Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#div/0! #div/0!

- #div/0! (usada 100.00%, coincidències 6)

#n/a #n/d

- #n/d (usada 85.71%, coincidències 6)

- #n/a (usada 14.29%, coincidències 1)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 4)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 53.85%, coincidències 7)

- (predeterminat) (usada 46.15%, coincidències 6)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no description) (sense descripció)

- (sense descripció) (usada 100.00%, coincidències 4)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 8)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 75.00%, coincidències 3)

- (cap títol) (usada 25.00%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 89.19%, coincidències 33)

- (sense) (usada 10.81%, coincidències 4)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 4)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 57.14%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 28.57%, coincidències 2)

- (únicament lectura) (usada 14.29%, coincidències 1)

(required) (necessari)

- (necessari) (usada 50.00%, coincidències 2)

- (obligatori) (usada 25.00%, coincidències 1)

- (requerit) (usada 25.00%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 16)

- select - - selecciona -

- - selecciona - (usada 100.00%, coincidències 5)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 12)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 13)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 9)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 10)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 4)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

10th 10è

- 10è (usada 100.00%, coincidències 5)

11th 11è

- 11è (usada 100.00%, coincidències 5)

12th 12è

- 12è (usada 100.00%, coincidències 5)

13th 13è

- 13è (usada 100.00%, coincidències 5)

14th 14è

- 14è (usada 100.00%, coincidències 5)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

15th 15è

- 15è (usada 100.00%, coincidències 5)

16th 16è

- 16è (usada 100.00%, coincidències 5)

17th 17è

- 17è (usada 100.00%, coincidències 5)

18th 18è

- 18è (usada 100.00%, coincidències 5)

19th 19è

- 19è (usada 100.00%, coincidències 5)

1st 1r

- 1r (usada 100.00%, coincidències 5)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 6)

20th 20è

- 20è (usada 100.00%, coincidències 5)

21st 21è

- 21è (usada 100.00%, coincidències 5)

22nd 22è

- 22è (usada 100.00%, coincidències 5)

23rd 23è

- 23è (usada 100.00%, coincidències 5)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 16)

24th 24è

- 24è (usada 100.00%, coincidències 5)

25th 25è

- 25è (usada 100.00%, coincidències 5)

26th 26è

- 26è (usada 100.00%, coincidències 5)

27th 27è

- 27è (usada 100.00%, coincidències 5)

28th 28è

- 28è (usada 100.00%, coincidències 5)

29th 29è

- 29è (usada 100.00%, coincidències 5)

2nd 2n

- 2n (usada 100.00%, coincidències 5)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 7)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 4)

30th 30è

- 30è (usada 100.00%, coincidències 5)

31st 31è

- 31è (usada 100.00%, coincidències 5)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 75.00%, coincidències 3)

- 32-bit (usada 25.00%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 18)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3d acceleration acceleració 3d

- acceleració 3d (usada 100.00%, coincidències 4)

3rd 3r

- 3r (usada 100.00%, coincidències 5)

40 minutes 40 minuts

- 40 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

4th 4t

- 4t (usada 100.00%, coincidències 5)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 15)

5th

- 5è (usada 100.00%, coincidències 5)

60 minutes 60 minuts

- 60 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 75.00%, coincidències 3)

- 64-bit (usada 25.00%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 100.00%, coincidències 5)

7th

- 7è (usada 100.00%, coincidències 5)

802.3ad 802.3ad

- 802.3ad (usada 100.00%, coincidències 5)

8th

- 8è (usada 100.00%, coincidències 5)

9th

- 9è (usada 100.00%, coincidències 5)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 10)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 100.00%, coincidències 13)

\u0020 \u0020

- \u0020 (usada 100.00%, coincidències 6)

a b c a b c

- a b c (usada 100.00%, coincidències 12)

a0 a0

- a0 (usada 83.33%, coincidències 5)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 16.67%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 7)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 4)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 5)

a3 a3

- a3 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 8)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 4)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 4)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 4)

abbreviation abreviació

- abreviació (usada 50.00%, coincidències 3)

- abreviatura (usada 50.00%, coincidències 3)

abort interromp

- interromp (usada 60.00%, coincidències 6)

- anul·la (usada 20.00%, coincidències 2)

- interrupció (usada 10.00%, coincidències 1)

- avorta (usada 10.00%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted avortat

- avortat (usada 42.86%, coincidències 3)

- interrompuda (usada 28.57%, coincidències 2)

- interromput (usada 28.57%, coincidències 2)

about quant a

- quant a (usada 72.41%, coincidències 42)

- sobre (usada 25.86%, coincidències 15)

- respecte a (usada 1.72%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 60.00%, coincidències 3)

- quant al qt (usada 40.00%, coincidències 2)

above a sobre

- a sobre (usada 50.00%, coincidències 4)

- superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

- dalt (usada 12.50%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor absolut (usada 14.29%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 75.00%, coincidències 3)

- absoluta (usada 25.00%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color absoluta (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 16.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 4)

abstract resum

- resum (usada 71.43%, coincidències 5)

- abstracte (usada 28.57%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 9)

accent accent

- accent (usada 100.00%, coincidències 4)

accept accepta

- accepta (usada 94.12%, coincidències 32)

- d'acord (usada 2.94%, coincidències 1)

- acceptada (usada 2.94%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- accepta'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

accept change accepta el canvi

- accepta el canvi (usada 100.00%, coincidències 4)

accepted acceptada

- acceptada (usada 57.14%, coincidències 4)

- acceptat (usada 42.86%, coincidències 3)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 8)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied s'ha denegat l'accés

- s'ha denegat l'accés (usada 77.78%, coincidències 14)

- accés denegat (usada 22.22%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 91.67%, coincidències 11)

- accés concedit (usada 8.33%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 85.71%, coincidències 6)

- contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 100.00%, coincidències 12)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

account compte

- compte (usada 97.73%, coincidències 43)

- comptes (usada 2.27%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 80.00%, coincidències 4)

- dades dels comptes (usada 20.00%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account settings paràmetres dels comptes

- paràmetres dels comptes (usada 43.48%, coincidències 10)

- paràmetres del compte (usada 30.43%, coincidències 7)

- ajusts dels comptes (usada 17.39%, coincidències 4)

- configuració del compte (usada 8.70%, coincidències 2)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 5)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 22)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 100.00%, coincidències 10)

acos acos

- acos (usada 50.00%, coincidències 2)

- arccos (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc cosinus (usada 25.00%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 4)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 4)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 82)

action group grup d'accions

- grup d'accions (usada 50.00%, coincidències 2)

- grup d'acció (usada 25.00%, coincidències 1)

- grup de l'acció (usada 25.00%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 21)

activate activa

- activa (usada 94.74%, coincidències 18)

- activate (usada 5.26%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 75.00%, coincidències 6)

- activada (usada 12.50%, coincidències 1)

- habilitat (usada 12.50%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 13)

activation key clau d'activació

- clau d'activació (usada 75.00%, coincidències 3)

- codi d'activació (usada 25.00%, coincidències 1)

active actiu

- actiu (usada 78.79%, coincidències 52)

- activa (usada 18.18%, coincidències 12)

- actives (usada 3.03%, coincidències 2)

active backup còpia de seguretat activa

- còpia de seguretat activa (usada 80.00%, coincidències 4)

- reserva activa (usada 20.00%, coincidències 1)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 50.00%, coincidències 2)

- plugins actius (usada 25.00%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 25.00%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 6)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 5)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 6)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 8)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 11)

ad ad

- ad (usada 75.00%, coincidències 3)

- anunci (usada 25.00%, coincidències 1)

adaptive load balancing balanceig de càrrega adaptativa

- balanceig de càrrega adaptativa (usada 80.00%, coincidències 4)

- balanceig de càrrega adaptatiu (usada 20.00%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 94.30%, coincidències 215)

- afegeix-ho (usada 3.95%, coincidències 9)

- add (usada 0.44%, coincidències 1)

- sum (usada 0.44%, coincidències 1)

- afegir (usada 0.44%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.44%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 100.00%, coincidències 9)

add a file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 100.00%, coincidències 6)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 16.67%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 5)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix un marcador (usada 18.18%, coincidències 2)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegir comentari (usada 10.00%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegir una condició (usada 20.00%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix als contactes (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 80.00%, coincidències 16)

- afegeix un dispositiu (usada 20.00%, coincidències 4)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix el camp (usada 12.50%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegir fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 65.22%, coincidències 15)

- afegeix els fitxers (usada 30.43%, coincidències 7)

- afegiu fitxers (usada 4.35%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 100.00%, coincidències 5)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 100.00%, coincidències 8)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

add interface afegeix una interfície

- afegeix una interfície (usada 100.00%, coincidències 6)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 100.00%, coincidències 7)

add key afegeix una clau

- afegeix una clau (usada 100.00%, coincidències 5)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix un idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 16.67%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix capa (usada 37.50%, coincidències 3)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 100.00%, coincidències 4)

add new afegeix

- afegeix (usada 72.22%, coincidències 13)

- afegeix-ne una de nova (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir nou (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix nou (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.56%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 100.00%, coincidències 4)

add new term afegeix un terme nou

- afegeix un terme nou (usada 100.00%, coincidències 4)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 1)

add parent afegeix un primari

- afegeix un primari (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix un pare (usada 20.00%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 6)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 100.00%, coincidències 11)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 100.00%, coincidències 7)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 5)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 100.00%, coincidències 8)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegeix un text (usada 40.00%, coincidències 2)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix als marcadors (usada 33.33%, coincidències 2)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 10)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 100.00%, coincidències 4)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

add user afegeix usuari

- afegeix usuari (usada 57.89%, coincidències 11)

- afegeix un usuari (usada 36.84%, coincidències 7)

- afegeix (usada 5.26%, coincidències 1)

add user id afegeix un id. d'usuari

- afegeix un id. d'usuari (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegeix un identificador d'usuari (usada 16.67%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix paraula (usada 25.00%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 25.00%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 25.00%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 11)

add-ons complements

- complements (usada 100.00%, coincidències 12)

added afegit

- afegit (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegida (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegits (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'ha afegit (usada 16.67%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 11)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 80.00%, coincidències 4)

- paràmetres addicionals. (usada 20.00%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 100.00%, coincidències 75)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 95.00%, coincidències 19)

- llibre d'adreces (usada 5.00%, coincidències 1)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 19)

adjust ajusta

- ajusta (usada 77.78%, coincidències 7)

- ajustar (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajust (usada 11.11%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 75.00%, coincidències 3)

- ajust (usada 25.00%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 75.00%, coincidències 6)

- admin (usada 12.50%, coincidències 1)

- administra (usada 12.50%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 5)

administrator administrador

- administrador (usada 91.67%, coincidències 11)

- administrador/a (usada 8.33%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 6)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 12)

advanced avançat

- avançat (usada 96.15%, coincidències 50)

- avançades (usada 3.85%, coincidències 2)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 5)

advanced network configuration configuració avançada de la xarxa

- configuració avançada de la xarxa (usada 93.33%, coincidències 14)

- configuració de xarxa avançada (usada 6.67%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 37)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 8)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 12)

advanced settings paràmetres avançats

- paràmetres avançats (usada 66.67%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 16.67%, coincidències 1)

- opcions avançades (usada 16.67%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 100.00%, coincidències 11)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 12)

after després

- després (usada 93.18%, coincidències 41)

- després de (usada 6.82%, coincidències 3)

age antiguitat

- antiguitat (usada 53.33%, coincidències 8)

- edat (usada 40.00%, coincidències 6)

- vella (usada 6.67%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 8)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 5)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 88.24%, coincidències 15)

- mode d'avió (usada 11.76%, coincidències 2)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 12)

album àlbum

- àlbum (usada 92.31%, coincidències 12)

- album (usada 7.69%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 6)

alert alerta

- alerta (usada 85.71%, coincidències 12)

- avís (usada 14.29%, coincidències 2)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 87.50%, coincidències 14)

- algoritme (usada 12.50%, coincidències 2)

alias àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 21)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 4)

align alinea

- alinea (usada 66.67%, coincidències 8)

- alineació (usada 33.33%, coincidències 4)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea a la part inferior

- alinea a la part inferior (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea avall (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 20.00%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 33.33%, coincidències 3)

- alineació al centre (usada 33.33%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 22.22%, coincidències 2)

- centrar (usada 11.11%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 66.67%, coincidències 14)

- alineació a l'esquerra (usada 19.05%, coincidències 4)

- alineació esquerra (usada 9.52%, coincidències 2)

- alinea a esquerre (usada 4.76%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 69.57%, coincidències 16)

- alineació a la dreta (usada 17.39%, coincidències 4)

- alineació dreta (usada 8.70%, coincidències 2)

- alinea a dreta (usada 4.35%, coincidències 1)

align top alinea a la part superior

- alinea a la part superior (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 20.00%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 100.00%, coincidències 69)

all tots

- tots (usada 48.70%, coincidències 56)

- tot (usada 41.74%, coincidències 48)

- totes (usada 7.83%, coincidències 9)

- all (usada 1.74%, coincidències 2)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 5)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 15)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 4)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

all done! això és tot!

- això és tot! (usada 50.00%, coincidències 2)

- fet! (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 25.00%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 35)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 5)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 5)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 60.00%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 40.00%, coincidències 2)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 11)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 5)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 5)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 6)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 43)

alpha alfa

- alfa (usada 91.49%, coincidències 43)

- alpha (usada 8.51%, coincidències 4)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 90.00%, coincidències 9)

- tecla alternativa dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alt

- text alt (usada 50.00%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- text alternatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 4)

always sempre

- sempre (usada 95.00%, coincidències 19)

- always (usada 5.00%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 87.50%, coincidències 7)

- pregunta sempre (usada 12.50%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 42.86%, coincidències 3)

- sempre a dalt (usada 28.57%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 14.29%, coincidències 1)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 1)

am am

- am (usada 91.30%, coincidències 21)

- a. m. (usada 8.70%, coincidències 2)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 100.00%, coincidències 18)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 7)

amount quantitat

- quantitat (usada 60.87%, coincidències 14)

- import (usada 39.13%, coincidències 9)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 4)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 100.00%, coincidències 6)

analyze analitza

- analitza (usada 75.00%, coincidències 3)

- analitzador (usada 25.00%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 84.21%, coincidències 16)

- ancora (usada 10.53%, coincidències 2)

- ancoratge (usada 5.26%, coincidències 1)

and i

- i (usada 89.19%, coincidències 33)

- and (usada 10.81%, coincidències 4)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 38)

angry enfadat

- enfadat (usada 50.00%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 2)

- enuig (usada 16.67%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 5)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 17)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 75.00%, coincidències 3)

- aniversari (usada 25.00%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 83.33%, coincidències 5)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 6)

announcement anunci

- anunci (usada 75.00%, coincidències 3)

- avís (usada 25.00%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 85.71%, coincidències 6)

- anònim -a (usada 14.29%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 71.43%, coincidències 5)

- respon (usada 28.57%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 5)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 5)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 60.00%, coincidències 3)

- suavitzador (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 20.00%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 86.67%, coincidències 13)

- any (usada 13.33%, coincidències 2)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 92.31%, coincidències 12)

- tothom (usada 7.69%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 5)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 9)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 60.00%, coincidències 3)

- clau de l'api (usada 20.00%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 20.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 85.71%, coincidències 12)

- appearance (usada 7.14%, coincidències 1)

- aspecte (usada 7.14%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 90.00%, coincidències 9)

- annexa (usada 10.00%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 5)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 31)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 15)

apply aplica

- aplica (usada 100.00%, coincidències 88)

apply to aplica a

- aplica a (usada 100.00%, coincidències 6)

approve aprova

- aprova (usada 100.00%, coincidències 6)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 4)

apr abr

- abr (usada 57.14%, coincidències 4)

- abr. (usada 28.57%, coincidències 2)

- d’abr. (usada 14.29%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 86.67%, coincidències 13)

- d’abril (usada 6.67%, coincidències 1)

- d'abril (usada 6.67%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 95.24%, coincidències 20)

- arabic (usada 4.76%, coincidències 1)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes de presentació àrab - a

- formes de presentació àrab - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació àrab - b

- formes de presentació àrab - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 50.00%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 6)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 9)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 28)

archive arxiva

- arxiva (usada 64.29%, coincidències 9)

- arxiu (usada 35.71%, coincidències 5)

archives arxius

- arxius (usada 72.73%, coincidències 8)

- arxiu (usada 27.27%, coincidències 3)

are you sure? esteu segur?

- esteu segur? (usada 71.43%, coincidències 10)

- n'esteu segur? (usada 21.43%, coincidències 3)

- esteu segurs? (usada 7.14%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 33)

args arguments

- arguments (usada 90.00%, coincidències 9)

- args (usada 10.00%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 9)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 13)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 6)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 20)

array matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 16)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 8)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 13)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 3)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 10)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 14)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 4)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 4)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.89%, coincidències 34)

- ordre ascendent (usada 5.41%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 2.70%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 6)

asin asin

- asin (usada 50.00%, coincidències 2)

- arcsin (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc sinus (usada 25.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 60.00%, coincidències 3)

- ask (usada 20.00%, coincidències 1)

- demana (usada 20.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 66.67%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 33.33%, coincidències 2)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 82.35%, coincidències 14)

- relació de l'aspecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 10)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 11)

assigned assignat

- assignat (usada 100.00%, coincidències 4)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 6)

at a

- a (usada 62.50%, coincidències 5)

- arrova (usada 12.50%, coincidències 1)

- de (usada 12.50%, coincidències 1)

- al (usada 12.50%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 4)

- mínim (usada 20.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 50.00%, coincidències 2)

- arctg (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc tangent (usada 25.00%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 13)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

attached to connectat a

- connectat a (usada 75.00%, coincidències 3)

- adjuntat a (usada 25.00%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 38.46%, coincidències 5)

- adjunt (usada 30.77%, coincidències 4)

- fitxer adjunt (usada 15.38%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 7.69%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 7.69%, coincidències 1)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 46.15%, coincidències 12)

- adjunts (usada 38.46%, coincidències 10)

- fitxers adjunts (usada 15.38%, coincidències 4)

attendees assistents

- assistents (usada 83.33%, coincidències 10)

- auxiliars (usada 16.67%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 20)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom d'atribut (usada 25.00%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 39)

audio àudio

- àudio (usada 100.00%, coincidències 30)

audio call trucada de veu

- trucada de veu (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada d'àudio (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada amb àudio (usada 20.00%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 6)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio quality qualitat de l'àudio

- qualitat de l'àudio (usada 50.00%, coincidències 2)

- qualitat d'àudio (usada 50.00%, coincidències 2)

audio settings paràmetres de so

- paràmetres de so (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres d'àudio (usada 50.00%, coincidències 2)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 80.00%, coincidències 4)

- pista de so (usada 20.00%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 3)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 1)

aug ago

- ago (usada 57.14%, coincidències 4)

- ag. (usada 28.57%, coincidències 2)

- d’ag. (usada 14.29%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 85.71%, coincidències 12)

- d’agost (usada 7.14%, coincidències 1)

- d'agost (usada 7.14%, coincidències 1)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 5)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 6)

authenticate autentica

- autentica (usada 100.00%, coincidències 5)

- autenticar (usada 0.00%, coincidències 0)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 11)

authentication autentificació

- autentificació (usada 62.50%, coincidències 15)

- autenticació (usada 37.50%, coincidències 9)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 53.33%, coincidències 8)

- ha fallat l'autenticació (usada 40.00%, coincidències 6)

- no s'ha pogut autenticar (usada 6.67%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 90.00%, coincidències 9)

- l'autentificació ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 5)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 59.26%, coincidències 16)

- cal autenticació (usada 22.22%, coincidències 6)

- autenticació requerida (usada 11.11%, coincidències 3)

- es requereix autenticació (usada 7.41%, coincidències 2)

authentication timeout temps d'expiració de l'autenticació

- temps d'expiració de l'autenticació (usada 75.00%, coincidències 3)

- temps d'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 98.59%, coincidències 70)

- autor/a (usada 1.41%, coincidències 1)

author(s) autors

- autors (usada 50.00%, coincidències 3)

- autor(s) (usada 33.33%, coincidències 2)

- autoria (usada 16.67%, coincidències 1)

authorization failed. autentificació fallida.

- autentificació fallida. (usada 83.33%, coincidències 5)

- ha fallat l'autorització. (usada 16.67%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 83.33%, coincidències 5)

- autoritzar (usada 16.67%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 100.00%, coincidències 13)

auto auto

- auto (usada 54.84%, coincidències 17)

- automàtic (usada 35.48%, coincidències 11)

- automàtica (usada 6.45%, coincidències 2)

- autocom (usada 3.23%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 5)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 66.67%, coincidències 4)

- autoselecciona (usada 33.33%, coincidències 2)

autocomplete compleció automàtica

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 66.67%, coincidències 4)

- emplenar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 88.89%, coincidències 8)

- filtra automàticament (usada 11.11%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 81.82%, coincidències 9)

- format automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 81.82%, coincidències 90)

- automàtica (usada 18.18%, coincidències 20)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 80.00%, coincidències 4)

- automàtic (dhcp) (usada 20.00%, coincidències 1)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 8)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 7)

automatically automàticament

- automàticament (usada 75.00%, coincidències 9)

- automàtica (usada 16.67%, coincidències 2)

- automàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 50.00%, coincidències 3)

- reprodueix automàticament (usada 33.33%, coincidències 2)

- reparteix automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.10%, coincidències 27)

- disponibles (usada 6.90%, coincidències 2)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 6)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 4)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 80.00%, coincidències 16)

- llengües disponibles (usada 20.00%, coincidències 4)

available locales configuracions regionals disponibles

- configuracions regionals disponibles (usada 93.75%, coincidències 15)

- llengües disponibles (usada 6.25%, coincidències 1)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 7)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 11)

average mitjana

- mitjana (usada 83.33%, coincidències 15)

- average (usada 5.56%, coincidències 1)

- normal (usada 5.56%, coincidències 1)

- mitja (usada 5.56%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 6)

away absent

- absent (usada 85.71%, coincidències 6)

- lluny (usada 14.29%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 14)

axis eix

- eix (usada 85.71%, coincidències 6)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 100.00%, coincidències 4)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 4)

azure azure

- azure (usada 60.00%, coincidències 3)

- atzur (usada 20.00%, coincidències 1)

- atzurat (usada 20.00%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 62.16%, coincidències 46)

- anterior (usada 22.97%, coincidències 17)

- endarrere (usada 9.46%, coincidències 7)

- revers (usada 4.05%, coincidències 3)

- retrocedeix (usada 1.35%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 50.00%, coincidències 2)

- fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 92.00%, coincidències 46)

- rerefons (usada 6.00%, coincidències 3)

- fons d'escriptori (usada 2.00%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 81.82%, coincidències 36)

- color del fons (usada 18.18%, coincidències 8)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 6)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 60.00%, coincidències 3)

- opacitat de fons (usada 40.00%, coincidències 2)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 100.00%, coincidències 4)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 11)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 100.00%, coincidències 5)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 83.33%, coincidències 5)

- petició incorrecta (usada 16.67%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 100.00%, coincidències 6)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 5)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 5)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 4)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 4)

bar barra

- barra (usada 80.00%, coincidències 4)

- bar (usada 20.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.45%, coincidències 21)

- bàsic (usada 4.55%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 6)

baseline línia base

- línia base (usada 80.00%, coincidències 4)

- punt de referència (usada 20.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 80.00%, coincidències 16)

- basic (usada 15.00%, coincidències 3)

- bàsiques (usada 5.00%, coincidències 1)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basic settings ajustos bàsics

- ajustos bàsics (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajusts bàsics (usada 25.00%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- configuració bàsica (usada 25.00%, coincidències 1)

basketball basquetbol

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 9)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 7)

bcc cco

- cco (usada 83.33%, coincidències 10)

- bcc (usada 16.67%, coincidències 2)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 40.00%, coincidències 2)

before abans

- abans (usada 94.59%, coincidències 35)

- abans de (usada 2.70%, coincidències 1)

- anterior (usada 2.70%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 5)

- novell (usada 16.67%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 87.50%, coincidències 7)

- comença amb (usada 12.50%, coincidències 1)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 8)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 9)

below a sota

- a sota (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- sota (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix (usada 11.11%, coincidències 1)

benefits beneficis

- beneficis (usada 100.00%, coincidències 4)

bengali bengalí

- bengalí (usada 92.31%, coincidències 12)

- bengali (usada 7.69%, coincidències 1)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

best millor

- millor (usada 60.00%, coincidències 3)

- el millor (usada 20.00%, coincidències 1)

- cordialment (usada 20.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 54.55%, coincidències 6)

- millor ajustament (usada 27.27%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 9.09%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 19)

between entre

- entre (usada 85.71%, coincidències 6)

- between (usada 14.29%, coincidències 1)

bevel bisell

- bisell (usada 75.00%, coincidències 3)

- obliqua (usada 25.00%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 4)

binary binari

- binari (usada 100.00%, coincidències 13)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 75.00%, coincidències 6)

- vinculant (usada 12.50%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

bindings vincles

- vincles (usada 80.00%, coincidències 4)

- vinculacions (usada 20.00%, coincidències 1)

bios bios

- bios (usada 100.00%, coincidències 5)

- sistema bàsic d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

birthday aniversari

- aniversari (usada 87.50%, coincidències 7)

- data de naixement (usada 12.50%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 7)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 11)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 62.50%, coincidències 5)

- velocitat de transmissió (usada 12.50%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 12.50%, coincidències 1)

- velocitat de bits (usada 12.50%, coincidències 1)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 4)

black negre

- negre (usada 93.33%, coincidències 28)

- negres (usada 6.67%, coincidències 2)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 10)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 90.00%, coincidències 9)

- en blanc i negre (usada 10.00%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

blank en blanc

- en blanc (usada 50.00%, coincidències 7)

- buit (usada 14.29%, coincidències 2)

- esborra (usada 14.29%, coincidències 2)

- blank (usada 7.14%, coincidències 1)

- buida (usada 7.14%, coincidències 1)

- negre (usada 7.14%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- pàgina buida (usada 16.67%, coincidències 1)

blend barreja

- barreja (usada 42.86%, coincidències 3)

- mescla (usada 28.57%, coincidències 2)

- transició (usada 14.29%, coincidències 1)

- degradat (usada 14.29%, coincidències 1)

blend mode mode degradat

- mode degradat (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de barreja (usada 25.00%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 50.00%, coincidències 2)

- parpelleja (usada 25.00%, coincidències 1)

- pampallugues (usada 25.00%, coincidències 1)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 5)

block bloc

- bloc (usada 57.14%, coincidències 12)

- bloca (usada 42.86%, coincidències 9)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 100.00%, coincidències 8)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 100.00%, coincidències 4)

blocked blocat

- blocat (usada 55.56%, coincidències 10)

- bloquejat (usada 22.22%, coincidències 4)

- blocats (usada 16.67%, coincidències 3)

- blocades (usada 5.56%, coincidències 1)

blockquote cita

- cita (usada 50.00%, coincidències 2)

- citació (usada 25.00%, coincidències 1)

- cita en bloc (usada 25.00%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 90.00%, coincidències 9)

- bloquejos (usada 10.00%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 90.00%, coincidències 9)

- bloc (usada 10.00%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 75.00%, coincidències 3)

- blue-ray (usada 25.00%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 100.00%, coincidències 48)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 9)

blur difumina

- difumina (usada 50.00%, coincidències 2)

- difuminada (usada 25.00%, coincidències 1)

- difuminat (usada 25.00%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 5)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 7)

bold negreta

- negreta (usada 100.00%, coincidències 44)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

bond enllaç

- enllaç (usada 94.74%, coincidències 18)

- vinculada (usada 5.26%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 12)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 5)

bookmark marcador

- marcador (usada 52.00%, coincidències 13)

- adreça d'interès (usada 20.00%, coincidències 5)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 8.00%, coincidències 2)

- marca de text (usada 4.00%, coincidències 1)

- marcadors (usada 4.00%, coincidències 1)

- preferit (usada 4.00%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 4.00%, coincidències 1)

- punt de llibre (usada 4.00%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 70.27%, coincidències 26)

- marcadors (usada 21.62%, coincidències 8)

- preferits (usada 5.41%, coincidències 2)

- favorits (usada 2.70%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 6)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 15)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean not no lògic

- no lògic (usada 25.00%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 25.00%, coincidències 1)

- booleà not (usada 25.00%, coincidències 1)

- not booleà (usada 25.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 89.47%, coincidències 17)

- bota (usada 5.26%, coincidències 1)

- arrancada (usada 5.26%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

boot order ordre d'arrencada

- ordre d'arrencada (usada 100.00%, coincidències 6)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 5)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 70.00%, coincidències 21)

- contorn (usada 26.67%, coincidències 8)

- només la vora (usada 3.33%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 66.67%, coincidències 6)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- color del marge (usada 11.11%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- estil de vora (usada 20.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 75.00%, coincidències 3)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.06%, coincidències 33)

- contorns (usada 2.94%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 9)

both ambdós

- ambdós (usada 81.82%, coincidències 9)

- totes dues (usada 9.09%, coincidències 1)

- ambdues (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 72.50%, coincidències 58)

- part inferior (usada 17.50%, coincidències 14)

- a baix (usada 3.75%, coincidències 3)

- baix (usada 2.50%, coincidències 2)

- avall (usada 1.25%, coincidències 1)

- a baix de tot (usada 1.25%, coincidències 1)

- capdavall (usada 1.25%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 55.56%, coincidències 5)

- a baix esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- part inferior esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 7)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix a la dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

- part inferior dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 5)

bounding box capsa contenidora

- capsa contenidora (usada 50.00%, coincidències 2)

- capsa d'inclusió (usada 25.00%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 25.00%, coincidències 1)

box caixa

- caixa (usada 46.67%, coincidències 7)

- quadre (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa (usada 20.00%, coincidències 3)

- requadre (usada 6.67%, coincidències 1)

box drawing dibuix de caixes

- dibuix de caixes (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 55.56%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 33.33%, coincidències 3)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 11.11%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 4)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 75.00%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 100.00%, coincidències 5)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 4)

break salt

- salt (usada 66.67%, coincidències 6)

- salta|trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

- trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 100.00%, coincidències 4)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 100.00%, coincidències 4)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 9)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 27)

bridge port port del pont

- port del pont (usada 100.00%, coincidències 5)

bright lluminós

- lluminós (usada 50.00%, coincidències 2)

- lluentor (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillant (usada 25.00%, coincidències 1)

bright blue blau brillant

- blau brillant (usada 100.00%, coincidències 4)

brightness brillantor

- brillantor (usada 91.18%, coincidències 31)

- lluminositat (usada 8.82%, coincidències 3)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 37.50%, coincidències 3)

- porta endavant (usada 37.50%, coincidències 3)

- porta al primer pla (usada 12.50%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 83.33%, coincidències 10)

- redifusió (usada 16.67%, coincidències 2)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 10)

browse navega

- navega (usada 91.87%, coincidències 113)

- examina (usada 4.07%, coincidències 5)

- explora (usada 1.63%, coincidències 2)

- navegació (usada 1.63%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.81%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

browse the web navegueu pel web

- navegueu pel web (usada 25.00%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 25.00%, coincidències 1)

- navegar per la web (usada 25.00%, coincidències 1)

- navegueu per la web (usada 25.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 9)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 7)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 7)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 4)

bubble bombolla

- bombolla (usada 100.00%, coincidències 4)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 50.00%, coincidències 2)

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 80.00%, coincidències 4)

- buginès (usada 20.00%, coincidències 1)

bugs errors de programari

- errors de programari (usada 50.00%, coincidències 4)

- errors (usada 50.00%, coincidències 4)

bugzilla url url del bugzilla

- url del bugzilla (usada 100.00%, coincidències 4)

buhid bugui

- bugui (usada 60.00%, coincidències 3)

