Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 80.00%, coincidències 8)

- (copia) (usada 20.00%, coincidències 2)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 55.88%, coincidències 19)

- (predeterminat) (usada 29.41%, coincidències 10)

- (omissió) (usada 8.82%, coincidències 3)

- (predeterminada) (usada 2.94%, coincidències 1)

- (per omissió) (usada 2.94%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 17)

(more) (més)

- (més) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no description) (sense descripció)

- (sense descripció) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 92.31%, coincidències 12)

- (cap etiqueta) (usada 7.69%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 14)

(none) (cap)

- (cap) (usada 93.85%, coincidències 61)

- (sense) (usada 6.15%, coincidències 4)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 13)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (únicament lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

- (sols-lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

(required) (requerit)

- (requerit) (usada 42.86%, coincidències 3)

- (necessari) (usada 42.86%, coincidències 3)

- (obligatori) (usada 14.29%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 97.14%, coincidències 34)

- (desconeguda) (usada 2.86%, coincidències 1)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 (default) 1 (per defecte)

- 1 (per defecte) (usada 66.67%, coincidències 4)

- 1 (predeterminat) (usada 33.33%, coincidències 2)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.24%, coincidències 20)

- un dia (usada 4.76%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 23)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 24)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 7)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 96.15%, coincidències 25)

- una setmana (usada 3.85%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 87.50%, coincidències 7)

- 1 anys (usada 12.50%, coincidències 1)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

10th 10è

- 10è (usada 88.89%, coincidències 8)

- 10a (usada 11.11%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 100.00%, coincidències 7)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 100.00%, coincidències 8)

12th 12è

- 12è (usada 100.00%, coincidències 7)

13th 13è

- 13è (usada 100.00%, coincidències 7)

14th 14è

- 14è (usada 100.00%, coincidències 7)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 8)

15th 15è

- 15è (usada 100.00%, coincidències 7)

16 bits 16 bits

- 16 bits (usada 100.00%, coincidències 6)

16th 16è

- 16è (usada 87.50%, coincidències 7)

- semicorxera (usada 12.50%, coincidències 1)

17th 17è

- 17è (usada 100.00%, coincidències 7)

180 degrees 180 graus

- 180 graus (usada 100.00%, coincidències 7)

18th 18è

- 18è (usada 100.00%, coincidències 7)

19th 19è

- 19è (usada 100.00%, coincidències 7)

1st 1r

- 1r (usada 80.00%, coincidències 8)

- 1er (usada 10.00%, coincidències 1)

- 1a (usada 10.00%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- dos dies (usada 12.50%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

2 seconds 2 segons

- 2 segons (usada 100.00%, coincidències 6)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

20th 20è

- 20è (usada 100.00%, coincidències 7)

21st 21è

- 21è (usada 100.00%, coincidències 7)

22nd 22è

- 22è (usada 100.00%, coincidències 7)

23rd 23è

- 23è (usada 100.00%, coincidències 7)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 87.50%, coincidències 7)

- les darreres 24 hores (usada 12.50%, coincidències 1)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 14)

24th 24è

- 24è (usada 100.00%, coincidències 7)

25th 25è

- 25è (usada 100.00%, coincidències 7)

26th 26è

- 26è (usada 100.00%, coincidències 7)

27th 27è

- 27è (usada 100.00%, coincidències 7)

28th 28è

- 28è (usada 100.00%, coincidències 7)

29th 29è

- 29è (usada 100.00%, coincidències 7)

2nd 2n

- 2n (usada 80.00%, coincidències 8)

- 2on (usada 10.00%, coincidències 1)

- 2a (usada 10.00%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- tres dies (usada 14.29%, coincidències 1)

3 hours 3 hores

- 3 hores (usada 100.00%, coincidències 7)

3 minutes 3 minuts

- 3 minuts (usada 100.00%, coincidències 6)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 14)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 9)

30th 30è

- 30è (usada 100.00%, coincidències 7)

31st 31è

- 31è (usada 100.00%, coincidències 7)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 87.50%, coincidències 7)

- 32-bit (usada 12.50%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 24)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 80.00%, coincidències 8)

- 3er (usada 10.00%, coincidències 1)

- 3a (usada 10.00%, coincidències 1)

4 days 4 dies

- 4 dies (usada 83.33%, coincidències 5)

- quatre dies (usada 16.67%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 80.00%, coincidències 8)

- 4rt (usada 10.00%, coincidències 1)

- 4a (usada 10.00%, coincidències 1)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 83.33%, coincidències 5)

- cinc dies (usada 16.67%, coincidències 1)

5 min 5 min

- 5 min (usada 85.71%, coincidències 6)

- 5 mins. (usada 14.29%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 23)

5th

- 5è (usada 90.00%, coincidències 9)

- 5a (usada 10.00%, coincidències 1)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 83.33%, coincidències 5)

- 64-bit (usada 16.67%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 88.89%, coincidències 8)

- 6a (usada 11.11%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 88.89%, coincidències 8)

- 7a (usada 11.11%, coincidències 1)

802.3ad 802.3ad

- 802.3ad (usada 100.00%, coincidències 8)

8th

- 8è (usada 88.89%, coincidències 8)

- 8a (usada 11.11%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 88.89%, coincidències 8)

- 9a (usada 11.11%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.67%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 90.91%, coincidències 10)

- [options] (usada 9.09%, coincidències 1)

[read only] [només lectura]

- [només lectura] (usada 71.43%, coincidències 5)

- [només de lectura] (usada 28.57%, coincidències 2)

a0 a0

- a0 (usada 88.89%, coincidències 8)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 11.11%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 11)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 6)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 9)

a3 a3

- a3 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 89.47%, coincidències 17)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 5.26%, coincidències 1)

- la4 (usada 5.26%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 92.31%, coincidències 12)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 7.69%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 12)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 7)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 6)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 6)

aa aa

- aa (usada 77.78%, coincidències 7)

- tt (usada 11.11%, coincidències 1)

- aà (usada 11.11%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 6)

abandoned abandonat

- abandonat (usada 66.67%, coincidències 4)

- abandonada (usada 33.33%, coincidències 2)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 72.73%, coincidències 16)

- abreviació (usada 22.73%, coincidències 5)

- abreujament (usada 4.55%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 81.82%, coincidències 9)

- abc (diari) (usada 9.09%, coincidències 1)

- abcç (usada 9.09%, coincidències 1)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 66.67%, coincidències 6)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 22.22%, coincidències 2)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 11.11%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 100.00%, coincidències 8)

abort aborta

- aborta (usada 33.85%, coincidències 22)

- interromp (usada 26.15%, coincidències 17)

- avorta (usada 21.54%, coincidències 14)

- anul·la (usada 3.08%, coincidències 2)

- cancel·la (usada 3.08%, coincidències 2)

- abandona (usada 3.08%, coincidències 2)

- interrompre (usada 1.54%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.54%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.54%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.54%, coincidències 1)

- anul·lar (usada 1.54%, coincidències 1)

- abort (usada 1.54%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 26.92%, coincidències 7)

- avortat (usada 26.92%, coincidències 7)

- interrompuda (usada 19.23%, coincidències 5)

- s'ha interromput (usada 15.38%, coincidències 4)

- anul·lat (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 3.85%, coincidències 1)

- interrompre (usada 3.85%, coincidències 1)

aborted. s'ha avortat.

- s'ha avortat. (usada 90.48%, coincidències 19)

- avortat. cancel·lat. (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'ha interromput. (usada 4.76%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'interromp (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està cancel·lant (usada 15.38%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'està interrompent (usada 7.69%, coincidències 1)

- avortant (usada 7.69%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 78.07%, coincidències 146)

- sobre (usada 9.63%, coincidències 18)

- informació (usada 4.28%, coincidències 8)

- quant al (usada 2.67%, coincidències 5)

- al voltant de (usada 1.07%, coincidències 2)

- quant al sigil (usada 1.07%, coincidències 2)

- respecte a (usada 0.53%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.53%, coincidències 1)

- about (usada 0.53%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.53%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.53%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.53%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 63.64%, coincidències 7)

- quant a les qt (usada 36.36%, coincidències 4)

about us nosaltres

- nosaltres (usada 28.57%, coincidències 2)

- quant a mozilla (usada 28.57%, coincidències 2)

- sobre nosaltres (usada 14.29%, coincidències 1)

- quant a (usada 14.29%, coincidències 1)

- quant a kde edu (usada 14.29%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 44.83%, coincidències 13)

- sobre (usada 20.69%, coincidències 6)

- per sobre (usada 6.90%, coincidències 2)

- part superior (usada 6.90%, coincidències 2)

- per damunt (usada 3.45%, coincidències 1)

- dalt (usada 3.45%, coincidències 1)

- quant al (usada 3.45%, coincidències 1)

- a dalt (usada 3.45%, coincidències 1)

- superior (usada 3.45%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 3.45%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 90.00%, coincidències 9)

- valor absolut (usada 10.00%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 66.67%, coincidències 12)

- absoluta (usada 27.78%, coincidències 5)

- absolute (usada 5.56%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 64.29%, coincidències 9)

- mètrica de color absoluta (usada 21.43%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

- colorimetria absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 7)

abstract resum

- resum (usada 91.43%, coincidències 32)

- abstracte (usada 8.57%, coincidències 3)

academic acadèmic

- acadèmic (usada 100.00%, coincidències 6)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 23)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 100.00%, coincidències 6)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 90.67%, coincidències 68)

- acceptar (usada 4.00%, coincidències 3)

- d'acord (usada 2.67%, coincidències 2)

- accepto (usada 1.33%, coincidències 1)

- acceptada (usada 1.33%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 75.00%, coincidències 6)

- accepta tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- accepta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

accept changes accepta els canvis

- accepta els canvis (usada 100.00%, coincidències 14)

accepted acceptada

- acceptada (usada 53.33%, coincidències 8)

- acceptat (usada 40.00%, coincidències 6)

- acceptades (usada 6.67%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 93.44%, coincidències 57)

- accedir (usada 3.28%, coincidències 2)

- accedeix (usada 1.64%, coincidències 1)

- access (usada 1.64%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 93.75%, coincidències 15)

- controls d'accés (usada 6.25%, coincidències 1)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 57.14%, coincidències 24)

- s'ha denegat l'accés (usada 40.48%, coincidències 17)

- s'ha denegat l'accès (usada 2.38%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'ha denegat l'accés. (usada 44.44%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 100.00%, coincidències 11)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 81.82%, coincidències 9)

- contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

access permissions permisos d'accés

- permisos d'accés (usada 100.00%, coincidències 8)

access point punt d'accés

- punt d'accés (usada 100.00%, coincidències 7)

access rights drets d’accés

- drets d’accés (usada 42.86%, coincidències 3)

- drets d'accés (usada 28.57%, coincidències 2)

- drets d''accés (usada 14.29%, coincidències 1)

- permisos d'accés (usada 14.29%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- data d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- hora d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

access token testimoni d'accés

- testimoni d'accés (usada 66.67%, coincidències 4)

- testimoni d''autenticació (usada 16.67%, coincidències 1)

- token d'accés (usada 16.67%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 81.82%, coincidències 9)

- data d'accés (usada 9.09%, coincidències 1)

- accés (usada 9.09%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 42)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 97.62%, coincidències 82)

- comptes (usada 1.19%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 1.19%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 80.00%, coincidències 8)

- propietats del compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- dades dels comptes (usada 10.00%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 71.43%, coincidències 5)

- informació de compte (usada 28.57%, coincidències 2)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 95.65%, coincidències 22)

- nom de compte (usada 4.35%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 90.00%, coincidències 9)

- número compte (usada 10.00%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 30.56%, coincidències 11)

- paràmetres dels comptes (usada 27.78%, coincidències 10)

- configuració del compte (usada 19.44%, coincidències 7)

- ajusts dels comptes (usada 11.11%, coincidències 4)

- arranjament del compte (usada 5.56%, coincidències 2)

- ajustos de compte (usada 2.78%, coincidències 1)

- ajustaments del compte (usada 2.78%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 16)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- comptabilitat experta (usada 12.50%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 44)

accuracy precisió

- precisió (usada 60.00%, coincidències 9)

- exactitud (usada 26.67%, coincidències 4)

- acurat (usada 13.33%, coincidències 2)

ace as

- as (usada 71.43%, coincidències 5)

- ace (usada 28.57%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 100.00%, coincidències 8)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 66.67%, coincidències 10)

- agraïments (usada 26.67%, coincidències 4)

- justificants de recepció (usada 6.67%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 100.00%, coincidències 6)

acos acos

- acos (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc cosinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 7)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.25%, coincidències 177)

- accions (usada 1.10%, coincidències 2)

- action (usada 1.10%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.55%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom d'acció (usada 12.50%, coincidències 1)

action(s) accions

- accions (usada 50.00%, coincidències 3)

- acció (usada 33.33%, coincidències 2)

- acció (s) (usada 16.67%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 127)

activate activa

- activa (usada 90.74%, coincidències 49)

- activar (usada 9.26%, coincidències 5)

activated activat

- activat (usada 57.14%, coincidències 8)

- activada (usada 21.43%, coincidències 3)

- habilitat (usada 14.29%, coincidències 2)

- actiu (usada 7.14%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 21)

active actiu

- actiu (usada 81.25%, coincidències 104)

- activa (usada 17.19%, coincidències 22)

- activat (usada 1.56%, coincidències 2)

active backup còpia de seguretat activa

- còpia de seguretat activa (usada 75.00%, coincidències 6)

- activa la còpia de seguretat (usada 12.50%, coincidències 1)

- reserva activa (usada 12.50%, coincidències 1)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 6)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 71.43%, coincidències 5)

- persones usuàries actives (usada 28.57%, coincidències 2)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 20)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 59)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 7)

actor actor

- actor (usada 92.31%, coincidències 12)

- actor (mitologia) (usada 7.69%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 58.33%, coincidències 7)

- actual (usada 33.33%, coincidències 4)

- reial (usada 8.33%, coincidències 1)

actual size mida real

- mida real (usada 88.89%, coincidències 16)

- mida actual (usada 11.11%, coincidències 2)

ad ad

- ad (usada 66.67%, coincidències 4)

- anunci (usada 33.33%, coincidències 2)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad-hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 14)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 92.39%, coincidències 449)

- afegir (usada 4.53%, coincidències 22)

- afegeix-ho (usada 1.85%, coincidències 9)

- add (usada 0.21%, coincidències 1)

- sum (usada 0.21%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.21%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.21%, coincidències 1)

- addició (usada 0.21%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.21%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix/suprimeix (usada 11.11%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 83.33%, coincidències 20)

- afegeix compte (usada 8.33%, coincidències 2)

- crea un compte (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegir un compte (usada 4.17%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 100.00%, coincidències 7)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix-los tots (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix tots a seleccionats (usada 9.09%, coincidències 1)

add an account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 83.33%, coincidències 5)

- addició d'un compte (usada 16.67%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 5.00%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix alguns adjunts (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix adjuncions (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 7.69%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix atribut (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix un nou atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 60.00%, coincidències 24)

- afegeix el marcador (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegeix punt (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix un punt d'interès (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix punt d'interès (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix un marcador (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix marcador (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix favorit (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 2.50%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegeix categoria (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 6.25%, coincidències 1)

- agregar categoria (usada 6.25%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix columna(es) (usada 14.29%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 90.32%, coincidències 28)

- afegir comentari (usada 6.45%, coincidències 2)

- afegeix comentari (usada 3.23%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix condició (usada 14.29%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix el contacte (usada 14.29%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 79.17%, coincidències 19)

- afegeix el contacte (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix contacte (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 4.17%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 61.90%, coincidències 13)

- afegeix un dispositiu (usada 38.10%, coincidències 8)

add directory afegeix un directori

- afegeix un directori (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix directori (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix l'efecte (usada 28.57%, coincidències 2)

add element afegeix un element

- afegeix un element (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix aquest element (usada 14.29%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 64.71%, coincidències 11)

- afegir entrada (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegeix entrada (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegir registre (usada 5.88%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix esdeveniment (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 12.50%, coincidències 1)

add feed afegeix un canal

- afegeix un canal (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix una font (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix canal (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 14.29%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 85.00%, coincidències 17)

- afegeix el camp (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix camp (usada 5.00%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 36.84%, coincidències 7)

- afegeix fitxer (usada 21.05%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegeix un arxiu (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir arxiu (usada 5.26%, coincidències 1)

- adjunta un arxiu (usada 5.26%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 70.73%, coincidències 29)

- afegeix els fitxers (usada 21.95%, coincidències 9)

- afegir arxius (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 2.44%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir filtre (usada 8.33%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 80.77%, coincidències 21)

- afegeix la carpeta (usada 11.54%, coincidències 3)

- afegeix carpeta (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix una capeta (usada 3.85%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 86.84%, coincidències 33)

- afegeix grup (usada 10.53%, coincidències 4)

- afegir grup (usada 2.63%, coincidències 1)

add host afegeix una màquina

- afegeix una màquina (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix un amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix amfitrió (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 76.47%, coincidències 13)

- afegeix imatge (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegir imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 77.78%, coincidències 7)

- imatges i icones (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 11.11%, coincidències 1)

add iscsi target afegeix destinació iscsi

- afegeix destinació iscsi (usada 71.43%, coincidències 10)

- afegeix una destinació iscsi (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix destí iscsi (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix una destinació d'iscsi (usada 7.14%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 54.17%, coincidències 13)

- afegeix element (usada 29.17%, coincidències 7)

- afegeix un ítem (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegir ítem (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegeix objecte (usada 4.17%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegir items (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir els articles (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir elements (usada 12.50%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix etiqueta (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix un idioma (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegir idioma (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir un idioma (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 8.33%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix capa (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 7.69%, coincidències 1)

add layout afegeix una disposició

- afegeix una disposició (usada 96.30%, coincidències 26)

- afegir plantilla (usada 3.70%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix línia (usada 14.29%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegir enllaç (usada 14.29%, coincidències 2)

- enllaçar (usada 7.14%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 100.00%, coincidències 11)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegiu-hi membres (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 50.00%, coincidències 16)

- afegeix nou (usada 12.50%, coincidències 4)

- afegeix un nou (usada 9.38%, coincidències 3)

- afegeix una nova (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix-ne un de nou (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix-ne un (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 3.12%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir nova etiqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un etiqueta nova (usada 11.11%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix node (usada 28.57%, coincidències 2)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 58.82%, coincidències 10)

- afegeix nota (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegir nota (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegir una nota (usada 11.76%, coincidències 2)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix opció (usada 42.86%, coincidències 3)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 45.45%, coincidències 5)

- afegeix la pàgina (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegiment de pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 9.09%, coincidències 1)

add podcast afegeix un podcast

- afegeix un podcast (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix el podcast (usada 25.00%, coincidències 2)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 90.91%, coincidències 10)

- afegeix punt (usada 9.09%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix impressora (usada 12.50%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 76.47%, coincidències 13)

- afegeix perfil (usada 23.53%, coincidències 4)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix propietat (usada 25.00%, coincidències 2)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix una pregunta. (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir pregunta (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix pregunta (usada 9.09%, coincidències 1)

add repository afegeix un dipòsit

- afegeix un dipòsit (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un repositori (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

add role afegeix un rol

- afegeix un rol (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix el rol (usada 18.18%, coincidències 2)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix fila (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir fila (usada 14.29%, coincidències 1)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 58.06%, coincidències 18)

- afegir regla (usada 22.58%, coincidències 7)

- afegeix una norma (usada 16.13%, coincidències 5)

- afegeix regla (usada 3.23%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 83.33%, coincidències 10)

- addició d'un motor de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix giny de cerca (usada 8.33%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegeix servei (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 16.67%, coincidències 1)

add source afegeix un origen

- afegeix un origen (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix font (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una font (usada 28.57%, coincidències 2)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix l'etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegir etiquetes (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 6.67%, coincidències 1)

add task afegeix una tasca

- afegeix una tasca (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix tasca (usada 28.57%, coincidències 2)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix un text (usada 33.33%, coincidències 3)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 85.71%, coincidències 6)

- per a (usada 14.29%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix als punts (usada 6.25%, coincidències 1)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegeux als contactes (usada 8.33%, coincidències 1)

add to desktop afegeix a l'escriptori

- afegeix a l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix-ho a l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix a l’escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 89.47%, coincidències 17)

- afegeix-ho al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir al diccionari (usada 5.26%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 69.23%, coincidències 18)

- afegeix a les preferides (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegeix-lo als preferits (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix-la a les preferides (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 3.85%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix-lo a un grup (usada 30.77%, coincidències 4)

- afegeix a un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

add to list afegeix a la llista

- afegeix a la llista (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegir a la llista (usada 16.67%, coincidències 1)

add to panel afegeix al tauler

- afegeix al tauler (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix al quadre (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix al plafó (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix-ho al tauler (usada 12.50%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 86.67%, coincidències 13)

- afegeix a la llista (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.67%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix url

- afegeix url (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix un url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix l'url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix una url (usada 9.09%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 54.84%, coincidències 17)

- afegeix usuari (usada 35.48%, coincidències 11)

- afegeix (usada 3.23%, coincidències 1)

- afegeix persona usuària (usada 3.23%, coincidències 1)

- afegir usuari (usada 3.23%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 14.29%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 71.43%, coincidències 5)

- extensió (usada 28.57%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 13)

add-ons complements

- complements (usada 86.67%, coincidències 13)

- productes addicionals (usada 6.67%, coincidències 1)

- extensions (usada 6.67%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 60.00%, coincidències 21)

- s'ha afegit (usada 20.00%, coincidències 7)

- afegits (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegida (usada 5.71%, coincidències 2)

- addició (usada 2.86%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.86%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 66.67%, coincidències 12)

- addició (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- sumar (usada 5.56%, coincidències 1)

additional addicional

- addicional (usada 55.56%, coincidències 5)

- adicional (usada 33.33%, coincidències 3)

- complement (usada 11.11%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 87.50%, coincidències 7)

- informació complementària (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 90.91%, coincidències 30)

- altres (usada 6.06%, coincidències 2)

- informació adicional (usada 3.03%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 9)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 50.00%, coincidències 6)

- configuració addicional (usada 25.00%, coincidències 3)

- paràmetres addicionals. (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres adicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

- arranjaments addicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.75%, coincidències 158)

- direcció (usada 0.62%, coincidències 1)

- address (usada 0.62%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 90.00%, coincidències 27)

- agenda (usada 6.67%, coincidències 2)

- llibre d'adreces (usada 3.33%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 35)

adjust ajusta

- ajusta (usada 73.68%, coincidències 14)

- adequa (usada 10.53%, coincidències 2)

- ajust (usada 10.53%, coincidències 2)

- ajustar (usada 5.26%, coincidències 1)

adjustment ajust

- ajust (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustament (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajustaments (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetre (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 41.67%, coincidències 20)

- admin (usada 27.08%, coincidències 13)

- administració (usada 27.08%, coincidències 13)

- admin. (usada 2.08%, coincidències 1)

- administra (usada 2.08%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 60.00%, coincidències 6)

- eines de l'administrador (usada 10.00%, coincidències 1)

- utilitats d'administració (usada 10.00%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 10.00%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 10.00%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 33)

administrative administratiu

- administratiu (usada 85.71%, coincidències 6)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 93.10%, coincidències 27)

- administradors (usada 3.45%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 3.45%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 9)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 7)

admins administradors

- administradors (usada 94.44%, coincidències 17)

- administració (usada 5.56%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 92.44%, coincidències 159)

- avançada (usada 2.91%, coincidències 5)

- avançades (usada 2.33%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 1.74%, coincidències 3)

- difícil (negra) (usada 0.58%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 8)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 66)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 35)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 44.19%, coincidències 19)

- paràmetres avançats (usada 18.60%, coincidències 8)

- ajusts avançats (usada 13.95%, coincidències 6)

- arranjament avançat (usada 13.95%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 9.30%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 88.89%, coincidències 8)

- llengua àfar (usada 11.11%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 83.33%, coincidències 10)

- ha canviat l'afiliació (usada 8.33%, coincidències 1)

- afiliació canviada (usada 8.33%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 23)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 12)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / abidjan (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / accra (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/algers (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algiers (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / algèria (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bamako (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bangui (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / banjul (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bissau (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / blantyre (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / brazzaville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bujumbura (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / casablanca (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ceuta (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / conakry (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / dakar (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / djibouti (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / douala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / freetown (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / gaborone (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / harare (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / johannesburg (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kampala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / khartoum (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kigali (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kinshasa (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lagos (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 83.33%, coincidències 5)

- africa / libreville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/lomé (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / luanda (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lubumbashi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lusaka (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / malabo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maputo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maseru (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / mbabane (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica / muqdisho (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/mogadiscio (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / monròvia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nairobi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/n'djamena (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / niamey (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nouakchott (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ouagadougou (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / porto-novo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/portonovo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica / tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / windhoek (usada 16.67%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 96.00%, coincidències 24)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 80.77%, coincidències 63)

- després de (usada 16.67%, coincidències 13)

- posteriors (usada 1.28%, coincidències 1)

- after (usada 1.28%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 83.33%, coincidències 5)

- migdia (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 59.26%, coincidències 16)

- antiguitat (usada 33.33%, coincidències 9)

- age (usada 3.70%, coincidències 1)

- vella (usada 3.70%, coincidències 1)

agenda agenda

- agenda (usada 100.00%, coincidències 8)

agent agent

- agent (usada 100.00%, coincidències 10)

aggregate agregat

- agregat (usada 36.36%, coincidències 4)

- agrega (usada 36.36%, coincidències 4)

- àrid (usada 9.09%, coincidències 1)

- agregar (usada 9.09%, coincidències 1)

- aggregate (usada 9.09%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 11)

ago fa

- fa (usada 50.00%, coincidències 4)

- enrere (usada 25.00%, coincidències 2)

- abans (usada 12.50%, coincidències 1)

- en el passat (usada 12.50%, coincidències 1)

agree d'acord

- d'acord (usada 75.00%, coincidències 6)

- hi estic d'acord (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma (usada 12.50%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 11)

air aire

- aire (usada 85.71%, coincidències 6)

- vol (usada 14.29%, coincidències 1)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 77.78%, coincidències 14)

- mode d'avió (usada 22.22%, coincidències 4)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 77.78%, coincidències 7)

- akan (usada 22.22%, coincidències 2)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 16)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 85.71%, coincidències 6)

- olvido gara jova (usada 14.29%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 20)

albanian albanès

- albanès (usada 96.30%, coincidències 26)

- albania (usada 3.70%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 98.44%, coincidències 63)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.56%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 95.83%, coincidències 23)

- artista d'àlbum (usada 4.17%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 95.83%, coincidències 23)

- albums (usada 4.17%, coincidències 1)

alert avís

- avís (usada 70.10%, coincidències 68)

- alerta (usada 24.74%, coincidències 24)

- alert (usada 2.06%, coincidències 2)

- avisar (usada 1.03%, coincidències 1)

- enviar un avís (usada 1.03%, coincidències 1)

- atenció (usada 1.03%, coincidències 1)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 25)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 6)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 8)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 77.42%, coincidències 24)

- algoritme (usada 22.58%, coincidències 7)

alias àlies

- àlies (usada 91.38%, coincidències 53)

- alias (usada 5.17%, coincidències 3)

- àlias (usada 1.72%, coincidències 1)

- pseudònim (usada 1.72%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 87.50%, coincidències 14)

- editor d'àlies (usada 6.25%, coincidències 1)

- pseudònims (usada 6.25%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 59.26%, coincidències 16)

- alineació (usada 22.22%, coincidències 6)

- alinear (usada 7.41%, coincidències 2)

- aliniació (usada 3.70%, coincidències 1)

- aliniament (usada 3.70%, coincidències 1)

- orientació (usada 3.70%, coincidències 1)

align bottom alinea a la part inferior

- alinea a la part inferior (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea abaix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a baix (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea en la part inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea al capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 75.00%, coincidències 12)

- alineació centrada (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació al centre (usada 6.25%, coincidències 1)

- centra (usada 6.25%, coincidències 1)

- centrat (usada 6.25%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 81.82%, coincidències 27)

- alineació a l'esquerra (usada 9.09%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

- alinea a esquerre (usada 3.03%, coincidències 1)

- aliniat a l'esquerra (usada 3.03%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 82.86%, coincidències 29)

- alineació a la dreta (usada 8.57%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- alinea a dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

- aliniat a la dreta (usada 2.86%, coincidències 1)

align top alinea a la part superior

- alinea a la part superior (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea a dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- alinea en la part superior (usada 9.09%, coincidències 1)

- alinea al capdavall (usada 9.09%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.45%, coincidències 105)

- alineament (usada 1.82%, coincidències 2)

- l'alineació (usada 0.91%, coincidències 1)

- adaptació (usada 0.91%, coincidències 1)

- aliniament (usada 0.91%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 52.40%, coincidències 153)

- tots (usada 34.93%, coincidències 102)

- totes (usada 10.96%, coincidències 32)

- tota (usada 0.34%, coincidències 1)

- total (usada 0.34%, coincidències 1)

- mostra'ls tots (usada 0.34%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.34%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.34%, coincidències 1)

all accounts tots els comptes

- tots els comptes (usada 85.71%, coincidències 6)

- comptes de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 14)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 16)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 12)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 4)

- cita de tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

- tot el dia (usada 25.00%, coincidències 2)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 69.23%, coincidències 9)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- all events (usada 7.69%, coincidències 1)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.34%, coincidències 79)

- tots els arxius (usada 2.44%, coincidències 2)

- afegeix fitxers (usada 1.22%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 17)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 95.00%, coincidències 19)

- tots els arxius (*.*) (usada 5.00%, coincidències 1)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 6)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 10)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 62.50%, coincidències 5)

- tots els ítems (usada 37.50%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 62.50%, coincidències 10)

- tots els idiomes (usada 18.75%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 12.50%, coincidències 2)

- tots les llengües (usada 6.25%, coincidències 1)

all members tots els membres

- tots els membres (usada 85.71%, coincidències 6)

- tots els socis (usada 14.29%, coincidències 1)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 10)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 26)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 12)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 83.33%, coincidències 5)

- tots els drets reservats. (usada 16.67%, coincidències 1)

all settings tots els ajusts

- tots els ajusts (usada 28.57%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 28.57%, coincidències 2)

- totes les opcions (usada 14.29%, coincidències 1)

- tots els ajustaments (usada 14.29%, coincidències 1)

- tot l'arranjament (usada 14.29%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers compatibles

- tots els fitxers compatibles (usada 50.00%, coincidències 3)

- tots els fitxers permesos (usada 16.67%, coincidències 1)

- tots els fitxers acceptats (usada 16.67%, coincidències 1)

- tots els fitxers admesos (usada 16.67%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- totes les formats compatibles (usada 5.88%, coincidències 2)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 9)

all time sempre

- sempre (usada 62.50%, coincidències 5)

- de sempre (usada 12.50%, coincidències 1)

- tot el temps (usada 12.50%, coincidències 1)

- històrics (usada 12.50%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 9)

all updates totes les actualitzacions

- totes les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 10)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 95.83%, coincidències 23)

- totes les persones usuàries (usada 4.17%, coincidències 1)

allocate assigna

- assigna (usada 50.00%, coincidències 3)

- assignar (usada 33.33%, coincidències 2)

- allocate (usada 16.67%, coincidències 1)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 92.75%, coincidències 64)

- permetre (usada 2.90%, coincidències 2)

- permet-ho (usada 1.45%, coincidències 1)

- admet (usada 1.45%, coincidències 1)

- permès (usada 1.45%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 58.33%, coincidències 7)

