SeleApp és una aplicació que et permet, a través d’una interfície senzilla, visualitzar els exàmens de selectivitat dels últims 16 anys amb les solucions, d’una manera ràpida i còmode. També et permet calcular la teva mitjana, així com veure les ponderacions i notes de tall de les universitats d’Espanya.


Comentaris