Diccionari de sinònims: «a tot c��rrer»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «a tot c��rrer» (96 resultats)

tot

1. n bec, boca, broc, canó, galet, gallet, tòt (ort. pre-2017)

2. n conjunt, paquet, totalitat


tot  tota

1. adj complet completa, enter entera, entregue (valencià), general, global, holístic holística, integral, íntegre íntegra, sencer sencera, total


tot  tota

1. indef cada, qualsevol, qualsevulla


tots

1. pron tota la gent, tot el món, tothom, tot lo món, tot déu (col·loquial)


i tot

1. adv àdhuc, fins, fins i tot, inclús, inclusivament, també


tot i

1. prep a desgrat de, a despit de, amb tot i, a pesar de, malgrat, no obstant, si bé


tot de

1. prep una gran quantitat de


del tot

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment

2. adv absolutament, completament, en absolut, en cos i ànima, enterament, en tot i per tot, incondicionalment, sense condicions, sense reserves


amb tot

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot i això, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


tot ras

1. adv a la clara, a la vista, a plena llum, clarament, clar i català, clar i llampant, clar i net, clar i ras, de llis, de pla, llis i ras, ras i curt, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis


tot déu

1. pron tot déu (col·loquial), tota la gent, tot el món, tothom, tot lo món, tots


tot just

1. adv amb prou faenes, amb prou feines, a penes, només, solament, sols, tan solament, tan sols, únicament

2. adv amb prou faenes, amb prou feines, a penes, ben just, encara no, gairebé no, quasi no


tot dret

1. adv camí dret, cap dret, de dret, de dret en dret, dreta via, en direcció recta


tot junt


tots dos  totes dues

1. pron ambdós ambdues, l’un i l’altre l’una i l’altra


tot just

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


tot d’una

1. adv a la impensada, amb una revolada, atropelladament, bruscament, d’avui a demà, d’improvís, d’una revolada, d’un dia a l’altre, de bursada, de colp, de colp i barrada, de colp i volta, de cop, de cop descuit, de cop en sec, de cop i resposta, de cop i volta, de cop sobte, de la nit al dia, de pet i de bolet, de sobtada, de sobte, de sorpresa, de trascantó, en descuit, en el moment menys pensat, inesperadament, sobtadament, tot d’un plegat


amb tot i

1. prep a desgrat de, a despit de, a pesar de, malgrat, no obstant, si bé, tot i


tot i que

1. conj amb tot i que, a pesar que, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé


tot quant

1. loc tot això que, tot allò que, tot el que, totes les coses que


tot o res

1. loc dins o fora


dir de tot

1. v anatematitzar, apitrar, arrossegar pel fang, arrossegar pel llot, bescantar, blasmar, calumniar, cantar les quaranta, censurar, cobrir de llot, comprometre, criticar, culpabilitzar, deixar com un drap brut, deixar en evidència, denigrar, desabonar, desacreditar, desaprovar, deshonorar, deshonrar, deslloar, desprestigiar, detractar, difamar, dir fàstics, dir mal, dir-ne de coents, dir-ne de tots colors, dir-ne per a salar, dir penjaments, dir pestes, estigmatitzar, estirar les orelles, fustigar, improperar, improvar, infamar, maldir, malfamar, malparlar, murmurar, posar en solfa, recriminar, renyar, reprovar, retraure, retreure, tirar grapats de llot, tirar per terra, titllar, treure els drapets al sol, vilipendiar, vituperar, detraure (antic), posar a parir (col·loquial)

2. v afrontar, agreujar, aporrinar, calumniar, dir el nom del porc, dir la lliçó del bacó, faltar, ferir, humiliar, improperar, infamar, injuriar, insultar, menysprear, ofendre, ultratjar, vexar


a tot drap

1. adv a balquena, a betzef, a braçats, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a doll, a dolls, a feixos, a forfollons, a gavadals, a grapats, a la baldor, a la plena, a mansalva, a mans plenes, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a poalades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a tentipotenti, a tot estrop, a trompons, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, sobre manera, una cosa de no dir

2. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment

3. adv a coves, a manta, amb ganes, a més no poder, a mort, a plens pulmons, a punta pala, a tot estrop, d’allò més, de bona manera, de calent, de valent, en extrem, en gran manera, enormement, granment, intensament, molt, moltíssim, qui-sap-lo, qui sap quant


en tot cas

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


fins i tot

1. adv addicionalment, així mateix, altrament, amb tot això, a més, a més a més, a més d’això, a sobre, ben mirat, d’afegitó, d’escreix, damunt, demés (no s’ha de confondre amb «altres»), de més, de més a més, encara, endemés, igualment, ítem, per afegiment, per torna, també

