bangui (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / banjul (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bissau (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / blantyre (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / brazzaville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bujumbura (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / casablanca (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ceuta (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / conakry (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / dakar (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / djibouti (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / douala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / freetown (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / gaborone (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / harare (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / johannesburg (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kampala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / khartoum (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kigali (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kinshasa (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lagos (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 83.33%, coincidències 5)

- africa / libreville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/lomé (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / luanda (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lubumbashi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lusaka (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / malabo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maputo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maseru (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / mbabane (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / muqdisho (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/mogadiscio (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / monròvia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nairobi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/n'djamena (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / niamey (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nouakchott (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ouagadougou (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / porto-novo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/portonovo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / windhoek (usada 16.67%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 81.32%, coincidències 74)

- després de (usada 16.48%, coincidències 15)

- posteriors (usada 1.10%, coincidències 1)

- after (usada 1.10%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 85.71%, coincidències 6)

- migdia (usada 14.29%, coincidències 1)

again un altre cop

- un altre cop (usada 50.00%, coincidències 3)

- una altra vegada (usada 33.33%, coincidències 2)

- torna (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 59.38%, coincidències 19)

- antiguitat (usada 31.25%, coincidències 10)

- temps (usada 3.12%, coincidències 1)

- age (usada 3.12%, coincidències 1)

- vella (usada 3.12%, coincidències 1)

agenda agenda

- agenda (usada 100.00%, coincidències 7)

aggregate agrega

- agrega (usada 36.36%, coincidències 4)

- agregat (usada 36.36%, coincidències 4)

- agregar (usada 9.09%, coincidències 1)

- aggregate (usada 9.09%, coincidències 1)

- àrid (usada 9.09%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 12)

ago fa

- fa (usada 44.44%, coincidències 4)

- enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- abans (usada 11.11%, coincidències 1)

- en el passat (usada 11.11%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 54.55%, coincidències 12)

- d'acord (usada 31.82%, coincidències 7)

- hi estic d'acord (usada 4.55%, coincidències 1)

- accepta (usada 4.55%, coincidències 1)

- confirma (usada 4.55%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

air aire

- aire (usada 85.71%, coincidències 6)

- vol (usada 14.29%, coincidències 1)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 8)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 75.00%, coincidències 15)

- mode d'avió (usada 25.00%, coincidències 5)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 9)

akan àkan

- àkan (usada 80.00%, coincidències 8)

- akan (usada 20.00%, coincidències 2)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 7)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 20)

alarm clock despertador

- despertador (usada 44.44%, coincidències 4)

- alarma (usada 22.22%, coincidències 2)

- alarma de rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

- rellotge d'alarma (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 90.00%, coincidències 9)

- olvido gara jova (usada 10.00%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 95.83%, coincidències 23)

- albania (usada 4.17%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 96.55%, coincidències 28)

- albania (usada 3.45%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 98.70%, coincidències 76)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.30%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 92.00%, coincidències 23)

- artista de l’àlbum (usada 4.00%, coincidències 1)

- artista d'àlbum (usada 4.00%, coincidències 1)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 72.73%, coincidències 8)

- nom de l’àlbum (usada 27.27%, coincidències 3)

albums àlbums

- àlbums (usada 96.67%, coincidències 29)

- albums (usada 3.33%, coincidències 1)

alert avís

- avís (usada 73.50%, coincidències 86)

- alerta (usada 22.22%, coincidències 26)

- alert (usada 1.71%, coincidències 2)

- atenció (usada 0.85%, coincidències 1)

- avisar (usada 0.85%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 0.85%, coincidències 1)

alert volume volum d'alerta

- volum d'alerta (usada 57.14%, coincidències 4)

- volum de l’avís (usada 42.86%, coincidències 3)

alerts avisos

- avisos (usada 55.56%, coincidències 5)

- alertes (usada 33.33%, coincidències 3)

- alerts (usada 11.11%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 30)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 11)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 80.00%, coincidències 28)

- algoritme (usada 20.00%, coincidències 7)

alias àlies

- àlies (usada 96.83%, coincidències 61)

- alias (usada 1.59%, coincidències 1)

- àlias (usada 1.59%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 88.24%, coincidències 15)

- editor d'àlies (usada 5.88%, coincidències 1)

- pseudònims (usada 5.88%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 51.61%, coincidències 16)

- alineació (usada 19.35%, coincidències 6)

- alinear (usada 19.35%, coincidències 6)

- aliniació (usada 3.23%, coincidències 1)

- orientació (usada 3.23%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.23%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a la part inferior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea abaix (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea al capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinear per baix (usada 9.09%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 9.09%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 52.38%, coincidències 11)

- centrar (usada 14.29%, coincidències 3)

- alineació al centre (usada 9.52%, coincidències 2)

- alinear al centre (usada 9.52%, coincidències 2)

- centra (usada 4.76%, coincidències 1)

- centrat (usada 4.76%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 4.76%, coincidències 1)

align left alinear a l’esquerra

- alinear a l’esquerra (usada 61.96%, coincidències 57)

- alinea a l'esquerra (usada 29.35%, coincidències 27)

- alineació a l'esquerra (usada 3.26%, coincidències 3)

- alineació a l’esquerra (usada 2.17%, coincidències 2)

- aliniat a l'esquerra (usada 1.09%, coincidències 1)

- alineació esquerra (usada 1.09%, coincidències 1)

- alinea a esquerre (usada 1.09%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 60.64%, coincidències 57)

- alinea a la dreta (usada 30.85%, coincidències 29)

- alineació a la dreta (usada 5.32%, coincidències 5)

- aliniat a la dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

- alineació dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

- alinea a dreta (usada 1.06%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a la part superior (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 18.18%, coincidències 2)

- alinea al capdavall (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinear per dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.41%, coincidències 104)

- alineament (usada 1.83%, coincidències 2)

- aliniament (usada 0.92%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.92%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.92%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 52.17%, coincidències 180)

- tots (usada 33.91%, coincidències 117)

- totes (usada 11.59%, coincidències 40)

- tota (usada 0.58%, coincidències 2)

- total (usada 0.29%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.29%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.29%, coincidències 1)

- tots els ítems (usada 0.29%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.29%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.29%, coincidències 1)

all accounts tots els comptes

- tots els comptes (usada 88.89%, coincidències 8)

- comptes de correu (usada 11.11%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 16)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 18)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 83.33%, coincidències 10)

- contactes (tots) (usada 16.67%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 19)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 63.64%, coincidències 7)

- tot el dia (usada 18.18%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 18.18%, coincidències 2)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 8)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 76.92%, coincidències 10)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.47%, coincidències 82)

- tots els arxius (usada 2.35%, coincidències 2)

- afegeix fitxers (usada 1.18%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 17)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.00%, coincidències 19)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.00%, coincidències 1)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 6)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 9)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 55.56%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 44.44%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 64.71%, coincidències 11)

- tots els idiomes (usada 17.65%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 11.76%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 5.88%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 11)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 30)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 11)

all settings tots els paràmetres

- tots els paràmetres (usada 28.57%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 28.57%, coincidències 2)

- totes les opcions (usada 14.29%, coincidències 1)

- tots els ajustaments (usada 14.29%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 14.29%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 15)

all time sempre

- sempre (usada 70.00%, coincidències 7)

- de sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

- tot el temps (usada 10.00%, coincidències 1)

- històrics (usada 10.00%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 9)

all updates totes les actualitzacions

- totes les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 11)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 96.15%, coincidències 25)

- totes les persones usuàries (usada 3.85%, coincidències 1)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 9)

allow permet

- permet (usada 62.86%, coincidències 66)

- permetre (usada 35.24%, coincidències 37)

- permès (usada 0.95%, coincidències 1)

- permet-ho (usada 0.95%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 52.94%, coincidències 9)

- permeses (usada 17.65%, coincidències 3)

- permesa (usada 5.88%, coincidències 1)

- permesos (usada 5.88%, coincidències 1)

- amb permís (usada 5.88%, coincidències 1)

- es permet (usada 5.88%, coincidències 1)

- permés (usada 5.88%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 88.57%, coincidències 62)

- alpha (usada 10.00%, coincidències 7)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.43%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 9)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 87.50%, coincidències 7)

- abecedari (usada 12.50%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 57.14%, coincidències 4)

- formes de presentació alfabètiques (usada 42.86%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 71.43%, coincidències 5)

- alfabèticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- alfabètics (usada 14.29%, coincidències 1)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 90.91%, coincidències 20)

- ja es troba en marxa (usada 4.55%, coincidències 1)

- encara s'està executant (usada 4.55%, coincidències 1)

alsa alsa

- alsa (usada 100.00%, coincidències 7)

alt alt

- alt (usada 94.29%, coincidències 33)

- la tecla alt (usada 2.86%, coincidències 1)

- tecla alternativa dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 63.64%, coincidències 7)

- text alt (usada 27.27%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 38.46%, coincidències 5)

- alta+a (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+t (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+p (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+d (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt+t (usada 28.57%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.14%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.00%, coincidències 18)

- alt+g (usada 10.00%, coincidències 2)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternativa

- alternativa (usada 36.36%, coincidències 4)

- alternatiu (usada 27.27%, coincidències 3)

- alterna (usada 18.18%, coincidències 2)

- alternar (usada 9.09%, coincidències 1)

- alternat (usada 9.09%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 81.82%, coincidències 9)

- alternatiu (usada 18.18%, coincidències 2)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 7)

altitude altitud

- altitud (usada 84.62%, coincidències 22)

- elevació (usada 7.69%, coincidències 2)

- altura (usada 7.69%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.70%, coincidències 85)

- always (usada 1.15%, coincidències 1)

- per sempre (usada 1.15%, coincidències 1)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 50.00%, coincidències 7)

- permet-ho sempre (usada 28.57%, coincidències 4)

- permet sempre (usada 14.29%, coincidències 2)

- permetre sempre (usada 7.14%, coincidències 1)

always ask pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 45.45%, coincidències 5)

- demana-m'ho sempre (usada 45.45%, coincidències 5)

- preguntar-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 36.36%, coincidències 4)

- sempre activada (usada 18.18%, coincidències 2)

- sempre actiu (usada 18.18%, coincidències 2)

- sempre encès (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 20.83%, coincidències 5)

- sempre per damunt (usada 20.83%, coincidències 5)

- sempre visible (usada 16.67%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 12.50%, coincidències 3)

- sempre al capdamunt (usada 8.33%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 8.33%, coincidències 2)

- sempre a la part superior (usada 4.17%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 4.17%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.17%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 83.33%, coincidències 10)

- mostra-ho sempre (usada 8.33%, coincidències 1)

- mostrar sempre (usada 8.33%, coincidències 1)

am am

- am (usada 87.27%, coincidències 48)

- a. m. (usada 7.27%, coincidències 4)

- lam (usada 1.82%, coincidències 1)

- a.m. (usada 1.82%, coincidències 1)

- a. m. (usada 1.82%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 81.82%, coincidències 18)

- a. m./p. m. (usada 13.64%, coincidències 3)

- ap/pm (usada 4.55%, coincidències 1)

amarok amarok

- amarok (usada 100.00%, coincidències 9)

amazon amazon

- amazon (usada 71.43%, coincidències 5)

- amazones (usada 14.29%, coincidències 1)

- amazona (usada 14.29%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 72.73%, coincidències 8)

- ambiental (usada 27.27%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / adak (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anchorage (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anguilla (usada 16.67%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / antiga (usada 16.67%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / araguaina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / aruba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / asunción (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / barbados (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/belém (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / belize (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bogota (usada 16.67%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boise (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/cancún (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / cancún (usada 16.67%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / caracas (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cayenne (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/caiena (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chicago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chihuahua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cuiaba (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/cuiabá (usada 16.67%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/curacao (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 16.67%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 6)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dawson (usada 16.67%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / denver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / detroit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dominica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / edmonton (usada 16.67%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / eirunepe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 83.33%, coincidències 5)

- america / fortaleza (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / godthab (usada 16.67%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / granada (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guatemala (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guayaquil (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guyana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / halifax (usada 16.67%, coincidències 1)

america/havana amèrica/l'havana

- amèrica/l'havana (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/havana (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / hermosillo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / knox (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / marengo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / vevay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / inuvik (usada 16.67%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / iqaluit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / jamaica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / juneau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 16.67%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / lima (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / maceio (usada 16.67%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / managua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / manaus (usada 16.67%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / martinica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / mazatlan (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/mazatlán (usada 16.67%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / menominee (usada 16.67%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/mérida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/merida (usada 16.67%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / miquelon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / monterrey (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montevideo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montserrat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nassau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nipigon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nome (usada 16.67%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / noronha (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / panamà (usada 16.67%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / pangnirtung (usada 16.67%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / paramaribo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / phoenix (usada 16.67%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / port-au-prince (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / recife (usada 16.67%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / regina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / santiago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / scoresbysund (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tegucigalpa (usada 16.67%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / thule (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tijuana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / tortola (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/tórtola (usada 16.67%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / vancouver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / whitehorse (usada 16.67%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / winnipeg (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yakutat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yellowknife (usada 16.67%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 68.42%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 26.32%, coincidències 5)

- samoa américaines (usada 5.26%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 18)

amount quantitat

- quantitat (usada 65.08%, coincidències 41)

- import (usada 28.57%, coincidències 18)

- total (usada 6.35%, coincidències 4)

ampersand et

- et (usada 42.86%, coincidències 3)

- ampersand (usada 28.57%, coincidències 2)

- ( símbol i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

- et (i comercial) (usada 14.29%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 10)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 80.00%, coincidències 16)

- hi ha hagut un error (usada 10.00%, coincidències 2)

- an error occurred (usada 5.00%, coincidències 1)

- ha hagut un error (usada 5.00%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 68.42%, coincidències 13)

- hi ha hagut un error. (usada 21.05%, coincidències 4)

- ha ocorregut un error. (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat (usada 5.26%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 84.62%, coincidències 11)

- analògica (usada 15.38%, coincidències 2)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 69.23%, coincidències 9)

- anàlisis (usada 30.77%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 42.86%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 35.71%, coincidències 5)

- analitics (usada 7.14%, coincidències 1)

- analítica (usada 7.14%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 7.14%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 66.67%, coincidències 10)

- analitzar (usada 13.33%, coincidències 2)

- analyze (usada 6.67%, coincidències 1)

- analitzador (usada 6.67%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 6.67%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 86.67%, coincidències 26)

- ancoratge (usada 10.00%, coincidències 3)

- d''ancoratge (usada 3.33%, coincidències 1)

anchor point punt d'ancoratge

- punt d'ancoratge (usada 88.89%, coincidències 8)

- anchor point (alaska) (usada 11.11%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

and i

- i (usada 94.56%, coincidències 139)

- and (usada 4.76%, coincidències 7)

- i de (usada 0.68%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 21)

android android

- android (usada 85.71%, coincidències 6)

- androide (usada 14.29%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 6)

angle angle

- angle (usada 99.15%, coincidències 116)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.85%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 19)

angry enfadat

- enfadat (usada 41.67%, coincidències 5)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 4)

- enutjat (usada 8.33%, coincidències 1)

- disgustat (usada 8.33%, coincidències 1)

- enuig (usada 8.33%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 94.12%, coincidències 16)

- anguila (usada 5.88%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 10)

animate animar

- animar (usada 57.14%, coincidències 4)

- anima (usada 42.86%, coincidències 3)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 38)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 13)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 54.55%, coincidències 6)

- aniversari (usada 45.45%, coincidències 5)

annotate anota

- anota (usada 41.67%, coincidències 5)

- anotació (usada 25.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- anotar (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer anotacions (usada 8.33%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 86.96%, coincidències 20)

- nota d'aclariment (usada 4.35%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 4.35%, coincidències 1)

- anotacions (usada 4.35%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 82.35%, coincidències 14)

- notes (usada 11.76%, coincidències 2)

- anotació (usada 5.88%, coincidències 1)

announcement avís

- avís (usada 40.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 33.33%, coincidències 5)

- aví­s (usada 20.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 6.67%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 62.50%, coincidències 10)

- avisos (usada 25.00%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

- notícies (usada 6.25%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 91.49%, coincidències 43)

- anònim -a (usada 2.13%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 2.13%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.13%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.13%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous login entrada anònima

- entrada anònima (usada 50.00%, coincidències 3)

- anonymous login (usada 16.67%, coincidències 1)

- connexió anònima (usada 16.67%, coincidències 1)

- inici de sessió anònim (usada 16.67%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 9)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 66.67%, coincidències 22)

- respon (usada 21.21%, coincidències 7)

- respondre (usada 6.06%, coincidències 2)

- contestar (usada 3.03%, coincidències 1)

- la resposta (usada 3.03%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 50.00%, coincidències 5)

- contestat (usada 20.00%, coincidències 2)

- contestades (usada 10.00%, coincidències 1)

- es va respondre (usada 10.00%, coincidències 1)

- contestada (usada 10.00%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 81.82%, coincidències 9)

- nombre de respostes (usada 18.18%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 24)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / casey (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / davis (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / dumontdurville (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mawson (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mcmurdo (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / palmer (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / syowa (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / vostok (usada 16.67%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 62.50%, coincidències 5)

- suavitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 12.50%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 12.50%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 70.00%, coincidències 7)

- suavitzat (usada 30.00%, coincidències 3)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 25)

any qualsevol

- qualsevol (usada 86.67%, coincidències 65)

- qualsevol de (usada 5.33%, coincidències 4)

- any (usada 2.67%, coincidències 2)

- qualssevol (usada 1.33%, coincidències 1)

- cap (usada 1.33%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.33%, coincidències 1)

- qualsevol ítem (usada 1.33%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 80.00%, coincidències 16)

- tothom (usada 15.00%, coincidències 3)

- qualsevol persona (usada 5.00%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 21)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 36.36%, coincidències 4)

- valor de l'obertura (usada 36.36%, coincidències 4)

- valor d’obertura (usada 18.18%, coincidències 2)

- valor d'apertura (usada 9.09%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 20)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 50.00%, coincidències 10)

- clau de l'api (usada 35.00%, coincidències 7)

- api key (usada 5.00%, coincidències 1)

- codi api (usada 5.00%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 5.00%, coincidències 1)

apn apn

- apn (usada 100.00%, coincidències 8)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 91.67%, coincidències 11)

- apòstrofe (usada 8.33%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 75.00%, coincidències 6)

- app (usada 12.50%, coincidències 1)

- apli (usada 12.50%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 89.29%, coincidències 75)

- aspecte (usada 8.33%, coincidències 7)

- aparició (usada 1.19%, coincidències 1)

- interfície (usada 1.19%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 48.39%, coincidències 15)

- annexa (usada 35.48%, coincidències 11)

- afegir (usada 9.68%, coincidències 3)

- afegeix al final (usada 3.23%, coincidències 1)

- annexar (usada 3.23%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 90.00%, coincidències 9)

- apple (usada 10.00%, coincidències 1)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 85.71%, coincidències 6)

- applet (usada 14.29%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 98.99%, coincidències 98)

- petició (usada 1.01%, coincidències 1)

application icon icona de l’aplicació

- icona de l’aplicació (usada 50.00%, coincidències 5)

- icona de l'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

- icona d’aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- icones de l'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- icona d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- nom de l’aplicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- nom d'aplicació (usada 7.69%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 98.77%, coincidències 80)

- programari (usada 1.23%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 3)

- aplica a (usada 33.33%, coincidències 2)

- objectiu d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 87.85%, coincidències 159)

- aplicar (usada 10.50%, coincidències 19)

- applicar (usada 0.55%, coincidències 1)

- executa (usada 0.55%, coincidències 1)

- aplica'l (usada 0.55%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 94.12%, coincidències 16)

- desar els canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 70.00%, coincidències 7)

- filtra (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplicar filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 10.00%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 12)

- aplicar a (usada 14.29%, coincidències 2)

apply to all aplicar-ho a tot

- aplicar-ho a tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- aplica-ho a totes (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplicar-ho a totes (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplica a tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- aplica-ho a tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- apliqueu a tot (usada 9.09%, coincidències 1)

appointment cita

- cita (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita prèvia (usada 12.50%, coincidències 1)

approval aprovació

- aprovació (usada 72.73%, coincidències 8)

- aprobació (usada 27.27%, coincidències 3)

approve aprova

- aprova (usada 51.72%, coincidències 15)

- aprovar (usada 44.83%, coincidències 13)

- d'acord (usada 3.45%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 65.38%, coincidències 17)

- aprovada (usada 23.08%, coincidències 6)

- acceptat (usada 3.85%, coincidències 1)

- aprovades (usada 3.85%, coincidències 1)

- aprovar (usada 3.85%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 95.00%, coincidències 19)

- apps (usada 5.00%, coincidències 1)

apr abr.

- abr. (usada 51.28%, coincidències 20)

- abr (usada 41.03%, coincidències 16)

- apr (usada 2.56%, coincidències 1)

- abril (usada 2.56%, coincidències 1)

- d’abr. (usada 2.56%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 92.31%, coincidències 48)

- d'abril (usada 3.85%, coincidències 2)

- abr. (usada 1.92%, coincidències 1)

- d’abril (usada 1.92%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 66.67%, coincidències 4)

- cian (usada 16.67%, coincidències 1)

- turquesa (usada 16.67%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 10)

arabic àrab

- àrab (usada 92.42%, coincidències 61)

- arabic (usada 4.55%, coincidències 3)

- aràbic (usada 3.03%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació aràbiga-a

- formes de presentació aràbiga-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació aràbiga-b

- formes de presentació aràbiga-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació àrab - b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic supplement suplement aràbic

- suplement aràbic (usada 28.57%, coincidències 2)

- àrab suplementari (usada 28.57%, coincidències 2)

- suplement àrab (usada 28.57%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 14.29%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 12)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 25)

arcade arcade

- arcade (usada 69.23%, coincidències 9)

- videojoc recreatiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- arcada (usada 15.38%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 78.57%, coincidències 22)

- arq. (usada 10.71%, coincidències 3)

- arc (usada 10.71%, coincidències 3)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 97.92%, coincidències 47)

- estructura (usada 2.08%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 40.54%, coincidències 30)

- arxiva (usada 37.84%, coincidències 28)

- arxiu comprimit (usada 6.76%, coincidències 5)

- arxivat (usada 2.70%, coincidències 2)

- comprimir i arxivar (usada 2.70%, coincidències 2)

- arxivar (usada 2.70%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.35%, coincidències 1)

- arxivats (usada 1.35%, coincidències 1)

- archive (usada 1.35%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.35%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.35%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 7)

archived arxivat

- arxivat (usada 50.00%, coincidències 8)

- arxivats (usada 12.50%, coincidències 2)

- arxivades (usada 12.50%, coincidències 2)

- classificat (usada 6.25%, coincidències 1)

- comprimit (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 6.25%, coincidències 1)

- arxivada (usada 6.25%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 78.95%, coincidències 15)

- arxiu (usada 10.53%, coincidències 2)

- notícies arxivades (usada 5.26%, coincidències 1)

- arxius comprimits (usada 5.26%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 50.00%, coincidències 4)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 40.91%, coincidències 18)

- esteu segur? (usada 34.09%, coincidències 15)

- n'estàs segur? (usada 13.64%, coincidències 6)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.27%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.27%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.27%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.27%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.27%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 96.97%, coincidències 64)

- àrees (usada 1.52%, coincidències 1)

- superfície (usada 1.52%, coincidències 1)

arena camp d’esports

- camp d’esports (usada 28.57%, coincidències 2)

- arena (usada 28.57%, coincidències 2)

- camp de batalla (usada 14.29%, coincidències 1)

- pavelló esportiu (usada 14.29%, coincidències 1)

- palestra (usada 14.29%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 24)

argument argument

- argument (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 92.86%, coincidències 26)

- argument (usada 3.57%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 3.57%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 9)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 62.50%, coincidències 5)

- aritmètic (usada 37.50%, coincidències 3)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 26)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 38)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 10)

arrange organitza

- organitza (usada 86.21%, coincidències 25)

- organitzar (usada 13.79%, coincidències 4)

arrange items organitza els elements

- organitza els elements (usada 85.71%, coincidències 6)

- organitzar elements (usada 14.29%, coincidències 1)

arrangement organització

- organització (usada 44.44%, coincidències 4)

- arranjament (usada 33.33%, coincidències 3)

- disposició (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arreglador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 2)

- v (usada 12.50%, coincidències 1)

- organitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 87.50%, coincidències 21)

- matrius (usada 4.17%, coincidències 1)

- array (usada 4.17%, coincidències 1)

- seqüència (usada 4.17%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 96.77%, coincidències 30)

- arrow (usada 3.23%, coincidències 1)

arrowhead punta de fletxa

- punta de fletxa (usada 42.86%, coincidències 3)

- extrem de fletxa (usada 28.57%, coincidències 2)

- capfletxa (usada 14.29%, coincidències 1)

- foguera d'odis (usada 14.29%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 23)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 12.50%, coincidències 1)

- grafisme (usada 12.50%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 22)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 98.55%, coincidències 68)

- intèrpret (usada 1.45%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 9)

artists artistes

- artistes (usada 94.12%, coincidències 16)

- artists (usada 5.88%, coincidències 1)

artwork grafisme

- grafisme (usada 44.44%, coincidències 4)

- artwork (usada 22.22%, coincidències 2)

- obra artística (usada 11.11%, coincidències 1)

- il·lustració (usada 11.11%, coincidències 1)

- art (usada 11.11%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 17)

as com a

- com a (usada 64.71%, coincidències 11)

- as (usada 23.53%, coincidències 4)

- com (usada 5.88%, coincidències 1)

- as (diari) (usada 5.88%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.25%, coincidències 73)

- ascens (usada 5.00%, coincidències 4)

- ordre ascendent (usada 2.50%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.25%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 93.33%, coincidències 14)

- ascii (empresa) (usada 6.67%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 94.44%, coincidències 17)

