Diccionari de sinònims: «fer un ��pat»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «fer un ��pat» (178 resultats)

u

1. n as, atot, trumfo


u

1. adj impartible, individu indivídua, indivís indivisa, indivisible, un, unitari unitàriaANTÒNIMS: divisible, vari vària


un

1. adj impartible, individu indivídua, indivís indivisa, indivisible, u, unitari unitàriaANTÒNIMS: divisible, vari vària


un

1. pron cadascú, es, hom, una, un hom


una

1. pron cadascú, es, hom, un, un hom


un xic

1. adv quelcom, una mica, una miqueta, un poc


un cop

1. adv així que, cada vegada que, en el moment que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, una vegada, una volta


un poc

1. adv quelcom, una mica, una miqueta, un xic


cada u

1. pron cadascú


un hom

1. pron cadascú, es, hom, un, una


cada un

1. adj cadascun


un a un

1. adv al seu torn, ara l’un ara l’altre, consecutivament, d’un en un, de mica en mica, per torn, seguidament, successivament, un darrere l’altre, un rere l’altre


a l’una

1. adv a l’encop, a la vegada, a la volta, alhora, al mateix temps, a un temps, conjuntament, ensems, simultàniament, unidament


i un ou

1. ij (negació, incredulitat) i un ou (vulgar), a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer


una cosa

1. pron alguna cosa, quelcom, res (en frases interrogatives)


una volta

1. adv així que, cada vegada que, en el moment que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, una vegada, un cop


fer un mos

1. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer una queixalada, matar el cuc, matar la gana, menjar un mos, omplir el pap, pegar un mos, trencar el cuc


fer un riu

1. v fer un riu (col·loquial), compixar, orinar, espixorrar-se (col·loquial), fer pipí (infantil), pixar (col·loquial)


fer un xop

1. v amarar, amerar, arrosar, banyar, calar, eixamorar, enrellentir, humectar, humidificar, humir (valencià), humitejar, mullar, remullar, rosar, xoparANTÒNIMS: eixugar


fer un toc

1. v fer un toc (valencià), fer un truc, picar, telefonar, tocar (valencià), trucar


una vegada

1. adv així que, cada vegada que, en el moment que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, una volta, un cop


d’un en un

1. adv al seu torn, ara l’un ara l’altre, consecutivament, de mica en mica, per torn, seguidament, successivament, un a un, un darrere l’altre, un rere l’altre


a un temps

1. adv a l’encop, a l’una, a la vegada, a la volta, alhora, al mateix temps, conjuntament, ensems, simultàniament, unidament


uns quants

1. det alguns, diferents, diversos


fer un pont

1. v curtcircuitar, pontejar (castellanisme)


fer un clau

1. v (fer l’acte sexual) fer un clau (col·loquial), acoblar, acoblar-se, anar-se’n al llit, cavalcar, cobrir, copular, entregar-se, fer l’amor, folgar, fornicar, jaure, jeure, muntar, posseir, boixar (col·loquial), campanejar (col·loquial), cardar (col·loquial), flicar (col·loquial), follar (col·loquial), fotre (col·loquial), fregar (col·loquial), manxar (col·loquial), mullar (col·loquial), piuejar (col·loquial), sucar (col·loquial), sucar el melindro (col·loquial), tirar-se (col·loquial)


ser un puta

1. v ser un puta (col·loquial), saber-la llarga, ser una arna, ser una bona pua, ser una mala pua, ser un bon escolà, ser un bon peix, ser un gat vell, ser un punt


fer un truc

1. v fer un toc (valencià), picar, telefonar, tocar (valencià), trucar


ser un punt

1. v saber-la llarga, ser una arna, ser una bona pua, ser una mala pua, ser un bon escolà, ser un bon peix, ser un gat vell, ser un puta (col·loquial)


ni una iota

1. adv genis ni gota, gens, gens ni mica, gota, mica, ni poc ni gaire, ni poc ni gens, ni poc ni molt, ni semença, ni senyal


com un clau

1. adv a toc de campana, com un rellotge, en punt, puntualment


en un arrap

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, precipitadament, ràpidament, veloçment


fet una coca  feta una coca

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cruixit cruixida, fet pols feta pols, fet xixina feta xixina


com una sopa

1. adj begut beguda, bevedor bevedora, borratxo borratxa, calent de cap, ebri èbria, embriac embriaga, fet una sopa feta una sopa, pipat pipada, buf bufa (col·loquial), bufat bufada (col·loquial), cec cega (col·loquial), cego (col·loquial), furri fúrria (col·loquial), gat gata (col·loquial), mamat mamada (col·loquial), pet (col·loquial), petorro (col·loquial), pilloc pilloca (col·loquial), pirri (col·loquial), pítima (col·loquial), pitof pitofa (col·loquial), tèrbol tèrbola (col·loquial), tocat tocada (col·loquial), torrat torrada (col·loquial), trompa (col·loquial), xamat xamada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: sobri sòbria

