Diccionari de sinònims: «��s clar»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «��s clar» (15 resultats)

clar

1. n aclarida, clap, clapa, clariana, clarura


clar  clara

1. adj accessible, coherent, comprensible, copsable, diàfan diàfana, discernible, entenedor entenedora, evident, explícit explícita, fàcil, intel·ligible, manifest manifesta, obvi òbvia, palès palesa, patent, perceptible, perspicu perspícua, pla plana, planer planera, precís precisa, senzill senzilla, transparentANTÒNIMS: confús confusa, obscur obscura

2. adj brillant, brillós brillosa, centellejant, esplendent, esplendorós esplendorosa, fulgent, fúlgid fúlgida, fulgurant, guspirejant, llampant, llampegant, lluent, lluminós lluminosa, llustrós llustrosa, luminescent, radiant, refulgent, relluent, resplendent, rutilant

3. adj aparent, apreciable, evident, explícit explícita, exprés expressa, manifest manifesta, obvi òbvia, ostensible, palès palesa, palmari palmària, palpable, patent, perceptible, visibleANTÒNIMS: latent

4. adj autèntic autèntica, cert certa, demostrat demostrada, exacte exacta, genuí genuïna, provat provada, segur segura, ver vera, veraç, verdader verdadera, verídic verídica, veritable, vertader vertadera

5. adj definit definida, destacat destacada, distingible, distint distinta, inconfusible, indubtable, inequívoc inequívoca, marcat marcada, net neta, nítid nítida, precís precisa

6. adj blanc blanca, curiós curiosa, diàfan diàfana, immaculat immaculada, impol·lut impol·luta, incontaminat incontaminada, límpid límpida, net neta, polit polida, pulcre pulcra, pur pura

7. adj asserenat asserenada, bell bella, diàfan diàfana, estritllat estritllada, il·luminat il·luminada, lluminós lluminosa, quiet quieta, ras raguda, serè serena, tranquil tranquil·la

8. adj aigualit aigualida, aigualós aigualosa, aiguós aiguosa, desllavassat desllavassada, esclarissat esclarissada, fluid fluida, prim primaANTÒNIMS: atapeït atapeïda, dens densa, espès espesa

9. adj agut aguda, despert desperta, lúcid lúcida, ocurrent, perspicaç, viu viva

10. adj cristal·lí cristal·lina, límpid límpida, net neta, nítid nítida, pur pura, transparentANTÒNIMS: tèrbol tèrbola

11. adj blanc blanca, brillant, llis llisa, polit polida, ters tersa

12. adj franc franca, noble, obert oberta, sincer sincera, veraç

13. adj comprensible, intel·ligible, llegible, llegidor llegidora

—ANTÒNIMS—

1. adj atzabeja, cavernós cavernosa, enfosquit enfosquida, ennegrit ennegrida, entrefosc entrefosca, fosc fosca, llòbrec llòbrega, musc musca, negral, negre negra, negrenc negrenca, negrós negrosa, obscur obscura, tenebrós tenebrosa, tèrbol tèrbola


clar  clara

1. adj clar clara (en plural), aberrant, anòmal anòmala, anormal, atípic atípica, desacostumat desacostumada, desuet desueta, desusat desusada, escàs escassa, esporàdic esporàdica, excepcional, extraordinari extraordinària, inaudit inaudita, infreqüent, inhabitual, inoït inoïda, insòlit insòlita, introbable, inusitat inusitada, inusual, ocasional, peregrí peregrina, rar rara, singular, únic única


clara

1. n boc, canet, canya, cervesa, gerra, mitjana (terç de litre), pilsen, pinta, xop, birra (col·loquial), litrona (col·loquial), quinto (col·loquial), xibeca (col·loquial)

2. n albumen, blanc de l’ou


és clar


és clar

1. ij absolutament, amén, ausades, ausades que sí, , cert, certament, com hi ha Déu, com hi ha món, com vulgues, com vulguis, conforme, d’acord, entesos, en veritat, evidentment, i tant, i tant que sí, ja ho crec, naturalment, no cal dir-ho, per descomptat, prou, sens dubte,


dia clar

1. adv al fil del dia, a ple dia, a sol alt, de bell de dia, de dia, gran dia


clar i net

1. adv a la clara, a la vista, a les clares, al viu, a plena llum, categòricament, clarament, clar i català, clar i llampant, clar i ras, declaradament, de llis, de pla, de ple, distintament, en una paraula, llis i ras, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, obertament, ras i curt, sense ambages, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis, tot ras


clar i ras

1. adv a la clara, a la vista, a les clares, al viu, a plena llum, categòricament, clarament, clar i català, clar i llampant, clar i net, declaradament, de llis, de pla, de ple, distintament, en una paraula, llis i ras, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, obertament, ras i curt, sense ambages, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis, tot ras


és clar que

1. loc ben cert que, bé prou que, prou que


fer més clar


a les clares

1. adv a la clara, a la vista, al viu, a plena llum, categòricament, clarament, clar i català, clar i llampant, clar i net, clar i ras, declaradament, de llis, de pla, de ple, distintament, en una paraula, llis i ras, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, obertament, ras i curt, sense ambages, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis, tot ras


posar en clar


clar i català

1. adv a la clara, a la vista, a les clares, al viu, a plena llum, categòricament, clarament, clar i llampant, clar i net, clar i ras, declaradament, de llis, de pla, de ple, distintament, en una paraula, llis i ras, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, obertament, ras i curt, sense ambages, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis, tot ras


clar i llampant

1. adv a la clara, a la vista, a les clares, al viu, a plena llum, categòricament, clarament, clar i català, clar i net, clar i ras, declaradament, de llis, de pla, de ple, distintament, en una paraula, llis i ras, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, obertament, ras i curt, sense ambages, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis, tot ras

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0