Aquest informe és generat el 20/10/2019 amb les eines LanguageTool 4.7 i Pology (amb aquestes regles). El seu contingut és orientatiu i cal que useu el vostre propi criteri a l'hora d'aplicar les esmenes que considereu adients. Tingueu en compte que les eines poden donar falsos positius i pot haver-hi qüestions estilístiques o terminològiques en les quals vulgueu aplicar altres criteris.


Fitxer analitzat: libreoffice/ajuda/libo_help.ca.8183b7de2c.po


Vés a: [Inici] [Índex de regles]

Paraules desconegudes (5139)

Passeu el cursor per damunt de les paraules per a veure els suggeriments de correcció.

Tot minúscules: aa, aaa, aactivació, abastformats, abcd, abcdef, abreviacionsmajúscules, absolutesreferències, absolutsenllaços, absolutsfunció, absolutsvalors, accentsfletxes, accessibilitatanimacions, accessibilitatindicadors, accionsamb, accióté, acoblaacoblament, acobladesamaga, acoblamentacoblament, acoblamentfinestra, acoblamentfinestres, acoblamentvisualització, acolorimentcaràcters, acolorimentcolors, activaciófulls, activacióllengües, actualdocuments, actualinici, actualitzacióactualització, actualitzacióopcions, actualitzaciótaules, actualscàlcul, acumulatsfunció, acumulatsinteressos, ada, addicióinserció, addiciósignes, additem, admkn, adrecesadreces, adrecesllibretes, adrecesreferències, aelatòri, aencapçalaments, aexportació, afegirant, afunció, agendesplantilles, agrupaciógrups, agrupamentclaudàtors, agrupamentparèntesisclaudàtorsclaudàtors, ainserció, ajudaconsells, aleatorisnombres, alignc, alignl, alignr, alineacióalineació, alineaciódiagrames, alineaciódistribució, alineaciólínies, allindexes, alslínies, alssumatoris, alternatiuscaràcters, alternatspàgina, alternatspàgines, altrespart, alçadescolumnes, alçaplequesclaudàtors, amagadespàgines, amagadesselecció, amagaramagar, amagarcapçaleres, amagarcolumnes, amagarfiles, amagarmode, amagarparàgrafs, amagarseccions, amagartaules, amagatscontrols, amagatsobjectes, ambbloqueig, ambclaudàtors, ambcàlcul, ambfuncions, amblínies, amortitzaciótermini, ampalda, amplació, ampladesamplades, ampladescanvi, ampliaciócanvi, ampliaciódibuixos, ampliatsactivació, amuntsímbol, anararrossega, anarcòpia, anarenllaços, anarinserció, anarmoure, anarreferències, ang, animacionsanimacions, animacióanimacions, animacióefectes, animacióllegendes, animadesefectes, anteriorespais, anteriorscel·les, anualitatsanualitatsfunció, anualrendibilitat, anàlisifuncions, anàlisinombres, aoperador, aparençacolors, aparençaopcions, aplicacionsfiligranestext, aplicaciódefinició, aplicaciófulls, aplicadada, arccot, arcosh, arcoth, aritmèticadepreciacions, aritmèticsoperadors, aritmètiquessèries, arrodonidafulls, arrodonidesllegendes, arrodonidespersonalització, arrodonitsnombres, arsinh, artanh, asiàticacaràcters, asiàticaformatació, asiàticaformats, asiàticaguia, asiàticaparàgrafs, asiàticatext, asiàticatipografia, asiàtiquesllengües, aspecterelació, assemblatgeassemblatge, assumptecamps, asteric, atn, atributatribut, atributsreinicialització, atributstitlla, aturaraturar, aunitats, autocorr, automàticaactualitzacions, automàticacel·les, automàticacompleció, automàticadefinició, automàticaespais, automàticaestils, automàticaformats, automàticafunció, automàticaimatges, automàticalletres, automàticamentdates, automàticamentdesament, automàticanegreta, automàticaparàgrafs, automàticasubratllat, automàticasupressió, automàticataules, automàticatext, automàticatítols, automàticcreació, automàticcòpies, automàticdesament, automàticdibuixos, automàticdocuments, automàticemplenament, automàticenllaços, automàticestils, automàticformatació, automàticfulls, automàticfunció, automàticlínies, automàticmenús, automàticpics, automàticpresentacions, automàticreemplaçament, automàticslínies, automàticstaules, automàtictext, automàtiquesfitxers, automàtiquesreconeixement, automàtiquessupressió, automàtiquestransicions, automàtiquestransició, autorscamps, autotext, auxiliarsauxiliars, auxiliarsplantilles, avallfletxes, avançatsdefinició, avançatsintervals, avisosavís, backepsilon, baixalínies, baixarté, barradapart, barradasímbol, barrestipus, basesformatació, bc, bibliotequessupressió, bidireccionalhindi, binarisoperadors, binarissignes, binom, bitsil·lustracions, bitsimatges, bitsimportació, bitsmetafitxers, bitspatrons, bitstransparència, blanccel·les, blancestils, bnxn, bombollestipus, bombra, booleansoperador, boper, borsafonts, borsatipus, botonsbotons, botonsconfiguració, brton, bslash, btu, buidescel·les, buitintersecció, buitsparàgrafs, bàsicsestils, bàsicspredefinició, cafee, cafeetje, caminscanvi, caminsconnexió, caminsdirectoris, campscamps, campscanvi, campsconsultes, campsdesactivació, campsindicadors, campspropietats, campstext, campsvisualització, camínomdelfitxer, cantonadescantonades, cantonadesdibuix, cantonadesrectangles, canvicanvi, canvidefinició, canviscanvis, canviscomentaris, canvisfunció, canvisrealçament, canvisvisualització, canvivalors, capesamagar, capescanvi, capescapes, capesdesbloqueig, capesmostra, capesnivells, capturamostrar, capturapunts, capçalerescapçaleres, capçaleresestils, capçaleresnoms, capçalerestítols, capítolnoms, capítolsencapçalaments, capítolsobjectes, carbonetfiltre, cardinalsoperadors, carpetaweb, cartesplantilles, caràcterscaràcters, caràcterscomptar, caràctersdefinició, caràctersmarcs, caràcterstext, caràcterstipus, categoriacategories, categoriesestils, cdot, cel·laatributs, cel·lacomentaris, cel·laentrada, cel·lainserció, cel·lataules, cel·lesajustament, cel·lesalçades, cel·lesamplades, cel·lescel·les, cel·lescerca, cel·lescolumnes, cel·lescontinguts, cel·lesdesprotecció, cel·lesdivisió, cel·lesformatació, cel·lesfunció, cel·lesfusió, cel·lesfórmules, cel·leshores, cel·lesimpressió, cel·lesinformació, cel·lesinserció, cel·lesmonedes, cel·lesparaules, cel·lesrastres, cel·lessalts, cel·lesseccions, cel·lesselecció, cel·lesseparació, cel·lessubíndex, cel·lessupressió, cel·lestaules, cel·lestext, cel·lesvalidesa, cel·lesvalors, cel·lesvisualització, cel·lesvores, cel·lesàrees, centi, centralsdocuments, centratjustificació, cercaatributs, cercacerca, cercaformats, cercafunció, cercleatribut, cerclesdibuixos, cerclesel·lipses, certificatssignatures, cgi, chmod, chr, circumflexatribut, classificaciónivells, claudàtorsdistàncies, coeficienti, colorcolors, colorsatributs, colorscaràcters, colorscercles, colorscolors, colorsfiltre, colorsimatges, colorsmapa, colorsquadre, columnadiagrames, columnasalts, columnasupressió, columnatext, columnesamagar, columnescolumnes, columnescomportament, columnesfiles, columnesinserció, columnesmostrar, columnesredimensionament, columnestaules, col·laboraciódocuments, col·locaciótaules, combinaciócombinació, combinaciódades, combinacióintersecció, combinatcontrol, combinatsselecció, comentariscomentaris, comentarisedició, comentarisimpressió, comentarisregistres, comentarissupressió, comesimportació, cometesreemplaçament, commonterms, comparaciócomparacions, comparaciófiltres, comparaciósigne, compat, compatibilitatimportació, complementsbiblioteques, complementscomplements, complexnombres, complexossímbol, complexossímbols, comunsterminologia, concordançafitxers, condicionaldefinició, condicionalestils, condicionalformatació, condicionalsestils, condicionalsformats, condicionalsguionsguions, condicionalsmatrius, condicionalsnombres, condicionalsseparadors, condicionsvariables, configuracióconfiguració, configuracióespais, configuracióimpressora, configuracióopcions, configuraciótext, congruentsrelacions, conjuntnombres, conjuntsoperador, conjuntsunió, constantsfunció, constantstipus, consultesfiltratge, contextualsactivació, contextualsmenús, contextualsobertura, contextualverificació, contingutscontinguts, contingutscontrasenyes, contingutscontrols, contingutsedició, contingutsfulls, contingutsseguretat, contingutssupressió, contingutsxifratge, contornsombres, contrastaccessibilitat, controlpunts, controlsbarra, controlscel·les, controlscontrol, controlscontrols, controlscreació, controlsdiàlegs, controlseditor, controlsenllaços, controlsformularis, controlsmacros, controlsobjectes, controlsquadres, conversióconversió, conversióunitats, coprod, coproducte, coproductori, corbescaràcters, corbesconversió, corbescorbes, corbesdivisió, corbesobjectes, corbestancament, correctesrelacions, correspondènciaimatge, correspondènciaprecedèix, corves, cosinusfunció, cotangentfunció, cotangentvalors, coth, cre, creacióauxiliars, creacióbases, creaciócamps, creaciócontrols, creacióconversió, creaciócreació, creaciódiccionaris, creacióvista, creee, creeeee, creixementsèries, creuadesactualització, creuadescerca, creuadesimatges, creuadesinserció, creuadesobjectes, creuadesreferències, cronometratgesassaig, cronometratgescanvis, cronometratgescronometratges, cronometratgesenregistrament, csc, csch, csub, csup, csv, csvexportació, csvimportació, ctd, cursivacaràcters, cursivatext, cursordivisió, cursoricona, cvs, càlculadreces, càlculcanvi, càlculcel·les, càlculcàlcul, càlculcòpia, càlculdates, càlculdocuments, càlculedició, càlculenganxa, càlculestils, càlculformatació, càlculfulls, càlculfuncions, càlculfunció, càlculfórmules, càlculinclusió, càlculinserció, càlculllocs, càlculnombres, càlculobrir, càlculpartició, càlculpresentacions, càlculrecursivitats, càlculreferències, càlculscàlculs, càlculsíl·labes, càlcultaules, càlculvisualització, càlculàrees, càrregalínies, còpiacòpia, còpiadibuixos, còpiainserció, còpiamoviment, còpiescòpies, dadesadhesiusbases, dadesbases, dadescamps, dadesconsultes, dadescòpia, dadesdades, dadesdefinició, dadesedició, dadesenganxar, dadesetiquetes, dadesexplorador, dadesexportació, dadesfiltre, dadesfonts, dadesfuncions, dadesimportació, dadesinformes, dadesintervals, dadesnavegador, dadesordenació, dadespatrons, dadespropietats, dadestaules, dadesvalidesacel·les, dadesvalors, dadesvisualització, dadesàrees, datacontrol, datescàlculs, dbf, dddot, ddot, deca, decamins, deci, decimalclauacceptació, decimalsformatació, decimalsformats, decimalsfunció, decimalsllocs, decimalsprecisió, decimalssupressió, decimalsvalors, decreixentamortitzacions, decreixentfunció, decreixentsfunció, defectealineació, defecteatribut, defectecanviar, defectecolors, defectedades, defectedibuixos, defectediccionaris, defectedocuments, defectefiltres, defectefitxers, defecteformatació, defecteformats, defecteopcions, defecteoperadors, defecteparàmetres, defecteper, defecteregles, defectevalors, defectevariables, definiciócolors, definiciódefinició, definiciódisposició, definicióedició, definicióintervals, definiciólínies, definiciónoms, definicióper, definiciópeus, definitsnoms, degradatsdefinició, degradatsdegradats, delimitatsfitxers, demosession, denúmeros, depreciacionsfunció, desacoblamentbarres, desactivaciócompleció, desactivacióeliminació, desactivacióinhabilitació, desactivacióparàgrafs, desactivaciópics, desactivadaformatació, desactivadaparàgrafs, desactivatcanvis, desactivatcapçaleres, desactivatsconsells, desadesa, desagrupamentmarcs, desamentdesament, desardesar, desardibuixos, desardocuments, desarfulls, desarimportació, desarpresentacions, descripcionsdescripcions, desenllaçdesenllaç, desferdivisió, desferformatació, desferrestauració, desitjeu, desplaçamentcontrol, desplaçamenticona, desprotecciódesprotecció, desprotecciódocument, desproteccióprotecció, desprotecciótaules, desselecció, desvest, detallsfunció, detallsgraelles, determinacióanàlisi, devariables, df, diagramaformatació, diagramasèries, diagramesbarres, diagramesdesviació, diagramesdiagrames, diagramesdimensionament, diagramesedició, diagramesestadístiques, diagramesetiquetes, diagramesformatació, diagramesfulls, diagramesinserció, diagramesllegendes, diagrameslínies, diagramesmitjanes, diagramestítols, diagramesvariàncies, dialeg, diapositivapresentacions, diapositivesamagar, diapositivescanvi, diapositivescapçaleres, diapositivesdiapositives, diapositivesefectes, diapositivesfons, diapositivesinici, diapositivesinserció, diapositivesmostra, diapositivesmoviment, diapositivesordenació, diapositivesorganització, diapositivespresentacions, diapositivestransicions, dibuixalineació, dibuixconnexió, dibuixcorbes, dibuixdefinició, dibuixdesplaçament, dibuixdibuix, dibuixedició, dibuixel·lipse, dibuixenganxament, dibuixetiquetes, dibuixformes, dibuixfusió, dibuiximatges, dibuixlínies, dibuixmultiplicació, dibuixobjectes, dibuixosdibuixos, dibuixosespaiat, dibuixosimatges, dibuixosllegendes, dibuixospunts, dibuixpolígons, dibuixpresentacions, dibuixquadres, dibuixrectangle, dibuixtext, dibuixtriangle, dibuixàncores, diferentscanvi, diferènciaconjunt, digitalssignatures, dimensionablesclaudàtors, dimensionablesclaus, dimensionableslínies, dimensionablesparèntesis, dinàmicafunció, dinàmicaopcions, dinàmicaordenació, dinàmictaula, dinàmiquesactualització, dinàmiquesfunció, directaatributs, directaformatació, directasortir, directorifitxers, discapacitadescolors, dispersiódiagrames, dissenycontrols, dissenymode, distintidentic, distribuits, diversosimpressió, divideixrelacions, divisiódivisió, divisióoperadors, divisiórelació, divisiótaules, diàlegcontrol, diàlegllengües, diàlegprendre, diàlegscanvi, diàlegsdiàlegs, diàlegseditor, diàlegstraducció, dlarrow, dlrarrow, dmg, dobleatribut, doblesnumeració, documentdocuments, documentopcions, documentoperadors, documentparàgrafs, documentsassociacions, documentsauxiliars, documentscanvis, documentscel·les, documentscol·laboracióbloqueig, documentsconvertidors, documentscòpia, documentscòpies, documentsdocuments, documentsenganxa, documentsenganxament, documentsfitxers, documentsinserció, documentsllegendes, documentsplantilles, documentspàgines, documentsrestriccions, documentsversions, documentsxifratge, documetn, docx, dotsaxis, dotsdiag, dotsdown, dotslow, dotsup, dotsvert, downarrow, drarrow, dreceradibuixos, dreceraestils, drecerapersonalització, dreceratecles, dretaformatació, dretapàgines, dretasímbol, dretesestils, dretespeus, dretsexponents, dtsocket, duplicacióduplicació, duradesdurades, dy, dzongkha, dígitsdates, edicióanimació, edicióbases, ediciócursor, ediciódiccionaris, edicióedició, edicióeditar, edicióenllaços, edicióexportació, edicióformatació, ediciófuncions, ediciógràfics, edicióinserció, edicióordre, edicióparàgrafs, edicióseccions, editoreditors, efectesdistorsió, efectesefectes, efectesformatació, efectesllistes, efectestransicions, einesacoblament, einesadjunció, einesbarres, einesbotons, einescol·locació, einesedició, einesfixació, einesinserció, einesmostra, einesmoviment, einesparàmetres, einespolígons, einesposicionament, einesseparació, einestext, eixosdiagrames, eixoseixos, eixosredimensionament, eixsímbol, eleccióllistes, electrònicadjuncions, electrònicdibuixos, electrònicdocuments, electrònicenviament, electrònicfitxers, electrònicfulls, electrònicpresentacions, elementsseparacions, el·lipsesel·lipses, el·lipsessegments, emfasitzacióemfasització, emmascaratcontrol, emptyset, enaccents, enactivació, encapçalamentnumeració, encapçalamentsencapçalaments, encel·les, encreuatsimatges, encriptatge, enetiquetes, enganxamentcòpia, enganxamentformats, enganxatsalts, enimatges, eninclinació, enllaçadesactualització, enllaçadesllistes, enllaçedició, enllaçimpressió, enllaçosatributs, enllaçosbotons, enllaçoscaràcters, enllaçoscel·les, enllaçosedició, enllaçosenllaços, enllaçosinserció, enllaçostaules, enmarcs, enriquitcontrols, entersnombres, entradacontinguts, entradaentrada, entradainserció, entradalímits, entradalínia, entradamacros, entradesenllaços, entradesfuncions, entreades, envellimentfiltre, enviamentfaxos, epub, eq, equacionsexemples, equacionsvariables, equivalentsfunció, equivalènciaèxit, erroractivació, errorinformes, errormissatge, errormissatges, errorsinformes, escalaaplicació, escalaaugment, escalacanvi, escalaescala, escaneigimatges, escanejadesimatges, escenariescenaris, escenarisselecció, escripts, escripturadiccionaris, escripturadocuments, escripturaenllaços, esdevenimentsassignació, esdevenimentsesdeveniments, esdevenimentsmacros, espaiatinterlletratge, especialsaccentstecla, especialscaràcters, especialsinserció, especialstext, esquemaesquema, esquemesesquemes, esquerraescriptura, esquerrafulls, esquerraintroducció, esquerrapàgines, esquerrasímbol, esquerratext, estadístiquesfuncions, estilestils, estilmarcs, estilnumeració, estilsestils, estilsnumeració, estilspatrons, estàndardbases, estàndardfiltres, etiquetaedició, etiquetardiagrames, etiquetarmarcs, etiquetarobjectes, etiquetaàrees, etiquetesfiles, etiquetesreconeixement, eurosauxiliars, eurosconvertidors, eurosmonedes, ev, exa, exbi, excepcionsllista, excepcionsverificació, exempleequacions, exempleexemple, exemplesestils, exemplesfórmules, existeixsímbol, existencialsímbol, exponecial, exponencialslogaritmesvariables, exportaciócompatibilitat, exportacióconversió, exportaciódocuments, exportaciófiltres, exportacióformat, exportacióimportació, exportaciósubdocuments, exportaciótaules, exportarfitxers, extensionsextensions, extensionspaquets, externdocuments, externesfonts, externesfuncions, externespàgines, faxosfaxos, filasalts, filasupressió, filename, filepicker, filesamagar, filesfiles, filtradesdades, filtrecolumnes, filtrenombres, filtresfiltratge, filtresfiltres, filtressupressió, finalsorganització, finalssupressió, financeresamortitzacions, financeresfuncions, finestresdesacoblament, finestresmostra, finestressistema, fitxerformats, fitxerscamps, fitxersclau, fitxersconfiguració, fitxerscàrrega, fitxersdiapositives, fitxersenganxament, fitxersexportació, fitxersfitxers, fitxersimportació, fitxersobjectes, fitxersopcions, fitxersufixos, fitxersxifratge, fitxertipus, fixacontrol, fixafunció, fixainteressos, fixavalors, fixcontrol, fixescamps, flb, fletxaestils, fletxalínies, fletxarelació, fletxeslínies, flotantllegendes, flotantsfinestres, fluxinteraccions, fluxorganigrameszones, fn, focusfocus, fonamentssubrutinesvariables, fonscapçaleres, fonscel·les, fonscentre, fonsfiles, fonsfons, fonsimatges, fonsparàgrafs, fonspeus, fonspàgines, fonstaules, fonstext, fonsíndexs, fonttipus, forall, formataciócaràcters, formatacióedició, formatacióentrades, formataciófons, formatacióformatació, formatacióformats, formataciófulls, formataciómides, formataciópinzell, formataciósuperíndexsbinomiselements, formatatcontrol, formatatformats, formatatinserció, formatatscontrols, formatclonació, formatformatació, formatmarcs, formatsconversió, formatscàrrega, formatsdesar, formatsdibuixos, formatsdocuments, formatsexportació, formatsfitxers, formatsformats, formatsfulls, formatsmida, formatsmonedes, formatsobertura, formatsobjectes, formatspresentacions, formatstext, formatstipografies, formatstipus, formatvalors, formessupressió, formularibases, formularicamps, formularicerca, formularieliminació, formularifiltres, formulariformularis, formularisbarra, formulariscamps, formulariscontrols, formulariscreació, formularisdades, formularisformularis, formularismode, formularismètode, formularisnoms, formularisordenació, formularispropietats, formularisquadres, formularissubformularis, formularistext, ftxers, fullagrupament, fullamagar, fulletscomentaris, fullfulls, fullfórmules, fullintervals, fullmostra, fullmostrar, fullnoms, fullsamaga, fullsamagar, fullscapçaleres, fullscel·les, fullsdades, fullsenganxar, fullsformat, fullsformatació, fullsfulls, fullsimpressió, fullsnavegació, fullsnombre, fullsnotes, fullspestanyes, fullsreferències, fullssalts, fullsselecció, fullstabuladors, func, funcionsamagar, funcionsauxiliars, funcionscreació, funcionsfuncions, funcionsllista, funciófunció, fusióenllaços, fusiófraccions, fusiófusió, fusióresta, futursvalors, fórmulacel·les, fórmulafórmules, fórmulescapçaleres, fórmulescolumnes, fórmuleseditors, fórmulesenganxament, fórmulesexemple, fórmulesexemples, fórmulesformats, fórmulesfuncions, fórmulesfusió, fórmulesfórmules, fórmulesinserció, fórmulesoperadors, fórmulesparts, fórmulesporta, fórmulespotènciessignes, fórmulesseparacions, fórmulessigne, fórmulessubíndexspilesconfiguració, fórmulessímbols, fórmulesvisualització, ga, gd, generacióescenes, generacióobjectes, generalcamps, generalexplorador, generalintegrals, generallímits, generalratolí, generalseguretat, generalsinstruccions, generalstecles, generalvista, geomètriquesinserció, geomètriquesllistes, geslant, gg, gibi, gif, girgir, girpunts, glossarisglossaris, gnupg, gpgme, graellacanvi, graelleseixos, graellesvores, granatribut, gransicones, gransmajúscules, grisoscolors, grisosimpressió, grupcontrol, grupcreació, grupfeu, grupsdesagrupament, grupsentrada, grupsmarcs, guiespunts, guionsguions, gumi, gummi, gz, hangul, hanja, hanjahangul, hanjayoil, hbar, hecto, heteroscedàstica, hh, hiperbòlicaarrelsfunció, hiperbòlicafunció, hiperbòlicarrels, hiperbòlicfunció, homoscedàstica, horacontrol, horariformats, horavalors, horitzontalcontrol, horitzontalhoritzontal, horitzontalimpressió, horitzontalorientació, horitzontalsregles, horàriesdiferències, htm, hweight, iconabotons, iconaiconaicona, iconescanvi, iconesicones, iconesmides, ig, ignoratcolors, ignoratscolors, ignoratspartició, igualinequaciósigne, igualtatprecedèix, igualtatèxit, iiint, iint, im, imatgebotó, imatgecontrol, imatgecreació, imatgeimatges, imatgescolors, imatgesescala, imatgesfiltre, imatgesimatges, imatgesimatgesimatges, imatgesinserció, imatgesmapes, imatgesmida, imatgesmides, imatgezones, implícitesgestió, importacióconvertidors, importacióestils, importaciófiltres, importacióimportació, impreix, impremeix, impresesfiles, impresesimpressió, impressióampliació, impressióbuidatge, impressiócanvi, impressiócel·les, impressiódiagrames, impressiódibuixos, impressiódocuments, impressióexportació, impressiófitxers, impressiófons, impressiófullets, impressiófulls, impressiógraelles, impressióimpressió, impressióinserció, impressióintervals, impressiónotes, impressióobjectes, impressiópresentacions, impressióprevisualitzacions, impressiópàgines, impressióselecció, impressiósupressió, impressiótaules, impressióvalors, impressióvisualització, impressióàrees, impressoresimpressora, impressoresimpressores, impressorespropietats, imprimeixencolumnes, imprimeixenimpressió, imprimeixenrepetició, imprimibletext, imprimirimpressió, inclinacióàrees, inclinatsigne, inclouconjunt, inclòsordre, incorrectaaccions, incorrectaconsells, incorrectadades, individualsfaxos, individualsformatació, individualspàgines, individualsvertical, inferiorsintegrals, infinitoperador, informaciófuncions, informesinformes, informesobertura, informesper, informesplantilles, infty, inicialdesar, inicialscel·les, inicialsnombres, inicialszeros, inicieditor, iniciinici, inicipresentacions, insercióbotons, inserciócamps, insercióespais, insercióestils, inserciófitxers, inserciófletxes, insercióformes, insercióguies, insercióimatges, insercióinserció, inserciólínies, inserciómode, inserciópeus, inserciótaules, inserciótraçar, instalació, installpath, instruccionsinstruccions, instànciesmodels, integralexemple, integralintegrals, integralslímits, intel·ligentsdesactivar, intel·ligentsfunció, intel·ligentsinstal·lació, intel·ligentsopcions, interaccióeixida, interactivesprogrames, interessosvalors, intermediarisparàmetres, internacionalsformats, interseccióinterseccions, intervalnombres, interèsadreces, intexpression, introducciónombres, inversaespais, inversasímbol, inversatribut, inversinversió, inversiófiltre, inversióinversió, inversióreflexió, inversíndexs, invisiblescòpia, invisiblesfiltres, irregularsfunció, irregularstaxes, iso, jdbc, jewish, jk, jpg, juxtaposiciójuxtaposició, kel, keysym, ki, kibi, laimatges, lambdabar, lamevapàgina, lang, langle, lateralsformatació, lbf, lbm, lbrace, lbracerbrace, lceil, lceilrceil, lceilright, ldap, ldbracket, ldline, lecturadocuments, leftarrow, lel, leslant, lfloor, lfloorrfloor, lfloorright, libreoffice, lightyear, lim, liminf, limsup, linealsamortitzacions, linealsdepreciacions, linealsfunció, linealssèries, linia, liquidaciótítols, llargaatribut, llegendesetiquetes, llegendesimatges, llegendesinserció, llegendesllegendes, llegendesnoms, llegendesnumeració, llegendesobjectes, llegendestaules, lleguendes, llenguaestils, llenguallengües, llenguapartició, llenguaparàmetresseparador, llenguatesaurus, llenguatext, llengüescaràcters, llengüesdibuixos, llengüesopcions, llengüesverificació, lletraatributs, lletracanvi, lletracaràcters, lletraefectes, lletraformatació, lletraformats, lletramida, lletraminúscules, lletrasubratllat, lletratext, lletratipus, lletratítols, lletraversaletesratllat, llibreprevisualitzacions, lline, llint, llistacreació, llistallistes, llistamacros, llistescàrrega, llistesdegradats, llistesombreigs, lllint, localsmòduls, lognormal, lsub, lsup, lt, límitsclaudàtors, límitsfunció, líniaactualitzacions, líniaajustament, líniacontrol, líniacàrrega, líniacòpies, líniadiagrames, líniafletxes, líniaflux, líniafórmules, líniamarques, líniaopcions, líniaoperadors, líniatipus, líniesfórmules, líniesinserció, línieslínies, lògicsformats, lògicsimbol, lògicsoperadors, lògiquesfuncions, macroscontrols, macrosenllaços, macrosesdeveniments, macrosimatges, macrosmacros, macrostecles, maj, manualactualitzacions, manualmentenllaços, manualmentverificació, manualssalts, manualstransicions, marcmarcs, marcsobjectes, marcsparàgrafs, matemàticssignes, matemàtiquesfuncions, matricialsconstants, matricialscòpia, matricialsfórmules, matricialsinserció, matriuajustament, matriucàlcul, matriudecerca, matriuedició, matriusfuncions, matriusfórmules, matriusgestió, maximitzacióformats, md, mebi, menyssigne, menyssignes, menúfusió, menúsedició, mestravisualització, mestresdocuments, mesuracentímetrespolzadesdistànciesselecció, mesuraunitats, mesuresmesures, metacaràcters, metafitxer, metafitxers, microsystems, midesmides, migel·lipsi, milionscodis, millisec, minúsculalletres, minúsculatext, minúsculescanviar, minúsculesinicials, mline, modificacióedició, modificadesfunció, modificadestaxes, modulename, monedacanvi, monedacontrol, monedaformats, monetaricamps, monetarisformats, mosaicimatges, mostracanvi, mostraprecisió, mostrarmostrar, mostravisualització, movimentfiles, movimentfulls, movimentsupressió, msgbox, multilínia, multiplicaciómultiplicació, multiplicacióoperador, multipàgina, mx, myprop, mysql, mytable, màximamida, méssignes, mòdulsaddició, mòdulsdiccionaris, mòdulsorganització, múltipleaddició, múltiplemarcar, múltiplescel·les, múltiplescolumnes, múltiplescontrols, múltiplescàlcul, múltiplesdocuments, múltiplesfiles, múltiplesfulls, múltiplesmodes, múltiplesmínims, múltiplesoperacions, múltiplespestanyes, múltiplestext, nablasímbol, naturalfórmules, naturalsfuncions, naturalslogaritmes, naturalsnombres, navagaciófunció, navegacióamagar, navegadornavegador, nb, nbold, ndivides, negatiuscolors, negatiusnombres, negatiusrealçament, negrecolors, negreimpressió, negrepantalla, negretaatribut, negretanegreta, negrevisualització, neq, netsfunció, netsvalors, nitalic, nitidesafiltre, nn, nnn, nodeadkeys, nomamfitrió, nombasededades, nombreimatges, nombrenombre, nombresactivació, nombresconversió, nombresformatació, nombresformats, nombresimportació, nombresoperador, nombretext, nomcamp, nomdelfitxer, nomdelfull, nominalfunció, nominaltipus, nomsassignació, nomsdefinició, nomsgrups, nomsintervals, nomsnoms, nomtaula, normalvisualitzacions, notexists, nousinstal·lació, novesfinestres, novestaules, nprec, nroot, nsubset, nsubseteq, nsucc, nsupset, nsupseteq, numeraciócapítols, numeracióformatació, numeraciósupressió, numeracióteclat, numeradesinserció, numèriccontrol, numèricsformats, numèricsmonedes, numèricsopcions, oberturaobertura, objecteobjectes, objecteorde, objecteordre, objectescamins, objectesdegradats, objectesdibuixar, objectesefectes, objectesesvaïment, objectesinserció, objectesmoviment, objectesnumeració, objectesobjectes, objectesordenació, objectesposicionament, objectesreemplaçament, objectesretallada, objectessortida, objectestextures, objectestransparència, objectestítols, objectesvores, objectesàrees, objectiucàlcul, obreobre, obrirfocus, odb, odc, odf, odg, odivide, odm, odot, odp, ods, odt, officename, officeversion, ofi, oj, ombreigàrees, ombrejatcaràcters, ombrejatombres, ombresmarges, ombresombres, ombrestipus, ominus, opcionsllistes, opcionsopcions, opcionsparàmetres, opciócontrol, opciócreació, openwin, operadorclaudàtors, operadorsoperadors, operadorssigne, ordenacióllistes, ordenacióordenació, ordenacióregles, ordinalsnombres, ordrebotons, ordrec, ordresnombres, ordresordres, organitzaciócòpia, organitzacióimatges, organitzaciómoviment, organitzaciómòduls, organitzacióorganització, organitzaciópresentacions, orientacióorientació, origeninserció, originalfunció, ortho, ortogonalsrelacions, ortogràficaverificació, ot, otg, oth, otp, ots, ott, overbrace, overline, overstrike, ownsoperador, oxt, ozm, pagamentfunció, pagamentperíodes, paperdisseny, paperimpressores, paperpàgines, papersafates, paral, paral·, paral·lelamenor, paraulescommutació, paraulescompleció, paraulesdesactivació, paraulesdocuments, paraulesfunció, paraulesparaules, paraulesrebutjar, paraulesrecompte, paraulesrefusar, parcialsímbol, parellinterlletratge, parellsarrodoniment, parpelleigtipus, paràgrafespaiat, paràgrafnumeració, paràgrafsalineació, paràgrafsdefinició, paràgrafsespaiat, paràgrafsinserció, paràgrafsinterlineat, paràgrafsmarcs, paràgrafsparàgrafs, paràgrafstext, paràmetro, patronsàrees, patrócontrol, pdf, pebi, perimatge, permesosreanomenament, peroriginal, personalitzaciópersonalització, personalitzaciópresentacions, personalitzadaseparadors, personalitzadesactualització, personalitzadescometes, personalitzadesfunció, personalitzadesllistes, personalitzatstransparència, personalizades, petitesalineació, petitsvistes, peuedició, peuinterlineat, peunotes, peusformat, peusnumeració, picsinserció, picspics, picssupressió, pilescontrols, pilesdiagrames, pilesobjectes, pilesorganització, plantillesedició, plantillesplantilles, plantillesreinici, plantillestargetes, polígonsconstrucció, polígonslínies, popfiltre, portàtilexportació, posicionamentcapçaleres, posicionsefectes, posicióeixos, postposicional, pptx, preccurlyeq, precedèix, precsim, presentacio, presentacionsajustament, presentacionscolors, presentacionscorbes, presentacionsdates, presentacionsdiapositives, presentacionsdocuments, presentacionsesquemes, presentacionsexecució, presentacionsexportació, presentacionsfunció, presentacionsguies, presentacionshores, presentacionsimpressió, presentacionsinserció, presentacionsmacros, presentacionsmoure, presentacionsobjectes, presentacionsorigen, presentacionspantalla, presentacionspresentacions, presentacionspàgines, presentacionsredimensionament, presentacionstabuladors, presentacionstext, presentacionsvisualitzacions, preuspreus, previsualitzacionsprevisualitzacions, previsualitzaciópermetre, previsualizació, productori, profunditatescalonament, programaaturar, programaciófuncions, programaparàmetres, progréscontrol, propietatscamps, propietatsconfiguració, propietatscontrols, propietatsdocuments, propietatseditor, propietatspropietats, propietatssubdocuments, propietatsvisualització, prospectesformat, prospectesimpressió, protecciócel·les, protecciódocuments, protecciófunció, protecciógràfics, protecciómarcs, proteccióobjectes, proteccióprotecció, protegidesdades, protegitsdocuments, protegitsguionets, protegitsintercanvi, protegitsprotecció, prèmer, prémerbotons, prémercontrols, prémertecles, pstack, puntatribut, puntejadesàrees, puntsconversió, puntscorbes, puntspunts, pweight, pàginaaplicació, pàginacamp, pàginacapçaleres, pàginadiapositives, pàginaestil, pàginafons, pàginaimpressores, pàginainicial, pàginamodificació, pàginanúmeros, pàginapeus, pàginapàgines, pàginasalts, pàginesabast, pàginescentrat, pàginesdefinició, pàginesdocuments, pàginesenquadernació, pàginesespai, pàginesformatació, pàginesformats, pàginesmarcs, pàginesorientació, pàginespàgines, pàginestext, pàginesvores, píxelsedició, píxelseditor, quadradesfunció, quadratsanses, quadratssumes, quedefinida, querelacions, querelació, quickstart, quocientnombres, rangle, rastresrastres, ratllatcontorns, ratolícanvi, ratolícolumnes, ratolícòpia, ratolíenllaços, ratolíparàgrafs, ratolíredimensionament, rbrace, rceil, rdbracket, rdline, realsnombres, reanomenament, reanomenamentnoms, reanomenamenttaules, rebuigfunció, recomptenombre, rectanglesformes, recàrregacàrrega, redimensionamentcontrols, redimensionamenteixos, reduccióreducció, reduïdavelocitat, reemborsamentfunció, reemplaçamentcerca, reemplaçamentparaules, reemplaçamentparàgrafs, reemplaçamentplantilles, reemplaçamentreemplaçament, reemplaçamenttaula, referènciafletxes, referènciafórmules, referènciataules, registratsregistres, registreconforme, registreformatació, registrelínies, registreparàgrafs, registrepàgines, registreregistre, registrescerca, regleregles, reglesajustament, reglesamagar, reglescel·les, reglesmarges, reglesmostrar, reglesregles, regressiócorbes, regton, regularsconcatenació, regularssubstitució, regularstaxes, reinicialitzacióatributs, reinicialitzaciófonts, reinicialitzacióreinicialització, relacionscap, relaciócorrespondència, relacióno, relaciórelacions, relaciórelació, relaciósimilar, relaciósímbol, relatcionssigne, relatiusenllaços, relatiusllengües, relativesadreces, relativesreferències, remotsconfiguració, remotsrecurs, rendibilitatfunció, rendibilitattaxes, resol·lució, restasignes, resultatperdefecte, resultatsnotes, retallsenganxament, retallsesquema, retallsporta, rfloor, rightarrow, rline, rsub, rsup, rupturafinestra, ràpidaimpressió, ràpidamapes, ràpidaresolució, saltsinserció, saltsparàgrafs, saltsprotegir, saltssalts, satang, screenio, scriptscontrols, scriptsorganització, scriptsprogramació, seccionscel·les, seccionsdocuments, sech, secundarisdocuments, segmentsdibuix, seguretatnivells, seguretatseguretat, següentarrodoniment, següentcerca, següentespais, següentmarcadors, seleccionadescel·les, seleccionsactualització, seleccionsfinestra, seleccionsimpressió, seleccionsplantilles, selecciócolumnes, selecciócontrol, seleccióetiquetes, selecciófiles, seleccióllistes, selecciómarcatge, selecciómode, selecciónous, seleccióselecció, seleccióunitats, selecionat, selecioneu, senarspàgines, sensetext, sensiblesmapa, separablesreemplaçament, separacionsconfiguració, separaciótaules, separadordecimal, separadorgrups, setc, setminus, setn, setq, setr, setz, sg, sgn, sharelib, shweight, sidamo, signesmajor, signesproporcional, signessumatori, simeq, similitudsimilitud, sincronitzaciósincronització, sincronitzaciótargetes, sinusfunció, sinx, sistemaregistre, smcp, sobreatribut, sobreesciviu, sobreescripturamode, sobreratllatatribut, soe, soffice, sofficex, soh, solucionadoranàlisi, solucionadortornar, solucionarsolucionador, sonssons, sordenar, sorollfiltre, sortirformatació, sqloledb, sqrt, stext, suavitzaciófiltre, subbarra, subclaus, subclàusula, subconjuntoperadors, subdiàleg, subdocument, subdocuments, subdocumentsestils, subdocumentsíndexs, subelement, subelements, subencapçalaments, subformularisformularis, subformularissubformularis, subpart, subprocediment, subprocediments, subpunts, subratllatatribut, subratllatsubratllat, subseteq, subtllat, subtotalssumes, succ, succcurlyeq, succesives, succsim, sumaexemples, sumesfunció, superconjunt, superconjuntnombres, superconjuntoperadors, superiorslímits, superordinades, superordinat, supressióactualització, supressiódefinició, supressióeliminació, supressiófiles, supressiófulls, supressióinstal·lació, supressióobertura, supressiósupressió, supressiótaules, supset, supseteq, surveymi, sv, sxi, sxw, sys, sèriessèries, símbolpunts, símbolssímbol, símbolèpsilon, tablename, tabuladorscaràcters, tabuladorsinserció, tabuladorsmoviment, tabuladorstabuladors, tabuladorsvalors, tallporta, tancamenttancament, tapatsobjectes, taulaamplades, taulacontrols, tauladesagrupament, tauladistribució, taulaencapçalaments, taulafiles, taulafunció, taulataules, taulesadreces, taulesalçades, taulesamplades, taulescolumnes, taulesdades, taulesdefinició, taulesdistribució, taulesedició, taulesfiltratge, taulesfunció, taulesgraelles, taulesinserció, taulesintercanvi, taulesinversió, taulesmarcs, taulesnombre, taulesobjectes, taulespartició, taulesrecalcular, taulesreducció, taulessupressió, taulestaules, taulestext, taulesvistes, teclatcel·les, teclatedició, teclatnavegació, teclatredimensionar, teclatselecció, teclatteclat, telca, telefònicaalgoritme, teletiptext, temesvista, tesaure, textactivació, textactualització, textaddició, textampliació, textanimacions, textcanvi, textcanviar, textcaràcters, textcel·les, textcerca, textcolumnes, textcomparacions, textcontrols, textconvertir, textcreació, textcòpia, textdefinició, textdesactivació, textdesar, textdibuix, textdocuments, textedició, textefectes, textenganxa, textenganxar, textentrada, textespaiat, textestils, textexportació, textfitxers, textflux, textformats, textfulls, textfunció, textfórmules, textgir, texthebreu, textimatges, textimportació, textimpressió, textinserció, textinterlineat, textllengües, textlletres, textlínies, textmajúscula, textmajúscules, textmarca, textmarcs, textmode, textnombre, textobjectes, textopcions, textosenllaços, textparaules, textredimensionament, textreemplaçar, textsalts, textseccions, texttailandès, texttaules, textteclat, texttext, texturestextures, textvalors, textverificació, textvisió, textvíduesòrfenesprotegir, textàrab, tipustipus, tje, toroïdals, toroïdalsdiagrames, totaltaxes, totaltermini, totssímbol, totsupressió, tradicionalxinès, traducciólocalització, transiciósupressió, transparentscolors, transparènciesimpressió, transposiciótransposició, transr, trasladat, travésatribut, treballcamins, treballcanvi, treballcarpeta, treballimatges, trigonomètriquesfunció, trigonomètriquespàgines, triplecaràcter, tugg, tuggummi, twip, twips, txt, txu, tècnicaassistència, tècnicafòrums, títolsedició, títolsmajúscules, títolsrendiments, unarisoperadors, underbrace, unicode, universalsímbol, unióunió, unopkg, uoper, uparrow, url, usercity, usercompany, usercountry, useremail, userfax, userfirstname, userinitials, userlastname, userposition, userstate, userstreet, usertelhome, usertelwork, usertitle, userzipcode, uspt, usr, usuaricolors, usuaridades, usuaridiccionaris, usuariexcepcions, usuariformatació, usuariformats, usuarifuncions, usuarillistes, usuarisobertura, usuariíndexs, util, utilitzaciódiagrames, utilitzacióvisualització, validesamissatges, valorsbarres, valorsintervals, valorsobservació, valorsvisualització, variablescamps, variableserrors, variablestaules, versionsgestió, versiófitxers, versiótemps, verticalcontrol, verticalfunció, verticalimpressió, verticalpunts, verticalscub, verticalslínies, verticalsquadres, verticalssagnats, vinculaciómarges, visiblescel·les, visiblesformatació, visiblesmoviment, visiblessupressió, visualitzacionsvisualitzacions, visualitzacióactualització, visualitzacióamagar, visualitzacióampliació, visualitzacióbases, visualitzacióeixos, visualitzacióreducció, visualitzacióvisualitzacions, visualitzacióvisualització, viupresentacions, voea, voresarranjament, vorestaules, voresvores, vàlidesdades, vàlidesmissatge, webcolors, webinserció, wh, widebslash, widehat, wideslash, widetilde, widevec, wp, ww, wwwroot, xaby, xarxadiagrames, xarxatipus, xcy, xinesosxinès, xinèsdiccionaris, xlsx, xmlns, xmodmap, xmp, xn, xpos, xy, xyz, ydep, yi, yj, yobi, yocto, yotta, ypos, yyyy, zebi, zepto, zetta, àreafactorialvalors, àreafunció, àreatipus, àreescolors, àreesformatació, àreesàrees, ènfasi, èsima, èxitprecedèix, èxitrelació, índexsdocuments, índexsformatació, índexsfusió, índexsprotecció, índexsseccions, índextaules, òptimeixos, òptimesalçades, òptimesamplades,