- buhid (usada 40.00%, coincidències 2)

build muntatge

- muntatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- munta (usada 22.22%, coincidències 2)

- construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- construeix (usada 11.11%, coincidències 1)

- compilació (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està construint (usada 20.00%, coincidències 1)

- construir (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 20.00%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 13)

bullet pic

- pic (usada 57.14%, coincidències 4)

- bala (usada 14.29%, coincidències 1)

- pics (usada 14.29%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 14.29%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 66.67%, coincidències 4)

- llista amb pics (usada 16.67%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 16.67%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 88.89%, coincidències 8)

- vinyetes (usada 11.11%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 87.50%, coincidències 14)

- vinyetes i numeració (usada 12.50%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 7)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 87.50%, coincidències 7)

- autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business negoci

- negoci (usada 40.00%, coincidències 4)

- empresa (usada 40.00%, coincidències 4)

- negocis (usada 20.00%, coincidències 2)

busy ocupat

- ocupat (usada 80.00%, coincidències 8)

- ocupada (usada 20.00%, coincidències 2)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 29)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 6)

by per

- per (usada 94.74%, coincidències 18)

- de (usada 5.26%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 9)

bytes bytes

- bytes (usada 92.86%, coincidències 26)

- octets (usada 7.14%, coincidències 2)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 4)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 100.00%, coincidències 11)

cable cable

- cable (usada 100.00%, coincidències 5)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 88.24%, coincidències 15)

- cable desconnectat (usada 11.76%, coincidències 2)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 80.00%, coincidències 8)

- cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 10.00%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 66.67%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 33.33%, coincidències 2)

cairo cairo

- cairo (usada 80.00%, coincidències 4)

- el caire (usada 20.00%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 87.50%, coincidències 7)

- càlcul (usada 12.50%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 100.00%, coincidències 6)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 4)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 7)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 31)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 5)

calibrate calibra

- calibra (usada 85.71%, coincidències 6)

- calibrar (usada 14.29%, coincidències 1)

call crida

- crida (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 20.00%, coincidències 1)

- truca (usada 20.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 75.00%, coincidències 3)

- pila de trucades (usada 25.00%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 13)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 4)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 99.82%, coincidències 556)

- cancel·lada (usada 0.18%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 75.00%, coincidències 3)

- cancel·la treball (usada 25.00%, coincidències 1)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 60.00%, coincidències 9)

- cancel·lat (usada 26.67%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 13.33%, coincidències 2)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 100.00%, coincidències 4)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 33.33%, coincidències 3)

- cancel·lada (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 33.33%, coincidències 3)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 100.00%, coincidències 5)

canvas llenç

- llenç (usada 90.00%, coincidències 9)

- tapís (usada 10.00%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 6)

capability capacitat

- capacitat (usada 100.00%, coincidències 5)

capacity capacitat

- capacitat (usada 100.00%, coincidències 20)

capitals majúscules

- majúscules (usada 100.00%, coincidències 4)

caps majúscules

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- maj (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 25.00%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 25.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 75.00%, coincidències 18)

- títol (usada 25.00%, coincidències 6)

capture captura

- captura (usada 88.89%, coincidències 8)

- capturar (usada 11.11%, coincidències 1)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 4)

card targeta

- targeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- cartes (usada 16.67%, coincidències 1)

- carta (usada 16.67%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

carian cari

- cari (usada 60.00%, coincidències 3)

- caria (usada 40.00%, coincidències 2)

cart cistella

- cistella (usada 80.00%, coincidències 4)

- carro (usada 20.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix animat (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuixos animats (usada 20.00%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 69.23%, coincidències 18)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 23.08%, coincidències 6)

- sensible a les majúscules (usada 3.85%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 3.85%, coincidències 1)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 15)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 5)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 26)

category categoria

- categoria (usada 96.49%, coincidències 55)

- classificació (usada 1.75%, coincidències 1)

- categories (usada 1.75%, coincidències 1)

cause motiu

- motiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- causa (usada 50.00%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 77.78%, coincidències 7)

- atenció (usada 11.11%, coincidències 1)

- compte (usada 11.11%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 100.00%, coincidències 15)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 9)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 4)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 16)

cell cel·la

- cel·la (usada 100.00%, coincidències 28)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 85.71%, coincidències 6)

- rang de la cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 83.87%, coincidències 52)

- centrat (usada 8.06%, coincidències 5)

- centra (usada 8.06%, coincidències 5)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 9)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 9)

centered centrat

- centrat (usada 72.00%, coincidències 18)

- centrada (usada 20.00%, coincidències 5)

- centre (usada 8.00%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 87.50%, coincidències 7)

- centímetres (usada 12.50%, coincidències 1)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 4)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 20)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 100.00%, coincidències 4)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 17)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 100.00%, coincidències 11)

chain encadenament

- encadenament (usada 81.82%, coincidències 9)

- cadena (usada 18.18%, coincidències 2)

chains encadenament

- encadenament (usada 71.43%, coincidències 5)

- cadenes (usada 28.57%, coincidències 2)

cham cham

- cham (usada 80.00%, coincidències 4)

- txam (usada 20.00%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 86.05%, coincidències 37)

- canvi (usada 11.63%, coincidències 5)

- canvia-ho (usada 2.33%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 40.00%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 87.50%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 12.50%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- canvi de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- cambia la contraseña (usada 20.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 95.45%, coincidències 21)

- canvi de la contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 75.00%, coincidències 6)

- canvia de perfil (usada 25.00%, coincidències 2)

change to canvia a

- canvia a (usada 60.00%, coincidències 3)

- canviar a (usada 20.00%, coincidències 1)

- canvia-ho a (usada 20.00%, coincidències 1)

change user canvia l'usuari

- canvia l'usuari (usada 100.00%, coincidències 4)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 15)

channel canal

- canal (usada 94.44%, coincidències 17)

- canal hsv (usada 5.56%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 66.67%, coincidències 4)

- barrejador de canals (usada 33.33%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 5)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 20)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 13)

char caràcter

- caràcter (usada 66.67%, coincidències 4)

- carac (usada 33.33%, coincidències 2)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 43)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 100.00%, coincidències 7)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 58.33%, coincidències 7)

- codificació dels caràcters (usada 41.67%, coincidències 5)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 27)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 5)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 8)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 80.00%, coincidències 4)

- carregant (usada 20.00%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

chart diagrama

- diagrama (usada 82.35%, coincidències 14)

- gràfic (usada 17.65%, coincidències 3)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 6)

charts diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 11)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 34)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chat name nom del xat

- nom del xat (usada 50.00%, coincidències 2)

- nom de xat (usada 50.00%, coincidències 2)

check comprova

- comprova (usada 41.67%, coincidències 5)

- marca (usada 25.00%, coincidències 3)

- escac (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovació (usada 8.33%, coincidències 1)

- xec (usada 8.33%, coincidències 1)

- revisa (usada 8.33%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 88.24%, coincidències 15)

- casella de verificació (usada 11.76%, coincidències 2)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 56.25%, coincidències 18)

- cerca actualitzacions (usada 43.75%, coincidències 14)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 4)

check spelling verifica l'ortografia

- verifica l'ortografia (usada 40.00%, coincidències 8)

- comprova l'ortografia (usada 25.00%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 10.00%, coincidències 2)

- revisió ortogràfica (usada 5.00%, coincidències 1)

- comprovació d'ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- comproveu l’ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- comprova l’ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

checked activada

- activada (usada 40.00%, coincidències 4)

- verificat (usada 40.00%, coincidències 4)

- marcat (usada 20.00%, coincidències 2)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 3)

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 62.50%, coincidències 5)

- compte corrent (usada 12.50%, coincidències 1)

- verificació (usada 12.50%, coincidències 1)

- revisant (usada 12.50%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

checkout finalitzar compra

- finalitzar compra (usada 60.00%, coincidències 3)

- finalitzar-comanda (usada 20.00%, coincidències 1)

- extrau (usada 20.00%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.00%, coincidències 4)

- xerokee (usada 20.00%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 75.00%, coincidències 3)

- cireres (usada 25.00%, coincidències 1)

child fill/a

- fill/a (usada 25.00%, coincidències 1)

- nen (usada 25.00%, coincidències 1)

- filla (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill (usada 25.00%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 17)

chinese (china) xinès (xina)

- xinès (xina) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 85.71%, coincidències 6)

- xocolata|xocolate (usada 14.29%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 48.00%, coincidències 12)

- tria (usada 40.00%, coincidències 10)

- seleccioneu (usada 4.00%, coincidències 1)

- selecciona (usada 4.00%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 4.00%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 75.00%, coincidències 3)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 1)

choose a file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- trieu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 45.45%, coincidències 5)

- tria un fitxer (usada 27.27%, coincidències 3)

- tria fitxer (usada 18.18%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 60.00%, coincidències 3)

- cromat (usada 20.00%, coincidències 1)

- chrome (usada 20.00%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 4)

cipher xifra

- xifra (usada 25.00%, coincidències 1)

- codi (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifrat (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau (usada 25.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 27)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 4)

circular circular

- circular (usada 83.33%, coincidències 5)

- rodó (usada 16.67%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 5)

city ciutat

- ciutat (usada 95.12%, coincidències 78)

- població (usada 4.88%, coincidències 4)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 27)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 83.33%, coincidències 5)

- nom de classe (usada 16.67%, coincidències 1)

classic clàssic

- clàssic (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el clàssic (usada 11.11%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 9)

classified classificat

- classificat (usada 100.00%, coincidències 4)

clean neteja

- neteja (usada 71.43%, coincidències 5)

- esborra (usada 28.57%, coincidències 2)

clean print heads neteja els capçals d'impressió

- neteja els capçals d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- neteja els capçals (usada 50.00%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 100.00%, coincidències 10)

cleanup netejar

- netejar (usada 60.00%, coincidències 3)

- endreça-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

- neteja (usada 20.00%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 64.71%, coincidències 44)

- esborra (usada 19.12%, coincidències 13)

- buida (usada 11.76%, coincidències 8)

- elimina (usada 2.94%, coincidències 2)

- neteja-ho (usada 1.47%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 68.75%, coincidències 11)

- esborra-ho tot (usada 12.50%, coincidències 2)

- neteja tot (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina-ho tot (usada 6.25%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 62.50%, coincidències 5)

- neteja l'històric (usada 12.50%, coincidències 1)

- buida l'historial (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra l'historial (usada 12.50%, coincidències 1)

clear list buida la llista

- buida la llista (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 50.00%, coincidències 2)

- buida el registre (usada 50.00%, coincidències 2)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 71.43%, coincidències 5)

- neteja les dades privades (usada 14.29%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 14.29%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 60.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca (usada 40.00%, coincidències 2)

click clic

- clic (usada 40.00%, coincidències 4)

- feu un clic (usada 20.00%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 20.00%, coincidències 2)

- feu clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 10.00%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 6)

clip retalla

- retalla (usada 60.00%, coincidències 3)

- retallat (usada 20.00%, coincidències 1)

- clip (usada 20.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 10)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 5)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 50.00%, coincidències 3)

- en sentit horari (usada 33.33%, coincidències 2)

- horari (usada 16.67%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 16)

close tanca

- tanca (usada 100.00%, coincidències 232)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- tanca totes les finestres (usada 14.29%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 7)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 100.00%, coincidències 4)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 100.00%, coincidències 4)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 100.00%, coincidències 4)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 94.74%, coincidències 18)

- tanca pestanya (usada 5.26%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 5)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 100.00%, coincidències 13)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 90.00%, coincidències 9)

- tanca sense desar els canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 100.00%, coincidències 12)

cloud núvol

- núvol (usada 76.92%, coincidències 10)

- cloud (usada 23.08%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 5)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 12)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 6)

code codi

- codi (usada 100.00%, coincidències 13)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 5)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 4)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 4)

collapse redueix

- redueix (usada 91.67%, coincidències 11)

- col·lapsa (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all col·lapsa-ho tot

- col·lapsa-ho tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- redueix-ho tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- contreu-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 9.09%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- reduir tot (usada 9.09%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 50.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 1)

- ordenar (usada 16.67%, coincidències 1)

- compara (usada 16.67%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 6)

colophon colofó

- colofó (usada 100.00%, coincidències 4)

color color

- color (usada 100.00%, coincidències 110)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 60.00%, coincidències 3)

- balanç del color (usada 20.00%, coincidències 1)

- equilibri de color (usada 20.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 5)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestió dels colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode del color (usada 28.57%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 4)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- seleccionador de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selector de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- color de perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de colors

- esquema de colors (usada 50.00%, coincidències 6)

- esquema de color (usada 41.67%, coincidències 5)

- combinació de colors (usada 8.33%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 75.00%, coincidències 3)

- to-saturació (usada 25.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 27)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- espai de colors (usada 25.00%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 62)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 71.43%, coincidències 5)

- capçalera de la columna (usada 28.57%, coincidències 2)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 93.75%, coincidències 15)

- amplada de columna (usada 6.25%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 88)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 11)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 93.75%, coincidències 15)

- desplegable (usada 6.25%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 8)

command ordre

- ordre (usada 96.55%, coincidències 28)

- ordres (usada 3.45%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 15)

command not implemented no s'ha implementat l'ordre

- no s'ha implementat l'ordre (usada 100.00%, coincidències 11)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 24)

comment comentari

- comentari (usada 91.76%, coincidències 78)

- comentaris (usada 5.88%, coincidències 5)

- comenta (usada 1.18%, coincidències 1)

- comment (usada 1.18%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 102)

commit consigna

- consigna (usada 31.25%, coincidències 5)

- publica (usada 18.75%, coincidències 3)

- publicació (usada 18.75%, coincidències 3)

- comissió (usada 12.50%, coincidències 2)

- publica els canvis (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 6.25%, coincidències 1)

- valida (usada 6.25%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 50.00%, coincidències 2)

- missatge de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 25.00%, coincidències 1)

committer comitent

- comitent (usada 50.00%, coincidències 2)

- confirmador (usada 50.00%, coincidències 2)

common comú

- comú (usada 80.00%, coincidències 4)

- normal (usada 20.00%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 92.31%, coincidències 12)

- nom de pila (usada 7.69%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 5)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 7)

compact compacta

- compacta (usada 40.00%, coincidències 2)

- compacte (usada 40.00%, coincidències 2)

- compactes (usada 20.00%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

company empresa

- empresa (usada 94.44%, coincidències 17)

- companyia (usada 5.56%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 22)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 9)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 4)

complete acabat

- acabat (usada 33.33%, coincidències 3)

- completat (usada 22.22%, coincidències 2)

- completa (usada 11.11%, coincidències 1)

- complet (usada 11.11%, coincidències 1)

- valida (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 11.11%, coincidències 1)

complete! s'ha completat!

- s'ha completat! (usada 73.68%, coincidències 14)

- acabat! (usada 15.79%, coincidències 3)

- completada! (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha completat (usada 5.26%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 57.14%, coincidències 24)

- completada (usada 16.67%, coincidències 7)

- acabada (usada 11.90%, coincidències 5)

- s'ha acabat (usada 7.14%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 4.76%, coincidències 2)

- acabat (usada 2.38%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 75.00%, coincidències 3)

- complexe (usada 25.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 85.71%, coincidències 6)

- per components (usada 14.29%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 6)

compose compon

- compon (usada 80.00%, coincidències 4)

- redacta (usada 20.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 53.85%, coincidències 7)

- composer (usada 23.08%, coincidències 3)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 7.69%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 7.69%, coincidències 1)

- redactor (usada 7.69%, coincidències 1)

composite vídeo compost

- vídeo compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- compon (usada 20.00%, coincidències 1)

- composat (usada 20.00%, coincidències 1)

- composite (usada 20.00%, coincidències 1)

composition redacció

- redacció (usada 57.14%, coincidències 4)

- composició (usada 42.86%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 15)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 7)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 9)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 5)

condensed condensat

- condensat (usada 60.00%, coincidències 3)

- condensada (usada 40.00%, coincidències 2)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 31)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 6)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 3)

- conductor (usada 40.00%, coincidències 2)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 4)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 5)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 11)

config file location ubicació del fitxer de configuració

- ubicació del fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configuration configuració

- configuració (usada 98.70%, coincidències 76)

- configuracions (usada 1.30%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 9)

configuration options opcions de configuració

- opcions de configuració (usada 100.00%, coincidències 5)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 18)

configure configura

- configura (usada 98.75%, coincidències 79)

- configurar (usada 1.25%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 7)

confirm confirmació

- confirmació (usada 72.50%, coincidències 58)

- confirma (usada 17.50%, coincidències 14)

- confirmeu (usada 8.75%, coincidències 7)

- ho confirmo (usada 1.25%, coincidències 1)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

confirm migration confirmació de la migració

- confirmació de la migració (usada 75.00%, coincidències 3)

- confirmeu la migració (usada 25.00%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la contrasenya nova

- confirmació de la contrasenya nova (usada 55.56%, coincidències 5)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 22.22%, coincidències 2)

- confirma la contrasenya nova (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

confirm passphrase confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya (usada 40.00%, coincidències 2)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 80.30%, coincidències 53)

- confirmeu la contrasenya (usada 13.64%, coincidències 9)

- confirma la contrasenya (usada 6.06%, coincidències 4)

confirm save confirmació del desament

- confirmació del desament (usada 75.00%, coincidències 3)

- confirmeu què voleu desar (usada 25.00%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 16)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 42.86%, coincidències 3)

- s'ha confirmat (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmada (usada 28.57%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 6)

confused confós

- confós (usada 75.00%, coincidències 3)

- confús (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 96.23%, coincidències 51)

- connectat (usada 1.89%, coincidències 1)

- connectar (usada 1.89%, coincidències 1)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 100.00%, coincidències 5)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 20.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 100.00%, coincidències 24)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 92.73%, coincidències 51)

- connectant (usada 7.27%, coincidències 4)

connection connexió

- connexió (usada 96.30%, coincidències 26)

- connexions (usada 3.70%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 75.00%, coincidències 3)

- connexió tancada (usada 25.00%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 100.00%, coincidències 7)

connection failed la connexió ha fallat

- la connexió ha fallat (usada 69.57%, coincidències 16)

- ha fallat la connexió (usada 26.09%, coincidències 6)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 4.35%, coincidències 1)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 62.50%, coincidències 5)

- s'ha refusat la connexió (usada 37.50%, coincidències 3)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de la connexió (usada 27.27%, coincidències 3)

- paràmetres de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

connection timed out la connexió ha expirat

- la connexió ha expirat (usada 20.00%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 20.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 20.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 13)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 14)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 11)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constrain restringeix

- restringeix (usada 75.00%, coincidències 3)

- restricció (usada 25.00%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 7)

contact contacte

- contacte (usada 94.44%, coincidències 17)

- contacteu (usada 5.56%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 50.00%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 50.00%, coincidències 2)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacte

- contacte (usada 42.86%, coincidències 3)

- contacteu-nos (usada 42.86%, coincidències 3)

- contacta'ns (usada 14.29%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 27)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 42)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 12)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 11)

content contingut

- contingut (usada 97.30%, coincidències 36)

- continguts (usada 2.70%, coincidències 1)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 88.89%, coincidències 8)

- tipus del contingut (usada 11.11%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 58.00%, coincidències 29)

- continguts (usada 42.00%, coincidències 21)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 17)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 5)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 5)

contexts contexts

- contexts (usada 100.00%, coincidències 6)

continue continua

- continua (usada 98.13%, coincidències 105)

- continuar (usada 0.93%, coincidències 1)

- continue (usada 0.93%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 100.00%, coincidències 10)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 6)

- vora (usada 25.00%, coincidències 2)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 26)

contribute col·laboreu‑hi

- col·laboreu‑hi (usada 37.50%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 25.00%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 25.00%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 12.50%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 50.00%, coincidències 3)

- contribuïdor (usada 33.33%, coincidències 2)

- coŀlaborador/a (usada 16.67%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 71.43%, coincidències 5)

- contribuïdors (usada 28.57%, coincidències 2)

control control

- control (usada 95.45%, coincidències 21)

- tecla de control esquerre (usada 4.55%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 6)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 13)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 5)

- conversació (usada 16.67%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 95.00%, coincidències 19)

- conversió (usada 5.00%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 5)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 19)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 25.00%, coincidències 1)

- cuinat (usada 25.00%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 50.00%, coincidències 3)

- fantàstic (usada 16.67%, coincidències 1)

- guapo (usada 16.67%, coincidències 1)

- original (usada 16.67%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 66.67%, coincidències 4)

- s'ha copiat (usada 33.33%, coincidències 2)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'ha copiat (usada 40.00%, coincidències 2)

- copiat! (usada 20.00%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 8)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 7)

copy copia

- copia (usada 96.97%, coincidències 96)

- còpia (usada 2.02%, coincidències 2)

- copy (usada 1.01%, coincidències 1)

- copiar (usada 0.00%, coincidències 0)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 7)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 20.00%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 62.50%, coincidències 5)

- copia l'adreça de correu (usada 25.00%, coincidències 2)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

copy error error de còpia

- error de còpia (usada 50.00%, coincidències 2)

- error al text (usada 25.00%, coincidències 1)

- copia l'error (usada 25.00%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 100.00%, coincidències 12)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 9)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 9)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- copiar enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

copy link location copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 71.43%, coincidències 5)

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 28.57%, coincidències 2)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 5)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

copy to copia a

- copia a (usada 77.78%, coincidències 7)

- còpia a (usada 22.22%, coincidències 2)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 66.67%, coincidències 6)

- copia-ho al porta-retalls (usada 22.22%, coincidències 2)

- com copiar al porta-retalls (usada 11.11%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 12)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 100.00%, coincidències 4)

copyright copyright

- copyright (usada 78.57%, coincidències 11)

- dret de reproducció (usada 14.29%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 7.14%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 75.00%, coincidències 3)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 4)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 5)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

cos cos

- cos (usada 85.71%, coincidències 6)

- cosinus (usada 14.29%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 7)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 10)

costume vestit

- vestit (usada 100.00%, coincidències 4)

count compta

- compta (usada 45.95%, coincidències 17)

- recompte (usada 18.92%, coincidències 7)

- comptatge (usada 10.81%, coincidències 4)

- nombre (usada 8.11%, coincidències 3)

- compte (usada 5.41%, coincidències 2)

- count (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptador (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptar (usada 2.70%, coincidències 1)

- total (usada 2.70%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 60.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 40.00%, coincidències 2)

country país

- país (usada 92.11%, coincidències 35)

- estat (usada 5.26%, coincidències 2)

- country (usada 2.63%, coincidències 1)

county comtat

- comtat (usada 50.00%, coincidències 2)

- província (usada 25.00%, coincidències 1)

- comptat (usada 25.00%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 100.00%, coincidències 4)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover coberta

- coberta (usada 55.56%, coincidències 5)

- portada (usada 33.33%, coincidències 3)

- cobertura (usada 11.11%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 75.00%, coincidències 3)

- coberta oberta (usada 25.00%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cpu cpu

- cpu (usada 87.50%, coincidències 7)

- processador (usada 12.50%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 100.00%, coincidències 6)

create crea

- crea (usada 98.39%, coincidències 61)

- crear (usada 1.61%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 81.82%, coincidències 9)

- crea el compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 4)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 33.33%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 6)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 88.89%, coincidències 16)

- crea la llista (usada 5.56%, coincidències 1)

- crea llista (usada 5.56%, coincidències 1)

create new crea

- crea (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea'n un de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear nou (usada 12.50%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 100.00%, coincidències 5)

create partition crea una partició

- crea una partició (usada 75.00%, coincidències 6)

- creació d'una partició (usada 25.00%, coincidències 2)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea pedaç (usada 25.00%, coincidències 1)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 82.35%, coincidències 28)

- perfil de maquinari (usada 11.76%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 5.88%, coincidències 2)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 57.14%, coincidències 4)

- crea un informe (usada 42.86%, coincidències 3)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 85.71%, coincidències 6)

- crear taula (usada 14.29%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 90.70%, coincidències 39)

- creació (usada 4.65%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 2.33%, coincidències 1)

- creada (usada 2.33%, coincidències 1)

created on creat el

- creat el (usada 50.00%, coincidències 2)

- data de creació (usada 50.00%, coincidències 2)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 7)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 13)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 100.00%, coincidències 5)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 100.00%, coincidències 4)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 11)

criteria criteris

- criteris (usada 75.00%, coincidències 9)

- criteri (usada 25.00%, coincidències 3)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 22)

croatian croat

- croat (usada 92.31%, coincidències 12)

- croata (usada 7.69%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 77.27%, coincidències 17)

- escapçament (usada 9.09%, coincidències 2)

- retalla (usada 9.09%, coincidències 2)

- cropa foto (usada 4.55%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- escapça de la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 20.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 83.33%, coincidències 5)

- creuament (usada 16.67%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 83.33%, coincidències 5)

- referència encreuada (usada 16.67%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 100.00%, coincidències 4)

cry plor

- plor (usada 80.00%, coincidències 4)

- plorar (usada 20.00%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 12)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 4)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 7)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 94.12%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 5.88%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 5)

currencies monedes

- monedes (usada 80.00%, coincidències 4)

- divises (usada 20.00%, coincidències 1)

currency moneda

- moneda (usada 90.91%, coincidències 10)

- divisa (usada 9.09%, coincidències 1)

currency symbols símbols de monedes

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 15)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current boot arrencada actual

- arrencada actual (usada 80.00%, coincidències 4)

- inici actual (usada 20.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current format format actual

- format actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 12)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 6)

cursor blinking parpelleig del cursor

- parpelleig del cursor (usada 100.00%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 15)

curved corbat

- corbat (usada 60.00%, coincidències 3)

- corb (usada 20.00%, coincidències 1)

- corba (usada 20.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 66.67%, coincidències 4)

- corbes de color (usada 33.33%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 74.29%, coincidències 78)

- personalitzada (usada 14.29%, coincidències 15)

- personalitza (usada 11.43%, coincidències 12)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 4 personalitzat 4

- personalitzat 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 100.00%, coincidències 4)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 80.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 83.33%, coincidències 5)

- a mida (usada 16.67%, coincidències 1)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 83.33%, coincidències 5)

- adreça personalitzada (usada 16.67%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 4)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 19)

customize personalitza

- personalitza (usada 96.67%, coincidències 29)

- personalitzeu (usada 3.33%, coincidències 1)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 100.00%, coincidències 7)

cut retalla

- retalla (usada 96.30%, coincidències 52)

- retallament (usada 1.85%, coincidències 1)

- talla (usada 1.85%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 14)

cycle roda

- roda (usada 75.00%, coincidències 3)

- cicle (usada 25.00%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 9)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 90.00%, coincidències 9)

- cirílic (usada 10.00%, coincidències 1)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 75.00%, coincidències 3)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 16)

daily diàriament

- diàriament (usada 60.00%, coincidències 3)

- diari (usada 20.00%, coincidències 1)

- cada dia (usada 20.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 15)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 13)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dash traç

- traç (usada 55.56%, coincidències 5)

- guió (usada 22.22%, coincidències 2)

- dash (usada 11.11%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 11.11%, coincidències 1)

dashboard tauler de control

- tauler de control (usada 53.85%, coincidències 7)

- tauler (usada 30.77%, coincidències 4)

- escriptori (usada 7.69%, coincidències 1)

- consola (usada 7.69%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 66.67%, coincidències 4)

- punts (usada 16.67%, coincidències 1)

- guionets (usada 16.67%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 95)

data source font de dades

- font de dades (usada 93.33%, coincidències 14)

- font de les dades (usada 6.67%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 100.00%, coincidències 11)

data stream flux de dades

- flux de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 60.00%, coincidències 3)

- tipus de dada (usada 40.00%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.74%, coincidències 36)

- bases de dades (usada 5.26%, coincidències 2)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- error de base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 17)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

date data

- data (usada 99.26%, coincidències 134)

- dia (número) (usada 0.74%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- dia i hora (usada 25.00%, coincidències 2)

date amp; time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 5)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 19)

date created data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 4)

date field camp de data

- camp de data (usada 100.00%, coincidències 11)

date format format de data

- format de data (usada 88.89%, coincidències 16)

- format de la data (usada 11.11%, coincidències 2)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 4)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 10)

date/time data/hora

- data/hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- data i hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- data / hora (usada 12.50%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 5)

david david

- david (usada 100.00%, coincidències 7)

day dia

- dia (usada 87.10%, coincidències 27)

- dies (usada 12.90%, coincidències 4)

day(s) dies

- dies (usada 50.00%, coincidències 2)

- dia(es) (usada 25.00%, coincidències 1)

- dia/es (usada 25.00%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 26)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 100.00%, coincidències 9)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 94.12%, coincidències 16)

- inhabilitat (usada 5.88%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 58.06%, coincidències 18)

- depura (usada 38.71%, coincidències 12)

- depurar (usada 3.23%, coincidències 1)

debug window finestra de depuració

- finestra de depuració (usada 100.00%, coincidències 4)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 8)

debugging output sortida de depuració

- sortida de depuració (usada 100.00%, coincidències 11)

dec des

- des (usada 57.14%, coincidències 4)

- des. (usada 28.57%, coincidències 2)

- de des. (usada 14.29%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 85.71%, coincidències 12)

- de desembre (usada 14.29%, coincidències 2)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 11)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 73.33%, coincidències 11)

- xifres decimals (usada 26.67%, coincidències 4)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 100.00%, coincidències 4)

decline declina

- declina (usada 72.73%, coincidències 8)

- rebutja (usada 18.18%, coincidències 2)

- refusa (usada 9.09%, coincidències 1)

declined declinada

- declinada (usada 60.00%, coincidències 3)

- declinat (usada 20.00%, coincidències 1)

- rebutjat (usada 20.00%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 4)

decrease redueix

- redueix (usada 72.73%, coincidències 8)

- disminueix (usada 27.27%, coincidències 3)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la font (usada 20.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 78.57%, coincidències 11)

- disminueix el sagnat (usada 21.43%, coincidències 3)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 100.00%, coincidències 4)

default per defecte

- per defecte (usada 82.94%, coincidències 141)

- predeterminat (usada 12.94%, coincidències 22)

- predeterminada (usada 1.76%, coincidències 3)

- defecte (usada 0.59%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.59%, coincidències 1)

- valor per defecte (usada 0.59%, coincidències 1)

- default (usada 0.59%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 80.00%, coincidències 4)

- colors predeterminats (usada 20.00%, coincidències 1)

default false per defecte false

- per defecte false (usada 90.00%, coincidències 9)

- per defecte fals (usada 10.00%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- idioma predeterminat (usada 20.00%, coincidències 2)

- llengua predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

- idioma per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 64.71%, coincidències 11)

- ruta per defecte (usada 35.29%, coincidències 6)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 80.00%, coincidències 8)

- configuració per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres predeterminats (usada 10.00%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 83.33%, coincidències 5)

- estil predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 93.75%, coincidències 15)

- títol predeterminat (usada 6.25%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 87.50%, coincidències 14)

- valor predeterminat (usada 12.50%, coincidències 2)

defaults per defecte

- per defecte (usada 38.46%, coincidències 5)

- valors predeterminats (usada 23.08%, coincidències 3)

- opcions per defecte (usada 15.38%, coincidències 2)

- predeterminats (usada 15.38%, coincidències 2)

- valors per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 5)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 19)

degree grau

- grau (usada 75.00%, coincidències 3)

- graus (usada 25.00%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 18)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 100.00%, coincidències 6)

del supr

- supr (usada 57.14%, coincidències 4)

- del (usada 28.57%, coincidències 2)

- treu (usada 14.29%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 27)

delegated delegada

- delegada (usada 75.00%, coincidències 3)

- delegat (usada 25.00%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 89.49%, coincidències 247)

- elimina (usada 8.70%, coincidències 24)

- supr (usada 0.72%, coincidències 2)

- supressió (usada 0.36%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.36%, coincidències 1)

- esborra (usada 0.36%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 66.67%, coincidències 4)