- asia (usada 5.56%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aden (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / almaty (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / amman (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / anadyr (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtobe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / ashgabat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bagdad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/baghdad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bahrain (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bangkok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / beirut (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bishkek (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/bixkek (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / brunei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / choibalsan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / colombo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / damasc (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / dhaka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/dacca (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dili (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dubai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / dushanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/duixanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / gaza (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / hovd (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / irkutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jayapura (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jerusalem (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kabul (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / kamchatka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/kamtxatka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / karachi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/krasnojarsk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuching (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuwait (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / macau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / magadan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / makassar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / manila (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / muscat (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/masqat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / nicòsia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/novosibrisk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / omsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / oral (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pontianak (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pyongyang (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qatar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qyzylorda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / riyadh (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/riad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / sakhalin (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/sakhalín (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarcanda

- àsia/samarcanda (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/samarkand (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / samarcanda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / seül (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia / shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / singapur (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / taipei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / tashkent (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/taixkent (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / tbilisi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tehran (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / thimphu (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/thimbu (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / ulaanbaatar (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/ulanbator (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / urumqi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vientiane (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vladivostok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / yakutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / iekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/ekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / yerevan (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/erevan (usada 16.67%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc sinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 57.69%, coincidències 15)

- preguntar (usada 11.54%, coincidències 3)

- demana (usada 7.69%, coincidències 2)

- pregunta-ho (usada 7.69%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 3.85%, coincidències 1)

- ask (usada 3.85%, coincidències 1)

- demanda (usada 3.85%, coincidències 1)

- sol·licitar (usada 3.85%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- orientació (usada 20.00%, coincidències 2)

- relació d'aspecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 70.37%, coincidències 38)

- relació d’aspecte (usada 9.26%, coincidències 5)

- proporcions (usada 7.41%, coincidències 4)

- relació de l'aspecte (usada 3.70%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 1.85%, coincidències 1)

- ràtio d'aspecte (usada 1.85%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 1.85%, coincidències 1)

- proporció (usada 1.85%, coincidències 1)

- allargament (usada 1.85%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 19)

assessment avaluació

- avaluació (usada 45.45%, coincidències 5)

- prova (usada 36.36%, coincidències 4)

- valoracions (usada 9.09%, coincidències 1)

- valoració (usada 9.09%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 71.43%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 23.81%, coincidències 5)

- prova (usada 4.76%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 69.23%, coincidències 9)

- actius (usada 7.69%, coincidències 1)

- recurs (usada 7.69%, coincidències 1)

- basa (usada 7.69%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 7.69%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 75.00%, coincidències 6)

- actiu (usada 25.00%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 96.15%, coincidències 25)

- assignar (usada 3.85%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 91.67%, coincidències 11)

- assigned (assignat) (usada 8.33%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 85.71%, coincidències 12)

- assignada a (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha assignat a (usada 7.14%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 33.33%, coincidències 2)

- assignat (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 1)

- responsable (usada 16.67%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 16.67%, coincidències 1)

assignment tasca

- tasca (usada 35.00%, coincidències 7)

- activitat (usada 35.00%, coincidències 7)

- assignació (usada 25.00%, coincidències 5)

- assignment (usada 5.00%, coincidències 1)

assignments assignacions

- assignacions (usada 42.86%, coincidències 6)

- activitats (usada 42.86%, coincidències 6)

- tasques (usada 14.29%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 72.73%, coincidències 8)

- ajudant (usada 27.27%, coincidències 3)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 42.86%, coincidències 15)

- a les (usada 31.43%, coincidències 11)

- arrova (usada 8.57%, coincidències 3)

- el (usada 5.71%, coincidències 2)

- at (usada 5.71%, coincidències 2)

- al (usada 2.86%, coincidències 1)

- de (usada 2.86%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 81.82%, coincidències 9)

- mínim (usada 9.09%, coincidències 1)

- almenys (usada 9.09%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc tangent (usada 9.09%, coincidències 1)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 100.00%, coincidències 14)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlantic (iowa) (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlantic (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/açores (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic / bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic/bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/illescanàries (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / madeira (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic / reykjavik (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic/reykjavík (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / stanley (usada 16.67%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 83.33%, coincidències 10)

- atlas (usada 16.67%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 53.85%, coincidències 7)

- atm (usada 30.77%, coincidències 4)

- caixer (usada 15.38%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambient (usada 11.11%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 62.50%, coincidències 5)

- atom (usada 37.50%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 78.12%, coincidències 25)

- adjuntar (usada 12.50%, coincidències 4)

- adjunt (usada 3.12%, coincidències 1)

- attach (usada 3.12%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.12%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- adjuntar arxiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- adjunta fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjuntar fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

attached files fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 66.67%, coincidències 4)

- arxius adjunts (usada 16.67%, coincidències 1)

- fitxers adjuntats (usada 16.67%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 51.92%, coincidències 27)

- fitxer adjunt (usada 26.92%, coincidències 14)

- adjunció (usada 13.46%, coincidències 7)

- arxiu adjunt (usada 3.85%, coincidències 2)

- adjuntar (usada 1.92%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 1.92%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 46.99%, coincidències 39)

- fitxers adjunts (usada 33.73%, coincidències 28)

- adjuncions (usada 15.66%, coincidències 13)

- avisos (usada 1.20%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.20%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 1.20%, coincidències 1)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 55.56%, coincidències 5)

- assistents (usada 22.22%, coincidències 2)

- participant (usada 22.22%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 84.21%, coincidències 16)

- auxiliars (usada 10.53%, coincidències 2)

- els assistents (usada 5.26%, coincidències 1)

attention atenció

- atenció (usada 87.50%, coincidències 7)

- un intrús en el joc (usada 12.50%, coincidències 1)

attention! atenció!

- atenció! (usada 83.33%, coincidències 5)

- atenció (usada 16.67%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 98.15%, coincidències 53)

- atribució (usada 1.85%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 20.00%, coincidències 2)

- nom del atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 79)

attribution atribució

- atribució (usada 77.78%, coincidències 7)

- reconeixement (usada 22.22%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 7)

audience audiència

- audiència (usada 66.67%, coincidències 8)

- públic (usada 25.00%, coincidències 3)

- espectador (usada 8.33%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 94.67%, coincidències 142)

- audio (usada 4.00%, coincidències 6)

- àudios (usada 0.67%, coincidències 1)

- d'àudio (usada 0.67%, coincidències 1)

audio bitrate taxa de bits de l'àudio

- taxa de bits de l'àudio (usada 57.14%, coincidències 4)

- taxa de bits d'àudio (usada 42.86%, coincidències 3)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 55.56%, coincidències 5)

- trucada de veu (usada 33.33%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- cd d’àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- canals d’àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 18)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 80.00%, coincidències 12)

- dispositiu d’àudio (usada 20.00%, coincidències 3)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- arxiu d’àudio (usada 7.69%, coincidències 1)

- àudio (usada 7.69%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 84.21%, coincidències 16)

- àudios (usada 10.53%, coincidències 2)

- arxius d’àudio (usada 5.26%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 90.91%, coincidències 10)

- entrada d’àudio (usada 9.09%, coincidències 1)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 89.47%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 10.53%, coincidències 2)

audio settings paràmetres de so

- paràmetres de so (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajusts de l'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

- paràmetres d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de l'àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

- paràmetres d''àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 83.33%, coincidències 10)

- pista d’àudio (usada 16.67%, coincidències 2)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit revisa

- revisa (usada 70.00%, coincidències 7)

- auditoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- auditar (usada 10.00%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 43.59%, coincidències 17)

- ago (usada 38.46%, coincidències 15)

- ago. (usada 10.26%, coincidències 4)

- ag (usada 2.56%, coincidències 1)

- agost (usada 2.56%, coincidències 1)

- d’ag. (usada 2.56%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 94.12%, coincidències 48)

- d'agost (usada 3.92%, coincidències 2)

- d’agost (usada 1.96%, coincidències 1)

aurora aurora

- aurora (usada 91.67%, coincidències 11)

- aurora polar (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 41)

australia/adelaide austràlia/adelaida

- austràlia/adelaida (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/adelaide (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / brisbane (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / darwin (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / hobart (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lindeman (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / melbourne (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / perth (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/sidney (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 16.67%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 80.00%, coincidències 8)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

- dòlars australians (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 93.55%, coincidències 29)

- austria (usada 6.45%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 52.00%, coincidències 13)

- autenticar (usada 32.00%, coincidències 8)

- autenticació (usada 8.00%, coincidències 2)

- autentificar-se (usada 4.00%, coincidències 1)

- autentifica (usada 4.00%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 77.78%, coincidències 7)

- s'ha autenticat (usada 22.22%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 55.17%, coincidències 16)

- autenticant (usada 41.38%, coincidències 12)

- us esteu autenticant (usada 3.45%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 80.60%, coincidències 54)

- autentificació (usada 19.40%, coincidències 13)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 81.82%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 18.18%, coincidències 2)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 39.29%, coincidències 11)

- l'autenticació ha fallat (usada 32.14%, coincidències 9)

- autentificació fallida (usada 7.14%, coincidències 2)

- l’autenticació ha fallat (usada 7.14%, coincidències 2)

- authentication failed (usada 3.57%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 3.57%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 3.57%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 3.57%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 59.09%, coincidències 13)

- l’autenticació ha fallat. (usada 18.18%, coincidències 4)

- authentication failed. (usada 4.55%, coincidències 1)

- autentificació fallada (usada 4.55%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 4.55%, coincidències 1)

- autenticació fallida. (usada 4.55%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 4.55%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 92.86%, coincidències 13)

- mode d'autenticació (usada 7.14%, coincidències 1)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 34.09%, coincidències 15)

- cal autenticació (usada 25.00%, coincidències 11)

- es requereix autenticació (usada 22.73%, coincidències 10)

- autenticació requerida (usada 11.36%, coincidències 5)

- requereix l'autenticació (usada 2.27%, coincidències 1)

- autenticació obligatòria (usada 2.27%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 2.27%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 95.96%, coincidències 190)

- autor/a (usada 3.54%, coincidències 7)

- autoria (usada 0.51%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom de l'autor/a (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom de l’autor (usada 9.09%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 66.67%, coincidències 22)

- autors (usada 24.24%, coincidències 8)

- autor/s (usada 6.06%, coincidències 2)

- autoria (usada 3.03%, coincidències 1)

authorities autoritats

- autoritats (usada 33.33%, coincidències 2)

- a (usada 16.67%, coincidències 1)

- entitats emissores (usada 16.67%, coincidències 1)

- entitats (usada 16.67%, coincidències 1)

- entitats certificadores (usada 16.67%, coincidències 1)

authorization autorització

- autorització (usada 88.89%, coincidències 8)

- authorization (usada 11.11%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 66.67%, coincidències 10)

- autoritzar (usada 26.67%, coincidències 4)

- autorizar (usada 6.67%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 90.38%, coincidències 47)

- autors/es (usada 9.62%, coincidències 5)

auto auto

- auto (usada 48.00%, coincidències 60)

- automàtic (usada 41.60%, coincidències 52)

- automàtica (usada 6.40%, coincidències 8)

- autom. (usada 1.60%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.60%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.80%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 10.00%, coincidències 1)

auto hide oculta automàticament

- oculta automàticament (usada 50.00%, coincidències 3)

- amaga automàticament (usada 33.33%, coincidències 2)

- ocultar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desament automàtic (usada 20.00%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 54.55%, coincidències 6)

- seleccionar automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 18.18%, coincidències 2)

- auto selecciona (usada 9.09%, coincidències 1)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 50.00%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 10.00%, coincidències 1)

autocomplete autocompleta

- autocompleta (usada 25.00%, coincidències 2)

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

- autocompletar (usada 12.50%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 12.50%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 12.50%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 14)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 68.75%, coincidències 11)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 26.67%, coincidències 4)

- autocompletar (usada 26.67%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 13.33%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 13.33%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 6.67%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 6.67%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 6.67%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 78.57%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- autoformatatge (usada 7.14%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 83.71%, coincidències 185)

- automàtica (usada 15.84%, coincidències 35)

- per defecte (usada 0.45%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 75.00%, coincidències 6)

- automàtic (dhcp) (usada 25.00%, coincidències 2)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 66.67%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 33.33%, coincidències 3)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 88.89%, coincidències 8)

- actualitzacions autom. (usada 11.11%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 90.48%, coincidències 19)

- automàtica (usada 9.52%, coincidències 2)

automation automatització

- automatització (usada 100.00%, coincidències 7)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 50.00%, coincidències 5)

- reprodueix automàticament (usada 30.00%, coincidències 3)

- reprod. automàt. (usada 10.00%, coincidències 1)

- reparteix automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 41.18%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- desa-ho automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 5.88%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 78.95%, coincidències 15)

- engegada automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

- autoinici (usada 5.26%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.26%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 96.97%, coincidències 32)

- visibilitat (usada 3.03%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.44%, coincidències 114)

- disponibles (usada 4.92%, coincidències 6)

- disponibilitat (usada 0.82%, coincidències 1)

- reservat (usada 0.82%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 91.67%, coincidències 11)

- odres disponibles (usada 8.33%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 13)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 15)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 78.95%, coincidències 15)

- llengües disponibles (usada 21.05%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 77.78%, coincidències 7)

- plugins disponibles (usada 22.22%, coincidències 2)

available space espai disponible

- espai disponible (usada 100.00%, coincidències 19)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

avaric àvar

- àvar (usada 83.33%, coincidències 5)

- avàric (usada 16.67%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 20)

average mitjana

- mitjana (usada 88.52%, coincidències 54)

- average (usada 3.28%, coincidències 2)

- mitja (usada 3.28%, coincidències 2)

- promig (usada 1.64%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.64%, coincidències 1)

- normal (usada 1.64%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 87.50%, coincidències 14)

- avestà (usada 12.50%, coincidències 2)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.83%, coincidències 23)

- lluny (usada 4.17%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 17)

axis eix

- eix (usada 71.43%, coincidències 10)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 7.14%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 7.14%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 90.91%, coincidències 10)

- aymara (usada 9.09%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 72.41%, coincidències 21)

- azerbaitjan (usada 20.69%, coincidències 6)

- azerbadjan (usada 3.45%, coincidències 1)

- azerbaijan (usada 3.45%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 85.00%, coincidències 17)

- àceri (usada 5.00%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 5.00%, coincidències 1)

- azerbaidjanès (usada 5.00%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 11)

azores azores

- azores (usada 55.56%, coincidències 5)

- açores (usada 44.44%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 45.45%, coincidències 5)

- azure (usada 36.36%, coincidències 4)

- lapislàtzuli (usada 9.09%, coincidències 1)

- atzurat (usada 9.09%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 6)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 6)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 6)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 7)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 7)

baby nadó

- nadó (usada 50.00%, coincidències 4)

- bebè (usada 25.00%, coincidències 2)

- baby (sena i marne) (usada 12.50%, coincidències 1)

- al·lot/a (usada 12.50%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 85.83%, coincidències 309)

- anterior (usada 4.72%, coincidències 17)

- endarrere (usada 3.33%, coincidències 12)

- tornar (usada 1.39%, coincidències 5)

- revers (usada 1.39%, coincidències 5)

- torna (usada 0.83%, coincidències 3)

- darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.28%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.28%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.28%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.28%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.28%, coincidències 1)

- enrera (usada 0.28%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 25.00%, coincidències 3)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

- servidor (usada 8.33%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 89.88%, coincidències 151)

- segon pla (usada 2.98%, coincidències 5)

- rerefons (usada 2.38%, coincidències 4)

- fons de pantalla (usada 1.19%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.19%, coincidències 2)

- en segon pla (usada 1.19%, coincidències 2)

- fons d'escriptori (usada 0.60%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.60%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 73.28%, coincidències 96)

- color del fons (usada 26.72%, coincidències 35)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 25)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 81.25%, coincidències 13)

- opacitat de fons (usada 18.75%, coincidències 3)

backgrounds fons

- fons (usada 71.43%, coincidències 5)

- fons de l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 70.00%, coincidències 7)

- barra invertida (usada 20.00%, coincidències 2)

- contrabarra (usada 10.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 91.30%, coincidències 21)

- la tecla retrocés (usada 4.35%, coincidències 1)

- tecla d'esborrar (usada 4.35%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 81.08%, coincidències 30)

- backup (usada 5.41%, coincidències 2)

- còpia (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 92.31%, coincidències 12)

- còpies (usada 7.69%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 61.11%, coincidències 11)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 2)

- retrocedeix (usada 5.56%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 5.56%, coincidències 1)

- retrocedir (usada 5.56%, coincidències 1)

- recula (usada 5.56%, coincidències 1)

- backward (usada 5.56%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 55.56%, coincidències 5)

- cap enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolenta (usada 22.22%, coincidències 2)

- malament (usada 11.11%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 43.75%, coincidències 7)

- sol·licitud no vàlida (usada 37.50%, coincidències 6)

- petició errònia (usada 6.25%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 6.25%, coincidències 1)

- petició incorrecta (usada 6.25%, coincidències 1)

bad state estat incorrecte

- estat incorrecte (usada 71.43%, coincidències 5)

- l'estat és dolent (usada 14.29%, coincidències 1)

- estat erroni (usada 14.29%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 77.78%, coincidències 7)

- insígnia (usada 22.22%, coincidències 2)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 10)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.24%, coincidències 20)

- bahamas (usada 4.76%, coincidències 1)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 23)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 75.00%, coincidències 6)

- baku (usada 25.00%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 59.09%, coincidències 26)

- saldo (usada 27.27%, coincidències 12)

- equilibri (usada 6.82%, coincidències 3)

- saldo pendent (usada 2.27%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.27%, coincidències 1)

- balança (usada 2.27%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 13)

ball pilota

- pilota (usada 50.00%, coincidències 3)

- bola (usada 50.00%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 85.71%, coincidències 12)

- baltic (usada 14.29%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 88.89%, coincidències 8)

- llengua bamana (usada 11.11%, coincidències 1)

bamboo bambú

- bambú (usada 66.67%, coincidències 6)

- bamboo (usada 33.33%, coincidències 3)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 7)

banana plàtan

- plàtan (usada 88.89%, coincidències 8)

- banana (usada 11.11%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 83.33%, coincidències 15)

- grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- fleix (usada 5.56%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 5.56%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 83.33%, coincidències 15)

- ample de banda (usada 11.11%, coincidències 2)

- ample banda (usada 5.56%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 81.48%, coincidències 22)

- bangladesh (usada 18.52%, coincidències 5)

bank banc

- banc (usada 95.24%, coincidències 20)

- bancari (usada 4.76%, coincidències 1)

bank account compte bancari

- compte bancari (usada 100.00%, coincidències 9)

bank name nom del banc

- nom del banc (usada 100.00%, coincidències 7)

bank statement extracte bancari

- extracte bancari (usada 50.00%, coincidències 4)

- extracte del compte bancari (usada 37.50%, coincidències 3)

- extracte de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 78.26%, coincidències 18)

- rètol (usada 8.70%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.35%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.35%, coincidències 1)

- banner (usada 4.35%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 51.43%, coincidències 18)

- bar (usada 45.71%, coincidències 16)

- barra de compàs (usada 2.86%, coincidències 1)

bar chart gràfic de barres

- gràfic de barres (usada 54.55%, coincidències 6)

- diagrama de barres (usada 36.36%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 9.09%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 95.45%, coincidències 21)

- barbade (usada 4.55%, coincidències 1)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 90.91%, coincidències 10)

- codi de barra (usada 9.09%, coincidències 1)

bark escorça

- escorça (usada 33.33%, coincidències 2)

- lladruc (usada 33.33%, coincidències 2)

- bark (usada 16.67%, coincidències 1)

- gos (usada 16.67%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 66.67%, coincidències 6)

- bars (usada 22.22%, coincidències 2)

- barç (usada 11.11%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.45%, coincidències 42)

- base (topologia) (usada 2.27%, coincidències 1)

- bàsic (usada 2.27%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 9)

base path camí base

- camí base (usada 66.67%, coincidències 4)

- ruta base (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta de base (usada 16.67%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 9)

baseball beisbol

- beisbol (usada 62.50%, coincidències 5)

- pilota de beisbol (usada 25.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 11)

basic bàsic

- bàsic (usada 84.75%, coincidències 50)

- bàsica (usada 6.78%, coincidències 4)

- basic (usada 5.08%, coincidències 3)

- bàsiques (usada 1.69%, coincidències 1)

- opcions bàsiques (usada 1.69%, coincidències 1)

basic colors colors bàsics

- colors bàsics (usada 83.33%, coincidències 5)

- colors basics (usada 16.67%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 11)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 8)

basic settings paràmetres bàsics

- paràmetres bàsics (usada 26.32%, coincidències 5)

- configuració bàsica (usada 21.05%, coincidències 4)

- ajusts bàsics (usada 21.05%, coincidències 4)

- ajustos bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjaments bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustaments bàsics (usada 5.26%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjament bàsic (usada 5.26%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 62.50%, coincidències 5)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 30)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 41.67%, coincidències 5)

- pilota de bàsquet (usada 33.33%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 83.33%, coincidències 20)

- basc; èuscar; eusquera (usada 4.17%, coincidències 1)

- èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 4.17%, coincidències 1)

- euskera (usada 4.17%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 37.50%, coincidències 6)

- baixos (usada 25.00%, coincidències 4)

- greus (usada 25.00%, coincidències 4)

- bass (usada 6.25%, coincidències 1)

- clau de fa (usada 6.25%, coincidències 1)

bass boost amplificació de baixos

- amplificació de baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- potencia els greus (usada 16.67%, coincidències 1)

- potencia de greus (usada 16.67%, coincidències 1)

- accentuació de baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- accentuació dels baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense accentuació dels baixos (usada 16.67%, coincidències 1)

bassoon fagot

- fagot (usada 100.00%, coincidències 6)

batch lot

- lot (usada 50.00%, coincidències 4)

- batch (usada 25.00%, coincidències 2)

- processos en cadena (usada 12.50%, coincidències 1)

- lote (usada 12.50%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 93.10%, coincidències 27)

- pila (usada 3.45%, coincidències 1)

- bateria elèctrica (usada 3.45%, coincidències 1)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 62.50%, coincidències 5)

- nivell de bateria (usada 37.50%, coincidències 3)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 77.78%, coincidències 7)

- bits per segon (usada 11.11%, coincidències 1)

- taxa de baud (usada 11.11%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 52.50%, coincidències 21)

- bcc (usada 30.00%, coincidències 12)

- c/o (usada 17.50%, coincidències 7)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 90.91%, coincidències 10)

- beach (usada 9.09%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 5)

- far (usada 20.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 20.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 10.00%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 25.00%, coincidències 2)

- so (usada 25.00%, coincidències 2)

- bip (usada 12.50%, coincidències 1)

- xiula (usada 12.50%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 12.50%, coincidències 1)

- emet un to (usada 12.50%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 7)

before abans

- abans (usada 84.72%, coincidències 61)

- abans de (usada 9.72%, coincidències 7)

- anterior (usada 2.78%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.39%, coincidències 1)

- before (usada 1.39%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 35.29%, coincidències 6)

- començament (usada 29.41%, coincidències 5)

- comença (usada 17.65%, coincidències 3)

- començar (usada 5.88%, coincidències 1)

- principi (usada 5.88%, coincidències 1)

- begin (usada 5.88%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 10)

- novell (usada 16.67%, coincidències 2)

beginning començament

- començament (usada 35.71%, coincidències 5)

- inici (usada 28.57%, coincidències 4)

- començant (usada 14.29%, coincidències 2)

- a l'inici (usada 7.14%, coincidències 1)

- principi (usada 7.14%, coincidències 1)

- sortida (usada 7.14%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 52.63%, coincidències 10)

- comença per (usada 47.37%, coincidències 9)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 36)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 14)

beijing pequín

- pequín (usada 91.67%, coincidències 11)

- beijing (usada 8.33%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 81.48%, coincidències 22)

- bielorrússia (usada 7.41%, coincidències 2)

- belarus (usada 3.70%, coincidències 1)

- biélorusia (usada 3.70%, coincidències 1)

- bielorússia (desambiguació) (usada 3.70%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.55%, coincidències 28)

- bielorúsa (usada 3.45%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 32)

belize belize

- belize (usada 96.15%, coincidències 25)

- belice (usada 3.85%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 63.64%, coincidències 7)

- so d’avís (usada 18.18%, coincidències 2)

- timbre (usada 18.18%, coincidències 2)

below a sota

- a sota (usada 45.83%, coincidències 11)

- sota (usada 25.00%, coincidències 6)

- inferior (usada 12.50%, coincidències 3)

- per sota (usada 8.33%, coincidències 2)

- part inferior (usada 4.17%, coincidències 1)

- baix (usada 4.17%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 66.67%, coincidències 4)

- banc per seure (usada 16.67%, coincidències 1)

- bench (usada 16.67%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de rendiment (usada 28.57%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 96.67%, coincidències 29)

- bengali (usada 3.33%, coincidències 1)

benin benín

- benín (usada 90.91%, coincidències 20)

- benin (usada 9.09%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 92.31%, coincidències 12)

- berlin (usada 7.69%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 66.67%, coincidències 14)

- bermudes (usada 33.33%, coincidències 7)

best màxima

- màxima (usada 40.00%, coincidències 10)

- millor (usada 28.00%, coincidències 7)

- el millor (usada 12.00%, coincidències 3)

- la millor (usada 8.00%, coincidències 2)

- el millor possible (usada 4.00%, coincidències 1)

- superior (usada 4.00%, coincidències 1)

- cordialment (usada 4.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 58.82%, coincidències 10)

- millor ajustament (usada 17.65%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 11.76%, coincidències 2)

- el millor encaix (usada 5.88%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 5.88%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.55%, coincidències 28)

- β ( beta minúscula) (usada 3.45%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 90.48%, coincidències 19)

- between (usada 9.52%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 33.33%, coincidències 4)

