Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#div/0! #div/0!

- #div/0! (usada 100.00%, coincidències 6)

#n/a #n/d

- #n/d (usada 85.71%, coincidències 6)

- #n/a (usada 14.29%, coincidències 1)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 4)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 70.00%, coincidències 7)

- (predeterminat) (usada 30.00%, coincidències 3)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(modified) (modificat)

- (modificat) (usada 100.00%, coincidències 4)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 11)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(none) (cap)

- (cap) (usada 92.86%, coincidències 13)

- (sense) (usada 7.14%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 4)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 57.14%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 28.57%, coincidències 2)

- (únicament lectura) (usada 14.29%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 5)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 7)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 6)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 4)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 7)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 4)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 8)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 6)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 10)

\u0020 \u0020

- \u0020 (usada 100.00%, coincidències 5)

a b c a b c

- a b c (usada 100.00%, coincidències 8)

a0 a0

- a0 (usada 80.00%, coincidències 4)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 20.00%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 5)

a3 a3

- a3 (usada 83.33%, coincidències 5)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 16.67%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 60.00%, coincidències 3)

- abreviació (usada 40.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 85.71%, coincidències 6)

- interrupció (usada 14.29%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 50.00%, coincidències 2)

- interrompuda (usada 50.00%, coincidències 2)

about quant a

- quant a (usada 88.24%, coincidències 30)

- qui som (usada 2.94%, coincidències 1)

- about (usada 2.94%, coincidències 1)

- respecte a (usada 2.94%, coincidències 1)

- sobre (usada 2.94%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 57.14%, coincidències 4)

- superior (usada 14.29%, coincidències 1)

- part superior (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre (usada 14.29%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor absolut (usada 14.29%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 75.00%, coincidències 3)

- absoluta (usada 25.00%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color absoluta (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 16.67%, coincidències 1)

abstract resum

- resum (usada 66.67%, coincidències 4)

- abstracte (usada 33.33%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 11)

accept accepta

- accepta (usada 100.00%, coincidències 23)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 83.33%, coincidències 5)

- accepta'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

accept change accepta el canvi

- accepta el canvi (usada 100.00%, coincidències 4)

accepted acceptat

- acceptat (usada 50.00%, coincidències 2)

- acceptada (usada 50.00%, coincidències 2)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 6)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'ha denegat l'accés (usada 28.57%, coincidències 2)

- l'accés està denegat (usada 14.29%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 83.33%, coincidències 5)

- contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 7)

account compte

- compte (usada 95.83%, coincidències 23)

- comptes (usada 4.17%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- dades dels comptes (usada 25.00%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de compte (usada 10.00%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 72.73%, coincidències 8)

- paràmetres dels comptes (usada 9.09%, coincidències 1)

- configuració del compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- ajusts dels comptes (usada 9.09%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 4)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 15)

acos acos

- acos (usada 50.00%, coincidències 2)

- arccos (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc cosinus (usada 25.00%, coincidències 1)

acpi acpi

- acpi (usada 100.00%, coincidències 4)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 58)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 11)

activate activa

- activa (usada 100.00%, coincidències 13)

activated activat

- activat (usada 75.00%, coincidències 3)

- activada (usada 25.00%, coincidències 1)

active actiu

- actiu (usada 73.08%, coincidències 19)

- activa (usada 26.92%, coincidències 7)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 6)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 6)

actual size mida real

- mida real (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida actual (usada 22.22%, coincidències 2)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 5)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 95.97%, coincidències 119)

- afegeix-ho (usada 0.81%, coincidències 1)

- sum (usada 0.81%, coincidències 1)

- add (usada 0.81%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.81%, coincidències 1)

- afegir (usada 0.81%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix compte (usada 12.50%, coincidències 1)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 11.11%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 4)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un punt d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegir comentari (usada 12.50%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix als contactes (usada 12.50%, coincidències 1)

add device afegeix un dispositiu

- afegeix un dispositiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix dispositiu (usada 25.00%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix el camp (usada 11.11%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- afegeix fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegiu fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 100.00%, coincidències 5)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 100.00%, coincidències 7)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 100.00%, coincidències 4)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix capa (usada 37.50%, coincidències 3)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

add new afegeix

- afegeix (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix-ne una de nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix-ne un de nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix nou (usada 7.14%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 4)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 5)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 100.00%, coincidències 7)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegeix als marcadors (usada 40.00%, coincidències 2)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 9)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix als favorits (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 6)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix (usada 14.29%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 60.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 40.00%, coincidències 2)

add-ons complements

- complements (usada 93.75%, coincidències 15)

- extensions (usada 6.25%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 40.00%, coincidències 2)

- addició (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegida (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegits (usada 20.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 5)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 80.00%, coincidències 4)

- paràmetres addicionals. (usada 20.00%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 100.00%, coincidències 53)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 94.74%, coincidències 18)

- llibre d'adreces (usada 5.26%, coincidències 1)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 9)

adjust ajusta

- ajusta (usada 85.71%, coincidències 6)

- ajust (usada 14.29%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 5)

administrator administrador

- administrador (usada 85.71%, coincidències 6)

- administradors (usada 14.29%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

advanced avançat

- avançat (usada 94.29%, coincidències 33)

- avançades (usada 5.71%, coincidències 2)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 5)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 14)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 4)

advanced settings paràmetres avançats

- paràmetres avançats (usada 62.50%, coincidències 5)

- configuració avançada (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions avançades (usada 12.50%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 10)

after després

- després (usada 92.68%, coincidències 38)

- després de (usada 7.32%, coincidències 3)

age edat

- edat (usada 80.00%, coincidències 4)

- vella (usada 20.00%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 5)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 4)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 10)

album àlbum

- àlbum (usada 90.91%, coincidències 10)

- album (usada 9.09%, coincidències 1)

alert alerta

- alerta (usada 87.50%, coincidències 7)

- avís (usada 12.50%, coincidències 1)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 62.50%, coincidències 5)

- algoritme (usada 37.50%, coincidències 3)

alias àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 16)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

align alinea

- alinea (usada 66.67%, coincidències 8)

- alineació (usada 33.33%, coincidències 4)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea a la part inferior

- alinea a la part inferior (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea abaix (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 20.00%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 50.00%, coincidències 2)

- alineació centrada (usada 25.00%, coincidències 1)

- alineació al centre (usada 25.00%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 75.00%, coincidències 12)

- alineació a l'esquerra (usada 18.75%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 6.25%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 77.78%, coincidències 14)

- alineació a la dreta (usada 16.67%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 5.56%, coincidències 1)

align top alinea a la part superior

- alinea a la part superior (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 20.00%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 100.00%, coincidències 67)

all tot

- tot (usada 61.76%, coincidències 42)

- tots (usada 26.47%, coincidències 18)

- totes (usada 11.76%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 4)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 4)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 5)

all day event cita de tot el dia

- cita de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

all events totes les cites

- totes les cites (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els esdeveniments (usada 25.00%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 26)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 4)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 100.00%, coincidències 4)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 12)

all sheets tots els fulls

- tots els fulls (usada 100.00%, coincidències 4)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 4)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 30)

alpha alfa

- alfa (usada 93.94%, coincidències 31)

- alpha (usada 6.06%, coincidències 2)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 88.89%, coincidències 8)

- tecla alternativa dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

always sempre

- sempre (usada 95.00%, coincidències 19)

- always (usada 5.00%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 83.33%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 16.67%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 57.14%, coincidències 4)

- sempre a dalt (usada 28.57%, coincidències 2)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 1)

am am

- am (usada 66.67%, coincidències 4)

- a. m. (usada 33.33%, coincidències 2)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 6)

amount quantitat

- quantitat (usada 55.17%, coincidències 16)

- import (usada 44.83%, coincidències 13)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 5)

analytics analítiques

- analítiques (usada 100.00%, coincidències 5)

analyze analitza

- analitza (usada 75.00%, coincidències 3)

- analitzador (usada 25.00%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 94.44%, coincidències 17)

- ancoratge (usada 5.56%, coincidències 1)

and i

- i (usada 88.24%, coincidències 30)

- and (usada 11.76%, coincidències 4)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 37)

angry enfadat

- enfadat (usada 50.00%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 2)

- enuig (usada 16.67%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 16)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 75.00%, coincidències 3)

- aniversari (usada 25.00%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 75.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 25.00%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 4)

anonymous anònim

- anònim (usada 80.00%, coincidències 4)

- anònim -a (usada 20.00%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 66.67%, coincidències 4)

- contesta (usada 33.33%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 4)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 4)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

- suavitzador (usada 16.67%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 16.67%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 16.67%, coincidències 1)

antialiasing suavitzat

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 92.86%, coincidències 13)

- any (usada 7.14%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 5)

appearance aparença

- aparença (usada 100.00%, coincidències 13)

append afegeix

- afegeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- annexa (usada 11.11%, coincidències 1)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 5)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 20)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 7)

apply aplica

- aplica (usada 100.00%, coincidències 50)

apply to aplica a

- aplica a (usada 100.00%, coincidències 6)

apr abr

- abr (usada 60.00%, coincidències 3)

- abr. (usada 40.00%, coincidències 2)

april abril

- abril (usada 91.67%, coincidències 11)

- d'abril (usada 8.33%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 94.44%, coincidències 17)

- arabic (usada 5.56%, coincidències 1)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes de presentació àrab - a

- formes de presentació àrab - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació àrab - b

- formes de presentació àrab - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 50.00%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 5)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 8)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 4)

archive arxiva

- arxiva (usada 71.43%, coincidències 10)

- arxiu (usada 28.57%, coincidències 4)

archives arxius

- arxius (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu (usada 22.22%, coincidències 2)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 66.67%, coincidències 4)

- esteu segurs? (usada 16.67%, coincidències 1)

- esteu segur? (usada 16.67%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 33)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 8)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 12)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 14)

array matriu

- matriu (usada 80.00%, coincidències 4)

- matrius (usada 20.00%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 8)

arrow style estil de la fletxa

- estil de la fletxa (usada 60.00%, coincidències 3)

- estil de fletxa (usada 20.00%, coincidències 1)

- estil del cursor (usada 20.00%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 11)

art art

- art (usada 50.00%, coincidències 2)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

- gràfics (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 8)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 12)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 4)

ascending ascendent

- ascendent (usada 90.91%, coincidències 30)

- ordre ascendent (usada 6.06%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 3.03%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 9)

asin asin

- asin (usada 50.00%, coincidències 2)

- arcsin (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc sinus (usada 25.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 50.00%, coincidències 2)

- demana (usada 25.00%, coincidències 1)

- ask (usada 25.00%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 75.00%, coincidències 3)

- envieu una pregunta (usada 25.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 66.67%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 33.33%, coincidències 2)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 77.78%, coincidències 14)

- relació de l'aspecte (usada 11.11%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 5.56%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 5.56%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 8)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 11)

assigned assignat

- assignat (usada 75.00%, coincidències 3)

- assigned (assignat) (usada 25.00%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 5)

at a

- a (usada 66.67%, coincidències 4)

- arrova (usada 16.67%, coincidències 1)

- de (usada 16.67%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 4)

- mínim (usada 20.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 50.00%, coincidències 2)

- arctg (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc tangent (usada 25.00%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 7)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attached to connectat a

- connectat a (usada 90.00%, coincidències 9)

- adjuntat a (usada 10.00%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 50.00%, coincidències 5)

- fitxer adjunt (usada 20.00%, coincidències 2)

- adjunt (usada 20.00%, coincidències 2)

- adjuncions (usada 10.00%, coincidències 1)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 70.59%, coincidències 12)

- fitxers adjunts (usada 23.53%, coincidències 4)

- adjunts (usada 5.88%, coincidències 1)

attendees assistents

- assistents (usada 100.00%, coincidències 11)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 7)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 27)

audio àudio

- àudio (usada 96.43%, coincidències 27)

- audio (usada 3.57%, coincidències 1)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 85.71%, coincidències 6)

- audio file (usada 14.29%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio sample rate freqüència de mostratge de l'àudio

- freqüència de mostratge de l'àudio (usada 50.00%, coincidències 2)

- velocitat de la mostra d'audio (usada 25.00%, coincidències 1)

- taxa de la mostra de l'àudio (usada 25.00%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 3)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 40.00%, coincidències 2)

- ago (usada 40.00%, coincidències 2)

- ag (usada 20.00%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 90.91%, coincidències 10)

- d'agost (usada 9.09%, coincidències 1)

authenticate autentica

- autentica (usada 100.00%, coincidències 6)

- autenticar (usada 0.00%, coincidències 0)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 9)

authentication autenticació

- autenticació (usada 83.33%, coincidències 5)

- autentificació (usada 16.67%, coincidències 1)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 57.14%, coincidències 4)

- l'autenticació ha fallat (usada 28.57%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 14.29%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 66.67%, coincidències 4)

- l'autenticació ha fallat. (usada 16.67%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 16.67%, coincidències 1)

authentication failure ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en l'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 7)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 75.00%, coincidències 6)

- es requereix autenticació (usada 12.50%, coincidències 1)

- es necessita autenticació (usada 12.50%, coincidències 1)

authentication timeout temps d'autenticació

- temps d'autenticació (usada 50.00%, coincidències 2)

- temps d'autenticació excedit (usada 25.00%, coincidències 1)

- temps d'expiració de l'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 100.00%, coincidències 64)

author(s) autors

- autors (usada 57.14%, coincidències 4)

- autor(s) (usada 42.86%, coincidències 3)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 6)

authors autors

- autors (usada 100.00%, coincidències 10)

auto auto

- auto (usada 52.00%, coincidències 13)

- automàtic (usada 40.00%, coincidències 10)

- automàtica (usada 4.00%, coincidències 1)

- autocom (usada 4.00%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 5)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 75.00%, coincidències 3)

- autoselecciona (usada 25.00%, coincidències 1)

auto spellcheck verificació ortogràfica automàtica

- verificació ortogràfica automàtica (usada 100.00%, coincidències 4)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 66.67%, coincidències 4)

- emplenar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 88.89%, coincidències 8)

- filtra automàticament (usada 11.11%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 84.62%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 7.69%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 89.16%, coincidències 74)

- automàtica (usada 10.84%, coincidències 9)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 9)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 4)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 87.50%, coincidències 14)

- disponibles (usada 12.50%, coincidències 2)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 6)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 60.00%, coincidències 3)

- idiomes disponibles (usada 40.00%, coincidències 2)

average mitjana

- mitjana (usada 88.89%, coincidències 16)

- average (usada 5.56%, coincidències 1)

- mitja (usada 5.56%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 5)

away absent

- absent (usada 100.00%, coincidències 6)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 12)

axis eix

- eix (usada 85.71%, coincidències 6)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 5)

back enrere

- enrere (usada 78.05%, coincidències 32)

- revers (usada 7.32%, coincidències 3)

- endarrere (usada 7.32%, coincidències 3)

- retrocedeix (usada 2.44%, coincidències 1)

- esquena (usada 2.44%, coincidències 1)

- anterior (usada 2.44%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 50.00%, coincidències 2)

- fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 95.83%, coincidències 46)

- fons d'escriptori (usada 2.08%, coincidències 1)

- segon pla (usada 2.08%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 80.95%, coincidències 34)

- color del fons (usada 19.05%, coincidències 8)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 5)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- barra invertida (usada 25.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 10)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 100.00%, coincidències 4)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 100.00%, coincidències 4)

balance balanç

- balanç (usada 85.71%, coincidències 6)

- balança (usada 14.29%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 4)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 5)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 4)

bar barra

- barra (usada 66.67%, coincidències 4)

- bar (usada 33.33%, coincidències 2)

base base

- base (usada 91.67%, coincidències 11)

- bàsic (usada 8.33%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 6)

baseline línia base

- línia base (usada 80.00%, coincidències 4)

- punt de referència (usada 20.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 84.21%, coincidències 16)

- basic (usada 10.53%, coincidències 2)

- bàsiques (usada 5.26%, coincidències 1)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 8)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 6)

bcc cco

- cco (usada 85.71%, coincidències 12)

- bcc (usada 14.29%, coincidències 2)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 75.00%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 25.00%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 94.44%, coincidències 34)

- abans de (usada 2.78%, coincidències 1)

- anterior (usada 2.78%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 5)

- novell (usada 16.67%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 87.50%, coincidències 7)

- comença amb (usada 12.50%, coincidències 1)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 8)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 9)

below a sota

- a sota (usada 50.00%, coincidències 4)

- inferior (usada 37.50%, coincidències 3)

- sota (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 10)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 54.55%, coincidències 6)

- millor ajustament (usada 27.27%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 9.09%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 8)

between entre

- entre (usada 75.00%, coincidències 6)

- between (usada 12.50%, coincidències 1)

- entre el (usada 12.50%, coincidències 1)

bevel bisell

- bisell (usada 75.00%, coincidències 3)

- obliqua (usada 25.00%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 5)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 92.86%, coincidències 13)

- binary (usada 7.14%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 71.43%, coincidències 5)

- vinculacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- vinculant (usada 14.29%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

bios bios

- bios (usada 100.00%, coincidències 4)

- sistema bàsic d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

birthday aniversari

- aniversari (usada 87.50%, coincidències 7)

- data de naixement (usada 12.50%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 5)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 13)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 62.50%, coincidències 5)

- velocitat de bits (usada 12.50%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 12.50%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 12.50%, coincidències 1)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 4)

black negre

- negre (usada 93.10%, coincidències 27)

- negres (usada 6.90%, coincidències 2)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 10)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 88.89%, coincidències 8)

- en blanc i negre (usada 11.11%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

black point compensation compensació de punt negre

- compensació de punt negre (usada 75.00%, coincidències 3)

- compensació del punt negre (usada 25.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 46.67%, coincidències 7)

- buit (usada 13.33%, coincidències 2)

- esborra (usada 13.33%, coincidències 2)

- blank (usada 6.67%, coincidències 1)

- espai buit (usada 6.67%, coincidències 1)

- buida (usada 6.67%, coincidències 1)

- negre (usada 6.67%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blend barreja

- barreja (usada 70.00%, coincidències 7)

- mescla (usada 20.00%, coincidències 2)

- transició (usada 10.00%, coincidències 1)

blend mode mode degradat

- mode degradat (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de barreja (usada 25.00%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 50.00%, coincidències 2)

- parpelleja (usada 25.00%, coincidències 1)

- pampallugues (usada 25.00%, coincidències 1)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 5)

block bloca

- bloca (usada 66.67%, coincidències 8)

- bloc (usada 33.33%, coincidències 4)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 100.00%, coincidències 4)

blocked blocat

- blocat (usada 71.43%, coincidències 5)

- bloquejat (usada 28.57%, coincidències 2)

blocks blocs

- blocs (usada 100.00%, coincidències 4)

blog blog

- blog (usada 87.50%, coincidències 7)

- bloc (usada 12.50%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 100.00%, coincidències 42)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 7)

blur difumina

- difumina (usada 50.00%, coincidències 3)

- difuminat (usada 33.33%, coincidències 2)

- difuminada (usada 16.67%, coincidències 1)

board taula

- taula (usada 50.00%, coincidències 2)

- targeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- tauler (usada 25.00%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 5)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 7)

bold negreta

- negreta (usada 100.00%, coincidències 37)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 5)

bookmark marcador

- marcador (usada 52.17%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 26.09%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.35%, coincidències 1)

- marca de text (usada 4.35%, coincidències 1)

- marcadors (usada 4.35%, coincidències 1)

- punt de llibre (usada 4.35%, coincidències 1)

- preferit (usada 4.35%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 65.71%, coincidències 23)

- marcadors (usada 22.86%, coincidències 8)

- preferits (usada 8.57%, coincidències 3)

- favorits (usada 2.86%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 4)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 9)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean not no lògic

- no lògic (usada 25.00%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 25.00%, coincidències 1)

- booleà not (usada 25.00%, coincidències 1)

- not booleà (usada 25.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 2)

- botes (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrancada (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

boot order ordre d'arrencada

- ordre d'arrencada (usada 77.78%, coincidències 7)

- ordre d'inici (usada 22.22%, coincidències 2)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 4)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 78.12%, coincidències 25)

- contorn (usada 18.75%, coincidències 6)

- només la vora (usada 3.12%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 66.67%, coincidències 6)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- color del marge (usada 11.11%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 100.00%, coincidències 4)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 75.00%, coincidències 3)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.06%, coincidències 33)

- contorns (usada 2.94%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 9)

both ambdós

- ambdós (usada 77.78%, coincidències 7)

- totes dues (usada 11.11%, coincidències 1)

- ambdues (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 71.05%, coincidències 54)

- part inferior (usada 18.42%, coincidències 14)

- a baix (usada 3.95%, coincidències 3)

- baix (usada 2.63%, coincidències 2)

- avall (usada 1.32%, coincidències 1)

- capdevall (usada 1.32%, coincidències 1)

- a baix de tot (usada 1.32%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 55.56%, coincidències 5)

- a baix esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- part inferior esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 5)

bottom right a baix a la dreta

- a baix a la dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- inferior dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

- part inferior dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 5)

bounding box capsa contenidora

- capsa contenidora (usada 50.00%, coincidències 2)

- capsa d'inclusió (usada 25.00%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 25.00%, coincidències 1)

box caixa

- caixa (usada 42.86%, coincidències 6)

- quadre (usada 28.57%, coincidències 4)

- capsa (usada 21.43%, coincidències 3)

- requadre (usada 7.14%, coincidències 1)

box drawing dibuix de caixes

- dibuix de caixes (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 55.56%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 33.33%, coincidències 3)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 11.11%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 4)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 75.00%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 83.33%, coincidències 5)

- ramificació (usada 16.67%, coincidències 1)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 5)

break salt

- salt (usada 66.67%, coincidències 6)

- salta|trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

- divisió (usada 11.11%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 100.00%, coincidències 5)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 8)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 6)

bright lluminós

- lluminós (usada 50.00%, coincidències 2)

- lluentor (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillant (usada 25.00%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 89.66%, coincidències 26)

- lluminositat (usada 10.34%, coincidències 3)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 37.50%, coincidències 3)

- porta endavant (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- envia-ho al davant (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 100.00%, coincidències 7)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 9)

browse navega

- navega (usada 92.31%, coincidències 108)

- examina (usada 4.27%, coincidències 5)

- explora (usada 1.71%, coincidències 2)

- navegació (usada 0.85%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.85%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

browse the web navegueu per la web

- navegueu per la web (usada 100.00%, coincidències 4)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 7)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 7)

bubble bombolla

- bombolla (usada 100.00%, coincidències 4)

bucket contenidor

- contenidor (usada 80.00%, coincidències 4)

- galleda (usada 20.00%, coincidències 1)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 50.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 75.00%, coincidències 3)

- buginès (usada 25.00%, coincidències 1)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 4)

buhid bugui

- bugui (usada 75.00%, coincidències 3)

- buhid (usada 25.00%, coincidències 1)

build muntatge

- muntatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- munta (usada 33.33%, coincidències 3)

- construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- compilació (usada 11.11%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 11)

bullet pic

- pic (usada 71.43%, coincidències 5)

- bala (usada 14.29%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 14.29%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 2)

- llista amb pics (usada 25.00%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 25.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 90.00%, coincidències 9)

- vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 85.71%, coincidències 12)

- vinyetes i numeració (usada 14.29%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 7)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 80.00%, coincidències 4)

- autobús (usada 20.00%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 50.00%, coincidències 4)

- negoci (usada 37.50%, coincidències 3)

- negocis (usada 12.50%, coincidències 1)

business cards targetes de visita

- targetes de visita (usada 100.00%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 87.50%, coincidències 7)

- ocupada (usada 12.50%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 25)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 6)

by per

- per (usada 89.47%, coincidències 17)

- de (usada 10.53%, coincidències 2)

bytes bytes

- bytes (usada 90.00%, coincidències 18)

- octets (usada 10.00%, coincidències 2)

bytes received bytes rebuts

- bytes rebuts (usada 100.00%, coincidències 4)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 5)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 75.00%, coincidències 3)

- cau (usada 25.00%, coincidències 1)

cairo cairo

- cairo (usada 83.33%, coincidències 5)

- el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

cake pastís

- pastís (usada 100.00%, coincidències 4)

calculate calcula

- calcula (usada 87.50%, coincidències 7)

- càlcul (usada 12.50%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 100.00%, coincidències 6)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 4)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 28)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 5)

calibrate calibra

- calibra (usada 85.71%, coincidències 6)

- calibrar (usada 14.29%, coincidències 1)

call truca

- truca (usada 50.00%, coincidències 2)

- trucada (usada 25.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 25.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 80.00%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 20.00%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 13)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 99.49%, coincidències 194)

- cancel·lada (usada 0.51%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 54.55%, coincidències 6)

- cancel·lat (usada 27.27%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 18.18%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 42.86%, coincidències 3)

- cancel·lada (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha cancel·lat (usada 28.57%, coincidències 2)

canvas llenç

- llenç (usada 88.89%, coincidències 8)

- tapís (usada 11.11%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 4)

capitals majúscules

- majúscules (usada 100.00%, coincidències 4)

caps majúscules

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 25.00%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 25.00%, coincidències 1)

- maj (usada 25.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 75.00%, coincidències 15)

- títol (usada 25.00%, coincidències 5)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 8)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 4)

card targeta

- targeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- cartes (usada 25.00%, coincidències 1)

- carta (usada 25.00%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

carian cari

- cari (usada 75.00%, coincidències 3)

- caria (usada 25.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuixos animats (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 20.00%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 73.08%, coincidències 19)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 19.23%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 3.85%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 3.85%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 4)

cat gat

- gat (usada 100.00%, coincidències 5)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 13)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 4)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 23)

category categoria

- categoria (usada 94.23%, coincidències 49)

- categories (usada 1.92%, coincidències 1)

- classificació (usada 1.92%, coincidències 1)

- category (usada 1.92%, coincidències 1)

cause causa

- causa (usada 50.00%, coincidències 2)

- motiu (usada 50.00%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 66.67%, coincidències 4)

- atenció (usada 16.67%, coincidències 1)

- compte (usada 16.67%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 100.00%, coincidències 16)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 6)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cell cel·la

- cel·la (usada 100.00%, coincidències 24)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 85.71%, coincidències 6)

- rang de la cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 6)

center centre

- centre (usada 83.05%, coincidències 49)

- centra (usada 10.17%, coincidències 6)

- centrat (usada 6.78%, coincidències 4)

center horizontally centra horitzontalment

- centra horitzontalment (usada 100.00%, coincidències 4)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 90.00%, coincidències 9)

- centre de les x (usada 10.00%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 90.00%, coincidències 9)

- centre de les y (usada 10.00%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 69.23%, coincidències 18)

- centrada (usada 23.08%, coincidències 6)

- centre (usada 7.69%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 85.71%, coincidències 6)

- centímetres (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 7)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 6)

cham cham

- cham (usada 75.00%, coincidències 3)

- txam (usada 25.00%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 81.82%, coincidències 27)

- canvi (usada 15.15%, coincidències 5)

- canvia-ho (usada 3.03%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 11.11%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- canvi de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 93.33%, coincidències 14)

- canvi de la contrasenya (usada 6.67%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 60.00%, coincidències 3)

- canvia de perfil (usada 40.00%, coincidències 2)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 12)

channel canal

- canal (usada 95.00%, coincidències 19)

- canal hsv (usada 5.00%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 66.67%, coincidències 4)

- barrejador de canals (usada 33.33%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 5)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 11)

chapter capítol

- capítol (usada 90.91%, coincidències 10)

- chapter (usada 9.09%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 57.14%, coincidències 4)

- carac (usada 28.57%, coincidències 2)

- diagrama (usada 14.29%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 38)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 57.14%, coincidències 8)

- codificació dels caràcters (usada 35.71%, coincidències 5)

- codificació de caràcter (usada 7.14%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 28)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 5)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 7)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 80.00%, coincidències 4)

- carregant (usada 20.00%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

chart diagrama

- diagrama (usada 87.50%, coincidències 14)

- gràfic (usada 12.50%, coincidències 2)

chart options opcions del diagrama

- opcions del diagrama (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions de la gràfica (usada 25.00%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 6)

charts diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 11)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 18)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chat name nom de xat

- nom de xat (usada 50.00%, coincidències 2)

- nom del xat (usada 50.00%, coincidències 2)

check comprova

- comprova (usada 38.46%, coincidències 5)

- marca (usada 30.77%, coincidències 4)

- escac (usada 7.69%, coincidències 1)

- obtén (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

- revisa (usada 7.69%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 93.75%, coincidències 15)

- casella de verificació (usada 6.25%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 66.67%, coincidències 18)

- cerca actualitzacions (usada 33.33%, coincidències 9)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 5)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 41.18%, coincidències 7)

- verifica l'ortografia (usada 29.41%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 17.65%, coincidències 3)

- revisió ortogràfica (usada 5.88%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 5.88%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

checked activada

- activada (usada 57.14%, coincidències 4)

- activat (usada 28.57%, coincidències 2)

- verificat (usada 14.29%, coincidències 1)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 57.14%, coincidències 4)

- escaquer (usada 42.86%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 80.00%, coincidències 4)

- verificació (usada 20.00%, coincidències 1)

checking for updates s'estan cercant actualitzacions

- s'estan cercant actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 2)

- cerca d'actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 75.00%, coincidències 3)

- xerokee (usada 25.00%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 8)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 83.33%, coincidències 5)

- xocolata|xocolate (usada 16.67%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 56.52%, coincidències 13)

- tria (usada 30.43%, coincidències 7)

- accés ràpid (usada 4.35%, coincidències 1)

- seleccioneu (usada 4.35%, coincidències 1)

- selecciona (usada 4.35%, coincidències 1)

choose a file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- trieu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- tria fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria un fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 60.00%, coincidències 3)

- chrome (usada 20.00%, coincidències 1)

- cromat (usada 20.00%, coincidències 1)

cipher codi

- codi (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifra (usada 25.00%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau (usada 25.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 27)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 4)

circular circular

- circular (usada 83.33%, coincidències 5)

- rodó (usada 16.67%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 4)

city ciutat

- ciutat (usada 91.18%, coincidències 31)

- població (usada 8.82%, coincidències 3)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 10)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 66.67%, coincidències 4)

- nom de classe (usada 33.33%, coincidències 2)

classic clàssic

- clàssic (usada 100.00%, coincidències 4)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 8)

clean neteja

- neteja (usada 71.43%, coincidències 5)

- esborra (usada 28.57%, coincidències 2)

clear neteja

- neteja (usada 61.40%, coincidències 35)

- esborra (usada 17.54%, coincidències 10)

- buida (usada 15.79%, coincidències 9)

- elimina (usada 3.51%, coincidències 2)

- clear (usada 1.75%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 81.25%, coincidències 13)

- esborra-ho tot (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina-ho tot (usada 6.25%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 50.00%, coincidències 3)

- esborra l'historial (usada 16.67%, coincidències 1)

- buida l'historial (usada 16.67%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 16.67%, coincidències 1)

clear list buida la llista

- buida la llista (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 25.00%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 25.00%, coincidències 1)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 62.50%, coincidències 5)

- neteja dades privades (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja les dades privades (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 12.50%, coincidències 1)

clear recent history neteja l'historial recent

- neteja l'historial recent (usada 100.00%, coincidències 4)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 80.00%, coincidències 4)

- esborra la cerca (usada 20.00%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 50.00%, coincidències 4)

- fes un clic (usada 37.50%, coincidències 3)

- feu clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 5)

clip retalla

- retalla (usada 50.00%, coincidències 2)

- clip (usada 25.00%, coincidències 1)

- retallat (usada 25.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 10)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 60.00%, coincidències 3)

- en sentit horari (usada 20.00%, coincidències 1)

- horari (usada 20.00%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 19)

close tanca

- tanca (usada 100.00%, coincidències 130)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 50.00%, coincidències 3)

- tanca totes les finestres (usada 33.33%, coincidències 2)

- tanca'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 5)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 100.00%, coincidències 4)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 100.00%, coincidències 4)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 83.33%, coincidències 5)

- tanca projecte (usada 16.67%, coincidències 1)

close sidebar tanca la barra lateral

- tanca la barra lateral (usada 100.00%, coincidències 4)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 86.67%, coincidències 13)

- tanca pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 90.91%, coincidències 10)

- tanca finestra (usada 9.09%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 100.00%, coincidències 11)

closed tancat

- tancat (usada 87.50%, coincidències 7)

- tancada (usada 12.50%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 87.50%, coincidències 7)

- cloud (usada 12.50%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 5)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 11)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 7)

code codi

- codi (usada 100.00%, coincidències 11)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 6)

col col

- col (usada 83.33%, coincidències 5)

- col. (usada 16.67%, coincidències 1)

collapse redueix

- redueix (usada 92.31%, coincidències 12)

- col·lapsa (usada 7.69%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all col·lapsa-ho tot

- col·lapsa-ho tot (usada 60.00%, coincidències 3)

- contreu-les totes (usada 20.00%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 20.00%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate intercala

- intercala (usada 20.00%, coincidències 1)

- compagina (usada 20.00%, coincidències 1)

- enganxa (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordenar (usada 20.00%, coincidències 1)