Primera lletra majúscula: Abbbc, Abbc, Advançat, Ajudaconsells, Ajudaindicadors, Ajudaíndexs, Alfrescoconfiguració, Aliasname, Anomera, Argumentlist, Arial, Arraylist, Arrossegeu, Asiàtiquescompatibilitatformat, Atn, Attrib, Autotext, Auxiliarobjectes, Basededades, Basefonts, Basicbarra, Basiccodis, Basiccontinuació, Basiccàrrega, Basiceditor, Basiclínies, Basicnavegació, Basicprogramació, Basicpunts, Basicvariables, Bibus, Bloq, Bool, Bprobabilitats, Calccerca, Calccomplements, Calccomptatge, Calccàlcul, Calcdocuments, Calcimpressió, Calcinstruccions, Calcla, Calcllocs, Calcoperadors, Calcsumes, Calctecles, Canviei, Cbyte, Characterrange, Chr, Coproducte, Cosmo, Crl, Ctrlfeu, Dateserial, Datevalue, Defxxx, Deprec, Descombina, Dialogtitle, Diseny, Dmyprop, Drawimatges, Drawinstruccions, Drawobjectes, Emtpy, Endif, Eof, Eqv, Erl, Estilsestils, Estilsfinestra, Estilsformatació, Estilsformats, Estilspot, Exceldurades, Exploreredició, Explorervisualització, Expressionlist, Expressionn, Filename, Flashexportació, Flexta, Fn, Fontwork, Fontworkcreació, Fontworkinserció, Galeriaarrossegar, Galeriacòpia, Galeriaenganxar, Galeriafons, Galeriainserció, Galeriaobjectes, Galeriapatrons, Gengou, Gi, Gnumeric, Gosub, Goto, Gouraud, Groupwise, Hanja, Helvetica, Icedove, Iceweasel, Impressinstruccions, Imprimeixdibuixos, Inclo, Inet, Inser, Insereixt, Instereix, Instroduïu, Internetassistència, Internetglossaris, Internetmostrar, Internetpresentacions, Internettermes, Internetterminologia, Intexpression, Introduiu, Jn, Kbytes, Kleopatra, Labelname, Lastdrive, Libname, Linsearch, Lotusconfiguració, Macauley, Macromedia, Massaguer, Mathagrupament, Mathajustament, Mathatributs, Mathcanvi, Mathclaudàtors, Mathconjunts, Mathcursor, Mathequacions, Mathexponents, Mathfiles, Mathfuncions, Mathfórmules, Mathimpressió, Mathinserció, Mathmarcs, Mathmatrius, Mathmida, Mathmides, Mathparts, Mathproductecoproductelímits, Mathredimensionament, Mathsímbol, Mathsímbols, Mathtext, Mathtextos, Mathtipus, Mersenne, Metafile, Metafitxer, Microsoftdesar, Microsoftdocuments, Microsystems, Modeswitch, Monedadestí, Monedaorigen, Morgen, Msg, Msgbox, Màximaprecisió, Navegadorcondicions, Navegadorcursor, Navegadorllengües, Nmi, Nombrecomplex, Nomclient, Nper, Nuxeoconfiguració, Officecanvi, Officedesar, Officedocuments, Officemacros, Onre, Opcionses, Opcionsés, Opciótecla, Ordretecla, Paramtype, Pathname, Pc, Phong, Pmt, Precisiótriangulació, Prefixname, Preordena, Readme, Reau, Rnd, Runtime, Seamonkey, Selectionn, Sgn, Spacefunció, Spc, Sqr, Str, Stylesheet, Subpunts, Suncompose, Superconjunt, Supr, Timeserial, Timevalue, Tinversa, Tipusimpositiu, Transglobal, Twips, Ubound, Unixcòpia, Valoralternatiu, Valuen, Visio, Weekstart, Weibull, Weierstrasssímbol, Windowsrecurs, Windowstyle, Wordformat, Wordformatació, Writercopiar, Writerllegendes, Writermarcs, Xdebug, Xprinter, Xrunjdwp, Yearstart, Yi, Zi, Àutomàtic,

En anglès: 1st, AA, AB, ABC, ABS, AC, ADD, ADO, AMD, AND, APPEND, ARABIC, ASCII, AUTHOR, AX, AZ, Ab, Abbreviate, Abs, Ac, Access, Address, Alias, Alpha, American, And, Application, Applications, Array, Association, At, Attribute, BAILS, BASIC, BB, BBB, BC, BINARY, BSD, BTU, BY, Basic, Beacon, Beep, Block, Blue, Build, Business, CGI, CHANGED, CLASSIFICATION, COSH, COUNT, CR, CREATE, CREATED, CREDITS, Callisto, Cascading, Character, Chart, Choose, Close, Code, Collaboration, Computing, Condition, Connectivity, Consortium, Counter, Currency, Customers, DD, DEPOT, DESCRIPTION, DIM, DISPLAY, DISTINCT, DTP, Database, Day, Dealers, Debug, Default, Definition, Depot, Developer, Dim, Directory, Double, Draw, Drive, Dynamic, EQUIV, EUR, EXP, EXT, Else, Embedding, Empty, Encoding, End, Environment, Erase, Euler, Evolution, Exchange, Exit, Exp, Expression, FACE, FACT, FF, FISHER, FLOAT, FROM, FUNCTION, FUNCTIONS, Feb, First, Fisher, Flash, Floppy, Foo, Forms, Foundation, Function, GD, GIF, GIMMICKS, GRANT, GROUP, Generalized, Gimmicks, Glass, Graph, Graphics, Green, Group, Guide, HAVING, HEAD, HID, HP, HT, HTTP, Handle, Hangul, Hex, Hill, Hour, Hypertext, ICU, ID, IDE, IEEE, IF, INC, INF, INFO, INITIAL, INT, INTEGER, Id, If, Imp, Impress, In, Inc, Info, Information, Instr, Int, Integer, Interchange, Interface, Introspection, Item, JOIN, JPEG, Join, Jump, KEYWORDS, Keynote, Kill, Kn, LEFT, LIKE, LN, LOG, LONG, Language, Layer, Left, Len, Length, Libertine, Lightweight, Like, Line, Linking, Locators, Log, Long, Loop, MAX, MOD, Machine, Maj, Markup, Math, Max, Middy, Misc, Mod, Month, NAME, ND, NEWLINE, NONE, NT, NULL, Name, National, Network, New, Next, Nothing, Now, Null, Number, OBIT, OJ, ORDER, OUTER, OVER, Objects, Of, Operating, Option, Optional, Orders, Outer, PEARSON, PERCENT, PHD, PICT, PM, PPM, PRECIS, PRIVATE, PROB, PROVIDER, PS, Pages, Parameter, Participation, Pearson, Platform, Position, Price, Print, Private, Property, Protected, Query, RANDOM, RFC, Randomize, Range, Rank, Reset, Resource, Resume, Return, Right, Root, Ruby, Run, SALUTATION, SCHEDULE, SELECT, SGML, SOAP, SOURCE, SQL, SSH, STD, STRING, STYLE, SUB, SUBS, Schedule, Schooner, Seahorse, Second, Secure, Securities, Seek, Select, Sequence, Session, Settings, Sheets, Shell, Sockets, Space, Spline, Standard, Start, Statement, Static, Step, Steps, Strict, String, Strings, Structured, Style, Sub, Subs, Sun, Switch, System, TABLE, TEMPLATE, TIFF, TIME, TRUE, TYPE, Tab, Template, The, Then, Threads, Ti, Time, Timer, Times, Tools, Transfer, Transformation, Trim, True, Twister, Type, Until, VEGAS, VF, VP, VT, Value, WHERE, WP, WWW, Wait, Weierstrass, Wend, While, Wide, With, Work, Workbook, Works, Worksheet, World, Write, Writer, XOR, Year, ZIP, acute, ad, address, alias, align, alpha, an, and, approx, area, at, baht, barrel, beans, bi, black, blank, block, blue, bold, book, bra, breve, bx, by, char, character, check, circle, classification, clauses, code, column, condition, correspondent, cosh, count, counter, cyan, day, def, delimiter, directory, display, disposing, divides, documentation, dpi, end, equiv, excel, exclusive, exist, exists, expression, fact, field, fields, fixer, fr, from, ft, ftp, function, gallery, grad, grain, green, gt, hat, hour, hr, id, if, in, include, inf, infinity, int, intersection, it, ital, italic, item, jar, java, join, kilo, kn, left, level, like, lint, list, ll, log, loop, math, matrix, menu, method, mph, mt, mu, must, name, new, newline, none, number, numbered, only, options, orders, org, out, outer, over, own, owns, oz, parallel, partial, path, phantom, phi, pond, position, pp, print, prod, product, pt, python, qt, qua, release, returns, right, safe, scenes, second, select, self, service, share, shared, shell, sim, sin, size, slash, small, sod, spline, spool, stack, star, start, stone, style, sub, subs, subset, sun, sup, system, table, tables, tbs, temp, template, thin, ticks, tilde, times, toward, transl, true, tsp, tug, turner, type, umlaut, underline, union, upwind, user, username, value, vert, void, weight, where, white, win, window, wizards, wordbook, world, writer, xterm, yd, years, yellow, yr, zip,

En castellà: ATAN, Actualiza, COORD, Ende, Legenda, Loc, Opciones, TENDENCIA, UNO, Uno, ZA, acepten, ar, asaltar, atto, objete, opcionalmente, resolución, sesena, ss, vegas,

En francès: 2D, Abc, Bibliothèque, Bézier, HTTPS, Hiragana, Katakana, Lof, MULTINOMIAL, ODF, PV, Ri, SINH, TANH, Wh, Zoner, abc, aleph, arccos, arcsin, arctan, biblio, cd, ce·la, config, dyn, eV, entent, externe, fonctions, hiragana, http, https, kana, kanji, katakana, ln, mil·li, mmHg, nl, ps, sinh, tanh, toroïdal, univariants, ym,

Lletra solta: B, F, J, N, P, R, T, W, Y, Z, b, c, d, f, j, k, n, p, q, r, t, w, x, y, z, è, é,

Tot majúscules: ABCD, ABSIM, ACOS, ACOSH, ACOTH, ALEAT, ALEATENTRE, ANR, APSO, AREES, ARGUMENTIM, ARRELQ, ARRELQIM, ARRELQPI, ARROD, ARRODAMUNT, ARRODAVALL, ARRODM, ARRODMULTINF, ARRODMULTSUP, ASIM, ASIMP, ASIN, ASINH, ATANH, BAK, BCC, BCP, BDCOMPTA, BDCOMPTAA, BDD, BDDESVEST, BDDESVESTP, BDEXTREU, BDMAX, BDMIN, BDMITJANA, BDPRODUCTE, BDSUM, BDV, BDVAR, BDVARP, BESSELI, BESSELJ, BESSELK, BESSELY, BINADEC, BINAHEX, BINAOCT, BINOM, BINOMCRIT, BINOMNEG, BMP, CALLTYPE, CAPITACUM, CAPITACUMADD, CARAC, CARACUNI, CDECRAMOR, CHANGEDBY, CHR, CLINAMOR, CMIS, COMBINATA, COMPTAA, COMPTABUIDES, COMPTASI, COMPTASICONJUNT, CONJUGATIM, CONSULTAH, CONSULTAV, CONVERSIOEURO, CONVERTEIXOOO, COSHIM, COTH, COTIM, COVARIANCIA, CRLF, CSC, CSCH, CSCHIM, CSCIM, CSV, CTL, CUPDIAIL, CUPDIES, CUPDIESSC, CUPDPC, CUPDSC, DATAE, DATETIME, DATEVALUE, DBCS, DDB, DDE, DDEDDE, DECABIN, DECAHEX, DECAOCT, DESC, DESPDREBIT, DESPESQBIT, DESVEST, DESVESTA, DESVESTP, DESVESTPA, DESVMITJ, DETERMM, DIAFEINER, DIASETMANA, DIESENANY, DIESENMES, DIESFEINERSNETS, DIF, DIFDATES, DISTBETA, DISTBINOM, DISTBINOMNEG, DISTEXPON, DISTF, DISTGAMMA, DISTHIPGEOM, DISTKHI, DISTKHIQUAD, DISTLOGNORM, DISTNORM, DISTNORMEST, DISTT, DIUMENGEPASQUA, DIVIM, DLL, DMA, DN, DOBLEFACT, DOCINFO, DRETAB, DSN, DTD, DURADAADD, DURADAM, EFECTIUADD, EID, ENT, EOF, EPS, EPSI, EQ, ERRTIPYX, ESANYTRASPAS, ESBUIDA, ESERR, ESERROR, ESFORMULA, ESLOGIC, ESND, ESNOMBRE, ESPARELL, ESPARELLADD, ESQUERRAB, ESREF, ESSENAR, ESSENARADD, ESTEXT, ESTLIN, ESTLOG, EXC, EXPIM, EXPON, EXTREUDADESPIVOT, FDF, FDMES, FERC, FILTREXML, FORMWIZARD, FRACANY, FREQUENCIA, FV, GDI, GEQ, GPG, HELPDEBUG, HEXABIN, HEXADEC, HEXAOCT, HH, HIPGEOM, HORADEC, HSB, HSQL, HTMLHTML, HTMLOFF, HTMLON, IBIT, IIS, IM, IMAP, IME, INICIALMAJUSC, INSRT, INTCOMP, INTCOMPV, INTERCEPCIO, INTL, INV, INVBETA, INVF, INVFISHER, INVGAMMA, INVKHI, INVKHIQUAD, INVLOG, INVNORM, INVNORMEST, INVT, IPDPE, IRR, ISBLANK, JDBC, JIS, JJJJ, JPG, JRE, JVM, KDE, KHIQUAD, LASTDRV, LASTINSERTD, LCID, LDAP, LEQ, LF, LM, LMVLIV, LNGAMMA, LNIM, LNR, LOGNORM, LOGNRM, LONGB, LZW, MACOSX, MAJUSC, MAXA, MAXISICONJUNT, MBABORTRETRYCANCEL, MBICONSTOP, MDA, MDAC, MIDB, MIGB, MIGRAO, MINUSC, MINVERSA, MITJANAA, MITJANAGEOM, MITJANAHARM, MITJANASI, MITJANASICONJUNT, MITJTRUNC, MONEDADE, MONEDAFR, MOZILLACERTIFICATEFOLDER, MULTM, NASD, NCSA, NEQ, NNLNNLLLLL, NOESTEXT, NOMCUP, NOMDEFITXER, NOMINALADD, NPER, NPV, NUMSETMANA, NUMSETMANAADD, NUMSETMANAOOO, OCTABIN, OCTADEC, OCTAHEX, ODBC, ODFF, OEX, OEXBIT, OFD, OLAP, OLEDB, ONBLUR, ONFOCUS, OOXML, ORDREPERCENTUAL, OSH, PBM, PENCOLOR, PERMUTACIO, PERMUTACIOA, PGM, PID, PMF, PMT, PMTI, PMTIACUM, PMTIACUMADD, PMTP, PNG, PORPRE, POTENCIAIM, PPP, PREUDESC, PREULLETRAT, PREUPIRR, PREUUIRR, PREUVEN, PRODUCTEIM, PROVAF, PROVAKHI, PROVAZ, PSD, PTRCELLARR, PTRDOUBLE, PTRDOUBLEARR, PTRSTRING, PTRSTRINGARR, QDESV, QLLETRAT, RDBMS, REALIM, RENDIMDESC, RENDIMLLETRAT, RENDIMPIRR, RENDIMUIRR, RENDIMVEN, RLE, RQUAD, RTF, SALALTGRCOMPOSE, SALNODEADKEYS, SBX, SCRIPTBINDINGLIBRARY, SDBCX, SDFIELD, SDFIXED, SDK, SDNUM, SDONBLUR, SDONFOCUS, SDVAL, SECH, SECHIM, SECIM, SERVEIWEB, SETMANESENANY, SGI, SIERROR, SINHIM, SINIM, SLN, SMIL, SMTP, SQLSERVER, SSL, SSYY, STR, SUBIM, SUBTYPE, SUMAIM, SUMAPRODUCTE, SUMAQUAD, SUMASERIES, SUMASI, SUMASICONJUNT, SVG, SVM, SVX, SWF, SYD, SYLK, TANIM, TAXAINT, TEXTBAHT, TIPUSERROR, TIRR, TIRX, TKHI, TSCP, TYPENAME, UCB, USHORT, UTF, VALORDATA, VALORHORA, VALORNOMBRE, VARP, VARPA, VBA, VFBAREM, VMIV, VNA, VNAX, WEIBULL, WMF, WNT, XCL, XHTML, XMIX, XP, XPM, XSCRIPTCONTEXT, XSL, XSLT, XXXX, XXXXXXXX, XY, YY, YYMMDD, YYYY, YYYYMMDD,

CamelCase: ABSvalors, ALEATnombres, ANDoperadors, ANYSnombre, ANalisys, ARRELQPIarrels, ARRELQarrels, ARRODMULTINFarrodoniment, ARRODMULTSUParrodoniment, ARRODMmúltiple, AUnitat, AbiWord, ActiveX, ActiveXInternet, ActiveXinstal·lació, AdES, AjudaAjuda, AltR, AppleWorks, ArgumentName, ArrayName, AscW, AutoText, BDCOMPTAAregistres, BDCOMPTAcomptatge, BDDESVESTPdesviacions, BDEXTREUcontingut, BDMAXvalors, BDMINvalors, BDMITJANAmitjanes, BDPRODUCTEmultiplicació, BDSUMcàlcul, BDVARPvariàncies, BDVARvariàncies, BETAfunció, BILATERALdistribució, BILATERALinversa, BINADECconversió, BINAOCTconversió, BINOMNEGdistribució, BaseDeDades, BaseDeNumeració, BasicCodeStubs, BasicEID, BasicIDE, BasicLibraries, BeanShell, BroadBand, ByVal, CBool, CByte, CCur, CDECRAMORdepreciacions, CDate, CDateFromIso, CDateFromUnoDate, CDateFromUnoDateTime, CDateFromUnoTime, CDateToIso, CDateToUnoDate, CDateToUnoDateTime, CDateToUnoTime, CDateTolso, CDbl, CDec, CEL·LAinformació, CInt, CLINAMORdepreciacions, CLng, COMBINATAnombre, COMBINATnombre, COMPTAAnombre, COMPTABUIDEScomptatge, COMPTASIcomptatge, COMPTAnombres, CORRELcoeficient, COSHIMcosinus, COSIMcosinus, COmençament, CREIXEMENTtendències, CSCHIMcosecant, CSCIMcosecant, CSng, CStr, CTLdisposició, CUPDIAILdurades, CUPDPCdates, CVErr, CVar, CampDeBaseDeDades, CampDeDestinació, CaràctersTipus, CdateFromIso, CdateToIso, ChDir, ChDrive, ChooseMenu, ChrW, ClarisWorks, ClassPath, ColorColor, ColorNumber, ColumnaDos, ColumnaTres, ColumnaUn, CompatibilityMode, ConstName, ContListener, ContListenerdisposing, ContListenerelementInserted, ContListenerelementRemoved, ContListenerelementReplaced, ControlCtrl, ConvertFromURL, ConvertToURL, CorbaIcona, CostCalc, CreateInstanceWithArguments, CreateObject, CreateUnoDialog, CreateUnoListener, CreateUnoService, CreateUnoStruct, CreateUnoValue, CriteriDeCerca, CriterisDeCerca, CtrlCtrl, CurDir, CustomerName, CustomerNo, CustomerNumber, DBNumX, DDThh, DECABINconversió, DECAHEXconversió, DECAOCTconversió, DELTAreconeixement, DESCbonificacionsdescomptes, DESVESTPdesviacions, DESVESTdesviacions, DESVMITJmitjanes, DIESENANYnombre, DIESENMESnombre, DISTBETAfunció, DISTBINOMNEGdistribució, DISTHIPGEOMmostratge, DISTINCTvalors, DISTKHIQUADdistribució, DISTLOGNORMdistribució, DISTNORMESTdistribució, DISTNORMfunció, DISTTdistribució, DLookup, DOBLEFACTfactorials, DRETAdistribució, DSum, DTAdepreciacions, DURADAADDfuncions, DURADAMdurada, DUes, DadesB, DadesE, DadesNovesX, DadesX, DadesY, DataDInici, DataDeCompra, DataDeFinalització, DataFinal, DataInicial, DataPilot, DatasetLength, DateAdd, DateDiff, DatePart, DateSerial, DateTime, DateValue, DefBool, DefCur, DefDate, DefDbl, DefErr, DefInt, DefLng, DefObj, DefSng, DefStr, DefVar, DesDUnitat, DesVest, DesvEst, DesvEstP, DetectiuDetectiu, DiaSetmana, DialogLibraries, DialogTitle, DimArray, DirectoryName, DoSomethingWithTheValues, DocumentXML, DownArrow, DriveGoogle, EIDtecles, ENTnombres, ERRTIPYXerrors, ESANYTRASPASdeterminació, ESBUIDAcel·la, ESERRORreconeixement, ESERRcodis, ESFORMULAreconeixement, ESLOGICformats, ESNDerror, ESNOMBREcontinguts, ESPARELLenters, ESREFreferències, ESSENARenters, ESTANDARDITZAconversió, ESTEXTcontinguts, ESTILestils, ElMeuEstil, ElMeuLlibre, ElseIf, EndIf, EqualUnoObjects, ErrorHandler, ExampleHour, ExampleMinute, ExampleWhileWend, ExpressionFalse, ExpressionTrue, ExpressióXPath, FACTfactorials, FERintegral, FORMULAcel·les, FValors, FictionBook, FileAttr, FileCopy, FileDateTime, FileExists, FileLen, FileName, FileNumber, FileOpenDialog, FindObject, FindPropertyObject, FnCtrl, FontDeControl, FontworkFontworkefectes, FontworkWordArt, FormWizard, FormatDateTime, FormatNumber, FreeFile, FreeLibrary, FunctionName, GAUSSdistribució, GIFexportació, GPGTools, GRAUSconversió, GaleriaGaleria, GetAttr, GetDefaultContext, GetFunctionCount, GetFunctionData, GetGenderIndex, GetGuiType, GetParameterDescription, GetProcessServiceManager, GetProcessServiceManagerProcessServiceManager, GetSolarVersion, GetSystemTicks, GlobalScope, GlobalScopesistemes, GoSub, GoTo, GrausDeLlibertat, HEXABINconversió, HEXADECconversió, HEXAOCTconversió, HIPGEOMmostratge, HPh, HTMLcamps, HTMLdesament, HTMLdocuments, HTMLinserció, HTMLintervals, HTMLobertura, HTMLpresentacions, HTTPSsignatures, HasUnoInterfaces, IBMconfiguració, IDClient, IDclient, IIf, INTCOMPVinteressos, INTERCEPCIOpunts, INVBETAfunció, INVFISHERinversa, INVFdistribució, INVLOGinversa, INVNORMESTdistribució, INVNORMdistribució, INVTinversa, INicials, IOMode, IPmt, ISOarrodoniment, IconaEnrere, IgnoreAllList, ImageMap, InStr, InStrRev, InfoType, InformacióDoc, InputBox, InternetInternet, InternetURL, IntervalDeSuma, IsArray, IsDate, IsEmpty, IsError, IsMissing, IsNull, IsNumeric, IsObject, IsUnoStruct, ItemName, JavaBeans, JobDispatch, KGpg, LBound, LCase, LNGAMMAlogaritme, LNlogaritme, LOGNORMdistribució, LOGNORMinversa, LOGlogaritmes, LSet, LTrim, LaMevaMacro, LaserWriter, LibName, LibraryContainer, LibreLogo, LibreLogoLogoImatges, LibreOfficeColors, LibreOfficecolors, LinSearch, LineInput, ListBox, ListenerInterfaceName, LlibretaDAdreces, LoadDialog, LongitudMínima, LotusWordPro, LímitInferior, LímitSuperior, LíniaIcona, MAjúscules, MCDmàxim, MCMmínims, MESOSnombre, METAdocuments, METAetiquetes, METAexportació, MITJANAGEOMmitjanes, MITJANAHARMmitjanes, MITJANAnombres, MITJTRUNCmitjanes, MODAvalor, MODresidus, MONEDAFRconversió, MULTvalor, MacWrite, MathEditor, MathML, MathType, MatriuDeCerca, MatriuX, MatriuY, MkDir, ModuleControl, ModuleControls, MonedaDecimal, MonedaEnFracció, MonthName, MostraN, MsgBox, MyBasicValue, MyFirstValue, MyFunction, MySecondValue, NDerror, NOESTEXTcontingut, NOMCUPnombre, NORMdistribució, NORMfunció, NOToperador, NPer, NPerA, NatNum, NatNumN, NavegadorNavegador, NavegadorVisualitza, NetBSD, NewName, NomBaseDeDades, NomCamp, NomDeLaMacro, NomProveïdor, NomTaula, NombreBytes, NombreClient, NombreComplex, NombreElements, NombreX, NombreY, NumExpression, NumI, NumReal, NumberInput, NúmElement, NúmProveïdor, OCTABINconversió, OCTADECconversió, OCTAHEXconversió, OCtrl, OLEobjectes, ORDREnombres, ORconcatenació, OSName, ObjName, ObjVar, ObjectVar, OfficeMicrosoft, OldName, OnError, OpcióAlt, OpcióCtrl, OpcióCtrlMaj, OpenCL, OpenDocument, OpenDocumentformats, OpenFormula, OpenGL, OpenPGP, OpenPGPclau, OrdreAlt, OrdreC, OrdreCtrl, PARELLnombres, PAraula, PERMUTACIOnombre, PMTItaxes, PPmt, PRECISarrodoniment, PRECISintegral, PREUDESCpreus, PREULLETRATlletres, PREUPIRRpreus, PREUVENpreus, PREUpreus, PRODUCTEnombres, PRONOSTICextrapolacionsfunció, PartNum, PerDefecte, PeríodeFinal, PeríodeInicial, PeríodesTotals, PoblacióN, PosicióX, PosicióY, PostScript, PreferèncesEines, PreferènciesEines, PrefixListenerMethode, PrefèrenciesEines, PrimerCupó, PrimerInterès, PrimerPeríode, ProcessServiceManager, PropName, ProtocolHandler, PtNo, PythonSession, QBColor, QDESVsumes, QLLETRATlletres, QUOCIENTdivisions, QuarkXPress, QuattroPro, RADIANSconversió, REBUTquantitat, RENDIMDESCtaxes, RENDIMLLETRATlletres, RENDIMVENtaxes, RENDIMtaxes, RQUADcoeficients, RSet, RTrim, ReDim, RetrocésCtrl, RmDir, SDEvent, SENARarrodoniment, SETMANESENANYnombre, SETMANESnombre, SIERRORproves, SIGNEsignes, SINDerror, SQLcamps, SQLconsultes, SQLexecució, SQLordres, SUMAPRODUCTEproductes, SUMAQUADaddicions, SUMASIsuma, SUMAsuma, ScriptBindingLibrary, SenseSeparadorsDeMilers, ServiceManager, SetAttr, SharePointconfiguració, SharedPythonScripts, StarBasic, StarCalc, StarDesktop, StarMath, StarOffice, StarView, StrComp, StrLen, StrReverse, SumCost, SumaX, TIRRtaxes, TIRcàlcul, TRUNCAxifres, TaulaDinàmica, TaxaEquivalent, TaxaReinv, TextArray, TextDeCel·la, TextDeCerca, TextEntry, TextFrom, TextIcona, TextNou, TextTo, ThisComponent, TimeSerial, TimeValue, TipusDeFunció, TipusFunció, TipusLineal, TipusNominal, TipusReinv, TipusRetorn, TrieuDades, TrieuFormat, TrieuInsereix, TwipsPerPixelX, TwipsPerPixelY, TypeConverter, TypeName, UBound, UCase, UNOcomponents, UNvalor, URLreconeixement, UnoObject, UpArrow, UserName, UserProfile, UserPythonScripts, UserScripts, VARvariàncies, VAriance, VAvalors, VBASupport, VBScript, VFBAREMvalors, ValorAleshores, ValorAltrament, ValorError, ValorErrorNegatiu, ValorErrorPositiu, ValorLògic, ValorResidual, VarName, VarP, VarType, VectorDeCerca, VectorResultant, WaitUntil, WebCast, WebDAV, WebDAVWebDAV, WeekDay, WeekdayName, WordArt, WordMicrosoft, WordPerfect, WriterCalcImpressDrawMath, XContainerListener, XEventListener, XFocusListener, XForm, XForms, XFormsXForms, XFormsformularis, XFormsnavegador, XFormsobertura, XFormsorganització, XFormssupressió, XListener, XMLauxiliar, XMLconvertidors, XMLextensions, XMLfiltres, XMLformats, XMLsupressió, XObjects, XPath, XPropertySet, XTreeControl, XYpropietats, XYtipus, XkbdVariant, XmultiServiceFactory, XtreeControl, ZCtrl, aContingut, aExcel, aProperty, activacióÀrab, addContainerListener, addFooListener, agendesAuxiliar, amagatsVisualitza, amuntCtrl, animacióGIF, automàticaFormatació, automàticaInternet, avallCtrl, bIsStruct, bOK, bSync, bibliotequesLibraryContainerBasicLibraries, botóInterval, cCur, cartesAuxiliar, caràctersPostScript, cel·lesExcel, comentarisNavegador, complementsAuxiliar, completesNomés, dAlpha, dAngle, dBASE, dBASEfulls, dBASEimportació, dBASEtaules, dDate, dValue, dVar, dadesAuxiliar, dadesValor, dadesXForms, davantGraella, davantLínies, deJustificat, deValor, densitatC, dependentsAuditoria, desarFTP, desarURL, desenvolupamentEID, diaBon, diagramaInsereix, diuDesprotegeix, diàlegFitxer, diàlegInsereix, documentEventOccured, documentsNavegador, dretaFinal, dretaMaj, eErr, elementInserit, elementInserted, elementReemplaçat, elementRemoved, elementReplaced, elementSuprimit, enllaçDefineix, enllaçURL, especialsHTML, esquerraHome, esquerraInici, esquerraMaj, estadístiquesAuxiliar, fName, fSysURL, financeresAuxiliar, fitxersHTML, fletxaIcona, focusGained, fontBasic, formatsMicrosoft, funcionsAuxiliar, generalAutoPilots, getByName, getDocument, gexportedScripts, grupAgrupa, guiesAjusta, homeDocuments, iCount, iInit, iInputa, iInputb, iInputc, iMinimum, iNVERTEIX, iNumber, iOS, iPos, iResult, iRun, iVar, iconaImatges, imatgesURL, informacióAuxiliar, informesConstructor, insertBy, introduccióDataPilot, irrValue, isLinux, isMacOSX, isWindows, lCount, lDate, lES, lHour, lMin, lSec, lVar, llenguaOpcions, llenguaparàmetresHebreu, llenguaparàmetresHindi, llenguaparàmetresTai, lletraPosició, lletraTextArt, llistesNavegador, lliureIcona, localAsiàticallengües, lògiquesAuxiliar, mAJÚSCULES, mINÚSCULES, macOS, matemàtiquesAuxiliar, mostraNavegador, myFunction, myIPmt, myText, myVF, nCount, nNo, nParam, nParamCount, nivellAugmenta, nivellDisminueix, nombreOLE, numeracióFormat, oIntrospection, oLib, oListbox, oListener, oObj, oService, oSimpleFileAccess, oStruct, oTest, oUnoValue, objecteAjusta, ordreParteix, pDesc, pFuncName, pInternalName, pName, peType, programacióXSCRIPTCONTEXT, puntsBarra, pàginaAjusta, quadreReemplaça, quioscHTML, relativaMida, remotsGoogle, sDate, sDateVar, sDay, sDim, sDir, sEntry, sFile, sGender, sInput, sItem, sList, sName, sOut, sRoot, sSep, sSng, sStr, sTemp, sText, sVar, setPropertyValue, siStep, tDate, taulaFormat, taulesHTML, textAuxiliar, textDDE, totHTML, triantInsereix, trieuEdita, trieuFitxer, uiScripts, unaData, unaDataHora, unaHora, usuariIDE, vA, vB, vC, vD, vDiv, vOut, vVar, vVarOut, vbDateTimeFormat, vbShortDate, vbShortTime, vbTriState, ÚltimInterès, ÚltimIntères,

Amb dígit: 00FF, 0E, 0F, 0X, 0x, 1024x768, 10E, 10E308, 10E38, 10p, 10pp, 11j, 12312abc123, 12abc12abc12abc, 12i, 12j, 16x16, 19xx, 1E2, 1e2, 1i, 1onum, 20xx, 240i, 24i, 26x26, 2Ddiagrames, 2PI, 2x, 2x2, , 300m25, 3Dcombinació, 3Dcubsesferescilindresconspiràmidestorsclosquessemiesferesdibuix, 3Ddiagrames, 3Dedició, 3Dgir, 3Dil·luminació, 3Dobjectes, 3Dunió, 3i, 3j, 4PM, 4i, 4j, 640x480, 7j, 800x600, 8Ctrl, 8x8, A1, A10, A11, A12, A13, A14, A19, A1B1, A2, A20, A21, A30, A40, A50, A6, A7, A8, A9, AES128, ATAN2, AX4, AXx4, Access2Base, Access2BaseMicrosoft, Access2Basebases, Arg2, Arg3, B1, B10, B100, B12, B14, B16, B2, B20, B3, B30, B3F2G1, B4, B40, B5, B50, B6, B7, B8, B9, C1, C10, C108, C12, C14, C2, C3, C4, C5, C50, C6, C8, C9, CSS1, CSS2, Characterrange1, Characterrange2, Col1, Col2, CommandButton1, Compta1, Compta2, Comptatge1, Comptatge2, Contingut1Control2, Contingut2, Control1, D1, D100, D11, D12, D14, D15, D2, D24, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, DIES360, Dades1, Dades2, Data1, Data2, Date1, Date2, Dialog1, Dialog1Show, Dialog2, E1, E10, E100, E11, E13, E14, E2, E22, E3, E4, E5, E56, E6, E7, E8, Enter1, Enter2, Enter30, Err502, Estil1, Estil2, Expression1, Expression2, Expressió1, Expressió2, F10, F100, F11, F12, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, Field1, Field2, Fila1, Fila2, FileNumber2, Full1, Full2, Full3, G1, G10, G12, G2, G3, G6, GrausDeLlibertat1, GrausDeLlibertat2, H1, H11, H20, H3, H5, H7, J14, J3, LOG10, LOG10IM, LOG10logaritme, LOG2IM, Label1, Label2, Label3, Library1, ListBox1, MBDEFBUTTON2, MCDEXCEL2003, MCMEXCEL2003, Matriu1, Matriu2, Matriu30, Module1, NUMSETMANAEXCEL2003, NatNum1, NatNum11, NatNum12, NatNum2, NatNum4, NatNum5, Nmi2, Nmi3, Nombre1, Nombre2, Nombre30, NombreComplex1, NombreComplex2, P3, POP3, Parameter1, Parameter2, Pica2, Pica3, QuadreDeLlista1, R1C1, R2, ROT13, ROT13text, SQL2, SQL92, SUMAX2MENYSY2, SUMAX2MESY2, SUMAXMENYSY2, Secció1, Selection1, Selection2, T1, T2, T4, TF11, Tab1, Tab2, Table1, Text1, Text2, Text30, TextEdit1, TextEdit5, UCS2, Valor1, Valor2, Valor30, ValorLògic1, ValorLògic2, ValorLògic30, Value1, Value2, Var1, Var2, VarName1, VarName2, Variable1, Variable2, W3C, X1, X11, X2, X500, XF86Config, a0, a1, a2, a24, ang2, ang3, b1, b1x1, b2, b2x2, c1, coeficient1, coeficient2, coeficient3, continguts1, d1, d2, dades1, ddbyr1, de100, div2, expression2, fax4CUPS, field1, field2, ft2, ft3, gpg4win, in1, in2, in3, mi2, mi3, moneda1, moneda2, nombre1, nombre2, nombre3, oLabel1, os2win, r2, resultat1, resultat2, sFile2, sFile3, sPar1, sPar2, sPar3, sSubDir1, sText1, sText2, sText3, siW1, siW2, sub1, sub2, table1, taula1HTML, torna0, valor1, valor2, var1, var2, var3, win95, x0A, x0D, x1, x2, x3, yd2, yd3, z1s1,

Amb símbol: $$$empty$$$, $%^, $0, $1, $2, $3, $A, $A$1, $A$2, $A1, $B$14, $B$2, $B$3, $B4, $C, $C$2, $D$2, $E, $Full1, $Full2, $Full3, $HOME, $Sheet1, $xxx, %%, %APPDATA%, %PRODUCTNAME, %PRODUCTNAMEEines, %PRODUCTVERSION, %SYM1, %SYM2, %divideix, %theta, %union, ' tDate, -n, 0,34j, 0,79j, 1%%, 1,13j, 1,401298x10E, 1.00E, 1.23e43, 1.79769313486232x10E308, 10^, 10^1, 10^12, 10^15, 10^18, 10^2, 10^21, 10^24, 10^3, 10^6, 10^9, 2,29j, 2^3, 3,402823x10E38, 3^2, 4.94065645841247x10E, 4^3, 7^4, A$1, Base^Exponent, Chr$, DD', El%20meu%fittxer, General%PRODUCTNAME, Graella%PRODUCTNAME, Lotus™, Math$, Nomdel'amfitrió, Opcions%PRODUCTNAME, OpenCL™, Pere$, , Uno us, W^, Writer$, ^2, ^3, ^MCtrl, ^Pere, ^jk, a$, a2^3, a^2, a^3, a^32, abc123 1,23, abc1^2, adreç§a, ai∙xi, a∙ln, a∙x, b^2, b∙exp, b∙mx, b∙xa, c over, c^2, d ', e rangle, e^, fórmules$, i%, igual arelació, m^x, perquès'insereixi, ràpid anavegació, sSubDir1,16, s^k, saltar aobjectes, saltar apàgines, saltar ataules, servidor soffice, sin^2x, suma^b, systemFile$, t aparellada, text$, x^, x^b, x^n, ï▸, Αθήνα, Σi, Ω, π, −0,14159, −1, −40, , 中国, ,


Vés a: [Inici] [Índex de regles]

Regles ordenades per freqüència

Codi de reglaOcurrències
DUES_PREPOSICIONS277
ESPAIS_SOBRANTS242
PRONOM_FEBLE_EN212
EXIGEIX_VERBS_CENTRAL169
CA_UNPAIRED_BRACKETS165
PUNT_EN_ABREVIATURES143
CA_SIMPLE_REPLACE131
FALTA_COMA_FRASE_CONDICIONAL86
CONCORDANCES_ADJECTIU_POSPOSAT78
SUBSTANTIUS_JUNTS68
FALTA_ELEMENT_ENTRE_VERBS62
CATALAN_WORD_REPEAT_RULE57
PHRASE_REPETITION38
CA_SIMPLE_REPLACE_BALEARIC37
DOUBLE_PUNCTUATION29
FOR28
PREP_VERB_CONJUGAT24
L_D_N_NO_S_APOSTROFEN23
DIFERENT_A23
CONCORDANCES_DET_NOM22
PROPER16
MIDAR16
PUNT_EN_HORES16
APOSTROFACIO_MOT_DESCONEGUT14
CONCORDANCES_NUMERALS13
TRADUCCIO_SENSE_DESAMBIGUAR13
CONCORDANCES_ADJ_NOM12
ANAR_A_INFINITIU12
COLOR11
VERBS_REFLEXIUS11
FINS_INFINITIU11
MAJ_DESPRES_INTERROGANT10
MES10
PRONOMS_FEBLES_SOLTS10
DE_SCHOLA10
NOMBRE_NUMERO9
ES9
TANT_TAN8
LA_NA_NOM_FEMENI8
FINS_A8
EVITA_DEMOSTRATIUS_EIXE8
CONCORDANCES_PARTICIPI_NOM8
TIPUS_MENA7
CONFUSIO_E7
PAR_PART7
EVITA_DEMOSTRATIUS_ESTE7
RELATIUS6
L6
ACCENT_SOLT6
BUSCA5
CONFUSIONS_ACCENT5
TOT_I_AIXI5
SE_DAVANT_SC5
A_NIVELL4
LAS14
SI4
DE_EL_NOMBRE_APOSTROFEN4
EN_RELACIO_A4
DES_DE4
DET_GN4
CONCORDANCES_CASOS_PARTICULARS4
ADRECA_DIRECCIO4
DE_EL_S_APOSTROFEN4
QUANT_QUAN3
DAR3
FINS_19963
A_MODE_DE3
CON_COM3
FEU3
SOC3
SINO_SI_NO3
K_MINUSCULA2
EN_QUE2
ESPAI_EN_UNITATS2
DE_GENEROSAMENT2
SUPERINDEXS2
EN_BASE_A2
QUAN_PREPOSICIO2
CONCORDANCES_TOTS_ELS2
VERBS_NO_INTRANSITIUS2
AMB_O_SENSE2
HAVER_PARTICIPI_HAVER_IMPERSONAL2
NOMS_OPERACIONS2
ES_POT2
DOBLAR_DOBLEGAR2
A_L_ENTORN_DE2
DALTRES2
CONCORDANCES_ATRIBUT2
ELS_INFINITIU2
LS2
ESPERA_QUE_INDICATIU2
FORMES_HEURE2
CONCORDANCES_QUAL2
COMU_COMUNA1
CONCORDANCES_NUMERALS_DUES1
POR_POT1
CA_SIMPLE_REPLACE_VERBS1
VAL1
HAVER_SENSE_HAC1
A_L_ABRIL_DE_19941
CONFUSIO_NOMBRE1
L_D_NOM_LLETRA1
PRONOMS_FEBLES_ORDENACIO1
COMPOSAR1
SUMA_SUMMA1
NI_NO1
VARIS1
JA_SIA_O1
MOLTS_MOLT1
EN_LLOC1
SIMBOL_GRAU_ORDINAL1
AMB_SENSE1
ACCENTUATION_CHECK1
CONFORME_CONJUNCIO1
MATEIX_INCORRECTE1
EXCLAMACIO_APOSTROF1
MIG_MITJA1
PARTICIPAR_A_EN1
INCLOENTHI1
APART1
MIG_DIA_NIT1
CONCORD_SUBJECTE_VERB1
ARREL_DE1
EL_QUE_COSA_QUE1
HI_REDUNDANT1
SON1
EXIGEIX_ACCENTUACIO_GENERAL1
A_L_ANY_19961
EN_GRAN_MESURA1
ODRE1
CONTRACCIONS1
CAP_ELS_CAP_ALS1
RAPID_DE_PRESSA1
LAS31
PERQUE_PER_QUE1
PROPI_MATEIX1
CONCORDANCA_GRIS1
SEN1
ESTAR_CAUSAT1
CALDRE1
TROBAR_SE_ESTAR_SITUAT1
ELEMENTS_REPETITS1
Total:2380

Errors trobats per regla


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DUES_PREPOSICIONS (277)


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...troduïu un nom per al diàleg i feu clic a D'acord. Per a canviar el nom del diàleg més en...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...Seleccioneu un nom de fitxer i feu clic a D'acord per a desar el fitxer. Càrrega de codi...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... text que conté el codi font i feu clic a D'acord. EID del Basic Depuració d'un program...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...mateix nom se sobreescriguin. Feu clic a D'acord per importar la biblioteca. Exportació...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...o com a biblioteca del Basic. Feu clic a D'acord. Seleccioneu on voleu exportar la bibl...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...nom per al mòdul o el diàleg i feu clic a D'acord. Canvi de nom d'un mòdul o d'un diàleg...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a l'esdeveniment seleccionat. Feu clic a D'acord per assignar la macro. Feu clic a D'ac...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...'acord per assignar la macro. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg. Supressió de l'a...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...iment. Feu clic a Suprimeix. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg. EID del $[office...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...n diàleg. Confirmeu l'entrada fent clic a D'acord o prement Retorn. L'entrada es torna co...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... registrada al $[officename] i feu clic a D'acord per a veure el diàleg Seleccioneu la fo...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...peració desitjada des d'aquí. Feu clic a D'acord. Aquest diàleg és semblant al diàleg E...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... de matriu, en aquest cas 5, i feu clic a D'acord. Es mostra una matriu unitària amb l'i...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a casella de selecció Matriu i feu clic a D'acord. Apareixerà el comptatge de la freqüènc...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

..., seleccioneu el camp Matriu i feu clic a D'acord. funció MULTM MULTM Calcula el produ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...la casella de selecció Matriu. Feu clic a D'acord. La matriu obtinguda apareixerà en el p...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ràmetres. Seleccioneu Matriu i feu clic a D'acord. Els resultats que retorna el sistema ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...han definit a 1. Tan bon punt feu clic a D'acord, el $[officename] Calc emplenarà l'exem...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ment, activeu el camp Matriu i feu clic a D'acord. Es mostraran les dades de tendència qu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...res (si cal), activeu Matriu i feu clic a D'acord. Funcions estadístiques funcions esta...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...t de la llista i confirmeu-la fent clic a D'acord. Fusiona i centra les cel·les Fusiona...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

.... Afegeix Introduïu un nom i feu clic a D'acord. Canvia el nom Obre un diàleg que us ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...casella de selecció Protegit i feu clic a D'acord. Al menú Eines ▸ Protegeix el full, ac...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...feu clic al nom i, tot seguit, feu clic a D'acord. Ordena Ordena Ordena les files sele...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...r per calcular els subtotals. Feu clic a D'acord. Agrupa per Seleccioneu la columna de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: de; per

...ea que heu seleccionat al quadre Agrupa per de les pestanyes de grups segons les colum...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a un diàleg que heu de tancar fent clic a D'acord. Les accions "Avís" i "Informació" most...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...n un diàleg que es pot tancar fent clic a D'acord o a Cancel·la. L'entrada no vàlida nomé...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...g on podreu canviar el valor. Feu clic a D'acord per acceptar els canvis i tornar al dià...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...que vulgueu aplicar, i després feu clic a D'acord. Posició en el document Posició en el...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ó automàtica, feu clic a Més. Feu clic a D'acord. El format s'aplicarà a l'interval de ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ix una formatació automàtica. Feu clic a D'acord. Format ▸ Formatació automàtica Defin...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... de vora que vulgueu aplicar i feu clic a D'acord. Les opcions de l'àrea Arranjament de ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...es no s'amagaran en pantalla. Feu clic a D'acord. Apliqueu les opcions de protecció. P...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...no introduïu cap contrasenya. Feu clic a D'acord. Desprotecció de cel·les protecció de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ntroduïu-la en aquest diàleg i feu clic a D'acord. Ara podreu editar les cel·les, visual...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ó automàtica cada "n" segons i fer clic a D'acord. Els continguts s'inseriran com a enll...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...l diàleg Formata les cel·les i feu clic a D'acord. A la finestra Estils, feu clic a la i...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...anqueu l'auxiliar de funcions fent clic a D'acord. Pas 4: Aplicació d'estils de cel·la ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...adres han d'estar desactivats. Feu clic a D'acord. Format ▸ Formatació condicional Real...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...e selecció Negatiu en vermell. Feu clic a D'acord. El format numèric de cel·les es defin...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... és el paràmetre per defecte. Feu clic a D'acord per consolidar els intervals. Paràmetr...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...caràcter al quadre d'entrada. Feu clic a D'acord. Per desar un full com a fitxer de tex...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oneu les opcions que vulgueu. Feu clic a D'acord. Feu clic a Desa. %PRODUCTNAME ▸ Pre...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... el diàleg Importació de text. Feu clic a D'acord. Si el fitxer .csv conté fórmules però...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... casella de selecció Fórmules. Feu clic a D'acord. Si voleu exportar els resultats dels ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...interval de la base de dades. Feu clic a D'acord. Filtratge d'intervals de cel·les int...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... de filtre que voleu aplicar. Feu clic a D'acord. Es mostraran els registres que coinci...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ions d'ordenació que vulgueu. Feu clic a D'acord. Pàgina wiki sobre la definició d'un i...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...leg Importa fitxers de dBASE. Feu clic a D'acord. S'obrirà el fitxer dBASE com a nou fu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ri que conté el fitxer dBASE i feu clic a D'acord. Feu clic a Crea. Desament d'un full ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...eu aplicar al full de càlcul. Feu clic a D'acord Tan bon punt seleccioneu un altre tema...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... codi següent: 0,0.. "Milió" Feu clic a D'acord. La taula següent mostra els efectes d...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...mules de l'àrea Visualització. Feu clic a D'acord. Si voleu visualitzar el resultat dels...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...t exemple, el valor és 15.000. Feu clic a D'acord. Apareixerà un diàleg que us informarà...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a columna. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. Veureu els guanys per a les diferents ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...cel·la B4. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. Ara veureu els guanys a la columna E i...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ticalment. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. Veureu els guanys a l'interval E2:H11 ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...agrama dinàmic en l'auxiliar. Feu clic a D'acord per a tancar l'auxiliar i crear el diag...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... que voleu que s'imprimeixin i feu clic a D'acord. Imprimiu el document. Visualitza - P...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... format de paper Horitzontal i feu clic a D'acord. Trieu Fitxer ▸ Imprimeix. Veureu el d...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oduïu un nom nou per al full i feu clic a D'acord. Alternativament, manteniu premuda la ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... decimals i sortiu del diàleg fent clic a D'acord. Per canviar aquesta opció a tot arreu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... decimals i sortiu del diàleg fent clic a D'acord. Per a calcular amb nombres arrodonits...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...es mostra i sortiu del diàleg fent clic a D'acord. Nombres Càlcul Canvi de l'alçada de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a de camps. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. L'escenari nou s'activarà automàticame...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ondicions del filtre. Després feu clic a D'acord i veureu que només continuen visibles l...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...l'interval A20:E22. Després de fer clic a D'acord, només es mostraran les files filtrades...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...Seleccioneu l'opció Subíndex i feu clic a D'acord. Menú contextual - Caràcter - Posició ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...xa-ho tot i Transposa. Si ara feu clic a D'acord, les columnes i les files es transposar...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... en què s'ha de girar el text. Feu clic a D'acord. Format ▸ Cel·les Format ▸ Cel·les ▸ ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...justament automàtic del text i feu clic a D'acord. Format ▸ Cel·les Funcions definides ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ís d'error i tancar el diàleg fent clic a D'acord, haureu de seleccionar una altra cel·la...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...areixerà a la llista inferior. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg. També podeu anom...