2. adj aigualós aigualosa, aiguós aiguosa, banyat banyada, embegut embeguda, fet una sopa feta una sopa, humit humida, humitós humitosa, mig moll, moll molla, mullat mullada, rabejat rabejada, rellent, rellentós rellentosa, remullat remullada, romàtic romàtica, ruixat ruixada, xop xopa, xopat xopadaANTÒNIMS: sec seca

3. adj cadarnós cadarnosa, constipat constipada, encadarnat encadarnada, fet una sopa feta una sopa, refredat refredada


fet una sopa  feta una sopa

1. adj begut beguda, bevedor bevedora, borratxo borratxa, calent de cap, com una sopa, ebri èbria, embriac embriaga, pipat pipada, buf bufa (col·loquial), bufat bufada (col·loquial), cec cega (col·loquial), cego (col·loquial), furri fúrria (col·loquial), gat gata (col·loquial), mamat mamada (col·loquial), pet (col·loquial), petorro (col·loquial), pilloc pilloca (col·loquial), pirri (col·loquial), pítima (col·loquial), pitof pitofa (col·loquial), tèrbol tèrbola (col·loquial), tocat tocada (col·loquial), torrat torrada (col·loquial), trompa (col·loquial), xamat xamada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: sobri sòbria

2. adj aigualós aigualosa, aiguós aiguosa, banyat banyada, com una sopa, embegut embeguda, humit humida, humitós humitosa, mig moll, moll molla, mullat mullada, rabejat rabejada, rellent, rellentós rellentosa, remullat remullada, romàtic romàtica, ruixat ruixada, xop xopa, xopat xopadaANTÒNIMS: sec seca

3. adj cadarnós cadarnosa, com una sopa, constipat constipada, encadarnat encadarnada, refredat refredada


com un guant

1. adj aconsellable, aconsellador aconselladora, adequat adequada, adient, a mida, apropiat apropiada, a propòsit, apte apta, avinent, condecent, convenient, corresponent, degut deguda, desitjable, escaient, idoni idònia, indicat indicada, oportú oportuna, pertinent, preferible, propi pròpia, proporcionat proporcionada, recomanable ‖ ANTÒNIMS: desaconsellable, inadequat inadequada, inapropiat inapropiada


com un llamp

1. adj breu, com una centella, com una exhalació, curt curta, efímer efímera, fugaç, fugisser fugissera, immediat immediata, instantani instantània, insubsistent, momentani momentània, passatger passatgera, ràpid ràpida, sobtat sobtada


ser una arna

1. v saber-la llarga, ser una bona pua, ser una mala pua, ser un bon escolà, ser un bon peix, ser un gat vell, ser un punt, ser un puta (col·loquial)


donar un moc

1. v clavar un miquel, deixar mocat, desdenyar, donar un miquel, menysprear, mocar, ofendre


pegar un mos

1. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer una queixalada, fer un mos, matar el cuc, matar la gana, menjar un mos, omplir el pap, trencar el cuc


fer un xàfec

1. v borrimejar, brusquejar, brusquinejar, caure gotes, caure quatre gotes, cerndre, descarregar, diluviar, emplujar-se, entreploure, fer un aiguat, fer xim-xim, gotejar, gotellimar, ploure, ploure a bots i barrals, ploure a semalades, plovinejar, ploviscar, plovisquejar, plovitejar, roinar, roinejar, tempirar, terrabastejar


anar a l’una

1. v acordar, amistar-se, avenir-se, avinençar-se, casar, coincidir, compenetrar-se, concordar, concórrer, confluir, confraternitzar, congeniar, connectar, consonar, convenir, convergir, encaixar, entendre’s, estar d’acord, fer ali, fer bona avinença, fer bona lliga, fer-se amics, fraternitzar, identificar-se, lligar, posar-se d’acord, ser del mateix parer


fer un extra

1. v afluixar els cordons, afluixar l’armilla, afluixar la bossa, afluixar la moma, afluixar la mosca, allargar els cordons, amollar, cremar, desemborsar, desembossar, desembutxacar, despendre, fondre, gastar, gratar-se la bossa, gratar-se la butxaca, treure la bossa, endinyar (col·loquial)


ser un nervi

1. v anar en dansa, no parar en torreta, no parar quiet, no poder parar, picar el cul, ser cul calent, ser el cul d’en Jaumet, ser escopeta de cul calent, ser un argent viu, ser un belluguet, ser un tràfec, tenir el diable al cos, tenir nervi, tenir puces


en un moment

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, a tot córrer, corrents, d’una hora lluny, de pressa, de seguida, encontinent, en un dir amén, en un instant, en un no res, immediatament, instantàniament, llampant, ràpidament, seguidament, tantost, tot seguit, de mantinent (antic)


per un igual

1. adv d’igual manera, de la mateixa manera, exactament, idènticament, igualment, ni més ni menys, per igual, tal qual