- compara (usada 20.00%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 6)

color color

- color (usada 100.00%, coincidències 94)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 50.00%, coincidències 3)

- equilibri de color (usada 16.67%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 16.67%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 16.67%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 5)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 100.00%, coincidències 8)

color mode mode de color

- mode de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode del color (usada 25.00%, coincidències 1)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selector de color (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- color de perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 54.55%, coincidències 6)

- esquema de colors (usada 36.36%, coincidències 4)

- combinació de colors (usada 9.09%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 75.00%, coincidències 3)

- to-saturació (usada 25.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 30)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- espai de colors (usada 25.00%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 51)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera de la columna (usada 33.33%, coincidències 2)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 93.75%, coincidències 15)

- amplada de columna (usada 6.25%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 79)

columns left columnes a l'esquerra

- columnes a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 6)

columns right columnes a la dreta

- columnes a la dreta (usada 100.00%, coincidències 5)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 10)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 100.00%, coincidències 15)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 5)

command ordre

- ordre (usada 100.00%, coincidències 23)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

command-line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions de línia d'ordres (usada 25.00%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 11)

comment comentari

- comentari (usada 88.89%, coincidències 64)

- comentaris (usada 6.94%, coincidències 5)

- comment (usada 1.39%, coincidències 1)

- comentar (usada 1.39%, coincidències 1)

- comenta (usada 1.39%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 57)

commit publica els canvis

- publica els canvis (usada 25.00%, coincidències 3)

- publica (usada 25.00%, coincidències 3)

- comissió (usada 16.67%, coincidències 2)

- publicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- confirma els canvis (usada 8.33%, coincidències 1)

- consigna (usada 8.33%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 50.00%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 25.00%, coincidències 1)

- missatge de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

committer comitent

- comitent (usada 50.00%, coincidències 2)

- confirmador (usada 50.00%, coincidències 2)

common comú

- comú (usada 50.00%, coincidències 2)

- normal (usada 25.00%, coincidències 1)

- comunes (usada 25.00%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 4)

compact compacte

- compacte (usada 50.00%, coincidències 2)

- compacta (usada 50.00%, coincidències 2)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

company empresa

- empresa (usada 84.62%, coincidències 11)

- companyia (usada 15.38%, coincidències 2)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 9)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

compile compila

- compila (usada 100.00%, coincidències 5)

- compilar (usada 0.00%, coincidències 0)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 4)

complete acabat

- acabat (usada 50.00%, coincidències 3)

- complet (usada 16.67%, coincidències 1)

- valida (usada 16.67%, coincidències 1)

- completa (usada 16.67%, coincidències 1)

completed completada

- completada (usada 42.86%, coincidències 6)

- s'ha acabat (usada 14.29%, coincidències 2)

- acabada (usada 14.29%, coincidències 2)

- completat (usada 14.29%, coincidències 2)

- ha acabat (usada 7.14%, coincidències 1)

- acabat (usada 7.14%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 75.00%, coincidències 3)

- complexe (usada 25.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 85.71%, coincidències 6)

- per components (usada 14.29%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 4)

compose compon

- compon (usada 75.00%, coincidències 3)

- redacta (usada 25.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 53.85%, coincidències 7)

- composer (usada 23.08%, coincidències 3)

- redactor (usada 7.69%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 7.69%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 7.69%, coincidències 1)

composite composite

- composite (usada 20.00%, coincidències 1)

- composat (usada 20.00%, coincidències 1)

- compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- compon (usada 20.00%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 20.00%, coincidències 1)

composition redacció

- redacció (usada 50.00%, coincidències 3)

- composició (usada 50.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 10)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 7)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 7)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

condensed condensat

- condensat (usada 60.00%, coincidències 3)

- condensada (usada 40.00%, coincidències 2)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 30)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 5)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 3)

- conductor (usada 40.00%, coincidències 2)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 4)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 9)

configuration configuració

- configuració (usada 92.86%, coincidències 13)

- configuracions (usada 7.14%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configure configura

- configura (usada 94.44%, coincidències 17)

- configurar (usada 5.56%, coincidències 1)

confirm confirma

- confirma (usada 44.83%, coincidències 13)

- confirmació (usada 41.38%, coincidències 12)

- confirmeu (usada 13.79%, coincidències 4)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirma la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- en confirmar la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 12)

- confirmació de la contrasenya (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirma la contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 8)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 75.00%, coincidències 6)

- confirmada (usada 25.00%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 4)

confused confós

- confós (usada 75.00%, coincidències 3)

- confús (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 96.30%, coincidències 26)

- connectat (usada 3.70%, coincidències 1)

- connectar (usada 0.00%, coincidències 0)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 42.86%, coincidències 3)

- connecta a un servidor (usada 42.86%, coincidències 3)

- connecta amb el servidor (usada 14.29%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 100.00%, coincidències 9)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 93.75%, coincidències 15)

- connectant (usada 6.25%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 100.00%, coincidències 14)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 100.00%, coincidències 4)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 75.00%, coincidències 6)

- la connexió ha fallat (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 12.50%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 75.00%, coincidències 3)

- connexió perduda (usada 25.00%, coincidències 1)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 50.00%, coincidències 3)

- connexió segura (usada 50.00%, coincidències 3)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 72.73%, coincidències 8)

- paràmetres de connexió (usada 18.18%, coincidències 2)

- ajusts de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

connection timed out. s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 40.00%, coincidències 2)

- la connexió ha expirat. (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'ha superat el temps d'espera. (usada 20.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 20.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 8)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 13)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 10)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 7)

contact contacte

- contacte (usada 90.91%, coincidències 10)

- contacteu (usada 9.09%, coincidències 1)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 60.00%, coincidències 3)

- contacte (usada 40.00%, coincidències 2)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 14)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 8)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 6)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 11)

content contingut

- contingut (usada 96.88%, coincidències 31)

- continguts (usada 3.12%, coincidències 1)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 100.00%, coincidències 6)

contents contingut

- contingut (usada 54.76%, coincidències 23)

- continguts (usada 42.86%, coincidències 18)

- contents (usada 2.38%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 9)

context help ajuda contextual

- ajuda contextual (usada 100.00%, coincidències 4)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 6)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 4)

continue continua

- continua (usada 97.56%, coincidències 40)

- continue (usada 2.44%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 100.00%, coincidències 10)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 6)

- vora (usada 25.00%, coincidències 2)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 20)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 75.00%, coincidències 3)

- coŀlaborador (usada 25.00%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 100.00%, coincidències 6)

control control

- control (usada 92.86%, coincidències 13)

- tecla de control esquerre (usada 7.14%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 8)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 11)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 5)

- conversació (usada 16.67%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 100.00%, coincidències 4)

conversion conversió

- conversió (usada 100.00%, coincidències 4)

convert converteix

- converteix (usada 94.12%, coincidències 16)

- conversió (usada 5.88%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 4)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 15)

cool guai

- guai (usada 40.00%, coincidències 2)

- fantàstic (usada 20.00%, coincidències 1)

- guapo (usada 20.00%, coincidències 1)

- original (usada 20.00%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha copiat (usada 20.00%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 7)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 6)

copy copia

- copia (usada 96.55%, coincidències 84)

- còpia (usada 2.30%, coincidències 2)

- copy (usada 1.15%, coincidències 1)

- copiar (usada 0.00%, coincidències 0)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 87.50%, coincidències 7)

- copiar adreça (usada 12.50%, coincidències 1)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 20.00%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 62.50%, coincidències 5)

- copia l'adreça de correu (usada 25.00%, coincidències 2)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 9)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 4)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 57.14%, coincidències 4)

- copia l'enllaç (usada 42.86%, coincidències 3)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 5)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 80.00%, coincidències 4)

- camí de còpia (usada 20.00%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 88.89%, coincidències 8)

- còpia a (usada 11.11%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 66.67%, coincidències 6)

- copia-ho al porta-retalls (usada 22.22%, coincidències 2)

- com copiar al porta-retalls (usada 11.11%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 6)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està copiant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

- còpia (usada 25.00%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 91.67%, coincidències 11)

- drets d'autor (usada 8.33%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 75.00%, coincidències 3)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 4)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

cos cos

- cos (usada 85.71%, coincidències 6)

- cosinus (usada 14.29%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 7)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 9)

count compta

- compta (usada 45.16%, coincidències 14)

- recompte (usada 12.90%, coincidències 4)

- comptatge (usada 12.90%, coincidències 4)

- nombre (usada 9.68%, coincidències 3)

- count (usada 6.45%, coincidències 2)

- compte (usada 3.23%, coincidències 1)

- comptador (usada 3.23%, coincidències 1)

- comptar (usada 3.23%, coincidències 1)

- total (usada 3.23%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 75.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 25.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 90.91%, coincidències 20)

- estat (usada 4.55%, coincidències 1)

- country (usada 4.55%, coincidències 1)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover portada

- portada (usada 50.00%, coincidències 3)

- coberta (usada 33.33%, coincidències 2)

- cobertura (usada 16.67%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 4)

cpu cpu

- cpu (usada 75.00%, coincidències 3)

- processador (usada 25.00%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 100.00%, coincidències 41)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 4)

create folder crea la carpeta

- crea la carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea una carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

create new crea

- crea (usada 71.43%, coincidències 5)

- crea'n un de nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- crear nou (usada 14.29%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

created creat

- creat (usada 83.33%, coincidències 10)

- creació (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 8.33%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 100.00%, coincidències 5)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 6)

credit crèdit

- crèdit (usada 80.00%, coincidències 4)

- reconeixements (usada 20.00%, coincidències 1)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 12)

criteria criteri

- criteri (usada 75.00%, coincidències 3)

- criteris (usada 25.00%, coincidències 1)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 5)

croatian croat

- croat (usada 91.67%, coincidències 11)

- croata (usada 8.33%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 82.61%, coincidències 19)

- escapçament (usada 8.70%, coincidències 2)

- retalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 4.35%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- imatge escapçada (usada 20.00%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 80.00%, coincidències 4)

- creuament (usada 20.00%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 83.33%, coincidències 5)

- referència encreuada (usada 16.67%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 100.00%, coincidències 4)

crown corona

- corona (usada 100.00%, coincidències 4)

cry plor

- plor (usada 75.00%, coincidències 3)

- plorar (usada 25.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 100.00%, coincidències 4)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 100.00%, coincidències 4)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 90.00%, coincidències 9)

- control (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 4)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 93.33%, coincidències 14)

- acumulatiu (usada 6.67%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 4)

currency moneda

- moneda (usada 90.91%, coincidències 10)

- divisa (usada 9.09%, coincidències 1)

currency symbols símbols de monedes

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 9)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current date data actual

- data actual (usada 75.00%, coincidències 3)

- la data actual (usada 25.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current format format actual

- format actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 6)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current view vista actual

- vista actual (usada 50.00%, coincidències 2)

- visualització actual (usada 50.00%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 5)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 14)

curved corbat

- corbat (usada 60.00%, coincidències 3)

- corb (usada 20.00%, coincidències 1)

- corba (usada 20.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 60.00%, coincidències 3)

- corbes de color (usada 40.00%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 73.85%, coincidències 48)

- personalitza (usada 18.46%, coincidències 12)

- personalitzada (usada 7.69%, coincidències 5)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 4 personalitzat 4

- personalitzat 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 80.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 7)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- a mida (usada 25.00%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 5)

customize personalitza

- personalitza (usada 96.67%, coincidències 29)

- personalització (usada 3.33%, coincidències 1)

cut retalla

- retalla (usada 95.56%, coincidències 43)

- retallament (usada 2.22%, coincidències 1)

- talla (usada 2.22%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 17)

cycle roda

- roda (usada 75.00%, coincidències 3)

- cicle (usada 25.00%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 9)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 75.00%, coincidències 3)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 14)

daily diàriament

- diàriament (usada 60.00%, coincidències 3)

- diari (usada 20.00%, coincidències 1)

- cada dia (usada 20.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 13)

dark fosc

- fosc (usada 90.00%, coincidències 9)

- negres (usada 10.00%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dash traç

- traç (usada 55.56%, coincidències 5)

- guió (usada 22.22%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- dash (usada 11.11%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 66.67%, coincidències 4)

- consola (usada 16.67%, coincidències 1)

- tauler de control (usada 16.67%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 60.00%, coincidències 3)

- punts (usada 20.00%, coincidències 1)

- guionets (usada 20.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 46)

data source font de dades

- font de dades (usada 93.33%, coincidències 14)

- font de les dades (usada 6.67%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 100.00%, coincidències 12)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 60.00%, coincidències 3)

- tipus de dada (usada 40.00%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.29%, coincidències 33)

- bases de dades (usada 5.71%, coincidències 2)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

date data

- data (usada 98.28%, coincidències 114)

- parella (usada 0.86%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.86%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 66.67%, coincidències 4)

- dia i hora (usada 33.33%, coincidències 2)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 17)

date format format de data

- format de data (usada 62.50%, coincidències 5)

- format de la data (usada 37.50%, coincidències 3)

date/time data/hora

- data/hora (usada 62.50%, coincidències 5)

- dia/hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- data i hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- data / hora (usada 12.50%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 6)

datetime data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 3)

- datahora (usada 25.00%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 100.00%, coincidències 21)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 23)

db db

- db (usada 50.00%, coincidències 2)

- bd (usada 25.00%, coincidències 1)

- re bemoll (usada 25.00%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 85.71%, coincidències 6)

- inactiva (usada 14.29%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 66.67%, coincidències 16)

- depura (usada 29.17%, coincidències 7)

- depurar (usada 4.17%, coincidències 1)

debug window finestra de depuració

- finestra de depuració (usada 100.00%, coincidències 4)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 7)

dec des

- des (usada 60.00%, coincidències 3)

- des. (usada 40.00%, coincidències 2)

december desembre

- desembre (usada 90.91%, coincidències 10)

- de desembre (usada 9.09%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 11)

decline declina

- declina (usada 77.78%, coincidències 7)

- rebutja (usada 22.22%, coincidències 2)

decoder descodificador

- descodificador (usada 75.00%, coincidències 3)

- decodificador (usada 25.00%, coincidències 1)

decrease redueix

- redueix (usada 87.50%, coincidències 7)

- disminueix (usada 12.50%, coincidències 1)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 50.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 80.00%, coincidències 12)

- disminueix el sagnat (usada 20.00%, coincidències 3)

default per defecte

- per defecte (usada 84.33%, coincidències 113)

- predeterminat (usada 12.69%, coincidències 17)

- predeterminada (usada 2.24%, coincidències 3)

- valor per defecte (usada 0.75%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 80.00%, coincidències 4)

- colors predeterminats (usada 20.00%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- llengua predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- idioma predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- idioma per omissió (usada 14.29%, coincidències 1)

default route ruta per defecte

- ruta per defecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- ruta predeterminada (usada 25.00%, coincidències 1)

- encaminament predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 88.89%, coincidències 8)

- configuració per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- estil predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 93.75%, coincidències 15)

- valor predeterminat (usada 6.25%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 50.00%, coincidències 5)

- opcions per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- predeterminats (usada 20.00%, coincidències 2)

- valors predeterminats (usada 10.00%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 5)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 17)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 18)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 100.00%, coincidències 6)

del supr

- supr (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu (usada 12.50%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 23)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 91.09%, coincidències 184)

- elimina (usada 6.44%, coincidències 13)

- supr (usada 0.99%, coincidències 2)

- esborra (usada 0.50%, coincidències 1)

- supressió (usada 0.50%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.50%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 80.00%, coincidències 4)

- elimina el compte (usada 20.00%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 80.00%, coincidències 12)

- suprimeix-les totes (usada 13.33%, coincidències 2)

- elimina-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 42.86%, coincidències 3)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 84.62%, coincidències 11)

- elimina la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix una columna (usada 7.69%, coincidències 1)

delete columns suprimeix columnes

- suprimeix columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina les columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimir columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

delete event suprimeix la cita

- suprimeix la cita (usada 100.00%, coincidències 4)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 85.71%, coincidències 6)

- suprimeix fitxers (usada 14.29%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 100.00%, coincidències 7)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 10)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

delete options opcions de supressió

- opcions de supressió (usada 100.00%, coincidències 4)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 4)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 100.00%, coincidències 5)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 78.57%, coincidències 11)

- suprimeix una fila (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina la fila (usada 7.14%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 50.00%, coincidències 3)

- elimina les files (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 16.67%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 100.00%, coincidències 5)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 100.00%, coincidències 4)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 83.33%, coincidències 5)

- elimina la taula (usada 16.67%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 6)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina l'usuari (usada 50.00%, coincidències 2)

deleted suprimit

- suprimit (usada 90.91%, coincidències 10)

- eliminat (usada 9.09%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 6)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 6)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 4)

deny denega

- denega (usada 85.71%, coincidències 6)

- rebutja (usada 14.29%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 15)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 4)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 9)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 66.67%, coincidències 6)

- dessaturació (usada 33.33%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 90.62%, coincidències 29)

- ordre descendent (usada 6.25%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 3.12%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.19%, coincidències 122)

- description (usada 0.81%, coincidències 1)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 62.50%, coincidències 5)

- desmarca-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- no seleccionis res (usada 12.50%, coincidències 1)

- deselecciona-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 4)

design disseny

- disseny (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 100.00%, coincidències 16)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració d'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 85.71%, coincidències 12)

- destí (usada 7.14%, coincidències 1)

- destinació (usada 7.14%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta de destí (usada 25.00%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 37.50%, coincidències 3)

- desacobla (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina l'associació (usada 12.50%, coincidències 1)

- desenganxa (usada 12.50%, coincidències 1)

detach tab desenganxa la pestanya

- desenganxa la pestanya (usada 50.00%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 50.00%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 85.71%, coincidències 6)

- detail (usada 14.29%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 97.73%, coincidències 43)

- mostra els detalls (usada 2.27%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 100.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 5)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 83.33%, coincidències 5)

- revelador (usada 16.67%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 75.00%, coincidències 3)

- eines de desenvolupament (usada 25.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 100.00%, coincidències 5)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 4)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 21)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- identificació del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 100.00%, coincidències 7)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 9)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 11)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 5)

dialog diàleg

- diàleg (usada 93.33%, coincidències 14)

- quadre de diàleg (usada 6.67%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 4)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 11)

dice daus

- daus (usada 50.00%, coincidències 2)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

- trossos (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 5)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 8)

diff diferència

- diferència (usada 50.00%, coincidències 3)

- diferències (usada 50.00%, coincidències 3)

difference diferència

- diferència (usada 62.50%, coincidències 5)

- resta (usada 25.00%, coincidències 2)

- diferencia (usada 12.50%, coincidències 1)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 4)

diffuse difusió

- difusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- difon (usada 25.00%, coincidències 1)

- difusa (usada 25.00%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 8)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 66.67%, coincidències 10)

- mides (usada 26.67%, coincidències 4)

- les dimensions (usada 6.67%, coincidències 1)

dingbats dibuixos

- dibuixos (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

- dingbats (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 28)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 4)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 18)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory comparison comparació de directoris

- comparació de directoris (usada 100.00%, coincidències 4)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 85.71%, coincidències 18)

- inactiva (usada 4.76%, coincidències 1)

- deshabilita (usada 4.76%, coincidències 1)

- disable (usada 4.76%, coincidències 1)

disable all inhabilita'ls tots

- inhabilita'ls tots (usada 40.00%, coincidències 2)

- desactiva'ls tots (usada 40.00%, coincidències 2)

- inhabilita-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 51.90%, coincidències 41)

- inhabilitat (usada 35.44%, coincidències 28)

- desactivada (usada 5.06%, coincidències 4)

- deshabilitat (usada 2.53%, coincidències 2)

- inhabilitades (usada 1.27%, coincidències 1)

- inhabilitada (usada 1.27%, coincidències 1)

- inactivat (usada 1.27%, coincidències 1)

- disabled (usada 1.27%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 90.91%, coincidències 10)

- desc (usada 9.09%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 82.35%, coincidències 14)

- descarta-ho (usada 5.88%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 5.88%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 5.88%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 90.91%, coincidències 10)

- no desis els canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 92.31%, coincidències 12)

- desconnectat (usada 7.69%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 0.00%, coincidències 0)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 88.89%, coincidències 8)

- fora de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 6)

discussion discussió

- discussió (usada 50.00%, coincidències 2)

- debats (usada 25.00%, coincidències 1)

- debat (usada 25.00%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 5)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 20.00%, coincidències 1)

dismiss descarta

- descarta (usada 54.55%, coincidències 6)

- rebutja (usada 18.18%, coincidències 2)

- tanca (usada 9.09%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- ignora (usada 9.09%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

display visualització

- visualització (usada 32.43%, coincidències 12)

- pantalla (usada 32.43%, coincidències 12)

- mostra (usada 27.03%, coincidències 10)

- visualitza (usada 5.41%, coincidències 2)

- nom a mostrar (usada 2.70%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display grid visualitza la graella

- visualitza la graella (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostra la graella (usada 42.86%, coincidències 3)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 54.55%, coincidències 6)

- nom que es mostrarà (usada 18.18%, coincidències 2)

- nom (usada 9.09%, coincidències 1)

- visualitza el nom (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom visible (usada 9.09%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra les opcions (usada 33.33%, coincidències 2)

- opcions de disposició (usada 16.67%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 50.00%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres de la pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissolució (usada 25.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 17)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 80.00%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 20.00%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 100.00%, coincidències 4)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 6)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 12)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 83.33%, coincidències 5)

- divisió (usada 16.67%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 11)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 75.00%, coincidències 3)

- gibuti (usada 25.00%, coincidències 1)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 5)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do do

- do (usada 80.00%, coincidències 4)

- fes (usada 20.00%, coincidències 1)

do not delete no ho suprimeixis

- no ho suprimeixis (usada 75.00%, coincidències 3)

- no ho suprimeixes (usada 25.00%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 85.71%, coincidències 6)

- no fer res (usada 14.29%, coincidències 1)

dock acobla

- acobla (usada 60.00%, coincidències 3)

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 96.97%, coincidències 32)

- el document (usada 3.03%, coincidències 1)

document history historial de documents

- historial de documents (usada 50.00%, coincidències 2)

- historial del document (usada 50.00%, coincidències 2)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 60.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 40.00%, coincidències 2)

documentation documentació

- documentació (usada 90.00%, coincidències 9)

- documentació (en anglès) (usada 10.00%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 12)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 5)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 15)

don't save no el desis

- no el desis (usada 60.00%, coincidències 3)

- no la desis (usada 20.00%, coincidències 1)

- no desis (usada 20.00%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 33.33%, coincidències 2)

- donatiu (usada 16.67%, coincidències 1)

- fes un donatiu (usada 16.67%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 16.67%, coincidències 1)

- feu un donatiu (usada 16.67%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 100.00%, coincidències 30)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 5)

don’t save no ho desis

- no ho desis (usada 80.00%, coincidències 4)

- no desis (usada 20.00%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 7)

dot for dot punt per punt

- punt per punt (usada 75.00%, coincidències 3)

- punt a punt (usada 25.00%, coincidències 1)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 4)

double doble

- doble (usada 96.15%, coincidències 25)

- quadrada (usada 3.85%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 5)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 6)

down avall

- avall (usada 93.10%, coincidències 27)

- abaixa (usada 3.45%, coincidències 1)

- abaix (usada 3.45%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 69.23%, coincidències 9)

- fletxa cap avall (usada 23.08%, coincidències 3)

- avall (usada 7.69%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 58.82%, coincidències 10)

- baixada (usada 17.65%, coincidències 3)

- baixades (usada 11.76%, coincidències 2)

- baixa'l (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 5.88%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 54.55%, coincidències 6)

- baixa-la ara (usada 18.18%, coincidències 2)

- baixa'ls ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixar ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 9.09%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 50.00%, coincidències 2)

- baixats (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixada (usada 25.00%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 69.23%, coincidències 9)

- baixada (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 7.69%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 100.00%, coincidències 18)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 6)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 10)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 80.00%, coincidències 4)

- arrossegar i amollar (usada 20.00%, coincidències 1)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 80.00%, coincidències 4)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

drawable dibuixable

- dibuixable (usada 100.00%, coincidències 4)

drawing dibuix

- dibuix (usada 95.45%, coincidències 21)

- dibuixat (usada 4.55%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- unitat de disc (usada 25.00%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 62.50%, coincidències 5)

- ombra (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarta l'ombra (usada 12.50%, coincidències 1)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 7)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 81.82%, coincidències 9)

- venciment (usada 9.09%, coincidències 1)

- data límit (usada 9.09%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 82.61%, coincidències 19)

- duplicat (usada 13.04%, coincidències 3)

- duplicate (duplicat) (usada 4.35%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 89.47%, coincidències 17)

- duració (usada 5.26%, coincidències 1)

- duration (usada 5.26%, coincidències 1)

dust polsim

- polsim (usada 77.78%, coincidències 7)

- pols (usada 22.22%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 60.00%, coincidències 6)

- neerlandès (usada 40.00%, coincidències 4)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 5)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 71.43%, coincidències 5)

- dzongka (usada 28.57%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 53.85%, coincidències 14)

- adreça electrònica (usada 19.23%, coincidències 5)

- adreça de correu electrònic (usada 11.54%, coincidències 3)

- correu (usada 11.54%, coincidències 3)

- correu-e (usada 3.85%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 93.33%, coincidències 14)

- adreça de correu electrònic (usada 6.67%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 83.33%, coincidències 5)

- senzilla (usada 16.67%, coincidències 1)

edge vora

- vora (usada 77.78%, coincidències 7)

- edge (usada 11.11%, coincidències 1)

- contorn (usada 11.11%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 80.00%, coincidències 4)

- cantonades (usada 20.00%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 99.43%, coincidències 175)

- edita'l (usada 0.57%, coincidències 1)

- editar (usada 0.00%, coincidències 0)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 83.33%, coincidències 5)

- edita els preferits (usada 16.67%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 18)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 83.33%, coincidències 5)

- edita contacte (usada 16.67%, coincidències 1)

edit fields edita els camps

- edita els camps (usada 100.00%, coincidències 5)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 5)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 90.91%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 9.09%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 100.00%, coincidències 4)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 100.00%, coincidències 5)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- edició de plantilles (usada 16.67%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 4)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 4)

editing edició

- edició (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'està editant (usada 28.57%, coincidències 2)

- en edició (usada 14.29%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 4)

editor editor

- editor (usada 100.00%, coincidències 13)

education educació

- educació (usada 83.33%, coincidències 5)

- ensenyament (usada 16.67%, coincidències 1)

effect efecte

- efecte (usada 90.48%, coincidències 19)

- efectiu (usada 9.52%, coincidències 2)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 16)

egg ou

- ou (usada 100.00%, coincidències 4)

eject expulsa

- expulsa (usada 100.00%, coincidències 4)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 9)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 5)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 5)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 23)

email adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 45.71%, coincidències 16)

- correu electrònic (usada 40.00%, coincidències 14)

- envia per correu (usada 5.71%, coincidències 2)

- envia per correu electrònic (usada 2.86%, coincidències 1)

- email (usada 2.86%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic (usada 2.86%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 77.78%, coincidències 21)

- adreça de correu electrònic (usada 14.81%, coincidències 4)

- correu electrònic (usada 7.41%, coincidències 2)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 80.00%, coincidències 4)

- vergonya (usada 20.00%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 66.67%, coincidències 4)

- encastat (usada 33.33%, coincidències 2)

emboss relleu

- relleu (usada 37.50%, coincidències 3)

- esculpeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- estampat en relleu (usada 12.50%, coincidències 1)

- repujat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ressalta (usada 12.50%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 4)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 7)

empty buit

- buit (usada 61.11%, coincidències 11)

- buida (usada 27.78%, coincidències 5)

- empty (usada 11.11%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 4)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 91.67%, coincidències 11)

- buida paperera (usada 8.33%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 80.77%, coincidències 21)

- activa (usada 15.38%, coincidències 4)

- habilita-la (usada 3.85%, coincidències 1)

enable all activa'ls tots

- activa'ls tots (usada 50.00%, coincidències 2)

- habilita-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

- habilita'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

enable audio habilita l'àudio

- habilita l'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

enable sounds habilita el so

- habilita el so (usada 60.00%, coincidències 3)

- habilita els sons (usada 40.00%, coincidències 2)

enabled habilitat

- habilitat (usada 51.28%, coincidències 20)

- activat (usada 30.77%, coincidències 12)

- activada (usada 7.69%, coincidències 3)

- habilitada (usada 5.13%, coincidències 2)

- habilitades (usada 2.56%, coincidències 1)

- activades (usada 2.56%, coincidències 1)

enclosed alphanumerics alfanumèrics inclosos

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics delimitats (usada 25.00%, coincidències 1)

- alfanumèrics tancats (usada 25.00%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 75.00%, coincidències 3)

- encoder (usada 25.00%, coincidències 1)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 88.24%, coincidències 15)

- s'està codificant (usada 5.88%, coincidències 1)

- codificacions (usada 5.88%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 88.89%, coincidències 8)

- xifratge (usada 11.11%, coincidències 1)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 100.00%, coincidències 6)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 50.00%, coincidències 5)

- encriptació (usada 40.00%, coincidències 4)

- encriptatge (usada 10.00%, coincidències 1)

end fi

- fi (usada 52.08%, coincidències 25)

- final (usada 41.67%, coincidències 20)

- final|fi (usada 2.08%, coincidències 1)

- la fi (usada 2.08%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.08%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 64.29%, coincidències 9)

- data de fi (usada 14.29%, coincidències 2)

- data d'acabament (usada 14.29%, coincidències 2)

- data de finalització (usada 7.14%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 50.00%, coincidències 3)

- hora final (usada 33.33%, coincidències 2)

- hora de finalització (usada 16.67%, coincidències 1)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

endnote nota final

- nota final (usada 84.62%, coincidències 11)

- nota al final (usada 15.38%, coincidències 2)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 50.00%, coincidències 3)

- notes finals (usada 33.33%, coincidències 2)

- notes final (usada 16.67%, coincidències 1)

ends with acaba en

- acaba en (usada 55.56%, coincidències 5)

- acaba amb (usada 33.33%, coincidències 3)

- finalitza en (usada 11.11%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 4)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravar

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 6)

enter retorn

- retorn (usada 81.25%, coincidències 13)

- introdueix (usada 6.25%, coincidències 1)

- enter (usada 6.25%, coincidències 1)

- intro (usada 6.25%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter group inclou-ho al grup

- inclou-ho al grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- entra al grup (usada 25.00%, coincidències 1)

enter passcode introduïu el codi d'accés

- introduïu el codi d'accés (usada 50.00%, coincidències 2)

- entreu la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- introduïu el codi (usada 25.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 11)

entries entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 11)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 17)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 10)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 9)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 60.00%, coincidències 3)

- epsilon (usada 40.00%, coincidències 2)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 6)

equal to igual a

- igual a (usada 75.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 5)

equals igualtat

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 5)

erase esborra

- esborra (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina (usada 8.33%, coincidències 1)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 5)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

error error

- error (usada 95.83%, coincidències 69)

- errors (usada 1.39%, coincidències 1)

- errada (usada 1.39%, coincidències 1)

- s'ha produït un error (usada 1.39%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 5)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 4)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 6)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 14)

esc esc

- esc (usada 80.00%, coincidències 12)

- tecla d'escapada (usada 13.33%, coincidències 2)

- escapada (usada 6.67%, coincidències 1)

escape tecla d'escapada

- tecla d'escapada (usada 25.00%, coincidències 1)

- esc (usada 25.00%, coincidències 1)

- escapada (usada 25.00%, coincidències 1)

- escapament (usada 25.00%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 10)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 13)

ethiopic etíop

- etíop (usada 60.00%, coincidències 3)

- etiòpic (usada 40.00%, coincidències 2)

ethiopic extended etíop ampliat

- etíop ampliat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiòpic ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

ethiopic supplement suplement etíop

- suplement etíop (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

even parell

- parell (usada 75.00%, coincidències 3)

- homogeni (usada 25.00%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 66.67%, coincidències 12)

- cita (usada 27.78%, coincidències 5)

- incidència (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 88.00%, coincidències 22)

- cites (usada 8.00%, coincidències 2)

- incidències (usada 4.00%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 92.31%, coincidències 12)

- every (usada 7.69%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 6)

every month cada mes

- cada mes (usada 100.00%, coincidències 5)

every week cada setmana

- cada setmana (usada 100.00%, coincidències 4)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies laborables (usada 25.00%, coincidències 1)

everything tot

- tot (usada 83.33%, coincidències 5)

- tot plegat (usada 16.67%, coincidències 1)

exact exacte

- exacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- exacta (usada 25.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 625)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 55)

exception excepció

- excepció (usada 100.00%, coincidències 4)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 13)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 4)

executable executable

- executable (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer executable (usada 25.00%, coincidències 1)

execute executa

- executa (usada 84.62%, coincidències 11)

- execució (usada 15.38%, coincidències 2)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

exit surt

- surt (usada 81.82%, coincidències 18)

- sortida (usada 13.64%, coincidències 3)

- edita (usada 4.55%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 50.00%, coincidències 2)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi pantalla sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

exit group surt del grup

- surt del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

- treu-ho del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

expand amplia

- amplia (usada 58.33%, coincidències 7)