2. adv àdhuc, fins, inclús, inclusivament, i tot, també


tot i això

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot, amb tot i això, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, per això (col·loquial)


no del tot

1. adv així així, mig mig, mitjanament, passadorament, tau-tau

2. adv a mitges, en part, incompletament, parcialment


tot seguit

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, a tot córrer, corrents, d’una hora lluny, d’un bell en sec, de pressa, de seguida, encontinent, en una escapada, en una exhalació, en un ai, en un alè, en un batre d’ulls, en un bell en sec, en un bot, en un bufit, en un dir amén, en un dir Jesús, en un girar d’ulls, en un instant, en un moment, en un no res, en un pensament, en un punt, en un salt, en un tacar i obrir d’ulls, en un tres i no res, en un vol, immediatament, instantàniament, ipso facto, llampant, ràpidament, seguidament, tantost, de continent (antic), de mantinent (antic), en continent (antic)

2. adv a continuació, a posteriori, després, en acabant, en acabat, en segon lloc, immediatament, més enllà, més tard, posteriorment, seguidament, encabat (col·loquial)

3. adv de dret, de pet, directament


així i tot

1. adv això no obstant, amb tot, amb tot i això, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


a tot preu


tot plegat

1. adv al capdavall, al cap i a la fi, ben mirat, comptat i debatut, en conclusió, en definitiva, en essència, en poques paraules, en resum, en substància, en suma, en una paraula, essencialment, finalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot ben garbellat

2. adv conjuntament, juntament, tot junt


tot i així

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot, amb tot i això, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i això, per això (col·loquial)


a tot past

1. adv com a regla general, consuetudinàriament, correntment, d’habitud, d’ordinari, de costum, de sempre, en general, generalment, habitualment, normalment, ordinàriament, per regla general, per sistema, regularment, usualment

2. adv a tota hora, a tota tesa, constantment, contínuament, de continu, seguit seguit, sempre, sense parar, tostemps, tot el sant dia, tothora


com va tot

1. ij bon dia, com anem, com va, com va això, hola, què feu, què hi ha de nou, què tal


tot el món

1. pron tota la gent, tothom, tot lo món, tots, tot déu (col·loquial)


tot lo món

1. pron tota la gent, tot el món, tothom, tots, tot déu (col·loquial)


tot el que

1. loc tot això que, tot allò que, totes les coses que, tot quant


tot passant


de tot punt

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


a tota tesa

1. adv a tota hora, a tot past, constantment, contínuament, de continu, seguit seguit, sempre, sense parar, tostemps, tot el sant dia, tothora


malgrat tot

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot, amb tot i això, en canvi, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


en tot lloc

1. adv ací i allà, arreu, arreu del món, ençà i enllà, en qualsevol banda, onsevol, onsevulga, onsevulla, pertot, pertot arreu, per tot arreu, per totes bandes, sota la cap del cel ‖ ANTÒNIMS: enlloc


baix de tot

1. adv a baix de tot, al capdavall, al fons, al peu


dalt de tot

1. adv a dalt de tot, a l’extrem, a la punta, al capdamunt, al cim


ple del tot

1. adv a caramull, a gom, a vessar, de gom a gom, ple a seny


tot amb tot

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot, amb tot i això, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


pondre totes

1. v eixir el sol a mitjanit, estar de sort, mamar-se-les dolces, néixer amb la flor al cul, néixer en bona estrella, passar una bona ratxa, tenir bona estrella, tenir el sant de cara, tenir la bona


a tot córrer

1. adv a l’acte, a l’instant, al moment, arreu, corrents, d’una hora lluny, d’un bell en sec, de pressa, de seguida, encontinent, en una escapada, en una exhalació, en un ai, en un alè, en un batre d’ulls, en un bell en sec, en un bot, en un bufit, en un dir amén, en un dir Jesús, en un girar d’ulls, en un instant, en un moment, en un no res, en un pensament, en un punt, en un salt, en un tacar i obrir d’ulls, en un tres i no res, en un vol, immediatament, instantàniament, ipso facto, llampant, ràpidament, seguidament, tantost, tot seguit, de continent (antic), de mantinent (antic), en continent (antic)

2. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


a tota merda

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


amb tot això

1. adv addicionalment, així mateix, altrament, a més, a més a més, a més d’això, a sobre, ben mirat, d’afegitó, d’escreix, damunt, demés (no s’ha de confondre amb «altres»), de més, de més a més, encara, endemés, fins i tot, igualment, ítem, per afegiment, per torna, també


a tot tardar


a tot estrop

1. adv a balquena, a betzef, a braçats, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a doll, a dolls, a feixos, a forfollons, a gavadals, a grapats, a la baldor, a la plena, a mansalva, a mans plenes, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a poalades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a tentipotenti, a tot drap, a trompons, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, sobre manera, una cosa de no dir

2. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment

3. adv a coves, a manta, amb ganes, a més no poder, a mort, a plens pulmons, a punta pala, a tot drap, d’allò més, de bona manera, de calent, de valent, en extrem, en gran manera, enormement, granment, intensament, molt, moltíssim, qui-sap-lo, qui sap quant


abans de tot

1. adv abans, abans de res, d’antuvi, d’arribada, d’entrada, de bell antuvi, de bell principi, de bon començament, de bon principi, de moment, de primer, de primer antuvi, de primer moment, en primer lloc, inicialment, per començar, prèviament, primer, primerament, primer de tot, primer que res


tota la gent

1. pron tot el món, tothom, tot lo món, tots, tot déu (col·loquial)


tot això que

1. loc tot allò que, tot el que, totes les coses que, tot quant


tot allò que

1. loc tot això que, tot el que, totes les coses que, tot quant


no ser-hi tot

1. v (estar boig) estar boig, estar com un llum, estar com un llum de ganxo, estar malament del cap, estar per a tancar-lo, estar perquè el tanquin, estar sonat, estar tarat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, estar torrat, faltar una cuita, faltar un bull, no girar rodó, no tocar quarts ni hores, parlar sol, tenir perdigó a l’ala, viure en un altre món


per tot arreu

1. adv ací i allà, arreu, arreu del món, ençà i enllà, en qualsevol banda, en tot lloc, onsevol, onsevulga, onsevulla, pertot, pertot arreu, per totes bandes, sota la cap del cel ‖ ANTÒNIMS: enlloc


de tot en tot

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


tots els dies

1. adv cada dia, de dia en dia, dia a dia, diàriament, quotidianament, regularment


a tot estirar

1. adv al més tard, a tot allargar, a tot tardar, com a màxim, tirant llarg

2. adv com a màxim, i encara, pel cap alt, tirant llarg


a dalt de tot

1. adv a l’extrem, a la punta, al capdamunt, al cim, dalt de tot


a baix de tot

1. adv al capdavall, al fons, al peu, baix de tot


primer de tot

1. adv abans, abans de res, abans de tot, d’antuvi, d’arribada, d’entrada, de bell antuvi, de bell principi, de bon començament, de bon principi, de moment, de primer, de primer antuvi, de primer moment, en primer lloc, inicialment, per començar, prèviament, primer, primerament, primer que res


amb tot i que

1. conj a pesar que, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


amb tot i això

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


amb tota força

1. adv amb força, amb totes les forces, fortament, poderosament, vigorosament


a tota virolla

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment

2. adv a l’extrem més alt, al màxim, al punt de dalt, a més no poder, en alt grau, en extrem, en grau extrem, en grau superlatiu, fins a no poder més


de tota manera

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


amb tot el cor

1. adv a boca plena, amb el cor a la mà, amb la mà al pit, amb sinceritat, de cor, de dins del cor, de dins l’ànima, sincerament


de totes totes

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


a tot allargar


tot seguit que

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, una vegada, una volta, un cop


tot d’un plegat

1. adv a la impensada, amb una revolada, atropelladament, bruscament, d’avui a demà, d’improvís, d’una revolada, d’un dia a l’altre, de bursada, de colp, de colp i barrada, de colp i volta, de cop, de cop descuit, de cop en sec, de cop i resposta, de cop i volta, de cop sobte, de la nit al dia, de pet i de bolet, de sobtada, de sobte, de sorpresa, de trascantó, en descuit, en el moment menys pensat, inesperadament, sobtadament, tot d’una


a tota pastilla

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


tot el sant dia

1. adv a tota hora, a tota tesa, a tot past, constantment, contínuament, de continu, seguit seguit, sempre, sense parar, tostemps, tothora


en tot i per tot


a tota velocitat

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


per totes bandes

1. adv ací i allà, arreu, arreu del món, ençà i enllà, en qualsevol banda, en tot lloc, onsevol, onsevulga, onsevulla, pertot, pertot arreu, per tot arreu, sota la cap del cel ‖ ANTÒNIMS: enlloc


de totes maneres

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


meló de tot l’any

1. n cantalup, meló, meló cantalup


de tota confiança

1. adj acreditat acreditada, confiable, de confiança, digne de confiança, fefaent, fiable, fiat fiada, fidedigne fidedigna, generós generosa, honest honesta, lleial, noble, segur segura


tot ben garbellat

1. adv al capdavall, al cap i a la fi, ben mirat, comptat i debatut, en conclusió, en definitiva, en essència, en poques paraules, en resum, en substància, en suma, en una paraula, essencialment, finalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot plegat


per damunt de tot

1. adv eminentment, en general, en gran part, en línies generals, en termes generals, generalment, la majoria de vegades, majoritàriament, predominantment, principalment, sobretot

