Diccionari de sinònims: «��ngel de la guarda»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «��ngel de la guarda» (4 resultats)

guarda

1. n bidell bidella, carceller carcellera, conserge, empleat empleada, encarregat encarregada, guàrdia, guardià guardiana, ordenança, portalà (història), portaler portalera (història), porter portera, uixer uixera, vigilant, zelador zeladora, escarceller escarcellera (antic), ostiari (antic)

2. n atenció, comanda, confiament, conservació, conservament, cura, custòdia, defensa, depòsit, dipòsit, guardament, manteniment, protecció, vigilància

3. n conservació, defensa, empara, emparament, emparança, manteniment, perpetuació, preservació, protecció, salvaguarda, tuïció, valença

4. n agent, carabiner carabinera, carrabiner carrabinera (Itàlia), comissari comissària, detectiu detectiva, gendarme (França), guàrdia, guardià guardiana, inspector inspectora, policia, urbà urbana

5. n baina, beina, bossa, buirac, carcaix, coberta, embolcall, estoig, folre, funda

6. n bada, guaita, guàrdia, guardià guardiana, sentinel·la, sentinella, soldat, vigilant, zelador zeladora

7. n arment, dula, rabera, ramat, ramera, folc (antic)

8. n forester forestera, guardabosc, guarda forestal, muntaner (històric)

9. n guardaagulles, guardabarrera, guardafrens

10. n guarda rural, guardatermes

11. n guardamà


guarda rural

1. n guarda, guardatermes


guarda forestal

1. n forester forestera, guarda, guardabosc, muntaner (històric)


àngel de la guarda

1. n àngel bo, benefactor benefactora, campió campiona, defenedor defenedora, defensor defensora, espònsor, fautor fautora, filantrop filantropa, filàntrop, finançador finançadora, fomentador fomentadora, garant, lloca, mecenes, padrí, paladí, patró patrona, patrocinador patrocinadora, providència, tutor tutora, valedor valedora

2. n àngel custodi, àngel tutelar