- expandeix (usada 41.67%, coincidències 5)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 33.33%, coincidències 3)

- amplia-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- mostra-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- expansiona-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- expandeix-les totes (usada 11.11%, coincidències 1)

- expandeix tot (usada 11.11%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 66.67%, coincidències 4)

- ampliat (usada 16.67%, coincidències 1)

- expandida (usada 16.67%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 100.00%, coincidències 5)

expert expert

- expert (usada 100.00%, coincidències 4)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 4)

expired ha vençut

- ha vençut (usada 75.00%, coincidències 3)

- vençuda (usada 25.00%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 62.50%, coincidències 5)

- venç (usada 25.00%, coincidències 2)

- expira (usada 12.50%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 80.00%, coincidències 4)

- expira el (usada 20.00%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 6)

exponent exponent

- exponent (usada 83.33%, coincidències 5)

- exponencial (usada 16.67%, coincidències 1)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 100.00%, coincidències 51)

- exportar (usada 0.00%, coincidències 0)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 55.56%, coincidències 5)

- exporta com (usada 33.33%, coincidències 3)

- anomena i exporta (usada 11.11%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting exportació

- exportació (usada 75.00%, coincidències 3)

- exportant (usada 25.00%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 85.71%, coincidències 6)

- temps d'exposició (usada 14.29%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 6)

expunge buida

- buida (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 80.00%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 20.00%, coincidències 1)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 10)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 20)

external extern

- extern (usada 75.00%, coincidències 6)

- externes (usada 12.50%, coincidències 1)

- externa (usada 12.50%, coincidències 1)

extra extra

- extra (usada 80.00%, coincidències 4)

- addicional (usada 20.00%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 83.33%, coincidències 5)

- molt grossa (usada 16.67%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 9)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 16)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 6)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 5)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 7)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 11)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 10)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 10)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 12)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 6)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 10)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 8)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 8)

face cara

- cara (usada 80.00%, coincidències 4)

- cares (usada 20.00%, coincidències 1)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 7)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 5)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 4)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 77.78%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 22.22%, coincidències 2)

fade in obre de negre

- obre de negre (usada 25.00%, coincidències 1)

- aparició (usada 25.00%, coincidències 1)

- apareix (usada 25.00%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 25.00%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 63.64%, coincidències 7)

- error (usada 18.18%, coincidències 2)

- fallat (usada 18.18%, coincidències 2)

fair correcta

- correcta (usada 40.00%, coincidències 2)

- correcte (usada 40.00%, coincidències 2)

- acceptable (usada 20.00%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 90.00%, coincidències 18)

- false (usada 10.00%, coincidències 2)

family família

- família (usada 100.00%, coincidències 13)

family name cognoms

- cognoms (usada 25.00%, coincidències 1)

- cognom (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de família (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de la família (usada 25.00%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 85.71%, coincidències 6)

- preguntes freqüents (usada 14.29%, coincidències 1)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 4)

farsi persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 4)

fast ràpid

- ràpid (usada 71.43%, coincidències 5)

- fast (usada 14.29%, coincidències 1)

- ràpida (usada 14.29%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 4)

favorite preferit

- preferit (usada 50.00%, coincidències 2)

- preferides (usada 25.00%, coincidències 1)

- favorit (usada 25.00%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 77.78%, coincidències 7)

- els meus preferits (usada 11.11%, coincidències 1)

- adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 17)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 6)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 86.67%, coincidències 13)

- destacats (usada 6.67%, coincidències 1)

- destacades (usada 6.67%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 100.00%, coincidències 12)

feb feb

- feb (usada 50.00%, coincidències 4)

- febr. (usada 37.50%, coincidències 3)

- febr (usada 12.50%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 92.31%, coincidències 12)

- de febrer (usada 7.69%, coincidències 1)

feedback opinions (en anglès)

- opinions (en anglès) (usada 16.67%, coincidències 1)

- retroalimentació (usada 16.67%, coincidències 1)

- comentaris (usada 16.67%, coincidències 1)

- retroacció (usada 16.67%, coincidències 1)

- feedback (usada 16.67%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 16.67%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 4)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 4)

female dona

- dona (usada 66.67%, coincidències 6)

- femení (usada 33.33%, coincidències 3)

fetching s'està recollint

- s'està recollint (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'està obtenint (usada 25.00%, coincidències 1)

field camp

- camp (usada 92.86%, coincidències 13)

- camps (usada 7.14%, coincidències 1)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 90.48%, coincidències 19)

- nom dels camps (usada 9.52%, coincidències 2)

field type tipus del camp

- tipus del camp (usada 66.67%, coincidències 6)

- tipus de camp (usada 33.33%, coincidències 3)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 5)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 30)

file fitxer

- fitxer (usada 97.39%, coincidències 112)

- mou (usada 0.87%, coincidències 1)

- arxiu (usada 0.87%, coincidències 1)

- file (usada 0.87%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 6)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 83.33%, coincidències 5)

- extensió dels fitxers (usada 16.67%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 77.78%, coincidències 7)

- format de fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 8)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 85.37%, coincidències 35)

- nom de fitxer (usada 12.20%, coincidències 5)

- el nom del fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- fitxer no trobat (usada 28.57%, coincidències 2)

file path camí del fitxer

- camí del fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- camí al fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- el camí al fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 66.67%, coincidències 6)

- selecció de fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 91.67%, coincidències 11)

- la mida del fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 7)

file transfers transferències de fitxers

- transferències de fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- transferència de fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 27)

filename nom de fitxer

- nom de fitxer (usada 53.85%, coincidències 14)

- nom del fitxer (usada 42.31%, coincidències 11)

- nomfitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 18)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 5)

fill omple

- omple (usada 52.38%, coincidències 11)

- emplenament (usada 19.05%, coincidències 4)

- emplenat (usada 14.29%, coincidències 3)

- omple|emplena (usada 4.76%, coincidències 1)

- emplena (usada 4.76%, coincidències 1)

- justificat (usada 4.76%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 36.36%, coincidències 4)

- color d'emplenament (usada 36.36%, coincidències 4)

- color d'emplenat (usada 18.18%, coincidències 2)

- emplenat de color (usada 9.09%, coincidències 1)

fill series omple les sèries

- omple les sèries (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena la sèrie (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena les sèries (usada 25.00%, coincidències 1)

- sèries per omplir (usada 25.00%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 60.00%, coincidències 3)

- justificat (usada 20.00%, coincidències 1)

- emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

filmstrip filmina

- filmina (usada 50.00%, coincidències 2)

- pel·lícula (usada 25.00%, coincidències 1)

- cel·luloide (usada 25.00%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 90.16%, coincidències 55)

- filtra (usada 9.84%, coincidències 6)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 13)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 5)

find cerca

- cerca (usada 94.52%, coincidències 69)

- troba (usada 5.48%, coincidències 4)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 66.67%, coincidències 4)

- cerca de nou (usada 16.67%, coincidències 1)

- torna a trobar (usada 16.67%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 100.00%, coincidències 11)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 100.00%, coincidències 5)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 69.23%, coincidències 9)

- troba la següent (usada 15.38%, coincidències 2)

- troba el següent (usada 7.69%, coincidències 1)

- cerca la següent (usada 7.69%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 72.73%, coincidències 8)

- troba l'anterior (usada 27.27%, coincidències 3)

fingerprint empremta

- empremta (usada 60.00%, coincidències 3)

- empremta digital (usada 20.00%, coincidències 1)

- empremta dactilar (usada 20.00%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 75.00%, coincidències 3)

- empremtes (usada 25.00%, coincidències 1)

finish finalitza

- finalitza (usada 88.46%, coincidències 23)

- acaba (usada 7.69%, coincidències 2)

- meta (usada 3.85%, coincidències 1)

finished s'ha finalitzat

- s'ha finalitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 33.33%, coincidències 2)

- acabat (usada 16.67%, coincidències 1)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 66.67%, coincidències 8)

- finlandès (usada 33.33%, coincidències 4)

fire foc

- foc (usada 80.00%, coincidències 4)

- fire (usada 20.00%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 90.91%, coincidències 10)

- el firefox (usada 9.09%, coincidències 1)

firefox sync firefox sync

- firefox sync (usada 100.00%, coincidències 5)

firefox web browser navegador web firefox

- navegador web firefox (usada 100.00%, coincidències 4)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 5)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 4)

first primer

- primer (usada 66.67%, coincidències 6)

- primera (usada 22.22%, coincidències 2)

- nom (usada 11.11%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 5)

first name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 26)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 9)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 4)

firstname nom

- nom (usada 92.31%, coincidències 12)

- firstname (usada 7.69%, coincidències 1)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 5)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 80.00%, coincidències 4)

- ajusta l'amplada (usada 20.00%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 45.00%, coincidències 9)

- fixat (usada 45.00%, coincidències 9)

- amplada fixa (usada 5.00%, coincidències 1)

- corregit (usada 5.00%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 80.00%, coincidències 4)

- mida fixada (usada 20.00%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 88.89%, coincidències 8)

- ample fix (usada 11.11%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 60.00%, coincidències 3)

- senyalador (usada 20.00%, coincidències 1)

- senyala (usada 20.00%, coincidències 1)

flags indicadors

- indicadors (usada 50.00%, coincidències 3)

- senyaladors (usada 33.33%, coincidències 2)

- banderes (usada 16.67%, coincidències 1)

flash flaix

- flaix (usada 75.00%, coincidències 6)

- flash (usada 25.00%, coincidències 2)

flat pla

- pla (usada 84.62%, coincidències 11)

- bemoll (usada 7.69%, coincidències 1)

- plana (usada 7.69%, coincidències 1)

flatten aplana

- aplana (usada 75.00%, coincidències 3)

- aplanar (usada 25.00%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 75.00%, coincidències 12)

- capgira (usada 18.75%, coincidències 3)

- donar la volta (usada 6.25%, coincidències 1)

flip horizontal volteja horitzontalment

- volteja horitzontalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- inverteix horitzontalment (usada 28.57%, coincidències 2)

- capgira horitzontalment (usada 28.57%, coincidències 2)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 57.14%, coincidències 8)

- inverteix horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 5)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 1)

flip vertical volteja verticalment

- volteja verticalment (usada 50.00%, coincidències 3)

- capgira verticalment (usada 33.33%, coincidències 2)

- inverteix verticalment (usada 16.67%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 53.33%, coincidències 8)

- inverteix verticalment (usada 40.00%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 6.67%, coincidències 1)

float float

- float (usada 25.00%, coincidències 2)

- sura (usada 25.00%, coincidències 2)

- selecció flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

- punt flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

- flotar (usada 12.50%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

floor floor

- floor (usada 16.67%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 16.67%, coincidències 1)

- terra (usada 16.67%, coincidències 1)

- planta (usada 16.67%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 16.67%, coincidències 1)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 90.00%, coincidències 9)

- disquetera (usada 10.00%, coincidències 1)

floppy device disquet

- disquet (usada 40.00%, coincidències 2)

- disquetera (usada 40.00%, coincidències 2)

- dispositiu de disquet (usada 20.00%, coincidències 1)

floppy image imatge de disquet

- imatge de disquet (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge disquet (usada 20.00%, coincidències 1)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 6)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 100.00%, coincidències 14)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 5)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 66.67%, coincidències 4)

- distància focal (usada 33.33%, coincidències 2)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 4)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

folder carpeta

- carpeta (usada 91.67%, coincidències 22)

- la carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- folder (usada 4.17%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

folder path camí de la carpeta

- camí de la carpeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- camí cap a la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

- ruta cap a la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 4)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 7)

follow link segueix l'enllaç

- segueix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

followup to newsgroup segueix al grup de notícies

- segueix al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 66.67%, coincidències 4)

- seguiment a (usada 33.33%, coincidències 2)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 92.42%, coincidències 61)

- lletra (usada 3.03%, coincidències 2)

- tipografia (usada 3.03%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 1.52%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 52.17%, coincidències 12)

- color del tipus de lletra (usada 39.13%, coincidències 9)

- color de la lletra tipogràfica (usada 4.35%, coincidències 1)

- color de lletra (usada 4.35%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- família de lletra tipogràfica (usada 16.67%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- família de tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

- tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 72.73%, coincidències 16)

- mida del tipus de lletra (usada 18.18%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 9.09%, coincidències 2)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides de lletra

- mides de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mides del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mides dels tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

font style estil de tipus de lletra

- estil de tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- estil de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- estil del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- estil de la tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 83.33%, coincidències 20)

- tipus de lletres (usada 4.17%, coincidències 1)

- lletres tipogràfiques (usada 4.17%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 4.17%, coincidències 1)

- lletres (usada 4.17%, coincidències 1)

foot peu

- peu (usada 83.33%, coincidències 5)

- peus (usada 16.67%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 64.10%, coincidències 25)

- peu (usada 35.90%, coincidències 14)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 100.00%, coincidències 20)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 100.00%, coincidències 7)

for per a

- per a (usada 50.00%, coincidències 3)

- durant (usada 33.33%, coincidències 2)

- per.a (usada 16.67%, coincidències 1)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 7)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 8)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 70.59%, coincidències 12)

- color del text (usada 17.65%, coincidències 3)

- color del primer pla (usada 11.76%, coincidències 2)

forever per sempre

- per sempre (usada 88.89%, coincidències 8)

- infinitament (usada 11.11%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 4)

form formulari

- formulari (usada 97.73%, coincidències 43)

- form (usada 2.27%, coincidències 1)

format format

- format (usada 88.35%, coincidències 91)

- formata (usada 9.71%, coincidències 10)

- formatació (usada 1.94%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 7)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 11)

formatting formatació

- formatació (usada 92.00%, coincidències 23)

- format (usada 8.00%, coincidències 2)

formatting bar barra de formatació

- barra de formatació (usada 75.00%, coincidències 3)

- barra de format (usada 25.00%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 8)

formula fórmula

- fórmula (usada 97.22%, coincidències 35)

- formula (usada 2.78%, coincidències 1)

formulas fórmules

- fórmules (usada 100.00%, coincidències 15)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 5)

forums fòrums

- fòrums (usada 100.00%, coincidències 5)

forward endavant

- endavant (usada 81.48%, coincidències 22)

- reenvia (usada 14.81%, coincidències 4)

- avança (usada 3.70%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 5)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 87.50%, coincidències 7)

- fraccions (usada 12.50%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 5)

frame marc

- marc (usada 92.00%, coincidències 46)

- fotograma (usada 6.00%, coincidències 3)

- quadre (usada 2.00%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame rate imatges per segon

- imatges per segon (usada 33.33%, coincidències 2)

- fotogrames per segon (usada 33.33%, coincidències 2)

- quadres per segon (usada 16.67%, coincidències 1)

- taxa de fotogrames (usada 16.67%, coincidències 1)

framerate imatges per segon

- imatges per segon (usada 40.00%, coincidències 2)

- velocitat dels fotogrames (usada 20.00%, coincidències 1)

- taxa de fotogrames (usada 20.00%, coincidències 1)

- fotogrames per segon (usada 20.00%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 77.78%, coincidències 7)

- marcs (usada 22.22%, coincidències 2)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 4)

free lliure

- lliure (usada 88.89%, coincidències 8)

- gratuït (usada 11.11%, coincidències 1)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 4)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 8)

french francès

- francès (usada 100.00%, coincidències 12)

frequency freqüència

- freqüència (usada 95.45%, coincidències 21)

- frequencia (usada 4.55%, coincidències 1)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 87.50%, coincidències 7)

- preguntes freqüents (usada 12.50%, coincidències 1)

fri dv

- dv (usada 57.14%, coincidències 4)

- dv. (usada 28.57%, coincidències 2)

- div (usada 14.29%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 13)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 5)

from de

- de (usada 54.17%, coincidències 26)

- des de (usada 35.42%, coincidències 17)

- remitent (usada 10.42%, coincidències 5)

from clipboard del porta-retalls

- del porta-retalls (usada 75.00%, coincidències 3)

- des del porta-retalls (usada 25.00%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

- del fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 5)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 54.55%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- des de l'inici (usada 9.09%, coincidències 1)

- del capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

front anvers

- anvers (usada 28.57%, coincidències 2)

- frontal (usada 28.57%, coincidències 2)

- anvers de la pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

- davant (usada 14.29%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 8)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari d'ftp

- servidor intermediari d'ftp (usada 55.56%, coincidències 5)

- servidor intermediari ftp (usada 44.44%, coincidències 4)

full complet

- complet (usada 38.46%, coincidències 5)

- completa (usada 30.77%, coincidències 4)

- final (usada 7.69%, coincidències 1)

- màxima (usada 7.69%, coincidències 1)

- sencer (usada 7.69%, coincidències 1)

- tot (usada 7.69%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 89.47%, coincidències 17)

- nom (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom sencer (usada 5.26%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.67%, coincidències 29)

- pantalla sencera (usada 3.33%, coincidències 1)

full size mida original

- mida original (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida màxima (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida completa (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 93.33%, coincidències 14)

- pantalla sencera (usada 6.67%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 33)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 34)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 10)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 9)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 17)

game joc

- joc (usada 50.00%, coincidències 2)

- partida (usada 50.00%, coincidències 2)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 80.00%, coincidències 4)

- games (usada 20.00%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 89.47%, coincidències 17)

- gama (usada 10.53%, coincidències 2)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 75.00%, coincidències 6)

- porta d'enllaç (usada 25.00%, coincidències 2)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 92.31%, coincidències 12)

- sol bemoll (usada 7.69%, coincidències 1)

gender sexe

- sexe (usada 50.00%, coincidències 2)

- gènere (usada 50.00%, coincidències 2)

general general

- general (usada 100.00%, coincidències 86)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 4)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 11)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 5)

generate genera

- genera (usada 100.00%, coincidències 5)

- generar (usada 0.00%, coincidències 0)

generic genèric

- genèric (usada 100.00%, coincidències 7)

genre gènere

- gènere (usada 69.23%, coincidències 9)

- temàtica (usada 30.77%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 60.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 40.00%, coincidències 2)

geometric shapes formes geomètriques

- formes geomètriques (usada 75.00%, coincidències 3)

- figures geomètriques (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 7)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 100.00%, coincidències 4)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 13)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 75.00%, coincidències 3)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 12)

get aconsegueix

- aconsegueix (usada 50.00%, coincidències 2)

- obtén (usada 25.00%, coincidències 1)

- get (usada 25.00%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 38.46%, coincidències 5)

- involucreu-vos-hi (usada 30.77%, coincidències 4)

- implicar-se (usada 7.69%, coincidències 1)

- involucrar-se (usada 7.69%, coincidències 1)

- involucreu-vos (usada 7.69%, coincidències 1)

- participeu (usada 7.69%, coincidències 1)

getting help obtenció d'ajuda

- obtenció d'ajuda (usada 75.00%, coincidències 3)

- obtenir ajuda (usada 25.00%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 87.50%, coincidències 7)

- com començar (usada 12.50%, coincidències 1)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 4)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 75.00%, coincidències 3)

- gibraltar estret de (usada 25.00%, coincidències 1)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 5)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom donat

- nom donat (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom facilitat (usada 25.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 4)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 7)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 4)

gnome gnome

- gnome (usada 100.00%, coincidències 4)

gnumeric gnumeric

- gnumeric (usada 100.00%, coincidències 4)

go vés

- vés (usada 75.00%, coincidències 6)

- vés-hi (usada 12.50%, coincidències 1)

- navega (usada 12.50%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 90.00%, coincidències 9)

- torna (usada 10.00%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 75.00%, coincidències 3)

- aneu més enllà (usada 25.00%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 100.00%, coincidències 10)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 100.00%, coincidències 10)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 80.00%, coincidències 4)

- mostra el dia d'avui (usada 20.00%, coincidències 1)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- objectiu de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 42.86%, coincidències 3)

- daurat (usada 42.86%, coincidències 3)

- or|daurat (usada 14.29%, coincidències 1)

golden sections seccions primàries

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 58.33%, coincidències 7)

- bo (usada 33.33%, coincidències 4)

- correcte (usada 8.33%, coincidències 1)

google talk google talk

- google talk (usada 100.00%, coincidències 6)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 5)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 20)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 4)

graph graf

- graf (usada 75.00%, coincidències 3)

- gràfiques (usada 25.00%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 85.71%, coincidències 6)

- imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

graphics gràfics

- gràfics (usada 88.24%, coincidències 15)

- imatges (usada 5.88%, coincidències 1)

- imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 16)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 25)

greater than major que

- major que (usada 63.64%, coincidències 7)

- és major que (usada 18.18%, coincidències 2)

- més gran que (usada 18.18%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 90.00%, coincidències 18)

- grega (usada 10.00%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 100.00%, coincidències 40)

grid graella

- graella (usada 90.00%, coincidències 36)

- quadrícula (usada 10.00%, coincidències 4)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 60.00%, coincidències 3)

- línies de graella (usada 20.00%, coincidències 1)

- línies de quadrícula (usada 20.00%, coincidències 1)

grid view vista de graella

- vista de graella (usada 50.00%, coincidències 2)

- mode graella (usada 25.00%, coincidències 1)

- graella (usada 25.00%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 7)

group grup

- grup (usada 53.85%, coincidències 21)

- agrupa (usada 46.15%, coincidències 18)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 70.00%, coincidències 7)

- agrupat per (usada 10.00%, coincidències 1)

- group by (usada 10.00%, coincidències 1)

- agrupa segons (usada 10.00%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de grup (usada 10.00%, coincidències 1)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 60.00%, coincidències 3)

- contrasenya del grup (usada 40.00%, coincidències 2)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 91.67%, coincidències 11)

- agrupats per (usada 8.33%, coincidències 1)

grouping agrupació

- agrupació (usada 54.55%, coincidències 6)

- agrupament (usada 36.36%, coincidències 4)

- s'està agrupant (usada 9.09%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 100.00%, coincidències 11)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 100.00%, coincidències 5)

growth creixement

- creixement (usada 80.00%, coincidències 4)

- geomètrica (usada 20.00%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 4)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 6)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 12)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 5)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 6)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 75.00%, coincidències 3)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 4)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 4)

hard difícil

- difícil (usada 42.86%, coincidències 3)

- dur (usada 42.86%, coincidències 3)

- fort (usada 14.29%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 15)

hard light llum forta

- llum forta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llum dura (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 6)

hardware acceleration acceleració de maquinari

- acceleració de maquinari (usada 75.00%, coincidències 3)

- acceleració per maquinari (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 50.00%, coincidències 3)

- adreça física (usada 33.33%, coincidències 2)

- adreça de maquinari (usada 16.67%, coincidències 1)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

head cap

- cap (usada 50.00%, coincidències 2)

- capçal (usada 25.00%, coincidències 1)

- davant per (usada 25.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 39)

header and footer capçalera i peu de pàgina

- capçalera i peu de pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- capçalera i peu (usada 40.00%, coincidències 2)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 8)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 90.00%, coincidències 18)

- rumb (usada 5.00%, coincidències 1)

- capçalera (usada 5.00%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 75.00%, coincidències 9)

- capçalera 1 (usada 16.67%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 8.33%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 72.73%, coincidències 8)

- capçalera 2 (usada 18.18%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 9.09%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 62.50%, coincidències 5)

- capçalera 3 (usada 25.00%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 12.50%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 57.14%, coincidències 4)

- capçalera 4 (usada 28.57%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 14.29%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 60.00%, coincidències 3)

- capçalera 5 (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçalera5 (usada 20.00%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 60.00%, coincidències 3)

- capçalera 6 (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçalera6 (usada 20.00%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 57.14%, coincidències 4)

- capçaleres (usada 42.86%, coincidències 3)

headline titular

- titular (usada 40.00%, coincidències 2)

- crea un titular (usada 20.00%, coincidències 1)

- portada (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçalera (usada 20.00%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 7)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 18)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 96.84%, coincidències 92)

- alçària (usada 1.05%, coincidències 1)

- alt (usada 1.05%, coincidències 1)

- a (usada 1.05%, coincidències 1)

held retingut

- retingut (usada 25.00%, coincidències 1)

- agafat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suspès (usada 25.00%, coincidències 1)

- retinguda (usada 25.00%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 5)

hello world! hola món!

- hola món! (usada 100.00%, coincidències 4)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 82)

help menu menú ajuda

- menú ajuda (usada 75.00%, coincidències 3)

- menú d'ajuda (usada 25.00%, coincidències 1)

help text text d'ajuda

- text d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 4)

hex hexadecimal

- hexadecimal (usada 50.00%, coincidències 4)

- hex (usada 37.50%, coincidències 3)

- hexa (usada 12.50%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 4)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 6)

hidden ocult

- ocult (usada 62.50%, coincidències 10)

- amagat (usada 25.00%, coincidències 4)

- amaga (usada 6.25%, coincidències 1)

- ocultes (usada 6.25%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 90.00%, coincidències 9)

- text ocult (usada 10.00%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 89.80%, coincidències 44)

- oculta (usada 6.12%, coincidències 3)

- amagar (usada 2.04%, coincidències 1)

- amaga't (usada 2.04%, coincidències 1)

hide all amaga-ho tot

- amaga-ho tot (usada 80.00%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 83.33%, coincidències 5)

- oculta els detalls (usada 16.67%, coincidències 1)

hide others amaga altres

- amaga altres (usada 33.33%, coincidències 2)

- amaga els altres (usada 33.33%, coincidències 2)

- amaga la resta (usada 16.67%, coincidències 1)

- oculta els altres (usada 16.67%, coincidències 1)

hide rows amaga les files

- amaga les files (usada 75.00%, coincidències 3)

- ocultar files (usada 25.00%, coincidències 1)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 80.00%, coincidències 4)

- oculta la barra d'eines (usada 20.00%, coincidències 1)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 4)

high alta

- alta (usada 68.97%, coincidències 20)

- alt (usada 27.59%, coincidències 8)

- altura (usada 3.45%, coincidències 1)

high contrast alt contrast

- alt contrast (usada 66.67%, coincidències 4)

- contrast alt (usada 33.33%, coincidències 2)

high surrogates succedanis alts

- succedanis alts (usada 50.00%, coincidències 2)

- substitucions altes (usada 25.00%, coincidències 1)

- substituts alts (usada 25.00%, coincidències 1)

highest màxima

- màxima (usada 37.50%, coincidències 3)

- el més alt (usada 25.00%, coincidències 2)

- més alta (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més alta (usada 12.50%, coincidències 1)

highlight realçat

- realçat (usada 50.00%, coincidències 4)

- ressalta (usada 25.00%, coincidències 2)

- ressaltat (usada 25.00%, coincidències 2)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 50.00%, coincidències 5)

- color del ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

- color de ressaltat (usada 10.00%, coincidències 1)

- realçament del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- color de ressaltament (usada 10.00%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 100.00%, coincidències 5)

highlighting realçament

- realçament (usada 77.78%, coincidències 7)

- ressaltat (usada 22.22%, coincidències 2)

highlights destacats

- destacats (usada 36.36%, coincidències 4)

- ressaltats (usada 36.36%, coincidències 4)

- realçats (usada 18.18%, coincidències 2)

- clars intensos (usada 9.09%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 90.91%, coincidències 10)

- hindú (usada 9.09%, coincidències 1)

hint pista

- pista (usada 42.86%, coincidències 3)

- suggeriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- consell (usada 28.57%, coincidències 2)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 5)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 87.50%, coincidències 28)

- història (usada 12.50%, coincidències 4)

hold mantén

- mantén (usada 33.33%, coincidències 2)

- retèn (usada 33.33%, coincidències 2)

- en espera (usada 16.67%, coincidències 1)

- aguanta (usada 16.67%, coincidències 1)

holiday festes

- festes (usada 40.00%, coincidències 2)

- festa (usada 20.00%, coincidències 1)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- vacances (usada 20.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 77.78%, coincidències 28)

- particular (usada 13.89%, coincidències 5)

- inici|centre (usada 2.78%, coincidències 1)

- pàgina d'inici (usada 2.78%, coincidències 1)

- casa (usada 2.78%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home address adreça de casa

- adreça de casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreça particular (usada 25.00%, coincidències 1)

home directory directori d'inici

- directori d'inici (usada 50.00%, coincidències 3)

- directori de l'usuari (usada 33.33%, coincidències 2)

- directori home (usada 16.67%, coincidències 1)

home page pàgina inicial

- pàgina inicial (usada 37.50%, coincidències 3)

- pàgina personal (usada 37.50%, coincidències 3)

- pàgina d'inici (usada 25.00%, coincidències 2)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 70.00%, coincidències 7)

- pàgina personal (usada 10.00%, coincidències 1)

- telèfon de casa (usada 10.00%, coincidències 1)

- telèfon fix (usada 10.00%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 69.23%, coincidències 9)

- pàgina inicial (usada 15.38%, coincidències 2)

- lloc web (usada 7.69%, coincidències 1)

- pàgina web (usada 7.69%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 100.00%, coincidències 46)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 10)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 9)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

horse cavall

- cavall (usada 100.00%, coincidències 4)

host amfitrió

- amfitrió (usada 50.00%, coincidències 13)

- ordinador (usada 23.08%, coincidències 6)

- ordinador central (usada 11.54%, coincidències 3)

- servidor (usada 11.54%, coincidències 3)

- servidor central (usada 3.85%, coincidències 1)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 61.54%, coincidències 8)

- nom del servidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- nom de l'ordinador central (usada 7.69%, coincidències 1)

hostname nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 35.29%, coincidències 6)

- nom de l'ordinador (usada 17.65%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 11.76%, coincidències 2)

- nom d'amfitrió (usada 11.76%, coincidències 2)

- ordinador (usada 11.76%, coincidències 2)

- nom de la màquina (usada 5.88%, coincidències 1)

- nomamfitrió (usada 5.88%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- calent (usada 25.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 100.00%, coincidències 10)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 12)

house casa

- casa (usada 80.00%, coincidències 4)

- house (usada 20.00%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 4)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 14)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 11)

html source font html

- font html (usada 50.00%, coincidències 3)

- codi font html (usada 33.33%, coincidències 2)

- codi html (usada 16.67%, coincidències 1)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 5)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari d'http

- servidor intermediari d'http (usada 53.85%, coincidències 7)

- servidor intermediari http (usada 30.77%, coincidències 4)

- proxy de l'http (usada 15.38%, coincidències 2)

http proxy password contrasenya del servidor intermediari http

- contrasenya del servidor intermediari http (usada 50.00%, coincidències 2)

- contrasenya del servidor intermediari per a l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

- contrasenya del proxy de l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari https

- servidor intermediari https (usada 42.86%, coincidències 3)

- servidor intermediari d'https (usada 42.86%, coincidències 3)

- servidor intermediari d'http (usada 14.29%, coincidències 1)

hue to

- to (usada 75.00%, coincidències 12)

- matís (usada 18.75%, coincidències 3)

- to de color (usada 6.25%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 50.00%, coincidències 3)

- immensa (usada 16.67%, coincidències 1)

- immens (usada 16.67%, coincidències 1)

- molt gran (usada 16.67%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 100.00%, coincidències 4)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 14)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 74.19%, coincidències 23)

- hiperenllaç (usada 25.81%, coincidències 8)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i ii iii i ii iii

- i ii iii (usada 100.00%, coincidències 8)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 10)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 20)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 7)

icon set conjunt d'icones

- conjunt d'icones (usada 60.00%, coincidències 3)

- joc d'icones (usada 20.00%, coincidències 1)

- definiu icona (usada 20.00%, coincidències 1)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 83.33%, coincidències 5)

- mida d'icona (usada 16.67%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 50.00%, coincidències 2)

- visualització d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- mostra les icones (usada 25.00%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 6)

icons only només icones

- només icones (usada 80.00%, coincidències 4)

- només les icones (usada 20.00%, coincidències 1)

icq icq

- icq (usada 100.00%, coincidències 4)

id id

- id (usada 70.97%, coincidències 22)

- identificador (usada 22.58%, coincidències 7)

- id. (usada 6.45%, coincidències 2)

idea idea

- idea (usada 100.00%, coincidències 4)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 10)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 14)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció ideogràfica

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basats en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 66.67%, coincidències 4)

- inactiva (usada 16.67%, coincidències 1)

- ociós (usada 16.67%, coincidències 1)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 5)

ignore ignora

- ignora (usada 96.15%, coincidències 25)

- ignora-ho (usada 3.85%, coincidències 1)

ignore all ignora-les totes

- ignora-les totes (usada 46.15%, coincidències 6)

- ignora-ho tot (usada 46.15%, coincidències 6)

- ignora'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignored ignorat

- ignorat (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignorada (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 100)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 9)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de les imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

image height alçada de la imatge

- alçada de la imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- mapa de la imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- mapa d'imatges (usada 14.29%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 8)

image quality qualitat d'imatge

- qualitat d'imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

- qualitat de la imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 7)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualització d'imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 27)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 6)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 4)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 4)

import importa

- importa (usada 96.36%, coincidències 53)

- importar (usada 3.64%, coincidències 2)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa de (usada 25.00%, coincidències 1)

import options opcions d'importació

- opcions d'importació (usada 100.00%, coincidències 4)

import settings paràmetres d'importació

- paràmetres d'importació (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 8)

importing s'està important

- s'està important (usada 88.89%, coincidències 8)