2. adv especialment, principalment, sobretot


totes les coses que

1. loc tot això que, tot allò que, tot el que, tot quant


amb tots els sentits


amb totes les forces

1. adv amb força, amb tota força, fortament, poderosament, vigorosament


dir-ne de tots colors

1. v anatematitzar, apitrar, arrossegar pel fang, arrossegar pel llot, bescantar, blasmar, calumniar, cantar les quaranta, censurar, cobrir de llot, comprometre, criticar, culpabilitzar, deixar com un drap brut, deixar en evidència, denigrar, desabonar, desacreditar, desaprovar, deshonorar, deshonrar, deslloar, desprestigiar, detractar, difamar, dir de tot, dir fàstics, dir mal, dir-ne de coents, dir-ne per a salar, dir penjaments, dir pestes, estigmatitzar, estirar les orelles, fustigar, improperar, improvar, infamar, maldir, malfamar, malparlar, murmurar, posar en solfa, recriminar, renyar, reprovar, retraure, retreure, tirar grapats de llot, tirar per terra, titllar, treure els drapets al sol, vilipendiar, vituperar, detraure (antic), posar a parir (col·loquial)


fer pagar ganes i tot

1. v (cobrar abusivament) acanar, carejar, cinglar, clavar, clavar l’ungla, clavar una acanada, clavar un bon pessic, cotnar, escorxar, escurar les butxaques, estacar, estafar, fer pagar car, ficar les ungles, carvendre (antic)


tancar tots els camins

1. v barrar, blocar, bloquejar, boicotar, boicotejar, contrariar, contrariejar, contrastar, destorbar, dificultar, embarassar, embargar, empallegar, empantanegar, empatxar, empedregar, encallar, entorpir, entrebancar, fer l’arquet, fer la cameta, fer la guitza, fer la llesca, fer la traveta, fer nosa, handicapar, impedir, impossibilitar, lligar de braços, lligar de mans, molestar, obstaculitzar, obstar, obstruir, obviar, oposar-se, posar la proa, posar traves, sabotejar, segar l’herba davall dels peus, segar l’herba sota els peus, tallar els braços, tallar les ales, tallar les cames, tancar les portes, torbar, torpedinar, travar, embolicar el marro (col·loquial)


amb tots els ets i uts

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


jugar-se el tot pel tot

1. v agosar-se, allargar-se, arriscar-se, atrevir-se, aventurar-se, comprometre’s, decidir-se, determinar-se, exposar-se, fer l’ardidesa, fer un vaitot, gosar, jugar-s’ho tot a una sola carta, jugar-se la camisa, jugar-se les cartes, llançar-se, posar el cascavell al gat, posar tota la carn a la graella, tenir cor, tenir el coratge, tenir el valor, tenir l’audàcia, tenir pit, veure’s amb cor, mullar-se el cul (col·loquial), tenir collons (col·loquial)


tornar-se de tots colors

1. v encendre’s, enrogir-se, enrojolar-se, envermellir-se, flamejar, injectar-se de sang, posar-se vermell, pujar els colors a la cara, ruboritzar-se, tornar-se de mil colors


amb tots els quatre quartos

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


jugar-s’ho tot a una sola carta

1. v agosar-se, allargar-se, arriscar-se, atrevir-se, aventurar-se, comprometre’s, decidir-se, determinar-se, exposar-se, fer l’ardidesa, fer un vaitot, gosar, jugar-se el tot pel tot, jugar-se la camisa, jugar-se les cartes, llançar-se, posar el cascavell al gat, posar tota la carn a la graella, tenir cor, tenir el coratge, tenir el valor, tenir l’audàcia, tenir pit, veure’s amb cor, mullar-se el cul (col·loquial), tenir collons (col·loquial)


posar tota la carn a la graella

1. v agosar-se, allargar-se, arriscar-se, atrevir-se, aventurar-se, comprometre’s, decidir-se, determinar-se, exposar-se, fer l’ardidesa, fer un vaitot, gosar, jugar-s’ho tot a una sola carta, jugar-se el tot pel tot, jugar-se la camisa, jugar-se les cartes, llançar-se, posar el cascavell al gat, tenir cor, tenir el coratge, tenir el valor, tenir l’audàcia, tenir pit, veure’s amb cor, mullar-se el cul (col·loquial), tenir collons (col·loquial)