- esborreu el compte (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina el compte (usada 16.67%, coincidències 1)

delete all elimina-ho tot

- elimina-ho tot (usada 55.56%, coincidències 15)

- suprimeix-ho tot (usada 40.74%, coincidències 11)

- suprimeix-les totes (usada 3.70%, coincidències 1)

delete all occurrences suprimeix totes les coincidències

- suprimeix totes les coincidències (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix totes les ocurrències (usada 50.00%, coincidències 2)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 50.00%, coincidències 4)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 85.71%, coincidències 12)

- suprimeix una columna (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina la columna (usada 7.14%, coincidències 1)

delete columns suprimeix columnes

- suprimeix columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina les columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimir columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- suprimeix aquest contacte (usada 20.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 90.00%, coincidències 9)

- suprimeix fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 100.00%, coincidències 8)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 10)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 100.00%, coincidències 5)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 85.71%, coincidències 6)

- suprimeix una pàgina (usada 14.29%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 60.00%, coincidències 3)

- esborra permanentment (usada 20.00%, coincidències 1)

- suprimeix permanentment (usada 20.00%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 25.00%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 100.00%, coincidències 5)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 80.00%, coincidències 12)

- suprimeix una fila (usada 13.33%, coincidències 2)

- elimina la fila (usada 6.67%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 50.00%, coincidències 3)

- elimina les files (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 16.67%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 100.00%, coincidències 5)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 80.00%, coincidències 4)

- esborreu seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 80.00%, coincidències 4)

- delete selection (usada 20.00%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 85.71%, coincidències 6)

- elimina la taula (usada 14.29%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 5)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 69.23%, coincidències 9)

- suprimeix l'usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

deleted suprimit

- suprimit (usada 76.92%, coincidències 10)

- s'ha suprimit (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrat (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminat (usada 7.69%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 100.00%, coincidències 4)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 7)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 6)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 5)

deny denega

- denega (usada 85.71%, coincidències 6)

- rebutja (usada 14.29%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 18)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 4)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 9)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 5)

- dessaturació (usada 37.50%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 91.67%, coincidències 33)

- ordre descendent (usada 5.56%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 2.78%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 269)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 40.00%, coincidències 2)

- desfés la selecció (usada 20.00%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 20.00%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 71.43%, coincidències 5)

- no seleccionis res (usada 14.29%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 5)

design disseny

- disseny (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 4)

desktop escriptori

- escriptori (usada 95.83%, coincidències 23)

- desktop (usada 4.17%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració d'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 87.50%, coincidències 7)

- destinació (usada 12.50%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 100.00%, coincidències 20)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta de destí (usada 25.00%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 60.00%, coincidències 3)

- elimina l'associació (usada 20.00%, coincidències 1)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- desenganxa la pestanya (usada 20.00%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 6)

details detalls

- detalls (usada 100.00%, coincidències 105)

detect detecta

- detecta (usada 100.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 7)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 80.00%, coincidències 4)

- revelador (usada 20.00%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 75.00%, coincidències 3)

- eines de desenvolupament (usada 25.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 100.00%, coincidències 5)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 4)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 4)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 78)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- informació de dispositius (usada 16.67%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de dispositiu (usada 14.29%, coincidències 1)

device selection selecció dels dispositius

- selecció dels dispositius (usada 47.06%, coincidències 8)

- la selecció dels dispositius (usada 29.41%, coincidències 5)

- selecció del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- selecció de dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 25)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 10)

dial marcador

- marcador (usada 50.00%, coincidències 2)

- disc selector (usada 25.00%, coincidències 1)

- mar (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialog diàleg

- diàleg (usada 93.75%, coincidències 15)

- quadre de diàleg (usada 6.25%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 4)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 11)

dice daus

- daus (usada 50.00%, coincidències 2)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

- trossos (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 5)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 8)

diff diferències

- diferències (usada 76.92%, coincidències 10)

- diferència (usada 23.08%, coincidències 3)

difference diferència

- diferència (usada 92.59%, coincidències 25)

- resta (usada 7.41%, coincidències 2)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 5)

diffuse difusió

- difusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- difon (usada 25.00%, coincidències 1)

- difusa (usada 25.00%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 8)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 77.78%, coincidències 14)

- mides (usada 22.22%, coincidències 4)

dingbats dibuixos

- dibuixos (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

- dingbats (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 87.50%, coincidències 7)

- dirigeix (usada 12.50%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 27)

director director

- director (usada 75.00%, coincidències 3)

- directora (usada 25.00%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 6)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 34)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 90.70%, coincidències 39)

- deshabilita (usada 4.65%, coincidències 2)

- inactiva (usada 2.33%, coincidències 1)

- desactiva (usada 2.33%, coincidències 1)

disable all inhabilita-ho tot

- inhabilita-ho tot (usada 40.00%, coincidències 2)

- desactiva'ls tots (usada 40.00%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

disable extension inhabilita l'extensió

- inhabilita l'extensió (usada 100.00%, coincidències 6)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 55.66%, coincidències 59)

- desactivat (usada 27.36%, coincidències 29)

- desactivada (usada 6.60%, coincidències 7)

- desactivats (usada 4.72%, coincidències 5)

- deshabilitat (usada 0.94%, coincidències 1)

- disabled (usada 0.94%, coincidències 1)

- inhabilitada (usada 0.94%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.94%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.94%, coincidències 1)

- desactivades (usada 0.94%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 90.00%, coincidències 9)

- desc (usada 10.00%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 78.95%, coincidències 15)

- descarta'ls (usada 5.26%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 5.26%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 90.91%, coincidències 10)

- no desis els canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 90.00%, coincidències 18)

- desconnectat (usada 5.00%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 5.00%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 100.00%, coincidències 28)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 34)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 9)

discover discover

- discover (usada 50.00%, coincidències 2)

- descobridor (usada 25.00%, coincidències 1)

- descobreix (usada 25.00%, coincidències 1)

discussion debats

- debats (usada 33.33%, coincidències 2)

- debat (usada 33.33%, coincidències 2)

- discussió (usada 33.33%, coincidències 2)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 25)

disk is ok el disc està bé

- el disc està bé (usada 100.00%, coincidències 5)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai en disc (usada 20.00%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 9)

dismiss descarta

- descarta (usada 44.44%, coincidències 8)

- ignora (usada 22.22%, coincidències 4)

- rebutja (usada 11.11%, coincidències 2)

- descarta-ho (usada 5.56%, coincidències 1)

- descartar (usada 5.56%, coincidències 1)

- atura l'alarma (usada 5.56%, coincidències 1)

- tanca (usada 5.56%, coincidències 1)

display visualització

- visualització (usada 31.58%, coincidències 12)

- pantalla (usada 31.58%, coincidències 12)

- mostra (usada 26.32%, coincidències 10)

- visualitza (usada 5.26%, coincidències 2)

- mostrar (usada 2.63%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 2.63%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display area àrea de visualització

- àrea de visualització (usada 100.00%, coincidències 5)

display grid visualitza la graella

- visualitza la graella (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostra la graella (usada 42.86%, coincidències 3)

display language idioma de visualització

- idioma de visualització (usada 80.00%, coincidències 4)

- idioma utilitzat (usada 20.00%, coincidències 1)

display line numbers mostra els números de línia

- mostra els números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 60.00%, coincidències 9)

- nom que es mostrarà (usada 13.33%, coincidències 2)

- mostra el nom (usada 6.67%, coincidències 1)

- nom visible (usada 6.67%, coincidències 1)

- nom (usada 6.67%, coincidències 1)

- display name (usada 6.67%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra les opcions (usada 33.33%, coincidències 2)

- opcions de disposició (usada 16.67%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 50.00%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres de la pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 17)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 80.00%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 20.00%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 100.00%, coincidències 4)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 6)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 12)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 83.33%, coincidències 5)

- divisió (usada 16.67%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 12)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 80.00%, coincidències 4)

- gibuti (usada 20.00%, coincidències 1)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 31)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do do

- do (usada 50.00%, coincidències 4)

- fes (usada 50.00%, coincidències 4)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 85.71%, coincidències 6)

- no fer res (usada 14.29%, coincidències 1)

dock acobla

- acobla (usada 60.00%, coincidències 3)

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 38)

document history historial del document

- historial del document (usada 50.00%, coincidències 2)

- historial de documents (usada 50.00%, coincidències 2)

document outline contorn del document

- contorn del document (usada 60.00%, coincidències 3)

- esquema del document (usada 40.00%, coincidències 2)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 4)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 25.00%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 88.24%, coincidències 15)

- documentació (en anglès) (usada 11.76%, coincidències 2)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 20)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 4)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 29)

domain address adreça del domini

- adreça del domini (usada 100.00%, coincidències 6)

don't save no el desis

- no el desis (usada 75.00%, coincidències 3)

- no desis (usada 25.00%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 40.00%, coincidències 4)

- fes un donatiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- donatiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 10.00%, coincidències 1)

- donatius (usada 10.00%, coincidències 1)

- feu un donatiu (usada 10.00%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 100.00%, coincidències 59)

done! fet!

- fet! (usada 71.43%, coincidències 5)

- fet (usada 28.57%, coincidències 2)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 6)

don’t save no ho desis

- no ho desis (usada 50.00%, coincidències 4)

- no desis (usada 37.50%, coincidències 3)

- no la desis (usada 12.50%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 6)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 6)

double doble

- doble (usada 96.55%, coincidències 28)

- quadrada (usada 3.45%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 5)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 4)

douglas douglas

- douglas (usada 100.00%, coincidències 10)

down avall

- avall (usada 96.43%, coincidències 27)

- abaixa (usada 3.57%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 66.67%, coincidències 8)

- fletxa cap avall (usada 25.00%, coincidències 3)

- avall (usada 8.33%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 60.00%, coincidències 3)

- desactualització (usada 20.00%, coincidències 1)

- desactualitza (usada 20.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 53.85%, coincidències 21)

- baixar (usada 20.51%, coincidències 8)

- baixada (usada 10.26%, coincidències 4)

- baixades (usada 5.13%, coincidències 2)

- baixa’l (usada 2.56%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 2.56%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 2.56%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 2.56%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixada fallida (usada 25.00%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 29.41%, coincidències 5)

- baixar ara (usada 23.53%, coincidències 4)

- baixa'l ara (usada 17.65%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 11.76%, coincidències 2)

- baixar-ho ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 5.88%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 66.67%, coincidències 6)

- baixats (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixada (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha baixat (usada 11.11%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 66.67%, coincidències 12)

- baixada (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 16.67%, coincidències 3)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 83.33%, coincidències 15)

- es baixen els paquets (usada 16.67%, coincidències 3)

downloads baixades

- baixades (usada 96.88%, coincidències 31)

- descàrregues (usada 3.12%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 6)

dr. dr.

- dr. (usada 100.00%, coincidències 9)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 13)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 100.00%, coincidències 6)

draw dibuix

- dibuix (usada 67.74%, coincidències 21)

- dibuixa (usada 32.26%, coincidències 10)

drawable dibuixable

- dibuixable (usada 100.00%, coincidències 4)

drawing dibuix

- dibuix (usada 95.65%, coincidències 22)

- dibuixat (usada 4.35%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 90.91%, coincidències 10)

- unitat de disc (usada 9.09%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 7)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 4)

drop descarta

- descarta (usada 71.43%, coincidències 5)

- drop (usada 14.29%, coincidències 1)

- deixa caure (usada 14.29%, coincidències 1)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 50.00%, coincidències 4)

- ombra (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarta l'ombra (usada 12.50%, coincidències 1)

dublin dublín

- dublín (usada 50.00%, coincidències 2)

- dublin (usada 50.00%, coincidències 2)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 7)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 87.50%, coincidències 7)

- data límit (usada 12.50%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 87.50%, coincidències 21)

- duplicat (usada 12.50%, coincidències 3)

duplicate alias àlies duplicat

- àlies duplicat (usada 80.00%, coincidències 4)

- sobrenom duplicat (usada 20.00%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 4)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 91.67%, coincidències 22)

- duració (usada 8.33%, coincidències 2)

dust polsim

- polsim (usada 60.00%, coincidències 3)

- pols (usada 40.00%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 50.00%, coincidències 6)

- neerlandès (usada 50.00%, coincidències 6)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 6)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 85.71%, coincidències 6)

- dzongka (usada 14.29%, coincidències 1)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 66.67%, coincidències 10)

- adreça electrònica (usada 20.00%, coincidències 3)

- correu-e (usada 6.67%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic (usada 6.67%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 92.31%, coincidències 12)

- adreça de correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 100.00%, coincidències 7)

edge vora

- vora (usada 77.78%, coincidències 7)

- edge (usada 11.11%, coincidències 1)

- contorn (usada 11.11%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 75.00%, coincidències 3)

- cantonades (usada 25.00%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 99.55%, coincidències 221)

- edita'l (usada 0.45%, coincidències 1)

- editar (usada 0.00%, coincidències 0)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- editar compte (usada 25.00%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 18)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 50.00%, coincidències 2)

- edita les dades (usada 25.00%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 25.00%, coincidències 1)

edit device edita el dispositiu

- edita el dispositiu (usada 100.00%, coincidències 8)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 100.00%, coincidències 6)

edit fields edita els camps

- edita els camps (usada 100.00%, coincidències 8)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- edita imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 100.00%, coincidències 11)

edit media edita el mèdia

- edita el mèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

- reemplaça mèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- edita un mèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el menú (usada 11.11%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 83.33%, coincidències 5)

- edit mode (usada 16.67%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 100.00%, coincidències 6)

edit service edita el servei

- edita el servei (usada 100.00%, coincidències 6)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- editar etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 87.50%, coincidències 7)

- edició de plantilles (usada 12.50%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 4)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 4)

editing s'està editant

- s'està editant (usada 42.86%, coincidències 3)

- edició (usada 42.86%, coincidències 3)

- en edició (usada 14.29%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 6)

editor editor

- editor (usada 93.75%, coincidències 15)

- editor/a (usada 6.25%, coincidències 1)

education educació

- educació (usada 75.00%, coincidències 6)

- ensenyament (usada 25.00%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 93.94%, coincidències 31)

- efectiu (usada 6.06%, coincidències 2)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 17)

egyptian hieroglyphs jeroglífics egipcis

- jeroglífics egipcis (usada 100.00%, coincidències 4)

eject expulsa

- expulsa (usada 85.71%, coincidències 6)

- extreu (usada 14.29%, coincidències 1)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 4)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 17)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 5)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 4)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 23)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 53.95%, coincidències 41)

- adreça electrònica (usada 35.53%, coincidències 27)

- email (usada 5.26%, coincidències 4)

- envia per correu (usada 1.32%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 1.32%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic (usada 1.32%, coincidències 1)

- correu-e (usada 1.32%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 51.11%, coincidències 23)

- adreça de correu electrònic (usada 31.11%, coincidències 14)

- correu electrònic (usada 13.33%, coincidències 6)

- adreça email (usada 2.22%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 2.22%, coincidències 1)

email addresses adreces electròniques

- adreces electròniques (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreces de correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

email link envia l'enllaç per correu

- envia l'enllaç per correu (usada 75.00%, coincidències 3)

- enllaç a correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

emails correus electrònics

- correus electrònics (usada 75.00%, coincidències 3)

- email (usada 25.00%, coincidències 1)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 83.33%, coincidències 5)

- vergonya (usada 16.67%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 100.00%, coincidències 9)

- incrustar (usada 0.00%, coincidències 0)

embedded incrustat

- incrustat (usada 66.67%, coincidències 4)

- encastat (usada 33.33%, coincidències 2)

emboss relleu

- relleu (usada 57.14%, coincidències 4)

- estampat en relleu (usada 14.29%, coincidències 1)

- ressalta (usada 14.29%, coincidències 1)

- repujat (usada 14.29%, coincidències 1)

emergency emergència

- emergència (usada 100.00%, coincidències 6)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 4)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 8)

empty buida

- buida (usada 52.50%, coincidències 21)

- buit (usada 42.50%, coincidències 17)

- empty (usada 5.00%, coincidències 2)

empty project buida el projecte

- buida el projecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- projecte buit (usada 50.00%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 4)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 84.62%, coincidències 11)

- buida les escombraries (usada 7.69%, coincidències 1)

- buida paperera (usada 7.69%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 85.96%, coincidències 49)

- activa (usada 14.04%, coincidències 8)

enable all activa'ls tots

- activa'ls tots (usada 50.00%, coincidències 2)

- habilita'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

- habilita-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

enable http proxy habilita el servidor intermediari d'http

- habilita el servidor intermediari d'http (usada 82.35%, coincidències 14)

- habilita el servidor intermediari http (usada 17.65%, coincidències 3)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- habilita notificacions (usada 14.29%, coincidències 1)

enable sounds habilita els sons

- habilita els sons (usada 50.00%, coincidències 2)

- habilita el so (usada 50.00%, coincidències 2)

enabled habilitat

- habilitat (usada 62.37%, coincidències 58)

- activat (usada 13.98%, coincidències 13)

- s'ha habilitat (usada 9.68%, coincidències 9)

- activada (usada 6.45%, coincidències 6)

- habilitada (usada 4.30%, coincidències 4)

- activats (usada 2.15%, coincidències 2)

- activades (usada 1.08%, coincidències 1)

enclosed alphanumerics alfanumèrics inclosos

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics delimitats (usada 25.00%, coincidències 1)

- alfanumèrics tancats (usada 25.00%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 50.00%, coincidències 3)

- encoder (usada 50.00%, coincidències 3)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 87.50%, coincidències 14)

- codificacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 6.25%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 84.09%, coincidències 37)

- xifratge (usada 9.09%, coincidències 4)

- encripta (usada 6.82%, coincidències 3)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 94.74%, coincidències 18)

- encriptat (usada 5.26%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 88.00%, coincidències 22)

- encriptació (usada 8.00%, coincidències 2)

- encriptatge (usada 4.00%, coincidències 1)

encryption options opcions de xifrat

- opcions de xifrat (usada 80.00%, coincidències 4)

- opcions d'encriptació (usada 20.00%, coincidències 1)

end fi

- fi (usada 50.98%, coincidències 26)

- final (usada 43.14%, coincidències 22)

- final|fi (usada 1.96%, coincidències 1)

- la fi (usada 1.96%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.96%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 73.33%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 13.33%, coincidències 2)

- data de finalització (usada 6.67%, coincidències 1)

- data de fi (usada 6.67%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 37.50%, coincidències 3)

- hora de finalització (usada 37.50%, coincidències 3)

- hora final (usada 25.00%, coincidències 2)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

endnote nota final

- nota final (usada 78.57%, coincidències 11)

- nota al final (usada 21.43%, coincidències 3)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 50.00%, coincidències 3)

- notes finals (usada 33.33%, coincidències 2)

- notes final (usada 16.67%, coincidències 1)

ends with acaba en

- acaba en (usada 55.56%, coincidències 5)

- acaba amb (usada 33.33%, coincidències 3)

- finalitza en (usada 11.11%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 4)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravat

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 6)

enhancement millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 4)

enter retorn

- retorn (usada 77.27%, coincidències 17)

- introdueix (usada 9.09%, coincidències 2)

- intro (usada 9.09%, coincidències 2)

- enter (usada 4.55%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter a value introduïu un valor

- introduïu un valor (usada 50.00%, coincidències 2)

- escriviu un valor (usada 25.00%, coincidències 1)

- inseriu un valor (usada 25.00%, coincidències 1)

enter group inclou-ho al grup

- inclou-ho al grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- entra al grup (usada 25.00%, coincidències 1)

enter new password introduïu la contrasenya nova

- introduïu la contrasenya nova (usada 50.00%, coincidències 3)

- introduïu una contrasenya nova (usada 33.33%, coincidències 2)

- introdueix una altra contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 10)

enterprise empresarial

- empresarial (usada 66.67%, coincidències 12)

- empresa (usada 22.22%, coincidències 4)

- corporativa (usada 11.11%, coincidències 2)

entries entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 13)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 31)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 11)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 12)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 60.00%, coincidències 3)

- epsilon (usada 40.00%, coincidències 2)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 6)

equal to igual a

- igual a (usada 75.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 5)

equals és igual a

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 8)

erase esborra

- esborra (usada 87.50%, coincidències 14)

- elimina (usada 12.50%, coincidències 2)

erased eliminat

- eliminat (usada 100.00%, coincidències 4)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 5)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

errata errata

- errata (usada 69.23%, coincidències 9)

- fe d'errates (usada 30.77%, coincidències 4)

error error

- error (usada 99.10%, coincidències 219)

- s'ha produït un error (usada 0.45%, coincidències 1)

- errada (usada 0.45%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 5)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 5)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 100.00%, coincidències 4)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 15)

error opening database s'ha produït un error en obrir la base de dades

- s'ha produït un error en obrir la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- error obrint la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

error summary resum de l'error

- resum de l'error (usada 75.00%, coincidències 3)

- sumari d'errors (usada 25.00%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 16)

errors and warnings errors i avisos

- errors i avisos (usada 75.00%, coincidències 3)

- errors i advertiments (usada 25.00%, coincidències 1)

esc esc

- esc (usada 81.25%, coincidències 13)

- tecla d'escapada (usada 12.50%, coincidències 2)

- escapada (usada 6.25%, coincidències 1)

escape tecla esc

- tecla esc (usada 33.33%, coincidències 2)

- esc (usada 33.33%, coincidències 2)

- tecla d'escapada (usada 16.67%, coincidències 1)

- escapada (usada 16.67%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 11)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 15)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 95.00%, coincidències 19)

- cable (usada 5.00%, coincidències 1)

ethiopic etíop

- etíop (usada 50.00%, coincidències 3)

- etiòpic (usada 50.00%, coincidències 3)

ethiopic extended etíop ampliat

- etíop ampliat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiòpic ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

ethiopic supplement suplement etíop

- suplement etíop (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 4)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 5)

even parell

- parell (usada 80.00%, coincidències 4)

- homogeni (usada 20.00%, coincidències 1)

even pages pàgines parelles

- pàgines parelles (usada 83.33%, coincidències 5)

- pagines parells (usada 16.67%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 66.67%, coincidències 12)

- cita (usada 27.78%, coincidències 5)

- incidència (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 86.21%, coincidències 25)

- cites (usada 10.34%, coincidències 3)

- incidències (usada 3.45%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 91.67%, coincidències 11)

- every (usada 8.33%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 7)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies laborables (usada 25.00%, coincidències 1)

everything tot

- tot (usada 88.89%, coincidències 8)

- tot plegat (usada 11.11%, coincidències 1)

exact exacte

- exacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- exacta (usada 25.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 231)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 38)

exception excepció

- excepció (usada 58.33%, coincidències 7)

- escepció (usada 41.67%, coincidències 5)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 12)

exchange intercanvia

- intercanvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- exchange (usada 33.33%, coincidències 2)

- divises (usada 16.67%, coincidències 1)

- intercanvi (usada 16.67%, coincidències 1)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 4)

exclusive exclusiu

- exclusiu (usada 100.00%, coincidències 11)

executable executable

- executable (usada 92.31%, coincidències 12)

- fitxer executable (usada 7.69%, coincidències 1)

execute executa

- executa (usada 85.71%, coincidències 12)

- execució (usada 14.29%, coincidències 2)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

existing està en vigor

- està en vigor (usada 80.00%, coincidències 4)

- existent (usada 20.00%, coincidències 1)

exit surt

- surt (usada 90.70%, coincidències 39)

- sortida (usada 4.65%, coincidències 2)

- ix (usada 2.33%, coincidències 1)

- edita (usada 2.33%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 50.00%, coincidències 2)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi pantalla sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

exit group surt del grup

- surt del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

- treu-ho del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

expand amplia

- amplia (usada 58.33%, coincidències 7)

- expandeix (usada 33.33%, coincidències 4)

- expandir (usada 8.33%, coincidències 1)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 30.00%, coincidències 3)

- amplia-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- expandeix-les totes (usada 10.00%, coincidències 1)

- expandeix tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- expansiona-ho tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 10.00%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 66.67%, coincidències 4)

- expandida (usada 16.67%, coincidències 1)

- ampliat (usada 16.67%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 100.00%, coincidències 4)

expert expert

- expert (usada 100.00%, coincidències 4)

expert mode mode expert

- mode expert (usada 100.00%, coincidències 5)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 5)

expired ha vençut

- ha vençut (usada 50.00%, coincidències 2)

- vençuts (usada 25.00%, coincidències 1)

- caducada (usada 25.00%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 50.00%, coincidències 4)

- venç (usada 37.50%, coincidències 3)

- caduca (usada 12.50%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 93.75%, coincidències 15)

- caduca el (usada 6.25%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 8)

explore explora

- explora (usada 75.00%, coincidències 3)

- exploreu (usada 25.00%, coincidències 1)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 5)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 85.71%, coincidències 6)

- exponencial (usada 14.29%, coincidències 1)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 98.21%, coincidències 55)

- exportar (usada 1.79%, coincidències 1)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 55.56%, coincidències 5)

- exporta com (usada 33.33%, coincidències 3)

- anomena i exporta (usada 11.11%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting exportació

- exportació (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'està exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

- exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 83.33%, coincidències 5)

- temps d'exposició (usada 16.67%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 18)

expunge buida

- buida (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 1)

extended estès

- estès (usada 40.00%, coincidències 4)

- estesa (usada 30.00%, coincidències 3)

- ampliada (usada 20.00%, coincidències 2)

- ampliat (usada 10.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 50.00%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 50.00%, coincidències 4)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 12)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 27)

external extern

- extern (usada 86.67%, coincidències 13)

- externes (usada 6.67%, coincidències 1)

- externs (usada 6.67%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 4)

extra extra

- extra (usada 83.33%, coincidències 5)

- addicional (usada 16.67%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 71.43%, coincidències 5)

- molt grossa (usada 28.57%, coincidències 2)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 9)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 5)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 4)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 4)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 7)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 9)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 8)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 9)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 11)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 5)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 9)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 7)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 7)

face cara

- cara (usada 75.00%, coincidències 3)

- cares (usada 25.00%, coincidències 1)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 7)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 5)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 4)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 80.00%, coincidències 4)

- esvaïment (usada 20.00%, coincidències 1)

fade in obre de negre

- obre de negre (usada 25.00%, coincidències 1)

- aparició (usada 25.00%, coincidències 1)

- apareix (usada 25.00%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 25.00%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 40.54%, coincidències 15)

- fallat (usada 40.54%, coincidències 15)

- error (usada 8.11%, coincidències 3)

- erroni (usada 2.70%, coincidències 1)

- fallida (usada 2.70%, coincidències 1)

- no realitzada (usada 2.70%, coincidències 1)

- fallit (usada 2.70%, coincidències 1)

failure error

- error (usada 50.00%, coincidències 3)

- fallada (usada 33.33%, coincidències 2)

- fracàs (usada 16.67%, coincidències 1)

fair acceptable

- acceptable (usada 75.00%, coincidències 15)

- correcte (usada 10.00%, coincidències 2)

- correcta (usada 10.00%, coincidències 2)

- fira (usada 5.00%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 88.24%, coincidències 30)

- false (usada 11.76%, coincidències 4)

family família

- família (usada 94.44%, coincidències 17)

- familia (usada 5.56%, coincidències 1)

family name cognoms

- cognoms (usada 57.14%, coincidències 4)

- cognom (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom de família (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom de la família (usada 14.29%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 93.75%, coincidències 15)

- preguntes freqüents (usada 6.25%, coincidències 1)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faqs pmf

- pmf (usada 100.00%, coincidències 9)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 5)

fast ràpid

- ràpid (usada 60.00%, coincidències 3)

- ràpida (usada 20.00%, coincidències 1)

- fast (usada 20.00%, coincidències 1)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 100.00%, coincidències 22)

favorite preferit

- preferit (usada 60.00%, coincidències 3)

- marca com a preferit (usada 20.00%, coincidències 1)

- preferides (usada 20.00%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 92.31%, coincidències 12)

- els meus preferits (usada 7.69%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 31)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 16)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 76.47%, coincidències 13)

- destacats (usada 11.76%, coincidències 2)

- destacades (usada 5.88%, coincidències 1)

- destacada (usada 5.88%, coincidències 1)

featured image imatge destacada

- imatge destacada (usada 100.00%, coincidències 4)

features característiques

- característiques (usada 89.47%, coincidències 17)

- funcionalitat (usada 5.26%, coincidències 1)

- funcions (usada 5.26%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 50.00%, coincidències 5)

- febr. (usada 30.00%, coincidències 3)

- febr (usada 10.00%, coincidències 1)

- de febr. (usada 10.00%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 87.50%, coincidències 14)

- de febrer (usada 12.50%, coincidències 2)

fedora fedora

- fedora (usada 100.00%, coincidències 27)

feed canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 4)

- canal de continguts (usada 0.00%, coincidències 0)

feedback comentaris

- comentaris (usada 75.00%, coincidències 12)

- opinions (en anglès) (usada 6.25%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 6.25%, coincidències 1)

- feedback (usada 6.25%, coincidències 1)

- retroacció (usada 6.25%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 8)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 4)

female dona

- dona (usada 72.73%, coincidències 8)

- femení (usada 27.27%, coincidències 3)

fetch obté

- obté (usada 60.00%, coincidències 3)

- recull (usada 20.00%, coincidències 1)

- fetch (usada 20.00%, coincidències 1)

- recollir (usada 0.00%, coincidències 0)

fetching s'està recollint

- s'està recollint (usada 100.00%, coincidències 4)

field camp

- camp (usada 100.00%, coincidències 24)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 90.91%, coincidències 20)

- nom dels camps (usada 9.09%, coincidències 2)

field type tipus del camp

- tipus del camp (usada 55.56%, coincidències 5)

- tipus de camp (usada 44.44%, coincidències 4)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 5)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 31)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 7)

file fitxer

- fitxer (usada 99.34%, coincidències 150)

- mou (usada 0.66%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 8)

file error error de fitxer

- error de fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha produït un error de fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- extensió dels fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 84.62%, coincidències 11)

- format de fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 80.00%, coincidències 4)

- gestor d'arxius (usada 20.00%, coincidències 1)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 8)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 86.05%, coincidències 37)

- nom de fitxer (usada 13.95%, coincidències 6)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 76.67%, coincidències 23)

- fitxer no trobat (usada 6.67%, coincidències 2)

- no s'ha trobat el firxer (usada 6.67%, coincidències 2)

- fitxer no trobat. (usada 3.33%, coincidències 1)

- arxiu no trobat (usada 3.33%, coincidències 1)

- el fitxer no s'ha trobat (usada 3.33%, coincidències 1)

file not found. fitxer no trobat.

