Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#div/0! #div/0!

- #div/0! (usada 100.00%, coincidències 4)

#n/a #n/d

- #n/d (usada 75.00%, coincidències 3)

- #n/a (usada 25.00%, coincidències 1)

#ref! #ref!

- #ref! (usada 100.00%, coincidències 4)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 5)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 77.78%, coincidències 7)

- (predeterminat) (usada 22.22%, coincidències 2)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 9)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no suggestions) (cap suggeriment)

- (cap suggeriment) (usada 100.00%, coincidències 4)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 75.00%, coincidències 3)

- (cap títol) (usada 25.00%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.12%, coincidències 16)

- (sense) (usada 5.88%, coincidències 1)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 57.14%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 28.57%, coincidències 2)

- (únicament lectura) (usada 14.29%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 6)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 9)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 10)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 6)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 7)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 6)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 7)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 4)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 75.00%, coincidències 3)

- 32-bit (usada 25.00%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 15)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 9)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 75.00%, coincidències 3)

- 64-bit (usada 25.00%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 10)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 100.00%, coincidències 5)

\u0020 \u0020

- \u0020 (usada 100.00%, coincidències 6)

a b c a b c

- a b c (usada 100.00%, coincidències 14)

a0 a0

- a0 (usada 83.33%, coincidències 5)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 16.67%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 7)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 4)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 5)

a3 a3

- a3 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 8)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 4)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 4)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 4)

abbreviation abreviació

- abreviació (usada 50.00%, coincidències 3)

- abreviatura (usada 50.00%, coincidències 3)

abort interromp

- interromp (usada 70.00%, coincidències 7)

- anul·la (usada 10.00%, coincidències 1)

- avorta (usada 10.00%, coincidències 1)

- interrupció (usada 10.00%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interrompuda

- interrompuda (usada 50.00%, coincidències 2)

- avortat (usada 25.00%, coincidències 1)

- interromput (usada 25.00%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 81.82%, coincidències 36)

- sobre (usada 18.18%, coincidències 8)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 60.00%, coincidències 3)

- quant al qt (usada 40.00%, coincidències 2)

above a sobre

- a sobre (usada 44.44%, coincidències 4)

- dalt (usada 11.11%, coincidències 1)

- superior (usada 11.11%, coincidències 1)

- part superior (usada 11.11%, coincidències 1)

- damunt (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobre (usada 11.11%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 100.00%, coincidències 6)

absolute absolut

- absolut (usada 75.00%, coincidències 3)

- absoluta (usada 25.00%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 40.00%, coincidències 2)

- mètrica de color absoluta (usada 40.00%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 20.00%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 5)

abstract resum

- resum (usada 71.43%, coincidències 5)

- abstracte (usada 28.57%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 9)

accent accent

- accent (usada 100.00%, coincidències 4)

accept accepta

- accepta (usada 90.32%, coincidències 28)

- d'acord (usada 3.23%, coincidències 1)

- acceptada (usada 3.23%, coincidències 1)

- acceptar (usada 3.23%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 87.50%, coincidències 7)

- accepta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

accepted acceptada

- acceptada (usada 57.14%, coincidències 4)

- acceptat (usada 42.86%, coincidències 3)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 5)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied s'ha denegat l'accés

- s'ha denegat l'accés (usada 83.33%, coincidències 5)

- accés denegat (usada 16.67%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 85.71%, coincidències 6)

- contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 9)

account compte

- compte (usada 96.77%, coincidències 30)

- comptes (usada 3.23%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 80.00%, coincidències 4)

- dades dels comptes (usada 20.00%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 75.00%, coincidències 9)

- ajusts dels comptes (usada 8.33%, coincidències 1)

- configuració del compte (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 8.33%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 5)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 16)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 100.00%, coincidències 5)

acos acos

- acos (usada 75.00%, coincidències 3)

- arccos (usada 25.00%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 4)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 4)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 55)

action group grup d'accions

- grup d'accions (usada 50.00%, coincidències 2)

- grup d'acció (usada 25.00%, coincidències 1)

- grup de l'acció (usada 25.00%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 13)

activate activa

- activa (usada 93.75%, coincidències 15)

- activate (usada 6.25%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 75.00%, coincidències 3)

- activada (usada 25.00%, coincidències 1)

active actiu

- actiu (usada 72.50%, coincidències 29)

- activa (usada 22.50%, coincidències 9)

- actives (usada 5.00%, coincidències 2)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 50.00%, coincidències 2)

- plugins actius (usada 25.00%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 25.00%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 4)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 4)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 6)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 8)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 12)

add afegeix

- afegeix (usada 95.65%, coincidències 132)

- afegir (usada 1.45%, coincidències 2)

- add (usada 0.72%, coincidències 1)

- sum (usada 0.72%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.72%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.72%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 100.00%, coincidències 6)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 16.67%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 6)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix un marcador (usada 18.18%, coincidències 2)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegir comentari (usada 11.11%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegir una condició (usada 16.67%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix als contactes (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix el camp (usada 14.29%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegir fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 84.62%, coincidències 11)

- afegeix els fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 20.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 100.00%, coincidències 7)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 100.00%, coincidències 5)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 100.00%, coincidències 7)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegeix un idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 20.00%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix capa (usada 42.86%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 70.59%, coincidències 12)

- afegir nou (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegir (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix nou (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.88%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 100.00%, coincidències 4)

add new tag afegeix una nova etiqueta

- afegeix una nova etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 6)

add tab afegeix una pestanya

- afegeix una pestanya (usada 100.00%, coincidències 4)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 6)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 100.00%, coincidències 8)

add text afegeix un text

- afegeix un text (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix text (usada 50.00%, coincidències 2)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix als marcadors (usada 33.33%, coincidències 2)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 9)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir a preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix a les preferides (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 9.09%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 100.00%, coincidències 4)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 4)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix usuari (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix paraula (usada 25.00%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 25.00%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 25.00%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 4)

add-ons complements

- complements (usada 100.00%, coincidències 14)

added afegit

- afegit (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha afegit (usada 25.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 9)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 100.00%, coincidències 5)

address adreça

- adreça (usada 100.00%, coincidències 68)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 20)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book source font de la llibreta d'adreces

- font de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 11)

adjust ajusta

- ajusta (usada 66.67%, coincidències 4)

- ajust (usada 16.67%, coincidències 1)

- ajustar (usada 16.67%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 75.00%, coincidències 3)

- ajust (usada 25.00%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 60.00%, coincidències 3)

- admin (usada 20.00%, coincidències 1)

- administra (usada 20.00%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 5)

administrator administrador

- administrador (usada 83.33%, coincidències 5)

- administrador/a (usada 16.67%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

advanced avançat

- avançat (usada 94.59%, coincidències 35)

- avançades (usada 5.41%, coincidències 2)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 18)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 9)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 5)

advanced settings paràmetres avançats

- paràmetres avançats (usada 71.43%, coincidències 5)

- configuració avançada (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions avançades (usada 14.29%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 11)

after després

- després (usada 89.19%, coincidències 33)

- després de (usada 10.81%, coincidències 4)

age edat

- edat (usada 71.43%, coincidències 5)

- antiguitat (usada 14.29%, coincidències 1)

- vella (usada 14.29%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 8)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 5)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 12)

album àlbum

- àlbum (usada 91.67%, coincidències 11)

- album (usada 8.33%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 6)

alert alerta

- alerta (usada 80.00%, coincidències 8)

- avís (usada 20.00%, coincidències 2)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 71.43%, coincidències 5)

- algoritme (usada 28.57%, coincidències 2)

alias àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 19)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 4)

align alinea

- alinea (usada 66.67%, coincidències 8)

- alineació (usada 33.33%, coincidències 4)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea a la part inferior

- alinea a la part inferior (usada 33.33%, coincidències 2)

- alinea avall (usada 33.33%, coincidències 2)

- alineació inferior (usada 16.67%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 16.67%, coincidències 1)

align center alineació al centre

- alineació al centre (usada 42.86%, coincidències 3)

- alinea al centre (usada 28.57%, coincidències 2)

- alineació centrada (usada 28.57%, coincidències 2)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 71.43%, coincidències 15)

- alineació esquerra (usada 14.29%, coincidències 3)

- alineació a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 3)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 73.91%, coincidències 17)

- alineació dreta (usada 13.04%, coincidències 3)

- alineació a la dreta (usada 13.04%, coincidències 3)

align top alinea a la part superior

- alinea a la part superior (usada 33.33%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 33.33%, coincidències 2)

- alineació superior (usada 16.67%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 16.67%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 100.00%, coincidències 65)

all tot

- tot (usada 50.72%, coincidències 35)

- tots (usada 37.68%, coincidències 26)

- totes (usada 11.59%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 4)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 5)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 4)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 28)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 4)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 4)

all languages tots els llenguatges

- tots els llenguatges (usada 50.00%, coincidències 2)

- totes les llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

all levels tots els nivells

- tots els nivells (usada 100.00%, coincidències 4)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 11)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 5)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 38)

alpha alfa

- alfa (usada 95.00%, coincidències 38)

- alpha (usada 5.00%, coincidències 2)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 90.91%, coincidències 10)

- tecla alternativa dreta (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alt

- text alt (usada 50.00%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- text alternatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

always sempre

- sempre (usada 94.12%, coincidències 16)

- always (usada 5.88%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 87.50%, coincidències 7)

- pregunta sempre (usada 12.50%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 42.86%, coincidències 3)

- sempre a dalt (usada 28.57%, coincidències 2)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 1)

- sempre visible (usada 14.29%, coincidències 1)

am am

- am (usada 77.78%, coincidències 7)

- a. m. (usada 22.22%, coincidències 2)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 100.00%, coincidències 4)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 7)

amount quantitat

- quantitat (usada 59.09%, coincidències 13)

- import (usada 40.91%, coincidències 9)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 4)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 100.00%, coincidències 5)

anchor àncora

- àncora (usada 80.00%, coincidències 16)

- ancora (usada 15.00%, coincidències 3)

- ancoratge (usada 5.00%, coincidències 1)

and i

- i (usada 89.74%, coincidències 35)

- and (usada 10.26%, coincidències 4)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 40)

angry enfadat

- enfadat (usada 50.00%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 2)

- enuig (usada 16.67%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 4)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 18)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 75.00%, coincidències 3)

- aniversari (usada 25.00%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 83.33%, coincidències 5)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 1)

announcement anunci

- anunci (usada 75.00%, coincidències 3)

- avís (usada 25.00%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 85.71%, coincidències 6)

- anònim -a (usada 14.29%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 60.00%, coincidències 3)

- respon (usada 40.00%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 5)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 5)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 60.00%, coincidències 3)

- suavitzador (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 20.00%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 85.71%, coincidències 12)

- any (usada 14.29%, coincidències 2)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 100.00%, coincidències 4)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 4)

api key clau api

- clau api (usada 60.00%, coincidències 3)

- clau de l'api (usada 20.00%, coincidències 1)

- clau d'api (usada 20.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 86.67%, coincidències 13)

- appearance (usada 6.67%, coincidències 1)

- aspecte (usada 6.67%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- annexa (usada 12.50%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 6)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 24)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

apply aplica

- aplica (usada 100.00%, coincidències 61)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 75.00%, coincidències 3)

- aplicar els canvis (usada 25.00%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 100.00%, coincidències 4)

apply to aplica a

- aplica a (usada 100.00%, coincidències 6)

approve aprova

- aprova (usada 100.00%, coincidències 5)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 4)

apr abr

- abr (usada 50.00%, coincidències 3)

- abr. (usada 33.33%, coincidències 2)

- d'abr. (usada 16.67%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 85.71%, coincidències 12)

- d'abril (usada 14.29%, coincidències 2)

arabic àrab

- àrab (usada 90.48%, coincidències 19)

- arabic (usada 9.52%, coincidències 2)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes de presentació àrab - a

- formes de presentació àrab - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació àrab - b

- formes de presentació àrab - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 50.00%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 6)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 10)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 7)

archive arxiva

- arxiva (usada 64.29%, coincidències 9)

- arxiu (usada 35.71%, coincidències 5)

archives arxius

- arxius (usada 75.00%, coincidències 9)

- arxiu (usada 25.00%, coincidències 3)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 50.00%, coincidències 4)

- esteu segur? (usada 37.50%, coincidències 3)

- esteu segurs? (usada 12.50%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 32)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 10)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 13)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 19)

array matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 17)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 7)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 10)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 3)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 10)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 14)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 4)

ascending ascendent

- ascendent (usada 92.11%, coincidències 35)

- ordre ascendent (usada 5.26%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 2.63%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 7)

asin asin

- asin (usada 75.00%, coincidències 3)

- arcsin (usada 25.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 60.00%, coincidències 3)

- demana (usada 20.00%, coincidències 1)

- ask (usada 20.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 66.67%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 33.33%, coincidències 2)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 82.35%, coincidències 14)

- relació de l'aspecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 9)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 13)

assigned assignat

- assignat (usada 100.00%, coincidències 4)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 6)

at a

- a (usada 50.00%, coincidències 3)

- al (usada 16.67%, coincidències 1)

- arrova (usada 16.67%, coincidències 1)

- de (usada 16.67%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 66.67%, coincidències 4)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 1)

- almenys (usada 16.67%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 75.00%, coincidències 3)

- arctg (usada 25.00%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 13)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attached to connectat a

- connectat a (usada 80.00%, coincidències 4)

- adjuntat a (usada 20.00%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 38.46%, coincidències 5)

- adjunt (usada 30.77%, coincidències 4)

- fitxer adjunt (usada 15.38%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 7.69%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 7.69%, coincidències 1)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 42.86%, coincidències 12)

- adjunts (usada 39.29%, coincidències 11)

- fitxers adjunts (usada 14.29%, coincidències 4)

- arxius adjunts (usada 3.57%, coincidències 1)

attendees assistents

- assistents (usada 84.62%, coincidències 11)

- auxiliars (usada 15.38%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 11)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom d'atribut (usada 25.00%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 31)

audio àudio

- àudio (usada 100.00%, coincidències 31)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada de veu (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada amb àudio (usada 20.00%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 6)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 80.00%, coincidències 4)

- pista de so (usada 20.00%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 3)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 1)

aug ago

- ago (usada 50.00%, coincidències 3)

- ag. (usada 33.33%, coincidències 2)

- d'ag. (usada 16.67%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 84.62%, coincidències 11)

- d'agost (usada 15.38%, coincidències 2)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 5)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 6)

authenticate autentica

- autentica (usada 100.00%, coincidències 4)

- autenticar (usada 0.00%, coincidències 0)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 8)

authentication autenticació

- autenticació (usada 80.00%, coincidències 4)

- autentificació (usada 20.00%, coincidències 1)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 50.00%, coincidències 3)

- l'autenticació ha fallat (usada 33.33%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 16.67%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'autentificació ha fallat. (usada 25.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 5)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 60.00%, coincidències 6)

- es necessita autenticació (usada 20.00%, coincidències 2)

- es requereix autenticació (usada 20.00%, coincidències 2)

author autor

- autor (usada 98.53%, coincidències 67)

- autor/a (usada 1.47%, coincidències 1)

author(s) autors

- autors (usada 50.00%, coincidències 3)

- autor(s) (usada 33.33%, coincidències 2)

- autoria (usada 16.67%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 83.33%, coincidències 5)

- autoritzar (usada 16.67%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 100.00%, coincidències 10)

auto auto

- auto (usada 51.72%, coincidències 15)

- automàtic (usada 37.93%, coincidències 11)

- automàtica (usada 6.90%, coincidències 2)

- autocom (usada 3.45%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 5)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 80.00%, coincidències 4)

- autoselecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

autocomplete completa automàticament

- completa automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 75.00%, coincidències 6)

- emplenar automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 90.00%, coincidències 9)

- filtra automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 81.82%, coincidències 9)

- format automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 89.29%, coincidències 75)

- automàtica (usada 10.71%, coincidències 9)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 7)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 4)

automatically automàticament

- automàticament (usada 76.92%, coincidències 10)

- automàtica (usada 15.38%, coincidències 2)

- automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

autoplay reprodueix automàticament

- reprodueix automàticament (usada 50.00%, coincidències 3)

- reproducció automàtica (usada 50.00%, coincidències 3)

available disponible

- disponible (usada 92.86%, coincidències 13)

- disponibles (usada 7.14%, coincidències 1)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 100.00%, coincidències 5)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 66.67%, coincidències 4)

- idiomes disponibles (usada 33.33%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 5)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 9)

average mitjana

- mitjana (usada 85.00%, coincidències 17)

- average (usada 5.00%, coincidències 1)

- normal (usada 5.00%, coincidències 1)

- mitja (usada 5.00%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 7)

away absent

- absent (usada 85.71%, coincidències 6)

- lluny (usada 14.29%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 15)

axis eix

- eix (usada 87.50%, coincidències 7)

- eixos (usada 12.50%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 100.00%, coincidències 4)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 4)

back enrere

- enrere (usada 80.43%, coincidències 37)

- endarrere (usada 8.70%, coincidències 4)

- revers (usada 6.52%, coincidències 3)

- anterior (usada 2.17%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 2.17%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa d'accés de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

- fons (usada 25.00%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 92.31%, coincidències 48)

- rerefons (usada 5.77%, coincidències 3)

- fons d'escriptori (usada 1.92%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 82.61%, coincidències 38)

- color del fons (usada 17.39%, coincidències 8)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 6)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 4)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 100.00%, coincidències 4)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 11)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 100.00%, coincidències 4)

bad dolent

- dolent (usada 100.00%, coincidències 5)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 80.00%, coincidències 4)

- petició incorrecta (usada 20.00%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 100.00%, coincidències 6)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 5)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 5)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 4)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 4)

bar barra

- barra (usada 83.33%, coincidències 5)

- bar (usada 16.67%, coincidències 1)

base base

- base (usada 92.86%, coincidències 13)

- bàsic (usada 7.14%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 6)

baseline línia base

- línia base (usada 80.00%, coincidències 4)

- punt de referència (usada 20.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 75.00%, coincidències 15)

- basic (usada 20.00%, coincidències 4)

- bàsiques (usada 5.00%, coincidències 1)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 9)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 4)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 7)

bcc cco

- cco (usada 84.62%, coincidències 11)

- bcc (usada 15.38%, coincidències 2)

before abans

- abans (usada 90.91%, coincidències 30)

- abans de (usada 6.06%, coincidències 2)

- anterior (usada 3.03%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 5)

- novell (usada 16.67%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 87.50%, coincidències 7)

- comença amb (usada 12.50%, coincidències 1)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 7)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 9)

below a sota

- a sota (usada 50.00%, coincidències 5)

- inferior (usada 30.00%, coincidències 3)

- baix (usada 10.00%, coincidències 1)

- sota (usada 10.00%, coincidències 1)

benefits beneficis

- beneficis (usada 100.00%, coincidències 4)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 14)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

bernoulli bernoulli

- bernoulli (usada 100.00%, coincidències 4)

best millor

- millor (usada 60.00%, coincidències 3)

- el millor (usada 20.00%, coincidències 1)

- cordialment (usada 20.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 54.55%, coincidències 6)

- millor ajustament (usada 27.27%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 9.09%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 19)

between entre

- entre (usada 85.71%, coincidències 6)

- between (usada 14.29%, coincidències 1)

bevel bisell

- bisell (usada 75.00%, coincidències 3)

- obliqua (usada 25.00%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 4)

binary binari

- binari (usada 100.00%, coincidències 13)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 77.78%, coincidències 7)

- vinculant (usada 11.11%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

binomial binomial

- binomial (usada 50.00%, coincidències 2)

- binòmica (usada 50.00%, coincidències 2)

birthday aniversari

- aniversari (usada 87.50%, coincidències 7)

- data de naixement (usada 12.50%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 8)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 11)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 71.43%, coincidències 5)

- velocitat de transmissió (usada 14.29%, coincidències 1)

- velocitat de bits (usada 14.29%, coincidències 1)

black negre

- negre (usada 93.10%, coincidències 27)

- negres (usada 6.90%, coincidències 2)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 12)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 90.91%, coincidències 10)

- en blanc i negre (usada 9.09%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

blank en blanc

- en blanc (usada 50.00%, coincidències 7)

- buit (usada 14.29%, coincidències 2)

- esborra (usada 14.29%, coincidències 2)

- blank (usada 7.14%, coincidències 1)

- negre (usada 7.14%, coincidències 1)

- buida (usada 7.14%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- pàgina buida (usada 16.67%, coincidències 1)

blend mescla

- mescla (usada 33.33%, coincidències 2)

- barreja (usada 33.33%, coincidències 2)

- transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 16.67%, coincidències 1)

blend mode mode degradat

- mode degradat (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de barreja (usada 25.00%, coincidències 1)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 6)

block bloca

- bloca (usada 55.56%, coincidències 10)

- bloc (usada 44.44%, coincidències 8)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 100.00%, coincidències 4)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 100.00%, coincidències 4)

blocked blocat

- blocat (usada 76.47%, coincidències 13)

- blocats (usada 11.76%, coincidències 2)

- bloquejat (usada 5.88%, coincidències 1)

- blocades (usada 5.88%, coincidències 1)

blockquote cita

- cita (usada 50.00%, coincidències 2)

- citació (usada 25.00%, coincidències 1)

- cita en bloc (usada 25.00%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 90.00%, coincidències 9)

- bloquejos (usada 10.00%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 90.00%, coincidències 9)

- bloc (usada 10.00%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 75.00%, coincidències 3)

- blue-ray (usada 25.00%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 100.00%, coincidències 53)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 7)

blur difumina

- difumina (usada 50.00%, coincidències 2)

- difuminada (usada 25.00%, coincidències 1)

- difuminat (usada 25.00%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 5)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 7)

bold negreta

- negreta (usada 100.00%, coincidències 45)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 14)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 4)

bookmark marcador

- marcador (usada 48.00%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 32.00%, coincidències 8)

- punt de llibre (usada 4.00%, coincidències 1)

- marca de text (usada 4.00%, coincidències 1)

- marcadors (usada 4.00%, coincidències 1)

- preferit (usada 4.00%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.00%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 69.77%, coincidències 30)

- marcadors (usada 23.26%, coincidències 10)

- preferits (usada 4.65%, coincidències 2)

- favorits (usada 2.33%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 6)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 10)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean and booleà and

- booleà and (usada 40.00%, coincidències 2)

- i lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà i (usada 20.00%, coincidències 1)

- and booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

boolean not booleà not

- booleà not (usada 50.00%, coincidències 3)

- no lògic (usada 16.67%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 16.67%, coincidències 1)

- not booleà (usada 16.67%, coincidències 1)

boolean or booleà or

- booleà or (usada 40.00%, coincidències 2)

- o lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà o (usada 20.00%, coincidències 1)

- or booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 2)

- bota (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrancada (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 5)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 70.97%, coincidències 22)

- contorn (usada 25.81%, coincidències 8)

- només la vora (usada 3.23%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 72.73%, coincidències 8)

- color del contorn (usada 18.18%, coincidències 2)

- color del marge (usada 9.09%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- estil de vora (usada 20.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 75.00%, coincidències 3)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.06%, coincidències 33)

- contorns (usada 2.94%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 9)

both ambdós

- ambdós (usada 81.82%, coincidències 9)

- totes dues (usada 9.09%, coincidències 1)

- ambdues (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 72.50%, coincidències 58)

- part inferior (usada 18.75%, coincidències 15)

- a baix (usada 3.75%, coincidències 3)

- avall (usada 1.25%, coincidències 1)

- baix (usada 1.25%, coincidències 1)

- a baix de tot (usada 1.25%, coincidències 1)

- capdavall (usada 1.25%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 55.56%, coincidències 5)

- a baix esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- part inferior esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 6)

bottom right a baix a la dreta

- a baix a la dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- inferior dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

- part inferior dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 5)

box caixa

- caixa (usada 46.67%, coincidències 7)

- quadre (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa (usada 20.00%, coincidències 3)

- requadre (usada 6.67%, coincidències 1)

box drawing dibuix de caixes

- dibuix de caixes (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 50.00%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 40.00%, coincidències 4)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 10.00%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 4)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 4)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 75.00%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 100.00%, coincidències 5)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 4)

break salt

- salt (usada 70.00%, coincidències 7)

- trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 100.00%, coincidències 5)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 9)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 7)

bright blue blau brillant

- blau brillant (usada 100.00%, coincidències 4)

brightness brillantor

- brillantor (usada 93.75%, coincidències 30)

- lluminositat (usada 6.25%, coincidències 2)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 50.00%, coincidències 4)

- porta endavant (usada 37.50%, coincidències 3)

- porta al primer pla (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 75.00%, coincidències 6)

- redifusió (usada 25.00%, coincidències 2)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 12)

browse navega

- navega (usada 92.17%, coincidències 106)

- examina (usada 3.48%, coincidències 4)

- navegació (usada 1.74%, coincidències 2)

- explora (usada 1.74%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.87%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

browse the web navegueu per la web

- navegueu per la web (usada 25.00%, coincidències 1)

- navegueu pel web (usada 25.00%, coincidències 1)

- navega per la web (usada 25.00%, coincidències 1)

- navegar per la web (usada 25.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 10)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 7)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 6)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 4)

bubble bombolla

- bombolla (usada 100.00%, coincidències 5)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 50.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 80.00%, coincidències 4)

- buginès (usada 20.00%, coincidències 1)

buhid bugui

- bugui (usada 60.00%, coincidències 3)

- buhid (usada 40.00%, coincidències 2)

build muntatge

- muntatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- munta (usada 22.22%, coincidències 2)

- compilació (usada 11.11%, coincidències 1)

- construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- construeix (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està muntant (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està construint (usada 20.00%, coincidències 1)

- construir (usada 20.00%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 12)

bullet pic

- pic (usada 62.50%, coincidències 5)

- bala (usada 12.50%, coincidències 1)

- pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 12.50%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 66.67%, coincidències 4)

- llista amb pics (usada 16.67%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 16.67%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 90.91%, coincidències 10)

- vinyetes (usada 9.09%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 87.50%, coincidències 14)

- vinyetes i numeració (usada 12.50%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 8)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 80.00%, coincidències 4)

- autobús (usada 20.00%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 45.45%, coincidències 5)

- negoci (usada 36.36%, coincidències 4)

- negocis (usada 18.18%, coincidències 2)

busy ocupat

- ocupat (usada 88.89%, coincidències 8)

- ocupada (usada 11.11%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 26)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 7)

by per

- per (usada 94.74%, coincidències 18)

- de (usada 5.26%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 88.89%, coincidències 16)

- octets (usada 11.11%, coincidències 2)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 4)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

cable cable

- cable (usada 100.00%, coincidències 5)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 88.89%, coincidències 8)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

cairo cairo

- cairo (usada 80.00%, coincidències 4)

- el caire (usada 20.00%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 77.78%, coincidències 7)

- càlcul (usada 22.22%, coincidències 2)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 100.00%, coincidències 6)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 4)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 4)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 7)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 32)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 5)

calibrate calibra

- calibra (usada 85.71%, coincidències 6)

- calibrar (usada 14.29%, coincidències 1)

call crida

- crida (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 20.00%, coincidències 1)

- truca (usada 20.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 75.00%, coincidències 3)

- pila de trucades (usada 25.00%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 13)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 4)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 98.60%, coincidències 212)

- cancel·lar (usada 0.93%, coincidències 2)

- cancel·lada (usada 0.47%, coincidències 1)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 64.29%, coincidències 9)

- cancel·lat (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 14.29%, coincidències 2)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 100.00%, coincidències 4)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 33.33%, coincidències 3)

- cancel·lada (usada 33.33%, coincidències 3)

canvas llenç

- llenç (usada 90.00%, coincidències 9)

- tapís (usada 10.00%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 6)

caption llegenda

- llegenda (usada 76.00%, coincidències 19)

- títol (usada 24.00%, coincidències 6)

capture captura

- captura (usada 88.89%, coincidències 8)

- capturar (usada 11.11%, coincidències 1)

card targeta

- targeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- cartes (usada 20.00%, coincidències 1)

- carta (usada 20.00%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

carian cari

- cari (usada 60.00%, coincidències 3)

- caria (usada 40.00%, coincidències 2)

cart cistella

- cistella (usada 80.00%, coincidències 4)

- carro (usada 20.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuixos animats (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 20.00%, coincidències 1)

case majúscules/minúscules

- majúscules/minúscules (usada 40.00%, coincidències 2)

- cas (usada 40.00%, coincidències 2)

- capitalització (usada 20.00%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 66.67%, coincidències 20)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 26.67%, coincidències 8)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 3.33%, coincidències 1)

- sensible a les majúscules (usada 3.33%, coincidències 1)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 13)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 5)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 27)

category categoria

- categoria (usada 98.25%, coincidències 56)

- categories (usada 1.75%, coincidències 1)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

cauchy cauchy

- cauchy (usada 100.00%, coincidències 4)

cause motiu

- motiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- causa (usada 50.00%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 77.78%, coincidències 7)

- atenció (usada 11.11%, coincidències 1)

- compte (usada 11.11%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 100.00%, coincidències 16)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 8)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cell cel·la

- cel·la (usada 100.00%, coincidències 29)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- rang de la cel·la (usada 11.11%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 84.38%, coincidències 54)

- centra (usada 7.81%, coincidències 5)

- centrat (usada 7.81%, coincidències 5)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 9)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 9)

centered centrat

- centrat (usada 69.23%, coincidències 18)

- centrada (usada 23.08%, coincidències 6)

- centre (usada 7.69%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 88.89%, coincidències 8)

- centímetres (usada 11.11%, coincidències 1)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 4)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 11)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 8)

chain encadenament

- encadenament (usada 50.00%, coincidències 2)

- cadena (usada 50.00%, coincidències 2)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 4)

cham cham

- cham (usada 80.00%, coincidències 4)

- txam (usada 20.00%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 81.25%, coincidències 26)

- canvi (usada 15.62%, coincidències 5)

- canvia-ho (usada 3.12%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 40.00%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 77.78%, coincidències 7)

- canvia l'idioma (usada 22.22%, coincidències 2)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- cambia la contraseña (usada 20.00%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 90.00%, coincidències 18)

- canvi de la contrasenya (usada 5.00%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 5.00%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 60.00%, coincidències 3)

- canvia de perfil (usada 40.00%, coincidències 2)

change to canvia a

- canvia a (usada 60.00%, coincidències 3)

- canviar a (usada 20.00%, coincidències 1)

- canvia-ho a (usada 20.00%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 15)

channel canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 18)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 5)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 13)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 15)

char caràcter

- caràcter (usada 57.14%, coincidències 4)

- carac (usada 42.86%, coincidències 3)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 40)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 58.33%, coincidències 7)

- codificació dels caràcters (usada 41.67%, coincidències 5)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 28)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 5)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 8)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 80.00%, coincidències 4)

- carregant (usada 20.00%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

chart diagrama

- diagrama (usada 83.33%, coincidències 15)

- gràfic (usada 16.67%, coincidències 3)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 8)

charts diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 12)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 23)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chat name nom del xat

- nom del xat (usada 50.00%, coincidències 2)

- nom de xat (usada 50.00%, coincidències 2)

check comprova

- comprova (usada 41.67%, coincidències 5)

- marca (usada 25.00%, coincidències 3)

- escac (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovació (usada 8.33%, coincidències 1)

- revisa (usada 8.33%, coincidències 1)

- xec (usada 8.33%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 88.24%, coincidències 15)

- casella de verificació (usada 11.76%, coincidències 2)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 51.61%, coincidències 16)

- cerca actualitzacions (usada 45.16%, coincidències 14)

- comproveu les actualitzacions (usada 3.23%, coincidències 1)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 4)

check spelling verifica l'ortografia

- verifica l'ortografia (usada 38.10%, coincidències 8)

- comprova l'ortografia (usada 33.33%, coincidències 7)