- bissell (usada 33.33%, coincidències 4)

- bisella (usada 25.00%, coincidències 3)

- obliqua (usada 8.33%, coincidències 1)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 6)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 95.00%, coincidències 19)

- bután (usada 5.00%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 17)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 13)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 91.67%, coincidències 11)

- big (usada 8.33%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.61%, coincidències 57)

- major (usada 3.39%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 13)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- projecte de llei (usada 20.00%, coincidències 2)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 13)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 76.92%, coincidències 10)

- direcció de facturació (usada 15.38%, coincidències 2)

- direcció de enviament (usada 7.69%, coincidències 1)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 60.00%, coincidències 6)

- dades de facturació (usada 30.00%, coincidències 3)

- informació de la facturació (usada 10.00%, coincidències 1)

bin bin

- bin (usada 44.44%, coincidències 4)

- paperera (usada 22.22%, coincidències 2)

- grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- compartiment (usada 11.11%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 86.84%, coincidències 33)

- binària (usada 5.26%, coincidències 2)

- binary (usada 2.63%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.63%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.63%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binary file fitxer binari

- fitxer binari (usada 83.33%, coincidències 5)

- arxiu binari (usada 16.67%, coincidències 1)

binding vinculació

- vinculació (usada 60.00%, coincidències 9)

- vinculacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- vinculant (usada 6.67%, coincidències 1)

- unint (usada 6.67%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 6.67%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 6.67%, coincidències 1)

- associació (usada 6.67%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 77.78%, coincidències 7)

- binomi (usada 22.22%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bios boot arrencada bios

- arrencada bios (usada 100.00%, coincidències 15)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 10)

birth year any de naixement

- any de naixement (usada 100.00%, coincidències 6)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 71.43%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 21.43%, coincidències 3)

- aniversari (usada 7.14%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 75.00%, coincidències 27)

- data de naixement (usada 13.89%, coincidències 5)

- natalici (usada 5.56%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 2.78%, coincidències 1)

- dia de naixement (usada 2.78%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 8)

bit bit

- bit (usada 62.50%, coincidències 5)

- bits (usada 25.00%, coincidències 2)

- mos (usada 12.50%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 43.75%, coincidències 7)

- bits de profunditat (usada 25.00%, coincidències 4)

- nombre de bits (usada 12.50%, coincidències 2)

- profunditat de mostreig (usada 6.25%, coincidències 1)

- bits per color (usada 6.25%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 6.25%, coincidències 1)

bit rate velocitat de bits

- velocitat de bits (usada 50.00%, coincidències 9)

- taxa de bits (usada 38.89%, coincidències 7)

- velocitat de transmissió (usada 5.56%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.56%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 11)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 19)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 77.14%, coincidències 27)

- velocitat de bits (usada 8.57%, coincidències 3)

- taxadebits (usada 5.71%, coincidències 2)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.86%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 12)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 15)

black negre

- negre (usada 86.96%, coincidències 80)

- negres (usada 6.52%, coincidències 6)

- gruixut (usada 3.26%, coincidències 3)

- negra (usada 2.17%, coincidències 2)

- ordena (usada 1.09%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 26)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black level nivell de negre

- nivell de negre (usada 85.71%, coincidències 6)

- nivells del negre (usada 14.29%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 13)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 12)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 50.00%, coincidències 18)

- buit (usada 30.56%, coincidències 11)

- blank (usada 5.56%, coincidències 2)

- esborra (usada 5.56%, coincidències 2)

- blanc (usada 2.78%, coincidències 1)

- buida (usada 2.78%, coincidències 1)

- negre (usada 2.78%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 71.43%, coincidències 5)

- blank blu-ray disc (usada 14.29%, coincidències 1)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 81.82%, coincidències 9)

- pàgina buida (usada 18.18%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 56.25%, coincidències 9)

- mescla (usada 25.00%, coincidències 4)

- transició (usada 6.25%, coincidències 1)

- degradat (usada 6.25%, coincidències 1)

- mesclar (usada 6.25%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 36.36%, coincidències 8)

- mode de mescla (usada 27.27%, coincidències 6)

- mode de barreja (usada 18.18%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.64%, coincidències 3)

- mode (usada 4.55%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- pampallugues (usada 14.29%, coincidències 1)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 41.77%, coincidències 33)

- bloca (usada 26.58%, coincidències 21)

- bloquejar (usada 12.66%, coincidències 10)

- bloqueja (usada 7.59%, coincidències 6)

- blocs (usada 3.80%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.53%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 1.27%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.27%, coincidències 1)

- block (usada 1.27%, coincidències 1)

- bossell (usada 1.27%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 85.71%, coincidències 12)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 14.29%, coincidències 2)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 50.00%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 25.00%, coincidències 2)

- blocar elements (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 12.50%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 44.44%, coincidències 4)

- bloquejar l’usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 11.11%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 38.78%, coincidències 19)

- bloquejat (usada 34.69%, coincidències 17)

- blocats (usada 10.20%, coincidències 5)

- bloquejats (usada 4.08%, coincidències 2)

- bloquejada (usada 4.08%, coincidències 2)

- bloqueja (usada 2.04%, coincidències 1)

- bloca (usada 2.04%, coincidències 1)

- blocades (usada 2.04%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.04%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 70.00%, coincidències 7)

- usuaris bloquejats (usada 30.00%, coincidències 3)

blockquote cita

- cita (usada 33.33%, coincidències 3)

- cita en bloc (usada 33.33%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 22.22%, coincidències 2)

- citació (usada 11.11%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 96.67%, coincidències 29)

- quadrets (usada 3.33%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 85.19%, coincidències 23)

- bloc (usada 11.11%, coincidències 3)

- publicar al blog (usada 3.70%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 7)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.00%, coincidències 9)

- blue-ray (usada 10.00%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 95.86%, coincidències 139)

- blava (usada 3.45%, coincidències 5)

- blue (usada 0.69%, coincidències 1)

blues blues

- blues (usada 83.33%, coincidències 5)

- blaus (usada 16.67%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 42)

bluetooth devices dispositius bluetooth

- dispositius bluetooth (usada 100.00%, coincidències 9)

blur difuminar

- difuminar (usada 28.95%, coincidències 11)

- difumina (usada 26.32%, coincidències 10)

- difuminat (usada 23.68%, coincidències 9)

- borrós (usada 13.16%, coincidències 5)

- difuminada (usada 2.63%, coincidències 1)

- taca (usada 2.63%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.63%, coincidències 1)

board tauler

- tauler (usada 57.89%, coincidències 11)

- placa (usada 15.79%, coincidències 3)

- junta directiva (usada 5.26%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.26%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.26%, coincidències 1)

- taula (usada 5.26%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.26%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 50.00%, coincidències 5)

- barca (usada 40.00%, coincidències 4)

- veler (usada 10.00%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 91.30%, coincidències 42)

- body (usada 4.35%, coincidències 2)

- missatge (usada 2.17%, coincidències 1)

- text (usada 2.17%, coincidències 1)

body text text del cos

- text del cos (usada 50.00%, coincidències 3)

- cos del text (usada 33.33%, coincidències 2)

- text de cos (usada 16.67%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 99.34%, coincidències 151)

- marcat (usada 0.66%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 72.73%, coincidències 8)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 14)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.43%, coincidències 27)

- bolivia (usada 3.57%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 6)

bond enllaç

- enllaç (usada 60.00%, coincidències 15)

- vinculada (usada 8.00%, coincidències 2)

- vinculació (usada 4.00%, coincidències 1)

- llaç (usada 4.00%, coincidències 1)

- mig (usada 4.00%, coincidències 1)

- paper amb còpia (usada 4.00%, coincidències 1)

- lligam (usada 4.00%, coincidències 1)

- bo (usada 4.00%, coincidències 1)

- obligació (usada 4.00%, coincidències 1)

- vincle (usada 4.00%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 33)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 45.28%, coincidències 24)

- adreça d'interès (usada 24.53%, coincidències 13)

- preferit (usada 5.66%, coincidències 3)

- punt de llibre (usada 5.66%, coincidències 3)

- punt (usada 3.77%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.77%, coincidències 2)

- marca de text (usada 1.89%, coincidències 1)

- marcadors (usada 1.89%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.89%, coincidències 1)

- marca (usada 1.89%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 1.89%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.89%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 4)

- nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom del preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- apunta aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 49.61%, coincidències 63)

- marcadors (usada 35.43%, coincidències 45)

- preferits (usada 5.51%, coincidències 7)

- punts (usada 4.72%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.15%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 0.79%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.79%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 23)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 30)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 74.07%, coincidències 20)

- boot (usada 7.41%, coincidències 2)

- botes (usada 3.70%, coincidències 1)

- bota (usada 3.70%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 3.70%, coincidències 1)

- arrancada (usada 3.70%, coincidències 1)

- arrenca (usada 3.70%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 88.89%, coincidències 8)

- zhuyin (usada 11.11%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

border vora

- vora (usada 67.11%, coincidències 51)

- frontera (usada 15.79%, coincidències 12)

- contorn (usada 13.16%, coincidències 10)

- només la vora (usada 1.32%, coincidències 1)

- marge (usada 1.32%, coincidències 1)

- vores (usada 1.32%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 40.91%, coincidències 9)

- color del contorn (usada 27.27%, coincidències 6)

- color de les vores (usada 13.64%, coincidències 3)

- color de vora (usada 9.09%, coincidències 2)

- color del marge (usada 4.55%, coincidències 1)

- color de contorn (usada 4.55%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 52.63%, coincidències 10)

- amplada del contorn (usada 26.32%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 10.53%, coincidències 2)

- gruix de la vora (usada 5.26%, coincidències 1)

- amplada de contorn (usada 5.26%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 90.91%, coincidències 40)

- contorns (usada 6.82%, coincidències 3)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.48%, coincidències 19)

- bòsnia i herzegovina (usada 4.76%, coincidències 1)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.76%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 87.50%, coincidències 21)

- bosni (usada 12.50%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 83.33%, coincidències 10)

- robot (usada 16.67%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 50.00%, coincidències 22)

- tots dos (usada 29.55%, coincidències 13)

- ambdues (usada 6.82%, coincidències 3)

- tots (usada 2.27%, coincidències 1)

- totes dues (usada 2.27%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.27%, coincidències 1)

- both (usada 2.27%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 2.27%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 2.27%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.45%, coincidències 21)

- botsuana (usada 4.55%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 28.57%, coincidències 2)

- pula botswanesa (usada 28.57%, coincidències 2)

bottle ampolla

- ampolla (usada 87.50%, coincidències 7)

- botella (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 61.69%, coincidències 124)

- baix (usada 14.93%, coincidències 30)

- part inferior (usada 10.45%, coincidències 21)

- a baix (usada 6.97%, coincidències 14)

- a baix de tot (usada 1.00%, coincidències 2)

- avall (usada 1.00%, coincidències 2)

- final (usada 1.00%, coincidències 2)

- al final (usada 1.00%, coincidències 2)

- capdavall (usada 0.50%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.50%, coincidències 1)

- a sota (usada 0.50%, coincidències 1)

- sota (usada 0.50%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 27.27%, coincidències 3)

- a baix centre (usada 18.18%, coincidències 2)

- inferior centre (usada 18.18%, coincidències 2)

- baix centre (usada 9.09%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

- inferior central (usada 9.09%, coincidències 1)

- part inferior centre (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 42.86%, coincidències 18)

- baix a l'esquerra (usada 16.67%, coincidències 7)

- a baix esquerra (usada 9.52%, coincidències 4)

- part inferior esquerra (usada 9.52%, coincidències 4)

- baix esquerra (usada 7.14%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 4.76%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 4.76%, coincidències 2)

- inferior esquerre (usada 2.38%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.38%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 94.12%, coincidències 16)

- vora inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 41.03%, coincidències 16)

- baix a la dreta (usada 17.95%, coincidències 7)

- a baix a la dreta (usada 10.26%, coincidències 4)

- part inferior dreta (usada 10.26%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 7.69%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 7.69%, coincidències 3)

- part inferior a la dreta (usada 2.56%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 2.56%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 13)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a la dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 42.86%, coincidències 6)

- rebota (usada 21.43%, coincidències 3)

- retorn (usada 7.14%, coincidències 1)

- repetició (usada 7.14%, coincidències 1)

- bounce (usada 7.14%, coincidències 1)

- botar (usada 7.14%, coincidències 1)

- retornar (usada 7.14%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 33.33%, coincidències 3)

- contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- límits (usada 22.22%, coincidències 2)

- final (usada 11.11%, coincidències 1)

- frontera (usada 11.11%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 13.33%, coincidències 2)

- quadre delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- capsa d'inclusió (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixetí delimitador (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 6.67%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 6.67%, coincidències 1)

- límits (usada 6.67%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 80.00%, coincidències 12)

- bouvet (usada 20.00%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 39.02%, coincidències 16)

- quadre (usada 29.27%, coincidències 12)

- capsa (usada 12.20%, coincidències 5)

- casella (usada 12.20%, coincidències 5)

- box (usada 2.44%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.44%, coincidències 1)

- boix (usada 2.44%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 25.00%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 25.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix de línies (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 12.50%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 50.00%, coincidències 10)

- tempo (usada 20.00%, coincidències 4)

- ppm (usada 20.00%, coincidències 4)

- tpm (usada 5.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns plantilles braille

- plantilles braille (usada 42.86%, coincidències 3)

- patrons braille (usada 42.86%, coincidències 3)

- patrons de braille (usada 14.29%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 82.14%, coincidències 23)

- bifurcació (usada 7.14%, coincidències 2)

- sucursal (usada 3.57%, coincidències 1)

- de bifurcació (usada 3.57%, coincidències 1)

- ramificació (usada 3.57%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 90.91%, coincidències 10)

- marca comercial (usada 9.09%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 36)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 66.67%, coincidències 6)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 80.00%, coincidències 8)

- real (usada 20.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 9)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 50.00%, coincidències 3)

- fil d'ariadna (usada 16.67%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta (usada 16.67%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 42.86%, coincidències 6)

- divisió (usada 14.29%, coincidències 2)

- salta|trenca (usada 7.14%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 7.14%, coincidències 1)

- salta (usada 7.14%, coincidències 1)

- interrupció (usada 7.14%, coincidències 1)

- trenca (usada 7.14%, coincidències 1)

- pausa (usada 7.14%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 62.50%, coincidències 5)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 71.43%, coincidències 5)

- punts d'interrupció (usada 28.57%, coincidències 2)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 22)

brick maó

- maó (usada 83.33%, coincidències 5)

- brick (usada 16.67%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 97.37%, coincidències 37)

- pont de comandament (usada 2.63%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 72.73%, coincidències 8)

- lluminós (usada 18.18%, coincidències 2)

- lluentor (usada 9.09%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 89.25%, coincidències 83)

- lluminositat (usada 9.68%, coincidències 9)

- claror (usada 1.08%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 44.44%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 16.67%, coincidències 3)

- portar a primer pla (usada 11.11%, coincidències 2)

- envia al davant (usada 5.56%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 5.56%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.56%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.56%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.56%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 77.78%, coincidències 7)

- british virgin islands (usada 11.11%, coincidències 1)

- illes verge (britàniques) (usada 11.11%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 73.33%, coincidències 22)

- envia a tots (usada 6.67%, coincidències 2)

- retransmetre (usada 6.67%, coincidències 2)

- redifusió (usada 6.67%, coincidències 2)

- difusió general (usada 3.33%, coincidències 1)

- de difusió (usada 3.33%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 63.64%, coincidències 7)

- trencats (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencada (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 9.09%, coincidències 1)

- espatllat (usada 9.09%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 6)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 23)

browse navega

- navega (usada 82.38%, coincidències 187)

- explora (usada 8.37%, coincidències 19)

- examina (usada 3.08%, coincidències 7)

- explorar (usada 1.32%, coincidències 3)

- navegar (usada 0.88%, coincidències 2)

- navegació (usada 0.88%, coincidències 2)

- mostra (usada 0.44%, coincidències 1)

- índex (usada 0.44%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.44%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.44%, coincidències 1)

- fer un tomb (usada 0.44%, coincidències 1)

- visualitzador (usada 0.44%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.44%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 53.33%, coincidències 8)

- cerca fitxers (usada 13.33%, coincidències 2)

- navegador de fitxers (usada 13.33%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 6.67%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- explorar els arxius (usada 6.67%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la xarxa

- navegueu per la xarxa (usada 33.33%, coincidències 3)

- navegueu pel web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navegueu per la web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navega per la web (usada 11.11%, coincidències 1)

- navega la web (usada 11.11%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 86.84%, coincidències 33)

- explorador (usada 10.53%, coincidències 4)

- browser (usada 2.63%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 30.77%, coincidències 4)

- exploració (usada 23.08%, coincidències 3)

- navegant (usada 23.08%, coincidències 3)

- explorant (usada 15.38%, coincidències 2)

- examinant (usada 7.69%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 9)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 14)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 66.67%, coincidències 8)

- brunei darussalam (usada 25.00%, coincidències 3)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 8.33%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 69.23%, coincidències 9)

- brush (usada 7.69%, coincidències 1)

- raspall (usada 7.69%, coincidències 1)

- brotxa (usada 7.69%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 7.69%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- regió de brussel·les-capital (usada 9.09%, coincidències 1)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 7)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 19)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 100.00%, coincidències 7)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 9)

buddy company

- company (usada 83.33%, coincidències 10)

- amic (usada 16.67%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 12)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 10)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 50.00%, coincidències 10)

- dilatació (usada 40.00%, coincidències 8)

- àrea d'influència (usada 10.00%, coincidències 2)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 72.73%, coincidències 8)

- mida del buffer (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida de la memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 27.27%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- desant a la memòria intermèdia (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 2)

- dilatacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 50.00%, coincidències 3)

- bug (usada 16.67%, coincidències 1)

- cuca (usada 16.67%, coincidències 1)

- errada (usada 16.67%, coincidències 1)

- error (usada 0.00%, coincidències 0)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 28.57%, coincidències 2)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 14.29%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

- incidències (usada 14.29%, coincidències 1)

- seguiment d'errors (usada 14.29%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 14.29%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 81.82%, coincidències 9)

- buginès (usada 18.18%, coincidències 2)

bugs errors

- errors (usada 63.64%, coincidències 7)

- errors de programari (usada 36.36%, coincidències 4)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 8)

buhid buhid

- buhid (usada 50.00%, coincidències 4)

- bugui (usada 50.00%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 36.84%, coincidències 14)

- construcció (usada 23.68%, coincidències 9)

- muntatge (usada 15.79%, coincidències 6)

- fase (usada 10.53%, coincidències 4)

- munta (usada 5.26%, coincidències 2)

- compilació (usada 2.63%, coincidències 1)

- build (usada 2.63%, coincidències 1)

- generar (usada 2.63%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 50.00%, coincidències 10)

- construcció (usada 10.00%, coincidències 2)

- s'està muntant (usada 5.00%, coincidències 1)

- edificació (usada 5.00%, coincidències 1)

- creant (usada 5.00%, coincidències 1)

- compilant (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 5.00%, coincidències 1)

- construir (usada 5.00%, coincidències 1)

- muntatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- construint (usada 5.00%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 79.17%, coincidències 19)

- incorporat (usada 20.83%, coincidències 5)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 30)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.56%, coincidències 40)

- bulgar (usada 2.44%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 80.00%, coincidències 8)

- lev (usada 20.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 64.71%, coincidències 11)

- bala (usada 11.76%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- • (símbol pic) (usada 5.88%, coincidències 1)

- pics (usada 5.88%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 70.00%, coincidències 7)

- llista no ordenada (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 10.00%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 45.00%, coincidències 9)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 20.00%, coincidències 4)

- llista amb vinyetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 5.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 84.62%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 15.38%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 58.33%, coincidències 7)

- agrupació (usada 16.67%, coincidències 2)

- embolcall (usada 16.67%, coincidències 2)

- agrupar (usada 8.33%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 90.00%, coincidències 18)

- burkina fasso (usada 5.00%, coincidències 1)

- burquina faso (usada 5.00%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 90.48%, coincidències 19)

- burmès (usada 4.76%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 4.76%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 30.00%, coincidències 6)

- gravar (usada 30.00%, coincidències 6)

- grava (usada 15.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 10.00%, coincidències 2)

- cremar (usada 5.00%, coincidències 1)

- cremada (usada 5.00%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 5.00%, coincidències 1)

burst ràfega

- ràfega (usada 50.00%, coincidències 3)

- sèrie disparada (usada 16.67%, coincidències 1)

- seqüència (usada 16.67%, coincidències 1)

- rebenta (usada 16.67%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 19)

bus bus

- bus (usada 75.00%, coincidències 21)

- autobús (usada 25.00%, coincidències 7)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 62.50%, coincidències 5)

- parada d’autobús (usada 25.00%, coincidències 2)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 40.00%, coincidències 10)

- negocis (usada 32.00%, coincidències 8)

- negoci (usada 28.00%, coincidències 7)

busy ocupat

- ocupat (usada 85.37%, coincidències 35)

- ocupada (usada 9.76%, coincidències 4)

- està ocupat (usada 2.44%, coincidències 1)

- no disponible (usada 2.44%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.34%, coincidències 79)

- button (usada 1.22%, coincidències 1)

- bot@'o (usada 1.22%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.22%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 10)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 27)

buy compra

- compra (usada 46.67%, coincidències 7)

- comprar (usada 46.67%, coincidències 7)

- buï (usada 6.67%, coincidències 1)

bw banda

- banda (usada 14.29%, coincidències 1)

- nb (usada 14.29%, coincidències 1)

- b/n (usada 14.29%, coincidències 1)

- bw (usada 14.29%, coincidències 1)

- re (usada 14.29%, coincidències 1)

- blanc i negre (usada 14.29%, coincidències 1)

- b i n (usada 14.29%, coincidències 1)

by per

- per (usada 89.09%, coincidències 49)

- de (usada 3.64%, coincidències 2)

- by (usada 1.82%, coincidències 1)

- segons (usada 1.82%, coincidències 1)

- autor (usada 1.82%, coincidències 1)

- en (usada 1.82%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 13)

by extension per extensió

- per extensió (usada 90.91%, coincidències 10)

- per l'extensió (usada 9.09%, coincidències 1)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 23)

by size per mida

- per mida (usada 94.44%, coincidències 17)

- per la mida (usada 5.56%, coincidències 1)

by title per títol

- per títol (usada 100.00%, coincidències 7)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 15)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 17)

bytes bytes

- bytes (usada 94.92%, coincidències 56)

- octets (usada 5.08%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 10)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 6)

ca ca

- ca (usada 100.00%, coincidències 6)

ca certificate certificat de la ca

- certificat de la ca (usada 36.36%, coincidències 4)

- certificat de ca (usada 27.27%, coincidències 3)

- certificat ca (usada 27.27%, coincidències 3)

- certificat de l'ac (usada 9.09%, coincidències 1)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 71.43%, coincidències 10)

- compromís de ca (usada 28.57%, coincidències 4)

cable cable

- cable (usada 87.50%, coincidències 7)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 70.59%, coincidències 12)

- cable desconnectat (usada 29.41%, coincidències 5)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 71.43%, coincidències 25)

- cau (usada 11.43%, coincidències 4)

- cache (usada 5.71%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 2.86%, coincidències 1)

- caché (usada 2.86%, coincidències 1)

- caxè (usada 2.86%, coincidències 1)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.86%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 30.77%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 23.08%, coincidències 3)

- cau (usada 15.38%, coincidències 2)

- memòria (usada 15.38%, coincidències 2)

- escorcollada (usada 7.69%, coincidències 1)

- a la memòria cau (usada 7.69%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 10.00%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- desament a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 6)

cairo el caire

- el caire (usada 70.59%, coincidències 12)

- cairo (usada 29.41%, coincidències 5)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 8)

calculate calcula

- calcula (usada 86.21%, coincidències 25)

- calcular (usada 10.34%, coincidències 3)

- càlcul (usada 3.45%, coincidències 1)

calculated calculat

- calculat (usada 87.50%, coincidències 7)

- calculada (usada 12.50%, coincidències 1)

calculating calculant

- calculant (usada 61.11%, coincidències 22)

- s'està calculant (usada 36.11%, coincidències 13)

- s’està calculant (usada 2.78%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 88.89%, coincidències 8)

- compte (usada 11.11%, coincidències 1)

calculations càlculs

- càlculs (usada 87.50%, coincidències 7)

- cálculos (usada 12.50%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 44)

calendar calendari

- calendari (usada 97.44%, coincidències 114)

- agenda (usada 2.56%, coincidències 3)

calendar events esdeveniments del calendari

- esdeveniments del calendari (usada 62.50%, coincidències 5)

- esdeveniments de calendari (usada 37.50%, coincidències 3)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 9)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 24)

calibrate calibra

- calibra (usada 69.23%, coincidències 9)

- calibrar (usada 23.08%, coincidències 3)

- calibratge (usada 7.69%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 11)

call trucar

- trucar (usada 41.30%, coincidències 19)

- truca (usada 23.91%, coincidències 11)

- trucada (usada 13.04%, coincidències 6)

- crida (usada 8.70%, coincidències 4)

- habitual (usada 4.35%, coincidències 2)

- comú (usada 2.17%, coincidències 1)

- truca-li (usada 2.17%, coincidències 1)

- trucades (usada 2.17%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 2.17%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 62.50%, coincidències 5)

- pila de trucades (usada 25.00%, coincidències 2)

- grup de trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 8)

calling trucant

- trucant (usada 30.00%, coincidències 3)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està trucant (usada 20.00%, coincidències 2)

- telefonades (usada 10.00%, coincidències 1)

- cridant (usada 10.00%, coincidències 1)

- trucades (usada 10.00%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 68.75%, coincidències 11)

- crides (usada 31.25%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 23)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 83)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 76.47%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 17.65%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.88%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 96.00%, coincidències 24)

- camerún (usada 4.00%, coincidències 1)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 7)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 97.22%, coincidències 35)