Missatge: Combinació incorrecta de preposicions.
Suggeriments: de

...ndència. En aquests diagrames, el tipus de de digrama XY potser és més adient. Per a...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...àleg. Quan sortiu del diàleg fent clic a D'acord, la configuració s'aplica de manera per...


Missatge: Sobra la preposició 'a'.
Suggeriments: Enrere

...nar a la pàgina corresponent. Feu clic a Enrere per veure la pàgina anterior de l'auxil...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...er actiu, seleccioneu un fons, feu clic a D'acord i després feu clic a Sí al diàleg Conf...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...bució horitzontal i vertical i feu clic a D'acord. Els objectes seleccionats es distribu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...inal de l'esvaïment encreuat. Feu clic a D'acord. Es mostrarà un grup que conté els dos...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...'objecte que esteu duplicant. Feu clic a D'acord per crear els duplicats. Edita - Dupli...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...til de degradat de la llista i feu clic a D'acord. Creació de degradats personalitzats ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...egradat en el quadre de text i feu clic a D'acord. El nom apareix al final de la llista ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...fica per a desar el degradat. Feu clic a D'acord. Utilització de degradats i transparèn...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ti a les vostres necessitats i feu clic a D'acord. Per ajustar la transparència d'un obj...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...esprés activeu Ajusta al marc. Feu clic a D'acord. Ara podeu redimensionar el quadre de ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...re de diàleg Inserció de text. Feu clic a D'acord per inserir-lo. Paràmetres 3D Paràmet...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ar una altra previsualització. Feu clic a D'acord per aplicar el conjunt de propietats no...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ció, ja que s'analitzaran quan feu clic a D'acord. El $[officename] i Internet El $[off...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...va la capçalera i, tot seguit, feu clic a D'acord. Si voleu que una capçalera s'ampliï f...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...l peu de pàgina i, tot seguit, feu clic a D'acord. Si voleu ampliar un peu de pàgina fi...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ràcters del xinès simplificat. Feu clic a D'acord per convertir el text seleccionat. Si n...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ràcters del xinès tradicional. Feu clic a D'acord per convertir el text seleccionat. Si n...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...duïu un nom per al diccionari. Feu clic a D'acord per mostrar el diccionari nou en el qua...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...s fitxers que vulgueu afegir i feu clic a D'acord. Afegeix Afegeix el fitxer o els fitx...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...n altre element de la llista i feu clic a D'acord. Feu clic amb el botó dret damunt d'un ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...s. Si confirmeu aquest diàleg fent clic a D'acord, només s'adjuntaran les dades que no ap...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...xer de base de dades. Feu clic a Obre o a D'acord en aquest diàleg per obrir el fitxer im...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...itjançant ODBC. A continuació, feu clic a D'acord. Autenticació Auxiliar de bases de da...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...at en què es mostrarà l'hora. Feu clic a D'acord per inserir el camp. Podeu fer clic al...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...lic a Sí, anomeneu l'informe i feu clic a D'acord. Ordenació de l'informe Si no els ord...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ó inversa a la descrita. Quan feu clic a D'acord s'insereix un camp de dades per als núm...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...en la línia de vora definida. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Establiment ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...en la línia de vora definida. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Definició de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...la pàgina a l'àrea Separació. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Inserció de ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...el títol nou al quadre Títol i feu clic a D'acord. Propietats del document Edició dels ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...modificar l'escala de l'eix). Feu clic a D'acord. Al document, feu clic a fora del diagr...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...er a les barres seleccionades. Feu clic a D'acord per acceptar el paràmetre. Inserció de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...odificacions i, a continuació, feu clic a D'acord. Per seleccionar la llegenda, primer f...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...diàleg per fer modificacions. Feu clic a D'acord. Al document, feu clic a fora del diagr...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...satge per al futur. Després de fer clic a D'acord, el document s'obre en mode compartit. ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...delimitador de camp i de text. Feu clic a D'acord. Un avís us informa que només s'ha desa...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...del %PRODUCTNAME està activat. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg. Trieu Fitxer ▸ O...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...alment per a aquesta sessió" i feu clic a D'acord. Ara podeu obrir i desar fitxers des de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ccioneu el vostre certificat i feu clic a D'acord. Veureu de nou el diàleg Signatures di...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...egir més certificats si voleu. Feu clic a D'acord per a afegir la clau pública al fitxer ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...clic a Mou amunt i Mou avall. Feu clic a D'acord. Enviament de documents com a correu e...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...x al quadre de llista Nom. Si feu clic a D'acord, s'obrirà el diàleg del vostre controla...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... fax al quadre de llista Fax i feu clic a D'acord. Feu clic a la icona de fletxa al fina...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...icona nova allà on la vulgueu. Feu clic a D'acord. La vostra barra Estàndard ara té una ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... de selecció Tipus de lletra i feu clic a D'acord. En el diàleg Cerca i reemplaça, apare...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...la icona de la barra d'eines. Feu clic a D'acord. Ús de les barres d'eines barres d'ei...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ccioneu un estil de Fontwork i feu clic a D'acord per inserir l'objecte Fontwork al docu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ccioneu un estil de Fontwork i feu clic a D'acord. L'objecte Fontwork s'insereix en el d...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...la macro que voleu utilitzar i feu clic a D'acord. Tanqueu el diàleg Propietats. (Opcio...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...eleccioneu els atributs nous i feu clic a D'acord. Edició d'un botó d'enllaç Si l'enlla...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ts de la imatge seleccionada i feu clic a D'acord. Desar mapes de bits Si voleu desar e...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...tra. Seleccioneu la Llengua i feu clic a D'acord. La llengua seleccionada s'aplica a to...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...tra. Seleccioneu la Llengua i feu clic a D'acord. Al %PRODUCTNAME Calc, trieu Format - ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...tra. Seleccioneu la Llengua i feu clic a D'acord. Ara podeu aplicar l'estil de caràcter...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... nom a l'estil de fletxa nou. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg. Definició d'esti...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...n nom per a l'estil de línia i feu clic a D'acord. Per desar un estil de línia en una ll...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...cionar diverses claus alhora. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg i desar el fitxe...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...voltant de l'àrea imprimible. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg. Impressió Cop...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...leccioneu una de les opcions i feu clic a D'acord. Si sou en un full de càlcul i els con...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...la de grisos o Blanc i negre i feu clic a D'acord. Quan una d'aquestes opcions està sele...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u l'opció Imprimeix en negre i feu clic a D'acord. Tots els documents de text o HTML s'i...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ns que desitgeu i, tot seguit, feu clic a D'acord. S'utilitzaran les opcions modificades...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...er com a mínim i confirmeu-la. Feu clic a D'acord. Gestió de versions versions; d'un do...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...un esdeveniment de la llista i feu clic a D'acord. Per a assignar un script a un esdeven...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...un esdeveniment de la llista i feu clic a D'acord. Per assignar un script a un enllaç P...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...següent al camp de text Obre i feu clic a D'acord. Als sistemes tipus Unix, escriviu el ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...suari local del %PRODUCTNAME. Feu clic a D'acord. Verificació d'un filtre XML Podeu fe...


Missatge: Sobra la preposició 'a'.
Suggeriments: avall

...contingut OrdreCtrl+D emplenament cap a avall selecció de dades OpcióAlt+fletxa ava...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a enllaç, seleccioneu Enllaç. Feu clic a D'acord. Quan se us ho demani, feu clic a Sí p...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...tiva. Seleccioneu un disseny i feu clic a D'acord per a aplicar-lo a la diapositiva actua...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...efectes. Feu clic a un efecte i després a D'acord. Per previsualitzar l'animació, feu cl...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...estil d'ombreig de la llista. Feu clic a D'acord. Per utilitzar una imatge com a fons d...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... i Desplaçament de la imatge. Feu clic a D'acord. Aquesta modificació només és vàlida p...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ria de "Les meves plantilles". Feu clic a D'acord. Canvi d'escala amb el teclat numèric ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... diapositiva actual, i després feu clic a D'acord. Moviment d'objectes a una altra capa ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...finiu les opcions de la capa. Feu clic a D'acord. La capa nova esdevé automàticament la ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... casella de selecció Visible. Feu clic a D'acord. A la pestanya de nom de la capa, el t...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... casella de selecció Visible. Feu clic a D'acord. Bloqueig de capes Seleccioneu una ca...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...sella de selecció Bloquejada. Feu clic a D'acord. No podeu editar els objectes d'una ca...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...sella de selecció Bloquejada. Feu clic a D'acord. Quant a les capes capes; definició ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a que voleu carregar i després feu clic a D'acord. El fitxer té el format [nomdelfitxer]....


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

..., introduïu un nom de fitxer i feu clic a D'acord. Per carregar un fitxer d'estils de fl...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a que voleu carregar i després feu clic a D'acord. El fitxer té el format [nomdelfitxer]....


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

..., introduïu un nom de fitxer i feu clic a D'acord. Format - Línia Dibuix de corbes lín...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u el quadre Previsualització. Feu clic a D'acord. Feu una de les accions següents: Per...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ntercanvia la pàgina de fons i feu clic a D'acord. Per aplicar el disseny de la diaposit...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ntercanvia la pàgina de fons i feu clic a D'acord. Estils Moviment d'objectes objectes...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...apositives que voleu inserir. Feu clic a D'acord. Per copiar i enganxar diapositives en...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...el paper, seleccioneu Format. Feu clic a D'acord. La diapositiva es redimensiona per aju...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...sitiva que vulgueu imprimir, i feu clic a D'acord. Assaig de cronometratges per als canv...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ll de càlcul del %PRODUCTNAME. Feu clic a D'acord. Feu clic al full de càlcul per introdu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... el fitxer que voleu inserir i feu clic a D'acord. Habiliteu la casella de selecció Enll...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ns de conversió de la imatge i feu clic a D'acord. Vegeu Converteix en polígon per obteni...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...e símbols. Feu clic a Afegeix i després a D'acord. Feu clic a D'acord per tancar també el...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a Afegeix i després a D'acord. Feu clic a D'acord per tancar també el diàleg Símbols. Ara...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...nsereix la relació aproximadament igual a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...ereix una relació més petit que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...nsereix la relació més gran que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...l Insereix la relació semblant o igual a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...nal a Insereix la relació proporcional a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...sereix la relació més petit que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...nsereix la relació més gran que o igual a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...esta icona insereix la relació semblant a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...deix Insereix un símbol de relació cap a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...na fórmula. La relació es defineix com a amb dos espais reservats s'insereix escrivi...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; per

...u el caràcter de correspondència imatge per amb dos espais reservats escrivint transl ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; per

...el caràcter de correspondència original per amb dos espais reservats. Quan introduïu i...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ols. Feu clic a Afegeix i a continuació a D'acord. Feu clic a Tanca per a tancar el diàle...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...r inserir l'operador de conjunts inclòs a amb dos espais reservats. També podeu intro...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...nserir l'operador de conjunts no inclòs a amb dos espais reservats. També podeu intro...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...operador de conjunts subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu intro...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...erador de conjunts superconjunt o igual a amb dos espais reservats. De manera alterna...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...rador de conjunts no subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu intro...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: amb; a

...dor de conjunts no superconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu escri...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...buts que vulgueu i, finalment, fer clic a D'acord. Per establir aquests canvis com a nou ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...nat. Feu clic a Afegeix i a continuació a D'acord. Modificació del nom d'un símbol Per ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...t i feu clic al botó Modifica. Feu clic a D'acord. Conjunt de símbols El quadre de llis...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...egiu-hi un símbol com a mínim. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg. El conjunt de sím...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ímbols, feu clic a Modifica i finalment a D'acord. Ara, el símbol ALFA només estarà dispo...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u visualitzar en el document i feu clic a D'acord. Edita Mostra el diàleg Edita els cam...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... o mitjançant l'opció Aplica. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg Estil de paràgra...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... el format que voleu aplicar. Feu clic a D'acord. Format Llista els estils de formatac...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oleu aplicar i, a continuació, feu clic a D'acord. Afegeix Afegeix un estil de taula no...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ació automàtica i, tot seguit, feu clic a D'acord. Introduïu un nom per a la formatació ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a formatació automàtica nova i feu clic a D'acord. Suprimeix Suprimeix l'estil de taula...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... la combinació de correu. Quan feu clic a D'acord, un diàleg us demanarà en quina ubicaci...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ces de combinació de correu, i feu clic a D'acord. No incloguis mai el país/regió Exclo...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...er a la combinació de correu i feu clic a D'acord. Afegeix Seleccioneu el fitxer de bas...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... la numeració de les pàgines. Feu clic a D'acord. Aquesta acció canviarà l'estil de la ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... la numeració de les pàgines. Feu clic a D'acord Feu doble clic a l'estil de pàgina per...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...en la línia de vora definida. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Per definir ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...en la línia de vora definida. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Definició de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...la pàgina a l'àrea Separació. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Definició de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...en la línia de vora definida. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Per definir ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...en la línia de vora definida. Feu clic a D'acord per a aplicar els canvis. Vores defini...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... de vora que vulgueu aplicar i feu clic a D'acord. Podeu utilitzar les opcions de l'àrea...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oneu les opcions que vulgueu i feu clic a D'acord. Si ho voleu, podeu introduir un altre ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...genda en el quadre Separador i feu clic a D'acord. En el diàleg Llegenda, feu clic a D'a...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...acord. En el diàleg Llegenda, feu clic a D'acord. El $[officename] pot afegir una llege...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... en el quadre Nom de l'estil i feu clic a D'acord. Feu doble clic al nom que es mostra a...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...eració que vulgueu utilitzar i feu clic a D'acord. Per a suprimir la numeració de capíto...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...onalitzat a la llista Nivell. Feu clic a D'acord. Text condicional concordança de text...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

..." en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord. A la llista d'estils de pàgina, feu c...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

..." en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord. Aneu a la primera pàgina del document...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...llista Selecció i, tot seguit, feu clic a D'acord. Enganxament especial Quant als camps...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ïu el text per a la variable. Feu clic a D'acord. Per a obrir ràpidament tots els camps...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... o Nota final a l'àrea Tipus. Feu clic a D'acord. Introduïu la nota. Icona També pode...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... quadres Superior i Inferior. Feu clic a D'acord. Format - Paràgraf - Vores Creació d'...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...derna a la llista de la dreta. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg Plantilles, i feu ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...el fitxer que voleu incloure i feu clic a D'acord. Per crear un subdocument nou, trieu D...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... "Pàgina dreta" en el quadre. Feu clic a D'acord. Per exportar un document mestre com a...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...rra" al quadre Estil següent. Feu clic a D'acord. A la finestra Estils, feu clic amb el...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...eta" al quadre Estil següent. Feu clic a D'acord. Feu doble clic a "Pàgina dreta" a la ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u un espai al quadre Després. Feu clic a D'acord. Per a inserir el nom i el número de c...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...osició complexa de text (CTL). Feu clic a D'acord. Col·loqueu el cursor a la posició on ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a axcrod; D'axcrod

... introduïu el nom de l'índex i feu clic a D'axcrod. Per definir entrades en les taules de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...plicar a l'estil de paràgraf. Feu clic a D'acord. Ara podreu aplicar l'estil als encapça...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u clic al botó d'assignació . Feu clic a D'acord. Per assignar enllaços a entrades d'un...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...eu clic a la pestanya Estils. Feu clic a D'acord. Per actualitzar l'índex, feu-hi clic ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...cional a la resta de quadres. Feu clic a D'acord. En el diàleg Insereix una entrada bib...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oneu les opcions que vulgueu. Feu clic a D'acord. Si voleu utilitzar un estil de paràgr...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... per a l'índex al quadre Nom i feu clic a D'acord. Feu clic a Insereix per afegir la par...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oneu les opcions que vulgueu. Feu clic a D'acord. Si voleu utilitzar un estil de paràgr...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...itzar a la llista Plantilles i feu clic a D'acord. Feu clic a Des d'un fitxer, cerqueu e...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...ents: Trieu Insereix - Marc i feu clic a D'acord. Introduïu text en el marc i, opcional...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...primeix de l'àrea Propietats. Feu clic a D'acord. Amagar text Activació i desactivació...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oneu les opcions que vulgueu. Feu clic a D'acord. Per afegir números de línia a paràgra...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...les línies d'aquest paràgraf. Feu clic a D'acord. Seleccioneu el paràgraf o els paràgra...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...les línies d'aquest paràgraf. Feu clic a D'acord. També podeu crear un estil de paràgra...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... de línia al quadre Inicia a. Feu clic a D'acord. Eines - Numeració de línies Format -...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...la llista al quadre Inicia a. Feu clic a D'acord. Inserció i supressió de salts de pàgi...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...s que vulgueu de la pestanya. Feu clic a D'acord. Per canviar el fons de pàgina de tote...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...petiu els passos de l'1 al 3. Feu clic a D'acord. Números de pàgina números de pàgina;...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...finir el nou Número de pàgina. Feu clic a D'acord. El nou número de pàgina és un atribut...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...eccioneu un format de número i feu clic a D'acord. Utilització d'estils de números de pà...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...dicar un nou número de pàgina. Feu clic a D'acord. S'utilitzarà l'estil de pàgina selecc...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u "Vertical" o "Horitzontal". Feu clic a D'acord. Per canviar l'orientació de la pàgina...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u «Vertical» o «Horitzontal». Feu clic a D'acord. Amb aquesta acció haureu definit un e...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...trieu Insereix ▸ Salt manual i feu clic a D'acord. Abast d'un estil de pàgina definit de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...estil en el quadre de llista i feu clic a D'acord. Per aplicar la propietat "salt de pàg...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...stil de pàgina i a continuació feu clic a D'acord. Per aplicar un estil de pàgina Feu c...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a que segueix el salt manual. Feu clic a D'acord. Impressió d'un fullet impressió; ful...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...imprimir "Totes les pàgines". Feu clic a D'acord. Si el %PRODUCTNAME imprimeix les pàgi...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...en el quadre Safata de paper. Feu clic a D'acord. Repetiu els passos de l'1 al 5 per a ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...iniu les opcions que vulgueu i feu clic a D'acord. Utilitzeu els botons de cursor del di...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...duïu-hi un altre percentatge. Feu clic a D'acord. Seleccioneu el text que conté els sal...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... en el quadre Nom de l'estil. Feu clic a D'acord. Per crear un estil nou arrossegant i ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...oneu les opcions que vulgueu i feu clic a D'acord. Inserció d'una taula des d'un full de...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...columnes que tindrà la taula. Feu clic a D'acord. Selecció de taules, files i columnes ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...tilla a la llista Categories. Feu clic a D'acord. Per a crear un document basat en la p...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...anarà un nom, escriviu-ne un i feu clic a D'acord. Trieu Fitxer ▸ Nou ▸ Plantilles. Feu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u les propietats de l'efecte i feu clic a D'acord. Canviar el text a majúscules o minúsc...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...adres Horitzontal i Vertical. Feu clic a D'acord. Per a amagar les vores del marc, sele...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...u, com ara el color de fons, i feu clic a D'acord. Seleccioneu el text i trieu Insereix ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...marc. Trieu Insereix - Marc i feu clic a D'acord. Edició d'un marc de text Per editar ...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...primeix de l'àrea Propietats i feu clic a D'acord. Enllaç de marcs de text Podeu enllaç...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

... de text que vulgueu inserir i feu clic a D'acord. Els continguts del document de text s...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...sella de selecció Automàtica. Feu clic a D'acord. Per aplicar la partició de mots autom...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...a de l'àrea Partició de mots. Feu clic a D'acord. Apliqueu l'estil als paràgrafs als qu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...eració que vulgueu utilitzar. Feu clic a D'acord. Apliqueu l'estil als paràgrafs que vu...


Missatge: Combinació impossible de preposicions.
Suggeriments: a acord; D'acord

...iniu les opcions que vulgueu. Feu clic a D'acord. Per a canviar la vora d'ajustament d'...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ESPAIS_SOBRANTS (242)


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: document"

...on """ Monitorar els esdeveniments del document """ Observeu l'error que hi ha al mètode...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és"

...ria. El caràcter de declaració de tipus és "". Variables decimals Les variables de...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és"

...ria. El caràcter de declaració de tipus és "!". Variables dobles Les variables dob...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: mòdul1:

...Mode(true). myText = "Hola" Print "al mòdul1 : ", myText ' Torna una cadena buida Pr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: mòdul2:

...' Torna una cadena buida Print "Ara al mòdul2 : ", myText Com desar el contingut d'una...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: «i

... Mostra els botons «Avorta», «Reintenta« i «Ignora». Mostra els botons «Sí», «No»...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: «i

... Mostra els botons «Avorta», «Reintenta« i «Ignora». Mostra els botons «Sí», «No»...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: lVar "consta; lVar" consta

...nt blau. Exemple: MsgBox "El color " lVar  " consta de:" Chr(13) "red= " Red(lVar) Chr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "Red; =" Red

...r " lVar " consta de:" Chr(13) "red= "  Red(lVar) Chr(13) "green= " Green(lVar) ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "Green; =" Green

...3) "red= " Red(lVar) Chr(13) "green= "  Green(lVar) Chr(13) "blue= " Blue(lVar) C...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "Blue; =" Blue

... "green= " Green(lVar) Chr(13) "blue= "  Blue(lVar) Chr(13) , 64,"colors" Funció Gr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: lVar "conté; lVar" conté

...nt verd. Exemple: Msgbox "El color " lVar  " conté els components:" Chr(13) "red = " r...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "red; =" red

... conté els components:" Chr(13) "red = "  red(lVar) Chr(13) "green = " green(lVar)...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "green; =" green

... "red = " red(lVar) Chr(13) "green = "  green(lVar) Chr(13) "blue = " blue(lVar) ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "blue; =" blue

..."green = " green(lVar) Chr(13) "blue = "  blue(lVar) Chr(13) , 64,"colors" Funció Re...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: lVar "consta; lVar" consta

...vermell. Exemple: MsgBox "El color " lVar  " consta de:" Chr(13) "red= " red(lVar) Chr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "red; =" red

...r " lVar " consta de:" Chr(13) "red= "  red(lVar) Chr(13) "green= " green(lVar) ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "green; =" green

...3) "red= " red(lVar) Chr(13) "green= "  green(lVar) Chr(13) "blue= " blue(lVar) C...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "blue; =" blue

... "green= " green(lVar) Chr(13) "blue= "  blue(lVar) Chr(13) , 64,"colors" Funció QB...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 0:

...nar els valors següents a ColorNumber: 0 : Negre 1 : Blau 2 : Verd 3 : Cian 4 ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 1:

...ors següents a ColorNumber: 0 : Negre 1 : Blau 2 : Verd 3 : Cian 4 : Vermell ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 2:

...ts a ColorNumber: 0 : Negre 1 : Blau 2 : Verd 3 : Cian 4 : Vermell 5 : Magent...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 3:

...Number: 0 : Negre 1 : Blau 2 : Verd 3 : Cian 4 : Vermell 5 : Magenta 6 : Gro...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 4:

... : Negre 1 : Blau 2 : Verd 3 : Cian 4 : Vermell 5 : Magenta 6 : Groc 7 : Bla...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 5:

... Blau 2 : Verd 3 : Cian 4 : Vermell 5 : Magenta 6 : Groc 7 : Blanc 8 : Gris ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 6:

...rd 3 : Cian 4 : Vermell 5 : Magenta 6 : Groc 7 : Blanc 8 : Gris 9 : Blau cla...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 7:

...an 4 : Vermell 5 : Magenta 6 : Groc 7 : Blanc 8 : Gris 9 : Blau clar 10 : Ve...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 8:

...mell 5 : Magenta 6 : Groc 7 : Blanc 8 : Gris 9 : Blau clar 10 : Verd clar 11...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 9:

...Magenta 6 : Groc 7 : Blanc 8 : Gris 9 : Blau clar 10 : Verd clar 11 : Cian cl...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 10:

...oc 7 : Blanc 8 : Gris 9 : Blau clar 10 : Verd clar 11 : Cian clar 12 : Vermell...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 11:

... : Gris 9 : Blau clar 10 : Verd clar 11 : Cian clar 12 : Vermell clar 13 : Mage...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 12:

...u clar 10 : Verd clar 11 : Cian clar 12 : Vermell clar 13 : Magenta clar 14 : G...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 13:

...lar 11 : Cian clar 12 : Vermell clar 13 : Magenta clar 14 : Groc clar 15 : Blan...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 14:

... 12 : Vermell clar 13 : Magenta clar 14 : Groc clar 15 : Blanc brillant Aquesta...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 15:

...lar 13 : Magenta clar 14 : Groc clar 15 : Blanc brillant Aquesta funció només s'...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Color "iColor; Color" iColor

...officename]. Exemple: MsgBox stext,0,"Color "  iColor Funció RGB Funció RGB Torna un valor...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: lVar "consta; lVar" consta

...compost. Exemple: MsgBox "El color " lVar  " consta de:" Chr(13) "red= " red(lVar) Chr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "red; =" red

...r " lVar " consta de:" Chr(13) "red= "  red(lVar) Chr(13) "green= " green(lVar) ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "green; =" green

...3) "red= " red(lVar) Chr(13) "green= "  green(lVar) Chr(13) "blue= " blue(lVar) C...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "blue; =" blue

... "green= " green(lVar) Chr(13) "blue= "  blue(lVar) Chr(13) , 64,"colors" Funcions ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 0:

...atributs afegint els valors d'atribut: 0 : Fitxers normals. 16 : Torna només el n...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 16:

...alors d'atribut: 0 : Fitxers normals. 16 : Torna només el nom del directori. Util...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Dia "Day; Dia" Day

...ó torna el valor 20. Exemple: Print "Dia "  Day(DateSerial(1994, 12, 20)) " del mes" ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ) "de; )" de

...int "Dia " Day(DateSerial(1994, 12, 20))  " del mes" Funció Month Funció Month Func...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

...xpressió torna el valor 12. Exemple: MsgBox "" Month(Now) ,64,"El mes actual" Funci...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

...us" sDay="Divendres" sDay="Dissabte" MsgBox "" + sDay,64,"Avui és" Funció Year Func...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

...essió: torna el valor 1994. Exemple: MsgBox "" Year(Now) ,64,"Any actual" Funció CD...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

... el número de data de sèrie. Exemple: MsgBox "" CDateToIso(Now) ,64,"Data ISO" Funci...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és "Hour; és" Hour

... Sub ExampleHour Print "L'hora actual és "  Hour( Now ) Funció Minute Funció Minut Fu...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és "Minute; és" Minute

... ExampleMinute MsgBox "El minut actual és " Minute(Now) "." Funció Now Funció Now Funci...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: )"

... MsgBox "El minut actual és " Minute(Now) "." Funció Now Funció Now Funció Now ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és "Now; és" Now

...de retorn: Data Exemple: Msgbox "Ara és "  Now Funció Second Funció Second Funció S...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és "Second; és" Second

...sgBox "El segon exacte de l'hora actual és " Second( Now ) Funció TimeSerial Funció TimeS...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Date;

...de la configuració regional. Sintaxi: Date ; Date = Text As String Paràmetres: Tex...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és "Date; és" Date

...ió regional. Exemple: Msgbox "La data és "  Date Expressió Time expressió Time Expres...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: )"

... mitjanit" MsgBox Right("00" lHour , 2)  ":" Right("00" lMin , 2) ":" Right("00...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: )"

...0" lHour , 2) ":" Right("00" lMin , 2)  ":" Right("00" lSec , 2) ,0,"L'hora és"...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Error "err; Error" err

...vocat per un fitxer inexistent MsgBox "Error "  err ": " Error$ + chr(13) + "a la línia: ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: : "Error$; :" Error$

...txer inexistent MsgBox "Error " err ": "  Error$ + chr(13) + "a la línia: " + Erl + chr(...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: : "+; :" +

...rr ": " Error$ + chr(13) + "a la línia: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"S'ha produït...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Error "Err; Error" Err

...x perquè el fitxer no existeix MsgBox "Error "  Err ": " Error$ + chr(13) + "At line : " ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: : "Error$; :" Error$

...xer no existeix MsgBox "Error " Err ": "  Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: line:

...or " Err ": " Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"s'ha pro...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: D'retorna

... C ' retorna 0 vVarOut = A > B And B > D ' retorna 0 vVarOut = (B > D And B > A) ' retorn...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: D'torna

...v B > C ' torna 0 vOut = A > B Eqv B > D ' torna 0 vOut = (B > D Eqv B > A) ' torna -1 ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: D'torna

... B > C ' torna -1 vOut = A > B Imp B > D ' torna 0 vOut = (B > D Imp B > A) ' torna -1 ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...a longitud del costat adjacent a l'angle: ","Adjacent") d2 = InputBox("Introduïu l...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...la longitud del costat oposat de l'angle: ","Oposat") Print "L'angle Alpha fa"; (a...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ; "graus; ;" graus

...ngle Alpha fa"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " graus" Funció Cos Funció Cos Funció Cos C...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...ntroduïu la longitud del costat adjacent: ","Adjacent") dAngle = InputBox("Introdu...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...tBox("Introduïu l'angle Alpha (en graus): ","Alpha") Print "La longitud de la hipo...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

..."Introduïu la longitud del costat oposat: ","Costat oposat") dAlpha = InputBox("In...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...tBox("Introduïu l'angle Alpha (en graus): ","Alpha") Print "La longitud de la hipo...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...la longitud del costat oposat de l'angle: ","oposat") dAlpha = InputBox("Introduïu...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...tBox("Introduïu l'angle Alpha (en graus): ","Alpha") Print "la longitud del costat...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

... que superin aquests valors. Exemple: MsgBox "" dValue chr(13) (b1*b2) ,0,"Multipli...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

... Log n(x) = Log(x) / Log(n) Exemple: MsgBox "" a chr(13) (b1*b2) ,0,"Multiplicació...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: és"

...trada de valor")) Print "La diferència és "; Abs(siW1 - siW2) Signes d'expressió ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ) ""; )" "

... iRun < Len(sText) If Mid(sText,iRun,1 ) " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc(...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...Int(InputBox("Introduïu el primer nombre: ","NumberInput")) iInputb = Int(InputBox...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

... Int(InputBox("Introduïu el segon nombre: ","NumberInput")) Print "L'arrel quadrad...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: sVar "De; sVar" De

...o o GoSub són vàlides. Exemple: sVar =sVar  " De Sub 1 a" : Return sVar =sVar " De Sub...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ":

...des. Exemple: sVar =sVar " De Sub 1 a" : Return sVar =sVar " De Sub 2 a" : Ret...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: sVar "De; sVar" De

...ar =sVar " De Sub 1 a" : Return sVar =sVar  " De Sub 2 a" : Return sVar =sVar " Etique...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ":

... 1 a" : Return sVar =sVar " De Sub 2 a" : Return sVar =sVar " Etiqueta 1" : GoT...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: sVar "Etiqueta; sVar" Etiqueta

...ar =sVar " De Sub 2 a" : Return sVar =sVar  " Etiqueta 1" : GoTo Ende sVar =sVar " Etiqueta ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ":

... 2 a" : Return sVar =sVar " Etiqueta 1" : GoTo Ende sVar =sVar " Etiqueta 2" M...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: sVar "Etiqueta; sVar" Etiqueta

...=sVar " Etiqueta 1" : GoTo Ende sVar =sVar  " Etiqueta 2" Més expressions Més expressions L...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: paraula»

...u una frase curta:") ' Comproveu si la paraula »and« apareix a la frase. ' En lloc de l...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: «apareix

...curta:") ' Comproveu si la paraula »and« apareix a la frase. ' En lloc de la línia d'or...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: paraula»

...l(Instr(sText, "and")) Then MsgBox "La paraula »and« apareix a la frase que heu introduï...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: «apareix

...t, "and")) Then MsgBox "La paraula »and« apareix a la frase que heu introduït!" Funció ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Booleà:

...pus d'expressió i retorns de conversió Booleà : Cadena que avalua a Cert o a Fals. Da...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Null:

...a: Cadena que conté la data i l'hora. Null : Error d'execució. Buit: Cadena sense...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: = "Dimensió; =" Dimensió

...e dues dimensions Const sDim as String = " Dimensió:" Expressió ReDim expressió ReDim Ex...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ) ""; )" "

...a dades vàlides Exemple: TypeName(lVar)  " " VarType(lVar),0,"Alguns tipus al $[off...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: type:

...alor de retorn: Bool Paràmetres: Uno type : A UnoObject Exemple: ' Instanciar un ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: =:

...ueu comparar. Operadors de comparació = : Igual a < : Menor que > : Major que ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: <:

... Operadors de comparació = : Igual a < : Menor que > : Major que <=: Menor o i...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: >:

...comparació = : Igual a < : Menor que > : Major que <=: Menor o igual que >= : ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: =:

... > : Major que <=: Menor o igual que >= : Major o igual que : No és igual a Ex...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :

...or o igual que >= : Major o igual que  : No és igual a Exemple: DIM sRoot As S...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: a "+; a" +

... una cadena. MsgBox "De "+ ChrW(913)+" a " + ChrW(937) ' La impressió apareix al di...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: +:

...pareix en el codi de format. E- E+ e- e+ : Si el codi de format conté com a mínim ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: \:

...sa (\), o envoltat entre cometes (""). \ : La barra inversa mostra el caràcter seg...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ,!

...aràcters de formatació de cadenes (@, , , !). També podeu utilitzar els formats nu...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: zero"

...l delimitador és una cadena de longitud zero "", les subcadenes s'uneixen sense separa...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

...perar abans que s'executi el programa. MsgBox "" lTick " Ticks" ,0,"La pausa ha durat...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: lTick "Ticks; lTick" Ticks

... que s'executi el programa. MsgBox "" lTick  " Ticks" ,0,"La pausa ha durat" Expressió Wait...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

...xi: Valor de retorn: Llarg Exemple: MsgBox "" lTick " Ticks" ,0,"La pausa ha durat...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: lTick "Ticks; lTick" Ticks

...de retorn: Llarg Exemple: MsgBox "" lTick  " Ticks" ,0,"La pausa ha durat" Funció Environ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

...xi: Valor de retorn: Enter Exemple: MsgBox "" TwipsPerPixelX() " Twips * " TwipsP...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ) "Twips; )" Twips

...er Exemple: MsgBox "" TwipsPerPixelX()  " Twips * " TwipsPerPixelY() " Twips",0,"Mida...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: * "TwipsPerPixelY; *" TwipsPerPixelY

...: MsgBox "" TwipsPerPixelX() " Twips * "  TwipsPerPixelY() " Twips",0,"Mida de píxel" Funció T...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ) "Twips; )" Twips

...erPixelX() " Twips * " TwipsPerPixelY()  " Twips",0,"Mida de píxel" Funció TwipsPerPixe...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: MsgBox"

...xi: Valor de retorn: Enter Exemple: MsgBox "" TwipsPerPixelX() " Twips * " TwipsP...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ) "Twips; )" Twips

...er Exemple: MsgBox "" TwipsPerPixelX()  " Twips * " TwipsPerPixelY() " Twips",0,"Mida...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: * "TwipsPerPixelY; *" TwipsPerPixelY

...: MsgBox "" TwipsPerPixelX() " Twips * "  TwipsPerPixelY() " Twips",0,"Mida de píxel" Funció C...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ) "Twips; )" Twips

...erPixelX() " Twips * " TwipsPerPixelY()  " Twips",0,"Mida de píxel" Funció CreateUnoStr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: (?

...me, Value ) o X???Container::insertBy???( ???, Value ), del $[officename] Basic. L'...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: curt:

... hores (hh:mm). msgbox("Format de data curt : " FormatDateTime(d,vbShortDate)) msgb...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: llarg:

...(d,vbShortDate)) msgbox("Format d'hora llarg : " FormatDateTime(d,3)) msgbox("Format...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: curt:

...atDateTime(d,3)) msgbox("Format d'hora curt : " FormatDateTime(d,vbShortTime)) Func...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: avaluacions:

...tat d'èxit de cada avaluació. Nombre d'avaluacions : el nombre d'avaluacions de l'experiment...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: "=

...eferenciada. ' = alineat a l'esquerra " = alineat a la dreta ^ = centrat \ = re...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Bon"

...mbinar en una sola cadena. =CONCATENA("Bon ";"dia ";"Sra. ";"Pla") retorna: Bon dia ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: dia"

...en una sola cadena. =CONCATENA("Bon ";"dia ";"Sra. ";"Pla") retorna: Bon dia Sra. Pl...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ."

...a cadena. =CONCATENA("Bon ";"dia ";"Sra. ";"Pla") retorna: Bon dia Sra. Pla. func...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna ""; retorna" "

...na un únic caràcter. ESQUERRAB("中国";1) retorna " " (1 byte només és la meitat d'un caràcte...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 中 "(; 中" (

...S complet). ESQUERRAB("中国";3) retorna "中 " (3 bytes formen un caràcter DBCS i mig; p...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna "6; retorna" 6

...n caràcter DBCS). ESQUERRAB("oficina") retorna " 6 (6 caràcters no-DBCS, cadascun format p...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna"

...arà del text, en bytes. MIGB("中国";1;0) retorna "" (0 bytes es sempre una cadena buida). ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna ""; retorna" "

...mpre una cadena buida). MIGB("中国";1:1) retorna " " (1 byte és només mig caràcter DBCS i, p...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 中 "(; 中" (

...DBCS complet). MIGB("中国";1;3) retorna "中 " (3 bytes formen un caràcter DBCS i mig; l...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna ""; retorna" "

...ràcters DBCS complets). MIGB("中国";2;1) retorna " " (el byte de la posició 2 no és al princ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna ""; retorna" "

... espai com a caràcter). MIGB("中国";2;1) retorna " " (el byte de la posició 2 no és al princ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna ""; retorna" "

... espai com a caràcter). MIGB("中国";2;1) retorna " " (el byte de la posició 2 no és al princ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna ""; retorna" "

... espai com a caràcter). MIGB("中国";2;1) retorna " " (el byte de la posició 2 no és al princ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: retorna ""; retorna" "

...TAB, segons els bytes. DRETAB("中国";1) retorna " " (1 byte només és la meitat d'un caràcte...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 国 "(; 国" (

...DBCS complet). DRETAB("中国";3) retorna "国 " (3 bytes formen un caràcter DBCS i mig i ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Nombre!

...'un nombre. DOBLEFACT(Nombre) Retorna Nombre !!, el doble factorial de Nombre, on Nomb...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 0,0575;

...t? =RENDIM("15/02/1999"; "15/11/2007"; 0,0575 ;95,04287; 100; 2; 0) retorna 0,065 o 6,5...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: *"

...al un operador; per exemple, a "=2(3+4) * ", on l'operador entre "2" i "(" no exist...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: punts:

...ers següents no s'hi permeten: els dos punts : la barra inversa \ la barra inclinada...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: interrogació?

...rsa \ la barra inclinada / el signe d'interrogació ? l'asterisc * el claudàtor d'obertura ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: DadesY;

...PENDENT(DadesY;DadesX) b = INTERCEPCIO(DadesY ;DadesX) Calculeu el coeficient de deter...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: DadesY;

...ENT(DadesY;LN(DadesX)) b = INTERCEPCIO(DadesY ;LN(DadesX)) r2 = RQUAD(DadesY;LN(DadesX...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: etiquetes"

...rs. Els marcs de text s'exporten com a etiquetes  "" o "" si no contenen columnes. Si conte...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: o"

... de text s'exporten com a etiquetes "" o "" si no contenen columnes. Si contenen c...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: a"

...es. Si contenen columnes s'exporten com a "". La unitat de mesura definida al $[of...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: «emergent

...troduïu «finestra» en el quadre Cerca i « emergent» en el quadre Reemplaça, es reemplaça e...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ""

...iu el text entre cometes dobles rectes (" ") i afegiu-hi una arrova (@). Per exempl...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: o "per; o" per

... als tabuladors (cm per als centímetres o " per a les polzades). Se suprimeixen els tab...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: introduir"

...da que utilitzi l'estil "1.)", haureu d'introduir ".)" en aquest quadre. Estils de caràcte...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: HTML;

...nya General es correspon amb l'etiqueta HTML ; una entrada de la llista de valors intr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: forma"

...le d'entorn. S'afegeixen a l'URL amb la forma "?Control1=Contingut1Control2=Contingut2....


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Aquí:

...SELECT * FROM address WHERE name=:name Aquí :name és un paràmetre que s'ha d'emplenar...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: caràcters?

...ntaner, Massaguer) Si voleu cercar els caràcters ? o * pròpiament dits, poseu-hi una barra...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ,?

...tarien com a espais reservats, com ara *, ?, , % o un punt. Outer Join Escape Sequ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: un?

... d'un servidor Microsoft SQL que tingui un ?, introduïu: PROVIDER=sqloledb;DATA SOU...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: comodins?

...amp de dades. També podeu utilitzar els comodins ? i *, igual que al diàleg Cerca i reempl...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: com"

...bilitada, el patró de cerca "win" actua com ".*win.*". El patró de cerca pot trobar-s...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ?

... funcions CONSULTAV, CONSULTAH i CERCA.  ? (signe d'interrogació) coincideix amb q...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: d'Objectes

... Office. Objectes encastats La secció d' Objectes incrustats especifica com s'importen i ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 5;

... requereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3). Claudàtors claudàtors; al ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: :"

...tura i tancament sense text a l'interior: "") abans de la secció de la fórmula que ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: escriviu"

...la que vulgueu alinear. Per exemple, si escriviu "" a+b newline "" c+d les dues equacions ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: newline"

...linear. Per exemple, si escriviu "" a+b newline "" c+d les dues equacions s'alinearan a l...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: què"

...erència d'altres editors de fórmules en què "" i " ^ " només fan referència al caràct...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: i "^; i" ^

... d'altres editors de fórmules en què "" i " ^ " només fan referència al caràcter segü...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: l'catàleg

...DUCTNAME Math; introducció de símbols a l'  catàleg de símbols matemàtics símbols matemàti...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: dobles"

...a. Es defineixen mitjançant les cometes dobles "". Assegureu-vos de no utilitzar cometes...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: "newline

...gràfiques. Exemple: "Un altre exemple. " newline a+b newline ""c-d Canviar els atributs...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: newline"

...mple: "Un altre exemple. " newline a+b newline ""c-d Canviar els atributs per defecte ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: : ""; :" "

...a sintaxi general per a una ordre DDE és: "  ", on Servidor és el nom DDE per a l'apli...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: @:

...s següents en el nom d'un marcador: / \ @ : * ? " ; , . # Suprimeix Per suprimir ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: *?

...güents en el nom d'un marcador: / \ @ : * ? " ; , . # Suprimeix Per suprimir un m...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ";

...ts en el nom d'un marcador: / \ @ : * ? " ; , . # Suprimeix Per suprimir un marca...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: entrada:

...rols següents per als camps de Llista d'entrada : Element Introduïu un element nou. Af...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: etiquetes;

...e voleu imprimir. Etiquetes especials etiquetes ; al $[officename] Writer$[officename] Wr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: x!

...condició és certa si "x" és igual a 1. x != 1 o x NEQ 1 La condició és certa si "...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ="

...cert) la cadena "ABC", o no (fals). x == "" o x EQ "" o !x o NOT x Comprova si ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: EQ"

...cadena "ABC", o no (fals). x == "" o x EQ "" o !x o NOT x Comprova si la variabl...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: NEQ"

....Companyia Basededades.Taula.Companyia NEQ "" Basededades.Taula.Companyia != "" La...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Companyia!

...ula.Companyia NEQ "" Basededades.Taula.Companyia != "" La condició és certa si el camp CO...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: !

... exemple no es requereix cap operador).  !Basededades.Taula.Companyia NOT Baseded...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: EQ"

....Companyia Basededades.Taula.Companyia EQ "" Basededades.Taula.Companyia =="" Ret...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Companyia!