- importació (usada 11.11%, coincidències 1)

in dins

- dins (usada 21.05%, coincidències 4)

- a (usada 21.05%, coincidències 4)

- in (usada 15.79%, coincidències 3)

- en (usada 10.53%, coincidències 2)

- cap endins (usada 10.53%, coincidències 2)

- pertany (usada 5.26%, coincidències 1)

- a|en (usada 5.26%, coincidències 1)

- bústia d'entrada (usada 5.26%, coincidències 1)

- entrada (usada 5.26%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 71.43%, coincidències 5)

- progressant (usada 28.57%, coincidències 2)

inaccessible no s'hi pot accedir

- no s'hi pot accedir (usada 75.00%, coincidències 3)

- inaccessible (usada 25.00%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- inactiva (usada 16.67%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 66.67%, coincidències 4)

- bústia d'entrada (usada 33.33%, coincidències 2)

inch polzada

- polzada (usada 80.00%, coincidències 12)

- polzades (usada 13.33%, coincidències 2)

- in (usada 6.67%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 5)

include inclou

- inclou (usada 71.43%, coincidències 5)

- include (usada 14.29%, coincidències 1)

- incloure (usada 14.29%, coincidències 1)

incoming entrada

- entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- entrant (usada 25.00%, coincidències 1)

incomplete incomplet

- incomplet (usada 50.00%, coincidències 2)

- incomplete (incomplet) (usada 25.00%, coincidències 1)

- incomplets (usada 25.00%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 55.56%, coincidències 5)

- la contrasenya no és correcta (usada 33.33%, coincidències 3)

- contrasenya incorrecta. (usada 11.11%, coincidències 1)

increase augmenta

- augmenta (usada 62.50%, coincidències 5)

- incrementa (usada 37.50%, coincidències 3)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 75.00%, coincidències 3)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 100.00%, coincidències 16)

increment increment

- increment (usada 100.00%, coincidències 7)

indent sagnat

- sagnat (usada 80.65%, coincidències 25)

- sagna (usada 19.35%, coincidències 6)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 5)

index índex

- índex (usada 94.59%, coincidències 35)

- index (usada 5.41%, coincidències 2)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 86.67%, coincidències 13)

- índex (usada 13.33%, coincidències 2)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 11)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 82.61%, coincidències 19)

- info (usada 17.39%, coincidències 4)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 36)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 4)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 6)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'està iniciant (usada 42.86%, coincidències 3)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 11)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 4)

inline en línia

- en línia (usada 25.00%, coincidències 2)

- inserit (usada 25.00%, coincidències 2)

- insereix (usada 12.50%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineat (usada 12.50%, coincidències 1)

- missatge original inserit (usada 12.50%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 8)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 21)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 5)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 7)

input mode mode d'entrada

- mode d'entrada (usada 100.00%, coincidències 4)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 72.73%, coincidències 8)

- rang d'entrada (usada 27.27%, coincidències 3)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

ins ins

- ins (usada 85.71%, coincidències 6)

- inser (usada 14.29%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert insereix

- insereix (usada 98.02%, coincidències 99)

- insereix una cel·la (usada 0.99%, coincidències 1)

- inserció (usada 0.99%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 4)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- insereix les cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 9)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 9)

insert field insereix un camp

- insereix un camp (usada 50.00%, coincidències 2)

- insereix el camp (usada 25.00%, coincidències 1)

- insereix camp (usada 25.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 85.71%, coincidències 12)

- insereix la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 100.00%, coincidències 10)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 12)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 11)

insert text insereix text

- insereix text (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix un text (usada 33.33%, coincidències 2)

- inserció de text (usada 16.67%, coincidències 1)

inset dins

- dins (usada 14.29%, coincidències 1)

- rebaixat (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserció (usada 14.29%, coincidències 1)

- endins (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserit (usada 14.29%, coincidències 1)

- contraure (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 75.00%, coincidències 6)

- dins (usada 25.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 5)

inspector inspector

- inspector (usada 100.00%, coincidències 4)

install instal·la

- instal·la (usada 96.55%, coincidències 28)

- instal·lació (usada 3.45%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install now instal·la ara

- instal·la ara (usada 66.67%, coincidències 4)

- instal·la-ho ara (usada 33.33%, coincidències 2)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 100.00%, coincidències 5)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 64.29%, coincidències 9)

- instal·lades (usada 14.29%, coincidències 2)

- instal·lats (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha instal·lat (usada 7.14%, coincidències 1)

- instal·lada (usada 7.14%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 84.62%, coincidències 11)

- instal·lació (usada 15.38%, coincidències 2)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 4)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 5)

int int

- int (usada 75.00%, coincidències 3)

- ent (usada 25.00%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 95.12%, coincidències 39)

- nombre enter (usada 4.88%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 4)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 8)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 8)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 16)

interface name nom de la interfície

- nom de la interfície (usada 100.00%, coincidències 5)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 6)

internal error error intern

- error intern (usada 100.00%, coincidències 8)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 100.00%, coincidències 4)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 10)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 4)

intersection intersecció

- intersecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- intersection (usada 11.11%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 10)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 8)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 35.71%, coincidències 5)

- no vàlida (usada 28.57%, coincidències 4)

- no és vàlid (usada 21.43%, coincidències 3)

- invalid (no vàlid) (usada 7.14%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 7.14%, coincidències 1)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 2)

- l'argument no és vàlid (usada 40.00%, coincidències 2)

- argument incorrecte (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- rang no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 50.00%, coincidències 3)

- signatura invàlida (usada 33.33%, coincidències 2)

- signatura no vàlida (usada 16.67%, coincidències 1)

invalid value el valor no és vàlid

- el valor no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 100.00%, coincidències 6)

invert inverteix

- inverteix (usada 94.44%, coincidències 17)

- invertir (usada 5.56%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 4)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 87.50%, coincidències 7)

- inverteix selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 25.00%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 8)

invite convida

- convida (usada 85.71%, coincidències 6)

- convida'ls (usada 14.29%, coincidències 1)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 18)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 9)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 5)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 8)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 5)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 9)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 4)

- is (usada 20.00%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 4)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 8)

issued to emès per a

- emès per a (usada 83.33%, coincidències 5)

- emès a nom de (usada 16.67%, coincidències 1)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 4)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 12)

italic cursiva

- cursiva (usada 90.91%, coincidències 30)

- itàlica (usada 6.06%, coincidències 2)

- cursiva|itàlica (usada 3.03%, coincidències 1)

item element

- element (usada 100.00%, coincidències 5)

items elements

- elements (usada 83.33%, coincidències 5)

- ítems (usada 16.67%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 7)

jan gen

- gen (usada 62.50%, coincidències 5)

- gen. (usada 37.50%, coincidències 3)

january gener

- gener (usada 92.86%, coincidències 13)

- de gener (usada 7.14%, coincidències 1)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese japonès

- japonès (usada 95.00%, coincidències 19)

- japanese (usada 5.00%, coincidències 1)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 4)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 6)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 7)

job tasca

- tasca (usada 40.00%, coincidències 2)

- treball (usada 40.00%, coincidències 2)

- ocupació (usada 20.00%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 50.00%, coincidències 3)

- títol del treball (usada 16.67%, coincidències 1)

- títol de la feina (usada 16.67%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 16.67%, coincidències 1)

join uneix-m'hi

- uneix-m'hi (usada 33.33%, coincidències 3)

- entra (usada 22.22%, coincidències 2)

- uneix-te (usada 11.11%, coincidències 1)

- junta (usada 11.11%, coincidències 1)

- uneix (usada 11.11%, coincidències 1)

- uniu-vos (usada 11.11%, coincidències 1)

join chat uniu-vos al xat

- uniu-vos al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- entra al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- uneix al xat (usada 16.67%, coincidències 1)

- entra a un xat (usada 16.67%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 75.00%, coincidències 3)

- jordan (usada 25.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 55.56%, coincidències 5)

- diari (usada 44.44%, coincidències 4)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul

- jul (usada 60.00%, coincidències 3)

- jul. (usada 40.00%, coincidències 2)

july juliol

- juliol (usada 90.91%, coincidències 10)

- de juliol (usada 9.09%, coincidències 1)

jump salta

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

jun juny

- juny (usada 60.00%, coincidències 3)

- jun (usada 40.00%, coincidències 2)

june juny

- juny (usada 91.67%, coincidències 11)

- de juny (usada 8.33%, coincidències 1)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 72.73%, coincidències 8)

- brossa (usada 27.27%, coincidències 3)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 4)

justified justificada

- justificada (usada 60.00%, coincidències 6)

- justificat (usada 40.00%, coincidències 4)

justify justifica

- justifica (usada 86.67%, coincidències 13)

- justificada (usada 6.67%, coincidències 1)

- justificat (usada 6.67%, coincidències 1)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 76.92%, coincidències 10)

- kannada (usada 15.38%, coincidències 2)

- kannarès (usada 7.69%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 5)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 4)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 7)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 11)

keep manté

- manté (usada 54.55%, coincidències 6)

- mantén (usada 27.27%, coincidències 3)

- conserva (usada 9.09%, coincidències 1)

- reteniment (usada 9.09%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- conserva la relació d'aspecte (usada 25.00%, coincidències 2)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

kernel nucli

- nucli (usada 50.00%, coincidències 2)

- nucli del sistema operatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- kernel (usada 25.00%, coincidències 1)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 90.00%, coincidències 9)

- separació entre lletres (usada 10.00%, coincidències 1)

key clau

- clau (usada 66.67%, coincidències 18)

- tecla (usada 25.93%, coincidències 7)

- negre (usada 3.70%, coincidències 1)

- lletra (usada 3.70%, coincidències 1)

key agreement acord sobre la clau

- acord sobre la clau (usada 75.00%, coincidències 3)

- concordança de les claus (usada 25.00%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculació de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- associacions de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculacions de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 66.67%, coincidències 4)

- identitat de la clau (usada 16.67%, coincidències 1)

- identificador de la clau (usada 16.67%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 9)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 17)

keyboard layout disposició del teclat

- disposició del teclat (usada 80.00%, coincidències 4)

- disposició de teclat (usada 20.00%, coincidències 1)

keyboard model model de teclat

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcut tecla de drecera

- tecla de drecera (usada 50.00%, coincidències 2)

- drecera de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 81.25%, coincidències 13)

- tecles de drecera (usada 12.50%, coincidències 2)

- drecera de teclat (usada 6.25%, coincidències 1)

keys tecles

- tecles (usada 66.67%, coincidències 8)

- llegenda (usada 16.67%, coincidències 2)

- claus (usada 16.67%, coincidències 2)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 11)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 20)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 50.00%, coincidències 2)

- kharoshthi (usada 50.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 11)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

kill finalitza

- finalitza (usada 50.00%, coincidències 2)

- mata (usada 50.00%, coincidències 2)

kilobytes kilobytes

- kilobytes (usada 100.00%, coincidències 4)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

kinyarwanda ruandès

- ruandès (usada 40.00%, coincidències 2)

- kinyarwanda (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruanda (usada 20.00%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 6)

knowledge base base de coneixement

- base de coneixement (usada 80.00%, coincidències 4)

- base de coneixements (usada 20.00%, coincidències 1)

konkani konkani

- konkani (usada 100.00%, coincidències 4)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 17)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 8)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 4)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 48)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 19)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 6)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 71.43%, coincidències 15)

- apaïsat (usada 23.81%, coincidències 5)

- apaïsada (usada 4.76%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 63.16%, coincidències 48)

- idioma (usada 31.58%, coincidències 24)

- language (usada 2.63%, coincidències 2)

- llenguatges (usada 1.32%, coincidències 1)

- llenguatge (usada 1.32%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 80.00%, coincidències 8)

- ajustos de l'idioma (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'idioma (usada 10.00%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 50.00%, coincidències 3)

- eines d'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 16.67%, coincidències 1)

- suport de l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

languages llengües

- llengües (usada 66.67%, coincidències 8)

- idiomes (usada 16.67%, coincidències 2)

- llenguatges (usada 16.67%, coincidències 2)

lao laosià

- laosià (usada 91.67%, coincidències 11)

- lasià (usada 8.33%, coincidències 1)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 92.31%, coincidències 24)

- grossa (usada 3.85%, coincidències 1)

- gros (usada 3.85%, coincidències 1)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 8)

largest el major

- el major (usada 66.67%, coincidències 4)

- el més gran (usada 16.67%, coincidències 1)

- massa gran (usada 16.67%, coincidències 1)

last últim

- últim (usada 44.44%, coincidències 4)

- darrer (usada 22.22%, coincidències 2)

- cognoms (usada 11.11%, coincidències 1)

- última (usada 11.11%, coincidències 1)

- l'últim (usada 11.11%, coincidències 1)

last 7 days darrers 7 dies

- darrers 7 dies (usada 33.33%, coincidències 2)

- els últims 7 dies (usada 33.33%, coincidències 2)

- últims 7 dies (usada 16.67%, coincidències 1)

- els últims set dies (usada 16.67%, coincidències 1)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 57.14%, coincidències 8)

- modificat per darrer cop (usada 21.43%, coincidències 3)

- última modificació (usada 21.43%, coincidències 3)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 37.50%, coincidències 3)

- l'últim mes (usada 25.00%, coincidències 2)

- el darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

- darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

- mes anterior (usada 12.50%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 81.48%, coincidències 22)

- cognom (usada 14.81%, coincidències 4)

- segon cognom (usada 3.70%, coincidències 1)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- darrera pàgina (usada 40.00%, coincidències 2)

last seen vist per darrer cop

- vist per darrer cop (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per últim cop (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per última vegada (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per darrera vegada (usada 25.00%, coincidències 1)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 72.73%, coincidències 8)

- actualitzat per darrera vegada el (usada 9.09%, coincidències 1)

- darrera modificació (usada 9.09%, coincidències 1)

- últim cop actualitzat (usada 9.09%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 42.86%, coincidències 3)

- darrer ús (usada 14.29%, coincidències 1)

- utilitzades darrerament (usada 14.29%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- últim ús (usada 14.29%, coincidències 1)

last week la darrera setmana

- la darrera setmana (usada 33.33%, coincidències 3)

- la setmana passada (usada 22.22%, coincidències 2)

- darrera setmana (usada 22.22%, coincidències 2)

- setmana passada (usada 11.11%, coincidències 1)

- l'última setmana (usada 11.11%, coincidències 1)

last year l'any passat

- l'any passat (usada 33.33%, coincidències 2)

- l'últim any (usada 33.33%, coincidències 2)

- darrer any (usada 16.67%, coincidències 1)

- any anterior (usada 16.67%, coincidències 1)

lastname cognoms

- cognoms (usada 92.31%, coincidències 12)

- lastname (usada 7.69%, coincidències 1)

later més tard

- més tard (usada 60.00%, coincidències 3)

- després (usada 40.00%, coincidències 2)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 8)

latin extended additional llatí ampliat addicional

- llatí ampliat addicional (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 6)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 11)

laughing riure

- riure (usada 75.00%, coincidències 3)

- somrient (usada 25.00%, coincidències 1)

launch executa

- executa (usada 50.00%, coincidències 2)

- llançament (usada 25.00%, coincidències 1)

- llança (usada 25.00%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

launch application executa l'aplicació

- executa l'aplicació (usada 75.00%, coincidències 3)

- executa una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

layer capa

- capa (usada 93.33%, coincidències 14)

- capes (usada 6.67%, coincidències 1)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de capa (usada 12.50%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 9)

layout disposició

- disposició (usada 56.67%, coincidències 17)

- format (usada 33.33%, coincidències 10)

- disseny (usada 3.33%, coincidències 1)

- disposició (usada 3.33%, coincidències 1)

- flux de treball (usada 3.33%, coincidències 1)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

learn more més informació

- més informació (usada 94.03%, coincidències 63)

- per saber més (usada 2.99%, coincidències 2)

- conegueu més detalls (usada 1.49%, coincidències 1)

- més detalls (usada 1.49%, coincidències 1)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 75.00%, coincidències 6)

- surt del mode de pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- abandona la pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 75.00%, coincidències 3)

- lebanon (usada 25.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 96.49%, coincidències 110)

- esquerre (usada 2.63%, coincidències 3)

- a la dreta (usada 0.88%, coincidències 1)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 93.33%, coincidències 14)

- fletxa a l'esquerra (usada 6.67%, coincidències 1)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 15)

left thumb polze esquerre

- polze esquerre (usada 75.00%, coincidències 3)

- dit polze esquerre (usada 25.00%, coincidències 1)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 80.00%, coincidències 4)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 20.00%, coincidències 1)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 9)

legacy antic

- antic (usada 50.00%, coincidències 2)

- llegat (usada 50.00%, coincidències 2)

legal legal

- legal (usada 27.27%, coincidències 3)

- avisos legals (usada 18.18%, coincidències 2)

- legal eua (usada 18.18%, coincidències 2)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 9.09%, coincidències 1)

- informació legal (usada 9.09%, coincidències 1)

- legalitat (usada 9.09%, coincidències 1)

- aspectes legals (usada 9.09%, coincidències 1)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 17)

lemon llimó

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 79.31%, coincidències 23)

- durada (usada 13.79%, coincidències 4)

- llargada (usada 6.90%, coincidències 2)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 4)

less menys

- menys (usada 75.00%, coincidències 6)

- menor que (usada 12.50%, coincidències 1)

- menys que (usada 12.50%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 66.67%, coincidències 8)

- és menor que (usada 16.67%, coincidències 2)

- més petit que (usada 8.33%, coincidències 1)

- menys que (usada 8.33%, coincidències 1)

letter carta

- carta (usada 50.00%, coincidències 7)

- lletra (usada 28.57%, coincidències 4)

- carta eua (usada 14.29%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 7.14%, coincidències 1)

letter spacing espaiat de les lletres

- espaiat de les lletres (usada 40.00%, coincidències 2)

- espaiat de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- espaiat entre lletres (usada 20.00%, coincidències 1)

- espai entre lletres (usada 20.00%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 34)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 4)

levels nivells

- nivells (usada 87.50%, coincidències 7)

- nivells de color (usada 12.50%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 75.00%, coincidències 3)

- liberia (usada 25.00%, coincidències 1)

library biblioteca

- biblioteca (usada 93.33%, coincidències 14)

- mediateca (usada 6.67%, coincidències 1)

libreoffice libreoffice

- libreoffice (usada 100.00%, coincidències 4)

license llicència

- llicència (usada 94.12%, coincidències 16)

- license (usada 5.88%, coincidències 1)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

light clar

- clar (usada 57.14%, coincidències 8)

- llum (usada 35.71%, coincidències 5)

- blanques (usada 7.14%, coincidències 1)

light blue blau clar

- blau clar (usada 75.00%, coincidències 3)

- blau cel (usada 25.00%, coincidències 1)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 8)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 4)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 6)

- claror (usada 11.11%, coincidències 1)

- claredat (usada 11.11%, coincidències 1)

- brillantor (usada 11.11%, coincidències 1)

like like

- like (usada 50.00%, coincidències 2)

- m'agrada (usada 25.00%, coincidències 1)

- com a (usada 25.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 5)

lime llima

- llima (usada 50.00%, coincidències 3)

- llima|verd.llima (usada 16.67%, coincidències 1)

- llimona (usada 16.67%, coincidències 1)

- llima/verd.llima (usada 16.67%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 90.91%, coincidències 10)

- límit (usada 9.09%, coincidències 1)

limit to limita a

- limita a (usada 75.00%, coincidències 3)

- limita aː (usada 25.00%, coincidències 1)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 5)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 44)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 85.71%, coincidències 6)

- color de línia (usada 14.29%, coincidències 1)

line count recompte de línies

- recompte de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

- comptador de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

line number número de línia

- número de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line numbers números de línia

- números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 100.00%, coincidències 19)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 58.33%, coincidències 7)

- estil de la línia (usada 41.67%, coincidències 5)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 80.00%, coincidències 4)

- tipus de la línia (usada 20.00%, coincidències 1)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 69.23%, coincidències 9)

- amplada de línia (usada 15.38%, coincidències 2)

- ample de línia (usada 7.69%, coincidències 1)

- gruix de la línia (usada 7.69%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 20)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 25)

lines per page línies per pàgina

- línies per pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

link enllaç

- enllaç (usada 94.23%, coincidències 49)

- enllaça (usada 3.85%, coincidències 2)

- link (usada 1.92%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

link to enllaça a

- enllaça a (usada 50.00%, coincidències 2)

- enllaç a (usada 50.00%, coincidències 2)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 17)

linux linux

- linux (usada 100.00%, coincidències 5)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 27)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 90.91%, coincidències 20)

- caixa de llista (usada 9.09%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 71.43%, coincidències 5)

- element de la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista d'elements (usada 14.29%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 80.00%, coincidències 4)

- llista d'estils (usada 20.00%, coincidències 1)

list view vista de llista

- vista de llista (usada 33.33%, coincidències 4)

- visualització de llista (usada 25.00%, coincidències 3)

- vista de la llista (usada 8.33%, coincidències 1)

- en mode llista (usada 8.33%, coincidències 1)

- llistat (usada 8.33%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 8.33%, coincidències 1)

- vista en llista (usada 8.33%, coincidències 1)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 6)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 4)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 13)

ln ln

- ln (usada 66.67%, coincidències 4)

- lín (usada 16.67%, coincidències 1)

- logaritme neperià (usada 16.67%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 89.47%, coincidències 17)

- càrrega (usada 10.53%, coincidències 2)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 100.00%, coincidències 6)

loaded carregat

- carregat (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha carregat (usada 25.00%, coincidències 1)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 96.00%, coincidències 24)

- càrrega (usada 4.00%, coincidències 1)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 6)

local directory directori local

- directori local (usada 100.00%, coincidències 4)

local filesystem sistema de fitxers local

- sistema de fitxers local (usada 100.00%, coincidències 8)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 44.44%, coincidències 4)

- configuració local (usada 22.22%, coincidències 2)

- idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

- locale (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració regional (usada 11.11%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- ubicació (usada 25.00%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 5)

location ubicació

- ubicació (usada 98.55%, coincidències 68)

- posició (usada 1.45%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 4)

lock bloca

- bloca (usada 53.85%, coincidències 7)

- bloqueja (usada 38.46%, coincidències 5)

- bloqueig (usada 7.69%, coincidències 1)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloca la pantalla

- bloca la pantalla (usada 50.00%, coincidències 3)

- pantalla bloquejada (usada 16.67%, coincidències 1)

- pantalla de bloqueig (usada 16.67%, coincidències 1)

- bloqueja la pantalla (usada 16.67%, coincidències 1)

locked blocat

- blocat (usada 36.36%, coincidències 4)

- bloquejat (usada 36.36%, coincidències 4)

- bloquejada (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocada (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocades (usada 9.09%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 76.47%, coincidències 13)

- enregistra (usada 11.76%, coincidències 2)

- log (usada 5.88%, coincidències 1)

- logaritme (usada 5.88%, coincidències 1)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 5)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 33.33%, coincidències 4)

- entra (usada 33.33%, coincidències 4)

- connecta (usada 16.67%, coincidències 2)

- inicia una sessió (usada 8.33%, coincidències 1)

- inicieu la sessió (usada 8.33%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log out surt

- surt (usada 64.71%, coincidències 11)

- desconnecta (usada 11.76%, coincidències 2)

- tanca la sessió (usada 11.76%, coincidències 2)

- finalitza la sessió (usada 5.88%, coincidències 1)

- sortida (usada 5.88%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- logarítmica (usada 40.00%, coincidències 2)

logged in connectat

- connectat (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha iniciat la sessió (usada 16.67%, coincidències 1)

- autenticat (usada 16.67%, coincidències 1)

- enregistrat a (usada 16.67%, coincidències 1)

- logged in (usada 16.67%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 60.00%, coincidències 6)

- s'està connectant (usada 20.00%, coincidències 2)

- enregistrament (usada 20.00%, coincidències 2)

logging in s'està entrant

- s'està entrant (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'està iniciant sessió (usada 20.00%, coincidències 1)

logical lògica

- lògica (usada 60.00%, coincidències 3)

- lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- lògiques (usada 20.00%, coincidències 1)

login entrada

- entrada (usada 33.33%, coincidències 3)

- nom d'usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

- usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

- inici de sessió (usada 11.11%, coincidències 1)

- entra (usada 11.11%, coincidències 1)

login name nom d'usuari

- nom d'usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- nom d'entrada (usada 28.57%, coincidències 2)

- nom d'inici de sessió (usada 28.57%, coincidències 2)

logins inicis de sessió

- inicis de sessió (usada 88.89%, coincidències 8)

- noms d'entrada (usada 11.11%, coincidències 1)

logo logotip

- logotip (usada 90.00%, coincidències 9)

- logo (usada 10.00%, coincidències 1)

logout surt

- surt (usada 60.00%, coincidències 3)

- desconnectar (usada 20.00%, coincidències 1)

- logout (usada 20.00%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

long llarg

- llarg (usada 88.89%, coincidències 16)

- llarga (usada 11.11%, coincidències 2)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 80.00%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 20.00%, coincidències 1)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 6)

loop bucle

- bucle (usada 70.00%, coincidències 7)

- repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- llaç (loop) (usada 10.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 67.74%, coincidències 21)

- baix (usada 32.26%, coincidències 10)

low surrogates succedanis baixos

- succedanis baixos (usada 50.00%, coincidències 2)

- substitucions baixes (usada 25.00%, coincidències 1)

- substituts baixos (usada 25.00%, coincidències 1)

lower inferior

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- més baixa (usada 22.22%, coincidències 2)

- minusc (usada 11.11%, coincidències 1)

- més baix (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- menor (usada 11.11%, coincidències 1)

lower layer baixa la capa

- baixa la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- abaixa la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 90.91%, coincidències 10)

- minúscula (usada 9.09%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 37.50%, coincidències 3)

- el més baix (usada 25.00%, coincidències 2)

- més baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més baixa (usada 12.50%, coincidències 1)

ltr ltr

- ltr (usada 83.33%, coincidències 5)

- d'esquerra a dreta (usada 16.67%, coincidències 1)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 4)

- luminància (usada 33.33%, coincidències 2)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 5)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 4)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 4)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 4)

mac mac

- mac (usada 100.00%, coincidències 4)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 10)

mac os x mac os x

- mac os x (usada 100.00%, coincidències 4)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 70.00%, coincidències 7)

- macedònic (usada 30.00%, coincidències 3)

machine màquina

- màquina (usada 100.00%, coincidències 4)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 25)

macros macros

- macros (usada 87.50%, coincidències 7)

- macroinstruccions (usada 12.50%, coincidències 1)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 15)

magnification ampliació

- ampliació (usada 83.33%, coincidències 5)

- augment (usada 16.67%, coincidències 1)

magnify augmenta

- augmenta (usada 100.00%, coincidències 5)

mail correu

- correu (usada 70.00%, coincidències 7)

- correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 2)

- correu electrònic (usada 10.00%, coincidències 1)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 80.00%, coincidències 12)

- combinació de correspondència (usada 13.33%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.67%, coincidències 1)

mailbox bústia

- bústia (usada 100.00%, coincidències 4)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 75.00%, coincidències 6)

- llistes de correu (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de distribució (usada 12.50%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 83.33%, coincidències 5)

- main (usada 16.67%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 6)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 5)

make marca

- marca (usada 66.67%, coincidències 4)

- fabricant (usada 33.33%, coincidències 2)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 7)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 100.00%, coincidències 12)

male home

- home (usada 55.56%, coincidències 5)

- masculí (usada 33.33%, coincidències 3)

- male (usada 11.11%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 4)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 5)

man home

- home (usada 100.00%, coincidències 4)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 87.50%, coincidències 7)

- administrar (usada 12.50%, coincidències 1)

manage breakpoints gestiona els punts de ruptura

- gestiona els punts de ruptura (usada 83.33%, coincidències 5)

- gestió de punts de ruptura (usada 16.67%, coincidències 1)

manager gestor

- gestor (usada 80.00%, coincidències 4)

- administrador (usada 20.00%, coincidències 1)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 18)

manually manualment

- manualment (usada 80.00%, coincidències 4)

- manual (usada 20.00%, coincidències 1)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 11)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 5)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 6)

map buttons mapa els botons

- mapa els botons (usada 100.00%, coincidències 4)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar març

- març (usada 62.50%, coincidències 5)

- mar (usada 37.50%, coincidències 3)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 8)

march març

- març (usada 92.31%, coincidències 12)

- de març (usada 7.69%, coincidències 1)

margin marge

- marge (usada 100.00%, coincidències 9)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 9)

mark marca

- marca (usada 92.31%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

mark as read marca'l com a llegit

- marca'l com a llegit (usada 66.67%, coincidències 4)

- marca com a llegit (usada 33.33%, coincidències 2)

mark as spam marca com a brossa

- marca com a brossa (usada 75.00%, coincidències 3)

- marca com a correu brossa (usada 25.00%, coincidències 1)

mark as unread marca com a no llegit

- marca com a no llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

- marca'l com a no llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

maroon granat

- granat (usada 40.00%, coincidències 2)

- granat|grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- marró (usada 20.00%, coincidències 1)

- granat/grana (usada 20.00%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 4)

mask màscara

- màscara (usada 87.50%, coincidències 7)

- emmascara (usada 12.50%, coincidències 1)

master mestre

- mestre (usada 80.00%, coincidències 8)

- màster (usada 20.00%, coincidències 2)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 5)

match coincidència

- coincidència (usada 83.33%, coincidències 5)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 45.45%, coincidències 10)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 36.36%, coincidències 8)

- diferencia maj./min. (usada 9.09%, coincidències 2)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 4.55%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 85.71%, coincidències 6)

- coincidència de camps (usada 14.29%, coincidències 1)

matches coincidències

- coincidències (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

- coincideix amb (usada 16.67%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 6)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 83.33%, coincidències 5)

- expressió matemàtica (usada 16.67%, coincidències 1)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 4)

matrix matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 7)

maturity venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 25)

max màx

- màx (usada 36.36%, coincidències 8)

- max (usada 27.27%, coincidències 6)

- màxim (usada 22.73%, coincidències 5)

- màx|max (usada 4.55%, coincidències 1)

- màx/max (usada 4.55%, coincidències 1)

- màx. (usada 4.55%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 100.00%, coincidències 6)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 95.65%, coincidències 22)

- maximum (usada 4.35%, coincidències 1)

maximum height alçada màxima

- alçada màxima (usada 100.00%, coincidències 5)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 5)

maximum width amplada màxima

- amplada màxima (usada 100.00%, coincidències 4)

may maig

- maig (usada 78.95%, coincidències 15)

- maig | mai | mai. (usada 5.26%, coincidències 1)

- de maig (usada 5.26%, coincidències 1)

- maig|maig (usada 5.26%, coincidències 1)

- mai (usada 5.26%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 29)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 10)

mean mitjana

- mitjana (usada 94.74%, coincidències 18)

- malèvol (usada 5.26%, coincidències 1)

meaning significat

- significat (usada 94.12%, coincidències 32)

- definició (usada 5.88%, coincidències 2)

measure mesura

- mesura (usada 57.14%, coincidències 4)

- compàs (usada 28.57%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 14.29%, coincidències 1)

media elements multimèdia

- elements multimèdia (usada 38.46%, coincidències 10)

- multimèdia (usada 15.38%, coincidències 4)

- mèdia (usada 11.54%, coincidències 3)

- suports (usada 7.69%, coincidències 2)

- mitjà (usada 7.69%, coincidències 2)

- medi (usada 3.85%, coincidències 1)

- suport (usada 3.85%, coincidències 1)

- mitjans (usada 3.85%, coincidències 1)

- fitxer multimèdia (usada 3.85%, coincidències 1)

- mediateca (usada 3.85%, coincidències 1)

media library mediateca

- mediateca (usada 50.00%, coincidències 2)

- biblioteca multimèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 100.00%, coincidències 5)

median mediana

- mediana (usada 90.91%, coincidències 10)

- mitjana (usada 9.09%, coincidències 1)

medium mitjà

- mitjà (usada 51.85%, coincidències 14)

- mitjana (usada 33.33%, coincidències 9)

- tipus (usada 3.70%, coincidències 1)

- suport (usada 3.70%, coincidències 1)

- mig (usada 3.70%, coincidències 1)

- mitja (usada 3.70%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 4)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 4)

members membres

- membres (usada 87.50%, coincidències 7)

- subscriptors (usada 12.50%, coincidències 1)

memo anotació

- anotació (usada 66.67%, coincidències 4)

- memoràndum (usada 16.67%, coincidències 1)

- memo (usada 16.67%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 12)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 80.00%, coincidències 4)

- us de memoria (usada 20.00%, coincidències 1)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 19)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 90.00%, coincidències 9)

- la barra de menú (usada 10.00%, coincidències 1)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 4)

menu position posició del menú

- posició del menú (usada 100.00%, coincidències 4)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 15)

mercury mercuri

- mercuri (usada 80.00%, coincidències 4)

- mercury (usada 20.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 35.29%, coincidències 6)

- combina (usada 29.41%, coincidències 5)

- fusió (usada 17.65%, coincidències 3)

- barreja (usada 11.76%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.88%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 14)

merging s'està fusionant

- s'està fusionant (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'està combinant (usada 25.00%, coincidències 1)

message missatge

- missatge (usada 94.59%, coincidències 35)