- fitxer no trobat. (usada 88.89%, coincidències 8)

- no s'ha trobat el fitxer. (usada 11.11%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 83.33%, coincidències 15)

- camí del fitxer (usada 16.67%, coincidències 3)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 66.67%, coincidències 6)

- selecció de fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 100.00%, coincidències 13)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 36)

file systems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 100.00%, coincidències 7)

file transfers transferències de fitxers

- transferències de fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- transferència de fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 31)

filename nom de fitxer

- nom de fitxer (usada 39.39%, coincidències 13)

- nomdelfitxer (usada 30.30%, coincidències 10)

- nom del fitxer (usada 27.27%, coincidències 9)

- nomfitxer (usada 3.03%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 40)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 15)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 7)

filesystems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 100.00%, coincidències 5)

fill omple

- omple (usada 42.86%, coincidències 9)

- emplenament (usada 19.05%, coincidències 4)

- emplena (usada 14.29%, coincidències 3)

- emplenat (usada 14.29%, coincidències 3)

- omple|emplena (usada 4.76%, coincidències 1)

- justificat (usada 4.76%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 45.45%, coincidències 5)

- color d'emplenament (usada 27.27%, coincidències 3)

- color d'emplenat (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenat de color (usada 9.09%, coincidències 1)

fill series omple les sèries

- omple les sèries (usada 40.00%, coincidències 2)

- emplena la sèrie (usada 20.00%, coincidències 1)

- emplena les sèries (usada 20.00%, coincidències 1)

- sèries per omplir (usada 20.00%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 40.00%, coincidències 2)

- emplenat (usada 40.00%, coincidències 2)

- justificat (usada 20.00%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 94.87%, coincidències 74)

- filtra (usada 5.13%, coincidències 4)

filter by filtra per

- filtra per (usada 96.67%, coincidències 58)

- filtrat per (usada 3.33%, coincidències 2)

filter by category filtra per categoria

- filtra per categoria (usada 60.00%, coincidències 3)

- filtrar per categoria (usada 20.00%, coincidències 1)

- filtreu per categoria (usada 20.00%, coincidències 1)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 16)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 8)

financial financer

- financer (usada 60.00%, coincidències 3)

- finances (usada 20.00%, coincidències 1)

- financeres (usada 20.00%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 90.12%, coincidències 73)

- troba (usada 9.88%, coincidències 8)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 71.43%, coincidències 5)

- torna a trobar (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca de nou (usada 14.29%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 93.75%, coincidències 15)

- cerca i substitueix (usada 6.25%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 71.43%, coincidències 5)

- cerca en els fitxers (usada 28.57%, coincidències 2)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 60.00%, coincidències 9)

- troba la següent (usada 20.00%, coincidències 3)

- cerca la següent (usada 13.33%, coincidències 2)

- troba el següent (usada 6.67%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 72.73%, coincidències 8)

- troba l'anterior (usada 27.27%, coincidències 3)

find text cerca text

- cerca text (usada 62.50%, coincidències 5)

- cerca el text (usada 37.50%, coincidències 3)

finger dit

- dit (usada 50.00%, coincidències 2)

- cercausuaris (usada 25.00%, coincidències 1)

- finger (usada 25.00%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 88.89%, coincidències 16)

- empremta dactilar (usada 5.56%, coincidències 1)

- empremta digital (usada 5.56%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 93.33%, coincidències 14)

- empremtes (usada 6.67%, coincidències 1)

finish finalitza

- finalitza (usada 95.00%, coincidències 57)

- acaba (usada 3.33%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 1.67%, coincidències 1)

finished s'ha finalitzat

- s'ha finalitzat (usada 42.86%, coincidències 3)

- acabat (usada 28.57%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 28.57%, coincidències 2)

finished! ha acabat!

- ha acabat! (usada 75.00%, coincidències 3)

- finalitzada! (usada 25.00%, coincidències 1)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 78.57%, coincidències 11)

- finlandès (usada 21.43%, coincidències 3)

fire foc

- foc (usada 80.00%, coincidències 4)

- fire (usada 20.00%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 100.00%, coincidències 16)

firefox account compte del firefox

- compte del firefox (usada 80.00%, coincidències 4)

- compte de firefox (usada 20.00%, coincidències 1)

firefox sync firefox sync

- firefox sync (usada 80.00%, coincidències 4)

- sincronització de firefox (usada 20.00%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 13)

firewall configuration configuració del tallafoc

- configuració del tallafoc (usada 88.89%, coincidències 8)

- configureu el tallafoc (usada 11.11%, coincidències 1)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 4)

firmware missing no es troba el microprogramari

- no es troba el microprogramari (usada 88.24%, coincidències 15)

- manca el microprogramari (usada 5.88%, coincidències 1)

- falta el microprogramari (usada 5.88%, coincidències 1)

first primer

- primer (usada 66.67%, coincidències 8)

- primera (usada 16.67%, coincidències 2)

- líder (usada 8.33%, coincidències 1)

- nom (usada 8.33%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 5)

first name nom

- nom (usada 88.24%, coincidències 45)

- nom propi (usada 7.84%, coincidències 4)

- noms (usada 3.92%, coincidències 2)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 10)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 4)

firstname nom

- nom (usada 92.31%, coincidències 12)

- firstname (usada 7.69%, coincidències 1)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 4)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 85.71%, coincidències 6)

- ajusta l'amplada (usada 14.29%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 57.14%, coincidències 20)

- fixat (usada 37.14%, coincidències 13)

- amplada fixa (usada 2.86%, coincidències 1)

- corregit (usada 2.86%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 80.00%, coincidències 4)

- mida fixada (usada 20.00%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 88.89%, coincidències 8)

- ample fix (usada 11.11%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 50.00%, coincidències 3)

- senyalador (usada 16.67%, coincidències 1)

- senyala (usada 16.67%, coincidències 1)

- senyal (usada 16.67%, coincidències 1)

flags indicadors

- indicadors (usada 66.67%, coincidències 12)

- senyaladors (usada 22.22%, coincidències 4)

- banderes (usada 11.11%, coincidències 2)

flash flaix

- flaix (usada 70.00%, coincidències 7)

- flash (usada 30.00%, coincidències 3)

flat pla

- pla (usada 85.71%, coincidències 12)

- bemoll (usada 7.14%, coincidències 1)

- plana (usada 7.14%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 81.25%, coincidències 13)

- capgira (usada 12.50%, coincidències 2)

- donar la volta (usada 6.25%, coincidències 1)

flip horizontal capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- inverteix horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 2)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 57.14%, coincidències 8)

- inverteix horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 5)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- inverteix verticalment (usada 14.29%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 50.00%, coincidències 7)

- inverteix verticalment (usada 42.86%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 7.14%, coincidències 1)

float float

- float (usada 33.33%, coincidències 3)

- sura (usada 22.22%, coincidències 2)

- nombre de coma flotant (usada 11.11%, coincidències 1)

- flotar (usada 11.11%, coincidències 1)

- flotant (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 11.11%, coincidències 1)

floor planta

- planta (usada 33.33%, coincidències 2)

- arrodmultinf (usada 16.67%, coincidències 1)

- terra (usada 16.67%, coincidències 1)

- floor (usada 16.67%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 16.67%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 100.00%, coincidències 7)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 6)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 100.00%, coincidències 14)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 4)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 66.67%, coincidències 4)

- distància focal (usada 33.33%, coincidències 2)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 4)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

fold plega

- plega (usada 50.00%, coincidències 2)

- doblegat (usada 50.00%, coincidències 2)

folder carpeta

- carpeta (usada 96.00%, coincidències 24)

- la carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 92.31%, coincidències 12)

- nom de carpeta (usada 7.69%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 4)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 7)

follow link segueix l'enllaç

- segueix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

followup to newsgroup seguiment al grup de notícies

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- segueix al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 60.00%, coincidències 3)

- seguiment a (usada 40.00%, coincidències 2)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 93.42%, coincidències 71)

- lletra (usada 2.63%, coincidències 2)

- tipografia (usada 2.63%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 1.32%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 50.00%, coincidències 11)

- color del tipus de lletra (usada 40.91%, coincidències 9)

- color de lletra (usada 4.55%, coincidències 1)

- color de la lletra tipogràfica (usada 4.55%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- família de tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipografia (usada 14.29%, coincidències 1)

- família tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de lletra tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 83.33%, coincidències 5)

- nom de tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 62.50%, coincidències 15)

- mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 8.33%, coincidències 2)

- mida de font (usada 4.17%, coincidències 1)

- mida de la font (usada 4.17%, coincidències 1)

- tamany de la lletra (usada 4.17%, coincidències 1)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides del tipus de lletra

- mides del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mides de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mides dels tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

font style estil de tipografia

- estil de tipografia (usada 33.33%, coincidències 2)

- estil de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- estil del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- estil de la tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

- estil de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 82.14%, coincidències 23)

- tipus de lletres (usada 3.57%, coincidències 1)

- lletres (usada 3.57%, coincidències 1)

- fonts (usada 3.57%, coincidències 1)

- lletres tipogràfiques (usada 3.57%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 3.57%, coincidències 1)

food drink menjar i beguda

- menjar i beguda (usada 50.00%, coincidències 2)

- menjar i beure (usada 50.00%, coincidències 2)

foot peu

- peu (usada 83.33%, coincidències 5)

- peus (usada 16.67%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 68.09%, coincidències 32)

- peu (usada 31.91%, coincidències 15)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 100.00%, coincidències 23)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 100.00%, coincidències 6)

for per a

- per a (usada 50.00%, coincidències 3)

- durant (usada 33.33%, coincidències 2)

- per.a (usada 16.67%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 27)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 15)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 8)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 68.42%, coincidències 13)

- color del text (usada 15.79%, coincidències 3)

- color del primer pla (usada 15.79%, coincidències 3)

forever per sempre

- per sempre (usada 90.00%, coincidències 9)

- infinitament (usada 10.00%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 4)

form formulari

- formulari (usada 95.83%, coincidències 69)

- de (usada 2.78%, coincidències 2)

- form (usada 1.39%, coincidències 1)

format format

- format (usada 82.95%, coincidències 107)

- formata (usada 15.50%, coincidències 20)

- formatació (usada 1.55%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 7)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 14)

formatting formatació

- formatació (usada 85.71%, coincidències 24)

- format (usada 10.71%, coincidències 3)

- s'està formatant (usada 3.57%, coincidències 1)

formatting bar barra de formatació

- barra de formatació (usada 75.00%, coincidències 3)

- barra de format (usada 25.00%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 9)

formula fórmula

- fórmula (usada 97.50%, coincidències 39)

- formula (usada 2.50%, coincidències 1)

formulas fórmules

- fórmules (usada 100.00%, coincidències 15)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 7)

forums fòrums

- fòrums (usada 100.00%, coincidències 8)

forward endavant

- endavant (usada 80.65%, coincidències 25)

- reenvia (usada 12.90%, coincidències 4)

- avança (usada 3.23%, coincidències 1)

- següent (usada 3.23%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

found s'ha trobat

- s'ha trobat (usada 50.00%, coincidències 2)

- trobats (usada 25.00%, coincidències 1)

- trobat (usada 25.00%, coincidències 1)

fourier analysis anàlisi de fourier

- anàlisi de fourier (usada 83.33%, coincidències 5)

- anàlisi de fourier.. (usada 16.67%, coincidències 1)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 6)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 87.50%, coincidències 7)

- fraccions (usada 12.50%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 6)

frame marc

- marc (usada 89.83%, coincidències 53)

- fotograma (usada 8.47%, coincidències 5)

- quadre (usada 1.69%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- quadres per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- freqüència d'imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- imatges per segon (usada 14.29%, coincidències 1)

- marcs per segon (usada 14.29%, coincidències 1)

framerate imatges per segon

- imatges per segon (usada 50.00%, coincidències 2)

- framerate (usada 25.00%, coincidències 1)

- velocitat dels fotogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 66.67%, coincidències 6)

- marcs (usada 33.33%, coincidències 3)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 8)

free lliure

- lliure (usada 89.66%, coincidències 26)

- gratuït (usada 10.34%, coincidències 3)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 5)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 29)

french francès

- francès (usada 100.00%, coincidències 14)

frequency freqüència

- freqüència (usada 95.45%, coincidències 21)

- frequencia (usada 4.55%, coincidències 1)

frequency table taula de freqüències

- taula de freqüències (usada 100.00%, coincidències 4)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 88.89%, coincidències 8)

- preguntes freqüents (usada 11.11%, coincidències 1)

fri dv

- dv (usada 57.14%, coincidències 4)

- dv. (usada 28.57%, coincidències 2)

- div (usada 14.29%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 19)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 7)

from de

- de (usada 63.83%, coincidències 30)

- des de (usada 25.53%, coincidències 12)

- remitent (usada 8.51%, coincidències 4)

- a partir de (usada 2.13%, coincidències 1)

from clipboard des del porta-retalls

- des del porta-retalls (usada 75.00%, coincidències 3)

- del porta-retalls (usada 25.00%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 72.73%, coincidències 8)

- des del fitxer (usada 18.18%, coincidències 2)

- del fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 4)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 54.55%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- des de l'inici (usada 9.09%, coincidències 1)

- del capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

front anvers

- anvers (usada 33.33%, coincidències 2)

- frontal (usada 33.33%, coincidències 2)

- anvers de la pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

- davant (usada 16.67%, coincidències 1)

frown enfadat

- enfadat (usada 75.00%, coincidències 3)

- malcarat (usada 25.00%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 11)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp password contrasenya ftp

- contrasenya ftp (usada 100.00%, coincidències 4)

ftp proxy servidor intermediari ftp

- servidor intermediari ftp (usada 75.00%, coincidències 18)

- servidor intermediari d'ftp (usada 25.00%, coincidències 6)

full complet

- complet (usada 46.67%, coincidències 7)

- completa (usada 26.67%, coincidències 4)

- tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- màxima (usada 6.67%, coincidències 1)

- sencer (usada 6.67%, coincidències 1)

- final (usada 6.67%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 97.22%, coincidències 70)

- nom sencer (usada 1.39%, coincidències 1)

- nom (usada 1.39%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.77%, coincidències 30)

- pantalla sencera (usada 3.23%, coincidències 1)

full size mida completa

- mida completa (usada 40.00%, coincidències 2)

- mida original (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida màxima (usada 20.00%, coincidències 1)

full width amplada completa

- amplada completa (usada 66.67%, coincidències 4)

- tota l'amplada (usada 33.33%, coincidències 2)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 94.44%, coincidències 17)

- pantalla sencera (usada 5.56%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 37)

function type tipus de funció

- tipus de funció (usada 100.00%, coincidències 4)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 35)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 10)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 9)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 16)

game joc

- joc (usada 60.00%, coincidències 3)

- partida (usada 40.00%, coincidències 2)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 83.33%, coincidències 5)

- games (usada 16.67%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 95.00%, coincidències 19)

- gama (usada 5.00%, coincidències 1)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 97.06%, coincidències 33)

- porta d'enllaç (usada 2.94%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 13)

gender sexe

- sexe (usada 60.00%, coincidències 3)

- gènere (usada 40.00%, coincidències 2)

general general

- general (usada 100.00%, coincidències 98)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 4)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 15)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 4)

generic genèric

- genèric (usada 100.00%, coincidències 18)

genre gènere

- gènere (usada 69.23%, coincidències 9)

- temàtica (usada 30.77%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 60.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 40.00%, coincidències 2)

geometric shapes formes geomètriques

- formes geomètriques (usada 75.00%, coincidències 3)

- figures geomètriques (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 6)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 66.67%, coincidències 4)

- georgia (usada 33.33%, coincidències 2)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 16)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 75.00%, coincidències 3)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 14)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 5)

get help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 72.73%, coincidències 8)

- obteniu ajuda (usada 18.18%, coincidències 2)

- obtingueu ajuda (usada 9.09%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 33.33%, coincidències 5)

- implicar-se (usada 20.00%, coincidències 3)

- involucreu-vos-hi (usada 13.33%, coincidències 2)

- involucreu-vos (usada 6.67%, coincidències 1)

- participeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- involucrar-se (usada 6.67%, coincidències 1)

- participeu-hi (usada 6.67%, coincidències 1)

- col·laboreu‑hi (usada 6.67%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 66.67%, coincidències 4)

- per començar (usada 16.67%, coincidències 1)

- inicia (usada 16.67%, coincidències 1)

getting help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 60.00%, coincidències 3)

- obtenció d'ajuda (usada 40.00%, coincidències 2)

getting started primers passos

- primers passos (usada 75.00%, coincidències 6)

- com començar (usada 25.00%, coincidències 2)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 7)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 80.00%, coincidències 4)

- gibraltar estret de (usada 20.00%, coincidències 1)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 5)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom

- nom (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom facilitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom donat (usada 20.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 5)

glass vidre

- vidre (usada 75.00%, coincidències 3)

- copa (usada 25.00%, coincidències 1)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 8)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 8)

gnome gnome

- gnome (usada 100.00%, coincidències 4)

gnumeric gnumeric

- gnumeric (usada 100.00%, coincidències 4)

go vés

- vés (usada 68.42%, coincidències 13)

- vés-hi (usada 10.53%, coincidències 2)

- d'acord (usada 5.26%, coincidències 1)

- anar (usada 5.26%, coincidències 1)

- ves (usada 5.26%, coincidències 1)

- navega (usada 5.26%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 66.67%, coincidències 12)

- torna (usada 11.11%, coincidències 2)

- enrere (usada 11.11%, coincidències 2)

- torna enrere (usada 5.56%, coincidències 1)

- vés endarrere (usada 5.56%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 80.00%, coincidències 4)

- endavant (usada 20.00%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 100.00%, coincidències 12)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 100.00%, coincidències 12)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 100.00%, coincidències 6)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- objectiu de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

goals objectius

- objectius (usada 100.00%, coincidències 6)

gold or

- or (usada 62.50%, coincidències 5)

- daurat (usada 25.00%, coincidències 2)

- or|daurat (usada 12.50%, coincidències 1)

golden sections seccions d'or

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 72.41%, coincidències 21)

- bo (usada 24.14%, coincidències 7)

- correcte (usada 3.45%, coincidències 1)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 4)

google talk google talk

- google talk (usada 100.00%, coincidències 6)

got it ho heu aconseguit

- ho heu aconseguit (usada 50.00%, coincidències 2)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- entesos (usada 25.00%, coincidències 1)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 6)

gpl gpl

- gpl (usada 100.00%, coincidències 8)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 22)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 4)

grams grams

- grams (usada 100.00%, coincidències 4)

graph graf

- graf (usada 50.00%, coincidències 2)

- gràfic (usada 25.00%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 25.00%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 77.78%, coincidències 7)

- imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

graphics gràfics

- gràfics (usada 84.21%, coincidències 16)

- imatges (usada 10.53%, coincidències 2)

- imatge (usada 5.26%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 17)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 27)

greater than major que

- major que (usada 63.64%, coincidències 7)

- és major que (usada 18.18%, coincidències 2)

- més gran que (usada 18.18%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 91.67%, coincidències 22)

- grega (usada 8.33%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 100.00%, coincidències 44)

grey gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 4)

grid graella

- graella (usada 93.33%, coincidències 42)

- quadrícula (usada 6.67%, coincidències 3)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 60.00%, coincidències 3)

- línies de graella (usada 20.00%, coincidències 1)

- línies de quadrícula (usada 20.00%, coincidències 1)

grid view vista en graella

- vista en graella (usada 33.33%, coincidències 2)

- vista de graella (usada 33.33%, coincidències 2)

- graella (usada 16.67%, coincidències 1)

- mode graella (usada 16.67%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 7)

group grup

- grup (usada 69.01%, coincidències 49)

- agrupa (usada 30.99%, coincidències 22)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 80.00%, coincidències 8)

- agrupat per (usada 10.00%, coincidències 1)

- agrupa segons (usada 10.00%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 97.14%, coincidències 34)

- nom de grup (usada 2.86%, coincidències 1)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 80.95%, coincidències 17)

- contrasenya del grup (usada 19.05%, coincidències 4)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 85.71%, coincidències 12)

- agrupats per (usada 14.29%, coincidències 2)

grouping agrupació

- agrupació (usada 61.54%, coincidències 8)

- agrupament (usada 30.77%, coincidències 4)

- s'està agrupant (usada 7.69%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 93.75%, coincidències 30)

- els grups (usada 6.25%, coincidències 2)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 100.00%, coincidències 5)

grow fes créixer

- fes créixer (usada 57.14%, coincidències 4)

- creix (usada 28.57%, coincidències 2)

- eixampla (usada 14.29%, coincidències 1)

growth creixement

- creixement (usada 80.00%, coincidències 4)

- geomètrica (usada 20.00%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 5)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

guest client

- client (usada 50.00%, coincidències 2)

- visitant (usada 25.00%, coincidències 1)

- convidat (usada 25.00%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 7)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 14)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 7)

hairpin mode mode hairpin

- mode hairpin (usada 80.00%, coincidències 4)

- mode de hairpin (usada 20.00%, coincidències 1)

half mitjana

- mitjana (usada 50.00%, coincidències 2)

- mig (usada 25.00%, coincidències 1)

- blanca (usada 25.00%, coincidències 1)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

handle nansa

- nansa (usada 50.00%, coincidències 2)

- gestor (usada 25.00%, coincidències 1)

- maneja (usada 25.00%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

- identificador (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 7)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 75.00%, coincidències 3)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 5)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hangup penja

- penja (usada 75.00%, coincidències 3)

- termina (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 5)

hard difícil

- difícil (usada 50.00%, coincidències 3)

- dur (usada 33.33%, coincidències 2)

- fort (usada 16.67%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 13)

hard light llum forta

- llum forta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llum dura (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 17)

hardware acceleration acceleració de maquinari

- acceleració de maquinari (usada 75.00%, coincidències 3)

- acceleració per maquinari (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware address adreça de maquinari

- adreça de maquinari (usada 63.16%, coincidències 12)

- adreça del maquinari (usada 26.32%, coincidències 5)

- adreça física (usada 10.53%, coincidències 2)

haskell haskell

- haskell (usada 100.00%, coincidències 4)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

head cap

- cap (usada 50.00%, coincidències 2)

- davant per (usada 25.00%, coincidències 1)

- capçal (usada 25.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 40)

header and footer capçalera i peu de pàgina

- capçalera i peu de pàgina (usada 57.14%, coincidències 4)

- capçalera i peu (usada 42.86%, coincidències 3)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 8)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 78.26%, coincidències 18)

- capçalera (usada 17.39%, coincidències 4)

- rumb (usada 4.35%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 80.00%, coincidències 12)

- capçalera 1 (usada 13.33%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 78.57%, coincidències 11)

- capçalera 2 (usada 14.29%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 7.14%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 70.00%, coincidències 7)

- capçalera 3 (usada 20.00%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 10.00%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 66.67%, coincidències 6)

- capçalera 4 (usada 22.22%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 11.11%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 71.43%, coincidències 5)

- capçalera 5 (usada 14.29%, coincidències 1)

- capçalera5 (usada 14.29%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 71.43%, coincidències 5)

- capçalera 6 (usada 14.29%, coincidències 1)

- capçalera6 (usada 14.29%, coincidències 1)

headings capçaleres

- capçaleres (usada 55.56%, coincidències 5)

- encapçalaments (usada 44.44%, coincidències 4)

headline titular

- titular (usada 40.00%, coincidències 2)

- portada (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçalera (usada 20.00%, coincidències 1)

- crea un titular (usada 20.00%, coincidències 1)

headphones auriculars

- auriculars (usada 100.00%, coincidències 4)

headset auricular

- auricular (usada 75.00%, coincidències 3)

- microauricular (usada 25.00%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 7)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 22)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 97.06%, coincidències 99)

- alçària (usada 0.98%, coincidències 1)

- alt (usada 0.98%, coincidències 1)

- a (usada 0.98%, coincidències 1)

held suspès

- suspès (usada 40.00%, coincidències 2)

- retinguda (usada 20.00%, coincidències 1)

- agafat (usada 20.00%, coincidències 1)

- retingut (usada 20.00%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 9)

hello world! hola món!

- hola món! (usada 100.00%, coincidències 5)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 110)

help icon icona d'ajuda

- icona d'ajuda (usada 75.00%, coincidències 9)

- icona d''ajuda (usada 25.00%, coincidències 3)

help options opcions d'ajuda

- opcions d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 10)

help text text d'ajuda

- text d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 4)

help! ajuda!

- ajuda! (usada 93.75%, coincidències 15)

- bona nit malparits! (usada 6.25%, coincidències 1)

hex hexadecimal

- hexadecimal (usada 50.00%, coincidències 4)

- hex (usada 37.50%, coincidències 3)

- hexa (usada 12.50%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 4)

hhmm hhmm

- hhmm (usada 75.00%, coincidències 3)

- h.mm (usada 25.00%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 100.00%, coincidències 4)

hidden ocult

- ocult (usada 68.18%, coincidències 15)

- amagat (usada 22.73%, coincidències 5)

- oculta (usada 4.55%, coincidències 1)

- amaga (usada 4.55%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 90.00%, coincidències 9)

- text ocult (usada 10.00%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 85.71%, coincidències 42)

- oculta (usada 10.20%, coincidències 5)

- amagar (usada 2.04%, coincidències 1)

- amaga't (usada 2.04%, coincidències 1)

hide all oculta'ls tots

- oculta'ls tots (usada 61.54%, coincidències 8)

- amaga-ho tot (usada 30.77%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 71.43%, coincidències 5)

- oculta els detalls (usada 28.57%, coincidències 2)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 57.14%, coincidències 4)

- oculta els altres (usada 14.29%, coincidències 1)

- amaga altres (usada 14.29%, coincidències 1)

- amaga la resta (usada 14.29%, coincidències 1)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 4)

high alta

- alta (usada 67.74%, coincidències 21)

- alt (usada 29.03%, coincidències 9)

- altura (usada 3.23%, coincidències 1)

high contrast alt contrast

- alt contrast (usada 66.67%, coincidències 4)

- contrast alt (usada 33.33%, coincidències 2)

highest màxima

- màxima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més alta (usada 28.57%, coincidències 2)

- el més alt (usada 14.29%, coincidències 1)

- la més alta (usada 14.29%, coincidències 1)

highlight realçat

- realçat (usada 44.44%, coincidències 4)

- ressaltat (usada 33.33%, coincidències 3)

- ressalta (usada 22.22%, coincidències 2)

highlight all ressalta-ho tot

- ressalta-ho tot (usada 80.00%, coincidències 4)

- marca-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 50.00%, coincidències 6)

- color del ressaltat (usada 16.67%, coincidències 2)

- color de ressaltat (usada 16.67%, coincidències 2)

- color de ressaltament (usada 8.33%, coincidències 1)

- realçament del color (usada 8.33%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 100.00%, coincidències 5)

highlight misspelled words ressalta les paraules mal escrites

- ressalta les paraules mal escrites (usada 60.00%, coincidències 3)

- ressalta les paraules amb faltes (usada 20.00%, coincidències 1)

- ressalta els mots amb errors (usada 20.00%, coincidències 1)

highlighting realçament

- realçament (usada 70.00%, coincidències 7)

- ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

- realçat (usada 10.00%, coincidències 1)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 42.86%, coincidències 3)

- destacats (usada 28.57%, coincidències 2)

- realçats (usada 14.29%, coincidències 1)

- clars intensos (usada 14.29%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 100.00%, coincidències 12)

hint consell

- consell (usada 33.33%, coincidències 2)

- pista (usada 33.33%, coincidències 2)

- suggeriment (usada 33.33%, coincidències 2)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 7)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 65.12%, coincidències 28)

- històric (usada 23.26%, coincidències 10)

- història (usada 11.63%, coincidències 5)

hold mantén

- mantén (usada 50.00%, coincidències 3)

- aguanta (usada 33.33%, coincidències 2)

- retèn (usada 16.67%, coincidències 1)

holiday festes

- festes (usada 40.00%, coincidències 2)

- festa (usada 20.00%, coincidències 1)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- vacances (usada 20.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 85.96%, coincidències 49)

- particular (usada 7.02%, coincidències 4)

- pàgina d'inici (usada 1.75%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 1.75%, coincidències 1)

- carpeta de l’usuari (usada 1.75%, coincidències 1)

- casa (usada 1.75%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home address adreça de casa

- adreça de casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreça particular (usada 25.00%, coincidències 1)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 60.61%, coincidències 20)

- directori d'inici (usada 24.24%, coincidències 8)

- el directori inicial (usada 6.06%, coincidències 2)

- directori inicial (usada 6.06%, coincidències 2)

- directori home (usada 3.03%, coincidències 1)

home page pàgina inicial

- pàgina inicial (usada 33.33%, coincidències 3)

- pàgina d'inici (usada 33.33%, coincidències 3)

- pàgina personal (usada 33.33%, coincidències 3)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 70.00%, coincidències 7)

- pàgina personal (usada 10.00%, coincidències 1)

- telèfon de casa (usada 10.00%, coincidències 1)

- telèfon fix (usada 10.00%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 70.59%, coincidències 12)

- pàgina inicial (usada 11.76%, coincidències 2)

- lloc web (usada 5.88%, coincidències 1)

- inici (usada 5.88%, coincidències 1)

- pàgina web (usada 5.88%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 100.00%, coincidències 49)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 5)

horizontal center centre horitzontal

- centre horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal centre (usada 25.00%, coincidències 1)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 12)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

host amfitrió

- amfitrió (usada 50.00%, coincidències 19)

- ordinador central (usada 28.95%, coincidències 11)

- servidor (usada 10.53%, coincidències 4)

- ordinador (usada 10.53%, coincidències 4)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host device dispositiu de l'amfitrió

- dispositiu de l'amfitrió (usada 100.00%, coincidències 4)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 42.86%, coincidències 27)

- nom d'amfitrió (usada 36.51%, coincidències 23)

- nom de l'ordinador (usada 14.29%, coincidències 9)

- nom del servidor (usada 6.35%, coincidències 4)

host not found no s'ha trobat l'amfitrió

- no s'ha trobat l'amfitrió (usada 75.00%, coincidències 3)

- no s'ha trobat l'ordinador central (usada 25.00%, coincidències 1)

host unreachable no es pot accedir a la màquina

- no es pot accedir a la màquina (usada 25.00%, coincidències 1)

- servidor no disponible (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordinador no accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'amfitrió no és accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 45.16%, coincidències 28)

- nom de l'amfitrió (usada 20.97%, coincidències 13)

- nom de l'ordinador (usada 20.97%, coincidències 13)

- nom de màquina (usada 4.84%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 3.23%, coincidències 2)

- ordinador (usada 1.61%, coincidències 1)

- nom de la màquina (usada 1.61%, coincidències 1)

- nomamfitrió (usada 1.61%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- calent (usada 25.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 75.00%, coincidències 12)

- hores (usada 25.00%, coincidències 4)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 36)

house casa

- casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- house (usada 25.00%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 6)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 19)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 12)

html source font html

- font html (usada 50.00%, coincidències 3)

- codi font html (usada 33.33%, coincidències 2)

- codi html (usada 16.67%, coincidències 1)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 7)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari http

- servidor intermediari http (usada 55.56%, coincidències 15)

- servidor intermediari d'http (usada 40.74%, coincidències 11)

- proxy de l'http (usada 3.70%, coincidències 1)

http proxy password contrasenya del servidor intermediari http

- contrasenya del servidor intermediari http (usada 50.00%, coincidències 2)

- contrasenya del proxy de l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

- contrasenya del servidor intermediari per a l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari https

- servidor intermediari https (usada 73.91%, coincidències 17)

- servidor intermediari d'https (usada 26.09%, coincidències 6)

hue to

- to (usada 70.00%, coincidències 14)

- matís (usada 25.00%, coincidències 5)

- to de color (usada 5.00%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 70.00%, coincidències 7)

- immens (usada 20.00%, coincidències 2)

- molt gran (usada 10.00%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 100.00%, coincidències 4)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 16)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 93.55%, coincidències 29)

- hiperenllaç (usada 6.45%, coincidències 2)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i ii iii i ii iii

- i ii iii (usada 100.00%, coincidències 10)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 12)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 18)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 7)

icon set conjunt d'icones

- conjunt d'icones (usada 50.00%, coincidències 2)

- joc d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- definiu icona (usada 25.00%, coincidències 1)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 83.33%, coincidències 5)

- mida d'icona (usada 16.67%, coincidències 1)

icon view visualització d'icones

- visualització d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- mostra les icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- vista d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- vista d'icona (usada 25.00%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 6)

icq icq

- icq (usada 100.00%, coincidències 4)

id id

- id (usada 55.56%, coincidències 30)

- id. (usada 27.78%, coincidències 15)

- identificador (usada 16.67%, coincidències 9)

idea idea

- idea (usada 100.00%, coincidències 4)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 29)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 39)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció ideogràfica

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basats en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 40.00%, coincidències 4)

- ociós (usada 40.00%, coincidències 4)

- inactiva (usada 20.00%, coincidències 2)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 6)

ignore ignora

- ignora (usada 97.37%, coincidències 37)

- ignora-ho (usada 2.63%, coincidències 1)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 50.00%, coincidències 8)

- ignora-les totes (usada 43.75%, coincidències 7)

- ignora'ls tots (usada 6.25%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 127)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers d'imatges (usada 14.29%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de les imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 62.50%, coincidències 5)