...p COMPANYIA és buit. Basededades.Taula.Companyia !="Sun" Basededades.Taula.Companyia NEQ ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: NOT"

... Observeu la diferència entre el booleà NOT "!" i l'operador comparatiu no igual "!="...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: igual"

...oleà NOT "!" i l'operador comparatiu no igual "!="(NEQ). En una condició, quan us refe...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: EQ"

...ent: LlibretaDAdreces.Adreces.Companyia EQ "" o escriviu el següent NOT LlibretaDA...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: Capítol»

...ero del capítol. Per exemple, escriviu «Capítol » per a visualitzar «Capítol 1». Separad...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments:

...text de la nota. Per exemple, escriviu «A » per a visualitzar «A 1». Després Intr...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: pàgina"

...na següent, per exemple, "Continua a la pàgina ". El $[officename] Writer insereix autom...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: pàgina"

...es notes al peu, per exemple, "Ve de la pàgina ". El $[officename] Writer insereix autom...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: : "per; :" per

...xt de la nota. Per exemple, escriviu "re: " per visualitzar "re: 1". Després Introduï...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: escriviu"

...peu en el text de la nota. Per exemple, escriviu ")" per visualitzar "1)". Estils Per ga...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: o!

...ngut de A1 és igual a 2. No igual NEQ o != Comprova la desigualtat entre els val...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments:

...nar numeració, per exemple, «Citació núm. ». Trieu Insereix ▸ Camps ▸ Més camps i ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ];

... i gestió de cadenes IMPRIMEIX “text”[2] ; imprimeix “x” IMPRIMEIX “text”[1:3] ; ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ];

...2] ; imprimeix “x” IMPRIMEIX “text”[1:3] ; imprimeix “ex” Bucle PER.A similar al...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 5;

...f): ; alguns comentaris IMPRIMEIX 5 * 5 ; alguns comentaris Partició de línies ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 90°;

...90 graus en sentit antihorari ESQUERRA 90° ; vegeu amunt GE 3h ; vegeu amunt (posic...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 3h;

...ihorari ESQUERRA 90° ; vegeu amunt GE 3h ; vegeu amunt (posició del rellotge) GD ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: qualsevol;

... vegeu amunt (posició del rellotge) GD qualsevol ; gira a una posició aleatòria DRETA/GI...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 90;

...leatòria DRETA/GIRA.DRETA (gd) DRETA 90 ; gira 90 graus en sentit horari AIXECA...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: LLAPIS;

...tit horari AIXECA.LLAPIS (al) AIXECA.LLAPIS ; la tortuga es mourà sense dibuixar BA...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: LLAPIS;

...nse dibuixar BAIXA.LLAPIS (bl) BAIXA.LLAPIS ; la tortuga es mourà dibuixant POSICIÓ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: TORTUGA;

...A.TORTUGA/OCULTA.TORTUGA (at/ot) AMAGA.TORTUGA ; amaga la tortuga (fins l'ordre mostra.t...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: TORTUGA;

....tortuga) MOSTRA.TORTUGA (mt) MOSTRA.TORTUGA ; mostra la tortuga INICI/CENTRE INICI...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: INICI;

...UGA ; mostra la tortuga INICI/CENTRE INICI ; reinicialitza la configuració i posició...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: DIBUIX;

...A.DIBUIX/INICIA.DIBUIX (net/id) NETEJA.DIBUIX ; suprimeix tots els objectes dibuixats d...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 100;

...l llapis MIDA.LLAPIS (ml) MIDA.LLAPIS 100 ; l'amplada de la línia és de is 100 punt...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: QUALSEVOL;

...a línia és de is 100 punts MIDA.LLAPIS QUALSEVOL ; és equivalent a MIDA.LLAPIS ALEATORI 1...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 100;

...MENT Dibuix d'objectes CERCLE CERCLE 100 ; dibuixa un cercle (amb un diàmetre de10...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 100;

...100 punts) EL·LIPSE QUADRAT QUADRAT 100 ; dibuixa un quadrat (amb costat de mida ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...NT ETIQUETA TEXT CERCLE 10 TEXT “text” ; defineix el text de l'objecte de dibuix...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ";

...lletra COLOR.LLETRA COLOR.LLETRA "verd" ; estableix el color de la lletra FAMÍL...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...LETRA FAMÍLIA.LLETRA “Linux Libertine G” ; defineix el tipus de lletra (família) ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...FAMÍLIA.LLETRA "Linux Libertine G:smcp=1” ; estableix també la funció del tipus de ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...A.LLETRA “Linux Libertine G:smcp=1onum=1” ; majúscules petites + figures antigues ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 12;

...res antigues MIDA.LLETRA MIDA.LLETRA 12 ; estableix 12 punts PES.LLETRA PES.LL...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

... punts PES.LLETRA PES.LLETRA “negreta” ; estableix el tipus de lletra a negreta ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

... de lletra a negreta PES.LLETRA “normal” ; estableix el pes de lletra normal EST...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...al ESTIL.LLETRA ESTIL.LLETRA “cursiva” ; estableix la variant cursiva ESTIL.LLE...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...la variant cursiva ESTIL.LLETRA “normal” ; estableix la variant normal agrupar f...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ];

...IX 10 [ AVANÇA 10 ESQUERRA 45 CERCLE 10 ] ; repeteix 10 vegades REPETEIX.VEGADES ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: PÀGINA;

...lor lògic. MIDA.PÀGINA IMPRIMEIX MIDA.PÀGINA ; impremeix la llista de mides de pàgina ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: PI;

... ex. [595.30, 841.89] PI/π IMPRIMEIX PI ; imprimeix 3.14159265359 Entrada/Sorti...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 1000;

...IMPRIMEIX ENTRADA ESPERA/DORM ESPERA 1000 ; espera durant 1000 ms (1 segon) GLOBA...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 100;

... Funcions ALEATORI IMPRIMEIX ALEATORI 100 ; nombre decimal aleatori (0 <= x < 100) ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...(0 <= x < 100) IMPRIMEIX ALEATORI "text” ; lletra aleatòria de “text” IMPRIMEIX A...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ];

...òria de “text” IMPRIMEIX ALEATORI [1, 2] ; element aelatòri de la llista (1 o 2) ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 100;

...T FLOAT STR ARRELQ IMPRIMEIX ARRELQ 100 ; impreix 10, l'arrel quadra de 100 SIN...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 180;

...dra de 100 SIN IMPRIMEIX SIN 90 * PI/180 ; imprimeix 1.0 (el sinus de 90° en radia...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 180;

...en radians) COS IMPRIMEIX COS 0 * PI/180 ; imprimeix 1.0 (el cosinus de 0° en radi...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: 10;

... ARRODONEIX|ARROD ABS IMPRIMEIX ABS -10 ; imprimeix 10, el valor absolut de -10 ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ";

... de -10 COMPTA IMPRIMEIX COMPTA "text" ; imprimeix 4, el nombre de caràcters de ...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ];

...ers de «text» IMPRIMEIX COMPTA [1, 2, 3] ; imprimeix 3, mida de la llista CONJUN...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...MAX Constants de color PENCOLOR “PLATA” ; definit pel nom PENCOLOR [1] ; definit...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ];

...R “PLATA” ; definit pel nom PENCOLOR [1] ; definit per identificadors PENCOLOR “P...


Missatge: Sobra un espai.
Suggeriments: ”;

...init per identificadors PENCOLOR “PLATA” ; color plata aleatori Identificador ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PRONOM_FEBLE_EN (212)


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...r el valor enter. Print Fix(3.14159) ' torna 3. Print Fix(0) ' Torna 0. Print Fix(-3...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...Fix(3.14159) ' torna 3. Print Fix(0) ' Torna 0. Print Fix(-3.14159) ' Torna -3. Func...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... de retorn negatiu Sgn torna -1. Sgn torna 0. positiu Sgn torna 1. Exemple: Prin...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...n torna -1. Sgn torna 0. positiu Sgn torna 1. Exemple: Print sgn(-10) ' Torna -1 ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... ' retorna 90 Print ASC("Las Vegas") ' retorna 76, perquè només es té en compte el primer...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...") ' retorna 937 Print AscW("Αθήνα") ' retorna 913, perquè només es té en compte el primer...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...a" iPos = InStrRev(sInput,"el",10,1) ' Retorna 1, la cerca no distingeix entre majúscule...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...es iPos = InStrRev(sInput,"el",10,0) ' Retorna 0, la cerca sí que distingeix entre majús...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...iment d'una inversió. Print irrValue ' retorna 11,3321028236252 . La taxa interna de rendiment de flux ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... cost inicial d'un actiu. print ydep ' retorna 1500. Funció LNR al Calc Funció SYD [VBA] ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

..."2001-08-31";"2001-05-01";0,1;1000;2;0) retorna 16,94444. funció INTCOMPVinteressos acumulats;p...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...V("2001-04-01";"2001-06-15";0,1;1000;3) retorna 20,54795. funció REBUTquantitat rebuda per valo...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...1999-02-15";"1999-05-15";1000;0,0575;2) retorna 1014,420266. funció VAvalors actualscàlcul; valors...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...la. ACTUAL() =1+2+ACTUAL() L'exemple retorna 6. La fórmula es calcula d'esquerra a dre...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...re que s'ha de provar. =ESPARELLADD(5) retorna 0. =ESPARELLADD(A1) retorna 1 si la cel·...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...bre que s'ha de provar. =ESSENARADD(5) retorna 1. funció ESNOMBREcontinguts de la cel·l...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...orna 1 i 0 respectivament. Per al text, retorna 0. =N(123) retorna 123. =N(CERT) retorn...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ament. Per al text, retorna 0. =N(123) retorna 123. =N(CERT) retorna 1. =N(FALS) retorna...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...orna 0. =N(123) retorna 123. =N(CERT) retorna 1. =N(FALS) retorna 0. =N("abc") retorn...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...rna 123. =N(CERT) retorna 1. =N(FALS) retorna 0. =N("abc") retorna 0 =N(1/0) retorna ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...olumna referenciada. =CEL·LA("COL";D2) retorna 4. Retorna el número de la fila referenc...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... referenciat. =CEL·LA("Full";Full3.D2) retorna 3. Retorna l'adreça absoluta de la cel·l...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...eu valor sense el signe +/-. =ABS(-56) retorna 56. =ABS(12) retorna 12. =ABS(0) retorna...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...e +/-. =ABS(-56) retorna 56. =ABS(12) retorna 12. =ABS(0) retorna 0. funció ACOS ACOS...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...orna 56. =ABS(12) retorna 12. =ABS(0) retorna 0. funció ACOS ACOS Retorna el cosinus...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...358979 (PI radians). =GRAUS(ACOS(0,5)) retorna 60. El cosinus de 60 graus és 0,5. funció...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...de ser més gran o igual a 1. =ACOSH(1) retorna 0. =ACOSH(COSH(4)) retorna 4. funció AC...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... =ACOSH(1) retorna 0. =ACOSH(COSH(4)) retorna 4. funció ACOT ACOT Retorna la cotange...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...397448 (PI/4 radians). =GRAUS(ACOT(1)) retorna 45. La tangent de 45 graus és 1. funció A...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s, utilitzeu la funció GRAUS. =ASIN(0) retorna 0. =ASIN(1) retorna 1,5707963267949 (PI/...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...7949 (PI/2 radians). =GRAUS(ASIN(0,5)) retorna 30. El sinus de 30 graus és 0,5. funció A...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ximadament -5,1929877. =ASINH(SINH(4)) retorna 4. funció ATAN ATAN Retorna la tangent...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...397448 (PI/4 radians). =GRAUS(ATAN(1)) retorna 45. La tangent de 45 graus és 1. funció A...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...la condició -1 < nombre < 1. =ATANH(0) retorna 0. funció COS COS Retorna el cosinus d...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...litzeu la funció RADIANS. =COS(PI()/2) retorna 0, el cosinus de PI/2 radians. =COS(RADI...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...nus de PI/2 radians. =COS(RADIANS(60)) retorna 0,5, el cosinus de 60 graus. funció COSH ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...sinus hiperbòlic d'un Nombre. =COSH(0) retorna 1, el cosinus hiperbòlic de 0. funció CO...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...'aquest angle. Exemples: =COT(PI()/4) retorna 1, la cotangent de PI/4 radians. =COT(RA...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ent de PI/4 radians. =COT(RADIANS(45)) retorna 1, la cotangent de 45 graus. funció COTH...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...nus de PI/4 radians. =CSC(RADIANS(30)) retorna 2, la cosecant de 30 graus. funció CSCH ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... potència a la qual s'eleva e. =EXP(1) retorna 2,71828182845904, la constant matemàtica e a la precisió...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ror «L'argument no és vàlid». =FACT(3) retorna 6. =FACT(0) retorna 1. funció ENTnombre...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... vàlid». =FACT(3) retorna 6. =FACT(0) retorna 1. funció ENTnombres;arrodoniment cap av...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...doneixen a l'enter inferior. =ENT(5,7) retorna 5. =ENT(-1,3) retorna -2. funció PARELL...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...perior, allunyat de zero. =PARELL(2,3) retorna 4. =PARELL(2) retorna 2. =PARELL(0) ret...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...o. =PARELL(2,3) retorna 4. =PARELL(2) retorna 2. =PARELL(0) retorna 0. =PARELL(-0,5) ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...a 4. =PARELL(2) retorna 2. =PARELL(0) retorna 0. =PARELL(-0,5) retorna -2. funció MCD...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s a 30 nombres. =MCDEXCEL2003(5;15;25) retorna 5. funció MCMmínims comuns múltiplesmíni...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s a 30 nombres. =MCMEXCEL2003(5;15;25) retorna 75. funció COMBINATnombre de combinacions...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...mptatge1-Comptatge2)!). =COMBINAT(3;2) retorna 3. funció COMBINATAnombre de combinacion...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...atge2!(Comptatge1-1)!) =COMBINATA(3;2) retorna 6. funció TRUNCAxifres decimals;truncame...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...(aproximadament 1,0986). =LN(EXP(321)) retorna 321. funció LOGlogaritmes LOG Retorna el...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...0 (aproximadament 2,0959). =LOG(7^4;7) retorna 4. funció LOG10logaritme en base 10 LOG...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ISO(-11;-2) retorna -10 funció PI PI Retorna 3,14159265358979, el valor de la constant matemàtica PI ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...màtica PI amb 14 decimals. PI() =PI() retorna 3,14159265358979. funció MULTINOMIAL MULTINOMIAL Reto...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ns a 30 nombres. =MULTINOMIAL(F11:H11) retorna 1260, si F11 a H11 contenen els valors 2, 3 ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...mbre2 * nombre3 * ... =PRODUCTE(2;3;4) retorna 24. funció SUMAQUADaddicions de nombres q...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ls arguments no són enters. =MOD(22;3) retorna 1, el residu quan es divideix 22 entre 3....


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s divideix 22 entre 3. =MOD(11,25;2,5) retorna 1,25. funció QUOCIENTdivisions QUOCIENT R...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ida entre Denominador. =QUOCIENT(11;3) retorna 3. El residu de 2 es perd. funció RADIAN...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... de convertir en radians. =RADIANS(90) retorna 1,5707963267949, que és PI/2 segons la precisió del Cal...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...funcions alternatives. =ARROD(2.348;2) retorna 2,35. =ARROD(-32,4834;3) retorna -32,483. C...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ure tots els decimals. =ARROD(2,348;0) retorna 2. =ARROD(2,5) retorna 3. =ARROD(987,65...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...=ARROD(2,348;0) retorna 2. =ARROD(2,5) retorna 3. =ARROD(987,65;-2) retorna 1000. func...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...RROD(2,5) retorna 3. =ARROD(987,65;-2) retorna 1000. funció ARRODAVALL ARRODAVALL Arrodo...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ons alternatives. =ARRODAVALL(1,234;2) retorna 1,23. =ARRODAVALL(45,67;0) retorna 45. =AR...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...;2) retorna 1,23. =ARRODAVALL(45,67;0) retorna 45. =ARRODAVALL(-45,67) retorna -45. =AR...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...7) retorna -45. =ARRODAVALL(987,65;-2) retorna 900. funció ARRODAMUNT ARRODAMUNT Arrodo...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ns alternatives. =ARRODAMUNT(1,1111;2) retorna 1,12. =ARRODAMUNT(1,2345;1) retorna 1,3. =...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...2) retorna 1,12. =ARRODAMUNT(1,2345;1) retorna 1,3. =ARRODAMUNT(45,67;0) retorna 46. =AR...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...5;1) retorna 1,3. =ARRODAMUNT(45,67;0) retorna 46. =ARRODAMUNT(-45,67) retorna -46. =AR...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...7) retorna -46. =ARRODAMUNT(987,65;-2) retorna 1000. funció SEC SEC Retorna la secant de...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...nus de PI/4 radians. =SEC(RADIANS(60)) retorna 2, la secant de 60 graus. funció SECH S...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...cant hiperbòlica d'un nombre. =SECH(0) retorna 1, la secant hiperbòlica de 0. funció SI...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...litzeu la funció RADIANS. =SIN(PI()/2) retorna 1, el sinus de PI/2 radians. =SIN(RADIAN...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...nus de PI/2 radians. =SIN(RADIANS(30)) retorna 0,5, el sinus de 30 graus. funció SINH SI...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...sinus hiperbòlic d'un Nombre. =SINH(0) retorna 0, el sinus hiperbòlic de 0. funció SUMA...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...litzeu la funció RADIANS. =TAN(PI()/4) retorna 1, la tangent de PI/4 radians. =TAN(RADI...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ent de PI/4 radians. =TAN(RADIANS(45)) retorna 1, la tangent de 45 graus. funció TANH ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...gent hiperbòlica d'un Nombre. =TANH(0) retorna 0, la tangent hiperbòlica de 0. funció F...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...rn Goma Maquineta =SUBTOTAL(9;B2:B6) retorna 50. =SUBTOTAL(109;B2:B6) retorna 40. eur...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...2:B6) retorna 50. =SUBTOTAL(109;B2:B6) retorna 40. euro; conversió afunció CONVERSIOEURO...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... proper, allunyat de zero. =SENAR(1,2) retorna 3. =SENAR(1) retorna 1. =SENAR(0) retor...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ero. =SENAR(1,2) retorna 3. =SENAR(1) retorna 1. =SENAR(0) retorna 1. =SENAR(-3,1) re...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...rna 3. =SENAR(1) retorna 1. =SENAR(0) retorna 1. =SENAR(-3,1) retorna -5. funció ARRO...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...l es determinarà el signe. =SIGNE(3,4) retorna 1. =SIGNE(-4,5) retorna -1. funció ARRO...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...RROD(Nombre/Múltiple). =ARRODM(15,5;3) retorna 15, ja que 15,5 és més proper a 15 (= 3*5)...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... nombre ha de ser positiu. =ARRELQ(16) retorna 4. =ARRELQ(-16) retorna l'error: l'argum...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... 11 12 13 =SUMAPRODUCTE(A1:B3;C1:D3) retorna 397. Càlcul: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...rval de cel·les. =AREES((A1:B3;F2;G1)) retorna 3, ja que és una referència a tres cel·le...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...enta una xifra romana. =ARABIC("MXIV") retorna 1014. =ARABIC("MMII") retorna 2002. funció...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...("MXIV") retorna 1014. =ARABIC("MMII") retorna 2002. funció ASC ASC La funció ASC conver...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... del primer caràcter. =CODI("Jerònim") retorna 74, =CODI("jeroglífic") retorna 106. El c...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ositiu entre 2 i 36. =DECIMAL("17";10) retorna 17. =DECIMAL("FACE";16) retorna 64206. =...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...7";10) retorna 17. =DECIMAL("FACE";16) retorna 64206. =DECIMAL("0101";2) retorna 5. funció...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...;16) retorna 64206. =DECIMAL("0101";2) retorna 5. funció MONEDA MONEDA Converteix un ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...l s'ha de determinar. =LONG("Bon dia") retorna 7. =LONG(12345,67) retorna 8. funció LO...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...("Bon dia") retorna 7. =LONG(12345,67) retorna 8. funció LONGB LONGB LONGB("Text") T...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... format per 1 byte). =LONGB("Bon dia") retorna 7. =LONGB(12345,67) retorna 8. funció M...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

..."Bon dia") retorna 7. =LONGB(12345,67) retorna 8. funció MINUSC MINUSC Converteix tot...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...convertir en un nombre. =VALOR("4321") retorna 4321. Funcions de complements complements;...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ser una data vàlida. =ESANYTRASPAS(A1) retorna 1, si A1 conté 29-02-1968, la data vàlida...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...,651416873060081 =BESSELJ(3,45; 4,333) retorna 0,651416873060081, el mateix resultat que abans perquè s'...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...,196772639864984 =BESSELJ(3,45; 4,333) retorna 0,196772639864984, el mateix resultat que abans perquè s'...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...,144803466373734 =BESSELK(3,45; 4,333) retorna 0,144803466373734, el mateix resultat que abans perquè s'...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... complements de dos. =BINADEC(1100100) retorna 100. BINAHEX El resultat és el nombre hex...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s'han de retornar. =BINAHEX(1100100;6) retorna 000064. funció BINAOCTconversió;nombres binar...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s'han de retornar. =BINAOCT(1100100;4) retorna 0144. funció DELTAreconeixement;nombres igu...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... DELTA(Nombre 1; Nombre 2) =DELTA(1;2) retorna 0. funció DECABINconversió;nombres decim...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...que s'han de retornar. =DECABIN(100;8) retorna 01100100. funció DECAHEXconversió;nombres decim...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...que s'han de retornar. =DECAHEX(100;4) retorna 0064. funció DECAOCTconversió;nombres decim...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...que s'han de retornar. =DECAOCT(100;4) retorna 0144. funció FERintegral d'error gaussiana ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...mit inferior de la integral. =FER(0;1) retorna 0,842701. funció FER.PRECISintegral d'error gau...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...R.PRECIS(LímitInferior) =FER.PRECIS(1) retorna 0,842701. funció FERC FERC Retorna els valors...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ímit inferior de la integral. =FERC(1) retorna 0,157299. funció FERC.PRECIS FERC.PRECIS Reto...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ferior de la integral. =FERC.PRECIS(1) retorna 0,157299. MIGRAO El resultat és 1 si Nombre és...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...Pas. MIGRAO(Nombre; Pas) =MIGRAO(5;1) retorna 1. funció HEXABINconversió;nombres hexad...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ue s'han de retornar. =HEXABIN("6a";8) retorna 01101010. funció HEXADECconversió;nombres hexad...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...m a complements de dos. =HEXADEC("6a") retorna 106. funció HEXAOCTconversió;nombres hexad...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ue s'han de retornar. =HEXAOCT("6a";4) retorna 0152. Funcions de complements, llista de fu...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...així: "x+yi" o "x+yj". =ABSIM("5+12j") retorna 13. funció IMAGINARI IMAGINARI El resul...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...RI("NombreComplex") =IMAGINARI("4+3j") retorna 3. funció POTENCIAIM POTENCIAIM El res...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...M("NombreComplex") =ARGUMENTIM("3+4j") retorna 0,927295. funció DIVIM DIVIM El resultat és l...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...EALIM("NombreComplex") =REALIM("1+3j") retorna 1. funció SUBIM SUBIM El resultat és u...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s que s'han de retornar. =OCTABIN(3;3) retorna 011. funció OCTADECconversió;nombres octal...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...om a complements de dos. =OCTADEC(144) retorna 100. funció OCTAHEXconversió;nombres octal...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...que s'han de retornar. =OCTAHEX(144;4) retorna 0064. funció CONVERTEIX CONVERTEIX Conver...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...retorna 1 per definició. =DOBLEFACT(5) retorna 15. =DOBLEFACT(6) retorna 48. =DOBLEFACT...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...DOBLEFACT(5) retorna 15. =DOBLEFACT(6) retorna 48. =DOBLEFACT(0) retorna 1. Funcions fi...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...DOBLEFACT(6) retorna 48. =DOBLEFACT(0) retorna 1. Funcions financeres, tercera part Fu...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...";"15-10-1998"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) retorna 99,87829. funció RENDIMUIRR RENDIMUIRR Calcul...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...08-2001 1000 =TIRX(B1:B5; A1:A5; 0,1) retorna 0,1828. funció VNAX VNAX Calcula el valor d...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...os i dipòsits) =VNAX(0,06;B1:B5;A1:A5) retorna 323,02. càlcul;taxes de rendibilitatfunció TR...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...UPDIES("25/1/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 181. funció CUPDIESSC CUPDIESSC Retorna ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...DIESSC("25/1/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) retorna 110. funció CUPDIAILdurades;primer pagamen...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...DIAIL("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 71. funció CUPDPCdates;data d'interès ant...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...OMCUP("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) retorna 2. funció PMTItaxes d'amortització periò...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... anys? =VFBAREM(1000;{0,03;0,04;0,05}) retorna 1124,76. càlcul;nombre de períodes de pagament...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

..."15/11/2007"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) retorna 95,04287. funció PREUDESCpreus;títols que no co...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...02/1999"; "01/03/1999"; 0,0525; 100; 2) retorna 99,79583. funció PREUVENpreus;títols que compor...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

.../04/1999";"11/11/1998"; 0,061; 0,061;0) retorna 99,98449888. càlcul; duradesdurades;càlculfunció D...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

.... =MONEDADE(1,02;16) és 1 i 2/16. Això retorna 1,125. =MONEDADE(1,1;8) és 1 i 1/8. Això ret...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...125. =MONEDADE(1,1;8) és 1 i 1/8. Això retorna 1,125. càlcul;taxes internes de rendibilitat...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...LETRAT("31/03/1999";"01/06/1999"; 0,09) retorna 98,45. funció RENDIMLLETRATlletres del treso...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...eix o se supera. =INV.BINOM(8;0.6;0.9) retorna 7, el nombre més petit per al qual la dis...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...unció khi quadrat. =INV.KHIQUAD(0,5;1) retorna 0,4549364231. funció INVKHI INVKHI Retorna la inv...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...itat indicada d'error. =INVKHI(0,05;5) retorna 11,07. =INVKHI(0,02;5) retorna 13,39. Si la...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...0,05;5) retorna 11,07. =INVKHI(0,02;5) retorna 13,39. Si la probabilitat d'error és del 5%,...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...da d'error. =INV.KHIQUAD.DRETA(0,05;5) retorna 11,0704976935. =INV.KHIQUAD.DRETA(0,02;5) retorna 13...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...0704976935. =INV.KHIQUAD.DRETA(0,02;5) retorna 13,388222599. Si la probabilitat d'error és del 5%,...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...la la distribució. =DISTEXPON(3;0,5;1) retorna 0,78. funció DIST.EXPON distribucions ex...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...r de la distribució F. =INVF(0,5;5;10) dóna 0,93. funció INV.FValors de la distribució ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... de la distribució F. =INV.F(0,5;5;10) dóna 0,9319331609. funció INV.F.DRETAdistribució de la p...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... distribució F. =INV.F.DRETA(0,5;5;10) dóna 0,9319331609. funció FISHER FISHER Retorna la tra...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... que s'ha de transformar. =FISHER(0,5) dóna 0,55. funció INVFISHERinversa de la transfo...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...transformació inversa. =INVFISHER(0,5) dóna 0,46. funció PROVAF PROVAF Retorna el res...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... de la distribució F. =DISTF(0,8;8;12) dóna 0,61. funció DIST.F DIST.F Calcula els va...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... distribució gamma. =INVGAMMA(0,8;1;1) dóna 1,61. funció INV.GAMMA INV.GAMMA Retorna ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...distribució gamma. =INV.GAMMA(0,8;1;1) dóna 1,61. funció LNGAMMAlogaritme natural de la...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...atural de la funció gamma. =LNGAMMA(2) dóna 0. funció LNGAMMA.PRECIS logarit...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...de la funció gamma. =LNGAMMA.PRECIS(2) dóna 0. funció DISTGAMMA DISTGAMMA Retorna ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...la la distribució. =DISTGAMMA(2;1;1;1) dóna 0,86. funció DIST.GAMMA DIST.GAMMA Retorn...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...blació total. =DISTHIPGEOM(2;2;90;100) dóna 0,81. Si 90 de 100 torrades amb mantega caue...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...blació total. =CONFIANÇA(0,05;1,5;100) dóna 0,29. funció CONFIANÇA.T CONFIANÇA.T Reto...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ació total. =CONFIANÇA.T(0,05;1,5;100) dóna 0,2976325427. funció CONFIANÇA.NORM CONFIANÇA.NORM...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...uir o superar. =BINOMCRIT(100;0,5;0,1) dóna 44. funció CURT CURT Retorna la curtosi...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...garítmica estàndard. =INVLOG(0,05;0;1) retorna 0,1930408167. funció INV.LOGNORMinversa de la distr...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...tmica estàndard. =INV.LOGNRM(0,05;0;1) retorna 0,1930408167. funció DISTLOGNORMdistribució lognorm...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... la distribució. =DISTLOGNORM(0,1;0;1) retorna 0,01. funció DIST.LOGNORMdistribució lognor...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...it d'un intent. =DISTBINOMNEG(1;1;0,5) retorna 0,25. funció DIST.BINOMNEGdistribució binom...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...distribució normal. =INVNORM(0,9;63;5) retorna 69,41. Si l'ou mitjà pesa 63 grams amb una de...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...a la distribució. =DISTNORM(70;63;5;0) retorna 0,03. =DISTNORM(70;63;5;1) retorna 0,92. f...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...;0) retorna 0,03. =DISTNORM(70;63;5;1) retorna 0,92. funció DIST.NORMfunció de densitat D...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...rs del %PRODUCTNAME. =POISSON(60;50;1) retorna 0,93. funció DIST.POISSON DIST.POISSON Re...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...tàndard inversa. =INVNORMEST(0,908789) retorna 1,3333. INV.NORM.EST distribució norm...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...lada normal estàndard. =DISTNORMEST(1) retorna 0,84. L'àrea que hi ha sota la corba de dist...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...t per a la distribució t. =INVT(0,1;6) retorna 1,94. funció INV.Tinversa de la distribució...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s de cada permutació. =PERMUTACIO(6;3) retorna 120. Hi ha 120 possibilitats diferents per ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...es d'un total d'11? =PERMUTACIOA(11;2) retorna 121. =PERMUTACIOA(6;3) retorna 216. Hi ha ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...A(11;2) retorna 121. =PERMUTACIOA(6;3) retorna 216. Hi ha 216 possibilitats diferents de p...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... el tipus de funció. =WEIBULL(2;1;1;1) retorna 0,86. funció DIST.WEIBULL DIST.WEIBULL Re...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...e l'interval B2:B6 majors o igual a 20. Retorna 75, perquè la cinquena fila no compleixen ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...rval B2:B6 excepte el mínim i el màxim. Retorna 255, perquè la tercera i la cinquena files ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s de l'interval B2:B6 excepte el màxim. Retorna 65, perquè només la segona fila compleix t...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...".*";B2:B6;" Si E2 = llapis, la funció retorna 65, perquè l'enllaç a la cel·la se substit...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...l B2:B6 amb valors majors o igual a 20. Retorna 3, perquè la cinquena i la sisena files n...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...jors o iguals a 20 en l'interval B2:B6. Retorna 2, perquè la segona, la cinquena i la sis...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... que contenen només símbols alfabètics. Retorna 1, perquè només la sesena fila compleix e...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...lors mínims i màxims d'aquest interval. Retorna 2, perquè la tercera, la cinquena i la si...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s de l'interval B2:B6 excepte el màxim. Retorna 1, perquè només la segona fila compleix t...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...".*";B2:B6;" Si E2 = llapis, la funció retorna 1, perquè l'enllaç a la cel·la se substit...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"d") dóna 13937. Per tant, ha viscut 13937 dies. VALOR...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...e l'interval B2:B6 majors o igual a 20. Retorna 75, perquè la cinquena fila no compleixen ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...rval B2:B6 excepte el mínim i el màxim. Retorna 255, perquè la tercera i la cinquena files ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...s de l'interval B2:B6 excepte el màxim. Retorna 65, perquè només la segona fila compleix t...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...".*";B2:B6;" Si E2 = llapis, la funció retorna 65, perquè l'enllaç a la cel·la se substit...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...oduir entre cometes. =VALORHORA("4PM") retorna 0,67. Si es formata en format horari HH:MM:S...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

..., s'obté 16:00:00. =VALORHORA("24:00") retorna 1. Si utilitzeu el format horari HH:MM:SS...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... =FRACANY("2008-01-01"; "2008-07-01";0) retorna 0,50. Solucionador cerca de l'objectiu; so...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...tendran a quatre columnes cadascuna. A1 conté 1, B1 conté 2 i així successivament. Dad...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

... Fórmula Resultats i comentaris A1: Mostra 0, però només és una referència a una cel...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...el document. Per exemple, les entrades "Visualitza 10, Visualitza 43" es combinen com a "Visu...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...mera vegada. Per exemple, les entrades "Visualitza 10, Visualitza 11, Visualitza 12" es combi...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...a l'entrada. Per exemple, les entrades "Visualitza 10, Visualitza 11, Visualitza 12" es combi...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...i no, apareix 1 (cert). Exemple: EQ 2 mostra 1, si el contingut de A1 és igual a 2. N...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...llista numerada o amb pics en teclejar Escriviu 1., i. o I. per iniciar una llista numera...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...ada. Feu clic al botó Text automàtic i trieu Nou. Feu clic al botó Tanca. Per a inseri...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...eu clic amb el botó dret a un element i trieu Nou. Introduïu un nom per a l'estil de pàg...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...amb el botó dret a un estil de pàgina i trieu Nou. Inicialment, el nou estil de pàgina ob...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...eu clic amb el botó dret a un element i trieu Nou. Introduïu un nom en el quadre Nom de ...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...E (re) RETROCEDEIX/RECULA/ENRERE (re) RETROCEDEIX 10 ; mou enrere 10 punts ESQUERRA/GIRA.E...


Missatge: Probablement falta el pronom 'en'.

...10 punts ESQUERRA/GIRA.ESQUERRA (ge) ESQUERRA 90 ; gira 90 graus en sentit antihorari E...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: EXIGEIX_VERBS_CENTRAL (169)


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: noto

...XT.getDocument() # document actual if not url in sys.path: # addició del camí, s...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: titli; titlo

...ó de la instància ui.MsgBox(s.UserName,title='Hola') # propietat de l'objecte ui.P...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

... web. Exemples de protocols: http, ftp, file... L'especificador de protocol file s'u...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

...tp, file... L'especificador de protocol file s'utilitza quan es fa referència a un f...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Programo

...plicació $[officename] s'hagi iniciat. Program End ...abans que es finalitzi una apli...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

... diàleg com a predeterminat. Exemple: Const sText1 = "S'ha produït un error inesper...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...1 = "S'ha produït un error inesperat." Const sText2 = "No obstant això, l'execució d...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

..., l'execució del programa continuarà." Const sText3 = "Error" Funció MsgBox Funció...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: poso

...n1[{;|,} [Spc(Number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [Expression2[...]] Paràm...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Poso

...e d'espais que inserirà la funció Spc. Pos: S'insereixen espais fins a la posició ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...e funcions de l'organització de fitxer Const sSubDir1 as String ="Prova" Const sFil...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...xer Const sSubDir1 as String ="Prova" Const sFile2 as String = "Copiat.tmp" Const ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

... Const sFile2 as String = "Copiat.tmp" Const sFile3 as String = "CanviatDeNom.tmp" ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: dati; dato

...ntre dues dates. Sintaxi: DateValue [(date)] Valor de retorn: Data Paràmetres: ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Dati; Dato

...t, que especifica l'interval de dates. Date - La data des de la qual es calcula el ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: minuti; minuto

... d'hora en sèrie. Valors vàlids: 0-23. minute: Qualsevol expressió d'enter que indica...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Resulto

...invertint els valors de bit. Sintaxi: Result = Not Expression Paràmetres: Resultat...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: basi; baso

...natural és el logaritme a la base e. La base e és una constant amb un valor aproxima...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Casi; Caso

...e venciment és avui" Expressió Select… Case expressió Select...Case expressió Cas...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Casi; Caso

...Case expressió Case Expressió Select… Case Defineix un o diversos blocs d'express...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Declari; Declaro

...c. Vegeu també: FreeLibrary Sintaxi: Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Al...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Declari; Declaro

...una de les seves funcions. Vegeu també: Declare Sintaxi: FreeLibrary (LibName As Stri...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...una cadena com una constant. Sintaxi: Const Text = Expression Paràmetres: Text: Q...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...ssió següent per definir una constant: CONST ConstName=Expression El tipus d'expres...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...ió definida la substitueixi. Exemple: Const sVar = "Programa", dVar As Double = 1.0...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Objecto

... gran (-2.147.483.648 - 2.147.483.647) Object: Variable d'objecte (Nota: aquesta vari...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: formo

...M text(20,2) as String REM 63 elements; form 0 to 20 level 1, from 0 to 20 level 2 a...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...e" ' Camp de dades de dues dimensions Const sDim as String = " Dimensió:" Expressi...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Objecto

... gran (-2,147,483,648 - 2,147,483,647) Object: Variable Object (només es pot definir ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Consto

...inicialització de la variable estàtica Const iMinimum as Integer = 40 ' valor de ret...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

...IM sRoot As String ' Root directory for file in and output Cadenes Cadenes Les fu...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Parem

.... Visualització de pantalla completa. Param Qualsevol expressió de cadena que espe...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Environo

...ma operatiu de què disposeu. Sintaxi: Environ (Environment As String) Valor de retor...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

...A";'X:\dr\test.ods'#$Full1.D2) retorna 'file:///X:/dr/test.ods'#$Full1.$D$2. Retorn...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

...da. =CEL·LA("NOMDEFITXER";D2) retorna 'file:///X:/dr/own.ods'#$Full1 si la fórmula ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

...R";'X:\dr\test.ods'#$Full1.D2) retorna 'file:///X:/dr/test.ods'#$Full1. Retorna l'a...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

... Funció MITJANA COMPTA COMPTAA MAX MIN PRODUCTE DESVEST DESVESTP SUMA VAR...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Correlo

...ermeten gestionar les matrius forçades: CORREL, COVAR, PRONOSTIC, PROVAF, INTERCEPCIO,...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

...a Full1.A1 d'aquest document. =ENLLAÇ("file:///C:/writer.odt#Especificació";"Vés al...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Repto

...ió 1 pel TextNou complet. funció REPT REPT Repeteix una cadena de caràcters en fu...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Repto

...n funció del nombre de còpies indicat. REPT("Text"; Nombre) Text és el text que s'...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...sitat de probabilitat acumulada;càlcul DIST.BETA Retorna la funció beta. DIST.BET...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...ul DIST.BETA Retorna la funció beta. DIST.BETA(Nombre; Alfa; Beta; Acumulada; Ini...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...a (OR no exclusiu). funció DIST.BINOM DIST.BINOM Retorna la probabilitat de distr...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...itat de distribució binomial discreta. DIST.BINOM(X; Avaluacions; PE; C) X és el n...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...t d'error del 2%. funció DIST.KHIQUAD DIST.KHIQUAD Retorna el valor de la funció ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...lada per a la distribució khi quadrat. DIST.KHIQUAD(Nombre; GrausDeLlibertat; Acumu...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

... acumulada. funció DIST.KHIQUAD.DRETA DIST.KHIQUAD.DRETA Retorna el valor de prob...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...dicada perquè una hipòtesi es confirmi. DIST.KHIQUAD.DRETA compara el valor khi quad...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...es pot determinar mitjançant PROVAKHI. DIST.KHIQUAD.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat)...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...ST.EXPON distribucions exponencials DIST.EXPON Retorna la distribució exponenci...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...N Retorna la distribució exponencial. DIST.EXPON(Nombre; Lambda; C) Nombre és el ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...TF(0,8;8;12) dóna 0,61. funció DIST.F DIST.F Calcula els valors de la cua esquerr...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...e la cua esquerra de la distribució F. DIST.F(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLli...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...s de la cua dreta d'una distribució F. DIST.F.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat1; Grau...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...2;1;1;1) dóna 0,86. funció DIST.GAMMA DIST.GAMMA Retorna els valors d'una distrib...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...ativitat amb altres paquets ofimàtics. DIST.GAMMA(Nombre; Alfa; Beta; C) Nombre és...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...T.HIPGEOMmostratge sense reemplaçament DIST.HIPGEOM Retorna la distribució hiperge...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...etorna la distribució hipergeomètrica. DIST.HIPGEOM(X; MostraN; Èxits; PoblacióN; A...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Correlo

... funció CORRELcoeficient de correlació CORREL Retorna el coeficient de correlació en...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Correlo

...e correlació entre dos grups de dades. CORREL(Dades1; Dades2) Dades1 és el primer gr...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...LOGNORMdistribució lognormal acumulada DIST.LOGNORM Retorna els valors d'una distr...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...ls valors d'una distribució lognormal. DIST.LOGNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; Acumu...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

... a referència o referències de cel·les. MIN() i MAX() ignoren les cel·les de text. ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

... a referència o referències de cel·les. MIN() i MAX() ignoren les cel·les de text. ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

....BINOMNEGdistribució binomial negativa DIST.BINOMNEG Retorna la distribució de pro...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...2. funció DIST.NORMfunció de densitat DIST.NORM Retorna la funció de densitat o l...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...tat o la distribució normal acumulada. DIST.NORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; C) Nomb...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...;1) retorna 0,93. funció DIST.POISSON DIST.POISSON Retorna la distribució de Pois...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...ON Retorna la distribució de Poisson. DIST.POISSON(Nombre; Mitjana; C) Nombre rep...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

... distribució normal;estadístiques DIST.NORM.EST Retorna la funció de distribu...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...jà de 0 i una desviació estàndard d'1. DIST.NORM.EST(Nombre; Acumulada) Nombre és ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...1) funció DIST.T distribució t DIST.T Retorna la distribució t. DIST.T(No...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...ó t DIST.T Retorna la distribució t. DIST.T(Nombre; GrausDeLlibertat; Acumulada) ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...IST.T.BILATERALdistribució t bilateral DIST.T.BILATERAL DIST.T.BILATERAL(Nombre; G...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...tribució t bilateral DIST.T.BILATERAL DIST.T.BILATERAL(Nombre; GrausDeLlibertat) ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...RETA distribució t de cua dreta DIST.T.DRETA DIST.T.DRETA(Nombre; GrausDeLl...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...stribució t de cua dreta DIST.T.DRETA DIST.T.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat) Nomb...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...;1) retorna 0,86. funció DIST.WEIBULL DIST.WEIBULL Retorna els valors de la distr...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Disto

...la la funció de distribució acumulada. DIST.WEIBULL(Nombre; Alfa; Beta; C) Nombre ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

...MITJANA COMPTA COMPTAA MAX MEDIANA MIN SUMA Podeu obtenir les estadístiques ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

...plicada MITJANA COMPTA COMPTAA MAX MIN PRODUCTE DESVEST.S DESVEST.P SUMA ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: peno

... =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANASI(A2:A6;"pen";B2:B6) =MITJANASI(A2:A6;"pen.*";B2:B6...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: peno

...I(A2:A6;"pen";B2:B6) =MITJANASI(A2:A6;"pen.*";B2:B6) =MITJANASI(A2:A6;".*book.*";...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

...s imbricades =COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Calcula la suma de valo...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

... el criteri. =COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Compta la quantitat de ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: peno

...im un criteri. =COMPTASICONJUNT(A2:A6;"pen.*";B2:B6;" Compta la quantitat de file...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Erro

...OR (ValorError) Codi d'error Retorna Err:511 #DIV/0! #VALOR! #REF! #NOM? #N...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

...s imbricades =COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Calcula la suma de valo...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: peno

...menys un criteri. =SUMASI(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;" Calcula la suma de valors d...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: hàgiu

... al botó Camí a les classes. Una vegada hàgeu introduït la informació del camí, reini...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mapo

...vidor HTTP W3C (CERN) (Tipus de format: MAP - CERN) Servidor HTTP NCSA (Tipus de f...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mapo

...) Servidor HTTP NCSA (Tipus de format: MAP - NCSA) El $[officename] crea mapes d'...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: filtri; filtro

...vés de DDE al $[officename] Writer. El filtre Text codificat us ajuda a obrir i desar...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: meti

... finals, que s'exporten com a etiquetes meta. Els caràcters de les notes al peu i le...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: meti

... importació (per exemple, les etiquetes meta que no tenen espai en les propietats de...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: meti

...t està ubicat a content.xml. El fitxer meta.xml conté la informació meta del docume...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: meti

... El fitxer meta.xml conté la informació meta del document, a la qual podeu accedir d...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: meti

... veure a la finestra Estils. El fitxer meta-inf/manifest.xml descriu l'estructura d...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: creo; creï

... «cre{1,2}» troba i selecciona «cre» i «cree». Defineix el nombre mínim de repetici...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: creo; creï

...obertura. Per exemple, «cre{2,}» troba «cree», «creee» i «creeeee». En el quadre Ce...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: digito

...epresenta un dígit decimal. Utilitzeu [:digit:]+ per a trobar-ne un. Representa un c...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: digito

... un caràcter alfanumèric ([:alpha:] i [:digit:]). Representa un espai (però no altre...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: digito

...de ser al començament d'un paràgraf, [:digit:] coincideix amb qualsevol xifra decima...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: digito

...e hi ha d'haver exactament 3 còpies de «digit», $ vol dir que la coincidència ha de ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: hagin

...dificar la forma dels objectes 3D que s'hagen creat a partir de la conversió d'un obj...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: filtri; filtro

...a secció de l'ajuda s'utilitza el terme filtre XML com a forma abreujada per referir-s...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: oro

... - Barra lateral. Àudio o vídeo Àudio or vídeo Permet inserir un fitxer de víde...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Falsi; Falso

...le, pot evitar aquesta acció retornant "FALSE". Després d'actualitzar L'esdevenimen...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Falsi; Falso

...le, pot evitar aquesta acció retornant "FALSE". Un formulari es reinicialitza si es ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Falsi; Falso

...ada pot evitar aquesta acció retornant "FALSE". Després del canvi al registre L'esd...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: filtri; filtro

...e s'hagi assignat a l'esdeveniment. El filtre HTML utilitza de manera precisa aqueste...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Activi; Activo

...ebCast més endavant en aquesta secció. Active Server Pages (ASP) En seleccionar l'op...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Activi; Activo

...cename] Impress amb tecnologia WebCast: Active Server Pages (ASP) i Perl. En qualsevo...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: bino

...ón al directori //usuari/local/http/cgi-bin/. Introduïu secret.htm com a nom de fit...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: bino

...xt al directori //usuari/local/http/cgi-bin/. Inicieu sessió en el servidor com a ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: bino

...eu al directori //usuari/local/http/cgi-bin/. Podeu definir els permisos correspone...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: escapi; escapo

...inguin «Martí». Like Escape Sequence: {escape 'escape-character'} Exemple: select * ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: escapi; escapo

...Martí». Like Escape Sequence: {escape 'escape-character'} Exemple: select * from Ite...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: escapi; escapo

...from Item where ItemName like 'The *%' {escape '*'} L'exemple us proporcionarà totes ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: libo

...8.x es troba al directori /product/jdbc/lib/classes111.zip. També podeu baixar la v...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: libo

...8.x es troba al directori /product/jdbc/lib/classes111.zip. També podeu baixar la v...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: noto

..." (SQL:"Is Null") o "no buit" (SQL: "Is not Null"). També es pot suprimir l'entrada...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: indexo

...ple. Aleshores, el fitxer inicial serà «index.html» i el camí complet serà «C:\pàgina...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: indexo

...el camí complet serà «C:\pàgina inicial\index.html» (en cas que el sistema operatiu s...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: indexo

... «http://www.proveïdor.com/lamevapàgina/index.html». Amb l'adreçament relatiu, indiqu...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: indexo

...iu, a partir de la ubicació del fitxer «index.html». En el servidor del proveïdor, co...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: indexo

.../imatges». Quan transferiu el document «index.html» al servidor del proveïdor mitjanç...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: indexo

... o "www.elmeuproveïdor.com/lamevapàgina/index.html", és un enllaç absolut. El $[offi...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

... absoluta es posa darrere del protocol "file:" ("file:///dades1/xyz/imatge.gif"). Si...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

... es posa darrere del protocol "file:" ("file:///dades1/xyz/imatge.gif"). Si els fitx...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: meti

...mbé haureu de mantenir premuda la tecla meta. Si manteniu premuda la tecla Maj ment...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: programo

...Després, premeu Retorn: {instal·lació}\program\soffice.exe {paràmetre}{instal·lació}/p...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: programo

...m\soffice.exe {paràmetre}{instal·lació}/program/soffice {paràmetre} Paràmetres de líni...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: conti; conto

...document. Forma Forma Aquest submenú conte formes habituals, com ara línies, cercl...