- canada (usada 2.78%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlars canadencs (usada 10.00%, coincidències 1)

canadian english anglès canadenc

- anglès canadenc (usada 66.67%, coincidències 4)

- anglès del canadà (usada 33.33%, coincidències 2)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 78.16%, coincidències 1077)

- cancel·lar (usada 19.09%, coincidències 263)

- tanca (usada 1.31%, coincidències 18)

- cancel·la els canvis (usada 0.65%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.22%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.15%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancela (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.07%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.07%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 50.00%, coincidències 4)

- cancel·lar descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancel·lar la descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancelar baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 66.67%, coincidències 6)

- cancel·la treball (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·lar tasca (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·la un treball (usada 11.11%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 66.67%, coincidències 34)

- cancel·lada (usada 19.61%, coincidències 10)

- s'ha cancel·lat (usada 11.76%, coincidències 6)

- cancel·lades (usada 1.96%, coincidències 1)

canceling cancel·lant

- cancel·lant (usada 47.06%, coincidències 8)

- s'està cancel·lant (usada 47.06%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 5.88%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 67.65%, coincidències 23)

- cancel·lada (usada 20.59%, coincidències 7)

- s'ha cancel·lat (usada 11.76%, coincidències 4)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 66.67%, coincidències 8)

- cancel·lació (usada 16.67%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 16.67%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 45.45%, coincidències 5)

- càncer (usada 36.36%, coincidències 4)

- constel·lació del cranc (usada 9.09%, coincidències 1)

- càncer (o cranc) (usada 9.09%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 8)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 42.86%, coincidències 3)

- no es pot esborrar (usada 28.57%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no s'ha pogut suprimir (usada 14.29%, coincidències 1)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 75.00%, coincidències 6)

- no es pot obrir l’arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 90.48%, coincidències 19)

- tapís (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvas (usada 4.76%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 36.36%, coincidències 4)

- cap estil (usada 27.27%, coincidències 3)

- estil principal (usada 18.18%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 9.09%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 9.09%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 80.00%, coincidències 12)

- característiques (usada 13.33%, coincidències 2)

- funcions (usada 6.67%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 90.00%, coincidències 9)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 95.74%, coincidències 45)

- cabuda (usada 2.13%, coincidències 1)

- capacitat jurídica (usada 2.13%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 21)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 85.51%, coincidències 59)

- majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- posa en majúscules (usada 2.90%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 2.90%, coincidències 2)

- utilitzar les majúscules (usada 1.45%, coincidències 1)

- capitalitza (usada 1.45%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.45%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 1.45%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 87.50%, coincidències 7)

- capitals (usada 12.50%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 33.33%, coincidències 3)

- capacitats (usada 11.11%, coincidències 1)

- majús (usada 11.11%, coincidències 1)

- maj (usada 11.11%, coincidències 1)

- cares (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 50.00%, coincidències 10)

- bloqueig de majúscules (usada 25.00%, coincidències 5)

- bloq majús (usada 10.00%, coincidències 2)

- majúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- bloq. maj. (usada 5.00%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 88.89%, coincidències 8)

- test de captcha (usada 11.11%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 39.62%, coincidències 21)

- títol (usada 26.42%, coincidències 14)

- comentari (usada 16.98%, coincidències 9)

- peu de foto (usada 9.43%, coincidències 5)

- subtítol (usada 5.66%, coincidències 3)

- encapçalament (usada 1.89%, coincidències 1)

captions subtítols

- subtítols (usada 33.33%, coincidències 3)

- comentaris (usada 33.33%, coincidències 3)

- llegendes (usada 22.22%, coincidències 2)

- peus de foto (usada 11.11%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 78.95%, coincidències 15)

- capturar (usada 21.05%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 17)

card targeta

- targeta (usada 76.67%, coincidències 23)

- cartes (usada 6.67%, coincidències 2)

- tarja (usada 3.33%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 3.33%, coincidències 1)

- fitxa (usada 3.33%, coincidències 1)

- carta (usada 3.33%, coincidències 1)

- disseny (usada 3.33%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card games jocs de cartes

- jocs de cartes (usada 100.00%, coincidències 7)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 71.43%, coincidències 10)

- número de la targeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- número de tarjeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- número del cromo (usada 7.14%, coincidències 1)

card type tipus de targeta

- tipus de targeta (usada 75.00%, coincidències 6)

- tipus de tarjeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- tipus de cromo (usada 12.50%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 72.73%, coincidències 8)

- cartes (usada 9.09%, coincidències 1)

- targeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- fitxes (usada 9.09%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 54.55%, coincidències 6)

- cursor (usada 18.18%, coincidències 2)

- signe d'intercalació (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbol de la tecla control (usada 9.09%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 9.09%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 40.00%, coincidències 6)

- portadora (usada 26.67%, coincidències 4)

- operador de telefonia mòbil (usada 13.33%, coincidències 2)

- operador (usada 13.33%, coincidències 2)

- carrier (usada 6.67%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 7)

cart cistella

- cistella (usada 41.67%, coincidències 5)

- carro (usada 33.33%, coincidències 4)

- carretó (usada 16.67%, coincidències 2)

- carret (usada 8.33%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

- cartoon (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- cascade (usada 23.08%, coincidències 3)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

case cas

- cas (usada 56.25%, coincidències 9)

- majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 2)

- caixa (usada 6.25%, coincidències 1)

- case (usada 6.25%, coincidències 1)

- estoig (usada 6.25%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 6.25%, coincidències 1)

- bastidor (usada 6.25%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 42.42%, coincidències 28)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 10.61%, coincidències 7)

- distingeix maj/min (usada 7.58%, coincidències 5)

- sensible a majúscules (usada 7.58%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 4.55%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.03%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 3.03%, coincidències 2)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.52%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.52%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.52%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.52%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 58.33%, coincidències 7)

- en efectiu (usada 16.67%, coincidències 2)

- caixa (usada 8.33%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 66.67%, coincidències 8)

- emet (usada 16.67%, coincidències 2)

- cast (usada 8.33%, coincidències 1)

- transmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 16)

cat gat

- gat (usada 70.59%, coincidències 12)

- cat (usada 17.65%, coincidències 3)

- cat. (usada 5.88%, coincidències 1)

- catalasa (usada 5.88%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.14%, coincidències 34)

- català; valencià (usada 2.86%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 15)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

categories categories

- categories (usada 98.77%, coincidències 80)

- categorias (usada 1.23%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 95.65%, coincidències 154)

- categoría (usada 1.24%, coincidències 2)

- categories (usada 0.62%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.62%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.62%, coincidències 1)

- correu (usada 0.62%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.62%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de categoria (usada 30.00%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 60.00%, coincidències 9)

- atenció (usada 26.67%, coincidències 4)

- alerta (usada 6.67%, coincidències 1)

- compte (usada 6.67%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 80.00%, coincidències 8)

- cayenne (usada 20.00%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 85.71%, coincidències 18)

- illes caimà (usada 9.52%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 4.76%, coincidències 1)

cayman islands dollar dòlar de les illes caiman

- dòlar de les illes caiman (usada 100.00%, coincidències 7)

cc cc

- cc (usada 81.13%, coincidències 43)

- a/c (usada 15.09%, coincidències 8)

- cd (usada 1.89%, coincidències 1)

- cp (usada 1.89%, coincidències 1)

ccw ccw

- ccw (usada 100.00%, coincidències 25)

cd cd

- cd (usada 96.15%, coincidències 25)

- canvia de directori (usada 3.85%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd audio cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 66.67%, coincidències 4)

- àudio de cd (usada 16.67%, coincidències 1)

- cd àudio (usada 16.67%, coincidències 1)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 14)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 86.36%, coincidències 38)

- cèl·lula (usada 6.82%, coincidències 3)

- mòbil (usada 4.55%, coincidències 2)

- cell (usada 2.27%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 14.29%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- espaiat de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

cello violoncel

- violoncel (usada 100.00%, coincidències 7)

cells cel·les

- cel·les (usada 88.24%, coincidències 15)

- cel.les (usada 11.76%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 76.92%, coincidències 10)

- centígrads (usada 23.08%, coincidències 3)

celtic cèltic

- cèltic (usada 41.67%, coincidències 5)

- celta (usada 33.33%, coincidències 4)

- celtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- cèltica (usada 8.33%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 55.22%, coincidències 111)

- centrar (usada 27.36%, coincidències 55)

- centrat (usada 8.46%, coincidències 17)

- centra (usada 6.97%, coincidències 14)

- central (usada 1.49%, coincidències 3)

- al centre (usada 0.50%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 92.31%, coincidències 12)

- centre de les x (usada 7.69%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 92.31%, coincidències 12)

- centre de les y (usada 7.69%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 73.81%, coincidències 31)

- centrada (usada 19.05%, coincidències 8)

- centre (usada 7.14%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 87.50%, coincidències 14)

- centímetres (usada 12.50%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 23)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 10)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 91.30%, coincidències 21)

- república centrefricana (usada 4.35%, coincidències 1)

- república centroafricana (usada 4.35%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 33.33%, coincidències 5)

- europeu central (usada 26.67%, coincidències 4)

- europa central (usada 20.00%, coincidències 3)

- central european (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- europea central (usada 6.67%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 9)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 48)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 71.43%, coincidències 5)

- autoritats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

- entitat certificadora (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 76.92%, coincidències 10)

- suspensió de certificat (usada 15.38%, coincidències 2)

- bloqueig de certificat (usada 7.69%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 91.67%, coincidències 11)

- informació de certificat (usada 8.33%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 26)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 76.92%, coincidències 10)

- cessació de l’operació (usada 15.38%, coincidències 2)

- cessament d'activitats (usada 7.69%, coincidències 1)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 7)

chad txad

- txad (usada 95.83%, coincidències 23)

- chad (usada 4.17%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 45.45%, coincidències 5)

- encadenament (usada 45.45%, coincidències 5)

- chain (usada 9.09%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 62.50%, coincidències 5)

- encadenament (usada 37.50%, coincidències 3)

chair presideix

- presideix (usada 50.00%, coincidències 4)

- cadira (usada 25.00%, coincidències 2)

- director (usada 12.50%, coincidències 1)

- president (usada 12.50%, coincidències 1)

challenge repte

- repte (usada 53.85%, coincidències 7)

- desafiament (usada 30.77%, coincidències 4)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

- verificació (usada 7.69%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 71.43%, coincidències 5)

- txam (usada 28.57%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 72.35%, coincidències 123)

- canviar (usada 15.88%, coincidències 27)

- canvi (usada 7.65%, coincidències 13)

- canvia-ho (usada 1.18%, coincidències 2)

- canvia a (usada 0.59%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.59%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.59%, coincidències 1)

- change (usada 0.59%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.59%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 22.73%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 13.64%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 13.64%, coincidències 3)

- majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 2)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- canvia'n la caixa (usada 4.55%, coincidències 1)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 85.71%, coincidències 12)

- canviar color (usada 7.14%, coincidències 1)

- canviar el color (usada 7.14%, coincidències 1)

change email canvia el correu electrònic

- canvia el correu electrònic (usada 73.33%, coincidències 11)

- canviar el correu (usada 6.67%, coincidències 1)

- canviar l'adreça de correu (usada 6.67%, coincidències 1)

- canviar adreça de correu (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvia de correu electrònic (usada 6.67%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 64.29%, coincidències 9)

- canvia d'icona (usada 14.29%, coincidències 2)

- canvi la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.14%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 7.14%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 35.00%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 30.00%, coincidències 6)

- canvia la llengua (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia el idioma (usada 5.00%, coincidències 1)

- seleccionar idioma (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvia'n la llengua (usada 5.00%, coincidències 1)

change location canviar la ubicació

- canviar la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

change my password canvia la meva contrasenya

- canvia la meva contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canviar la meva contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvia la meva paraula de pas (usada 16.67%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 55.56%, coincidències 5)

- canvia la frase de pas (usada 33.33%, coincidències 3)

- canvi de la contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 65.22%, coincidències 60)

- canviar la contrasenya (usada 23.91%, coincidències 22)

- canviar contrasenya (usada 5.43%, coincidències 5)

- canvia contrasenya (usada 3.26%, coincidències 3)

- canvi de contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 66.67%, coincidències 6)

- canvia de perfil (usada 33.33%, coincidències 3)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 31.25%, coincidències 5)

- canvia la configuració (usada 12.50%, coincidències 2)

- canvia els paràmetres (usada 12.50%, coincidències 2)

- canviar configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia els ajustaments (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 6.25%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 57.14%, coincidències 4)

- augmenta la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

change status canvia l'estat

- canvia l'estat (usada 33.33%, coincidències 2)

- canviar estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvi de estatus (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvi d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvia d'estat (usada 16.67%, coincidències 1)

change theme canvia el tema

- canvia el tema (usada 71.43%, coincidències 5)

- canviar el tema (usada 28.57%, coincidències 2)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 50.00%, coincidències 13)

- data modificació (usada 15.38%, coincidències 4)

- modificat (usada 11.54%, coincidències 3)

- canviada (usada 7.69%, coincidències 2)

- changed (usada 3.85%, coincidències 1)

- canviat el (usada 3.85%, coincidències 1)

- modificada (usada 3.85%, coincidències 1)

- canvi (usada 3.85%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 90.00%, coincidències 18)

- changelog (usada 5.00%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 24)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 98.48%, coincidències 65)

- canal hsv (usada 1.52%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de canal (usada 9.09%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 60)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 10)

chapter capítol

- capítol (usada 93.33%, coincidències 28)

- chapter (usada 3.33%, coincidències 1)

- capítol literari (usada 3.33%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 90.00%, coincidències 9)

- chapters (usada 10.00%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 97.06%, coincidències 66)

- personatge (usada 1.47%, coincidències 1)

- character (usada 1.47%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 81.82%, coincidències 9)

- dispositiu (usada 18.18%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 50.00%, coincidències 11)

- codificació dels caràcters (usada 36.36%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 9.09%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.55%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.31%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 7.69%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 91.43%, coincidències 32)

- personatges (usada 5.71%, coincidències 2)

- caracters (usada 2.86%, coincidències 1)

charcoal carbó

- carbó (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbonet (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó vegetal (usada 33.33%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 54.55%, coincidències 6)

- càrrec (usada 36.36%, coincidències 4)

- charge (usada 9.09%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 44.44%, coincidències 8)

- carregant (usada 33.33%, coincidències 6)

- està carregant (usada 11.11%, coincidències 2)

- càrrega (usada 5.56%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 5.56%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 54.05%, coincidències 20)

- gràfic (usada 40.54%, coincidències 15)

- gràfica (usada 2.70%, coincidències 1)

- contingut (usada 2.70%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 66.67%, coincidències 10)

- tipus de gràfic (usada 26.67%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.67%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 68.42%, coincidències 13)

- gràfics (usada 15.79%, coincidències 3)

- gràfiques (usada 10.53%, coincidències 2)

- grafics (usada 5.26%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 95.31%, coincidències 61)

- conversa (usada 1.56%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.56%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.56%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 8)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 29.03%, coincidències 18)

- comprovar (usada 22.58%, coincidències 14)

- xec (usada 9.68%, coincidències 6)

- marca (usada 9.68%, coincidències 6)

- escac (usada 6.45%, coincidències 4)

- selecciona (usada 4.84%, coincidències 3)

- marcar (usada 3.23%, coincidències 2)

- activar (usada 3.23%, coincidències 2)

- comprovació (usada 3.23%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.61%, coincidències 1)

- correcció (usada 1.61%, coincidències 1)

- check (usada 1.61%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.61%, coincidències 1)

- activa (usada 1.61%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 18.18%, coincidències 2)

- comprovar-ho de nou (usada 18.18%, coincidències 2)

- torna-ho a comprovar (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 9.09%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 9.09%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 33.33%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 20.00%, coincidències 3)

- selecciona-ho tot (usada 13.33%, coincidències 2)

- selecciona'ls tots (usada 6.67%, coincidències 1)

- activa tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- marqueu totes les (usada 6.67%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 81.48%, coincidències 22)

- quadre de selecció (usada 7.41%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 7.41%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.70%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 88.06%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 5.97%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.48%, coincidències 3)

- revisa el document ara (usada 1.49%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 62.71%, coincidències 37)

- cerca actualitzacions (usada 23.73%, coincidències 14)

- comprova actualitzacions (usada 6.78%, coincidències 4)

- buscar actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

- comprova per actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

check in desar nova versió

- desar nova versió (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujada (usada 14.29%, coincidències 1)

- entrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- registrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- entrades (usada 14.29%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check mark marca de verificació

- marca de verificació (usada 57.14%, coincidències 4)

- marca de selecció (usada 28.57%, coincidències 2)

- vist (usada 14.29%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 60.00%, coincidències 6)

- comprova ara (usada 20.00%, coincidències 2)

- comprovar (usada 10.00%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 10.00%, coincidències 1)

check out baixa

- baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 28.57%, coincidències 2)

- retirar versió (usada 14.29%, coincidències 1)

- sortides (usada 14.29%, coincidències 1)

- obtén (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

check spelling revisar l’ortografia

- revisar l’ortografia (usada 34.04%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 23.40%, coincidències 11)

- verifica l'ortografia (usada 10.64%, coincidències 5)

- comprovació d'ortografia (usada 6.38%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 6.38%, coincidències 3)

- comprovació ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 4.26%, coincidències 2)

- revisió ortogràfica (usada 2.13%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.13%, coincidències 1)

- comprova l’ortografia (usada 2.13%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 60.00%, coincidències 12)

- casella de verificació (usada 10.00%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 10.00%, coincidències 2)

- casella (usada 10.00%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 5.00%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 5.00%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 28.12%, coincidències 9)

- marcat (usada 28.12%, coincidències 9)

- activat (usada 15.62%, coincidències 5)

- activada (usada 12.50%, coincidències 4)

- verificat (usada 12.50%, coincidències 4)

- marcada (usada 3.12%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 62.50%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 37.50%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 58.62%, coincidències 17)

- comprovació (usada 10.34%, coincidències 3)

- compte corrent (usada 10.34%, coincidències 3)

- comprovant (usada 6.90%, coincidències 2)

- corrent (usada 3.45%, coincidències 1)

- es comprova (usada 3.45%, coincidències 1)

- selecciona (usada 3.45%, coincidències 1)

- verificació (usada 3.45%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 5)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 15.00%, coincidències 3)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 15.00%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 15.00%, coincidències 3)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 5.00%, coincidències 1)

checklist llista de comprovació

- llista de comprovació (usada 42.86%, coincidències 3)

- llista (usada 28.57%, coincidències 2)

- introduïu una etiqueta (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista de verificació (usada 14.29%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 16.67%, coincidències 4)

- finalitzar compra (usada 12.50%, coincidències 3)

- obtenció (usada 8.33%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 8.33%, coincidències 2)

- pagament final (usada 8.33%, coincidències 2)

- obté (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalitzar-comanda (usada 4.17%, coincidències 1)

- caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.17%, coincidències 1)

- passa per caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- pagament (usada 4.17%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.17%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 57.89%, coincidències 11)

- suma de comprovació (usada 21.05%, coincidències 4)

- checksum (usada 15.79%, coincidències 3)

- suma de verificació (checksum) (usada 5.26%, coincidències 1)

cheese formatge

- formatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- cheese (usada 28.57%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 10)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 91.67%, coincidències 11)

- xerokee (usada 8.33%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 83.33%, coincidències 5)

- cireres (usada 16.67%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 9)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 42.86%, coincidències 3)

- xeiene; cheyenne (usada 28.57%, coincidències 2)

- xeiene (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 45.45%, coincidències 5)

- chi (usada 27.27%, coincidències 3)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken gallina

- gallina (usada 40.00%, coincidències 4)

- pollastre (usada 40.00%, coincidències 4)

- joc de la gallina (usada 10.00%, coincidències 1)

- gall (usada 10.00%, coincidències 1)

child infant

- infant (usada 33.33%, coincidències 9)

- fill (usada 25.93%, coincidències 7)

- nen (usada 18.52%, coincidències 5)

- fill/a (usada 7.41%, coincidències 2)

- filla (usada 3.70%, coincidències 1)

- fill filla (usada 3.70%, coincidències 1)

- criatura (usada 3.70%, coincidències 1)

- canalla (usada 3.70%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 58.33%, coincidències 7)

- canalla (usada 16.67%, coincidències 2)

- filles (usada 8.33%, coincidències 1)

- infants (usada 8.33%, coincidències 1)

- infantil (usada 8.33%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 33)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes xilè (usada 12.50%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 36)

chinese xinès

- xinès (usada 87.88%, coincidències 29)

- xinesa (usada 6.06%, coincidències 2)

- chinese (usada 3.03%, coincidències 1)

- xinés (usada 3.03%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 12)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.12%, coincidències 16)

- xines simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 16)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 91.67%, coincidències 11)

- xocolata|xocolate (usada 8.33%, coincidències 1)

choice consulta

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 37.74%, coincidències 40)

- tria (usada 22.64%, coincidències 24)

- trieu (usada 18.87%, coincidències 20)

- escull (usada 5.66%, coincidències 6)

- escolliu (usada 2.83%, coincidències 3)

- escollir (usada 2.83%, coincidències 3)

- selecciona (usada 1.89%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 1.89%, coincidències 2)

- triar (usada 1.89%, coincidències 2)

- elegir (usada 0.94%, coincidències 1)

- elecció (usada 0.94%, coincidències 1)

- choose (usada 0.94%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.94%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 4)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 2)

- escolliu un color (usada 12.50%, coincidències 1)

- escollir un color (usada 12.50%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 66.67%, coincidències 6)

- tria un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 30.77%, coincidències 8)

- escolliu un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- tria un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- selecciona un arxiu (usada 7.69%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.69%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

- seleccionar un arxiu (usada 3.85%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 45.45%, coincidències 5)

- selecciona una carpeta (usada 36.36%, coincidències 4)

- seleccionar una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- tria una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escull un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 40.00%, coincidències 4)

- tria una imatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- escull una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- selecciona una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 2)

- seleccionar aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 32.26%, coincidències 10)

- escolliu un fitxer (usada 12.90%, coincidències 4)

- seleccionar un arxiu (usada 12.90%, coincidències 4)

- trieu un fitxer (usada 12.90%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 6.45%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 3.23%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 3.23%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 3.23%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 25.00%, coincidències 3)

- selecció de fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- escolliu els fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- escolliu fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 8.33%, coincidències 1)

choose folder seleccionar carpeta

- seleccionar carpeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- seleccionar una carpeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- selecció de la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- selecciona la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- seleccioneu un directori (usada 6.25%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- trieu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- tria de carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

choose image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- seleccionar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 55.56%, coincidències 5)

- corda (usada 44.44%, coincidències 4)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.24%, coincidències 20)

- christmas island (usada 4.76%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 54.55%, coincidències 6)

- crom (usada 27.27%, coincidències 3)

- barra cromada (usada 9.09%, coincidències 1)

- cromat (usada 9.09%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 75.00%, coincidències 6)

- crom (usada 25.00%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 11)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 83.33%, coincidències 5)

- església eslava (usada 16.67%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 12)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cinnamon canyella

- canyella (usada 50.00%, coincidències 3)

- cinnamon (usada 50.00%, coincidències 3)

cipher xifra

- xifra (usada 44.44%, coincidències 4)

- clau (usada 11.11%, coincidències 1)

- cipher (usada 11.11%, coincidències 1)

- xifratge (usada 11.11%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 11.11%, coincidències 1)

- codi (usada 11.11%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 94.03%, coincidències 63)

- circumferència (usada 2.99%, coincidències 2)

- circular (usada 1.49%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.49%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 88.89%, coincidències 8)

- circumferències (usada 11.11%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 91.67%, coincidències 11)

- rodó (usada 8.33%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 93.57%, coincidències 131)

- població (usada 5.00%, coincidències 7)

- localitat (usada 0.71%, coincidències 1)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.71%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 85.71%, coincidències 6)

- compatibilitat amb cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 85.71%, coincidències 6)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 57.14%, coincidències 4)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 28.57%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 8)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 71.43%, coincidències 5)

- ideogrames unificats del cjk (usada 28.57%, coincidències 2)

class classe

- classe (usada 95.65%, coincidències 66)

- aula (usada 1.45%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.45%, coincidències 1)

- class (usada 1.45%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 57.89%, coincidències 11)

- nom de classe (usada 42.11%, coincidències 8)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 17)

classic clàssic

- clàssic (usada 85.19%, coincidències 23)

- clàssica (usada 7.41%, coincidències 2)

- edita el clàssic (usada 3.70%, coincidències 1)

- clàssics (usada 3.70%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 60.00%, coincidències 6)

- clàssic (usada 20.00%, coincidències 2)

- música clàssica (usada 10.00%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 10.00%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 16)

classified classificat

- classificat (usada 87.50%, coincidències 7)

- classificats (usada 12.50%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 64.00%, coincidències 16)

- clean (usada 12.00%, coincidències 3)

- apte (usada 8.00%, coincidències 2)

- esborra (usada 8.00%, coincidències 2)

- net (usada 4.00%, coincidències 1)

- precís (usada 4.00%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborra (usada 18.18%, coincidències 2)

- endreçar (usada 18.18%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 78.57%, coincidències 11)

- neteja (usada 7.14%, coincidències 1)

- fent neteja (usada 7.14%, coincidències 1)

- netejant (usada 7.14%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 25.00%, coincidències 5)

- netejant (usada 15.00%, coincidències 3)

- es fa neteja (usada 15.00%, coincidències 3)

- endreçant (usada 15.00%, coincidències 3)

- esborrant (usada 15.00%, coincidències 3)

- neta (usada 5.00%, coincidències 1)

- ordenant (usada 5.00%, coincidències 1)

- neteja (usada 5.00%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 80.00%, coincidències 12)

- netejar (usada 13.33%, coincidències 2)

- endreça-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 53.38%, coincidències 150)

- esborra (usada 13.52%, coincidències 38)

- esborrar (usada 13.17%, coincidències 37)

- buida (usada 6.41%, coincidències 18)

- descarta (usada 3.20%, coincidències 9)