- missatges (usada 2.70%, coincidències 1)

- message (usada 2.70%, coincidències 1)

message filters filtres de missatge

- filtres de missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

message received missatge rebut

- missatge rebut (usada 75.00%, coincidències 3)

- es rep un missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 6)

metadata metadades

- metadades (usada 72.73%, coincidències 8)

- metadada (usada 18.18%, coincidències 2)

- meta dades (usada 9.09%, coincidències 1)

metal metall

- metall (usada 75.00%, coincidències 3)

- metal (usada 25.00%, coincidències 1)

meter metre

- metre (usada 83.33%, coincidències 5)

- metres (usada 16.67%, coincidències 1)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 21)

metric mètrica

- mètrica (usada 50.00%, coincidències 2)

- mètric (usada 50.00%, coincidències 2)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 5)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 8)

middle centre

- centre (usada 53.85%, coincidències 7)

- mig (usada 23.08%, coincidències 3)

- al mig (usada 15.38%, coincidències 2)

- mitjà (usada 7.69%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 5)

migrate migra

- migra (usada 75.00%, coincidències 3)

- migració (usada 25.00%, coincidències 1)

- migrar (usada 0.00%, coincidències 0)

miles milles

- milles (usada 87.50%, coincidències 7)

- milla (usada 12.50%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- mil·límetres (usada 10.00%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 100.00%, coincidències 5)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 5)

mime mime

- mime (usada 100.00%, coincidències 4)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 8)

mime types tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 4)

min mín

- mín (usada 37.50%, coincidències 9)

- min (usada 29.17%, coincidències 7)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 4)

- mín|min (usada 4.17%, coincidències 1)

- mín/min (usada 4.17%, coincidències 1)

- minut (usada 4.17%, coincidències 1)

- min. (usada 4.17%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 84.62%, coincidències 11)

- minimitza la finestra (usada 15.38%, coincidències 2)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimize window minimitza la finestra

- minimitza la finestra (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum mínim

- mínim (usada 91.67%, coincidències 22)

- el mínim (usada 4.17%, coincidències 1)

- minimum (usada 4.17%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 5)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 5)

minute minut

- minut (usada 100.00%, coincidències 8)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 18)

mirror mirall

- mirall (usada 50.00%, coincidències 3)

- reflecteix (usada 16.67%, coincidències 1)

- rèplica (usada 16.67%, coincidències 1)

- inverteix (usada 16.67%, coincidències 1)

misc varis

- varis (usada 42.86%, coincidències 3)

- miscel·lània (usada 42.86%, coincidències 3)

- altres (usada 14.29%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 68.18%, coincidències 15)

- diversos (usada 27.27%, coincidències 6)

- altres extensions (usada 4.55%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols matemàtics miscel·lanis - a

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols matemàtics miscel·lanis - b

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 50.00%, coincidències 4)

- opcions de miscel·lània (usada 25.00%, coincidències 2)

- altres opcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions miscel·lànies (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols diversos

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

miscellaneous technical tècnics miscel·lanis

- tècnics miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

missing falta

- falta (usada 40.00%, coincidències 2)

- manca (usada 40.00%, coincidències 2)

- perdut (usada 20.00%, coincidències 1)

miter biaix

- biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

- esbiaixa|biaix (usada 25.00%, coincidències 1)

- rectangular (usada 25.00%, coincidències 1)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 11)

mobile mòbil

- mòbil (usada 92.86%, coincidències 13)

- tel. mòbil (usada 7.14%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 80.00%, coincidències 4)

- mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 97.67%, coincidències 42)

- moda (usada 2.33%, coincidències 1)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 18)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 4)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 4)

moderate moderat

- moderat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amb moderació (usada 16.67%, coincidències 1)

- moderar (usada 0.00%, coincidències 0)

modifications modificacions

- modificacions (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 89.47%, coincidències 17)

- modificada (usada 5.26%, coincidències 1)

- modificats (usada 5.26%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 75.00%, coincidències 3)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modify modifica

- modifica (usada 97.56%, coincidències 40)

- modificació (usada 2.44%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 10)

module name nom del mòdul

- nom del mòdul (usada 100.00%, coincidències 6)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 13)

mon dl

- dl (usada 50.00%, coincidències 4)

- dl. (usada 25.00%, coincidències 2)

- dll (usada 12.50%, coincidències 1)

- mes (usada 12.50%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 4)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 14)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 11)

monitor monitor

- monitor (usada 71.43%, coincidències 5)

- supervisa (usada 28.57%, coincidències 2)

monkey mico

- mico (usada 50.00%, coincidències 2)

- mono (usada 50.00%, coincidències 2)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 4)

month mes

- mes (usada 96.30%, coincidències 26)

- mes (número) (usada 3.70%, coincidències 1)

monthly mensualment

- mensualment (usada 50.00%, coincidències 3)

- mensual (usada 33.33%, coincidències 2)

- cada mes (usada 16.67%, coincidències 1)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 100.00%, coincidències 38)

more details més detalls

- més detalls (usada 75.00%, coincidències 3)

- més detallat (usada 25.00%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 10)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 20)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 17)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

motion moviment

- moviment (usada 100.00%, coincidències 4)

motion threshold llindar de moviment

- llindar de moviment (usada 75.00%, coincidències 3)

- llindar del moviment (usada 25.00%, coincidències 1)

mount munta

- munta (usada 100.00%, coincidències 5)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 4)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 10)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 9)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 24)

move down mou avall

- mou avall (usada 67.74%, coincidències 21)

- mou cap avall (usada 25.81%, coincidències 8)

- baixa (usada 3.23%, coincidències 1)

- desplaça avall (usada 3.23%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 8)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 80.00%, coincidències 4)

- mou del camí (usada 20.00%, coincidències 1)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 8)

move to mou a

- mou a (usada 63.64%, coincidències 7)

- mou (usada 18.18%, coincidències 2)

- moveu-ho a (usada 9.09%, coincidències 1)

- mou cap a (usada 9.09%, coincidències 1)

move to top mou a la part superior

- mou a la part superior (usada 75.00%, coincidències 3)

- mou a dalt de tot (usada 25.00%, coincidències 1)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 77.78%, coincidències 7)

- mou-lo a la paperera (usada 11.11%, coincidències 1)

- llença a la paperera (usada 11.11%, coincidències 1)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 67.74%, coincidències 21)

- mou cap amunt (usada 22.58%, coincidències 7)

- puja (usada 3.23%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 3.23%, coincidències 1)

- desplaça amunt (usada 3.23%, coincidències 1)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 80.00%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 20.00%, coincidències 2)

mozilla mozilla

- mozilla (usada 100.00%, coincidències 8)

ms ms

- ms (usada 100.00%, coincidències 7)

msn msn

- msn (usada 100.00%, coincidències 4)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 4)

mu mu

- mu (usada 57.14%, coincidències 4)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

- micro (usada 14.29%, coincidències 1)

multicast multidifusió

- multidifusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- multicast (usada 25.00%, coincidències 1)

- transmissió a grups (usada 25.00%, coincidències 1)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 5)

multiple selection selecció múltiple

- selecció múltiple (usada 100.00%, coincidències 4)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 85.71%, coincidències 6)

- multiplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

music música

- música (usada 90.91%, coincidències 10)

- music (usada 9.09%, coincidències 1)

mute silencia

- silencia (usada 53.85%, coincidències 7)

- sense so (usada 23.08%, coincidències 3)

- silenci (usada 15.38%, coincidències 2)

- desactiva el so (usada 7.69%, coincidències 1)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 75.00%, coincidències 3)

- màiamar (usada 25.00%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

n/a n/d

- n/d (usada 68.18%, coincidències 15)

- n/a (usada 31.82%, coincidències 7)

name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 257)

name already exists aquest nom ja existeix

- aquest nom ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- ja existeix el nom (usada 25.00%, coincidències 1)

- el nom ja existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 6)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 100.00%, coincidències 6)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 4)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 4)

nature natura

- natura (usada 85.71%, coincidències 6)

- naturalesa (usada 14.29%, coincidències 1)

nauru naüru

- naüru (usada 50.00%, coincidències 2)

- nauru (usada 25.00%, coincidències 1)

- nauruà (usada 25.00%, coincidències 1)

navigation navegació

- navegació (usada 100.00%, coincidències 24)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 8)

navigator navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 10)

navy blau marí

- blau marí (usada 50.00%, coincidències 3)

- blau.marí|marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí/blau.marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí (usada 16.67%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

need help? necessiteu ajuda?

- necessiteu ajuda? (usada 80.00%, coincidències 4)

- us cal ajuda? (usada 20.00%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 100.00%, coincidències 5)

needs work cal revisar

- cal revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

- per revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

negative negatiu

- negatiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- negativa (usada 11.11%, coincidències 1)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 4)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 8)

net xarxa

- xarxa (usada 50.00%, coincidències 2)

- preu net (usada 25.00%, coincidències 1)

- net (usada 25.00%, coincidències 1)

netmask màscara de xarxa

- màscara de xarxa (usada 100.00%, coincidències 4)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 34)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de xarxa (usada 9.09%, coincidències 1)

network proxy servidor intermediari de xarxa

- servidor intermediari de xarxa (usada 100.00%, coincidències 4)

network settings paràmetres de la xarxa

- paràmetres de la xarxa (usada 60.00%, coincidències 3)

- paràmetres de xarxa (usada 40.00%, coincidències 2)

networking xarxa

- xarxa (usada 75.00%, coincidències 3)

- gestio de xarxes (usada 25.00%, coincidències 1)

- gestió de xarxes (usada 0.00%, coincidències 0)

- treball en xarxa (usada 0.00%, coincidències 0)

neutral neutral

- neutral (usada 66.67%, coincidències 4)

- neutre (usada 33.33%, coincidències 2)

never mai

- mai (usada 96.97%, coincidències 32)

- never (usada 3.03%, coincidències 1)

new nou

- nou (usada 82.40%, coincidències 103)

- nova (usada 16.00%, coincidències 20)

- new (nou) (usada 0.80%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.80%, coincidències 1)

new account compte nou

- compte nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou compte (usada 25.00%, coincidències 1)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 42.86%, coincidències 3)

- nova adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix una adreça d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

new calendar calendari nou

- calendari nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new category categoria nova

- categoria nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un contacte (usada 33.33%, coincidències 2)

- nou contacte (usada 16.67%, coincidències 1)

new database base de dades nova

- base de dades nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new document document nou

- document nou (usada 89.47%, coincidències 17)

- nou document (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea un document nou (usada 5.26%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 63.64%, coincidències 7)

- esdeveniment nou (usada 36.36%, coincidències 4)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 7)

new filter filtre nou

- filtre nou (usada 50.00%, coincidències 2)

- nou filtre (usada 50.00%, coincidències 2)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 58.82%, coincidències 10)

- nova carpeta (usada 23.53%, coincidències 4)

- crea una carpeta (usada 17.65%, coincidències 3)

new game partida nova

- partida nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new group grup nou

- grup nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new layer capa nova

- capa nova (usada 71.43%, coincidències 5)

- nova capa (usada 28.57%, coincidències 2)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new line línia nova

- línia nova (usada 85.71%, coincidències 6)

- salt de línia (usada 14.29%, coincidències 1)

new list llista nova

- llista nova (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea una llista (usada 33.33%, coincidències 2)

- nova llista (usada 16.67%, coincidències 1)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 100.00%, coincidències 7)

new name nom nou

- nom nou (usada 92.86%, coincidències 13)

- nou nom (usada 7.14%, coincidències 1)

new page pàgina nova

- pàgina nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 72.22%, coincidències 13)

- nova contrasenya (usada 22.22%, coincidències 4)

- nova (usada 5.56%, coincidències 1)

new profile perfil nou

- perfil nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 66.67%, coincidències 6)

- nou projecte (usada 33.33%, coincidències 3)

new record registre nou

- registre nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou registre (usada 20.00%, coincidències 1)

new sheet full nou

- full nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou full (usada 25.00%, coincidències 1)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 88.24%, coincidències 15)

- nova pestanya (usada 11.76%, coincidències 2)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 90.91%, coincidències 10)

- nova tasca (usada 9.09%, coincidències 1)

new template plantilla nova

- plantilla nova (usada 75.00%, coincidències 3)

- nova plantilla (usada 25.00%, coincidències 1)

new theme tema nou

- tema nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 50.00%, coincidències 4)

- nova visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista nova (usada 12.50%, coincidències 1)

- nova vista (usada 12.50%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 92.31%, coincidències 12)

- nova finestra (usada 7.69%, coincidències 1)

news notícies

- notícies (usada 75.00%, coincidències 6)

- grups de discussió (usada 12.50%, coincidències 1)

- missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 71.43%, coincidències 5)

- grups de notícies (usada 28.57%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 94.64%, coincidències 53)

- endavant (usada 3.57%, coincidències 2)

- proper|propera|pròxim|pròxima|proxim|següent (usada 1.79%, coincidències 1)

next day dia següent

- dia següent (usada 83.33%, coincidències 5)

- endemà (usada 16.67%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next message missatge següent

- missatge següent (usada 100.00%, coincidències 4)

next month mes següent

- mes següent (usada 75.00%, coincidències 6)

- el mes vinent (usada 12.50%, coincidències 1)

- proper mes (usada 12.50%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 17)

next slide diapositiva següent

- diapositiva següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next week setmana següent

- setmana següent (usada 40.00%, coincidències 2)

- la setmana vinent (usada 40.00%, coincidències 2)

- propera setmana (usada 20.00%, coincidències 1)

next year any següent

- any següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- l'any vinent (usada 50.00%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 5)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 95.24%, coincidències 20)

- nom d'usuari (usada 4.76%, coincidències 1)

- àlies (usada 0.00%, coincidències 0)

no no

- no (usada 100.00%, coincidències 76)

no action cap acció

- cap acció (usada 90.00%, coincidències 9)

- sense acció (usada 10.00%, coincidències 1)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 4)

no data sense dades

- sense dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- cap dada (usada 25.00%, coincidències 1)

no date sense data

- sense data (usada 100.00%, coincidències 5)

no description sense descripció

- sense descripció (usada 100.00%, coincidències 4)

no entry cap entrada

- cap entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- direcció prohibida (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 60.00%, coincidències 3)

- cap fitxer seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

- no hi ha cap fitxer seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 50.00%, coincidències 3)

- sense farciment (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 16.67%, coincidències 1)

no image cap imatge

- cap imatge (usada 66.67%, coincidències 4)

- sense imatge (usada 33.33%, coincidències 2)

no matches no hi ha cap coincidència

- no hi ha cap coincidència (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap coincidència (usada 33.33%, coincidències 2)

- cap concordança (usada 16.67%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 66.67%, coincidències 4)

- no s’han trobat coincidències (usada 33.33%, coincidències 2)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 66.67%, coincidències 4)

- sense previsualització (usada 16.67%, coincidències 1)

- no previsualitzis (usada 16.67%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 5)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 80.00%, coincidències 4)

- no utilitzis el servidor intermediari per a (usada 20.00%, coincidències 1)

no results cap resultat

- cap resultat (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense resultats (usada 25.00%, coincidències 1)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 66.67%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats. (usada 33.33%, coincidències 2)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 80.00%, coincidències 4)

- (sense assumpte) (usada 20.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 100.00%, coincidències 8)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 8)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 4)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 57.14%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 28.57%, coincidències 2)

- reducció de soroll (només imatges raw) (usada 14.29%, coincidències 1)

none cap

- cap (usada 98.14%, coincidències 211)

- sense (usada 0.93%, coincidències 2)

- nota (usada 0.47%, coincidències 1)

- no cap (usada 0.47%, coincidències 1)

noon migdia

- migdia (usada 100.00%, coincidències 4)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 69)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 8)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 25.00%, coincidències 1)

normalize normalitza

- normalitza (usada 100.00%, coincidències 4)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 6)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 100.00%, coincidències 5)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 7)

norwegian nynorsk nynorsk noruec

- nynorsk noruec (usada 33.33%, coincidències 2)

- noruec (nynorsk) (usada 33.33%, coincidències 2)

- noruec nynorsk (usada 33.33%, coincidències 2)

not no

- no (usada 50.00%, coincidències 5)

- not (usada 40.00%, coincidències 4)

- negació (usada 10.00%, coincidències 1)

not available no disponible

- no disponible (usada 76.92%, coincidències 10)

- no està disponible (usada 23.08%, coincidències 3)

not connected no connectat

- no connectat (usada 72.73%, coincidències 8)

- desconnectat (usada 9.09%, coincidències 1)

- no esteu connectat (usada 9.09%, coincidències 1)

- sense connectar (usada 9.09%, coincidències 1)

not equal no és igual

- no és igual (usada 60.00%, coincidències 3)

- no igual (usada 40.00%, coincidències 2)

not equal to no és igual a

- no és igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- no igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferent de (usada 33.33%, coincidències 2)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 81.82%, coincidències 9)

- no trobat (usada 9.09%, coincidències 1)

- no s'han trobat (usada 9.09%, coincidències 1)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 60.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 40.00%, coincidències 2)

not mounted no està muntat

- no està muntat (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense muntar (usada 25.00%, coincidències 1)

- no muntada (usada 25.00%, coincidències 1)

not now ara no

- ara no (usada 100.00%, coincidències 13)

not possible no és possible

- no és possible (usada 75.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 25.00%, coincidències 1)

not present no present

- no present (usada 75.00%, coincidències 3)

- no hi és (usada 25.00%, coincidències 1)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 75.00%, coincidències 6)

- no seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

- no seleccionada (usada 12.50%, coincidències 1)

not set sense especificar

- sense especificar (usada 57.14%, coincidències 4)

- no establert (usada 14.29%, coincidències 1)

- sense establir (usada 14.29%, coincidències 1)

- no definit (usada 14.29%, coincidències 1)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'ha especificat (usada 20.00%, coincidències 1)

not started no s'ha iniciat

- no s'ha iniciat (usada 75.00%, coincidències 3)

- no ha començat (usada 25.00%, coincidències 1)

not supported no està implementat.

- no està implementat. (usada 25.00%, coincidències 2)

- no està implementat (usada 25.00%, coincidències 2)

- desconegut (usada 12.50%, coincidències 1)

- no compatible (usada 12.50%, coincidències 1)

- no admès (usada 12.50%, coincidències 1)

- no són compatibles (usada 12.50%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 23)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 50.00%, coincidències 2)

- ordinador portàtil (usada 25.00%, coincidències 1)

- llibreta de notes (usada 25.00%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 97.47%, coincidències 77)

- anotacions (usada 2.53%, coincidències 2)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 7)

notifications notificacions

- notificacions (usada 100.00%, coincidències 8)

notify notifica

- notifica (usada 100.00%, coincidències 4)

nov nov

- nov (usada 60.00%, coincidències 3)

- nov. (usada 40.00%, coincidències 2)

november novembre

- novembre (usada 90.91%, coincidències 10)

- de novembre (usada 9.09%, coincidències 1)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 9)

now playing s'està reproduint

- s'està reproduint (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està reproduïnt (usada 25.00%, coincidències 1)

- now playing (usada 25.00%, coincidències 1)

null nul

- nul (usada 80.00%, coincidències 4)

- null (usada 20.00%, coincidències 1)

number nombre

- nombre (usada 80.71%, coincidències 113)

- número (usada 19.29%, coincidències 27)

number format format numèric

- format numèric (usada 90.91%, coincidències 10)

- format del nombre (usada 9.09%, coincidències 1)

number forms formes de nombres

- formes de nombres (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols numèrics (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 83.33%, coincidències 5)

- el nombre de columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 4)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 8)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 6)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista amb números (usada 14.29%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 96.77%, coincidències 30)

- s'està numerant (usada 3.23%, coincidències 1)

numbers números

- números (usada 70.59%, coincidències 12)

- nombres (usada 29.41%, coincidències 5)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 5)

numeric numèric

- numèric (usada 80.00%, coincidències 4)

- numèrica (usada 20.00%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 20)

object properties propietats de l'objecte

- propietats de l'objecte (usada 100.00%, coincidències 4)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 15)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 8)

oct oct

- oct (usada 60.00%, coincidències 3)

- oct. (usada 40.00%, coincidències 2)

october octubre

- octubre (usada 90.91%, coincidències 10)

- d'octubre (usada 9.09%, coincidències 1)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 6)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 9)

off desactivat

- desactivat (usada 60.00%, coincidències 21)

- desactivada (usada 8.57%, coincidències 3)

- off (usada 8.57%, coincidències 3)

- inactiu (usada 8.57%, coincidències 3)

- apagat (usada 5.71%, coincidències 2)

- desactivades (usada 2.86%, coincidències 1)

- ○ (usada 2.86%, coincidències 1)

- o (usada 2.86%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 77.78%, coincidències 7)

- feina (usada 11.11%, coincidències 1)

- ofimàtica (usada 11.11%, coincidències 1)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 62.50%, coincidències 10)

- desconnectat (usada 18.75%, coincidències 3)

- apagada (usada 12.50%, coincidències 2)

- sense connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 90.00%, coincidències 18)

- decalatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- òfset (usada 5.00%, coincidències 1)

ogham ogàmic

- ogàmic (usada 75.00%, coincidències 3)

- ogham (usada 25.00%, coincidències 1)

ok d'acord

- d'acord (usada 93.41%, coincidències 85)

- acceptable (usada 2.20%, coincidències 2)

- d’acord (usada 2.20%, coincidències 2)

- accepta (usada 1.10%, coincidències 1)

- fet (usada 1.10%, coincidències 1)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 4)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 75.00%, coincidències 3)

- italià antic (usada 25.00%, coincidències 1)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 55.56%, coincidències 5)

- contrasenya anterior (usada 33.33%, coincidències 3)

- anterior (usada 11.11%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 4)

older més antic

- més antic (usada 50.00%, coincidències 2)

- correu antic (usada 25.00%, coincidències 1)

- més antics (usada 25.00%, coincidències 1)

olive oliva

- oliva (usada 50.00%, coincidències 3)

- oliva|verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- verd oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- oliva/verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 35.90%, coincidències 14)

- el (usada 12.82%, coincidències 5)

- activada (usada 12.82%, coincidències 5)

- on (usada 10.26%, coincidències 4)

- actiu (usada 5.13%, coincidències 2)

- engegat (usada 5.13%, coincidències 2)

- en (usada 2.56%, coincidències 1)

- activades (usada 2.56%, coincidències 1)

- ❙ (usada 2.56%, coincidències 1)

- i (usada 2.56%, coincidències 1)

- des de (usada 2.56%, coincidències 1)

- a (usada 2.56%, coincidències 1)

- activa (usada 2.56%, coincidències 1)

on click en fer clic

- en fer clic (usada 50.00%, coincidències 2)

- en fer-hi clic (usada 25.00%, coincidències 1)

- en clicar (usada 25.00%, coincidències 1)

on the phone al telèfon

- al telèfon (usada 100.00%, coincidències 4)

one un

- un (usada 85.71%, coincidències 6)

- una (usada 14.29%, coincidències 1)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

online en línia

- en línia (usada 83.33%, coincidències 5)

- connectat (usada 16.67%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 19)

open obre

- obre (usada 97.80%, coincidències 89)

- obert (usada 1.10%, coincidències 1)

- open (usada 1.10%, coincidències 1)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open app obre una aplicació

- obre una aplicació (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre l'aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 28.57%, coincidències 2)

- obre la carpeta contenidora (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté els elements (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre la carpeta que el conté (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre el contingut de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

open directory obre el directori

- obre el directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre un directori (usada 50.00%, coincidències 2)

open document obre un document

- obre un document (usada 100.00%, coincidències 4)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 68.97%, coincidències 20)

- obre el fitxer (usada 24.14%, coincidències 7)

- obre fitxer (usada 6.90%, coincidències 2)

open folder obre la carpeta

- obre la carpeta (usada 66.67%, coincidències 6)

- obre una carpeta (usada 33.33%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

open in editor obre en l’editor

- obre en l’editor (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre en l'editor (usada 25.00%, coincidències 1)

- obrir en editor (usada 25.00%, coincidències 1)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 8)

open location obre una ubicació

- obre una ubicació (usada 66.67%, coincidències 6)

- obre la ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 33.33%, coincidències 3)

- obre'n un recent (usada 22.22%, coincidències 2)

- obre recents (usada 22.22%, coincidències 2)

- obre allò recent (usada 11.11%, coincidències 1)

- obre un recent (usada 11.11%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 40.00%, coincidències 2)

- codi font obert (usada 20.00%, coincidències 1)

- programari lliure (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre la font (usada 20.00%, coincidències 1)

open tabs pestanyes obertes

- pestanyes obertes (usada 80.00%, coincidències 4)

- obre les pestanyes (usada 20.00%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 15)

opengl opengl

- opengl (usada 100.00%, coincidències 4)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 9)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 5)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 21)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 13)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 11)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 10)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 5)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 182)

or o

- o (usada 82.50%, coincidències 33)

- or (usada 10.00%, coincidències 4)

- o per a l' (usada 2.50%, coincidències 1)

- o bé (usada 2.50%, coincidències 1)

- o el mètode (usada 2.50%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 75.00%, coincidències 15)

- orange (usada 25.00%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 81.25%, coincidències 13)

- ordena (usada 12.50%, coincidències 2)

- ordenació (usada 6.25%, coincidències 1)

organization organització

- organització (usada 100.00%, coincidències 23)

organize organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 4)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 19)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 27)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 7)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 16)

original message missatge original

- missatge original (usada 100.00%, coincidències 4)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 21)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 6)

oromo oromo

- oromo (usada 80.00%, coincidències 4)

- oromo (galla) (usada 20.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 100.00%, coincidències 4)

os type tipus de sistema operatiu

- tipus de sistema operatiu (usada 61.54%, coincidències 8)

- tipus de so (usada 38.46%, coincidències 5)

osmanya osmanya

- osmanya (usada 50.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 25.00%, coincidències 1)

- osmanli (usada 25.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 71.70%, coincidències 38)

- altre (usada 24.53%, coincidències 13)

- altra (usada 1.89%, coincidències 1)

- un altre (usada 1.89%, coincidències 1)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 7)

other languages altres llengües

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 100.00%, coincidències 4)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 7)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 13)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 60.00%, coincidències 6)

- s'ha esgotat la memòria (usada 20.00%, coincidències 2)

- fora de memòria (usada 10.00%, coincidències 1)

- no hi ha prou memòria (usada 10.00%, coincidències 1)

outbox safata de sortida

- safata de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- bústia de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 7)

outgoing sortida

- sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- sortint (usada 25.00%, coincidències 1)

outline esquema

- esquema (usada 50.00%, coincidències 16)

- contorn (usada 43.75%, coincidències 14)

- ressegueix (usada 3.12%, coincidències 1)

- vora (usada 3.12%, coincidències 1)

output sortida

- sortida (usada 95.45%, coincidències 21)

- fitxer de sortida (usada 4.55%, coincidències 1)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 5)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 8)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outside exterior

- exterior (usada 57.14%, coincidències 4)

- fora (usada 42.86%, coincidències 3)

overlap superposa

- superposa (usada 88.89%, coincidències 8)

- superposició (usada 11.11%, coincidències 1)

overlay superposa

- superposa (usada 50.00%, coincidències 3)

- superposició (usada 50.00%, coincidències 3)

overlays superposicions

- superposicions (usada 50.00%, coincidències 2)

- superposa (usada 25.00%, coincidències 1)

- superposats (usada 25.00%, coincidències 1)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 87.50%, coincidències 7)

- línia de sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

overview resum

- resum (usada 47.06%, coincidències 8)

- vista general (usada 23.53%, coincidències 4)

- vista esquema (usada 5.88%, coincidències 1)

- visió general (usada 5.88%, coincidències 1)

- panorama general (usada 5.88%, coincidències 1)

- apreciació global (usada 5.88%, coincidències 1)

- descripció (usada 5.88%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 100.00%, coincidències 12)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 10)

package paquet

- paquet (usada 83.33%, coincidències 5)

- paquet informàtic (usada 16.67%, coincidències 1)

packages paquets

- paquets (usada 100.00%, coincidències 4)

padding separació

- separació (usada 62.50%, coincidències 5)

- espaiat (usada 12.50%, coincidències 1)

- encoixinament (usada 12.50%, coincidències 1)

- encoixinat (usada 12.50%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 63)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- fons de pàgina (usada 40.00%, coincidències 2)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 12)

page breaks salts de pàgina

- salts de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- nombre de pàgines (usada 25.00%, coincidències 1)

page down av pàg

- av pàg (usada 50.00%, coincidències 4)

- pàgina avall (usada 50.00%, coincidències 4)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page not found no s'ha trobat la pàgina

- no s'ha trobat la pàgina (usada 66.67%, coincidències 4)

- pàgina no trobada (usada 33.33%, coincidències 2)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 23)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page settings configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- paràmetres de la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 20)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 87.50%, coincidències 7)

- mida de pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 66.67%, coincidències 10)

- estil de la pàgina (usada 33.33%, coincidències 5)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page up re pàg

- re pàg (usada 62.50%, coincidències 5)

- pàgina amunt (usada 37.50%, coincidències 3)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 72.73%, coincidències 8)

- amplada de pàgina (usada 18.18%, coincidències 2)

- amplària de la pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager buscapersones

- buscapersones (usada 46.15%, coincidències 6)

- cercapersones (usada 46.15%, coincidències 6)

- paginador (usada 7.69%, coincidències 1)

pages pàgines

- pàgines (usada 100.00%, coincidències 39)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 4)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 5)

paint pinta

- pinta (usada 60.00%, coincidències 3)

- àrea actualitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 10)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 5)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 4)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 100.00%, coincidències 9)

paper source font del paper

- font del paper (usada 100.00%, coincidències 4)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 5)

par paritat

- paritat (usada 75.00%, coincidències 3)

- par (reflector parabòlic aluminitzat) (usada 25.00%, coincidències 1)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 37)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 75.00%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 25.00%, coincidències 2)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 8)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 18)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 19)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 188)

parent pare

- pare (usada 37.50%, coincidències 3)

- pare/mare (usada 25.00%, coincidències 2)

- parent (usada 12.50%, coincidències 1)

- mare (usada 12.50%, coincidències 1)

- associa amb un pare (usada 12.50%, coincidències 1)

parent folder carpeta pare

- carpeta pare (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta superior (usada 25.00%, coincidències 1)

parse error error d'anàlisi

- error d'anàlisi (usada 50.00%, coincidències 2)

- error en l'anàlisi del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha produït un error d'anàlisi (usada 25.00%, coincidències 1)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 6)

partitioning particionat

- particionat (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'estan fent les particions (usada 25.00%, coincidències 1)

- particionatge (usada 25.00%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 4)

pashto paixtu

- paixtu (usada 50.00%, coincidències 2)

- paixtú (usada 25.00%, coincidències 1)

- paixto (usada 25.00%, coincidències 1)

pass count recompte de passades

- recompte de passades (usada 50.00%, coincidències 2)

- número de passades (usada 50.00%, coincidències 2)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 9)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 100)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 41.67%, coincidències 5)

- es requereix una contrasenya (usada 41.67%, coincidències 5)

- cal la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 2)

password reset recuperació de la contrasenya

- recuperació de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicialització de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 4)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 49)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 84.62%, coincidències 11)

- enganxa especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

patch pedaç

- pedaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- aplica un pedaç (usada 25.00%, coincidències 1)

path camí

- camí (usada 96.00%, coincidències 48)

- ruta (usada 4.00%, coincidències 2)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 13)

pattern patró

- patró (usada 96.43%, coincidències 27)

- pattern (usada 3.57%, coincidències 1)

pattern fill omple amb el patró

- omple amb el patró (usada 50.00%, coincidències 2)

- omple amb patró (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena amb patró (usada 25.00%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 77.14%, coincidències 27)

- posa en pausa (usada 8.57%, coincidències 3)

- en pausa (usada 5.71%, coincidències 2)

- fes una pausa (usada 5.71%, coincidències 2)

- pause (usada 2.86%, coincidències 1)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 61.54%, coincidències 8)

- pausat (usada 23.08%, coincidències 3)

- aturat (usada 7.69%, coincidències 1)

- pausada (usada 7.69%, coincidències 1)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 8)

pear pera

- pera (usada 100.00%, coincidències 4)

pen llapis

- llapis (usada 50.00%, coincidències 4)

- ploma (usada 50.00%, coincidències 4)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 10)

pending pendent

- pendent (usada 92.86%, coincidències 13)

- pending (usada 7.14%, coincidències 1)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 5)

people gent

- gent (usada 87.50%, coincidències 7)

- d'altri (usada 12.50%, coincidències 1)

percent percentatge

- percentatge (usada 91.30%, coincidències 21)

- per cent (usada 8.70%, coincidències 2)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 7)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 9)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 5)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 9)

period període

- període (usada 100.00%, coincidències 16)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 4)

permission denied s'ha denegat el permís

- s'ha denegat el permís (usada 55.56%, coincidències 5)

- permís denegat (usada 44.44%, coincidències 4)

permissions permisos

- permisos (usada 100.00%, coincidències 10)

persian persa

- persa (usada 87.50%, coincidències 7)