Missatge: ¿Volíeu dir "comarà"?
Suggeriments: comarà; comés

... Aquest submenú conté formes de símbols comara ara cares somrients, cors, sols, llunes...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: fili; filo

...s/img.jpg ../imatges/img.jpg absolut file:///c:/feina/imatges/img.jpg https://el...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: filtri; filtro

...DUCTNAME Basic. Format d'impressió El filtre HTML admet CSS2 (fulls d'estil en casca...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: aparegui

...t. Per exemple, un símbol de moneda que aparega davant d'una quantitat no apareixerà ma...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: programo

...duïu el paràmetre següent: -Dmyprop=c:\program files\java Per habilitar la depuració ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: hàgiu

...actiu. El nom només apareix després que hàgeu desat el fitxer. Formata les cel·les ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: sogo

...egradats tenen el format [nomdelfitxer].sog. Per desar una llista de degradats, fe...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: nego

...un espai reservat. També podeu escriure neg a la finestra d'ordres. Icona de I boo...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: sumo

...un espai reservat. També podeu escriure sum directament a la finestra d'ordres. I...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: opero

...or amb un espai reservat. Si introduïu oper a la finestra d'ordres, podreu inserir ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: opero

...especials en una fórmula. Un exemple és oper %theta x. Utilitzant l'ordre oper, pode...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: opero

...le és oper %theta x. Utilitzant l'ordre oper, podeu inserir caràcters que no apareix...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: opero

...de caràcters del $[officename]. L'ordre oper també es pot utilitzar amb límits; per ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: opero

... pot utilitzar amb límits; per exemple, oper %union from {i=1} to n x{i}. En aquest ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: opero

...ió a la finestra d'ordres introduint-hi oper %union. Podeu col·locar els límits en ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: sumo

...e claudàtors d'agrupament, per exemple, sum{i=1}^{2*n} b. En cas que importeu fórmu...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: arco

...c sinus Arc sinus Insereix una funció arc sinus amb un espai reservat. També pode...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: arco

...ent Arc cotangent Insereix una funció arc cotangent amb un espai reservat. També ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: arco

...perbòlic de l'àrea Insereix una funció arc sinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: arco

...perbòlic de l'àrea Insereix una funció arc cosinus hiperbòlic de l'àrea amb un esp...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: arco

...erbòlica de l'àrea Insereix una funció arc cotangent hiperbòlica de l'àrea amb un ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: gravi; gravo

...ent greu (tancat). També podeu escriure grave a la finestra d'ordres. Icona Circum...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: gravi; gravo

...ck", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" i "vec" són de mida fi...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: gravi; gravo

... Les fórmules color red lceil a rceil i grave hat langle x * y rangle també funcionen...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: gravi; gravo

...breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde i vec sempre són de mida fi...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Edito

...del mateix tipus. Icona Camp següent Edit la nota al peu o final Nota al peu o n...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Noto

...erador). !Basededades.Taula.Companyia NOT Basededades.Taula.Companyia Basededade...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Noto

...Companyia EQ "" o escriviu el següent NOT LlibretaDAdreces.Adreces.Companyia Si ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: punto

...teix el text a una taula utilitzant els punt i coma (;) com a marcadors de columna. ...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

...llista. Exemple de l'ús d'una llista: MIN 10|20|50|||20 Igual EQ o == Comprova...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Noto

...ple: 1 I 2 mostra 1 (cert) Booleà NOT NOT Comprova els valors que coincideixen a...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

...ITJANA 10|30|20 mostra 20 Valor mínim MIN Calcula el valor mínim en una àrea o e...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: Mino

... en una àrea o en una llista. Exemple: MIN 10|30|20 mostra 10 Valor màxim MAX C...


Missatge: Useu formes verbals generals.
Suggeriments: poso

...a tortuga es mourà dibuixant POSICIÓ (pos) Altres ordres de la tortuga AMAGA.TO...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CA_UNPAIRED_BRACKETS (165)


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...). myText = "Hola" Print "al mòdul1 : ", myText ' Torna una cadena buida Prin...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...= "Hola" Print "al mòdul1 : ", myText ' Torna una cadena buida Print "Ara al m...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '»'.

...ancel·la». Mostra els botons «Avorta», «Reintenta« i «Ignora». Mostra els boton...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '»'.

...ancel·la». Mostra els botons «Avorta», «Reintenta« i «Ignora». Mostra els boton...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

...Sintaxi: Print [#FileName,] Expression1[{;|,} [Spc(Number As Integer);] [Tab(pos...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...longitud zero (""). Sintaxi: InputBox (Msg As String[, Title As String[, Defaul...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '['.

...ng[, xpos As Integer, ypos As Integer]]]]) Valor de retorn: Cadena Paràmetre: ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

..., "Aquesta és la primera línia de text" ' Ompliu la línia amb text Put #iNumber,...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...r a una variable de cadena. Les cometes (") del fitxer també s'ometen. Si voleu l...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...a una variable de cadena. Les cometes (") del fitxer també s'ometen. Si voleu lle...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

... és inferior a End valor de Step negatiu). Utilitzeu l'expressió Exit For per so...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...ext) If Mid(sText,iRun,1 ) " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

...res Paràmetres: Sintaxi Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type]...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '['.

...e1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type] bloc d'expressió [Exit Fun...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...nputBox ("Introduïu una frase curta:") ' Comproveu si la paraula »and« apareix a...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...res ' If Instr(Input, "and")0 Then... ' la funció CBool s'aplica tal com s'indi...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...CBool(Instr(sText, "and")) Then MsgBox "La paraula »and« apareix a la frase que ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...d« apareix a la frase que heu introduït!" Funció CDate Funció CDate Funció CDa...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...nts que defineixen el nombre d'elements (NombreElements=(fi-inici)+1) i l'interva...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

... necessari. Exemple: sVar = "Office" ' Camp de dades de dues dimensions Const...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...nts que defineixen el nombre d'elements (NombreElements=(fi-inici)+1) i l'interva...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...Var()) ' Torna 10 Print UBound(sVar()) ' Torna 20 Print LBound(sVar(),2) ' Torn...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... UBound(sVar()) ' Torna 20 Print LBound(sVar(),2) ' Torna 5 Print UBound(sVar()...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...r()) ' Torna 20 Print LBound(sVar(),2) ' Torna 5 Print UBound(sVar(),2) ' Torna...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...LBound(sVar(),2) ' Torna 5 Print UBound(sVar(),2) ' Torna 70 Funció UBound Fun...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...Var()) ' Torna 10 Print UBound(sVar()) ' Torna 20 Print LBound(sVar(),2) ' Torn...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... UBound(sVar()) ' Torna 20 Print LBound(sVar(),2) ' Torna 5 Print UBound(sVar()...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...r()) ' Torna 20 Print LBound(sVar(),2) ' Torna 5 Print UBound(sVar(),2) ' Torna...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...LBound(sVar(),2) ' Torna 5 Print UBound(sVar(),2) ' Torna 70 Expressió Let exp...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...Box "De "+ ChrW(913)+" a " + ChrW(937) ' La impressió apareix al diàleg com a: D...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...de formatació de la data - i de l'hora- (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...MM/DD/YYYY. Exemple: sInput = InputBox("Introduïu una data en el format interna...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...uïu una data en el format internacional 'YYYY-MM-DD'") Expressió LSet expressió...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

... en el format internacional 'YYYY-MM-DD'") Expressió LSet expressió LSet Expre...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...ers ' Reemplaça asteriscos amb espais ' Alineeu a l'esquerra "SBX" a dins de la...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...essió Mid). Exemple: sInput = InputBox("Introduïu una data en el format interna...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...uïu una data en el format internacional 'YYYY-MM-DD'") Funció Right Funció Righ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

... en el format internacional 'YYYY-MM-DD'") Funció Right Funció Right Funció Ri...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...M/DD/YYYY). Exemple: sInput = InputBox("Introduïu una data en el format interna...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...uïu una data en el format internacional 'YYYY-MM-DD'") Expressió RSet expressió...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

... en el format internacional 'YYYY-MM-DD'") Expressió RSet expressió RSet Expre...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...el cost inicial d'un actiu. print ydep ' retorna 1500. Funció LNR al Calc Func...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...geix al primer 3 i dóna 6. =A2+B2+ESTIL(SI(ACTUAL()>10;”Vermell”;”Per defecte”))...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...x al primer 3 i dóna 6. =A2+B2+ESTIL(SI(ACTUAL()>10;”Vermell”;”Per defecte”)) L...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '“'.

... i dóna 6. =A2+B2+ESTIL(SI(ACTUAL()>10;Vermell”;”Per defecte”)) L'exemple reto...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '“'.

...6. =A2+B2+ESTIL(SI(ACTUAL()>10;”Vermell;”Per defecte”)) L'exemple retorna A2 +...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '“'.

... =A2+B2+ESTIL(SI(ACTUAL()>10;”Vermell”;Per defecte”)) L'exemple retorna A2 + B...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '“'.

...IL(SI(ACTUAL()>10;”Vermell”;”Per defecte)) L'exemple retorna A2 + B2 (ESTIL ret...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...(SI(ACTUAL()>10;”Vermell”;”Per defecte”)) L'exemple retorna A2 + B2 (ESTIL retor...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...de format conté un parèntesi d'obertura (; en cas contrari, retorna 0. Referènci...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...s lògics de les entrades 1212 i 7<6: =I(1212;7 retorna FALS. =I(FALS;CERT) reto...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...raus, utilitzeu la funció RADIANS. =COS(PI()/2) retorna 0, el cosinus de PI/2 ra...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...tangent d'aquest angle. Exemples: =COT(PI()/4) retorna 1, la cotangent de PI/4 ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...raus, utilitzeu la funció RADIANS. =CSC(PI()/4) retorna aproximadament 1,4142135...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...oeficient3*x^(n+2m) +...+ coeficienti*x^(n+(i-1)m) SUMASERIES(X; N; M; Coeficien...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...raus, utilitzeu la funció RADIANS. =SEC(PI()/4) retorna aproximadament 1,4142135...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...raus, utilitzeu la funció RADIANS. =SIN(PI()/2) retorna 1, el sinus de PI/2 radi...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...egüent com una fórmula matricial: =SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40 Per introduir-ho c...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... fórmula matricial: =SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40 Per introduir-ho com a fórmula m...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...umar només els nombres negatius: =SUMASI(A1:A10;". =SUMASI(A1:A10;">0";B1:10): s...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...és els nombres negatius: =SUMASI(A1:A10;". =SUMASI(A1:A10;">0";B1:10): suma els ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...raus, utilitzeu la funció RADIANS. =TAN(PI()/4) retorna 1, la tangent de PI/4 ra...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...sos intervals utilitzant el punt i coma (;) com a divisor, però es converteix aut...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...era columna de l'interval A1:B6. =ÍNDEX((multi);4;1) indica el valor contingut a...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...or esquerra de l'interval A1:B6. =INDEX((multi);0;0;2) retorna una referència al...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...verteix en l'adreça del Calc a INDIRECTE("nomdelfitxer#nomdelfull."B1). =INDIREC...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...a INDIRECTE("nomdelfitxer#nomdelfull."B1). =INDIRECTE(A1) és igual a 100 si A1 c...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...te. Per tant, Len es calcula mitjançant ((StrLen+2)1). 24 Cadena Cadena amb by...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...te. Per tant, Len es calcula mitjançant ((StrLen+2)1). 26 if Type==1 Cadena Si...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...e) en una cel·la, introduïu un apòstrof ' seguit immediatament de la l. Propieta...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...octo) 10^-24 Les unitats d'informació "bit i "byte" també poden estar precedide...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...ar només els nombres negatius: =COMPTASI(A1:A10;" funció Bprobabilitats de mostr...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... funció MITJANASI Ús simple =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANA(A1...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

... MITJANASI Ús simple =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANA(A1:A50) ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...s simple =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...e =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2:B6;" ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...SI(B2:B6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2:B6;" ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...SI(B2:B6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANASI(A2:A6;"pen";B2:B6) ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...6;" =MITJANA(A1:A50) =MITJANASI(B2:B6;" =MITJANASI(A2:A6;"pen";B2:B6) =MITJAN...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...NASI(A2:A6;".*"E2".*";B2:B6) =MITJANASI(B2:B6;" funció MITJANASI funció DESVMI...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...:A6;".*"E2".*";B2:B6) =MITJANASI(B2:B6;" funció MITJANASI funció DESVMITJmitja...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... i funcions imbricades =COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Calcula la ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...MPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Calcula la suma de valors de l'interva...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...n almenys un criteri. =MITJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2".*";B2:B6;" Calcula la s...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...TJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2".*";B2:B6;" Calcula la suma de valors de l'interva...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...pot reescriure com a: =MITJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2".*";B2:B6;" Si E2 = llap...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...TJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2".*";B2:B6;" Si E2 = llapis, la funció retorna 65, ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...a compleix el criteri. =COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Compta la q...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...MPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Compta la quantitat de files de l'inte...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...om a mínim un criteri. =COMPTASICONJUNT(A2:A6;"pen.*";B2:B6;" Compta la quantit...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

.... =COMPTASICONJUNT(A2:A6;"pen.*";B2:B6;" Compta la quantitat de files que corre...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... pot reescriure com a: =COMPTASICONJUNT(A2:A6;E2".*";B2:B6;" Si E2 = llapis, la...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...a: =COMPTASICONJUNT(A2:A6;E2".*";B2:B6;" Si E2 = llapis, la funció retorna 1, p...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...prés del 14 de setembre de 2001? =FDMES(DATA(2001;9;14);6) retorna el número de ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... i funcions imbricades =COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Calcula la ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...MPTASICONJUNT(B2:B6;">"MIN(B2:B6);B2:B6;" Calcula la suma de valors de l'interva...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... compleixen almenys un criteri. =SUMASI(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;" Calcula la ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...eri. =SUMASI(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;" Calcula la suma de valors de l'interva...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...perior es pot reescriure com a: =SUMASI(C2:C6;A2:A6;E2".*";B2:B6;" Si E2 = llap...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...om a: =SUMASI(C2:C6;A2:A6;E2".*";B2:B6;" Si E2 = llapis, la funció retorna 65, ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...lor = dilluns (ISO 8601) =NUMSETMANAOOO(DATA(1995;1;1);1) retorna 1 =NUMSETMANA...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...A(1995;1;1);1) retorna 1 =NUMSETMANAOOO(DATA(1995;1;1);2) retorna 52. La setmana...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

..."=2(3+4) * ", on l'operador entre "2" i "(" no existeix. 510 Cal una variable ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...ue =CONSULTAV(...)=0 i =CONSULTAV(...)="" donen CERT si la consulta retorna una c...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...haureu d'escriure entre cometes simples ('). Noteu que si el nom conté una cometa...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...ureu d'escriure entre cometes simples ('). Noteu que si el nom conté una cometa s...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... entre 0 i 50, introduïu la fórmula =ENT(ALEAT()*50). Copieu la fórmula per crea...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...la s'ha de tancar entre cometes simples (') o cometes dobles ("). Com obrir un f...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

... s'ha de tancar entre cometes simples (') o cometes dobles ("). Com obrir un fit...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...re cometes simples (') o cometes dobles ("). Com obrir un fitxer de text CSV al ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

... cometes simples (') o cometes dobles ("). Com obrir un fitxer de text CSV al Ca...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...roduir el nombre amb un apòstrof davant (per exemple, '0987). L'apòstrof no apare...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...re amb un apòstrof davant (per exemple, '0987). L'apòstrof no apareixerà a la cel...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...b un apòstrof davant (per exemple, '0987). L'apòstrof no apareixerà a la cel·la, ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...e el nom del full entre cometes simples ' si conté caràcters que no siguin alfanu...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...com a text, escriviu primer un apòstrof ('). Per exemple, per als anys als encapç...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...m a text, escriviu primer un apòstrof ('). Per exemple, per als anys als encapçal...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

... columna podeu introduir '1999, '2000 i '2001. L'apòstrof no es veurà a la cel·la...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... PENDENT(LN(DadesY);LN(DadesX)) b = EXP(INTERCEPCIO(LN(DadesY);LN(DadesX)) r2 =...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

... Si contenen columnes s'exporten com a "". La unitat de mesura definida al $[off...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...mbreimatges;nombreOLE, objectes;nombre d' Estadístiques Mostra les estadístique...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...e seccions separades per un punt i coma (;). Explicació Exemples Format numèri...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...lendari japonès Gengou, un sol caràcter (valors possibles: M, T, S, H) Era, abre...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... que voleu utilitzar per als tabuladors (cm per als centímetres o " per a les pol...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...r als centímetres o " per a les polzades). Se suprimeixen els tabuladors existent...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...na llista numerada que utilitzi l'estil "1.)", haureu d'introduir ".)" en aquest ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...llista numerada que utilitzi l'estil "1.)", haureu d'introduir ".)" en aquest qua...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...tzi l'estil "1.)", haureu d'introduir ".)" en aquest quadre. Estils de caràcter ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...t CTL (disposició complexa de text);(no) ajustament de paraulesparaules;ajustame...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...per a 0 o més caràcters arbitraris "*-*" retorna "Unitat ZIP" i "CD-ROM" "M*er"...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...da. Feu clic sobre una carpeta oberta ⊟) per a tancar-la i amagar les subcarpete...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...ca S'han substituït les cometes dobles (") La funció de correcció automàtica ha...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

... S'han substituït les cometes dobles (") La funció de correcció automàtica ha c...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...den contenir cap d'aquests caràcters: `!"$%^*()+={}[]@'#?/,. No poden ser iguals ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...eemplaça els paràmetres anomenats amb '?' Reemplaça els paràmetres anomenats amb...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...e pila es generaran amb eines estàndard ("dbhhelp.dll" en sistemes Windows, "'pst...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...ard ("dbhhelp.dll" en sistemes Windows, "'pstack" a UNIX). Aquesta informació tam...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...hhelp.dll" en sistemes Windows, "'pstack" a UNIX). Aquesta informació també s'env...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...l" en sistemes Windows, "'pstack" a UNIX). Aquesta informació també s'enviarà. D...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '''.

...linada) Insereix una barra inclinada '/' amb dos espais reservats. També podeu e...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...espai reservat. També podeu escriure tan) a la finestra d'ordres. Icona de cotan...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

...t de l'ordre. Per exemple, si escriviu \[apareixerà només el claudàtor d'obertura...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

... fórmula següent es generarà un error: [2, 3) - right open interval Si utilitze...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...t» i «right» per a l'expressió anterior (left [2, 3 right )), el $[officename] Ma...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

...right» per a l'expressió anterior (left [2, 3 right )), el $[officename] Math con...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

... l'expressió anterior (left [2, 3 right )), el $[officename] Math considerarà que...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

... com l'anterior al $[officename] Math: \[2", "3\) o "\]2", "3\[ (atenció, les com...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...nterior al $[officename] Math: \[2", "3\) o "\]2", "3\[ (atenció, les cometes de ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...ior al $[officename] Math: \[2", "3\) o "\]2", "3\[ (atenció, les cometes de l'ex...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '['.

...r al $[officename] Math: \[2", "3\) o "\]2", "3\[ (atenció, les cometes de l'exem...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

...fficename] Math: \[2", "3\) o "\]2", "3\[ (atenció, les cometes de l'exemple form...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

... text. Malgrat que també podeu escriure "\[2,3\)", és preferible l'opció anterior...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ']'.

...ext. Malgrat que també podeu escriure "\[2,3\)", és preferible l'opció anterior. ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '('.

...Malgrat que també podeu escriure "\[2,3\)", és preferible l'opció anterior. En l'...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...s comencen amb un signe =. Feu servir "=" per escriure aquest caràcter com a text...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

... LlibretaDAdreces.Adreces.Companyia EQ "" o escriviu el següent NOT LlibretaDAd...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...seleccionat, i feu clic al botó Assigna (. < Formata el nivell de l'índex selec...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '»'.

... text de la nota. Per exemple, escriviu «)» per a visualitzar «1)». Posició Fi ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '«'.

...ext de la nota. Per exemple, escriviu «)» per a visualitzar «1)». Posició Fi de...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...xemple, escriviu ")" per visualitzar "1)". Estils Per garantir una aparença uni...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

... a una taula utilitzant els punt i coma (;) com a marcadors de columna. Paràgraf...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta ')'.

...eu electrònic, separats per punt i coma (;). BCC Introduïu els destinataris de ...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...pus de lletra (família) FAMÍLIA.LLETRA "Linux Libertine G:smcp=1” ; estableix ta...


Missatge: Símbol sense parella: sembla que falta '"'.

...tori (0 <= x < 100) IMPRIMEIX ALEATORI "text” ; lletra aleatòria de “text” IMPR...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PUNT_EN_ABREVIATURES (143)


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Loc.

...ó actual en un fitxer obert. Sintaxi: Loc(FileNumber) Valor de retorn: Llarg P...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Loc.

... per al fitxer respectiu. Si la funció Loc s'utilitza per a un fitxer d'accés alea...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Loc.

... Per a un fitxer seqüencial, la funció Loc torna la posició en un fitxer dividit p...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Add.

... data determinats. Sintaxi: DateDiff (Add, Date1, Date2 [, Weekstart [, Yearstart...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Add.

...or de retorn: Un número. Paràmetres: Add - Una expressió de cadena de la taula s...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Add.

...cífica d'una data. Sintaxi: DatePart (Add, Date [, Weekstart [, Yearstart]]) Val...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Add.

...riant que conté una data. Paràmetres: Add - Una expressió de cadena de la taula s...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

...qv A ' torna -3 Operador Imp Operador Imp (lògic) Operador Imp Du a terme una i...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

...'operador Imp. Si utilitzeu l'operador Imp en expressions booleanes, fals només es...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

...ressió a fals. Si utilitzeu l'operador Imp en expressions de bits, un bit s'elimin...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

...gona expressió. Exemple: vOut = A > B Imp B > C ' torna -1 vOut = B > A Imp B > ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

... > B Imp B > C ' torna -1 vOut = B > A Imp B > C ' torna -1 vOut = A > B Imp B > ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

... > A Imp B > C ' torna -1 vOut = A > B Imp B > D ' torna 0 vOut = (B > D Imp B > ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

... > B Imp B > D ' torna 0 vOut = (B > D Imp B > A) ' torna -1 vOut = B Imp A ' tor...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Imp.

... (B > D Imp B > A) ' torna -1 vOut = B Imp A ' torna -1 Operador Not Operador No...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Exp.

...eu elevar l'expressió. Exemple: Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Sorgeix forman...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Exp.

...8282) elevat a una potència. Sintaxi: Exp (Number) Valor de retorn: Doble Parà...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...ció ALEAT() de Calc). Exemple: iVar = Int(10 * Rnd) ' Interval de 0 a 9 MsgBox s...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...Int Torna la part entera d'una xifra. Int (Number) Doble Nombre: qualsevol expr...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...sevol expressió numèrica vàlida. Print Int(3.99) ' retorna el valor 3 Print Int(0...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...t Int(3.99) ' retorna el valor 3 Print Int(0) ' retorna el valor 0 Print Int(-3.1...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...rint Int(0) ' retorna el valor 0 Print Int(-3.14159) ' retorna el valor -4 Funció...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Abs.

...ut d'una expressió numèrica. Sintaxi: Abs (Number) Valor de retorn: Doble Parà...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Abs.

... l'exemple següent s'utilitza la funció Abs per calcular la diferència entre dos va...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...valor s'entri primer. Exemple: siW1 = Int(InputBox("Introduïu la primera quantita...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...quantitat","Entrada de valor")) siW2 = Int(InputBox("Introduïu la segona quantitat...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Abs.

...de valor")) Print "La diferència és "; Abs(siW1 - siW2) Signes d'expressió Signe...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Oct.

... el valor octal d'un número. Sintaxi: Oct (Number) Valor de retorn: Cadena Par...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...trodueix l'usuari. Exemple: iInputa = Int(InputBox("Introduïu el primer nombre: "...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Int.

...er nombre: ","NumberInput")) iInputb = Int(InputBox("Introduïu el segon nombre: ",...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DTA.

...s en la depreciació de l'actiu. Funció DTA al Calc Funció FormatDateTime [VBA] f...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...bé podeu prémer les tecles OrdreCtrl+Re Pàg i OrdreCtrl+Av Pàg per desplaçar-vos pe...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

... tecles OrdreCtrl+Re Pàg i OrdreCtrl+Av Pàg per desplaçar-vos per les pàgines. No ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ADD.

... funcions el nom de les quals acaba amb ADD o EXCEL 2003 retornen els mateixos resu...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DTA.

... període a un altre amb una suma fixa. DTA(Cost; ValorResidual; Vida; Període) Co...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DTA.

...lar la depreciació per al primer any. =DTA(50000;10000;5;1)=13.333,33 unitats mone...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DTA.

...àries La fórmula d'E2 és la següent: =DTA($A$2;$B$2;$C$2;D2) Aquesta fórmula es ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

... =N("abc") retorna 0 =N(1/0) retorna #DIV/0! funció NDerror #N/D;assignació a un...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dr.

...orna $Full3.$D$2. =CEL·LA("ADREÇA";'X:\dr\test.ods'#$Full1.D2) retorna 'file:///X...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dr.

...est.ods'#$Full1.D2) retorna 'file:///X:/dr/test.ods'#$Full1.$D$2. Retorna el nom ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dr.

...A("NOMDEFITXER";D2) retorna 'file:///X:/dr/own.ods'#$Full1 si la fórmula del docum...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dr.

...l1 si la fórmula del document actual X:\dr\own.ods està situada en el Full1. =CEL...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dr.

...en el Full1. =CEL·LA("NOMDEFITXER";'X:\dr\test.ods'#$Full1.D2) retorna 'file:///X...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dr.

...est.ods'#$Full1.D2) retorna 'file:///X:/dr/test.ods'#$Full1. Retorna l'adreça de ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ABS.

... Retorna el valor absolut d'un nombre. ABS(Nombre) Nombre és el nombre del qual s...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ABS.

...e és el seu valor sense el signe +/-. =ABS(-56) retorna 56. =ABS(12) retorna 12. ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ABS.

... el signe +/-. =ABS(-56) retorna 56. =ABS(12) retorna 12. =ABS(0) retorna 0. fu...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ABS.

...56) retorna 56. =ABS(12) retorna 12. =ABS(0) retorna 0. funció ACOS ACOS Retor...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXP.

...n valor aproximat de 2,71828182845904. EXP(Nombre) Nombre és la potència a la qua...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXP.

...e és la potència a la qual s'eleva e. =EXP(1) retorna 2,71828182845904, la constan...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXP.

...ural de 3 (aproximadament 1,0986). =LN(EXP(321)) retorna 321. funció LOGlogaritme...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ABS.

... aquesta funció. ADREÇA(Fila; Columna; ABS; A1; "Full") Fila representa el número...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Abs.

...a de cel·la (el número, no la lletra). Abs determina el tipus de referència: 1: a...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Ref.

...a d'una cadena corresponent. INDIRECTE(Ref; A1) Ref representa una referència a u...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Ref.

...dena corresponent. INDIRECTE(Ref; A1) Ref representa una referència a una cel·la ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: mn.

...lightyear, surveymi Hora yr, day, hr, mn, sec, s Pressió Pa, atm, at, mmHg, To...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: atm.

... yr, day, hr, mn, sec, s Pressió Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi Força N, dyn, dy...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXC.

...PERCENTIL.EXC PERCENTIL.EXC PERCENTIL.EXC(Dades; Alfa) Dades és la matriu de dad...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXC.

...ge de l'escala entre 0 i 1. =PERCENTIL.EXC(A1:A50;0,10%) representa el valor en el...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: INC.

...l; alfa = 50% és la MEDIANA. PERCENTIL.INC(Dades; Alfa) Dades és la matriu de dad...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: INC.

...ge de l'escala entre 0 i 1. =PERCENTIL.INC(A1:A50;0,1) representa el valor en el g...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXC.

...a matriu de dades donada. RANG.PERCENT.EXC(Dades; Valor; Precisió) Dades represen...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXC.

...l retornat s'arrodoneix. =RANG.PERCENT.EXC(A1:A50;50) retorna l'ordre del percenta...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: INC.

...a matriu de dades donada. RANG.PERCENT.INC(Dades; Valor; Precisió) Dades represen...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: INC.

...l retornat s'arrodoneix. =RANG.PERCENT.INC(A1:A50;50) retorna l'ordre del percenta...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXC.

...unció QUARTIL.EXC QUARTIL.EXC QUARTIL.EXC(Dades; Tipus) Dades representa l'inter...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXC.

... de contenir més de 2 valors) =QUARTIL.EXC(A1:A50;2) retorna el valor del qual el ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: INC.

...el quartil d'un grup de dades. QUARTIL.INC(Dades; Tipus) Dades representa la matr...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: INC.

...MEDIANA), 3 = 75% i 4 = MAX.) =QUARTIL.INC(A1:A50;2) retorna el valor del qual el ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Mín.

...lor aplicat es realitzarà en relació a: Mín - Màx - Percentatge - Valor - Fórmula. ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Màx.

...licat es realitzarà en relació a: Mín - Màx - Percentatge - Valor - Fórmula. Les o...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Mín.

...entatge - Valor - Fórmula. Les opcions Mín i Màx són suficients en si mateixes tal...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Màx.

...e - Valor - Fórmula. Les opcions Mín i Màx són suficients en si mateixes tal com e...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

...s ColumnaUn ColumnaDos ColumnaTres #DIV/0! 3 #VALOR! Si heu d'aplicar la fun...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

...rror) Codi d'error Retorna Err:511 #DIV/0! #VALOR! #REF! #NOM? #NUM! #N/D ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: REF.

...r Retorna Err:511 #DIV/0! #VALOR! #REF! #NOM? #NUM! #N/D Qualsevol altra c...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

...ions Diferència mitjana observada z #DIV/0! P (Z<=z) unilateral #DIV/0! Z uni...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

...vada z #DIV/0! P (Z<=z) unilateral #DIV/0! Z unilateral crítica P (Z<=z) bila...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

...nilateral crítica P (Z<=z) bilateral #DIV/0! Z bilateral crítica Prova khi quad...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: NÚM.

...t cas, useu la funció ARRELQIM(). 503 #NÚM! L'operació de coma flotant no és vàli...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: REF.

...des (en lloc d'Err:524 la cel·la conté #REF) Compilador: no s'ha pogut resoldre la...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

...cel·la, estan massa encapsulades. 532 #DIV/0! Divisió per zero Operador de divis...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Núm.

...per començar una fórmula. La tecla Bloq Núm ha d'estar "activada". Per exemple, pre...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXT.

...s addicionals. Feu clic a l'àrea STD / EXT / ADD de la barra d'estat fins que most...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ADD.

...cionals. Feu clic a l'àrea STD / EXT / ADD de la barra d'estat fins que mostri ADD...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXT.

...clic al quadre que té la llegenda STD / EXT / ADD per commutar el mode de marcatge:...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ADD.

...l quadre que té la llegenda STD / EXT / ADD per commutar el mode de marcatge: Cont...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...ples. Podeu utilitzar Maj+OrdreCtrl+Re Pàg o Av Pàg per seleccionar diversos fulls...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...deu utilitzar Maj+OrdreCtrl+Re Pàg o Av Pàg per seleccionar diversos fulls amb el t...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: exp.

...ta equació és equivalent a y=b∙mx amb m=exp(a). Es pot forçar la intercepció b. Lí...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: exp.

...ó exponencial segueix les equacions y=b*exp(a*x) o y=b*mx, que es transformen en ln...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXP.

... es calculen de la manera següent: m = EXP(PENDENT(LN(DadesY);DadesX)) b = EXP(IN...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXP.

... = EXP(PENDENT(LN(DadesY);DadesX)) b = EXP(INTERCEPCIO(LN(DadesY);DadesX)) Calcul...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: EXP.

...a = PENDENT(LN(DadesY);LN(DadesX)) b = EXP(INTERCEPCIO(LN(DadesY);LN(DadesX)) r2 ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...lor actual i llavors premeu la tecla Re Pàg o Av Pàg. Per a accedir a aquesta ordr...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Inc.

...t inicialment per SGI (Silicon Graphics Inc). Hi ha dues variants d'aquest llenguat...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: REF.

...erència suprimida conté una indicació (#REF!) a la referència. Es crearà una #REF! ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: REF.

...(#REF!) a la referència. Es crearà una #REF! corresponent per a la referència duran...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dg.

...s Dia com a 2 Dia com a 02 Dia com a dg-ds Dia com a diumenge a dissabte Dia ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...o el peu de pàgina, premeu OrdreCtrl+Re Pàg o Av Pàg. Torneu a prémer la mateixa te...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...o el peu de pàgina, premeu OrdreCtrl+Re Pàg o Av Pàg. Torneu a prémer la mateixa te...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: add.

...l fitxer de la vostra extensió: unopkg add --shared camínomdelfitxer.oxt Seleccio...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: pl.

...tació. Tots els fitxers amb extensions pl i txt s'han de moure al directori del s...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: pl.

... copieu tots els fitxers amb extensió *.pl i *.txt al directori //usuari/local/htt...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ppt.

...ments en format Microsoft PowerPoint (*.ppt) a documents en format OpenDocument (*....


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dc.

...car la base de dades LDAP, per exemple, dc=com. Nombre màxim de registres Introd...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dc.

... a la base de dades LDAP, per exemple, «dc=com». Número de port Introduïu el por...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Gr.

... mortes. Tots els sistemes UNIX: (Alt Gr) com a tecla de composició addicional. ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Gr.

...posició al $[officename]. La tecla (Alt Gr) ha d'activar una commutació de mode. P...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Gr.

... AltR = Modeswitch". Premeu primer (Alt Gr) , després el primer modificador i, tot...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...eleccioneu la barra d'eines i premeu Re Pàg o Av Pàg. Suggeriments especials per a...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...Retorn. Utilitzeu la fletxa avall o Av Pàg per desplaçar-vos cap avall en les entr...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...es combinats, o bé la fletxa amunt o Re Pàg per desplaçar-vos cap amunt. La tecla I...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...està ancorat A la pàgina, les tecles Re Pàg o Av Pàg el mouen a la pàgina anterior ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...rat A la pàgina, les tecles Re Pàg o Av Pàg el mouen a la pàgina anterior o a la se...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...la, una fila cap amunt o cap avall. Re Pàg o Av Pàg: us permet desplaçar-vos per l...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...ila cap amunt o cap avall. Re Pàg o Av Pàg: us permet desplaçar-vos per la taula, ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...la, una fila cap amunt o cap avall. Re Pàg o Av Pàg: us permet desplaçar-vos per l...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...ila cap amunt o cap avall. Re Pàg o Av Pàg: us permet desplaçar-vos per la taula, ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ppt.

...ficename] Calc Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx $[officename] Impress ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...ntrol i, tot seguit, premeu la tecla Re Pàg o Av Pàg. La previsualització mostra un...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...dora o fletxa dreta o fletxa avall o Av Pàg o Retorn o N Reprodueix l'efecte següe...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...a. Fletxa esquerra o fletxa amunt o Re Pàg o Retrocés o P Torna a reproduir l'efe...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...ra/última diapositiva. Tecles ←/→ o Re Pàg/Av Pàg Estableix el focus a la diaposi...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...eta, fletxa avall, barra espaiadora, Av Pàg, retorn, «N» Diapositiva o efecte ante...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...dret, fletxa esquerra, fletxa amunt, Re Pàg, retrocés, «P» Primera diapositiva In...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: div.

... espais reservats. També podeu escriure div a la finestra d'ordres. Icona de divis...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: div.

..., per exemple, si genereu una divisió 4 div 3 o a div b. Relacions relacions; en ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: div.

...ple, si genereu una divisió 4 div 3 o a div b. Relacions relacions; en $[officena...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: int.

...un espai reservat. També podeu escriure int directament a la finestra d'ordres. I...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: exp.

...un espai reservat. També podeu escriure exp() a la finestra d'ordres. Icona de log...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: abs.

...un espai reservat. També podeu escriure abs() a la finestra d'ordres. Icona de sin...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: abs.

...ncions requereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3). Claudàtors claudàtor...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: abs.

...uereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3). Claudàtors claudàtors; al $[of...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...r-lo. També podeu prémer les tecles Re Pàg i Av Pàg per desplaçar-vos per les pàgi...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: Pàg.

...mbé podeu prémer les tecles Re Pàg i Av Pàg per desplaçar-vos per les pàgines. No ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

...l producte. Exemple: 7 MUL 9 Divisió DIV o / Calcula el quocient Exemple: 100 ...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: DIV.

... o / Calcula el quocient Exemple: 100 DIV 15 Funcions bàsiques en el submenú Su...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: dt.

...l. Per a inserir text fictici, escriviu dt i premeu F3. Per imprimir una llista d...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: bl.

...es mourà sense dibuixar BAIXA.LLAPIS (bl) BAIXA.LLAPIS ; la tortuga es mourà di...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: ABS.

...ans) ARRODONEIX|ARROD ABS IMPRIMEIX ABS -10 ; imprimeix 10, el valor absolut de...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: MÍN.

...el patró de l'expressió regular donat. MÍN/MIN MÀX/MAX Constants de color PENCO...


Missatge: Probablement falta un punt darrere de l'abreviatura.
Suggeriments: MÀX.

...de l'expressió regular donat. MÍN/MIN MÀX/MAX Constants de color PENCOLOR “PLAT...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CA_SIMPLE_REPLACE (131)


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... MsgBox s.UserName,,"Hola" Amb el COM/OLE i el llenguatge VBScript ' El gestor d...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...uest objecte no permet l'automatització OLE 438 L'objecte no permet aquesta propie...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... o mètode 440 Error d'automatització d'OLE 445 L'objecte indicat no permet aquest...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...olor " lVar " consta de:" Chr(13) "red= " Red(lVar) Chr(13) "green= " Gree...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...r " conté els components:" Chr(13) "red = " red(lVar) Chr(13) "green = " gr...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Xarxa

...ue(lVar) Chr(13) , 64,"colors" Funció Red Funció Red Funció Red Torna el compo...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Xarxa

...r(13) , 64,"colors" Funció Red Funció Red Funció Red Torna el component vermell...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Xarxa

...colors" Funció Red Funció Red Funció Red Torna el component vermell del codi de...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Xarxa

...l codi de color especificat. Sintaxi: Red (ColorNumber As Long) Valor de retorn:...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...olor " lVar " consta de:" Chr(13) "red= " red(lVar) Chr(13) "green= " gree...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...olor " lVar " consta de:" Chr(13) "red= " red(lVar) Chr(13) "green= " gree...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...si una variable d'objecte és un objecte OLE. La funció torna Cert si la variable és...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...torna Cert si la variable és un objecte OLE, si no, torna Fals. Sintaxi: IsObject...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... la variable d'objecte conté un objecte OLE, la funció torna Cert. Funció LBound ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...En el Windows, també pot crear objectes OLE. Aquest mètode crea instàncies del tip...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...tar quan el gràfic, el marc o l'objecte OLE seleccionat se seleccioni. En funció de...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ent Activador d'esdeveniments Objecte OLE Gràfics Marc Text automàtic Àrea de...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...d'un fitxer Fórmula Diagrama Objecte OLE Insereix cel·les inserció; cel·les, i...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...nvi dinàmic de dades), un predecessor d'OLE, Object Linking and Embedding (Enllaç i...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...etats a través del tauler de control. OLE; definició OLE Els objectes d'enllaç ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...el tauler de control. OLE; definició OLE Els objectes d'enllaç i incrustació (O...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...E Els objectes d'enllaç i incrustació (OLE) es poden enllaçar o incrustar a un doc...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...te. Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Objecte OLE. A la barra Insereix, feu clic a Icon...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ra Insereix, feu clic a Icona Objecte OLE Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Fórmula. A...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...matges que s'han inserit com a objectes OLE. Objectes OLE: Nombre d'objectes OLE...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... inserit com a objectes OLE. Objectes OLE: Nombre d'objectes OLE que conté el fi...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...OLE. Objectes OLE: Nombre d'objectes OLE que conté el fitxer, inclosos els gràfi...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...taules que s'han inserit com a objectes OLE. Paràgrafs: Nombre de paràgrafs, els ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...rimir els gràfics i dibuixos o objectes OLE del document de text. Activeu aquesta ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...efecte d'un document que conté objectes OLE del $[officename] incrustats. Impresso...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...bertura; objectes Obre Obre l'objecte OLE seleccionat amb el programa amb el qual...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

..., pot ser que l'ordre Obre de l'objecte OLE tingui un altre nom. Un cop hàgiu acab...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...is, tanqueu el fitxer font de l'objecte OLE. L'objecte OLE s'actualitzarà al docume...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...fitxer font de l'objecte OLE. L'objecte OLE s'actualitzarà al document que el conté...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...te Objecte Fórmula Model 3D Objecte OLE Insereix un objecte OLE OLE; inserció...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...el 3D Objecte OLE Insereix un objecte OLE OLE; inserció d'objectesinserció; obje...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... Objecte OLE Insereix un objecte OLE OLE; inserció d'objectesinserció; objectes ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...jectes OLEobjectes; inserció d'objectes OLE Insereix un objecte OLE Els objectes ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ció d'objectes OLE Insereix un objecte OLE Els objectes OLE buits i els inactius ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... Insereix un objecte OLE Els objectes OLE buits i els inactius són transparents. ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...nts. Crea'n un de nou Crea un objecte OLE nou basat en el tipus d'objecte selecci...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...n a partir d'un fitxer Crea un objecte OLE a partir d'un fitxer existent. Fitxer ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... fitxer que voleu inserir com a objecte OLE. Fitxer Cerca... Cerqueu el fitxer a...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ella de selecció per inserir un objecte OLE com a enllaç cap al fitxer original. Si...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...lla de selecció, s'incrustarà l'objecte OLE al document. Fórmula fórmules; inici ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...controls; organització en pilesobjectes OLE; organització en pilesdiagrames; organi...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...odeu incloure marcs, gràfics i objectes OLE en una entrada de correcció automàtica,...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...eccioneu el marc, el gràfic o l'objecte OLE i com a mínim un caràcter de text situa...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...el text, el gràfic, el marc o l'objecte OLE que vulgueu que reemplaci el text del q...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...t text, un gràfic, un marc o un objecte OLE del document, la informació rellevant e...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: esdeveniment; acte

...a com a SDEvent-XListener-method = "/* event-code */" Tingueu en compte que els com...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...x una tabulació. Retorn (si un objecte OLE està seleccionat) Activa l'objecte OLE...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...OLE està seleccionat) Activa l'objecte OLE seleccionat. Retorn (si un objecte de ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...via l'àncora a la barra d'eines Objecte OLE o a la barra d'eines Marc. Això obre un...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...nt de text. Llavors trobareu un objecte OLE al document de text que podreu editar m...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... cel·les s'inseriran aquí com a objecte OLE. Si arrossegueu les cel·les a la vista ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...s, els objectes de dibuix, els objectes OLE i els diagrames d'aquest interval també...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...'una presentació, s'inserirà un objecte OLE com a connector del $[officename]. Si ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...àrea del full s'insereix com un objecte OLE. Podeu seleccionar i editar l'objecte ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

.... Podeu seleccionar i editar l'objecte OLE en qualsevol moment. Per editar un obj...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ualsevol moment. Per editar un objecte OLE, feu-hi doble clic. De forma alternati...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...obrir el document d'origen de l'objecte OLE. Addició de botons a les barres d'eine...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ició d'objectes Per activar un objecte OLE seleccionat, premeu la tecla Retorn. E...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...omàtiques Marques de revisió Objectes OLE Determinats controls i els camps de fo...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ft Excel Formes automàtiques Objectes OLE Determinats controls i els camps de fo...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...aules, marcs de text, gràfics, objectes OLE, seccions, enllaços, referències, índex...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...cióobjectes de dibuix;proteccióobjectes OLE;protecciógràfics;protecciómarcs;protecc...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...l contingut, als gràfics i als objectes OLE. Activació de la protecció Trieu Fitx...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ecció de marcs, de gràfics i d'objectes OLE Podeu protegir el contingut, la posici...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...mb els marcs (al Writer) i els objectes OLE. Activació de la protecció Desactivac...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: còpia de seguretat

...ic. Còpies de seguretat {usuari}/user/backup{usuari}\user\backup Les còpies de segu...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: còpia de seguretat

...etat {usuari}/user/backup{usuari}\user\backup Les còpies de seguretat automàtiques d...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...legendes; taules/imatges/marcs/objectes OLE (Writer)taules en text; llegendesimatge...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...riter)marcs; llegendes (Writer)objectes OLE; llegendes (Writer)tabuladors; espaiat ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... com s'importen i exporten els objectes OLE del Microsoft Office. Aquests paràmetr...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ón vàlids quan no existeix cap servidor OLE de Microsoft (per exemple, en l'UNIX) o...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...en l'UNIX) o quan no hi ha cap servidor OLE del $[officename] preparat per editar e...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ename] preparat per editar els objectes OLE. Si hi ha algun servidor OLE actiu per...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... objectes OLE. Si hi ha algun servidor OLE actiu per a l'objecte incrustat, s'util...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...incrustat, s'utilitzarà aquest servidor OLE per gestionar l'objecte. Si no hi ha c...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ar l'objecte. Si no hi ha cap servidor OLE actiu per a objectes del MathType, aque...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...stra les entrades del parell d'objectes OLE que es poden convertir quan es carregue...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...[C] de davant de l'entrada si l'objecte OLE de Microsoft s'ha de convertir en l'obj...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...icrosoft s'ha de convertir en l'objecte OLE del $[officename] especificat en carreg...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...[D] de davant de l'entrada si l'objecte OLE del $[officename] s'ha de convertir en ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...icename] s'ha de convertir en l'objecte OLE de Microsoft especificat en desar un do...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... l'acció de l'objecte» per als objectes OLE inserits. Edita Obre l'objecte en mod...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...d'un fitxer Fórmula Diagrama Objecte OLE Fletxes línies;inserciófletxes; inser...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... a inserir una taula nova com a objecte OLE o bé inserir un fitxer que ja existeixi...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...n fitxer que ja existeixi com a objecte OLE, podeu indicar que l'enllaç a un fitxer...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ó d'un full de càlcul nou com a objecte OLE Podeu afegir un full de càlcul en blan...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...] Calc en una diapositiva com a objecte OLE. Aneu a la diapositiva on voleu inseri...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ul. Trieu Insereix - Objecte - Objecte OLE. Feu clic a Crea'n un de nou i seleccio...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ul. Trieu Insereix - Objecte - Objecte OLE. Seleccioneu Crea'n un a partir d'un f...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...apositiva Insereix ▸ Objecte ▸ Objecte OLE Conversió de caràcters de text en obje...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: la; li; les; el; l'he; de

...espais reservats. També podeu escriure le o a la finestra d'ordres. Icona És...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: bec; veig

... fletxa vectorial. També podeu escriure vec a la finestra d'ordres. Icona Titlla...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...en anglès: white, black, cyan, magenta, red, blue, green i yellow, respectivament),...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: bec; veig

...t", "dddot", "grave", "hat", "tilde" i "vec" són de mida fixa, per la qual cosa no ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...en posició centrada. Les fórmules color red lceil a rceil i grave hat langle x * y ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...ndria b a la fórmula color yellow color red (a + color green b), o quina mida a siz...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: bec; veig

..., dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde i vec sempre són de mida fixa i no s'amplien ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: la; li; les; el; l'he; de

...enor que o ll Molt més petit que o le Icona És menor o igual que o neq I...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: xarxa

...del color (black, white, cyan, magenta, red, blue, green o yellow per als colors ne...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ons Propietats del marc Barra Objecte OLE Barra d'objectes OLE La barra Objecte...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...rc Barra Objecte OLE Barra d'objectes OLE La barra Objecte OLE apareix quan sele...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... Barra d'objectes OLE La barra Objecte OLE apareix quan seleccioneu un objecte, i ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...e marcs de text, de gràfics, d'objectes OLE i d'índexs. Canvia la visualització me...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...eu crear enllaços a gràfics, a objectes OLE, a referències ni a índexs. Insereix c...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ixar anar còpies de gràfics, d'objectes OLE, de referències ni d'índexs. Nivell d'...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...: taula, marc de text, gràfics, objecte OLE, pàgina, encapçalament, recordatori, ob...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...aquesta icona per navegar pels objectes OLE. Seleccioneu aquesta icona per navegar...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...lou marcs de text en l'índex. Objectes OLE Inclou objectes OLE en l'índex. Utili...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...l'índex. Objectes OLE Inclou objectes OLE en l'índex. Utilitzeu el nivell del ca...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...àfics, els marcs de text i els objectes OLE segons la seva posició en la jerarquia ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: La; Li; Les; El; L'he; De

...de pàgina de l'entrada. Enllaços (LS i LE) Crea un enllaç per la part de l'entra...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: La; Li; Les; El; L'he; De

...iquetes d'obertura (LS) i de tancament (LE). En la línia Estructura, feu clic al q...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...lic en una imatge, un marc o un objecte OLE. Esdeveniment Enumera els esdevenimen...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ent Activador d'esdeveniments Objecte OLE Imatge Marc Text automàtic Àrea del...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...cte gràfic, un marc flotant, un objecte OLE, la numeració directa o la posició i la...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...AULES Nombre de taules en el document OLE Nombre d'objectes OLE en el document ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... en el document OLE Nombre d'objectes OLE en el document PÀGINA Nombre total de...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...d'un fitxer Fórmula Diagrama Objecte OLE Insereix un índex Insereix un índex o...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...es;vores imatges;vores objectes OLE;vores definició;vores d'objectes D...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...ter, podeu definir les vores d'objectes OLE, connectors, diagrames, gràfics i marcs...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...icona Vores de la barra d'eines Objecte OLE o de la barra d'eines Marc per obrir la...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...licació de referències creuadesobjectes OLE;aplicació de referències creuadesobject...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...a gràfics, objectes de dibuix, objectes OLE i taules, sempre que tinguin una llegen...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

... el textDDE; inserció de taulesobjectes OLE; inserció de taules encel·les;inserció ...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...l de cel·les s'enganxa com a un objecte OLE. Per a editar el contingut de les cel·l...


