logo AdrimFacTactil

AdrimFacTactil

Altres versions
2,21 (56 vots)
936 baixades

Compartiu

Imatge destacada 1 del AdrimFacTactil

L’AdrimFacTactil és un mòdul del programa adrimFac específic per utilitzar-lo com a tpv tàctil (terminal punt de venda). Les seves principals característiques són:

  • Fàcil utilització
  • Permet classificar els articles fins a 3 nivells (Categories/Famílies/Articles)
  • Adaptable a qualsevol tipus de resolució de pantalla
  • Permet lectura de codis desde lector de codis de barres i desde teclat
  • Cobrament separat per comensals.
  • Definició dels elements de venda, per exemple, (taules, cadires, venedors…)
  • Control de tiquets pendents de cobrar
  • Tancaments de caixa i preTancament de Caixa
  • Multiusuari, poden definir per a cada un d’ells nivell d’accés a les opcions d’adrimFacTactil
  • Finestra flotant d’utilitats, molt útil per a obradors.

L’adrimFacTactil pot comunicar-se amb diferents tipus de maquinari com són: lectors de codis de barres, calaixos, etiquetadores, impressora de tiquets, visors, balances… Està especialment indicat per comerços, hosteleria, pastisseries i tot tipus de negocis que requereixin d’una interfície tàctil.


Comentaris