logo MatesWinGeometriaCat

MatesWinGeometriaCat

Altres versions
4,72 (270 vots)
799 baixades

Compartiu

MatesWinGeometriaCat són uns programes educatius gratuïts, que permeten treballar els apartats indicats, corresponents als 6 Nivells d’Educació Primària.

Cada Apartat4 Tipus d’exercicis i cadascun d’ells 9 Graus de dificultat.

Inclouen els següents apartats, tipus d’exercicis;

1r NIVELL

 • Unitats de temps.- Reconèixer l’hora, Escriure l’hora, Equivalències i Unitats de Mesura.
 • Simetries, translacions ….- Simetries, girs …, Series de figures, Figures girades i Figures simètriques.
 • Estadística.- Localització, Situació, Representació i Interpretació.
 • Probabilitats.- Reconeixement, Identificació, Experimentació i Esdeveniments …
 • Sistema mètric.- Unitats a utilitzar, Reconeixement, Lloc que ocupa i Equivalències.
 • Línies.- Línia recta/ … , Línia predominant, Camí més curt i Polígons.

2n NIVELL

 • Unitats de temps.- Reconèixer l’hora, Escriure l’hora, Equivalències i Unitats de Mesura.
 • Simetries, translacions ….- Simetries, girs …, Series de figures, Figures girades i Figures simètriques.
 • Estadística.- Localització, Situació, Representació i Interpretació.
 • Probabilitats.- Reconeixement, Identificació, Experimentació i Esdeveniments …
 • Sistema mètric.- Unitats a utilitzar, Reconeixement, Lloc que ocupa i Equivalències.
 • Línies.- Camí més curt, Línia poligonal, Línia predominant i Polígons …

3r NIVELL

 • Unitats de temps.- Reconèixer l’hora, Escriure l’hora, Equivalències i Unitats de Mesura.
 • Simetries, translacions ….- Simetries, girs …, Series de figures, Figures girades i Figures simètriques.
 • Estadística.- Localització, Situació, Representació i Interpretació.
 • Probabilitats.- Reconeixement, Identificació, Experimentació i Esdeveniments …
 • Sistema mètric.- Unitats a utilitzar, Reconeixement, Lloc que ocupa … i Equivalències.
 • Línies.- Línies poligonals, Tipus de línies, Angles. Tipus i Polígons …

4t NIVELL

 • Unitats de temps.- Reconèixer l’hora, Escriure l’hora, Equivalències i Unitats de Mesura.
 • Simetries, translacions ….- Simetries, girs …, Series de figures, Figures girades i Figures simètriques.
 • Estadística.- Localització, Situació, Representació i Interpretació.
 • Probabilitats.- Reconeixement, Identificació, Experimentació i Esdeveniments …
 • Sistema mètric.- Unitats a utilitzar, Reconeixement, Lloc que ocupa … i Equivalències.
 • Línies.- Línies, Angles, Polígons i Poliedres.

5è NIVELL

 • Unitats de temps.- Reconèixer l’hora, Escriure l’hora, Equivalències i Unitats de Mesura.
 • Simetries, translacions ….- Simetries, girs …, Series de figures, Figures girades i Figures simètriques.
 • Estadística.- Localització, Situació, Representació i Interpretació.
 • Probabilitats.- Reconeixement, Identificació, Experimentació i Esdeveniments …
 • Sistema mètric.- Unitats a utilitzar, Reconeixement, Lloc que ocupa i Equivalències.
 • Línies.- Línies, Angles, Polígons i Poliedres.

6è NIVELL

 • Unitats de temps.- Reconèixer l’hora, Escriure l’hora, Complex-Incomplex i Unitats de Mesura.
 • Simetries, translacions ….- Simetries, girs …, Series de figures, Figures girades i Figures simètriques.
 • Estadística.- Localització, Situació, Representació i Interpretació.
 • Probabilitats.- Reconeixement, Identificació, Experimentació i Esdeveniments …
 • Sistema mètric.- Unitats a utilitzar, Reconeixement, Lloc que ocupa i Complex-Incomplex.
 • Línies.- Línies, Angles, Polígons i Poliedres.

El treball dels diferents tipus d’exercicis es va ampliant i complicant en cadascun dels nivells, comença amb exercicis d’introducció, continua amb exercicis d’aprofundiment i finalitza amb la consolidació dels continguts.

Seleccionar el nivell desitjat, al seleccionar l’exercici apareixen els tipus d’exercici i al seleccionar el tipus apareixen els graus de dificultat.

El manual de funcionament de cadascun d’ells nivells el trobareu en la pàgina [1].


Comentaris