Missatge: Paraula incorrecta.
Suggeriments: Visca; Bravo; Molt bé

...$[officename] $[officeversion] Objecte OLE - com amb OrdreCtrl+V o arrossegant i d...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FALTA_COMA_FRASE_CONDICIONAL (86)


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...e l'arbre, o per algun altre mitjà. Si definiu aquesta propietat en CERT es desen automàticament els canvis quan s'interr...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...nir-los. Si l'opció El mateix contingut esquerra/dreta no està activada en el diàleg Estil de pàgina, ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...En totes dues funcions, si l'argument s'insereix amb el valor 0 s'utilitza la notació R1C1. Si no es dóna l'argume...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... cada un amb una fila 4 i columna 1. Si voleu cridar el segon bloc d'aquest interval múltiple introduïu el número 2 com el paràmetre interval. ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...orna el valor més petit. Si un valor no apareix dues vegades es produeix un error. =MODA(A1:A50) funció MODA.U...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...orna el valor més petit. Si un valor no apareix dues vegades es produeix un error. Si el conjunt de dades no co...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...t una referència o un nom. Si el cursor és al quadre de text Àrea d'impressió també podeu seleccionar l'àrea d'impressió del full...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... entrades de la llista desplegable: Si seleccioneu El valor de la cel·la és: Escala de colors Aquest és el mateix...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...columna, fila o pàgina. Si el diàleg s'amplia mitjançant el botó Més s'afegeixen els elements següents al diàleg: Valor...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ana. Aquest paràmetre és opcional, si s'omet el valor per defecte és 1. Sistema Mode Dia de la setmana S...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...Operador de divisió / si el denominador és 0 Algunes funcions retornen aquest error, per exemple: VARP amb men...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...omuns i els formata mentre escriviu. Si voleu desfer immediatament qualsevol canvi automàtic ho podeu fer prement OrdreCtrl+Z. Tot seguit s'...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...uadre combinat del filtre automàtic. Si trieu Estàndard apareixerà el diàleg Filtre estàndard, que us perm...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...pcional) Introduïu una contrasenya. Si oblideu la contrasenya no podreu desactivar la protecció. Si només voleu...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... automàticament (si el càlcul automàtic està habilitat veureu una marca de selecció al costat de l'or...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... altre camp de pàgina com a filtre. Si deixeu anar el botó a l'àrea Camps de dades es crearà una llegenda que també mostrarà la fórm...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ecte en fer clic amb el ratolí STD Si feu clic amb el ratolí damunt d'una cel·la se selecciona aquesta cel·la. Es desmarquen totes les...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...en totes les cel·les marcades. EXT Si feu clic amb el ratolí es marca un interval rectangular des de la cel·l...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... la fila i Alçada òptima de la fila. Si trieu qualsevol de les dues opcions s'obrirà un diàleg. Alçada de la fila Alçada ò...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...r una graella secundària a cada eix. Si assigneu graelles secundàries als eixos es reduirà la distància entre les graelles princip...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...u en compte que si la mida del diagrama és massa petita podran sorgir problemes en la visualització d'...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...enda Línies de la graella visibles Si voleu inserir elements addicionals utilitzeu el menú Insereix del diagrama en mode d...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...r el text al costat del diagrama. Si no introduïu text no es reservarà aquest espai, de manera que hi haurà mé...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...s de sectors. Elements addicionals Si voleu inserir elements addicionals utilitzeu el menú Insereix del diagrama en mode d...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...tzats de manera freqüent Cancel·la Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense desar els canvis fets. ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...rnet. En l'avaluació de servidor, si es fa clic a un mapa d'imatge s'envien les coordenades relatives del cursor di...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...respon. En l'avaluació de client, si es fa clic a una zona sensible determinada del mapa d'imatge s'activa l'URL, com si fos un enllaç de text nor...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...es "" o "" si no contenen columnes. Si contenen columnes s'exporten com a "". La unitat de mesura definida...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...troduïu un percentatge en el quadre. Si introduïu 0% serà completament opaca i amb el 100% serà c...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ia per al punt inicial del degradat. Si introduïu 0% serà completament opac i amb el 100% serà co...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ncia per al punt final del degradat. Si introduïu 0% el degradat serà completament opac i si introduïu 100% s...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...el degradat serà completament opac i si introduïu 100% serà completament transparent. Previsualitz...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... cel·la o les cel·les seleccionades. Si introduïu un nombre positiu el text girarà a l'esquerra, mentre que si n'introduïu...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...xt girarà a l'esquerra, mentre que si n'introduïu un de negatiu ho farà a la dreta. Vora de referència Indiqu...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

.... Ignora la paraula postposicional Si activeu aquesta casella s'ignoraran els caràcters posicionals situats al fi...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...tra primer les entrades més recents Si activeu aquesta casella es mostrarà el suggeriment de reemplaçament que hàg...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...automàticament les entrades úniques Si activeu aquesta casella es reemplaçaran de manera automàtica les paraules que n...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...a baixada respectivament, mentre que si feu clic al botó Cancel·la la baixada s'avortarà i se suprimirà el fitxer baixat parcial...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...s els píxels de la imatge. En canvi, si trieu un nivell baix es perdran píxels de la imatge i s'hi introduiran ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...etiquetes PDF. Tingueu en compte que si activeu aquesta opció la mida del fitxer pot augmentar considerablement. Els PDF et...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...i altres fitxers. Mode per defecte Si seleccioneu aquesta opció els enllaços del document PDF a altres documents es gestionaran segons el mètode definit al vostre sist...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...Obre amb l'aplicació lectora de PDF Si seleccioneu aquesta opció els enllaços entre documents s'obriran amb l'aplicació lectora de PDF que most...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

.... Obre amb el navegador d'Internet Si seleccioneu aquesta opció els enllaços entre documents s'obriran amb el navegador d'Internet. Perquè aqu...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...trasenyes. Impressió No es permet Si seleccioneu aquesta opció no es permetrà imprimir el document PDF. Resolució ba...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...solució alta. Canvis No es permet Si seleccioneu aquesta opció no es permetrà fer cap canvi al contingut del document...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... Inserir, suprimir i girar pàgines Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà inserir, suprimir i generar pàgines. O...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...àgines. Omplir camps de formularis Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà emplenar camps de formularis. Fer come...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...entaris, omplir camps de formularis Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà introduir comentaris i emplenar camps d...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...evol canvi excepte extreure pàgines Si seleccioneu aquesta opció es permetran els canvis de tota mena, excepte l'extr...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...nfigurar el filtre d'exportació HTML si aneu a %PRODUCTNAME ▸ PreferènciesEines ▸ Opcions ▸ Carrega/desa ▸ Compatibilitat HTML. Navegador de da...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...b el control de formulari. En canvi, si introduïu un nom nou es crearà una vinculació nova que s'associarà amb...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...scara Defineix la màscara d'edició. Si indiqueu un codi de caràcter podeu determinar què pot introduir l'usuari a...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...eça electrònica indicada a l'enllaç. Si feu clic a l'enllaç nou del document s'obrirà un document amb un missatge nou, adreça...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...obre la pàgina assignada en l'Ajuda. Si feu clic amb el botó dret s'obrirà el menú contextual. Utilitzeu la tecla...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... a la visualització d'aquests camps. Si voleu reorganitzar les columnes d'aquesta subfinestra arrossegueu una capçalera de columna fins a una nov...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...dex actual només admet valors únics. Si activeu l'opció Únic  evitareu la possible introducció de dades duplic...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

.... Si la finestra Disseny de la relació és oberta no podreu modificar les taules seleccionades, enc...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...a. Suprimeix en cascada Indica que si suprimiu un camp de clau primària se suprimiran tots els camps de clau externa correspo...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...e han estat marcats com a suprimits. Si activeu aquesta casella de selecció no podreu suprimir cap registre. En el format dB...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ls que s'han marcat com a suprimits. Si activeu aquesta casella de selecció no podreu suprimir registres. En el format dBASE...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...s camps de control a qualsevol àrea. Si seleccioneu un camp inserit en podreu definir les propietats a la finestra Pr...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...t el diàleg Fitxer ▸ Anomena i desa, si heu marcat l'opció Copia les imatges locals a Internet a %PRODUCTNAME ▸ PreferènciesEines ▸ Opcions ▸ Carrega/desa ▸ Compatibilitat HTML, el $[officename]...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... scripts del Visual Basic de l'Excel si habiliteu la funció pertinent a %PRODUCTNAME ▸ PreferènciesEines ▸ Opcions ▸ Carrega/desa ▸ Propietats VBA. Si utilitzeu macros ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ció de l'estat del fitxer. Si el fitxer està protegit contra escriptura no hi podreu fer canvis, i els botons Nou i Suprimei...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...lització. Enganxa el porta-retalls: si premeu el botó central del ratolí s'inserirà el contingut del "Porta-retalls de la s...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...a del paper Marqueu aquesta casella si cal una mida de paper concreta per a imprimir el document actual. Si ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ó del paper Marqueu aquesta casella si necessiteu una orientació del paper concreta per a imprimir el document actual. Si ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...irecció d'esquerra a dreta). Lògic Si premeu la tecla de fletxa dreta el cursor de text es mou cap al final del text actual. Si premeu...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...es mou cap al final del text actual. Si premeu la tecla de fletxa esquerra el cursor de text es mou cap al principi del text actual. Visua...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...l principi del text actual. Visual Si premeu la tecla de fletxa dreta el cursor de text es mou cap a la dreta. Si premeu la tecla de f...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ursor de text es mou cap a la dreta. Si premeu la tecla de fletxa esquerra el cursor de text es mou cap a l'esquerra. Opcions generals Nu...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...nçant punts de control ("anses"). Si es mou un punt de control es canvia la forma de la corba de Bézier. Els pu...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...b qualsevol altre objecte de dibuix. Si convertiu text en un objecte de dibuix no podreu tornar a editar el contingut del text. ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... Selecció es divideix en dues parts. Si feu clic a un símbol de la part superior de la finestra es mostraran els seus símbols associats a la part in...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...me] triant Eines - Símbols - Edita. Si escriviu oplus a la finestra d'ordres inserireu al vostre document un operador de suma ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ors esquerres i drets reposicionats. Si introduïu la fórmula següent es generarà un error: [2, 3) - right open interval...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...leta: \{ or \lbrace, \} or \rbrace Si utilitzeu aquestes ordres podreu construir sense problemes intervals com...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...e camps o com a valors dels camps.Si es marca l'opció es mostren els noms dels camps i si es desmarca es...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

... es mostren els noms dels camps i si es desmarca es mostren els valors dels camps. Alguns tipus de ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...igui igual a "1" en el quadre Si no. Si voleu també podeu introduir el text que voleu visualitzar...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...stes opcions només estan disponibles si heu seleccionat el tipus d'ajustament A través. Vora Ajusta el text al voltant de la...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...el contingut de la cel·la activa. Si es torna a prémer selecciona tota la taula. OrdreCtrl+Inici Si la ...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...- Paràgrafs amagats, ja que si la marca està activada no podreu amagar cap paràgraf. Per amagar una se...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...un canvi d'estil de pàgina o sense. Si premeu Ctrl+Retorn aplicareu un salt de pàgina sense canvi d'estils....


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...ls paràgrafs d'una línia si la longitud supera el 50% estigui activada. Per canviar el percentatge mí...


Missatge: Potser falta una coma entre les oracions. Oració subordinada condicional avançada a l'oració principal.

...icar. Trieu Eines ▸ Ortografia. Si es troba un possible error ortogràfic s'obre el diàleg Verificació ortogràfica i el ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_ADJECTIU_POSPOSAT (78)


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «desconegut».

... definit l'etiqueta 964 Tipus de dades desconegut 965 S'esperava la sortida 966 El bloc...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «variables».

...de funcions procediments funcions;ús variables;pas de procediments a funcions paràmet...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «tabulador».

...s'ometen. No Quan s'utilitza la tecla tabulador, el focus omet el control. Sí El cont...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «passat».

...ar errors quan intenteu obtenir entrada passat el final d'un fitxer. Quan utilitzeu le...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «manuals».

...ció; salts de fila manualssalts de fila manuals Salt de fila Insereix un salt de fila...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «manuals».

...alts de columna manualssalts de columna manuals Salt de columna Insereix un salt de c...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «lògics».

...rmats de nombre;lògicsformats de nombre lògics ESLOGIC Verifica un valor lògic (CERT...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «FALS».

...S. =I(FALS;CERT) retorna FALS. funció FALS FALS Retorna el valor lògic FALS. La ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «FALS».

... Retorna el valor lògic FALS. La funció FALS() no necessita cap argument, i sempre r...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «CERT».

...T. =O(FALS;CERT) retorna CERT. funció CERT CERT El valor lògic es defineix a CER...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «CERT».

...lor lògic es defineix a CERT. La funció CERT() no necessita cap argument, i sempre r...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «COT».

... 1, el cosinus hiperbòlic de 0. funció COT COT Retorna la cotangent de l'angle i...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «SEC».

...DAMUNT(987,65;-2) retorna 1000. funció SEC SEC Retorna la secant de l'angle indi...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «MUNIT».

...LOR! =SUMAPRODUCTE(A1:A2+1) 5 funció MUNIT MUNIT Retorna la matriu quadrada unit...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «MUNIT».

...ionar l'interval, seleccioneu la funció MUNIT. Activeu la casella de selecció Matriu....


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «INDIRECTE».

... s'ha utilitzat amb valor 0. La funció INDIRECTE es desa sense fer la conversió al forma...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «INDIRECTE».

...nterval de l'interval múltiple. funció INDIRECTE INDIRECTE Retorna la referència espec...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «EXACTE».

...a configuració regional actual. funció EXACTE EXACTE Compara dues cadenes de text i...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «FIX».

...OBA(76;998877665544) retorna 6. funció FIX FIX Retorna un nombre com a text amb ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «doble».

..., s'admeten les àrees de cel·les Matriu doble, Matriu de cadena i Matriu de cel·les. ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «IMAGINARI».

...". =ABSIM("5+12j") retorna 13. funció IMAGINARI IMAGINARI El resultat és el coeficien...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «COMPLEX».

...=ARRELQIM("3+4i") retorna 2+1i. funció COMPLEX COMPLEX El resultat és un nombre comp...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «cara».

...de les sèries és 0, 1, 2, 3 o 4 vegades cara (O no exclusiu). funció INV.BINOM INV...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «PETIT».

... segon valor més gran a A1:C50. funció PETIT PETIT Retorna l'ordrec, el valor més ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «CURT».

...BINOMCRIT(100;0,5;0,1) dóna 44. funció CURT CURT Retorna la curtosi d'un grup de ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «FI».

...son per als dos grups de dades. funció FI FI Retorna els valors de la funció de...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «PROVAT».

...(0.25; 10) returns 1.221255395. funció PROVAT PROVAT Retorna la probabilitat associ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «obert».

...pareixerà el diàleg Formata les cel·les obert per la pestanya Alineació Activeu les ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «externa».

...interfície externa Obre el diàleg Font externa, on podeu seleccionar la font de dades ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «AGREGAT».

...nt, no forma part del resultat. funció AGREGAT funció AGREGAT Funció AGREGAT o AGR...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «AGREGAT».

...t del resultat. funció AGREGAT funció AGREGAT Funció AGREGAT o AGREGAT(Funció; Opc...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «AGREGAT».

... funció AGREGAT funció AGREGAT Funció AGREGAT o AGREGAT(Funció; Opció; Matriu [; k]...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «negatiu».

...é podeu introduir un valor de data/hora negatiu. DIA(Nombre) DIES funció DIES DIES ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «importat».

...ir noms als fulls és una característica importat per a produir documents de fulls de càl...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «manuals».

...me] diagrames; descripció general manuals per a diagrames Ús de diagrames al %PR...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «parell».

... sota els nombres senars. Organització parell Organitza els valors dels eixos, amb e...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «baix».

...nia vertical. A partir de les columnes baix, alt i tancament, el tipus 1 mostra una...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «corbes».

... Tipus de línia per a dibuixar segments corbes en comptes de rectes. Feu clic a Propi...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «ràpid».

...ntermediari mostrarà la pàgina molt més ràpid si la pàgina encara està a la memòria. ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «superior».

... el MS Internet Explorer. Si els marges superior/inferior o dret/esquerre estan definits...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «situades».

...de l'etiqueta o de la targeta de visita situades a la part superior esquerra a les altre...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «vistes».

...a completa vista de pantalla completa vistes; pantalla completa Pantalla completa ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «NUL».

...rien i pot ser que gestionin els valors NUL de formes diferents. Consulteu la docum...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «mestre».

...s es poden suprimir. Enllaça els camps mestre Si creeu un subformulari, introduïu el...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «mestre».

...nom de camp al quadre Enllaça els camps mestre, les dades que conté aquest camp en el ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «esclau».

...que heu d'introduir a Enllaça els camps esclau. En una expressió SQL adequada, aquesta...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «mestre».

...l nom de la columna a Enllaça els camps mestre. Considereu l'exemple següent: La tau...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «mestre».

...ar un subformulari. A Enllaça els camps mestre introduïu el camp de dades de la base d...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «esclau».

...és a dir, IDclient. A Enllaça els camps esclau introduïu el nom d'una variable que ha ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «esclau».

...ear el subformulari. Enllaça els camps esclau Si creeu un subformulari, introduïu la...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «mestre».

...om a camp principal a Enllaça els camps mestre, a Enllaça els camps esclau podeu defin...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «esclau».

...a els camps mestre, a Enllaça els camps esclau podeu definir el nom de la variable en ...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «desactivada».

...e amb l'opció Aplica el format del camp desactivada, veureu els valors per defecte que depe...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «negreta».

...cat automàticament els atributs de text negreta o de subratllat. S'ha activat la corre...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «actuals».

...ició. Endavant > Desa la configuració actuals i avança a la pàgina següent. Aquest bo...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «automàtica».

...terval per als camps de tipus Numeració automàtica, Moneda o Nombre. Introduïu el valor d...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «modificadors».

... seguit, introduïu el primer i el segon modificadors. Linux / NetBSD: Ús de les tecles mort...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «bàsics».

...aràgraf;modificació del tipus de lletra bàsics Tipus de lletra bàsics Permet especif...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «bàsics».

...aràmetres defineixen el tipus de lletra bàsics per a les plantilles predefinides. Tamb...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «disponible».

...s amagatsVisualitza ▸ Paràgrafs amagats disponible en documents de text obert. Cursor dir...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «proper».

...l'objecte gràfic al marge de pàgina més proper. El cursor o una línia de vora de l'ob...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «INDIRECTE».

... R1C1: Funcions de data i hora Funció INDIRECTE Funcionalitat experimental Configurac...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «purs».

...ostra les diapositives en blanc i negre purs sense grisos. Insereix una capa Inser...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «automàtic».

...ies. Les caselles de selecció Vertical automàtic i Horitzontal automàtic s'han de desact...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «connector».

...s formes mitjançant una línia anomenada connector. En dibuixar un connector entre dues fo...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «petit».

... És menor que Insereix la relació més petit que. També podeu escriure lt o a la f...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «petit».

...ue (obliquat) Insereix una relació més petit que o igual a amb dos espais reservats....


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «petit».

...or o igual que Insereix la relació més petit que o igual a amb dos espais reservats....


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «petit».

...'ordres per inserir la relació molt més petit que en una fórmula. La relació es defi...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «inclòs».

...conjunts de nombresoperador de conjunts inclòs aoperador de conjunts no inclòsordre ow...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «parells».

...imatge seleccionada només a les pàgines parells. En les pàgines de la dreta Inverteix...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «majúscules».

...ctivació de la correcció automàtica majúscules;canvi a minúscules lletra majúscula...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «seleccionada».

... Una taula sencera de 2x2 o més cel·les seleccionada vora seleccionada del bloc Configurac...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «seleccionats».

... mitjançant l'estil i el color de línia seleccionats. Les línies grises gruixudes de dins l...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «reflectit».

...inició; capçaleres/peusformat de pàgina reflectit Definició de capçaleres i peus diferen...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «formats».

...ar estils estils; transferència formats; copiar i enganxar formats de text;...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «editor».

...ment del text al voltant d'objectes editor de vores ajustament de vores te...


Missatge: Reviseu la concordança de la paraula «editors».

... ajustament de text;edició de vores editors;editor de vores Ajustament del text al...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: SUBSTANTIUS_JUNTS (68)


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...on macros;Python scripts Python;macros        scripts;Python Ajuda dels scripts de Python en...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ariables noms de variables variables; ús  tipus de variables declaració de variables ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...valors;de variables constants matrius;declaració  definició;constants Ús de variables Tot seguit ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ent. Ús de procediments i de funcions procediments  funcions;ús variables;pas de procediments a fun...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ncions paràmetres;per a procediments i funcions  paràmetres;pas per referència o valor variables;à...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ntrols; a l'editor del diàlegprendre el botó control a l'editor del diàlegcontrol de la icon...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...eu doble clic a un control per obrir el diàleg propietats. En el mode d'edició, també podeu fer ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... ACOT Retorna la cotangent inversa (l'arc cotangent) del nombre donat. ACOT(Nombre) Aques...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...l múltiple introduïu el número 2 com el paràmetre interval. =INDEX(A1:B6;1;1) indica el valor de ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...s que inclou la taula dinàmica. Si les dades font contenen entrades que estan amagades a ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...que s'ha de convertir. =INICIALMAJUSC("open office") retorna Open Office. funció REEMPLAÇ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ó CALLTYPE En el Windows: FAR PASCAL (far pascal) Altrament: per defecte (valor per def...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... d'èxit de cada avaluació. Alfa: és la probabilitat llindar que s'aconsegueix o se supera. =INV.BI...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...tat d'èxit d'una avaluació. Alfa és la probabilitat llindar que s'ha d'aconseguir o superar. =BINO...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...e dades. Base de dades Seleccioneu la base dades que conté la font de dades que voleu ut...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...im. Retorna 255, perquè la tercera i la cinquena files no compleixen almenys un criteri. =MIT...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...im. Retorna 255, perquè la tercera i la cinquena files no compleixen almenys un criteri. =SUM...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...es o columnes com a capçaleres taules; congelació  files de títols; congelació durant la divisió...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ó durant la divisió de la taula files; congelació  columnes; congelació congelació de files o colu...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...mnes; congelació congelació de files o columnes  capçaleres; congelació durant la divisió de la tau...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...l desplaçament a les taules finestres; divisió  taules; divisió de finestres Congelació de fi...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...itza automàticament quan es canvien les dades font. Tipus de diagrama Trieu entre la var...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... Actualment, el $[officename] admet les llengües hindi, thai, hebreu i àrab com a llengües CTL...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...el JavaScript. Durant l'exportació, el llenguatge script per defecte es definirà a partir del pr...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...odí. Quan l'opció no està activada, els caràcters comodí es processen com a caràcters normals. ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... paràmetres És possible fer servir els caràcters comodí «%» (cadena arbitrària) i «» (caràcter ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...alitzen automàticament quan canvien les dades font. Inseriu un diagrama amb el conjunt de...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...e la còpia. No canvien quan canvien les dades font. Al Calc, un diagrama és un objecte d'...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...sten de camps de dades, per exemple els camps nom i cognoms i el camp adreça electrònica....


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...nt des del $[officename], necessiteu un mòdem fax i un controlador de fax que permeti que...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...u el paquet de llengua. Descomprimiu el fitxer tar.gz i instal·leu els paquets segons la p...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... El %PRODUCTNAME admet internament els llenguatges script següents: %PRODUCTNAME Basic JavaScri...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...el document actual. Per visualitzar els llenguatges script admesos, obriu un d'aquests elements. ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... document actual. Per a visualitzar els llenguatges script admesos, obriu un d'aquests elements. ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... document actual. Per a visualitzar els llenguatges script admesos, obriu un d'aquests elements. ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ctual. Obriu-ne una per visualitzar els llenguatges script admesos. Obriu una entrada de llenguat...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...isualització (Calc) pestanyes de fulls; visualització pestanyes; visualització de les pestanyes de full...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...presentació de diapositives automàtica (mode quiosc) Per canviar automàticament a la diapo...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... d'opcions en fórmules fórmules; seleccions         elements; al Math Elements Llista d'operadors,...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...p. Icona de sinus Sinus Insereix una funció sinus amb un espai reservat. També podeu escr...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...Icona de cosinus Cosinus Insereix una funció cosinus amb un espai reservat. També podeu escr...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ció;nivells de seguretat classificació;document  classificació;barra de classificació document;classi...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ment. Per actualitzar automàticament el camp hora, premeu F9. Els camps següents només e...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... formulació condicions; en camps i seccions      camps;definició de condicions seccions;d...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...anvia la base de dades bases de dades; intercanvi  llibretes d'adreces; intercanvi intercanvi de ba...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...emple: TAN Arc sinus ASIN Calcula l'arc sinus en radians. Exemple: ASIN 1 Arc cosin...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...e: ASIN 1 Arc cosinus ACOS Calcula l'arc cosinus en radians. Exemple: ACOS 1 Arc tange...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...col·locació;objectes (guia) àncores;opcions     marcs;opcions d'ancoratge imatges;opcions...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...cs; al voltant d'objectes diagrames;vores     imatges;vores objectes OLE;vores defini...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...bjectes diagrames;vores imatges;vores     objectes OLE;vores definició;vores d'objecte...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ores imatges;vores objectes OLE;vores     definició;vores d'objectes Definició de vores pe...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...iable inserció;camps de data dates;inserció     camps de data;fixos/variables dates fixes...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...aleres/damunt dels peus capçaleres;formatació      peus;formatació ombres;capçaleres/peus ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...us capçaleres;formatació peus;formatació      ombres;capçaleres/peus vores;per a les ca...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... peus;formatació ombres;capçaleres/peus      vores;per a les capçaleres/per als peus Form...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ografies bibliografies entrades;bibliografies     emmagatzematge d'informació bibliogràfica Creació d'u...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ínies de text; numeració numeració; línies     nombres; numeració de línies números margin...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... de pàgina salts de pàgina; inserció i supressió      inserció; salts de pàgina supressió;salts d...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...a números de pàgina;inserció/definició/formatació     estils de pàgina;numeració de pàgines núme...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...s de pàgina estils de pàgina;creació i aplicació     definició;estils de pàgina estils;per a les p...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ions; edicióseccions;supressiósupressió;seccions          edició;seccions seccions només de lectura ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...seccions només de lectura protecció;seccions     conversió;seccions, en text normal amagar;sec...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...superíndex o subíndex text; subíndex i superíndex     text en superíndex text en subíndex ...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...i estils formatació d'estils; estils i plantilles      estils; estils i plantilles organització;...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...tils i plantilles estils; estils i plantilles      organització; plantilles (guia) plantilles; org...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...o especifiqueu altrament, tots els nous documents text del $[officename] es basaran en la plan...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

... Utilització del cursor directe text; cursor     introducció de text amb el cursor directe curso...


Missatge: Reviseu: dos substantius junts. Potser falta algun element (una coma, una conjunció, una preposició).

...ó de paraules compleció de paraules;configuració     documents de text;configuració de la compleció de...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FALTA_ELEMENT_ENTRE_VERBS (62)


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...nterval de dades . Icona Inici Fi Mou el cursor a la cel·la del final de l'interval de dades actua, el qual podeu realçar amb el botó Inte...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...al davant del full seleccionat. L'opció mou a la posició final situa el full actual al final. Copia Especi...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...lic per encongir o restaurar el diàleg. Podeu feu clic o seleccionar cel·les al full. Pod...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...nterval. Si l'interval conté filtres, s'insereix la funció subtotal en lloc de la funció suma. Feu clic a la icona Acceptar (marca d...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...evol punt de dades. El mètode B-Spline usa un corba d'interpolació B-spline paramètrica. Aq...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...neu una de les opcions d'organització: Porta al davant situa l'objecte al davant de tots els altres ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

... al davant de tots els altres objectes Envia cap endavant situa l'objecte una posició endavant a la pil...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

... posició endavant a la pila d'objectes Envia cap enrere situa l'objecte una posició enrere a la pila ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...na posició enrere a la pila d'objectes Envia al fons situa l'objecte al darrere de tots els altres...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...ments Dibuix de sectors i segments La barra El·lipse conté eines per dibuixar el·lipses i cercles....


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...busca se cenyeix als límits del cercle, podeu feu clic allà on vulgueu del document. Col...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

... és això? Barra Taula Barra Taula La barra Taula conté les funcions que necessiteu quan trebal...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...ades Barra Navegació de formularis La barra Navegació de formularis conté icones per editar una taula d'una base ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

... es transferiran a la base de dades. La barra Navegació de formularis també conté funcions d'ordenació, de filtratge i de...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

... la llista conté canvis imbricats, se'n mostren les dependències sigui quin sigui el filtre. Quan els canvis ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...iquetes HEAD del document exportat. Les etiquetes META no es mostren als navegadors web i s'utilitzen per in...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...Icona Crea una barra de navegació. La barra Navegació permet moure-us pels registres d'una base de d...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...at L'esdeveniment L'estat de l'element ha canviat té lloc si l'estat del camp de control ha ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...at. L'esdeveniment L'estat de l'element ha canviat té lloc si l'estat del camp de control ha ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...atolí és dins L'esdeveniment El ratolí és dins té lloc si el ratolí és dins del camp de c...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...atolí és fora L'esdeveniment El ratolí és fora té lloc quan el ratolí és fora del camp de...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...S'ha produït un error L'esdeveniment S'ha produït un error s'activa si es produeix un error quan s'accedeix...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...la taula de text. Crea només una fila Insereix una línia d'encapçalament buida a la taula de text. Si utilitzeu l'opci...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...avall per ordenar els temes. Insereix Insereix una nova fila de tema buida sobre la fila actual. Suprimeix Supri...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...miran en una fila o una columna noves. Mantingues junt indica que es vol imprimir l'objecte actual de...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...mfitrió: l'URL del servidor; normalment té la forma fitxers.servei.com Port: número de por...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...mfitrió: l'URL del servidor; normalment té la forma fitxers.servei.com Port: número del po...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...mfitrió: l'URL del servidor; normalment té la forma fitxers.servei.com Recurs compartit: e...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...a a la barra de títol. L'ordre Eines - Comparteix el document es pot utilitzar per canviar el mode del docum...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...ació organitzats. Al %PRODUCTNAME Base, teniu l'opció de crear un informe manualment amb la funció arrossega i deixa anar a la finestra Constructor ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...ter per generar un document d'informe. Utilitzeu la funció arrossega i deixa anar per posicionar els camps d...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...de filtres. Quan es defineix un filtre, veureu una entrada de filtre buida a la part inferior del Navegador de fil...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...s no s'expliquen en aquesta ajuda. Els filtres XML contenen fulls d'estil escrits en llenguatge XSL...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...Barra Visualització de diapositives La barra Visualització de diapositives s'obre amb la vista Classificador de diapositi...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...regles. Barra Dibuix Barra Dibuix La barra Dibuix conté eines d'edició d'ús freqüent. Feu clic ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

... Barra Esquema En la vista Esquema, la barra Esquema conté les eines d'edició que s'utilitzen més ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...positives, títols i encapçalaments. La barra Formatació del text conté les icones següents per a títols de dia...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

..., el text i l'objecte de la pàgina. La capa Controls pot utilitzar-se per als botons que tenen u...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...avant dels objectes d'altres capes. La capa Línies de dimensió us permet dibuixar, per exemple, les línies de di...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...res. Icona no divideix Aquesta icona insereix un caràcter de no divideix. També podeu escriure ndivides a la fin...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...a finestra d'ordres. Icona precedeix Insereix l'operador lògic precedeix amb dos espais reservats. També podeu e...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...la finestra d'ordres. Icona succeeix Insereix l'operador lògic succeeix amb dos espais reservats. També podeu e...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...inestra d'ordres. Icona no precedeix Insereix l'operador lògic no precedeix amb dos espais reservats. També podeu e...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...finestra d'ordres. Icona no succeeix Insereix l'operador lògic no succeeix amb dos espais reservats. També podeu e...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...ra d'ordres. Icona precedeix o igual Insereix l'operador lògic precedeix o igual amb dos espais reservats. També...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...es window. Icona succeeix o és igual Insereix l'operador lògic succeeix o és igual amb dos espais reservats. Ta...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...res. Icona precedeix o és equivalent Insereix l'operador lògic precedeix o és equivalent amb dos espais reservat...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...dres. Icona succeeix o és equivalent Insereix l'operador lògic succeeix o és equivalent amb dos espais reservat...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...nclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir  notin a la finestra d'ordres. Icona Inclou...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...a la finestra d'ordres. Icona Inclou Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts inclou amb dos espais reservats. També podeu i...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

.... Barra d'imatges Barra d'imatges La barra Imatges conté funcions per formatar els gràfics de ma...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...s gràfics Barra Taula Barra Taula La barra Taula conté les funcions que necessiteu quan trebal...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...essió Previsualització d'impressió La barra Previsualització d'impressió apareix quan es visualitza el document actual e...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...à contingut en un objecte de dibuix. La barra Objecte de text apareix quan feu doble clic en un objecte de di...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...la forma de l'objecte. Aquesta opció no està disponible per al tipus d'ajustament A través ni per als marcs. Per a canviar el cont...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...de columna modificada. Aquesta opció no està disponible si Automàtic està seleccionat a l'àrea Alineació de la pe...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...mna que heu introduït. Aquesta opció no està disponible si Automàtic està seleccionat a l'àrea Alineació de la pe...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...nades de la taula. Aquesta ordre només està disponible el cursor es troba dins d'una taula. Estils en el Writer ...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...els documents de text. El botó Carrega/desa només està disponible per a la numeració de capíto...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...l que heu entrat en el quadre de text. Introduïu la cadena país/regió que no s'ha d'imprimir. Nou Obr...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...la capçalera o Activa el peu de pàgina. Desactiveu la casella de selecció El mateix contingut esquerra/dreta si voleu definir capçaleres i peu...


Missatge: Falta algun element entre verbs: coma, conjunció, pronom relatiu, etc.

...us diccionaris; tesaurus lèxic, vegeu tesaurus     sinònims en tesaurus     cerca;sinònims Tesaurus Podeu utilitzar el ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CATALAN_WORD_REPEAT_RULE (57)


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: funció

...onverteix en un valor enter gran amb la funció funció RGB. Unitats de mesura Al $[officenam...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: variables

... independent. Ús de variables noms de variables  variables; ús tipus de variables declaració de ...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: àmbit

...s;pas per referència o valor variables;àmbit  àmbit de variables variables GLOBAL variabl...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: variables

...ncia o valor variables;àmbit àmbit de variables  variables GLOBAL variables PUBLIC variables PR...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: Step

...s. Sintaxi: For counter=start To end [Step step] bloc d'expressió [Exit For] bloc d'...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: redimensionament

... Expressió Dim expressió Dim matrius; redimensionament  redimensionament de matrius Expressió Dim Declara una ...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: valors

...alors fulls de càlcul; realçament dels valors  valors;realçament realçament; valors dels ful...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: realçament

... càlcul; realçament dels valors valors;realçament  realçament; valors dels fulls colors;valors Real...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: escalarsproductes

...quadrada. funció SUMAPRODUCTEproductes escalarsproductes escalarsproductes interns SUMAPRODUCTE Multiplica els e...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: A

...tilitzen els dígits 0 a 9 i les lletres A a Z. BASE(Nombre; BaseDeNumeració; [Long...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: a

...nt al principi d'un període i F = 0 per a al pagament al final d'un període. Quin ...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: Navegador

...que s'hagi situat al fons, utilitzeu el Navegador Navegador. Filigranes Pestanya Fons Formatació...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: i

...I en una altra cel·la. En lloc de C, n, i i utilitzeu la referència a la cel·la amb...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: congelació

... la taula files; congelació columnes; congelació  congelació de files o columnes capçaleres; congel...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: arrodonitsnombres

...ització de nombres arrodonits nombres; arrodonitsnombres arrodonitsnombres exactes al $[officename] Calcllocs deci...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: graelles

...d'origen. Graelles eixos; inserció de graelles  graelles; inserció en diagrames Graelles Podeu...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: Tanca

...ual sense sortir del programa. L'ordre Tanca tanca totes les finestres obertes del documen...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: enllaços

...a els enllaços obertura; documents amb enllaços  enllaços; actualització d'enllaços concrets act...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: personalització

.... Menús contextuals menús contextuals;personalització            personalització;menús contextuals edició;men...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: icona

...ctualització disponible, es mostrarà la icona Icona a la barra de menú a mode de notificaci...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: quadre

...predefinida per defecte s'introdueix al quadre Quadre combinat de selecció per defecte. Ting...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: No

... els registres per als quals el camp Sí/No no té l'estat Sí ni l'estat No (selecciona...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: totes

...l'OpenOffice.org 3.2 i StarOffice 9.2 i totes totes les versions del LibreOffice se signa t...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: icona

...r desat. Un document signat mostra una icona Icona a la barra d'estat. Podeu fer doble cli...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: zero

...representaran el número 1 com a "u coma zero zero zero". Si no activeu aquesta opció, el...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: text

...ctes de lletra ▸ Amagat, i els camps de text Text amagat i paràgrafs amagats. Espai rese...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: diapositives

...ació de les notes notes; addició a les diapositives  diapositives;inserció de notes del presentador note...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: notes

...mestres notes;format per defecte fons;notes  notes del presentador;per defecte Mostra les...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: TangoColors

...iceColors del LibreOfficecolors; colors TangoColors Tangocolors; webcolors; CMYK La llista CMYK està o...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: a

...ón espais reservats. Es visualitzen com a  a la finestra d'ordres. Marcador anterio...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: a

...ón espais reservats. Es visualitzen com a  a la finestra d'ordres. Error següent c...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: fórmules

...eu F9. Elements selecció d'opcions en fórmules        fórmules; seleccions elements; al Math ...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: vidusclaudàtors

...ics sense funció d'agrupamentclaudàtors;vidusclaudàtors vidusclaudàtors orfes Claudàtors Podeu triar entre di...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: a

...eu que la mida dels claudàtors s'ajusti a a i b, haureu d'inserir les ordres «left»...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: fórmules

...ls matemàtics;catàleg símbols grecs en fórmules  fórmules; introducció de símbols en Símbols Ob...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: sobres

...inserció;sobres cartes;inserció de sobres      sobres Sobre Crea un sobre. A les tres pesta...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: intercanvi

...dades; intercanvi llibretes d'adreces; intercanvi  intercanvi de bases de dades reemplaçament;bases ...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: enllaços

... d'enllaços imatges; definició d'enllaços        enllaços; per a objectes Enllaç Enllaça a Def...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: encapçalaments

... OrdreCtrl+Tab tabulacions; abans dels encapçalaments              encapçalaments; començament amb tabulacions A l'inici...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: excepcions

...nció de correcció automàtica; addició d'excepcions      excepcions; funció de correcció automàtica ab...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: vores

... per a objectes objectes; definició de vores     vores; per als objectes marcs; al voltant...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: sumes

...ar sumes cel·les de taules;calcular sumes     sumes de sèries de cel·les en taules Càlcul ...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: mestre

...de la utilització d'estils Un document mestre mestre.odm consta de text i d'enllaços als sub...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: visualització

...ualització de text amagat text amagat; visualització     visualització;text amagat Visualització de text amag...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: Navegador

... referències creuades; inserció des del Navegador      Navegador;inserció d'enllaços Inserció d'enllaço...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: sagnats

...s sagnats;en el text paràgrafs; sagnats     sagnats francesos en els paràgrafs sagnats ...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: índexs

...dexs alfabètics fitxers de concordança;índexs     índexs; índexs alfabètics índexs alfabètic...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: bibliografies

...iografies bases de dades;creació de bibliografies     bibliografies entrades;bibliografies emmagatz...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: actualització

...inguts taules de continguts; creació i actualització      actualització; taules de continguts Creació d'una ta...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: numeració

...s; números de línia línies de text; numeració     numeració; línies nombres; numeració de línie...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: fullets

...ó; fullets individuals impressió de fullets     fullets; impressió individual Impressió d'un f...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: previsualitzacions

... pàgina abans d'imprimir-la impressió; previsualitzacions     previsualitzacions; formats d'impressió comprovació de...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: seccions

...essiósupressió;seccions edició;seccions     seccions només de lectura protecció;seccions...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: negreta

...a, en teclejar teclat;formatació en negreta     negreta;formatació en teclejar tecles de dr...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: estils

...at d'emplenament pinzell per copiar estils     estils; transferència formats; copiar i en...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: girar

... Modes de selecció Gir del text text; girar     girar;text Gir del text Només podeu girar t...


