Diccionari de sinònims: «llengua d���escur����»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «llengua d���escur����» (31 resultats)

llengua


mala llengua


mala llengua

1. adj/n bescantador bescantadora, calumniador calumniadora, crític crítica, criticador criticadora, criticaire, denigrador denigradora, detractor detractora, difamador difamadora, infamador infamadora, llengua d’escorpí, llengua d’escurçó, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua verinosa, llengua viperina, maldient, murmurador murmuradora


fluix de boca  fluixa de llengua

1. adj/n barbollaire, barcellut barcelluda, bec moll, bocafluix bocafluixa, bocamoll bocamolla, enraonador enraonadora, enraonaire, facundiós facundiosa, fluix de llengua fluixa de llengua, fluix de morro fluixa de morro, garganter gargantera, garlaire, garoler garolera, garrulador garruladora, llarg de llengua llarga de llengua, llenguallarg llenguallarga, llengut llenguda, lloro, loquaç, mallerenga, moll de boca molla de boca, moll de morro molla de morro, murmurador murmuradora, palatreca, parauler paraulera, parlador parladora, parlaire, parler parlera, paroler parolera, rallador ralladora, xarlatà xarlatana, xarrador xarradora, xarraire, xerrador xerradora, xerraire, cotorra (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: callat callada


llengua franca

1. n interlingua, interllengua, koiné, lingua franca, llengua vehicular


llengua de foc


llengua esmolada


llengua de terra

1. n istme


llengua verinosa


llengua viperina


llengua esmolada

1. adj/n bescantador bescantadora, calumniador calumniadora, crític crítica, criticador criticadora, criticaire, denigrador denigradora, detractor detractora, difamador difamadora, infamador infamadora, llengua d’escorpí, llengua d’escurçó, llengua de ganivet, llengua verinosa, llengua viperina, mala llengua, maldient, murmurador murmuradora


llarg de llengua  llarga de llengua

1. adj/n barbollaire, barcellut barcelluda, bec moll, bocafluix bocafluixa, bocamoll bocamolla, enraonador enraonadora, enraonaire, facundiós facundiosa, fluix de boca fluixa de llengua, fluix de llengua fluixa de llengua, fluix de morro fluixa de morro, garganter gargantera, garlaire, garoler garolera, garrulador garruladora, llenguallarg llenguallarga, llengut llenguda, lloro, loquaç, mallerenga, moll de boca molla de boca, moll de morro molla de morro, murmurador murmuradora, palatreca, parauler paraulera, parlador parladora, parlaire, parler parlera, paroler parolera, rallador ralladora, xarlatà xarlatana, xarrador xarradora, xarraire, xerrador xerradora, xerraire, cotorra (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: callat callada


llengua verinosa

1. adj/n bescantador bescantadora, calumniador calumniadora, crític crítica, criticador criticadora, criticaire, denigrador denigradora, detractor detractora, difamador difamadora, infamador infamadora, llengua d’escorpí, llengua d’escurçó, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua viperina, mala llengua, maldient, murmurador murmuradora


fluix de llengua  fluixa de llengua

1. adj/n barbollaire, barcellut barcelluda, bec moll, bocafluix bocafluixa, bocamoll bocamolla, enraonador enraonadora, enraonaire, facundiós facundiosa, fluix de boca fluixa de llengua, fluix de morro fluixa de morro, garganter gargantera, garlaire, garoler garolera, garrulador garruladora, llarg de llengua llarga de llengua, llenguallarg llenguallarga, llengut llenguda, lloro, loquaç, mallerenga, moll de boca molla de boca, moll de morro molla de morro, murmurador murmuradora, palatreca, parauler paraulera, parlador parladora, parlaire, parler parlera, paroler parolera, rallador ralladora, xarlatà xarlatana, xarrador xarradora, xarraire, xerrador xerradora, xerraire, cotorra (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: callat callada