en un no res

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, a tot córrer, corrents, d’una hora lluny, de pressa, de seguida, encontinent, en un dir amén, en un instant, en un moment, immediatament, instantàniament, llampant, ràpidament, seguidament, tantost, tot seguit, de mantinent (antic)


fa un moment

1. adv adés, ara mateix, fa poc, fa una estona, fa un instant, no fa gaire, suara


fet un micapà

1. adj abatut abatuda, aixafat aixafada, baldat baldada, cansat cansada, cremat cremada, cuit cuita, esgotat esgotada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


com una gàbia

1. adj com una gàbia (col·loquial), alienat alienada, boig boja, dement, foll folla, grillat grillada, guillat guillada, insà insana, pertorbat pertorbada, psicòpata, trastocat trastocada, trastornat trastornada, al·lucinat al·lucinada (col·loquial), gàbia (col·loquial), pirat pirada (col·loquial), torrat torrada (col·loquial)


menjar un mos

1. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer una queixalada, fer un mos, matar el cuc, matar la gana, omplir el pap, pegar un mos, trencar el cuc


fer un capmàs

1. v acanar, aforar, alfarrassar, amidar, apamar, apassar, apreciar, apreuar, arquejar, avaluar, cadenar, calcular, calibrar, canejar, commensurar, compassar, comptar, computar, cotitzar, cronometrar, cubicar, diagnosticar, estimar, fer, graduar, mesurar, numerar, peritar, pesar, prear, pressupostar, qualificar, sospesar, suputar, tallar, taxar, tenir, tirar, valorar, vogir (fer de contorn), destrar (antic), existimar (antic)


fer un aiguat

1. v borrimejar, brusquejar, brusquinejar, caure gotes, caure quatre gotes, cerndre, descarregar, diluviar, emplujar-se, entreploure, fer un xàfec, fer xim-xim, gotejar, gotellimar, ploure, ploure a bots i barrals, ploure a semalades, plovinejar, ploviscar, plovisquejar, plovitejar, roinar, roinejar, tempirar, terrabastejar


fer un vaitot

1. v allargar-se, arriscar-se, atrevir-se, aventurar-se, decidir-se, determinar-se, exposar-se, fer l’ardidesa, gosar, jugar-s’ho tot a una sola carta, jugar-se el tot pel tot, jugar-se la camisa, jugar-se les cartes, llançar-se, posar el cascavell al gat, posar tota la carn a la graella, tenir cor, tenir el coratge, tenir el valor, tenir l’audàcia, tenir pit, veure’s amb cor, tenir collons (col·loquial)


ser un tràfec

1. v anar en dansa, no parar en torreta, no parar quiet, no poder parar, picar el cul, ser cul calent, ser el cul d’en Jaumet, ser escopeta de cul calent, ser un argent viu, ser un belluguet, ser un nervi, tenir el diable al cos, tenir nervi, tenir puces


fer un creuer

1. v anar terrús-terrús, barquejar, bordejar, circumnavegar, córrer la mar, costejar, costerejar, embarcar, emmarar-se, engolfar-se, ennavegar-se, fer cabotatge, forejar, navegar, orsar, orsejar, reembarcar, sallar, singlar, terrejar, tripular, velejar, vorejar


agafar un gat

1. v agafar una mona, agafar una pítima, alcoholitzar, alegrar-se, emborratxar, embriagar, engatar, inebriar, posar-se alegre, pujar el vi al cap, tenir els alegrois, entrompar (col·loquial)


fa un instant

1. adv adés, ara mateix, fa poc, fa una estona, fa un moment, no fa gaire, suara


en un instant

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, a tot córrer, corrents, d’una hora lluny, de pressa, de seguida, encontinent, en un dir amén, en un moment, en un no res, immediatament, instantàniament, llampant, ràpidament, seguidament, tantost, tot seguit, de mantinent (antic)


fa una estona

1. adv adés, ara mateix, fa poc, fa un instant, fa un moment, no fa gaire, suara


i un be negre

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer


com una fletxa

1. adj accelerat accelerada, àgil, alíger alígera, amatent, apressat apressada, cuitat cuitada, expedit expedida, expeditiu expeditiva, fuent, galopant, lleuger lleugera, momentani momentània, precipitat precipitada, prest presta, prompte prompta, rabent, ràpid ràpida, urgent, veloç, vertiginós vertiginosa, viu viva, ivaçós ivaçosa (antic)


fer un paperàs

1. v fer blanc, fer el cop, fer forrolla, fer fortuna, fer furor, fer sensació, fer un bon paper, guanyar, quedar bé, reeixir, tenir èxit, triomfar


fer una escena

1. v dramatitzar, exagerar, fer teatre, fer un espectacle, muntar un drama


fer una planxa

1. v bescomptar-se, cagar fora de l’orinal, confondre’s, descomptar-se, enganyar-se, equivocar-se, errar, errar-se, esbarrar, escopir fora de la trona, fer un pas fals, ficar els peus a la galleda, ficar la pota, patinar, pixar fora de test, tocar el bombo, tocar l’orgue, tocar timbals, trabucar-se, cagar-la (col·loquial), vessar-la (col·loquial)


