logo PostFacturació

PostFacturació

3,79 (14 vots)
88 baixades

Compartiu

El Facturació és un programa per a petites i mitjanes empreses. Entre les seves característiques, destaquen:

 • Multimagatzem (màxim 20)
 • Multitarifes
 • Multi IVA (Estat espanyol) / TVA(Estat francès) i RE (màxim 4 tipus)
 • Banca electrònica
 • Idiomes d’impressió de documents externs: català, francès, espanyol, italià i anglès
 • Magatzem:inventari i històric d’articles, manteniment d’estocs, intercanvis de magatzem, llista de preus de cost i venda, llista d’existències per magatzem, impressió d’etiquetes de productes
 • Compres: comandes (pagaments fraccionats/venciments), albarans, gestor de proveïdors, mailing a proveïdors (cartes / sobres / etiquetes), consums per proveïdors/productes, diari de compres, condicions per proveïdor
 • Vendes: albarans, facturació, gestor de clients, mailing a clients (cartes/sobres/etiquetes), edició de patrons de cartes estàndards, control de riscs/passiu, consums per clients/productes, diari de vendes, condicions de clients i tarifes, condicions per articles/famílies, activitats de clients, agents/comercials, comissions agent segons tarifa i descomptes, vendes i liquidacions per agents, edició de rebuts segons condicions de pagament
 • Comptabilitat: tancament anual en qualsevol moment de l’any següent, llibre d’ingressos i despeses (EDS), comptabilització d’IVA/TVA – RE suportat/repercutit, situació permanent de beneficis/pèrdues
 • Altres: exportació lliure de dades, estadístiques permesos de Compres -Vendes
 • Versions: Monolloc (des d’un sol ordinador alhora), Multilloc (en xarxa TCP/IP sense límit d’ordinadors alhora). Ambdues versions només poden treballar amb un sol NIF/CIF de facturació però poden ser instal·lades tantes vegades i en tants llocs com es vulgui.

Comentaris