Missatge: Possible error: heu repetit una paraula
Suggeriments: icona

...ra d'eines Dibuix. Seleccioneu el Text icona Icona. Arrossegueu el cursor en el document ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PHRASE_REPETITION (38)


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: aritmètiques decreixentsdepreciacions

...43 o bé 5,3543%. càlcul; depreciacions aritmètiques decreixentsdepreciacions aritmètiques decreixentsdepreciacions; aritmètiques decreixentsfunció BDD BD...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: geomètriques decreixentsdepreciacions

...tats monetàries. càlcul; depreciacions geomètriques decreixentsdepreciacions geomètriques decreixentsdepreciacions;geomètriques decreixentsfunció BD BD ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: x o

...a base de numeració és 16, s'ignora una x o X o 0x o 0X al començament, i una h o H al ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: menú contextual

... la categoria d'estil seleccionada. Al menú contextual menú contextual podeu triar ordres per crear un estil n...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: errorsrastreig d'

... Rastreja l'error cel·les; rastreig d'errorsrastreig d'errorsrastreig d'errors Rastreja l'error Dibuixa fletxe...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Filtre

...itzar el filtre automàtic. Trieu Dades - Filtre - Filtre automàtic. Les fletxes del quadre combi...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Filtre

...es seleccionades al pas 1 i trieu Dades - Filtre - Filtre automàtic. Per assignar filtres automà...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Filtre

...les després d'aplicar un filtre. Dades - Filtre - Filtre automàtic SUBTOTAL Utilització de la ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: de fitxer

...eccionar des del quadre de llista Tipus de fitxer de Fitxer ▸ Obre: Trieu el tipus de fitxer "Docu...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: icona d'

...eu Insereix ▸ Diagrama o feu clic en la icona d'Icona d'Insereix un diagramaInsereix un diagrama...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: icona Escenaris

...r de la barra Estàndard. Feu clic a la icona Escenaris Icona Escenaris al Navegador. Al Navegador, veureu els...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Filtre

...u el diàleg Filtre avançat des de Dades - Filtre - Filtre avançat i definiu les condicions del fi...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Filtre

...0 a les cel·les Estàndard. Trieu Dades - Filtre - Filtre avançat, i després seleccioneu l'interv...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: tipus de

...ació específiques del text, com ara els tipus de tipus de lletra, els efectes de caràcter i les c...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

...uit situat a l'esquerra del tabulador. ------ Omple amb traços l'espai buit situat...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

...abuladors separats per signes de més ( +------+---+ ). Els signes de més equivalen a...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

...s indiquen l'amplada de cada columna. +-----------------+---------------+------+ A...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

...iquen l'amplada de cada columna. +-----------------+---------------+------+ Aplica...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

... l'amplada de cada columna. +-----------------+---------------+------+ Aplica els ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

...da de cada columna. +-----------------+---------------+------+ Aplica els estils ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

... cada columna. +-----------------+---------------+------+ Aplica els estils Reemp...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

... columna. +-----------------+---------------+------+ Aplica els estils Reemplaça ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: --

...na. +-----------------+---------------+------+ Aplica els estils Reemplaça automà...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: valor de

...l·la. Si el control està desactivat, el valor de Valor de referència (desactivat) es copiarà a la...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: de pantallamagnificadors

...judes tècniques al $[officename]lectors de pantallamagnificadors de pantallamagnificadors Eines d'assistència al $[officename] ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: relatiusdesar URL

...cte;per desarURL; desar camins absoluts/relatiusdesar URL relatiusdesar URL absoluts General A la secció General ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Objecte

...erir el full de càlcul. Trieu Insereix - Objecte - Objecte OLE. Feu clic a Crea'n un de nou i sele...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Objecte

...erir el full de càlcul. Trieu Insereix - Objecte - Objecte OLE. Seleccioneu Crea'n un a partir d'...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: símbols matemàtics

...introducció de símbols a l' catàleg de símbols matemàtics  símbols matemàtics;catàleg símbols grecs en fórmules fór...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Regles

...itza Menú Visualitza Trieu Visualitza - Regles - Regles Trieu Visualitza - Límits del text Tr...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Secció

...ona Secció Trieu la pestanya Insereix - Secció - Secció o trieu Format - Seccions Trieu la pes...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: el text

...de pàgina al peu de la pàgina. Escriviu el text el text que voleu utilitzar com a peu en el mar...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: índexs alfabètics

...txers de concordança;índexs índexs; índexs alfabètics     índexs alfabètics Creació d'índexs alfabètics Feu clic ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Pàgina

...eccioneu tot el document. Trieu Format - Pàgina - Pàgina. Tots els paràgrafs del document s'imp...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: cursor directe

...; cursor introducció de text amb el cursor directe     cursor directe; configuració escriure amb el curso...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: - Actualitza

...ls continguts de la secció, trieu Eines - Actualitza - Actualitza-ho tot. Partició de mots partició de ...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: paraules relacionades

...e vulgueu numerar. Tesaurus tesaurus; paraules relacionades     paraules relacionades en el tesaurus ortografia en el tes...


Missatge: Frase duplicada.
Suggeriments: IMPRIMEIX a

...majúscules i minúscules: a = 5 A = 7 IMPRIMEIX a  IMPRIMEIX A Línies de programa Les línies d'un p...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CA_SIMPLE_REPLACE_BALEARIC (37)


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...ub ' constructor End Sub ' destructor Public Property Get UserName() As String ' nom...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...() As String ' nom del compte d'usuari Public Property Get UserProfile() As String ' ...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

... ' camí del perfil d'usuari al sistema Public Property Get UserScripts() As String ' ...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

... camí dels scripts d'usuari al sistema Public Property Get UserPythonScripts() As Str...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

... variables variables GLOBAL variables PUBLIC variables PRIVATE funcions;retorn de...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...ntre duri la sessió del $[officename]. Public VarName As TYPENAME La variable és vàl...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

... llista d'arguments. Sintaxi: Choose (Index, Selection1[, Selection2, ... [,Selecti...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...ion2, ... [,Selectionn]]) Paràmetres: Index: Una expressió numèrica que especifica ...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...un menú: Exemple: ChooseMenu = Choose(Index, "Format ràpid", "Desa el format", "For...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...globals es declaren amb les expressions PUBLIC o PRIVATE. Sintaxi: [ReDim]Dim VarNam...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...ibilitat VBA al %PRODUCTNAME Expressió Public expressió Public Expressió Public Di...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...RODUCTNAME Expressió Public expressió Public Expressió Public Dimensiona una varia...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...sió Public expressió Public Expressió Public Dimensiona una variable o una matriu a...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Públic

...oteques i a tots els mòduls. Sintaxi: Public VarName[(start To end)] [As VarType][, ...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: índex

... de continguts" en un document de text index = allindexes.getByName("Taula de contin...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...ar les matrius forçades: CORREL, COVAR, PRONOSTIC, PROVAF, INTERCEPCIO, DETERMM, MINVERSA...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...RROR(A1) retorna el nombre 518. funció INDEX INDEX INDEX retorna un subinterval, e...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...) retorna el nombre 518. funció INDEX INDEX INDEX retorna un subinterval, especifi...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...na el nombre 518. funció INDEX INDEX INDEX retorna un subinterval, especificat pel...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...'intervals opcional. Segons el context, INDEX retorna una referència o contingut. IN...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...EX retorna una referència o contingut. INDEX(Referència; Fila; Columna; Interval) R...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...fa referència a un interval múltiple. =INDEX(Preus;4;1) retorna el valor de la fila ...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...finit a Dades - Defineix com a Preus. =INDEX(SumaX;4;1) retorna el valor de l'interv...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...als i expressions amb nom ▸ Defineix. =INDEX(A1:B6;1) retorna una referència a la pr...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

... la primera fila de l'interval A1:B6. =INDEX(A1:B6;0;1) retorna una referència a la ...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...l número 2 com el paràmetre interval. =INDEX(A1:B6;1;1) indica el valor de la part s...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Índex

...uperior esquerra de l'interval A1:B6. =INDEX((multi);0;0;2) retorna una referència a...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...ó; funció PRONOSTICextrapolacionsfunció PRONOSTIC PRONOSTIC Extrapola futurs valors a p...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...RONOSTICextrapolacionsfunció PRONOSTIC PRONOSTIC Extrapola futurs valors a partir dels ...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...rtir dels valors x i y que existeixen. PRONOSTIC(Valor; DadesY; DadesX) Valor és el val...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...triu o l'interval de les x conegudes. =PRONOSTIC(50;A1:A50;B1;B50) retorna el valor Y es...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...ó; funció PRONOSTICextrapolacionsfunció PRONOSTIC PRONOSTIC.LINEAL Extrapola futurs val...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...RONOSTICextrapolacionsfunció PRONOSTIC PRONOSTIC.LINEAL Extrapola futurs valors a parti...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...rtir dels valors x i y que existeixen. PRONOSTIC.LINEAL(Valor; DadesY; DadesX) Valor és...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...triu o l'interval de les x conegudes. =PRONOSTIC(50;A1:A50;B1;B50) retorna el valor Y es...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...OR(A3) ESERROR, ND, SI Codis d'error PRONOSTIC.ETS.AFEGEIX funció CONCATENA Funció P...


Missatge: Possible error ortogràfic (forma verbal vàlida en la variant balear).
Suggeriments: Pronòstic

...C.ETS.AFEGEIX funció CONCATENA Funció PRONOSTIC.ETS.AFEGEIX funció DIUMENGEPASQUA fun...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DOUBLE_PUNCTUATION (29)


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...l %PRODUCTNAME Basic. MsgBox s.UserName,,"Hola" Amb el COM/OLE i el llenguatge V...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...er,1 ' Posició al principi Put #iNumber,, "Aquesta és la primera línia de text" '...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...' Ompliu la línia amb text Put #iNumber,, "Aquesta és la segona línia de text" P...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...s la segona línia de text" Put #iNumber,, "Aquesta és la tercera línia de text" ...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

... la tercera línia de text" Put #iNumber,,"Això és un text nou" Put #iNumber,20,"...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...ió per començar a escriure Put #iNumber,, "Aquesta és la primera línia de text" '...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...' Ompliu la línia amb text Put #iNumber,, "Aquesta és la segona línia de text" P...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...s la segona línia de text" Put #iNumber,, "Aquesta és la tercera línia de text" ...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

... la tercera línia de text" Put #iNumber,,"Això és text nou" Put #iNumber,20,"Aqu...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...,1 REM Posició al principi Put #iNumber,, "Aquesta és la primera línia de text" R...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

... text" REM Ompliu amb text Put #iNumber,, "Aquesta és la segona línia de text" P...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...s la segona línia de text" Put #iNumber,, "Aquesta és la tercera línia de text" ...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

... la tercera línia de text" Put #iNumber,,"Això és una línia de text nova" Put #i...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...peteix les expressions entre el bloc For..Next un número especificat de vegades. ...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...guments. Resultat = MyFunction("Prova", ,1) ' falta el segon argument. Vegeu tam...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...e format introduïu el codi següent: 0,0.. "Milió" Feu clic a D'acord. La taula ...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

... els espais reservats # i 0. Nombre ,#.. "Milió" 0,0.. "Milió" #.. "Milió" 10...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...ervats # i 0. Nombre ,#.. "Milió" 0,0.. "Milió" #.. "Milió" 10200000 10,2 mi...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

... Nombre ,#.. "Milió" 0,0.. "Milió" #.. "Milió" 10200000 10,2 milions 10,2 m...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...nstrueixen mitjançant peces de polinomis.. El grau de polinomis estableix el grau ...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...omàticament. Per a la màscara literal «..2000», per exemple, definiu la màscara d...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...nt de dades que conté la taula desitjada.. Taula Indica la taula desitjada. Aux...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...uprimeix l'adreça d'interès seleccionada.. Contingut - Els temes d'ajuda principa...


Missatge: Dues comes consecutives
Suggeriments: ,

...en com a espais reservats, com ara *, ?, , % o un punt. Outer Join Escape Sequenc...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

... Sistema de fitxers Internet relatiu ../imatges/img.jpg ../imatges/img.jpg ab...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

... Internet relatiu ../imatges/img.jpg ../imatges/img.jpg absolut file:///c:/fe...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...os; Valor Valor actual de la propietat.. Edita Obre un diàleg per editar la pr...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...insereix en la posició actual del cursor.. Si la transformació falla, no s'insere...


Missatge: Dos punts consecutius
Suggeriments: .

...at ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Macro.. Trieu Edita ▸ Text automàtic ▸ Text au...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FOR (28)


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...es. Sintaxi: Open FileName As String [For Mode] [Access IOMode] [Protected] As [#...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...pressions Bucle... Exemple Expressió For… Next expressió For expressió To exp...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...Exemple Expressió For… Next expressió For expressió To expressió Step expressi...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...pressió Step expressió Next Expressió For… Next Repeteix les expressions entre e...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

... Repeteix les expressions entre el bloc For..Next un número especificat de vegades....


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...mero especificat de vegades. Sintaxi: For counter=start To end [Step step] bloc ...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...nd [Step step] bloc d'expressió [Exit For] bloc d'expressió Next [counter] Var...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...icament. Es poden imbricar expressions For...Next. Si no especifiqueu una variable...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...referència automàticament a l'expressió For més recent. Si especifiqueu un increme...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...n increment de 0, les expressions entre For i Next es repeteixen contínuament. En ...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...p negatiu). Utilitzeu l'expressió Exit For per sortir incondicionalment del bucle....


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...ressions If condition = True Then Exit For expressions Següent Nota: En bucles ...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...u d'un bucle incondicionalment amb Exit For, només se surt d'un bucle. Exemple A ...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...clau de declaració de tipus. Exemple: For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb ...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...s l'índex de l'entrada o 0 (Null) Exit For ' sItem trobat Expressió Rem expressi...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...xit Expressió Exit Surt de Do...Loop, For...Next, d'una funció o d'una subrutina....


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...ucle en el proper nivell més alt. Exit For Només és vàlid dins d'una expressió Fo...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...or Només és vàlid dins d'una expressió For...Next per sortir del bucle. L'execució...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...nfondre amb l'expressió End. Exemple: For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb ...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...na l'índex de l'entrada o 0 (Nul) Exit For ' sItem trobat Expressió Type express...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: Fur; Fòrum

...rar explícitament amb l'expressió Dim. For i% = 1 To 10 ' Això produeix un error d...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: fur; fòrum

...: DIM sRoot As String ' Root directory for file in and output Cadenes Cadenes L...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: fur; fòrum

... el valor ASCII (American Standard Code for Information Interchange) del primer car...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: fur; fòrum

...all amb les macros VBA El Visual Basic for Applications (VBA) és una implementació...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: fur; fòrum

...art de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), ver...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: fur; fòrum

...I Abreviatura d'American Standard Code for Information Interchange (Codi estàndard...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: fur; fòrum

...ft Office utilitza el VBA (Visual Basic for Applications) i el $[officename] utilit...


Missatge: Forma secundària o antiga.
Suggeriments: fur; fòrum

...osoft Office amb codi VBA (Visual Basic for Applications). Microsoft Word 97/2000/...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PREP_VERB_CONJUGAT (24)


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...l en «notació de Windows» es converteix en file:///C:/El%20meu%fittxer.odt en notació d...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...corba de potència de la forma a.x^b, on a és el coeficient i b és la potència que s'...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

... a opció per defecte, al camp Macro des de se selecciona el mòdul Les meves macros - Standard - ...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...RODUCTNAME Basic. En el camp Macro des de seleccioneu Les meves macros - Standard - Module1 i...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...RODUCTNAME Basic. En el camp Macro des de seleccioneu (Nom del document del Calc) - Standard-...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...u clic al color que voleu utilitzar com a fos. Per a suprimir el color de fons, feu c...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...l'estil de la línia de la vora. Aquest vora pot ser la vora d'un marc, d'un gràfic o d'...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...s; enviament a presentacionstext; còpia amb arrossega i deixa anararrossega i deixa anar; cop...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...emeu OrdreCtrl+Retorn a l'eina Selecció per selecciona el primer objecte de dibuix del documen...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...a possibilitat és realitzar la connexió a travès d'una xarxa (incloent-hi el Wi-Fi). En ...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...nestra d'ordres per inserir un operador de resta encerclat. Escriviu odot a la finestra...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

... Així, si introduïu color green size 20 a obtindreu una lletra "a" de color verd i mida 20....


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...i escriviu {alignl{alignr a}}over{b+c}, a s'alinearà a la dreta. Alineació amb l'ordre "mat...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...aquesta última fórmula és comparable al de grave {hat langle x * y rangle}. Aquests atri...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...tes de les operacions. size *2 size -5 a seria el doble de la mida inicial menys 5 Pe...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

... petit encerclat Sense símbol. Símbol de resta encerclat Sense símbol. Símbol de sum...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...ment activat Ajustament activat Icona d'ajusta a la línia Ajusta a través de Icona d...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...a a la línia Ajusta a través de Icona de salta a l'script anterior Salta a l'script a...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...rior Salta a l'script anterior Icona de salta a l'script següent Salta a l'script se...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...aràgrafs amagats a l'àrea Visualització de està activada. Utilitzeu l'ordre de camp "P...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...matge Imatge Especifiqueu les opcions d'inverteix i enllaç de la imatge seleccionada. In...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...ca, la paraula subratllada i la paraula de reemplaç s'afegiran automàticament a la llista d...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...nteniu premuda la tecla Ctrl i feu clic al feu clic amb el botó dret al camp Pàgina de...


Missatge: Combinació impossible: preposició + verb conjugat.

...acceptació Al quadre de llista Accepta amb trieu la tecla que utilitzareu per acceptar l...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: L_D_N_NO_S_APOSTROFEN (23)


Missatge: No s'apostrofa.

...úmero (x) dividint el logaritme natural d'x pel logaritme natural d'n, de la forma ...


Missatge: No s'apostrofa.

...ritme natural d'x pel logaritme natural d'n, de la forma següent: Log n(x) = Log(x...


Missatge: No s'apostrofa.

... cal tornar a la cadena. El valor màxim d'n permès és 65535. Expressió: Expressió ...


Missatge: No s'apostrofa.

...en l'ordre invers; és a dir, el pendent d'x2 apareix a E2 i el pendent d'x1 es mostr...


Missatge: No s'apostrofa.

... pendent d'x2 apareix a E2 i el pendent d'x1 es mostra a F2. G2: intersecció de b a...


Missatge: No s'apostrofa.
Més informació

...per any (1, 2 o 4). Es compra un títol l'01/01/2000; la data de venciment és l'01/0...


Missatge: No s'apostrofa.
Més informació

...l l'01/01/2000; la data de venciment és l'01/01/2006. El tipus d'interès nominal és ...


Missatge: No s'apostrofa.
Més informació

...comporta interessos el 15/02/1999. Venç l'01/03/1999. El preu és de 99,795 unitats m...


Missatge: No s'apostrofa.
Més informació

...na fracció de l'any 2008 es troba entre l'01-01-2008 i l'01-07-2008? =FRACANY("2008...


Missatge: No s'apostrofa.
Més informació

...'any 2008 es troba entre l'01-01-2008 i l'01-07-2008? =FRACANY("2008-01-01"; "2008-...


Missatge: No s'apostrofa.

...ulacions Llista les vinculacions per a l'XForm. Instàncies Aquest botó ofereix una s...


Missatge: No s'apostrofa.

...pecifica si l'element s'ha d'incloure a l'XForm. El botó Condició obre el diàleg Afege...


Missatge: No s'apostrofa.

...s dades edició;vinculació de les dades d'XFormscanvi de la vinculació de les dades en XForms...


Missatge: No s'apostrofa.

...ació de les dades al navegador de dades d'XForms. Model Seleccioneu el nom del model X...


Missatge: No s'apostrofa.

...pecifica si l'element s'ha d'incloure a l'XForm. Important Declara que l'element és i...


Missatge: No s'apostrofa.

...àmetre) més petits. El major % Mostra l'N% (valor numèric com a paràmetre) més gra...


Missatge: No s'apostrofa.

...dels valors totals. El menor % Mostra l'N% (valor numèric com a paràmetre) més pet...


Missatge: No s'apostrofa.

... formulari XML. La finestra de disseny d'XForms s'obre en un document del Writer buit. ...


Missatge: No s'apostrofa.

...res s'interpretaran segons el paràmetre d'Configuració de la llengua - Llengües - Configuració...


Missatge: No s'apostrofa.

...e que sqrt x * y seria l'arrel quadrada d'x multiplicada per y. Les claus no requer...


Missatge: No s'apostrofa.

...Logaritme general Icona Arrel enèsima d'x Icona Sinus Icona Sinus hiperbòlic ...


Missatge: No s'apostrofa.

...amb subíndex n Icona Potència enèsima d'x Icona Tangent Icona Tangent hiperbò...


Missatge: Els símbols no s'apostrofen.
Suggeriments: De $; El $
Més informació

...rafies, taules de referència i índexs. L'$[officename] Writer també inclou funcion...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DIFERENT_A (23)


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent del
Més informació

...un diàleg que us permet assignar un nom diferent al full actual. Nom Introduïu aquí un no...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de diversos
Més informació

...màtic. Per assignar filtres automàtics diferents a diversos fulls, primer haureu de definir un inte...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de les
Més informació

...ris al mateix full, cadascun amb valors diferents a les cel·les. A continuació podeu commutar f...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de la
Més informació

... document actual amb un nom i un format diferents a la ubicació que indiqueu. Les seccions se...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent de l'
Més informació

...r exemple, assigneu una safata de paper diferent a l'estil de la primera pàgina i carregueu l...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de les
Més informació

...ix contingut. Per a assignar capçaleres diferents a les pàgines parelles i les imparelles, desa...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de les
Més informació

...ontingut. Per a assignar peus de pàgina diferents a les pàgines parelles i les senars, desactiv...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent del
Més informació

...al que abans apliqueu una línia de base diferent al text. Icona Orientació Alinea al tex...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents del
Més informació

...s combinats i els quadres de llista són diferents al pas final. Això és a causa de la natura...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de les
Més informació

...iferents SQL; paràmetre DISTINCTvalors diferents a les consultes SQL Valors diferents Estén ...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents del
Més informació

...altres elements configurables poden ser diferents al vostre programa i sistema. El sistema ...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent de qualsevol
Més informació

...el document. Podeu aplicar una llengua diferent a qualsevol estil de paràgraf del document. Aquest ...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent del
Més informació

...ft Office que es gestionen d'una manera diferent al $[officename] o que no s'admeten. Com a...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents del
Més informació

...ot crear una matriu amb mides de lletra diferents al $[officename] Math. Podeu copiar aquest...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent de la
Més informació

...x, si voleu assignar un estil de pàgina diferent a la pàgina següent, heu d'utilitzar l'ordre...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent de la
Més informació

...sponible si assigneu un estil de pàgina diferent a la pàgina posterior al salt de pàgina manu...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent de la
Més informació

...ina de l'entrada principal en un format diferent a la resta d'entrades d'índex. Nivell Les ...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents del
Més informació

...oleu, podeu assignar estils de paràgraf diferents al nivell de nombre d'esquema. Si voleu n...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de les
Més informació

...de pàgina per mostrar capçaleres i peus diferents a les pàgines parelles i senars. L'estil de p...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferents de les
Més informació

...ents Podeu utilitzar capçaleres i peus diferents a les pàgines del document, sempre que aquest...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent d'un
Més informació

...ndex. Per aplicar un estil de paràgraf diferent a un nivell de l'índex Feu clic amb el botó...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent de la
Més informació

...omàtic: Per aplicar un estil de pàgina diferent a la primera pàgina Feu clic a la primera p...


Missatge: Probablement és preferible usar la preposició 'de'.
Suggeriments: diferent de la
Més informació

...defecte" no defineix un "estil següent" diferent a la pestanya Format - Pàgina - Organitzador...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_DET_NOM (22)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: al camí; als camins

...ície UNO. Retorna un URL de fitxer per a la camí de sistema indicat. Més exemples Pytho...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: quanta puja; quantes puges

...t el càlcul del saldo diari (base 3), a quant puja la liquidació (el descompte)? =DESC("2...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: al solari; als solaris

...nux «MACOSX» per al macOS «SOLARIS» per al Solaris Identificador de la versió del product...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: una sèrie; unes sèries

...imació) Valors i Dates es refereixen a un sèrie de pagaments i a la sèrie de valors de ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: aquest associat; aquests associats

...ent conté una cronologia i els valors a aquesta associats: Cronologia Valor Gràfic Gràfic Ob...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: un interval; uns intervals

...fulls múltiples Podeu fer referència a una interval de fulls en una fórmula indicant el pri...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: a l'etiqueta; a les etiquetes

...angle de gir, en sentit antihorari, per a l'etiquetes de dades. Eixos eixos; visualització ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: el quadre; els quadres

...la taula de colors. El color apareix en la quadre de previsualització Nou a la dreta del ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: un salt; uns salts

... CR i LF Produeix un retorn de carro i una salt de línia. Aquesta és l'opció per defect...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: de l'Iu; dels Ius

...s per a una barra de desplaçament: Nom de la IU Semàntica Valor mínim de desplaçament...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: un efecte; uns efectes

...rs. La inversió de colors fa referència una efecte que mostra què pot passar quan hi ha ma...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: un camp; uns camps

... per seleccionar-la. Un triple clic en una camp d'entrada de text selecciona tot el cam...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: el número; els números

...na. Inclou el número de pàgina Inclou les números de pàgina en la plantilla de la carta. ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: el solari; els solaris

...ats Si feu servir el Linux, el macOS o el Solaris, heu d'instal·lar una versió recent del...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: de la porta; de les portes

...xt formatat/no formatatinserció;opcions del porta-retallsenganxament;text formatat/no for...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: un comentari; uns comentaris

... quadre de diàleg Opcions. Per mostrar una comentari de manera permanent, seleccioneu l'ordr...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: el full; els fulls

...mesura Defineix la unitat de mesura en els full de càlcul. Tabuladors Defineix la dis...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: el nombre; els nombres

...s. Fulls de càlcul nous Podeu definir els nombre de fulls de càlcul d'un document nou i ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: un salt; uns salts

...ora no imprimible. També podeu inserir una salt de pàgina prement OrdreCtrl+Retorn. Tan...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: una entrada; unes entrades

...uts i índex Obre un menú per a inserir un entrada d'índex o bibliogràfica, i per a inseri...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: de la imatge; de les imatges

... podeu utilitzar les opcions d'inversió dels Imatge per ajustar el format dels objectes a l...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: la vora; les vores

...ió, l'espaiat, l'amplada de la columna, els vores i el fons. Taula taules; col·locaciót...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PROPER (16)


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

... La variable manté el seu valor fins a la propera vegada que s'introdueix la FUNCTION o la SUB. ...


Missatge: 'Proper' és inadequat o redundant en expressions de temps.
Suggeriments: 10; pròxim 10; propvinent 10
Més informació

...negatiu, la funció s'arrodoneix fins al proper 10, 100, 1000, etcètera. Aquesta funció a...


Missatge: 'Proper' és inadequat o redundant en expressions de temps.
Suggeriments: 10; pròxim 10; propvinent 10
Més informació

...la funció arrodoneix a la baixa fins al proper 10, 100, 1000, etcètera. Aquesta funció a...


Missatge: 'Proper' és inadequat o redundant en expressions de temps.
Suggeriments: 10; pròxim 10; propvinent 10
Més informació

..., la funció arrodoneix a l'alça fins al proper 10, 100, 1000, etcètera. Aquesta funció s...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: pròxima data
Més informació

...obre saldos diaris (base 3), quan és la propera data d'interès? =CUPDSC("25/01/2001"; "15/1...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...introduïts reben un format corresponent la propera vegada que es crida el diàleg. Hora Tots els...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...introduïts reben un format corresponent la propera vegada que es crida el diàleg. Interval de ce...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...un diàleg que us explica què heu de fer la propera vegada que obriu el document. Per a trencar l...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...t, el %PRODUCTNAME cercarà la plantilla la propera vegada que obriu el document. Obertura de doc...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...e la base de dades es desen i s'activen la propera vegada que es cridi el diàleg. Aquest procés p...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

... els paràmetres actuals de filtre per a la propera vegada que obriu aquest diàleg. Filtre automà...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...a configuració s'utilitzarà per defecte la propera vegada que activeu l'auxiliar. Auxiliar de ca...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...iguració que es farà servir per defecte la propera vegada que activeu l'auxiliar. Auxiliar d'age...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...utilitza com a configuració per defecte la propera vegada que obriu l'auxiliar. Exportació HTML ...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

... La busca del ratolí d'ajuda s'inactiva la propera vegada que feu clic amb el ratolí. Control Ac...


Missatge: En aquest cas val més evitar l'adjectiu "propera".
Suggeriments: una altra vegada; la pròxima vegada
Més informació

...ió. Si aquesta opció està seleccionada, la propera vegada que es tanqui el document se us sol·lic...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: MIDAR (16)


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

... iRun = 1 While iRun < Len(sText) If Mid(sText,iRun,1 ) " " Then Mid( sText ,iRu...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...(sText) If Mid(sText,iRun,1 ) " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sTex...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) ) iRun = iRun + 1 Wen...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

... expressió de cadena. Exemple: Funció Mid, Expressió Mid funció Mid expressió M...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...adena. Exemple: Funció Mid, Expressió Mid funció Mid expressió Mid Funció Mid,...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...ple: Funció Mid, Expressió Mid funció Mid expressió Mid Funció Mid, Expressió M...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...d, Expressió Mid funció Mid expressió Mid Funció Mid, Expressió Mid Torna la pa...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

... Mid funció Mid expressió Mid Funció Mid, Expressió Mid Torna la part especific...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...d expressió Mid Funció Mid, Expressió Mid Torna la part especificada d'una expre...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...icada d'una expressió de cadena (Funció Mid), o reemplaça la part d'una expressió d...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

... cadena amb una altra cadena (Expressió Mid). Sintaxi: Mid (Text As String, Start...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...ltra cadena (Expressió Mid). Sintaxi: Mid (Text As String, Start As Long [, Lengt...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...g, Start As Long [, Length As Long]) or Mid (Text As String, Start As Long , Length...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...omet el paràmetre Longitud de la funció Mid, es tornen tots els caràcters de l'expr...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...i el paràmetre Longitud de la expressió Mid és inferior a la longitud del text que ...


Missatge: Forma secundària
Suggeriments: Amid

...plaçar l'expressió de cadena (expressió Mid). Exemple: sInput = InputBox("Introdu...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PUNT_EN_HORES (16)


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 17.20.00
Més informació

...4) retorna 17 si els continguts de C4 = 17:20:00. ANY, ARA, MINUT, MES, DIA, DIASETMANA...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 12.20.17
Més informació

...4) retorna 17 si els continguts de C4 = 12:20:17. funció DISTNORMfunció de densitat AS...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 00.00.00
Més informació

...blir el Segon. =HORADEC(0;0;0) retorna 00:00:00 =HORADEC(4;20;4) retorna 04:20:04 VAL...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 04.20.04
Més informació

...orna 00:00:00 =HORADEC(4;20;4) retorna 04:20:04 VALORHORA funció VALORHORA VALORHORA...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 16.00.00
Més informació

...rmata en format horari HH:MM:SS, s'obté 16:00:00. =VALORHORA("24:00") retorna 1. Si uti...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 00.00.00
Més informació

... el format horari HH:MM:SS, el valor és 00:00:00. AVUI funció AVUI AVUI Retorna la d...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 00.00
Més informació

...a opcional ha de ser dins l'interval de 00:00 a 23:59:59,99999... Si només s'introdu...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 23.59.59,99999
Més informació

...al ha de ser dins l'interval de 00:00 a 23:59:59,99999... Si només s'introdueix una cadena d'...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 01.02.03,45
Més informació

...0 perquè es mostri l'hora amb la forma «01:02:03,45». Si introduïu una hora amb la forma 0...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 01.02.03,45
Més informació

...roduïu una hora amb la forma 02:03,45 o 01:02:03,45 o 25:01:02, i si no s'ha indicat cap al...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 25.01.02
Més informació

...a amb la forma 02:03,45 o 01:02:03,45 o 25:01:02, i si no s'ha indicat cap altre format ...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 14.00.00
Més informació

...ultats de la cerca Motiu «5» retorna «14:00:00» com a hora. «00:00:00» retorna tots e...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 00.00.00
Més informació

...u «5» retorna «14:00:00» com a hora. «00:00:00» retorna tots els registres d'un camp d...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 10.10.36
Més informació

... variable 17/02/98 S'ha fixat l'hora 10:10:36 L'hora és variable 10:10:36 Camps d'...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 10.10.36
Més informació

...t l'hora 10:10:36 L'hora és variable 10:10:36 Camps d'InformacióDoc Per als camps d...


Missatge: En les expressions d'hores, usem el punt.
Suggeriments: 03.58.35
Més informació

...re 98 Hora de creació (contingut fix) 03:58:35 PM Data de modificació Dl 23 Feb, 98 ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: APOSTROFACIO_MOT_DESCONEGUT (14)


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...canvi afecta a les caselles de selecció de Insereix - Graelles. Eix Y Afegeix línies de g...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...canvi afecta a les caselles de selecció de Insereix - Graelles. Eix Z Afegeix línies de g...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...met convertir el text coreà seleccionat de hangul a hanja o de hanja a hangul. Només podr...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...t coreà seleccionat de hangul a hanja o de hanja a hangul. Només podreu cridar aquesta o...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...plaça per un caràcter Opcions Opcions de hangul/hanja Opcions de hangul/hanja Definiu...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...cions Opcions de hangul/hanja Opcions de hangul/hanja Definiu les opcions per a la Con...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...a Ordre+OCtrl+O es mostren al costat de la entraeda Obre del menú Fitxer. Si voleu accedir ...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...ma: escriviu underline Q sub {} en lloc de underline Q. Redimensionament redimensionament;...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...xemple: EQ 2 mostra 1, si el contingut de A1 és igual a 2. No igual NEQ o != Comp...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

... mostra 0 (incorrecte), si el contingut de A1 és igual a 2. Menor que o igual a LEQ...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

... LEQ 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és menor o igual que 2. Major que o ig...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

... GEQ 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és més gran o igual que 2. Menys L C...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...: L 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és inferior a 2. Més gran que G Comp...


Missatge: Probablement cal apostrofar.

...: G 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és més gran que 2. Booleà OR OR Comp...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_NUMERALS (13)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: internaments

...ables de data tenen assignat el valor 0 internament; equivalent a convertir el valor a "0" ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...ció de tipus. Exemple: For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...xpressió End. Exemple: For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...ements numerats del 0 al 20 DIM text(5 to 25) as String REM 21 elements numerats ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...ents numerats del 5 al 25 DIM text(-15 to 5) as String REM 21 elements (inclòs el...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...20,2) as String REM 63 elements; form 0 to 20 level 1, from 0 to 20 level 2 and fr...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

... elements; form 0 to 20 level 1, from 0 to 20 level 2 and from 0 to 20 level 3. P...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...evel 1, from 0 to 20 level 2 and from 0 to 20 level 3. Podeu declarar un tipus de...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...elements numerats de 0 a 20 DIM text(5 to 25) As String REM 21 elements numerats ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...nts numerats del 5 al 25 DIM text$(-15 to 5) As String REM 21 elements (0 inclòs)...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: tons

...ents (0 inclòs), rem numbered from -15 to 5 Els camps de variable, independentme...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: iguals

...la es calcula d'esquerra a dreta: 1 + 2 igual a 3, i dóna el resultat fins avui quan ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: superiors

... les columnes canviant la línia de zero superior. Escala Podeu introduir valors per su...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: TRADUCCIO_SENSE_DESAMBIGUAR (13)


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: 3; 4

...a formada pels nombres 1, 2 i 3. ={1;2;3|4;5;6} Una matriu amb dues files i tres ...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: 2; FALS

...iles i tres valors en cada fila. ={0;1;2|FALS;CERT;"dos"} Una matriu de dades mixtes...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: X; Y

...sta de valors Y. Cada parell de valors (X|Y) es mostra com un punt en un sistema de...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: ab; c

..., «Texts?» troba «Text» i «Texts», i «x(ab|c)?y» troba «xy», «xaby» o «xcy». La cer...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: això; allò

...om després del signe «|». Per exemple, «això|allò» troba «això» i «allò». Defineix quant...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: 5; 6

...eu escriure =SUMA(A1,B1,C1). ={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10} ={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10} Tor...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: 10; 20

...ta. Exemple de l'ús d'una llista: MIN 10|20|50|||20 Igual EQ o == Comprova si el...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: 10; 30

...àrea o en una llista. Exemple: MITJANA 10|30|20 mostra 20 Valor mínim MIN Calcula...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: 10; 30

...una àrea o en una llista. Exemple: MIN 10|30|20 mostra 10 Valor màxim MAX Calcula...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: 10; 30

...una àrea o en una llista. Exemple: MAX 10|30|20 mostra 30,00 Funcions trigonomètriq...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: ARRODONEIX; ARROD

...eix 1.0 (el cosinus de 0° en radians) ARRODONEIX|ARROD ABS IMPRIMEIX ABS -10 ; imprimeix 10,...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: PLANTA; ARGENT

...ri Identificador Nom 0 NEGRE 1 PLANTA|ARGENT 2 GRIS 3 BLANC 4 GRANAT/GRANA 5 ...


Missatge: Possible error de traductor automàtic.
Suggeriments: VERMELL; ROIG

... 2 GRIS 3 BLANC 4 GRANAT/GRANA 5 VERMELL|ROIG 6 PORPRE/PÚRPURA 7 FÚCSIA/MAGENTA ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_ADJ_NOM (12)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: Contenidora macro; Contenidores macros

...hon Ubicacions dels scripts en Python Contenidor Macros del %PRODUCTNAME El programa d'instal·...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: sisena fila; sisenes files

... 20. Retorna 3, perquè la cinquena i la sisena files no compleixen el criteri. =COMPTASICON...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: sisena fila; sisenes files

...a 2, perquè la segona, la cinquena i la sisena files no compleixen almenys un criteri. Ús d...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: sisena fila; sisenes files

... 2, perquè la tercera, la cinquena i la sisena files no compleixen com a mínim un criteri. ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: el·líptica icona; el·líptiques icones

... sectors circular o Diagrama de sectors el·líptic Icona. La busca del ratolí es converteix en u...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: darrer caràcter; darrers caràcters

...i els símbols kana japonesos. Primer i darrer caràcters Defineix els paràmetres per defecte pe...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: últim caràcter; últims caràcters

...per a la qual voleu definir el primer i últim caràcters. Per defecte Quan activeu Per defect...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: bàsic serif; bàsics serifs

...odeu utilitzar els tres tipus de lletra bàsics Serif, Sans i Amplada fixa, i també afegir qu...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: ràpida vora; ràpides vores

...màtic activat/desactivat subratllat;ràpid     vores; dibuix automàtic activat/desactivatcan...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: automàtica funció; automàtiques funcions

...omàtics activats/desactivats canvis;automàtics     funció de correcció automàtica;desactivació D...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: inicial inserció; inicials insercions

... pàgina definició;números de pàgina inicials     inserció;números de pàgina estils;números de...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: diversa llengua; diverses llengües

...ogo, fàcilment traduïble, disponible en diversos llengües gràcies a comunitats natives del LibreO...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ANAR_A_INFINITIU (12)


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...el format amb capçalera a continuació. Aneu a Auxiliar de cartes - Format de la capçalera Aux...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...NAME no imprimirà res en aquest espai. Aneu a Auxiliar de cartes - Elements impresos Auxiliar...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...peu de pàgina a la plantilla de carta. Aneu a Auxiliar de cartes - Destinatari i remitent Aux...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...des d'adreces a la plantilla de carta. Aneu a Auxiliar de cartes - Peu de pàgina Auxiliar de ...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...de pàgina en la plantilla de la carta. Aneu a Auxiliar de cartes - Nom i ubicació Auxiliar de...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

... la pàgina Indica l'estil predefinit. Aneu a Auxiliar de faxos - Elements a incloure Auxilia...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...eu de pàgina Inclou un peu de pàgina. Aneu a Auxiliar de faxos - Remitent i destinatari Auxi...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...es pot anotar l'acta durant la reunió. Aneu a Auxiliar d'agendes - Informació general Auxilia...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...Ubicació Indica el lloc de la reunió. Aneu a Auxiliar d'agendes - Encapçalaments a incloure ...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...si s'ha d'imprimir una línia de notes. Aneu a Auxiliar d'agendes - Noms Auxiliar de l'agenda ...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

...introduir el nom del personal d'ajuda. Aneu a Auxiliar d'agendes - Elements de l'agenda Auxil...


Missatge: Si no indica moviment, val més fer servir una altra expressió: elimineu el verb anar i useu el present o el futur.
Més informació

... plantilla per continuar amb l'edició. Aneu a Auxiliar d'agendes Auxiliar de formularis form...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: COLOR (11)


Missatge: És més habitual usar error com a nom masculí.

...or eErr=Error ' eErr és una variable d'error implícita Expressió DefSng expressió ...


Missatge: És més habitual usar error com a nom masculí.

...;4) retorna 0144. funció FERintegral d'error gaussiana FER Retorna valors de la in...


Missatge: És més habitual usar error com a nom masculí.

...a FER Retorna valors de la integral d'error gaussiana. FER(LímitInferior; LímitSup...


Missatge: És més habitual usar error com a nom masculí.

... 0,842701. funció FER.PRECISintegral d'error gaussiana FER.PRECIS Retorna valors d...


Missatge: És més habitual usar error com a nom masculí.

...PRECIS Retorna valors de la integral d'error gaussiana entre 0 i el límit indicat. ...


Missatge: És més habitual usar error com a nom masculí.

... valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit. FERC(Lí...


Missatge: És més habitual usar error com a nom masculí.

... valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit. FERC.PR...


Missatge: És més habitual usar valors com a nom masculí.
Suggeriments: els

...dència logarítmica: només es consideren les valors de x positius. Línia de tendènc...


Missatge: És més habitual usar color com a nom masculí.

...sonalitzats i afegiu-los a la paleta de color personalitzada. Per a definir un color...


Missatge: És més habitual usar color com a nom masculí.

... personalitzats es desen a la paleta de color personalitzada. Feu clic en un color d...


Missatge: És més habitual usar valor com a nom masculí.

...uesta opció només està disponible si el valor Alçada de les línies és inferior al 100...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: VERBS_REFLEXIUS (11)


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...en què s'inserirà la fórmula. Us podeu baixar l'especificació ODFF (OpenDocument Form...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...electrònic amb extensió .epub que poden baixar-se i llegir-se amb l'ajuda d'aparells c...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...pcions en qualsevol moment. També podeu saltar-vos una pàgina sencera o fins i tot tot...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

... les opcions en qualsevol moment. Podeu saltar-vos una pàgina sencera o fins i tot tot...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...pcions en qualsevol moment. També podeu saltar-vos una pàgina sencera o fins i tot tot...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...àgina de títol de la publicació. Podeu saltar-vos aquesta pàgina si desactiveu l'opci...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...eb extensions.libreoffice.org, on podeu baixar-vos plantilles i funcionalitats addicio...


Missatge: Aquest verb és pronominal. Probablement falta un pronom.

...al podeu crear imatges animades (marcs) assemblant objectes de la diapositiva. L'efecte d'...


Missatge: Aquest verb és pronominal. Probablement falta un pronom.

...officename] Impress. Les capes permeten assemblar els elements d'una pàgina que estan rel...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...icar el tipus d'element al qual s'ha de saltar, feu clic a la icona Navegació i, a con...


Missatge: Aquest verb no és pronominal. Probablement sobra un pronom.

...icar el tipus d'element al qual s'ha de saltar, feu clic a la icona Navegació i, a con...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FINS_INFINITIU (11)


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...a la darrera i segueix d'aquesta manera fins arribar a la primera columna de dades. ...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

... al text Amplia l'amplada de l'objecte fins ajustar-lo a l'amplada del text, en cas...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...a al text Amplia l'alçada de l'objecte fins ajustar-lo a l'alçada del text, en cas ...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

... al text Amplia l'amplada de l'objecte fins ajustar-lo a l'amplada del text, en cas...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...a al text Amplia l'alçada de l'objecte fins ajustar-lo a l'alçada del text, en cas ...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...epeteix els continguts (nombres i text) fins emplenar l'àrea visible de la cel·la. A...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...que mostri la pàgina ampliada o reduïda fins ajustar-se completament a la finestra d...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...que mostri la pàgina ampliada o reduïda fins ajustar-se a l'amplada de la finestra d...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...gràfics de la pàgina ampliats o reduïts fins ajustar-se a l'amplada de la finestra d...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

...buixar un arc, arrossegueu una el·lipse fins obtenir la mida que vulgueu, i tot segu...


Missatge: Cal escriure "fins a" davant d'infinitiu. Correcte si equival a 'fins i tot'.
Suggeriments: fins a

... cantonada de la taula i arrossegant-lo fins aconseguir la mida desitjada. Relacion...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: MAJ_DESPRES_INTERROGANT (10)


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: !, myForm; ! MyForm

... el suport de la notació curta com Forms!myForm!myControl a més un gestor d'errors i ...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: !, myControl; ! MyControl

...ort de la notació curta com Forms!myForm!myControl a més un gestor d'errors i excepcions...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: !, si; ! Si

...En cas d'error, la funció retorna #VALOR! si no ha trobat cap fila o bé Err502 si ha...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: !, corresponent; ! Corresponent

...EF!) a la referència. Es crearà una #REF! corresponent per a la referència durant la importaci...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: ?, i; ? I

...remeu Maj+F1 o trieu Ajuda ▸ Què és això? i apunteu a un element de control del dià...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: ?, y; ? Y

...xts?» troba «Text» i «Texts», i «x(ab|c)?y» troba «xy», «xaby» o «xcy». La cerca ...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: ?, d; ? D

...er a agrupar termes. Per exemple, «a(bc)?d» troba «ad» i «abcd». En el quadreReem...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: ?, loppy; ? Loppy

...er a exactament un caràcter arbitrari "?loppy" retorna "Floppy" "M?ller" retorna, pe...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: !, mostra; ! Mostra

...l que us pot ajudar. La icona Important! mostra informació important relacionada amb la...


Missatge: Possible error de puntuació.
Suggeriments: !, x; ! X

...C", o no (fals). x == "" o x EQ "" o !x o NOT x Comprova si la variable "x" co...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: MES (10)


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: més

...h Funció Month Funció Month Torna el mes d'un any des d'una data de sèrie que es...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: més

...Exemple: MsgBox "" Month(Now) ,64,"El mes actual" Funció WeekDay Funció WeekDay...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: més

...ríode. ' Pagament de capital durant el mes 5: Funció PMTP al Calc Funció PV [VBA...