- permeses (usada 16.67%, coincidències 2)

- permesa (usada 8.33%, coincidències 1)

- permés (usada 8.33%, coincidències 1)

- permesos (usada 8.33%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 86.36%, coincidències 57)

- alpha (usada 12.12%, coincidències 8)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.52%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 7)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 87.50%, coincidències 7)

- abecedari (usada 12.50%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 50.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètiques (usada 50.00%, coincidències 3)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 71.43%, coincidències 5)

- alfabèticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- alfabètics (usada 14.29%, coincidències 1)

alphanumeric alfanumèric

- alfanumèric (usada 100.00%, coincidències 6)

- alfanumèric -a (usada 0.00%, coincidències 0)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- ja existent (usada 11.11%, coincidències 1)

already running ja s'està executant

- ja s'està executant (usada 90.48%, coincidències 19)

- ja es troba en marxa (usada 4.76%, coincidències 1)

- encara s'està executant (usada 4.76%, coincidències 1)

alsa alsa

- alsa (usada 100.00%, coincidències 7)

alt alt

- alt (usada 93.75%, coincidències 30)

- tecla alternativa dreta (usada 3.12%, coincidències 1)

- la tecla alt (usada 3.12%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- text alt (usada 30.00%, coincidències 3)

- text de la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 41.67%, coincidències 5)

- alt+t (usada 16.67%, coincidències 2)

- alt+p (usada 16.67%, coincidències 2)

- alt+d (usada 8.33%, coincidències 1)

- alt+i (usada 8.33%, coincidències 1)

- alta+a (usada 8.33%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.00%, coincidències 18)

- alt+g (usada 10.00%, coincidències 2)

alt+up alt+fletxa amunt

- alt+fletxa amunt (usada 57.14%, coincidències 4)

- alt+amunt (usada 42.86%, coincidències 3)

alternative alternativa

- alternativa (usada 77.78%, coincidències 7)

- alternatiu (usada 22.22%, coincidències 2)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 6)

altitude altitud

- altitud (usada 82.61%, coincidències 19)

- altura (usada 8.70%, coincidències 2)

- elevació (usada 8.70%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 97.37%, coincidències 74)

- per sempre (usada 1.32%, coincidències 1)

- always (usada 1.32%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 50.00%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 50.00%, coincidències 5)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 37.50%, coincidències 3)

- sempre actiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- sempre (usada 12.50%, coincidències 1)

- sempre encès (usada 12.50%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 12.50%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 21.74%, coincidències 5)

- sempre per sobre (usada 17.39%, coincidències 4)

- sempre per damunt (usada 17.39%, coincidències 4)

- sempre visible (usada 13.04%, coincidències 3)

- sempre al capdamunt (usada 8.70%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 8.70%, coincidències 2)

- sempre al davant (usada 4.35%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.35%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.35%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 81.82%, coincidències 9)

- mostrar sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

am am

- am (usada 89.80%, coincidències 44)

- a. m. (usada 4.08%, coincidències 2)

- a.m. (usada 2.04%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.04%, coincidències 1)

- lam (usada 2.04%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 90.00%, coincidències 18)

- ap/pm (usada 5.00%, coincidències 1)

- a. m./p. m. (usada 5.00%, coincidències 1)

amarok amarok

- amarok (usada 100.00%, coincidències 9)

amazon amazon

- amazon (usada 66.67%, coincidències 4)

- amazona (usada 16.67%, coincidències 1)

- amazones (usada 16.67%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 87.50%, coincidències 7)

- ambiental (usada 12.50%, coincidències 1)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / adak (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anchorage (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anguilla (usada 16.67%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / antiga (usada 16.67%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / araguaina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / aruba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / asunción (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / barbados (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/belém (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / belize (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bogota (usada 16.67%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boise (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/cancún (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / cancún (usada 16.67%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / caracas (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cayenne (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/caiena (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chicago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chihuahua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cuiaba (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/cuiabá (usada 16.67%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/curacao (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 16.67%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 6)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dawson (usada 16.67%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / denver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / detroit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dominica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / edmonton (usada 16.67%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / eirunepe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 83.33%, coincidències 5)

- america / fortaleza (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / godthab (usada 16.67%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / granada (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guatemala (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guayaquil (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guyana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / halifax (usada 16.67%, coincidències 1)

america/havana amèrica/l'havana

- amèrica/l'havana (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/havana (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / hermosillo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / knox (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / marengo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / vevay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / inuvik (usada 16.67%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / iqaluit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / jamaica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / juneau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 16.67%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / lima (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / maceio (usada 16.67%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / managua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / manaus (usada 16.67%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / martinica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / mazatlan (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/mazatlán (usada 16.67%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / menominee (usada 16.67%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mérida

- amèrica/mérida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/mèrida (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica/merida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / miquelon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / monterrey (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montevideo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montserrat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nassau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nipigon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nome (usada 16.67%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / noronha (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / panamà (usada 16.67%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / pangnirtung (usada 16.67%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / paramaribo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / phoenix (usada 16.67%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / port-au-prince (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / recife (usada 16.67%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / regina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / santiago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / scoresbysund (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tegucigalpa (usada 16.67%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / thule (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tijuana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / tortola (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/tórtola (usada 16.67%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / vancouver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / whitehorse (usada 16.67%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / winnipeg (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yakutat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yellowknife (usada 16.67%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 68.75%, coincidències 11)

- samoa nord-americana (usada 25.00%, coincidències 4)

- samoa américaines (usada 6.25%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 17)

amount quantitat

- quantitat (usada 61.67%, coincidències 37)

- import (usada 31.67%, coincidències 19)

- total (usada 6.67%, coincidències 4)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 9)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 93.33%, coincidències 14)

- ha hagut un error (usada 6.67%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 76.47%, coincidències 13)

- hi ha hagut un error. (usada 11.76%, coincidències 2)

- ha fallat (usada 5.88%, coincidències 1)

- ha ocorregut un error. (usada 5.88%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 88.89%, coincidències 8)

- analògica (usada 11.11%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 71.43%, coincidències 10)

- anàlisis (usada 28.57%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 54.55%, coincidències 6)

- anàlisi (usada 18.18%, coincidències 2)

- analítica (usada 9.09%, coincidències 1)

- anàlisis (usada 9.09%, coincidències 1)

- analitics (usada 9.09%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 66.67%, coincidències 10)

- analitzar (usada 13.33%, coincidències 2)

- analitzador (usada 6.67%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 6.67%, coincidències 1)

- analyze (usada 6.67%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 86.21%, coincidències 25)

- ancoratge (usada 10.34%, coincidències 3)

- d''ancoratge (usada 3.45%, coincidències 1)

anchor point punt d'ancoratge

- punt d'ancoratge (usada 87.50%, coincidències 7)

- anchor point (alaska) (usada 12.50%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 90.91%, coincidències 10)

- ancoratges (usada 9.09%, coincidències 1)

and i

- i (usada 93.33%, coincidències 112)

- and (usada 5.83%, coincidències 7)

- i de (usada 0.83%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 19)

android android

- android (usada 83.33%, coincidències 5)

- androide (usada 16.67%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 6)

angle angle

- angle (usada 99.19%, coincidències 123)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.81%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 17)

angry enfadat

- enfadat (usada 45.45%, coincidències 5)

- emprenyat (usada 36.36%, coincidències 4)

- enuig (usada 9.09%, coincidències 1)

- enutjat (usada 9.09%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 93.33%, coincidències 14)

- anguila (usada 6.67%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 9)

animated animat

- animat (usada 50.00%, coincidències 3)

- amb animacions (usada 33.33%, coincidències 2)

- animada (usada 16.67%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 33)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 85.71%, coincidències 6)

- velocitat d'animació (usada 14.29%, coincidències 1)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 12)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 62.50%, coincidències 5)

- commemoració (usada 37.50%, coincidències 3)

annotate anota

- anota (usada 45.45%, coincidències 5)

- anotació (usada 27.27%, coincidències 3)

- anotacions (usada 18.18%, coincidències 2)

- fer anotacions (usada 9.09%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 81.25%, coincidències 13)

- anotacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 6.25%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 6.25%, coincidències 1)

annotation properties propietats de l'anotació

- propietats de l'anotació (usada 85.71%, coincidències 6)

- propietats de les anotacions (usada 14.29%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 13)

announcement avís

- avís (usada 40.00%, coincidències 6)

- anunci (usada 33.33%, coincidències 5)

- aví­s (usada 20.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 6.67%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 57.14%, coincidències 8)

- avisos (usada 28.57%, coincidències 4)

- avisos i notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

- notícies (usada 7.14%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 91.11%, coincidències 41)

- anònim -a (usada 2.22%, coincidències 1)

- anònim/a (usada 2.22%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 2.22%, coincidències 1)

- te anònim (usada 2.22%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 7)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 68.97%, coincidències 20)

- respon (usada 20.69%, coincidències 6)

- respondre (usada 6.90%, coincidències 2)

- la resposta (usada 3.45%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 50.00%, coincidències 5)

- contestat (usada 20.00%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 10.00%, coincidències 1)

- contestades (usada 10.00%, coincidències 1)

- contestada (usada 10.00%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 100.00%, coincidències 7)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 21)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / casey (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / davis (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / dumontdurville (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mawson (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mcmurdo (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / palmer (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / syowa (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / vostok (usada 16.67%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 8)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 57.14%, coincidències 4)

- suavitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

- suavitzador (usada 14.29%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 14.29%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 70.00%, coincidències 7)

- suavitzat (usada 30.00%, coincidències 3)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 21)

any qualsevol

- qualsevol (usada 90.48%, coincidències 57)

- any (usada 3.17%, coincidències 2)

- qualssevol (usada 1.59%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.59%, coincidències 1)

- cap (usada 1.59%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.59%, coincidències 1)

any field qualsevol camp

- qualsevol camp (usada 100.00%, coincidències 6)

any value qualsevol valor

- qualsevol valor (usada 100.00%, coincidències 6)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 82.35%, coincidències 14)

- tothom (usada 17.65%, coincidències 3)

anytime en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 83.33%, coincidències 5)

- qualsevol moment (usada 16.67%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 17)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 57.14%, coincidències 4)

- valor de l'obertura (usada 28.57%, coincidències 2)

- valor d'apertura (usada 14.29%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 18)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api documentation documentació de l'api

- documentació de l'api (usada 71.43%, coincidències 5)

- documentació de la api (usada 14.29%, coincidències 1)

- documentació api (usada 14.29%, coincidències 1)

api key clau api

- clau api (usada 52.63%, coincidències 10)

- clau de l'api (usada 31.58%, coincidències 6)

- codi api (usada 5.26%, coincidències 1)

- api key (usada 5.26%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 5.26%, coincidències 1)

apn apn

- apn (usada 100.00%, coincidències 8)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.00%, coincidències 9)

- apòstrofe (usada 10.00%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 71.43%, coincidències 5)

- apli (usada 14.29%, coincidències 1)

- app (usada 14.29%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 94.05%, coincidències 79)

- aspecte (usada 3.57%, coincidències 3)

- interfície (usada 1.19%, coincidències 1)

- aparició (usada 1.19%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 52.00%, coincidències 13)

- annexa (usada 44.00%, coincidències 11)

- annexar (usada 4.00%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 9)

apple poma

- poma (usada 88.89%, coincidències 8)

- apple (usada 11.11%, coincidències 1)

applet miniaplicació

- miniaplicació (usada 85.71%, coincidències 6)

- applet (usada 14.29%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 98.46%, coincidències 64)

- petició (usada 1.54%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- llançador d'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

application log registre de l'aplicació

- registre de l'aplicació (usada 50.00%, coincidències 3)

- registre d'aplicació (usada 50.00%, coincidències 3)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- menú d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 83.33%, coincidències 5)

- nom d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 52)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 3)

- aplica a (usada 33.33%, coincidències 2)

- objectiu d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 95.03%, coincidències 153)

- aplicar (usada 3.11%, coincidències 5)

- aplica'l (usada 0.62%, coincidències 1)

- executa (usada 0.62%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.62%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 94.12%, coincidències 16)

- desar els canvis (usada 5.88%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 77.78%, coincidències 7)

- filtra (usada 11.11%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 11.11%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 12)

- aplicar a (usada 14.29%, coincidències 2)

appointment cita

- cita (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita prèvia (usada 12.50%, coincidències 1)

approval aprovació

- aprovació (usada 72.73%, coincidències 8)

- aprobació (usada 27.27%, coincidències 3)

approve aprova

- aprova (usada 56.52%, coincidències 13)

- aprovar (usada 39.13%, coincidències 9)

- d'acord (usada 4.35%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 64.00%, coincidències 16)

- aprovada (usada 24.00%, coincidències 6)

- aprovar (usada 4.00%, coincidències 1)

- aprovades (usada 4.00%, coincidències 1)

- acceptat (usada 4.00%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

apr abr.

- abr. (usada 52.78%, coincidències 19)

- abr (usada 41.67%, coincidències 15)

- apr (usada 2.78%, coincidències 1)

- d’abr. (usada 2.78%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 91.84%, coincidències 45)

- d'abril (usada 4.08%, coincidències 2)

- abr. (usada 2.04%, coincidències 1)

- d’abril (usada 2.04%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 9)

arabic àrab

- àrab (usada 91.53%, coincidències 54)

- arabic (usada 5.08%, coincidències 3)

- aràbic (usada 3.39%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació àrab - a

- formes de presentació àrab - a (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 16.67%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 16.67%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació àrab - b

- formes de presentació àrab - b (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 33.33%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 16.67%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 16.67%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 33.33%, coincidències 2)

- àrab suplementari (usada 33.33%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 16.67%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 16.67%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 11)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 22)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 85.71%, coincidències 6)

- arctangent (usada 14.29%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 69.23%, coincidències 9)

- arcada (usada 15.38%, coincidències 2)

- videojoc recreatiu (usada 15.38%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 77.78%, coincidències 21)

- arq. (usada 11.11%, coincidències 3)

- arc (usada 7.41%, coincidències 2)

- arq (usada 3.70%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 98.00%, coincidències 49)

- estructura (usada 2.00%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 47.54%, coincidències 29)

- arxiva (usada 37.70%, coincidències 23)

- arxivar (usada 3.28%, coincidències 2)

- arxivat (usada 3.28%, coincidències 2)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.64%, coincidències 1)

- arxivats (usada 1.64%, coincidències 1)

- arxius (usada 1.64%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.64%, coincidències 1)

- archive (usada 1.64%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 7)

archived arxivat

- arxivat (usada 41.67%, coincidències 5)

- arxivades (usada 16.67%, coincidències 2)

- arxivats (usada 16.67%, coincidències 2)

- classificat (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 8.33%, coincidències 1)

- arxivada (usada 8.33%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 83.33%, coincidències 15)

- arxiu (usada 11.11%, coincidències 2)

- notícies arxivades (usada 5.56%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 50.00%, coincidències 4)

- en arxivar (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 43.90%, coincidències 18)

- esteu segur? (usada 31.71%, coincidències 13)

- n'estàs segur? (usada 12.20%, coincidències 5)

- estàs segur? (usada 2.44%, coincidències 1)

- n'estàs segur/a? (usada 2.44%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 2.44%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.44%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.44%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 96.83%, coincidències 61)

- àrees (usada 1.59%, coincidències 1)

- superfície (usada 1.59%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 71.43%, coincidències 5)

- arees (usada 14.29%, coincidències 1)

- areas (usada 14.29%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 22)

argument argument

- argument (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 92.00%, coincidències 23)

- paràmetres (usada 4.00%, coincidències 1)

- argument (usada 4.00%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 8)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 57.14%, coincidències 4)

- aritmètic (usada 42.86%, coincidències 3)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 21)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 35)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 11)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 25)

arrange items organitza els elements

- organitza els elements (usada 85.71%, coincidències 6)

- organitzar elements (usada 14.29%, coincidències 1)

arrangement arranjament

- arranjament (usada 37.50%, coincidències 3)

- organització (usada 37.50%, coincidències 3)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

- disposició (usada 12.50%, coincidències 1)

arranger arreglador

- arreglador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjador (usada 25.00%, coincidències 2)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 2)

- v (usada 12.50%, coincidències 1)

- organitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 86.36%, coincidències 19)

- matrius (usada 4.55%, coincidències 1)

- array (usada 4.55%, coincidències 1)

- seqüència (usada 4.55%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 96.43%, coincidències 27)

- arrow (usada 3.57%, coincidències 1)

arrowhead punta de fletxa

- punta de fletxa (usada 33.33%, coincidències 2)

- extrem de fletxa (usada 33.33%, coincidències 2)

- foguera d'odis (usada 16.67%, coincidències 1)

- capfletxa (usada 16.67%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 19)

art art

- art (usada 85.71%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 14.29%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 22)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 98.33%, coincidències 59)

- intèrpret (usada 1.67%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 7)

artists artistes

- artistes (usada 93.75%, coincidències 15)

- artists (usada 6.25%, coincidències 1)

artwork grafisme

- grafisme (usada 44.44%, coincidències 4)

- artwork (usada 22.22%, coincidències 2)

- il·lustració (usada 11.11%, coincidències 1)

- obra artística (usada 11.11%, coincidències 1)

- art (usada 11.11%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 15)

as com a

- com a (usada 64.71%, coincidències 11)

- as (usada 23.53%, coincidències 4)

- as (diari) (usada 5.88%, coincidències 1)

- com (usada 5.88%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 84.81%, coincidències 67)

- ascens (usada 11.39%, coincidències 9)

- ordre ascendent (usada 2.53%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.27%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 93.33%, coincidències 14)

- ascii (empresa) (usada 6.67%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 92.86%, coincidències 13)

- asia (usada 7.14%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aden (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / almaty (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / amman (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / anadyr (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtobe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / ashgabat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/baghdad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bagdad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bahrain (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bangkok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / beirut (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / bishkek (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/bixkek (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / brunei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / choibalsan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / colombo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / damasc (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / dhaka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/dacca (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dili (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dubai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / dushanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/duixanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / gaza (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / hovd (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / irkutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jayapura (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jerusalem (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kabul (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / kamchatka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/kamtxatka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / karachi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/krasnojarsk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuching (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuwait (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / macau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / magadan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / makassar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / manila (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / muscat (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/masqat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/nicosia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / nicòsia (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/novosibrisk (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / omsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / oral (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pontianak (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pyongyang (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qatar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qyzylorda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / riyadh (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/riad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / sakhalin (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/sakhalín (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarcanda

- àsia/samarcanda (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/samarkand (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / samarcanda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / seül (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/singapore (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / singapur (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / taipei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / tashkent (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/taixkent (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / tbilisi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tehran (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / thimphu (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/thimbu (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / ulaanbaatar (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/ulanbator (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / urumqi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vientiane (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vladivostok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / yakutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / iekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/ekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / yerevan (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/erevan (usada 16.67%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc sinus (usada 9.09%, coincidències 1)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 70.00%, coincidències 14)

- demana (usada 10.00%, coincidències 2)

- pregunta-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

- ask (usada 5.00%, coincidències 1)

- demanda (usada 5.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 5.00%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 30.00%, coincidències 3)

- cap dubte? (usada 20.00%, coincidències 2)

- realitzar una consulta (usada 10.00%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 40.00%, coincidències 4)

- demana'm què vull fer (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect orientació

- orientació (usada 45.45%, coincidències 5)

- aspecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- aspecte gramatical (usada 9.09%, coincidències 1)

- relació d'aspecte (usada 9.09%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 86.36%, coincidències 38)

- relació de l'aspecte (usada 4.55%, coincidències 2)

- ràtio d'aspecte (usada 2.27%, coincidències 1)

- allargament (usada 2.27%, coincidències 1)

- ràtio de l'aspecte (usada 2.27%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 2.27%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 18)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 6)

- prova (usada 33.33%, coincidències 4)

- valoració (usada 8.33%, coincidències 1)

- valoracions (usada 8.33%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 78.95%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 15.79%, coincidències 3)

- prova (usada 5.26%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 69.23%, coincidències 9)

- asset (avió espacial) (usada 7.69%, coincidències 1)

- basa (usada 7.69%, coincidències 1)

- actius (usada 7.69%, coincidències 1)

- recurs (usada 7.69%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 71.43%, coincidències 5)

- actiu (usada 28.57%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 95.83%, coincidències 23)

- assignar (usada 4.17%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 85.71%, coincidències 6)

- assigned (assignat) (usada 14.29%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 83.33%, coincidències 10)

- assignada a (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'ha assignat a (usada 8.33%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 33.33%, coincidències 2)

- responsable (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignat (usada 16.67%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 16.67%, coincidències 1)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 1)

assignment tasca

- tasca (usada 36.84%, coincidències 7)

- activitat (usada 36.84%, coincidències 7)

- assignació (usada 21.05%, coincidències 4)

- assignment (usada 5.26%, coincidències 1)

assignments assignacions

- assignacions (usada 46.15%, coincidències 6)

- activitats (usada 38.46%, coincidències 5)

- tasques (usada 15.38%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 66.67%, coincidències 6)

- ajudant (usada 33.33%, coincidències 3)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.00%, coincidències 9)

- associació (fitosociologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 51.85%, coincidències 14)

- a les (usada 25.93%, coincidències 7)

- at (usada 7.41%, coincidències 2)

- el (usada 7.41%, coincidències 2)

- de (usada 3.70%, coincidències 1)

- arrova (usada 3.70%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 8)

- mínim (usada 10.00%, coincidències 1)

- almenys (usada 10.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 81.82%, coincidències 9)

- arc tangent (usada 9.09%, coincidències 1)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlantic (iowa) (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlantic (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/açores (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic/bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic / bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/illescanàries (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / madeira (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic / reykjavik (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic/reykjavík (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / stanley (usada 16.67%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 83.33%, coincidències 10)

- atlas (usada 16.67%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 45.45%, coincidències 5)

- atm (usada 36.36%, coincidències 4)

- caixer (usada 18.18%, coincidències 2)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 100.00%, coincidències 8)

atom àtom

- àtom (usada 57.14%, coincidències 4)

- atom (usada 42.86%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 88.46%, coincidències 23)

- adjuntar (usada 3.85%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.85%, coincidències 1)

- attach (usada 3.85%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 85.71%, coincidències 6)

- adjunta un arxiu (usada 14.29%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 66.67%, coincidències 8)

- adjunta fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

- adjuntar arxiu (usada 8.33%, coincidències 1)

- adjuntar fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

- adjunta el fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

attached to connectat a

- connectat a (usada 81.82%, coincidències 9)

- adjuntat a (usada 18.18%, coincidències 2)

attachment adjunt

- adjunt (usada 41.03%, coincidències 16)

- fitxer adjunt (usada 33.33%, coincidències 13)

- adjunció (usada 17.95%, coincidències 7)

- adjuncions (usada 2.56%, coincidències 1)

- adjunts (usada 2.56%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 2.56%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 40.54%, coincidències 30)

- fitxers adjunts (usada 37.84%, coincidències 28)

- adjuncions (usada 18.92%, coincidències 14)

- avisos (usada 1.35%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.35%, coincidències 1)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 71.43%, coincidències 5)

- assistents (usada 28.57%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 84.21%, coincidències 16)

- auxiliars (usada 10.53%, coincidències 2)

- els assistents (usada 5.26%, coincidències 1)

attention atenció

- atenció (usada 85.71%, coincidències 6)

- un intrús en el joc (usada 14.29%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 98.31%, coincidències 58)

- atribució (usada 1.69%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom d'atribut (usada 20.00%, coincidències 2)

- nom del atribut (usada 10.00%, coincidències 1)

attribute value valor d'atribut

- valor d'atribut (usada 50.00%, coincidències 3)

- valor de l'atribut (usada 33.33%, coincidències 2)

- atribut valor (usada 16.67%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 71)

attribution atribució

- atribució (usada 77.78%, coincidències 7)

- reconeixement (usada 22.22%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 83.33%, coincidències 5)

- au (usada 16.67%, coincidències 1)

audience audiència

- audiència (usada 63.64%, coincidències 7)

- públic (usada 27.27%, coincidències 3)

- espectador (usada 9.09%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 93.22%, coincidències 110)

- audio (usada 5.08%, coincidències 6)

- àudios (usada 0.85%, coincidències 1)

- d'àudio (usada 0.85%, coincidències 1)

audio bitrate taxa de bits de l'àudio

- taxa de bits de l'àudio (usada 57.14%, coincidències 4)

- taxa de bits d'àudio (usada 42.86%, coincidències 3)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 55.56%, coincidències 5)

- trucada de veu (usada 33.33%, coincidències 3)

- trucada amb àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 18)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- àudio (usada 8.33%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 94.12%, coincidències 16)

- àudios (usada 5.88%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 94.44%, coincidències 17)

- reproductor de so (usada 5.56%, coincidències 1)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 28.57%, coincidències 2)

- ajusts de l'àudio (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres d''àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

- paràmetres de l'àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 100.00%, coincidències 10)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

audit revisa

- revisa (usada 62.50%, coincidències 5)

- auditoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- auditar (usada 12.50%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 47.22%, coincidències 17)

- ago (usada 38.89%, coincidències 14)

- ago. (usada 8.33%, coincidències 3)

- ag (usada 2.78%, coincidències 1)

- d’ag. (usada 2.78%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 93.62%, coincidències 44)

- d'agost (usada 4.26%, coincidències 2)

- d’agost (usada 2.13%, coincidències 1)

aurora aurora

- aurora (usada 90.91%, coincidències 10)

- aurora polar (usada 9.09%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 33)

australia/adelaide austràlia/adelaida

- austràlia/adelaida (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/adelaide (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / brisbane (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / darwin (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / hobart (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lindeman (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / melbourne (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / perth (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/sidney (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 16.67%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 87.50%, coincidències 7)

- dòlar de tuvalu (usada 12.50%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 92.00%, coincidències 23)

- austria (usada 8.00%, coincidències 2)

authenticate autentica

- autentica (usada 68.75%, coincidències 11)

- autenticació (usada 12.50%, coincidències 2)

- autentifica (usada 6.25%, coincidències 1)

- autenticar (usada 6.25%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 6.25%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'ha autenticat (usada 28.57%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 84.21%, coincidències 16)

- autenticant (usada 10.53%, coincidències 2)

- us esteu autenticant (usada 5.26%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 77.97%, coincidències 46)

- autentificació (usada 22.03%, coincidències 13)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 90.00%, coincidències 9)

- error d’autenticació (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 38.46%, coincidències 10)

- ha fallat l'autenticació (usada 38.46%, coincidències 10)

- autentificació fallida (usada 7.69%, coincidències 2)

- authentication failed (usada 3.85%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 3.85%, coincidències 1)

- no s'ha pogut autenticar (usada 3.85%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 76.47%, coincidències 13)

- l'autenticació ha fallat. (usada 5.88%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 5.88%, coincidències 1)

- authentication failed. (usada 5.88%, coincidències 1)

- autentificació fallada (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 93.75%, coincidències 15)

- mode d'autenticació (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 35.71%, coincidències 15)

- cal autenticació (usada 26.19%, coincidències 11)

- es requereix autenticació (usada 21.43%, coincidències 9)

- autenticació requerida (usada 11.90%, coincidències 5)

- requereix l'autenticació (usada 2.38%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 2.38%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 95.60%, coincidències 174)

- autor/a (usada 3.85%, coincidències 7)

- autoria (usada 0.55%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de l'autor/a (usada 11.11%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 69.70%, coincidències 23)

- autors (usada 24.24%, coincidències 8)

- autoria (usada 3.03%, coincidències 1)

- autor/s (usada 3.03%, coincidències 1)

authorization autorització

- autorització (usada 83.33%, coincidències 5)

- authorization (usada 16.67%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 83.33%, coincidències 10)

- autorizar (usada 8.33%, coincidències 1)

- autoritzar (usada 8.33%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 89.36%, coincidències 42)

- autors/es (usada 10.64%, coincidències 5)

auto auto

- auto (usada 52.68%, coincidències 59)

- automàtic (usada 41.07%, coincidències 46)

- automàtica (usada 5.36%, coincidències 6)

- autocom (usada 0.89%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 10.00%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 77.78%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 22.22%, coincidències 2)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 62.50%, coincidències 5)

- autoselecciona (usada 25.00%, coincidències 2)

- auto selecciona (usada 12.50%, coincidències 1)

auto zoom zoom automàtic

- zoom automàtic (usada 100.00%, coincidències 6)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 50.00%, coincidències 5)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto detecció (usada 10.00%, coincidències 1)

autocomplete emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 28.57%, coincidències 2)

- autocompletar (usada 14.29%, coincidències 1)

- autocompleta (usada 14.29%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 14.29%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 14.29%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 14)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 60.00%, coincidències 9)

- detecta automàticament (usada 33.33%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 36.36%, coincidències 4)

- emplena automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 9.09%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 9.09%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 78.57%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- autoformatatge (usada 7.14%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 84.41%, coincidències 157)

- automàtica (usada 15.05%, coincidències 28)

- per defecte (usada 0.54%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 77.78%, coincidències 7)

- automàtic (dhcp) (usada 22.22%, coincidències 2)

automatic login entrada automàtica

- entrada automàtica (usada 75.00%, coincidències 6)

- inici de sessió automàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 88.89%, coincidències 8)

- vista prèvia automàtica (usada 11.11%, coincidències 1)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 7)

automatically automàticament

- automàticament (usada 86.67%, coincidències 13)

- automàtica (usada 13.33%, coincidències 2)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 50.00%, coincidències 3)

- amb detecció automàtica (usada 16.67%, coincidències 1)

- detecció automàtica (usada 16.67%, coincidències 1)

- detecta automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 57.14%, coincidències 4)

- reprodueix automàticament (usada 28.57%, coincidències 2)

- reparteix automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 41.18%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 23.53%, coincidències 4)

- auto-desat (usada 5.88%, coincidències 1)

- desa-ho automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 78.95%, coincidències 15)

- autoinici (usada 5.26%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.26%, coincidències 1)

- engegada automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 96.55%, coincidències 28)

- visibilitat (usada 3.45%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 92.98%, coincidències 106)

- disponibles (usada 5.26%, coincidències 6)

- disponibilitat (usada 0.88%, coincidències 1)

- reservat (usada 0.88%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 91.67%, coincidències 11)

- odres disponibles (usada 8.33%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 10)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 15)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 85.71%, coincidències 6)

- formats dispo. (usada 14.29%, coincidències 1)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 7)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 80.00%, coincidències 16)

- llengües disponibles (usada 20.00%, coincidències 4)

available layouts disposicions disponibles

- disposicions disponibles (usada 92.86%, coincidències 13)

- formats disponibles (usada 7.14%, coincidències 1)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 75.00%, coincidències 6)

- plugins disponibles (usada 25.00%, coincidències 2)

available space espai disponible

- espai disponible (usada 100.00%, coincidències 16)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 88.89%, coincidències 8)

- actualitzacions disponibles. (usada 11.11%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 19)

average mitjana

- mitjana (usada 89.47%, coincidències 51)

- average (usada 3.51%, coincidències 2)

- mitja (usada 3.51%, coincidències 2)

- promig (usada 1.75%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.75%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 13)

avg mitjana

- mitjana (usada 57.14%, coincidències 4)

- avg (usada 28.57%, coincidències 2)

- mitj. (usada 14.29%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 100.00%, coincidències 21)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 16)

axis eix

- eix (usada 71.43%, coincidències 10)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 2)

- potències de l'eix (usada 7.14%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 7.14%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 90.00%, coincidències 9)

- aymara (usada 10.00%, coincidències 1)

az az

- az (usada 85.71%, coincidències 6)