- revisa l'ortografia (usada 9.52%, coincidències 2)

- comprovació d'ortografia (usada 4.76%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 4.76%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 4.76%, coincidències 1)

- comproveu l'ortografia (usada 4.76%, coincidències 1)

checked activada

- activada (usada 57.14%, coincidències 4)

- marcat (usada 28.57%, coincidències 2)

- verificat (usada 14.29%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 3)

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 57.14%, coincidències 4)

- compte corrent (usada 14.29%, coincidències 1)

- verificació (usada 14.29%, coincidències 1)

- revisant (usada 14.29%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

checkout finalitzar compra

- finalitzar compra (usada 60.00%, coincidències 3)

- finalitzar-comanda (usada 20.00%, coincidències 1)

- extrau (usada 20.00%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.00%, coincidències 4)

- xerokee (usada 20.00%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 75.00%, coincidències 3)

- cireres (usada 25.00%, coincidències 1)

child nen

- nen (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill/a (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill (usada 25.00%, coincidències 1)

- filla (usada 25.00%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 16)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 85.71%, coincidències 6)

- xocolata|xocolate (usada 14.29%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 48.15%, coincidències 13)

- tria (usada 40.74%, coincidències 11)

- seleccioneu (usada 3.70%, coincidències 1)

- selecciona (usada 3.70%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 3.70%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 75.00%, coincidències 3)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 1)

choose a file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- trieu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 45.45%, coincidències 5)

- tria un fitxer (usada 27.27%, coincidències 3)

- tria fitxer (usada 18.18%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 60.00%, coincidències 3)

- cromat (usada 20.00%, coincidències 1)

- chrome (usada 20.00%, coincidències 1)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 75.00%, coincidències 3)

- església eslava (usada 25.00%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 4)

cipher codi

- codi (usada 25.00%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifra (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau (usada 25.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 28)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 4)

circular circular

- circular (usada 85.71%, coincidències 6)

- rodó (usada 14.29%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 5)

city ciutat

- ciutat (usada 89.74%, coincidències 35)

- població (usada 10.26%, coincidències 4)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 10)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 83.33%, coincidències 5)

- nom de classe (usada 16.67%, coincidències 1)

classic clàssic

- clàssic (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el clàssic (usada 11.11%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 10)

clean neteja

- neteja (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 2)

clear neteja

- neteja (usada 61.67%, coincidències 37)

- esborra (usada 23.33%, coincidències 14)

- buida (usada 11.67%, coincidències 7)

- elimina (usada 3.33%, coincidències 2)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 75.00%, coincidències 12)

- esborra-ho tot (usada 12.50%, coincidències 2)

- neteja tot (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina-ho tot (usada 6.25%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 55.56%, coincidències 5)

- neteja l'historial recent (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra l'historial (usada 11.11%, coincidències 1)

- buida l'historial (usada 11.11%, coincidències 1)

clear list buida la llista

- buida la llista (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 50.00%, coincidències 2)

- buida el registre (usada 50.00%, coincidències 2)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 71.43%, coincidències 5)

- neteja les dades privades (usada 14.29%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 14.29%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 40.00%, coincidències 4)

- feu clic a (usada 20.00%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 20.00%, coincidències 2)

- feu clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 5)

clip retalla

- retalla (usada 60.00%, coincidències 3)

- retallat (usada 20.00%, coincidències 1)

- clip (usada 20.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 8)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 5)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 60.00%, coincidències 3)

- en sentit horari (usada 20.00%, coincidències 1)

- horari (usada 20.00%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 16)

close tanca

- tanca (usada 100.00%, coincidències 162)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- tanca totes les finestres (usada 14.29%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 7)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 100.00%, coincidències 4)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 80.00%, coincidències 4)

- tanca la previsualizació (usada 20.00%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 100.00%, coincidències 4)

close sidebar tanca la barra lateral

- tanca la barra lateral (usada 100.00%, coincidències 4)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 95.00%, coincidències 19)

- tanca pestanya (usada 5.00%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 5)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 92.86%, coincidències 13)

- finestra nova (usada 7.14%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 90.00%, coincidències 9)

- tanca sense desar els canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 100.00%, coincidències 12)

cloud núvol

- núvol (usada 83.33%, coincidències 10)

- cloud (usada 16.67%, coincidències 2)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 5)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 13)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 7)

code codi

- codi (usada 100.00%, coincidències 15)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 5)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 4)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 4)

collapse redueix

- redueix (usada 90.91%, coincidències 10)

- col·lapsa (usada 9.09%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 38.46%, coincidències 5)

- col·lapsa-ho tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- contreu-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- reduir tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 7.69%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 7.69%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 50.00%, coincidències 3)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 1)

- ordenar (usada 16.67%, coincidències 1)

- compara (usada 16.67%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 6)

colophon colofó

- colofó (usada 100.00%, coincidències 4)

color color

- color (usada 100.00%, coincidències 102)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 60.00%, coincidències 3)

- balanç del color (usada 20.00%, coincidències 1)

- equilibri de color (usada 20.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 5)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 85.71%, coincidències 6)

- gestió dels colors (usada 14.29%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode del color (usada 28.57%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 4)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- seleccionador de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selector de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- color de perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 50.00%, coincidències 6)

- esquema de colors (usada 41.67%, coincidències 5)

- combinació de colors (usada 8.33%, coincidències 1)

color selection selecció del color

- selecció del color (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecció de color (usada 25.00%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 75.00%, coincidències 3)

- to-saturació (usada 25.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 30)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- espai de colors (usada 25.00%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 61)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 71.43%, coincidències 5)

- capçalera de la columna (usada 28.57%, coincidències 2)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 94.44%, coincidències 17)

- amplada de columna (usada 5.56%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 88)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 12)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 93.75%, coincidències 15)

- desplegable (usada 6.25%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 9)

command ordre

- ordre (usada 95.45%, coincidències 21)

- ordres (usada 4.55%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 9)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

comment comentari

- comentari (usada 90.91%, coincidències 70)

- comentaris (usada 6.49%, coincidències 5)

- comenta (usada 1.30%, coincidències 1)

- comment (usada 1.30%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 97)

commit publica

- publica (usada 25.00%, coincidències 3)

- publicació (usada 25.00%, coincidències 3)

- comissió (usada 16.67%, coincidències 2)

- consigna (usada 8.33%, coincidències 1)

- valida (usada 8.33%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 8.33%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 8.33%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 50.00%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 25.00%, coincidències 1)

- missatge de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

committer confirmador

- confirmador (usada 50.00%, coincidències 2)

- comitent (usada 50.00%, coincidències 2)

common comú

- comú (usada 83.33%, coincidències 5)

- normal (usada 16.67%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de pila (usada 25.00%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 4)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 7)

compact compacta

- compacta (usada 40.00%, coincidències 2)

- compacte (usada 40.00%, coincidències 2)

- compactes (usada 20.00%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

company empresa

- empresa (usada 94.74%, coincidències 18)

- companyia (usada 5.26%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 13)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 10)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 4)

complete acabat

- acabat (usada 42.86%, coincidències 3)

- completat (usada 14.29%, coincidències 1)

- completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- complet (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 14.29%, coincidències 1)

completed completada

- completada (usada 38.10%, coincidències 8)

- acabada (usada 23.81%, coincidències 5)

- completat (usada 14.29%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 9.52%, coincidències 2)

- s'ha acabat (usada 4.76%, coincidències 1)

- acabat (usada 4.76%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 4.76%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 80.00%, coincidències 4)

- complexe (usada 20.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 85.71%, coincidències 6)

- per components (usada 14.29%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 6)

compose compon

- compon (usada 75.00%, coincidències 3)

- redacta (usada 25.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 45.45%, coincidències 5)

- composer (usada 27.27%, coincidències 3)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 9.09%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 9.09%, coincidències 1)

- redactor (usada 9.09%, coincidències 1)

composite compon

- compon (usada 20.00%, coincidències 1)

- compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- composite (usada 20.00%, coincidències 1)

- composat (usada 20.00%, coincidències 1)

composition redacció

- redacció (usada 57.14%, coincidències 4)

- composició (usada 42.86%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 14)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 7)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 9)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 5)

condensed condensat

- condensat (usada 60.00%, coincidències 3)

- condensada (usada 40.00%, coincidències 2)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 32)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 7)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 5)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 5)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 10)

configuration configuració

- configuració (usada 93.75%, coincidències 15)

- configuracions (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configure configura

- configura (usada 95.00%, coincidències 19)

- configurar (usada 5.00%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 4)

confirm confirmació

- confirmació (usada 43.33%, coincidències 13)

- confirma (usada 36.67%, coincidències 11)

- confirmeu (usada 13.33%, coincidències 4)

- confirmar (usada 3.33%, coincidències 1)

- ho confirmo (usada 3.33%, coincidències 1)

confirm deletion en confirmar la supressió

- en confirmar la supressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- confirma la supressió (usada 22.22%, coincidències 2)

- confirma esborrat (usada 11.11%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la contrasenya nova

- confirmació de la contrasenya nova (usada 33.33%, coincidències 2)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 33.33%, coincidències 2)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 16.67%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 56.25%, coincidències 9)

- confirmació de la contrasenya (usada 31.25%, coincidències 5)

- confirma la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 2)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 7)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'ha confirmat (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmada (usada 25.00%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 6)

confused confós

- confós (usada 75.00%, coincidències 3)

- confús (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 93.10%, coincidències 27)

- connectar (usada 3.45%, coincidències 1)

- connectat (usada 3.45%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 20.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 100.00%, coincidències 9)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 94.74%, coincidències 18)

- connectant (usada 5.26%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 91.67%, coincidències 11)

- connexions (usada 8.33%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 75.00%, coincidències 3)

- connexió tancada (usada 25.00%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 66.67%, coincidències 6)

- la connexió ha fallat (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'ha refusat la connexió (usada 28.57%, coincidències 2)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetres de connexió (usada 12.50%, coincidències 1)

connection timed out s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 33.33%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 16.67%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat (usada 16.67%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 9)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 14)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 11)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constrain restringeix

- restringeix (usada 75.00%, coincidències 3)

- restricció (usada 25.00%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 8)

contact contacte

- contacte (usada 94.44%, coincidències 17)

- contacteu (usada 5.56%, coincidències 1)

contact info informació del contacte

- informació del contacte (usada 50.00%, coincidències 2)

- informació de contacte (usada 50.00%, coincidències 2)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacte

- contacte (usada 42.86%, coincidències 3)

- contacteu-nos (usada 42.86%, coincidències 3)

- contacta'ns (usada 14.29%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 27)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 10)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 6)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 12)

content contingut

- contingut (usada 97.44%, coincidències 38)

- continguts (usada 2.56%, coincidències 1)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 90.00%, coincidències 9)

- tipus del contingut (usada 10.00%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 65.12%, coincidències 28)

- continguts (usada 34.88%, coincidències 15)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 10)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 5)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 6)

continue continua

- continua (usada 96.30%, coincidències 52)

- continue (usada 1.85%, coincidències 1)

- continuar (usada 1.85%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 100.00%, coincidències 10)

contour contorn

- contorn (usada 57.14%, coincidències 4)

- vora (usada 42.86%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 28)

contribute col·laboreu‑hi

- col·laboreu‑hi (usada 37.50%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 25.00%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 25.00%, coincidències 2)

- col·laboreu (usada 12.50%, coincidències 1)

contributor contribuïdor

- contribuïdor (usada 50.00%, coincidències 2)

- coŀlaborador/a (usada 25.00%, coincidències 1)

- col·laborador (usada 25.00%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 83.33%, coincidències 5)

- contribuïdors (usada 16.67%, coincidències 1)

control control

- control (usada 94.12%, coincidències 16)

- tecla de control esquerre (usada 5.88%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 13)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 5)

- conversació (usada 16.67%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 100.00%, coincidències 4)

convert converteix

- converteix (usada 95.45%, coincidències 21)

- conversió (usada 4.55%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 5)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 20)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 25.00%, coincidències 1)

- cuinat (usada 25.00%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 50.00%, coincidències 3)

- fantàstic (usada 16.67%, coincidències 1)

- guapo (usada 16.67%, coincidències 1)

- original (usada 16.67%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 66.67%, coincidències 4)

- s'ha copiat (usada 33.33%, coincidències 2)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'ha copiat (usada 40.00%, coincidències 2)

- copiat! (usada 20.00%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 7)

coproduct coproducte

- coproducte (usada 100.00%, coincidències 4)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 7)

copy copia

- copia (usada 97.00%, coincidències 97)

- còpia (usada 2.00%, coincidències 2)

- copy (usada 1.00%, coincidències 1)

- copiar (usada 0.00%, coincidències 0)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 7)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 20.00%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 60.00%, coincidències 6)

- copia l'adreça de correu (usada 30.00%, coincidències 3)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 10.00%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 10)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 9)

- copiar enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

copy link location copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 50.00%, coincidències 4)

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 50.00%, coincidències 4)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 5)

copy password copia la contrasenya

- copia la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 4)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

copy to copia a

- copia a (usada 66.67%, coincidències 6)

- còpia a (usada 33.33%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 80.00%, coincidències 8)

- copia-ho al porta-retalls (usada 20.00%, coincidències 2)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 13)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 100.00%, coincidències 4)

copyright copyright

- copyright (usada 76.92%, coincidències 10)

- dret de reproducció (usada 15.38%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 7.69%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 75.00%, coincidències 3)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 4)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 80.00%, coincidències 4)

- radi de les cantonades (usada 20.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 5)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 6)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 8)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 10)

count compta

- compta (usada 48.65%, coincidències 18)

- recompte (usada 18.92%, coincidències 7)

- nombre (usada 8.11%, coincidències 3)

- comptatge (usada 8.11%, coincidències 3)

- compte (usada 5.41%, coincidències 2)

- total (usada 2.70%, coincidències 1)

- count (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptador (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptar (usada 2.70%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 75.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 25.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 87.10%, coincidències 27)

- estat (usada 9.68%, coincidències 3)

- country (usada 3.23%, coincidències 1)

county comtat

- comtat (usada 50.00%, coincidències 2)

- província (usada 25.00%, coincidències 1)

- comptat (usada 25.00%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 100.00%, coincidències 4)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover coberta

- coberta (usada 50.00%, coincidències 4)

- portada (usada 37.50%, coincidències 3)

- cobertura (usada 12.50%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cpu cpu

- cpu (usada 80.00%, coincidències 4)

- processador (usada 20.00%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 100.00%, coincidències 44)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea el compte (usada 25.00%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 50.00%, coincidències 2)

- creació d'un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 4)

create disk image crea una imatge de disc

- crea una imatge de disc (usada 100.00%, coincidències 4)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 33.33%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 6)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea llista (usada 25.00%, coincidències 1)

- crear llista (usada 25.00%, coincidències 1)

create new crea

- crea (usada 55.56%, coincidències 5)

- crea'n un de nou (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear nou (usada 11.11%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 83.33%, coincidències 5)

- creació d'una carpeta nova (usada 16.67%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea pedaç (usada 25.00%, coincidències 1)

create profile crea un perfil

- crea un perfil (usada 42.86%, coincidències 3)

- perfil de maquinari (usada 28.57%, coincidències 2)

- crea el perfil (usada 28.57%, coincidències 2)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea l'informe (usada 25.00%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 85.71%, coincidències 6)

- crear taula (usada 14.29%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 82.35%, coincidències 14)

- creació (usada 11.76%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 5.88%, coincidències 1)

created on creat el

- creat el (usada 50.00%, coincidències 2)

- data de creació (usada 50.00%, coincidències 2)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 7)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 4)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 100.00%, coincidències 5)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 100.00%, coincidències 4)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 10)

criteria criteris

- criteris (usada 76.92%, coincidències 10)

- criteri (usada 23.08%, coincidències 3)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 8)

croatian croat

- croat (usada 90.91%, coincidències 10)

- croata (usada 9.09%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 85.71%, coincidències 18)

- escapçament (usada 9.52%, coincidències 2)

- retalla (usada 4.76%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- escapça de la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 20.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 85.71%, coincidències 6)

- creuament (usada 14.29%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 75.00%, coincidències 3)

- referència encreuada (usada 25.00%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 100.00%, coincidències 4)

cry plor

- plor (usada 80.00%, coincidències 4)

- plorar (usada 20.00%, coincidències 1)

css selector selector css

- selector css (usada 100.00%, coincidències 4)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 14)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 4)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 8)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 94.12%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 5.88%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 5)

currencies monedes

- monedes (usada 80.00%, coincidències 4)

- divises (usada 20.00%, coincidències 1)

currency moneda

- moneda (usada 91.67%, coincidències 11)

- divisa (usada 8.33%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbol de la moneda (usada 25.00%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 16)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current format format actual

- format actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 5)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 6)

cursor blinking parpelleig del cursor

- parpelleig del cursor (usada 100.00%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 14)

curved corbat

- corbat (usada 60.00%, coincidències 3)

- corb (usada 20.00%, coincidències 1)

- corba (usada 20.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 60.00%, coincidències 3)

- corbes de color (usada 40.00%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 82.50%, coincidències 66)

- personalitzada (usada 8.75%, coincidències 7)

- personalitza (usada 8.75%, coincidències 7)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 4 personalitzat 4

- personalitzat 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 7)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 100.00%, coincidències 4)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 75.00%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 25.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom palette paleta personalitzada

- paleta personalitzada (usada 100.00%, coincidències 4)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 83.33%, coincidències 5)

- a mida (usada 16.67%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 4)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 5)

customize personalitza

- personalitza (usada 100.00%, coincidències 31)

cut retalla

- retalla (usada 98.18%, coincidències 54)

- retallament (usada 1.82%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 16)

cycle roda

- roda (usada 60.00%, coincidències 3)

- cicle (usada 40.00%, coincidències 2)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 10)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 100.00%, coincidències 10)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 75.00%, coincidències 3)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 13)

daily diàriament

- diàriament (usada 60.00%, coincidències 3)

- cada dia (usada 20.00%, coincidències 1)

- diari (usada 20.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 13)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 14)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 75.00%, coincidències 3)

- dark theme (usada 25.00%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dash traç

- traç (usada 55.56%, coincidències 5)

- guió (usada 22.22%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- dash (usada 11.11%, coincidències 1)

dashboard tauler de control

- tauler de control (usada 44.44%, coincidències 4)

- tauler (usada 33.33%, coincidències 3)

- escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- consola (usada 11.11%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 50.00%, coincidències 2)

- punts (usada 25.00%, coincidències 1)

- guionets (usada 25.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 66)

data source font de dades

- font de dades (usada 94.12%, coincidències 16)

- font de les dades (usada 5.88%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 100.00%, coincidències 10)

data table taula de dades

- taula de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 66.67%, coincidències 4)

- tipus de dada (usada 33.33%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.87%, coincidències 37)

- bases de dades (usada 5.13%, coincidències 2)

database error error de base de dades

- error de base de dades (usada 40.00%, coincidències 2)

- error de la base de dades (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 20.00%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxer de la base de dades (usada 20.00%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 9)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

date data

- data (usada 100.00%, coincidències 130)

date time data i hora

- data i hora (usada 66.67%, coincidències 4)

- dia i hora (usada 33.33%, coincidències 2)

date amp; time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 5)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 19)

date field camp de data

- camp de data (usada 100.00%, coincidències 11)

date format format de data

- format de data (usada 84.21%, coincidències 16)

- format de la data (usada 15.79%, coincidències 3)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 5)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 10)

date/time data/hora

- data/hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- data i hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- data / hora (usada 12.50%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 6)

day dia

- dia (usada 100.00%, coincidències 26)

day(s) dies

- dies (usada 50.00%, coincidències 2)

- dia(es) (usada 25.00%, coincidències 1)

- dia/es (usada 25.00%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 26)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 85.71%, coincidències 6)

- desactivar (usada 14.29%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 68.18%, coincidències 15)

- depura (usada 27.27%, coincidències 6)

- depurar (usada 4.55%, coincidències 1)

debug window finestra de depuració

- finestra de depuració (usada 100.00%, coincidències 4)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 9)

dec des

- des (usada 50.00%, coincidències 3)

- des. (usada 33.33%, coincidències 2)

- de des. (usada 16.67%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 92.31%, coincidències 12)

- de desembre (usada 7.69%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 13)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 81.25%, coincidències 13)

- xifres decimals (usada 18.75%, coincidències 3)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 100.00%, coincidències 5)

decline declina

- declina (usada 72.73%, coincidències 8)

- rebutja (usada 18.18%, coincidències 2)

- refusa (usada 9.09%, coincidències 1)

declined declinada

- declinada (usada 60.00%, coincidències 3)

- declinat (usada 20.00%, coincidències 1)

- rebutjat (usada 20.00%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 4)

decrease redueix

- redueix (usada 72.73%, coincidències 8)

- disminueix (usada 27.27%, coincidències 3)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la font (usada 16.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 80.00%, coincidències 12)

- disminueix el sagnat (usada 20.00%, coincidències 3)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 100.00%, coincidències 4)

default per defecte

- per defecte (usada 88.24%, coincidències 135)

- predeterminat (usada 7.84%, coincidències 12)

- predeterminada (usada 1.96%, coincidències 3)

- estàndard (usada 0.65%, coincidències 1)

- defecte (usada 0.65%, coincidències 1)

- valor per defecte (usada 0.65%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 100.00%, coincidències 5)

default false per defecte false

- per defecte false (usada 75.00%, coincidències 3)

- per defecte fals (usada 25.00%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- idioma predeterminat (usada 25.00%, coincidències 2)

- llengua per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 83.33%, coincidències 10)

- configuració per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- paràmetres predeterminats (usada 8.33%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 89.47%, coincidències 17)

- valor predeterminat (usada 10.53%, coincidències 2)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 56.25%, coincidències 9)

- per defecte (usada 18.75%, coincidències 3)

- opcions per defecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- valors predeterminats (usada 6.25%, coincidències 1)

- predeterminats (usada 6.25%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 20)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 19)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 100.00%, coincidències 6)

del supr

- supr (usada 66.67%, coincidències 4)

- del (usada 33.33%, coincidències 2)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 96.15%, coincidències 25)

- espera (usada 3.85%, coincidències 1)

delegated delegada

- delegada (usada 75.00%, coincidències 3)

- delegat (usada 25.00%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 94.27%, coincidències 214)

- elimina (usada 3.52%, coincidències 8)

- supr (usada 0.88%, coincidències 2)

- supressió (usada 0.44%, coincidències 1)

- suprimir (usada 0.44%, coincidències 1)

- esborra (usada 0.44%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 57.14%, coincidències 4)

- elimina el compte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 84.62%, coincidències 11)

- elimina-ho tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix-les totes (usada 7.69%, coincidències 1)

delete all images suprimeix totes les imatges

- suprimeix totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 4)

delete all occurrences suprimeix totes les coincidències

- suprimeix totes les coincidències (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix totes les ocurrències (usada 50.00%, coincidències 2)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 55.56%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 44.44%, coincidències 4)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 92.86%, coincidències 13)

- elimina la columna (usada 7.14%, coincidències 1)

delete columns suprimeix columnes

- suprimeix columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix les columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimir columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- suprimeix aquest contacte (usada 20.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 85.71%, coincidències 6)

- suprimeix fitxers (usada 14.29%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 100.00%, coincidències 8)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 11)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 87.50%, coincidències 7)

- suprimeix una pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 60.00%, coincidències 3)

- suprimeix permanentment (usada 20.00%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 20.00%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 6)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 100.00%, coincidències 7)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 86.67%, coincidències 13)

- suprimeix una fila (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina la fila (usada 6.67%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 42.86%, coincidències 3)

- suprimeix les files (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimir les files (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 14.29%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 100.00%, coincidències 5)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 60.00%, coincidències 3)

- esborrar la selecció (usada 20.00%, coincidències 1)

- delete selection (usada 20.00%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 100.00%, coincidències 7)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 5)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina l'usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 78.57%, coincidències 11)

- esborrat (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha suprimit (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminat (usada 7.14%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 100.00%, coincidències 4)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 8)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 7)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 5)

deny denega

- denega (usada 88.89%, coincidències 8)

- rebutja (usada 11.11%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 18)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 4)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 10)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 5)

- dessaturació (usada 37.50%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 91.89%, coincidències 34)

- ordre descendent (usada 5.41%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 2.70%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 165)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 50.00%, coincidències 2)

- de-selecciona (usada 25.00%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 25.00%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 71.43%, coincidències 5)

- desmarca-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- no seleccionis res (usada 14.29%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 5)

design disseny

- disseny (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 95.00%, coincidències 19)

- desktop (usada 5.00%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració d'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 75.00%, coincidències 3)

- destinació (usada 25.00%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 85.71%, coincidències 12)

- destí (usada 14.29%, coincidències 2)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta de destí (usada 25.00%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 60.00%, coincidències 3)

- elimina l'associació (usada 20.00%, coincidències 1)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 1)

detach tab desenganxa la pestanya

- desenganxa la pestanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- separa la pestanya (usada 20.00%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 5)

details detalls

- detalls (usada 100.00%, coincidències 73)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 7)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 80.00%, coincidències 4)

- revelador (usada 20.00%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 75.00%, coincidències 3)

- eines de desenvolupament (usada 25.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 100.00%, coincidències 4)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 21)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 8)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 9)

dial marcador

- marcador (usada 50.00%, coincidències 2)

- disc selector (usada 25.00%, coincidències 1)

- mar (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialog diàleg

- diàleg (usada 94.12%, coincidències 16)

- quadre de diàleg (usada 5.88%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 4)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 11)

dice daus

- daus (usada 50.00%, coincidències 2)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

- trossos (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 6)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 8)

diff diferències

- diferències (usada 50.00%, coincidències 3)

- diferència (usada 50.00%, coincidències 3)

difference diferència

- diferència (usada 81.82%, coincidències 9)

- resta (usada 18.18%, coincidències 2)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 5)

diffuse difusió

- difusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- difusa (usada 25.00%, coincidències 1)

- difon (usada 25.00%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 8)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 77.78%, coincidències 14)

- mides (usada 22.22%, coincidències 4)

dingbats dibuixos

- dibuixos (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

- dingbats (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 75.00%, coincidències 3)

- dirigeix (usada 25.00%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 26)

director director

- director (usada 75.00%, coincidències 3)

- directora (usada 25.00%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 6)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 23)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 80.95%, coincidències 17)

- deshabilita (usada 9.52%, coincidències 2)

- desactiva (usada 9.52%, coincidències 2)

disable all inhabilita-ho tot

- inhabilita-ho tot (usada 40.00%, coincidències 2)

- desactiva'ls tots (usada 40.00%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

disable extension inhabilita l'extensió

- inhabilita l'extensió (usada 100.00%, coincidències 6)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 49.21%, coincidències 31)

- desactivat (usada 33.33%, coincidències 21)

- desactivats (usada 7.94%, coincidències 5)

- desactivada (usada 4.76%, coincidències 3)

- inhabilitada (usada 1.59%, coincidències 1)

- disabled (usada 1.59%, coincidències 1)

- desactivades (usada 1.59%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 81.82%, coincidències 9)

- desc (usada 18.18%, coincidències 2)

discard descarta

- descarta (usada 77.78%, coincidències 14)

- sí descarta-la (usada 5.56%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 5.56%, coincidències 1)

- descartar (usada 5.56%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 5.56%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 90.91%, coincidències 10)

- no desis els canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 88.89%, coincidències 16)

- desconnectar (usada 5.56%, coincidències 1)

- desconnectat (usada 5.56%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 100.00%, coincidències 10)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 6)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 9)

discussion debat

- debat (usada 33.33%, coincidències 2)

- debats (usada 33.33%, coincidències 2)

- discussió (usada 33.33%, coincidències 2)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 5)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai en disc (usada 20.00%, coincidències 1)

dismiss descarta

- descarta (usada 60.00%, coincidències 9)

- rebutja (usada 13.33%, coincidències 2)

- ignora (usada 6.67%, coincidències 1)

- descartar (usada 6.67%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 6.67%, coincidències 1)

- tanca (usada 6.67%, coincidències 1)

dismiss this notice descarta aquest avís

- descarta aquest avís (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina aquest avís (usada 50.00%, coincidències 2)

display pantalla

- pantalla (usada 35.00%, coincidències 14)

- mostra (usada 30.00%, coincidències 12)

- visualització (usada 27.50%, coincidències 11)

- visualitza (usada 5.00%, coincidències 2)

- nom a mostrar (usada 2.50%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display grid visualitza la graella

- visualitza la graella (usada 62.50%, coincidències 5)

- mostra la graella (usada 37.50%, coincidències 3)

display line numbers mostra els números de línia

- mostra els números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 42.86%, coincidències 6)

- nom que es mostrarà (usada 14.29%, coincidències 2)

- nom de visualització (usada 14.29%, coincidències 2)

- mostra el nom (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom visible (usada 7.14%, coincidències 1)

- nom (usada 7.14%, coincidències 1)

- display name (usada 7.14%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra les opcions (usada 33.33%, coincidències 2)

- opcions de disposició (usada 16.67%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 50.00%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres de la pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 17)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 83.33%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 16.67%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 100.00%, coincidències 4)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 6)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 13)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 83.33%, coincidències 5)

- divisió (usada 16.67%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 5)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 13)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 80.00%, coincidències 4)

- gibuti (usada 20.00%, coincidències 1)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 6)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do do

- do (usada 66.67%, coincidències 4)

- fes (usada 16.67%, coincidències 1)

- sí (usada 16.67%, coincidències 1)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 100.00%, coincidències 4)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 85.71%, coincidències 6)

- no fer res (usada 14.29%, coincidències 1)

dock acobla

- acobla (usada 60.00%, coincidències 3)

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 97.30%, coincidències 36)

- el document (usada 2.70%, coincidències 1)

document history historial del document

- historial del document (usada 50.00%, coincidències 2)

- historial de documents (usada 50.00%, coincidències 2)

document outline contorn del document

- contorn del document (usada 60.00%, coincidències 3)

- esquema del document (usada 40.00%, coincidències 2)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 4)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 25.00%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 88.89%, coincidències 16)

- documentació (en anglès) (usada 11.11%, coincidències 2)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 21)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 4)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 17)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 44.44%, coincidències 4)

- donatius (usada 11.11%, coincidències 1)

- donatiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- fes un donatiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- feu un donatiu (usada 11.11%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 100.00%, coincidències 31)

done! fet!