- farsi (usada 12.50%, coincidències 1)

person persona

- persona (usada 50.00%, coincidències 2)

- atleta (usada 50.00%, coincidències 2)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 9)

personal information informació personal

- informació personal (usada 75.00%, coincidències 3)

- dades personals (usada 25.00%, coincidències 1)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 12)

peru perú

- perú (usada 50.00%, coincidències 3)

- peru (usada 33.33%, coincidències 2)

- marró perú (usada 16.67%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 75.00%, coincidències 3)

- phagspa (usada 25.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 5)

phi fi

- fi (usada 57.14%, coincidències 4)

- phi (usada 42.86%, coincidències 3)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 4)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 11)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 80.95%, coincidències 17)

- fotografia (usada 19.05%, coincidències 4)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 60.00%, coincidències 3)

- fotografies (usada 40.00%, coincidències 2)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 10)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 4)

pica pica

- pica (usada 87.50%, coincidències 7)

- piques (usada 12.50%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

pid pid

- pid (usada 100.00%, coincidències 4)

pin pin

- pin (usada 62.50%, coincidències 5)

- clava (usada 25.00%, coincidències 2)

- fixa (usada 12.50%, coincidències 1)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 8)

pitch to

- to (usada 40.00%, coincidències 2)

- freqüència (usada 20.00%, coincidències 1)

- velocitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 8)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 21)

place lloc

- lloc (usada 80.00%, coincidències 4)

- emplaçament (usada 20.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 75.00%, coincidències 6)

- text variable (usada 25.00%, coincidències 2)

placement emplaçament

- emplaçament (usada 40.00%, coincidències 4)

- ubicació (usada 30.00%, coincidències 3)

- posicionament (usada 20.00%, coincidències 2)

- col·locació (usada 10.00%, coincidències 1)

places xifres

- xifres (usada 75.00%, coincidències 9)

- llocs (usada 25.00%, coincidències 3)

plain simple

- simple (usada 37.50%, coincidències 3)

- pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- text pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- text net (usada 12.50%, coincidències 1)

plain text text net

- text net (usada 33.33%, coincidències 4)

- text sense format (usada 33.33%, coincidències 4)

- text (usada 25.00%, coincidències 3)

- text pla (usada 8.33%, coincidències 1)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 5)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 7)

play reprodueix

- reprodueix (usada 96.77%, coincidències 30)

- play (usada 3.23%, coincidències 1)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play / pause reprodueix / pausa

- reprodueix / pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reprodueix / fes una pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

play a sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 100.00%, coincidències 5)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 71.43%, coincidències 5)

- reprodueix el so (usada 14.29%, coincidències 1)

- avís sonor (usada 14.29%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 58.33%, coincidències 7)

- reprodueix (usada 41.67%, coincidències 5)

playing en reproducció

- en reproducció (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està jugant (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està reproduint (usada 20.00%, coincidències 1)

- reproducció (usada 20.00%, coincidències 1)

- playing (usada 20.00%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

please wait espereu

- espereu (usada 61.54%, coincidències 8)

- espereu si us plau (usada 23.08%, coincidències 3)

- si us plau espereu (usada 7.69%, coincidències 1)

- please wait (usada 7.69%, coincidències 1)

plot traça

- traça (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuixa (usada 20.00%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 5)

plugin connector

- connector (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectors (usada 28.57%, coincidències 2)

- extensió (usada 28.57%, coincidències 2)

plugins connectors

- connectors (usada 84.62%, coincidències 11)

- extensions (usada 15.38%, coincidències 2)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 6)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 6)

pm pm

- pm (usada 66.67%, coincidències 4)

- p. m. (usada 33.33%, coincidències 2)

pmt pmt

- pmt (usada 83.33%, coincidències 5)

- pp (usada 16.67%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 8)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 4)

point punt

- punt (usada 85.71%, coincidències 12)

- punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- omnidireccional (usada 7.14%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer busca

- busca (usada 50.00%, coincidències 2)

- punter (usada 50.00%, coincidències 2)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 12)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 5)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 5)

polish polonès

- polonès (usada 100.00%, coincidències 14)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 15)

pop pop

- pop (usada 85.71%, coincidències 6)

- treu de la pila (usada 14.29%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

popular popular

- popular (usada 75.00%, coincidències 3)

- populars (usada 25.00%, coincidències 1)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 55)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port number número de port

- número de port (usada 93.33%, coincidències 14)

- número del port (usada 6.67%, coincidències 1)

portfolio dossier

- dossier (usada 50.00%, coincidències 2)

- carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- portafoli (usada 25.00%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 100.00%, coincidències 18)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 6)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 100.00%, coincidències 11)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 8)

position posició

- posició (usada 96.04%, coincidències 97)

- càrrec (usada 2.97%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.99%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 7)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 7)

positioning posicionament

- posicionament (usada 50.00%, coincidències 2)

- posició (usada 50.00%, coincidències 2)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 6)

post entrada

- entrada (usada 44.44%, coincidències 4)

- publica (usada 33.33%, coincidències 3)

- post (usada 11.11%, coincidències 1)

- envia (usada 11.11%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 7)

posterize posteritza

- posteritza (usada 42.86%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

- redueix la gamma de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 4)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 5)

power potència

- potència (usada 64.29%, coincidències 9)

- energia (usada 21.43%, coincidències 3)

- potencial (usada 7.14%, coincidències 1)

- potencia (usada 7.14%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 80.00%, coincidències 8)

- atura (usada 10.00%, coincidències 1)

- apagada (usada 10.00%, coincidències 1)

preamp preamplificació

- preamplificació (usada 60.00%, coincidències 3)

- preamplificador (usada 20.00%, coincidències 1)

- preamp (usada 20.00%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 4)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 7)

preface pròleg

- pròleg (usada 100.00%, coincidències 4)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 68)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 13)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 83.33%, coincidències 5)

- preparar (usada 16.67%, coincidències 1)

present present

- present (usada 75.00%, coincidències 3)

- presentació (usada 25.00%, coincidències 1)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 13)

presentations presentacions

- presentacions (usada 100.00%, coincidències 4)

preserve preserva

- preserva (usada 80.00%, coincidències 4)

- conserva'l (usada 20.00%, coincidències 1)

preset predeterminat

- predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

- predefinit (usada 25.00%, coincidències 1)

- preajusta (usada 25.00%, coincidències 1)

- predefineix (usada 25.00%, coincidències 1)

presets valors predefinits

- valors predefinits (usada 25.00%, coincidències 2)

- predefinits (usada 25.00%, coincidències 2)

- predefinicions (usada 25.00%, coincidències 2)

- preseleccions (usada 12.50%, coincidències 1)

- preconfiguracions (usada 12.50%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 100.00%, coincidències 6)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 83.33%, coincidències 5)

- premuda (usada 16.67%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 5)

pretty print format d'impressió

- format d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- impressió ben formatada (usada 25.00%, coincidències 1)

- impressió de qualitat (usada 25.00%, coincidències 1)

prev anterior

- anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- previ (usada 20.00%, coincidències 1)

preview previsualització

- previsualització (usada 62.92%, coincidències 56)

- previsualitza (usada 23.60%, coincidències 21)

- vista prèvia (usada 8.99%, coincidències 8)

- visualització prèvia (usada 4.49%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

previous anterior

- anterior (usada 88.24%, coincidències 30)

- enrere (usada 5.88%, coincidències 2)

- prèvia (usada 2.94%, coincidències 1)

- previ (usada 2.94%, coincidències 1)

previous day dia anterior

- dia anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous message missatge anterior

- missatge anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 93.33%, coincidències 14)

- pàgina prèvia (usada 6.67%, coincidències 1)

previous slide diapositiva anterior

- diapositiva anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

price preu

- preu (usada 90.00%, coincidències 9)

- price (usada 10.00%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 55.56%, coincidències 5)

- primari (usada 44.44%, coincidències 4)

primary key clau primària

- clau primària (usada 100.00%, coincidències 6)

print imprimeix

- imprimeix (usada 95.77%, coincidències 68)

- impressió (usada 2.82%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.41%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 5)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 60.00%, coincidències 3)

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 54.55%, coincidències 18)

- exemple d'impressió (usada 21.21%, coincidències 7)

- previsualitza la impressió (usada 15.15%, coincidències 5)

- previsualització de la impressió (usada 6.06%, coincidències 2)

- visualització prèvia de la impressió (usada 3.03%, coincidències 1)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 66.67%, coincidències 6)

- interval d'impressió (usada 33.33%, coincidències 3)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 83.33%, coincidències 5)

- impressió en un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 17)

printer default per defecte de la impressora

- per defecte de la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

- predeterminat de la impressora (usada 25.00%, coincidències 1)

- per defecte de l'impressora (usada 25.00%, coincidències 1)

printing s'està imprimint

- s'està imprimint (usada 57.14%, coincidències 8)

- impressió (usada 42.86%, coincidències 6)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 32)

privacy privadesa

- privadesa (usada 84.62%, coincidències 11)

- privacitat (usada 15.38%, coincidències 2)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 85.71%, coincidències 6)

- política de privacitat (usada 14.29%, coincidències 1)

private privat

- privat (usada 58.82%, coincidències 10)

- privada (usada 23.53%, coincidències 4)

- privades (usada 5.88%, coincidències 1)

- personal (usada 5.88%, coincidències 1)

- private (usada 5.88%, coincidències 1)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 85.71%, coincidències 6)

- la navegació privada (usada 14.29%, coincidències 1)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

process procés

- procés (usada 83.33%, coincidències 5)

- processar (usada 16.67%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 84.62%, coincidències 11)

- processament (usada 15.38%, coincidències 2)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 5)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 6)

product producte

- producte (usada 100.00%, coincidències 19)

product id id del producte

- id del producte (usada 75.00%, coincidències 3)

- id. del producte (usada 25.00%, coincidències 1)

profession professió

- professió (usada 100.00%, coincidències 4)

profile perfil

- perfil (usada 100.00%, coincidències 16)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 100.00%, coincidències 9)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 7)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 12)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 90.91%, coincidències 10)

- en curs (usada 9.09%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 100.00%, coincidències 6)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 14)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 12)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 8)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 109)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 12)

property name nom de la propietat

- nom de la propietat (usada 100.00%, coincidències 4)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 6)

protect protegeix

- protegeix (usada 90.91%, coincidències 10)

- protect (usada 9.09%, coincidències 1)

protected protegit

- protegit (usada 83.33%, coincidències 5)

- protegida (usada 16.67%, coincidències 1)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 4)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 16)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 9)

proxy password contrasenya del servidor intermediari

- contrasenya del servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 4)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 9)

public públic

- públic (usada 77.78%, coincidències 7)

- pública (usada 11.11%, coincidències 1)

- public (usada 11.11%, coincidències 1)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 5)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 11)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicat

- publicat (usada 60.00%, coincidències 3)

- publicada (usada 40.00%, coincidències 2)

publisher editor

- editor (usada 87.50%, coincidències 14)

- editorial (usada 12.50%, coincidències 2)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 85.71%, coincidències 6)

- punjabi (usada 14.29%, coincidències 1)

purple porpra

- porpra (usada 38.46%, coincidències 5)

- violeta (usada 15.38%, coincidències 2)

- porpre (usada 15.38%, coincidències 2)

- porpra|púrpura (usada 7.69%, coincidències 1)

- porpa (usada 7.69%, coincidències 1)

- porpre/púrpura (usada 7.69%, coincidències 1)

- lila (usada 7.69%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu (usada 20.00%, coincidències 1)

push empeny

- empeny (usada 33.33%, coincidències 2)

- push (usada 16.67%, coincidències 1)

- fica a la pila (usada 16.67%, coincidències 1)

- empenyiment (usada 16.67%, coincidències 1)

- envia (usada 16.67%, coincidències 1)

- empilar (usada 0.00%, coincidències 0)

push button botó per prémer

- botó per prémer (usada 40.00%, coincidències 2)

- botó de pulsació (usada 20.00%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 20.00%, coincidències 1)

- pulsador (usada 20.00%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 10)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 6)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 4)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 8)

python console consola python

- consola python (usada 50.00%, coincidències 2)

- consola del python (usada 25.00%, coincidències 1)

- consola de python (usada 25.00%, coincidències 1)

qq qq

- qq (usada 100.00%, coincidències 4)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 16)

quality checks controls de qualitat

- controls de qualitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- comprovacions de qualitat (usada 25.00%, coincidències 1)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 7)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

queen reina

- reina (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 12)

question pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 5)

queue cua

- cua (usada 83.33%, coincidències 5)

- cua de procés (usada 16.67%, coincidències 1)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 5)

quit surt

- surt (usada 97.22%, coincidències 35)

- quit (usada 2.78%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 50.00%, coincidències 2)

- citació (usada 50.00%, coincidències 2)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 9)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 4)

radio ràdio

- ràdio (usada 60.00%, coincidències 3)

- wi-fi (usada 20.00%, coincidències 1)

- opció (usada 20.00%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 80.00%, coincidències 8)

- botó radial (usada 10.00%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 10.00%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 93.33%, coincidències 14)

- radius (usada 6.67%, coincidències 1)

raise puja

- puja (usada 50.00%, coincidències 3)

- apuja (usada 16.67%, coincidències 1)

- relleu (usada 16.67%, coincidències 1)

- augmenta (usada 16.67%, coincidències 1)

raise layer puja la capa

- puja la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- apuja la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

ram ram

- ram (usada 75.00%, coincidències 3)

- moltó (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

random aleatori

- aleatori (usada 92.31%, coincidències 12)

- aleatòria (usada 7.69%, coincidències 1)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

randomize aleatoritza

- aleatoritza (usada 50.00%, coincidències 2)

- aleatori (usada 25.00%, coincidències 1)

- aleatorització (usada 25.00%, coincidències 1)

range interval

- interval (usada 61.54%, coincidències 16)

- rang (usada 23.08%, coincidències 6)

- àrea (usada 11.54%, coincidències 3)

- abast (usada 3.85%, coincidències 1)

rank rang

- rang (usada 40.00%, coincidències 2)

- per rang (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordre (usada 20.00%, coincidències 1)

- posició (usada 20.00%, coincidències 1)

rate taxa

- taxa (usada 71.43%, coincidències 25)

- velocitat (usada 17.14%, coincidències 6)

- ritme (usada 2.86%, coincidències 1)

- relació (usada 2.86%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.86%, coincidències 1)

- ràtio (usada 2.86%, coincidències 1)

rating valoració

- valoració (usada 70.00%, coincidències 14)

- puntuació (usada 30.00%, coincidències 6)

ratio proporció

- proporció (usada 40.00%, coincidències 2)

- ràtio (usada 40.00%, coincidències 2)

- divisió (usada 20.00%, coincidències 1)

raw raw

- raw (usada 42.86%, coincidències 3)

- en cru (usada 28.57%, coincidències 2)

- en brut (usada 14.29%, coincidències 1)

- cru (usada 14.29%, coincidències 1)

read llegit

- llegit (usada 38.89%, coincidències 7)

- lectura (usada 38.89%, coincidències 7)

- llegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- pendent de llegir (usada 5.56%, coincidències 1)

- llegir (usada 5.56%, coincidències 1)

read more llegeix més

- llegeix més (usada 66.67%, coincidències 4)

- més informació (usada 33.33%, coincidències 2)

read only només lectura

- només lectura (usada 42.86%, coincidències 3)

- només de lectura (usada 28.57%, coincidències 2)

- només llegeix (usada 14.29%, coincidències 1)

- tan sols lectura (usada 14.29%, coincidències 1)

read-only només de lectura

- només de lectura (usada 52.38%, coincidències 11)

- només lectura (usada 47.62%, coincidències 10)

reading lectura

- lectura (usada 37.50%, coincidències 3)

- llegint (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està llegint (usada 25.00%, coincidències 2)

- reading (usada 12.50%, coincidències 1)

readonly només de lectura

- només de lectura (usada 28.57%, coincidències 2)

- només lectura (usada 28.57%, coincidències 2)

- noméslectura (usada 28.57%, coincidències 2)

- de només lectura (usada 14.29%, coincidències 1)

ready preparat

- preparat (usada 50.00%, coincidències 5)

- a punt (usada 40.00%, coincidències 4)

- apunt (usada 10.00%, coincidències 1)

real name nom real

- nom real (usada 100.00%, coincidències 4)

reason raó

- raó (usada 50.00%, coincidències 4)

- motiu (usada 50.00%, coincidències 4)

reboot reinicia

- reinicia (usada 80.00%, coincidències 4)

- arrenca de nou (usada 20.00%, coincidències 1)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

recalculate recalcula

- recalcula (usada 75.00%, coincidències 3)

- torna a calcular (usada 25.00%, coincidències 1)

received rebut

- rebut (usada 44.44%, coincidències 4)

- rebuts (usada 33.33%, coincidències 3)

- recepció (usada 22.22%, coincidències 2)

receiving recepció

- recepció (usada 50.00%, coincidències 2)

- rebent (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està rebent (usada 25.00%, coincidències 1)

recent recent

- recent (usada 42.86%, coincidències 3)

- recents (usada 42.86%, coincidències 3)

- elements recents (usada 14.29%, coincidències 1)

recent documents documents recents

- documents recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent files fitxers recents

- fitxers recents (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers utilitzats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

recent projects projectes recents

- projectes recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recently closed tancades recentment

- tancades recentment (usada 75.00%, coincidències 3)

- acabat de tancar (usada 25.00%, coincidències 1)

recently used utilitzades recentment

- utilitzades recentment (usada 33.33%, coincidències 2)

- utilitzats recentment (usada 33.33%, coincidències 2)

- emprats recentment (usada 16.67%, coincidències 1)

- utilitzat recentment (usada 16.67%, coincidències 1)

recipient destinatari

- destinatari (usada 100.00%, coincidències 11)

- destinatari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

recipients destinataris

- destinataris (usada 100.00%, coincidències 4)

recommended recomanat

- recomanat (usada 66.67%, coincidències 6)

- recomanats (usada 11.11%, coincidències 1)

- recomanades (usada 11.11%, coincidències 1)

- recomanada (usada 11.11%, coincidències 1)

reconnect torna a connectar

- torna a connectar (usada 83.33%, coincidències 5)

- reconnecta (usada 16.67%, coincidències 1)

record registre

- registre (usada 50.00%, coincidències 7)

- enregistra (usada 35.71%, coincidències 5)

- enregistrament (usada 7.14%, coincidències 1)

- gravació (usada 7.14%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 0.00%, coincidències 0)

recording s'està enregistrant

- s'està enregistrant (usada 60.00%, coincidències 3)

- gravació (usada 20.00%, coincidències 1)

- enregistrant (usada 20.00%, coincidències 1)

records registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 4)

rectangle rectangle

- rectangle (usada 96.00%, coincidències 24)

- rectangular (usada 4.00%, coincidències 1)

recursive recursiu

- recursiu (usada 100.00%, coincidències 4)

red vermell

- vermell (usada 90.70%, coincidències 39)

- vermell|roig (usada 4.65%, coincidències 2)

- roig (usada 2.33%, coincidències 1)

- rouge (usada 2.33%, coincidències 1)

red eye removal elimina els ulls vermells

- elimina els ulls vermells (usada 75.00%, coincidències 3)

- eliminació d'ulls vermells (usada 25.00%, coincidències 1)

redo refés

- refés (usada 100.00%, coincidències 37)

- refer (usada 0.00%, coincidències 0)

reference referència

- referència (usada 100.00%, coincidències 18)

references referències

- referències (usada 100.00%, coincidències 12)

refresh refresca

- refresca (usada 50.00%, coincidències 19)

- actualitza (usada 47.37%, coincidències 18)

- actualitzada (usada 2.63%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

refreshing s'està refrescant

- s'està refrescant (usada 50.00%, coincidències 2)

- refrescament (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'estan actualitzant (usada 25.00%, coincidències 1)

- actualització (usada 0.00%, coincidències 0)

region regió

- regió (usada 83.33%, coincidències 5)

- província (usada 16.67%, coincidències 1)

register registra

- registra (usada 62.50%, coincidències 5)

- registre (usada 37.50%, coincidències 3)

- registrar-se (usada 0.00%, coincidències 0)

registered registrat

- registrat (usada 100.00%, coincidències 8)

regression regressió

- regressió (usada 100.00%, coincidències 6)

regular normal

- normal (usada 77.78%, coincidències 7)

- regular (usada 22.22%, coincidències 2)

regular expression expressió regular

- expressió regular (usada 100.00%, coincidències 13)

reinstall reinstal·la

- reinstal·la (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a instal·lar (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinstal·lació (usada 25.00%, coincidències 1)

rejang rejang

- rejang (usada 100.00%, coincidències 4)

reject rebutja

- rebutja (usada 81.82%, coincidències 9)

- rebutja'l (usada 9.09%, coincidències 1)

- refusa (usada 9.09%, coincidències 1)

rejected rebutjat

- rebutjat (usada 55.56%, coincidències 5)

- rebutjada (usada 22.22%, coincidències 2)

- va ser rebutjada (usada 11.11%, coincidències 1)

- expulsada (usada 11.11%, coincidències 1)

relations relacions

- relacions (usada 100.00%, coincidències 10)

relative relatiu

- relatiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- relativa (usada 25.00%, coincidències 2)

relative colorimetric colorimètric relatiu

- colorimètric relatiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color relativa (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica relativa (usada 16.67%, coincidències 1)

relative to relatiu a

- relatiu a (usada 100.00%, coincidències 6)

release allibera

- allibera (usada 72.73%, coincidències 8)

- versió (usada 18.18%, coincidències 2)

- llançament (usada 9.09%, coincidències 1)

release notes notes de la versió

- notes de la versió (usada 77.78%, coincidències 7)

- notes (usada 11.11%, coincidències 1)

- notes de llançament (usada 11.11%, coincidències 1)

released llançat

- llançat (usada 50.00%, coincidències 2)

- publicat (usada 25.00%, coincidències 1)

- alliberat (usada 25.00%, coincidències 1)

relief relleu

- relleu (usada 100.00%, coincidències 9)

reload torna a carregar

- torna a carregar (usada 47.62%, coincidències 10)

- actualitza (usada 42.86%, coincidències 9)

- actualitzeu (usada 4.76%, coincidències 1)

- recarrega (usada 4.76%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

remember recorda-la

- recorda-la (usada 60.00%, coincidències 3)

- recorda (usada 40.00%, coincidències 2)

remember password recorda la contrasenya

- recorda la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 13)

remember this decision recorda aquesta decisió

- recorda aquesta decisió (usada 100.00%, coincidències 6)

remind me later recorda-m'ho més tard

- recorda-m'ho més tard (usada 50.00%, coincidències 2)

- recorda-m'ho més endavant (usada 25.00%, coincidències 1)

- recorda-m'ho després (usada 25.00%, coincidències 1)

reminder recordatori

- recordatori (usada 80.00%, coincidències 4)

- recorda-m'ho (usada 20.00%, coincidències 1)

reminders recordatoris

- recordatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

remote remot

- remot (usada 85.71%, coincidències 6)

- ubicació remota (usada 14.29%, coincidències 1)

- remot -a (usada 0.00%, coincidències 0)

remove suprimeix

- suprimeix (usada 75.41%, coincidències 92)

- elimina (usada 21.31%, coincidències 26)

- esborra (usada 1.64%, coincidències 2)

- suprimeix l'atribut (usada 0.82%, coincidències 1)

- treu (usada 0.82%, coincidències 1)

remove all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix-les totes (usada 9.09%, coincidències 1)

remove attachment elimina l'adjunció

- elimina l'adjunció (usada 60.00%, coincidències 3)

- suprimeix l'adjunció (usada 20.00%, coincidències 1)

- elimina una adjució (usada 20.00%, coincidències 1)

remove bookmark elimina l'adreça d'interès

- elimina l'adreça d'interès (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborra l'adreça d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

remove breakpoint suprimeix el punt de ruptura

- suprimeix el punt de ruptura (usada 80.00%, coincidències 4)

- suprimeix aquest punt de ruptura (usada 20.00%, coincidències 1)

remove calendar elimina el calendari

- elimina el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

remove contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 100.00%, coincidències 5)

remove filter elimina el filtre

- elimina el filtre (usada 83.33%, coincidències 5)

- suprimeix un filtre (usada 16.67%, coincidències 1)

remove from favorites suprimeix dels preferits

- suprimeix dels preferits (usada 66.67%, coincidències 6)

- suprimeix dels favorits (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix-la de les preferides (usada 11.11%, coincidències 1)

remove from list suprimeix de la llista

- suprimeix de la llista (usada 75.00%, coincidències 3)

- treu de la llista (usada 25.00%, coincidències 1)

remove from project suprimeix del projecte

- suprimeix del projecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix-lo del projecte (usada 25.00%, coincidències 1)

remove group suprimeix el grup

- suprimeix el grup (usada 100.00%, coincidències 4)

remove hyperlink suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

remove image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

remove link suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

remove path treu el camí

- treu el camí (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix el camí (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina el camí (usada 25.00%, coincidències 1)

remove selected elimina la selecció

- elimina la selecció (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix la selecció (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborra seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborra els seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina els elements seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

removed eliminat

- eliminat (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimida (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimit (usada 25.00%, coincidències 1)

removing s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 62.50%, coincidències 5)

- treure (usada 12.50%, coincidències 1)

- supressió (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 12.50%, coincidències 1)

rename canvia el nom

- canvia el nom (usada 78.08%, coincidències 57)

- reanomena (usada 17.81%, coincidències 13)

- canvi de nom (usada 1.37%, coincidències 1)

- rename (usada 1.37%, coincidències 1)

- canvia de nom (usada 1.37%, coincidències 1)

rename bookmark canvia el nom del marcador

- canvia el nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 1)

- canvia el nom del punt d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

- canvia el nom d'una pàgina d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

- canvia el nom de la pàgina d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

rename directory canvia el nom al directori

- canvia el nom al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom del directori (usada 50.00%, coincidències 2)

rename folder reanomena la carpeta

- reanomena la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

rename layer reanomena la capa

- reanomena la capa (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvia el nom de la capa (usada 37.50%, coincidències 3)

render compon

- compon (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderitza (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està generant la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- composició (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està renderitzant (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering intent propòsit de la renderització

- propòsit de la renderització (usada 66.67%, coincidències 4)

- propòsit de la composició (usada 16.67%, coincidències 1)

- propòsit de la conversió (usada 16.67%, coincidències 1)

repeat repeteix

- repeteix (usada 68.00%, coincidències 17)

- repetició (usada 28.00%, coincidències 7)

- es repeteix (usada 4.00%, coincidències 1)

repeat all repeteix-ho tot

- repeteix-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- repeteix-les totes (usada 25.00%, coincidències 1)

repeat password repetiu la contrasenya

- repetiu la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- repeteix la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

repeats repeticions

- repeticions (usada 75.00%, coincidències 3)

- repeteix (usada 25.00%, coincidències 1)

replace reemplaça

- reemplaça (usada 94.03%, coincidències 63)

- substitueix (usada 4.48%, coincidències 3)

- reemplaça'l (usada 1.49%, coincidències 1)

replace all reemplaça-ho tot

- reemplaça-ho tot (usada 76.92%, coincidències 10)

- reemplaça'ls tots (usada 15.38%, coincidències 2)

- reemplaça tot (usada 7.69%, coincidències 1)

replace image reemplaça la imatge

- reemplaça la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- reemplaça imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

replace with reemplaça per

- reemplaça per (usada 54.17%, coincidències 13)

- reemplaça amb (usada 45.83%, coincidències 11)

reply respon

- respon (usada 93.33%, coincidències 14)

- resposta (usada 6.67%, coincidències 1)

reply to respon a

- respon a (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to list respon a la llista

- respon a la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

reply to sender respon al remitent

- respon al remitent (usada 100.00%, coincidències 4)

reply-to respon a

- respon a (usada 60.00%, coincidències 6)

- respon-a (usada 30.00%, coincidències 3)

- respon (usada 10.00%, coincidències 1)

report informe

- informe (usada 70.59%, coincidències 12)

- informa (usada 11.76%, coincidències 2)

- informeu (usada 11.76%, coincidències 2)

- informa'n (usada 5.88%, coincidències 1)

report a bug informa d'un error

- informa d'un error (usada 62.50%, coincidències 5)

- informeu d'un error (usada 25.00%, coincidències 2)

- informeu d'una errada (usada 12.50%, coincidències 1)

report bug informa de l'error de programari

- informa de l'error de programari (usada 50.00%, coincidències 2)

- informeu d'un error (usada 25.00%, coincidències 1)

- informa de l'error (usada 25.00%, coincidències 1)

reports informes

- informes (usada 100.00%, coincidències 7)

repository dipòsit

- dipòsit (usada 87.50%, coincidències 7)

- repositori (usada 12.50%, coincidències 1)

request sol·licita

- sol·licita (usada 75.00%, coincidències 3)

- sol·licitud (usada 25.00%, coincidències 1)

require encryption requereix xifratge

- requereix xifratge (usada 100.00%, coincidències 4)

required necessari

- necessari (usada 75.00%, coincidències 6)

- requerit (usada 12.50%, coincidències 1)

- obligatori (usada 12.50%, coincidències 1)

reserved reservat

- reservat (usada 100.00%, coincidències 4)

reset reinicia

- reinicia (usada 46.00%, coincidències 23)

- reinicialitza (usada 36.00%, coincidències 18)

- restableix (usada 16.00%, coincidències 8)

- restaura (usada 2.00%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reset all restableix-ho tot

- restableix-ho tot (usada 77.78%, coincidències 7)

- reinicia-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- reinicialitza-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

reset filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 75.00%, coincidències 3)

- reinicia el filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

reset options reinicia les opcions

- reinicia les opcions (usada 75.00%, coincidències 3)

- reestableix les opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

reset password reinicia la contrasenya

- reinicia la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- reinicialitza la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

reset to default reinicia als valors per defecte

- reinicia als valors per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia la vista als valors per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- restableix els valors predeterminats (usada 25.00%, coincidències 1)

- restableix al predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

reset zoom reinicia el zoom

- reinicia el zoom (usada 60.00%, coincidències 3)

- inicialitza la lupa (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicia l'ampliació (usada 20.00%, coincidències 1)

resize canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvi de mida (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia de mida (usada 10.00%, coincidències 1)

- reajusta (usada 10.00%, coincidències 1)

- escalat activat (usada 10.00%, coincidències 1)

- redimensiona (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 0.00%, coincidències 0)

resolution resolució

- resolució (usada 100.00%, coincidències 21)

resolve conflicts resol els conflictes

- resol els conflictes (usada 100.00%, coincidències 4)

resource recurs

- recurs (usada 100.00%, coincidències 8)

resources recursos

- recursos (usada 100.00%, coincidències 4)

response resposta

- resposta (usada 100.00%, coincidències 4)

restart reinicia

- reinicia (usada 86.67%, coincidències 13)

- reinici (usada 13.33%, coincidències 2)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

restart now reinicia ara

- reinicia ara (usada 77.78%, coincidències 7)

- renicia ara (usada 11.11%, coincidències 1)

- reinicia (usada 11.11%, coincidències 1)

restore restaura

- restaura (usada 92.86%, coincidències 13)

- restaura una còpia de seguretat (usada 7.14%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

restore default settings restaura la configuració per defecte

- restaura la configuració per defecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- restableix els paràmetres per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

restore defaults restaura els valors per defecte

- restaura els valors per defecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- restaura els paràmetres per defecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- restaura els motors per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- restaura els per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

result resultat

- resultat (usada 100.00%, coincidències 27)

results resultats

- resultats (usada 92.31%, coincidències 12)

- resultat (usada 7.69%, coincidències 1)

resume reprèn

- reprèn (usada 86.67%, coincidències 13)

- continua (usada 13.33%, coincidències 2)

retry reintenta

- reintenta (usada 53.33%, coincidències 8)

- torna-ho a intentar (usada 13.33%, coincidències 2)

- reintent (usada 13.33%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 6.67%, coincidències 1)

- intenta de nou (usada 6.67%, coincidències 1)

- torna a provar-ho (usada 6.67%, coincidències 1)

return retorn

- retorn (usada 57.14%, coincidències 4)

- retorna (usada 28.57%, coincidències 2)

- torna (usada 14.29%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

reverse inverteix

- inverteix (usada 50.00%, coincidències 6)

- invers (usada 8.33%, coincidències 1)

- al revés (usada 8.33%, coincidències 1)

- restaura (usada 8.33%, coincidències 1)

- invertit (usada 8.33%, coincidències 1)

- a l'inrevés (usada 8.33%, coincidències 1)

- reverteix (usada 8.33%, coincidències 1)

reverse order inverteix l'ordre

- inverteix l'ordre (usada 83.33%, coincidències 5)

- ordre invers (usada 16.67%, coincidències 1)

revert reverteix

- reverteix (usada 33.33%, coincidències 7)

- desfés (usada 23.81%, coincidències 5)

- torna a l'estat anterior (usada 9.52%, coincidències 2)

- torna a la versió anterior (usada 9.52%, coincidències 2)

- recupera (usada 9.52%, coincidències 2)

- revertir (usada 4.76%, coincidències 1)

