Diccionari de sinònims: «d���una hora lluny»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «d���una hora lluny» (60 resultats)

hora


lluny  llunya

1. adj allunyat allunyada, apartat apartada, distant, llunyà llunyana, llunyedà llunyedana, remot remota, retirat retirada


lluny

1. adv a l’altra part del món, a la fi del món, a la llunyania, al dellà, allà en els llimbs, allà lluny, allí enllà, al lluny, enllà, qui sap on, a la quinta forca (col·loquial), a la quinta punyeta (col·loquial), allà a fer la mà (col·loquial), allà on brama la tonyina (col·loquial), allà on Jesucrist va perdre l’espardenya (col·loquial), allà on sant Pere va perdre l’espardenya (col·loquial)

2. adv a distància, al marge, fora mà


d’hora

1. adv a primera hora, aviat, de bona hora, de bon matí, dejorn, de matí, enjorn, prest, prompte

—ANTÒNIMS—

1. adv a bona hora, a deshora, a destemps, a l’hora del porc, a les quaranta, a les quinze, a les talúries, a les tantes, amb retard, a misses dites, a tres quarts de quinze, en mala hora, fora de temps, quan tot és dat i beneït, tard, tardanament


de lluny

1. adj de llarg abast


de lluny

1. adv amb diferència, amb escreix, amb gran diferència, amb molt, de bon tros, de llarg, de molt, en gran manera, en gran rodal, prou i massa, sobre manera


al lluny

1. adv a l’altra part del món, a la fi del món, a la llunyania, al dellà, allà en els llimbs, allà lluny, allí enllà, enllà, lluny, qui sap on, a la quinta forca (col·loquial), a la quinta punyeta (col·loquial), allà a fer la mà (col·loquial), allà on brama la tonyina (col·loquial), allà on Jesucrist va perdre l’espardenya (col·loquial), allà on sant Pere va perdre l’espardenya (col·loquial)


ser lluny

1. v distar, estar lluny, llunyejar


més lluny

1. adv allà enllà, més enllà


molt lluny

1. adv a la quinta forca, a la quinta punyeta, allà en els llimbs, allà on brama la tonyina, a fer la mà (col·loquial), a la quinta guitza (col·loquial), allà a fer la mà (col·loquial), allà als collons del Montgó (col·loquial)


allà lluny

1. adv a l’altra part del món, a la fi del món, a la llunyania, al dellà, allà en els llimbs, allí enllà, al lluny, enllà, lluny, qui sap on, a la quinta forca (col·loquial), a la quinta punyeta (col·loquial), allà a fer la mà (col·loquial), allà on brama la tonyina (col·loquial), allà on Jesucrist va perdre l’espardenya (col·loquial), allà on sant Pere va perdre l’espardenya (col·loquial)


estar lluny

1. v distar, llunyejar, ser lluny


fora d’hora

1. adv a deshora, a destemps, a tres quarts de quinze, en mala hora, en mal punt, inoportunament, intempestivament


a tota hora

1. adv a cada moment, a tota tesa, a totes hores, a tot past, constantment, contínuament, de continu, dia sí dia també, incessantment, ininterrompudament, permanentment, seguit seguit, sempre, sense cessar, sense interrupció, sense parar, tostemps, tota l’estona, tot el sant dia, tothora


a bona hora

1. adv a deshora, a destemps, a l’hora del porc, a les quaranta, a les quinze, a les talúries, a les tantes, amb retard, a misses dites, a tres quarts de quinze, en mala hora, fora de temps, quan tot és dat i beneït, tard, tardanamentANTÒNIMS: d’hora


ni de lluny

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, ca, barret, com ara plouen figues, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, mai del món, mai dels mais, mai per mai, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de fer-hi prop, ni de molt, ni de noves, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, ni per un mal de morir, ni prop fer-hi, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


no lluny de

1. prep a dos dits de, a frec de, a la vora de, al costat de, al devora de, a les envistes de, a les portes de, al llindar de, al peu de, a prop de, a quatre passes de, arran de, a tocar de, a un pas de, avinent de, prop de, tocant a


hora suprema

1. n darrer badall, darrer son, darrer sospir, decés, defunció, desaparició, dia darrer, expiració, extinció, l’altre món, moment suprem, mort (f), òbit, parca (personificació de la mort), passament, son etern, trànsit, traspàs, traspassament


primera hora

1. n alba, albada, albor, aurora, llostre, llustre, matinada, punta de dia


enviar lluny

1. v (esport) allunyar, rebutjar, refusar


abans d’hora

1. adv abans, a compte, a l’avançada, a la bestreta, amb antelació, amb anticipació, amb temps, anteriorment, anticipadament, a priori, de bestreta, per anticipat, per avançat, per endavant