- fet! (usada 50.00%, coincidències 2)

- fet (usada 50.00%, coincidències 2)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 6)

don’t save no desis

- no desis (usada 66.67%, coincidències 6)

- no ho desis (usada 33.33%, coincidències 3)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 6)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 6)

double doble

- doble (usada 100.00%, coincidències 29)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 5)

double integral integral doble

- integral doble (usada 100.00%, coincidències 4)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 5)

douglas douglas

- douglas (usada 100.00%, coincidències 5)

down avall

- avall (usada 96.55%, coincidències 28)

- abaixa (usada 3.45%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 63.64%, coincidències 7)

- fletxa cap avall (usada 27.27%, coincidències 3)

- avall (usada 9.09%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 47.06%, coincidències 16)

- baixar (usada 23.53%, coincidències 8)

- baixada (usada 11.76%, coincidències 4)

- baixades (usada 5.88%, coincidències 2)

- descàrrega (usada 2.94%, coincidències 1)

- descarrega (usada 2.94%, coincidències 1)

- descarregar (usada 2.94%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 2.94%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 60.00%, coincidències 3)

- baixada fallida (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 20.00%, coincidències 1)

download now baixa'l ara

- baixa'l ara (usada 33.33%, coincidències 6)

- baixar ara (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixa-ho ara (usada 22.22%, coincidències 4)

- baixar-ho ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixa-la ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 5.56%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 5.56%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'ha baixat (usada 40.00%, coincidències 2)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 57.14%, coincidències 8)

- baixada (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 21.43%, coincidències 3)

downloads baixades

- baixades (usada 95.83%, coincidències 23)

- descàrregues (usada 4.17%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 6)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 12)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 83.33%, coincidències 5)

- arrossegar i deixar anar (usada 16.67%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 69.23%, coincidències 18)

- dibuixa (usada 30.77%, coincidències 8)

drawable dibuixable

- dibuixable (usada 100.00%, coincidències 4)

drawing dibuix

- dibuix (usada 95.83%, coincidències 23)

- dibuixat (usada 4.17%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 100.00%, coincidències 4)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 50.00%, coincidències 4)

- ombra (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarta l'ombra (usada 12.50%, coincidències 1)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 75.00%, coincidències 3)

- llista desplegable (usada 25.00%, coincidències 1)

dublin dublín

- dublín (usada 50.00%, coincidències 2)

- dublin (usada 50.00%, coincidències 2)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 7)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 87.50%, coincidències 7)

- data límit (usada 12.50%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 82.61%, coincidències 19)

- duplicat (usada 13.04%, coincidències 3)

- duplicar (usada 4.35%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 4)

duployan duployan

- duployan (usada 75.00%, coincidències 3)

- taquigrafia de duployé (usada 25.00%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 91.30%, coincidències 21)

- duració (usada 8.70%, coincidències 2)

dust polsim

- polsim (usada 66.67%, coincidències 4)

- pols (usada 33.33%, coincidències 2)

dutch neerlandès

- neerlandès (usada 60.00%, coincidències 6)

- holandès (usada 40.00%, coincidències 4)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 6)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 85.71%, coincidències 6)

- dzongka (usada 14.29%, coincidències 1)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 68.75%, coincidències 11)

- adreça electrònica (usada 18.75%, coincidències 3)

- correu-e (usada 6.25%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic (usada 6.25%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 85.71%, coincidències 12)

- adreça de correu electrònic (usada 7.14%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 7.14%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 100.00%, coincidències 7)

edge vora

- vora (usada 75.00%, coincidències 6)

- contorn (usada 12.50%, coincidències 1)

- edge (usada 12.50%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 98.95%, coincidències 188)

- edita'l (usada 0.53%, coincidències 1)

- editar (usada 0.53%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- editar compte (usada 25.00%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 80.00%, coincidències 4)

- edita les adreces d'interès (usada 20.00%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 19)

edit fields edita els camps

- edita els camps (usada 100.00%, coincidències 8)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- edita imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

edit mask edita la màscara

- edita la màscara (usada 100.00%, coincidències 4)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 85.71%, coincidències 6)

- edita el menú (usada 14.29%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 85.71%, coincidències 6)

- edit mode (usada 14.29%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- editar etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 87.50%, coincidències 7)

- edició de plantilles (usada 12.50%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 4)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 6)

editing edició

- edició (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'està editant (usada 28.57%, coincidències 2)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 6)

editor editor

- editor (usada 93.75%, coincidències 15)

- editor/a (usada 6.25%, coincidències 1)

education educació

- educació (usada 75.00%, coincidències 6)

- ensenyament (usada 25.00%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 94.12%, coincidències 32)

- efectiu (usada 5.88%, coincidències 2)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 15)

egyptian hieroglyphs jeroglífics egipcis

- jeroglífics egipcis (usada 100.00%, coincidències 4)

eject expulsa

- expulsa (usada 83.33%, coincidències 5)

- extreu (usada 16.67%, coincidències 1)

elbasan elbasan

- elbasan (usada 100.00%, coincidències 4)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 10)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 5)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 4)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 23)

email adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 44.26%, coincidències 27)

- correu electrònic (usada 42.62%, coincidències 26)

- email (usada 6.56%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 1.64%, coincidències 1)

- envia per correu (usada 1.64%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 1.64%, coincidències 1)

- correu-e (usada 1.64%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 64.86%, coincidències 24)

- correu electrònic (usada 16.22%, coincidències 6)

- adreça de correu electrònic (usada 13.51%, coincidències 5)

- adreça email (usada 2.70%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 2.70%, coincidències 1)

email addresses adreces electròniques

- adreces electròniques (usada 50.00%, coincidències 3)

- adreces de correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 2)

- adreces de correu (usada 16.67%, coincidències 1)

email link envia l'enllaç per correu

- envia l'enllaç per correu (usada 75.00%, coincidències 3)

- enllaç a correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

emails correus electrònics

- correus electrònics (usada 75.00%, coincidències 3)

- email (usada 25.00%, coincidències 1)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 83.33%, coincidències 5)

- vergonya (usada 16.67%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 100.00%, coincidències 9)

- incrustar (usada 0.00%, coincidències 0)

embedded incrustat

- incrustat (usada 80.00%, coincidències 4)

- encastat (usada 20.00%, coincidències 1)

emboss relleu

- relleu (usada 57.14%, coincidències 4)

- estampat en relleu (usada 14.29%, coincidències 1)

- ressalta (usada 14.29%, coincidències 1)

- repujat (usada 14.29%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 5)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 8)

empty buit

- buit (usada 55.00%, coincidències 11)

- buida (usada 35.00%, coincidències 7)

- empty (usada 10.00%, coincidències 2)

empty project projecte buit

- projecte buit (usada 50.00%, coincidències 2)

- buida el projecte (usada 50.00%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 5)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 90.91%, coincidències 10)

- buida les escombraries (usada 9.09%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 76.32%, coincidències 29)

- activa (usada 23.68%, coincidències 9)

enable all activa'ls tots

- activa'ls tots (usada 50.00%, coincidències 2)

- habilita'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

- habilita-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

enable sounds habilita el so

- habilita el so (usada 60.00%, coincidències 3)

- habilita els sons (usada 40.00%, coincidències 2)

enabled habilitat

- habilitat (usada 51.28%, coincidències 20)

- activat (usada 30.77%, coincidències 12)

- activats (usada 7.69%, coincidències 3)

- habilitada (usada 5.13%, coincidències 2)

- activada (usada 5.13%, coincidències 2)

enabling s'està habilitant

- s'està habilitant (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'està habilitant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

enclosed alphanumerics alfanumèrics inclosos

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics tancats (usada 25.00%, coincidències 1)

- alfanumèrics delimitats (usada 25.00%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 80.00%, coincidències 4)

- encoder (usada 20.00%, coincidències 1)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 81.25%, coincidències 13)

- codificacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- encoding (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 6.25%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 83.33%, coincidències 5)

- xifratge (usada 16.67%, coincidències 1)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- encriptat (usada 14.29%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 62.50%, coincidències 5)

- encriptació (usada 25.00%, coincidències 2)

- encriptatge (usada 12.50%, coincidències 1)

end fi

- fi (usada 50.98%, coincidències 26)

- final (usada 43.14%, coincidències 22)

- final|fi (usada 1.96%, coincidències 1)

- la fi (usada 1.96%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.96%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 73.33%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 13.33%, coincidències 2)

- data de finalització (usada 6.67%, coincidències 1)

- data de fi (usada 6.67%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 50.00%, coincidències 3)

- hora final (usada 33.33%, coincidències 2)

- hora de finalització (usada 16.67%, coincidències 1)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

endnote nota final

- nota final (usada 76.92%, coincidències 10)

- nota al final (usada 23.08%, coincidències 3)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 50.00%, coincidències 3)

- notes finals (usada 33.33%, coincidències 2)

- notes final (usada 16.67%, coincidències 1)

ends with acaba en

- acaba en (usada 66.67%, coincidències 6)

- acaba amb (usada 33.33%, coincidències 3)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 5)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravat

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 6)

enter retorn

- retorn (usada 76.19%, coincidències 16)

- intro (usada 9.52%, coincidències 2)

- introdueix (usada 9.52%, coincidències 2)

- enter (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter a value introduïu un valor

- introduïu un valor (usada 50.00%, coincidències 2)

- escriviu un valor (usada 25.00%, coincidències 1)

- inseriu un valor (usada 25.00%, coincidències 1)

enter new password introduïu la contrasenya nova

- introduïu la contrasenya nova (usada 50.00%, coincidències 3)

- introduïu una contrasenya nova (usada 33.33%, coincidències 2)

- introdueix una altra contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 90.91%, coincidències 10)

- introduïu una contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

enterprise corporativa

- corporativa (usada 50.00%, coincidències 2)

- empresarial (usada 25.00%, coincidències 1)

- empresa (usada 25.00%, coincidències 1)

entries entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 11)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 20)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 12)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 9)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 60.00%, coincidències 3)

- epsilon (usada 40.00%, coincidències 2)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 8)

equal to igual a

- igual a (usada 80.00%, coincidències 4)

- igual que (usada 20.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equals és igual a

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 9)

erase esborra

- esborra (usada 100.00%, coincidències 10)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 5)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

error error

- error (usada 98.06%, coincidències 101)

- s'ha produït un error (usada 0.97%, coincidències 1)

- errada (usada 0.97%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 5)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 5)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 8)

error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 4)

error opening database error obrint la base de dades

- error obrint la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en obrir la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 15)

errors and warnings errors i avisos

- errors i avisos (usada 75.00%, coincidències 3)

- errors i advertiments (usada 25.00%, coincidències 1)

esc esc

- esc (usada 81.25%, coincidències 13)

- tecla d'escapada (usada 12.50%, coincidències 2)

- escapada (usada 6.25%, coincidències 1)

escape esc

- esc (usada 50.00%, coincidències 2)

- tecla d'escapada (usada 25.00%, coincidències 1)

- escapada (usada 25.00%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 11)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 13)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 50.00%, coincidències 3)

- etíop (usada 50.00%, coincidències 3)

ethiopic extended etíop ampliat

- etíop ampliat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiòpic ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

ethiopic supplement suplement etíop

- suplement etíop (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 4)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 5)

even parell

- parell (usada 80.00%, coincidències 4)

- homogeni (usada 20.00%, coincidències 1)

even pages pàgines parelles

- pàgines parelles (usada 100.00%, coincidències 6)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 68.42%, coincidències 13)

- cita (usada 26.32%, coincidències 5)

- incidència (usada 5.26%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 88.46%, coincidències 23)

- cites (usada 7.69%, coincidències 2)

- incidències (usada 3.85%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 92.31%, coincidències 12)

- every (usada 7.69%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 4)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies laborables (usada 25.00%, coincidències 1)

everything tot

- tot (usada 100.00%, coincidències 5)

exact exacte

- exacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- exacta (usada 20.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 200)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 29)

exception excepció

- excepció (usada 100.00%, coincidències 5)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 15)

exchange intercanvia

- intercanvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- exchange (usada 33.33%, coincidències 2)

- intercanvi (usada 16.67%, coincidències 1)

- divises (usada 16.67%, coincidències 1)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 4)

execute executa

- executa (usada 85.71%, coincidències 12)

- execució (usada 14.29%, coincidències 2)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

exit surt

- surt (usada 90.00%, coincidències 27)

- sortida (usada 6.67%, coincidències 2)

- ix (usada 3.33%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 75.00%, coincidències 3)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 1)

expand amplia

- amplia (usada 58.33%, coincidències 7)

- expandeix (usada 33.33%, coincidències 4)

- expandir (usada 8.33%, coincidències 1)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 36.36%, coincidències 4)

- amplia-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- expansiona-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- expandeix-les totes (usada 9.09%, coincidències 1)

- expandeix tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 66.67%, coincidències 4)

- expandida (usada 16.67%, coincidències 1)

- ampliat (usada 16.67%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 100.00%, coincidències 5)

expert expert

- expert (usada 100.00%, coincidències 4)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 5)

expires venciment

- venciment (usada 50.00%, coincidències 4)

- venç (usada 37.50%, coincidències 3)

- caduca (usada 12.50%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 85.71%, coincidències 6)

- caduca el (usada 14.29%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 8)

explore explora

- explora (usada 75.00%, coincidències 3)

- exploreu (usada 25.00%, coincidències 1)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 5)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 85.71%, coincidències 6)

- exponencial (usada 14.29%, coincidències 1)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 98.00%, coincidències 49)

- exportar (usada 2.00%, coincidències 1)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 66.67%, coincidències 6)

- exporta com (usada 33.33%, coincidències 3)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting exportació

- exportació (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'està exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

- exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 80.00%, coincidències 4)

- temps d'exposició (usada 20.00%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 9)

expunge buida

- buida (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 1)

extended estesa

- estesa (usada 25.00%, coincidències 1)

- estès (usada 25.00%, coincidències 1)

- ampliada (usada 25.00%, coincidències 1)

- ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 80.00%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 20.00%, coincidències 1)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 29)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 26)

external extern

- extern (usada 66.67%, coincidències 4)

- externes (usada 16.67%, coincidències 1)

- externs (usada 16.67%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 4)

extra extra

- extra (usada 83.33%, coincidències 5)

- addicional (usada 16.67%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 62.50%, coincidències 5)

- molt grossa (usada 25.00%, coincidències 2)

- extra gran (usada 12.50%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 9)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 5)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 4)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 4)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 7)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 9)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 8)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 9)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 11)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 5)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 9)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 7)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 7)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 7)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 6)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 4)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 80.00%, coincidències 4)

- esvaïment (usada 20.00%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 63.16%, coincidències 12)

- error (usada 15.79%, coincidències 3)

- fallit (usada 5.26%, coincidències 1)

- erroni (usada 5.26%, coincidències 1)

- fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- no realitzada (usada 5.26%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 50.00%, coincidències 2)

- error (usada 25.00%, coincidències 1)

- fracàs (usada 25.00%, coincidències 1)

fair correcte

- correcte (usada 33.33%, coincidències 2)

- correcta (usada 33.33%, coincidències 2)

- acceptable (usada 16.67%, coincidències 1)

- fira (usada 16.67%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 90.91%, coincidències 20)

- false (usada 9.09%, coincidències 2)

family família

- família (usada 100.00%, coincidències 11)

family name cognoms

- cognoms (usada 57.14%, coincidències 4)

- nom de la família (usada 14.29%, coincidències 1)

- cognom (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom de família (usada 14.29%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 100.00%, coincidències 8)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 5)

farsi persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 4)

fast ràpid

- ràpid (usada 60.00%, coincidències 3)

- ràpida (usada 20.00%, coincidències 1)

- fast (usada 20.00%, coincidències 1)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 100.00%, coincidències 5)

favorite preferit

- preferit (usada 50.00%, coincidències 3)

- marca com a preferit (usada 16.67%, coincidències 1)

- favorit (usada 16.67%, coincidències 1)

- preferides (usada 16.67%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 86.67%, coincidències 13)

- els meus preferits (usada 6.67%, coincidències 1)

- favorits (usada 6.67%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 24)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 8)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 76.47%, coincidències 13)

- destacats (usada 11.76%, coincidències 2)

- destacades (usada 5.88%, coincidències 1)

- destacada (usada 5.88%, coincidències 1)

featured image imatge destacada

- imatge destacada (usada 100.00%, coincidències 4)

features característiques

- característiques (usada 88.89%, coincidències 16)

- funcionalitat (usada 5.56%, coincidències 1)

- funcions (usada 5.56%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 50.00%, coincidències 4)

- febr. (usada 25.00%, coincidències 2)

- febr (usada 12.50%, coincidències 1)

- de febr. (usada 12.50%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 93.33%, coincidències 14)

- de febrer (usada 6.67%, coincidències 1)

fedora fedora

- fedora (usada 100.00%, coincidències 15)

feed canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 4)

- canal de continguts (usada 0.00%, coincidències 0)

feedback comentaris

- comentaris (usada 55.56%, coincidències 5)

- retroacció (usada 11.11%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 11.11%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 11.11%, coincidències 1)

- feedback (usada 11.11%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 8)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 4)

female dona

- dona (usada 72.73%, coincidències 8)

- femení (usada 27.27%, coincidències 3)

fetching s'està recollint

- s'està recollint (usada 100.00%, coincidències 4)

field camp

- camp (usada 96.30%, coincidències 26)

- camps (usada 3.70%, coincidències 1)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 91.67%, coincidències 22)

- nom dels camps (usada 8.33%, coincidències 2)

field type tipus de camp

- tipus de camp (usada 54.55%, coincidències 6)

- tipus del camp (usada 45.45%, coincidències 5)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 6)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 31)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 7)

file fitxer

- fitxer (usada 99.20%, coincidències 124)

- mou (usada 0.80%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 5)

file error error de fitxer

- error de fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha produït un error de fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- extensió dels fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- format de fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 80.00%, coincidències 4)

- gestor d'arxius (usada 20.00%, coincidències 1)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 85.37%, coincidències 35)

- nom de fitxer (usada 14.63%, coincidències 6)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- fitxer no trobat (usada 21.43%, coincidències 3)

- no s'ha trobat el firxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- fitxer no trobat. (usada 7.14%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 57.14%, coincidències 4)

- camí del fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 77.78%, coincidències 7)

- selecció de fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 100.00%, coincidències 13)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 8)

file systems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

file transfers transferències de fitxers

- transferències de fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- transferència de fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 26)

filename nom de fitxer

- nom de fitxer (usada 54.17%, coincidències 13)

- nom del fitxer (usada 37.50%, coincidències 9)

- nomfitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- nomdelfitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 26)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

fill omple

- omple (usada 39.13%, coincidències 9)

- emplena (usada 21.74%, coincidències 5)

- emplenament (usada 17.39%, coincidències 4)

- emplenat (usada 13.04%, coincidències 3)

- omple|emplena (usada 4.35%, coincidències 1)

- justificat (usada 4.35%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 45.45%, coincidències 5)

- color d'emplenament (usada 27.27%, coincidències 3)

- color d'emplenat (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenat de color (usada 9.09%, coincidències 1)

fill series emplena les sèries

- emplena les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- omple les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- emplena la sèrie (usada 16.67%, coincidències 1)

- sèries per omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

filled emplenat

- emplenat (usada 50.00%, coincidències 3)

- ple (usada 33.33%, coincidències 2)

- justificat (usada 16.67%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 93.94%, coincidències 62)

- filtra (usada 6.06%, coincidències 4)

filter by filtra per

- filtra per (usada 100.00%, coincidències 6)

filter by category filtra per categoria

- filtra per categoria (usada 60.00%, coincidències 3)

- filtrar per categoria (usada 20.00%, coincidències 1)

- filtreu per categoria (usada 20.00%, coincidències 1)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 17)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 8)

financial financer

- financer (usada 60.00%, coincidències 3)

- finances (usada 20.00%, coincidències 1)

- financeres (usada 20.00%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 92.75%, coincidències 64)

- troba (usada 7.25%, coincidències 5)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 71.43%, coincidències 5)

- torna a trobar (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca de nou (usada 14.29%, coincidències 1)

find all cerca-ho tot

- cerca-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 94.12%, coincidències 16)

- cerca i substitueix (usada 5.88%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 71.43%, coincidències 5)

- cerca en els fitxers (usada 28.57%, coincidències 2)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 62.50%, coincidències 10)

- troba la següent (usada 18.75%, coincidències 3)

- cerca la següent (usada 12.50%, coincidències 2)

- troba el següent (usada 6.25%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 75.00%, coincidències 9)

- troba l'anterior (usada 25.00%, coincidències 3)

find text cerca text

- cerca text (usada 57.14%, coincidències 4)

- cerca el text (usada 42.86%, coincidències 3)

finger dit

- dit (usada 50.00%, coincidències 2)

- finger (usada 25.00%, coincidències 1)

- cercausuaris (usada 25.00%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 66.67%, coincidències 4)

- empremta digital (usada 16.67%, coincidències 1)

- empremta dactilar (usada 16.67%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 85.71%, coincidències 6)

- empremtes (usada 14.29%, coincidències 1)

finish finalitza

- finalitza (usada 91.18%, coincidències 31)

- acaba (usada 5.88%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 2.94%, coincidències 1)

finished s'ha finalitzat

- s'ha finalitzat (usada 42.86%, coincidències 3)

- acabat (usada 28.57%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 28.57%, coincidències 2)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 83.33%, coincidències 10)

- finlandès (usada 16.67%, coincidències 2)

fire foc

- foc (usada 80.00%, coincidències 4)

- fire (usada 20.00%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 100.00%, coincidències 18)

firefox account compte del firefox

- compte del firefox (usada 83.33%, coincidències 5)

- compte de firefox (usada 16.67%, coincidències 1)

firefox sync firefox sync

- firefox sync (usada 80.00%, coincidències 4)

- sincronització de firefox (usada 20.00%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 6)

firewall configuration configuració del tallafoc

- configuració del tallafoc (usada 100.00%, coincidències 4)

first primer

- primer (usada 63.64%, coincidències 7)

- primera (usada 18.18%, coincidències 2)

- líder (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom (usada 9.09%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 5)

first name nom

- nom (usada 83.33%, coincidències 30)

- nom propi (usada 11.11%, coincidències 4)

- noms (usada 5.56%, coincidències 2)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 11)

first page number número de la primera pàgina

- número de la primera pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- primer número de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

firstname nom

- nom (usada 92.31%, coincidències 12)

- firstname (usada 7.69%, coincidències 1)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 4)

fit ajusta

- ajusta (usada 50.00%, coincidències 2)

- encaixa (usada 25.00%, coincidències 1)

- adapta (usada 25.00%, coincidències 1)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 83.33%, coincidències 5)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 85.71%, coincidències 6)

- ajusta l'amplada (usada 14.29%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 50.00%, coincidències 12)

- fixat (usada 41.67%, coincidències 10)

- amplada fixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- corregit (usada 4.17%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 75.00%, coincidències 3)

- mida fixada (usada 25.00%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 88.89%, coincidències 8)

- ample fix (usada 11.11%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 42.86%, coincidències 3)

- senyalador (usada 14.29%, coincidències 1)

- senyala (usada 14.29%, coincidències 1)

- marca (usada 14.29%, coincidències 1)

- senyal (usada 14.29%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha marcat (usada 20.00%, coincidències 1)

flags senyaladors

- senyaladors (usada 50.00%, coincidències 4)

- indicadors (usada 37.50%, coincidències 3)

- banderes (usada 12.50%, coincidències 1)

flash flaix

- flaix (usada 70.00%, coincidències 7)

- flash (usada 30.00%, coincidències 3)

flat pla

- pla (usada 86.67%, coincidències 13)

- bemoll (usada 6.67%, coincidències 1)

- plana (usada 6.67%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 82.35%, coincidències 14)

- capgira (usada 11.76%, coincidències 2)

- donar la volta (usada 5.88%, coincidències 1)

flip horizontal capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- inverteix horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 2)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 57.14%, coincidències 8)

- inverteix horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 5)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- inverteix verticalment (usada 14.29%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 50.00%, coincidències 7)

- inverteix verticalment (usada 42.86%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 7.14%, coincidències 1)

float float

- float (usada 33.33%, coincidències 3)

- sura (usada 22.22%, coincidències 2)

- flotar (usada 11.11%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 11.11%, coincidències 1)

- flotant (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 11.11%, coincidències 1)

floor arrodmultinf

- arrodmultinf (usada 33.33%, coincidències 2)

- planta (usada 33.33%, coincidències 2)

- terra (usada 16.67%, coincidències 1)

- floor (usada 16.67%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 100.00%, coincidències 7)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 6)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.33%, coincidències 14)

- diagrames de flux (usada 6.67%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 4)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 66.67%, coincidències 4)

- distància focal (usada 33.33%, coincidències 2)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 5)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

folder carpeta

- carpeta (usada 96.15%, coincidències 25)

- la carpeta (usada 3.85%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 92.86%, coincidències 13)

- nom de carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 4)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 6)

follow link segueix l'enllaç

- segueix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

followup to newsgroup seguiment al grup de notícies

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- segueix al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 50.00%, coincidències 3)

- seguiment a (usada 50.00%, coincidències 3)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 93.06%, coincidències 67)

- tipografia (usada 2.78%, coincidències 2)

- lletra (usada 2.78%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 1.39%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 50.00%, coincidències 12)

- color del tipus de lletra (usada 41.67%, coincidències 10)

- color de lletra (usada 4.17%, coincidències 1)

- color de la lletra tipogràfica (usada 4.17%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- tipografia (usada 14.29%, coincidències 1)

- família tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de lletra tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 72.00%, coincidències 18)

- mida del tipus de lletra (usada 16.00%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 8.00%, coincidències 2)

- mida de font (usada 4.00%, coincidències 1)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides de lletra

- mides de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides dels tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mida de la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

font style estil de la tipografia

- estil de la tipografia (usada 28.57%, coincidències 2)

- estil de tipografia (usada 14.29%, coincidències 1)

- estil de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- estil de la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- estil de tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- estil del tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 82.14%, coincidències 23)

- lletres (usada 3.57%, coincidències 1)

- tipus de lletres (usada 3.57%, coincidències 1)

- fonts (usada 3.57%, coincidències 1)

- lletres tipogràfiques (usada 3.57%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 3.57%, coincidències 1)

foot peu

- peu (usada 83.33%, coincidències 5)

- peus (usada 16.67%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 68.09%, coincidències 32)

- peu (usada 31.91%, coincidències 15)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 100.00%, coincidències 22)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 100.00%, coincidències 6)

for durant

- durant (usada 33.33%, coincidències 2)

- per a (usada 33.33%, coincidències 2)

- per.a (usada 16.67%, coincidències 1)

- per (usada 16.67%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 11)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 100.00%, coincidències 4)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 6)

forecast pronostic

- pronostic (usada 50.00%, coincidències 2)

- pronòstic (usada 25.00%, coincidències 1)

- projectar (usada 25.00%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 8)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 68.42%, coincidències 13)

- color del text (usada 15.79%, coincidències 3)

- color del primer pla (usada 15.79%, coincidències 3)

forever per sempre

- per sempre (usada 88.89%, coincidències 8)

- infinitament (usada 11.11%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 4)

forgot password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 75.00%, coincidències 3)

- ha oblidat la clau? (usada 25.00%, coincidències 1)

form formulari

- formulari (usada 95.65%, coincidències 66)

- de (usada 2.90%, coincidències 2)

- form (usada 1.45%, coincidències 1)

form properties propietats del formulari

- propietats del formulari (usada 100.00%, coincidències 4)

format format

- format (usada 89.52%, coincidències 94)

- formata (usada 8.57%, coincidències 9)

- formatació (usada 1.90%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 17)

formatting formatació

- formatació (usada 88.89%, coincidències 24)

- format (usada 11.11%, coincidències 3)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 9)

formula fórmula

- fórmula (usada 95.24%, coincidències 40)

- formula (usada 4.76%, coincidències 2)

formulas fórmules

- fórmules (usada 100.00%, coincidències 16)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 6)

forums fòrums

- fòrums (usada 100.00%, coincidències 8)

forward endavant

- endavant (usada 77.78%, coincidències 21)

- reenvia (usada 14.81%, coincidències 4)

- avança (usada 3.70%, coincidències 1)

- següent (usada 3.70%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

fourier analysis anàlisi de fourier

- anàlisi de fourier (usada 100.00%, coincidències 6)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 6)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 87.50%, coincidències 7)

- fraccions (usada 12.50%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 7)

frame marc

- marc (usada 90.00%, coincidències 54)

- fotograma (usada 8.33%, coincidències 5)

- quadre (usada 1.67%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- marcs per segon (usada 14.29%, coincidències 1)

- quadres per segon (usada 14.29%, coincidències 1)

- imatges per segon (usada 14.29%, coincidències 1)

- taxa de fotogrames (usada 14.29%, coincidències 1)

- freqüència d'imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

framerate imatges per segon

- imatges per segon (usada 50.00%, coincidències 2)

- framerate (usada 25.00%, coincidències 1)

- velocitat dels fotogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 54.55%, coincidències 6)

- marcs (usada 45.45%, coincidències 5)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 8)

free lliure

- lliure (usada 75.00%, coincidències 9)

- gratuït (usada 25.00%, coincidències 3)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 4)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 8)

french francès

- francès (usada 100.00%, coincidències 11)

frequency freqüència

- freqüència (usada 91.30%, coincidències 21)

- frequencia (usada 8.70%, coincidències 2)

frequency table taula de freqüències

- taula de freqüències (usada 100.00%, coincidències 4)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 88.89%, coincidències 8)

- preguntes freqüents (usada 11.11%, coincidències 1)

fri dv

- dv (usada 66.67%, coincidències 4)

- dv. (usada 33.33%, coincidències 2)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 16)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 7)

friulian furlà

- furlà (usada 50.00%, coincidències 2)

- friülès (usada 50.00%, coincidències 2)

from de

- de (usada 60.42%, coincidències 29)

- des de (usada 27.08%, coincidències 13)

- remitent (usada 10.42%, coincidències 5)

- a partir de (usada 2.08%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 75.00%, coincidències 6)

- des del fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 4)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 46.15%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 38.46%, coincidències 5)

- des de l'inici (usada 7.69%, coincidències 1)

- del capdamunt (usada 7.69%, coincidències 1)

front anvers

- anvers (usada 33.33%, coincidències 2)

- frontal (usada 33.33%, coincidències 2)

- anvers de la pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

- davant (usada 16.67%, coincidències 1)

frown enfadat

- enfadat (usada 75.00%, coincidències 3)

- malcarat (usada 25.00%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 9)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari ftp

- servidor intermediari ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

- servidor intermediari d'ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

full complet

- complet (usada 42.86%, coincidències 6)

- completa (usada 28.57%, coincidències 4)

- tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- final (usada 7.14%, coincidències 1)

- màxima (usada 7.14%, coincidències 1)

- sencer (usada 7.14%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 91.67%, coincidències 22)

- nom (usada 4.17%, coincidències 1)

- nom sencer (usada 4.17%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.97%, coincidències 32)

- pantalla sencera (usada 3.03%, coincidències 1)

full size mida completa

- mida completa (usada 40.00%, coincidències 2)

- mida original (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida màxima (usada 20.00%, coincidències 1)

full width tota l'amplada

- tota l'amplada (usada 60.00%, coincidències 3)

- amplada completa (usada 40.00%, coincidències 2)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 100.00%, coincidències 17)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 35)

function type tipus de funció

- tipus de funció (usada 100.00%, coincidències 4)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 36)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 11)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 8)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 17)

game joc

- joc (usada 60.00%, coincidències 3)

- partida (usada 40.00%, coincidències 2)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 83.33%, coincidències 5)

- games (usada 16.67%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 100.00%, coincidències 20)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 88.89%, coincidències 8)

- porta d'enllaç (usada 11.11%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 13)

gcd mcd

- mcd (usada 100.00%, coincidències 4)

gender sexe

- sexe (usada 75.00%, coincidències 3)

- gènere (usada 25.00%, coincidències 1)

general general

- general (usada 100.00%, coincidències 84)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 5)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 12)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 4)

generate genera

- genera (usada 75.00%, coincidències 3)

- generar (usada 25.00%, coincidències 1)

generic genèric

- genèric (usada 100.00%, coincidències 6)

genre gènere

- gènere (usada 66.67%, coincidències 8)

- temàtica (usada 33.33%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 50.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 50.00%, coincidències 3)

geometric shapes formes geomètriques

- formes geomètriques (usada 75.00%, coincidències 3)

- figures geomètriques (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 7)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 66.67%, coincidències 4)

- georgia (usada 33.33%, coincidències 2)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 16)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 75.00%, coincidències 3)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 11)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 5)

get help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 66.67%, coincidències 8)

- obteniu ajuda (usada 25.00%, coincidències 3)

- obtingueu ajuda (usada 8.33%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 35.71%, coincidències 5)

- impliqueu-vos-hi (usada 7.14%, coincidències 1)

- vull implicar-m'hi (usada 7.14%, coincidències 1)

- involucreu-vos (usada 7.14%, coincidències 1)

- implicar-se (usada 7.14%, coincidències 1)

- participació (usada 7.14%, coincidències 1)

- participeu (usada 7.14%, coincidències 1)

- participeu-hi (usada 7.14%, coincidències 1)

