Diccionari de sinònims: «al��ar el cap»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «al��ar el cap» (110 resultats)

cap

1. n adalil, amo, apoderat apoderada, cabdill, cacic, capatàs capatassa, capdanser capdansera, capdavanter capdavantera, capità capitana, capitost, cappare, cervell, comanador comanadora, conductor conductora, conduïdor conduïdora, degà degana, directiu directiva, director directora, dirigent, dux (a Venècia i Gènova), encarregat encarregada, gerent, guia, intendent intendenta, jerarca, líder, majordom majordoma, mestre mestra, mestressa, patró patrona, perfecte, portaveu, president presidenta, principal, propietari propietària, rector rectora, regent, responsable, senyor senyora, sobirà sobirana, superior

2. n acaballes, acabament, acabança, clausura, cloenda, colofó, conclusió, consumació, cua, culminació, darreria, darreries, desenllaç, epíleg, extinció, extrem, fi (f), final (m), finalització, interrupció, límit, omega, punta, remat, resultat, tancament, terme, terminació

3. n aptitud, capacitat (f), cervell, comprensió, coneixement, discerniment, encert, enginy, enteniment, habilitat (f), intel·lecte, intel·ligència, judici, juí, lluc, maduresa, ment, pensa, pensament, raó, senderi, sentit, seny, sindèresi, talent, trellat

4. n arrel, arrencada, base, començ, començall, començament, entrada, escomesa, extracció, filiació, inauguració, inici, iniciació, introducció, naixement, naixença, naixó, nativitat, origen, partença, partida, principi, procedència, provinença, rel

5. n agulla, àpex, capcer, capcurucull, capdamunt, cim, cima, cimadal, cimal, cúspide, pic, pinacle, pollegó, punta, punxa, summitat, vèrtex

6. n caparró (diminutiu), capet (diminutiu), clepsa, closca, crani, crisma, testa, tupí, cadolla (col·loquial), carabassot (col·loquial), coco (col·loquial), magí (col·loquial), testerola (col·loquial)

7. n amarra, cable, cadena, corda, dogal, fil, frenell, llaç, llibant, maroma, soga, vent

8. n cabota, capciró, cim, extrem, fi (f), final (m), punta, punter, rebló

9. n capçalera, començ, començament, conat, inici, iniciació, principi, ram

10. n ànima, barba, habitant, individu, persona, resident, unitat

11. n administrador administradora, directiu directiva, director directora, dirigent, executiu executiva, gerent, gestor gestora

12. n cabdill, capitost, comandant, general, generalíssim, militar


cap

1. indef algun, qualque


cabre

1. v caber, entrar, tenir cabuda


cap a

1. prep a, en direcció a, envers, fins a, per a, vers

2. prep al voltant de, devers, pels volts de, per les engires de

3. prep (aproximadament en el temps) vers


fer cap

1. v anar, arribar-se, aviar-se, dirigir-se, encaminar-se, enfilar, fer proa, posar proa, tirar


per cap

1. adv cadascun cadascuna, cada un cada una, per hom, per persona


cap gros

1. n home de pes, home de valor, magnat, peix gros, poderós, potentat potentada


cap buit

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap d’ase, cap de carabassa, cap de fava, cap de meló, cap de suro, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, parat parada, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


cabre-hi

1. v escaure, ser apropiat, ser escaient


cap dret

1. adv camí dret, de dret, de dret en dret, dreta via, en direcció recta, tot dret


cap cosa

1. pron res, zero, re (col·loquial)


cap d’ala


cap d’any

1. n any nou, entrada d’any, ninou


cap d’ase

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap buit, cap de carabassa, cap de fava, cap de meló, cap de suro, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, parat parada, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


cap volta

1. adv cap vegada, en cap cas, en cap moment, en ma vida, mai, mai de la vida, jamai (antic)


mal de cap

1. n caparra, ressaca

2. n cefalàlgia


cop de cap

1. n cabotada, caparrada, caparrotada, carabassada, carabassotada, colp de cap, testarrada, tossada, tusta, coco (infantil)


cap calent


dur de cap  dura de cap

1. adj cabut cabuda, caparrut caparruda, capitós capitosa, cap quadrat, contumaç, del morro fort, entemat entemada, enterc enterca, entestat entestada, impersuasible, insistent, intransigent, obsessiu obsessiva, obstinat obstinada, pertinaç, porfidiós porfidiosa, proterviós proterviosa, recalcitrant, repatani repatània, tenaç, testard testarda, testarrut testarruda, tossut tossuda