- azim (usada 14.29%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 75.00%, coincidències 18)

- azerbaitjan (usada 20.83%, coincidències 5)

- azerbaijan (usada 4.17%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 89.47%, coincidències 17)

- azerbaijanès (usada 5.26%, coincidències 1)

- àceri (usada 5.26%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 9)

azores açores

- açores (usada 50.00%, coincidències 4)

- azores (usada 50.00%, coincidències 4)

azure azure

- azure (usada 40.00%, coincidències 4)

- atzur (usada 40.00%, coincidències 4)

- atzurat (usada 10.00%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 10.00%, coincidències 1)

b/s b/s

- b/s (usada 100.00%, coincidències 6)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 6)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 6)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 6)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 7)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 6)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 6)

back enrere

- enrere (usada 83.28%, coincidències 249)

- anterior (usada 5.35%, coincidències 16)

- endarrere (usada 4.01%, coincidències 12)

- tornar (usada 1.67%, coincidències 5)

- revers (usada 1.34%, coincidències 4)

- torna (usada 1.00%, coincidències 3)

- enrera (usada 0.67%, coincidències 2)

- esquena (usada 0.33%, coincidències 1)

- darrere (usada 0.33%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.33%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.33%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.33%, coincidències 1)

- enrrere (usada 0.33%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.33%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.33%, coincidències 1)

back to list torna a la llista

- torna a la llista (usada 71.43%, coincidències 5)

- torna al llistat (usada 14.29%, coincidències 1)

- tornar al llistat (usada 14.29%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 66.67%, coincidències 4)

- tornar amunt (usada 16.67%, coincidències 1)

- torna a l'inici (usada 16.67%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 33.33%, coincidències 4)

- rerefons (usada 25.00%, coincidències 3)

- capa d'accés de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- servidor (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons (usada 8.33%, coincidències 1)

- suport (usada 8.33%, coincidències 1)

- backend (usada 8.33%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.50%, coincidències 140)

- rerefons (usada 2.61%, coincidències 4)

- segon pla (usada 1.96%, coincidències 3)

- en segon terme (usada 1.31%, coincidències 2)

- fons d'escriptori (usada 0.65%, coincidències 1)

- fons de pantalla (usada 0.65%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.65%, coincidències 1)

- en segon pla (usada 0.65%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 72.27%, coincidències 86)

- color del fons (usada 27.73%, coincidències 33)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 22)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backgrounds fons

- fons (usada 71.43%, coincidències 5)

- fons de l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 66.67%, coincidències 4)

- barra invertida (usada 33.33%, coincidències 2)

backspace retrocés

- retrocés (usada 90.48%, coincidències 19)

- tecla d'esborrar (usada 4.76%, coincidències 1)

- la tecla retrocés (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 75.76%, coincidències 25)

- backup (usada 9.09%, coincidències 3)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 3.03%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 3.03%, coincidències 1)

- còpia (usada 3.03%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 3.03%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 3.03%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 83.33%, coincidències 5)

- fes còpia de seguretat (usada 16.67%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 92.31%, coincidències 12)

- còpies (usada 7.69%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 57.14%, coincidències 8)

- endarrere (usada 14.29%, coincidències 2)

- cap endarrere (usada 7.14%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 7.14%, coincidències 1)

- recula (usada 7.14%, coincidències 1)

- backward (usada 7.14%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 55.56%, coincidències 5)

- cap enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolenta (usada 22.22%, coincidències 2)

- malament (usada 11.11%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- sol·licitud errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

- petició incorrecta (usada 10.00%, coincidències 1)

- petició errònia (usada 10.00%, coincidències 1)

bad signature signatura dolenta

- signatura dolenta (usada 42.86%, coincidències 3)

- signatura errònia (usada 28.57%, coincidències 2)

- la signatura és incorrecta (usada 14.29%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 14.29%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 8)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 18)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 21)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 6)

baker flequer

- flequer (usada 71.43%, coincidències 5)

- baker (usada 28.57%, coincidències 2)

bakery fleca

- fleca (usada 55.56%, coincidències 5)

- forn de pa (usada 22.22%, coincidències 2)

- forn (usada 22.22%, coincidències 2)

baku bakú

- bakú (usada 71.43%, coincidències 5)

- baku (usada 28.57%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 61.54%, coincidències 24)

- saldo (usada 25.64%, coincidències 10)

- equilibri (usada 5.13%, coincidències 2)

- arqueig de caixa (usada 2.56%, coincidències 1)

- saldo pendent (usada 2.56%, coincidències 1)

- balança (usada 2.56%, coincidències 1)

balance sheet balanç de situació

- balanç de situació (usada 66.67%, coincidències 4)

- balanç (usada 16.67%, coincidències 1)

- full de balanç (usada 16.67%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 11)

balsa balsa

- balsa (usada 100.00%, coincidències 7)

baltic bàltic

- bàltic (usada 86.67%, coincidències 13)

- baltic (usada 13.33%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 87.50%, coincidències 7)

- llengua bamana (usada 12.50%, coincidències 1)

bamboo bambú

- bambú (usada 50.00%, coincidències 3)

- bamboo (usada 50.00%, coincidències 3)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 7)

banana plàtan

- plàtan (usada 83.33%, coincidències 5)

- banana (usada 16.67%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 87.50%, coincidències 14)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 6.25%, coincidències 1)

- grup (usada 6.25%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 81.25%, coincidències 13)

- ample de banda (usada 12.50%, coincidències 2)

- ample banda (usada 6.25%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 8)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 81.82%, coincidències 18)

- bangladesh (usada 18.18%, coincidències 4)

bank banc

- banc (usada 93.75%, coincidències 15)

- bancari (usada 6.25%, coincidències 1)

bank account compte bancari

- compte bancari (usada 100.00%, coincidències 8)

bank statement extracte del compte bancari

- extracte del compte bancari (usada 42.86%, coincidències 3)

- extracte bancari (usada 42.86%, coincidències 3)

- extracte de compte (usada 14.29%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 77.27%, coincidències 17)

- rètol (usada 9.09%, coincidències 2)

- estendard (usada 4.55%, coincidències 1)

- anunci (usada 4.55%, coincidències 1)

- banner (usada 4.55%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 48.48%, coincidències 16)

- bar (usada 48.48%, coincidències 16)

- barra de compàs (usada 3.03%, coincidències 1)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 44.44%, coincidències 4)

- gràfic de barres (usada 44.44%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 11.11%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 95.00%, coincidències 19)

- barbade (usada 5.00%, coincidències 1)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 90.91%, coincidències 10)

- codi de barra (usada 9.09%, coincidències 1)

barracks quarter

- quarter (usada 57.14%, coincidències 4)

- caserna (usada 42.86%, coincidències 3)

bars barres

- barres (usada 66.67%, coincidències 6)

- bars (usada 22.22%, coincidències 2)

- barç (usada 11.11%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.45%, coincidències 42)

- bàsic (usada 2.27%, coincidències 1)

- base (topologia) (usada 2.27%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 9)

base path camí base

- camí base (usada 66.67%, coincidències 4)

- ruta base (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta de base (usada 16.67%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 6)

baseball beisbol

- beisbol (usada 66.67%, coincidències 4)

- pilota de beisbol (usada 16.67%, coincidències 1)

- basquetbol (usada 16.67%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 88.89%, coincidències 8)

- creat a (usada 11.11%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 76.92%, coincidències 10)

- base (usada 7.69%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 7.69%, coincidències 1)

- línia de base (usada 7.69%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 10)

basic bàsic

- bàsic (usada 82.14%, coincidències 46)

- basic (usada 7.14%, coincidències 4)

- bàsica (usada 7.14%, coincidències 4)

- opcions bàsiques (usada 1.79%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.79%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 10)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 7)

basic settings ajusts bàsics

- ajusts bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- configuració bàsica (usada 22.22%, coincidències 4)

- paràmetres bàsics (usada 22.22%, coincidències 4)

- preferències bàsiques (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjament bàsic (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.56%, coincidències 1)

- arranjaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajustaments bàsics (usada 5.56%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 62.50%, coincidències 5)

- informació bàsica (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

- conceptes bàsics (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 40.00%, coincidències 4)

- pilota de bàsquet (usada 30.00%, coincidències 3)

- basquetbol (usada 30.00%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 86.96%, coincidències 20)

- euskera (usada 4.35%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 4.35%, coincidències 1)

- èuscar (usada 4.35%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 46.15%, coincidències 6)

- baixos (usada 30.77%, coincidències 4)

- bass (usada 7.69%, coincidències 1)

- clau de fa (usada 7.69%, coincidències 1)

- greus (usada 7.69%, coincidències 1)

bassoon fagot

- fagot (usada 100.00%, coincidències 6)

batch lot

- lot (usada 50.00%, coincidències 4)

- batch (usada 25.00%, coincidències 2)

- lote (usada 12.50%, coincidències 1)

- processos en cadena (usada 12.50%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 95.24%, coincidències 20)

- bateria elèctrica (usada 4.76%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 77.78%, coincidències 7)

- taxa de baud (usada 11.11%, coincidències 1)

- bits per segon (usada 11.11%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 53.12%, coincidències 17)

- bcc (usada 37.50%, coincidències 12)

- c/o (usada 9.38%, coincidències 3)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 2)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 12.50%, coincidències 1)

- produeix missatges detallats (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 12.50%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 88.89%, coincidències 8)

- beach (usada 11.11%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 37.50%, coincidències 3)

- far (usada 25.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 25.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 12.50%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 63.64%, coincidències 7)

- batecs per minut (usada 18.18%, coincidències 2)

- cops per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 9.09%, coincidències 1)

beep so

- so (usada 28.57%, coincidències 2)

- timbre (usada 28.57%, coincidències 2)

- xiula (usada 14.29%, coincidències 1)

- emet un to (usada 14.29%, coincidències 1)

- bip (usada 14.29%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 6)

before abans

- abans (usada 82.81%, coincidències 53)

- abans de (usada 10.94%, coincidències 7)

- anterior (usada 3.12%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.56%, coincidències 1)

- before (usada 1.56%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 42.86%, coincidències 6)

- començament (usada 28.57%, coincidències 4)

- comença (usada 14.29%, coincidències 2)

- principi (usada 7.14%, coincidències 1)

- begin (usada 7.14%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 90.91%, coincidències 10)

- novell (usada 9.09%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 41.67%, coincidències 5)

- inici (usada 25.00%, coincidències 3)

- començant (usada 16.67%, coincidències 2)

- sortida (usada 8.33%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 8.33%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 60.00%, coincidències 9)

- comença amb (usada 40.00%, coincidències 6)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 33)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 14)

beijing pequín

- pequín (usada 88.89%, coincidències 8)

- beijing (usada 11.11%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 81.82%, coincidències 18)

- bielorrússia (usada 9.09%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 4.55%, coincidències 1)

- biélorusia (usada 4.55%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.30%, coincidències 26)

- bielorúsa (usada 3.70%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 26)

belize belize

- belize (usada 95.83%, coincidències 23)

- belice (usada 4.17%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 75.00%, coincidències 6)

- timbre (usada 25.00%, coincidències 2)

below a sota

- a sota (usada 38.46%, coincidències 10)

- sota (usada 34.62%, coincidències 9)

- inferior (usada 11.54%, coincidències 3)

- per sota (usada 7.69%, coincidències 2)

- baix (usada 3.85%, coincidències 1)

- part inferior (usada 3.85%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 66.67%, coincidències 4)

- banc per seure (usada 16.67%, coincidències 1)

- bench (usada 16.67%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 50.00%, coincidències 3)

- prova de rendiment (usada 33.33%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 16.67%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 27)

benin benín

- benín (usada 94.44%, coincidències 17)

- benin (usada 5.56%, coincidències 1)

berlin berlín

- berlín (usada 90.00%, coincidències 9)

- berlin (usada 10.00%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 70.59%, coincidències 12)

- bermudes (usada 29.41%, coincidències 5)

best millor

- millor (usada 53.33%, coincidències 8)

- el millor (usada 20.00%, coincidències 3)

- la millor (usada 13.33%, coincidències 2)

- el millor possible (usada 6.67%, coincidències 1)

- superior (usada 6.67%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 53.33%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 20.00%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 13.33%, coincidències 2)

- ajust automàtic (usada 6.67%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 6.67%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.55%, coincidències 28)

- β ( beta minúscula) (usada 3.45%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 89.47%, coincidències 17)

- between (usada 10.53%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bissell (usada 36.36%, coincidències 4)

- bisella (usada 27.27%, coincidències 3)

beveled bisellat

- bisellat (usada 83.33%, coincidències 5)

- oblic (usada 16.67%, coincidències 1)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 6)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.44%, coincidències 17)

- bután (usada 5.56%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 17)

bicubic bicúbic

- bicúbic (usada 66.67%, coincidències 4)

- bicúbica (usada 33.33%, coincidències 2)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 11)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 90.91%, coincidències 10)

- big (usada 9.09%, coincidències 1)

bihari bihari

- bihari (usada 100.00%, coincidències 6)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 14)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- projecte de llei (usada 20.00%, coincidències 2)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 8)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 57.14%, coincidències 4)

- direcció de facturació (usada 28.57%, coincidències 2)

- direcció de enviament (usada 14.29%, coincidències 1)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 66.67%, coincidències 4)

- dades de facturació (usada 33.33%, coincidències 2)

bin bin

- bin (usada 44.44%, coincidències 4)

- paperera (usada 22.22%, coincidències 2)

- grup (usada 22.22%, coincidències 2)

- compartiment (usada 11.11%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 86.11%, coincidències 31)

- binària (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaria (usada 2.78%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.78%, coincidències 1)

- binaris (usada 2.78%, coincidències 1)

- binary (usada 2.78%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 69.23%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- vinculant (usada 7.69%, coincidències 1)

- associació (usada 7.69%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 77.78%, coincidències 7)

- binomi (usada 22.22%, coincidències 2)

bio biografia

- biografia (usada 88.89%, coincidències 8)

- viá (usada 11.11%, coincidències 1)

- bio (usada 0.00%, coincidències 0)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bios bios

- bios (usada 100.00%, coincidències 8)

- sistema bàsic d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

bios boot arrencada bios

- arrencada bios (usada 100.00%, coincidències 14)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 7)

birth year any de naixement

- any de naixement (usada 100.00%, coincidències 6)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 71.43%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 21.43%, coincidències 3)

- aniversari (usada 7.14%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 59.09%, coincidències 13)

- data de naixement (usada 22.73%, coincidències 5)

- natalici (usada 9.09%, coincidències 2)

- dia de naixement (usada 4.55%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 4.55%, coincidències 1)

bishkek bixkek

- bixkek (usada 85.71%, coincidències 6)

- bishkek (usada 14.29%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 100.00%, coincidències 8)

bit bit

- bit (usada 57.14%, coincidències 4)

- bits (usada 28.57%, coincidències 2)

- mos (usada 14.29%, coincidències 1)

bit depth bits de profunditat

- bits de profunditat (usada 30.00%, coincidències 3)

- nombre de bits (usada 20.00%, coincidències 2)

- profunditat de bits (usada 20.00%, coincidències 2)

- profunditat de bit (usada 10.00%, coincidències 1)

- profunditat de mostreig (usada 10.00%, coincidències 1)

- bits per color (usada 10.00%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 69.23%, coincidències 9)

- velocitat de bits (usada 15.38%, coincidències 2)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 7.69%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 7.69%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 10)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 18)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 82.86%, coincidències 29)

- taxadebits (usada 5.71%, coincidències 2)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- velocitat de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.86%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 14)

black negre

- negre (usada 88.61%, coincidències 70)

- negres (usada 5.06%, coincidències 4)

- gruixut (usada 3.80%, coincidències 3)

- ordena (usada 1.27%, coincidències 1)

- negra (usada 1.27%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 15)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 94.44%, coincidències 17)

- en blanc i negre (usada 5.56%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 10)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 11)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 53.57%, coincidències 15)

- buit (usada 25.00%, coincidències 7)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 2)

- blank (usada 3.57%, coincidències 1)

- negre (usada 3.57%, coincidències 1)

- buida (usada 3.57%, coincidències 1)

- blanc (usada 3.57%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 71.43%, coincidències 5)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

- blank blu-ray disc (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 80.00%, coincidències 8)

- pàgina buida (usada 20.00%, coincidències 2)

blend barreja

- barreja (usada 64.29%, coincidències 9)

- mescla (usada 21.43%, coincidències 3)

- transició (usada 7.14%, coincidències 1)

- degradat (usada 7.14%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 43.48%, coincidències 10)

- mode de mescla (usada 21.74%, coincidències 5)

- mode de barreja (usada 17.39%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 13.04%, coincidències 3)

- mode (usada 4.35%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 50.00%, coincidències 4)

- angles morts (usada 25.00%, coincidències 2)

- blinds (usada 12.50%, coincidències 1)

- persiana (usada 12.50%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- pampallugues (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 39.39%, coincidències 26)

- bloca (usada 31.82%, coincidències 21)

- bloqueja (usada 10.61%, coincidències 7)

- bloquejar (usada 6.06%, coincidències 4)

- blocs (usada 4.55%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.03%, coincidències 2)

- bossell (usada 1.52%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.52%, coincidències 1)

- block (usada 1.52%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 84.62%, coincidències 11)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 15.38%, coincidències 2)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 57.14%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 28.57%, coincidències 2)

- bloqueja els elements (usada 14.29%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 50.00%, coincidències 4)

- bloca un usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 12.50%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloca l’usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

blocked bloquejat

- bloquejat (usada 40.48%, coincidències 17)

- blocat (usada 38.10%, coincidències 16)

- blocats (usada 11.90%, coincidències 5)

- bloqueja (usada 2.38%, coincidències 1)

- blocades (usada 2.38%, coincidències 1)

- s'ha bloquejat (usada 2.38%, coincidències 1)

- bloca (usada 2.38%, coincidències 1)

blocked contacts contactes blocats

- contactes blocats (usada 57.14%, coincidències 4)

- contactes bloquejats (usada 42.86%, coincidències 3)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 66.67%, coincidències 6)

- usuaris bloquejats (usada 22.22%, coincidències 2)

- blocked users (usada 11.11%, coincidències 1)

blockquote cita en bloc

- cita en bloc (usada 42.86%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 28.57%, coincidències 2)

- citació (usada 14.29%, coincidències 1)

- cita (usada 14.29%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 95.83%, coincidències 23)

- quadrets (usada 4.17%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 84.00%, coincidències 21)

- bloc (usada 12.00%, coincidències 3)

- publicar al blog (usada 4.00%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 100.00%, coincidències 7)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 90.00%, coincidències 9)

- blue-ray (usada 10.00%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 97.25%, coincidències 106)

- blava (usada 1.83%, coincidències 2)

- blue (usada 0.92%, coincidències 1)

blues blues

- blues (usada 83.33%, coincidències 5)

- blaus (usada 16.67%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 36)

blur difumina

- difumina (usada 41.38%, coincidències 12)

- difuminat (usada 31.03%, coincidències 9)

- borrós (usada 17.24%, coincidències 5)

- difuminada (usada 3.45%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 3.45%, coincidències 1)

- taca (usada 3.45%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 7)

board tauler

- tauler (usada 57.89%, coincidències 11)

- placa (usada 15.79%, coincidències 3)

- junta directiva (usada 5.26%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 5.26%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 5.26%, coincidències 1)

- targeta (usada 5.26%, coincidències 1)

- taula (usada 5.26%, coincidències 1)

boat barca

- barca (usada 50.00%, coincidències 4)

- vaixell (usada 37.50%, coincidències 3)

- veler (usada 12.50%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 88.10%, coincidències 37)

- body (usada 4.76%, coincidències 2)

- cos del missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

- text (usada 2.38%, coincidències 1)

- missatge (usada 2.38%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.92%, coincidències 92)

- marcat (usada 1.08%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 70.00%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 7)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 23)

bond enllaç

- enllaç (usada 61.54%, coincidències 16)

- vinculada (usada 7.69%, coincidències 2)

- obligació (usada 3.85%, coincidències 1)

- vinculació (usada 3.85%, coincidències 1)

- mig (usada 3.85%, coincidències 1)

- llaç (usada 3.85%, coincidències 1)

- vincle (usada 3.85%, coincidències 1)

- paper amb còpia (usada 3.85%, coincidències 1)

- lligam (usada 3.85%, coincidències 1)

- bo (usada 3.85%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 25)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

bookmark marcador

- marcador (usada 37.78%, coincidències 17)

- adreça d'interès (usada 28.89%, coincidències 13)

- preferit (usada 6.67%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.44%, coincidències 2)

- punt de llibre (usada 4.44%, coincidències 2)

- punt (usada 4.44%, coincidències 2)

- marca de text (usada 2.22%, coincidències 1)

- marcadors (usada 2.22%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 2.22%, coincidències 1)

- adreça (usada 2.22%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 2.22%, coincidències 1)

- marca (usada 2.22%, coincidències 1)

bookmark all tabs afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès

- afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix-hi totes les pestanyes (usada 9.09%, coincidències 1)

- apunta com adreces d'interès totes les pestanyes (usada 9.09%, coincidències 1)

bookmark name nom de l'adreça d'interès

- nom de l'adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- nom del marcador (usada 28.57%, coincidències 2)

- nom del preferit (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 14.29%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 2)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- apunta aquesta pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 52.68%, coincidències 59)

- marcadors (usada 28.57%, coincidències 32)

- preferits (usada 6.25%, coincidències 7)

- punts (usada 5.36%, coincidències 6)

- favorits (usada 3.57%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 1.79%, coincidències 2)

- marcador (usada 0.89%, coincidències 1)

- bookmarks (usada 0.89%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 20)

bool bool

- bool (usada 94.12%, coincidències 16)

- booleà (usada 5.88%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 27)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boot arrencada

- arrencada (usada 76.00%, coincidències 19)

- boot (usada 8.00%, coincidències 2)

- bota malaia (usada 4.00%, coincidències 1)

- botes (usada 4.00%, coincidències 1)

- arrenca (usada 4.00%, coincidències 1)

- arrancada (usada 4.00%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bootloader gestor d'arrencada

- gestor d'arrencada (usada 83.33%, coincidències 5)

- carregador de l'arrencada (usada 16.67%, coincidències 1)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 88.89%, coincidències 8)

- zhuyin (usada 11.11%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 6)

border vora

- vora (usada 66.20%, coincidències 47)

- frontera (usada 16.90%, coincidències 12)

- contorn (usada 14.08%, coincidències 10)

- només la vora (usada 1.41%, coincidències 1)

- vores (usada 1.41%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 54.55%, coincidències 12)

- color del contorn (usada 27.27%, coincidències 6)

- color de vora (usada 9.09%, coincidències 2)

- color del marge (usada 4.55%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 4.55%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 57.89%, coincidències 11)

- amplada del contorn (usada 26.32%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 10.53%, coincidències 2)

- gruix de la vora (usada 5.26%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 90.91%, coincidències 40)

- contorns (usada 6.82%, coincidències 3)

- cantonades (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 94.44%, coincidències 17)

- bòsnia i herzégovina (usada 5.56%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 86.36%, coincidències 19)

- bosni (usada 13.64%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 83.33%, coincidències 10)

- robot (usada 16.67%, coincidències 2)

both ambdós

- ambdós (usada 55.26%, coincidències 21)

- tots dos (usada 23.68%, coincidències 9)

- ambdues (usada 5.26%, coincidències 2)

- totes dues (usada 2.63%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 2.63%, coincidències 1)

- tots dos tipus (usada 2.63%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 2.63%, coincidències 1)

- both (usada 2.63%, coincidències 1)

- ambdós sentits (usada 2.63%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.00%, coincidències 19)

- botsuana (usada 5.00%, coincidències 1)

botswana pula pula botswanesa

- pula botswanesa (usada 33.33%, coincidències 2)

- pula (usada 33.33%, coincidències 2)

- pula de botswana (usada 33.33%, coincidències 2)

bottom inferior

- inferior (usada 60.00%, coincidències 108)

- baix (usada 16.67%, coincidències 30)

- part inferior (usada 11.11%, coincidències 20)

- a baix (usada 6.11%, coincidències 11)

- avall (usada 1.11%, coincidències 2)

- final (usada 1.11%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 1.11%, coincidències 2)

- al final (usada 1.11%, coincidències 2)

- sota (usada 0.56%, coincidències 1)

- capdavall (usada 0.56%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.56%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 53.85%, coincidències 7)

- a baix centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- inferior centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

- part inferior centre (usada 7.69%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 37.50%, coincidències 15)

- baix a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 10)

- part inferior esquerra (usada 10.00%, coincidències 4)

- a baix esquerra (usada 7.50%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 5.00%, coincidències 2)

- baix esquerra (usada 5.00%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 5.00%, coincidències 2)

- inferior esquerre (usada 2.50%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 2.50%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 94.12%, coincidències 16)

- vora inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 35.14%, coincidències 13)

- baix a la dreta (usada 27.03%, coincidències 10)

- a baix a la dreta (usada 10.81%, coincidències 4)

- part inferior dreta (usada 10.81%, coincidències 4)

- a baix dreta (usada 5.41%, coincidències 2)

- baix dreta (usada 5.41%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 2.70%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 2.70%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 11)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 57.14%, coincidències 4)

- baix-esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

- baix a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

- inferior-esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 57.14%, coincidències 4)

- baix-dreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- baix a la dreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- inferior-dreta (usada 14.29%, coincidències 1)

bounce rebota

- rebota (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebot (usada 20.00%, coincidències 2)

- bounce (usada 10.00%, coincidències 1)

- retorn (usada 10.00%, coincidències 1)

- retornar (usada 10.00%, coincidències 1)

- botar (usada 10.00%, coincidències 1)

- repetició (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 30.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecles de rebot (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 10.00%, coincidències 1)

- omet tecles (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- capsa delimitadora (usada 15.38%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 15.38%, coincidències 2)

- caixa de delimitació (usada 7.69%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 7.69%, coincidències 1)

- límits (usada 7.69%, coincidències 1)

- extensió (usada 7.69%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 75.00%, coincidències 9)

- bouvet (usada 25.00%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 45.95%, coincidències 17)

- quadre (usada 32.43%, coincidències 12)

- capsa (usada 13.51%, coincidències 5)

- boix (usada 2.70%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.70%, coincidències 1)

- box (usada 2.70%, coincidències 1)

box drawing dibuix de caixes

- dibuix de caixes (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos de quadres (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixant caixes (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuix de quadres (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 14.29%, coincidències 1)

boxes caixes

- caixes (usada 33.33%, coincidències 2)

- boxes (usada 16.67%, coincidències 1)

- màquines (usada 16.67%, coincidències 1)

- caselles (usada 16.67%, coincidències 1)

- quadres (usada 16.67%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 50.00%, coincidències 10)

- tempo (usada 20.00%, coincidències 4)

- ppm (usada 20.00%, coincidències 4)

- tpm (usada 5.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 46.15%, coincidències 6)

- claudàtors (usada 23.08%, coincidències 3)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 7.69%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 7.69%, coincidències 1)

- exp. escalonades (usada 7.69%, coincidències 1)

- tanques (usada 7.69%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 7)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 50.00%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 50.00%, coincidències 3)

branch branca

- branca (usada 81.48%, coincidències 22)

- bifurcació (usada 7.41%, coincidències 2)

- ramificació (usada 3.70%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.70%, coincidències 1)

- de bifurcació (usada 3.70%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 90.00%, coincidències 9)

- marca comercial (usada 10.00%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 29)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 55.56%, coincidències 5)

- portuguès del brasil (usada 22.22%, coincidències 2)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

- brasiler portuguès (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 75.00%, coincidències 6)

- real (usada 25.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 8)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 50.00%, coincidències 3)

- ruta (usada 16.67%, coincidències 1)

- fil d'ariadna (usada 16.67%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 16.67%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 46.15%, coincidències 6)

- salta|trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- divisió (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

- pausa (usada 7.69%, coincidències 1)

- salta (usada 7.69%, coincidències 1)

- interrupció (usada 7.69%, coincidències 1)

- trenca (usada 7.69%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 62.50%, coincidències 5)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 66.67%, coincidències 4)

- punts d'interrupció (usada 33.33%, coincidències 2)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 21)

brick maó

- maó (usada 83.33%, coincidències 5)

- brick (usada 16.67%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 97.37%, coincidències 37)

- pont de comandament (usada 2.63%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 57.14%, coincidències 4)

- lluminós (usada 28.57%, coincidències 2)

- lluentor (usada 14.29%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 86.67%, coincidències 65)

- lluminositat (usada 12.00%, coincidències 9)

- claror (usada 1.33%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 47.06%, coincidències 8)

- porta endavant (usada 17.65%, coincidències 3)

- porta-ho al front (usada 11.76%, coincidències 2)

- envia-ho al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- envia al davant (usada 5.88%, coincidències 1)

- porta al primer pla (usada 5.88%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 100.00%, coincidències 10)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 83.33%, coincidències 5)

- illes verge (britàniques) (usada 16.67%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 77.42%, coincidències 24)

- redifusió (usada 6.45%, coincidències 2)

- envia a tots (usada 6.45%, coincidències 2)

- difusió general (usada 3.23%, coincidències 1)

- retransmetre (usada 3.23%, coincidències 1)

- de difusió (usada 3.23%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 63.64%, coincidències 7)

- trencats (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencada (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 9.09%, coincidències 1)

- espatllat (usada 9.09%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 6)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 19)

browse navega

- navega (usada 84.23%, coincidències 187)

- explora (usada 8.11%, coincidències 18)

- examina (usada 3.15%, coincidències 7)

- navegació (usada 0.90%, coincidències 2)

- navegar (usada 0.90%, coincidències 2)

- fer un tomb (usada 0.45%, coincidències 1)

- índex (usada 0.45%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.45%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.45%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.45%, coincidències 1)

- visualitzador (usada 0.45%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 57.14%, coincidències 8)

- navegador de fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- navegueu pels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

browse the web navegueu per la xarxa

- navegueu per la xarxa (usada 33.33%, coincidències 3)

- navegueu per la web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navegueu pel web (usada 22.22%, coincidències 2)

- navega la web (usada 11.11%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 11.11%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 85.71%, coincidències 30)

- browser (usada 8.57%, coincidències 3)

- explorador (usada 5.71%, coincidències 2)

browsing navegació

- navegació (usada 33.33%, coincidències 4)

- navegant (usada 25.00%, coincidències 3)

- exploració (usada 25.00%, coincidències 3)

- explorant (usada 8.33%, coincidències 1)

- examinant (usada 8.33%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 8)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 77.78%, coincidències 7)

- brunei darussalam (usada 22.22%, coincidències 2)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 7)

brush pinzell

- pinzell (usada 83.33%, coincidències 10)

- brotxa (usada 8.33%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 8.33%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- regió de brussel·les-capital (usada 11.11%, coincidències 1)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 7)

bssid bssid

- bssid (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 18)

bubble bombolla

- bombolla (usada 83.33%, coincidències 5)

- bombolles (usada 16.67%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 100.00%, coincidències 6)

bucket contenidor

- contenidor (usada 44.44%, coincidències 4)

- galleda (usada 22.22%, coincidències 2)

- catúfol (usada 11.11%, coincidències 1)

- cub (usada 11.11%, coincidències 1)

- fossa sèptica (usada 11.11%, coincidències 1)

buddy company

- company (usada 84.62%, coincidències 11)

- amic (usada 15.38%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 13)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 8)

buffer dilatació

- dilatació (usada 54.55%, coincidències 12)

- memòria intermèdia (usada 45.45%, coincidències 10)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 76.92%, coincidències 10)

- mida de la memòria cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- mida del buffer (usada 7.69%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 28.57%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 28.57%, coincidències 2)

- intermèdia (usada 14.29%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 14.29%, coincidències 1)

- búfers (usada 14.29%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 33.33%, coincidències 2)