- involucreu-vos-hi (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·laboreu‑hi (usada 7.14%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 66.67%, coincidències 4)

- per començar (usada 33.33%, coincidències 2)

getting help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 75.00%, coincidències 3)

- obtenció d'ajuda (usada 25.00%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 75.00%, coincidències 6)

- com començar (usada 25.00%, coincidències 2)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 4)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 80.00%, coincidències 4)

- gibraltar estret de (usada 20.00%, coincidències 1)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 5)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom facilitat

- nom facilitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom donat (usada 20.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 5)

glass vidre

- vidre (usada 75.00%, coincidències 3)

- copa (usada 25.00%, coincidències 1)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 7)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 8)

glow lluentor

- lluentor (usada 100.00%, coincidències 4)

gnome gnome

- gnome (usada 100.00%, coincidències 5)

gnumeric gnumeric

- gnumeric (usada 100.00%, coincidències 4)

go vés

- vés (usada 54.55%, coincidències 6)

- d'acord (usada 18.18%, coincidències 2)

- anar (usada 9.09%, coincidències 1)

- navega (usada 9.09%, coincidències 1)

- vés-hi (usada 9.09%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 70.59%, coincidències 12)

- enrere (usada 11.76%, coincidències 2)

- torna (usada 5.88%, coincidències 1)

- torna enrere (usada 5.88%, coincidències 1)

- tornar (usada 5.88%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 80.00%, coincidències 4)

- endavant (usada 20.00%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 81.82%, coincidències 9)

- anar a (usada 18.18%, coincidències 2)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 100.00%, coincidències 12)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 100.00%, coincidències 6)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu de cerca (usada 20.00%, coincidències 1)

goals objectius

- objectius (usada 100.00%, coincidències 6)

gold or

- or (usada 62.50%, coincidències 5)

- daurat (usada 25.00%, coincidències 2)

- or|daurat (usada 12.50%, coincidències 1)

golden sections seccions dorades

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 46.67%, coincidències 7)

- bo (usada 46.67%, coincidències 7)

- correcte (usada 6.67%, coincidències 1)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 4)

google talk google talk

- google talk (usada 100.00%, coincidències 6)

got it ho heu aconseguit

- ho heu aconseguit (usada 50.00%, coincidències 2)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- entesos (usada 25.00%, coincidències 1)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 6)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 24)

grams grams

- grams (usada 100.00%, coincidències 4)

grantha grantha

- grantha (usada 100.00%, coincidències 4)

graph graf

- graf (usada 50.00%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- gràfic (usada 25.00%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 80.00%, coincidències 8)

- imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

graphics gràfics

- gràfics (usada 80.00%, coincidències 16)

- imatges (usada 15.00%, coincidències 3)

- imatge (usada 5.00%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 19)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 28)

greater than major que

- major que (usada 66.67%, coincidències 8)

- és major que (usada 16.67%, coincidències 2)

- més gran que (usada 16.67%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 90.91%, coincidències 20)

- grega (usada 9.09%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 100.00%, coincidències 48)

grid graella

- graella (usada 93.02%, coincidències 40)

- quadrícula (usada 6.98%, coincidències 3)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 66.67%, coincidències 4)

- línies de quadrícula (usada 16.67%, coincidències 1)

- línies de graella (usada 16.67%, coincidències 1)

grid view vista en graella

- vista en graella (usada 33.33%, coincidències 2)

- vista de graella (usada 33.33%, coincidències 2)

- graella (usada 16.67%, coincidències 1)

- mode graella (usada 16.67%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 8)

group grup

- grup (usada 55.10%, coincidències 27)

- agrupa (usada 44.90%, coincidències 22)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 80.00%, coincidències 8)

- agrupat per (usada 10.00%, coincidències 1)

- agrupa segons (usada 10.00%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de grup (usada 11.11%, coincidències 1)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 60.00%, coincidències 3)

- contrasenya del grup (usada 40.00%, coincidències 2)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 85.71%, coincidències 12)

- agrupats per (usada 14.29%, coincidències 2)

grouping agrupació

- agrupació (usada 53.85%, coincidències 7)

- agrupament (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'està agrupant (usada 7.69%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 100.00%, coincidències 11)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 100.00%, coincidències 6)

growth creixement

- creixement (usada 83.33%, coincidències 5)

- geomètrica (usada 16.67%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 5)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

guest client

- client (usada 50.00%, coincidències 2)

- convidat (usada 25.00%, coincidències 1)

- visitant (usada 25.00%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 7)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 8)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 15)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 7)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 7)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 75.00%, coincidències 3)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 5)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hangup penja

- penja (usada 75.00%, coincidències 3)

- termina (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 5)

hard difícil

- difícil (usada 50.00%, coincidències 3)

- dur (usada 33.33%, coincidències 2)

- fort (usada 16.67%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 8)

hard light llum forta

- llum forta (usada 100.00%, coincidències 4)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 5)

hardware acceleration acceleració de maquinari

- acceleració de maquinari (usada 75.00%, coincidències 3)

- acceleració per maquinari (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware address adreça física

- adreça física (usada 40.00%, coincidències 2)

- adreça del maquinari (usada 40.00%, coincidències 2)

- adreça de maquinari (usada 20.00%, coincidències 1)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

head cap

- cap (usada 50.00%, coincidències 2)

- davant per (usada 25.00%, coincidències 1)

- capçal (usada 25.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 42)

header and footer capçalera i peu

- capçalera i peu (usada 50.00%, coincidències 4)

- capçalera i peu de pàgina (usada 50.00%, coincidències 4)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 8)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 79.17%, coincidències 19)

- capçalera (usada 16.67%, coincidències 4)

- rumb (usada 4.17%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 80.00%, coincidències 12)

- capçalera 1 (usada 13.33%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 78.57%, coincidències 11)

- capçalera 2 (usada 14.29%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 7.14%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 70.00%, coincidències 7)

- capçalera 3 (usada 20.00%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 10.00%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 66.67%, coincidències 6)

- capçalera 4 (usada 22.22%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 11.11%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 71.43%, coincidències 5)

- capçalera 5 (usada 14.29%, coincidències 1)

- capçalera5 (usada 14.29%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 71.43%, coincidències 5)

- capçalera 6 (usada 14.29%, coincidències 1)

- capçalera6 (usada 14.29%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 54.55%, coincidències 6)

- capçaleres (usada 45.45%, coincidències 5)

headline titular

- titular (usada 50.00%, coincidències 2)

- portada (usada 25.00%, coincidències 1)

- crea un titular (usada 25.00%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 7)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 22)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 100.00%, coincidències 99)

held suspès

- suspès (usada 25.00%, coincidències 1)

- retinguda (usada 25.00%, coincidències 1)

- retingut (usada 25.00%, coincidències 1)

- agafat (usada 25.00%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 7)

hello world! hola món!

- hola món! (usada 100.00%, coincidències 5)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 91)

help text text d'ajuda

- text d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 5)

hex hexadecimal

- hexadecimal (usada 44.44%, coincidències 4)

- hex (usada 44.44%, coincidències 4)

- hexa (usada 11.11%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 4)

hhmm hhmm

- hhmm (usada 75.00%, coincidències 3)

- h.mm (usada 25.00%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 100.00%, coincidències 4)

hidden ocult

- ocult (usada 56.52%, coincidències 13)

- amagat (usada 34.78%, coincidències 8)

- oculta (usada 4.35%, coincidències 1)

- amaga (usada 4.35%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 90.00%, coincidències 9)

- text ocult (usada 10.00%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 89.13%, coincidències 41)

- oculta (usada 8.70%, coincidències 4)

- amagar (usada 2.17%, coincidències 1)

hide all amaga-ho tot

- amaga-ho tot (usada 60.00%, coincidències 3)

- oculta'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

- amaga'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide controls amaga els controls

- amaga els controls (usada 75.00%, coincidències 3)

- amaga controls (usada 25.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 71.43%, coincidències 5)

- oculta els detalls (usada 28.57%, coincidències 2)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 57.14%, coincidències 4)

- amaga altres (usada 14.29%, coincidències 1)

- amaga la resta (usada 14.29%, coincidències 1)

- oculta els altres (usada 14.29%, coincidències 1)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 4)

high alta

- alta (usada 75.86%, coincidències 22)

- alt (usada 24.14%, coincidències 7)

high contrast alt contrast

- alt contrast (usada 66.67%, coincidències 4)

- contrast alt (usada 33.33%, coincidències 2)

highest màxima

- màxima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més alta (usada 28.57%, coincidències 2)

- la més alta (usada 14.29%, coincidències 1)

- el més alt (usada 14.29%, coincidències 1)

highlight realçat

- realçat (usada 44.44%, coincidències 4)

- ressaltat (usada 33.33%, coincidències 3)

- ressalta (usada 22.22%, coincidències 2)

highlight all ressalta-ho tot

- ressalta-ho tot (usada 80.00%, coincidències 4)

- marca-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 53.85%, coincidències 7)

- color del ressaltat (usada 15.38%, coincidències 2)

- color de ressaltat (usada 15.38%, coincidències 2)

- color de ressaltament (usada 7.69%, coincidències 1)

- realçament del color (usada 7.69%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 100.00%, coincidències 5)

highlight misspelled words ressalta les paraules mal escrites

- ressalta les paraules mal escrites (usada 60.00%, coincidències 3)

- ressalta les paraules amb faltes (usada 20.00%, coincidències 1)

- ressalta els mots amb errors (usada 20.00%, coincidències 1)

highlighting realçament

- realçament (usada 50.00%, coincidències 5)

- realçat (usada 30.00%, coincidències 3)

- ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 57.14%, coincidències 4)

- destacats (usada 28.57%, coincidències 2)

- realçats (usada 14.29%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 100.00%, coincidències 12)

hint consell

- consell (usada 33.33%, coincidències 2)

- suggeriment (usada 33.33%, coincidències 2)

- pista (usada 33.33%, coincidències 2)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 7)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 89.19%, coincidències 33)

- història (usada 10.81%, coincidències 4)

hold aguanta

- aguanta (usada 50.00%, coincidències 2)

- mantén (usada 25.00%, coincidències 1)

- retén (usada 25.00%, coincidències 1)

holiday festa

- festa (usada 25.00%, coincidències 1)

- festivitat (usada 25.00%, coincidències 1)

- vacances (usada 25.00%, coincidències 1)

- festes (usada 25.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 84.75%, coincidències 50)

- particular (usada 6.78%, coincidències 4)

- inici/centre (usada 1.69%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 1.69%, coincidències 1)

- pàgina d'inici (usada 1.69%, coincidències 1)

- carpeta de l'usuari (usada 1.69%, coincidències 1)

- casa (usada 1.69%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 50.00%, coincidències 3)

- directori d'inici (usada 50.00%, coincidències 3)

home page pàgina inicial

- pàgina inicial (usada 33.33%, coincidències 3)

- pàgina d'inici (usada 33.33%, coincidències 3)

- pàgina personal (usada 33.33%, coincidències 3)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 77.78%, coincidències 7)

- pàgina personal (usada 11.11%, coincidències 1)

- telèfon de casa (usada 11.11%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 66.67%, coincidències 12)

- lloc web (usada 11.11%, coincidències 2)

- pàgina inicial (usada 11.11%, coincidències 2)

- inici (usada 5.56%, coincidències 1)

- pàgina web (usada 5.56%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 100.00%, coincidències 48)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 5)

horizontal center centre horitzontal

- centre horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal centre (usada 25.00%, coincidències 1)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 13)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

host amfitrió

- amfitrió (usada 50.00%, coincidències 10)

- ordinador (usada 20.00%, coincidències 4)

- servidor (usada 20.00%, coincidències 4)

- ordinador central (usada 10.00%, coincidències 2)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host device dispositiu de l'amfitrió

- dispositiu de l'amfitrió (usada 100.00%, coincidències 4)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 50.00%, coincidències 6)

- nom del servidor (usada 33.33%, coincidències 4)

- nom d'amfitrió (usada 16.67%, coincidències 2)

host not found no s'ha trobat l'amfitrió

- no s'ha trobat l'amfitrió (usada 75.00%, coincidències 3)

- no s'ha trobat l'ordinador central (usada 25.00%, coincidències 1)

host unreachable l'amfitrió no és accessible

- l'amfitrió no és accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

- no es pot accedir a la màquina (usada 25.00%, coincidències 1)

- servidor no disponible (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordinador no accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 25.00%, coincidències 4)

- nom de l'ordinador (usada 18.75%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 18.75%, coincidències 3)

- nom de màquina (usada 12.50%, coincidències 2)

- nomamfitrió (usada 6.25%, coincidències 1)

- ordinador (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom de l'amfitrió (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom de la màquina (usada 6.25%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- calent (usada 25.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 100.00%, coincidències 13)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 19)

house casa

- casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- house (usada 25.00%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 6)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 20)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 13)

html source font html

- font html (usada 57.14%, coincidències 4)

- codi font html (usada 28.57%, coincidències 2)

- codi html (usada 14.29%, coincidències 1)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 6)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari d'http

- servidor intermediari d'http (usada 63.64%, coincidències 7)

- servidor intermediari http (usada 27.27%, coincidències 3)

- proxy de l'http (usada 9.09%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari d'https

- servidor intermediari d'https (usada 62.50%, coincidències 5)

- servidor intermediari https (usada 37.50%, coincidències 3)

hue to

- to (usada 70.00%, coincidències 14)

- matís (usada 25.00%, coincidències 5)

- to de color (usada 5.00%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 70.00%, coincidències 7)

- immens (usada 20.00%, coincidències 2)

- molt gran (usada 10.00%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 13)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 5)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 5)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 5)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 93.33%, coincidències 28)

- hiperenllaç (usada 6.67%, coincidències 2)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i ii iii i ii iii

- i ii iii (usada 100.00%, coincidències 12)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 11)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 19)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 7)

icon set conjunt d'icones

- conjunt d'icones (usada 60.00%, coincidències 3)

- joc d'icones (usada 20.00%, coincidències 1)

- definiu icona (usada 20.00%, coincidències 1)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 57.14%, coincidències 4)

- mida de les icones (usada 28.57%, coincidències 2)

- mida d'icona (usada 14.29%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 50.00%, coincidències 2)

- visualització d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- vista d'icona (usada 25.00%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 7)

icq icq

- icq (usada 100.00%, coincidències 4)

id id

- id (usada 65.62%, coincidències 21)

- identificador (usada 28.12%, coincidències 9)

- id. (usada 6.25%, coincidències 2)

idea idea

- idea (usada 100.00%, coincidències 4)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 13)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 13)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció basats en ideogrames

- caràcters de descripció basats en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- ociós (usada 14.29%, coincidències 1)

- inactiva (usada 14.29%, coincidències 1)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 5)

ignore ignora

- ignora (usada 96.55%, coincidències 28)

- ignora-ho (usada 3.45%, coincidències 1)

ignore all ignora-les totes

- ignora-les totes (usada 50.00%, coincidències 7)

- ignora-ho tot (usada 42.86%, coincidències 6)

- ignora'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 117)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers d'imatges (usada 14.29%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de les imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 66.67%, coincidències 6)

- mapa de la imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

- mapa d'imatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- qualitat d'imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 12)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualització d'imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 31)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 6)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 4)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 4)

imperial aramaic arameu imperial

- arameu imperial (usada 100.00%, coincidències 5)

import importa

- importa (usada 93.22%, coincidències 55)

- importar (usada 5.08%, coincidències 3)

- subscriu-me (usada 1.69%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa de (usada 25.00%, coincidències 1)

import settings importa la configuració

- importa la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'importació (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 18)

importing s'està important

- s'està important (usada 80.00%, coincidències 8)

- importació (usada 10.00%, coincidències 1)

- important (usada 10.00%, coincidències 1)

importing keys importació de claus

- importació de claus (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'estan important les claus (usada 50.00%, coincidències 2)

in en

- en (usada 32.14%, coincidències 9)

- in (usada 17.86%, coincidències 5)

- dins (usada 14.29%, coincidències 4)

- polzades (usada 7.14%, coincidències 2)

- cap endins (usada 7.14%, coincidències 2)

- a (usada 7.14%, coincidències 2)

- pertany (usada 3.57%, coincidències 1)

- a|en (usada 3.57%, coincidències 1)

- bústia d'entrada (usada 3.57%, coincidències 1)

- entrada (usada 3.57%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 64.29%, coincidències 9)

- en progrés (usada 21.43%, coincidències 3)

- progressant (usada 14.29%, coincidències 2)

inactive inactiu

- inactiu (usada 85.71%, coincidències 12)

- inactiva (usada 7.14%, coincidències 1)

- inactives (usada 7.14%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 66.67%, coincidències 4)

- bústia d'entrada (usada 33.33%, coincidències 2)

inch polzada

- polzada (usada 81.25%, coincidències 13)

- polzades (usada 12.50%, coincidències 2)

- in (usada 6.25%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 6)

include inclou

- inclou (usada 71.43%, coincidències 5)

- incloure (usada 14.29%, coincidències 1)

- include (usada 14.29%, coincidències 1)

incoming entrada

- entrada (usada 80.00%, coincidències 4)

- entrant (usada 20.00%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- la contrasenya no és correcta (usada 30.00%, coincidències 3)

increase augmenta

- augmenta (usada 50.00%, coincidències 6)

- incrementa (usada 41.67%, coincidències 5)

- increment (usada 8.33%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 50.00%, coincidències 3)

- augmenta la mida de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- augmenta la mida de la font (usada 16.67%, coincidències 1)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 100.00%, coincidències 15)

increment increment

- increment (usada 100.00%, coincidències 7)

indent sagnat

- sagnat (usada 84.62%, coincidències 22)

- sagna (usada 15.38%, coincidències 4)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 5)

index índex

- índex (usada 95.24%, coincidències 40)

- index (usada 4.76%, coincidències 2)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 88.24%, coincidències 15)

- índex (usada 11.76%, coincidències 2)

individual individu

- individu (usada 50.00%, coincidències 2)

- personal (usada 25.00%, coincidències 1)

- individual (usada 25.00%, coincidències 1)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 12)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 75.00%, coincidències 18)

- info (usada 25.00%, coincidències 6)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 36)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 4)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 6)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'està iniciant (usada 28.57%, coincidències 2)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 14)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 4)

inline inserit

- inserit (usada 25.00%, coincidències 2)

- en línia (usada 25.00%, coincidències 2)

- alineat (usada 12.50%, coincidències 1)

- missatge original inserit (usada 12.50%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 12.50%, coincidències 1)

- insereix (usada 12.50%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 9)

innocent innocent

- innocent (usada 100.00%, coincidències 4)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 19)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 7)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 7)

input mode mode d'entrada

- mode d'entrada (usada 100.00%, coincidències 4)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 75.00%, coincidències 9)

- rang d'entrada (usada 25.00%, coincidències 3)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 80.00%, coincidències 4)

- entrada o sortida (usada 20.00%, coincidències 1)

ins ins

- ins (usada 75.00%, coincidències 3)

- inser (usada 25.00%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

inscriptional pahlavi inscripcions pahlavi

- inscripcions pahlavi (usada 60.00%, coincidències 3)

- pahlavi d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

inscriptional parthian inscripcions parthian

- inscripcions parthian (usada 60.00%, coincidències 3)

- part d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

insert insereix

- insereix (usada 97.67%, coincidències 126)

- insereix una cel·la (usada 0.78%, coincidències 1)

- munta (usada 0.78%, coincidències 1)

- inserció (usada 0.78%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert before insereix abans

- insereix abans (usada 100.00%, coincidències 5)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 5)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 90.00%, coincidències 9)

- insereix les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 10)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 9)

insert field insereix un camp

- insereix un camp (usada 50.00%, coincidències 2)

- insereix el camp (usada 25.00%, coincidències 1)

- insereix camp (usada 25.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 92.31%, coincidències 12)

- insereix la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 10)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 91.67%, coincidències 11)

- inserir fila (usada 8.33%, coincidències 1)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 12)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 12)

insert text insereix un text

- insereix un text (usada 42.86%, coincidències 3)

- insereix text (usada 42.86%, coincidències 3)

- inserció de text (usada 14.29%, coincidències 1)

inset dins

- dins (usada 14.29%, coincidències 1)

- intern (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserit (usada 14.29%, coincidències 1)

- contraure (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- rebaixat (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserció (usada 14.29%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 75.00%, coincidències 6)

- dins (usada 25.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 4)

inspector inspector

- inspector (usada 100.00%, coincidències 7)

install instal·la

- instal·la (usada 96.55%, coincidències 28)

- instal·lació (usada 3.45%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install updates instal·la les actualitzacions

- instal·la les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 4)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 83.33%, coincidències 5)

- installation (usada 16.67%, coincidències 1)

installation guide guia d'instal·lació

- guia d'instal·lació (usada 100.00%, coincidències 10)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 53.85%, coincidències 7)

- instal·lada (usada 15.38%, coincidències 2)

- instal·lats (usada 15.38%, coincidències 2)

- instal·lades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha instal·lat (usada 7.69%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 81.25%, coincidències 13)

- instal·lació (usada 12.50%, coincidències 2)

- instal·lar (usada 6.25%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 100.00%, coincidències 5)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 4)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 4)

integer enter

- enter (usada 95.24%, coincidències 40)

- nombre enter (usada 4.76%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 5)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 7)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 8)

intercept intercepcio

- intercepcio (usada 50.00%, coincidències 2)

- intercepció (usada 25.00%, coincidències 1)

- intercepta (usada 25.00%, coincidències 1)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 15)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 4)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 6)

internal error error intern

- error intern (usada 100.00%, coincidències 8)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 83.33%, coincidències 5)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 16.67%, coincidències 1)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 11)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 5)

intersection intersecció

- intersecció (usada 92.31%, coincidències 12)

- intersection (usada 7.69%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 10)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 16)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 38.46%, coincidències 5)

- no vàlida (usada 38.46%, coincidències 5)

- invàlid (usada 7.69%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 7.69%, coincidències 1)

- no és vàlid (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- argument incorrecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'argument no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid email address adreça de correu electrònic no vàlida

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 40.00%, coincidències 2)

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 20.00%, coincidències 1)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 20.00%, coincidències 1)

- l'adreça electrònica no és vàlida (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid filename nom de fitxer no vàlid

- nom de fitxer no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom del fitxer no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid port port no vàlid

- port no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- el port no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- rang no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 66.67%, coincidències 4)

- signatura no vàlida (usada 33.33%, coincidències 2)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- url no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid value el valor no és vàlid

- el valor no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 75.00%, coincidències 6)

- inversa (usada 25.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 94.74%, coincidències 18)

- invertir (usada 5.26%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 4)

invert mask inverteix la màscara

- inverteix la màscara (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix màscara (usada 25.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- inverteix selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 25.00%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 8)

invite convida

- convida (usada 100.00%, coincidències 7)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 4)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 20)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 8)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 5)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 8)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 5)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 10)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 4)

- is (usada 20.00%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 50.00%, coincidències 2)

- és major que (usada 25.00%, coincidències 1)

- és superior a (usada 25.00%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 6)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 5)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 10)

issued to emès per a

- emès per a (usada 62.50%, coincidències 5)

- emès a nom de (usada 37.50%, coincidències 3)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 6)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 11)

italic cursiva

- cursiva (usada 90.24%, coincidències 37)

- itàlica (usada 7.32%, coincidències 3)

- cursiva|itàlica (usada 2.44%, coincidències 1)

item element

- element (usada 85.71%, coincidències 6)

- article (usada 14.29%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.33%, coincidències 5)

- articles (usada 16.67%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 6)

jan gen

- gen (usada 62.50%, coincidències 5)

- gen. (usada 25.00%, coincidències 2)

- de gen. (usada 12.50%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 87.50%, coincidències 14)

- de gener (usada 12.50%, coincidències 2)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 5)

japanese japonès

- japonès (usada 100.00%, coincidències 28)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 6)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 7)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 10)

job tasca

- tasca (usada 60.00%, coincidències 3)

- treball (usada 20.00%, coincidències 1)

- ocupació (usada 20.00%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 66.67%, coincidències 4)

- títol de la feina (usada 16.67%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 16.67%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 50.00%, coincidències 2)

- tasques (usada 50.00%, coincidències 2)

join unir-se

- unir-se (usada 31.58%, coincidències 6)

- uniu-vos (usada 15.79%, coincidències 3)

- entra (usada 15.79%, coincidències 3)

- uneix-m'hi (usada 10.53%, coincidències 2)

- uniu-vos-hi (usada 10.53%, coincidències 2)

- junta (usada 5.26%, coincidències 1)

- uneix-te (usada 5.26%, coincidències 1)

- uneix (usada 5.26%, coincidències 1)

join chat entra al xat

- entra al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- uniu-vos al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- entra a un xat (usada 16.67%, coincidències 1)

- uneix al xat (usada 16.67%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 80.00%, coincidències 4)

- jordan (usada 20.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 50.00%, coincidències 5)

- diari (usada 30.00%, coincidències 3)

- publicacions (usada 20.00%, coincidències 2)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul

- jul (usada 50.00%, coincidències 3)

- jul. (usada 33.33%, coincidències 2)

- de jul. (usada 16.67%, coincidències 1)

july juliol

- juliol (usada 84.62%, coincidències 11)

- de juliol (usada 15.38%, coincidències 2)

jump salt

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

jun jun

- jun (usada 50.00%, coincidències 3)

- juny (usada 33.33%, coincidències 2)

- de juny (usada 16.67%, coincidències 1)

june juny

- juny (usada 85.71%, coincidències 12)

- de juny (usada 14.29%, coincidències 2)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 75.00%, coincidències 9)

- brossa (usada 25.00%, coincidències 3)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 4)

justified justificada

- justificada (usada 54.55%, coincidències 6)

- justificat (usada 45.45%, coincidències 5)

justify justifica

- justifica (usada 75.00%, coincidències 15)

- justificat (usada 15.00%, coincidències 3)

- justificada (usada 10.00%, coincidències 2)

kaithi kaithi

- kaithi (usada 100.00%, coincidències 5)

kaleidoscope calidoscopi

- calidoscopi (usada 100.00%, coincidències 5)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 75.00%, coincidències 12)

- kannada (usada 18.75%, coincidències 3)

- kannarès (usada 6.25%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 7)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 5)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 8)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 11)

keep manté

- manté (usada 45.45%, coincidències 5)

- mantén (usada 18.18%, coincidències 2)

- conserva (usada 18.18%, coincidències 2)

- mantingues-les (usada 9.09%, coincidències 1)

- reteniment (usada 9.09%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- mantén la relació de l'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- conserva la relació d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

keep changes mantén els canvis

- mantén els canvis (usada 60.00%, coincidències 3)

- manté els canvis (usada 40.00%, coincidències 2)

kernel kernel

- kernel (usada 50.00%, coincidències 2)

- nucli (usada 50.00%, coincidències 2)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 100.00%, coincidències 10)

key clau

- clau (usada 64.00%, coincidències 16)

- tecla (usada 28.00%, coincidències 7)

- negre (usada 4.00%, coincidències 1)

- lletra (usada 4.00%, coincidències 1)

key agreement acord sobre la clau

- acord sobre la clau (usada 75.00%, coincidències 3)

- concordança de les claus (usada 25.00%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculació de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculacions de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

- associacions de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 83.33%, coincidències 5)

- identificador de la clau (usada 16.67%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 10)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 21)

keyboard layout disposició de teclat

- disposició de teclat (usada 50.00%, coincidències 4)

- disposició del teclat (usada 50.00%, coincidències 4)

keyboard model model de teclat

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard settings paràmetres del teclat

- paràmetres del teclat (usada 60.00%, coincidències 3)

- paràmetres de teclat (usada 40.00%, coincidències 2)

keyboard shortcut tecla de drecera

- tecla de drecera (usada 50.00%, coincidències 2)

- drecera de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 94.74%, coincidències 18)

- tecles de drecera (usada 5.26%, coincidències 1)

keyphrase frase clau

- frase clau (usada 100.00%, coincidències 4)

keys tecles

- tecles (usada 70.00%, coincidències 7)

- llegenda (usada 20.00%, coincidències 2)

- claus (usada 10.00%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 10)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 20)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 60.00%, coincidències 3)

- kharoshthi (usada 40.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 14)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

khojki khojki

- khojki (usada 100.00%, coincidències 4)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 100.00%, coincidències 4)

kinyarwanda ruandès

- ruandès (usada 60.00%, coincidències 3)

- kinyarwanda (usada 40.00%, coincidències 2)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 7)

knowledge base base de coneixements

- base de coneixements (usada 50.00%, coincidències 2)

- base de coneixement (usada 50.00%, coincidències 2)

konkani konkani

- konkani (usada 100.00%, coincidències 4)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 30)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 8)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 5)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 55)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 20)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 8)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 69.23%, coincidències 18)

- apaïsat (usada 26.92%, coincidències 7)

- apaïsada (usada 3.85%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 69.41%, coincidències 59)

- idioma (usada 25.88%, coincidències 22)

- llenguatge (usada 2.35%, coincidències 2)

- llenguatges (usada 1.18%, coincidències 1)

- llengües (usada 1.18%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 66.67%, coincidències 4)

- ajusts de l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- paràmetres d'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

language support suport d'idiomes

- suport d'idiomes (usada 33.33%, coincidències 3)

- suport d'idioma (usada 22.22%, coincidències 2)

- suport de llengua (usada 11.11%, coincidències 1)

- suport de l'idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

languages llengües

- llengües (usada 80.00%, coincidències 12)

- idiomes (usada 13.33%, coincidències 2)

- llenguatges (usada 6.67%, coincidències 1)

lao laosià

- laosià (usada 93.33%, coincidències 14)

- lasià (usada 6.67%, coincidències 1)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 91.43%, coincidències 32)

- grans (usada 2.86%, coincidències 1)

- grossa (usada 2.86%, coincidències 1)

- gros (usada 2.86%, coincidències 1)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 10)

largest el major

- el major (usada 71.43%, coincidències 5)

- el més gran (usada 14.29%, coincidències 1)

- massa gran (usada 14.29%, coincidències 1)

last últim

- últim (usada 54.55%, coincidències 6)

- darrer (usada 18.18%, coincidències 2)

- l'últim (usada 9.09%, coincidències 1)

- última (usada 9.09%, coincidències 1)

- cognoms (usada 9.09%, coincidències 1)

last 7 days els últims 7 dies

- els últims 7 dies (usada 60.00%, coincidències 3)

- darrers 7 dies (usada 40.00%, coincidències 2)

last activity darrera activitat

- darrera activitat (usada 83.33%, coincidències 5)

- última activitat (usada 16.67%, coincidències 1)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 66.67%, coincidències 10)

- última modificació (usada 20.00%, coincidències 3)

- modificat per darrer cop (usada 13.33%, coincidències 2)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 37.50%, coincidències 3)

- l'últim mes (usada 25.00%, coincidències 2)

- mes anterior (usada 12.50%, coincidències 1)

- darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

- el darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 80.00%, coincidències 28)

- cognom (usada 17.14%, coincidències 6)

- segon cognom (usada 2.86%, coincidències 1)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 71.43%, coincidències 5)

- darrera pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

last post darrera entrada

- darrera entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrer missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

last seen vist per darrera vegada

- vist per darrera vegada (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per darrer cop (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per última vegada (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per últim cop (usada 25.00%, coincidències 1)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 78.57%, coincidències 11)

- última actualització (usada 7.14%, coincidències 1)

- actualitzat per darrera vegada el (usada 7.14%, coincidències 1)

- darrera modificació (usada 7.14%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 33.33%, coincidències 3)

- darrer ús (usada 33.33%, coincidències 3)

- utilitzades darrerament (usada 11.11%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 11.11%, coincidències 1)

- últim ús (usada 11.11%, coincidències 1)

last week la darrera setmana

- la darrera setmana (usada 33.33%, coincidències 3)

- darrera setmana (usada 22.22%, coincidències 2)

- la setmana passada (usada 22.22%, coincidències 2)

- l'última setmana (usada 11.11%, coincidències 1)

- setmana passada (usada 11.11%, coincidències 1)

last year l'any passat

- l'any passat (usada 40.00%, coincidències 2)

- l'últim any (usada 20.00%, coincidències 1)

- any anterior (usada 20.00%, coincidències 1)

- darrer any (usada 20.00%, coincidències 1)

lastname cognoms

- cognoms (usada 92.31%, coincidències 12)

- lastname (usada 7.69%, coincidències 1)

later més tard

- més tard (usada 50.00%, coincidències 3)

- després (usada 50.00%, coincidències 3)

latest més recents

- més recents (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrera (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'últim (usada 25.00%, coincidències 1)

latest comments últims comentaris

- últims comentaris (usada 50.00%, coincidències 2)

- ultims comentaris (usada 50.00%, coincidències 2)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 10)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 7)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 11)

laughing riure

- riure (usada 75.00%, coincidències 3)

- somrient (usada 25.00%, coincidències 1)

launch posa en funcionament

- posa en funcionament (usada 28.57%, coincidències 2)

- llança (usada 28.57%, coincidències 2)

- llançament (usada 14.29%, coincidències 1)

- executa (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre (usada 14.29%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

layer capa

- capa (usada 93.75%, coincidències 15)

- capes (usada 6.25%, coincidències 1)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de capa (usada 14.29%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 8)

layout disposició

- disposició (usada 52.17%, coincidències 24)

- format (usada 34.78%, coincidències 16)

- disseny (usada 13.04%, coincidències 6)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

layout settings paràmetres de format

- paràmetres de format (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres del format (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres de la disposició (usada 25.00%, coincidències 1)

leading interlineat

- interlineat (usada 40.00%, coincidències 2)

- al principi (usada 40.00%, coincidències 2)

- principal (usada 20.00%, coincidències 1)

learn how vegeu com fer-ho

- vegeu com fer-ho (usada 75.00%, coincidències 3)

- conegueu com (usada 25.00%, coincidències 1)

learn more més informació

- més informació (usada 89.62%, coincidències 95)

- conegueu més detalls (usada 2.83%, coincidències 3)

- conegueu-ne més detalls (usada 1.89%, coincidències 2)

- saber-ne més (usada 1.89%, coincidències 2)

- per saber més (usada 1.89%, coincidències 2)

- learn more (usada 0.94%, coincidències 1)

- més detalls (usada 0.94%, coincidències 1)

learn more. més informació.