faltar un bull

1. v (estar boig) estar boig, estar com un llum, estar com un llum de ganxo, estar malament del cap, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat, no girar rodó, no ser-hi tot, no tocar quarts ni hores, parlar sol, tenir perdigó a l’ala, viure en un altre món


en una paraula

1. adv al capdavall, al cap i a la fi, ben mirat, comptat i debatut, en conclusió, en definitiva, en essència, en poques paraules, en resum, en substància, en suma, essencialment, finalment, resumidament, resumint, sumàriament, tot ben garbellat, tot plegat

2. adv al viu, categòricament, clarament, clar i català, clar i net, clar i ras, de llis, distintament, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, sense ambages, sense embuts


un dia o altre

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, vingui el que vingui


un si és no és

1. adv a barrisc, a grans trets, a prop, aproximadament, a ull, en poques paraules, grosso modo, més o menys, mig mig, pam més pam menys, poc dalt o baix, poc ençà poc enllà, poc més poc manco, poc més poc menys, poc o molt, prop, si fa no fa, tal·là-tal·lera


en un dir amén

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, a tot córrer, corrents, d’una hora lluny, de pressa, de seguida, encontinent, en un instant, en un moment, en un no res, immediatament, instantàniament, llampant, ràpidament, seguidament, tantost, tot seguit, de mantinent (antic)


com una fletxa

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


d’una revolada

1. adv amb una revolada, bruscament, de colp, de cop


no ve d’un pam

1. ij (indiferència) és igual, no ve d’aquí, tant és, tant hi fa, tant li fa, tant se li’n dóna, tant se li’n fot, tant se val


l’un i l’altre  l’una i l’altra

1. pron ambdós ambdues, tots dos totes dues


un rere l’altre


fer un disbarat

1. v arruïnar, errar, espatllar, espifiar-la, fer-la blava, fer-la bona, fer-la com un cove, fer-la grossa, fer-ne com un cove, ficar els peus a la galleda, ficar-se de peus a la galleda, pastifejar, pifiar-la, cagar-la (col·loquial)


fer un jurament

1. v afirmar, assegurar, certificar, donar fer, donar la paraula, donar paraula d’honor, jurar, posar Déu per testimoni, posar les mans al foc, prestar jurament, prometre, testimoniar


donar un miquel

1. v clavar un miquel, deixar mocat, desdenyar, donar un moc, menysprear, mocar, ofendre


ser un bon peix

1. v saber-la llarga, ser una arna, ser una bona pua, ser una mala pua, ser un bon escolà, ser un gat vell, ser un punt, ser un puta (col·loquial)


esperar un fill

1. v estar embarassada, estar en estat, estar grossa, estar prenyada


agafar una mona

1. v agafar una pítima, agafar un gat, alcoholitzar, alegrar-se, emborratxar, embriagar, engatar, inebriar, posar-se alegre, pujar el vi al cap, tenir els alegrois, entrompar (col·loquial)


muntar un drama

1. v dramatitzar, exagerar, fer teatre, fer una escena, fer un espectacle


fer un pas fals

1. v bescomptar-se, cagar fora de l’orinal, confondre’s, descomptar-se, enganyar-se, equivocar-se, errar, errar-se, esbarrar, escopir fora de la trona, fer una planxa, ficar els peus a la galleda, ficar la pota, patinar, pixar fora de test, tocar el bombo, tocar l’orgue, tocar timbals, trabucar-se, cagar-la (col·loquial), vessar-la (col·loquial)


ser un gat vell

1. v saber-la llarga, ser una arna, ser una bona pua, ser una mala pua, ser un bon escolà, ser un bon peix, ser un punt, ser un puta (col·loquial)


ser un fardassa

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


un dia prefixat

1. adv a dia adiat, a dia cert, a dia sabut


tot d’un plegat

1. adv a la impensada, atropelladament, bruscament, d’improvís, de bursada, de colp, de colp i barrada, de colp i volta, de cop, de cop descuit, de cop en sec, de cop i resposta, de cop i volta, de cop sobte, de sobtada, de sobte, de sorpresa, de trascantó, en descuit, en el moment menys pensat, inesperadament, sobtadament, tot d’una


com un rellotge

1. adv a toc de campana, com un clau, en punt, puntualment


un rere l’altre

1. adv al seu torn, ara l’un ara l’altre, consecutivament, d’un en un, de mica en mica, per torn, seguidament, successivament, un a un, un darrere l’altre


com una centella

1. adj breu, com una exhalació, com un llamp, curt curta, efímer efímera, fugaç, fugisser fugissera, immediat immediata, instantani instantània, insubsistent, momentani momentània, passatger passatgera, ràpid ràpida, sobtat sobtada