- mapa de la imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

- mapa d'imatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image name nom de la imatge

- nom de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- qualitat d'imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

image settings configuració de la imatge

- configuració de la imatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres de la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- opcions de la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualització d'imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 45)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 6)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 18)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 4)

imperial aramaic arameu imperial

- arameu imperial (usada 100.00%, coincidències 4)

import importa

- importa (usada 93.85%, coincidències 61)

- importar (usada 4.62%, coincidències 3)

- subscriu-me (usada 1.54%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 80.00%, coincidències 4)

- importa de (usada 20.00%, coincidències 1)

import settings importa els paràmetres

- importa els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'importació (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 18)

importing s'està important

- s'està important (usada 80.00%, coincidències 8)

- importació (usada 10.00%, coincidències 1)

- important (usada 10.00%, coincidències 1)

in en

- en (usada 26.92%, coincidències 7)

- in (usada 19.23%, coincidències 5)

- dins (usada 15.38%, coincidències 4)

- a (usada 11.54%, coincidències 3)

- cap endins (usada 7.69%, coincidències 2)

- pertany (usada 3.85%, coincidències 1)

- a|en (usada 3.85%, coincidències 1)

- bústia d'entrada (usada 3.85%, coincidències 1)

- entrada (usada 3.85%, coincidències 1)

- polzades (usada 3.85%, coincidències 1)

in progress en progrés

- en progrés (usada 57.69%, coincidències 15)

- en curs (usada 34.62%, coincidències 9)

- progressant (usada 7.69%, coincidències 2)

inactive inactiu

- inactiu (usada 96.77%, coincidències 30)

- inactiva (usada 3.23%, coincidències 1)

inbound trànsit d'entrada

- trànsit d'entrada (usada 57.14%, coincidències 4)

- entrant (usada 42.86%, coincidències 3)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 66.67%, coincidències 4)

- bústia d'entrada (usada 33.33%, coincidències 2)

inch polzada

- polzada (usada 80.00%, coincidències 12)

- polzades (usada 13.33%, coincidències 2)

- in (usada 6.67%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 6)

include inclou

- inclou (usada 50.00%, coincidències 4)

- incloure (usada 37.50%, coincidències 3)

- include (usada 12.50%, coincidències 1)

incoming entrada

- entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- entrant (usada 25.00%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- la contrasenya no és correcta (usada 30.00%, coincidències 3)

increase augmenta

- augmenta (usada 50.00%, coincidències 6)

- incrementa (usada 41.67%, coincidències 5)

- increment (usada 8.33%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 60.00%, coincidències 3)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- augmenta la mida de la font (usada 20.00%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 100.00%, coincidències 14)

increment increment

- increment (usada 100.00%, coincidències 7)

indent sagnat

- sagnat (usada 80.00%, coincidències 20)

- sagna (usada 20.00%, coincidències 5)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 5)

index índex

- índex (usada 97.50%, coincidències 39)

- index (usada 2.50%, coincidències 1)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 87.50%, coincidències 14)

- índex (usada 12.50%, coincidències 2)

individual individu

- individu (usada 50.00%, coincidències 2)

- personal (usada 25.00%, coincidències 1)

- individual (usada 25.00%, coincidències 1)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 14)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 83.87%, coincidències 26)

- info (usada 16.13%, coincidències 5)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 37)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 8)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 6)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 57.14%, coincidències 8)

- s'està iniciant (usada 21.43%, coincidències 3)

- inicialitzant (usada 21.43%, coincidències 3)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 22)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 4)

inline inserit

- inserit (usada 25.00%, coincidències 2)

- en línia (usada 25.00%, coincidències 2)

- alineat (usada 12.50%, coincidències 1)

- missatge original inserit (usada 12.50%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 12.50%, coincidències 1)

- insereix (usada 12.50%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 8)

innocent innocent

- innocent (usada 100.00%, coincidències 4)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 22)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 7)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 8)

input mode mode d'entrada

- mode d'entrada (usada 100.00%, coincidències 6)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 75.00%, coincidències 9)

- rang d'entrada (usada 25.00%, coincidències 3)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 80.00%, coincidències 4)

- entrada o sortida (usada 20.00%, coincidències 1)

ins ins

- ins (usada 75.00%, coincidències 3)

- inser (usada 25.00%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

inscriptional pahlavi pahlavi d'inscripció

- pahlavi d'inscripció (usada 50.00%, coincidències 2)

- inscripcions pahlavi (usada 50.00%, coincidències 2)

inscriptional parthian part d'inscripció

- part d'inscripció (usada 50.00%, coincidències 2)

- inscripcions parthian (usada 50.00%, coincidències 2)

insert insereix

- insereix (usada 97.76%, coincidències 131)

- insereix una cel·la (usada 0.75%, coincidències 1)

- inserció (usada 0.75%, coincidències 1)

- munta (usada 0.75%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert before insereix abans

- insereix abans (usada 100.00%, coincidències 5)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 4)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- insereix les cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 9)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 8)

insert field insereix un camp

- insereix un camp (usada 50.00%, coincidències 2)

- insereix el camp (usada 25.00%, coincidències 1)

- insereix camp (usada 25.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 85.71%, coincidències 12)

- insereix la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 10)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 90.91%, coincidències 10)

- inserir fila (usada 9.09%, coincidències 1)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 11)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 12)

insert text insereix text

- insereix text (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix un text (usada 33.33%, coincidències 2)

- inserció de text (usada 16.67%, coincidències 1)

inset dins

- dins (usada 14.29%, coincidències 1)

- intern (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserció (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserit (usada 14.29%, coincidències 1)

- contraure (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- rebaixat (usada 14.29%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 75.00%, coincidències 6)

- dins (usada 25.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 5)

inspector inspector

- inspector (usada 100.00%, coincidències 6)

install instal·la

- instal·la (usada 98.04%, coincidències 50)

- instal·lació (usada 1.96%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install updates instal·la les actualitzacions

- instal·la les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 4)

installable options opcions instal·lables

- opcions instal·lables (usada 100.00%, coincidències 4)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 95.24%, coincidències 20)

- installation (usada 4.76%, coincidències 1)

installation complete s'ha completat la instal·lació

- s'ha completat la instal·lació (usada 85.71%, coincidències 6)

- s'ha acabat la instal·lació (usada 14.29%, coincidències 1)

installation failed ha fallat la instal·lació

- ha fallat la instal·lació (usada 75.00%, coincidències 3)

- la instal·lació ha fallat (usada 25.00%, coincidències 1)

installation guide guia d'instal·lació

- guia d'instal·lació (usada 100.00%, coincidències 20)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 71.43%, coincidències 15)

- instal·lades (usada 9.52%, coincidències 2)

- instal·lada (usada 9.52%, coincidències 2)

- instal·lats (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'ha instal·lat (usada 4.76%, coincidències 1)

installed packages paquets instal·lats

- paquets instal·lats (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'han instal·lat els paquets (usada 25.00%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 75.00%, coincidències 18)

- instal·lar (usada 16.67%, coincidències 4)

- instal·lació (usada 8.33%, coincidències 2)

instance instància

- instància (usada 100.00%, coincidències 4)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 4)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 6)

int int

- int (usada 75.00%, coincidències 3)

- ent (usada 25.00%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 95.35%, coincidències 41)

- nombre enter (usada 4.65%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 4)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 7)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 8)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 35)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 11)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 7)

internal error error intern

- error intern (usada 91.67%, coincidències 11)

- s'ha produït un error intern (usada 8.33%, coincidències 1)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 92.31%, coincidències 12)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 7.69%, coincidències 1)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 11)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 5)

intersection intersecció

- intersecció (usada 91.67%, coincidències 11)

- intersection (usada 8.33%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 9)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 16)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 42.86%, coincidències 6)

- no vàlida (usada 35.71%, coincidències 5)

- incorrecte (usada 7.14%, coincidències 1)

- invàlid (usada 7.14%, coincidències 1)

- no és vàlid (usada 7.14%, coincidències 1)

invalid action acció no vàlida

- acció no vàlida (usada 88.89%, coincidències 8)

- l'acció no és vàlida (usada 11.11%, coincidències 1)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 2)

- argument incorrecte (usada 40.00%, coincidències 2)

- l'argument no és vàlid (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid credentials credencials no vàlides

- credencials no vàlides (usada 100.00%, coincidències 13)

invalid email address l'adreça de correu electrònic no és vàlida

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 57.14%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 28.57%, coincidències 2)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid filename nom de fitxer no vàlid

- nom de fitxer no vàlid (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom del fitxer no vàlid (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 75.00%, coincidències 6)

- nom invàlid (usada 12.50%, coincidències 1)

- argument %s invàlid (usada 12.50%, coincidències 1)

invalid port port no vàlid

- port no vàlid (usada 61.54%, coincidències 8)

- el port no és vàlid (usada 38.46%, coincidències 5)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- rang no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 57.14%, coincidències 4)

- signatura no vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 94.44%, coincidències 17)

- url no vàlid (usada 5.56%, coincidències 1)

invalid username el nom d'usuari no és vàlid

- el nom d'usuari no és vàlid (usada 100.00%, coincidències 9)

invalid value el valor no és vàlid

- el valor no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 75.00%, coincidències 6)

- inversa (usada 25.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 94.44%, coincidències 17)

- invertir (usada 5.56%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 4)

invert filter inverteix el filtre

- inverteix el filtre (usada 100.00%, coincidències 5)

invert mask inverteix la màscara

- inverteix la màscara (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix màscara (usada 25.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- inverteix selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

inverted inverteix

- inverteix (usada 62.50%, coincidències 5)

- invertit (usada 37.50%, coincidències 3)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 8)

invite convida

- convida (usada 87.50%, coincidències 7)

- convida'ls (usada 12.50%, coincidències 1)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 6)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 102)

ipa ipa

- ipa (usada 100.00%, coincidències 4)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 23)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 21)

ipv4 settings ajusts d'ipv4

- ajusts d'ipv4 (usada 80.00%, coincidències 4)

- paràmetres ipv4 (usada 20.00%, coincidències 1)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 23)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 30)

ipv6 settings ajusts d'ipv6

- ajusts d'ipv6 (usada 80.00%, coincidències 4)

- paràmetres ipv6 (usada 20.00%, coincidències 1)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 10)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 4)

- is (usada 20.00%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 50.00%, coincidències 2)

- és major que (usada 25.00%, coincidències 1)

- és superior a (usada 25.00%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 6)

iscsi iscsi

- iscsi (usada 100.00%, coincidències 5)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 5)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 19)

issued to emès a nom de

- emès a nom de (usada 70.59%, coincidències 12)

- emès per a (usada 29.41%, coincidències 5)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 15)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 14)

italic cursiva

- cursiva (usada 90.00%, coincidències 36)

- itàlica (usada 7.50%, coincidències 3)

- cursiva|itàlica (usada 2.50%, coincidències 1)

item element

- element (usada 85.71%, coincidències 6)

- article (usada 14.29%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.33%, coincidències 5)

- articles (usada 16.67%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 7)

jan gen

- gen (usada 60.00%, coincidències 6)

- gen. (usada 30.00%, coincidències 3)

- de gen. (usada 10.00%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 88.24%, coincidències 15)

- de gener (usada 11.76%, coincidències 2)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 5)

japanese japonès

- japonès (usada 100.00%, coincidències 29)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 6)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 7)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 9)

job tasca

- tasca (usada 50.00%, coincidències 3)

- treball (usada 33.33%, coincidències 2)

- ocupació (usada 16.67%, coincidències 1)

job priority prioritat de la tasca

- prioritat de la tasca (usada 50.00%, coincidències 2)

- prioritat dels treballs (usada 50.00%, coincidències 2)

job title càrrec

- càrrec (usada 86.67%, coincidències 13)

- títol de la tasca (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol de la feina (usada 6.67%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 71.43%, coincidències 5)

- tasques (usada 28.57%, coincidències 2)

join unir-se

- unir-se (usada 50.00%, coincidències 16)

- uneix-te (usada 12.50%, coincidències 4)

- entra (usada 9.38%, coincidències 3)

- uniu-vos (usada 9.38%, coincidències 3)

- uneix-m'hi (usada 6.25%, coincidències 2)

- uniu-vos-hi (usada 6.25%, coincidències 2)

- uneix (usada 3.12%, coincidències 1)

- junta (usada 3.12%, coincidències 1)

join chat entra al xat

- entra al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- uniu-vos al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- entra a un xat (usada 16.67%, coincidències 1)

- uneix al xat (usada 16.67%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 80.00%, coincidències 4)

- jordan (usada 20.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 38.46%, coincidències 5)

- publicacions (usada 38.46%, coincidències 5)

- diari (usada 23.08%, coincidències 3)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul

- jul (usada 57.14%, coincidències 4)

- jul. (usada 28.57%, coincidències 2)

- de jul. (usada 14.29%, coincidències 1)

july juliol

- juliol (usada 85.71%, coincidències 12)

- de juliol (usada 14.29%, coincidències 2)

jump salt

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

jun jun

- jun (usada 57.14%, coincidències 4)

- juny (usada 28.57%, coincidències 2)

- de juny (usada 14.29%, coincidències 1)

june juny

- juny (usada 86.67%, coincidències 13)

- de juny (usada 13.33%, coincidències 2)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 75.00%, coincidències 9)

- brossa (usada 25.00%, coincidències 3)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 4)

justified justificada

- justificada (usada 60.00%, coincidències 6)

- justificat (usada 40.00%, coincidències 4)

justify justifica

- justifica (usada 78.95%, coincidències 15)

- justificat (usada 15.79%, coincidències 3)

- justificada (usada 5.26%, coincidències 1)

kaithi kaithi

- kaithi (usada 100.00%, coincidències 4)

kaleidoscope calidoscopi

- calidoscopi (usada 100.00%, coincidències 4)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 66.67%, coincidències 10)

- kannada (usada 26.67%, coincidències 4)

- kannarès (usada 6.67%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 7)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 5)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 8)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 12)

keep manté

- manté (usada 41.67%, coincidències 5)

- mantén (usada 25.00%, coincidències 3)

- conserva (usada 16.67%, coincidències 2)

- reteniment (usada 8.33%, coincidències 1)

- mantingues-les (usada 8.33%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- mantén la ràtio d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- conserva la relació d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

keep changes mantén els canvis

- mantén els canvis (usada 60.00%, coincidències 3)

- manté els canvis (usada 40.00%, coincidències 2)

kernel kernel

- kernel (usada 62.50%, coincidències 5)

- nucli (usada 25.00%, coincidències 2)

- nucli del sistema operatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 100.00%, coincidències 9)

key clau

- clau (usada 69.49%, coincidències 41)

- tecla (usada 27.12%, coincidències 16)

- negre (usada 1.69%, coincidències 1)

- lletra (usada 1.69%, coincidències 1)

key agreement acord sobre la clau

- acord sobre la clau (usada 75.00%, coincidències 3)

- concordança de les claus (usada 25.00%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculació de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- associacions de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculacions de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

key compromise clau en compromís

- clau en compromís (usada 100.00%, coincidències 11)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 83.33%, coincidències 5)

- identificador de la clau (usada 16.67%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 8)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 35)

keyboard layout disposició de teclat

- disposició de teclat (usada 81.82%, coincidències 18)

- disposició del teclat (usada 18.18%, coincidències 4)

keyboard model model de teclat

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard settings paràmetres del teclat

- paràmetres del teclat (usada 75.00%, coincidències 3)

- paràmetres de teclat (usada 25.00%, coincidències 1)

keyboard shortcut tecla de drecera

- tecla de drecera (usada 50.00%, coincidències 2)

- drecera de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 95.24%, coincidències 20)

- tecles de drecera (usada 4.76%, coincidències 1)

keyphrase frase clau

- frase clau (usada 100.00%, coincidències 4)

keys tecles

- tecles (usada 72.73%, coincidències 8)

- llegenda (usada 18.18%, coincidències 2)

- claus (usada 9.09%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 9)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 19)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 60.00%, coincidències 3)

- kharoshthi (usada 40.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 13)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

kill finalitza

- finalitza (usada 50.00%, coincidències 2)

- mata (usada 50.00%, coincidències 2)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 100.00%, coincidències 4)

kinyarwanda ruandès

- ruandès (usada 60.00%, coincidències 3)

- kinyarwanda (usada 40.00%, coincidències 2)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 7)

knowledge base base de coneixement

- base de coneixement (usada 60.00%, coincidències 3)

- base de coneixements (usada 40.00%, coincidències 2)

konkani konkani

- konkani (usada 100.00%, coincidències 4)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 31)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 8)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 5)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 129)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 22)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 8)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 69.23%, coincidències 18)

- apaïsat (usada 26.92%, coincidències 7)

- apaïsada (usada 3.85%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 67.39%, coincidències 62)

- idioma (usada 28.26%, coincidències 26)

- llenguatge (usada 2.17%, coincidències 2)

- llengües (usada 1.09%, coincidències 1)

- llenguatges (usada 1.09%, coincidències 1)

language selection selecció de l'idioma

- selecció de l'idioma (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecció d'idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecció de llengua (usada 20.00%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 33.33%, coincidències 8)

- ajusts de l'idioma (usada 29.17%, coincidències 7)

- ajustos de l'idioma (usada 25.00%, coincidències 6)

- ajustos d'idioma (usada 8.33%, coincidències 2)

- paràmetres d'idioma (usada 4.17%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 75.68%, coincidències 28)

- suport d'idiomes (usada 8.11%, coincidències 3)

- disponibilitat de llengües (usada 5.41%, coincidències 2)

- suport de llengua (usada 2.70%, coincidències 1)

- suport de l'idioma (usada 2.70%, coincidències 1)

- eines d'idioma (usada 2.70%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 2.70%, coincidències 1)

languages idiomes

- idiomes (usada 59.26%, coincidències 16)

- llengües (usada 37.04%, coincidències 10)

- llenguatges (usada 3.70%, coincidències 1)

lao laosià

- laosià (usada 85.71%, coincidències 12)

- lasià (usada 7.14%, coincidències 1)

- lao (usada 7.14%, coincidències 1)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 91.18%, coincidències 31)

- gros (usada 2.94%, coincidències 1)

- grans (usada 2.94%, coincidències 1)

- grossa (usada 2.94%, coincidències 1)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 10)

largest el major

- el major (usada 66.67%, coincidències 4)

- massa gran (usada 16.67%, coincidències 1)

- el més gran (usada 16.67%, coincidències 1)

last últim

- últim (usada 54.55%, coincidències 6)

- darrer (usada 18.18%, coincidències 2)

- última (usada 9.09%, coincidències 1)

- l'últim (usada 9.09%, coincidències 1)

- cognoms (usada 9.09%, coincidències 1)

last 7 days els últims 7 dies

- els últims 7 dies (usada 85.71%, coincidències 6)

- darrers 7 dies (usada 14.29%, coincidències 1)

last login últim inici de sessió

- últim inici de sessió (usada 83.33%, coincidències 5)

- darrer inici de sessió (usada 16.67%, coincidències 1)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 66.67%, coincidències 10)

- última modificació (usada 20.00%, coincidències 3)

- modificat per darrer cop (usada 13.33%, coincidències 2)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 37.50%, coincidències 3)

- l'últim mes (usada 25.00%, coincidències 2)

- mes anterior (usada 12.50%, coincidències 1)

- darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

- el darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 54.00%, coincidències 27)

- cognom (usada 44.00%, coincidències 22)

- segon cognom (usada 2.00%, coincidències 1)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 66.67%, coincidències 4)

- darrera pàgina (usada 33.33%, coincidències 2)

last post darrera entrada

- darrera entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrer missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

last seen vist per darrera vegada

- vist per darrera vegada (usada 57.14%, coincidències 4)

- vist per darrer cop (usada 14.29%, coincidències 1)

- vist per última vegada (usada 14.29%, coincidències 1)

- vist per últim cop (usada 14.29%, coincidències 1)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 62.50%, coincidències 10)

- últim cop actualitzat (usada 18.75%, coincidències 3)

- darrera modificació (usada 6.25%, coincidències 1)

- actualitzat per darrera vegada el (usada 6.25%, coincidències 1)

- última actualització (usada 6.25%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 33.33%, coincidències 3)

- darrer ús (usada 33.33%, coincidències 3)

- utilitzades darrerament (usada 11.11%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 11.11%, coincidències 1)

- últim ús (usada 11.11%, coincidències 1)

last week darrera setmana

- darrera setmana (usada 30.00%, coincidències 3)

- la darrera setmana (usada 30.00%, coincidències 3)

- la setmana passada (usada 20.00%, coincidències 2)

- setmana passada (usada 10.00%, coincidències 1)

- l'última setmana (usada 10.00%, coincidències 1)

last year l'any passat

- l'any passat (usada 40.00%, coincidències 2)

- any anterior (usada 20.00%, coincidències 1)

- darrer any (usada 20.00%, coincidències 1)

- l'últim any (usada 20.00%, coincidències 1)

lastname cognoms

- cognoms (usada 92.31%, coincidències 12)

- lastname (usada 7.69%, coincidències 1)

later després

- després (usada 50.00%, coincidències 3)

- més tard (usada 50.00%, coincidències 3)

latest comments ultims comentaris

- ultims comentaris (usada 50.00%, coincidències 2)

- últims comentaris (usada 50.00%, coincidències 2)

latest version última versió

- última versió (usada 75.00%, coincidències 3)

- darrera versió (usada 25.00%, coincidències 1)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 10)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 6)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 11)

laughing riure

- riure (usada 75.00%, coincidències 3)

- somrient (usada 25.00%, coincidències 1)

launch llança

- llança (usada 28.57%, coincidències 2)

- posa en funcionament (usada 28.57%, coincidències 2)

- executa (usada 14.29%, coincidències 1)

- llançament (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre (usada 14.29%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

layer capa

- capa (usada 93.75%, coincidències 15)

- capes (usada 6.25%, coincidències 1)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de capa (usada 14.29%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 8)

layout disposició

- disposició (usada 45.65%, coincidències 21)

- format (usada 39.13%, coincidències 18)

- disseny (usada 10.87%, coincidències 5)

- disposició (usada 2.17%, coincidències 1)

- flux de treball (usada 2.17%, coincidències 1)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

layout options opcions de la disposició

- opcions de la disposició (usada 81.25%, coincidències 13)

- opcions de disposició (usada 18.75%, coincidències 3)

learn how vegeu com fer-ho

- vegeu com fer-ho (usada 75.00%, coincidències 3)

- conegueu com (usada 25.00%, coincidències 1)

learn more més informació

- més informació (usada 88.42%, coincidències 84)

- conegueu més detalls (usada 3.16%, coincidències 3)

- saber-ne més (usada 2.11%, coincidències 2)

- per saber més (usada 2.11%, coincidències 2)

- conegueu-ne més detalls (usada 2.11%, coincidències 2)

- més detalls (usada 1.05%, coincidències 1)

- learn more (usada 1.05%, coincidències 1)

learn more. més informació.

- més informació. (usada 66.67%, coincidències 6)

- conegueu-ne més detalls. (usada 22.22%, coincidències 2)

- obtenir més informació. (usada 11.11%, coincidències 1)

leave abandona

- abandona (usada 60.00%, coincidències 3)

- surt (usada 40.00%, coincidències 2)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 71.43%, coincidències 5)

- abandona la pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- surt del mode de pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 80.00%, coincidències 4)

- lebanon (usada 20.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 94.87%, coincidències 111)

- esquerre (usada 4.27%, coincidències 5)

- a la dreta (usada 0.85%, coincidències 1)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 93.33%, coincidències 14)

- fletxa a l'esquerra (usada 6.67%, coincidències 1)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 18)

left thumb polze esquerre

- polze esquerre (usada 75.00%, coincidències 3)

- dit polze esquerre (usada 25.00%, coincidències 1)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 66.67%, coincidències 4)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 33.33%, coincidències 2)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 6)

legacy llegat

- llegat (usada 60.00%, coincidències 3)

- antic (usada 40.00%, coincidències 2)

legal apunts legals

- apunts legals (usada 36.36%, coincidències 8)

- legal (usada 22.73%, coincidències 5)

- legal eua (usada 9.09%, coincidències 2)

- informació legal (usada 9.09%, coincidències 2)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 4.55%, coincidències 1)

- aspectes legals (usada 4.55%, coincidències 1)

- legalitat (usada 4.55%, coincidències 1)

- notes legals (usada 4.55%, coincidències 1)

- avisos legals (usada 4.55%, coincidències 1)

legal notice informació legal

- informació legal (usada 50.00%, coincidències 2)

- avís legal (usada 50.00%, coincidències 2)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 17)

lemon llimona

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 84.85%, coincidències 28)

- durada (usada 12.12%, coincidències 4)

- llargada (usada 3.03%, coincidències 1)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 5)

less menys

- menys (usada 77.78%, coincidències 7)

- menor que (usada 11.11%, coincidències 1)

- menys que (usada 11.11%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 66.67%, coincidències 8)

- és menor que (usada 16.67%, coincidències 2)

- més petit que (usada 8.33%, coincidències 1)

- menys que (usada 8.33%, coincidències 1)

lessons lliçons

- lliçons (usada 100.00%, coincidències 4)

letter carta

- carta (usada 55.56%, coincidències 10)

- lletra (usada 27.78%, coincidències 5)

- carta eua (usada 11.11%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 5.56%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 50)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 5)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 6)

level 3 nivell 3

- nivell 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 4 nivell 4

- nivell 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

levels nivells

- nivells (usada 88.89%, coincidències 8)

- nivells de color (usada 11.11%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 80.00%, coincidències 4)

- liberia (usada 20.00%, coincidències 1)

library biblioteca

- biblioteca (usada 92.86%, coincidències 13)

- mediateca (usada 7.14%, coincidències 1)

license llicència

- llicència (usada 100.00%, coincidències 37)

license agreement acord de llicència

- acord de llicència (usada 100.00%, coincidències 7)

license information informació de la llicència

- informació de la llicència (usada 100.00%, coincidències 11)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

light clar

- clar (usada 68.42%, coincidències 13)

- llum (usada 26.32%, coincidències 5)

- lleuger (usada 5.26%, coincidències 1)

light blue blau clar

- blau clar (usada 83.33%, coincidències 5)

- blau cel (usada 16.67%, coincidències 1)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 8)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 4)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 4)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 6)

- brillantor (usada 11.11%, coincidències 1)

- claredat (usada 11.11%, coincidències 1)

- claror (usada 11.11%, coincidències 1)

lights llums

- llums (usada 75.00%, coincidències 3)

- clars (usada 25.00%, coincidències 1)

lightweight lleuger

- lleuger (usada 100.00%, coincidències 4)

like com a

- com a (usada 50.00%, coincidències 2)

- like (usada 25.00%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 25.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 6)

lime llima

- llima (usada 62.50%, coincidències 5)

- llima|verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

- llimona (usada 12.50%, coincidències 1)

- llima/verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 100.00%, coincidències 16)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 5)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 43)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 87.50%, coincidències 7)

- color de línia (usada 12.50%, coincidències 1)

line count recompte de línies

- recompte de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

- comptador de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

line numbers números de línia

- números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 100.00%, coincidències 18)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 58.33%, coincidències 7)

- estil de la línia (usada 41.67%, coincidències 5)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 80.00%, coincidències 4)

- tipus de la línia (usada 20.00%, coincidències 1)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 71.43%, coincidències 10)

- amplada de línia (usada 14.29%, coincidències 2)

- ample de línia (usada 7.14%, coincidències 1)

- gruix de la línia (usada 7.14%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 21)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 26)

link enllaç

- enllaç (usada 95.16%, coincidències 59)

- enllaça (usada 4.84%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link down delay retard del baixament de l'enllaç

- retard del baixament de l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 4)

- retard de la desconnexió (usada 20.00%, coincidències 1)

link monitoring monitoratge de l'enllaç

- monitoratge de l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 4)

- seguiment de l'enllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

link properties propietats de l'enllaç

- propietats de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 6)

link to enllaç a

- enllaç a (usada 50.00%, coincidències 3)

- enllaça a (usada 50.00%, coincidències 3)

link up delay retard de l'aixecament de l'enllaç

- retard de l'aixecament de l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 4)

- retard de la connexió (usada 20.00%, coincidències 1)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 20)

linux linux

- linux (usada 100.00%, coincidències 6)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 43)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 90.91%, coincidències 20)

- caixa de llista (usada 9.09%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 55.56%, coincidències 5)

- element de la llista (usada 33.33%, coincidències 3)

- llista d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 80.00%, coincidències 4)

- llista d'estils (usada 20.00%, coincidències 1)

list view vista en llista

- vista en llista (usada 30.00%, coincidències 6)

- visualització de llista (usada 30.00%, coincidències 6)

- vista de llista (usada 15.00%, coincidències 3)

- llistat (usada 5.00%, coincidències 1)

- vista de la llista (usada 5.00%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 5.00%, coincidències 1)

- visualitza com a llista (usada 5.00%, coincidències 1)

- en mode llista (usada 5.00%, coincidències 1)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 6)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 5)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 13)

ln ln

- ln (usada 66.67%, coincidències 4)

- lín (usada 16.67%, coincidències 1)

- logaritme neperià (usada 16.67%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 88.24%, coincidències 15)

- càrrega (usada 11.76%, coincidències 2)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load from file carrega des d'un fitxer

- carrega des d'un fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- carrega des del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- carrega d'un fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 80.00%, coincidències 4)

- carrega més (usada 20.00%, coincidències 1)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 97.22%, coincidències 35)

- càrrega (usada 2.78%, coincidències 1)

loading data s'estan carregant les dades

- s'estan carregant les dades (usada 100.00%, coincidències 4)

loadinghellip; s'està carreganthellip;

- s'està carreganthellip; (usada 100.00%, coincidències 4)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 6)

local file fitxer local

- fitxer local (usada 100.00%, coincidències 6)

local filesystem sistema de fitxers local

- sistema de fitxers local (usada 100.00%, coincidències 7)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració local (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració regional (usada 12.50%, coincidències 1)

- locale (usada 12.50%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 92.86%, coincidències 13)

- ubicació (usada 7.14%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 21)

location ubicació

- ubicació (usada 96.74%, coincidències 89)

- posició (usada 2.17%, coincidències 2)

- lloc (usada 1.09%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 6)

lock bloca

- bloca (usada 47.06%, coincidències 8)

- bloqueja (usada 41.18%, coincidències 7)

- bloqueig (usada 11.76%, coincidències 2)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloca la pantalla

- bloca la pantalla (usada 66.67%, coincidències 4)

- bloqueja la pantalla (usada 16.67%, coincidències 1)

- pantalla de bloqueig (usada 16.67%, coincidències 1)

locked blocat

- blocat (usada 37.50%, coincidències 3)

- bloquejat (usada 25.00%, coincidències 2)

- bloquejada (usada 12.50%, coincidències 1)

- blocada (usada 12.50%, coincidències 1)

- blocades (usada 12.50%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 52.00%, coincidències 13)

- enregistra (usada 40.00%, coincidències 10)

- log (usada 4.00%, coincidències 1)

- logaritme (usada 4.00%, coincidències 1)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 7)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 59.46%, coincidències 22)

- entra (usada 13.51%, coincidències 5)

- inicia una sessió (usada 8.11%, coincidències 3)

- connecta (usada 5.41%, coincidències 2)

- inicieu la sessió (usada 2.70%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 2.70%, coincidències 1)

- inicia sessió (usada 2.70%, coincidències 1)

- iniciar sessió (usada 2.70%, coincidències 1)

- inici de la sessió (usada 2.70%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log messages missatges del registre

- missatges del registre (usada 80.00%, coincidències 4)

- registre de missatges (usada 20.00%, coincidències 1)

log out surt

- surt (usada 50.00%, coincidències 12)

- tanca la sessió (usada 33.33%, coincidències 8)

- finalitza la sessió (usada 8.33%, coincidències 2)