- més informació. (usada 66.67%, coincidències 6)

- conegueu-ne més detalls. (usada 22.22%, coincidències 2)

- obtenir més informació. (usada 11.11%, coincidències 1)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 71.43%, coincidències 5)

- surt del mode de pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- abandona la pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 80.00%, coincidències 4)

- lebanon (usada 20.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 94.92%, coincidències 112)

- esquerre (usada 4.24%, coincidències 5)

- a la dreta (usada 0.85%, coincidències 1)

left alt alt esquerra

- alt esquerra (usada 75.00%, coincidències 3)

- alternativa esquerra (usada 25.00%, coincidències 1)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 92.86%, coincidències 13)

- fletxa a l'esquerra (usada 7.14%, coincidències 1)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 17)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 66.67%, coincidències 4)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 33.33%, coincidències 2)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 7)

legacy llegat

- llegat (usada 40.00%, coincidències 2)

- antic (usada 40.00%, coincidències 2)

- herència (usada 20.00%, coincidències 1)

legal apunts legals

- apunts legals (usada 36.36%, coincidències 8)

- legal (usada 31.82%, coincidències 7)

- informació legal (usada 9.09%, coincidències 2)

- legal eua (usada 9.09%, coincidències 2)

- legalitat (usada 4.55%, coincidències 1)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 4.55%, coincidències 1)

- aspectes legals (usada 4.55%, coincidències 1)

legal notice avís legal

- avís legal (usada 50.00%, coincidències 2)

- informació legal (usada 50.00%, coincidències 2)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 18)

lemon llimó

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 87.10%, coincidències 27)

- durada (usada 12.90%, coincidències 4)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 5)

less menys

- menys (usada 80.00%, coincidències 8)

- menor que (usada 10.00%, coincidències 1)

- menys que (usada 10.00%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 75.00%, coincidències 9)

- és menor que (usada 16.67%, coincidències 2)

- més petit que (usada 8.33%, coincidències 1)

lessons lliçons

- lliçons (usada 100.00%, coincidències 4)

letter carta

- carta (usada 57.89%, coincidències 11)

- lletra (usada 26.32%, coincidències 5)

- carta eua (usada 10.53%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 5.26%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 43)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 5)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 6)

level 3 nivell 3

- nivell 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 4 nivell 4

- nivell 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

levels nivells

- nivells (usada 88.89%, coincidències 8)

- nivells de color (usada 11.11%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 80.00%, coincidències 4)

- liberia (usada 20.00%, coincidències 1)

library biblioteca

- biblioteca (usada 92.31%, coincidències 12)

- mediateca (usada 7.69%, coincidències 1)

license llicència

- llicència (usada 100.00%, coincidències 18)

license agreement acord de llicència

- acord de llicència (usada 100.00%, coincidències 5)

license information informació de la llicència

- informació de la llicència (usada 100.00%, coincidències 6)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

light clar

- clar (usada 72.22%, coincidències 13)

- llum (usada 22.22%, coincidències 4)

- lleuger (usada 5.56%, coincidències 1)

light blue blau clar

- blau clar (usada 83.33%, coincidències 5)

- blau cel (usada 16.67%, coincidències 1)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 8)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 4)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 4)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 75.00%, coincidències 6)

- claror (usada 12.50%, coincidències 1)

- claredat (usada 12.50%, coincidències 1)

like com a

- com a (usada 50.00%, coincidències 2)

- like (usada 25.00%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 25.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 6)

lime llima

- llima (usada 62.50%, coincidències 5)

- llima/verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

- llima|verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

- llimona (usada 12.50%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 100.00%, coincidències 13)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 6)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 43)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 70.00%, coincidències 7)

- color de línia (usada 30.00%, coincidències 3)

line count recompte de línies

- recompte de línies (usada 60.00%, coincidències 3)

- comptador de línies (usada 40.00%, coincidències 2)

line numbers números de línia

- números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 100.00%, coincidències 20)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 61.54%, coincidències 8)

- estil de la línia (usada 38.46%, coincidències 5)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 66.67%, coincidències 4)

- tipus de la línia (usada 33.33%, coincidències 2)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 76.92%, coincidències 10)

- amplada de línia (usada 15.38%, coincidències 2)

- ample de línia (usada 7.69%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 21)

linear a lineal a

- lineal a (usada 75.00%, coincidències 3)

- linear a (usada 25.00%, coincidències 1)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 23)

link enllaç

- enllaç (usada 95.08%, coincidències 58)

- enllaça (usada 4.92%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link properties propietats de l'enllaç

- propietats de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 6)

link to enllaç a

- enllaç a (usada 57.14%, coincidències 4)

- enllaça a (usada 42.86%, coincidències 3)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 14)

linux linux

- linux (usada 100.00%, coincidències 6)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 32)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 90.91%, coincidències 20)

- caixa de llista (usada 9.09%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 55.56%, coincidències 5)

- element de la llista (usada 33.33%, coincidències 3)

- llista d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 7)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista d'estils (usada 16.67%, coincidències 1)

list view visualització de llista

- visualització de llista (usada 33.33%, coincidències 5)

- vista de llista (usada 20.00%, coincidències 3)

- vista en llista (usada 13.33%, coincidències 2)

- vista de la llista (usada 6.67%, coincidències 1)

- visualitza com a llista (usada 6.67%, coincidències 1)

- llistat (usada 6.67%, coincidències 1)

- en mode llista (usada 6.67%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 6.67%, coincidències 1)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 9)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 5)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 12)

ln ln

- ln (usada 80.00%, coincidències 4)

- lín (usada 20.00%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 88.24%, coincidències 15)

- càrrega (usada 11.76%, coincidències 2)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load from file carrega des d'un fitxer

- carrega des d'un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- carrega des del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 80.00%, coincidències 4)

- carrega més (usada 20.00%, coincidències 1)

load/save carrega/desa

- carrega/desa (usada 75.00%, coincidències 3)

- carrega o desa (usada 25.00%, coincidències 1)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 92.86%, coincidències 26)

- carregant (usada 3.57%, coincidències 1)

- càrrega (usada 3.57%, coincidències 1)

loadinghellip; s'està carreganthellip;

- s'està carreganthellip; (usada 100.00%, coincidències 4)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 6)

local file fitxer local

- fitxer local (usada 100.00%, coincidències 6)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració local (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració regional (usada 12.50%, coincidències 1)

- locale (usada 12.50%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 80.00%, coincidències 4)

- ubicació (usada 20.00%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 7)

location ubicació

- ubicació (usada 97.14%, coincidències 68)

- posició (usada 1.43%, coincidències 1)

- lloc (usada 1.43%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 6)

lock bloca

- bloca (usada 50.00%, coincidències 6)

- bloqueja (usada 33.33%, coincidències 4)

- bloqueig (usada 16.67%, coincidències 2)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloca la pantalla

- bloca la pantalla (usada 66.67%, coincidències 4)

- bloqueja la pantalla (usada 16.67%, coincidències 1)

- pantalla de bloqueig (usada 16.67%, coincidències 1)

locked blocat

- blocat (usada 44.44%, coincidències 4)

- bloquejat (usada 22.22%, coincidències 2)

- blocada (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloquejada (usada 11.11%, coincidències 1)

- blocades (usada 11.11%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 76.47%, coincidències 13)

- enregistra (usada 11.76%, coincidències 2)

- log (usada 11.76%, coincidències 2)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 5)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 25.00%, coincidències 5)

- entra (usada 20.00%, coincidències 4)

- inicia una sessió (usada 15.00%, coincidències 3)

- connecta (usada 10.00%, coincidències 2)

- iniciar sessió (usada 10.00%, coincidències 2)

- inici de la sessió (usada 5.00%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 5.00%, coincidències 1)

- inicia sessió (usada 5.00%, coincidències 1)

- inicieu la sessió (usada 5.00%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log out surt

- surt (usada 57.14%, coincidències 12)

- tanca la sessió (usada 23.81%, coincidències 5)

- finalitza la sessió (usada 9.52%, coincidències 2)

- desconnecta (usada 4.76%, coincidències 1)

- sortida (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log viewer visualitzador de registres

- visualitzador de registres (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualitzador del registre (usada 25.00%, coincidències 1)

log10 log10

- log10 (usada 75.00%, coincidències 3)

- lg (usada 25.00%, coincidències 1)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 66.67%, coincidències 4)

- logarítmica (usada 33.33%, coincidències 2)

logged in s'ha iniciat la sessió

- s'ha iniciat la sessió (usada 28.57%, coincidències 2)

- autenticat (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectat (usada 14.29%, coincidències 1)

- sessió iniciada (usada 14.29%, coincidències 1)

- logged in (usada 14.29%, coincidències 1)

- enregistrat a (usada 14.29%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 77.78%, coincidències 7)

- enregistrament (usada 22.22%, coincidències 2)

logging in s'està entrant

- s'està entrant (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'està iniciant sessió (usada 20.00%, coincidències 1)

logical lògica

- lògica (usada 50.00%, coincidències 3)

- lògic (usada 33.33%, coincidències 2)

- lògiques (usada 16.67%, coincidències 1)

login entrada

- entrada (usada 23.53%, coincidències 4)

- usuari (usada 17.65%, coincidències 3)

- inici de sessió (usada 17.65%, coincidències 3)

- inicia la sessió (usada 11.76%, coincidències 2)

- nom d'usuari (usada 11.76%, coincidències 2)

- login (usada 5.88%, coincidències 1)

- entra (usada 5.88%, coincidències 1)

- iniciar sessió (usada 5.88%, coincidències 1)

login name nom d'usuari

- nom d'usuari (usada 50.00%, coincidències 5)

- nom d'entrada (usada 40.00%, coincidències 4)

- nom d'inici de sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

logo logotip

- logotip (usada 75.00%, coincidències 12)

- logo (usada 25.00%, coincidències 4)

logout surt

- surt (usada 37.50%, coincidències 3)

- tanca la sessió (usada 25.00%, coincidències 2)

- tancar sessió (usada 12.50%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 12.50%, coincidències 1)

- logout (usada 12.50%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logs registres

- registres (usada 83.33%, coincidències 5)

- registre (usada 16.67%, coincidències 1)

long llarg

- llarg (usada 84.21%, coincidències 16)

- llarga (usada 10.53%, coincidències 2)

- long (usada 5.26%, coincidències 1)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 80.00%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 20.00%, coincidències 1)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 7)

lookup consulta

- consulta (usada 50.00%, coincidències 2)

- cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

loop bucle

- bucle (usada 76.92%, coincidències 10)

- repetició (usada 23.08%, coincidències 3)

lost password contrasenya perduda

- contrasenya perduda (usada 100.00%, coincidències 4)

love amor

- amor (usada 50.00%, coincidències 2)

- afectuosament (usada 25.00%, coincidències 1)

- preferida (usada 25.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 74.19%, coincidències 23)

- baix (usada 25.81%, coincidències 8)

lower inferior

- inferior (usada 44.44%, coincidències 4)

- minusc (usada 22.22%, coincidències 2)

- més baixa (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa (usada 11.11%, coincidències 1)

lower layer baixa la capa

- baixa la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- abaixa la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 90.91%, coincidències 10)

- minúscula (usada 9.09%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

- la més baixa (usada 14.29%, coincidències 1)

- el més baix (usada 14.29%, coincidències 1)

ltr ltr

- ltr (usada 83.33%, coincidències 5)

- d'esquerra a dreta (usada 16.67%, coincidències 1)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 80.00%, coincidències 4)

- luminància (usada 20.00%, coincidències 1)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 6)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 4)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 5)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 5)

mac mac

- mac (usada 100.00%, coincidències 4)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 9)

mac os x mac os x

- mac os x (usada 100.00%, coincidències 5)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 63.64%, coincidències 7)

- macedònic (usada 36.36%, coincidències 4)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 23)

macros macros

- macros (usada 88.89%, coincidències 8)

- macroinstruccions (usada 11.11%, coincidències 1)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 14)

magnification ampliació

- ampliació (usada 80.00%, coincidències 4)

- augment (usada 20.00%, coincidències 1)

magnify augmenta

- augmenta (usada 100.00%, coincidències 5)

magnitude magnitud

- magnitud (usada 100.00%, coincidències 4)

mahajani mahajani

- mahajani (usada 100.00%, coincidències 4)

mail correu

- correu (usada 84.62%, coincidències 11)

- correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

- correu electrònic (usada 7.69%, coincidències 1)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 80.00%, coincidències 12)

- combinació de correspondència (usada 13.33%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.67%, coincidències 1)

mailbox bústia

- bústia (usada 100.00%, coincidències 4)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 75.00%, coincidències 6)

- llista de distribució (usada 12.50%, coincidències 1)

- llistes de correu (usada 12.50%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 87.50%, coincidències 7)

- main (usada 12.50%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 6)

main window finestra principal

- finestra principal (usada 100.00%, coincidències 4)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 5)

make marca

- marca (usada 80.00%, coincidències 4)

- fabricant (usada 20.00%, coincidències 1)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 7)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 100.00%, coincidències 16)

male home

- home (usada 63.64%, coincidències 7)

- masculí (usada 27.27%, coincidències 3)

- male (usada 9.09%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 5)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 5)

man home

- home (usada 66.67%, coincidències 4)

- man (usada 33.33%, coincidències 2)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 85.71%, coincidències 12)

- gestionar (usada 7.14%, coincidències 1)

- administrar (usada 7.14%, coincidències 1)

manage subscriptions gestiona les subscripcions

- gestiona les subscripcions (usada 100.00%, coincidències 6)

management gestió

- gestió (usada 100.00%, coincidències 7)

manager gestor

- gestor (usada 80.00%, coincidències 4)

- administrador (usada 20.00%, coincidències 1)

mandaic mandaic

- mandaic (usada 100.00%, coincidències 4)

manichaean maniqueu

- maniqueu (usada 75.00%, coincidències 3)

- manichaean (usada 25.00%, coincidències 1)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 20)

manually manualment

- manualment (usada 100.00%, coincidències 4)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 10)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 5)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 7)

map buttons mapa els botons

- mapa els botons (usada 100.00%, coincidències 4)

mapping mapatge

- mapatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- assignació (usada 25.00%, coincidències 1)

- mapa (usada 25.00%, coincidències 1)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar mar

- mar (usada 50.00%, coincidències 4)

- març (usada 37.50%, coincidències 3)

- de març (usada 12.50%, coincidències 1)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 8)

march març

- març (usada 86.67%, coincidències 13)

- de març (usada 13.33%, coincidències 2)

margin marge

- marge (usada 100.00%, coincidències 8)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 11)

mark marca

- marca (usada 92.31%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

mark as read marca com a llegit

- marca com a llegit (usada 60.00%, coincidències 3)

- marca'l com a llegit (usada 40.00%, coincidències 2)

maroon granat

- granat (usada 40.00%, coincidències 2)

- granat/grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- granat|grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- marró (usada 20.00%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 4)

mask màscara

- màscara (usada 100.00%, coincidències 7)

master mestra

- mestra (usada 55.56%, coincidències 10)

- mestre (usada 33.33%, coincidències 6)

- màster (usada 11.11%, coincidències 2)

master password contrasenya mestra

- contrasenya mestra (usada 100.00%, coincidències 5)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 8)

match coincidència

- coincidència (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix (usada 33.33%, coincidències 2)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 45.45%, coincidències 10)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 22.73%, coincidències 5)

- diferencia maj./min. (usada 9.09%, coincidències 2)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- concordança de majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- coincidència entre majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 4.55%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 87.50%, coincidències 7)

- coincidència de camps (usada 12.50%, coincidències 1)

matches coincidències

- coincidències (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix amb (usada 16.67%, coincidències 1)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 7)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 66.67%, coincidències 6)

- expressió matemàtica (usada 22.22%, coincidències 2)

- matemàtic (usada 11.11%, coincidències 1)

mathematical functions funcions matemàtiques

- funcions matemàtiques (usada 100.00%, coincidències 4)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 5)

matrix matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 8)

maturity venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 29)

max màx

- màx (usada 39.13%, coincidències 9)

- max (usada 26.09%, coincidències 6)

- màx. (usada 13.04%, coincidències 3)

- màxim (usada 13.04%, coincidències 3)

- màx/max (usada 4.35%, coincidències 1)

- màx|max (usada 4.35%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 90.00%, coincidències 9)

- augmenta (usada 10.00%, coincidències 1)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 96.00%, coincidències 24)

- maximum (usada 4.00%, coincidències 1)

maximum size mida màxima

- mida màxima (usada 100.00%, coincidències 4)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 6)

may maig

- maig (usada 71.43%, coincidències 15)

- de maig (usada 14.29%, coincidències 3)

- mai (usada 9.52%, coincidències 2)

- maig | mai | mai. (usada 4.76%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 18)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 9)

meal àpat

- àpat (usada 75.00%, coincidències 3)

- menjar (usada 25.00%, coincidències 1)

mean mitjana

- mitjana (usada 95.83%, coincidències 23)

- malèvol (usada 4.17%, coincidències 1)

meaning significat

- significat (usada 93.94%, coincidències 31)

- definició (usada 6.06%, coincidències 2)

measure mesura

- mesura (usada 57.14%, coincidències 4)

- compàs (usada 28.57%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 14.29%, coincidències 1)

meat carn

- carn (usada 100.00%, coincidències 4)

media multimèdia

- multimèdia (usada 56.25%, coincidències 27)

- elements multimèdia (usada 18.75%, coincidències 9)

- mèdia (usada 8.33%, coincidències 4)

- mitjà (usada 4.17%, coincidències 2)

- suport (usada 4.17%, coincidències 2)

- mitjans (usada 2.08%, coincidències 1)

- medi (usada 2.08%, coincidències 1)

- fitxer multimèdia (usada 2.08%, coincidències 1)

- suports (usada 2.08%, coincidències 1)

media file mèdia

- mèdia (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- fitxer multimèdia (usada 0.00%, coincidències 0)

media library mediateca

- mediateca (usada 40.00%, coincidències 2)

- biblioteca multimèdia (usada 40.00%, coincidències 2)

- media library (usada 20.00%, coincidències 1)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

median mediana

- mediana (usada 90.91%, coincidències 10)

- mitjana (usada 9.09%, coincidències 1)

mediawiki mediawiki

- mediawiki (usada 100.00%, coincidències 7)

medium mitjà

- mitjà (usada 51.28%, coincidències 20)

- mitjana (usada 35.90%, coincidències 14)

- tipus (usada 5.13%, coincidències 2)

- mitja (usada 2.56%, coincidències 1)

- intermedi (usada 2.56%, coincidències 1)

- suport (usada 2.56%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 5)

meeting reunió

- reunió (usada 75.00%, coincidències 3)

- trobada (usada 25.00%, coincidències 1)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 5)

members membres

- membres (usada 100.00%, coincidències 9)

memo anotació

- anotació (usada 66.67%, coincidències 4)

- memoràndum (usada 16.67%, coincidències 1)

- memo (usada 16.67%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 17)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 66.67%, coincidències 4)

- us de memoria (usada 16.67%, coincidències 1)

- memòria usada (usada 16.67%, coincidències 1)

mende kikakui mende kikakui

- mende kikakui (usada 100.00%, coincidències 4)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 26)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 78.57%, coincidències 11)

- la barra de menú (usada 7.14%, coincidències 1)

- barra del menú (usada 7.14%, coincidències 1)

- barra de menús (usada 7.14%, coincidències 1)

menu item element de menú

- element de menú (usada 50.00%, coincidències 2)

- element del menú (usada 50.00%, coincidències 2)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 4)

menubar barra de menús

- barra de menús (usada 88.89%, coincidències 8)

- barra de menú (usada 11.11%, coincidències 1)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 13)

mercury mercuri

- mercuri (usada 75.00%, coincidències 3)

- mercury (usada 25.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 42.11%, coincidències 8)

- combina (usada 26.32%, coincidències 5)

- fusió (usada 15.79%, coincidències 3)

- barreja (usada 10.53%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.26%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 15)

meroitic cursive meroític cursiva

- meroític cursiva (usada 50.00%, coincidències 2)

- cursiva meroítica (usada 50.00%, coincidències 2)

meroitic hieroglyphs jeroglífics meroítics

- jeroglífics meroítics (usada 100.00%, coincidències 4)

mesh malla

- malla (usada 75.00%, coincidències 3)

- mesh (usada 25.00%, coincidències 1)

message missatge

- missatge (usada 94.59%, coincidències 35)

- missatges (usada 2.70%, coincidències 1)

- missatgeltc.rule.show.category=categorialtc.rule.show.link=enllaçltc.rule.show.incorrect.sentences=frases incorrectes<br/>que aquesta regla pot detectar (usada 2.70%, coincidències 1)

message filters filtres de missatge

- filtres de missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 14)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 7)

metadata metadades

- metadades (usada 83.33%, coincidències 10)

- metadada (usada 16.67%, coincidències 2)

metal metall

- metall (usada 75.00%, coincidències 3)

- metal (usada 25.00%, coincidències 1)

meter metre

- metre (usada 83.33%, coincidències 5)

- metres (usada 16.67%, coincidències 1)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 22)

metric mètric

- mètric (usada 50.00%, coincidències 2)

- mètrica (usada 50.00%, coincidències 2)

miao miao

- miao (usada 100.00%, coincidències 4)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 6)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 8)

middle centre

- centre (usada 53.33%, coincidències 8)

- mig (usada 20.00%, coincidències 3)

- al mig (usada 13.33%, coincidències 2)

- mitjà (usada 13.33%, coincidències 2)

middle name nom del mig

- nom del mig (usada 80.00%, coincidències 4)

- segon nom (usada 20.00%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 6)

migrate migra

- migra (usada 75.00%, coincidències 3)

- migració (usada 25.00%, coincidències 1)

- migrar (usada 0.00%, coincidències 0)

miles milles

- milles (usada 87.50%, coincidències 7)

- milla (usada 12.50%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 90.91%, coincidències 10)

- mil·límetres (usada 9.09%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- miŀlímetres (usada 16.67%, coincidències 1)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 6)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 8)

mime types tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 4)

min mín

- mín (usada 40.00%, coincidències 10)

- min (usada 28.00%, coincidències 7)

- mínim (usada 8.00%, coincidències 2)

- min. (usada 8.00%, coincidències 2)

- mín/min (usada 4.00%, coincidències 1)

- mín|min (usada 4.00%, coincidències 1)

- mín. (usada 4.00%, coincidències 1)

- minut (usada 4.00%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 83.33%, coincidències 15)

- minimitza la finestra (usada 16.67%, coincidències 3)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimize window minimitza la finestra

- minimitza la finestra (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum mínim

- mínim (usada 91.67%, coincidències 22)

- minimum (usada 4.17%, coincidències 1)

- el mínim (usada 4.17%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 6)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 6)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 5)

minute minut

- minut (usada 100.00%, coincidències 12)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 25)

mirror mirall

- mirall (usada 37.50%, coincidències 3)

- emmirallament (usada 25.00%, coincidències 2)

- inverteix (usada 12.50%, coincidències 1)

- reflecteix (usada 12.50%, coincidències 1)

- rèplica (usada 12.50%, coincidències 1)

misc miscel·lània

- miscel·lània (usada 60.00%, coincidències 6)

- varis (usada 30.00%, coincidències 3)

- altres (usada 10.00%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 70.83%, coincidències 17)

- diversos (usada 25.00%, coincidències 6)

- altres extensions (usada 4.17%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols matemàtics miscel·lanis - a

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols matemàtics miscel·lanis - b

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 37.50%, coincidències 3)

- altres opcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions miscel·lànies (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de miscel·lània (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols miscel·lanis

- símbols miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

miscellaneous technical tècnics miscel·lanis

- tècnics miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

miss senyoreta

- senyoreta (usada 80.00%, coincidències 4)

- srta. (usada 20.00%, coincidències 1)

missing manca

- manca (usada 50.00%, coincidències 2)

- perdut (usada 25.00%, coincidències 1)

- falta (usada 25.00%, coincidències 1)

miter biaix

- biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

- esbiaixa|biaix (usada 25.00%, coincidències 1)

- rectangular (usada 25.00%, coincidències 1)

mixed mixt

- mixt (usada 50.00%, coincidències 2)

- mixta (usada 50.00%, coincidències 2)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 16)

mobile mòbil

- mòbil (usada 86.67%, coincidències 13)

- tel. mòbil (usada 6.67%, coincidències 1)

- mòbils (usada 6.67%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 80.00%, coincidències 4)

- tel. mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 95.74%, coincidències 45)

- moda (usada 4.26%, coincidències 2)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 18)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 4)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 5)

moderate moderat

- moderat (usada 66.67%, coincidències 6)

- moderats (usada 11.11%, coincidències 1)

- amb moderació (usada 11.11%, coincidències 1)

- moderar (usada 11.11%, coincidències 1)

moderator moderador

- moderador (usada 100.00%, coincidències 4)

- moderador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

modern modern

- modern (usada 80.00%, coincidències 4)

- moderns (usada 20.00%, coincidències 1)

modi modi

- modi (usada 100.00%, coincidències 4)

modifications modificacions

- modificacions (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 95.45%, coincidències 21)

- modificada (usada 4.55%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 75.00%, coincidències 3)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modify modifica

- modifica (usada 97.78%, coincidències 44)

- modificació (usada 2.22%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 11)

module name nom del mòdul

- nom del mòdul (usada 100.00%, coincidències 5)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 14)

mon dl

- dl (usada 57.14%, coincidències 4)

- dl. (usada 28.57%, coincidències 2)

- mes (usada 14.29%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 5)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 18)

money diners

- diners (usada 100.00%, coincidències 4)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 13)

monitor monitor

- monitor (usada 88.89%, coincidències 8)

- supervisa (usada 11.11%, coincidències 1)

monitoring monitoratge

- monitoratge (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'està monitorant (usada 25.00%, coincidències 1)

monkey mico

- mico (usada 75.00%, coincidències 3)

- mono (usada 25.00%, coincidències 1)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 5)

month mes

- mes (usada 100.00%, coincidències 32)

monthly mensual

- mensual (usada 50.00%, coincidències 3)

- mensualment (usada 33.33%, coincidències 2)

- cada mes (usada 16.67%, coincidències 1)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 12)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 100.00%, coincidències 48)

more details més detalls

- més detalls (usada 80.00%, coincidències 4)

- més detallat (usada 20.00%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 10)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 26)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 23)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

most popular més populars

- més populars (usada 60.00%, coincidències 3)

- els més populars (usada 20.00%, coincidències 1)

- més popular (usada 20.00%, coincidències 1)

most recent més recents

- més recents (usada 60.00%, coincidències 3)

- els més recents (usada 40.00%, coincidències 2)

most used més utilitzats

- més utilitzats (usada 40.00%, coincidències 2)

- més utilitzades (usada 40.00%, coincidències 2)

- més usat (usada 20.00%, coincidències 1)

motion threshold llindar de moviment

- llindar de moviment (usada 75.00%, coincidències 3)

- llindar del moviment (usada 25.00%, coincidències 1)

mount munta

- munta (usada 100.00%, coincidències 5)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 4)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 12)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 12)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 28)

move down mou avall

- mou avall (usada 64.10%, coincidències 25)

- mou cap avall (usada 25.64%, coincidències 10)

- baixa (usada 5.13%, coincidències 2)

- avall (usada 2.56%, coincidències 1)

- desplaça avall (usada 2.56%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 9)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 9)

move to mou a

- mou a (usada 75.00%, coincidències 6)

- mou (usada 25.00%, coincidències 2)

move to bottom mou a la part inferior

- mou a la part inferior (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou-te al fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- mou al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

move to end mou al final

- mou al final (usada 100.00%, coincidències 4)

move to top mou a la part superior

- mou a la part superior (usada 60.00%, coincidències 3)

- mou a dalt de tot (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou al capdamunt (usada 20.00%, coincidències 1)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 77.78%, coincidències 7)

- mou-lo a la paperera (usada 22.22%, coincidències 2)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 61.54%, coincidències 24)

- mou cap amunt (usada 25.64%, coincidències 10)

- puja (usada 5.13%, coincidències 2)

- amunt (usada 2.56%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 2.56%, coincidències 1)

- desplaça amunt (usada 2.56%, coincidències 1)

movie pel·lícula

- pel·lícula (usada 75.00%, coincidències 3)

- movie (usada 25.00%, coincidències 1)

movies pel·lícules

- pel·lícules (usada 100.00%, coincidències 4)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 88.89%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 11.11%, coincidències 1)

mozilla mozilla

- mozilla (usada 100.00%, coincidències 9)

mro mro

- mro (usada 100.00%, coincidències 4)

ms ms

- ms (usada 77.78%, coincidències 7)

- srta. (usada 22.22%, coincidències 2)

msn msn

- msn (usada 100.00%, coincidències 4)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 5)

mu mu

- mu (usada 57.14%, coincidències 4)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

- micro (usada 14.29%, coincidències 1)

multicast multidifusió

- multidifusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- multicast (usada 25.00%, coincidències 1)

- transmissió a grups (usada 25.00%, coincidències 1)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 4)

multiple selection selecció múltiple

- selecció múltiple (usada 100.00%, coincidències 4)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 85.71%, coincidències 6)

- multiplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

music música

- música (usada 100.00%, coincidències 17)

mute silencia

- silencia (usada 50.00%, coincidències 9)

- sense so (usada 27.78%, coincidències 5)

- silenci (usada 16.67%, coincidències 3)

- desactiva el so (usada 5.56%, coincidències 1)

my account el meu compte

- el meu compte (usada 100.00%, coincidències 5)

my computer el meu ordinador

- el meu ordinador (usada 100.00%, coincidències 5)

my documents els meus documents

- els meus documents (usada 100.00%, coincidències 4)

my profile el meu perfil

- el meu perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 71.43%, coincidències 5)

- màiamar (usada 14.29%, coincidències 1)

- birmània (usada 14.29%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

n'ko nko

- nko (usada 60.00%, coincidències 3)

- n'ko (usada 40.00%, coincidències 2)

n/a n/d

- n/d (usada 82.14%, coincidències 23)

- n/a (usada 17.86%, coincidències 5)

nabataean nabateu

- nabateu (usada 75.00%, coincidències 3)

- nabataean (usada 25.00%, coincidències 1)

name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 295)

name already exists aquest nom ja existeix

- aquest nom ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el nom ja existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- ja existeix el nom (usada 25.00%, coincidències 1)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 7)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 71.43%, coincidències 5)

- estreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- estrets (usada 14.29%, coincidències 1)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 5)

nationality nacionalitat

- nacionalitat (usada 100.00%, coincidències 5)

natural natural

- natural (usada 75.00%, coincidències 3)

- becaire (usada 25.00%, coincidències 1)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 5)

nature natura

- natura (usada 83.33%, coincidències 5)

- concepte (usada 16.67%, coincidències 1)

nauru nauru

- nauru (usada 40.00%, coincidències 2)

- naüru (usada 40.00%, coincidències 2)

- nauruà (usada 20.00%, coincidències 1)

navigate navega

- navega (usada 100.00%, coincidències 4)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

navigation navegació

- navegació (usada 95.83%, coincidències 23)

- àrea de navegació (usada 4.17%, coincidències 1)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 9)

navy blau marí

- blau marí (usada 50.00%, coincidències 3)

- marí/blau.marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- blau.marí|marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí (usada 16.67%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

need help? necessiteu ajuda?