- seguiment d'errors (usada 16.67%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 16.67%, coincidències 1)

- incidències (usada 16.67%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 16.67%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 88.89%, coincidències 8)

- buginès (usada 11.11%, coincidències 1)

bugs errors

- errors (usada 60.00%, coincidències 6)

- errors de programari (usada 40.00%, coincidències 4)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 9)

buhid bugui

- bugui (usada 50.00%, coincidències 4)

- buhid (usada 50.00%, coincidències 4)

build construeix

- construeix (usada 45.71%, coincidències 16)

- construcció (usada 25.71%, coincidències 9)

- muntatge (usada 14.29%, coincidències 5)

- munta (usada 5.71%, coincidències 2)

- build (usada 2.86%, coincidències 1)

- compilació (usada 2.86%, coincidències 1)

- generar (usada 2.86%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 52.94%, coincidències 9)

- construint (usada 11.76%, coincidències 2)

- construcció (usada 11.76%, coincidències 2)

- muntatge (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 5.88%, coincidències 1)

- edificació (usada 5.88%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 75.00%, coincidències 9)

- incorporat (usada 25.00%, coincidències 3)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 24)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.37%, coincidències 37)

- bulgar (usada 2.63%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 75.00%, coincidències 6)

- lev (usada 25.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 61.54%, coincidències 8)

- bala (usada 15.38%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 7.69%, coincidències 1)

- pics (usada 7.69%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 7.69%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 62.50%, coincidències 5)

- llista de vinyetes (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 56.25%, coincidències 9)

- llista amb pics (usada 25.00%, coincidències 4)

- llista amb vinyetes (usada 12.50%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 6.25%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 91.67%, coincidències 11)

- vinyetes (usada 8.33%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 86.67%, coincidències 13)

- vinyetes i numeració (usada 13.33%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 37.50%, coincidències 3)

- agrupació (usada 25.00%, coincidències 2)

- embolcall (usada 25.00%, coincidències 2)

- agrupar (usada 12.50%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.44%, coincidències 17)

- burquina faso (usada 5.56%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 89.47%, coincidències 17)

- gat birmà (usada 5.26%, coincidències 1)

- burmès (usada 5.26%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 46.15%, coincidències 6)

- grava (usada 23.08%, coincidències 3)

- enregistra (usada 15.38%, coincidències 2)

- cremada (usada 7.69%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 7.69%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 17)

bus bus

- bus (usada 83.33%, coincidències 20)

- autobús (usada 16.67%, coincidències 4)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 83.33%, coincidències 5)

- parada d''autobús (usada 16.67%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 40.91%, coincidències 9)

- negoci (usada 31.82%, coincidències 7)

- negocis (usada 27.27%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 82.86%, coincidències 29)

- ocupada (usada 11.43%, coincidències 4)

- busy (usada 2.86%, coincidències 1)

- no disponible (usada 2.86%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 94.55%, coincidències 52)

- mostra botó (usada 1.82%, coincidències 1)

- button (usada 1.82%, coincidències 1)

- bot@'o (usada 1.82%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 8)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 24)

buy compra

- compra (usada 80.00%, coincidències 8)

- buï (usada 10.00%, coincidències 1)

- comprar (usada 10.00%, coincidències 1)

by per

- per (usada 90.20%, coincidències 46)

- de (usada 3.92%, coincidències 2)

- by (usada 1.96%, coincidències 1)

- segons (usada 1.96%, coincidències 1)

- en (usada 1.96%, coincidències 1)

by category per categoria

- per categoria (usada 100.00%, coincidències 7)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 13)

by extension per extensió

- per extensió (usada 100.00%, coincidències 8)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 100.00%, coincidències 8)

by name per nom

- per nom (usada 100.00%, coincidències 18)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by title per títol

- per títol (usada 100.00%, coincidències 7)

by type per tipus

- per tipus (usada 100.00%, coincidències 13)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 17)

bytes bytes

- bytes (usada 94.55%, coincidències 52)

- octets (usada 5.45%, coincidències 3)

bytes received bytes rebuts

- bytes rebuts (usada 100.00%, coincidències 7)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 6)

ca ca

- ca (usada 100.00%, coincidències 6)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 83.33%, coincidències 10)

- compromís de ca (usada 16.67%, coincidències 2)

cable cable

- cable (usada 87.50%, coincidències 7)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 75.00%, coincidències 12)

- cable desconnectat (usada 25.00%, coincidències 4)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 70.00%, coincidències 21)

- cau (usada 16.67%, coincidències 5)

- cache (usada 6.67%, coincidències 2)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 3.33%, coincidències 1)

- caxè (usada 3.33%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 45.45%, coincidències 5)

- en memòria cau (usada 27.27%, coincidències 3)

- cau (usada 18.18%, coincidències 2)

- escorcollada (usada 9.09%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 33.33%, coincidències 3)

- desament a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- guardant la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 11.11%, coincidències 1)

cactus cactus

- cactus (usada 100.00%, coincidències 9)

cairo el caire

- el caire (usada 64.29%, coincidències 9)

- cairo (usada 35.71%, coincidències 5)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 7)

calculate calcula

- calcula (usada 96.00%, coincidències 24)

- càlcul (usada 4.00%, coincidències 1)

calculated calculat

- calculat (usada 87.50%, coincidències 7)

- calculada (usada 12.50%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 66.67%, coincidències 14)

- calculant (usada 28.57%, coincidències 6)

- s’està calculant (usada 4.76%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

calculations càlculs

- càlculs (usada 85.71%, coincidències 6)

- cálculos (usada 14.29%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 32)

calendar calendari

- calendari (usada 95.65%, coincidències 88)

- agenda (usada 4.35%, coincidències 4)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 7)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 8)

calibrate calibra

- calibra (usada 75.00%, coincidències 9)

- calibrar (usada 16.67%, coincidències 2)

- calibratge (usada 8.33%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 11)

call truca

- truca (usada 33.33%, coincidències 9)

- trucada (usada 22.22%, coincidències 6)

- trucar (usada 11.11%, coincidències 3)

- truca-li (usada 7.41%, coincidències 2)

- habitual (usada 7.41%, coincidències 2)

- crida (usada 7.41%, coincidències 2)

- comú (usada 3.70%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 3.70%, coincidències 1)

- trucades (usada 3.70%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 71.43%, coincidències 5)

- pila de trucades (usada 28.57%, coincidències 2)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 7)

calling s'està trucant

- s'està trucant (usada 28.57%, coincidències 2)

- trucada (usada 28.57%, coincidències 2)

- trucades (usada 14.29%, coincidències 1)

- telefonades (usada 14.29%, coincidències 1)

- cridant (usada 14.29%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 61.54%, coincidències 8)

- crides (usada 38.46%, coincidències 5)

calm calma

- calma (usada 71.43%, coincidències 5)

- calmat (usada 28.57%, coincidències 2)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 18)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 55)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 73.33%, coincidències 11)

- model de càmera (usada 20.00%, coincidències 3)

- model càmera (usada 6.67%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 95.00%, coincidències 19)

- camerún (usada 5.00%, coincidències 1)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 7)

can edit pot editar

- pot editar (usada 87.50%, coincidències 7)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 96.67%, coincidències 29)

- canada (usada 3.33%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 100.00%, coincidències 8)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 97.10%, coincidències 1071)

- cancel·lar (usada 1.18%, coincidències 13)

- cancel·la els canvis (usada 0.82%, coincidències 9)

- cancel.la (usada 0.27%, coincidències 3)

- canceŀla (usada 0.18%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 0.09%, coincidències 1)

- cancelar (usada 0.09%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.09%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.09%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.09%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 62.50%, coincidències 5)

- cancel·lar descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancelar baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 75.00%, coincidències 6)

- cancel·la treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancel·la un treball (usada 12.50%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 55.17%, coincidències 16)

- cancel·lada (usada 31.03%, coincidències 9)

- s'ha cancel·lat (usada 13.79%, coincidències 4)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 70.00%, coincidències 7)

- cancel·lant (usada 20.00%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 10.00%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 77.78%, coincidències 21)

- cancel·lada (usada 11.11%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 3)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 58.33%, coincidències 7)

- cancel·lant (usada 16.67%, coincidències 2)

- cancel·lació (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'està canceŀlant (usada 8.33%, coincidències 1)

cancer càncer

- càncer (usada 40.00%, coincidències 4)

- cranc (usada 40.00%, coincidències 4)

- càncer (o cranc) (usada 10.00%, coincidències 1)

- constel·lació del cranc (usada 10.00%, coincidències 1)

cannot delete no es pot suprimir

- no es pot suprimir (usada 37.50%, coincidències 3)

- no es pot esborrar (usada 25.00%, coincidències 2)

- no s'ha pogut suprimir (usada 25.00%, coincidències 2)

- impossible esborrar (usada 12.50%, coincidències 1)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 85.71%, coincidències 6)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 88.24%, coincidències 15)

- tapís (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvas (usada 5.88%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 10)

capability capacitat

- capacitat (usada 90.00%, coincidències 9)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 94.87%, coincidències 37)

- capacitat jurídica (usada 2.56%, coincidències 1)

- cabuda (usada 2.56%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 18)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 22.22%, coincidències 2)

- posa en majúscules (usada 22.22%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 22.22%, coincidències 2)

- majúscules inicials (usada 11.11%, coincidències 1)

- capitalitza (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 11.11%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 83.33%, coincidències 5)

- capitals (usada 16.67%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 2)

- bloq maj (usada 12.50%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- maj (usada 12.50%, coincidències 1)

- capacitats (usada 12.50%, coincidències 1)

- majús (usada 12.50%, coincidències 1)

- cares (usada 12.50%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 71.43%, coincidències 10)

- bloq majús (usada 14.29%, coincidències 2)

- majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- fixació de majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 87.50%, coincidències 7)

- test de captcha (usada 12.50%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 42.22%, coincidències 19)

- títol (usada 31.11%, coincidències 14)

- comentari (usada 20.00%, coincidències 9)

- subtítol (usada 4.44%, coincidències 2)

- encapçalament (usada 2.22%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 93.75%, coincidències 15)

- capturar (usada 6.25%, coincidències 1)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 13)

car rental lloguer de cotxes

- lloguer de cotxes (usada 100.00%, coincidències 6)

card targeta

- targeta (usada 66.67%, coincidències 14)

- cartes (usada 9.52%, coincidències 2)

- tarja (usada 4.76%, coincidències 1)

- fitxa (usada 4.76%, coincidències 1)

- disseny (usada 4.76%, coincidències 1)

- carta (usada 4.76%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 4.76%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 66.67%, coincidències 6)

- número de la targeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- número de tarjeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- número del cromo (usada 11.11%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 66.67%, coincidències 4)

- cartes (usada 16.67%, coincidències 1)

- fitxes (usada 16.67%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 37.50%, coincidències 3)

- cursor (usada 25.00%, coincidències 2)

- símbol de la tecla control (usada 12.50%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 12.50%, coincidències 1)

- signe d'intercalació (usada 12.50%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 50.00%, coincidències 3)

- caria (usada 33.33%, coincidències 2)

- carià (usada 16.67%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 42.86%, coincidències 6)

- portadora (usada 35.71%, coincidències 5)

- operador de telefonia mòbil (usada 7.14%, coincidències 1)

- operador (usada 7.14%, coincidències 1)

- carrier (usada 7.14%, coincidències 1)

cars cotxes

- cotxes (usada 100.00%, coincidències 7)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 4)

- cartoon (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 61.54%, coincidències 8)

- en cascada (usada 15.38%, coincidències 2)

- cascade (usada 15.38%, coincidències 2)

- finestres en cascada (usada 7.69%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 69.23%, coincidències 9)

- estoig (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- case (usada 7.69%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeixis majúscules de minúscules

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 9.09%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 9.09%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 46.03%, coincidències 29)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 11.11%, coincidències 7)

- sensible a majúscules (usada 9.52%, coincidències 6)

- sensible a les majúscules (usada 4.76%, coincidències 3)

- distingeix maj/min (usada 4.76%, coincidències 3)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.17%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 3.17%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.59%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.59%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

- sensible a caixa (usada 1.59%, coincidències 1)

- distingeix majúscules de minúscules (usada 1.59%, coincidències 1)

case sensitive search cerca amb distinció de majúscules i minúscules

- cerca amb distinció de majúscules i minúscules (usada 66.67%, coincidències 4)

- cerca que distingeix entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- distingeix minúscules/majúscules en la cerca (usada 16.67%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 58.33%, coincidències 7)

- en efectiu (usada 16.67%, coincidències 2)

- diner en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixa (usada 8.33%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 70.00%, coincidències 7)

- emet (usada 10.00%, coincidències 1)

- transmetre (usada 10.00%, coincidències 1)

- cast (usada 10.00%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 15)

cat gat

- gat (usada 71.43%, coincidències 10)

- cat (usada 21.43%, coincidències 3)

- catalasa (usada 7.14%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 96.97%, coincidències 32)

- català; valencià (usada 3.03%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 14)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 9)

catalonia catalunya

- catalunya (usada 100.00%, coincidències 6)

categories categories

- categories (usada 98.70%, coincidències 76)

- categorias (usada 1.30%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 95.00%, coincidències 133)

- categoría (usada 1.43%, coincidències 2)

- classificació (usada 0.71%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.71%, coincidències 1)

- correu (usada 0.71%, coincidències 1)

- categories (usada 0.71%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.71%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom de categoria (usada 22.22%, coincidències 2)

cause causa

- causa (usada 66.67%, coincidències 4)

- motiu (usada 33.33%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 75.00%, coincidències 9)

- atenció (usada 8.33%, coincidències 1)

- compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- alerta (usada 8.33%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 71.43%, coincidències 5)

- cayenne (usada 28.57%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 88.24%, coincidències 15)

- illes caimà (usada 11.76%, coincidències 2)

cc cc

- cc (usada 88.89%, coincidències 40)

- a/c (usada 6.67%, coincidències 3)

- cd (usada 2.22%, coincidències 1)

- cp (usada 2.22%, coincidències 1)

ccw ccw

- ccw (usada 100.00%, coincidències 25)

cd cd

- cd (usada 95.83%, coincidències 23)

- canvia de directori (usada 4.17%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-r cd-r

- cd-r (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cd-rw cd-rw

- cd-rw (usada 100.00%, coincidències 10)

- disc compacte reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 15)

cdrom cdrom

- cdrom (usada 62.50%, coincidències 5)

- cd-rom (usada 37.50%, coincidències 3)

ceiling sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 5)

- valor arrodonit per sobre (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (usada 10.00%, coincidències 1)

- ceiling (enter superior) (usada 10.00%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 84.21%, coincidències 32)

- cèl·lula (usada 7.89%, coincidències 3)

- mòbil (usada 5.26%, coincidències 2)

- cell (usada 2.63%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 75.00%, coincidències 6)

- mida de les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

- dimensions (usada 12.50%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 14.29%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- espaiat de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

cello violoncel

- violoncel (usada 100.00%, coincidències 6)

cells cel·les

- cel·les (usada 85.71%, coincidències 12)

- cel.les (usada 14.29%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 90.91%, coincidències 10)

- centígrads (usada 9.09%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 41.67%, coincidències 5)

- celta (usada 33.33%, coincidències 4)

- celtic (usada 16.67%, coincidències 2)

- cèltica (usada 8.33%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 7)

center centre

- centre (usada 75.00%, coincidències 105)

- centrat (usada 11.43%, coincidències 16)

- centra (usada 10.00%, coincidències 14)

- central (usada 2.14%, coincidències 3)

- centrar (usada 0.71%, coincidències 1)

- al centre (usada 0.71%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 11)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 11)

centered centrat

- centrat (usada 73.17%, coincidències 30)

- centrada (usada 19.51%, coincidències 8)

- centre (usada 7.32%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 85.71%, coincidències 12)

- centímetres (usada 14.29%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 8)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 94.44%, coincidències 17)

- república centrefricana (usada 5.56%, coincidències 1)

central european europeu central

- europeu central (usada 30.77%, coincidències 4)

- europa central (usada 23.08%, coincidències 3)

- centreeuropeu (usada 23.08%, coincidències 3)

- centre europeu (usada 7.69%, coincidències 1)

- europea central (usada 7.69%, coincidències 1)

- central european (usada 7.69%, coincidències 1)

centre centre

- centre (usada 100.00%, coincidències 9)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 10)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 37)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 90.91%, coincidències 10)

- bloqueig de certificat (usada 9.09%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació de certificat (usada 10.00%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 7)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 71.43%, coincidències 5)

- contrasenya de certificació (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrasenya de certificat (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 24)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 90.91%, coincidències 10)

- cessament d'activitats (usada 9.09%, coincidències 1)

chad txad

- txad (usada 94.74%, coincidències 18)

- chad (usada 5.26%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 50.00%, coincidències 4)

- encadenament (usada 37.50%, coincidències 3)

- chain (usada 12.50%, coincidències 1)

challenge desafiament

- desafiament (usada 57.14%, coincidències 4)

- repte (usada 28.57%, coincidències 2)

- verificació (usada 14.29%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 71.43%, coincidències 5)

- txam (usada 28.57%, coincidències 2)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 85.71%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 14.29%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 83.12%, coincidències 133)

- canvi (usada 9.38%, coincidències 15)

- canviar (usada 2.50%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 1.88%, coincidències 3)

- change (àlbum) (usada 0.62%, coincidències 1)

- modificar (usada 0.62%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.62%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.62%, coincidències 1)

- change (usada 0.62%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 23.81%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 19.05%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 14.29%, coincidències 3)

- canvia majúscules/minúscules (usada 14.29%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 9.52%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 9.52%, coincidències 2)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvia'n la caixa (usada 4.76%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 90.00%, coincidències 9)

- canviar color (usada 10.00%, coincidències 1)

change email canvia el correu electrònic

- canvia el correu electrònic (usada 76.92%, coincidències 10)

- canviar l'adreça de correu (usada 7.69%, coincidències 1)

- canviar adreça de correu (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvia de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 84.62%, coincidències 11)

- canvia la lletra (usada 15.38%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 61.54%, coincidències 8)

- canvia d'icona (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvi la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi de la icona (usada 7.69%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 41.18%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 29.41%, coincidències 5)

- canvia la llengua (usada 23.53%, coincidències 4)

- canvia'n la llengua (usada 5.88%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvia el registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 72.73%, coincidències 8)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el mode (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

change my password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canvia la meva contrasenya (usada 33.33%, coincidències 2)

- canviar la meva contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvia la meva paraula de pas (usada 16.67%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 6)

- canvia la frase de pas (usada 30.00%, coincidències 3)

- canvi de la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 89.55%, coincidències 60)

- canvia contrasenya (usada 4.48%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 1.49%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 1.49%, coincidències 1)

- canvi de contrasenya (usada 1.49%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.49%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 66.67%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvia la fotografia (usada 16.67%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 7)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 70.00%, coincidències 7)

- canvia de perfil (usada 30.00%, coincidències 3)

change settings canvia els paràmetres

- canvia els paràmetres (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia les preferències (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar la configuració (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia els ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 71.43%, coincidències 5)

- augmenta la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 60.00%, coincidències 12)

- modificat (usada 10.00%, coincidències 2)

- canviada (usada 10.00%, coincidències 2)

- modificada (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvi (usada 5.00%, coincidències 1)

- canviat el (usada 5.00%, coincidències 1)

- changed (usada 5.00%, coincidències 1)

changed by modificat per

- modificat per (usada 50.00%, coincidències 3)

- canviat per (usada 33.33%, coincidències 2)

- cambiat per (usada 16.67%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 89.47%, coincidències 17)

- changelog (usada 5.26%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 5.26%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 22)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 98.25%, coincidències 56)

- canal hsv (usada 1.75%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- barrejador de canals (usada 20.00%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de canal (usada 10.00%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 51)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 92.59%, coincidències 25)

- capítol literari (usada 3.70%, coincidències 1)

- chapter (usada 3.70%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 85.71%, coincidències 6)

- chapters (usada 14.29%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 53.33%, coincidències 8)

- char (usada 26.67%, coincidències 4)

- carac (usada 13.33%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.67%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 96.92%, coincidències 63)

- personatge (usada 1.54%, coincidències 1)

- character (usada 1.54%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 80.00%, coincidències 8)

- dispositiu (usada 20.00%, coincidències 2)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 50.00%, coincidències 11)

- codificació dels caràcters (usada 36.36%, coincidències 8)

- codificació de caràcter (usada 9.09%, coincidències 2)

- codificació de caracters (usada 4.55%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.11%, coincidències 35)

- conjunt de caràcters (usada 7.89%, coincidències 3)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 92.86%, coincidències 26)

- caracters (usada 3.57%, coincidències 1)

- personatges (usada 3.57%, coincidències 1)

charcoal carbó vegetal

- carbó vegetal (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbonet (usada 33.33%, coincidències 2)

- carbó (usada 33.33%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 54.55%, coincidències 6)

- càrrec (usada 36.36%, coincidències 4)

- charge (usada 9.09%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 53.85%, coincidències 7)

- carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- està carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- carregant-se (usada 7.69%, coincidències 1)

- càrrega (usada 7.69%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 8)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 62.50%, coincidències 20)

- gràfic (usada 31.25%, coincidències 10)

- gràfica (usada 3.12%, coincidències 1)

- contingut (usada 3.12%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 66.67%, coincidències 10)

- tipus de gràfic (usada 26.67%, coincidències 4)

- tipus de gràfica (usada 6.67%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 76.47%, coincidències 13)

- gràfics (usada 11.76%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 5.88%, coincidències 1)

- grafics (usada 5.88%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 95.00%, coincidències 57)

- xatejar (usada 1.67%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.67%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.67%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 8)

chats xats

- xats (usada 100.00%, coincidències 7)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 8)

check comprova

- comprova (usada 40.43%, coincidències 19)

- marca (usada 12.77%, coincidències 6)

- xec (usada 12.77%, coincidències 6)

- escac (usada 8.51%, coincidències 4)

- selecciona (usada 6.38%, coincidències 3)

- comprovació (usada 4.26%, coincidències 2)

- comprovar (usada 4.26%, coincidències 2)

- activar (usada 2.13%, coincidències 1)

- avaluació (usada 2.13%, coincidències 1)

- revisa (usada 2.13%, coincidències 1)

- correcció (usada 2.13%, coincidències 1)

- check (usada 2.13%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 22.22%, coincidències 2)

- prova-ho de nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 11.11%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 11.11%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 11.11%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 11.11%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 35.71%, coincidències 5)

- marca-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- selecciona-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- marqueu totes les (usada 7.14%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- activa tot (usada 7.14%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.77%, coincidències 21)

- quadre de selecció (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella de validació (usada 3.85%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 69.49%, coincidències 41)

- cerca actualitzacions (usada 22.03%, coincidències 13)

- comprova actualitzacions (usada 3.39%, coincidències 2)

- comprova-ho (usada 1.69%, coincidències 1)

- comprova les actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

- comprova per actualitzacions (usada 1.69%, coincidències 1)

check in entrada

- entrada (usada 25.00%, coincidències 2)

- desar nova versió (usada 12.50%, coincidències 1)

- pujada (usada 12.50%, coincidències 1)

- entrades (usada 12.50%, coincidències 1)

- registrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 12.50%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 66.67%, coincidències 6)

- comprova ara (usada 22.22%, coincidències 2)

- cerca'n ara (usada 11.11%, coincidències 1)

check out sortida

- sortida (usada 33.33%, coincidències 3)

- baixa (usada 22.22%, coincidències 2)

- retirar versió (usada 11.11%, coincidències 1)

- sortides (usada 11.11%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 11.11%, coincidències 1)

- obtén (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 35.48%, coincidències 11)

- verifica l'ortografia (usada 16.13%, coincidències 5)

- comprovació d'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- revisa l'ortografia (usada 9.68%, coincidències 3)

- correcció ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 6.45%, coincidències 2)

- revisió ortogràfica (usada 3.23%, coincidències 1)

- comprova l’ortografia (usada 3.23%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 3.23%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 64.29%, coincidències 9)

- quadre de verificació (usada 14.29%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 7.14%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 7.14%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 7.14%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 30.43%, coincidències 7)

- activat (usada 21.74%, coincidències 5)

- verificat (usada 17.39%, coincidències 4)

- activada (usada 17.39%, coincidències 4)

- marcat (usada 8.70%, coincidències 2)

- marcada (usada 4.35%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 59.26%, coincidències 16)

- compte corrent (usada 11.11%, coincidències 3)

- comprovació (usada 7.41%, coincidències 2)

- es comprova (usada 3.70%, coincidències 1)

- corrent (usada 3.70%, coincidències 1)

- verificació (usada 3.70%, coincidències 1)

- revisant (usada 3.70%, coincidències 1)

- comprovant (usada 3.70%, coincidències 1)

- selecciona (usada 3.70%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 23.81%, coincidències 5)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 19.05%, coincidències 4)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 9.52%, coincidències 2)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 9.52%, coincidències 2)

- cerca d'actualitzacions (usada 4.76%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està comprovant (usada 4.76%, coincidències 1)

- cerca actualitzacions (usada 4.76%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 4.76%, coincidències 1)

- comprovació per a les actualitzacions (usada 4.76%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 33.33%, coincidències 6)

- pagament final (usada 11.11%, coincidències 2)

- obtenció (usada 11.11%, coincidències 2)

- comprar (usada 5.56%, coincidències 1)

- extreu (check-out) (usada 5.56%, coincidències 1)

- caixa (usada 5.56%, coincidències 1)

- obté (usada 5.56%, coincidències 1)

- finalitza la compra (usada 5.56%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 5.56%, coincidències 1)

- extrau (usada 5.56%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 5.56%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 53.33%, coincidències 8)

- suma de comprovació (usada 26.67%, coincidències 4)

- checksum (usada 20.00%, coincidències 3)

cheese formatge

- formatge (usada 66.67%, coincidències 4)

- cheese (usada 33.33%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 11)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 90.91%, coincidències 10)

- xerokee (usada 9.09%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 7)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 50.00%, coincidències 3)

- xeiene; cheyenne (usada 16.67%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 16.67%, coincidències 1)

- xeiene (usada 16.67%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 40.00%, coincidències 4)

- chi (usada 30.00%, coincidències 3)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

chicken gallina

- gallina (usada 44.44%, coincidències 4)

- pollastre (usada 33.33%, coincidències 3)

- joc de la gallina (usada 11.11%, coincidències 1)

- gall (usada 11.11%, coincidències 1)

child infant

- infant (usada 40.91%, coincidències 9)

- fill (usada 31.82%, coincidències 7)

- nen (usada 13.64%, coincidències 3)

- fill/a (usada 4.55%, coincidències 1)

- filla (usada 4.55%, coincidències 1)

- canalla (usada 4.55%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 66.67%, coincidències 6)

- filles (usada 11.11%, coincidències 1)

- infantil (usada 11.11%, coincidències 1)

- canalla (usada 11.11%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 28)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 100.00%, coincidències 6)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 29)

chinese xinès

- xinès (usada 86.21%, coincidències 25)

- xinesa (usada 6.90%, coincidències 2)

- chinese (usada 3.45%, coincidències 1)

- xinés (usada 3.45%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 11)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 10)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 93.33%, coincidències 14)

- xines simplificat (usada 6.67%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 14)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 88.89%, coincidències 8)

- xocolata|xocolate (usada 11.11%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 38.71%, coincidències 24)

- trieu (usada 25.81%, coincidències 16)

- escull (usada 8.06%, coincidències 5)

- escollir (usada 4.84%, coincidències 3)

- escolliu (usada 4.84%, coincidències 3)

- seleccioneu (usada 3.23%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.23%, coincidències 2)

- triar (usada 3.23%, coincidències 2)

- accés ràpid (usada 1.61%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.61%, coincidències 1)

- elegir (usada 1.61%, coincidències 1)

- seleccionar (usada 1.61%, coincidències 1)

- choose (usada 1.61%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 42.86%, coincidències 3)

- tria un color (usada 28.57%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 14.29%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 84.62%, coincidències 11)

- escolliu un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 42.31%, coincidències 11)

- tria un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.69%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 71.43%, coincidències 5)

- tria una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 33.33%, coincidències 3)

- tria un compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull un compte (usada 11.11%, coincidències 1)

choose an icon seleccioneu una icona

- seleccioneu una icona (usada 42.86%, coincidències 3)

- trieu una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- tria una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose application trieu una aplicació

- trieu una aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- tria l'aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria d'una aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

choose color tria color

- tria color (usada 28.57%, coincidències 2)

- trieu un color (usada 28.57%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu el color (usada 14.29%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 10)

- trieu un fitxer (usada 16.00%, coincidències 4)

- escolliu un fitxer (usada 16.00%, coincidències 4)

- tria fitxer (usada 8.00%, coincidències 2)

- trieu el fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- triar fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 27.27%, coincidències 3)

- escolliu els fitxers (usada 18.18%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 18.18%, coincidències 2)

- escolliu fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 9.09%, coincidències 1)

- tria fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

choose folder selecció de la carpeta

- selecció de la carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecciona la carpeta (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecciona icona (usada 33.33%, coincidències 2)

- trieu la icona (usada 16.67%, coincidències 1)

- tria una icona (usada 16.67%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

- seleccioneu la imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 15.38%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- trieu la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- selecció d'imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

choose location seleccioneu la ubicació

- seleccioneu la ubicació (usada 33.33%, coincidències 2)

- escolliu una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- trieu una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 57.14%, coincidències 4)

- corda (usada 42.86%, coincidències 3)

christmas nadal

- nadal (usada 83.33%, coincidències 5)

- felicitació de nadal (usada 16.67%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 18)

chrome chrome

- chrome (usada 55.56%, coincidències 5)

- crom (usada 33.33%, coincidències 3)

- cromat (usada 11.11%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 75.00%, coincidències 6)

- crom (usada 25.00%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 10)

cinema cinema

- cinema (usada 100.00%, coincidències 10)

cipher xifra

- xifra (usada 50.00%, coincidències 4)

- codi (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 93.44%, coincidències 57)

- circumferència (usada 3.28%, coincidències 2)

- circular (usada 1.64%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.64%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 87.50%, coincidències 7)

- circumferències (usada 12.50%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 7)

circular circular

- circular (usada 83.33%, coincidències 10)

- rodó (usada 16.67%, coincidències 2)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

citations referències

- referències (usada 42.86%, coincidències 3)

- cites (usada 28.57%, coincidències 2)

- citacions (usada 28.57%, coincidències 2)

city ciutat

- ciutat (usada 92.56%, coincidències 112)

- població (usada 5.79%, coincidències 7)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.83%, coincidències 1)

- localitat (usada 0.83%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 83.33%, coincidències 5)

- compatibilitat amb cjk (usada 16.67%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 83.33%, coincidències 5)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 16.67%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 33.33%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 16.67%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 7)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 66.67%, coincidències 4)

- ideogrames unificats del cjk (usada 33.33%, coincidències 2)

class classe

- classe (usada 95.59%, coincidències 65)

- classe css (usada 1.47%, coincidències 1)

- aula (usada 1.47%, coincidències 1)

- class (usada 1.47%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 58.82%, coincidències 10)

- nom de classe (usada 41.18%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 20)

classic clàssic

- clàssic (usada 77.78%, coincidències 14)

- clàssica (usada 16.67%, coincidències 3)

- clàssics (usada 5.56%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 55.56%, coincidències 5)

- clàssic (usada 22.22%, coincidències 2)

- clàssic (desambiguació) (usada 11.11%, coincidències 1)

- música clàssica (usada 11.11%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 15)

classify classifica

- classifica (usada 90.00%, coincidències 9)

- classificar (usada 10.00%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 70.83%, coincidències 17)

- clean (usada 12.50%, coincidències 3)

- esborra (usada 8.33%, coincidències 2)

- precís (usada 4.17%, coincidències 1)