- desconnecta (usada 4.17%, coincidències 1)

- sortida (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log to syslog enregistra a syslog

- enregistra a syslog (usada 57.14%, coincidències 4)

- registra a syslog (usada 28.57%, coincidències 2)

- registra-ho al registre del sistema (usada 14.29%, coincidències 1)

log viewer visualitzador de registres

- visualitzador de registres (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualitzador del registre (usada 25.00%, coincidències 1)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- logarítmica (usada 40.00%, coincidències 2)

logged in autenticat

- autenticat (usada 40.00%, coincidències 4)

- s'ha iniciat la sessió (usada 20.00%, coincidències 2)

- logged in (usada 10.00%, coincidències 1)

- connectat (usada 10.00%, coincidències 1)

- sessió iniciada (usada 10.00%, coincidències 1)

- enregistrat a (usada 10.00%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 75.00%, coincidències 6)

- enregistrament (usada 25.00%, coincidències 2)

logging in s'està entrant

- s'està entrant (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'està iniciant sessió (usada 20.00%, coincidències 1)

logging out s'està tancant la sessió

- s'està tancant la sessió (usada 100.00%, coincidències 4)

logical lògica

- lògica (usada 85.71%, coincidències 12)

- lògic (usada 7.14%, coincidències 1)

- lògiques (usada 7.14%, coincidències 1)

login usuari

- usuari (usada 58.18%, coincidències 32)

- entra (usada 12.73%, coincidències 7)

- entrada (usada 10.91%, coincidències 6)

- inici de sessió (usada 5.45%, coincidències 3)

- login (usada 5.45%, coincidències 3)

- nom d'usuari (usada 3.64%, coincidències 2)

- iniciar sessió (usada 1.82%, coincidències 1)

- inicia la sessió (usada 1.82%, coincidències 1)

login failed ha fallat l'inici de sessió

- ha fallat l'inici de sessió (usada 66.67%, coincidències 4)

- ha fallat l'accés (usada 16.67%, coincidències 1)

- l'inici de sessió ha fallat (usada 16.67%, coincidències 1)

login name nom d'inici de sessió

- nom d'inici de sessió (usada 42.86%, coincidències 9)

- nom d'usuari (usada 33.33%, coincidències 7)

- nom d'entrada (usada 23.81%, coincidències 5)

login shell shell d'inici de sessió

- shell d'inici de sessió (usada 42.86%, coincidències 6)

- intèrpret d'ordres de l'inici de sessió (usada 35.71%, coincidències 5)

- el shell de l'inici de sessió (usada 14.29%, coincidències 2)

- intèrpret de comandes d'autentificació (usada 7.14%, coincidències 1)

logo logotip

- logotip (usada 73.33%, coincidències 11)

- logo (usada 26.67%, coincidències 4)

logout surt

- surt (usada 71.43%, coincidències 10)

- tancar sessió (usada 7.14%, coincidències 1)

- logout (usada 7.14%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 7.14%, coincidències 1)

- tanca la sessió (usada 7.14%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logout successful s'ha tancat la sessió amb èxit

- s'ha tancat la sessió amb èxit (usada 80.00%, coincidències 4)

- sortida de sessió amb èxit (usada 20.00%, coincidències 1)

logs registres

- registres (usada 88.89%, coincidències 8)

- registre (usada 11.11%, coincidències 1)

long llarg

- llarg (usada 80.00%, coincidències 16)

- long (usada 10.00%, coincidències 2)

- llarga (usada 10.00%, coincidències 2)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 66.67%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 33.33%, coincidències 2)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 6)

loop bucle

- bucle (usada 81.82%, coincidències 9)

- repetició (usada 18.18%, coincidències 2)

lost password contrasenya perduda

- contrasenya perduda (usada 100.00%, coincidències 4)

love amor

- amor (usada 50.00%, coincidències 2)

- afectuosament (usada 25.00%, coincidències 1)

- preferida (usada 25.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 68.75%, coincidències 22)

- baix (usada 31.25%, coincidències 10)

lower inferior

- inferior (usada 50.00%, coincidències 4)

- més baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- minusc (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixa (usada 12.50%, coincidències 1)

lower layer baixa la capa

- baixa la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- abaixa la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 90.91%, coincidències 10)

- minúscula (usada 9.09%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

- el més baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- la més baixa (usada 14.29%, coincidències 1)

ltr ltr

- ltr (usada 83.33%, coincidències 5)

- d'esquerra a dreta (usada 16.67%, coincidències 1)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 4)

- luminància (usada 33.33%, coincidències 2)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 6)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 4)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 5)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 5)

mac mac

- mac (usada 100.00%, coincidències 6)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 32)

mac os x mac os x

- mac os x (usada 100.00%, coincidències 5)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 66.67%, coincidències 8)

- macedònic (usada 33.33%, coincidències 4)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 25)

macros macros

- macros (usada 87.50%, coincidències 7)

- macroinstruccions (usada 12.50%, coincidències 1)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 13)

magnification ampliació

- ampliació (usada 80.00%, coincidències 4)

- augment (usada 20.00%, coincidències 1)

magnify augmenta

- augmenta (usada 100.00%, coincidències 5)

magnitude magnitud

- magnitud (usada 100.00%, coincidències 4)

mail correu

- correu (usada 76.92%, coincidències 10)

- correu electrònic (usada 15.38%, coincidències 2)

- correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 80.00%, coincidències 12)

- combinació de correspondència (usada 13.33%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.67%, coincidències 1)

mailing address adreça postal

- adreça postal (usada 91.67%, coincidències 11)

- adreça de correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 75.00%, coincidències 6)

- llista de distribució (usada 12.50%, coincidències 1)

- llistes de correu (usada 12.50%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 87.50%, coincidències 7)

- main (usada 12.50%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 6)

main window finestra principal

- finestra principal (usada 100.00%, coincidències 4)

maintenance manteniment

- manteniment (usada 100.00%, coincidències 5)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 6)

make marca

- marca (usada 80.00%, coincidències 4)

- fabricant (usada 20.00%, coincidències 1)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 8)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 93.33%, coincidències 14)

- malayalam (usada 6.67%, coincidències 1)

male home

- home (usada 63.64%, coincidències 7)

- masculí (usada 27.27%, coincidències 3)

- male (usada 9.09%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 5)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 5)

man home

- home (usada 66.67%, coincidències 4)

- man (usada 33.33%, coincidències 2)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 91.67%, coincidències 22)

- gestionar (usada 4.17%, coincidències 1)

- administrar (usada 4.17%, coincidències 1)

manage repositories gestiona els dipòsits

- gestiona els dipòsits (usada 100.00%, coincidències 9)

manage subscriptions gestiona les subscripcions

- gestiona les subscripcions (usada 100.00%, coincidències 6)

management gestió

- gestió (usada 100.00%, coincidències 47)

manager gestor

- gestor (usada 92.86%, coincidències 13)

- administrador (usada 7.14%, coincidències 1)

manifest manifest

- manifest (usada 100.00%, coincidències 5)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 22)

manually manualment

- manualment (usada 87.50%, coincidències 7)

- manual (usada 12.50%, coincidències 1)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 11)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 5)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 16)

map buttons mapa els botons

- mapa els botons (usada 100.00%, coincidències 4)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar mar

- mar (usada 50.00%, coincidències 5)

- març (usada 40.00%, coincidències 4)

- de març (usada 10.00%, coincidències 1)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 9)

march març

- març (usada 87.50%, coincidències 14)

- de març (usada 12.50%, coincidències 2)

margin marge

- marge (usada 100.00%, coincidències 9)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 10)

mark marca

- marca (usada 95.45%, coincidències 21)

- adreça d'interès (usada 4.55%, coincidències 1)

mark as read marca'l com a llegit

- marca'l com a llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

- marca com a llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

maroon granat

- granat (usada 40.00%, coincidències 2)

- granat|grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- marró (usada 20.00%, coincidències 1)

- granat/grana (usada 20.00%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 4)

mask màscara

- màscara (usada 76.92%, coincidències 10)

- emmascara (usada 23.08%, coincidències 3)

master mestra

- mestra (usada 50.00%, coincidències 10)

- mestre (usada 25.00%, coincidències 5)

- màster (usada 25.00%, coincidències 5)

master password contrasenya mestra

- contrasenya mestra (usada 100.00%, coincidències 5)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 7)

match coincidència

- coincidència (usada 83.33%, coincidències 5)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 40.91%, coincidències 9)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 27.27%, coincidències 6)

- diferencia maj./min. (usada 9.09%, coincidències 2)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- concordança de majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- coincidència entre majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 4.55%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 85.71%, coincidències 6)

- coincidència de camps (usada 14.29%, coincidències 1)

matched coincideix

- coincideix (usada 100.00%, coincidències 11)

matches coincidències

- coincidències (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix amb (usada 16.67%, coincidències 1)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 6)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 66.67%, coincidències 6)

- expressió matemàtica (usada 22.22%, coincidències 2)

- matemàtic (usada 11.11%, coincidències 1)

mathematical functions funcions matemàtiques

- funcions matemàtiques (usada 100.00%, coincidències 4)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 4)

matrix matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 7)

maturity venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 25)

max màx

- màx (usada 39.13%, coincidències 9)

- max (usada 21.74%, coincidències 5)

- màxim (usada 17.39%, coincidències 4)

- màx. (usada 13.04%, coincidències 3)

- màx|max (usada 4.35%, coincidències 1)

- màx/max (usada 4.35%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 100.00%, coincidències 9)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 96.00%, coincidències 24)

- maximum (usada 4.00%, coincidències 1)

maximum height alçada màxima

- alçada màxima (usada 100.00%, coincidències 4)

maximum size mida màxima

- mida màxima (usada 100.00%, coincidències 4)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 5)

may maig

- maig (usada 72.73%, coincidències 16)

- de maig (usada 13.64%, coincidències 3)

- mai (usada 9.09%, coincidències 2)

- maig | mai | mai. (usada 4.55%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 18)

md5 fingerprint empremta digital md5

- empremta digital md5 (usada 83.33%, coincidències 5)

- empremta electrònica md5 (usada 16.67%, coincidències 1)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 9)

meal àpat

- àpat (usada 75.00%, coincidències 3)

- menjar (usada 25.00%, coincidències 1)

mean mitjana

- mitjana (usada 96.43%, coincidències 27)

- malèvol (usada 3.57%, coincidències 1)

meaning significat

- significat (usada 94.12%, coincidències 32)

- definició (usada 5.88%, coincidències 2)

measure mesura

- mesura (usada 57.14%, coincidències 4)

- compàs (usada 28.57%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 14.29%, coincidències 1)

meat carn

- carn (usada 100.00%, coincidències 4)

media multimèdia

- multimèdia (usada 56.60%, coincidències 30)

- elements multimèdia (usada 18.87%, coincidències 10)

- mèdia (usada 7.55%, coincidències 4)

- mitjà (usada 3.77%, coincidències 2)

- suports (usada 3.77%, coincidències 2)

- mitjans (usada 3.77%, coincidències 2)

- fitxer multimèdia (usada 1.89%, coincidències 1)

- medi (usada 1.89%, coincidències 1)

- suport (usada 1.89%, coincidències 1)

media library mediateca

- mediateca (usada 40.00%, coincidències 2)

- biblioteca multimèdia (usada 40.00%, coincidències 2)

- media library (usada 20.00%, coincidències 1)

media playback reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 92.31%, coincidències 12)

- reproducció multimèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 100.00%, coincidències 5)

median mediana

- mediana (usada 90.00%, coincidències 9)

- mitjana (usada 10.00%, coincidències 1)

mediawiki mediawiki

- mediawiki (usada 100.00%, coincidències 7)

medium mitjà

- mitjà (usada 58.97%, coincidències 23)

- mitjana (usada 33.33%, coincidències 13)

- tipus (usada 2.56%, coincidències 1)

- intermedi (usada 2.56%, coincidències 1)

- suport (usada 2.56%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 5)

meeting reunió

- reunió (usada 75.00%, coincidències 3)

- trobada (usada 25.00%, coincidències 1)

mega mega

- mega (usada 87.50%, coincidències 7)

- megàfon2 (usada 12.50%, coincidències 1)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 5)

member of membre de

- membre de (usada 100.00%, coincidències 4)

members membres

- membres (usada 91.67%, coincidències 11)

- subscriptors (usada 8.33%, coincidències 1)

membership pertinença

- pertinença (usada 80.00%, coincidències 4)

- afiliació (usada 20.00%, coincidències 1)

memo anotació

- anotació (usada 66.67%, coincidències 4)

- memoràndum (usada 16.67%, coincidències 1)

- memo (usada 16.67%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 57)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 77.78%, coincidències 7)

- us de memoria (usada 11.11%, coincidències 1)

- memòria usada (usada 11.11%, coincidències 1)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 27)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 78.57%, coincidències 11)

- la barra de menú (usada 7.14%, coincidències 1)

- barra del menú (usada 7.14%, coincidències 1)

- barra de menús (usada 7.14%, coincidències 1)

menu item element del menú

- element del menú (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú (usada 50.00%, coincidències 2)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 4)

menubar barra de menús

- barra de menús (usada 88.89%, coincidències 8)

- barra de menú (usada 11.11%, coincidències 1)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 16)

mercury mercuri

- mercuri (usada 75.00%, coincidències 3)

- mercury (usada 25.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 38.89%, coincidències 7)

- combina (usada 27.78%, coincidències 5)

- fusió (usada 16.67%, coincidències 3)

- barreja (usada 11.11%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.56%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 14)

message missatge

- missatge (usada 95.45%, coincidències 42)

- missatges (usada 2.27%, coincidències 1)

- missatgeltc.rule.show.category=categorialtc.rule.show.link=enllaçltc.rule.show.incorrect.sentences=frases incorrectes<br/>que aquesta regla pot detectar (usada 2.27%, coincidències 1)

message filters filtres de missatge

- filtres de missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 13)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 7)

metadata metadades

- metadades (usada 85.71%, coincidències 12)

- metadada (usada 14.29%, coincidències 2)

metal metall

- metall (usada 75.00%, coincidències 3)

- metal (usada 25.00%, coincidències 1)

meter metre

- metre (usada 83.33%, coincidències 5)

- metres (usada 16.67%, coincidències 1)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 38)

metric mètric

- mètric (usada 50.00%, coincidències 2)

- mètrica (usada 50.00%, coincidències 2)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 9)

michael michael

- michael (usada 100.00%, coincidències 7)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 9)

middle centre

- centre (usada 50.00%, coincidències 7)

- mig (usada 21.43%, coincidències 3)

- al mig (usada 14.29%, coincidències 2)

- mitjà (usada 14.29%, coincidències 2)

middle mouse button botó central del ratolí

- botó central del ratolí (usada 100.00%, coincidències 4)

middle name nom del mig

- nom del mig (usada 80.00%, coincidències 4)

- segon nom (usada 20.00%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 5)

migrate migra

- migra (usada 90.91%, coincidències 10)

- migració (usada 9.09%, coincidències 1)

- migrar (usada 0.00%, coincidències 0)

mii (recommended) mii (recomanat)

- mii (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 5)

miles milles

- milles (usada 87.50%, coincidències 7)

- milla (usada 12.50%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- mil·límetres (usada 10.00%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- miŀlímetres (usada 16.67%, coincidències 1)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 6)

mime mime

- mime (usada 100.00%, coincidències 4)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 9)

mime types tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 4)

min mín

- mín (usada 40.00%, coincidències 10)

- min (usada 24.00%, coincidències 6)

- mínim (usada 12.00%, coincidències 3)

- min. (usada 8.00%, coincidències 2)

- mín|min (usada 4.00%, coincidències 1)

- mín. (usada 4.00%, coincidències 1)

- mín/min (usada 4.00%, coincidències 1)

- minut (usada 4.00%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 82.35%, coincidències 14)

- minimitza la finestra (usada 17.65%, coincidències 3)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimize window minimitza la finestra

- minimitza la finestra (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum mínim

- mínim (usada 91.67%, coincidències 22)

- minimum (usada 4.17%, coincidències 1)

- el mínim (usada 4.17%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 5)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 5)

mins mins

- mins (usada 93.75%, coincidències 15)

- min (usada 6.25%, coincidències 1)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 4)

minute minut

- minut (usada 86.21%, coincidències 25)

- minuts (usada 13.79%, coincidències 4)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 41)

mirror mirall

- mirall (usada 33.33%, coincidències 3)

- inverteix (usada 22.22%, coincidències 2)

- emmirallament (usada 22.22%, coincidències 2)

- rèplica (usada 11.11%, coincidències 1)

- reflecteix (usada 11.11%, coincidències 1)

misc miscel·lània

- miscel·lània (usada 80.00%, coincidències 16)

- varis (usada 15.00%, coincidències 3)

- altres (usada 5.00%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 68.18%, coincidències 15)

- diversos (usada 27.27%, coincidències 6)

- altres extensions (usada 4.55%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols matemàtics miscel·lanis - a

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols matemàtics miscel·lanis - b

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 37.50%, coincidències 3)

- altres opcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions miscel·lànies (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de miscel·lània (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols diversos

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

miscellaneous technical tècnics miscel·lanis

- tècnics miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

miss senyoreta

- senyoreta (usada 91.67%, coincidències 11)

- srta. (usada 8.33%, coincidències 1)

missing manca

- manca (usada 60.00%, coincidències 3)

- perdut (usada 20.00%, coincidències 1)

- falta (usada 20.00%, coincidències 1)

missing printer driver manca el controlador de la impressora

- manca el controlador de la impressora (usada 100.00%, coincidències 5)

miter biaix

- biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

- esbiaixa|biaix (usada 25.00%, coincidències 1)

- rectangular (usada 25.00%, coincidències 1)

mixed mixt

- mixt (usada 50.00%, coincidències 2)

- mixta (usada 50.00%, coincidències 2)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 15)

mobile mòbil

- mòbil (usada 92.86%, coincidències 13)

- tel. mòbil (usada 7.14%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 60.00%, coincidències 3)

- tel. mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

- mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 96.36%, coincidències 53)

- moda (usada 3.64%, coincidències 2)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 35)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 5)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 6)

moderate moderat

- moderat (usada 80.00%, coincidències 8)

- moderats (usada 10.00%, coincidències 1)

- amb moderació (usada 10.00%, coincidències 1)

- moderar (usada 0.00%, coincidències 0)

moderator moderador

- moderador (usada 100.00%, coincidències 4)

- moderador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

modern modern

- modern (usada 80.00%, coincidències 4)

- moderns (usada 20.00%, coincidències 1)

modifications modificacions

- modificacions (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 96.67%, coincidències 29)

- modificada (usada 3.33%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 75.00%, coincidències 3)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modify modifica

- modifica (usada 98.72%, coincidències 77)

- modificació (usada 1.28%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 15)

module name nom del mòdul

- nom del mòdul (usada 100.00%, coincidències 10)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 17)

mon dl

- dl (usada 50.00%, coincidències 4)

- dl. (usada 25.00%, coincidències 2)

- dll (usada 12.50%, coincidències 1)

- mes (usada 12.50%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 5)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 21)

money diners

- diners (usada 100.00%, coincidències 4)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 13)

monitor monitor

- monitor (usada 88.89%, coincidències 8)

- supervisa (usada 11.11%, coincidències 1)

monitoring monitoratge

- monitoratge (usada 62.96%, coincidències 17)

- monitorització (usada 33.33%, coincidències 9)

- s'està monitorant (usada 3.70%, coincidències 1)

monitors monitors

- monitors (usada 100.00%, coincidències 4)

monkey mico

- mico (usada 75.00%, coincidències 3)

- mono (usada 25.00%, coincidències 1)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 6)

month mes

- mes (usada 96.77%, coincidències 30)

- mes (número) (usada 3.23%, coincidències 1)

monthly mensual

- mensual (usada 50.00%, coincidències 3)

- mensualment (usada 50.00%, coincidències 3)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 100.00%, coincidències 53)

more details més detalls

- més detalls (usada 91.67%, coincidències 11)

- més detallat (usada 8.33%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 13)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 27)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 23)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

most recent els més recents

- els més recents (usada 50.00%, coincidències 2)

- més recents (usada 50.00%, coincidències 2)

most used més utilitzades

- més utilitzades (usada 40.00%, coincidències 2)

- més utilitzats (usada 20.00%, coincidències 1)

- més usats (usada 20.00%, coincidències 1)

- més usat (usada 20.00%, coincidències 1)

motion moviment

- moviment (usada 100.00%, coincidències 4)

motion threshold llindar de moviment

- llindar de moviment (usada 75.00%, coincidències 3)

- llindar del moviment (usada 25.00%, coincidències 1)

mount munta

- munta (usada 100.00%, coincidències 8)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 9)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 67)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 11)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 28)

move down mou avall

- mou avall (usada 62.16%, coincidències 23)

- mou cap avall (usada 29.73%, coincidències 11)

- baixa (usada 5.41%, coincidències 2)

- desplaça avall (usada 2.70%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 9)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 9)

move to mou a

- mou a (usada 60.00%, coincidències 6)

- mou (usada 30.00%, coincidències 3)

- mou cap a (usada 10.00%, coincidències 1)

move to bottom mou a la part inferior

- mou a la part inferior (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou-te al fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- mou al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

move to end mou al final

- mou al final (usada 100.00%, coincidències 4)

move to top mou a la part superior

- mou a la part superior (usada 60.00%, coincidències 3)

- mou a dalt de tot (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou al capdamunt (usada 20.00%, coincidències 1)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 63.64%, coincidències 7)

- mou-lo a la paperera (usada 18.18%, coincidències 2)

- moure a la paperera (usada 9.09%, coincidències 1)

- llença a la paperera (usada 9.09%, coincidències 1)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 62.16%, coincidències 23)

- mou cap amunt (usada 27.03%, coincidències 10)

- puja (usada 5.41%, coincidències 2)

- desplaça amunt (usada 2.70%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 2.70%, coincidències 1)

movie pel·lícula

- pel·lícula (usada 75.00%, coincidències 3)

- movie (usada 25.00%, coincidències 1)

movies pel·lícules

- pel·lícules (usada 100.00%, coincidències 5)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 88.89%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 11.11%, coincidències 1)

mozilla mozilla

- mozilla (usada 100.00%, coincidències 9)

mr. sr.

- sr. (usada 100.00%, coincidències 9)

mrs. sra.

- sra. (usada 100.00%, coincidències 9)

ms ms

- ms (usada 77.78%, coincidències 7)

- srta. (usada 22.22%, coincidències 2)

ms. srta.

- srta. (usada 88.89%, coincidències 8)

- sra. (usada 11.11%, coincidències 1)

msn msn

- msn (usada 100.00%, coincidències 4)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 8)

mu mu

- mu (usada 57.14%, coincidències 4)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

- micro (usada 14.29%, coincidències 1)

multicast multidifusió

- multidifusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- transmissió a grups (usada 25.00%, coincidències 1)

- multicast (usada 25.00%, coincidències 1)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 5)

multiple selection selecció múltiple

- selecció múltiple (usada 100.00%, coincidències 4)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 85.71%, coincidències 6)

- multiplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

music música

- música (usada 100.00%, coincidències 17)

mute silencia

- silencia (usada 60.00%, coincidències 9)

- silenci (usada 20.00%, coincidències 3)

- sense so (usada 13.33%, coincidències 2)

- desactiva el so (usada 6.67%, coincidències 1)

my account el meu compte

- el meu compte (usada 100.00%, coincidències 5)

my computer el meu ordinador

- el meu ordinador (usada 100.00%, coincidències 5)

my profile el meu perfil

- el meu perfil (usada 80.00%, coincidències 4)

- cap arxiu (usada 20.00%, coincidències 1)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 71.43%, coincidències 5)

- birmània (usada 14.29%, coincidències 1)

- màiamar (usada 14.29%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

n'ko n'ko

- n'ko (usada 60.00%, coincidències 3)

- nko (usada 40.00%, coincidències 2)

n/a n/d

- n/d (usada 82.35%, coincidències 28)

- n/a (usada 17.65%, coincidències 6)

name nom

- nom (usada 99.51%, coincidències 407)

- name (usada 0.49%, coincidències 2)

name already exists el nom ja existeix

- el nom ja existeix (usada 50.00%, coincidències 4)

- aquest nom ja existeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- ja existeix el nom (usada 12.50%, coincidències 1)

- el no ja existeix (usada 12.50%, coincidències 1)

named pipe canonada amb nom

- canonada amb nom (usada 85.71%, coincidències 6)

- canal amb nom (usada 14.29%, coincidències 1)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 19)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 77.78%, coincidències 7)

- estreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- estrets (usada 11.11%, coincidències 1)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 9)

nationality nacionalitat

- nacionalitat (usada 100.00%, coincidències 5)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 4)

nature natura

- natura (usada 71.43%, coincidències 5)

- concepte (usada 14.29%, coincidències 1)

- naturalesa (usada 14.29%, coincidències 1)

nauru nauru

- nauru (usada 40.00%, coincidències 2)

- naüru (usada 40.00%, coincidències 2)

- nauruà (usada 20.00%, coincidències 1)

navigate navega

- navega (usada 100.00%, coincidències 4)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

navigation navegació

- navegació (usada 96.00%, coincidències 24)

- àrea de navegació (usada 4.00%, coincidències 1)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 8)

navigator navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 11)

navy blau marí

- blau marí (usada 50.00%, coincidències 3)

- blau.marí|marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí/blau.marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí (usada 16.67%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

need help? necessiteu ajuda?

- necessiteu ajuda? (usada 75.00%, coincidències 6)

- us cal ajuda? (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajuda? (usada 12.50%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 83.33%, coincidències 5)

- es necessita una acció (usada 16.67%, coincidències 1)

needs work cal revisar

- cal revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

- per revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

negative negatiu

- negatiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- negativa (usada 11.11%, coincidències 1)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 5)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 10)

netmask màscara de xara

- màscara de xara (usada 66.67%, coincidències 8)

- màscara de xarxa (usada 33.33%, coincidències 4)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 58)

network connection connexió de xarxa

- connexió de xarxa (usada 100.00%, coincidències 9)

network error error de xarxa

- error de xarxa (usada 94.44%, coincidències 17)

- error de la xarxa (usada 5.56%, coincidències 1)

network manager gestor de connexions de xarxa

- gestor de connexions de xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

- gestor de xarxes (usada 25.00%, coincidències 1)

- network manager (usada 25.00%, coincidències 1)

- gestor de xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

- administrador -a de xarxes (usada 0.00%, coincidències 0)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 89.74%, coincidències 35)

- nom de xarxa (usada 10.26%, coincidències 4)

network settings paràmetres de xarxa

- paràmetres de xarxa (usada 50.00%, coincidències 4)

- paràmetres de la xarxa (usada 50.00%, coincidències 4)

network traffic trànsit de xarxa

- trànsit de xarxa (usada 83.33%, coincidències 5)

- trànsit de la xarxa (usada 16.67%, coincidències 1)

network unreachable xarxa no disponible

- xarxa no disponible (usada 40.00%, coincidències 2)

- la xarxa no és accessible (usada 40.00%, coincidències 2)

- no es pot accedir a la xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

networks xarxes

- xarxes (usada 100.00%, coincidències 7)

neutral neutre

- neutre (usada 50.00%, coincidències 4)

- neutral (usada 50.00%, coincidències 4)

never mai

- mai (usada 97.44%, coincidències 38)

- never (usada 2.56%, coincidències 1)

new nou

- nou (usada 85.94%, coincidències 110)

- nova (usada 11.72%, coincidències 15)

- afegeix (usada 0.78%, coincidències 1)

- crea (usada 0.78%, coincidències 1)

- nuevo (usada 0.78%, coincidències 1)

new account compte nou

- compte nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou compte (usada 20.00%, coincidències 1)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 50.00%, coincidències 4)

- nova adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix una adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un contacte (usada 33.33%, coincidències 2)

- nou contacte (usada 16.67%, coincidències 1)

new database base de dades nova

- base de dades nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new device dispositiu nou

- dispositiu nou (usada 81.25%, coincidències 13)

- nou dispositiu (usada 18.75%, coincidències 3)

new document document nou

- document nou (usada 89.47%, coincidències 17)

- nou document (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea un document nou (usada 5.26%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- esdeveniment nou (usada 27.27%, coincidències 3)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 8)

new filter filtre nou

- filtre nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- crea una carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

new game partida nova

- partida nova (usada 80.00%, coincidències 4)

- joc nou (usada 20.00%, coincidències 1)

new group grup nou

- grup nou (usada 100.00%, coincidències 7)

new layer capa nova

- capa nova (usada 71.43%, coincidències 5)

- nova capa (usada 28.57%, coincidències 2)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new line línia nova

- línia nova (usada 77.78%, coincidències 7)

- salt de línia (usada 22.22%, coincidències 2)

new list crea una llista

- crea una llista (usada 50.00%, coincidències 2)

- llista nova (usada 25.00%, coincidències 1)

- nova llista (usada 25.00%, coincidències 1)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 100.00%, coincidències 9)

new name nom nou

- nom nou (usada 90.00%, coincidències 9)

- nou nom (usada 10.00%, coincidències 1)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 75.76%, coincidències 25)

- nova contrasenya (usada 18.18%, coincidències 6)

- nova (usada 3.03%, coincidències 1)

- contrassenya nova (usada 3.03%, coincidències 1)

new profile perfil nou

- perfil nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 83.33%, coincidències 10)

- nou projecte (usada 16.67%, coincidències 2)

new record registre nou

- registre nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou registre (usada 20.00%, coincidències 1)

new session sessió nova

- sessió nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- nova sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

new sheet full nou

- full nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 90.00%, coincidències 18)

- nova pestanya (usada 10.00%, coincidències 2)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 90.00%, coincidències 9)

- nova tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

new template plantilla nova

- plantilla nova (usada 80.00%, coincidències 4)

- nova plantilla (usada 20.00%, coincidències 1)

new text text nou

- text nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new theme tema nou

- tema nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 50.00%, coincidències 4)

- nova visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista nova (usada 12.50%, coincidències 1)

- nova vista (usada 12.50%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 93.33%, coincidències 14)

- nova finestra (usada 6.67%, coincidències 1)

new zealand nova zelanda

- nova zelanda (usada 100.00%, coincidències 6)

newer més recent

- més recent (usada 80.00%, coincidències 4)

- més nous (usada 20.00%, coincidències 1)

news notícies

- notícies (usada 70.00%, coincidències 7)

- missatges (usada 10.00%, coincidències 1)

- noticies (usada 10.00%, coincidències 1)

- grups de discussió (usada 10.00%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 71.43%, coincidències 5)

- grups de notícies (usada 28.57%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 88.76%, coincidències 79)

- endavant (usada 10.11%, coincidències 9)

- next (usada 1.12%, coincidències 1)

next day dia següent

- dia següent (usada 83.33%, coincidències 5)

- endemà (usada 16.67%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next month mes següent

- mes següent (usada 75.00%, coincidències 6)

- el mes vinent (usada 12.50%, coincidències 1)

- proper mes (usada 12.50%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 24)

next slide diapositiva següent

- diapositiva següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next week la setmana vinent

- la setmana vinent (usada 33.33%, coincidències 2)

- setmana següent (usada 33.33%, coincidències 2)

- pròxima setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

- propera setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

next year l'any vinent

- l'any vinent (usada 50.00%, coincidències 2)

- any següent (usada 50.00%, coincidències 2)

nice nice

- nice (usada 66.67%, coincidències 4)

- prioritat (usada 33.33%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 5)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 23)

- àlies (usada 0.00%, coincidències 0)

night nit

- nit (usada 100.00%, coincidències 6)

night mode mode nocturn

- mode nocturn (usada 100.00%, coincidències 4)

no no

- no (usada 99.39%, coincidències 164)

- cap (usada 0.61%, coincidències 1)

no action cap acció

- cap acció (usada 88.89%, coincidències 8)

- sense acció (usada 11.11%, coincidències 1)

no cancel no cancel·la

- no cancel·la (usada 87.88%, coincidències 29)

- cancel·la (usada 12.12%, coincidències 4)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 4)

no data sense dades

- sense dades (usada 100.00%, coincidències 5)

no date sense data

- sense data (usada 100.00%, coincidències 4)

no description sense descripció

- sense descripció (usada 100.00%, coincidències 4)

no description available descripció no disponible

- descripció no disponible (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi ha cap descripció disponible (usada 20.00%, coincidències 1)

no entry cap entrada

- cap entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- direcció prohibida (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

no error cap error

- cap error (usada 60.00%, coincidències 3)

- sense errors (usada 20.00%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap error (usada 20.00%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 50.00%, coincidències 3)

- no hi ha cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat cap fitxer. (usada 16.67%, coincidències 1)

no filesystem sense sistema de fitxers

- sense sistema de fitxers (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi ha sistema de fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 40.00%, coincidències 2)

- sense omplir (usada 20.00%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- sense farciment (usada 20.00%, coincidències 1)

no image cap imatge

- cap imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

no matches cap coincidència

- cap coincidència (usada 60.00%, coincidències 3)

- cap concordança (usada 20.00%, coincidències 1)

- no hi ha cap coincidència (usada 20.00%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 62.50%, coincidències 5)

- no s’han trobat coincidències (usada 25.00%, coincidències 2)

- no hi ha coincidències (usada 12.50%, coincidències 1)

no matches found. no s'ha trobat cap coincidència.