- necessiteu ajuda? (usada 75.00%, coincidències 6)

- ajuda? (usada 12.50%, coincidències 1)

- us cal ajuda? (usada 12.50%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 83.33%, coincidències 5)

- es necessita una acció (usada 16.67%, coincidències 1)

needs work per revisar

- per revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

- cal revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

negative negatiu

- negatiu (usada 90.00%, coincidències 9)

- negativa (usada 10.00%, coincidències 1)

negative binomial binomial negativa

- binomial negativa (usada 50.00%, coincidències 2)

- binòmica negativa (usada 50.00%, coincidències 2)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 5)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 10)

net xarxa

- xarxa (usada 50.00%, coincidències 2)

- net (usada 25.00%, coincidències 1)

- preu net (usada 25.00%, coincidències 1)

netmask màscara de xarxa

- màscara de xarxa (usada 75.00%, coincidències 3)

- màscara de xara (usada 25.00%, coincidències 1)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 33)

network error error de xarxa

- error de xarxa (usada 75.00%, coincidències 3)

- error de la xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

network id id de xarxa

- id de xarxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- identificador de xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

network manager gestor de xarxes

- gestor de xarxes (usada 25.00%, coincidències 1)

- network manager (usada 25.00%, coincidències 1)

- gestor de xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

- gestor de connexions de xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

- administrador -a de xarxes (usada 0.00%, coincidències 0)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom de xarxa (usada 18.18%, coincidències 2)

network settings paràmetres de la xarxa

- paràmetres de la xarxa (usada 50.00%, coincidències 4)

- paràmetres de xarxa (usada 50.00%, coincidències 4)

network unreachable xarxa no disponible

- xarxa no disponible (usada 60.00%, coincidències 3)

- no es pot accedir a la xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

- la xarxa no és accessible (usada 20.00%, coincidències 1)

networks xarxes

- xarxes (usada 100.00%, coincidències 4)

neutral neutre

- neutre (usada 57.14%, coincidències 4)

- neutral (usada 42.86%, coincidències 3)

never mai

- mai (usada 97.22%, coincidències 35)

- never (usada 2.78%, coincidències 1)

never save no ho desis mai

- no ho desis mai (usada 75.00%, coincidències 3)

- no els desis mai (usada 25.00%, coincidències 1)

new nou

- nou (usada 85.96%, coincidències 98)

- nova (usada 10.53%, coincidències 12)

- crea (usada 0.88%, coincidències 1)

- nuevo (usada 0.88%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.88%, coincidències 1)

- noves (usada 0.88%, coincidències 1)

new account compte nou

- compte nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou compte (usada 20.00%, coincidències 1)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 50.00%, coincidències 4)

- nova adreça d'interès (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix una adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un contacte (usada 33.33%, coincidències 2)

- nou contacte (usada 16.67%, coincidències 1)

new database base de dades nova

- base de dades nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new document document nou

- document nou (usada 89.47%, coincidències 17)

- nou document (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea un document nou (usada 5.26%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- esdeveniment nou (usada 27.27%, coincidències 3)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 8)

new filter filtre nou

- filtre nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- crea una carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- nova carpeta (usada 6.25%, coincidències 1)

new game partida nova

- partida nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new group grup nou

- grup nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou grup (usada 20.00%, coincidències 1)

new layer capa nova

- capa nova (usada 85.71%, coincidències 6)

- nova capa (usada 14.29%, coincidències 1)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new line línia nova

- línia nova (usada 80.00%, coincidències 8)

- salt de línia (usada 20.00%, coincidències 2)

new list crea una llista

- crea una llista (usada 50.00%, coincidències 2)

- nova llista (usada 25.00%, coincidències 1)

- llista nova (usada 25.00%, coincidències 1)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 100.00%, coincidències 7)

new name nom nou

- nom nou (usada 100.00%, coincidències 8)

new page pàgina nova

- pàgina nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 70.00%, coincidències 14)

- nova contrasenya (usada 25.00%, coincidències 5)

- contrassenya nova (usada 5.00%, coincidències 1)

new profile perfil nou

- perfil nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 57.14%, coincidències 4)

- nou projecte (usada 42.86%, coincidències 3)

new record registre nou

- registre nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- nou registre (usada 14.29%, coincidències 1)

new session sessió nova

- sessió nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- nova sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

new sheet full nou

- full nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 90.48%, coincidències 19)

- nova pestanya (usada 9.52%, coincidències 2)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 90.00%, coincidències 9)

- nova tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

new template plantilla nova

- plantilla nova (usada 66.67%, coincidències 4)

- nova plantilla (usada 33.33%, coincidències 2)

new text text nou

- text nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new theme tema nou

- tema nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 62.50%, coincidències 5)

- vista nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- nova visualització (usada 12.50%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 93.33%, coincidències 14)

- nova finestra (usada 6.67%, coincidències 1)

new zealand nova zelanda

- nova zelanda (usada 100.00%, coincidències 6)

newer més recent

- més recent (usada 80.00%, coincidències 4)

- més nous (usada 20.00%, coincidències 1)

news notícies

- notícies (usada 80.00%, coincidències 8)

- noticies (usada 10.00%, coincidències 1)

- missatges (usada 10.00%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 71.43%, coincidències 5)

- grups de notícies (usada 28.57%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 86.44%, coincidències 51)

- endavant (usada 11.86%, coincidències 7)

- next (usada 1.69%, coincidències 1)

next day dia següent

- dia següent (usada 80.00%, coincidències 4)

- endemà (usada 20.00%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next month mes següent

- mes següent (usada 75.00%, coincidències 6)

- el mes vinent (usada 12.50%, coincidències 1)

- proper mes (usada 12.50%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 25)

next week la setmana vinent

- la setmana vinent (usada 33.33%, coincidències 2)

- setmana següent (usada 33.33%, coincidències 2)

- propera setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

- pròxima setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

next year l'any vinent

- l'any vinent (usada 50.00%, coincidències 2)

- any següent (usada 50.00%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 5)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 23)

- àlies (usada 0.00%, coincidències 0)

night nit

- nit (usada 100.00%, coincidències 5)

night mode mode nocturn

- mode nocturn (usada 100.00%, coincidències 4)

no no

- no (usada 98.99%, coincidències 98)

- cap (usada 1.01%, coincidències 1)

no action cap acció

- cap acció (usada 80.00%, coincidències 8)

- sense acció (usada 20.00%, coincidències 2)

no cancel no cancel·la

- no cancel·la (usada 60.00%, coincidències 3)

- cancel·la (usada 40.00%, coincidències 2)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 4)

no data sense dades

- sense dades (usada 100.00%, coincidències 4)

no entry cap entrada

- cap entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- direcció prohibida (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

no error cap error

- cap error (usada 60.00%, coincidències 3)

- sense errors (usada 20.00%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap error (usada 20.00%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- no hi ha cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat cap fitxer. (usada 16.67%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 40.00%, coincidències 2)

- sense omplir (usada 20.00%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- sense farciment (usada 20.00%, coincidències 1)

no image cap imatge

- cap imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

no matches cap coincidència

- cap coincidència (usada 60.00%, coincidències 3)

- no hi ha cap coincidència (usada 20.00%, coincidències 1)

- cap concordança (usada 20.00%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 50.00%, coincidències 3)

- no s'han trobat coincidències (usada 33.33%, coincidències 2)

- no hi ha coincidències (usada 16.67%, coincidències 1)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 50.00%, coincidències 2)

- no previsualitzis (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 80.00%, coincidències 4)

- sense cap servidor intermediari (usada 20.00%, coincidències 1)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 100.00%, coincidències 5)

no results sense resultats

- sense resultats (usada 60.00%, coincidències 3)

- cap resultat (usada 40.00%, coincidències 2)

no results found no s'ha trobat cap resultat

- no s'ha trobat cap resultat (usada 100.00%, coincidències 5)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats. (usada 20.00%, coincidències 1)

no results. cap resultat.

- cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 75.00%, coincidències 3)

- (sense assumpte) (usada 25.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 100.00%, coincidències 10)

no title sense títol

- sense títol (usada 100.00%, coincidències 4)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 7)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 4)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 80.00%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 20.00%, coincidències 1)

non-breaking spaces espais no separables

- espais no separables (usada 75.00%, coincidències 3)

- espais no trencats (usada 25.00%, coincidències 1)

none cap

- cap (usada 98.42%, coincidències 249)

- sense (usada 0.79%, coincidències 2)

- nota (usada 0.40%, coincidències 1)

- cap permís (usada 0.40%, coincidències 1)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 73)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 9)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 25.00%, coincidències 1)

normalize normalitza

- normalitza (usada 100.00%, coincidències 4)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 4)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 100.00%, coincidències 4)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 6)

norwegian bokmål bokmål noruec

- bokmål noruec (usada 50.00%, coincidències 2)

- noruec (bokmål) (usada 25.00%, coincidències 1)

- noruec bokmål (usada 25.00%, coincidències 1)

norwegian nynorsk noruec nynorsk

- noruec nynorsk (usada 66.67%, coincidències 4)

- noruec (nynorsk) (usada 33.33%, coincidències 2)

not no

- no (usada 63.64%, coincidències 7)

- not (usada 27.27%, coincidències 3)

- negació (usada 9.09%, coincidències 1)

not authorized no autoritzat

- no autoritzat (usada 75.00%, coincidències 3)

- no esteu autoritzat (usada 25.00%, coincidències 1)

not available no disponible

- no disponible (usada 76.92%, coincidències 10)

- no està disponible (usada 23.08%, coincidències 3)

not connected no connectat

- no connectat (usada 60.00%, coincidències 6)

- sense connectar (usada 10.00%, coincidències 1)

- no està connectat (usada 10.00%, coincidències 1)

- no esteu connectat (usada 10.00%, coincidències 1)

- desconnectat (usada 10.00%, coincidències 1)

not equal no és igual

- no és igual (usada 50.00%, coincidències 3)

- no igual (usada 50.00%, coincidències 3)

not equal to no igual a

- no igual a (usada 42.86%, coincidències 3)

- diferent de (usada 28.57%, coincidències 2)

- no és igual a (usada 28.57%, coincidències 2)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 92.31%, coincidències 12)

- no trobat (usada 7.69%, coincidències 1)

not implemented no implementat

- no implementat (usada 75.00%, coincidències 3)

- encara no està implementat (usada 25.00%, coincidències 1)

not installed no instal·lat

- no instal·lat (usada 100.00%, coincidències 4)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 60.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 40.00%, coincidències 2)

not now ara no

- ara no (usada 100.00%, coincidències 17)

not possible no és possible

- no és possible (usada 75.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 25.00%, coincidències 1)

not present no present

- no present (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi és (usada 20.00%, coincidències 1)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 40.00%, coincidències 2)

- no seleccionats (usada 20.00%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

- no seleccionada (usada 20.00%, coincidències 1)

not set sense especificar

- sense especificar (usada 60.00%, coincidències 6)

- no definit (usada 20.00%, coincidències 2)

- sense establir (usada 10.00%, coincidències 1)

- sense definir (usada 10.00%, coincidències 1)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha especificat (usada 25.00%, coincidències 2)

not started no s'ha iniciat

- no s'ha iniciat (usada 50.00%, coincidències 2)

- no ha començat (usada 50.00%, coincidències 2)

not supported no està implementat

- no està implementat (usada 28.57%, coincidències 2)

- no està implementat. (usada 28.57%, coincidències 2)

- no admès (usada 14.29%, coincidències 1)

- incompatible (usada 14.29%, coincidències 1)

- desconegut (usada 14.29%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 39)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 50.00%, coincidències 3)

- quadern (usada 16.67%, coincidències 1)

- llibreta de notes (usada 16.67%, coincidències 1)

- ordinador portàtil (usada 16.67%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 98.81%, coincidències 83)

- anotacions (usada 1.19%, coincidències 1)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 8)

nothing selected no s'ha seleccionat res

- no s'ha seleccionat res (usada 50.00%, coincidències 2)

- no hi ha res seleccionat (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecció buida (usada 25.00%, coincidències 1)

notice avís

- avís (usada 66.67%, coincidències 4)

- notificació (usada 16.67%, coincidències 1)

- niue (usada 16.67%, coincidències 1)

notification notificació

- notificació (usada 100.00%, coincidències 6)

notifications notificacions

- notificacions (usada 100.00%, coincidències 8)

nov nov

- nov (usada 50.00%, coincidències 3)

- nov. (usada 33.33%, coincidències 2)

- de nov. (usada 16.67%, coincidències 1)

november novembre

- novembre (usada 84.62%, coincidències 11)

- de novembre (usada 15.38%, coincidències 2)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 11)

null nul

- nul (usada 80.00%, coincidències 4)

- null (usada 20.00%, coincidències 1)

num num

- num (usada 50.00%, coincidències 2)

- núm (usada 25.00%, coincidències 1)

- número (usada 25.00%, coincidències 1)

number nombre

- nombre (usada 86.92%, coincidències 186)

- número (usada 13.08%, coincidències 28)

number format format numèric

- format numèric (usada 92.86%, coincidències 13)

- format del nombre (usada 7.14%, coincidències 1)

number forms formes de nombres

- formes de nombres (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols numèrics (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 7)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 83.33%, coincidències 5)

- el nombre de columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 8)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 5)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 88.89%, coincidències 8)

- llista amb números (usada 11.11%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 96.97%, coincidències 32)

- s'està numerant (usada 3.03%, coincidències 1)

numbers números

- números (usada 66.67%, coincidències 12)

- nombres (usada 33.33%, coincidències 6)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 6)

numeric numèric

- numèric (usada 80.00%, coincidències 4)

- numèrica (usada 20.00%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 38)

object properties propietats de l'objecte

- propietats de l'objecte (usada 100.00%, coincidències 4)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 17)

oblique obliqua

- obliqua (usada 75.00%, coincidències 3)

- oblic (usada 25.00%, coincidències 1)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 9)

oct oct

- oct (usada 50.00%, coincidències 3)

- oct. (usada 33.33%, coincidències 2)

- d'oct. (usada 16.67%, coincidències 1)

october octubre

- octubre (usada 84.62%, coincidències 11)

- d'octubre (usada 15.38%, coincidències 2)

odd senar

- senar (usada 100.00%, coincidències 4)

odd pages pàgines senars

- pàgines senars (usada 100.00%, coincidències 6)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 7)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 14)

off desactivat

- desactivat (usada 64.10%, coincidències 25)

- desactivada (usada 10.26%, coincidències 4)

- off (usada 7.69%, coincidències 3)

- inactiu (usada 7.69%, coincidències 3)

- apagat (usada 5.13%, coincidències 2)

- desactivades (usada 2.56%, coincidències 1)

- no (usada 2.56%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 80.00%, coincidències 8)

- feina (usada 10.00%, coincidències 1)

- ofimàtica (usada 10.00%, coincidències 1)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 61.11%, coincidències 11)

- desconnectat (usada 22.22%, coincidències 4)

- apagada (usada 11.11%, coincidències 2)

- sense connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 90.91%, coincidències 20)

- decalatge (usada 4.55%, coincidències 1)

- òfset (usada 4.55%, coincidències 1)

ogham ogàmic

- ogàmic (usada 50.00%, coincidències 3)

- ogham (usada 50.00%, coincidències 3)

ok d'acord

- d'acord (usada 95.19%, coincidències 99)

- correcte (usada 1.92%, coincidències 2)

- acceptable (usada 1.92%, coincidències 2)

- fet (usada 0.96%, coincidències 1)

okay got it entesos

- entesos (usada 50.00%, coincidències 2)

- d'acord entesos. (usada 25.00%, coincidències 1)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 5)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 80.00%, coincidències 4)

- italià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

old north arabian àrab del nord antic

- àrab del nord antic (usada 80.00%, coincidències 4)

- antic àrab del nord (usada 20.00%, coincidències 1)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 55.56%, coincidències 5)

- contrasenya anterior (usada 44.44%, coincidències 4)

old permic pèrmic antic

- pèrmic antic (usada 75.00%, coincidències 3)

- antic pèrmic (usada 25.00%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old south arabian àrab del sud antic

- àrab del sud antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old turkic turc antic

- turc antic (usada 100.00%, coincidències 5)

older més antic

- més antic (usada 50.00%, coincidències 3)

- més antics (usada 33.33%, coincidències 2)

- més vells (usada 16.67%, coincidències 1)

olive oliva

- oliva (usada 50.00%, coincidències 3)

- oliva/verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- oliva|verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- verd oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 36.59%, coincidències 15)

- activada (usada 14.63%, coincidències 6)

- on (usada 12.20%, coincidències 5)

- el (usada 9.76%, coincidències 4)

- engegat (usada 4.88%, coincidències 2)

- a (usada 4.88%, coincidències 2)

- actiu (usada 4.88%, coincidències 2)

- activades (usada 4.88%, coincidències 2)

- activa (usada 2.44%, coincidències 1)

- en (usada 2.44%, coincidències 1)

- sí (usada 2.44%, coincidències 1)

on the network a la xarxa

- a la xarxa (usada 100.00%, coincidències 5)

on the phone al telèfon

- al telèfon (usada 100.00%, coincidències 4)

one un

- un (usada 83.33%, coincidències 5)

- una (usada 16.67%, coincidències 1)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

online en línia

- en línia (usada 87.50%, coincidències 7)

- connectat (usada 12.50%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

ontario ontario

- ontario (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 19)

open obre

- obre (usada 94.50%, coincidències 103)

- obert (usada 4.59%, coincidències 5)

- obrir (usada 0.92%, coincidències 1)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open a project obre un projecte

- obre un projecte (usada 100.00%, coincidències 5)

open app obre una aplicació

- obre una aplicació (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre l'aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 53.85%, coincidències 7)

- obre la carpeta contenidora (usada 23.08%, coincidències 3)

- obre la carpeta que conté els elements (usada 7.69%, coincidències 1)

- obre la carpeta que el conté (usada 7.69%, coincidències 1)

- obre la carpeta pare (usada 7.69%, coincidències 1)

open directory obre un directori

- obre un directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obre el directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obrir directori (usada 20.00%, coincidències 1)

open document obre un document

- obre un document (usada 83.33%, coincidències 5)

- obre el document (usada 16.67%, coincidències 1)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 64.29%, coincidències 27)

- obre el fitxer (usada 30.95%, coincidències 13)

- obre fitxer (usada 4.76%, coincidències 2)

open folder obre la carpeta

- obre la carpeta (usada 57.14%, coincidències 4)

- obre una carpeta (usada 42.86%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

open in terminal obre en un terminal

- obre en un terminal (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre en una terminal (usada 25.00%, coincidències 1)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 10)

open location obre la ubicació

- obre la ubicació (usada 50.00%, coincidències 4)

- obre una ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- obre ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

open menu obre el menú

- obre el menú (usada 100.00%, coincidències 7)

open preferences obre les preferències

- obre les preferències (usada 75.00%, coincidències 3)

- obrir les preferències (usada 25.00%, coincidències 1)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 37.50%, coincidències 3)

- obre'n un recent (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre recents (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre allò recent (usada 12.50%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 40.00%, coincidències 2)

- programari lliure (usada 20.00%, coincidències 1)

- open source (usada 20.00%, coincidències 1)

- codi font obert (usada 20.00%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 12)

opengl opengl

- opengl (usada 100.00%, coincidències 4)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 9)

operation operació

- operació (usada 75.00%, coincidències 3)

- operacions (usada 25.00%, coincidències 1)

operation canceled operació cancel·lada

- operació cancel·lada (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 25.00%, coincidències 1)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 6)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 24)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 12)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optical drive unitat òptica

- unitat òptica (usada 100.00%, coincidències 4)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 12)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 12)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 7)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 187)

or o

- o (usada 84.09%, coincidències 37)

- or (usada 11.36%, coincidències 5)

- o el mètode (usada 2.27%, coincidències 1)

- o bé (usada 2.27%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 79.17%, coincidències 19)

- orange (usada 20.83%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 68.18%, coincidències 15)

- ordenació (usada 13.64%, coincidències 3)

- ordena (usada 9.09%, coincidències 2)

- comanda (usada 9.09%, coincidències 2)

order by ordena per

- ordena per (usada 75.00%, coincidències 3)

- ordenats per (usada 25.00%, coincidències 1)

order received ordre de recepció

- ordre de recepció (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha rebut la comanda (usada 25.00%, coincidències 1)

organization organització

- organització (usada 96.30%, coincidències 26)

- l'organització (usada 3.70%, coincidències 1)

organize organitza

- organitza (usada 75.00%, coincidències 3)

- organitzeu (usada 25.00%, coincidències 1)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 20)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 31)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 10)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 15)

original author autor original

- autor original (usada 100.00%, coincidències 4)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 20)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 7)

oromo oromo

- oromo (usada 80.00%, coincidències 4)

- oromo (galla) (usada 20.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 75.00%, coincidències 3)

- os (usada 25.00%, coincidències 1)

osmanya osmanya

- osmanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanli (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 20.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 78.95%, coincidències 45)

- altre (usada 17.54%, coincidències 10)

- altra (usada 1.75%, coincidències 1)

- un altre (usada 1.75%, coincidències 1)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 7)

other languages altres idiomes

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 100.00%, coincidències 4)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 8)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 13)

ounces unces

- unces (usada 100.00%, coincidències 4)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 63.64%, coincidències 7)

- no hi ha prou memòria (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'ha esgotat la memòria (usada 18.18%, coincidències 2)

outbox safata de sortida

- safata de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- bústia de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 8)

outgoing sortida

- sortida (usada 80.00%, coincidències 4)

- sortint (usada 20.00%, coincidències 1)

outline esquema

- esquema (usada 54.29%, coincidències 19)

- contorn (usada 40.00%, coincidències 14)

- ressegueix (usada 2.86%, coincidències 1)

- vora (usada 2.86%, coincidències 1)

outlook outlook

- outlook (usada 100.00%, coincidències 4)

output sortida

- sortida (usada 95.83%, coincidències 23)

- fitxer de sortida (usada 4.17%, coincidències 1)

output device dispositiu de sortida

- dispositiu de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 6)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 6)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outset fora

- fora (usada 25.00%, coincidències 1)

- extern (usada 25.00%, coincidències 1)

- expandir (usada 25.00%, coincidències 1)

- expandeix (usada 25.00%, coincidències 1)

outside exterior

- exterior (usada 57.14%, coincidències 4)

- fora (usada 42.86%, coincidències 3)

over sobre

- sobre (usada 50.00%, coincidències 2)

- over (usada 25.00%, coincidències 1)

- dividit per (usada 25.00%, coincidències 1)

overlap superposa

- superposa (usada 90.00%, coincidències 9)

- superposició (usada 10.00%, coincidències 1)

overlay superposició

- superposició (usada 55.56%, coincidències 5)

- superposa (usada 33.33%, coincidències 3)

- sobreposa (usada 11.11%, coincidències 1)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 87.50%, coincidències 7)

- línia de sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

overview descripció general

- descripció general (usada 60.32%, coincidències 38)

- resum (usada 15.87%, coincidències 10)

- visió de conjunt (usada 7.94%, coincidències 5)

- vista general (usada 6.35%, coincidències 4)

- visió general (usada 3.17%, coincidències 2)

- informació general (usada 1.59%, coincidències 1)

- panorama general (usada 1.59%, coincidències 1)

- vista esquema (usada 1.59%, coincidències 1)

- descripció (usada 1.59%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 100.00%, coincidències 12)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 13)

package paquet

- paquet (usada 90.00%, coincidències 9)

- paquet informàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

padding separació

- separació (usada 63.64%, coincidències 7)

- encoixinament (usada 18.18%, coincidències 2)

- encoixinat (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat (usada 9.09%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 75)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 66.67%, coincidències 4)

- fons de pàgina (usada 33.33%, coincidències 2)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 16)

page breaks salts de pàgina

- salts de pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 80.00%, coincidències 4)

- nombre de pàgines (usada 20.00%, coincidències 1)

page down av pàg

- av pàg (usada 63.64%, coincidències 7)

- pàgina avall (usada 36.36%, coincidències 4)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page layout format de la pàgina

- format de la pàgina (usada 42.86%, coincidències 3)

- disposició de pàgina (usada 14.29%, coincidències 1)

- esquema de la pàgina (usada 14.29%, coincidències 1)

- disseny de pàgina (usada 14.29%, coincidències 1)

- disposició de la pàgina (usada 14.29%, coincidències 1)

page not found no s'ha trobat la pàgina

- no s'ha trobat la pàgina (usada 55.56%, coincidències 5)

- pàgina no trobada (usada 44.44%, coincidències 4)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 29)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

page order ordre de pàgines

- ordre de pàgines (usada 50.00%, coincidències 2)

- ordre de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordre de les pàgines (usada 25.00%, coincidències 1)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 95.83%, coincidències 23)

- configuració de pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 70.00%, coincidències 14)

- estil de la pàgina (usada 30.00%, coincidències 6)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 8)

page up re pàg

- re pàg (usada 72.73%, coincidències 8)

- pàgina amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 75.00%, coincidències 9)

- amplada de pàgina (usada 16.67%, coincidències 2)

- amplària de la pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager buscapersones

- buscapersones (usada 50.00%, coincidències 7)

- cercapersones (usada 42.86%, coincidències 6)

- paginador (usada 7.14%, coincidències 1)

pages pàgines

- pàgines (usada 100.00%, coincidències 42)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 5)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 5)

pagination paginació

- paginació (usada 100.00%, coincidències 4)

pahawh hmong pahawh hmong

- pahawh hmong (usada 100.00%, coincidències 4)

paint pinta

- pinta (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- àrea actualitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

paintbrush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 4)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 14)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 6)

palmyrene palmyrene

- palmyrene (usada 50.00%, coincidències 2)

- palmirè (usada 25.00%, coincidències 1)

- palmira (usada 25.00%, coincidències 1)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 5)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de paper (usada 10.00%, coincidències 1)

paper source font del paper

- font del paper (usada 83.33%, coincidències 5)

- origen del paper (usada 16.67%, coincidències 1)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 6)

par paritat

- paritat (usada 75.00%, coincidències 3)

- par (reflector parabòlic aluminitzat) (usada 25.00%, coincidències 1)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 47)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 66.67%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 33.33%, coincidències 3)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 10)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 15)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallel port port paral·lel

- port paral·lel (usada 75.00%, coincidències 3)

- port en paral·lel (usada 25.00%, coincidències 1)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 19)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 168)

parent pare

- pare (usada 50.00%, coincidències 5)

- pare/mare (usada 20.00%, coincidències 2)

- parent (usada 10.00%, coincidències 1)

- associa amb un pare (usada 10.00%, coincidències 1)

- mare (usada 10.00%, coincidències 1)

parent category categoria mare

- categoria mare (usada 60.00%, coincidències 3)

- categoria pare (usada 40.00%, coincidències 2)

part part

- part (usada 100.00%, coincidències 4)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 7)

partitioning particionat

- particionat (usada 50.00%, coincidències 2)

- particionatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'estan fent les particions (usada 25.00%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 4)

pashto paixtu

- paixtu (usada 50.00%, coincidències 2)

- paixto (usada 25.00%, coincidències 1)

- paixtú (usada 25.00%, coincidències 1)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 10)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 104)

password protected protegida amb contrasenya

- protegida amb contrasenya (usada 50.00%, coincidències 2)

- protegit amb contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- protecció amb contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 60.00%, coincidències 9)

- es requereix una contrasenya (usada 33.33%, coincidències 5)

- cal la contrasenya (usada 6.67%, coincidències 1)

password reset reinicialitza la contrasenya

- reinicialitza la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicialització de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- restablir contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- recuperació de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 8)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 61)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste as enganxa com a

- enganxa com a (usada 100.00%, coincidències 4)

paste in place enganxa al lloc

- enganxa al lloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- enganxa en el lloc (usada 25.00%, coincidències 1)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 85.71%, coincidències 12)

- enganxa especial (usada 7.14%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 7.14%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

paste without formatting enganxa sense format

- enganxa sense format (usada 50.00%, coincidències 2)

- enganxa sense formatar (usada 50.00%, coincidències 2)

path camí

- camí (usada 95.74%, coincidències 45)

- ruta (usada 4.26%, coincidències 2)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 13)

pattern patró

- patró (usada 96.43%, coincidències 27)

- patróltc.rule.show.java.rule=[regla en java] (usada 3.57%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 4)

pau cin hau pau cin hau

- pau cin hau (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 78.38%, coincidències 29)

- posa en pausa (usada 10.81%, coincidències 4)

- fes una pausa (usada 5.41%, coincidències 2)

- en pausa (usada 5.41%, coincidències 2)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 64.71%, coincidències 11)

- pausat (usada 17.65%, coincidències 3)

- pausa (usada 5.88%, coincidències 1)

- aturat (usada 5.88%, coincidències 1)

- pausada (usada 5.88%, coincidències 1)

payments pagaments

- pagaments (usada 100.00%, coincidències 4)

pc pc

- pc (usada 60.00%, coincidències 3)

- pica (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordinador (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordinador personal (usada 0.00%, coincidències 0)

- personatge jugador (usada 0.00%, coincidències 0)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 10)

pen ploma

- ploma (usada 44.44%, coincidències 4)

- llapis (usada 33.33%, coincidències 3)

- bolígraf (usada 22.22%, coincidències 2)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 11)

pending pendent

- pendent (usada 94.44%, coincidències 17)

- pending (usada 5.56%, coincidències 1)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

people gent

- gent (usada 80.00%, coincidències 4)

- persones (usada 20.00%, coincidències 1)

per page per pàgina

- per pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

percent percentatge

- percentatge (usada 92.31%, coincidències 24)

- per cent (usada 7.69%, coincidències 2)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 9)

percentages percentatges

- percentatges (usada 100.00%, coincidències 4)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 10)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 6)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 10)

period període

- període (usada 89.47%, coincidències 17)

- punt (usada 10.53%, coincidències 2)

perl perl

- perl (usada 100.00%, coincidències 4)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 6)

permission denied s'ha denegat el permís

- s'ha denegat el permís (usada 54.55%, coincidències 6)

- permís denegat (usada 45.45%, coincidències 5)

permission denied. permís denegat.