com una catedral

1. adj astronòmic astronòmica, brutal, catedralici catedralícia, ciclopi ciclòpia, colossal, de cal déu, descomunal, desmesurat desmesurada, desorbitat desorbitada, desproporcionat desproporcionada, elefantí elefantina, elefantíac elefantíaca, enorme, exagerat exagerada, exorbitant, extraordinari extraordinària, fabulós fabulosa, fenomenal, fora del comú, formidable, gegant, gegantesc gegantesca, gegantí gegantina, gran, grandiós grandiosa, grandíssim grandíssima, immens immensa, ingent, majúscul majúscula, mastodòntic mastodòntica, molt gran, monstruós monstruosa, monumental, orb orba, piramidal, titànic titànica, tremend tremenda


agafar una pinya

1. v agafar la pinya, alcoholitzar-se, beure, emborratxar-se, embriagar-se, embrosquilar-se, empillocar-se, empinyar-se, empipar-se, engatar-se, envinar-se, inebriar-se, mamar, trascolar, xamar, xumar, bufar-se (col·loquial), entrompar (col·loquial), escalfar-se (col·loquial), petar-se (col·loquial), pipar-se (col·loquial), roscar-se (col·loquial), torrar-se (col·loquial)


ser un belluguet

1. v anar en dansa, no parar en torreta, no parar quiet, no poder parar, picar el cul, ser cul calent, ser el cul d’en Jaumet, ser escopeta de cul calent, ser un argent viu, ser un nervi, ser un tràfec, tenir el diable al cos, tenir nervi, tenir puces


no fer una gamba

1. v dropejar, entretenir-se, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no alçar una palla de terra, no cansar-s’hi, no fer-ne ni un brot, no fer-ne tros, no fer-ne un brot, no matar-s’hi, no trencar-s’hi cap os, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, tenir un os a l’esquena, vagassejar, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


fer un bon paper

1. v fer blanc, fer el cop, fer forrolla, fer fortuna, fer furor, fer sensació, fer un paperàs, guanyar, quedar bé, reeixir, tenir èxit, triomfar

2. v anar per bon camí, captenir-se, comportar-se bé, fer bonda, fer bondat, fer la farina blanca, llaurar dret, portar-se bé


fer un pensament

1. v decidir-se, fer un cop de cap, tirar el dau, tirar la cap al toro, tirar-se al carrer


fer una criatura

1. v cobrir, embarassar, fecundar, fer Pasqua abans de Rams, pol·linitzar, prenyar, emprenyar (antic)


fer una estirada

1. v cimar, créixer, criar-se, desenrotllar-se, desenvolupar-se, espigar-se, fer-se, rebecar, vegetar


clavar un miquel

1. v deixar mocat, desdenyar, donar un miquel, donar un moc, menysprear, mocar, ofendre


semblar una bóta

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


ser una bona pua

1. v saber-la llarga, ser una arna, ser una mala pua, ser un bon escolà, ser un bon peix, ser un gat vell, ser un punt, ser un puta (col·loquial)


ser un pet bufat

1. v ser un pet bufat (col·loquial), agafar fums, alçar la cresta, altivar-se, bafanejar, bombar-se, bravejar, creure’s, desvanir-se, donar-se importància, enfaristolar-se, engallar-se, engallir-se, engreixar-se, enorgullar-se, enorgullir-se, ensuperbir-se, entonar-se, envanir-se, estarrufar-se, estirar-se, estufarrar-se, estufar-se, fer bocades, fer el gran, fer el maco, fer-se l’interessant, fer-se veure, gloriar-se, gloriejar-se, infatuar-se, inflar-se, jactar-se, picar-se, presumir, ufanar-se, ufanejar, unflar-se, vanagloriar-se, vanagloriejar-se, vanar-se, vantar-se, bufar-se (col·loquial), gabar-se (antic)


tenir un orgasme

1. v córrer-se (col·loquial), escórrer-se (col·loquial)


ser una mala pua

1. v saber-la llarga, ser una arna, ser una bona pua, ser un bon escolà, ser un bon peix, ser un gat vell, ser un punt, ser un puta (col·loquial)


estar com un rei

1. v estar arreglat, estar bé, lligar els gossos amb llonganisses, nedar en l’abundància, ploure truites, viure bé


fer un emprèstit

1. v amprar, anar a manlleu, emmanllevar, emprar, fer-se prestar, manllevar


d’una hora lluny

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, a tot córrer, corrents, de pressa, de seguida, encontinent, en un dir amén, en un instant, en un moment, en un no res, immediatament, instantàniament, llampant, ràpidament, seguidament, tantost, tot seguit, de mantinent (antic)


amb una revolada

1. adv bruscament, d’una revolada, de colp, de cop


fins a una altra

1. ij adeu, adéu (ort. pre-2017), adeu-siau, adéu-siau (ort. pre-2017), a reveure, bon vent, ja ens veurem, salut