Missatge: Quan és adjectiu o adverbi cal accentuar.
Suggeriments: més

...l nom traduït corresponent al número de mes que especifiqueu. Month: valor d'1 a 1...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: més

...'1 a 12, de gener a desembre, el nom de mes traduït del qual s'ha de retornar. Abb...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: més

...SENMES Calcula el nombre de dies en el mes corresponent a la data indicada. DIESE...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: més

...MES(Data) Data és qualsevol data en el mes respectiu de l'any indicat. El paràmetr...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: Més

... una entrada de dos dígits com a 20xx. Mes és un enter que indica el mes. Dia és ...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: més

...tual. MES funció MES MES Retorna el mes d'un valor de data determinat. El mes e...


Missatge: S'accentua quan és adjectiu o adverbi.
Suggeriments: Més

...ue tinguin el valor Gener a les cel·les Mes OR un valor per sota de 160000 a les ce...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PRONOMS_FEBLES_SOLTS (10)


Missatge: Pronom feble solt.

...anys inferiors a 100 o superiors a 9999 s'acepten des del %PRODUCTNAME 5.4 si no e...


Missatge: Pronom feble solt.

...ió del contingut de les cadenes símbol et () a l'StarBasic Edició del contingut ...


Missatge: Pronom feble solt.

... localització, les llengües addicionals s'afegirant sense cap notificació al diàle...


Missatge: Pronom feble solt.

...el document. Full pàgines; ordre quan s'imprimeixenimpressió; ordre de les pàgin...


Missatge: Pronom feble solt.

...ptes del sistema tradicional de sordenar-los com a cadenes de text. Per exemple, ima...


Missatge: Pronom feble solt.

... pàgines múltiplesfiles; repetició quan s'imprimeixencolumnes; repetició quan s'im...


Missatge: Pronom feble solt.

...n s'imprimeixencolumnes; repetició quan s'imprimeixenrepetició;columnes/files a pà...


Missatge: Pronom feble solt.

...ions regularsconcatenació, vegeu símbol et ()símbol et (), vegeu també operadors ...


Missatge: Pronom feble solt.

...sconcatenació, vegeu símbol et ()símbol et (), vegeu també operadors Llista d'exp...


Missatge: Pronom feble solt.

...i el cursor no es troba en una paraula, se sobreratlla el text nou que introduïu. ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DE_SCHOLA (10)


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...d de la regressió calculat per al valor d'Y. E5: valor F de l'anàlisi de variànci...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

... una línia s'intersecarà amb els valors d'y utilitzant els valors de x i y conegut...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...es de llista. Per definir el llenguatge d'script dels esdeveniments, podeu escriur...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...nació de macrosesdeveniments;assignació d'scripts Assignació de scripts al %PRODU...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

... Apareixerà una llista de les funcions d'script al quadre de llista Ordres. Selec...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...a a l'script següent. Contingut Tipus d'script Introduïu el tipus d'script que ...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...gut Tipus d'script Introduïu el tipus d'script que voleu inserir. L'script s'ide...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...a . URL Afegeix un enllaç a un fitxer d'script. Feu clic al botó d'opció URL i, ...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...inuació, fer clic a Insereix. El fitxer d'script enllaçat s'identifica en el codi ...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: de

...st text */ Navega Ubiqueu el fitxer d'script que voleu enllaçar i, a continuac...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: NOMBRE_NUMERO (9)


Missatge: Com a terme matemàtic, és preferible dir "nombres".
Suggeriments: nombres

...funcions i expressions següents generen números aleatoris. Expressió Randomize expres...


Missatge: Com a terme matemàtic, és preferible dir "nombre".
Suggeriments: nombre

...ó Rnd Funció Rnd Funció Rnd Torna un número aleatori entre 0 i 1. Sintaxi: Rnd [(...


Missatge: Com a terme matemàtic, és preferible dir "nombre".
Suggeriments: nombre

...ó Sgn Funció Sgn Funció Sgn Torna un número enter entre -1 i 1 que indica si el núm...


Missatge: Com a terme matemàtic, és preferible dir "nombres".
Suggeriments: nombres

... mostrar sempre un zero inicial amb els números fraccionaris, utilitzeu 0 com a marcado...


Missatge: Com a terme matemàtic, és preferible dir "nombres".
Suggeriments: nombres

...ne de dòlar davant del número i afegeix números negatius entre parèntesis. Fixat: Most...


Missatge: En el sentit de "quantitat" cal dir "nombre".
Suggeriments: nombre

...n full del document de full de càlcul. número de fulls; funciófunció FULLS FULLS De...


Missatge: En el sentit de "quantitat" cal dir "nombre".
Suggeriments: nombre

...eure'n els elements. Per visualitzar el número d'elements d'una categoria, deixeu la b...


Missatge: En el sentit de "quantitat" cal dir "nombre".
Suggeriments: nombre

...tual. Nivell d'avaluació Introduïu el número de nivells d'encapçalament que voleu in...


Missatge: En el sentit de "quantitat" cal dir "nombre".
Suggeriments: nombre

.... Les primeres ... files Introduïu el número de files que voleu incloure a l'encapça...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ES (9)


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

...es. MIGB("中国";1;0) retorna "" (0 bytes es sempre una cadena buida). MIGB("中国";1:...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

...valor de reinversió de 0,1, el resultat es 94,16%. funció RENDIMtaxes de rendibil...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

...alaments de fila o columna (si feu això es des-seleccionaran les cel·les). Si man...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

...nitsnombres; llocs decimalsprecisió com es mostraprecisió arrodonidafulls de càlcu...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

...tà protegit al document actual, el botó es diuDesprotegeix. Feu clic a Desprotegei...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

...ntari. Per a editar un comentari que no es visible de forma permanent, feu clic am...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

... ja existeixen (exemple: el valor mínim es 5, el camp connectat de la base de dade...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

...rmats. Quan carregueu un document ODF, es possible que veieu una icona en la barr...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: és

.... La llista d'aquestes característiques es diferent segons la versió, o fins i tot...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: TANT_TAN (8)


Missatge: Davant de verb cal escriure "tant".
Suggeriments: Tant

... radians. Amb l'angle Alpha, la funció Tan calcula el radi de la longitud del cost...


Missatge: Probablement cal escriure "tant".
Suggeriments: Tant

...nt a l'angle en un triangle rectangle. Tan(Alpha) = costat oposat de l'angle/costa...


Missatge: Probablement cal escriure "tant".
Suggeriments: Tant

...le/costat adjacent a l'angle Sintaxi: Tan (Number) Valor de retorn: Doble Parà...


Missatge: Probablement cal escriure "tant".
Suggeriments: tant

...l costat adjacent de l'angle és"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180)) Funcions exponenc...


Missatge: Probablement cal escriure "tant".
Suggeriments: Tant

...ngent de l'angle indicat (en radians). TAN(Nombre) Retorna la tangent (trigonomèt...


Missatge: Probablement cal escriure "tant".
Suggeriments: tant

... d'un nombre complex es pot expressar: tan(a+bi)=sin(a+bi)/cos(a+bi) SINIM("Nombr...


Missatge: Davant d'adjectiu o adverbi cal escriure "tan".
Suggeriments: tan

... ser de 90 graus. Per als diagrames 2D, tant creats amb versions anteriors com amb l...


Missatge: Probablement cal escriure "tant".
Suggeriments: tant

...un espai reservat. També podeu escriure tan) a la finestra d'ordres. Icona de cota...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: LA_NA_NOM_FEMENI (8)


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: l'expressió

...da una DLL, primer s'ha d'especificar a la expressió Declare. Exemple: Funció Choose Func...


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: l'expressió

...la cadena. Si el paràmetre Longitud de la expressió Mid és inferior a la longitud del text ...


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: l'última

...iona les cel·les des la cel·la actual a la última cel·la de la fila. Maj+Av Pàg Selecci...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: la interfície

...ccess Components (MDAC) per a utilitzar l'interfície ADO. El Windows 2000 i l'XP ja inclouen...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: la Internet

...[officename];visualització i edició amb l'Internet Explorervisualització;documents del %PR...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: la Internet

...ualització;documents del %PRODUCTNAME a l'Internet Exploreredició;documents del %PRODUCTNA...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: la informe

... d'informes s'obre amb la informació de l'informe carregada. Utilitzeu les barres d'eine...


Missatge: No s'apostrofa.
Suggeriments: la informe

...ructor d'informes, amb la informació de l'informe carregada. Trieu Edita al menú context...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FINS_A (8)


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

...c a la cel·la A1 i arrossegueu la busca fins la cel·la A2. Al diàleg reduït veureu ...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins al".
Suggeriments: fins al

...re de Y Comença amb una línia vertical fins el centre dels valors Y, dibuixa una línia...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

...entre de Y Comença pujant verticalment fins la meitat dels valors Y, dibuixa una lí...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins al".
Suggeriments: fins al

...horitzontal i acaba pujant verticalment fins el final. Auxiliar de diagrames - Element...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins al".
Suggeriments: fins al

... reduïda. Podeu indicar una reducció de fins el 80% respecte de la mida original. Reso...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

...mut el botó del ratolí i arrossegueu-lo fins la cantonada oposada del rectangle, lla...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

...mut el botó del ratolí i arrossegueu-lo fins la cel·la següent i cap enrere, llavors...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

.../ot) AMAGA.TORTUGA ; amaga la tortuga (fins l'ordre mostra.tortuga) MOSTRA.TORTUG...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: EVITA_DEMOSTRATIUS_EIXE (8)


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

...sota el títol establert al camp Títol. Eixos Eix X Introduiu el títol desitjat per...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

...més és disponible en els diagrames 3D. Eixos secundaris Eix X Introduïu el títol s...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

...ntihorari, per a l'etiquetes de dades. Eixos eixos; visualització d'eixos en diagra...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

...ent òptimeixos secundaris en diagrames Eixos Especifica els eixos que es mostraran ...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

...eccioneu Eix Y. Eix Z Tots els eixos Eixos eixos;formatació Eixos Obre un diàle...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

...ots els eixos Eixos eixos;formatació Eixos Obre un diàleg que us permet editar le...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

... podreu definir els elements següents: Eixos secundaris Graelles secundàries Etiqu...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: Aquests; Aqueixos

... podreu definir els elements següents: Eixos secundaris Graelles secundàries Etiqu...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_PARTICIPI_NOM (8)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: Signada icona; Signades icones

...digitals del document actual. La icona Signat Icona indica que la signatura digital és vàli...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: desactivada icona; desactivades icones

...clic a la icona Mode de disseny activat/desactivat Icona per a desactivar el mode de disseny. A...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: premut ordre; premuts ordres

...canviar l'amplada de la taula, manteniu premudes Ordre+OpcióCtrl+Alt i, a continuació, premeu ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: desactivada línia; desactivades línies

...araules;reemplaçament automàtic activat/desactivat     línies;dibuix automàtic activat/desactivat ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: enganxat ratolí; enganxats ratolins

... enganxar;seccions de text retallades/enganxades     ratolí;moure i copiar text Moure i copiar tex...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: espaiada nota; espaiades notes

...s finals/notes al peu notes finals; espaiat     notes al peu; espaiat vores;per a les not...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: espaiada vora; espaiades vores

...notes finals; espaiat notes al peu; espaiat     vores;per a les notes al peu/notes finals ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: desactivada icona; desactivades icones

...ics. Feu clic a la icona Pics activats/desactivats Icona de la barra Formatació. Per suprimir e...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: TIPUS_MENA (7)


Missatge: ¿Volíeu dir "mena" en lloc de tipus (=model)?
Suggeriments: mena; classe

...es d'objecte, podeu utilitzar qualsevol tipus de variable. Exemple: Dim sText As Va...


Missatge: ¿Volíeu dir "mena" en lloc de tipus (=model)?
Suggeriments: mena; classe

...enge) i 7 (dissabte) si no s'indica cap tipus, o si s'indica tipus=1. Per a altres ti...


Missatge: ¿Volíeu dir "tota mena" en lloc de tipus (=model)?
Suggeriments: tota mena; tota classe

...dependent per a totes les plataformes i tot tipus d'ordinadors, fins i tot es pot utilitz...


Missatge: ¿Volíeu dir "mena" en lloc de tipus (=model)?
Suggeriments: mena; classe

...ocument. Si voleu exportar a qualsevol tipus de fitxer, s'exportarà tot el document....


Missatge: ¿Volíeu dir "mena" en lloc de tipus (=model)?
Suggeriments: mena; classe

...una garantia legalment vinculant de cap tipus. En sistemes operatius Windows, s'util...


Missatge: ¿Volíeu dir "mena" en lloc de tipus (=model)?
Suggeriments: mena; classe

... que les taules no es parteixen amb cap tipus de trencament del flux de text. També p...


Missatge: ¿Volíeu dir "mena" en lloc de tipus (=model)?
Suggeriments: mena; classe

...essió Especifica que no s'aplicarà cap tipus de compressió. Compacta només la puntu...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONFUSIO_E (7)


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: i; en; el; es

...al és el logaritme a la base e. La base e és una constant amb un valor aproximat ...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: i; en; el; es

... a la potència d'un nombre. La constant e té un valor aproximat de 2,718281828459...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: i; en; el; es

...,71828182845904, la constant matemàtica e a la precisió del Calc. funció FACTfac...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: i; en; el; es

...garitme natural a partir de la constant e d'un nombre. La constant e té un valor ...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: i; en; el; es

... la constant e d'un nombre. La constant e té un valor aproximat de 2,718281828459...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: i; en; el; es

...ia d'e i el nombre complex. La constant e té un valor aproximat de 2,718281828459...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: i; en; el; es

...ase e) d'un nombre complex. La constant e té un valor d'aproximadament 2,71828182...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PAR_PART (7)


Missatge: ¿Volíeu dir "part"?
Suggeriments: part

...rès del cupó) Paritat és el valor a la par del títol. Freqüència és el nombre de ...


Missatge: ¿Volíeu dir "part"?
Suggeriments: part

...ès del cupó). Paritat és el valor a la par del títol. Un títol s'emet l'1/4/2001....


Missatge: ¿Volíeu dir "part"?
Suggeriments: part

...el preu d'un títol, per a un valor a la par de 100 unitats monetàries, si la data d...


Missatge: ¿Volíeu dir "part"?
Suggeriments: part

...el preu d'un títol, per a un valor a la par de 100 unitats monetàries, si l'última ...


Missatge: ¿Volíeu dir "part"?
Suggeriments: part

...alor de renda fixa que té un valor a la par de 100 unitats monetàries com a funció ...


Missatge: ¿Volíeu dir "part"?
Suggeriments: part

...er 100 unitats monetàries de valor a la par d'un títol que no comporta interessos. ...


Missatge: ¿Volíeu dir "part"?
Suggeriments: part

...er 100 unitats monetàries de valor a la par d'un títol, que paga interessos a la da...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: EVITA_DEMOSTRATIUS_ESTE (7)


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: aquestes

...stres que es poden acoblar. Podeu moure estes finestres, redimensionar-les o acoblar-...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: aquesta

...tzontal o vertical. Per poder utilitzar esta orde cal que abans apliqueu una línia d...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: aquesta

... l'Iceweasel. Thunderbird Seleccioneu esta opció si utilitzeu una llibreta d'adrec...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: aquesta

...nfiguració del tipus de lletra Activeu esta casella de selecció per ignorar tots el...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: aquesta

... les imatges locals a Internet Activeu esta casella de selecció per a penjar automà...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: aquest

...és de fer clic al botó. Podeu utilitzar este diàleg per definir si la referència es ...


Missatge: Useu demostratius reforçats.
Suggeriments: aquest

...tives seleccionades per poder utilitzar este botó. Nom Mostra el nom de la present...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: RELATIUS (6)


Missatge: Reviseu la construcció de relatiu.
Suggeriments: en el qual; en què; en qui
Més informació

... Descripció La referència del document en el que pot operar l'script. La referència de ...


Missatge: Reviseu la construcció de relatiu.
Suggeriments: en el qual; en què; en qui
Més informació

...'script. La referència de l'escriptori en el que pot operar l'script. Importació de mòd...


Missatge: Reviseu la construcció de relatiu.
Suggeriments: pel qual; per què; per qui
Més informació

... de lletra relativa Introduïu el valor pel que voleu reduir la mida de lletra al text ...


Missatge: Reviseu la construcció de relatiu.
Suggeriments: en el qual; en què; en qui
Més informació

...Visualitza la signatura Obre un diàleg en el que podeu visualitzar la signatura. Confia...


Missatge: Reviseu la construcció de relatiu.
Suggeriments: del qual; de què; de qui
Més informació

...nvertidor de documents Mostra un resum del que es convertirà quan feu clic a Convertei...


Missatge: Reviseu la construcció de relatiu.
Suggeriments: amb el qual; amb què; amb qui
Més informació

... pestanya Opcions. Introduïu el nombre amb el que voleu iniciar la llista al quadre Inici...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: L (6)


Missatge: ¿Volíeu dir "el ="?
Suggeriments: el =; la =

...e la cel·la. b = blank. Cel·la buida. l = label. Text, resultat d'una fórmula en ...


Missatge: ¿Volíeu dir "la minúscula", "les minúscules"?
Suggeriments: la minúscula; les minúscules

...úscules: per exemple, per introduir una l minúscula (corresponent a litre) en una cel·la, i...


Missatge: ¿Volíeu dir "el ."?
Suggeriments: el .; la .

...n apòstrof ' seguit immediatament de la l. Propietat Unitats Pes g, sg, lbm, u...


Missatge: ¿Volíeu dir "El ,"?
Suggeriments: El ,; La ,

...atura C, F, K, kel, Reau, Rank Volum l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, uspt, qt,...


Missatge: ¿Volíeu dir "el l'"?
Suggeriments: el l'; la l'

...uadre. Estils de caràcter Seleccioneu l l'estil de caràcter que vulgueu fer servir...


Missatge: ¿Volíeu dir "el 2"?
Suggeriments: El 2; La 2

... menors que un valor indicat Exemple: L 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ACCENT_SOLT (6)


Missatge: Caràcter incorrecte. Useu un apòstrof.
Suggeriments: '; ’

...PRODUCTNAME Calc ▸ General. OrdreCtrl+ ` (vegeu la nota sota aquesta taula) Mos...


Missatge: Caràcter incorrecte. Useu un apòstrof.
Suggeriments: '; ’

...s valors a totes les cel·les. La tecla ` es troba al costat de la tecla «1» a la...


Missatge: Caràcter incorrecte. Useu un apòstrof.
Suggeriments: '; ’

...poden contenir cap d'aquests caràcters: `!"$%^*()+={}[]@'#?/,. No poden ser igual...


Missatge: Caràcter incorrecte. Useu un apòstrof.
Suggeriments: '; ’

...En una finestra xterm, premeu la tecla (´) o (`). El caràcter no ha d'aparèixer a...


Missatge: Caràcter incorrecte. Useu un apòstrof.
Suggeriments: '; ’

... finestra xterm, premeu la tecla (´) o (`). El caràcter no ha d'aparèixer a la pa...


Missatge: Caràcter incorrecte. Useu un apòstrof.
Suggeriments: '; ’

...l'element següent. També podeu escriure ` directament a la finestra d'ordres. L'o...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: BUSCA (5)


Missatge: ¿Volíeu dir "la cerca de" en lloc de "busca" (= bri, barreta)?
Suggeriments: la cerca de; la recerca de

... s'escriu en la posició especificada, i la busca del fitxer s'insereix directament després ...


Missatge: ¿Volíeu dir "la cerca de" en lloc de "busca" (= bri, barreta)?
Suggeriments: la cerca de; la recerca de

...f Funció Eof Funció Eof Determina si la busca del fitxer ha arribat al final d'un fitxer...


Missatge: ¿Volíeu dir "la cerca de" en lloc de "busca" (= bri, barreta)?
Suggeriments: la cerca de; la recerca de

...Input o Get per llegir des d'un fitxer, la busca del fitxer és avançada pel nombre de bytes...


Missatge: ¿Volíeu dir "la cerca de" en lloc de "busca" (= bri, barreta)?
Suggeriments: la cerca de; la recerca de

...al registre té lloc abans que es canviï la busca de registre actual. Per exemple, la macro ...


Missatge: ¿Volíeu dir "la cerca de" en lloc de "busca" (= bri, barreta)?
Suggeriments: la cerca de; la recerca de

... directament després que s'hagi canviat la busca de registre actual. Emplenament de paràme...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONFUSIONS_ACCENT (5)


Missatge: Si és nom, cal accentuar. Correcte si és del verb "instanciar".
Suggeriments: Instància

...impleFileAccess no és una estructura ' Instancia una estructura de propietat MsgBox bIs...


Missatge: Si és nom, cal accentuar. Correcte si és del verb "instanciar".
Suggeriments: Instància

...ateUnoService Funció CreateUnoService Instancia un servei Uno amb ProcessServiceManager...


Missatge: ¿Volíeu dir "només"?
Suggeriments: Només

...ressió Gestiona les àrees d'impressió. Nomes s'imprimiran les cel·les que es trobin ...


Missatge: Si és nom, cal accentuar. Correcte si és del verb "referenciar".
Suggeriments: referència

...es referències, com ara quan una cel·la referencia una cel·la, estan massa encapsulades. ...


Missatge: ¿Volíeu dir "només"?
Suggeriments: només

...s. Tingueu en compte que aquesta opció nomes és per anul·lar l'heurística. Si active...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: TOT_I_AIXI (5)


Missatge: Expressió preferible.
Suggeriments: Així i tot; Tot i això

...oure punts, com en el mode de moviment. Tot i així, si feu clic sobre la corba entre dos p...


Missatge: Expressió preferible.
Suggeriments: així i tot; tot i això

... els poden llegir; un desavantatge que, tot i així, es resoldrà tot sol amb el temps. En ...


Missatge: Expressió preferible.
Suggeriments: Així i tot; Tot i això

... distingeixen mitjançant un altre codi. Tot i així, podeu introduir caràcters de l'ASCII a...


Missatge: Expressió preferible.
Suggeriments: Així i tot; Tot i això

...esar els vostres textos en format Word. Tot i així, no tot el que hi ha disponible al $[of...


Missatge: Expressió preferible.
Suggeriments: Així i tot; Tot i això

...name] admet algunes capacitats de CSS2. Tot i així, per a utilitzar-lo, s'ha d'activar l'e...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: SE_DAVANT_SC (5)


Missatge: Davant del so de 's' és recomanable usar la forma plena.
Suggeriments: se
Més informació

...cció. Quan es fan cerques a una taula, es cerquen els camps de dades de la taula ...


Missatge: Davant del so de 's' és recomanable usar la forma plena.
Suggeriments: se
Més informació

...al. Quan es fan cerques a un formulari, es cerquen els camps de dades de la taula ...


Missatge: Davant del so de 's' és recomanable usar la forma plena.
Suggeriments: se
Més informació

...ca el quadre Aplica el format del camp, es cerca a la visualització de la font de ...


Missatge: Davant del so de 's' és recomanable usar la forma plena.
Suggeriments: se
Més informació

...finida aquí. Si la casella no es marca, es cerca a la base de dades utilitzant la ...


Missatge: Davant del so de 's' és recomanable usar la forma plena.
Suggeriments: se
Més informació

...lou els subdirectoris Indica que també es cercaran fitxers que compleixin les con...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: A_NIVELL (4)


Missatge: En sentit figurat, val més evitar aquesta expressió.
Suggeriments: en l'àmbit global; a escala global; globalment; global
Més informació

...l Dimensiona una variable o una matriu a nivell global (és a dir, no a dins d'una subrutina o ...


Missatge: En sentit figurat, val més evitar aquesta expressió.
Suggeriments: en l'àmbit de; a escala de; a; en; pel que fa a; quant a
Més informació

...funció IBIT IBIT Retorna un "i" lògic a nivell de bits dels paràmetres. IBIT(nombre1; no...


Missatge: En sentit figurat, val més evitar aquesta expressió.
Suggeriments: en l'àmbit de; a escala de; a; en; pel que fa a; quant a
Més informació

...funció OBIT OBIT Retorna un "o" lògic a nivell de bits dels paràmetres. OBIT(nombre1; no...


Missatge: En sentit figurat, val més evitar aquesta expressió.
Suggeriments: en l'àmbit de; a escala de; a; en; pel que fa a; quant a
Més informació

... OEXBIT Retorna un "o exclusiu" lògic a nivell de bits dels paràmetres. OEXBIT(nombre1; ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: LAS1 (4)


Missatge: ¿Volíeu dir "les" en lloc de "las" (adj. masc. sing.)?
Suggeriments: les

... convertir. Print LCase(sVar) ' Torna "las vegas" Print UCase(sVar) ' Torna "LAS ...


Missatge: ¿Volíeu dir "les" en lloc de "las" (adj. masc. sing.)?
Suggeriments: Les

..."las vegas" Print UCase(sVar) ' Torna "LAS VEGAS" Funció Left Funció Left Funci...


Missatge: ¿Volíeu dir "les" en lloc de "las" (adj. masc. sing.)?
Suggeriments: les

...onvertir. Print LCase(sVar) ' retorna "las vegas" Print UCase(sVar) ' retorna "LA...


Missatge: ¿Volíeu dir "les" en lloc de "las" (adj. masc. sing.)?
Suggeriments: Les

...as vegas" Print UCase(sVar) ' retorna "LAS VEGAS" Funció Trim Funció Trim Funci...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: SI (4)


Missatge: S'accentua quan és una afirmació.
Suggeriments:

...i a crear fórmules. Càlculs "Què passa si" Una funció important és que és capaç ...


Missatge: S'accentua quan és una afirmació.
Suggeriments:

...ificació per a les preguntes "què passa si". Al full de càlcul, introduïu una fórm...


Missatge: S'accentua quan és una afirmació.
Suggeriments:

... per verificar les preguntes "què passa si". Creació dels vostres propis escenari...


Missatge: Quan és pronom, no s'accentua.
Suggeriments: Si

...tzar l'expressió SQL. Si es defineix en , podeu fer clic al botó ... que apareix...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DE_EL_NOMBRE_APOSTROFEN (4)


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: d'1

...atriu més petita possible és una matriu de 1 x 2 o 2 x 1 amb dues cel·les adjacents....


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: d'1,99%

...us d'interès per període de pagament és de 1,99%/12. =PMT(1,99%/12;36;25000) = -715,96 ...


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: d'1

...es té el valor d'1 i 1 hora té el valor de 1/24. El valor lògic entre parèntesis és ...


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: d'1

.... Introduïu una contrasenya que consti de 1 caràcter com a mínim i confirmeu-la. Fe...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: EN_RELACIO_A (4)


Missatge: Val més fer servir una altra expressió.
Suggeriments: amb relació a; en relació amb
Més informació

... càlcul del color aplicat es realitzarà en relació a: Mín - Màx - Percentatge - Valor - Fórm...


Missatge: Val més fer servir una altra expressió.
Suggeriments: amb relació als; en relació amb els
Més informació

... Es vol calcular la posició d'un valor en relació als llindars. El conjunt d'icones ajudarà a...


Missatge: Val més fer servir una altra expressió.
Suggeriments: amb relació a; en relació amb
Més informació

...mostrar cada icona es poden especificar en relació a un valor (Valor), a un percentatge del ...


Missatge: Val més fer servir una altra expressió.
Suggeriments: amb relació a; en relació amb
Més informació

...er la qual vulgueu redimensionar el pic en relació a l'alçada de la lletra del paràgraf actu...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DES_DE (4)


Missatge: ¿Volíeu dir "des que"?
Suggeriments: des que; des de; dels

...a fila. Maj+Fi Selecciona les cel·les des la cel·la actual a la última cel·la de ...


Missatge: ¿Volíeu dir "des que"?
Suggeriments: des que; des de; dels

...ments de fila o columna (si feu això es des-seleccionaran les cel·les). Si manteni...


Missatge: ¿Volíeu dir "des que"?
Suggeriments: Des que; Des de; Dels

... Esteneu la taula que es mostra a dalt. Des la cel·la D2 fins a la cel·la D11 hi ha...


Missatge: ¿Volíeu dir "des que"?
Suggeriments: des que; des de; dels

...ue s'inclouran a l'etiqueta de llegenda des la part superior de la jerarquia del ca...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DET_GN (4)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: una línia

...ença amb un esglaó vertical i acaba amb un línia horitzontal. Icona de centre de X Com...


Missatge: Error de concordança.

...escriuen amb l'extensió de fitxer nova al mateixa carpeta, o en una de nova. L'auxiliar ...


Missatge: Error de concordança.

...stinatari. %PRODUCTNAME ha implementat les estàndards oberts produïts per TSCP (Transglobal S...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: una llengua

...utilitzant. Per a cercar la paraula en un llengua diferent, feu clic al botó Llengua i se...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_CASOS_PARTICULARS (4)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: esquerra

...s seleccionats amb els marges de pàgina esquerre i dret. Podeu indicar les opcions d'ali...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: esquerra

.... Columnes existents Quadre de llista esquerre Llista els camps de dades que podeu in...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: esquerra

...tiva o efecte següent Clic amb el botó esquerre, fletxa dreta, fletxa avall, barra espa...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: esquerra

...len en relació amb els marges de pàgina esquerre i dret. Introduïu un valor negatiu si v...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ADRECA_DIRECCIO (4)


Missatge: Possible error de traducció automàtica.
Suggeriments: direccions

... del Thunderbird o Icedove. Llibreta d'adreces del KDE Seleccioneu aquesta opció si u...


Missatge: Possible error de traducció automàtica.
Suggeriments: direccions

...uesta opció si utilitzeu una llibreta d'adreces del KDE. Contactes del macOS Seleccio...


Missatge: Possible error de traducció automàtica.
Suggeriments: direccions

...uesta opció si utilitzeu una llibreta d'adreces amb l'LDAP de l'Evolution. Groupwise ...


Missatge: Possible error de traducció automàtica.
Suggeriments: direccions

...de tipus Outlook, Evolution, llibreta d'adreces de KDE i Seamonkey no necessiten inform...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DE_EL_S_APOSTROFEN (4)


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: l'UNIX

...es i de faxos en plataformes basades en el UNIX Configuració d'impressores i de faxos ...


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: l'Esquema

...(BAF) (PDF, en anglès). Document sobre el Esquema d’Identificació i Etiquetatge d’Autorit...


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: de l'Editor

...e selecció verda). Tanqueu la finestra del Editor de la vora. Editor de la vora Barra d...


Missatge: Cal apostrofar.
Suggeriments: d'is

...A.LLAPIS 100 ; l'amplada de la línia és de is 100 punts MIDA.LLAPIS QUALSEVOL ; és e...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: QUANT_QUAN (3)


Missatge: ¿Volíeu dir "quan" (moment en el temps) en comptes de "quant" (quantitat)?
Suggeriments: quan

...DeDades; CriterisDeCerca) Per esbrinar quant pesa l'alumne amb més pes en cada curs ...


Missatge: ¿Volíeu dir "quan" (moment en el temps) en comptes de "quant" (quantitat)?
Suggeriments: quan

...a les capçaleres i els peus capçaleres;quant apeus;quant adocuments HTML; capçaleres...


Missatge: ¿Volíeu dir "quan" (moment en el temps) en comptes de "quant" (quantitat)?
Suggeriments: quan

...eres i els peus capçaleres;quant apeus;quant adocuments HTML; capçaleres i peus Qua...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DAR (3)


Missatge: El verb "dar" sol usar-se només en expressions fossilitzades.
Suggeriments: Donem

...cs en euros. =CONVERSIOEURO(100;"EUR";"DEM") converteix 100 euros en marcs alemany...


Missatge: El verb "dar" sol usar-se només en expressions fossilitzades.
Suggeriments: Donem

...s austríacs. =CONVERTEIXOOO(100;"EUR";"DEM") converteix 100 euros en marcs alemany...


Missatge: El verb "dar" sol usar-se només en expressions fossilitzades.
Suggeriments: dóna

... portuguès - pt espanyol - es danès - da noruec - no, nb, nn suec - sv finès ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FINS_1996 (3)


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

...ona les cel·les des de la cel·la actual fins una pàgina amunt a la columna, o amplia...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

...ona les cel·les des de la cel·la actual fins una pàgina avall a la columna, o amplia...


Missatge: Correcte si vol dir "fins i tot"; si no, cal escriure "fins a".
Suggeriments: fins a

...r clic al camp de dades i arrossegar-lo fins una altra posició de la mateixa àrea, i...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: A_MODE_DE (3)


Missatge: Expressió incorrecta.
Suggeriments: A tall; A manera

...t Obriu un full de càlcul nou i buit. A mode d'exemple, introduïu la fórmula següent...


Missatge: Expressió incorrecta.
Suggeriments: a tall; a manera

...trarà la icona Icona a la barra de menú a mode de notificació. Feu-hi clic per obrir u...


Missatge: Expressió incorrecta.
Suggeriments: a tall; a manera

...na Lloc de treball Selecciona Canvia a mode de selecció, de manera que podeu selecc...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CON_COM (3)


Missatge: ¿Volíeu dir "com" en comptes de "con" (= cos geomètric)?
Suggeriments: Com

...lor de les dades entre Caixa, Cilindre, Con i Piràmide. Barra Aquest tipus mostra...


Missatge: ¿Volíeu dir "com" en comptes de "con" (= cos geomètric)?
Suggeriments: Com

...j mentre arrossegueu. Icona Cilindre Con Dibuixa un con basat en un cercle a la...


Missatge: ¿Volíeu dir "com" en comptes de "con" (= cos geomètric)?
Suggeriments: Com

...a tecla Maj mentre arrossegueu. Icona Con Piràmide Dibuixa una piràmide amb una...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FEU (3)


Missatge: Si el verb és en passat, cal escriure "féu".
Suggeriments: féu

... a la línia d'entrada. Per tant, primer feu doble clic a la cel·la i, a continuació...


Missatge: Si el verb és en passat, cal escriure "féu".
Suggeriments: féu

...d. Per seleccionar la llegenda, primer feu doble clic al diagrama (vegeu el pas 1)...


Missatge: Si el verb és en passat, cal escriure "féu".
Suggeriments: féu

...cció Comentaris. Per a editar un script feu doble clic en el rectangle verd. Si el...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: SOC (3)


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: sóc

...e colors tenen el format [nomdelfitxer].soc. Per desar una llista de colors, feu c...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: sóc

... de 256 colors. Les paletes libreoffice.soc i tango.soc contenen els colors oficial...


Missatge: S'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: sóc

...rs. Les paletes libreoffice.soc i tango.soc contenen els colors oficials del LibreO...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: SINO_SI_NO (3)


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: Sinó
Més informació

... aquesta condició no es trobi al quadre Si no. Per definir la variable "sol", feu cli...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: Sinó
Més informació

...an la condició no es trobi en el quadre Si no. També podeu inserir camps de la base ...


Missatge: Possible confusió.
Suggeriments: sinó
Més informació

... Si no són iguals, el resultat és zero; si no, apareix 1 (cert). Exemple: EQ 2 most...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: K_MINUSCULA (2)


Missatge: El prefix de kilo s'escriu en minúscula.
Suggeriments: kB

...es pot desar en un mòdul es limita a 64 KB. Si necessiteu més espai, podeu dividir...


Missatge: El prefix de kilo s'escriu en minúscula.
Suggeriments: kB

...nternament que poden contenir fins a 64 KB de text. Podeu introduir una Descripci...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: EN_QUE (2)


Missatge: ¿Volíeu dir "en el fet que"?
Suggeriments: en el fet que

... Les funcions difereixen dels operadors en què les funcions passen arguments i tornen ...


Missatge: Error de sintaxi.
Suggeriments: en què; que; en el fet que
Més informació

...ativa existent fins ara, que consisteix en que el proveïdor utilitza mitjans arbitrari...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ESPAI_EN_UNITATS (2)


Missatge: Falta un espai.
Suggeriments: 2 m

... coeficient2*x^(n+m) + coeficient3*x^(n+2m) +...+ coeficienti*x^(n+(i-1)m) SUMASE...


Missatge: Falta un espai.
Suggeriments: 1 cm

...ai d'exactament 1 cm, llavors teclegeu «1cm». Hi ha unitats addicionals disponibles...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DE_GENEROSAMENT (2)


Missatge: Combinació probablement incorrecta.
Suggeriments: exactament

...* peType: Resultat: busca a una matriu d'exactament 16 variables del tipus Paramtype. Les p...


Missatge: Combinació probablement incorrecta.
Suggeriments: exactament

...polzades. Tot i això, si voleu un espai d'exactament 1 cm, llavors teclegeu «1cm». Hi ha uni...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: SUPERINDEXS (2)


Missatge: Si és una unitat, cal escriure un superíndex.
Suggeriments:

..., tsp, tbs, oz, cup, pt, uspt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3,...


Missatge: Si és una unitat, cal escriure un superíndex.
Suggeriments:

..., regton, Schooner, Middy, Glass Àrea m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2,...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: EN_BASE_A (2)


Missatge: Expressió incorrecta.
Suggeriments: d'acord amb; segons; a partir de; partint de; basant-se en; sobre la base de; tenint en compte
Més informació

...na estadística z major que la calculada en base a una mostra. PROVAZ(Dades; mu; Sigma) ...


Missatge: Expressió incorrecta.
Suggeriments: d'acord amb; segons; a partir de; partint de; basant-se en; sobre la base de; tenint en compte
Més informació

...na estadística z major que la calculada en base a una mostra. PROVA.Z(Dades; mi; Sigma) ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: QUAN_PREPOSICIO (2)


Missatge: 'Quan' no és preposició. Useu una altra construcció o bé reviseu la puntuació.
Suggeriments: durant; per; arran de; quant; com; si; en temps de; en l'època de

...nes del document. Full pàgines; ordre quan s'imprimeixenimpressió; ordre de les pà...


Missatge: 'Quan' no és preposició. Useu una altra construcció o bé reviseu la puntuació.
Suggeriments: durant; per; arran de; quant; com; si; en temps de; en l'època de

...Text" que s'ha de mostrar com a consell quan l'usuari col·loqui el ratolí sobre la z...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_TOTS_ELS (2)


Missatge: Error de concordança.

... l'error Dibuixa fletxes de rastreig a tots les cel·les anteriors que produeixen un error en un...


Missatge: Error de concordança.

...ingut de l'enllaç quan obriu el fitxer. Totes els canvis que s'hagin fet al fitxer font es mostr...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: VERBS_NO_INTRANSITIUS (2)


Missatge: Aquest verb és transitiu. Potser cal eliminar la preposició 'a'. La preposició és necessària en casos d'ambigüitat.
Suggeriments: afecta

...elles, principal i secundària. El canvi afecta a les caselles de selecció de Insereix - ...


Missatge: Aquest verb és transitiu. Potser cal eliminar la preposició 'a'. La preposició és necessària en casos d'ambigüitat.
Suggeriments: afecta

...elles, principal i secundària. El canvi afecta a les caselles de selecció de Insereix - ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: AMB_O_SENSE (2)


Missatge: Cal dir 'amb ... o sense'.
Més informació

...un servei web que emmagatzema documents amb o sense registre, comprovació, controls de vers...


Missatge: Cal dir 'amb ... o sense'.
Més informació

...un servei web que emmagatzema documents amb o sense registre, comprovació, controls de vers...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: HAVER_PARTICIPI_HAVER_IMPERSONAL (2)


Missatge: Falta un participi, el pronom 'hi' o la preposició 'de'.
Suggeriments: hi ha

...ssiópàgines;selecció de la pàgina que s'ha d'imprimirimpressió; seleccionsimpressi...


Missatge: Falta un participi, el pronom 'hi' o la preposició 'de'.
Suggeriments: hi ha

...escapada selecciona el marc de text. S'ha selecionat el marc de text: la tecla d'...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: NOMS_OPERACIONS (2)


Missatge: Si és el nom d'una operació tècnica, val més usar una altra forma.
Suggeriments: ombreig

...re. Relleu Gir Cerca l'atribut Gir. Ombrejat Cerca l'atribut Ombrejat. Tipus de ll...


Missatge: Si és el nom d'una operació tècnica, val més usar una altra forma.
Suggeriments: ombreig

... Només textura Aplica la textura sense ombrejat. Icona Només textura Textura i ombre...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ES_POT (2)


Missatge: Només s'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: es

...tació del text sigui vertical. Després, és comporta de manera semblant al paràmetr...


Missatge: Només s'accentua quan és del verb "ser".
Suggeriments: es

...s'imprimeixin amb menys qualitat. Només és pot reduir la resolución, no augmentar-...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DOBLAR_DOBLEGAR (2)


Missatge: ¿Volíeu dir "doblegue" en lloc de "doble" (= fer doble)?
Suggeriments: doblegue

...na Il·luminació en dues bandes Pàgina doble Tanca la forma d'un objecte 3D creat e...


Missatge: ¿Volíeu dir "doblegue" en lloc de "doble" (= fer doble)?
Suggeriments: doblegue

...re (Converteix - En 3D). Icona Pàgina doble Ombreig Ombreig Defineix les opcions...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: A_L_ENTORN_DE (2)


Missatge: Val més dir "entorn d'".
Suggeriments: entorn d'; al voltant d'

...verses maneres de trobar el que cerqueu a l'entorn d'ajuda: podeu cercar paraules clau especí...


Missatge: Val més dir "entorn d'".
Suggeriments: entorn d'; al voltant d'

...roduir paràmetres d'inici opcionals per a l'entorn d'execució del Java (JRE). Els paràmetres ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: DALTRES (2)


Missatge: La preposició "de" és supèrflua.
Suggeriments: altres
Més informació

...aran automàticament com a disseny per a d'altres exportacions. Podeu introduir el nom de...


Missatge: La preposició "de" és supèrflua.
Suggeriments: altres
Més informació

...resentació/webcast.asp. No poden anar a d'altres diapositives dins aquest URL, tret que ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_ATRIBUT (2)


Missatge: Possible falta de concordança.

... Calc o del Writer a un altre document.  Aquests diagrames són instantànies de les dades en el moment de la còpia. ...


Missatge: Possible falta de concordança.

...ón independents de qualsevol fabricant. Un parell són interessants: Categories del BAF Les categories de...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ELS_INFINITIU (2)


Missatge: ¿Volíeu dir "el"?
Suggeriments: el

... el mode de disseny de formulari, obrir els auxiliar de controls i inserir controls...


Missatge: ¿Volíeu dir "el"?
Suggeriments: el

...xiliars de controls Activa o desactiva els auxiliar de controls. Més camps Camps...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: LS (2)


Missatge: ¿Volíeu dir "els"?
Suggeriments: Els; Les; La

...mero de pàgina de l'entrada. Enllaços (LS i LE) Crea un enllaç per la part de l'...


Missatge: ¿Volíeu dir "els"?
Suggeriments: Els; Les; La

... envolteu amb les etiquetes d'obertura (LS) i de tancament (LE). En la línia Estru...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: ESPERA_QUE_INDICATIU (2)


Missatge: Temps verbal incorrecte.
Suggeriments: taule; tauli

...is la taula entre pàgines Evita que la taula ocupi més d'una pàgina. Llista d'estil...


Missatge: Temps verbal incorrecte.
Suggeriments: adrece; adreci

... Activeu aquesta opció per evitar que l'adreça contingui línies buides. Més Obre el ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: FORMES_HEURE (2)


Missatge: Forma incorrecta del verb 'haver'.
Suggeriments: hàgeu; hàgiu

...laça la font de dades actual amb la que hagueu seleccionat a la llista Bases de dades ...


Missatge: Forma incorrecta del verb 'haver'.
Suggeriments: hàgeu; hàgiu

... a continuació, prémer OrdreCtrl+U quan hagueu acabat. Dreceres del teclat per a docu...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_QUAL (2)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: del qual; dels quals

...oneu l'interval de caràcters al voltant del quals voleu afegir una vora. Trieu Format ▸ ...


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: del qual; dels quals

...oneu l'interval de caràcters al voltant del quals voleu afegir una vora. Trieu Format ▸ ...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: COMU_COMUNA (1)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: comunes

...Aquesta secció explica les funcions més comuns de l'script Python per al %PRODUCTNAME....


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONCORDANCES_NUMERALS_DUES (1)


Missatge: Error de concordança.
Suggeriments: Dues

... partir d'aplicacions anteriors de l'MS-DOS basades en el BASIC que utilitzen els c...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: POR_POT (1)


Missatge: ¿Volíeu dir "pot"?
Suggeriments: pot; per

...i a la data de transició del 1582-10-15 por canviar al calendari julià, la qual cos...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CA_SIMPLE_REPLACE_VERBS (1)


Missatge: Verb incorrecte.
Suggeriments: tasti

...uel" sEntry(5) = "David" sEntry(6) = "Cati" sEntry(7) = "Sandra" sEntry(8) = "Ed...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: VAL (1)


Missatge: Expressió incorrecta si equival a "d'acord".
Suggeriments: D'acord; Entesos; Conforme; Bé

...a en una expressió numèrica. Sintaxi: Val (Text As String) Valor de retorn: Dob...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: HAVER_SENSE_HAC (1)


Missatge: Si és del v. "haver", s'escriu amb hac.
Suggeriments: he

...na 180 graus. funció EXP EXP Retorna e elevada a la potència d'un nombre. La c...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: A_L_ABRIL_DE_1994 (1)


Missatge: És preferible la construcció sense preposició.
Suggeriments: el febrer
Més informació

...1 conté 17-02-1968, una data vàlida per al febrer de 1968. funció SETMANESnombre de setm...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: CONFUSIO_NOMBRE (1)


Missatge: ¿Volíeu dir "dièresi" (singular) en comptes de "dièresis" (plural)?
Suggeriments: dièresi

... a l'Auxiliar de funcions. Pot contenir dièresis. Els paràmetres pFuncName i pInternalN...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: L_D_NOM_LLETRA (1)


Missatge: Els noms de lletra no s'apostrofen.
Suggeriments: de e

...XPIM EXPIM El resultat és la potència d'e i el nombre complex. La constant e té u...


Vés a: [Inici] [Índex de regles]
Regla: PRONOMS_FEBLES_ORDENACIO (1)


Missatge: Combinació incorrecta de pronoms febles.

...s Llista de funcions Obre la finestra el la llista de funcions en la barra lateral,...


Vés a: [Inici