Diccionari de sinònims: «tant s�� com no»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «tant s�� com no» (42 resultats)

tant per tant

1. adv al mateix preu, cosa per cosa, valor per valor


tant

1. n fracció, interès, part (f), percentatge, proporció, ràtio, relació, tant per cent, taxa, tipus

2. n cost, import, líquid, prima, quantia, quantitat, resultat, suma, total

3. n (quantitat de diners) arrendament, inquilinat, lloguer, renda


tant

1. adv així, de tal manera, talment


tant

1. pron tal grau, tal quantitat

2. pron tant de temps, tant temps


i tant

1. ij (acord) absolutament, amén, avant, , cert, certament, com vulgues, com vulguis, conforme, d’acord, endavant, entesos, és clar, evidentment, i tant que sí, naturalment, per descomptat, prou, sens dubte,

2. ij (èmfasi en l’afirmació) ausades, ausades que sí, ben segur, cert, certament, com hi ha Déu, com hi ha món, de segur, és clar, hi pots pujar de peus, i tant que sí, ja ho crec, naturalment, no cal dir-ho, no ni poc, per descomptat, segur, sens dubte,


no tant

1. adv manco, menys, més poc, no tan


i tants

1. adv i busques, i escaig, i les dents, i remitjó, i repicó, i tacó


tant és

1. ij (indiferència) és igual, no hi fa res, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant hi fa, tant li fa, tant se li’n dona, tant se li’n fot, tant se val


tant com


per tant

1. loc així, així doncs, així que, consegüentment, de manera que, doncs, en atenció a això, en conclusió, en conseqüència, ergo, idò, per això, per consegüent, per regla de tres, per tal causa


tant m’és

1. ij (indiferència) em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és blanc com negre, tant m’és buit com carregat, tant me fa, tant me fan naps com cols, tant se me’n dona, tant se me’n fot (vulgar), tant se val


tant alçat

1. n alfarràs, avaluació, barrisc, capmàs, escandall, prea, preament, preufet, suputació, valoració


altre tant

1. n el mateix, igual, la mateixa cosa


tant hi fa

1. ij (indiferència) és igual, no hi fa res, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant és, tant li fa, tant se li’n dona, tant se li’n fot, tant se val


tant me fa

1. ij (indiferència) em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és, tant m’és blanc com negre, tant m’és buit com carregat, tant me fan naps com cols, tant se me’n dona, tant se me’n fot (vulgar), tant se val


tant li fa

1. ij (indiferència) és igual, no hi fa res, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant és, tant hi fa, tant se li’n dona, tant se li’n fot, tant se val


tant temps

1. pron tant, tant de temps


tant de bo

1. loc Déu ho faci, Déu ho vulgui, Déu t’escolti, ja hi firmaria, plagui a Déu que


tant se val

1. ij (indiferència) em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és, tant m’és blanc com negre, tant m’és buit com carregat, tant me fa, tant me fan naps com cols, tant se me’n dona, tant se me’n fot (vulgar)

2. ij (indiferència) és igual, no hi fa res, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant és, tant hi fa, tant li fa, tant se li’n dona, tant se li’n fot


en tant que


altres tants

1. adj sengles (usat davant de nom), un per a cadascun


a les tantes

1. adv a alta hora de la nit, a altes hores de la nit, a hores petites, a la matinada, a les negres de la nit, a les negres de nit, a les petites, a les xicotetes, a nit closa, a plena nit, a última hora, de matinada, gran hora de la nit, gran nit, tard, tard de la nit

2. adv a bona hora, a deshora, a destemps, a l’hora del porc, a les quaranta, a les quinze, a les talúries, amb retard, a misses dites, a tres quarts de quinze, en mala hora, fora de temps, quan tot és dat i beneït, tard, tardanamentANTÒNIMS: d’hora


tant per cent


i tant que sí

1. ij (acord) absolutament, amén, avant, , cert, certament, com vulgues, com vulguis, conforme, d’acord, endavant, entesos, és clar, evidentment, i tant, naturalment, per descomptat, prou, sens dubte,