com una exhalació

1. adj breu, com una centella, com un llamp, curt curta, efímer efímera, fugaç, fugisser fugissera, immediat immediata, instantani instantània, insubsistent, momentani momentània, passatger passatgera, ràpid ràpida, sobtat sobtada


fer un espectacle

1. v dramatitzar, exagerar, fer teatre, fer una escena, muntar un drama


no fer-ne un brot

1. v dropejar, entretenir-se, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no alçar una palla de terra, no cansar-s’hi, no fer-ne ni un brot, no fer-ne tros, no fer una gamba, no matar-s’hi, no trencar-s’hi cap os, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, tenir un os a l’esquena, vagassejar, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


ser un bon escolà

1. v saber-la llarga, ser una arna, ser una bona pua, ser una mala pua, ser un bon peix, ser un gat vell, ser un punt, ser un puta (col·loquial)


estar com un llum

1. v (estar boig) estar boig, estar com un llum de ganxo, estar malament del cap, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat, faltar un bull, no girar rodó, no ser-hi tot, no tocar quarts ni hores, parlar sol, tenir perdigó a l’ala, viure en un altre món


agafar una pítima

1. v agafar una mona, agafar un gat, alcoholitzar, alegrar-se, emborratxar, embriagar, engatar, inebriar, posar-se alegre, pujar el vi al cap, tenir els alegrois, entrompar (col·loquial)


passar un tràngol

1. v ballar-la, ballar-la negra, passar-la magra, patir, plorar gotes de sang, sagnar el cor, sofrir, suar sang, veure’s negre, veure la padrina, veure les estrelles


ser un argent viu

1. v anar en dansa, no parar en torreta, no parar quiet, no poder parar, picar el cul, ser cul calent, ser el cul d’en Jaumet, ser escopeta de cul calent, ser un belluguet, ser un nervi, ser un tràfec, tenir el diable al cos, tenir nervi, tenir puces


estar com un porc

1. v estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


fer un cop de cap

1. v decidir-se, fer un pensament, tirar el dau, tirar la cap al toro, tirar-se al carrer


un darrere l’altre


contraure un deute

1. v endarrerir-se, endeutar-se, endogalar-se, entrampar-se


fer una queixalada

1. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer un mos, matar el cuc, matar la gana, menjar un mos, omplir el pap, pegar un mos, trencar el cuc


deixar a una banda

1. v abandonar, deixar, deixar a l’estacada, deixar de banda, deixar tirat, desentendre’s


fer un salt el cor

1. v aborronar, acovardir, alarmar, astorar, atemorir, corgelar, corglaçar, esborronar, escarrufar, esfereir, esgarrifar, esglaiar, espalmar, espantar, espaordir, espardalitzar, esparverar, espasmar, espaventar, esporuguir, esquallar, estamordir, esverar, fer feredat, horroritzar, sobresaltar


fer-la com un cove

1. v arruïnar, errar, espatllar, espifiar-la, fer-la blava, fer-la bona, fer-la grossa, fer-ne com un cove, fer un disbarat, ficar els peus a la galleda, ficar-se de peus a la galleda, pastifejar, pifiar-la, cagar-la (col·loquial)


fer-ne com un cove

1. v arruïnar, errar, espatllar, espifiar-la, fer-la blava, fer-la bona, fer-la com un cove, fer-la grossa, fer un disbarat, ficar els peus a la galleda, ficar-se de peus a la galleda, pastifejar, pifiar-la, cagar-la (col·loquial)


fer una taxidèrmia


donar una bufetada

1. v afrontar, avergonyir, causar la deshonra, comprometre, deshonrar, fer quedar malament, fer vergonya, posar en ridícul, ruboritzar, sufocar


tenir un bon fetge

1. v aguantar, aguantar el xàfec, anar fent, anar tirant, capejar, comportar, consentir, desafiar, durar, encórrer, endurar, fer-se ganyir, no posar-se pedres al fetge, pair, resistir, sofrir, suportar, tenir el fetge gros, tenir molt de fetge, tirar, tolerar, fer-se fotre (col·loquial)


ser un sac de carn

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


un darrere l’altre

1. adv al seu torn, ara l’un ara l’altre, consecutivament, d’un en un, de mica en mica, per torn, seguidament, successivament, un a un, un rere l’altre


d’un dia a l’altre

1. adv d’avui a demà, d’un moment a l’altre


una cosa de no dir

1. adv a balquena, a betzef, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a dolls, a feixos, a forfollons, a gavadals, a grapats, a la baldor, a la plena, a mansalva, a mans plenes, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a tentipotenti, a tot drap, a tot estrop, a trompons, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, sobre manera