- net (usada 4.17%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 83.33%, coincidències 10)

- neteja (usada 8.33%, coincidències 1)

- netejant (usada 8.33%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 41.67%, coincidències 5)

- es fa neteja (usada 25.00%, coincidències 3)

- netejant (usada 16.67%, coincidències 2)

- neta (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja (usada 8.33%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 80.00%, coincidències 12)

- netejar (usada 13.33%, coincidències 2)

- endreça-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 63.18%, coincidències 151)

- esborra (usada 15.48%, coincidències 37)

- buida (usada 6.69%, coincidències 16)

- descarta (usada 3.35%, coincidències 8)

- clar (usada 2.09%, coincidències 5)

- netejar (usada 2.09%, coincidències 5)

- suprimeix (usada 1.26%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 1.26%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.84%, coincidències 2)

- serè (usada 0.84%, coincidències 2)

- anuŀla (usada 0.42%, coincidències 1)

- esborrar (usada 0.42%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.42%, coincidències 1)

- neteja la cerca (usada 0.42%, coincidències 1)

- reinicia (usada 0.42%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.42%, coincidències 1)

- clear (usada 0.42%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 56.52%, coincidències 26)

- esborra-ho tot (usada 15.22%, coincidències 7)

- elimina-ho tot (usada 4.35%, coincidències 2)

- neteja tot (usada 4.35%, coincidències 2)

- esborrar tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- elimina'ls tots (usada 2.17%, coincidències 1)

- netejar-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- suprimeix-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 2.17%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

clear bookmarks neteja els marcadors

- neteja els marcadors (usada 33.33%, coincidències 2)

- neteja les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 2)

- neteja preferits (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborrar marcadors (usada 16.67%, coincidències 1)

clear cache esborra la memòria cau

- esborra la memòria cau (usada 42.86%, coincidències 6)

- neteja la memòria cau (usada 35.71%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 14.29%, coincidències 2)

- neteja la cau (usada 7.14%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 50.00%, coincidències 20)

- esborra l'historial (usada 35.00%, coincidències 14)

- buida l'historial (usada 5.00%, coincidències 2)

- neteja l'històric (usada 5.00%, coincidències 2)

- netejar historial (usada 2.50%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 2.50%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 61.11%, coincidències 11)

- buida la llista (usada 22.22%, coincidències 4)

- esborra la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 5.56%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra el registre (usada 12.50%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 12.50%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 80.00%, coincidències 8)

- esborra la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

- buida la llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 40.00%, coincidències 6)

- esborra les dades privades (usada 33.33%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja l'informació privada (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar les dades privades (usada 6.67%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 6.67%, coincidències 1)

clear recent history neteja l'historial recent

- neteja l'historial recent (usada 100.00%, coincidències 7)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 70.00%, coincidències 14)

- esborra la cerca (usada 15.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca. (usada 5.00%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 5.00%, coincidències 1)

- anul·la la cerca (usada 5.00%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 72.73%, coincidències 16)

- buida la selecció (usada 4.55%, coincidències 1)

- cancel·la la selecció (usada 4.55%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 4.55%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 4.55%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 4.55%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 66.67%, coincidències 6)

- neteja del text (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra el text (usada 11.11%, coincidències 1)

- text en clar (usada 11.11%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 64.71%, coincidències 11)

- esborrat (usada 17.65%, coincidències 3)

- netejat (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimides (usada 5.88%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 72.00%, coincidències 18)

- fes un clic (usada 12.00%, coincidències 3)

- fer clic (usada 8.00%, coincidències 2)

- feu clic (usada 8.00%, coincidències 2)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 62.50%, coincidències 5)

- fes clic aquí (usada 25.00%, coincidències 2)

- fes click aquí (usada 12.50%, coincidències 1)

click to focus clic al focus

- clic al focus (usada 33.33%, coincidències 2)

- en fer clic es passa el focus (usada 16.67%, coincidències 1)

- clicar per al focus (usada 16.67%, coincidències 1)

- féu clic per al focus (usada 16.67%, coincidències 1)

- fer clic per al focus (usada 16.67%, coincidències 1)

client client

- client (usada 96.55%, coincidències 28)

- client (grup) (usada 3.45%, coincidències 1)

client certificate certificat de client

- certificat de client (usada 71.43%, coincidències 5)

- certificat del client (usada 28.57%, coincidències 2)

client id id del client

- id del client (usada 71.43%, coincidències 5)

- identificador de client (usada 14.29%, coincidències 1)

- id de client (usada 14.29%, coincidències 1)

clip retalla

- retalla (usada 47.06%, coincidències 8)

- clip (usada 23.53%, coincidències 4)

- retall (usada 11.76%, coincidències 2)

- klip (usada 5.88%, coincidències 1)

- talla (usada 5.88%, coincidències 1)

- retallat (usada 5.88%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 90.00%, coincidències 27)

- portapapers (usada 10.00%, coincidències 3)

clips clips

- clips (usada 57.14%, coincidències 4)

- retalls (usada 42.86%, coincidències 3)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 29)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 41.18%, coincidències 7)

- en sentit horari (usada 35.29%, coincidències 6)

- horari (usada 5.88%, coincidències 1)

- cap a la dreta (usada 5.88%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 5.88%, coincidències 1)

- horària (usada 5.88%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 95.12%, coincidències 39)

- copiar (usada 2.44%, coincidències 1)

- clon (usada 2.44%, coincidències 1)

cloned mac address adreça mac clonada

- adreça mac clonada (usada 85.71%, coincidències 6)

- adreces mac clonades (usada 14.29%, coincidències 1)

cloning clonant

- clonant (usada 50.00%, coincidències 3)

- clonació (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'està clonant (usada 16.67%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 94.89%, coincidències 427)

- tancar (usada 3.78%, coincidències 17)

- tancament (usada 0.89%, coincidències 4)

- close (usada 0.44%, coincidències 2)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 89.29%, coincidències 25)

- tanca totes les finestres (usada 7.14%, coincidències 2)

- tancar tots (usada 3.57%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 12)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 71.43%, coincidències 5)

- tanca totes la finestra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tanca totes finestres (usada 14.29%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 100.00%, coincidències 8)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 94.44%, coincidències 17)

- tanca la resta de pestanyes (usada 5.56%, coincidències 1)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 71.43%, coincidències 5)

- tanca la vista prèvia (usada 28.57%, coincidències 2)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 85.71%, coincidències 6)

- tancar projecte (usada 14.29%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 95.08%, coincidències 58)

- tanca pestanya (usada 4.92%, coincidències 3)

close this folder tanca aquesta carpeta

- tanca aquesta carpeta (usada 100.00%, coincidències 8)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 100.00%, coincidències 8)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 94.64%, coincidències 53)

- tanca finestra (usada 3.57%, coincidències 2)

- tancar finestra (usada 1.79%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 90.91%, coincidències 20)

- tancar sense desar (usada 4.55%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.55%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 75.00%, coincidències 30)

- tancada (usada 17.50%, coincidències 7)

- tancades (usada 5.00%, coincidències 2)

- tancats (usada 2.50%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està tancant (usada 30.00%, coincidències 3)

- tancament (usada 30.00%, coincidències 3)

- closing (usada 10.00%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 85.00%, coincidències 17)

- cloud (usada 15.00%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 12)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 83.33%, coincidències 10)

- núvols (usada 8.33%, coincidències 1)

- nuvolat (usada 8.33%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 7)

cluster clúster

- clúster (usada 77.78%, coincidències 14)

- cluster ii (usada 5.56%, coincidències 1)

- agrupament (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 5.56%, coincidències 1)

- cluster (usada 5.56%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.30%, coincidències 36)

- dom (usada 2.70%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 16)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 84.62%, coincidències 11)

- illes cocos (usada 15.38%, coincidències 2)

code codi

- codi (usada 98.53%, coincidències 67)

- code (usada 1.47%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 94.74%, coincidències 18)

- codec (usada 5.26%, coincidències 1)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 8)

cold fred

- fred (usada 87.50%, coincidències 7)

- refredat (usada 12.50%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 9)

collapse redueix

- redueix (usada 50.00%, coincidències 17)

- replega (usada 17.65%, coincidències 6)

- col·lapsa (usada 11.76%, coincidències 4)

- contreu (usada 11.76%, coincidències 4)

- plega (usada 2.94%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.94%, coincidències 1)

- reduir (usada 2.94%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 31.37%, coincidències 16)

- replega-ho tot (usada 15.69%, coincidències 8)

- contreu-ho tot (usada 13.73%, coincidències 7)

- minimitza tot (usada 9.80%, coincidències 5)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.88%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 3.92%, coincidències 2)

- colapsa-ho tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- col · lapsar tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.96%, coincidències 1)

- contreure tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.96%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.96%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.96%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 50.00%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 2)

- replegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- replegades (usada 10.00%, coincidències 1)

- contret (usada 10.00%, coincidències 1)

collate encadena

- encadena (usada 25.00%, coincidències 3)

- compagina (usada 25.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 2)

- compara (usada 8.33%, coincidències 1)

- ordenar (usada 8.33%, coincidències 1)

- acara (usada 8.33%, coincidències 1)

- collate (usada 8.33%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 30)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 17)

college facultat/institut

- facultat/institut (usada 37.50%, coincidències 3)

- college (usada 25.00%, coincidències 2)

- institut (usada 12.50%, coincidències 1)

- facultat / centre de formació (usada 12.50%, coincidències 1)

- facultat (usada 12.50%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 95.83%, coincidències 23)

- colombia (usada 4.17%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 77.78%, coincidències 7)

- els dos punts (usada 11.11%, coincidències 1)

- colón (usada 11.11%, coincidències 1)

colophon colofó

- colofó (usada 88.89%, coincidències 8)

- kolofoni (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.26%, coincidències 268)

- un dels tres colors primaris (usada 0.37%, coincidències 1)

- colors (usada 0.37%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 10)

color 3 color 3

- color 3 (usada 100.00%, coincidències 6)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 35.71%, coincidències 5)

- balanç de color (usada 28.57%, coincidències 4)

- balanç de blancs (usada 7.14%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 7.14%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 7.14%, coincidències 1)

- equilibri del color (usada 7.14%, coincidències 1)

- equilibri de color. (usada 7.14%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- selector de colors (usada 37.50%, coincidències 3)

color correction correcció del color

- correcció del color (usada 66.67%, coincidències 4)

- correcció de color (usada 33.33%, coincidències 2)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 81.82%, coincidències 9)

- profunditat del color (usada 18.18%, coincidències 2)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 55.56%, coincidències 5)

- aclareix el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 68.75%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 18.75%, coincidències 3)

- gestió digital del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- gestió dels colors (usada 6.25%, coincidències 1)

color management settings arranjament de la gestió del color

- arranjament de la gestió del color (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- arranjament per a la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 76.92%, coincidències 10)

- mode del color (usada 23.08%, coincidències 3)

color model model de color

- model de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- model del color (usada 20.00%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 12)

color picker selector de color

- selector de color (usada 60.00%, coincidències 15)

- pipeta (usada 8.00%, coincidències 2)

- escollidor de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 8.00%, coincidències 2)

- selector del color (usada 8.00%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 4.00%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 4.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 71.43%, coincidències 5)

- color del perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 50.00%, coincidències 14)

- esquema de color (usada 42.86%, coincidències 12)

- combinació de colors (usada 7.14%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 100.00%, coincidències 9)

color space espai de color

- espai de color (usada 100.00%, coincidències 10)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 71.43%, coincidències 5)

- temperatura de color (usada 28.57%, coincidències 2)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 57.14%, coincidències 4)

- cercle cromàtic (usada 28.57%, coincidències 2)

- roda de color (usada 14.29%, coincidències 1)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'està acolorint (usada 16.67%, coincidències 1)

- color (usada 16.67%, coincidències 1)

- colorejat (usada 16.67%, coincidències 1)

- dóna color (usada 16.67%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 83.33%, coincidències 10)

- to-saturació (usada 8.33%, coincidències 1)

- coloreja (usada 8.33%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 100)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 93.75%, coincidències 15)

- espai de colors (usada 6.25%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 62.50%, coincidències 5)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

columbia columbia

- columbia (usada 88.89%, coincidències 8)

- colombia (usada 11.11%, coincidències 1)

columbus columbus

- columbus (usada 90.91%, coincidències 10)

- columbus orbital facility (usada 9.09%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 98.10%, coincidències 103)

- kolonn (usada 0.95%, coincidències 1)

- column (usada 0.95%, coincidències 1)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

column 2 columna 2

- columna 2 (usada 100.00%, coincidències 10)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 61.54%, coincidències 8)

- capçalera de la columna (usada 30.77%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

column names noms de les columnes

- noms de les columnes (usada 33.33%, coincidències 2)

- nom de les columnes (usada 33.33%, coincidències 2)

- noms de columna (usada 16.67%, coincidències 1)

- noms de columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espaiat entre columnes (usada 27.27%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 18.18%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de les columnes (usada 9.09%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.32%, coincidències 146)

- columns (usada 0.68%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 78.57%, coincidències 11)

- l'aliança (usada 7.14%, coincidències 1)

- combinar (usada 7.14%, coincidències 1)

- combine (usada 7.14%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 50.00%, coincidències 3)

- marques diacrítiques de combinació (usada 33.33%, coincidències 2)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 16.67%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 50.00%, coincidències 3)

- mitges marques de combinació (usada 33.33%, coincidències 2)

- marques mitjanes de combinació (usada 16.67%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

comic còmic

- còmic (usada 100.00%, coincidències 6)

comic books llibres de còmics

- llibres de còmics (usada 57.14%, coincidències 4)

- còmics (usada 42.86%, coincidències 3)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 21)

command ordre

- ordre (usada 96.15%, coincidències 100)

- comando (usada 0.96%, coincidències 1)

- comandament (usada 0.96%, coincidències 1)

- ordres (usada 0.96%, coincidències 1)

- command (usada 0.96%, coincidències 1)

command history historial d'ordres

- historial d'ordres (usada 87.50%, coincidències 7)

- historial de les ordres (usada 12.50%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 92.68%, coincidències 38)

- línea de comandos (usada 2.44%, coincidències 1)

- línia d''ordres (usada 2.44%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.44%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 75.00%, coincidències 6)

- opcions de línia de comandes (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions de l'intèrpret d'ordres (usada 12.50%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command not implemented no s'ha implementat l'ordre

- no s'ha implementat l'ordre (usada 90.91%, coincidències 10)

- ordre no implementada (usada 9.09%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 87.50%, coincidències 7)

- ordre per executar (usada 12.50%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 97.92%, coincidències 47)

- comandes (usada 2.08%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 94.53%, coincidències 190)

- comentaris (usada 2.49%, coincidències 5)

- comment (usada 1.49%, coincidències 3)

- comenta (usada 1.00%, coincidències 2)

- nota (usada 0.50%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 170)

commercial comercial

- comercial (usada 87.50%, coincidències 7)

- anunci (usada 12.50%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 29.73%, coincidències 11)

- consigna (usada 13.51%, coincidències 5)

- publicació (usada 10.81%, coincidències 4)

- comissió (usada 8.11%, coincidències 3)

- commit (usada 5.41%, coincidències 2)

- puja (usada 5.41%, coincidències 2)

- entrega (usada 5.41%, coincidències 2)

- confirma (usada 2.70%, coincidències 1)

- desa (usada 2.70%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.70%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.70%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.70%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.70%, coincidències 1)

- valida (usada 2.70%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- missatge de comissió (usada 18.18%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 9.09%, coincidències 1)

- missatge de la comissió (usada 9.09%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 75.00%, coincidències 12)

- normal (usada 6.25%, coincidències 1)

- comunes (usada 6.25%, coincidències 1)

- comunitari (usada 6.25%, coincidències 1)

- comuna (usada 6.25%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 84.62%, coincidències 22)

- nom de pila (usada 7.69%, coincidències 2)

- nom (usada 3.85%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 3.85%, coincidències 1)

common name (cn) nom comú (cn)

- nom comú (cn) (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom comú (nc) (usada 14.29%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 100.00%, coincidències 8)

communication comunicació

- comunicació (usada 88.24%, coincidències 15)

- comunicacions (usada 11.76%, coincidències 2)

community comunitat

- comunitat (usada 95.24%, coincidències 20)

- community (usada 4.76%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 94.12%, coincidències 16)

- comoros (usada 5.88%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 65.22%, coincidències 15)

- compacta (usada 34.78%, coincidències 8)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 61.54%, coincidències 8)

- visualització compacta (usada 38.46%, coincidències 5)

compactflash compactflash

- compactflash (usada 85.71%, coincidències 6)

- targeta compactflash (usada 14.29%, coincidències 1)

company empresa

- empresa (usada 94.74%, coincidències 36)

- companyia (usada 5.26%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 76.47%, coincidències 13)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.88%, coincidències 1)

- raó social (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom de la companyia (usada 5.88%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 80.49%, coincidències 33)

- comparació (usada 7.32%, coincidències 3)

- comparar (usada 4.88%, coincidències 2)

- compara'ls (usada 2.44%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 2.44%, coincidències 1)

- compare (usada 2.44%, coincidències 1)

compare files compara els fitxers

- compara els fitxers (usada 88.00%, coincidències 22)

- compara fitxers (usada 12.00%, coincidències 3)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compass brúixola

- brúixola (usada 71.43%, coincidències 5)

- compàs (usada 28.57%, coincidències 2)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 16)

compilation compilació

- compilació (usada 66.67%, coincidències 4)

- compliació (usada 16.67%, coincidències 1)

- recopilació (usada 16.67%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 66.67%, coincidències 6)

- compilar (usada 11.11%, coincidències 1)

- construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- compile (usada 11.11%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 9)

complete completat

- completat (usada 28.95%, coincidències 11)

- acabat (usada 15.79%, coincidències 6)

- complet (usada 13.16%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 7.89%, coincidències 3)

- completa (usada 7.89%, coincidències 3)

- completeu (usada 7.89%, coincidències 3)

- completada (usada 5.26%, coincidències 2)

- valida (usada 2.63%, coincidències 1)

- completar (usada 2.63%, coincidències 1)

- realitzat (usada 2.63%, coincidències 1)

- compleció (usada 2.63%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.63%, coincidències 1)

complete! s'ha completat!

- s'ha completat! (usada 71.43%, coincidències 10)

- acabat! (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 7.14%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 54.79%, coincidències 40)

- completada (usada 20.55%, coincidències 15)

- acabada (usada 6.85%, coincidències 5)

- acabat (usada 5.48%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 4.11%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 2.74%, coincidències 2)

- ha acabat (usada 1.37%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.37%, coincidències 1)

- completades (usada 1.37%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.37%, coincidències 1)

completion compleció

- compleció (usada 85.71%, coincidències 6)

- finalització (usada 14.29%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

compliance conformitat

- conformitat (usada 72.22%, coincidències 13)

- empresa (usada 11.11%, coincidències 2)

- compliment (usada 11.11%, coincidències 2)

- compliment normatiu (usada 5.56%, coincidències 1)

component component

- component (usada 96.30%, coincidències 26)

- per components (usada 3.70%, coincidències 1)

component name nom del component

- nom del component (usada 100.00%, coincidències 6)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 17)

compose compon

- compon (usada 44.44%, coincidències 4)

- redactar (usada 11.11%, coincidències 1)

- composa (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu (usada 11.11%, coincidències 1)

- redacta (usada 11.11%, coincidències 1)

- nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message escriu un missatge

- escriu un missatge (usada 42.86%, coincidències 3)

- redacta un missatge (usada 28.57%, coincidències 2)

- escriviu un missatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- escriu un missatge privat (usada 14.29%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 66.67%, coincidències 30)

- composició (usada 13.33%, coincidències 6)

- composer (usada 6.67%, coincidències 3)

- editor (usada 6.67%, coincidències 3)

- redactor (usada 2.22%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.22%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.22%, coincidències 1)

composite composite

- composite (usada 16.67%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 16.67%, coincidències 1)

- compon (usada 16.67%, coincidències 1)

- composat (usada 16.67%, coincidències 1)

- compost (usada 16.67%, coincidències 1)

- composició (usada 16.67%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 80.00%, coincidències 12)

- redacció (usada 20.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 76.92%, coincidències 20)

- compressió (usada 15.38%, coincidències 4)

- compresa (medicina) (usada 3.85%, coincidències 1)

- comprimir (usada 3.85%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 41)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 12)

compression ratio nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 33.33%, coincidències 2)

- relació de compressió (usada 33.33%, coincidències 2)

- ràtio de compressió (usada 33.33%, coincidències 2)

computer ordinador

- ordinador (usada 97.44%, coincidències 38)

- ordinadors (usada 2.56%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 77.78%, coincidències 7)

- nom ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom d'ordinador (usada 11.11%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 14)

condensed condensat

- condensat (usada 57.14%, coincidències 4)

- condensada (usada 42.86%, coincidències 3)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 43)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 13)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 6)

- conductor (usada 20.00%, coincidències 2)

- conductor elèctric (usada 10.00%, coincidències 1)

- director d'orquestra (usada 10.00%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 87.50%, coincidències 7)

- congrés (usada 12.50%, coincidències 1)

confidence confiança

- confiança (usada 85.71%, coincidències 6)

- confidence (usada 14.29%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 8)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 15)

config configuració

- configuració (usada 64.29%, coincidències 9)

- config (usada 28.57%, coincidències 4)

- configura (usada 7.14%, coincidències 1)

config files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 9)

configuration configuració

- configuració (usada 99.17%, coincidències 120)

- configuracions (usada 0.83%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 94.12%, coincidències 16)

- arxiu de configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 17)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 16)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 10)

configure configura

- configura (usada 92.81%, coincidències 142)

- configuració (usada 5.23%, coincidències 8)

- configurar (usada 1.96%, coincidències 3)

configure container configuració del contenidor

- configuració del contenidor (usada 92.86%, coincidències 13)

- configura el contenidor (usada 7.14%, coincidències 1)

configure plugin configura el connector

- configura el connector (usada 100.00%, coincidències 7)

configure plugins configura els connectors

- configura els connectors (usada 85.71%, coincidències 6)

- configuració dels connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

configure shortcuts configura les dreceres

- configura les dreceres (usada 100.00%, coincidències 13)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 10)

confirm confirmació

- confirmació (usada 45.60%, coincidències 57)

- confirma (usada 39.20%, coincidències 49)

- confirmeu (usada 5.60%, coincidències 7)

- confirmar (usada 5.60%, coincidències 7)

- confirmeu-ho (usada 3.20%, coincidències 4)

- confirma extensió (usada 0.80%, coincidències 1)

confirm close confirmació del tancament

- confirmació del tancament (usada 50.00%, coincidències 3)

- confirma el tancament (usada 16.67%, coincidències 1)

- confirma en tancar (usada 16.67%, coincidències 1)

- confirmeu el tancament (usada 16.67%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 67.86%, coincidències 19)

- confirmeu la supressió (usada 10.71%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 7.14%, coincidències 2)

- confirmació de supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmeu supressió (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 3.57%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 3.57%, coincidències 1)

confirm deletion confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 26.67%, coincidències 4)

- confirma la supressió (usada 20.00%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 20.00%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 13.33%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 6.67%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la contrasenya nova

- confirmació de la contrasenya nova (usada 30.77%, coincidències 4)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 23.08%, coincidències 3)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 23.08%, coincidències 3)

- confirma la contrasenya nova (usada 7.69%, coincidències 1)

- repeteix la contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

confirm passphrase confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 55.56%, coincidències 5)

- confirmeu la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 3)

- confirmeu la frase de contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 47.92%, coincidències 46)

- confirmeu la contrasenya (usada 26.04%, coincidències 25)

- confirma la contrasenya (usada 19.79%, coincidències 19)

- confirmar contrasenya (usada 2.08%, coincidències 2)

- confirma la contrassenya (usada 1.04%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.04%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.04%, coincidències 1)

- confirmar la contrasenya (usada 1.04%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 45)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 56.25%, coincidències 9)

- confirmada (usada 31.25%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 12.50%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 90.48%, coincidències 19)

- retorn a l'abisme (usada 4.76%, coincidències 1)

- conflict (usada 4.76%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 6)

- entra en conflicte (usada 12.50%, coincidències 1)

- té conflicte amb (usada 12.50%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 9)

congratulations felicitats

- felicitats (usada 66.67%, coincidències 4)

- enhorabona (usada 33.33%, coincidències 2)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 45.45%, coincidències 5)

- enhorabona! (usada 36.36%, coincidències 4)

- felicitats. (usada 9.09%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 9.09%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 85.48%, coincidències 106)

- conectar (usada 4.84%, coincidències 6)

- connexió (usada 1.61%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.61%, coincidències 2)

- connectar (usada 1.61%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.61%, coincidències 2)

- connect (usada 0.81%, coincidències 1)

- connecteu (usada 0.81%, coincidències 1)

- connecta't (usada 0.81%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.81%, coincidències 1)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 81.82%, coincidències 9)

- connecta-hi automàticament (usada 18.18%, coincidències 2)

connect to connecta a

- connecta a (usada 50.00%, coincidències 5)

- connecta't a (usada 40.00%, coincidències 4)

- connecta amb (usada 10.00%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 47.83%, coincidències 11)

- connecta't al servidor (usada 21.74%, coincidències 5)

- connecta a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connectar al servidor (usada 4.35%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 92.21%, coincidències 71)

- s'ha connectat (usada 2.60%, coincidències 2)

- connectada (usada 2.60%, coincidències 2)

- connexió correcta (usada 1.30%, coincidències 1)

- conectat (usada 1.30%, coincidències 1)

connected! connectat!

- connectat! (usada 86.67%, coincidències 13)

- connectat (usada 13.33%, coincidències 2)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 75.00%, coincidències 81)

- connectant (usada 21.30%, coincidències 23)

- s''està connectant (usada 0.93%, coincidències 1)

- connectat (usada 0.93%, coincidències 1)

- a connectar (usada 0.93%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.93%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.33%, coincidències 59)

- contacte (usada 1.67%, coincidències 1)

connection closed connexió tancada

- connexió tancada (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'ha tancat la connexió (usada 45.45%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 87.50%, coincidències 14)

- error de la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 47.62%, coincidències 20)

- la connexió ha fallat (usada 42.86%, coincidències 18)

- no s'ha pogut connectar (usada 4.76%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.38%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.38%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 60.00%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 40.00%, coincidències 4)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 9)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'ha refusat la connexió (usada 30.77%, coincidències 4)

- s’ha refusat la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- connexió refusada (usada 7.69%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 45.00%, coincidències 9)

- ajusts de la connexió (usada 25.00%, coincidències 5)

- paràmetres de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- arranjaments de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajustaments de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- arranjament de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

connection timed out temps de connexió excedit

- temps de connexió excedit (usada 15.38%, coincidències 2)

- la connexió ha expirat (usada 15.38%, coincidències 2)

- la connexió ha excedit el temps (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 7.69%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió esgotat. (usada 7.69%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 7.69%, coincidències 1)

- connexió perduda. (usada 7.69%, coincidències 1)

connection timed out. s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha superat el temps d'espera. (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió esgotat. (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat. (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera. (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps. (usada 14.29%, coincidències 1)

connection timeout temps de connexió esgotat

- temps de connexió esgotat (usada 14.29%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió finalitzat (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 14.29%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 83.87%, coincidències 26)

- contactes (usada 9.68%, coincidències 3)

- connections (usada 3.23%, coincidències 1)

- conexions (usada 3.23%, coincidències 1)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 100.00%, coincidències 6)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 19)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 29)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 14)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 85.71%, coincidències 6)

- velocitat de bits constant (usada 14.29%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 7)

constraint restricció

- restricció (usada 83.33%, coincidències 10)

- constricció (usada 8.33%, coincidències 1)

- constraint (usada 8.33%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 92.86%, coincidències 13)

- constraints (usada 7.14%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 88.89%, coincidències 8)

- en construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

consumer key consumer key

- consumer key (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau de consum (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau (usada 16.67%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 16.67%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.51%, coincidències 66)

- contacteu (usada 1.49%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 57.14%, coincidències 8)

- informació del contacte (usada 35.71%, coincidències 5)

- contact info (usada 7.14%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 92.31%, coincidències 12)

- informació del contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 66.67%, coincidències 6)

- nom de contacte (usada 22.22%, coincidències 2)

- nom (usada 11.11%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 35.00%, coincidències 7)

- contacteu amb nosaltres (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacte (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacta'ns (usada 20.00%, coincidències 4)

- contacta amb nosaltres (usada 5.00%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 70)

container contenidor

- contenidor (usada 97.96%, coincidències 48)

- recipient (usada 2.04%, coincidències 1)

container name nom del contenidor

- nom del contenidor (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de contenidor (usada 9.09%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 76.19%, coincidències 16)

- contenidor (usada 23.81%, coincidències 5)

contains conté

- conté (usada 95.83%, coincidències 46)

- contingut (usada 4.17%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 96.77%, coincidències 90)

- continguts (usada 3.23%, coincidències 3)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 90.48%, coincidències 19)

- tipus de continguts (usada 4.76%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 4.76%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 54.26%, coincidències 51)

- continguts (usada 42.55%, coincidències 40)

- contents (usada 2.13%, coincidències 2)

- índex (usada 1.06%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.59%, coincidències 35)

- contexte (usada 2.70%, coincidències 1)

- contextual (usada 2.70%, coincidències 1)

context help ajuda contextual

- ajuda contextual (usada 100.00%, coincidències 8)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 93.33%, coincidències 14)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 6.67%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 8)

contexts contexts

- contexts (usada 66.67%, coincidències 4)

- contextos (usada 33.33%, coincidències 2)

continent continent

- continent (usada 87.50%, coincidències 7)

- continent més austral de la terra (usada 12.50%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 94.58%, coincidències 192)

- continuar (usada 4.43%, coincidències 9)

- continue (usada 0.99%, coincidències 2)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 42.86%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 14.29%, coincidències 1)

- continua tanmateix (usada 14.29%, coincidències 1)

- continua de tota manera (usada 14.29%, coincidències 1)

- continua de totes maneres (usada 14.29%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continue reading continua llegint

- continua llegint (usada 87.50%, coincidències 7)

- continueu la lectura (usada 12.50%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 90.91%, coincidències 20)

- contínua (usada 4.55%, coincidències 1)

- continuous (usada 4.55%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 84.62%, coincidències 11)

- vora (usada 15.38%, coincidències 2)

contract contracte

- contracte (usada 71.43%, coincidències 5)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- contreu (usada 14.29%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 57)

contribute contribuir

- contribuir (usada 25.00%, coincidències 3)

- contribueix (usada 16.67%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 16.67%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 8.33%, coincidències 1)

- contribuïu (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·labora (usada 8.33%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 84.62%, coincidències 11)

- donacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 7.69%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 57.14%, coincidències 12)

- contribuïdor (usada 33.33%, coincidències 7)

- participant (usada 4.76%, coincidències 1)

- contribuent (usada 4.76%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 63.64%, coincidències 21)

- contribuïdors (usada 30.30%, coincidències 10)

- col·laboració (usada 3.03%, coincidències 1)

- contribuents (usada 3.03%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.45%, coincidències 42)

- tecla de control esquerre (usada 2.27%, coincidències 1)

- la tecla control (usada 2.27%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control center centre de control

- centre de control (usada 100.00%, coincidències 7)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 60.00%, coincidències 9)

- panell de control (usada 26.67%, coincidències 4)

- centre de control (usada 6.67%, coincidències 1)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 6)

controller controlador

- controlador (usada 91.67%, coincidències 11)

- controladora (usada 8.33%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 24)

conversation conversa

- conversa (usada 88.24%, coincidències 15)

- conversació (usada 5.88%, coincidències 1)

- conversation (usada 5.88%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 84.62%, coincidències 11)

- conversations (usada 7.69%, coincidències 1)