2. adj acèrrim acèrrima, auster austera, cap quadrat, draconià draconiana, estret estreta, estricte estricta, exacte exacta, exigent, implacable, inclement, inexorable, inflexible, justicier justiciera, precís precisa, pur pura, rígid rígida, rigorós rigorosa, seriós seriosa, sever severa, taxatiu taxativa


en cap cas

1. adv cap vegada, cap volta, en cap moment, en ma vida, mai, mai de la vida, jamai (antic)


cap vegada

1. adv cap volta, en cap cas, en cap moment, en ma vida, mai, mai de la vida, jamai (antic)


cap arrere

1. adv a recules, a reculons, de recules, de reculons, endarrere, enrere, reculant


a cap preu

1. ij (negació, incredulitat) alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


colp de cap

1. n cabotada, caparrada, caparrotada, carabassada, carabassotada, cop de cap, testarrada, tossada, tusta, coco (infantil)


cap de brot


paer en cap

1. n alcalde alcaldessa, batle batlessa, batlle batllessa, burgmestre burgmestra, síndic síndica, tinent d’alcalde


cap i casal

1. n Barcelona, ciutat comtal

2. n ciutat del Túria, València


cap de fava

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap buit, cap d’ase, cap de carabassa, cap de meló, cap de suro, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, parat parada, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


cap de meló

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap buit, cap d’ase, cap de carabassa, cap de fava, cap de suro, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, parat parada, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


cap de suro

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap buit, cap d’ase, cap de carabassa, cap de fava, cap de meló, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, parat parada, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


cap quadrat

1. adj cabut cabuda, caparrut caparruda, capitós capitosa, contumaç, del morro fort, dur de cap dura de cap, entemat entemada, enterc enterca, entestat entestada, impersuasible, insistent, intransigent, obsessiu obsessiva, obstinat obstinada, pertinaç, porfidiós porfidiosa, proterviós proterviosa, recalcitrant, repatani repatània, tenaç, testard testarda, testarrut testarruda, tossut tossuda

2. adj acèrrim acèrrima, auster austera, draconià draconiana, dur de cap dura de cap, estret estreta, estricte estricta, exacte exacta, exigent, implacable, inclement, inexorable, inflexible, justicier justiciera, precís precisa, pur pura, rígid rígida, rigorós rigorosa, seriós seriosa, sever severa, taxatiu taxativa


lligar caps


cap al tard

1. adv a boca de fosc, a boca de nit, a boqueta de nit, a entrada de fosc, a hora baixa, a hora foscant, a la caiguda del dia, a la caiguda del sol, a la poca nit, al caient del sol, al capvespre, al primer foscant, al tardet, al vespre, a poca nit, a poqueta nit, a posta de sol, a sol baix, a sol colgat, a sol post, a toc d’oració, entre dos foscants, entre dos llostres, entre dues fosques, entre dues llums


pel cap alt


en cap part

1. adv almon, en cap banda, en cap lloc, enlloc, enlloc del món, ni en forat ni en finestra, ni en palla ni pols


en cap lloc

1. adv almon, en cap banda, en cap part, enlloc, enlloc del món, ni en forat ni en finestra, ni en palla ni pols


cap persona

1. pron ningú, ni Déu (col·loquial), ni la mare que el va parir (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: algú


cap de trons

1. n calavera, cràpula, disbauxat disbauxada, nyèbit, perdis, perdulari perdulària, perdut perduda, taül taüla, tronera


torba de cap

1. n atarantament, atordiment, basqueig, mareig, marejada, marejol, rodament de cap, trontoll, vertigen


portar a cap

1. v acomplir, aplicar, desenvolupar, dur a terme, efectuar, executar, fer, implantar, implementar (informàtica), materialitzar, operar, posar en pràctica, realitzar


venir al cap

1. v acudir-se, encendre’s la llumeta, ocórrer-se, passar pel cap, passar per la barretina, tenir a flor de llavis, tenir a la punta de la llengua, venir a esment, venir a la boca, venir a la llengua, venir a la memòria, venir a la ment, venir l’acudit


alçar el cap

1. v aixecar el cap, deixondir, eixorivir, esparpellar, reanimar, refer, renàixer, renéixer, ressorgir, ressortir, restablir, revifar, reviscolar, reviure, revivificar, tornar a la vida