2. adv massa aviat, massa d’hora, massa prompte, prematurament


massa d’hora

1. adv abans d’hora, massa aviat, massa prompte, prematurament


en bona hora

1. adv afortunadament, benauradament, feliçment, gràcies a Déu, per bona sort, per fortuna, per sort, per ventura, sortosament, venturosament

2. adv això rai, encara bo, encara com, encara gràcies, encara rai, encara sort, gràcies a Déu, per fortuna, per sort


des de lluny


en mala hora

1. adv a bona hora, a deshora, a destemps, a l’hora del porc, a les quaranta, a les quinze, a les talúries, a les tantes, amb retard, a misses dites, a tres quarts de quinze, fora de temps, quan tot és dat i beneït, tard, tardanamentANTÒNIMS: d’hora

2. adv a deshora, a destemps, a tres quarts de quinze, en mal punt, fora d’hora, inoportunament, intempestivament


a hora baixa

1. adv a boca de fosc, a boca de nit, a boqueta de nit, a entrada de fosc, a horabaixa, a hora foscant, a la caiguda del dia, a la caiguda del sol, a la poca nit, al caient del sol, al capvespre, al primer foscant, al tardet, al vespre, a poca nit, a poqueta nit, a posta de sol, a sol baix, a sol colgant, a sol colgat, a sol ponent, a sol post, a toc d’oració, cap al tard, de vespre, de vespres, entre dos foscants, entre dos llostres, entre dues clarors, entre dues fosques, entre dues llums


de bona hora

1. adv a primera hora, aviat, d’hora, de bon matí, dejorn, de matí, enjorn, prest, prompte


en mala hora

1. ij ai las, pobre de mi, quina llàstima, quin greu


d’última hora

1. adj actual, a l’última moda, a la moda, a la moderna, contemporani contemporània, corrent, d’ara, d’avui, darrer darrera, de darrera hora, de moda, hodiern hodierna, modern moderna, nou nova, present, recent, renovat renovada, últim últimaANTÒNIMS: antic antiga, vell vella


tard o d’hora

1. adv a cop segur, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tant si plou com si neva, tant si plou com si no, tant si plou com si no plou, un dia o altre, vingui el que vingui

2. adv a carrera llarga, a la llarga, a llarg terme, a llarg termini, a llarg tret, amb el temps

3. adv a la curta o a la llarga, més prompte o més tard, prest o tard, prompte o tard, una hora o altra, un dia o altre


a última hora

1. adv a alta hora de la nit, a altes hores de la nit, a hores petites, a la matinada, a les negres de la nit, a les negres de nit, a les petites, a les tantes, a les xicotetes, a nit closa, a plena nit, de matinada, gran hora de la nit, gran nit, tard, tard de la nit

2. adv a darrera hora, a hora horada, en l’últim moment, just a temps


a hores d’ara

1. adv actualment, a l’hora d’ara, ara, ara com ara, ara mateix, ara per ara, avui, avui dia, avui en dia, en aquest moment, en aquest punt, en aquests moments, en el dia d’avui, en el dia de hui, en els nostres dies, en l’actualitat, hui, hui dia, hui en dia, per ara, presentment


a hora horada

1. adv a darrera hora, a última hora, en l’últim moment, just a temps


veure de lluny

1. v adonar-se, anticipar, anunciar el cor (una cosa), atalaiar-se, augurar, calcular, conjecturar, dir el cor (una cosa), endevinar, ensumar, estimar, intuir, predir, premunir, pressentir, pressuposar, presumir, prevenir, preveure, pronosticar, sospitar, suposar, tenir nas, tenir quimera, veure venir