2. ij (èmfasi en l’afirmació) ausades, ausades que sí, ben segur, cert, certament, com hi ha Déu, com hi ha món, de segur, és clar, hi pots pujar de peus, i tant, ja ho crec, naturalment, no cal dir-ho, no ni poc, per descomptat, segur, sens dubte,


tant de temps

1. pron tant, tant temps


tant sí com no

1. adv a cop segur, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant si plou com si fa sol, tant si plou com si neva, tant si plou com si no, tant si plou com si no plou, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui

2. adv a les bones o a les males, de grat o per força, de mal cor, de mal grat, forçosament, obligadament, obligatòriament, per collons (vulgar), per força, sense excusa, vulgues no vulgues

3. adv a les bones o a les males, a tot preu, costi el que costi, incondicionalment, passi el que passi, peti qui peti


tant sí com no

1. loc i au, i avant, i para de comptar, i prou, i punt, i res més, i s’ha acabat, ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou, d’aquest coll, ja n’hi ha prou, d’aquest color, les coses són com són, no cal parlar-ne més, no en parlem més

2. loc amb raó o sense, ara per naps ara per cols, per fas o per nefas, per naps o per cols, per sí o per no, quan no són figues són raïms


de tant en tant

1. adv adesiara, a dies, a estones, a intervals, alguna vegada, alguna volta, algunes vegades, ara i adés, a vegades, a voltes, cada cert temps, de llarg en llarg, de lluny en lluny, de tard en tard, de temps en temps, de vegades, en alguns casos, escadusserament, esporàdicament, intermitentment, ocasionalment, periòdicament

2. adv amb poca freqüència, a penes, de tard en tard, extraordinàriament, infreqüentment, insòlitament, inusualment, poc sovint, poques vegades, raramentANTÒNIMS: sovint


tant se li’n fot

1. ij (indiferència) és igual, no hi fa res, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant és, tant hi fa, tant li fa, tant se li’n dona, tant se val


tant se me’n fot

1. ij (indiferència) tant se me’n fot (vulgar), em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és, tant m’és blanc com negre, tant m’és buit com carregat, tant me fa, tant me fan naps com cols, tant se me’n dona, tant se val


tant se me’n dona

1. ij (indiferència) em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és, tant m’és blanc com negre, tant m’és buit com carregat, tant me fa, tant me fan naps com cols, tant se me’n fot (vulgar), tant se val


tant se li’n dona

1. ij (indiferència) és igual, no hi fa res, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant és, tant hi fa, tant li fa, tant se li’n fot, tant se val


tant és... com...

1. loc tant se val... com...


tant se val... com...

1. loc tant és... com...


tant si plou com si no

1. adv a cop segur, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tant si plou com si neva, tant si plou com si no plou, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


tant si plou com si neva

1. adv a cop segur, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tant si plou com si no, tant si plou com si no plou, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


no haver-n’hi per a tant

1. loc molta fressa i poca endreça, molta llet i poc formatge, molta ufana i poca grana, molta ufana i poca llana, molt soroll de boixets i poques puntes, molt soroll i poques nous, molt soroll per a no res


tant m’és blanc com negre

1. ij (indiferència) em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és, tant m’és buit com carregat, tant me fa, tant me fan naps com cols, tant se me’n dona, tant se me’n fot (vulgar), tant se val


tant me fan naps com cols

1. ij (indiferència) em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és, tant m’és blanc com negre, tant m’és buit com carregat, tant me fa, tant se me’n dona, tant se me’n fot (vulgar), tant se val


tant si plou com si fa sol

1. adv a cop segur, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si neva, tant si plou com si no, tant si plou com si no plou, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


tant si plou com si no plou

1. adv a cop segur, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tant si plou com si neva, tant si plou com si no, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


tant m’és buit com carregat

1. ij (indiferència) em ric de la virolla, m’entra per una orella i em surt per l’altra, m’és igual, no em fa res, no ve a un raig, no ve d’aquí, no ve d’un pam, tant m’és, tant m’és blanc com negre, tant me fa, tant me fan naps com cols, tant se me’n dona, tant se me’n fot (vulgar), tant se val

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0