- conversacions (usada 7.69%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 88.24%, coincidències 15)

- extra point (usada 5.88%, coincidències 1)

- conversion (usada 5.88%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 83.33%, coincidències 30)

- convertir (usada 5.56%, coincidències 2)

- conversió (usada 5.56%, coincidències 2)

- convert (usada 5.56%, coincidències 2)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.57%, coincidències 11)

- conversió a (usada 7.14%, coincidències 1)

- converteix en (usada 7.14%, coincidències 1)

- convertir a (usada 7.14%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 100.00%, coincidències 8)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 16)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 8)

cookies galetes

- galetes (usada 95.83%, coincidències 23)

- cookies (usada 4.17%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 4)

- cocció (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinat (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 25.00%, coincidències 2)

- fantàstic (usada 12.50%, coincidències 1)

- genial (usada 12.50%, coincidències 1)

- guapo (usada 12.50%, coincidències 1)

- original (usada 12.50%, coincidències 1)

- ben parit (usada 12.50%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

coordinate coordenada

- coordenada (usada 90.00%, coincidències 9)

- coordenades (usada 10.00%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 95.65%, coincidències 22)

- coordina (usada 4.35%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 68.75%, coincidències 11)

- copiat(s) (usada 12.50%, coincidències 2)

- s'ha copiat (usada 6.25%, coincidències 1)

- copiada (usada 6.25%, coincidències 1)

- s’ha copiat (usada 6.25%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 50.00%, coincidències 4)

copies còpies

- còpies (usada 90.91%, coincidències 20)

- copies (usada 9.09%, coincidències 2)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 13)

copy copia

- copia (usada 92.68%, coincidències 266)

- còpia (usada 3.83%, coincidències 11)

- copiar (usada 1.74%, coincidències 5)

- copy (usada 0.70%, coincidències 2)

- duplica (usada 0.35%, coincidències 1)

- còpiar (usada 0.35%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.35%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 11)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 77.78%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 22.22%, coincidències 2)

copy color copia color

- copia color (usada 77.78%, coincidències 7)

- copia el color (usada 22.22%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 55.56%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 27.78%, coincidències 5)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.56%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.56%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.56%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 91.67%, coincidències 11)

- copia un fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

copy from copia de

- copia de (usada 42.86%, coincidències 3)

- copia des de (usada 42.86%, coincidències 3)

- copiar des de (usada 14.29%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 90.91%, coincidències 10)

- copia-ho aquí (usada 9.09%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 21)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 89.47%, coincidències 17)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l’enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.52%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.76%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 58.33%, coincidències 7)

- copia l'enllaç (usada 33.33%, coincidències 4)

- copia la localització de l'enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 7)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 83.33%, coincidències 5)

- camí de còpia (usada 16.67%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 9)

copy text copia el text

- copia el text (usada 88.89%, coincidències 8)

- copia text (usada 11.11%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 90.48%, coincidències 19)

- còpia a (usada 9.52%, coincidències 2)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 85.71%, coincidències 48)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.14%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 1.79%, coincidències 1)

- copia al porta-papers (usada 1.79%, coincidències 1)

- com copiar al porta-retalls (usada 1.79%, coincidències 1)

- copia (usada 1.79%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 80.00%, coincidències 12)

- copiar url (usada 6.67%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 6.67%, coincidències 1)

- copia url (usada 6.67%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 61.54%, coincidències 8)

- copiant (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'està copiant el paquet (usada 7.69%, coincidències 1)

- còpia (usada 7.69%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 7.69%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 70.59%, coincidències 12)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 11.76%, coincidències 2)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 56.60%, coincidències 30)

- drets d'autor (usada 37.74%, coincidències 20)

- dret de reproducció (usada 3.77%, coincidències 2)

- llicència (usada 1.89%, coincidències 1)

copyright status estat del copyright

- estat del copyright (usada 55.56%, coincidències 5)

- estat dels drets d'autor (usada 22.22%, coincidències 2)

- situació dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

- estat de copyright (usada 11.11%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 72.73%, coincidències 8)

- core (usada 18.18%, coincidències 2)

- ànima (usada 9.09%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 100.00%, coincidències 9)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 80.00%, coincidències 8)

- radi de les cantonades (usada 20.00%, coincidències 2)

corners cantonades

- cantonades (usada 80.00%, coincidències 8)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 9)

correct correcte

- correcte (usada 69.57%, coincidències 16)

- corregeix (usada 21.74%, coincidències 5)

- correccions (usada 4.35%, coincidències 1)

- correctes (usada 4.35%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 10)

cos cos

- cos (usada 94.12%, coincidències 16)

- cosinus (usada 5.88%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 14)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 30)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 24)

count compta

- compta (usada 43.68%, coincidències 38)

- recompte (usada 12.64%, coincidències 11)

- compte (usada 10.34%, coincidències 9)

- comptador (usada 8.05%, coincidències 7)

- nombre (usada 6.90%, coincidències 6)

- comptatge (usada 4.60%, coincidències 4)

- count (usada 3.45%, coincidències 3)

- comptar (usada 3.45%, coincidències 3)

- total (usada 2.30%, coincidències 2)

- quantitat (usada 2.30%, coincidències 2)

- comte (usada 1.15%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 1.15%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 83.33%, coincidències 5)

- temporitzador (usada 16.67%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 87.50%, coincidències 7)

- contador (usada 12.50%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 28.57%, coincidències 2)

- en sentit anti-horari (usada 14.29%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 14.29%, coincidències 1)

- antihorari (usada 14.29%, coincidències 1)

- cap a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

- antihorària (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 94.44%, coincidències 17)

- estats (usada 5.56%, coincidències 1)

country país

- país (usada 92.66%, coincidències 101)

- estat (usada 3.67%, coincidències 4)

- country (usada 2.75%, coincidències 3)

- pais (usada 0.92%, coincidències 1)

country code codi de país

- codi de país (usada 58.33%, coincidències 7)

- codi del país (usada 16.67%, coincidències 2)

- codi internacional (usada 8.33%, coincidències 1)

- codi pais (usada 8.33%, coincidències 1)

- codi del pais (usada 8.33%, coincidències 1)

county comtat

- comtat (usada 41.67%, coincidències 5)

- comarca (usada 41.67%, coincidències 5)

- comptat (usada 8.33%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 8.33%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 92.31%, coincidències 24)

- ordre (usada 3.85%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.85%, coincidències 1)

course grade qualificació del curs

- qualificació del curs (usada 76.47%, coincidències 13)

- avaluació del curs (usada 17.65%, coincidències 3)

- qualificació calculada (usada 5.88%, coincidències 1)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 7)

cover coberta

- coberta (usada 40.00%, coincidències 8)

- portada (usada 30.00%, coincidències 6)

- caràtula (usada 15.00%, coincidències 3)

- cobertura (usada 10.00%, coincidències 2)

- recobriment (topologia) (usada 5.00%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 66.67%, coincidències 4)

- coberta oberta (usada 16.67%, coincidències 1)

- la tapa es troba oberta (usada 16.67%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 90.91%, coincidències 10)

- abast (usada 9.09%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 96.00%, coincidències 24)

- processador (usada 4.00%, coincidències 1)

cpu speed velocitat de la cpu

- velocitat de la cpu (usada 87.10%, coincidències 27)

- velocitat del processador (usada 12.90%, coincidències 4)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 87.50%, coincidències 7)

- data cpu (usada 12.50%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 84.62%, coincidències 11)

- ús de cpu (usada 7.69%, coincidències 1)

- utilització de la ucp (usada 7.69%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 94.44%, coincidències 153)

- crear (usada 4.32%, coincidències 7)

- creació (usada 0.62%, coincidències 1)

- create (usada 0.62%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 77.78%, coincidències 14)

- crea el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- crear compte (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 5.56%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 5.56%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- crear un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- creació d'un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 57.14%, coincidències 4)

- crea marcador (usada 14.29%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 14.29%, coincidències 1)

- crea una adreça d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea directori (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

create file crea el fitxer

- crea el fitxer (usada 83.33%, coincidències 10)

- crea un fitxer (usada 16.67%, coincidències 2)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 68.18%, coincidències 15)

- crea carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 13.64%, coincidències 3)

create group crea el grup

- crea el grup (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea un grup (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea grup (usada 25.00%, coincidències 2)

- creació del grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 12.50%, coincidències 1)

create image crea una imatge

- crea una imatge (usada 80.00%, coincidències 8)

- crea la imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

create launcher crea un llançador

- crea un llançador (usada 85.71%, coincidències 6)

- crea llançador (usada 14.29%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 66.67%, coincidències 10)

- crea enllaç (usada 20.00%, coincidències 3)

- crea l'enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

- crea'n un enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 87.50%, coincidències 14)

- crea la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea llista (usada 6.25%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 41.94%, coincidències 13)

- crea (usada 25.81%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 9.68%, coincidències 3)

- crea’n una nova (usada 3.23%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 3.23%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 3.23%, coincidències 1)

- crear nou (usada 3.23%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 3.23%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 3.23%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 3.23%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 63.64%, coincidències 7)

- crea un nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 9.09%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 57.14%, coincidències 4)

- crea un contacte nou (usada 42.86%, coincidències 3)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 100.00%, coincidències 7)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un nou fitxer (usada 33.33%, coincidències 2)

- crer un fitxer nou (usada 16.67%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- crear nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- crear un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un nou grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 7.69%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea una llista de reproducció (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea una llista de reproducció nova (usada 9.09%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 80.56%, coincidències 29)

- perfil de maquinari (usada 11.11%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 8.33%, coincidències 3)

create project crear projecte

- crear projecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea projecte (usada 25.00%, coincidències 2)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea un informe (usada 36.36%, coincidències 4)

- crear un informe (usada 9.09%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 61.54%, coincidències 8)

- crea taula (usada 23.08%, coincidències 3)

- creació de la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear taula (usada 7.69%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 54.55%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea etiquetes (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea l'usuari

- crea l'usuari (usada 32.14%, coincidències 9)

- crear usuari (usada 28.57%, coincidències 8)

- crea un usuari (usada 21.43%, coincidències 6)

- crea usuari (usada 17.86%, coincidències 5)

created creat

- creat (usada 73.33%, coincidències 88)

- creada (usada 18.33%, coincidències 22)

- creació (usada 3.33%, coincidències 4)

- pujat (usada 1.67%, coincidències 2)

- data de creació (usada 0.83%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 0.83%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.83%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 0.83%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 62.50%, coincidències 5)

- creada el (usada 12.50%, coincidències 1)

- es va crear el (usada 12.50%, coincidències 1)

- creat a (usada 12.50%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 84.21%, coincidències 32)

- creada per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat per (usada 5.26%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.26%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

created on creat el

- creat el (usada 56.25%, coincidències 9)

- data de creació (usada 18.75%, coincidències 3)

- creat (usada 12.50%, coincidències 2)

- creat a (usada 6.25%, coincidències 1)

- creat en (usada 6.25%, coincidències 1)

creating s'està creant

- s'està creant (usada 57.14%, coincidències 4)

- creant (usada 28.57%, coincidències 2)

- creació (usada 14.29%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 10)

creation date data de creació

- data de creació (usada 93.75%, coincidències 30)

- data creació (usada 3.12%, coincidències 1)

- cata de creació (usada 3.12%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 65.00%, coincidències 26)

- autor (usada 27.50%, coincidències 11)

- eina de creació (usada 2.50%, coincidències 1)

- creador/a (usada 2.50%, coincidències 1)

- creat per (usada 2.50%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 25)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 77.78%, coincidències 14)

- haver (usada 11.11%, coincidències 2)

- crèdits (usada 5.56%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 5.56%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 93.75%, coincidències 15)

- targeta (usada 6.25%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 97.14%, coincidències 34)

- abonaments (usada 2.86%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 64.29%, coincidències 18)

- criteri (usada 35.71%, coincidències 10)

criterion criteri

- criteri (usada 100.00%, coincidències 6)

critical crític

- crític (usada 95.65%, coincidències 22)

- crítica (usada 4.35%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 22)

croatian croat

- croat (usada 89.47%, coincidències 34)

- croata (usada 10.53%, coincidències 4)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 50.00%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 25.00%, coincidències 2)

- kuna (usada 25.00%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 7)

cron cron

- cron (usada 100.00%, coincidències 7)

crop escapça

- escapça (usada 52.08%, coincidències 25)

- retalla (usada 20.83%, coincidències 10)

- escapçament (usada 8.33%, coincidències 4)

- retallar (usada 4.17%, coincidències 2)

- conreu (usada 4.17%, coincidències 2)

- escapçar (usada 4.17%, coincidències 2)

- cropa foto (usada 2.08%, coincidències 1)

- cultiu (usada 2.08%, coincidències 1)

- tallar (usada 2.08%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 50.00%, coincidències 6)

- retalla la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 85.00%, coincidències 17)

- creuament (usada 5.00%, coincidències 1)

- creuen (usada 5.00%, coincidències 1)

- cross (usada 5.00%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 50.00%, coincidències 4)

- punt de mira (usada 25.00%, coincidències 2)

- mirilles (usada 12.50%, coincidències 1)

- punts de mira (usada 12.50%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 71.43%, coincidències 5)

- corona (moneda) (usada 14.29%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 14.29%, coincidències 1)

cry plor

- plor (usada 66.67%, coincidències 4)

- plora (usada 16.67%, coincidències 1)

- plorar (usada 16.67%, coincidències 1)

cs cs

- cs (usada 66.67%, coincidències 4)

- ec (usada 16.67%, coincidències 1)

- mp (usada 16.67%, coincidències 1)

css css

- css (usada 91.67%, coincidències 11)

- cascading style sheets (usada 8.33%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 17)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 6)

- arxiu csv (usada 25.00%, coincidències 2)

csv files fitxers csv

- fitxers csv (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxers en csv (usada 12.50%, coincidències 1)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 92.31%, coincidències 24)

- control (usada 7.69%, coincidències 2)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+0 ctrl+o

- ctrl+o (usada 62.50%, coincidències 5)

- ctrl+0 (usada 37.50%, coincidències 3)

ctrl+1 ctrl+1

- ctrl+1 (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 75.00%, coincidències 9)

- ctrl+p (usada 25.00%, coincidències 3)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 6)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 19)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 85.71%, coincidències 12)

- ctrl+l (usada 14.29%, coincidències 2)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 22)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+z ctrl+z

- ctrl+z (usada 100.00%, coincidències 8)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 22)

cube cub

- cub (usada 90.00%, coincidències 9)

- cube (usada 10.00%, coincidències 1)

cubic cúbic

- cúbic (usada 83.33%, coincidències 10)

- cúbica (usada 16.67%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 84.21%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.79%, coincidències 3)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 87.50%, coincidències 7)

- escriptura cuneïforme (usada 12.50%, coincidències 1)

cup tassa

- tassa (usada 42.86%, coincidències 3)

- copa (usada 28.57%, coincidències 2)

- cup (usada 14.29%, coincidències 1)

- forat (usada 14.29%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 6)

currencies monedes

- monedes (usada 63.64%, coincidències 7)

- divises (usada 36.36%, coincidències 4)

currency moneda

- moneda (usada 79.49%, coincidències 31)

- divisa (usada 15.38%, coincidències 6)

- acció/divisa (usada 2.56%, coincidències 1)

- divises (usada 2.56%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 50.00%, coincidències 3)

- símbol de la moneda (usada 33.33%, coincidències 2)

- símbol monetari (usada 16.67%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols de monedes (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols monetaris (usada 12.50%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 87.30%, coincidències 55)

- corrent (usada 4.76%, coincidències 3)

- actualment (usada 1.59%, coincidències 1)

- vigent (usada 1.59%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.59%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.59%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.59%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 83.33%, coincidències 5)

- la data actual (usada 16.67%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 50.00%, coincidències 5)

- emplaçament actual (usada 50.00%, coincidències 5)

current month mes actual

- mes actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 17)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 95.83%, coincidències 23)

- contrassenya actual (usada 4.17%, coincidències 1)

current playlist llista de reproducció actual

- llista de reproducció actual (usada 100.00%, coincidències 6)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current settings paràmetres actuals

- paràmetres actuals (usada 50.00%, coincidències 3)

- ajusts actuals (usada 33.33%, coincidències 2)

- configuració actual (usada 16.67%, coincidències 1)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.24%, coincidències 15)

- estatus actual (usada 11.76%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 83.33%, coincidències 5)

- plantilla actual (usada 16.67%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 66.67%, coincidències 6)

- temps actual (usada 22.22%, coincidències 2)

- instant actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 13)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 18)

current year any actual

- any actual (usada 100.00%, coincidències 8)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 28)

cursor blink parpelleig del cursor

- parpelleig del cursor (usada 66.67%, coincidències 4)

- cursor intermitent (usada 16.67%, coincidències 1)

- intermitència del cursor (usada 16.67%, coincidències 1)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor shape forma del cursor

- forma del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 85.71%, coincidències 6)

- mida de cursor (usada 14.29%, coincidències 1)

cursor theme tema de cursor

- tema de cursor (usada 55.56%, coincidències 5)

- tema del cursor (usada 44.44%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 26)

curved corbat

- corbat (usada 62.50%, coincidències 5)

- curvades (usada 12.50%, coincidències 1)

- corb (usada 12.50%, coincidències 1)

- corba (usada 12.50%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 84.62%, coincidències 11)

- corbes de color (usada 15.38%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 61.28%, coincidències 144)

- personalitza (usada 15.32%, coincidències 36)

- personalitzada (usada 13.19%, coincidències 31)

- a mida (usada 8.09%, coincidències 19)

- dret consuetudinari (usada 0.43%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.43%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.43%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.43%, coincidències 1)

- personalitzar (usada 0.43%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 86.67%, coincidències 13)

- personalitzar el color (usada 6.67%, coincidències 1)

- color a mida (usada 6.67%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 92.31%, coincidències 12)

- colors a mida (usada 7.69%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 10)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 87.50%, coincidències 7)

- camps a mida (usada 12.50%, coincidències 1)

custom font tipus de lletra personalitzada

- tipus de lletra personalitzada (usada 40.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzat (usada 40.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 88.89%, coincidències 16)

- format a mida (usada 11.11%, coincidències 2)

custom message missatge personalitzat

- missatge personalitzat (usada 87.50%, coincidències 7)

- un missatge personalitzat (usada 12.50%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions a mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 14.29%, coincidències 1)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 92.86%, coincidències 13)

- a mida (usada 7.14%, coincidències 1)

custom styles estils personalitzats

- estils personalitzats (usada 90.91%, coincidències 10)

- estils a mida (usada 9.09%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 77.78%, coincidències 7)

- adreça personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

- url personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 12)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 7)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 23)

customize personalitza

- personalitza (usada 92.98%, coincidències 53)

- personalitzar (usada 3.51%, coincidències 2)

- personalització (usada 1.75%, coincidències 1)

- a mida (usada 1.75%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 9)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 85.71%, coincidències 6)

- personalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

cut retalla

- retalla (usada 90.91%, coincidències 140)

- talla (usada 4.55%, coincidències 7)

- tallar (usada 1.95%, coincidències 3)

- retallament (usada 1.30%, coincidències 2)

- tall (usada 0.65%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.65%, coincidències 1)

cut selection retalla la selecció

- retalla la selecció (usada 50.00%, coincidències 3)

- talla la selecció (usada 50.00%, coincidències 3)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 38)

cycle cicle

- cicle (usada 63.64%, coincidències 7)

- roda (usada 27.27%, coincidències 3)

- cycle (usada 9.09%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 70.59%, coincidències 12)

- ampolla (usada 23.53%, coincidències 4)

- cilindre (motor) (usada 5.88%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 20)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 96.15%, coincidències 25)

- ciríl·lica (usada 3.85%, coincidències 1)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 62.50%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 66.67%, coincidències 4)

- ciril·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 16.67%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 83.33%, coincidències 5)

- ciril·lic/ucranià (usada 16.67%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 42)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 100.00%, coincidències 8)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 18)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 71.43%, coincidències 5)

- costa de vori (usada 28.57%, coincidències 2)

daemon dimoni

- dimoni (usada 100.00%, coincidències 8)

daily diàriament

- diàriament (usada 55.26%, coincidències 21)

- diari (usada 18.42%, coincidències 7)

- cada dia (usada 10.53%, coincidències 4)

- diària (usada 7.89%, coincidències 3)

- diariàriament (usada 2.63%, coincidències 1)

- a diari (usada 2.63%, coincidències 1)

- diariament (usada 2.63%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 85.71%, coincidències 6)

- damascus (usada 14.29%, coincidències 1)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 50.00%, coincidències 4)

- amortiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- ablaniment (usada 12.50%, coincidències 1)

- devallada (usada 12.50%, coincidències 1)

dance dansa

- dansa (usada 37.50%, coincidències 3)

- dance (usada 37.50%, coincidències 3)

- ball (usada 25.00%, coincidències 2)

danger perill

- perill (usada 88.89%, coincidències 8)

- danger (usada 11.11%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 40)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 87.50%, coincidències 7)

- corona feroesa (usada 12.50%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 96.43%, coincidències 27)

- negres (usada 3.57%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 10)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- dark theme (usada 25.00%, coincidències 2)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 42.86%, coincidències 6)

- fosc (usada 35.71%, coincidències 5)

- efosqueix (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- enfosquit (usada 7.14%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 75.00%, coincidències 6)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 2)

dasd dasd

- dasd (usada 100.00%, coincidències 13)

dash guió

- guió (usada 35.00%, coincidències 7)

- traç (usada 30.00%, coincidències 6)

- dash (usada 10.00%, coincidències 2)

- tauler (usada 5.00%, coincidències 1)

- novetats (usada 5.00%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 5.00%, coincidències 1)

- raig (usada 5.00%, coincidències 1)

- guions (usada 5.00%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 41.86%, coincidències 18)

- tauler de control (usada 20.93%, coincidències 9)

- escriptori digital (usada 9.30%, coincidències 4)

- panell (usada 4.65%, coincidències 2)

- dashboard (usada 4.65%, coincidències 2)

- tauler d'eines (usada 2.33%, coincidències 1)

- escriptori (usada 2.33%, coincidències 1)

- panell de control (usada 2.33%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.33%, coincidències 1)

- quadre de comandament (usada 2.33%, coincidències 1)

- consola (usada 2.33%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.33%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.33%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 40.00%, coincidències 4)

- guionets (usada 30.00%, coincidències 3)

- punts (usada 10.00%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 10.00%, coincidències 1)

- guions (usada 10.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.38%, coincidències 124)

- data (usada 3.08%, coincidències 4)

- dada (usada 1.54%, coincidències 2)

data bits bits de dades

- bits de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- introducció de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 66.67%, coincidències 4)

- grandària de les dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- mida de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 68.18%, coincidències 15)

- font de les dades (usada 18.18%, coincidències 4)

- origen de les dades (usada 13.64%, coincidències 3)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 95.00%, coincidències 19)

- fonts de les dades (usada 5.00%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 72.73%, coincidències 16)

- tipus de dada (usada 27.27%, coincidències 6)

database base de dades

- base de dades (usada 89.11%, coincidències 90)

- bases de dades (usada 9.90%, coincidències 10)

- database (usada 0.99%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- conexió a la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió a una base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 35.29%, coincidències 6)

- error de base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 5.88%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 5.88%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 17)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database host amfitrió de la base de dades

- amfitrió de la base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- ordinador central de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- host de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- hostajament de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- servidor de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 92.86%, coincidències 26)

- base de dades (usada 3.57%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.57%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- clau de pas de la base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

database server servidor de base de dades

- servidor de base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- servidor de la base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- servidor de bases de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 84.62%, coincidències 11)

- tipus de la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- databases (usada 9.09%, coincidències 1)

dataset conjunt de dades

- conjunt de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- arxiu de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

- conjuntdades (usada 12.50%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.10%, coincidències 330)

- dia (número) (usada 0.30%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.30%, coincidències 1)

- date (usada 0.30%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 89.66%, coincidències 26)

- dia i hora (usada 6.90%, coincidències 2)

- data hora (usada 3.45%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 35.71%, coincidències 5)

- afegida el dia (usada 28.57%, coincidències 4)

- data d'alta (usada 14.29%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 7.14%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 7.14%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 95.83%, coincidències 46)

- l'hora i la data (usada 4.17%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 90.48%, coincidències 19)

- data creada (usada 4.76%, coincidències 1)

- data creació (usada 4.76%, coincidències 1)

date field camp de data

- camp de data (usada 80.00%, coincidències 12)

- camp data (usada 6.67%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 6.67%, coincidències 1)

- data (usada 6.67%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 50.00%, coincidències 20)

- format de la data (usada 47.50%, coincidències 19)

- format data (usada 2.50%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 19)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 23)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range rang de dates

- rang de dates (usada 50.00%, coincidències 6)

- interval de dates (usada 41.67%, coincidències 5)

- rang de data (usada 8.33%, coincidències 1)

date selection data de selecció

- data de selecció (usada 77.78%, coincidències 7)

- selecció de data (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecció de data \n (usada 11.11%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de la captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- data de captura (usada 14.29%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 14.29%, coincidències 1)

- data presa (usada 14.29%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 80.95%, coincidències 17)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.76%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 66.67%, coincidències 8)

- datahora (usada 16.67%, coincidències 2)

- data/hora (usada 8.33%, coincidències 1)

- datetime (usada 8.33%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 97.06%, coincidències 66)

- dies (usada 1.47%, coincidències 1)

- day (usada 1.47%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 88.89%, coincidències 8)

- dia de la setmana (número) (usada 11.11%, coincidències 1)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 55.56%, coincidències 10)

- dia(es) (usada 16.67%, coincidències 3)

- dies (usada 16.67%, coincidències 3)

- dia (dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

- dia(dies) (usada 5.56%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 42.86%, coincidències 3)

- llum del dia (usada 28.57%, coincidències 2)

- llum natural (usada 14.29%, coincidències 1)

- llum diürna (usada 14.29%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 97.44%, coincidències 76)

- dia (usada 1.28%, coincidències 1)

- days (usada 1.28%, coincidències 1)

db db

- db (usada 72.73%, coincidències 8)

- reb (usada 9.09%, coincidències 1)

- bd (usada 9.09%, coincidències 1)

- base de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

de de

- de (usada 66.67%, coincidències 4)

- de (concepte) (usada 16.67%, coincidències 1)

- de.. (usada 16.67%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 76.67%, coincidències 23)

- desactivar (usada 13.33%, coincidències 4)

- inactiva (usada 6.67%, coincidències 2)

- desactivada (usada 3.33%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 85.71%, coincidències 12)

- inhabilitat (usada 7.14%, coincidències 1)

- desactivada (usada 7.14%, coincidències 1)

deactivating s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 87.50%, coincidències 7)

- es desactiva (usada 12.50%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 77.78%, coincidències 7)

- deure (usada 22.22%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 58.44%, coincidències 45)

- depura (usada 36.36%, coincidències 28)

- depurar (usada 3.90%, coincidències 3)

- depurador (usada 1.30%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 15)

debugging depuració

- depuració (usada 86.96%, coincidències 20)

- depurant (usada 8.70%, coincidències 2)

- depuració de programes (usada 4.35%, coincidències 1)

debugging output sortida de depuració

- sortida de depuració (usada 90.91%, coincidències 10)

- traces de depuració (usada 9.09%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 44.44%, coincidències 20)

- des (usada 26.67%, coincidències 12)

- dec (usada 24.44%, coincidències 11)

- dec (programa de televisió) (usada 2.22%, coincidències 1)

- de des. (usada 2.22%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 93.62%, coincidències 44)

- de desembre (usada 6.38%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 97.06%, coincidències 33)

- nombre decimal (usada 2.94%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 52.17%, coincidències 12)

- xifres decimals (usada 43.48%, coincidències 10)

- llocs decimals (usada 4.35%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 70.00%, coincidències 7)

- separador de decimals (usada 20.00%, coincidències 2)

- coma (usada 10.00%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 8)

decline rebutja

- rebutja (usada 41.94%, coincidències 13)

- declina (usada 38.71%, coincidències 12)

- refusar (usada 3.23%, coincidències 1)

- declivi (usada 3.23%, coincidències 1)

- denegar (usada 3.23%, coincidències 1)

- refusa (usada 3.23%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 3.23%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 3.23%, coincidències 1)

declined declinada

- declinada (usada 30.00%, coincidències 3)

- declinat (usada 30.00%, coincidències 3)

- rebutjat (usada 20.00%, coincidències 2)

- denegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- declinats (usada 10.00%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 7)

decrease disminueix

- disminueix (usada 41.18%, coincidències 7)

- redueix (usada 41.18%, coincidències 7)

- reducció (usada 5.88%, coincidències 1)

- menys (usada 5.88%, coincidències 1)

- disminució (usada 5.88%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 5)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la font (usada 10.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 53.33%, coincidències 16)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- decrementa la identació (usada 3.33%, coincidències 1)

- redueix el sagant (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

decrease volume disminueix el volum

- disminueix el volum (usada 40.00%, coincidències 4)

- baixa el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- abaixa el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desxifra

- desxifra (usada 53.85%, coincidències 7)

- desencripta (usada 30.77%, coincidències 4)

- desencriptar (usada 7.69%, coincidències 1)

- descripció (usada 7.69%, coincidències 1)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 70.00%, coincidències 7)

- dedicació (usada 30.00%, coincidències 3)

default per defecte

- per defecte (usada 65.54%, coincidències 253)

- predeterminat (usada 17.10%, coincidències 66)

- omissió (usada 6.22%, coincidències 24)

- per omissió (usada 5.70%, coincidències 22)

- predeterminada (usada 2.07%, coincidències 8)

- valor per defecte (usada 1.30%, coincidències 5)

- defecte (usada 0.78%, coincidències 3)

- predefinit (usada 0.52%, coincidències 2)

- default (usada 0.52%, coincidències 2)

- morositat (usada 0.26%, coincidències 1)

default applications aplicacions per omissió

- aplicacions per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per defecte (usada 33.33%, coincidències 3)

- aplicacions predeterminades (usada 22.22%, coincidències 2)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- colors predeterminats (usada 14.29%, coincidències 1)

- color predeterminats (usada 14.29%, coincidències 1)

- colors per omissió (usada 14.29%, coincidències 1)

default currency moneda per defecte

- moneda per defecte (usada 83.33%, coincidències 5)

- moneda predeterminada (usada 16.67%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- codificació per omissió (usada 42.86%, coincidències 3)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 38.46%, coincidències 5)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.69%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 44.44%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- mida de la lletra predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida predeterminada de la lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- mida del tipus de lletra per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 33.33%, coincidències 2)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 42.31%, coincidències 11)

- idioma per omissió (usada 19.23%, coincidències 5)

- llengua per defecte (usada 19.23%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 11.54%, coincidències 3)

- llengua predeterminada (usada 7.69%, coincidències 2)

default mode mode per defecte

- mode per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- mode per omissió (usada 28.57%, coincidències 2)

- bàsic (usada 14.29%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- impressora predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- impressora implícita (usada 11.11%, coincidències 1)

- impresora per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

default profile perfil per defecte

- perfil per defecte (usada 50.00%, coincidències 3)

- perfil predeterminat (usada 33.33%, coincidències 2)

- perfil per omissió (usada 16.67%, coincidències 1)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 50.00%, coincidències 8)

- ruta per defecte (usada 37.50%, coincidències 6)

- ruta predeterminada (usada 12.50%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 70.59%, coincidències 12)

- configuració per defecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- configuració predeterminada (usada 5.88%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 5.88%, coincidències 1)

- arranjament per omissió (usada 5.88%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 77.78%, coincidències 7)

- estil predeterminat (usada 22.22%, coincidències 2)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- tema per omissió (usada 36.36%, coincidències 4)

- tema per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 75.00%, coincidències 12)