a hora foscant

1. adv a boca de fosc, a boca de nit, a boqueta de nit, a entrada de fosc, a horabaixa, a hora baixa, a la caiguda del dia, a la caiguda del sol, a la poca nit, al caient del sol, al capvespre, al primer foscant, al tardet, al vespre, a poca nit, a poqueta nit, a posta de sol, a sol baix, a sol colgant, a sol colgat, a sol ponent, a sol post, a toc d’oració, cap al tard, de vespre, de vespres, entre dos foscants, entre dos llostres, entre dues clarors, entre dues fosques, entre dues llums


a l’hora d’ara

1. adv actualment, a hores d’ara, ara, ara com ara, ara mateix, ara per ara, avui, avui dia, avui en dia, en aquest moment, en aquest punt, en aquests moments, en el dia d’avui, en el dia de hui, en els nostres dies, en l’actualitat, hui, hui dia, hui en dia, per ara, presentment


a primera hora

1. adv aviat, d’hora, de bona hora, de bon matí, dejorn, de matí, enjorn, prest, prompte


no gaire lluny

1. adv allà, allí, dellà, enllà, enllanet, lla, lli


a darrera hora

1. adv a hora horada, a última hora, en l’últim moment, just a temps


de darrera hora

1. adj actual, a l’última moda, a la moda, a la moderna, contemporani contemporània, corrent, d’ara, d’avui, d’última hora, darrer darrera, de moda, hodiern hodierna, modern moderna, nou nova, present, recent, renovat renovada, últim últimaANTÒNIMS: antic antiga, vell vella


a cent per hora

1. adv a brida abatuda, a esclatacor, a gran velocitat, al màxim possible, a més córrer, a regna solta, a tota brida, a tota castanya, a tota hòstia (vulgar), a tota màquina, a tota merda (vulgar), a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, a tot gas, com un llamp, molt de pressa, ràpidament, veloçment


a hores petites

1. adv a alta hora de la nit, a altes hores de la nit, a la matinada, a les negres de la nit, a les negres de nit, a les petites, a les tantes, a les xicotetes, a nit closa, a plena nit, a última hora, de matinada, gran hora de la nit, gran nit, tard, tard de la nit


d’una hora lluny

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, a tot córrer, corrents, d’un bell en sec, de pressa, de seguida, en una corredissa, en una escapada, en una escorribanda, en una exhalació, en un ai, en un alè, en un batre d’ulls, en un bell en sec, en un bot, en un bufit, en un dir amén, en un dir Jesús, en un girar d’ulls, en un instant, en un llamp, en un moment, en un no res, en un pensament, en un punt, en un salt, en un tancar i obrir d’ulls, en un tres i no res, en un vol, immediatament, instantàniament, ipso facto, llampant, ràpidament, seguidament, tot seguit, de continent (antic), de mantinent (antic), encontinent (antic), en continent (antic), tantost (antic)

2. adv des de lluny


una hora o altra


de lluny en lluny

1. adv adesiara, a dies, a estones, a intervals, alguna vegada, alguna volta, algunes vegades, ara i adés, a vegades, a voltes, cada cert temps, de llarg en llarg, de tant en tant, de tard en tard, de temps en temps, de vegades, en alguns casos, escadusserament, esporàdicament, intermitentment, ocasionalment, periòdicament


a l’hora del porc

1. adv a bona hora, a deshora, a destemps, a les quaranta, a les quinze, a les talúries, a les tantes, amb retard, a misses dites, a tres quarts de quinze, en mala hora, fora de temps, quan tot és dat i beneït, tard, tardanamentANTÒNIMS: d’hora


anar lluny d’osques

1. v anar errat, anar errat de comptes, equivocar-se, estar equivocat, estar lluny de comptes, ser en error, ser en l’error, tenir tort ‖ ANTÒNIMS: tenir raó


gran hora de la nit

1. adv a alta hora de la nit, a altes hores de la nit, a hores petites, a la matinada, a les negres de la nit, a les negres de nit, a les petites, a les tantes, a les xicotetes, a nit closa, a plena nit, a última hora, de matinada, gran nit, tard, tard de la nit


tururut dotze hores

1. loc (fet sense remei) bona i santa nit, bona nit, bona nit caragol, bona nit i bona hora, bona nit i tapa’t, bona nit viola, calem foc a la màquina, cremem-ho tot, deixem-ho córrer, deixem-ho estar, no cal dir res més, no en parlem més, tanquem la paradeta, tururut pa amb oli, tururut sant Pere, tururut viola