- netejar (usada 2.14%, coincidències 6)

- clar (usada 1.78%, coincidències 5)

- neteja-ho (usada 1.07%, coincidències 3)

- suprimeix (usada 1.07%, coincidències 3)

- serè (usada 0.71%, coincidències 2)

- elimina (usada 0.71%, coincidències 2)

- neteja la cerca (usada 0.36%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.36%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.36%, coincidències 1)

- cel clar (usada 0.36%, coincidències 1)

- clear (usada 0.36%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.36%, coincidències 1)

- neta (usada 0.36%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.36%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 52.00%, coincidències 26)

- esborra-ho tot (usada 14.00%, coincidències 7)

- esborrar-ho tot (usada 8.00%, coincidències 4)

- neteja tot (usada 4.00%, coincidències 2)

- elimina-ho tot (usada 4.00%, coincidències 2)

- esborrar tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 2.00%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.00%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 2.00%, coincidències 1)

clear bookmarks neteja els marcadors

- neteja els marcadors (usada 33.33%, coincidències 2)

- neteja les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 2)

- esborrar marcadors (usada 16.67%, coincidències 1)

- neteja preferits (usada 16.67%, coincidències 1)

clear cache esborra la memòria cau

- esborra la memòria cau (usada 46.67%, coincidències 7)

- neteja la memòria cau (usada 33.33%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 13.33%, coincidències 2)

- neteja la cau (usada 6.67%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 47.92%, coincidències 23)

- esborra l'historial (usada 29.17%, coincidències 14)

- esborrar historial (usada 8.33%, coincidències 4)

- buida l'historial (usada 4.17%, coincidències 2)

- neteja l'històric (usada 4.17%, coincidències 2)

- neteja la història (usada 2.08%, coincidències 1)

- esborrar l’historial (usada 2.08%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 2.08%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 61.11%, coincidències 11)

- buida la llista (usada 22.22%, coincidències 4)

- neteja llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 54.55%, coincidències 6)

- esborrar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 91.18%, coincidències 62)

- esborrar menú (usada 4.41%, coincidències 3)

- esborrar el menú (usada 2.94%, coincidències 2)

- neteja el menú (usada 1.47%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 80.00%, coincidències 8)

- buida la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 40.00%, coincidències 6)

- esborra les dades privades (usada 33.33%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar les dades privades (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.67%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra les cerques recents (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja les cerques recents (usada 10.00%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 66.67%, coincidències 14)

- esborra la cerca (usada 14.29%, coincidències 3)

- netejar cerca (usada 4.76%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborra la cerca. (usada 4.76%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 60.87%, coincidències 14)

- neteja selecció (usada 8.70%, coincidències 2)

- desfés la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- cancel·la la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

clearing neteja

- neteja (usada 33.33%, coincidències 2)

- esborrant (usada 16.67%, coincidències 1)

- clarianes (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està netejant (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està esborrant (usada 16.67%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 73.33%, coincidències 22)

- fes un clic (usada 10.00%, coincidències 3)

- feu clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- fer clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- click (usada 3.33%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 55.56%, coincidències 5)

- fes clic aquí (usada 22.22%, coincidències 2)

- fes click aquí (usada 11.11%, coincidències 1)

- clica aquí (usada 11.11%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.77%, coincidències 30)

- client (grup) (usada 3.23%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 62.50%, coincidències 5)

- id de client (usada 25.00%, coincidències 2)

- identificador de client (usada 12.50%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 6)

clip retalla

- retalla (usada 33.33%, coincidències 5)

- clip (usada 26.67%, coincidències 4)

- retall (usada 13.33%, coincidències 2)

- retallar (usada 13.33%, coincidències 2)

- klip (usada 6.67%, coincidències 1)

- retallat (usada 6.67%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 92.11%, coincidències 35)

- portapapers (usada 7.89%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 34)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 41.18%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 35.29%, coincidències 6)

- horari (usada 5.88%, coincidències 1)

- horària (usada 5.88%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 5.88%, coincidències 1)

- cap a la dreta (usada 5.88%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 95.12%, coincidències 39)

- clon (usada 2.44%, coincidències 1)

- copiar (usada 2.44%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 57.14%, coincidències 4)

- clonació (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 14.29%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 73.93%, coincidències 451)

- tancar (usada 24.92%, coincidències 152)

- tancament (usada 0.49%, coincidències 3)

- close (usada 0.33%, coincidències 2)

- cancel·lar (usada 0.16%, coincidències 1)

- a prop (usada 0.16%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 74.19%, coincidències 23)

- tancar-ho tot (usada 16.13%, coincidències 5)

- tanca totes les finestres (usada 6.45%, coincidències 2)

- tancar tots (usada 3.23%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 50.00%, coincidències 5)

- tancar totes les finestres (usada 30.00%, coincidències 3)

- tanca totes la finestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- tanca totes finestres (usada 10.00%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 88.89%, coincidències 8)

- tancar document (usada 11.11%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 68.00%, coincidències 17)

- tancar les altres pestanyes (usada 28.00%, coincidències 7)

- tanca la resta de pestanyes (usada 4.00%, coincidències 1)

close others tanca les altres

- tanca les altres (usada 50.00%, coincidències 3)

- tanca altres (usada 16.67%, coincidències 1)

- tancar la resta (usada 16.67%, coincidències 1)

- tanca els altres (usada 16.67%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 88.89%, coincidències 8)

- tancar projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 81.94%, coincidències 59)

- tancar la pestanya (usada 9.72%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 4.17%, coincidències 3)

- tancar pestanya (usada 2.78%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.39%, coincidències 1)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 79.17%, coincidències 57)

- tancar la finestra (usada 12.50%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.56%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.78%, coincidències 2)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 91.30%, coincidències 21)

- tancar sense desar (usada 4.35%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.35%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 73.91%, coincidències 34)

- tancada (usada 15.22%, coincidències 7)

- tancades (usada 4.35%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.17%, coincidències 1)

- cancel·lat (usada 2.17%, coincidències 1)

- s'ha tancat (usada 2.17%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 40.00%, coincidències 4)

- tancament (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 20.00%, coincidències 2)

- closing (usada 10.00%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 66.67%, coincidències 4)

- data límit (usada 16.67%, coincidències 1)

- data tancament (usada 16.67%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 88.46%, coincidències 23)

- cloud (usada 11.54%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 13)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 87.50%, coincidències 14)

- núvols (usada 6.25%, coincidències 1)

- nuvolat (usada 6.25%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 6)

cluster clúster

- clúster (usada 76.47%, coincidències 13)

- títol del clúster (usada 5.88%, coincidències 1)

- agrupament (usada 5.88%, coincidències 1)

- cluster (usada 5.88%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 5.88%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.37%, coincidències 37)

- dom (usada 2.63%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 17)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 75.00%, coincidències 12)

- illes cocos (usada 12.50%, coincidències 2)

- cocos (keeling) islands (usada 6.25%, coincidències 1)

- illes cocos o illes keeling (usada 6.25%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 98.67%, coincidències 74)

- code (usada 1.33%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

code signing signatura de codi

- signatura de codi (usada 85.71%, coincidències 6)

- firma del codi (usada 14.29%, coincidències 1)

codec còdec

- còdec (usada 95.24%, coincidències 20)

- codec (usada 4.76%, coincidències 1)

codecs còdecs

- còdecs (usada 100.00%, coincidències 7)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 9)

cold fred

- fred (usada 88.89%, coincidències 8)

- refredat (usada 11.11%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 10)

collapse redueix

- redueix (usada 45.95%, coincidències 17)

- replega (usada 18.92%, coincidències 7)

- contreu (usada 10.81%, coincidències 4)

- col·lapsa (usada 10.81%, coincidències 4)

- contreure (usada 5.41%, coincidències 2)

- plega (usada 2.70%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.70%, coincidències 1)

- reduir (usada 2.70%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 27.78%, coincidències 15)

- replega-ho tot (usada 14.81%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 14.81%, coincidències 8)

- minimitza tot (usada 9.26%, coincidències 5)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.56%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 3.70%, coincidències 2)

- reduir tot (usada 3.70%, coincidències 2)

- replegar-los tots (usada 1.85%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- col · lapsar tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- colapsa-ho tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.85%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.85%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.85%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 41.67%, coincidències 5)

- contret (usada 16.67%, coincidències 2)

- col·lapsat (usada 16.67%, coincidències 2)

- replegades (usada 8.33%, coincidències 1)

- plegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegat (usada 8.33%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 30.77%, coincidències 4)

- encadena (usada 23.08%, coincidències 3)

- intercala (usada 15.38%, coincidències 2)

- acara (usada 7.69%, coincidències 1)

- collate (usada 7.69%, coincidències 1)

- compara (usada 7.69%, coincidències 1)

- ordenar (usada 7.69%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 34)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 22)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 96.55%, coincidències 28)

- colombia (usada 3.45%, coincidències 1)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 78.57%, coincidències 11)

- cometa (usada 7.14%, coincidències 1)

- els dos punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- colón (usada 7.14%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.26%, coincidències 267)

- colors (usada 0.37%, coincidències 1)

- un dels tres colors primaris (usada 0.37%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 10)

color adjustment ajust de color

- ajust de color (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajust del color (usada 28.57%, coincidències 2)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 43.75%, coincidències 7)

- balanç de color (usada 25.00%, coincidències 4)

- equilibri del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- equilibri de color. (usada 6.25%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 6.25%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 6.25%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 55.56%, coincidències 5)

- selector de colors (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccionador de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color correction correcció del color

- correcció del color (usada 50.00%, coincidències 4)

- correcció de color (usada 50.00%, coincidències 4)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 81.82%, coincidències 9)

- profunditat del color (usada 18.18%, coincidències 2)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

color label rètol de color

- rètol de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- color d'etiqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

- etiqueta de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 68.75%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- gestió dels colors (usada 6.25%, coincidències 1)

color management settings arranjament de la gestió del color

- arranjament de la gestió del color (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

- arranjament per a la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 72.22%, coincidències 13)

- mode del color (usada 27.78%, coincidències 5)

color model model de color

- model de color (usada 86.67%, coincidències 13)

- model del color (usada 13.33%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 12)

color picker selector de color

- selector de color (usada 46.43%, coincidències 13)

- selector del color (usada 14.29%, coincidències 4)

- pipeta (usada 7.14%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 7.14%, coincidències 2)

- selector de colors (usada 7.14%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 7.14%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 3.57%, coincidències 1)

- pren mostra de color (usada 3.57%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 3.57%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 84.62%, coincidències 11)

- color de perfil (usada 7.69%, coincidències 1)

- color del perfil (usada 7.69%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 50.00%, coincidències 14)

- esquema de color (usada 42.86%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.14%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 100.00%, coincidències 9)

color settings paràmetres de color

- paràmetres de color (usada 37.50%, coincidències 3)

- arranjament dels colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- configuració de color (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajusts de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 100.00%, coincidències 19)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 63.64%, coincidències 7)

- temperatura de color (usada 36.36%, coincidències 4)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 50.00%, coincidències 4)

- roda de color (usada 25.00%, coincidències 2)

- cercle cromàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està acolorint (usada 14.29%, coincidències 1)

- color (usada 14.29%, coincidències 1)

- coloració (usada 14.29%, coincidències 1)

- dóna color (usada 14.29%, coincidències 1)

- colorejat (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 84.62%, coincidències 11)

- to-saturació (usada 7.69%, coincidències 1)

- coloreja (usada 7.69%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 100)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.00%, coincidències 18)

- espai de colors (usada 5.00%, coincidències 1)

- espaicolor (usada 5.00%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.20%, coincidències 109)

- column (usada 0.90%, coincidències 1)

- kolonn (usada 0.90%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 68.75%, coincidències 11)

- capçalera de la columna (usada 25.00%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.25%, coincidències 1)

column names nom de les columnes

- nom de les columnes (usada 42.86%, coincidències 3)

- noms de les columnes (usada 28.57%, coincidències 2)

- noms de columna (usada 14.29%, coincidències 1)

- noms de columnes (usada 14.29%, coincidències 1)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 36.36%, coincidències 4)

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.35%, coincidències 153)

- columns (usada 0.65%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 64.71%, coincidències 11)

- combinar (usada 23.53%, coincidències 4)

- combine (usada 5.88%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 5.88%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 57.14%, coincidències 4)

- marques diacrítiques de combinació (usada 28.57%, coincidències 2)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 14.29%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 57.14%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 28.57%, coincidències 2)

- marques mitjanes de combinació (usada 14.29%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 85.71%, coincidències 24)

- quadre de combinacions (usada 3.57%, coincidències 1)

- casella combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

- desplegable (usada 3.57%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 3.57%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 10)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 27)

comma () coma ()

- coma () (usada 100.00%, coincidències 7)

command ordre

- ordre (usada 97.58%, coincidències 121)

- comandament (usada 0.81%, coincidències 1)

- command (usada 0.81%, coincidències 1)

- comando (usada 0.81%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 92.86%, coincidències 39)

- ruta al clamav (usada 2.38%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.38%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.38%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions de línia de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 14.29%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 77.78%, coincidències 7)

- ordre per executar (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre que vols executar (usada 11.11%, coincidències 1)

commander commander

- commander (usada 66.67%, coincidències 6)

- comandant (usada 11.11%, coincidències 1)

- capità de fragata (usada 11.11%, coincidències 1)

- comando (usada 11.11%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.25%, coincidències 56)

- comandes (usada 1.75%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.28%, coincidències 202)

- comentaris (usada 2.36%, coincidències 5)

- comment (usada 0.94%, coincidències 2)

- comenta (usada 0.94%, coincidències 2)

- nota (usada 0.47%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 189)

commercial comercial

- comercial (usada 87.50%, coincidències 7)

- anunci (usada 12.50%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 28.21%, coincidències 11)

- consigna (usada 12.82%, coincidències 5)

- publicació (usada 10.26%, coincidències 4)

- comissió (usada 7.69%, coincidències 3)

- confirma (usada 5.13%, coincidències 2)

- puja (usada 5.13%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.13%, coincidències 2)

- commit (usada 5.13%, coincidències 2)

- valida (usada 5.13%, coincidències 2)

- pujada (usada 2.56%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.56%, coincidències 1)

- desa (usada 2.56%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.56%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.56%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.56%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge d'entrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 9.09%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 73.68%, coincidències 14)

- comuna (usada 5.26%, coincidències 1)

- comunitari (usada 5.26%, coincidències 1)

- comunes (usada 5.26%, coincidències 1)

- opcions comunes (usada 5.26%, coincidències 1)

- normal (usada 5.26%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 86.67%, coincidències 26)

- nom de pila (usada 6.67%, coincidències 2)

- nom habitual (usada 3.33%, coincidències 1)

- nom (usada 3.33%, coincidències 1)

common name (cn) nom comú (cn)

- nom comú (cn) (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom comú (nc) (usada 14.29%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 100.00%, coincidències 13)

common settings paràmetres comuns

- paràmetres comuns (usada 57.14%, coincidències 4)

- opcions comunes (usada 14.29%, coincidències 1)

- configuració normal (usada 14.29%, coincidències 1)

- arranjament normal (usada 14.29%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 88.24%, coincidències 15)

- comunicacions (usada 11.76%, coincidències 2)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 7)

community comunitat

- comunitat (usada 95.65%, coincidències 22)

- community (usada 4.35%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 90.48%, coincidències 19)

- comoros (usada 9.52%, coincidències 2)

compact compacte

- compacte (usada 62.50%, coincidències 15)

- compacta (usada 37.50%, coincidències 9)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 66.67%, coincidències 10)

- visualització compacta (usada 33.33%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 95.45%, coincidències 42)

- companyia (usada 4.55%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 66.67%, coincidències 12)

- empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de la companyia (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom de l’empresa (usada 5.56%, coincidències 1)

- raó social (usada 5.56%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 82.50%, coincidències 33)

- comparar (usada 10.00%, coincidències 4)

- comparació (usada 5.00%, coincidències 2)

- compare (usada 2.50%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 88.89%, coincidències 24)

- compara fitxers (usada 11.11%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 8)

compass brúixola

- brúixola (usada 77.78%, coincidències 7)

- compàs (usada 22.22%, coincidències 2)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 17)

compilation compilació

- compilació (usada 57.14%, coincidències 4)

- recopilació (usada 28.57%, coincidències 2)

- compliació (usada 14.29%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 63.64%, coincidències 7)

- compilar (usada 18.18%, coincidències 2)

- construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- compile (usada 9.09%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 10)

complete completat

- completat (usada 38.00%, coincidències 19)

- complet (usada 10.00%, coincidències 5)

- acabat (usada 10.00%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 8.00%, coincidències 4)

- completar (usada 8.00%, coincidències 4)

- completeu (usada 6.00%, coincidències 3)

- completa (usada 6.00%, coincidències 3)

- completada (usada 4.00%, coincidències 2)

- valida (usada 2.00%, coincidències 1)

- compleció (usada 2.00%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.00%, coincidències 1)

- realitzat (usada 2.00%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.00%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 53.85%, coincidències 49)

- completada (usada 20.88%, coincidències 19)

- acabada (usada 5.49%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 5.49%, coincidències 5)

- acabat (usada 4.40%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 3.30%, coincidències 3)

- completades (usada 3.30%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.10%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.10%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.10%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 26)

compliance conformitat

- conformitat (usada 73.68%, coincidències 14)

- compliment (usada 10.53%, coincidències 2)

- empresa (usada 10.53%, coincidències 2)

- compliment normatiu (usada 5.26%, coincidències 1)

component component

- component (usada 96.15%, coincidències 25)

- per components (usada 3.85%, coincidències 1)

component name nom del component

- nom del component (usada 100.00%, coincidències 7)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 17)

compose redactar

- redactar (usada 31.58%, coincidències 6)

- redacta (usada 26.32%, coincidències 5)

- compon (usada 21.05%, coincidències 4)

- composa (usada 10.53%, coincidències 2)

- escriu (usada 5.26%, coincidències 1)

- nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 78.26%, coincidències 36)

- editor (usada 8.70%, coincidències 4)

- composer (usada 6.52%, coincidències 3)

- redactor (usada 2.17%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.17%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.17%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 37.50%, coincidències 3)

- composat (usada 12.50%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 12.50%, coincidències 1)

- composició (usada 12.50%, coincidències 1)

- composite (usada 12.50%, coincidències 1)

- compon (usada 12.50%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 72.73%, coincidències 8)

- redacció (usada 27.27%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 66.67%, coincidències 20)

- comprimir (usada 16.67%, coincidències 5)

- compressió (usada 13.33%, coincidències 4)

- compresa (medicina) (usada 3.33%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 90.91%, coincidències 10)

- compressed (usada 9.09%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 59)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 13)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 50.00%, coincidències 4)

- ràtio de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- nivell de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 100.00%, coincidències 6)

computer ordinador

- ordinador (usada 98.25%, coincidències 56)

- ordinadors (usada 1.75%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer graphics metafile metafitxer de computer graphics

- metafitxer de computer graphics (usada 50.00%, coincidències 3)

- metafitxer d'imatges d'ordinador (cgm) (usada 33.33%, coincidències 2)

- computer graphics metafile (usada 16.67%, coincidències 1)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 50.00%, coincidències 8)

- nom de l’ordinador (usada 31.25%, coincidències 5)

- nom d'ordinador (usada 12.50%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 6.25%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 17)

condensed condensat

- condensat (usada 63.64%, coincidències 7)

- condensada (usada 36.36%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 93.48%, coincidències 43)

- estat (usada 6.52%, coincidències 3)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 15)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 6)

- conductor (usada 20.00%, coincidències 2)

- director d'orquestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 10.00%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 88.89%, coincidències 8)

- congrés (usada 11.11%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 19)

config configuració

- configuració (usada 66.67%, coincidències 10)

- config (usada 26.67%, coincidències 4)

- configura (usada 6.67%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 99.22%, coincidències 127)

- configuracions (usada 0.78%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 66.67%, coincidències 8)

- hi ha un error en la configuració (usada 16.67%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 94.12%, coincidències 16)

- arxiu de configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 19)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 16)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 8)

configure configura

- configura (usada 90.06%, coincidències 154)

- configurar (usada 5.85%, coincidències 10)

- configuració (usada 4.09%, coincidències 7)

configure device configura el dispositiu

- configura el dispositiu (usada 62.50%, coincidències 5)

- configurar dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- configura dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

configure plugins configura els connectors

- configura els connectors (usada 85.71%, coincidències 6)

- configuració dels connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 75.00%, coincidències 9)

- configurant (usada 25.00%, coincidències 3)

confirm confirmació

- confirmació (usada 42.22%, coincidències 57)

- confirma (usada 34.07%, coincidències 46)

- confirmar (usada 12.59%, coincidències 17)

- confirmeu (usada 6.67%, coincidències 9)

- confirmeu-ho (usada 3.70%, coincidències 5)

- confirma extensió (usada 0.74%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 52.38%, coincidències 11)

- confirmeu la supressió (usada 14.29%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 9.52%, coincidències 2)

- confirma eliminar (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirma l'esborrat (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmeu supressió (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 4.76%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 26.67%, coincidències 4)

- confirmeu la supressió (usada 20.00%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 13.33%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 13.33%, coincidències 2)

- confirmació de l'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirmació la supressió (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 23.53%, coincidències 4)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 23.53%, coincidències 4)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 17.65%, coincidències 3)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 11.76%, coincidències 2)

- confirma la contrasenya nova (usada 5.88%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

- repeteix la contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 49)

- confirmeu la contrasenya (usada 25.51%, coincidències 25)

- confirma la contrasenya (usada 17.35%, coincidències 17)

- confirmar la contrasenya (usada 2.04%, coincidències 2)

- confirmar contrasenya (usada 2.04%, coincidències 2)

- confirmeu la clau (usada 1.02%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.02%, coincidències 1)

- confirma la contrassenya (usada 1.02%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 41)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 55.56%, coincidències 10)

- confirmada (usada 33.33%, coincidències 6)

- s'ha confirmat (usada 11.11%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 92.31%, coincidències 24)

- conflict (usada 3.85%, coincidències 1)

- retorn a l'abisme (usada 3.85%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 66.67%, coincidències 6)

- entra en conflicte (usada 22.22%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 11.11%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 10)

congratulations felicitats

- felicitats (usada 44.44%, coincidències 4)

- enhorabona (usada 44.44%, coincidències 4)

- felicitacions (usada 11.11%, coincidències 1)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 45.45%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 36.36%, coincidències 4)

- felicitacions! (usada 9.09%, coincidències 1)

- felicitats. (usada 9.09%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 71.33%, coincidències 107)

- connectar (usada 20.67%, coincidències 31)

- conectar (usada 2.00%, coincidències 3)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.33%, coincidències 2)

- connexió (usada 1.33%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.33%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.67%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.67%, coincidències 1)

- connecta't (usada 0.67%, coincidències 1)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 80.00%, coincidències 8)

- connecta-hi automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

connect to connecta't a

- connecta't a (usada 37.50%, coincidències 6)

- connecta a (usada 31.25%, coincidències 5)

- connectar a (usada 31.25%, coincidències 5)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 31.03%, coincidències 9)

- connectar al servidor (usada 24.14%, coincidències 7)

- connecta't al servidor (usada 24.14%, coincidències 7)

- connecta a un servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

connected connectat

- connectat (usada 94.29%, coincidències 99)

- connectada (usada 1.90%, coincidències 2)

- s'ha connectat (usada 1.90%, coincidències 2)

- connexió correcta (usada 0.95%, coincidències 1)

- conectat (usada 0.95%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 8)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 60.84%, coincidències 87)

- connectant (usada 36.36%, coincidències 52)

- connectat (usada 0.70%, coincidències 1)

- a connectar (usada 0.70%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 0.70%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.70%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 97.40%, coincidències 75)

- connexions (usada 1.30%, coincidències 1)

- contacte (usada 1.30%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 50.00%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 42.86%, coincidències 6)

- s’ha tancat la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 89.47%, coincidències 17)

- error de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection failed la connexió ha fallat

- la connexió ha fallat (usada 45.83%, coincidències 22)

- ha fallat la connexió (usada 43.75%, coincidències 21)

- no s'ha pogut connectar (usada 4.17%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.08%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.08%, coincidències 1)

- error de connexió (usada 2.08%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 75.00%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió fallida. (usada 12.50%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s’ha perdut la connexió

- s’ha perdut la connexió (usada 44.44%, coincidències 8)

- s'ha perdut la connexió (usada 33.33%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 22.22%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 9)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 57.89%, coincidències 11)

- s'ha refusat la connexió (usada 21.05%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 15.79%, coincidències 3)

- s’ha refusat la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 47.37%, coincidències 9)

- ajusts de la connexió (usada 21.05%, coincidències 4)

- opcions de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- paràmetres de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha excedit el temps

- la connexió ha excedit el temps (usada 20.00%, coincidències 3)

- la connexió ha expirat (usada 13.33%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 13.33%, coincidències 2)

- connexió finalitzada (usada 6.67%, coincidències 1)

- s’ha esgotat el temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 6.67%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 6.67%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timeout temps de connexió esgotat

- temps de connexió esgotat (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s’ha superat el temps límit per a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 11.11%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 20)

connections connexions

- connexions (usada 86.84%, coincidències 33)

- contactes (usada 7.89%, coincidències 3)

- conexions (usada 2.63%, coincidències 1)

- connections (usada 2.63%, coincidències 1)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 21)

console consola

- consola (usada 93.94%, coincidències 31)

- terminal (usada 3.03%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 3.03%, coincidències 1)

consolidate consolida

- consolida (usada 88.89%, coincidències 8)

- consolidar (usada 11.11%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 14)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 85.71%, coincidències 6)

- velocitat de bits constant (usada 14.29%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 84.62%, coincidències 11)

- constraint (usada 7.69%, coincidències 1)

- constricció (usada 7.69%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 91.67%, coincidències 11)

- constraints (usada 8.33%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 80.00%, coincidències 8)

- obres (usada 10.00%, coincidències 1)

- en construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

consumer key clau

- clau (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 14.29%, coincidències 1)