llengua viperina

1. adj/n bescantador bescantadora, calumniador calumniadora, crític crítica, criticador criticadora, criticaire, denigrador denigradora, detractor detractora, difamador difamadora, infamador infamadora, llengua d’escorpí, llengua d’escurçó, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua verinosa, mala llengua, maldient, murmurador murmuradora


llengua vehicular

1. n interlingua, interllengua, koiné, lingua franca, llengua franca

2. n llengua d’ensenyament, llengua d’instrucció


llengua d’escorpí

1. n animadversió, bescantament, calúmnia, crítica, denigració, difamació, infàmia, insídia, llengua d’escurçó, llengua de destral, llengua de foc, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua verinosa, llengua viperina, mala llengua, maldiença, maledicència, murmuració, perfídia


llengua d’escurçó

1. n animadversió, bescantament, calúmnia, crítica, denigració, difamació, infàmia, insídia, llengua d’escorpí, llengua de destral, llengua de foc, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua verinosa, llengua viperina, mala llengua, maldiença, maledicència, murmuració, perfídia


llengua d’escorpí

1. adj/n bescantador bescantadora, calumniador calumniadora, crític crítica, criticador criticadora, criticaire, denigrador denigradora, detractor detractora, difamador difamadora, infamador infamadora, llengua d’escurçó, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua verinosa, llengua viperina, mala llengua, maldient, murmurador murmuradora


llengua d’escurçó

1. adj/n bescantador bescantadora, calumniador calumniadora, crític crítica, criticador criticadora, criticaire, denigrador denigradora, detractor detractora, difamador difamadora, infamador infamadora, llengua d’escorpí, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua verinosa, llengua viperina, mala llengua, maldient, murmurador murmuradora


llengua de destral


llengua de ganivet

1. n animadversió, bescantament, calúmnia, crítica, denigració, difamació, infàmia, insídia, llengua d’escorpí, llengua d’escurçó, llengua de destral, llengua de foc, llengua esmolada, llengua verinosa, llengua viperina, mala llengua, maldiença, maledicència, murmuració, perfídia


llengua de ganivet

1. adj/n bescantador bescantadora, calumniador calumniadora, crític crítica, criticador criticadora, criticaire, denigrador denigradora, detractor detractora, difamador difamadora, infamador infamadora, llengua d’escorpí, llengua d’escurçó, llengua esmolada, llengua verinosa, llengua viperina, mala llengua, maldient, murmurador murmuradora


venir a la llengua

1. v acudir-se, encendre’s la llumeta, ocórrer-se, passar pel cap, passar per la barretina, tenir a flor de llavis, tenir a la punta de la llengua, venir a esment, venir a la boca, venir a la memòria, venir a la ment, venir al cap, venir l’acudit


llengua d’instrucció

1. n llengua d’ensenyament, llengua vehicular


llengua d’ensenyament

1. n llengua d’instrucció, llengua vehicular


arrossegar la llengua

1. v papissotejar, parlar papissot, fer sopes (col·loquial), parlar sopes (col·loquial)


mossegar-se la llengua

1. v contenir-se, empassar-se la saliva, mossegar-se els llavis


sense pèls a la llengua

1. adv a la clara, a la vista, a plena llum, clarament, clar i català, clar i llampant, clar i net, clar i ras, de llis, de pla, llis i ras, ras i curt, sense circumloquis, sense embuts, sense subterfugis, tot ras


donar-se un punt a la llengua

1. v callar, emmudir, empassar-se, engolir-se, guardar silenci, interioritzar, no badar boca, no dir ni piu, no dir res, no obrir boca, no piular


tenir a la punta de la llengua

1. v acudir-se, encendre’s la llumeta, ocórrer-se, passar pel cap, passar per la barretina, tenir a flor de llavis, venir a esment, venir a la boca, venir a la llengua, venir a la memòria, venir a la ment, venir al cap, venir l’acudit