2. v anar per bé, augmentar, avançar, evolucionar, florir, guanyar, millorar, progressar, prosperar, refer-se, superar-se ‖ ANTÒNIMS: empitjorar


rodar el cap

1. v estar marejat, marejar-se, sentir vertigen


cap al final

1. adv a darreries, a la darreria, a les darreries


en cap banda

1. adv almon, en cap lloc, en cap part, enlloc, enlloc del món, ni en forat ni en finestra, ni en palla ni pols


de cap a cap

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


pel cap baix

1. adv almanco, almenys, com a mínim, si més no, si res més no, tirant curt


calent de cap

1. adj begut beguda, bevedor bevedora, borratxo borratxa, com una sopa, ebri èbria, embriac embriaga, fet una sopa feta una sopa, pipat pipada, buf bufa (col·loquial), bufat bufada (col·loquial), cec cega (col·loquial), cego (col·loquial), content contenta (col·loquial), furri fúrria (col·loquial), gat gata (col·loquial), mamat mamada (col·loquial), pet (col·loquial), petorro (col·loquial), pilloc pilloca (col·loquial), pirri (col·loquial), pítima (col·loquial), pitof pitofa (col·loquial), tèrbol tèrbola (col·loquial), tocat tocada (col·loquial), torrat torrada (col·loquial), trompa (col·loquial), xamat xamada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: sobri sòbria


perdre el cap

1. v alienar, beure’s el cervell, beure’s el seny, beure’s l’enteniment, desballestar-se, desbaratar-se, descontrolar-se, desficaciar-se, embogir, enfollir, esbojarrar-se, grillar-se, guillar-se, no tocar-hi, perdre els estreps, perdre el trellat, perdre l’enteniment, perdre l’oremus, perdre la raó, tocar-se, tornar boig, trastocar, trastornar, pirar-se (col·loquial)

2. v delirar, desbarrar, desvariar, desvariejar, extravagar, fantasiar, fantasiejar, perdre l’oremus, somiar, tocar campanes, tocar timbals, tocar valsos, viure en un altre món


omplir el cap

1. v atraure, atreure, cabdellar, convèncer, convertir, fer veure, inclinar, inflar el cap, persuadir, menjar el coco (col·loquial), menjar l’olla (col·loquial)


fugir del cap

1. v anar-se’n del cap, desaprendre, descuidar-se, desmemoriar-se, oblidar, oblidar-seANTÒNIMS: recordar


inflar el cap

1. v atraure, atreure, cabdellar, convèncer, convertir, fer veure, inclinar, omplir el cap, persuadir, menjar el coco (col·loquial), menjar l’olla (col·loquial)


cap per amunt

1. adv boca amunt, boca per amunt, de cara amunt, de cara enlaire, de panxa enlaire, de sobines


de cap a peus

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


al cap de poc

1. adv abans de gaire, a poc estant, aviat, d’ací a poc, d’ací a poc temps, d’aquí a poc, d’aquí a poc temps, en breu, prest, prompte, pròximament


en cap moment

1. adv cap vegada, cap volta, en cap cas, en ma vida, mai, mai de la vida, jamai (antic)


al cap primer

1. adv a l’inici, al començament, al principi, inicialment


de cap manera

1. adv en absolut, mai de la vida, ni en somnis, ni per miracle, ni per pensament, ni remotament, no, per cap concepte, per res del món


de cap manera

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


cap del govern

1. n president presidenta, primer ministre


cap de bestiar

1. n andosc andosca (3 anys), animal, bèstia, bou, cabra, ovella, primal (1-2 anys), quartat quartada (4-5 anys), terçat terçada (2-3 anys), tercenc (2-3 anys), vaca


de cap de brot

1. adj d’alta qualitat, d’alt nivell, de cap de peça, de categoria, del millor encuny, de primera, de primera qualitat, de qualitat, excel·lent, extra, extraordinari extraordinària, superior


amb el cap cot

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap baix, amb el cap jup, amb el cap sota l’ala, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


amb el cap jup

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap baix, amb el cap cot, amb el cap sota l’ala, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


de cap de peça

1. adj d’alta qualitat, d’alt nivell, de cap de brot, de categoria, del millor encuny, de primera, de primera qualitat, de qualitat, excel·lent, extra, extraordinari extraordinària, superior


aixecar el cap


passar pel cap

1. v acudir-se, encendre’s la llumeta, ocórrer-se, passar per la barretina, tenir a flor de llavis, tenir a la punta de la llengua, venir a esment, venir a la boca, venir a la llengua, venir a la memòria, venir a la ment, venir al cap, venir l’acudit


traure del cap

1. v apartar, capgirar, desaconsellar, desanimar, desconsellar, descoratjar, desviar, dissuadir, fer perdre el cor, fer perdre les ganes, malcorar, retraure, retreure, treure del cap


treure del cap

1. v apartar, capgirar, desaconsellar, desanimar, desconsellar, descoratjar, desviar, dissuadir, fer perdre el cor, fer perdre les ganes, malcorar, retraure, retreure, traure del cap