- restaura (usada 4.76%, coincidències 1)

- inverteix (usada 4.76%, coincidències 1)

review revisió

- revisió (usada 46.67%, coincidències 7)

- revisa (usada 20.00%, coincidències 3)

- comentari (usada 13.33%, coincidències 2)

- ressenya (usada 13.33%, coincidències 2)

- repassa (usada 6.67%, coincidències 1)

- revista (usada 0.00%, coincidències 0)

reviews valoracions

- valoracions (usada 25.00%, coincidències 1)

- opinions (usada 25.00%, coincidències 1)

- revisions (usada 25.00%, coincidències 1)

- ressenyes (usada 25.00%, coincidències 1)

revision revisió

- revisió (usada 100.00%, coincidències 8)

revoked revocada

- revocada (usada 40.00%, coincidències 2)

- revocat (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'ha revocat (usada 20.00%, coincidències 1)

- rebutjat (usada 20.00%, coincidències 1)

rewind rebobina

- rebobina (usada 75.00%, coincidències 3)

- rebobineu (usada 25.00%, coincidències 1)

rgb rgb

- rgb (usada 100.00%, coincidències 12)

ribbon cinta

- cinta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llaç (usada 25.00%, coincidències 1)

rice arròs

- arròs (usada 100.00%, coincidències 4)

right dreta

- dreta (usada 94.78%, coincidències 109)

- dret (usada 2.61%, coincidències 3)

- correcte (usada 1.74%, coincidències 2)

- a l'esquerra (usada 0.87%, coincidències 1)

right arrow fletxa dreta

- fletxa dreta (usada 93.33%, coincidències 14)

- fletxa a la dreta (usada 6.67%, coincidències 1)

right margin marge dret

- marge dret (usada 100.00%, coincidències 11)

right thumb polze dret

- polze dret (usada 75.00%, coincidències 3)

- dit polze dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right to left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 75.00%, coincidències 6)

- dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- direcció de dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

right triangle triangle rectangle

- triangle rectangle (usada 75.00%, coincidències 3)

- triangle dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right-to-left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 100.00%, coincidències 10)

rights drets

- drets (usada 100.00%, coincidències 5)

ring anell

- anell (usada 85.71%, coincidències 6)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 1)

ripple onades del mar

- onades del mar (usada 42.86%, coincidències 3)

- ondulació (usada 28.57%, coincidències 2)

- ondulacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- arrissat (usada 14.29%, coincidències 1)

role rol

- rol (usada 100.00%, coincidències 9)

romanian romanès

- romanès (usada 100.00%, coincidències 14)

room sala

- sala (usada 85.71%, coincidències 6)

- habitació (usada 14.29%, coincidències 1)

root arrel

- arrel (usada 100.00%, coincidències 9)

root directory directori arrel

- directori arrel (usada 100.00%, coincidències 4)

rotate gira

- gira (usada 90.48%, coincidències 19)

- rota (usada 9.52%, coincidències 2)

rotate 180° gira 180º

- gira 180º (usada 80.00%, coincidències 4)

- gira 180° (usada 20.00%, coincidències 1)

rotate clockwise gira cap a la dreta

- gira cap a la dreta (usada 50.00%, coincidències 5)

- gira en sentit horari (usada 50.00%, coincidències 5)

rotate counterclockwise gira en sentit antihorari

- gira en sentit antihorari (usada 57.14%, coincidències 4)

- gira cap a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

rotate left gira a l'esquerra

- gira a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 6)

rotate right gira a la dreta

- gira a la dreta (usada 100.00%, coincidències 6)

rotation rotació

- rotació (usada 73.68%, coincidències 14)

- gir (usada 26.32%, coincidències 5)

rotation angle angle de rotació

- angle de rotació (usada 60.00%, coincidències 6)

- angle de gir (usada 40.00%, coincidències 4)

round arrodonit

- arrodonit (usada 26.32%, coincidències 5)

- rodó (usada 15.79%, coincidències 3)

- arrodoneix|arrod (usada 15.79%, coincidències 3)

- cercle (usada 15.79%, coincidències 3)

- arrod (usada 10.53%, coincidències 2)

- round (usada 5.26%, coincidències 1)

- arrodoneix (usada 5.26%, coincidències 1)

- circular (usada 5.26%, coincidències 1)

rounded arrodonit

- arrodonit (usada 75.00%, coincidències 3)

- arrodoniment (usada 25.00%, coincidències 1)

rounded rectangle rectangle arrodonit

- rectangle arrodonit (usada 100.00%, coincidències 6)

row fila

- fila (usada 100.00%, coincidències 39)

row break salt de fila

- salt de fila (usada 100.00%, coincidències 5)

row header capçalera de la fila

- capçalera de la fila (usada 60.00%, coincidències 3)

- capçalera de fila (usada 40.00%, coincidències 2)

row height alçada de la fila

- alçada de la fila (usada 100.00%, coincidències 17)

rows files

- files (usada 100.00%, coincidències 56)

rows above files a sobre

- files a sobre (usada 60.00%, coincidències 3)

- files a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

- fila a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

rows below files a sota

- files a sota (usada 50.00%, coincidències 2)

- files a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

- fila a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

rule línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 50.00%, coincidències 2)

- línia horitzonal (usada 25.00%, coincidències 1)

- regla (usada 25.00%, coincidències 1)

rule of thirds regla dels terços

- regla dels terços (usada 50.00%, coincidències 2)

- un de cada tres (usada 25.00%, coincidències 1)

- regulació de tercers (usada 25.00%, coincidències 1)

ruler regle

- regle (usada 100.00%, coincidències 9)

rulers regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 10)

rules regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 5)

run executa

- executa (usada 88.24%, coincidències 15)

- executa-ho a tot córrer (usada 5.88%, coincidències 1)

- execució (usada 5.88%, coincidències 1)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

run command executeu una ordre

- executeu una ordre (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordre de marxa (usada 25.00%, coincidències 1)

- executa l'ordre (usada 25.00%, coincidències 1)

- executa una ordre (usada 25.00%, coincidències 1)

run in terminal executa en un terminal

- executa en un terminal (usada 100.00%, coincidències 5)

run program executa el programa

- executa el programa (usada 100.00%, coincidències 4)

runic rúnic

- rúnic (usada 100.00%, coincidències 4)

running s'està executant

- s'està executant (usada 60.00%, coincidències 6)

- en execució (usada 20.00%, coincidències 2)

- executant (usada 20.00%, coincidències 2)

runtime temps d'execució

- temps d'execució (usada 71.43%, coincidències 5)

- entorn d'execució (usada 28.57%, coincidències 2)

- versió d'execució (usada 0.00%, coincidències 0)

russian rus

- rus (usada 100.00%, coincidències 14)

sad trist

- trist (usada 80.00%, coincidències 4)

- ­tristesa (usada 20.00%, coincidències 1)

safari safari

- safari (usada 100.00%, coincidències 4)

salmon salmó

- salmó (usada 75.00%, coincidències 3)

- salmon (usada 25.00%, coincidències 1)

salvage valor residual

- valor residual (usada 87.50%, coincidències 7)

- salvament (usada 12.50%, coincidències 1)

samaritan samarità

- samarità (usada 100.00%, coincidències 4)

samba samba

- samba (usada 100.00%, coincidències 4)

sample mostra

- mostra (usada 80.00%, coincidències 4)

- exemple (usada 20.00%, coincidències 1)

sample rate freqüència de mostratge

- freqüència de mostratge (usada 60.00%, coincidències 3)

- taxa de la mostra (usada 20.00%, coincidències 1)

- freqüència de mostreig (usada 20.00%, coincidències 1)

samples mostres

- mostres (usada 100.00%, coincidències 7)

sampling mostreig

- mostreig (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostratge (usada 40.00%, coincidències 2)

san marino san marino

- san marino (usada 100.00%, coincidències 4)

sans-serif sans-serif

- sans-serif (usada 60.00%, coincidències 3)

- de pal sec (usada 40.00%, coincidències 2)

sardinian sard

- sard (usada 100.00%, coincidències 4)

sat ds

- ds (usada 50.00%, coincidències 4)

- ds. (usada 37.50%, coincidències 3)

- dis (usada 12.50%, coincidències 1)

saturation saturació

- saturació (usada 100.00%, coincidències 26)

saturday dissabte

- dissabte (usada 92.31%, coincidències 12)

- dissabtes (usada 7.69%, coincidències 1)

saurashtra saurashtra

- saurashtra (usada 100.00%, coincidències 4)

save desa

- desa (usada 97.00%, coincidències 97)

- desa-ho (usada 1.00%, coincidències 1)

- desa-la (usada 1.00%, coincidències 1)

- desar (usada 1.00%, coincidències 1)

save a copy desa'n una còpia

- desa'n una còpia (usada 61.54%, coincidències 8)

- desa una còpia (usada 38.46%, coincidències 5)

save all desa-ho tot

- desa-ho tot (usada 91.67%, coincidències 11)

- desa'ls tots (usada 8.33%, coincidències 1)

save and close desa i tanca

- desa i tanca (usada 100.00%, coincidències 6)

save anyway desa igualment

- desa igualment (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa'l igualment (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa de totes maneres (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa de tota manera (usada 20.00%, coincidències 1)

save as anomena i desa

- anomena i desa (usada 98.31%, coincidències 58)

- desa com (usada 1.69%, coincidències 1)

- anomenar i desar (usada 0.00%, coincidències 0)

save as template desa com a plantilla

- desa com a plantilla (usada 100.00%, coincidències 4)

save changes desa els canvis

- desa els canvis (usada 90.91%, coincidències 10)

- desa canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

save document desa el document

- desa el document (usada 100.00%, coincidències 7)

save draft desa l'esborrany

- desa l'esborrany (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa un esborrany (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa esborrany (usada 20.00%, coincidències 1)

save file desa el fitxer

- desa el fitxer (usada 100.00%, coincidències 13)

save file as anomena i desa el fitxer

- anomena i desa el fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- anomena i desa (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa com a (usada 20.00%, coincidències 1)

save image desa la imatge

- desa la imatge (usada 92.86%, coincidències 13)

- desa imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

save image as anomena i desa la imatge

- anomena i desa la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- desa la imatge com (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa la imatge com a (usada 20.00%, coincidències 1)

save page as anomena i desa la pàgina

- anomena i desa la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- anomena i desa (usada 25.00%, coincidències 1)

save password desa la contrasenya

- desa la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 4)

save playlist desa la llista de reproducció

- desa la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

save project desa el projecte

- desa el projecte (usada 100.00%, coincidències 4)

save to desa-ho a

- desa-ho a (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa a (usada 25.00%, coincidències 1)

save to file desa a un fitxer

- desa a un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- com desar a un fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

saved desat

- desat (usada 75.00%, coincidències 6)

- s'ha desat (usada 12.50%, coincidències 1)

- desada (usada 12.50%, coincidències 1)

saved by desat per

- desat per (usada 75.00%, coincidències 3)

- desada per (usada 25.00%, coincidències 1)

saving s'està desant

- s'està desant (usada 90.91%, coincidències 10)

- desament (usada 9.09%, coincidències 1)

saving document s'està desant el document

- s'està desant el document (usada 100.00%, coincidències 4)

scale escala

- escala (usada 87.18%, coincidències 34)

- ajusta la mida (usada 7.69%, coincidències 3)

- redimensiona (usada 2.56%, coincidències 1)

- ajustar la mida (usada 2.56%, coincidències 1)

scale factor factor d'escalat

- factor d'escalat (usada 80.00%, coincidències 4)

- factor d'escala (usada 20.00%, coincidències 1)

scale image ajusta la mida de la imatge

- ajusta la mida de la imatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- escala la imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

scale width escala l'amplada

- escala l'amplada (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajusta l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

- escalat de l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

scale x escala x

- escala x (usada 100.00%, coincidències 6)

scale y escala y

- escala y (usada 100.00%, coincidències 6)

scaling escalat

- escalat (usada 72.73%, coincidències 8)

- escala (usada 9.09%, coincidències 1)

- redimensionament (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvi d'escala (usada 9.09%, coincidències 1)

scaling factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 80.00%, coincidències 4)

- factor de redimensionament (usada 20.00%, coincidències 1)

scan escaneja

- escaneja (usada 75.00%, coincidències 6)

- escàner (usada 12.50%, coincidències 1)

- graella (usada 12.50%, coincidències 1)

- escanejar (usada 0.00%, coincidències 0)

scanner escàner

- escàner (usada 57.14%, coincidències 4)

- escànner (usada 28.57%, coincidències 2)

- scanner (usada 14.29%, coincidències 1)

- escanista (usada 0.00%, coincidències 0)

scanning escaneig

- escaneig (usada 66.67%, coincidències 4)

- s'està escanejant (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està analitzant (usada 16.67%, coincidències 1)

scatter dispersió

- dispersió (usada 50.00%, coincidències 2)

- escampa (usada 25.00%, coincidències 1)

- escampat (usada 25.00%, coincidències 1)

scenarios escenaris

- escenaris (usada 100.00%, coincidències 6)

schedule programa

- programa (usada 44.44%, coincidències 4)

- planificació (usada 33.33%, coincidències 3)

- planifica (usada 22.22%, coincidències 2)

- agenda electrònica (usada 0.00%, coincidències 0)

- planificar tasques (usada 0.00%, coincidències 0)

scheduled programat

- programat (usada 33.33%, coincidències 2)

- prevista (usada 33.33%, coincidències 2)

- previst (usada 16.67%, coincidències 1)

- planificat (usada 16.67%, coincidències 1)

schema esquema

- esquema (usada 100.00%, coincidències 5)

scheme esquema

- esquema (usada 85.71%, coincidències 6)

- combinació (usada 14.29%, coincidències 1)

scientific científic

- científic (usada 83.33%, coincidències 5)

- scientific (usada 16.67%, coincidències 1)

scissors tisores

- tisores (usada 75.00%, coincidències 3)

- estisores (usada 25.00%, coincidències 1)

scope àmbit

- àmbit (usada 50.00%, coincidències 6)

- abast (usada 41.67%, coincidències 5)

- oscil·loscopi (usada 8.33%, coincidències 1)

score puntuació

- puntuació (usada 69.23%, coincidències 9)

- resultat (usada 15.38%, coincidències 2)

- partitura (usada 7.69%, coincidències 1)

- marcador (usada 7.69%, coincidències 1)

scottish gaelic gaèlic escocès

- gaèlic escocès (usada 100.00%, coincidències 5)

screen pantalla

- pantalla (usada 100.00%, coincidències 11)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

screen reader lector de pantalla

- lector de pantalla (usada 100.00%, coincidències 5)

screenshot captura de pantalla

- captura de pantalla (usada 84.62%, coincidències 11)

- captura (usada 15.38%, coincidències 2)

screenshots captures de pantalla

- captures de pantalla (usada 100.00%, coincidències 7)

script script

- script (usada 76.92%, coincidències 10)

- script [ l'script ] (usada 7.69%, coincidències 1)

- programa (usada 7.69%, coincidències 1)

- seqüència (usada 7.69%, coincidències 1)

scripts programes

- programes (usada 33.33%, coincidències 2)

- funcions (scripts) (usada 16.67%, coincidències 1)

- scripts (usada 16.67%, coincidències 1)

- fitxers de seqüència d'ordres (usada 16.67%, coincidències 1)

- seqüències (usada 16.67%, coincidències 1)

scroll papir

- papir (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplç (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll bar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 8)

scroll down desplaçament avall

- desplaçament avall (usada 40.00%, coincidències 2)

- desplaça cap avall (usada 40.00%, coincidències 2)

- desplaça avall (usada 20.00%, coincidències 1)

scroll left desplaça a l'esquerra

- desplaça a l'esquerra (usada 50.00%, coincidències 2)

- desplaçament a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça cap a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll up desplaça cap amunt

- desplaça cap amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- desplaça amunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament amunt (usada 25.00%, coincidències 1)

scrollbar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 7)

search cerca

- cerca (usada 97.75%, coincidències 87)

- cerca a (usada 1.12%, coincidències 1)

- s'està cercant (usada 1.12%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.00%, coincidències 0)

search backwards cerca cap enrere

- cerca cap enrere (usada 50.00%, coincidències 3)

- cerca cap endarrere (usada 33.33%, coincidències 2)

- cerca enrere (usada 16.67%, coincidències 1)

search directory directori de cerca

- directori de cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

- cerca al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

search filter filtre de cerca

- filtre de cerca (usada 100.00%, coincidències 5)

search for cerca

- cerca (usada 87.50%, coincidències 14)

- cerca per (usada 6.25%, coincidències 1)

- buscar per (usada 6.25%, coincidències 1)

search in cerca a

- cerca a (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca en (usada 25.00%, coincidències 1)

search result resultat de la cerca

- resultat de la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- resultats de la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

search results resultats de la cerca

- resultats de la cerca (usada 78.57%, coincidències 11)

- resultats de cerca (usada 14.29%, coincidències 2)

- resultat de la cerca (usada 7.14%, coincidències 1)

search term terme de cerca

- terme de cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- paraula de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

searching s'està cercant

- s'està cercant (usada 54.55%, coincidències 6)

- cerca (usada 36.36%, coincidències 4)

- cercant (usada 9.09%, coincidències 1)

season temporada

- temporada (usada 100.00%, coincidències 4)

sec s

- s (usada 50.00%, coincidències 2)

- sec (usada 25.00%, coincidències 1)

- segon (usada 25.00%, coincidències 1)

second segon

- segon (usada 100.00%, coincidències 9)

seconds segons

- segons (usada 100.00%, coincidències 15)

secret secret

- secret (usada 100.00%, coincidències 5)

section secció

- secció (usada 95.65%, coincidències 22)

- section (usada 4.35%, coincidències 1)

security seguretat

- seguretat (usada 100.00%, coincidències 25)

see vegeu

- vegeu (usada 75.00%, coincidències 3)

- veure (usada 25.00%, coincidències 1)

see also vegeu també

- vegeu també (usada 75.00%, coincidències 3)

- veieu també (usada 25.00%, coincidències 1)

seed llavor

- llavor (usada 100.00%, coincidències 5)

seek cerca

- cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- vés a (usada 25.00%, coincidències 1)

select selecciona

- selecciona (usada 84.09%, coincidències 74)

- seleccioneu (usada 15.91%, coincidències 14)

select a directory seleccioneu un directori

- seleccioneu un directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- trieu un directori (usada 25.00%, coincidències 1)

select a file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 100.00%, coincidències 9)

select a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- seleccioneu una carpeta (usada 33.33%, coincidències 2)

select all selecciona-ho tot

- selecciona-ho tot (usada 88.89%, coincidències 40)

- selecciona'ls tots (usada 4.44%, coincidències 2)

- ho selecciona tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- selec. tot (usada 2.22%, coincidències 1)

- select all (usada 2.22%, coincidències 1)

select all text selecciona tot el text

- selecciona tot el text (usada 100.00%, coincidències 4)

select certificate seleccioneu un certificat

- seleccioneu un certificat (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el certificat (usada 25.00%, coincidències 1)

select color selecciona el color

- selecciona el color (usada 33.33%, coincidències 2)

- seleccioneu un color (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona el color per a %s (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona un color (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 16.67%, coincidències 1)

select column seleccioneu la columna

- seleccioneu la columna (usada 80.00%, coincidències 4)

- selecciona la columna (usada 20.00%, coincidències 1)

select directory seleccioneu el directori

- seleccioneu el directori (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu un directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecciona el directori (usada 16.67%, coincidències 1)

select file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- selecciona fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

select folder seleccioneu una carpeta

- seleccioneu una carpeta (usada 57.14%, coincidències 4)

- trieu una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

select font selecciona el tipus de lletra

- selecciona el tipus de lletra (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

select image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

select none no seleccionis res

- no seleccionis res (usada 42.86%, coincidències 3)

- no en seleccionis cap (usada 42.86%, coincidències 3)

- no seleccionar cap (usada 14.29%, coincidències 1)

select page selecciona la pàgina

- selecciona la pàgina (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona una pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

select path seleccioneu el camí

- seleccioneu el camí (usada 62.50%, coincidències 5)

- selecciona el camí (usada 25.00%, coincidències 2)

- seleccioneu un camí (usada 12.50%, coincidències 1)

select profile selecciona un perfil

- selecciona un perfil (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecció de perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu un perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona el perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu el perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

select source selecciona la font

- selecciona la font (usada 83.33%, coincidències 5)

- selecciona l'origen (usada 16.67%, coincidències 1)

select table selecciona la taula

- selecciona la taula (usada 57.14%, coincidències 4)

- seleccioneu una taula (usada 42.86%, coincidències 3)

select text selecciona el text

- selecciona el text (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el text (usada 25.00%, coincidències 1)

select theme seleccioneu un tema

- seleccioneu un tema (usada 40.00%, coincidències 2)

- seleccioneu el tema (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionar tema (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona un tema (usada 20.00%, coincidències 1)

selected seleccionat

- seleccionat (usada 100.00%, coincidències 11)

selection selecció

- selecció (usada 100.00%, coincidències 75)

selection list llista de selecció

- llista de selecció (usada 100.00%, coincidències 5)

selection mode mode de selecció

- mode de selecció (usada 87.50%, coincidències 7)

- mode selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

selector selector

- selector (usada 60.00%, coincidències 3)

- seletor (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionador (usada 20.00%, coincidències 1)

semicolon punt i coma

- punt i coma (usada 100.00%, coincidències 4)

send envia

- envia (usada 100.00%, coincidències 26)

send feedback envia comentaris

- envia comentaris (usada 40.00%, coincidències 2)

- envia el comentari (usada 20.00%, coincidències 1)

- doneu la vostra opinió (usada 20.00%, coincidències 1)

- send feedback (usada 20.00%, coincidències 1)

send files envia fitxers

- envia fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- envieu fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

send message envia el missatge

- envia el missatge (usada 88.89%, coincidències 8)

- envia un missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

send to envia a

- envia a (usada 90.91%, coincidències 10)

- envia-ho a (usada 9.09%, coincidències 1)

send to back envia al fons

- envia al fons (usada 50.00%, coincidències 5)

- torna enrere (usada 20.00%, coincidències 2)

- envia cap endarrere (usada 10.00%, coincidències 1)

- porta al fons (usada 10.00%, coincidències 1)

- envia endarrere (usada 10.00%, coincidències 1)

sender remitent

- remitent (usada 100.00%, coincidències 16)

sending s'està enviant

- s'està enviant (usada 50.00%, coincidències 3)

- enviament (usada 33.33%, coincidències 2)

- enviant (usada 16.67%, coincidències 1)

sending message s'està enviant el missatge

- s'està enviant el missatge (usada 100.00%, coincidències 5)

sent enviats

- enviats (usada 55.56%, coincidències 5)

- enviat (usada 44.44%, coincidències 4)

sentence case majúscules a l'inici de frase

- majúscules a l'inici de frase (usada 60.00%, coincidències 3)

- maj/min de la frase (usada 40.00%, coincidències 2)

sep set.

- set. (usada 40.00%, coincidències 2)

- set (usada 40.00%, coincidències 2)

- sep (usada 20.00%, coincidències 1)

separator separador

- separador (usada 100.00%, coincidències 29)

separator line línia de separació

- línia de separació (usada 75.00%, coincidències 3)

- separador línia (usada 25.00%, coincidències 1)

sepia sèpia

- sèpia (usada 100.00%, coincidències 5)

september setembre

- setembre (usada 90.91%, coincidències 10)

- de setembre (usada 9.09%, coincidències 1)

serbian serbi

- serbi (usada 100.00%, coincidències 10)

serbian (latin) serbi (llatí)

- serbi (llatí) (usada 100.00%, coincidències 4)

serial sèrie

- sèrie (usada 75.00%, coincidències 3)

- nombre de sèrie (usada 25.00%, coincidències 1)

- en sèrie (usada 0.00%, coincidències 0)

serial number número de sèrie

- número de sèrie (usada 92.86%, coincidències 13)

- número de serie (usada 7.14%, coincidències 1)

serial port port en sèrie

- port en sèrie (usada 60.00%, coincidències 3)

- port sèrie (usada 40.00%, coincidències 2)

series sèrie

- sèrie (usada 50.00%, coincidències 3)

- sèries (usada 50.00%, coincidències 3)

- saga (usada 0.00%, coincidències 0)

serif serif

- serif (usada 75.00%, coincidències 6)

- amb serifs (usada 25.00%, coincidències 2)

server servidor

- servidor (usada 96.43%, coincidències 27)

- server (usada 3.57%, coincidències 1)

server address adreça del servidor

- adreça del servidor (usada 100.00%, coincidències 9)

server authentication autenticació del servidor

- autenticació del servidor (usada 75.00%, coincidències 3)

- servidor d'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

server error error del servidor

- error del servidor (usada 80.00%, coincidències 4)

- error del servidor. (usada 20.00%, coincidències 1)

server name nom del servidor

- nom del servidor (usada 100.00%, coincidències 9)

server port port del servidor

- port del servidor (usada 87.50%, coincidències 7)

- port en el servidor (usada 12.50%, coincidències 1)

server type tipus de servidor

- tipus de servidor (usada 100.00%, coincidències 4)

servers servidors

- servidors (usada 100.00%, coincidències 6)

service servei

- servei (usada 100.00%, coincidències 12)

services serveis

- serveis (usada 100.00%, coincidències 11)

session sessió

- sessió (usada 100.00%, coincidències 8)

set estableix

- estableix (usada 29.41%, coincidències 5)

- defineix (usada 17.65%, coincidències 3)

- conjunt (usada 11.76%, coincidències 2)

- assigna (usada 11.76%, coincidències 2)

- configura (usada 5.88%, coincidències 1)

- especifica (usada 5.88%, coincidències 1)

- definit (usada 5.88%, coincidències 1)

- fixa (usada 5.88%, coincidències 1)

- aplica (usada 5.88%, coincidències 1)

- protocol de transacció segura (usada 0.00%, coincidències 0)

set as background estableix com a fons

- estableix com a fons (usada 50.00%, coincidències 2)

- defineix-la com a fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- establir com a fons (usada 25.00%, coincidències 1)

set as default defineix per defecte

- defineix per defecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- estableix com a predeterminada (usada 18.18%, coincidències 2)

- defineix com a predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

- estableix com a per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- estableix-lo com a predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

- estableix per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- estableix-la com a la predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

set as wallpaper estableix com a fons d'escriptori

- estableix com a fons d'escriptori (usada 60.00%, coincidències 3)

- defineix com a fons d'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

- estableix com a fons de pantalla (usada 20.00%, coincidències 1)

set default defineix per defecte

- defineix per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- estableix com a predeterminat (usada 33.33%, coincidències 2)

- per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

set language estableix l'idioma

- estableix l'idioma (usada 28.57%, coincidències 2)

- defineix l'idioma (usada 28.57%, coincidències 2)

- especifica l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- definiu l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

set password estableix la contrasenya

- estableix la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- indiqueu la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- estableix una contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

set status estableix l'estat

- estableix l'estat (usada 75.00%, coincidències 3)

- defineix l'estat (usada 25.00%, coincidències 1)

setting paràmetre

- paràmetre (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajust (usada 14.29%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 14.29%, coincidències 1)

settings paràmetres

- paràmetres (usada 67.03%, coincidències 61)

- configuració (usada 25.27%, coincidències 23)

- ajusts (usada 2.20%, coincidències 2)

- opcions (usada 2.20%, coincidències 2)

- paràmetres de l'ordinador (usada 1.10%, coincidències 1)

- preferències (usada 1.10%, coincidències 1)

- ajustos (usada 1.10%, coincidències 1)

setup configuració

- configuració (usada 87.50%, coincidències 7)

- ajusta (usada 12.50%, coincidències 1)

severity severitat

- severitat (usada 50.00%, coincidències 2)

- severity (gravetat) (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravetat (usada 25.00%, coincidències 1)

shade ombra

- ombra (usada 60.00%, coincidències 3)

- matís (usada 20.00%, coincidències 1)

- enrotlla (usada 20.00%, coincidències 1)

shading ombrejat

- ombrejat (usada 66.67%, coincidències 4)

- ombreig (usada 16.67%, coincidències 1)

- ombres (usada 16.67%, coincidències 1)

- shading (usada 0.00%, coincidències 0)

shadow ombra

- ombra (usada 100.00%, coincidències 19)

shadow color color de l'ombra

- color de l'ombra (usada 100.00%, coincidències 4)

shadows ombres

- ombres (usada 100.00%, coincidències 9)

shape forma

- forma (usada 95.45%, coincidències 21)

- figura (usada 4.55%, coincidències 1)

shapes formes

- formes (usada 100.00%, coincidències 9)

share comparteix

- comparteix (usada 72.22%, coincidències 13)

- recurs compartit (usada 16.67%, coincidències 3)

- compartiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- compartit (usada 5.56%, coincidències 1)

shareable compartible

- compartible (usada 100.00%, coincidències 4)

shared compartida

- compartida (usada 60.00%, coincidències 3)

- compartit (usada 40.00%, coincidències 2)

shared folders carpetes compartides

- carpetes compartides (usada 100.00%, coincidències 15)

sharpen augmenta la nitidesa

- augmenta la nitidesa (usada 20.00%, coincidències 2)

- realça les vores (usada 20.00%, coincidències 2)

- nítida (usada 10.00%, coincidències 1)

- realça la vora (usada 10.00%, coincidències 1)

- enfoca (usada 10.00%, coincidències 1)

- nitidesa (usada 10.00%, coincidències 1)

- ressalta la vora (usada 10.00%, coincidències 1)

- aguditza (usada 10.00%, coincidències 1)

sharpness nitidesa

- nitidesa (usada 100.00%, coincidències 5)

shavian shavian

- shavian (usada 50.00%, coincidències 2)

- shavià (usada 25.00%, coincidències 1)

- alfabet shawn (usada 25.00%, coincidències 1)

shear inclina

- inclina (usada 60.00%, coincidències 3)

- retalla (usada 40.00%, coincidències 2)

sheet full

- full (usada 100.00%, coincidències 22)

sheets fulls

- fulls (usada 100.00%, coincidències 9)

shell closca

- closca (usada 33.33%, coincidències 2)

- cloïssa (usada 16.67%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 16.67%, coincidències 1)

- el shell (usada 16.67%, coincidències 1)

- shell (usada 16.67%, coincidències 1)

shift maj

- maj (usada 31.82%, coincidències 7)

- desplaça (usada 27.27%, coincidències 6)

- desplaçament (usada 22.73%, coincidències 5)

- majúscules (usada 9.09%, coincidències 2)

- tecla majúscula (usada 4.55%, coincidències 1)

- majús (usada 4.55%, coincidències 1)

- tecla de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

- translació (usada 0.00%, coincidències 0)

shift right cap a la dreta

- cap a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- majúscula dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

short curt

- curt (usada 72.73%, coincidències 8)

- curta (usada 18.18%, coincidències 2)

- resum (usada 9.09%, coincidències 1)

short edge (flip) cantó curt (capgirat)

- cantó curt (capgirat) (usada 80.00%, coincidències 4)

- vora curta (invertit) (usada 20.00%, coincidències 1)

short name nom curt

- nom curt (usada 100.00%, coincidències 10)

shortcut drecera

- drecera (usada 93.75%, coincidències 15)

- drecera de teclat (usada 6.25%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

shortcut key tecla de drecera

- tecla de drecera (usada 100.00%, coincidències 6)

shortcut keys tecles de drecera

- tecles de drecera (usada 90.91%, coincidències 30)

- dreceres de teclat (usada 6.06%, coincidències 2)

- claus de drecera (usada 3.03%, coincidències 1)

shortcuts dreceres

- dreceres (usada 71.43%, coincidències 5)

- enllaços directes (usada 14.29%, coincidències 1)

- dreceres de teclat (usada 14.29%, coincidències 1)

show mostra

- mostra (usada 93.88%, coincidències 46)

- exposició (usada 2.04%, coincidències 1)

- mostra't (usada 2.04%, coincidències 1)

- show (usada 2.04%, coincidències 1)

show all mostra-ho tot

- mostra-ho tot (usada 100.00%, coincidències 16)

show changes mostra els canvis

- mostra els canvis (usada 100.00%, coincidències 4)

show columns mostra les columnes

- mostra les columnes (usada 100.00%, coincidències 6)

show comments mostra els comentaris

- mostra els comentaris (usada 100.00%, coincidències 5)

show details mostra els detalls

- mostra els detalls (usada 81.82%, coincidències 9)

- mostra les dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra detalls (usada 9.09%, coincidències 1)

show grid mostra la quadrícula

- mostra la quadrícula (usada 66.67%, coincidències 4)

- mostra la graella (usada 33.33%, coincidències 2)

show guides mostra les guies

- mostra les guies (usada 100.00%, coincidències 4)

show help mostra l'ajuda

- mostra l'ajuda (usada 100.00%, coincidències 6)

show images mostra les imatges

- mostra les imatges (usada 100.00%, coincidències 4)

show in finder mostra-ho en el finder

- mostra-ho en el finder (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostra al finder (usada 40.00%, coincidències 2)

show line numbers mostra els números de línia

- mostra els números de línia (usada 100.00%, coincidències 6)

show log mostra el registre

- mostra el registre (usada 85.71%, coincidències 6)