- títol predeterminat (usada 12.50%, coincidències 2)

- títol per omissió (usada 12.50%, coincidències 2)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 72.34%, coincidències 34)

- valor predeterminat (usada 19.15%, coincidències 9)

- valor per omissió (usada 6.38%, coincidències 3)

- 'vàlua per defecte' (usada 2.13%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 45.45%, coincidències 5)

- valors predeterminats (usada 36.36%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

default view visualització per defecte

- visualització per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- vista per omissió (usada 33.33%, coincidències 2)

- vista per defecte (usada 16.67%, coincidències 1)

- vista predeterminada (usada 16.67%, coincidències 1)

default width amplada per defecte

- amplada per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- amplada per omissió (usada 28.57%, coincidències 2)

- amplària per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 62.50%, coincidències 5)

- escala per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- zoom per omissió (usada 12.50%, coincidències 1)

- zoom per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 66.67%, coincidències 6)

- nivell de zoom per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 41.38%, coincidències 12)

- predeterminats (usada 20.69%, coincidències 6)

- valors predeterminats (usada 17.24%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 6.90%, coincidències 2)

- configuració predeterminada (usada 3.45%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.45%, coincidències 1)

- per omissió (usada 3.45%, coincidències 1)

- defaults (usada 3.45%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 13)

definition definició

- definició (usada 97.22%, coincidències 35)

- definició (usada 2.78%, coincidències 1)

deg graus

- graus (usada 57.14%, coincidències 4)

- deg (usada 28.57%, coincidències 2)

- gra (usada 14.29%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 52.63%, coincidències 10)

- graus (usada 21.05%, coincidències 4)

- títol acadèmic (usada 5.26%, coincidències 1)

- percentatge (usada 5.26%, coincidències 1)

- degré (usada 5.26%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol (usada 5.26%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.67%, coincidències 42)

- degrees (usada 2.33%, coincidències 1)

degrees of freedom graus de llibertat

- graus de llibertat (usada 100.00%, coincidències 10)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 88.89%, coincidències 8)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 57.14%, coincidències 16)

- esborra (usada 10.71%, coincidències 3)

- del (usada 7.14%, coincidències 2)

- sup (usada 7.14%, coincidències 2)

- ce (usada 3.57%, coincidències 1)

- treu (usada 3.57%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.57%, coincidències 1)

- esb (usada 3.57%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 6)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 54)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 70.70%, coincidències 473)

- elimina (usada 15.99%, coincidències 107)

- esborra (usada 6.73%, coincidències 45)

- eliminar (usada 2.84%, coincidències 19)

- esborrar (usada 2.09%, coincidències 14)

- supressió (usada 0.45%, coincidències 3)

- suprimir (usada 0.45%, coincidències 3)

- supr (usada 0.30%, coincidències 2)

- esborra el fitxer (usada 0.15%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.15%, coincidències 1)

- delete (usada 0.15%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 50.00%, coincidències 8)

- elimina el compte (usada 25.00%, coincidències 4)

- suprimeix compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminació de compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 60.71%, coincidències 34)

- elimina-ho tot (usada 26.79%, coincidències 15)

- esborra-ho tot (usada 5.36%, coincidències 3)

- suprimeix-les totes (usada 3.57%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 1.79%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.79%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix el marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborra categoria (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborrar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 75.00%, coincidències 15)

- elimina la columna (usada 10.00%, coincidències 2)

- suprimeix una columna (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 5.00%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 61.11%, coincidències 11)

- elimina el comentari (usada 27.78%, coincidències 5)

- eliminar comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborrar comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirmació d'esborrat (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 92.86%, coincidències 13)

- elimina la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 42.86%, coincidències 6)

- elimina el contacte (usada 35.71%, coincidències 5)

- suprimeix aquest contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborrar contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina contacte (usada 7.14%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 50.00%, coincidències 5)

- esborrar entrada (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 10.00%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 10.00%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina entrada (usada 10.00%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix l'esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborra l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborrar esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina l'esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 72.73%, coincidències 8)

- suprimir un camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 9.09%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 44.44%, coincidències 8)

- elimina el fitxer (usada 38.89%, coincidències 7)

- esborra fitxer (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina l'arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 5.56%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 76.47%, coincidències 13)

- suprimeix fitxers (usada 17.65%, coincidències 3)

- esborrar fitxers (usada 5.88%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 56.52%, coincidències 13)

- suprimeix el grup (usada 34.78%, coincidències 8)

- suprimeix un grup (usada 8.70%, coincidències 2)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- esborra la imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix una imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 40.00%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 33.33%, coincidències 5)

- suprimeix element (usada 13.33%, coincidències 2)

- esborrar element (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem (usada 6.67%, coincidències 1)

delete items suprimeix els elements

- suprimeix els elements (usada 30.00%, coincidències 3)

- elimina els elements (usada 30.00%, coincidències 3)

- esborra els ítems (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 10.00%, coincidències 1)

delete key elimina la clau

- elimina la clau (usada 76.92%, coincidències 10)

- tecla de supressió (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix la tecla (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix la clau (usada 7.69%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 81.25%, coincidències 13)

- elimina la capa (usada 12.50%, coincidències 2)

- supressió la capa (usada 6.25%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina la línia (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborra la línia (usada 16.67%, coincidències 1)

delete list esborra la llista

- esborra la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

- suprimeix la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- delete list (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina llista (usada 14.29%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina el missatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- delete message (usada 10.00%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 10.00%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina missatges (usada 25.00%, coincidències 2)

- eliminar missatges (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina els missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 54.55%, coincidències 6)

- suprimeix un node (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 9.09%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 58.33%, coincidències 7)

- supressió de la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra l'anotació (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 8.33%, coincidències 1)

delete now suprimeix ara

- suprimeix ara (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina-ho ara (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina ara (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix-ho ara (usada 14.29%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 60.00%, coincidències 12)

- esborra la pàgina (usada 10.00%, coincidències 2)

- supressió de pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

- eliminar pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 42.86%, coincidències 3)

- supressió de pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina pàgines (usada 14.29%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 41.67%, coincidències 5)

- esborra permanentment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina definitivament (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina permanentment (usada 8.33%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborra el perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina el perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 66.67%, coincidències 8)

- elimina projecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 90.00%, coincidències 9)

- supressió de registre (usada 10.00%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 63.16%, coincidències 12)

- suprimeix una fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- elimina la fila (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 5.26%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina files (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 38.71%, coincidències 12)

- suprimeix els seleccionats (usada 16.13%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 9.68%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 6.45%, coincidències 2)

- esborra la seleccionada (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborrar seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra seleccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.23%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected items suprimeix els elements seleccionats

- suprimeix els elements seleccionats (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina els elements seleccionats (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra els elements seleccionats (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix els objectes seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- esborra la selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 46.15%, coincidències 6)

- suprimeix taula (usada 30.77%, coincidències 4)

- elimina la taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 7.69%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimeix l'etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

- esborra etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 85.71%, coincidències 6)

- esborra la tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 38.10%, coincidències 8)

- suprimeix l'usuari (usada 14.29%, coincidències 3)

- suprimeix usuari (usada 14.29%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 9.52%, coincidències 2)

- elimina persona usuària (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborra persona usuària (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminia persona usuària (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 4.76%, coincidències 1)

deleted eliminat

- eliminat (usada 49.40%, coincidències 41)

- suprimit (usada 33.73%, coincidències 28)

- suprimida (usada 7.23%, coincidències 6)

- esborrat (usada 4.82%, coincidències 4)

- esborrats (usada 1.20%, coincidències 1)

- línia absent (usada 1.20%, coincidències 1)

- eliminats (usada 1.20%, coincidències 1)

- s'ha suprimit (usada 1.20%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 47.37%, coincidències 9)

- s'està eliminant (usada 26.32%, coincidències 5)

- esborrant (usada 21.05%, coincidències 4)

- eliminant (usada 5.26%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 66.67%, coincidències 10)

- suprimint els fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 6.67%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'estan eliminant els missatges (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimint els missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 77.78%, coincidències 7)

- separador (usada 11.11%, coincidències 1)

- delimiter (usada 11.11%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 62.50%, coincidències 5)

- alliberat (usada 12.50%, coincidències 1)

- emès (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat (usada 12.50%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 88.89%, coincidències 8)

- al lliurament (usada 11.11%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 80.00%, coincidències 16)

- diferència (usada 5.00%, coincidències 1)

- en delta (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 5.00%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 50.00%, coincidències 4)

- demostració (usada 37.50%, coincidències 3)

- maqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 77.78%, coincidències 7)

- denegad (usada 11.11%, coincidències 1)

- denegada (usada 11.11%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 24)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 8)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 14)

deny denega

- denega (usada 78.12%, coincidències 25)

- denegar (usada 18.75%, coincidències 6)

- rebutja (usada 3.12%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 34)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 94.12%, coincidències 16)

- requeriments específics (usada 5.88%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 87.50%, coincidències 7)

- relació de dependència (usada 12.50%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 63.64%, coincidències 7)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- jaciment (usada 9.09%, coincidències 1)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 97.06%, coincidències 33)

- fons (usada 2.94%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

descending descendent

- descendent (usada 86.08%, coincidències 68)

- descens (usada 10.13%, coincidències 8)

- ordre descendent (usada 2.53%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.27%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.68%, coincidències 627)

- description (usada 0.16%, coincidències 1)

- metadescripció (usada 0.16%, coincidències 1)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 6)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 81.82%, coincidències 9)

- estadística descriptiva (usada 18.18%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 70.59%, coincidències 12)

- no en seleccionis cap (usada 5.88%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 5.88%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

- desmarca (usada 5.88%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 5.88%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 75.00%, coincidències 33)

- no seleccionis res (usada 6.82%, coincidències 3)

- desmarca-ho tot (usada 4.55%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 4.55%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 4.55%, coincidències 2)

- anul. sel. tot (usada 2.27%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 2.27%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 84.62%, coincidències 11)

- dissenya (usada 15.38%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 9)

desktop escriptori

- escriptori (usada 97.56%, coincidències 80)

- ordinador de taula (usada 1.22%, coincidències 1)

- dispositiu d'escriptori (usada 1.22%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 4)

- icones a l'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

- icones d'escriptori (usada 16.67%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

desktop sharing compartició de l'escriptori

- compartició de l'escriptori (usada 50.00%, coincidències 5)

- compartir l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- compartició d'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- ús compartit de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

desktop theme tema d'escriptori

- tema d'escriptori (usada 100.00%, coincidències 7)

dest destí

- destí (usada 40.00%, coincidències 4)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

- destinació (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 74.47%, coincidències 35)

- destí (usada 23.40%, coincidències 11)

- destinació (usada 2.13%, coincidències 1)

destination file fitxer de destinació

- fitxer de destinació (usada 100.00%, coincidències 6)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 92.31%, coincidències 12)

- carpeta de destí (usada 7.69%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 38.46%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 15.38%, coincidències 2)

- treu (usada 15.38%, coincidències 2)

- elimina l'associació (usada 7.69%, coincidències 1)

- remoure (usada 7.69%, coincidències 1)

- desacobla (usada 7.69%, coincidències 1)

- detach (usada 7.69%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 12)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 33.33%, coincidències 2)

- vista de detall (usada 16.67%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostra-les en detall (usada 16.67%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 16.67%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.56%, coincidències 206)

- propietats (usada 0.96%, coincidències 2)

- mostra els detalls (usada 0.48%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 100.00%, coincidències 7)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 66.67%, coincidències 4)

- detectant (usada 33.33%, coincidències 2)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 13)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 90.62%, coincidències 29)

- revelador (usada 6.25%, coincidències 2)

- autor (usada 3.12%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 38.89%, coincidències 7)

- eines de desenvolupador (usada 33.33%, coincidències 6)

- eines de desenvolupament (usada 16.67%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.56%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.56%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 88.24%, coincidències 15)

- desenvolupadors/es (usada 5.88%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 5.88%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 29)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 7)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 128)

device configuration configuració del dispositiu

- configuració del dispositiu (usada 92.86%, coincidències 13)

- configuració dels dispositius (usada 7.14%, coincidències 1)

device id identificador del dispositiu

- identificador del dispositiu (usada 38.89%, coincidències 7)

- id del dispositiu (usada 33.33%, coincidències 6)

- id. del dispositiu (usada 11.11%, coincidències 2)

- identificador de dispositiu (usada 11.11%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 5.56%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 76.92%, coincidències 10)

- informació dels dispositius (usada 23.08%, coincidències 3)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestor de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- model de dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 91.67%, coincidències 22)

- nom del sispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- nom de dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

device not found no s'ha trobat el dispositiu

- no s'ha trobat el dispositiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- no s'ha trobat cap dispositiu (usada 33.33%, coincidències 2)

- dispositiu no trobat (usada 16.67%, coincidències 1)

device selection selecció dels dispositius

- selecció dels dispositius (usada 33.33%, coincidències 5)

- la selecció dels dispositius (usada 33.33%, coincidències 5)

- selecció de dispositiu (usada 20.00%, coincidències 3)

- selecció del dispositiu (usada 13.33%, coincidències 2)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 30)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 50)

dew point punt de rosada

- punt de rosada (usada 83.33%, coincidències 5)

- rosada (usada 16.67%, coincidències 1)

df df

- df (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 90.00%, coincidències 9)

- diagnòstic (usada 10.00%, coincidències 1)

diagonal diagonal

- diagonal (usada 100.00%, coincidències 6)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 10)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- marca (usada 11.11%, coincidències 1)

- dial (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

dialing s'està marcant

- s'està marcant (usada 33.33%, coincidències 2)

- marcant (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'està marcant el número (usada 16.67%, coincidències 1)

- marcatge (usada 16.67%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.75%, coincidències 79)

- quadre de diàleg (usada 1.25%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 10)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 12)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 21)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 10)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 34)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 28.57%, coincidències 2)

- sabíeu que? (usada 28.57%, coincidències 2)

- ho savíeu? (usada 14.29%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 14.29%, coincidències 1)

diff diferències

- diferències (usada 36.36%, coincidències 12)

- diff (usada 24.24%, coincidències 8)

- diferència (usada 21.21%, coincidències 7)

- dif (usada 6.06%, coincidències 2)

- compara (usada 6.06%, coincidències 2)

- dife (usada 3.03%, coincidències 1)

- dif. (usada 3.03%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 92.00%, coincidències 46)

- resta (usada 4.00%, coincidències 2)

- diferencia (usada 2.00%, coincidències 1)

- difference (usada 2.00%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 6)

different diferent

- diferent (usada 85.71%, coincidències 6)

- diferents (usada 14.29%, coincidències 1)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 6)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 17)

digest resum

- resum (usada 42.86%, coincidències 3)

- resumeix (usada 28.57%, coincidències 2)

- agrupats (usada 14.29%, coincidències 1)

- digest (usada 14.29%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 87.50%, coincidències 7)

- sistema digital (usada 12.50%, coincidències 1)

digital clock rellotge digital

- rellotge digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digital object identifier identificador d'objecte digital

- identificador d'objecte digital (usada 83.33%, coincidències 5)

- doi (usada 16.67%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 91.67%, coincidències 11)

- signatura electrònica (usada 8.33%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 15)

dim fosc

- fosc (usada 16.67%, coincidències 1)

- enfosqueix (usada 16.67%, coincidències 1)

- atenuar (usada 16.67%, coincidències 1)

- atenua (usada 16.67%, coincidències 1)

- totxo (usada 16.67%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 16.67%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 62.50%, coincidències 10)

- cota (usada 25.00%, coincidències 4)

- acotació (usada 12.50%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 82.86%, coincidències 29)

- mides (usada 11.43%, coincidències 4)

- cotes (usada 5.71%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 42.86%, coincidències 3)

- caràcters decoratius (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 28.57%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 70.59%, coincidències 12)

- directori (usada 23.53%, coincidències 4)

- direcció (usada 5.88%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 100.00%, coincidències 9)

direct debit càrrec en compte

- càrrec en compte (usada 37.50%, coincidències 3)

- domiciliació (usada 25.00%, coincidències 2)

- càrrec per domiciliació (usada 12.50%, coincidències 1)

- càrrec domiciliat (usada 12.50%, coincidències 1)

- domiciliació bancària (usada 12.50%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 98.48%, coincidències 65)

- adreça (usada 1.52%, coincidències 1)

directions indicacions

- indicacions (usada 37.50%, coincidències 3)

- direccions (usada 37.50%, coincidències 3)

- instruccions (usada 25.00%, coincidències 2)

director director

- director (usada 100.00%, coincidències 8)

directories directoris

- directoris (usada 96.00%, coincidències 24)

- carpetes (usada 4.00%, coincidències 1)

directory directori

- directori (usada 97.20%, coincidències 104)

- catàleg (usada 0.93%, coincidències 1)

- carpeta (usada 0.93%, coincidències 1)

- directory (usada 0.93%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom de directori per a aquesta cateogoría (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de directori (usada 10.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 60.87%, coincidències 56)

- desactiva (usada 22.83%, coincidències 21)

- deshabilita (usada 4.35%, coincidències 4)

- deshabilitar (usada 4.35%, coincidències 4)

- desactivar (usada 2.17%, coincidències 2)

- disable (usada 2.17%, coincidències 2)

- inactiva (usada 1.09%, coincidències 1)

- desactiva-les (usada 1.09%, coincidències 1)

- inhabilitar (usada 1.09%, coincidències 1)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 28.57%, coincidències 2)

- desactiva-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- desactiva tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- inhabilita-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- inhabilita'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 41.70%, coincidències 103)

- desactivat (usada 38.87%, coincidències 96)

- desactivada (usada 5.26%, coincidències 13)

- deshabilitat (usada 4.45%, coincidències 11)

- descativat (usada 4.05%, coincidències 10)

- inhabilitada (usada 2.83%, coincidències 7)

- desactivades (usada 0.81%, coincidències 2)

- disabled (usada 0.81%, coincidències 2)

- deshabilitada (usada 0.40%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.40%, coincidències 1)

- desactivats (usada 0.40%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 82.61%, coincidències 19)

- desc (usada 8.70%, coincidències 2)

- disc galàctic (usada 4.35%, coincidències 1)

- desc. (usada 4.35%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 50.00%, coincidències 7)

- número de disc (usada 35.71%, coincidències 5)

- nombre de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- nombre del disc (usada 7.14%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 86.54%, coincidències 45)

- descarta'l (usada 1.92%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.92%, coincidències 1)

- descartar (usada 1.92%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 1.92%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.92%, coincidències 1)

- rebutgi (usada 1.92%, coincidències 1)

- discard (usada 1.92%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 86.67%, coincidències 26)

- descarta'n els canvis (usada 6.67%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 3.33%, coincidències 1)

- descartar els canvis (usada 3.33%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer avís legal

- avís legal (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 15.38%, coincidències 2)

- renúncia (usada 15.38%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 15.38%, coincidències 2)

- avís general (usada 7.69%, coincidències 1)

- avís (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec (usada 7.69%, coincidències 1)

- advertiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 92.00%, coincidències 46)

- desconnectat (usada 4.00%, coincidències 2)

- desconnexió (usada 2.00%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 2.00%, coincidències 1)

disconnect from server desconnecta del servidor

- desconnecta del servidor (usada 71.43%, coincidències 5)

- desconnectat del servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- desconnecta't del servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 92.59%, coincidències 50)

- desconnectada (usada 5.56%, coincidències 3)

- desconectat (usada 1.85%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 94.74%, coincidències 36)

- desconnectant (usada 5.26%, coincidències 2)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 24)

discover discover

- discover (usada 50.00%, coincidències 7)

- descobreix (usada 35.71%, coincidències 5)

- descobridor (usada 7.14%, coincidències 1)

- descubrir (usada 7.14%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 12)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 52.94%, coincidències 9)

- debat (usada 23.53%, coincidències 4)

- debats (usada 11.76%, coincidències 2)

- comentaris (usada 5.88%, coincidències 1)

- fòrums (usada 5.88%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 95.24%, coincidències 40)

- cercle (usada 2.38%, coincidències 1)

- disquet (usada 2.38%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 46.15%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 30.77%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 23.08%, coincidències 3)

disk usage ús del disc

- ús del disc (usada 85.71%, coincidències 6)

- utilització del disc (usada 14.29%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 92.31%, coincidències 12)

- discos (usada 7.69%, coincidències 1)

dismiss descarta

- descarta (usada 36.36%, coincidències 16)

- ignora (usada 36.36%, coincidències 16)

- descarta-ho (usada 9.09%, coincidències 4)

- rebutja (usada 4.55%, coincidències 2)

- tanca (usada 2.27%, coincidències 1)

- accepta (usada 2.27%, coincidències 1)

- omet (usada 2.27%, coincidències 1)

- apagar (usada 2.27%, coincidències 1)

- entesos (usada 2.27%, coincidències 1)

- refusa (usada 2.27%, coincidències 1)

dismiss all atura totes les alarmes

- atura totes les alarmes (usada 16.67%, coincidències 1)

- omet-les totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- descarta-ho tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- descarta'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 80.00%, coincidències 8)

- desplacement (usada 10.00%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 10.00%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 29.69%, coincidències 38)

- visualització (usada 28.91%, coincidències 37)

- mostra (usada 25.78%, coincidències 33)

- mostrar (usada 4.69%, coincidències 6)

- visualitza (usada 3.91%, coincidències 5)

- monitor (usada 1.56%, coincidències 2)

- visible (usada 1.56%, coincidències 2)

- nom a mostrar (usada 0.78%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.78%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.78%, coincidències 1)

- visor (usada 0.78%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.78%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 75.00%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra com (usada 12.50%, coincidències 1)

display device dispositiu de visualització

- dispositiu de visualització (usada 42.86%, coincidències 3)

- dispositiu de pantalla (usada 28.57%, coincidències 2)

- visualitzador (usada 14.29%, coincidències 1)

- pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostrar format (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

- format de la presentació (usada 14.29%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 60.00%, coincidències 6)

- mode visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 48.72%, coincidències 19)

- mostra el nom (usada 12.82%, coincidències 5)

- nom de visualització (usada 7.69%, coincidències 3)

- nom que es mostrarà (usada 7.69%, coincidències 3)

- visualitza el nom (usada 5.13%, coincidències 2)

- nom visible (usada 5.13%, coincidències 2)

- nom (usada 2.56%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 2.56%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 2.56%, coincidències 1)

- nom de la presentació (usada 2.56%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 2.56%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 60.00%, coincidències 15)

- mostra les opcions (usada 20.00%, coincidències 5)

- opcions d'aparença (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 4.00%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 4.00%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 28.00%, coincidències 7)

- paràmetres de la pantalla (usada 12.00%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 12.00%, coincidències 3)

- mostra la configuració (usada 8.00%, coincidències 2)

- ajusts de la visualització (usada 8.00%, coincidències 2)

- configuració de pantalla (usada 8.00%, coincidències 2)

- ajusts de la pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 4.00%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 4.00%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 4.00%, coincidències 1)

- mostrar paràmetres (usada 4.00%, coincidències 1)

- paràmetres per a la visualització (usada 4.00%, coincidències 1)

display size mostra la mida

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- mida de la pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

display time mostra l'hora

- mostra l'hora (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra el temps (usada 33.33%, coincidències 2)

- temps de visualització (usada 16.67%, coincidències 1)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra el tipus (usada 33.33%, coincidències 2)

- tipus de pantalla (usada 16.67%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 75.00%, coincidències 6)

- monitors (usada 12.50%, coincidències 1)

- presentacions (usada 12.50%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 57.14%, coincidències 8)

- dissolució (usada 21.43%, coincidències 3)

- esvaeix (usada 7.14%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 7.14%, coincidències 1)

- fosa (usada 7.14%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 67)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 63.64%, coincidències 7)

- distorsió (usada 27.27%, coincidències 3)

- distorsionat (usada 9.09%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 7)

distribute distribueix

- distribueix (usada 71.43%, coincidències 5)

- distribuir (usada 28.57%, coincidències 2)

distribution distribució

- distribució (usada 96.15%, coincidències 25)

- destinataris (usada 3.85%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 9)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 19)

dither trama

- trama (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 20.00%, coincidències 2)

- dissemina (usada 10.00%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 10.00%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 75.00%, coincidències 12)

- divisió (usada 12.50%, coincidències 2)

- divisions (usada 6.25%, coincidències 1)

- divide (divisió) (usada 6.25%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 86.96%, coincidències 20)

- divisió (desambiguació) (usada 4.35%, coincidències 1)

- títol (usada 4.35%, coincidències 1)

- dividir (usada 4.35%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 75.00%, coincidències 6)

- divisió entre zero (usada 25.00%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.83%, coincidències 23)

- gibuti (usada 4.17%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 39)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 66.67%, coincidències 4)

- nom de dns (usada 33.33%, coincidències 2)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 6)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 75.00%, coincidències 6)

- servidors de dns (usada 25.00%, coincidències 2)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 90.00%, coincidències 9)

- no ho permetis (usada 10.00%, coincidències 1)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 60.00%, coincidències 6)

- no destorbar (usada 30.00%, coincidències 3)

- no molestar (usada 10.00%, coincidències 1)

do not send no enviïs

- no enviïs (usada 37.50%, coincidències 3)

- no ho enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no l'enviïs (usada 25.00%, coincidències 2)

- no els enviïs (usada 12.50%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 50.00%, coincidències 3)

- no mostrar (usada 16.67%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 16.67%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 16.67%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 92.59%, coincidències 25)

- no fer res (usada 7.41%, coincidències 2)

dock acoblador

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 8)

- acobla (usada 30.00%, coincidències 6)

- dàrsena (usada 5.00%, coincidències 1)

- no obstant això (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblament (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblar (usada 5.00%, coincidències 1)

- moll (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblable (usada 5.00%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 60.00%, coincidències 6)

- documentació (usada 20.00%, coincidències 2)

- fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- google docs (usada 10.00%, coincidències 1)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 74)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 15)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 39)

documentation documentació

- documentació (usada 95.08%, coincidències 58)

- dokumentace (usada 1.64%, coincidències 1)

- documentació (en anglès) (usada 1.64%, coincidències 1)

- donacions (usada 1.64%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 51)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- esquivament (usada 12.50%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 20)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 11)

dollar dòlar

- dòlar (usada 50.00%, coincidències 3)

- moneda (usada 16.67%, coincidències 1)

- dolar (usada 16.67%, coincidències 1)

- dollar (usada 16.67%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 57.14%, coincidències 4)

- dolphin (usada 42.86%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.72%, coincidències 77)

- domain (usada 1.28%, coincidències 1)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 50.00%, coincidències 10)

- nom de domini (usada 45.00%, coincidències 9)

- domini d'internet (usada 5.00%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 93.33%, coincidències 14)

- domains (usada 6.67%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 19)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 23)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 40.00%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 20.00%, coincidències 2)

- no preguntar-ho més (usada 10.00%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar-ho (usada 10.00%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 10.00%, coincidències 1)

- no ho tornis a preguntar. (usada 10.00%, coincidències 1)

don't save no desis

- no desis (usada 27.27%, coincidències 3)

- no el desis (usada 27.27%, coincidències 3)

- no ho desis (usada 27.27%, coincidències 3)

- no deseu (usada 9.09%, coincidències 1)

- no desar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 21.62%, coincidències 8)

- donatius (usada 21.62%, coincidències 8)

- fer un donatiu (usada 10.81%, coincidències 4)

- dóna (usada 8.11%, coincidències 3)

- donar (usada 8.11%, coincidències 3)

- donacions (usada 8.11%, coincidències 3)

- feu un donatiu (usada 5.41%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 5.41%, coincidències 2)

- dona (usada 2.70%, coincidències 1)

- donatiu (usada 2.70%, coincidències 1)

- doneu (usada 2.70%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 2.70%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 83.33%, coincidències 5)

- donatius (usada 16.67%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 97.78%, coincidències 176)

- acabat (usada 1.11%, coincidències 2)

- realitzades (usada 0.56%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.56%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 71.43%, coincidències 10)

- fet (usada 21.43%, coincidències 3)

- fet. (usada 7.14%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 23)

don’t save no ho desis

- no ho desis (usada 50.00%, coincidències 4)

- no desis (usada 37.50%, coincidències 3)

- no la desis (usada 12.50%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 94.12%, coincidències 16)

- dot (usada 5.88%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 12)

dotted puntejat

- puntejat (usada 62.50%, coincidències 5)

- línia de punts (usada 37.50%, coincidències 3)

double doble

- doble (usada 92.86%, coincidències 39)

- quadrada (usada 2.38%, coincidències 1)

- doblet (usada 2.38%, coincidències 1)

- double (usada 2.38%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 13)

double-click doble clic

- doble clic (usada 62.50%, coincidències 5)

- fer doble clic (usada 25.00%, coincidències 2)

- doble-clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

douglas douglas

- douglas (usada 100.00%, coincidències 11)

down avall

- avall (usada 63.77%, coincidències 88)

- davall (usada 26.09%, coincidències 36)

- baixa (usada 2.17%, coincidències 3)

- baixada (usada 2.17%, coincidències 3)

- abaixa (usada 1.45%, coincidències 2)

- cap avall (usada 1.45%, coincidències 2)

- baix (usada 0.72%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.72%, coincidències 1)

- a baix (usada 0.72%, coincidències 1)

- ajupir-se (usada 0.72%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 82.35%, coincidències 14)

- fletxa cap avall (usada 11.76%, coincidències 2)

- avall (usada 5.88%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 36.36%, coincidències 4)

- desactualitza (usada 27.27%, coincidències 3)

- degrada (usada 18.18%, coincidències 2)

- canviar a una versió anterior (usada 9.09%, coincidències 1)

- desactualització (usada 9.09%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 41.67%, coincidències 65)

- descarrega (usada 16.03%, coincidències 25)

- baixada (usada 16.03%, coincidències 25)

- descarregar (usada 7.69%, coincidències 12)

- baixar (usada 7.05%, coincidències 11)

- descàrrega (usada 5.13%, coincidències 8)

- baixades (usada 3.21%, coincidències 5)

- descarregat (usada 0.64%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.64%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 0.64%, coincidències 1)

- baixant (usada 0.64%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.64%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 42.86%, coincidències 3)

- error en la baixada (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en baixar (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de descàrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 38.89%, coincidències 7)

- la baixada ha fallat (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixada fallida (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.56%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 5.56%, coincidències 1)

- la descàrrega ha fallat (usada 5.56%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.56%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 5.56%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- descarrega el fitxer (usada 28.57%, coincidències 2)

- descarregar l'arxiu (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixa un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 57.14%, coincidències 4)

- carpeta de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixar carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 81.82%, coincidències 9)

- gestor de descàrregues (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixades (usada 9.09%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 43.75%, coincidències 7)

- baixar ara (usada 18.75%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 12.50%, coincidències 2)

- baixa'ls ara (usada 6.25%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 6.25%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 6.25%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 6.25%, coincidències 1)

download size mida de la baixada

- mida de la baixada (usada 71.43%, coincidències 5)

- mida de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

download speed velocitat de baixada

- velocitat de baixada (usada 71.43%, coincidències 5)

- velocitat de descàrrega (usada 28.57%, coincidències 2)

downloaded baixat

- baixat (usada 67.86%, coincidències 19)

- descarregat (usada 17.86%, coincidències 5)

- baixats (usada 7.14%, coincidències 2)

- baixada (usada 3.57%, coincidències 1)

- número de descàrregues (usada 3.57%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 56.25%, coincidències 36)

- baixada (usada 14.06%, coincidències 9)

- descarregant (usada 9.38%, coincidències 6)

- s'està descarregant (usada 7.81%, coincidències 5)

- baixant (usada 6.25%, coincidències 4)

- baixades (usada 3.12%, coincidències 2)

- decarregant (usada 1.56%, coincidències 1)

- està baixant (usada 1.56%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 40.00%, coincidències 4)

- s'estan descarregant les dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- baixant dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- s''estan baixant dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'estan baixant les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 50.00%, coincidències 12)

- baixada dels paquets (usada 20.83%, coincidències 5)

- s'estan descarregant els paquets (usada 12.50%, coincidències 3)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 2)

- s'estan baixant les paquets (usada 4.17%, coincidències 1)

- descarregant paquets (usada 4.17%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 79.71%, coincidències 55)

- descàrregues (usada 20.29%, coincidències 14)

dpi ppp

- ppp (usada 95.35%, coincidències 41)

- dpi (usada 4.65%, coincidències 2)

dr. dr.