- consumer key (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del client (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau de consum (usada 14.29%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.75%, coincidències 79)

- contacteu (usada 1.25%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 60.00%, coincidències 9)

- informació del contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- contact info (usada 6.67%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 80.00%, coincidències 12)

- dades de contacte (usada 13.33%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 11)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 61.54%, coincidències 8)

- nom de contacte (usada 30.77%, coincidències 4)

- nom (usada 7.69%, coincidències 1)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 31.58%, coincidències 6)

- contacta'ns (usada 21.05%, coincidències 4)

- contacteu amb nosaltres (usada 21.05%, coincidències 4)

- contacte (usada 21.05%, coincidències 4)

- contacta amb nosaltres (usada 5.26%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 110)

container contenidor

- contenidor (usada 98.11%, coincidències 52)

- recipient (usada 1.89%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 77.78%, coincidències 14)

- contenidor (usada 22.22%, coincidències 4)

contains conté

- conté (usada 96.49%, coincidències 55)

- contingut (usada 3.51%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 97.17%, coincidències 103)

- continguts (usada 2.83%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.00%, coincidències 23)

- tipus del contingut (usada 4.00%, coincidències 1)

- tipus de continguts (usada 4.00%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 59.41%, coincidències 60)

- continguts (usada 37.62%, coincidències 38)

- contents (usada 1.98%, coincidències 2)

- índex (usada 0.99%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 95.00%, coincidències 38)

- contexte (usada 2.50%, coincidències 1)

- contextual (usada 2.50%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.75%, coincidències 15)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.25%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 8)

contexts contexts

- contexts (usada 75.00%, coincidències 6)

- contextos (usada 25.00%, coincidències 2)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 63.78%, coincidències 199)

- continuar (usada 35.58%, coincidències 111)

- continue (usada 0.64%, coincidències 2)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua tanmateix (usada 11.11%, coincidències 1)

- continua de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 66.67%, coincidències 10)

- continua l'edició (usada 26.67%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 6.67%, coincidències 1)

continue reading continua llegint

- continua llegint (usada 88.89%, coincidències 8)

- continueu la lectura (usada 11.11%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 33.33%, coincidències 2)

- continuo? (usada 33.33%, coincidències 2)

- continua? (usada 16.67%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 16.67%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 87.50%, coincidències 21)

- continua (usada 4.17%, coincidències 1)

- contínua (usada 4.17%, coincidències 1)

- continuous (usada 4.17%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 83.33%, coincidències 10)

- vora (usada 16.67%, coincidències 2)

contract contracte

- contracte (usada 71.43%, coincidències 5)

- contreu (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 57)

contribute contribuir

- contribuir (usada 21.43%, coincidències 3)

- contribuïu (usada 14.29%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 14.29%, coincidències 2)

- contribueix (usada 14.29%, coincidències 2)

- col·laboreu-hi (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·labora (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 7.14%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 75.00%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 59.09%, coincidències 13)

- contribuïdor (usada 31.82%, coincidències 7)

- contribuent (usada 4.55%, coincidències 1)

- participant (usada 4.55%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 60.61%, coincidències 20)

- contribuïdors (usada 33.33%, coincidències 11)

- contribuents (usada 3.03%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 3.03%, coincidències 1)

control control

- control (usada 93.48%, coincidències 43)

- controlar (usada 2.17%, coincidències 1)

- la tecla control (usada 2.17%, coincidències 1)

- tecla de control esquerre (usada 2.17%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 7)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 60.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 26.67%, coincidències 4)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

- centre de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 7)

controller controlador

- controlador (usada 92.86%, coincidències 13)

- controladora (usada 7.14%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 27)

conversation conversa

- conversa (usada 89.47%, coincidències 17)

- conversation (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversació (usada 5.26%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 93.33%, coincidències 14)

- conversacions (usada 6.67%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 85.71%, coincidències 12)

- conversion (usada 7.14%, coincidències 1)

- extra point (usada 7.14%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 64.58%, coincidències 31)

- convertir (usada 27.08%, coincidències 13)

- convert (usada 4.17%, coincidències 2)

- conversió (usada 4.17%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 68.75%, coincidències 11)

- convertir a (usada 18.75%, coincidències 3)

- conversió a (usada 6.25%, coincidències 1)

- converteix en (usada 6.25%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 87.50%, coincidències 7)

- convertida (usada 12.50%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 95.00%, coincidències 19)

- cook islands (usada 5.00%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 10)

cookies galetes

- galetes (usada 96.43%, coincidències 27)

- cookies (usada 3.57%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 44.44%, coincidències 4)

- cuinar (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cocció (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 22.22%, coincidències 2)

- ben parit (usada 11.11%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 11.11%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 11.11%, coincidències 1)

- guapo (usada 11.11%, coincidències 1)

- original (usada 11.11%, coincidències 1)

- bonica (usada 11.11%, coincidències 1)

- genial (usada 11.11%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.83%, coincidències 23)

- coordina (usada 4.17%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 66.67%, coincidències 12)

- copiat(s) (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'ha copiat (usada 11.11%, coincidències 2)

- copiada (usada 5.56%, coincidències 1)

- s’ha copiat (usada 5.56%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 50.00%, coincidències 4)

copies còpies

- còpies (usada 92.59%, coincidències 25)

- copies (usada 7.41%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 94.12%, coincidències 16)

- còptic (usada 5.88%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 63.74%, coincidències 269)

- copiar (usada 31.99%, coincidències 135)

- còpia (usada 2.84%, coincidències 12)

- copy (usada 0.47%, coincidències 2)

- duplica (usada 0.24%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.24%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.24%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.24%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 66.67%, coincidències 10)

- copiar l’adreça (usada 33.33%, coincidències 5)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 66.67%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- copia tot (usada 11.11%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 52.63%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 26.32%, coincidències 5)

- copia adreça email (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiar l’adreça de correu (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 92.31%, coincidències 12)

- copia un fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

copy from copia de

- copia de (usada 50.00%, coincidències 4)

- copia des de (usada 37.50%, coincidències 3)

- copiar des de (usada 12.50%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 91.67%, coincidències 11)

- copia-ho aquí (usada 8.33%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 91.30%, coincidències 21)

- copiar la imatge (usada 8.70%, coincidències 2)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 63.33%, coincidències 19)

- copiar l’enllaç (usada 26.67%, coincidències 8)

- copiar enllaç (usada 3.33%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 3.33%, coincidències 1)

- copia l’enllaç (usada 3.33%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- copiar l’adreça de l’enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.55%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 69.23%, coincidències 9)

- copia l'enllaç (usada 23.08%, coincidències 3)

- copia la localització de l'enllaç (usada 7.69%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 87.50%, coincidències 7)

- copiar la ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 10)

copy style copiar l’estil

- copiar l’estil (usada 89.29%, coincidències 50)

- copia l'estil (usada 5.36%, coincidències 3)

- copiar estil (usada 5.36%, coincidències 3)

copy text copia el text

- copia el text (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia text (usada 9.09%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 80.77%, coincidències 21)

- copiar a (usada 11.54%, coincidències 3)

- còpia a (usada 7.69%, coincidències 2)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 84.21%, coincidències 48)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.02%, coincidències 4)

- copia (usada 1.75%, coincidències 1)

- copiar al porta-retalls (usada 1.75%, coincidències 1)

- copia al portaretalls (usada 1.75%, coincidències 1)

- copia al porta-papers (usada 1.75%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 1.75%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 82.35%, coincidències 14)

- copia l'adreça (usada 5.88%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.88%, coincidències 1)

- copiar url (usada 5.88%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 42.11%, coincidències 8)

- copiant (usada 42.11%, coincidències 8)

- s'està copiant el paquet (usada 5.26%, coincidències 1)

- còpia (usada 5.26%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 5.26%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 61.11%, coincidències 11)

- còpia dels fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- copiant arxius (usada 5.56%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- còpia de fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 56.36%, coincidències 31)

- drets d'autor (usada 38.18%, coincidències 21)

- dret de reproducció (usada 3.64%, coincidències 2)

- llicència (usada 1.82%, coincidències 1)

copyright status estat del copyright

- estat del copyright (usada 55.56%, coincidències 5)

- estat dels drets d'autor (usada 22.22%, coincidències 2)

- estat de copyright (usada 11.11%, coincidències 1)

- situació dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 72.73%, coincidències 8)

- core (usada 18.18%, coincidències 2)

- ànima (usada 9.09%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 100.00%, coincidències 9)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 60.00%, coincidències 6)

- radi de les cantonades (usada 30.00%, coincidències 3)

- radi de l’angle (usada 10.00%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 11)

correct correcte

- correcte (usada 61.54%, coincidències 16)

- corregeix (usada 19.23%, coincidències 5)

- correcta (usada 7.69%, coincidències 2)

- corregir (usada 3.85%, coincidències 1)

- correctes (usada 3.85%, coincidències 1)

- correccions (usada 3.85%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l’ortografia automàticament

- corregir l’ortografia automàticament (usada 97.06%, coincidències 66)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

- corregeix l’ortografia automàticament (usada 1.47%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 11)

cos cos

- cos (usada 94.12%, coincidències 16)

- cosinus (usada 5.88%, coincidències 1)

cosh cosh

- cosh (usada 71.43%, coincidències 5)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 14.29%, coincidències 1)

- ch (usada 14.29%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 18)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 32)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 26)

count compta

- compta (usada 37.08%, coincidències 33)

- recompte (usada 19.10%, coincidències 17)

- compte (usada 11.24%, coincidències 10)

- comptador (usada 7.87%, coincidències 7)

- nombre (usada 6.74%, coincidències 6)

- comptatge (usada 4.49%, coincidències 4)

- comptar (usada 3.37%, coincidències 3)

- count (usada 3.37%, coincidències 3)

- quantitat (usada 2.25%, coincidències 2)

- total (usada 2.25%, coincidències 2)

- comptabilitza (usada 1.12%, coincidències 1)

- comte (usada 1.12%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 87.50%, coincidències 7)

- temporitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 88.89%, coincidències 8)

- contador (usada 11.11%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 28.57%, coincidències 2)

- antihorari (usada 14.29%, coincidències 1)

- antihorària (usada 14.29%, coincidències 1)

- cap a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 14.29%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.00%, coincidències 19)

- estats (usada 5.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 93.94%, coincidències 124)

- estat (usada 3.03%, coincidències 4)

- country (usada 2.27%, coincidències 3)

- pais (usada 0.76%, coincidències 1)

country code codi del país

- codi del país (usada 50.00%, coincidències 11)

- codi de país (usada 40.91%, coincidències 9)

- codi internacional (usada 4.55%, coincidències 1)

- codi pais (usada 4.55%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 27.78%, coincidències 5)

- província (usada 27.78%, coincidències 5)

- comtat (usada 27.78%, coincidències 5)

- comptat (usada 11.11%, coincidències 2)

- comarca/comtat (usada 5.56%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 81.82%, coincidències 9)

- val (usada 18.18%, coincidències 2)

course curs

- curs (usada 92.31%, coincidències 24)

- de curs (usada 3.85%, coincidències 1)

- ordre (usada 3.85%, coincidències 1)

cover portada

- portada (usada 40.74%, coincidències 11)

- coberta (usada 37.04%, coincidències 10)

- caràtula (usada 11.11%, coincidències 3)

- cobertura (usada 3.70%, coincidències 1)

- cobrir (usada 3.70%, coincidències 1)

- recobriment (topologia) (usada 3.70%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 75.00%, coincidències 6)

- la tapa es troba oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

- coberta oberta (usada 12.50%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 92.86%, coincidències 13)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 8)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 92.00%, coincidències 23)

- ucp (usada 4.00%, coincidències 1)

- processador (usada 4.00%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 87.88%, coincidències 29)

- velocitat del processador (usada 12.12%, coincidències 4)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 85.71%, coincidències 12)

- utilització de la ucp (usada 7.14%, coincidències 1)

- ús de cpu (usada 7.14%, coincidències 1)

crab cranc

- cranc (usada 100.00%, coincidències 8)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 80.21%, coincidències 150)

- crear (usada 18.72%, coincidències 35)

- creació (usada 0.53%, coincidències 1)

- create (usada 0.53%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 64.00%, coincidències 16)

- crear un compte (usada 16.00%, coincidències 4)

- crea un compte nou (usada 8.00%, coincidències 2)

- crea el compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- crear compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 4.00%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- crear un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- creació d'un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 57.14%, coincidències 4)

- crear arxiu comprimit (usada 14.29%, coincidències 1)

- crear un arxiu comprimit (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprimeix el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

create bookmark crea una adreça d'interès

- crea una adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- crea un marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 72.73%, coincidències 8)

- crea el directori (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea directori (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear directori (usada 9.09%, coincidències 1)

create file crea el fitxer

- crea el fitxer (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea un fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 60.00%, coincidències 15)

- crea carpeta (usada 16.00%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 12.00%, coincidències 3)

- crear una carpeta (usada 8.00%, coincidències 2)

- quant a l'aplicació (usada 4.00%, coincidències 1)

create group crea el grup

- crea el grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea un grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- crear un grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 11.11%, coincidències 1)

- creació del grup (usada 11.11%, coincidències 1)

create image crea una imatge

- crea una imatge (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 62.50%, coincidències 10)

- crea enllaç (usada 18.75%, coincidències 3)

- creació d’enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea l'enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea'n un enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 88.89%, coincidències 16)

- crea la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea llista (usada 5.56%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 35.29%, coincidències 12)

- crea (usada 23.53%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 8.82%, coincidències 3)

- crear-ne un altre (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear-ne un de nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear nova (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea nova (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea’n una nova (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear nou (usada 2.94%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.94%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 63.64%, coincidències 7)

- crea un compte d'usuari nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

- crea un contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- crear contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 77.78%, coincidències 14)

- crear una nova carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- crear una carpeta nova (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- crear nova carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea una llista de reproducció (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea una llista de reproducció nova (usada 9.09%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 81.58%, coincidències 31)

- perfil de maquinari (usada 10.53%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 7.89%, coincidències 3)

create project crear projecte

- crear projecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea projecte (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un informe (usada 40.00%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 10.00%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 58.33%, coincidències 7)

- crea taula (usada 25.00%, coincidències 3)

- creació de la taula (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear taula (usada 8.33%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea etiquetes (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea l'usuari

- crea l'usuari (usada 32.14%, coincidències 9)

- crear usuari (usada 25.00%, coincidències 7)

- crea un usuari (usada 21.43%, coincidències 6)

- crea usuari (usada 17.86%, coincidències 5)

- crear un usuari (usada 3.57%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 66.42%, coincidències 91)

- creació (usada 15.33%, coincidències 21)

- creada (usada 13.14%, coincidències 18)

- pujat (usada 1.46%, coincidències 2)

- s'ha creat (usada 1.46%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 0.73%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.73%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.73%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 66.67%, coincidències 6)

- es va crear el (usada 11.11%, coincidències 1)

- creada el (usada 11.11%, coincidències 1)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 84.21%, coincidències 32)

- pujat originàriament per (usada 5.26%, coincidències 2)

- creada per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.26%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 9)

created on creat el

- creat el (usada 58.82%, coincidències 10)

- data de creació (usada 17.65%, coincidències 3)

- creat (usada 11.76%, coincidències 2)

- creat en (usada 5.88%, coincidències 1)

- creat a (usada 5.88%, coincidències 1)

creating s'està creant

- s'està creant (usada 50.00%, coincidències 4)

- creant (usada 37.50%, coincidències 3)

- creació (usada 12.50%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 10)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.35%, coincidències 41)

- cata de creació (usada 2.33%, coincidències 1)

- data creació (usada 2.33%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 69.57%, coincidències 32)

- autor (usada 23.91%, coincidències 11)

- creat per (usada 2.17%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.17%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.17%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 25)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 80.00%, coincidències 16)

- haver (usada 10.00%, coincidències 2)

- reconeixements (usada 5.00%, coincidències 1)

- atribució (usada 5.00%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.83%, coincidències 23)

- targeta (usada 4.17%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 94.29%, coincidències 33)

- abonaments (usada 2.86%, coincidències 1)

- atribucions (usada 2.86%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 83.33%, coincidències 5)

- riera (usada 16.67%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 66.67%, coincidències 20)

- criteri (usada 33.33%, coincidències 10)

critical crític

- crític (usada 91.18%, coincidències 31)

- crítica (usada 5.88%, coincidències 2)

- molt baixa (usada 2.94%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 28)

croatian croat

- croat (usada 90.70%, coincidències 39)

- croata (usada 9.30%, coincidències 4)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 33.33%, coincidències 3)

- kuna (usada 22.22%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 9)

crop escapça

- escapça (usada 42.37%, coincidències 25)

- retallar (usada 18.64%, coincidències 11)

- retalla (usada 16.95%, coincidències 10)

- escapçament (usada 6.78%, coincidències 4)

- escapçar (usada 3.39%, coincidències 2)

- tallar (usada 3.39%, coincidències 2)

- conreu (usada 3.39%, coincidències 2)

- crop (usada 1.69%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 1.69%, coincidències 1)

- cultiu (usada 1.69%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 50.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 85.71%, coincidències 18)

- creuen (usada 4.76%, coincidències 1)

- cross (usada 4.76%, coincidències 1)

- creuament (usada 4.76%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 77.78%, coincidències 7)

- corona (moneda) (usada 11.11%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 11.11%, coincidències 1)

css css

- css (usada 92.31%, coincidències 12)

- cascading style sheets (usada 7.69%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 17)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 6)

- arxiu csv (usada 25.00%, coincidències 2)

csv files fitxers csv

- fitxers csv (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers en csv (usada 14.29%, coincidències 1)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 93.10%, coincidències 27)

- control (usada 6.90%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 80.00%, coincidències 8)

- ctrl+p (usada 20.00%, coincidències 2)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 6)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 91.67%, coincidències 11)

- ctrl+l (usada 8.33%, coincidències 1)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 21)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 9)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 24)

cube cub

- cub (usada 73.33%, coincidències 11)

- cúbic (usada 20.00%, coincidències 3)

- cube (usada 6.67%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 8)

cubic cúbic

- cúbic (usada 81.82%, coincidències 9)

- cúbica (usada 18.18%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 88.89%, coincidències 8)

- escriptura cuneïforme (usada 11.11%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 55.56%, coincidències 5)

- copa (usada 22.22%, coincidències 2)

- cup (usada 11.11%, coincidències 1)

- forat (usada 11.11%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 7)

currencies monedes

- monedes (usada 53.85%, coincidències 7)

- divises (usada 46.15%, coincidències 6)

currency moneda

- moneda (usada 80.00%, coincidències 36)

- divisa (usada 15.56%, coincidències 7)

- acció/divisa (usada 2.22%, coincidències 1)

- divises (usada 2.22%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 42.86%, coincidències 3)

- símbol de la moneda (usada 42.86%, coincidències 3)

- símbol monetari (usada 14.29%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 44.44%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 33.33%, coincidències 3)

- símbols de divisa (usada 11.11%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 11.11%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 90.12%, coincidències 73)

- corrent (usada 3.70%, coincidències 3)

- vigent (usada 1.23%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.23%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.23%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.23%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.23%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- la data actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 68.75%, coincidències 11)

- emplaçament actual (usada 31.25%, coincidències 5)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 22)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 96.43%, coincidències 27)

- contrassenya actual (usada 3.57%, coincidències 1)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.89%, coincidències 16)

- estatus actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 85.71%, coincidències 6)

- plantilla actual (usada 14.29%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 86.67%, coincidències 13)

- temps actual (usada 13.33%, coincidències 2)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 13)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current year any actual

- any actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- any en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 27)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de cursor (usada 9.09%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 55.56%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 44.44%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 28)

curved corbat

- corbat (usada 66.67%, coincidències 6)

- corba (usada 11.11%, coincidències 1)

- corb (usada 11.11%, coincidències 1)

- curvades (usada 11.11%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 85.71%, coincidències 12)

- corbes de color (usada 14.29%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 56.01%, coincidències 163)

- personalitzada (usada 15.12%, coincidències 44)

- personalitza (usada 12.37%, coincidències 36)

- personalitzar (usada 7.22%, coincidències 21)

- a mida (usada 6.87%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.69%, coincidències 2)

- personalització (usada 0.34%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.34%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.34%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.34%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.34%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 77.78%, coincidències 7)

- personalització 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

- a mida 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 77.78%, coincidències 7)

- personalització 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

- a mida 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 77.78%, coincidències 7)

- personalització 3 (usada 11.11%, coincidències 1)

- a mida 3 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 87.50%, coincidències 14)

- personalitzar el color (usada 6.25%, coincidències 1)

- color a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.86%, coincidències 13)

- colors a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 12)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 8)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 90.91%, coincidències 10)

- camps a mida (usada 9.09%, coincidències 1)

custom font tipus de lletra personalitzada

- tipus de lletra personalitzada (usada 40.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzat (usada 40.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 89.47%, coincidències 17)

- format a mida (usada 10.53%, coincidències 2)

custom message missatge personalitzat

- missatge personalitzat (usada 100.00%, coincidències 10)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 75.00%, coincidències 6)

- opcions de personalització (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions a mida (usada 12.50%, coincidències 1)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.12%, coincidències 16)

- a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 77.78%, coincidències 7)

- adreça personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

- url personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 16)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 9)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 20)

customize personalitza

- personalitza (usada 75.00%, coincidències 57)

- personalitzar (usada 23.68%, coincidències 18)

- a mida (usada 1.32%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d’eines

- personalitzar la barra d’eines (usada 87.14%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 12.86%, coincidències 9)

cut retalla

- retalla (usada 50.90%, coincidències 142)

- tallar (usada 43.01%, coincidències 120)

- talla (usada 2.51%, coincidències 7)

- retallar (usada 1.79%, coincidències 5)

- tall (usada 1.08%, coincidències 3)

- retallament (usada 0.72%, coincidències 2)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 48)

cycle cicle

- cicle (usada 61.54%, coincidències 8)

- roda (usada 23.08%, coincidències 3)

- moviment cíclic (usada 7.69%, coincidències 1)

- cycle (usada 7.69%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 76.47%, coincidències 13)

- ampolla (usada 17.65%, coincidències 3)

- cilindre (motor) (usada 5.88%, coincidències 1)

cypriot syllabary conjunt de síl·labes xipriotes

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 50.00%, coincidències 3)

- sil·labari xipriota (usada 50.00%, coincidències 3)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 24)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 93.33%, coincidències 28)

- ciríl·lica (usada 3.33%, coincidències 1)

- cirílic (usada 3.33%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 55.56%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 22.22%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 11.11%, coincidències 1)

- suplement de ciríl·lic (usada 11.11%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 66.67%, coincidències 4)

- círil·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

- ciril·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 83.33%, coincidències 5)

- ciril·lic/ucranià (usada 16.67%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 46)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 90.00%, coincidències 9)

- corones txeques (usada 10.00%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 23)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 62.50%, coincidències 5)

- costa de vori (usada 37.50%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 100.00%, coincidències 8)

dagger daga

- daga (usada 50.00%, coincidències 3)

- creu (usada 33.33%, coincidències 2)

- † ( símbol creu llatina) (usada 16.67%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 59.57%, coincidències 28)

- diari (usada 19.15%, coincidències 9)

- cada dia (usada 8.51%, coincidències 4)

- diària (usada 6.38%, coincidències 3)

- a diari (usada 2.13%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.13%, coincidències 1)

- diariàriament (usada 2.13%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 88.89%, coincidències 8)

- damascus (usada 11.11%, coincidències 1)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 44.44%, coincidències 4)

- amortiment (usada 33.33%, coincidències 3)

- ablaniment (usada 11.11%, coincidències 1)

- devallada (usada 11.11%, coincidències 1)

dance dansa

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- balla (usada 12.50%, coincidències 1)

- ball (usada 12.50%, coincidències 1)

danger perill

- perill (usada 100.00%, coincidències 8)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 43)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

- corones daneses (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 97.14%, coincidències 34)

- negres (usada 2.86%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 12)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 12)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 10)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 88.89%, coincidències 8)

- dark theme (usada 11.11%, coincidències 1)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 6)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 42.86%, coincidències 6)

- fosc (usada 35.71%, coincidències 5)

- efosqueix (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.14%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dash guió

- guió (usada 55.56%, coincidències 15)

- traç (usada 22.22%, coincidències 6)

- dash (usada 7.41%, coincidències 2)

- novetats (usada 3.70%, coincidències 1)

- raig (usada 3.70%, coincidències 1)

- guions (usada 3.70%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.70%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 42.22%, coincidències 19)

- tauler de control (usada 20.00%, coincidències 9)

- escriptori digital (usada 8.89%, coincidències 4)

- dashboard (usada 4.44%, coincidències 2)

- panell (usada 4.44%, coincidències 2)

- escriptori (usada 4.44%, coincidències 2)

- tauler d'eines (usada 2.22%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.22%, coincidències 1)

- panell de control (usada 2.22%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.22%, coincidències 1)

- quadre de comandament (usada 2.22%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.22%, coincidències 1)

- consola (usada 2.22%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 33.33%, coincidències 4)

- guionets (usada 25.00%, coincidències 3)

- amb guió (usada 16.67%, coincidències 2)

- punts (usada 8.33%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 8.33%, coincidències 1)

- guions (usada 8.33%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.74%, coincidències 135)

- data (usada 2.84%, coincidències 4)

- dada (usada 1.42%, coincidències 2)

data bits bits de dades

- bits de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data detectors detectors de dades

- detectors de dades (usada 100.00%, coincidències 42)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- introducció de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 66.67%, coincidències 4)

- grandària de les dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- mida de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 66.67%, coincidències 16)

- font de les dades (usada 16.67%, coincidències 4)

- origen de les dades (usada 12.50%, coincidències 3)

- origen de dades (usada 4.17%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 85.00%, coincidències 17)

- origens de dades (usada 10.00%, coincidències 2)

- fonts de les dades (usada 5.00%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- tipus de dada (usada 31.82%, coincidències 7)

database base de dades

- base de dades (usada 90.20%, coincidències 92)