- no s'ha trobat cap coincidència. (usada 100.00%, coincidències 4)

no partitioning sense particionatge

- sense particionatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- sense particions (usada 20.00%, coincidències 1)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- no previsualitzis (usada 25.00%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 80.00%, coincidències 4)

- sense cap servidor intermediari (usada 20.00%, coincidències 1)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 100.00%, coincidències 5)

no results sense resultats

- sense resultats (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap resultat (usada 50.00%, coincidències 3)

no results found no s'ha trobat cap resultat

- no s'ha trobat cap resultat (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats (usada 20.00%, coincidències 1)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 66.67%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats. (usada 33.33%, coincidències 2)

no results. cap resultat.

- cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

no space sense espai

- sense espai (usada 94.12%, coincidències 16)

- no hi ha espai (usada 5.88%, coincidències 1)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 80.00%, coincidències 4)

- (sense assumpte) (usada 20.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 100.00%, coincidències 10)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 14)

nodes nodes

- nodes (usada 100.00%, coincidències 4)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 4)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 57.14%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 28.57%, coincidències 2)

- reducció de soroll (només imatges raw) (usada 14.29%, coincidències 1)

non-breaking spaces espais no separables

- espais no separables (usada 75.00%, coincidències 3)

- espais no trencats (usada 25.00%, coincidències 1)

none cap

- cap (usada 95.19%, coincidències 297)

- sense (usada 3.21%, coincidències 10)

- none (usada 0.64%, coincidències 2)

- nota (usada 0.32%, coincidències 1)

- cap permís (usada 0.32%, coincidències 1)

- no cap (usada 0.32%, coincidències 1)

none specified cap especificat

- cap especificat (usada 88.89%, coincidències 8)

- res especificat (usada 11.11%, coincidències 1)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 78)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 8)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 25.00%, coincidències 1)

normalize normalitza

- normalitza (usada 100.00%, coincidències 4)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 5)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 100.00%, coincidències 6)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 7)

norwegian bokmål noruec bokmål

- noruec bokmål (usada 40.00%, coincidències 2)

- bokmål noruec (usada 40.00%, coincidències 2)

- noruec (bokmål) (usada 20.00%, coincidències 1)

norwegian nynorsk noruec nynorsk

- noruec nynorsk (usada 71.43%, coincidències 5)

- noruec (nynorsk) (usada 28.57%, coincidències 2)

not no

- no (usada 54.55%, coincidències 6)

- not (usada 36.36%, coincidències 4)

- negació (usada 9.09%, coincidències 1)

not after no després

- no després (usada 100.00%, coincidències 12)

not authenticated no autenticat

- no autenticat (usada 100.00%, coincidències 5)

not authorized no autoritzat

- no autoritzat (usada 100.00%, coincidències 5)

not available no disponible

- no disponible (usada 83.33%, coincidències 15)

- no està disponible (usada 16.67%, coincidències 3)

not before no abans

- no abans (usada 100.00%, coincidències 12)

not connected no connectat

- no connectat (usada 82.14%, coincidències 23)

- sense connectar (usada 7.14%, coincidències 2)

- no esteu connectat (usada 3.57%, coincidències 1)

- no està connectat (usada 3.57%, coincidències 1)

- desconnectat (usada 3.57%, coincidències 1)

not enough memory no hi ha memòria suficient

- no hi ha memòria suficient (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi ha prou memòria (usada 20.00%, coincidències 1)

not equal no és igual

- no és igual (usada 60.00%, coincidències 3)

- no igual (usada 40.00%, coincidències 2)

not equal to no és igual a

- no és igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- no igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferent de (usada 33.33%, coincidències 2)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 94.12%, coincidències 16)

- no trobat (usada 5.88%, coincidències 1)

not installed no instal·lat

- no instal·lat (usada 100.00%, coincidències 6)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 60.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 40.00%, coincidències 2)

not mounted no muntat

- no muntat (usada 66.67%, coincidències 4)

- sense muntar (usada 16.67%, coincidències 1)

- no muntada (usada 16.67%, coincidències 1)

not now ara no

- ara no (usada 100.00%, coincidències 17)

not possible no és possible

- no és possible (usada 60.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 40.00%, coincidències 2)

not present no present

- no present (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi és (usada 20.00%, coincidències 1)

not running no s'està executant

- no s'està executant (usada 100.00%, coincidències 5)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 40.00%, coincidències 2)

- no seleccionats (usada 20.00%, coincidències 1)

- no seleccionada (usada 20.00%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

not set sense establir

- sense establir (usada 57.14%, coincidències 12)

- sense especificar (usada 23.81%, coincidències 5)

- no definit (usada 9.52%, coincidències 2)

- sense definir (usada 4.76%, coincidències 1)

- no establert (usada 4.76%, coincidències 1)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 71.43%, coincidències 5)

- no s'ha especificat (usada 28.57%, coincidències 2)

not started no s'ha iniciat

- no s'ha iniciat (usada 50.00%, coincidències 2)

- no ha començat (usada 50.00%, coincidències 2)

not supported no està implementat.

- no està implementat. (usada 25.00%, coincidències 2)

- no està implementat (usada 25.00%, coincidències 2)

- no admès (usada 25.00%, coincidències 2)

- no compatible (usada 12.50%, coincidències 1)

- desconegut (usada 12.50%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 72)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 40.00%, coincidències 2)

- quadern (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordinador portàtil (usada 20.00%, coincidències 1)

- llibreta de notes (usada 20.00%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 98.95%, coincidències 94)

- anotacions (usada 1.05%, coincidències 1)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 8)

nothing selected no hi ha res seleccionat

- no hi ha res seleccionat (usada 83.33%, coincidències 15)

- no s'ha seleccionat res (usada 11.11%, coincidències 2)

- selecció buida (usada 5.56%, coincidències 1)

nothing to do. no s'ha de fer res.

- no s'ha de fer res. (usada 75.00%, coincidències 3)

- res per fer. (usada 25.00%, coincidències 1)

notice avís

- avís (usada 70.83%, coincidències 17)

- notificació (usada 20.83%, coincidències 5)

- atenció (usada 4.17%, coincidències 1)

- niue (usada 4.17%, coincidències 1)

notification notificació

- notificació (usada 100.00%, coincidències 12)

notification methods mètodes de notificació

- mètodes de notificació (usada 100.00%, coincidències 9)

notifications notificacions

- notificacions (usada 100.00%, coincidències 9)

notify notifica

- notifica (usada 100.00%, coincidències 6)

nov nov

- nov (usada 57.14%, coincidències 4)

- nov. (usada 28.57%, coincidències 2)

- de nov. (usada 14.29%, coincidències 1)

november novembre

- novembre (usada 85.71%, coincidències 12)

- de novembre (usada 14.29%, coincidències 2)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 10)

null nul

- nul (usada 80.00%, coincidències 4)

- null (usada 20.00%, coincidències 1)

num num

- num (usada 50.00%, coincidències 2)

- número (usada 25.00%, coincidències 1)

- núm (usada 25.00%, coincidències 1)

number nombre

- nombre (usada 86.85%, coincidències 185)

- número (usada 13.15%, coincidències 28)

number format format numèric

- format numèric (usada 92.31%, coincidències 12)

- format del nombre (usada 7.69%, coincidències 1)

number forms formes de nombres

- formes de nombres (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols numèrics (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 83.33%, coincidències 5)

- el nombre de columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 4)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 8)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 5)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 88.89%, coincidències 8)

- llista amb números (usada 11.11%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 96.88%, coincidències 31)

- s'està numerant (usada 3.12%, coincidències 1)

numbers números

- números (usada 70.59%, coincidències 12)

- nombres (usada 29.41%, coincidències 5)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 5)

numeric numèric

- numèric (usada 80.00%, coincidències 4)

- numèrica (usada 20.00%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 41)

object properties propietats de l'objecte

- propietats de l'objecte (usada 100.00%, coincidències 4)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 16)

oblique obliqua

- obliqua (usada 50.00%, coincidències 2)

- oblic (usada 25.00%, coincidències 1)

- oblíqua (usada 25.00%, coincidències 1)

obsoleted devaluat

- devaluat (usada 75.00%, coincidències 3)

- obsolet (usada 25.00%, coincidències 1)

obsoleting devaluar

- devaluar (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'està fent obsolet (usada 25.00%, coincidències 1)

obsoleting packages es devaluen els paquets

- es devaluen els paquets (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'estan marcant els paquets com a obsolets (usada 25.00%, coincidències 1)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 9)

oct oct

- oct (usada 57.14%, coincidències 4)

- oct. (usada 28.57%, coincidències 2)

- d’oct. (usada 14.29%, coincidències 1)

october octubre

- octubre (usada 85.71%, coincidències 12)

- d’octubre (usada 7.14%, coincidències 1)

- d'octubre (usada 7.14%, coincidències 1)

odd senar

- senar (usada 100.00%, coincidències 4)

odd pages pàgines senars

- pàgines senars (usada 83.33%, coincidències 5)

- pagines senars (usada 16.67%, coincidències 1)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 7)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 14)

off desactivat

- desactivat (usada 50.00%, coincidències 24)

- inactiu (usada 20.83%, coincidències 10)

- off (usada 12.50%, coincidències 6)

- apagat (usada 6.25%, coincidències 3)

- desactivada (usada 4.17%, coincidències 2)

- desactivades (usada 4.17%, coincidències 2)

- no (usada 2.08%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 80.00%, coincidències 8)

- ofimàtica (usada 10.00%, coincidències 1)

- feina (usada 10.00%, coincidències 1)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 61.11%, coincidències 11)

- desconnectat (usada 22.22%, coincidències 4)

- apagada (usada 11.11%, coincidències 2)

- sense connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 90.48%, coincidències 19)

- òfset (usada 4.76%, coincidències 1)

- decalatge (usada 4.76%, coincidències 1)

ogham ogàmic

- ogàmic (usada 50.00%, coincidències 3)

- ogham (usada 50.00%, coincidències 3)

ok d'acord

- d'acord (usada 96.88%, coincidències 248)

- acceptable (usada 0.78%, coincidències 2)

- accepta (usada 0.78%, coincidències 2)

- d’acord (usada 0.78%, coincidències 2)

- correcte (usada 0.39%, coincidències 1)

- fet (usada 0.39%, coincidències 1)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 5)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 80.00%, coincidències 4)

- italià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

old north arabian àrab del nord antic

- àrab del nord antic (usada 100.00%, coincidències 4)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 66.67%, coincidències 8)

- contrasenya anterior (usada 25.00%, coincidències 3)

- anterior (usada 8.33%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old south arabian àrab del sud antic

- àrab del sud antic (usada 100.00%, coincidències 4)

old turkic turc antic

- turc antic (usada 100.00%, coincidències 4)

older més antic

- més antic (usada 66.67%, coincidències 4)

- més antics (usada 33.33%, coincidències 2)

olive oliva

- oliva (usada 50.00%, coincidències 3)

- oliva|verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- verd oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- oliva/verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 33.33%, coincidències 16)

- on (usada 16.67%, coincidències 8)

- actiu (usada 14.58%, coincidències 7)

- activada (usada 8.33%, coincidències 4)

- el (usada 8.33%, coincidències 4)

- engegat (usada 6.25%, coincidències 3)

- a (usada 4.17%, coincidències 2)

- activades (usada 4.17%, coincidències 2)

- activa (usada 2.08%, coincidències 1)

- sí (usada 2.08%, coincidències 1)

on the network a la xarxa

- a la xarxa (usada 100.00%, coincidències 19)

on the phone al telèfon

- al telèfon (usada 100.00%, coincidències 4)

one un

- un (usada 80.00%, coincidències 4)

- una (usada 20.00%, coincidències 1)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

one time password contrasenya d'un sol cop

- contrasenya d'un sol cop (usada 80.00%, coincidències 4)

- contrasenya d'un sol ús (usada 20.00%, coincidències 1)

online en línia

- en línia (usada 87.50%, coincidències 7)

- connectat (usada 12.50%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

ontario ontario

- ontario (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 19)

open obre

- obre (usada 95.87%, coincidències 116)

- obert (usada 4.13%, coincidències 5)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open a project obre un projecte

- obre un projecte (usada 100.00%, coincidències 5)

open app obre una aplicació

- obre una aplicació (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre l'aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 50.00%, coincidències 7)

- obre la carpeta contenidora (usada 21.43%, coincidències 3)

- obre la carpeta que el conté (usada 7.14%, coincidències 1)

- obre la carpeta pare (usada 7.14%, coincidències 1)

- obre el contingut de la carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté els elements (usada 7.14%, coincidències 1)

open directory obre un directori

- obre un directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obre el directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obrir directori (usada 20.00%, coincidències 1)

open document obre un document

- obre un document (usada 100.00%, coincidències 5)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 62.79%, coincidències 27)

- obre el fitxer (usada 32.56%, coincidències 14)

- obre fitxer (usada 4.65%, coincidències 2)

open folder obre la carpeta

- obre la carpeta (usada 57.14%, coincidències 4)

- obre una carpeta (usada 42.86%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

open in editor obre en l’editor

- obre en l’editor (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre en l'editor (usada 25.00%, coincidències 1)

- obrir en editor (usada 25.00%, coincidències 1)

open in terminal obre en un terminal

- obre en un terminal (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre en una terminal (usada 25.00%, coincidències 1)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 10)

open location obre una ubicació

- obre una ubicació (usada 44.44%, coincidències 4)

- obre la ubicació (usada 44.44%, coincidències 4)

- obre ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

open menu obre el menú

- obre el menú (usada 100.00%, coincidències 7)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 37.50%, coincidències 3)

- obre recents (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre'n un recent (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre allò recent (usada 12.50%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 40.00%, coincidències 2)

- programari lliure (usada 20.00%, coincidències 1)

- codi font obert (usada 20.00%, coincidències 1)

- open source (usada 20.00%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 13)

opengl opengl

- opengl (usada 100.00%, coincidències 4)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 39)

operation operació

- operació (usada 75.00%, coincidències 3)

- operacions (usada 25.00%, coincidències 1)

operation canceled operació cancel·lada

- operació cancel·lada (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 40.00%, coincidències 2)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 6)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 24)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 12)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optical drive unitat òptica

- unitat òptica (usada 100.00%, coincidències 6)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 12)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 12)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 7)

optional arguments arguments opcionals

- arguments opcionals (usada 100.00%, coincidències 4)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 218)

or o

- o (usada 85.00%, coincidències 34)

- or (usada 10.00%, coincidències 4)

- o el mètode (usada 2.50%, coincidències 1)

- o bé (usada 2.50%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 77.27%, coincidències 17)

- orange (usada 22.73%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 80.00%, coincidències 28)

- ordenació (usada 8.57%, coincidències 3)

- ordena (usada 5.71%, coincidències 2)

- comanda (usada 5.71%, coincidències 2)

order by ordena per

- ordena per (usada 75.00%, coincidències 3)

- ordenats per (usada 25.00%, coincidències 1)

order received ordre de recepció

- ordre de recepció (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha rebut la comanda (usada 25.00%, coincidències 1)

orders comandes

- comandes (usada 100.00%, coincidències 4)

organization organització

- organització (usada 97.37%, coincidències 37)

- l'organització (usada 2.63%, coincidències 1)

organizational unit unitat organitzativa

- unitat organitzativa (usada 100.00%, coincidències 12)

organizations organitzacions

- organitzacions (usada 100.00%, coincidències 12)

organize organitza

- organitza (usada 75.00%, coincidències 3)

- organitzeu (usada 25.00%, coincidències 1)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 20)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 33)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 10)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 15)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 21)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 8)

oromo oromo

- oromo (usada 80.00%, coincidències 4)

- oromo (galla) (usada 20.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 85.71%, coincidències 6)

- os (usada 14.29%, coincidències 1)

os type tipus de so

- tipus de so (usada 80.00%, coincidències 4)

- tipus de sistema operatiu (usada 20.00%, coincidències 1)

osmanya osmanli

- osmanli (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 20.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 78.69%, coincidències 48)

- altre (usada 18.03%, coincidències 11)

- un altre (usada 1.64%, coincidències 1)

- altra (usada 1.64%, coincidències 1)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 10)

other devices altres dispositius

- altres dispositius (usada 100.00%, coincidències 6)

other files altres fitxers

- altres fitxers (usada 100.00%, coincidències 13)

other languages altres idiomes

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 100.00%, coincidències 4)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 11)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 13)

ounces unces

- unces (usada 100.00%, coincidències 4)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 81.82%, coincidències 18)

- s'ha esgotat la memòria (usada 9.09%, coincidències 2)

- fora de memòria (usada 4.55%, coincidències 1)

- no hi ha prou memòria (usada 4.55%, coincidències 1)

out of paper sense paper

- sense paper (usada 100.00%, coincidències 4)

outbound trànsit de sortida

- trànsit de sortida (usada 83.33%, coincidències 5)

- sortint (usada 16.67%, coincidències 1)

outbox safata de sortida

- safata de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- bústia de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 7)

outgoing sortida

- sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- sortint (usada 25.00%, coincidències 1)

outline esquema

- esquema (usada 52.94%, coincidències 18)

- contorn (usada 41.18%, coincidències 14)

- ressegueix (usada 2.94%, coincidències 1)

- vora (usada 2.94%, coincidències 1)

outlook outlook

- outlook (usada 100.00%, coincidències 4)

output sortida

- sortida (usada 96.00%, coincidències 24)

- fitxer de sortida (usada 4.00%, coincidències 1)

output device dispositiu de sortida

- dispositiu de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 8)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 6)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outset fora

- fora (usada 25.00%, coincidències 1)

- extern (usada 25.00%, coincidències 1)

- expandir (usada 25.00%, coincidències 1)

- expandeix (usada 25.00%, coincidències 1)

outside exterior

- exterior (usada 57.14%, coincidències 4)

- fora (usada 42.86%, coincidències 3)

over sobre

- sobre (usada 50.00%, coincidències 2)

- over (usada 25.00%, coincidències 1)

- dividit per (usada 25.00%, coincidències 1)

overlap superposa

- superposa (usada 90.00%, coincidències 9)

- superposició (usada 10.00%, coincidències 1)

overlay superposició

- superposició (usada 50.00%, coincidències 4)

- superposa (usada 37.50%, coincidències 3)

- sobreposa (usada 12.50%, coincidències 1)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 87.50%, coincidències 7)

- línia de sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

overview visió de conjunt

- visió de conjunt (usada 40.57%, coincidències 43)

- descripció general (usada 35.85%, coincidències 38)

- resum (usada 8.49%, coincidències 9)

- visió general (usada 5.66%, coincidències 6)

- vista general (usada 3.77%, coincidències 4)

- informació general (usada 1.89%, coincidències 2)

- vista esquema (usada 1.89%, coincidències 2)

- descripció (usada 0.94%, coincidències 1)

- panorama general (usada 0.94%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 100.00%, coincidències 11)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 12)

package paquet

- paquet (usada 97.56%, coincidències 40)

- paquet informàtic (usada 2.44%, coincidències 1)

package install instal·lació del paquet

- instal·lació del paquet (usada 88.89%, coincidències 8)

- instal·lació de paquets (usada 11.11%, coincidències 1)

packages paquets

- paquets (usada 100.00%, coincidències 13)

padding separació

- separació (usada 60.00%, coincidències 6)

- encoixinament (usada 20.00%, coincidències 2)

- encoixinat (usada 10.00%, coincidències 1)

- espaiat (usada 10.00%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 86)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- fons de pàgina (usada 40.00%, coincidències 2)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 15)

page breaks salts de pàgina

- salts de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 80.00%, coincidències 4)

- nombre de pàgines (usada 20.00%, coincidències 1)

page down pàgina avall

- pàgina avall (usada 40.00%, coincidències 4)

- av pàg (usada 40.00%, coincidències 4)

- av pag (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page layout format de la pàgina

- format de la pàgina (usada 33.33%, coincidències 2)

- disposició de la pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

- disposició de pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

- esquema de la pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

- disseny de pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

page not found pàgina no trobada

- pàgina no trobada (usada 66.67%, coincidències 10)

- no s'ha trobat la pàgina (usada 33.33%, coincidències 5)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 26)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 95.65%, coincidències 22)

- configuració de pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 64.71%, coincidències 11)

- estil de la pàgina (usada 35.29%, coincidències 6)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 8)

page up re pàg

- re pàg (usada 50.00%, coincidències 5)

- pàgina amunt (usada 30.00%, coincidències 3)

- re pag (usada 20.00%, coincidències 2)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 72.73%, coincidències 8)

- amplada de pàgina (usada 18.18%, coincidències 2)

- amplària de la pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager buscapersones

- buscapersones (usada 50.00%, coincidències 7)

- cercapersones (usada 42.86%, coincidències 6)

- paginador (usada 7.14%, coincidències 1)

pager number número de buscapersones

- número de buscapersones (usada 100.00%, coincidències 11)

pages pàgines

- pàgines (usada 100.00%, coincidències 42)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 5)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 6)

pagination paginació

- paginació (usada 100.00%, coincidències 4)

paint pinta

- pinta (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- àrea actualitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

paintbrush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 4)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 13)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 6)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 5)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de paper (usada 10.00%, coincidències 1)

paper source font del paper

- font del paper (usada 83.33%, coincidències 5)

- origen del paper (usada 16.67%, coincidències 1)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 6)

par paritat

- paritat (usada 75.00%, coincidències 3)

- par (reflector parabòlic aluminitzat) (usada 25.00%, coincidències 1)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 47)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 75.00%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 25.00%, coincidències 2)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 10)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 18)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallel port port paral·lel

- port paral·lel (usada 80.00%, coincidències 4)

- port en paral·lel (usada 20.00%, coincidències 1)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 19)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 176)

parent pare

- pare (usada 81.48%, coincidències 22)

- pare/mare (usada 7.41%, coincidències 2)

- parent (usada 3.70%, coincidències 1)

- mare (usada 3.70%, coincidències 1)

- associa amb un pare (usada 3.70%, coincidències 1)

parent category categoria mare

- categoria mare (usada 60.00%, coincidències 3)

- categoria pare (usada 40.00%, coincidències 2)

parity paritat

- paritat (usada 100.00%, coincidències 4)

part part

- part (usada 100.00%, coincidències 4)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 15)

partition table taula de partició

- taula de partició (usada 92.86%, coincidències 13)

- taula de particions (usada 7.14%, coincidències 1)

partition type tipus de partició

- tipus de partició (usada 100.00%, coincidències 5)

partitioning particionament

- particionament (usada 45.45%, coincidències 10)

- particionatge (usada 40.91%, coincidències 9)

- particionat (usada 9.09%, coincidències 2)

- s'estan fent les particions (usada 4.55%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 4)

pashto paixtu

- paixtu (usada 50.00%, coincidències 2)

- paixto (usada 25.00%, coincidències 1)

- paixtú (usada 25.00%, coincidències 1)

passive passiu

- passiu (usada 100.00%, coincidències 5)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 57)

passthrough traspàs

- traspàs (usada 85.71%, coincidències 6)

- passthrough (usada 14.29%, coincidències 1)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 273)

password change failed. ha fallat el canvi de contrasenya.

- ha fallat el canvi de contrasenya. (usada 100.00%, coincidències 4)

password protected protegida amb contrasenya

- protegida amb contrasenya (usada 50.00%, coincidències 2)

- protecció amb contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- protegit amb contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 64.29%, coincidències 9)

- es requereix una contrasenya (usada 28.57%, coincidències 4)

- cal la contrasenya (usada 7.14%, coincidències 1)

password reset reinicialitza la contrasenya

- reinicialitza la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicialització de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- recuperació de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 8)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 60)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste as enganxa com a

- enganxa com a (usada 100.00%, coincidències 4)

paste in place enganxa al lloc

- enganxa al lloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- enganxa en el lloc (usada 25.00%, coincidències 1)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 84.62%, coincidències 11)

- enganxa especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

path camí

- camí (usada 96.61%, coincidències 57)

- ruta (usada 3.39%, coincidències 2)

path cost cost del camí

- cost del camí (usada 100.00%, coincidències 5)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 30)

pattern patró

- patró (usada 96.30%, coincidències 26)

- patróltc.rule.show.java.rule=[regla en java] (usada 3.70%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 78.79%, coincidències 26)

- posa en pausa (usada 9.09%, coincidències 3)

- en pausa (usada 6.06%, coincidències 2)

- fes una pausa (usada 6.06%, coincidències 2)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 50.00%, coincidències 10)

- pausat (usada 20.00%, coincidències 4)

- pausa (usada 20.00%, coincidències 4)

- aturat (usada 5.00%, coincidències 1)

- pausada (usada 5.00%, coincidències 1)

payments pagaments

- pagaments (usada 100.00%, coincidències 4)

pc pc

- pc (usada 75.00%, coincidències 3)

- ordinador (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordinador personal (usada 0.00%, coincidències 0)

- personatge jugador (usada 0.00%, coincidències 0)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 10)

pen llapis

- llapis (usada 40.00%, coincidències 4)

- ploma (usada 40.00%, coincidències 4)

- bolígraf (usada 20.00%, coincidències 2)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 10)

pending pendent

- pendent (usada 96.15%, coincidències 25)

- pending (usada 3.85%, coincidències 1)

pending approval pendent d'aprovació

- pendent d'aprovació (usada 100.00%, coincidències 4)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

people gent

- gent (usada 83.33%, coincidències 5)

- persones (usada 16.67%, coincidències 1)

per page per pàgina

- per pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

percent percentatge

- percentatge (usada 91.67%, coincidències 22)

- per cent (usada 8.33%, coincidències 2)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 8)

percentages percentatges

- percentatges (usada 100.00%, coincidències 4)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 9)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 6)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 22)

period període

- període (usada 100.00%, coincidències 17)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 6)

permanent permanent

- permanent (usada 100.00%, coincidències 10)

permission permís

- permís (usada 100.00%, coincidències 12)

permission denied permís denegat

- permís denegat (usada 62.50%, coincidències 10)

- s'ha denegat el permís (usada 37.50%, coincidències 6)

permission denied. permís denegat.