de mitja hora passar

1. adj adotzenat adotzenada, anodí anodina, baix baixa, banal, comú comuna, corrent, d’estar per casa, de baixa estofa, de fira, de fireta, de mala mort, de nyigui-nyogui, de pacotilla, de pa i calbot, de pa i figa, de pa i peixet, de pa i raïm, de pa i rave, de panfonteta, de paper d’estrassa, de pa sucat amb oli, de patacada, de per riure, de riure, de secà, de segona categoria, de segona fila, de via estreta, en to menor, estàndard, frèvol frèvola, frívol frívola, fútil, gris grisa, habitual, insubstancial, insuls insulsa, intranscendent, mediocre, normal, ordinari ordinària, pedestre, prosaic prosaica, qualsevol, sense pena ni glòria, sense suc ni bruc, trivial, usual, vulgar


bona nit i bona hora

1. loc (fet sense remei) bona i santa nit, bona nit, bona nit caragol, bona nit i tapa’t, bona nit viola, calem foc a la màquina, cremem-ho tot, deixem-ho córrer, deixem-ho estar, no cal dir res més, no en parlem més, tanquem la paradeta, tururut dotze hores, tururut pa amb oli, tururut sant Pere, tururut viola


sense anar més lluny

1. loc a manera d’exemple, a tall d’exemple, com a mostra, com aquell qui diu, com ara, com és ara, concretament, en concret, en especial, en particular, especialment, particularment, per dir-ho així, per exemple, per posar un exemple, posem per cas, verbigràcia


a alta hora de la nit

1. adv a altes hores de la nit, a hores petites, a la matinada, a les negres de la nit, a les negres de nit, a les petites, a les tantes, a les xicotetes, a nit closa, a plena nit, a última hora, de matinada, gran hora de la nit, gran nit, tard, tard de la nit

2. adv a alta hora de la matinada, a altes hores de la nit, a altres hores de la matinada, tard de la nit


estar lluny de comptes

1. v anar errat, anar errat de comptes, anar lluny d’osques, equivocar-se, estar equivocat, ser en error, ser en l’error, tenir tort ‖ ANTÒNIMS: tenir raó


a altes hores de la nit

1. adv a alta hora de la nit, a hores petites, a la matinada, a les negres de la nit, a les negres de nit, a les petites, a les tantes, a les xicotetes, a nit closa, a plena nit, a última hora, de matinada, gran hora de la nit, gran nit, tard, tard de la nit

2. adv a alta hora de la matinada, a alta hora de la nit, a altres hores de la matinada, tard de la nit


no tocar quarts ni hores

1. v (estar boig) estar boig, estar carabassa, estar com una carabassa, estar com un cabàs de gats, estar com un llum, estar com un llum de ganxo, estar llampat, estar malament del cap, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat, faltar una cuita, faltar un bull, no girar rodó, no ser-hi tot, parlar sol, tenir perdigó a l’ala, viure en un altre món


a poc a poc anirem lluny

1. loc a còpia de pocs es fa un molt, de gota en gota s’omple la bota, de gotes d’aigua es fan els rius, de mica en mica s’omple la pica, gota a gota fa gorg, gota a gota fa toll, moltes candeletes fan un ciri pasqual, moltes gotes fan un ciri, moltes miques fan un munt, moltes miques fan un tros, pas a pas es fa camí, petit feix pel camí creix, ral a ral es fa cabal, tota pedra fa paret, tot fa feix


tenir les hores comptades

1. v agonitzar, anar-se’n, estar a les acaballes, estar a les portes de la mort, estar a les tres pedretes, estar a les últimes, estar en l’article de la mort, estar en passament, estar entre la vida i la mort, estar leri-leri, estar morint-se, tenir mala peça al teler, tenir un peu a la tomba, tenir un peu al calaix, tenir un peu al clot


a alta hora de la matinada

1. adv a alta hora de la nit, a altes hores de la nit, a altres hores de la matinada, tard de la nit


a altres hores de la matinada

1. adv a alta hora de la matinada, a alta hora de la nit, a altes hores de la nit, tard de la nit

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0