- bases de dades (usada 8.82%, coincidències 9)

- database (usada 0.98%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- conexió a la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió a una base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 40.00%, coincidències 6)

- error de base de dades (usada 20.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 13.33%, coincidències 2)

- error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.59%, coincidències 25)

- base de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.70%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- clau de pas de la base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 84.62%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 92.86%, coincidències 13)

- databases (usada 7.14%, coincidències 1)

date data

- data (usada 98.93%, coincidències 371)

- dia (número) (usada 0.27%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.27%, coincidències 1)

- fecha (usada 0.27%, coincidències 1)

- date (usada 0.27%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 91.18%, coincidències 31)

- dia i hora (usada 5.88%, coincidències 2)

- data hora (usada 2.94%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 23.81%, coincidències 5)

- data d’addició (usada 23.81%, coincidències 5)

- afegida el dia (usada 19.05%, coincidències 4)

- data d’inclusió (usada 9.52%, coincidències 2)

- data d'alta (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegit en data (usada 4.76%, coincidències 1)

- data d'afegiment (usada 4.76%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 4.76%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 96.08%, coincidències 49)

- l'hora i la data (usada 3.92%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 96.88%, coincidències 31)

- data creada (usada 3.12%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 77.78%, coincidències 14)

- camp data (usada 11.11%, coincidències 2)

- data (usada 5.56%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 5.56%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 51.22%, coincidències 21)

- format de la data (usada 46.34%, coincidències 19)

- format data (usada 2.44%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 96.88%, coincidències 31)

- data de la modificació (usada 3.12%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 27)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range rang de dates

- rang de dates (usada 46.15%, coincidències 6)

- interval de dates (usada 46.15%, coincidències 6)

- rang de data (usada 7.69%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 88.89%, coincidències 8)

- data de la recepció (usada 11.11%, coincidències 1)

date sent data d'enviament

- data d'enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data d’enviament (usada 37.50%, coincidències 3)

- data de la tramesa (usada 25.00%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 57.14%, coincidències 4)

- lliurat el (usada 14.29%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 14.29%, coincidències 1)

- data tramesa (usada 14.29%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 82.61%, coincidències 19)

- data i hora (usada 13.04%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.35%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 66.67%, coincidències 8)

- datahora (usada 16.67%, coincidències 2)

- datetime (usada 8.33%, coincidències 1)

- data/hora (usada 8.33%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 96.81%, coincidències 91)

- dies (usada 2.13%, coincidències 2)

- day (usada 1.06%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 90.91%, coincidències 10)

- dia de la setmana (número) (usada 9.09%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 43.48%, coincidències 10)

- dia(es) (usada 26.09%, coincidències 6)

- dies (usada 17.39%, coincidències 4)

- dia(dies) (usada 8.70%, coincidències 2)

- dia (dies) (usada 4.35%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- llum del dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- llum diürna (usada 12.50%, coincidències 1)

- llum natural (usada 12.50%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.06%, coincidències 101)

- dia (usada 0.97%, coincidències 1)

- days (usada 0.97%, coincidències 1)

db db

- db (usada 76.92%, coincidències 10)

- base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- reb (usada 7.69%, coincidències 1)

- bd (usada 7.69%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 77.78%, coincidències 21)

- desactivar (usada 14.81%, coincidències 4)

- desactivada (usada 3.70%, coincidències 1)

- inactiva (usada 3.70%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 88.89%, coincidències 16)

- desactivada (usada 5.56%, coincidències 1)

- inhabilitat (usada 5.56%, coincidències 1)

deactivating s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 75.00%, coincidències 6)

- desactivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- es desactiva (usada 12.50%, coincidències 1)

dear estimat

- estimat (usada 50.00%, coincidències 3)

- benvolgut/uda (usada 16.67%, coincidències 1)

- benvolgut/da (usada 16.67%, coincidències 1)

- benvolgut/-da (usada 16.67%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 80.00%, coincidències 8)

- deure (usada 20.00%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 48.89%, coincidències 44)

- depura (usada 31.11%, coincidències 28)

- depurar (usada 17.78%, coincidències 16)

- debug (usada 1.11%, coincidències 1)

- depurador (usada 1.11%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 17)

debugging depuració

- depuració (usada 86.96%, coincidències 20)

- depurant (usada 8.70%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.35%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 46.94%, coincidències 23)

- des (usada 26.53%, coincidències 13)

- dec (usada 22.45%, coincidències 11)

- dec (programa de televisió) (usada 2.04%, coincidències 1)

- de des. (usada 2.04%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 94.12%, coincidències 48)

- de desembre (usada 5.88%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 93.94%, coincidències 31)

- decimals (usada 3.03%, coincidències 1)

- nombre decimal (usada 3.03%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 54.17%, coincidències 13)

- xifres decimals (usada 41.67%, coincidències 10)

- llocs decimals (usada 4.17%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 61.54%, coincidències 8)

- separador de decimals (usada 30.77%, coincidències 4)

- coma (usada 7.69%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 7)

decline refusar

- refusar (usada 39.62%, coincidències 21)

- rebutja (usada 26.42%, coincidències 14)

- declina (usada 22.64%, coincidències 12)

- rebutjar (usada 3.77%, coincidències 2)

- refusa (usada 1.89%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 1.89%, coincidències 1)

- declivi (usada 1.89%, coincidències 1)

- denegar (usada 1.89%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 45.45%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 13.64%, coincidències 3)

- declinat (usada 13.64%, coincidències 3)

- declinada (usada 13.64%, coincidències 3)

- refusada (usada 4.55%, coincidències 1)

- declinats (usada 4.55%, coincidències 1)

- denegat (usada 4.55%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease redueix

- redueix (usada 39.13%, coincidències 9)

- disminueix (usada 30.43%, coincidències 7)

- reduir (usada 13.04%, coincidències 3)

- disminueix|redueix (usada 4.35%, coincidències 1)

- menys (usada 4.35%, coincidències 1)

- reducció (usada 4.35%, coincidències 1)

- disminució (usada 4.35%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 41.67%, coincidències 5)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la font (usada 8.33%, coincidències 1)

- redueix la mida de la lletra (usada 8.33%, coincidències 1)

- reduir mida de la lletra (usada 8.33%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 53.33%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- redueix el sagant (usada 3.33%, coincidències 1)

- decrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

decrease text size redueix la mida del text

- redueix la mida del text (usada 83.33%, coincidències 5)

- reduir la mida del text (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 36.36%, coincidències 4)

- baixa el volum (usada 18.18%, coincidències 2)

- abaixar el volum (usada 18.18%, coincidències 2)

- redueix el volum (usada 9.09%, coincidències 1)

- abaixa el volum (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 9.09%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 41.18%, coincidències 7)

- desencriptar (usada 29.41%, coincidències 5)

- desencripta (usada 23.53%, coincidències 4)

- descripció (usada 5.88%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

deer cérvol

- cérvol (usada 100.00%, coincidències 7)

default per defecte

- per defecte (usada 56.82%, coincidències 254)

- per omissió (usada 16.11%, coincidències 72)

- predeterminat (usada 15.66%, coincidències 70)

- omissió (usada 5.37%, coincidències 24)

- predeterminada (usada 2.46%, coincidències 11)

- valor per defecte (usada 1.12%, coincidències 5)

- defecte (usada 0.67%, coincidències 3)

- default (usada 0.45%, coincidències 2)

- predefinit (usada 0.45%, coincidències 2)

- estàndard (usada 0.22%, coincidències 1)

- morositat (usada 0.22%, coincidències 1)

- predeterminats (usada 0.22%, coincidències 1)

- opció predeterminada (usada 0.22%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default currency moneda per defecte

- moneda per defecte (usada 85.71%, coincidències 6)

- moneda predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- codificació per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 25.00%, coincidències 3)

- lletra per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- tipus de lletra per omissió (usada 8.33%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 8.33%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 36.36%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- mida de lletra per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida de la lletra predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida predeterminada de la lletra (usada 9.09%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 42.86%, coincidències 3)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 41.38%, coincidències 12)

- idioma per omissió (usada 20.69%, coincidències 6)

- llengua per defecte (usada 17.24%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 10.34%, coincidències 3)

- llengua predeterminada (usada 6.90%, coincidències 2)

- llenguatge per omissió (usada 3.45%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- impressora per omissió (usada 25.00%, coincidències 3)

- impressora implícita (usada 8.33%, coincidències 1)

- impresora per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- impressora predeterminada (usada 8.33%, coincidències 1)

default profile perfil per omissió

- perfil per omissió (usada 42.86%, coincidències 3)

- perfil predeterminat (usada 28.57%, coincidències 2)

- perfil per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 50.00%, coincidències 8)

- ruta per defecte (usada 37.50%, coincidències 6)

- ruta predeterminada (usada 12.50%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 47.83%, coincidències 11)

- configuració per omissió (usada 17.39%, coincidències 4)

- configuració per defecte (usada 8.70%, coincidències 2)

- paràmetres predeterminats (usada 8.70%, coincidències 2)

- arranjament per omissió (usada 4.35%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 4.35%, coincidències 1)

- ajustaments predeterminats (usada 4.35%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 76.47%, coincidències 13)

- títol per omissió (usada 11.76%, coincidències 2)

- títol predeterminat (usada 11.76%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 70.21%, coincidències 33)

- valor predeterminat (usada 19.15%, coincidències 9)

- valor per omissió (usada 8.51%, coincidències 4)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.13%, coincidències 1)

default values valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 45.45%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 66.67%, coincidències 6)

- nivell de zoom per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 36.36%, coincidències 12)

- valors predeterminats (usada 18.18%, coincidències 6)

- predeterminats (usada 15.15%, coincidències 5)

- per omissió (usada 12.12%, coincidències 4)

- valors per defecte (usada 6.06%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 6.06%, coincidències 2)

- defaults (usada 3.03%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 3.03%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 92.86%, coincidències 13)

- definir (usada 7.14%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 97.67%, coincidències 42)

- definició (usada 2.33%, coincidències 1)

deg graus

- graus (usada 62.50%, coincidències 5)

- deg (usada 25.00%, coincidències 2)

- gra (usada 12.50%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 50.00%, coincidències 9)

- graus (usada 22.22%, coincidències 4)

- percentatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol (usada 5.56%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.56%, coincidències 1)

- degré (usada 5.56%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.67%, coincidències 42)

- degrees (usada 2.33%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 77.78%, coincidències 7)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

- desentrellaçar (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 57.69%, coincidències 15)

- sup (usada 11.54%, coincidències 3)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 2)

- del (usada 7.69%, coincidències 2)

- treu (usada 3.85%, coincidències 1)

- esb (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.85%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.85%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 9)

delay retard

- retard (usada 95.24%, coincidències 60)

- espera (usada 3.17%, coincidències 2)

- delay (usada 1.59%, coincidències 1)

delayed ajornat

- ajornat (usada 37.50%, coincidències 3)

- retardada (usada 25.00%, coincidències 2)

- retard (usada 12.50%, coincidències 1)

- delayed (usada 12.50%, coincidències 1)

- retardat (usada 12.50%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 59.10%, coincidències 484)

- eliminar (usada 18.32%, coincidències 150)

- elimina (usada 12.94%, coincidències 106)

- esborra (usada 6.11%, coincidències 50)

- esborrar (usada 1.83%, coincidències 15)

- suprimir (usada 0.37%, coincidències 3)

- eliminació (usada 0.37%, coincidències 3)

- supressió (usada 0.37%, coincidències 3)

- supr (usada 0.24%, coincidències 2)

- esborra el fitxer (usada 0.12%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.12%, coincidències 1)

- delete (usada 0.12%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 44.44%, coincidències 8)

- elimina el compte (usada 22.22%, coincidències 4)

- esborreu el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminació de compte (usada 5.56%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 52.54%, coincidències 31)

- elimina-ho tot (usada 25.42%, coincidències 15)

- eliminar-ho tot (usada 10.17%, coincidències 6)

- esborra-ho tot (usada 5.08%, coincidències 3)

- suprimeix-les totes (usada 3.39%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 1.69%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.69%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix el marcador (usada 14.29%, coincidències 1)

delete category esborra categoria

- esborra categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix la categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 72.73%, coincidències 16)

- elimina la columna (usada 9.09%, coincidències 2)

- suprimeix columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 52.38%, coincidències 11)

- elimina el comentari (usada 23.81%, coincidències 5)

- esborra comentari (usada 9.52%, coincidències 2)

- esborra el comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar comentari (usada 4.76%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirmació de l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació d'esborrat (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 86.67%, coincidències 13)

- elimina la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 40.00%, coincidències 6)

- elimina el contacte (usada 33.33%, coincidències 5)

- suprimeix aquest contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 45.45%, coincidències 5)

- eliminar entrada (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix les entrades (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- eliminar l’esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra l'esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 70.00%, coincidències 7)

- suprimeix camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 52.38%, coincidències 11)

- elimina el fitxer (usada 33.33%, coincidències 7)

- elimina l'arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 4.76%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 64.71%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 29.41%, coincidències 5)

- esborrar fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 68.75%, coincidències 11)

- eliminar carpeta (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 46.43%, coincidències 13)

- suprimeix el grup (usada 28.57%, coincidències 8)

- elimina grup (usada 7.14%, coincidències 2)

- eliminar grup (usada 7.14%, coincidències 2)

- suprimeix un grup (usada 7.14%, coincidències 2)

- eliminar el grup (usada 3.57%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix una imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 33.33%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 27.78%, coincidències 5)

- suprimeix element (usada 11.11%, coincidències 2)

- suprimeix l'article (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminació d’ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimeix els elements (usada 23.08%, coincidències 3)

- eliminar ítems (usada 15.38%, coincidències 2)

- esborra els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminació d’ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimir elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 7.69%, coincidències 1)

delete key elimina la clau

- elimina la clau (usada 78.57%, coincidències 11)

- tecla de supressió (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix la tecla (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix la clau (usada 7.14%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 84.21%, coincidències 16)

- elimina la capa (usada 10.53%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 5.26%, coincidències 1)

delete list esborra la llista

- esborra la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

- delete list (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 46.15%, coincidències 6)

- elimina el missatge (usada 23.08%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminació de missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 7.69%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- eliminar missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- elimina els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 54.55%, coincidències 6)

- suprimeix un node (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 9.09%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 53.33%, coincidències 8)

- eliminar nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- elimina la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 6.67%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 59.09%, coincidències 13)

- esborra la pàgina (usada 9.09%, coincidències 2)

- esborrar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 37.50%, coincidències 3)

- eliminar les pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 12.50%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 38.46%, coincidències 5)

- elimina definitivament (usada 15.38%, coincidències 2)

- esborra permanentment (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix permanentment (usada 15.38%, coincidències 2)

- elimina-ho de forma permanent (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 7.69%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina la foto (usada 30.00%, coincidències 3)

- eliminar la foto (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 10.00%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 46.67%, coincidències 7)

- eliminar el perfil (usada 20.00%, coincidències 3)

- elimina perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina el perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 58.33%, coincidències 7)

- elimina projecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 81.82%, coincidències 9)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- supressió de registre (usada 9.09%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 58.33%, coincidències 14)

- elimina la fila (usada 12.50%, coincidències 3)

- suprimeix una fila (usada 8.33%, coincidències 2)

- eliminar fila (usada 8.33%, coincidències 2)

- suprimeix fila (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 4.17%, coincidències 1)

delete rule suprimeix la regla

- suprimeix la regla (usada 50.00%, coincidències 3)

- esborra regla (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina la regla (usada 16.67%, coincidències 1)

- eliminar la regla (usada 16.67%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 40.62%, coincidències 13)

- suprimeix els seleccionats (usada 15.62%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 9.38%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 6.25%, coincidències 2)

- elimina els seleccionats (usada 3.12%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.12%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.12%, coincidències 1)

- esborra seleccionat (usada 3.12%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.12%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.12%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.12%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 3.12%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.12%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar l’ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected items elimina els elements seleccionats

- elimina els elements seleccionats (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborra els elements seleccionats (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix els elements seleccionats (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix els objectes seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 69.23%, coincidències 9)

- eliminar selecció (usada 23.08%, coincidències 3)

- esborra la selecció (usada 7.69%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 57.14%, coincidències 8)

- suprimeix taula (usada 21.43%, coincidències 3)

- esborrar taula (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina la taula (usada 7.14%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 31.25%, coincidències 5)

- eliminar l’etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- suprimeix l'etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 12.50%, coincidències 2)

- esborra etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 50.00%, coincidències 3)

- eliminar text (usada 16.67%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina el text (usada 16.67%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 33.33%, coincidències 8)

- suprimeix usuari (usada 12.50%, coincidències 3)

- suprimeix l'usuari (usada 12.50%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 8.33%, coincidències 2)

- eliminar l’usuari (usada 8.33%, coincidències 2)

- elimina l'usuari/a (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina persona usuària (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminia persona usuària (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra usuari (usada 4.17%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 41.67%, coincidències 35)

- suprimit (usada 36.90%, coincidències 31)

- suprimida (usada 7.14%, coincidències 6)

- esborrat (usada 5.95%, coincidències 5)

- eliminats (usada 4.76%, coincidències 4)

- esborrats (usada 2.38%, coincidències 2)

- s'ha suprimit (usada 1.19%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 36.00%, coincidències 9)

- suprimint (usada 24.00%, coincidències 6)

- eliminant (usada 20.00%, coincidències 5)

- esborrant (usada 16.00%, coincidències 4)

- s'està eliminant (usada 4.00%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- suprimint missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimint els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 81.82%, coincidències 9)

- delimiter (usada 9.09%, coincidències 1)

- separador (usada 9.09%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 45.45%, coincidències 5)

- enviat (usada 18.18%, coincidències 2)

- lliurat (usada 9.09%, coincidències 1)

- alliberat (usada 9.09%, coincidències 1)

- emès (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha entregat (usada 9.09%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 61.54%, coincidències 8)

- entrega (usada 23.08%, coincidències 3)

- a domicili (usada 7.69%, coincidències 1)

- al lliurament (usada 7.69%, coincidències 1)

delivery method mètode d'entrega

- mètode d'entrega (usada 33.33%, coincidències 2)

- mètode lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d’entrega (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode de lliurament (usada 16.67%, coincidències 1)

- mètode d'enviament (usada 16.67%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 81.82%, coincidències 18)

- δ (delta minúscula) (usada 4.55%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 4.55%, coincidències 1)

- en delta (usada 4.55%, coincidències 1)

- diferència (usada 4.55%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 55.56%, coincidències 5)

- demostració (usada 33.33%, coincidències 3)

- maqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 80.00%, coincidències 8)

- denegada (usada 10.00%, coincidències 1)

- denegad (usada 10.00%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 30)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 10)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 17)

deny denega

- denega (usada 65.12%, coincidències 28)

- denegar (usada 32.56%, coincidències 14)

- rebutja (usada 2.33%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 41)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.12%, coincidències 16)

- requeriments específics (usada 5.88%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 88.89%, coincidències 8)

- relació de dependència (usada 11.11%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.62%, coincidències 41)

- fons (usada 2.38%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 91.03%, coincidències 71)

- descens (usada 5.13%, coincidències 4)

- ordre descendent (usada 2.56%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.28%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.85%, coincidències 671)

- description (usada 0.15%, coincidències 1)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 7)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 81.82%, coincidències 9)

- estadística descriptiva (usada 18.18%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 61.90%, coincidències 13)

- anul·lar la selecció de (usada 14.29%, coincidències 3)

- no en seleccionis cap (usada 4.76%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 4.76%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.76%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 4.76%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 63.27%, coincidències 31)

- deseleccionar-ho tot (usada 12.24%, coincidències 6)

- no seleccionis res (usada 6.12%, coincidències 3)

- desmarca-ho tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.08%, coincidències 2)

- desselecciona'ls tots (usada 2.04%, coincidències 1)

- neteja la selecció (usada 2.04%, coincidències 1)

- desselecciona tot (usada 2.04%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 85.71%, coincidències 12)

- dissenya (usada 14.29%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 11)

desktop escriptori

- escriptori (usada 97.12%, coincidències 101)

- ordinador de sobretaula (usada 0.96%, coincidències 1)

- ordinador de taula (usada 0.96%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.96%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 4)

- icones a l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

- icones d'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 27.27%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 45.45%, coincidències 5)

- dest (usada 27.27%, coincidències 3)

- destinació (usada 27.27%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 80.00%, coincidències 48)

- destí (usada 18.33%, coincidències 11)

- destinació (usada 1.67%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 91.67%, coincidències 11)

- carpeta de destí (usada 8.33%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 7)

detach separa

- separa (usada 35.71%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 21.43%, coincidències 3)

- treu (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina l'associació (usada 7.14%, coincidències 1)

- detach (usada 7.14%, coincidències 1)

- desacobla (usada 7.14%, coincidències 1)

- remoure (usada 7.14%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 81.25%, coincidències 13)

- detalls (usada 18.75%, coincidències 3)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra-les en detall (usada 12.50%, coincidències 1)

- visualització detallada (usada 12.50%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 12.50%, coincidències 1)

- vista de detall (usada 12.50%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 12.50%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.79%, coincidències 245)

- propietats (usada 0.81%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.40%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 77.78%, coincidències 7)

- detectar (usada 22.22%, coincidències 2)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 100.00%, coincidències 6)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 14)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 6)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 92.68%, coincidències 38)

- revelador (usada 4.88%, coincidències 2)

- autor (usada 2.44%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 40.00%, coincidències 8)

- eines per a desenvolupadors (usada 35.00%, coincidències 7)

- eines de desenvolupament (usada 15.00%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.00%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 88.24%, coincidències 15)

- desenvolupadors/es (usada 5.88%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 5.88%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 33)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 7)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 155)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 11)

- identificador del dispositiu (usada 27.27%, coincidències 6)

- identificador de dispositiu (usada 9.09%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 9.09%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 4.55%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 68.75%, coincidències 11)

- informació dels dispositius (usada 18.75%, coincidències 3)

- informació de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 2)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestor de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 92.50%, coincidències 37)

- nom dispositiu (usada 2.50%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 2.50%, coincidències 1)

- nom del sispositiu (usada 2.50%, coincidències 1)

device not found no s'ha trobat el dispositiu

- no s'ha trobat el dispositiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- dispositiu no trobat (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha trobat cap dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device selection selecció dels dispositius

- selecció dels dispositius (usada 33.33%, coincidències 5)

- la selecció dels dispositius (usada 33.33%, coincidències 5)

- selecció de dispositiu (usada 20.00%, coincidències 3)

- selecció del dispositiu (usada 13.33%, coincidències 2)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajustaments del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajusts del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 30)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 68)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp server servidor dhcp

- servidor dhcp (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 61.11%, coincidències 11)

- diagnòstic (usada 38.89%, coincidències 7)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

dial marcador

- marcador (usada 36.36%, coincidències 4)

- marca (usada 18.18%, coincidències 2)

- disc de marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc selector (usada 9.09%, coincidències 1)

- mar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dial (usada 9.09%, coincidències 1)

- marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

dialing marcant

- marcant (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'està marcant (usada 27.27%, coincidències 3)

- marcatge (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està marcant el número (usada 9.09%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 95.00%, coincidències 76)

- quadre de diàleg (usada 5.00%, coincidències 4)

dialog box quadre de diàleg

- quadre de diàleg (usada 50.00%, coincidències 3)

- caixa de diàleg (usada 33.33%, coincidències 2)

- diàleg (usada 16.67%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 11)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 10)

diamond diamant

- diamant (usada 92.31%, coincidències 24)

- rombe (usada 7.69%, coincidències 2)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 15)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 13)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 42)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 28.57%, coincidències 2)

- sabíeu que? (usada 28.57%, coincidències 2)

- sabeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

- ho savíeu? (usada 14.29%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

diff diferències

- diferències (usada 38.24%, coincidències 13)

- diff (usada 23.53%, coincidències 8)

- diferència (usada 20.59%, coincidències 7)

- compara (usada 5.88%, coincidències 2)

- dif (usada 5.88%, coincidències 2)

- dife (usada 2.94%, coincidències 1)

- dif. (usada 2.94%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 91.67%, coincidències 44)

- resta (usada 4.17%, coincidències 2)

- difference (usada 2.08%, coincidències 1)

- diferencia (usada 2.08%, coincidències 1)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 6)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 7)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 17)

digest resum

- resum (usada 37.50%, coincidències 3)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

- agrupats (usada 12.50%, coincidències 1)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 88.89%, coincidències 8)

- sistema digital (usada 11.11%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 93.33%, coincidències 14)

- signatura electrònica (usada 6.67%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 19)

dim enfosquir

- enfosquir (usada 25.00%, coincidències 2)

- atenua (usada 12.50%, coincidències 1)

- fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

- totxo (usada 12.50%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 12.50%, coincidències 1)

- enfosqueix (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenuar (usada 12.50%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 64.71%, coincidències 11)

- cota (usada 23.53%, coincidències 4)

- acotació (usada 11.76%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 83.78%, coincidències 31)

- mides (usada 10.81%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.41%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 72.22%, coincidències 13)

- directori (usada 22.22%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.56%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 83.33%, coincidències 10)

- directa (usada 8.33%, coincidències 1)

- dirigeix (usada 8.33%, coincidències 1)

direct debit càrrec en compte

- càrrec en compte (usada 37.50%, coincidències 3)

- domiciliació (usada 25.00%, coincidències 2)

- domiciliació bancària (usada 12.50%, coincidències 1)

- càrrec domiciliat (usada 12.50%, coincidències 1)

- càrrec per domiciliació (usada 12.50%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 98.61%, coincidències 71)

- adreça (usada 1.39%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 46.67%, coincidències 7)

- direccions (usada 20.00%, coincidències 3)

- indicacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- instruccions (usada 13.33%, coincidències 2)

director director

- director (usada 100.00%, coincidències 9)

directories directoris

- directoris (usada 90.91%, coincidències 30)