- mostra registre (usada 14.29%, coincidències 1)

show menubar mostra la barra de menú

- mostra la barra de menú (usada 75.00%, coincidències 3)

- mostra la barra del menú (usada 25.00%, coincidències 1)

show password mostra la contrasenya

- mostra la contrasenya (usada 92.31%, coincidències 12)

- mostra les contrasenyes (usada 7.69%, coincidències 1)

show passwords mostra les contrasenyes

- mostra les contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 4)

show rulers mostra els regles

- mostra els regles (usada 100.00%, coincidències 4)

show scrollbars mostra les barres de desplaçament

- mostra les barres de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

show sidebar mostra la barra lateral

- mostra la barra lateral (usada 100.00%, coincidències 4)

show status bar mostra la barra d'estat

- mostra la barra d'estat (usada 100.00%, coincidències 5)

show statusbar mostra la barra d'estat

- mostra la barra d'estat (usada 100.00%, coincidències 7)

show toolbar mostra la barra d'eines

- mostra la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 7)

shrink encongeix

- encongeix (usada 100.00%, coincidències 7)

shuffle mescla

- mescla (usada 71.43%, coincidències 5)

- remena (usada 14.29%, coincidències 1)

- aleatori (usada 14.29%, coincidències 1)

shutdown atura

- atura (usada 57.14%, coincidències 4)

- apaga (usada 28.57%, coincidències 2)

- aturada (usada 14.29%, coincidències 1)

sidebar barra lateral

- barra lateral (usada 100.00%, coincidències 13)

sides cares

- cares (usada 75.00%, coincidències 3)

- laterals (usada 25.00%, coincidències 1)

sigma sigma

- sigma (usada 100.00%, coincidències 11)

sign signa

- signa (usada 71.43%, coincidències 5)

- signe (usada 14.29%, coincidències 1)

- signeu (usada 14.29%, coincidències 1)

sign in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 64.29%, coincidències 9)

- entra (usada 14.29%, coincidències 2)

- inicieu la sessió (usada 14.29%, coincidències 2)

- inicia una sessió (usada 7.14%, coincidències 1)

sign message signa el missatge

- signa el missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

sign out finalitza la sessió

- finalitza la sessió (usada 40.00%, coincidències 4)

- tanca la sessió (usada 30.00%, coincidències 3)

- surt (usada 10.00%, coincidències 1)

- tanqueu la sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

- surt de la sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

signal senyal

- senyal (usada 100.00%, coincidències 4)

signature signatura

- signatura (usada 100.00%, coincidències 9)

silver plata

- plata (usada 75.00%, coincidències 6)

- plata|argent (usada 12.50%, coincidències 1)

- planta|argent (usada 12.50%, coincidències 1)

simple simple

- simple (usada 60.00%, coincidències 9)

- senzill (usada 33.33%, coincidències 5)

- senzilla (usada 6.67%, coincidències 1)

simplified chinese xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 6)

sin sin

- sin (usada 85.71%, coincidències 6)

- sinus (usada 14.29%, coincidències 1)

since des de

- des de (usada 100.00%, coincidències 4)

sindhi sindhi

- sindhi (usada 100.00%, coincidències 5)

sine sinus

- sinus (usada 100.00%, coincidències 8)

singapore singapur

- singapur (usada 100.00%, coincidències 4)

single simple

- simple (usada 40.00%, coincidències 6)

- senzill (usada 20.00%, coincidències 3)

- únic (usada 20.00%, coincidències 3)

- encreuat (usada 6.67%, coincidències 1)

- individual (usada 6.67%, coincidències 1)

- single (usada 6.67%, coincidències 1)

single page una sola pàgina

- una sola pàgina (usada 50.00%, coincidències 3)

- pàgina individual (usada 33.33%, coincidències 2)

- pàgina única (usada 16.67%, coincidències 1)

singular singular

- singular (usada 100.00%, coincidències 6)

sinhala singalès

- singalès (usada 90.00%, coincidències 9)

- sinhala (usada 10.00%, coincidències 1)

site lloc

- lloc (usada 66.67%, coincidències 6)

- lloc web (usada 11.11%, coincidències 1)

- títol (usada 11.11%, coincidències 1)

- site (usada 11.11%, coincidències 1)

size mida

- mida (usada 99.05%, coincidències 104)

- tamany (usada 0.95%, coincidències 1)

size (kb) mida (kb)

- mida (kb) (usada 100.00%, coincidències 5)

skip omet

- omet (usada 90.00%, coincidències 9)

- salta (usada 10.00%, coincidències 1)

sky cel

- cel (usada 100.00%, coincidències 4)

sky blue blau cel

- blau cel (usada 50.00%, coincidències 2)

- cel blau (usada 50.00%, coincidències 2)

skype skype

- skype (usada 100.00%, coincidències 4)

sleep dorm|espera

- dorm|espera (usada 25.00%, coincidències 1)

- espera/dorm (usada 25.00%, coincidències 1)

- adorm (usada 25.00%, coincidències 1)

- atura temporalment (usada 25.00%, coincidències 1)

sleeping dormint

- dormint (usada 75.00%, coincidències 3)

- adormit (usada 25.00%, coincidències 1)

slide diapositiva

- diapositiva (usada 83.33%, coincidències 10)

- emmarca com un fotograma (usada 8.33%, coincidències 1)

- lliscador (usada 8.33%, coincidències 1)

slide number número de diapositiva

- número de diapositiva (usada 100.00%, coincidències 4)

slide transition transició entre diapositives

- transició entre diapositives (usada 75.00%, coincidències 3)

- transició de diapositives (usada 25.00%, coincidències 1)

slider lliscador

- lliscador (usada 80.00%, coincidències 4)

- desplaçador (usada 20.00%, coincidències 1)

- control lliscant (usada 0.00%, coincidències 0)

slideshow projecció de diapositives

- projecció de diapositives (usada 80.00%, coincidències 4)

- presentació de diapositives (usada 20.00%, coincidències 1)

slot ranura

- ranura (usada 83.33%, coincidències 5)

- lloc (usada 16.67%, coincidències 1)

slovak eslovac

- eslovac (usada 100.00%, coincidències 13)

slovenian eslovè

- eslovè (usada 100.00%, coincidències 12)

slow lent

- lent (usada 80.00%, coincidències 4)

- lenta (usada 20.00%, coincidències 1)

slower més lent

- més lent (usada 100.00%, coincidències 4)

small petit

- petit (usada 53.85%, coincidències 14)

- petita (usada 42.31%, coincidències 11)

- petites (usada 3.85%, coincidències 1)

small form variants variants de formes petites

- variants de formes petites (usada 50.00%, coincidències 2)

- variants de petites formes (usada 25.00%, coincidències 1)

- variants de forma petita (usada 25.00%, coincidències 1)

smaller més petit

- més petit (usada 57.14%, coincidències 4)

- més petita (usada 42.86%, coincidències 3)

smallest el menor

- el menor (usada 80.00%, coincidències 4)

- massa petit (usada 20.00%, coincidències 1)

smile somriure

- somriure (usada 62.50%, coincidències 5)

- somriure3 (usada 12.50%, coincidències 1)

- ­somriure (usada 12.50%, coincidències 1)

- emoticona (usada 12.50%, coincidències 1)

smiley emoticona

- emoticona (usada 75.00%, coincidències 3)

- somriure (usada 25.00%, coincidències 1)

smoking permès fumar

- permès fumar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fumant (usada 25.00%, coincidències 1)

- fumadors (usada 25.00%, coincidències 1)

- fumar (usada 25.00%, coincidències 1)

smooth suau

- suau (usada 58.33%, coincidències 7)

- suavitza (usada 33.33%, coincidències 4)

- suavitzat (usada 8.33%, coincidències 1)

smoothing suavitzat

- suavitzat (usada 85.71%, coincidències 6)

- suavitza (usada 14.29%, coincidències 1)

smtp server servidor smtp

- servidor smtp (usada 50.00%, coincidències 3)

- servidor d'smtp (usada 50.00%, coincidències 3)

snake serp

- serp (usada 100.00%, coincidències 4)

snap ajusta

- ajusta (usada 25.00%, coincidències 1)

- captura (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajustament (usada 25.00%, coincidències 1)

- snap (usada 25.00%, coincidències 1)

snap distance distància d'ajustament

- distància d'ajustament (usada 75.00%, coincidències 3)

- distància de desplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

snap to grid ajusta a la graella

- ajusta a la graella (usada 66.67%, coincidències 8)

- ajusta a la quadrícula (usada 33.33%, coincidències 4)

snapshot instantània

- instantània (usada 57.14%, coincidències 4)

- captura (usada 28.57%, coincidències 2)

- captura de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

snapshots instantànies

- instantànies (usada 71.43%, coincidències 5)

- captures (usada 28.57%, coincidències 2)

sobel sobel

- sobel (usada 100.00%, coincidències 4)

socket sòcol

- sòcol (usada 75.00%, coincidències 3)

- socket (usada 25.00%, coincidències 1)

- número de sòcol (usada 0.00%, coincidències 0)

socks host ordinador central socks

- ordinador central socks (usada 40.00%, coincidències 2)

- servidor de sòcols (usada 40.00%, coincidències 2)

- amfitrió socks (usada 20.00%, coincidències 1)

soft suau

- suau (usada 60.00%, coincidències 3)

- lleu (usada 20.00%, coincidències 1)

- tou (usada 20.00%, coincidències 1)

soft hyphen guionet opcional

- guionet opcional (usada 75.00%, coincidències 3)

- guionet (usada 25.00%, coincidències 1)

soft light llum suau

- llum suau (usada 100.00%, coincidències 4)

software programari

- programari (usada 100.00%, coincidències 9)

software sources fonts de programari

- fonts de programari (usada 75.00%, coincidències 3)

- orígens de programari (usada 25.00%, coincidències 1)

solid sòlid

- sòlid (usada 100.00%, coincidències 11)

solid color color sòlid

- color sòlid (usada 100.00%, coincidències 5)

solver solucionador

- solucionador (usada 50.00%, coincidències 2)

- resoledor (usada 50.00%, coincidències 2)

somali somali

- somali (usada 75.00%, coincidències 3)

- somalí (usada 25.00%, coincidències 1)

some alguns

- alguns (usada 50.00%, coincidències 2)

- some (usada 25.00%, coincidències 1)

- algunes (usada 25.00%, coincidències 1)

sort ordena

- ordena (usada 94.12%, coincidències 32)

- ordre (usada 2.94%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.94%, coincidències 1)

sort ascending ordre ascendent

- ordre ascendent (usada 77.78%, coincidències 7)

- ordena en sentit ascendent (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordena de manera ascendent (usada 11.11%, coincidències 1)

sort by ordena per

- ordena per (usada 77.27%, coincidències 17)

- ordena (usada 13.64%, coincidències 3)

- ordenat per (usada 9.09%, coincidències 2)

sort by name ordena per nom

- ordena per nom (usada 100.00%, coincidències 5)

sort by size ordena per mida

- ordena per mida (usada 100.00%, coincidències 4)

sort descending ordre descendent

- ordre descendent (usada 62.50%, coincidències 5)

- ordena de forma descendent (usada 25.00%, coincidències 2)

- ordena en sentit descendent (usada 12.50%, coincidències 1)

sort order ordenació

- ordenació (usada 50.00%, coincidències 4)

- criteri d'ordenació (usada 25.00%, coincidències 2)

- tipus d'ordenació (usada 12.50%, coincidències 1)

- ordre d'ordenació (usada 12.50%, coincidències 1)

sorting ordenació

- ordenació (usada 83.33%, coincidències 5)

- s'està ordenant (usada 16.67%, coincidències 1)

sound so

- so (usada 100.00%, coincidències 13)

sound preferences preferències del so

- preferències del so (usada 50.00%, coincidències 2)

- preferències de so (usada 50.00%, coincidències 2)

sounds sons

- sons (usada 100.00%, coincidències 8)

source font

- font (usada 54.55%, coincidències 18)

- origen (usada 39.39%, coincidències 13)

- codi font (usada 6.06%, coincidències 2)

source code codi font

- codi font (usada 100.00%, coincidències 10)

source file fitxer d'origen

- fitxer d'origen (usada 42.86%, coincidències 3)

- fitxer font (usada 14.29%, coincidències 1)

- fitxer de codi (usada 14.29%, coincidències 1)

- fitxer de codi font (usada 14.29%, coincidències 1)

- fitxer origen (usada 14.29%, coincidències 1)

source text text font

- text font (usada 50.00%, coincidències 3)

- text d'origen (usada 33.33%, coincidències 2)

- text original (usada 16.67%, coincidències 1)

sources fonts

- fonts (usada 66.67%, coincidències 4)

- orígens (usada 16.67%, coincidències 1)

- sources (usada 16.67%, coincidències 1)

south sud

- sud (usada 100.00%, coincidències 6)

space espai

- espai (usada 87.50%, coincidències 21)

- space (usada 8.33%, coincidències 2)

- tecla espaiadora (usada 4.17%, coincidències 1)

spaces espais

- espais (usada 100.00%, coincidències 4)

spacing espaiat

- espaiat (usada 98.39%, coincidències 61)

- espaiament (usada 1.61%, coincidències 1)

spacing modifier letters lletres modificadores dels espais

- lletres modificadores dels espais (usada 50.00%, coincidències 2)

- lletres modificadores d'espaiat (usada 25.00%, coincidències 1)

- lletres amb l'espai modificat (usada 25.00%, coincidències 1)

spam brossa

- brossa (usada 50.00%, coincidències 4)

- correu brossa (usada 37.50%, coincidències 3)

- comentaris brossa (usada 12.50%, coincidències 1)

- contingut brossa (usada 0.00%, coincidències 0)

- inundar (usada 0.00%, coincidències 0)

spanish espanyol

- espanyol (usada 91.67%, coincidències 11)

- castellà (usada 8.33%, coincidències 1)

speaker altaveu

- altaveu (usada 100.00%, coincidències 6)

special especial

- especial (usada 100.00%, coincidències 9)

special character caràcter especial

- caràcter especial (usada 100.00%, coincidències 7)

specials especials

- especials (usada 100.00%, coincidències 5)

specular especular

- especular (usada 100.00%, coincidències 4)

speech discurs

- discurs (usada 40.00%, coincidències 2)

- pronuncia (usada 20.00%, coincidències 1)

- parla (usada 20.00%, coincidències 1)

- vocalització (usada 20.00%, coincidències 1)

speed velocitat

- velocitat (usada 100.00%, coincidències 22)

spellcheck verificació ortogràfica

- verificació ortogràfica (usada 60.00%, coincidències 6)

- s'està verificant l'ortografia (usada 10.00%, coincidències 1)

- verificació de l'ortografia (usada 10.00%, coincidències 1)

- corrector ortogràfic (usada 10.00%, coincidències 1)

- ortografia (usada 10.00%, coincidències 1)

spelling ortografia

- ortografia (usada 85.71%, coincidències 12)

- verificació ortogràfica (usada 14.29%, coincidències 2)

sphere esfera

- esfera (usada 100.00%, coincidències 6)

spin gira

- gira (usada 50.00%, coincidències 2)

- selector de valors (usada 25.00%, coincidències 1)

- botógir (usada 25.00%, coincidències 1)

spin button botó de selecció de valor

- botó de selecció de valor (usada 42.86%, coincidències 6)

- botó de selecció de valors (usada 35.71%, coincidències 5)

- botó incremental (usada 14.29%, coincidències 2)

- botó giratori (usada 7.14%, coincidències 1)

spiral espiral

- espiral (usada 100.00%, coincidències 6)

split divideix

- divideix (usada 71.43%, coincidències 10)

- divisió (usada 14.29%, coincidències 2)

- parteix (usada 14.29%, coincidències 2)

split cells divideix les cel·les

- divideix les cel·les (usada 91.67%, coincidències 11)

- divisió de cel·les (usada 8.33%, coincidències 1)

split table divideix la taula

- divideix la taula (usada 100.00%, coincidències 5)

sports esports

- esports (usada 100.00%, coincidències 6)

spot preu al comptat

- preu al comptat (usada 80.00%, coincidències 4)

- focus (usada 20.00%, coincidències 1)

spread escampa

- escampa (usada 50.00%, coincidències 2)

- difusió (usada 25.00%, coincidències 1)

- escampament (usada 25.00%, coincidències 1)

spreadsheet full de càlcul

- full de càlcul (usada 100.00%, coincidències 17)

sql sql

- sql (usada 100.00%, coincidències 9)

sqrt arrelq

- arrelq (usada 44.44%, coincidències 4)

- arrel (usada 22.22%, coincidències 2)

- sqrt (usada 22.22%, coincidències 2)

- arrel quadrada (usada 11.11%, coincidències 1)

square quadrat

- quadrat (usada 100.00%, coincidències 30)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

square root arrel quadrada

- arrel quadrada (usada 88.89%, coincidències 8)

- arrel quadrada principal (usada 11.11%, coincidències 1)

ssh ssh

- ssh (usada 100.00%, coincidències 4)

ssl/tls ssl/tls

- ssl/tls (usada 100.00%, coincidències 5)

stack pila

- pila (usada 100.00%, coincidències 7)

stacked apilat

- apilat (usada 100.00%, coincidències 4)

stamp segell

- segell (usada 50.00%, coincidències 2)

- estampa (usada 50.00%, coincidències 2)

standard estàndard

- estàndard (usada 100.00%, coincidències 47)

standard deviation desviació estàndard

- desviació estàndard (usada 100.00%, coincidències 8)

standard error error estàndard

- error estàndard (usada 100.00%, coincidències 8)

star estrella

- estrella (usada 41.67%, coincidències 5)

- estel (usada 25.00%, coincidències 3)

- destaca (usada 16.67%, coincidències 2)

- destacat (usada 8.33%, coincidències 1)

- asterisc (usada 8.33%, coincidències 1)

starred destacat

- destacat (usada 90.00%, coincidències 9)

- destacats (usada 10.00%, coincidències 1)

stars estrelles

- estrelles (usada 75.00%, coincidències 3)

- estels (usada 25.00%, coincidències 1)

start inici

- inici (usada 61.02%, coincidències 36)

- inicia (usada 35.59%, coincidències 21)

- l'inici (usada 1.69%, coincidències 1)

- principi (usada 1.69%, coincidències 1)

start angle angle inicial

- angle inicial (usada 75.00%, coincidències 3)

- angle d'inici (usada 25.00%, coincidències 1)

start at inicia a

- inicia a (usada 81.25%, coincidències 13)

- comença a (usada 12.50%, coincidències 2)

- inicia amb (usada 6.25%, coincidències 1)

start date data d'inici

- data d'inici (usada 50.00%, coincidències 10)

- data inicial (usada 50.00%, coincidències 10)

start discovery inicia el descobriment

- inicia el descobriment (usada 75.00%, coincidències 3)

- inicia l'exploració (usada 25.00%, coincidències 1)

start game comença el joc

- comença el joc (usada 40.00%, coincidències 2)

- comença la partida (usada 20.00%, coincidències 1)

- inicia el joc (usada 20.00%, coincidències 1)

- comença (usada 20.00%, coincidències 1)

start time hora d'inici

- hora d'inici (usada 44.44%, coincidències 4)

- inici (usada 33.33%, coincidències 3)

- hora inicial (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps inicial (usada 11.11%, coincidències 1)

start value valor inicial

- valor inicial (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor d'inici (usada 14.29%, coincidències 1)

start with inicia des de

- inicia des de (usada 50.00%, coincidències 2)

- comença amb (usada 25.00%, coincidències 1)

- inicia amb (usada 25.00%, coincidències 1)

starting s'està iniciant

- s'està iniciant (usada 83.33%, coincidències 5)

- inici (usada 16.67%, coincidències 1)

starttls starttls

- starttls (usada 100.00%, coincidències 6)

state estat

- estat (usada 68.18%, coincidències 15)

- província (usada 13.64%, coincidències 3)

- comarca (usada 13.64%, coincidències 3)

- país/regió (usada 4.55%, coincidències 1)

state/province estat/província

- estat/província (usada 50.00%, coincidències 3)

- comarca/regió (usada 33.33%, coincidències 2)

- estat o província (usada 16.67%, coincidències 1)

statistics estadístiques

- estadístiques (usada 100.00%, coincidències 19)

status estat

- estat (usada 98.36%, coincidències 60)

- status (usada 1.64%, coincidències 1)

status bar barra d'estat

- barra d'estat (usada 100.00%, coincidències 18)

status unknown estat desconegut

- estat desconegut (usada 100.00%, coincidències 4)

statusbar barra d'estat

- barra d'estat (usada 100.00%, coincidències 5)

step pas

- pas (usada 77.78%, coincidències 7)

- executa-ho pas a pas (usada 11.11%, coincidències 1)

- pas a pas (usada 11.11%, coincidències 1)

step out surt

- surt (usada 50.00%, coincidències 2)

- avança al final (usada 25.00%, coincidències 1)

- avança (usada 25.00%, coincidències 1)

steps passos

- passos (usada 88.89%, coincidències 8)

- passes (usada 11.11%, coincidències 1)

sticky enganxós

- enganxós (usada 60.00%, coincidències 3)

- fixat (usada 20.00%, coincidències 1)

- enganxós | enganxifós | apegalós | pegallós (usada 20.00%, coincidències 1)

stop atura

- atura (usada 97.92%, coincidències 47)

- atura|para (usada 2.08%, coincidències 1)

stop playback atura la reproducció

- atura la reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

stop recording atura l'enregistrament

- atura l'enregistrament (usada 100.00%, coincidències 4)

stopped aturat

- aturat (usada 44.44%, coincidències 4)

- aturada (usada 44.44%, coincidències 4)

- s'ha aturat (usada 11.11%, coincidències 1)

stopwatch cronòmetre

- cronòmetre (usada 100.00%, coincidències 7)

storage emmagatzematge

- emmagatzematge (usada 100.00%, coincidències 15)

- memòria (usada 0.00%, coincidències 0)

storage type tipus d'emmagatzematge

- tipus d'emmagatzematge (usada 100.00%, coincidències 4)

strategy estratègia

- estratègia (usada 100.00%, coincidències 4)

street carrer

- carrer (usada 100.00%, coincidències 14)

strength força

- força (usada 63.64%, coincidències 7)

- intensitat (usada 36.36%, coincidències 4)

stretch amplia

- amplia (usada 33.33%, coincidències 2)

- amplada (usada 33.33%, coincidències 2)

- estira (usada 33.33%, coincidències 2)

stretched ampliat

- ampliat (usada 75.00%, coincidències 3)

- estirat (usada 25.00%, coincidències 1)

strike preu d'exercici

- preu d'exercici (usada 40.00%, coincidències 2)

- barrat (usada 40.00%, coincidències 2)

- ratllat (usada 20.00%, coincidències 1)

strikethrough ratllat

- ratllat (usada 52.63%, coincidències 10)

- barrat (usada 42.11%, coincidències 8)

- ratlla (usada 5.26%, coincidències 1)

string cadena

- cadena (usada 95.45%, coincidències 42)

- cadena de text (usada 2.27%, coincidències 1)

- text (usada 2.27%, coincidències 1)

stroke traç

- traç (usada 55.56%, coincidències 5)

- traça (usada 22.22%, coincidències 2)

- pinta el traçat (usada 11.11%, coincidències 1)

- barrada (usada 11.11%, coincidències 1)

stroke color color del traç

- color del traç (usada 100.00%, coincidències 5)

stroke width amplada del traç

- amplada del traç (usada 100.00%, coincidències 4)

strong forta

- forta (usada 57.14%, coincidències 4)

- fort (usada 42.86%, coincidències 3)

structure estructura

- estructura (usada 100.00%, coincidències 5)

style estil

- estil (usada 96.61%, coincidències 57)

- disseny de la pàgina (usada 3.39%, coincidències 2)

style name nom de l'estil

- nom de l'estil (usada 100.00%, coincidències 4)

styles estils

- estils (usada 100.00%, coincidències 27)

sub sub

- sub (usada 100.00%, coincidències 5)

subject assumpte

- assumpte (usada 89.13%, coincidències 41)

- tema (usada 6.52%, coincidències 3)

- matèria (usada 4.35%, coincidències 2)

submit envia

- envia (usada 57.14%, coincidències 4)

- tramet (usada 42.86%, coincidències 3)

subscribe subscriu-m'hi

- subscriu-m'hi (usada 26.67%, coincidències 4)

- subscriu (usada 20.00%, coincidències 3)

- gestiona les subscripcions (usada 20.00%, coincidències 3)

- subscriviu-vos (usada 20.00%, coincidències 3)

- subscriu-me (usada 13.33%, coincidències 2)

- subscriure's (usada 0.00%, coincidències 0)

subscript subíndex

- subíndex (usada 100.00%, coincidències 20)

subtitle subtítol

- subtítol (usada 100.00%, coincidències 14)

subtitle language llengua dels subtítols

- llengua dels subtítols (usada 50.00%, coincidències 2)

- idioma dels subtítols (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma del subtítol (usada 25.00%, coincidències 1)

subtract resta

- resta (usada 60.00%, coincidències 3)

- sostreu (usada 40.00%, coincidències 2)

subtraction resta

- resta (usada 100.00%, coincidències 7)

subwoofer altaveu de greus

- altaveu de greus (usada 100.00%, coincidències 4)

success correcte

- correcte (usada 55.56%, coincidències 5)

- èxit (usada 33.33%, coincidències 3)

- correcta (usada 11.11%, coincidències 1)

success! tot correcte

- tot correcte (usada 40.00%, coincidències 2)

- correcte! (usada 20.00%, coincidències 1)

- amb èxit! (usada 20.00%, coincidències 1)

- fet! (usada 20.00%, coincidències 1)

suffix sufix

- sufix (usada 100.00%, coincidències 4)

suggestions suggeriments

- suggeriments (usada 100.00%, coincidències 11)

sum suma

- suma (usada 83.87%, coincidències 26)

- sum (usada 9.68%, coincidències 3)

- sumatori (usada 3.23%, coincidències 1)

- sumatòria (usada 3.23%, coincidències 1)

summary resum

- resum (usada 97.06%, coincidències 33)

- summary (resum) (usada 2.94%, coincidències 1)

sun sol

- sol (usada 42.86%, coincidències 6)

- dg (usada 28.57%, coincidències 4)

- dg. (usada 21.43%, coincidències 3)

- diu (usada 7.14%, coincidències 1)

sundanese sondanès

- sondanès (usada 50.00%, coincidències 3)

- sundanès (usada 33.33%, coincidències 2)

- sudanès (usada 16.67%, coincidències 1)

sunday diumenge

- diumenge (usada 91.67%, coincidències 11)

- diumenges (usada 8.33%, coincidències 1)

sunrise sortida del sol

- sortida del sol (usada 66.67%, coincidències 4)

- alba (usada 33.33%, coincidències 2)

sunset posta de sol

- posta de sol (usada 57.14%, coincidències 4)

- ocàs (usada 42.86%, coincidències 3)

super súper

- súper (usada 100.00%, coincidències 4)

superscript superíndex

- superíndex (usada 95.00%, coincidències 19)

- superscript (usada 5.00%, coincidències 1)

- volat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

superscripts and subscripts superíndexs i subíndexs

- superíndexs i subíndexs (usada 75.00%, coincidències 3)

- superíndex i subíndex (usada 25.00%, coincidències 1)

supplemental arrows-a fletxes suplementàries - a

- fletxes suplementàries - a (usada 75.00%, coincidències 3)

- suplement de fletxes-a (usada 25.00%, coincidències 1)

supplemental arrows-b fletxes suplementàries - b

- fletxes suplementàries - b (usada 75.00%, coincidències 3)

- suplement de fletxes-b (usada 25.00%, coincidències 1)

supplemental mathematical operators operadors matemàtics suplementaris

- operadors matemàtics suplementaris (usada 75.00%, coincidències 3)

- suplement d'operadors matemàtics (usada 25.00%, coincidències 1)

supplemental punctuation puntuació suplementària

- puntuació suplementària (usada 75.00%, coincidències 3)

- puntuació addicional (usada 25.00%, coincidències 1)

support suport

- suport (usada 44.44%, coincidències 4)

- assistència (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajuda (usada 22.22%, coincidències 2)

surprise sorpresa

- sorpresa (usada 80.00%, coincidències 4)

- sorprès (usada 20.00%, coincidències 1)

suspend atura temporalment

- atura temporalment (usada 100.00%, coincidències 4)

svg svg

- svg (usada 100.00%, coincidències 5)

swahili suahili

- suahili (usada 90.91%, coincidències 10)

- swahili (usada 9.09%, coincidències 1)

swap intercanvi

- intercanvi (usada 44.44%, coincidències 4)

- intercanvia (usada 22.22%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

- memòria d'intercanvi (usada 11.11%, coincidències 1)

- d'intercanvi (usada 11.11%, coincidències 1)

swedish suec

- suec (usada 100.00%, coincidències 12)

switch canvia

- canvia (usada 40.00%, coincidències 6)

- commuta (usada 33.33%, coincidències 5)

- commutador (usada 13.33%, coincidències 2)

- canvi (usada 6.67%, coincidències 1)

- vés-hi (usada 6.67%, coincidències 1)

- commutar (usada 0.00%, coincidències 0)

syloti nagri syloti nagri

- syloti nagri (usada 100.00%, coincidències 4)

symbol símbol

- símbol (usada 100.00%, coincidències 16)

symbol set conjunt de símbols

- conjunt de símbols (usada 80.00%, coincidències 4)

- joc de símbols (usada 20.00%, coincidències 1)

symbols símbols

- símbols (usada 100.00%, coincidències 14)

sync sync

- sync (usada 55.56%, coincidències 5)

- sincronitza (usada 33.33%, coincidències 3)

- sincronització (usada 11.11%, coincidències 1)

sync now sincronitza ara

- sincronitza ara (usada 100.00%, coincidències 5)

synced tabs pestanyes sincronitzades

- pestanyes sincronitzades (usada 100.00%, coincidències 7)

synchronize sincronitza

- sincronitza (usada 100.00%, coincidències 6)

- sincronitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

synchronizing s'està sincronitzant

- s'està sincronitzant (usada 100.00%, coincidències 4)

syntax sintaxi

- sintaxi (usada 100.00%, coincidències 676)

syntax error error de sintaxi

- error de sintaxi (usada 100.00%, coincidències 4)

syntax highlighting ressaltat de sintaxi

- ressaltat de sintaxi (usada 100.00%, coincidències 4)

syriac siríac

- siríac (usada 75.00%, coincidències 3)

- siri (usada 25.00%, coincidències 1)

system sistema

- sistema (usada 100.00%, coincidències 28)

system default valor per defecte del sistema

- valor per defecte del sistema (usada 100.00%, coincidències 4)

system requirements requeriments del sistema

- requeriments del sistema (usada 75.00%, coincidències 3)

- requeriments de sistema (usada 25.00%, coincidències 1)

system settings paràmetres del sistema

- paràmetres del sistema (usada 75.00%, coincidències 3)

- ajusts del sistema (usada 25.00%, coincidències 1)

system tools eines del sistema

- eines del sistema (usada 100.00%, coincidències 4)

t-test prova t

- prova t (usada 80.00%, coincidències 4)

- test-t (usada 20.00%, coincidències 1)

tab tab

- tab (usada 38.71%, coincidències 12)

- pestanya (usada 29.03%, coincidències 9)

- tabulació (usada 19.35%, coincidències 6)

- tabulador (usada 12.90%, coincidències 4)

tab stops tabulacions

- tabulacions (usada 50.00%, coincidències 4)

- tabuladors (usada 37.50%, coincidències 3)

- tabulació (usada 12.50%, coincidències 1)

tab1 tab1

- tab1 (usada 75.00%, coincidències 3)

- pestanya1 (usada 25.00%, coincidències 1)

table taula

- taula (usada 100.00%, coincidències 105)

table cell cel·la de la taula

- cel·la de la taula (usada 50.00%, coincidències 2)

- cel·la de taula (usada 50.00%, coincidències 2)

table name nom de la taula

- nom de la taula (usada 100.00%, coincidències 13)

table of contents taula de continguts

- taula de continguts (usada 63.64%, coincidències 7)

- índex de continguts (usada 18.18%, coincidències 2)

- índex (usada 18.18%, coincidències 2)

table properties propietats de la taula

- propietats de la taula (usada 100.00%, coincidències 9)

tables taules

- taules (usada 100.00%, coincidències 21)

tablet tauleta gràfica

- tauleta gràfica (usada 100.00%, coincidències 4)

- tauleta tàctil (usada 0.00%, coincidències 0)

tabloid tabloide

- tabloide (usada 75.00%, coincidències 3)

- tabloide (11 x 17 polzades) (usada 25.00%, coincidències 1)

tabs tabuladors

- tabuladors (usada 46.67%, coincidències 14)

- pestanyes (usada 33.33%, coincidències 10)

- tabulacions (usada 20.00%, coincidències 6)

tag etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 12)

- etiquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

tag name nom de l'etiqueta

- nom de l'etiqueta (usada 71.43%, coincidències 5)

- nom d'etiqueta (usada 28.57%, coincidències 2)

tagalog tagal

- tagal (usada 55.56%, coincidències 5)

- tagàlog (