2. adv a l’excés, a tentipotenti, de mala manera, de sobra, de sobres, en demesia, en excés, en extrem, en gran manera, excessivament, fora mesura, massa, molt, moltíssim, qui-sap-lo, qui sap quant, sobre manera, ultra mesura


d’un cap a l’altre

1. adv absolutament, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


d’una altra manera

1. adv altrament, diferentment, diversament


en un gran destret

1. adv amb el dogal al coll, amb la soga al coll


i un colló de mico

1. ij (negació, incredulitat) i un colló de mico (vulgar), a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer


agafar un constipat

1. v acatarrar-se, agafar un cop d’aire, constipar-se, empitarrar-se, empitrar-se, encadarnar-se, refredar-se


fer-ne un gra massa

1. v exagerar, fer bocades, fer bombo, fer d’una puça un elefant, fer plat, fer salsa, fer ufana, fer una muntanya d’un gra de sorra, inflar, passar de la ratlla, picar fort, posar més pa que formatge, posar més pa que peix, unflar

2. v allargar-se, eixir-se’n de mare, esbarrar-se, excedir-se, extralimitar-se, passar de la ratlla, passar de mida, passar de rosca, passar de taca d’oli, passar-se’n, passar-se’n de la rosca, pixar fora de test, sortir de mare


semblar una màrfega

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


tenir un peu al clot

1. v agonitzar, estar a les acaballes, estar en l’article de la mort, estar en passament, estar entre la vida i la mort, estar morint-se, tenir un peu a la tomba, tenir un peu al calaix


no fer-ne ni un brot

1. v dropejar, entretenir-se, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no alçar una palla de terra, no cansar-s’hi, no fer-ne tros, no fer-ne un brot, no fer una gamba, no matar-s’hi, no trencar-s’hi cap os, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, tenir un os a l’esquena, vagassejar, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


agafar un cop d’aire

1. v acatarrar-se, agafar un constipat, constipar-se, empitarrar-se, empitrar-se, encadarnar-se, refredar-se


armar un sagramental

1. v agitar, armar enrenou, armar rebombori, avalotar, escandalitzar, escarotar, esgarrifar, esvalotar, esverar


dir-ne una de fresca

1. v cantar les veritats, dir les veritats, dir quatre mots


ara l’un ara l’altre

1. adv al seu torn, consecutivament, d’un en un, de mica en mica, per torn, seguidament, successivament, un a un, un darrere l’altre, un rere l’altre


viure en un altre món

1. v (estar boig) estar boig, estar com un llum, estar com un llum de ganxo, estar malament del cap, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat, faltar un bull, no girar rodó, no ser-hi tot, no tocar quarts ni hores, parlar sol, tenir perdigó a l’ala

2. v delirar, desbarrar, desvariar, desvariejar, extravagar, fantasiar, fantasiejar, perdre el cap, perdre l’oremus, somiar, tocar campanes, tocar timbals, tocar valsos


ser una massa de carn

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


passar una bona ratxa

1. v eixir el sol a mitjanit, estar de sort, mamar-se-les dolces, néixer amb la flor al cul, néixer en bona estrella, pondre totes, tenir bona estrella, tenir el sant de cara, tenir la bona


d’un moment a l’altre

1. adv d’avui a demà, d’un dia a l’altre


com un peix a l’aigua

1. adv a gust, a plaer, en el seu ambient


amb una mà a la galta

1. adv amb els ulls tancats, amb les mans llavades, amb les mans netes, amb poca cosa, amb una mà lligada a l’escena, a ulls clucs, com si res, fàcilment


tenir un peu al calaix

1. v agonitzar, estar a les acaballes, estar en l’article de la mort, estar en passament, estar entre la vida i la mort, estar morint-se, tenir un peu a la tomba, tenir un peu al clot


tenir un peu a la tomba

1. v agonitzar, estar a les acaballes, estar en l’article de la mort, estar en passament, estar entre la vida i la mort, estar morint-se, tenir un peu al calaix, tenir un peu al clot


fer el cap com un tabal

1. v atabalar, atordir, eixordar, ensordir, fer el cap com un bombo


estar gras com un toixó

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


deixar com un drap brut

1. v anatematitzar, apitrar, arrossegar pel fang, arrossegar pel llot, bescantar, blasmar, calumniar, cantar les quaranta, censurar, cobrir de llot, comprometre, criticar, deixar en evidència, denigrar, desabonar, desacreditar, desaprovar, deshonorar, deshonrar, deslloar, desprestigiar, detractar, difamar, dir de tot, dir fàstics, dir mal, dir-ne de coents, dir-ne de tots colors, dir-ne per a salar, dir penjaments, dir pestes, estigmatitzar, estirar les orelles, fustigar, improperar, improvar, infamar, maldir, malfamar, malparlar, murmurar, posar en solfa, recriminar, renyar, reprovar, retraure, retreure, tirar grapats de llot, tirar per terra, titllar, treure els drapets al sol, vilipendiar, vituperar, detraure (antic)


fer el cap com un bombo

1. v atabalar, atordir, eixordar, ensordir, fer el cap com un tabal


tenir un os a l’esquena

1. v dropejar, entretenir-se, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no alçar una palla de terra, no cansar-s’hi, no fer-ne ni un brot, no fer-ne tros, no fer-ne un brot, no fer una gamba, no matar-s’hi, no trencar-s’hi cap os, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, vagassejar, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