- màscares de directoris (usada 6.06%, coincidències 2)

- carpetes (usada 3.03%, coincidències 1)

directory directori

- directori (usada 97.46%, coincidències 115)

- carpeta (usada 0.85%, coincidències 1)

- directory (usada 0.85%, coincidències 1)

- catàleg (usada 0.85%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 71.43%, coincidències 10)

- nom de directori (usada 21.43%, coincidències 3)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 7.14%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 49.11%, coincidències 55)

- desactiva (usada 18.75%, coincidències 21)

- desactivar (usada 16.96%, coincidències 19)

- deshabilita (usada 4.46%, coincidències 5)

- deshabilitar (usada 3.57%, coincidències 4)

- disable (usada 2.68%, coincidències 3)

- inhabilitar (usada 1.79%, coincidències 2)

- desactiva-les (usada 1.79%, coincidències 2)

- inactiva (usada 0.89%, coincidències 1)

disable all desactivar-ho tot

- desactivar-ho tot (usada 30.00%, coincidències 3)

- desactiva'ls tots (usada 20.00%, coincidències 2)

- desactiva-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- inhabilita-ho tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- desactiva tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- inhabilita'ls tots (usada 10.00%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 40.41%, coincidències 99)

- desactivat (usada 37.96%, coincidències 93)

- desactivada (usada 8.16%, coincidències 20)

- deshabilitat (usada 4.08%, coincidències 10)

- descativat (usada 3.27%, coincidències 8)

- inhabilitada (usada 2.86%, coincidències 7)

- desactivades (usada 1.22%, coincidències 3)

- inactivat (usada 0.41%, coincidències 1)

- disabled (usada 0.41%, coincidències 1)

- inhabilitats (usada 0.41%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.41%, coincidències 1)

- desactivats (usada 0.41%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 53.33%, coincidències 8)

- en desacord (usada 20.00%, coincidències 3)

- no estic d'acord (usada 6.67%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 6.67%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 6.67%, coincidències 1)

- no acceptis (usada 6.67%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 81.82%, coincidències 18)

- desc (usada 9.09%, coincidències 2)

- desc. (usada 4.55%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.55%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 8)

- número de disc (usada 37.50%, coincidències 6)

- nombre de disc (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 6.25%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 81.48%, coincidències 44)

- descartar (usada 5.56%, coincidències 3)

- sí descarta-la (usada 1.85%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.85%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 1.85%, coincidències 1)

- discard (usada 1.85%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 1.85%, coincidències 1)

- descarta’ls (usada 1.85%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.85%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 83.87%, coincidències 26)

- descartar els canvis (usada 12.90%, coincidències 4)

- no desis els canvis (usada 3.23%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 33.33%, coincidències 3)

- descarregant (usada 33.33%, coincidències 3)

- descarregant-se (usada 22.22%, coincidències 2)

- descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

disclaimer avís legal

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- exempció de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 65.75%, coincidències 48)

- desconnectar (usada 30.14%, coincidències 22)

- desconnectat (usada 2.74%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 1.37%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 92.19%, coincidències 59)

- desconnectada (usada 6.25%, coincidències 4)

- desconectat (usada 1.56%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 78.72%, coincidències 37)

- desconnectant (usada 21.28%, coincidències 10)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 28)

discover discover

- discover (usada 56.25%, coincidències 9)

- descobreix (usada 31.25%, coincidències 5)

- descobridor (usada 6.25%, coincidències 1)

- descubrir (usada 6.25%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 90.91%, coincidències 10)

- independent (usada 9.09%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 50.00%, coincidències 9)

- debat (usada 22.22%, coincidències 4)

- debats (usada 16.67%, coincidències 3)

- fòrums (usada 5.56%, coincidències 1)

- comentaris (usada 5.56%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 95.74%, coincidències 45)

- cercle (usada 2.13%, coincidències 1)

- disquet (usada 2.13%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 50.00%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 33.33%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 16.67%, coincidències 2)

disks discs

- discs (usada 80.00%, coincidències 12)

- discos (usada 20.00%, coincidències 3)

dismiss ignora

- ignora (usada 35.85%, coincidències 19)

- descarta (usada 26.42%, coincidències 14)

- tancar (usada 11.32%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 7.55%, coincidències 4)

- rebutja (usada 3.77%, coincidències 2)

- entesos (usada 1.89%, coincidències 1)

- descartar (usada 1.89%, coincidències 1)

- omet (usada 1.89%, coincidències 1)

- refusa (usada 1.89%, coincidències 1)

- atura l'alarma (usada 1.89%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.89%, coincidències 1)

- accepta (usada 1.89%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.89%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- descarta'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 16.67%, coincidències 1)

- omet-les totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 16.67%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 77.78%, coincidències 7)

- desplacement (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 11.11%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 33.55%, coincidències 52)

- visualització (usada 23.23%, coincidències 36)

- mostra (usada 22.58%, coincidències 35)

- mostrar (usada 11.61%, coincidències 18)

- visualitza (usada 3.23%, coincidències 5)

- monitor (usada 1.29%, coincidències 2)

- visible (usada 1.29%, coincidències 2)

- entorn (usada 0.65%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.65%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.65%, coincidències 1)

- visor (usada 0.65%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.65%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 66.67%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 22.22%, coincidències 2)

- mostra com (usada 11.11%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 60.00%, coincidències 6)

- nom a mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 40.43%, coincidències 19)

- nom mostrat (usada 14.89%, coincidències 7)

- nom de visualització (usada 8.51%, coincidències 4)

- mostra el nom (usada 8.51%, coincidències 4)

- nom que es mostrarà (usada 6.38%, coincidències 3)

- nom visible (usada 4.26%, coincidències 2)

- nom per mostrar (usada 2.13%, coincidències 1)

- visualitza el nom (usada 2.13%, coincidències 1)

- mostrar nom (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom de la pantalla (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom (usada 2.13%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 2.13%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 58.33%, coincidències 14)

- mostra les opcions (usada 20.83%, coincidències 5)

- visualitza les opcions (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 4.17%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 4.17%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 26.92%, coincidències 7)

- mostra la configuració (usada 11.54%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- paràmetres de la pantalla (usada 11.54%, coincidències 3)

- configuració de pantalla (usada 7.69%, coincidències 2)

- ajusts de la visualització (usada 7.69%, coincidències 2)

- ajustos de pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 3.85%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.85%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

- mostra la mida (usada 33.33%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

display type mostra el tipus

- mostra el tipus (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de visualització (usada 33.33%, coincidències 3)

- tipus de pantalla (usada 33.33%, coincidències 3)

displayed mostrat

- mostrat (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostrats (usada 16.67%, coincidències 1)

- visualitzat (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostrada (usada 16.67%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 87.50%, coincidències 14)

- presentacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- monitors (usada 6.25%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 42.11%, coincidències 8)

- dissolució (usada 42.11%, coincidències 8)

- esvaeix (usada 5.26%, coincidències 1)

- fosa (usada 5.26%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 5.26%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 67)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 58.33%, coincidències 7)

- distorsió (usada 33.33%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 8.33%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 9)

distribute distribueix

- distribueix (usada 87.50%, coincidències 7)

- distribuir (usada 12.50%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.15%, coincidències 25)

- destinataris (usada 3.85%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 24)

dither trama

- trama (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 20.00%, coincidències 2)

- suavitzat (usada 10.00%, coincidències 1)

- dissemina (usada 10.00%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 70.00%, coincidències 14)

- dividir (usada 10.00%, coincidències 2)

- divisió (usada 10.00%, coincidències 2)

- divisions (usada 5.00%, coincidències 1)

- divide (divisió) (usada 5.00%, coincidències 1)

divider divisor

- divisor (usada 57.14%, coincidències 4)

- separador (usada 42.86%, coincidències 3)

division divisió

- divisió (usada 88.00%, coincidències 22)

- títol (usada 4.00%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.00%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 77.78%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 22.22%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 96.15%, coincidències 25)

- gibuti (usada 3.85%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 38)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom de dns (usada 22.22%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 64.29%, coincidències 9)

- servidors de dns (usada 35.71%, coincidències 5)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 81.82%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 44.44%, coincidències 8)

- no molesteu (usada 33.33%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 16.67%, coincidències 3)

- no molestis (usada 5.56%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no mostris cap element ocult (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostrar (usada 14.29%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 78.12%, coincidències 25)

- no fer res (usada 21.88%, coincidències 7)

dock acoblador

- acoblador (usada 36.36%, coincidències 8)

- acobla (usada 27.27%, coincidències 6)

- moll (usada 9.09%, coincidències 2)

- acoblable (usada 4.55%, coincidències 1)

- no obstant això (usada 4.55%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.55%, coincidències 1)

- base (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.55%, coincidències 1)

docking station estació d'acoblament

- estació d'acoblament (usada 33.33%, coincidències 2)

- estació d’acoblament (usada 16.67%, coincidències 1)

- base d'acoblament (usada 16.67%, coincidències 1)

- docking station (usada 16.67%, coincidències 1)

- estació d'amarrada (usada 16.67%, coincidències 1)

- base de connexió (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 63.64%, coincidències 7)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

- fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 82)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 10)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 16)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 9)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus document (usada 22.22%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 39)

documentation documentació

- documentació (usada 93.65%, coincidències 59)

- documentació (en anglès) (usada 3.17%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.59%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.59%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 52)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 77.78%, coincidències 7)

- esvair (usada 11.11%, coincidències 1)

- esquivament (usada 11.11%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 27)

does not exist no existeix

- no existeix (usada 100.00%, coincidències 6)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 14)

dollar dòlar

- dòlar (usada 66.67%, coincidències 6)

- moneda (usada 11.11%, coincidències 1)

- dolar (usada 11.11%, coincidències 1)

- dollar (usada 11.11%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolphin (usada 33.33%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.80%, coincidències 82)

- domain (usada 1.20%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 57.69%, coincidències 15)

- nom del domini (usada 38.46%, coincidències 10)

- domini d'internet (usada 3.85%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 94.12%, coincidències 16)

- domains (usada 5.88%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 21)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 28)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 36.36%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no preguntar-ho més (usada 9.09%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- no ho tornis a preguntar. (usada 9.09%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 9.09%, coincidències 1)

don't save no desar

- no desar (usada 29.41%, coincidències 5)

- no desis (usada 23.53%, coincidències 4)

- no ho desis (usada 17.65%, coincidències 3)

- no el desis (usada 17.65%, coincidències 3)

- no desar-ho (usada 5.88%, coincidències 1)

- no deseu (usada 5.88%, coincidències 1)

donate donatius

- donatius (usada 23.68%, coincidències 9)

- feu una donació (usada 21.05%, coincidències 8)

- dóna (usada 10.53%, coincidències 4)

- donar (usada 7.89%, coincidències 3)

- donacions (usada 7.89%, coincidències 3)

- fer un donatiu (usada 5.26%, coincidències 2)

- feu un donatiu (usada 5.26%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 5.26%, coincidències 2)

- dona (usada 2.63%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 2.63%, coincidències 1)

- fer una donació (usada 2.63%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.63%, coincidències 1)

- doneu (usada 2.63%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- donatius (usada 14.29%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 82.52%, coincidències 236)

- acceptar (usada 13.99%, coincidències 40)

- d’acord (usada 1.75%, coincidències 5)

- acabat (usada 0.70%, coincidències 2)

- acaba (usada 0.35%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.35%, coincidències 1)

- completat (usada 0.35%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 66.67%, coincidències 10)

- fet (usada 20.00%, coincidències 3)

- d’acord (usada 6.67%, coincidències 1)

- fet. (usada 6.67%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 96.00%, coincidències 24)

- acceptar. (usada 4.00%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 66.67%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 33.33%, coincidències 9)

don’t save no desar

- no desar (usada 66.67%, coincidències 16)

- no ho desis (usada 16.67%, coincidències 4)

- no desis (usada 12.50%, coincidències 3)

- no la desis (usada 4.17%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 7)

dot punt

- punt (usada 95.24%, coincidències 20)

- dot (usada 4.76%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 15)

double doble

- doble (usada 94.00%, coincidències 47)

- quadrada (usada 2.00%, coincidències 1)

- double (usada 2.00%, coincidències 1)

- doblet (usada 2.00%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 15)

double-click doble clic

- doble clic (usada 63.64%, coincidències 7)

- fer doble clic (usada 18.18%, coincidències 2)

- double-click (usada 9.09%, coincidències 1)

- doble-clic (usada 9.09%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 69.18%, coincidències 101)

- davall (usada 18.49%, coincidències 27)

- baixada (usada 2.05%, coincidències 3)

- cap avall (usada 2.05%, coincidències 3)

- abaixar (usada 2.05%, coincidències 3)

- a baix (usada 1.37%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 1.37%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.37%, coincidències 2)

- reducció (usada 0.68%, coincidències 1)

- baixa (usada 0.68%, coincidències 1)

- baix (usada 0.68%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 82.61%, coincidències 19)

- fletxa cap avall (usada 13.04%, coincidències 3)

- avall (usada 4.35%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 36.36%, coincidències 4)

- desactualitza (usada 27.27%, coincidències 3)

- degrada (usada 18.18%, coincidències 2)

- desactualització (usada 9.09%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 9.09%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 38.46%, coincidències 70)

- descarregar (usada 17.03%, coincidències 31)

- descarrega (usada 14.29%, coincidències 26)

- baixada (usada 13.74%, coincidències 25)

- baixar (usada 6.04%, coincidències 11)

- descàrrega (usada 4.95%, coincidències 9)

- baixades (usada 2.75%, coincidències 5)

- descarregat (usada 0.55%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.55%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.55%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.55%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.55%, coincidències 1)

download all descarregar-ho tot

- descarregar-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- descarrega un fitxer amb totes les presentacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixa'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixa-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 31.58%, coincidències 6)

- la baixada ha fallat (usada 21.05%, coincidències 4)

- la descàrrega ha fallat (usada 15.79%, coincidències 3)

- baixada fallida (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 5.26%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.26%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 55.56%, coincidències 5)

- descarrega el fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa un fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarregar l'arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 71.43%, coincidències 5)

- descarrega la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixar carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

download limit límit de baixada

- límit de baixada (usada 71.43%, coincidències 5)

- limit de descàrregues (usada 14.29%, coincidències 1)

- limit de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 81.82%, coincidències 9)

- baixades (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestor de descàrregues (usada 9.09%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 35.00%, coincidències 7)

- descarregar-ho ara (usada 20.00%, coincidències 4)

- baixar ara (usada 15.00%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 10.00%, coincidències 2)

- baixa'ls ara (usada 5.00%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 5.00%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 5.00%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 5.00%, coincidències 1)

download size mida de la baixada

- mida de la baixada (usada 71.43%, coincidències 5)

- mida de la descàrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 58.06%, coincidències 18)

- descarregat (usada 25.81%, coincidències 8)

- baixats (usada 6.45%, coincidències 2)

- baixada (usada 3.23%, coincidències 1)

- número de descàrregues (usada 3.23%, coincidències 1)

- baixades (usada 3.23%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 44.59%, coincidències 33)

- descarregant (usada 27.03%, coincidències 20)

- baixada (usada 12.16%, coincidències 9)

- s'està descarregant (usada 5.41%, coincidències 4)

- baixant (usada 5.41%, coincidències 4)

- baixades (usada 2.70%, coincidències 2)

- està baixant (usada 1.35%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.35%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'estan descarregant les dades (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'estan baixant les dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- s''estan baixant dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixant dades (usada 11.11%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 50.00%, coincidències 12)

- baixada dels paquets (usada 20.83%, coincidències 5)

- s'estan descarregant els paquets (usada 12.50%, coincidències 3)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 2)

- s'estan baixant les paquets (usada 4.17%, coincidències 1)

- descarregant paquets (usada 4.17%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 71.60%, coincidències 58)

- descàrregues (usada 28.40%, coincidències 23)

dpi ppp

- ppp (usada 95.56%, coincidències 43)

- dpi (usada 4.44%, coincidències 2)

dr. dr.

- dr. (usada 91.67%, coincidències 11)

- db. (usada 8.33%, coincidències 1)

draft esborrany

- esborrany (usada 94.34%, coincidències 50)

- esborranys (usada 1.89%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 1.89%, coincidències 1)

- calat (usada 1.89%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 16)

drag arrossega

- arrossega (usada 53.85%, coincidències 7)

- arrossegament (usada 15.38%, coincidències 2)

- arrossegueu (usada 7.69%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 7.69%, coincidències 1)

- resistència aerodinàmica (usada 7.69%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 7.69%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 69.23%, coincidències 9)

- arrossegar i deixar anar (usada 15.38%, coincidències 2)

- arrossegar i deixar (usada 15.38%, coincidències 2)

dragon drac

- drac (usada 88.89%, coincidències 8)

- dragó (usada 11.11%, coincidències 1)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 57.14%, coincidències 20)

- dibuixar (usada 11.43%, coincidències 4)

- empat (usada 11.43%, coincidències 4)

- traça (usada 5.71%, coincidències 2)

- dibuix (usada 5.71%, coincidències 2)

- roba (usada 2.86%, coincidències 1)

- taules (usada 2.86%, coincidències 1)

- traç (usada 2.86%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 96.97%, coincidències 32)

- dibuixat (usada 3.03%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 77.27%, coincidències 17)

- disc (usada 4.55%, coincidències 1)

- càrrega (usada 4.55%, coincidències 1)

- en cotxe (usada 4.55%, coincidències 1)

- controlador (usada 4.55%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 4.55%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 84.38%, coincidències 27)

- conductor (usada 9.38%, coincidències 3)

- conductora (usada 3.12%, coincidències 1)

- programa de control (usada 3.12%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 8)

drives unitats

- unitats (usada 100.00%, coincidències 9)

drizzle plugim

- plugim (usada 75.00%, coincidències 9)

- plugims (usada 25.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 18.18%, coincidències 4)

- descartar (usada 13.64%, coincidències 3)

- ometre (usada 9.09%, coincidències 2)

- gota (usada 9.09%, coincidències 2)

- drop (usada 9.09%, coincidències 2)

- perdre (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar (usada 4.55%, coincidències 1)

- deixa (usada 4.55%, coincidències 1)

- deixar anar (usada 4.55%, coincidències 1)

- derivació (usada 4.55%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 4.55%, coincidències 1)

- col·loca (usada 4.55%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina (usada 4.55%, coincidències 1)

drop box espai compartit

- espai compartit (usada 53.85%, coincidències 7)

- bústia d’entrega (usada 23.08%, coincidències 3)

- elements compartits (usada 15.38%, coincidències 2)

- drop box (usada 7.69%, coincidències 1)

drop shadow ombra

- ombra (usada 35.29%, coincidències 6)

- ombra caiguda (usada 23.53%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 11.76%, coincidències 2)

- treu l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- posar ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

- ombra inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 5.88%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 5.88%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 10)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 42.86%, coincidències 3)

- llista de selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista desplegable (usada 14.29%, coincidències 1)

- desplega (usada 14.29%, coincidències 1)

- desplegament (usada 14.29%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 75.00%, coincidències 6)

- timbal (usada 25.00%, coincidències 2)

dublin dublín

- dublín (usada 83.33%, coincidències 10)

- dublin (usada 16.67%, coincidències 2)

duck ànec

- ànec (usada 100.00%, coincidències 7)

due venciment

- venciment (usada 59.26%, coincidències 16)

- límit (usada 14.81%, coincidències 4)

- termini (usada 7.41%, coincidències 2)

- data de lliurament (usada 3.70%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.70%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.70%, coincidències 1)

- degut (usada 3.70%, coincidències 1)

- motiu (usada 3.70%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 42.86%, coincidències 21)

- data límit (usada 34.69%, coincidències 17)

- data de lliurament (usada 8.16%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 4.08%, coincidències 2)

- tornar el (usada 2.04%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.04%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.04%, coincidències 1)

- data venciment (usada 2.04%, coincidències 1)

- data d'acabament (usada 2.04%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 81.25%, coincidències 13)

- dues cares (usada 6.25%, coincidències 1)

- doble cara (usada 6.25%, coincidències 1)

- doble (usada 6.25%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 64.66%, coincidències 75)

- duplicar (usada 18.97%, coincidències 22)

- duplicat (usada 9.48%, coincidències 11)

- duplicada (usada 1.72%, coincidències 2)

- duplicació (usada 1.72%, coincidències 2)

- duplicate (duplicat) (usada 0.86%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.86%, coincidències 1)

- duplicate (usada 0.86%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 0.86%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 92.19%, coincidències 118)

- duració (usada 5.47%, coincidències 7)

- duration (usada 2.34%, coincidències 3)

dust pols

- pols (usada 75.00%, coincidències 12)

- polsim (usada 25.00%, coincidències 4)

dutch holandès

- holandès (usada 64.29%, coincidències 27)

- neerlandès (usada 30.95%, coincidències 13)

- alemany (usada 2.38%, coincidències 1)

- neerlandesa (usada 2.38%, coincidències 1)

dv dv

- dv (usada 71.43%, coincidències 5)

- cv (usada 14.29%, coincidències 1)

- digital video (usada 14.29%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 23)

dvd+rw dvd+rw

- dvd+rw (usada 100.00%, coincidències 7)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 75.00%, coincidències 15)

- dinàmica (usada 20.00%, coincidències 4)

- dynamic (usada 5.00%, coincidències 1)

dynamic range rang dinàmic

- rang dinàmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- marge dinàmic (usada 25.00%, coincidències 2)

- interval dinàmic (usada 25.00%, coincidències 2)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 82.35%, coincidències 14)

- dzongka (usada 11.76%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 5.88%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 44.44%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 33.33%, coincidències 3)

- lector de llibres electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 65.62%, coincidències 42)

- adreça electrònica (usada 10.94%, coincidències 7)

- correu (usada 6.25%, coincidències 4)

- correu-e (usada 6.25%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 6.25%, coincidències 4)

- e-mail (usada 3.12%, coincidències 2)

- email (usada 1.56%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 73.08%, coincidències 19)

- adreça de correu electrònic (usada 19.23%, coincidències 5)

- adreça de correu-e (usada 3.85%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 3.85%, coincidències 1)

eagle àguila

- àguila (usada 55.56%, coincidències 5)

- eagle (usada 33.33%, coincidències 3)

- àguila (heràldica) (usada 11.11%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 81.25%, coincidències 13)

- la terra (usada 6.25%, coincidències 1)

- planeta terra (usada 6.25%, coincidències 1)

- terres (usada 6.25%, coincidències 1)

east est

- est (usada 93.75%, coincidències 30)

- regió est (usada 3.12%, coincidències 1)

- ponent (usada 3.12%, coincidències 1)

east caribbean dollar dòlar del carib oriental

- dòlar del carib oriental (usada 100.00%, coincidències 7)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 12)

easy fàcil

- fàcil (usada 78.26%, coincidències 18)

- senzill (usada 13.04%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.35%, coincidències 1)

- senzilla (usada 4.35%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 93.75%, coincidències 15)

- echo (usada 6.25%, coincidències 1)

economy economia

- economia (usada 75.00%, coincidències 6)

- econòmic (usada 12.50%, coincidències 1)

- econòmica (usada 12.50%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 29)

edge vora

- vora (usada 64.00%, coincidències 16)

- aresta (usada 16.00%, coincidències 4)

- edge (usada 12.00%, coincidències 3)

- adam copeland (usada 4.00%, coincidències 1)

- contorn (usada 4.00%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 71.43%, coincidències 10)

- arestes (usada 14.29%, coincidències 2)

- bordes (usada 7.14%, coincidències 1)

- cantonades (usada 7.14%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 71.97%, coincidències 529)

- editar (usada 22.18%, coincidències 163)

- modifica (usada 2.45%, coincidències 18)

- revisa (usada 1.22%, coincidències 9)

- edició (usada 0.82%, coincidències 6)

- modificació (usada 0.68%, coincidències 5)

- edita'l (usada 0.27%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.27%, coincidències 2)

- edit (usada 0.14%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- editar compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- editar el compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- edició compte (usada 7.14%, coincidències 1)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 37.50%, coincidències 3)

- editar l’adreça (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita una direcció (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita l’adreça (usada 12.50%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 75.00%, coincidències 9)

- edició de l'adreça d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 57.89%, coincidències 11)

- edita els marcadors (usada 26.32%, coincidències 5)

- edita els preferits (usada 5.26%, coincidències 1)

- editar els marcadors (usada 5.26%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 5.26%, coincidències 1)

edit categories edita les categories

- edita les categories (usada 57.14%, coincidències 4)

- edita categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edició de les categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edició de categories (usada 14.29%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 62.50%, coincidències 5)

- editar categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- edita categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 90.00%, coincidències 27)

- edita comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- edició de comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- editar comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 75.00%, coincidències 12)

- editar contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- edició del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

edit description edita la descripció

- edita la descripció (usada 28.57%, coincidències 2)

- modifica la descripció (usada 28.57%, coincidències 2)

- edita descripció (usada 14.29%, coincidències 1)

- editar la descripció (usada 14.29%, coincidències 1)

- descripció (usada 14.29%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 41.67%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 25.00%, coincidències 3)

- editar els detalls (usada 8.33%, coincidències 1)

- accepta (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita les dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 8.33%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 76.92%, coincidències 10)

- edita entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar registre (usada 7.69%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 54.55%, coincidències 6)

- editar esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- editar l’esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita la cita (usada 9.09%, coincidències 1)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 90.00%, coincidències 9)

- edita fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 55.56%, coincidències 5)

- editar filtre (usada 33.33%, coincidències 3)

- edita un filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 60.00%, coincidències 12)

- editar el grup (usada 10.00%, coincidències 2)

- editar grup (usada 10.00%, coincidències 2)

- edita un grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- edició d'un grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- edició del grup (usada 5.00%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 64.29%, coincidències 9)

- edita imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- editar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 50.00%, coincidències 6)

- edita l'ítem (usada 16.67%, coincidències 2)

- edita element (usada 16.67%, coincidències 2)

- edita aquest element (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar article (usada 8.33%, coincidències 1)