- permís denegat. (usada 100.00%, coincidències 4)

permissions permisos

- permisos (usada 100.00%, coincidències 19)

persian persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 10)

person persona

- persona (usada 66.67%, coincidències 4)

- atleta (usada 33.33%, coincidències 2)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 11)

personal information informació personal

- informació personal (usada 80.00%, coincidències 4)

- dades personals (usada 20.00%, coincidències 1)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 12)

peru perú

- perú (usada 57.14%, coincidències 4)

- peru (usada 28.57%, coincidències 2)

- marró perú (usada 14.29%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 80.00%, coincidències 4)

- phagspa (usada 20.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 4)

phi fi

- fi (usada 62.50%, coincidències 5)

- phi (usada 37.50%, coincidències 3)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 5)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 14)

phone number número de telèfon

- número de telèfon (usada 80.00%, coincidències 4)

- telèfon (usada 20.00%, coincidències 1)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 86.36%, coincidències 19)

- fotografia (usada 13.64%, coincidències 3)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 87.50%, coincidències 7)

- fotografies (usada 12.50%, coincidències 1)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 12)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 4)

pica pica

- pica (usada 88.89%, coincidències 8)

- piques (usada 11.11%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 12)

pie diagrames de sectors

- diagrames de sectors (usada 25.00%, coincidències 1)

- tarta (usada 25.00%, coincidències 1)

- diagrama de sectors (usada 25.00%, coincidències 1)

- circular (usada 25.00%, coincidències 1)

pin pin

- pin (usada 50.00%, coincidències 4)

- clava (usada 25.00%, coincidències 2)

- codi postal (pin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- fixa (usada 12.50%, coincidències 1)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

pinch pessic

- pessic (usada 50.00%, coincidències 2)

- punxada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pessigada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pinçar (usada 0.00%, coincidències 0)

pineapple pinya

- pinya (usada 75.00%, coincidències 3)

- piña (usada 25.00%, coincidències 1)

ping ping

- ping (usada 100.00%, coincidències 4)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 8)

pitch to

- to (usada 40.00%, coincidències 2)

- freqüència (usada 20.00%, coincidències 1)

- velocitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 7)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 26)

place lloc

- lloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- emplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 70.00%, coincidències 7)

- text variable (usada 20.00%, coincidències 2)

- marcador de posició (usada 10.00%, coincidències 1)

placeholders espais reservats

- espais reservats (usada 50.00%, coincidències 2)

- marcadors de posició (usada 25.00%, coincidències 1)

- texts variables (usada 25.00%, coincidències 1)

placement ubicació

- ubicació (usada 45.45%, coincidències 5)

- emplaçament (usada 36.36%, coincidències 4)

- posicionament (usada 18.18%, coincidències 2)

places xifres

- xifres (usada 81.82%, coincidències 9)

- llocs (usada 18.18%, coincidències 2)

plain simple

- simple (usada 50.00%, coincidències 3)

- pla (usada 33.33%, coincidències 2)

- text pla (usada 16.67%, coincidències 1)

plain text text sense format

- text sense format (usada 35.71%, coincidències 5)

- text net (usada 28.57%, coincidències 4)

- text (usada 21.43%, coincidències 3)

- text pla (usada 14.29%, coincidències 2)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 4)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 9)

play reprodueix

- reprodueix (usada 100.00%, coincidències 33)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play / pause reprodueix / pausa

- reprodueix / pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reprodueix / fes una pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

play a sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 100.00%, coincidències 5)

play count compte de reproducció

- compte de reproducció (usada 33.33%, coincidències 2)

- reproduccions (usada 33.33%, coincidències 2)

- escoltat (usada 16.67%, coincidències 1)

- play count (usada 16.67%, coincidències 1)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 71.43%, coincidències 5)

- reprodueix el so (usada 14.29%, coincidències 1)

- avís sonor (usada 14.29%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 60.00%, coincidències 6)

- reprodueix (usada 30.00%, coincidències 3)

- playback (usada 10.00%, coincidències 1)

playing s'està jugant

- s'està jugant (usada 25.00%, coincidències 1)

- reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

- en reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està reproduint (usada 25.00%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

please wait espereu

- espereu (usada 71.43%, coincidències 10)

- espereu si us plau (usada 21.43%, coincidències 3)

- si us plau espereu (usada 7.14%, coincidències 1)

plot traça

- traça (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuixa (usada 20.00%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 5)

plugin extensió

- extensió (usada 44.44%, coincidències 4)

- connector (usada 33.33%, coincidències 3)

- connectors (usada 22.22%, coincidències 2)

plugins connectors

- connectors (usada 80.00%, coincidències 12)

- extensions (usada 20.00%, coincidències 3)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 6)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 6)

pm pm

- pm (usada 77.78%, coincidències 7)

- p. m. (usada 22.22%, coincidències 2)

pmt pmt

- pmt (usada 85.71%, coincidències 6)

- pp (usada 14.29%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 7)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 5)

point punt

- punt (usada 87.50%, coincidències 14)

- punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- omnidireccional (usada 6.25%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer busca

- busca (usada 50.00%, coincidències 2)

- punter (usada 50.00%, coincidències 2)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 13)

polar polar

- polar (usada 100.00%, coincidències 4)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 5)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 8)

polish polonès

- polonès (usada 92.31%, coincidències 12)

- poleix (usada 7.69%, coincidències 1)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 17)

pop pop

- pop (usada 83.33%, coincidències 5)

- treu de la pila (usada 16.67%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

popular tags etiquetes populars

- etiquetes populars (usada 50.00%, coincidències 2)

- etiquetes més comuns (usada 25.00%, coincidències 1)

- etiquetes més comunes (usada 25.00%, coincidències 1)

popup menu menú emergent

- menú emergent (usada 100.00%, coincidències 4)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 52)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port number número de port

- número de port (usada 100.00%, coincidències 13)

portfolio dossier

- dossier (usada 60.00%, coincidències 3)

- portafolis (usada 20.00%, coincidències 1)

- carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 100.00%, coincidències 22)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 5)

portugal portugal

- portugal (usada 75.00%, coincidències 3)

- portuguès (usada 25.00%, coincidències 1)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 100.00%, coincidències 9)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 8)

position posició

- posició (usada 96.49%, coincidències 110)

- càrrec (usada 2.63%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.88%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 8)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 8)

positioning posicionament

- posicionament (usada 50.00%, coincidències 3)

- posició (usada 50.00%, coincidències 3)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 8)

post entrada

- entrada (usada 53.85%, coincidències 7)

- publica (usada 23.08%, coincidències 3)

- enviament (usada 7.69%, coincidències 1)

- envia (usada 7.69%, coincidències 1)

- post (usada 7.69%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 9)

postcode codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 7)

posterize redueix la gamma de colors

- redueix la gamma de colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- posteritza (usada 37.50%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 25.00%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 80.00%, coincidències 4)

- enviaments (usada 20.00%, coincidències 1)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 5)

potato patata

- patata (usada 100.00%, coincidències 4)

pounds lliures

- lliures (usada 100.00%, coincidències 4)

power potència

- potència (usada 56.25%, coincidències 9)

- energia (usada 25.00%, coincidències 4)

- potencia (usada 12.50%, coincidències 2)

- potencial (usada 6.25%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 72.73%, coincidències 8)

- atura (usada 18.18%, coincidències 2)

- apagada (usada 9.09%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 5)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 7)

preface prefaci

- prefaci (usada 70.00%, coincidències 7)

- pròleg (usada 30.00%, coincidències 3)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 75)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 13)

preformatted preformatat

- preformatat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiqueta pre (usada 25.00%, coincidències 1)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 100.00%, coincidències 6)

present present

- present (usada 80.00%, coincidències 4)

- presentació (usada 20.00%, coincidències 1)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 15)

presentation mode mode de presentació

- mode de presentació (usada 100.00%, coincidències 4)

presentations presentacions

- presentacions (usada 100.00%, coincidències 4)

preserve preserva

- preserva (usada 100.00%, coincidències 4)

presets predefinits

- predefinits (usada 33.33%, coincidències 3)

- predefinicions (usada 22.22%, coincidències 2)

- valors predefinits (usada 22.22%, coincidències 2)

- preconfiguracions (usada 11.11%, coincidències 1)

- preseleccions (usada 11.11%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 57.14%, coincidències 4)

- premsa (usada 28.57%, coincidències 2)

- premeu (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 80.00%, coincidències 4)

- premuda (usada 20.00%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 5)

pretty print format d'impressió

- format d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- impressió de qualitat (usada 25.00%, coincidències 1)

- impressió ben formatada (usada 25.00%, coincidències 1)

prev anterior

- anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

preview previsualització

- previsualització (usada 59.62%, coincidències 62)

- previsualitza (usada 25.96%, coincidències 27)

- vista prèvia (usada 10.58%, coincidències 11)

- visualització prèvia (usada 3.85%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

previous anterior

- anterior (usada 81.25%, coincidències 26)

- enrere (usada 12.50%, coincidències 4)

- prèvia (usada 3.12%, coincidències 1)

- previ (usada 3.12%, coincidències 1)

previous day dia anterior

- dia anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 95.24%, coincidències 20)

- pàgina prèvia (usada 4.76%, coincidències 1)

price preu

- preu (usada 92.86%, coincidències 13)

- price (usada 7.14%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 45.45%, coincidències 5)

- primari (usada 36.36%, coincidències 4)

- principal (usada 18.18%, coincidències 2)

primary key clau primària

- clau primària (usada 100.00%, coincidències 8)

principal principal

- principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- capital (usada 25.00%, coincidències 1)

print imprimeix

- imprimeix (usada 96.30%, coincidències 78)

- impressió (usada 2.47%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.23%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 8)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 60.00%, coincidències 3)

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 55.56%, coincidències 20)

- exemple d'impressió (usada 19.44%, coincidències 7)

- previsualitza la impressió (usada 11.11%, coincidències 4)

- vista prèvia d'impressió (usada 5.56%, coincidències 2)

- previsualització de la impressió (usada 5.56%, coincidències 2)

- visualització prèvia de la impressió (usada 2.78%, coincidències 1)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 62.50%, coincidències 5)

- interval d'impressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- rang d'impressió (usada 12.50%, coincidències 1)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- impressió en un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- imprimir a un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 21)

printer default per defecte de la impressora

- per defecte de la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

- predeterminat de la impressora (usada 25.00%, coincidències 1)

- per defecte de l'impressora (usada 25.00%, coincidències 1)

printer options opcions de la impressora

- opcions de la impressora (usada 100.00%, coincidències 4)

printing impressió

- impressió (usada 53.33%, coincidències 8)

- s'està imprimint (usada 46.67%, coincidències 7)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 31)

privacy privadesa

- privadesa (usada 82.35%, coincidències 14)

- privacitat (usada 17.65%, coincidències 3)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 75.00%, coincidències 9)

- política de privacitat (usada 25.00%, coincidències 3)

private privat

- privat (usada 63.16%, coincidències 12)

- privada (usada 26.32%, coincidències 5)

- personal (usada 5.26%, coincidències 1)

- private (usada 5.26%, coincidències 1)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private messages missatges privats

- missatges privats (usada 100.00%, coincidències 6)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

problems problemes

- problemes (usada 100.00%, coincidències 5)

procedure procediment

- procediment (usada 100.00%, coincidències 4)

proceed continua

- continua (usada 60.00%, coincidències 3)

- procedeix (usada 40.00%, coincidències 2)

process procés

- procés (usada 85.71%, coincidències 6)

- processar (usada 14.29%, coincidències 1)

process id id. del procés

- id. del procés (usada 50.00%, coincidències 2)

- identificador de procés (usada 25.00%, coincidències 1)

- id de procés (usada 25.00%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 80.00%, coincidències 12)

- processament (usada 13.33%, coincidències 2)

- s#8217;està processant (usada 6.67%, coincidències 1)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 5)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 6)

product producte

- producte (usada 100.00%, coincidències 23)

product id id del producte

- id del producte (usada 83.33%, coincidències 5)

- id. del producte (usada 16.67%, coincidències 1)

products productes

- productes (usada 100.00%, coincidències 7)

profession professió

- professió (usada 100.00%, coincidències 4)

profile perfil

- perfil (usada 94.12%, coincidències 16)

- profile (usada 5.88%, coincidències 1)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 100.00%, coincidències 11)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 7)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 10)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 93.33%, coincidències 14)

- en curs (usada 6.67%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 90.00%, coincidències 9)

- diàleg de progrés (usada 10.00%, coincidències 1)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 14)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 10)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 9)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 120)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 15)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 8)

protect protegeix

- protegeix (usada 100.00%, coincidències 12)

protected protegit

- protegit (usada 85.71%, coincidències 6)

- protegida (usada 14.29%, coincidències 1)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 5)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 19)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 100.00%, coincidències 7)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 10)

proxy password contrasenya del servidor intermediari

- contrasenya del servidor intermediari (usada 80.00%, coincidències 4)

- contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

proxy username nom d'usuari del servidor intermediari

- nom d'usuari del servidor intermediari (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom d'usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

psalter pahlavi psalter pahlavi

- psalter pahlavi (usada 50.00%, coincidències 2)

- pahlavi de salteri (usada 25.00%, coincidències 1)

- inscripcions pahlavi (usada 25.00%, coincidències 1)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 11)

public públic

- públic (usada 66.67%, coincidències 6)

- pública (usada 22.22%, coincidències 2)

- public (usada 11.11%, coincidències 1)

public domain domini públic

- domini públic (usada 100.00%, coincidències 5)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 5)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 20)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicat

- publicat (usada 50.00%, coincidències 4)

- publicada (usada 50.00%, coincidències 4)

publisher editor

- editor (usada 88.89%, coincidències 16)

- editorial (usada 11.11%, coincidències 2)

publishing s'està publicant

- s'està publicant (usada 60.00%, coincidències 3)

- autoedició (usada 20.00%, coincidències 1)

- publicació (usada 20.00%, coincidències 1)

publishing failed. la publicació ha fallat.

- la publicació ha fallat. (usada 100.00%, coincidències 4)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 87.50%, coincidències 7)

- punjabi (usada 12.50%, coincidències 1)

purple porpra

- porpra (usada 42.86%, coincidències 6)

- porpre (usada 14.29%, coincidències 2)

- violeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- porpre/púrpura (usada 7.14%, coincidències 1)

- porpra|púrpura (usada 7.14%, coincidències 1)

- porpa (usada 7.14%, coincidències 1)

- lila (usada 7.14%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu (usada 20.00%, coincidències 1)

push empeny

- empeny (usada 40.00%, coincidències 2)

- empenyiment (usada 20.00%, coincidències 1)

- fica a la pila (usada 20.00%, coincidències 1)

- push (usada 20.00%, coincidències 1)

- empilar (usada 0.00%, coincidències 0)

push button botó per prémer

- botó per prémer (usada 42.86%, coincidències 3)

- pulsador (usada 14.29%, coincidències 1)

- polsador (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó de pulsació (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 14.29%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 15)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 6)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 5)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 10)

python console consola python

- consola python (usada 40.00%, coincidències 2)

- consola de python (usada 40.00%, coincidències 2)

- consola del python (usada 20.00%, coincidències 1)

qr code codi qr

- codi qr (usada 100.00%, coincidències 5)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 19)

quality checks controls de qualitat

- controls de qualitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- comprovacions de qualitat (usada 25.00%, coincidències 1)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 7)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 15)

question pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 5)

queue cua

- cua (usada 100.00%, coincidències 5)

queued s'ha ficat a la cua

- s'ha ficat a la cua (usada 40.00%, coincidències 2)

- en cua (usada 40.00%, coincidències 2)

- s''ha ficat a la cua (usada 20.00%, coincidències 1)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 5)

quiet silenciós

- silenciós (usada 100.00%, coincidències 5)

quit surt

- surt (usada 97.22%, coincidències 35)

- tanca (usada 2.78%, coincidències 1)

quotation citació

- citació (usada 80.00%, coincidències 4)

- cita (usada 20.00%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 50.00%, coincidències 4)

- citació (usada 37.50%, coincidències 3)

- citar (usada 12.50%, coincidències 1)

race cursa

- cursa (usada 100.00%, coincidències 4)

races curses

- curses (usada 75.00%, coincidències 3)

- perfils racials (usada 25.00%, coincidències 1)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 9)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 5)

radians radians

- radians (usada 100.00%, coincidències 5)

radio ràdio

- ràdio (usada 60.00%, coincidències 3)

- wi-fi (usada 20.00%, coincidències 1)

- opció (usada 20.00%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 81.82%, coincidències 9)

- botó radial (usada 9.09%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 9.09%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 93.75%, coincidències 15)

- radius (usada 6.25%, coincidències 1)

raise puja

- puja (usada 60.00%, coincidències 3)

- apuja (usada 20.00%, coincidències 1)

- relleu (usada 20.00%, coincidències 1)

raise layer puja la capa

- puja la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- apuja la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

ram ram

- ram (usada 83.33%, coincidències 5)

- moltó (usada 16.67%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

rand aleat

- aleat (usada 50.00%, coincidències 2)

- aleatori (usada 25.00%, coincidències 1)

- rand (usada 25.00%, coincidències 1)

random aleatori

- aleatori (usada 84.62%, coincidències 11)

- aleatòria (usada 7.69%, coincidències 1)

- a l'atzar (usada 7.69%, coincidències 1)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

randomize aleatoritza

- aleatoritza (usada 60.00%, coincidències 3)

- aleatorització (usada 20.00%, coincidències 1)

- aleatori (usada 20.00%, coincidències 1)

range interval

- interval (usada 44.74%, coincidències 17)

- àrea (usada 36.84%, coincidències 14)

- rang (usada 15.79%, coincidències 6)

- abast (usada 2.63%, coincidències 1)

rank ordre

- ordre (usada 40.00%, coincidències 2)

- posició (usada 20.00%, coincidències 1)

- per rang (usada 20.00%, coincidències 1)

- rang (usada 20.00%, coincidències 1)

rate taxa

- taxa (usada 70.45%, coincidències 31)

- velocitat (usada 15.91%, coincidències 7)

- tarifa (usada 2.27%, coincidències 1)

- ritme (usada 2.27%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.27%, coincidències 1)

- ràtio (usada 2.27%, coincidències 1)

- freqüència (usada 2.27%, coincidències 1)

- relació (usada 2.27%, coincidències 1)

rating valoració

- valoració (usada 69.57%, coincidències 16)

- puntuació (usada 26.09%, coincidències 6)

- qualificació (usada 4.35%, coincidències 1)

ratings puntuacions

- puntuacions (usada 75.00%, coincidències 3)

- puntuació (usada 25.00%, coincidències 1)

ratio proporció

- proporció (usada 40.00%, coincidències 2)

- ràtio (usada 40.00%, coincidències 2)

- divisió (usada 20.00%, coincidències 1)

raw raw

- raw (usada 50.00%, coincidències 3)

- en brut (usada 16.67%, coincidències 1)

- cru (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense format (usada 16.67%, coincidències 1)

read llegit

- llegit (usada 45.45%, coincidències 10)

- lectura (usada 36.36%, coincidències 8)

- llegeix (usada 13.64%, coincidències 3)

- llegir (usada 4.55%, coincidències 1)

read more llegeix més

- llegeix més (usada 50.00%, coincidències 4)

- més informació (usada 25.00%, coincidències 2)

- llegeix-ne més (usada 12.50%, coincidències 1)

- saber més (usada 12.50%, coincidències 1)

read only només de lectura

- només de lectura (usada 42.86%, coincidències 3)

- només lectura (usada 42.86%, coincidències 3)

- només llegeix (usada 14.29%, coincidències 1)

read-only només de lectura

- només de lectura (usada 57.14%, coincidències 12)

- només lectura (usada 42.86%, coincidències 9)

reading lectura

- lectura (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'està llegint (usada 14.29%, coincidències 1)

- reading (usada 14.29%, coincidències 1)

- llegint (usada 14.29%, coincidències 1)

readonly noméslectura

- noméslectura (usada 25.00%, coincidències 1)

- de només lectura (usada 25.00%, coincidències 1)

- només lectura (usada 25.00%, coincidències 1)

- només de lectura (usada 25.00%, coincidències 1)

ready preparat

- preparat (usada 70.00%, coincidències 7)

- a punt (usada 20.00%, coincidències 2)

- apunt (usada 10.00%, coincidències 1)

real name nom real

- nom real (usada 100.00%, coincidències 5)

reason raó

- raó (usada 55.56%, coincidències 5)

- motiu (usada 44.44%, coincidències 4)

rebuild reconstrueix

- reconstrueix (usada 60.00%, coincidències 3)

- torna a construir (usada 20.00%, coincidències 1)

- torna-ho a muntar (usada 20.00%, coincidències 1)

recalculate recalcula

- recalcula (usada 60.00%, coincidències 3)

- torna a calcular (usada 40.00%, coincidències 2)

received rebut

- rebut (usada 53.85%, coincidències 7)

- rebuts (usada 23.08%, coincidències 3)

- recepció (usada 23.08%, coincidències 3)

receiving recepció

- recepció (usada 40.00%, coincidències 2)

- donatius rebuts (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està rebent (usada 20.00%, coincidències 1)

- rebent (usada 20.00%, coincidències 1)

recent recents

- recents (usada 55.56%, coincidències 5)

- recent (usada 33.33%, coincidències 3)

- elements recents (usada 11.11%, coincidències 1)

recent comments comentaris recents

- comentaris recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent documents documents recents

- documents recents (usada 100.00%, coincidències 5)

recent files fitxers recents

- fitxers recents (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxers utilitzats recentment (usada 20.00%, coincidències 1)

recent posts entrades recents

- entrades recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent projects projectes recents

- projectes recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recently used utilitzades recentment

- utilitzades recentment (usada 25.00%, coincidències 2)

- emprats recentment (usada 12.50%, coincidències 1)

- usats recentment (usada 12.50%, coincidències 1)

- utilitzats recentment (usada 12.50%, coincidències 1)

- usat recentment (usada 12.50%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 12.50%, coincidències 1)

- utilitzat recentment (usada 12.50%, coincidències 1)

recipient destinatari

- destinatari (usada 100.00%, coincidències 12)

- destinatari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

recipients destinataris

- destinataris (usada 100.00%, coincidències 4)

recommended recomanat

- recomanat (usada 66.67%, coincidències 8)

- recomanada (usada 8.33%, coincidències 1)

- recomanades (usada 8.33%, coincidències 1)

- recomanacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- recomanats (usada 8.33%, coincidències 1)

reconnect torna a connectar

- torna a connectar (usada 71.43%, coincidències 5)

- reconnecta (usada 28.57%, coincidències 2)

record registre

- registre (usada 47.06%, coincidències 8)

- enregistra (usada 41.18%, coincidències 7)

- gravació (usada 5.88%, coincidències 1)

- enregistrament (usada 5.88%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 0.00%, coincidències 0)

recording enregistrament

- enregistrament (usada 46.15%, coincidències 6)

- s'està enregistrant (usada 23.08%, coincidències 3)

- enregistrant (usada 7.69%, coincidències 1)

- gravació (usada 7.69%, coincidències 1)

- gravant (usada 7.69%, coincidències 1)

- d'enregistraments (usada 7.69%, coincidències 1)

recordings enregistraments

- enregistraments (usada 100.00%, coincidències 4)

records registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 6)

rectangle rectangle

- rectangle (usada 96.15%, coincidències 25)

- rectangular (usada 3.85%, coincidències 1)

recurrence periodicitat

- periodicitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- recurrència (usada 25.00%, coincidències 1)

recursive recursiu

- recursiu (usada 100.00%, coincidències 4)

red vermell

- vermell (usada 91.84%, coincidències 45)

- roig (usada 4.08%, coincidències 2)

- vermell|roig (usada 4.08%, coincidències 2)

red eye removal elimina els ulls vermells

- elimina els ulls vermells (usada 75.00%, coincidències 3)

- eliminació d'ulls vermells (usada 25.00%, coincidències 1)

redo refés

- refés (usada 100.00%, coincidències 45)

- refer (usada 0.00%, coincidències 0)

reference referència

- referència (usada 97.14%, coincidències 34)

- reference (usada 2.86%, coincidències 1)

references referències

- referències (usada 100.00%, coincidències 23)

refresh actualitza

- actualitza (usada 62.16%, coincidències 23)

- refresca (usada 35.14%, coincidències 13)

- actualitzada (usada 2.70%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

refreshing s'estan actualitzant

- s'estan actualitzant (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està actualitzant (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està refrescant (usada 25.00%, coincidències 1)

- refrescament (usada 25.00%, coincidències 1)

- actualització (usada 0.00%, coincidències 0)

regex regex

- regex (usada 50.00%, coincidències 2)

- expressió regular (usada 25.00%, coincidències 1)

- expreg (usada 25.00%, coincidències 1)

region regió

- regió (usada 90.00%, coincidències 9)

- província (usada 10.00%, coincidències 1)

register registra

- registra (usada 57.14%, coincidències 4)

- registre (usada 28.57%, coincidències 2)

- registrar-se (usada 14.29%, coincidències 1)

registered registrat

- registrat (usada 100.00%, coincidències 8)

regression regressió

- regressió (usada 100.00%, coincidències 7)

regular normal

- normal (usada 66.67%, coincidències 6)

- regular (usada 33.33%, coincidències 3)

regular expression expressió regular

- expressió regular (usada 100.00%, coincidències 14)

regular expressions expressions regulars

- expressions regulars (usada 100.00%, coincidències 5)

reinstall reinstal·la

- reinstal·la (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a instal·lar (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinstal·lació (usada 25.00%, coincidències 1)

rejang rejang

- rejang (usada 100.00%, coincidències 5)

reject rebutja

- rebutja (usada 86.67%, coincidències 13)

- rebutjar (usada 6.67%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 6.67%, coincidències 1)

rejected rebutjat

- rebutjat (usada 60.00%, coincidències 6)

- rebutjada (usada 20.00%, coincidències 2)

- expulsada (usada 10.00%, coincidències 1)

- va ser rebutjada (usada 10.00%, coincidències 1)

relations relacions

- relacions (usada 100.00%, coincidències 11)

relationship relació

- relació (usada 100.00%, coincidències 5)

relative relatiu

- relatiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- relativa (usada 33.33%, coincidències 3)

relative colorimetric colorimètric relatiu

- colorimètric relatiu (usada 40.00%, coincidències 2)

- mètrica de color relativa (usada 40.00%, coincidències 2)

- colorimètrica relativa (usada 20.00%, coincidències 1)

relative to relatiu a

- relatiu a (usada 100.00%, coincidències 6)

release allibera

- allibera (usada 62.50%, coincidències 5)

- llançament (usada 12.50%, coincidències 1)

- alliberament (usada 12.50%, coincidències 1)

- versió (usada 12.50%, coincidències 1)

release date data del llançament

- data del llançament (usada 50.00%, coincidències 2)

- data de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- release date (usada 25.00%, coincidències 1)

release notes notes de la versió

- notes de la versió (usada 77.78%, coincidències 7)

- notes del llançament (usada 11.11%, coincidències 1)

- notes de llançament (usada 11.11%, coincidències 1)

relevance rellevància

- rellevància (usada 75.00%, coincidències 3)

- importància (usada 25.00%, coincidències 1)

relief relleu

- relleu (usada 100.00%, coincidències 10)

reload actualitza

- actualitza (usada 42.86%, coincidències 9)

- torna a carregar (usada 33.33%, coincidències 7)

- recarrega (usada 19.05%, coincidències 4)

- actualitzeu (usada 4.76%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reload all tabs torna a carregar totes les pestanyes

- torna a carregar totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 4)

remember recorda-la

- recorda-la (usada 50.00%, coincidències 2)

- recorda (usada 50.00%, coincidències 2)

remember password recorda la contrasenya

- recorda la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 12)

remind me later recorda-m'ho més tard

- recorda-m'ho més tard (usada 60.00%, coincidències 3)

- recorda-m'ho després (usada 20.00%, coincidències 1)

- recorda-m'ho més endavant (usada 20.00%, coincidències 1)

reminder recordatori

- recordatori (usada 100.00%, coincidències 6)

reminders recordatoris

- recordatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

remote remot

- remot (usada 100.00%, coincidències 6)

- remot -a (usada 0.00%, coincidències 0)

remove suprimeix

- suprimeix (usada 66.00%, coincidències 99)

- elimina (usada 30.67%, coincidències 46)

- esborra (usada 0.67%, coincidències 1)

- treu (usada 0.67%, coincidències 1)

- suprimeix la subscripció (usada 0.67%, coincidències 1)

- suprimir (usada 0.67%, coincidències 1)

- suprimeix l'atribut (usada 0.67%, coincidències 1)

remove account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina compte (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina el compte (usada 25.00%, coincidències 1)

remove all elimina-ho tot

- elimina-ho tot (usada 42.86%, coincidències 6)

- suprimeix-ho tot (usada 35.71%, coincidències 5)

- esborra-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- suprimeix-les totes (usada 7.14%, coincidències 1)

remove bookmark suprimeix el marcador

- suprimeix el marcador (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina l'adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

remove calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

remove contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 85.71%, coincidències 6)

- elimina el contacte (usada 14.29%, coincidències 1)

remove from favorites suprimeix dels preferits

- suprimeix dels preferits (usada 80.00%, coincidències 8)

- eliminar de preferits (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix-la de les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

remove from list suprimeix de la llista

- suprimeix de la llista (usada 75.00%, coincidències 3)

- treu de la llista (usada 25.00%, coincidències 1)

remove hyperlink suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

remove image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

remove item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix element (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix un element (usada 16.67%, coincidències 1)

remove link suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

remove profile suprimeix un perfil

- suprimeix un perfil (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix el perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

remove selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix els seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina els elements seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra els seleccionats (usada 11.11%, coincidències 1)

removed eliminat

- eliminat (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimit (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimida (usada 25.00%, coincidències 1)

removing s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 57.14%, coincidències 4)

- treure (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

rename canvia el nom

- canvia el nom (usada 81.69%, coincidències 58)

- reanomena (usada 14.08%, coincidències 10)

- anomena (usada 1.41%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 1.41%, coincidències 1)

- canvia de nom (usada 1.41%, coincidències 1)

rename directory canvia el nom al directori

- canvia el nom al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom del directori (usada 50.00%, coincidències 2)

rename folder canvia el nom de la carpeta

- canvia el nom de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- reanomena la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

rename layer reanomena la capa

- reanomena la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- canvia el nom de la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

rename profile reanomena el perfil

- reanomena el perfil (usada 80.00%, coincidències 4)

- canvia el nom al perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

render renderitza

- renderitza (usada 40.00%, coincidències 2)

- compon (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderització (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està renderitzant (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està generant la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- composició (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering intent propòsit de la renderització

- propòsit de la renderització (usada 66.67%, coincidències 4)

- propòsit de la conversió (usada 16.67%, coincidències 1)

- propòsit de la composició (usada 16.67%, coincidències 1)

reopen closed tab torna a obrir la pestanya tancada

- torna a obrir la pestanya tancada (usada 100.00%, coincidències 4)

repeat repeteix

- repeteix (usada 65.22%, coincidències 15)

- repetició (usada 26.09%, coincidències 6)

- repeat (usada 4.35%, coincidències 1)

- es repeteix (usada 4.35%, coincidències 1)

repeat password repetiu la contrasenya

- repetiu la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- repeteix la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- repetir la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

replace reemplaça

- reemplaça (usada 94.44%, coincidències 68)

- substitueix (usada 4.17%, coincidències 3)