un dia sí l’altre també

1. adv amb freqüència, ara i adés, dia per altre i dos arreu (irònic), freqüentment, moltes vegades, sovent, sovint


deixar amb un pam de nas

1. v decebre, decepcionar (col·loquial castellanisme), defraudar, desencantar, desencisar, desenganyar, desil·lusionar, eixir carabassa, fallir, frustrar les esperances, sortir carabassa, tirar una galleda d’aigua freda


anar-se’n com una aixeta

1. v afluixar-se les clavilles, anar de cambra, anar de cambres, anar de corruixes, anar de vareta, anar de xurrut, anar fluix de ventre, cambrejar, escagarrussar-se, tenir diarrea


fer d’una puça un elefant

1. v exagerar, fer bocades, fer bombo, fer-ne un gra massa, fer plat, fer salsa, fer ufana, fer una muntanya d’un gra de sorra, inflar, passar de la ratlla, picar fort, posar més pa que formatge, posar més pa que peix, unflar


entre les banyes d’un toro

1. adj acorralat acorralada, entre dos focs, entre l’enclusa i el martell, entre l’espasa i la paret


ficar la banya en un forat

1. v acular-se, aferrar-se, empernar-se, encabotar-se, encaparrotar-se, encastellar-se, entercar-se, entestar-se, entossar-se, entossudir-se, entretzenar-se, fer-se fort, ficar la banya, ficar-se al barret, ficar-se al cap, ficar-se dins del carabassot, ficar-se entre cella i cella, obstinar-se, porfidiejar, refermar-se, tossar, voler clavar el clau per la cabota, voler fer entrar el clau per la cabota


estar com un llum de ganxo

1. v (estar boig) estar boig, estar com un llum, estar malament del cap, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat, faltar un bull, no girar rodó, no ser-hi tot, no tocar quarts ni hores, parlar sol, tenir perdigó a l’ala, viure en un altre món


tenir un goig sense alegria

1. v caure l’ànima als peus, decebre’s, fallar els comptes, haver-n’hi per a tirar el barret al foc, no eixir els comptes, no sortir els comptes, rebre una galleda d’aigua freda


no alçar una palla de terra

1. v dropejar, entretenir-se, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no cansar-s’hi, no fer-ne ni un brot, no fer-ne tros, no fer-ne un brot, no fer una gamba, no matar-s’hi, no trencar-s’hi cap os, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, tenir un os a l’esquena, vagassejar, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


més llarg que un dia sense pa

1. adj avorridor avorridora, avorrit avorrida, carregós carregosa, ensopit ensopida, fastijós fastijosa, inacabable, interminable, llarg llarga, monòton monòtona, oiós oiosa, pesat pesada, plumbi plúmbia, prolix prolixa, repetitiu repetitiva, tediós tediosa, farragós farragosa (col·loquial), plom (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: divertit divertida


amb una mà lligada a l’escena

1. adv amb els ulls tancats, amb les mans llavades, amb les mans netes, amb poca cosa, amb una mà a la galta, a ulls clucs, com si res, fàcilment


i un be negre amb potes rosses

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer


tirar una galleda d’aigua freda

1. v decebre, decepcionar (col·loquial castellanisme), defraudar, deixar amb un pam de nas, desencantar, desencisar, desenganyar, desil·lusionar, eixir carabassa, fallir, frustrar les esperances, sortir carabassa


rebre una galleda d’aigua freda

1. v caure l’ànima als peus, decebre’s, fallar els comptes, haver-n’hi per a tirar el barret al foc, no eixir els comptes, no sortir els comptes, tenir un goig sense alegria


jugar-s’ho tot a una sola carta

1. v allargar-se, arriscar-se, atrevir-se, aventurar-se, decidir-se, determinar-se, exposar-se, fer l’ardidesa, fer un vaitot, gosar, jugar-se el tot pel tot, jugar-se la camisa, jugar-se les cartes, llançar-se, posar el cascavell al gat, posar tota la carn a la graella, tenir cor, tenir el coratge, tenir el valor, tenir l’audàcia, tenir pit, veure’s amb cor, tenir collons (col·loquial)


semblar una bóta de set cargues

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


deixar amb un pam de boca oberta

1. v admirar, astorar, atarantar, atonir, atordir, atorrollar, causar estupefacció, causar estupor, confondre, deixar blau, deixar sense paraula, desconcertar, embadalir, esbalair, estordir, meravellar, sorprendre, torbar


una cosa és dir i l’altra és fer

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou


fer una muntanya d’un gra de sorra

1. v exagerar, fer bocades, fer bombo, fer d’una puça un elefant, fer-ne un gra massa, fer plat, fer salsa, fer ufana, inflar, passar de la ratlla, picar fort, posar més pa que formatge, posar més pa que peix, unflar