2. v desconfiar, desesperançar, desesperar, desfiar, fer perdre les esperances, perdre l’esperança, segar les esperances, veure-ho negre


abaixar el cap

1. v abaixar el front, afrontar-se, anar-se’n amb la cua entre cames, avergonyir-se, caure la cara de vergonya, donar-se vergonya, empegueir-se, morir-se de vergonya, no saber on ficar-se, ruboritzar-se, sufocar-se, torbar-se, vergonyar-se, voler fondre’s


rodament de cap

1. n atarantament, atordiment, basqueig, mareig, marejada, marejol, torba de cap, trontoll, vertigen


amb el cap baix

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap cot, amb el cap jup, amb el cap sota l’ala, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


volar-se el cap

1. v donar-se la mort, fer-se l’harakiri, immolar-se, llevar-se la vida, matar-se, obrir-se les venes, posar fi als seus dies, sacrificar-se, suïcidar-se


ficar-se al cap

1. v acular-se, aferrar-se, empernar-se, encabotar-se, encaparrotar-se, encastellar-se, entercar-se, entestar-se, entossar-se, entossudir-se, entretzenar-se, fer-se fort, ficar la banya, ficar la banya en un forat, ficar-se al barret, ficar-se dins del carabassot, ficar-se entre cella i cella, obstinar-se, porfidiejar, refermar-se, tossar, voler clavar el clau per la cabota, voler fer entrar el clau per la cabota


no cabre al cap

1. v admirar-se, caure de cul, estranyar-se, fer-se creus, no cabre a la barretina, no poder-se acabar, no saber avenir-se, no saber-se acabar, quedar de pedra


tirar-se de cap

1. v començar la casa per la teulada, passar l’arada davant els bous, precipitar-se


sense cap dubte

1. adv amb certesa, amb seguretat, ben segur, certament, de ciència certa, del cert, de segur, indubtablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap mena de dubte


de cap i de nou

1. adv altra vegada, altra volta, de nou, novament


panxa cap avall

1. adv a bocons, boca avall, boca per avall, de boca a terra, de bocadents, de bocaterrosa, de cara a terra, de panxa a terra, panxa per avall


cap de carabassa

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap buit, cap d’ase, cap de fava, cap de meló, cap de suro, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, parat parada, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


calfar-se el cap

1. v descabotar-se, escalfar-se el cap


per cap concepte

1. adv de cap manera, en absolut, mai de la vida, ni en somnis, ni per miracle, ni per pensament, ni remotament, no, per res del món


al cap i a la fi

1. adv al capdavall, ben mirat, comptat i debatut, en conclusió, en definitiva, en essència, en poques paraules, en resum, en substància, en suma, en una paraula, essencialment, finalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot ben garbellat, tot plegat


sense cap ni peus


trencar-se el cap

1. v abismar-se, abissar-se, abstraure’s, abstreure’s, basquejar-se, capficar-se, capmassar-se, embeure’s, emmigranyar-se, empatxar-se, encaboriar-se, encaparrar-se, enderiar-se, enfundar-se, enquimerar-se, fer-se mala sang, perdre la son, preocupar-se, xautar-se, pegar voltes al nano (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: despreocupar-se


anar-se’n del cap

1. v desaprendre, descuidar-se, desmemoriar-se, fugir del cap, oblidar, oblidar-seANTÒNIMS: recordar


fer perdre el cap


fer un cop de cap

1. v decidir-se, fer un pensament, tirar el dau, tirar la cap al toro, tirar-se al carrer


pujar el vi al cap

1. v agafar una mona, agafar una pítima, agafar un gat, alcoholitzar, alegrar-se, emborratxar, embriagar, engatar, inebriar, posar-se alegre, tenir els alegrois, entrompar (col·loquial)


escalfar-se el cap

1. v calfar-se el cap, descabotar-se


agranar cap a casa

1. v actuar en benefici propi, agranar cap a dins, escombrar cap a casa, escombrar cap a dintre, fer anar l’aigua al seu molí, portar l’aigua al seu molí