- permís denegat. (usada 100.00%, coincidències 12)

permissions permisos

- permisos (usada 97.06%, coincidències 33)

- permissos (usada 2.94%, coincidències 1)

persian persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 10)

person persona

- persona (usada 66.67%, coincidències 4)

- atleta (usada 33.33%, coincidències 2)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 11)

personal information informació personal

- informació personal (usada 80.00%, coincidències 4)

- dades personals (usada 20.00%, coincidències 1)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 12)

peru perú

- perú (usada 57.14%, coincidències 4)

- peru (usada 28.57%, coincidències 2)

- marró perú (usada 14.29%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 80.00%, coincidències 4)

- phagspa (usada 20.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 7)

phi fi

- fi (usada 57.14%, coincidències 4)

- phi (usada 42.86%, coincidències 3)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 5)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 22)

phone number número de telèfon

- número de telèfon (usada 75.00%, coincidències 3)

- telèfon (usada 25.00%, coincidències 1)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 86.96%, coincidències 20)

- fotografia (usada 13.04%, coincidències 3)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 87.50%, coincidències 7)

- fotografies (usada 12.50%, coincidències 1)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 16)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 5)

pica pica

- pica (usada 85.71%, coincidències 6)

- piques (usada 14.29%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 12)

pid pid

- pid (usada 100.00%, coincidències 4)

pin pin

- pin (usada 50.00%, coincidències 4)

- clava (usada 25.00%, coincidències 2)

- codi postal (pin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- fixa (usada 12.50%, coincidències 1)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

pin code codi pin

- codi pin (usada 100.00%, coincidències 4)

pinch pessic

- pessic (usada 50.00%, coincidències 2)

- punxada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pessigada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pinçar (usada 0.00%, coincidències 0)

pineapple pinya

- pinya (usada 75.00%, coincidències 3)

- piña (usada 25.00%, coincidències 1)

ping ping

- ping (usada 100.00%, coincidències 4)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 7)

pinyin pinyin

- pinyin (usada 100.00%, coincidències 4)

pitch to

- to (usada 40.00%, coincidències 2)

- freqüència (usada 20.00%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

- velocitat (usada 20.00%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 7)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 26)

place lloc

- lloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- emplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 66.67%, coincidències 6)

- text variable (usada 22.22%, coincidències 2)

- marcador de posició (usada 11.11%, coincidències 1)

placement ubicació

- ubicació (usada 40.00%, coincidències 4)

- emplaçament (usada 40.00%, coincidències 4)

- posicionament (usada 20.00%, coincidències 2)

places xifres

- xifres (usada 75.00%, coincidències 9)

- llocs (usada 25.00%, coincidències 3)

plain simple

- simple (usada 37.50%, coincidències 3)

- text pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- text net (usada 12.50%, coincidències 1)

plain text text sense format

- text sense format (usada 30.77%, coincidències 4)

- text net (usada 30.77%, coincidències 4)

- text (usada 23.08%, coincidències 3)

- text pla (usada 15.38%, coincidències 2)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 5)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 20)

play reprodueix

- reprodueix (usada 100.00%, coincidències 31)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play / pause reprodueix / pausa

- reprodueix / pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reprodueix / fes una pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

play a sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 100.00%, coincidències 5)

play count nombre de reproduccions

- nombre de reproduccions (usada 28.57%, coincidències 2)

- compte de reproducció (usada 28.57%, coincidències 2)

- reproduccions (usada 28.57%, coincidències 2)

- play count (usada 14.29%, coincidències 1)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 71.43%, coincidències 5)

- reprodueix el so (usada 14.29%, coincidències 1)

- avís sonor (usada 14.29%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 58.33%, coincidències 7)

- reprodueix (usada 33.33%, coincidències 4)

- playback (usada 8.33%, coincidències 1)

playing s'està jugant

- s'està jugant (usada 25.00%, coincidències 1)

- reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està reproduint (usada 25.00%, coincidències 1)

- en reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

please wait espereu

- espereu (usada 64.71%, coincidències 11)

- espereu si us plau (usada 29.41%, coincidències 5)

- si us plau espereu (usada 5.88%, coincidències 1)

plot traça

- traça (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuixa (usada 20.00%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 5)

plugin extensió

- extensió (usada 44.44%, coincidències 4)

- connector (usada 33.33%, coincidències 3)

- connectors (usada 22.22%, coincidències 2)

plugins connectors

- connectors (usada 78.57%, coincidències 11)

- extensions (usada 21.43%, coincidències 3)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 6)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 5)

pm pm

- pm (usada 91.30%, coincidències 21)

- p. m. (usada 8.70%, coincidències 2)

pmt pmt

- pmt (usada 83.33%, coincidències 5)

- pp (usada 16.67%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 7)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 5)

point punt

- punt (usada 86.67%, coincidències 13)

- punts (usada 6.67%, coincidències 1)

- omnidireccional (usada 6.67%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer busca

- busca (usada 50.00%, coincidències 2)

- punter (usada 50.00%, coincidències 2)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 14)

polar polar

- polar (usada 100.00%, coincidències 4)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 5)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 17)

polish polonès

- polonès (usada 93.75%, coincidències 15)

- poleix (usada 6.25%, coincidències 1)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 15)

pool agrupament

- agrupament (usada 68.42%, coincidències 13)

- agrupació (usada 21.05%, coincidències 4)

- disponibles (usada 5.26%, coincidències 1)

- billar (usada 5.26%, coincidències 1)

pop pop

- pop (usada 85.71%, coincidències 6)

- treu de la pila (usada 14.29%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

popular tags etiquetes populars

- etiquetes populars (usada 50.00%, coincidències 2)

- etiquetes més comunes (usada 25.00%, coincidències 1)

- etiquetes més comuns (usada 25.00%, coincidències 1)

popup menu menú emergent

- menú emergent (usada 100.00%, coincidències 4)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 109)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port forwarding reenviament de ports

- reenviament de ports (usada 100.00%, coincidències 7)

port number número de port

- número de port (usada 100.00%, coincidències 19)

port type tipus de port

- tipus de port (usada 100.00%, coincidències 6)

portal portal

- portal (usada 100.00%, coincidències 16)

portfolio dossier

- dossier (usada 60.00%, coincidències 3)

- portafolis (usada 20.00%, coincidències 1)

- carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 100.00%, coincidències 22)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 16)

portugal portugal

- portugal (usada 75.00%, coincidències 3)

- portuguès (usada 25.00%, coincidències 1)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 100.00%, coincidències 12)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 9)

position posició

- posició (usada 96.95%, coincidències 127)

- càrrec (usada 2.29%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.76%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 7)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 7)

positioning posicionament

- posicionament (usada 50.00%, coincidències 2)

- posició (usada 50.00%, coincidències 2)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 7)

post entrada

- entrada (usada 58.33%, coincidències 7)

- publica (usada 25.00%, coincidències 3)

- envia (usada 8.33%, coincidències 1)

- post (usada 8.33%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 9)

postcode codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 7)

posterize posteritza

- posteritza (usada 42.86%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

- redueix la gamma de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 4)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 5)

potato patata

- patata (usada 100.00%, coincidències 4)

pounds lliures

- lliures (usada 100.00%, coincidències 4)

power potència

- potència (usada 57.14%, coincidències 8)

- energia (usada 28.57%, coincidències 4)

- potencial (usada 7.14%, coincidències 1)

- potencia (usada 7.14%, coincidències 1)

power management gestió energètica

- gestió energètica (usada 90.00%, coincidències 9)

- gestió de l'energia (usada 10.00%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 81.82%, coincidències 9)

- atura (usada 9.09%, coincidències 1)

- apagada (usada 9.09%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 4)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 7)

preface prefaci

- prefaci (usada 85.00%, coincidències 17)

- pròleg (usada 15.00%, coincidències 3)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 83)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 35)

preformatted preformatat

- preformatat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiqueta pre (usada 25.00%, coincidències 1)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 81.82%, coincidències 9)

- preparar (usada 18.18%, coincidències 2)

preparing to install s'està preparant la instal·lació

- s'està preparant la instal·lació (usada 88.89%, coincidències 16)

- preparant la instal·lació (usada 5.56%, coincidències 1)

- preparació per instal·lar (usada 5.56%, coincidències 1)

present present

- present (usada 80.00%, coincidències 4)

- presentació (usada 20.00%, coincidències 1)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 15)

presentations presentacions

- presentacions (usada 100.00%, coincidències 4)

preserve preserva

- preserva (usada 97.22%, coincidències 35)

- conserva'l (usada 2.78%, coincidències 1)

preset preajusta

- preajusta (usada 50.00%, coincidències 3)

- predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- predefineix (usada 16.67%, coincidències 1)

- predefinit (usada 16.67%, coincidències 1)

presets predefinits

- predefinits (usada 33.33%, coincidències 3)

- predefinicions (usada 22.22%, coincidències 2)

- valors predefinits (usada 22.22%, coincidències 2)

- preconfiguracions (usada 11.11%, coincidències 1)

- preseleccions (usada 11.11%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 62.50%, coincidències 5)

- premsa (usada 25.00%, coincidències 2)

- premeu (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 83.33%, coincidències 5)

- premuda (usada 16.67%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 5)

pretty print impressió de qualitat

- impressió de qualitat (usada 40.00%, coincidències 2)

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

- impressió ben formatada (usada 20.00%, coincidències 1)

prev anterior

- anterior (usada 92.86%, coincidències 13)

- previ (usada 7.14%, coincidències 1)

preview previsualització

- previsualització (usada 62.14%, coincidències 64)

- previsualitza (usada 23.30%, coincidències 24)

- vista prèvia (usada 10.68%, coincidències 11)

- visualització prèvia (usada 3.88%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

previous anterior

- anterior (usada 82.35%, coincidències 28)

- enrere (usada 11.76%, coincidències 4)

- previ (usada 2.94%, coincidències 1)

- prèvia (usada 2.94%, coincidències 1)

previous day dia anterior

- dia anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 94.74%, coincidències 18)

- pàgina prèvia (usada 5.26%, coincidències 1)

previous slide diapositiva anterior

- diapositiva anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

price preu

- preu (usada 92.31%, coincidències 12)

- price (usada 7.69%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 57.89%, coincidències 11)

- principal (usada 26.32%, coincidències 5)

- primari (usada 15.79%, coincidències 3)

primary key clau primària

- clau primària (usada 100.00%, coincidències 6)

principal principal

- principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- capital (usada 25.00%, coincidències 1)

print imprimeix

- imprimeix (usada 96.30%, coincidències 78)

- impressió (usada 2.47%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.23%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 7)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 60.00%, coincidències 3)

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 51.35%, coincidències 19)

- exemple d'impressió (usada 24.32%, coincidències 9)

- previsualitza la impressió (usada 10.81%, coincidències 4)

- previsualització de la impressió (usada 5.41%, coincidències 2)

- vista prèvia d'impressió (usada 5.41%, coincidències 2)

- visualització prèvia de la impressió (usada 2.70%, coincidències 1)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 57.14%, coincidències 4)

- interval d'impressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- rang d'impressió (usada 14.29%, coincidències 1)

print settings ajusts d'impressió

- ajusts d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres de la impressora (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'impressió (usada 25.00%, coincidències 1)

print test page imprimeix una pàgina de prova

- imprimeix una pàgina de prova (usada 100.00%, coincidències 5)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- impressió en un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- imprimir a un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 22)

printer default per defecte de la impressora

- per defecte de la impressora (usada 40.00%, coincidències 2)

- predeterminat de la impressora (usada 40.00%, coincidències 2)

- per defecte de l'impressora (usada 20.00%, coincidències 1)

printer error s'ha produït un error en la impressora

- s'ha produït un error en la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

- error de la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

printer options opcions de la impressora

- opcions de la impressora (usada 100.00%, coincidències 4)

printing impressió

- impressió (usada 56.25%, coincidències 9)

- s'està imprimint (usada 43.75%, coincidències 7)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 54)

privacy privadesa

- privadesa (usada 83.33%, coincidències 15)

- privacitat (usada 16.67%, coincidències 3)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 72.73%, coincidències 8)

- política de privacitat (usada 27.27%, coincidències 3)

private privat

- privat (usada 63.16%, coincidències 12)

- privada (usada 26.32%, coincidències 5)

- personal (usada 5.26%, coincidències 1)

- private (usada 5.26%, coincidències 1)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 100.00%, coincidències 5)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private key password contrasenya de la clau privada

- contrasenya de la clau privada (usada 94.12%, coincidències 16)

- contrasenya de clau privada (usada 5.88%, coincidències 1)

private messages missatges privats

- missatges privats (usada 100.00%, coincidències 5)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

problem problema

- problema (usada 100.00%, coincidències 5)

problems problemes

- problemes (usada 100.00%, coincidències 8)

procedure procediment

- procediment (usada 100.00%, coincidències 4)

proceed continua

- continua (usada 75.00%, coincidències 3)

- procedeix (usada 25.00%, coincidències 1)

process procés

- procés (usada 92.31%, coincidències 12)

- processar (usada 7.69%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 88.24%, coincidències 30)

- processament (usada 5.88%, coincidències 2)

- s#8217;està processant (usada 2.94%, coincidències 1)

- processant (usada 2.94%, coincidències 1)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 5)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 6)

product producte

- producte (usada 100.00%, coincidències 21)

product id id del producte

- id del producte (usada 62.50%, coincidències 5)

- id. del producte (usada 37.50%, coincidències 3)

product name nom del producte

- nom del producte (usada 100.00%, coincidències 6)

productivity productivitat

- productivitat (usada 100.00%, coincidències 4)

products productes

- productes (usada 100.00%, coincidències 7)

profession professió

- professió (usada 100.00%, coincidències 4)

profile perfil

- perfil (usada 96.30%, coincidències 26)

- profile (usada 3.70%, coincidències 1)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 100.00%, coincidències 28)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 15)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 9)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 96.43%, coincidències 27)

- en curs (usada 3.57%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 91.30%, coincidències 21)

- diàleg de progrés (usada 8.70%, coincidències 2)

progress dialog diàleg de progrés

- diàleg de progrés (usada 100.00%, coincidències 10)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 20)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 11)

project website lloc web del projecte

- lloc web del projecte (usada 100.00%, coincidències 5)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 12)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 134)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 14)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 6)

protect protegeix

- protegeix (usada 100.00%, coincidències 11)

protected protegit

- protegit (usada 83.33%, coincidències 5)

- protegida (usada 16.67%, coincidències 1)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 4)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 38)

protocol error s'ha produït un error de protocol

- s'ha produït un error de protocol (usada 75.00%, coincidències 3)

- error en el protocol (usada 25.00%, coincidències 1)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 100.00%, coincidències 21)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 18)

proxy host amfitrió del servidor intermediari

- amfitrió del servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 15)

proxy password contrasenya del servidor intermediari

- contrasenya del servidor intermediari (usada 90.00%, coincidències 18)

- contrasenya (usada 10.00%, coincidències 2)

proxy username nom d'usuari del servidor intermediari

- nom d'usuari del servidor intermediari (usada 89.47%, coincidències 17)

- nom d'usuari (usada 10.53%, coincidències 2)

proxy version versió del servidor intermediari

- versió del servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 4)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 10)

public públic

- públic (usada 70.00%, coincidències 7)

- pública (usada 20.00%, coincidències 2)

- public (usada 10.00%, coincidències 1)

public domain domini públic

- domini públic (usada 100.00%, coincidències 5)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 8)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 21)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicat

- publicat (usada 75.00%, coincidències 12)

- publicada (usada 25.00%, coincidències 4)

publisher editor

- editor (usada 89.47%, coincidències 17)

- editorial (usada 10.53%, coincidències 2)

publishing s'està publicant

- s'està publicant (usada 60.00%, coincidències 3)

- autoedició (usada 20.00%, coincidències 1)

- publicació (usada 20.00%, coincidències 1)

publishing failed. la publicació ha fallat.

- la publicació ha fallat. (usada 100.00%, coincidències 4)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 87.50%, coincidències 7)

- punjabi (usada 12.50%, coincidències 1)

purple porpra

- porpra (usada 41.67%, coincidències 5)

- violeta (usada 16.67%, coincidències 2)

- porpre (usada 16.67%, coincidències 2)

- porpra|púrpura (usada 8.33%, coincidències 1)

- porpa (usada 8.33%, coincidències 1)

- porpre/púrpura (usada 8.33%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 87.50%, coincidències 7)

- objectiu (usada 12.50%, coincidències 1)

push empeny

- empeny (usada 40.00%, coincidències 2)

- empenyiment (usada 20.00%, coincidències 1)

- fica a la pila (usada 20.00%, coincidències 1)

- push (usada 20.00%, coincidències 1)

- empilar (usada 0.00%, coincidències 0)

push button botó per prémer

- botó per prémer (usada 33.33%, coincidències 2)

- pulsador (usada 16.67%, coincidències 1)

- botó de pulsació (usada 16.67%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 16.67%, coincidències 1)

- polsador (usada 16.67%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 14)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 6)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 4)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 9)

python console consola python

- consola python (usada 40.00%, coincidències 2)

- consola de python (usada 40.00%, coincidències 2)

- consola del python (usada 20.00%, coincidències 1)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 17)

quality checks controls de qualitat

- controls de qualitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- comprovacions de qualitat (usada 25.00%, coincidències 1)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 8)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 14)

question pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 11)

queue cua

- cua (usada 85.71%, coincidències 6)

- cua de procés (usada 14.29%, coincidències 1)

queued s'ha ficat a la cua

- s'ha ficat a la cua (usada 57.14%, coincidències 12)

- s''ha ficat a la cua (usada 19.05%, coincidències 4)

- ficat a la cua (usada 14.29%, coincidències 3)

- en cua (usada 9.52%, coincidències 2)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 5)

quiet silenciós

- silenciós (usada 100.00%, coincidències 5)

quit surt

- surt (usada 99.38%, coincidències 160)

- tanca (usada 0.62%, coincidències 1)

quotation citació

- citació (usada 80.00%, coincidències 4)

- cita (usada 20.00%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 57.14%, coincidències 4)

- citació (usada 42.86%, coincidències 3)

race cursa

- cursa (usada 100.00%, coincidències 4)

rack rack

- rack (usada 88.89%, coincidències 8)

- prestatge (usada 11.11%, coincidències 1)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 9)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 4)

radio ràdio

- ràdio (usada 66.67%, coincidències 4)

- wi-fi (usada 16.67%, coincidències 1)

- opció (usada 16.67%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 81.82%, coincidències 9)

- botó radial (usada 9.09%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 9.09%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radiobutton radiobutton

- radiobutton (usada 83.33%, coincidències 5)

- botó d'opció (usada 16.67%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 93.33%, coincidències 14)

- radius (usada 6.67%, coincidències 1)

raise puja

- puja (usada 60.00%, coincidències 3)

- relleu (usada 20.00%, coincidències 1)

- apuja (usada 20.00%, coincidències 1)

raise layer puja la capa

- puja la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- apuja la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

ram ram

- ram (usada 83.33%, coincidències 5)

- moltó (usada 16.67%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

random aleatori

- aleatori (usada 70.59%, coincidències 12)

- aleatòria (usada 23.53%, coincidències 4)

- a l'atzar (usada 5.88%, coincidències 1)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

randomize aleatoritza

- aleatoritza (usada 60.00%, coincidències 3)

- aleatorització (usada 20.00%, coincidències 1)

- aleatori (usada 20.00%, coincidències 1)

range interval

- interval (usada 52.17%, coincidències 24)

- àrea (usada 30.43%, coincidències 14)

- rang (usada 15.22%, coincidències 7)

- abast (usada 2.17%, coincidències 1)

rank rang

- rang (usada 40.00%, coincidències 2)

- ordre (usada 20.00%, coincidències 1)

- posició (usada 20.00%, coincidències 1)

- per rang (usada 20.00%, coincidències 1)

rate taxa

- taxa (usada 68.29%, coincidències 28)

- velocitat (usada 17.07%, coincidències 7)

- ritme (usada 2.44%, coincidències 1)

- tarifa (usada 2.44%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.44%, coincidències 1)

- ràtio (usada 2.44%, coincidències 1)

- relació (usada 2.44%, coincidències 1)

- freqüència (usada 2.44%, coincidències 1)

rating valoració

- valoració (usada 69.57%, coincidències 16)

- puntuació (usada 26.09%, coincidències 6)

- qualificació (usada 4.35%, coincidències 1)

ratings valoracions

- valoracions (usada 50.00%, coincidències 2)

- puntuacions (usada 25.00%, coincidències 1)

- puntuació (usada 25.00%, coincidències 1)

ratio ràtio

- ràtio (usada 40.00%, coincidències 2)

- proporció (usada 40.00%, coincidències 2)

- divisió (usada 20.00%, coincidències 1)

raw raw

- raw (usada 40.00%, coincidències 4)

- en cru (usada 40.00%, coincidències 4)

- en brut (usada 10.00%, coincidències 1)

- cru (usada 10.00%, coincidències 1)

read llegit

- llegit (usada 45.45%, coincidències 10)

- lectura (usada 36.36%, coincidències 8)

- llegeix (usada 13.64%, coincidències 3)

- llegir (usada 4.55%, coincidències 1)

read more llegeix més

- llegeix més (usada 50.00%, coincidències 5)

- més informació (usada 30.00%, coincidències 3)

- saber més (usada 10.00%, coincidències 1)

- llegeix-ne més (usada 10.00%, coincidències 1)

read only només lectura

- només lectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- tan sols lectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- només de lectura (usada 22.22%, coincidències 2)

- només llegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

read-only només de lectura

- només de lectura (usada 52.17%, coincidències 12)

- només lectura (usada 47.83%, coincidències 11)

reading lectura

- lectura (usada 46.15%, coincidències 6)

- s'està llegint (usada 38.46%, coincidències 5)

- llegint (usada 7.69%, coincidències 1)

- reading (usada 7.69%, coincidències 1)

readonly noméslectura

- noméslectura (usada 63.64%, coincidències 7)

- només de lectura (usada 18.18%, coincidències 2)

- de només lectura (usada 9.09%, coincidències 1)

- només lectura (usada 9.09%, coincidències 1)

ready preparat

- preparat (usada 50.00%, coincidències 7)

- a punt (usada 42.86%, coincidències 6)

- apunt (usada 7.14%, coincidències 1)

real name nom real

- nom real (usada 100.00%, coincidències 12)

realm name nom real

- nom real (usada 100.00%, coincidències 4)

reason raó

- raó (usada 73.33%, coincidències 22)

- motiu (usada 26.67%, coincidències 8)

reboot reinicia

- reinicia (usada 72.00%, coincidències 18)

- arrenca de nou (usada 16.00%, coincidències 4)

- rearrencada (usada 12.00%, coincidències 3)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

rebuild reconstrueix

- reconstrueix (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a construir (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna-ho a muntar (usada 25.00%, coincidències 1)

recalculate recalcula

- recalcula (usada 60.00%, coincidències 3)

- torna a calcular (usada 20.00%, coincidències 1)

- recalcular (usada 20.00%, coincidències 1)

received rebut

- rebut (usada 58.33%, coincidències 7)

- recepció (usada 25.00%, coincidències 3)

- rebuts (usada 16.67%, coincidències 2)

receiving recepció

- recepció (usada 62.50%, coincidències 5)

- donatius rebuts (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està rebent (usada 12.50%, coincidències 1)

- rebent (usada 12.50%, coincidències 1)

recent recents

- recents (usada 46.15%, coincidències 6)

- recent (usada 46.15%, coincidències 6)

- elements recents (usada 7.69%, coincidències 1)

recent comments comentaris recents

- comentaris recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent documents documents recents

- documents recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent files fitxers recents

- fitxers recents (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxers utilitzats recentment (usada 20.00%, coincidències 1)

recent posts entrades recents

- entrades recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent projects projectes recents

- projectes recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recently used utilitzades recentment

- utilitzades recentment (usada 33.33%, coincidències 2)

- emprats recentment (usada 16.67%, coincidències 1)

- usats recentment (usada 16.67%, coincidències 1)

- utilitzats recentment (usada 16.67%, coincidències 1)

- utilitzat recentment (usada 16.67%, coincidències 1)

recipient destinatari

- destinatari (usada 100.00%, coincidències 14)

- destinatari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

recommended recomanat

- recomanat (usada 78.57%, coincidències 11)

- recomanades (usada 7.14%, coincidències 1)

- recomanada (usada 7.14%, coincidències 1)

- recomanats (usada 7.14%, coincidències 1)

reconnect torna a connectar

- torna a connectar (usada 80.00%, coincidències 8)

- reconnecta (usada 20.00%, coincidències 2)

record enregistra

- enregistra (usada 47.06%, coincidències 8)

- registre (usada 41.18%, coincidències 7)

- enregistrament (usada 5.88%, coincidències 1)

- gravació (usada 5.88%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 0.00%, coincidències 0)

record type tipus de registre

- tipus de registre (usada 100.00%, coincidències 11)

recording enregistrament

- enregistrament (usada 46.15%, coincidències 6)

- s'està enregistrant (usada 15.38%, coincidències 2)

- enregistrant (usada 15.38%, coincidències 2)

- gravació (usada 7.69%, coincidències 1)

- gravant (usada 7.69%, coincidències 1)

- d'enregistraments (usada 7.69%, coincidències 1)

recordings enregistraments

- enregistraments (usada 100.00%, coincidències 4)

records registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 5)

rectangle rectangle

- rectangle (usada 96.15%, coincidències 25)

- rectangular (usada 3.85%, coincidències 1)

recurrence periodicitat

- periodicitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- recurrència (usada 25.00%, coincidències 1)

recursive recursiu

- recursiu (usada 100.00%, coincidències 4)

recycle recicla

- recicla (usada 75.00%, coincidències 3)

- reciclatge (usada 25.00%, coincidències 1)

red vermell

- vermell (usada 91.30%, coincidències 42)

- vermell|roig (usada 4.35%, coincidències 2)

- roig (usada 4.35%, coincidències 2)

red eye removal elimina els ulls vermells

- elimina els ulls vermells (usada 75.00%, coincidències 3)

- eliminació d'ulls vermells (usada 25.00%, coincidències 1)

red hat red hat

- red hat (usada 100.00%, coincidències 7)

redo refés

- refés (usada 100.00%, coincidències 45)

- refer (usada 0.00%, coincidències 0)

reference referència

- referència (usada 97.06%, coincidències 33)

- reference (usada 2.94%, coincidències 1)

references referències

- referències (usada 100.00%, coincidències 25)

refresh refresca

- refresca (usada 69.01%, coincidències 49)

- actualitza (usada 29.58%, coincidències 21)

- actualitzada (usada 1.41%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

refresh list refresca la llista

- refresca la llista (usada 93.33%, coincidències 14)

- actualitza la llista (usada 6.67%, coincidències 1)

refreshing s'estan actualitzant

- s'estan actualitzant (usada 25.00%, coincidències 1)

- refrescament (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està actualitzant (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està refrescant (usada 25.00%, coincidències 1)

- actualització (usada 0.00%, coincidències 0)

regex regex

- regex (usada 50.00%, coincidències 2)

- expressió regular (usada 25.00%, coincidències 1)

- expreg (usada 25.00%, coincidències 1)

region regió

- regió (usada 97.44%, coincidències 38)

- província (usada 2.56%, coincidències 1)

register registra

- registra (usada 76.92%, coincidències 10)

- registre (usada 15.38%, coincidències 2)

- registrar-se (usada 7.69%, coincidències 1)

registered registrat

- registrat (usada 100.00%, coincidències 8)

regression regressió

- regressió (usada 100.00%, coincidències 6)

regular normal

- normal (usada 77.78%, coincidències 7)

- regular (usada 22.22%, coincidències 2)

regular expression expressió regular

- expressió regular (usada 100.00%, coincidències 21)

regular expressions expressions regulars

- expressions regulars (usada 100.00%, coincidències 5)

reinstall reinstal·la

- reinstal·la (usada 66.67%, coincidències 4)

- reinstal·lació (usada 16.67%, coincidències 1)

- torna a instal·lar (usada 16.67%, coincidències 1)

reinstalled reinstal·lat

- reinstal·lat (usada 100.00%, coincidències 4)

reinstalling reinstal·lar

- reinstal·lar (usada 83.33%, coincidències 5)

- s'està reinstal·lant (usada 16.67%, coincidències 1)

rejang rejang

- rejang (usada 100.00%, coincidències 5)

reject rebutja

- rebutja (usada 94.44%, coincidències 17)

- rebutja'l (usada 5.56%, coincidències 1)

rejected rebutjat

- rebutjat (usada 60.00%, coincidències 6)

- rebutjada (usada 20.00%, coincidències 2)

- expulsada (usada 10.00%, coincidències 1)

- va ser rebutjada (usada 10.00%, coincidències 1)

relations relacions

- relacions (usada 100.00%, coincidències 10)

relationship relació

- relació (usada 100.00%, coincidències 5)

relative relatiu

- relatiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- relativa (usada 33.33%, coincidències 3)

relative colorimetric colorimètric relatiu

- colorimètric relatiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color relativa (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica relativa (usada 16.67%, coincidències 1)

relative to relatiu a

- relatiu a (usada 100.00%, coincidències 6)

release llançament

- llançament (usada 52.63%, coincidències 10)

- allibera (usada 36.84%, coincidències 7)

- alliberament (usada 5.26%, coincidències 1)

- versió (usada 5.26%, coincidències 1)

release date data del llançament

- data del llançament (usada 50.00%, coincidències 2)

- data de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- release date (usada 25.00%, coincidències 1)

release notes notes del llançament

- notes del llançament (usada 50.00%, coincidències 9)

- notes de la versió (usada 44.44%, coincidències 8)

- notes de llançament (usada 5.56%, coincidències 1)

released llançat

- llançat (usada 50.00%, coincidències 2)

- publicat (usada 25.00%, coincidències 1)

- alliberat (usada 25.00%, coincidències 1)

relevance rellevància

- rellevància (usada 50.00%, coincidències 2)

- rellevancia (usada 25.00%, coincidències 1)

- importància (usada 25.00%, coincidències 1)

relief relleu

- relleu (usada 100.00%, coincidències 9)

reload torna a carregar

- torna a carregar (usada 33.33%, coincidències 8)

- recarrega (usada 33.33%, coincidències 8)

- actualitza (usada 33.33%, coincidències 8)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reload all tabs torna a carregar totes les pestanyes

- torna a carregar totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 4)

remember recorda-la

- recorda-la (usada 50.00%, coincidències 2)

- recorda (usada 50.00%, coincidències 2)

remember password recorda la contrasenya

- recorda la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 13)

remind me later recorda-m'ho més tard

- recorda-m'ho més tard (usada 60.00%, coincidències 3)

- recorda-m'ho més endavant (usada 20.00%, coincidències 1)

- recorda-m'ho després (usada 20.00%, coincidències 1)

reminder recordatori

- recordatori (usada 100.00%, coincidències 5)

reminders recordatoris

- recordatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

remote remot

- remot (usada 100.00%, coincidències 6)

- remot -a (usada 0.00%, coincidències 0)

remote url url remot

- url remot (usada 80.00%, coincidències 4)

- url remota (usada 20.00%, coincidències 1)

remove suprimeix

- suprimeix (usada 73.98%, coincidències 145)

- elimina (usada 19.90%, coincidències 39)

- treu (usada 3.57%, coincidències 7)

- esborra (usada 1.02%, coincidències 2)

- suprimeix l'atribut (usada 1.02%, coincidències 2)

- suprimeix la subscripció (usada 0.51%, coincidències 1)

remove all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 35.71%, coincidències 5)

- elimina-ho tot (usada 35.71%, coincidències 5)

- esborra-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- suprimeix-les totes (usada 14.29%, coincidències 2)

remove bookmark elimina l'adreça d'interès

- elimina l'adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix el marcador (usada 16.67%, coincidències 1)

remove breakpoint elimina el punt de ruptura

- elimina el punt de ruptura (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix aquest punt de ruptura (usada 25.00%, coincidències 1)

remove calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

remove contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 87.50%, coincidències 7)

- elimina el contacte (usada 12.50%, coincidències 1)

remove device treu el dispositiu

- treu el dispositiu (usada 77.78%, coincidències 7)

- suprimeix el dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina el dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

remove entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 83.33%, coincidències 5)

- suprimeix el fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

remove from favorites suprimeix dels preferits

- suprimeix dels preferits (usada 88.89%, coincidències 8)

- suprimeix-la de les preferides (usada 11.11%, coincidències 1)

remove from list suprimeix de la llista

- suprimeix de la llista (usada 75.00%, coincidències 3)

- treu de la llista (usada 25.00%, coincidències 1)

remove group suprimeix el grup

- suprimeix el grup (usada 100.00%, coincidències 6)

remove hyperlink suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

remove image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 88.89%, coincidències 8)

- treu la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

remove item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix element (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix un element (usada 16.67%, coincidències 1)

remove link suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

remove parent elimina el primari

- elimina el primari (usada 80.00%, coincidències 4)

- suprimeix el pare (usada 20.00%, coincidències 1)

remove profile suprimeix un perfil

- suprimeix un perfil (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix el perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

remove selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 22.22%, coincidències 2)

- elimina els elements seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra els seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix els seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

remove user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 100.00%, coincidències 4)

removed eliminat

- eliminat (usada 33.33%, coincidències 2)

- tret (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimit (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimida (usada 16.67%, coincidències 1)

removing s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 44.44%, coincidències 4)

- treure (usada 33.33%, coincidències 3)

- supressió (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 11.11%, coincidències 1)

rename canvia el nom

- canvia el nom (usada 77.65%, coincidències 66)

- reanomena (usada 18.82%, coincidències 16)

- anomena (usada 1.18%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 1.18%, coincidències 1)

- canvia de nom (usada 1.18%, coincidències 1)

rename directory canvia el nom del directori

- canvia el nom del directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

rename folder canvia el nom de la carpeta

- canvia el nom de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- reanomena la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

rename layer reanomena la capa

- reanomena la capa (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvia el nom de la capa (usada 37.50%, coincidències 3)

rename profile reanomena el perfil

- reanomena el perfil (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia el nom al perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

render renderitza

- renderitza (usada 40.00%, coincidències 2)

- compon (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderització (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està renderitzant (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està generant la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- composició (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering intent propòsit de la renderització

- propòsit de la renderització (usada 66.67%, coincidències 4)

- propòsit de la conversió (usada 16.67%, coincidències 1)

- propòsit de la composició (usada 16.67%, coincidències 1)

reopen closed tab torna a obrir la pestanya tancada

- torna a obrir la pestanya tancada (usada 100.00%, coincidències 4)

repeat repeteix

- repeteix (usada 66.67%, coincidències 16)

- repetició (usada 25.00%, coincidències 6)

- repeat (usada 4.17%, coincidències 1)

- es repeteix (usada 4.17%, coincidències 1)

repeat all repeteix-ho tot

- repeteix-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- repeteix-les totes (usada 25.00%, coincidències 1)

repeat password repetiu la contrasenya

- repetiu la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- repeteix la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- repetir la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

replace reemplaça

- reemplaça (usada 94.37%, coincidències 67)

- substitueix (usada 4.23%, coincidències 3)

- reemplaça'l (usada 1.41%, coincidències 1)

replace all reemplaça-ho tot

- reemplaça-ho tot (usada 86.67%, coincidències 13)

- reemplaça tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- reemplaça'ls tots (usada 6.67%, coincidències 1)

replace image reemplaça la imatge

- reemplaça la imatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- reemplaça imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

replace with reemplaça per

- reemplaça per (usada 53.85%, coincidències 14)

- reemplaça amb (usada 42.31%, coincidències 11)

- substitueix amb (usada 3.85%, coincidències 1)

replacing se substitueix

- se substitueix (usada 75.00%, coincidències 3)

- reemplaçar (usada 25.00%, coincidències 1)

replied respost

- respost (usada 75.00%, coincidències 3)

- contestat (usada 25.00%, coincidències 1)

reply respon

- respon (usada 90.48%, coincidències 19)

- resposta (usada 9.52%, coincidències 2)

reply all respon a tots

- respon a tots (usada 75.00%, coincidències 3)

- respon tot (usada 25.00%, coincidències 1)

reply to respon a

- respon a (usada 100.00%, coincidències 6)

reply to all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to list respon a la llista

- respon a la llista (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to sender respon al remitent

- respon