- dr. (usada 90.91%, coincidències 10)

- db. (usada 9.09%, coincidències 1)

draft esborrany

- esborrany (usada 93.18%, coincidències 41)

- calat (usada 2.27%, coincidències 1)

- esborranys (usada 2.27%, coincidències 1)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.27%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 14)

drag arrossega

- arrossega (usada 60.00%, coincidències 6)

- resistència aerodinàmica (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrossegueu (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 10.00%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 10.00%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 80.00%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar (usada 20.00%, coincidències 2)

dragon drac

- drac (usada 100.00%, coincidències 7)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 60.61%, coincidències 20)

- empat (usada 12.12%, coincidències 4)

- dibuixar (usada 6.06%, coincidències 2)

- traça (usada 6.06%, coincidències 2)

- dibuix (usada 6.06%, coincidències 2)

- taules (usada 3.03%, coincidències 1)

- traç (usada 3.03%, coincidències 1)

- roba (usada 3.03%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 100.00%, coincidències 31)

drinking water aigua potable

- aigua potable (usada 83.33%, coincidències 5)

- aigua per beure (usada 16.67%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 80.95%, coincidències 17)

- controlador (usada 4.76%, coincidències 1)

- disc (usada 4.76%, coincidències 1)

- unitat de disc (usada 4.76%, coincidències 1)

- càrrega (usada 4.76%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 84.38%, coincidències 27)

- conductor (usada 9.38%, coincidències 3)

- conductora (usada 3.12%, coincidències 1)

- programa de control (usada 3.12%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 7)

drives unitats

- unitats (usada 100.00%, coincidències 9)

drizzle plugim

- plugim (usada 70.00%, coincidències 7)

- plugims (usada 30.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 20.00%, coincidències 3)

- drop (usada 13.33%, coincidències 2)

- gota (usada 13.33%, coincidències 2)

- eliminar (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina (usada 6.67%, coincidències 1)

- perdre (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 6.67%, coincidències 1)

- derivació (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 6.67%, coincidències 1)

- col·loca (usada 6.67%, coincidències 1)

drop caps caplletres

- caplletres (usada 33.33%, coincidències 3)

- majúscules inicials (usada 33.33%, coincidències 3)

- inicials destacades (usada 33.33%, coincidències 3)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra paral·lela (usada 15.38%, coincidències 2)

- descarta l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 7.69%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 71.43%, coincidències 10)

- espai compartit (usada 28.57%, coincidències 4)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 50.00%, coincidències 3)

- desplega (usada 16.67%, coincidències 1)

- desplegament (usada 16.67%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 16.67%, coincidències 1)

dual dual

- dual (usada 83.33%, coincidències 5)

- nombre dual (usada 16.67%, coincidències 1)

due venciment

- venciment (usada 60.00%, coincidències 15)

- límit (usada 12.00%, coincidències 3)

- termini (usada 8.00%, coincidències 2)

- data de lliurament (usada 4.00%, coincidències 1)

- lliurament (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 4.00%, coincidències 1)

- pagable (usada 4.00%, coincidències 1)

- motiu (usada 4.00%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 51.22%, coincidències 21)

- data límit (usada 24.39%, coincidències 10)

- data de lliurament (usada 9.76%, coincidències 4)

- data límit de lliurament (usada 4.88%, coincidències 2)

- tornar el (usada 2.44%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.44%, coincidències 1)

- data venciment (usada 2.44%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.44%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 36.36%, coincidències 4)

- prova (usada 18.18%, coincidències 2)

- simulat (usada 9.09%, coincidències 1)

- inútil (usada 9.09%, coincidències 1)

- comodí (usada 9.09%, coincidències 1)

- fals (usada 9.09%, coincidències 1)

- simulació (usada 9.09%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 72.73%, coincidències 8)

- doble cara (usada 9.09%, coincidències 1)

- dues cares (usada 9.09%, coincidències 1)

- doble (usada 9.09%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 77.17%, coincidències 71)

- duplicat (usada 11.96%, coincidències 11)

- duplicar (usada 3.26%, coincidències 3)

- duplicada (usada 2.17%, coincidències 2)

- duplicació (usada 1.09%, coincidències 1)

- duplicate (duplicat) (usada 1.09%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 1.09%, coincidències 1)

- duplica el fitxer (usada 1.09%, coincidències 1)

- duplicate (usada 1.09%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 71.43%, coincidències 5)

- duplica capa (usada 14.29%, coincidències 1)

- capa duplicada (usada 14.29%, coincidències 1)

duration durada

- durada (usada 90.48%, coincidències 95)

- duració (usada 6.67%, coincidències 7)

- duration (usada 2.86%, coincidències 3)

dushanbe duixanbe

- duixanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- dushanbe (usada 28.57%, coincidències 2)

dust pols

- pols (usada 60.00%, coincidències 9)

- polsim (usada 40.00%, coincidències 6)

dutch holandès

- holandès (usada 71.43%, coincidències 25)

- neerlandès (usada 25.71%, coincidències 9)

- alemany (usada 2.86%, coincidències 1)

dv dv

- dv (usada 71.43%, coincidències 5)

- digital video (usada 14.29%, coincidències 1)

- cv (usada 14.29%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 23)

dvd+r dvd+r

- dvd+r (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd+rw dvd+rw

- dvd+rw (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-r dvd-r

- dvd-r (usada 100.00%, coincidències 7)

- dvd enregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dvd-ram dvd-ram

- dvd-ram (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-rom dvd-rom

- dvd-rom (usada 100.00%, coincidències 7)

dvd-rw dvd-rw

- dvd-rw (usada 100.00%, coincidències 7)

- dvd reenregistrable (usada 0.00%, coincidències 0)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 75.00%, coincidències 12)

- dinàmica (usada 18.75%, coincidències 3)

- dynamic (usada 6.25%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 81.25%, coincidències 13)

- dzongka (usada 12.50%, coincidències 2)

- bhutanès (usada 6.25%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 44.44%, coincidències 4)

- lector de llibres digitals (usada 33.33%, coincidències 3)

- lector de llibres electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 64.06%, coincidències 41)

- adreça electrònica (usada 14.06%, coincidències 9)

- correu (usada 6.25%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 6.25%, coincidències 4)

- correu-e (usada 4.69%, coincidències 3)

- e-mail (usada 3.12%, coincidències 2)

- email (usada 1.56%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 76.00%, coincidències 19)

- adreça de correu electrònic (usada 16.00%, coincidències 4)

- adreça de correu-e (usada 4.00%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 4.00%, coincidències 1)

eagle àguila

- àguila (usada 42.86%, coincidències 3)

- eagle (usada 42.86%, coincidències 3)

- àguila (heràldica) (usada 14.29%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 85.71%, coincidències 12)

- terres (usada 7.14%, coincidències 1)

- la terra (usada 7.14%, coincidències 1)

east est

- est (usada 92.59%, coincidències 25)

- ponent (usada 3.70%, coincidències 1)

- regió est (usada 3.70%, coincidències 1)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 10)

easy fàcil

- fàcil (usada 76.19%, coincidències 16)

- senzill (usada 14.29%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.76%, coincidències 1)

- senzilla (usada 4.76%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 93.75%, coincidències 15)

- echo (usada 6.25%, coincidències 1)

eclipse eclipsi

- eclipsi (usada 66.67%, coincidències 4)

- eclipse (usada 33.33%, coincidències 2)

economy economia

- economia (usada 83.33%, coincidències 5)

- econòmic (usada 16.67%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 24)

edge vora

- vora (usada 66.67%, coincidències 16)

- aresta (usada 16.67%, coincidències 4)

- edge (usada 8.33%, coincidències 2)

- adam copeland (usada 4.17%, coincidències 1)

- contorn (usada 4.17%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 69.23%, coincidències 9)

- arestes (usada 15.38%, coincidències 2)

- bordes (usada 7.69%, coincidències 1)

- cantonades (usada 7.69%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 90.86%, coincidències 537)

- modifica (usada 3.21%, coincidències 19)

- editar (usada 1.86%, coincidències 11)

- revisa (usada 1.52%, coincidències 9)

- edició (usada 1.02%, coincidències 6)

- modificació (usada 0.85%, coincidències 5)

- modificar (usada 0.34%, coincidències 2)

- edita'l (usada 0.17%, coincidències 1)

- edit (usada 0.17%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 83.33%, coincidències 10)

- edició compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 8.33%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 58.33%, coincidències 7)

- edita el marcador (usada 16.67%, coincidències 2)

- edició de l'adreça d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 8.33%, coincidències 1)

edit bookmarks edita els marcadors

- edita els marcadors (usada 45.00%, coincidències 9)

- edita les adreces d'interès (usada 45.00%, coincidències 9)

- edita els preferits (usada 5.00%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 5.00%, coincidències 1)

edit categories edita les categories

- edita les categories (usada 57.14%, coincidències 4)

- edició de categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita categories (usada 14.29%, coincidències 1)

- edició de les categories (usada 14.29%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 71.43%, coincidències 5)

- editar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 90.00%, coincidències 27)

- editar comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- edita comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

- edició de comentari (usada 3.33%, coincidències 1)

edit connection edita la connexió

- edita la connexió (usada 92.86%, coincidències 13)

- editar la connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 73.33%, coincidències 11)

- editar contacte (usada 13.33%, coincidències 2)

- edita contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

- edició del contacte (usada 6.67%, coincidències 1)

edit description modifica la descripció

- modifica la descripció (usada 33.33%, coincidències 2)

- edita la descripció (usada 33.33%, coincidències 2)

- descripció (usada 16.67%, coincidències 1)

- edita descripció (usada 16.67%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 45.45%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 27.27%, coincidències 3)

- accepta (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita les dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 9.09%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 75.00%, coincidències 9)

- editar registre (usada 8.33%, coincidències 1)

- editar entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 60.00%, coincidències 6)

- editar esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita la cita (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita esdeveniment (usada 10.00%, coincidències 1)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 7)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 50.00%, coincidències 4)

- editar filtre (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita un filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 63.16%, coincidències 12)

- editar el grup (usada 10.53%, coincidències 2)

- edició del grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- editar grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita un grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- edició d'un grup (usada 5.26%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 58.33%, coincidències 7)

- edita imatge (usada 25.00%, coincidències 3)

- editar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 50.00%, coincidències 7)

- edita element (usada 28.57%, coincidències 4)

- edita l'ítem (usada 14.29%, coincidències 2)

- edita aquest element (usada 7.14%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 9)

- edita enllaç (usada 18.18%, coincidències 2)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 90.91%, coincidències 10)

- editar llista (usada 9.09%, coincidències 1)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 52.63%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 26.32%, coincidències 5)

- editar menú (usada 10.53%, coincidències 2)

- edita menú (usada 5.26%, coincidències 1)

- el menú edita (usada 5.26%, coincidències 1)

edit message edita el missatge

- edita el missatge (usada 100.00%, coincidències 9)

edit metadata edita les metadades

- edita les metadades (usada 66.67%, coincidències 6)

- edita metadades (usada 22.22%, coincidències 2)

- edició de metadades (usada 11.11%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 91.67%, coincidències 11)

- mode edició (usada 8.33%, coincidències 1)

edit name edita el nom

- edita el nom (usada 71.43%, coincidències 5)

- editae el nom (usada 14.29%, coincidències 1)

- editeu el nom (usada 14.29%, coincidències 1)

edit note edita la nota

- edita la nota (usada 57.14%, coincidències 4)

- edició de nota (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita anotació (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita una nota (usada 14.29%, coincidències 1)

edit password edita la contrasenya

- edita la contrasenya (usada 66.67%, coincidències 4)

- editar contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 57.14%, coincidències 16)

- editar perfil (usada 10.71%, coincidències 3)

- edició del perfil (usada 10.71%, coincidències 3)

- edita perfil (usada 10.71%, coincidències 3)

- edita un perfil (usada 7.14%, coincidències 2)

- editar el perfil (usada 3.57%, coincidències 1)

edit project edita el projecte

- edita el projecte (usada 45.45%, coincidències 5)

- editar projecte (usada 45.45%, coincidències 5)

- edita projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 55.56%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 22.22%, coincidències 2)

- edita propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar les propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

edit question edita la pregunta

- edita la pregunta (usada 37.50%, coincidències 3)

- modifica la pregunta (usada 25.00%, coincidències 2)

- edita una pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

- edició de la pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

- modificar la pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 64.29%, coincidències 9)

- edita norma (usada 21.43%, coincidències 3)

- editar regla (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita una regla (usada 7.14%, coincidències 1)

edit server edit el servidor

- edit el servidor (usada 57.14%, coincidències 4)

- edita el servidor (usada 42.86%, coincidències 3)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 46.15%, coincidències 6)

- edita la configuració (usada 30.77%, coincidències 4)

- configuració d'edició (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita les propietats (usada 7.69%, coincidències 1)

edit site edita espai

- edita espai (usada 70.00%, coincidències 7)

- edita el lloc (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita l'espai (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita el lloc web (usada 10.00%, coincidències 1)

edit source edita l'origen

- edita l'origen (usada 71.43%, coincidències 5)

- editar font (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita font (usada 14.29%, coincidències 1)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 66.67%, coincidències 4)

- edita etiqueta (usada 33.33%, coincidències 2)

edit tags edita etiquetes

- edita etiquetes (usada 33.33%, coincidències 3)

- edita les etiquetes (usada 33.33%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 22.22%, coincidències 2)

- edició d'etiquetes (usada 11.11%, coincidències 1)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 91.67%, coincidències 11)

- edició de plantilles (usada 8.33%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 84.62%, coincidències 11)

- editor de text (usada 7.69%, coincidències 1)

- edició de text (usada 7.69%, coincidències 1)

edit text files editeu fitxers de text

- editeu fitxers de text (usada 100.00%, coincidències 11)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 11.11%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari

- edita l'usuari (usada 66.67%, coincidències 6)

- edita usuari (usada 33.33%, coincidències 3)

edit view vista d'edició

- vista d'edició (usada 57.14%, coincidències 4)

- edita la vista (usada 42.86%, coincidències 3)

edit your profile editeu el vostre perfil

- editeu el vostre perfil (usada 33.33%, coincidències 2)

- edita el perfil (usada 33.33%, coincidències 2)

- edita el teu perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

- editar el teu perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 18)

edited editat

- editat (usada 80.00%, coincidències 8)

- editats (usada 20.00%, coincidències 2)

editing edició

- edició (usada 52.63%, coincidències 10)

- s'està editant (usada 21.05%, coincidències 4)

- editant (usada 10.53%, coincidències 2)

- caixa d'edició (usada 5.26%, coincidències 1)

- modificant (usada 5.26%, coincidències 1)

- en edició (usada 5.26%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 16)

editor editor

- editor (usada 96.72%, coincidències 59)

- edició (usada 1.64%, coincidències 1)

- editor extern (usada 1.64%, coincidències 1)

editors editors

- editors (usada 100.00%, coincidències 15)

education educació

- educació (usada 95.56%, coincidències 43)

- ensenyament (usada 4.44%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 88.24%, coincidències 30)

- efectiu (usada 5.88%, coincidències 2)

- efectes (usada 2.94%, coincidències 1)

- effect (usada 2.94%, coincidències 1)

effective efectiu

- efectiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- effective (usada 16.67%, coincidències 1)

effects efectes

- efectes (usada 95.65%, coincidències 44)

- effectes (usada 4.35%, coincidències 2)

efi system partition partició de sistema efi

- partició de sistema efi (usada 83.33%, coincidències 15)

- partició del sistema efi (usada 11.11%, coincidències 2)

- partició efi del sistema (usada 5.56%, coincidències 1)

egg ou

- ou (usada 100.00%, coincidències 6)

egypt egipte

- egipte (usada 100.00%, coincidències 24)

eight vuit

- vuit (usada 100.00%, coincidències 12)

eject expulsa

- expulsa (usada 96.88%, coincidències 31)

- extreu (usada 3.12%, coincidències 1)

ejecting medium s'expulsa el mitjà

- s'expulsa el mitjà (usada 50.00%, coincidències 3)

- s'està expulsant el suport (usada 50.00%, coincidències 3)

el salvador el salvador

- el salvador (usada 95.65%, coincidències 22)

- salvador (usada 4.35%, coincidències 1)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 12)

electronic electrònic

- electrònic (usada 54.55%, coincidències 6)

- electrònica (usada 45.45%, coincidències 5)

- electrònic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

electronics electrònica

- electrònica (usada 100.00%, coincidències 12)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 23)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 14)

elephant elefant

- elefant (usada 100.00%, coincidències 7)

elevation elevació

- elevació (usada 66.67%, coincidències 12)

- desnivell (usada 22.22%, coincidències 4)

- altitud (usada 11.11%, coincidències 2)

elevator ascensor

- ascensor (usada 83.33%, coincidències 5)

- elevador (usada 16.67%, coincidències 1)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 47)

else altrament

- altrament (usada 42.86%, coincidències 3)

- si no (usada 28.57%, coincidències 2)

- sinó (usada 14.29%, coincidències 1)

- else (usada 14.29%, coincidències 1)

em dash guió llarg

- guió llarg (usada 66.67%, coincidències 4)

- guionet ema (usada 16.67%, coincidències 1)

- — (símbol guió llarg) (usada 16.67%, coincidències 1)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 69.51%, coincidències 155)

- adreça electrònica (usada 16.59%, coincidències 37)

- email (usada 3.59%, coincidències 8)

- correu (usada 3.14%, coincidències 7)

- correu-e (usada 2.69%, coincidències 6)

- envia per correu (usada 0.90%, coincidències 2)

- adreça de correu electrònic (usada 0.90%, coincidències 2)

- enllaç (usada 0.90%, coincidències 2)

- envia per correu electrònic (usada 0.45%, coincidències 1)

- escriviu a (usada 0.45%, coincidències 1)

- enviar correu electrònic (usada 0.45%, coincidències 1)

- enviar correu (usada 0.45%, coincidències 1)

email address adreça de correu electrònic

- adreça de correu electrònic (usada 36.79%, coincidències 39)

- adreça electrònica (usada 35.85%, coincidències 38)

- adreça de correu (usada 13.21%, coincidències 14)

- correu electrònic (usada 6.60%, coincidències 7)

- adreça electrònica de correu (usada 1.89%, coincidències 2)

- direcció de correu electrònic (usada 0.94%, coincidències 1)

- adr. correu (usada 0.94%, coincidències 1)

- e-mail (usada 0.94%, coincidències 1)

- adreça correu electrònic (usada 0.94%, coincidències 1)

- mailto (usada 0.94%, coincidències 1)

- adreça de correu-e (usada 0.94%, coincidències 1)

email addresses adreces de correu electrònic

- adreces de correu electrònic (usada 55.56%, coincidències 5)

- adreces electròniques (usada 22.22%, coincidències 2)

- adreces de correu (usada 22.22%, coincidències 2)

email notification notificació per correu electrònic

- notificació per correu electrònic (usada 76.92%, coincidències 10)

- notificació de correu (usada 15.38%, coincidències 2)

- correu electrònic de notificació (usada 7.69%, coincidències 1)

email settings configuració del correu electrònic

- configuració del correu electrònic (usada 30.77%, coincidències 4)

- arranjament del correu electrònic (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres del correu electrònic (usada 15.38%, coincidències 2)

- configuració de correu (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuracions de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- configuració de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- ajusts del correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

emails correus electrònics

- correus electrònics (usada 57.14%, coincidències 4)

- correus (usada 42.86%, coincidències 3)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 66.67%, coincidències 4)

- vergonya (usada 16.67%, coincidències 1)

- desconcertat (usada 16.67%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 60.00%, coincidències 9)

- incrustar (usada 20.00%, coincidències 3)

- incrustra (usada 6.67%, coincidències 1)

- incrustació (usada 6.67%, coincidències 1)

- incloure (usada 6.67%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 71.43%, coincidències 10)

- encastat (usada 14.29%, coincidències 2)

- incrustada (usada 14.29%, coincidències 2)

embedding incrustació

- incrustació (usada 37.50%, coincidències 3)

- incrustant (usada 25.00%, coincidències 2)

- incrustat (usada 25.00%, coincidències 2)

- embedding (usada 12.50%, coincidències 1)

emblems emblemes

- emblemes (usada 87.50%, coincidències 7)

- distintius (usada 12.50%, coincidències 1)

emboss relleu

- relleu (usada 64.29%, coincidències 9)

- esculpeix (usada 14.29%, coincidències 2)

- estampat en relleu (usada 7.14%, coincidències 1)

- ressalta (usada 7.14%, coincidències 1)

- repujat (usada 7.14%, coincidències 1)

emergency emergència

- emergència (usada 90.00%, coincidències 9)

- urgència (usada 10.00%, coincidències 1)

emoji emoji

- emoji (usada 100.00%, coincidències 9)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 15)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 86.67%, coincidències 13)

- negreta (usada 6.67%, coincidències 1)

- cursiva (usada 6.67%, coincidències 1)

empty buit

- buit (usada 65.59%, coincidències 61)

- buida (usada 31.18%, coincidències 29)

- empty (usada 2.15%, coincidències 2)

- és buit (usada 1.08%, coincidències 1)

empty document document buit

- document buit (usada 90.00%, coincidències 9)

- el document és buit (usada 10.00%, coincidències 1)

empty file fitxer buit

- fitxer buit (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxer en blanc (usada 12.50%, coincidències 1)

empty folder carpeta buida

- carpeta buida (usada 75.00%, coincidències 6)

- la carpeta està buida (usada 25.00%, coincidències 2)

empty page pàgina buida

- pàgina buida (usada 100.00%, coincidències 7)

empty password contrasenya buida

- contrasenya buida (usada 93.33%, coincidències 14)

- sense contrasenya (usada 6.67%, coincidències 1)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 90.62%, coincidències 29)

- buida paperera (usada 3.12%, coincidències 1)

- buida les pestanyes tancades recentment (usada 3.12%, coincidències 1)

- paperera buida (usada 3.12%, coincidències 1)

emptying trash s'està buidant la paperera

- s'està buidant la paperera (usada 85.71%, coincidències 6)

- es buidi la paperera (usada 14.29%, coincidències 1)

emulators emuladors

- emuladors (usada 100.00%, coincidències 8)

en ca

- ca (usada 69.23%, coincidències 9)

- en (usada 30.77%, coincidències 4)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 37.50%, coincidències 3)

- guionet ena (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió curt (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió mig (usada 12.50%, coincidències 1)

- – (símbol guió curt) (usada 12.50%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 69.90%, coincidències 72)

- activa (usada 23.30%, coincidències 24)

- habilitar (usada 2.91%, coincidències 3)

- activar (usada 1.94%, coincidències 2)

- activa'l (usada 0.97%, coincidències 1)

- enable (usada 0.97%, coincidències 1)

enable animations habilita les animacions

- habilita les animacions (usada 70.00%, coincidències 7)

- activa les animacions (usada 20.00%, coincidències 2)

- habilita animacions (usada 10.00%, coincidències 1)

enable debugging habilita la depuració

- habilita la depuració (usada 66.67%, coincidències 4)

- habilitar depuració (usada 16.67%, coincidències 1)

- activa la depuració (usada 16.67%, coincidències 1)

enable debugging code habilita el codi de depuració

- habilita el codi de depuració (usada 100.00%, coincidències 6)

enable http proxy habilita el servidor intermediari d'http

- habilita el servidor intermediari d'http (usada 78.57%, coincidències 11)

- habilita el servidor intermediari http (usada 21.43%, coincidències 3)

enable javascript habilita el javascript

- habilita el javascript (usada 66.67%, coincidències 4)

- activa javascript (usada 33.33%, coincidències 2)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 54.55%, coincidències 6)

- activa les notificacions (usada 36.36%, coincidències 4)

- habilita notificacions (usada 9.09%, coincidències 1)

enable proxy habilita el servidor intermediari

- habilita el servidor intermediari (usada 90.00%, coincidències 9)

- enable proxy (usada 10.00%, coincidències 1)

enable sounds habilita els sons

- habilita els sons (usada 57.14%, coincidències 4)

- habilita el so (usada 42.86%, coincidències 3)

enable syntax highlighting habilita el ressaltat de la sintaxi

- habilita el ressaltat de la sintaxi (usada 33.33%, coincidències 2)

- activar el ressaltat sintàctic (usada 16.67%, coincidències 1)

- habilita el realçament de la sintaxi (usada 16.67%, coincidències 1)

- habilita el ressaltat de sintaxi (usada 16.67%, coincidències 1)

- activa el ressaltat de la sintaxi (usada 16.67%, coincidències 1)

enabled habilitat

- habilitat (usada 52.50%, coincidències 105)

- activat (usada 29.50%, coincidències 59)

- habilitada (usada 5.50%, coincidències 11)

- activada (usada 4.50%, coincidències 9)

- s'ha habilitat (usada 4.00%, coincidències 8)

- activades (usada 1.50%, coincidències 3)

- activats (usada 0.50%, coincidències 1)

- actiu (usada 0.50%, coincidències 1)

- enabled (usada 0.50%, coincidències 1)

- habilitat. (usada 0.50%, coincidències 1)

- habilitades (usada 0.50%, coincidències 1)

enabled plugins connectors habilitats

- connectors habilitats (usada 100.00%, coincidències 6)

enclosed alphanumerics alfanumèrics delimitats

- alfanumèrics delimitats (usada 50.00%, coincidències 3)

- alfanumèrics inclosos (usada 33.33%, coincidències 2)

- alfanumèrics tancats (usada 16.67%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 86.67%, coincidències 13)

- encoder (usada 13.33%, coincidències 2)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 93.75%, coincidències 75)

- codifica (usada 1.25%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 1.25%, coincidències 1)

- codificaciól (usada 1.25%, coincidències 1)

- codificacions (usada 1.25%, coincidències 1)

- encoding (usada 1.25%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 62.00%, coincidències 31)

- encripta (usada 26.00%, coincidències 13)

- xifratge (usada 8.00%, coincidències 4)

- xifrar (usada 2.00%, coincidències 1)

- encriptar (usada 2.00%, coincidències 1)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 86.96%, coincidències 20)

- encriptada (usada 4.35%, coincidències 1)

- encriptat (usada 4.35%, coincidències 1)

- encrypted (usada 4.35%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 51.11%, coincidències 23)

- encriptatge (usada 22.22%, coincidències 10)

- encriptació (usada 17.78%, coincidències 8)

- xifrat (usada 8.89%, coincidències 4)

encryption key clau de xifratge

- clau de xifratge (usada 69.23%, coincidències 9)

- clau d'encriptació (usada 23.08%, coincidències 3)

- clau d'encriptatge (usada 7.69%, coincidències 1)

encryption options opcions de xifrat

- opcions de xifrat (usada 62.50%, coincidències 5)

- opcions d'encriptació (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions d'encriptatge (usada 12.50%, coincidències 1)

end final

- final (usada 49.56%, coincidències 56)

- fi (usada 31.86%, coincidències 36)

- finalitza (usada 6.19%, coincidències 7)

- acabament (usada 6.19%, coincidències 7)

- acaba (usada 3.54%, coincidències 4)

- final|fi (usada 0.88%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 0.88%, coincidències 1)

- la fi (usada 0.88%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end angle angle final

- angle final (usada 90.00%, coincidències 9)

- angle de fi (usada 10.00%, coincidències 1)

end date data final

- data final (usada 47.62%, coincidències 20)

- data de finalització (usada 26.19%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 11.90%, coincidències 5)

- data de fi (usada 9.52%, coincidències 4)

- finalitza data (usada 2.38%, coincidències 1)

- data finalització (usada 2.38%, coincidències 1)

end process finalitza el procés

- finalitza el procés (usada 75.00%, coincidències 6)

- atura el procés (usada 12.50%, coincidències 1)

- termina el procés (usada 12.50%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 58.62%, coincidències 17)

- hora de finalització (usada 20.69%, coincidències 6)

- hora final (usada 6.90%, coincidències 2)

- temps de finalització (usada 6.90%, coincidències 2)

- acaba a l'instant (usada 3.45%, coincidències 1)

- final (usada 3.45%, coincidències 1)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 9)

endnote nota final

- nota final (usada 80.00%, coincidències 12)

- nota al final (usada 20.00%, coincidències 3)

endnotes notes finals

- notes finals (usada 37.50%, coincidències 3)

- notes al final (usada 37.50%, coincidències 3)

- notes final (usada 12.50%, coincidències 1)

- finals de pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

endpoint extrem

- extrem (usada 60.00%, coincidències 6)

- punt final (usada 20.00%, coincidències 2)

- arribada (usada 10.00%, coincidències 1)

- endpoint (usada 10.00%, coincidències 1)

ends acaba

- acaba (usada 75.00%, coincidències 9)

- finals (usada 8.33%, coincidències 1)

- finalitza (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'acaba (usada 8.33%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 52.38%, coincidències 11)

- acaba en (usada 33.33%, coincidències 7)

- finalitza en (usada 4.76%, coincidències 1)

- termina per (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitza amb (usada 4.76%, coincidències 1)

energy energia

- energia (usada 100.00%, coincidències 9)

engine motor

- motor (usada 92.86%, coincidències 13)

- engine (usada 7.14%, coincidències 1)

engineer enginyer

- enginyer (usada 100.00%, coincidències 6)

engineering enginyeria

- enginyeria (usada 77.78%, coincidències 7)

- enginyer (usada 22.22%, coincidències 2)

england anglaterra

- anglaterra (usada 100.00%, coincidències 7)

english (australia) anglès (austràlia)

- anglès (austràlia) (usada 71.43%, coincidències 5)

- anglès (australia) (usada 28.57%, coincidències 2)

english (canada) anglès (canadà)

- anglès (canadà) (usada 85.71%, coincidències 6)

- anglès (canada) (usada 14.29%, coincidències 1)

english (new zealand) anglès (nova zelanda)

- anglès (nova zelanda) (usada 100.00%, coincidències 6)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 88.89%, coincidències 8)

- anglès (àfrica del sud) (usada 11.11%, coincidències 1)

english (uk) anglès (regne unit)

- anglès (regne unit) (usada 50.00%, coincidències 3)

- anglès (ru) (usada 33.33%, coincidències 2)

- anglès (uk) (usada 16.67%, coincidències 1)

english (us) anglès (eua)

- anglès (eua) (usada 57.14%, coincidències 4)

- anglès (estats units) (usada 14.29%, coincidències 1)

- català (usada 14.29%, coincidències 1)

- anglès (us) (usada 14.29%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 78.57%, coincidències 11)

- realçat (usada 14.29%, coincidències 2)

- millorar (usada 7.14%, coincidències 1)

enhancement millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 9)

enqueue posa a la cua

- posa a la cua (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix a la cua (usada 25.00%, coincidències 2)

- en cua (usada 12.50%, coincidències 1)

- encua (usada 12.50%, coincidències 1)

enter retorn

- retorn (usada 50.00%, coincidències 24)

- introduïu (usada 12.50%, coincidències 6)

- intro (usada 8.33%, coincidències 4)

- entrada (usada 8.33%, coincidències 4)

- introdueix (usada 4.17%, coincidències 2)

- entrar