- reemplaça'l (usada 1.39%, coincidències 1)

replace all reemplaça-ho tot

- reemplaça-ho tot (usada 86.67%, coincidències 13)

- reemplaça tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- reemplaça'ls tots (usada 6.67%, coincidències 1)

replace image reemplaça la imatge

- reemplaça la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- reemplaça imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

replace with reemplaça per

- reemplaça per (usada 53.85%, coincidències 14)

- reemplaça amb (usada 42.31%, coincidències 11)

- substitueix amb (usada 3.85%, coincidències 1)

replied respost

- respost (usada 75.00%, coincidències 3)

- contestat (usada 25.00%, coincidències 1)

replies respostes

- respostes (usada 100.00%, coincidències 5)

reply respon

- respon (usada 86.36%, coincidències 19)

- resposta (usada 9.09%, coincidències 2)

- respondre (usada 4.55%, coincidències 1)

reply all respon a tots

- respon a tots (usada 75.00%, coincidències 3)

- respon tot (usada 25.00%, coincidències 1)

reply to respon a

- respon a (usada 100.00%, coincidències 7)

reply to all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to list respon a la llista

- respon a la llista (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to sender respon al remitent

- respon al remitent (usada 100.00%, coincidències 8)

reply-to respon a

- respon a (usada 70.00%, coincidències 7)

- respon-a (usada 20.00%, coincidències 2)

- respon (usada 10.00%, coincidències 1)

report informe

- informe (usada 72.22%, coincidències 13)

- informa (usada 11.11%, coincidències 2)

- informeu (usada 11.11%, coincidències 2)

- informa'n (usada 5.56%, coincidències 1)

report a bug informa d'un error

- informa d'un error (usada 50.00%, coincidències 5)

- informeu d'un error (usada 20.00%, coincidències 2)

- informa de l'error de programari (usada 10.00%, coincidències 1)

- informeu d'una errada (usada 10.00%, coincidències 1)

- informa d'un problema (usada 10.00%, coincidències 1)

report a problem informa d'un problema

- informa d'un problema (usada 50.00%, coincidències 2)

- informar d'un problema (usada 25.00%, coincidències 1)

- informeu d'un problema (usada 25.00%, coincidències 1)

report bug informa de l'error de programari

- informa de l'error de programari (usada 50.00%, coincidències 2)

- informa de l'error (usada 25.00%, coincidències 1)

- informeu d'un error (usada 25.00%, coincidències 1)

reports informes

- informes (usada 100.00%, coincidències 8)

repository dipòsit

- dipòsit (usada 85.71%, coincidències 6)

- repositori (usada 14.29%, coincidències 1)

request sol·licita

- sol·licita (usada 75.00%, coincidències 3)

- sol·licitud (usada 25.00%, coincidències 1)

require encryption requereix xifratge

- requereix xifratge (usada 100.00%, coincidències 4)

required obligatori

- obligatori (usada 45.45%, coincidències 5)

- necessari (usada 45.45%, coincidències 5)

- requerit (usada 9.09%, coincidències 1)

resend email reenvia el missatge

- reenvia el missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a enviar el correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna a enviar el correu (usada 25.00%, coincidències 1)

reset reinicia

- reinicia (usada 40.62%, coincidències 26)

- reinicialitza (usada 39.06%, coincidències 25)

- restableix (usada 14.06%, coincidències 9)

- reset (usada 3.12%, coincidències 2)

- restaura (usada 3.12%, coincidències 2)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reset all restableix-ho tot

- restableix-ho tot (usada 88.89%, coincidències 8)

- reinicia-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

reset filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 60.00%, coincidències 3)

- reinicia el filtre (usada 40.00%, coincidències 2)

reset options reinicia les opcions

- reinicia les opcions (usada 75.00%, coincidències 3)

- reestableix les opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

reset password reinicia la contrasenya

- reinicia la contrasenya (usada 62.50%, coincidències 5)

- canviar contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- restableix la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

reset zoom reinicia l'ampliació

- reinicia l'ampliació (usada 40.00%, coincidències 2)

- treu el zoom (usada 20.00%, coincidències 1)

- restableix el zoom (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicia el zoom (usada 20.00%, coincidències 1)

resize canvia la mida

- canvia la mida (usada 55.56%, coincidències 5)

- redimensiona (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia de mida (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvi de mida (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 0.00%, coincidències 0)

resolution resolució

- resolució (usada 100.00%, coincidències 27)

resolve resol

- resol (usada 100.00%, coincidències 5)

resolved resolt

- resolt (usada 100.00%, coincidències 4)

resource recurs

- recurs (usada 100.00%, coincidències 8)

resources recursos

- recursos (usada 100.00%, coincidències 7)

response resposta

- resposta (usada 100.00%, coincidències 4)

restart reinicia

- reinicia (usada 83.33%, coincidències 15)

- reinici (usada 11.11%, coincidències 2)

- reincia (usada 5.56%, coincidències 1)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

restart later reinicia més tard

- reinicia més tard (usada 75.00%, coincidències 3)

- reinicia després (usada 25.00%, coincidències 1)

restart now reinicia ara

- reinicia ara (usada 91.67%, coincidències 11)

- reinicia (usada 8.33%, coincidències 1)

restore restaura

- restaura (usada 89.47%, coincidències 17)

- recupera (usada 5.26%, coincidències 1)

- restaura una còpia de seguretat (usada 5.26%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

restore defaults restaura els valors per defecte

- restaura els valors per defecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- restaura els paràmetres per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- restaura als valors per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- restaura els per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

restore from backup recupera des de la còpia de seguretat

- recupera des de la còpia de seguretat (usada 75.00%, coincidències 3)

- restauració a partir d'una còpia de seguretat (usada 25.00%, coincidències 1)

result resultat

- resultat (usada 100.00%, coincidències 25)

results resultats

- resultats (usada 90.91%, coincidències 10)

- resultat (usada 9.09%, coincidències 1)

resume reprèn

- reprèn (usada 69.23%, coincidències 9)

- continua (usada 23.08%, coincidències 3)

- currículum (usada 7.69%, coincidències 1)

retry reintenta

- reintenta (usada 65.22%, coincidències 15)

- reintent (usada 8.70%, coincidències 2)

- torna a intentar (usada 4.35%, coincidències 1)

- torna a provar-ho (usada 4.35%, coincidències 1)

- torna-ho a intentar (usada 4.35%, coincidències 1)

- intenta de nou (usada 4.35%, coincidències 1)

- reintenta-ho (usada 4.35%, coincidències 1)

- torna-hi (usada 4.35%, coincidències 1)

return retorn

- retorn (usada 66.67%, coincidències 6)

- retorna (usada 22.22%, coincidències 2)

- torna (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

reverse inverteix

- inverteix (usada 61.54%, coincidències 8)

- a l'inrevés (usada 7.69%, coincidències 1)

- reverteix (usada 7.69%, coincidències 1)

- revers (usada 7.69%, coincidències 1)

- al revés (usada 7.69%, coincidències 1)

- invers (usada 7.69%, coincidències 1)

reverse direction direcció inversa

- direcció inversa (usada 50.00%, coincidències 2)

- inverteix la direcció (usada 50.00%, coincidències 2)

reverse landscape apaïsat del revés

- apaïsat del revés (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal revers (usada 25.00%, coincidències 1)

reverse order inverteix l'ordre

- inverteix l'ordre (usada 100.00%, coincidències 5)

reverse portrait vertical del revés

- vertical del revés (usada 75.00%, coincidències 3)

- vertical revers (usada 25.00%, coincidències 1)

revert reverteix

- reverteix (usada 31.82%, coincidències 7)

- desfés (usada 18.18%, coincidències 4)

- torna a la versió anterior (usada 9.09%, coincidències 2)

- recupera (usada 9.09%, coincidències 2)

- torna a la darrera versió desada (usada 9.09%, coincidències 2)

- torna a l'estat anterior (usada 9.09%, coincidències 2)

- restaura (usada 4.55%, coincidències 1)

- inverteix (usada 4.55%, coincidències 1)

- revertir (usada 4.55%, coincidències 1)

revert changes reverteix els canvis

- reverteix els canvis (usada 75.00%, coincidències 3)

- desfés els canvis (usada 25.00%, coincidències 1)

review revisió

- revisió (usada 65.71%, coincidències 23)

- revisa (usada 17.14%, coincidències 6)

- ressenya (usada 8.57%, coincidències 3)

- comentari (usada 5.71%, coincidències 2)

- repassa (usada 2.86%, coincidències 1)

- revista (usada 0.00%, coincidències 0)

reviews ressenyes

- ressenyes (usada 40.00%, coincidències 2)

- opinions (usada 20.00%, coincidències 1)

- revisions (usada 20.00%, coincidències 1)

- valoracions (usada 20.00%, coincidències 1)

revision revisió

- revisió (usada 100.00%, coincidències 6)

revoke revoca

- revoca (usada 100.00%, coincidències 4)

revoked revocat

- revocat (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'ha revocat (usada 25.00%, coincidències 1)

- revocada (usada 25.00%, coincidències 1)

rewind rebobina

- rebobina (usada 75.00%, coincidències 3)

- rebobineu (usada 25.00%, coincidències 1)

rgb rgb

- rgb (usada 100.00%, coincidències 13)

ribbon cinta

- cinta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llaç (usada 25.00%, coincidències 1)

rice arròs

- arròs (usada 100.00%, coincidències 4)

right dreta

- dreta (usada 94.96%, coincidències 113)

- dret (usada 4.20%, coincidències 5)

- a l'esquerra (usada 0.84%, coincidències 1)

right alt alt dreta

- alt dreta (usada 75.00%, coincidències 3)

- alternativa dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

right arrow fletxa dreta

- fletxa dreta (usada 92.86%, coincidències 13)

- fletxa a la dreta (usada 7.14%, coincidències 1)

right margin marge dret

- marge dret (usada 100.00%, coincidències 13)

right to left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 75.00%, coincidències 6)

- dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- direcció de dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

right triangle triangle rectangle

- triangle rectangle (usada 75.00%, coincidències 3)

- triangle dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right-to-left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 100.00%, coincidències 8)

rights drets

- drets (usada 100.00%, coincidències 5)

ring anell

- anell (usada 85.71%, coincidències 6)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 1)

ripple onades del mar

- onades del mar (usada 42.86%, coincidències 3)

- ondulació (usada 28.57%, coincidències 2)

- ondulacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- arrissat (usada 14.29%, coincidències 1)

robot robot

- robot (usada 100.00%, coincidències 4)

- agent (usada 0.00%, coincidències 0)

role rol

- rol (usada 100.00%, coincidències 12)

roman roma

- roma (usada 40.00%, coincidències 2)

- romans (usada 20.00%, coincidències 1)

- romà (usada 20.00%, coincidències 1)

- romànica (usada 20.00%, coincidències 1)

- rodona (usada 0.00%, coincidències 0)

romanian romanès

- romanès (usada 100.00%, coincidències 13)

room sala

- sala (usada 80.00%, coincidències 8)

- habitació (usada 20.00%, coincidències 2)

root arrel

- arrel (usada 100.00%, coincidències 9)

root directory directori arrel

- directori arrel (usada 100.00%, coincidències 4)

rotate gira

- gira (usada 100.00%, coincidències 21)

rotate 180° gira 180°

- gira 180° (usada 80.00%, coincidències 4)

- gira 180º (usada 20.00%, coincidències 1)

rotate clockwise gira en sentit horari

- gira en sentit horari (usada 50.00%, coincidències 5)

- gira cap a la dreta (usada 50.00%, coincidències 5)

rotate counterclockwise gira en sentit antihorari

- gira en sentit antihorari (usada 57.14%, coincidències 4)

- gira cap a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

rotate left gira a l'esquerra

- gira a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 6)

rotate right gira a la dreta

- gira a la dreta (usada 100.00%, coincidències 6)

rotation gir

- gir (usada 50.00%, coincidències 9)

- rotació (usada 50.00%, coincidències 9)

rotation angle angle de gir

- angle de gir (usada 72.73%, coincidències 8)

- angle de rotació (usada 27.27%, coincidències 3)

round arrodonit

- arrodonit (usada 23.81%, coincidències 5)

- arrod (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrodoneix (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrodoneix|arrod (usada 14.29%, coincidències 3)

- rodó (usada 14.29%, coincidències 3)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 3)

- round (usada 4.76%, coincidències 1)

rounded arrodonit

- arrodonit (usada 83.33%, coincidències 5)

- arrodoniment (usada 16.67%, coincidències 1)

rounded rectangle rectangle arrodonit

- rectangle arrodonit (usada 100.00%, coincidències 6)

row fila

- fila (usada 100.00%, coincidències 47)

row break salt de fila

- salt de fila (usada 100.00%, coincidències 5)

row header capçalera de la fila

- capçalera de la fila (usada 50.00%, coincidències 3)

- capçalera de fila (usada 50.00%, coincidències 3)

row height alçada de la fila

- alçada de la fila (usada 100.00%, coincidències 20)

rows files

- files (usada 100.00%, coincidències 59)

rows above files a sobre

- files a sobre (usada 40.00%, coincidències 2)

- files a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

- línies per sobre (usada 20.00%, coincidències 1)

- fila a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

rows below files a sota

- files a sota (usada 50.00%, coincidències 2)

- files a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

- fila a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

ruby ruby

- ruby (usada 100.00%, coincidències 4)

rule línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- regla (usada 25.00%, coincidències 1)

ruler regle

- regle (usada 100.00%, coincidències 10)

rulers regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 10)

rules regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 5)

run executa

- executa (usada 91.67%, coincidències 22)

- executa-ho a tot córrer (usada 4.17%, coincidències 1)

- execució (usada 4.17%, coincidències 1)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

run program executa el programa

- executa el programa (usada 100.00%, coincidències 5)

runic rúnic

- rúnic (usada 100.00%, coincidències 6)

runner runner

- runner (usada 50.00%, coincidències 2)

- corredor (usada 50.00%, coincidències 2)

running s'està executant

- s'està executant (usada 72.73%, coincidències 8)

- en execució (usada 27.27%, coincidències 3)

runtime temps d'execució

- temps d'execució (usada 66.67%, coincidències 4)

- entorn d'execució (usada 33.33%, coincidències 2)

- versió d'execució (usada 0.00%, coincidències 0)

russia rússia

- rússia (usada 100.00%, coincidències 6)

russian rus

- rus (usada 100.00%, coincidències 13)

sad trist

- trist (usada 80.00%, coincidències 4)

- ­tristesa (usada 20.00%, coincidències 1)

salmon salmó

- salmó (usada 75.00%, coincidències 3)

- salmon (usada 25.00%, coincidències 1)

salvage valor residual

- valor residual (usada 87.50%, coincidències 7)

- salvament (usada 12.50%, coincidències 1)

samaritan samarità

- samarità (usada 100.00%, coincidències 5)

samba samba

- samba (usada 100.00%, coincidències 5)

sample mostra

- mostra (usada 71.43%, coincidències 5)

- exemple (usada 28.57%, coincidències 2)

sample rate freqüència de mostreig

- freqüència de mostreig (usada 50.00%, coincidències 2)

- freqüència de mostratge (usada 50.00%, coincidències 2)

samples mostres

- mostres (usada 100.00%, coincidències 6)

sampling mostreig

- mostreig (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostratge (usada 40.00%, coincidències 2)

san marino san marino

- san marino (usada 100.00%, coincidències 5)

sandbox sorral

- sorral (usada 50.00%, coincidències 2)

- entorn de proves (usada 50.00%, coincidències 2)

sans serif sans serif

- sans serif (usada 100.00%, coincidències 4)

sans-serif sans-serif

- sans-serif (usada 60.00%, coincidències 3)

- de pal sec (usada 40.00%, coincidències 2)

sap sap

- sap (usada 100.00%, coincidències 4)

sardinian sard

- sard (usada 100.00%, coincidències 5)

sat ds

- ds (usada 57.14%, coincidències 4)

- ds. (usada 28.57%, coincidències 2)

- sat (usada 14.29%, coincidències 1)

saturation saturació

- saturació (usada 100.00%, coincidències 27)

saturday dissabte

- dissabte (usada 93.75%, coincidències 15)

- dissabtes (usada 6.25%, coincidències 1)

saurashtra saurashtra

- saurashtra (usada 100.00%, coincidències 5)

save desa

- desa (usada 98.25%, coincidències 112)

- desar (usada 0.88%, coincidències 1)

- desa-ho (usada 0.88%, coincidències 1)

save a copy desa'n una còpia

- desa'n una còpia (usada 53.85%, coincidències 7)

- desa una còpia (usada 46.15%, coincidències 6)

save all desa-ho tot

- desa-ho tot (usada 90.91%, coincidències 10)

- desa'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

save and close desa i tanca

- desa i tanca (usada 100.00%, coincidències 7)

save anyway desa igualment

- desa igualment (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa de tota manera (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa'l igualment (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa de totes maneres (usada 20.00%, coincidències 1)

save as anomena i desa

- anomena i desa (usada 98.39%, coincidències 61)

- desa com (usada 1.61%, coincidències 1)

- anomenar i desar (usada 0.00%, coincidències 0)

save as template desa com a plantilla

- desa com a plantilla (usada 100.00%, coincidències 5)

save changes desa els canvis

- desa els canvis (usada 86.67%, coincidències 13)

- desa canvis (usada 6.67%, coincidències 1)

- desar els canvis (usada 6.67%, coincidències 1)

save comment desa el comentari

- desa el comentari (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa comentari (usada 25.00%, coincidències 1)

save document desa el document

- desa el document (usada 100.00%, coincidències 8)

save draft desa

- desa (usada 33.33%, coincidències 2)

- desa l'esborrany (usada 33.33%, coincidències 2)

- desa esborrany (usada 16.67%, coincidències 1)

- desa un esborrany (usada 16.67%, coincidències 1)

save file desa el fitxer

- desa el fitxer (usada 100.00%, coincidències 13)

save image desa la imatge

- desa la imatge (usada 94.12%, coincidències 16)

- desa imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

save image as anomena i desa la imatge

- anomena i desa la imatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- desa la imatge com (usada 14.29%, coincidències 1)

- desa la imatge com a (usada 14.29%, coincidències 1)

save link as anomena i desa l'enllaç

- anomena i desa l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- anomena i desa el contingut de l'enllaç (usada 25.00%, coincidències 1)

save page desa la pàgina

- desa la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- ­desa la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

save page as anomena i desa la pàgina

- anomena i desa la pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

save password desa la contrasenya

- desa la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- guarda la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

save playlist desa la llista de reproducció

- desa la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

save recording desa l'enregistrament

- desa l'enregistrament (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa d'enregistrament (usada 25.00%, coincidències 1)

save to desa a

- desa a (usada 50.00%, coincidències 2)

- desa-ho a (usada 50.00%, coincidències 2)

saved desat

- desat (usada 44.44%, coincidències 4)

- s'ha desat (usada 44.44%, coincidències 4)

- desada (usada 11.11%, coincidències 1)

saved by desat per

- desat per (usada 75.00%, coincidències 3)

- desada per (usada 25.00%, coincidències 1)

saving s'està desant

- s'està desant (usada 91.67%, coincidències 11)

- desament (usada 8.33%, coincidències 1)

saving document s'està desant el document

- s'està desant el document (usada 100.00%, coincidències 4)

scale escala

- escala (usada 88.89%, coincidències 32)

- ajusta la mida (usada 5.56%, coincidències 2)

- redimensiona (usada 2.78%, coincidències 1)

- ajustar la mida (usada 2.78%, coincidències 1)

scale factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 50.00%, coincidències 4)

- factor d'escalat (usada 50.00%, coincidències 4)

scale image ajusta la mida de la imatge

- ajusta la mida de la imatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- escala la imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

scale width escala l'amplada

- escala l'amplada (usada 60.00%, coincidències 3)

- escalat de l'amplada (usada 20.00%, coincidències 1)

- ajusta l'amplada (usada 20.00%, coincidències 1)

scale x escala x

- escala x (usada 100.00%, coincidències 5)

scale y escala y

- escala y (usada 100.00%, coincidències 4)

scaling escalat

- escalat (usada 66.67%, coincidències 8)

- escala (usada 16.67%, coincidències 2)

- canvi d'escala (usada 8.33%, coincidències 1)

- redimensionament (usada 8.33%, coincidències 1)

scaling factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 85.71%, coincidències 6)

- factor de redimensionament (usada 14.29%, coincidències 1)

scan escaneja

- escaneja (usada 75.00%, coincidències 6)

- escàner (usada 25.00%, coincidències 2)

- escanejar (usada 0.00%, coincidències 0)

scanner escàner

- escàner (usada 80.00%, coincidències 4)

- escànner (usada 20.00%, coincidències 1)

- escanista (usada 0.00%, coincidències 0)

scanning escaneig

- escaneig (usada 83.33%, coincidències 5)

- s'està analitzant (usada 16.67%, coincidències 1)

scenarios escenaris

- escenaris (usada 100.00%, coincidències 7)

schedule planifica

- planifica (usada 37.50%, coincidències 6)

- planificació (usada 31.25%, coincidències 5)

- programa (usada 25.00%, coincidències 4)

- agenda (usada 6.25%, coincidències 1)

- agenda electrònica (usada 0.00%, coincidències 0)

- planificar tasques (usada 0.00%, coincidències 0)

scheduled previst

- previst (usada 25.00%, coincidències 2)

- programat (usada 25.00%, coincidències 2)

- prevista (usada 25.00%, coincidències 2)

- programada (usada 12.50%, coincidències 1)

- planificat (usada 12.50%, coincidències 1)

schema esquema

- esquema (usada 100.00%, coincidències 7)

scheme esquema

- esquema (usada 83.33%, coincidències 5)

- combinació (usada 16.67%, coincidències 1)

scientific científic

- científic (usada 83.33%, coincidències 5)

- scientific (usada 16.67%, coincidències 1)

scissors tisores

- tisores (usada 75.00%, coincidències 3)

- estisores (usada 25.00%, coincidències 1)

scope àmbit

- àmbit (usada 66.67%, coincidències 12)

- abast (usada 27.78%, coincidències 5)

- oscil·loscopi (usada 5.56%, coincidències 1)

score puntuació

- puntuació (usada 66.67%, coincidències 8)

- resultat (usada 16.67%, coincidències 2)

- partitura (usada 8.33%, coincidències 1)

- marcador (usada 8.33%, coincidències 1)

scottish gaelic gaèlic escocès

- gaèlic escocès (usada 100.00%, coincidències 5)

screen pantalla

- pantalla (usada 100.00%, coincidències 12)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

screen reader lector de pantalla

- lector de pantalla (usada 100.00%, coincidències 5)

screenshot captura de pantalla

- captura de pantalla (usada 83.33%, coincidències 10)

- captura (usada 16.67%, coincidències 2)

screenshots captures de pantalla

- captures de pantalla (usada 100.00%, coincidències 7)

script script

- script (usada 83.33%, coincidències 10)

- seqüència (usada 8.33%, coincidències 1)

- script [ l'script ] (usada 8.33%, coincidències 1)

script name nom de l'script

- nom de l'script (usada 100.00%, coincidències 4)

scripts scripts

- scripts (usada 50.00%, coincidències 2)

- seqüències (usada 25.00%, coincidències 1)

- funcions (scripts) (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll papir

- papir (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplç (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll bar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 10)

scroll down desplaçament avall

- desplaçament avall (usada 37.50%, coincidències 3)

- desplaça avall (usada 37.50%, coincidències 3)

- desplaça cap avall (usada 25.00%, coincidències 2)

scroll left desplaça a l'esquerra

- desplaça a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

- desplaçament a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

- desplaça cap a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 1)

scroll right desplaçament a la dreta

- desplaçament a la dreta (usada 50.00%, coincidències 3)

- desplaça a la dreta (usada 33.33%, coincidències 2)

- desplaça cap a la dreta (usada 16.67%, coincidències 1)

scroll up desplaça amunt

- desplaça amunt (usada 42.86%, coincidències 3)

- desplaça cap amunt (usada 28.57%, coincidències 2)

- desplaçament amunt (usada 28.57%, coincidències 2)

scrollbar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 8)

scrollbars barres de desplaçament

- barres de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

scrolling desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

search cerca

- cerca (usada 98.02%, coincidències 99)

- s'està cercant (usada 0.99%, coincidències 1)

- cerca a (usada 0.99%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.00%, coincidències 0)

search backwards cerca cap enrere

- cerca cap enrere (usada 71.43%, coincidències 5)

- cerca enrere (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca cap endarrere (usada 14.29%, coincidències 1)

search directory directori de cerca

- directori de cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

- cerca al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

search engines motors de cerca

- motors de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

search filter filtre de cerca

- filtre de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

search for cerca

- cerca (usada 88.24%, coincidències 15)

- cerca de (usada 5.88%, coincidències 1)

- recerca de (usada 5.88%, coincidències 1)

search in cerca a

- cerca a (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca en (usada 25.00%, coincidències 1)

search result resultat de la cerca

- resultat de la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- resultats de la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

search results resultats de la cerca

- resultats de la cerca (usada 75.00%, coincidències 12)

- resultats de cerca (usada 18.75%, coincidències 3)

- resultat de la cerca (usada 6.25%, coincidències 1)

search term terme de cerca

- terme de cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- paraula de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

search tools eines de cerca

- eines de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

searching s'està cercant

- s'està cercant (usada 63.64%, coincidències 7)

- cerca (usada 27.27%, coincidències 3)

- cercant (usada 9.09%, coincidències 1)

season temporada

- temporada (usada 100.00%, coincidències 4)

sec sec

- sec (usada 40.00%, coincidències 2)

- s (usada 40.00%, coincidències 2)

- segon (usada 20.00%, coincidències 1)

second segon

- segon (usada 100.00%, coincidències 12)

seconds segons

- segons (usada 100.00%, coincidències 17)

secret secret

- secret (usada 85.71%, coincidències 6)

- clau secreta (usada 14.29%, coincidències 1)

section secció

- secció (usada 96.55%, coincidències 28)

- section (usada 3.45%, coincidències 1)

security seguretat

- seguretat (usada 100.00%, coincidències 29)

security warning avís de seguretat

- avís de seguretat (usada 100.00%, coincidències 5)

see also vegeu també

- vegeu també (usada 100.00%, coincidències 8)

seed llavor

- llavor (usada 100.00%, coincidències 5)

seek cerca

- cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- vés a (usada 25.00%, coincidències 1)

select selecciona

- selecciona (usada 84.52%, coincidències 71)

- seleccioneu (usada 15.48%, coincidències 13)

select a file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- selecciona un fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

- seleccioneu una fotografia (usada 10.00%, coincidències 1)

select a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- seleccioneu una carpeta (usada 33.33%, coincidències 2)

select address list selecciona una llista d'adreces

- selecciona una llista d'adreces (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu una llista d'adreces (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu la llista d'adreces (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona la llista d'adreces (usada 16.67%, coincidències 1)

select all selecciona-ho tot

- selecciona-ho tot (usada 91.07%, coincidències 51)

- selecciona'ls tots (usada 3.57%, coincidències 2)

- ho selecciona tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- seleccionar tots (usada 1.79%, coincidències 1)

- marca-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

select all text selecciona tot el text

- selecciona tot el text (usada 100.00%, coincidències 4)

select application seleccioneu una aplicació

- seleccioneu una aplicació (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- trieu una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

select category seleccioneu una categoria

- seleccioneu una categoria (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona la categoria (usada 50.00%, coincidències 2)

select cell selecciona la cel·la

- selecciona la cel·la (usada 100.00%, coincidències 4)

select certificate seleccioneu un certificat

- seleccioneu un certificat (usada 83.33%, coincidències 5)

- seleccioneu el certificat (usada 16.67%, coincidències 1)

select color selecciona el color

- selecciona el color (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu un color (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona el color per a %s (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu un color (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona un color (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 14.29%, coincidències 1)

select column seleccioneu la columna

- seleccioneu la columna (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

select directory seleccioneu un directori

- seleccioneu un directori (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecciona el directori (usada 16.67%, coincidències 1)

select file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona el fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

select folder seleccioneu una carpeta

- seleccioneu una carpeta (usada 50.00%, coincidències 4)

- trieu una carpeta (usada 25.00%, coincidències 2)

- selecciona una carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- seleccioneu la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

select font selecciona el tipus de lletra

- selecciona el tipus de lletra (usada 60.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

select image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 33.33%, coincidències 2)

- seleccioneu una imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

select image file seleccioneu un fitxer d'imatge

- seleccioneu un fitxer d'imatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona el fitxer d'imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- seleccioneu el fitxer d'imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

select language selecciona l'idioma

- selecciona l'idioma (usada 50.00%, coincidències 2)

- seleccioneu un idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- escolliu un idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

select none no seleccionis res

- no seleccionis res (usada 40.00%, coincidències 4)

- no en seleccionis cap (usada 30.00%, coincidències 3)

- no seleccionar cap (usada 10.00%, coincidències 1)

- no seleccionar-ne cap (usada 10.00%, coincidències 1)

- cap selecció (usada 10.00%, coincidències 1)

select page selecciona pàgina

- selecciona pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- seleccionar pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona una pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

select profile selecciona el perfil

- selecciona el perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona un perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu el perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecció de perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

select row seleccioneu la fila

- seleccioneu la fila (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona una fila (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona la fila (usada 25.00%, coincidències 1)

select source selecciona la font

- selecciona la font (usada 83.33%, coincidències 5)

- selecciona l'origen (usada 16.67%, coincidències 1)

select table selecciona la taula

- selecciona la taula (usada 55.56%, coincidències 5)

- seleccioneu una taula (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona una taula (usada 11.11%, coincidències 1)

select text selecciona el text

- selecciona el text (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el text (usada 25.00%, coincidències 1)

selected seleccionat

- seleccionat (usada 92.86%, coincidències 13)

- selecció (usada 7.14%, coincidències 1)

selection selecció

- selecció (usada 100.00%, coincidències 79)

selection list llista de selecció

- llista de selecció (usada 100.00%, coincidències 7)

selection mode mode de selecció

- mode de selecció (usada 100.00%, coincidències 11)

selections seleccions

- seleccions (usada 100.00%, coincidències 4)

selector selector

- selector (usada 60.00%, coincidències 3)

- seleccionador (usada 20.00%, coincidències 1)

- seletor (usada 20.00%, coincidències 1)

self ell mateix

- ell mateix (usada 25.00%, coincidències 1)

- si-mateix (usada 25.00%, coincidències 1)

- self (usada 25.00%, coincidències 1)

- un mateix (usada 25.00%, coincidències 1)

semicolon punt i coma

- punt i coma (usada 100.00%, coincidències 5)

send envia

- envia (usada 94.12%, coincidències 32)

- enviar (usada 2.94%, coincidències 1)

- send (usada 2.94%, coincidències 1)

send feedback envia comentaris

- envia comentaris (usada 60.00%, coincidències 3)

- envieu comentaris (usada 20.00%, coincidències 1)

- send feedback (usada 20.00%, coincidències 1)

send file envia el fitxer

- envia el fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- envia un fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

send files envia fitxers

- envia fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- envieu fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

send message envia el missatge

- envia el missatge (usada 62.50%, coincidències 5)

- envia un missatge (usada 37.50%, coincidències 3)

send to envia a

- envia a (usada 90.91%, coincidències 10)

- envia-ho a (usada 9.09%, coincidències 1)

send to back envia al fons

- envia al fons (usada 55.56%, coincidències 5)

- torna enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- envia cap endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

sender remitent

- remitent (usada 100.00%, coincidències 18)

sending s'està enviant

- s'està enviant (usada 50.00%, coincidències 3)

- enviament (usada 33.33%, coincidències 2)

- enviant (usada 16.67%, coincidències 1)

sending message s'està enviant el missatge

- s'està enviant el missatge (usada 100.00%, coincidències 5)

sent enviat

- enviat (usada 53.85%, coincidències 7)