agranar cap a dins

1. v actuar en benefici propi, agranar cap a casa, escombrar cap a casa, escombrar cap a dintre, fer anar l’aigua al seu molí, portar l’aigua al seu molí


anar calent de cap

1. v anar a la vela, anar calent d’orelles, anar content, anar de mosques, anar gat, anar passat, anar pet, anar trompa, dur una bona merda, dur una bona mona, dur una bona pítima, dur una bona trompa, dur una bona turca, dur un bon gat, dur un bon pet, estar borratxo, estar col·locat, estar gat, estar pet, estar trompa, fer llumenetes els ulls, parlar castellà, parlar llatí, portar la biga, portar-ne més al cap que als peus, portar-ne una de bona, portar una mantellina, portar una merda, portar una mona, portar una pítima, portar una trompa, portar una turca, portar un gat, portar un pet, tenir un gat


d’un cap a l’altre

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


estar tocat del cap

1. v (estar boig) estar boig, estar com un llum, estar com un llum de ganxo, estar malament del cap, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar torrat, faltar una cuita, faltar un bull, no girar rodó, no ser-hi tot, no tocar quarts ni hores, parlar sol, tenir perdigó a l’ala, viure en un altre món


sota la cap del cel

1. adv ací i allà, arreu, arreu del món, ençà i enllà, en qualsevol banda, en tot lloc, onsevol, onsevulga, onsevulla, pertot, pertot arreu, per tot arreu, per totes bandes ‖ ANTÒNIMS: enlloc


tirar la cap al toro

1. v decidir-se, fer un cop de cap, fer un pensament, tirar el dau, tirar-se al carrer


escombrar cap a casa

1. v actuar en benefici propi, agranar cap a casa, agranar cap a dins, escombrar cap a dintre, fer anar l’aigua al seu molí, portar l’aigua al seu molí


amb el cap sota l’ala

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap baix, amb el cap cot, amb el cap jup, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


escombrar cap a dintre

1. v actuar en benefici propi, agranar cap a casa, agranar cap a dins, escombrar cap a casa, fer anar l’aigua al seu molí, portar l’aigua al seu molí


estar malament del cap

1. v (estar boig) estar boig, estar com un llum, estar com un llum de ganxo, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat, faltar una cuita, faltar un bull, no girar rodó, no ser-hi tot, no tocar quarts ni hores, parlar sol, tenir perdigó a l’ala, viure en un altre món


no trencar-s’hi cap os

1. v dropejar, entretenir-se, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no alçar una palla de terra, no cansar-s’hi, no fer-ne ni un brot, no fer-ne tros, no fer-ne un brot, no fer una gamba, no matar-s’hi, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, tenir un os a l’esquena, vagassejar, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


fer el cap com un tabal

1. v atabalar, atordir, eixordar, ensordir, fer el cap com un bombo


no cabre a la barretina

1. v admirar-se, caure de cul, estranyar-se, fer-se creus, no cabre al cap, no poder-se acabar, no saber avenir-se, no saber-se acabar, quedar de pedra


fer el cap com un bombo

1. v atabalar, atordir, eixordar, ensordir, fer el cap com un tabal


tenir pel cap dels dits

1. v saber-ne de cada mà, tenir la mà trencada, tenir per la mà, tenir per la punta dels dits


sense cap mena de dubte

1. adv amb certesa, amb seguretat, ben segur, certament, de ciència certa, del cert, de segur, indubtablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap dubte


tirar-se els plats pel cap

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar a matar, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, estar mata’m que et mataré, fer-se de malvoler, girar la cara, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, no fer-se, no mirar a la cara, portar-se a matar, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se


tenir el cap ple de pardals

1. v fer-se il·lusions, fer volar coloms, il·lusionar-se, somiar despert, somiar impossibles, somiar ous, somiar perdius, somiar rotllos, somiar truites, veure animetes


portar-ne més al cap que als peus

1. v anar a la vela, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, anar de mosques, anar gat, anar passat, anar pet, anar trompa, dur una bona merda, dur una bona mona, dur una bona pítima, dur una bona trompa, dur una bona turca, dur un bon gat, dur un bon pet, estar borratxo, estar col·locat, estar gat, estar pet, estar trompa, fer llumenetes els ulls, parlar castellà, parlar llatí, portar la biga, portar-ne una de bona, portar una mantellina, portar una merda, portar una mona, portar una pítima, portar una trompa, portar una turca, portar un gat, portar un pet, tenir un gat